DÖNEM: 24                                                                 YASAMA YILI: 4

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 60

7’nci Birleşim

22 Ekim 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Dünya Gıda Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumları ile cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın başkent oluşunun 90’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 18/10/2013 tarihinde Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklaması

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı’nda su borularını değiştirmesinin ve ODTܒdeki ağaçları kesmesinin AKP’nin ranta hizmet eden belediyecilik anlayışının örnekleri olduğuna ve bu anlayışı kınadığına ilişkin açıklaması

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli ilinin Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni bir çimento fabrikası kurulmak istenmesinin doğru bir karar olmadığına ilişkin açıklaması

4.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Mimar Oktay Ekinci’yi rahmetle andığına ve Çanakkale’deki sağlık sorunlarına ilişkin açıklaması

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli TEDAŞ’ta çalışan işçilerin sorunlarına ve Tunceli’nin köylerine elektrik verilemediğine ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır Müftüsünün ve Iğdır Valisinin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin açıklaması

7.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Dünya Gıda Günü’nde, yeryüzünde milyonlarca insanın gıdaya erişiminde adaletsizlik olduğuna ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Caferi ve Alevi inancına mensup vatandaşların Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutladığına ve ODTÜ arazisinden geçirilmek istenen yolla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara Valiliğinin ve güvenlik güçlerinin takındığı tutumun demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ODTܒye yaptığı baskını kınadığına, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede branş doktorlarının bulunmadığına ve Dursunbey’in Süleler köyünde sulama birliği kurulmasına izin verilmediğine ilişkin açıklaması

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesi Gökal beldesindeki heyelan nedeniyle AFAD’dan herhangi bir yardım yapılmadığına ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli TEDAŞ’ta çalışan işçilerin sorunlarına ve Tunceli’nin köylerine elektrik verilemediğine ilişkin açıklaması

12.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Müftüsünün Iğdır halkıyla ilgili hazırladığı rapora ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerindeki fabrikalarda çalışan işçilerin durumuna ilişkin açıklaması

14.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir Millî Eğitim Müdür-lüğünün taşımalı eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmediğine ilişkin açıklaması

15.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, bu yılın haşhaş kapsülleri fiyatlarının belirlenmesi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

16.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve Hükûmeti iş cinayetleri konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

17.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Alevi vatandaşların Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutladığına ve Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklaması

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara cadde ve sokaklarının otopark olarak kullanılmamasına yönelik Danıştay kararına uymadığına ilişkin açıklaması

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, vatandaşların Malatya Arapgir’de yapılmak istenen HES’e karşı olduklarına ilişkin açıklaması

20.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması

21.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, ODTܒden geçirilmesi planlanan yola ilişkin açıklaması

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Manavgat’taki Ahmetler Kanyonu’nun HES projesiyle yok edilmek üzere olduğuna ilişkin açıklaması

23.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasına ilişkin açıklaması

24.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye ile aramızdaki sınır kapılarının durumuna ilişkin açıklaması

25.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, tutuklu milletvekili Engin Alan’ın durumuna ilişkin açıklaması

26.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’de Kurban Bayramı sırasında beyin kanaması geçiren bir vatandaşın durumuna ve kamu hastanelerinde doktor ve personel açığına ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 milletvekilinin, bazı illerde Alevi vatandaşlara yönelik meydana gelen olayların nedenlerinin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 milletvekilinin, domates tohumu konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/739)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeşil alan olarak planlanan arazinin bir firmaya kiralanması hususunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/740)

B) Duyurular

1.- Başkanlıkça, tekraren, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuru

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, (2/67) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/121)

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşlarının 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen, hâlen kaçma şüphesi ve delilleri karartma olasılığı sebep gösterilerek cezaevlerinde tutulan 7 milletvekilinin hukuki durumlarının araştırılması ve tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile görevlerine başlamalarının sağlanması amacıyla 22/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/10/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Libya’daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elâzığ’da 112 acil istasyonlarının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2879) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet hastanelerinde yatak sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3002) Cevaplanmadı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3638) Cevaplanmadı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3749) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3750) Cevaplanmadı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3752) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3757) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3759) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3792) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

11.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Araban Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları uzman doktoru bulunmamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3813) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerindeki normal ve sezaryen doğum sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3848) Cevaplanmadı

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3849) Cevaplanmadı

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen doğumlarda etiyolojilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3850) Cevaplanmadı

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3866) Cevaplanmadı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eczacıların reçetesiz ilaç satılmaması konusunda uyarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3948) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AMATEM’lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3950) Cevaplanmadı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nakil bekleyen hastalar için organ sıkıntısı yaşanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3951) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli aşı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3952) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

20.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin Osmaniye dışında bir ilçeye taşınıp taşınmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3984) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmet-lerindeki ücret artışı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3996) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3998) Cevaplanmadı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği uygulaması ile birlikte kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3999) Cevaplanmadı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4007) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında ülkemizde yapılan hastane sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4009) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen taşınır mal satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4042) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Domaniç Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4076) Cevaplanmadı

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Emet Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4077) Cevaplanmadı

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Gediz Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4078) Cevaplanmadı

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Tavşanlı Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4079) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Simav Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4080) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık kadrolarına ve personel durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4081) Cevaplanmadı

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4082) Cevaplanmadı

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Altıntaş Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4084) Cevaplanmadı

35.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Çavdarhisar Devlet Hastanesinin uzman doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4085) Cevaplanmadı

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Şaphane ilçesine Devlet Hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4086) Cevaplanmadı

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesine Devlet Hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4087) Cevaplanmadı

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Pazarlar ilçesine Devlet Hastanesi yapılması talebine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4088) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, depremden sonra boşaltılan Simav Devlet Hastanesi hizmet binalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4090) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki hasta yatak sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4257) Cevaplanmadı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, verem vakalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4283) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi aşı ithalatı ile yerli aşı çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4286) Cevaplanmadı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, damacana dolumu yapan tesislerin denetimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/4287) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

44.- MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aşırı kiloya bağlı hastalıklara ilişkin sözlü soru önergesi (6/4289) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tıbbi ilaç ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4300) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, meslek hastalıkları hastaneleri ile meslek hastalığı kapsamına alınmayan hastalıklar yüzünden mağdur olan işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4301) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli ilaç sanayisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4304) Cevaplanmadı

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4325) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vekil ebe, hemşire ve sağlık elemanı olarak görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/4383) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4568) Cevaplanmadı

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ücretsiz personel servisi uygulaması bulunup bulunmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/4571) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk ölümlerinin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4628) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir yapı kooperatifi üyelerinin Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’nden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/22220) Ek cevap

2.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınır karakollarının yapımında harcanan bütçeye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/25652)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, gazilerin kamuda istihdamı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/25815)

4.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/26138)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Adana’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26677)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26685)

7.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Milas ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bir tesisle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26687)

8.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Yozgat’taki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26689)

9.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Ordu’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26692)

10.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Malatya’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/26693)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya birinci ve ikinci organize sanayi bölgelerindeki atık suların arıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26701)

12.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen toplantılara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/26707)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı olayları sırasında verilen sağlık hizmetlerine ve eylemcilere tıbbi müdahalede bulunan doktorlarla ilgili soruşturmalara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/26971)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2013 yılları arasında mülakat ile işe alınan personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27108)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki bazı eğitim hizmeti uygulamalarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı (7/27288)

16.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27493)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, müşavir ve danışman kadrolarına atanan personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27496)

18.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş kazalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27497)

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27502)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör eylemleri nedeniyle gazi olan vatandaşların sağlık harcamaları ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27505)

21.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Kırşehir’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27511)

22.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Kayseri’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/27512)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27886)

24.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, denize atık bırakılması nedeniyle kesilen cezalara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27887)

25.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hızlı ve çarpık kentleşmenin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/27922)

26.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personel alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28140)

27.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28242)

28.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ve personele yönelik eğitimlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28246)

29.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Nevşehir’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28249)

30.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Balıkesir’deki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28250)

31.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Giresun’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28251)

32.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, personele dağıtılan ikramiyelere, hakkında soruşturma açılan personele ve hizmet içi eğitimlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28252)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28260)

34.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Muş’taki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28262)

35.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY özel kalemdeki telefon hatlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/28562)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28735)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28736)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman, Bitlis ve Bingöl’de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28737)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28738)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri, Muş ve Şırnak’ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28739)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Siirt ve Adıyaman’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28740)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elâzığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların emekli olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28741)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

Ardahan’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

Kars, Iğdır ve Ağrı’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

Hakkâri, Şırnak ve Muş’ta yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

Bingöl, Bitlis ve Batman’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

Siirt, Van ve Adıyaman’da yoksulluk primi devlet tarafından ödenen vatandaşlara,

İlişkin soruları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28742), (7/28743), (7/28744), (7/28745), (7/28746), (7/28747)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28748)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28749)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28750)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28751)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28752)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Bitlis’te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28755)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri ve Şırnak’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28756)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28757)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Batman’da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gereken iş yerleri için teşvik sağlanmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28758)

53.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde metan gazı nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28761)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çocuk işçiliğine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28765)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, diğer kurumlardan naklen atanan personele ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28767)

56.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Karaman’daki mevsimlik tarım işçilerinin durumlarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/28770)

57.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve riskli olarak belirlenen alanlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28776)

58.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Cerattepe’de açılması planlanan maden ocağını işletecek şirket tarafından düzenlenen ÇED raporuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28777)

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çevre konularında uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28785)

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında BM Çevre Programı ile yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28786)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amacıyla bölgesel örgütlerle birlikte yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28788)

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çevrenin korunması amaçlı bazı projeler kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28789)

63.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, TOKİ aracılığıyla yapılan inşaatlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28791)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal kaynak suyu alımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/28796)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/29024)

66.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ekonomik sıkıntı nedeniyle insanların organlarını satışa çıkardıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/29293)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yatırım teşvik belgesi verilen illere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/29296)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığın uygulamaya geçirdiği “AVBİS-Avlak Yönetim Bilgi Sistemi”ne,

Endemik balık türlerinin korunmasına yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/29573), (7/29575)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ait ihracat verilerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/30006)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/30007)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/30008)

72.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, BOTAŞ’ın geçmiş dönem vergi borçlarına ve ithalden alınan KDV tahsilatındaki artışa ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/30332)

73.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı eski milletvekillerinin icra takibinde görev yapan avukatları tehdit ettiği iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/30343)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İnşaat Mühendisleri Odasına yönelik başlatılan vergi incelemesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/30353)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında doğaya bırakılan alabalık sayısına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/30463)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen yurt dışı seyahatlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/30656)

77.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamuda kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/30681)

78.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/30751)

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TİKA tarafından Afganistan Vardak Meydan-ı Şehir Polis Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ziguinchor Rabiatü’l İslam Eğitim Merkezi Kompleksi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Abadir Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Filistin Emniyet Teşkilatına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Dakar İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Etiyopya Dışişleri Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Elita Derneği ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Vekâlet ile Kurban Kesimi Organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Filistin Polis Radyosu Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Fildişi Mülteci Kampı Kouankan’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ummah Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze’deki hastanelere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze Şeridi’ne ilaç temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından El-Kuds Filistin Kültürünü Geliştirme Kurumuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Prizren’de Kültürel Mirasın Korunmasına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Lahor Badşahi Camisi’nde bulunan kutsal emanetlerin korunmasına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Aydamon, El-Kuaşra ve El-Biree beldelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gilan Alaaddin Medresesi rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Filistinli engelli mültecilere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Reçane Metro Bajraktari İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sultan I. Murad Hüdavendigar Türbesi rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Filistinli engelli mültecilere yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Aktilek Devlet Okulu inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kosova Sinan Paşa Camisi’ne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arslan Baba Türbesi Müştemilatı yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Talgar Kazak-Türk Lisesi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Talas Bölgesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kazakistan’da Araştırma ve Uygulama Serası Kurulması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Üsküp Şehir Müzesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Hacı Hasan Camisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Bölgesi Klinik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Celalabad Bölgesi Klinik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kökçar köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kırgız Ulusal Askeri Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Şehrinde hastane inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kademçay Semetey Kırgız-Türk Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Plav Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kabil Üniversitesi Türkoloji Birimi Hizmet Binası inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Podgoritsa Çocuk Hastalıkları Kliniğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Bağdat El-Razi Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Lübnan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Muhammed Fuzuli Elyazmaları Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ayazdede Şenlikleri çevre düzenlemesi işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Deyr El-Balah’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kalendiye Mülteci Kampına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze’ye su temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze’deki su şebekelerinin rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Filistin sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek projeleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze İslam Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze Pediatri Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tubas Türk-Filistin Dostluk Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Beyt Hanun’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından El-Nasser Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Han Yunus’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze Şeridi kıyı belediyelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Refah Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Zeytun, Şuraffa, Surani Dağı ve Remal’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gazze Nuseyrat Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Cebaliye’ye yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin.

TİKA tarafından Nuseyrat Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Beyt Hanun Belediyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Han Yunus Kesimevi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından El-Bireh’te okul inşası işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Acara Hulo, Keda, Çakvı Polikliniklerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Batum Dil Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Yılmazlı köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gine’ye yönelik bir sağlık tarama projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gine Bissau Belediyesi Tapu Kadastro Birimine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gine Conakry Dışişleri Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gine Bissau Cumhurbaşkanlığı Konutuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Varketili Yaşlılar Sosyal Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Konik Karakoluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA bünyesindeki daire başkanlıklarının hizmet binaları ile mal ve hizmet alımlarına,

TİKA tarafından Rojaye Butvoitsa köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Osmanagiç Cami tadilatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Danilovgrad Sağlık Ocağına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Rojaye 30 Eylül Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Plav Devlet Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ve faaliyetlere,

TİKA tarafından Osmangiç Camisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Maglaj Kurşunlu Cami restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Jablanica Ravna İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Mostar Makine-Trafik Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Azerbaycan’da gençlik merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından fuar, seminer ve kongre gibi organizasyonlara katılım için verilen desteklere,

TİKA tarafından Mostar Cemal Bijedic Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Novi Travnik Sultan Fatih Kreşine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Bosna-Hersek Federal Polis Akademisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sanski Most Şehrine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Taşkent Yenidoğan Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Cevizcan Radyo Televizyonuna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından FENA Haber Ajansına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk’ta Fiziksel Engelliler Fizyoterapi Merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia Lisesi Erkek Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından İşkodra Meslek Edindirme Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ahıska Gazetesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afrika Uydu TV Kanalına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk’taki sporculara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Almanah Dergi Basımına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk Bektaşi Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk Elbasan Bölgesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arnavutluk İşkodra Sheh Shamia Lisesi Kız Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Şipur Cami-Teymeni Caddesi-Nasvan Lisesi Yolu asfaltlandırma işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pagman Tepesi’nin ağaçlandırılması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Vardak Vilayeti Tarım Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afganistan Mülteciler Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığına yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Mezar-ı Şerif Afgan-Türk Dostluk Parkı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Cevizcan ve Sarıpul vilayetlerindeki kadınlara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tahar Vilayeti Kökçe Nehri Köprüsü’nün inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kabil Mirvais Meydan-Kampanı Yolu ağaçlandırma işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Vardak Meydan-ı Şehir Tarım Meslek Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afganistan’daki bazı okulların inşaat ve tefrişat işleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Mezar-ı Şerif Vilayeti Yolamarab Özbekiye Mahallesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Faryab Vilayeti Meymene İlçesi Afgan-Türk Dostluk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Belh Vilayeti Şortepe ilçesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kabil’deki bazı okulların inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Semengan Kız Meslek Lisesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kabil’de bir okul inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Faryab Vilayeti Meymene Ebe Eğitim Merkezi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kabil Askeri Lisesi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afganistan Atatürk Çocuk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tahar Vilayetinde ana çocuk sağlığı hizmet binası yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Afganistan hastanelerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Duşanbe’de çocuk onkoloji merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Odesa Malinovka köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Bahçesaray Vilayetindeki bir okula yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Dangara Nahiyesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA’nın Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’na destek faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına,

TİKA tarafından Çernobil Çocuklarına Donanım Alınması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tacikistan’da kaynakçılık uygulama atölyesi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sudan’daki bir laboratuvar kurulması projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Akmescit Prudovoye köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Urojaynoye köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Canköy Vilayeti Zareçnoye Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Türk-Yemen Meslek Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından K.D. Uşınskıy Üniversitesi Türkoloji Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Üsküp Mustafa Paşa Camisi restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından İsmail Gaspıralı Müzesi’ne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Akmescit Malenskoye Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Necaşi Türbesi restorasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Nijer Biseg Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sudan’da su araştırmaları merkezi kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Hayber Paktunkva Eyaletine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Dmedd’den Jampur’da hastane ve lojman inşa işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Niyayla Yetimler Yurduna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Somali’de Temiz İçme Suyuna Erişim Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pakistan’da inşa edilecek okul ve yurt binaları işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Somali’de Mogadişu Havalimanı rehabilitasyon işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Lahor Çocuk Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Somali’de şehir içi yolların rehabilitasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pakistan’ın bazı eyaletlerine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sudan Ebe Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sind Eyaletine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gadarif El-Amiriyye’deki okullara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Nijer Su Kuyuları Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

2010-2013 yılları arasında TİKA tarafından Somali’de gerçekleştirilen proje ve çalışmalara,

TİKA tarafından 2010-2013 yılları arasında Somali’de gerçekleştirilen çalışmalara,

TİKA tarafından Hayber Paktunkva Dera İsmail Han Şehrine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından yurt dışında yürütülen çalışmalarda iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlara,

TİKA tarafından Senegal Kanserle Mücadele Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Somali’de Mogadişu’ya yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sudan Vau Eğitim Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Casamance Engelliler Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tattaguine’de doğum evi inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından TRT yayınlarının Azerbeycan’da Yayınlanması Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kaolack Sağlık Taramasına İlaç ve Tıbbi Malzeme Temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından İmam-ı Azam Tacik İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Prizren Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Türkmen-Özbek Sınırı Farap Sınır Kapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Tacikistan’da turizm-otelcilik uygulama restoranı kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Şam Süleymaniye Külliyesi restorasyonu işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin personeli ile mal ve hizmet alımlarına,

TİKA tarafından Sremcitsa Engelliler Yurduna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Diacksao Belediyesi Eğitim Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Belgrad Dr. Drapişa Mişoviç Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Yeni Pazar Dositej Obradoviç İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA bünyesindeki program koordinasyon ofislerinin hizmet binalarına,

TİKA tarafından Yeni Pazar Devlet Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından UCAD Mediko-Sosyal Merkezi inşaat ve tıbbi cihaz temini işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Arencelovats Devlet Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Yenipazar İki Köprü Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından yürütülen Uluslararası Polis İşbirliği Projelerine,

TİKA tarafından Koalack - Ascmarine Derneği Olgunlaşma Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından İbrahim Malik Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Senta Turzo Lajos İlköğretim Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sudan Cüneyne Göz Kliniği kurulması işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Karbinitsi Belediyesi Ocalı köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Merhamet Derneği Kitap Dağıtımına Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından mesazhi.com İnternet sitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Orhun Müzesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Demirkapı Belediyesi Çelevez köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Mali Yüksek İslam Enstitüsüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Karasupazar’a yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Zareçnoye Müzik Okuluna yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ali Rıza Efendi Anı Evi yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Gagauz Özerk Bölgesi İdaresine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Stundeniçan Belediyesi Tsetova köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Vizyon-M Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Petrovets Belediyesi Çiftlik köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Asociata Motivatie Din Moldova Derneğine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Khuvsgul Vilayeti Chandmani Undur İlçesi Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Bayan Ulgii Vilayeti 8. Kreşin tadilatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Khan-Uul Belediye Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Songinokhairkhanlı işsiz kadınlara yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ulan Bator Mesleki Denetim Müdürlüğüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Moğolistan Eğitim Değerlendirme Merkezine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Moğolistan Millî İstatistik Ofisine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Ulan Bator Ankara Caddesi Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Moğolistan Agrobiyoloji Fakültesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sukhbaatar Belediye Hastanesine yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Sıvabi, Dera İsmail Han ve Lakkı Mervat Su Kuyuları işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Muzaffergah ve Sıvabi Hastaneleri inşaatı işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pencap Eyaletinde Termik ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Pakistan’a su kuyusu yapım işi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Nijer’e yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

TİKA tarafından Morane köyüne yönelik bir destek projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara,

İlişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/31431), (7/31432), (7/31433), (7/31434), (7/31435), (7/31436), (7/31437), (7/31438), (7/31439), (7/31440), (7/31441), (7/31442), (7/31443), (7/31444), (7/31445), (7/31446), (7/31447), (7/31448), (7/31449), (7/31450), (7/31451), (7/31452), (7/31453), (7/31454), (7/31455), (7/31456), (7/31457), (7/31458), (7/31459), (7/31460), (7/31461), (7/31462), (7/31463), (7/31464), (7/31465), (7/31466), (7/31467), (7/31468), (7/31469), (7/31470), (7/31471), (7/31472), (7/31473), (7/31474), (7/31475), (7/31476), (7/31477), (7/31478), (7/31479), (7/31480), (7/31481), (7/31482), (7/31483), (7/31484), (7/31485), (7/31486), (7/31487), (7/31488), (7/31489), (7/31490), (7/31491), (7/31492), (7/31493), (7/31494), (7/31495), (7/31496), (7/31497), (7/31498), (7/31499), (7/31500), (7/31501), (7/31502), (7/31503), (7/31504), (7/31505), (7/31506), (7/31507), (7/31508), (7/31509), (7/31510), (7/31511), (7/31512), (7/31513), (7/31514), (7/31515), (7/31516), (7/31517), (7/31518), (7/31519), (7/31520), (7/31521), (7/31522), (7/31523), (7/31524), (7/31525), (7/31526), (7/31527), (7/31528), (7/31529), (7/31530), (7/31531), (7/31532), (7/31533), (7/31534), (7/31535), (7/31536), (7/31537), (7/31538), (7/31539), (7/31540), (7/31541), (7/31542), (7/31543), (7/31544), (7/31545), (7/31546), (7/31547), (7/31548), (7/31549), (7/31550), (7/31551), (7/31552), (7/31553), (7/31554), (7/31555), (7/31556), (7/31557), (7/31558), (7/31559), (7/31560), (7/31561), (7/31562), (7/31563), (7/31564), (7/31565), (7/31566), (7/31567), (7/31568), (7/31569), (7/31570), (7/31571), (7/31572), (7/31573), (7/31574), (7/31575), (7/31576), (7/31577), (7/31578), (7/31579), (7/31580), (7/31581), (7/31582), (7/31583), (7/31584), (7/31585), (7/31586), (7/31587), (7/31588), (7/31589), (7/31590), (7/31591), (7/31592), (7/31593), (7/31594), (7/31595), (7/31596), (7/31597), (7/31598), (7/31599), (7/31600), (7/31601), (7/31602), (7/31603), (7/31604), (7/31605), (7/31606), (7/31607), (7/31608), (7/31609), (7/31610), (7/31611), (7/31612), (7/31613), (7/31614), (7/31615), (7/31616), (7/31617), (7/31618), (7/31619), (7/31620), (7/31621), (7/31622), (7/31623), (7/31624), (7/31625), (7/31626), (7/31627), (7/31628), (7/31629), (7/31630), (7/31631), (7/31632), (7/31633), (7/31634), (7/31635), (7/31636), (7/31637), (7/31638), (7/31639), (7/31640), (7/31641), (7/31642), (7/31643), (7/31644), (7/31645), (7/31646), (7/31647), (7/31648), (7/31649), (7/31650), (7/31651), (7/31652), (7/31653), (7/31654)

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak beş oturum yaptı.

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Balıkesir’in sorunlarına,

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, İstanbul’daki birçok semtte gençlere yönelik yapılan uyuşturucu ticaretine,

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Hatay Milletvekili Hasan Akgöl ve 21 milletvekilinin, Hatay’da turizm sektöründe yaşanan sorunların (10/735),

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 milletvekilinin, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat kazısında çıkan insan kemiklerinin kime ait olduğunun ve toplu mezar olup olmadığının (10/736),

Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 20 milletvekilinin, kayısının daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve kayısı üretiminde yaşanan sorunların (10/737),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarih ve 903 sayılı kararıyla Hükûmete verilen ve 08/10/2008, 06/10/2009, 12/10/2010, 05/10/2011 ve 11/10/2012 tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 sayılı kararları ile birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 17/10/2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair tezkeresi (3/1295) Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 tarih ve 903 sayılı kararıyla Hükûmete verilen ve 08/10/2008, 06/10/2009, 12/10/2010, 05/10/2011 ve 11/10/2012 tarihli 929, 948, 975, 1005 ve 1026 sayılı kararları ile birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca 17/10/2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair tezkeresi (3/1295), görüşmeleri tamamlanarak yapılan oylamadan sonra kabul edildi.

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in (3/1295) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine,

Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Van Milletvekili Nazmi Gür’ün (3/1295) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in (3/1295) esas numaralı Başbakanlık tezkeresi üzerinde yaptığı konuşması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, toplantı yeter sayısı olan salt çoğunluk sağlanamadığından başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimi için toplanamadığına ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Başkanlıkça, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu.

BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan, 28/12/2011 tarihinde meydana gelen ve 35 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Uludere/Roboski katliamının tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (10/436) 10 Ekim 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin görüşmeleri tamamlandı.

Yapılan oylamalar sonucunda karar yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 22 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 18.09’da birleşime son verildi.

 

                                                               Sadık YAKUT

                                                               Başkan Vekili

 

          İsmail KAŞDEMİR                                                                    Muharrem IŞIK

                 Çanakkale                                                                                 Erzincan

                 Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

 

     Muhammet Bilal MACİT                                                                Fehmi KÜPÇÜ

                  İstanbul                                                                                      Bolu

                 Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

II. - GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                                No: 9

11 Ekim 2013 Cuma

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları için bütçeden harcama yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/22882)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Maltepe’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24847)

3.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Adıyaman’daki Eğriçay Köprüsüne yaya geçidi yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24855)

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bazı tren garlarında bulunan ağaçların kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25719)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, internette yer alan bir videonun yayından kaldırılmasına ve internet sitelerine yönelik erişim engelleme girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25723)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul’daki yeşil alanlarla ilgili verilere ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25725)

7.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, ücretli öğretmenlere ve öğretmen atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25729)

8.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25730)

9.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Üsküdar’daki bir arazinin imara açılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25731)

10.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, uyuşturucu maddelerin kullanımındaki artışa ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25732)

11.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Taksim Gezi Parkı gösterileri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25737)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önünde bir siyasi partinin taraftarlarının toplanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25740)

13.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün içinde bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25744)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25745)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Amasya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25746)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25747)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Afyonkarahisar’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25748)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25749)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25750)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Gezi Parkı olayları ve destek gösterileri sırasında sosyal medyadaki faaliyetleri nedeniyle yapıldığı iddia edilen gözaltılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25751)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25752)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Taksim Gezi Parkı gösterilerine ve görevli polislerin kask numaralarını gizlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25753)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’de bazı saatler arasındaki şehirlerarası otobüs seferlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25754)

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da yapılması planlanan üçüncü köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25755)

25.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, muhtarların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25757)

26.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, eğitim kurumlarında PKK ve diğer terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25758)

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akil İnsanlar Heyetinin ulaşım, konaklama gibi masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25759)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Esenboğa Havalimanında karşılanması programı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25762)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’daki reklam panolarına asılan bir afişe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25763)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, MİT’in bazı vatandaşlara ait kişisel bilgileri elde ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25764)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polislerin çalışma şartlarına ve intihar ettiği iddia edilen polislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/25765)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25778)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25779)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25780)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25781)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25782)

37.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, bir vatandaşa gazilik unvanı verilmemesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25794)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25796)

39.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yoksulluk ile ilgili istatistiklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25797)

40.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, küçük yaşta evliliklerden kaynaklanan sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25799)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25800)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye genelinde ve Manisa ili özelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25801)

43.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, müdür, müdür yardımcısı ve kuruluş müdürü atamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/25802)

44.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Avrupa Birliği hibelerinin kullanımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25803)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25804)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25805)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/25806)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25807)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25808)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25809)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25810)

52.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, imalat sanayi üretiminin ara malı ithalatına bağımlılığının artmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25811)

53.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25812)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25813)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/25814)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25816)

57.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, istihdam piyasasındaki kayıt dışılık oranının yüksekliğine ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25817)

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25819)

59.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelerin sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25821)

60.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir sendika tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırlarının altında yaşayan kişilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25822)

61.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, intibak düzenlemesinde yapılan yanlış ödemelerin geri alınmasının emeklilere yaşattığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/25823)

62.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, toplumsal olaylarda kullanılan göz yaşartıcı gazlar ve tozlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25870)

63.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle Ankara’da gerçekleşen gösterilerde gözaltına alınan kişilere ve soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25871)

64.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Taksim Gezi Parkı gösterileri sırasında polis aracında bulunduğu iddia edilen bir silaha ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25872)

65.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25873)

66.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyde meydana gelen sel felaketinden mağdur olan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25874)

67.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyde aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25875)

68.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Taksim Gezi Parkı olaylarında kullanılan biber gazına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25876)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25878)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25879)

71.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Suriyeli mültecilere hizmet alımı için yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25880)

72.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Van’da yapılan sosyal yardımların maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25882)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, orman yangınlarına ve çıkış sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25883)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında belediyeler tarafından hayvanlar için tahsis edilen yardım araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25884)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın Sincan ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25885)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir ceza infaz kurumu müdürüne yönelik silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25886)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki ilaç ve tıbbi malzeme hırsızlığı vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25887)

78.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İzmir’de yapılan sosyal medya gözaltıları ile 2012-2013 yıllarında sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarla ilgili re’sen ve şikayete bağlı olarak başlatılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25888)

79.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, başpolis memurluğu rütbesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25889)

80.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, yediemin otoparklarına çekilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25890)

81.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, son on yıldaki biber gazı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25891)

82.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, stadyum ve üniversitelerde görev yapmak üzere oluşturulacak güvenlik birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25892)

83.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, biber gazı üretimi ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25894)

84.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Ankara Ticaret Odası tarafından verilen bir ilana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25896)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25897)

86.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Gezi Parkı protestolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25905)

87.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Van’da ele geçirilen kaçak sigaralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25906)

88.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Gezi Parkı olaylarında İstanbul Beşiktaş’ta gözaltına alınan bazı eylemcilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25907)

89.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gezi Parkı olaylarında Türkiye genelinde gözaltına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25908)

90.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İzmir’deki Gezi Parkı olaylarında eylemcilere müdahale eden eli sopalı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25909)

91.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İzmir’de Gezi Parkı olayları bağlamında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle bazı kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25910)

92.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın bir köyündeki yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25911)

93.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kolluk personeline biber gazı kullanımı eğitimi verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25913)

94.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, biber gazı ithalatına ve toplumsal olaylara müdahale yöntemleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25915)

95.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı İzmir’de gerçekleşen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25916)

96.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25918)

97.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Gezi Parkı protestolarına destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının darp edildiği ve işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25919)

98.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Gezi Parkı olayları ile ilgili çeşitli illerde düzenlenen eylemlerde polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25920)

99.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen altyapı çalışmaları için köylülerden katılım payı istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25921)

100.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki Gezi Parkı olaylarında eylemcilere müdahalede bulundukları iddia edilen eli sopalı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25922)

101.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, İstanbul Gazi Mahallesindeki Gezi Parkı olaylarına polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25923)

102.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İstanbul’da yaralı olarak bulunan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25924)

103.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir kişinin polis şiddetine uğradığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25925)

104.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki Gezi Parkı olaylarında eylemcilere müdahalede bulunduğu iddia edilen eli sopalı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25927)

105.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul İl Özel İdaresi bünyesinde kooperatif kurulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25928)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25929)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25930)

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Konya ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25931)

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kocaeli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25932)

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25933)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırklareli ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25934)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kayseri ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25935)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25936)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapıları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25937)

115.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sakarya-Kocaeli arasındaki otobüs seferlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25938)

116.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin su parası alınması konusunda köyler arasında ayrımcılık yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25939)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25940)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25941)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25942)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25943)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25944)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25945)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25946)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25947)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25948)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25949)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25950)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25951)

129.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25952)

130.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, eğitim kurumlarında PKK ve diğer terör örgütlerinin gençlik yapılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25953)

131.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki doğal gaz satış bürolarının çalışma saatlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25954)

132.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, üniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25955)

133.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa ili sınırları içerisinde bulunan köy ve beldelerdeki altyapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25957)

134.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gezi Parkı protestolarına müdahale eden emniyet güçleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25958)

135.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, İzmir’de Gezi Parkı protestocularına saldırıda bulunduğu iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25959)

136.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir polis memuruna uygulanan disiplin cezasının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25960)

137.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, gaz bombası alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25961)

138.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Başbakan’ın Esenboğa Havalimanında karşılanması programı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25962)

139.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir emniyet müdürü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25963)

140.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan’ın Atatürk Havalimanında karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25964)

141.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Gezi Parkı protestolarına yönelik polis müdahaleleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/25965)

142.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25966)

143.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yoksulluk ile ilgili istatistiklere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25968)

144.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, istihdam piyasasındaki kayıt dışılık oranının yüksekliğine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/25969)

145.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, tarihi, kültürel ve doğal varlıkların UNESCO Dünya Mirası Listesine alınma çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25974)

146.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesinin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25975)

147.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25976)

148.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25977)

149.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25978)

150.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürünün görevden alınmasına, Bakanlıktaki üst düzey bürokratlara ve devlet tiyatroları ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25979)

151.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Çeşme ilçesinde kurulması planlanan rüzgar enerji santrallerinin turizme ve bölge esnafına olan etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25980)

152.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25981)

153.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25982)

154.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa ile ilgili bazı turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/25983)

155.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’da bazı öğrencilerin Atatürk resmi baskılı kıyafetleriyle okula alınmadıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25990)

156.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı Milli Eğitim Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25991)

157.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir beldedeki ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25992)

158.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25995)

159.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye ili özelinde 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı için okul dönüşüm işlerinin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25996)

160.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, okullardaki bazı uygulamalara ve yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili planlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25997)

161.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel öğretim kurumlarında ücretsiz veya burslu okutulacak öğrencilerle ilgili uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/25999)

162.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin kadro değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26000)

163.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Derince’deki bir Anadolu lisesinde okul birincisi ilan edilen öğrenci ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26001)

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26004)

165.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26005)

166.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’nin Talas ilçesindeki bir köye ilköğretim okulu yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26006)

167.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Taksim Gezi Parkı olaylarına destek gösterilerine katılan öğretmen ve öğrencileri tespit etmeye çalıştığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26007)

168.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, İzmit’te çeşitli kamu kurumlarının iş birliği ile düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26010)

169.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, sınav gözetmeni olarak belirlenen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26011)

170.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, öğretmenlerin sendikal haklarının kullanmasının engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26012)

171.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Sınavında görev alan öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26013)

172.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26014)

173.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, üniversitelerin fen edebiyat fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26026)

174.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26027)

175.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında oluşturulan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26031)

176.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında kapatılan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26032)

177.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki bazı ilkokullar hakkında kapatılma kararı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26036)

178.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26037)

179.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, bazı okullarda seçmeli derslerin zorunlu seçmeli ders haline getirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26039)

180.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, rektör atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26040)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26054)

182.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çocukların sosyalleşmesine katkı sağlaması beklenen derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26055)

183.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26056)

184.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’da ilköğretim ile ortaöğretimde okullarını bırakan öğrenci sayısı ile okullarını bırakma sebeplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26057)

185.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki okulların depreme dayanıklılığını güçlendirmek için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26059)

186.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’ın Başkale ilçesindeki bir okulun bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26060)

187.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın okul, derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26061)

188.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 1996 yılında düşen bir uçağın enkazının ve pilotun naaşının Ege Denizinden çıkarılması talebine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26066)

189.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26093)

190.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova Havaalanının yapıldığı bölgede kamulaştırılan araziye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26094)

191.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26095)

192.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve idari para cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26096)

193.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26097)

194.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26098)

195.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26099)

196.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve Taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26100)

197.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26101)

198.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26102)

199.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Köyceğiz-Ortaca yolunun yapım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26103)

200.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26104)

201.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen temsil harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26105)

202.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, yapılması planlanan YHT hatlarına Niğde’nin dahil edilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26106)

203.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, uluslararası yolcu taşımacılığında getirilen doluluk uygulamasının yol açacağı sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26107)

204.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, HGS’ye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26108)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26109)

206.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki köylerin ilçe merkezleri ile bağlantılarını sağlayan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26110)

207.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da bir kişinin hayatını kaybettiği metro inşaatında meydana gelen göçük olayına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26111)

                                                                                                                                                No: 10

21 Ekim 2013 Pazartesi

Tasarı

1.- 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/832) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2013)

                                                                                                                                          No: 10’a Ek

21 Ekim 2013 Pazartesi

Teklif

1.- Nevşehir Milletvekili Ahmet Erdal Feralan ve Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ile 3 Milletvekilinin; Bir Üniversite Adı ile Bir İlçe Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1783) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.10.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, eski Sincan Adliye binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23538)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bakanlıklar tarafından faaliyetlerin tanıtımı amacıyla çıkarılan dergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23555)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, müşavirleri ile Başbakanlık ve bakanlıkların haber takibi için abone olduğu ajanslara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23557)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan bir hükümlünün kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23649)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ceza verilen ve meslekten atılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23665)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışan personel ile Müşavirliğin dışarıdan hizmet alımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23666)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23667)

8.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, AİHM tarafından ülkemiz aleyhine verilen kararlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23668)

9.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bir başsavcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23671)

10.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir hak ihlaline ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23672)

11.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Aliağa Şakran Kadın Cezaevinde sağlık sorunu bulunan bir hükümlü ile cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlüler konusuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/23675)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, statlarda güvenlik konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23732)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, jimnastik salonları ile doping yaptığı anlaşılan sporcu sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23733)

14.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, uluslararası organizasyonlara katılan bazı milli sporcuların doping kullandığı iddia ve tespitleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23735)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23736)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait lojmanlar ile söz konusu lojmanların satışına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23737)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Türkiye’deki yabancı uyruklu sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23742)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Türkiye’de görev yapan yabancı uyruklu antrenörlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/23743)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın sağlık alanındaki sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23944)

20.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23949)

21.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarının mezuniyetlerine uygun işlerde çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23950)

22.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sağlık çalışanlarına uygulanan idari ve cezai yaptırımlar ile sağlık çalışanlarının şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23951)

23.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, İstanbul’daki bir hastanenin ağır yaralı bir hastayı yer olmadığı gerekçesiyle taburcu etmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23952)

24.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23954)

25.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Taksim İlk Yardım Hastanesinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23955)

26.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, olası İstanbul depremine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23956)

27.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23958)

28.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ülkemizde en çok görülen yirmi hastalık ile hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23959)

29.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, bitkisel tıbbi ürünlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23960)

30.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tıbbi sekreter kadroları ile tıbbi sekreterlik hizmetlerinin taşeron firmalarca sağlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23961)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, depresyon, ruh ve sinir hastalıklarında yaşanan artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23963)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kanserin nedenlerine ve kanserle mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23964)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt ve Ağrı’nın sağlık alanındaki sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23965)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın tanıtım faaliyeti giderleri ile kamu hastaneleri tarafından çıkarılan dergilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23966)

35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sağlık çalışanlarının nöbetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23967)

36.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çocuklara ve çocuklardaki kanser hastalığı vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23968)

37.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kürtaj konusunda hastanelerin uygulamalarında farklılıklar bulunduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23969)

38.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Osmaniye T Tipi Cezaevindeki sağlık sorunları yaşayan bir hükümlüye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/23970)

39.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de depremden zarar gören binaların gerekli güçlendirme yapılmadan kullanılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/25325)

40.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Rekabet Kurumu Başkanının oğlu tarafından işletilen bir işletmeye haksız rekabet olarak değerlendirilebilecek şekilde bazı firmalar tarafından ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26113)

41.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26115)

42.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Gezi Parkı olayları ile ilgili bir yorumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26116)

43.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Gazi Mahallesindeki Gezi Parkı olaylarında İngilizce konuşan bazı kişilerin polisleri yönlendirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26117)

44.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Gezi Parkı olaylarında polisin müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26119)

45.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Gezi Parkı olayları çerçevesinde yapılan eylemlerde yaralanarak sağlık kuruluşlarına gelen kişilerle ilgili ayrı bir kayıt tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26120)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26122)

47.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının edindikleri kişisel verileri Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştıkları yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26125)

48.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yıkılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26126)

49.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Gezi Parkı olaylarının nedeniyle ilgili yaptığı yorumlarda göndermede bulunduğu faiz lobisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26127)

50.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli kurumlarla protokoller imzaladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26129)

51.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli kurumlarla protokoller yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26130)

52.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT’in çeşitli kurumlarla protokoller yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26131)

53.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Akdeniz Oyunları Uluslararası Komitesi tarafından Gezi Parkı olayları nedeniyle Mersin’de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının güvenliği için endişelerin dile getirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26133)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26134)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26135)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Artvin’de yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26136)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Aydın’da yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26137)

58.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’da gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26139)

59.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye sınırının güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26141)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26144)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26145)

62.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Gezi Parkı olayları bağlamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan bir genelge ile uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/26149)

63.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların Bursa’daki projelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26172)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurumlarda çalışanların e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26173)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26174)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26175)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından bağlı kurum ve kuruluşlar aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26176)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/26177)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26201)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26202)

71.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, muhtaçlık aylığının kaldırıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26203)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26204)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26206)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26207)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26208)

76.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk evliliklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/26209)

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26210)

78.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Avrupa Birliğinin çeşitli organları ve temsilcileri tarafından Gezi Parkı olayları ile ilgili yapılan yorumlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26211)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26212)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26213)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26214)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26215)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/26216)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TPE’de görev yapan patent ve marka uzmanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26217)

85.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, IMF’ye olan borcun bitirilmesi üzerine ATO tarafından billboardlara asılan teşekkür ilanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26218)

86.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26219)

87.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26220)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26221)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26222)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26223)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26224)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26225)

93.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, asansör denetimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26226)

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26227)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26228)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26229)

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26230)

98.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/26231)

99.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile üstün başarılı olanların işe alınmalarında öncelik tanınması kararının uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26232)

100.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar ile tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranının artmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26233)

101.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, öğretmenevlerinde istihdam edilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26236)

102.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2013 yılında Bilecik’e ayrılan yardım ve ödenekler ile yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26237)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, koruculuk sisteminin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26239)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26240)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26241)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26242)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26243)

108.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’a yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/26248)

109.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye ve Katar iş birliği ile Suriye uçağının düşürülmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26262)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26265)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Taksim Gezi Parkı eylemleri sırasında intihar eden, istifa eden ve haklarında işlem yapılan polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26332)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Esenboğa Havalimanında Başbakan’ı karşılamak için toplanan vatandaşlar için tahsis edilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26333)

113.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Gezi Parkı protestolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26334)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren sosyal medyada yer alan ifadeler nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26335)

115.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki reklam panolarına asılan bir afişe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26336)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Düzce Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26337)

117.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir siyasi partide görev aldığı sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakinde çalışan kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26338)

118.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Osmaniye Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26339)

119.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki bazı köylerin yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26340)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26341)

121.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, gayrimenkulü üzerinde belediyenin hacizli hissesi bulunan bir vatandaşın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26342)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Düzce Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26343)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Osmaniye Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26344)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kilis Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26345)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26346)

126.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 11 Haziran 2013 tarihinde Taksim’e yapılan müdahale sırasında polislere molotof kokteyli atan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26347)

127.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Rize’de yaşanan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26348)

128.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere sopa ile müdahalede bulunan sivil polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26350)

129.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, polisler hakkındaki işkence ve kötü muamele iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26351)

130.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Atatürk Havalimanında Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarlarının toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26352)

131.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve Adana Havalimanlarında Başbakanı karşılamak üzere yapılan gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26353)

132.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 1999 depremi öncesi Kocaeli’de inşasına başlanan ve sağlam raporu verilen dairelere tapu ve iskanlarının verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26354)

133.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Gezi Parkı olaylarında polis tarafından yaralanan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26355)

134.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 11 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından Taksim’e yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26356)

135.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Fırat Üniversitesinde Kürt kökenli öğrencilere sistematik bir şekilde baskı ve şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26357)

136.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Ankara’da Gezi Parkı protestosu sırasında ölen bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26358)

137.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26361)

138.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, bir polise verilen disiplin cezasının yetersiz olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26362)

139.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26363)

140.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağının ruhsatının alındığı makama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26364)

141.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26365)

142.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26366)

143.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26367)

144.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin güçlendirilmesi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26369)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26370)

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muğla ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26371)

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26372)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26373)

149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26374)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kahramanmaraş ili sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinin altyapılarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26375)

151.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emniyet personeli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26376)

152.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, bazı havalimanlarında Başbakanı karşılamak üzere insanların toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26377)

153.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Rize’deki Gezi Parkı protestolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26378)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26379)

155.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, polis intiharlarına ve polislerin çalışma koşullarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26380)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26381)

157.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Gezi Parkı protestoları kapsamında Adana’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26382)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ağrı Belediyesi tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26383)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ağrı Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26384)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adıyaman Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26385)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26386)

162.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yozgat Yerköy Belediyesi yetkililerinin mahkeme kararlarına uymadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26387)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tren yolcularına güvenlik soruşturması yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26389)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26390)

165.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ Belediyesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26391)

166.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da belediyeler tarafından verilen imar ruhsatlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26392)

167.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26393)

168.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26394)

169.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26396)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir camide yabancı uyruklu bazı kişiler tarafından siyasi propaganda faaliyetinde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26397)

171.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Atatürk Havaalanı yakınlarında gerçekleştiği iddia edilen havai fişek gösterisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26400)

172.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26401)

173.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26402)

174.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Hükümet yetkilileri ve bazı bürokratlar tarafından marjinal olarak ifade edilen gruplara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/26404)

175.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26409)

176.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Selendi ilçesindeki tarihi ve turistik alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26411)

177.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Kültür ve Sanat Evi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26412)

178.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da bulunan Yoğurtçu Kalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26413)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26414)

180.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi onarım ve güçlendirme inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26415)

181.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, müzelerin engelli erişimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26416)

182.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, İstanbul’a yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26417)

183.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26418)

184.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26419)

185.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26420)

186.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26421)

187.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26422)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26423)

189.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/26424)

190.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26438)

191.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, gelir vergisi stopaj iadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/26441)

192.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26442)

193.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, otizm eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26443)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26444)

195.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, üniversitelerdeki bölüm kontenjanları bağlamında işsizlik sorununun çözümüne yönelik girişimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26445)

196.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir okulda Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26446)

197.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, özel okullar ve vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26447)

198.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, ilk, orta ve yükseköğretimde öğrencilere verilen rehberlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26448)

199.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26449)

200.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de yapılan bir yurt binasının hizmete açılması ve inşaatı devam eden spor salonuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26450)

201.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26452)

202.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, lise son sınıf öğrencilerine tanınan izin hakkının öğretmenlerin ek ders ücretlerinin hesaplanmasında aleyhlerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26453)

203.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili MİT  ile bir protokol yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26454)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yurt dışına gönderilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26455)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26456)

206.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gezi Parkı olaylarına katılan öğrencilere yönelik bazı uygulamalar yaptığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26457)

207.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, öğretmenlerin kılık kıyafet zorunluluklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26458)

208.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gezi Parkı protestolarına katılan eğitimcilerin tespiti için çalışma yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26459)

209.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, dershanelerle ilgili çalışmanın durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26460)

210.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin vakıf üniversitesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26461)

211.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26462)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26463)

213.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mesleki eğitim merkezlerine ve bu merkezlerde görevli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26464)

214.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26466)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26467)

216.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26468)

217.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personeline yönelik görevde yükselme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26469)

218.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşılması konusunda MİT’le protokol imzalandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26470)

219.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir köyündeki iki okulun fiziki sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/26471)

220.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör nedeniyle boşaltılıp askeri bölge haline getirilen bir alana ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26475)

221.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26478)

222.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26479)

223.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/26480)

224.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıtlı posta ve PTT Kargo dağıtım işlerinin firmalara verilmesi uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26526)

225.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26527)

226.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, PTT’lerde güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışanların dağıtıcı olarak atanmasının yol açtığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26528)

227.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, ilk atama ve tayin gibi nedenlerle İstanbul’a gelen ve İstanbul’dan ayrılan personel ile İstanbul’daki personelin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26529)

228.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Kars’taki uluslararası havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26530)

229.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26531)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26532)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26533)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hanak ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26534)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Damal ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26535)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesinde yürütülen hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26536)

235.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir’in Menemen ilçesine bağlı bir beldenin kavşak ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26537)

236.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26538)

237.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, nakliye sektöründeki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26539)

238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık çalışanlarının e-posta ve sosyal medya hesaplarının izlenip izlenmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26540)

239.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26541)

240.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlık aleyhine açılan davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26542)

241.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26543)

242.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, haklarında soruşturma açılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26544)

243.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kişisel verilerin paylaşılması konusunda MİT’le protokol imzalandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26545)

244.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/26546)

                                                                                                                                                No: 11

22 Ekim 2013 Salı

Teklif

1.- Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 11 Milletvekilinin; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1784) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 Milletvekilinin, bazı illerde Alevi vatandaşlara yönelik meydana gelen olayların nedenlerinin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2012)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, domates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2012)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 19 Milletvekilinin, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeşil alan olarak planlanan arazinin bir firmaya kiralanması hususunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Feke ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4843) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4844) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4845) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4846) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4847) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4850) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da karla mücadele için ayrılan kaynağın artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4857) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4858) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4859) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4860) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4861) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4862) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4863) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4864) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4865) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4866) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4867) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkâri’de Türk Telekom’un arıza gideren ekip sayısının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4868) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4869) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4870) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4871) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4872) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4873) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ta bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4877) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4878) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çanakkale’deki bir okulda Roman öğrencilerin tek sınıfta toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/4879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

41.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığındaki kamu payına ve üst düzey yöneticilerin maaşlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/4880) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Bayramlarla ilgili törenlere katıldığı için olumsuz sicil alan personel olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/4881) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’de gerçekleşen fişlenmelere ve milletvekillerinin fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31655) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Suriye’nin Türkiye’ye olası bir saldırısı ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31656) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

3.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, terörist mezarlarının tahrip edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31657) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Beyoğlu’ndaki bir AVM’nin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ve faaliyette bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31658) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31659) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Stadyumlarda başlanan “elektronik bilet” uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, doğal gaz alımına getirilen sınırlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31661) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

8.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Şırnak’ta bir cami içindeki eğitim merkezine düzenlenen molotoflu saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31662) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

9.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Halk Bankası tarafından bir şirkete verilen kredide usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31663) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kamu bankalarına yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31664) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütünün asayiş birimleri oluşturduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31665) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 25 Haziran 2013 tarihinde partisinin grup toplantısında kullandığı bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31666) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

13.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31667) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

14.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, 2020 Olimpiyat Oyunlarına adaylık kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı lise mezunları için üniversiteye geçiş ve katkı payı ödemesi konusunda YÖK tarafından yapılan düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31669) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, protestolar sırasında hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili iddialara ve eylemlere yönelik polis müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31670) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31671) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

18.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31672) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen iki polise ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31673) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunan bazı kamu görevlilerinin terfi ettirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31674) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

21.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sorulan soruların açıklanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31675) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanlık örtülü ödeneğinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, inşaat projeleri nedeniyle kesilen ağaçlara ve orman varlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31677) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gayrimüslim vatandaşların fişlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31678) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’daki arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31679) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

26.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Suriye’nin Türkiye sınırına yakın yerleşim merkezlerinin El Kaide tarafından ele geçirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31680) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

27.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ekonomik ve Sosyal Konseyin çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31681) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

28.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’da Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinden çiftçiler tarafından alınan kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31682) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kurulan internet siteleri ile açılan sosyal medya hesaplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Batman’a yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Ağrı’ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31685) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Bitlis’e yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31686) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

33.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Kırklareli’ye yönelik yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31687) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Çankırı’da işsizliğin azaltılması için yapılan çalışmalara ve öğrenci yurtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31688) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

35.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, emeklilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31689) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, terör örgütü yöneticilerinden birisinin açılım süreci ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31690) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

37.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de bazı BDP’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin haberleri olmadan Adalet ve Kalkınma Partisine üye yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31691) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

38.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Suriye’nin kuzeyinde mevzilenen bir muhalif gruba saldırı düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31692) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

39.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriyeli muhalifler arasında yer alan bazı örgütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31693) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Akil İnsanlar Heyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31695) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eğitimle ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31696) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının silindiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31697) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Olimpiyat Oyunları kapsamına girmeyen projelerin olimpiyat yatırımı olarak gösterildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sinyal bozucu cihazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da bir operasyonda ele geçirilen kimyasallara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı eylemlerinde eylemcilerin içine girdiği camiinin görevlilerinin yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sigorta şirketleri tarafından uygulanan kasko ücreti tarifesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TRT’deki bir programda hamile kadınlarla ilgili yer alan bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31704) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bankalar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31705) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında kalanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31706) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir futbol derbisini izlemek üzere dört savcının görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kadın istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31708) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31709) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

56.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Adalar ilçesinde yer alan bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31710) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

57.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Adalar ilçesinde özelleştirme kapsamına alınan bazı taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31711) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

58.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, yabancı uyruklu öğrenci yerleştirmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31712) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

59.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgesindeki bir kasabanın muhalif güçlerin eline geçmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

60.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli mültecilerin yerleştirildikleri illerdeki ekonomik ve sosyal hayata etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

61.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Zonguldak’ta yapımı planlanan yeni termik santrallerin yöreye olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

62.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşanan taraftar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

63.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriyeli muhaliflere ülkemizden kimyasal silah yapımında kullanılan malzemelerin temin edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

64.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kamplara yerleştirilmeyen Suriyeli mültecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31719) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir restorasyon işine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31720) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türk Kızılayı tarafından yapılan gıda yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31721) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31722) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

69.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelirin aktarıldığı kişi ve kurumlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31723) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31724) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Roman vatandaşlara yönelik ayrımcılık iddialarına ve Roman vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31726) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir futbol müsabakası sırasında çıkan olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31727) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

74.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Suriye’deki çatışmalardan dolayı Ceylanpınar esnafının yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31728) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

75.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Başkentgaz’ın doğal gaz satışlarından işlem ücreti alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

76.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının kapatılması sonucu mağduriyet yaşayan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

77.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Manisa’nın Gördes ilçesindeki su kaynaklarının kirlendiği ve zehirli olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

78.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas ilinde 5263 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31732) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

79.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31733) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

80.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas ilinde 3294 sayılı Kanun kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31734) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

81.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, teşhisi konulamayan bir hastalık nedeniyle karantina altında tutulduğu iddia edilen bir hastaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

82.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere yönelik yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31736) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

83.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilerin barınma imkanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

84.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilerin ülkemize kabulü şartları ve işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31738) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

85.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere farklı ülke ve uluslararası kuruluşlardan yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31739) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

86.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, demokrasi ve insan haklarına ilişkin çeşitli konularda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31741) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

88.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarının güvenliği sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31742) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’daki bir okulda yürütülen soruşturma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31743) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

90.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da konteyner kentte yaşayan depremzedelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31744) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşanan olaylara karıştığı tespit edilen kişilere yönelik başlatılan operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31745) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

92.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işe yerleştirmelerde uygulanan yönteme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31746) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

93.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, PKK terör örgütü üyesi olmaktan hüküm giymiş mahkumların kaldığı cezaevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31747) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

94.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa Valiliği tarafından Roman vatandaşlarla ilgili TBMM Dilekçe Komisyonuna gönderilen bilgi notunda yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31748) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

95.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/31749) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

96.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, iktidar ve ana muhalefet partisi sözcülerinin canlı yayınlanan açıklama ve basın toplantılarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31750) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

97.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, TRT’nin program yaptırdığı bir şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31751) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2013)

98.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, muhalefet ile ilgili haberlerin AA tarafından sansürlendiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

99.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Anadolu Ajansının faaliyetlerinde ayrımcılık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31754) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31755) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/31756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/31757) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/31758) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/31759) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kimyasal, nükleer ve biyolojik saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/31760) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/31761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

108.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Diyanet İşleri Başkanının kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir proje ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31762) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

109.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31763) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31764) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

111.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gezi Parkı protestoları sırasında göstericilerin bir camiye sığınması ile ilgili iddialara ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görev yeri değişikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31765) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

112.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne’de camilerde toplanan yardımlarda makbuz kesilmediği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kullanılan bölgesel ve uluslararası fonlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31767) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31768) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

115.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının “Zenginlerin faiz ödemesi günah, fakirlerinse mubahtır.” şeklinde bir fetvasının olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/31769) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

116.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan kronik ve ağır hastalığı olan bir mahkumun sağlık durumuna rağmen tahliye edilmemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31770) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İçişleri Bakanı aleyhinde savcılığa yapılan suç duyurusu dilekçesinin işleme konmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31771) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

118.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesindeki adliyenin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31772) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

119.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kayıp mahkeme dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31773) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

120.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, hasta bir hükümlünün tedavisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31774) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir futbol derbisini izlemek üzere dört savcının görevlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31775) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

122.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Adalet müfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31776) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31777) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

124.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, hakim ve savcıların lojman sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31778) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

125.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ve cezaevlerindeki avukat görüşme yerlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31779) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

126.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, bir kadına karakolda tecavüz edildiği iddiasına ve emniyet personeli ile ilgili tecavüz suçlamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31780) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı uyruklu hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31781) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

128.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, avukatlık mesleğinden hakim ve savcılığa geçiş için yapılan sınava ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31782) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31783) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ve el konulan eşyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31784) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

131.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Rize Kalkandere Cezaevinde kamera ile gözetim uygulamasının başlatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31785) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

132.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan mahkumlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31786) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

133.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, İstanbul Okmeydanı’nda polisin gaz fişeğiyle bir kişiyi başından ağır yaralaması ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/31787) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

134.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Yalova Milli Piyango Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen bir olaya ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31788) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

135.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğrencilere alınması tavsiye edildiği iddia edilen bir atasözü ve deyimler sözlüğüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

136.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, eski eşi tarafından öldürülen bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31790) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

137.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, AB tarafından engelliler için aktarılan fonlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31791) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

138.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarına ve bunlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31792) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31793) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31794) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

141.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas ilinde 633 sayılı KHK kapsamında yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31795) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

142.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde intihar ettiği belirtilen bir kişinin ölümüyle ilgili ailesinin iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31796) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/31797) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/31798) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

145.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğünün işlemleri ile ilgili başlatılan incelemeye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31799) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

146.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de çalışan işçi sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31800) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31801) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

149.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da verilen KOSGEB kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

150.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Kocaeli ilindeki bir firmanın üretimi durdurmasına ve firma çalışanlarının alacaklarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/31804) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

151.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31805) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

152.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31806) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

153.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, elektrik dağıtım işi yapan özel bir firmanın çalışanlarına yönelik çeşitli uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31807) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

154.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Beykoz ilçesinde kurulan, çalışan ve kapanan fabrikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31808) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

155.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de çalışan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

156.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, son üç yılda sendikalaşma oranındaki değişime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31810) (Başkanlığa geliş tarihi:24.09.2013)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

158.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, özel sektör ve kamuda çalışan engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

159.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Mersin liman işletmelerinde çalışan bazı işçilerin kadroya alınmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31814) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

161.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, işsizlik sigortası fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31815) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

162.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Muğla’nın Milas ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bilirkişi raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31816) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

163.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK tarafından vatandaşların sağlık verilerinin özel bir firmaya satılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31817) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

164.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31818) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

165.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Haliç tersanelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31819) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2013)

166.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ODTÜ arazisinden geçmesi planlanan yola ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31820) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

167.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir törene belediye otobüsleri ile kamu personelinin zorla götürüldüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31821) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

168.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki moloz dökme alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31822) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

169.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Siirt ile Bitlis arasında yürütülen bir yol çalışmasının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31823) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

170.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde sahile dolgu yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31824) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

171.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’deki kentsel dönüşüm planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31825) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31826) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

173.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde şebeke suyuna mazot karışmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31827) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kızılcahamam Belediyesinin şebeke inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31828) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Balçıkhisar, Çayırhan ve Nallıhan belediyelerinin harita yapım işleri kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31829) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çayırhan ve Beypazarı belediyeleri içme suyu tesisi yapım işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31830) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Haymana ve Çağa belediyeleri içme suyu şebeke inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık hizmet binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31832) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı belediyelerin harita yapım işleri kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31833) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hazine Müsteşarlığı Lojman Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31834) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yargıtay 1. Başkanlığı Lojmanları Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31835) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31836) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31837) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İş-Kur Genel Müdürlüğü Hizmet Binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çankaya Beytepe Jandarma Subay Astsubay Lojmanı inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, DPT Müsteşarlığı Kreş Binası Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31840) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

187.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kanalizasyon Hattı Onarım İnşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31841) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Etimesgut Sincan Kadastro ve Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31842) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

189.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Saraçoğlu Lojman Tadilat ve Yenileme işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Kongre ve Kültür Merkezi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31844) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

191.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık Ek Hizmet Binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çeltikçi Belediyesinin kanalizasyon tesisi inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31847) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çamlıdere Belediyesinin kanalizasyon tesisi inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kızılcahamam Belediyesinin şebeke ve arıtma işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31849) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Planlama Teşkilatı Hizmet Binası Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31850) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Personel Başkanlığı Hizmet Binası inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31851) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TBMM Hizmet Binası İnşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31852) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Adalet Bakanlığı Ek Hizmet Binası inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31853) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Şereflikoçhisar Belediye binasının öğrenci yurduna dönüştürülmesi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31854) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Sahil Güvenlik Komutanlığı Birlik Bina Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31855) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

202.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31856) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez AKM Konser Salonu işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

204.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bala Sofular Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Planlama Teşkilatı Lojman Onarımı  işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

206.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Sahil Güvenlik Arşiv Binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

207.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Çubuk Yurt Binaları Deprem Güçlendirme Projesi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31861) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Etimesgut Hükümet Konağı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31862) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ölçüm İzleme Araştırma ve Eğitim Tesisi inşaatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31863) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

210.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TÜİK Memur Lojmanları Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31864) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Hazine Müsteşarlığı Hizmet Binası Teras Yalıtımı ve Otopark Asfaltlama işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31865) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

212.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kazan Dairesi, Depo, Yangın ve Hidrafor Yapılması işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31866) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

213.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık A Blok Makam katı tadilatı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31867) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan muhtelif işler kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31868) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Maden İşleri Genel Müdürlüğü İdari Bina Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31869) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Beypazarı Belediyesinin şebeke ve arıtma işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31870) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez Anayasa Mahkemesi Çevre Düzenlemesi işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31871) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

218.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Dışişleri Bakanlığı Lojman Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31872) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

219.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilat ve Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31873) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

220.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Başbakanlık Lojman Onarımı işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31874) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

221.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hizmet Binası işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

222.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Merkez AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışmaları Binaları işi kapsamında satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

223.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilen çevre denetimlerine ve kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

224.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TOKİ tarafından kurulan et kombinalarına ve satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31878) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

225.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

226.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’ya termik santral yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

227.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait İstinye Koyu’nun kiraya verilip verilmediğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31881) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

228.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki yedi mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

229.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kırka-Değirmenözü Demiryolu Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/31883) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

230.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriyeli muhaliflerin desteklendiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31884) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

231.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriyeli muhalifler tarafından İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31885) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

232.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Yunanistan tarafından el konulan bir feribota ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31886) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

233.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Bakanlığın logo ve amblemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31887) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

234.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Suriye sınırındaki ihlaller ile angajman kurallarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31888) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

235.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31889) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

236.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Lübnan’da kaçırılan Türk pilotlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

237.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışında tutuklu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31891) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

238.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Rusya’da tutuklu bulunan bir Türk vatandaşına hukuki destek verilip verilmediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31892) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31893) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

240.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli muhaliflerce İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren bir haritanın kullanılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31894) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

241.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Tunuslu kadınların kandırılarak ülkemiz üzerinden Suriye’ye götürüldüğü iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31895) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

242.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Mısır’ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıması için Kahire Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31896) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

243.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/31897) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

244.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/31898) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin abonelerinden doğal gaz alımlarında tahsil ettiği işlem ücretine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/31899) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

246.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımı ödemelerinde yaşanan gecikmelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/31900) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

247.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da elektrik hizmetlerinin özelleştirilmesinden sonra yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31901) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

248.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, ön ödemeli doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31902) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

249.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, İran’dan alınan doğal gaz ve petrole ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31903) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

250.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31904) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

251.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, enerji antlaşmaları ve boru hattı projeleri ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31905) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

252.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Ankara’da doğal gaz dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından gerçekleştirilen bazı uygulamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31906) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

253.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31907) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

254.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Ankara’da doğal gaz satışına kota konulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31908) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

255.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31909) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

256.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Ankara’da doğal gaz satışını alan firmayla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31910) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

257.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da son on yılda verilen madencilik ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31911) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

258.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kırka-Değirmenözü Demiryolu Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31912) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

259.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, doğal gaz satışına getirilen sınırlamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/31913) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de düzenlenen stadyum temel atma törenine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31914) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından profesyonel ve amatör spor kulüplerine yapılan yardımların miktarına ve yardımlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31915) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

262.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Halk Eğitim Spor Kulübü bünyesindeki bir takımla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31916) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

263.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Bakanlık tarafından 2020 Olimpiyat Oyunları için Arjantin’de gerçekleştirilen toplantıya götürülen kişi sayısına ve yapılan harcama miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

264.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2020 Olimpiyat Oyunlarının ülkemize verilmemesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31918) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.09.2013)

265.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, yükseköğretim öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.09.2013)

266.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek öğrenci yurtlarının ayrılacağı yönündeki bir açıklamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31920) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

267.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31921) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

268.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Yüksek Öğrenim Yurtlarının kapasitesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31922) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

269.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2020 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak kentin belirlendiği toplantıya katılım için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31923) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

270.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, KYK ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31924) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

271.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2020 Olimpiyat Oyunları için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

272.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Beşiktaş-Galatasaray maçında çıkan taraftar olaylarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

273.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

274.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşanan taraftar olaylarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

275.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kalan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31929) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

276.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

277.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir futbol müsabakası sırasında çıkan olaylar ile ilgili bir açıklamasına ve gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31931) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

278.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/31932) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

279.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğünce hazırlanan 2012 Tarım Raporunda iktidar partisi propagandası yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

280.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki bir derede meydana gelen kirliliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31934) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

281.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, TAPDK tarafından yapılan bir yönetmelik değişikliğinin doğuracağı mağduriyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31935) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

282.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31936) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

283.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Burdur’da açılan maden ocaklarına ve etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31937) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

284.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda verimliliğinin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31938) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

285.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ıslah edilen meralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31939) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

286.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında üzüm ihracat ve ithalatı ile ilgili verilere ve üzüm üreticilerine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31940) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

287.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31941) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

288.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen bir programa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31942) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

289.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, mısır üretimine ve mısır üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31943) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

290.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, TARSİM tarafından Manisa’daki dolu ve don afetinden zarar gören üzüm üreticilerine yapılan ödemelere Ziraat Bankasının el koyduğu iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

291.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kuruluna müşavirlik firması tarafından sunulan projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/31945) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

292.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da moloz taşıma faaliyeti yürüten firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31946) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

293.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

294.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, çekirdeksiz üzüm üretimi ve ihracatında yaşanan sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31948) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

295.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31949) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

296.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, kuyumculuk, mücevherat ve döviz faaliyetlerini aynı dükkân içinde sürdüren işletmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31950) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

297.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Gökçeada Gümrük Kapısının açılmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/31951) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

298.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da polisin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

299.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, bir teröristin mezarının açılarak cenazenin taşındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31953) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

300.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark alanlarının işletilmesinin süresiz ve bedelsiz olarak belediye şirketine devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

301.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yeni Çiftlik Bulvarı” açılış töreni ile ilgili yapılan reklamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

302.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, toplumsal gösterilerde hayatını kaybeden kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

303.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, nefret suçu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31957) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2013)

304.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ODTÜ arazisinden geçmesi planlanan yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31958) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

305.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bakanlığın EGO Genel Müdürlüğü yöneticileri ile ilgili bir talimatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31959) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

306.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir törene belediye otobüsleri ile kamu personelinin zorla götürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

307.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Mersin’de bir çocuğa polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31961) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

308.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından kurulan internet siteleri ve açılan sosyal medya hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31962) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki moloz dökme alanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31963) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

310.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Valiliği tarafından verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31964) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

311.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit Büyükşehir Belediyesinin son dönemde yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31965) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

312.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep Araban Kaymakamı tarafından düzenlenen bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

313.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31967) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

314.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Anadolu yakasındaki hafriyat döküm sahasının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31968) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

315.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 16 Eylül gecesi Antakya’da öldürülen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

316.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31970) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

317.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31971) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

318.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

319.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31973) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

320.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında belediyeler tarafından kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31974) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

321.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31975) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

322.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31976) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

323.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında büyükşehir belediyeleri tarafından kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

324.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesince kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31978) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

325.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, kırsal alanlardaki jandarma karakollarının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31979) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

326.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir futbol müsabakası sırasında çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31980) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

327.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul ve Ankara’daki açık hava reklam ünitelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31981) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

328.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Bitlis ve Siirt’e psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31982) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

329.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Kars ve Iğdır’a psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31983) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

330.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Bingöl ve Batman’a psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31984) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

331.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31985) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

332.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’a MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31986) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

333.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’a MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

334.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’a MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31988) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

335.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’a MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31989) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

336.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’e MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

337.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’ye MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

338.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’a MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

339.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31993) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

340.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31994) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

341.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kurulduğu tespit edilen kaçak baz istasyonlarına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2013)

342.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31996) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

343.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31997) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

344.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31998) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

345.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31999) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

346.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

347.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki köylerde bulunan köy içi aydınlatma direklerinin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32001) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

348.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Adıyaman ve Hakkâri’ye psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32002) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

349.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Gümüşhane ve Bayburt’a psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32003) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

350.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Erzurum ve Elazığ’a psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

351.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Van ve Ağrı’ya psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

352.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Muş ve Şırnak’a psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

353.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32007) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

354.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin’deki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32008) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

355.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32009) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

356.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32010) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

357.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32011) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

358.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’teki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32012) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

359.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32013) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

360.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32014) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

361.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32015) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

362.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki yollar ile cadde ve sokaklardaki lambaların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32016) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

363.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, polislere psikolojik destek sağlanması amacıyla Mardin ve Osmaniye’ye psikolog atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32017) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

364.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de hayatını kaybeden bir kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmalara yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32018) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

365.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’da cenaze hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32019) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

366.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32020) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

367.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Gezi Parkı protestoları kapsamında Kırklareli’nde yapılan yürüyüşlere katılan lise öğrencilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32021) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

368.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kan davalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32022) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

369.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, bir kadına karakolda tecavüz edildiği iddiasına ve emniyet personeli ile ilgili cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32023) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

370.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32024) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

371.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülen ve takılan yön ve bilgi levhaları ile bunlara yönelik harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32025) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

372.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir restorasyon işine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32026) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

373.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir otopark inşa işine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32027) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

374.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülen ve takılan yön ve bilgi levhaları ile bunlara yönelik harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32028) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

375.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında büyükşehir belediyeleri tarafından sökülen ve takılan yön ve bilgi levhaları ile bunlara yönelik harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32029) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

376.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında milletvekillerine ait konut, araç ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32030) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

377.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında belediyeler tarafından sökülen ve takılan yön ve bilgi levhaları ile bunlara yönelik harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32031) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

378.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlara ve ele geçirilen ürünlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32032) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

379.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ateşli silahlar ile hayatını kaybeden 18 yaş altı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32033) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

380.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’da Polis Akademisi Başkanlığına ait bir havuzda kadın seanslarının geçici olarak iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32034) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

381.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32035) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

382.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Libya’daki iç savaş nedeniyle ülkemizde tedavi gören Libya vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32036) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

383.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32037) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

384.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de sokak hayvanlarına yönelik hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32038) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

385.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da SODES kapsamında yürütülen bir projeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32039) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

386.- Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, çeşitli nüfus verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32040) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

387.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Erdek-Turan yolunda bariyer ve uyarı levhası yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32041) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

388.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Çıldır’da vatandaşların yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32042) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

389.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Türk Hava Kurumunun kurban derisi toplama tekelinin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32043) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

390.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da KÖYDES projesi kapsamına alınmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32044) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

391.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da asfalt ya da beton yolu bulunmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32045) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

392.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’daki köylerin kanalizasyon yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32046) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

393.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, özel kimlik bilgilerinin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32047) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

394.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinde çalışan işçi ve memur sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32048) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

395.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Gazhanesinin bakımsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32049) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

396.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İŞKUR ilanına başvurmak için toplanan vatandaşlara polisin biber gazlı müdahalede bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32050) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

397.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’nın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

398.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

399.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’un köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32053) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

400.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32054) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

401.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32055) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’in köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32056) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

403.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’nin köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

404.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’ın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

405.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

406.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’nin köylerindeki içme suyu depolarına klorlama cihazı takılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32060) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

407.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir köprünün onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32061) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

408.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi’ndeki Alevi vatandaşlara ait mezarların tahrip edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32062) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

409.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32063) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

410.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32064) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

411.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

412.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

413.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32067) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

414.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32068) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

415.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32069) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

416.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32070) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

417.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32071) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

418.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32072) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

419.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

420.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır özelinde yerel organik ürünlerin tanıtımı açısından valiliklere, kalkınma ajansına ve belediyelere uluslararası fuarlarda yer almaları için kaynak aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

421.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Onuncu Kalkınma Planının temelini oluşturduğu ifade edilen Türkiye’nin 2023 hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32075) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

422.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32076) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

423.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Orta Vadeli Programın açıklanmamış olmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32077) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

424.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından 2014 yılında yurt dışında gerçekleştirilecek reklam faaliyetleri için düzenlenen ihaleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32078) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

425.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir anıtın bakımsızlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32079) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

426.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32080) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

427.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/32081) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

428.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılacak personel alımı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32082) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

429.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kayıt dışı istihdama ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32083) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

430.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32084) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

431.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/32085) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

432.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanının hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda açığa alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32086) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

433.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Halk Eğitim Spor Kulübü bünyesindeki bir takımla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32087) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

434.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun Merkez ilçesindeki bir okulun riskli olduğu yönünde basında çıkan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.09.2013)

435.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Merkez’de imam hatip okuluna dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

436.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki bir lisenin üstünden yüksek gerilim hattı geçmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32090) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

437.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, eğitim sisteminde sürekli değişiklik yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32091) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2013)

438.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bakanlık onaylı bir sözlükte yer alan ibarelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32092) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.09.2013)

439.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’da bir lisenin kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32093) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2013)

440.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir vatandaşın üniversite denklik belgesinin iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32094) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

441.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kara çarşafla derse girdiği iddia edilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32095) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

442.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32096) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

443.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, müzik öğretmenliği atama kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32097) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

444.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özür durumundan dolayı yapılan alan değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32098) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

445.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32099) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

446.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yönetici atamaları ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

447.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğrencilere alınması tavsiye edildiği iddia edilen bir atasözü ve deyimler sözlüğüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

448.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta çeşitli eksiklikleri bulunduğu iddia edilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

449.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2013 yılı sonbahar dönemi TUS soruları ve cevap anahtarının açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32103) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

450.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, düz liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32104) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

451.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

452.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bulunan okulların fiziki altyapısı ile eğitim hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32106) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

453.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Batman’da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

454.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

455.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis ve Siirt’te öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

456.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’de öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

457.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

458.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’de öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

459.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Adıyaman ve Hakkâri’deki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

460.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

461.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Mardin ve Osmaniye’deki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

462.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32116) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

463.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32117) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

464.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32118) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

465.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Elazığ’daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32119) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

466.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32120) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

467.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32121) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

468.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl ve Siirt’teki okulların çevresinde zararlı madde satanların engellenmesi amacıyla yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

469.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş ve Şırnak’taki öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

470.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32124) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

471.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Iğdır’da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32125) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

472.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Ağrı’da öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32126) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

473.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta öğrenci servis taşımacılığı yapanlara teşvik verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32127) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

474.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, YÖK’ün Suriyeli mültecilere üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim hakkı tanımasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32128) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

475.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki öğretmen açığı ile derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32129) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

476.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32130) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

477.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, geçen eğitim-öğretim yılında 60-66 aylıkken okula başlayan çocukların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32131) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

478.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye helikopterini düşüren pilotlara ödül verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32132) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

479.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bakanlık müfettişleri tarafından Gemlik’te yapıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32133) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

480.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da SODES kapsamında yürütülen bir projeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32134) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

481.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, bazı okullarda öğrencilerin ulaşım ve yemek giderlerinin karşılanarak fakir öğrencilerin bu okullara yönlendirildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32135) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

482.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir okulda okuma-yazma bilmediği için bir öğrencinin sınıfa alınmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32136) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

483.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademisyen açığı sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

484.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’daki okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

485.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kürtçe dersi öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

486.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, seçmeli dersler öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

487.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Karaçoban ilçesinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32141) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

488.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı bir mahalledeki öğrencilere taşımalı eğitim hizmeti verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32142) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

489.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32143) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

490.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklara verilen eğitim hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

491.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl genelinde onarımı devam eden okullara ve onarım çalışmalarının bitirilememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/32145) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

492.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, TSK’da bazı personele mobbing uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32146) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.09.2013)

493.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Sivas Temeltepe Askeri Cezaevinde bir tutukluya kötü muamelede bulunulduğu iddiaları hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32147) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.09.2013)

494.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, bir terörist mezarının açılarak cenazenin taşındığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32148) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.09.2013)

495.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, yapılan silah ihaleleri ve yardımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32149) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

496.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, savunma sanayi ihalelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32150) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

497.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, kapanan karakollara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32151) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

498.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32152) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

499.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında yaşanan kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32153) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

500.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32154) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

501.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Eylül 2012’de Afyon’da yaşanan patlamada şehit olan askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/32155) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

502.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki moloz dökme alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

503.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32157) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

504.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2002 yılından itibaren imara açılan orman alanına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32158) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

505.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Adalar ilçesindeki plaj ve mesire alanlarının işletilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32159) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

506.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un hafriyat döküm alanı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32160) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

507.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, ağaçlandırma çalışmalarına, HES’lere ve İstanbul’a yapılması planlanan 3. Köprüye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32161) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

508.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Burdur’da açılan maden ocaklarına ve etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32162) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

509.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32163) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

510.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’nın Beyşehir ilçesine yapılması planlanan yeni Devlet Hastanesi ile ilgili arazi tahsis işleminin iptal edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/32164) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

511.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Rusya’daki bir tıp üniversitesinden mezun olan ve üniversite denklik belgesi iptal edilen bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

512.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’da yapılması planlanan şehir hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32166) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

513.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32167) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

514.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Suudi Arabistan’da yayılan bir bulaşıcı hastalığa ve Türk hacı adaylarının korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32168) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

515.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Adalar ilçesinde özelleştirme kapsamına alınan alanlardaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32169) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

516.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Niğde’de bir bebeğin başka bir hastaneye sevki sırasında ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32170) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

517.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, salgın ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32171) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

518.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık personeli eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32172) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

519.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, internet ortamında reklamı ve satışı yapılan bir ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32173) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

520.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32174) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

521.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlıkta merkeze alınan personel ile bunların yerine alınan yeni personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32175) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

522.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı bir köydeki sağlık ocağının onarılmasına ve köyde yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/32176) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

523.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Bakanlık tarafından verilen bir ilana ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2013)

524.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Derince Limanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32178) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

525.- İstanbul Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, denizcilik sektöründeki kayıt dışı istidam ile sektör çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32179) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

526.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, 2920 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikten sonra Güvercinlik Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32180) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

527.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kamu ihale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32181) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

528.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’un Adalar ilçesine ulaşım sağlayan deniz araçları ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32182) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

529.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında demir yollarında meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32183) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

530.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Keşan-Malkara yol yapımı nedeniyle bir köyün yolsuz kaldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

531.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, yol yapım, yenileme, bakım ve onarımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

532.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kendisi hakkında sosyal medyada yer alan eleştiriler nedeniyle açılan soruşturmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

533.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, PTT hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2013)

534.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Akhisar ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Karayolunda yaşanan kazaların ve trafik yoğunluğunun önlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/32188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.09.2013)

535.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden bir vatandaşın ölümü ile ilgili duruşmada sanığın kimliğinin gizlenmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/32189) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.09.2013)

536.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM’yi gezmek isteyen ziyaretçilere yabancı dillerde rehberlik hizmeti verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/32190) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2013)

537.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarına Kamu İhale mevzuatından istisna sağlanarak yapılan ihalelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/32191) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.09.2013)

538.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, kamera güvenlik sistemi ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/32192) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2013)

539.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekillerinin ortak ya da yönetici olduğu şirketlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/32193) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2013)

540.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, TBMM arşivlerinin dijital ortama aktarılması konusunda yapılan ihaleyle ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/32194) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2013)

22 Ekim 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7’nci Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz olursanız şimdi kürsüye çağıracağım milletvekilimizi daha iyi duyabileceğiz.

Gündem dışı ilk söz, Dünya Gıda Günü hakkında, Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili Yunus Kılıç’a aittir.

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın, Dünya Gıda Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

YUNUS KILIÇ (Kars) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; öncelikle sizin ve milletimizin geçmiş bayramını kutluyor, bu haftaki çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, aslında bugün sizlerle çokluğunda ve bolluğunda asla hatırlamadığımız ve nereden nasıl geldiğini bilemediğimiz ama kıtlığında ve yokluğunda hiç aklımızdan çıkmayan bir konu üzerinde bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum; bu da gıda.

Saygıdeğer milletvekilleri, insanın en önemli haklarından bir tanesi yaşam hakkı, bunun için beslenme hakkı ve bunun için gıda. Günümüzde ve eski dünyada, aslında emperyalistlerin, komünistlerin, faşistlerin, bütün fikir akımlarının hepsinin ortaklıkla ittifak ettikleri insan haklarından bir tanesi, temel yaşam haklarından bir tanesi beslenme ve bunun için de güvenilir gıda. Peki, bunu ortaya koyarken ana gerekçe nedir? Şöyle bir düşünceden hareketle gerekçesini ortaya koymuşlardır: Eğer bir toplum içerisinde bireyler veyahut da bazı toplumlar açlık ve yoksulluk sıkıntısı içerisindeyseler burası potansiyel bir tehlike kaynağıdır ve ortaya çıkacak tehlikelerden de sadece bunu yaratanlar değil o toplumlar da sorumludurlar diye bir düşünceyle hareket etmişlerdir.

Peki, söylemde böyleyken uygulama nasıldır dünyada? İnsanımız ve dünya insanı yeterince gıdaya ulaşabiliyor mu? Sürdürülebilirliği nasıl? Aslında bu söylemlerin aksine, bugün dünyada, saygıdeğer milletvekilleri, yaklaşık 1 milyar insan, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ü açlık ve yoksullukla mücadele içerisindedir. Oysa 1960’lı yıllarda tarım devrimini hayata geçirenler dünyadaki açlık ve sefaleti bitirme gayretiyle yola çıkmışlardı. Ama 1996’da Roma’da yapılan gıda zirvesinde, açlık sıkıntısı içerisinde olan dünya nüfusunun yarıya düşürülmesi bir hedef olarak belirlenmişti. Geldiğimiz tablo nasıl? Geldiğimiz tablo tamamen bunun aksi. Aslında, açlık ve sefalet içerisindeki insan sayısı azalmamış, hatta gün geçtikçe artmıştır. Oysa dünyada bildiğimiz başka bir şey daha var arkadaşlar, dünyada aynı zamanda yılda 1,5 milyar ton gıdanın çeşitli aşamalarda israf edildiğini biliyoruz. Bunun büyük ağırlığının üretimde, özellikle fakir ülkelerde üretim aşamalarında, daha varlıklı ülkelerde ise tüketim aşamalarında israf edildiğini bilmekteyiz. Bu, dünya üretiminin yaklaşık üçte 1’ine tekabül ediyor. Özellikle, dünyada söz sahibi olmaya çalışan ve kendi çıkarları için dünyadaki her şeyi yapan ülkeler en fazla israfı yapan ülkeler. Arkadaşlar, bunların israf oranları özellikle tüketim aşamalarında aşağı yukarı yüzde 60’lara ulaşmakta. 1,5 milyar ton gıdadan bahsediyoruz. Oysa açlık çeken toplumların ihtiyacı olan bunun çok çok daha altında. Bunun yarısını dünyada açlık çeken ülkelerdeki insanlara verecek olsanız, ulaştırabilecek olsanız veyahut da bu bölüşümü sağlayabilecek adaleti dünyada oluşturabilecek olsanız dünyada açlıkla ilgili bütün sıkıntılar ortadan kalkmış olacak.

Dünyada bugün hâlâ, bu çağda, tarım devrimi yapılmış olmasına rağmen, gıda üretimi 1960’lardan bugüne aşağı yukarı yüzde 150 artmış olmasına rağmen, günde ortalama 25 bin insan -ki bunun yarısını 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor- açlık ve yoksulluk yüzünden ve toplamda yılda 100 milyona yakın insan açlık ve yoksulluk sıkıntısı çekerken, hastalıklarla boğuşurken bunun 10 milyonu yine açlık ve yoksulluktan ne yazık ki ölmekte. Oysa bu kuramı ortaya koyanların, tarım devrimini ortaya koyanların amaçları aslında buydu; bence yola çıkış sebepleri de buydu. Çünkü eskiden sanayi devrimi yapmışlardı, dünyayı yüzyıllarca sanayileşme şeklinde yönetmişlerdi; daha sonra dünyadaki birçok ülkenin sanayiye yeterince ulaştığını fark ettikleri zaman, aslında tarım devrimi yaparak, gıdayı elinde tutarak insanoğlunu ve dünyayı elde tutmanın bir yola çıkışıydı ve bunu başarmış olduklarını görüyoruz.

Yapmamız gereken nedir? Kendi ülkemizdeki üretim faaliyetlerimizde elimizden geldiği kadar artık gereğini yapmalı ve ayakları üzerinde duran bir ülke konumumuzu muhafaza etmemiz gerektiği ve dünyada da gıdanın paylaşımında adaleti sağlama noktasında katkı sağlamamız gerektiği düşüncesiyle hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kılıç.

Gündem dışı ikinci söz, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarıyla cezaevlerinde yaşanan sorunlar hakkında söz isteyen Barış ve Demokrasi Partisi Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’a aittir.

Buyurunuz Sayın Aksoy. (BDP sıralarından alkışlar)

2.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, hasta tutuklu ve hükümlülerin durumları ile cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması

HALİL AKSOY (Ağrı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve hasta tutukluların durumlarına ilişkin gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, cezaevlerinden cenazeler çıkıyor, ağır hasta durumda ve ölümü bekleyen çok sayıda hasta bulunuyor.

Bu kürsüden, defalarca ben ve arkadaşlarım ifade ettik, Adalet Bakanlığını göreve çağırdık; tüm çağrılarımıza rağmen ve bu konuda Türkiye’de ciddi bir kamuoyu baskısı oluşmuş olmasına rağmen, hâlâ somut bir adım atılmış değil. Hasta tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmedikleri gibi âdeta toplama kampı hâline gelen Metris R Tipi Cezaevinde aylarca bekletilerek tecride tabi tutuluyorlar.

Bakınız, Adalet Bakanlığı verilerine göre 2010 yılında 252, 2011 yılında 268, 2012 yılında 260 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde yaşamını yitirmişlerdir. Yani bu demektir ki Türkiye cezaevlerinde her hafta 5 kişi yaşamını yitirmektedir.

Yine İnsan Hakları Derneğinin hazırlamış olduğu en son verilere göre, 154’ü ağır hasta olmak üzere 526 tutuklu ve hükümlü hasta durumundadır, bunların birçoğu cezaevlerinde tek başına yaşamını idame edecek durumda değillerdir.

Bu hastalardan biri de durumu ağır olan Hasan Kaçar’dır. Ankilozan spondilit hastalığı nedeniyle hareket edemez hâlde, artık yürüyemiyor, ellerini çok az hareket ettirebiliyor, daha çok gözüyle iletişim kurabiliyor, boynunu dahi çeviremiyor. Aşırı üşüme, hararet geçirme, kusma, bayılma durumları söz konusu. Yemek yiyemediği için sadece çorba ve meyve yiyebilmektedir.

Yine, Erzurum H Tipi Cezaevinde Burhan Kartal, Filit Tiltay, Fikret Güzelaydın ve Erkan Akkuş; Diyarbakır Cezaevinde Halil Güneş durumları ağır ve tek başlarına yaşamlarını idame ettirebilecek durumda olmayan hastalardır.

Ne yazık ki Adli Tıp Kurumu tamamen siyasi saiklerle vermiş olduğu kararlarla tahliye taleplerini bire bir reddetmektedir. Bakınız, Adli Tıp Kurumuna muazzam yetkiler tanınmıştır. En azından Parlamento ve Hükûmet, siyasallaşmış bu kurumun tekelini kırabilmelidir.

Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen raporlar Adli Tıp Kurumunca onaylanmıyor, geri çevriliyor. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu, tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporları onaylamak için tutukluyu da İstanbul’a çağırıyor ve ringlerle insanları taşıdığı için hastalar büyük eziyet çekiyorlar. Burada tek başına yaşamını idame ettiremeyen hastalar birbirlerine de yardım etme imkânlarından oldukça uzaktırlar.

Adli Tıp Kurumu, bildiğiniz üzere, verilen raporları neredeyse hiç onaylamadı. Özellikle ceza dosyalarının içeriğine bakarak hükümlülere karşı tarafsızlığını tamamen yitirdi. Bu nedenle, yasanın bu hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle ertelenmesinin Adli Tıp Kurumunun tekelinden çıkarılması gerekmektedir. Keza, 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yapılan değişikliğe bile Adli Tıp Kurumu uymamaktadır. Kanun değişikliği ile “hayati tehlike kriteri” yerine “yaşamını tek başına idame ettirememe” kriteri getirilmiştir. Bunun yanı sıra, cumhuriyet savcılıklarına da oldukça geniş yetkiler tanınmış, toplum güvenliği bakımından tehlikeli kabul edilecek mahpusların hastalığına rağmen tahliye edilmeleri oldukça zorlaştırılmıştır. Nitekim, bu hüküm gerekçe gösterilerek Metris Cezaevinde hükümlü bulunan Ramazan Özalp, Adli Tıp Kurumu “Cezaevinde kalamaz.” raporu vermesine rağmen tahliye edilmemiştir.

Değerli milletvekilleri, tekrar etmek gerekirse hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarına ilişkin atılacak en önemli adım Adli Tıp Kurumunun tekelinin kırılmasıdır. Üniversitelerin ana bilim dallarının vermiş olduğu raporları bile Adli Tıp Kurumu reddediyor. Öyleyse bu ana bilim dallarının görevi nedir?

Ayrıca, tüm cezaevlerinde tam donanımlı yeterli uzmana sahip hastanelerin veyahut da kurumların açılması zorunludur.

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde birçok cezaevini ziyaret etmek durumunda kaldım. Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum cezaevlerini ziyaret ettim. Gördüğüm kadarıyla oralarda tutukluların günlük yaşam koşullarına dahi müdahale edilmektedir. Söz gelimi, getirilen kamera sistemiyle tutuklu ve hükümlülerin günlük yaşamı tamamen denetim altına alınmakta ve bu nedenle de insanların özeli ihlal edilmektedir.

Bu sorunlar da çok acilen çözülmelidir. Çözülebilmesi için desteklerinizi talep ediyor, teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aksoy.

Gündem dışı üçüncü söz, Ankara’nın başkent oluşunun 90’ıncı yılı nedeniyle söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök’e aittir.

Buyurunuz Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın başkent oluşunun 90’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin geçmiş bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Geçtiğimiz 13 Ekim günü Ankara’mızın başkent oluşunun 90’ıncı yıl dönümünü kutladık. Türkiye, çöken Osmanlı İmparatorluğu’nun üzerine, 29 Ekim 1923’te kurulmuş bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin kurucuları bu tarihe gelinceye kadar, dört yıl süreyle, Osmanlı İmparatorluğu’nu işgal eden ülkelerle savaşmak zorunda kalmışlardır. İşte bu savaş Ankara’dan yönetilmiş ve cumhuriyet de Ankara’dan ilan edilmiştir. Millî Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına en güç zamanda, en güç zamanda en büyük desteği veren Ankara için, Mustafa Kemal “Benim gönlümde Ankara’nın ve Ankaralıların ayrı bir yeri vardır.” demiş ve Ankara’nın konumu, gelişmeye açık olması, Millî Mücadele’nin karargâhı olması düşünülerek İsmet İnönü ve arkadaşları tarafından 13 Ekim 1923’te verilen tek maddelik bir önergeyle Ankara başkent yapılmıştır.

Ankara kentinin kimliğini, uygarlık tutkusu, hoşgörü ve cumhuriyetçilik gelenekleri oluşturur. Hacı Bayram Veli 1427 yılında ünlü camisini yaptırırken hemen yanı başındaki Roma İmparatoru Augustus’un anıtına dokunmamış, tam tersine ondan yararlanarak hoşgörü anlayışının en güzel örneğini vermiştir bundan tam altı yüz yıl önce.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gelinen noktada Ankara hoşgörü anlayışından uzaklaşmış olup, Ankara’nın tarihî kimliği, cumhuriyetçi nitelikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısı, iktidarın ve Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altındadır. Ankara’nın tüm dış ilçeleri, göç nedeniyle ve birer birer yitirdikleri kamu hizmet binaları ile Türkiye’deki ilçeler arasında gelişmişlik düzeyi bakımından en son sıralarda yer almaktadır. Besicilik ve çiftçilik sıfır noktasına gelmiştir. Atatürk’ün adının ve çağdaş yaşamın izlerinin silinmesi için her türlü tertip denenmektedir. Atatürk Orman Çiftliği her gün talan edilmekte, Atatürk’ün mirası çiğnenmektedir.

Ankara’yı yirmi yıldır yöneten Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyesidir. Ödemediği kamu borçları yanında vergisini de ödemeyerek vergi yüzsüzleri listesinde 6’ncı sırayı işgal etmiştir.

Ankaralılar en pahalı suyu, en pahalı doğal gazı kullanmaya bu yönetimle mahkûm olmuşlardır. Metrolara kaynak aktarmak için özelleştirilen Başkentgaz, metroların yapımı Ulaştırma Bakanlığına devredildiği hâlde, tümü itibarıyla satılmıştır. Ankaralılar yakıtta tek seçenek olan doğal gazda bir şirketin keyfî uygulamalarına teslim edilmiştir. Başkentgazın özelleştirilmesine karşı yaptığımız tüm uyarılarda haklı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Ankaralılar doğal gazda sıkıntı yaşamaktadır. İşin ilginci “Doğal gaz özelleştirilsin.” diyen Büyükşehir Belediyesi özelleştirmeden hemen sonra doğal gazı alan şirketle mahkemelik olmuştur.

Çankayalılar bayramda tam üç gün susuz kalmıştır. Daha henüz kesinleşmiş bir plan yokken ve hukuki süreç devam ederken Türkiye’nin ve dünyanın en saygın kurumu olan ODTܒnün mülkündeki bir araziye, bir ormana bir gece yarısı izinsiz girilerek ağaçların yok edilmesi Ankara’mızı ve hukuku derinden sarsmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara, Kuvayımilliyecilerin karargâhı, emperyalizme karşı halkımızın verdiği savaşın simgesi ve cumhuriyetimizin ebedi başkentidir. Ankara, bizi bir arada tutan tüm değerlerin başkentidir. Ankara’yı ve Türkiye’yi laik, çağdaş, Atatürk ilkelerinden uzaklaştıracak her adıma karşı milyonlarca yurtseverin göğsünü siper etmeye kararlı olduğunu belirtir; Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve silah arkadaşlarını da saygıyla anarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş sayın milletvekillerimize bir dakika söz vereceğim.

İlk söz Sayın Öz’e ait.

Buyurunuz Sayın Öz.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 18/10/2013 tarihinde Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklaması

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü 18 Ekimde Bozyazı’da, özellikle Gürlevik Mahallesi’nde bir hortum felaketi yaşanmıştır. Bu hortum felaketi 58 üreticiyi mağdur etmiş, 6 trilyon gibi bir hasar tespiti yapılmıştır. Burada yaşayan insanlarımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletirken özellikle çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yeterli duyarlılığın gösterilmesini talep ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Yeniçeri…

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı’nda su borularını değiştirmesinin ve ODTܒdeki ağaçları kesmesinin AKP’nin ranta hizmet eden belediyecilik anlayışının örnekleri olduğuna ve bu anlayışı kınadığına ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Büyükşehir Belediyesi bayram sürecinde, başta Çankaya olmak üzere Ankara’nın çeşitli ilçelerinde halkı susuzluğa boğmuştur. AKP’li Büyükşehir Belediyesi mübarek bayram gününde Ankara’yı susuz bırakarak âdeta Ankara halkına Kerbelâ’yı yaşatmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, boruların değiştirilmesi için bayram günlerinden başka bir gün bulamamıştır. AKP’nin sözde insana, gerçekte ranta hizmet eden belediyecilik anlayışının tipik örneğidir bu.

Diğer yandan, bayram sürecinde, AKP’nin yasa dışı, tepeden inmeci ve gece baskınıyla ODTܒdeki ağaçları kesmesi de tam anlamıyla bir skandaldır. Bu, devlet destekli eşkıya tavrını kınıyorum. Devlet gece baskını yapmaz; yanlış zamanda doğru iş yapılmaz. AKP’nin kibirli, zorba, baskıncı ve materyalist belediyecilik anlayışını millet adına bir kez daha kınıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.

Sayın Dibek…

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli ilinin Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni bir çimento fabrikası kurulmak istenmesinin doğru bir karar olmadığına ilişkin açıklaması

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, Kırklareli ilimizin Vize ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni bir çimento fabrikasının kurulması için çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili, dün, Çevre Bakanlığındaki toplantıya ben de katıldım. Şunun için önemli bu konu, burada dile getirmek istiyorum: Şimdi, bizim Pınarhisar ilçemizde bir çimento fabrikası var, Vize ilçemizin hemen girişinde Evrencik köyünde bir çimento fabrikası var; aradaki mesafe 25 kilometre. Bu kurulmak istenen fabrika da 5 kilometre ötede, yani 30 kilometrelik mesafede 3 fabrika olacak; birinci sorun bu.

Diğer sorun da şu: Bu fabrikanın havzası tümüyle orman havzası. 5 bin dekarlık alanda ham madde çıkaracaklar ve tamamı orman.

Diğer bir olay da şu: Bu fabrikanın kurulacağı alan, Ergene’nin doğum havzasının üzerinde olan bölgede. Daha önce, hemen 3 kilometre yanında bir çimento fabrikası kurulmak istenmişti ve ona izin verilmemişti. Bu duyarlılığı buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum, ilgililerin dikkatini çekmek istiyorum. Bölgenin planlanmasına yönelik 1/100.000 ve 1/25.000’lik planlarda da bu bölgede kesinlikle çimento fabrikasının kurulamayacağı kayıt altına alınmıştır. İlgililerin dikkatini çekiyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dibek.

Sayın Sarıbaş…

4.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Mimar Oktay Ekinci’yi rahmetle andığına ve Çanakkale’deki sağlık sorunlarına ilişkin açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Mimar Oktay Ekinci’yi rahmetle anıyorum, tüm Türkiye Mimarlar Odasının başı sağ olsun diyorum.

Çanakkale’deki sağlık sorunlarına değinmek istiyorum. Özellikle AKP iktidarı helikopterlerle sağlık sorununu çözdüğünü iddia etmesine rağmen, Çanakkale’nin Çan, Yenice, Gelibolu, Ezine, Bayramiç, Biga hastanelerinde hiçbir doktorun olmadığını söylemek istiyorum. Yani, buraya özellikle ihtisas doktorlarının -pratisyen doktorlar da dâhil olmak üzere- atamalarının ne zaman yapılacağı ve yeri geldiğinde hastanelerin özel hastaneler gibi çalıştığını iddia etmelerine rağmen orada günlerce sıra beklemekte olan Çanakkale’deki vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının yerinde çözülmesinin ne zaman olacağı halkımız tarafından merakla beklenmektedir. Batıda olmasına rağmen hâlâ sağlık sorunlarının çözülemediği…

Türkiye’de sağlık sorununu çözdüğünü iddia eden AKP Hükûmetinin, bu kadar basit olan ve özellikle de helikopterlerden bahsetmesine rağmen doktor atamasını gerçekleştirememiş…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş.

Sayın Genç…

5.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli TEDAŞ’ta çalışan işçilerin sorunlarına ve Tunceli’nin köylerine elektrik verilemediğine ilişkin açıklaması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bir aya yakındır Tunceli’deki TEDAŞ’da çalışan işçiler, aldıkları ücretler ve çalışma şartları çok kötü olduğu için işi yavaşlatma kararı almışlar ve aşağı yukarı bir aydan beridir Tunceli’nin köylerinde elektrik yok. Birçok köyümüzde diyaliz hastası var; bu insanların büyük bir kesimi komaya girmiş, hastaneye kaldırıldılar.

Ayrıca burası dağlık bir bölge. Bu dağlık bölgede insanlar kışlık ihtiyaçlarını, yağını, çökeleğini, peynirini, kavurmasını yapmış, soğutuculara koymuş. Elektrik gitmediği için bu insanların bütün bu gıdaları heba olmuş.

Şimdi, burada dağıtım şirketini alan kişi Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı. Maalesef işçinin hakkını vermiyor ve kimseye de ulaşamıyoruz. Vatandaş her gün bize telefon açıyor, karanlıkta; buna bir çare bulunması lazım. Bu dağıtım şirketi niye işçilerin hakkını vermiyor? Dolayısıyla, gerçekten her gün akşama kadar millet bizi arıyor ve “Çok zor durumdayız. Kime başvuracağız?” diyorlar. Bu dağıtım şirketi bu kadar keyfî hareket etmek… Bu insanların yaşama hakkı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.

Sayın Özgündüz…

6.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır Müftüsünün ve Iğdır Valisinin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin açıklaması

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkanım, Iğdır Müftüsü üzerine vazife olmayan işlere karışarak bir emniyet mensubu gibi Iğdır toplumu hakkında bir rapor düzenlemiş, orada yaşayan gerek Kürt kesimini gerek Azeri kesimini ayrıştırarak terör unsurları olarak göstermek suretiyle görevini kötüye kullanmış, tabiri caizse suç işlemiştir. Bu yazdığı rapor, 13 Eylül tarihli bir üst yazıyla Iğdır Valisi tarafından da İçişleri Bakanlığına ve Diyanetten sorumlu Devlet Bakanına gönderilmiştir. Hükûmet yetkilileri burada. Bu Müftü ve Vali hakkında gereken işlem yapılacak mıdır? Ülkemizin içinden geçtiği böyle hassas bir dönemde bu tür sorumsuzca davranan kamu görevlileri hakkında ne gibi işlem yapılacaktır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.

Sayın Çelik…

7.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Dünya Gıda Günü’nde, yeryüzünde milyonlarca insanın gıdaya erişiminde adaletsizlik olduğuna ilişkin açıklaması

DEMİR ÇELİK (Muş) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Barınma, beslenme ve korunma insan olmanın en temel haklarından olmasına karşın ve bu haklar uluslararası birçok sözleşmede güvence altına alınmış olmasına karşın, içinde bulunduğumuz sürecin de Dünya Gıda Günü olmasına karşın yeryüzünde milyonlarca insan gıdaya erişimde adaletsizliği yaşamakta, yüz binlerce insan açlık sınırıyla karşı karşıya savaşın her türlü siyasal, sosyal travmasını derinliğine yaşamaktadır diyor, saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederiz Sayın Çelik.

Sayın Hamzaçebi…

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Caferi ve Alevi inancına mensup vatandaşların Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutladığına ve ODTÜ arazisinden geçirilmek istenen yolla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara Valiliğinin ve güvenlik güçlerinin takındığı tutumun demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere aykırı olduğuna ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Caferi ve Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutluyorum, ibadetlerinin Allah katında kabulünü diliyorum.

ODTÜ yönetiminin izni ve bilgisi olmaksızın bir gece yarısı polis marifetiyle, polis destekli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTÜ arazisinden geçirilmek istenen yolun ve bu yolla ilgili olarak gerek Büyükşehir Belediyesinin gerek Ankara Valiliğinin ve güvenlik güçlerinin takındığı tutumun demokrasiye, haklara, özgürlüklere aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum. ODTÜ yönetiminin bilgisi dışında ve askıya çıkmış olan planların henüz kesinlik kazanmasından önce yapılmak istenen bu yol, tam anlamıyla demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklerine aykırıdır. Öğrencilerin belediyenin bu hukuksuz tutumuna ilişkin olarak Ankara Valiliğine ve güvenlik birimlerine yapmak istediği müracaatlar, ilgili birimler tarafından, yine bir hukuk devletinde olmayacak bir şekilde kabul edilmemiştir.

Kısa bir süre önce Türkiye’de Gezi meydan hareketini yaşadık. Bir çevresel duyarlılığın ifadesi olarak başlayan, giderek özgürlük merkezli bir harekete dönüşen bu hareketten Hükûmetin, AKP yönetimlerinin ders çıkarması gerekirken bu dersin maalesef hiç alınmadığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak AKP yönetimini ve onun kurumlarını demokrasiye, özgürlüklere saygı duymaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Sayın Havutça…

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ODTܒye yaptığı baskını kınadığına, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede branş doktorlarının bulunmadığına ve Dursunbey’in Süleler köyünde sulama birliği kurulmasına izin verilmediğine ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de buradan Orta Doğu Teknik Üniversitesine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, bayramda yaptığı bu baskını şiddetle kınıyorum. Orada demokratik haklarını kullanan öğrencilerimizin üzerine gece-gündüz helikopterle gaz sıkan, âdeta tüm kampüsü ve oradaki mahalleleri bile cezalandıran bir polis devleti anlayışını da buradan şiddetle kınıyorum. Savcılarımızı göreve davet ediyorum.

Sayın Başkan, Dursunbey Balıkesir’in en ücra köşesinde kalan bir ilçemiz. Burada, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede branşlarda doktor bulunmuyor ve doktorlar, oradaki birçok hastamız maalesef sağlıkları bakımından büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bunun karşılanması için Sağlık Bakanlığı yetkililerini harekete davet ediyorum.

Yine, Dursunbey Süleler Köyü var. Burada bir gölet yapıldı ve gölet sulamasına başlandı. Ancak ne yazık ki Süleler Köyü muhtarı CHP’li bir muhtar olduğu için orada, maalesef, o bölge halkına, o köylülere bir sulama birliği kurulmasına izin verilmiyor. Burada AKP’nin yancı, yandaşçı, ayrımcı tavrını ve Balıkesir’deki bu uygulamalarını… Muhtarımızın Balıkesir Valiliğine, Orman Bakanlığına ve kaymakamlığa yaptığı müracaatların yanıtsız kalmasını AKP’nin ayrımcı, yandaşçı politikasının bir tezahürü olarak görüyorum ve bunun düzeltilmesini Balıkesir halkı adına rica ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Havutça.

Sayın Doğru…

10.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili Erbaa ilçesi Gökal beldesindeki heyelan nedeniyle AFAD’dan herhangi bir yardım yapılmadığına ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tokat ili Erbaa ilçesi Gökal beldesinde, geçmiş günlerde, büyük bir yağmur afetinden sonra heyelan olmuştur, heyelanın da boyutu çok büyüktür. Büyük olmasıyla beraber, oradaki yollar tamamen bozulmuş, akabinde, kanalizasyondan tutun da yer altıyla ilgili su şebekeleri dâhil, her şeyin tamamen yıpranmış olduğu ve bozulmuş olduğu görülmüştür. Belediye Başkanlığı orada afetle ilgili raporlarını tutmuş olmasına ve de başvurmuş olmasına rağmen AFAD’dan herhangi bir yardım yapılmamıştır. Kışın gelmesiyle beraber… O bölge de çok ağır şekilde kış şartlarının olduğu bir bölgedir. Buradan bir kez daha sesleniyorum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına: Oraya onların talep etmiş olduğu ödeneklerin acil olarak gönderilmesi gerekmektedir. Göndermezseniz yaklaşık olarak 5 binin üzerinde insan çok büyük mağduriyet yaşayacaktır. Mağduriyetin giderilmesi noktasında da acilen buraya ya ekipler gönderilmeli veyahut yardımlar gönderilmelidir diyor, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Sayın Aygün…

11.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli TEDAŞ’ta çalışan işçilerin sorunlarına ve Tunceli’nin köylerine elektrik verilemediğine ilişkin açıklaması

HÜSEYİN AYGÜN (Tunceli) – Sayın Başkanım, çok teşekkürler.

Tunceli’de, az evvel milletvekili arkadaşımın bahsettiği gibi, taşeronlaştırma ve elektrik gibi önemli bir alanda kamunun küçültülmesi politikalarının bir sonucu olarak bir aydır kamu hizmeti verilmiyor ve 10 Ekimde çok acı bir olay meydana geldi. İbrahim Atan isimli bir işçi, TEDAŞ yöneticilerinin ve ildeki bazı idarecilerin zorlamalarıyla, Ovacık ilçesinde işçilerin iş yavaşlatma eylemi nedeniyle elektriklerin sağlanması için biraz da baskıyla göreve gönderildi ve yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti. Aradan on iki gün geçti, hiç kimse gözaltına alınmadı, hiçbir işlem yapılmadı.

Tümüyle devletin kamusal yönünün tasfiyesine bağlı olan politikaların kurbanı olan İbrahim Atan’ı burada saygıyla anıyorum.

Tunceli’de bir elektrik meselesini gideremeyen, TEDAŞ’la anlaşamayan ve her şeyi özelleştiren Hükûmetin ulu yöneticileriyle de biraz dalga geçmek istiyorum: Siz bence Dersim meselesiyle hiç uğraşmayın, şu elektrik meselesini çözün, o zaman benden size tam puan Dersim Milletvekili olarak!

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aygün.

Sayın Oğan...

12.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Müftüsünün Iğdır halkıyla ilgili hazırladığı rapora ilişkin açıklaması

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bir süre önce Iğdır Müftü Yardımcısının Iğdır halkına hakaret eden sözleri Iğdır kamuoyuna yansıyınca ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı, Müftü Yardımcısı Iğdır’dan ayrıldı. Şimdi de Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz imzalı bir rapor yeniden ortalığı karıştırdı. Iğdır halkına hakaret eden, Iğdır halkını dışlayan, ayrıştıran bir raporun adına... Açılımlardan sorumlu Sayın Başbakan Yardımcısı da burada. Nasıl böyle bir şeye müsaade edersiniz Sayın Başbakan Yardımcısı? Iğdır halkını ayrıştıran bu Müftü hâlâ nasıl Iğdır’da görev yapmaya devam ediyor?

Bir gün sonrasında Turgutlu’da bu defa, oradaki yine Iğdırlıların yapmış olduğu camiye, cemaat akşam namazındayken müftülükçe geliniyor, korsan bir tabela asılıyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buradan size soruyorum: Iğdır halkına sizin bir garazınız mı var? Alıp veremediğiniz nedir? Iğdır halkını bu anlamda rahat bırakın ve Iğdır halkına hakaret eden o Müftüyü de bir an önce Iğdır’dan alın, başka nerede değerlendirirseniz değerlendirin.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.

Sayın Öğüt...

13.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerindeki fabrikalarda çalışan işçilerin durumuna ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Çankırı Kurşunlu’daki seramik fabrikasında çalışan işçilerin bir kısmı fabrika yönetiminin aldığı kararlarla Ramazan Bayramı öncesi ücretsiz izne çıkarılmış, yönetimle masaya oturan işçiler taleplerine olumlu cevap alamayınca oturma eylemi başlatmışlardı. Ne var ki fabrikada sorunlar hâlen çözüme ulaşmış değildir. Kurban Bayramı öncesinde yine birçok işçi işten çıkarılmıştır. Bugün itibarıyla toplamda 800-900 civarında kişi işten çıkarılmıştır, üstelik maaşlardaki düzensiz ödemeler sebebiyle birçok aile de mağdur durumdadır. İşçilerin ikişer, üçer aylık maaşları içeridedir.

Diğer yandan Çerkeş’teki Aytaç işçilerin durumunu daha önce de dile getirmiştik. Buna rağmen somut bir netice elde edilememiştir. İşten çıkarılan ve fabrikanın satışı sonrası yeni yönetim tarafından işe geri alınacakları söylenen 475 işçi, hâlen kendilerine gelecek olumlu haberi beklemektedir, tazminatlarını da hâlen alamamışlardır. Her iki fabrikanın işçileri de iktidardan yardım beklemektedir. Bu iki fabrikanın işçilerine bağlı olan bölgenin esnafı ve ekonomisi iflas durumundadır. Bu, bütün bölgeye yansımaktadır, kiralar ödenememektedir.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Yüksel…

14.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir Millî Eğitim Müdürlüğünün taşımalı eğitimle ilgili görevlerini yerine getirmediğine ilişkin açıklaması

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî eğitim müdürlüklerinin taşımalı eğitim sistemine göre çocukları servis araçlarıyla merkez köylere taşıma zorunluluğu varken İzmir’de okullar açıldığından beri Millî Eğitim Müdürlüğü bu görevini yerine getirmemektedir. Küçücük çocuklara “Okula nasıl giderseniz gidin.” denmektedir, Millî Eğitim Müdürü sorumluluğu belediyelere yüklemeye çalışmaktadır. Yüzlerce öğrenci, binlerce öğrenci okuluna gidemiyor, eğitim hakkı engelleniyor; aileler çaresiz, anneler gözyaşı içinde. Millî Eğitim Müdürü 5 yaşındaki çocuklara bile tek başlarına toplu taşıma araçlarına binerek okullara gitmelerini öneriyor, okullara çok uzak duraklarda inen çocukların başına herhangi bir şey geldiğinde sorumluluğun kime ait olacağını düşünmeden.

Önümüz kış. Bakanlığın Millî Eğitim Müdürünü uyararak derhâl soruna çözüm bulması gerekmektedir.

Teşekkür ederim, saygılarımla.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüksel.

Sayın Yılmaz…

15.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, bu yılın haşhaş kapsülleri fiyatlarının belirlenmesi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Bugün Uşak’ın Sivaslı ilçesinden bir muhtarımız telefon etti, haşhaş kapsüllerini Toprak Mahsulleri Ofisine teslim edeli iki ay olmasına rağmen henüz fiyatların açıklanmadığını ve bu yılın fiyatlarının kendilerine ödenmediğini belirtti. Ben bu konunun doğruluğunu araştırmak için Toprak Mahsulleri Ofisiyle görüştüğümde, yine geçen yılın fiyatlarının geçerli olduğunu, haşhaş kapsülüyle ilgili bu yılın fiyatlarının henüz belirlenmediğini belirttiler. Bu, bizim üreticilerimiz, ciddi anlamda mağdur olan üreticilerimiz açısından çok ciddi bir sorundur. En kısa zamanda haşhaş kapsüllerinin bu yılın fiyatlarının belirlenmesi ve üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Hükûmet temsilcileri, umarım, bunu, Uşak’tan gelen bu sesi dinlerler, haşhaş kapsülü fiyatlarının en kısa zamanda belirlenmesi konusunda ve gerçekten enflasyonun altında kalmayacak şekilde belirlenmesi konusunda gereken çabayı sarf ederler diye umuyoruz.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Sayın Çam…

16.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve Hükûmeti iş cinayetleri konusunda daha duyarlı olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

MUSA ÇAM (İzmir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Önceki gün Manisa Soma’da yine bir iş cinayeti işlendi ve 20’nin üzerinde işçi, emekçi kardeşimiz göçük altında kaldı, bunlardan 1 arkadaşımız Yunus Güçlü de hayatını kaybetti. Kendisine Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

On bir yıllık AKP iktidarı döneminde yaklaşık 12 bine yakın işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Ortalama her yıl 1.100 kişinin üzerinde çalışan hayatını iş cinayetlerinde kaybetmektedir; dünya 6’ncısı, Avrupa’da 1’inciyiz. Acaba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve yetkililer, ilgililer bu iş yerlerinde gerekli denetimleri yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yapmadıkları açık ve net bir şekilde ortada çünkü defalarca Soma’da bu tip iş cinayetleri işleniyor ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda sadece seyrediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ve Hükûmeti bu konuda daha duyarlı olmaya ve göreve davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çam.

Sayın Atıcı…

17.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Alevi vatandaşların Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutladığına ve Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşanan hortum felaketine ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, öncelikle Alevi yurttaşlarımızın büyük bir coşkuyla kutladığı ve Hazreti Ali’ye velayetin verildiği gün olan ve en büyük bayram olarak kabul edilen Gadîr-i Hum Bayramı’nı kutluyorum.

İkinci olarak da, dört gün önce Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir hortum meydana geldi ve bu hortum nedeniyle 100 dönümden daha fazla muz serası hasar gördü. Şimdi ben buradan sayın bakanlara da, yetkililere de sesleniyorum: Bu insanların sigortaları yok, bunların kredi borçları ertelenmeli, devlet bu vatandaşlarımıza el uzatmalıdır. Ziraat Bankasının Kazanlı’daki çiftçilerin topraklarını elinden aldığı gibi, Bozyazı çiftçisinin serasını elinden alması engellenmelidir, hacizler engellenmelidir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

Sayın Tanal…

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ankara cadde ve sokaklarının otopark olarak kullanılmamasına yönelik Danıştay kararına uymadığına ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ankara cadde ve sokaklarının otopark olarak kullanılmasını Ankara İdare Mahkemesinde iptal ettirdim, Danıştay da bu kararı onadı. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hâlen cadde ve sokakları otopark olarak kullanmaya devam ediyor. Mahkeme kararları idareyi de bağlar. Burada hem İçişleri Bakanlığı hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mahkemenin kararını uygulamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında ne işlem yapacak, bir soruşturma yaptıracaklar mı? Bu usulsüz uygulamaya son verilecek mi?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

Sayın Ağbaba…

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, vatandaşların Malatya Arapgir’de yapılmak istenen HES’e karşı olduklarına ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi, Malatya’nın sadece kayısısı değil Arapgir’in üzümü de dünyaca ünlü, dünyaca ünlü köhnü üzümümüz var. Köhnü üzümü maalesef bu yıl para etmiyor, para etmediği gibi, AKP Hükûmetinin almış olduğu bir kararla köhnü üzümünün yok olmasını sağlayacak Kozluk Çayı üzerinde bir HES yapılmaya çalışılıyor. Bu HES’e Arapgir Belediye Başkanı başta olmak üzere bütün köy dernekleri karşı, Arapgir kaşı. Ama ısrarla, belki o yörenin en güzel çayı olan Kozluk Çayı’nı bitirmeye çalışıyorlar ve maalesef, köhnü üzümünü de yok etmeye çalışıyorlar. Burada Sayın Bakan Veysel Eroğlu da beni duyuyor. Bu katliamdan vazgeçin, Arapgir’i yok etmeyin, Arapgir’in o güzelim köhnü üzümünü, o güzelim çayını yok etmeyin. Oraya HES kurulmasına bütün Arapgir karşı, biz de karşıyız. Bu konuda gerekenin yapılmasını Meclisten rica ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Yılmaz…

20.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Çukurova’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bilindiği gibi Çukurova, Adana’mızın Çukurova’sı tarımda dünyanın en verimli topraklarına sahip olmasına rağmen, ne yazık ki buğday ve mısırda hüsrana uğrayan, emeklerinin karşılığını alamayan çiftçilerimiz… Özellikle bu bayramda gezdiğimizde çiftçilerimizi, ayçiçeğinde geçen seneki fiyatlardan yüzde 30-40 oranında düşük bir fiyatla mahsullerini satmak zorunda kaldılar. Başta Kamışlı Boğazı olmak üzere elma üreticilerimiz geçen yıl sandığını 30 liraya satarken bu sene 10 liraya bile alıcının olmadığını, elmaların dalda kaldığını, çiftçilerimizin özellikle temel girdileri olan gübre, ilaç ve tohum gibi borçlarını ödemekte çok sıkıntıya düştüklerini… Tefecilerin eline düşme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşanması, Adalet ve Kalkınma Partisinin Çukurova gibi dünyanın en verimli topraklarının olduğu yerde çiftçiyi tefecinin eline düşer hâle getirmesi tarım politikasının çökmesi manasına geliyor. Bu, birtakım sosyal patlamalara ve sosyal sıkıntılara neden olacağından dolayı, Hükûmetin üyeleri buradayken, bununla ilgili tedbir alınmasını öneriyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Sayın Aydın…

21.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, ODTܒden geçirilmesi planlanan yola ilişkin açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Özellikle son günlerde bir bilgi kirliliği görmek mümkün ODTÜ yoluyla ilgili.

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; ODTÜ yolu Sayın Murat Karayalçın’ın Belediye Başkanı olduğu dönemde 2/8/1991 tarih ve 347 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’yla Eskişehir yolu, Konya yolu bağlantısını sağlayan 50 metrelik yola ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tasdik edilerek yürürlüğe girmiştir. ODTܒnün 1986 yılı yapısal plan önerisinde de bulunan, 1982 tarihinde onaylanan, 1990 Ankara Nazım İmar Planı ve 1994-2015 Ankara Ulaşım Ana Planı’nda da bu yol yer almaktadır. Dolayısıyla yeni bir yol değildir.

Yine, 2012 yılında ODTÜ ile yapılan görüşmeler ile yolun açılması kararlaştırılmış, 27 alternatif proje hazırlanmış ve ODTÜ yönetimi alternatif 27 projeyi kabul etmiştir. ODTÜ Rektörü de üniversitenin sitesinde yaptığı açıklamada, yolun geçeceği bölgeye 1980’lerden beri ağaçlandırma yapılmadığını açıklamış. Bölgede kendiliğinden yetişen ağaçların 600 kadarı farklı bölgeye taşındı. Geri kalan 1.400 civarında çalı tarzındaki yeşilin parası ODTܒnün hesabına yatırıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek, gösterilecek bir başka yere istenilen kadar ağaç dikilebileceğini de ifade ediyor ki yapıyor bunu da. Bölgede her sabah ve akşam trafik kaplumbağa hızında ilerliyor. Olmayan yeşil bahane edilerek, iki belediye otobüsü içindeki yolcular indirilerek otobüse el konuluyor ve zarar veriliyor. Hatta biri patlamak üzereyken emniyetin yetişmesi sonucu facia engelleniyor. Bu otobüsler doğal gazla çalışıyor.

Haksız ve hukuki olmayan bir karşı duruş sergilenmektedir. Önemli olan, insanların faydasına bir iş yapmaktır, yol açmaktır, medeniyete erişmektir. Bu yolun açılması noktasında da üstün kamu yararının gözetilmesi gerekiyor. Hele ki söz konusu yeşile gelince de, yeşille ilgili olarak hiç kimse, kusura bakmayın, AK PARTİ’yle boy ölçüşemez diyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

Sayın Acar…

22.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Manavgat’taki Ahmetler Kanyonu’nun HES projesiyle yok edilmek üzere olduğuna ilişkin açıklaması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gezi Parkı ve ODTܒdeki gece baskınıyla yapılan ağaç katliamlarının ardından benzer şekilde Antalya’nın tüm alanları da AKP’nin tehdidi altındadır. Ormanlar taş ocaklarıyla, kıyılar rant projeleriyle, akarsular da HES projeleriyle yok ediliyor. Bunlardan biri de Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu ve Karpuz Çayı’dır. Yurttaşlarımızın, köylülerimizin tepkisine rağmen, önemli bir doğal yaşam alanı olan, dünyada eşi bulunamayacak ender güzellikteki yerlerden biri olan Ahmetler Kanyonu HES projesiyle yok edilmek üzeredir. İnşaat çalışmalarına başlanılmasıyla birlikte bölgede ciddi gerginlikler yaşanmış ve bugün de yine olaylar çıkmıştır. Yurttaşlarımızın kılına gelecek zararın sorumlusu AKP iktidarıdır.

Buradan uyarıyoruz: Yurttaşın sesine kulak verin, bu yanlıştan bir an önce dönün. Türkiye’nin önemli bir turizm değerini, doğal yaşam alanını yok etmeyin. Her şey para değildir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Sayın Özel…

23.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazasına ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Soma ilçemizde yaşanan üzücü maden kazası sonucunda bir işçimiz yaşamını kaybetti. Kendisini rahmetle anıyoruz.

Bu, bu maden ocağında, yaşanan ilk patlama değildi. 2012 yılında üst üste 3 kez yangın çıkınca Çalışma Bakanının yanıtlaması için bir soru önergesi vermiştim. Kendi verdiği cevapta, yedi yılda 10 kez bu madenin denetlendiğini, 66 kusur bulunduğunu, 2011 yılında kapatıldığını ancak bir ay sonra tekrar açıldığını ifade etmişti.

Biz Manisalılar bu maden ocağını çok yakından biliyoruz ama siyaset de çok yakından biliyor. Bu maden ocağı, iktidar partisinin mitinglerine 4 bin işçiyi toplu hâlde götürdüğü ve Başbakanın “Baretlerinizi göreyim.” diyerek selamladığı madencilerin çalıştığı maden ocaklarından biridir. Arkasında böyle bir siyasi irade olduğu için de kapatıldıktan bir ay sonra görünmez bir el bu maden ocağını açtı. Bugün karşı karşıya kaldığımız durumun sorumlusu, gerçek sorumlusu da bu partizanca yaklaşımdır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Son olarak Sayın Eryılmaz…

24.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye ile aramızdaki sınır kapılarının durumuna ilişkin açıklaması

REFİK ERYILMAZ (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bugün Suriye ile yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bütün sınır kapılarımız, bütün gümrük kapılarımız kapanmış durumda. Bu kapıların içerisinden, güvenli geçişin yapıldığı, hiçbir sorunun yaşanmadığı, hiçbir patlamanın olmadığı Yayladağı Sınır Kapısı beş ay önce kapatıldı. Oysa Suriye’de okuyan ve Suriye’de, Türkiye’de akrabaları bulunan binlerce vatandaşımız beş aydır Suriye’ye giriş çıkış yapamıyor ve güvenli olan bu gümrük kapısının, bu sınır kapısının neden kapatıldığıyla ilgili olarak da bugüne kadar hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sözde bu kapı bir aylığına kapatılmış ama aradan beş ay geçmesine rağmen hâlâ kapı açılmadı ve ne zaman açılacağıyla ilgili de bir açıklama yapılmamaktadır. Ben sayın bakandan bu kapının ne için kapatıldığını ve ne zaman açılacağını öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eryılmaz.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu, gündemin sözlü sorular kısmının 1, 1447, 1547, 1998, 2093, 2094, 2096, 2101, 2103, 2132, 2153, 2186, 2187, 2188, 2203, 2282, 2284, 2285, 2286, 2317, 2329, 2331, 2332, 2340, 2342, 2375, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412, 2413, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2584, 2609, 2612, 2613, 2626, 2627, 2630, 2649, 2707, 2890, 2893 ve 2950’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Şimdi de Meclis araştırmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 19 milletvekilinin, bazı illerde Alevi vatandaşlara yönelik meydana gelen olayların nedenlerinin ve faillerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/738)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemiz tarihinde Alevi vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirilmiştir. Bu katliamların pek çoğu örgütlü ve sistemli bir şekilde icra edilmiştir. Suçlular ise korunmuş ve çoğu zaman yargı karşısına çıkartılamamıştır. Bu katliamlardan biri de yakın tarihimizin kara lekelerinden biri olan Maraş katliamıdır. Maraş katliamı öncesi Alevilerin ev ve iş yerleri işaretlenmiş ve katliam bu işaretler üzerinden gerçekleştirilmişti.

26 Şubatı 27 Şubata bağlayan gece, Alevilerin yoğun olarak ikamet ettikleri Adıyaman merkeze bağlı Yenimahalle ve Karapınar mahallelerinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapısı çeşitli şekiller ile işaretlendi. Korku ve paniğe kapılan halk geceleri nöbet tutmaya başladı. İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, çocukların yapmış olabileceğini ancak istihbarat çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir. Bakanlığın bu gayriciddi tavrı, olayın aydınlatılmasında önemli ipuçları barındırması gereken kamera kayıtlarında da devam etmiştir. Emniyet güvenlik kamerasının kapalı olması ve evlerden alınan bir kamerada da görüntü olmadığı yönündeki bilgi, tedirginliği ve şüpheyi artırmıştır. 6 STK tarafından düzenlenen raporda ise, halkla yapılan bir toplantıda “Kaybolan bir arı kovanı dahi bulunurken, evleri işaretleyenler neden bulunmuyor?” ifadeleri ile konuya dikkat çekilmesi, şaibe ve şüpheler gözler önüne serilmektedir. İlk açıklamalarda işaretlenen evlerin çoğunluğunun Alevilere ait evler olduğu belirtilse de daha sonra işaret konulan evlerin tamamının Alevilere ait olduğu anlaşılmaktadır.

15 Mart 2012 tarihinde, saat 21.00 sularında ise İzmir’in Çiğli ilçesi Harmandalı beldesinde, Alevilerin yaşadığı Onur 1 Apartmanındaki dairelerin kapılarına bir mektup bırakılmıştır. Dinî içerikli mektupların içeriği şöyledir: “Ey kardeşlerim! Rabbinize dönün, kıyamet yakındır. Tövbe kapısı her daim açıktır. Rabbinize el açıp günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. O zaman dualarımızın onun huzurundan geri çevrilmediğini göreceksiniz. Günde 100 defa ‘La ilahe illallah’ de, 100 defa istiğfar getir. Gücünüzün yeteceği kadar perşembe ve pazartesi günlerini Allah için oruçlu geçir.” Daha sonra mahalle halkı toplanarak bir protesto yürüyüşü gerçekleştirmiş ve faillerin bulunmasını talep etmişlerdir. Bölge sakinlerinin tedirgin oldukları, bizzat yetkililer tarafından dile getirilmiştir.

19 Mart 2012 tarihinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş, Kıbrıs ve Onur mahallelerinde ikamet eden Alevi yurttaşların kaldığı yaklaşık 40 sokağın başına ve evlere işaretler konulduğu fark edilmiştir. Kırmızı boyalarla, tek veya çift yönlü kırmızı ok işaretleriyle sokakların işaretlenmesi ve evlerin duvarlarına yapılan işaretler mahallelerin sakinlerini olumsuz yönde etkilemiş ve tehdit algısı oluşturmuştur. Gaziantep Alevi dernekleri adına bir açıklama yapılarak halk sakinleştirilmeye çalışmıştır.

28 Mart 2012 tarihinde ise Erzincan’a bağlı Avcılar köyünde okul duvarına “Kâfir Aleviler hepiniz yanacaksınız.” ve “Hepiniz kâfirsiniz.” yazıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu okulun, bölgede bulunan bir karakola oldukça yakın olması ise akıllara çeşitli soru işaretleri getirmiştir.

Yukarıdaki tehdit ve saldırı gibi örnekler, 27 Şubat 2012 ve 28 Mart 2012 tarihleri arasında, yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiştir. Tarihsel açıdan düşünüldüğünde, Maraş, Çorum ve Malatya’da yaşanan saldırı ve katliamların örgütlenme biçimiyle oldukça benzerlik gösteren bu olayların ciddiye alınması gerekmektedir. Bu “işaretlemeler” halk arasında panik ve korkuya yol açmıştır.

Emniyet birimleri tarafından, henüz kimsenin yakalanmamış olması ise panik ve endişeyi daha da artırmaktadır. Adıyaman’da güvenlik kameralarının o gün kapalı olması ve bir evden edinilen kamerada ise bir şey bulunamamış olması ve Erzincan’da duvarına yazılama yapılan okulun karakola 200 metre kadar yakın bir mesafede olması ise korku ve panikle birlikte şaibe ve şüphelerin oluşmasına neden olmuştur.

Adıyaman, Gaziantep, İzmir ve Erzincan’da yaşanan olaylara zemin oluşturan nedenlerin, aradan uzun zaman geçmesine rağmen faillerin neden yakalanamadığının, delillerin karartılma ve provokasyon boyutunun ve faillerin himaye edilip edilmediğinin araştırılması ve bu tarz olayların yaşanmaması için alınacak önlemlerin belirlenebilmesi için Anayasa’nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.  02.04.2012

1) Veli Ağbaba                       (Malatya)

2) Hülya Güven                      (İzmir)

3) Ercan Cengiz                      (İstanbul)

4) Aydın Ağan Ayaydın         (İstanbul)

5) Sena Kaleli                         (Bursa)

6) Namık Havutça                   (Balıkesir)

7) Doğan Şafak                       (Niğde)

8) Süleyman Çelebi                 (İstanbul)

9) İhsan Özkes                        (İstanbul)

10) Binnaz Toprak                  (İstanbul)

11) Ömer Süha Aldan             (Muğla)

12) Ali İhsan Köktürk            (Zonguldak)

13) Mehmet S. Kesimoğlu      (Kırklareli)

14) Sedef Küçük                     (İstanbul)

15) Ali Serindağ                     (Gaziantep)

16) Haluk Eyidoğan                (İstanbul)

17) Ali Haydar Öner               (Isparta)

18) Metin Lütfi Baydar           (Aydın)

19) Mahmut Tanal                  (İstanbul)

20) Haydar Akar                     (Kocaeli)

2.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 milletvekilinin, domates tohumu konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/739)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özellikle Tokat ilimizin tarımsal ekonomisinde önemli bir yeri bulunan domates ve domates tohumlarının sorunlarının araştırılıp alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddelerine göre bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Orhan Düzgün                     (Tokat)

2) Mehmet S. Kesimoğlu         (Kırklareli)

3) Mehmet Şeker                      (Gaziantep)

4) Ramazan Kerim Özkan        (Burdur)

5) Candan Yüceer                    (Tekirdağ)

6) Mustafa Serdar Soydan       (Çanakkale)

7) Ayşe Nedret Akova             (Balıkesir)

8) Ahmet İhsan Kalkavan        (Samsun)

9) İhsan Özkes                         (İstanbul)

10) Emre Köprülü                    (Tekirdağ)

11) Engin Özkoç                      (Sakarya)

12) Ali Haydar Öner                (Isparta)

13) Malik Ecder Özdemir         (Sivas)

14) Ali İhsan Köktürk              (Zonguldak)

15) Süleyman Çelebi                (İstanbul)

16) Kadir Gökmen Öğüt          (İstanbul)

17) Sedef Küçük                      (İstanbul)

18) Haluk Eyidoğan                 (İstanbul)

19) Metin Lütfi Baydar            (Aydın)

20) Mahmut Tanal                    (İstanbul)

21) Veli Ağbaba                       (Malatya)

22) Haydar Akar                      (Kocaeli)

Gerekçe:

Dünyada yaklaşık 116 milyon ton domates üretilmektedir; bu miktarın yaklaşık 16 milyon tonu AB ülkelerinde, 8 milyon tonu da ülkemizde üretilmektedir. Dünya domates üretiminin yüzde 7’si, AB ülkeleri içindeki üretimin de yarısı ülkemizde yapılmaktadır.

Türkiye’de toplam sebze üretimi içerisinde yüzde 40’lık payı olan domates, üretiminde hibrit tohumluğu tercih edilen sebzelerin de başında yer almaktadır. Hibrit tohum, aynı türe ait bitkinin genetik bakımdan kendisiyle yakın akraba olmayan bir başka bitki ile tozlanmasıyla yani melezlenmesiyle elde edilmektedir. Yerli tohum ile bir dönümde en fazla 2 ton elde edilirken, hibrit tohum ile 5 tona varan bir verim elde edilmektedir. Hibrit tohumun hastalık ve zararlılara, sıcağa ya da soğuğa karşı dayanıklılığı, raf ömrünün uzunluğu ve yüksek verim sağlaması gibi nedenlerle üretimde tercih edilmesiyle domates üreticilerimizin büyük bir bölümü yerli tohumlar yerine ABD, Fransa ve İsrail’den ithal hibrit tohum kullanmaya yöneldiler. Hibrit tohumun verimi yüksek olmasına rağmen ikinci senede tohum alınamamaktadır, ihracat avantajı fazla olsa bile iç piyasada tüketim daha fazla olmaktadır. Çiftçimiz bir sonraki yıl yerli üretime geçmek istese bile verimin düşüklüğü belini kırmaktadır, üstelik bu tohumlardan yapılan üretim tarımda kimyasalların yoğun kullanımını da teşvik etmekte ve gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, Türk çiftçisi her yıl yeniden ithal tohuma yönlendirilmekte, böylece yabancı şirketler ve İsrail tohumculuktan büyük paralar kazanmaya devam etmektedirler. Ülkemizin şartlarına uygun, verimi yüksek millî tohum projemiz olmadığı için çiftçimiz ithal tohuma mahkûm edilmiştir.

Bulunduğu bölgeyle özdeşleşen yerli tohumdan üretilen bazı domates türleri maalesef tarihe karışmaktadır, tohumu İsrail veya Fransa’dan ithal edilmektedir. Anadolu’da yarattığı damak tadı ve kültür sonucunda oluşan yerli domates tohumları kendi ortamına tam uyum sağlamış, çok az bir emekle, neredeyse gübresiz, ilaçsız, hatta çoğu yerde susuz yetişen, sofralarımızın tadı tuzu olan tohumlardır. Tokat bölgemizin yerli tohumdan üretilen domatesi de yöremize özgü tadı ve aromasıyla diğer domateslerden ayrılmaktadır ve bunu tohumuna borçludur. Yerli domatesimiz tadıyla öne çıksa da üreticilerimiz açısından daha fazla özen ve emek istemektedir. Çiftçimiz, yüksek verimli fakat lezzeti ve kokusuyla damak tadına hitap etmeyen hibrit tohum veya verimi az fakat lezzetiyle ve aromasıyla kendi bölgesiyle ünlenen domatesini ve pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 19 milletvekilinin, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yeşil alan olarak planlanan arazinin bir firmaya kiralanması hususunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/740)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hatay ili İskenderun ilçesi Sarıseki Belde Belediyesi sınırları içerisinde imar planında 78.000 metrekare yeşil alan (park) olarak planlanmıştır. Ancak E-5 karayolu üzerinde 1869 ada 2, 3 ve 4 no.lu parseller ile 1870 ada 1 no.lu parselde Sarıseki Belde Belediyesinin imar uygulaması ile mevcut alan I-PEKS Turizm AŞ’ye kiralama yapılmıştır.

Bu çerçevede;

1) Yukarıda sözü edilen ve imar planında yeşil alan olarak belirlenen ve Sarıseki Belediyesinin imar uygulaması ile 1869 ada 2, 3 ve 4 no.lu Maliye hazinesi olan ve İskenderun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ait yeşil alanda I-PEKS, Çalışkan Kömür, Safi Kömür ve Torbapak kömür firmaları ruhsatsız olarak mı faaliyetlerini sürdürmektedirler?

2) Sarıseki Belediyesi tarafından Çalışkan Kömür ve Torbapak kömür firmaları adına sahte çalışma ruhsatı düzenlenmiş ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından bir ay sonra bu ruhsatlar iptal edilmiş, İskenderun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından 1869 ada 2 no.lu parsel için ceza kesilmiş ve tahsil edilmiş olduğu hâlde niçin 3 ve 4 no.lu parsellerden ecrimisil tahsilatı yapılmamıştır? Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 23/9/2010 tarihli ve 868-56321 sayılı yazısında 14.753 metrekarelik alanda izin verilen pres kömür faaliyetiyle ilgili izinsiz kapasite artırımına gidilmesi sebebiyle 6/6/2002 tarihinden sonra tesise ilave edilerek kapasite artışına neden bölümlerde (belediyeden kiralanan arazilerde) yapılan tüm faaliyetlerin durdurulması kararı neden uygulanmamıştır?

3) İskenderun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 29/9/2010 tarihli ve 3060 sayılı yazısında bu parsellerin tahliye edilmesi gerektiği bildirildiği hâlde firmaların tahliyesi neden yapılamamıştır?

4) İskenderun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ait bir yeşil alanda hangi mevzuat gereğince ticari bir faaliyet yürütülmektedir? Şayet yürütülüyorsa yeşil alanda faaliyet gösteren firmaların birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler mevzuatı gereğince gayrisıhhi müessese raporu bulunmakta mıdır?

Yukarıda belirtilen sorulara cevap bulunması ve bölge halkının sesine kulak verilerek, çevre sorunlarını engellemek ve kamu yararının korunması amacıyla, Hatay ili İskenderun ilçesi, Sarıseki Belde Belediyesinin imar uygulaması ile mevcut alanların I-PEKS Turizm AŞ’ye kiralama hususları ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak, alınabilecek tedbirlerin, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması konularında, Meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Mehmet Ali Ediboğlu          (Hatay)

2) Haydar Akar                        (Kocaeli)

3) Mehmet Şeker                      (Gaziantep)

4) Ramazan Kerim Özkan        (Burdur)

5) Mustafa Serdar Soydan       (Çanakkale)

6) Ahmet İhsan Kalkavan        (Samsun)

7) Ayşe Nedret Akova             (Balıkesir)

8) İhsan Özkes                         (İstanbul)

9) Emre Köprülü                      (Tekirdağ)

10) Kadir Gökmen Öğüt          (İstanbul)

11) Mehmet S. Kesimoğlu       (Kırklareli)

12) Süleyman Çelebi                (İstanbul)

13) Ali İhsan Köktürk              (Zonguldak)

14) Malik Ecder Özdemir         (Sivas)

15) Candan Yüceer                  (Tekirdağ)

16) Sedef Küçük                      (İstanbul)

17) Haluk Eyidoğan                 (İstanbul)

18) Metin Lütfi Baydar            (Aydın)

19) Mahmut Tanal                    (İstanbul)

20) Veli Ağbaba                       (Malatya)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

B) Duyurular

1.- Başkanlıkça, tekraren, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin duyuru

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, geçen iki toplantısında da başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini gerçekleştiremeyen Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyelerinin 22 Ekim 2013 Salı günü yani bugün saat 17.00’de KİT Komisyonu toplantı salonunda toplanarak başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmalarını rica ederim.

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşlarının 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen, hâlen kaçma şüphesi ve delilleri karartma olasılığı sebep gösterilerek cezaevlerinde tutulan 7 milletvekilinin hukuki durumlarının araştırılması ve tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile görevlerine başlamalarının sağlanması amacıyla 22/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/10/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 22/10/2013 Salı günü (bugün) toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                                         İstanbul

                                                                                                                Grup Başkan Vekili

Öneri:

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları tarafından, 22/10/2013 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen, hâlen kaçma şüphesi ve delilleri karartma olasılığı sebep gösterilerek cezaevlerinde tutulan 7 milletvekilinin hukuki durumlarının araştırılması ve tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile görevlerine başlamalarının sağlanması amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (1041 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 22/10/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Lehinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

Buyurunuz Sayın Ağbaba. (CHP sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nızı kutluyorum.

Değerli milletvekilleri, 2002’den bu yana AKP’nin uyguladığı politikalar sonucunda Türkiye, herkes açısından dünyanın en büyük cezaevi hâline geldi. AKP, adalet konusunda dünya rekorları kırıyor. Bu dönemde AKP sayesinde dünyada cezaevinde en çok öğrenci Türkiye’de var ve bir kampüsü dolduracak kadar, en çok tutuklu sendikacı yine Türkiye’de ve üniversite kuracak kadar bilim adamı cezaevinde. Yine ordu kuracak şekilde en çok asker Türkiye’de cezaevinde. En az üç dört tane ulusal gazeteyi çıkaracak şekilde gazeteci var cezaevinde. Yine belki bir baroyu oluşturacak avukatlar Türkiye’de cezaevinde. Değerli arkadaşlar, bir siyasi partinin 81 ilde örgütlenmesini sağlayacak şekilde siyaset adamı şu anda cezaevinde bulunuyor.

Şimdi, bütün bunlara baktığımız zaman bunlara “demokrasi” demek mümkün değil. İdare edildiğimiz rejimin adına “demokrasi” demek mümkün değil, ancak ve ancak denilse buna “parmak demokrasisi” denilir ve bu parmak demokrasisinin örneğini de bugünlerde yaşıyoruz.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de bu dönemde, 90 yıllık siyasi tarihimizde karşılaşmadığımız bir terimle daha karşı karşıya kaldık; tutuklu milletvekili meselesi. Tutuklu milletvekili meselesi sadece dünyada bize özgü bir mesele ve Türkiye tarihinde böyle bir sorunumuz olmamış. Değerli milletvekilleri, bir araştırma yaptık “Örneği var mı dünyada?” diye, maalesef bulamadık. Bu utanç sadece ve sadece bizde var. 90 yıllık cumhuriyet tarihimizde böyle bir şey yaşanmamış. Bakınız, geçmişte Mümtaz Faik Fenik isminde birisi 1950’de tutuklanıyor, 14 Mayıs 1950’de milletvekili seçilince tahliye oluyor. Hepimizin çok iyi bildiği Osman Bölükbaşı 1957 yılında hükûmete hakaretten tutuklanıyor, 1957 seçimlerinde Cumhuriyetçi Millet Partisinden milletvekili seçilince tutukluluğu sonlandırılıyor. Fadıl Akgündüz var, onu AKP grubu, hepsi çok yakından tanır, hakkındaki iddialar nedeniyle dört yıl iki ay hapis cezası alıyor, yurt dışına kaçıyor, kırmızı bültenle aranıyor. 2002 seçimlerinde Siirt’ten bağımsız milletvekili seçiliyor, Akgündüz milletvekili seçilince hakkındaki arama kararı kaldırılıyor ve 9 Kasım 2002 yılında Türkiye’ye geliyor. Yine Sayın Sebahat Tuncel tutukluyken 2007’de bağımsız milletvekili seçiliyor, 25 Temmuz 2007’de cezaevinden tahliye oluyor.

Peki, bu dönemde ne oluyor arkadaşlar? Önce YSK’nın aday olmasına izin verdiği Hatip Dicle’nin milletvekilliği çalınıyor. Sonra da halkın oylarıyla, tutuklu 8 insan milletvekili seçiliyor. 8 arkadaşın geçmiş dönemde seçilip serbest bırakılan milletvekillerinden hiçbir farkı yok. Değerli arkadaşlar, Anayasa aynı, kanun aynı ama maalesef halkın oylarıyla seçilen Kemal Aktaş, Engin Alan, İbrahim Ayhan, Mustafa Balbay, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Gürsel Yıldırım hâlâ cezaevinde tutuklu.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hatip Dicle de…

VELİ AĞBABA (Devamla) – 24’üncü Dönemde hâlâ yedi koltuk boş, Meclisin yedi damarı tıkalı yani Meclisimiz eksik, bu arkadaşlarımızın koltukları boş ve biz burada bugün otururken bizim gibi oylarla seçilen, milletvekili olan 7 arkadaşımızın tamamı 11 metrekarelik hücrelerinde tutsak tutuluyorlar. Onlar için TBMM harfleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin kısaltması değil; TBMM, “Türkiye büyük milletvekili mahpushanesi”nin kısaltması; bu utanç başta Meclis Başkanı olmak üzere hepimizin.

Değerli milletvekilleri, Meclis Başkanı dönem başında bir mektup yazarak Meclisin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmamızı istedi. Şimdi, Allah aşkına, Meclisin itibarını milletvekillerinin birbirine laf atması mı düşürür yoksa 7 milletvekilinin cezaevinde bulunması mı düşürür? Buna kim inanır değerli arkadaşlar? Bizi bu utanç, dünya siyasi tarihine geçirdi. Bu Meclise acaba bu Meclisi seçen bir halk inanabilir mi? 7 milletvekili tutuklu iken Meclisin itibarından söz edilebilir mi, Meclis itibarlı sayılabilir mi? Şimdi, kendi sorununu çözemeyen Meclis ülkenin sorunlarını çözebilir mi?

Bakın, bu konuyla ilgili sadece ve sadece gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanan, şimdi Sincan L Tipi Cezaevinde bizi dinleyen İzmir Milletvekili Mustafa Balbay mektubunda şöyle diyor: “Bu sorun bütün canlılığıyla Meclisin gündeminde durmaktadır. Mecliste, dolayısıyla Türkiye’de irade özgürlüğü sorunu vardır.”

Değerli milletvekilleri, 24’üncü Dönem milletvekilleri olarak eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer hukuka inanıyorsak Meclis olarak irade özgürlüğü sorununu çözmeliyiz. Biz buna CHP Grubu olarak hazırız. Biz demokrasiyi sadece kendimiz için değil herkes için istiyoruz, geçmişte bunu yaptık. Bakın, Başbakan için birileri “Muhtar bile olamaz.” diyordu ama 22’nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bunun önünü açtı. Biz bunu Başbakanı çok sevdiğimizden yapmadık, biz Türkiye’ye demokrasiyi getiren bir partinin üyeleri olduğumuz için yaptık ve Başbakanın önce milletvekili olmasını sağladık, sonra da Başbakan olmasını sağladık. Şimdi düşünüyorum, aslında “Muhtar bile olamaz.” derken muhtarlara hakaret edilmiş değerli arkadaşlar. Demokrasiye inanan ve bu yoldan geçmiş insan bunu yapabilir mi? 7 milletvekilinin içeride kalmasına izin verebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ve buna demokrasi diyebilir miyiz değerli milletvekilleri?

Şimdi, “ileri demokrasi” döneminde üç ayda bir yargı paketi çıkıyor değerli arkadaşlar; çözüm olmuyor, yeniden yargı paketi çıkıyor, artık yargı paketleri yetmiyor, şimdi, demokrasiyi paketlemede usta olan AKP demokratikleşme paketi açıklıyor. Bu pakette ilginç bir düzenleme var değerli milletvekilleri; “q”, “w”, “x” harflerine özgürlük veriliyor. Bu durumla ilgili olarak iki şey var: Dün, Sayın Gülşah Balbay çok güzel şekilde söyledi, “q”, “w”, “x” harflerinin kullanımı serbest bırakılırken değerli milletvekilleri, Mardin’in, Şanlıurfa’nın ve Şırnak’ın milletvekilleri cezaevinde tutuluyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle samimiyet olur mu? Buna kim inanacak? Buna sadece ve sadece sizin milletvekilleriniz inanır. Bir de bu “q”, “w”, “x”i klavyede özgür bırakıyorsunuz, bu harfleri kullanan gazetecilerin tamamını cezaevine tıkıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, elimde bir rapor var. Birazdan sayın grup başkan vekillerine bu raporu takdim edeceğim. Bu raporu Sayın Özgür Özel, Sayın Nurettin Demir’le birlikte hazırladık. Bu rapor bizim eserimiz değil. Değerli arkadaşlar, bu raporu hazırlayan AKP. Bu raporu hazırlamamıza yol açan AKP’nin uyguladığı politikalar maalesef bize daha çok rapor hazırlatacak gibi gözüküyor. Bu raporu yazarken tek tek milletvekillerini ziyaret ettik ve bir şeyle karşılaştık, tutuklu milletvekillerinin tamamı görevlerinden dolayı yargılanıyor. Diyarbakır Cezaevinde İbrahim Ayhan neyle suçlanıyorsa Sincan Cezaevinde Mustafa Balbay benzer şeylerle suçlanıyor.

Değerli arkadaşlar, bakın, birkaç tane milletvekilinin nelerle suçlandığıyla ilgili örnek vermek istiyorum size: Yöneticisi olduğu siyasi partinin seçim çalışmalarına, basın açıklamalarına, mitinglere, parti içi eğitim çalışmalarına katılmak; seçim mitingi için pankart hazırlamak; partinin eğitim veren kurumunda açılış konuşması yapmak; üyesi olduğu partinin parti meclis üyesini ağırlamak; merkez ilçe yöneticisi olduğu partinin il binasına düzenli gidip gelmek; bölgede yaşanan ölümlerden sonra taziye ziyaretine gitmek; Türkçe, Kürtçe ve diğer dillerde müzik dinlemek; bölgeye özgü kıyafetleriyle basın açıklamasına, eylemlere katılmak; bir üst komutanlıktan gelen emre itaat ederek bir toplantıya katılmak; suçlanan bir komutan ile akrabalık bağının bulunması; gazeteci olarak devletin en üst düzey yöneticileriyle, Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları, rektörler ve öğretim üyeleriyle, Türkiye’nin en büyük sendikalarından birinin başkanıyla görüşmek, bunlarla ilgili notlar tutmak; bugün hepinizin kabul ettiği Halepçe katliamını kınamak ve protesto etmek; yöneticisi olduğu bir partinin genel başkanıyla görüşmek; yöneticisi olduğu partinin grup başkan vekilleriyle telefonla görüşmek; fidan dikme kampanyasına katılmak. Hele bir suçlama var ki, değerli arkadaşlar, bu ilk kez yine AKP döneminde tarihimize geçti, basılmamış kitaptan suç üreten zihniyet aynı şeyi milletvekilleriyle ilgili de yapmış. Kemal Aktaş, 1980 yılında cezaevinde yaşamış olduğu olumsuzlukları anlatan bir kitap yazıyor, bu kitabı bastırmıyor ama AKP Hükûmeti, Başbakanın o seçim dönemlerinde “Aha, o Diyarbakır Cezaevi var ya.” dediği cezaeviyle ilgili yazmış olduğu kitaptan dolayı yargılanıyor ve suçlanıyor.

Eğer sizler parmak demokrasisinin milletvekilleri değilseniz bugün bu araştırma önergesine destek verirsiniz ve tutuklu milletvekili ayıbına son verirsiniz.

Hepinizi bu duygularla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Aleyhinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan.

Buyurunuz Sayın Kaplan. (BDP sıralarından alkışlar)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şunu bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Okunmuyor değil mi? Bunun adı “mazbatadır”, hani 12 Haziranda, seçimden bir gün sonra, sizler de seçildiğinizde il seçim kuruluna gidip size böyle bir mazbata vermişlerdi milletvekili oldunuz diye. İşte, bizim tutuklu milletvekilleri de… Bu Faysal Sarıyıldız’ın mazbatası, bu onun seçildiğine dair mazbata.

Şimdi, Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak benim Şırnak’tan milletvekili arkadaşlarım, Nisan 2009’dan bu yana tutuklu arkadaşlar. Hem de Oslo görüşmelerinin yapıldığı en şey zamanlarda, en hararetli saatlerde -Sayın Atalay burada- ateşkes görüşmelerinin yapıldığı, barışın ve çözümün konuşulduğu çok önemli günlerde. 2009 yerel seçimlerinde 50 olan belediye başkanlığı sayımızı 100’e çıkarınca, hemen akabindeki hafta, 14 Nisanda parti örgütlerimize operasyon yapıldı. Bu yapılan operasyonlarda -o zaman DTP vardı- 3 eş genel başkan yardımcısı, 3 merkez yürütme kurulu üyesi, 3 parti meclisi üyesi, 11 kadın meclisi üyesi, 13 örgütlenme komisyonu üyesi, 2 belediye başkan yardımcısı, 7 yerel yönetimler komisyonu üyesi olmak üzere 54 kişi partide tutuklandı.

Sayın Ağbaba burada demin açıkladı bir raporunda, kim neden suçlanıyor. Yani hepiniz matematik bilirsiniz, geçtiniz, diploma aldınız. Nisan 2009, şimdi de Ekim 2013, tam dört yıl sekiz aydır tutukludurlar arkadaşlar, farkında mısınız? Dört yıl sekiz ay.

Peki, bu tutuklamanın özel yetkili mahkemede sürdüğünü biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Neden yargılandığını biliyor musunuz? Fikirlerinden. Hangi fikirlerinden? Hatip Dicle’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde daha geçen hafta mahkûm ettiği fikirlerinden dolayı tutuklular. Yani şiddete çağrı yapmamışlar, şiddet uygulamamışlar, bir siyasi partinin faaliyetlerini icra ederken o fikirlerinden dolayı özel yetkili mahkemede tutuklanmışlar. O özel yetkili mahkeme kapatılmış. Orada düşman hukuku uyguluyor ve beş yıla yakın tutuklu.

Peki, istenen ceza -burada hukukçusunuz-. TCK 314’te istenen ceza beş yıl. Bu milletvekili dört yıl sekiz aydır tutuklu. Allah, vicdan, izan versin bu mahkemelere, bu yargıçlara, bu adalete! Ne iş bu! Bırakın milletvekili olmalarını, normal vatandaş dahi olsalar beş yıl ceza istedin, hadi Terörle Mücadele Kanunu ile yüzde 50 artırdınız, yedi buçuk sene, beş yıldır tutuklu, daha yargılaması sürüyor. E, bunun temyizi var, bunun Yargıtayı var… E, sen istediğin cezayı vermişsin, cezada geriye dönüş yok ki. Ceza adaletinde geriye dönüş yok. Bırakın siyasi temsili, milletin iradesini, hukuku, eşitliği, adaleti, burada bir zulüm var, zorbalık var, zorba hukuku var. Gücü yeten “Ezerim.” diyor. Şimdi, size şunu söylemek istiyorum: Bu arkadaşlarımızdan sekiz ay sonra, bu sefer diğer belediye başkanlarımıza operasyon yapıldı ve şu an 10 bine yakın siyasi parti mensubumuz, çoğu belediye başkanı, içeride.

Şimdi sormak istiyoruz ve bunu çok açık olarak soracağız: “Barış süreci.”, “Çözüm süreci.” diyoruz, “Bir yıldır silah patlamadı.” diyoruz, “Bir anne ağlamadı.” diyoruz, “Bir kişinin canı yanmadı.” diyoruz. Bu bir yılı, bu geçirdiğimiz boşa giden zamanı, bu ülkenin geleceğini düşünerek daha dikkatli olmak gerekmiyor mu? Yani düşünce, örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmak, fikirlerin yarışmasını sağlamak, siyasi temsilin önünü açmak, bunların hepsi doğru ama ben bir hukukçu olarak şunu size söylüyorum: Bütün milletvekilleri, üç partinin de bütün milletvekilleri ilk günden beri hukuksuz bir skandal olarak tutukludurlar. İlk seçildikleri günde, önceki örnekleri sıralandı, 50’ye kadar olan yıllarda, nasıl ki seçildiği anda milletvekili serbest bırakıldıysa bırakılması lazım. Anayasa 83’e 2 ne diyor? 14’ün istisnası var değil mi arkadaşlar? Bakın “Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki durumlar hariç.” diyor. Şimdi, ben bir hukukçu olarak getireceğim 14’üncü maddeyi size.

Sayın Aydın, Kubat; siz de hukukçusunuz, lütfen, bakın. Önde hukukçular oturuyor.

Şu 2001’de, Ecevit koalisyonu döneminde 14’üncü maddenin son fıkrası değiştirildi, diyor ki: “Bu durumların belirlenmesi ve uygulanacak müeyyide çıkarılacak bir kanunla belirlenir.” Şimdi, ben soruyorum size, bu kanun çıktı mı? Çıkmadı. Ee, 2001’den bu yana çıkmayan kanuna göre nasıl tutuklu bu milletvekilleri? Hürriyetleri gasbedilmiş, hürriyetleri tahdit edilmiş; zulüm ediliyor, açıkçası bu. Orada özel yetkili mahkeme “Ben mahkemeyim, bildiğimi okurum, bildiğimi yaparım.” demesi bir yana…

Geleceğim bir noktaya daha. Biz üç parti değil… Evet, Meclis Başkanı üç partiyi çağırdı tutuklu milletvekili olayını konuşalım diye. Grup başkan vekili olarak o gün, o tarihlerde Sayın Pervin Buldan’la beraber bu çalışmanın içindeydik ve CHP’den, MHP’den de grup başkan vekilleri vardı. Açıkça söyledim, AK PARTİ’lilere de, diğer partililere de: “Kardeşim, Anayasa 83’e 2’nin -14’üncü maddesinin- değişmesi lazım. Bu özel yetkili mahkemelerin kafası almıyor, alacak şekilde değiştirelim.” MHP dedi ki: “Yok kardeşim, bu bölücülüğü, yıkıcılığı teşvik eden suç dışarıda kalır.” “Yapmayın, tutuklu milletvekiliniz var.” dedik. Bakın, ilk siz zarar gördünüz. Yine de ikinci görüşmede Meclis Başkanı dedi ki: “Üç parti anlaşın, bunu çözelim.” O zaman görüştük ve CMK’da bir değişiklik öngördük, onu da kaleme aldık. Emine Ülker Tarhan vardı o zaman çalışmanın içinde, Sayın Hamzaçebi de vardı ve o üç parti uzlaştık, Meclis Başkanına verdik. “Artık milletvekilleri serbest kalacak.” dedik. Meclis Başkanı “Durumu Başbakana ileteceğim.” dedi. Başbakana gitti, geldi, orada fren koptu, halat koptu.

Bakın, arkadaşlar, bu milletin iradesiyle, bu Meclisle bu şekilde oynanmaz. Neredeyse bir sene sonra seçime gideceğiz. Bu milletvekillerinin bu şekilde tutuklu kalması zulümdür, bu Meclisin iradesine hakarettir. Yarın anayasa oylaması yapacağız. Anayasa değişikliğinde 6 tane oy farkı olduğu zaman bu tartışma yaratacak. Her milletvekilinin bir oyu var. Bugünden itibaren Meclis Başkanının bu hukuksuzluğu sona erdirmesi için parti gruplarıyla görüşeceği yarınki kahvaltıda bu olayı ilk, birinci madde olarak gündeme alması lazım. Bu ayıptan kurtulmamız lazım. Bu ayıptan kurtulamazsak ahdolsun seçimde de bunun hesabını sorarız. Budur, gideriz seçime, anlatırız sizin ne kadar demokrat olduğunuzu, ne kadar da milletin iradesine saygılı olduğunuzu. Şırnak’taki milletin iradesi irade değil de başkaları mı irade oluyor? Bunu da anlatırız.

Saygılarımla. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Lehinde, Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Korkmaz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tutuklu milletvekilleri üzerine, hukuk durumlarını araştırmak, gerekli yasal düzenlemeleri tespit etmek, tutukluluk hâllerini sonlandırmak adına verilen Meclis araştırma önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak hep hukuka saygı duyduk, sağlıklı toplum düzeni açısından hukuk devletinin tesisini önemli bildik, hukukun herkese lazım olduğunu söyleyegeldik; bu bakımdan da Anayasa’daki hâkimlerin tarafsızlığı ve mahkemelerin bağımsızlığının korunmasını vazgeçilmez gördük. Ancak 2011’den beri ülke gündemini işgal eden tutuklu milletvekillerinin durumu “İleri demokrasiyi getiriyoruz. Hukukun üstünlüğünü tesis ediyoruz.” gibi sloganlarla siyaset üreten ve elindeki siyasal gücü yargının üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallayarak hukuk kurmaya çalışan AKP sayesinde bir kangren hâline gelmiştir. Yargı, Başbakanın ve şürekâsının kararları etkileyen, hatta zaman zaman baskı ve tehdit söylemi içeren çıkışları ile maalesef yönlendirilmiş, biçimlendirilmiştir; en basit hukuk ilkeleri dahi göz ardı edilmiştir.

Çağdaş hukuk devletlerinde önce deliller toplanır, tanıklar dinlenir, sonra suç isnadında bulunulur ve muhakemeye geçilir. Ancak AKP Türkiyesi’nde, kendi siyasi geleceği açısından sakınca gördüğü olaylar ve kişiler hakkında önce mahkûmiyet kararı verilmiş, sonra deliller toplanmaya çalışılmıştır. Belgeler sonradan tanzim edilmiş, olaylar kurgulanarak -ilgisi olsun olmasın- sakıncalılar bu kurguya dâhil edilmiştir. “İnsanların suçluluğu ispat edilinceye kadar suçsuzluğu asıldır.” karinesi tepetaklak edilmiş, “Suçlusun. Suçlu olmadığını sen ispat et.” noktasına gelinmiştir. Uzun tutukluluk süreleri cezalandırılmaya dönüştürülerek insanların şerefi, haysiyeti, onuruyla oynanmıştır. Ailesi ve çocukları mağdur edilmiştir. Tutukluluk hâlleri ceza yasalarımızda açıkça belirtilmişken bu memlekete hizmet etmiş, belirli yerlere gelmiş insanlar, vatandaşa pala çekmiş, hırsızlık yapmış kişilere verilen ehemmiyet kadar dahi önemsenmeyerek hemen tutuklanabilmiştir. “Ne yapıyorsunuz? Allah’tan da mı korkmuyorsunuz? Yaradan’ın emaneti olan, eşrefimahlûk olan insana bu zulüm niye?” sorularına da “Bir ülkenin başbakanına ayağa kalkmazsa bedelini öder, nitekim de ödüyor.” denilerek kin ve nefretler kusulmuştur. Tüm hayatını ülkesine vakfetmiş Engin Alan Paşa’nın içeride bilerek, isteyerek tutulmasından âdeta haz duyulmuştur.

Aziz milletim, 2010 Anayasa değişikliğinde “Yargıyı siyasallaştırıyorlar.” dediğimizde işte tam da bunları kastediyorduk. “Yargı arka bahçe yapılıyor. AKP kendi yargısını yaratmaya çalışıyor.” derken söylemeye çalıştığımız buydu.

Başbakan tüm ülkenin, kendisiyle aynı düşünsün düşünmesin herkesin kendisine biat etmesini istiyor. Farklı düşünceye, farklı düşünenlere asla tahammülü yok. Bu yüzden fütursuzca, siyasetüstü bir konumda tutulması gereken kurumları, bağımsız yargıyı, hâkimleri, savcıları dahi kullanmaktan geri durmuyor.

Hukukun üstünlüğü AKP döneminde cinayete kurban gitmiştir. Yerine, sadece otoriter dikta rejimlerinde görüldüğü şekliyle AKP’nin herkesin ve her şeyin üstünde olduğu üstünlerin hukuku tesis edilmiştir. Bu eleştirilere maalesef bazı AKP sözcüleri “yargı kararı” deyip kenara çekilmiş, bu zulme seyirci kalınmıştır. Hâlbuki aynı ağızlar kesinleşmiş yargı kararlarını dahi eleştirerek salvo atışlar yapabilmişlerdir. “Adamımı yedirtmem.” diyerek bir gecede kişiye özel yasalar çıkarabilmişlerdir. Kendilerini hükümete getiren uluslararası güçlere verdikleri sözler gereği, PKK artığı bazı vekiller kesin hüküm giymişken cezaevinden çıkarılmış, Meclise taşınmışlardır. Ama başta Engin Alan Paşa olmak üzere tutuklu milletvekillerine “Evet, seçimlere girebilir.” belgesi YSK tarafından verildiği hâlde içeride tutulmaya devam olunmuştur.

Değerli milletvekilleri, bu milletvekilleri de sizin, bizim gibi seçilmiş insanlardır. Dolayısıyla, mahkûm edilen de milletin kararı, milletin iradesinin ta kendisidir. Her itiraza sandığı göstererek cevap veren, “Sandıktan çıkan doğrudur.” diyen, âdeta sandığı kutsayan zevata özellikle duyurulur bu sözlerim. “Efendim, yargı millet adına karar veriyor, ne yapalım?” diyen AKP zihniyeti “Tavşana kaç, tazıya tut.” oyunu oynarken bu kişileri bizzat milletin seçtiğini görmezlikten gelmiştir. Soruyorum: Bu şahısların tutuksuz yargılanmaları çok mu zordu? Parti sözcüleri “İnsan hakları” diye diye papağan gibi terennüm ederken bu kişilerin hakkını korumak, gözetmek vazifeniz değil miydi? Milletin onlara vekâlet vererek “Ben kefilim, benim temsilcilerim onlar.” çığlığını duymanız gerekmez miydi? Bu hukuk ihlalleri karşısında bırakın bir şey yapmayı, sustunuz, görmezlikten geldiniz hatta köşelerde bucaklarda alkış tuttunuz. Anayasa Mahkemesinin uzun tutukluluk için verdiği kararı dahi işinize gelmediği için yok saydınız. Niyet, evet niyet, açıkça sizin karşınızda, ülkeyi millî ve üniter yapıdan uzaklaştırıp cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımlarının ortadan kaldırılmasını içeren politikalarınız karşısında dik duran, mücadele eden insanlardan öç almak, toplumu sindirmek, korkutmak; devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma reflekslerini kırmak, orduyu etkisizleştirmek, PKK’nın önünü açmak.

Birkaç ay öncesinde Sayın Alan’ı Sincan Cezaevinde ziyaret ettik, gene aynı dik duruşuyla karşıladı bizleri. Üzüleceksiniz belki ama yılgınlık, usanmışlık, teslim olmuşluk emarelerinin kırıntısı dahi yoktu yani Engin Paşa yine aynı Engin Alan Paşa’ydı dağ gibi. Ayrılırken dedi ki, sizlere, evet sizlere sayın AKP milletvekilleri iletmemi istedi: “Nevzat Bey, vatan, millet mücadelemizi cezalandırmak ve bizi namüsait şartlarla terbiye etmek istiyorlarsa lütfen söyleyin onlara, biz gençliğimizi Bingöl dağlarında bıraktık. Herkes sıcak yatağında keyif sürerken, eksi 20 derecede karı üzerimize yorgan, buzu başımıza yastık yaptık; bitlendik, hastalandık, çocuklarımızın özlemiyle yandık. Sevinmesinler, şimdi bizi cezalandırmak istedikleri bu şartlar -inanmayacaklar ama- bize saray gibi geliyor.” dedi. “Ağırımıza giden şey nedir biliyor musunuz sayın Vekilim?” diye ekledi: “Vatan teröriste peşkeş çekilirken, bebek katilleri kahraman yapılırken bizler içeride tutuluyoruz. Vatanın bu en karanlık günlerinde elimizden bir şey gelmiyor ya, ciğerimiz buna yanıyor.” dedi.

Sayın AKP vekilleri, haktan, adaletten, hizmetten bahseden sayın, değerli milletvekilleri, Yargıtay kararından sonra Engin Alan Paşa’nın Meclis Başkanına gönderdiği mektuptaki açıklamasını da sizlerle paylaşayım ki, tarih önünde “Biz, bunları sizlere söyledik, uyardık.” diyebilelim. “Komutanlığımı, rütbelerimi, milletvekili sıfatını sonradan kazandım. Hepsi bir yana, ben Türk milletinin evladıyım, asli olan budur, bununla toprağa gideceğim, gerisi boştur.” diyor. Bilmem kaçıncı demokratik paketlerle teröristleri salıverme niyetiniz için de bakın ne diyor: “Tek üzüleceğim şey, PKK’lılarla bizi eş tutup, onları dışarı çıkarmak için bizi rehin konumuna düşürmeleridir. Beni bölücülerle bir tutup takasa tabi tutacaklarına burada ölmeyi tercih ederim, ömrümün kalanını burada şerefimle yaşarım. Türk milletinin güvenini sarsacak bir şey yapmadık. Bu dava siyasi bir davadır, sonucu da siyasi olacaktır. Bu proje, Türk Silahlı Kuvvetlerini zaafa uğratma projesidir. İnşallah, devletime bir zarar gelmez.” Dikkat edin, o daracık mapushanesinde bile kendisi için değil, milleti için kaygı duyuyor.

Değerli milletvekilleri, Engin Alan paşalar yarın millet nezdinde “Devletin ve milletin pazarlık masalarında teröristle pazarlandığı zamanlarda doğru yerde durdular, eğilmediler, bükülmediler.” diye anılacaklar, “Ne olur bizleri deliğe süpürmeyin.” diye namerde yalvarmadan “Vatan sağ olsun.” diye hatırlanacaklar. Ya BOP’un eş başkanları, terör örgütünün şakşakçıları, hem Allah hem de kullar nezdinde mahkûm olacaksınız. İnşallah, çocuklarınız yarın utanmadan milletiyle yüz yüze bakar, soyadlarını telaffuz etmekten çekinmezler. Tutuklu milletvekilleri için zulüm artık sonlandırılmalıdır, bu istibdat devri bir an önce kapanmalıdır. Kimseye topu atmayın, bu sorumluluk AKP’dedir; yoksa, gün gelip devranın döndüğünü, yapılan zulümle mutlaka zalimin de karşı karşıya geleceğini göreceksiniz.

Buradan, Engin Alan Paşa’nın ailesinin önce Türk milletine ve partimize emanet olduğunu, onur ve haysiyetinin millet sevdalılarına emanet olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz.

Aleyhinde Çankırı Milletvekili İdris Şahin.

Buyurunuz Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen değişik gerekçelerle 7 milletvekilinin cezaevinde tutulmaları, hukuki durumlarını araştırmak, gerekli yasal düzenlemeleri belirlemek ve en nihayetinde tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile Meclis çatısı altında temsil görevlerine başlamalarını sağlamak adına Meclis araştırması açılması talebini içeren araştırma önergesi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Konuşmamın bir bölümünde tutukluluk durumu ve tutuklamaya ilişkin tedbirlerle alakalı görüşlerimi, devamında da sayın hatiplerin burada özellikle araştırma önergesinin muhtevası içerisinde ifade etmedikleri ancak siyasi bir söylem olarak burada zikrettiği bir kısım açıklamalara cevap vermek istiyorum.

Sayın Başkanım, öncelikle Meclis araştırma önergesinin hangi hâllerde verileceği ve kapsamının ne olduğu Anayasa’mızda açık şekilde ifade edilmiş durumdadır. Anayasa’nın 98’inci maddesi ve İç Tüzük’ümüzün 104 ve 105’inci maddeleri çerçevesinde Meclis araştırma önergesi verilir ve komisyon ancak bu şekilde kurulabilir ve komisyonun da yapacağı hadise, inceleyeceği hususlar Anayasa’nın 98’inci maddesinde “Belirli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.” hükmünü içermektedir.

Buradaki hatiplerin ifade ettiği hususları öncelikle usul açısından bir değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ifade edilen konu, tamamıyla bağımsız yargının görev alanına giren bir konuda konuşmalar cereyan ediyor ve hepimizin Anayasa’ya sadakatle bağlı olduğumuza dair bu kürsüden yemin içerek göreve başladığımız bu Mecliste Anayasa’nın 138’inci maddesi unutuluyor ve Anayasa’nın 138’inci maddesinde yargının tam, tarafsız ve görev alanları net bir şekilde ifade ediliyor ve orada da görülmekte olan bir davayla alakalı…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İdris Bey Kardeşim, bu yemini kaç kere bozdunuz, kaç kere?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) –… yargıya kimsenin müdahale etmemesi gerektiği, yargıya kimsenin talimat vermemesi gerektiği ifade ediliyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Başbakan talimat veriyor yargıya.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ancak, hatiplerimiz maalesef burada bu söylemleri ve Anayasa’nın amir hükümlerini unutarak konuşmalarını sürdürdüler.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Elimizde Anayasa mı kaldı, Anayasa mı? Ayaklar altına aldınız Anayasa’yı.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Elbette ki tutuklama, bir tedbir niteliğindedir ve istisnai bir kuraldır.

Özellikle, değerli hatipler, şunu çok netliğiyle buradan ifade etmemiz lazımdır ki: Hiçbir şart ve koşulda, zor kalınmadığı müddetçe ve Türk Ceza Yasası’nın, CMK’nın 100’üncü maddesinde belirtilen tipler dışında tutukluma tedbirine başvurulmamalıdır ve tutuklama tedbirine başvurulduktan sonra, amacına ulaşıldıktan sonra da bu tedbirden dönülmelidir.

Ancak, burada ifade edilen hususlara bakıldığı zaman, özellikle ifade ediyorum ki hepimizin, şu Meclisin kutsiyetini ve millî iradenin dokunulmazlığını savunması gereken bu Parlamentonun üyeleridir. Oysa kürsüde isimlerini de zikrederek özellikle onların, tutuksuz kalması talep edilen vatandaşların tamamının eylemleri bu Parlamentoyu askıya almak için yapılan teşebbüsten ibarettir ve onların yargılamaları bu suç tipinden yapılmaktadır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Millet iradesinin seçtiği insanlar. Millet iradesine saygılı ol.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Bunu lütfen vicdanlarınıza bir danışın ve millet iradesinin ne kadar önemli olduğunu bir sefer daha düşünün.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Evet, millet seçti bunları, millet

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Evet, milletin seçtikleri maalesef seçildiği tarihler itibarıyla da tutuklu idi.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – YSK belge verdi bunlara “Seçimlere girebilirsin.” diye.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Ve buna ilişkin özellikle bu araştırma önergesini veren Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Başkanına, 11 Haziran seçimleri öncesinde yapmış olduğu bir canlı yayın programında bir sunucu sorduğunda, Adem Yavuz’un programında Sayın Kılıçdaroğlu aynen şu şekilde ifade ediyor… “Söz konusu Ergenekon sanıklarının adaylıkları hakkında hukuki bir tartışma devam ediliyor. Bugün itibarıyla bu konuda farklı açıklamalar var. Sayın Genel Başkan, siz bu hususta ne diyeceksiniz?” diye sorulduğunda, bunların milletvekili seçilseler dahi çıkarılamayabileceğine dair görüşlerin ortalıkta dolaştığı bir dönemde Sayın Genel Başkan şunu ifade ediyor: “Evet, çıkamayabilirler; bunu daha önce Sabih Kanadoğlu da açıklamıştı. Sonuçta yargının takdirine bağlı.” diyor. Bunu söyleyen, ana muhalefet partisinin Genel Başkanı. Bir genel başkanın bu sözüne itibar etmek de Parlamentonun seçilmiş milletvekilleri olarak bizim hepimize düşer ve bu sözün üzerine, özellikle Kanadoğlu’nun benzer yöndeki açıklamaları da ifade edildiğinde, yargının vereceği karara her şekliyle saygı göstereceklerini ifade etmişlerdir.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Kanadoğlu’nun her açıklamasına inanıyor musun?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ancak, daha sonraki aşamada ise özellikle, seçimler sonrasında bu beyanı kendisine hatırlatıldığında, tamamen yargının bir darbesi olarak bu tutum değerlendirilmektedir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Siz MİT Müsteşarına bir günde niye yasa çıkardınız, MİT Müsteşarına?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Değerli milletvekilleri, biz, asla ve asla… Burada AK PARTİ milletvekilleri olarak ifade etmemiz gereken şu.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yargının elinden niye aldınız?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Biz, Anayasa’ya sadakatle bağlı kalacağımıza burada yemin içtik ve bu sadakatimizin gereği olarak da…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – O zaman yargıya saygı yok tabii.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …yargının bağımsız olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz, ve yargının işleyişine dair bütün düzenlemelerde, tutuklamanın bir tedbir olması gerektiğini ve tutuklamanın bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade ediyoruz.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ne yaptınız peki, ne yaptınız; söylediniz de ne yaptınız?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ve bu şekilde, dördüncü yargı paketinde de tutukluluk durumunun devamı veyahut da tutuklamaya karar verildiğinde niçin tutuklama kararı verildiğinin veya devam gerekçelerinin özellikle ayrıntılı olarak yazılması gerektiğine dair yasal düzenlemeyi de bu Parlamentodan bizler çıkardık.

İşte, AK PARTİ iktidarı olarak, yine, ceza kanunlarında yapmış olduğumuz, Ceza Usul Kanunu’nda yapmış olduğumuz düzenlemelerle, kanuna, Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 109’uncu maddesi ve devamında “adlî kontrol müessesi” diye bir müesseseyi de dercettiren ve bu düzenlemelerin hayata geçmesini sağlayan da AK PARTİ iktidarıdır. Şimdi, buradan, bunların hepsini unutarak, sadece içerideki tutuklu milletvekillerinin durumunu yargının görev alanına girerek araştırma önergesi kapsamında değerlendirmeyi talep etmenin yersiz ve gereksiz olduğunu düşünüyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – MİT Yasası’nı nasıl değerlendiriyorsun, MİT Yasası’nı?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Çünkü, buradaki düzenlemeler, tamamen… Yasama, yargı ve yürütmenin görev alanlarının farklı farklı olduğunun bilinmesinde de yarar var. Bizler Parlamentonun üyeleri olarak, hiçbir şekilde yargının görev alanına giren bir konuda müdahaleci olamayız.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – MİT Yasası’nı bir açıkla bakalım, MİT Yasası’nı. Bir gecede yasa çıkardınız, bir gecede.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ve özellikle bir hatip arkadaşımızın da buradan ifade ettiği bir hususu özellikle ifade ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Başbakan yargıya müdahale ediyor mu, etmiyor mu? Yargıya talimat verdi mi, vermedi mi?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Buradan, ben, arkadaşlarımın sözlerine cevap vermeyi emin olun çok isterim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Elini kolunu tutan yok, söyle.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ama bu kürsüde, milletin kürsüsünde darbeye teşebbüsten mahkûmiyet almış…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Darbecilere rahmet okuttunuz, en büyük darbeci sizsiniz!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - …ve kararı kesinleşmiş bir kişinin mektubunu okuyarak onu olası ihtimallere karşı o kadar insancıl bir tavırla sergileyen birinin laf atmalarına buradan karşılık vermeyeceğim. Hele hele, bir diğerinin ifade ettiği gibi, millet iradesini parmak demokrasisi hâline getirerek…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Siz tarafınızı, terör örgütüyle aynı masaya oturarak gösterdiniz.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - …bu milletin kutsiyetine ve bu milletin seçtiklerine saygı göstermeyen bir hatibe de buradan emin olun karşılık vermeyeceğim.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Biz paşanın yanındayız. Senin tarafın belli.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Ama şunu çok çok iyi bilmelisiniz: İşinize geldiği zaman yargıya sarılıp onların söylediklerine itibar ederek “Yargı bağımsızdır, tarafsızdır, onların vereceği karara saygılıyız.” diyeceksiniz, işinize gelmediği anda da yargıyı burada topa tutacaksınız.

S. NEVZAT KORMAZ (Isparta) – Ne oldu, MİT Yasası ne oldu, MİT Yasası?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Yok öyle bir şey! Burada yapmamız gereken, her zaman ve her koşulda hukukun üstünlüğüne inanmak ve hukukun üstünlüğünün gereği olarak hareket etmek. Nedir? Anayasa’nın 138’inci maddesinde de ifade edildiği gibi, görülmekte olan bir dava hakkında, asla ve asla burada, Parlamentoda bir müdahalede bulunmamız doğru olmayacak.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Anayasa Mahkemesi kararı var, kararı. Niye yok saydınız o kararı? Anayasa Mahkemesi kararı var.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, biz dinledik, arkadaşlar da dinlesin.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Değerli hatipler özellikle şunu ifade edeyim: Ben arzu ediyordum ki bayram sonrasında, gündemimiz belli, önümüzdeki süreçte bütçe gelecek, farklı konular gelecek, ana muhalefet partisinin Türkiye’deki muhalefet yapan değerli mevkidaşlarımızın Parlamentonun gündemini çok daha anlamlı konularla ve ülkenin gerçek ihtiyaçlarını meşgul edecek konularla …

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Milletin iradesinden daha anlamlı bir konu var mı? Millet iradesinden daha anlamlı bir konu var mı?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - …getirerek burada bu çalışmaları gündeme getirmeleriydi. Ama şunun özellikle bilinmesini istiyoruz: Bizler AK PARTİ iktidarı olarak ve Parlamento çoğunluğu olarak hiçbir zaman, kimsenin tutuklu kalmasından yana değiliz. Herkesin adil bir şekilde, tarafsız, bağımsız yargı önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz ama bize buradan siz “Yargıya talimat verin, yasama organı olarak yargının işine müdahale edin ve yargıya yol gösterin.” diyorsanız, kusura bakmayın, bunu da yapmayacağız.

VELİ AĞBABA (Malatya) – İstenen ceza beş yıl, beş yıldır cezaevinde milletvekilleri.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – MİT Yasası’nda ne yaptınız siz, MİT Yasası’nda?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) -  Çünkü bizim yaptığımız…

S. NEVZAT KORKAMZ (Isparta) - Aynısını yapmadınız mı?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - … Anayasa’ya sadakattir, bizim yaptığımız milletin bizden istediklerinin gereğini yerine getirmektir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Milletin istediği vekilleri Meclis dışında bırakarak mı yapıyorsunuz bunu?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Bu duygu ve düşüncelerle araştırma önergesinin aleyhinde oy kullanacağımızı bildiriyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şahin.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Halaçoğlu.

Sayın Ağababa, buyurun.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Efendim, konuşmamla ilgili sataşmada bulundu, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Nasıl? Ne dedi?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Benim söylemediğim cümleleri ben söylüyormuşum gibi söyledi. Onun için…

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Hangi cümleleri, ne dedim?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ağababa. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Aynı şeyi söyledi…

BAŞKAN - Kürsüde söyleyecek herhâlde ne olduğunu.

Buyurunuz.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Değerli arkadaşlar, başta, burada, siz de halkın oyuyla seçildiniz, bugün cezaevinde bulunan 7 milletvekili de halkın oyuyla seçildi.

Türkiye’de geçmişteki uygulamalar belli, Türkiye’de geçmişte ceza evinde olup seçilen örnekler var -biraz önce söyledim- Sayın Osman Bölükbaşı var, Sayın Fadıl Akgündüz –siz çok iyi tanırsınız- o var. Bakın, dört yıl iki ay hapis cezası alıyor, yurt dışına kaçıyor, milletvekili seçildikten sonra, Siirt’te 2002 yılında milletvekili seçildikten sonra tutuklama işlemi ortadan kaldırılıyor. Osman Bölükbaşı örneği ortada. Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Parlamento kurulduğundan beri bunun örnekleri mevcut. Ama bakın sizi biraz vicdanlı olmaya ve sizin gibi seçilmiş olan milletvekillerine biraz saygıya davet ediyorum.

“Yargıya müdahale” diyorsunuz. Allah aşkına, siz de bunu biliyorsunuz, bütün Türkiye de biliyor. Bu dönemdeki kadar yargıya müdahale edildiği hiçbir dönem olmamıştır. Başbakan değil mi “Yargıya talimat verdim.” diyen? MİT Yasası’nda MİT Müsteşarına soruşturma açılınca bir günde hepinizi toplayarak -parmak demokrasisi dediğimiz o- yasayı değiştiren, MİT Müsteşarının ve MİT’te görevli insanların yargılanmasını engelleyen Başbakan değil mi? Bunları ben mi uyduruyorum, bu dönemde yaşandı.

Bakın, arkadaşlar, milletvekilleri hakkında istenen ceza beş yıl; dört yıl sekiz aydan beri cezaevinde olan milletvekili var. Delil karartma ve kaçma şüphesiyle içeride bulunuyor insanlar. Burada örneği var, bir milletvekili arkadaşımızın iki yılı yenildi, burada şu anda aramızda. Bu, tamamen bir siyasi kavga, tamamen siyasi öç alma. Sizde vicdan olsa sizde demokrasiye inanç olsa…

Bakın, CHP’nin var, MHP’nin var, BDP’nin var, üç siyasi partinin, üç muhalefet partisi milletvekili grubunun her birinin cezaevinde milletvekilleri var. Sizi biraz saygılı olmaya, “millî irade” dediğiniz, ağzınızdan düşürmediğiniz millî iradeye biraz saygılı olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Halaçoğlu, buyurunuz.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Grubumuzla ilgili, Engin Alan’la ilgili söylenen bir konuyu düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Halaçoğlu.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

25.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, tutuklu milletvekili Engin Alan’ın durumuna ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11’inci maddesi aynen şunu söyler: “Hiç kimse savunma hakkı tanınmadan yargılanamaz, yargılanmadan mahkûm edilemez.”

Şimdi, mahkûm ile tutuklu arasında çok büyük bir fark vardır, hepiniz bilirsiniz. Tutuklu bir insan henüz mahkûm olmamıştır ve suçlu addedilemez; suçlu addettiğiniz takdirde insan haklarına aykırı davranış içerisinde bulunursunuz, hukuku da ayaklar altına alırsınız.

Tutuklu bir kişinin milletvekili seçilmesi hâlinde sanki mahkûm olmuş gibi bir uygulamaya tabi tutulması sizce doğru mudur? Tabii ki doğru değildir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisine bu kişi girer ve mahkeme onu sonunda suçlu bulursa yapılacak şey şudur: Milletvekilliği sıfatı sona erdikten sonra o mahkûmiyetini çeker. Şimdi bana söyleyin: Bu Meclis içerisinde kaç kişinin dosyası vardır ve bu dosyalar hangi sebeple mahkemede işleme tabi tutulmamaktadır ve kaç tanesinin mahkûm olacağını biliyor musunuz?

Dolayısıyla, bakın, burada bir yanlış yapılıyor. Bu yanlışın devam ettirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmamaktadır ama diğer taraftan “Askerî vesayeti sona erdireceğim.” derken sivil vesayeti ortaya koyarsanız, nasıl askerî vesayet altında olan bir ülke doğru bir işlev içerisinde değilse sivil vesayet altında olan da aynı pozisyondadır. Dolayısıyla, mahkemelere müdahale etmek, savcıları gözaltına almak veya onları görev dışı addetmek, tabii ki hukukun ayaklar altına alınması demektir. Dolayısıyla, Engin Alan Paşa’nın tutukluluk hâlinde milletvekili olduğu göz önüne alınacak olursa bugünkü durumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine de yakışmadığı gözler önündedir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Halaçoğlu.

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – AK PARTİ’li sayın konuşmacı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011 seçimlerinden önce bir televizyon programına yapmış olduğu konuşmayı çok başka bir noktada değerlendirmek suretiyle asıl amacından farklı bir yere taşımıştır. Bu nedenle 69’uncu maddeye göre söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk herkes içindir. Hukuk sadece iktidarda olanlar için değildir, sadece muhalefette olanlar için değildir, sadece mağdur olanlar için değildir. Bugün, iktidarın gücüyle “Hukuk bize lazım değil, hukuk bizim emrimizde.” diye düşünebilirsiniz. İnşallah yarın, öbür gün bu emrinizde olan hukuk sizden hesap sormaya kalkmaz.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 16’ncı maddesi çok temel bir evrensel hukuk kuralını ortaya koyar. Hakların güvence altında olmadığı, kuvvetler ayrılığının bulunmadığı ülkelerde anayasa yoktur. Yani görünüşte yazılı bir anayasanız olabilir, bir metin olabilir ama haklar güvence altında değilse, kuvvetler ayrılığı yok ise anayasa yoktur. Türkiye’de bu anlamda bugün bir anayasa yoktur çünkü kuvvetler ayrılığı yoktur çünkü yargı, hukuk Hükûmetin, daha doğrusu Sayın Başbakanın emrindedir.

Hukuksuz bir Balyoz davası görüldü. Savunma hakkı ihlal edildi. Hiç kimse masumiyetini ispatla yükümlü olmadığı hâlde, sanıklar masumiyetlerini ispat ettiği hâlde, hukuksuz delillerle, uydurma delillerle bu insanlar mahkûm edildi. Bakın, Sayın Necdet Özel’e Sayın Engin Alan hapishaneden bir cevap veriyor, diyor ki: “237 tane Türk subayı koyun gibi boğazlandı. O dönem Harp Akademilerinde görev yapan herkes tutuklandı. Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi komutanları, yardımcıları, kurmay başkanları, hepsi tutuklandı, bir tek Kara Harp Akademisi Komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet Özel’dir.”

Bakın, ciddi bir iddiada bulunuyor Sayın Engin Alan, bu iddiaya kulak vermek lazım arkadaşlar. Hukuk ayaklar altına alındı o davada, hukukun ayaklar altına alındığı bir davayı buradan iddia makamı edasıyla bir hukukçu savunuyorsa, o kişiyi ben doğrusu hukukçu olarak değerlendirmekte zorluk çekerim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, az önce Sayın Ağbaba konuşmasında Sayın Başbakanın yargıya talimat verdiğini, birçok gereksiz ve haksız ithamda bulundu…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, bu konu bu dönem çok tartışıldı, çok da araştırma önergesi olarak getirildi, başka başka vesilelerle sürekli gündeme getirilmeye çalışıldı ve özellikle de sanki Türkiye’nin tek önemli meselesiymiş gibi burada zikredilmeye çalışıldı, her seferinde bizler de cevap verdik.

Bakın, az önce, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ifadesi sanki yokmuş gibi davranıyor.

Bir defa şunun altını çizmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, milletimiz de bizi duysun. “Tutuklu milletvekili” deniliyor. Tutuklanan hiçbir milletvekili bu Mecliste yok. Hiçbir kimse seçildikten sonra tutuklanmamıştır. Ne yapılmıştır? Üç muhalefet partisi tarafından da tutuklu olan birileri milletvekili yapılmıştır, yapılmaya çalışılmıştır.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Geçmişte de örneği var; Osman Bölükbaşı var, Sebahat Tuncel var.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne yapacağımızı size soracak değiliz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Hiçbir milletvekili seçildikten sonra alınıp götürülmemiştir.

Yine, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ifadesine geleceğim. Aday edildiğinde de bu konu kendisine hatırlatıldı mı? Hatırlatıldı.

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Pijamayla geldiler hapishaneden, pijamayla.

AHMET AYDIN (Devamla) – 3 Haziran 2011’de, Kanaltürk’te Gazeteci Adem Yavuz Arslan’la olan mülakatında çok açık ve net şunu diyor aynen…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Osman Bölükbaşı da tutukluyken milletvekili oldu.

AHMET AYDIN (Devamla) – “Evet, bunlar tutuklu.” “Yarın seçilirse, yargı bunları salıvermezse ne yapabilirsiniz?” “Yargının takdirine saygı duyarız.”

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Mahkûm değil ama, tutuklu sadece.

AHMET AYDIN (Devamla) – “Evet, çıkmayabilirler.” diyor. “Bunu daha önce Sabih Kanadoğlu da açıklamıştı.” diyor. “Sonuçta yargının takdirine bağlı.” diyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Aydın, siz avukatsınız, bazı derslere girmemişsiniz herhâlde ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Şimdi, bu aynı zamanda bile bile bir ladestir. Siz yargının takdirine o gün razı olacaksınız da bugün karşı mı çıkacaksınız?

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Avukat olmuşsun ama hukukçu olamamışsın!

AHMET AYDIN (Devamla) – Bugün bizim yargıya talimat vermemizi mi istiyorsunuz?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Siz bazı derslere girmemişsiniz Sayın Aydın!

AHMET AYDIN (Devamla) – Bizim kimsenin tutuklu olmasına gönlümüz razı olmaz. Tutuklama son çaredir. Tutuklamanın üst sınırını bu iktidar ortadan kaldırdı…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Vallahi bazı derslere girmemişsiniz. O hocalarınız hakkında araştırma önergesi isteyeceğim.

AHMET AYDIN (Devamla) – …ve şu anda bile mahkemeler isterse tutuksuz yargılayabilir yirmi yılla, otuz yılla yargılansa bile. Bu iktidar tutuklamanın üst sınırını kaldırdı.

Yine bu Hükûmet, aynı şekilde, tutuklamanın somut gerekçelerle olması gerektiğini, tek tek, net bir şekilde yazılması gerektiğini ifade etti…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Aydın, sizi okutan hocalardan soracağız, o derslere girdiniz mi, girmediniz mi?

AHMET AYDIN (Devamla) – …ve biz tutuklamalardan hoşnut olan bir iktidar değiliz, hoşnut olanlardan değiliz ama kusura bakmasın…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bazı derslere girmemiş Sayın Aydın. Böyle hoca olur mu?

AHMET AYDIN (Devamla) - … yargının takdirinde olan bir hadiseye de AK PARTİ olarak biz talimat veremeyiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aydın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aynı sataşmayı Sayın Ahmet Aydın da yaptı efendim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylemiş olduğu o cümle gerçek bağlamından koparılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu elbette hukuka saygılı bir genel başkandır. Ama yargının hukuksuzluk yaptığı yerde yargının hukuksuzluklarına boyun eğmek, bu hukuksuzluğu ortaya koymamak diye bir şey düşünülemez. Sayın Aydın çok farklı bir şey söylüyor efendim. Ben, izninizle söz istiyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Aynı şeyi söyledim, aynı şekilde cevap verdim efendim.

BAŞKAN – Peki, düzeltiniz.

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, aynı şekilde cevap verdim, böyle bir şeyin olmadığını ifade ettim.

BAŞKAN – Şimdi cevap verecek.

Buyurunuz.

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin bir mensubudur, bütün Cumhuriyet Halk Partisi mensupları gibi hukuka saygılı bir insandır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Genel Başkandır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Mahkemelerin hukuksuzluk yaptığı yerde hukuksuz kararların savunucusu biz olamayız, siz olabilirsiniz.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) – Hukuksuzluk yaptığına o mu karar verecek?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Bakın, siz olabilirsiniz. Siz burada, Kılıçdaroğlu’nun bir cümlesini, asıl amacından, bağlamından kopararak söylüyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Asıl amacı ne?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Elbette, yargı, savunma hakkına saygı göstererek, evrensel hukuk kurallarına saygı göstererek bir yargılama yapmış olsaydı o kararlar hepimizin kabulüdür. Mesele burada, Balyoz davasında, Ergenekon davasında hukuk ayaklar altına alınmıştır. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Siyasidir, siyasi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – İddia makamı iddiasını ispatla yükümlüdür. Uydurma dijital delillerle bu insanlar mahkûm edilmiştir. Şimdi siz bizim bu karara saygı göstermemizi bekliyorsunuz. Ama ben size şunu sormak istiyorum: 2002 seçimleri yapıldı, Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir çoğunlukla buraya geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamamıştı, seçimlere girememişti, seçilme yasağı vardı.

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Muhtar bile olamıyordu, muhtar!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Doğru muydu bu? Demokrasiye aykırıydı. Biz dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sayın Deniz Baykal dedi ki: “Bu, demokrasiye aykırıdır, bunu dünyaya izah edemeyiz. Gelin, Anayasa’yı değiştirelim, Sayın Recep Erdoğan’a Parlamento yolunu açalım.” Hep beraber, oy birliğiyle yaptık. Aynı demokratik tavrı şimdi niye gösteremiyorsunuz?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ama Deniz Baykal’ı perişan ettiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Millet iradesinin Parlamentoda görmek istiyoruz dediği milletvekillerinin Parlamento yolunu neden tıkıyorsunuz?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Talebiniz nedir, açık söyleyin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Üç muhalefet partisinin zamanında uzlaşmaya vardığı bir mutabakat metnini nasıl bir kenara atabiliyorsunuz? Sizin demokrasi anlayışınız bu mudur?

Sürem bitti, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Biz ne yapalım ya?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşlarının 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen, hâlen kaçma şüphesi ve delilleri karartma olasılığı sebep gösterilerek cezaevlerinde tutulan 7 milletvekilinin hukuki durumlarının araştırılması ve tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile görevlerine başlamalarının sağlanması amacıyla 22/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/10/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza…

III. – YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Peki, oylamadan önce yoklama talebini yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Ağbaba, Sayın Tanal, Sayın Gök, Sayın Öğüt, Sayın Yüceer, Sayın Öner, Sayın Acar, Sayın Haberal, Sayın Köktürk, Sayın Özel, Sayın Öz, Sayın Demiröz, Sayın Kaleli, Sayın Öztrak, Sayın Ekşi, Sayın Havutça, Sayın Ekinci, Sayın Koç, Sayın Işık.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşlarının 2011 genel seçimlerinde halk tarafından seçilmiş olmalarına rağmen, hâlen kaçma şüphesi ve delilleri karartma olasılığı sebep gösterilerek cezaevlerinde tutulan 7 milletvekilinin hukuki durumlarının araştırılması ve tutukluluk hâllerinin sonlandırılması ile görevlerine başlamalarının sağlanması amacıyla 22/10/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 22/10/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, (2/67) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/121)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

13/09/2011 tarihinde CHP Grup Başkanlığının 46 numaralı yazısı ile verdiğim “Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarına ve aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar ve bu töreni yapan kimselere ilişkin cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifi” (2/67) esas sayısı ile bugüne kadar komisyonlar ve Genel Kurulda ele alınmamıştır. Meclis İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi uyarınca kanunun Meclis Genel Kuruluna getirilmesini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                    Erdoğan Toprak

                                                                                                                          İstanbul

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Bursa Milletvekili Sena Kaleli. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kaleli.

SENA KALELİ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereği öne alınmasını istediğimiz, Sayın Erdoğan Toprak’a ait kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, cinsel istismar, özellikle de çocuklara yönelik istismar, bütün haykırışlara ve feryatlara rağmen, Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Rakamlar hepinizin malumudur; her dört saatte 1 çocuk tacize uğramaktadır. Türkiye, topyekûn bir çürümenin içindedir. Devlet ne için vardır? Kurumların görevi nedir? Her türlü kalıpları, vesayeti yıkmaya çalışırken neden kadına, çocuğa şiddeti, cinsel istismarı meşru kılan kalıpları değiştirmek için çalışmıyoruz? Parlamentoda bile kadın dayanışmasını cinsiyet üzerinden namus gibi algılayıp hakaret ediyoruz. Erkeklerin kadınları sahiplenme, kontrol etme anlayışına, biz kadınlar, onların onayını almak için niye onay veriyoruz? Şiddet ve tecavüzü içinde barındıran çocuk evliliklerinin nedenleri geri kalmışlık, feodal yapı, eğitimsizlik olarak açıklanıyor da giyimine göre istismarı hoş gören, şiddet uygulayan, aile bütünlüğü için evine gönderen, tacize karışan polisler, sosyal hizmet görevlileri, askerler, cinsel istismar ve şiddet suçunu hafifleten yargıç, suçu ihbar etme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri, “Ruh sağlığı yerindedir.” raporu veren Adli Tıp Kurumu görevlileri, “Rızası vardır.” diyen bilirkişiler, yaş büyütmeye muvafakatname veren noterler, çocuk evlilikleri için fetva veren, resmî nikâh olmadan imam nikâhı kıyan din görevlileri, eğitim sistemini, koruma sistemini ve yasal düzenlemelerle yaşam biçimini şekillendiren biz vekiller, Hükûmet üyeleri, bizler eğitimsiz miyiz? Kusura bakmayın ama hepimiz bu suçun, intiharların, cinayetlerin, kurban yaratmanın ortağıyız, suçluyuz.

Toplumsal cinsiyet politik bir sistemdir. İnsani ve cinsiyete dayalı gelişmişlik sorunu yaşayan ülkeler kalkınma sorunu da yaşar. Bir taraftan dinî geleneklerin radikal biçimde yaşanmasının cesaretlendirildiği, erken evliliğin teşvik edildiği, diğer yandan her alanda var edilmek istenen kadın çelişkisi kadının varoluş sorununu çözmüyor. Eğitim ve her alanda kadınla-erkeği birbirinden ayrı tutan ayrımcı ve baskıcı tabulaştırılmış cinsellik, ne yazık ki sosyalleşemeyen insanların cinsel açlık ve kontrolsüzlük yaşamasına neden oluyor. Evliliği yaşam döngüsünün ana unsuru gibi gören zihniyet, çocuğu tecavüzcüsüyle evlenmeye zorunlu kılıyor.

Cinsel suç kapsamına giren eylemlerin en önemli özelliklerinden biri de sadece kurbanlarını değil, toplumdaki başka bireyleri ve toplulukları da yıkabilecek etkilerinin bulunmasıdır. Cinsel özgürlüğe karşı işlenen suçlar en yaygın toplumsal sorunlardan birisidir ama bu yaygınlık oranında ceza yargılaması söz konusu değildir. Cinsel suçlar hangi boyutta olursa olsun aynı sonuçları doğurmaktadır, bir diğerini tetiklemekte ve cesaretlendirmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda cinsel suçlarda korunan hukuki değerlerin genel ahlak, toplum ya da aile yerine cinsel özgürlük olarak belirlenmesi olumlu bir değişikliktir ama ceza hukuku bu alanda görevlerini tamamlamamıştır.

Çok değerli milletvekilleri, Cinsel Suçlar Yasa Tasarısı ile yapılan çalışmalar ülke kalkınması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygınlığı için önemlidir, çabuklaştırılmalıdır. Lütfen, okumak ve oynamak isteyen çocuklarımız için üzerimize düşen görevi yapalım.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer.

Buyurunuz Sayın Yüceer. (CHP sıralarından alkışlar)

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan çocuk cinsel istismarı ve çocuk gelin, damatların önlenebilmesi için, cezaların caydırıcı olabilmesi için verdiğimiz kanun teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

“Yağmuru kim döküyor? / Ünzile kaç koyun ediyor? / Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.” Aslında bundan yirmi yıl önce yazılan bu şarkı sözü bugün de içinde bulunduğumuz durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. “Yirmi yılda ne değişti?” diye soracak olursak kendimize, aslında değişen sadece Ünzile’nin adı. Ünzile defalarca karşımıza Ayşe olarak, Fatma olarak, Hatice olarak çıktı ve onlardan sadece birisi Batman Çayı’nda cesedi bulunan, dört aylık hamile olduğu anlaşılan 15 yaşındaki Hatice. Kısacık ömründe Hatice’nin ne nüfus kaydı ne bir fotoğrafı var ama bizlerin dinlerken bile kanını donduran bir dram var. Ailesi onu 13 yaşında zorla para karşılığında bir adamla evlendiriyor, iki yıl dayanabiliyor Hatice. Daha sonra kaçıp baba ocağına sığınıyor, maalesef burada da kuzenlerinin tecavüzüne uğruyor. Dört ay sonra hamile olduğu anlaşılıyor ve aile meclisi Hatice’nin boğularak öldürülmesine ve Batman Çayı’na kurban edilmesine karar veriyor. Ailesi tarafından korunması, kollanması gereken, çocuk yaşında zorla, para karşılığında satılan, tecavüz edilen ve sonrasında Batman Çayı’na kurban edilen Hatice’nin cenazesi günlerce morgda kaldı, hatırlarsanız, kimse sahip çıkmadı ve kefensiz bir şekilde gömüldü.

Değerli milletvekilleri, bunun adı nasıl töre olur? Böyle töre mi olur? Şimdi, bu ve benzer olayları doğru saptamak lazım. Bir kere bunun adı töre değil, bunun adı gelenek değil, bunun adı namus değil, bunun adı kader hiç değil; bunun adı cinsel istismardır, bunun adı şiddettir, bunun adı cinayettir, bunun adı katliamdır, vahşettir, bunun adı insanına, kadınına, çocuğuna verdiğin değerdir, bunun adı sözde “namus” adı altında bir cana kıymanın kılıfıdır. Çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyamayan, onlara sağlıklı, güvenli, huzurlu bir ortam sağlayamayan hükûmetler ve bu şiddete, bu cinayete, bu vahşete, istismara göz yuman, görmezden gelen herkes en az bu suçu işleyenler kadar suçludur. Bu ülkede kızlarımızın, kadınlarımızın kaderi ölüm, tecavüz, şiddet olmamalıdır ve kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak devletin birinci derece sorumluluğudur.

Hâlâ ülkemizde bir iki inek karşılığı çocuklar evlendiriliyor. Yoksulluk, eğitimsizlik, aile içi şiddetten kaçma ya da bir boğaz eksilsin diye küçücük yaşta kızlarımız evlendiriliyor. Dünyada çocuk gelinlerde 2’nci sırada Türkiye. Her 3 evlilikten 1’i çocuk gelin. Sığınmaevlerindeki kadınların üçte 1’i çocuk gelinler. 181 çocuk gelinimiz var ve bu, aysbergin sadece görünen kısmı. Okuma yazma bilmeyen 10 kişiden 8’i kadın.

Başkanım, lütfen susturabilir miyiz Genel Kurulu.

BAŞKAN – Siz devam ediniz, buyurunuz. Onlar dinliyorlardır.

CANDAN YÜCEER (Devamla) – Değerli milletvekilleri, genç kızların yüzde 41,5’u ne okuyor ne de çalışıyor. 18 yaşın altındaki küçük kızlarını evlendirmek için dava açan aile sayısı yüzde 94,2 artmış. Böyle bir ülkede aile içi şiddeti, erken evliliği, istismarı önleyebilir miyiz?

Başbakan diyor ki: “Çok nüfuslu Türkiye.” “En az 3.” dedi, şimdi o da yetmez “5” diyor, bunun bir güç ve kazanç olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor ama oysaki güç, nitelikli, eğitimli, ekonomik gücü olan, eşit bireyler yetiştirerek olur.

Doğurganlık ve eğitim arasında güçlü bir ilişki var. Eğitim düzeyi arttıkça, refah düzeyi arttıkça doğurganlık azalıyor. Bakın, beş yılda yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre 3 çocuğa kadar, 4 çocuğa kadar, 2 çocuklu bir kadının çalışma hayatına katılımı yüzde 30, 4 çocuğun üzerinde yüzde 8. Sayın Fatma Şahin de diyor ki: “Biz istihdamı artıracağız.” Hem en az 3, 5 çocuk önereceksin hem de istihdamı artıracaksın gerçekler ortadayken.

Değerli milletvekilleri, bizim teklifimizde olduğu gibi yaptırımı ağır olan yasaların uygulanması çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan, kararların, kararlı bir şekilde yapılan uygulamaların uygulamaya sokulması. Sorunun çözümü, eşitlik politikalarının insan hakları gibi hayata geçirilmesidir. Kültür, gelenek, inanç ve töre kisvesi altında sürdürülen şiddetin, istismarın, çocuk evliliklerinin bir insanlık suçu, bir insan hakkı ihlali olduğunu kabul edip çözüm için eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel alanda ortak bir sonuç alıcı çaba ve bu ilkel davranışlara karşı ortak bir direnç gösterilmelidir. Bu ayıbın, bu utancın üstesinden ancak kadın-erkek, topyekûn, hep birlikte gelebiliriz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüceer.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım önergeyi oylarınıza sunmadan önce.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.20

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.41

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınma önergesi oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Şimdi, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Libya’daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elâzığ’da 112 acil istasyonlarının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2879) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet hastanelerinde yatak sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3002) Cevaplanmadı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki diş hekimi açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3638) Cevaplanmadı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3749) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3750) Cevaplanmadı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3752) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3757) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3759) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3792) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

                             

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

11.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Araban Devlet Hastanesinde çocuk hastalıkları uzman doktoru bulunmamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3813) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerindeki normal ve sezaryen doğum sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3848) Cevaplanmadı

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3849) Cevaplanmadı

14.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen doğumlarda etiyolojilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3850) Cevaplanmadı

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Şile ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3866) Cevaplanmadı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eczacıların reçetesiz ilaç satılmaması konusunda uyarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3948) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AMATEM’lere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3950) Cevaplanmadı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, nakil bekleyen hastalar için organ sıkıntısı yaşanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3951) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli aşı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3952) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

20.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesinin Osmaniye dışında bir ilçeye taşınıp taşınmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3984) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık hizmetlerindeki ücret artışı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3996) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3998) Cevaplanmadı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği uygulaması ile birlikte kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3999) Cevaplanmadı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelli Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/4007) ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı