TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

               TUTANAK DERGİSİ

 

                                                   139’uncu Birleşim

                                          13 Temmuz 2013 Cumartesi

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                     İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.- GELEN KÂĞITLAR

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720)

2.- Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721)

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/722)

 

 

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin 13 Temmuz 2013 Cumartesi günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde 14 Temmuz 2013 Pazar günü toplanmamasına; TBMM’nin 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479)

5.- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 467)

 

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın görüşülen kanun tasarısının 23’ün maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

VIII.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın, CHP’li bir milletvekilinin Başbakanın kızıyla ilgili basında çıkan sözlerini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden de kınama beklediğine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın Başbakanın kızıyla ilgili tweet’ini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden bu kınamadan dolayı da kendisini tebrik etmelerini beklediğine ilişkin açıklaması

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Başbakanın mahremine Twitter yoluyla bir sataşma yapılmışsa onun gereğini fazlasıyla yapacaklarına ilişkin açıklaması

4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, BDP Grubu olarak, CHP’li milletvekilini kınadıklarına, kadınlar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine ve CHP’li kadın milletvekilleri tarafından bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini düşündüğüne ilişkin açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, CHP’li milletvekilinin ifadelerini kınadıklarına ilişkin açıklaması

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, CHP Antalya Milletvekilinin ifadelerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Başbakandan özür dilediklerine ve bunun bir milletvekiline yakışmayan bir hareket olduğuna ilişkin açıklaması

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, CHP Antalya Milletvekilinin milletin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğine ve kendisini kınadıklarına ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, CHP’li kadın milletvekilleri adına CHP Antalya Milletvekilinin sözlerini kınadığına ve özür dilediğine ilişkin açıklaması

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbolcunun kendisine bir televizyonun uzattığı mikrofona konuşmaması nedeniyle Basketbol Millî Takımına alınmamasına, Meclis çalışmalarına ara verildiği sırada bir milletvekilinin “Meclisi kapattırırız.” demesini Meclise hakaret olarak aldığına ve 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının sonunda katkı sağlayan milletvekillerine, Başkanlık Divanına, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son gününde hâlen 8 milletvekilinin tutuklu bulunduğuna, Genel Kurulda 2-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında hiçbir insani norma uymayan bir şekilde çalışıldığına ve Meclisteki tüm çalışanlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

 

 

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, önümüzdeki yasama döneminin kadınlara karşı yeni üslupla, hakaretten ve tacizden uzak bir dönem olmasını dilediğine, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, Meclisin çalışanlarına, milletvekillerine, basın mensuplarına ve halka teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılında birçok düzenleme yapıldığına, bu düzenlemelerde emeği geçen milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine, milletin kürsüsünde milletimizin talep ve beklentilerine, millî ve manevi değerlere uygun bir şekilde ifadeler kullanılması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son birleşimine gelinmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin konuşması

 

X.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 479) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin oylaması

2.- (S. Sayısı: 467) Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XI.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1.- 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arasında komisyonlara gelen, komisyonlardan çıkan ve 30/06/2013 tarihinde komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, tasarılar, teklifler ve tezkereler

 


13 Temmuz 2013 Cumartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

     KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 milletvekilinin, huzurevleri ve bakımevlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/720)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye’de bulunan ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet veren huzur ve bakımevlerinde yaşanan sıkıntılar medya organlarında sıklıkla yer almaktadır. Bu haberler çoğu zaman skandal haberleri olmakta ve kamuoyunda infial yaratmaktadır. Huzur ve bakımevlerinde bulunan fiziksel ve teknik eksikliklerin belirlenmesi, yaşanan kötü muamele olaylarının arka planında bulunan eksiklik ve aksaklıkların açığa çıkarılması, gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve asgari düzeyde de olsa standardizasyon kurallarının ortaya koyulması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) İdris Baluken                                          (Bingöl)

2) Pervin Buldan                                        (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                          (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                              (Muş)

5) Murat Bozlak                                          (Adana)

6) Halil Aksoy                                             (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                          (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu                        (Bitlis)

9) Nursel Aydoğan                                      (Diyarbakır)

10) Emine Ayna                                          (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                             (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                                           (Hakkâri)

13) Sırrı Süreyya Önder                              (İstanbul)

14) Esat Canan                                          (Hakkâri)

15) Sebahat Tuncel                                    (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                    (Kars)

17) Erol Dora                                              (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                    (Mersin)

19) Demir Çelik                                          (Muş)

20) İbrahim Binici                                       (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                            (Van)

22) Özdal Üçer                                           (Van)

23) Leyla Zana                                           (Diyarbakır)

Gerekçe:

Huzur ve bakımevleri ülkemizde özellikle modernleşme sürecinin bir parçası olarak zuhur etmiştir. Modern aile yapısına geçiş ile beraber geleneksel aile yapısının aşınması modern kurumların var olmasına yol açmıştır. Geleneksel aile yapısındaki ailevi bağlar ve kümülatif olarak insan, çevre ve sağlık ilişkileri huzur ve bakımevlerine ihtiyaç bırakmamaktaydı. Modern aile yapısının hâkim yapı olması ile beraber geleneksel aile yapısının kalıpsal özelliklerinin doldurulamadığı alanlarda, modern dünya tahayyülünün kurumları bu boşluğu doldurmak zorunda kalmıştır.

Modern dünya tahayyülünün bu yapılarından biri de huzur ve bakımevleridir. Yaşlı yurttaşların ömürlerinin son dönemlerinde asgari yaşam geçimlerinin sağlanması ve bu dönemde rahatça bir yaşam sürmeleri amaçlı açılan huzur ve bakımevleri, Türkiye'de kamu sektörü ve özel sektörün birlikte ürettiği hizmetlerin birikimli sonucudur.

Huzur ve bakımevlerinde yaşananlara dair medya organlarında sıklıkla olumsuz içerikli haberler yer almaktadır. Şiddet, kötü muamele, verilen hizmetlerin yetersiz olması gibi durumlar yapılan haberlerin ana başlıkları olarak göze çarpmaktadır. Gündemde infial yaratan haberlerden sonra varsa açılan soruşturmalar ve bu soruşturmaların sonuçlarının kamuoyuna yansıtılmaması sonucu kamuoyu infiali bir bilişsel tutum olarak vücut bulur. Dolayısıyla açık toplum, şeffaf yönetişim ve kamuoyunun haberdar edilmesi noktasında ciddi aksaklıkların mevcudiyeti tespit edilmektedir.

Huzurevlerindeki denetimlerin ne sıklıkta gerçekleştiği, var olan gözetim yollarının neler olduğu, huzurevlerinde yaşanan kötü muamele ve işkence gerçekliğinin neden ve sonuçları ile ortaya çıkarılması gerekmektedir. Söz konusu alanların açığa çıkarılması ve toplumun önüne koyulması amacıyla bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz.

 

2.- Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve 25 milletvekilinin, boşanma oranındaki artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/721)

 

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yapılan araştırmalar ve toplumsal kanaat, son yıllarda boşanma oranlarının arttığına işaret etmektedir. Aile bütünlüğünün korunması, sağlıklı bir toplumun tesisi, çocuklarımızın ruhsal sorunlar yaşamasının önüne geçilmesi için, boşanma oranlarındaki artışın sebeplerinin araştırılması ve konunun çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Fatoş Gürkan                                          (Adana)

2) İlknur İnceöz                                          (Aksaray)

3) Kerim Özkul                                            (Konya)

4) Safiye Seymenoğlu                                 (Trabzon)

5) Mihrimah Belma Satır                             (İstanbul)

6) Ülker Can                                               (Eskişehir)

7) Ayşenur İslam                                        (Sakarya)

8) Fahrettin Poyraz                                     (Bilecik)

9) Canan Candemir Çelik                            (Bursa)

10) Gönül Bekin Şahkulubey                      (Mardin)

11) Orhan Karasayar                                   (Hatay)

12) Dilek Yüksel                                         (Tokat)

13) Ali Rıza Alaboyun                                 (Aksaray)

14) Durdu Mehmet Kastal                            (Osmaniye)

15) Gökcen Özdoğan Enç                           (Antalya)

16) Mustafa Gökhan Gülşen                        (Kastamonu)

17) Harun Tüfekci                                                         (Konya)

18) Mustafa Baloğlu                                   (Konya)

19) Erol Kaya                                             (İstanbul)

20) Gülay Dalyan                                        (İstanbul)

21) Hilmi Bilgin                                          (Sivas)

22) İlknur Denizli                                       (İzmir)

23) Gülşen Orhan                                                          (Van)

24) Mehmet S. Tekelioğlu                           (İzmir)

25) Fazilet Dağcı Çığlık                              (Erzurum)

26) Nesrin Ulema                                        (İzmir)

Gerekçe:

Bir toplumun en önemli ögesi ailedir. Sağlıklı bir toplum ancak güçlü ve mutlu aileler tarafından tesis edilebilir. Aile birlikteliğini oluşturan evlilik müessesesinin devamlılığı bu açıdan çok önemlidir. Evlilik birlikteliğinin bitmesi hem tarafları hem çocukları hem de kişilerin yakınlarını olumsuz etkilemektedir. Boşanma sayılarının çok arttığı düşünüldüğünde bu olumsuzluğun sosyolojik bir sorun oluşturarak toplumu da olumsuz olarak etkileyeceği açıktır.

Bazı istatistiki veriler, son yıllarda boşanma oranlarının arttığına işaret etmektedir. Toplumsal algı da boşanma oranlarının arttığı yönündedir. Devletin en önemli görevi, toplumun huzur ve refahını sağlamaktır. Toplumun en önemli yapı taşı olan ailenin de korunması devletimizin görevleri arasındadır. Aile yapımızın güçlü olması, özellikle ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için çok önemlidir. Boşanma sonrasında travma yaşayan çocuklarımızın sosyal hayata adapte edilmesi, açılan yaraların sarılması oldukça güçtür. Bu sebeple, boşanma sonrası meydana gelecek sorunların çözülmesi yerine, boşanmaların sebeplerinin araştırılıp çözüm yollarının ortaya konulması çok daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve ilgili diğer Bakanlıklar tarafından konuya ilişkin birçok çalışma yapılmaktadır. Konunun tüm yönleriyle ele alınıp mevcut olan çalışmalara katkı sağlanması, varsa eksikliklerinin giderilmesi ve yeni yöntem ve çalışmaların belirlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde yapılacak olan çalışmalar konuya büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu gerekçelerle, kurulacak bir araştırma komisyonu ile boşanma oranlarında gerçekten bir artış olup olmadığı, boşanmalarda bir artış var ise sebeplerinin neler olduğu, boşanma oranlarının azaltılması için gereken önlemlerin tespit edilebileceği ve en önemli müessesemiz olan ailelerimizin korunmasına katkı sağlayabileceği, boşanmaların sonucunda ortaya çıkan olumsuzlukların azaltılabileceği kanaatindeyiz.

 

3.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız ve 22 milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/722)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde önemli potansiyele sahip olan arıcılık sektörünün karşılaştığı sorunların nedenlerinin araştırılması, arıcıların geleceğe yönelik tereddütlerinin giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

1) İdris Yıldız                                              (Ordu)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                       (İstanbul)

3) Ramazan Kerim Özkan                            (Burdur)

4) İhsan Özkes                                           (İstanbul)

5) Arif Bulut                                               (Antalya)

6) Faik Tunay                                             (İstanbul)

7) Veli Ağbaba                                            (Malatya)

8) İlhan Demiröz                                         (Bursa)

9) Kadir Gökmen Öğüt                                (İstanbul)

10) Mahmut Tanal                                       (İstanbul)

11) Nurettin Demir                                      (Muğla)

12) Hasan Akgöl                                         (Hatay)

13) Mevlüt Dudu                                         (Hatay)

14) Mehmet Volkan Canalioğlu                   (Trabzon)

15) Bülent Tezcan                                      (Aydın)

16) Ahmet İhsan Kalkavan                          (Samsun)

17) Hasan Ören                                          (Manisa)

18) Aylin Nazlıaka                                      (Ankara)

19) Mehmet Ali Ediboğlu                             (Hatay)

20) Hurşit Güneş                                        (Kocaeli)

21) Mehmet Şeker                                       (Gaziantep)

22) Mustafa Serdar Soydan                         (Çanakkale)

23) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir)

Gerekçe:

Bal veren bitkilerin yüzde 72'sinin, dünyanın en verimli arı ırklarının yüzde 22'sinin ana vatanı Anadolu topraklarıdır. Bu verimli arı ırklarının en önemlileri Kafkas, Anadolu, Meda, Suriye, Kıbrıs, Muğla ve Karnica arılarıdır. Anadolu insanının üç bin yıllık arıcılık geleneği vardır. Arıcılık, dünyada birçok ülkede ve Türkiye'de kırsal kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye'de ek gelir sağlamak amacıyla yapılan arıcılık faaliyeti son yıllarda ana gelir kaynağı olma yolunda gelişme göstermektedir.

Türkiye'de önemli bir arıcılık potansiyeli bulunmaktadır ancak ne yazık ki bal üretimi istenilen düzeyde değildir. Bu potansiyelin dünyadaki talebe cevap verecek bir mekanizmaya dönüşemiyor olmasının en önemli nedeni bal üretimindeki verimsizliktir. Hem dünya bal ticaretindeki payımız hem de koloni başına bal üretimimiz dikkate alındığında, ülkemizin sahip olduğu mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri kadar faydalanamadığı ortaya çıkmaktadır.

Verimsizliğin nedenleri, çeşitli nedenleri, arıcılığımızın yapısal özelliği olan "gezginci arıcılık" ve "ana arı sorunu" olarak sıralanabilmektedir. Gezginci arıcılarımızın bugüne kadar çözülemeyen sorunları arıcılık sektörünün gelişmesini ciddi anlamda etkilemektedir. Arıcılarımız yaz mevsiminde gitmiş oldukları illerde oturum belgesi alırken çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bazı il/ilçe müdürlükleri, yeterince yer yok bahanesiyle, arıcılarımıza yer göstermemekte ve konaklama izni vermemektedir. Bu durum il kovan kapasitesini tüm illerin görebileceği sistemin düzenlenmesi ile çözülebilecektir. Arıcı hareket edeceği ilden gideceği ilin boş kovan kapasitesine göre yerini ayarlayabilip ona göre sevk alabilecektir.

Türkiye arıcılık için çok uygun şartlara sahip olsa da henüz bu kaynaktan tam olarak yararlanamamaktadır. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat rakamlarına ulaşılabilmesi için çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu açıktır. Bu nedenle, arıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için yapılan çalışmalara önem verilmelidir.

Ülkemizde son günlerde yaşanan bal furyası nedeniyle, tüketicilerin satın aldıkları balların kalitesi, özellikleri ve fiyatı konusunda güvensizlik ortamı olması sebebiyle pazarlamada önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum sadece belli illerimizin değil, ülke arıcılığının en önemli sorunlarından birisidir.

Kovan başına bal üretiminin artırılması, bal üretimi yanında diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının bitkisel üretimde daha yaygın kullanılması durumunda mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendireceğimiz açıktır.

Arıcılık sektörünün karşılaştığı sorunların nedenlerinin araştırılması, arıcıların geleceğe yönelik tereddütlerinin giderilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

V.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin 13 Temmuz 2013 Cumartesi günkü birleşiminde tamamlanması hâlinde 14 Temmuz 2013 Pazar günü toplanmamasına; TBMM’nin 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi

 

13/7/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 13/7/2013 Cumartesi günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                           Mihrimah Belma Satır

                                                                     İstanbul

                                                     AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 467 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 5’inci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun 13/7/2013 Cumartesi günü (bugün) 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi, bu birleşimde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde, günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesi, 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin bu birleşimde tamamlanması hâlinde 14/7/2013 Pazar günü toplanmaması;

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 479 ve 467 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşmelerinin tamamlanmasını izleyen günden itibaren başlamak ve 1/10/2013 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesi,

önerilmiştir.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Alınan karar gereğince, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

3.- Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (S. Sayısı: 173)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479)  (x)

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Geçen birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının birinci bölümü tamamlanmıştı.

Şimdi, ikinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

İkinci bölüm 22 ila 43’üncü maddeleri kapsamaktadır.

İkinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Oktay Öztürk, Erzurum Milletvekili. (MHP  sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarı üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle vurgulamak isterim ki, temel kanun usulüyle görüşmekte olduğumuz bu tasarı, Millî Savunma Komisyonundaki zorlama birleştirmeler sebebiyle, maddelerin birbirleriyle ihatası düşünüldüğünde, torba kanun niteliğine büründürülmüş ve deyim yerindeyse, zorba kanun hâline gelmiştir.

Görüşmekte olduğumuz bu tasarının içinde yer alan ana kısımlardan ilki 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu ile ilgili getirilen değişikliklerdir. Tasarıyla getirilen bu değişiklikler, genel itibarıyla 2011 yılında yine bu Hükûmet tarafından yapılan ve sözleşmeli er ve erbaş teminiyle ilgili kanun düzenlemesinin başarısızlığının itirafnamesi niteliğindedir.

Uzağı gören, kalıcı kanun yapımında sınıfta kalan ve kendi yaptığı kanunları bile sık sık değiştiren Hükûmetin yeni bir acemi uygulamasıyla daha karşı karşıyayız. Bu tespit ve kanaatimin ispatı olarak, Hükûmetin sunmuş olduğu tasarının genel gerekçesini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Genel gerekçede, iç güvenlikte görev yapacak sözleşmeli er ve erbaş alımında tahsis edilen kadroların bile doldurulamadığı, çalışanların ise şartların ağırlığı karşısında sistemden ayrıldığı ifade edilmektedir.

O hâlde sormak lazım bu kürsüden ve soruyoruz: Ey Hükûmet, 2011 yılında bu kanunu yaparken bunları neden düşünmediniz? Yedi yıl çalışan erbaş ve erlere kamuda başka uygun kadrolara geçiş hakkı tanınması elbette sözleşmeli er ve erbaş olmayı cazip hâle getirecektir. Ancak, inşallah, uzman çavuşların memurluğa geçişinde olduğu gibi, bu insanlarımızı da torpil için iktidar milletvekillerinin insafına ve takibine havale etmezsiniz.

Tasarı kapsamındaki bir kısım değişiklikler ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve uygulamada karşılaşılan kimi aksaklıkların giderilmesiyle ilgilidir. Örneğin, terörle mücadelede kaçırılan askerlerin özlük işleri ve sözleşmeleriyle ilgili değişiklik, askerî okullardaki öğretmenlik meselesine ilişkin değişiklik ve mağduriyet giderici nitelikteki diğer değişiklikler bize göre de doğru ve isabetli kararlardır ancak birden fazla ili kapsayan olaylarda kuvvet kullanımıyla ilgili olarak 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle valilerin isteği yerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yürütme hangi aksaklığı gidermeye yönelik bir değişikliktir ya da bu değişiklik hangi güncel ihtiyacımızı karşılayacaktır, merak etmekteyiz.

Tasarı kapsamındaki en kritik değişiklik ise Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na ilişkindir. Bu değişikliklerden ilki askerlik hizmetinin tanımının yapıldığı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2’nci maddesindeki “Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” ifadesinin “Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” biçiminde değiştirilmesidir. Yani, bu değişikliğin gerçekleşmesiyle, askerlik tanımından “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak” ifadeleri çıkarılmış oldu. Kanunun mevcut hâli askerliği “Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti” olarak tanımlarken, hazırlanan yeni tasarıda askerlik yalnızca “harp sanatını öğrenmek ve yapmak”la sınırlandırılmış durumda yani askerliğin mana ve ehemmiyeti sakıncalı bir şekilde daraltılmıştır. Millî ve manevi değerlerden soyutlanmış ve sadece harp üzerine bina edilmiş askerlik tanımı Türk milletine ve Türk devlet felsefesine aşırı ölçüde terstir. Bu hükümle, paralı askerlerle vatan ve millet görevini ifa eden Mehmetçik arasında hiçbir fark kalmamıştır. Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini koruma amacı AKP Hükûmetinin tasarısıyla yok edilmiştir.

Bu değişikliklerin ikincisi, belki de en önemlisi TSK İç Hizmet Kanunu’nun meşhur 35’inci maddesine ilişkin. Hemen belirtmek isterim ki, askerî darbelere hukuki meşruiyet zemini olarak algılanmasının önüne geçilmesi için bu madde hükmünün yeniden düzenlenmesi doğru bir adımdır.

Tabii ki, hiçbir demokratik düşünce, silahlı güçlerin, hangi gerekçeyle olursa olsun, milletin oylarıyla seçilen yöneticilerin görevine son vermesini haklı gösteremez ve kabul etmemiz mümkün değildir. Ancak, AKP’nin her zaman yaptığı gibi, doğrularla eğrileri aynı sepete koyma hastalığı burada da maalesef en somut şekliyle tezahür etmiştir. Çünkü, getirilen yeni hüküm, millî güvenlik anlayışını sadece dış güvenlik ile kısıtlayıp iç güvenlik unsurunu TSK’nın görev kapsamından çıkarmayı hedeflemiştir ve çıkarmıştır. Başka bir ifadeyle, söz konusu tasarı, ülkenin varlığı ve bütünlüğüne yönelik iç tehditler konusunda silahlı kuvvetleri tamamen etkisiz hâle getirmeye yöneliktir. Bu yönüyle bakıldığında, Hükûmetin sürdürmekte olduğu çözülme sürecinde İmralı canisiyle yaptığı mutabakatın ikinci aşaması olarak adlandırdıkları dönemin ilk adımlarının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Özellikle, olağan güvenlik önlemleriyle engellenemeyecek boyuttaki iç güvenlik sorunlarında silahlı kuvvetler kullanılamayacak ve bu yolla, birileri ülkenin herhangi bir bölgesini işgal bile edebilecektir. Etnik bölücülüğün yaygın bir hâle geldiği bu günlerde, bu nevi adımların, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine faydadan çok, bölücü faaliyetleri özendireceği açıktır. İktidar tasarısında, iç tehditlerin artık hiç kalmadığı aldatmacasıyla, tamamen dikkatleri dışarıya verme görüntüsü altında, açıkça PKK’ya ve bölücü çevrelere taviz verilmektedir. Hükûmet bu aczini de demokratikleşme safsatalarıyla gizlemeye çalışmaktadır. Türkiye’de iç tehdidin sonlandığını söylemek tam bir akıl tutulmasıdır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için tetikte bekleyen mihraklar bu tasarıyla yeni bir kazanım elde etmiş ve yeni bir aşamaya geçmiş olacaklardır.

İzah ettiğimiz bu gelişmeler Hükûmetin kimlerle emel ve hedef birliği yaptığını bir kez daha alenileştirmiştir. Bu tasarı kanunlaşırsa, millî birliğimiz, millî kimliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz ve millî varlığımız korumasızlığa ve savunmasızlığa terk edilmiş olacaktır. 35’inci maddenin bu yeni hâli, açıkça, PKK’ya ve bölücü çevrelere bir tavizdir. Oslo’dan İmralı’ya kadar teröre sunulan ödünlerin ileri bir adımıdır. AKP Hükûmeti iç tehditlerin bittiğine nasıl ve hangi verilerle karar verebilmektedir? Terör sorunu sona ermiş midir? Bölücülük tehdidi kalkmış mıdır? Türkiye huzura kavuşmuş, dirlik ve düzene ulaşmış mıdır? İşte bu sorulara verilebilecek en ufak olumlu bir cevap dahi yoktur.

Askerî darbelerin sadece hukuk yoluyla engellemeyeceği muhakkaktır. Bununla beraber, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesinin değiştirilmesi bazı bakımlardan sembolik öneme sahiptir. Doğru bir adımla yola çıkılmış olmasına rağmen, başta bölücü terörle mücadele olmak üzere yurt içinden gelebilecek tehditlerin göz ardı edilmesi çok talihsiz ve omurgasız bir siyasi duruşu ortaya koymaktadır.

Bir başka açıdan, TSK İç Hizmet Kanunu’nun 2’nci ve 35’inci maddelerinin tasarıda belirtilen yönde değiştirilmesi Anayasa’mıza da aykırıdır. Zira, Anayasa’mızın 117, 119, 120, 121 ve 122’nci maddeleri Türk Silahlı Kuvvetlerine hem dış güvenlik hem de iç güvenlik bakımından görev ve sorumluluklar yüklediği hâlde, tasarı ile bu görevin sadece dış güvenlikle sınırlandırılması ve iç güvenliğin tamamen kapsam dışı bırakılması Anayasa’mıza açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenlerle, sınırları kanunlarla belirlenen hâllerde, sivil idarenin kontrolünde olmak kaydıyla, silahlı kuvvetlerin millî güvenliğe yönelebilecek iç, dış tüm tehditlere karşı kullanılabilmesine imkân tanınması gerekiyor. Oysaki bu tasarı bütün bu imkânları elden alıyor.

Son zamanlarda gazetelere baktığımız vakit, bir taraftan tehditler geliyor, “Öcalan’la varılan mutabakatlara riayet edilmiyor. Eğer bunlara riayet edilmez ise Kürt halkı kendi öz savunmasını yerine getirecektir. Eğer bunlara riayet edilmez ise -ki şart koyuyor- AKP ya bu verdiği sözleri yerine getirecek ya da kaybolup gidecektir.” deniliyor. Bunu ben söylemiyorum, Remzi Kartal söylüyor. Şimdi, biz de bu kanuna baktığımız vakit merak ediyoruz, “Acaba bu kanunun alelacele buraya getirilmesinde bu tehditler mi etkili olmuştur?” diyoruz. Çünkü, buradan çıkarılan “Türk” kelimesinin Anayasa’dan çıkarılması için de yoğun bir baskı altındayız. Bu tehditlerle bu memleketi idare edemezsiniz. Bu coğrafyada eğer dik durmak istiyorsanız, aklınızı başınıza devşireceksiniz, bu coğrafyada yaşamanın gereklerini yerine getireceksiniz. Üç buçuk eşkıyanın önünde eğer diz çökerseniz hayat hakkınızı elinizden alırlar.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Metin Lütfi Baydar, Aydın Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA METİN LÜTFİ BAYDAR (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 479 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve TSK İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun ikinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Değerli milletvekilleri, 1992 yılında Gülhane’de ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yaptığım bir bahar gününde Güneydoğu’da çatışmada mayına basmış aslan gibi bir Mehmet’imizi getirdiler. Acil ameliyata alırken elinde şapkası ile Mehmet’imizin babası geldi. “Amca, sağ ayak diz altından itibaren parçalanmış, kangren başlamış. Hayatını kurtarmak için sağ ayağı diz altından ampute edip keseceğiz.” dedim.  Amca ağlayarak boynuma sarıldı, “Doktor Bey, küçükken annesi etini kesmesin diye oğlumun tırnaklarını ben keserdim. O benim biricik oğlum, sen ‘Bacağını keseceğim.’ diyorsun.” dedi. Boğazım düğümlendi. O ameliyatı yaptım ama gözlerimdeki yaşlara engel olamadım. Ne zaman bir gazi görsem veya GATA’ya her gidişimde o sözler aklıma gelir, hüzünlenirim.

Değerli milletvekilleri, 14 Mart 1827 tarihinde “Tıphane” adı altında eğitime başlayan askerî tıp eğitimi 1909 yılında sivil tıbbiyeye dönüşmüştür. 1980 darbesi sonrası kurulan Askerî Tıp Fakültesi ile de Türk Silahlı Kuvvetleri askerî doktor ihtiyacını kendi sağlamaya başlamıştır.

2000 yılına kadar GATA komutanıyla Askerî Tıp Fakültesi dekanı aynı kişi olur iken bu tarihten sonra çıkarılan bir kanun ile GATA komutanı, korgeneral veya tabip dışı sınıftan atanmıştır. Şimdi getirilen kanun teklifiyle, GATA komutanı tümgeneralliğe düşürülecek ve yine tabip dışı sınıftan atanacaktır. Doğrusu, GATA komutanının tabip sınıfından atanmasıdır. Üniversitelerarası Kurulda yetkin temsil açısından da GATA komutanının aynı zamanda dekan değil, rektör olması daha uygun olacaktır.

Askerî tıp fakültesinin yanı sıra, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu da kurulmalıdır. Aslında, günümüze uygun bir Gülhane için yapılacak en güzel düzenleme, Gülhane’nin sivil bir üniversite olarak düzenlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapacağı protokol sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sağlık personelini de yetiştirmesidir.

Gelin, Gülhane için gerçekten doğru bir şey yapacak isek, Gülhane’deki öğretim üyesi ve öğrenci kaçışının önüne geçecek isek Gülhane’yi sivil bir Gülhane sağlık bilimleri üniversitesine dönüştürelim. Osmanlıdan bu yana Türkiye’de tıbbın gelişimine büyük katkılar sunan Gülhane ancak bu şekilde geleceği kucaklayabilir diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde askerlerimizin göstermiş oldukları başarılardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Hizmet Övünç Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Üstün Hizmet Madalyası, Başarı Madalyası ve Liyakat Madalyası verilmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca, TSK Şeref Madalyası 83 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası 16 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası 1.163 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası 200 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası 191 adet, Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası 67 adet olmak üzere, toplamda 1.720 adet madalya verilmiştir. Yürürlükten kaldırılan madalyaların sayısı ise 6.020’dir. Tüm cumhuriyet tarihi boyunca, toplamda 7.740 adet madalya verilmiştir. 7.740 kahramanımız, ülkemiz ve egemenliğimiz için hak ettikleri madalyalarını gururla taşımışlardır; madalya alırken kan vermişler, can vermişler, uzuvlarını veya hayatlarını gözlerini kırpmadan seve seve feda etmişlerdir. Bunun için de devletten hiçbir  şey istememişlerdir fakat tek istekleri vardır: Tam bağımsız ve ulus bütünlüğünü koruyan bir Türkiye’nin varlığıdır.

Değerli milletvekilleri, şu anki Genelkurmay Başkanımızda da yukarıda belirttiğim madalyalardan 3 adet bulunmaktadır. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile Üstün Hizmet Madalyalarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’na 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı görevinin icrası sırasında hak kazanmıştır. Peki, bu madalyanın başka bir özelliği var mıdır? Acaba, bu madalyayı alabilmek için, şu anda Ergenekon soruşturması dolayısıyla esir hâlde tutulan bir kahraman subayımızın iddia ettiği gibi, PKK’yla mücadele edebilmek için komutanından istediği tankların bir etkisi var mıdır? İddia edildiği gibi, Genelkurmay Başkanımız yalnızca operasyonda tankların kullanılmasına izin verdiğinden dolayı mı bu madalyayı almıştır? Bu madalyayı aldığı esnada, Genelkurmay Başkanımızın bizzat katıldığı bir müsademe ya da çatışma olmuş mudur? Bu madalyanın nasıl alındığının ve hangi gerekçelerle verildiğinin açıklanmaya ihtiyacı vardır. Eğer böyle bir iddia var ise -bunun doğru olduğunu söylemiyorum, sadece bir iddia olduğunu ifade ediyorum- bunun detaylı olarak, şahitleriyle birlikte kamuoyuna açıklanmaya ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü, cesaret ve feragat başkalarının üzerinden kazanılmaz.

Değerli milletvekilleri, ülke yönetimi, sadece sizin karşı görüşünüzde olduğuna inandığınız kişileri veya kurumları yıpratmak üzere kurulu olmamalıdır. Ülke yönetiminin nasıl olması konusunda, Gezi Parkı protestoları bizlere yeni bir bakış açısı sunmuştur. Hatırlayınız, Gezi Parkı protestoları sırasında, Taksim Meydanı’na bir piyano getirilmişti. Bu piyano, aslında ülkemizi simgelemekteydi. Tuşları görüşlerimizi, fikirlerimizi, âdetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, algılarımızı; tuşların zıt renkleri de farklılıklarımızı temsil etmekteydi. Piyanonun başına geçen her birey, içindeki duyguları yansıtır. Duyguları yansıtanların piyanoda icra etmiş olduğu eserler ya iyidir ya da kötü. Buna, piyanoyu dinleyenler karar verir. İşte, ülkeyi yönetenler de piyanoyu çalan kişiler gibidir. Piyanodan çıkan sesler de yöneticinin başarısını gösterir. Tuşları doğru zamanda, doğru yerde kullanabilmek anın bir özelliği gibi görünse de aslında, çalan kişinin geçmişiyle ilgilidir; kısaca, geçmişinin bir yansımasıdır. Geçmişinde her ne yaşamış olursa olsun, bunu kendi kişiliğinin gelişimine veya hayata bakışına bir katkı olarak değerlendirenler başarıya ulaşabilirler fakat bu birikimi olumlu şekilde kullanamayarak hayatlarına devam edenler, mutlaka ama mutlaka, karşılaştıkları sorunlar karşısında herkesi suçlu görürler. Bu düşüncelerini de bir şekilde topluma yansıtırlar. İşte bu dönüşüm sonucunda, piyanodan çıkan tınılar şiddet içerikli ya da beğenilmeyen bir eserin icra edilmesine neden olabilmektedir. Hafızalarımıza daha iyi kazınabilmesi için, geçmişinizin etkisi, sizi, Yıldız Savaşları filmindeki gibi karanlık tarafı seçen karaktere kolaylıkla büründürebilir.

Değerli milletvekilleri, Taksim Meydanı’nda kurulan o piyano, aslında bize bir ders vermiştir; bir yöneticinin nasıl olması gerektiğini, kendisine belirli bir süreyle verilen yetkiyi nasıl kullanırsa başarıya gideceğini anlatmıştır.

Halkımızın içindeki yerimizi siyasetçiler olarak hiçbir zaman kaybetmememiz, toplumsal hafızanın iyi tarafında kalabilmemiz dileklerimle, bu ülkeye yürekten bağlı olan tüm yurttaşlarımızı ve yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Pervin Buldan, Iğdır Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA PERVİN BULDAN (Iğdır) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yoğun bir çalışma temposu geçirdik doğrusu. Yaklaşık on gündür gece gündüz demeden, burada, yoğun bir mesai saatiyle birlikte bazı kanunları çıkarmaya çalıştık. Bu kanunların ardından, bugün, Danışma Kurulunda aslında Meclisin tatile girmesi yönünde bir karar alındı. Biz, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, Meclisin tatile girmemesi yönünde bu Danışma Kurulu önerisine imzamızı atmadık. Çünkü, böylesi önemli bir süreçte, böylesi olağanüstü bir süreçte Meclisin tatile girmemesi gerektiğini, özellikle çözüm ve barış sürecinde Meclisin daha çok çalışması gerektiğini, demokratikleşme alanında bazı yasaların çıkması gerektiğini ifade etmeye çalıştık ama yine de 3 grubun, 3 siyasi partinin kararıyla Meclisin tatile girmesi kararı alındı ne yazık ki.

Şunu ifade etmek istiyoruz tabii ki: Meclis her ne kadar tatile girse bile, zamanı gelince, önemli yasalar hazırlanınca, Meclisi olağanüstü toplama yetkisinin de olması gerektiğini düşünüyoruz, bayramdan sonra da olabilir tabii. 1 Ekime kadar tatil olmasının doğru olmadığını ve Meclisin zaman zaman olağanüstü toplanarak bu sürece katkı sunması gerektiğini ve önemli yasaları, özellikle demokratikleşme alanında önemli yasaları da çıkarması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, başlatılan bu sürecin, özellikle Barış ve Demokrasi Partisi olarak, başlatılan çözüm ve barış sürecinin önemli olduğunu ve bu süreçten beklentilerimizin ve kaygılarımızın olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Nedir bu beklentilerimiz değerli arkadaşlar? Özellikle Hükûmetin bir irade beyanında bulunması gerektiğini çok açıkça ifade etmek istiyoruz. Biz, aslında yaptığımız basın toplantılarında ve yine, burada, Genel Kurulda yaptığımız konuşmalarda, dışarıda bulunduğumuz her platformda, eğer bu sürece bir katkı sunulacaksa, bu barış süreci gerçek anlamda bir barış sürecine evrilecekse, Hükûmetin ne yaptığını kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ve bir irade beyanında bulunması gerektiğini ifade ediyoruz.

Yine, bu süreçte, yapımları devam eden karakol inşaatlarının mutlaka durdurulması gerektiğini düşünüyoruz çünkü eğer bir çatışmasızlık sürecinden bahsediyorsak ve bu ülkede şu anda bir çatışmasızlık süreci varsa yeni karakol inşaatlarına, yeni karakol yapımlarına ihtiyaç duyulmamalıdır.

Koruculuk sistemi aslında Türkiye’nin önemli bir meselesidir. Koruculuk sisteminin lağvedilmesi gerektiği, bu süreçte korucu alımlarına, korucu kadrolarına ihtiyaç olmadığı düşüncesindeyiz. Ama, tabii ki koruculuk yapan insanların ellerindeki silahların alınarak bu insanların topluma kazandırılması yönündeki düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, yeni yasama yılında mutlaka tutuklu milletvekilleri, 9 milletvekili görevine başlamalıdır. Şu anda tutuklu bulunan 9 milletvekilimiz  var, herkes 8 diye bahseder ama biz Sayın Hatip Dicle’yi de milletvekili sayıyoruz çünkü halkın iradesiyle milletvekili seçildi ama ne yazık ki mazbatası elinden alındı. 8 olarak ifade edilen, aslında 9 milletvekili arkadaşımız şu anda cezaevinde. Onların da yeni yasama yılında mutlaka görevleri başında olması gerektiğini ama aynı zamanda, KCK’li tutukluların da mutlaka serbest bırakılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, hasta tutuklular önemli bir mesele. Şu anda yüzlerce insan ölüm sınırında ve cezaevlerinde hasta tutuklu olarak yaşamaktalar. Bu hasta tutukluların bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini, onların tahliyesinin aslında, bir anlamda yaşama bağlanmaları anlamına geleceğini, aileleriyle vedalaşma, aileleriyle helalleşme haklarının olduğunu buradan bir kez daha ifade ederek bu hasta tutukluların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz.

Yine, dil ve üslup meselesi çok önemli bir mesele. Özellikle, Genel Kurulda bazı milletvekili arkadaşlarımızın, erkek milletvekili arkadaşlarımızın kadın bedeni üzerinden siyaset yapmalarını artık bırakmaları gerektiğini, yeni dönemde dilimize, üslubumuza hepimizin dikkat etmesi gerektiğini, buna da -önemli bir mesele olarak- yeni dönemde inşallah dikkat edeceğiz ve özellikle erkek milletvekili arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmaları, biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, önemli bir süreçten bahsettik. Kırk yıllık çatışmalı sürecin bittiği, silahların sustuğu ama aynı zamanda, fikirlerin konuştuğu bir süreci yaşıyoruz. Silahların sustuğu diyoruz ama özellikle, dün burada, Genel Kurulda kürsüye çıkan birkaç milletvekili arkadaşımız “Yaşanan bu süreçten rahatsız olduğunu, akan kardeş kanının niçin durduğunu, hâlâ insanların ölmesi gerektiğini” ifade eden sözlerde bulundular.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Doğru, doğru.

PERVİN BULDAN (Devamla) – Ben, buradan bir kez daha bu açıklamayı yapan milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmeye çalışacağım: Hiç kimse barıştan korkmasın arkadaşlar, hiç kimse demokrasiden korkmasın. Eğer altı aydır bu coğrafyaya cenazeler gelmiyorsa, eğer altı aydır bu coğrafyada analar ağlamıyorsa, eğer altı aydır bu coğrafyada çocuklar yetim kalmıyorsa hepimizin bu süreçten mutluluk duyması, hepimizin bu süreçten memnun olması gerekiyor. Oysa, insanlar ölürken, bu coğrafyaya asker cenazeleri gelirken “Niçin bu kanı durdurmuyorsunuz? Niçin silahları susturmuyorsunuz? Siz susturmazsanız, siz bu kanı durdurmazsanız biz durduracağız.” diyenler, bugün, burada, çıkmışlar “Niçin bu kan akmıyor, bu savaş devam etmiyor?” diyerek… Gerçekten, bu yapılan açıklamaları anlamakta zorluk çekiyoruz değerli arkadaşlar.

Şimdi, özellikle, bu barış ve çözüm sürecinde MHP’nin tutumunu, yine CHP Grubunun tutumunu aslında kınamak istiyorum.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Ben de kınıyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bundan onur duyuyoruz, onur.

PERVİN BULDAN (Devamla) – CHP’nin Barış ve Çözüm Komisyonuna üye vermemesini… Çünkü, bu süreçte CHP’nin elini taşın altına koyarak bu sürece katkı sunması gerektiğini, sosyal demokrat bir partinin bu sürecin dışında kalmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum.

Her şey lafla değil arkadaşlar. Burada, bu kürsüde, çıkıp “Barışa katkı sunuyoruz, demokratikleşmeye katkı sunuyoruz.” diyorsunuz ama pratik olarak bu sürecin içerisinde yer almıyorsunuz.

Yine, MHP’li arkadaşlar, bu sürece katkı sunmanız gerekiyor, akan kardeş kanından rahatsız olmanız gerekiyor.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla yapılan hiçbir müzakerede biz yokuz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Öldürülen insanlar bizim insanlarımız, öldürülen insanlar bu coğrafyanın insanları.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla yapılan hiçbir müzakerede biz yokuz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu kan durmalıdır.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Otuz senedir kan akıyor, biz mi akıtıyoruz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Savaş bitmelidir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bırakın silahları, çıkın hâkimin karşısına, hesabını verin.

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu ülkeye barış gelmelidir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Adam öldürmekle siyaset olmaz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Bu ülkeye huzur gelmelidir. Silahlar susmalıdır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kanla siyaset olmaz!

PERVİN BULDAN (Devamla) - Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. (BDP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Lanet olsun kan dökenlere!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Size lanet olsun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kan dökenlere lanet olsun!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım… Sayın Başkanım…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kan üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun! PKK’yı meşrulaştıranlara lanet olsun! Kürtleri öldüren PKK’yı meşrulaştıranlara lanet olsun!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Evet… Sayın Altay, buyurun…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yüz yıldır kan akıyorr! PKK’yle ne alakası var? Yüz yıldır bu katliam!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yüz yıldır öldürüyorsunuz, yüz yıldır!

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürt kökenli insanları öldürdüler!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Yüz yıldır kan akıyor.

BAŞKAN – Sayın Altay, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Buyurun…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bitsin artık bu savaş!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bitecekse hesabını verecek bu toplum önünde PKK.

OKTAY VURAL (İzmir) – Şırnak’ta, Patnos’ta, Ağrı’da, Diyarbakır’da PKK’lılar Kürt kökenli insanları öldürdü.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Tek taraflı değil, iki taraflı bakacaksınız olaya, tek taraflı değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kürt kökenli insanları öldürdüler!

BAŞKAN – Sayın Altay, sürenizi yeniden başlattım.

Buyurun.

 

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce kürsüde konuşan Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili, kendince barış süreci...

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ölen insanlar bu coğrafyanın insanları, hepsi bizim çocuklarımız.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – PKK’yla müzakereye asla oturmayacak MHP, başka taraflara bakın siz!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Oturmayın, oturmayın, hiç ihtiyacımız yok size!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Başka taraflara bakın!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hiç ihtiyacımız yok size!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın Başkan, böyle olmaz ki bu!

BAŞKAN – Lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın grup başkan vekili Cumhuriyet Halk Partisini kınadığını söyledi. Yani, gerekçe olarak da Mecliste kurulan, bizce “güya” Çözüm Komisyonuna üye vermediğimizi söyledi.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne “güya”sı ya, meşru olarak kurulan bir komisyon.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Biz bu komisyonun kurulmasını sizden önce istedik. Ama, biz, bu komisyonun tıpkı Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki formatla kurulursa bir anlamı ve değeri olur düşüncesinde hep olduk. Yani, bir komisyon kuracaksınız Meclisin rutin komisyonları gibi, 24 kişilik komisyonun 18’i, 16’sı iktidar partisine mensup olacak ve bizim bilmediğimiz bir süreç ve görüşmeler trafiği var ve biz oraya 3 ya da 4 üye vererek…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Gelin, içine girin!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sayın Grup Başkan Vekili, ben sizi kesmedim yani.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sizden de laf atanlar oldu.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Biz buna üye vermeyi doğru bulmadık. Önerimiz net ve açıktı, tıpkı Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi bir komisyon kurulması hâlinde buna üye vereceğimizi net bir şekilde söyledik, bir.

İki: “Kanın durmasından rahatsız olmak.” gibi bir ithamı umarım, CHP için söylememişsinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette bırakın kanı, hiçbir vatandaşımızın gözyaşının akmasını istemez, istememiştir, bugüne kadar olduğu gibi. Ancak, bununla beraber, sizin, terör örgütünü barış süreciyle ilgili olarak bir tehdit unsuru gibi ortaya koyarak da bu işi çözeceğinize inanmıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu memlekette bir Kürt sorunu vardır diyoruz, söyleyegeldik ama biz, PKK’nın bir terör örgütü olduğunu ve Kürt sorununun çözümünün bu yolla olamayacağını da söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nasıl olacak? Hangi yolla olacak?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Hangi yolla olacak?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ne demek “Hangi yolla olacak?” Lütfen ya!

OKTAY VURAL (İZMİR) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, sataşmadan dolayı…

BAŞKAN – Sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Sayın Vural, buyurun.

 

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın görüşülen kanun tasarısının ikinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, kanlı bir terör örgütü olan PKK’nın meşrulaştırıldığı ve PKK terör örgütünün arzu ettiği bir komisyonda bulunmamayı bizi buraya gönderen milletimizin iradesi olarak görüyoruz.

Demokrasilerde, terör örgütünün meşrulaştığı araçlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde zemin bulmamalıdır. PKK terör örgütü hem kan döken hem uyuşturucu kaçakçılığı yapan, insan kaçakçılığı yapan bir terör örgütüdür ve Doğu ve Güneydoğu’da, en başta Kürt kökenli insanları katliama uğratmış ve Kürt kökenli insanlar üzerinden operasyon yapan bir terör örgütüdür.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Siz Kürtlerin katliamı için Dersim’e bakın, Zilan’a bakın, Şeyh Sait’e bakın, orada görürsünüz; Kürtlerin katliamı ortada zaten.

OKTAY VURAL (Devamla) – Dolayısıyla, biz PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasını külliyen reddediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak PKK terör örgütünün, İmralı canisinin isteğiyle, talebiyle böyle bir komisyonun gündeme gelmesini ve kurulmasını doğru bulmadığımızı ifade ettik ve bu konuda, özellikle Sayın Başbakanın da “Türkiye Büyük Millet Meclisinde böyle bir komisyon kurulması meşruiyet kazandırır.” iddiası karşısında, AKP’ye de böyle bir komisyonda bulunmayın diye çağrıda bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim düşüncelerimize saygı göstereceksiniz, tutumumuz budur. Hiç kimse Milliyetçi Hareket Partisini burada bir komisyona üye vermemesinden dolayı kınayamaz, kim oluyormuş da kınıyor? Önce, PKK terör örgütünü reddedeceksiniz, silahı reddedeceksiniz, kanı reddedeceksiniz, önce bunu yapacaksınız. Demokrasiye inanan insan, önce PKK’yı gayrimeşru gösterir, PKK’ya meşruiyet sağlayacak zeminler oluşturmaz. Bu coğrafyada milletin egemenliğini, iradesini bölmek isteyen, ayrıştırmak isteyen, insanları birbirine kırdırmak isteyen düşünceleri de biz millet egemenliğine ihanet olarak görüyoruz.

O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisinin tavrı doğru olmuştur, PKK’nın meşrulaşacağı bir zeminde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhatap olmasını istememiştir ve bu bakımdan da Milliyetçi Hareket Partisinin bu tutumundan birileri rahatsız oluyorsa demek ki Milliyetçi Hareket Partisi doğru noktadadır.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (Devam)

 

BAŞKAN – Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu tasarı 43 maddeden ibaret; 41 maddesi yetersiz bulduğumuz ancak yapılması gereken, sorunların sadece küçük bir kısmını çözen düzenlemeler. Olsun, bir askerimizin bile sorununu çözüyor ise sorumlu muhalefet anlayışımız gereği yanındayız, itirazımız olmaz. Ancak, 17’nci ve 18’inci maddelerde Türk milleti adına itirazlarımız var. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda askerlik tanımı değiştirilerek içi boşaltılıyor; âdeta, Uzak Doğu dövüş sporlarının öğretilmesi gibi, “harp sanatını öğretmek” şekline indirgeniyor. AKP tarafından, vatan sevgisi imandandır, dini, devleti, milleti, bayrağı için hayatlarını feda edenler şehittir ve şehitlerin yeri peygamberler makamının yanıdır gibi inanç değerlerimiz, bu değişiklikle sulandırılıyor. Artık, peygamberlerin yanında, İslam’a bayraktarlık yapan yüce Türk milletine kendisini adayanlar değil, kendi canlarını bu uğurda feda edenler değil; harp ve dövüş sanatını iyi bilenler, siyah kuşak sahibi dövüşçüler oturacak. Peygamber’imizin ismini taşıyan Mehmetçikler, artık vatana, millete, bayrağa ve din-i İslam’a teslim olma ve sadakat gösterme yerine harp sanatını öğrenmek üzerine yetiştirilecek. Allah’a, vatana, millete, bayrağa iman etmiş neferlerin AKP’ye göre “teçhizatlı ordu”nun yanında iflas ettiğinin kabulü. Silah var, mermi var; inanç, iman ve adanmışlık yok. “Bana iman etmiş on asker verin bir ordu yerine.” sözü yer ile yeksan.

Değerli AKP milletvekilleri, eserinizle övünebilirsiniz. On yıldır eğitimi dışlayan, sadece öğretim ile meşgul olan millî eğitim sistemimiz de böyle çökertildi. Milletine, milliyetine, vatanına sadakat ve bağlılığın içini boşaltırsanız sonuç mukadderdir. Peygamber Efendimiz, Türk milleti için, onun komutanı ve askeri için övücü cümleler kurarken herhâlde onların din, devlet ve millet için adanmışlık duygularını ifade ediyordu. Bu mübarek günde, bin kere yazıklar olsun demek istiyorum. Bu cümleleri kurmak durumundayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 51 milletvekiliyle bu yasanın bu şekilde çıkmasını engelleyemedik.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – 30 kişiydiniz 30! Nerede 51 kişi?

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Hiç olmazsa yarın ilahî hesap gününde dilimizle söylediğimizi ve kalbimizle buğzettiğimizi yüce Yaradan önünde ifade edelim istedik.

Askerlik tarifinin değiştirilmesinin arkasına neden bu kadar düştünüz, bu rahatsızlığınızın nedeni nedir, hakikaten merak ediyorum. Bakın, tanım diyor ki: “Askerlik, Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmaktır.” Neden rahatsız oldunuz? “Türk” kelimesinden mi, “Türk vatanı”ndan mı, “Türk istiklal” ve “Türk Cumhuriyeti”nden mi, yoksa hepsinden mi?

Dün, Millî Savunma Bakanı Sayın Yılmaz’a bir arkadaşımız soru sordu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî Savunma Bakanı olduğunu unuttu, “Siz de herkesi Türk yapmaya çalışıyorsunuz.” dedi. Bu milletin etnik ve dinî kökenine bakmadan herkesi kucakladığını unutarak ya da bilerek söyledi bu sözü çünkü arkasından çıkan bir milletvekili, Türk milletine, devletine, evet, on bir yıldır sizin yönettiğiniz devlete, tarihine ağız dolusu hakaretler etti. İmam-cemaat meselesi! Sen böyle yaparsan bunun için fırsat kollayanlar ne yapmaz? Nitekim yaptı da. Aşıkların birbirine yol vermesi gibi, söylediğinin nerelere gideceğini kestiremeyen –devlet adamı demiyorum- bir siyasetçinin sözleri bu ağır hakaret ve iftiralara dayanak teşkil etti. “Türk milleti” kelimesini ısrarlarımız sonucu ağzından cımbızla aldığımız Sayın Bakan, “Bu ülkede tek millet yoktur, bunu kabulleneceksiniz.” diyen bir milletvekilinin sözleri öncesinde, mücadele edilmesi gereken PKK bölücü zihniyetinin bir sloganını milletin huzurunda ifade etmekten bir beis duymadı. “Siz de herkesi Türkleştirmeye çalışıyorsunuz.” diyerek, PKK da bunu iddia ediyor kanlı eylemlerini haklı çıkarmak için. Millî Savunma Bakanı böyle derse, şu anda PKK terörüyle mücadele için bölgede, sınırda nöbet bekleyen, vatan görevini, pardon, sizin tabirinizle “harp sanatını” icra eden Mehmetçik ne düşünür, komutanlar ne düşünür? Sayın Bakan, peygamber ocağına zarar veriyorsunuz, ya doğru şeyler söyleyin ya da susun; emin olun, susmakla bu ülkeye ve temsil ettiğiniz şerefli orduya çok daha fazla hizmet edeceksiniz.

Değerli milletvekilleri, ikinci itirazımı da bir sonraki söz aldığımda ifade edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Dilek Akagün Yılmaz, Uşak Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama geçmeden önce, size üç tane resim göstermek istiyorum. Bir tanesi, “SBS skandalı.” İki günlük gazete haberleri bunlar. SBS’de yabancı dil sınavında yanlış anahtar kullanılmış ve 1 milyon çocuğumuzun şu anda o kadar kötü bir duygusallığı var ki hakkının yendiğini düşünüyor yani 1 milyon çocuktan bahsediyoruz, 13-14 yaşındaki çocuktan.

“İnsanlara saldıran palalı serbest ve Fas’a kaçtı.” Yani pek çok insanımız, yazarımız, aydınımız şu anda, kaçma ihtimali nedeniyle cezaevinde olmasına rağmen, palalı, göz göre göre Fas’a kaçtı.

Aynı zamanda, -bu artık trajikomik bir olay- üçüncü köprünün güzergâhının yanlış olduğu gibi gazetede bir haber çıktı ve projelerinin bakanlık tarafından iptal edildiğine dair bir haber çıktı. Trajikomik bir olay, bunun cevaplandırılmasını istiyoruz.

Şimdi, bu üç tane olayla ilgili çok konuşmaya gerek yok, çok net bir olay zaten. Bunun cevaplandırılması gerekiyor ve ayrıca şunu söylüyorum sizlere: Bu ülkeyi yönetemiyorsunuz artık, bu ülkeyi yönetmekten âcizsiniz. Onun için, bir an önce istifa etmeniz gerekir diye düşünüyorum.

Şimdi, bu 479 sıra sayılı Kanun’un temelinde şu söyleniyor: “Efendim, darbeleri engellemek adına böyle bir yasal düzenleme yapılıyor.” deniyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin İç Hizmet Kanunu’yla ilgili. Bizim, geçen yıl bu konuda Sayın Muharrem İnce tarafından verilen bir önergemiz var, o zaman hiç kale alınmıyordu da şimdi neden birdenbire gündeme getirilme gereği duyuldu bu? Herhâlde bir yerlere selam göndermek istiyorsunuz. Zamanlama çok önemli diye düşünüyorum, o selamı gönderdiniz buradaki arkadaşlarımızın vasıtasıyla.

Darbelere neden karşıyız sevgili arkadaşlar? Onu bir gözden geçirirsek şimdi ne olduğunu hep beraber daha iyi çözeceğiz. Darbelere, yaşama hakkına saldırı olduğu için karşıyız, insan hak ve özgürlükleri askıya alındığı için karşıyız, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı, hukuk güvenliği askıya alındığı için karşıyız, savunma hakkı yok edildiği için karşıyız, basına sansür ve baskı uygulandığı için karşıyız, siyasi partiler kapatıldığı için karşıyız, düşünce ve ifade özgürlükleri yok edildiği için karşıyız, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, gösteri özgürlüğü yok edildiği için karşıyız. Peki, şimdi ne oluyor, bir bakarsak… Aslında, darbe dönemi nasıl bir dönem, onları söyledik. Şimdi ne oluyor? Ona baktığımızda da çok net görüyoruz: Ellerinde karanfiller olan kişilere biber gazı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü yok. Barışçıl gösterilerde 4 gencecik çocuğumuz öldü,

gösteri özgürlüğü yok. Çocuğumuzu kurşunla öldüren polis serbest, palalarla insanlara saldıran kişiler serbest ama ne yazık ki bunlara rağmen pek çok insanımız, bilim adamlarımız, yazarlarımız, askerlerimiz bugün haksız bir şekilde cezaevinde. Yargı bağımsızlığı şu anda yok, o nedenle insanlarımız haksız bir şekilde cezaevinde.

CHP’yi kapatmakla tehdit ediyorsunuz. O zaman, bugün sivil bir darbe olduğunu hepimiz görmüş oluyoruz. Darbelere karşıysak eğer, askerî darbelere karşıysak, böylesi düzenlemelere karşıysak bugün de bu sizin yaptıklarınıza karşı olmamız ondandır işte, onun için “Hükûmet istifa!” diye bağırıyoruz. Siz şu anda ne yapıyorsunuz? Hukuk güvenliğini ve yargı bağımsızlığını yok ettiniz. “Darbecileri yargılıyoruz.” yaftası altında bilim adamlarını, rektörleri, gazetecileri, milletvekillerini ve askerleri cezaevine gönderdiniz.

Ancak, bu insanların yargılanmasıyla ilgili o kadar büyük hukuk garabetleri yaşıyoruz ki: “Sahte dijital veriler var.” deniyor, bilirkişiye bile mahkemeler göndermiyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından bu sahte dijital veriler açık seçik ortaya konuluyor ama ne yazık ki bunlar bilirkişiye bile gönderilmiyor. Askerler yargılanıyor, teröristler tanık olarak gösteriliyor. Microsoft açıklıyor, 2003 yılında yapılmış olan darbe planlarıyla ilgili “O yazı karakteristiğini ben 2007 yılında çıkardım.” diyor; “Olsun.” deniyor, yine kale alınmıyor. Aynı yerde görev yapan komutanlar tanıklık yapmak için geliyorlar, terörist dinleniyor ama komutanlar dinlenmiyor; darbe yapılıyor mu, yapılmıyor muydu, bu konuda hiç bir şekilde dinlenmiyorlar. Adil yargılanmayı savunan avukatların hakkında soruşturma açılıyor, hapis cezaları veriliyor. İstanbul Barosunun hakkında yine soruşturma açılıyor, dava devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Anayasa Mahkemesi “On yıllık tutukluluk ölçüsüzdür.” diyor, o özel yetkili mahkemeler bunların hiçbirisini tanımıyor. İktidarın mahkemeleri “Biz bunları tanımayız.” diyor çünkü bunlar bağımsız yargı değil, iktidar mahkemeleri; kamu vicdanı tanıyor sevgili arkadaşlar.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Kim dedi, kim dedi ya? Allah Allah!

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – İşte darbe dönemi böylesi bir dönem.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Darbe dönemini bizlere siz yaşatıyorsunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yani onun için “Darbe fark etmez.” mi diyorsun?

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Onun için, binlerce, yüz binlerce insan “Hükûmet istifa!” diyor. Bunun için meydanlarda bu kadar insan var.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz…

AHMET YENİ (Samsun) – Kürsüyü işgal ediyorsun.

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Bitti, bitti.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Devamla) – Bunu görmezden geleceksiniz ama bu halk hareketi size gereken cevabı verecek. (CHP sıralarından alkışlar)

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Yani “Darbe fark etmez.” mi diyorsun?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

On beş dakika süreyle soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Akçay…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

2011’deki Van depremi sonrasında terör örgütünün büyük silah yığınaklarının açığa çıktığı medyada yer almıştır. İstihbarat birimlerinin “PKK’nın Van’ı büyük ayaklanma için ana silah deposu hâline getirdiğini tespit ettik.” ifadeleri kamuoyuna yansımıştır. Benzeri ifadeler Oslo’da MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş tarafından dile getirilmiştir. Artık büyük şehirlerde, kasabalarda, kırsal alanda terör örgütünün büyük silahlı yığınaklar yaptığını bilmeyen kalmadı. Siz bu düzenlemelerle TSK’nın yani silahlı kuvvetlerin elini kolunu bağlayarak yarın, x gününde, PKK’nın daha büyük kanlı kalkışmasında Türk milletini boğazlatmak mı istiyorsunuz? Hükûmetinize Balkan Savaşlarını, Hınçak, Taşnak katliamlarını hatırlatıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Mardin-Kızıltepe Türkmen Dağı’nda yazılı bulunan “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü silinerek yerine PKK bayrağının çizildiği yönünde medyaya yansıyan haberler ve görüntüler doğru mudur? Doğruysa bugüne kadar Hükûmetiniz, Bakanlığınız veya ilgili diğer bakanlıklar her konuda ahkâm keserken bu konuda niçin bir söz söyleyememektedir? PKK sizi bu kadar mı baskı altına almıştır? Bu konuda açıklama bekliyorum.

İkincisi: Zorunlu askerliğin kaldırılması ve vicdani retçilerin taleplerinin karşılanması konusunda yeni bir düzenlemeyi ne zaman getirmeyi düşünüyorsunuz?

Üçüncüsü de Afyon’da gerçekleşen mühimmat deposu patlamasında kaza olduğunu söylemiştiniz. Bu kazayı kim yapmış? Kazanın sonucu nedir? Açıklayabilir misiniz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim.

Dün de sormuştum. Şimdi, İzmir’de 16 tane genç, gece evleri basılmak

suretiyle içeriye alınmış. Bunların bir kısmı Tunceli dernekleri yönetim kurulu üyesi. Şimdi, bunlara da yayın yasağı konulmuş. Valiyi arıyoruz, cevap vermiyor; Emniyet Müdürünü arıyoruz, cevap vermiyor. Bu nasıl olur? Anneler, babalar şey ediyor ve buna da yayın yasağı konuluyor. Bu, tamamen faşizan bir yönetimdir. Gençlerin bu kadar, sabaha karşı evi basılarak alınmasının nedeni nedir? Bunların bir toplantıda bulunmaları suç mudur?

İkincisi: Son aldığımız birtakım haberlere göre, askerî okullardan 3 bine yakın, sol görüşlü ve belli bir mezhebe yakın öğrencilerin hepsi çeşitli bahanelerle atılmıştır. Son beş yılda askerî okullarda atılan öğrenci sayısı kaçtır ve hangi nedenlerle atılmıştır? Bu kanunla yaptığınız değişiklikle de askerî okullara artık asker öğretmen…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

1984 yılından itibaren bölücü terör örgütü PKK kaç askerimizi, polisimizi ve devlet görevlimizi şehit etmiştir? Ayrıca, o bölgede yaşayan insanlardan kaç kişiyi öldürmüştür?

İkinci sorum olarak: Uzman erbaş görevi yaparken çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanların Devlet Personel Başkanlığına devredilerek boş bulunan kadrolara atanması veya Mecliste yeni kadrolar ihdas edilerek atanmasıyla ilgili bir çalışma yapılamaz mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Türkoğlu…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bu tasarının askerlik hizmetini tanımlayan 17’nci maddesiyle ilgili eleştirilerimizi ilettiğimizde Sayın Millî Savunma Bakanımız iki kere, Millî Savunma Komisyonu Başkanımız, iktidar partisi Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ve diğer arkadaşlar “Evet, askerliğin tanımıyla ilgili ibare doğru olmamış. Biz bunu düzelteceğiz. ‘Türk vatanını korumak’ ibaresini ekleyeceğiz.” dediler. Ancak, burada, bizim önergemiz işleme alınmadığı gibi kendileri tarafından da bir düzenleme getirilmedi. Akıl açısından, mantık açısından makul bulunan bu yaklaşım neden değişti? Milletvekillerinin, Komisyon Başkanının, Bakanın iradesini değiştiren irade kim? Kim çıkardı “Türk vatanını korumak” ibaresini, ben bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Yılmaz…

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 4-5 Ağustosta Silivri’de Ergenekon davasının duruşması olacak, karar duruşması olacak. 15 Temmuzda Balyoz Davasının Yargıtayda duruşması var. Yine, İzmir’de de askerlerin yargılanmış olduğu gizli bilgilerin ifşa edilmesi davası var.

Şimdi, bu davalarla ilgili size bir soru sormak istiyorum: 6 Haziran 2003 tarihinde, Sayın Genel Başkanımızın bahsetmiş olduğu bir kriptodan söz edilmişti 27 Eylül 2012 tarihinde. Bu kriptoda, Amerikan Büyükelçiliğinin Amerika’ya çekmiş olduğu bir olaydan bahsediliyor.  “Generaller, AKP’den seçilen Tayyip Erdoğan’ın davranışlarından büyük rahatsızlık duymaktadır. Erdoğan, çok güçlü bir müttefikimizdir. Generallerin bu tutumu Amerikan menfaatlerinin korunması açısından engelleyicidir. Orgeneral Hilmi Özkök’ün sadakatli duruşu sahiplenilmelidir. Muhalif orgeneraller, Hilmi Özkök’ün çizgisine itiraz etmektedirler.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Bu nedenle mi bu davalar açılmıştır diye soruyorum Sayın Bakan.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Yeniçeri…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, basılan onca şantiye, kaçırılan onca teknisyen, infaz edilen korucular, birbiri peşi sıra nükseden asayiş infaz timleri, yol kesme eylemleri, insan kaçırma faaliyetleri, bölgede silahlı gezen PKK’lılar ne anlama gelmektedir? Terör örgütü ve siyasi uzantılarının “Bölgede karakol inşatlarını durdur, baraj yapma, askeri çek, koruculuğu kaldır.” talepleri “Devleti oradan çek.” anlamına gelmemekte midir? Niçin gıkınız çıkmıyor? Güneydoğu’da, eli kolu bağlanmış asker, karakollara hapsedilmiş polis ve vilayet binasına hapsedilmiş vali ne anlama gelmektedir? (MHP sıralarından alkışlar) “Seçim sonrası özerklik ilan edeceğiz.” söylemlerinin ne anlama geldiğini bir açıklayın.

İDRİS  BALUKEN (Bingöl) – Öldürüyorlar, öldürüyorlar…  18 yaşındaki genci öldürüyorlar.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Altı aylık bebekleri katlet, ondan sonra “yaş” de.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) –  PKK ortaya koyduğu eylemlerle çözüm sürecinin çözümünü alıp götürdü, sizin elinizde yalnız süreç kaldı. Aklınızı ne zaman başınıza devşireceksiniz?

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaçoğlu…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, TSK İç Hizmet Kanunu’nda olan 35’inci madde darbeye izin verdiği için değiştiriliyorsa darbe yapmış olanlar yasal bir zeminden hareket etmiş olmuyorlar mı?

İkincisi: Siz bu gerekçeyle daha önceki darbeleri yasallaştırmış olmuyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

İki soru sormak istiyorum Sayın Bakana.

Bir: Bu 2’nci ve 35’inci maddeyi kim yazdı?

İkincisi: Bölgeden son gelen görüntülere göre hem silahlı, PKK’lı insanların gözetiminde cenaze törenleri yapılmakta hem de öz güvenlik güçlerine sertifikalar verilmektedir. Bu süreçte bölgeden PKK mı çekildi, asker mi çekildi? Bu sorunun da cevabını net olarak öğrenmek istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Acar…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Anayasa Mahkemesi azami tutukluluk süresinin beş yıl olduğuna ilişkin karar verdi. Bu karar bütün mahkemeleri bağlayıcıdır. Burada bir olay var: Bu haksız tutukluluklar ve delilsiz, kanıtsız mahkûmiyetler yaygın olarak devam ettiriliyor. Ve dün de bütün tahliye talepleri reddedildi. Halkta yaygın olan kanaat şudur: PKK lideri Öcalan’ı serbest bıraktırmak için bu mahkûmiyet kararları bir genel af içerisinde “Hepsini bıraktık.” adı altında tezgâhlanmaktadır. Böyle bir af var mıdır, genel af çıkartmayı mı düşünüyorsunuz? Bu haksız mahkûmiyetler ve tutukluluk devamı ne demektir?

Teşekkür ederim.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sizin Genel Başkanınız genel affı önermedi mi Sayın Vekil?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öz, son soru…

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakan, İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinden sonra, en son basına da yansıyan net görüntülerden sonra bu, Fas’a kaçan… Sizin, herhâlde, haberiniz olmadan nasıl yurt dışına çıktığına biz akıl erdirmekte zorlanıyoruz. Devlet bu kadar âciz midir? Bile bile, bağıra bağıra gelen bir eylem karşısında bile sessiz kalmanızın sebebi nedir? Bunu gözaltına alıyorsunuz, serbest bırakıyorsunuz, evine gidiyor, evinden telefonla davet ediliyor, sonra yurt dışına çıkıyor. Bu, devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor mu Allah aşkına?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Efendim, teşekkür ediyoruz.

Özellikle Sayın Akçay’ın sorusuna cevap vermek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele görevini 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/D maddesi uyarınca yürütmekte olup tasarıda bu mücadeleyi sekteye uğratacak veya mücadelenin yasal dayanağını kaldıran bir düzenleme asla bulunmamaktadır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İç tehdit kalkıyor, iç tehdit!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Işık, özellikle “Mardin Kızıltepe’de PKK bayrağı çizildi.” şeklinde bir iddia doğru değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sesiniz çıksın, anlamıyoruz!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Mecburi askerliğin kaldırılması yönünde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Allah Allah!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Üçüncü husus, Afyon’daki hadise. Maalesef elim bir hadise yaşandı malumunuz Afyonkarahisar’da. Ben de hemen o günün sabahında, hadiseden hemen sonra Afyonkarahisar’a hareket ettim, bizatihi yerinde inceledik ve neticede, orada, tabii, Afyon’da büyük bir infial vardı, “Acaba bu dışarıdan yapılan bir müdahale mi, herhangi bir saldırı mı oldu?” şeklinde bir endişe vardı. Dolayısıyla bunun dışarıdan yapılan bir şey olmadığını, bunun kaza olduğunu ifade ettim ama Türkçede “kaza” kelimesini tahlil ederseniz kaza, herhangi bir ihmal veya kusur, ağır ihmal olup olmadığı manasına gelmez; ağır ihmal neticesinde, kusur neticesinde de kaza olabilir. Nitekim, dikkat ederseniz, bir araç kaza yaptığı zaman kusur nispeti atfediliyor. Dolayısıyla “kaza”dan maksadım budur yoksa bir ihmal, bir dikkatsizlik ve ağır kusur olup olmadığı konusunda bir hüküm vermedim. Bu, gerçekten sonradan da ortaya çıkmıştır. Bunun, maalesef, bir ihmal neticesinde acı bir patlama olduğu ortaya çıktı.

Efendim, Sayın Genç, tabii, İzmir’deki Tuncelili gençlerle ilgili yargı kararı bizi… Biliyorsunuz, yürütme ayrı, yargı ayrı. Yargının kararlarına biz herhangi bir şekilde müdahale edemiyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yürütme yapıyor… Ne demek yürütme ayrı? Polisler basıyor, sabaha karşı gençleri evinden alıyor. Ne yürütmesi, yargı… 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Doğru, uzman erbaşlar meselesini hakikaten ben de biliyorum. Özellikle sık sık…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Askerî okullarla ilgili soruma da cevap ver.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – …belli bir süre sonra istifa edip gelip devletin memur kadrolarına geçmek istiyorlar. Tabii, şu anda bir düzelme yok ama bu da çeşitli defalar görüşüldü. Benim şahsi kanaatim, böyle bir düzenleme yapılması uygun olur ama… Bunu Hükûmete ben arz edeceğim, özetle belirteyim.

Efendim, Sayın Türkoğlu, evvela askerlikle ilgili çok açık, askerin vazifesi belli: Bu aziz vatanımızı korumak yani bu malumu ilan etmeye gerek yok, vatanımızı korumak.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) - Niye yazmadınız Sayın Bakan, niye yazmadınız?

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – O zaman niye çıkarıyorsunuz? Bakın, niye çıkarıyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) - Malumsa niye çıkartıyorsunuz?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Bakın, biz her zaman söylüyoruz, bu vatan bizim. Hatta, biz Türkiye’nin her yerinde göğsümüzü gere gere diyoruz ki: Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak. Yani, bunu gururla söylüyoruz her yerde. Dolayısıyla, lütfen bunu şey yapmayın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Bakanım, onu demiyorum, sizin arkadaşlarınız da “Olmalı.” derken niye çıkarıyorsunuz?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Bu vatan bizim vatanımız, bu milletin vatanı; bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Cevap veremiyorsunuz; soruya cevap verin, soruya: Niye çıkardınız “Türk vatanı”nı?

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Bakanım, soruya cevap verin.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Sayın Bakan, çok gerginsiniz bugün.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Yılmaz’ın sorusuna gelince, tabii, bu konuda çeşitli iddialar olabilir. Konuşmanız da tam net anlaşılamadı son anda kesildiği için ona kayıtlardan bakalım, yazılı olarak cevap verelim.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Niye çıktı? Siz söylediniz; yanınızda Komisyon Başkanı var, sorun niye çıkardınız diye.

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Amerika’nın talebiyle mi bu davalar açıldı Sayın Bakan?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Anladın, anladın da hesabına gelmiyor.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Yeniçeri, özellikle karakol yapımı, karakol, sınırlarımızın korunması, oradaki bütün vatandaşlarımızın korunması için yapılıyor. Dolayısıyla, nereye gerekiyorsa karakollar yapılacak, yapılmaya devam ediyor, bunu özetle belirteyim.

CELAL ADAN (İstanbul) – “PKK’ya karşı koyuyorum.” de ya.

ALİM IŞIK (Kütahya) - Diyemez, diyemez.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Barajlar… Barajlara gelince bu konuda kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Efendim, barajlar o bölgenin, bütün bölgelerin su ihtiyacını, sulama ihtiyacını, elektrik enerjisi ihtiyacını, taşkın koruma ihtiyacını karşılamak için yapılıyor; barajlar başka bir maksat için yapılmıyor. Nitekim, her yapılan baraj o bölgeye hayat vermiştir, hayat vermiştir. Dolayısıyla, biz de oradaki insanların gerçekten refah seviyesinin artması için barajları yapmaya devam edeceğiz, oradaki bütün insanlarımızı korumak için, sınırlarımızı korumak için karakollar inşa etmeye devam edeceğiz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Süreçten çok uzaksınız Sayın Bakan, süreçle alakanız yok hiç. Başbakan duymasın bu söylediklerinizi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Bunun dışında, evet, diğer sorular… Sayın Halaçoğlu…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Benim soruma cevap verin.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sizin sorunuza…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Darbeyi meşrulaştırıyorsunuz siz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Efendim, bakın, darbeler dönemi artık sona erdi, darbeler dönemi sona erdi, bunu özetle vurgulamak istiyoruz. Dolayısıyla ve darbelerin…

Ben şunu da özetle vurgulayayım: Her darbeden sonra ekonominin gerilediğini herkes biliyor. Darbeler bu ülkeye herhangi bir kazanç getirmemiştir gerçekten. Dolayısıyla…

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sorumun cevabı değil Sayın Bakan. Ben onu sormadım.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar)  – Ne sordunuz?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Yasalara uygun mu?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Darbe yapanlar, şimdiki yapanlar bu yasaya dayanarak yaparlarsa meşru mudur? Siz meşrulaştırmadınız mı böyle diyerek?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar)  –Biz, darbeyi asla meşrulaştırmadık, darbeye herkes karşıdır, biz de karşıyız, onu özetle vurgulamak istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sorumun cevabını verin.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Darbeler size yaradığı için karşı mısınız? Söylemde karşı eylemde yanındasınız.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sorumu cevaplayın Sayın Bakan. Sorumun cevabını vermiyorsunuz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar)  –Kalan sorulara yazılı cevap vereceğim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, askerî okullardan kaç öğrenci atıldı? Hiç olmazsa yazılı cevap versin bize. Cevap vermiyor ve  siz bunlara yardımcı oluyorsunuz. O makam da biraz doğru dürüst hareket et ya! Bu mübarek ramazan seni çarpar ya. Bu mübarek ramazan gününde hiç olmazsa dürüst görev  yap ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ikinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, ikinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

22’nci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 22. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Hasan Hüseyin Türkoğlu             Mehmet Erdoğan                   Mesut Dedeoğlu

      Osmaniye                                        Muğla                           Kahramanmaraş

Alim Işık                                      S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

  Kütahya                                              Isparta                                  Manisa

MADDE 22- "EK MADDE 30- Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan, kaçırılan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci madde esaslarına göre aylık ödenir. Bunlardan, sonradan geri dönenlerin durumları mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemlerini düzenlemek için adli birimlerin kararı beklenir.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 Sıra Sayılı Yasa Tasarısı ile 926 Sayılı Kanuna Ek Madde eklemeyi öngören 22' inci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                       İdris Baluken                          Adil Zozani

                  Iğdır                                     Bingöl                                  Hakkâri

              Erol Dora                      Sırrı Süreyya Önder

                Mardin                                 İstanbul

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Adil Zozani, Hakkâri Milletvekili.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biz genel olarak burada şu felsefeyle hareket edebiliriz: Söz vardır hayat kurtarır, söz vardır hayat karartır. Biz hayatı kurtaran sözü söylemekten tarafız, bu sözü söylemeye devam edeceğiz. Meclis kürsüsünü hamaset yeri yapıp insanların, başka fakir fukaranın çocuklarının ölümleri üzerine söz söylemek yapılabilecek en kolay iştir. Doğrusu, bu ülkede asırlardır devam eden bir sorunu ya da sorunları ortadan kaldırmaktır, onlara çözüm önermektir. Bu minvalde yapılabilecek her türlü çözüm önerisinin başımızın, gözümüzün üzerinde yeri vardır.

Bakın, değerli arkadaşlar, yeri geldiğinde çatışma bölgelerinde karakollara da girip askerlerle de sohbetlerimiz olmuştur. Eminim, birçok kez birçok kişiye söylenmiştir ama orada kimi askerlerin bize söylediği sözü ben burada Meclis kürsüsünden sizinle paylaşmak istiyorum: “Biz siyasetçiler kadar şahin olsak bu ülkede taş üzerinde taş kalmaz.” diyorlar bizlere. Ben bunu Yüksekova’daki bir karakolda askerlerden duydum, Van’daki bir karakolda askerlerden duydum. Değerli arkadaşlar, askerlerin bu serzenişinin haklı tarafı vardır, haklı tarafını bir soru önergesine verilen cevaplarla sizinle paylaşacağım. Millî Savunma Bakanımıza dört soru sordum geçtiğimiz dönemde, cevaplarını da sizinle paylaşacağım: Bir: “1984’ten bugüne çatışmaların yoğun yaşandığı Fırat’ın doğu yakasında askerlik yapan cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, bakan yardımcıları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, valiler, emniyet genel müdürleri ve bunların birinci ve ikinci dereceden akrabaları var mıdır?  Tek bir örnek var mıdır?” diye sormuşuz.

İDRİS BALUKEN (Bitlis) – Fakir fukaranın çocuğu varken gönderirler mi?

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Var, var…

ADİL ZOZANİ (Devamla) - İkinci soru: “Geride kalan yirmi sekiz yıllık süre içerisinde 50 bine yakın insanımız hayatını kaybetmiştir.”

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Şehit var, şehit…

ADİL ZOZANİ (Devamla) – “Hayatını kaybeden 50 bin insanın içerisinde, önceki soruda bahsedilen, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, bakan yardımcıları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, valiler, emniyet genel müdürlerinin birinci ve ikinci derecede herhangi bir akrabası var mıdır?”

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Şehit var diyoruz duymuyor musun, Osman Durmuş’un yeğeni diyoruz.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – E, soruyorum: “Şehit var mıdır?” sizin literatürünüzle ifade ediyorum. Bizim için hayatını kaybeden her insan değerlidir. “Var mıdır hayatını kaybeden bir insan?” diye soruyorum. Varsa, siz, buyurun söyleyin.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Var var, söylüyorum işte, var diyorum, duymuyor musun?

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Üçüncü soru…

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Biz de sana bir soru soralım: Devlet var mı orada, devlet?

ADİL ZOZANİ (Devamla) – “1984’ten günümüze Fırat’ın doğu yakasında görev yapmış, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB başkanları ve üyelerinin çocukları var mıdır?” diye sormuşuz. Bu soruların hiçbirine cevap verilmedi.  Sadece şu soruya cevap verildi: “Askerlikte bölge dağılımı nasıl ve hangi kriterler ekseninde yapılmış?” Millî Savunma Bakanlığının bize verdiği cevap sadece bu soruyu ilgilendiriyor: “Bölge farkı olmaksızın herkesi her yere gönderiyoruz.”

Örnekleriyle, fotoğraflarıyla getirip burada kimin nerede askerlik yaptığını sizinle paylaşabilirim. İnsanların, fakir fukaranın çocuklarının ölümü üzerine burada siyasi nutuk atmak işin en kolayıdır, tribüne konuşmak işin en kolayıdır. İş ki çözebilmektir, iş ki akan kanı durdurabilmektir. Altı aydır cenazeler gelmiyor, Hükûmet kötü mü yapmıştır? Hayır, Hükûmet kötü yapmamıştır, doğrusunu yapmıştır; devlet doğrusunu yapmıştır.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Devlet var mı? Devlet diye bir şey kalmadı mı ki orada? 

ADİL ZOZANİ (Devamla) - O görüşmeleri yapan devlet mekanizmasıdır.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Devlet iğdiş edildi, devlet.

ADİL ZOZANİ (Devamla) – O görüşmeleri yapan, İmralı görüşmelerini yapan devlet mekanizmasıdır. Evet, o görüşmeleri devlet doğru yapıyor da gerçekleştiriyor, tersi çözüm getirmedi zaten. Tersi doğru olmuş olsaydı defalarca denendi ama siz hâlâ Dersim katliamını meşrulaştıran 4 Mayıs 1937 kararının arkasında duruyorsanız, hâlâ 1937’de duruyorsanız size söyleyebileceğimiz bir şey yok. Tekrar ediyorum, başta söylediğimi sonda da söylüyorum: Biz hayatı kurtaran sözü söylemeye tarafız; biz, hayatı kurtaracak sözü söylemeye devam edeceğiz.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

                Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 22. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                           Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye) ve arkadaşları

MADDE 22- "EK MADDE 30- Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan, kaçırılan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci madde esaslarına göre aylık ödenir. Bunlardan, sonradan dönenlerin durumları mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer özlük işlemlerini düzenlemek için adli birimlerin kararı beklenir.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önceki konuşmamda bu kanuna iki önemli itirazımız olduğunu söyleyip birinci itirazımızı sizlerle paylaşmıştık; şimdi de kıymetli arkadaşlar, ikinci itirazımı da sizlerle yine paylaşmak istiyorum.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu  35’inci maddesinde yaptığınız değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetlerini en önemli iç tehdit olan PKK terör örgütü önünden çekiyorsunuz ve Türk Silahlı Kuvvetlerini sadece dış tehdit ile sınırlandırıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, PKK bölgeden çekilmiyor, “Çekiliyorum.” diyor; evet, bir kenara çekilmiş, ikinci aşamada, aynen bugün yaptığınız gibi atacağınız adımları bekliyor ama siz bu değişikliği yaparak fiilen bölgede askeri sahadan çekiyorsunuz.

Bir önceki konuşmamda Bakanın sözüne, Sayın Bakanın sözüne ­sanıyorum yine kendisi yok burada- atıfta bulunarak cevaplar vermiştim. Demişti ki Sayın Bakan: “İstiyorsunuz ki herkesi Türk yapalım zorla.” Bu sözden sonra, hemen sonra arkadaşlar, bir milletvekili çıktı, dedi ki: “O yüzden mi -Türk milletini kastediyor- Zilan katliamını yapmıştır? O yüzden mi Dersim katliamını yapmıştır? O yüzden mi Amed katliamını yapmıştır?” Sonra, yine konuşmasında devam ediyor “Askerlik görevinde bile, terörist kabul edilip intihar süsü verilerek öldürülecekler.” Bölgede askerlik yapan Kürt kardeşlerimizi kastediyor. “İntihar etti, yılan soktu, zehirlendi, duvardan düştü, eğitim zayiatı diye kaç insan yaşamını yitirdi?”

Değerli arkadaşlar, benzetmemi tekrar etmek istiyorum: Âşık İsmet Yılmaz, ozan İsmet Yılmaz yol verince arkasından hepimize bu tür hakaretler, bu tür galiz sözler peş peşe geliyor.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ya ne alakası var? Kim kime yol veriyor? Bu tarihî katliamlar tarihin gerçekliğidir, aynen söylüyoruz bu kürsüden. Bunun için kimseden de müsaade almayız.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar, açtığınız yoldan, açtığınız yoldan gidenlerin temsil ettiğiniz kuruma –Sayın İsmet Yılmaz için söylüyorum- fiilen katil, fiilen hukuk dışı işler yapan çete benzetmesini yaptığımın farkında mısınız? O zaman, siz, bu askerin başında, bu askeri temsil etmekle çetebaşı mısınız? Yani bu sözlerin, yüreğinde, kalbinde birazcık Türk sevgisi bulunan, Türklük sevgisi bulunan herkesi rahatsız etmesi lazım. Bu sözden biz, sadece biz niye alınıyoruz; niye sizler alınganlık göstermiyorsunuz kıymetli arkadaşlar? Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefini, onurunu, haysiyetini korumak sadece Milliyetçi Hareket Partisinin işi mi? Yani, Millî Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Millî Savunma Bakanı böyle bir yol açarsa arkasında gelen bu hakaretlerin müsebbibi olmaz mı?

Değerli arkadaşlar, kısa süre içerisinde defalarca kürsüden ifade ettiğim sivil memurları yine huzurlarınıza getirmek, gündeminize getirmek istiyorum. Bu arkadaşlarımız 55 bin kişi, aileleriyle birlikte yaklaşık 250 bin kişi. Adları sivil memur, özlük hakları sivil memur özlük hakları ama yargılanmaları askerî yargıda. Yani, Anayasa’nın 145’inci maddesi “Yapamazsınız.” diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Yapamazsınız.” diyor. Efendim, Anayasa Mahkemesi kararı var, 20 Eylül 2012’de verdiği, o da “Yapamazsınız.” diyor. İçeride, dışarıda herkes bu mağduriyeti dillendiriyor, Millî  Savunma Bakanlığı sadece bakıyor. Belki de görüyor, bir şey yapamıyor.

İşte, değerli arkadaşlar, iktidar olmakla muktedir olmak arasındaki fark bu. Aynı zihniyet, başını kuma gömmüş, 35’inci maddeyi değiştirip darbeciliğin önüne geçeceğini sanıyor. İleri sürülen darbe gerekçelerine bakarsanız Sayın Bakan, bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi ise diğeri de sivillerin yeteneksizliği ve beceriksizliği; darbeyi yapan cunta hep bunu söylüyor.

500 kere söyledik, sivil memur kardeşlerimizin içinde bulunduğu bu sıkıntıyı çözün, özlük haklarını artık verin, fiilî hizmet hakkından, fazla mesai ücret hakkından, eşit işe eşit ücret hakkından, adil lojman ve sosyal tesis hakkından, insan onuruna yakışır servis ve çalışma ortamı hakkından istifade ettirin, kadro tahsisi yapılarak eğitimlerine uygun bir emeklilik statüsünü tanıyın, görevde yükselme şansı verin, örgütlenme özgürlüğünü bekliyorlar, bunu tanıyın.

PKK’nın taleplerini barış adımları gibi göstermekten daha tehlikeli değil sanırım kıymetli arkadaşlar bu talepler. Bu taleplerin hepsi kanun meselesi de değil, öyle olsa bu değişikliğe hazır bir MHP var. Bu değişiklikler, Bakanın Bakanlık içerisinde düzenleme işlemleriyle yapacağı değişikler. Bunu bile yapmaktan âciz ise Sayın Bakan, hakikaten neyi dillendiriyoruz, onlar adına neyi haykırıyoruz bu kürsüden?

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul Etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, yeni, geçici madde ihdasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup Komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Komisyonun salt çoğunlukla katılmaması hâlinde ise önergeyi işlemden kaldıracağım.

Şimdi önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na aşağıdaki Geçici Madde'nin eklenmesi için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

        Mustafa Moroğlu                      Haydar Akar              Selahattin Karaahmetoğlu

                  İzmir                                   Kocaeli                                 Giresun

             Kazım Kurt                         Ahmet Toptaş

              Eskişehir                         Afyonkarahisar

GEÇİCİ MADDE 6- 27.07.1967 tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na aşağıdaki Geçici Madde 35 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 35- 12 Mart 1971 tarihinden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılmasına ilişkin kesinleşmiş yargı kararına dayanmayan idari işlemlerle ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile harp okulları, fakülteler, yüksekokullar ve astsubay okullarından ilişiği kesilen askeri öğrenciler veya vefatları halinde hak sahipleri de aynı neşetli emsallerine (subaylarda general olanlar, astsubaylarda subay olanlar, uzman erbaş ve uzman jandarmalarda astsubay olanlar, akademik yetersizlik ve sağlık nedenleriyle ilişiği kesilen öğrenciler hariç) Geçici 32. Madde ile düzenlenmiş haklardan yararlanırlar. Geçici Madde 32 ve bu geçici madde ile düzenlenen özlük hakları ve emeklilik için başlangıç tarihi olarak, yürürlük tarihini izleyen aybaşı esas alınır. Bu kişilere, emsalleriyle aynı rütbe ve kıdem üzerinden kimlik kartı verilir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Millî Savunma Komisyonu üyelerimizi davet ediyoruz.

Şu anda salt çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeyi işlemden kaldırıyorum.

23’üncü maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 23. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz."

Hasan Hüseyin Türkoğlu             Mehmet Erdoğan                 S. Nevzat Korkmaz

              Osmaniye                                Muğla                                   Isparta

               Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

               Kütahya                         Kahramanmaraş                          Manisa

"MADDE 23- EK GEÇİCİ MADDE 91- 2 Eylül 1993 tarihinden önce astsubaylıktan subaylığa geçen ve bu Kanunun ek geçici 80 inci maddesi uyarınca binbaşılığa yükselenlerin ve halen görevde olanların yaş hadleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde yer alan rütbelerinde en çok kalabilecekleri süreye bakılmaksızın, binbaşılıkta 56, yarbaylıkta 57'dir. "

BAŞKAN – Komisyon, önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet, katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Celal Adan, İstanbul Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

CELAL ADAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bir süreçle karşı karşıyayız. Bu süreci tarif etmek adına ben sizinle bir iki konuyu paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet kurulduktan sonra cumhuriyetle birlikte yeni bir millet ihdası noktasında sosyolojik temellere dayanmayan, bilimsel olmayan bir iddiayla millet yapılandırmak isteyenler var idi, mağlup oldular, tarihin arka sayfalarına itildiler. Milleti tarih kurar.

Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri lideri Obama diyor ki: “Bizim ülkemizde insanların hangi ırktan, hangi cinsten oldukları bizi ilgilendirmez, tercihleri de bizi ilgilendirmez ama bir şey ilgilendirir o da Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş iradesine sadakati ilgilendirir.”

Şimdi, ben burada izlediğim kadarıyla şu tabloyla karşı karşıyayız: Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk milleti tarafından kurulmuş bir devlettir.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Türk ve Kürt milleti.

CELAL ADAN (Devamla) – Siz demokrasi adına bu devletin kuruluş iradesiyle savaşırcasına bir mücadele veriyorsunuz, bu yanlıştır. Cumhuriyetin yani kurulan devletin iradesi, bugün Bakanlar Kurulunun yarısı güneydoğulu Kürt vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt vatandaşı. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi vermedi, bunu bizim kuruluş irademiz, devlet irademiz verdi. Bu kardeşlik hukukunu o verdi. Bu kurulan devletle çatışarak… Demokrasiyi getireceksin diye siz devletle çatışıyorsunuz.

Bakınız, karakol kurmayı bile bir nezaket diliyle ifade ediyorsunuz. Bugün gazetede gördüm ben, Kato Dağı’nda eli silahlı PKK’lılar törenlerle bir cenaze devir teslimi yapıyorlar. “Ya, bu karakolu PKK’ya karşı kuruyoruz.” deme iradesini bile gizleyerek ne yapmak istiyorsunuz?

Birinci Cihan Harbi devam ediyor. Birinci Cihan Harbi devam ediyor bütün şiddetiyle ve bizim ülkemizde... Hani ormana hırsız girdiğinde ağacın etrafında bir tur atar, bir çatlak arar baltayı vurmak için. Oluşturulan bir çatlak, ufacık bir çatlağa baltayı vura, vura, vura, vura derinleştiriyorsunuz. Türkiye’de bir Kürt-Türk çatışması, bir ayrışmaya öncülük yapan, bir B planını hazırlayan iktidar partisi. Bu kadar tavizlerle nereye gideceksiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun “vatan görevi” ifadesini Adalet ve Kalkınma Partili değerli milletvekilleri nasıl tartışırsınız, niçin tartışırsınız? Sizin içinizin incindiğini hissediyorum, çoğunuzu tanıyoruz. Nasıl, neden, niçin “vatan”, “harp sanatı”; bu ifadeler nereye dayanıyor, nerelere götürüyor Türkiye’yi?

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devletini Akif’in ruhu kurdu, Mustafa Kemal kurdu, Ziya Gökalp kurdu, bütün Türkiye birlikte kurdu. Bu kuruluş iradesini yok ederek demokrasiyi getiremezsiniz; demokrasi başka bir şey, başka bir olay. Elbette millet iradesinin üzerinde Allah var ama benim kuruluş irademi tartışmaya ne hakkınız var? Bak, şu iklim oluşuyor değerli milletvekilleri: “PKK ya silaha başvurursa?” Beyler, başvurursa vurur. Ne olacak başvurursa? “Silaha başvurursa vurur.” ifadesine, hiçbir Türk vatandaşı bunun arka planına tenezzül bile etmez; “Allah.” der, memleketini savunur, memleketinin birliğinden yana tavır koyar. Bunlar temel değerlerimiz bizim. “Silah sıkar, karakol kurmayız, aman bir şey olur…” Amanla mamanla olmaz.

Burada Emniyet Genel Müdürlüğü yapan, valilik yapan, bakanlık yapan arkadaşlar var; hepinize söylüyorum: PKK örgütünün bir tek meselesi var; bağımsız Kürdistan’ı kurmak. Neyi verirseniz verin, hangi imkânı sağlarsanız sağlayın, İstanbul’un tapusunu verin, geçmez. Onlar da devleti kuramayacaklar Allah’ın izniyle. (MHP sıralarından alkışlar) Bizim ölülerimizin üzerinden, sizin üzerinizden, tanklar cesetlerinizin üzerinden geçmeden, Metin Külünk’ün ölüsünün üzerinden geçmeden -hepinizin adına söylüyorum- bir bağımsız Kürdistan devleti bu ülkede kurulamaz. Direnin  beyler, direnin! Hiçbir zaman kuramazlar, kuramayacaklar. Bakanlar Kurulunun yarısının Kürt vatandaşı olduğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bir ülkede “Kürt sorunu var.” demek de çok anlamsız geliyor bana.

Hepinizin ramazanını kutluyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, hatip konuşmasında özellikle ülkenin, cumhuriyetin kuruluş iradesiyle ilgili ifadelerde bulundu. Sataşmadan söz istiyorum. (MHP sıralarından “Alındı, alındı…” sesleri)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Alındın herhâlde yahu!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ne demiş de Sayın Başkanım? Ne dedi, anlamadım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

İki dakika söz veriyorum.

 

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın görüşülen kanun tasarısının 23’ün maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli arkadaşlar, burada birtakım ifadeleri kullanırken lütfen biraz daha dikkatli, biraz daha hassasiyetleri kaşımadan kullanmaya çalışalım.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kimin hassasiyeti bunlar Ahmet be! Ne hassasiyeti bunlar?

AHMET AYDIN (Devamla) - Ülkenin gerçekleri üzerinde hareket edelim. Devletin kuruluş iradesiyle ilgili savaşan kimse yok.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – AKP var.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bilakis, bizim yaptığımız, bu milletin, bu cumhuriyetin kuruluş iradesini, felsefesini birleştirmek, bütünleştirmek ve onun varlığı üzerinde bu milletin tamamına hizmet etmek.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - Keşke öyle olsa!

AHMET AYDIN (Devamla) - Bu ülkeyi kim kurdu? Kurtuluş Savaşı’nı, kurtuluş mücadelesini kim verdi? Cumhuriyeti kim kurdu? Bu ülkede yaşayan herkes kurmadı mı? Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Arap’ıyla herkes kurmadı mı?

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Hiçbiri yoktu, hiçbiri.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Hâlen daha sayıyor ya!

AHMET AYDIN (Devamla) – Çanakkale şehitlerine bakın, omuz omuza yatıyor herkes.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Senin söyleyemediğin Türk milletidir bu.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bizim yapmak istediğimiz, değerli arkadaşlar, sizin o kafalarınızda böldüğünüz ülkeyi birleştirmek, bu milleti bütünleştirmek ve bu milletin içerisinde her kesimden insan var, 780 bin kilometrekarede yaşayan 76 milyonun tamamı var. Niye ayrıştırıyorsunuz, niye ötekileştiriyorsunuz, niye bu şekilde hassasiyetleri kaşıyorsunuz?

ALİM IŞIK (Kütahya) – Senin koltuk hassasiyetten başka hiçbir hassasiyetin yok.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Ayrıştıran sizsiniz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bu ülkede yaşayan herkesin burada hakkı vardır ve dolayısıyla, bütün bu ülkenin, bu milletin birliği, beraberliği için savaşıyoruz ve biz bunu yaparken de tek vatan diyoruz, tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek devlet diyoruz.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bölüyorsunuz, bölmeye çalışıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bunlar bizim ödün vermeyeceğimiz dört ana kırmızı çizgimiz…

ALİ ÖZ (Mersin) – Adı ne, adını söyle?

AHMET AYDIN (Devamla) –…ama bunun dışında da demokrasiyi özümsememiz lazım. Herkes için demokrasi istememiz lazım.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) - Hadi be siz de! Sizden mi demokrasiyi öğreneceğiz.

AHMET AYDIN (Devamla) – Bu ülkede yaşayan herkesin kendini ifade edebilmesi, kültürünü yaşayabilmesi… Bundan öte ne olabilir ya?

Burada TSK İç Hizmet Kanunu 35’i değiştiriyoruz. Niçin değiştiriyoruz, biliyor musunuz?

ALİM IŞIK (Kütahya) - PKK istediği için değiştiriyorsunuz.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – “Türk” kelimesini çıkarmak için.

AHMET AYDIN (Devamla) – Orada şunu diyor: Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi tabii ki düşmandan korumak ülkeyi ama cumhuriyeti korumak ve kollamak bu ülkede yaşayan 75-76 milyonun görevidir, cumhuriyeti korumak ve kollamak bütün bir milletin görevidir, hepimizin vatandaşlık görevidir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – “PKK istediği için çıkarıyoruz.” desene net olarak. “PKK istiyor, onun için yapıyoruz.” de de rahatla.

AHMET AYDIN (Devamla) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana görevi de budur. Dolayısıyla, askerimizin onuru, şerefi hepimizin onuru, şerefi.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Otuz altıya böldünüz zaten, otuz altıya.

AHMET AYDIN (Devamla) – Haysiyet için hepimiz uğraşırız. Asker kendi onurunu zaten korur ama…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Güneydoğuda devlet var mı ona bak sen.

AHMET AYDIN (Devamla) – …hak ve demokrasi vadeden güzel ülkemize lütfen bu kadar engel olmayın diyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Gücünüze gitti, değil mi? Çok alındınız!

CELAL ADAN (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Evet, Sayın Adan.

CELAL ADAN (İstanbul) – Sayın Başkanım, beni kastederek “Bu kafaların böldüğü Türkiye” ifadesine cevap vermek istiyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Şahsınızı ifade etmedim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz de şahsınızı ifade etmemiştik, alındın ama.

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Senin de şahsını ifade etmedi, ne diye kalktın?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Adan.

 

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

CELAL ADAN (İstanbul) – Değerli milletvekilleri, sizin, Türkiye’de demokrasiye inanan bütün insanların en çok hassasiyet gösterdiği konuya başlık verdim ben. Cumhuriyetle birlikte yeni millet ihdası, bunun tarihin arka sayfalarına itildiğini söyledim. Bunu, kitap karıştıran arkadaşlar ne söylediğimi anladılar. Türk milletinin ırk sabıkası yoktur. Anadolu’da, Selçukluda, Osmanlıda yoktur. Biz büyük bir milletiz. Bir ucu Danimarka, bir ucu İran’da imparatorluk kurmuş bir milletin çocuklarına ırkçı diyemezsiniz. Türk milleti, Cenab-ı Allah’ın milletimize bahşettiği bir değer. Sizin kullandığınız ifadelerle bugün, ayrılıkçı, ırkçı terör örgütü, silahlı mücadeleden sonra başlatacağı mücadelenin altyapısını tanzim ediyor. Bu altyapı benim uykularımı kaçıştırıyor. Sen yarın “Görevimi yaptım.” diyemeyeceksin. Eğer Türkiye önümüzdeki günlerde birtakım tercihlerle baş başa kaldığı zaman, kan döküldüğü zaman veya diğer tercihlere mecbur olduğunuz zaman tarih sizi affetmeyecek. Burada ne not düşecek biliyor musunuz değerli kardeşim; “Türkiye’yi böldünüz.” çıkacak. İyi niyetle falan bakmayın meseleye, meselede iyi niyet yoktur.

Ben İstanbul il başkanlığı yaptım, milletvekilliği yaptım, geçmişten beri geliyorum. Türk milletinin birlikte yaşama iradesine, Türk milletinin şefkatine, Türk milletinin merhametine kurşun sıkanlarla bir taraf düşünce geliştirmeye, orada milliyetçilik mücadelesi vermiş bir sürü arkadaşınıza rağmen bu iradeyi koymaya ne hakkın var senin? Ben diyorum ki: Türk milleti bir bütündür, sizin üzerinizden bile tanklar geçmeden Türkiye’yi kimse bölemez. Hangi ayrılıkçılıktan bahsediyorsun sen?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Niye korkuyorsunuz?

CELAL ADAN (Devamla) – Ben korkmuyorum. Benim korktuğum şey şu: “Vatan” lafını bile çıkartacak kadar iş birlikçi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Kim çıkartıyor ya, senin haberin yok daha ya.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Kim çıkartıyor, nerede var, hani?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Bir bak “vatan” yazıyor, bak.

ALİM IŞIK (Kütahya) – İş birlikçi… Otur, otur…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Adan lütfen, teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) - Hem devletin parasını alacaksın hem bu memleketi yıkmak için iş birliği yapacaksın. Yazıklar olsun!

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Kayıtlara geçsin diye söylüyorum: “Vatan” ifadesini çıkaran yok. Tasarının 18’inci maddesi, 35’inci maddede…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – 17, 17…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – …değişiklik yapan madde, orada şunu ifade ediyor: “Silahlı kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak…”

ALİM IŞIK (Kütahya) –  Yurt içi ne olacak, yurt içi? PKK ne olacak? PKK’dan gelen tehdit ne olacak?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – “Vatanı savunmak” var burada.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Aydın çözmüş bunu, çözmüş.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bu doğru değil çünkü askerlik tanımında Türk vatanını korumak için harp sanatını öğrenme mükellefiyeti var iken kendi oylarıyla “Türk vatanını savunma” kaldırılmıştır. Bizatihi askerlikten kaldırmışlardır kendileri.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Efendim, askerlik bir tanımdır, görev tanımıdır. Askerlik farklıdır…

BAŞKAN – Dünden bu tarafa…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Türk Silahlı Kuvvetleri… (MHP sıralarından gürültüler.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla, kaldırdınız. Harp sanatını öğrenmek ya.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Dün konuştuk burada…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani lejyoner yapıyorsunuz ya.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (Devam)

 

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hem çıkartıyorsunuz hem “Çıkartmadık.” diyorsunuz, adım adım…

BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Kendisi bu kürsüden Kürt olduğunu söyleyerek Türk milletinin bir evladı olduğunu söylemeyen grup başkan vekiline bir şey söylemeye gerek yok.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

24’üncü madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 24. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Enver Erdem                               S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

  Elâzığ                                                  Isparta                                  Manisa

Kemalettin Yılmaz                        Mehmet Erdoğan            Hasan Hüseyin Türkoğlu

 Afyonkarahisar                                     Muğla                                 Osmaniye

Emin Çınar

 Kastamonu

MADDE 24- "Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girer."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tekemmül eder" ibarelerinin "yetkinleşir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

 

Pervin Buldan                                    Erol Dora                      Sırrı Süreyya Önder

   Iğdır                                                    Mardin                                 İstanbul

İdris Baluken                                     Adil Zozani

   Bingöl                                                Hakkâri

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Verdiğimiz önerge üzerine söz aldım ama buradaki tartışmalarla ilgili birkaç hususu belirtmek istiyorum.

Öncelikle, bu cumhuriyetin kurucu iradesinde bütün bu coğrafyadaki tüm dillerin, tüm kimliklerin, tüm inançların, tüm dinlerin özgürlüğüyle ilgili bir irade olduğunu açık ve net olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu Meclisin tutanaklarını açıp incelediğiniz zaman, bu Meclis ilk kurulduğunda burada geçen konuşmalara, tartışmalara baktığınız zaman, yine bu Meclisin kurucu iradesiyle geçen üç dört yıla baktığınız zaman bunu çok açık ve net olarak görürsünüz ta ki 1924 yılında ortaya çıkan İttihat ve Terakki anlayışının oluşturmuş olduğu anayasaya kadar, 24 Anayasası’ndan sonra ortaya çıkan durum bu milletin kurucu iradesi değildir çünkü 24 Anayasası’ndan sonra ortaya çıkan resmî ideoloji, Kürtleri Türkleştirmeye çalışmıştır, Alevileri Sünnileştirmeye çalışmıştır, Sünni Müslümanları…

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) – Onun için hiç Kürt kalmamış!

İDRİS BALUKEN (Devamla) – …laiklik sopasıyla terbiye etmeye çalışmıştır, bu ülkedeki gayrimüslimleri de ölümlere ve sürgünlere yollamıştır. Kurucu irade, asla bu uygulanan resmî ideolojinin tek tip insan yetiştiren resmî ideolojisine sahip çıkmamıştır, özü itibarıyla da 24 Anayasası’yla tamamen çelişmektedir, bunu açık ve net olarak belirtmemiz gerekiyor.

Diğer taraftan, yürüyen çözüm süreciyle ilgili birkaç hususu belirtmek istiyoruz. Çok önemli bir süreç, çok tarihî bir süreç, gerçekten siyasi riskleri son derece büyük olan bir süreç. Büyük bir memnuniyetle de görüyoruz ki dün, Sayın Başbakan benim seçim bölgem olan Bingöl’de “Ne pahasına olursa olsun, biz bu çözüm sürecinin arkasındayız, bu iradeyi sonuna kadar sahipleniyoruz.” dedi. Biz, bunu önemsiyoruz, son derece anlamlı buluyoruz, bunun gereğini yerine getirmeyle ilgili bu Hükûmetin mutlaka kararlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bakın, bu süreç ilk başladığında yapılan kamuoyu anketlerinde çözüm sürecine destek yüzde 30’lar düzeyindeydi ancak bugün itibarıyla, aslında çözüm sürecinin somut meyveleri henüz akan kanın durması dışında ortaya çıkmamışken bile toplumsal destek yüzde 70’lerin üzerine çıkmış, yüzde 80’lere doğru yaklaşmaya başlamaktadır. Başlı başına son derece önemlidir.

Unutmayalım ki bu süreç, yüz yıllık bir rahatsızlığın ameliyatıyla ilgili, onun iyileştirilmesi, normalleştirilmesiyle ilgili bir süreçtir. Ameliyatın sancılarının en yoğun olduğu dönemde bu sancılar üzerinden kendini var etmek isteyenler olabilir ancak süreç ilerledikçe ameliyatın faydalarını bu halk, bu toplum gördükçe, o sancılar azaldıkça, inanın ki bu sancılar üzerinden halka farklı şeyler anlatanların beslendikleri zemin ortadan kalkacaktır. O nedenle, Hükûmet, bu konuda çözüm sürecinin arkasında olduğunu ortaya koymalı, somut adımlardan da korkmamalıdır. Demokratikleşmeden korkmanın hiç kimseye faydası yoktur. Demokratikleşme adımlarının sonunda barış gelecekse, kardeşlik, çözüm gelecekse bundan daha anlamlı, bundan daha değerli ne olabilir?

Bugün, Terörle Mücadele Kanunu’ndan Seçim Kanunu’na, Siyasi Partiler Kanunu’na, Türk Ceza Kanunu’na kadar bütün bu demokratikleşme adımlarının PKK’nin bildirgeleriyle, PKK’nin kuruluş tüzüğüyle nasıl bir alakası olabilir? Bunu farklı göstermenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Bu ülkede demokratikleşme acil olarak hayata geçirilmelidir.

Bakın, dün bu Meclis çok önemli bir şey yaptı, yasal açıdan darbelerin önünü kesecek çok önemli bir düzenlemeye imza attı. Şimdi, “iç tehdit, dış tehdit” tartışmaları yapılıyor. Unutmayalım ki bu sırada oturanların hepsi bir zamanlar iç tehdit olarak tanımlanıyordu. Bu ülkede “iç tehdit” denince, “irtica”, “bölücülük” denince bu sıralarda da mağdur olan pek çok milletvekili oldu ancak korkmadan, demokratikleşmeyle bu ülkenin sorunları üzerine yürürseniz, bu ülkedeki 76 milyonun kazanacağı çok önemli çalışmaları ortaya koymuş olursunuz.

Son olarak, dün Bingöl’de, on yedi yıldır yapımı devam eden…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS BALUKEN (Devamla) -  …havalimanının açılışı oldu. Buradaki yoğun programımızdan dolayı biz katılamadık o programa. Ancak bu havalimanının açılışında taş üstüne taş koyan, emeği geçen her bir arkadaşımıza ben Bingöl halkı adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (BDP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 24. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                 Emin Çınar (Kastamonu) ve arkadaşları

MADDE 24- "Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girer."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Emin Çınar, Kastamonu Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 24’üncü maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Milletimizin ve devletimizin varlığının koruyucusu hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleridir. Şanlı ordumuz, savaşta ve barışta milletimizin varlığının teminatıdır. Ordumuz, yaşadığımız stratejik bölgede bizlere güven sağlarken düşmanlarımıza da korku vermektedir. Yüzyıllar boyunca ülkemizi her şartta koruyarak milletimizin varlığının teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan sonra da atiye dek bu görevini sürdürecek ve yüce Türk devletinin bekasının güvencesi olacaktır. Şanlı askerimizin yıllardır bizlerin güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı verdiği mücadele muhakkak takdire şayandır. Silahlı kuvvetlerimiz şehitler vererek milletimizin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, vatanımızı bölmek isteyen kanlı terör örgütünü bitirmek için mücadele vermesine karşın terör örgütünün AKP iktidarının verdiği tavizle güç ve nüfuz kazanması esef verici bir olaydır. Terör örgütünün  sadece dağlarda eşkıyalık yapmadığı, şehirlere de inerek kendince bir düzen kurmaya çalıştığı, hatta daha da ileri giderek PKK kontrol noktalarının oluşturulduğu kamuoyuna yansımış bir gerçektir.

Cani teröristbaşının, bir cezaevi mahkûmluğundan topluma sosyolojik mesajlar gönderen, basın açıklamaları yapan, hatta Hükûmetin muhatap aldığı bir şahsa dönüştüğü acı bir gerçektir.

Terör örgütü, AKP tarafından verilen tavizler sonucu her geçen gün güçlenmiştir. PKK, eşkıyalıktan büyük bir siyasal harekete dönüştürülmek istenmektedir. Bunların nedeni AKP iktidarının başlattığı açılım sürecidir. AKP bu süreçte PKK’nın isteğine hizmet eden bir konuma gelmiştir. PKK, bu tavizlerden aldığı güçle şehir merkezlerinde sözde asayiş birlikleri kurmaktadır, Cizre’de yaşananlar bunun bir gerçeğidir.

Milletimiz gün geçtikçe bölünmeye doğru sürüklenmektedir. On bir yıl önce PKK’nın aklından dahi geçirmeye cesaret edemediği birçok konu AKP sayesinde bugün gerçekleşmektedir. Şehirlerde sözde mahkemeler kurulmuş, daha da ileriye gidilerek kendi asayiş birliklerini kurmaya başlamışlardır. Bölgedeki vatandaşımız korku ve provokasyonlarla dilediği gibi yönlendirilmektedir. Sadece doğu ve güneydoğuda değil, Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da da gündüz vakti otobüsler yakılmakta, vatandaşımız tehdit edilmektedir. Aziz milletimize bunları reva görmeye hakkı yoktur, iktidar acilen bu yanlışlardan dönmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletimiz her geçen gün bir bataklığa sürüklenmektedir. Hükûmet aksini iddia etse de ülkemizde yoksulluk iyice artmıştır. Bunu anlamanın en kolay yolu, sosyal yardımlara ayrılan payların artışıdır. Bir ülkede sosyal yardımlara ayrılan paylar artıyorsa orada sosyal yardıma muhtaç vatandaş sayısı da artmakta demektir. Hükûmetin bu durumu övünerek anlatması hakikaten düşündürücüdür.

Milletimiz için en büyük tehlikelerden biri de borçların artmasıdır. Son on yılda 3 katına çıkan dış borçlar, ilerisi için tehlike sinyalleri vermektedir. Terörün geldiği nokta ise herkes tarafından malumdur. Parlamento olarak çıkardığımız kanunlar ise ileride ülkemizi zor duruma düşürecek maddeleri ihtiva etmektedir. Her ortamda demokrasiden bahseden iktidarın, biz muhalefeti hiçbir zaman dinlemediği, muhalefeti devre dışı bırakmak için her türlü ayak oyununa başvurduğu da bir gerçektir.

Görüştüğümüz bu yasada askerlik tanımının değiştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin sadece yurt dışıyla sınırlandırılması son derece yanlıştır. Tehlike nereden gelirse gelsin Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin ve devletimizin yegâne koruyucusudur. Yaşadığımız bu topraklar da hepimizindir. Bu toprakları kim bölmek ve parçalamak istiyorsa hep beraber karşı çıkmalıyız. Oy uğruna, iktidarda kalmak uğruna asla taviz vermemeliyiz.

Bu vesileyle, vermiş olduğumuz değişiklik önergemize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

25’inci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 25. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu           Mehmet Erdoğan                 S. Nevzat Korkmaz

              Osmaniye                                Muğla                                   Isparta

               Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

               Kütahya                         Kahramanmaraş                          Manisa

            Sinan Oğan

                  Iğdır

“Madde 32/A- Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, meskun mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca olan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile askeri veya özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vali kararı ile on güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadıkça girilemez.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32’nci maddesini düzenlemeyi amaçlayan 25’inci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                       İdris Baluken                          Adil Zozani

                  Iğdır                                     Bingöl                                  Hakkâri

              Erol Dora                 Hüsamettin Zenderlioğlu                Özdal Üçer

                Mardin                                    Bitlis                                      Van

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Adil Zozani, Hakkâri Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi selamlıyorum.

Bir çelişkiden söz edeceğim. 18’inci maddede önemli bir değişiklik yaptınız. Askerin iç güvenlikle ilgili görevini aldınız, doğru da bir iş yaptınız; dış güvenlikle ilgili olarak, asker normal, rutin görevine dönmüş olacak. Ancak, 25’te geri getiriyorsunuz. Çok öyle itiraz etmeye gerek yok yani “Kaldırıyoruz.” falan diye. 18’te kaldırdığınızı daha yasayı toplu olarak kabul etmeden geri getirmiş oldunuz. “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.” derler size. Bu nedenle bu maddenin tasarıdan çıkarılması gerekir. Böyle bir yanlışı yapmayın lütfen. Alışılagelmiş, bir taraftan yapıyormuş gibi yapıp öbür tarafta geri aynı şekilde koruma meselesini biz çok iyi biliyoruz. Biz, bu davranışı, bu hareket tarzını ezberledik. Lütfen, bu defa tersini yapın. Yani, bizi yanıltın, bir defa da bizi yanıltın. Aynı tasarı içerisinde kaldırdığınızı geri getirmeyin, bu yanlıştır. Hiç olmazsa bir gün bekleseydiniz, bir gün bile üzerinden geçmedi ya.

İç tehdit meselesi -bu ülkenin, evet, bir iç tehdit sorunu vardır- iç tehdit dediğimiz şey, ret ve inkâr politikalarıdır. Siz ret ve inkâr politikasını terk ettiğiniz zaman, ret ve inkâr yerine demokrasi ve özgürlükleri koyduğunuz zaman iç tehdit faktörü ortadan kalkar. Çünkü problem ret ve inkârda yatıyor, ret ve inkârı dayattığınız zaman iç tehdit sorunu ortaya çıkıyor. İç güvenliği, siz asla ve asla asker ve polis marifetiyle, süngüyle sağlayamazsınız; siz, demokrasiyle ancak bunu sağlayabilirsiniz. Dünyada hiçbir ülke iç güvenliğini asker ve polis marifetiyle koruyamamıştır. Bu olmuş olsaydı, Libya korumuş olurdu, olmuş olsaydı Mısır korumuş olurdu.

Dünyanın hiçbir yerinde ordu ve polis, asker ve polis iç güvenliği sağlayamamıştır. İç güvenliği ancak kardeşlik bağları, demokrasi ve özgürlükler sağlayabilir. Bu felsefeyle baktığınız zaman iç güvenlik sorununu çok rahatlıkla çözmüş olursunuz.

İkinci bir şey… Şimdi, hep deniliyor, Kürt sorunu son otuz yılın, yirmi sekiz yılın sorunu olarak algılanıp bunun üzerine tezler geliştiriliyor; asla öyle değil, bu, tarihî bir çarpıtmadır.

Kanun-i Esasi’nin 17’nci maddesine baktığınız zaman, Kürt sorununun neden çıktığını görürsünüz, 1876’dan söz ediyorum. 17’nci maddede diyor ki: “Bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan herkes Türkçe öğrenmek zorundadır.” İki yıl sonra, Şeyh Ubeydullah ayaklanması buna karşı başlamıştır. Yüz kırk yıl öncesinden söz ediyorum.

İlk Kürt ayaklanması 1806’dadır.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Durmadan isyan ediyorsunuz.

ADİL ZOZANİ (Devamla) - Kardeşlik hukukunu çiğneyen her türlü girişime Kürtler tarihte karşı koymuşlardır.

Cumhuriyet Halk Partili bir değerli milletvekili demin bir soru sordu Sayın Bakana, hayretler içerisinde dinledim: “Genel affın zeminini mi hazırlıyorsunuz?”

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Evet.

ADİL ZOZANİ (Devamla) - Şu ifadeleri hatırlatayım size, sayın vekile hatırlatalım: ”Kürt sorununu çözmeye talibiz, kardeşlik içinde çözeceğiz. Sağlıklı, güçlü bir ekonomi politikası izleyerek çözeceğiz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye yaratarak çözeceğiz. Toplumsal barışın bir parçası olacaksa affa ‘evet’ deriz.” diyor. Kim bunu söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanki Grup Başkan Vekili, şimdiki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri söylüyor. Ne zaman söylüyor? 7 Mart 2010’da Batman’da söylüyor. Genel Başkanınızın, toplumsal barışa hizmet edecekse, toplumsal barışın tesisi için iyi olacaksa genel affa evet dediği bir noktada bugün burada niye tartışma konusu açıyorsunuz?

Evet, bu ülkenin genel affa, toplumsal uzlaşmaya ve karşılıklı helalleşmeye ihtiyacı vardır. Herkesten çok bu ülkenin sosyal demokratları, eğer ki sosyal demokrat iseniz, herkesten çok sosyal demokratların sahip çıkması gerekir.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Yani Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmaya ihtiyacımız var!

ADİL ZOZANİ (Devamla) – Herkesten çok sosyal demokratların sahip çıkması gerekiyor. Sosyal demokratlardan beklenti budur.

Eğer ki, ihtiyaç hasıl olmaz inşallah, daha konuşmam ama bütün vekillerimizi Ramazan Bayramı’nda Hakkâri’de bayramlaşmaya bekliyoruz. Hepinizi Hakkâri’ye davet ediyoruz. Umarım, davetimize icabet edersiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 25. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                          Hasan Hüseyin Türkoğlu (Osmaniye) ve arkadaşları

 “Madde 32/A- Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, meskun mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca olan yerlerde operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere; Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile askeri veya özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vali kararı ile on güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilebilir. Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadıkça girilemez.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 25’inci maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek lazım: Askerlik Kanunu’nu değiştiriyorsunuz; iyi, güzel, hoş; askerlikle ilgili birçok şey yapmak istiyorsunuz; bunların da hepsini anlamak mümkün ancak bizim anlamakta zorlandığımız hadise, Askerlik Kanunu’nu değiştirirken örneğin “Türk vatanı” kelimesinden niye rahatsız oluyorsunuz? Veya askerliğin tarifini yaparken oradaki “Türkiye için”, “Türk vatanı için”, “Türk için” bu sözlerden niye rahatsız oluyorsunuz? Bununla ilgili acaba -PKK’yla zaten uzun süreden beri görüşmeleriniz var- PKK’ya verdiğiniz sözler çerçevesinde mi bunu yapıyorsunuz? Doğrusu merak ediyoruz.

Tabii, hele “iç tehdit”, “dış tehdit” konularına hiç girmiyorum. Zira, tehdidi iç tehdit olmaktan çıkarırsanız içerideki bölücü terör örgütünü de siz bir tehdit olarak görmekten çıkarmış olursunuz ve dolayısıyla, bunu sıradan bir hadise, sıradan bir vaka olarak görmüş ve polisiye bir hadise noktasına getirmiş olursunuz.

Bir de tabii, burada yeni birtakım eklemeler yapılıyor 25’inci maddede. Örneğin, belli bir yasak bölgenin ilan edilmesi, onun süresi vesair gibi. Burada bir sorunun da cevabının verilmesi gerekir, örneğin sınırımız yasak bölge midir veya yarın ilan edilecek sınırda bir yasak bölgede; çatışmanın sürdüğü, devam ettiği bir yasak bölgede, PKK’ya da belli oranda yüzde veren kaçakçılar o yasak bölgeden geçtiği takdirde ya çatışma sonucu ya bombalama sonucu veyahut da mayına basma sonucu hayatını kaybettiğinde bunlar ne sayılacak? Sizin yaptığınız gibi, Hükûmetinizin yaptığı gibi onlar şehit mi sayılacak, onlara belli bir tazminat mı ödenecek, yoksa bu “yasak bölge” kavramıyla siz buna da yeni bir düzenleme getiriyor musunuz? Aksi takdirde, zaten, terörist ile şehit, kaçakçı ile namuslu vatandaş ayrımını yapamamış olursunuz.

Sayın İçişleri Bakanımız da buradayken bir soruyu da sormak istiyorum Iğdır adına: Sayın İçişleri Bakanı, Iğdır’da Canderviş Karakolunu kapatırken vatandaşlara bunu sormak hiç aklınıza geldi mi? Bölgedeki vatandaşlar diyor ki: “Bu karakol bizim burada güvenliğimizi sağlayan bir karakol. Biz, PKK’nın geçiş güzergâhında 14 tane köyüz. Bu karakol buradan kalktığı takdirde bir sene içerisinde bizim bu köyleri terk etme gibi bir mecburiyetle karşı karşıya gelmemiz söz konusu.” Bununla ilgili muhtarlar defalarca müracaat ettiler, bununla ilgili köylülerimizin müracaatı var ama siz ısrarla o karakolları oradan kaldırıyorsunuz. Bunun sebebini doğrusu merak ediyorum, bunun sebebini merak ediyoruz.

Karakol, devlet ne için vardır? Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için değil mi Sayın Bakan? Peki, madem öyle, Iğdır’daki vatandaş diyor ki: “Benim can ve mal güvenliğim burada Allah’a emanet olmuş. Devlet burada belli bir saatten sonra yok.” Peki, niye kaldırıyorsunuz hâlâ Sayın Bakan, niye kaldırıyorsunuz? Daha önce Sayın Millî Savunma Bakanına da söyledik, dedik ki vatandaş istemiyor, vatandaş istiyorsa “Buradan kaldırın.” diyorsa kaldırırsınız ama vatandaş “Buradan bu karakolu kaldırmayın devletim, milletim.” diyor ama siz “Hayır, olmaz! Sizin güvenliğiniz Allah’a emanet...” Bir de PKK terör örgütünün vicdanına bırakıyorsunuz oradaki vatandaşın can ve mal güvenliğini. Sayın Bakan, olur mu bu? Olmaz. Sizin mükellefiyetiniz oradaki vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaktır. Vatandaş eğer “Benim buradaki can ve mal güvenliğim tehdit altında.” diyorsa, o karakol orada duracak. Neymiş efendim? En yakın karakol bir saat mesafedeymiş. Neymiş efendim? Biz mobil karakol yapacakmışız. Oranın coğrafi şartları ne mobil karakola müsaittir ne de o saatte bir saat mesafedeki karakoldan o dağı, taşı aşarak oraya gelmek mümkün değildir. Onun bir maliyeti yoktur. Vatandaş “Orada karakol kalsın.” diyorsa devletin görevi de o karakolu orada tutmaktır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkanım, müsaade ederseniz Sayın Oğan’ın dile getirdiği hususla ilgili küçük bir açıklama yapmak istiyorum.

Iğdır’la ilgili, kapatılan karakolla ilgili önceliklere yeniden baktıracağım ancak şunu ifade etmek istiyorum: Bu düzenleme sadece Iğdır’a yönelik bir düzenleme değildir. Ülkemizin genelinde 298 karakol, yeni güvenlik öncelikleri, personel tasarrufu ve dediğiniz gibi, mobil olarak devriye hizmetlerini artıracak ama tasarruf edilen personeli de behemehâl o bölgede bırakacak bir düzenlemeye tabi tutuldu.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Verilen sözler ne oldu Sayın Bakan?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Bunun 68’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir, kalan 230 karakol da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışındaki karakollarla ilgilidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ancak, bu bahsettiğiniz yerdeki güvenlik önceliklerinde gerçekten kapatmayı gerektiren bir durum yoksa ona ayrıca bakacağız. Ama bu vesileyle, Sayın Başkanım, şunu da dile getirmek isterim: Biraz önce dile getirilen -değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi- karakolla ilgili meseleler güvenlik önceliklerine göre ve devletin yönetme gücü çerçevesinde, takdiri çerçevesinde behemehâl yapılmaya devam edilecektir. Sınır güvenliğini…

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Bakanım, vatandaşa sorun. Vatandaşa sorun Sayın Bakanım.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Elbette, vatandaşa da soracağız, biz çok taraflı bir bilgi akışı çerçevesinde…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Referandum yapalım, referandum. Karakol yapılan bölgelerde referandum yapalım.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Efendim, tabii ki vatandaşa sormak bunların bir tanesidir ama karakolların kurulması ve kaldırılmasına ilişkin kriterlere de…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İsteyen yerlere yapılsın yani neresi istiyorsa.

 İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Müsaade edin.

…güvenlik önceliklerine, personel önceliklerine, devriye hizmetlerinin daha etkin hâle getirilmesine gibi veya meydana gelen olaylara, asayiş, vukuat bültenlerine göre veya sayılarına göre de bakmakta fayda var. Tabii ki ihtiyaç olan yerlerde karakol kurulacaktır, kalekol kurulacaktır, mevcut karakolların güçlendirilmesi ihtiyacı olduğu zaman yapılacaktır. Nitekim, bu sene, 2013 yılında yatırım programında -Jandarma Genel Komutanlığı olarak ifade ediyorum- 156 karakol bulunmaktadır ancak bunların 28’i 2013’te bitirilecektir, diğerleri de önümüzdeki dönemlerde bitirilecektir. Bunların içinde inşaatı devam edenler vardır, ihalesi devam edenler vardır.

Millî Savunma Bakanlığımız adına da şunu ifade ediyorum: Elbette sınırlarımızın ki son dönemde özellikle Suriye, Irak ve İran sınırlarındaki hassasiyetlerden dolayı oralarda da karakollarımızın güçlendirilmesi ve geçmişte burada bulunan karakolların yerine “kalekol” dediğimiz daha güçlü karakolların kurulması gibi ihtiyaçları vardır. Bunlar da yerine getirilmektedir. Hepsi vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamaya yöneliktir, devletin de asli görevlerinden birisi budur. Dikkatlerinize sunuyorum ama yeniden değerlendireceğimi de ifade ediyorum Sayın Oğan’ın teklifi üzerine.

Arz ederim Sayın Başkanım.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) – Sayın Bakanım, her yerde plebisit yapabiliriz karakollar için. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

26’ncı madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı “Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin” 26. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

S. Nevzat Korkmaz                       Mehmet Erdoğan            Hasan Hüseyin Türkoğlu

      Isparta                                             Muğla                                 Osmaniye

    Alim Işık                                    Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

    Kütahya                                     Kahramanmaraş                          Manisa

“MADDE 26- ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan görev ekibi personeline kıstas aylığın %67'si”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 26'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%50” ibarelerinin “%70” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

İdris Baluken                                  Pervin Buldan                          Erol Dora

   Bingöl                                                  Iğdır                                    Mardin

Sırrı Süreyya Önder                          Adil Zozani

   İstanbul                                             Hakkâri

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen İdris Baluken, Bingöl Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Sayın İçişleri Bakanının yapmış olduğu açıklamaya binaen birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Sayın Bakan, bölgede şu anda yeni karakol ihtiyacı diye bir şey yok; bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bahsetmiş olduğunuz bölgede hemen hemen her ilde onlarca karakolun olduğunu ve her ilde de onlarca yeni karakolun yapıldığını açık bir şekilde söyleyin. Yani, bugün, Bingöl’de, Diyarbakır’da, Dersim’de onlarca karakol yapmanın mantığını anlamamız mümkün değil. Çünkü, zaten Türkiye’nin diğer yerleriyle kıyasladığınız zaman bu illerin her bir tarafında, bütün hâkim dağlarında, tepelerinde karakol inşa etmişsiniz; yüz yıl boyunca başka bir şey yapılmamış ki.

“Karakollar, kalekollar ihtiyaç olunan yerlere yapılacak.” demek bu kadar kolay olmamalı. Katılımcı demokrasiden bahsediyoruz, yerinden yönetimden bahsediyoruz, buyurun, gelin, karakol yaptığınız bütün her yerde, bölgede halka sorun, o bölgedeki ihtiyaç karakol mudur, başka bir şey midir? Plebisit yapın, referandum yapın; isteyen yere yaparsınız ona bir şey demiyoruz ama Lice’yi 2 defa yakıp yıkan bir anlayışla tekrar gidip karakol yaparsanız, 10 yaşındaki Ceylan Önkol’u parçalayan, sorumlularını açığa çıkarmayan bir yere tekrar gidip karakol yaparsanız orada hem samimiyetiniz sorgulanır hem de oynadığınız tehlikeli oyunlara karşı halk da bütün demokratik tepkisini ortaya koyar. Çünkü, bu halkın toplumsal ve tarihsel hafızasında bu hazırlıkların ne anlama geldiği biliniyor. Dersim soykırımından önce de Dersim’in her tarafına karakollar yapıldı, demir ağlarla örüldü, on yıl boyunca hazırlıklar yapıldı.

Şimdi, bir barış sürecinden bahsediyorsak, bir çözüm sürecinden bahsediyorsak aceleniz nedir? İşte, demokratik çözüm için geri çekilme yürüyüşü devam ediyor. “Benim üzerime imha amaçlı gelinmediği sürece, bu ülkedeki demokratik siyasetle hak arama mücadelesinin önü açıldığı sürece ben silahı bırakacağım.” diyen bir taraf var. Sizin aceleniz ne? Yangından mal kaçırırcasına, bu şekilde, Tunceli’ye 40’a yakın karakol yapılıyor, Bingöl’e onlarca karakol yapılıyor. Hepsinin de valiliklerde, vilayetlerde halkın vermiş olduğu “Biz bu bölgede, bölgemizde karakol istemiyoruz.” dilekçelerini getirin, bu Meclisin Genel Kuruluna açıklayın. Okul yapın, hastane yapın, fabrika yapın, proje götürün; karakol dışında, bölge halkına bir şeyi layık görmüyor musunuz? Böyle bir şey olur mu?

NİHAT ZEYBEKCİ (Denizli) – Niye rahatsız oluyorsunuz?

İDRİS BALUKEN (Devamla) - Rahatsız oluruz tabii. Çözümden, barıştan bahsediyorsak rahatsız oluruz çünkü Bingöl’deki karakol sayısı, Denizli’deki karakol sayısının 4 katıdır; Tunceli’deki karakol sayısı, Muğla’daki karakol sayısının 4 katıdır. Bunun mantıklı bir açıklaması olamaz. Dolayısıyla, bu ülkeyi normalleştireceksek birtakım hususları da dürüstçe ortaya koymamız lazım.

Bakın, bu getirmiş olduğunuz, valilere neredeyse olağanüstü hâl ilan yetkisi veren madde son derece tehlikelidir. Yani, bir yönden “OHAL’i kaldırdık.” diye kürsüden devamlı konuşmalarda bulunuyorsunuz, halkın önünde gidip birtakım vaatlerde bulunuyorsunuz ama diğer taraftan da valilere olağanüstü yetkilerle güvenlik bölgesi ilan etme hakkı tanıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Olağanüstü hâlin bizdeki algısını, bizim bölgedeki algısını söyleyeyim: Olağanüstü hâl, boşaltılmış, yakılmış binlerce köydür; yerinden yurdundan edilmiş, sürgünlere gönderilmiş milyonlarca insanın yoksulluğudur, dramıdır; asit kuyularında yakılmış, Silopi’deki, Cizre’deki bütün BOTAŞ çukurlarında yakılmış halkımızın gençlerinin bedenleridir. Böyle bir hafıza varken olağanüstü hâli çağrıştıracak uygulamaları niye yine getiriyorsunuz? Kime ne faydası var? Valiyle ilgili bir şey yapacaksanız, valiye yetkiyle ilgili bir şeyler yapacaksanız, yapacağınız en iyi şey “Valiyi halk seçsin.” olsun. Halkın seçimiyle gelen valiyi, yasal düzenlemelerle bu Meclise getirin. Valiyi halk seçtikten sonra istediğiniz yetkiyi verebilirsiniz, ondan hiç kimsenin bir çekincesi yok. Dolayısıyla, bu yapılan yanlışlarla ilgili umarız ki bugün hem Sayın Bakan ve hem de Hükûmet yetkilileri daha somut davranırlar.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkan, bir açıklama getirmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkan, Sayın Baluken’in ifade ettiği konularla ilgili biraz önce açıklama yapmaya çalıştım ama bu yanlış bilgilerle ilgili algılaması hâlen devam ediyor, onu görmekteyim.

Bir kere, şunu baştan söylüyorum: Biz, normalleşme süreci içerisinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne Hükûmet ettiğimiz bütün süre boyunca yaptığımız eğitimden sağlığa, altyapıya ve diğer her alandaki yatırımlarla çok büyük hizmetler getirdik, bunları da getirmeye devam edeceğiz.

Biraz önce ifade ettiğiniz Bingöl Havaalanı’yla ilgili -ben dün de böyle bir ifade de bulunmayı sizden beklerdim- siz de dile getirdiniz, gerçekten de o bölgeye hiç hayal edilemeyen yatırımlar geliyor. Biz de çözüm sürecinin sağduyu içerisinde, herkesin sorumluluk bilinci içerisinde nihayete ermesini bekliyoruz.

Şimdi, bu karakollarla ilgili tekrar ifade ediyorum: Sayın Baluken, o bölgede ilave olarak yapılan tek karakol yoktur, ihtiyaç olunca yapılır, onu da saklı tutuyorum, ihtiyaç olunca yapılır ama ilave edilen karakol yoktur. Mevcut karakolların yenilenmesini -ki Kayacık köyünde yapılan mevcut karakolun yenilenmesidir- daha önce de ifade ettim, Diyarbakır’da 9 tane karakol kapatılmıştır, 15 mevcut karakolun da yenilenmesi yapılacaktır. İlave ihtiyaç olursa tekrar yapabiliriz ancak biz o bölgede karakolları artırmak değil, güvenlik ihtiyaçlarını normalleşme süreci içerisinde azaltacak bir yapıyı da öngörüyoruz ama normalleşme süreci olmadan… Vatandaşın en önemli ihtiyacı güvenliktir, huzurdur, bunun da mutlaka…

OKTAY VURAL (İzmir) – Normalleşmeye bakın Sayın Bakanım, normalleşme!

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Efendim, onun da gereğini yapacağız.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Karakol yapmakla bölgeye huzur gelmiyor Sayın Bakan, bunu benden daha iyi siz biliyorsunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Yani, “Yeni karakol yapılıyor.” şeklindeki takdiminizi kabul etmem mümkün değildir.

Arz ederim Genel Kurulun bilgilerine.

BAŞKAN – Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 26. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

D. Ali Torlak (İstanbul) ve arkadaşları

“MADDE 26- ı) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan görev ekibi personeline kıstas aylığın %67’si”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale)  – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Durmuş Ali Torlak, İstanbul Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

D. ALİ TORLAK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarısının 26’ncı maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki önergemiz üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, havacılık tıbbı, hava araçlarına binerek yüksek hız, irtifa, düşük basınç, radyasyon, G kuvveti ve üç düzlemde hareketlere maruz kalan pilot, mürettebat ve yolcularda ortaya çıkan tıbbi problemlerle ilgilenen, bunlara çözüm veya önlemler geliştiren bir tıp dalıdır. Yolcu ve mürettebat olarak uçan insanlarda muhtemelen birçok rahatsızlıklar baş göstermektedir. O nedenle, hava uzay hekimliği uzmanları ve uçuş ekipleri, yolcu ve mürettebatta oluşacak olası rahatsızlıkların tanı ve tedavisinden sorumludurlar.

Bu kapsamda, dünya askerî havacılığında uçuş sağlık ekiplerinin etkin rol almalarının tarihi 1916 yılıdır. Türkiye’de ilk uçuş doktorunun 1929 yılında Fransa’da eğitim alması sağlanarak bu alandaki eksikliğimiz giderilmeye çalışılmıştır. Devamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Hava Hastanesi bünyesinde 1948 yılında uçuş doktoru kursları açılmış, 1986 yılında ise GATA’da “Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı” kurulmuştur. 1990 yılında ise Eskişehir’de, hava araçlarıyla seyahat edenler ve uçuş ekipleri için uçuş esnasında karşılaştıkları fizyolojik sorunları eğitim amacıyla emniyetli laboratuvar koşullarında test eden dünyanın en gelişmiş cihazlarıyla donatılmış eğitim merkezi faaliyete başlamıştır.

Değerli milletvekilleri, bu kısa bilgilerden sonra, ülkemizde hâlen hava, kara, jandarma ve deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmiş uçuş doktorlarının ve yardımcı sağlık ekiplerinin sayısının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Yıllık ortalama 30 civarında uçuş doktorunun katıldığı bu alan sağlık ve yardımcı sağlık ekipleri bakımından istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bunun nedenini de görüşmekte olduğumuz bu madde kapsamında düşünmemiz gerektiği açıktır. Çünkü, 10 Ekim 2011 tarihli, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 6’ncı maddesiyle tanımlanan görev ekibi, uçmakta olan bir hava vasıtasının içindeki pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı ve uçuş ekibinin dışında, hava vasıtalarının uçurulmasıyla ilgili direkt bir sorumluluğu bulunmayan Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanları ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca onaylanan ve sadece ilgili uçuşlarda bulunarak hava vasıtasında, verilen görevin yerine getirilmesi için uçakta bulunması gerekli olan kişiler belirtilmiştir. Sağlık ve yardımcı sağlık ekipleri ise bu tanımın dışında tutulmuştur. Dolayısıyla, sağlık personelinin dışarıda tutulduğu bir yasal mevzuat, sağlık personelinin bu gibi tehlikeli alanlarda ihtisas yapmak istek ve azmini kırmaktadır. O nedenle, mevcut mevzuatta yer alan görev ekibi ile birlikte aynı ortamda çalışan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin tazminat haklarının bu tasarıda yer alması doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca, bugüne kadar, söz konusu bu personellere tazminat hakkının verilmemesi bu arkadaşlarımıza karşı yapılmış bir hatadır diye düşünüyorum.

Değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısıyla 2629 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına eklenen bent ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunan görev ekibi personelinde kıstas aylığının yüzde 50’si kadar bir tazminat öngörülmektedir. Mevcut yasanın aynı maddesindeki diğer bentlere bakıldığında ise subay astsubay ve uzman erbaşlara da tazminat ödendiği görülmektedir. Ancak, bu tasarıda bir taraftan sağlık personelinin mağduriyeti giderilmeye çalışılırken diğer taraftan ödenecek tazminat tutarında haksızlık yapılmaktadır. Tazminat oranının subay, astsubay ve uzman erbaşlara oranla çok düşük tutulması yasa tasarısında olması gereken eşitlik ve adalet mekanizmasına uygun düşmemiştir.

Bu nedenle, ödenecek tazminatın en az kıstas aylıklarının yüzde 67’si seviyesinde olması gerektiğini düşünüyor, önergemize desteklerinizi bekliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                           Kapanma Saati: 16.33

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.44

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

         KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

479 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

27’nci madde üzerinde iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 27’inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “milli” ibaresinin, ikinci fıkrasında yer alan “Türk” ibaresinin, madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

          Pervin Buldan                       İdris Baluken

                  Iğdır                                     Bingöl

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu önergenin işleme alınmaması gerekir. Yani, “Türk” ibaresini çıkarmak ve bunu da ırkçı zihniyete indirgemek bizatihi ırkçılıktır. Milletimizin adı Türk milletidir, milletvekilleri burada yemin ederken Türk milleti önünde namus ve şeref üzerine yemin ediyor ve vatandaşlarımız da Türk vatandaşıdır. Üstelik, bu kanunların adı Türk Sivil Havacılık Kanunu’dur, Bakanlığın adı da Millî Savunma Bakanlığıdır. Yani, burada kanuna yapılan atıfta bu isimleri çıkarmanın zaten anlamı yoktur, bu bizatihi kasıtla yapılan, ırkçı bir yaklaşımla tezahür etmiş bir önergedir. Bu önergenin, bu ırkçı, dışlayıcı önergenin gündeme alınması, işleme konulması doğru değildir.

Yani, Millî Savunma Bakanlığı kanunla kurulmuş Millî Savunma Bakanlığıdır. Sivil havacılık da Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür, kanunla kurulmuştur. Şimdi, bu kanunda buna yapılan atıfla bunu çıkarmaktaki amaç, sadece ve sadece “Türk” kavramına saldırıdır, dışlamaktır, ötekileştirmek anlayışıdır.

Böyle bir önergenin işleme alınması mümkün değil.

BAŞKAN – Evet, Sayın Buldan…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, burada hiçbir art niyet yoktur. Toplumsal barışın sağlanması için “Türk” kelimesi kullanılmıştır, doğrudur ama bu “Türk” kelimesi yerine “Türkiye” kelimesi kullanılmalıdır. O yüzden, bu önergemiz işleme alınmalıdır. Hiçbir art niyet yoktur burada.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tamamıyla art niyettir.

Sayın Başkanım…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Biz Milliyetçi Hareket Partisinin bu tutumunu kınıyoruz, önergemizin işleme alınmasını talep ediyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, nedir bu, Türklükten alerji duyuyorlar ya? Hiçbir anlamı yok!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Önergemiz işleme alınmalıdır, kabul etmiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.46

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

     KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muharrem IŞIK (Erzincan)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

479 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Sayın milletvekilleri, 27’nci madde üzerinde Iğdır Milletvekili Sayın Pervin Buldan ve arkadaşlarının önergesinin işleme alınamayacağı yönündeki itiraz Başkanlığımızca değerlendirilmiştir. Önerge ile mevcut bazı kurumların isimlerinden kelime çıkartmak suretiyle ibare değiştirilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Kurum ve kuruluşların Anayasa ve kendi kuruluş kanunlarında belirtilen isimlerin diğer mevzuatta yapılan atıflarla değiştirilmesi İç Tüzük’ün 85’inci maddesinde belirtilen kanun tekniğine uygun düşmediği gibi, anlamlı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu önerge işlemden kaldırılmıştır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu baştan değerlendirilseydi… Hep böyle basiretsiz bu Meclisin yönetimi.

BAŞKAN – Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 27. Maddesinin "14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun" 27. Maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

            Reşat Doğru               Hasan Hüseyin Türkoğlu                  Alim Işık

                  Tokat                                 Osmaniye                               Kütahya

         Mesut Dedeoğlu                  Mehmet Erdoğan                 S. Nevzat Korkmaz

         Kahramanmaraş                           Muğla                                   Isparta

            Erkan Akçay

                Manisa

"MADDE 27- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşların da görüşlerini alarak havaalanları için yukarıda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlamak ve yayımlamakla mükelleftir. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarından sivil hava ulaşımına açık havaalanlarına ilişkin inşaat sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Sivil hava ulaşımına açık olmayan yalnızca askeri kullanımda olan havaalanlarında ise Milli Savunma Bakanlığı, ilgili kuruluşların da görüşünü alarak bu havaalanları için yukarıda değinilen hususları kapsayan planları ve kuralları hazırlar ve yayımlar. Yeni yapılacak askeri havaalanları hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Reşat Doğru, Tokat Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 479 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 27’nci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, bir kanunun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Özellikle bu 479 sıra sayılı kanunun,  neden palas pandıras, acele Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmiş olduğunu biraz önceki konuşmalardan, görüşmelerden anlamış bulunuyoruz yani burada verilen sözler veyahut da bazı taahhütler olduğu da bir gerçek.

Saygıdeğer milletvekilleri, Anadolu coğrafyası, dünyanın en güzel ve farklı bir coğrafyasıdır. Bu coğrafya, yüce Türk milletine vatan olarak verilirken burada birçok insan şehit olmuş, kan dökmüş, birçok insan gazi olmuş ve bu güzel coğrafya da yüce Türk milletine vatan olarak bırakılmıştır. Tabii, bu coğrafyada yaşamak, bu coğrafyada bulunmak, bu coğrafyanın nimetlerinden faydalanmanın da çok büyük zorlukları vardır, çok büyük bedelleri vardır. Bu bedeller, özellikle 1453, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin İstanbul’u fethetmesinden sonra daha bariz bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır yani Anadolu coğrafyası yüce Türk milletine fazla görülmeye başlanmış ve yüce Türk milleti bu coğrafyadan atılmaya da çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında bu ayyuka çıkmış ama onun karşısında Yüce Atatürk, bir avuç arkadaşıyla beraber yüce Türk milletinin değerlerine sahip çıkarak ve birlik ve beraberlik ruhu içerisinde de bu güzel coğrafyayı tekrar “Türkiye Cumhuriyeti” adı altında yüce Türk milletine vatan olarak bırakmıştır.

Tabii, saygıdeğer milletvekilleri, bırakmıştır ama ne olmuştur? O zamandan beri de bu ülke üzerinde her türlü oyun da tezgâhlanarak artmaya devam etmektedir. Bakınız, şu andaki PKK hadiselerinin en önemli özelliği de burasıdır, yani yüce Türk devletini bölmek ve parçalamak isteyenler PKK terör örgütü gibi bölücü bir terör örgütünü bu milletin başına musallat etmişlerdir. İşte bu aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti devleti çok güçlü olmalıdır.

Tabii, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili çok şey söylenebilir, geçmişte bazı hatalar ortaya konmuş olabilir, o hataları savunmak mümkün değildir ancak şurası bir gerçektir ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türk Silahlı Kuvvetleri, ekonomisi, kültürel yapısı, siyasal dokusu mutlaka çok güçlü olmalıdır. Bunları parçalamış olduğunuz zaman, bunları yok etmiş olduğunuz zaman, o zaman devlet diye bir şey kalmaz değerli milletvekilleri. İşte bu aşamada özellikle şunu söylemek istiyorum ki: Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili her türlü yıpratmanın dışında olmak mecburiyetindeyiz. Bakınız, “Türkiye Cumhuriyeti devleti yok edilmeye çalışılıyor, Türkiye Cumhuriyeti devleti parçalanmaya çalışılıyor.” diyoruz.

Şurası gerçektir ki: PKK terör örgütü Kürtlerin temsilcisi değildir değerli arkadaşlarım. O bölgelere bizler de gidiyoruz. Bakınız, bundan on beş-yirmi gün önce oraya, yani Doğu Anadolu Bölgesi’ne birçok milletvekili arkadaşlarımızla beraber ben de gittim. Özellikle, benim gittiğim yer de Muş iliydi. Muş iline gitmiş olduğumuz zaman Muş ilinde, oradaki insanların hepsiyle bire bir sohbet ettik, onlarla beraber olduk, onların birçok problemlerini dinledik.

Değerli milletvekilleri, Muş halkı PKK hadiselerinden çok büyük oranda rahatsızdır. Bakınız, 13 Haziranda Muş’ta Kozma Dağı’nda Şenyayla şenlikleri yapıldı. Bu Şenyayla şenliklerine bir avuç, işte oradaki yaklaşık olarak 150-200 civarında PKK sempatizanı o şenliklere katıldılar. PKK terör örgütü militanları ellerinde silahlarla, bellerinde el bombalarıyla o şenliklere katıldılar ve kahraman edasıyla katılma durumuyla karşı karşıya kalındı. Yani orada neredeyse Türk Silahlı Kuvvetlerini yenmişler, o kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yenmişler de oradaki o şenliklere ellerinde silahlarla katılıyorlar. Hani “Silahlar bırakıldı, gidiyor.” deniyor ya… Hatta, oradaki insanlarla görüştüğümüz zaman o vatandaşlar diyorlar ki: “Buradan PKK terör örgütüne katılımlarda son zamanlarda gençler bazında bazı noktalarda artış var.”

Değerli arkadaşlar, mademki barış süreci yaşıyoruz, PKK terör örgütüne neden katılımlar oluyor veyahut da neden oraya silahlı örgüt militanları silahlarıyla beraber geliyorlar? Bakınız, bugün, işte Sözcü gazetesinde o olayları anlatan çok önemli bir haber yayınlandı. Bu haberin mutlaka iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani, PKK’lılar ellerinde silahlarla, bellerinde de bombalarla geziyorlar ve yüce Türk devletine, yüce Türk milletine meydan okuyorlar. Bunun hesabı sorulmalıdır. Oralarda bunların hesabını sormayan kimler varsa, valisiyle, emniyetiyle her türlü görevli bugün hesap vermiyorsa yarın mutlaka hesap verecektir ama bunun esas sorumlusu da herhâlde Adalet ve Kalkınma Partisidir ve Hükûmettir diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

BAŞKAN – Sayın Kaynarca, söz talebiniz var galiba, İç Tüzük’ün 60’ıncı maddesine göre.

Buyurun.

 

VIII.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın, CHP’li bir milletvekilinin Başbakanın kızıyla ilgili basında çıkan sözlerini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden de kınama beklediğine ilişkin açıklaması

 

TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Dün, sosyal medyaya CHP’li Antalya Milletvekili tarafından çok çirkin ifadeler yansımıştır. CHP Milletvekili, Başbakanımızın kızına yönelik gayriahlaki üslup kullanmıştır ve daha önce de eşine şiddetle, kadına şiddetle kamuoyu gündemine gelen bu CHP’li milletvekilinin terbiye dışı tutumunu şiddetle kınıyorum.

Önceki gün, kadın hassasiyetiyle toplu hâlde basın açıklaması yapan, toplu hâlde Divan heyetine tepki sunan CHP’li kadın milletvekillerinin bu çirkinliği de kınamalarını bekliyoruz. CHP Ankara Milletvekilinin de bir polisin annesine küfrettiğinde sessiz kaldıkları gibi şimdi de sessiz kalmamalarını bekliyoruz. Kalamazsınız, eğer kalırsanız dünkü hareketinizin de her birinin de ne kadar samimiyetsiz olduğu ortaya çıkar diyorum.

Bu hareketi şiddetle kınadığımı, bu cümleleri, üslubu şiddetle kınadığımı da Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY BAKIR (Samsun) – Sadece siz değil, biz de kınıyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Satır, buyurun.

 

2.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın, CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın Başbakanın kızıyla ilgili tweet’ini kınadığına ve CHP’li kadın milletvekillerinden bu kınamadan dolayı da kendisini tebrik etmelerini beklediğine ilişkin açıklaması

 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel Tülay Hanım’ın bahsettiği konuyla ilgili ben de söz aldım.

Dün Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan son derece çirkin, basit ve kabul edilemez bir tweet atmıştır. Başbakanımızın kızını işaret ederek attığı bu tweet’ten dolayı kendisini şiddetle kınıyorum. Suçluluk duygusuyla tweet’i kısa bir süre sonra silmiştir. Daha evvel birçok Cumhuriyet Halk Partili milletvekili suç unsuru olacak tweet’leri atıp sildiler, bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir vekil olarak eşine şiddet uygulamış ve daha sonra dava konusu olmuştur. Bu konu medyada da ciddi anlamda yer almıştır.

Kadın üzerinden siyaset yapılmasını, taciz ve tecavüz yapılmasını kınıyorum. Her fırsatta kadın erkek eşitliğinden, kadın haklarından bahseden Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, özellikle Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekillerine Yıldıray Sapan hakkında işlem yapılmasını, parti disiplin kurullarının işletilmesi için gereğinin yapılmasını hatırlatıyorum.

Ayrıca, geçen gün yaşadığımız olaydan dolayı beni tebrik eden Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekillerinin bu kınamadan dolayı yine beni tebrik etmelerini bekliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – CHP’den açıklama bekliyoruz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Herhâlde yapacağız hanımefendi, acele etmeyin! Öyle, etten önce çömleğe atlamayın.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Görmedikten sonra ne bileceksin ya? Allah Allah! Her şeyi her yerde… Bilmiyoruz ki biz, ne söylemiş. Gelin, açıklayın, öğrenelim biz de. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Bir saniye sayın milletvekilleri, Sayın Altay’ı bir dinleyelim.

Sayın Altay, buyurun.

 

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Başbakanın mahremine Twitter yoluyla bir sataşma yapılmışsa onun gereğini fazlasıyla yapacaklarına ilişkin açıklaması

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce Meclis Genel Kurulunda gündeme getirilen iddiayla ilgili hemen Twitter’ı açtım, bahse konu arkadaşımızın şeyine girdim, böyle bir tweet henüz göremiyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Sildi çünkü.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Saat üç buçukta attı o tweet’i ve tekrar sildi.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen bir sabredin!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Kendisini…

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Erkek adam yaptığını silmez Engin! Sen bilirsin erkekliği!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu sizden öğrenmiş, sizden öğrenmiş.

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ne ahlaksızsın! Ne terbiyesizsin! Ne kadar aşağılıksın! (AKP ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen Sayın Altay’ı bir dinleyelim, ne söyleyecek?

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Sen kimsin! Senin kim olduğunu herkes bilir. (AKP ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Altay, buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın milletvekilleri…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sen ne adamsın?

MURAT YILDIRIM (Çorum) – Ya, hâlâ terbiyesizlik yapıyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi ben sana ne dedim?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın milletvekilleri, böyle bir…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sizler hakaret ediyorsunuz.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Kamer Bey, bir saniye.

Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben göremiyorum. Bahse konu arkadaşı hemen aradım, şimdilik ulaşamadım. Çalışmalar devam etsin. Çünkü bu tür şeyler değişik şekillerde de mizansen de olabilir. Ancak ben bunun… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ya, bir dakika kardeşim! Bir dakika ya! Bir dakika be!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, niye sabredemiyorsunuz? Bir açıklama yapıyor Sayın Altay.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Ama hep yapıyorlar sosyal medyada, önce yazıyorlar, sonra siliyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Çözüm mü söyledikleriniz yani?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Biz, özür dilemenin bir erdem olduğunu, ahlak olduğunu bilenlerdeniz. Hele hele Sayın Başbakanın mahremine yönelik, Twitter yoluyla bile bir sataşma yapılmışsa onun gereğini beklediğinizden fazlasıyla yaparız.

Ancak, müsaade ederseniz Sayın Başkan, bana bir on beş dakika, on dakika müsaade ediniz. Bu benim çok doğal hakkım. Arkadaşımızla ilgili bir iddia var. Ben, kendim Twitter’da göremiyorum ama bunu mutlaka öğreneceğim. Belki doğrudur, itirazım yok ama lütfen sakin olun. Yani bu Mecliste on beş gündür olmaması gerekenler oluyor zaten. Her taraftan, her taraflı oluyor ama bu, tabii, bir şey ifade etmez, bir masumiyet sağlamaz. Biz parti olarak gereğini yaparız. Lütfen rahat olun. Bu, Parlamentoda yeni bir gerginliğe vesile olmamalıdır.

Sayın Başkan, on beş dakika sonra sizden bu konuda tekrar söz talep edeceğim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SONER AKSOY (Kütahya) – Bravo Engin.

BAŞKAN – Sayın Buldan, buyurun.

 

4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, BDP Grubu olarak, CHP’li milletvekilini kınadıklarına, kadınlar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine ve CHP’li kadın milletvekilleri tarafından bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini düşündüğüne ilişkin açıklaması

 

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Ben de şimdi öğrendiğim bu durum konusunda Barış ve Demokrasi Partisi Grubu olarak CHP’li milletvekilini kınıyorum.

Sayın Başbakanımızın kızı Sümeyye Erdoğan’a atfen yazılan bu tweet’in doğru olmadığını, kadınlar üzerinden siyasetin artık yapılmaması gerektiğini, kadın bedeni üzerinden söylemlerin artık bitmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kim olursa olsun, Sayın Başbakanın kızı da olabilir, bir milletvekilimizin kızı da olabilir ya da sıradan bir yurttaşımızın kızı ve eşi, kız kardeşi, annesi de olabilir, artık kadınlar üzerinden bu siyasetin bitmesi gerektiğini ifade ediyorum.

CHP’li kadın milletvekillerinden bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı iki gün önce CHP’li kadın milletvekilli arkadaşlarımız, AKP’li kadın milletvekilli arkadaşlarımızdan nasıl özür dileme bekledilerse, aynı özrü kendilerinden  beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum. (BDP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Buyurun Sayın Vural.

 

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak, CHP’li milletvekilinin ifadelerini kınadıklarına ilişkin açıklaması

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, tabii şimdi haberdar olduk ama gerçekten, yani bu ifadeler kınanmalı ve kullanılmamalı. Gerçekten, hep beraber bunu dışlamalıyız. Kabul edilebilecek gibi değildir. Umarım birazdan, sayın grup başkan vekili görüşmeleri yapar ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, değerli milletvekillerine bu konuda bir bilgi verirler. Böylelikle hep beraber, birlikte, bu kötü davranışları, özellikle mübarek ramazan günü, gerçekten hep beraber kınamamız gerekiyor. Kabul edilecek ifadeler olmadığı kanaatindeyim.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Başkanım, tekrar konuyla ilgili…

BAŞKAN –  Buyurun Sayın Altay.

 

6.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, CHP Antalya Milletvekilinin ifadelerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Başbakandan özür dilediklerine ve bunun bir milletvekiline yakışmayan bir hareket olduğuna ilişkin açıklaması

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yani, evet, şeyde olmamakla birlikte böyle bir vakıa görülüyor. Kaldı ki, cümlede elbette bir, ifadedeki bir kelime cinsel şeyi içermemekle birlikte ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün Cumhuriyet Halk Partisi camiası adına Sayın Başbakandan özür diliyorum.

Bu, doğru bir hareket değildir, hoş olmamıştır, bir milletvekilimize yakışmamıştır. Dünkü tavrı gösteren bayan milletvekillerimiz aynı tavrı gene göstereceklerdir. Ben onların grup başkan vekili olarak onların adına da, Cumhuriyet Halk Partisi adına da, bu hoş olmayan mesaj, twit’ten dolayı tekrar tekrar özür diliyorum. (AKP, MHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Sayın Aydın, buyurun.

 

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, CHP Antalya Milletvekilinin milletin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğine ve kendisini kınadıklarına ilişkin açıklaması

 

AHMET AYDIN (Adıyaman) –  Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin tavrını doğru buluyorum. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun bu tür olumsuz ifadelerin, kötü davranışların ve söylemlerin önüne mutlaka Meclis olarak hep birlikte geçmek durumundayız. Biz şunu diyoruz: Kötü söz muhatabını değil hatibini bağlar yani kem söz sahibine aittir. “Âdemoğlu eğer ki edepsizdir, âdem değildir.” Hazreti Mevlâna’nın bir sözü. Bu hakaret, her şeyden önce onu seçen iradeye bir saygısızlıktır, bir hakarettir. Bu hakareti kabul etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, kendisini bizler de şiddetle kınıyoruz. Zaten geçmişinde de, maalesef, sicilinde birtakım sıkıntıların olduğu bir arkadaş. Ama bu sıkıntılarla devam etmemesi gerekiyor, bunu dikkate alması gerekiyor, milletin hassasiyetlerini dikkate alması gerekiyor, millî ve manevi değerleri dikkate alması gerekiyor. Milletin birer ferdi, birer temsilcisi olarak burada Meclisin mehabbetine uygun olmayan söz ve eylemlerde bulunmamak üzere ben bir kez daha ilgili şahsı şiddetle kınadığımı ifade ediyorum.

Sizlere de teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Biz de Başkanlık Divanı olarak olayı kınıyoruz. Ayrıca, Sayın Altay’ın yaptığı açıklamalardan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, ben de kısa bir söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Toprak.

 

8.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, CHP’li kadın milletvekilleri adına CHP Antalya Milletvekilinin sözlerini kınadığına ve özür dilediğine ilişkin açıklaması

 

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de bütün kadın milletvekili arkadaşlarımız adına bu sözü kınıyorum. Kendisiyle de görüştüm zaten, kendisine de belirttim. Ancak şunu da söylemek istiyorum: Bu konuda da milletvekilleri olarak hassas olalım derim. Şu açıdan hassas olalım: Çünkü burada bir kişinin ismi verilmiş. Hem bu ismin hem de bu isimle bağlantılı bu sözlerin kamuoyunda çok fazla dolaşması mağdur durumda olan insanı daha da fazla mağdur edebilir kanaatindeyim. Onun için bu burada bitsin diye düşünüyorum.

ÜLKER CAN (Eskişehir) – Bizimkinde bitmiyordu.

MİNE LÖK BEYAZ (Diyarbakır) – CHP’li vekil ne olacak?

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Yani şunu söylemek istiyorum: Başbakanın kızını daha da fazla mağdur edebilir bu lafın, böyle, kamuoyunda habire… Hürriyet zaten yazmış, beni de demin aradılar. Onun da yanlış olduğu kanaatindeyim.

Teşekkür ederim.

Hepimiz adına ben de özür diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Toprak.

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (Devam)

 

28’inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 28. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

       Kemalettin Yılmaz                 Mehmet Erdoğan            Hasan Hüseyin Türkoğlu

          Afyonkarahisar                            Muğla                                 Osmaniye

               Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu                 S. Nevzat Korkmaz

               Kütahya                         Kahramanmaraş                           Isparta

            Erkan Akçay

                Manisa

"MADDE 28- Madalya ve nişanlar hak edenin ölmesi halinde, söz konusu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından  birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda ise çocuğun velayeti kimdeyse ona, anne ve babanın olmadığı durumda ise eşine, eşinin de yokluğu halinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Kemalettin Yılmaz, Afyonkarahisar Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 28’inci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Madalya ve nişanların nesillere aktarılması açısından birtakım yasal eksiklikler bu düzenlemeyle giderilmeye çalışılmıştır. Yahudi üstün hizmet madalyası alan Sayın Başbakanımız, Türk  tarımını bitirdiği için Fransız şövalye madalyası alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve genel anlamda millî duyguları erozyona uğratan, önemsizleştiren AKP zihniyeti madalya ve nişanın önemini pek fazla idrak edemese de Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren çeşitli şekil ve şartlarda verilen madalya ve nişanlar, bu şerefe nail olanlar için oldukça önemlidir. Vatani görevlerini yaparken vücutlarının herhangi bir uzvunu kaybeden, yaralanan gazilerimize verilen nişan ve madalyalar ve ülkemizin bekası için canını feda etmiş şehitlerimizin anısına verilen berat, nişan ve madalyaların sadece manevi değerleri vardır. Öyle ki istiklal madalyaları, bu devletin temelini atıp hayatta kalanların göğüslerinde yıllardır övünçle yerini almakta, değişik savaş ve görevlerde ülkemize hizmet vermiş gazilerimiz ve evlatlarını, annelerini ve babalarını bu vatan için şehit vermiş şehit yakınlarımızın gurur duyarak taşıdığı, maddi değerinin hiç önemi olmayan, manevi değeri ise çok büyük olan nişan ve madalyaların, bu şerefe layık olacak yapı ve özenle yaptırılması, hak sahiplerine verilmesi ve vefat etseler dahi, yüzyıllar boyunca nesilden nesile bir iftihar göstergesi olarak aktarılması için gerekli bütün düzenlemeler yapılmalıdır.

Son on yıldır millî ve manevi değerlerimizi yıpratan AKP hükûmetlerinin ülkeye getirdiği durum maalesef içler acısıdır. İnsanlarımız millî ve manevi değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmakta, millî ve manevi değerlerimiz önemsizleştirilmektedir. Millî bayramlar önemsizleştirilmeye ve hatta unutturulmaya çalışılmaktadır ve son gelinen noktada ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı değiştirilmekte, âdeta Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Yıllardır darbe mağduru edebiyatı yapan ancak hiçbir zaman darbenin mağduru olmamış, hatta darbelerin mağduru edebiyatı ile iktidara gelmiş olan AKP, zamanlaması manidar olan bu dönemde darbe korkusu varmış gibi bu düzenlemeyi kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Bu ülkede darbelerden en çok zarar görmüş parti olarak biz dahi, ülkemizin bekası için Peygamber ocağı ordumuzun kılına zarar gelmesini istemezken AKP takındığı bu tavırla Amerika Birleşik Devletleri’nde, Oslo’da İmralı’ya ve Kandil’e verdiği sözlerin gereğini yerine getiriyor. Verdiğiniz her taviz yenisini gündeme getiriyor. Verdiğiniz her taviz ülkenin temelinden bir taş daha düşürüyor.

Sayın milletvekilleri, AKP’li birçok milletvekili arkadaşımız da bu durumdan rahatsız, bundan eminiz ancak kendilerinden ricam, Allah rızası için bu tavizlere göz yummayın. Bir daha vekil seçilmek için, mevki ve makam için bu ülkenin temeline dinamit döşenmesine göz yummayın. Bunun vebalini ödeyemezsiniz. Gelecek nesillerde isminizin üzerine kalacak bu lekelere lütfen hayır deyin ve Genel Başkanınıza da bu gidişata dur demesi için lütfen uyarıda bulunun. Ordusuyla, milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için aklınızı başınıza alın diyorum.

Benden önce birçok milletvekili arkadaşım da bahsetti, uzman çavuşların sorunları hakkında torba kanunda yapmadığınız düzenlemeleri bir an önce önümüzdeki günlerde gündeme alıp bu vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sıkıntılarını hep beraber giderelim.

AKP, bugün yaptığı bu düzenlemeyle çok ciddi bir tavizin fitilini ateşlemiştir. Askerliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yavaş yavaş tasfiye etmenin temellerini atan bu yasal düzenlemelerde bir kez daha vicdanlarınızı yoklamanızı rica ediyor, değişiklik teklifimize destek vermenizi talep ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

29’uncu maddede iki adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 29. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Hasan Hüseyin Türkoğlu             Mehmet Erdoğan                   Mesut Dedeoğlu

      Osmaniye                                        Muğla                           Kahramanmaraş

Alim Işık                                      S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

  Kütahya                                              Isparta                                  Manisa

Necati Özensoy

     Bursa

"MADDE 29- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral/tümamiral veya tuğgeneral/tuğamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesi dekanı olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği altı öğretim üyesi arasından en çok üç dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Atamaya bağlı olarak dekan veya dekan yardımcılarından birisi baştabiplik görevini de yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu'nun (1/795, 2/64) 29'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        Mustafa Moroğlu         Metin Lütfi Baydar                             Kazım Kurt

                  İzmir                             Aydın                                         Eskişehir

           Kemal Ekinci     Mehmet Volkan Canalioğlu          Selahattin Karaahmetoğlu

                 Bursa                          Trabzon                                        Giresun

Madde 29 – 2955 sayılı Kanunun 12’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dekan

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı profesör tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür. Dekan gerekli görürse, Baştabiplik görev ve yetkilerini bu yardımcısına devredebilir.

Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi vermek.

c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) Yüksek Bilim Konseyi başkanlığı görevini yürütmek.

e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi yönetiminde yaşanan çok başlılığın ortadan kaldırılması ve Tıp Fakültesinin verimini arttırmak için Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı'nın aynı zamanda Tıp Fakültesinin de dekanı olması ve asker tabip profesör niteliğini haiz olması gerekmektedir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 29. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                      Necati Özensoy (Bursa) ve arkadaşları

"MADDE 29- Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral/tümamiral veya tuğgeneral/tuğamiral olup, Askeri Tıp Fakültesi ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara göre atanır.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askeri Tıp Fakültesi dekanı olup, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği altı öğretim üyesi arasından en çok üç dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Atamaya bağlı olarak dekan veya dekan yardımcılarından birisi, baştabiplik görevini de yürütür.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Necati Özensoy…

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Necati Özensoy, Bursa Milletvekili.   (MHP sıralarından alkışlar)

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 479 sıra sayılı Kanun’un 29’uncu maddesiyle ilgili verdiğimiz önergeyle alakalı söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi, yüz on  beş yıllık şerefli geçmişiyle çok değerli hizmetler vermiş bir kurumdur. Tabii, burada, bu maddede yine bu kurumun yönetimiyle alakalı ufak bir değişiklik yapılıyor. Aslında, tabii ki oranın daha iyi hizmetler yapabilmesi, sağlık hizmetlerini daha iyi yapabilmesi açısından her türlü değişikliği öngörmekte fayda var diye düşünüyorum.

Burada, günlerdir torba yasada ve bu 479 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nda uzunca saatlerdir tartıştığımız konulara baktığımızda, daha çok kanunların içeriğinden ziyade, bu kanunların neyi getirdiği, neyi götürdüğü, ne yapmak istediği üzerinde tartışılıyor. Bazen de haddini aşan mecralara da ulaştığına da şahit oluyoruz.

Ben, konu sağlıkken âcizane, burada, yine askerdeki intihar vakaları, eğitim zayiatlarıyla ilgili -tabii ki herkes kendisine göre birtakım yorumlarda bulunur ama- eksik gördüğüm bir şeyi buradan ifade etmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi gençlerimiz askere alınırken sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Ben de askerliğimi 207’nci dönem Topçu Asteğmen olarak yaptım ve sağlık kontrolünden geçenlerden bir tanesiyim. Sadece fiziki özelliklerinize bakıp herhangi bir hastalığınızın var mı yok mu olduğunu sorarak bir sağlık muayenesinden geçip askere alınıyorsunuz. Bu tür vakalarda, intihar vakalarında veya bir arkadaşını bir şekilde yaralayan, öldürenlerin durumlarının ne olduğuyla alakalı herhangi bir inceleme yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum ama askerde benim şahit olduğum, o fiziki birtakım kontrollerden geçmesine rağmen psikolojik hastalıkları olan “psikopat” dediğimiz insanlar, şizofren noktasında olan insanların oradaki varlıklarına ben bizzat şahit oldum. Onlar, o askerliklerini bitirmesi, defalarca kaçıp vukuat işlemelerine rağmen yine o kışlada, o bölükte veya bataryada askerliklerini bitirmesi için ısrarla devamı noktasında bir karar vardı, hâlen daha bu tür uygulamalar var mıdır yok mudur bilmiyorum ama, özellikle psikolojik anlamda bu sağlık kontrollerinin yapılmasında bu tür sakıncaları olan, psikolojik problemleri olanların da askere alınmasında veya bunların askerliklerinin yaptırılmasının daha farklı metotlarla olması noktasında bir gayret veya işte bir kanun veya bir yönetmeliğin olmasında fayda var diye buradan ifade etmek istiyorum.

Yine, bütün bu kanunlar çerçevesinde üzülerek, hayretle ve ibretle de izliyoruz ki yine uzunca yıllardır artık “Türk” kelimesi neredeyse suç olarak tanımlanacak hâle gelir oldu.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Buna kimsenin gücü yetmez!

NECATİ ÖZENSOY (Devamla) -  Burada nerede bir “Türk” kelimesi varsa, Anayasa başta olmak üzere, işte burada da şahit oluyoruz, rahatsız olanlar bu kelimelerin bir an önce kanunlardan ve Anayasa’dan çıkması için uğraş veriyorlar. Dolayısıyla bunlar, elbette beyhude davranışlar, beyhude çabalar diye düşünüyorum.

Şunu ifade edeyim: Hani kurbağa ısıtma metodundan bahsediliyor, aşağı yukarı uzunca süredir bu uygulanıyor Türkiye’de. Asıl hedef, asıl amaç kurbağayı pişirmek olduğu hâlde, yavaş yavaş ısıtarak, bir şeyleri insanlara böyle alıştırarak yapıyorlar ama son olarak şunu söyleyeyim: Bu kurbağa, o kurbağayı pişirmek isteyenler şunu bilsinler, onların bildiği kurbağalardan değil. Hiçbir zaman bu kurbağayı orada haşlayıp pişiremeyecekler. O kurbağa, o sıcaklık derecesini hissettiği anda o kazandan sıçrayıp kendine dönecektir.

Hepinize saygılar sunuyorum: (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

30’uncu maddede bir adet önerge vardır; okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin Tasarının  30. Maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu           Mehmet Erdoğan                         Alim Işık

              Osmaniye                                Muğla                                  Kütahya

         Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay                    S. Nevzat Korkmaz

         Kahramanmaraş                          Manisa                                  Isparta

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kütahya Milletvekili Alim Işık. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 479 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 30’uncu maddesinin değiştirilmesi amacıyla vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu önergemiz, madde metninin tasarı kapsamından çıkartılmasıyla ilgili bir önergedir. Sebebi de şudur: Bu madde, 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu’nun 9’uncu ve 10’uncu maddelerinde değişiklik yapıyor. “Gülhane Askerî Tıp Akademisi komutanının, Harp Akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olması” ibaresini madde metninden çıkartıyor. Dolayısıyla, komutanın artık bundan sonra -Dışişlerinde yaptığınız değişiklik gibi- herhangi bir kişinin gelip GATA’da komutanlık yapacağı yol açılıyor. Bu iş, size bir şey getirmez; bu asker düşmanlığı bu milletin hiçbir evladına yakışmaz. GATA’nın komutanını, bırakın da, müsaade edin de, kanunda şimdiye kadar, yıllarca devam ettiği gibi, o kurumun içinden gelen bir korgeneral veya koramiral yapmaya devam etsin. Bunun Türkiye’nin sorunlarının çözümüyle hiçbir ilgisi yok. 10’uncu maddede yine “GATA’nın akademik kurulundan Sağlık Astsubay Meslek Yüksel Okulu Komutanı” ibaresini çıkarıyorsunuz. Ne geçecek elinize, yani, neyi çözmüş olacağız? Onun için, bu tür küçük ama mide bulandırıcı ibarelerle bu Meclisin gündemini meşgul etmenin doğru olmadığını düşündük, önergemizi ondan ötürü verdik. Bu önerge hakkında bunu ifade edeceğim.

Bir diğer konu, biraz önce Sayın Orman ve Su İşleri Bakanına Mardin Kızıltepe’de Türkmen Dağı’nda “Ne mutlu Türk’üm!” ibaresinin silinerek PKK bayrağının çizildiğini, medyada da bunun görüntülerinin yayınlandığını sordum. Kendisi doğru olmadığını ifade etti. Umarım öyledir, umarım doğru değildir ama İnternet’te yayınlanan bu görüntüleri kendisinin ve ilgili arkadaşlarının bir gözden geçirmesini talep ediyorum.

Sayın Bakanım, size de bu vesileyle bu görüntüyü ifade ediyorum. Mardin Kızıltepe Türkmen Dağı’nda PKK bayrağı resmi var mı, yok mu? Varsa oradaki “Ne mutlu Türk’üm!” ibaresini kim çizdi? Kim sildi? Kimin bilgisi dâhilinde sildi? Onun yerine getirilen sizin içinize siniyor mu? AKP’li milletvekilleri kardeşlerimin, arkadaşlarımın içine siniyor mu? Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, bugünlerde kötü şeyler olmaya başladı. İki yıl önce, üç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan Türkiye’de iyi şeyler olacağını söyledi ama kötü şeylerin olmaya başladığını bu yüce Mecliste yaşanan olaylarla hepimiz görmeye, duymaya, şahit olmaya başladık. “Türk” ibaresinin bir kanundan çıkartılması, “millî” ibaresinin çıkartılması yüce Meclise teklif olarak gelebiliyor. Bir Sayın Bakan, Millî Savuma Bakanı bu yüce Mecliste dün grubumuz milletvekillerinin sorularına cevaben şunları söyleyebiliyor: “İstiyorsunuz ki herkesi Türk yapalım zorla. Hiç kimseyi zorla Türk yapmak gibi bir niyetimiz de yok. Siz herkesi Türk yapmak için zorluyorsunuz. Herkesi âdeta ırkçı bir yaklaşımla ele alıyorsunuz.” Bunu söyleyen Millî Savunma Bakanı, değerli milletvekilleri. Bu ülkenin bakanlık koltuğunda oturan birisi, Türkiye'nin yüce Meclisindeki milletvekillerini bölüyor. Bunun görevi bu milleti böldürmemek. Siz-biz diye kendisinin kafasının içindeki ifadeleri burada birilerine, bir gruba mensuben söylüyorsa derhâl istifa etmesi lazım değerli milletvekilleri. Böyle bir zihniyet, böyle bir zihniyet bu kelimeleri ya geri alacak, özür dileyecek ya da o koltuktan kalkacak. Bu, hiçbir bakana yakışmayacağı gibi hele hele Millî Savunma Bakanına hiç yakışmamıştır.

Askerlikle ilgili “Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak için” ibaresini kaldırdınız, “Harp sanatı öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” diye kanun çıkardık. Neyi çözdük değerli milletvekilleri? Bu ülkenin evlatları, bu vatanı korumak için askerlik yaparken yarın “Kusura bakmayın, ben askere gitmek istemiyorum.” diyenlere ne diyeceksiniz? Vicdanlarınıza havale ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

31’inci maddede bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 31. Maddesinin "2955 sayılı Kanunun ek 3 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu           Mehmet Erdoğan                 S. Nevzat Korkmaz

              Osmaniye                                Muğla                                   Isparta

               Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

               Kütahya                         Kahramanmaraş                          Manisa

"MADDE 31 - 'en kıdemli" ibaresi "rütbe ve kıdem bakımından üst olan" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Ancak, her terfi döneminde Ana Bilim Dalı Başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve kıdem durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı kadrolarında yer alan veya daha önce Ana Bilim Dalından başka görevlere atanmış profesörlerden terfi ederek rütbe ve kıdem bakımından Ana Bilim Dalı Başkanının üstü olan asker profesör olması ve başka bir göreve atanmamış olması durumunda, Ana Bilim Dalı Başkanının görevi herhangi bir idari işleme gerek kalmaksızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. Bu kapsamda, Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevi sona eren personel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya Ana Bilim Dalı Başkanlığına atanan personelden boşalan kadroya atanır. "

BAŞKAN – Komisyon, önergeye katılıyor mu?

 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri; 31’inci madde üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunuyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

İktidara geldiği günden bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi, kamuoyuna sürekli olarak, kendilerine darbe yapılacağı, kendilerinin darbeye ve darbecilere karşı olduklarını hatta kendi yönetimleriyle beraber Türkiye'nin ileri demokrasiye geçtiğini iddia etmiştir. Bu anlayıştan hareketle de kamuoyunda ciddi sansasyonlar yaratan, aynı zamanda da kamu vicdanında da adalet hissinde de önemli yaralar açan darbe davaları ile yeni mağduriyetler de icat etmiştir.

İktidar partisi kendinden farklı düşünen herkesi darbeci olarak yaftalamaktan tereddüde düşmemiştir. Bu malum davalarla da darbeci anlayışın tasfiye edildiği gibi şehir efsaneleri yaratılmak istenmiştir. Ama ne yaman bir çelişkidir ki Hükûmet bir yandan darbeci anlayışı tasfiye ettiğini söylerken diğer yandan gençlerimizin demokratik haklarını kullanmalarına bile tahammül edememektedir. Demokrasimizi emanet edeceğimiz, demokrasimizin korunması ve kollanması görevini yükleyeceğimiz genç nesilleri kendi otoriter zihniyeti çerçevesinde mutlak itaate, iktidara, sorgulamaksızın, biat etmeye zorlamaktadır. Bunun için de herkesi darbeci olarak yaftalamakta, en ufak bir direniş emaresini dahi illegal örgüt faaliyeti olarak suçlayabilmektedir.

Kendi yaşadığı yerle ilgili merkezî hükûmetin değil, o beldede yaşayanların karar vermesi gerektiğini düşünen, kendi çevresini rant ve bina tapınıcılığından korumaya çalışan gençlerin çadırlarını "Yirmi dört saat içerisinde orası boşaltılacak dedim." deyip yaktırıp yıktıran, gencecik çocukları gaz manyağı yaptıran, kendi yapacakları ve edecekleri için "Dediğim dedik, çaldığım düdük." dayatması içerisinde olan bir iktidarın demokrasiden bahsetmesi, darbeleri önlemeden söz etmesi trajikomik bir durumdur.

Hükûmet yetkilileri, Mısır’da yaşanan dolaylı darbeyi eleştirirken, General Sisi'nin Mursi yanlısı televizyonları ve gazeteleri kapattığından, Mursi yanlısı siyasetçileri tutuklattırdığından, Adeviye Meydanı’nda toplanan Mursi taraftarlarını silahlı kuvvetleri kullanarak bastırdığından bahsederek bunun demokrasiyle bağdaşmadığını söylemekteler. Evet, bunlar demokrasiye ve insan haklarına aykırı tutum ve davranışlardır. Ancak Hükûmet  yetkilileri Mısır için bunları söylerken biraz da dönüp kendilerine bakmalıdırlar. General Sisi süngüyle televizyonları kapatırken, bizde TMSF ve vergi daireleri eliyle aynı şeyler yapılmaktadır. Muhalif medya kuruluşlarının neredeyse tamamı Hükûmetin başının kontrolüne geçmiştir. General Sisi, siyasi muhaliflerini süngüyle hapishanelere tıkarken, bizde de özel yetkili mahkemeler eliyle farklı düşünceler cezaevlerine konmaktadır. General Sisi, halkı askerlerle baskı altına alırken, bizde de hukuk dışı davalar kullanılmaktadır.

Sonuçların antidemokratik olması bağlamında aynı ama aradaki fark sadece kullanılan enstrümanlardadır. Sisi süngüyü kullanmakta, bizde ise kanun kullanılmaktadır. Sisi yapınca darbeden, bizde yapılınca ileri demokrasiden bahsedilmektedir. Bu çifte standartlı, marazlı bir demokrasi anlayışıdır. Eylem ve tavırları demokratik yapan sadece kullanılan enstrümanların kanuni olması değildir; amaçlar da demokratik olmalıdır, kullanılan araçlar da. Onların kanuni olması yetmez, aynı zamanda hakkaniyetli ve hukuki de olmalıdır. Meşruiyeti toplum vicdanında tartışılmamalıdır. Şayet tartışılıyorsa, ortada bir demokrasi paradoksu yaşandığının göstergesidir.

Kanuni elbiselerin giydirildiği otoriter uygulamalar, Hükûmetin demokrasiye özde değil, söylemde bağlılığını ortaya koyar. Bugün müzakere ettiğimiz tasarı da Hükûmetin demokrasi konusunda ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermektedir. Hükûmet kendi komplekslerinin esiri olmuştur.

İstanbul ve Ankara'da bulduğu her yeşil alana AVM diktiren Başbakan, çevreci bir toplumsal muhalefetle karşılaştığında hemen Gezi Parkı’na ıhlamur fidanı dikmeye, çiçek ekmeye başlamıştır. “Ben çevrecinin daniskasıyım.” demiştir. Bilinçaltında var olan mezhepçi anlayışı Suriye ve Reyhanlı olayları üzerinden ifşa olunca yeniden Alevi açılımı başlatmaktadır. Herkesi mezhep çatışması yaratmakla suçlamakta, faşizme varan otoriterliği ve yarattığı korku devleti deşifre olunca, ya askerleri tutuklatmakta ya da 27 Mayısa, 12 Eylüle, 28 Şubat kaldıraçlarına sarılmaktadır. Başbakan ve Hükûmeti bisikletten düşmemek için pedal çevirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla Hükümetin “demokrasi” diye bir kaygı ve önceliğinin olmadığı herkesin malumudur.

İç Hizmet Kanunu değişikliği tasarısının da demokrasiye Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden gelecek askerî müdahaleleri önlemek arzusundan kaynaklanmadığı izahtan varestedir.

Bu düşüncelerle önergemizin kabulünü diler, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

32’nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 32. Maddesinin 2955 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

            Erkan Akçay                    S. Nevzat Korkmaz                 Mesut Dedeoğlu

                Manisa                                  Isparta                           Kahramanmaraş

        Mehmet Erdoğan                         Alim Işık                  Hasan Hüseyin Türkoğlu

                 Muğla                                  Kütahya                               Osmaniye

"MADDE 31 - ancak, her terfi döneminde Ana Bilim Dalı Başkanlığında görevli asker profesörlerin rütbe ve kıdem durumları Genelkurmay Başkanlığı tarafından incelenir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı kadrolarında yer alan veya daha önceden Ana Bilim Dalından başka görevlere atanmış profesörlerden terfi ederek rütbe ve kıdem bakımından Ana Bilim Dalı Başkanının üstü olan asker profesör olması ve başka bir göreve atanmamış olması halinde, Ana Bilim Dalı Başkanının görevi herhangi bir idari işleme gerek kalmaksızın 30 Ağustos itibarıyla sona erer. Bu kapsamda, Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevi sona eren personel, Yüksek Bilim Konseyi kadrolarına veya Ana Bilim Dalı Başkanlığına atanan personelden boşalan kadroya atanır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 32’nci maddedeki önergemiz üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Uzun süredir Türkiye’de yaşanan hadiseler ve bu tasarı görüşmeleri de göstermektedir ki Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, Türklük değerleri çok büyük bir saldırı altındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’ndaki değişiklikler, AKP’nin devleti ve milleti âdeta PKK’ya teslim etme sürecinin birer unsuru hâline getirilmiştir. Askerliğin yeni tarifinde “Türk vatanını, istiklalini, cumhuriyetini korumak.” ibaresine yer verilmemektedir. Bu düzenleme ancak Türk milletini tanımayan ve ona düşman bir topluluk, hatta işgalci güçler tarafından gündeme getirilebilecek düzenlemelerdir. Türk milleti askerliği hiçbir zaman bir meslek ve sanat olarak görmemiştir.

“Harp sanatı” diyorsunuz. Değerli milletvekilleri, harp aynı zamanda bir müzik aletidir, harbi, siz müzik aleti mi zannediyorsunuz? Herhâlde onu kastediyorsunuz. Mete Han’dan beri Türk askeri bağımsızlığın, millî birliğin, sonraki dönemlerde de aynı zamanda Türk-İslam davasının bayraktarı olmuştur. AKP bu düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmakla kısıtlamaktadır. İç tehditleri görmezden gelirseniz bu milleti yarın iç savaşlarla sokaklarda boğazlatmanın yolunu açarsınız.

İktidar Türk vatanını dış tehditlere karşı da koruyamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk toprak kaybı AKP döneminde gerçekleşmiştir. Ekim 2004’ten itibaren Ege ve Akdeniz’de toplam 16 Türk adası, Türkiye’nin adası Yunanistan tarafından göz göre göre işgal edilmiştir. Bu işgali önlemek için Hükûmet kılını dahi kıpırdatmamıştır. Bu konuda son derece basiretsiz ve tepkisizdir.

Değerli milletvekilleri, yapılan değişiklikler, iktidarın Türk varlığını ifade eden her ibareye karşı tutumunu göstermektedir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Boşu boşuna laf atmayın, bu söylediğimiz sözlerin hepsi doğru. Niye Dışişleri Bakanı… Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geldiğinde gazetecilere “Yunanistan’ın işgal ettiği adalarla ilgili soru sormayacaksınız.” diyen bu Hükûmet ve Başbakanlıktaki görevliler.

Türk olmaktan çıkmakla övünen, Anayasa'daki “Türklük” ibaresini kaldırmayı kendisine hedef seçen bu zihniyetin hedefinde Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti bulunmaktadır. AKP, çözüm sürecini çözülme süreci olarak tasarlamış ve bu tasarısında ısrar etmektedir. Adına “açılım” denen yıkılım süreci, İmralı canisinin taleplerinin iktidar tarafından birer birer yerine getirilmesinden ibarettir.

AKP, açılım konusunda tam bir çıkmazın içerisindedir. Bir taraftan, 2009’da, eli kanlı katil teröristleri Habur’da davul zurnayla karşılayıp seyyar mahkemeler kurdunuz, sonra da aynı teröristleri yurt dışına çıkarmakla kendinizi avutuyorsunuz ancak teröristlerin, bırakın ülke dışına çıkmasını, kentlere ve dağlara tamamen yerleştiklerini, yığınak yaptıklarını bütün millet görüyor. Örgüt mensupları ve sözcüleri, aynı zamanda millete, Hükûmete, Türkiye Cumhuriyeti’ne tehditlerini artırarak küstahça devam edebilmektedirler.

Daha iki gün önce, ellerinde kalaşnikoflarla, terör örgütü paçavralarıyla törenler yaptılar, Cizre’de özerk yapılanmanın provalarını gerçekleştirdiler. Daha da vahim olanı, güneydoğuda bazı illerimizde Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve etkinliğini yok etme gayretlerine Hükûmetin sessiz ve seyirci kalmasıdır. Bu otoritesizlik, bölgede vatandaşlarımızın, maalesef, PKK’nın sosyal ağlarıyla bunlara mahkûm olmasına ve onların tehdidi altında bırakılmasına yol açmaktadır.

Neticede, terör örgütü her geçen gün kanlı pençelerini Türk vatanına geçirmeye çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, iktidar eliyle bir uçuruma sürüklenmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Bütün bu yasal düzenlemeler bu sürecin birer parçalarıdır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

33’üncü maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Tasarısının 33. maddesinde geçen anılan ibaresinden önce gelmek üzere yukarıda ibaresinin eklenmesini ve yirmidokuz ibaresinin otuz olarak değiştirilmesini teklif ederiz.

        Mehmet Erdoğan                  Mesut Dedeoğlu                         Alim Işık

                 Muğla                           Kahramanmaraş                         Kütahya

  Hasan Hüseyin Türkoğlu          S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

              Osmaniye                                Isparta                                  Manisa

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Katılamıyoruz efendim.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Artık, bizden dinleye dinleye öğrendiğiniz ama çözmediğiniz sürece de dinlemeye devam edeceğiniz -çünkü, bu konuyu gündemde tutmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi kararlıdır- bir sosyal sorunu, daha doğrusu bir sosyal kesimin sorununu tekraren sizlerle paylaşmak üzere söz aldım.

Uzman er ve erbaşlardan söz ediyorum. Öncelikle bir hususu sözlerimin başında hatırlatmak istiyorum: Uzman er ve erbaşlar, uzman jandarmayla karıştırılıyor. Bizim bahsedeceğimiz kesim uzman er ve erbaşlar. 3269 sayılı, 1986 tarihli bir yasayla teşkilatlandırılmış yirmi yedi yıllık bir yasa, eskimiş, güncelliğini yitirmiş. Dolayısıyla, bir an önce yeniden tanzim edilmesi gerekiyor, tepeden tırnağa.

Kıymetli arkadaşlar, bu karıştırma sade vatandaş arasında da oluyor, en tepelerde de oluyor. Bakın, Siverek’te bir açılıştayken Sayın Başbakan ile uzman erbaş eşleri arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor: “Sayın Başbakanım, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili söz verdiniz ama hiçbiri yapılmadı.” “Biz özlük haklarınızı hallettik, yaptık.” diyor Sayın Başbakan. “Hayır Sayın Başbakanım, bize verilmedi. Bizler uzman erbaşlarız, 3269 sayılı Kanun’a göre görev yapıyoruz. Ek gösterge istedik, tüm kamudaki çalışanların aldığı ek göstergenin sizler bize verildiğini sandınız ama 3466 sayılı Kanun’daki uzman jandarmaların ek göstergesini yükselttiniz, bizimki hiç yok, bizim ek göstergemiz sıfır.” Başbakan Maliye Bakanına dönüyor, diyor ki: “Bunlar ne diyor, biz vermedik mi?” Maliye Bakanı da “Bizim çıkardığımız kanun uzman erbaşları kapsamıyor.” diyor. Sayın Başbakan da bir taahhütte bulunuyor, diyor ki: “Ankara’ya dönünce derhâl halledelim.”

Kıymetli arkadaşlar, üzerinden aylar geçti, yıllar geçti ama maalesef halledilen bir şey yok. Bu kadar sorunları var, bu kadar kısa sürede bu sorunları anlatmamız mümkün değil ama özellikle burada Millî Savunma Komisyonu ve Hükûmet temsilcisi de olduğuna göre bunları tekrar hatırlatmak istiyorum, inşallah, birkaç tanesinin çözümüne hiç olmazsa katkı sağlamış oluruz.

Kıymetli arkadaşlar, uzman erbaşlar, diğer Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları gibi, bir kere, önce üniformalarıyla emekli olmak istiyorlar, 56 yaşına kadar çalışmak istiyorlar, kimseden ulufe bekledikleri yok. Gerçekten çok stresli bir ortamda görev yapıyorlar, bu görevlerinin karşılığında da bir ücret alıyorlar, bu ücretle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Siz bunları erken emekli yaparak 1.000 ile 1.100 lira arasında bir emekli maaşıyla, âdeta açlığa mahkûm ediyorsunuz.

O yüzden, 56 yaşına kadar üniformalarıyla tıpkı subay, astsubaylar gibi çalışmak istiyorlar kıymetli arkadaşlar.

Ek göstergeleri hakikaten yok, sıfır. Dolayısıyla, emekli maaşları, biraz önce söylediğim gibi çok düşük. Rapor alma imkânları yok; eğer üç ayı geçerse sağlık konusunda almış olduğu raporlar, derhâl görevle ilişiği kesiliyor.

Arkadaşlar, bu kadar stresli bir ortamda, bu kadar zor çalışma şartlarında hasta olmamak mümkün mü? Doktor “Rapor vereyim.” diyor, kendi sözleşmelerini düşünerek “Hayır, rapor istemiyoruz.” diyorlar.

Yine, birtakım keyfî uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bu sicil değerlendirmelerinde, efendim, konuyu yargıya götürebilecek bir imkânları da yok ve bu sicil değerlendirmeleri kendi mesleklerinin bitmesine, sonlanmasına sebep oluyor.

Lojman sıkıntısı var. Yani çok namüsait yerlerde görev yapıyorlar. Yüzde 5’lik bir kontenjan tanınmış, bu yüzde 5’lik kontenjanı da sivil memurlarla birlikte kullanıyorlar yüzde 2-2,5 seviyesinde.

Arkadaşlar, bu uygulamalarda hukuk yok, bu uygulamalarda insaf yok. Bu arkadaşlarımız ateşin karşısında göğüslerini siper ederek Türk vatanını, Türk milletini savunmaya çalışıyorlar. Burada, elbette, başta Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı olmak üzere, onların sıkıntılarını yüreğinde hisseden yetkililere büyük görev düşüyor ve bu konuyu eğer Türk Silahlı Kuvvetleri çözmezse… Bazen PKK ve artıkları bu konuyu istismar ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine nifak sokmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Millî Savunma Bakanlığının kendi içerisinde çözmesi lazım.

Biz bir kanun teklifi vermiştik. Özellikle bu, stadyumlardaki güvenlik görevlilerinin polis teşkilatı içerisine alınmasında, uzman erbaşlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - …öncelikli olarak dikkate alınsın diye. Bu kanun teklifimiz bekliyor, inşallah o konu gündeme geldiğinde de kanun teklifimizi değerlendireceğinizi düşünüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

34’üncü maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Tasarının 34. maddesinde “alıkonulan” ibaresinden sonra gelmek üzere “kaçırılan” ibaresinin eklenmesini ve “akıbeti” ibaresinin “akıbetleri” şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu                  Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu

              Osmaniye                              Kütahya                          Kahramanmaraş

        Mehmet Erdoğan                     Erkan Akçay                    S. Nevzat Korkmaz

                 Muğla                                   Manisa                                  Isparta

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Önergeyi çekiyoruz.

BAŞKAN – Önerge çekilmiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

35’inci maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Tasarısının 35. maddesinde geçen “ya da kaybolan” ibaresinden önce gelmek üzere “kaçırılan” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu                  Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu

              Osmaniye                              Kütahya                          Kahramanmaraş

        Mehmet Erdoğan                S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

                 Muğla                                   Isparta                                  Manisa

                                                        Ali Uzunırmak                                 

                                                               Aydın

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde Ali Uzunırmak, Aydın Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 35’inci maddedeki değişiklik önergesi üzerinde söz aldım. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, kavramlar ve tanımlar üzerinden sürdürülen mantık inşasında mantığımızı doğru inşa edebilmemiz için, her şeyden önce, yapılan ve yapılmak istenenleri doğru tanımlamamız gerekir. “Çözüm”, “kan dursun”, “barış” gibi birtakım efsunlu kelimeler, reddedilmesi mümkün olmayan kelimelerdir ama bunların nasıl sağlanacağı, nasıl temin edileceği elbette ki doğru tartışılmalı ve yerinde tartışılmalıdır.

Bunlardan kasıt şu ise değerli milletvekilleri, bugünkü Hükûmetin çözümünü öngördüğü sihirli kelime şu ifadeyle veciz hâle getirildiyse: “PKK tatmin edilecek, Türkler ikna edilecek.” Bugünkü çözümün şifresi budur. Tekrar söylüyorum: “PKK tatmin edilecek, Türkler ikna edilecek.” Peki, PKK nasıl tatmin edilecek ve Türkler hangi konuda ikna edilecek? PKK diyor ki: “Bir bölgeyi ben yöneteceğim, Türkiye’yi de beraber yöneteceğiz.” PKK’nın egemenlik paylaşımına giden bu talebinde PKK’yı tatmin edeceksiniz, Türkleri de ikna edeceksiniz, çözümün amacı ve nihai hedefi budur. Bunu ret ve inkâr edecek bir tek Hükûmet yetkilisi varsa çıksın anlatsın, neden?

İşte, bu belgeler elimizdedir. Bakın “12 Haziran 2013’te PKK flamaları ve Abdullah Öcalan’ın posterleriyle donatılan sahnede PKK militanları halkı selamladı. Konuşma yapan bir PKK’lı barışın savaştan çok daha zor olduğunu, barış için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yaklaşık otuz dakika boyunca alanda kalan PKK’lılar yine aynı araca binerek dağa çıktı. Geri dönüş sırasında gözcülük yapan PKK’lılar havaya ateş açınca, şenliğe katılanlar da havaya ateş açarak PKK’lıları selamladı.” 12 Haziran 2013…

25 Haziran 2013: PKK’nın Şırnak Cizre’deki asayiş timi…

25 Haziran 2013: Cizre’de PKK’nın yol kontrolü yapan timleri…

10 Temmuz 2013: Diyarbakır’da kurulmuş olan -aynı Cizre’deki- asayiş timlerinin haberleri ve resimleri…

Ve dün: Feraşin Yaylası’nda bir PKK’lının cenaze törenindeki manzaralar…

Evet, PKK tatmin edilecektir. Silahlı unsurlarıyla yol kontrolleri yapmakta, silahlı unsurlarıyla asayiş timleri kurmakta, silahlı unsurlarıyla şenlikler düzenleyerek o şenliklere katılınmakta ve o bölgede validen, emniyetten, askerden, hiç kimseden ses çıkmamakta. Yani bir alan devletin hâkimiyetinden terk edilerek bir terör örgütünün hâkimiyetine bırakılmıştır. Oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir terör örgütünün inisiyatifine, bir terör örgütünün iradesine bırakılmıştır. PKK’nın tatmin edilmesi böyle sürmektedir; bu, yerel yönetimlerdeki yapılandırmalardan başka alanlara varıncaya kadar devam etmektedir.

Değerli milletvekilleri, sizler, bizler, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağımıza yemin etmiş insanlarız. Bu manzaraları doğru değerlendirmenizi ve “PKK’nın tatmin, Türklerin ikna…” şifresinin ne anlama geldiğinin üzerinde düşünerek yemininizle ilgili sadakatinizi bir kez daha gözden geçirmenizi ve iktidarınız döneminde -on yılda- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilincini, kültürünü ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aidiyetinin bütün vatan sathında ne seviyeye geldiğini tekrar değerlendirmenizi, söylem ve eylemleri gözden geçirmenizi rica ediyor, hepinizin, biten dönemimizde gelecek olan ramazanınızı şimdiden kutluyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

36’ncı maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Tasarısının 36. maddesinde geçen “ya da kaybolan” ibaresinden önce gelmek üzere “kaçırılan” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu            Mesut Dedeoğlu                  Mehmet Erdoğan

              Osmaniye                        Kahramanmaraş                           Muğla

            Alim Işık         Özcan Yeniçeri       Erkan Akçay         S. Nevzat Korkmaz

            Kütahya                Ankara                   Manisa                       Isparta

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Özcan Yeniçeri, Ankara Milletvekili.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 36’ncı madde üzerinde verdiğimiz önerge üzerinde söz almış buluyorum.

Şimdi, dün, burada, Sayın Bakan “Siz, herkesi Türk yapmak istiyorsunuz, böyle bir zorlama içerisine giriyorsunuz; bizim ise vicdanımız çok geniş, bu toplumdaki herkesi kapsayan bir şekilde olaylara bakıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Tabii, bu “Türk” kavramı sosyolojik bir kavram. Bu kavramları bilebilmek veya bu kavramlar üzerinde konuşabilmek için sosyoloji bilime hâkim olmak gerekiyor, önce onun altını bir çizmek gerekiyor.

 “Türk” kavramı bir defa etnik bir kavram değil. Üstüne üstlük, bu topluluklar da kahir ekseriyet Müslüman bir topluluk, Müslüman bir toplulukta da ırkçılık ve kavmiyetçilik geçerli bir akçe değildir. Artı, Türk milleti, tarih boyunca, sanılanın da çok ötesinde tarihte bir rol almış, çok çeşitli milletlerden meydana gelen imparatorluk kurmuş ve bunları da yönetmiştir. Böyle bir imparatorluk bakiyesi olan bir milletin çocuklarının herhangi bir boy, herhangi bir bey veya herhangi bir ırk temeline oturan bir politikayı devreye sokması mümkün değildir. Zaten, böyle bir politika uygulanmış olsaydı, bugün bu içinde bulunduğumuz Meclis de olmazdı, başka başka, daha çeşitli yapılar meydana gelirdi.

Dolayısıyla, bu memlekette etnisite üzerinden, mezhep üzerinden, bölge üzerinden, cinsiyet üzerinden, meşrep üzerinden yapılan her türlü değerlendirmeler batıldır ve bu değerlendirmeler üzerine siyaset yapmak bu memlekete yapılabilecek en büyük kötülüktür, önce bunun bilinmesi lazım.

Ve “Türk milleti” kavramı, kavrayıcı ve kapsayıcı bir kavram olup bu milletin tamamını içine alan bir kavramdır. Onun için, biz, etnik etnik, mezhep mezhep, dil dil, bölge bölge bölünmeye ve ayrıştırmaya şiddetli bir biçimde karşı koyan ve karşı çıkan bir irade, bir siyasal organizasyonun temsilcileriyiz.

Dünyanın her yerinde, Fransız “Fransızım.” der, İngiliz “İngilizim.” der, Alman “Almanım.” der, Amerika’da yaşayan “Amerikalıyım.” der. Amerika’dakilerin tamamı acaba aynı ırktan mı geliyor, acaba aynı mezhepten mi geliyor, acaba aynı bölgeden mi  geliyor? Hayır, değil; çok çeşitli mezhepler, çok çeşitli meşrepler var, çok çeşitli milletler var ama o milletler kendisini Amerika, Hollanda, İngiliz, Fransız çerçevesi içerisinde tarif edebiliyor. Bunların görüş ve düşüncelerinin aynısı da -hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki- anayasalarında mevcuttur. Ve Fransız Anayasası’nda “Fransız”, Alman Anayasası’nda “Elen”, İspanyol Anayasası’nda “İspanyol” kavramları vardır, kimse de bundan efkârlanmıyor, kimse de çıkıp bunları biz ayıklayalım demiyor.

Ama David Phillips diyor, David Phillips dediği için de Türkiye'de de maalesef, “Türk milletini Anayasa’dan çıkarırsak bizim dışımızdakileri de memnun ederiz, böylece sorunu çözeriz.” gibi bir basit mantığı insanlar devreye sokuyor. Bunu şiddetli bir şekilde reddediyoruz. Türk milleti büyük bir millettir. Bu milletin tarihi vardır, bu milletin hâli vardır, bu milletin geleceği vardır ve bu milletin de savunucuları vardır. Hiç kimse bunu gözden ırak tutmasın.

Efendim, barış gelecek, kardeşlik gelecek de birileri bu barış ve kardeşliği istemiyor. Kim barışı ve kardeşliği istiyor? Barışı katledenler istiyor. Barışı ve kardeşliği kim istiyor? Öldürenler istiyor. Barışı ve çözümü       -tabir yerindeyse- kim savunuyor sözüm ona? Eline silah almış yol kesen, mayın döşeyen, insanları paramparça ederek havaya uçuran insanlar istiyor, karakollara saldıranlar, onların arkasındakiler istiyor. Kim istemiyormuş? İşte, bizler istemiyormuşuz. Biz barışı istemiyormuşuz, biz çözümü istemiyormuşuz. Sizin barış marış istediğiniz yok, siz başka bir şey istiyorsunuz. Siz, barış istiyorsanız öldürmeyin. Siz, barış istiyorsanız yollara mayın kurmayın. Siz, barış istiyorsanız ellerinize silah almayın, elinizdeki silahları ellerinizden indirin ya da onları desteklemeyin. Hırsız yeğin olunca ev sahibini bastırırmış. Dolayısıyla da çok açık bir biçimde söylüyorum: Terör örgütünün yanında yer alanların tamamına yakını ya katildir ya da katillere yardım etmektedir; ya annelerin gözyaşını akıtandır ya da annelerin gözyaşını akıtanlara yardım edendir. Bunlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Bunların konuşacak hiçbir şeyleri yok. Bunlar, önce gitsinler, oradaki o terörü bir defa bitirsinler, o silahları indirsinler, insan öldürmekten vazgeçsinler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN YENİÇERİ (Devamla) - Ondan sonra çıksınlar konuşsunlar.

Sayın Bakan, o zaman, sözüm burada bittiği için bunları size vereceğim ve bunun açıklamasını sizden bekliyorum, bunun ne anlama geldiğini. Burada, PKK terör örgütünün… Çözüm süreci bu mudur? Bunları size vereceğim, bunların cevaplarını da sizden bekleyeceğiz. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri, teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

37’inci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Önergeyi geri çektik.

BAŞKAN – Önerge geri çekilmiştir.

37’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

38’inci madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Tasarının 38. maddesinde geçen “süratli” ibaresinin “hızlı” şeklinde değiştirilmesini teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu                  Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu

              Osmaniye                              Kütahya                          Kahramanmaraş

        Mehmet Erdoğan                S. Nevzat Korkmaz                    Erkan Akçay

                 Muğla                                   Isparta                                  Manisa

          Mehmet Günal

                Antalya

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, maalesef, uyarılarımıza rağmen bu kanun da bu şekliyle, iktidarın taassubuyla yasalaşacak gibi görünüyor. Sonuna doğru geliyoruz, birkaç hüküm kaldı. Allah’tan bizim uyarımızla “millî” kelimesinin “Türk” kelimesinin çıkartılmasına her ne kadar baştan cevaz verdiyseniz de sonradan o hatadan dönüldü. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bunu şundan konuşuyorum: Çünkü bir sonraki aşama, burada gördüğünüz şerefli subaylarımızın da mensubu olduğu “Türk Silahlı Kuvvetlerinin adından da Türk’ü çıkaralım.”a gideceği için memnuniyetimi dile getiriyorum. Teşekkürümüzü dahi algılamıyorsunuz. Ne yapayım yani? Diyoruz ki: “Hassasiyet gösterdi Başkanlık Divanı, siz de katıldınız.” Çünkü belli bir süre sonra aşırı derecede yüz verince böyle oluyor, yani buraya kadar gelebiliyorlar. Onun için, teşekkür ediyorum; size, hassasiyeti doğru bulduğunuz için, uyarımızı dikkate aldığınız için teşekkür ediyorum dedim, burada bir şey yok. Tam tersine, teşekkür var. Çünkü biz öbür taraftan, burada çıkan kanunun içerisinde her şey var ama arkadaşlarımız az önce gösterdiler, Sayın Bakana da ifade ettiler, bir taraftan -niye dediğimi biliyorsunuz- buradan bir konuşmacı geldi dedi ki: “Polise de ihtiyaç yok. Asker değil, polisinizi de çekin.” diyor. Sayın İçişleri Bakanı burada oturuyor, o cesareti bulabiliyor. Nasıl bulabiliyor? Yani, arkasından başka şeyler de gelecek. “Seçilmiş vali istiyoruz.” diyor, arkasından bir sürü şey gelecek. Onun için, oralarda, çekildik, çekileceğiz derken “Öz Savunma Gücü” diye koymuş, üzerlerinde silahlı olarak -işte, dünkü gazetelerde yer almış, İnternet sitelerine de düşmüş resimleri var- insanlar kendisine göre böyle bir güç oluşturmuş. Dolayısıyla, bizim yaptığımız uyarı budur. Bu vesileyle sanki içeride tehdit bitmiş gibi yaparsanız dedik…

Değerli arkadaşlar, burada “Vatan savunması olmayınca olmaz.” dedim, “Vatan olmayınca niye askere gidelim.” diye söyledik, “Sanat yapmak için askere gidilmez.” dedik. E, şimdi içeride tehdit bitti mi ki? “Bitti.” diyoruz. O zaman ne yapacağız, yani bu konuda uyarı yapmayalım mı size? Önemli olan, erbaşlarla ilgili düzenleme olabilir, sözleşmeli erbaş yapabiliriz, uzman yaparız, profesyonel yaparız ama bir askerlik mevhumu var mı burada? Var. E, bizim “Peygamber ocağı” dediğimiz askerliği eğer böyle basite indirgersek; vatanı, milleti, ülkeyi, cumhuriyeti savunmayacaksa, o zaman bu askerliğin normal bir memuriyetten bir farkı kalmaz. Gelirsiniz parayla… Onlarda bile -memuriyetin de kendine göre bir şeyi var biliyorsunuz- sözleşmeli yaptırdıklarınıza belli işleri yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla, burada, lütfen, bu işin sonunun nereye vardığını görmeniz konusunda uyarıyoruz. Çabalar iyi niyetli olabilir ama içinde olanların arka planını görmediğimiz zaman, sizin demokratikleşme diye bize söylediğiniz şeyin arkasından eğer bölücülük gelecekse, eğer bir kademe sonrasını söylüyorlarsa… Ben demin bir haber okudum, ürktüm. Bir milletvekili -milletvekili şu anda- sizin burada sesinizi çıkarmadığınız milletvekillerinden bir tanesi toplantıda aynen şöyle diyor: “Bundan sonraki toplantıda inşallah özerkliğimizi kutlayacağız.” Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki bir toplantıda bunları yapabiliyorlar. Bizim uyarımız budur. Bakın, bunlar iyi niyetle, sadece belli bir yere kadar taviz vermekle falan çözülebilecek şeyler değil değerli arkadaşlar. Bu konuda önlem alınması gerekiyor, mücadele ile müzakereyi karıştırmamamız gerekiyor. E, bir yere kadar getiriyoruz, sonra tıkanınca “Hadi yeniden başa dönelim.” diyorsunuz. O zaman, bunların vakitlice önlemlerini almak lazım yani testi kırılmadan önce biz sizi uyarıyoruz. Bunlara eğer bu şekliyle davranır, her söylediklerini burada kanun hâline getirirsek…

Şimdi -Sayın Bakan da içinde olması lazım- bir koordinasyon kurulu kurmuşsunuz, “Bayramdan sonraya yetişecek yeni bir paket getireceğiz.” diyorsunuz. Şimdi, biz hâlâ anlayamıyoruz; ne var yani kiminle, ne görüşülüyor da onun içerisinde hâlâ olmayan ne kaldı, açıkçası ben merak ediyorum. Başka sözler varsa bizi de burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde aydınlatın. Arkada bakanlar birileriyle konuşuyor. Dolaylı olarak oradan İmralı’daki bebek canisi bu süreçleri yönetebiliyor.

Az önce siz de gördünüz, burada cüretkâr bir şekilde sayın milletvekili ne dedi? “Meclisi kapattırırız.” Bu Meclis nasıl kapanır? Bu Meclis ancak normal, anayasal olarak kapanma tarihi belli, onun dışarısında Meclis kapanmaz. Bu Meclis gazi Meclis, bu Meclis Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş bir Meclis. Savaşın içerisinde dahi Meclis çalışmış, bizim bugüne gelmemizi sağlamış.

Onun için, bu yaptığımız şeyler iyi niyetli olup ses çıkarmayabilirsiniz ama sonuçlarını, maalesef, burada görüyoruz. Yol yakınken sizi uyarmak için bu kanun vesilesiyle söz aldık. İnşallah, bundan sonraki süreçte en azından bu kadar ileri gidilmesini engellersiniz diyor, saygılar sunuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

39’uncu madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Kanun Tasarısının 39 uncu maddesinin tasarı metninden çıkartılmasını ve müteakip maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

     Mihrimah Belma Satır          Mehmet Doğan Kubat                   Hilmi Bilgin

               İstanbul                                İstanbul                                   Sivas

        Kemalettin Aydın               Ahmet Berat Çonkar                  Ramazan Can

            Gümüşhane                             İstanbul                                Kırıkkale

            Yılmaz Tunç                       Sevim Savaşer               Hacı Bayram Türkoğlu

                 Bartın                                  İstanbul                                  Hatay

          İlhan Yerlikaya                     Vedat Demiröz                       Ekrem Çelebi

                 Konya                                    Bitlis                                      Ağrı

            Ali Ercoşkun                    Hakan Çavuşoğlu                      İdris Şahin

                  Bolu                                     Bursa                                   Çankırı

             İlyas Şeker                        Ali İhsan Yavuz                          Fikri Işık

                Kocaeli                                 Sakarya                                 Kocaeli

              Rıfat Sait                            İlhan İşbilen                         Fevai Arslan

                  İzmir                                      İzmir                                    Düzce

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ya, yeni adet çıkarıyor şimdi. 5 tanesi okunur. Yeni adet mi çıkarıyor, ne yapıyor?

ENGİN ALTAY (Sinop) - Dün de uyardık bu kadar, Sayın Başkan, 5’den fazla okunmaz diye uyardık.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 5 tanesi okunur.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Yani, milletvekilleri ismi okurken...

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kırk yılda bir önerge veriyorlar, onun için bir duyulsun ya.

BAŞKAN – Buyurun, Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 5 tanesi okunur, gereksiz okuyor arkadaş.

ENGİN ALTAY (Sinop) – 5 ismin fazlasını okudu, ona itiraz ediyor, benim dün ettiğim itirazı tekrar ediyor.

BAŞKAN – Komisyon önerge katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Açıklama yapmak istiyordunuz Sayın Bakan, buyurun.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Sayın Başkan, biraz önce söz alan değerli hatiplerin ifade ettiği konularla ilgili bir açıklama getirmek istiyorum.

Bir kere, öncelikle, şunu söylüyorum: AK PARTİ Hükûmeti olarak, biraz önce ifade edildiği gibi “PKK’yı tatmin, Türkleri ikna etme” gibi kesinlikle bir anlayışımız, bir sözümüz, bir ifademiz olmamıştır. Kimseyle de bu çözüm süreciyle ilgili olarak herhangi bir pazarlığımız da söz konusu değildir.

Arkadaşlarımızın ifade ettiği konularla ilgili olarak, Cizre’de meydana gelen bu olayla ilgili olarak… Cizre’nin bir kenar mahallesinde kısa bir süre yol kesmek suretiyle yaratılan bir enstantane ve kendileri tarafından görüntülerin televizyonlara aktarılmasıyla gündeme gelmiştir. Güvenlik güçleri şu anda Cizre’deki bütün mahallelere hâkimdirler. İlgililer hakkında 50’ye yakın gözaltı  yapılmıştır ve 10 kişi de tutuklanmıştır bu olayla ilgili. Başlangıçta serbest bırakılmış, sonra, itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmıştır ve bir kısmı yakalanmıştır, diğerlerinin de aranmasına devam edilmektedir.

Diyarbakır’daki olayla ilgili de, meydana getirilen gene çok kısa süreli bir olayı, sürdürülebilir şekilde veya sürekli şekilde meydana getiriliyor gibi bir manipülasyon yapılmaktadır, biraz sonra onu da ifade edeceğim.

Değerli milletvekilimizin bize verdikleri görüntülerle ilgili de, bugün medyaya düşen, sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili de gerekli incelemeyi, araştırmayı yaptıracağım. Kimse bu konuda tereddüt içinde olmasın. Kanunsuz eylem yapanın her zaman arkasında oluruz, yakasına yapışırız.

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onlar gittikten sonra oluyor ama ötekileri anında buluyorsunuz, bunlar bitince haber geliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Evet, bunun da gereğini yapacağız.

Şimdi, yalnız, arkadaşlarım, çözüm süreciyle ilgili bir şey daha ifade etmek istiyorum: Çözüm süreci, bu ülkenin uzun yıllara dayanan derinleşmiş sorunlarını çözme adımıdır. Bu sürecin kolay ve rahat bir süreç olmayacağını başından itibaren ifade ettik. Sürece yönelik eleştiri getiren herkesin aynı oranda da katkı sunmasını bekliyoruz. Zira, bu süreç, sadece AK PARTİ ile ilgili bir süreç değildir; tüm halkımızın içinde yar aldığı, tarihî bir süreç olduğu da unutulmamalıdır. Hedef, sadece belli bir kesimin ya da bir bölgenin değil, tüm Türkiye’nin ve tüm halkımızın huzur, refah ve mutluluğudur. Dolayısıyla, herkesin bu süreçte dikkatli, sağduyulu, sabırlı ve samimi olması gerekir. Sürecin başarısı Türkiye’nin menfaatinedir ancak her kim bu süreci kendi dar ajandası için sabote etmeye kalkarsa bundan da en çok kendisi zarar görecektir. Çözüm süreciyle birlikte oluşan huzur ortamı çatışma ve şiddetten nemalanan çıkar gruplarının da oyununu bozmaya başlamıştır, bunu görüyoruz, bu doğaldır. Çözüm süreci her şeyiyle meşru ve doğru bir adımdır, bu adımı başka yönlere çekmeye çalışanlar bilmelidir ki halkımız onların ne yapmaya çalıştığını çok iyi bilmektedir.

Değerli arkadaşlarım, son dönemde terör örgütünün bu süreci sabote edici eylemler içinde olduğu da görülmektedir.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Söylediklerinize inanıyor musunuz Sayın Bakan?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Bir yandan çözümden yana olduğunu ifade edenlerin diğer yandan bu tür eylemlerin içinde olmaları, süreçle ilgili samimiyet iddialarıyla da tam bir çelişki oluşturmaktadır, bunu da dikkatle izlediğimizi söylemek isterim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Verilen sözleri tutmuyorlar mı yani anlamadım?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Değerli milletvekilleri, şunu açıkça ifade ediyorum: Çözüm süreci, bu ülkede birilerinin alternatif devlet yapılanması oluşturma süreci değildir, bunu özellikle belirtiyorum.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Aynen öyledir, aynen öyledir, göreceksiniz!

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Herkesin aklını başına alması gerekiyor, bunların bir hukuk devletinde olmasına kimse müsaade etmez, kimse de bizden bu konuda müsamaha beklememelidir, bunu yüce Meclisin bilgilerine sunuyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Çözümünüzü bir açıklayın.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Siz söz verdiniz söz, sözünüzü yerine getiriyorsunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Çözüm süreci her ne yapılırsa yapılsın sessiz kalınacak bir süreç gibi algılanmasın; bunu, halkımızın çözüm sürecine olan inancı ve güveninin her gün artmakta olduğunu bu vesileyle de belirtmek istiyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Anlatın şu çözümü, “çözüm, çözüm” diyorsunuz ama…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Akil kişiler yanıtlarını aldılar zaten. Halkın huzuruna çıkamıyorsunuz, akil kişileri kullanıyorsunuz.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) - Hükûmetimiz bu konudaki tedbirlerini sürdürmektedir, kan ve gözyaşının dinmesi, ülkemize huzurun gelmesi ve bunun da sürdürülebilir olması, kalıcı olması Hükûmetimizin en büyük hedeflerinden birisidir, bunu yüce Meclisin bilgilerine arz ediyorum.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Kargalar bile gülüyor.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gerekçeyi okutuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, yalnız burada bir çelişki mi var? “Alt işverenlere verilemez.”i getiriyorsunuz, gerekçede de diyorsunuz ki: “Alt işverenlere verilebilmesine imkân tanıyan düzenlemeyi tasarı metninden çıkartıyoruz.”

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Uzmanlık olan kısmı hariç, alt işverenlere verilebilir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani bundan sonra, çıkartıldığı zaman ne olacak?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Mevcut hâli ne ise o olacak.

OKTAY VURAL (İzmir) – Alt işverenlere verilebilecek mi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şimdi, 4857 sayılı Kanun’da ne hâldeyse o olacak.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – İş Kanunu’ndaki hükme göre bu devam etseydi alt işverenlere verilecekti. Yani her ne kadar kanunun metninde ”verilemez” hükmü var ise de maddeyi tüm ele aldığımızda…

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani bunu kaldırdık, şimdi verilecek mi?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Şimdi kaldırdık, verilemeyecek.

OKTAY VURAL (İzmir) – Verilemeyecek.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Evet.

OKTAY VURAL (İzmir) – Verilebilecek.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şu anda 4857 neyse o olacak.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Hayır, şöyle: O İş Kanunu’nda düzeltilecek. Yani burada neyse, eskiden nasıl uygulanıyorsa öyle uygulanacak, yeni bir hüküm getirmiyor.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Milli Savunma Bakanlığınca işletilen askeri işyerlerindeki bir kısım işlerin, alt işverenlere verilebilmesine imkan tanıyan düzenlemenin tasarı metninden çıkarılması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

39’uncu madde metinden çıkartılmıştır.

40’ıncı maddede bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı kanun Tasarısının 40. Maddesinde geçen “1/2” ibarelerinin “3/4” şeklinde, “1/4” ibarelerinin “1/3” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Hasan Hüseyin Türkoğlu           Mehmet Erdoğan                 S. Nevzat Korkmaz

              Osmaniye                                Muğla                                   Isparta

               Alim Işık                         Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

               Kütahya                         Kahramanmaraş                          Manisa

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerekçe okunsun.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Vatan olarak üzerinde yaşamaya bin yıl evvel karar verdiğimiz ve bu kararımızı sonsuza dek muhafaza ve müdafaa etme kararlılığında olduğumuz Anadolu, jeo-politik ve jeo-stratejik konumu itibariyle bütün dünya milletleri tarafından imrenilerek bakılan ve ele geçirilmek istenen bir coğrafyadır.

Bu coğrafyanın özellikle Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü olması, insanlığın coğrafya değiştirmesi yani göç etmesi açısından hareketli bir trafiğe sahne olmuştur. Tarih boyunca doğudan batıya doğru yapılan göçler içerisinde en önemli göç şüphesiz Anadolu Coğrafyası üzerinden yapılan göçlerdir. Halen Anadolu coğrafyasının doğusunda kalan ülkelerde yaşayan insanların, Anadolu coğrafyasının batısında yaşayan ülkelere doğru yoğun bir akımda bulundukları bilinmektedir.

Şüphesiz ki, bunun temel nedeni Anadolu Coğrafyasının doğusunda kalan ülkelerdeki refah seviyesinin düşüklüğü, geri kalmışlık, mezhepsel ve dinsel çatışmalar ve küresel güçlerin o coğrafyada huzur kaçıran politikalarıdır. Buna mukabil Anadolu coğrafyasının batısındaki ülkeler ise refah seviyesi daha yüksek olduğu için cazibe merkezi haline gelmiştir.

21. Yüzyılda ise Anadolu Coğrafyası özellikle enerji kaynaklarının büyük rezervlerinin bulunduğu coğrafya ile enerji kaynağına şiddetle ihtiyacı olan ülkeler ve pazarlar arasında geçiş konumundadır.

Enerji gibi hayati seviyede stratejik önemi bulunan bir unsur 20. Yüzyıldan itibaren dünyanın şekillenmesine ve dünya milletlerinin ilişkilerinin belirlenmesine sebep olmuştur. Gittikçe artan enerji ihtiyacı hem enerji kaynağına sahip ve büyük rezervleri olan ülkelere yönelik vahşi politikaların üretilmesine sebep olmakta, hem de enerji kaynağı ve nakil alanlarının korunması için aynı önemi haiz tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.

Anadolu coğrafyasının tam olarak bilinmeyen enerji potansiyeli ve nakil hatları üzerinde önemli bir pozisyona sahip olması, son dönemde öneminin daha da arttırmıştır.

Ayrıca Anadolu, sahip olduğu boğazlar nedeniyle hayati önem arz etmektedir. Bir küresel güç olarak başta Rusya olmak üzere, Karadeniz'e açılan tüm devletler boğazları ele geçirmenin, kontrol etmenin veya maksimum derecede ortak kullanmanın çarelerini aramaktadırlar.

1000 yıl evvel kanlarımızla sulamak suretiyle vatan tuttuğumuz Anadolu büyük fedakârlıklarla elde tutulabilmiştir. 11. Yüzyılın başından itibaren batı ve Hıristiyan alemi kendi tabirleriyle "Türkleri geldikleri coğrafyaya geri göndermek" hayalleriyle yanıp tutuşmuşlardır. Bu hayal uğrunda Anadolu'da Türk-İslam neferlerinin iman dolu göğsünde eriyip giden sayısız haçlı seferi düzenlenmişlerdir.

Haçlı zihniyetinin hafızasından asla silinmeyen zaman zaman depreşip çeşitli politikalarla ortaya çıkan Türk-İslam Mührünü Anadolu'dan silme hedefi 1000 yılda birçok defa tezahür etmiştir. Osmanlı'nın dağılma döneminde ise leşe saldıran akbabalar gibi saldırmışlardır.

Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Milleti'ne yedi düvel olarak abanmışlardır. Uluslararası güçler, bugün olduğu gibi, Soğuk savaş döneminde uygulanan başka politikalar, sonrasında ise daha başka politikalarla hep milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü yok etmek istemişlerdir.

İşte tarihin sayfaları ve bugün yaşadığımız olaylar bu coğrafyada ayakta kalmanın en önemli unsurunun güçlü bir ordu, disiplinli bir askeri yapı olduğunu işaret etmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün, etkinliğinin ve moralinin en yüksek seviyede tutulması bu coğrafyada varlığımızı devam ettirmenin en önemli şartıdır. Bir yandan ordunun güçlü kılınması, disiplinli olması diğer yandan demokrasi içerisinde kalması ve bu iki husus arasında denge kurulması çok önemlidir. Ordunun siyasetin dışında tutulması ve siyasete karıştırılmaması oldukça önemlidir Bunu yaparken anti militarist yaklaşımlarla, asker düşmanlığı ile yapılmamalı ve ordunun gücünün zayıflatılmasını isteyenlerin emellerine hizmet edilmemelidir.

Bu önergede yapılan düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı başlatılan itibarsızlaştırma ve karalama politikalarına aracı olunmaması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Biraz önce kabul edilen önergeyle aslında… Önergede “Millî Savunma Bakanlığınca işletilen askerî iş yerleri hariç olmak” üzere alt işverenlere verilemez.” bu hüküm olsaydı askerî iş yerleri de hariç olacaktı. Ama, kaldırmak suretiyle askerî iş yerlerinin hepsinde artık teknik iş gerektiriyorsa alt işverenlere verilebilmesi mümkün hâle getiriliyor. Teknik ve uzmanlık gerektiren işler de askerî iş yerlerinde bile mümkün hâle getiriliyor.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Tam tersi.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Maddenin metninde “Millî Savunma” yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kanunun metninde böyle, “Millî Savunma” yok.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – “Millî Savunma” eklenmiş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, 4857 sayılı Kanun’da…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Son cümlesini oku bakalım, “…işletmenin ve işin gereği…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Evet, Millî Savunma’da… Askerî iş yerlerinde olduğu zaman işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işleri alt işverene verebileceksiniz.

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Veremeyeceğiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural, bundan sonra artık onu uygulayıcı yorumlar.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yorumlayıp inceletelim, belki çekeriz Sayın Başkanım. Çekme imkânları var bunu dışarı.

BAŞKAN – Uygulayıcı yorumlayacaktır tabii, yasa bu şekilde çıktı. Bundan sonra yorum yapacaklardır.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onu diyoruz Sayın Başkanım, aynen onu diyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Çekme imkânları var Komisyonun.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Askerî iş yerleri de artık dâhil, dâhil ettiniz yani.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 4857 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin 8’inci fıkrasında…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Burada askerler önlem almış ama siz onu kaldırdınız.

BAŞKAN – Efendim, ben fikrimi baştan söyleyeyim.

Sayın Elitaş, şimdi, yasa geçtikten sonra, kabul edildikten sonra grup başkan vekillerinin yorumları bir katkı sağlamaz, yasa uygulayıcı bunu yorumlayacaktır.

Teşekkür ediyorum.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Biz de onu diyoruz, yoruma bırakmışlar, halledecekler yani.

OKTAY VURAL (İzmir) – Yani, kesinlikle askerî iş yerlerinde alt işverene teknoloji gerektiği zaman verme imkânı verdiniz.

BAŞKAN – 41’inci maddede bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte 479 sıra sayılı Tasarının 41. maddesinde geçen “1/3’ü” ibaresinin “1/2’si” ve “1/5”i ibaresinin “1/4’ü” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        Mehmet Erdoğan                  Mesut Dedeoğlu                      Erkan Akçay

                 Muğla                           Kahramanmaraş                          Manisa

       S. Nevzat Korkmaz                       Alim Işık                  Hasan Hüseyin Türkoğlu

                 Isparta                                 Kütahya                               Osmaniye

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 479 sıra sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın maddeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubumuz adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin göz bebeği konumunda olan bir kurumumuzdur. Türk milletinin gönlünde kurumumuzun ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu kurumumuz çatısı altında mensuplarının huzurlu bir ortam içinde, moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde görev yapması tüm milletimizin ortak arzusudur. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da tıpkı Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mensupları kadar özen ve önem verilmelidir. Ülkemizde çok ağır şartlarla terörle mücadele ve yurt savunması yapan sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşların yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunlar hepimizi derinden üzmektedir. Bu kardeşlerimiz bu zamana kadar çok düşük ücretler karşılığı görev yapmışlar ve çok perişan olmuşlardır maddi anlamda. Profesyonel askerliğe bir adım olarak görülen sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili uygulama da pek çok sorun yüzünden sancılı başlamıştır, tartışma konusu yapılmıştır. Bu durum, ülkemiz açısından hiç de iyi olmamıştır. Bunun için yapılan uygulamalar iktidarıyla ve muhalefetiyle ele alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. Uzman erbaşların durumları zaten ortadadır. Belli bir yaş ve belli bir süreden sonra çeşitli nedenlerle uzman erbaşlıktan ayrılmak zorunda kalanların yeni bir iş konusunda çalmadıkları kapı kalmamaktadır ve iş bulamaz hâli içerisindedirler. Yıllarca ağır ve tehlikeli koşullarda, terörle mücadele eden bu kardeşlerimizin sorunları kökten mutlaka çözümlenmelidir, onun da çözüm mercisi bu çatı altındaki Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

Uzman kardeşlerimiz kendi görevlerine uygun bir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında kapı kapı dolaştırılmadan işe yerleştirilmelidir. Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili Hükûmet tarafından bugün önümüze getirilen bu düzenlemelerin pek çoğu geri kalmış düzeydedir. Keşke bu düzenlemeler en başından yapılmış olsaydı, yine bu sorunların bir kısmını çözme adına memnuniyet verici duruma gelirdi.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yıpratmaya yönelik hareketlerden uzak durulmalıdır. Türkiye çok büyük bir ülkedir, ordusuyla ve milletiyle çok büyüktür, yeter ki ülke kaynaklarımız yerinde ve zamanında kullanılsın. Türkiye böylece kalkınma konusunda, üretim ve istihdam konusunda daha çok, daha iyi noktalara mutlaka gelecektir. Ülke sorunlarımız tek tek ele alınmalı ve çözüm üretilmelidir. Bu konuda, Hükûmetin on yıldır, kendi gündemi yerine milletimizin gündemine dönmesini bekliyoruz ve bunlarla ilgilenmesini diliyoruz. Milletimizin artan ve biriken sorunlarının milletimizin sesine kulak vererek çözülebileceğine inanmaktayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde maalesef ordudan istifalar hız kazanmıştır. Ülkemizde son üç yıl içerisinde 13.751 subay ve astsubayımız maalesef ki istifa etmişlerdir. 15 bin kişilik sözleşmeli erbaş ve er istihdamı için ancak 1.207 kişi istihdam edilebilmiştir. Bu erbaş ve erlerden ilk etapta ancak 520 kişi göreve başlayabilmiştir. Buralarda demek ki bir problem, bir sıkıntı var. Bu konuya el atılması lazım ve çözüm bulunması lazım. Ülkemizde yine son bir yıl içerisinde 8 bin uzman erbaş istifa ederek görevini bırakmışlardır. 2010 yılında 67 bin olan uzman erbaş sayısı 35 bine düşmüştür. Ülkemizde son yıllarda yaşanan bütün bu istifalar -sözleşmeli erbaş ve er konusunda yaşanan- iyice incelenmeli ve çözüm üretilmelidir. Bunların çözümü de Türkiye Büyük Millet Meclisidir, iktidardır, iktidarla beraber, muhalefettir. Bu konuların mutlaka ele alınması lazım. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine her anlamda destek vermek mecburiyetindeyiz.

Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

42’nci madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı Tasarının 42. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Oktay Vural                Hasan Hüseyin Türkoğlu           Kemalettin Yılmaz

                  İzmir                                 Osmaniye                         Afyonkarahisar

         Mustafa Kalaycı                    Özcan Yeniçeri                       Erkan Akçay

                 Konya                                  Ankara                                  Manisa

MADDE 42 – “Bu kanun yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu’nda değişiklik yapan bu kanun tasarısı görüşmeleri sırasında maalesef bu kürsüden “Türk milleti” ibaresine yönelik hasmane tutumlar, özellikle Millî Savunma Bakanının “Türk” kelimesini kullanmamızı bir ırkçılığa indirgeyen yaklaşımlar, aslında bu milletin var oluşunu ve bu devletin kuruluş temellerini göz ardı eden bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Evet, insan olmanın bir yaradılış gayesi vardır. Burası bir coğrafyayken vatan yapmanın da aslında değerleri vardır. Kültürü, inanışı, acısı, ihtiyaçları, muhtaciyetlerimiz; bütün bunlarla birlikte bir birliğe mahrek olduk, öyle bir vatan oldu. O bakımdan, bu coğrafyayı vatan yapan ve bu coğrafyayı vatan olarak koruyan bu milletin var oluş gayesini de anlamak lazım. Evet, bu devletimizin, Selçuklu, Osmanlı nihayetinde Türk devletinin de kuruluşunun temel felsefeleri vardır. Eğer siz insan olmanın ya da millet olmanın, millet olarak yaşamanın ya da devletin temellerini göz ardı ederseniz o zaman bu coğrafyada varlığın anlamı ortadan kalkar.

“Türk” kelimesi sosyolojik bir varlıktır, kültürdür, kimliktir, tarihtir, gelecektir, geçmiştir. 11 Temmuz Srebrenitsa’da Boşnaklara yönelik katliam olduğu zaman, o zaman Boşnak kardeşlerimiz geldiği zaman “Biz Boşnak olduğumuz için değil, Türk olduğumuz için katledildik.” demişlerdir. Dolayısıyla “Türklük” kelimesinin medeniyet anlayışı içerisinde anlamı vardır. Bunun bu şekilde 36 etnik grup içerisinde tadat edilmesi Türklüğü anlamamak demektir.

Öte yandan, bu kürsülerde “Türk” kelimesinin, “Türklük” kavramının 1924’te girdiği ifade edilmiştir, son derece yanlıştır. 1876 Anayasası’nda Osmanlı kimliğini esas aldığı zamanda bile “Devletin lisanı resmîsi olan Türkçeyi bilmek esastır, şarttır.” denilmiştir ve açıkçası “Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan mensuplarının da Türkçe bilmesi gereklidir.” denilmiştir.

Bir başka tarihî yalan 1924 Anayasası’na “Türklük” kavramının girdiğine ilişkindir. Hayır, 1922’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı 308 no.lu Karar’da aynen şunları söylemektedir; bu, kurucu Anayasa hükmündedir. “Bir kaç asırdır Saray ve Babıâlinin cehalet ve sefaheti yüzünden Devlet azîm felâketler içinde müthiş surette çalkalandıktan sonra nihayet tarihe intikal etmiş bulunduğu bir anda Osmanlı İmparatorluğunun müessisi ve sahibi hakikisi olan Türk milleti Anadolu'da hem haricî düşmanlarına karşı kıyam etmiş, hem de o düşmanlarla birleşip millet aleyhine harekete gelmiş olan Saray ve Babıâli aleyhine mücahedeye atılarak Türkiye'de Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti ve ordularını…” demek suretiyle “Türk milleti Saray ve Babıâli'nin hıyanetini gördüğü zaman Teşkilâtı Esasiye Kanununu ısdar ederek onun birinci maddesiyle hâkimiyeti Padişah’tan almıştır.” diyor.

Dolayısıyla kurucu olan irade budur. 308 no.lu karar 1-2 Ocak 1922 tarihinde alınmıştır ve bu devleti kuran iradenin Türk milleti iradesi olduğunu ifade etmiştir. Bu bakımdan, bugün geldiğimiz bu noktada burada sürekli olarak, “Türk milleti”, yok “’Türklük’ kavramı çıkartılsın.”, yok “Türklük” kavramını 36 etnik grupta saymak, bizatihi bu milletin var oluşunu ve bu devletin kurucu iradesi olan Türk milletini yok saymaktır. Kurucu olan irade budur. Bu bakımdan bu iradeye burada bulunan bütün siyasi partilerin sahip çıkması gerekmektedir.

Bizi burada var kılan Türk milletidir ve bu devleti kuran da Türk milletidir ve nitekim Mustafa Kemal Atatürk “Tarih-i cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devleti tesis eden ve bunların hepsini hâdisat ile tecrübe eyleyen Türk Milleti, bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felâketlerin karşısında meftur olduğu kabiliyet ve kudretle ahzi mevki etti.” diyor ve şöyle bitiriyor: "Türk ve İslâm, Türkiye Devleti, bu iki saâdetin tecellî ve tezâhürüne memba ve menşe olmakla dünyanın en bahtiyar bir devleti olacaktır." diyor.

Dolayısıyla bu esasları yok sayan, Türklüğü etnik kimliğe indirgeyen ve bu şekilde Meclis kürsülerinde bu kavramı yok sayan zihniyetler, bizatihi bizi buraya getiren milletimizi yok saymaktadır. Bu bakımdan, ben, bu kurucu iradeye herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade ediyorum. Evet, bu devleti kuran irade Türk milletidir. Herkes bunu böyle bilmelidir, dolayısıyla böyle de bilecektir.

Hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

43’üncü maddede bir önerge bir vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 479 sıra sayılı tasarının 43. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

             Oktay Vural                Hasan Hüseyin Türkoğlu           Kemalettin Yılmaz

                  İzmir                                 Osmaniye                         Afyonkarahisar

                 Ali Öz                            Özcan Yeniçeri                   Yusuf Halaçoğlu

                 Mersin                                  Ankara                                  Kayseri

            Erkan Akçay

                Manisa

“Bu Kanun Hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.”

BAŞKAN – Komisyon, önergeye katılıyor mu?

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet, katılıyor mu?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, bu kanun tasarısının artık son görüşmesini yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanun tasarısında itiraz ettiğimiz bir iki hususu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce özellikle İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi çerçevesinde darbeye kimi zaman kılıf olarak kullanılan bir hususta özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbelerin hukuki meşruiyeti olamayacağını hep ifade ettik ve bu şekilde 35’inci maddeyi bir darbeye müstenit olarak kabul etmenin de darbeleri meşrulaştıracağını düşündük ama bütün bunlara rağmen cumhuriyeti korumak ve kollamak görevinin Türk milletine ait olduğunu ifade etmek suretiyle önergemizde de bunun bu şekilde değiştirilmesi gerektiğini ifade ettik. Nitekim, 1961 Anayasası’nı hazırlayanlar da aslında bu kanunu geçirdikleri zaman da bir bakıma korumak ve kollamakla ilgili böyle bir görevi yazarken de durumdan vazife çıkardıklarını müşahede ediyoruz. Ama, bu yapılırken maalesef tehdit sadece dış tehdide inhisar ettirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev alanı daraltılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz tehditlerin bütün olduğuna inanıyoruz. Zaman zaman dış tehditler içeride tezahür eder, iç tehditler dışarıdan desteklenebilir. Dolayısıyla, bugün PKK terör örgütünü nasıl bir tehdit olarak algılayacağız? İç tehdit midir, dış tehdit midir? Bunun içi de vardır, dışı da vardır. Bu şekilde topyekûn bir mücadeleyi sağlamak istiyorsak dışarıda da, içeride de mücadele etmemiz  lazım. Kaldı ki bu şekilde tehdit bölünmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan savunması konusundaki kavramı, istiklali korumak konusundaki görevini azaltmış olacaktır.

Diğer taraftan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak… Uluslararası barışı sağlama görevi verilmektedir, soruyorum burada: Uluslararası barışı sağlama görevini kim verecek? Türkiye Büyük Millet Meclisinin zaten verdiği görevleri yapacağına ilişkin kanun değişikliği yaptık. Bu bakımdan, bu şekilde değiştirilmesi de ordumuzu millî ordu olmaktan çıkartmak suretiyle uluslararası güçlerin amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket etme imkânı verebilecek ve kullanma imkânı verebilecek bir açıklık verilmektedir. O bakımdan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 35’inci maddede yapılan değişikliğin kimi zaman darbeye haklılık kazandırmak, gerekçe olarak kullanılma konusundaki bir değişikliği gerekçe olmamak üzere kabul etmekle birlikte bu şekilde bir yaklaşımı çok yanlış görüyoruz ve bununla ilgili önergelerimizi ileri sürdük, maalesef kabul edilmedi. Bu bir vahim hatadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görevini, bu kanun değişmeden önce dış tehditler olarak nitelendirmesini de yanlış buluyoruz. PKK terör örgütü içeride, dışarıdaki adam gelecek saldıracak. Peki, dışarıdaki adam içeride saldırdığı zaman ne yapacaksınız? “Bu benim görevim değil.” diyeceksiniz. Olmaz, böyle bir yaklaşım tarzı tehdit ve tehlike bütünlüğünü zedeleyen ve yurt savunmasını zedeleyecek bir hükümdür.

Diğer taraftan, özellikle askerlik hizmetini tanımlarken “yurdu korumak için harp sanatını öğrenmek”ten “yurdu koruma”yı çıkartmak da son derece yanlış olmuştur. Anayasa’mızda “vatan hizmeti” tadat edilmiştir, yazılmıştır. Eğer siz vatan hizmetini sadece harp sanatı olarak nitelendirirseniz bu durumda vicdani ret olarak “Ben bunu yerine getirmek istemiyorum.” diyenlerin önünü açmış oluyorsunuz. Türk vatanını savunma konusunda, çocuklarımızı askere gönderirken, biz gönderdiğimiz zaman harp sanatını öğrenmeye mi gönderiyoruz diyeceğiz? Hayır, “Vatan hizmetini yapmaya gönderiyoruz.” diyoruz. O bakımdan, bu şekildeki bir yaklaşım, askerliği özellikle lejyoner askerlik yaklaşımıyla değerlendiren bir siyasal anlayışın getirdiği bir husustur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz harp sanatını öğrenmenin bir amaca müstenit olduğunu, bunun da açıkçası vatan savunması olduğunu düşünüyoruz.

Bu yönüyle bakıldığında değerli arkadaşlarım, bunun bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinde değiştirilmesi gerçekten doğru olmamıştır. Kalsaydı ne olurdu, ne mahzuru vardı? Bu soruları sorduk ama bizlere burada söz verildi, içeride Sayın Bakan söz verdi. “Tamam, bununla ilgili 35’inci maddedeki görevlere atıfta bulunacağız.” dedi ama maalesef buna rağmen yerine getirilmedi. O zaman bu değişikliğin siyasi bir anlamı vardır ki bu siyasi anlamı da doğrudan doğruya vicdani redde basamak sağlayacaktır.

İşte, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz, bu kanunda iki temel ama esaslı olan bu değişikliklere karşı tutum sergiledik. Bizim amacımız ve hedefimiz, hep beraber, birlikte Türkiye’nin savunmasını gerçekten yapabilecek ve sadece askerlik hizmeti yapacak bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevini tekemmülle yapmasını temin etmektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanunun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Böylece, ikinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır.

Tasarının görüşmeleri tamamlanmıştır.

Oylamadan önce, İç Tüzük’ün 86’ncı maddesi gereğince oyunun rengini belirtmek üzere ve lehte söz isteyen Ali Şahin, Gaziantep Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; görüşmelerini tamamladığımız Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde oyumuzun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi ve aziz halkımızı saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, kabul etsek de etmesek de, bilsek de bilmesek de sınırlarımızın ötesi için, farklı coğrafyalar için her zaman model teşkil etmiş bir ülkedir. Şunu çok iyi bilmeliyiz: Gerek siyasi adımlarımız gerek ekonomik programlarımız gerek sosyal programlarımız, biz farkında olmasak da gerek Orta Doğu’da gerek sınırlarımızın ötesinde, Güney Asya’ya kadar, ne bileyim, Uzak Doğu’ya kadar farklı ülkelerde izlenerek, incelenerek, yakından takip edilerek model olarak alınıyor. Yani bizim bugün burada yürüttüğümüz bir yasama çalışmasının etkisi, aslına bakarsanız sadece 780 bin kilometrekare ile sınırlı değil. Burada yasadığımız her yasa, çıkarttığımız her bir yeni mevzuat, dediğim gibi, dünyanın farklı noktalarında, farklı bir domino etkisiyle, dalga etkisiyle aksiseda bulmakta.

Ben bunu güzel bir örnekle örneklendirmek istiyorum: 1994 yılında Pakistan Karaçi Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okurken bölüm başkanımız bir gün beni odasına davet etti ve şöyle bir soru sordu karşısına oturtup, dedi ki: “Sizde ‘National Security Council’ yani ‘Millî Güvenlik Kurulu’ adında bir platform varmış. Bu platformun özelliği nedir, ne tür bir fonksiyonu ve işlevi var?” Soruyu duyunca ben de kendilerine, iç ve dış güvenlik konularını ele almak adına, askerî ve sivil kanadın, hükûmet yetkililerinin, cumhurbaşkanının başkanlığında bakanlar kurulunun, başbakanın ve kuvvet komutanlarının bir araya gelerek iç-dış güvenlik konularını ele aldıklarını söyledim. Bununla birlikte, askerî kanadın siyaset üzerinde de bir hegemonya oluşturmak adına zaman zaman işlevler, platform görevi gördüğünü de belirttim. Şaşırmıştım bu soruyu sorduğuna. Niçin sorduğunu söyleyince, Pakistan Silahlı Kuvvetleri de Pakistan’da Türkiye’yi, bunu örnek göstererek National Security Council adında bir yapılanmaya gitmek istediğini söyledi. O zaman anladım ki, gerçekten, bizim burada, Türkiye’de attığımız her adımın farklı coğrafyalarda çok güçlü yansımaları oluyor ve nitekim, Pervez Müşerref, Navaz Şerif Hükûmetini devirdikten sonra, 2004 yılında, Pakistan’da, Türkiye’yi de modelleyerek, Türkiye’den aldığı modelle millî güvenlik kurulunu kurdu.

Yine başka bir örnek vermek gerekirse, Libya’da Abdüsselam Callud’un, Türkiye’deki darbe geleneklerinden etkilenmek suretiyle, 1969 yılında Libya’daki darbede ne denli önemli roller üstlendiğini hepimiz biliriz. Burada şunu demeye çalışıyorum: Türkiye, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, demokratik anlamda nasıl örnek alınıyorsa, askerî karakterlerimizle de farklı coğrafyalarda örnek alınan bir ülke. Biz, bugün Parlamentomuzdan geçirmiş olduğumuz bu yasa tasarısıyla birlikte, ümit ederim ki, yeniden şekillenen Orta Doğu’da ve Orta Doğu’nun orduları için de halk iradesine saygılı, demokratik değerlere her bakımdan saygılı Türk Silahlı Kuvvetlerini de bir model olarak Orta Doğu’ya sunmuş olalım; dünyanın farklı coğrafyalarındaki, özellikle İslam coğrafyasındaki ordulara da örnek bir ordu teşkil ettirmiş olalım.

Yoğun bir tempodan geçtik, sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ben, bu vesileyle, bu kanun tasarısını, demokrasi yolunda çok önemli adımlar atmış ve bunu hayatlarıyla ödemiş Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Necmettin Erbakan’a ithaf ediyor, ülkemiz için, ordumuz için ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Deniz Gezmiş ile Yusuf Aslan’a niye ithaf etmiyorsun?

ALİ ŞAHİN (Devamla) - …hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi, yine oyunun rengini belirtmek için aleyhte söz isteyen Kamer Genç, Tunceli Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, beni dinlemek istemiyorlarsa lütfen salonda istirahat etsinler.

BAŞKAN – Siz söylediniz zaten, duydular.

KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, askerlerle ilgili yasa teklifi üzerinde son sözü almış bulunuyorum.

Aslında, Türk ordusu… AKP iktidara gelince çok rahatsızlık duyuldu kendisinden ve 1 Mart tezkeresi burada reddedilince hemen Amerika’ya şikâyet ettiler: “Aslında, biz bu tezkereyi kabul edecektik, işte bu askerler, ordu bize destek vermedi.” dediler. Amerika, o günden itibaren, Türk ordusunun tasfiye edilmesi için düğmeye bastı ve bizim askerlerimizin başına çuval geçirdiler. O çuval aslında milletimizin başına geçirilmişti ve o çuval geçirildikten sonra, sizin Çankaya’ya seçip gönderdiğiniz kişi dedi ki: “Büyük devletler özür dilemez.”

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, bu getirilen tasarıyla orduyu tasfiye ediyorsunuz. Tasfiyenin… İşte bakın, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu’nun 2’nci maddesinde ne diyor: “Askerlik: Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.” Siz, burada şeyi kaldırıyorsunuz, “Türk vatanını, istiklalini ve cumhuriyetini koruma” kelimesinden rahatsız oluyorsunuz ve bunu kaldırıyorsunuz. Türk vatanı, Türk istiklali ve Türk cumhuriyetinden niye rahatsızsınız? Herkesin bir vatanı var. Sizin vatanınız yok mu, vatansız mısınız? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz?

Her kurumun bir görevi var; işte Millî Savunma Bakanlığının bir görevi var, Sağlık Bakanlığının bir görevi var, Danıştayın, Yargıtayın bir görevi var; bunlar kanunlarda belirtilmiştir. Niye siz burada ordunun görevini kaldırıyorsunuz? Kaldırırken de birtakım tezatlara düşüyorsunuz. 16’ncı maddede diyorsunuz ki… İşte, iç olaylara ordunun müdahale etmesinin şartlarını tayin ediyorsunuz. Hatta, Bülent Arınç geçen gün Gezi Parkı olayları dolayısıyla “Gerekirse orduyu göreve çağırırız.” dedi ama arkasından, 35’inci maddeyle bir değişiklik yaptınız, orduya yalnız dış tehlike için görev verdiniz.

Şimdi, arkadaşlar, bunların hepsi bu ordunun tasfiyesi için ortaya atılan adımlar.

Efendim, deniliyor ki: “Ordu darbe yapıyor.” Yahu, arkadaşlar -ordunun biz darbe yapmasına karşıyız da- ordu darbe yapıyor da bu politikacıların hiç mi günahı yok? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yani, bu ordu durup dururken mi…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Yakışmıyor! Yakışmıyor!

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani, bakın, ben ordunun darbe yapmasını savunmuyorum.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Cumhuriyet Halk Partisi de mi böyle düşünüyor?

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama, zaman zaman, siyasi iktidarı eline geçirenler devletin kaynaklarını babasının malı gibi kullanıyorlar…

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Çok yazık! Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Çok yazık!

KAMER GENÇ (Devamla) – …zenginleştikçe küstahlaşıyorlar, ondan sonra güç elde ettikçe de firavunlaşıyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi, burada, devletin görevi bugün…

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Darbenin gerekçesi olmaz.

KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, eğer siyasi gücü elinde tutan insanlar hakikaten hak ve adalet duyguları içinde, ayrılmasalar, insanlara eşitçe baksalar, e, bu ne olur o zaman? Bu devlette herkes hâlinden memnun olur ama Türkiye’de bugün çok büyük bir rahatsızlık var.

Bakın, Meclisi tatile sokuyorsunuz. Niye sokuyorsunuz? Bugün memlekette çok büyük bir terör estiriliyor, gece evler basılıyor, özellikle 1990’dan sonra doğan gençler evlerinden alınıyor, getiriliyor, işkence yapılıyor. Bu, devlette tam bir diktatörlüğün, bir terörün estirildiği bir durumdur. Bu durum varken, bu memlekette insanlar haksız yere içeriye alınıyor ama mahkemeler hesabına geldiği şekilde vatandaşın hakkını korumuyor; Türkiye’de yargı sistemini yok ettiniz. Bu hâliyle de bu memleket büyük bir kaos içine sürülüyor.

Getirdiğiniz kanun tasarısı zaten Anayasa’ya aykırı. Anayasa’da ne diyor? Yani, 117’nci maddede diyor ki: “Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından…” Yurt savunması… Siz şimdi silahlı kuvvetlerin elinden yurt savunmasını alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinize göre bir polis teşkilatını kuruyorsunuz. Defalarca burada söyledim, bu kurduğunuz polis teşkilatı içinde El Kaide’den, Müslüman Kardeşler’den, Hamas’tan adam var mı yok mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET YENİ (Samsun) – Yok, yok. Yalan konuşma.

KAMER GENÇ (Devamla) – Söylesin, buradaki söylesin.

AHMET YENİ (Samsun) – Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) – Bunlar niye gençlerin gözlerini kör etmek için özellikle gençlerin gözüne ateş ediyorlar?

AHMET YENİ (Samsun) – Yazıklar olsun be!

KAMER GENÇ (Devamla) – Bugün 12 tane genç, sırf bu şekilde kendisine ateş edilmek suretiyle gözleri kör edilmiş vaziyettedir. Bunu hangi vicdan yapıyor? Hangi vicdan bunu yapıyor? Ayrıca, bu memlekette, bakın, şu anda 5 tane vatandaşımız ölmüş, 1 tanesi polis. Bir memlekette 5 tane vatandaş ölürse, hele bunların büyük bir kısmı 18-20 yaşındayken, bunun karşısında nasıl kayıtsız kalabiliyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizin çocuklarınız ölse acaba bayram mı edeceksiniz? Sizde evlat sevgisi bu mudur?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) – Diyorsunuz ki: “Nasılsa benim evladım ölmüyor.”

Ya, bu insanlığa, bu millete karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, her saçmalığa cevap vermek mecburiyetinde değiliz ama bir şeyi ifade etmek istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Dün bu kanun görüşülürken Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay’ın açıklamalarını, inanın, büyük bir zevkle, mutlulukla dinlemiştim, “Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, 76 milyon Türk milletinindir.” demişti, alkışlamıştım ama şu anda görüyorum ki konuşan kişi, umuyorum ve diliyorum Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ifade etmemektedir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye söz verdin ya, niye söz verdin?

BAŞKAN – Grup başkan vekili, Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, grup başkan vekili ama bana cevap veriyor…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Darbecilerin…

BAŞKAN – Ama size sormayacağım ki. Kime söz vereceğimi herhâlde size sormayacağım, değil mi?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır, ama neye göre cevap verdi? Neye göre söz verdin, sataşmadan mı?

BAŞKAN - Grup başkan vekili, Sayın Genç, Grup başkan vekili.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır… Niye ama?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Siyasetçilerin hiç mi suçu yok?” derken, darbeyi çağrıştıran görüşlerinin, kanaatlerinin, Sayın Altay’ın görüşlerinden farklı olduğunu biliyorum ama umuyorum, diliyorum ki bu konuşmacının görüşleri, muhakkak ki, herhâlde bir kısım Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da kabul edilmemektedir. Bunu, tutanaklara geçmesi açısından ifade ettim.

Herkesi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, iktidar partisine mensup milletvekillerinin gürültüsü yüzünden Sayın Genç’in konuşmasını duyamadık ancak -Mecliste her şey olur da Meclise biraz ciddiyet de lazım, onu da söyleyeyim- Sayın Kamer Genç’in kürsüde yaptığı konuşma, şahsı adına, oyunun rengini belirtmek amacıyla yaptığı bir konuşmadır.

BAŞKAN – Doğrudur.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Doğal olarak, şahsını bağlayan bir konuşmadır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Ya, lütfen ya, dinleyin kardeşim. Lütfen ya!

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ben dün ne söylediysem, benim dünkü söylediklerim partimi bağlar, partimin görüşüdür. Bunu, Sayın Elitaş’ın bunca parlamento tecrübesiyle böyle bir konuyu buraya çıkıp polemik meselesi yapmasını yani “Kamer Genç’in görüşü mü, grup başkan vekilinin görüşü mü?” polemiğini de garipsediğimi belirtmek istiyorum.

Ayrıca, bu konularla ilgili olarak -bugün 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının son günü- herhâlde, bize ayrı söz verirseniz, değilse uluslararası anlaşmada söz alıp görüşlerimi ifade edeceğim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Elitaş dedi ki: “Darbeyi davet eden görüşe sahip.” Bu bir sataşmadır. Sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Genç, sataşma falan söz konusu değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın, biraz adaletli olun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Konuşmanızda bahsettiniz. Lütfen Sayın Genç, herhangi bir sataşma söz konusu değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bir dinler misin.

BAŞKAN – Sayın Genç, yüksek sesle bağırmakla ne yapıyorsunuz sanki?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, “Darbeye davet ediyor.” dedi. Ya, “darbeye davet etmek” sataşmak değil midir?

BAŞKAN – Tutanakları isteyelim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Konuşmanız tutanaklarda var.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya, ben senden söz istiyorum.

BAŞKAN – Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya, böyle şey olur mu?

BAŞKAN – Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Başkan, sen niye orada oturuyorsun! Bu kadar taraflı olur mu ya!

BAŞKAN – Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

 

IX.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son birleşimine gelinmesi nedeniyle Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin konuşması

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 24’üncü Yasama Döneminin Üçüncü Yasama Yılının son birleşiminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yasama dönemini de yarılamış olduğumuz çalışmalarımızda, bazısı tartışmalı, bazısı uzlaşmalı önemli yasama çalışmalarını gerçekleştirdik. Önemli kanunlar kabul edildi, denetim faaliyetleri yapıldı. Kimi gün sabah saatlerine dek süren yoğun çalışmaları, Meclis Başkanımız, başkan vekillerimiz, kâtip üyelerimiz, idare amirlerimiz, siyasi partilerimizin grup başkan vekilleri, komisyonlarımız, iktidar ve muhalefet partilerimize mensup milletvekillerimiz, bağımsız milletvekillerimiz, Bakanlar Kurulu üyelerimiz hep birlikte yürüttük. Başkanlık olarak bütün milletvekillerimize, Hükûmetimize katkıları, katılımları için teşekkür ederiz.

Çalışmalarımıza yasama, idari ve teknik hizmetlerle destek veren idari teşkilatımızın Genel Sekreter ve yöneticilerine, Divanda yakın destek sağlayan Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı idareci ve yasama uzmanlarına, sözlerimizi havaya uçurmayıp kayda geçiren stenograflara, Genel Kuruldaki teknik sistemi sorunsuz bir şekilde çalıştıran işletme birimi teknik personeline, sürekli hareket hâlinde taleplerimize yetişen kavaslara, bire bir çalıştığımız danışman ve sekreterlerimize, güvenlik hizmetlerini özveriyle yerine getiren koruma personeline, hazırladıkları ve sundukları güzel yemeklerle lokanta çalışanlarımıza, yorgunluğumuzu alan çay ve kahveleriyle çay ocakçı ve garsonlara, ulaşımımızı sağlayan şoförlere, temizlik hizmetlerini veren personele, kadın ve erkek kuaförlere, çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşan Parlamento muhabirlerine, velhasıl Meclisimizin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Herkese sağlıklı, huzur dolu bir tatil dilerken, tatilde de Türk milletinin arasında saha çalışmalarını sürdürecek olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/795, 2/64) (S. Sayısı: 479) (Devam)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

270

 

 

Kabul

:

264

 

 

Ret

:

6

(x)

 

Kâtip Üye

Bayram Özçelik

Burdur

Kâtip Üye

Muharrem Işık

Erzincan”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

5’inci sıraya alınan, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

5.- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 467) (x)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

Komisyon raporu 467 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

PAN-AVRUPA-AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYONUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA

KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) Ülkemiz tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon"un beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Konvansiyon'un eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Söz isteyen? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. (AK PARTİ sıralarından “Geçti, geçti” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Madde üzerinde şahsınız adına söz istiyorsunuz.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir milletvekili olarak burada çok büyük bir baskı altındayım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bana devamlı hakaretler yapılıyor, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda hiçbir kimseye yapılmayan hakaretler ve tehditler bana yapılıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Neden bu hakaretleri bana yapıyorsunuz? Çünkü, ben bu milletin, bu devletin birlik ve bütünlüğünden yanayım. Ben yolsuzluklarla savaşıyorum, ben memleketi talan edenlerle savaşıyorum, bu memlekette hainlik yapanlarla savaşıyorum, ihalelerde yolsuzluk yapanlarla savaşıyorum. Tabii ki, bu memlekette siyasi iktidarı elinde bulunduranlar büyük yolsuzluklar yapınca, bu memleketi talan edince, bu memleketin millî değerlerini yok edince, bu memleketin bayrağını ortadan kaldırınca, bu memleketin en büyük, milletimizin en heyecanlı günleri olan 30 Ağustosu yok edince, cumhuriyetin kuruluş yıl dönümlerini ortadan kaldırınca, 19 Mayısı kutlamayı yasaklayınca ve ben bunlara karşı tepki koyunca da siz burada bana hakaret ediyorsunuz, bana saldırıyorsunuz. Bu kürsüde kendimi güvende hissetmiyorum, bunu millete söylüyorum. En başta, bana karşı tavırlı davranan Sadık Yakut’tur. Sadık Yakut, seni Allah’a havale ediyorum. Sen bana karşı… Söz istiyorum, vermiyorsun.

BAŞKAN – Ben de sizi mahkemeye havale ettim, orada görüşeceğiz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, MHP Grubundaki arkadaşlara, başkanlara o kadar büyük taviz gösteriyorsun ki… Ben arkadaşlara saygı duyuyorum tabii ki ama ben söz istiyorum, bana vermiyorsun; sataşılıyor, söz vermiyorsunuz. Mustafa Elitaş bu konuları bilmiyor, grup başkan vekiliniz. Mustafa Elitaş, keşke senin yüzde 1’in kadar benim burada konuşma hakkım olsa da seni paçavraya çevireyim ama maalesef böyle bir gücüm yok.

Şimdi, biraz önce bana diyor ki arkadaşlar: “Sen darbelerden yanasın.” Bakın, ben Tunceli’nin milletvekiliyim ve Tunceli, Türkiye’nin en ezilen bir bölgesidir. Askerî darbelerde en büyük acıyı çeken Tunceli halkıdır. Hükûmetiniz zamanında en büyük acıları, en büyük yatırım yoksulluklarını çeken Tunceli halkıdır. Bizim Tunceli hudutları içindeki kara yollarının vaziyetine, gelin gidelim, bakalım. Bir tek Çemişgezek yolu yapıldı, onun dışında bir kara yolu yapılmadı. Bir küçük çift şeritli yol var yani 10 kilometrelik duble yol var. Onun dışında, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür, Pertek, Hozat ilçelerimizin yolları maalesef çok kötü vaziyette, bunlar yapılmadı. Köy yollarımız topraktan geçilmiyor. Arkadaşlar, köylere gittiğimiz zaman her taraf toz toprak içinde. Bunları eğer inanmıyorsanız, gelin gidelim, görelim. Bunları dile getiriyoruz.

Ayrıca da iktidarınız zamanında Tunceli halkına düşmanca bakıyorsunuz. Bakın, Tuncelili bir vatandaşı işe almıyorsunuz, imtihanlarda hepsini eliyorsunuz. Yani her şeyi ortada bunun. Onun için, bunu devamlı dile getiriyorum.

Şimdi, sizin o Bekir Bozdağ geçen gün diyor ki: “Kamer Genç gibi birisinin uzun zaman Parlamentoya gelmesi…” “Bu Parlamentonun yüz karası.” diyor. Ya, Bekir, senin yürüyüşüne bakıyorum, çok faullü bir yürüyüşün var. Yani böyle, sen kimsin yahu Bekir, senin tahsilin ne? Ben Parlamentoya geldiğim zaman daha sen kısa donla geziyordun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Onun için, benim bu memlekette yaptığım hizmetin yüzde 1’ini siz yapmıyorsunuz.

Ama bu Meclis başkan vekilinin bu kadar tarafsız hareket etmesi… Bakın, burada on üç gündür çalışıyoruz, hiç konuyu bilmiyor, inisiyatif koymuyor. Anayasa’ya göre, İç Tüzük’e göre işleme konulmaması gereken önergeleri işleme koyarak, saatlerce ara vermek suretiyle, bu Meclisin  zamanını heba ediyor. Dolayısıyla, hiç olmazsa, içinizde İç Tüzük bilen birisini buraya çıkarın da boşu boşuna ara vererek… İşleme konulabilecek önergelerle konulmayacak önergeler arasında bir ayrım yapabilecek kapasitede bir insan olsun.

Biraz önce bir önerge verildi, “Türk’ kelimesini çıkarın.” diyor. Yani Türk Sivil Havacılık… Bu, bir kurumun adı. Ama onu işleme koyuyor. Ondan sonra birisi işte itiraz etmese, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay itiraz etmese işleme koyacak. Ondan sonra da araya çekiliyor, zamanı koyuyor.

Burada bir önerge getiriyor, beş yüz kelimeden fazla; özet yapılmış, özetin altında bir imza var, kim tarafından önerge verildiği belli değil, gerekçeleri kime ait belli değil.

Yani çiftlik yöneten insanlarda bile bir nefis olur, bir bilgi olur, bir sorumluluk olur ama sen hâlâ o sorumlulukları şey etmedin. Orada gülmekle sen hiçbir şey kazanamazsın. Seni her yerde millete şikâyet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, beşer dakika grup başkan vekillerine kürsüden söz verme imkânınız varsa…

BAŞKAN – Grup başkan vekillerinin söz talebi vardır.

Buyurun Sayın Vural.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Öyle bir usul var mı Sayın Başkan? İç Tüzük’te öyle bir şey yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, İç Tüzük’te öyle bir şey yok.

BAŞKAN – Sayın Vural, kürsüye buyurun.

Üçer dakika söz veriyorum Sayın Vural.

 

VIII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbolcunun kendisine bir televizyonun uzattığı mikrofona konuşmaması nedeniyle Basketbol Millî Takımına alınmamasına, Meclis çalışmalarına ara verildiği sırada bir milletvekilinin “Meclisi kapattırırız.” demesini Meclise hakaret olarak aldığına ve 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının sonunda katkı sağlayan milletvekillerine, Başkanlık Divanına, Meclis çalışanlarına ve basın mensuplarına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Öncelikle, bu 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılıyla ilgili görüşlerimi ifade etmeden önce iki konuyu dile getirmek istiyorum.

Bunlardan birincisi… Aslında, gündeme gelmedi ama önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum, çünkü son dönemde, gerçekten, Türk basketboluna hizmet etmiş bir basketbolcu Millî Takıma alınmıyor. Millî Takıma alınmamasının sebebi de kendisine bir televizyonun uzattığı mikrofona konuşmaması ve bugün de açıklama yapıyor, “Neden Millî Takıma alınmadın?” diye sorulduğunda “Devlet öyle istedi.” diyor. Eğer gerçekten bir basketbolcunun Millî Takıma alınması konusunda güç oralara kadar müdahale ediyorsa, gerçekten tuzun koktuğu yerdeyiz demektir. O bakımdan, bunu çok önemsiyorum çünkü demokrasi açısından son derece önemli.

Bir diğeri de bir önerge tartışması sırasında ve iyi ki ara verildiği sırada, bu önerge tartışmasıyla ilgili, burada, bir milletvekili olmasına rağmen, “Meclisi kapattırırız.” deme cüretini de bu Meclise bir hakaret olarak algıladığımı ifade etmek istiyorum.

Evet, dönemin sonuna geldik. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu milletvekilleri olarak buraya getirilen her kanun ve tasarıda olumlu olanları destekledik, alternatif ve çözümleri ortaya koyduk; olumsuz olanlar karşısında İç Tüzük’ten kaynaklanan hakkımızı kullanarak konuştuk, önerge verdik. Bu bakımdan, öncelikle, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu milletvekili olarak ben, Grup Başkan Vekili olarak, değerli milletvekillerimize bu yasamaya katkı sağlayan çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Evet, bizi buraya gönderen milletimiz, bu tasarı ve teklifler karşısında görüş ve düşüncelerimizi öğrenmek ve aydınlatılmasını istedi. O bakımdan, milletin bize verdiği egemenliği ve hakkı kullandık. Bu çerçevede, diğer siyasi partiler de elbette, kendilerine verilen görevleri yaptı, milletvekilleri. Bu yasama yılında buna katkı sağlayan milletvekillerimize, herkese teşekkür ediyorum. Meclisi yöneten değerli arkadaşlarımıza, Divana, çalışanlara, herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini televizyondan izleyen değerli kardeşlerimize, milletimize, değerli basın mensuplarına, gerçekten, halkın bilgi edinme gücünü kullanarak Parlamento çalışmaları hakkında bilgilendiren değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah, umarım, bundan sonraki yasama yılında da verimli çalışmalar yaparız ve bu şekilde, hepimizi buraya gönderen milletimizin hakkını, hukukunu koruma doğrultusunda her milletvekili olarak bize tanınan imkânları kullanırız.

Bu bakımdan, ben bütün siyasi partilere, bütün milletvekillerine bu yaz dönemi çalışmalarında –milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışması olur, her zaman da onu ifade ediyoruz- başarılar diliyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Altay.

 

10.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son gününde hâlen 8 milletvekilinin tutuklu bulunduğuna, Genel Kurulda 2-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında hiçbir insani norma uymayan bir şekilde çalışıldığına ve Meclisteki tüm çalışanlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

 

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının son günündeyiz. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinden sonra oluşan 24’üncü Dönem Parlamentosu, bildiğiniz gibi, bir yemin kriziyle başladı. Milletin iradesiyle Parlamentoya seçilen 8 milletvekilimiz hâlen tutsak olarak bulunuyor ve ondan sonraki birinci, ikinci ve üçüncü yasama yıllarında şu veya bu şekilde Parlamento bir görev yürüttü. Akıllarda ne kaldı? Sporda şiddet kaldı, İç Tüzük görüşmeleri kaldı, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu kaldı, geri dönen anayasa değişikliği teklifiniz kaldı, kamu denetçiliği kaldı, 4+4’teki trajik olaylar kaldı ve Kamu İhale Kanunu’nun 27 defa değiştirilmesi kaldı ve en son torba yasa.

Sayın milletvekilleri, aslında, grup yöneticilerinizi size biraz şikâyet etmem lazım. On iki gündür yani 2 Temmuzdan 13 Temmuza kadar, hiçbir insani norma uymayan bir şekilde, burada, günde on iki saat ile on sekiz saat arası yaptığımız çalışmalar, istisnasız buradaki bütün milletvekillerinin sinir sistemini, psikolojisini altüst etti ve burada olmamasını dilediğimiz, olmaması gereken olaylara, sözlere ve eylemlere tanıklık ettik. Oysa, bu torba kanunu grubunuz, muhalefetin de kabul ettiği 153 maddenin en az 120’sini mutabakatla geçirseydi ve  o bir günde çıksaydı, kalanlar üçer beşer maddelik ayrı ayrı kanun teklifi, tasarısı olarak gelseydi, bu iş beş günde biterdi ve insan onuruna yakışmayan bir format ve anlayış içinde burada, bu yanlışı -daha ağır kelime söylemek istemiyorum- çekmezdik.

Oruç tutan milletvekillerimiz tuttuğu orucu bilemedi, anlayamadı; iftarını, sahurunu bilemedi. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Torba kanunda, herkesin, milletimizin bilgisi olsun ki, Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği Kanunu’nda, Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu’nda yapılan değişikliği, meraları Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi teyit ederek “kabul” oyu verdik. Biraz önce geçen Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un dün getirilen 17’nci maddesi tam bir garabet idi, buna “ret” oyu verdik ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesinin kaldırılması bizim başından beri, sizden önce söylediğimiz bir talepti, açık oylamada da kabul oyu verdik; bunun da bilinmesini isterim.

Sayın milletvekilleri, şimdi, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılını böyle tamamladık. Yeni bir tatilden… Önümüz ramazan, herkesin ramazanını ve akabindeki, Şeker Bayramı deyin, Ramazan Bayramı deyin, ne derseniz deyin, tebrik ediyorum, herkese sağlık, afiyet, sıhhat diliyorum.

Ancak, bu haftaki cuma hutbemizden bir paragraf, bir cümle okumak istiyorum: “Kazançlarda haram şüphesinin çoğaldığı hırs dolu zamanlar yaşıyoruz.” Çok güzel. Cuma günü, bütün Türkiye'nin camilerinde -Diyanete bağlı olanları söylüyorum- okunan hutbeden bir alıntı. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte, 24’üncü Dönemin Dördüncü Yasama Yılına girerken size 5 temennimi iletmek istiyorum:

Umarım ve dilerim ki 24’üncü Dönemin Dördüncü Yasama Yılında tutsak milletvekilleri Parlamentoda olur.

Umarım ve dilerim ki 24’üncü Dönemin Dördüncü Yasama Yılında hak ve özgürlük temelli bir anayasayı yapmaya muktedir, o mutabakat ve uzlaşı içinde bir Parlamento olur.

Umarım ve dilerim ki, barış ve kardeşlik ortamı içinde, milletimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için bu Parlamento daha objektif, daha hızlı ve daha ciddi, yararlı kanunları yapmaya muktedir olur.

Umarım ve dilerim ki içinde bulunduğumuz coğrafyada, bölgede istikrar ve güven ortamı egemen olur.

Ve umarım ve dilerim ki -bu dileğimi hem umuyorum hem diliyorum ama eminim öyle olacağından- laik cumhuriyetimize sonsuz bir ömür diliyorum.

Hayırlı, uğurlu olsun. İyi tatiller diliyorum.

Parlamentonun çalışması esnasında bu hizmetlerin yürümesini sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde, milletvekillerimizin dışındaki tüm görevlilerden -uzun uzun saymıyorum- haklarını helal etmelerini diliyorum, teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, AK PARTİ, MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Milletvekilleri, biraz önceki konuşmamızda unuttuğumuz Meclis Televizyonu çalışanları ve tüm partilerimizin grup çalışanlarına da ayrıca ve hassaten teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Buldan.

 

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, önümüzdeki yasama döneminin kadınlara karşı yeni üslupla, hakaretten ve tacizden uzak bir dönem olmasını dilediğine, Barış ve Demokrasi Partisi olarak, Meclisin çalışanlarına, milletvekillerine, basın mensuplarına ve halka teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması

 

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir yasama yılını daha geride bırakıyoruz. Aslında, her ne kadar Meclisin kapanmasını istemesek bile, sonuçta, bugün bu dönemi kapatmak üzere toplandık ve bir karar aldık, bu karara hepimizin saygı duyması gerekiyor.

Yeni yasama yılında bu ülkenin barışa, huzura, kardeşliğe ve özgürlüklere ihtiyacı var.

Bir yıl içerisinde hatalarımız olmuş olabilir, birbirimizi üzmüş, birbirimizi kırmış olabiliriz, bütün hatalarımıza rağmen, eksikliklerimize rağmen, yaptığımız yanlışlara rağmen bu mekânda, bu çatı altında bir halkı temsil ederek bir halkın iradesi olarak bulunuyoruz. Dolayısıyla, temsil ettiğimiz halka layık olmak durumundayız. Eksiklerimiz varsa, yanlışlarımız varsa af olsun.

Bir yılı daha geride bıraktık. Önümüzdeki dönemin, özellikle kadınlara karşı yeni bir üslupla, yeni bir tarzla hakaretten uzak, tacizden uzak bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Biz de Barış ve Demokrasi Partisi Grubu olarak, burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, başta bütün milletvekili arkadaşlarımıza, çalışan kavas arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, Meclis başkanlarımıza, başkan vekillerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza ve bizleri televizyonları karşısında izleyen bütün halkımıza teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, yaklaşmakta olan hepinizin bayramını tek tek kutluyor, teşekkür ediyor, iyi yıllar diliyorum. (AK PARTİ, CHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

12.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, 24’üncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılında birçok düzenleme yapıldığına, bu düzenlemelerde emeği geçen milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür ettiğine, milletin kürsüsünde milletimizin talep ve beklentilerine, millî ve manevi değerlere uygun bir şekilde ifadeler kullanılması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tabii, burada, grup başkan vekilleri çok güzel konuşmalar yaptı. Belki, söylenecek başka da sözler olabilir ya da cevap niteliğinde bir şeyler olabilirdi ama ben, burada, bugün, ramazan ayındayız, ramazanın rahmeti, bereketi, mağfiretini hep birlikte yaşıyoruz, güzel günler bugünler ve bugünlerin feyzi, bereketi inşallah hepimizin, milletimizin üzerine olsun diyorum.

Dolayısıyla, yorucu bir çalışma sürecinin sonuna geldik. 24’ncü Dönemin Üçüncü Yasama Yılının son günü, son toplantısı ve son konuşmasını yapıyoruz. Bu yıl içerisinde de yine, milletimize yakışır, yaraşır, milletimizin talep ve beklentilerine uygun şekilde birçok düzenleme yaptık. Onların sosyal hayatlarını etkileyen düzenlemeler, yeni yeni haklar doğuran, birtakım özgürlüklerin önünü açan birçok düzenleme yaptık. Tabii, bu düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Meclis Başkan Vekilimizin az önce ifade ettiği, tek tek saydığı ve sayamadığı herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Başta, iktidar, muhalefet grubu dâhil olmak üzere, bütün milletvekillerine, gece gündüz demeden yoğun emek veren çok değerli arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Meclisin tüm çalışanlarına yine teşekkür ediyorum.

Tabii, çok değerli arkadaşlar, bizleri evlerinde bekleyen çoluk çocuğumuz var, onlara da ayrıca teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Gecenin bir vakti onları da hep yalnız bıraktık, burada sabahlara kadar çalıştık, bu millet adına çalıştık; üzerimize vazife düştüğü anda da yine çalışmaya devam edeceğiz, devam da etmek zorundayız.

Ben, özellikle bir hususu ifade etmek istiyorum: Yeni döneme yeni bir başlangıç yapalım diyorum. Bakın, bu kürsüde güzel konuşmalar oldu, istenince yapılabiliyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bu size bağlı, iktidarınıza bağlı, sana bağlı.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hepimize bağlı, sadece bize değil.

İktidarıyla muhalefetiyle, bu kürsünün masuniyeti var, dokunulmazlığı var, kabul ediyorum. Bu kürsüde her türlü eleştiriyi yapma hakkınız var ve bizim de iktidar olarak her türlü eleştiriye saygı duymak gibi bir hakkımız var. Ama, ne olursunuz arkadaşlar, bu kürsü hakaret kürsüsü değil, bu kürsü milletimizin millî ve manevi değerleriyle ters düşecek lafların söyleneceği kürsü değil, bu kürsü işgal kürsüsü değil. Bu kürsü milletin kürsüsü, milletimizin talep ve beklentilerine uygun bir şekilde, millî ve manevi değerlerine uygun bir şekilde burada hepimizin ifadeler kullanması gerekir. Bu açıdan da özellikle, yeni dönemde bunu beklediğimizi ifade etmek istiyorum, sadece iktidar değil, sadece muhalefet değil, hep birlikte burada bu sözü verelim; geçtiğimiz günlerde de altına imzamızı attığımız bir bildirimiz olmuştu. Bütün milletvekilleri olarak bu kürsüyü sonuna kadar kullanalım, özgürce kullanalım ama hakaret etmeden kullanalım diye ümit ediyorum.

Tabii, gittikten sonra milletvekillerine yine rahat yok, her birimiz kendi seçim bölgemizde bu sıcakta gezeceğiz, köy köy gezeceğiz, belde belde gezeceğiz, cadde cadde, sokak sokak halkımızın arasında olmaya çalışacağız. Bu yaz çalışmalarından dolayı da ben tüm milletvekili arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum.

Yine, aynı şekilde, diliyoruz ve umuyoruz, inşallah, Meclisin açıldığı ana kadar, olağanüstü toplanır mıyız toplanmaz mıyız, işte muhalefet partileriyle bir anayasa süreci devam ediyor, bütün bir Uzlaşma Komisyonu… İnşallah, 24’üncü Dönem Parlamentosu bu anayasayı gerçekleştirir diye ümit etmek istiyorum.

Bakın, şu anda, milletin yüzde 95’ini temsil eden bir çoğunluk var burada, toplumun neredeyse tamamını temsil ediyoruz ve toplumsal sözleşme tanımına uygun olarak da bu dönem özgürlükçü, kapsayıcı, kucaklayıcı bir anayasa yapalım diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yine, çözüm sürecinde, Türkiye’ye kambur teşkil eden bu sorunun da başımızdan defi için, inşallah, hep birlikte omuz omuza, kardeşçe mücadele edelim diyorum ve aynı zamanda, birlik ve kardeşlik içerisinde, beraberlik içerisinde bir bayram temenni ediyorum.

Sadece Ramazan Bayram’ı değil, her günün bayram günü gibi geçmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Daha kimseye söz yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – Milletvekillerine de yerinden birer dakika söz verseniz!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Son söz milletvekilinindir.

BAŞKAN – Söz isteyen sayın milletvekili var mı?

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Bakan olsa olur mu?

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER (Mardin) – Yok, teşekkür ederim.

 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

5.- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/770) (S. Sayısı: 467) (Devam)

 

BAŞKAN – Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama işlemini başlatıyorum.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

272

 

 

Kabul

:

270

 

 

Ret

 

1

 

Çekimser

 

1

(x)

               Kâtip Üye                             Kâtip Üye

         Bayram Özçelik                     Muharrem Işık

                Burdur                                Erzincan”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Alınan karar gereğince, gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Sayın milletvekilleri, iyi tatiller, her şey gönlünüzce olsun.

                                                                               Kapanma Saati: 19.43

 

XI.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ

1.- 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arasında komisyonlara gelen, komisyonlardan çıkan ve 30/06/2013 tarihinde komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, tasarılar, teklifler ve tezkereler (x)

 (x)  479 S. Sayılı Basmayazı 12/7/2013 tarihli 138’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x) 467 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x) Tutanağın sonuna eklidir.