TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 98’inci Birleşim

                                                                                              30 Nisan 2013 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 25/4/2013 tarihli 97’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması

 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Muş Milletvekili Muzaffer Çakar’ın, Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ve birçok ilde görülen Kırım Kongo kanamalı ateşinin nedenlerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen karaciğer nakillerine ilişkin açıklaması

4.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, önümüzdeki yıl üniversite sınav sisteminin değişip değişmeyeceğini ve dershanelerle ilgili uygulamanın nasıl olacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

5.- Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyduğu için kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel sağlığı etkilediği ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle bazı CHP ilçe örgütlerine ceza kesilmesine ilişkin açıklaması

6.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve Millî Eğitim Bakanına verdiği soru önergesine Tekirdağ’ın Saray, Şarköy ve Muratlı ilçelerindeki öğretmenevlerinin kapatılmayacağı cevabı verilmiş olmasına rağmen bu öğretmenevlerinin kapatılmasına ilişkin açıklaması

7.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, 23 bin ton GDO’lu pirincin Türkiye’ye girmesine ilişkin açıklaması

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve Balıkesir’de çiftçilerin 2012 yılı destekleme primlerini hâlâ alamadıklarına ilişkin açıklaması

9.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa Gemlik’te Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz’ın aracının kurşunlanması olayına ilişkin açıklaması

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin Ashab-ı Kehf’in tanıtımının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu adına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ne ilişkin açıklaması

14.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Somali Federal Meclis Başkanı Mohamed Osman Jawarı ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2/4/2013 tarih ve 45 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1207)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1208)

B) Önergeler

1.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/108)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın (2/216) esas numaralı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/107)

 

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt ve 21 milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan barajların ekolojik sisteme verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/600)

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 22 milletvekilinin, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın nedenlerinin ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 milletvekilinin, polislerin çalışma koşulları ve mesleki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/602)

 

D) Açıklamalar

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Meclis çatısı altında millî ahlaka, erdeme, siyasi etiğe, temel kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğindeki her türlü söz ve fiilin şiddetle karşısında olacaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve siyasi parti gruplarının ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan açıklaması

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

IX.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’a, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e sarf ettiği bazı sözler nedeniyle kınama cezası verilmesi

 

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/716) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/750) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/773) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araç-gereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/774) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki okullara tablet bilgisayar gönderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/902) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, rehber öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/926) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, il müdürü atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/980) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/989) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1060) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı teşkilatlarına atanacak olan personelin yabancı dil şartının kaldırıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1091) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli yöneticilerin atamalar ve zorunlu yer değiştirmeler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1094) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim öğrencilerinin fiziki saldırılara maruz kaldıkları iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1095) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanının yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve kurum müdürlerinin atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1117) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

18.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1118) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

19.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1132) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı

21.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, FATİH Projesi kapsamında bilgisayar derslerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) Cevaplanmadı

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) Cevaplanmadı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve araç-gereç sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1263) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) Cevaplanmadı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yaşam boyu eğitimle ilgili çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1294) Cevaplanmadı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci sayısına ve bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) Cevaplanmadı

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) Cevaplanmadı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy okullarına öğretmen lojmanı yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler koleji açılıp açılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1329) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın İlköğretim Okulu ve Anadolu Öğretmen Lisesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1331) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) Cevaplanmadı

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1394) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki eğitim kurumlarının eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1441) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Millî Eğitim İl Müdürlüğünün personel eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1442) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulu binasının tadil edilerek anaokuluna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1501) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulunun ikili öğretimden normal öğretime geçip geçmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1505) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir ilköğretim okulunun yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1506) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Büyükkızılcık Beldesine lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1510) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1513) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1522) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725) Cevaplanmadı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1776) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) Cevaplanmadı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2050) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

45.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kapatılan askerlik şubesi binalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2057) Cevaplanmadı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilkokulların fiziki durumlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2076) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerindeki okullarda öğretmen ihtiyacına ve araç gereç eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2106) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların ödeneklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2114) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ailelerinden ayrı olan öğretmenlerin özür grubu atamaları ile mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2118) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunun bazı eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2134) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özür grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2158) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köy okullarının ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2183) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köy okulunun ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2184) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okullarda ilkyardım seti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2187) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin imzalaması için hazırlandığı iddia edilen bir taahhütnameye ilişkin sözlü soru önergesi (6/2214) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere beyana dayalı üniversiteye gitme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2222) Cevaplanmadı

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin özür grubu tayinlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2223) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda taşımalı eğitim yapılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2237) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda servis aracı sayısının artırılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2238) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğretim üyesi kadrolarının artırılması ile üniversitenin lojman ve kütüphane ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2251) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ikili eğitim yapan okullara ve eşlerinden ayrı illerde bulunan öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2277) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmeni sayısı ile ilgili verilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2284) Cevaplanmadı

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda Andımızın kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2287) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2391) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2428) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bazı okulların Atatürk büstü olmadan eğitime başlamasına ve okulların araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2433) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bir köyünde görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2435) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

68.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, şehit ve gazi çocuklarının okul servislerinden ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2448) Cevaplanmadı

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2464) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2466) Cevaplanmadı

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun taşımalı eğitim sistemine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2475) Cevaplanmadı

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2484) Cevaplanmadı

73.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 üniversite seçme ve yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2487) Cevaplanmadı

74.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2492) Cevaplanmadı

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen teknik öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2498) Cevaplanmadı

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2602) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

77.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2645) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

78.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da engelli öğrencilere hizmet verecek okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2647) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi sonrasında ikili eğitim yapılan okullarda yaşanan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2658) Cevaplanmadı

80.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, engelli öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2669) Cevaplanmadı

81.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık kadrolarında görev yapan eğitim uzmanı ve şube müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2670) Cevaplanmadı

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığa ait binalardan depremden hasar görenlerin güçlendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2735) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2742) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2743) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Elazığ’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2750) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2752) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında eş durumundan tayin isteyen öğretmen sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2757) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul müdürlerinin valilerce atanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2862) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2874) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2908) Cevaplanmadı

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3009) Cevaplanmadı

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3056) Cevaplanmadı

93.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul müdürlerinin valiler tarafından atanacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3067) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 452)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı: 160)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 333)

6.- Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 84)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 340)

 

 

8.- Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/527) (S. Sayısı: 185)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (S. Sayısı: 78)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/433) (S. Sayısı: 149)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/571) (S. Sayısı: 251)

12.- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 58)

13.- 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140)

14.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ve Çevre Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 297)

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/348) (S. Sayısı: 212)

16.- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 49)

18.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 63)

19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/413) (S. Sayısı: 170)

20.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (S. Sayısı: 99)

22.- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/554) (S. Sayısı: 191)

23.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 92)

24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/548) (S. Sayısı: 190)

25.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye – Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı: 347)

 

XII.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 333) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 84) Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- (S. Sayısı: 185) Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- (S. Sayısı: 78) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- (S. Sayısı: 149) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

6.- (S. Sayısı: 251) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

7.- (S. Sayısı: 49) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

8.- (S. Sayısı: 99) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

9.- (S. Sayısı: 191) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

10.- (S. Sayısı: 92) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

11.- (S. Sayısı: 190) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

12.- (S. Sayısı: 347) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye – Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XIII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2002 yılından bu yana kolluk kuvvetleri tarafından operasyon düzenlenen belediyelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/18050)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18552)

3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsünün atık sularının tarımsal arazilere akıtıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19426)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında mevcut taş ocakları sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19436)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kömür üretimine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19437)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yeni tarife düzenlemesine izin verilen doğal gaz firmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19438)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hayvansal atıklardan üretilen enerjiye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19439)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Afşin-Elbistan linyit sahasının yabancı yatırıma açılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19440)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bir kömür sahasında yaşanan göçüklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19441)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Garp Linyit İşletmeleri ile ilgili bir yolsuzluk iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19442)

11.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, ruhsat verilen taş ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19443)

12.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, EÜAŞ Van İşletme Müdürlüğünün güvenlik hizmeti alım ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19444)

13.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, mermer sektörüne yönelik desteklere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19445)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da jeotermal enerji sahaları için verilen arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19446)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir işletmede çalışan işçilere fiili hizmet süresi zammının uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/19448)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın Bursa’daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19449)

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19450)

18.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da yaşanan elektrik kesintilerine ve elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19451)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında Bakanlığa yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/19720)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında Bakanlığa yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19734)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19749)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında Bakanlığa yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19750)

23.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 4168 sayılı EPDK Kurul Kararı ile getirilen düzenlemeye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19751)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’ye yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19752)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19753)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Denetçiliği Kurumu bina ve personeline ilişkin sorusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/19863)

27.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde ili nazım imar planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19935)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, istihdam edilen personel sayısı ile personelin sendikal örgütlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19941)

29.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, PTT ve Türk Telekom personeline ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20036)

30.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, lojman satışlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20037)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20255)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında gerçekleştirilen kamu ihalelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20410)

33.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yabancı bir gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20685)

30 Nisan 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER : Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

-----0-----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98’inci Birleşimini açıyorum.

 

III.-YOKLAMA

 

 

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre, geçen tutanak hakkında geçen tutanağı yazılı olarak… (Gürültüler)

BAŞKAN – Çok gürültü var Sayın Genç.

Sayın milletvekilleri, arkadaşlar…

Evet, Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – 58’inci maddeye göre, geçen birleşimde tutanağa geçen bir ifademi açıklamak istiyorum.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – İşimiz var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hangi ifadenizi düzelteceksiniz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi, efendim, orada, Atatürk’le ilgili, Fatma Şahin’le ilgili bir beyanatımda bir ters anlaşılma olmuş, onu açıklayayım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yalnız Sayın Başkan, biraz zaman verirseniz…

BAŞKAN – Yok, yani nasılsa sistemimiz …

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ama, şimdi, geçen gün dört dakika verdiler.

BAŞKAN – Ben sisteme göre ne yapıyorsam onu yapıyorum, bana kural değiştirtmeyin.

Buyurun.

 

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 25/4/2013 tarihli 97’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması (x)

 

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada Bakana bir soru sordum -Fatma Hanım’a- dedim ki: “Sen acaba o şu anda Bakanlık olarak oturduğun binayı hangi holdingden ve kaç liraya kiraladın?”

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ya, sen neyi düzeltiyorsun böylece!

KAMER GENÇ (Devamla) – İkincisi: “18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sen bir dergi hazırlamışsın. Bu dergide Çanakkale Zaferi’ni…” (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Bildiğin bir şey varsa onu söyle!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Geç yerine be, geç yerine!

BAŞKAN - Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, ne oluyor? Ne oluyor yani ya? Ne oluyor? (AK PARTİ sıralarından “Ayıp, ayıp!” sesleri, sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Sayın Başkan, ne oluyor yani? Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır, ne demek yani ya? (AK PARTİ Sıralarında gürültüler.)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ayıp! Ayıp!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ya, ayıp!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Hâlâ ne yüzle konuşuyorsun!

İHSAN ŞENER (Ordu) – Söyleyecek bir şeyin varsa söyle! Ayıp be! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, ne ayıbı ya? Ayıp yapan sizsiniz ya!

İHSAN ŞENER (Ordu) – Hâlâ konuşuyorsun, ne yüzsüz adamsın! Ayıp be!

KAMER GENÇ (Devamla) – Ayıp yapan sizsiniz ya! Ayıp yapan sizsiniz ya! Hayır, ayıp yapan sizsiniz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, evvela  buranın bir sükûnetini şey edin.

BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.05

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.26

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER : Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

                                                      -----0-----             

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, benim 58’inci maddeye göre istenen sözüm var. Yani, ya ben burada konuşacağım ya konuşacağım. Mümkün değil, bu benim İç Tüzük’ten kaynaklanan hakkım. Eğer AKP’lilerin saldırısından korkuyorsanız, Meclisi o zaman tatil etmek zorundasınız. Ben burada konuşacağım çünkü beni konuşturmadılar…

BAŞKAN – Ben size şimdi konuşmayacaksınız dedim mi?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Siz konuşmayacaksınız dedim mi? Demedim.                                

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ee, tamam, birleşimi açtınız…

BAŞKAN – Siz oturuyordunuz. Ben size baktım, yerinizde oturuyordunuz, ben de okudum.

Şimdi, buyurun.

Yalnız, düzeltmek için geliyorsunuz, düzeltin lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Tamam, düzeltmek için.

Şimdi beni linç ettiler. Bir bakalım ne konuşmuşum bir millet bilsin. 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, arkadaşımızı da dinleyelim. Hatibin konuşmasını ben de duyamadım. Lütfen, sakin bir şekilde dinleyelim.

Buyurun.

 

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR (Devam)

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 25/4/2013 tarihli 97’nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması (Devam)

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. İki dakika veriyorsunuz.

Şimdi, sevgili milletvekilleri, ey Türk halkı; ben geçen hafta burada yaptığım konuşmada Fatma Şahin’e bir soru sordum, dedim ki: “Senin Bakanlığını kimden kiraladın, hangi holdingden kiraladın, kaça kiraladın? Birinci sorum buydu.

İkinci sorum: Ben 18 Martta Çanakkale Zaferi için Çanakkale’ye gittim. Fatma Şahin bir dergi hazırlamış, derginin ön sözünü Fatma Şahin hazırlamış. Diyor ki o dergide: “Çanakkale Zaferi’ni kıymetli komutanlar kazanmıştır.” Ben de dedim ki: “Çanakkale Zaferi’ni kazanan Yüce Atatürk’tür. Niye Yüce Atatürk’ün lafını ağzınıza almadınız? O Yüce Atatürk olmasaydı acaba siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Bu Atatürk’e neden bu kadar düşman gözüyle bakıyorsunuz?” Yani tarihî bir gerçeği de tespit ettirdim.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) –Kıvırdın, kıvırdın ha! Öyle demedin. Kıvırdın! Öyle demedin. Kıvırdın!

BAŞKAN – Lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Bu tarihî gerçeğe göre, eğer Atatürk İstiklal Savaşı’nı kazanmasaydı…

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Ya, kıvırıyorsun! Yaşına yakışmıyor kıvırmak!

KAMER GENÇ (Devamla) - …bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu haklar tanınmasaydı ne olurdu? Siz başka belki bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep’i Fransızlar işgal etmişti, Fransızların vatandaşı olurdunuz.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Kıvırma, kıvırma!

KAMER GENÇ (Devamla) -  Eğer o inkılaplar, kadınlara verilen haklar olmasaydı… Osmanlı Devleti’ndeki bir gerçeği şey ettim. Osmanlı Devleti’nde, biliyorsunuz, fesli bir erkek önde gidiyor, 4 tane kara çarşaflı kadın arkasından gidiyor... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Aynı şeyleri söylüyor Sayın Başkanım ya! Terbiyesiz adam!

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, şimdi…

BAŞKAN – Lütfen… Sayın milletvekilleri…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine! Terbiyesiz adam!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bilerek ortalığı karıştırma ya, bir dinle.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, şimdi…Hayır, bunlar…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Otur yerine be! Sus! Ayıp be, ayıp!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sen otur da…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi,  otur yerine!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, şimdi, sen otur bakayım, sen otur!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen… Lütfen…

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) – Sen otur, sen! Sen otur yerine! Sen otur yerine! Sen otur yerine!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Niye ortamı geriyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, burada benim söylediğim, bir tarihî gerçeği kabul etmektir.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – İnsan mısın sen? (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, yoksa ki, ben Fatma Şahin’e herhangi bir hakaret yapmamışım.

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Hiçbir insanlık değeri yok mu sende?

KAMER GENÇ (Devamla) – Ne demişim? Yani, o zaman Osmanlı Devleti’ndeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey ediyor?

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok? Hiç inandığın bir mukaddes yok mu senin ha, yok mu hiç inandığın mukaddes? Ahlaksız! Hiç mi insanlık değerin yok senin! Senin hiç insanlık değerin yok mu! Hiç inandığın bir mukaddes yok mu!

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, Fatma Şahin kendi Bakanlığıyla ilgili yönetmelikler çıkarmış, orada “Türk” kelimesini çıkarmış, “Atatürk” kelimesini çıkarmış. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi, bunlar, hepsi ne demektir? Atatürk’e karşı özel bir kin mi kusuyorsunuz? O zaman diyorum ki…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim Sayın Genç.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Ayıp ya, ayıp, ayıp, ayıp!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Otur yerine!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Sen mi oturtacaksın adamı, sen mi oturtacaksın Ramazan?

KAMER GENÇ (Devamla) – Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? O zaman…

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Genç.

Sayın Genç …Sayın Genç, lütfen…

(Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın kürsüye doğru yürümesi)

ZEYİD ASLAN (Tokat) – Sen konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) – Sen hiç buraya gelme! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen!

Sayın Genç, lütfen!

ZEYİD ASLAN (Tokat) – Senin a… k…! Senin a… k…! Soytarı, köpek, şerefsiz!

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Dinleyin, dinleyin!

ZEYİD ASLAN (Tokat) – O… çocuğu! Piç kurusu! Piç kurusu! Satılık köpek! Şerefsiz!

(Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in kürsüdeki su bardağını fırlatması)

ZEYİD ASLAN (Tokat) – Senin a… s…!(*)

(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde birbirlerinin üzerine yürümeleri)

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) – Ayıp, ayıp!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

Sayın milletvekilleri!

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                    Kapanma Saati: 15.30

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER : Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Çakar’a aittir.

Buyurun Sayın Çakar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Muş Milletvekili Muzaffer Çakar’ın, Muş’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

 

MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Muş ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü münasebetiyle şahsım adına söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Muş ilimiz, 1071 yılında, tarihimize “Malazgirt Zaferi” olarak geçen ve Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Ovası’nda Romen Diyojen komutasındaki güçlü Bizans ordularını ağır bir şekilde yenilgiye uğratmasıyla ebediyen Türk ve İslam ülkesi hâline getiren, Anadolu’nun ilk kapısının olduğu şehirdir. O gün Malazgirt’te âdeta iman, tekniğe meydan okudu. Ecdadımız o gün, ruhun maddeye, hakkın batıla, nurun zulmete, imanın küfre her zaman galebe çalacağını gösterdiler. Selçuklular, Anadolu’yu fethettikten sonra, bölgede bulunan Kürt, Arap gibi Müslüman unsurları kardeşlik hukukuyla yüzyıllarca adaletle idare ettiler. Daha sonra şanlı Osmanlı aynı ruh ve hoşgörüyle Müslim ve gayrimüslimleri idare etti.

Değerli milletvekilleri, asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu coğrafyası son yüzyılda pek çok kanlı mücadeleye sahne olmuştur. 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı ordusunun Kafkas seferinin yenilgisiyle sonuçlanması üzerine Rus orduları Doğu Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. 1915 yılında, Ruslar Eleşkirt ve Pasinler üzerinden Malazgirt’e doğru ilerlediler. Bundan cesaret alan Ermeniler, Rus işgalini kolaylaştırmak için Muş, Varto, Malazgirt, Bulanık’ta Müslüman köylerine baskınlar düzenlemeye başladılar. Rus destekli Ermeni katliamlarından kaçan halk Elâzığ ve Diyarbakır tarafına göçe zorlandı.

18 Şubat 1916 yılında Muş ilimiz Rus ordusunun eline geçti. Rus ordusu içerisinde gönüllü askerlik yapan Ermeniler asırlar boyu beraber yaşadıkları Muş halkını katletmeye başladılar. Ermeni çeteler, Ruslarla birlikte Doğu Anadolu’da savunmasız halka karşı büyük bir katliama giriştiler. Bu saldırılar sırasında bölgede 500 bin Müslüman hunharca şehit edildi.

Değerli milletvekilleri, vatanımızın işgal ve insanımızın esir edilmeye çalışıldığı o süreçte yüz binlerce vatan evladı kanı ve canı pahasına mücadele etmiş, düşman birliklerine fırsat vermemiştir. İlimiz de doksan altı yıl önce on binlerce şehidin imzası ile bizlere ebediyen vatan kılındı. Rahmetle andığımız Kazım Karabekir Paşa komutasındaki kuvvetlere halkın da destek vermesiyle 30 Nisan 1917’de düşman işgalinden ve katliamdan ilelebet kurtulmuştur. Bu müstesna tabloda binlerce isimsiz kahramanımızın imzası vardır. Bölgesine ve insanlığa sevgi ve huzur aşılayan kadim bir toplumun bireyleri olarak, bundan sonra da bu ruh ve inançla yolumuza devam edecek ve yarınların sahibi evlatlarımıza modern bir yaşam merkezini miras bırakacağız. Allah birlik ve dirliğimizi daim etsin.

Değerli milletvekilleri, doksan altı yıl önce düşman işgalinden kurtulan Muş, güvenlik sorunu olmayan iller sırasında olduğu hâlde, AK PARTİ iktidarının verdiği bütün hizmetlere rağmen geri kalmışlıktan kurtulup hak ettiği sosyal ve ekonomik kalkınmaya ulaşamamıştır.

Değerli milletvekilleri, on yıllık AK PARTİ iktidarı döneminde ilimizde kırk, elli yıla sığmayacak hizmetler yapılmıştır. Üniversite, hastaneler, sağlık ocakları, okullar, yurtlar, kara yolları, köy yolları, içme suları, tarımsal destekler, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlar yönünden yapılanlar tüm halkımızın takdirini kazanmaktadır. Anadolu’nun kapısını Türk-İslam ordularına açan Sultan Alparslan’ın adını taşıyan Muş Alparslan Üniversitemiz, 2007 yılında kurulmuş olup şehrimizi emin adımlarla parlak geleceğe taşımaktadır. Bunun yanında, Muş Ovası arazi toplulaştırması, Alparslan 2 Barajı’nın inşası, ovanın sulaması projesi, Karasu ıslahı, doğal gaz ihalesi ve eğitimdeki büyük yatırımlarla insanımızın büyük bir zenginliğe kavuşacağını ümit ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Çakar.

Gündem dışı iki’nci söz, 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle söz isteyen İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam’a aittir.

Buyurun Sayın Çam. (CHP sıralarından alkışlar)

 

2.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

 

MUSA ÇAM (İzmir) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Yarın 1 Mayıs, dünya işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. 1880’li yıllarda dünyada -Amerika Birleşik Devletleri dâhil olmak üzere- sekiz saatlik iş günü için mücadele edilmiştir. sekiz saatlik iş günü için sokağa çıkan ve mücadele eden işçi kardeşlerimiz ne yazık ki büyük saldırılarla, büyük baskılarla karşı karşıya kalmış ve bunun bedelini ödemişlerdir.

Amerika’da 1886 yılında, Chicago’da bir tekstil fabrikasında, sekiz saatlik iş günü için sokağa çıkıp ve bunun için mücadele veren işçiler hayatlarını kaybetmiştir. Bu nedenle, yargılanan ve idam sehpasına gönderilen Albert Parsons ve arkadaşlarının anısını önünde bir kez daha burada saygıyla eğiliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Albert Parsons, özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek şu sözleri söyledi: “Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumuzu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğum için asılacağım.” demiştir ve öylece idam sehpasına gitmiştir. Bir kez daha kendisini ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

Değerli arkadaşlarımız, aradan tam yüz yirmi yedi yıl geçti, 1886’nın üzerinden ama hâlâ dünyamızda ve ülkemizde on saat, on beş saat, yirmi saat çalışma koşulları en acımasız bir şekilde devam ediyor. Bugün, 7 milyar insanımızın yaşadığı dünyada, 3,5 milyar insan 2 doların altında bir gelirle hayatlarını sürdürmek istemektedir, 1,5 milyar insan da 1 doların altında bir gelirle hayatlarını sürdürmek durumunda kalmaktadır.

Bizim ülkemizde de sendikalaşan işçi sayısı yüzde 5 civarında arkadaşlar. Bugün, Sayın Başbakan grup toplantısında dedi ki: “12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa referandumunda Türkiye’de sendikal hareketin önü açıldı.” Doğru değil. O 40 soruda 40 cevap bölümünde “Birden fazla sendikaya üye olabilirsin.” denildi ama bugün, Türkiye’de, kendi özgür iradesiyle sendikaya gidip üye olan arkadaşlarımız ertesi gün kapının önüne bırakılıyor. İşte, Bursa’da, Bosch işçileri sadece sendikalı oldukları için, sendika tercihleri nedeniyle işten atıldılar ve mahkeme kapılarında devam ediyor.

İzmir’de, taşeron işçileri günlerdir sokaklarda taşeronlaşmaya karşı mücadele ediyorlar. 4/A, 4/B ve 4/C kapsamı içerisinde bulunan işçiler, yine sokaklarda ve meydanlarda devam ediyorlar mücadelelerine.

İzmir’de, BMC işçileri tam bir yıldır, arkadaşlar, maaşlarını alamıyorlar. Bir yıldır BMC işçileri maaşlarını alamıyorlar arkadaşlar. Dün, Sayın Binali Yıldırım diyordu ki: “Uğraşacağız. Çözüm bulmaya çalışacağız.” Tam 175 çift bu nedenden dolayı eşlerinden ayrıldılar ve bugün farklı yerlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldılar.

Samsun Gazi ve Süreyyapaşa hastanelerinde direnen sağlık emekçilerini, sendikalı oldukları için işten atılan Yurtiçi Kargo işçilerini, 10 bin ÇAYKUR emekçisini, yetki alamadıkları için toplu sözleşme yapamayan 200 bin maden işçisini buradan bir kez daha hatırlamanızı istiyoruz.

Aradan tam yüz yirmi yedi yıl geçti ama koşullar yine işçilerin, emekçilerin aleyhinde olmaya devam ediyor.

Bursa’da, Birleşik METAL-İŞ Sendikasına üye olan Bosch işçileri aynı sıkıntıları birlikte çekiyorlar.

Değerli arkadaşlar, Hükûmet, faili meçhul cinayetleri aydınlatacağını ve bunun için her türlü çabayı sarf edeceğini söylüyor ama -1 Mayıs 1977’de Taksim’de hayatını kaybeden, Gladio ve terör örgütleri tarafından çıkarılan bu faili meçhul cinayetler için komisyon kurulması gerekirken- hâlâ 1 Mayıs 1977 katliamını gerçekleştirenler ortaya çıkarılamadı.

Bu nedenle, biz, 1 Mayısta hayatlarını kaybeden arkadaşlarımızı anmak isteriz, 1 Mayısta hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi anmak isteriz. 1 Mayıs İşçi Marşı’nı, Emekçi Marşı’nı hep birlikte söylememiz gerekiyor arkadaşlar.

(Hatip kürsüde cep telefonundan 1 Mayıs İşçi Marşı’nı dinletti.)

MUSA ÇAM (Devamla) – 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü arkadaşlar!

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gündem dışı üçüncü söz, Tokat ve diğer birçok ilde görülen Kırım Kongo kanamalı ateşinin nedenleri ve alınması gereken tedbirler hakkında söz isteyen Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’ya aittir.

Buyurun Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)

 

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ve birçok ilde görülen Kırım Kongo kanamalı ateşinin nedenlerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması

 

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tokat ilinde ve birçok ilde görülen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının nedenleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilayetinde Çinli polisler tarafından haksız şekilde Türklere yapılan saldırıları protesto ediyorum. Yaklaşık olarak şu ana kadar 21 insanımızın öldüğü ve yüzlerce yaralının olduğu ifade ediliyor. Bunu şiddetle protesto ediyorum ve sivil toplum kuruluşlarının, dünyadaki bütün STK’ların ve özellikle Hükûmetin de bu yönde bir şeyler yapması noktasında harekete geçmesini bekliyoruz.

Sayın milletvekilleri, Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı, 2002 yılından itibaren, kırsal kesim illerimizde yaşayan insanlarda ortaya çıkmış bir hastalıktır. Bu hastalık, kenelerden bulaşan öldürücü bir hastalıktır. Bu hastalık ilk önce Tokat ilinde görülmüş, daha sonra da ülkemizin birçok yöresine yayılmıştır. Özellikle kuş gribi dolayısıyla tavuklar başta olmak üzere kanatlıların, daha sonraki dönemlerde de çeşitli ziraat ilaçlarının kullanılması neticesinde kuşların ölümüyle beraber bu hastalığın yoğun şekilde yayılmış olduğunu görüyoruz. Hastalık insanlara kenelerin ısırması veya kenelerle temas sonucu bulaşır. Ancak, hastalık hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir. Hastalıkta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kırıklık, hâlsizlik gibi birtakım şikâyetler oluşur. Bu hastalıktan dolayı binlerce insan hastanelere gelmiş, maalesef onlarcası da kaybedilmiştir.

İnsanın en önemli varlığı sağlığıdır. Sağlığımızın güvencesi de Anayasa’mızda yazılıdır ve devlet, her ferdinin sağlığını korumakla da mükelleftir. Ancak, bu hastalıktan korunmak, kurtulmak mümkünken maalesef, acı bir şekilde ölümler devam etmektedir, geçtiğimiz yıllarda da birçok insan ölmüştür, bu yıl da ölümler maalesef tekrar başlamıştır. 28 Nisan tarihinde Tokat ili Pazar ilçesi Dereköy kasabasında Gazi Kalıner isimli vatandaşımız koltuk altına kene yapışması ve ısırması neticesinde bu hastalığa yakalanmıştır. 30 ünite kan verilmesine rağmen, maalesef kurtarılamamış, hayatını kaybetmiştir. Ancak korkarım ki bu son olmayacaktır, ondan dolayı da konu çok önemlidir.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün kurumlar bu konuyu ciddiye almalı, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Her türlü hastalıktan, önce koruyucu hekimlik vasıtasıyla kurtulmak gerekir, sonra tedavi asıldır, amaç da hastalığa yakalanmamaktır. Bakanlık olarak derhâl bu konu ciddiye alınmalı, basın yayın kuruluşları vasıtasıyla da halk mutlaka uyarılmalıdır. Kenenin hangi yollarla insana geldiği anlatılmalıdır, sonra da kene insana gelip yapışınca nasıl çıkarılacağı anlatılmalı ve virüsün insan vücuduna bulaşması mutlaka engellenmelidir.

Bütün bunların yapılması, halkın aydınlatılması Sağlık Bakanlığının asli görevi olmalıdır. Ancak, bu hastalık neden yayılmakta, bulaşmakta ve korunmada da zafiyet gösterilmektedir? Yaklaşık olarak on yılı geçkin bir zamandır bu hastalıkla ülkemiz karşı karşıya olmasına rağmen, bir türlü aşı bulunamamıştır. Bunun da mutlaka bir şekilde yetkililerce açıklanması gerekmektedir.

Müteaddit defalar Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuyu dile getirip Tokat merkezli bir bölge araştırma sahasının tespit edilmesi, kurulması, büyük bir uluslararası konferans tertip edilmesi teklifimizi zaman zaman dile getirdik. Hâlbuki bu kabul edilse, laboratuvarların araştırmaları neticesinde aşılar bulunmuş olabilseydi belki de birçok insanımızı kaybetmemiş olacaktık. Yani, şu anda sağlık personelinden tutun da normal, çalışan, yaşlı insandan genç insanına kadar, çocuğuna kadar bu hastalık dolayısıyla kayıplar yaşanmaktadır ancak enteresandır, ölümler beklenmekte, sanki bu ölümler teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Ondan dolayı da mutlaka bu hastalıkla ilgili ciddi manada araştırmalar yapılmalıdır ve aşı mutlaka bulunmalıdır. Aşı bulunabileceği noktasında zaman zaman dünya literatüründe çeşitli konular gündeme getirilmiş olmasına rağmen, Türkiye’mizde maalesef bu yönlü olarak çalışmaların eksik yapıldığını biz görüyoruz. Buradan Sağlık Bakanlığı yetkililerine, tüm insanlığa sesleniyoruz: Gelin, bu hastalıkla ilgili çalışmaları ciddiye alın. Şu ana kadar on bir yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, çok fazla ciddiye alınmış olduğunu söyleyemiyoruz. Ondan dolayı da en azından insanlarımızın ölmemesi noktasında, bu hastalığın bulaşmaması noktasında çalışmaları, işte yapılacak olan o aşı çalışmalarını başlatabiliriz.

Tarım çalışanlarından kasaplar, çobanlar kadar hatta askerlerimize kadar bu hastalığın bulaşması ilgili sorunlar vardır. Yani, tarlada çalışan insan da bu hastalığa yakalanabilir, askerliğini yapan çocuklarımız da yakalanabilir. Dolayısıyla, aciliyetine binaen bu konuyu gündeme getirmeye çalıştım.

Sayın Başkanım, size de söz verdiğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Doğru.

Gündeme geçmeden evvel 10 arkadaşımıza 60’ıncı maddeye göre söz vereceğim.

Hızlıca arkadaşlarımızın adını okuyorum: Sayın Tunç, Sayın Kaplan, Sayın Ağbaba, Sayın Soydan, Sayın Dibek, Sayın Köprülü, Sayın Demiröz, Sayın Havutça, Sayın Erdemir, Sayın Dedeoğlu.

Evet, Sayın Tunç.

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

 

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm işçilerimizin ve milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

Ülkemizde, ilk kez AK PARTİ Hükûmetinin attığı adımla resmî tatil ilan edilen 1 Mayıs, artık çatışma ve kavganın değil, barış ve kardeşliğin, emek ve dayanışmanın bayramı olarak kutlanmaktadır. Yakın tarihimizde 1 Mayıslar hep şiddetin, provokasyonların, kargaşanın öne çıktığı günler olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Türkiye son yıllarda hak ve özgürlüklerini genişlettikçe, demokrasisini güçlendirdikçe 1 Mayıslar da artık insanlarımızı tedirgin eden değil, toplum olarak hep birlikte bayram havasında kutlayacağımız günler olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum.

BAŞKAN – Sayın Kaplan.

 

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

 

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1977’de Taksim’de 1 Mayısta yaşamını yitiren yoldaşları saygıyla anıyorum. Selam olsun Türkiye işçi sınıfına, selam olsun emeği için direnenlere, selam olsun örgütlenmeleri için mücadele edenlere.

İktidarda kaldığınız on yıllık sürede işçilerin, emekçilerin örgütlenmesinin önünde engel oluşturarak, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırarak “modern kölelik” dediğimiz taşeronlaştırmayı yaygınlaştıran iktidarınızdan, emekçiler, işçiler gün gelip bunun hesabını sandıkta size soracaklardır.

Umuyorum ki, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin emek karşıtı bu politikalarından bir an önce vazgeçerek sosyal barış adına gerekeni yapmasını diliyorum.

Saygılarımla.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba…

 

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde gerçekleştirilen karaciğer nakillerine ilişkin açıklaması

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnönü Üniversitesi hem Malatya hem de Türkiye açısından çok önemli bir olayı başardı: Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde, geçtiğimiz hafta 1.019’uncu karaciğer nakli gerçekleşti. Bu başarı, hem Malatya’nın hem de Türkiye'nin gurur duyması gereken bir başarıdır.

Turgut Özal Tıp Merkezinde, Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekip arkadaşları, gecelerini gündüzlerine katarak ve hiçbir maddi beklentileri olmadan, 1.019 kişinin hayata tutunmasını sağladılar. Bu rakam, Turgut Özal Tıp Merkezini karaciğer naklinde Türkiye 1’incisi yaptı. Asıl önemlisi, yapılan 1.019 nakil, Malatya’yı ve Türkiye'yi dünya 2’ncisi, Avrupa 1’incisi yaptı. “Anadolu’nun ortasında bu olay yapılmaz.” diyenleri dinlemeyerek karaciğer naklini başlatan ve arkasında duran Fatih Hilmioğlu’na burada minnetlerimi sunuyorum.

Malatya’da kayısıdan sonra ikinci bir dünya markası yaratan Sezai Yılmaz ve arkadaşlarına, bu aşamaya gelmesinde katkıları olan herkese teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Soydan…

 

4.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, önümüzdeki yıl üniversite sınav sisteminin değişip değişmeyeceğini ve dershanelerle ilgili uygulamanın nasıl olacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

 

MUSTAFA SERDAR SOYDAN (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben Millî Eğitim Bakanına soracağım. Yazılı sordum, cevap alamadım, inşallah sözlüye cevap verir.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında dershanelerin kapatılacağı doğru mudur? Sayın Başbakanın “Dershaneler kapatılacak.” demeci doğru değilse bu konuda önümüzdeki yıllardaki uygulama nasıl olacaktır?

Önümüzdeki yıl üniversite sınav sistemi değişecek midir? Farklı tarihlerde 1’den fazla sınavın yapılacağı doğru mudur?

Bugün, bir yıl sonraki lise ve üniversite sınav sisteminin nasıl olacağı kesin olarak bilinmezken, on yıldır uyguladığınız eğitim sistemi, daha doğrusu sistemsizlik, gençlerimize gelecek için nasıl umut verecektir? Umutları ve hedefi olan, geleceğimizi kuracak yeni nesilleri, on yıldır yazboz tahtasına döndürdüğünüz sınav sistemiyle mi yaratacaksınız?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Dibek…

 

5.- Kırıkkale Milletvekili Turgut Dibek’in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyduğu için kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel sağlığı etkilediği ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle bazı CHP ilçe örgütlerine ceza kesilmesine ilişkin açıklaması

 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şimdi, Türkiye’de gün geçmiyor ki yeni tuhaflıklara tanık olmayalım. Geçen hafta kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleriyle ilgili olarak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi benim ilim Kırklareli’nde de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, resmî törenler -çelenk koyma töreni- sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk koydular.

Şimdi, dün öğreniyoruz ki 3 ilçemizde -Babaeski, Kırklareli Merkez ve Kofçaz ilçelerimizde- Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesinde belirtilen kamu düzenini, kamu güvenliğini ve genel sağlığı etkilediği ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütlerine 182 lira idari para cezası kesilmiş.

Tabii, İçişleri Bakanına bu konuyu bugün sordum. Yani ben, yazılı, sözlü soruma yanıt vermeden bu konuyu en kısa zamanda açıklaması gerektiğini dile getiriyorum. Bizlerin çelenk koyması, vatandaşlarımızın çelenk koyması kamu düzenini, kamu güvenliğini veya genel sağlığı nasıl etkiliyor, bunu anlayabilmiş değilim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Köprülü…

 

6.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve Millî Eğitim Bakanına verdiği soru önergesine Tekirdağ’ın Saray, Şarköy ve Muratlı ilçelerindeki öğretmenevlerinin kapatılmayacağı cevabı verilmiş olmasına rağmen bu öğretmenevlerinin kapatılmasına ilişkin açıklaması

 

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de öncelikle, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutlamak istiyorum.

Devamında da bilindiği üzere, soru önergeleri, milletvekillerine tanınan, Hükûmeti denetlemeye yönelik vasıtalar. Milletvekilleri, bunları zaman zaman bakanlara karşı kullanırlar ve bakanların da bunlara doğru cevap vermeleri -kanunen ve vicdanen de kendi sorumluluklarıyla alakalı- milletvekilleri tarafından ve o milletvekillerini seçen halk tarafından  beklenir.

Şimdi, benim elimde bir soru önergesi cevabı var. Bunu önceki Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer imzalamış ama kurumların devamlılığı gereğince Sayın Bakanı da bağlayacağını düşünüyorum.

Ben, Tekirdağ ilinin Saray, Şarköy ve Muratlı ilçelerindeki öğretmenevlerinin kapatılıp kapatılmayacağını Bakana sorduğum zaman, Bakan, öğretmenevlerinin kesinlikle kapatılmayacağını, bu noktada bir çalışma olmayacağını bana cevap olarak bildirmiş ancak üç dört hafta sonra öğretmenevleri kapatılmış…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Demiröz…

 

7.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, 23 bin ton GDO’lu pirincin Türkiye’ye girmesine ilişkin açıklaması

 

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

2 Martta, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından 23 bin ton GDO’lu pirincin Türkiye’ye girdiği konusunda tespit yapılmıştı. Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Bey “Kilo sorununuz yoksa pilavı tereyağıyla pişirip yiyin.” diye tavsiyede bulunmuştu. Ancak, GDO’lu pirinç soruşturması kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının bilirkişi olarak atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi raporuna göre, 23 bin ton pirinçten alınan numuneler Avrupa’da GDO’lu gıdaların DNA incelemesinin yapıldığı akredite kuruluşlardan çıkma özel cihazlarla gerçekleştirildi. On beş gün süren analizler sonunda, pirincin kabuğuna bulaşan GDO’nun dışında pirincin DNA’sının da değiştirildiği yani GDO’lu olduğu tespit edildi. Buradan sormak istediğim husus şudur: Adı geçen firmaların da…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Havutça…

 

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve Balıkesir’de çiftçilerin 2012 yılı destekleme primlerini hâlâ alamadıklarına ilişkin açıklaması

 

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Yarın 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin bayramı. Buradan hakları gasbedilen, yıllardır yoksulluğa, açlığa mahkûm edilen işçi kardeşlerimizin bu gününü, birlik ve dayanışma gününü yürekten tebrik ediyorum ve AKP Hükûmetine karşı emekçilerin saflarını daha da sıklaştırmasını diliyorum.

Bizim Balıkesir’de Susurluk, Manyas, Gönen, Bandırma’da çiftçilerimiz hâlâ 2012 yılı desteklerini alamadılar. Bandırma’da buğday üreticisine yaklaşık 3,5 milyon ödenmesi gerekirken 1,5 milyon ödenmiş, 2 milyon lira… Bakanlık, uydudan verimliliğin tespit edildiğini belirtilerek, çiftçinin zaten kuruşla ifade edilen destek parasını çalıyor. Gönen’de, Susurluk’ta, Manyas’ta buğday, çeltik üreticisi köylünün cep telefonuna Tarım Bakanlığı mesaj yolluyor, “Desteklemeleriniz bankaya yatmıştır.” diye mesaj gönderiyor. Çiftçilerimiz bankaya gidiyor, bankalarda para yok…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Erdemir…

 

9.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa Gemlik’te Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz’ın aracının kurşunlanması olayına ilişkin açıklaması

 

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın Gemlik ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz’ın aracı kurşunlanmıştır. Bu olaya ilişkin Bursa Hakimiyet gazetesinde Ersel Peker tarafından gündeme taşınan iddiaları yorumsuz paylaşmak istiyorum: “Anlatılanlar enteresan olduğu kadar üzücü. İddiaya göre, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelik, CHP’li olmasına rağmen başkan vekilliği seçimlerinde AK PARTİ’li Yılmaz’a oy vererek seçilmesini sağlayan ‘Brutus’ lakaplı Bülent Dalkılıç’ın bir süre koruma altına alınmasını istemiş ve karşılığında da para taahhüt etmiş. Aradan geçen zaman içinde, yine iddiaya göre, Çelik’in ödeme yapmadığı, dolayısıyla da bu kişinin gözdağı vermek için Refik Yılmaz’ın aracını kurşunladığı konuşuluyor.”

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Dedeoğlu…

 

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin Ashab-ı Kehf’in tanıtımının yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Kahramanmaraş’ımızın birçok tarihî özellikleri, korunması gereken birçok tarihî yapıları var. Bunlardan bir tanesi de Afşin Ashab-ı Kehf. Bunun tanıtılmasıyla ilgili, ilgili bakanlıktan ricamız, dünyaya tanıtılsın, her tarafta bilinsin. Bununla beraber de Göksun-Kahramanmaraş yol güzergâhında yapılan dört beş tünelimizin bir tanesinin isminin de “Ashab-ı Kehf” olarak değerlendirilmesini diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Grup başkan vekillerine de söz vereceğim.

Sayın Aydın…

 

11.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

 

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Ülkemizde ve tüm dünyada emekçilerin ve işçi kardeşlerimizin, bütün çalışanların bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl hepimize her zamankinden çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bütün Türkiye’de barış ve kardeşlik içerisinde, dayanışma, birlik, beraberlik ve sevgiyle kutlanacak olan 1 Mayıs, hem Türkiye hem de dünya genelinde çözüm için bir ateş yakacaktır. Bu birlik ve beraberlik ateşi, barış şarkıları ve tüm vatandaşlarımızın el ele kenetlendiği bir sevgi çemberiyle tüm dünyaya temsil olacaktır.

Türkiye’nin yarınlarına ümit ve huzur verecek olan, toplumumuzu birbirinden uzaklaştıran değil, yakınlaştıran etkinliklerin damgasını vurduğu nice 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dileğiyle tüm çalışanlarımız ve emekçilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Baluken…

 

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, BDP Grubu adına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin açıklaması

 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de işçiler ve emekçiler tarafından yarın kutlanacak. Barış ve Demokrasi Partisi olarak öncelikle, biz, bugüne kadar 1 Mayıs kutlamalarında, 1 Mayıs direnişlerinde yaşamını yitiren tüm yoldaşlarımızı şükranla, minnetle anıyoruz. Yine, 1 Mayısa katıldığı için işkence gören, cezaevlerine gitmek zorunda kalan mücadele arkadaşlarımızın emeğini anlmak istiyoruz.

Bu 1 Mayıs, barış sürecinin tartışıldığı bir ortamda kutlanacak. Savaş bütçelerinin faturasını ödeyen, sömürülen tüm işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sınıf mücadelesi ile beraber barış mücadelesini de yükselteceğine olan inancımızı buradan tekrar vurguluyoruz. Barış, emekçinin, işçinin sofrasındaki ekmeği de büyütecektir ve savaştan beklentisi olanların sömürü düzenini alt edecektir diyorum.

Tekrar tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayısını Barış ve Demokrasi Partisi olarak kutluyoruz.

BAŞKAN – Sayın Şandır…

 

13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu adına, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ne ilişkin açıklaması

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı, Emek Bayramı’nı yürekten kutluyoruz. İşçilerimize, tüm çalışanlarımıza sağlık diliyoruz, huzur diliyoruz, emeklerinin karşılığını alacak bir ücret diliyoruz, sosyal haklar diliyoruz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın huzur içerisinde kutlanmasını da arzu ediyoruz. Bunun bahane edilerek ideolojik birtakım çatışmalara, kavgalara, milletin huzurunu bozacak gelişmelere de sebep olmamasını temenni ediyoruz.

Ayrıca, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü de geliyor. 3 Mayıs 1944’te yaşanan hadiseleri tekrar hatırlamak adına, zindanlarda işkence gören Türk milliyetçilerine, ahirete intikal edenlere rahmetler diliyorum, yaşayanlara sağlık diliyorum, tüm Türk milliyetçilerinin de günlerini kutluyorum.

Özellikle, günümüzde yaşadığımız bu sosyal travmaların sebebi olarak geçmişte yaşadığımız bu tür olayların hatırlanması, bilinmesinde de faydalar olacağı kanaatiyle saygılar sunuyorum.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Efendim?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Grup Başkan Vekilimizin izniyle…

BAŞKAN – Sizin Grup Başkan Vekiliniz adına Sayın Özkan da sistemde. Dolayısıyla, benim de kafam karıştı, Sayın Özkan’a verebilirim grubunuz adına, birden fazla kişi olunca da olmuyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Tamam Başkanım.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Özkan.

 

14.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ve çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan teşekkür ederim.

İşçinin ve emekçinin bayramını canı yürekten kutluyorum.

Hafta sonu Trabzon eski İl Başkanımız ve Milletvekilimiz Volkan Canalioğlu başkanlığında Trabzon ilindeydik. Of’ta, çay üreticileri dertli. Her ne kadar, aracısız görüşmeyi talep etseler de -elçiye zeval olmaz- işçilerin grevini kırma adına kampanyanın erken başlamasından Oflu çay üreticileri memnun değiller.

Ayrıca, Of’un çay üreticileri devletin sıcak elini yanlarına almak istiyorlar, tüccarın eline bırakılmamak istiyorlar. Tüccarın eline bırakıldıkları zaman yüzde 50 kayıpları oluyor. Bu yönüyle, Hükümetten, kotaların artırılması ve çay üreticilerine sahip çıkılması isteniyor.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, gündemin sözlü sorular kısmının 1, 165, 172, 189, 190, 249, 261, 270, 276, 307, 309, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 332, 342, 390, 395, 401, 439, 443, 461, 462, 464, 480, 483, 485, 527, 528, 565, 566, 599, 601, 602, 604, 607, 610, 770, 814, 898, 987, 1053, 1059, 1077, 1104, 1112, 1116, 1132, 1154, 1179, 1180, 1183, 1209, 1217, 1218, 1231, 1232, 1242, 1264, 1269, 1272, 1370, 1406, 1410, 1412, 1421, 1437, 1439, 1446, 1455, 1458, 1463, 1469, 1567, 1607, 1609, 1620, 1629, 1630, 1690, 1696, 1697, 1702, 1704, 1709, 1806, 1818, 1850, 1947, 1992 ve 1997’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Somali Federal Meclis Başkanı Mohamed Osman Jawarı ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 2/4/2013 tarih ve 45 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1207)

                                                                                                      25/4/2013

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Somali Federal Meclis Başkanı Mohamed Osman Jawari ve Macaristan Ulusal Meclis Başkam Laszlo Köver başkanlığındaki heyetlerin ülkemizi ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 02/04/2013 tarih ve 45 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu heyetlerin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                       Cemil Çiçek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa tezkeresi vardır, okutuyorum:

 

B) Önergeler

1.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/108)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hâlen Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiyim. Komisyonda çoğunluk grubunun; objektiflikten uzak, ilkesiz ve keyfî yaklaşımları nedeniyle üyelikten istifa ediyorum,

Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim. 25/04/2013

                                                                               Ali Haydar Öner

Isparta

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

 

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt ve 21 milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan barajların ekolojik sisteme verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/600)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan barajların ekolojik sisteme verdiği zararların tespiti ve zararları önlemeye yönelik çözümlerin araştırılması için Anayasa'nın 98'inci ve Meclis İç Tüzük’ünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Adil Kurt                                                               (Hakkâri)

2) Pervin Buldan                                                        (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                                          (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                             (Muş)

5) Murat Bozlak                                                         (Adana)

6) Halil Aksoy                                                           (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                                        (Batman)

8) Emine Ayna                                                           (Diyarbakır)

9) Nursel Aydoğan                                                      (Diyarbakır)

10) İdris Baluken                                                        (Bingöl)

11) Hüsamettin Zenderlioğlu                                         (Bitlis)

12) Altan Tan                                                             (Diyarbakır)

13) Esat Canan                                                           (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                                               (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                                                      (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                                    (Kars)

17) Erol Dora                                                             (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                                    (Mersin)

19) Demir Çelik                                                          (Muş)

20) İbrahim Binici                                                      (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                           (Van)

22) Özdal Üçer                                                           (Van)

Gerekçe:

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye'nin güneydoğusunda, bu bölgedeki illeri kalkındırma, sosyal istikrarı sağlama, bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltma ve altyapı sorunlarını giderme iddiasıyla hazırlanmış bir projedir. Projelendirmeye başlandığı 1950'li yıllarda GAP, bölgedeki toprak ve su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye'nin enerji üretimi ve tarımsal alandaki en büyük ve bir o kadar da tartışmalı projesi unvanına sahiptir. Pek çok yönüyle eleştirilerin hedefi hâline gelen GAP, özellikle yüzde 80'i tamamlanmış enerji yatırımlarının sebep olduğu sosyal ve kültürel ile ekolojik denge üzerinde oluşturduğu tahribatlar nedeniyle ciddi şekilde eleştirilmektedir.

GAP çerçevesinde inşa edilen barajlar nedeniyle çok sayıda köy boşaltılmış, bölgede yaşayan insanlar göçe zorlanmış ve nehrin baraj gövde ve gölünü oluşturan üst kısmı ile suyun eksildiği akış aşağı kısımlarda ekosistem bozulmuştur. Yapılan barajlar, Türkiye sınırları içinde doğayı suyla yok ederken Dicle-Fırat nehirlerinin yağışa dayalı tarımın çok az olduğu aşağı kısmında kalan toprakları ve canlıları susuzluğa mahkûm ederek her iki parçada da ekolojik dengeye ciddi zararlar vermiştir.

 

Ekosistemin ana görevi, canlıların yaşamlarını ve nesillerin yaşamlarını sürdürülebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasını sağlamaktır. Ekosistemler canlı ve cansız varlıklardan oluşur ve bir ekosistemi oluşturan su, sıcaklık, ışık, nem, toprak, hava, rüzgâr, iklim gibi cansız varlıklar belirler. Bu cansız varlıkların canlılarla olan etkileşimi ekosistemlerin çeşitliliğini belirler. İnsan da dâhil tüm canlı varlıkların yaşamlarını sürdürebilmelerinin ön şartı, onların oluşumunu sağlayan doğal dengelerin korunmasıdır. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kurulan büyük barajlar, bölgenin doğal iklim şartlarını değiştirmiş, ekosistem döngüsüne büyük zararlar vermiştir. İklimde yaşanan bu değişim, çoğu yerde tarımın yapılamaz hâle gelmesinden dolayı göçlere ve insan hayatı için önemli olan canlıların yok olmasına neden olmuştur.

GAP'ın en önemli amaçlarından bir tanesi de sulu tarımı artırmaktır. Ancak sulamayla ilgili yeterli bilinç oluşturulmaması, tarımda sulamanın yanlış teknik ve yöntemlerle yapılmasına neden olmaktadır. Bu da toprakta tuzlanma ve çoraklaşmaya sebebiyet vermektedir. Özellikle Fırat havzasında sulamaya açılan arazilerin yüzde 50’ sinde tuzlanma problemi başlamıştır. Yani 10 dekar başına 1,1 ton tuz bırakmaktadır.

GAP kapsamında yapılan sulu tarımın neden olduğu bir diğer sorun da üretim alışkanlıklarının bilinçsiz ve kâr eksenli olmaya başlamasıdır. Sulu tarım öncesi değişken tip ekim mevcut iken şimdi tek tip ekime geçilmiş olması toprağın kalitesini düşürerek biyo çeşitliliğin yok olmasına neden olmaktadır.

Deprem bölgesi olan ülkemizde barajların depreme etkisi de araştırılan konular arasındadır. Baraj göllerinde biriken büyük miktardaki su kütlesi, işgal ettiği toprak üzerinde gerilime neden olmaktadır. İnşa edildiği bölgenin sismik olarak aktif hâle gelmesine neden olabilen su birikintisi yapay depremlere neden olabilmektedir. 1970'li yıllarda yapılan Keban Barajı için seçilen yer tektonik olarak aktiftir. Ve bölgedeki sismik aktivite ile baraj su seviyesi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu durum büyük barajların depremleri tetikleyebileceği şüphesini göstermektedir.

GAP her kadar kısa vadeli faydalar için hayata geçirilmek istenmişse de uzun vadeli çok büyük sorunları ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bütün bu uzun vadeli sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için meclis araştırması gerekmektedir.

 

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 22 milletvekilinin, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın nedenlerinin ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601)

 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına

Yıllardır yapılan hukuki düzenlemelere karşın kadına yönelik şiddet vakalarında artış sürmeye devam ediyor. Kadın derneklerinin yapmış olduğu araştırmaya göre 2011 yılında 160 kadın, eşleri, sevgilileri, babaları ve en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldü. 2011 yılında en az 610 kadın cinsel tacize maruz kaldı. 179 kadın tecavüze uğradı.

Kadınlara yönelik her tür şiddet, baskı ve ayrımcılığın nedenlerini ve bu nedenlerin çözümüne ilişkin TBMM İç tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ve Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Bülent Tezcan                                              (Aydın)

2) Musa Çam                                                   (İzmir)

3) İdris Yıldız                                                 (Ordu)

4) Veli Ağbaba                                                (Malatya)

5) Mehmet Ali Susam                                       (İzmir)

6) İhsan Özkes                                                (İstanbul)

7) Dilek Akagün Yılmaz                                    (Uşak)

8) Emre Köprülü                                              (Tekirdağ)

9) Mehmet S. Kesimoğlu                                   (Kırklareli)

10) Hurşit Güneş                                              (Kocaeli)

11) Gürkut Acar                                              (Antalya)

12) Ali Haydar Öner                                         (Isparta)

13) Hülya Güven                                             (İzmir)

14) Ayşe Nedret Akova                                     (Balıkesir)

15) Alaattin Yüksel                                          (İzmir)

16) Mustafa Serdar Soydan                                (Çanakkale)

17) Mustafa Moroğlu                                        (İzmir)

18) Rahmi Aşkın Türeli                                     (İzmir)

19) Ahmet İhsan Kalkavan                                 (Samsun)

20) Kadir Gökmen Öğüt                                    (İstanbul)

21) Süleyman Çelebi                                         (İstanbul)

22) İzzet Çetin                                                (Ankara)

23) Candan Yüceer                                           (Tekirdağ)

 

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 23 milletvekilinin, polislerin çalışma koşulları ve mesleki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/602)

 

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığına

Sorunların çözümlenmemesi nedeniyle de son zamanlarda cinnet geçiren ve intihar eden polislerin sayısı hızla çoğalmaktadır. Öyle ki ülkemizde intihar oranı en yüksek meslek grubu polislik mesleğidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ve 2010 yılında tamamlanan akademik araştırmaya göre mesai saatleri nedeniyle bir polisin ortalama 55,9 yıl, normal bir vatandaşın ise 73,2 yıl yaşadığı belirlenmiştir.

Yurttaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu olan emniyet teşkilatına bağlı polisler, uzun çalışma süreleri, ücret ve sosyal haklar gibi sorunlarına çözüm istiyor.

Bu bağlamda, polislerin çalışma koşulları ve mesleki sorunları hakkında TBMM İç tüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri ve Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Bülent Tezcan                                              (Aydın)

2) Mehmet S. Kesimoğlu                                   (Kırklareli)

3) İdris Yıldız                                                 (Ordu)

4) Veli Ağbaba                                                (Malatya)

5) Musa Çam                                                   (İzmir)

6) Mehmet Ali Susam                                       (İzmir)

7) İhsan Özkes                                                (İstanbul)

8) Ali Haydar Öner                                          (Isparta)

9) Dilek Akagün Yılmaz                                    (Uşak)

10) Emre Köprülü                                            (Tekirdağ)

11) Hülya Güven                                             (İzmir)

12) Gürkut Acar                                              (Antalya)

13) Metin Lütfi Baydar                                     (Aydın)

14) Hurşit Güneş                                             (Kocaeli)

15) Ayşe Nedret Akova                                     (Balıkesir)

16) Mustafa Serdar Soydan                                (Çanakkale)

17) Alaattin Yüksel                                          (İzmir)

18) Mustafa Moroğlu                                        (İzmir)

19) Rahmi Aşkın Türeli                                     (İzmir)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                                 (Samsun)

21) Kadir Gökmen Öğüt                                    (İstanbul)

22) Süleyman Çelebi                                         (İstanbul)

23) İzzet Çetin                                                (Ankara)

24) Candan Yüceer                                           (Tekirdağ)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

A) Tezkereler (Devam)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1208)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanması hususu, 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                 Cemil Çiçek

                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                   Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Karar yeter sayısı efendim.

BAŞKAN – Olur.

Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.32

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.48

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER : Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98’inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

Danışma Kurulu Önerisi

                                                                               30.04.2013

Danışma Kurulunun 30.04.2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                               Cemil Çiçek

                                                             Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                               Başkanı

                                Ahmet Aydın                                                                 Muharrem İnce

                       Adalet ve Kalkınma Partisi                                                 Cumhuriyet Halk Partisi

                           Grubu Başkan Vekili                                                       Grubu Başkan Vekili

                               Mehmet Şandır                                                                 İdris Baluken

                        Milliyetçi Hareket Partisi                                                Barış ve Demokrasi Partisi

                           Grubu Başkan Vekili                                                       Grubu Başkan Vekili

 

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 3’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

30 Nisan 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde 347 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın (uluslararası sözleşme) görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

02 Mayıs 2013 Perşembe günkü birleşiminde saat 14:00'te toplanması ve bu birleşiminde 452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

07 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde 15:00-20:00 saatleri arasında

08 -09 Mayıs 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerde ise 14:00-20:00 saatleri arasında,

Çalışmalarını sürdürmesi,

452 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

 önerilmiştir.

 

452 Sıra Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı

(1/751)

Bölümler

Bölüm Maddeleri

Bölümdeki Madde Sayısı

1. Bölüm

1 ila 20’nci maddeler

20

2. Bölüm

21 ila 33’ üncü maddeler (31’ inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları ile geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10’uncu maddeleri dâhil)

26

Toplam Madde Sayısı

46

 

BAŞKAN – Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın (2/216) esas numaralı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/107)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/216) esas numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 10.02.2012

                                                                                   Mahmut Tanal

                                                                                        İstanbul

BAŞKAN – Sayın Tanal, buyurun, teklif sahibi olarak.  (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca Genel Kurula getirmiş olduğumuz kanun teklifimizin özü şudur: Kadın evlenmekle soyadını muhafaza eder ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla soyadının arkasında kocasının soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

Bu kanun teklifini neden sunduk? Ünal Tekeli-Türkiye davası var. Ünal Tekeli-Türkiye davasında, kadın evlenmekle kendi kızlık soyadını kullanmak ister ancak Medeni Kanun’un 187’nci maddesi uyarınca kadın evlenmekle ya kocasının soyadıyla birlikte kendi kızlık soyadını kullanabilir veyahut da tek başına, kadın olarak kendi kızlık soyadını kullanamaz, şeklinde bir hüküm var.

Bu, tabii ki asliye hukuk mahkemesinde bu kararın iptali için dava açılır ancak yerel mahkemeler reddeder, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ünal Tekeli davası nedeniyle Türkiye’yi tazminata mahkûm eder.

Tabii, süreç böyle işlerken aynı zamanda biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak CEDAW Sözleşmesi’ni imzaladık. CEDAW Sözleşmesi, 1’inci maddesinin (g) bendi uyarınca “Kadın-erkek eşittir, evlenmekle tüm eşitlik ve tüm hak ve hukukunu muhafaza eder.” der ancak bu açıdan baktığımız zaman kadın gerçekten mağdur duruma düşmekte. Nasıl mağdur duruma düşmekte? Örneğin, bir kadın arkadaşımız Türkiye’de üniversiteyi bitirir, Türkiye’de ehliyetini alır, Türkiye’de hekim olur, doktor olur, mühendis olur. Buradaki tüm diplomaları, tüm belgeleri eğer kızlık soyadıyla düzenlenmiş ise, bu kayıtlarda koca soyadını taşımadığından dolayı, yurt dışında master yaptığı zaman gerçekten yurt dışında kadınlarımız büyük bir sıkıntı, büyük bir problemle karşı karşıya kalmakta. Bu, aynı zamanda kendisiyle birlikte bir eşitsizlik de getirmekte.

Kadın arkadaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi açısından bu kanun teklifini verdik ancak bu kanun teklifini verirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı da aradık, bu konuda kadının gerçekten mağdur olduğunu söyledik, Bakanlığın bu konuda destek vermesini talep ettik. Sayın Bakanlık o günden bugüne kadar bize geri dönüş yapmadı ancak ısrarlarımız üzerine -hem cuma günü hem pazartesi günü ve bugün dahi yine kendilerini aradık- ancak bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söylediler ve herhangi bir katkı sunmadılar. Netice itibarıyla, hem Anayasa’mız uyarınca hem gerçekten bu toplumun yarısını oluşturan -1/2 kadın, 1/2 erkek nüfusunun- kadının bu anlamdaki mağduriyeti had safhada. Aynı zamanda bu mağduriyet, sadece yurt dışındaki ülkelerle karşılaştırma yaptığımız zaman, Avrupa Konseyine, Avrupa Birliğine üye olan tüm ülkelerde istisnai uygulama gösteren tek ülke Türkiye’dir. Yani, bu anlamda eğer gerçekten yönünü Avrupa Birliğine, Batı’ya çevirmiş bir ülkeysek Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Konseyi ülkelerinde böyle bir uygulama olmadığı hâlde Türkiye’de bunun uygulanmaya devam edilmesinde  kadının ayrı mağduriyeti söz konusu. Bu, kendisiyle birlikte şu mağduriyeti de getiriyor: Boşanan eşlerle ilgili -eş, boşanma kararı kesinleşmeden netice itibarıyla soyadını değiştiremiyor- bu anlamda büyük sıkıntılar var.

Gelelim bugün Sayın Başbakan, Genel Başkan Yardımcımıza “Sicili bozuk milletvekili.” dedi.

Değerli milletvekilleri, değerli kamuoyu; 30 Nisan 2013 tarihi itibarıyla Sayın Başbakanın sözü ettiği milletvekilimizin ne sicili vardır, ne arşiv kaydı vardır. Aynı şekilde Sayın Başbakana soruyorum. Siz de lütfen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına veya İstanbul Cumhuriyet…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) – …Başsavcılığına vekiller aracılığıyla müracaatı yapın, sizin de acaba adli sicil kaydınız, arşiv kaydınız var mıdır, yok mudur? Bunu kamuoyuyla paylaşalım. Kim beyazdır, kim karadır ortaya çıkar.

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanal.

Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlıaka, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, o sözleri muameleye koyuyorsunuz değil mi?

BAŞKAN – Evet, şimdi bitirelim şu sistemi de.

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Medeni Kanun’un 187’nci maddesinde değişiklik yapılmasına yönelik olarak vermiş olduğumuz kanun teklifine yönelik olarak lehte konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım.

Değerli arkadaşlar, Medeni Kanun’un 187’nci maddesine göre bir kadın evlendikten sonra kocasının soyadının yanı sıra kendi soyadını da taşıyabilir, güzel. Ancak, kadın, bu maddeye göre sadece kendi soyadını taşıyamaz.

Bakın, ben size kendimden bir örnek vereyim. Ben uzun yıllar iş hayatında kendini var etme mücadelesi vermiş olan bir arkadaşınızım ve iş hayatında Aylin Coşkunoğlu olarak tanındım. Daha sonra, evlendikten sonra tekrar çaba harcamam gerekti; kendime önce çift soyadı kullandım fakat her iki soyadım da birleşik isim olduğu için, hem “Coşkunoğlu” hem “Nazlıaka” çok uzun oluyordu, o yüzden “Nazlıaka” soyadını kullandım ve kendimi tekrar iş hayatında ispat etmem gerekti, Dolayısıyla, bu uygulamayla, aslında kadının kimliği ve kütüğü evlendikten sonra tamamen değişmektedir. Bu yönde açılmış olan bazı davalar vardır ve bu davalara baktığımızda, mesela, 2. Aile Mahkemesi, bir ret gerekçesinde, bunun, kadının evlendikten sonra kocasının soyadını kullanmasının hem bir yükümlülük hem de bir hak olduğunu ifade etmiş değerli arkadaşlar.

Şimdi, burada “hak” kelimesine özellikle dikkatinizi çekmek isterim çünkü son günlerde Mecliste gözümü yaşartan bir tablo söz konusu. Bakıyorum, son günlerde, Mecliste, böyle, kadın hakları savunucuları çıktı yeni yeni. Tabii, bu, bir yandan çok sevindirici olurdu eğer ikiyüzlü bir politika olmasaydı, eğer samimi bir politika olsaydı ancak burada “hak” kelimesine özellikle dikkatinizi çekerim ve şunu da göreceğiz: Eğer gerçekten sizler kadın hakkı savunucusuysanız, o zaman, bugün, bizim verdiğimiz bu kanun teklifine de oylama esnasında olumlu oy verirsiniz. Ha, ama gidip gene onu da Başbakana sormanız gerekiyorsa o zaman bilemem tabii, genel uygulamanızı değiştirmek bize düşmez, bunu tartmak bize düşmez diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bir şey söylemek istiyorum: Az önce kızdınız ama yani bakın arkadaşlar, hak savunuculuğu kolay iş değildir, meşakkatli bir iştir. Hak savunuculuğu tutarlılık ister, hak savunuculuğu samimiyet ister, gerçeklik ister. Onun için, en önemlisi de hak savunuculuğu yürek ister, yürek! O da sizde yok maalesef. (AK PARTİ sıralarından “O yürek sizde var!” sesi, gürültüler)

MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) – Tahrik ediyorsunuz.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – Bakın, mağduriyet hikâyesinden beslenenler, 25 Nisan Perşembe akşamı burada yaşananlardan birdenbire kendilerine yeni bir öykü yaratmaya çalıştılar, bir kahramanlık öyküsü yaratmaya çalıştılar ama tabii, samimi olmadıkları için kimseyi inandıramadılar. Eğer biraz sosyal medyadan gelen tepkileri, köşe yazarlarını takip ettiyseniz samimi olmadığınızın herkes tarafından anlaşıldığının da, önemli bir kesim tarafından anlaşıldığının da farkındasınızdır. Neden samimi olmadınız? Eğer samimi olsaydınız, dört ay önce, Bülent Arınç, buradan bana sözlerin en ağırını söylerken, en çirkin kişisel saldırılarda bulunurken de sesinizi çıkartırdınız, o zaman da hak savunucusu olurdunuz. Ama tabii siz hak savunucusu değilsiniz, size yönelik olunca olay, aslan kesiliyorsunuz, başkalarının hakkı söz konusu olunca kedi oluyorsunuz. Yazık, oradan, durduğunuz yerden, oturduğunuz yerden konuşmayın, gelin de burada konuşun. Ama tabii o akşam, dört ay önce yaşananlardan sonra, burada ne özür dilendi ne bir kınama cezası verildi.

Gene bir başka olayı anlatayım: Eğer siz hak savunucusu olsaydınız, gene Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilimiz Güldal Mumcu’nun odasını bastığında da sesinizi çıkarırdınız. Eğer siz hak savunucusu olsaydınız, kendi il başkanınızın 8 Martta yayınladığı yazıda “Kadın hafifçe hırpalanabilir.” cümlesine de isyan ederdiniz. Eğer siz hak savunucusu olsaydınız, genel başkanınız “Ben kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum.” dediğinde, başınızı deve kuşu gibi kuma gömmezdiniz, çıkar yüreklice konuşurdunuz, “Ne diyorsunuz siz Başbakan!” derdiniz. Eğer siz hak savunucu olsaydınız, “3 çocuk, 5 çocuk doğurun.” denildiği ortamda da “Ne diyorsunuz!” diye hakları savunurdunuz.

Değerli arkadaşlar, dediğim gibi, hak savunuculuğu yürek ister ve hak savunuculuğu samimiyet ister. Onun için, ben diyorum ki bu cesaret sizde yok. Ancak, şunu hatırlatmak istiyorum sizlere: Cesaretin bittiği yerde esaret başlar arkadaşlar, çok dikkat edin, cesaretin bittiği yerde esaret başlar.

Sizi bu gerçeklikle baş başa bırakıyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum ve birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 17.02

 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER : Fatih ŞAHİN (Ankara), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

                                                      -----0-----             

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

 

D) Açıklamalar

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in, Meclis çatısı altında millî ahlaka, erdeme, siyasi etiğe, temel kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğindeki her türlü söz ve fiilin şiddetle karşısında olacaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve siyasi parti gruplarının ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan açıklaması

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugün de dâhil olmak üzere, son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmelerde yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ve siyasi parti gruplarının ortak duygu ve düşüncelerini yansıtan bir açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler olarak son zamanlarda Meclisimizin mehabetine ve temsil ettiği yüce medeniyetimizin geleneğine uygun olmayan söz ve fiillere tanıklık edilmektedir.

Bizler bu milletin Kurtuluş Şavaşı’nı Kumanda etmiş bu Gazi Meclisin çatısı altında, bundan sonra hangi siyasi parti grubundan olursa olsun millî ahlaka, erdeme, siyasi etiğe, temel kişi hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğinde her türlü söz ve fiilin şiddetle karşısında olacağımızı beyan ederiz.

                                                                                                                                TBMM Başkanlığı

                      AK PARTİ Grup Başkanlığı                                                  CHP Grup Başkanlığı

                          MHP Grup Başkanlığı                                                      BDP Grup Başkanlığı

 

IX.- DİSİPLİN CEZASI İŞLEMLERİ

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’a, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e sarf ettiği bazı sözler nedeniyle kınama cezası verilmesi

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bugünkü birleşimde, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in konuşma süresinin tamamlanmasından sonra, henüz kürsüden ayrılmadığı sırada Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan tarafından kendisine karşı sarf edilen sözler, İç Tüzük’ün 160’ıncı maddesi çerçevesinde “kınama cezasını gerektiren haller” kapsamındadır. Bu nedenle, Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan hakkında İç Tüzük’ün 163’üncü maddesi uyarınca kınama cezası teklif ediyorum.

Sayın Aslan burada ise kendisine savunma için söz hakkı vereceğim. Sayın Aslan isterse savunmasını bir arkadaşına da yaptırma hakkına sahiptir. Sanıyorum Sayın Aslan, yok.

Tokat Milletvekili Sayın Zeyid Aslan’a kınama cezası verilmesini Genel Kurula teklif ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kınamadan daha fazla bir şey olması gerekir.

BAŞKAN – Bu kadar olabiliyor.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

 

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (X)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/716) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/750) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/773) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araç-gereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/774) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki okullara tablet bilgisayar gönderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/902) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, rehber öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/926) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, il müdürü atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/980) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/989) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1060) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1062) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı teşkilatlarına atanacak olan personelin yabancı dil şartının kaldırıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1091) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli yöneticilerin atamalar ve zorunlu yer değiştirmeler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1094) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilköğretim öğrencilerinin fiziki saldırılara maruz kaldıkları iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1095) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanının yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1096) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul ve kurum müdürlerinin atamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1097) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1117) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

18.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1118) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

19.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1132) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Cevaplanmadı

21.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, FATİH Projesi kapsamında bilgisayar derslerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) Cevaplanmadı

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) Cevaplanmadı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve araç-gereç sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1263) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) Cevaplanmadı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yaşam boyu eğitimle ilgili çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1294) Cevaplanmadı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci sayısına ve bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) Cevaplanmadı

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) Cevaplanmadı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy okullarına öğretmen lojmanı yapılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Cevaplanmadı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler koleji açılıp açılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1329) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın İlköğretim Okulu ve Anadolu Öğretmen Lisesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1331) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) Cevaplanmadı

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1394) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki eğitim kurumlarının eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1441) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Millî Eğitim İl Müdürlüğünün personel eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1442) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulu binasının tadil edilerek anaokuluna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1501) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir ilköğretim okulunun ikili öğretimden normal öğretime geçip geçmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1505) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir ilköğretim okulunun yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1506) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Büyükkızılcık Beldesine lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1510) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1513) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köye lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1522) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725) Cevaplanmadı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı verilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1776) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) Cevaplanmadı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2050) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

45.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kapatılan askerlik şubesi binalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2057) Cevaplanmadı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilkokulların fiziki durumlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2076) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçelerindeki okullarda öğretmen ihtiyacına ve araç gereç eksikliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2106) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların ödeneklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2114) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ailelerinden ayrı olan öğretmenlerin özür grubu atamaları ile mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2118) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Selim ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunun bazı eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2134) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, özür grubu tayinlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2158) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bazı köy okullarının ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2183) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Arpaçay ilçesindeki bir köy okulunun ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2184) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kilis’teki okullarda ilkyardım seti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2187) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin imzalaması için hazırlandığı iddia edilen bir taahhütnameye ilişkin sözlü soru önergesi (6/2214) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere beyana dayalı üniversiteye gitme hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2222) Cevaplanmadı

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmenlerin özür grubu tayinlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2223) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda taşımalı eğitim yapılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2237) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

59.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki okullarda servis aracı sayısının artırılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2238) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

60.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğretim üyesi kadrolarının artırılması ile üniversitenin lojman ve kütüphane ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2251) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ikili eğitim yapan okullara ve eşlerinden ayrı illerde bulunan öğretmenlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2277) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, beden eğitimi öğretmeni sayısı ile ilgili verilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2284) Cevaplanmadı

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullarda Andımızın kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2287) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

64.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2391) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2428) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bazı okulların Atatürk büstü olmadan eğitime başlamasına ve okulların araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2433) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bir köyünde görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2435) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

68.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, şehit ve gazi çocuklarının okul servislerinden ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2448) Cevaplanmadı

69.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2464) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki liselerde öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2466) Cevaplanmadı

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun taşımalı eğitim sistemine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2475) Cevaplanmadı

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2484) Cevaplanmadı

73.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 üniversite seçme ve yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2487) Cevaplanmadı

74.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2492) Cevaplanmadı

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen teknik öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2498) Cevaplanmadı

76.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın eğitim alanındaki eksikliklerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2602) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

77.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki okullarda görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2645) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

78.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da engelli öğrencilere hizmet verecek okul ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2647) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi sonrasında ikili eğitim yapılan okullarda yaşanan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2658) Cevaplanmadı

80.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, engelli öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2669) Cevaplanmadı

81.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık kadrolarında görev yapan eğitim uzmanı ve şube müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2670) Cevaplanmadı

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığa ait binalardan depremden hasar görenlerin güçlendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2735) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2742) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2743) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve Elazığ’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2750) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

86.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2752) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

87.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında eş durumundan tayin isteyen öğretmen sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2757) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul müdürlerinin valilerce atanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2862) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2874) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2908) Cevaplanmadı

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3009) Cevaplanmadı

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bakanlığa bağlı afet riski altındaki binaların durumlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3056) Cevaplanmadı

93.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul müdürlerinin valiler tarafından atanacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3067) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’yı kürsüye davet ediyorum.

Buyurunuz Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü sorularınızı cevaplandırmak üzere söz aldım.

Önce, doğrudan doğruya Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili olmamakla birlikte, gündemin ilk sırasından yer alması hasebiyle Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na yöneltmiş olduğu (6/79) esas numaralı sözlü soru önergesini cevaplandırıyorum: Ülkemizde iltica, sığınma talebinde bulunan yabancıların yaşamlarını kolaylaştırmak üzere, ihtiyaç sahibi olan başvuru sahiplerine kendi hayatlarını idame ettirene kadar, geçici olarak imkânlar ölçüsünde düzenli bir şekilde yapılabilmesi için, ikamet ettiği illerde, yılda en az bir defa valiliğin koordinesinde emniyet müdürlüğü, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, sosyal hizmetler, belediye, millî eğitim, sağlık, İŞKUR, varsa bölge çalışma müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılarda, başvuru sahipleri, sığınmacı ve mültecilere yönelik sağlık yardımı, eğitim olanakları, beceri ve mesleki eğitim, kültür, sosyal ve psikososyal destekler, hukuki yardım, çalışma ve istihdam konuları ele alınmakta ve kendilerine yardımcı olunmaktadır.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediyeler, Kızılay ve özel kurum ve kuruluşlarla STK’lar tarafından gıda, yakacak, nakit para, yiyecek ve giyecek gibi nakdî ve ayni yardımlar ihtiyaç sahibi, iltica, sığınma başvuru sahibine aynen Türk vatandaşlarına olduğu şekilde dağıtılmaktadır. Valilikler kanalıyla sağlanan yardımlar illerin imkânları ölçüsünde şekillenmektedir. 2012 yılında 5 milyon 151 bin 579 Türk lirası değerinde yardım yapılmıştır.

222 sayılı Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu eğitim çağındaki bütün çocukların ilk ve orta öğretimini zorunlu kılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığının 2010/48 sayılı Genelgesi’yle eğitim çağındaki sığınmacı, mülteci ve iltica-sığınma başvuru sahiplerinin bu hakka erişimleri yeniden düzenlenmiştir. İlk ve ortaöğretim sonrasında eğitime devam etmek isteyenler ise yabancılar hakkındaki genel hükümlere tabidir.

Ülkemizden iltica-sığınma talebinde bulunan 18 yaş altındaki refakatsiz çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında kalmaktadır. Diğer taraftan, kadının toplum ve aile içerisindeki statüsünün yükseltilmesine yönelik programlar çerçevesinde aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, toplumsal ve ekonomik değişimlere uyumu konularında iltica-sığınma başvuru sahiplerine ve çocuklarına yönelik yardımcı olunması ve bu konularda hizmet verilmesi amacıyla 2006 yılında mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, aile ve toplum danışma merkezleriyle iş birliği genelgesi ve iltica-sığınma başvuru sahibine kişisel gelişim, toplumsal yaşam, dil, sanat, iletişim, tarih, coğrafya, kültür, serbest etkinlik konularındaki faaliyetlerden yararlandırılması amacıyla 2006 tarihinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfıyla iş birliği genelgesi yayımlanmıştır.

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (c) bendinin 2 numaralı alt bendine “sığınmacılar, mülteciler” de eklenerek primleri devlet tarafından karşılanmak üzere genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınan sığınmacı ve mültecilerin dışında kalan iltica-sığınma başvuru sahibi -statü almamış başvuru sahipleri- için sağlık hizmetlerinden ve diğer yardımlardan ne şekilde faydalanacaklarını belirlemek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından 20/5/2009 tarih ve 8237 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Ülkemizde yalnızca Yozgat ilinde bir adet 100 kişi kapasiteli,       giriş-çıkışların serbest olduğu misafirhane bulunmakta olup burada talepleri doğrultusunda, dışarıda geçinemeyecek durumda olan, durumları hassasiyet arz eden, yalnız çocuklu bayan, yalnız çocuklu erkek veya hamile bayan gibi gruplardan olan iltica-sığınma sahiplerinin kalmasına olanak sağlanmaktadır. Refakatsiz küçükler, bakıma muhtaç yaşlılar ve özürlüler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerde barındırılmaktadırlar.

İçişleri Bakanlığımızca yürütülen 2007 IPA Sözleşmesi kapsamında, Mülteci ve Sığınmacılar İçin Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin Tesisi Projesi altında 6 farklı ilimizde -İzmir, Kayseri, Gaziantep, Erzurum, Van ve Kırklareli- her biri 750’şer kişi kapasiteli, toplam 6 adet merkezin yapım ihalesi gerçekleştirilmiş ve 2014 yılında faaliyete geçmesi planlanmıştır.

Ülkemizden iltica-sığınma başvurusunda bulunan yabancıların -101 ülkeden toplam 54.189 kişi- uyruklarına göre dağılımları cetvellenmiştir.

1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında uluslararası korumaya ihtiyacı olduğu için Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve iltica talebinde bulunan yabancılar, eğer sözleşmenin 1’inci maddesindeki “mülteci” tanımına giren kriterlere sahipse ülkemiz tarafından bu kişilere “mülteci” statüsü tanınır ve böylece uluslararası koruma altına alınır. Bunların Türkiye’de daimi olarak ikametlerine izin verilmektedir.

Avrupa dışından gelen başvuru sahibi, eğer 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1’inci maddesindeki “mülteci” tanımına giren kriterlere sahipse ülkemiz tarafından bu kişilere “sığınmacı” statüsü tanınmakta, üçüncü bir ülkeye yerleştirme işlemleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yürütülmekte olup, yerleştirme işlemleri ülkelerin kotaları çerçevesinde ortalama altı ay ile iki yıl arasında değişmektedir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/2645) ve (6/2647) esas numaralı sözlü soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum: Adana Valiliğince konuya ilişkin olarak, şehir merkezlerine uzak olan okullarda lojman olmadığı için öğretmenlerin gidiş gelişlerinde sıkıntı çektikleri yönünde herhangi bir müracaatta bulunulmadığı; Feke ilçesi Oruçlu köyü ilköğretim okuluna 2011, Saimbeyli ilçesi Aksaağaç köyü ilköğretim okuluna 2012 yatırım programı çerçevesinde lojman yaptırıldığı, 2013 yılı yatırım programındaysa köy okullarına yönelik lojman yapımının bulunmadığı; ilde görme, işitme, hafif düzeyde zihinsel engelliler, otizmle özel yeteneklilere yönelik 13 özel eğitim okul ve kurumu ile 3 rehberlik ve araştırma merkezinin faaliyet göstermekte olduğu; engelli öğrencilere yönelik engel durumlarına göre eğitim hizmeti verecek okul açılmasının planlandığı, Yüreğir ilçesine otistik çocuklar eğitim merkezi yapım işinin ise yatırım programında olduğu ve inşaatına başlanacağı belirtilmektedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1094) ve (6/1097), Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/2862) ve (6/3067) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumu yöneticiliklerine atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 28/02/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik hükümlerine göre, eğitim kurumu müdürleri, yazılı sınav sonucu Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca sözlü sınava alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte olup 70 puan alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Bu sınav sonucuna göre her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan 3 adaydan uygun görülen aday vali tarafından atanmaktadır. Yine yönetmelikte, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerlerinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Engelli yöneticiler de çalışma süresine bağlı yer değiştirme kapsamında yer almaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2118) ve (6/2277), Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/2158), Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2223) ve Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin (6/2757) esas numaralı sözlü soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri dayanak alınarak hazırlanan Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu doğrultusunda, 2012 yılı özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde eş durumu özründen il içi ve iller arası başvurusu onaylanan öğretmen sayısı 43.619, il içi ve iller arası yer değişikliği ataması gerçekleştirilen öğretmen sayısı ise 37.844’tür.

2013 yarıyıl tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin iller arası ve il içi eş durumu, sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değişikliği işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İller arası özür durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin 31 Ocak-6 Şubat 2013 tarihlerinde iki aşamada elektronik ortamda başvuruları alınmış ve atamaları 8 Şubat 2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Öğretmenlerin özür durumuna bağlı il içi yer değişikliğine yönelik olarak ise 11-28 Şubat tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvim çerçevesinde başvurular alınmış ve 28 Şubat tarihi itibarıyla tüm illerimizde yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2012-2013 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki toplam 59.859 okuldan 15.176’sında ikili öğretim uygulaması yapılmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kendisi ve eşi öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin ikamet ettikleri adres bilgilerine ancak atama ve yer değiştirme dönemlerinde yaptıkları başvurular sonucunda ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan, Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödenekler Maliye Bakanlığınca üçer aylık dönemler hâlinde serbest bırakılmakta olup bu işlemin ardından okullara ödenekler gönderilmektedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1510) ve (6/1522) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum: Kurum açılması ve kapatılmasına ilişkin esaslara göre, bir yerleşim biriminde lise açılabilmesi için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre ve köyleri ile birlikte en az 20 bin olması şartı aranmaktadır. Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Büyükkızılcık beldesinin 2011 yılı merkez nüfusu 5.095, Andırın ilçesi Boğazören köyünün merkez nüfusu 492 olduğundan okul açılması için gerekli şartları taşımamaktadır.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun bu sorusuna verdiğim cevaptaki bu koşulu bütün milletvekili arkadaşlarımın dikkatine bir kere daha arz etmek istiyorum: Bir yerleşim biriminde lise açılabilmesi için okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10 bin veya ilçeye bağlı çevre ve köyleriyle birlikte en az 20 bin olması şartı aranmaktadır. Yani, bunun altındaki nüfusa sahip olan yerler için lise açılma teklifinin değerlendirmeye alınmadığını söylemiş oluyoruz.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2214) ve (6/2287) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum: Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere imzalattırıldığı belirtilen taahhütnameyle ilgili herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızda, sabahları okunan andın kaldırılması yönünde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1329), (6/1331), (6/1501), (6/1505), (6/1506) ve (6/1513) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum: Kahramanmaraş Valiliğince, konuya ilişkin olarak, ilde; eğitilebilir zihinsel engelliler, öğretilebilir zihinsel engelliler, işitme engelliler ve görme engelliler için eğitim veren birer okulun bulunduğu; bunun yanında, 2 derslikli otistik çocuklar eğitim merkezi, 6 derslikli eğitilebilir çocuklar için iş okulu ve 8 derslikli işitme engelliler meslek lisesi yapımının 2013-2015 yatırım programına alındığı; Pazarcık ilçesine Anadolu öğretmen lisesi yapımının haziran ayında 2014-2016 yılları için e-yatırım modülünden teklif edileceği; Pazarcık ilçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan öğrencilerin 700 ila 900 metre arasında değişen mesafelerdeki çevre okullarında eğitimlerini sürdürdükleri; Çamlıtepe Mahallesi’ndeki 5.bin metrekare yüzölçümlü okul arsasına 13 derslikli okul yapımının 2013 Yılı Temel Eğitim Kurumları Programı’na alındığı ve ihale sürecinin devam ettiği; ayrıca, Pazarcık ilçesinde 2012 yılı devlet yatırım programındaki 24 derslikli Anadolu lisesi binasının yapımının devam ettiği ve projenin tamamlanmasından sonra ihtiyaç duyulan okul türüne göre değerlendirileceği; Nurhak ilçesi Tatlar İlköğretim Okulu eski binasının anaokuluna dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığı, ihale öncesi hazırlık iş ve işlemlerinin ise devam ettiği, 2013 yılı onarım programı kapsamında yapım işinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü; Nurhak Atatürk İlköğretim Okuluna derslik yapımının 2013 yılı il yapım programına alındığı ve yapım işinin ihale öncesi hazırlık aşamasında olduğu; Türkoğlu ilçesi Murat Çakıroğlu İlköğretim Okulu ve Şekerova beldesi Cumhuriyet İlköğretim Okuluna yeni bina yapımının 2013 yılı il yapım programına alındığı ve ihale öncesi hazırlık aşamasında olduğu; Andırın ilçesi Altınyayla İlköğretim Okulu için 2012 yılı il yapım programı dâhilinde 8 derslikli yeni okul binası yapımına başlandığı ve 2013 yılında bitirilmesinin planlandığı; ayrıca, engelli koleji açılmasıyla ilgili olarak valilik, il özel idaresi ve Kahramanmaraş Belediyesiyle gerekli çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye genelinde 2012 yılında özel eğitim kurumlarının yapımları için toplam 18 milyon 800 bin Türk lirası ödenek kullanılmıştır. Özel eğitim kurumlarının altyapı düzenlemeleri ve onarımları için 12 milyon 412 bin 867 Türk lirası ödenek harcanmıştır. 2013 yılında özel eğitim kurumlarının yapımı için toplam 16 milyon 265 bin Türk lirası ödenek genel bütçeden, 45 milyon Türk lirası ödenek 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun geçici 46’ncı maddesinden elde edilecek gelirlerden olmak üzere toplam 61 milyon 265 bin Türk lirası ödenek planlanmıştır. 2013 yılı onarım ödeneği planlaması ise 2 milyon 695 bin 516 Türk lirasıdır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/716) ve (6/773) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Bakanlığımızca Kars ilindeki ilköğretim okulları donatımı için 2012 yılında 346 bin 200 Türk lirası ödenek gönderilmiş olup 2013 yılında ise 260 bin Türk lirası ödeneğin gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca, 1-5 ve 1-8’inci sınıflar için 19 ilköğretim matematik takımı, 4-5 ve 4-7’nci sınıflar için 19 ilköğretim sosyal bilgiler takımı, 27 fen ve teknoloji ders araçları takımı, 43 matematik ders araçları takımı, 83 sosyal bilgiler ders aracı takımı, muhtelif haritalar ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kars iline gönderilmiştir.

Bakanlığımızca, 2013 yılı atama döneminde Bakanlığımıza ayrılacak kadro ölçüsünde ve illerin ihtiyacı oranında öğretmen atamaları yapılacaktır. Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülebilmesi bakımından valiliklerce ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılabilmekte olup dolayısıyla öğretmensiz eğitim kurumu bırakılmamaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/774), (6/1060), (6/2187), (6/2742), (6/2743), (6/2750) ve (6/2874) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Bakanlığımız tarafından Batman iline 1 milyon 518 bin 100 Türk lirası, Siirt iline 395.200 Türk lirası, Van iline ise 1 milyon 57 bin Türk lirası ödenek ilköğretim okullarının donatımı için gönderilmiştir. Ayrıca, Batman iline 11, Siirt iline 23 ve Van iline 27 ilköğretim matematik takımı; Batman iline 11, Siirt iline 23 ve Van iline 27 ilköğretim sosyal bilgiler takımı, ilköğretim okullarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Batman, Siirt ve Van illerine gönderilmiştir. 

Batman Valiliğince konuya ilişkin olarak söz konusu araç gereçlerden bilgisayar, harita, öğretmen masası ve laboratuvar malzemesi sıkıntısının olmadığı belirtilmektedir.

Siirt Valiliğince konuya ilişkin olarak  bilgisayar, harita ve öğretmen masası ihtiyacının olmadığı, laboratuvar ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilmektedir.

Van Valiliğince konuya ilişkin olarak ilköğretim okullarının araç gereç, bilgisayar, harita, öğretmen masası ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçlarının tamamının karşılandığı; rehber öğretmen ihtiyacı bulunan okulların bu yöndeki ihtiyacının, mevcut öğretmenlerden görevlendirme yapılarak  rehberlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü belirtilmektedir.

Elâzığ Valiliğince konuya ilişkin olarak okullardaki öğretmen norm kadro sayıları dikkate alınarak bu yönde görülen ihtiyaçların ildeki rehberlik ve araştırma merkezindeki görevli, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren öğretmenlerden faydalanılarak okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde yürütüldüğü belirtilmektedir. 

Gümüşhane Valiliğince konuya ilişkin olarak, il genelinde 66 rehber öğretmen norm kadrosunun 54’ünün dolu bulunduğu, ilde 22.157 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü ve 1 rehber öğretmene düşen öğrenci sayısının 410 olduğu belirtilmektedir yani çok yetersiz maalesef.

Bayburt Valiliğince konuya ilişkin olarak ilde rehber öğretmen normu bulunmayan okullara görevlendirmeler yapılarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğü belirtilmektedir.

Kilis Valiliğince konuya ilişkin olarak il merkezi ve ilçelerle köylerdeki okullarda ilk yardım setlerinin bulunduğu, bu nedenle konuyla ilgili herhangi bir yeni çalışmanın yapılmadığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca bütçe kanunlarının verdiği yetki yanında Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen toplam öğretmen kadroları illerin öğretmen ihtiyaç oranları dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il millî eğitim müdürlükleri kendi illerine ayrılan kontenjan ölçüsünde atama yapılacak alanlarla bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumlarını belirlemekte, bu eğitim kurumları atama ve yer değiştirme dönemlerinde sisteme yansıtılarak atanacak ya da yer değiştirecek öğretmen adaylarının veya öğretmenlerin tercihlerine sunulmaktadır. Belirlenen bu kadrolara Talim ve Terbiye Kurulunun 7/7/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılan duyurular doğrultusunda müracaatları kabul edilenler arasından tercihleri ve puan üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılacak atamalarla söz konusu öğretmen ihtiyaçları giderilmeye çalışılacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1441) ve (6/1442) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Bütçe Kanunu’yla kullanım izni verilen kadrolar Bakanlığımıza bağlı okulların, kurumların öğretmen ihtiyacına yönelik olarak öncelikle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı atamalarında kullanıldığından diğer hizmet sınıflarında istenilen sayıda personel alımı yapılamamaktadır.

Şırnak iline eğitim araç gereçleri için son beş yılda toplam 7 milyon 903 bin 456 Türk lirası, Hakkâri iline ise 5 milyon 191 bin 946 Türk lirası ödenek gönderilmiştir. Ayrıca, Şırnak ve Hakkâri illerinde bulunan eğitim kurumlarına son beş yılda makine, teçhizat, laboratuvar ve pansiyon malzemeleri ihtiyaçları mahallinde teslim edilmiştir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ögüt’ün (6/2237) ve (6/2238) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Van Valiliğince, konuya ilişkin olarak, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde konteynerlerde  bulunan lise öğrencilerinin taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınmalarının yapılmakta olduğu, il merkezinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında hiçbir öğrencinin minibüslerde üst üste taşınmadığı, ayrıca araçtaki koltuk sayısına göre öğrenci dağılımının yapıldığı belirtilmektedir.

Bugün hep Sayın Ensar Öğüt’e çalışıyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ensar Ögüt de çalışıyor.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Ardahan çok geri kaldı Sayın Bakan.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Eyvallah.

Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hizmetlerimizi tanıtma fırsatı vermiş oldunuz.

Çok teşekkür ederim.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Evet, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Ögüt’ün (6/2391) ve (6/2428) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Halk eğitimi merkezlerinde yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda ihtiyaç ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanmaktadır. 5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı otuz günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti  toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesiyle bulunması esası getirilmiştir. 5510 sayılı Kanun’la eklenen geçici 31’inci maddeyle ücretli uzman ve usta öğreticilerin 25/2/2011 tarihinden önceki çalışmalarından dolayı ay içinde otuz günden eksik kalan sürelerinin hak sahiplerince geriye doğru borçlanmalarına imkân verilmiştir. Böylece, ücretli uzman ve usta öğreticiler daha önce eksik kalan çalışmışlık sürelerini borçlanarak ödeyebilmektedirler. Ücretli usta öğretici görevlendirmeleri süreklilik arz etmemesi nedeniyle talebe bağlı olarak yerel ihtiyaçlar ve bütçe durumu göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1263), (6/1394), (6/2076), (6/2106), (6/2114), (6/2435), (6/2464), (6/2602), (6/2735) ve (6/2752) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Ardahan Valiliğince konuya ilişkin olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla Göle ilçesine bağlı Durucasu köyü ilkokulunun öğrenci azlığı nedeniyle kapatıldığı, Dereyolu ve Durançam köyü ilkokullarının tuvaletlerinin okul dışında olduğu, okulların herhangi bir fiziki sıkıntısının bulunmadığı, Dereyolu ve Durançam köyü ilkokullarındaki öğretmenlerin kadrolu olduğu ve öğretmen ihtiyacının bulunmadığı, okulların merkeze yakın olmasından dolayı öğretmenlerin gidiş geliş yaptıkları, altmış altı aylık öğrencilerin ilkokul ve ortaokullardaki tuvalet ve lavaboların rahatça kullanabilecekleri seviyeye indirilmesi için 35 ilkokulda küçük çaplı onarımların yapıldığı, sıra ve yazı tahtalarının öğrencilerin yaş ortalamalarına uygun olarak kullanabilecekleri seviyeye indirildiği, merkez Hoçvan Hasköy köyü ilkokulunda göreve başlayan öğretmenlerin tamamının kadrolu olduğu, vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılmadığı, öğretmenlerin okula gidiş geliş yaptıkları, ihtiyaç dâhilinde kaloriferli, 6 daireli ilköğretim lojmanı yapımının 2014 yılı Yatırım Programı’na dâhil edilebileceği, Hanak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne tahsisli bir aracın mevcut olduğu, gerekli durumlarda okulların da ihtiyacında kullanılabildiği, ayrıca ildeki YİBO’lardan üçünde araç bulunduğu ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, aracı olmayan okulların ihtiyacının ise il veya ilçe imkânlarıyla giderildiği, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kömür, odun ve temizlik malzemesi alımlarının yapılarak dağıtımlarının da gerçekleştirildiği, okulların odun ve  kömür ihtiyaçlarının  karşılandığı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında il merkezi ve ilçelerdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören fakir ve muhtaç öğrencilere çeşitli yardım kuruluşlarınca her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim yardımlarının yapıldığı, 2011-2012 eğitim öğretim yılındaki tüm dağıtım ihtiyaçlarının karşılandığı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında da bu yöndeki çalışmaların yapıldığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay deneme sınavlarının yapıldığı ve ayrıca konu anlatımlı soru bankası kitaplarının dağıtıldığı, il genelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, devam, devamsızlık durumları, kitap okuma ve katıldıkları sosyal faaliyetler açısından kendilerine tayin edilmiş eğitim liderleri tarafından bire bir takip edildiği, 2012-2013 eylem planı kapsamında yürütülen bu çalışmaların aylık aile ziyaretleri, bilgilendirme faaliyetleri, etütler ve çeşitli rehberlik etkinlikleri içeren kapsamlı, planlı bir çalışma olduğu, tüm ortaöğretim kurumlarında bu çalışmaları takip ve raporlamayla yükümlü kurullar oluşturulduğu, öğrencilerin akademik açıdan doğrudan desteklenmesi amacıyla liselerde çeşitli kurslar açıldığı ve SODES Programı  kapsamında 361 öğrencinin dershaneye devamının  sağlandığı, ayrıca İl Millî Eğitim Müdürlüğünce her ay deneme sınavları yapılmakta olduğu, 2012 yılında ilk atama ve yer değiştirme kapsamında İngilizce alanında 42, bilişim teknolojileri alanında 9 öğretmenin atandığı, il genelinde 92 İngilizce, 29 bilgisayar öğretmeninin görev yaptığı, 37 adet bilgisayar sınıfının bulunduğu, il genelinde 5 anaokulu, 114 ana sınıfı olmak üzere 119 okul öncesi eğitim kurumu bulunduğu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında vekil öğretmen görevlendirilmesi yapılmadığı, 93 ücretli öğretmenin görev yapmakta olduğu, il genelinde 318 adet öğretmen lojmanı bulunduğu, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmının lojmanlardan yararlandıkları, bir kısım öğretmenin ise kendi tercihleriyle şehir merkezine gidip geldikleri, ilde güçlendirmeye uygun olan okullardan 80. Yıl Anadolu Lisesi, Göle 30 Eylül Ortaokulu, Göle Hüseyin Gedik İlköğretim okulu, Merkez Rekabet Kurumu Fen Lisesi ve Posof Lisesi pansiyonunun güçlendirme çalışmalarının yapıldığı, güçlendirmeye uygun olmayan binaların ise Bakanlığımızın uygun görüşü doğrultusunda yıkımının sağlandığı belirtilmektedir.

Yıl içerisinde aylıksız izin alan öğretmenlerin görev yaptıkları veya öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle giderilemediği eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi amacıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı Kararı’na göre öğretmen olma şartlarını taşıyan ve ataması yapılmamış adaylara öncelik verilmek suretiyle valiliklerce ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılabilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızca sözleşmeli statüde öğretmen alımı yapılmamaktadır.

Bakanlığımız, eğitim öğretim kurumlarının ödenek ihtiyacı okul türü itibarıyla bağlı bulunan merkez harcama birimlerince kendilerine gelen talepler doğrultusunda mevcut ödenekler de dikkate alınarak yapılan planlamayla, ilgili okul ve kurumlara gönderilmektedir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1776), (6/2050) ve (6/2251) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin olarak yükseköğretim kurumlarındaki pedagojik formasyon sertifika programlarına ilişkin 05/04/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararın (c) maddesinin yeniden müzakere edilerek Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilerek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar her yıl Yükseköğretim Kurulu izniyle açılan “Pedagojik Formasyon Sertifika Programları”na Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 no.lu kararında yer alan alanlarda hâlen eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma haklarının saklı olduğuna karar verildiği.

Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin barınma imkânlarını artırmak için Kredi ve Yurtlar Kurumunun mevcut yurdunun yanı sıra beş yıllığına 350 kişilik bir bina kiralandığı, kampüs alanı içinde kız öğrencilere yönelik 200 kişilik yurt inşaatının tamamlandığı ve 750 kişilik yurt inşaatı ihalesinin yapıldığı…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Bin kişi daha açığımız var Sayın Bakan, bin kişi daha açığımız var. Bin kişilik bir yurt daha yaparsanız, açılırsa ihtiyacımız tamam.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – İnşallah.

Ardahan ilinin kalkınması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversite bünyesinde insani bilimler ve edebiyat fakültesi ile iktisadi ve idari bilimler fakültesinin yanı sıra, güzel sanatlar fakültesi ve ilahiyat fakültesinin açılmasının karara bağlandığı; ilin gelişmesini sağlamak amacıyla tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm alanlarında üniversite tarafından ilgili bakanlıklar ve kurumlarla iş birliği içinde pek çok AR-GE çalışmasının projelendirildiği ve başka pek çok projenin de hazırlık aşamasında olduğu; 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar hakkındaki 22’nci maddesi uyarınca öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elamanı kadrolarına 2011 yılında ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50’sini, araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100’ünü geçmeyecek şekilde açıktan veya naklen atama yapılabilmekte olduğu, anılan Kanun maddesiyle, bu sınırlar içinde, öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak yüksek öğretim kurumları için ilave 5 bin atama izni verildiği, bu açıktan atama izninden Ardahan Üniversitesine 30 adet açıktan atama izni verildiği, bu çerçevede, üniversitenin teklifi doğrultusunda öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunca da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddesine göre kullanma izni verildiği belirtilmektedir.

Ben de önümüzdeki ay Ardahan’a zaten gideceğim ve kampüs…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Haberim olursa ben de gelirim Sayın Bakan, birlikte gideriz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – İnşallah, birlikte gidelim. Sanıyorum bu ay sonunda… Ben tarihi size bildiririm daha sonra.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2134) ve (6/2183), (6/2184), (6/2433) esas numaralı soru önergelerini birlikte cevaplandırıyorum…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) –Sizi Ardahan’da ağırlamak istiyoruz efendim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – İnşallah, geleceğim, geleceğim. Bu ay sonunda geleceğim. Ramazan Bey’le de sözleştik, Rektörünüzle.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) –  Balımız, peynirimiz, etimiz çok meşhur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Kars Valiliğince konuya ilişkin olarak, 2011-2012 eğitim, öğretim yılında söz konusu okulların çevre düzenlemelerinin ve dış cephe boyalarının yapıldığı, SODES kapsamında bahçelere parke taşı döşendiği, okulların çevre duvarlarının yaptırıldığı, ayrıca bahçe kapılarının değiştirildiği, bahçe girişlerinin çakıl taşı dökülerek düzeltildiği, öğrenciler için oyun alanlarının oluşturulduğu, okulların araç gereç ihtiyaçlarının temin edilerek eğitim öğretime hazır hâle getirildiği, 2012-2013 öğretim yılı başında ilgili okulların tamamının boya ve diğer onarım ihtiyaçlarının giderildiği ve bazı çalışmaların devam ettiği, Polat Köyü Şehit Muhammet Ekinci İlkokulu ve Meydancık Şehit Alican ilkokulunu öğretmen açığının olmadığı, Okucuoğlu İlkokulu ile Taşköprü İlkokulunun öğretmen açığının ücretli öğretmen görevlendirmeleriyle karşılandığı, Selim ilçesi Hasbey Şehit Murat Karataş İlkokulunun 2012-2013 eğitim öğretim yılında iç ve dış cephesinin boyanarak gerekli bakım ve onarımının yapıldığı, okul binasında eğitim öğretimi engelleyecek herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı, il genelindeki okulların öncelik durumlarına göre onarımlarının yapılarak 2012-2013 eğitim öğretim yılına başlanmış olduğu, bazı okulların ise onarım ihtiyaçlarıyla, Atatürk büstü yapımının ödenek durumuna göre 2013 yılı yatırım ve onarım programında değerlendirileceği, Küçükboğaz köyü ilkokulunun çevre düzenlemesi yapılarak okul bahçesine parke taşı döşendiği, eğitim öğretimle ilgili tüm araç gereç ihtiyacının karşılandığı, dış cephe boyasının yapıldığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız norm verilerine göre Kars ili Arpaçay ilçesi Küçükboğaz köyü ilkokulunda 2 adet sınıf, 1 adet okul öncesi öğretmenliği normu bulunmaktadır. Bu okulumuzda hâlen 2 sınıf öğretmeni ve 1 okul öncesi öğretmeni görev yapmaktadır. Dolayısıyla, öğretmen ihtiyacı bulunmamaktadır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/750) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sınıf mevcudu, gelişmiş ülkeler seviyesinde olup, Bakanlığımız MEBBİSe- Personel Modülü’ne işlenmiş mezuniyet bilgilerine göre teknik eğitim fakültelerinin mezunlarından 2003 yılında 349, 2004 yılında 1.071, 2005 yılında 804, 2006 yılında 1.016, 2007 yılında 701, 2008 yılında 747, 2009 yılında 674, 2010 yılında 1.491, 2011 yılında 1.030, 2012 yılında 666 kişi öğretmen olarak atanmıştır.

Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan’ın (6/902) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bilindiği üzere eğitim öğretimde niteliği artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak, bilişim teknolojisi araçlarını öğrenme, öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde etkin kullanmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen eğitim de FATİH Projesi kapsamında tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarındaki her bir derslik, etkileşimli tahta ve İnternet altyapısı, her okul çok amaçlı fotokopi makinesi ve döküman kamerayla donatılacaktır. Projenin ilk etabında 3.657 ortaöğretim kurumunun ihalesi tamamlanmış ve tedarikçi firmalar kurulumlarını tamamlamıştır. Iğdır ilindeki tüm lise ve anadolu lisesi, fen lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, imam hatip lisesi ve özel eğitim okulları proje kapsamında sözü edilen bilişim teknolojisi araçlarıyla donatılmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/926) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız MEBBİS e-Personel Modülü’ne işlenmiş mezuniyet bilgilerine göre eğitim fakülteleri mezunlarından 2003 yılında 266, 2004 yılında 533, 2005 yılında 329, 2006 yılında 607, 2007 yılında 589, 2008 yılında 1.224, 2009 yılında 792, 2010 yılında 2.093, 2011 yılında 1.721, 2012 yılında 3.207 rehber öğretmen ataması yapılmıştır.

İstanbul Milletvekili Sayın Celal Dinçer’in (6/980) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 15/1/2013 tarihi itibarıyla Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 3’üncü maddesiyle, 74 şahsa bağlı il müdürü kadrosu ihdas edilmiştir. İhdas edilen bu kadrolara atanan 71 şahsa bağlı il müdüründen 20’si il millî eğitim müdürlüğü görevine devam etmektedir. 60 il millî eğitim müdürlüğünün 12’sine asaleten atama yapılmıştır. 48 il millî eğitim müdürlüğüne ise diğer görevlerden 27 vekâlet ve 21 görevlendirme yapılmıştır. 1 il millî eğitim müdürlüğü münhal bulunmaktadır. Yapılan görevlendirmeler, ilgililerin herhangi bir sendikaya üye olup olmadıklarına bakılmaksızın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız merkez teşkilatında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda müşavirliğe ve şahsa bağlı kadrolara atanmış olan 98 üst düzey yönetici ve 45 il millî eğitim müdürü bulunmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/989) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 20/12/2012 tarihli Bakanlığımız MEBBİS verilerine göre, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 705.405’i kadrolu, 8’i sözleşmeli olmak üzere toplam 705.413 öğretmen görev yapmaktadır. 2010 KPSS puanına sahip 234.392 potansiyel aday bulunmakta olup bunlardan 51.766 öğretmenin ataması gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bütçe kanunlarının verdiği yetki yanında Bakanlar Kurulunca Bakanlığımıza tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir. 2012 yılı atama döneminde Bakanlığımıza ayrılan kadro ölçüsünde ve illerin ihtiyacı oranında öğretmen atamaları gerçekleştirilmiştir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1062) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Okul Sütü Programı, Bakanlığımız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı uygulama esasları hakkındaki 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/75 no.lu Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği doğrultusunda 2012-2013 eğitimöğretim yılı 2’nci döneminde ülke genelinde resmî, özel ana sınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

81 il merkezinde süt dağıtımı 11 Şubat 2013 tarihinde başlamış olup, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, ülkemizde üretilen 200 miligram ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü özel kutularında dağıtılacak ve dağıtımı ikinci yarıyıl süresince de devam edecektir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1091) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatındaki eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aranacak şartlar, seçme sınavı ve atamaya ilişkin usul ve esaslar, görev süreleri ve diğer hususlar 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik’le düzenlenmiştir ancak Bakanlığımız aleyhine açılan bir davada, Danıştay 2. Dairesince verilen 16/3/2012 tarihli ve E.2012/162 sayılı YDK’yle Yönetmelik’in yabancı dil şartını düzenleyen 7’nci maddesinde yer alan “Bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara sürekli görevle atanabilmek için öncelikle görev yapılacak ülkenin resmî dilinden olmak üzere, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden birinde veya görev yapılacak ülkenin resmî dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır. Yurt dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmî dilinde eğitim yapan üniversitelerde doktora yapmış olanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılır.

(2) Resmî dili Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartı aranmaz.” ifadesi ile “Atama” başlıklı 19’uncu maddesinin sınavsız atanacak personelle ilgili (2)’nci fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur. Yargı kararının gerekçesinde yer alan hususlar gözetilmek suretiyle, yönetmeliğin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Mevcut durumda, son başvuru tarihi itibarıyla, son üç yıl içerisinde alınmış yabancı dil belgesine sahip olmayanlar ile yönetmelikte yer alan genel ve özel şartları taşımayanların, eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi kadrolarına atanmaları mümkün değildir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1095) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Öğrencilerin okul ve okul çevresinde çeşitli fiziksel saldırılara maruz kalmamaları için okullarda, idareci, öğretmen ve bilhassa rehber öğretmenler tarafından öğrenciler ve aileleri bilgilendirilmektedir. Okullarda öğretmenlere günlük nöbet uygulaması yapılarak, okul içi ve okul çevresinde karşılaşılması muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığı arasında Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde, okul giriş ve çıkışlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ayrıca, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir okul ortamında eğitim öğretim görmeleri, velilerin çocuklarını gönül rahatlığı içerisinde okula göndermeleri amacıyla, “eğitim öğretime hazırlık çalışmalarının yapılarak gerekli tedbirlerin alınması” konulu, 16/9/2010 tarihli yazı valiliklere gönderilmiştir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1096) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: “Üniversiteler otuz yıldır iyi öğretmen yetiştiremiyor.” şeklinde açıklama yaptığı belirtilen Talim ve Terbiye Kurulu eski Başkanı Profesör Doktor Ziya Selçuk 8/5/2006 tarihinde bu görevinden ayrılmış olup, Bakanlığımızla idari bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu’nun (6/1117) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Göç alan ve nüfus artış hızı yüksek olan, çarpık yapılaşmanın bulunduğu illerde eğitim tesisi için yeterli büyüklükte arazi bulunamaması sonucunda, sadece lise seviyesinde olan okulların hazineye ait ve imar planı içinde bulunan araziler üzerine eğitim tesislerinin planlanması valilikler, belediyeler ve Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüklerince ortaklaşa kararlaştırılmaktadır. Ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılması yolunda bir çalışma yapılmamaktadır.

Zorunlu eğitimin on iki yıla çıkarılmasıyla ortaöğretim kurumlarının, lise ve dengi okulların bina ihtiyacının bir kısmının yerleşim yeri imar planı içinde ve mülkiyeti hazineye ait araziler üzerine, yüzme havuzu, kütüphane, bilim merkezi, laboratuvar gibi her türlü destek ünitelerine sahip ve destek alanlarını ortaklaşa kullanan, tekli öğretim ve derslik başına en fazla 30 öğrenci düşecek şekilde planlaması yapılmaktadır. Ortaöğretim kurumlarının, lise ve dengi okulların yüzme havuzu, kütüphane, bilim merkezi, laboratuvar gibi her türlü destek alanlarına sahip ve destek alanlarının ortaklaşa kullanıldığı, tekli öğretimin yapılarak derslik başına en fazla 30 öğrenci düşecek şekilde kampüs tarzı planlama çalışmalarında iller bazında yapılan değerlendirme ve yeterli büyüklükte hazineye ait arazilerin tespiti devam etmektedir.

Başlangıç olarak, yukarıda anlatılan özelliklere sahip 33 adet eğitim tesisi projesi ulusal ölçekte mimari proje yarışmasıyla elde edilecektir. Yarışma süreci işlemeye başlamıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde 2013 Mayıs ayından itibaren yapım ihalelerine başlanacaktır. Kamu-özel ortaklığı modelinde eğitim öğretim hizmeti diğer eğitim öğretim kurumlarımızda olduğu gibi tamamen Bakanlığımıza aittir. Bu modelle yapılacak eğitim tesislerinde temizlik, güvenlik, binaların bakım ve onarımı gibi hizmetler sözleşme süresi içinde yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu’nun (6/1118) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nde Atatürk”ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının Gençlik ve Spor Bakanlığının sorumluluğunda yürütüleceği hükmü yer almıştır. Bu kapsamda 19 Mayıs 2012 yılı kutlamaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/1132) esas numaralı soru önergesini cevaplandırıyorum: Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Mehmet Emin Zararsız ile Sayın Ömer Dinçer’in herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

Memuriyete 1980 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında başlamış, 1985-1989 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak, 1989-1993 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında planlama uzman yardımcısı, 1993-2003 yıllarında planlama uzmanı ve Müsteşarlık Müşaviri, 2003-2007 yıllarında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 2007 yılında Başbakanlık Müsteşar Vekili, 2007-2009 yıllarında Gümrük Müsteşarı, 2009-2011 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Detay geçmişini http://www.meb.gov.tr adresindeki Bakanlığımız web sitesinde görebilirsiniz.

15.1.2013 tarihi itibarıyla Atıf Alan’ın on sekiz yıl dört ay hizmeti bulunmaktadır. Hâlen Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ederim.

Bir saat süreniz doldu, isterseniz sizi yerinize alalım.

Sayın Topcu, Sayın Oğan ve Sayın Halaman’a söz vereceğim.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Diğerlerini cevaplandıramadım.

BAŞKAN – Onları daha sonra cevaplandıracaksınız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Topcu, Sayın Oğan, Sayın Halaman’a söz vereceğim.

Sayın Doğru, Sayın Acar, sizin sorularınız cevaplanmadığı için size söz veremeyeceğim.

Sayın Öğüt de girdi sisteme ona da söz vereceğim.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Televizyonun kapanmasına on beş dakikamız var, lütfen biraz çabuk olur musunuz?

BAŞKAN – Tamam söz veriyorum işte, kavga etmeseydiniz.

Sayın Topcu, buyurun.

ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

O kadar çok soru geldi ki aslında, ben hemen hızlı hızlı bu konular üstünde bahsetmek istiyorum. Şu anda hem SBS de hem de üniversite girişte okul başarı puanı öne çıkarıldı. Özel okulların öğrencilerine 100 tam puan verildiğini duyuyoruz. Vakit geçmeden bu adaletsizliğe çözüm bulmayı düşünüyor musunuz?

Bir diğeri, yönetici atamalarında değişiklik yapılacak mı? Dershaneler kaldırılacak mı? Bilişim öğretmenlerinin durumu ne olacak? Yeni dönem öğretmen atamalarında mağduriyetler ortaya çıkıyor. Özellikle, eski mezunların aldıkları puanlar iki yıl geçerliyken bir yıla indirildi ve onlar yalnızca 1 sınava giriyorlardı, şu anda 15 alandan girecekler. Bu mağduriyetler giderilecek mi?

Bir de, altmış, altmış altı aylıkların şu andaki durumu nedir? Elinizde böyle bir veri var mı? Gelecek yıl nasıl bir uygulamaya geçmeyi düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Oğan…

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bildiğiniz gibi, açık öğretim öğrencilerinin çok sayıda sorunları var. Bunlardan birisi, kayıt esnasında kendilerine gerekli olan kitapların verilmeyişi ve sınava ancak bir hafta, on gün kala bu kitapların ellerine ulaşması; burada mağduriyet yaşamaktadırlar. Bildiğiniz gibi, bu insanlarımızın çoğu çalışıyor.

Bir de, 2011-2012 eğitim öğretim yılında bütün üniversitelere YÖK bütünleme hakkı tanırken, Anadolu Üniversitesi keyfî olarak bunu kullanmıyor. Dolayısıyla, açık öğretim fakülteleri öğrencileri burada da bir mağduriyet yaşıyorlar. Dolayısıyla, açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunlarına eğilmek gerekiyor.

Saygılar, selamlar.

BAŞKAN – Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ederim.

Bundan önce Sayın Bakanımıza bir sual sormuştuk yine böyle. Ben, cevap verdiği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum tabii.

Şimdi, “Bu dershaneleri halledeceğim, bunları netleştireceğiz.” diyerek bir söylemde bulunmuştu. Bu dershanelerin hâli ne olacak Sayın Bakanım?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN –  Sayın Öğüt…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım.

Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, Ardahan on yıldır üniversite sınavlarında hep sonuncu. Bu Ardahan, Hakkâri, Şırnak hep böyle gidiyor. Bu bölgeler için özel bir çalışma yapacak mısınız?

İkincisi: Ardahan Üniversitesinde öğretim görevlisi açığı var, bir de bütçe açığı var. Bu anlamda bir şey söyleyeyim: Ardahan’a dışarıdan atamalar geliyor. Ardahan’da oturan Ardahanlılardan çalışan insanları üniversiteye almayı düşünüyor musunuz? Çünkü dışarıdan gelen kadrosuyla beraber geliyor, ondan sonra da dışarıya gidiyor.

Ardahan’da oturan insanlardan, Ardahan Üniversitesinde çalışmalarını yapmalarını istiyorum.

Üçüncüsü: Yurt sorunumuz çok, son derece sıkıntılı. Büyük kampüs yapılıyor. Yurdumuz yok. Gerçi, otel falan kiralandı. Bir 750 kişilik de yurt yapılıyor biliyorum ama en az bin kişilik bir yurt daha yapılmasını ve acil olarak yapılmasını arz ediyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

Altı dakika süre veriyorum size, tamamlamaya çalışın lütfen.

Buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tekrar çok teşekkür ediyorum.

Önce kolay sorulardan başlayayım.

Yönetici atamaları için -Sayın Topçu’nun sorusu- evet, yeni bir yönetmelik çalışmamız var fakat bu çalışma biraz yavaş yürüyor gibi görünebilir haklı olarak çünkü merkezde yaptığımız çalışmayı, bizzat sahada bu işi, bu sorumluluğu üstlenmiş olan arkadaşlarımızla yani il millî eğitim müdürlerimizle, ilçe millî eğitim müdürlerimizle, öğretmenlerimizle -danışarak, onların da görüşlerini alarak- sonuçlandırmak istiyoruz. O çalışmalarımız sürüyor. Yönetici atamalarında bir miktar gecikmemiz var, onu telafi edecek şekilde çalışıyoruz ama dediğim gibi, yani mümkün olduğu kadar, sahadaki gerçek sorunları bilen insanların görüşlerinin de hesaba katıldığı bir yönetmelik olsun istiyoruz.

SBS’yle ilgili olarak da bu seviye belirleme sınavlarıyla ilgili olarak da: Şimdi bu konuda, doğrusu, çok genel ilkelerden söz ettiğiniz zaman bile, sanki sıfırdan yeni bir model icat ediyormuşsunuz gibi birtakım spekülasyonlara yol açılıyor. Onun için, bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kısaca durumu özetleyeyim: Bugüne kadar uygulanmakta olan seviye belirleme sınavı aslında kendi içinde tutarlı, başarılı bir düzenleme. Yani, netice itibarıyla, kimsenin sonuçlarına en azından itiraz edemeyeceği bir sınav var. Bu sınavda eğer bir haksızlık, bir yanlışlık, bir zaaf varsa bu sınava katılan bütün çocuklar için geçerli. Yani, sınav, çocukların bir kısmını diğerlerinin önüne haksız yere geçiren bir sınav değil. Dolayısıyla, en azından formel olarak adaletli bir sınav. Fakat, hem sınavın tekniği, test tekniği hem de bu test tekniğinde kullanılan soruların dayandığı havuz, çocukların ortaokul boyunca aldıkları eğitimi bir anlamda yok sayan veya yeteri kadar değerlendirmeyen, daha çok, özellikle sınava girişten bir önceki yıl son sınıflarda dershanelerde edinilen test becerilerine dayalı, o becerileri edinmiş çocukların daha başarılı olabildikleri ve dolayısıyla, bizim ortaokulda verdiğimiz eğitimin bir anlamda öğrenciler ve velileri tarafından da sınav gözetilerek, sınav açısından çok fazla ciddiye alınmamasına da yol açan bir sınav uygulaması. O yüzden, Millî Eğitim Bakanlığında ben göreve başlamadan önce de başlatılmış olan çalışmaların devamı olarak yürüyen çalışmalarla şimdi hem bu adaleti sağlamak hem de çocukların dört yıl boyunca ortaokulda aldıkları, alacakları eğitimi bir kenara itmeyen, o eğitimdeki başarıların, performansın da değerlendirildiği, hatta sadece onların değil, çocukların ders dışı birtakım etkinliklerde, sportif, sanatsal etkinliklerdeki başarılarını, ilgilerini de hesaba katan, onları da değerlendiren, böylece onları bu ilgi, yetenek, becerilerine göre uygun mecralara, uygun okullara yönlendirmemizi sağlayacak bir düzenleme yapabilir miyiz, bunun üzerinde çalışıyoruz ama bu, takdir edeceğiniz üzere, bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir çalışma değil.  Zaten aceleye de getirilmemesi lazım yani bütün geçmiş uygulamalardaki doğrularımızı ve yanlışlarımızı, tecrübelerimizi masanın üzerine yatıran, orada iyi yaptıklarımızı bu yeni düzenlemeye de katmaya çalışan, yanlış yaptıklarımızı bu yeni düzenlemede mümkün olduğu kadar sakınmaya çalışan bir çalışmanın içerisindeyiz. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl –zaten biliyorsunuz, okul türlerinin azaltılmasına ilişkin bir ilke kararımız vardı Millî Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu- bu çerçevede bütün liselerimiz Anadolu lisesi statüsüne getiriliyor. Dolayısıyla, her çocuğumuz kendisine en yakın yerleşim biriminde, her yerleşim yerinde çocuklarımız kendilerine yakın bir Anadolu lisesi bulma şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla, adrese dayalı yerleştirme için önemli bir fırsat oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Buna rağmen, bazı okullarda, özellikli okulların kapısında ciddi yığılmalar olabilir, olacaktır, bu kaçınılmazdır. Onlar için de ayrı bir sınav veya seçme düzeni üzerinde çalışıyoruz ama dediğim gibi, bunları son zamanlarda biraz magazine ederek “Kazak sistemi” filan gibi söylentiler var. Bu tamamen Türkiye’nin kendi millî tecrübesinin sonucu olarak, bu millî tecrübenin değerlendirilmesiyle oluşturmaya çalıştığımız bir model olacak inşallah.

KPSS geçerlilik süresi… Bu yıl yapılacak olan KPSS sınavından önceki KPSS sınavında alınmış olan puanlar bu KPSS sınavıyla birlikte geçerliliğini yitiriyor. Şunun için: Bu yıl yapılacak olan KPSS…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – …sınavıyla ilgili, özellikle öğretmenlerimize yönelik olarak…

BAŞKAN – Evet, Sayın Bakan, bir dakika daha verip toparlıyorsunuz. Cevaplayamadığınız sorular daha sonra cevaplandırılır.

Buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) –…alan soruları ilave edilecek biliyorsunuz. Bu, öteden beri öğretmen adaylarımızın da talep ettikleri bir şeydi yani öğretmen adaylarımız alanları gözetilmeksizin, her biri genel bir değerlendirmenin içinden aldıkları puana göre atanmaktan şikâyetçiydiler ve haklıydılar. Dolayısıyla, önümüzdeki KPSS sınavında öğretmen adaylarına kendi mezun oldukları alanlara ilişkin sorular yani o alanın öğretmenliğine    -hem alan bilgisine hem de o alan öğretmenliğine- ilişkin sorular olacak ki Almanca öğretmeniyle matematik öğretmeni aynı kulvarda yarıştırılıp birbirinin hiyerarşisini zedelemesinler diye. Dolayısıyla, her alan öğretmeni kendi alandaşlarıyla yarışmış olacağı için daha adil bir düzenleme olacağını varsayıyoruz.

Diğerlerine...

BAŞKAN – Vaktimiz kalmadı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Usulü bilmiyorum yazılı mı cevap vermem gerekir?

BAŞKAN – Yok, cevaplayamadığınız sorular gündemdeki yerlerini muhafaza edecekler tekrar size sıra geldiğinde cevap vereceksiniz.

Teşekkür ederim Sayın Bakan.

MİLLî EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Teşekkür ederim, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Soru önergeleri cevaplandırılmıştır, diğerleri gündemdeki yerlerini muhafaza edeceklerdir.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sıraya alınan, Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 452)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı: 160)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/645) (S. Sayısı: 333) (*)

 BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 333 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun Tasarısı

MADDE 1 (1) 7 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolu”nun onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 3’ü okutuyorum:

MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin oy pusulalarını oylama için öngörülen iki dakikalık süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar varsa hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını yine oylama için öngörülen iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

Kullanılan oy sayısı:                            190

Kabul:                                              190(x)

Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

Özlem Yemişçi                                Fatih Şahin

Tekirdağ                                        Ankara

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

6’ncı sırada yer alan Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

 

6.- Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 84) (xx)

 

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 84 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ VE EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- (1) “Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi’nin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırası” ve “Eki’nin beyanla onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

Kullanılan oy sayısı

:

198

 

 

Kabul

:

198

 

(x)

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

7’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 340)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

8’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

8.- Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/527) (S. Sayısı: 185) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 185 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KOSOVA CUMHURİYETİ EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

 

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

Kullanılan oy sayısı

:

207

 

 

Kabul

:

207

 

(x)

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

9’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (S. Sayısı: 78) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 78 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAY-LANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum. Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

206

 

 

Kabul

:

206

 

(X)

 

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

10’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

 

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/433) (S. Sayısı: 149) (xx)

 

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 149 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

207

 

 

Kabul

:

207

 

(x)

 

:

 

 

 

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

11’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/571) (S. Sayısı: 251) (x) 

BAŞKAN - Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 251 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA CEZAİ KONULARDA KARŞILIKLI ADLİ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun Tasarısı

MADDE 1- (1) 31 Mayıs 2011 tarihinde Priştine’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

 

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika, oylama için, süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı

:

206

 

Kabul

:

206

 

                                                              (x)

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

12’nci sırada yer alan, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

12.- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 58)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

13’üncü sırada yer alan, 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

13.- 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140)

BAŞKAN – Komisyon yok.

Ertelenmiştir.

14’üncü sırada yer alan, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ve Çevre Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

14.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ve Çevre Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 297)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

15’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/348) (S. Sayısı: 212)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

16’ncı sırada yer alan, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

16.- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

17’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 49) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 49 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA 27 EYLÜL 1994 TARİHİNDE ANKARADA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1 - (1) 17 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada  İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Kabul edilmiştir.

3’ncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...  Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapılmıştır)

 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

208

 

 

Kabul

:

208

 

(x)

 

 

 

 

                     Kâtip Üye                                           Kâtip Üye

                 Özlem Yemişçi                                      Fatih Şahin 

                     Tekirdağ                                             Ankara”

 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

18’inci sırada yer alan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

18.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 63)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

19’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

19.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/413) (S. Sayısı: 170)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

20’nci sırada yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

20.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

21’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız. 

 

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (S. Sayısı: 99) (X)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 99 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOLİVYA ÇOKULUSLU DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE  TİCARİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun Tasarısı

 

 

MADDE 1- (1) 29/6/2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 2’yi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

 

         MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti  Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

206

 

 Kabul

:

206

(*)

 

 

 

 

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

22’nci sırada yer alan, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerini başlayacağız:

22.- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/554) (S. Sayısı: 191) (xx)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 191 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesine oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’nci maddeyi okutuyorum:

TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1 (1) “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nı Değiştiren Protokol”e katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

Kullanılan oy sayısı:            205

Kabul:                                205(X)

        Kâtip Üye                                   Kâtip Üye

Özlem Yemişçi                                  Fatih Şahin

     Tekirdağ                                         Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

23’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

23.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (S. Sayısı: 92)(X)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 92 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ I SAYILI PROTOKOLÜNÜN II SAYILI EKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 1/2010 SAYILI ORTAK KOMİTE KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 23 Aralık 2010 tarihinde Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 sayılı Ortak Komite Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

 

“Kullanılan oy sayısı

:

207

 

 

 

Kabul

:

207(x)

 

 

 

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

 

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

24’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

 

24.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/548) (S. Sayısı: 190)(x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada

Hükûmet? Burada.

Komisyon Raporu 190 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK TANZANYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 11 Mart 2011 tarihinde Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

 

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yapılan açık oylama sonucunu açıklıyorum:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

204

 

 

Kabul

:

204

 

(x)

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

25’inci sırada yer alan, Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye–Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

25.- Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye – Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı: 347)(xx)

 

BAŞKAN – Komisyon?. Burada.

Hükûmet? Burada.

Komisyon raporu 347 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST

TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ EKİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 1/2012 SAYILI TÜRKİYE-TUNUS ORTAKLIK KONSEYİ KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- (1) "Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması"nın eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III'te değişiklik yapılması hakkındaki 1/2012 sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı'nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum ve oy verme işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

 

“Kullanılan Oy Sayısı

:

207

 

 

Kabul

:

207

 

(X)

 

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ

Kâtip Üye

Fatih Şahin

Ankara”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 2 Mayıs 2013 Perşembe günü, alınan karar gereğince, saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 19.37

 

 (x)  Bu açıklamaya ilişkin ifade 25/4/2013 tarihli 97’nci Birleşim Tutanağı’nın 188’inci sayfasında yer almıştır.

(*) Bu bölümdeki (…) ifadeler 30/04/2013 tarihli 98’inci Birleşim Tutanak Dergisi’nde açık olarak yer alacaktır.

(X) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

(*) 333 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 84 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

 

(x) 185 S. Sayılı Basmayazı tutanağı eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 78 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(X) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 149 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x) 251 S.Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x)  49 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(X)  99 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(*) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 191 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(X) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(X) 92 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x) 190 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 347 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(X) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.