TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                  52’nci Birleşim

                                                                                              15 Ocak 2013 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın, 7 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, balıkçılık sektörü ve balıkçıların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, belediyelerin İller Bankasındaki paylarıyla ilgili sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, tarımsal amaçlı sondajlara takılacak sayaçlarla ilgili uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek istediğine ve sulama birliklerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, savcılık mesleğinin önemine ve savcıların bugün içinde bulundukları tabloya ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Silivri Cezaevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlülere gönderilen yeni yıl kartlarının adres yetersizliğinden iade edildiğine ilişkin açıklaması

4.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İğneada’daki longoz ormanlarının neden Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından Ramsar Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

5.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep Kalesi’nde çökme meydana geleceği konusunda uyarı yapılmasına rağmen hiçbir önlem alınmamasının nedenini ve Gaziantep çiftçisinin sulu tarıma geçebilmesi için enerji fiyatlarında bir indirim yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’ndeki Taşlıkaya HES Projesi inşaatına ilişkin açıklaması

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın¸ infaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin açıklaması

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar çiftçisinin yer altı sularından yararlanması koşullarına ilişkin açıklaması

9.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’nın Karataş ilçesindeki ovada kullanılan, yağmur sularını denize pompalayan 5 pompanın arızalı olması nedeniyle Devlet Su İşlerinden çözüm beklediklerine ve yer altı sularına sayaç takılmasına ilişkin açıklaması

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜRK TELEKOM’a ait bazı taşınmazların satıldığı ya da kiralandığı yönünde medyaya yansıyan iddialara ve TARGEL Projesi kapsamında istihdam edilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, Türk toplumunun yapısını tehdit eden medya ve dizi gerçeğinin yarattığı sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/461)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 19 milletvekilinin, Türkiye’de yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460)

3.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 25 milletvekilinin, kanun hükmünde kararnameler sonrasında ortaya çıkan devlet yapısı ve kadrolarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459)

B) Tezkereler

1.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun, Filipinler Senatosu ve Yolsuzluk Karşıtı Güneydoğu Asya Parlamenterlerinin ev sahipliğinde 30 Ocak-3 Şubat 2013 tarihlerinde Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Yolsuzluk Karşıtı Parlamenterler Küresel Örgütü 5’inci Küresel Konferansı’na katılması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1087)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Richard Ottoway’in vaki davetine icabetle İngiltere’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1088)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/978) esas numaralı, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85)

 

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Ankara Milletvekili Levent Gök ve 26 milletvekili tarafından Haymana kaplıcalarının ilçe ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 13/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 15 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Cumhuriyet Meydanı’ndaki anıtın yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Halitpaşa Mahallesi DSİ su kanallarının temizlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/108) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

3.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Büyükmelen Projesi’nin kapsama alanı ve tamamlanma sürecine ilişkin sözlü soru önergesi (6/203) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/204) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, HES'lere ve etkilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/236) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

6.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da artan orman yangınları ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/241) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

7.- Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya-Serik-Gebiz beldesinde kiraya verilen bir araziye ilişkin sözlü soru önergesi (6/295) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/320) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Amasya ve Tokat'taki orman gençleştirme çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/324) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/343) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana-Kozan'daki orman yangınlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/354) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

12.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Eşkinoz Deresi’nin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/370) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Eşkinoz Deresi’nin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/378) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/497) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle'deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/499) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/511) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Adatepe Barajı'nın tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/520) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kılavuzlu sulama kanalının tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/523) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Çetintepe Barajı’nın tamamlanmasına ve barajdan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/524) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki sulama projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/525) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Seyhan Ovası Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/577) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/603) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

23.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/634) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Afşin-Karakuz Barajı’nın hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/671) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/768) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/809) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/881) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

28.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat merkeze bağlı bir köyde kamulaştırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/971) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

29.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yerköy İnandık Sulama Barajı yapımı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/972) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

30.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yenice Barajı’nın yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/973)

31.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Oğulcuk Barajı’nın yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

32.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Musabeyli Barajı’nın tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

33.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Sarıkaya'daki Hasbek Barajı yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlıkta görev yapan ve 2012 yılında atama yapılması planlanan orman mühendisi sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/977) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

35.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Akdağmadeni'nde yapılması planlanan Bahçecik barajına ilişkin sözlü soru önergesi (6/978) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

36.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Çukurova bölgesindeki sulama kanallarının yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1004) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

37.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, sulama suyu ücretlerinin tespitine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1005) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

38.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Çukurova bölgesindeki drenaj kanallarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1006) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

39.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Yedigöze Barajı sulama sistemine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1007) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

40.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki bazı projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1033) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

41.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1034) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

42.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kapatılan istasyonlara ve yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1121) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Kura Nehri’ne HES projesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1130) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1156) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

45.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çokal Barajı’nın yapımı aşamasında zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine sözlü soru önergesi (6/1158) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

46.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Bakanlıkta görevli orman mühendisi sayısına ve orman mühendislerinin atanmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1168) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

47.- Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1176) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1177) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1199) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

50.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerindeki HES'lerin meydana getirdiği toprak kaymalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1200) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1201) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

52.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kırık ve Oyrak Barajı projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1250) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1335) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezdeki su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1336) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 339)  

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 91)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporları (1/500) (S. Sayısı: 152)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı: 286)

7.- Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporları (1/335) (S. Sayısı: 72)

 

IX.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 339) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 91) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- (S. Sayısı: 152) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- (S. Sayısı: 72) Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı  (7/12985)

2.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13051)

3.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13052)

4.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13053)

5.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, 2002’den bu yana yabancılara yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen gelire ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/13114)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK’da görevli personelin sorunlarına ve bu konuda hazırlanan kanun tasarısı taslağına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/13140)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, uluslararası seyahatlerine ve bunların maliyetine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13179)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Dolmabahçe Sarayında gerçekleşen bir görüşmeye dair açıklamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı  (7/13222)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara,

- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara yönelik çalışmalara,

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13303), (7/13304) 

10.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Bakanlığın çöp toplama kamyonu yardımı yaptığı belediyelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13305)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ülkemizdeki termik santrallere ve neden olduğu hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13322)

12.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13326)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13327)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedelinin gösterilmemesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/13328)

15.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özelleştirme uygulamalarına ve etkilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/13505)

16.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştayın bazı denetim raporlarını TBMM’ye göndermemesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13506)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13511)

 18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de kullanılan araçlara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13512)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Afşar beldesinde yapılan deprem konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13525)

20.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, TBMM’deki makam odasında yapılan tadilat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/13538)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankasının döviz rezervlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/13565)

22.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Boğazı çevresindeki yeşil alanların imara açılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13616)

23.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Kyoto Protokolü ilkelerinin uygulanmasına ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13618)

24.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehire bağlı belediyelerin İller Bankasından kullandıkları kredilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13619)

25.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Turgutlu Çaldağı’nda nikel madeni çıkaran bir şirkete ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13621)

26.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ili ve ilçelerindeki öğrenci yurtlarının güçlendirilme ve onarım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13623)

27.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulacak olan bir sülfürik asit fabrikasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13624)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, binaların engellilerin erişimine uygunluk açısından denetlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13627)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kule ve gökdelenlerin inşasına dair mezuata ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13628)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 6302 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13629)

31.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun öğrencilere verdiği burslara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/13843)

32.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yargı kararına rağmen Munzur Vadisi’nde yapımı planlanan baraj ve HES’lerin inşaatlarının devam etmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13929)

33.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Kartal ilçesinde bir arsanın ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13930)

34.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa-Sarıgöl Belediyesine atık su arıtma tesisi projesi için ödenek verilmemesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13931)

35.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Adana’nın Seyhan ilçesindeki kentsel dönüşüm uygulamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13932)

36.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere,

Rize’deki belediyelerin İlbank’tan kullandığı kredilere,

İlişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13933), (7/13935)

37.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13934)

38.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki taş ocağının çevreye verdiği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13937)

39.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin ilinde yabancılara gayrimenkul satışının yasaklanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/13938)

40.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da yaşanan çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13939)

41.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, TOKİ’nin faaliyetlerine ve aleyhinde açılan davalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13941)

42.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Kentsel Dönüşüm Kanunu’na ve Kozan’daki uygulamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/13942)

43.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, pasaport bedellerinin yüksek olmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14025)

44.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, SEKA fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14029)

45.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun değiştirilmesi çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/14174)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı beyanlarına ve TOKİ’ye karşı açılan davalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/14175)

47.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, saman ve yem fiyatlarındaki artışa,

- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tarım sektöründe çalışan çocuk işçilere,

- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, meyveli içeceklerin ayrıştırılmasına,

Öğrencilere su ve meyve suyu dağıtımına,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/14184), (7/14185), (7/14186), (7/14187)

48.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının denetimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14248)

49.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, THY uçuşlarında bir gazetenin dağıtılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14249)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun faaliyetleriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/14260)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/14262)

52.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, İstanbul’daki vakıf eserlerinin bakımına ve restorasyonuna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/14286)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kredi affına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/14288)

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki konut kredilerine,

2003-2012 yılları arasındaki araç kredilerine ilişkin soruları ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/14289), (7/14292)

55.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, turizm bölgesi ilan edilen bir ilçeye balık çiftlikleri kurulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/14317)

56.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir köyün sit alanı içerisinde olmasından kaynaklanan sorunlara ve Selge Antik Kentine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/14362)

57.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TEDAŞ’ın özelleştirilmesi sonucu personelin yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14368)

58.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın, bazı grup toplantı tutanaklarına ve darbe, muhtıra dönemlerine ait kamuoyuna açılmayan belgelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14411)

59.- İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın, siyasi tarihimizin önemli isimlerine ait kamuoyuna açılmayan belgelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı  (7/14412)

60.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vakıflar Kanunu kapsamında gayrimenkullerin iadesine ve ödenecek tazminat miktarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/14477)

61.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da Vakıflar Meclisine tescil talebinde bulunan azınlık vakıflarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/14478)

62.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cemaat vakıflarının Vakıflar Meclisindeki üyelerine ve bunların vakıf yöneticisi veya üyesi olup olamayacaklarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/14479)

63.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Bursa’da kentsel dönüşüm kapsamındaki mahallelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/14538)

64.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ilinde yapılan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/14539)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/14780)

66.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, TBMM eski Başkanlarına tahsis edilen araçlara sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı  (7/14781)

15 Ocak 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

                                      BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri beş dakikadır. Hükûmet bu konuşmalara cevap verebilir, Hükûmetin cevap süresi yirmi dakikadır.

Gündem dışı ilk söz, 7 Ocak 2013’te Zonguldak Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen kaza münasebetiyle söz isteyen Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’a aittir.

Buyurun Sayın Ulupınar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın, 7 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin gündem dışı konuşması

 

ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Hepimizin bildiği üzere, geçen hafta pazartesi günü seçim bölgem Zonguldak’ta bir maden kazası meydana geldi. Kozlu Müessesinde metan gazının ortaya çıkması ve metan gazının kömürle buluşması neticesinde bir patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde, kazmayla, hiltiyle kazdığımız o taş kömürü, taş gibi olan taş kömürü tuz buz hâle geldi ve püskürtüldü. Bunun adı madencilik sektöründe “degaj”dır değerli milletvekilleri, aziz milletimiz. Ve bu elim, üzücü olay, kaza neticesinde maalesef 8 kardeşimizi yitirdik, 5 madencimizin cenazesini pazartesi günü akşam saatlerinde çıkarttık, salı ve çarşamba günleri onları defnettik; 3 kardeşimiz de cuma, cumartesi günleri ocaktan çıkartıldı. Kozlu Müessesinde, Türkiye Taş Kömürleri Kurumuna ait ocakta bu kaza eksi 630 kodunda meydana geldi. 1 kardeşimiz de yaralıydı, yoğun bakımdaydı, şimdi çok şükür durumu iyi. Yine, 4 madencimiz hafif yaralanmışlardı, onların da durumları iyi.

Ben, hayatını kaybeden madencilerimize, maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum; inşallah bu son olur, Allah bir daha böyle bir kaza bizlere göstermesin diye temenni ediyorum.

Olay anında biz oradaydık, muhalefet milletvekili arkadaşlarımız, iktidar milletvekili arkadaşlarımız olay yerindeydik. Valimiz, sendika yöneticilerimiz, TTK yöneticileri ve Çalışma Bakanımız, Enerji Bakanımız olay yerine geldiler. Şu anda teknik, idari ve adli soruşturma devam etmektedir.

Burada, alt yüklenici firmanın işçileri bu kazaya maruz kalmışlardır. Üst yüklenici TTK, alt yüklenici firma özel sektöre ait bir firmadır. Bu, muhalefet partilerine mensup bir milletvekilimizin eşinin firmasıdır. Bu milletvekilimiz daha önce burada, bir iş kazasıyla ilgili, işçi güvenliğiyle ilgili defalarca konuşma yapmış bir muhalefet partisine mensup milletvekilimizdir. Bu olayla ilgili de hem benim hem Zonguldak’ımızın, kendisinin burada çıkıp görüşlerini dile getirmesini duymak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Eminim, onun da Zonguldak’ımıza, işçi kardeşlerimizin yakınlarına bir başsağlığı, taziye mesajı olacaktır.

Bu kazaların olmamasıyla ilgili… Zonguldak’ımızda, biliyorsunuz, 1830 yılından bu yana, kömür madeninin bulunmasından bu yana 5 bin civarında maden şehidimiz olmuştur. 92 yılında 263 kardeşimizi Kozlu’da kaybettik. İki sene önce 30 kardeşimizi Karadon’da kaybettik. 83 yılında 103 kardeşimizi Armutçuk’ta kaybettik.

Zonguldak’ta her evde mutlaka ya bir, maden hastalığından hayatını kaybetmiş vatandaşımız vardır ya da madende hayatını kaybetmiş, kazalar neticesinde hayatını kaybetmiş bir şehidimiz vardır. Bizim de ailemizde maden hastalıklarından hayatını kaybetmiş yakınlarımız bulunmaktadır.

Burada taşeronlaşmayla ilgili sıkıntılar dile getirildi. İnşallah, Çalışma Bakanımız açıkladı, önümüzdeki günlerde bununla ilgili de Genel Kurula bir yasa tasarısı gelecek bütün partilerin de uzlaşabileceği. Bu taşeron sisteminin, inşallah, madencilik sektöründe ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz.

Değerli milletvekillerimiz, bir genelgeden söz etmek istiyorum. TTK yönetiminin geçtiğimiz günlerde -basına da yansıdı- bir genelgesi yayımlandı. İş kazalarının işçilerin icralık durumlarından dolayı, kendilerini işe verememelerinden dolayı yaşandığıyla alakalı bir genelge yani borçlu olan işçilerin borçlarını bir yıl süre içerisinde ödemedikleri takdirde iş akitlerinin feshedileceğiyle ilgili bir genelge yayımlandı. Ben, bunu da kesinlikle kabul edilemez buluyorum ve eleştiriyorum. Bu, kesinlikle işçi kardeşlerimizin moralini, motivasyonunu bozacak bir uygulamadır. Bundan da idarenin derhâl vazgeçmesini…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN ULUPINAR (Devamla) - …buradan ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekillerimiz, bu kazanın son olması ümidiyle, umuduyla yüce heyetinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha, hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ulupınar.

Gündem dışı ikinci söz, balıkçılık sektörü ve balıkçıların sorunları hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havutça’ya aittir.

Buyurun Sayın Havutça. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, balıkçılık sektörü ve balıkçıların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde balıkçılığın ve balıkçıların yaşadığı sorunlar üzerinde gündem dışı söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün büyük ozan Nazım Hikmet’in doğum yıl dönümü. O nedenle, onun güzel bir şiiri ile sözlerime başlamak istiyorum:

“Dört nala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim!

 

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak,

Bu cehennem, bu cennet bizim!

 

Kapansın el kapıları bir daha açılmasın,

Yok edin insanın insana kulluğunu

Bu davet bizim!

 

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine

Bu hasret bizim!”

Diyen yüce ozan Nazım Hikmet’i saygıyla buradan anıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekili arkadaşlarım, mavi denizlerin giderek rengi griye dönen Marmara’da, Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de ekmeğini taştan değil sudan çıkaran balıkçılığımızın çilekeş emekçilerini de saygıyla selamlıyorum.

2013’e tarım ve hayvancılık sektöründe olduğu gibi balıkçılarımız da mutsuz giriyor. 3 tarafı denizlerle çevrili, 8.333 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkemizde ne yazık ki 25 milyon hektar alanı verimli kullanamıyoruz. Bakın, Balıkçılık, Enformasyon ve İstatistik Servisinin 30/11/2012 tarihli verilerine göre Türkiye’de toplam su ürünleri üretim miktarımız 653 bin ton. 2012 yılı hedefimiz de 750 bin ton olarak hedeflenmiştir. TÜİK 2011 verilerine göre toplam bu alanda 38 bin insanımız çalışmaktadır ve avcılık yapan 16.558 de ruhsatımız bulunmaktadır.

Su ürünleri sektöründe ihracatta yarattığı katma değer yönünden çok büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, ne yazık ki bu alanda istenildiği hedeflere Türkiye ulaşabilmiş değildir. Kişi başına tüketimimiz hâlâ çok azdır ve yaklaşık 6,5 kilogramdır.

Bu verilerden de anlaşıldığı gibi böylesine büyük bir potansiyel ve hacme sahip bu sektörde, gayrisafi yıllık hasılaya sağladığı katkı sadece binde 4’tür.

Bakın, balıkçılarımız bugün Balıkesir’de, güney Marmara’da, Erdek, Karşıyaka’da ve Çakıl Köyü’nde Şahinburgaz Köyü’nde, Bandırma’da, Marmara’da ve Avşa Adası’nda, bölgemizde Türkiye'yi balığa doyuran ve çok güçlü bir istihdam alanı olan balıkçılarımız, AKP’nin on yıllık iktidarında üvey evlat muamelesi görmüştür.

Demin değerli arkadaşımız uyardı. Ben buradan sormak istiyorum: Ey, AB’den sorumlu Devlet Bakanı, siz Türkiye'de, Avrupa Birliği fonlarından balıkçılarımıza verilen paraları niye onlara vermiyorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar) Mahmut Tanal arkadaşımız az önce ifade etti. Yine buradan soruyorum, tarımda vermediğiniz gibi balıkçılarımıza da vermiyorsunuz.

Bakın, bugün balıkçılarımız plansızlık sebebiyle büyük mağduriyet yaşıyorlar. Türkiye’nin balıkçılık politikası ne yazık ki dört yıllık yapılanmayla yapılıyor ve balığın boyunun yıllara göre değişmesi gerekirken dört yıllık planlamalar yapılıyor; bu, balıkçılarımızı mağdur ediyor.

Balıkçılarımız kendileriyle ilgili bir bakanlık, bir muhatap bulmak istiyor ama bugün bu önemli sektörümüzde balıkçılarımız muhatap bir bakanlık göremiyor, bir bakanlık kurulmasını istiyor.

Yine Marmara’da, iç denizimizde, avlanmada büyük bir salya ve kirlilik sebebiyle balıkçılarımız Marmara Denizi’nde balık değil salya yakalar hâle geldiler. Marmara Denizi’ndeki balıkçılarımızın durumunun özel olarak düzenlenmesi gerekiyor.

Ve balıkçılarımızın SGK problemleri var, hiçbirinin SGK primleri yatırılmıyor.

Marmara Denizi’nde 18 metre olan deniz derinliği ağı ve avlanması 24 metreye çıkarıldı, balıkçılarımıza bir seçenek sunmadan bu yasakların uygulanması, Marmara Denizi’ndeki balıkçılarımıza, “Teknelerinizi gidin vergi dairesine bırakın, gidin bankalara bırakın.” anlamına gelmektedir. Buradan, Bandırma Misakça Köyü’ndeki balıkçı kardeşim Ahmet Dağdeniz soruyor, diyor ki: “Bizi AB kriterleriyle karşı karşıya getiriyorsunuz. Peki, bize verirken AB kriterlerini gözetiyor musunuz?”

O nedenle, balıkçılarımızın sorunları çok fazla ama ben buradan onların size seslendiği bir sözle seslenmek istiyorum: “Bakın, denizleri küstürürseniz denizin intikamı çok acı olur. Karada kendini güvende zannedenler denizin tsunamisiyle yerle bir olur.” Balıkçıların sesine kulak verin diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Havutça.

Gündem dışı üçüncü söz, belediyelerin İller Bankasındaki paylara ilişkin sorunları hakkında söz isteyen Muş Milletvekili Sayın Demir Çelik’e aittir.

Buyurun Sayın Çelik. (BDP sıralarından alkışlar)

 

3.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, belediyelerin İller Bankasındaki paylarıyla ilgili sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

DEMİR ÇELİK (Muş) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, bugün 15 Ocak 2013 yani birçok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi belediyelerin de maaşlarını ödeyeceği, ticaret erbabına, esnafa borcunu ödeyeceği gün. Ancak, görünen o ki bin civarında belediyemiz, bugün kendilerine İller Bankasından gönderilen payları dikkate aldığında, ne çalışan emekçisinin maaşını ödeyebilme şansına sahip ne de esnaf ve ticaret erbabına olan borcunu ödeme gibi bir şansı söz konusu. Yaklaşık 80 bin civarında emekçi, bugün itibarıyla, aralık ayında olduğuna benzer, bir kez daha maaşını alamayacaktır. Onları yetersiz ekonomik koşullara mahkûm kıldığımız yetmezmiş gibi maaştan da yoksun bırakmak gibi bir hakkı kendimizde görüyor olmamızın verdiği açmazla, belediyelerimiz kamuya borçlu, esnafa borçlu, emekçisine, çalışanına borçlu. Bu, hem Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda aranan kriterleri dikkate aldığımızda kabul edilebilir bir durum değil hem insani ve vicdani noktada insanın meşru koşullarını, ihtiyaçlarını karşılamak konusunda da kabul edilebilir bir durum değil.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerin bu ekonomik darboğazı yetmezmiş gibi, Hakkâri, Van, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Dersim, Muş illeri kendileri başta olmak üzere Türkiye’de de binlerce belediye, geçen sene olduğuna benzer şiddetli ve çetin geçen kış koşullarından kaynaklı hizmet üretemiyorlar. Karlarını küreyemiyor, caddelerini, sokaklarını temizleyemiyor, temizlediği sokak ve caddelerin kenarına yığdığı metrelerce yükseklikteki tümsekten oluşma karları taşıyamıyorlar. Bir yanıyla ekonomik darboğaz, öbür yanıyla iş makinesi parkının yetersizliğinin ortaya çıkardığı bu durum yıllardır kangrenleşerek devam ediyor olmasına karşın -çözüm geliştirmenin adresi olan Meclis bu soruna çözüm getireceğine- ha bire silahlanmaya, savaşa dönük politikalarla bir kez daha halkımızın ve vatandaşlarımızın meşru taleplerinden kendimizi uzak tutuyoruz. Bu, Meclisin yasama organı görevine yakışır bir durum değil.

Her şeyden önce belirtmek isterim ki bu darboğazı aşabilmek açısından Hükûmet ve Meclis, gün geçirmeden, tez elden, şu önermelerimizle, gündeme, en azından bu ihtiyaçları karşılamak adına Genel Kurula bu ihtiyaçların belirlenmesi kararını oluşturmalıdır:

Birincisi, belediyelerimizin kamuya olan borçları silinmeli, kamu borcu olarak İller Bankasında kesintiye devam eden yüzde 40’ların kesintisine son verilmelidir.

İkincisi, belediyelere İller Bankasından, genel bütçeden gönderilen paylar yüzde 10’un üzerine çıkarılmalıdır.

Bir üçüncüsü de, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na ülkemizin şerh koyduğu, çekince koyduğu maddeler kaldırılmalı, özerklik şartı bir an evvel Genel Kurula indirilmeli, Genel Kurulda yerel yönetimlerimize, belediyelerimize idari-mali özerklik sağlanmalı, idari-mali özerkliğe sahip yerel yönetimler üzerinden de siyasal özerkliğe sahip bölgesel yönetimler icra edilmeli ki hizmet, bireye en yakın birim tarafından ve insan odaklı, insana yaraşır, yakışır nitelikte ve kalitede ulaştırılabilmelidir. Hiçbirimizin bu ihtiyaca, bu nitelikte hizmeti görme ihtiyacına sahip olan vatandaşlarımızı bu haktan mahrum kılmaya, onu mağdur etmeye hakkı yoktur.

Bu çerçeveden de öncelikle bütün belediye başkanlarına “Geçmiş olsun.” diyor, bu mağduriyetin giderilmesi adına da üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelik.

Şimdi, sisteme giren arkadaşlarımıza sırasıyla birer dakika söz vereceğim.

Sayın Özkan…

 

 

 

 

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, tarımsal amaçlı sondajlara takılacak sayaçlarla ilgili uygulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek istediğine ve sulama birliklerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin açıklaması

 

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Orman ve Su İşleri Bakanını burada bulmuş iken, Sayın Bakanım, Burdur, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Ankara gibi gezdiğim illerde, köy ve kasabalarda tarımsal amaçlı sondajlara takılacak sayaçlara büyük tepki vardır. Sayaç fiyatı olarak 2 bin, 3 bin, 4 bin hatta 6 bin liralardan bahisler geçmektedir. Hükûmet olarak bu uygulamayı kaldırmayı düşünüyor musunuz?

İki: Ayrıca, sulama birliklerinde çalışan işçi kardeşlerimiz son çıkarılan yasayla havuza alındıklarını… Akıbetlerinin ne olacağını bilmemektedirler. Bu sulama birliklerinde çalışan işçi kardeşlerimiz için ne düşünüyorsunuz? Açıklarsanız sevinirim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özkan.

Sayın Öğüt…

 

2.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, savcılık mesleğinin önemine ve savcıların bugün içinde bulundukları tabloya ilişkin açıklaması

 

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

İstanbul Fatih’te, haziran ayında 11 polisten yol ortasında dayak yiyen vatandaşı hepiniz hatırlarsınız. İşte, bu öldüresiye dövülen Ahmet Koca’ya polise direnme ve hakaret suçlamasıyla dava açılmasının ardından ikinci bir şok da savcılardan geldi. Aradan yedi ay geçmesine rağmen soruşturma tamamlanamadı. Dosyayı tamamlamaya niyetlenen ilgili tüm savcıların görevlerinden alınarak başka görevlere atanmış olmaları bir şok oldu. Dosya şu an 4’üncü savcıya geçecek ve süre daha ne kadar uzatılacak belli değil. Aynı şekilde, yirmi yıl önce gözaltındayken kaybedilen 3 kişinin dosyası da hazırlanamadığı için zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bizim bildiğimiz “cumhuriyet” kimsesizlerin kimsesidir. Sıfatının önünde “cumhuriyet” olan tek meslek grubu savcılıktır, çünkü onlar gerektiğinde Başbakandan, bakandan, polisten, validen hesap sorabilmesi gereken “cumhuriyet"in memurlarıdır. Bugün ise ortadaki tablo içler acısıdır.

Bunları kamuoyuna duyurmak istedim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Sayın Tanal…

 

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Silivri Cezaevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlülere gönderilen yeni yıl kartlarının adres yetersizliğinden iade edildiğine ilişkin açıklaması

 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Yeni yıl nedeniyle, Silivri zindanlarında bulunan Profesör Doktor Mehmet Haberal’a, Mustafa Balbay’a, İlker Başbuğ’a, Engin Alan’a, Fatih Hilmioğlu’na, Tuncay Özkan’a, Doğu Perinçek’e, Hurşit Tolon’a, Hasan Iğsız’a, Dursun Çiçek’e göndermiş olduğumuz yeni yıl kartları adres yetersizliğinden dolayı geri iade edilmiştir. Bu kişiler herkesçe bilinen, maruf kişilerdir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfaz Kanunu’nun 68’inci maddesi uyarınca mektup alma, mektup gönderme hakları vardır tutuklu ve hükümlülerin. Aynı zamanda Anayasa’nın 22’nci maddesi uyarınca haberleşme özgürlüğü vardır. Bir milletvekili olarak ve içeride bulunan tutuklulara…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – …gönderilen kartların geri iadesi nedeniyle görevini kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Bu görevliler hakkında ne gibi işlem yapılacaktır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tanal.

Sayın Dibek…

 

4.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İğneada’daki longoz ormanlarının neden Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından Ramsar Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

 

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Orman ve Su İşleri Bakanımız burada. Yani onu ilgilendiren bir konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum, daha doğrusu bir konuyu gündeme getirmek istiyorum.

Sayın Bakanım, Türklerin de 1993 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi var. Ulusal sulak alanların korunmasına yönelik olarak bu sözleşmeye tarafız. Şimdi, bizim, Bakanlığınıza bağlı Ulusal Sulak Alan Komisyonu bu yıl iki toplantı yapmış; birini 24 Temmuzda yapmış, birini de 27 Aralıkta yapmış bu yıl içerisinde. 24 Temmuzdaki toplantıda benim ilim olan Kırklareli’nin İğneada’daki su basar ormanları -longoz ormanları- da Ramsar alanı olarak konuşulmuş ve Ramsar alanı olması için görüş birliğine varılmış ancak 27 Aralıktaki ikinci toplantıda longoz ormanları, bu su basar ormanları, bu Ulusal Sulak Alan Komisyonunca değerlendirilmemiş, Nemrut Krater Gölü değerlendirilmiş. Bunun nedeni nedir? Yani İğneada’yla ilgili olarak bir nükleer santral projesi var Hükûmetin gündeminde, bu mu etkilemiştir Bakanlığı ve bu Ulusal Sulak Alan Komisyonunu? İğneada’daki longoz ormanları…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Dibek, teşekkür ediyorum.

Sayın Serindağ…

 

 

 

5.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep Kalesi’nde çökme meydana geleceği konusunda uyarı yapılmasına rağmen hiçbir önlem alınmamasının nedenini ve Gaziantep çiftçisinin sulu tarıma geçebilmesi için enerji fiyatlarında bir indirim yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

 

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gaziantep Mimarlar Odasının tüm uyarılarına rağmen yeterli önlemlerin alınamaması nedeniyle Gaziantep Kalesi’nde çökmeler olmuş; şans eseri, ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Sayın Başkan, çöken bölümün çökeceği, altı ay önceden Gaziantep Mimarlar Odası tarafından ilgili yerlere bildirilmiş olmasına rağmen neden gerekli önlemler alınmamıştır? Çökmenin meydana geldiği ve varsa sorunların tespiti amacıyla herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? AKP iktidarının, meslek odalarının görüşlerine itibar etmesini diliyoruz.

Ayrıca Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: Gaziantep’te sulama yapılamamaktadır enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle. O nedenle, Gaziantep çiftçisinin sulama yapabilmesi için, sulu tarıma geçebilmesi için enerji fiyatlarında bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz? Bu şekilde, çiftçimizin üretim yapabilmesine imkân sağlayabilecek misiniz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Serindağ.

Sayın Bayraktutan…

 

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’ndeki Taşlıkaya HES Projesi inşaatına ilişkin açıklaması

 

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, Artvin ili, Arhavi ilçesi, Kamilet Vadisi’nde, henüz imar planı onaylanmadığı hâlde, Taşlıkaya HES Projesi inşaatına ilişkin bir cinayet işlenmektedir. Sayın Bakanım, o vadiyi görmenizi istiyorum, muhteşem bir cennettir. Dün itibarıyla, bugün çalışma başlanacağından hareketle, dün akşam geç saatlerde, projeyi alan firma ne yazık ki oraya iş makinelerini sokmuş, bugün sabah itibarıyla da jandarma araçlarıyla da halk, millet karşı karşıya gelmiştir. Burada kanayan bir yara vardır, Kamilet Vadisi halkı isyan etmektedir Sayın Bakanım. Yani, o coğrafyayı, o vadiyi görmeniz gerekir, cennet vadiye yapılan bu tecavüzün önlenmesi için sizin bir talimatınıza ihtiyaç vardır. Orada üzücü olayların yaşanması her an muhtemeldir. Kamilet Vadisi’nde yapılmak istenen bu cinayete “dur” demenizi bütün yöre halkı, bütün Arhavi’liler beklemektedir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN -  Teşekkürler Sayın Bayraktutan.

Sayın Ağbaba…

 

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın¸ infaz koruma memurlarının sorunlarına ilişkin açıklaması

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, hafta sonu Tekirdağ F 1 Tekirdağ F 2, Edirne E Tipi, Edirne F Tipi, Silivri ve Bakırköy Cezaevlerini gezdim. Oradaki mahpus sorunlarını daha sonra gündeme getireceğiz. Ancak, orada mahpuslar gibi hapis yatmakta olan infaz koruma memurlarına çığlıklarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde duyurmaya söz verdim. İnfaz koruma memurları diyorlar ki: “Bizim sahibimiz yok, biz, jandarma gibi, polis gibi üniforma giyiyoruz ancak bize yıpranma payı yok. Bizler bayramda, resmî tatillerde, yılbaşında çalışıyoruz, fazla mesai yok.” diyorlar. “Emekli olmak infaz koruma memurlarına ve idare memurlarına haram” diyorlar, emekli olamıyorlar. “Maaşlarımız üçte 1’e düşüyor” diyorlar. Yine ortalama haftalık 48-50 saat çalışırken fazla mesai asla alamıyorlar. Sendikaya üye olma hakları yok. Maalesef, her gittiğimizde utanıyoruz, infaz koruma memurlarının giymiş oldukları gömlekler nevresim bezinden. Yeni elbiselerini değiştirmişler, şimdi sıcak suya attıklarında, yıkadıklarında giydikleri…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) – …fanilalar 2 beden kısalıyor.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ağbaba.

Sayın Toptaş…

 

8.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar çiftçisinin yer altı sularından yararlanması koşullarına ilişkin açıklaması

 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hazır, hemşehrimiz, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı huzurdayken kendisine Afyonluların selamını iletmek isterim.

Afyon çiftçisi yer altı sularından yararlanma şansının kalmadığını söylemektedir. Kendisine de mutlaka Türkiye’nin her tarafından bu konuda istekler gelmektedir. Yer altı sularının kullanılması için ölçüm cihazı takılması ya da taahhütname imzalanması istenmektedir. Kendi yaptırdığı yer altı suyu kuyusuna ölçüm cihazı takmak çok zor, 2 bin, 3 bin, 5 bin lira civarında bir paradır. Çiftçi, zaten, perişan edilmiş durumda uygulanan ekonomik politikalar yüzünden. Bir de bu kadar masraf. Ruhsatının iptali tehdidiyle karşı karşıyadır. Ruhsatı iptal edilirse, kendi kazdığı kuyudan su çıkaramazsa çiftçi ne yapacaktır? Sayın Bakan Afyon çiftçisine bu konuda bir açıklama yaparsa sevinirim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Toptaş.

Sayın Varlı…

 

9.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’nın Karataş ilçesindeki ovada kullanılan, yağmur sularını denize pompalayan 5 pompanın arızalı olması nedeniyle Devlet Su İşlerinden çözüm beklediklerine ve yer altı sularına sayaç takılmasına ilişkin açıklaması

 

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bugün sorular, problemler hep size iletildi. Bugün burada olmanız belki de tesadüf oldu. Adana’nın Karataş ilçesindeki bütün ovanın yağmur sularını birbirine bağlayıp, drenaja alıp, oradan da denize pompalayan pompaların tam 5 tanesi arızalı şu anda. Bu, sulama birliğinin yetkisinde ancak bu sulama birliği yaptıramıyor veya yaptırmıyor. Devlet Su İşleri olarak bu konuda bir çare üretirseniz… Çünkü tarlalar hep baskın altındaydı en son gezdiğimde, bütün buğdaylar ne yazık ki ölmüştü. O pompaların çalışmamasından kaynaklanan bir sıkıntıdır bu.

Bir de, diğer arkadaşlarımız da gündeme getirdiler ama bu yer altı sularına saat takılması meselesi, Adana’nın Hadırlı, Mıdık bölgesinde          -geçen hafta oradaydım- vatandaşlarımızda, çiftçilerimizde çok büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır. Lütfen bu konuda da bir çözüm üretirseniz memnun oluruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Varlı.

Sayın Işık…

 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜRK TELEKOM’a ait bazı taşınmazların satıldığı ya da kiralandığı yönünde medyaya yansıyan iddialara ve TARGEL Projesi kapsamında istihdam edilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

 

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

TÜRK TELEKOM’a ait bazı taşınmazların satıldığı ya da kiralandığı yönünde medyaya da yansıyan bazı iddialar kurumun giderek içinin boşaltıldığını göstermektedir. Bu konuda ilgilileri ve sorumluları hassas davranmaya davet ediyor, devlet imkânlarının ve kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ifade ediyorum.

Diğer taraftan, TARGEL Projesi kapsamında istihdam edilen ziraat mühendisi ve veteriner hekimler arasında ciddi rahatsızlıklar oluşmaya başlamıştır. Bunların özlük haklarının iyileştirilmesi ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında tutulan, birkaç gün süreyle kadroya atanamayan çalışanların mağduriyetinin giderilmesi konusunda, başta Tarım Bakanı olmak üzere Sayın Hükûmet üyelerini göreve davet ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Sayın milletvekilleri, ilk önce sisteme giren diğer arkadaşlardan özür diliyoruz. 10 kişiye söz veriyoruz birer dakika, biliyorsunuz. Bir dahaki sefere erken girmeye gayret etsinler.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gündemin sözlü sorular kısmının 1, 19, 51, 52, 62, 65, 84, 94, 98, 106, 111, 118, 125, 168, 169, 173, 178, 179, 180, 181, 206, 214, 228, 243, 305, 334, 389, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 499, 500, 501, 502, 527, 528, 597, 606, 629, 631, 641, 649, 650, 670, 671, 672, 678, 794 ve 795’inci sıralarında yer alan önergeleri cevaplandırmak istemektedir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Şimdi, Meclis araştırması açılmasına ilişkin 3 önerge vardır okutuyorum:

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 19 milletvekilinin, Türk toplumunun yapısını tehdit eden medya ve dizi gerçeğinin yarattığı sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/461)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Medyadaki bazı dizilerin olumsuz sonuçları Türk toplumunun en temel öğesi yani çekirdeği olan aile yapısını etkilemesi ve bozması endişeleri duyarlı insanlar tarafından dikkatle izlenmektedir. Toplumun sosyal dokusunu bozan ve bireylerin kötü alışkanlıklar edinmesine sebep olan söz konusu diziler, yaşanan tartışmalar sonucunda azalmamakta aksine gün geçtikçe çoğalmaktadır. Türk toplumunun yapısını tehdit eden medya ve dizi gerçeğinin meydana getirdiği sorunlara ait nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Muharrem Varlı                                                    (Adana)

2) Mehmet Şandır                                                     (Mersin)

3) Oktay Vural                                                          (İzmir)

4) Enver Erdem                                                        (Elâzığ)

5) Sinan Oğan                                                          (Iğdır)

6) Mehmet Günal                                                      (Antalya)

7) Koray Aydın                                                         (Trabzon)

8) Hasan Hüseyin Türkoğlu                                       (Osmaniye)

9) Erkan Akçay                                                         (Manisa)

10 Ahmet Duran Bulut                                               (Balıkesir)

11) Bülent Belen                                                      (Tekirdağ)

12) Mustafa Kalaycı                                                  (Konya)

13) Lütfü Türkan                                                       (Kocaeli)

14) Sadir Durmaz                                                     (Yozgat)

15) Yusuf Halaçoğlu                                                 (Kayseri)

16) Özcan Yeniçeri                                                   (Ankara)

17) Emin Çınar                                                         (Kastamonu)

18) Necati Özensoy                                                  (Bursa)

19) Kemalettin Yılmaz                                               (Afyonkarahisar)

20) Cemalettin Şimşek                                              (Samsun)

 

Gerekçe:

Medyadaki bazı dizilerin olumsuz sonuçları Türk toplumunun en temel öğesi yani çekirdeği olan aile yapısını etkilemesi ve bozması endişeleri duyarlı insanlar tarafından dikkatle izlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının insan tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduğu, özellikle günümüzde yadsınamaz bir gerçekliktir.

Medyadaki bazı dizilerin olumsuz etkisiyle, toplum yapımızda aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın kutsiyeti kaybolmakta ve evlenmemek, nikâhsız aşk birlikteliği yaşamak kabul edilebilir sıradan bir yaşam tarzı olarak gösterilmektedir.

Seyredenlerini ekran başına bağlayan bu diziler nikâh, mahremiyet, vefa gibi değerleri gereken önemiyle konu edinmemektedir. Eğitici nitelikli dizi filmlerin hemen hemen görülmediği ekranlarda, maalesef, Türk aile yapısına ve yaşantısına uygun olmayan görüntüler hâkim olmaktadır. Nitekim, okul çağındaki genç kızlar için hayatın gerçeklerinden uzaklaşıp tozpembe bir dünyada yaşamasına imkân sağlayan, arkadaşlık ilişkilerinin daha da cinsel boyutlara indirilmesini meşrulaştıran ve gençleri bu yönde bir hayat tarzını benimsemeye iten diziler bulunmaktadır.

Halkın beğenisine sunulan bu yayınların toplumun değerleriyle, beklentileriyle uyuşması, ailelerin ve toplumun geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Aile hayatının korunması ile ilgili medyaya da düşen görev, dizileri ve diğer yayınları ile ahlaki değerleri yıpratan, toplumun kendine ait özelliklerinin yok olmasına yol açan, şiddeti, cinselliği, alkol kullanımını özendiren yayınlardan uzaklaşıp evrensel kültür değerlerini tanıtan, millî ahlak, terbiye ve değer çizgisinde kendine düşen kılavuzluk vazifesini yerine getirerek eğitici, aydınlatıcı yol gösterici olmasıdır.

Bugün ülkemizde televizyon yayınlarından genel bir memnuniyetsizlik olduğu çok açıktır. Hangi görüşten, hangi siyasal partiden olursa olsun ülkemiz insanı televizyonlardaki sorumsuz yayınlardan rahatsızdır. Televizyon yöneticileri rating uğruna bu ülkenin geleneklerini, millî ve manevi değerlerinin dilini, çocuk ve gençlerimizin ruh sağlığını âdeta hiçe sayan bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmektedir. Özellikle çocukların ve ev hanımlarının televizyon izlediği saatlerde, birbirlerinin benzeri niteliksiz, düzeysiz, insanların özel yaşamlarını konu edinen ve birçok insanın ölümüne ve saldırıya uğramasına neden olan programlara gösterilen müsamaha hâlen sürmektedir.

Toplumda meydana gelen olayların, bu dizilerin artışına bağlı bir şekilde artması bir tesadüf değildir. Bu diziler bireylere kötü yola sürüklenmenin yöntemini öğretmektedir. Toplumun sosyal dokusu bozuldukça da bu tür diziler rating rekorları kırmaya devam etmektedir. Bu olumsuzlukların yanında bazı yönetmen ve yapımcıların siyasi düşünceleri kapsamında gerçekleri saptırarak kendi amaçlarına yönelik yapımlar hazırlaması ve bunu vatandaşa dikte ettirmesi de dikkatle izlenmesi gereken bir konudur.

Herkesin birbirini aldattığı, tecavüzden geçilmeyen diziler aile dizisi hâline, mafya dizileri ise erkekliğin temsili hâline getirilmiştir. Eğer yetkililer bu televizyon dizilerindeki içeriklere bir sınır ve ölçü getirmezlerse, toplumun çürümesinin başaktörü bu diziler olacaktır. Televizyon günümüzün en etkili propaganda ve etkileme aracıdır. Oradan zehir akarsa zehir, bal damlarsa bal, toplumun ruh gıdasına etki etmektedir. Çocukların, gençlerin "raydan çıkmaması" için herkese düşen sorumluluklar vardır. Diziler toplum düzenini, ahlakını ortadan kaldırıyorsa, asıl ortadan kaldırılması gereken veya senaryosunun yeniden düzenlenmesi gereken o tür dizilerdir.

Netice olarak, Türk toplumunun yapısını tehdit eden bu medya ve dizi gerçeğinin yarattığı sorunlara ait nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ederiz.

 

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 19 milletvekilinin, Türkiye’de yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/460)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen gerekçelerle Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 10.01.2012

1) Alim Işık                                               (Kütahya)

2) Mehmet Şandır                                      (Mersin)

3) Ali Uzunırmak                                       (Aydın)   

4) Durmuş Ali Torlak                                 (İstanbul)

5) Mehmet Günal                                       (Antalya)

6) Mustafa Kalaycı                                    (Konya)  

7) Reşat Doğru                                          (Tokat)   

8) Hasan Hüseyin Türkoğlu                        (Osmaniye)                    

9) Sadir Durmaz                                        (Yozgat)  

10) Kemalettin Yılmaz                               (Afyonkarahisar)            

11) Mehmet Erdoğan                                 (Muğla)   

12) Ruhsar Demirel                                     (Eskişehir)                   

13) Özcan Yeniçeri                                    (Ankara)

14) Necati Özensoy                                   (Bursa)   

15) Sinan Oğan                                           (Iğdır)   

16) Bülent Belen                                         (Tekirdağ)                   

17) Süleyman Nevzat Korkmaz                     (Isparta)

18) Lütfü Türkkan                                         (Kocaeli)                    

19) Celal Adan                                            (İstanbul)                    

20) Ali Halaman                                            (Adana)

Gerekçe:

Ülkemizde her geçen gün büyüyen ve farklılaşan medya yani yazılı ve görsel basın sektörü, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin, çok sesliliğimizin ve sosyal yapımızın gelişmesinin lokomotifi durumuna gelmiştir. Bu sektörün önemli bir bileşeni de yerel yayın yapan televizyon, radyo, gazete, dergi ve benzeri medya kuruluşları ile bu kuruluşlarda çalışan binlerce insanımızdır.

Medya kuruluşlarında görev yapan çalışanlar, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmişlerdir. Eskilerin deyimiyle gazeteciler, halkın gözü-kulağı ve sesidir. Demokrasinin yerleşmesinde yazılı ve görsel basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermede, medya başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir.

Türkiye'de bugün Edirne'den Ardahan'a 81 il ve yüzlerce ilçede yayımlanan 1.700'ü aşkın yerel gazetenin kökenini, Osmanlı döneminde eyalet sisteminden vilayet sistemine geçişle yayımlanmaya başlayan "vilayet gazeteleri" oluşturmaktadır. Bunun ilk örneği Tuna vilayetinde 1865'te Türkçe-Bulgarca olarak yayımlanmaya başlayan "Tuna Gazetesi" olmuştur. Uygulama giderek yayılmış ve 1897'den itibaren İstanbul dışındaki Osmanlı vilayetlerinde 29 gazete yayımlanmaya başlanmıştır. Bunlardan 22'si vilayet gazetesidir.

Tirajları 500'ü aşmayan bu gazeteler genellikle haftalık olarak çıkmış, basının İstanbul vilayetinin tekelinden çıkmasına katkı sağlamış, ancak bir bölümü Anadolu'da yerel basının yaygınlaşması için devlet tarafından bir süre sonra kapatılmıştır. Türkiye'deki yerel basına önderlik ve rehberlik eden bu gazetelerden bazıları günümüzde de yayınlarını sürdürmektedir.

Her ne kadar, 212 sayılı Yasa yıllar önce kabul edildiğinde, çalışanlar açısından güvence ve avantajlar sağlamaktayken, son on-on beş yıldan beri bu yasa kapsamında çalışan gazeteci sayısı çok azalmış durumdadır.

Bugün başta gazeteciler olmak üzere medya çalışanlarının çoğu, zor şartlarda ve düşük ücretlerle çalışmaktadırlar. Bu durum gerek yerel gerekse yaygın medyada önemli bir farklılık göstermemektedir. Özellikle yüksek tirajlı, yaygın basında çalışanların ücretleri arasında adaletsizlik, dengesizlik ve hatta uçurum vardır. Aynı gazetede astronomik maaş alanlar yanı sıra geçimini güçlükle sağlayan gazetecilerin çoğunlukta olduğu bir gerçektir. Büyük gazetelerin Anadolu muhabirleri masraflarının karşılığını bile alamaz durumdadırlar.

Günümüzde bölgesel, il veya ilçeler bazında haberler toplamak, yayına hazır hâle getirmek ve yayınlamak için kurulmuş olan yüzlerce yerel medya kuruluşu ayakta kalmaya çalışmakta ve önemli ekonomik sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan gazete, radyo ve/veya TV sahiplerinin; resmî ilanlardan yeterince pay alamamaları, ticari ilan ve reklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kâğıdı temin etme zorluğu, tiraj sorunu ve devletin yerel medya organlarını yeteri kadar desteklememesi, eğitimli eleman eksikliği, teknolojik yetersizlik, halkın yerel medyayı yeterince benimsememesi, haber akışının ve sunumunun tatmin edici düzeyde olmaması vb. gibi çok değişik konularda önemli sorunları bulunmaktadır. Diğer yandan buralarda çalışan personelin de çok ciddi sorunları bulunmaktadır. Yerel medya mensuplarının büyük bir bölümü düşük ücretle çalışmakta, maalesef bazılarının sosyal güvenceleri bile bulunmamaktadır.

Yukarıda özetlenen gerekçelerle yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasında yarar görülmektedir.

 

3.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 25 milletvekilinin, kanun hükmünde kararnameler sonrasında ortaya çıkan devlet yapısı ve kadrolarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/459)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte arz ettiğimiz "Kanun Hükmünde Kararnameler Sonrasında Ortaya Çıkan Devlet Yapısı ve Kadrolarıyla İlgili Sorunların Araştırılması ve Mevcut Sorunların Çözümünün Sağlanması" amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 11.01.2011

1) Bülent Kuşoğlu                                  (Ankara)

2) Celal Dinçer                                      (İstanbul)

3) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                   (İstanbul)

4) Özgür Özel                                        (Manisa)

5) Aylin Nazlıaka                                   (Ankara)

6) Arif Bulut                                          (Antalya)

7) Doğan Şafak                                      (Niğde)

8) Turgut Dibek                                      (Kırklareli)

9) Mehmet Hilal Kaplan                          (Kocaeli)

10) Uğur Bayraktutan                             (Artvin)

11) Levent Gök                                      (Ankara)

12) Aytuğ Atıcı                                       (Mersin)

13) Muhammet Rıza Yalçınkaya               (Bartın)

14) Mustafa Moroğlu                              (İzmir)

15) Sabahat Akkiray                               (İstanbul)

16) Bülent Tezcan                                  (Aydın)

17) Ali Özgündüz                                   (İstanbul)

18) Sedef Küçük                                    (İstanbul)

19) Emre Köprülü                                   (Tekirdağ)

20) Recep Gürkan                                  (Edirne)

21) İhsan Özkes                                     (İstanbul)

22) Ali Rıza Öztürk                                 (Mersin)

23) Ayşe Nedret Akova                           (Balıkesir)

24) Ali İhsan Köktürk                              (Zonguldak)

25) Gürkut Acar                                     (Antalya)

26) Veli Ağbaba                                     (Malatya)

Gerekçe:

İçerisinde bulunduğumuz küresel kriz dönemi yalnızca ekonomik değil, her alanı etkileyen yapısal bir kriz niteliğindedir. Böyle ortamlarda etkilenecek kurum ve kavramların başında devlet ve devlet kuruluşları gelir. Devlet, siyasetin somutlaştırdığı bir kurumdur ve iyi çalışırsa halka daha iyi hizmet verileceği gibi halk da ülkesine daha çok güven ve bağlılık duyar. Türk devlet yapısının, reform ihtiyacının had safhada olduğu ve küresel kriz koşullarının ülkeyi tehdit ettiği bir dönemde, bürokrasi ve kamusal yapıda köklü bir değişim yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Hükûmetin 3 Mayıs 2011'de aldığı yetki sonrasında, 35 kanun hükmünde kararname ile tüm bakanlıkların teşkilat yapıları değiştirilmiş, hatta bazı bakanlıklarda bu yetki defalarca kullanılabilmiştir.

Kanun hükmünde kararnameler sonrası en belirgin özellik, devlette klasik teftiş döneminin bitmiş olması, daha doğrusu denetimin farklı bir şekle bürünmüş olmasıdır. Şimdiye değin klasik hâle gelen ve kamuya yönetici yetiştirmek gibi fonksiyonları da olan denetim kurullarının fiilen sonlandırılmaları fakat yerlerinin doldurulmamaları vahimdir.

Diğer yandan 03 Mayıs 2011 tarihinden beri 5 bin civarında üçlü kararname çıkmış, devlette 118.409 yeni kadro yaratılmış; 3.876 araştırmacı kadrosu oluşturulmuştur. Bu arada, kariyer unvan olduğu değerlendirilen “uzmanlık” gibi kadrolar, ortak tanımı olmayan kadrolar hâline gelmiş, birçok benzer kariyer unvan kaldırılmış, devlet yapısında kadro karmaşaları ortaya çıkmıştır.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK yeniden düzenlenmiş ve yıllardan beri bir kabullenilmişlikle alınan kıdem aylığı, taban aylığı, ek tazminat gibi maaşın çok önemli unsuru olan düzenlemelere yeni bir sistem getirilmiş ancak bu da henüz uygulamaya geçilmeden sorun yaratmış ve kamuda önemli ölçüde memnuniyetsiz bir kitle oluşturmuştur.

Ciddi reform ihtiyacı bulunan ve öncesinde de zaten yeterince iyi çalışamayan devlet aygıtı, kanun hükmünde kararnameler sonrasında daha da bozulmakta, gereken reformlar yapılmamaktadır. Böyle bir devlet mekanizması ve böyle bir anlayış ile halka daha iyi hizmet götürmek mümkün değildir.

Bu nedenlerle, bir Meclis araştırması açılması ve araştırma komisyonu kurulması yararlı olacaktır.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım:

 

B) Tezkereler

1.- Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun, Filipinler Senatosu ve Yolsuzluk Karşıtı Güneydoğu Asya Parlamenterlerinin ev sahipliğinde 30 Ocak-3 Şubat 2013 tarihlerinde Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Yolsuzluk Karşıtı Parlamenterler Küresel Örgütü 5’inci Küresel Konferansı’na katılması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1087)

 

14/01/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Filipinler Senatosu ve Yolsuzluk Karşıtı Güneydoğu Asya Parlamenterlerinin ev sahipliğinde 30 Ocak-3 Şubat 2013 tarihlerinde Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Yolsuzluk Karşıtı Parlamenterler Küresel Örgütü 5. Küresel Konferansı’na Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun katılması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                          Cemil Çiçek

                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                     Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Karar yeter sayısı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.44

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.54

                                      BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Richard Ottoway’in vaki davetine icabetle İngiltere’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1088)

                                                                                              08 Ocak 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Richard Ottoway'in vaki davetine icabetle İngiltere'ye bir resmî ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

Söz konusu heyetin İngiltere ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                            Cemil Çiçek

                                                                                     TBMM Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi kabul edenler…  Kabul etmeyenler…  Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Ankara Milletvekili Levent Gök ve 26 milletvekili tarafından Haymana kaplıcalarının ilçe ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla 13/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 15 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

 

15/01/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu; 15/01/2013 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                            Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                                                        İstanbul

                                                                                                                               Grup Başkan Vekili

Öneri:

Ankara Milletvekili Levent Gök ve 26 milletvekili tarafından, 13/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Haymana kaplıcalarının ilçe ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için sorunlarının araştırılarak, çözüm yollarının belirlenmesi" amacıyla verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin (555 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 15/01/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehinde olmak suretiyle, Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök.

Buyurun Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu araştırma önergemizin konusunu oluşturan Haymana kaplıcaları ülkemizin yeterince bilinmeyen ve henüz hak ettiği değeri kazanmamış büyük bir hazinesidir.

Haymana, Ankara’nın en eski ve köklü ilçelerinden biri ve çok önemli bir termal suya sahip olmasına karşın ekonomik, sosyal, kültürel yönden çok gerilemekte ve sürekli göç vermektedir. Türkiye’deki ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasında Haymana 872 ilçe arasında ancak 585’inci sırayı alabilmiştir. Oysa Haymana ve Haymanalılar ilçede yaşayan her etnik kökenden insanıyla, Kürt’üyle, Türk’üyle, Tatar’ıyla, Boşnak’ıyla ülkemizin özlem duyduğu bir kardeşliği ve beraberliği sorunsuz bir şekilde yüzyıllardan beri sürdürmektedirler. Bugünkü cumhuriyetimizin inşasında ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nda Haymana ve Haymanalıların gösterdiği kararlı direniş önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nda ve bunun en önemli cephesi Sakarya Savaşı’nda düşman Polatlı Duatepe’den başlayıp Haymana sınırları içerisindeki Çaldağ ve Mangaldağı’nı içine alan 100 kilometrelik bir savunma hattı üzerinde durdurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır.” sözünü Haymana topraklarında söylemiştir.

Yine, Mustafa Kemal Atatürk, Haymana’nın en büyük  beldesi olan şimdiki Yenice’nin adını düşmanı sindiren anlamına gelen “Sindiren” demek suretiyle bizzat  kendisi koymuştur.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Sakarya zaferinin kazanılışına kadar olan dönemi anlattığı, Türk edebiyatının en seçkin eserlerinden biri olan “Yaban” adlı romanda, roman kahramanının henüz millî mücadeleye inanmayan bir şahısla yaptığı konuşmada ona  “Siz, Mustafa Kemal Paşa’dan yana mısınız?” diye sorduğunda aldığı cevap aynen şöyledir: “Beyim, o senin dediklerin Haymana’da yaşarlar.” İşte Haymana’mız böylesine cumhuriyetçi geleneği de içinde barındıran bir ilçedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Haymanalılar kendilerini ve Haymanayı “havası sert, suyu sıcak, insanı mert” diye tanımlarlar. İşte bu mert insanların diyarı gerek yüz ölçümü ve gerekse nüfus bakımından bir zamanlar 200 köyü içinde barındırırken şimdiki köy sayısı 67’ye, 2000 yılında 55 bin olan nüfusu ise 32 bine düşmüştür.

Bu araştırma önergemizde dile getirilen Haymana Kaplıcaları, Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma Merkezinin 30 ülkeyi kapsayan araştırmasında nitelik bakımından Fransa’nın Vichy Kaplıcaları’ndan sonra dünyada 2’nci sırada yer almıştır.

Tarihî Kral Yolu üzerinde bulunan Haymana Kaplıcası Etiler, Galatlar ve Romalılar döneminde de kullanılmıştır. Kaplıca suyu sıcaklığı 45,5 derece olup tam anlamıyla bir doğal su, madensuyu kaynağıdır. Bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksit bileşimleriyle banyo ve içme kürlerine elverişli olan Haymana Kaplıcaları, başta romatizma, deri, kalp ve kan dolaşımı; nevralji, solunum yolu, kadın hastalıkları, sinirsel ve kas yorgunluğu, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına, şişmanlık, şeker, gut, böbrek ve idrar yolu, cilt, kas, iskelet, mide, bağırsak gibi tüm hastalıklara iyi gelmektedir.

Ülkemizde tahmin edilen toplam termal sayısı 1.300 ve şifalı su kaynaklarının sayısı 2 binin üzerindedir. Ancak bunlarda da yeterli tesis bulunmamakta olup yılın on iki ayı kaplıcadan yararlanılması mümkün olduğu hâlde bu kaynakların sadece yüzde 6’sı sağlık turizminde kullanılmaktadır. Yabancı turistlerin ülkemizdeki tüm kaplıcalardan faydalanma oranı sadece yüzde 2’dir. Birkaç yıl öncesine dayanan verilere göre, ülkemizdeki tüm kaplıcalara gelen yerli turist sayısı 425 bin kişi olup yabancı turist sayısı ise 15 bindir.

Haymana’da 500 yatak kapasitesi olup bu, Haymana için çok yetersizdir. Yatak kapasitesinin artırılmasına dönük teşebbüsler elbette ki Haymana için çok önemlidir ancak burada önemli olan, sağlık turizmi açısından bilinçli bir çalışmanın yapılmasıdır. Kaplıcaya gelen insanları uzun sürede burada tutabilme olanaklarından faydalanmalarını araştırmamız gerektirmektedir.

Değerli milletvekilleri, Fransa’nın Vichy kasabası 3.500 nüfuslu, küçük bir yer olup Türkiye’deki tüm kaplıcalara gelen insan sayısının çok daha fazlası bu kaplıcadan yararlanmaktadır. Bu konuda yurt içi ve yurt dışında mutlaka tanıtım kampanyaları yapmalıyız. Fransa’nın 3.500 nüfuslu kasabasının 500 bin yabancı turist çektiği göz önüne alındığında 9 bin merkezli Haymana’nın -bu oran dikkate alındığında- en az 1 milyon kişiyi getirtebilecek tesisleri kurması ve tanıtımını yapması gerekmektedir.

Haymana’nın Ankara’ya uzaklığı 70 kilometredir. Havaalanından bir buçuk saatte Haymana’ya ulaşılabilmektedir. Yabancı turistleri havaalanından alıp Haymana’ya getirmemiz sadece bir buçuk saatte, son derece kolaydır. İşte, bu araştırma önergesi bunu amaçlamaktadır. Haymana Kaplıcaları’nın olağanüstü sağladığı zenginliklerle ilgili dile getirdiğimiz bu önerge esasında tüm Türkiye’mizdeki bütün kaplıcalar için de geçerlidir. Haymana’nın pilot bölge seçilmesi ve bu konuda yapılacak tanıtım, tesis, sağlık turizmine katılmasındaki payının artırılmasıyla yapacağımız her türlü iyileştirme de bütün kaplıcalar tarafından örnek alınacak ve Türkiye kaplıca turizmi sayesinde müthiş bir kazanç sağlayacaktır. Böylesine olağanüstü bir potansiyelimizi ne yazık ki kullanamıyoruz, kullanmamız gerekiyor. Fransa’ya sadece bu konuda yılda 1 milyon turist, Almanya’ya 6,5 milyon turist gitmektedir değerli arkadaşlarım. Türkiye’ye kaplıcalardan dolayı gelen turist sayısı neredeyse sıfıra yakındır. Şu anda Türkiye’deki kaplıcalara giden ve az önce rakamını verdiğim turistler ancak eşinin dostunun ya da bir akrabasının vasıtasıyla, evlendikten sonra tanıdıkları akrabalarının vasıtasıyla o kaplıcalara gitmişlerdir. Yani Haymana Kaplıcası’nı da ya da ülkemizdeki başka kaplıcaları önceden tanıyıp ve bilgi alıp gelen tek bir turist dahi bulunmamaktadır. İşte bu nedenle bu önergemiz çok önemlidir ve siyaset üstüdür. Burada kesinlikle bir siyasi üslup kullanmıyoruz, siyasetin ötesinde, küçük ama bir mütevazı ilçenin sahip olduğu termal suyun ülke ekonomisine dev bir yatırıma dönüştürülmesinin mücadelesini veriyoruz. Bu konuda bütün grupların desteğini bekliyoruz. Bütün grupların Haymana’mızın kalkındırılmasına katkı sağlayacağından en ufak bir şüphemiz yoktur.

Değerli milletvekilleri, Haymana ilçemiz son seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisine yüzde 80’lerde olan bir destek sağlamıştır. Haymanalılar verdikleri bu desteğin karşılığında umuyor ve diliyoruz ki bu önergemizin desteklenmesiyle kendilerinin de sahipsiz kalmadığını anlamak istemektedirler.

Haymana Kaplıcaları vasıtasıyla dile getirdiğimiz bu önergenin altını çiziyorum, hiçbir siyasi düşünce taşımadığımızın altını özellikle çiziyorum.

Ben yıllar öncesinde bu ilçede avukatlığa başladım ve siyasete bu ilçede başladım. Tam yirmi sekiz yıldır gönül bağı oluşturduğum bu ilçeye borcumu ödemek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, değerli Meclisimizin üyeleri; şimdi sıra Meclisimizdedir. Meclisimiz bu konuya el atmalıdır. Meclisimiz sadece Haymana’nın değil, bütün kaplıcalarımızı ülke ekonomisine ve turizmine kazandırmak için olağanüstü bir çaba göstermelidir.

Tüm kaplıcalardan faydalanan sağlık turizminin oranı yüzde 6’dır değerli arkadaşlarım. Bu oranı yükseltmek hepimizin elindedir. Yeterli kaynaklarımız vardır. Bakın Haymana Kaplıcaları’nın geçmişi ta Galatlara, milattan önce 280’li yıllara dayanmaktadır. Etiler faydalanmıştır, Romalılar faydalanmıştır. Müthiş bir sudur, tarihsel bir birikimi olan bir sudur. Tarihî Kral Yolu üzerindedir ve çok da önemli bir geçmişe sahiptir. Şimdi Haymana’yı kalkındırmak hepimizin ellerindedir. Tüm Haymanalılar bu görüşmeleri bugün merakla izliyorlar ve bekliyorlar ve Meclisimizin vereceği kararı hepsi heyecanla şu anda televizyonları başlarında bekliyorlar.

Az önce de bahsettim, hiçbir siyasi düşünce taşımadan bu araştırma önergemizi verdik. Başta şahsım olmak üzere, Haymana Belediye Başkanı Sayın Hacı Aysu, tüm belediye başkanlarımız –Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili- tüm muhtarlarımız, Haymana Dernekler Federasyonu, Haymanalı tüm dernekler ve tüm Haymanalılar adına tüm değerli milletvekillerimizi Haymana Kaplıcaları’na davet ediyoruz.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Umuyor ve diliyorum ki, araştırma önergemiz kabul edilir ve Haymanalılar da rahat bir nefes alır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gök.

İkinci konuşmacı, aleyhinde olmak suretiyle, Diyarbakır Milletvekili Sayın Altan Tan.

Buyurun Sayın Tan.

Süreniz on dakika.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum, esselamu aleyküm.

Değerli arkadaşlar, Haymana Kaplıcaları’yla ilgili bu Meclis araştırması inşallah kabul edilir ve Türkiye’deki jeotermal kaynaklarla alakalı ciddi bir araştırmanın ve Haymana da dâhil olmak üzere ülkedeki bütün sıcak su kaynaklarının daha doğru düzgün, hem turizme hem tarıma hem de diğer enerji teminine uygun bir şekilde işletilmesi için bir başlangıç teşkil eder.

Değerli arkadaşlar, tabii ki, Haymana’yla ilgili bu çalışmaların acilen yapılması lazım. Ancak ciddi sorunlar var. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar Evliya Çelebi zamanından daha önceki dönemlerden beri maalesef en iptidai şekillerde işletiliyor.

Yine aynı şekilde Mardin Kerboran (Dargeçit) Germav Kaplıcaları maalesef perişan ve bir mezbele hâlinde vatandaşların hizmetinde. Ancak orada hastalık mı kapılıyor, şifa mı elde ediliyor, o da belli değil.

Değerli arkadaşlar, bu sayıları çok daha fazla artırabiliriz.

Yine aynı şekilde Siirt’in Besta Kaplıcaları ve yine aynı şekilde Urfa’nın Eyyüpnebi Kaplıcaları aynı durumda.

Peki, ne yapılması lazım?

Değerli arkadaşlar, bugün, bu jeotermal su kaynakları öyle her yerde bulunabilen kaynaklar değil, tabiri caizse Allah’ın lütfu ama biz bu lütuftan yeterince faydalanabiliyor muyuz? Hayır. Turizmde de faydalanamıyoruz, seralarda da faydalanamıyoruz, diğer hastalıkların tedavisinde de faydalanamıyoruz ve aynı şekilde enerji temininde de maalesef faydalanamıyoruz.

Mesela, ben Diyarbakır’ın Çermik Kaplıcaları’yla ilgili soru önergeleri, araştırma önergeleri vermeme rağmen, bugüne kadar bu konuda doğru düzgün bir ilerleme kat edilemedi.

Yine aynı şekilde Bingöl’deki kaplıcalarla ilgili Bingöl Milletvekilimiz  Sayın İdris Baluken de dâhil arkadaşlarımız defalarca önerge vermelerine rağmen, bu enerji kaynağı da yine diğer sahalarda kullanılamadı.

Değerli arkadaşlar, bu konuda ciddi bir araştırmaya ihtiyaç var, hakikaten ciddi bir araştırmaya ihtiyaç var, ciddi bir envantere, ciddi bir döküme ihtiyaç var. Ancak bunlar olduktan sonra biz bu kaynakların kapasitesi, bulundukları yerler, ne şekilde değerlendirilebilecekleriyle ilgili bir kanaat sahibi olabiliriz ve ondan sonra da bu yatırımları doğru düzgün bir şekilde planlayabiliriz. Bunlar planlanmadan ve bu tespitler yapılmadan, çalakalem, çoğu kez yetersiz il özel idarelerinin veya belediyelerin yaptıkları tasarruflar maalesef, bırakınız yarar sağlamayı, kaş yapayım derken göz çıkaracak bir netice ortaya koyuyor.

Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili en büyük yanlışlıklardan birisi de, maalesef, en son çıkardığımız Büyükşehir Yasası’nda oldu. Biliyorsunuz, Büyükşehir Yasası tartışılırken kıyametler koptu burada ama orada çok önemli iki madde vardı, bu da güme gitti. Bunlardan birisi: İllerde bulunan madenlerle ilgili tasarrufların büyükşehir belediye meclisleri yerine artık il özel idaresi vasfını da kaybetmiş olan valilere bırakılmış olması.

İki: Jeotermal enerjilerle ilgili tasarruflar da büyükşehir belediye meclislerine değil yine o illerin valiliklerine bırakılıyor. Bunları eleştirdik “Bu yanlıştır.” dedik. Bakınız, bugün yine iyi kötü -yani eski sistem, bugün derken- bir özel idare kavramı var, il genel meclisi var, encümen var ama büyükşehir belediyesi kurulup da büyükşehir belediye meclisleri oluşturulduktan sonra bu meclisler de yok; il özel idarelerinin bütün görev ve yetkileri büyükşehir meclislerine geçiyor ama buna rağmen siz kalkıyorsunuz, madenler ile jeotermal enerji kaynaklarının tasarrufunu valiye bırakıyorsunuz. Peki, vali neye göre karar verecek? İşte, kendi fikrine göre karar verecek. Peki, neden o ilin oluşturduğu büyükşehir belediye meclisine güvenmiyorsunuz? Bu soruların cevabını, maalesef, yasa görüşülürken defalarca ben de bizzat kendim de dile getirmeme rağmen cevaplarını bulamadık. Bugün, tekrar Sayın Bakana soruyoruz, neden böyle yapıldı, niçin? Yani, büyükşehir belediye meclislerinin bu konularla ilgilenmesinin ne sakıncası var? Tatminkâr bir cevap yok. Onun için değerli arkadaşlar, bu verilen önerge daha da önem kazanıyor, bunun ciddiye alınması lazım ve ciddi bir Meclis araştırmasından sonra bu jeotermal kaynaklarla alakalı, yine bunun esas mevzu konusu olan Haymana’dakiler de başta olmak üzere Diyarbakır Çermik’ten Mardin Dargeçit (Kerboran), Ilısu (Germav) kaplıcalarına kadar doğru düzgün bir çalışmanın yapılması lazım.

Yine, aynı şekilde, bugün bölgede feryat ediliyor, elektrik kısıntıları… Benim kendi evimde de bazen saatlerce, bazen bir gün, iki gün elektrik gelmiyor. Evvelsi gün Diyarbakır Sur Belediye Başkanı bütün köy muhtarları, mahalle muhtarlarıyla beraber beni arıyor ve diyor ki: “Sayın Milletvekilim, işte, telekonferans sistemiyle onlara da dinletiyorum, aynı şekilde hepsi dinliyorlar.” Köy muhtarları diyorlar ki: “Eşlerimiz bize diyorlar ki: ‘Gidin, bu işi çözmeden eve gelmeyin.’ Ne diyorsun?” Dedim ki: “Vallahi, bana da hanım öyle söylüyor, ben de gidemiyorum.” İki tane Meclis araştırma önergesi verdim, iki tane soru önergesi verdim, üç sefer bu kürsüden bunları dile getirdim, defalarca basın toplantısı yaptım. Bana söylenen “Efendim, siz kaçak elektrik kullanıyorsunuz.” Siz, biz… Biz kimiz, siz kimsiniz? Türkiye'nin bütün elektriği bölgeden gidiyor; Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Keban Barajı… 19 milyar dolar barajlara harcanmış, 24 milyar dolar elektrik alınmış, bölgede elektrik yok, bir de adı kaçakçıya çıkıyor. Bütün bir Şırnak’ın kaçak elektrik kullandığı miktar Gebze’de üç büyük sanayi tesisinin kullandığı elektriğe eş değil. Yani bir de bir demagojidir almış başını gidiyor. Sen devlet olarak bu elektriği vermekle mükellefsin, nereye gidiyorsa gitsin. İki, kaçak varsa yanlış varsa başka bir şey varsa bunu da bulmakla ve engellemekle sorumlusun. Bunun başka bir şeyi yok, vereceksin.

“Efendim, işte tarlaları suluyorlar, kuyulara büyük elektrik gidiyor. Bu kuyuların açılması da yasak.” Ee, soruyoruz Sayın Bakana ve Hükûmete: “On birinci senedir iktidardasınız. İstanbul-Bursa-İzmir otoyoluna gidecek parayı 13 milyar olarak açıkladı Sayın Bakan, yani eski parayla 13 katrilyon, 8 milyar dolar. Bütün sulama kanallarına gidecek para 12 milyar dolar. Müteahhitler yüzde 50-55 kırımla alıyorlar, 5 milyar dolar, 5,5 milyar dolar para lazım. Peki, bu on bir senedir bunu niye bulamadınız?” “İşte bizden önceki hükûmetler yapmadı, etmedi, bulamadı, biz hızlandırdık. 2011’de bitiyor.” 12, 13, 14, 15... Daha su Derik’e gelemedi arkadaşlar, Derik’e. Peki, vatandaş kuyu açmasın, elektrik de kullanmasın veya 100 dönümlük bir tarlaya kalksın her sene 25 milyar elektrik parası versin, peki ne yesin bu vatandaş? Söyleyin, cevabını verin. Suyunu verin tarlalara, bir an evvel verin, çok daha ucuza su kullansın, bedavaya yakın bir fiyata su kullansın, bu elektrikler de bu noktaya gelmesin. Ha gelme noktasında da eğer bir kaçak varsa yine elektriği verirsin, kaçağı da takip edersin, alabiliyorsan alabilirsin, alamazsan karşılıklı helalleşirsin. Sayın Başbakan “Helalleşirim” diyordu ya, helalleşiriz gider.

Onun için değerli arkadaşlar, jeotermal kaynaklarla, madenlerle ve elektrikle de ilgili her türlü sorunumuzu burada tartışalım, doğru düzgün bir çözüm bulalım.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tan.

Üçüncü konuşmacı, lehinde olmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri.

Sayın Yeniçeri, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Haymana Kaplıcaları’yla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerinde ve lehinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum.

Bir ülkenin refahı, kalkınmışlığı ve zenginliği, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla insan kaynaklarının etkin ve verimli olmasına bağlıdır. Bu bağlamda yalnızca Haymana’nın değil Güdül’ün, Beypazarı’nın, Nallıhan’ın ve Ayaş’ın özellikle bu jeotermal kaynaklar bakımından son derece zengin olduğu ve bu bölgelerin değerlendirilmesinin, bu bölgelerin ekonomiye ve orada yaşayan insanlarımızın refahına katkı sağlamasının çok ciddi üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ve yoğun bir şekilde bu bölgenin yeni bir analize, yeni bir teknik incelemeye ihtiyaç gösterdiğini özellikle burada ifade etmek istiyorum.

Özel olarak Haymana Kaplıcaları nitelik yönünden dünyada sayılı kaplıcalar arasında bulunmaktadır. Bu kaplıcaların ta eskiden Etiler ve Bizans döneminde de kullanıldığı ve hatta o dönemin halklarının bu bölgedeki kaplıcalara “sıcak su membası” adını veren birtakım kavramlar yükledikleri bilinmektedir.

Haymana Kaplıcaları’nın önemli tarafı, Türkiye’nin başkenti olan Ankara’ya çok yakın bir yerde olmasıdır yani ulaşımının çok kolay olmasıdır. Ve aynı zamanda tarihî Kral Yolu üzerinde bulunmaktadır bu kaplıcalar. Ulaşımı kolaydır ve dolayısıyla bu kaplıcalarda insan sağlığı yönünden son derece ciddi ve faydalı bir su kaynağının olduğu ve bunun sağlık turizmi açısından ciddi bir önem taşıdığının da bilinmesi gerekiyor. Haymana’nın doğadan aldığı bu zenginliğinden Haymanalıların yeteri kadar yararlanabildiğini söylemek zordur. Ankara’nın en çok göç veren ve en geri ilçelerinden birisinin Haymana olması buradaki yaklaşımı açıklar niteliktedir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki: Herhangi bir kaynağa sahip olmak önemli değildir, sahip olduğunun farkında olmak önemlidir. İnsanlar çoğu kez sahip olduklarının farkında olmazlarsa onun önemini de kavrayamazlar. Çoğu zaman insanlara doğadan ya da atasından miras kalanların âdeta bir antikanın haraç mezat satılması gibi çok ucuza gitmesi ve çok yüzeysel kullanması veya çok yüzeysel bir fayda sağlaması da söz konusu olmaktadır. Bu bakımdan bilmek yönetmenin, tanımak ise hâkim olmanın şartıdır. Yalnız başına bilmek çok da fazla bir anlam ifade etmez. Bilmek, tanımak ve tanıtmak başlı başına faydayı artırmanın yoludur. Bir düşünür “Bir ülkenin ırmaklarından altın aksa, onu toplayacak binlerce potansiyel işçisi bulunsa, onu değerlendiren, organize eden yeteneğe sahip bir yapı kuramazsanız o bölge açlık içerisinde inim inlemeye devam eder.” diyebiliyor.

Buradan şunu söylememiz gerekiyor: Kaynakları’mız ne kadar güçlü, hatta şurada konuşmamız ne kadar nitelikli olursa olsun dinlemedikten sonra bu konuşmanın hiçbirinize hiçbir faydası olmaz çünkü adam dinlemiyor, adam dedikoduyla veya konuşmayla meşgul oluyor.

Bu bakımdan, bu bölgede Haymana Kaplıcalarını tanımak, propagandasını yapmak, onu yaygınlaştırmak, yurt içinde ve yurt dışında insanları bu kaplıcalardan yararlanacak biçimde organize etmek son derece önemlidir. Değerlerinizi ve varlıklarınızı amaca uygun biçimde tanıtamazsanız, onların varlığını çok da anlamlı bulamazsınız. Unutmamak gerekir ki propaganda yani tanıtım kansız bir savaştır, savaş da kanlı bir tanıtımdır, kanlı bir propagandadır.

Ekonomik mücadele ve rekabet kurt kanununa tabidir. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bu vesileyle eldeki imkânları, her türlü araç ve aygıtı kullanarak özellikle Haymana ve kaplıcalarını dünyanın markası hâline getirmek gibi bir mecburiyet vardır. Bu konudaki rekabeti ciddi bir biçimde düşünerek hareket etmek gerekiyor. Haymana Kaplıcaları’na ciddi bir turist akımı yoksa ciddi bir organize de yok demektir ve bu da, başka yerlere bu insanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyor anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, rekabetin ciddi bir biçimde yapılması gerekmektedir.

Haymana Kaplıcaları’nı bu bağlamda düşünelim ama bu kaplıcaları millî ve uluslararası ölçeklere de çıkaralım. Bu bağlamda, teşvik edilecek pansiyon işletmeciliğinden tutun Haymana Kaplıcaları’nın hem Haymana ilçemizin ekonomisine hem de ülke ekonomisine maksimum katkı sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesini de sağlayalım. Zira Haymana Kaplıcaları mevcut hâliyle özelde Haymana’da yaşayan insanlara, genelde ise Türkiye ekonomisine hak ettiği katma değeri sunamamaktadır.

Aslında bunları söylerken AK PARTİ iktidarının ekonomiye bakışı ve ekonomiyle ilgili yaklaşımlarını ele almadan bu konuyu da algılamak mümkün değil. Maalesef AK PARTİ iktidarı, ekonomi politik olarak millî ve mahallî kaynakları değerlendirmeyi öncelikli bir sorun olarak görmemektedir. AK PARTİ iktidarı üretim yerine tüketimi, ihracat yerine ithalatı esas alan bir ekonomi politik yürütmektedir.

Bu iktidar Türkiye’de, siyasetin ekonomiyi değil, ekonominin siyaseti belirleyeceği şartları yaratmıştır. Bu zihniyete göre Türkiye’de toplumun talep ettiği siyasi demokrasi değil, tüketici demokrasisidir. Bu düşünceye göre vatandaş her şeyden daha çok tüketim özgürlüğüne ihtiyaç hissetmektedir. AK PARTİ iktidarı dönemindeki alışveriş merkezleri ile kredi kartının yaygınlığının altında bu politik düşünce vardır. Bina ve araba kredilerinin tavan yapması da bu gerçekle ilişkilidir. Bugünün Türkiye’sinin siyasetini bu gerçekler belirlemektedir. AK PARTİ, ekonomiyi vatandaş ve demokrasi aleyhine kullanmaktadır. Borçlandırılmış vatandaş, iradesini özgürce kullanamayan vatandaş demektir. Ekonomik imkânları siyasi amaçlar için kullanmak iktidarın en fazla başvurduğu yöntemlerden birisidir.

Değerli milletvekilleri, yürütülen bu politika sonucu Türk toplumu ticaret ve tüketim toplumu hâline gelmiştir. Banka kredileri, tüketici kredileri, kredi kartları, otomobil kredileri, bina kredileri derken vatandaş kredi verenlerin rehinesi hâline gelmiştir. Tüketimi tahrik eden, üretimi ihmal eden bir politika milletin yararına bir politika değildir. Büyük kentlerin alışveriş merkezleriyle çevrildiği, küçük esnaf ve sanatkârı korumayan bir politika millet yararını esas alan bir politika değildir.

Bugün tarım ülkesi Türkiye tarım ürünleri ithal ediyor. Hayvancılık ülkesi Türkiye canlı hayvan ithal ediyor. Meyvecilik ülkesi Türkiye her türlü sebze ve meyveyi ithal ediyor. Son zamanlarda, yemyeşil yaylak ve otlaklar ülkesi Türkiye saman bile ithal eder Türkiye hâline gelmiştir. Tarım Bakanı, saman ithalatının cüzi miktarda olduğunu söyleyerek konuyu hafife almaktadır. Bu her şeyden önce Türk köylüsüne ve tarımına karşı yapılmış bir ayıptır. Türkiye kendi çiftçisinin, köylüsünün, hayvan üreticisinin, esnafının hakkını yabancıya yediren bir iktidarla karşı karşıyadır. Türkiye’yi yabancı kartellerin, alışveriş merkezlerinin, holdinglerin açık pazarı yapan iktidar, yerli ve millî kaynakların değerlendirilmesinde “âdet yerini bulsun” türünden bir vurdumduymazlık içinde görünmektedir.

AK PARTİ iktidarı bu tür önergeler verildiğinde, “Biz on yıldır iktidardayız, yapmadığımız bir şey kalmadı, yapılacak bir şey de yoktur.” diyerek bu tür araştırma önergelerine karşı çıkmaktadır. Heyecanını kaybetmiş, iddiasını kaybetmiş, tezini kaybetmiş, bitmiş ve tükenmiş, yorgun bir iktidarla Türkiye karşı karşıyadır. Bu tavır, Türk köylüsünün, çiftçisinin ve bilumum halkın çıkarlarına uygun değildir.

Haymana Kaplıcaları, bu bağlamda bakıldığında millî bir değerdir. Bugünden çok daha fazla ilgi ve katkıyı hak etmektedir. Haymana’da yaşayan insanların refahına katkı sağlayacak potansiyeli de bünyesinde taşımaktadır. Bu nedenle, Haymana Kaplıcaları’nı daha verimli, daha yüksek seviyede katma değer yaratacak şekilde yeniden organize etmek şarttır.

Bu yüzden, Haymana Kaplıcaları’nın, bu millî servetin daha etkin ve verimli hâle getirilmesi için, gerekli tedbirlerin alınması için bir araştırma komisyonunun kurulması fevkalade yararlı olacaktır. Bu komisyonu sırf siyasi mülahazalarla kurmamak bu ülkeye yapılabilecek ya da Haymana’ya yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zira, çok net olarak ifade edelim ki, bu halkın kaynaklarını kendi elleriyle, kendi üretimiyle sağlatmak o halka yapılabilecek en büyük yatırımdır. Bu bakımdan, konunun siyasi olarak değil, ekonomik ve sosyal olarak düşünülmesi ve sürekli bir biçimde başka yerleri değil de, biraz daha merkezi, Hükûmetin merkezinde oturduğu ili ve ilçeleri, başkenti ciddi bir biçimde ele alması ve değerlendirmesi gerekiyor.

Bu kaplıcaların yeniden reorganizasyonunu öngören ve değerlendirilmesini esas alan bu önergeyi destekliyoruz ve bu vesileyle hepinize de saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Yeniçeri.

Önerge üzerinde son konuşmacı, Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin, aleyhinde olmak üzere. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Şahin.

Süreniz on dakika.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi Haymana Kaplıcaları’nın büyük bir ilgi ve ciddiyetle hak ettiği değere kavuşabilmesi, tanıtımının gerçekleştirilmesi, ilçe ve ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sunabilmesi ve çok sayıda insanın sağlık problemlerinin çözümüne yardımcı olabilmesi için Meclis araştırması açılmasına dair verilmiş bir öneridir.

Ben sözlerime kısaca “Kaplıca nedir?” sorusuna cevap aramak üzere birkaç şey söyleyerek başlamak istiyorum. Mineralize termal suların ve bunlara ait çamurların banyo, içme, solunum yoluyla kullanılması, ayrıca iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, mekanoterapi, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet ve benzeri yan tedavilerle birleştirilmesi ile oluşturulan kür uygulamalarının uzman hekim denetiminde yapıldığı sağlık tesislerine “kaplıca” adı verilmektedir.

Maden suyunun yeryüzüne çıktığı kaynağa “kaynarca”, maden sularından yararlanmak üzere kaynarcaların çevresinde kurulan tesislere de genel olarak “kaplıca” ya da “ılıca” adı verilmektedir. Kaplıca sularından banyo ve içme kürleriyle yararlanılmaktadır. İçme kürü olarak yararlanılan kaplıcalara “içmece” adı da verilmektedir. Kaplıca teriminin kökeni, kaynarcanın üzerine hamam yapılması nedeniyle türetilen “kaplı ılıca” teriminden gelmektedir.

Kaplıcalar sağlık açısından birçok derde deva, birçok hastalığa şifa niyetindedir. Ben kısaca kaplıcaların hangi alanlarda, hangi dertlere deva, hangi hastalıklara şifa olarak kullanıldığı üzerinde de birkaç kelam söylemek istiyorum.

Kullanıldığı en önemli alan, hiç şüphesiz ki hepimizin bildiği üzere romatizmalardır. İltihap romatizmasında, yaşlılık romatizmasında, bir hastalık sonrasında ortaya çıkan romatizmada, doku harabiyetiyle neticelenen romatizmalarda; ameliyat sonrası ortaya çıkan eklem tutuklukları, çeşitli iş kazaları sırasında hareket sistemlerinde meydana gelen kırık, çıkık ve ezilmelerin bazen ameliyatla tedavisi sonrasında görülen, eklem yerlerinde ortaya çıkan ağrıların tedavisinde kaplıcalar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine, bunun yanında -çok kısaca ve başlıklar hâlinde ifade etmem gerekirse- karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında, kalp ve damar hastalıklarında, şişmanlık tedavisinde, şeker hastalığının tedavisinde, damla (gut) hastalığının tedavisinde, böbrek ve idrar yolları hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde, cilt hastalıklarının, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde; mide, bağırsak, metabolizma hastalıkları, kadın doğum hastalıkları ve son olarak da nörolojik hastalıkların tedavisinde kaplıcalar çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hiç şüphesiz ki bu sağlık açısından faydalarının yanında, kaplıcalar ekonomik olarak da çok büyük ve çok önemli değerlerdir. Bu potansiyelin sahip olduğu beldeler, ilçeler, iller ekonomik anlamda da büyüme açısından diğer illere nazaran önemli bir avantaja sahip durumdadırlar. Kaplıcaları ekonomik anlamda ayrıcalıklı ve önemli kılan hususlardan bir tanesi de yılın yalnızca belli bir bölümünde, belli aylarında, belli mevsimlerinde değil, hemen her mevsimde kaplıcaların aktif hâlde olması, faal hâlde olması ve ticari anlamda o ilçeye, o beldeye getiri getiriyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse kaplıca turizminin genel bir mevsimi yoktur ancak gelenekler bu konuda bir mevsim yaratmıştır. Daha doğrusu, kişi kendine uygun bir zaman seçmekle birlikte, en uygun mevsim olarak ilkbahar ve sonbahar önerilmekte, tavsiye edilmektedir. Romatizmalılar, nevraljililer ve şeker hastaları için yaz ayları; mide, bağırsak, karaciğer ve sinirle ilgili hastalıklar için de ilkbahar ve sonbahar ayları, daha uygun mevsimler olarak uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, Haymana, Ankara’ya 74 kilometre uzaklıkta, bu ulaşım imkânları hasebiyle de oldukça avantajlı konumda bulunan, Ankara’nın şirin ilçelerinden bir tanesidir. Haymana’mız, 16 Aralık 2006 tarihinde termal turizm merkezi olarak ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu hâliyle de birçok yatırımcı için çok cazip bir ilçe hâline gelmiş bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı tarafından 6.800 hektarlık alanın 1/25000 çevre düzeni planları yapılmış ve onaylanmıştır. Keza 1/5000, 1/1000 planları hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Tüm bu gelişmeler neticesinde 2009 yılından beri Haymana’da yapılan birtakım yatırımlardan kısaca, başlıklar hâlinde sizlere aktarmak istiyorum. 2009 yılında termal turizm merkezi olarak ilan edilmesi ve daha sonra yapılan planlar çerçevesinde gerçekten de yatırımcılar için, Haymana çok cazip bir merkez hâline gelmiştir. Beş yıldızlı Şahinler Termal Otel, 176 odalı, 392 yatak kapasiteli ve 40 bin metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Aynı şekilde dört yıldızlı Adıgüzel Termal Otel 40 odalı, 160 yatak kapasiteli, 5 bin metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Bunun gibi üç yıldızlı Saraçoğlu Termal Otel, beş yıldızlı Asal Termal Otel, dört yıldızlı Emsey Termal Otel, dört yıldızlı Haymana Midas Termal Otel olmak üzere ve son olarak da beş yıldızlı Çağ Termal Otel ve devre mülk olmak üzere yedi tane şu anda yapım aşamasında olan yatırım Haymana’da devam etmektedir. Bu yatırımların inşaat ruhsatları verilmiş olup inşaatları başlamış ve hâlen devam etmektedir ve şu anda bugün itibarıyla bu yatırımlar yüzde 60 oranında tamamlanmış olup inşallah 2013 yılı sonuna kadar tüm bu yatırımların tamamlanması planlanmaktadır. Tüm bu yedi yatırımın toplam yatırım değeri 92 milyon 500 bin Amerikan dolarıdır. Yine aynı şekilde bir otel de ruhsat başvurusunda bulunmuştur, bu otelin yatırım değeri de 20 milyon Amerikan dolarıdır. Yani, bu yatırımların gerçekleşmesi sayesinde, inşallah, 2013 yılı içerisinde, Haymana’ya 100 milyon doların üzerinde bir termal tesis yatırımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Yine, tabii ki bu yatırımların rantabl olabilmesi için, erişilebilir olması için imar yolları ve altyapı çalışmaları konusunda belediyelerimizin çalışmaları devam etmektedir.

Saygıdeğer milletvekilleri, inşallah, Haymana, 21’inci yüzyılın en önemli termal merkezlerinden birisi hâline gelecektir, termal turizminin parlayan yıldızlarından birisi olacaktır. Şu anda, yılda 100-150 bin arasında olan ziyaretçi sayısı, inşallah, yapmış olduğumuz yatırımların önünü açan kararlar sayesinde, 2014 yılında 250 bine çıkacaktır. Bizim hedefimiz, 2014 yılında 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşmaktır. Yine benzer şekilde bir diğer hedefimiz de yatak konusunda 3 bin yatak kapasitesine ulaşmaktır. Arsa konusunda olsun, diğer konularda belediyelerimizin çalışmaları sayesinde Haymana, yatırımcılar için çok cazip bir merkez hâline gelmiştir. Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için gerek merkezî Hükûmetimiz gerekse yerel yönetim birimlerimiz var gücüyle, canla başla, Hocamın eksik olduğunu söylediği büyük bir azimle, kararlılıkla, büyük bir güçlü iradeyle -inşallah- bu çalışmalar devam etmektedir. Bu sayede Haymana sadece termal turizm açısından değil, inşallah, kongre turizmi açısından da Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi hâline gelecektir.

Siyasi partilerimiz demokrasi kültürünün güzel birer örneği olarak belli periyotlarla istişare değerlendirme toplantıları yapmakta. Biz de AK PARTİ olarak Kızılcahamam’da çok uzun zamandan beri bu toplantılarımızı icra ediyoruz. En son, geride bıraktığımız hafta sonunda da Milliyetçi Hareket Partisi yine Kızılcahamam’da bir istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Kızılcahamam, Nallıhan, Ayaş, Güdül Ankara’nın diğer termal potansiyeline sahip ilçeleri. İnşallah, Haymana da Kızılcahamam’ın bir alternatifi olarak 2014 yılı itibarıyla bu ilçeler içerisinde yerini alacak ve bir marka ilçe hâline gelecektir.

Tabii, ben bir Ankara milletvekili olarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FATİH ŞAHİN (Devamla) – Bir dakika daha Sayın Başkan.

…Ankara’nın ve Haymana’nın gündeme gelmiş olmasından, termal turizm potansiyelinin gündeme gelmiş olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duymuş bulunmaktayım. Benden önceki diğer siyasi parti mensubu vekiller de çok değerli katkılar sundular.

Ben sözlerimin sonunda, Ankara için, Haymana için, Ankara’nın, Haymana’nın daha da büyümesi, gelişmesi için her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu, birlikte çalışma iradesini taşıdığımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şahin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 16.39

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.47

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, (2/978) esas numaralı, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/85)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/978 Esas Numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimin İçtüzüğün 37. maddesi uyarınca doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve talep ederim.

                                                                                                                                M. Akif Hamzaçebi

                                                                                                                                        İstanbul

BAŞKAN – Teklif üzerinde, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamzaçebi.

Sayın Hamzaçebi buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş olduğumuz teklif, 2004 yılından bu yana uygulana gelmekte olup da uygulama süresi 31 Aralık 2012 tarihinde biten 5084 sayılı Teşvik Kanunu’nun üç yıl daha uzatılmasını öngörmektedir. Üç yıllık süre, Hükûmet tarafından, Genel Kurul tarafından fazla bulunabilir, gerekirse bu süreyi ayrıca konuşabiliriz ama ana amacımız, 2012 yılı sonu itibarıyla bitmiş olan Teşvik Kanunu’nun uygulama kapsamının, o kapsamdaki teşviklerin belli bir süre daha uygulanmasını sağlamaktır.

Değerli milletvekilleri, en liberal ekonomilerde bile, piyasa ekonomisinin bütün kurumlarıyla uygulandığı ülkelerde bile devlet ekonomiye daima müdahale eder. Devletin ekonomiye müdahale etme araçlarından en önemlisi de devlet yardımları ve teşviklerdir. Teşvikler bütün ülkelerde vardır. Bölgesel teşvik uygulamaları vardır, genel teşvik uygulamaları vardır. Uygulanan politikalara göre, hükûmetçe belirlenen amaçlara göre bunların ikisi bir arada uygulanabilir ya da ikisi ayrı ayrı uygulanabilir. 5084 sayılı Kanun 2004 yılında yürürlüğe girdiğinde 36 ili kapsamına alıyordu. Daha sonra, talep üzerine veya çeşitli eşitsizliklerin hükûmet tarafından da fark edilmesi üzerine, kapsama giren il sayısı 36’dan 49’a çıkarıldı.

Başlıca üç tür teşvik uygulanıyordu. Birincisi, istihdam teşvikleriydi, bunun içinde de iki teşvik vardı: Gelir vergisi stopajının alınmaması ve sigorta primi işveren desteğinin hazine tarafından karşılanması; yani işçi istihdam eden kişi, işveren sigorta primini ödemeyecekti. Bunlar önemli teşviklerdir. Yine, ikinci grup teşvik enerji desteğini kapsıyordu. Üçüncü grup teşvik de yatırım yapacak kişilere, yatırımcılara, hazineye ait taşınmazların bedelsiz olarak tahsis edilmesinden oluşuyordu. Enerji desteği zaman içerisinde kaldırıldı ancak diğer destekler çeşitli şekillerde 2012 yılı sonuna kadar devam etti.

Bizim devam etmesini istememizin temel nedeni şudur: Evet, denilecektir ki: “Hükûmet 2012 yılında bir başka teşvik uygulamasını yürürlüğe koymuştur.” Evet, doğru, Hükûmet 2012 yılında bölgesel teşvik anlayışından ayrılarak genel teşvik anlayışına daha yakın, içinde bölgesel teşvik özellikleri de olan bir teşvik paketini uygulamaya koydu ancak bu paket henüz kendinden beklenenleri verebilmiş değildir; birinci nedenimiz budur, 5084 sayılı Kanun’un uygulama süresinin uzatılmasını talep etmemizin birinci nedeni bu.

İkinci nedeni ise, ekonomi küçülme sürecine girmiştir. 2010 yılında yüzde 9,2, 2011 yılında yüzde 8,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi şimdi, 2012 sonu itibarıyla eğer hedefler tutarsa yüzde 3,2 büyüyecektir yani hükûmet frene basmıştır. 2012 yılının birinci çeyrek büyümesi yüzde 3,4 iken üçüncü çeyrekte bu büyüme yüzde 1,6’ya inmiştir. Frene basılmışken işletmelerin ayakta kalabilmesi zordur. Birçok il böyle bir düzenlemeyi bekliyor; Trabzon’dan tutun Kahramanmaraş’a, Malatya’ya, Van’a, Şanlıurfa’ya, Adıyaman’a kadar birçok ilimiz bu teşvik uygulamasının bir müddet daha uzatılmasını beklemektedir. Bu acilen ihtiyaç duyulan bir konudur. 2012 sonuna kadar uygulanan teşvik ekonomide belli bir istihdamı yaratmıştır, bunu kabul edelim; 31 bin iş yerinde toplam 766 bin kişi istihdam edilmiştir, kadın istihdamı yine bir aşama kaydetmiştir. Şimdi, bunu bıçakla keser gibi sona erdirmek, bu işletmeleri sorunlarla, ekonomik krizlerle karşı karşıya bırakmak, onların kapanmasına yol açmak demektir ayrıca işsizliği tetiklemek demektir.

Bunu Genel Kurulun dikkatine, takdirine sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Süreyi tekrar konuşabiliriz ama uzatılmasında yarar olduğu düşüncesiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Önerge üzerinde Sayın Mehmet Volkan Canalioğlu, Trabzon Milletvekili…

Sayın Canalioğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 5084 sayılı Teşvik Yasası’ndan ülkemizde 766.672 kişi faydalanmaktadır. Teşvik Yasası uygulanmaz ya da uzatılmazsa 766.672 kişinin çoğu işsiz kalacaktır. Örneğin, kendi seçim bölgem olan Trabzon’da, 2.018 iş yerinde 10.310’u kadın, 33.459’u erkek olmak üzere 43.769 işçi, çalışan mağdur olacaktır.

Bu nedenle -31/12/2012 tarihinde- 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın mutlaka uzatılması gerekmektedir. Şöyle ki: Bu yasa uzatılmazsa ya da yeni bir şekliyle ortaya konmazsa, 10 kişi üzerinde işçi çalıştıran işletmeler ocak ayı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini şubat ayı sonunda öderken teşvik indiriminden yararlanamayacaktır. İki kez uzatılan yasa nedeniyle işletmelerin teşvike güvenip yatırım yapmadığı söylenmektedir. Belki doğrudur, belki bu işletme sahipleri yatırım yapmadılar ama teşvike güvenip işçi aldılar ve istihdama katkı sağladılar. Ve bunun sonucu olarak beklenti içinde olan bölgemizde, bilhassa bölgemizde, göç nedeniyle azalan nüfus, işsizlik, gelişmişlik sıralamasında bölge illerimizin 30’un altında olması; ayrıca millî ürünlerimiz çay, fındık, tütün ve hayvancılığın durma noktasına gelmesi ve bölgemizin beklediği demir yolu, tersane, lojistik merkez gibi yatırımların henüz hangi aşamada olduğunun bilinmemesi, bölgede büyük bir kaos yaratmaktadır. Ve görüldüğü gibi, bekleme süreci içinde olan, şubatta atama bekleyen öğretmenler, TARGEL kapsamında atama bekleyen su ürünleri mühendisleri, veterinerler, ziraat mühendisleri ve kadro bekleyen taşeron işçileri büyük bir beklenti içindedirler.

Sevgili milletvekillerimiz, bu teşvik yasasından 49 ilimiz faydalanmaktadır ve 49 ilimizde AKP’nin yani iktidar partisinin milletvekili sayısı 132’dir sevgili arkadaşlar. 132 milletvekili, bu teşvik yasası uzatılmaz ya da yeni bir şekilde işverenlere ve işçilere rahatlık sağlatmazsa acaba seçim bölgelerine nasıl gideceklerdir?

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biliyorum, hepiniz bizi dinlemiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu şuna benziyor: Aynı, Temel’le Dursun’un söylemine benziyor. Temel, Dursun’a diyormuş ki: “Dursun, benim uşak benden her gün 30 lira istiyor.” Dursun dönüp demiş ki: “Ya Temel, bu parayı ne yapıyor?” “Ne bileyim, vermiyorum ki...”

Şimdi, sizlere öneriler getiriyoruz, önergeler getiriyoruz ama sizler bunları dikkate almıyorsunuz ve “Ne bileyim ki, vermiyorum.” noktasına getiriyorsunuz.

Sevgili arkadaşlar, bu, şuna da benziyor aynı zamanda: Biliyorsunuz, ülkemizin her yerinde üniversiteler kuruldu, büyük ilçelerimizde yüksek okullar açıldı, fakülteler açıldı ve Anadolu’muzun yiğit çocukları, öğrenci olarak buralara, bu üniversitelere geldiler. Burada üniversiteye gelmesiyle beraber lokantaların sayısı arttı ve artık öğrenciler lokantaya gittikleri zaman şu sistem geldi: Az kuru, az pilav; onun yanı sıra bir sürahi su ve bolca kesilmiş, dilimlenmiş, sepet içinde ekmekle karınlarını doyurmaya çalışan öğrencilerimiz bugün hâlâ da mevcut.

Yalnız, sonuçta şunu söylüyorum: Sizin anlayışınız -bu şeyler dikkate alınmazsa- “az demokrasi, az adalet, az insan hakları, az özgürlükler, çok otorite, çok devlet baskısı, yok teşvik arkadaş” anlayışına girer ki, bu da “AKP iktidarı elbette ki sandıkta yıkılacaktır.” söylemini getirir.

O nedenle, mutlaka, bu önergemizin doğrudan gündeme alınmasını yüce Meclisin dikkatine sunuyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canalioğlu.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Sunuşlar bölümünde belirttiğim, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’nun birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum.

 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Cumhuriyet Meydanı’ndaki anıtın yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

                                                        

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 19/07/2011

                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                 Ardahan

Kars Valiliği tarafından yaptırılan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin boyaları akıyor, kaidedeki taşlar kendiliğinden dökülüyor. Her gün önünden yüzlerce kişinin geçtiği bu anıt iyi bir görüntü vermemektedir.

1) Kars Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin boyaları akmakta, kaidedeki taşlar kendiliğinden dökülmektedir. Anıtın yeniden düzenlemesi ve çevre düzenlemesi yapılacak mı?

 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Halitpaşa Mahallesi DSİ su kanallarının temizlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/108) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından tararından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 20/7/2011

                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                 Ardahan

Kars'ta DSİ’ye ait olan Halitpaşa Mahallesi’nden geçen su kanallarında kanalların tamamı mikrop yuvası hâlindedir. DSİ’ye ait olan su kanallarında su yerine çöp barındırmaktadır. Sahipsizliğin ve bakımsızlığın neticesi tarlasına su bekleyen üreticimizi de sıkıntıya sokan bu duyarsızlıktan dolayı hemşehrilerimiz su kanallarını kullanamamaktan dolayı şikâyetçidirler.

1- Kars'ta DSİ’ye ait olan Halitpaşa Mahallesi’nden geçen su kanallarının içerisi ne zaman temizlenecek ve ne zaman kanallardan üreticinin kullanacağı su akıtılacaktır?

3.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Büyükmelen Projesi’nin kapsama alanı ve tamamlanma sürecine ilişkin sözlü soru önergesi (6/203) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 10/10/2011

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                   İstanbul

1-      Büyükmelen projesi Düzce ilinde hangi alanları kapsamaktadır?

2-    Su seviyesinden ne kadar yükseklik koruma alanı içinde olacaktır?

3- Büyükmelen projesi inşaat çalışmaları hangi sürede tamamlanacaktır ve takvimi nedir?

 

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/204) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 10.10.2011

                                                                              

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                  İstanbul

1- Büyükmelen projesi dâhilinde kalan alanların istimlak bedelleri, kriterleri ve miktarları nedir?

2- Düzce deprem bölgesidir. Büyükmelen projesinde deprem dikkate alınarak hangi önlemler yer almaktadır?

3- Düzce fındık bölgesidir. Büyükmelen projesi alanında kalan arazilerin bir kısmı 50 yıldır şahısların fındık üretiminde kullandıkları araziler olup hazinede gözükmektedir. Bu nevi alanların, kullananlar için istimlak sürecindeki hukuki durumu nedir?

 

5.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, HES'lere ve etkilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/236) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10/10/2011

                                                                               Ali Halaman

                                                                                   Adana

1. Adana Bölgesinde Seyhan Irmağı üzerinde kurulmakta olan HES’ler vatandaşları,o bölgede yaşayanları nasıl etkiliyor?

2. Yöre halkı üretilen elektrikten nasıl faydalanabilir? Ucuz/İndirimli elektrik sağlanamaz mı?

3. HES’lerin sularının kapalı tüneller vasıtasıyla taşınması sonucu su yataklarında yaşayan canlılar ne şekilde etkilenmekte?

4. HES’ler yaban hayatı nasıl ve ne türde etkilemektedir?

 

6.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'da artan orman yangınları ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/241) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.10/10/2011

                                                                               Ali Halaman

                                                                                     Adana

1. Adana İlinde son yıllarda orman yangınları artmaktadır. Bu artışların sebebi nedir?

2. Yöre halkı yangınlarla can ve mal, güvenliği açısından tedirgin olmaktadır. Yöre halkının tedirginliği nasıl giderilecektir?

3. Bakanlık olarak ne gibi önlemler alacaksınız?

 

7.- Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya-Serik-Gebiz beldesinde kiraya verilen bir araziye ilişkin sözlü soru önergesi (6/295) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 13/10/2011

Arif Bulut

Antalya

Antalya İlinin Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesi Atatürk mahallesi Uzunburun mevkisinde bulunan 29.634 metrekarelik alanın 49 yıllığına kiraya verilmesi ve özel ağaçlandırma izni verilmesinin amacı nedir? Kiraya verilen 29.634 metrekarelik zaten çam ağaçları ile kaplı ormanlık olan alan hangi amaçla kiraya verildi? Kiraya verdiğiniz bu arazi üzerinde ranta yönelik herhangi bir tesisleşme yapılacak mı? Eğer yapılmayacaksa araziyi kiralayan kişi ve kuruluşlar hangi amaçla kiralamışlardır? Kiraya verdiğiniz bu arazinin devletimize getirisi nedir?

 

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/320) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 13.10.2011

Ali Halaman

Adana

1) Adana Bölgesinde Seyhan Irmağı üzerinde kurulmakta olan HES’lerden dolayı yapılan köprüler ve menfezlerin sağlıklı olmadığı yöre halkı tarafından söylenmektedir. Doğruluk derecesi nedir?

2) Bakanlık olarak ne gibi önlemler alacaksınız?

 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Amasya ve Tokat'taki orman gençleştirme çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/324) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

Reşat Doğru

Tokat

Soru: Amasya, Tokat illerinde ormanları gençleştirme çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar Bakanlığınız adına özel firmalara verilmiştir. Bu çalışmalar bakanlığınız tarafından yeteri kadar denetleme yapılmakta mıdır? Bakanlık olarak bu hizmete ne kadar ücret ödenmektedir?

 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/343) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

24/10/2011

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Alim Işık

Kütahya

Kütahya ili Simav ilçesi Eğirler köyü ile Yemişli beldesi arasında bulunan ve iki yerleşim yeri halkı arasında anlaşmazlıkların yaşandığı iddia edilen orman bölmeleriyle ilgili olarak;

1) Anılan köyler arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen 135, 159, 160, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170 ve 172 no.lu orman bölmelerinde şimdiye kadar yapılan kesimler kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?

2) Anılan alanlarda 2011 yılında anlaşmazlık yaşanmasının sebebi nedir?

3) Bakanlığınızca bu konuda şimdiye kadar nasıl bir işlem yapılmıştır?

4) Anılan ormanlık arazideki kesimlerin Orman Kanununun 40. maddesi ile Bakanlığınızın 288 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak Eğirler köyü ve Yemişli beldesi sakinleri arasındaki anlaşmazlık çözülebilir mi?

 

11.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana-Kozan'daki orman yangınlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/354) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24/10/2011

                                                                                                                                     Ali Halaman

                                                                                                                                         Adana

1) Adana ili Kozan ilçesinde bir ayda 3 veya 4 defa orman yangınları çıkmıştır. Bu artışların sebebi nedir?

2) Yöre halkı yangınlarla can ve mal güvenliği açısından tedirgin olmaktadır. Yöre halkının tedirginliği nasıl giderilecektir?

3) Bakanlık olarak ne gibi önlemler alacaksınız?

 

12.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Eşkinoz Deresi’nin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/370) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                             Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                                                        İstanbul

İstanbul, Arnavutköy, Hadımköy, Hastane ve İstasyon mahallelerindeki Eşkinoz deresi ıslah edilmediğinden dereden akan lağımlar halk sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca deredeki pislikler nedeniyle sürekli sinek ve zararlı haşarat oluşmaktadır.

Hadımköy'de yaşayanların sağlıklarını tehdit eden ve salgın hastalıklara yol açacak bu derenin acilen ıslah edilmesi konusunda ne gibi önlemler alacaksınız?

 

13.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Eşkinoz Deresi’nin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/378) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                  Süleyman Çelebi

                                                                                                                                        İstanbul

İstanbul, Arnavutköy, Hadımköy, Hastane ve İstasyon mahallelerindeki Eşkinoz deresi ıslah edilmediğinden dereden akan lağımlar halk sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca deredeki pislikler nedeniyle sürekli sinek ve zararlı haşaratlar oluşmaktadır.

Hadımköy'de yaşayanların sağlıklarını tehdit eden ve salgın hastalıklara yol açacak bu derenin acilen ıslah edilmesi konusunda ne gibi önlemler alacaksınız?

 

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/497) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 1/11/2011

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

Kars Ani şehri Sultan Alparslan tarafından 16 Ağustos 1064 tarihinde fethedilmiş olmasından bu yana 950 yıl geçmiştir. Şehrin etrafının ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Bundan sonra ülkemizde kültürel turizm çok etkili olacaktır, kültür turizmi için bütün dünya devletleri yeni turlar düzenlemektedir.

1) Kars Ani şehri önümüzdeki yıllardan itibaren kültür turlarından payına düşeni alacaktır. Bunun için Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılması yapılacak mı?

 

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Göle'deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/499) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 31/10/2011

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

Ardahan Göle merkezinde Göle Sağlık Ocağı, Göle Hüseyin Gedik İlköğretim Okulu ve Göle Garajı yolu üzerinde bulunan derede mandıracıların akıttığı şırat ve zaman içinde biriken pisliklerden dolayı dere çok kötü kokmasının yanında çevre kirliliği de yapmaktadır.

1) Ardahan Göle ilçesinin içinden geçmekte olan dere tedavi için sağlık ocağına gelenler başta olmak üzere okul yolu üzerinde olduğundan çocuklar ve her gün yüzlerce yolcunun uğrak yeri olan garajdaki vatandaşlarımız bu pis kokudan ve pis görüntüden rahatsızlık duymaktadırlar. Bu dere ıslah edilecek mi, üstü kapatılacak mı?

 

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/511) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 31/10/2011

                                                                                                                 Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Her yıl yaz mevsiminde ormanlar kül oluyor. Akdeniz'e bakan yamaçlar cayır cayır yanıyor ve günlerce bu yangınlar sürmüştür. O yangınlar nedense hep Akdeniz, Ege ve Muğla bölgelerinde çok sıklıkla yangın çıkıyor. Ormanın önemini, yeşilin değerini bilmediğimiz sürece yanmaya da devam edecektir.

1) Son 5 yıl içinde kaç hektar orman yandı? Bölgeler ve iller hangileridir, çıkan yangınların sebepleri belli oldu mu?

2) Bundan böyle yangının çıkması çıkacak yardımların bir an evvel söndürülmesi için yeni bütçede bakanlık bütçesinde orman yangınlarının söndürülmesi yeni fidan dikilmesi ve yangınlarla mücadele için ne kadar bütçe ayrılacak?

3) Yanan orman alanlarına ne kadar fidan dikildi? Fidan dikilmeyen yerlere ne zaman fidan dikilecek?

 

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Adatepe Barajı'nın tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/520) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

Göksün Irmağı üzerinde inşaatı devam eden Adatepe Barajı'nın ödeneksizlik nedeniyle ağır-aksak ilerlediği belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Yapımı devam eden Adatepe Barajı konusunda ödenek sıkıntısı yaşanmakta mıdır? Yaşanıyor ise ödenek sıkıntısını ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

2) Adatepe Barajı'nı hangi yıl tamamlayarak, hizmete açmayı planlıyorsunuz?

 

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kılavuzlu sulama kanalının tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/523) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

GAP kapsamına alınan ve tamamlandığında 59.765 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan Kılavuzlu Sulama Kanalı çalışmalarının yavaş ilerlediği görülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş tarımına önemli katkılar sağlaması beklenen Kılavuzlu Sulama Kanalı’nı ne zaman tamamlayarak, hizmete açmayı planlıyorsunuz?

2) Kanal inşaatı kaç kilometre olarak planlanmış ve şu ana kadar kaç kilometrelik bölümü tamamlanmıştır?

 

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Çetintepe Barajı’nın tamamlanmasına ve barajdan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/524) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                Mesut Dedeoğlu

                                                                                Kahramanmaraş

Çetintepe Barajı'nın, Kahramanmaraş çiftçisinin sulama sorununa önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Çetintepe Barajı'nı ne zaman tamamlayarak hizmete açmayı planlıyorsunuz?

2) Göksu Nehri üzerine kurulması planlanan baraj tamamlandığında, kaç hektar tarım alanına hizmet verecektir?

 

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki sulama projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/525) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                Mesut Dedeoğlu

                                                                                Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın tarımsal üretiminin artırılması ve özellikle kırsal kalkınmasının sağlanması açısından, sulama projeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kale altı I. Merhale, Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale, Ayvalı ve Menzelet Sulama Projelerini ne zaman tamamlayarak hizmete açmayı planlıyorsunuz? Bu konudaki çalışmalar hangi aşamada devam etmektedir?

 

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Seyhan Ovası Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/577) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24/11/2011

Saygılarımla.

                                                                                Ali Halaman

                                                                                   Adana

1) Seyhan Ovası projesinin Çukurova bölgesi ve ülkemiz için önemini biliyor musunuz?

2) Şayet biliyorsanız 9 yıldır iktidarda olmanıza rağmen böylesine önemli projeyi bu süre içinde neden bitirmediniz?

3) Adı geçen projeyi bitirmek için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

4) Çukurova'da hasretle beklenen projeyi hangi tarihte bitirmeyi planlamaktasınız?

5) Bu proje tamamlandığında Çukurova bölgesine ne kadar bir gelir artışı sağlayacaktır?

 

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır Gölü'ndeki kirliliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/603) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 30/11/2011

                                                                                        Ensar Öğüt

                                                                                          Adana

Ardahan ili sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü her geçen gün ölüyor. Çıldır Türkiye'nin yaşayan en büyük gölü olmasının yanında Van ve Tuz Gölü’nden sonra üçüncü büyük gölüdür. Bölge halkının avlanma yasağına uyduğundan dolayı 30 yıldır bu bölgede sadece Kaçkar Dağlarında bulunan benekli alabalık ve aynalı sazan bulunmaktaydı. Son yıllarda Arpaçay Barajı’ndan su çekilmesiyle beraber gölün içinde yanlış balık yumurtalarının bırakılması ve akarsuların çamurlarla beraber göle akması gölün oksijensiz kalmasına ve ölmesine neden olmaktadır.

1) Ardahan da asırlardan beri Türkiye'nin 3. büyük gölü bölgeye hayat vermektedir. Yöre halkımızın geçim kaynağıdır. Gölün yok olmasını önlemek için acil tedbirler alınmalıdır. Başta göle akarsular tarafından çamurun akması önlenecek mi, gölün oksijeninin arttırılması için yeni önlemler alınacak mı?

 

23.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/634) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

                                                                                                      02/12/2011

                                                                               Zühal Topcu

                                                                               Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadrosunun % 3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

1) Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların 2011 yılında; 657 sayılı Kanun'a göre çalıştırmış olduğu personel sayısı ve çalıştırması gereken özürlü personel sayısı ile çalışan özürlü personel sayısı kaçtır?

2-) 657 sayılı Kanun uyarınca özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların özürlü açığı bulunmakta mıdır? Varsa eğer eksiklik ne kadardır ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik talepler Devlet Personel Başkanlığına iletilmiş midir?

 

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Afşin-Karakuz Barajı’nın hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/671) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Afşin ilçemizin bekleyen yatırımlar konusunda pek çok sorunu bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Karakuz barajı konusunda bir çalışmanız var mıdır? İlçemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu barajı ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

 

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/768) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28/12/2011

                                                                    Ensar Öğüt

                                                                    Ardahan

Ardahan bölge olarak ağaçlandırmaya ve orman vasfı kazanmaya müsait bir ilimizdir. İlimiz içerisinde Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü bulunmaktadır. Bu göllerimizin etrafının ağaçlandırılarak daha güzel bir görünüm sağlanması gerekmektedir.

1-Ardahan Çıldır ilçesi hudutları içerisinde bulunan Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü’nün etrafının ağaçlandırılması için bir çalışma yapılacak mı, yapılacaksa ne zaman yapılacak?

 

26.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav'da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/809) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

02/01/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                               Alim Işık

                                                                               Kütahya

Bilindiği gibi, 19/05/2011 tarihinde meydana gelen Simav depreminde Kütahya ili Simav ilçesi içme suyu şebekesi büyük ölçüde zarar görmüş ve yetersiz hâle gelmiştir. Simav ilçesi içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle ilgili olarak;

1) Anılan deprem nedeniyle zarar gören içme suyu şebekelerinin yenilenmesi konusunda Bakanlığınızca bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

2) Yapıldı ise çalışmada hangi somut adımlar atılmıştır?

3) Simav ilçesi içme suyu şebekesinin bugüne kadar yenilenmemesinin sebebi nedir?

4.) Anılan ilçemizde yenilenmesi kaçınılmaz hâle gelmiş su şebekesinin 2012 yılı programında yenilenmesi sağlanabilecek midir?

5.) Bu amaçla Bakanlığınızca ne kadar ödenek ayrılmıştır?

 

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/881) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini arz ederim.

                                                                                                                                     Reşat Doğru

                                                                                                                                         Tokat

Soru:

Tokat-Turhal arasındaki Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setleri ve yolları bitirilmiş midir? Eksikleri ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz?

 

28.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat merkeze bağlı bir köyde kamulaştırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/971) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                                    Sadir Durmaz

                                                                                                                                        Yozgat

Yapımı sürdürülen Musabeyli baraj göleti içerisinde kalan Yozgat merkeze bağlı 144 haneli Bişek köyünde 34 hane DSİ tarafından kamulaştırılmış, kalan 110 hane için herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Köylünün Kalınbük mezrasına taşınma talebi konusunda da henüz somut bir gelişme olmamıştır.

Sorular:

Bişek köyünde mevcut 110 hane için kamulaştırma işlemi yapılacak mıdır?

Eğer yapılacak ise hangi kurum tarafından, ne zaman yapılacaktır?

Bişek köyünde kamulaştırmadan sonra köylünün Kalınbük mezrasına taşınması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

 

29.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yerköy İnandık Sulama Barajı yapımı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/972) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                                    Sadir Durmaz

                                                                                                                                        Yozgat

Yozgat ilimiz bir tarım kenti olup tarım arazilerinin büyük bir bölümü sulanamamaktadır.

Yerköy ilçemizde tarım arazilerinin kısmen sulanması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından "Deliceırmak İnandık Projesi" geliştirilmiş, ancak bugüne kadar proje ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.

Sorular:

1) Yozgat ili Yerköy ilçesi Göçerli, Belkavak, Süleymanlı köyleri arazisine 1962 yılında ölçümleri ve projesi yapılmış Yerköy İnandık sulama baraj yapımı ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?

2) Yerköy İnandık sulama baraj yapımı Bakanlığınızın 2012 yılı yatırım programında var mıdır? Eğer programa alınmış ise, söz konusu barajı kaç yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorsunuz?

 

30.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yenice Barajı’nın yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/973)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                                    Sadir Durmaz

                                                                                                                                        Yozgat

Sorular:

Yozgat ili Sorgun ilçesi içme suyu ile ilgili olarak düşünülen Yenice Barajının yapım çalışmaları hangi aşamadadır?

 

31.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Oğulcuk Barajı’nın yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/974) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                                                    Sadir Durmaz

                                                                                                                                        Yozgat

Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yapılması düşünülen Oğulcuk barajı yapım ilahesinin 2012 yılında yapılacağı ile ilgili haberler yerel basında yer almaktadır.

Sorular:

Boğazlıyan ilçesinde yapılması düşünülen Oğulcuk barajının yapımı ile ilgili ihale tarihi belirlenmiş midir? Yapımı düşünülen söz konusu barajı ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz?

 

32.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Musabeyli Barajı’nın tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/975) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                 Sadir Durmaz

                                                                                 Yozgat

Sorular:

Yozgat ilinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapımı devam eden Musabeyli Barajı’nı ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz? Musabeyli Barajı’nın hizmete açılma tarihi belli midir?

 

33.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Sarıkaya'daki Hasbek Barajı yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/976) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Sadir Durmaz

                                                                               Yozgat

Sorular:

Yozgat ili Sarıkaya ilçesinde yapımı düşünülen Hasbek Barajı yapımı ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?

 

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlıkta görev yapan ve 2012 yılında atama yapılması planlanan orman mühendisi sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/977) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18/01/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                Alim IŞIK

Kütahya

2010 KPSS sonuçlarına göre Bakanlığınızca yapılması gereken orman mühendisi atamalarının şimdiye kadar gerçekleştirilmediği için atama bekleyen birçok orman mühendisinin mağdur edildiği iddialarıyla ilgili olarak;      

1) Hâlen Bakanlığınız bünyesinde görev yapan orman mühendislerinin toplam sayıları ve toplam personeliniz içindeki payları ne kadardır?

2) Hâlen 2010 KPSS belgesine sahip orman mühendisi sayısı ne kadardır?

3) Bakanlığınızca şimdiye kadar 2010 KPSS sonuçlarına göre kaç mühendisin ataması yapılmıştır?                                                 

4) Anılan sonuçlara göre kaç mühendisin daha alınması planlanmıştır? Söz konusu alımlar ne zaman yapılabilecektir?

5) Bakanlığınızın bu konuda 2012 yılı programı nasıldır? 2012 yılında kaç orman mühendisinin işe alınması düşünülmektedir?

 

35.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Akdağmadeni'nde yapılması planlanan Bahçecik barajına ilişkin sözlü soru önergesi (6/978) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Sadir Durmaz

                                                                                                   Yozgat

Sorular:

1-) Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde yapılması düşünülen Bahçecik barajı ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?

2) Bahçecik baraj yapımı Bakanlığınızın 2012 yılı yatırım programında var mıdır? Eğer programa alınmış ise söz konusu barajı kaç yıl içerisinde bitirmeyi planlıyorsunuz?

 

36.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Çukurova bölgesindeki sulama kanallarının yenilenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1004) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim

24/01/2012

Muharrem Varlı

                                                                            Adana

Seçim bölgem Çukurova'daki sulama kanalları uzun yıllar önce açıldığı için şu anda büyük oranda eskimiş durumdadır. Bugün büyük, kaplama kanallar dediğimiz büyük kanallar her gün patlak vermektedir. Beton sulama kanalları kırılmış, dökülmüş ve gereksiz akan sular çiftçilerimizi mağdur ederek çiftçilerimizin tarlasını sürmesini, ekmesini engellemekte, tarlayı âdeta su gölü hâline çevirmektedir. Sulama kanallarının yenilenmesi veya tamir edilmesi konusunda bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1) Ülkemizdeki ve özellikle Çukurova bölgesindeki sulama kanallarının yenilenmesi veya tamir edilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

2) Bu sulama kanallarının yenilenmesi veya tamir edilmesi için sulama birliklerine araç-gereç veya maddi olarak herhangi bir yardımda bulunuyor musunuz?

 

37.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, sulama suyu ücretlerinin tespitine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1005) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

24/01/2012

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Muharrem Varlı

Adana

Sulama birliklerinin su ücretlerinin tespitini 6172 sayılı Yasa’yla ellerinden alarak DSİ ve Bakanlık yetkisine vererek mağduriyetlerin yaşanmasına neden olunmaktadır. Su ücretlerinin tespiti o yörede yaşayan, o bölgenin sıkıntılarını, problemlerini bilen insanlar tarafından yapılırken, makul, mantıklı bir sonuç çıkmaktayken şimdi o bölgeyi tanımayan insanlar tarafından ücretlerin belirlenmesi mağduriyetlerin artmasına neden olacaktır.

Bu çerçevede;

1) Sulama suyu ücretlerinin tespitinde yaşanan sorunlar hakkında bilginiz var mıdır?

2) Sorunun acilen çözümü konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

3) Sulama birliklerine borcu olan çiftçilerimize yönelik olarak kısmi ödeme veya birikmiş borçlarını taksitlendirme şeklinde bir çözüm düşünülmekte midir?

 

38.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Çukurova bölgesindeki drenaj kanallarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1006) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18/01/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Muharrem Varlı

Adana

Seçim bölgem Çukurova'daki drenaj kanalları uzun yıllar önce açıldığı için, şu anda büyük oranda dolmuş durumdadır. Bazı kanallar temizlenmekle birlikte bazı kanallar yıllardır temizlenmemektedir. Sulama birliklerinin bu kanalları temizleyecek gücünün ve altyapısının olmadığı için Devlet Su İşleri yardımıyla temizlenerek çiftçilerin hizmetine sunulması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1) Ülkemizdeki ve özellikle Çukurova bölgesindeki drenaj kanallarının dolduğu ve temizlenmesi gerektiğine katılıyor musunuz?

2) Bu kanalların temizlenmesi için Sulama Birliklerine araç-gereç veya maddi olarak herhangi bir yardımda bulunuyor musunuz?

3) Bu amaçla Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

 

39.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı'nın, Yedigöze Barajı sulama sistemine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1007) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18/01/2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Muharrem Varlı

Adana

Adana bölgesinde Yedigöze Barajı’nın tamamlanmasına karşılık; sulama sistemleri verilen sözlere rağmen, henüz bir sonuca ulaşılamamıştır. Bakanlık tarafından ama bu projenin ihalesi verildiyse şu ana kadar sulama sistemlerinin başlatılmış olması gerekirdi. Eğer 2014 yılında bu proje bitirilecekse, hayatiyete geçirilecekse, şu ana kadar yeraltı sulama borularının ve beton kanaletlerin bir an önce bölgede yatırıma açılması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1) Yedigöze Barajı'nın sulama sistemi ne zaman hayatiyete geçecektir? Ceyhan, Misis, Kozan, İmamoğlu bölgelerini içerisine alan, çok mümbit, ektiğiniz her mahsulden çok iyi verim alınacak olan bu araziler ne zaman sulanacaktır?

2) İhalesi ne zaman yapılacak ve şartname gereği ne zaman bitirilecektir? Bu amaçla Bakanlığınızca ne kadar ödenek ayrılmıştır?

 

40.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki bazı projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1033) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                 Doğan Şafak

                                                                                      Niğde

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi" kapsamında;

1) "Merkez Hacıabdullah Göleti ve Sulaması" ile "Çamardı Bademdere Göleti ve Sulaması Projeleri" planlama ve proje ihalesi ne zaman yapılacaktır?

2) Niğde-Merkez Koyunlu Göleti Projesi’nde, yapılan çalışmalar sonucunda Koyunlu Göleti’nin su tutmadığına karar verildiği söylenmektedir. Koyunlu Göleti’nin devamı için iyileştirme çalışmalarınız var mıdır? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

3) Niğde-Ulukışla Darboğaz Göleti ve Sulaması Projesi’nde gölet tamamlanmıştır. Projede yer alan Darboğaz Sulama Kanalı inşaatı ne zaman tamamlanacaktır?

 

41.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1034) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

                                                        

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                 Doğan Şafak

                                                                                      Niğde

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi" kapsamında;

1) Niğde Merkez Hançerli Göleti ve Sulaması ile Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulaması Projelerinin inşaat ihalesi ne zaman yapılacaktır?

2) "Bor Kılavuz Göleti ve Sulaması, Merkez Kayırlı Göleti ve Sulaması, Çamardı Ören Göleti ve Sulaması, Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması Projelerinin" planlama ve projesi ne zaman bitecektir ve inşaat ihalesi ne zaman yapılacaktır?

3) Niğde ili Gölet ve Sulama Projeleri çalışmaları doğrultusunda, "Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi" 1000'inci günün sonunda mı başlıyor, yoksa 1000 günün içinde bu projelerinin hepsi tamamlanacak mıdır?

 

42.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kapatılan istasyonlara ve yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1121) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 02/02/2012

                                                                                                                                     Zühal Topcu

                                                                                                                                        Ankara

 

Bakanlar Kurulunun 2011/2632 sayılı Kararı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü teşkilatı yeniden yapılandırılarak, 15 bölge müdürlüğü ile her bir bölge müdürlüğü bünyesinde 2'şer adet olmak üzere toplam 30 şube müdürlüğü, 8 il müdürlüğü ve merkezde 6 şube müdürlüğü kurularak, taşra teşkilatında yer alan 145 meteoroloji istasyon müdürlüğü de kapatılmıştır. Edinilen bilgilere göre yeni kurulan müdürlüklere meteoroloji meslek lisesi mezunu olmayanların atanmayacağı yönünde meteoroloji personelinin kaygısının bulunduğu öğrenilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Kapatılan istasyon müdürlüklerinin görevleri hangi birimler tarafından yerine getirilecektir? Bu uygulamanın başarılı olacağını düşünüyor musunuz?

2) Yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalarda meteoroloji meslek lisesi mezunları olmayanların atanmayacağı yönündeki iddialar doğru mudur?

 

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Kura Nehri’ne HES projesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1130) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25/1/2012

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

 

Yıllar boyu, nesiller boyu Ardahan ve Ardahanlıya hayat vermiş Kura Nehri taşınmak isteniyor başka bir diyara. Neden bu projeler, Göle’den doğup, Ardahan’dan geçip, Çıldır’dan da ülkemizi terk eden ve Ardahan’ın can damarı olan Kura Nehri’nin üzerinde HES barajları yapılmadan Artvin'e taşınıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılacak olan HES projelerine bir bakalım. Kura-Çoruh Enerji Grubu projesinin elektrik üretimi 892.270.000 kwh, Şahin Değ. Ve HES (Bitlis) 64.020.00 kwh, Gapdaroğlu Değ. HES (Bitlis) 74.000.000 kwh ve benzeri projelerin Kura Çoruh projelerinden daha küçük olmasıdır.

1) Ardahan Kura Çoruh Projesi taşınmadan kendi yatağında, kendi kapasitesiyle bir santral yapılabilir mi? Açık izahıdır. Bu proje Ardahan da yapılırsa Ardahan ve Ardahanlılar kalkınır, bu güzergâha bir santral ve HES projesi yapmayı düşünüyor musunuz?

 

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1156) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 7/2/2012

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

 

Ardahan ili çevre yolu bölümü ve yol kenarında bulunan tali köy yollarının kenarlarına isabet eden yerlerine ve yol kenarlarına boylu fidan ağaçlandırma çalışması yapılması gerekmektedir. Yapılacak ağaçlandırma ile yol kenarında bulunan ziraat alanlarına kurutucu rüzgârların olumsuz etkisini azaltacak rüzgar perdesini oluşturmak, Ardahan bölgesinde yapılan arıcılık faaliyetlerine de olumlu yönde etki sağlayacaktır.

1) Ardahan, başta çevre yolu olmak üzere ilçeleri birbirine bağlayan yollar ve köy yollarının etraflarının ağaçlandırılarak, arıcılığa vejetasyon mevsiminde büyük zarar veren don ve kırağı gibi olumsuz tabiat olaylarının etkisini aza indirecek olmasından dolayı yol kenarlarına boylu fidan dikilmesi yapılacak mı?

 

45.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Çokal Barajı’nın yapımı aşamasında zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine sözlü soru önergesi (6/1158) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim.

                                                                                                                                  Emre Köprülü

                                                                                                                                      Tekirdağ

Tekirdağ sınırları içindeki Çokal Barajı'nın yapımı aşamasında Şarköy ilçesi ile Malkara ilçesinin köylerindeki kamulaştırmalar sonucunda çiftçilerimiz taşınmazlarından ve tarlalarından olmuştur. Baraj havzasındaki Şarköy'ün Sofuköy, Yayaağaç, Yeniköy ve Gölcük köyleri ile Malkara'nın Emirali, Ballı, Esendik, Çimendere, Çınarlıdere köyleri de sulama hizmetinden yararlandırılmalıdır.

1) Çokal Barajı'ndan Tekirdağ'ın özellikle sulama faaliyetini de kapsar bir biçimde daha fazla yararlanabilmesi için ve gelirinden olan çiftçilerimizin sulamadan yararlandırılarak kaybettiği tarım alanları yerine sulama ile artacak dönüm başına verim ile desteklenmesi için çalışmanız olacak mı ?

 

46.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Bakanlıkta görevli orman mühendisi sayısına ve orman mühendislerinin atanmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1168) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim. 10/02/2012

                                                                                                                                   Celal Dinçer

                                                                                                                                       İstanbul

10/07/2010 tarihinde yapılan KPSS sınavına yaklaşık 3 bin orman mühendisi girmiştir. Aradan geçen süre zarfında birkaç kişi dışında orman mühendisi ataması yapılmamıştır. Oysa, 2006 ve 2008 yıllarında KPSS sınavına giren ve ataması yapılan orman mühendislerinin sayısı sözleşmeli kadrolarla birlikte bine yakındır.

Bu nedenle;

1) Şu anda Bakanlığınız bünyesinde görevli bulunan orman mühendisi sayısı yeterli midir?

2) 10/07/2010 tarihinden sonra kuruma alınan orman mühendisi var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

3) Orman mühendisi kadrosu için Maliye Bakanlığına başvuru yapılmış mıdır?

4) 10/07/2010 tarihinde sınava giren orman mühendislerinin ataması yapılacak mıdır?

 

47.- Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1176) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Orman ve Su İşleri Bakanı Sn. Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 15/02/2012

                                                                                                                                      Arif Bulut

                                                                                                                                       Antalya

Antalya Kemer ilçesi, Ulupınar köyü, Çıralı 1. derece sit alanı ve Güney Antalya Turizm alanı kapsamında olup orman mülkiyetinde bulunan 397 parsel numaralı taşınmaz Orman Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. Bu bölge, doğal yapısı ve yerel halkın zarar vermeden iki defa dünyanın en iyi plajı seçilmiştir. Bu alan, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları üreme alanıdır.

Bu bilgiler neticesinde;

Doğası, yeşili ve nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan bu bölgeye tesisleşme yapıldığında, üreme alanında herhangi bir tahribata yol açıp açmayacağının araştırılması yapıldı mı? Yapıldı ise bu araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir?

 

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1177) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 12.02.2012                            

                                                                               Ali Halaman

                                                                                   Adana

1) Tufanbeyli'de kurulacak termik santralinin yakınındaki yaban hayatı geliştirme sahasında kaç ton patlayıcı madde kullanılarak yol çalışması yapılacak?

2) Bu çalışmalardan söz konusu alandaki hayvanlar ve doğa nasıl etkilenecek? Tonlarca patlayıcı kullanılarak yol çalışması yapılmasına kim izin verdi?                                         

3) Bu termik santralin faaliyete geçmesiyle saatte yüzlerce ton kömür yakılacak. Bu yanmalardan dolayı bir gün içerisinde ortaya çıkacak olan binlerce ton kül ne olacak?

4) Bakanlık olarak bu çalışmalardan haberdar mısınız?

 

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1199) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14/02/2012

                                                                               Ali Halaman

                                                                                   Adana

1) Tufanbeyli'deki termik santralde soğutma amacı ile kullanılacak su nereden elde edilecek?

2) Termik santralin yakınından geçen ve Çatalan Barajı’nın ana kaynaklarından birisini oluşturan Göksu Nehri tehdit altında mı?

3) Termik santrali soğutma amacıyla sisteme giren suya hangi ağır metaller karışacak ve insan hayatını büyük ölçüde tehdit eden bu ağır metallerle kirlenen su nereye dökülecek?

4) Bakanlık olarak bu çalışmalardan haberdar mısınız?

 

50.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana ve ilçelerindeki HES'lerin meydana getirdiği toprak kaymalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1200) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 15/02/2012

                                                                               Ali Halaman

                                                                                   Adana

1) Adana ve ilçelerinde yapımı devam eden HES'lerden meydana gelen toprak kaymaları ve bu toprak kaymalarından zarar gören ormanlarımızın yok olduğunu biliyor musunuz?

2) Bu toprak kaymalarına nasıl bir önlem alacaksınız? Yok olan ormanların yerine fidan dikmeyi düşünüyor musunuz?

3) Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları olacak?

 

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1201) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

                                                        

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 14/02/2012     

                                                                               Ali Halaman

                                                                                   Adana

1) Tufanbeyli'deki termik santralden bir günde atık olarak dışarı çıkan binlerce ton kül ve yüz binlerce metreküp ağır metallerle kirlenen su Hançer Deresi'ndeki yaban hayatı geliştirme sahasında yaşayan hayvanları ne oranda etkileyecek?

2)    Bu durumda UNESCO böyle bir doğa kirliliğine nasıl göz yumacak?

3) Termik santrali soğutma amacıyla sisteme giren suya hangi ağır metaller karışacak ve insan hayatını büyük ölçüde tehdit eden bu ağır metallerle kirlenen su nereye dökülecek?

4) Bakanlık olarak bu çalışmalardan haberdar mısınız?

 

52.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kırık ve Oyrak Barajı projelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1250) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                               Emin Çınar

                                                                               Kastamonu

1) Kastamonu-Ankara yolu 20’nci km.sinde Karasu Çayı üzerine yapılması düşünülen Kırık Barajı projesinin yapımı ne zaman başlatılacaktır?

2) Yine Kastamonu-Devrekâni yolu üzerinde Oyrak mevkisinde Gökırmak Çayı ve kollarına yapılması düşünülen Oyrak Barajı projesi ne aşamadadır? Projenin ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

 

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1335) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ilimizde meteoroloji ölçüm istasyonu yerleşim alanı içinde kaldığından ölçümler sağlıklı olarak yapılamamaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Şehrin batı bölgesinde otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Bu konuda çalışma yapacak mısınız?

 

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, Kahramanmaraş merkezdeki su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1336) ve Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

İçme suyu konusunda en büyük problemi merkez ilçemiz yaşamaktadır. Merkez ilçemizde 26 üniteyi yeterli ve şebekeli içme suyuna kavuşturacak Sarıgüzel Grup İçme Suyu Projesi, kaynak yetersizliğinden dolayı uygulanamamaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Merkez ilçemizin içme suyu konusundaki problemini ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? Proje için gerekli olan 4.000.000 TL kaynağı göndermeyi planlıyor musunuz?

2) Ayrıca ilimiz genelinde problemli ünitelerin yeterli ve şebekeli suya kavuşturulması için 10.000.000 TL kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sözlü soruları cevaplandırmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; sözlü soruları cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Efendim, öncelikle, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından sorulan (6/37) esas numaralı sözlü soru önergesinin cevabı: Kars ili Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin bakım ve onarım projesi, 2013 Yılı Yatırım Programı’na alınmış olup yıl içerisinde bakım ve onarımı tamamlanacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/108) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: 1973 yılında inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmış olan Kars Alabalık Sulama Tesisi ile 1.150 hektar tarım arazisi sulanmaktadır ancak zaman içerisinde, şehir merkezinin genişlemesi sebebiyle sulama kanalları yerleşim alanı içerisinde kalmış ve yerleşimciler tarafından tesise müdahalelerde bulunularak kanal içerisine evsel ve hayvansal atıklar dökülmüş, kanalizasyon bağlantıları yapılmıştır. Bu durum sebebiyle, söz konusu kanallara bağlanarak kanalizasyon ve atıkların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilediği, kanalizasyon şebeke hattının inşa edilmesi ve bölgeye çöp konteynerlerinin konulması gerektiği hususu yazıyla Kars Belediyesine bildirilmiştir, konu takip edilmektedir. Ayrıca, DSİ Kars Bölge Müdürlüğü tarafından periyodik olarak kanal temizliği çalışmaları yapılmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Özkes’in (6/203) esas numaralı soru önergesine cevabım: Düzce ili Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık, Dokuzdeğirmen, Iğdır, Harmankaya, Esentepe, Büyükmelen ve Yeşiltepe köyleri ile Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Dilaver ve Davutağa köyleri mutlak koruma bandı içerisinde kalmaktadır. Barajın maksimum su kotu, Büyükmelen’in, 110 metre belirlenmiş olup 300 metrelik mutlak koruma bandı içerisinde 18.615 dekarlık alanın kalacağı öngörülmüştür. Büyükmelen Projesi, Büyük İstanbul II. Merhale İçme Suyu Projesi Melen sisteminin dördüncü aşamasında planlanmış olup İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacaktır. Birinci aşama işleri DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup kapsamında isale hatları, terfi merkezleri, Boğaziçi tüneli, içme suyu arıtma tesisi, kondüvi, tünel ve enerji temin sisteminden oluşan on bir ayrı iş paketi yer almaktadır. Melen sistemi kapsamında bütün işler tamamlanmış olup 12/12/2012 tarihinde, saat on ikiyi on iki geçe işletmeye alınmıştır. Melen Projesi’nin ikinci safhasında inşa edilmesi planlanan Melen Barajı’nın ihalesi yapılmış olup inşaatının 2016 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in (6/204 esas) numaralı soru önergesine cevabım: Büyükmelen Projesi, Melen Barajı göl alanında, yaklaşık 1.715 hektar arazi kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma bedellerinin tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11’inci ve 12’nci maddelerine göre: Arazilerde, taşınmaz veya kaynağın kamulaştırılma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması hâlinde getireceği net gelirine; arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel maksadı olmayan emsal satışına göre satış değerine ve yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmî birim fiyatları ve yapı maliyeti hesaplarına ve yıpranma payına göre değerleri takdir edilmektedir.

Melen Barajı proje yapım işinde sismik parametreler dikkatle incelenmiş ve bu parametreler kullanılmak suretiyle, baraj gövdesinde tekrarlanma devri 2.475 yıl olan muhtemel maksimum deprem ivmesine göre yıkılmayacak şekilde projelendirilmesi yapılmıştır.

Gene, 2/B kapsamında, Maliye hazinesi taşınmazları üzerindeki fındık, bina gibi mütemmim cüzlerin muhdesat bedeli, hak sahiplerine ödenecektir. Bunun için, DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından öncelikle zilyetlik tutanakları tutulup, Hazine ve Orman Müdürlüğü taraf gösterilerek dava açılacaktır. Yerin Hazineye; üzerindeki fındık, bina gibi mütemmim cüzlerin şahıslara ait olduğuna dair, mahkeme tarafından, verilecek karara göre hak sahiplerine ödeme yapılacaktır. Yerin mülkiyeti Maliye hazinesine ait olduğundan yer bedeli ödenmeyecektir ama muhdesatların bedeli ödenecektir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/236) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: HES’lerin fizibilite çalışmalarında, bu projelerin inşaat ve işletme safhalarında herhangi bir yerleşim yerini veya tabii hayatı olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması, teknik olarak bunun mümkün olmaması durumunda ise yerleşimlerin ve tabii hayatın en az etkilenecek şekilde planlanması esas alınmış olup HES’ler sebebiyle, tarımla uğraşan vatandaşlar açısından herhangi bir olumsuz durum asla söz konusu değildir.

HES projelerinde üretilen elektrik enerjisi, yalnızca HES’in bulunduğu bölgede yaşayan yöre halkı için değil, bütün ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması içindir. HES projelerinin sayısının artmasıyla elektrik üretim maliyetleri düşecek ve buna paralel olarak elektrik fiyatları da azalacaktır.

Hiçbir HES projesinde dere yatağındaki suyun tamamının iletim tünellerine alınması söz konusu değildir. Canlı hayatının devamı için gereken su, dere yatağında bırakılmaktadır. HES projelerinin kurulmasıyla ile su yataklarında yaşayan canlılar ile yaban hayatı açısından olumsuz bir durum söz konusu olmayacaktır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/241) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Son beş yılda Adana ilinde gerçekleşen orman yangını istatistikleri esas alındığında, önceki yıllara nazaran, sayı ve yanan alan miktarı yönüyle herhangi bir artış söz konusu olmadığı gibi, azalma gerçekleşmiştir. Adana Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan yangın ilk müdahale ekiplerince görevlendirilen personel sayısı, yaklaşık 1.500 olup ekipler, her yıl artan miktarlarda araç gereç ve makine ekipman ile donatılmaktadır. Orman yangınlarına yöre halkının can ve mal güvenliği öncelikli olarak müdahale edilmekte ve her yıl yenilenen yangın eylem planlarında belirtilen tedbirler teşkilatımızca alınmaktadır.

Antalya Milletvekili Sayın Arif Bulut’un (6/295) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özel ağaçlandırma izni, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57’nci maddesi ve Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri kapsamında verilmiş olup mevcut hâliyle 10.415 metrekare bozuk orman alanı ve 19.219 metrekare orman içi açıklık olmak üzere toplam 29.634 metrekare yüz ölçümündeki orman alanı özel badem ağaçlandırması yapılmak maksadıyla Kemal Başak’a kırk dokuz yıllığına tahsis edilmiştir. Alan, maki türlerinden müteşekkil, diri örtüyle kaplı olup sadece 8 adet kızılçam mevcuttur. Ağaçlandırma Yönetmeliği’ne göre, orman alanlarında yapılan özel ağaçlandırma sahalarında yapılaşmaya izin verilmemektedir. Bu sebeple söz konusu sahada ranta yönelik herhangi bir tesis yapılması mümkün değildir. Sadece bakım ve koruma maksadıyla ürünlerin muhafaza edileceği, her türlü hava şartlarında çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklanabileceği toprak veya beton zemin üzerine temelsiz, prefabrik, sökülüp takılabilir malzemeden yapılan ve tahsis sona erdikten sonra kaldırılacak olan 40 metrekareyi geçmeyecek 1 adet geçici hangar, depo ve saha bekçisinin kalabileceği seyyar konteyner konulmasına izin verilmiştir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/320) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Köprü, menfez ve sanat yapıları için meri mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlığın görüşü alınması gerekmekte olup görüşümüze başvurulmadan gerçekleştirilen söz konusu yapılardan faaliyet sahipleri sorumludur. Bugüne kadar köprü ve menfez yapıları hakkında herhangi bir meseleyle karşılaşılmamış olup vatandaşlardan da Adana’yla ilgili, Bakanlığıma herhangi bir şikâyet dilekçesi intikal etmemiştir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/324) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Gençleştirme çalışmalarında özel firmalara iş verilmemiştir. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tokat ilinde 2011 ve 2012 yıllarında 374 hektar tabii gençleştirme çalışması orman köylülerine yaptırılmış ve söz konusu işin karşılığında 416.388 TL ödenmiştir. Amasya Orman Bölge İşletme Müdürlüğü tarafından 2011-2012 yıllarında 117,6 hektar alanda gençleştirme çalışması, orman köylülerine yaptırılmış ve buna karşılık olarak 145.774 TL ödenmiştir. Denetlemeler, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili orman işletme müdürlüklerinin teknik elemanları tarafından yapılmaktadır.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/343) numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Anılan köyler arasında 135, 159, 160 numaralı bölmelerdeki üretim işleri, Yemişli beldesi ve Yemişli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince 2005 yılında yapılmıştır. Ayrıca, 135, 159 ve 160 numaralı bölmelerde 2012 yılı içinde yapılması gereken üretim işlerinin tevziatı, Yemişli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince yapılmıştır.

168, 169, 170 ve 172 numaralı bölmelerdeki üretim işleri, 2005 yılında Eğirler ve Yemişli tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında nüfus sayısı ve iş yerine olan mesafelerine göre tevzi edilerek üretim işi gerçekleştirilmiştir.

163, 164, 165 ve 167 numaralı bölmelerdeki üretim işlerinin, her iki yerleşim yerinin, kendi müşterek sınırları içerisinde olduğunu iddia etmeleri sebebiyle son yirmi yılda yapılamamıştır. 163, 164, 165 ve 167 numaralı bölmelerin, Yemişli beldesi ve Eğirler köyünün, kendi mülki hudutları içerisinde kaldığını iddia etmeleri ve mevcut sınırları kabul etmemeleri sebebiyle anlaşmazlık yaşanmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce, intikal eden müracaatlar mahallinde incelenmiş ve bu çerçevede 28/4/2011 tarihinde Kütahya Orman Bölge Müdürü Yardımcısı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü, Simav Orman İşletme Müdürü ve İşletme Şefinden oluşan komisyonla birlikte Yemişli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Yardımcısı, Eğirler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Yardımcısıyla birlikte araziye gidilerek arazide ihtilaflı bölmeler gezilmiş ve ihtilafa konu bölmelerdeki üretim işinin kooperatifler tarafından mutabakata varıldığı takdirde çözülebileceği, çözümsüz kalması durumunda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ve Aslî Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 sayılı Tebliğ’in ihtilaflı yerlerdeki üretim işlerinin dağıtılmasıyla ilgili bendine göre 163, 164, 165 ve 167 no.lu bölmelerdeki üretimin tevziatının yapılacağı belirtilmiştir. Bu 4 bölmedeki toplam 8.532 metreküp dikili kabuklu gövde hacmindeki damga miktarı, nüfus ve mesafe dikkate alınarak dağıtıldığında Yemişli beldesine 6.127 metreküp, Eğirler köyüne 2.405 metreküp dikili kabuklu gövde hacmindeki damga miktarı düşmektedir. Şu ana kadar iş talep eden kooperatif veya köylü olmamıştır. İş talebi olması hâlinde, her iki kooperatifin hakkı kadar üretim işi, şartnameler imzalatılarak verilecektir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 40’ıncı maddesi, Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik ve 288 sayılı Tebliğ gereği, üretim işi, “…öncelikle iş yerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve iş yerindeki köylülere veya iş yeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, iş yerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.” denilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu bölmelerden 135, 159 ve 160 no.lu bölmelerdeki üretim işleri, Yemişli belde sınır dâhilinde kalmasından dolayı Yemişli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilmiştir.

Anılan kesim işlerindeki anlaşmazlıklar, Orman Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ve 288 sayılı Tebliğ’in ihtilaflı yerlerdeki üretim işinin tevziatı hakkındaki hükümlerine göre uygun olarak yapılan tevziatı, Eğirler köyü ve Yemişli beldesi sakinleri kabul ettikleri takdirde üretim işi yapılabilecektir. Kabul edilmediği takdirde, bu bölmelerdeki üretim işi dikili satış olarak gerçekleştirilecektir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/354) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde, bugüne kadar çıkan orman yangınları değerlendirildiğinde, son yıllarda herhangi bir artış olmadığı gibi azalma olduğu görülecektir.

Adana Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan yangın ilk müdahale ekiplerinde görevlendirilen personel sayısı, yaklaşık olarak 1.500’dür. Ekipler, her yıl artan miktarda araç gereç, makine ekipman ile donatılmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/370) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı üçüncü bölümünde, “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” alt başlığı altında yer alan 7’nci maddede büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları sıralanmış ve (r) bendinde “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.”; (u) bendinde ise “İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak…” diyerek büyükşehir sınırları içerisindeki taşkından koruyucu tesislere ilişkin yükümlülüğü büyükşehir belediyelerine vermiştir.

Ancak, 9/9/2009 tarihinde meydana gelen taşkın felaketi sonrasında, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardan 6/10/2009 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğümüz, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi -İSKİ- ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin AKOM’da yaptıkları toplantı neticesinde alınan karar gereği, Eşkinoz Deresi’nin ıslahı, temizliği ve işletilmesinden İSKİ Genel Müdürlüğü sorumlu tutulmuştur. Eşkinoz Deresi’nin insan sağlığını tehdit edecek boyutta kirlilik taşıdığı ve gerekli tedbirlerin alınması hususu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluğunda olup Bakanlığımızın görevi dışında kalmaktadır; ancak, konu tarafımdan takip edilmektedir. Bu konuda, gerek kanalizasyon gerekse atık su arıtma çalışmaları, İSKİ tarafından gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi’nin aynı mahiyette sorusu vardı. Buna cevap verdiğim için, aynı cevabı aynen tekrar ediyorum.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/497) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Kars ili Ani şehrinde uygun alanların tespiti ve etüt çalışmalarına başlanmış olup söz konusu alanın büyük bir kısmının tarihî ve antik sit alanı içerisinde olması sebebiyle, ağaçlandırma çalışması yapılabilmesi için ilgili kurumlardan izin almak üzere gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Kars merkezi ile Ani şehri arasındaki 30 kilometrelik bölünmüş kara yolu güzergâhında ağaçlandırma çalışmaları 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/499) numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bahse konu yer, dere değil, Okçu su arkıdır. Okçu arkı, su kaynağını DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ıslah edilen Ortaçay Deresi’nden almaktadır. Taşkın dönemler hariç, genellikle kontrollü olarak arka alınan su, Göle ilçe merkezinin kanalizasyon atıklarının tahliyesi maksadıyla kullanılmakta olup yöredeki halkın sağlığı açısından risk taşımaktadır. Bu konuda gerekli girişimler yapılmış, Göle Belediyesi tarafından ıslah edilmesi gerektiği belediyeye bildirilmiştir. Arka alınacak suyun kontrolünün yapılabilmesi için de kapaklı priz yapılması hususu tavsiye edilmiştir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/511) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Son beş yılda, 2008-2012 yılları arasında ülkemizde meydana gelen yangınlarda toplam 51.811 hektar orman alanımız zarar görmüştür. 2013 yılı orman yangınlarıyla mücadele bütçesinde planlanan tahminî ödenek 600 milyon TL’dir. Yanan alanlar, yılı içerisinde ağaçlandırılmakta olup yangından zarar gören alanlara 130 milyon adet fidan dikilmiş, ayrıca tohumlandırma çalışması yapılmıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/520) esas numaralı soru önergesine cevabım: İnşaatı devam eden Adatepe Barajı’nın herhangi bir ödenek sorunu bulunmamakta olup gövde ve dolu savağı tamamlanmıştır. Dipsavak ve rölekasyon yollarında çalışmalar devam etmektedir. Baraj inşaatının bu yıl içinde tamamlanması ve su tutulması talimatı tarafımdan verilmiştir, takip edilmektedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/523) numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kahramanmaraş’ta DSİ Genel Müdürlüğümüzce yapımı devam eden Kılavuzlu sulaması 1’inci kısım inşaatının ikmal tarihi 14/12/2013 olmasına rağmen, inşallah, bu mayıs ayı sonunda bitirilmesi için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Ödenek problemi yoktur. Kılavuzlu sulaması 1’inci kısım inşaatının ihale muhtevasındaki ana kanal uzunluğu, yaklaşık olarak 38 kilometredir. Şu ana kadar işin fiziki gerçekleşmesi yüzde 80’dir, kalanı da mayıs ayı sonuna kadar bitirilecektir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/524) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Adıyaman Göksu Araban Projesi birinci aşamasındaki ana depolama sistemi olarak Göksu Çayı ana kolu üzerinde yapımı planlanan Çetintepe Barajı’nın kati projesi tamamlanmıştır. Bu, gerçekten çok önemli bir proje. 25/12/2012 tarihinde, ihaleyle alakalı teklifler alınmış olup, ihale süreci devam ediyor, projenin planlama raporu baraj ve tesislerin inşaatının altı yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir. O bölgenin en büyük barajıdır.

GAP projeleri kapsamında bulunan Adıyaman Göksu Araban Projesi birinci aşama kapsamında yapılması planlanan Çetintepe Barajı’yla ile yörede 70.968 hektar tarım alanının sulanması temin edilecektir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/525) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kalealtı I. Merhale Projesi, 2011 yılında tamamlanarak Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinin güneyindeki Afşin Ovası’ndaki 7.734 hektarlık alanın sulanması sağlanmıştır.

Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale Projesi’yle, önceki yıllarda Aksu Çayı üzerinde inşa edilen ve işletmede olan Kartalkaya Barajı’ndan Narlı ve Kahramaraş ovalarında sulanan alanın dışındaki 10.983 hektarlık alanın sulanması hedef alınmıştır.

Pazarcık ve Şireşanlı pompaj sulaması ikmaliyle 4.934 hektar alanın sulanması sağlanacak olup, 25/12/1998 tarihinde ihale edilmiş ve yüzde 14 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sulama inşaatının 2015 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Ayvalı Projesi’yle 1.680 hektar arazinin sulanması hedeflenmiştir. Projenin su kaynağı Ayvalı Barajı -biliyorsunuz, biz bitirdik- işletmede olup Ayvalı Barajı sulamasının proje yapımı 12/7/2008 tarihinde ihale edilmiş ve devam etmektedir. Proje yapımı 2012 yılı sonunda tamamlanmış, inşaat ihalesi de 8 Şubat 2013 tarihinde yapılacaktır. Bu da gerçekten Kahramanmaraş için büyük bir müjde.

Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale “Projesiyle” Kahramanmaraş ilinde Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilmekte olan Kılavuzlu Barajı’na depolanacak 74 milyon metreküp su ile elde ettiği 4 bin megavat kurulu güçteki santralde yılda, ortalama sulamanın tam gelişimi hâlinde 144 milyon kilovatsaat, sulamadan önce ise 248 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay illerinde toplam 95.750 hektarlık alanın sulanması hedef alınmıştır. Projenin, Kahramanmaraş ilindeki 27.095 hektarlık kısmının 9.368 hektarlık bölümü olan Kılavuzlu sulaması 1’inci kısım inşaatı, 1998 yılında ihale edilmiş ve yüzde 34 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup sözleşmesine göre 4/12/2013 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır ancak talimatımla bu, mayıs ayı sonuna çekilmiştir.

Ayvalı Projesi’nin 2014 Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale Projesi’nin 2016, Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Projesi’nin de 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/577) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Çukurova, ülkemizin ve dünyanın tarımsal üretim potansiyeli bakımından en önemli ovalarındandır. Söz konusu ovanın sulanması çalışmalarına geçmiş yıllarda başlanmış olup 1956 yılında Seyhan Barajı’nın işletmeye alınmasından sonra ASO yani Aşağı Seyhan Ovası’nda 1, 2, 3’üncü kısım sulamaları kapsamında 133.431 hektarlık saha sulamaya açılmıştır. Ovanın güneyinde, denize yakın kısımlarda tuzluluk ve drenaj problemleri daha fazla olan Aşağı Seyhan Ovası IV. merhale sulaması ise 38.015 hektar olup söz konusu sahada inşaat faaliyetleri 1995 ve 1996 yılında 7YP1, 8YP1, 5TP1, 8YP2, 7YP2 olarak dört kısımda ihalesi yapılmıştır. 1995-2003 yılları arasına kadar projelerin fiziki gerçekleşmesi yüzde 18 idi, 2003 ile 2011 yılları arasında 15.185 hektar alan sulamaya açılmış olup ana kanal bazında inşaatları tamamlanmıştır. 8YP2 sulama sahası 12/12/2012 tarihinde hizmete alınmıştır. İnşaatı devam eden 7YP2 sulama sahası II. kısım işi 2013 yılında tamamlanacaktır. 7YP1 sulama sahası II. kısım sulama şebekesi inşaatı ihalesi 12 Ocak 2012’de yapılmış olup 2014 yılında tamamlanacaktır. 8YP1 sulama sahası II. kısım sulama şebekesi inşaatı ihalesi 20 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Aşağı Seyhan Ovası Projeleri 2014 yılında tamamlanarak geriye kalan 22.830 hektar alan da sulamaya açılacaktır. Proje tamamlandığında çiftçilerin yıllık net geliri 180 milyon TL olacaktır, yıllık gelir. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/603) esas numaralı sözlü sorusu önergesine cevabım: Ardahan ve Kars ili sınırları içerisinde bulunan Çıldır Gölü’ne devamlı kaynak sağlayan dereler, Gülyüzü köyündeki Büyükçay ile Gölebakan ve Doğruyol köylerinden gelen yan derelerdir. Bu derelerin yanı sıra Çıldır Projesi’nin I. kısmı için su kaynağı olan Çıldır Göl’üne su takviyesi maksadıyla doğu, batı, kuzey ve kuzeybatı derivasyonları tamamlanmıştır. Kuzey derivasyon tüneliyle ilkbahar aylarında gelen fazla sular Çıldır Gölü’ne alınmaktadır. Bu alım sırasında yamaçlardan gelen rüsubatı önlemek için beton sekiler gibi çeşitli sanat yapıları yapılmıştır. Ancak söz konusu derivasyonların Çıldır Gölü’nün de içinde bulunduğu Kura-Aras Havzası içinde kalması sebebiyle, göle farklı bir balık türünün bırakılması söz konusu değildir. Balık türleri açısından zaten oldukça zengin olan Çıldır Gölü’nün de içinde yer aldığı Kura-Aras Havzası balık faunası için 1975 yılında hazırlanan raporda 18 farklı balık türü tespit edilmiştir. Bununla beraber Çıldır Gölü’ndeki su ürünleri faaliyetlerinin yönetimi ve geliştirilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sorumluluğundadır. Ayrıca, 1.962 metre kotta bulunan Çıldır Gölü’ne Arpaçay Barajı’ndan su verilmesi ise teknik olarak mümkün değildir zira gölden çıkan fazla sular Kars Çayı’na akarak 1.452 metre kotta bulunan Arpaçay Barajı’na ulaşmaktadır.

Diğer taraftan, akarsular tarafından taşınan çamurun yani sedimentin ortaya çıkardığı sorunlar yalnız Çıldır Gölü için değil, bütün göl, gölet ve baraj göllerimiz için geçerlidir. Bu konuda gerekli çalışmalar, başta Bakanlığımız olmak üzere, çeşitli kurumlar tarafından sürdürülmektedir.

Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Haziran ve Eylül 2007 tarihlerinde yapılan ölçümlere göre de Çıldır Gölü’nde çözünmüş oksijen bakımından herhangi bir problem görülmemektedir.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu’nun (6/634) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımızın merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalıştırdığı personel sayısı 2.836’dır. Çalışması gereken özürlü personel sayısı 85 olmakla beraber, Bakanlığımızda çalışan özürlü personel sayısı 88’dir. Dolayısıyla, özürlü personel açığı bulunmamaktadır. Bakanlığımız bağlı kuruluşlarından Orman Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun’a göre çalışan personel sayısı 18.177, çalıştırılması gereken özürlü personel sayısı 545, çalışan özürlü personel sayısı 455’tir. Kontenjan açığı için 2013 yılında yani bu yıl atama yapılması planlanmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde özürlü kontenjan açığı için gene 2013 yılında atama yapılması planlanıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün çalışan toplam personel sayısı -memur olarak- 7.524, çalışması gereken özürlü personel sayısı 226, çalışan özürlü personel sayısı 173’tür. Yeterli boş kadro olmadığı için, 53 tane özürlü personel açığının giderilmesi için Devlet Personel Başkanlığından atama müsaadesi istenilmemiştir. 2013 yılında ihdas ve iptal ile boş kadro temin edildiğinde atamalar yapılacaktır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/671) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kahramanmaraş Adatepe Karakuz sulama planlama revizyonu mühendislik hizmetleri 7/10/2008 tarihinde ihale edilmiş olup 24 Şubat 2012 tarihinde planlama revizyon çalışmaları tamamlanmıştır. Karakuz Barajı’ndan Afşin-Elbistan Termik Santrali (C) ünitesine 1,5 metreküp/saniye soğutma ve katma suyu verilmesine ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirleyen protokol, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğümüz arasında 2007 yılında imzalanmıştır. Bu protokol ile Karakuz Barajı’nın proje yapım işinin RİF yani redevans ihalesini alan firma tarafından yapılması karara bağlanmıştır. Ancak aradan geçen dört yıllık süre içerisinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce Karakuz Barajı’nın yapımıyla alakalı olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Karakuz Barajı’nın yapımıyla alakalı olarak Elektrik Üretim, Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. Karakuz Barajı’nın bakanlığım tarafından yapılmasına karar verilmesi durumunda 2012 yılında sulama projesinin yapımına ilaveten Karakuz Barajı proje yapımı ihalesi 20/9/2012 tarihinde yapılmıştır. Projelerin tamamlanmasını müteakip yapım yani inşaat ihalesi safhasına geçilecektir.  Karakuz Barajı’nın proje yapımı ile Karakuz sulamasının proje yapımı işlerinin 6/11/2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Karakuz Barajı ve bağlı üniteleri ile toplam 13.174 hektar alan sulanacak ve yapılacak olan Afşin-Elbistan Termik Santrali (C) ünitesine 1,5 metreküp/saniye soğutma ve katma suyu verilecektir. Ayrıca, Karakuz Barajı’ndan 4,48 megavat kurulu güç ile yılda 16,358 gigavatsaat enerji üretimi yapılacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/768) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Etüt çalışmaları 2012 yılında tamamlanmış olup, Kıyı Kanunu hükümleri gereğince arazi tahsisi yapılamadığından, Çıldır’da, Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü’nün etrafında ağaçlandırma çalışmaları yapılamıyor. Göle bakan yamaçlar ise mera olarak tescil görmüş olup Mera Kanunu gereğince tahsis gayesi değişikliği talep edildi ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülmedi yani etrafı mera olduğu için ağaçlandırma yapamadık.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/809) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Simav Belediye Başkanlığı 04/7/2011 tarihli ve 1938 sayılı yazısında, 19/5/2011 tarihinde meydana gelen deprem felaketi neticesinde ağır hasar raporu verilen binalar yerine Muradınlar Mahallesi’nde yapılan ve yapılacak olan konutların su ihtiyacını temin için DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğünce Muradınlar Mahallesi Balaban Çayı kenarına sondaj kuyusu açtırıldığını ve ihtiyaca yetecek kadar su bulunduğunu belirterek, bölgedeki 600 metreküplük su deposuna isale hattı döşenmesini ve depodan mevcut şebeke hattına bağlantı yapılmasını talep etmiştir. Simav Belediye Başkanlığı ayrıca diğer bir yazısında ise, depremde zarar gören, eskimiş ve ekonomik ömrünü dolduran, projesi İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğünce yapılmakta olan su şebekesinin yeniden yapılması için tahmini olarak 100 milyon TL’ye ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 12/12/2011 tarihli ve 468687 sayılı cevabi yazımız ile belediyeye kurumumuzca yani DSİ’den maddi destek sağlanmasının mümkün olamadığı ancak içme suyu yatırımlarının 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunu’na göre yapılabileceği, bu durumda yatırımların otuz yılda geri ödenmesinin temini maksadıyla bir protokolün imzalanacağı, Kalkınma Bakanlığı yatırım programında teklif edilen işin proje ve inşaat süresinin en az üç dört yıl süreceği belirtilerek belediyenin görüşü istenmiş, ancak bugüne kadar belediyeden bir cevap gelmemiştir. Yani özetle, 1053 sayılı Kanun çerçevesinde belediye talep ederse biz bu tesisleri yapmaya hazırız.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/881) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Tokat il merkezi ile Pazar ilçe merkezi çıkışı arasında, 22 kilometrelik bölümde, kuruluşumuzca, 2008-2012 yılları arasında, toplu makineli çalışma programı dâhilinde, Yeşilırmak Nehri’nde ıslah çalışması yapılmıştır. Yapılan seddelerin taş tahkimat işleri yüzde 80 oranında bitirilmiş olup çalışmalar devam ediyor. Hatta, ben en son Tokat’a gittiğimde çalışmaların hızlandırılması talimatını verdim. Hatta, hemen seddelerin yanında da yeni servis yollarının yapılması talimatını verdik, gerçekten çok güzel oluyor.

Tokat-Pazar ilçe merkezi çıkışı ile Turhal ilçe merkezi arasındaki 18 kilometrelik bölümde Yeşilırmak’ta proje çalışmaları devam etmekte olup taşkına maruz bölümlerde Bakanlığımızca makineli dere ıslahı yatağı düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Turhal ilçe merkezinden çıkışına kadar olan bölümde 2010-2012 yıllarında toplu makineli çalışma programı dâhilinde 5 kilometre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/971) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: DSİ Genel Müdürlüğü Yatırım Programı’nda yer alan Musabeyli Barajı -yeni adıyla Sayın Cemil Çiçek Barajı- sulama ve içme suyu maksatlı olup barajın 1.125,70 metre kamulaştırma kotuna göre etkilenen taşınmazların tamamı ile Bişek köyü sınırları içerisinde bulunan 34 adet ev ve eklentileri Bakanlığımızca kamulaştırılmıştır. Mutlak koruma alanında kalan taşınmazların kamulaştırılmasının ise Yozgat Belediye Başkanlığınca yapılması gerekmektedir. Yerleşim yerleri kamulaştırılan vatandaşların iskân çalışmaları 5543 sayılı Kanun’a göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğundadır. Bişek köyünde Bakanlığımızca kamulaştırılan 34 hane için yeniden yerleşim çalışmaları Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmış ve 25 ailenin devlet eliyle iskâna hak sahibi olduğu belirlenmiştir. Bu ailelerin yeniden yerleşimi konusunda 17/11/2011 tarihinde Bakanlığımız koordinasyonunda bir toplantı yapılarak iskânın hızlandırılması istenmiş olup, çalışmalar ilgili kurum tarafından yürütülmektedir.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/972) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Yozgat Yerköy İnandık Barajı’nın su rasatlarına 1962 yılında başlanmıştır. Projenin ana done raporları tamamlanmış ve 2011 yılı sonunda planlama raporu tamamlanarak 3/2/2012 tarihinde onaylanmıştır. Barajda toplanacak 31,1 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu ve Sekili kasabalarına ait toplam 2.875 hektar tarım alanı yüksek basınçlı borulu yağmurlama sistemiyle sulanacaktır. Baraj 2013 Yatırım Programı’nda bulunmaktadır.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/973) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Yozgat’ın Sorgun ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılaması düşünülen Yenice Barajı’nın planlama ihalesi Başbakanımızın talimatıyla 5/12/2011 tarihinde yapılmış ve 9/2/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Planlama işinin süresi 360 çalışma günü olup, işin ikmal tarihi 3/2/2013’tür. Planlama neticesine göre projeye yön verilecektir.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/974) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Oğulcuk Barajı’nın kati proje çalışmaları devam etmekte olup, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Kesin projesinin tamamlanmasını müteakip inşaat ihalesinin Yatırım Programı’na teklif edilmesi ileriki yıllarda gündeme gelecektir.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/975) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Cemil Çiçek yani Musabeyli Barajı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakanım, toparlar mısınız. Ne kadar süre…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, bir on dakika verirseniz, lütfederseniz…

BAŞKAN – Peki efendim, buyurun.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, Cemil Çiçek (Musabeyli) Barajı tamamlanarak 12/12/2012 tarihinde açılışı gerçekleşmiştir.

Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın (6/976) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Hasbek Barajı’nın kesin projesi 2003 yılında tamamlanmış olup, 2013 Yılı Yatırım Programı’nda yer almamaktadır. Bütçe imkânları çerçevesinde ileriki yıllarda yatırım programına alınması hedeflenmektedir. Çünkü Yozgat’a pek çok yatırım yapıyoruz, onlar bittikten sonra bunu da devreye alacağız.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Ne yaptığınıza bakacağız.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kütahya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Alim Işık’ın (6/977) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımız ana hizmet birimlerinde 486 orman mühendisi görev yapmakta olup, toplam personelin yüzde 17’sini teşkil etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 4.598 orman mühendisi görev yapmakta olup, toplam personelin yüzde 26’sını teşkil etmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde ise 33 orman mühendisi görev yapmaktadır.

Tabii, 2012 KPSS belgesine sahip orman mühendisi sayısını bizim bilmemiz mümkün değil, onu ilgili kuruma sormak lazım. 2010 yılı KPSS sonuçlarına göre Bakanlığımız ana hizmet birimleri emrine 14, Orman Genel Müdürlüğü emrine de 98 olmak üzere 122 orman mühendisinin ataması yapılmıştır.

2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun 22’nci maddesi gereğince “Emekli olanların yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilir.” hükmü çerçevesinde kurumumuzca emeklilik ve diğer sebeplerle boşalan kadrolarımızın yüzde 50’sine KPSS sonuçlarına göre açıktan atama yapılması planlanmaktadır. Ancak ilave olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından ek kontenjan istenmiş olup, ek kontenjanın da verilmesi hâlinde 2013/1 KPSS yerleştirmelerinde alımlar yapılacaktır.

Yozgat Milletvekili Sayın Sadir Durmaz’ın (6/978) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: “Bahçecik Barajı yapımı Bakanlığınızın 2012 Yatırım Programı’nda var mıdır?” diye soruyor. Bahçecik Barajı, Çekerek Irmağı’na mansaplanan Göndelenözü üzerinde ve Bahçecik köyünün 1,5 kilometre doğusunda yer almaktadır. Özellikle barajda depolanacak 33 milyon metreküp su ile Göndelenözü ve Çekerek Irmağı vadisinde 6.050 hektar alanın sulanması amaçlanmaktadır. Projeyle alakalı master plan çalışmaları yapılmıştır. 2012 yılında detaylı bir mühendislik jeolojisi ve doğal yapı gereçleri raporuyla birlikte planlaması çalışmaları yapılmış olup, 2013 yılında proje yapım ihalesi gerçekleştirilecektir.

Adana Milletvekili Sayın Muharrem Varlı’nın (6/1004) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Bilindiği üzere, DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerinin işletme bakım sorumluluğu faydalananların kurdukları su kullanıcı teşkilatlarına devredilmektedir ancak devredilen sulama tesislerinde bakım onarım ya da yenileme çalışmaları ya devralan teşkilatça yapılmakta ya da devralan kuruluşun maliyete katılımı sağlanarak idaremizce yapılmaktadır. Bu çerçevede sulama birlikleri esasen sorumlu ancak son yıllarda özellikle Bakanlığımızca geliştirilen rehabilitasyon ve iyileştirmeyle, Bak-Onar I ve Bak-Onar II projelerinden faydalanılarak problemler çözülüyor.

Adana Milletvekili Sayın Muharrem Varlı’nın (6/1005) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Sulama tesislerinin işletme, bakım, yönetim sorumluluğu özellikle 6200 sayılı Kanun’un 2/(k) maddesi gereğince sulama birliklerine devrediliyor. Özellikle 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uygulamaya girmeden önce sulama birlikleri tarafından belirlenen sulama suyu ücretleri tesislerin işletme ve bakım onarım ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olmadığı için sulama tesislerine gereken bakım ve onarım yapılamamış, ihmal edilen bakım onarım işleri, tesislerin fonksiyonlarını yerine getirmemelerine sebep olmuştur. Ayrıca, gelirleri yetersiz olan birlikler enerji giderleri ile çalıştırdıkları personelin ücretlerini de ödeyemez hâle gelmişlerdir. Bu yüzden, yeni çıkarılan kanunla, özellikle ücret tarifesinin bu ihtiyaçları -işletme, bakım ve personel giderlerini- karşılayacak şekilde hazırlanması hükmü getirilmiştir; meselenin özü budur. Sulama ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanması işlemleri birlik meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda yerine getirilmektedir. Bu sebeple, çiftçilerin, sulama birliklerine olan borçlarıyla alakalı taleplerini ilgili sulama birliklerine yapması gerekmektedir.

Evet, Adana Milletvekili Sayın Muharrem Varlı’nın (6/1006) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Çukurova bölgesinin de içinde bulunduğu DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, görev sahası içinde sulama birliklerine devredilemeyerek idaremiz sorumluluğunda kalıp işletilen ortak tesis özelliğindeki ana drenaj kanalları DSİ Genel Müdürlüğü teknik kriterlerine göre üç ile beş yıl arasında temizlenmekte olup, temizlenme ihtiyacı bulunan drenaj kanallarının tamamı temizlenmektedir. 2011 yılı içerisinde Aşağı Seyhan Ovası’nda 304.153 metreküp, Aşağı Ceyhan Ovası’nda drenaj kanallarından ise 895 bin metreküp rüsubat temizlenmiştir DSİ tarafından. Ayrıca, Ceyhan Ovası’nda “taşkın tesisleri” olarak ifade edilen dereler aynı zamanda drenaj kanalları görevi yapmakta olup 2011 yılında söz konusu kanallardan 2 milyon 186 bin metreküp rüsubat temizlenmiştir. Sulama birlikleri, devir sözleşmesi gereği, işletme, bakım ve yönetim sorumluluklarını devraldıkları sulama tesisinin mütemmim cüzü olan drenaj kanallarının temizliklerini yapmakla yükümlüdürler. Sorumluluğunu devrettiğimiz tesise ilişkin olarak Bakanlığımızca araç gereç tahsis edilmesi ya da ödenek ayrılması tabi olduğumuz mevzuat gereğince mümkün değildir. Ancak, tesisin millî ekonomiye katkısını devam ettirmesi maksadıyla, sulama birliğinin gücü dışında olması şartıyla, DSİ Genel Müdürlüğü ile sulama birlikleri arasında yardım ve ihtiyaç duyulan işin niteliğine bağlı olarak imzalanacak protokol hükümleri doğrultusunda geri ödemeye bağlı araç gereç ve malzeme temini yapılabilmektedir. Bakanlığımızın 10/6/2008 tarihinde yürürlüğe koyduğu Bak-Onar Projesi kapsamında sulama birlikleriyle imzalanacak protokol hükümleri çerçevesinde, en az üç, en fazla yedi yıl geri ödemeli olarak söz konusu işlerin DSİ Genel Müdürlüğünce yapılması mümkün olabilmektedir.

Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın (6/1007) esas sayılı soru önergesine cevabım: Yedigöze Barajı özel sektör tarafından tamamlanmıştır. Yedigöze Barajı’ndan sağlanan su ile Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerine ait 53 köye ait 75 bin hektar tarım arazisi sulanacak olup 14.610 metre uzunluğunda iletim kanalının ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmıştır. İşin bitim tarihi: 2013 yılında bitecektir. İletim kanalı üzerinde yer alan ve 4.152 hektarlık alana sulama hizmeti verecek olan İmamoğlu Sulaması I. Kısım inşaatı 7 Haziran 2011’de ihale edilmiş olup inşaat devam etmektedir. Sözleşmesine göre 15 Nisan 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Şafak’ın (6/1033) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı III. Kısım işi altında 20/11/2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Su kaçaklarının önlenmesi maksadıyla göl alanının jeomembranla kaplanması işi 2012 Yılı Yatırım Programı’na alınarak 6/11/2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Niğde Ulukışla Darboğaz Göleti ve derivasyon kanallarının bir kısmı tamamlanmış olup, derivasyon kanalının kalan kısmıyla sulama kanalı inşaatı ihalesi 17/11/2011 tarihinde yeniden yapılmış ancak ihaleyi alan firmanın işe başlayamamasından dolayı ihale feshedilmiştir. 2013 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan işin yeniden ihalesi yapılarak işe başlanacaktır.

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Şafak’ın (6/1034) esas sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Niğde Merkez Hançerli Göleti sulaması ile Niğde Çiftlik Azatlı Göleti ve sulamasının planlama raporları ile proje yapımları 2011 yılında ihale edilmiştir. Planlama raporları tamamlanan söz konusu göletlerin proje yapımları devam etmektedir. Proje yapımları tamamlanınca göletlerin inşaat ihalesi yapılacaktır.

Niğde Bor Kılavuz Göleti ve sulaması, Niğde Çiftlik Kayırlı Göleti ve sulaması, Niğde Çamardı Ören Göleti ve sulaması ve Niğde Ulukışla Handeresi Göleti ve sulamasının planlama raporları ile proje yapımlarının ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. Bahse konu göletlerin inşaat ihalelerinin ise bu yıl yapılması planlanmıştır. Bin Günde Bin Gölet Projesi hızla devam ediyor, inşallah bin gün içinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu’nun (6/1121) sayılı soru önergesine cevabım: Kapatılan 145 meteoroloji istasyon müdürlüğünün...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakanım…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Sayın Başkanım, birkaç tane kaldı ama… İzin verirseniz…

BAŞKAN – Tamam, bitirin efendim.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Çünkü çok soru vardı.

BAŞKAN -  Buyurun.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, bu bitsin, bir de güncel olan soru oldu. Bu, sondajlardaki sayaçlar; ona da cevap bekliyoruz Sayın Başkanım.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kapatılan 145 meteoroloji istasyon müdürlüğünün sadece müdürlük statüsü sonlandırılmıştır. Bu istasyonlarda yapılan meteorolojik gözlemlere otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yani orada OMGİ kurulmuş, bu hizmetler verilmektedir otomatik olarak. Gelişen teknolojiye paralel olarak meteorolojik ölçüm ve gözlemlerin elektronik cihazlarla yapıldığı otomatik meteoroloji gözlem istasyonları sayesinde sürekli ve daha doğru veri elde edilmesi temin ediliyor ve böylece uygulamalarda ve tahminlerde başarı nispeti artmıştır, bunu özellikle belirteyim. Yani bölgeler kapatılmamış, sadece elemanları azaltılmış ve fakat ölçümler devam ediyor. Yeni kurulan müdürlüklere hizmet, liyakat ve kariyer prensiplerine göre atamalar yapılmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1130) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Kura Nehri üzerindeki Beşikkaya Barajı, Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, Kayabeyi Barajı ve Akıncı HES ile enerjisi alındıktan sonra nehir suları doğrudan Gürcistan’a geçmektedir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1156) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Ardahan il merkezi Göle ilçesi ve Ardahan il merkezi Posof ilçesi Türkgözü Sınır Kapısı kara yolları kenarındaki ağaçlandırma çalışmalarına adı geçen yol güzergâhlarındaki bölünmüş yol çalışmaları devam ettiği için henüz başlanamamıştır. Yol çalışmaları bittiğinde ağaçlandırma yapılmaya başlanacaktır. Ardahan-Kars bölünmüş kara yolu 2012 yılının sonunda tamamlanmış olup 2013 yılı ilkbaharında ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Emre Köprülü’nün (6/1158) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Çokal Barajı’nın mansabında kalan Yeniköy’ün tarım arazilerinin bir kısmı sulama sahasına dâhil edilecektir. Barajın uzun mesafeli koruma sahasında yer alan Çimendere köyünde 2 adet gölet ve sulama tesisinin planlama ve proje hizmetleri “Tekirdağ Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı” işi dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Çokal Barajı’nın maksimum su kotundan itibaren 2 kilometrelik kısımda yer alması sebebiyle -yani mutlak koruma, kısa mesafeli koruma, orta mesafeli koruma sahalarında- Gölcük, Emirali, Çınardere ve Yayaağaç köylerinde sulama maksatlı proje yapılması bu barajdan mümkün değil.

İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in (6/1168) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımızca yürütülen ormancılık faaliyetleri çeşitlenip arttıkça tabii olarak orman mühendisi ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Mevcut sayı ormancılık hizmetlerimizi aksatmadan yürütebilecek kapasitede olup ortaya çıkacak orman mühendisi ihtiyacı her yıl bütçe kanunuyla serbest bırakılan nispetle mütenasip olarak karşılanmaktadır. 10 Temmuz 2010 tarihinden sonra, 62’si Bakanlık ana hizmet görevlerinde, 366’sı Orman Genel Müdürlüğünde olmak üzere toplam 428 orman mühendisi alımı yapılmıştır. 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun 22’nci maddesinde yer alan hüküm kapsamında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından ek kontenjan istenmiş olup atama izni verilmesi hâlinde eleman alımında kullanılacaktır.

Antalya Milletvekili Arif Bulut’un (6/1176) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: İlgili kurumların uygun görüşleri alınarak izin verilen alan denize yaklaşık 200 metre mesafede ve deniz kaplumbağaları koruma alanı dışındaki tampon bölgede kalmakta olup deniz kaplumbağaları ve doğal hayat hiçbir şekilde zarar görmeyecektir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1177) sayılı sözlü soru önergesine cevabım: Tufanbeyli Termik Santrali Hançer Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunmamaktadır. Sorulan diğer hususlar ise diğer bakanlıkların ilgi alanındadır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1199) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Enerjisa Enerji Üretim AŞ’nin 24/9/2007 tarihli talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde, belirlenen şartlara uygun olmak ve mevcut su hakları da saklı kalmak şartıyla, maden sahasının susuzlaştırılması neticesinde açığa çıkacak su ile Sarız Deresi’nden çok kurak yıllarda azami 20 litre/saniye suyun Tufanbeyli Termik Santrali’nde proses, kullanma ve yangın suyu olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi 9/6/2008 tarihinde uygun bulunmuştur. Enerjisa Enerji Üretim AŞ’nin 4 Şubat 2011 tarihli ilave su talebi ise talep edilen su miktarının mansapta bulunan HES tesislerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle uygun görülmemiştir.

Adana Milletvekili Sayın Halaman’ın diğer bir sorusu vardı. Tufanbeyli Termik Santrali’nin 2006 tarihli nihai ÇED raporunda, atık suyun tekrar arıtılarak santralde kullanılacağı veya külle birlikte kül depolarına gönderileceği belirtilmiştir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1200) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Adana Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapımına izin verilen HES’lerden sadece Kozan Köprü Barajı göl aynasında suyun hızlı bir şekilde boşalması üzerine göl aynası kenarında münferit birtakım heyelanlar olmuştur. Diğer HES alanlarında herhangi bir toprak kayması söz konusu değildir. HES proje sahaları için ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi tanzim edilmekte olup toprak kaymalarını önlemek ve toprağı stabil hâle getirmek için seki terası, betonlama çalışmalarının yanı sıra boş alanlarda ağaç dikilerek doğaya uygun rehabilitasyon yapılmaktadır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1201) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Tufanbeyli Termik Santrali Hançer Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde bulunmamaktadır. Diğer sorular diğer bakanlıklarla ilgilidir.

Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın (6/1250) esas numaralı soru önergesine cevabım: Gökırmak Kırık Projesi kapsamında yer alan Kırık Barajı’nın kati proje çalışmaları devam etmekte olup tamamlanmasını takiben yapım işi ileriki yıllarda yatırım programına alınacaktır.

Oyrak Barajı’nın, 1999 yılında hazırlanan Gökırmak Oyrak Projesi Planlama Raporu’nda Çavuşderesi üzerinde inşa edilmesi teklif edilmiş olup proje dahilinde baraja komşu havzadan su derivasyonunun da yapılması hedeflenmiştir. Oyrak Barajı’nın planlanması tamamlanmış olmakla birlikte sulama sistemi yöntem değişikliğine yönelik teknik rapor hazırlanmıştır. Bunların da tamamlanması ve baraj projesinin de bitirilmesini müteakiben yatırım programına ileriki yıllarda teklif edilecektir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1335 esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kahramanmaraş Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı istasyonda 1926 yılından bu yana meteorolojik ölçümler yapılmakta olup 2009 yılına kadar mekanik cihazlar ile yapılan ölçümlere ilaveten 2009 yılında kurulan otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ile elektronik cihazlar vasıtasıyla da ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, Kahramanmaraş şehir merkezindeki meteorolojik ölçümlerin yanı sıra, şehrin güneydoğusunda ve merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Kahramanmaraş Havaalanı’nda 1996 yılından itibaren meteorolojik ölçümler yapılmaktadır. Özellikle, 2013 yılı içinde Kahramanmaraş’ın Andırın ve Pazarcık ilçelerine otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurulacaktır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1336) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımın Sarıgüzel Grup İçme Suyu Projesi’yle alakalı herhangi bir çalışması bulunmamakta olup bahse konu proje Kahramanmaraş İl Özel İdaresi sorumluluğundaki Köy Grup İçme Suyu Projesi’dir. Ayrıca, Kahramanmaraş ilinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Kahramanmaraş İçme Suyu Projesi kapsamında baraj, isale hattı ve içme suyu arıtma tesisleri yapılmıştır. 2005 yılında yapımı tamamlanan Ayvalı Barajı’ndan alınan su, 2010 yılında bitirilen ve belediyelere devri gerçekleştirilen arıtma tesisinde arıtılarak şehrin uzun vadeli ihtiyacı karşılanmıştır.

Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalıştım. Tabii, az önce gündem dışı konuşmalardan sonra sorulan soruları da not aldım, onlara da cevap vereceğiz.

En çok soru kuyularla ilgili geldi, kuyulara sayaç takılmasıyla ilgili. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz, onu inşallah bu hafta içinde neticelendireceğiz. Vatandaşa eziyet etmek diye bir niyetimiz yok, gerçekten bu konuda iyi bir çözüm bulmak için gayret ediyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum efendim.

Çok teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Bakanım, havuzdaki işçilerle ilgili…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Su, su!

BAŞKAN – Bir dakika Sayın Özkan…

Sayın milletvekilleri, sisteme girmiş olan arkadaşlarımızdan soru sahiplerinin kısa açıklama isteme hakları var.

İlk sırada Ferit Mevlüt Aslanoğlu.

Buyurun Sayın Aslanoğlu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, halk sağlığı eğer yok sayılıyorsa biz bunu kime şikâyet edeceğiz?

Orada, Eşkinoz Deresi, Hadımköy ve civarındaki insanların yaşamını tehdit ediyor, hâlâ siz “İSKİ yapacak.” diyorsunuz ama halk sağlığı tehdit altında. Eğer birileri görevini yapmıyorsa ben bunu kime hatırlatacağım Sayın Bakan? Bana bir yol gösterin. Kime şikâyet edeceğim, kimi kime? Halk tehdit altında Sayın Bakan.

İki: Türkiye Cumhuriyeti’nin Orman ve Su İşleri Bakanının sözüne inanmak benim görevimdir, inancımın zedelenmemesi lazım. Arguvan Yoncalı Barajı için “Yıl sonuna kadar temel atacağız.” dedin. Sayın Bakan, inşallah bir başka bahara!

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Aslanoğlu.

Sayın Dedeoğlu…

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanımıza sorum şu, aynı zamanda bu bir temennidir: Kahramanmaraş’ımızın yarım kalan barajlarının bir an önce bitirilmesi, en önemlisi tarım arazisinde kullanılmak üzere sulama kanallarımızın yapılması ve bitirilmesi.

Suya neden çok ihtiyaç vardır, onu hemen söyleyeyim Sayın Bakanım. Kahramanmaraş’ımızın Elbistan ilçesinin Yapraklı köyü, Karahöyük köyü, Ağlıca köyü, Güvercinlik köyü, Hasankendi köyü, Alembey köyü, Balıkçıl köyünde hâlâ suyumuz yok. Taşıma suyuyla, burada yaşayan vatandaşlarımız su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar.

Ayrıca, Silifke ile Mut’ta, Göksu Nehri üzerinde yapılacak olan barajın durumu nedir? 2013 yılında başlayacak mı?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Dedeoğlu.

Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Bakanımıza özellikle cevap verdiği için teşekkür ediyorum, eksik de olsa. Sayın Bakanımızın verdiği cevaplardan çok tatmin olmadık; “yapabiliriz”, “olabilir” şeklinde oldu.

Ben, sadece bir soru soracağım -soru şeklinde değil belki- cevap verip vermemekte serbest. Adana’nın akarsularından… 50 tane HES kuruldu. Bunlar özel şirketlere Sayın Bakanımızın himmetiyle verildi, bedava verildi, kırk dokuz yıllığına verildi. Dolayısıyla, oralardan enerji üretiyor bir kısım firmalar, satıyor. Satarken, bu barajlar yapılırken özellikle bizim Kozan ilçesinin coğrafyasına çok tekabûl etti. Şimdi, tekabûl ederken bu barajlar patladı, 12 insan hayatını kaybetti, suyun altında kaldı. Bir yıl geçti, bu ölen insanların yarısının Sayın Bakanımız cesetlerini buldurabildi mi?

Ben, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Halaman.

Sayın Varlı…

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

1) Yedigöze Barajı’yla ilgili Sayın Bakan “14 bin hektar sulama alanı alındı.” dedi ama sizin o bölgede siyaset yapan siyasetçileriniz, her yıl “Bu bölge sulanacak.” diye devam ediyorlar hâlâ.

2’ncisi: “Sulama ücretleri sulama birliğinin meclisine ait.” dediniz. Bu yasayı siz çıkarttınız Sayın Bakan; DSİ’nin bürokratlarına devrettiniz, DSİ’nin bürokratları belirliyorlar ve yüzde 100 bir artış yaptılar sulama ücretlerinde. Bunu, ben bütçe görüşmelerinde de söylemiştim. Yani, siz, herhâlde, burada bir dil sürçmesi yaptınız, öyle tahmin ediyorum ben çünkü bu yasayı çıkartan sizsiniz; yani DSİ bürokratları belirliyor ve yüzde 100 zam yaptılar.

Bir de, bir vatandaş soruyor “Belediyelerden DSİ’ye geçenlerin kadroları ne zaman verilecek? diyor. Eğer bu konuyu da cevaplarsanız memnun oluruz.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Varlı.

Sayın Durmaz…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biraz önce yatırım programına aldığınızı ifade ettiğiniz bazı yatırımların programda yer almadığını görüyorum.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde bir soruma cevap olarak gönderdiğiniz metin, bakınız, 2013’te yani bu ay, geçtiğimiz hafta elime geçti. Verdiğiniz cevabı okuyorum: “Musabeyli sulaması inşaat ihalesi 10/9/2012 tarihinde bitirilecektir.” Yani 2012, altı ay geçmiş üzerinden; 2013’te bize bu şekilde cevap veriyorsunuz! Lütfen, biraz ciddiyete davet ediyorum. Ne zaman bitirilecekse doğrusunu yazın.

Ayrıca, Yozgat’a çok yatırım yaptığınızı söylediniz. Sayın Başbakan da 2004 yılında “Bozok Yaylası’nın yiğit evlatları bundan sonra iş bulmak için başka yerlere gitmeyecek.” demişti. Onu söylediğinden bugüne kadar Yozgat’ın nüfusu 200 bin azaldı! Yani her türlü tedbiri aldık ama göç devam ediyor! “Ameliyat başarılı fakat hasta öldü.” noktasında, sizin aldığınız tedbirin ifadesi budur. Lütfen biraz ciddiyet diyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Durmaz.

Sayın Ağbaba ve Acar’dan özür diliyorum. Bu arkadaşlarımızın sorusu yok, 98’e göre açıklama hakları da yok.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, Sayın Bakana soracağım çok önemli sorular var Malatya adına.

BAŞKAN – Ama daha evvel soracaktınız Sayın Ağbaba. Sizin daha evvel soru sormadığınız için 98’e göre hakkınız yok, bir dahaki sefere.

Değerli arkadaşlar, şimdi…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan açıklama yapmayacak mı sorularımıza?

BAŞKAN – Bir saniye efendim…

Sayın Bakan, açıklamalara beş dakika içinde bir cevap verebilirseniz sevineceğim.

Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkanım, çok önemliydi soracağım sorular.

BAŞKAN – Özür dilerim, yarına.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen şunu ifade edeyim Eşkinoz Deresi’yle ilgili: Tabii ki ben de eski İSKİ Genel Müdürüyüm ve bu, İSKİ Genel Müdürlüğünün mesuliyeti altında. Ama, ben de özellikle ekonomiyi takip ediyorum; şu anda, zaten bütün alanda, sadece o derede değil, Hadımköy’de değil, İstanbul’un bütün alanında, eksik kalan atık su arıtma tesisleri ana kolektörü tamamlanacaktır. Tahmin ediyorum -ben de İSKİ’den sıkı takip edeceğim- bu yıl içerisinde o bölgedeki dere ıslahları ve diğer yatırımlar yapılacaktır.

Az önce ben, tabii, konuşmam sınırlı olduğu için açıklayamadım. Biz İstanbul’daki dereleri taksim ettik. Özellikle yerleşim sahası içindeki derelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve DSİ tarafından ıslah edilmesi, üst havzadaki derelerin ise, yukarı kısımlarda, yerleşim alanı dışındaki derelerin ise Bakanlığımız DSİ tarafından ıslah edilmesi kararını aldı. Bu konuda gerçekten ciddi çalışmalar yapılıyor şu anda, yani hakikaten onu da takdir etmek lazım. Marifet iltifata tabidir diye düşünüyorum.

Şimdi, Kahramanmaraş’taki konuyu biliyorum. Bakın, ben…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Yoncalı Barajı’na cevap vermediniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yoncalı Barajı’yla ilgili de o zaman cevap vereyim, müsaade edin.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Siz söz verdiniz Sayın Bakan.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Her seferinde söz verdiniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, ben Yoncalı Barajı kesinlikle… Yoncalı Barajı daha önce ihale edilmiş ama proje yanlış…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Evet.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) –…sulama alanı yanlış, iptidai bir sulama sistemi.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Değişti, proje değişti.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Tamam.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – “Yoncalı Barajı’nın projesini şu anda yeniden ele aldık.”

Değerli arkadaşlar, ayrıca, müteahhit iflas etmişti, onu feshetmek durumunda kaldık.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ne zaman Sayın Bakan?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Projesi bitti, 2013 yılında biz orada kesinlikle kazmayı vuracağız. Ayrıca ben size daha önce bilgi de göndermiştim. Yoncalı Barajı’ndaki…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, kayda geçiyor, kayda geçiyor.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kayda geçsin.

Yoncalı Barajı’ndaki sulama alanı daha da genişledi, barajın sulanacak alanı.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, ne zaman? Mart, nisan mayıs, haziran…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – İnşallah, biz 2013 yılında… Hatırlarsınız, daha önce de…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hangi ay?

BAŞKAN – Kurallar var bu Mecliste, kurallar.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, bakacağım, size şey olarak söyleyeceğiz çünkü şu anda ihale ediyoruz, itiraz oluyor. Dolayısıyla, ihale edildikten sonra, size -temel atarken- hangi tarih, hangi saatte biteceğini söylüyoruz, biz de onu söyleyeceğiz temel atarken.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hah!

OKTAY VURAL (İzmir) – İhaleyi Bakan mı yapacak, DSİ mi?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, bir de Malatya’da 12/12’de baraj açtınız ama kanalları açmayı unuttunuz!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, değerli milletvekilleri, Allah aşkına, biz şu ana kadar, bütün tesisler için, temel atarken açılış tarihini, saatini veriyoruz. Hatta, şu anda pek çok tesisimizde geri sayım sayaçları var, bitiş tarihini ilan ediyoruz.

Müsaade edin. Yoncalı Barajı… Nitekim, bakın, Malatya’da az mı baraj bitirdik?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, bitirdiniz ama kanal yapmayı unutmuşsunuz. Kanal yok, kanal! Kanal açmayı unutmuşsunuz Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kapıkaya Barajı iz bedelle yirmi yıldır bekliyordu. Kapıkaya Barajı’nı –şu anda adına Turgut Özal Barajı dedik- biz bitirdik.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Bakan, “İhaleyi 2012’de yapacağız.” diyorsunuz. İşte, cevabınız burada.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bunun dışında, Boztepe Barajı…

Efendim, Kahramanmaraş’ta ben…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, kanal açmayı unutmuşsunuz Boztepe Barajı’na ve Kapıkaya’ya.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ama söz vermiyorsunuz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Müsaade eder misiniz… Müsaade edin…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ama kanal açmayı unutmuşsunuz Sayın Bakan!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Konuşmaya imkân vermiyorsunuz. Müsaade ederseniz…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Barajı açtınız da kanal yok!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kahramanmaraş için ise ben, Kahramanmaraş’a çok büyük destek verdim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Devlet verdi desteği, devlet!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, Kılavuzlu Barajı, Ayvalı içme suyu…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan, Hükûmet mi yapacak, devlet mi yapacak! Bürokratik oligarşi!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Barajı açtı da kanalı niye açmıyor?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bitmeyecek projeleri, sulama tesislerini… Hatta, Kılavuzlu’nun sulaması, Kahramanmaraş GAP bölgesi olmamasına rağmen, Kılavuzlu Barajı dahi tamamen GAP kapsamına alındı.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, bir de Malatya’ya gölet sözü vermiştiniz, gölet.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Hatta “Bin Günde Bin Gölet” kapsamında en büyük, en çok sayıda gölet ve sulamasını da Kahramanmaraş’a yapacağımızı ilan ettik.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Sağlam buna izin vermiyor, biz de buradan soruyoruz, ne yapalım!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bunun sözünü verdik, basının huzurunda da bunu Kahramanmaraş’a gittiğimde ben izah ettim. Bu da kayda geçti. Bakın, basın mensuplarına dağıttık. Bununla sözümüz bizim senettir. Bakın, bunun sözünü veriyoruz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Malatya’ya da gölet sözü vermiştiniz Sayın Bakan. O ne olacak?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Gölet sözü vermiştiniz bu kürsüden, gölet.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Tabii onu da biz… Hangi göletse söyleyin…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Afyon’a 70 tane yapıyordunuz ya, Malatya’ya da yapacaktınız!

BAŞKAN – Evet, lütfen… Lütfen, karşılıklı…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi, bakın, bunun dışında, HES’lerle ilgili, özellikle Sayın Adana Milletvekilimiz HES’lerden bahsetti. Efendim, bu barajlar, HES’ler yıllardan beri yapılmıyordu. Bakın, Türkiye'nin hidroelektrik üretim potansiyeli yılda 165 milyar kilovatsaat iken; geçmişte, 2002 yılında 26 milyar kilovatsaat gibi çok cüzi miktar üretilebiliyordu, diğeri boşa akıyordu. Dolayısıyla, bizim yaptığımız şudur: Yap-işlet-devrete benzer bir şekilde, Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği çerçevesinde, tamamen özel sektörden                           -kamulaştırmadan inşaat maliyetine kadar- karşılanması kaydıyla, kırk dokuz yılı geçmemek üzere bunu ihale ediyoruz. Hatta, şu anda onlardan katkı bedeli alıyoruz

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan, Hükûmet mi yapacak, devlet mi yapacak!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, Karapınar’ın Muhtarı telefonda “Köyümüze 700 tane, açılan kuyuya sayaç takılıyor. Böyle haksızlık olur mu?” diyor.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) –. Yani, yılda yaklaşık 1 milyar TL katkı verdik. Yani, üretilen kilovatsaat başına eğer birden fazla müracaat varsa ihale ediyoruz, katkı bedeli ödüyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Diğer hususlara ben yazılı olarak cevap vereceğim.

BAŞKAN – Bir dakikada tamamlayın Sayın Bakan.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, bir de bu kuyulara sayaç takıyorsunuz….

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bitireceğim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakan, acaba “Bizim yapacağımız”la kastettiğiniz şey Hükûmet midir, devlet midir! Hangisi?

BAŞKAN – Herhâlde Hükûmet olsa gerek.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Hükûmet yapacak tabii, Hükûmet yapacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

On dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati:18.47

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 19.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

-----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/650) (S. Sayısı: 339)(X)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

22/11/2012 tarihli 28’inci Birleşimde, 1’inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı.

Şimdi 1’inci madde üzerinde soru-cevap işlemi yapılacaktır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Tümü üzerinde, 1’inci madde değil Sayın Başkan.

BAŞKAN - Soru-cevap yok.

1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Gruplar adına Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ferit Mevlüt Aslanoğlu, İstanbul Milletvekili.

CHP GRUBU ADINA FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, dünyadaki tüm ülkelerle dostlukla, barış içinde, sevgi içinde iş birliği yapmak ülkemizin en doğal hakkıdır. Düzen böyle kurulmalıdır, menfaatsiz bir dünya olmalıdır.

Biz bazı ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz, bu iş birliği anlaşmaları değişik konularda oluyor ama ben burada, özellikle Libya olduğu için bir kez daha Dışişleri Komisyonuna… Yani Gençlik ve Spor Bakanımız olduğu için, ona o soruyu sormaya hakkım yok ama özellikle Dışişleri Komisyonuna birkaç soru sormak istiyorum.

Bir ülkenin iç işlerine karışmak, hiç kimsenin haddi de değildir, görevi de değildir. Her ülke kendi kaderini kendi çizer, her ülke kendi egemenliğinin nasıl olacağını kendi çizer.

Libya halkı, Libya’daki yönetimi kendi seçer; nasıl yönetileceğini, nasıl yönetilmesi gerektiğini halk iradesi belirler. Zorla, güçlerle irade belirlenmez; bu, işin bir başka tarafı. Ama, bizim en önemli sorunumuz, Türkiye’nin, özellikle yurt dışı müteahhitlerimizin bir numaralı pazarı olan Libya’daki müteahhitlerimizin durumunu biliyor musunuz?

Değerli arkadaşlarım, aradan üç yıl geçti, hiç kimse “Nedir, ne değildir, ne yapıyorsunuz, burada ne yaptınız?” diye sormadı. Bir sürü ülke gitti Libya’dan alacağını petrolle aldı geldi, altını çiziyorum petrolle aldı geldi. Gitti, Libya’dan alacaklarına… Fransa’sıdır, İtalya’sıdır, bir sürü ülke… Çünkü, günde 150 milyon varil petrol ihraç ediyor. Parası da var, pulu da var. Ama, her ne hikmetse, biz hâlâ daha -sorunlar bitti, olaylar bitti, Kaddafi öldürüldü, bir buçuk yıl geçti ama- niçin, neyi bekliyoruz, bilmiyoruz. İki yıldır bu müteahhitlerin derdiyle ilgilenen kimse yoktur. Bir tek Sayın Zafer Çağlayan Bakanım ilgilenmeye çalıştı ama maalesef bu bir kül hâlinde alınmalı. Enerji Bakanı da gitmeli, tüm bakanlar oradan paramızı almalı. Bu insanların yaklaşık 3 milyar dolar bir alacağı var Libya’dan arkadaşlar; çok zor durumdalar, çok güç durumdalar.

Burada iki türlü firma çalışıyor: Bir; işi direkt alanlar. İki; işi alanlara taşeron hizmeti verenler. Özellikle, taşeron hizmeti veren firmaların işçileri perişan, perişan, açlar arkadaşlar. 500 kişi-600 kişi her firmada… Özellikle, ikinci el ise, birinci el alan firmanın taşeronu ise bu işçilerin hepsi perişan oldu arkadaşlar. Ve Türkiye’nin en ünlü firmaları taşeronla anlaşma yapmış “Ben paramı alırsam vereceğim.” diyor. E, Libya para vermiyor. Birinci müteahhit parasını alamadım diye hiçbir firmaya ne bir ihracat bedelini ödüyor ne malzeme bedelini ödüyor ne işçinin parasını veriyor.

Değerli arkadaşlarım, bir ülkeyle anlaşma yaparsan, o ülkede eğer bu ülkenin bir alacağı, bir hakkı varsa bu hakkını almak herkesin görevidir. Ben soruyorum: Dışişleri Bakanlığı, Libya’dan Türkiye’nin alacaklarıyla ilgili bugüne kadar siz ne yaptınız? Bir tek müteahhidin alacağı için gidip o insanların kapısına vurdunuz mu? Türkiye Cumhuriyeti müteahhitlerinin parasını istediniz mi? Hayır. Fransa gitti, Kaddafi’yi devirdi, petrolü aldı gitti arkadaşlar. Ya, biz mi enayiyiz? Biz mi birilerinin taşeronuyuz? Biz hakkımızı niye istemiyoruz?

Değerli arkadaşlarım, burada problem var. Dışişleri Bakanlığı da Enerji Bakanlığı da eğer müştereken Sayın Zafer Çağlayan’a yardım etselerdi biz paramızın çoğunu almıştık. Ben bu konuyla bire bir ilgilendim, her gün ilgileniyorum. Çünkü ben daha önce Libya’ya 29 kez müteahhitlerin işlerini devretmeye gittim, Libya’yı biliyorum. Ama siz Libya’dan para istemeyeceksiniz, “Benim paramı verin.” demeyeceksiniz, müteahhitleri yarı yolda bırakacaksınız; ondan sonra, oldu, Libya’yla iş birliği... Böyle iş birliği olmaz arkadaşlar! İş birliği karşılıklı saygıyla olur, sevgiyle olur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hükûmetin sorumluluğu yok ki bunu devlet…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, burada ciddi bir mesele var; hâlâ oyalanıyoruz, hâlâ hiçbir cevap verilmiyor.

Buraya Libya’dan bir konsey başkanı geldi; Sayın Cumhurbaşkanı ağırladı, işte sayın bakanlar ağırladı, Dışişleri ağırladı. Sonuç? Hiç. Sonuç “hiç” arkadaşlar.

Ben buradan sesleniyorum: Libya’da iş yapan müteahhitlerin… Türkiye’nin çok önemli bir ihracat kapısıdır. Yaklaşık şu anda Türk müteahhitlerinin aldığı iş 20 milyar dolar civarında arkadaşlar, 20 milyar dolar. Bu, Türkiye ihracatının, Türkiye'deki işçi kardeşlerimin en önemli ekmek kapısıdır. Bunlar malzemelerin hepsini Türkiye'den alıyorlar, bu kapı kapatılamaz, bu kapıya kilit vurulamaz. Ama, bu insanların sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz. Çok acıdır, bir daha söylüyorum çok acıdır. Bu acıyı hakikaten gidin müteahhitlere sorun, hele ikinci el iş alan taşeronlara sorun, insanların hepsi battı arkadaşlar. İşçilerine parayı ödeyemediler. Bir sürü işçi her gün mesaj çekiyor. Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilime Libya’dan bir işçi âdeta yalvarıyor, “Ekmeğe muhtaç ettiler.” diyor. Sorun bu. Yoksa biz bu anlaşmaya karşı değiliz ama anlaşma karşılıklı iş birliğiyle olur. Bunun adı “iş birliği” değildir. Libya’dan alacağımızı almalıyız, Türkiye'deki insanlarımızın ekmeğidir. Bizim ekmeğimizi birilerine kimse peşkeş çekemez arkadaşlar.

Ben buradan Dışişleri Bakanlığına bir kez daha sesleniyorum: Alacaksanız alın, almayacaksanız bu insanları yerlerde süründürmeye kimsenin hakkı yoktur arkadaşlar.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Aslanoğlu.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Sayın Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili.

Sayın Oğan, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, öncelikle sizi tebrik ediyorum. Hakikaten Orman ve Su İşleri Bakanımıza… Bütün yetkileri fazlasıyla kullanarak saati yediye getirdiniz, Sayın Bakana fazladan bir yarım saat süre verip televizyonların yedide kapanmasını herhâlde… Bilmiyorum, inşallah bunu bilerek planlamadınız çünkü normalde, burada, şimdi bu saatte terörü konuşmamız gerekirdi ama arada madem yarım kalan Libya konusu var onu da konuşalım.

Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız, Libya meselesi ilk ortaya çıktığında Sayın Başbakan “Libya’da ne işimiz var? NATO’nun Libya’da ne işi var?” demiş, üç gün sonra Türk askeri, Türk savaş gemileri, denizaltıları Libya’ya gitmişti. Yine, hatırlarsanız, Libya’da Büyükelçiliğimizin resmî İnternet sitesinde, bir gün önce, Libya’da iş yapan Türk vatandaşlarına yönelik bir çağrıda bulunulmuş, Libya’da herhangi bir sıkıntının olmadığı, vatandaşlarımızın normal iş düzeni içerisinde çalışması gerektiği belirtilmiş, ertesi gün Libya’da devrim olmuştu. Şimdi, bunlar, geçmişte, bunu herhâlde siz de kabul ediyorsunuz ki, Hükûmetinizin Libya konusunda yetersiz, Libya konusunda hazırlıksız olduğuna dair iki önemli örnekti. Ama, Libya’da bütün bunlara rağmen, Fransa’nın, İtalya’nın, İngiltere’nin, Amerika Birleşik Devletleri’nin önderliğinde, Türkiye'nin yedeklemesiyle bir harekât yapıldı, Libya’da devrim yapıldı ve Libya’da Kaddafi yönetimi devrildi, Türk iş adamları Libya’da çok ciddi alacak sorunuyla karşı karşıya geldi ama bunların hepsi geride kaldı. Bugün Libya’da ne yapıyorsunuz? Libya’ya bavullarla gönderdiğiniz 300 milyon doların, Libya’da devrim yapılması için bavullarla gönderdiğiniz bu milletin parasının, gönderdiğiniz o 300 milyon doların karşılığında, devrim olduğu günden bugüne kadar ne yaptınız? Sayın Dışişleri Bakanı sağda solda böbürleneceğine, gelse, yüce Meclise bunu bir anlatsa biz de bilsek; eğer doğru işler yapmışsanız muhalefet olarak takdir etsek, yanlış işler yapmışsanız da eleştirsek ama sizden çıt yok. 300 milyon dolar nereye gitti? İş adamlarımızın oradaki alacakları ne durumdadır? Oradaki Büyükelçiliğimiz hâlâ aynı fikirde midir? Kadrolarımızı güçlendirdiniz mi? Bu konularda, maşallah, grubunuzdan ve Hükûmetinizden çıt yok. Dolayısıyla da hiç olmazsa bugünkü gibi Libya’yla ilgili askerî anlaşmayı fırsat bilerek gelip burada millete bilgi vermeniz lazım.

Değerli milletvekilleri, biz, elbette ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişten bugüne gelen deneyimlerinin yurt dışına aktarılmasının yanındayız; dolayısıyla, biz, bu anlaşmanın da yanındayız. Ancak, bununla beraber, daha önce burada milis anlaşması gibi anlaşmalara da karşı çıkmıştık, bunun sakıncalarını ifade etmiştik. Yine, bu anlaşmanın da burada Milliyetçi Hareket Partisi tarafından destekleneceğini belirtiyoruz ancak bu, sizin Libya politikanızı desteklediğimiz manasına gelmiyor; bu, sizin Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığınızı destekleyeceğimiz manasına gelmiyor. Burada biz eleştiri hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Libya’da perişan durumdaki Türk iş adamlarının hakkını siz savunmuyorsunuz ama muhalefet olarak biz, bunu savunacağız ve dile getireceğiz ve tekrar tekrar dile getireceğiz. Türk iş adamlarının Libya’da hakkını hukukunu hiç olmazsa devrim sonrasında korumanız lazım, hiç olmazsa o verdiğiniz 300 milyon doların karşılığını Libya’da iş adamlarımızın alması lazım.

Hastanelere getirilip tedavi edilen ve hastanelerde İstanbul’u birbirine katan ve bir ara da Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderilen Libyalı milislere Türkiye bu kadar şey yapmışken… Ama, görüyoruz ki Büyük Orta Doğu Projesi’nin taşeronluğu gibi, bu işin de taşeronluğu Hükûmetinize kalmış durumdadır. Ve Hükûmetiniz, orada, bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz, bir Amerikan şirketinin haklarını korur gibi -diğer ülkeler gibi- Türk şirketlerinin hakkını maalesef koruyamamaktadır.

Sözlerimi burada neticelendirirken yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor ve grubumuzun Libya’yla askerî anlaşmayı destekleyeceğini ifade ediyorum.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Oğan.

Madde üzerinde başka söz istemi yok.

Sisteme girmiş iki arkadaşımız var, soru-cevap işlemi yapacağız.

Sayın İrbeç, buyurun.

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Suriye konusunda dün, yani 14/01/2013 tarihinde, yine 52 Birleşmiş Milletler üyesi ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, İsviçre’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği kanalıyla bir başvuru yaparak Uluslararası Ceza Mahkemesinin duruma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla müdâhil olmasını istemiştir. Aynı yönde karar Libya ve Sudan için alınmıştı; bu defa, bu mektubu Libya da imzalamıştır. Bu mektubu imzalayan ülkeler arasında Türkiye yoktur. Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurucu Statüsü gibi uluslararası sözleşmelere                   -Başbakanın 2004 yılında imzalanacağı yönünde söz vermesine rağmen- geç taraf olarak işin özünü kaçırmakta ve dış politikada etkili kararlarda söz sahibi olamamaktadır.

Hani, biz Suriye konusunda ölen 60 binin üzerinde vatandaş için duyarlı idik? Suriye’de yirmi iki aylık kriz büyüyor. İnsan hakları konusunda izleme yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) 14/01/2013 tarihindeki son şiddet olaylarında en azından 26 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Bir yıl önce, İsrail Dışişleri Bakanı Liberman, Mavi Marmara’daki davranışından dolayı, Türkiye’yi cezalandırmak için, İsrail’in PKK’yı destekleyeceğini söyledi. NATO’nun Yunanistan aracılığıyla PKK’yı desteklediği haberleri var. Türkiye’nin bu konudaki stratejisi nedir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Serindağ…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, benim sorum farklı bir alanda olacak, onun için, iyi niyetinize sığınıyorum ama önemli bir konu.

Endovasküler cerrahi malzemesi yokluğu nedeniyle, şu anda, Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Numune Hastanesinde bu alanda ameliyat yapılmamaktadır. Belki burada Sağlık Komisyonu Başkanı veya Sağlık Komisyonu üyeleri olabilir, çok ciddi bir sorundur, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunuyorum ve bu konuda acilen tedbir alınmasını öneriyorum.

Teşekkür ederim, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serindağ.

Sayın Bakan, cevap verecek misiniz soruya?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, Sayın İrbeç’in sorusuyla alakalı olarak şunu ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, uluslararası zeminde, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak dış politikasını şekillendirmektedir. Bu anlamda, gerek Suriye politikasında gerekse terörle mücadelenin uluslararası ayağına ilişkin enformatik politikaların şekillenmesinde Türk milletinin saygınlığına ve beklentilerine paralel bir düzlemde politikalarımız belirlenmektedir. Atılan adımlarda milletimizin ari menfaatlerini korumaya yönelik en üst düzeyli girişimler her zeminde yürütülmektedir. Bu üst düzeyli girişimlerin yürütüldüğü zeminlerden bir tanesi de hiç tereddüt olmamak üzere NATO zeminidir. Hükûmetlerimiz döneminde, PKK terör örgütü uluslararası terör örgütleri listesine dâhil edilmiş ve bu çerçevede, uluslararası toplumun PKK terör örgütünün bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine karşı teyakkuz hâlinde olması temin edilmiştir.

Sorunuzun İsrail Dışişleri Bakanının girişimleriyle ilgili boyutu bugünkü konumuzu ve gündemimizi alakadar etmediğinden dolayı o kısmına cevap veremiyorum.

Sayın Serindağ’ın sorusuyla ilgili malumatımız şu an için yok ama konudan Sayın Sağlık Bakanımızı bilgilendirmeyi bir görev olarak değerlendiriyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 2’nci madde kabul edilmiştir.

 

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen? Yok.

Soru-cevap talebinde bulunan yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre vereceğim.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucunu arz ediyorum:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

252

 

 

Kabul

:

250

 

 

Ret

:

1

 

Çekimser

:

1

(X)

 

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

 

Bu şekilde, anlaşma kanunlaşmıştır.

4’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

 

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 91)(x)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yerinde.

Hükûmet? Yerinde.

Komisyon Raporu 91 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen, Sayın Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Oğan, buyurun.

MHP GRUBU ADINA SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, elbette ki Türkiye'nin, terörden otuz seneden fazladır sıkıntı çeken bir ülkenin, komşularıyla başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesiyle bu konuda anlaşmalar imzalaması önemlidir. Bu çerçevede…

Sayın Başkan, uğultuyu eğer kesecek olursa arkadaşlarımız, sohbeti… Sohbet edeceklerse dışarıda da edebilirler.

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim. Uğultuyu biraz kesersek memnun olurum.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Değerli AKP’liler, sohbeti dışarıda da edebilirsiniz. Biz burada sadece size konuşmuyoruz, yüce Türk milletine konuşuyoruz. Siz televizyon yayınını kesseniz bile Türk milleti İnternet’ten bir şekilde bunu bulup izliyor. Dolayısıyla, sohbet edeceksiniz lütfen buyurun, dışarıda istediğiniz sohbeti edin. Nasıl ki İmralı’da siz bu sohbeti yıllardır yapıyorsunuz, gidin dışarıda bu sohbeti edin.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sen işine bak ya, işine bak!

SİNAN OĞAN (Devamla) – Burada terörü konuşuyoruz, konuşmamız lazım. Siz gidip bunu İmralı’yla konuşuyorsunuz ama bizim yüce Mecliste, Türk milletiyle bu meseleleri konuşmamız lazım.

Değerli milletvekilleri, bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum: Türkiye, terörle verdiği mücadeleyi kayıp mı etti? Türkiye, terörle mücadelesini kaybetti de biz mi bilmiyoruz? Siz bunu gidip Öcalan’a itiraf ettiniz de Türk milletine bunu söylemiyor musunuz?

Terörle müzakereyi 2006’dan beri sürdürüyordunuz, önceleri üzerinize almadınız bunu, gizli gizli yürüttünüz. Sayın Başbakan bir mitingde çok ağza alınmayacak ifadelerle bunu konuştu, ardından meseleyi evirdiniz, çevirdiniz; şimdi “Biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor.” noktasına getirdiniz.

Sayın Grup Başkan Vekilimiz Oktay Vural’ın bu anlamda çok önemli vurgusu vardı. Yani, örneğin Devlet Su İşleri -biraz önce de sorumlu Bakan buradaydı- bir hizmet yaptığında onu siz üstlenmiyor musunuz veyahut da YURTKUR’la ilgili, yeni yurt açtığınızda Sayın Gençlik ve Spor Bakanı “Onu biz yapmadık da filan müdürlük yaptı.” mı diyor? Dolayısıyla, bugün İmralı’daki süreci siz ve sizin Hükûmetiniz yürütüyorsa çıkın burada, erkekçe, Türk milletinin önünde deyin ki: “Evet, biz görüşüyoruz.” Türk milletine bu anlamda yalan söylemenin, bir gün böyle, bir gün şöyle konuşmanın bir manası yok.

Değerli milletvekilleri, terörle mücadelenin kaybedildiği noktasında gelip burada bir itirafta mı bulundunuz; bizim mi haberimiz olmadı, biz mi Mecliste duymadık? Peki, madem ki biz bu terörle mücadeleyi kaybetmediysek, binlerce Türk askeri bu konuda bu yolda şehit olduysa o zaman teröristle siz neyi görüşüyorsunuz, neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Eğer, yok, siz burada terörle müzakereyi kabul ettiğinizi, terörle mücadeleden vazgeçtiğinizi söylüyorsanız, bunun yetkisi için Türk milletine ne zaman gittiniz de Türk milletine müracaat ettiniz? Dolayısıyla, Türk milleti size terörle mücadele edesiniz ve bu mücadeleyi Türk ordusu, Türk milleti, Türk polisiyle yapasınız diye yetki verdi, sizi hükûmet etti. Ama öyle anlaşılıyor ki siz, Türk milletinden aldığınız bu yetkiyi götürdünüz, bebek katilinin, İmralı canisinin kucağına koydunuz ve bu yetkiyi, Türk milleti, size, Öcalan’a -o katile- devredesiniz diye vermedi değerli milletvekilleri.

Bir önemli konu var, onu da burada yeri gelmişken paylaşmak istiyorum: Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da buradayken, özellikle yurtlarda, özellikle üniversitelerde PKK’nın uzantılarının Türk milletinin oradaki öğrencilerine, çocuklarına karşı uyguladığı baskıyı da bilmenizde fayda var değerli milletvekilleri. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde PKK’lıların, dışarıdan aldığı destekle, özellikle bizim ülkücü kardeşlerimize karşı yürütmüş olduğu saldırıları da burada kınadığımızı, nefretle kınadığımızı ve -Sayın Bakandan da- bu konuda tedbir alınması gerektiğini de ifade etmek istiyorum.

Daha dün, yine, bir kardeşimiz pusuya düşürülerek -adice pusuya düşürülerek- bıçaklanmıştır Sayın Bakan. Yurtlara, size bağlı olan yurtlara bir bakın Sayın Bakan. Yurt müdürleri orada âdeta PKK’lı öğrencilerin rehinesi durumuna gelmiştir Sayın Bakan. Bunun da burada izahını Türk milletine vermek durumundasınız.

Sayın Başbakan burada idam tartışmasını açmıştı. İdam tartışması yapılırken biz defalarca dedik ki: “Türk milletinin -amiyane tabiriyle ifade edeceğim- gazını almak için yapılıyor bu tartışmalar.” Daha sonra, PKK’lılarla dağda kucaklaşan, PKK’nın, Kandil’in Meclis şubesi gibi çalışan bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkları gündeme geldiğinde, yine Sayın Başbakan, yüksek perdeden, dokunulmazlıkların kaldırılmasını konuşuyordu. Ne oldu? Daha düne kadar dokunulmazlıklarının kaldırılmasını konuştuğunuz milletvekilleri bugün İmralı’nın, İmralı canisinin, Abdullah Öcalan’ın posta güvercinleri gibi âdeta sağa sola gitmektedirler. Demek ki siz milleti kandırıyorsunuz. Bir taraftan idam tartışmalarını açarken öte taraftan görüşmeler devam ediyor, bir taraftan dokunulmazlıkların kaldırılması konuşulurken öte taraftan siz görüşmelerinize demek ki devam ediyordunuz.

Değerli milletvekilleri, 2006 yılından beri açılım siyasetiniz devam ediyor, 2006 yılından beri ha bire açılıyorsunuz. Neticesinde, 1.200’den fazla, Türk ordusunun şerefli mensubu şehit olmuştur. Peki, bu süreç içerisinde, bu açılımlarınızla Türkiye’ye ne kazandırdığınızın da gelip burada hesabını Türkiye’ye vermek durumundasınız.

Bunun neticesinde, doğu ve güneydoğu vilayetlerimizin önemli bir kısmını eyalete çevirecek olan Büyükşehir Yasası’nı, burada bizim tüm karşı çıkmalarımıza rağmen maalesef oy çokluğuyla geçirdiniz. Şimdi, önümüzdeki günlerde başka bir ihanet projesini yeniden buraya getirmenin hesabı içerisindesiniz. CMK’da bazı değişiklikler yaparak “ana dilde savunma hakkı” adı altında, birtakım çevrelerin kulağına hoş gelecek ama bu milletin birliğini ve bütünlüğünü bozacak yeni bir ihanet projesini önümüzdeki günlerde getireceksiniz. O geldiğinde, o gün geldiğinde konuşacağız ama bugünden, bizim, Türk milletinin değerli fertlerine, bu Millet Meclisinden, milletin kürsüsünden uyarılarda bulunma görevimizi yerine getirmek istiyorum. Bu projeyle beraber, önümüzdeki günlerde getireceğiniz CMK’daki değişikliklerle beraber maalesef ki Öcalan dâhil birtakım terör elebaşlarını rahat ettirmek, onların özel hayatlarını rahat ettirmek için birtakım yeni kanunları devreye sokmanın peşindesiniz. Yine, 4’üncü yargı paketiyle KCK’dan tutuklu olanları da aynı şekilde dışarı salıvermenin oyunu içerisindesiniz.

Değerli milletvekilleri, Başbakan Yardımcısı Sayın Arınç diyor ki: “Millet ikiye bölünmüş durumda; bir tarafta müzakere yapanlar -ki içerisinde de sayıyor, AKP’yi sayıyor; CHP’yi sayıyor, BDP’yi sayıyor Sayın Arınç- diğer tarafta müzakerecilere karşı olanlar.” Doğru, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz müzakerecilerin karşısındayız. Milleti siz eğer bu şekilde ikiye ayırıyorsanız bundan emin olunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi karşı taraftadır, sizin karşınızdadır. PKK’yla müzakere edenlerin karşısındadır, onunla iş birliği yapanların, onunla aynı yolda yürüyenlerin de karşısındadır Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer bu şekilde siz toplumu, milleti ikiye bölüyorsanız, ikiye ayırıyorsunuz bizim safımız milletin yanındadır, bizim safımız terörle, teröristlerle kucaklaşanların yanında değildir, onların karşısındadır; bundan emin olunuz.

Değerli milletvekilleri, bu arada, terör örgütüyle sürdürdüğünüz bu müzakerede Fransa’da öldürülen PKK’lıların yasını tutmak da maalesef Hükûmetinizin bazı bakanlarına kalmış durumdadır; bunu da ifade etmem gerekecektir.

Şimdi, terör örgütüyle sürdürdüğünüz bu müzakerelerin neticesinde buraya gelip bazı şeyleri söylemeniz gerekiyor. Bu millete bunun hesabını, bunun cevabını vermeniz lazım. Terör örgütü elebaşı eğer İmralı’da sizinle pazarlık masasına oturuyorsa ona ne verdiğinizi millete söylemeniz lazım. Diğer türlü olsaydı eğer, sizin terörle müzakere değil mücadele etmeniz lazımdı. Bu mücadelenin bir boyutu silahlı mücadeledir ama ikinci boyutu mali mücadeledir. Gelin burada söyleyin Allah aşkına, terör örgütünün mali kaynaklarını kesmek için şimdiye kadar ne yaptınız? Bütçe konuşmasında burada ifade ettik: Sınırımıza 3 kilometre boyunca boru döşemişler, yanına 1 tane rafineri yapmışlar, Gümrük Bakanımızın bundan haberi yok. Çaya, şekere, sigaraya her gün zam yapıyorsunuz. Bu yaptığınız zam bir taraftan milletin cebini yakarken öte taraftan Barzani’nin, sizin gurur duyduğunuz Barzani’nin ve PKK’lı teröristlerin cebini dolduruyor. PKK’nın bu anlamda mali kaynaklarını kesmek için ne yaptınız? PKK’nın bu anlamda uluslararası desteğini kesmek için ne yaptınız?

Fransa bile bu konuda Türkiye’ye yardım etmek, Türkiye’yle iş birliği yapmaktan kaçınıyorken Fransa’yla beraber siz -biraz önce de ifade ettim- Libya’da devrim yaptığınızda bunun hesabını da Fransa’ya sormanız lazım. Veya Amerika’nın Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde Suriye’de devrimcilik oynuyorsunuz. Bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri size PKK’yla mücadelenizde destek veriyor mu?

Elbette ki bir ülke her şeyden önce kendi kaynaklarıyla bu mücadelesini yürütmelidir. Bir ülke her şeyden önce kendisine güvenerek bu mücadeleyi yapmalıdır. Ama siz eğer birileri adına Büyük Orta Doğu Projesi’nde taşeronluk yapıyorsanız hiç olmazsa onun da karşılığında PKK’nın uluslararası desteğini kesmek için birtakım girişimlerde bulunmak zorundasınız.

Değerli milletvekilleri, terörle mücadele konusunda özellikle son bir sene içerisinde bazı başarılar elde edilmişken, son bir sene içerisinde özellikle polis, asker ve diğer güvenlik güçleri, özel harekât arasında bir uyum ve koordinasyon yapılmışken ve tam da terör örgütüne bu manada darbe vurulacağı bir dönemde böylesi bir açılım safsatasının niye yapıldığını izah etmeniz lazım. Bana gelin, burada, dünyanın bir ülkesini örnek gösterin, deyin ki: “Dünyanın şu ülkesinde, bize şartları benzeyen şu ülkesinde benzer bir yoldan gidilmiş, benzer şekilde mücadele edilmiş. Masaya oturularak şu ülkede terör sorunu çözülmüş.” Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan örneği getirip Türk milletine dayamaya çalışıyorsunuz.

Nasıl ki -boş bir hülya uğruna- “sıfır sorun” diye, dünyada hiçbir literatürde yeri olmayan bir boş hülyanın peşinde yıllarca koştunuz ve netice itibarıyla “sıfır sorun”unuz bütün bölgemizle sorun hâline geldiyse şimdi de terörle mücadele etmeden müzakere etme yolunu deneyerek yine dünyada bir ilke imza atıyorsunuz. Dünyanın hiçbir ülkesinde, değerli arkadaşlar, bu şekilde terör örgütü çökertilememiştir. Dünyada bana bir örnek gösteremezsiniz ki terör örgütüne darbe vurmadan terör örgütünü bitirmek, onunla masada bu işi çözmek mümkün değildir. Olsa olsa terör örgütüne vakit kazandırır, olsa olsa bu terör örgütünü güçlendirir.

Değerli arkadaşlar, bu mesele AKP’nin, CHP’nin veya MHP’nin meselesi değil, bu mesele Türk milletinin meselesidir, bu memleketin birliği, bütünlüğü meselesidir. Siz istediğiniz kadar aranızda sohbet etseniz de, siz istediğiniz kadar bu konuyu sadece Sayın Başbakana havale etseniz de ve Sayın Başbakanın da umudu sadece İmralı canisi olsa dahi bu meselenin çözüleceği yok ve bu meseleden netice itibarıyla zararlı çıkacak bir tek kesim vardır, Türk milleti; bir tek memleket vardır bu meseleden zararlı çıkacak, Türkiye. Dolayısıyla, bunu siyaset üstü bir mesele olarak gelin görelim, siyaset üstü bir mesele olarak tartışalım ve yanlışınız olduğu yerde gelin lütfen bu yanlışınızı düzeltin. Bu meselede eğer bilmiyorsanız sorun, bize de sormayın, gidin dünyada bu konuyu çözmüş insanlara sorun, akademisyenlere sorun. Sayın Başbakan size dahi sormadan… Ben eminim ki AKP Grubu içerisinde de bu meselenin müzakereyle çözülmeyeceğini düşünen, millî ruh ve düşüncede olan değerli milletvekilleri vardır ama Büyükşehir Yasası’nda olduğu gibi maalesef bu arkadaşlarımız her ne hikmetse seslerini çıkaramamaktadırlar.

Değerli arkadaşlar, hatta Mecliste terörle ilgili özel bir oturumun dahi yapılması lazım. Teröristle pazarlığa oturmuşsunuz, memleketi bir anda teröre peşkeş çekiyorsunuz, teröristi neredeyse kahraman ilan edeceksiniz. Bir bakanınız dağın yolunu gösteriyor, öteki bakanınız neredeyse eline mendil alıp ağlayacak teröriste ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu anlamda çıt çıkmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktidar milletvekilleri, terör konuşulurken dahi kendi aralarında kendi işleriyle alakalı sohbetler ediyorlar. Edin efendiler, edin bu sohbetleri, gün gelecek Türk milleti bunun hesabını size soracak. Türk milleti gün gelecek İmralı’ya gidenlere Yüce Divan’da hesabını soracaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Oğan.

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen yok.

Soru-cevap için sisteme giren arkadaşımız yok.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Sayın Bakan iki dakikalık bir açıklama sözü istiyor.

Buyursunlar, yerinizden…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Doğrusunu isterseniz akşamın bu saatinde bir polemiğin tarafı olmak istemem ama Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Sayın Oğan, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti hakkında ve bakanlarımızla alakalı olarak kabul edilmesi imkânsız cümlelerde bulundu. Bu iddiaları ve isnatları tümüyle reddediyoruz. Milliyetçi görüşleriyle ön plana çıkan bir Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti hakkında ve milletimizle ilgili görüşleri hakkında bu tarz cümleler kurmasını doğrusu milletimizin millî birliği ve beraberliği adına da esef verici, kaygı verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.

Başta Sayın Başbakan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti üyelerinin tamamı, Türk milletinin en önemli sorunu olan terör belasından kurtulmak üzere aklın, mantığın, insafın ve vicdanın, hukukun ve uluslararası hukukun kabul edebileceği bir çözüm önerisi veya modeli varsa bu terör sorununun çözüme kavuşması yönünde tüm imkânları seferber etmek dışında bir gayeyle hareket etmemektedir. Başta Sayın Başbakan ve Hükûmetimizin üyeleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin, Türk milletinin ali menfaatleri ile bağdaşmayan ya da ters düşen herhangi bir fikrin ya da çizginin takipçisi olması hiçbir zeminde söz konusu değildir.

Sayın Oğan, 5-6 Ocak tarihlerinde bildiğim kadarıyla Sarıkamış’taydınız. Hükûmetimizin şehide, şühedaya bakışını; Hükûmetimizin bu topraklara, bayrağa, ecdada bakışını, millî ve manevi değerlere bakışını siz de bizlerle birlikte Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları’nda idrak ettiniz. Dolayısıyla bizim çizgimiz budur. Terör örgütünü rahatsız eden birtakım şeylerin ayrıca sizleri rahatsız etmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Diğer bir konu: 344 yurdumuzda barınan 308 bin tane gencimiz var. Bu yurtlarda PKK, KCK ya da benzeri yasa dışı örgütlerin uzantılarının egemen olmasına hiçbir zeminde müsaade etmeyiz. Bu yurtlarda kalan çocuklarımızın tek gayesi eğitimlerine devam etmektir. Diğer ideolojik gruplardan da bizim elbette ki beklentimiz, yurtlardaki huzura, asayişe ve kurallara bütünüyle uymaları, eğitim öğretime devam etmeleri, kimseyi hedef almamaları, kimsenin de hedefi hâline gelmemeleridir. Ama bahsettiğiniz gruplarla ilgili yasaların ihlali şeklinde uygulamalar varsa -münferit olaylar olabilir- bunlar karşısında müsamahasız ve tavizsiz bir yönetim anlayışımız var, bunu da bilmenizi isterim.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BAŞTA TERÖRİZM VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLMAK ÜZERE AĞIR SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN  TASARISI

 

MADDE 1- (1) 10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Sisteme girip soru-cevap talebinde bulunan arkadaşlarımız yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

 

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Madde üzerinde soru-cevap işlemi yok.

Maddeyi oylarınıza  sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

 

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Elektronik cihazla oylamaya geçiyoruz.

Bir dakika süre veriyorum.

Oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadele de İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucunu arz ediyorum.

 

“Kullanılan oy sayısı

:

253

 

 

Kabul

:

252

 

 

Çekimser

:

1

(x)

 

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

Sayın milletvekilleri, 5’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

 

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporları (1/500) (S. Sayısı: 152)(x)

 

BAŞKAN – Komisyon yerinde.

Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 152 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Soru-cevap yok.

Tasarının tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandığına göre maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1- (1) 10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Elektronik cihazla oylamayı başlatıyorum.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucunu arz ediyorum:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

240

 

 

 

 Kabul

:

240

 

(x)

 

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

 

Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olsun.

6’ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

 

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı: 286)(x)

 

BAŞKAN – Komisyon yerinde.

Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 286 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ KONULU MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ Uygun BulunduğuNA DAİR Kanun

Tasarısı

MADDE 1- (1) 28 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

 

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3 -  (1) Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Elektronik cihazla oylama yapacağız.

Bir dakika süre veriyorum.

Oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucunu arz ediyorum:

 

“Kullanılan oy sayısı

:

242

 

 

Kabul

:

241

 

 

Çekimser

:

1(x)

 

 

 

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

Bu şekilde tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı uğurlu olsun.

Sayın milletvekilleri, şimdi 7’nci sırada yer alan Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

7.- Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporları (1/335) (S. Sayısı: 72)(X)

 

BAŞKAN – Hükûmet yerinde.

Komisyon yerinde.

Komisyon raporu 72 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

1’inci maddeyi okutuyorum:

ULUSLARARASI BİTKİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Konferansının 1997 yılında düzenlenen 29 uncu oturumunda kabul edilen “Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi”nin yeniden gözden geçirilmiş metnine katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

 

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir sonraki maddeyi okutuyorum:

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum, oylamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı

:

235

 

Kabul

:

232

 

Ret

 

Çekimser

 

:

2

 

1(x)

 

Kâtip Üye

Muhammet Rıza Yalçınkaya

Bartın

Kâtip Üye

Özlem Yemişçi

Tekirdağ”

 

Sayın milletvekilleri, tasarı bu şekilde kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere, 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 20.01(X) 339 S. Sayılı Basmayazı 22/11/2012 tarihli 28’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

(X) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

 

(x) 91 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x) 152 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(x ) 286 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(X) 72 S. Sayılı Basmayazı  tutanağa eklidir.

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.