DÖNEM: 24                            CİLT: 53                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

118’inci Birleşim

11 Haziran 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un, Türk Kızılayının kuruluşunun 145’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, çevreye ve Trabzon’un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov’a, Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin’e ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Asilbek Jeenbekov’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

 

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Çin Ulusal Siyasi Danışmanı Kongresi Başkan Vekili başkanlığında bir heyetin ülkemize resmî bir ziyarette bulunmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5/6/2013 tarih ve 51 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1237)

2.- Adalet Komisyonu Başkanlığının, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/788) ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/1599) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 34'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilmesi hususuna ilişkin tezkeresi (3/1236)

 

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 milletvekilinin, son yıllarda seçmen sayısı ve seçimlerin güvenliğine ilişkin yaşanan tartışmaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657)

2.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 22 milletvekilinin, Türkiye'deki karbonmonoksit zehirlenmesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 22 milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659)

 

D) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/1370) esas numaralı Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/115)

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’in Mezitli ilçesinin Tepeköy beldesinde şiddetli dolu yağışı sonucu üreticilerin mağdur olduklarına ve yetkilileri göreve davet ettiklerine ilişkin açıklaması

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Gezi Parkı’nda başlayan direniş eyleminin 15’inci gününde polis terörü yaşandığına, Çağlayan Adliyesi’nde 50’ye yakın avukatın gözaltına alındığına ve AKP Hükûmetini sağduyu ve demokrasiye davet ettiğine ilişkin açıklaması

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, AKP Genel Başkanı ve Grup Başkanının her grup toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünü miting alanına çevirmesini kınadığına ilişkin açıklaması

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in Mezitli ilçesinin Tepeköy beldesinde şiddetli dolu yağışı sonucu üreticilerin mağdur olduklarına ve yetkilileri göreve davet ettiklerine ilişkin açıklaması

5.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında kullanmış olduğu bazı ifadelere ilişkin açıklaması

6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ülkenin pek çok yerindeki direniş eylemleri nedeniyle esnafın uğradığı zararın devletçe karşılanması gerektiğine ilişkin açıklaması

7.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

8.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

VII.- ÖNERİLER

 

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının araştırılması amacıyla 31/8/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- CHP Grubunun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması amacıyla 12/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Başbakana sataşması nedeniyle konuşması

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2329) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2368) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın stadyum ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2375) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Palandöken’de kurulan suni kar göletine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2392) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu elektrik santrallerinin kullandığı doğalgaza zam yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2548) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2578) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ticari araç sahiplerinin piyasada yeterli miktarda kar lastiği olmamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2650) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kredileri takibe uğrayan KOBİ’lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2704) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında doğalgaza yapılan zamlara ilişkin ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2708) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 Akdeniz Olimpiyatları için Mersin’de yapılan tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2756) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hafif ticari araç pazarının daralmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2763) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ÖTV oranlarındaki artışa ve ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2769) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğrencilere verilen burs ve kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2775) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2940) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’un spor altyapısının iyileştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3032) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın spor altyapısının geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3055) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta spor alanlarının yetersizliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3082) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3116) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3161) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, grizu patlama riskinin azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3168) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, go-kart sektörü ile ilgili düzenleme ve denetimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3172) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ili ve ilçeleri için yapımı planlanan spor tesisi ve semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3199) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan spor salonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3200) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a bağlı köy ve beldelerdeki semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3213) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3250) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/3251) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta istihdam edilen engellilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3252) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3253) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3254) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3255) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3256) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen Okçuluk Festivalinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3257) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yürütülen burs programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3274) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu bilim insanlarının Türkiye’ye getirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3275) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üretim ve istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerini az gelişmiş bölge kapsamına almaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3284) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’nin 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3391) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3433) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrenim kredisi borcu ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3469) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3521) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kümes hayvanı üreticilerinin Devletten alacaklarına ve bunların ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3525) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt ve süt ürünleri ile süt ve ürünleri teknoloji bölümlerinden mezun olan teknikerlerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3526) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, spor organizasyonlarına katılan milli sporculara eşlik eden ekibe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3721) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3763) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3769) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3782) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki üniversite öğrencilerinin burs ve yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3831) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı: 453)

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, dericilik sektörüne yönelik teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22321)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ipekçilik sektörüne yönelik teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22322)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, halıcılık sektörüne yönelik teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22323)

4.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Beylikdüzü Belediyesindeki bazı yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/22735)

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin bir spor programında yorumcu olarak çalışan bir kişiye ödenen ücrete ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/22736)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/22737)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankasının politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22794)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli otomobil üretimi konusunda bir iş insanının yaptığı değerlendirmeye yorumu ve yerli otomobil üretimi konusundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22795)

9.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, köprü ve otoyolların işletme haklarının verilmesi yöntemi ile yapılan bir ihalenin iptal kararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22879)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türk Dil Kurumunun Kürtçe sözlük çıkarılması için bir çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/22980)

11.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, “Oteller ve moteller” kapsamında mükellef sayılarındaki düşüşe ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/23165)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda 2002-2013 yılları arasında istihdam edilen personele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/23373)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kurumlarda sosyal medya, web sayfası ve internet hizmetleri için yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/23374)

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlığa bağlı sosyal tesislere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/23375)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/23376)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/23377)

17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM Başkanından sorulan soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/24480)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak beş oturum yaptı.

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in,

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşmalarına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’deki kent içi trafik sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın gündem dışı konuşması sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, tekraren, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, AKP’nin bir an önce devlete ve millete karşı politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine,

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz, Hükûmetin, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle olayları yatıştırması ve tedbir üretmesi gerektiğine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Adana’da Gezi Parkı eylemlerinde şehit olan Komiser Mustafa Sarı’nın ailesine başsağlığı dilediğine ve ülkenin bir an önce bu karmaşa, kaos ve korku ortamından kurtulmasını istediğine,

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Gezi Parkı bahane edilerek provokasyonlarla büyütülen olaylar neticesinde Adana’da şehit olan Komiser Mustafa Sarı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine ve Genel Kurulu yöneten Başkan Vekilinin ülkenin huzurunu bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürecek üslupta konuşma yapanlara müsaade etmemesini istediğine,

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Gezi Parkı bahanesiyle AK PARTİ Adana il binasına saldıranları engellemek isterken şehit olan Komiser Mustafa Sarı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğine, polisimizin şehit olmasına sebep olanları lanetlediğine ve Adanalıların provokasyona gelmemesini dilediğine,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye'nin tamamında demokrasi olmadan barışın olamayacağını öğrettiğine ve şehit polise rahmet dilediğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şehit polise rahmet dilediğine ve Artvin Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Deriner Barajı Hidroelektrik Santrali’nin hâlâ üretime geçmediğine,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, şehit polis memuru Mustafa Sarı’ya rahmet dilediğine, 12 Eylülün idam ettiği 3 ülkücü Halil Esendağ, Selçuk Duracık ve Cevdet Karakaş’ı rahmetle andığına ve Iğdır’da havaalanı ile birçok köy ve beldenin sel nedeniyle sular altında olduğuna,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin ve polis memuru Mustafa Sarı’nın ailelerine başsağlığı dilediğine, Rize’de Atatürkçü Düşünce Derneğine sığınan insanlara yapılan saldırıya, Başbakanın ve Hükûmet yetkililerinin insanları tahrik etmemeleri konusunda daha duyarlı davranacaklarına inandığına,

Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin eylemciler üzerinde baskı kurmaya çalışmasının bir anlamı olmadığına, bu olaylar sırasında Eskişehir’de yaralanan Ali İsmail Korkmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğine ve bunun faillerinin bir an önce bulunması gerektiğine,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Taksim Gezi Parkı’nda eylem yapan insanların taleplerinin karşılanması ve direnişe katılan gözaltındaki bütün insanların serbest bırakılması gerektiğine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Hamas basın sözcüsü Müşir El Mısri’nin 3/6/2013 tarihinde Konya’da yaptığı basın toplantısındaki demecine,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden 2 kişinin ve polis memuru Mustafa Sarı’nın ailelerine başsağlığı dilediğine, Ankara’daki gösteriler sırasında Sırbistan Ankara Büyükelçiliğine gaz bombası atılması nedeniyle kendilerinden özür dilediklerine,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Çevre Komisyonunun gönderdiği fidan dikme sertifikasını içine sindiremediğine ve Başkanlığa iade ettiğine,

Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ve Aydın Belediyesinin gerçekleştirdiği bir proje çerçevesinde onlarca ağacın kesildiğine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenlere ve polis memuruna Allah’tan rahmet dilediğine, İzmir’de polisin eline çivili sopayı kimin verdiğini öğrenmek istediğine,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Taksim Topçu Kışlası’nın rölövesi olmadığı için orijinal şekliyle inşa edilemeyeceğine, Hükûmetin Atatürk Orman Çiftliği’nde binlerce ağacın yok edilmesine nasıl rıza gösterdiğine ve Karaburun’daki balık çiftliklerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek istediğine,

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Rize Belediye Başkanını olayların büyümemesi için yapmış olduğu mücadeleden dolayı tebrik ettiğine, aynı olaylar İzmir Karşıyaka ve Çiğli’de yaşanmasına rağmen CHP’li belediye başkanlarının sorumlu bir davranış sergilemediğine,

Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Türkiye’de demokrasinin standartlarını yükselten partinin AK PARTİ olduğuna, halkı kışkırtan milletvekilleriyle aynı çatı altında bulunmaktan utanç duyduğuna ve milletvekillerini sağduyulu olmaya davet ettiğine,

Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, ülkeyi terk eden Başbakanı kınadığına ve bundan sonra dünyanın demokratik ülkelerindeki hiçbir liderin onunla aynı fotoğraf karesine girmek istemeyeceğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, bütün milletvekilleriyle aynı çatı altında olmaktan onur duyduğuna, Rize’de yaşanan olaylar sırasında kendilerinin olayı takibi sonucu polis sayısının artırıldığına ve bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunduğuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, millî iradenin rızasıyla Meclise giren herkesin kendileri için değerli olduğuna, Başbakanın gezi programında olmaması ve Fas Kralının yurt dışında bulunması nedeniyle görüşmenin olmadığına ve millî iradeyle bir yere gelemeyenlerin başka bir yerden medet ummaması gerektiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve 19 milletvekilinin, Bilecik ilinin sorunlarının (10/654),

Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 milletvekilinin, Bursa bölgesindeki deprem riskinin ve depremselliğinin (10/655),

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 20 milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının (10/656),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 409’uncu sırasında yer alan asgari ücret düzeyinin toplum üzerindeki yoksullaştırıcı etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/437),

MHP Grubunun, 29/5/2013 tarih 13810 sayı ile emeklilik için gerekli hizmet süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurdukları hâlde yaş şartına takılanların mağduriyetinin giderilmesi ve karşı karşıya bulundukları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin,

Genel Kurulun 6 Haziran 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna ve AK PARTİ Grup Başkanına,

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Ankara Milletvekili Levent Gök, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine,

Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Rize’de yaşanan olaylara ciddiyetle müdahale edilmesi ve sorumluların ayıklanarak yargılanması gerektiğine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Rize’de yaşanan olaylara ve siyasetçilerin sorumlu siyaset yapması, aynı dili kullanması ve uzlaşmacı kültürü yaygınlaştırması gerektiğine,

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Rize’de yaşanan olaylarla ilgili, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, Rize Valisi’ne ve Başbakan Vekili Bülent Arınç’a çektiği telgraflara,

Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize’de yetkililerin inisiyatif alması konusunda ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarına ve kimsenin canı yanmadan olayların bittiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ve Çevre Komisyonu Raporu’nun (1/627) (S. Sayısı: 297),

5’inci sırasında yer alan, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/498) (S. Sayısı: 173),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı: 453), görüşmelerine devam edilerek 3’üncü maddesine kadar kabul edildikten sonra Komisyonun bulunmaması nedeniyle ertelendi.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye ve Meclis çok gerginken ve Genel Kurulda milletvekilleri konuşurken Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın kitap okumasının utanç verici bir tablo olduğunu düşündüğüne,

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yaptığı açıklama sırasındaki bazı ifadelerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın yaptığı açıklama sırasındaki bazı ifadelerine,

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın yaptığı açıklama sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in görüşülen kanun tasarısının çerçeve 2’nci maddesine bağlı ek madde 153 üzerinde CHP grubu adına yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 11 Haziran 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.16’da birleşime son verildi.

 

                                                      Şükran Güldal MUMCU

                                                              Başkan Vekili

 

           Fatih ŞAHİN                           Mine LÖK BEYAZ                   Mustafa HAMARAT

                Ankara                                     Diyarbakır                                      Ordu

              Kâtip Üye                                   Kâtip Üye                                  Kâtip Üye

 


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                 No: 171

7 Haziran 2013 Cuma

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/786) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

2.- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/787) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.06.2013)

Teklifler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 4 Milletvekilinin; İstanbul'da Temeli Atılan 3. Boğaz Köprüsünün Adının Barış Köprüsü Olarak Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/1598) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.05.2013)

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1599) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.06.2013)

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1600) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.05.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kredi kartlarıyla ilgili olarak BDDK’ya yapılan şikayetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3819) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların müşterilerinden ATM için kullanım ücreti alacakları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3820) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tapu müdürlüklerindeki iş yükü ile personel yetersizliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3821) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkçe’nin Hollanda’da ilkokullarda seçmeli ders olmasına ve pasaport ücretleri ile yurt dışı hizmet borçlanması yaparak emekli olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3822) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hazır gıdalarda yüksek oranda tuz kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3823) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inanç turizmi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3824) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki yön levhalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3825) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kira gelirinden alınan vergilerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3826) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde avuç içi kullanılarak kimlik doğrulama sistemine geçileceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3827) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3828) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kars’ın Digor ilçesine bağlı köylerdeki kullanım ve içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3829) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, taksilerin zorunlu trafik sigortalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3830) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki üniversite öğrencilerinin burs ve yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3831) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar ile Suriye’deki olaylarda kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kayısı tüketiminin teşvikini sağlamak için bir kamu spotunun hazırlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay’daki patlamada istihbarat zaafiyeti olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

4.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, zorunlu askerlik yapan kişilere yönelik işlenen suçlarla ilgili çeşitli veriler ve zorunlu askerlik yapan kişilerin çeşitli kategoriler altındaki verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adana Valisi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23993) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23994) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, motorin fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23995) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, elektrik tüketim fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23996) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuk işçiliğinin azaltılması kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23997) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancı ülkelere hibe miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23998) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli kadın ve çocuk mültecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/23999) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu kurumlarındaki kamera takip sistemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24000) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ve yayın yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24001) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2013 yılları arasında çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında adli veya idari soruşturma açılan cami derneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24002) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

15.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Sinop Nükleer Enerji Santrali Projesinin ihalesini alan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24003) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24004) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 4001 kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24005) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, resmi araçların özel işlerde de kullanılması ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24006) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

19.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24007) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

20.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Suriyeli sığınmacıların sayısı ile Türk vatandaşlığına kabul edilen sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24008) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

21.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Adana Ceyhan’ın enerji üssü haline getirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24009) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

22.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir haber sitesinde Reyhanlı Kaymakamı ile ilgili olarak yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24010) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

23.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı’da yaşanan olayda güvenlik zaafiyeti olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24011) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

24.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kendisine gönderildiği iddia edilen bir mektupta yer alan ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24012) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

25.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı’daki MOBESE kameralarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24013) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Reyhanlı’da gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24014) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

27.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Amanoslar bölgesinde görev uçuşu esnasında düşen askeri uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24015) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

28.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kara Hudut Kapılarının sorumluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24016) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

29.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kendisi yurt dışında iken Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24017) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

30.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ABD ziyafetinde kendisine eşlik eden iş insanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24018) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

31.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kömür fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24019) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye-İsrail arasındaki ticari ve mali ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24020) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

33.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’de bir MİT mensubunun yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24021) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Ekim 2004 tarihli İrticai Faaliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi Ek Eylem Planı’na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

35.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yabancı bir firmanın Türkiye’de ihale almak için rüşvet verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

36.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, kendisine yönelik suikast girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24024) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

37.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Başbakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

38.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Taksim Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

39.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, sosyal yardım alanlar ve yeşil kart sahipleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PKK ile görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ve yayın yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24029) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

42.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, fen edebiyat fakültesi mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

43.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki fabrikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24031) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

44.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, ABD’de düzenlenen bir yürüyüş için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı kişilerin söz konusu ülkeye gönderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24032) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

45.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, PKK’nın şehir yapılanması ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24033) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

46.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamu alımlarında yerli üretime öncelik tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24034) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

47.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Balya’da fiziki alt yapısı yeterli öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24035) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

48.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İstanbul Eyüp’teki bir orman alanının tahsis ve satış sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24036) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

49.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, PKK’ya ait olduğu iddia edilen iç yazışmalardaki bazı ifadeler ile terör örgütünün sınır dışına çekilmesi sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24037) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

50.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Vakıflar Meclisi tarafından “hayrat”tan “akar”a dönüştürülen taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24038) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

51.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Fatih’te bulunan taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24039) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, vatandaşlar tarafından kullanılan kredilere ve sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24040) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak’ta resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24041) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24042) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24043) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24044) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24045) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sivas’ta resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24046) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Samsun’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24047) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

60.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24048) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

61.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle getirilen yayın yasağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

62.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24050) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

63.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

64.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, TV dizilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/24052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/24053) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

66.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/24054) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

67.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/24055) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

68.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/24056) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ve çözüm sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/24057) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

70.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/24058) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

71.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/24059) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

72.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Dini ve Sosyal Hizmetler Vakfı arasında imzalanan protokol uyarınca Vakfın edineceği gelirden Hazineye aktarılacak pay ile bu paydan yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24060) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

73.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24061) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yurt dışında ailelerinden alınıp koruyucu ailelere verilen Türk çocuklara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24062) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

75.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24063) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

76.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24064) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

77.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülke genelinde il ve ilçelerde sözleşmeli olarak görev yapan kuran kursu personeline ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24065) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

78.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24067) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

80.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinde yaşanan olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24068) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

81.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24069) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevleri ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24070) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, icra müdürlüklerindeki dosya sayıları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24071) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yer alan icra müdürlüklerindeki dosya sayılarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24072) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

85.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24073) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

86.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24074) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

87.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı Taşlıçay’da Nevruz kutlamalarına katıldıkları gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

88.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

89.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24077) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

90.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tutuklu vatandaşların taziye izinlerindeki yol ve diğer masraflarının Hazinece karşılanmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24078) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

91.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24079) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

92.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24080) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

93.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24081) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

94.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2022 sayılı Kanundan faydalanarak maaş bağlanan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24082) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

95.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24083) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

96.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki engellilere ve bunlara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24084) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

97.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24085) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

98.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kamu kurumlarındaki çocuk bakım ve kreş hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24086) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

99.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24087) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadına yönelik şiddet vakalarında kamu görevlilerinin tutumlarıyla ilgili sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24088) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

101.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

102.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

103.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

104.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24092) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

105.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24093) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

106.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/24094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24095) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

108.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24096) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

109.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24097) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

110.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24098) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

111.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, TÜBİTAK projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24099) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

112.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24100) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

113.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

114.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, KOSGEB Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24102) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

115.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da tüketici hakem heyetinin faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/24103) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

116.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İskenderun Demir Çelik Fabrikasının özelleştirilmesinin ardından işçilerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24104) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2013)

117.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24105) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

118.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24106) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

119.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24107) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

120.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemelerinin devre dışı bırakılmasını öngören düzenleme taslağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24108) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

121.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

122.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 2003-2013 yılları arasında iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybedenler ile iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle engelli hale gelenler ve kamuda istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24110) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

123.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, işsizlik maaşlarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

124.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, çiftçilerin BAĞ-KUR’a olan prim borcuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

125.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da iş sağlığı ve güvenliği memurlarının çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24114) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

127.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İŞKUR müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24115) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

128.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın sosyo-ekonomik anlamda gelişmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24116) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

129.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya ve Karaman’da yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24117) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Çanakkale Karabiga’da gerçekleştirilen termik santral çalışmaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24118) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Maslak’ta bulunan bir arazinin imara açılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24119) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

132.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24120) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

133.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24121) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

134.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24122) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

135.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, TOKİ tarafından çeşitli alanlarda gerçekleştirilen konut projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24123) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

136.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul Maslak’ta Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait bir arazinin inşaata açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24124) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

137.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24125) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

138.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, İstanbul’a yapılması planlanan üçüncü havalimanı ile ilgili ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

139.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24127) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

140.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit Körfezindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

141.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, Bafa Gölü’ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24129) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

142.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak’taki bir termik santral projesinin çevreye muhtemel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24130) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

143.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Halep ve İskenderun Ortodoks Metropoliti ile Halep Süryani Ortodoks Metropolitinin kaçırılmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24131) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

144.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24132) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

145.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, komşularımıza yönelik dış politikaya ve sınır güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24133) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, vizesiz seyahat edilebilen ülkelere ve e-vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24134) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

147.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24135) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

148.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24136) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

149.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ABD askerlerinin Türkiye’nin Suriye sınırında konuşlandırıldığı iddialarına ve ABD askeri yetkililerinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği incelemelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24137) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

150.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24138) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

151.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24139) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

152.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24140) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

153.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24141) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

154.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Ortadoğu’da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Arap Baharı öncesi ve sonrasındaki yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24142) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

155.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/24143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

156.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, TEDAŞ Genel Müdürü hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24144) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

157.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24145) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

158.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24146) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

159.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24147) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

160.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24148) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

161.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24149) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

162.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24150) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

163.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, 2002-2013 yılları arasında ruhsatları verilen taş ve maden ocaklarının genelde Türkiye özelde Antalya ekonomisine katkısı ve bu ocakların kapsadığı yeşil alana ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24151) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

164.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Türk Petrol Kanunu Tasarısında yer alan bazı düzenlemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24152) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı bir köydeki deprem konutlarının elektrik alt yapısı sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24153) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

166.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24154) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

167.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24155) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

168.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a kapalı olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24156) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

169.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24157) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

170.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24158) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

171.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24159) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

172.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

173.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/24161) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

174.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24162) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

175.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’daki dolu yağışı nedeniyle mağdur olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24163) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

176.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24164) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

177.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24165) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

178.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, EXPO 2016 fuar alanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24166) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

179.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24167) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

180.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

181.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24169) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

182.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, GDO analiz uygulamasındaki değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24170) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

183.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki balık üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24171) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

184.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24172) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

185.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, TARSİM ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24173) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

186.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24174) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

187.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çeltik üretimine verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24175) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

188.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Kula ilçesinde dolu ve selden etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24176) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

189.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24177) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24178) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

191.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24179) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

192.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tasfiye İşletme Müdürlüklerince satışa çıkarılan ve imha edilen cep telefonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24180) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

193.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tasfiye İşletme Müdürlüklerince satışa uygun olmadığı gerekçesiyle imha edilen cep telefonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24181) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

194.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

195.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24183) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

196.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/24184) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

197.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, kadına yönelik şiddete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24185) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2013)

198.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, belediyeler tarafından önlem alınmadan açık bırakılan çukurlara düşme sonucu ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24186) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

199.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Antakya’daki bir derneğin başkanının tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24187) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İçel İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24188) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

201.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24189) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında İzmir İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24190) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

203.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kars İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24191) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kastamonu İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24192) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kayseri İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24193) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

206.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kırklareli İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24194) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kırşehir İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24195) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kocaeli İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24196) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Konya İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24197) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

210.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24198) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

211.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, KÖY-DES Projesi kapsamında Bitlis’te gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

212.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, KÖY-DES Projesi kapsamında Bitlis’te gerçekleştirilen yol yapımı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24200) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

213.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24201) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

214.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Adana Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24202) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24203) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

216.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir antik kentin bulunduğu alanın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24204) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir vatandaşa 1974 yılından beri istimlak bedeli ödenmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24205) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yollardaki yön tabelalarının düzeltilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24206) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesindeki bir köyde yıkılma kararı verilen evlerin yıkılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24207) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

220.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde yaşanan olaylar ile polisin olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24208) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

221.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kütahya’da U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası kapsamında oynanan bir maçta yaşanan olaylara polisin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24209) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

222.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24210) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

223.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’da kolluk kuvvetlerine intikal eden suç olayları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24211) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

224.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Suriyeli sığınmacılarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24212) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

225.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Adana Valisi hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24213) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

226.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’deki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sorunlarla ilgili çeşitli hususlar ile Denizli Belediyesinin alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24214) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

227.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, futbol müsabakaları sonrasında rakip takım taraftarlarınca katledilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24215) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, uyuşturucu madde bağımlılığına ve ele geçirilen uyuşturucuların imhasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24216) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

229.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Maltepe’deki bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenerek tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24217) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

230.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 2009-2013 yılları arasında meydana gelen terör olayları, etkisiz hale getirilen teröristler, hayatını kaybeden güvenlik görevlileri ile vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24218) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24219) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

232.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24220) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

233.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, açılan ve kapatılan jandarma karakollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24221) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

234.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24222) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

235.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Akil İnsanlar Heyetini protesto eden gruplara polisin müdahalede bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24223) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

236.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta yürütülen bazı projeler kapsamında dershaneye gönderilen öğrencilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24224) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

237.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, polisin özlük hakları ile artan polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24225) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

238.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Tekirdağ Yeniçiftlik’teki sahipsiz hayvanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24226) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

239.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24227) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

240.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24228) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

241.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emniyet personeline ikinci şark görevi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24229) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

242.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bir yaylada yaşanan su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24230) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

243.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’ye Suriyeli sığınmacıların yerleştirildiği iddiaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24231) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

244.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003 yılından itibaren yaş haddi dolmadan görevden ayrılan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24232) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

245.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ikinci şark uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24233) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

246.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün iki mezrasında elektrik bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24234) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

247.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir köyün su ve alt yapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24235) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

248.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, e-kimlik ihalesi ve bununla ilintili olarak kurulacak sisteme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24236) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

249.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe’ye yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24237) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

250.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24238) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

251.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24239) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

252.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, pasaport harç bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24240) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

253.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yabancı bir televizyon kanalındaki habere ve Suriyeli muhalifler tarafından Türkiye’de bomba imal edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24241) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

254.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, 17 Mart 2013 tarihinde Ağrı Taşlıçay’daki Nevruz kutlamalarına katıldıkları gerekçesiyle bazı vatandaşlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24242) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

255.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana’da araç park yerleri konusunda bir firma ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol ve park yerleri için yapılan ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24243) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

256.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki bazı mahallelerin imar planlarında yapılan düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24244) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

257.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, zorunlu trafik poliçesi ücretleri ile trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24245) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

258.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bir köyün okul binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24246) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

259.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24247) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

260.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Reyhanlı’da MOBESE kameralarının çalışmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24248) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

261.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Hizmet Alım Protokolü kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24249) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

262.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin Hazineye olan borçları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24250) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

263.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24251) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

264.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etimesgut Şeker Fabrikası arazisinde Yüksek Hızlı Tren garı kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24252) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

265.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2010 yılından itibaren vapur kazalarının sayısı ve nedenleri ile şehir hatları vapurlarında çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24253) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

266.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Formula İstanbul Yatırım A.Ş. ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24254) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

267.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Esenyurt’ta dere ıslah çalışması olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24255) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

268.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesi tarafından açılan Kadın Kültür ve Spor Merkezinde verilen eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24256) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

269.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Başbakanın Akil İnsanlar Heyetini protesto edenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24257) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

270.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emniyet teşkilatındaki maaş taltifi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24258) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

271.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24259) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

272.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uyarınca polise verilen yetkilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24260) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

273.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki Aylık Mavi Akbil’e uygulanan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24261) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

274.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki zabıta memurlarına Uşak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki polisler tarafından verilen bir eğitime ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24262) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KÖYDES Projesi kapsamında Ardahan’daki köylerde yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24263) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SYDV’ler tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24264) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

277.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kahramanmaraş İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24265) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

278.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Kütahya İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24266) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

279.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Malatya İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24267) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

280.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Manisa İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24268) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

281.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Mardin İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24269) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

282.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Muğla İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24270) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

283.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Muş İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24271) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

284.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Nevşehir İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24272) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

285.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Niğde İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24273) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

286.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Ordu İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24274) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

287.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24275) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

288.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24276) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

289.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Samsun İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24277) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

290.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Siirt İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24278) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

291.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

292.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24280) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

293.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24281) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

294.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24282) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

295.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24283) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

296.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24284) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

297.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24285) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

298.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24286) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

299.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık makam odası ile özel kalemde yapılan tadilat ve tefrişat işleri ile diğer bazı hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24287) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2013)

300.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir antik kentin bulunduğu alanın imara açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24288) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

301.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24289) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

302.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24290) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

303.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24291) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

304.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Bakanlık makam odasında tadilat yaptırıp yaptırmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

305.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, görevden alınan Bakanlık bürokratlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24293) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

306.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

307.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, orijinal eserlerden kalıpların çıkarılmasına izin verilmesinin yaratabileceği sakıncalarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24295) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

308.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24297) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

310.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24298) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

311.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24299) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

312.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24300) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

313.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24301) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

314.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24302) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

315.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ticari araç plakası kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24303) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

316.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 5510 sayılı Kanunun uygulama süresine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24304) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

317.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Ağrı ve Iğdır’daki Hazine arazilerinin satışı ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24305) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

318.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, belediyelerin vergi ve SGK borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24306) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

319.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24307) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

320.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, pirinçteki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

321.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Okul Dönüşüm Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

322.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da mevcut İlçe Milli Eğitim Müdürünün göreve başlamasından bu yana hakkında sürgün, kınama ve disiplin cezası verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24310) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

323.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24311) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

324.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye Öğrenci Meclisinin 10. Dönem çalışmalarını Eskişehir’de gerçekleştirmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24312) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

325.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

326.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

327.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24315) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

328.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okullardaki serbest kıyafet uygulamasının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

329.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ders kitabı ihalelerine ve ders kitaplarıyla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

330.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar için açılan görevde yükselme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24318) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

331.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24319) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

332.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24320) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

333.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24321) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

334.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınavlardaki gözetmenlerin ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24322) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

335.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yeni eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24323) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

336.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul ve kurumlar için norm güncellemesi çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24324) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

337.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il milli eğitim müdürlüklerinin vekaleten yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24325) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

338.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24326) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

339.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24327) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

340.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, uluslararası sınavlarda Türkiye’nin başarı sıralamasındaki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24328) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

341.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24329) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

342.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yeni eğitim-öğretim sistemi ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24330) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

343.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlardaki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24331) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

344.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bazı illerdeki okulların su ve elektrik tüketim giderlerine ve borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24332) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

345.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı kullandırıl-masına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24333) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

346.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ÖSYM’nin basım ihalelerini alan firmaya ve ÖSYM’nin basım ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24334) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

347.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ÖSYM tarafından sınav ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24335) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

348.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bazı üniversitelerde katılımcılar nedeniyle bazı organizasyonlara izin verilmediği ve söz konusu organizasyonlar için yer tahsis edilmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24336) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

349.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Ankara Üniversitesi yönetimi tarafından öğrenciler hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24337) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

350.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, 4+4+4 sistemi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24338) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

351.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2013 LYS için sınav giriş ücretini yatırdığı halde ÖSYM internet sitesinden veri girişi yapamadığı için müracaatını tamamlayamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24339) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

352.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, KPSS puan hesaplamalarına YDS sonuçlarının da dahil edileceğinin geç açıklanması nedeniyle yaşandığı iddia edilen mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24340) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

353.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretlerindeki artış ile öğretmen adaylarının girecekleri sınavla ilgili uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24341) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

354.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’nın Meram ilçesindeki bir ilkokulun kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

355.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doçent unvanıyla görev yapan ve profesör kadrolarına atama bekleyen öğretim elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24343) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

356.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24344) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

357.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir öğretmenin öğrencilerine yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24345) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

358.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, öğretmenlerin güvenlikten sorumlu nöbetçi olarak görevlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24346) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

359.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki birleştirilmiş sınıflara ve taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24347) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

360.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24348) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

361.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, medya okur-yazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24349) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

362.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, TSK personel kanunu tasarısı taslağında göreve ilk defa başlayacak astsubaylar için öngörülen derece ve kademeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24350) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

363.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kahramanmaraş’ta askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24351) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

364.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24352) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

365.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında askerlik hizmeti yapan kişilerin maruz kaldığı olumsuz durumlarla ilgili olarak hakkında adli veya idari işlem yapılan rütbeli personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24353) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

366.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında askerlik hizmetini yaparken sakatlanan kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24354) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

367.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, mayınlı alanlar ile bu alanların temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24355) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2013)

368.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekaleten veya geçici olarak idari kadrolarda görev yapan denetmen ve müfettişlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24356) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

369.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

370.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, askeri birliklerin taşraya taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

371.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı muhtemel bir kimyasal silah saldırısına karşı alınan tedbirlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24359) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

372.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

373.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’daki askeri mühimmat deposunda yaşanan patlamayla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24361) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

374.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, zorunlu askerlik hizmetini yaparken silah ve iş kazası nedeniyle yaşamını yitiren ve yaralananlar, bu noktada kusuru veya kastı olabileceği şüphesiyle hakkında idari ve adli soruşturma başlatılanlar ile ölen ve yaralananların edindikleri statü ve haklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24362) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

375.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bedelli askerlik uygulamasına ve yüksek bedel nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

376.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilme sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24364) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

377.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24365) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

378.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, zorunlu askerlik görevi sırasında hayatını kaybedenlerle ilgili adli ve idari işlemler konusundaki çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24366) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

379.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’de yeni karakollar inşa edileceği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24367) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

380.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’deki muhalif gruplara askeri malzeme yardımında bulunulduğu iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24368) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

381.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından kiralanan ve kiraya verilen hizmet binaları ile araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24369) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

382.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

383.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

384.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında kullanılan makam ve hizmet araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

385.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24373) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

386.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Beydağ Barajı sulama kanallarının yapım projesinde proje kapsamına alınmayan terfili alanlar ile bu durumun yarattığı mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24374) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

387.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul’da yapılması planlanan üçüncü köprünün inşaatı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

388.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Üniversitesi çevresindeki çam ağaçlarının zararlı haşerattan korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24376) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

389.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24377) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

390.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, geçici orman işçilerine kadro verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24378) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

391.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, su ürünleri yetiştiriciliği ve ticaretinin geliştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24379) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

392.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki termik santral ve HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24380) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

393.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, bazı illerde artış gösteren kızamık vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

394.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, nişasta bazlı şeker kullanımına ve sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

395.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulan iş yeri hekimi açığı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

396.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, kamu hastanelerinin depolarındaki tıbbi sarf malzemelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24384) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

397.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çocuklarda görülen bodurluk vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

398.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta görev yapan sivil savunma uzmanlarının lojman tahsis taleplerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

399.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, tedavi için Türkiye’ye gelen veya getirilen Suriyelilerin organlarının tedavi sırasında alındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

400.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

401.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundaki personele ve maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

402.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

403.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in ilçelerindeki devlet hastanelerinde kardiyoloji doktoru olmadığı iddiası ile devlet hastanelerinin alt yapısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

404.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Reyhanlı’daki olaylarda ölen ve yaralananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

405.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Ağrı’da bir özel hastane binasının Bakanlık tarafından satın alınması ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24393) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

406.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, diyabet hastalığının artmasına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24394) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

407.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Suriye’den Türkiye’ye tedavi amaçlı gelen veya getirilen yaralılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24395) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

408.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24396) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

409.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kamu Hastaneleri Birliklerine yapılan genel sekreter atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24397) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

410.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, üniversitelerdeki sağlık yönetimi bölümü mezunlarına ve bu mezunların istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24398) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

411.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24399) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

412.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlığa ait VHKİ kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24400) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

413.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24401) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

414.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası vatandaşlardan muayene ve ilaç katılım payı alınmayacağı söylenmesine rağmen bu ücretlerin tahsil edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24402) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

415.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetleri ile Şereflikoçhisar eski devlet hastanesi binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24403) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

416.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Bakanlığa ait VHKİ kadrolarına ve bu kadroya atamalar için yapılan sınava ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24404) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

417.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tıbbi sekreterlik mezunlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24405) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

418.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ebelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24406) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

419.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24407) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

420.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’deki bazı yol çalışmaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24408) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

421.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, SRC belgesi iptal edilen sürücüler ile taşımacılık sektörünün sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24409) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

422.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Cankurtaran tüneli inşaatına ve işçilere maaşlarının ödenmediği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24410) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

423.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, yayımlanan bir genelge nedeniyle taşımacılık sektörü esnafının yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24411) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

424.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde istihdam edilen personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24412) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

425.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Tekirdağ’da Bakanlığa bağlı birimlerde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24413) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

426.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık personelinin istihdam biçimlerine göre dağılımı ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24414) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

427.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, otoyollarda acil çıkış ve dönüş mesafeleri oluşturulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24415) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

428.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya ili Finike-Kaş-Kalkan Kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24416) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

429.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’a üçüncü havalimanı yapılmasına yönelik proje ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24417) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

430.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, grevi kırmak için THY yönetiminin sivil havacılık kurallarına aykırı uygulamalara gittiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24418) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

431.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’deki yol yapım, onarım ve denetleme işlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24419) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

432.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24420) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

433.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24421) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

434.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, erişime engellenen internet siteleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24422) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

435.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait sosyal tesislere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24423) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

436.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, araç trafik sigortalarına yapılan zamma ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24424) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

437.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Eurocontrol’den alınan geçiş ücreti payı ile söz konusu gelirle yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24425) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

438.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Balya’nın çevresindeki ilçeler ile bağlantı yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24426) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

439.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren yapılan uzman yardımcısı ve uzman alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/24427) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

440.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kışlalarda meydana gelen asker ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24428) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

441.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24429) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

442.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Atatürk Orman Çiftliği Gazi Tesislerinde Başbakanlığa ait yeni bir hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24430) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

443.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Reyhanlı’da yaşanan olaylar ile ilgili çeşitli hususlar ve bu tür olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24431) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

444.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilme sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24432) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

445.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Akil İnsanlar Heyetinde yer alan kişilerin çalışmaları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24433) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

446.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24434) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

447.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24435) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

448.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen olayın ardından bölgeye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24436) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

449.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, PKK terör örgütü üyelerini sınır dışına çekilmesi sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24437) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

450.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 1973 yılında tutukluyken ölen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24438) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

451.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Reyhanlı’daki olaylarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24439) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

452.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2009-2013 yılları arasında öldürülen kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24440) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

453.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, nişasta bazlı şeker üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24441) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

454.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/24442) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

455.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kredi miktarları ve geri ödemeleri ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/24443) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

456.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/24444) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

457.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reyhanlı’da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle getirilen yayın yasağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24445) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

458.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van F Tipi Cezaevinde hükümlülerin haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/24446) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

459.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engellilerin istihdamda yaşadıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24447) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

460.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 2012 yılındaki iş kazaları ile işçi ölümleri verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24448) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

461.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24449) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

462.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bakanlığa açılan davalar, çarpık kentleşmeye karşı alınan önlemler ile çeşitli imar izinleri nedeniyle yaptırım uygulanan belediyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/24450) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

463.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Almanya’daki ırkçı saldırılarla ilgili davaya Türkiye’nin müdahil olma talebi bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

464.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, elektrik sayaçlarının değiştirilmesi ile elektrik faturalarındaki kalemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24452) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

465.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/24453) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

466.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, zirai ilaç kullanımının artması ile zirai ilaç ambalajlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24454) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

467.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Küçük Menderes Havzasındaki erik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24455) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

468.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, oluşumunda kamu kurumlarının rolü bulunan sivil toplum kuruluşlarına ve bunlara yönelik desteklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24456) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

469.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Taksim’deki 1 Mayıs olaylarına, polislerin biber gazı kullanımına, bazı toplantı ve gösterilerin engellenmesi ile yapılması planlanan yeni miting alanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

470.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 11.05.2013 tarihindeki Beşiktaş taraftarları ile polis arasında yaşanan arbedeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

471.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24459) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

472.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Reyhanlı’da yaşanan olaylarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24460) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

473.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin hükümet konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24461) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

474.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24462) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

475.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ilçe belediyelerine yapılacak yardım konusunda alınan karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24463) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

476.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul Yenikapı’daki arkeolojik kazılara ve bölgedeki tarihi eserlere zarar verildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/24464) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

477.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’a yapılması planlanan üçüncü havalimanının ihalesinin “Euro” üzerinden yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24465) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

478.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2013 Bütçe Kanununda belediyelere yardım amacıyla ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/24466) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

479.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da bir anadolu lisesinde bazı öğrencilerin okuldan atılması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24467) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

480.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24468) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

481.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim sisteminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24469) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

482.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Dicle Üniversitesinde yapılması planlanan bir panele Rektörlükçe izin verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24470) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

483.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ders kitaplarında Süryanilerle ilgili ayrımcı ifadelerin yer aldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24471) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

484.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/24472) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

485.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Reyhanlı’da yaşanan olay öncesinde bölgedeki radarlar tarafından başka ülkelere ait insansız hava aracı hareketliliği tespit edilip edilmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

486.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2002-2013 yılları arasında zorunlu askerlik yapanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/24474) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2013)

487.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Tunceli’deki kaçak orman kesimi iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24475) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.05.2013)

488.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğa ve madde bağımlılığının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24476) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

489.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlıkta çalışan hizmetlilerin kadroya alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24477) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

490.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bir vatandaşın hastanede yanlış iğne yapılmasından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/24478) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2013)

491.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Kadıköy’deki bir heykelin Beylerbeyi Sarayına taşınmak istenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/24479) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2013)

492.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM Başkanından sorulan soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/24480) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.05.2013)

493.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci yurduna terörist saldırı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/24481) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.05.2013)

GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                 No: 172

 

10 Haziran 2013 Pazartesi

Tasarı

1.- Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/788) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.05.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından yayınlanan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20478)

2.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20479)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tedavi için çeşitli yerlere giden hasta ve hasta yakınlarının bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20481)

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20482)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, e-sevk projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20483)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, nadir hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20484)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sağlık alanında çalışan kadınlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20485)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20487)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve Bursa’daki hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20488)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20489)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/20490)

GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                 No: 173

 

11 Haziran 2013 Salı

Meclis Araştırması Önergeleri

1. Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 Milletvekilinin, seçmen sayısının ve seçimlerin güvenliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2012)

2. Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 22 Milletvekilinin, karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2012)

3. Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2012)

 

 


11 Haziran 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Tanju ÖZCAN (Bolu), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Türk Kızılayının kuruluşunun 145’inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’a aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un, Türk Kızılayının kuruluşunun 145’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekillerim; 145 yıllık yardım çınarı Türk Kızılayının kuruluşunun 145’inci yıl dönümü münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Sayın Başkanım, sizlere de, bu fırsatı verdiğiniz için, çok teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri, savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir ayrım yapmadan yardım yapmak arzusunda olan Türk Kızılayı, 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulmuştur. 1923’te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947’de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır.

Kızılayımız, 1876 Osmanlı-Rus Harbi’nden 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar ülkemizin taraf olduğu bütün savaşlarda Mehmetçiğin yardımına koştuğu gibi, Türkiye'nin taraf olmadığı Irak, Afganistan, Bosna-Hersek, Filistin, Suriye gibi ülkelerin de yaşadığı savaş ve çatışmalarda zarar gören sivil halkın ve mültecilerin de dost eli olmuştur.

1868 yılından bu yana halkımızın hizmetinde olan Türk Kızılayı, toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenerek, kan, afetlere müdahale, sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında hizmetler sunmakta, yaptığı birçok uygulamayla da Kızılhaç teşkilatına ve dünyadaki birçok STK’ya örnek olmaktadır.

Bugün modern teknolojinin her türlü imkânına sahip olarak 8 bölge merkezi, 25 yerel lojistik merkezi, 750’ye yakın şubesi, binlerce gönüllüsü, 250 bin kişiye ulaşan acil yardım kapasitesiyle, ülkemizin en büyük ve örgütlü, kamu yararına çalışan derneği olmuştur.

Ülke içinde yaptığı acil müdahaleler ile afet yardımları ve sosyal yardımlar yanında, artık 2013 yılında ülkemizin bütün kan ihtiyacını da karşılamayı hedeflemiş, 78 kan merkezine ulaşmıştır. Bütün bu hizmetlerin yanında operasyon kabiliyet ve kapasitesi ülke sınırlarını taşmış, bugün dünyanın neresinde yardıma muhtaç insanlar varsa Türk Kızılayı oraya yetişmiş ve gittiği her yere ilk ulaşan yardım ekiplerinden biri olarak kurduğu çadır mahallelere ay yıldızlı bayrağımızla, kızıl hilalli bayrağını yan yana dikmiştir. Haiti’den Şili’ye, Sudan’dan Somali’ye, Filistin’den Suriyeli mültecilere, Afganistan’dan Pakistan’a, Kırgızistan’dan Japonya’ya milletimizin şefkat elinin uzatılmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda onurlu, yardımsever bir ülke olarak yer almasında Türk Kızılayı her zaman en önemli sorumlulukları üstlenmiş, görevini layıkıyla yerine getirmiştir.

Bu vesileyle, ülke içi ve dışında yaptığı çok önemli hizmetlerle bizleri gururlandıran Türk Kızılayının değerli yöneticilerine, çalışanlarına ve kahraman gönüllülerine en kalbî duygularımla teşekkür ediyor, sizleri bu en kıymetli ve köklü ortak değerimize her zaman sahip çıkmaya davet ediyor, yüce heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov’a, Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin’e ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Asilbek Jeenbekov’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde 10-11 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 4’üncü Genel Kurulu kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in konuğu olarak ülkemizde bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Sayın Oktay Asadov. (Alkışlar)

Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Nurlan Nigmatulin. (Alkışlar)

Ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Sayın Asilbek Jeenbekov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek ile birlikte şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunuyorlar. Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (Alkışlar)

Gündem dışı ikinci söz sırası, çevre sorunları ve Trabzon hakkında söz isteyen Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’na aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, çevreye ve Trabzon’un sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET VOLKAN CANAİLOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de öncelikle, sözlerime başlamadan önce, Meclisimizi ziyaret eden çok değerli konuklarımıza “Hoş geldiniz.” diyorum, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, son günlerde, bilhassa son on beş günde, Hükûmetinizce “Çevreciyiz. Çevreyle ilgili çok büyük yatırımlar yaptık, ağaçlar diktik, fidanlar diktik. Bizden büyük çevreci yok.” sözleri gündeme oturdu. Buna karşı da pek çok arkadaşımız gerekli cevapları, yapılan işlemleri anlattı. Ben de burada sizlere kısa bilgiler vererek Trabzon’un sorunlarına değineceğim zamanım kalırsa.

Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere şu bilgileri sunmak istiyorum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının AK-TEL MÜHENDİSLİK’e hazırlattığı rapora göre, üçüncü havaalanının inşa edileceği alanda 2 milyon 513 bin 341 ağaç var. Bunlardan kesilmesi zaruri olanlar 657 bin, taşınacak olanlar ise 1 milyon 855 bin 391. Üçüncü köprü için ise 1 milyon 610 bin 372 ağaç kesilecek. Henüz, Kanal İstanbul Projesi’nin ne tür çevresel tahribata yol açacağı araştırılmış değil. Atatürk Orman Çiftliğinde Başbakanlık binası için 3 bin ağaç kesilmiş, bu binayla ilgili ulaşım projeleri kapsamında 6 bin ağaç daha kesilecek. Atatürk Orman Çiftliği'nin Çukurambar ve Kızılırmak mahallelerinde kalan kısmı, önce eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesine devredildi. Gazi Üniversitesi bu alanı TOKİ'ye devretmiş. Şimdi de TOKİ'nin, Amerikan Büyükelçiliği binası yapmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne satacağı söylenmektedir.

Hükûmet, orman varlığındaki artışın 900 bin hektar olduğunu söylüyor. Oysa bilimsel araştırmalara göre 2003-2010 arası bu sayı 343 bin hektar. 343 bin hektarın 264 bin hektarı resmî, 79 bin hektarı özel kişi ve kuruluşlar eliyle üretilmiş. Üstelik ağaçlandırma çalışmaları, büyük oranda, orman sayılan yerlerde yapılmış, dolayısıyla ormanların genişlediğini düşünmek bir yanlışlıktır. Aynı dönemde 44 bin hektar maden, artı, 86 bin hektar turistik tesis, üniversite vesair amaçlarla kullanılmak üzere tahsis edilmiş, Bu, eksi 130 bin hektar alan demektir.

Şimdi, Sayın Başbakan da konuşmalarında, Hükûmet olarak 2 milyon 800 bin ve bazen de 3 milyar ağaç dikildiğini söylüyor. Bu, artık, hesaplandığı zaman 3 milyar/10 yıl eşittir yılda 300 milyon ağaç ediyor. Tatil günlerini çıkarırsak kabaca yılda 300 iş günü, günde 1 milyon ağaç dikiliyor.   Demek ki ülkemizde 10 bin kişi her gün yüzer ağaç dikmiş. Bunu da düşünmek lazım.

Değerli arkadaşlar, Hükûmet, orman alanlarındaki tahribi ağaç dikerek önlediğini söylüyor. O zaman sormak gerek: Dikildiğini öne sürdüğünüz fidanların can suları düzenli verildi mi? Büyüyene kadar kontrolleri yapıldı mı? Dikildiğini öne sürdüğünüz fidanların hepsi toprakla buluştu mu? Aralarında halka elden dağıtılan fidanlar var mı?

Bunun yanı sıra, DSİ verilerine göre Türkiye’de toplam 1.941 HES mevcut. 2023 yılına kadar bunların sayısının 4 bin olması hedefleniyor. Bu HES’lerden 135'i Trabzon'da, 124'ü Artvin'de, 99'u Giresun'da, 84'ü Rize'de ve 54'ü Ordu'dadır. HES yapımı için toplam ne kadar ağaç ve ormanlık alanın yok edildiği ise bilinmiyor.

Trabzon iline gelince, çevre sorunları gerçekten ağırlık taşımaktadır. Değirmendere havzası her türlü kirleticinin tehdidi altındadır. Maçka ilçesinin ve ona bağlı yerleşim birimlerinin kanalizasyonu hâlen Değirmendere'ye verilmektedir.

Ve sonuç olarak, süremiz azalıyor ama, şunları söylemek istiyorum: Sonuçta, ormanların çoğaldığı söylenen ülkemizde orman kalmadı, köy kalmadı, dere kalmadı; yeşil alanlar aynalı gökdelenlere, sanayi bölgelerine açıldı. Sulak alanlar satıldı, sazlıklar beton mahallelere dönüştü ve sonuçta, bir ağacın vatan, vatanın demokrasi, demokrasinin özgürlük olduğunu anlatmak için Gezi Parkı’nda toplanan ve yurdun her köşesinden destek gelen gençleri tebrik ediyor, kutluyorum.

Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Teşekkürler. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Adana ve ilçelerinin sorunları hakkında söz isteyen Adana Milletvekili Ali Halaman’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Adana’nın ve ilçelerinin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Söz imkânı veren Başkana teşekkür ederim. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Şimdi, son günlerde Adana buğday hasadı yaptı. Buğday hasadının sonucunda Hükûmet yeni bir taban fiyatı açıkladı. Bu açıkladığı taban fiyat İç Anadolu’nun taban fiyatı, yani “Konya’nın kırmızı, sert buğdayı” diyor. Adana’nın buğdayı genelde yumuşak, ekmeklik  durum buğdayı.

Şimdi, düne kadar 66 kuruşa satılan buğday, bugün, yine 67 kuruş, 68 kuruş. Türkiye’de, yine, Adana’da turfanda olarak Adana’nın buğdayının ofisler tarafından alınması icap ederken ofisler buğday alımla ilgili ortaya bir müdahale koymadı, ciddi bir şey de koymadı. Bundan dolayı, Adana çiftçisi bu buğday hasadından, verimleri zaten bazı yerlerde normal, bazı yerlerde iklim şartlarından dolayı düşük olduğu için, Adana çiftçisi mutlu olmadı. Şimdi, bu mutsuzluğunun gerekçeleri, sebebi, yani, sırf çiftçilikten mi kaynaklanıyor desek, hayır. Siyasi iktidar, Türkiye'nin her tarafında halkla nasıl sürekli kavga ediyorsa, sürekli dövüşüyorsa, sürekli kamu mallarını alma, satma veya kendi deyimleriyle faiz lobisine para kazandırma düşüncesinden dolayı Adana’nın siyasetiyle de kavgalı hâle gelip, bundan üç yıl önce -sırf siyasi sebeplerden dolayı yani mahkemeden dolayı değil- Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ı görevden aldı. Adamın mahkemeleri devam etmesine rağmen, sonuç çıkmamasına rağmen mevcut belediye başkanını görevine iade etmemesi dolayısıyla Adana’da bir siyasi boşluk… Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, işte, PKK’dan dolayı, KCK’dan dolayı, yolsuzluklardan dolayı görevlerinden alınan belediye başkanlarını iade etmesine rağmen, siyasi hasım olarak kabul ettiği Adana Belediye Başkanını, 5 defa seçilmesine rağmen, iade etmiyor. Dolayısıyla, bir siyasi boşluktan dolayı Adana’nın her caddesinde mal için, mülk için kavga çıkıyor.

Yine, Adanalı olarak hiç hazmedemediğim, özellikle Adana’nın siyasetçileri “Bugüne kadar Adana’dan siyasi bakan yok.” diyerek… On yıllık iktidarları süresince, “Şakir Paşa” dediğimiz yani elli yıldır bu memleketin insanına hizmet eden havaalanını Adana’dan kaldırıp başka bir ile kurmalarına, bunun açılışında da Adana adına bakanlık yapan adamın kurdele kesmesine hayret ediyorum. Şimdi, Adana’nın bu kadar siyasi mağduriyeti varken o bölgenin siyasetçileri bir araya gelip iktidara, Başbakana, ilgili bakana “Ya, buradan havaalanı kalkmasın.” diyemez mi? Adana’da kurulacak alan mı kalmadı da Adana’nın elli yıllık havaalanını kaldırıyorsunuz? Yani bunun önünde taksi çalıştıran, çay ocağı çalıştıran, simit satan bu insanları ekmeksiz hâle getirmeye mevcut iktidarın ne hakkı var?

Yine, son günlerde, bu Suriye’den dolayı Adana Suriyeliler tarafından işgal edildi; mallarıyla işgal ettiler, kaçak mazotlarıyla işgal ettiler. Dolayısıyla, mazotun litresini 1,5 liraya satıyorlar, haksız rekabete vesile oluyorlar. Bundan dolayı Hükûmetin bu sınırlarda bir görev almasını, bir disiplin sağlamasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın grup başkan vekillerinin söz talepleri var.

Sayın İnce, buyurun.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Seçer konuşacak.

BAŞKAN – Evet, Sayın Seçer, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’in Mezitli ilçesinin Tepeköy beldesinde şiddetli dolu yağışı sonucu üreticilerin mağdur olduklarına ve yetkilileri göreve davet ettiklerine ilişkin açıklaması

VAHAP SEÇER (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Mersin’in Mezitli ilçesi Tepe köyünde, geçtiğimiz pazar günü, şiddetli dolu yağışı sonucu üreticilerimiz önemli zararlar gördü. Bu bölgelerde, tarımsal faaliyet yapılan arazilerde mülkiyet sorunu yaşandığı için de sigorta yapılamıyor, dolayısıyla üreticiler önemli mağduriyet yaşıyor.

Ben üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken yetkilileri de göreve davet ediyorum; bir an önce hasar tespiti çalışmaları yapılsın, üreticilerimizin zararları karşılansın, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası borçları da yeniden yapılandırılsın istiyorum.

Üreticilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Buldan…

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Gezi Parkı’nda başlayan direniş eyleminin 15’inci gününde polis terörü yaşandığına, Çağlayan Adliyesi’nde 50’ye yakın avukatın gözaltına alındığına ve AKP Hükûmetini sağduyu ve demokrasiye davet ettiğine ilişkin açıklaması

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

27 Mayıs tarihinde doğanın korunması, demokrasi ve özgürlük talepli başlayan ve tüm yurda yayılan Gezi Parkı protestoları on beşinci gününe girmiş bulunmaktadır. Demokrasi direnişinin on beşinci gününde yine bir şafak operasyonuyla polis terörü uygulanmaya başlanmıştır. Bu sabah itibarıyla başlayan ve Sosyalist Demokrasi Partisinin polisler tarafından basılmasıyla devam eden saldırıları kınıyoruz. Bu arada, 50’ye yakın avukatın da gözaltına alındığını şu an itibarıyla öğrenmiş bulunmaktayız. AKP’nin yapması gereken, protesto eylemlerine kulak vermek, yerinden yönetim ilkesini hayata geçirmek, demokrasi ve özgürlüklerin önünü açmaktır. Direniş eylemlerine yönelik, AKP Hükûmetini, sağduyu ve demokrasiye davet ediyor, direnişçilerin taleplerini demokrasi çerçevesinde karşılamaya çağırıyoruz.

Teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Vural…

3.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, AKP Genel Başkanı ve Grup Başkanının her grup toplantısından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünü miting alanına çevirmesini kınadığına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, grup toplantılarında kimi zaman ortalığın miting yerine çevrilmesinden dolayı gruplarımıza yazılar yazmıştı. Tabii, partinin grup toplantısında nasıl davranılacağı konusu kendilerinin takdiridir ama, yani, her grup toplantısı olduktan sonra, AKP Genel Başkanı ve Grup Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünü miting alanına çevirip sloganlarla, alkışlarla, tezahüratlarla bu şekilde kullanmasını kınıyorum. Burası, haşmetmeablarının yeri değildir; burası, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dolayısıyla, Parlamentonun önünü miting alanına çevirenlere karşılık biz de miting alanına çevirirsek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ne yapacaktır? Yani, bu konuda duyarsız davranan AKP Genel Başkanı ve Grup Başkanını da kınıyorum. Bu alanlar, tezahürat yeri, pohpohlanma yeri değildir; miting alanı değildir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Onun için, millî iradeye saygı, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygıyı göstermek, en başta, çoğunluk iradesine düşmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışını miting alanı hâline çevirenlere “Gidin, grubunuzda ne yapıyorsanız yapın.” diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin yeridir ve burasının, miting alanı, pohpohlama yeri olmadığını, tezahüratlarla sloganlar atılan bir mahal olmadığını hatırlatmak istiyorum. Sözü olan varsa Mecliste gelir söyler. Herkes bu konuda gerekli duyarlılığı göstermelidir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bu konuda AKP Grubuna gerekli uyarıyı yaparak bu alanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünü bindirilmiş kıtaların miting alanı hâline dönüştürmemesi konusunda net bir tavır ortaya koymasını istirham ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Şandır…

4.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in Mezitli ilçesinin Tepeköy beldesinde şiddetli dolu yağışı sonucu üreticilerin mağdur olduklarına ve yetkilileri göreve davet ettiklerine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Mersin’in Mezitli ilçesinin Tepeköy beldesinde, 8 Haziranda, çok aşırı bir dolu afeti yaşanmıştır. Üreticilerimizin mahsulü heba olmuştur, yaklaşık 50 bin ton şeftali ürünü maalesef yok olmuştur.

Öncelikle, köylülerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah’tan cana bir şey gelmemiştir ama mal telef olmuştur. Hükûmetimizden, devletimizden bu afet karşısında duyarlı olmasını, gereken yardımı yapmasını, köylülerimiz adına, Mersinliler adına, Mezitliler adına talep ediyorum ve yüce Allah bir daha milletimize bu türlü afetler yaşatmasın diye dua ediyorum.

Teşekkür ederim söz verdiğiniz için.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, gündemin sözlü sorular kısmının 1, 173, 1084, 1165, 1202, 1208, 1223, 1351, 1378, 1437, 1479, 1483, 1519, 1523, 1527, 1533, 1674, 1750, 1773, 1790, 1819, 1850, 1856, 1859, 1882, 1883, 1895, 1901, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1948, 1949, 1958, 2051, 2085, 2113, 2150, 2152, 2153, 2334, 2375, 2381, 2394 ve 2443’üncü sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Çin Ulusal Siyasi Danışmanı Kongresi Başkan Vekili başkanlığında bir heyetin ülkemize resmî bir ziyarette bulunmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5/6/2013 tarih ve 51 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1237)

                                                                                                               07/06/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Çin Ulusal Siyasi Danışmanı Kongresi Başkan Vekili başkanlığında bir heyetin ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 05/06/2013 tarih ve 51 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu ülkemize ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 22 milletvekilinin, son yıllarda seçmen sayısı ve seçimlerin güvenliğine ilişkin yaşanan tartışmaların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/657)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son yıllarda seçmen sayısı ve seçimlerin güvenliğini ilişkin yaşanan tartışmaların nedenlerinin araştırılması, seçmen sayısı ve seçim güvenliğine ilişkin tereddütlerin giderilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri kapsamında Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.

1) Gürkut Acar                                            (Antalya)

2) Recep Gürkan                                         (Edirne)

3) Ayşe Nedret Akova                                (Balıkesir)

4) Ali İhsan Köktürk                                   (Zonguldak)

5) Selahattin Karaahmetoğlu                       (Giresun)

6) Ramis Topal                                            (Amasya)

7) Ali Özgündüz                                         (İstanbul)

8) Mehmet Siyam Kesimoğlu                     (Kırklareli)

9) Hülya Güven                                          (İzmir)

10) Mehmet Şeker                                       (Gaziantep)

11) Ali Rıza Öztürk                                     (Mersin)

12) Mehmet Volkan Canalioğlu                  (Trabzon)

13) Bülent Tezcan                                       (Aydın)

14) İhsan Özkes                                          (İstanbul)

15) Doğan Şafak                                         (Niğde)

16) Musa Çam                                            (İzmir)

17) Kadir Gökmen Öğüt                             (İstanbul)

18) Mustafa Serdar Soydan                        (Çanakkale)

19) Mahmut Tanal                                       (İstanbul)

20) Ali Haydar Öner                                   (Isparta)

21) Ahmet İhsan Kalkavan                         (Samsun)

22) Veli Ağbaba                                          (Malatya)

23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                    (Kayseri)

Gerekçe:

Son yıllarda yapılan seçimlerle ilgili olarak seçmen sayısı ve seçim güvenliğine ilişkin ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesi ve halkın iradesinin doğru bir şekilde seçimlere yansıması için seçim güvenliği büyük önem taşımaktadır.

Seçmen sayısında 2007 ile 2011 seçimleri arasında yaklaşık 10 milyon kişi fark vardır. Dört yıl arayla yapılan iki seçim arasındaki 10 milyon seçmen artışı çok kişi tarafından şüpheli bulunmuştur.

Yüksek Seçim Kurulunun oy sayımında kullandığı Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'nin (SEÇSİS) dışarıdan müdahalelere açık olduğu yönünde tepkiler gündeme gelmiştir. Güvenlik açıkları ile ilgili tespitler bir yana, sistemin Yüksek Seçim Kurulunun kendi altyapısı yerine Adalet Bakanlığının kontrolündeki Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden işlemesi de tartışmaları büyütmektedir.

Güvenilir bir seçim ortamının oluşturulması için bu şüphelerin giderilmesi gereği açıktır. Şeffaf, tüm siyasi partilerin denetimine açık bir seçmen kütüğü ile oy sayım sisteminin oluşturulması, demokrasinin ve seçmen iradesine saygının bir gereğidir.

Bu nedenlerle, seçmen sayısı ve seçimlerin güvenliğine ilişkin tereddütlerin giderilmesi, şeffaf ve güvenli bir sistemin kurulmasını sağlamaya dönük adımların atılmasını sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.

2.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir ve 22 milletvekilinin, Türkiye'deki karbonmonoksit zehirlenmesi olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/658)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye'de her yıl kömür ve doğal gaz sobası, baca ve şofbenlerden kaynaklanan sessiz ölüm olarak bilinen karbonmonoksit (CO) zehirlenmeleri nedeniyle yüzlerce vatandaşımız ölüm tehlikesi geçirirken onlarcasının hayatını kaybettiği olaylar ve alınan önlemler tüm boyutlarıyla araştırılarak sorunun çözümüne yönelik politikaların, önlemlerin ve gerekli yasal düzenlemelerin ortaya konması amacıyla Anayasa'nın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) Aykan Erdemir                               (Bursa)

2) Ayşe Nedret Akova                       (Balıkesir)

3) Selahattin Karaahmetoğlu               (Giresun)

4) Ramis Topal                                   (Amasya)

5) Ali Özgündüz                                 (İstanbul)

6) Mehmet S. Kesimoğlu                   (Kırklareli)

7) Recep Gürkan                                (Edirne)

8) Hülya Güven                                  (İzmir)

9) Mehmet Şeker                                (Gaziantep)

10) Ali Rıza Öztürk                            (Mersin)

11) Mehmet Volkan Canalioğlu         (Trabzon)

12) Bülent Tezcan                               (Aydın)

13) İhsan Özkes                                 (İstanbul)

14) Doğan Şafak                                (Niğde)

15) Kadir Gökmen Öğüt                    (İstanbul)

16) Mustafa Serdar Soydan                (Çanakkale)

17) Mahmut Tanal                              (İstanbul)

18) Musa Çam                                    (İzmir)

19) Ali Haydar Öner                          (Isparta)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                 (Samsun)

21) Ali İhsan Köktürk                        (Zonguldak)

22) Veli Ağbaba                                 (Malatya)

23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu           (Kayseri)

Gerekçe:

Ülkelerin sosyoekonomik yapıları ve iklimsel özellikleri nedeniyle CO zehirlenmesi vakaları dünya genelinde farklı sıklıklarda meydana gelmektedir. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarla kıyaslandığında ülkemizde CO zehirlenmesi vakalarıyla daha sık karşılaşıldığı ve ölümle sonuçlandığı, çeşitli çalışmalarla ve raporlarla ortaya konulmuştur. Alınan kısmi önlemlere rağmen 2012 yılının ilk aylarında da Türkiye'de özellikle kış aylarında yaşanan sobadan sızan CO kaynaklı ölümlerin önüne geçilememektedir. Yaşamlarını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğu sosyoekonomik yönden toplumun alt kesimlerinden oluşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı verileri incelendiğinde 2010 yılında toplam 10.154 kişi yani her 100 bin kişiden yaklaşık 14'ünün CO'dan zehirlendiği tespit edilmiştir. Bu vakaların 39'u ölümle sonuçlanmıştır. CO zehirlenmesi vakalarının sıklığı yüzde 0,0137 (yaklaşık 100 binde 14), ölüm oranı ise yaklaşık 10 milyonda 5 kişi olarak saptanmıştır. İllere göre dağılım incelendiğinde en sık İstanbul'da olmak üzere Bursa ve Ankara'da diğer illere oranla yüksek sayıda CO zehirlenmesi vakası görülmüştür. Ölüm oranları incelendiğinde (toplam 39) en yüksek sayıda ölümlü vaka (18) Bursa'da tespit edilmiştir.

Ülkemizde CO zehirlenmeleri genellikle soba, şofben, kombi ve şömine gibi ısıtma sistemlerinde kullanılan yakıtlar nedeniyle oluşmaktadır. Ülkemizde farklı bölgelerde yapılan bazı çalışmalarda (2011) en sık zehirlenme kaynakları arasında yüzde 80 soba, yüzde 85,9 soba ve yüzde 68,3 şofben gibi sonuçlar bildirilmiştir. CO kaynağına göre vakalar incelendiğinde vakaların yüzde 46,5'inin sobadan zehirlendiği tespit edilmiştir. Ölüm vakalarının ise yüzde 46,1'i soba zehirlenmesinden kaynaklanmıştır. Kayıtlara geçen zehirlenmeler içinde ülke genelinde kömürden kaynaklı soba zehirlenmesinin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

1 Ocak 2012-28 Şubat 2012 tarihleri arasında basına yansıyan resmî olmayan kaynaklara göre Türkiye'nin hemen her bölgesinde kömür yakılan sobalardan sızan CO gazından kaynaklı toplam 341 vaka yaşanmıştır. Bu vakalar neticesinde 276 kişi tedavi altına alınırken 65 kişi hayatını kaybetmiştir. Sadece son iki ay içinde yaşanan vaka ve vefat sayısı göz önüne alındığında son yılların zirvesine ulaşıldığı görülmektedir. İki aylık bu sürede Gaziantep'te toplam 8 kişi, Tokat'ta 5 kişi ve Konya'da 5 kişi kömür yakılan sobadan sızan CO gazından yaşamlarını kaybetmiştir.

Türkiye'de CO zehirlenmesi vakaları kış aylarında artış göstermektedir. Kış aylarındaki artışın olası sebepleri arasında CO kaynaklarının, özellikle kömürün kullanımının bu aylarda artışına paralel olarak yaşanan vakalar ve ölümlerde de artış gözlenmektedir. Coğrafi bölgelere göre vakalar değerlendirildiğinde en yüksek sayıda Marmara Bölgesi’nde olmak üzere, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde zehirlenme vakalarıyla sık karşılaşılmıştır Dolayısıyla, özelikle bu bölgelere yönelik çok ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde Ankara'da 2002-2006 yılları arasında otopsisi yapılan toplam 4.539 olgunun 175'inin (yılda ortalama 35 vaka) CO zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlenmiştir. Benzer bir çalışmada Bursa'da beş yıllık süre içerisinde otopsisi yapılan toplam 3.065 adli olgudan 99'unun (yüzde 3,2) ölüm sebebinin CO zehirlenmesi olduğu saptanmıştır.

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 22 milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetlerindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/659)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere sunulan sağlık hizmetindeki sorunlar önemli hak ihlalleri ile giderek artan toplumsal bir sorun hâline gelmiştir. Bu hizmetlerdeki aksaklık ve yetersizliğe bağlı tutuklu ve hükümlülerde meydana gelen can kayıpları ve sağlık durumlarındaki bozuklukların giderek arttığı görülmektedir.

Bu sorunların tespit edilmesi ve gerekli çözümlerin üretilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1) Aytuğ Atıcı                                                 (Mersin)

2) Ayşe Nedret Akova                                    (Balıkesir)

3) Selahattin Karaahmetoğlu                           (Giresun)

4) Ali Özgündüz                                             (İstanbul)

5) Ramis Topal                                               (Amasya)

6) Mehmet S. Kesimoğlu                                (Kırklareli)

7) Recep Gürkan                                             (Edirne)

8) Hülya Güven                                              (İzmir)

9) Mehmet Şeker                                            (Gaziantep)

10) Ali Rıza Öztürk                                        (Mersin)

11) Mehmet Volkan Canalioğlu                      (Trabzon)

12) Bülent Tezcan                                           (Aydın)

13) İhsan Özkes                                              (İstanbul)

14) Doğan Şafak                                             (Niğde)

15) Kadir Gökmen Öğüt                                 (İstanbul)

16) Mustafa Serdar Soydan                            (Çanakkale)

17) Mahmut Tanal                                          (İstanbul)

18) Musa Çam                                                (İzmir)

19) Ali Haydar Öner                                       (Isparta)

20) Ahmet İhsan Kalkavan                             (Samsun)

21) Ali İhsan Köktürk                                    (Zonguldak)

22) Veli Ağbaba                                             (Malatya)

23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu                       (Kayseri)

Gerekçe:

Anayasa’mızın 17’nci maddesine göre "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz." denmektedir.

İç hukukun üstünde kabul edilen ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, sağlığı temel insanlık hakkı olarak görmekte ve bireylerin sağlıklı olma hakkını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını güvenceye almayı devletin bir ödevi olarak kabul etmektedir.

Ülkemizde tutukluluk, evrensel çağdaş hukuk kuralları çiğnenerek ve yasalarımız zorlanarak son on yılda giderek artan şekilde çok sık başvurulan bir yargılama şeklini almıştır. Bunun sonucunda da tutuklularla hükümlülerin toplam sayısı cezaevlerindeki kapasitenin üzerine çıkmıştır. Tutuklu ve hükümlülerin bir anlamda yatacak yerleri yoktur. Son günlerde Adalet Bakanı bilinen gerçeği nihayet resmî yolla dile getirmiştir.

Ertelenemez bir insan hakkı ve uluslararası anlaşmaların gereği olarak, cezaevlerindeki sağlık hakkı, nitelikli, süreklilik içinde ve bağımsız çalışma koşulları ortamında uygulanmalıdır. Oysa ülkemizde Silivri'deki toplama kampı dâhil birçok büyük cezaevinde hâlen mesai saatlerinde bir pratisyen hekim görev yapmaktadır. Bu cezaevlerinde ciddi veya acil olaylarda müdahalede kullanılabilecek yeterli tıbbi cihazlar yoktur. Mesai saatleri dışında ise acil durumlarda ambulans çağrılarak müdahale yapılmaya çalışılmaktadır. Cezaevinde pratisyen hekimin çözemeyeceği bir sağlık sorunu ortaya çıktığında ülkemiz sağlık sisteminin hiçbir yerinde uygulanmayan sevk zinciri devreye girmektedir. Hastalar önce devlet hastanesine gitmek için ertesi günü beklemek zorundadır. Burada da çözülemezse en yakın ihtisas hastanesine, yine çözülemezse üçüncü basamak hastane yani üniversite hastanesine sevk gündeme gelmektedir. Izdıraba dönüşen bu sevk zinciri uygulaması günlerce, bazen haftalarca sürmektedir. Bu uygulamalar nedeniyle sağlık hakkına ulaşmayı engellemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetlerinde sevk zinciri zorunluluğu cezaevlerindeki vatandaşlar dışında uygulanmamaktadır. Hukuk sistemimizde “Cezanın infazı mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır." denmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin lehindeki bu değerlendirmenin siyasi dava tutuklularına uygulanmadığı görülmektedir. Zorunlu sevk zinciri uygulaması ve infaz ertelemesindeki seçici uygulama Anayasa’mızın eşitlik ilkesine aykırıdır.

AİHM'nin birçok kararında "Devletin gözetimindeki tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşulları insan haysiyetine uygun olmalı ve ek acılar getirmemelidir." denmektedir. Ciddi hastalıklarda bile uzman hekime ulaşamama korkusu süreğen (kronik) bir eziyet hâlini almaktadır. Bu durum başkaca psikosomatik hastalıklara yol açmaktadır. Tecrit uygulamaları insanı insan yapan özelliklerini kaybetmesi için yapılmış ve insan onurunu zedeleyen, kişiyi kendi kendini yok etmeye iten en aşağılık uygulamadır. Tecritte depresyon, psikosomatik hastalıklar, kemik erimesi, kabızlık ve ona bağlı diğer hastalıklar, kas, eklem hastalıkları, duvarlardaki beyaz rengin getirdiği retina bozuklukları gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir.

Yine AİHM kararlarına göre "Devlet, tutuklunun sağlığı ile ilgili önlemleri almak, gereken tedaviyi ve ilaçları sağlamak zorundadır. Suçun niteliği de devletin yükümlülüklerini etkilememelidir". Cezaevlerindeki sağlık sorunlarına yönelik olarak Adalet Bakanlığı, büyük cezaevlerinde cezaevi hastanesi yapılacağını ifade etmektedir. Bu ifade, cezaevlerinde sunulan bugünkü sağlık hizmetinin yani Bakanlık uygulamalarının yetersiz olduğunun itirafıdır. Devletin sorumluluğundaki tutuklu ve hükümlülerin bu yetersizliği canları ile ödedikleri görülmektedir. Tutukluluk süresi uzadıkça sağlık sorunlarının giderek artmakta olduğu da birçok tutuklunun sağlık raporlarından anlaşılmaktadır. Canını kurtaranın ise cezaevindeki yaşam koşullarının yetersizliği ile kazandığı kronik hastalıklar yüzünden geleceği kararmaktadır.

Ceza ve tutukevlerinde sunulan sağlık hizmetindeki gecikme, eşitsizlik ve yaşam koşullarındaki yetersizlik ileride telafisi mümkün olmayan acılara ve insan hayatına mal olmaktadır. Bunların sebebini araştırmak, çözüm yöntemlerini ortaya koymak insanlık onuru ve Ülkemizin saygınlığı açısından zorunludur.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının araştırılması amacıyla 31/8/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                  11/6/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 11/06/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                İdris Baluken

                                                                                                                     Bingöl

                                                                                                           Grup Başkan Vekili

Öneri:

31 Ağustos 2012 tarihinde Bingöl Milletvekili Grup Başkan Vekili İdris Baluken tarafından verilen (1403 sıra no.lu), “Kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının” araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 11/06/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşimde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Sebahat Tuncel, İstanbul Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu önergemiz, şimdiden, bildiğimiz gibi, AKP’nin oylarıyla reddedilecek. Gerçi, durum böyleyken, hani, salon boşken, AKP’li vekiller dışarıda dinleniyorken belki kabul edilebilir ama netice itibarıyla baştan böyle bir sonuçla karşılaşılacağını biliyoruz çünkü bizim araştırma önergemiz daha çok kolluk kuvvetlerinin kullandığı biber gazının zararlarının araştırılması, toplumsal olaylara bununla müdahalenin doğru olup olmadığının araştırılması meselesi. Ama biz biliyoruz ki Hükûmet bunu bir yöntem olarak kullanıyor. Bugüne kadar birçok toplumsal olayda kullandı. Sadece kimyasal gaz olması itibarıyla değil, aslında bu gaz bombası da bir silah olarak kullanılıyor ve bugün sabah da Gezi Parkı’nda Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu üyesi arkadaşımız yine başından yaralandı. Onlarca arkadaşımız -bugüne kadar ifade ettiğimiz- gaz fişeğinden yaralandı, gözünü kaybetti ve ölenler oldu ne yazık ki ama bu konuda, ne bu gazın kullanımı konusunda bir sınırlandırma ne de aslında araştırılması konusunda bir yaklaşım var. Daha önceki İçişleri Bakanı bu gazın çok organik olduğunu ifade etmişti. Çok organik olduğu için de çok bol miktarda kullanılan bir durumda.

Değerli milletvekilleri, ben öncelikle bugün Gezi Parkı’nda sabah saat yedi itibarıyla yapılan… İstanbul Valiliği denetiminde “Sosyal medya belası Twitter belası”yla duyurduğu… Ki Başbakan böyle ifade etmişti ama Vali bunu kullanarak müdahale etti ve şu an onlarca yaralı arkadaşımız var ve Taksim Meydanı bir savaş alanına dönmüş durumda. Bunu protesto etmek isteyen avukat arkadaşlarımız -44 avukat arkadaş- şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tutuluyor. SDP üyesi 70 kişi gözaltına alınmış durumda.

Ben öncelikle bu saldırıları kınıyor ve Hükûmetin derhâl bu saldırıdan, saldırgan tavırdan vazgeçmesi, Gezi direnişine anlam vermesi ve Gezi direnişinde olanları dinlemesi gerektiğini ifade ediyorum çünkü Gezi direnişi herhangi bir direniş değildir, Başbakanın ifade ettiği gibi sadece 15 ağaç meselesi değildir. Gezi meselesi, Türkiye'nin geleceği meselesidir, toplumsal muhalefetin nasıl olduğu meselesidir. Eğer bu doğru değerlendirilmezse önümüzdeki dönem Türkiye’nin demokrasimiz açısından çok büyük yaralar alacağı ortada. Kaldı ki sadece Gezi’yle başlamadı. Gezi’de 29 Mayısta başlanan direniş Türkiye'nin birçok şehrinde yayıldı. Demek ki sadece Gezi’dekiler rahatsız değil, Türkiye rahatsız bu mevcut politikadan. Buna bir an önce dur demek gerekiyor.

Bu on beş günlük süreci izlediğimizde hep aklıma küçükken dinlediğim bir hikâye geliyor. Bunu paylaşmak istiyorum: Bir köyde bir çeşme varmış. Bu çeşmeden su içenler anormalleşiyor. Bir genç bunu fark ediyor -yani o çeşmede su içen kişilerin kişiliği değişiyor, karakteri değişiyor- herkesi uyarmaya çalışıyor ama herkes bir şekilde o çeşmeden su içmeye devam ediyor. Daha sonra, içmeyen tek o kalıyor ve oradakiler diyor ki: “Bu delidir yani asıl anormal olan budur.”

Şimdi AKP Hükûmeti “Sandıktan yüzde 50 çıktı.” diye ifade ediyor. Bizim bu çeşmeden, bu zor çeşmesinden, kendisine benzeten, tek tipleştiren çeşmeden zorla su içmemizi istiyor. “Ya bizden olacaksınız ya çapulcusunuz ya teröristsiniz.” diyor. Yıllardır söylediği şey bu. “Eğer bunu yapmıyorsanız da biz her türlü şeyi kullanırız.” diyor kendi yaklaşımıyla.

Değerli milletvekilleri, eğer bir ülkede gerçekten demokrasi güçlü değilse o ülkenin geleceği yok demektir. Ne yazık ki şu anki Türkiye’nin demokrasisinden bahsetmek mümkün değildir. Kitlelerin karşısına başka kitleler çıkartarak, güçler çıkararak bu iş olmaz. Demokrasi, aslında, bir kişi dahi olsa sesini duyurmaya çalışan, sesi duyulmadığı için tencere, tava çalan insanların sesini duyup “Burada ne var, neden ses çıkarıyorsun, itirazın nedir?” diye bunu anlayıp buna göre kendisini düzenlemesidir. Ama burada bir güç gösterisine dönüştürmeye çalışıyor AKP Hükûmeti bunu. Gücü nereden alıyor? Güvenlik güçlerinden alıyor, işte, TOMA’sından alıyor, gaz bombasından alıyor, bilmem neyinden alıyor, devletin gücünü gösteriyor. Devletin gücünü bu ülke seksen yıldır biliyor zaten. Türkiye halkları devleti baskıyla, zorla, zulümle, işkenceyle tanıyor. 12 Eylül zindanlarında biz bunu biliyoruz, Diyarbakır sokaklarında biz bunu biliyoruz, Hakkâri’de biliyoruz, İstanbul Gezi Parkı sokaklarında biliyoruz. Türkiye açık işkence haneye çevrilmiş durumda. Belki eskiden cop kullanıyordu, şimdi cop kullanmıyor, bol miktarda gaz kullanılıyor. Bu gazdan kimler kâr elde ediyor, bu ayrı bir konu ama insanları böylesi bir gaz yağmuruyla baskı altına almaya çalışıyorlar ama nafile.

Değerli iktidar milletvekilleri, siz bu baskıyı, bu direnişi yıkmaya çalıştıkça başkaları orada direniyor, “Direne direne kazanacağız.” diyor. Belki bugün bastırabilirsiniz, Gezi Parkı’nı insanlardan uzaklaştırabilirsiniz ama unutmayın ki bu direnişi asla durduramayacaksınız, bu çok net. Çünkü insanlar artık özgürlük için, demokrasi için her zamankinden daha fazla istekli ve her zamankinden daha fazla örgütlü. Eskiden bir gaz bombası attığınızda herkes dağılırdı ama şimdi insanlar bir arada bulunuyor ve dayanışıyor.

Bakın, bu on beş günün bilançosu: 5 bin insan yaralandı, 5 bin; 3 tane ölü var, onlarcası sakat kalacak ama bu Hükûmeti yönetenler, bu ülkenin Başbakanı hâlâ hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor ve bunun üzerinden bu uygulamalara devam edeceğini söylüyor. Üstelik bugün “Gezi’ye dokunmayacağız, Taksim Meydanı’nı boşaltıyoruz.” diyen Valiye “Efendim, niye ayırıyorsunuz –aslında- Gezi’ye de dokunun.” mesajı veriliyor. Şimdi de Gezi’ye gaz bombalarıyla saldırı yapıyor. Şimdi, bu nasıl demokrasi, bu nasıl özgürlükler? Türkiye ekonomik olarak bilmem kaçıncı sıradaymış. İnsanın olmadığı yerde ekonominin ne faydası var? Bir de Başbakan durduğu yerde “Bu faiz lobisi.” yok “dış güçler” şu bu falan…

Sayın Başbakana buradan açık sesleniyorum: Dış güçler mış güçler bilmiyorum, benim bildiğim bir şey var İstanbul Vekili olarak, başından beri bu işin içerisindeyim, İstanbul’da isyan var isyan; sizin baskı politikanıza, ekoloji politikanıza, “kentsel dönüşüm” adı altında kentsel ranta, Alevi yurttaşlar hakkındaki akıl almaz baskı politikalarına, kadınlara yönelik baskı politikalarınıza, gençlere, LGBT bireylerine yönelik, Kürt halkına yönelik uyguladığınız bu zulüm politikalarına “Artık yeter!” “…” (x) diyen bir kitle var. Siz bunu göremezseniz, “Bu insanlar niye sokağa çıkıyor?” diye feryat figan ederseniz bu iş olmaz.

Bakın, oradaki kitle gayet barışçıl. On beş gün boyunca, polis saldırmadığı sürece, hiçbir olay olmadı. Kaç gündür festival vardı Gezi Parkı’nda. Oradaydık, miting yapıldı, hiçbir sorun yok. Üstelik, bu ülkede yan yana gelmez denilen kesimler bile yan yana gelip birlikte halay çektiler, “…” (xx) tuttular, horon teptiler özgürlük, eşitlik ve demokrasi için. Şimdi özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi geliştirmeyeceksek Türkiye’yi nasıl yöneteceğiz? Baskıyla, zorla bu ülke yönetilemez. Birileri de “Artık yeter!” der, ölümüne “Artık yeter!” der. Öyle diyor, “Biz, artık bu sistemi kabul etmek istemiyoruz.” diyor.

                             

(x) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

(xx) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime ifade edildi.

Dolayısıyla, biz buradan Hükûmete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: “Taksim Gezi Parkı başta olmak üzere bütün alanlardaki bu polis şiddetine derhâl son verilmelidir. Hükûmet, toplumsal kesimlerle görüşmelidir, Gezi Parkı direnişçileriyle görüşmelidir, Ankara’dakilerle -yanı başımızda, Kızılay’da- görüşmelidir, ne istiyorsunuz, talebiniz nedir? Başbakan durmadan “Sandık kuralım.” diyor. Bu sandığı özgürleştirelim madem öyle. Şimdi bu sandıktan çıkan iradeye saygı gösterin o zaman ama “Yüzde 10 barajı olacak, bizim istediğimiz çerçevede olacak, biz sınırlarını çizeceğiz, bu sınırlara yaklaşana gaz bombasıyla, TOMA’larla saldıracağız, işte demokrasi!” diyeceğiz. Bunu nasıl, kime yutturabilirsiniz? Ancak kendi tabanınıza yutturabilirsiniz.

Diğer bir konu: Özellikle Sayın Başbakan Türkiye’ye geldiğinde herkes Başbakanın bu işi çözebileceği konusunda bir yaklaşım içerisinde oldu ama Başbakanı karşılayanlar şöyle bir slogan attılar: “Yol ver gidelim, Taksim’i ezelim!” diye. Taksim’dekilerin cevabı bence çok iyiydi: “Yol ver gelsinler, insanlık görsünler!” diye. Bence bu cevap böyledir. Dolayısıyla, birbirini karşıtlaştıran, şiddet uygulayan, toplumları birbirlerine karşı uçlaştıran bir yaklaşımın kabul edilebilir olmadığının bir kez daha altını çizmek istiyorum.

Başta ifade etmiştim sayın milletvekilleri, muhtemelen bizim bu önergemize “Araştırılmasın.” denilecek. Başından beri de ifade ettiğimiz şey bu ama biz bu vesileyle Gezi Parkı direnişini bir kez daha selamlıyoruz. Gezi Parkı’nda direnen, ağaçların kesilmesine engel olan ve “Gezi bizimdir, halkındır, halkın kalmalıdır.” diyen tüm dostlarımıza, sadece Gezi için değil, bu ülkede ekolojik yaşama dair mücadele eden herkese buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz ve şunu ifade ediyoruz Barış ve Demokrasi Partisi olarak: Demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigmanın gereği, ekolojik yaşamımıza sahip çıkmak, ağaçları kestirmemek, güvenlik barajlarını yaptırmamak, HES’lere karşı olmak, nükleer enerji santrallerine karşı olmaktır diye ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi, 30 Mayıs Perşembe gününden beri çeşitli şekillerde polis şiddetine hepimiz şahitlik ediyoruz maalesef. Tarih, “Özgürlüğüme karışma; yediğime, içtiğime, giydiğime karışma; kaç çocuk doğuracağıma karar verme.” diyen ve özgürlük ve demokrasi isyanı içerisinde olan insanların gazla, copla, plastik mermiyle polis saldırısına maruz kaldığı bir dönem yaşamaktadır maalesef ve bu süreçte hiç şüphesiz ki bu polis saldırısına yönelik olarak emri verenler de, her türlü hukuksuzluğa sebep olanlar da asla ve asla tarih tarafından unutulmayacaktır.

Değerli arkadaşlar, ben o günlerden bu yana meydanlardayım, sokaklardayım, gençlerimizin, kadınlarımızın, direniş gösteren arkadaşlarımızın yanındayım ve onlarla birlikte zaman geçirdikçe bir kez daha görüyorum, bir kez daha anlıyorum ki, aslında onlar sadece bizler için değil, sizler için de, sizlerin özgürlükleriniz için de mücadele ediyorlar. Ve biliyor musunuz, aslında sizler oraya polis şiddetini sokmadan önce o meydanlarda dostluk vardı, dayanışma vardı, mizah vardı. Birbirine yanlışlıkla çarpan insanlar “pardon” diyordu orada. Ama ne zaman ki siz oraya polis şiddetini soktunuz, ne zaman ki halkı halka kırdırmaya çalıştınız, işte o andan itibaren orada mücadele eden insanlar verdikleri mücadelenin ne kadar doğru, ne kadar haklı bir mücadele olduğuna bir kez daha karar verdiler. Bunu sizin sayenizde yaptılar, utanç verici bir tablo.

Değerli arkadaşlar, bakın, meydandaki arkadaşlar sizler tarafından, iktidar tarafından çeşitli sıfatlarla anılır oldu. Onlara çeşitli iftiralarda bulundunuz “çapulcu” dediniz, “ayyaş” dediniz, “marjinal” dediniz. Eğer öyleyse söylüyorum size buradan: Ben de çapulcuyum, ben de marjinalim değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Hayırlı olsun!

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – Hiç oturduğunuz yerden laf etmeyin, hiç oturduğunuz yerden laf etmeyin.

O arkadaşlar öylesine inanıyordu ki özgürlükleri için mücadeleye, vazgeçmediler. Arkadaşları yaralandı, kimi gözünü kaybetti. Bakın hastaneleri de gezdim. Orada bir sivile 30 santim mesafeden kafasına gaz kapsülü sıkan polise şahitlik ettim ben. Ve kafatası yarılmış olan, beyin kanaması geçiren birçok vatandaşımıza şahitlik ettim. Binlerce vatandaşımız yaralandı, 3 vatandaşımız da  yaşamını kaybetti. Değer miydi bunlara? Değer miydi bu yaptıklarınıza?

Bakın, bütün bunlara rağmen o arkadaşlar sokakları terk etmediler ve bir miting yapıldı. Bu miting de son derece kalabalık bir mitingdi. Ama siz şaşırıyorsunuz değil mi “O miting nasıl öyle kalabalık oldu?” diye. Çünkü siz ona alışkın değilsiniz. Sizler ancak taşıma insan toplulukları getirerek mitingleri kalabalık yapmayı biliyorsunuz. Ancak ve ancak belediye başkanlığı rozetini çıkartmayıp personelini zorla oraya getiren belediye başkanları tarafından mitinglerin kalabalık hâle getirilmesini biliyorsunuz; ancak ve ancak Şoförler Odasına talimat vererek, şoförlere bir ücret ödemeyi taahhüt ederek o şoförleri, taksi şoförlerini oraya getirerek miting alanlarını kalabalık yapmayı biliyorsunuz. Başka bir şeyi o yüzden sizin aklınız almıyor. “Nasıl oluyor da meydanlar o kadar doldu?” diyorsunuz. Oysaki faşizme karşı koyanların meydanları doldurmasının tek sebebi var değerli arkadaşlar: Yürekleridir o, yürekleri. Hiçbir güç, hiçbir para, hiçbir şey onları oraya getiremez; sadece ve sadece uğrunda mücadele ettikleri özgürlükler için orada onlar, demokrasi için orada onlar.

Bakın, şimdi size çok iyi bildiğiniz, gayet iyi bildiğiniz bir görüntüyü hatırlatacağım.

(Hatip üzerinde fotoğraflar bulunan kartonu kaldırarak gösterdi.)

Direnişçi olan ve tarihe direniş aşamasında bu fotoğraflarla geçmiş olan öncelikle 2 kadın arkadaşımızı paylaşmak istiyorum. Bunları görüyorsunuz değil mi? Her 2 kadın arkadaşımızın da ortak bir özelliği var; her ikisi de son derece savunmasız, son derece teslimiyetçi ve burada görüyorsunuz değil mi kolluk kuvvetinin ne yaptığını? Bu savunmasız arkadaşlara, savunmasız olduklarını bile bile, son derece yakın mesafeden, çok rahatlıkla nişan alabiliyor.

Gene şu gördüğünüz fotoğrafı ben çektim değerli arkadaşlar. Bu fotoğraf geçen hafta cumartesi gecesi Sakarya Caddesi’nde gözünü kaybetmiş olan bir arkadaşımıza ait. Zorla genç doktorlarla onu revire yetiştirmeye çalıştık. Gözünü kaybetmemesi için o doktorlar elinden geleni yaptı ama maalesef nafile.

Gene burada, İzmir’de bir kadın arkadaşımızın kolluk güçleri tarafından nasıl hırpalandığına şahitlik ediyorsunuz.

Ama bunlarla da bitmiyor işkenceler. Biraz daha örnek vereceğim size. Belki görmek istemeyeceksiniz, duymak istemeyeceksiniz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Şehit olan polisle de ilgili bir şeyler söyle.

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – Göstereceğim.

Bakın, şu görmüş olduğunuz kelepçeler var ya değerli arkadaşlar, bu kelepçeleri gözaltına aldığınız binlerce insanın koluna taktınız. Bu kelepçelerin özelliği şu: Elini kıpırdattığı takdirde kişi, bileklerini daha da sıkıyor ve kanamaya neden oluyor. Ben kanama geçiren birçok arkadaşa şahitlik ettim ve bir süre sonra ellerinde uyuşma meydana gelebiliyor bu kişilerin ve bu uyuşma kalıcı olabiliyor aynı zamanda. İşte, siz bunlarla o kişileri gözaltına götürdünüz. Bakın, arkadaşlarımız da karakolları gezdi. Haydar Akar, Özgür Özel, Veli Ağbaba onlar da benim gibi bu gözaltına alınan arkadaşlarla, diğer milletvekili arkadaşlarımız da her biri gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgilendi. Ve o aşamada neler gördük biliyor musunuz? Örneğin, kokoreç satan kişiyi de alıp gözaltına almışsınız. Örneğin, orada bayrak satan kişiyi de alıp gözaltına almışsınız. Yani önünüze geleni, “Bugüne kadar ben bir böceği bile incitmedim.” diyen insanları gözaltına almışsınız. Annesiyle alışverişe çıkmış olan 14 yaşındaki kızı gözaltına almışsınız. 14-17 yaş grubunda olan insanlar o gece, o spor salonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde ağladılar değerli arkadaşlar çünkü hayatlarında ilk kez böyle bir deneyim yaşıyorlardı ve bunun tek sorumlusu var, o da sizlersiniz.

Az önce 3 kişinin yaşamını kaybettiğinden bahsettim. Elbette bu 3 kişiyi de anmadan edemeyeceğim. Bir tanesi Abdullah Cömert, diğeri de Mehmet Ayvalıtaş. Her ikisi de gencecik çocuklardı ve tek yaptıkları şey aslında özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermekti. Geleceğe umutla bakıyorlardı, umut doluydular ve özgürlük mücadelesi için direniş içerisindeyken yaşamlarını kaybettiler.

Bir başka isim ise Mustafa Sarı. Mustafa Sarı da bir polis memuruydu. O da yüksek makamlardan aldığı emir nedeniyle o gece çalışırken kaza geçirerek yaşamını kaybetti. Ben her 3 vatandaşımız için de başsağlığı diliyor, onların yakınlarına, tüm dostlarına, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyorum.

Şimdi, tabii, ölüm üzerine hukuksuzlukla sınır tanımayanlar çeşitli duygu sömürüleri yapıyorlar. O hukuksuzlukla ilgili sınır tanımayanlar öyle insanlar ki ailenin “Kazaydı.” feryatlarına bile kulak asmıyorlar hatta zaten Sayın Başbakan da biliyorsunuz önce bunun kaza olmadığını beyan etmeye çalıştı ancak ailenin gerçekleri açıklaması sonrasında gerçekle yüzleşilmiş oldu.

Bir başka isim de arkadaşlar, Ethem kardeşimiz, Ethem Sarısülük. Ben gene kendisini hastanede ziyaret ettim ve kederli ailesiyle konuştum. Ethem’i de biliyorsunuz, o da gene beynine saplanan plastik mermi nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiş olan bir gencecik arkadaşımız. Ben, gene, ona ve ailesine de dayanma gücü diliyorum.

Bakın, elimizde Ethem’e ateş açan polis memurunun görüntüleri var. Bu videolar çok dolaştı İnternet’te, eminim sizler de gördünüz, sizler de izlediniz. Fakat, ben merak ediyorum: Acaba, bunun hesabını soracak olan İçişleri Bakanı var mı? Acaba, bunun hesabını soracak olan vali var mı? Acaba, bunun hesabını soracak olan Emniyet Müdürü var mı?

Bakın, görüntülere baktığınızda, çok enteresan, polislerin kasklarındaki sicil numaralarının kapatılmış olduğuna şahitlik ediyoruz. Acaba, ne gerekçeyle, ne gerekçeyle kapatılıyor? Acaba, sizler de, Hükûmetiniz de, bu şiddetin sorumluları olarak istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Bir de, tabii, şunu merak ediyorum: Polis, TOMA’ları insanların üzerine sürerken, acaba, nasıl bir ruh hâli içinde? Biber gazını insanların kafasına hedefleyerek atarken nasıl bir emir almış olabilir? Özgürlük ve toplumsal barış isteyenleri coplarken ne hissediyor?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Barış nasıl isteniyor Allah aşkına?

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – Bunları bilmek istiyorum değerli arkadaşlar. İşte, o nedenle, bu önergenin sizler tarafından kabul edilmesini umut ediyoruz hep birlikte.

Ve son söz olarak da diyorum ki, buradan bu ülkenin polislerine sesleniyorum öncelikle: Artık şiddete son verin. Halkınla seni karşı karşıya getirenin emir kulu olma. Vicdanına sor, aklınla cevap ver. Bu ülkenin gençlerine yapılan bu eziyetin parçası olmaktan vazgeç. Saygı duy sokaktakine, onlar hepimizin özgürlüğü için orada.

Son sözüm de Sayın Başbakana: Maalesef, Sayın Başbakanın eline artık kan bulaşmıştır. Sayın Başbakan, “Macbeth” gibi ellerini ne kadar yıkarsa yıkasın, artık o kan oradan çıkmayacaktır diyor… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Nazlıaka, lütfen…

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – Hepinize…

BAŞKAN – Sayın Nazlıaka…

AYLİN NAZLIAKA (Devamla) – …ve oradaki direnişçi genç arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Selam olsun tüm direnişçilere! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen temiz dille konuşun Sayın Nazlıaka. Lütfen…

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Hiç utanmıyorsun değil mi?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bahçekapılı.

Önce, ne için söz istediğinizi söyleyeceksiniz.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı “Sayın Başbakanın eline kan bulaşmıştır.” şeklinde bir ifade kullanarak Sayın Başkana…

BAŞKAN – Ne söyledi?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – “Eline kan bulaşmıştır.” dedi.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Bir deyimdir canım, yani şey mi?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ya, kasabın da eline kan bulaşır, her kan bulaşan oraya çıkıyor mu?

BAŞKAN – Sizden sormuyoruz, Sayın Bahçekapılı’dan soruyoruz.

Sayın Bahçekapılı buyurun, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Lütfen, yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Başkan, Başbakanı Hükûmet savunur Grup Başkan Vekili değil.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Başbakana söz söylemek hemen sataşma oluyor ya.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Günlerdir “Taksim olayları”, “Gezi olayları” şeklinde cereyan eden eylemlerle ilgili bu kürsüyü kullanıyor milletvekili arkadaşlarımız. Olan olaylara hiç kimsenin kayıtsız kalması elbette ki mümkün değil. Bütün gerekli açıklamalar yapılmış olmasına rağmen hâlâ bu kürsüden milletvekili arkadaşlarımız tarafından böyle tahrik edici sözlerin kullanılmasını ben şiddetle kınıyorum.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Başbakana bakacaksın.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Çünkü, bu olaylar başladığından beri biz grup olarak bütün insanları, sizleri, halkı sağduyuya ve itidale davet ettik ama bunu ısrarla dinlemek istemediniz, ısrarla duymak istemediniz.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Önce Başbakanı davet edeceksin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Başbakanı davet et, ben davet ettim kıyamet koptu.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Haklısınız, duymak istemezsiniz çünkü siz kanla besleniyorsunuz. Çünkü duymak istemezsiniz, siz şiddetle besleniyorsunuz.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Gerilim yaratma! Sensin, sen! Sensin kanla beslenen!

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Kanla beslenen belli, kanla beslenen belli.

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı, lütfen… Sayın Bahçekapılı…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Dinlemek istemezsiniz, duymak istemezsiniz, şiddetle besleniyorsunuz.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Kimin beslendiği belli kanla. Kanı kimin akıttığı belli.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Artık bu konuşmaları, bu tavrı bırakın. Örnek olmak istiyorsanız, bu eylemleri durdurmak istiyorsanız burada bu kürsünün edebine, adabına uygun olarak konuşunuz.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – 73 tane avukatı gözaltına aldınız bugün Çağlayan’da, hangi demokrasi!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Buradan sokağı tahrik etmeyiniz. Sokaktaki genç arkadaşlar sizlerin onları kullanmasına asla izin vermeyecekler.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Avukat arkadaşların gözaltında Ayşe Nur.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Sokaktaki genç arkadaşlar siyasetin onları kullanmasına izin vermeyecek kadar akıllı insanlar.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Her şeyden  tahrik oluyorsunuz.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Biz o gençlere güveniyoruz, sağduyulu gençlere güveniyoruz ve onlarla istedikleri bağlamda konuşmaya hazırız ama bağlamı saptırırsanız, bağlamı yerinden oynatırsanız, kusura bakmayın, gerekli cevabı her yerde vermeye alnımızın akı kadar açığız.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Kabadayılığa bak, kabadayılığa bak.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Tahrikçi!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – “Kanla besleniyorsunuz.” dedi. Duydunuz herhâlde, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Ben duydum da siz duydunuz mu onun için soruyorum?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Duydum efendim.

BAŞKAN – Buyurun, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum.

Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.

Ben duydum, uyardım bir de…

Sayın İnce, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kafası kıyak olmak yalnızca içki içmekle olmaz, iktidar sarhoşluğu da adamın kafasını kıyak yapar. Siz gerçekten memleketi kıyak kafayla yönetiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) “Pislikler”, “ayyaşlar”, “alkolikler”.

TUFAN KÖSE (Çorum) – “Çapulcular!”

MUHARREM İNCE (Devamla) – Sonra da kendisine küfredilince “Niye bunlar Başbakana küfrediyor?” Başbakanlara küfredilmez ama başbakanlar da küfretmez.

Şimdi, yalan konuşuyorsunuz ya! Yalan, açık açık yalan! “Camide bira içildi.” diyorsunuz. Müezzin diyor ki “içilmedi”, imam diyor ki “içilmedi” 22’nci Dönemde beraber milletvekilliği yaptığımız AKP Milletvekili Süleyman Gündüz diyor ki “İçilmemiş, araştırdım.” diyor. “Türk Bayrağı yakıldı.” diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalanla; camiyle, dinle, imanla milleti yönetmek istiyorsunuz. Bir insan cami üzerinden nasıl yalan söyler ya?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Görüntüler var!

MUHARREM İNCE (Devamla) -  Birazcık vicdanı olan birisi, birazcık bu konularda toplumu düşünen birisi nasıl yalan söyler?

Değerli arkadaşlarım “Faiz lobisi”, yok, “Anladıkları dilden konuşuruz.” Bizim anladığımız dil özgürlüklerin dili, bizim anladığımız dil demokrasinin dili, bizim anladığımız dil cumhuriyetin dili. Başbakanın dili ne biliyor musunuz? Başbakan Karadenizli ama Lazca bilmiyor Başbakan ama TOMA’ca biliyor, copça biliyor Başbakan.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Gazca biliyor!

MUHARREM İNCE (Devamla) – Gazca biliyor, TOMA’ca biliyor. Başbakanın dili bu! Yani şu çocuklara, şu gençlere… Sevimli, 60 yaşındaki bir insanın, ülkeyi yöneten bir Başbakanın dili mi bunlar? “CHP zihniyeti pisliktir.” diyor. Lafa bakın, lafa! Neresini düzelteyim bunun, neresini düzelteyim?

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Diyen öyledir. Aynaya bakacak!

MUHARREM İNCE (Devamla) -  “Ağzından pislik akıyor.” derim ancak buna söylesem söylesem! Bunun neresini düzelteyim ben? (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın İnce, lütfen…

MUHARREM İNCE (Devamla) - Bu zihniyet değişmelidir, bu üslup değişmelidir. Bunların tek sorumlusu Başbakan Recep Erdoğan’dır.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının araştırılması amacıyla 31/8/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ertuğrul Kürkcü, Mersin Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar; bugün bu önergeyi burada konuşmamıza vesile olan, Taksim’deki ve Türkiye'nin her yerindeki büyük başkaldırı; özgürlük, adalet, eşitlik için başkaldırmış olan halklarımızın sesini işitiyor olmamız.

Kürt halkının yıllarca kendi özgürlüğü için verdiği mücadele eninde sonunda yankısını Türkiye'nin batısında bulacaktı ve buldu. Şimdi, iki halk, iki toplum; iki toplumun emekçileri, aydınları, önderleri bir arada, Türkiye'nin tamamını özgürleştirmek için ayaktalar. Bu topluluğun, bu halkın, bu büyük kitlenin üzerine gaz bombalarıyla, TOMA’larla, coplarla, ateşli silahlarla yönelmek yalnız ve ancak bu halkı kendi rızası olarak Hükûmetin yönetemediğinin ispatıdır. İtalya’nın ünlü Marksist filozofu Antonio Gramsci bir devletin iki aletle birlikte ayakta durduğunu söyler: Zor ve rıza. Eğer rıza ortadan kalkarsa geriye çıplak zor kalır. İşte, Taksim’e bakın, geriye neyin kaldığını görün; yalnız ve ancak zor kalmış, rıza kaybolmuştur. Bundan bizden çok Hükûmetin bir ders çıkartması gerekir çünkü Taksim’in ortasında Türkiye ilk kez hakiki, gerçek, katıksız, su katılmamış demokrasiyle tanışıyor. Kendi kendini yöneten, kimseden emir almayan, silahı olmayan, hapishanesi olmayan, mektebi olmayan, kışlası olmayan bir insan topluluğu aralarından su sızmadan, bir tek kişinin başı kanamadan, hiç kimsenin parası çalınmadan, hiç kimsenin özgürlüğü ve benliği, bedeni tehdit altında olmadan on bir gün geçirdi. Nihayet devlet devreye girdi ve bugün itibarıyla 11 kafa travması, 2’si son derece ağır olarak hastanededir. Bugüne kadar 4.947 kişi devlet eliyle yaralanmıştır Türkiye’nin her yerinde. Bunlar, Türk Tabipleri Birliğinin yani bizim hekimlerimizin hastanelerden taşıdığı raporlardır. 23 kişi ağır kırıklı kafa travmasına uğramıştır. Binlerce insan biber gazından zehirlenmiştir. Bunların arasında doğrudan doğruya eylemin tarafı olmayan, bu eylemle hiçbir alakası olmayan, hatta şehrin başka yerinde yaşayanlar vardır ama bir bütün olarak baktığımızda, nüfusun yüzde 50’sinin onayına sahibim diyerek, eline sopayı alarak bu meydana çıkan Hükûmet, devlet, milyonlarca insanın -50 şehirde- üzerinde bu sopayı denediği zaman aslında şunu yapmaktadır: Herkes, bu sıralarda oturan herkes, temsil ettikleri herkesin bir komşusunun dövülmesine onay vermektedir. Memleketin yarısı, öbür yarısını hükûmet eliyle dövemez ve Adalet ve Kalkınma Partisine oy veren yurttaşlarımız da bu talepte değillerdir. Bu son derece açık. Başbakanın Adana’da, Mersin’de, Ankara’da düzenlediği mitinglere bakın, kaç kişi geldi, kaç kişi canıgönülden geldi? Niye o televizyon kameraları bir yere çakıldı da başka yeri gösteremedi? Çünkü biraz kaysa sadece betonu ve taşı gösterecektir.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Rahatsızlığın var, belli.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Benim bir rahatsızlığım olmadığı belli, konuşuyorum. Sizde var o rahatsızlık.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Biz rahatsız olmadık.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Gaz yaptı değil mi, gaz? Gaz, sizde gaz yaptı. İyi.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Kendi işinle ilgili konuş.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Evet.

Sevgili arkadaşlar, bugün itibarıyla Gezi’deki saldırıda Sosyalist Demokrasi Partisinden 70 kişi derdest edilerek götürüldüler.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ne yapıyorlardı orada?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Canlı yayın yapıyor televizyonlarınız. Hepimiz oradan biliyoruz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çay mı içiyorlardı orada!

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Pazar günü televizyonu izledin mi?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, sayın hatibe müdahale etmeyin.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Şu kadar akıl yok ya! Hâlâ ya! Aylardır anlatıyorum, şu kadar şu kafanız genişlemedi ya!

Evet, Sosyalist Demokrasi Partisinden 70 kişi gözaltında, Çağlayan Adliyesinde 73 avukat gözaltında; Türkiye’nin her yerinde şimdi devlet gücü demokrasiyi ezmekle meşgul. O nedenle sevgili arkadaşlar, şaşırmayın itirazın büyüklüğüne. Hiçbiriniz, hatta hiçbirimiz bu kadar güçlü bir toplumsal tepkiyi beklemiyor idik.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Pazar günü televizyonu izledin mi sen?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Ya, atışma otur yerine! Abur cubur konuşma, gerzek!(x)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Gerzek sensin be! Ne biçim konuşuyorsun?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Hepinizsiniz! Hepinizsiniz!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, lütfen, müdahale eder misiniz.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Bağırma otur! Bağırma! (AK PARTİ sıralarından “Konuşma lan!” sesi, gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ne yapacaksın!

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ne yapacaksın!

BAŞKAN – Sayın milletvekili, lütfen...

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Lan senin baban! Sen kimsin lan!

BAŞKAN – Hatibi engellemeyelim. Sayın Can, oturun lütfen yerinize.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sen kime “lan” diyorsun?

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sözünü geri alacaksın!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Hiçbir sözümü geri meri almıyorum. Haydi, yürü oradan!

Sevgili arkadaşlar, bu iş böyle yürümez.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sen adamsan gelirsin!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sen gel be!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Bu iş ancak ve ancak o halkın temsilcilerini dinleyerek, o halkın taleplerine kulak kabartarak olabilir.

                                    

(x) Bu cümleye ilişkin düzeltme bu birleşim Tutanak Dergisi’nin 414’üncü sayfasındadır.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Lan senin babandır! Sen adamsan gelirsin!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Otur!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – O yüzden kendinize sahte temsilciler aramaya çalışmayın, temsilci tayin etmeye çalışmayın. Hastanelerdeki 4.947 yaralıdan kafası kırılan herhangi birinden sorun ne istediğini, size söyleyecektir.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Senin dilini koparır gözüne sokarım. Terbiyesiz!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Olmayacak insanları “bu halkın temsilcisi” diye oralara çağırmayın, onlara rütbe ihsan etmeyin.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Gel… Bana bak, haddini bil! Sana o kadar haddini bildiririm ki yedi feleğin şaşar! Çık dışarı! Terbiyesiz!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Bu insanların sözlerinin dinlenmesine ihtiyaç vardır. Kim özgürlük talep etmişse talebinin neden olduğunu ona soracaksınız. Hiçbir zaman bu talepte bulunmamış insanları “aracı” diye araya sokmayacaksınız. O Taksim’in ortasında bir doğrudan demokrasi yaşandı on gündür, on beş gündür. Bunun tadını almış, bu özgürlüğün tadını almış olan halk, şimdi nasıl bir demokrasi istediğini biliyor; dayaksız, sopasız, gazsız, patronsuz, generalsiz bir yeni rejim istiyor. “Bu rejimi kuracağız.” diye talip oldunuz, kendiniz onların yerine geçtiniz. Lütfen, on yıldan sonra, dönün bir bakın, “Biz, muhalefetteyken ne talep ediyorduk, şimdi ne yapıyoruz.” diye. Halkın size niye bu kadar kızdığını sakın ola ki komplolara falan bağlamayın. Şu kadar yıldır yaşadım, bu memlekette komplonun devreye girmediği, halkın öz öfkesinin, kendi öfkesinin devrede olduğu ilk tarihî dönemi yaşadığımızı size söyleyebilirim. Boşuna uğraşmayın bunun arkasından komplo çıkartmaya, burada bir komplo yok. Eğer bu komplonun failini arıyorsanız, aslında Hükûmet sözcülerinizin ve Başbakanınızın sözlerine bir kulak kabartın. Hangi halk, Başbakanının ağzından hakaret işitirse; hangi halk, evlatlarının yarısı sopadan geçirilirse; hangi halk, kendisine koyun muamelesi yapılırsa sessiz kalabilir ki? Kalmaz. O yüzden önce, onayın, rızanın ortadan kalktığını, çıplak şiddetten başka bir şeyle memleketin yönetilemez hâle gelmiş olduğunu -on bir yılın sonunda- kabul ederseniz ondan sonra bir çözüme doğru hep birlikte ilerleyebiliriz.

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Yurttaşın isteklerinin demokratik temsil mekanizmalarıyla ortaya çıkması, bunun el verdiği bir yönetimin kurulması. Eğer bu krize son vermek istiyorsa Hükûmet, yapacağı şey, Taksim Gezi’sindekilerin talebini kabul etmek; Türkiye'nin her yerinde eşitlik, adalet, özgürlük talebiyle ortaya çıkanların temel taleplerini kabul etmek; yüzde 10 barajını düşürmek; toplantı, gösteri, örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmak, ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmak ve şimdi nasıl seyretmekte olduğunu bilmediğimiz barış ve çözüm müzakere yolunun ardına kadar açılmasını sağlamak.

Taksim’deki demokrasi talebi barış ve özgürlüğün gerçekleşmesinin talebidir. Taksim meydanındakiler Diyarbakır’ın meydanındakilerin taleplerini haykırmaktadırlar. Diyarbakır, Taksim’e selam durmaktadır. Bu başarınızdan ötürü de sizi kutlamak isterim, Türkiye'nin iki yakasını nihayet sopa zoruyla bir araya getirdiniz, iki halk birleşti. Bundan sonra sizin için hükûmet etmek eskisinden çok daha zor olacak.

Bir tek şekilde bu krizin içinden çıkabilirsiniz; halkın sözcülerinin sadece Parlamentoda olduğunu değil, her yerde, her sokakta, her meydanda olduğunu düşünmek, her yurttaşa kulak kabartmak; yurttaşların sözcülerinin dileklerini, ısrarlarını, gösterilerini, size karşı bir düşmanlık ya da komplo olarak değil, bunu, yeni, özgür, demokratik, adil, eşit emekçilerden, eşit bireylerden oluşan bir toplum kurma arzusu olarak anladığınız gün hep birlikte aydınlığa çıkacağız; anlasanız da çıkacağız, anlamasanız da çıkacağız.

Taksim direnişi kutlu olsun hepimize. (BDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, hatip Genel Kurula hitaben “Hepiniz gerzeksiniz.” dedi. Özür dilemesi gerekir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Her sayın milletvekili, aleyhinde eğer isterse dava açarlar efendim.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen İdris Şahin, Çankırı Milletvekili.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – İyi de Başkanım, hakaret etmeye hakkı var mı?

BAŞKAN – Yok.

Buyurun.

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor: BDP grup önerisini, araştırma önergesiyle alakalı metni aldığımda, kapsamlı olarak araştırma önergesinde ifade edilen hususları inceleme fırsatı buldum ve umuyordum ki Genel Kurulda da araştırma önergesinde bahsedilen hususlarla alakalı konular gündeme gelsin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin önüne alınması istenilen bu konunun behemehal burada hâlledilmesi noktasında Türk milletinin temsilcilerinin burada gerçek düşüncelerini de ortaya koysun. Fakat, maalesef, bir tek aleyhe söz alan milletvekili olarak, gündeme bağlı kalınmadan, sonuç itibarıyla Gezi Parkı’ndaki eylemlere ve Türkiye’deki bir kısım hadiselere atıf yapılarak burada konuşmalar cereyan etti.

Evet, polisin mutlak surette orantılı bir şekilde güç kullanması hepimizin ortak arzusu ve yine, biber gazıyla alakalı nasıl bir yetki aldığına ilişkin husus da, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16’ncı maddesinde beyan edilmiş ve belirtilmiş bir husus. Kimse bu toplumda, gerek samimi duygularla düşüncelerini ifade eden, çevresel bir bilincin yerleşmesi adına eylem yapan kardeşlerimizle onların karşısındaki güvenlik kuvvetlerini sanki farklı bir milletin fertleriymiş gibi burada göstermemelidir. Her ikisi de bu ülkenin gerçek değerleridir. Birisi vazifesinin gereğini yerine getirmek için gece gündüz, fedakârane çalışan bir örgütün mensupları; bir diğeri de çevresel bilincin ortaya çıkması için mücadele eden samimi bir grup ama maalesef, Parlamentoda olduğu gibi, İstanbul Gezi Parkı’nda, Ankara Kızılay’da, İzmir’de ve yurdun pek çok noktasında, bu samimi göstericilerin samimi taleplerini dahi kullanmak ve onları milletin güvenlik güçlerine karşı kışkırtmak isteyen belirli bir güruhu da her zaman görüyoruz ve yaşıyoruz.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Peki, bu samimi çocuklara niye gaz bombası attınız? Neden attınız bugünkünü, madem samimi çocuklar?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Bu insanlar, maalesef, kendileri gerçekleştiremedikleri bir kısım etkinlikleri bir başkasının gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerin vagonuna atlamak suretiyle -lokomotif almış başını gidiyor- vagondan, arkasından bunları takip ediyor ve millet de onları çok güzel takip ediyor.

Şimdi, burada sadece mağdur olan insanları hastanede gezmek değil; aynı zamanda, mağdur olan insanları, İstiklal Caddesi’ndeki iş yerlerini de gezmek…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Oraları da gezdik.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …Kızılay’da gezmek…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Gezdik.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Tunalı Hilmi’de gezmek, İzmir’de gezmek gerekiyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Gezdik. Siz niye gezmediniz? Biz gezdik.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Bu insanların neler yaşadığını, ülkemizin yaşadığı şu süreçte hangi noktalara karşı bir komplonun kurulduğunu gelin buralarda görelim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Başbakana söyle, Başbakana!

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Evet, değerli milletvekilleri, ülkemizin gündemi on beş gün öncesine kadar neydi, şöyle geriye dönüp bir bakalım. Bu ülkede çok önemli adımların atıldığı bir süreçte, IMF’ye borcun sıfırlandığı, “çözüm süreci” diye tabir ettiğimiz ve biraz önce burada değerli hatiplerin ifade ettiği…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Dünya Bankasından yeni aldınız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …bu ülkenin iki yakasını yan yana getiren…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Yeni aldınız, daha dün. Dünya Bankasından yeni borç aldınız daha.

 İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …batıyla doğudaki insanın gerçek kaynaşmasını sağlayacak olan çözüm sürecine dair samimi adımların atıldığı bir noktada…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – 420 milyar daha dün aldınız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …Gezi Parkı eylemleri bahane edilmek suretiyle ortaya çıkartılan hadiselere bir  bakın.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Dünya Bankasına borçlandınız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Evet, değerli milletvekilleri, bu ülkenin geçmişini biliyoruz; tarihimizde bu ülke insanının nasıl karşı karşıya getirildiğine de hepimiz şahit olduk…

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bırakın bu geçmişi, bugünden bahsedin.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …çok güzel bir şekilde de yaşadık ama bugün, bu ülkenin en önemli sorununun çözümüne ramak kalan bir süreç içerisinde, maalesef gündemden onu düşürmek suretiyle…

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Geçmişe gönderme yaparak bugünü affettiremezsiniz.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …bu ülkenin güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığından bahisle, onlara karşı, “maalesef” diyorum…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Biraz çenenizi tutun.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …hiçbir milletvekilinin ağzına yakışmayacak sözlerle, Kızılay Meydanı’nda ve yine, bir milletvekiline asla yakıştıramadığımız ölçüde, İzmir’de, bu ülkenin Başbakanına karşı hiçbir şekilde normal kabul edilmeyecek sözleri söyleyenlere bahşiş vermek suretiyle ve yine, bu ülkenin insanlarının…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Karşılamaya gelenlere 100 lira dağıtmışsınız.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Siz bu ülkeyi bölüyorsunuz.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …birbirlerine karşı daha fazla yan yana gelip samimice görüntü vermeleri gereken noktalarda, onları ayrıştırıcı dil kullanmak ve onları tahrik etmek suretiyle, meydanlarda bu millete çektirdiğiniz azabın ve bu millete vermiş olduğunuz bu kötü görüntünün karşılığını en kısa zamanda alacaksınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sevgili kardeşim, yalan ile iman bir arada olur mu? Başbakan durmadan yalan söylüyor. Onu söyle sen.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Hiç merak etmeyin, işte bu iktidarın mensupları, her daim temelini insandan alan, insanı temeline koyan, insanın özgürlüklerini…

TUFAN KÖSE (Çorum) – CHP’nin iktidarında yalana vergi koyacağız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – …bireyin hak ve özgürlüklerini en güzel şekilde kullanması için sayısız güzel gelişmelere imza atan bu iktidara karşı yaptıklarınızı en güzel şekilde sandıkta cevaplandıracaktır.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yalana vergi koyacağız, borçlar öyle bitecek.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki her türlü kamu gücünü kullanan kesim, mutlak surette bireyin hak ve özgürlüklerini ön plana çıkartarak gerekenleri yapmak zorundadır.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Siz ne anlarsınız bireyin hak ve özgürlüğünden?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – İnsan hakkının, herkes için kullanılması gereken ve dokunulmaz bir hak olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Anladığı dilden mi anlatacaksınız insanlara?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ancak orada yapılan bir kısım hadiseleri de sadece samimi ve sadece çevreci bilinciyle burada sunmak da bu milletin gözünden hiçbir şeyi kaçırmamaktadır.

Sizler merak etmeyin, bu millet, emin olun, kendisine hizmet edeni de, çevresine duyarlılık göstereni de çok yakinen takip etmekte ve onları çok güzel bir şekilde de değerlendirmektedir. Bu milletin terazisi son derece hassastır, kendisine yapılanları çok güzel bir şekilde görmektedir.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Görüyor.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Burada bir değerli hanımefendinin ifade ettiği gibi “Bu milletin özel haklarına, özel yaşamına müdahale edildiği noktasında Hûkümete dair bir kısım söylemler…”

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Evet, evet, evet.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Allah için bana söyler misiniz, bu ülkede Ailenin Korunması Kanunu kapsamında “2 çocuktan daha fazla çocuk yapmayın.” diye yıllarca bu milleti uyutmadık mı?

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Size mi kaldı aileyi korumak ya? Aileler kendi kendini koruyor.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Bir insan gücünün, nüfus yoğunluğunun bir ülkenin en önemli silahı olduğunu unutarak, maalesef ve maalesef diyorum, insanların özel hayatına müdahale etmedik mi?

TUFAN KÖSE (Çorum) – Başbakanı geziye gönderin geziye.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hangi demokratik ülke aileyi koruyor? Size mi kaldı?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – İşte, cumhuriyetin ilk yıllarında olsun, 60 ihtilali sonrasında kurduğunuz düzenle, vesayet sistemiyle bu milletin kılcal damarlarına kadar müdahale ettiğiniz anları ne çabuk unuttunuz.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – İstemiyoruz kimseyi korumanızı.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – 28 Şubat öncesinde bu millete yaşattıklarınızı, 28 Şubat sonrasında kurmuş olduğunuz bir kısım kurumlarla bu insanların inanç değerlerine, yaşam tarzına müdahale ettiğinizi ne çabuk unuttunuz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – 28 Şubatçılar aranızda, aranızda.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Başörtü sorununu niye çözmüyorsunuz başörtü sorununu? Seçimlerde mi kullanacaksınız?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ama sizin yapmış olduğunuz bu yanlışlıkların hiçbirini AK PARTİ iktidarı yapmayacak.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – 28 Şubatçılar aranızda, aranızda.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – AK PARTİ iktidarı, merkezine insanı koyarak her daim insanın huzur ve refahı için çalışmakta; dün bunu yapmıştır, bundan sonra da bunları gerçekleştirecektir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – 28 Şubat para yapmıyor artık.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hiç para yapmıyor hem de.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Piyasa bitti piyasa.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Siz önce 1980 darbesinin izlerini silin.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette 28 Şubat para yapmıyor çünkü artık bu ülkede son derece, demokrasinin kurumları yerleşmiş durumda.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Artık yalanlarınıza kimse inanmıyor.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Vesayet kurumları bir bir kaldırılmakta ve milletin kendi öz değerleri artık bu milleti yönetir hâle gelmiştir.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Askerlerin getirdiği her yasayı destekliyorsunuz, hiçbirini kaldırmadınız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Elbette dediklerinize katılıyorum ama şunu hiçbir zaman için unutmayın: İşte, bu ülkenin gerçek sorunlarını bertaraf edip suni gündemlerle bu ülkede gündem değiştirmeye yönelik çalışmalarınız milletimiz karşısında gerekli cevabı almıştır.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Ne cevabı?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Gerek İstanbul’da gerek Adana’da, Mersin’de gerek de hafta sonunda Ankara’daki cevap maalesef sizlerin bir türlü gözünün önünde büyümesine rağmen görülmemektedir ama hiç merak etmeyin, bu yansımalar ve bu milletin artık inkişafını engellemeye, emin olun sizlerin güçleri yetmeyecektir.

TUFAN KÖSE (Çorum) – 100’er lira parayla dört yerde miting yaptınız.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; her ne olursa olsun, bu ülkenin gerçek gündemine dönmek suretiyle milletimizin yaşamına dair önündeki her türlü sınırları, engelleri kaldırmak bu iktidarın görevidir ve bu iktidar da milletimizden almış olduğu görevin bilincini liyakatli bir şekilde de yerine getirmektedir.

Ben, olaylar sebebiyle yaralanan bütün kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Başta şehidimiz olmak suretiyle, hayatlarını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kim yaraladı onları?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Ama şunu hiçbir zaman unutmamalı ki, bu ülkenin ana muhalefeti, bu ülkenin güvenlik güçlerini başka bir vatanın yurttaşları gibi görmemeliler.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Hatay…Hatay… Hatay’daki milletvekili ne oldu?

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - Bu memleketin çocuklarına, yaşadıkları ve yaptıkları hakaretin bedelini bir şekliyle ödeyeceklerini hiçbir zaman…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS ŞAHİN (Devamla) - …unutmamalılar. Dolayısıyla, silahlı kuvvetlerimizi ve emniyet güçlerimizi…

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – O hakaretlerin hiçbirini unutmayacağız, hiç kimse unutmayacak o hakaretleri.

İDRİS ŞAHİN (Devamla) – Saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) - Hakaretle ülke yönetildiği ilk defa görülüyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) -  Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

HAMZA DAĞ (İzmir) – Sen rahat ol Ertuğrul Bey.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ben rahatım, sen de rahat ol.

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Kürkcü.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Milletvekili “Bu ülkenin ana muhalefeti, güvenlik güçlerini başka bir ülkenin güvenlik gücü gibi görmemeli.” diyerek açıkça hakaret etti. İzin verirseniz, ona cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Tamam, ben sormadan söylediniz.

Buyurun, şimdi iki dakika söz veriyorum sataşma nedeniyle.

Bundan sonra önce siz söylerseniz, sormam.

Buyurun.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

“Bu ülkede polislerin emekli maaşları çok düşüyor, bunları düzeltelim.” diye önerge veren, bu konuda uğraşan biziz ana muhalefet partisi olarak.

Yine, o polislerin özlük haklarıyla ilgili kanun teklifi orada duruyor, üç tane.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Küfreden kim?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Eğer siz çok düşünüyorsanız polislerin ekonomisini, özlük haklarını, gelin onları İç Tüzük 37’ye göre -kırk beş gün de geçmiş zaten üstünden- hemen indirelim, kanunlaştıralım.

Bir diğeri, Hatay Dörtyol’da sizin milletvekilinizin oğlu polisleri hizaya soktuğu zaman, polisin onurunu kırdınız, onu küçülttünüz, onu aşağıladınız diye o polisleri savunan biziz ama kimse kusura bakmasın, kimse kusura bakmasın, Alsancak’ta, İzmir’de 15 yaşındaki kız çocuğunun saçını tutan polisi savunamayız biz. (CHP sıralarından alkışlar) Onu da yüreğimize yazdık, onun hesabını da zamanı gelince göreceğiz hep birlikte. Ama, hiç kusura bakmayın, hiç kusura bakmayın, bugün o çocukların gözüne gaz bombası atan, eve gaz bombası atan, onların, 15 yaşındaki çocukların kafasına copla vuranlar bizim memleketimizin polis amcaları olamaz. Onlar olsa olsa son on yılda AKP’nin işe aldığı militanlardır. (CHP sıralarından alkışlar) Onlardan da zamanı gelince hesabı soracağız. Yanlış yaptığı zaman polisin karşısına geçeriz, doğru yaptığı zaman savunuruz. Onlar da fakir fukara çocukları, onlar da bu memleketin evlatları. Biz ön yargılı değiliz; yanlışa “yanlış”, doğruya “doğru” deriz ama siz şunu çok iyi biliyorsunuz ki o 15 yaşındaki çocukların kafasına copla vuranlar sizin döneminizde işe alınmış militan polislerdir. Onlardan da hesabı gün gelince soracağız diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın İnce.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Bahçekapılı, Sayın Yüksel’in bir talebi var galiba. Sırasıyla efendim.

Sayın Yüksel, buyurun.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, hatip beni ima ederek “İzmir’de bahşiş dağıtanlar.” demiştir. Basında yer alan olayın kahramanı benim. Yanıt vermek istiyorum.

BAŞKAN – İsminizi söylemedi ama. Size karşı herhangi bir şey de…

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Efendim, herkes biliyor ki bu benim ve benim bununla ilgili Meclise açıklama yapmamda fayda var.

BAŞKAN – Yani, o zaman, söylediği doğru mu?

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Açıklama yapmamda fayda var; yanlış, düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Hayır, açıklama diye bir şey yok Sayın Yüksel.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Eğer size sataşma söz konusuysa söz verebiliriz, sataşma olmadığını da biliyorum.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Efendim, sataşma var.

BAŞKAN – Hayır, sataşma yok efendim, ben dinledim. Tutanakları getirteyim, okuyacağım tutanakları, söz vereceğim.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Hedef gösterilerek basında hakkımda yazılmış yanlış bir şeyi burada dile getirdiler.

BAŞKAN – Tutanakları getirteceğim efendim. Tutanaklarda sataşma varsa söz vereceğim. Siz oturun lütfen, tutanakları getirteceğim.

Buyurun Sayın Bahçekapılı.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin polise karşı gösterdiği hassasiyeti, aynı grubun bir milletvekilinin polise küfrederken de göstermesini rica ediyorum kendisinden, onu bir es geçti. Bir CHP’li milletvekili…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz, milletvekiline küfreden milletvekilini önce tartışın da polisi sonra tartışırız. Önce kapının önünü temizleyeceksin. (CHP sıralarından alkışlar)

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Bana cevap verme, otur. 

BAŞKAN – Ama siz grup başkan vekillerisiniz, lütfen.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Aynı hassasiyeti göstermesini rica ediyorum.

Bu hazımsızlıkları da bıraksınlar. Ben burada konuşuyorum, beni dinlemek mecburiyetindeler kendileri. Biz o saygıyı onlara gösteriyoruz Sayın Başkan, aynı saygıyı da beklemek hakkımız. Onlar bizden üstün değil, onlar birinci sınıf vatandaş değil. Onlar neyse biz de oyuz, bunu bir kere anlasınlar, ondan sonra bu kürsüde konuşsunlar diyorum.

İkinci bir talebim daha var. Sayın Ertuğrul Kürkcü -lütfen zabıtlardan bakın- grubuma “gerzeksiniz” diye hitap etmiştir. Sözünü geri almasını öneriyorum, yoksa kınama cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyorum.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Laf atanlara “gerzek” dedim, hâlâ da diyorum.

BAŞKAN – Evet, Sayın Kürkcü, yerinizden söz veriyorum. Lütfen düzeltir misiniz?

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında kullanmış olduğu bazı ifadelere ilişkin açıklaması

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Şimdi, Sayın Başkan, önce bu sözün anlamı konusunda bir açıklamada bulunayım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Bırak be, ne anlamı!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre benim kullandığım söz, “Kafası çok çalışmayan, beyin yaşıyla biyolojik yaşı arasında uyumsuzluk olan.” demek.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sana iade ediyoruz o lafı!

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Kürkcü, lütfen.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Bir saniye, gerçekleri konuşuyoruz burada, gerçek karşılığı bu.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sen layıksın ona!

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, hakaret etmeye devam mı edecek?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Şimdi, oturduğu yerden bana laf atanların, ben konuşurken bana sözümü kesecek şekilde laf atanların yeterince akıllı kişiler olmadıklarını düşünmekte serbestim değil mi? Bunu da ifade ettim. Ben bütün gruba, bütün AKP’lilere demiş değilim. Her kim bu lafı atmışsa, her kim akil baliğ insanın davranacağı gibi davranmamışsa bu lafı hak etmiştir. Ondan ötürü, lafım grubun tamamına değildir, laf atanlar üzerlerine alınsınlar. Tutanaklarda kimin laf attığı vardır. Ben de laf atıldığı için onlardan şikâyetçiyim, onların kınanmasını istiyorum. Bu kadar.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Efendim, özrü kabahatinden büyük.

BAŞKAN – Laf atanların haricindekiler için de özür dileyin lütfen.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – E, tabii ki, ben demediğim için niye özür dileyeyim, onlara demedim ki.

BAŞKAN – Laf atanların haricinde diyorum… Özür dileyin lütfen.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Hayır efendim, tutanak burada. Lütfen bakar mısınız tutanağa?

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Kalbi kırılan arkadaşlarımız varsa kırılmasın, size demedim arkadaşlar, kim laf atmışsa ona dedim. Arkadaşlarınıza sahip olun.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının araştırılması amacıyla 31/8/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum.

III.- Y O K L A M A

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Bir yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın İnce, Sayın Tezcan, Sayın Akar, Sayın Ayaydın, Sayın Köse, Sayın Özkan, Sayın Toprak, Sayın Çelebi, Sayın Oran, Sayın Serindağ, Sayın Eyidoğan, Sayın Güler, Sayın Işık, Sayın Özkoç, Sayın Kurt, Sayın Öz, Sayın Özgümüş, Sayın Yüksel, Sayın Ediboğlu, Sayın Seçer.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, BDP Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda ve demokratik gösterilerde kullandığı biber gazlarının araştırılması amacıyla 31/8/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

2.- CHP Grubunun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması amacıyla 12/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                   11/6/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 11/06/2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Muharrem İnce

                                                                                                                     Yalova

                                                                                                           Grup Başkan Vekili

Öneri:

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından, 12/06/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına “güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması” amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (447 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 11/06/2013 Salı günkü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Bülent Tezcan, Aydın Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on dört günden bu yana Türkiye çok ilginç ve ciddi bir dönemden geçiyor. Bakın, bugün görüştüğümüz Meclis araştırma önergesi polisin kullandığı şiddetle ilgiliydi ve geçen sene bu zaman vermişiz, bir yıl önce yani bir yıl önce de Türkiye’de biz bunları konuşuyormuşuz, aradan bir yıl geçtikten sonra, bugün, hem de şiddetin dozunun gittikçe arttığı bir süreçte bunu konuşuyoruz.

On dört günden bu yana yaşanan olaylara baktığımızda, özellikle Sayın Başbakanın Türkiye’ye geldikten sonra, iki gün önce Ankara’da ve Mersin’de yaptığı mitinglerdeki konuşmalara dönüp baktığımızda, Başbakanın bilinçli olarak şiddeti tahrik ettiği, teşvik ettiği ve toplumda şiddeti yerleştirmeyi bir politika tarzı olarak özel olarak kurguladığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, oturun bir düşünün, hep beraber oturup bir düşünelim. Ne oluyor, ne oluyor? Bakın, Başbakanın konuşma tarzına bir bakalım. Başbakan çatışma istiyor. Başbakan yatıştırma dili kullanmıyor. Başbakan toplumu birbirine düşüren çatıştırma dili kullanıyor. Şuna bakar mısınız? Bir Başbakan çıkıp diyecek ki, hem de gerçek olmadığı hâlde, yalan söyleyerek diyecek ki: “Bayrak yaktılar.” Milletin en önemli, en hassas noktalarından… Diyecek ki: “Türbanlılara saldırdılar, camide içki içtiler.” Hem de o caminin imamı ve müezzininin “Hayır, böyle bir şey olmadı.” demesine rağmen. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Değerli arkadaşlar, yakın tarihimize dönün bir bakın, yakın tarihimize dönün bir bakın. Bu yalanların, cami avlularında söylenip de yakın tarihimizde yaratılan katliamlara bakın. Maraş’ta cami avlusunda söylenenlere, Çorum’da, Madımak’ta yaşananlara bakın. Belki o gün bir meczup söylüyordu cami avlusunda bunu, bugün, Başbakan sıfatı taşıyan birinin bunu söylemesinin nasıl bir tehlike yaratacağını düşünün. Allah hepinizi ıslah etsin, başta Başbakanı ıslah etsin! (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olur mu? Bir Başbakan, milletine dönüp de özellikle dinî ve millî değerleriyle onları kışkırtıp birbiriyle çatıştırmak ister mi?

Değerli arkadaşlar, bakın, Taksim Meydanı’nda günlerden bu yana, otuz yaşın altındaki gençler mizahla, espriyle, türküler söyleyerek, kol kola girerek bir demokrasi şöleni yaşatıyorlar. Türkiye'ye, sizlere, bu ülkeyi yöneten ellinin, altmışın üzerindekilere “Özgürlük ve demokrasi bir şenlik işidir, özgürlük ve demokrasi bir mizah işidir, özgürlük ve demokrasi bir zekâ işidir.” diyorlar. Bunların diline karşı, bir de iktidarın, Başbakanın ve iktidardaki bakanların diline bakın.

Değerli arkadaşlar, bakın, bu çocuklar neler söylemiş: “Benim gibi 3 çocuk ister misin Tayyip?” diyorlar. Şuradaki inceliğe, şuradaki zekâya bakın; buna karşı, altmış yaşını aşmış, iktidar yetkisi elinde olan Başbakanın söylediğine bakın: “Anladığınız dilden konuşurum.” Asma, zehirlenme ve yedirmeme üzerine bir kültür… Bir toplumu “Astılar, zehirlediler, yedirmeyeceğiz.” kültürüyle nasıl bir araya getirebilirsiniz? Bunu söyleyerek bir toplumu kaynaştıracağınızı nasıl söyleyebilirsiniz?

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Asmadınız mı? Asmadınız mı? Sayın Menderes’i siz asmadınız mı?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz astınız! Siz astınız!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Taksim’deki gençler zeki çocuklar, akıllı çocuklar, onun için mizahla konuşuyorlar. Oradaki gençlerin yüreklerinde sevgi var, oradaki gençlerin yüreklerinde sizin gibi öfke yok. Onun için, güzel sözlerle konuşuyorlar ama Başbakanın yüreğindeki öfke, ağızları köpürerek konuşan bir Başbakanı karşımıza çıkarıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Türkiye’ye böyle bir Başbakan yakışmıyor. Nasıl konuşuyor!

BAŞKAN – Sayın Tezcan, lütfen temiz dil…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Nasıl konuşuyor?

Başbakan çıkmış…

BAŞKAN – Sayın Tezcan, lütfen temiz dille konuşalım.

AHMET YENİ (Samsun) – Yazıklar olsun be!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Bunu söyleyenlere yazıklar olsun! Bu milleti birbirine düşürmek isteyenlere yazıklar olsun!

SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Sana yazıklar olsun! Saygısız!

BAŞKAN – Sayın Önal…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Bu ülkenin gençlerini sokaklarda utanmadan boğazlatanlara yazıklar olsun! Onlara yazıklar olsun.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Siz utanın, siz! Onlar ne atıyorlar? Çiçek mi!

SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Saygısızlık etme!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Onlar polise ne atıyorlar! Çiçek mi atıyorlar?

SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Polise molotofkokteyli atarak mı?

BAŞKAN – Sayın Önal, lütfen…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Başbakan çıkmış, faiz lobisinden bahsediyor. Değerli arkadaşlar, hangi faiz lobisi? On seneden bu yana faiz lobisi ve rantiyeciyle kol kola olan iktidar kimin iktidarı! On seneden bu yana… Sizin iktidar döneminize kadar 120 milyar lira faiz ödeyen devlet sizin iktidar döneminizde 400 milyar lira faiz ödemiş.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Hortumlar kesildi.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Hangi faiz lobisi!      

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Bağırmaya gerek yok.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Şimdi, çıkmışlar, son AKP iktidarı döneminde faizciler, rantiyeciler gelirini  5 kat artırmış. Son sene, Başbakanın ifadesidir “En çok bu sene kazandılar faizciler.” diyor, ondan sonra da “Ben faiz lobisiyle kavga edeceğim.” diyor. O zaman aklımıza şu geliyor: Demek ki faizi paylaşamamışlar. Başbakan da bu faiz lobisinin ortağıymış, paylaşırken anlaşmazlık çıkmış, şimdi de faiz lobisiyle kavga etme peşinde. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Edepli ol biraz.

AHMET BERAT ÇONKAR (İstanbul) – 642 milyar lira…

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Değerli arkadaşlar “Sanatçıya ne yaptık?” diyor. Bakın, bunu söyleyebilmek için herhâlde sanattan anlamamak lazım. Başbakan gibi, ancak sanattan anlamayanlar bunu söyler. Devlet Tiyatrolarını kim kapattı? Sanatçının yaptığı heykeli “ucube” diye kim yıktırdı? Dizileri kim yasakladı? Dizilerin senaryosuna kadar kim karıştı? Başbakan çıkacak bunları yapacak, ondan sonra da diyecek ki sanatçılara: “El insaf! Biz sanatçının neyine karıştık?” diyecek. Daha neyine karışacaktın! Daha neyine karışacaktın sanatçının! İşte onun için, sanatçılar o meydanlarda çıkarlar, Başbakana karşı haklı olarak itirazlarını, isyanlarını ifade ederler.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Hayatında oraya gitmemiş sanatçılar! Hayatında Gezi Parkı’nda bulunmamış sanatçılar!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) -  Değerli arkadaşlar, Başbakan akil grup yaratma konusunda alışık. Bakın, Taksim sorununu çözeceğini söylüyor ama Türkiye’ye gelir gelmez, adımını atar atmaz kavganın ateşini fişekleyen bir Başbakan var. “Anladığınız dilden konuşacağım.” diyor. Ondan sonra da şimdi -Taksim Platformunda on dört günden bu yana Taksim’de mücadele eden insanlar var- kendisi bir “akil Taksim” yaratma peşinde. Hani akil insanlar oluşturma konusuna alışık ya, Taksim Platformuyla ilgili, orada direnenleri yok sayarak, bu mücadeleyi yürütenleri yok sayarak, kendine yakın 3-5 kişiyi kafasına göre belirleyip “temsilci” diye konuşmaya çağırmış, “akil Taksim” yaratma peşinde. Sayın Başbakan, Taksim Meydanı’nda demokrasiyi savunanlar senin aklına muhtaç değiller, onlar haklarını mücadele ederek almasını bilen insanlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Başbakan da dâhil olmak üzere, çıkmışlar “Yeniçeri isyanı bu.” diyorlar. Yani niye rahatsızsınız, niye rahatsızsınız? Siz iki seneden bu yana yeni Osmanlıcılık hevesinde değil misiniz? Yeni Osmanlıcılık hevesinde olanlar yeniçeri isyanına da hazır olmak zorundalar. Onlar yeniçeri isyanı yapmıyor; onlar hak ve hukuklarını, özgürlüklerini savunmak için mücadele ediyorlar.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Polise çiçek mi atıyorlar, çiçek mi?

AHMET YENİ (Samsun) – Polise küfrederek mi?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, yok öyle şey, yok öyle yağma. Kalkacaksınız, “Astılar, zehirlediler, yedirmeyeceğiz.” diyeceksiniz; ondan sonra, meydanlarda gencecik çocuklarımızı, üniversite öğrencisi çocuklarımızı, aydın çocuklarımızı, akıllı çocuklarımızı kalkacaksınız biber gazıyla, polis şiddetiyle kör edeceksiniz, öldüreceksiniz, boğacaksınız. Siz “Yedirmeyeceğiz Başbakanımızı.” diyorsunuz ama hiç unutmayın, bu millet çocuklarını size yedirmeyecek. AKP iktidarına evlatlarımızı yedirmeyeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Millet sandıkta gösterecek.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) - Caminin müezzinine soruşturma açmışlar. E, açarlar, yakında o müezzine “Ergenekoncu” derseniz şaşırmam, onu da yaparsınız çünkü iftiraya alışmış bir tıynetiniz var; iktidar olarak, kim varsa yalan söyleyip iftira atma konusunda müthiş bir yeteneğiniz var. Bakın, daha bugün, bugün, Taksim Platformu o barikatları kaldırma konusunda adım atacaktı; korktunuz, şiddeti tahrik ettiniz, provoke ettiniz, oraya biber gazlarıyla saldırdınız.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hayret bir şey ya!

AHMET BERAT ÇONKAR (İstanbul) – Yalan söylüyorsun!

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Elinde çivili sopayla gezen “polis” dediklerinizi açığa çıkarmak zorundasınız, çıkarmazsanız orada yaralanan ve akan kanın hepsinin sorumlusu sizsiniz, vebali boynunuzdadır.

AHMET BERAT ÇONKAR (İstanbul) – Göz göre göre yalan söylüyorsun! Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Çağlayan Adliyesinde sürükleyerek götürdüğünüz avukatların vebali boynunuzdadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Bu memleket size hediye edilmedi, bu memleket sizin babanızın malı değil, meydanlarda çok mücadele ederek çocuklar yürekleriyle kazandılar. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı, buyurun.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı Başbakanımızla ilgili olarak hakaretlerde bulundu, bir iki cümle bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, Bakanlar Kuruluna söylüyor, yasama organına söylemedi ki, gruba söylemedi ki!

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

4.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ederim ama sizden bir ricam var, lütfen hizmetlileri görevlendirir misiniz, biraz önce burada konuşan konuşmacının salyaları ve tükürükleri burayı pisletmiş, bu kürsüyü! Lütfen! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Yazıklar olsun!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yalan söylüyorsun!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Yalan söylemiyorum, tükürükleri burada var! Önce kendi tükürüklerini temizleyeceksin, ondan sonra konuşacaksın! Bak ellerimi buraya değdirmeden konuşuyorum!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ayıp, ayıp!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Bundan sonra dikkatli konuşacaksın, burayı kirletmeyeceksin!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Senin niçin orada olduğun belli oldu şimdi!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – İki gündür, üç gündür Başbakan konuşuyor diye kendinize siyaset yapma olanağı buldunuz…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şimdi aynı provokasyonu siz de yapıyorsunuz!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – …acıyorum size!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sana acıyoruz! Senin gibi dönek yok burada!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Alkışlayın arkadaşlar, siyaset yapma olanağı buldular, bir şey buldular! Alkışlayın arkadaşlar! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sana acıyoruz, sana!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Düştüğünüz acizlikten utanın! Siyaset üretememenizden utanın! Şu kadarcık aklınız varsa gidip o Gezi Parkı’ndaki gencecik fidanlardan akıl alın!

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı lütfen… Lütfen Sayın Bahçekapılı…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hadi oradan be!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Küfretmeyin, doğru düzgün konuşun! Küfretmeye gelirse… Bakın, ellerimi koyamıyorum hâlâ, salyalar var burada! Eğer küfretme gerekirse, biz onu da yapmasını biliriz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Zaten yapıyorsunuz! Başka bir şey mi yapıyorsunuz!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Sabah Başbakan söyledi, o ağızla da konuşmasını biliriz, ama biz sizin seviyenize inmeyeceğiz!

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Seviyeye bak, seviyeye!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (Devamla) – Siz operayı bilen, sanatı bilen, tiyatroyu bilen, her türlü müziği dinleyen insanlarsınız. Biz cahiliz, özür dileriz; biz yobazız, özür dileriz ama sandıktan çıkan halkın temsilcileriyiz, bunu da unutmayın.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ellerini değme oraya; kürsü kirleniyor, kürsü.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, hatip konuşması sırasında…

(Hatip kürsüsünün kavas tarafından silinmesi)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Çık oradan, çık oradan! Çekil oradan! Çık dedim sana!

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Gel, yahu o Bülent’inkini silmiyor, Ayşe’ninkini siliyor. Sen ne yapıyorsun? Bırak, Ayşe’ninkini siliyor o.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Terbiyesize bak! Çağırdı mı seni Başkan da geliyorsun oraya? Sen de mi yalaka olacaksın? Başkan çağırınca gelirsin oraya.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Görevliye bağırmaya hakkınız yok Sayın İnce.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, hatip konuşması sırasında “Salyaları akıyor.” diye doğrudan şahsıma hakaret etmiştir.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Gerçeği söyledim, tükürük var orada.

BAŞKAN – Ne diye hakaret etti, Sayın Tezcan?

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – “Salyaları akıyor, dokunamıyorum kürsüye.” diye beni ifade ederek doğrudan hakaret etmiştir şahsıma, onun için…

BAŞKAN – Sayın Tezcan, iki dakika süre veriyorum sataşma nedeniyle. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.

5.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın AKP Grup Başkan Vekilinin telaşını anlıyorum. Sayın Grup Başkan Vekili Başbakana borcunu ödüyor, “Bir dahaki dönemi nasıl olur da garanti edebilirim?”in hesabını yapıyor.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Grup başkan vekili mi olacaksın?

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Başbakanın peygamber olduğunu ifade eden bir grubun grup başkan vekili olduğu için tabii ki doğal olarak Başbakana söylenen her söz kendisini rahatsız ediyor. Bunları anlatırken heyecanından ağzından akan salyalar biraz önce görevli tarafından temizlendi, silindi. Son kullanan belliydi kürsüyü.

AHMET YENİ (Samsun) – Sizinkileri sildi, sizinkileri.

BAŞKAN – Sayın Yeni, lütfen.

BÜLENT TEZCAN (Devamla) – Şimdi, temiz dilden bahsediyorsunuz. “Ayyaş.” diyen kim, dönün bir bakın; “Kafası kıyak gençlik.” diyen kim, dönün bir bakın; “Alkolikler.” diyen kim, dönün bir bakın; “Camiye nasıl girdiler, saygısızca davrandılar.” diyen kim, dönün bir bakın; gencecik yavrularımızın oturma şekillerine hangi sakat anlayışla “Kucak kucağalar.” diye tarif eden anlayış kim, dönün bir bakın; el ele tutuşan çocukların el ele tutuşmasından bile ahlak dışı bir şey anlayan kültür hangi kültürdür, dönüp bir bakın, kimin ağzının salyalarının nereye aktığını göreceksiniz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Millet bakıyor!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhine söz isteyen…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, kavas bir oy pusulası bıraktı galiba. Bir sorar mısınız, nedir o, oraya bıraktığı nedir? Siz gördünüz mü efendim? Kâtip üyenin gözü önünde oraya ne bıraktı, lütfen, Genel Kurula açıklayın.

BAŞKAN – Başkanlık Divanı burada efendim, merak etmeyin Sayın Vekilim, buyurun, siz oturun.

Sayın Bakan, buyurun…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkan, ne bıraktı efendim?

BAŞKAN – Lütfen, sizin öyle bir hakkınız yok efendim, oturun yerinize.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hayır, bilelim, siz çağırdınız mı kavası oraya?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sizin de böyle davranma hakkınız yok.

BAŞKAN – Ne gibi davranma hakkım yok?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sizin bu şekilde davranma hakkınız yok.

BAŞKAN – Sizin bu hakkınız yok efendim. Yoklama yapıldı biraz önce.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Nedir getirdiği?

BAŞKAN – Her sayın milletvekili, Meclisin başlamasından itibaren, burada olduğuna dair yoklama getirebilir, oylama getirebilir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yoklama yok Başkan.

TUFAN KÖSE (Çorum) – Yoklama yok.

BAŞKAN – Oturur musunuz yerinize. Başkanlık Divanı burada.

Buyurun Sayın Bakan…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Siz Genel Kurulu İç Tüzük’e göre yönetin. Sayın Başkan, dilediğiniz gibi yönetemezsiniz Genel Kurulu.

BAŞKAN – Sayın Serindağ, yani ne yapmak istiyorsunuz, onu anlayalım önce.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Genel Kurulu Tüzük’e göre yönetmenizi istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum.

BAŞKAN – Oturunuz yerinize lütfen.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Yansız, tarafsız ve Başkanlık makamına yaraşır bir şekilde yönetmenizi istiyorum.

BAŞKAN – Efendim, öğretin oradan, izah edin, yapalım, lütfen!

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Dileyen dilediği zaman bu kürsüye gelemez, elinde bezle gelemez. Dileyen dilediği zaman elinde bezle buraya gelemez.

BAŞKAN – Gerekli ders verildi onlara efendim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sizin de kavasa bağırma hakkınız yok. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkana söylüyorum.

BAŞKAN – Çağrıldı, gerekli ders verildi. Lütfen oturun yerinize siz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Kavasa bağırma hakkınız yok. Kavasa neden bağırdınız?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sizi niye ilgilendiriyor?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Başkana söylüyorum. Benim muhatabım Sayın Başkandır.

BAŞKAN – Evet Sayın Bakan, sataşma nedeniyle iki dakika söz veriyorum. Lütfen yeni sataşmaya mahal vermeyelim.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Neden bağırdınız kavasa?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sana mı soracağım şimdi ya? Geldi oraya, ben de “Çık.” dedim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – O senin kölen değil.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ne alakası var! Sana mı kaldı onu savunmak!

6.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Başbakana sataşması nedeniyle konuşması

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Çok değerli milletvekilleri…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Bağırmaya hakkın yok.

MUHARREM İNCE (Yalova) – İşine bak ya!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sen işine bak!

MUHARREM İNCE (Yalova) – İşine bak ya!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Görevini yapıyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Hanımefendi, ben, o oradan gelmesin istedim. Bu sizi ne ilgilendirir?

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Görevini yapıyor, bağırma hakkın yok ona.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bu sizi ne ilgilendirir?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.57
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.12

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Tanju ÖZCAN (Bolu), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Evet, Hükûmet adına Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’a söz vermiştik.

Buyurun Sayın Kılıç. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen…

İki dakika söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

6.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Başbakana sataşması nedeniyle konuşması (Devam)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, şahsınızı ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Az evvel muhalefet sözcüsü tarafından yapılan konuşma, maalesef, bir konuşma değil, saldırı niteliğinde cereyan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, AK PARTİ Genel Başkanı ve Grup Başkanımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, milletvekili sıfatı taşıyan birisi tarafından hiçbir şekilde ağza alınmaması gereken ifadelerle çok ağır bir saldırıda bulunulmuştur. Sarf ettiği sözleri hatibin kendisine, olduğu gibi, ne bir eksik ne bir fazla, olduğu gibi iade ediyorum, başka bir şey söylemeye gerek görmüyorum.

Sokakta eylemler var, doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasetin merkezidir. Siyasetin yapılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. İktidarın da, muhalefetin de dili kurgulaması ve süreci yönetmesi gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve burada kullanılan dilin sokağa örnek olması lazım, burada kullanılan dilin sokağa emsal olması lazım. Taksim’de yaşananları fotoğrafın tek karesiyle değerlendirmek acziyet olur. Taksim’de yaşananlarla ilgili olarak bugün İstanbul Valisi tarafından da paylaşılan fotoğraflar var, İstanbul polisi tarafından da paylaşılan fotoğraflar var. Vali devletin valisi; polis devletin, milletin polisi. Paylaşılan bu fotoğraflarda adına “eylemci” denilen bazı kimselerin belinde, polis tarafından alındıktan sonra, ruhsatsız olduğu görülen tabancalar bulunmuştur. Ellerinde molotofkokteyli, ele geçirilen bıçakların, diğer silahların, molotofkokteyl-lerinin, Taksim Meydanı’nda 12 kilogramlık mutfak tüplerinin ne işi var? Bu sorunun cevabını hep birlikte aramamız gerektiğine inanıyorum. Çevreci gerekçelerle eylem yapanları ayrı bir kategoride tutmak lazım ama Taksim’i terörize eden bölücü grupları ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım geldiğine inanıyorum.

Buradan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına ağza alınmayacak cümlelerle hakaret etmeye hiçbirimizin, hiç kimsenin hakkı yoktur, hiçbir iktidar milletvekilinin de muhalefet liderlerine benzer cümleler kullanmaya hakkı yoktur. Dilin temiz olmasına hepimizin aşırı bir özen göstermesi bugünlerde her zaman…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – …olduğundan daha fazla gereklidir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması amacıyla 12/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Oğuz Kağan Köksal, Kırıkkale Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sen Başbakanın dilini de konuş, Başbakanın.

Sayın Başkanım, ona da bir karar versinler, Başbakanın dili hakkında da biraz bir karar versinler, onu da bir anlatsalar iyi olur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onu kapalı oturumda söyler ya.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – İsterlerse kapalı oturum yapalım.

OKTAY VURAL (İzmir) - Zaten başladılar eleştirilere.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) - Kapalı oturum yapalım biz Başbakanın diliyle ilgili.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum, sözlerime başlarken yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden önce, önergeden önce gerek Cumhuriyet Halk Partisi önergesi gerekse Barış ve Demokrasi Partisi önergesine baktığımız zaman, hemen hemen muhteviyat olarak ikisi de aynı önerge ve bu önerge üzerinde pek çok hatip de konuşma yaptı ama hep birlikte, başka şeyleri göz ardı ederek konuşmalara şöyle bir bakalım. Aslında konuşmaların hiçbirisinin verilen önergeyle çok yakın alakası olmadığını görürüz ve konu daha değişik boyutlara açılarak geldi ve önerge aslında, belki de bu tür boyutlara tartışmayı çekmek üzere bir araç olarak da kullanılmış olabilir. Olabilir tabii, siyasette bu da mümkün, bu fırsattır ancak şimdi önergeye cevap verirsek öbür cevaplar boşa kalacağı için ben ikisini ortalama konuşmak istiyorum.

Şöyle bir baktığımız zaman, bazı şeylere nokta nokta değinmek lazım. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten, bu Mecliste yapılan konuşmaların belli bir usul, belli bir erkân içerisinde yapılması lazım çünkü şu anda herkes bizi izliyor. Belki de şu andaki sıkıntıları, şu andaki problemleri çözme adına bizi izleyenlere daha iyi mesaj vermemiz lazım ama, maalesef, baktığımız zaman bu mesajı göremiyoruz. Niye göremiyoruz dersek, hemen oraya girmek istiyorum. Aslına bakarsanız, bu tür olayların başında Gezi Parkı’yla ilgili yeşil veya çevreci bir masum toplantının olduğu ve sonucun da böyle geldiğini…

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Niye gazladınız o zaman o masum çocukları?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – …varsayarak düşündüğümüzde, bir baktığımızda, şu ana kadar gelen hiç kimse, konuşan hiç kimse, Gezi Parkı ne olacak, bundan sonra bu ağaçlar kalacak mı, kalmayacak mı, bunlarla ilgili hiçbir şey söylemedi, hep başka şeyler söylendi.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çadırlarını yaktınız o masum çocukların.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Bu başka şeyler söylendiğine göre, demek ki aslında Gezi Parkı’ndaki o eylem veya Gezi Parkı’ndaki o masum, çevreci olay birdenbire başka boyutlara, siyasal boyutlara da çekilmeye başlandı.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çünkü çadırlarını yaktınız, gaz bombaları attınız.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Bazı gruplar, mademki hazır bir kalabalık var, bundan istifade edelim, bu işi kendimize çekelim diye bu işin içine girmiş olabilirler. İlk bakışta belki dersiniz ki, siyasette bu vardır, olabilir ama siyasette başka bir şey var. Siyasette en önemli nokta, bu ülkenin birlik ve bütünlüğüdür, bu ülkenin devamlılığı ve bu ülkenin kalkınmışlığıdır. Bu noktada bütün siyasetçilerin aynı düşünmesi lazım. Eğer orada bir problem çıkıyorsa burayı tahrik edip daha büyütme noktasına gitmek yerine, bunu engellemek için iş birliği içerisine girilmesi ve ona göre daha sorumlu beyanatlar verilmesi lazım.

Neyse verilmemiş olabilir, biraz daha devam ediyoruz ve problem özellikle geliyor, polis teşkilatının üzerine yoğunlaşıyor. Polis teşkilatına baktığımız zaman… Ona bakmadan önce, Anayasa 34 ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na baktığımızda; evet, herkes izin almadan gösteri yürüyüşü yapabilir ancak 2911 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi nasıl yapılacağını sıralıyor, diyor ki: “Gösteri yürüyüşleri yaparken mabetlerde, umumi yollarda, şehirlerarası yollarda gösteri ve toplantı yürüyüşü yapılmaz.” Yapılırsa ne olur? Yapılırsa, kanunsuz olur, dağıtılması gerekir. Aynen kanundaki maddeyi söylüyorum.

Peki, on dört günlük olaya bakarsanız, Kızılay’dan Taksim’e, Taksim’den Adana’ya, İzmir’e, yapılan yerlere baktığımız zaman, hepsi ana yollar, geniş yerler. O zaman ne oldu? 2911 sayılı Kanun’a muhalif bir olay var ama on dört gündür polis sabretmiş, teenniyle davranmış. Yani aslına bakarsanız belki de görevini ihmal etti ama on dört gündür işte buna sabrediliyor, işin bu cephesinden bakmamız lazım. Polis kim? Polis aslında bu ülkenin evladı, senelerce düzeltilmesi için çaba sarf edilen ve aslına bakarsanız pek çok olaylarıyla da Avrupa’ya ve diğer polislere örnek gösterilen bir polistir. Ben bunu iddiayla söylüyorum ama sonra bir bakıyorsunuz, bazı laflar, bir grup neredeyse polisi vatan haini ilan ederken bir grup da “AK PARTİ’nin polisi, AK PARTİ’nin aldığı polis.” gibi ifadeler kullanıyor.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Başbakan “Benim polisim.” diyor.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Polis teşkilatının imtihanı, tamamen ve tamamen en adil şartlar içerisinde yapılan bir imtihandır. Yapmayın, polis herkese lazım, onun için lütfen polisimizi yıpratmayalım. Elbette ki 250 bin kişinin olduğu bir teşkilatta iyisi de olabilir, kötüsü de olabilir, yanlış yapan da olabilir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Polis hepimizin polisi zaten.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Bakın, buna bir şey demiyorum. Nitekim, İçişleri Bakanımız açıklamasında söyledi, “Araştırma, inceleme başlattık.” Yanlış yapanın da cezasını vereceksiniz ama teşkilatın lütfen üstüne gitmeyelim, yanlış bir olaydır, polis herkese lazım olur, hepimize lazımdır, önemli bir müessesedir. O bakımdan polis teşkilatımızı bu işin dışında tutalım ve özellikle ben şunu ifade etmek istiyorum değerli milletvekilleri: Evet, özellikle, Türkiye’de on gündür, on iki gündür birtakım olaylar cereyan ediyor. Bu olayların nasıl yapıldığını, bu işin içinde kimlerin parmağının olduğunu hepimiz biliyoruz ve buradan, bunu bir noktada bazıları polise mal ederken, bazıları siyasete, Hükûmete mal ediyor, sonra buraya çıkıyor arkadaşlarımızdan bazıları polis teşkilatına ağza alınmadık laflar söylüyor. Ağza alınmadık laflar söyleyene bir baktım ben, acaba neyin nesidir diye, sonra hatırıma düştü, bazıları hâlâ geçmişten güvenlik güçlerine duydukları saman alerjisinden kurtulamamışlar, onun için polisimize saldırıyorlar. Lütfen, bu polisimizin, bu teşkilatın bu ülkenin birer önemli müessesesi olduğunu hatırlayalım.

Bakın, önümüzdeki günlerde imtihan var, 50 bin kişi imtihana müracaat etti polislik için. Bunun içinde her çeşit insan var.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Yok canım, yok.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Her çeşit insan var.

Sayın Valim, siz valilik yaptınız, onların amirisiniz, böyle bir şeyi size de yakıştıramadım doğrusu.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – 50 bin kişi başvurmuş ama kimin alınacağını siz biliyorsunuzdur.

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ha evet, yanlış var, yanlış… Artık, belli bir noktaya gelinmiş, işte az önce söyledim, on dört gün sabredilmiş. İster istemez, zaman zaman müdahale yapmak gerekir mi? Yapmak gerekir. Niye yapmak gerekir? Demokrasiye bir baktığınız zaman, herkes demokrasi tarif ediyor, söylüyor. Doğrudur, demokrasiye baktığımızda, birisinin özgürlüğünün bittiği yerde öteki başlar. Siz hiç Kızılay’a gidip, Taksim’de… Ben Taksim’e gitmediğim için söylüyorum ama Kızılay’da, üç gün, dört gün tek tek dolaştım. Oradaki esnafımız günde 100 liralık siftah yapıp veya yapamayanlar var, ay başı geliyor “On gündür ben alışveriş yapamadım, nasıl paramı ödeyeceğim?” diye düşünen var.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Ya esnaf memnun hâlinden, nereden çıkarıyorsun?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – E onların demokrasi hakkı yok mu? Onların özgürlüğü yok mu? Bunu engellemeye bir hakkımız var mı? Ya olaya bir de bu noktadan bakalım, önlemeye çalışalım.

Öbür taraftan baktığımızda, 120’nin üzerinde polis aracı yakılmış. Bu ülkenin aracı, bu milletin parasıyla, vergisiyle alınan araç ve büyük bir zevkle… Televizyonlara baktığımız zaman, o TOMA’nın yanışını, ben doğrusu üzüldüm seyrederken.

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Niye bunları Başbakana söylemiyorsunuz?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Büyük bir zevkle bunlar yakıldı, molotofkokteylleri atıldı. Ayrıca, 208 esnafımızın dükkânları parçalanmış.

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Kim getirdi bu seviyeye?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Tek tek listesi var, listeyi arzu edene veririm.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Çocukların gözü çıktığında…

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Arzu edene listeyi veririm, liste elimde.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Şu gözü çıkan çocukları da bir konuşalım mı?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Ha şimdi, oraya geleceğim. Elbette ki vatandaşlarımızın başı rahatsızlandı, bu çatışmada birçok insanımız yaralandı. Bu yaralanan insanlar hep suçlu muydu? Hayır. Bunların büyük bir kısmı da toplum psikolojisi ve birtakım provokatörlerin teşvikiyle yola çıkartılmış insanlardı. Elbette ki onlara da yazık. Bak, 3 tane gencimiz, 1’isi polis olmak üzere, hayatını kaybetti. Bir hayat bile çok önemlidir. Bir hayat bile çok önemlidir. Onun için, başımızı önümüze alalım ve daha mantıklı, daha akıllı düşünerek tahrik politikasından artık vazgeçelim ve ister istemez ve adını demokrasi, barış, direniş, ne demek…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Köksal, bunu Başbakana da söylüyor musunuz?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) – Şimdi, yollara barikat kuracaksınız, araçlar geçemeyecek, kimse alışverişini yapamayacak, sokağa çıkamayacak ve bunun adına demokrasi diyeceksin.

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Başbakana da söylüyor musunuz bunları?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) - Böyle bir şey olur mu, böyle bir şey mümkün mü, hangi kitapta yazıyor, hangi kanunda yazıyor? Ve bunun adını da “Başarı, demokrasinin ilk defa zaferi” diye koyacaksınız. Hayır, demokrasinin değil, anarşinin bir zaferidir, toplumu birbirine katmadır, dostluğu ve kardeşliği bölme adına yapılmış bir olaydır. İşte, biz, hepimiz, akıllı davranıp, daha mantıklı davranıp bu oyunlara gelmememiz lazım. Kim? Önce milletvekilleri olarak gelmememiz lazım, ondan sonra diğer fertler olarak gelmememiz lazım ve ülkemizin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bu konuşmayı Başbakana da söyleyebilir misiniz?

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Devamla) - …kısa süre içerisinde normale dönmesi lazım ki bunun normale döndüğünü…

Yine, bizim polisimiz kahraman polistir, yiğittir, özverilidir, on gündür uyumadan görev yapan var. Lütfen, o polise de kimse küfretmesin, o polise kimse hakaret etmesin, günü geldiği zaman o, hepimize lazım olacak.

Bu duygularla ben yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Sayın Hatip şahsımı kastederek bana yakışmadığını söyledi.

BAŞKAN – Ne yapmadığını söyledi, ne söyledi efendim?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bana yakışmadığını söyledi, hâlbuki ben, bana yakışmayan herhangi bir davranışta bulunmadım.

BAŞKAN – E, karşılıklı söz attınız birbirinize.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hayır, isterseniz tutanaklara bakınız, “Size yakışmıyor.” dedi.

BAŞKAN – Tamam, getirttireyim tutanakları o zaman.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bakın, Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tutanaklara bakın dediniz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Efendim, siz de izliyorsunuz, ben… O zaman…

BAŞKAN – Sayın Serindağ, getirtirim tutanakları, biraz sonra söz vereceğim size.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – O zaman bundan sonra sataşma nedeniyle söz isteyenlerin tümü için “Tutanakları getirteyim.” diyecek misiniz Sayın Başkan?

BAŞKAN – Sayın Serindağ, sataşmak başka bir şey, karşılıklı birbirinize söz atmanız başka bir şey.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Efendim, şimdi, bakın, ben yerimde oturuyorken…

BAŞKAN – E, siz oradan yerinizden söz attınız...

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hiç söz atmadım.

BAŞKAN – …sayın hatip de size cevap verdi, bildiğim.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hayır, söz atmadım.

BAŞKAN – O zaman “Tutanaklara bakın.” dediniz, tutanakları getireceğim.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Söz atmadım.

BAŞKAN – Efendim?

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Söz atmadım, siz de bunu biliyorsunuz, söz atmadığımı biliyorsunuz.

BAŞKAN – Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grup önerisi lehinde söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Polisin üzerinden kimse siyaset yapmasın. O polis bizim polisimiz, kimse siyaset yapmasın polisin üzerinden.

Lütfen, tutanakları o zaman inceletin Sayın Bakan.

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Arkadaşlara da söyle polislere kimse küfretmesin Sayın Valim.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Biz onları biliyoruz, biz sizden daha çok koruruz. Siz kullanıyorsunuz, biz koruruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu önerge münasebetiyle, aslında, Taksim Gezi Parkı ve iki haftadan bu yana süregelen olayların kısa bir tahlilini Milliyetçi Hareket Partisi zaviyesinden Genel Kurula arz etmek istiyorum.

Tabii, biraz önce sayın hatip söyledi: “Polis herkese lazımdır.” Hayır, polis kimsenin aracı olamaz. Polis hukuk devletinin gereklerini yapar, kişiselleştirilemez, kişilerin gücü hâline dönüştürülemez; o bakımdan, hukuk devletinde aynı zamanda kişi hak ve hürriyetlerini korur. Polis, Başbakanın polisi de değildir, halkın vicdanıdır, vicdanı olmalıdır.

Bu bakımdan, bununla ilgili, Sayın Başbakanın havaalanına gelirken bütün yolların kapatıldığı ve hukuk devletinin ortadan kaldırıldığı bir ortamda, bu yoldan evine gitmek isteyen insanların ulaşım özgürlüğünün kapandığı bir ortam içerisinde bulunması konusunda da zannederim, demokratik olarak, bu yapılanı eleştirmeniz gerekiyor.

Evet, Taksim meselesi bir ağaç meselesi… Onun ötesinde değerlendirilmesi gerekir. Sebep ve sonuç ilişkilerini ortaya koymamız gerekiyor. Bizim kanaatimize göre, aslında bu meseleye bakılırken bir toplum mühendisliği, başlangıcı ve süreci itibarıyla bir toplum mühendisliği hâlinde derin bir AKP senaryosunun uygulanmakta olduğunu görüyoruz; siyasi ve ekonomik boyutları vardır. Özellikle bu ortamı iyi değerlendirmek lazım, bu olayların meydana geldiği ortamı iyi değerlendirmek lazım. On bir yıla yakındır Türkiye’yi yöneten AKP, özellikle mütecaviz hamleler, antidemokratik tavırlar, ayrımcı ve kırıcı beyanlar, sosyal ve ekonomik travmaların üst üste biriktirildiği bir ortam olmuştur. AKP dönemi bu yönüyle bakıldığı zaman, aslında “sivil postal hükûmeti” anlayışına bürünmüştür. İtirazların, şikâyetlerin, karşılanmayan taleplerin yığılmasına ve bir zeminden de patlamasına neden olmuştur. İç politikada otoriter hevesler, dış politikada taviz ve teslimiyete dayanan tercihler, tepkisellikleri sivriltmiş ve tutuşturmuştur. Başbakanın kaba ve yaralayıcı, buyurgan ve sert üslubu bilhassa genç kuşağı tahrik etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kurallarıyla cebelleşmesi ve suçlanması kızgınlıkları bilemiş, öfkeleri genişletmiş, kinleri köpürtmüştür. Gençlerin bireysel özgürlük alanlarını sınırlandırması, onların terbiye edilmesi, uslandırılması gereken haylazlar olarak görülmesi tansiyonu artırmıştır. Başbakanın dilinin ayarı kaçmış, önüne gelene rest çeken, önüne gelene diklenen, hemen hemen herkese üstten bakan, kibirli birisi olmuştur. Başbakanlığı asılma, kesilme yeri ya da Ali kıran baş kesenlik olarak gören bir Başbakan portresiyle karşı karşıyayız.

Bu süreç içerisinde -eşitsizliğin zirve yaptığı, hukuksuzluğun egemen olduğu, gelir dağılımı ve adaletsizliğin ileri safhaya taşındığı bir devirdir- kişisel tercihlere ve seçim haklarına hürmet göstermemiş, riayet etmemiştir. Toplumsal taleplerin yönünü okuyamamış, beklentileri anlayamamış ve yeni yetme tiranlar gibi, her şeyi bastırmayı ve ufalamayı denemiştir. Çağın dinamiklerini, özgürlük ve demokrasinin yeni eğilimlerini kavrayamamış, anlayamamıştır. Demokratik kültürü aşındırmış, tarumar edici siyaset tarzıyla toplumsal zeminde güveni de sakatlamış ve sarsmıştır. Daha sıkıntı verici olan, bu hakların kullanımını küçümsemesi ve horlamasıdır. Özellikle böyle bir ortam içerisinde gençlere “ayyaş” suçlaması, bu yönüyle toplumda bir alkol tartışması meydana getirmek, “Yavuz Sultan Selim” tartışmasıyla da mezhepsel çatışmaları körüklemek bu toplumsal gerilimin zirveye ulaşmasını sağlamıştır. Şüphesiz, böyle bir süreç içerisinde millî kimliğin, cumhuriyetin örselenmesi, millî değerlerin, millî bayramların örselenme süreci de toplumsal bir tepkinin zeminini oluşturmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, bu süreç içerisinde, siyaseten, bu süreçte toplumsal tepkiyi siyasete kanalize etmek amacıyla çözümün meydanlarda olduğunu ifade ettik ve bu yönüyle Bursa’da, İzmir’de, Adana’da, 22 Haziranda da Erzurum’da kitlelerle birlikte olma hedefini güttük ve milyonlarla beraber olduk.

Böylesine bir toplumsal tepkinin AKP’ye karşı bir alternatifi güçlendirdiği, siyasal bir adrese yöneldiği bir ortam içerisinde, bu Taksim Gezi Parkı olayları, yeni bir kutuplaşma, yeni AKP seçmen konsolidasyonu oluşturmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. İşte bu açıdan bakıldığı zaman, Taksim Gezi Parkı’nda başlayan asıl konu, Taksim Gezi Parkı’nı yeni bir yağma ve rant çalışmalarının alanı hâline dönüştürmüştür. İstanbul’un rant lobisine yedirilmemesi gerektiğini söyleyen eski bakan bu konuda endişelerini Başbakanla paylaşmasına rağmen, maalesef, İstanbul rant lobisi bu eksende çalışmalarını hızlandırmış ve bu yönüyle bakıldığı zaman, orada bir yeşile sahip çıkma gayreti içerisinde olan insanlar bir araya gelmiştir. Böylesine demokratik bir şekilde, orada bu amaçla bulunan kitlelerin, yeşile ve çevreye sahip çıkma arzusunda olan kitlelerin, daha sonra, maalesef, çok çeşitli tartışmalarla kafaları bulandırılmıştır. Başbakan, 29 Nisanda “Burada AVM ve rezidans olacak, Topçu Kışlası olmayacak.” demiştir, ondan sonra “Topçu Kışlası olacak.” demiştir. Ne yaptığını bilmeyen ve nereye götürdüğü bilinmeyen bir anlayışla bu kitleler ajite edilmiş, sonuçta, acımasız bir müdahale neticesinde bu toplumsal tepki harekete geçmiştir. Anadolu’nun her yerinde duyulan tepki, aslında biraz önce söylediğim zemindir. Bu bakımdan, bu tepki çerçevesinde, özellikle bu acımasızlıktan dolayı, etki ve tepki, acımasız güç kullanımı toplumda marjinal unsurların bu toplumsal tepkiyi ajite etmesine ve şiddet sarmalına sokmasına sebebiyet vermiştir. Bu yönüyle, özellikle esnafın iş yerlerine, kaldırımlara, çevreye zararlar verilmeye başlanmıştır ve böylesine bir yaklaşım tarzıyla toplumsal tepki marjinalleştirilerek şiddetle tarif edilir hâle getirilmiştir. Bu zemin içerisinde aşırı sol örgütlerin ya da PKK unsurlarının devrede olduğu gayet açık ve nettir. Bu yönüyle bakıldığında, bu masum ve toplumsal tepkiyi, sivil bir tepkiyi bu şekilde, şiddet ve marjinal unsurların etki-tepki alanı hâline dönüştüren hangi derin akılların eseridir? Öncelikle bunun sorgulanması lazım.

Özellikle, Sayın Başbakana soruyorum: Taksim Gezi Parkı’na sabah 05.00’te müdahale talimatı veren o irade kimin iradesidir? Çünkü tetikçi odur. İşte, bugün geldiğimiz bu noktada, aşırı güç kullanımı, marjinal unsurların kitleselleşme talepleri, maalesef, istenmeyen ve o kitlelerin de arzu etmediği sahneleri ortaya koymuştur. Öyle olmuştur ki bu ortam içerisinde, bu kadar süre içerisinde, bu çözüm ve barış süreci altındaki konularla ilgili, görüşmelerle ilgili İmralı’ya 7 Haziranda heyet gönderilmiştir. Ondan sonra İmralı’dan Gezi Parkı’yla ilgili bir açıklama yapılması acaba bu konuda, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren gençlerin ve vatandaşların hevesini kırmak ve bu toplumsal tepkiyi marjinalleştirmek istemek midir? Nereden çıkmıştır bu akıl? Nasıl MİT, Başbakan ve Adalet Bakanı böyle bir ortamda buna izin vermiştir ve böyle bir mesajın verilmesi talep mi edilmiştir? Bu soruların hepsinin cevaplandırılması gerekmektedir.

Evet, toplumsal muhalefetin siyasal bir adrese yöneldiği bir dönemde böylesine bir tepkiyi tahrik edip marjinal unsurların eylem alanı hâline getirmek örtülü bir AKP operasyonudur. Yeni kutuplaşmalar meydana getirmek suretiyle seçmen konsolidasyonunun yapıldığı, gerek günde altı yerde toplanma ihtiyacı gerek yeni miting araçları, düşen AKP oylarından, AKP’li vatandaşlarımızın “çözüm” ve “barış süreci” denilen ihanet sürecine olan tepkilerini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiş ya da kullanılmak istendiği gayet açık ve nettir. Bu bakımdan, Başbakan, gerilim ve kutuplaşma siyasetinin yeni bir örneğini, zeminini oluşturmuştur. Bu yönüyle bakıldığında, AKP’ye oy veren değerli kardeşlerimin aslında bu tuzağa düşmemesi gerekmektedir. Bu bir korku imparatorluğunun yeni sırça köşklerde oturmak için yaptığı bir tezgâhtır, bu tezgâha hiç kimse düşmemelidir. Bu tezgâhın, açıkçası, derin AKP operasyonuyla yönlendirildiği çok açık ve net ortadadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) – Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu tuzağa düşmedik, vatandaşlarımızın da bu tuzağa düşmemesi için gerekli uyarıları yaptık.

Milliyetçi Hareket Partisinin bu sağduyulu tutumunun Türkiye'nin yönetimi açısından, gelecek açısından büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP  sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım... Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Vural, Grup Başkan Vekili arkadaşımız Sayın Başbakanımızla alakalı “ne yaptığını bilmeyen bir Başbakan”, “sivil postal hükûmetin başı” gibi, “derin bir AK PARTİ senaryosu” gibi çok ciddi sataşmalarda bulunmuştur. Cevap vermek istiyorum efendim.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Başbakan cevap versin.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sataşma değil ki o ya, gerçekleri söylemiş, ne sataşması.

BAŞKAN – Sataşma neresinde Sayın Aydın? Yani, grupların hiç tenkit etme hakları yok mu?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Derin bir AK PARTİ senaryosunun burada olduğunu söylüyor, sivil postal hükûmetten bahsediyor, “Başbakan ne yaptığını bilmiyor.” diyor. Daha ne desin Sayın Başkanım?

BAŞKAN – Sayın Aydın, iki dakika söz veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyin.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bunun adı “Havada bulut var.” gerekçesidir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, “Havada bulut var.” dedik. Niye alındı, bilmiyorum.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

7.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şimdi, derin bir senaryo olduğunu tabii hepimiz biliyoruz ve hepimizin de görmesi gerekiyor. Bu senaryo bu milletin geleceğine yönelik yapılmış bir senaryo. Bu senaryo demokratik kanallarla, millî iradeyle seçilemeyeceklerin hazırlamış olduğu bir senaryo.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kendi kendinize yazıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – İçeride ve dışarıdaki iş birlikçilerle birlikte bu milletin geleceğine ket vurmak adına yapılan bir senaryodur.

Şimdi, Sayın Başbakanımız on buçuk yıllık iktidarda içeride istikrarın, dışarıda da itibarın sembolü olmuştur. Bütün dünyanın takdir ettiği, gıptayla baktığı bir konuma Türkiye’yi yükseltmiştir. Başbakanımız diklenmeden dik duran bir kişiliğe sahiptir. Nasıl ki içeride ve dışarıda tüm zorbalara karşı, tüm diktatörlere karşı dik durmuş ise, nasıl ki Ergenekon’a, Balyoz’a karşı dik durmuş ise, nasıl ki çetelere, mafyaya karşı dik durmuş ise, nasıl ki e-bildirilere karşı dik durmuş ise, aynı şekilde, Sayın Başbakanımız faiz lobicilerine, statükoculara, vesayet makamı beklentisi olanlara karşı ve darbecilere karşı da dik durmuştur, dik durmaya da devam edecektir. Bu millet adına da bunu yapmaya çalışacaktır.

Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar; bakın, 2002 yılında bu milletten toplanan 100 liralık verginin 85 lirası faize gidiyordu, yatırıma bir şey kalmıyordu, şimdi 14-15 liralara kadar bu düştü.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yine eski defterleri açtın bakıyorum Ahmet Aydın. İflas ettiğinizin ifadesidir bu, iflas ettiğinizin ifadesidir.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Reel faizi açıkla, reel faizi. Reel faiz ne kadar? Faiz lobisi ne kadar kazandı? 

AHMET AYDIN (Devamla) - Bakın, bu ülkenin on yıllık sürecinde eğer faiz eski rakamlarda olsa idi bugün 626 milyar dolar Türkiye’nin kaybı olacaktı, eğer on buçuk sene önceki faiz rakamlarında durmuş olsaydı.

ALİM IŞIK (Kütahya) – O senin söylediğin nominal faiz, önce reel faizi anlat.

AHMET AYDIN (Devamla) - Bir gerçeği görmemiz lazım, silkelenmemiz lazım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ahmet, müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış, iflas ettiğinizin ifadesidir bu.

AHMET AYDIN (Devamla) – Evet, demokratik haklara, taleplere karşı sonuna kadar açığız, duyarlıyız ama lütfen…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) – …Türkiye bir hukuk devletidir, her şey de burada, demokrasi kuralları içerisinde uygulanmak zorundadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, ben, Sayın Başbakanı, ne dediğini bilmeyen, nereye gideceğini bilmeyen bir kişi olarak söyledim. Sayın Aydın “Buna cevap vereceğim.” dedi, buna cevap vermedi. Demek kendisi de gayet bilmiyormuş, gerçekten bilmiyormuş.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ben gerçekten ne yaptığımı çok iyi bilen bir insanım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Diğer taraftan, Hüseyin Çelik, AKP’nin Sözcüsü, mesela “iki ayyaş” sözüne dedi ki: “Öylesine söylenmiş laf, pek dikkate almayın, o öyle konuşur.” diye ifadede bulundu. Sivil postal hükûmeti, sivil postal anlayışını söyledim, ona da cevap vermedi. Dolayısıyla, bu tespitlerimin doğru olduğu ve…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Ergenokonculara karşı, darbecilere karşı dik duruşunu ifade ettim. Daha ne diyelim Sayın Başkanım?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Cevabı yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – …sizin sataşma münasebetiyle verdiğiniz sözün gereği, alınan sözün yerine getirilmediği de…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, tutanaklara geçti efendim.

Cumhuriyet Halk Partisi…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkanım, ben de bir ilave yapayım. “Ergenekonculara, darbecilere karşı dik durduk.” diyor. Meğer siz kışlaları ne kadar seviyormuşsunuz, bak, Topçu Kışlası aşkınızdan bile belli.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yapmaya çalışıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Bırak Allah aşkına!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Siz kışlalar sayesinde buraya geldiniz, siz kışlaların, darbelerin ürünüsünüz be! Darbelerin ürünüsünüz siz!

BAŞKAN – Evet, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Lütfen Sayın Aydın! Lütfen oturun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, Türkiye’de darbeler tarihe karışmıştır. Artık millî iradeyle seçimler olacak, dolayısıyla bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamayacak.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizi gidi sivil Topçular!

BAŞKAN – Evet, açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Lütfen Sayın Aydın! Vermeyeceğim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Topçu Kışlası’nı bile ne kadar seviyormuşsunuz be! Sizi gidi kışlacılar sizi.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sizi gidi kışlacılar sizi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sizi gidi darbeciler sizi.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sizi gidi kışlacılar, kışla severler sizi.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Kışlacılar, kışlacılar.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması amacıyla 12/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Recep Özel, Isparta Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisi aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın başlangıcında, biraz önce burada emeğe saygıdan, emekçiden dem vuranların burada çalışan bir kavasın üstüne, ne biçim, şiddet uygulamak üzere geldiğine hepimiz şahit olduk. Bunu AK PARTİ Grubu olarak şiddetle kınıyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Recep, biraz zekânı kullan gözünü seveyim be! Biraz zekânı kullan ya!

RECEP ÖZEL (Devamla) - Burada çalışan gerek kavaslar gerek stenograflar, bizlere Meclisin düzgün çalışması için hizmet edenler. Bunlara hepimizin saygı duyması gerekir. Burada bütün konuşmacılar gittikten sonra suyu değiştirmeye gelebiliyorsa…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Senin de adın “Recep”, belli yani, belli. Bütün Recepler böyle anlıyor demek ki.

RECEP ÖZEL (Devamla) - …buraları, kürsünün şeyini temizlemek de onun asli görevi. Onun için geldi buraya. Arkadaşımız üzerine yürüyerek, polise yürüdüğünüz gibi buradaki kavasın üstüne yürüyerek şiddeti yine burada da ispat etmiş oldunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Atma Recep, din kardeşiyiz!

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bundan dolayı sizleri kınıyorum. Gelip burada özür dilemenizi istiyoruz efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) - Atma Recep, din kardeşiyiz, atma Recep!

RECEP ÖZEL (Devamla) - Sayın Başbakanımızın şiddeti teşvik ettiğinden, ağzından sürekli şiddet laflarından bahsedenlerin, biraz önce burada CHP, grup adına gelen konuşmacının konuşmasına baştan sona baktığınız zaman, benim burada ağzım varmıyor yani şiddeti kim teşvik ediyor, kim teşvik ediyor?

MUHARREM İNCE (Yalova) - Kim yaptı onu?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Konuşmasını bir okuyun, bir bakın biraz önce sizin grubunuz adına konuşan…

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Gaz bombalarını kim atmış?

RECEP ÖZEL (Devamla) - …Aydın Milletvekiliniz Bülent Bey’in konuşmasına, ağzından… Yani çocukların ya da televizyon başında olanların herhâlde 18 yaş uyarısını dinlemesi gerekir diye düşünüyorum.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çadırları kim yaktırdı?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bakın, şöyle bir laf söyledi burada konuşmacı: “Siz ‘Başbakanı yedirmeyeceğiz.’ diyorsunuz ama bu gençleri biz size yedirmeyeceğiz.” dedi. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, AK PARTİ olarak biz…

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Kimseye yedirmezsiniz, kendiniz yersiniz.

RECEP ÖZEL (Devamla) - …yaşatmaktan yanayız, yapmaktan yanayız.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Onun için çadırları yıkıyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Yedirmenin ne olduğunu siz daha iyi bilirsiniz, CHP çok daha iyi bilir. Onun için, kimseyi bizim yemek gibi bir niyetimiz de olamaz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, Başbakanı kendiniz yemek istiyorsanız bizim üstümüze atmayın, o sizin kendi sorununuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Biz, Türkiye’de yaşayan 76 milyon insanın kardeşçe, bütün, birbirlerinin hukukunu koruyarak yaşamasını arzu ediyoruz.

Siz gelip burada, polise taş atanların bu eylemlerinden vazgeçmesini bir gün şu kürsüde diyebildiniz mi?

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Niye attıklarını bir düşündünüz mü?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Polisin aracına taş atanlara, vatandaşın, esnafın…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, bırak taş atanı, sen “tweet” atanı bile mahkemeye getiriyorsun be, ne konuşuyorsun!

RECEP ÖZEL (Devamla) - …dükkânını yağmalayanlara “Yapmış olduğunuz bu hareket yanlıştır. Bu hareketlerinizi kınıyorum.” diyebildiniz mi?

MUHARREM İNCE (Yalova) - Ne taş atması be, ne taş atması be! “Tweet” atanın üstüne polis gönderiyorsun, daha konuşuyorsun be!

RECEP ÖZEL (Devamla) - Meclis kürsüsünden gelip, şiddet uygulayanların hiçbirini kınamadınız daha, kınayamadınız.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Taş atmayı geçtik, “tweet” atmak bile suç.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bilakis, eylemden vazgeçenlere gidip “Çadırı niye kaldırıyorsunuz?” diye bunları teşvik edici faaliyetlerde bulundunuz.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Atmayanları ne yapacak, atmayanları?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Biraz zekâ, biraz espri, biraz mizah.

RECEP ÖZEL (Devamla) - Bakın, Türkiye’de bir sorun varsa, problem varsa diyalog kanallarının hepsi açık. Bütün diyalog kanallarına elimizi uzatıyoruz. Gelin, bir sorun varsa oturup konuşalım.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Biraz mizah öğren Recep, biraz mizah, mizah! Böyle, omuzlarının üzerindeki çıkıntıyı mizaha çalıştır biraz!

RECEP ÖZEL (Devamla) – “Bu ülkede paylaşılamayan hiçbir şey yok.” diyoruz ama siz, diyalog çağrısı yapacağınız yere, bu şiddeti doğuran, şiddet uygulayanlara “Sizin ne talebiniz vardı da bu Hükûmet yerine getirmedi, bu iktidar yerine getirmedi?” diye soracağınıza, bu talepleri burada dile getireceğinize şiddeti öneriyorsunuz, şiddete karşı polisin savunmasını kınıyorsunuz.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Şiddeti siz başlattınız, siz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Onunla ilgili ikide bir buraya grup önerisi getirip “Polis şiddet uyguluyor, polis şiddet uyguluyor…” Arkadaş, polis kanunlar çerçevesinde eylem yapan…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Verdiğiniz emirler ne?

RECEP ÖZEL (Devamla) – …demokratik taleplerini güzelce izah edenlere hiçbir şiddet uygulamıyor. Bugün sabahleyin Taksim’de polis neredeyse, âdeta oradaki eylemcilere yalvarıyor ya. Taş atıyorlar, molotof atıyorlar, polis “Ne olur kardeşlerim, bakın, bizleri de zor durumda bırakmayın, biz de sizler gibiyiz. Ne olur şu şiddeti bırakın.” diye yalvarıyor.

GÜRKUT ACAR (Antalya) – On dört gündür hiç molotof atılmadı, bugün atıldı. Siz yaptırıyorsunuz, siz yaptırıyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Siz bunların bu yaptıkları eylemlere son vermesi noktasında gelip şurada…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bu tahrikleri bilerek yaptırıyorsunuz.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Resimler var orada, resimler.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Taksim’de AKM’nin üzerine bu terörist grupların bayraklarını asanlara “Niye bunu astınız?” bile diyemiyorsunuz ya. Bunu, yani, oradaki…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Anayasa’daki hakkını kullanıyorlar.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Bak oraya, bak, o resimlere bak. Belinde silah var, molotof atıyor, bak.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Taksim’de, Gezi Parkı’nda bu demokratik talepleri çevre koruma anlamında yapan kardeşlerimizin birtakım haklı taleplerini biz elbette ki hoş görebiliriz.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Çivili sopalarla kim saldırdı?

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Demokrasiyi boğuyorsunuz.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bunu şiddet uygulayanlardan kesinlikle biz ayırıyoruz ama CHP zihniyeti -şiddet uygulayanlar masum- ayırmıyor…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Senin de adın Recep, belli, belli!

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Öyle bir şey yok, bunu sen uyduruyorsun.

RECEP ÖZEL (Devamla) – …ikisini birlikte harmanlayarak, hepsini şiddet sarmalında, iktidara karşı bir hareketmiş gibi göstermeye çalışıyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Senin adın da Recep, belli, belli.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Arkadaşlar, siyaseti bu çatı altında gelin el birliğiyle güzelce yapalım. Türkiye’de bir sorun varsa elbette ki çözümü de AK PARTİ kadroları tarafından yapılacaktır.

Ben bir an önce buradaki, Türkiye’deki huzur ortamına tekrar kavuşulmasını, polisimizin, hepimizin…

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Nerede huzur ortamı?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Elbette ki biraz önceki konuşmacı burada… Bir kesimin polisi değil, hukuk devletinin polisi, demokrasinin polisi, demokrasinin bekçisidir, hukuk devletinin bekçisidir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Olur mu ya, Başbakan “Benim polisim.” diyor.

RECEP ÖZEL (Devamla) – İkide bir gelip burada “Polis şiddet uyguluyor…”

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Bizim de polisimiz.

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Başbakanın ağzından bunları duyduk.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Geçen yıl ağustos ayında vermiş olduğunuz önergede de aynı teranedeydiniz: “Polis şiddet uyguluyor.” Bugün de aynı teranedesiniz: “Polis şiddet uyguluyor.” Polisi bu kadar demoralize etmeye kimsenin hakkı yok arkadaşlar.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Başbakan sana bile “Benim milletvekilim.” diyor.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bu çatı göçerse hepimiz altında kalırız. Polisimizi biz AK PARTİ Grubu olarak seviyoruz, arkasındayız.

MUHARREM İNCE (Yalova) – “Benim polisim” diyor, “benim milletvekilim” diyor.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Ona lütfen, desteklemiyorsunuz, bari küfretmeyin diyorum; hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Siz emir veriyorsunuz, o da yapıyor. Polise siz emir veriyorsunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bence sen Başbakanın milletvekilisin, belli.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Şandır, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

6.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ülkenin pek çok yerindeki direniş eylemleri nedeniyle esnafın uğradığı zararın devletçe karşılanması gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.

Değerli Başkanım, yaklaşık üç saattir bu konuyu tartışıyoruz. Konuyla ilgili, birçok hatip birçok konuyu dile getirdi ancak bir konu eksik kaldı bana göre: Yaşanan bu olayların yaşandığı yerlerdeki esnafların durumu ne olacak? On beş günden bu yana bu esnaflar bir felaketle karşı karşıya. Sebep, sahip kim olursa olsun, sonuç esnaflarımızın mağduriyetidir. Ankara’da, İstanbul’da, meydanlarda, bu olayların yaşandığı meydanlarda esnafların uğradığı zararı Hükûmet karşılamalıdır çünkü bu bir sonuçtur, bu sonucun sorumlusu, alınması gereken tedbirleri yeterince ve zamanında almayan Hükûmettir. Esnaflarımızın zararları felaket kapsamında belirlenmeli ve devletçe karşılanmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bunu Hükûmetten talep ediyoruz, söz verdiğiniz için de saygılar sunuyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Evet, Sayın Yüksel, tutanağı getirttim. Hatip konuşmasında “…hiçbir milletvekilinin ağzına yakışmayacak sözlerle Kızılay Meydanı’nda ve yine, bir milletvekiline asla yakıştıramadığımız ölçüde, İzmir’de bu ülkenin Başbakanına karşı hiçbir şekilde normal kabul edilmeyecek sözleri söyleyenlere bahşiş vermek suretiyle ve yine, bu ülkenin insanlarının birbirlerine karşı daha fazla yan yana gelip samimice görüntü vermeleri gereken noktalarda onları ayrıştırıcı dil kullanmak ve onları tahrik etmek suretiyle meydanlarda bu millete…” demiş, devam etmiş.

Aslında, sayın hatip meramını ifade edememiş de bana göre doğrusu ama size karşı isimle de hitap etmemiş, sizi de kastetmemiş. Şimdi sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz nedir? Yani burada bir sataşma söz konusu değil.

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman ismini söylesin kimi kastettiyse.

BAŞKAN – Buyurun.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, bu, Türkiye’de daha önce de sık sık yapılan… Belli gazeteler hedef göstermişlerdir şahsımı. Son üç gündür, bu “Bahşiş vermiş.” meselesi gazetelerde yer almıştır. O nedenle, burada herkes bilmektedir ki kastettiği benim. Yani burada bir açıklama fırsatı verirseniz… Kötü bir açıklama da yapmayacağım.

BAŞKAN – Lütfen, yerinizden o zaman. Bir dakika söz vereceğim, yerinizden.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – İki dakika söz verin.

BAŞKAN – Lütfen, Sayın Yüksel. Söz istiyorsunuz, usulüne uygun, yerinizden söz vereceğim açıklama talep ettiğiniz konuyla ilgili.

Buyurun.

Oturun yerinize, açtıracağım ben.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Kötü bir açıklama da yapmayacağım.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Parayı verdin mi, vermedin mi?

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Efendim, bakın, orada söylüyor, hâlâ söylüyor Sayın Başkan.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sen para verdin mi vermedin mi, onu söyle.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

Oturun yerinize Sayın Yüksel.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Hatip oradan ifade etmedi mi?

BAŞKAN – Sayın Serindağ, sizin tutanağı da getirttim. Hatip kendisini ifade ediyor efendim, hatip kendisini ifade ediyor. (AK PARTİ sıralarından “Para verdin mi, onu söyle.” sesleri)

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, bakın, hâlâ kaç tane milletvekili aynı şekilde söylüyorlar.

BAŞKAN – Tamam, ben de…

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – “Başbakana küfredene para verdin.” diyorlar. Ben bunu açıklamak istiyorum…

BAŞKAN – Sayın Yüksel, yerinize oturacaksınız, vereceğim. Lütfen…

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – …sözü bana vermiyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Yüksel, lütfen… Yerinize oturacaksınız, vereceğim.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Yani iki dakika, herkese burada, sataşsın sataşmasın, söz verdiniz. Bana da bu sözü verin, en az iki dakika verin. Tamam, yerimden verin ama iki dakika verin.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yüksel. Yerinize oturunuz lütfen, açtırıyorum.  (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

Sayın milletvekilleri, lütfen…

Sayın Yüksel, buyurun.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Bakın, ben iyi bir açıklamada bulunacağım, lütfen…

BAŞKAN – Lütfen Sayın Yüksel, buyurun. Söz istiyorsunuz, verdim kardeşim.

Sayın Yüksel, açıldı sözünüz. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Peki, tamam. Susturun.

BAŞKAN – Sayın Yüksel, iki dakika söz verdim, buyurun.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Evet, peki.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu…

AHMET YENİ (Samsun) – Kaç para verdiniz, onu söyleyin.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Terbiyesizlik yapmayın lan, utanmaz herifler! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

SONER AKSOY (Kütahya) – Para veriyorsunuz, para. Yazık be!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Ayağımın altına alırım seni, utanmaz!

SONER AKSOY (Kütahya) – Ahlaksız!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Terbiyesiz!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Al, tencere çal!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utan be, utan!

SONER AKSOY (Kütahya) – Asıl siz insanlığınızdan utanın.

SEVDE BAYAZIT KAÇAR (Kahramanmaraş) – Hem yapıyorsunuz hem inkâr ediyorsunuz. Utanın!

SONER AKSOY (Kütahya) – Yazık be!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Bülent, utan be, utan!

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Yüksel, sürenizi yeniden başlatıyorum.

Buyurun.

İki dakika söz veriyorum.

7.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim ailemizden aldığımız bir ahlak anlayışımız var, daha ilkokulda bize öğretilen bir ahlak kuralı var, ahlak anlayışı var: “Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi kimseye yapmayın, bir başkasının da bir başkasına yapmasına izin vermeyin.” Ben, bu ahlakla yetiştim, bu ahlaka sahibim. O nedenle, bizim anlayışımızda, ahlak anlayışımızda küfür yoktur, şiddet yoktur. Küfre, şiddete her ortamda, her yerde karşı çıktım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AKP İlçe Başkanlığı yakıldığında AKP İlçe Başkanlığına bir an önce itfaiyenin ulaşması için çaba gösterdim. Ertesi gün AKP İlçe Başkanını aradım, geçmiş olsun dileğinde bulundum.

Yani izin verin, kötü açıklamalar yapmayacağım. Burada germek için değil, bir şeyler açıklamaya çalışıyorum.

BAŞKAN – Verdim izni zaten.

Buyurun.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Evet, evet ama yani izin verin yani süre verin de yapayım.

Fakat, bakın, o gün ben Anadolu Ajansının eşliğinde…  Anadolu Ajansı da vardı, orada birçok gazeteci de vardı. Öyle “Birilerine küfrettiği için para verdi.” diye o basın, o haberi yapan basın, Türkiye’de basının nerelere geldiğini gösteren bir şeydir. Türkiye’de Başbakanın söylediğini aynı ağızdan yedi gazetenin aynı şekilde haber yapması da bunu göstermektedir, bu da göstermektedir. Buna Başbakan Yardımcısı da sarılmıştır, hedef saptırmaktır, hedef göstermektedir. Bu ülkede bu şekilde hedef gösterilerek geçmişte aydınlar da öldürülmüştür. Biz onu da biliyoruz, aynı kaynaklardır ve aynı emir verenlerdir, aynı senaryo yazanlardır, aynı tetikçilerdir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, konu anlaşıldı efendim, tutanaklara geçti.

Teşekkür ediyorum.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Ben, orada sadece, sadece ve sadece…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, para verdi mi vermedi mi?

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Orada o çocuklara çivili sopalarla saldırıldığında da oradaydım.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Yahu, para verdiysen bunlara da ver!

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Ben para verdim, dayanışma için birçok kişiye verdim; bir kişiye değil, birçok kişiye verdim. Ama o çocukları korumak için orada sabah dört buçuğa kadar da bulundum. Asıl siz ona bakın.

BAŞKAN - Sayın Serindağ, tutanakları getirttim efendim. Sayın hatip diyor ki: “Bunun içinde her çeşit insan var.

Ali Serindağ (Gaziantep) – Yok canım, yok.

Oğuz Kağan Köksal (Devamla) – Her çeşit insan var.

Sayın Valim, siz valilik yaptınız, onların amirisiniz, böyle bir şeyi size de yakıştıramadım doğrusu.”

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Mesela nedir yakıştırılamayan?

BAŞKAN – Bilemem ki.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Peki o zaman, izin verin geleyim.

BAŞKAN – Sataşma  söz konusu değil ki burada yani.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – O zaman izin verin geleyim efendim. Yakıştırılamayan ne ise, izin verin geleyim.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı, lütfen yani… Niye müdahale ediyorsunuz? Lütfen…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Herkes konuşuyor efendim, o zaman biz de grubumuza söyleyelim, bizim grubumuz da konuşsun.

BAŞKAN – Evet, yerinizden bir dakika açıklamak izin söz veriyorum. Sataşma göremiyorum efendim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yakıştıramadılar Sayın Valim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bülent, yerini işgal ettiğin teyze senden çok daha doğru işler yapıyor.

BAŞKAN – Buyurun.

8.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, şimdi, kimse polis üzerinden siyaset yapmasın. Polis bizim polisimiz, halkın polisi. Halkın polisine biz saygı duyuyoruz ancak sokakta kendisine verilen emir sınırları dışına çıkan varsa, daha doğrusu şiddet varsa, biz ona karşı çıkıyoruz. Kimse polisin üzerinden siyaset yapmasın. Bakın, polisi biz koruruz ama polisi AKP kullanıyor. AKP, polisle halkı karşı karşıya getiriyor. Bu yaratılan ortamın sorumlusu AKP, yoksa bizim polise bir şey dediğimiz yok. Ama biz diyoruz ki: Polis, halkla karşı karşıya gelirken şiddet kullanmasın. Kesinlikle her türlü şiddete karşıyız. Orada gösteri yapanların da şiddetine  karşıyız, polisin şiddet kullanmasına da karşıyız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serindağ.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel, Bülent Turan’ın oturduğu yeri göstererek “Oradaki teyze…” diye başlayan bir cümle kurdu. Orada oturan teyze değil, orada oturan bir milletvekili. Bu kubbe altında burada oturanlara nasıl hitap edileceğini biz öğretemiyoruz, lütfen bize yardımcı olur musunuz.

BAŞKAN – Sayın Bahçekapılı, biz o sözleri duymadık efendim, tutanaklara da geçmedi.

Teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, bir açıklama yapmama izin verir misiniz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Ayıp ya! Ayıp ya!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bir şey söyleyebilir miyim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Başkanım, müsaade eder misiniz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bir şey söyleyebilir miyim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Tutanağa geçmesi için şuradan söyleyeyim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Söylemeyin!

BAŞKAN – Sayın Özel, tutanaklara geçmediğini, bizim de duymadığımızı söyledim, ifade ettim efendim.  Oturun lütfen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Efendim, o zaman şöyle söyleyeyim, tutanağa geçsin: Bülent Bey’in sataşması karşısında, Bülent Bey’e, aramızdaki hukuka dayanarak, espri mahiyetinde…

BAŞKAN – Sayın Özel, böyle bir usulümüz yok, lütfen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – …bir cevap vereyim derken maksadını aşan bir ifade kullandım, muhatabımdan özür diliyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Her zaman aşıyorsun.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Çok teşekkür ederiz efendim Sayın Özel’e, teşekkür ederiz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ama, sizin bunu uzatmamanız lazımdı, kapatmanız lazımdı bunları. Sonra gidip kendisiyle görüşürdük.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Teşekkür ederiz. 

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ben konuşulmasını istemedim, o yüzden. Sizin uzatmamanız lazımdı.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Susmayacağız!

MUHARREM İNCE (Yalova) – E, susma canım, sen de susma, ne diyeyim yani? Ben olsam uzatmazdım, bire bir hallederdim.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- CHP Grubunun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve arkadaşları tarafından güvenlik güçlerince uygulanan orantısız gücün nedenlerinin araştırılması amacıyla 12/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 11 Haziran 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/1370) esas numaralı Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/115)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/1370) esas numaralı Kanun Teklifi’min İç Tüzük 37’nci maddeye göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                        Mustafa Sezgin Tanrıkulu

                                                                                                                      İstanbul

BAŞKAN – Teklif sahibi adına söz isteyen Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, belki bugünün gündemi değil ama sonuç itibarıyla, yani yine Adalet ve Kalkınma Partisine bir fırsat daha veriyoruz. Evet, bir fırsat daha veriyoruz. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

Hiç gülünecek bir şey yok. Diyarbakır Cezaevinde biliyor musunuz neler oldu? Gülüyorsunuz. Okudunuz mu bu teklifi?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Allah Allah! “Özgürlük” diyorsunuz, “demokrasi” diyorsunuz…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Okudunuz mu, okudunuz   mu bu teklifi?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Gülme yasağı mı var bu ülkede? Bu ülkede gülme yasağı mı var?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Okudunuz mu bu teklifi?

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Sana mı soracağım gülerken?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bu teklifte bir halkın acısı var.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Demokrasiden bahsediyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz; “özgürlük” diyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, arkadaşın bugün morali bozuk herhâlde.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Gülerken sana mı soracağım? İstediğim gibi gülerim, sana mı soracağım?

BAŞKAN – Sayın Dalyan, lütfen dinleyin, hatibin sözünü kesmeyin.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bu teklifte…

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – “Demokrasi” diyorsun, “özgürlük” diyorsun, gülmeme karşı geliyorsun! Bak sen!

BAŞKAN – Sayın Dalyan…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Arkadaşın bugün morali bozuk herhâlde.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bunda gülünecek bir şey yok! Bunda gülünecek bir şey yok! 

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Sana mı soracağım? İstediğim gibi gülerim! Belki arkadaşımla sohbet ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, siz lütfen Genel Kurula hitap edin.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bunda Diyarbakır Cezaevi var.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – “Özgürlük, demokrasi” diyorsunuz, gülmeme karşı geliyorsunuz!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bunda bir halkın acısı var, bunda bir halkın travması var…

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Sana mı soracağım nasıl hareket edeceğimi?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – …bunda işkence var, bunda ölüm var ve sizler burada gülüyorsunuz ve “barış” diyorsunuz.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Sana mı soracağım?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Helal olsun size be! Helal olsun, helal olsun hepinize!

BAŞKAN – Sayın Tanrıkulu, lütfen Genel Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmayın.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bakın, burada bunu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Size…

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Özgürlükler, demokrasi diyorsunuz…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Sayın Başkan, böyle bir şey var mı ya?

BAŞKAN – Genel Kurula hitap edin, lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Sayın Başkan…

İHSAN ŞENER (Ordu) – İmzanı ne zaman geri çekeceksin?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya?

BAŞKAN – Hayır, Genel Kurula hitap edin, ben sizi uyarıyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Var mı böyle bir şey!

BAŞKAN – Yapabileceğim başka bir şey yok. Lütfen yani…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Keser misiniz…

BAŞKAN – Uyardım kaç defa efendim.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Siz keseceksiniz bu sesi.

BAŞKAN – Nasıl keseyim ben?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Hayret! O zaman durduracaksınız, keseceksiniz…

BAŞKAN – Ee, buyurun lütfen, devam edin.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, idare amirleri ne iş yapar?

BAŞKAN - Genel Kurula hitap edeceksiniz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Hayret bir şey ya!

Değerli arkadaşlar, bakın, dördüncüsünü getirdik. Türkiye’de barış demokrasiyle güvence altına alınır, gülerek değil, gülerek değil! Demokrasiyle güvence altına alınır, bir.

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Barışı organize ederken arkamızdan gelemediniz de ondan!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) – Bakın, birincisini getirdik, “Cemevleri ibadethane olsun.” dedik.

AHMET YENİ (Samsun) – İmzanı geri çekecek misin?

BAŞKAN – Sayın Yeni…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) -  “Seçim barajı yüzde 3’e düşsün.” dedik. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası değişsin.” dedik. Şimdi de, gerçekten bir milat olabilecek, yeni bir başlangıç olabilecek bir kanun teklifini getiriyoruz.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Tamam da ne zaman geri çekeceksin kanun teklifini?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Diyarbakır Cezaevi, işkencenin, travmanın, ölümlerin tarihi olan, onlarca insanımızın yaşamını yitirdiği, kendisini yaktığı, işkencede öldüğü Diyarbakır Cezaevi bir travmanın tarihi olarak benzerleri gibi bir insan hakları ve demokrasi müzesi olsun ve buradan bir barışçıl adım atalım, insanlarımıza bir mesaj verelim.  “Evet, bu Meclis kararlıdır, bu barışı inşa edecektir.” diyelim. Beraber bunu diyelim. Biz bunun için bunu getirdik. Siz neredesiniz?

İHSAN ŞENER (Ordu) – İmzalarını al!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) -  Değerli arkadaşlar, bize “Bir şey üretmeyen…” diyenlere sesleniyorum: İşte, burada kanun teklifi var.

İHSAN ŞENER (Ordu) –  CHP’lilerin imzalarını al!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Sizin gülüşleriniz bedenlerini yakanlara karşı gülüştür aynı zamanda. Bunlara gülüyorsunuz biliyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – Önce partini ikna et!

BAŞKAN – Sayın Şener, lütfen…

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) - Maalesef farklı gülüyorsunuz; barışa karşı gülüyorsunuz, bugün gazlananlara karşı gülüyorsunuz. Burada, bakın, değerli arkadaşlar, bunun gülünecek bir şeyi yok. Burada gülünecek bir şey yok. Burada gerçekten bir demokrasi projeniz varsa, gerçekten Türkiye’de adalet istiyorsanız, gerçekten Türkiye’de geçmişle hesaplaşma ve yüzleşme istiyorsanız, gelin, bu işin nişanesi olan, Türkiye’de Kürt meselesinin doğumuna neden olan Diyarbakır Cezaevini beraber bir müze yapalım, dünya örneklerindeki gibi bir müze yapalım. Gelin, bunu yapalım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında durabilecek misin?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) -  Peki, soruyorum sizlere: Neyle karşı çıkacaksınız biraz sonra? Hani Başbakan şey demişti: “Demokratik taleplere canım feda.” Hiç can fedaya gerek yok. Burada, bakın, somut bir teklif var. Burada somut bir teklif var.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Arkasında durabilecek misin?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) -   Somut bir teklif var ve bir başlangıç yapabiliriz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - İmzanı geri çekmeyeceksin değil mi?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (Devamla) -  Bir başlangıç yapabiliriz ve bunu beraber başarabiliriz. Hâlen de fırsat var.

RECEP ÖZEL (Isparta) – İmzanı geri çekiyorsun, nasıl güvenelim sana?

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) - Bakın, Türkiye’nin kan ağladığı bir dönemde, bu akşam saatlerinde, burada hep beraber bir mesaj verebiliriz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında durabilecek misin?

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) - Hangi engel var önümüzde? Gelin, yürürlük maddesini bir yıl sonrasına bırakalım, iki yıl sonrasına bırakalım, görüşelim “iki yıl sonra yürürlüğe girsin” diyelim, gelin bunu yapalım. Bütün Türkiye’ye buradan bir beraberlik mesajı verelim, hangi engel var?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında duracak mısın?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Partini ikna et önce.

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) - Değerli arkadaşlar, hangi engel var? Bunları yapabiliriz eğer samimiyseniz. Bakın, bu konuşmayı her yerden dinliyorlar. Bakın, bu konuşmayı her yerden dinliyorlar. Eğer samimiyseniz gerçekten, bunu beraber başarabiliriz. O nedenle, bakın, arkadaşlar, hiç kızmanıza gerek yok, laf atmanıza gerek yok, somut bir öneriyle gelmişiz ya, çok somut. Diyarbakır Cezaevi müze olsun, müze olsun demişiz.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – İmzanın arkasında duracak mısın?

İHSAN ŞENER (Ordu) – İmzanı geri çekersin!

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) - Bir travmanın tarihi olarak müze olsun, ölümler bir daha olmasın, Kürt meselesinde, Türkiye’nin barış meselesinde, demokrasi meselesinde, insan hakları meselesinde gelin bir başlangıç yapalım diyoruz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İHSAN ŞENER (Ordu) – İmzanın arkasında durabilecek misin?

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) - Niye bu kadar çok bağırtıyorsunuz ya!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Arkasında duramıyorsun.

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (Devamla) – Utanmamız lazım. Bakın, utanmamız lazım. Bunların hepsi kayıtlara geçiyor.

Biz, burada, somut bir biçimde “gelin yapalım” diyoruz. Önünüze gelecek. Tıpış tıpış yapacaksınız, tamam mı!

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sezgin Bey, arkasında durabilecek misin önergenin?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz sahtekârlık yaparsanız o imzasını çeker tabii. Önce, sahtekârlık yapmayacaksınız!

BAŞKAN – Bir milletvekili adına söz isteyen Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sezgin Bey, arkasında durabilecek misin?

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Senin arkanda dururum!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında dur, terbiyesiz!

MUSTAFA SEZGİN TARIKULU (İstanbul) – Terbiyesiz!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında dur.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Utanmaz! Senin arkanda dururum diyorum. Tamam mı? Senin arkanda dururum ben.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Terbiyesiz!

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Terbiyesiz sensin! Utanmaz!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Saygısız! Aynen iade ediyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Saygısız sensin! Utanmaz! Ben sana iade ediyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Arkasında duramayacağın şeyleri veriyorsun, veriyorsun, konuşuyorsun ondan sonra.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Konuşma be! Utanmaz! Burada somut teklif var. Terbiyesiz! Gel, arkanda durayım! Utanmaz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ne demek o?

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Diyarbakır Cezaevi, biliyorsunuz, 12 Eylül askerî darbesinin ve o dönemdeki işkencelerin, faşizmin simgesi olmuş ve yakın tarihimizin en çok utanç duyulması gereken mekânlarının başında gelmektedir. Bu faşist, baskıcı, işkence döneminin mimarı Kenan Evren’in ismi hâlâ okullarda, sokaklarda, sanayi sitelerinde, caddelerde utanç vesilesi olarak duruyor. 12 Eylülle hesaplaşacağını söyleyen Hükûmet, 12 Eylülün etinden, sütünden, tüyünden faydalanmaya devam ediyor. Nasıl ki Diyarbakır Cezaevi 12 Eylülün simgesi ise YÖK de 12 Eylülün ürünüdür hem de 12 Eylül dönemi kadar baskıcı ve bilimsellikten uzaktır. Aslında, AKP’nin yaptığı en iyi şeylerden biri 12 Eylül döneminde baskıların, hukuksuzluğun, işkencenin sembolü olmuş kurumları geliştirmek olmuştur. Şöyle ki: 12 Eylül döneminin mahkemesi olan devlet güvenlik mahkemeleri AKP döneminde dönüştürülerek özel yetkili mahkemelere dönüşmüş ve herkes, o dönemi bilenler, devlet güvenlik mahkemesini bilenler artık o günleri aramaktadır. Özel yetkili mahkemeler hukuksuzluğun merkezi olmuştur, örnek çok. Bu dönem âdeta 12 Eylül dönemi uygulamalarını aratmaktadır. Örneğin 12 Eylül döneminde bile dokunulmaya cesaret edilmeyen Çağdaş Hukukçular Derneği basılmış, dağıtılmış, yöneticileri gözaltına alınmıştır. Hele hele bugün -buradaki hukukçuların, hangi partiden olursa olsun bütün hukukçuların utanç duyması gerekiyor bugünkü manzaradan- İstanbul Adliyesinde yaşanan, 60-70 yaşındaki avukatların tekme tokat sürüklenerek gözaltına alınması 12 Eylül döneminde bile yaşanmamıştır.

12 Eylül döneminde, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, isimler değiştirildi, köylere yeni isimler verildi, toplumun kabul etmediği, toplumun rahatsız olduğu isimler köylere dayatıldı, insanlara dayatıldı. Bugünkü uygulama ise 12 Eylül döneminden farklı değil. Türkiye’de, toplumda yaşayan insanların bir bölümünün rahatsızlık duyduğu, ismi aklına gelince katillerini hatırladığı, katliamlarını hatırladığı “Yavuz Sultan Selim” ismi ısrarla bir köprüye verilmeye çalışılıyor.

Değerli milletvekilleri, bütün Alevi dernekleri, örgütleri bu isme itiraz ettiği hâlde, AKP Hükûmeti onları yok sayıyor, duymuyor onları. Niye? Çünkü bu dönem, 12 Eylül döneminden daha fazla ötekileştirici, daha fazla dışlayıcı, daha fazla mezhepçi bir anlayıştır da ondan. Bu dönem, 12 Eylülle karşılaştırılmayacak kadar ayrıştırıcıdır.

Değerli arkadaşlar, 12 Eylülle hesaplaşacağınıza söz verdiniz. 12 Eylül 2010 referandumunda “Demokrasi getireceğiz, 12 Eylülle hesaplaşacağız.” dediniz. Her hafta bir fırsat tanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Grubu size. Geçen hafta seçim barajını getirdik -ki 12 Eylülün en büyük ürünüdür- onu reddettiniz. Bugün de bir hesaplaşma fırsatı daha önünüzde. İşkencelerin meşhur olduğu Diyarbakır Cezaevi, insanlık ve demokrasi müzesi olsun diyoruz.

12 Eylül uygulamalarının devam ettiği kurumların başında cezaevleri gelmekte değerli milletvekilleri. Biz, 3 arkadaşımızla birlikte, iki yıldan beri geziyoruz. Maalesef, Diyarbakır Cezaevindeki uygulamalar, üzülerek söylemek isterim ki bu dönem de devam etmektedir. Pozantı Cezaevinde yaşanan şeyleri düşündüğümüzde, o dönem, Kürtçe konuşan annelere işkence yapılıyordu; bugün, Kürtçe konuşan çocuklara Pozantı Cezaevinde, maalesef, sizin döneminizde, tecavüz edildi.

Yine, Antalya Cezaevinde yaşananlar akıllara durgunluk verir. Bir tek AKP’de vicdanlı bir milletvekili çıkıp Antalya Cezaeviyle ilgili tek bir şey söylemedi.

Bunlara, değerli arkadaşlar, Sincan’ı, Tekirdağ’ı eklemek mümkün. Bu Diyarbakır Cezaevinde yaşananları bütün cezaevlerine yaygınlaştırabilirsiniz. O dönem Diyarbakır Cezaevi vardı, bu dönem maalesef Sincan Cezaevi var, Tekirdağ Cezaevi var. Hele bu cezaevlerinde 12 Eylülün bile yapmadığı uygulamalar var ki onları bir iki cümleyle sizlere anlatmak isterim. Diyarbakır Cezaevinde ailelere çok fazla işkence yapılmıyordu belki, dışarıda bulunanlara. Bu dönem ziyarete giden insanlar -özellikle siyasi suçluları, siyasi suçtan yatan insanları- kadınlar iç çamaşırına, pedlerine kadar aranmaktadır. Kadınlar cezaevine girmeden, x-ray cihazına girmeden sütyenleri, iç çamaşırları ve pedleri aranmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Devamla) – Burada, her kadın hakkına sahip çıktığını iddia eden kadın milletvekillerine, Hükûmetteki, AK PARTİ’deki kadın milletvekillerine sesleniyorum. Eğer kendinize biraz saygınız varsa bunları araştırın, bunların gerçekliğinin olup olmadığını lütfen bir kontrol edin, buna müdahale edin.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunacağım…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın İnce, Sayın Dibek, Sayın Özel, Sayın Tayan, Sayın Toprak, Sayın Yüksel, Sayın Demiröz, Sayın Tanal, Sayın Seçer, Sayın Çelebi, Sayın Işık, Sayın Yılmaz, Sayın Özdemir, Sayın Erdemir, Sayın Öğüt, Sayın Acar, Sayın Aygün, Sayın Öz, Sayın Ağbaba, Sayın Tanrıkulu.

İki dakika süre veriyorum, başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler (Devam)

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun (2/1370) esas numaralı Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/115) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Adalet Komisyonu Başkanlığının İç Tüzük’ün 34’üncü maddesi uyarınca verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

B) Tezkereler (Devam)

2.- Adalet Komisyonu Başkanlığının, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/788) ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin (2/1599) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 34'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna havale edilmesi hususuna ilişkin tezkeresi (3/1236)

                                                                                                                    11/06/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen ve esas numarası alan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/788) ile Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, (2/1599) kök kanunun ve sonraki muhtelif değişikliklerin esas komisyon olarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülmüş olması(I), Kanunun mülkiyet ve miras hukukuyla ilgisi olmakla birlikte özünün toprağın korunması ve işletilmesine yönelik bulunması(II) karşısında esas komisyonun Adalet Komisyonu olmadığı düşünülmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 34'üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında havalenin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna yapılması hususu takdirlerine arz olunur.

                                                                                                                  Saygılarımla.

                                                                                                                 Ahmet İyimaya

                                                                                                                       Ankara

                                                                                                       Adalet Komisyonu Başkanı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan tezkeredeki Adalet Komisyonunun talebi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunca da uygun bulunduğundan, İç Tüzük’ün 34’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkanlığımızca yerine getirilmiştir.

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 18.15
ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.25

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 118’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2329) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2368) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın stadyum ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2375) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Palandöken’de kurulan suni kar göletine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2392) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu elektrik santrallerinin kullandığı doğalgaza zam yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2548) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2578) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ticari araç sahiplerinin piyasada yeterli miktarda kar lastiği olmamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2650) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

                                   

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kredileri takibe uğrayan KOBİ’lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2704) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında doğalgaza yapılan zamlara ilişkin ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2708) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 Akdeniz Olimpiyatları için Mersin’de yapılan tesislere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2756) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hafif ticari araç pazarının daralmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2763) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ÖTV oranlarındaki artışa ve ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2769) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, öğrencilere verilen burs ve kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2775) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2940) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’un spor altyapısının iyileştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3032) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın spor altyapısının geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3055) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak’ta spor alanlarının yetersizliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3082) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3116) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3161) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, grizu patlama riskinin azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3168) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, go-kart sektörü ile ilgili düzenleme ve denetimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3172) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ili ve ilçeleri için yapımı planlanan spor tesisi ve semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3199) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan spor salonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3200) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

27.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a bağlı köy ve beldelerdeki semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3213) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3250) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/3251) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta istihdam edilen engellilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3252) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3253) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3254) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3255) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3256) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen Okçuluk Festivalinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3257) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yürütülen burs programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3274) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu bilim insanlarının Türkiye’ye getirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3275) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üretim ve istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerini az gelişmiş bölge kapsamına almaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3284) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’nin 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3391) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3433) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrenim kredisi borcu ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3469) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yem maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3521) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kümes hayvanı üreticilerinin Devletten alacaklarına ve bunların ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3525) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süt ve süt ürünleri ile süt ve ürünleri teknoloji bölümlerinden mezun olan teknikerlerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3526) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, spor organizasyonlarına katılan milli sporculara eşlik eden ekibe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3721) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3763) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3769) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3782) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki üniversite öğrencilerinin burs ve yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3831) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı kürsüye davet ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. İktidarıyla muhalefetiyle, yüce Meclisin bütün kıymetli üyelerine başarılı bir çalışma haftası temenni ediyorum.

Şahsıma, Sayın Başbakana ve Ekonomi Bakanımıza tevcih edilen sözlü soru önergelerini cevaplamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu süre içerisinde bu soruların tamamını cevaplayarak huzurunuzdan ayrılmayı planlıyorum. Şahsıma 36, Sayın Başbakanımıza 14 olmak üzere, toplam 50 soruya cevap vermeye gayret edeceğim.

İstanbul Milletvekili Sayın Oran’ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Kredi ve Yurtlar Kurumundaki beslenme yardımıyla alakalı sorusu: Kredi ve Yurtlar Kurumunda bugün itibarıyla aylık 201 lira beslenme katkısı verilmektedir, “yemek katkısı” olarak da bunu adlandırabiliriz. Ayda 201 lira, yılda on ay süreyle bu yardım yapılmaktadır. Gençlerimizin öğrenim gördükleri yıllar boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumunda konakladıkları her yılın on ayında bu yardımlara devam edilmektedir. Sadece senede iki ay bu yardım verilmemektedir çünkü bu iki ayda zaten öğrencilerimiz evlerine gitmiş olmakta ve yurtlarımız tatil nedeniyle bakıma alınmış bulunmaktadır. Bugün itibarıyla, Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan gençlerimizin sayısı 309.613’tür. 309.613 gencimizin tamamına, Türkiye'nin tamamında 550 parça yurdumuza ayda 201 lira yemek katkısına devam edilmektedir. Bu katkı gencimizin aylık yemek ihtiyacının tamamına tekabül etmeyebilir yerine göre, menü seçeneğine göre; cebinden de elbette günlük 50 kuruş, 1 lira, 1,5 lira katkılar yapması mümkündür. Ama, yıl itibarıyla, biz, AK PARTİ Hükûmeti olarak bu uygulamayı başlattık, büyük bir ciddiyet ve dikkatle uygulamaya devam ediyoruz.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş olduğu bir soru: Bildiğiniz gibi, Sakarya ilimizde “go-kart” pistinde bir genç kızımız elim bir kazaya maruz kalmış ve hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili soru Sayın Başbakanımıza tevcih edildi. Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Türkiye’de bulunan ticari “go-kart” pistleri açık eğlence yeri statüsünde değerlendirilmektedir, bundan dolayı herhangi bir bakanlıktan işletme ruhsatı alma gereği yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığından da işletme ruhsatı alma gereği bulunmamaktadır; belediyeler tarafından ruhsatları verilmektedir ama bununla birlikte, bu gibi yerlerin bir disiplin altına alınması yönünde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu harekete geçirdik, sektörün temsilcileriyle görüşmelere başladılar. Gerek olması hâlinde, bu konuyu yasal bir disipline kavuşturmayı hedefliyoruz.

Ardahan Milletvekili Sayın Öğüt’ün sorusu: “Ardahan’da sporcu sayısının artması yönünde bir çabanız var mı?” Evet, çabamız var. Ardahan’da çok sayıda, mevcutta bulunan spor tesisimizi yeniledik, yeni spor tesislerinin yapımına devam ediyoruz. Ardahan ilimizde, kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatına da devam ediyoruz. Ardahan’ı da Türkiye’nin tamamında olduğu gibi “Kapalı yüzme havuzu olmayan il kalmayacak.” yaklaşımımız çerçevesinde yüzme havuzuna kavuşturuyoruz. Bu arada, Ardahan iline yeni antrenör atamaları yapıldı. İlde 7 ayrı branşta, antrenörlerimiz nezaretinde sporcuların yetiştirilmesine devam edilmektedir. Tabii, özellikle kız çocukları için arzu edilen sayıya ulaştığımız iddiasında değiliz, bu yönde gayretimizi devam ettiriyoruz.

Yine, Sayın Öğüt’ün “Haydi Kızlar Okula Kampanyası çerçevesinde kızlar lise okumaya teşvik edildiler fakat üniversite kazandıklarında yeterince yurt imkânı kendilerine sağlanabiliyor mu?” mealinde bir sorusu var, bu sorusuna cevap vermek istiyorum. Sayın Öğüt, sorusunun devamında, Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’da yapımına devam edilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarının adedini sormuştur, bunları da ifade etmek istiyorum.

Öncelikle, bölge bazında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 64 yurdumuzda 37.689’u kız, 28.654’ü erkek olmak üzere toplam 66.343 üniversite öğrencisi yurtlarımızda barınmaktadır.

Bununla birlikte, inşaatına yeni devam etmekte olduğumuz projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum: Adıyaman-Besni 300, Ağrı 750, Ardahan 750, Bingöl 750, Bitlis 1.000, Elâzığ 1.000, Erzincan 500 -Erzincan ayrıca 500- Hakkâri 500, Kars Sarıkamış 300, Malatya Arapgir 300, Mardin 750, Muş 1.000, Şanlıurfa 1.000, Şırnak 500, Tunceli 500, Van 5.000, Van Erciş 600 ve yine Van Muradiye ilçesi ve diğer ilçeler toplamda 750 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarımızın inşaatı Doğu Anadolu Bölgesi’nde devam etmektedir. Türkiye genelinde 184 adet yükseköğrenim öğrenci yurdu inşaatımız devam etmektedir. Bunların bitiminde ortaya çıkabilecek ilave yatak kapasitesi, artı 100 bini aşmış olacaktır. Ayrıca, uygun binaların kiralama yöntemiyle yurt olarak işletilmesi yönünde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yine, Sayın Öğüt’ün bir sorusu: “Van ve ilçelerinde sportif etkinlikler yapılması yönünde gayretiniz olacak mı?” Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğü atamalarıyla ilgili yine bir sorusu var.

Öncelikle, ilçe müdürü atamalarını ifade edeyim: İlçe müdürü atamalarına devam ediliyor.

Van Erciş ilçesinde  -spor anlamında- bir spor salonu ve bir futbol sahası yapımı devam ediyor. Edremit ilçesine su sporları merkezini kazandırdık. Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde futbol sahaları, sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, soyunma odaları ve tribünleri yapımına devam ediliyor. Gürpınar ilçesinde basketbol sahası, Çaldıran ilçemizde soyunma odası ve tribünleriyle sentetik çim yüzeyli futbol sahası, salon ve sahaların tamamında sportif faaliyetlere devam edilmektedir.

Ayrıca, Erciş’te 3, Çaldıran, Muradiye, Başkale, Gevaş, Çatak ilçelerinde 1’er amatör spor kulübü bulunmaktadır, kulüpleri sorduğu için ifade ediyorum. Çeşitli branşlarda gerek antrenörlerimiz gerekse beden eğitimi öğretmenleri nezaretinde eğitimlere devam ediliyor.

Van ilimizde ayrıca bir olimpik yüzme havuzu inşaatını yeni tamamladık. 5 bin kişilik bir kapalı spor salonu… “Kapalı” ibaresini salon için kullanmaya gerek yok. Van merkezde -adını da koyduk inşaatı devam ederken- olimpiyatta gümüş madalya kazanan Vanlı kızımız tekvandocu Nur Tatar adına 5 bin kişilik bir spor salonu inşaatına devam ediyoruz.

Van merkezde bir gençlik merkezinin, ayrıca Erciş ilçemizde bir gençlik merkezinin de ihale hazırlıkları şu an sürdürülüyor.

Ardahan Milletvekili Sayın Öğüt’ün Ardahan iline spor tesisleri yapılmasına ilişkin ve ayrıca Ardahan ilinde spor organizasyonları yapılması yönünde soru önergesi: Ardahan’da, az evvel söyledim, yüzme havuzu dâhil olmak üzere spor tesislerinin inşaatlarına devam ediyoruz. Ayrıca, 2013 veya 2014 yıllarında -bu talepler bize çok intikal etti- Ardahan ilimizde uluslararası ölçekte, spor tesislerimizin kaldırabileceği düzeyde uluslararası spor organizasyonlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Erzurum’da gerçekleştirilen kış olimpiyatları için yapılan suni karlama göletinin su tutmadığına ilişkin yine Sayın Ensar Öğüt’ün sorduğu bir sözlü soru var.

Değerli milletvekilleri, bu göletin su tutmadığına ilişkin iddialar çokça konuşuldu. Bunlarla ilgili olarak teftiş kurulumuz görevine devam ediyor; bu, bir.

İkincisi: Kil yığma bir gölettir, membran izolasyonlu bir gölet değildir. Bizdeki tespitlere göre yaz döneminde topladığı su kış döneminde gereken suni karlama için ihtiyaca cevap verir düzeydedir ama dediğim gibi, teftiş kurulumuz bu konuyu soruşturmaya devam ediyor.

Ankara Milletvekili Sayın Yeniçeri’nin burs ve öğretim kredisi verilen öğrencilerle alakalı soru önergesi: Hemen rakamı ifade edeyim; toplam rakam, 2012-2013 eğitim öğretim yılında burs ve kredi alan üniversite öğrencilerinin adedi 1 milyon 304 bin 109 kişi. Toplamda, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon üniversite öğrencisi var; 1 milyon 304 bin 109’una burs veya kredi veriyoruz. Bu rakamın 455 bini karşılıksız burs. Kredi uygulaması, eskiden senede 9 ay ve 3’er aylık dönemler hâlinde yapılırdı, şu an senenin 12 ayı burs uygulamasına devam ediyoruz ve ödemeleri aylık taksitlerle gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla, 1 aylık burs ve kredi rakamı 280 lira lisans öğrencileri için, yüksek lisans öğrencileri için 560 lira, 2 katı; doktora öğrencileri için 840 lira, 3 katı olmak üzere bu uygulamaya devam ediyoruz burslu kriterleri sağlayan gençlerimize. Öğrenim kredisini ise müracaat eden gençlerimizin tamamına veriyoruz.

Ayrıca, bir detayı sizlerle paylaşmak isterim; birkaç sene önce burada çıkardığımız bir kanunla -o dönemde ben de Ayşe Nur Hanım’ın yanında grup başkan vekili olarak bulunmaktaydım ve muhalefetin de destek verdiği bir kanundu- kredi ödemelerini işe giriş şartına bağladık. Üniversite mezunu bir genç resmî olarak çalışmaya başladığı andan itibaren kredilerinin geri ödemeleri başlıyor, resmen çalışmaya başlamadığı takdirde kredi taksitlerinin geri ödemelerini gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla, gençlerin haciz takibine maruz kaldıkları yönündeki iddialar da gerçek dışıdır. Bunu da ifade etmek isterim.

Mersin Milletvekili Sayın Ali Öz’ün sorusu, 2013 Akdeniz Oyunları: Öncelikle, davetiyeleriniz ulaşacak, bütün milletvekillerimizi 20 Haziran tarihindeki açılış seremonisinde Mersin’de görmeyi çok arzu ederim.

Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği 700’e yakın uluslararası spor organizasyonu içerisinde en büyük ve en yüksek katılımlı spor organizasyonu Mersin’deki Akdeniz Oyunları. 24 ülkenin sporcuları katılacak, 32 branşta müsabakalar yapılacak. Bugün itibarıyla, 5.500 sporcu, toplamda 8 bin sporcu ve spor adamı, medya mensupları ve yöneticilerle birlikte toplamda 10 bin yabancıyı Mersin’de ağırlama imkânını bulacağız. 2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları adaylığı öncesindeki vizyon çalışmaları kapsamında Mersin’de ortaya koyduğumuz tablo gerçekten kayda değer bir tablodur. Spor medyamız, Mersin’deki tesislerin altı ay ila on sekiz aylık bir zaman dilimi içerisinde yetişmiş olmasını “Türk mucizesi” olarak adlandırıyor. Doğrusunu isterseniz, bu sürece katkı veren bütün yüklenici firmalara, bütün şantiye çalışanlarına ve Bakanlık çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Mersin’deki tesislerin 12 tanesi yeni yapıldı, hiç olmayan tesisler: 25 bin kişilik stadyum, 7.500 kişilik Servet Tazegül Spor Salonu; olimpik, yarı olimpik ve eğitim amaçlı 3 yüzme havuzu; jimnastik salonu, bin kişilik spor salonu, 500 kişilik 2 ayrı antrenman spor salonları, merkez açık ve kapalı alanlarıyla 12 adet tenis kortu, diğer spor tesisleri, Nevin Yanıt Atletizm Stadyumu, 4.500 öğrenci kapasiteli oyunlar köyü. Ki 4.500 yatak kapasiteli oyunlar köyü, oyunlardan hemen sonra Akdeniz Üniversitesinin öğrencilerine yükseköğrenim yurdu olarak hizmet vermeye devam edecek.

“Bütün bu tesislerin yatırım maliyeti nedir?” diye sormuş Sayın Öz. Bütün bu tesislerin toplam yatırım maliyeti 382 milyon lira; artı katma değer vergisi ve tabii, artı diğer 42 tesisin Adana ve Mersin’deki restorasyon giderleri de bu rakamın üzerine ilave edilmeli ki gerçek rakama ulaşılabilsin; gerçek rakamla yaklaşık 500 milyon lira organizasyonun hizmetler sektörü için gereken harcamaları hariç olmak üzere.

Sayın Ensar Öğüt’ün yine bir sorusu var Batman’la alakalı. “Batman’daki hizmet alımı ihalesi niye zamanında yürürlüğe konulamadı?” diyor. Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz nedeniyle, on altı gün gecikmeyle 2012 yılındaki ihale imzalanabilmiş. 2013 yılındaki 29 temizlik personelini kapsayan hizmet alımı ihalesi ise yine Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz nedeniyle, fakat nihayetinde KİK’in itirazı reddi neticesinde yirmi sekiz gün gecikmeyle imzalanmıştır.

Yine Sayın Öğüt’ün bir sorusu: “Bayburt’ta spor alanlarının genişletilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mı?” Bayburt ilinde 2013 yılı yatırım programı kapsamında Aydıntepe’de spor salonu, gençlik merkezi Bayburt merkezde, Bayburt merkezde kapalı yüzme havuzu ve yine Bayburt merkezde öğrenci yurdu, bununla birlikte Bayburt’ta bulunan stadyumun tribünlerinin yeniden inşası, 3 bin kişilik ilave tribün yapımı söz konusudur.

Ayrıca, 2012 ve 2011 yıllarında yapılan işler bağlamında merkezde spor salonu, stadyum, semt sahaları, Kop Dağı kayak tesisleri gibi üniteler ve gençlik merkezi Bayburt ilimize kazandırılmış bulunmaktadır.

“Batman ilimizde spor alanlarının genişletilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mı?” Sayın Ensar Öğüt’ün sorusu. 2013 yılı yatırım programında Batman il merkezinde 2.500 kişilik bir spor salonunun ihalesine hazırlanıyoruz. Ayrıca, Batman ilinde 15 bin kişi kapasiteli bir stadyumun proje onayları yapıldı, Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilecek, Batman’ı 15 bin kişi kapasiteli bir stadyuma kavuşturacağız. Yine, Batman’ın Gercüş ilçesinde 500 kişilik spor salonu inşaatını bu yıl gerçekleştireceğiz. Batman’da bir gençlik merkezi inşaatını bu yıl gerçekleştireceğiz ve ayrıca Batman’da bu yıl yine bir olimpik yüzme havuzunun yapımına başlayacağız. Ayrıca, Batman’da bu yıl yapılacak olan uluslararası bir tenis organizasyonu vesilesiyle tenis kortlarından oluşan bir tenis kompleksini de Batman ilimize kazandıracağız.

Sayın Öğüt’ün yine bir sorusu: “Şırnak ilinde spor alanlarının geliştirilmesi yönünde bir çalışmanız var mı?” Evet, var. 2013 yılı Yatırım Programı’nda Şırnak’ta bir gençlik merkezi, ayrıca Cizre’de bir gençlik merkezi, ayrıca Silopi’de bir gençlik merkezi, Şırnak merkezde bir kapalı yüzme havuzu, İdil ilçemizde bir spor salonu, ayrıca Uludere ilçemizde 500 kişilik bir spor salonu çalışmalarına hızla devam etmekteyiz.

Yine, Sayın Öğüt’ün bir sorusu: “Ağrı ilinde spor tesislerini geliştirme yönünde bir çabanız var mı?” Evet, Ağrı ilinde de spor tesislerini geliştirme yönünde bir çabamız var. 2013 yılı Yatırım Programı’nda Ağrı merkezde bir gençlik merkezi, bir spor salonu, yine Ağrı merkezde 100 yatak kapasiteli bir sporcu kamp eğitim merkezi, Doğubeyazıt ilçemizde bir gençlik merkezi, Tutak ilçemizde sentetik çim yüzeyli bir futbol sahası, yine Ağrı’da 300 kişilik bir öğrenci yurdu, ayrıca var olan spor tesislerinin bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecektir.

Değerli milletvekilleri, Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın soru önergesi: “İstisnai kadrodan bakanlık kadrolarına kaç atama yapıldı?” Bu sorusunun Türkçesi aslında şudur: Özel kalem müdürlüğü ya da basın ve  halkla ilişkiler müşavirliği yolunu kullanarak açıktan atama yoluyla mükerreren onlarca, yüzlerce kişinin atamaları yapıldı mı noktasında bir talep, merak edilen bu. Bakanlığımızda 1 adet özel kalem müdürlüğü, 1 adet basın ve halkla ilişkiler müşavirliği, 20 adet de bakan müşavirliği kadrosu bulunmaktadır. 20 bakan müşavirliği kadrosunun 19’u dolu durumdadır. Özel kalem müdürlüğü kadrosu vekâleten yönetilmekte, boş durumdadır ve herhangi bir atamaya mesnet olmamıştır. Basın ve halka ilişkiler müşavirliği kadromuza da daha yeni atama yapılmıştır.

Sayın Reşat Doğru’nun soru önergesi var. “Amasya ili ve ilçelerinde yapımı planlanan spor tesisleri ve semt sahaları var mıdır, varsa nelerdir?” diyor. Sayın Doğru’nun sorusuna istinaden söylüyorum. Amasya ilinde iki ay önce bir kapalı yüzme havuzunun temelini attık. Sekiz ay önce bir spor salonunun temelini attık. Merzifon ilçemizde bir gençlik merkezi, Amasya merkezde bir gençlik merkezi inşaatlarını başlatıyoruz. Ayrıca, Merzifon ilçemizde bir yüzme havuzunun yapımını belediyeyle birlikte, yüzde 50-yüzde 50 ortaklıkla gerçekleştiriyoruz. Yine Merzifon ilçemizde sentetik çim yüzeyli bir futbol sahası, soyunma odaları ve tribünlerinin yapımına devam ediliyor. Ayrıca, Amasya merkezde doğal çim yüzeyli futbol sahası ve stadyum tribünleri yapımı işine devam ediyoruz.

Yine, Tokat Milletvekili Sayın Doğru’nun sorusu var; Amasya Gümüşhacıköy ilçesindeki spor salonunun geçici kabulüyle ilgili bir soruya yer vermiş Sayın Doğru. Bu spor salonu 25 Ocak 2011 tarihinde il müdürlüğü tarafından teslim alınmış ve hâlen, il müdürlüğümüz tarafından eksikliklerinin tamamlanması yönünde çabalar sürdürülüyor. Anladığım kadarıyla yapımı noktasında bazı inşaat kusurları var, bunların giderilmesi yönünde arkadaşlarımızın çabaları var.

Yine Sayın Doğru’nun sorusu: “Tokat il genelinde semt sahası olmayan köy ve belde var mıdır?” Elbette ki Tokat’ta da, Türkiye genelinde de semt sahası olmayan köy ve beldelerimiz çokça vardır. Bütün köylerimize semt sahası yapmak gibi bir hedef, zaten şu an için çok ileri bir hedef olur. İnşallah, gelecekte onları da konuşuruz.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın sorusu: “Bakanlığınızda 2013 yılında temsil gideri olarak ne kadar harcama yapılmıştır?” 2013 yılında, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığında temsil gideri olarak toplam 30.139 lira harcama yapılmıştır.

Sayın İsmet Büyükataman’ın sorusu: “Bakanlık personeli tarafından Bakanlığınıza açılan kaç adet dava vardır 2002-2013 döneminde?” Spor Genel Müdürlüğüne 710 adet dava açılmış 2002-2013 döneminde. Bu davalardan 434 tanesi idare lehine, 197 tanesi idare aleyhine sonuçlanmış, 97 dava ise hâlen devam etmektedir.

Yine, Sayın Büyükataman’ın sorusu “2002-2013 tarihleri arasında Bakanlık olarak kaç yurt dışı gezisi düzenlediniz, bunlara kaç milletvekili katıldı, bu milletvekilleri kimlerdir?” Tabii, 2002’den bu yana veri verebilmek mümkün değil, veriler yok çünkü. Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü devlet bakanlığına bağlıydı. 8 Haziran 2011 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu, temmuzda bizim atamamız yapıldı. Bugüne kadarki seyahatlerimize refakat eden milletvekilimiz yok sayın milletvekilleri.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın sorusu: “Yapılan merkezî sınavdan sonra Bakanlığınızda işe başlatılan kaç engelli vardır?” 2011 yılı sonlarında kuruluş işlemleri başlatılan ve ekim ayı sonu itibarıyla 17 adet dolu kadrosu olan Bakanlığımızda 2012 yılı için henüz engelli çalışan istihdamına gidilememiştir. 2013 yılında istihdam edilebilecek toplam dolu kadronun yüzde 3’ü olan 10 adet engelli kadrosuna atamalar yapılmış, bunlardan 9’u görevine başlamış, 1’i ise henüz başlamamıştır. Bu konu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ciddiyetle ve yakından takip edilmektedir.

Sayın İsmet Büyükataman’ın sorusu: “2002-2013 döneminde özel şahıslardan kiralanan taşınmazların miktarları ne kadardır?” Bakanlığımız kendi binasında hizmet vermektedir -Bakanlık binası itibarıyla soruluyor bu soru- Bakanlık binamız kira değildir, kendi mülkiyetidir. 1993 yılında başlanan bir binadır Gençlik ve Spor Bakanlığı binası. Hızla tamamladık ve yedi sekiz ay önce binamıza taşındık.

Sayın Büyükataman’ın sorusu yine: “2002-2013 yılları arasında kaç adet araç kiraladınız özel şahıslardan?” 2012 yılına ait hizmet alımında 55 adet sürücülü binek araç, 6 adet sürücüsüz binek araç ve 3 adet sürücülü minibüs kiralanmış olup sözleşme bedeli KDV hariç 1,9 milyon liradır. Burada, tabii, yakıt giderleri, şoför giderleri vesair bütün bu maliyetler bu  harcamanın içerisinde olarak değerlendiriliyor.

Bursa Milletvekili Sayın Büyükataman’ın “Bakan yardımcınızı seçerken neye dikkat ettiniz?” sorusu: 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/a maddesi ile bu makam ihdas edilmiştir. Bakan yardımcılığı atamalarında aranacak kriterlere bu maddelerin detaylarından ulaşılabilir.

Yine, Sayın Büyükataman’ın sorusu: “Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti giderlerinin yıllara göre durumu nedir?” Bakanlığımız tarafından temsil ve tanıtım ödenekleri kullanılarak afiş, gazete ilanı, radyo veya televizyon yayınları için herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında, söz konusu projelerin tanıtılması ve gençlerimizin katılımını artırmak amacıyla yapılan harcamalar ise yürütülen projeler kapsamında karşılanmaktadır.

Sayın Reşat Doğru’nun Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen okçuluk yarışması ve festivalinin desteklenmesine ilişkin soru önergesi: 2012 yılında düzenlenen okçuluk yarışması ve festivali için Başbakanlık Tanıtma Fonu’ndan Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesine destek sağlandığı bilgisini sizlerle paylaşıyorum.

Sayın Öğüt’ün bir sorusu: “Atletizm alanında ve diğer branşlarda yetenekli gençlerin aranıp bulunması yönünde bir çaba gösterilecek mi?” Türkiye genelinde, Londra 2012 Olimpiyat dönüşünde 12 ilimizi olimpiyatlara sporcu hazırlama kenti olarak ilan ettik ve bu 12 ilimizde mevcut altyapıların üzerine ilave altyapılarla, insan kaynaklarını da temin ederek olimpiyatlara sporcu hazırlama yönünde bu illerimizi, gereken donanıma hem insan kaynakları hem ekonomik kaynak, finansman hem de tesisleşme anlamında gereken imkânlara sahip kılmanın mücadelesini veriyoruz.

 Değerli milletvekilleri, bu 12 ilimiz Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine dağılmış bulunmaktadır ve genel olarak, bu illerimiz daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı spor tesisleşmesi bakımından ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olan illerimizdir. Bu anlamda sizlerle de paylaşmak isterim, Türkiye’de son on yılda lisanslı sporcu sayısı yaklaşık 400 bin rakamından, yine, yaklaşık olarak 4 milyon rakamına ulaşmış bulunmaktadır.

Gerek Türkiye’deki antrenörlerimizi değerlendirmek gerekse dünyanın sayılı millî takım antrenörlerini Türk sporcularla buluşturmak yönünde gayretli çalışmalar yürütmekteyiz.

Ayrıca, bütün bunlarla birlikte 14 milyon gencimizin sportif yetenekleri bakımından tarama testlerine bu yaz ayları itibarıyla başlıyoruz. Bunların bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ilgili federasyonlar tarafından yürütülecek. 9 milyon gencimizin tarama testleri ise 22 Haziran tarihinde imzalayacak olduğumuz 20 milyon dolarlık bir sponsorluk sözleşmesi kapsamında temin edilecek kaynakla gerçekleştirilecek. Türk sporuna, 2020 yılındaki olimpiyat oyunları öncesinde, devletin sağladığı imkânlara ilave olarak, 500 milyon liralık sponsorluk desteği sağlama yönünde gayretli çalışmalarımız var. Şu an bu çalışmalarımızda verimli imza protokollerini hızla gerçekleştiriyoruz.

Sayın Büyükataman’ın yine bir sorusu var. Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına yıllar itibarıyla ne kadar kaynak ayrıldığına ilişkin soru önergesi: 2010 yılında 36 milyon 142 bin 931 lira, 2012 yılında 39 milyon 797 bin 61 lira, 2013 yılında -bugüne kadar- 59 milyon 510 bin 914 lira mevcut binaların yenilenmesi yönünde harcanan ödenekler.

Ankara Milletvekili Sayın Yeniçeri’nin öğrenim kredisi borçlarının ödenmesine, geri ödemelerine ilişkin soru önergesi: Az evvel ifade ettim bir başka soru üzerine, tekrar söyleyeyim. Değerli milletvekilleri, toplamda 2013 yılı sonu itibarıyla devletten öğrenim kredisi alıp bu kredi taksitlerini geri ödemeyenlerin sayısı 287.411. Kredisini geri ödemeyenlerin ödemedikleri krediden dolayı devletin tahsilde olan alacağının miktarı 1 milyar 514 milyon 588 bin 960 lira yani eski rakamla 1,5 katrilyon. Ama sizi temin ederim, kanundan kaynaklanan nedenle, işe girmeyen herhangi bir gencimizin, yaşı ne olursa olsun, mezuniyetinin üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, hacze konu edilmesi gibi bir durum mevzubahis değildir. İşe girmiş olmak kaydıyla kredi taksitlerinin geri ödemelerine başlanmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün spor organizasyonlarına  katılan millî sporculara eşlik eden ekibe ilişkin soru önergesi: “Sporcularımız sürekli uluslararası federasyonlar tarafından doping yapacaklar listesinde yer alıyor. Bizim sporcuların etrafında da doktor, masör, diyetisyen, sporcu koçu ve psikolog bulundurulacak mı?”

Değerli milletvekilleri, doping konusu, bütün dünyanın sportif anlamda mücadele etmekte olduğu bir konudur; doping konusu, Türk spor camiasının da hiçbir şekilde kayıtsız kalmadığı bir konudur. Doping meselesine yaklaşımımız sıfır toleranstır. Doping yapan bir sporcunun bizim gözümüzde sportif anlamda yerinin ve değerinin olması mümkün değil kanıtlanmış olmak kaydıyla. Çünkü, profesyonel bir sporcu doping içeren maddelerin neler olduğunu çok iyi bilmektedir, profesyonel sporcunun profesyonel olması gereken antrenörü doping içeren maddelerin neler olduğunu bilmektedir, o sporcunun bağlı olduğu kulüp  doping içeren maddelerin neler olduğunu bilmektedir, faaliyetleri dizayn eden federasyon doping içeren maddelerin neler olduğunu bilmektedir. Hiçbir sporcunun “Benim bu yiyecekte ya da içecekte doping olduğunu bilme şansım yoktu.” deme imkânı yoktur. Profesyonel bir sporcu bu bilgiyle zaten donanmış durumdadır ama maalesef bazen eğitimsizlikten, bazen paralel olarak cehaletten kaynaklanan nedenlerle “Bana bir şey olmaz.” ya da “Üç aya geçer, müsabakaya kadar geçer.” gibi akıl dışı, gerçek dışı, bilim dışı yaklaşımlarla maalesef doping kullanan sporcularımız olmaktadır. Bu konuda çok katıyız. Kazanılan madalyaların, göndere çekilen bayrağımızın, okunan İstiklal Marşı’mızın hiçbir şekilde bu kavramla yıpratılmasına gönlümüz de, aklımız da, uygulamalarımız da, kanunlarımız da razı değil. Numuneler alınmakta, lisanslı laboratuvarlara gönderilmekte ve gerekleri harfiyen yerine getirilmektedir. Fakat zaman zaman aynı kafiledeki tüm sporcularımızda, aynı miktarlarda ve aynı doping maddesinden çıkması federasyonları da düşünmeye ve eylem gerçekleştirmeye sevk etmiştir.

Halterle ilgili son dönemlerde çok duydunuz, bu nedenle Halter Federasyonunda yönetim değişimine gidildi. Eski yönetimin de doping konusunda katı tutumu vardı ama buna rağmen mücadeleyi başarıya ulaştıramadılar, yeni yönetim bu işi tavizsiz sürdürmektedir. Hiçbir sporcumuz bu konuya kendini alet edemez, etmemelidir. Sporcu ifadesiyle kullanılan her bir doping, sporcunun kendi tabutuna çaktığı çividir. Bu, sporcuların kendi aralarında dopingi tarif etmek için kullandıkları kavramdır. Dolayısıyla, bu konuda bizim müsamahakâr bir tavır takınmamız asla ve kata söz konusu değil.

Şimdi, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz; dopingli çıkan sporcunun antrenörünün de aynı yaptırıma maruz kalması. Çünkü, sporcular profesyonel müsabakalara antrenör nezaretinde hazırlanıyor. Kendi sporcusuna sahip çıkmayan, onunla duygudaş olamayan, onunla aklını, fikrini, projesini, projeksiyonunu paylaşamayan bir antrenörün Türk sporuna verebileceği hizmet yoktur diye düşünüyoruz.

Yine, Sayın Öğüt’ün “Ardahan ilimize ilişkin bir yatırımınız var mı?” mealinde sorusu: 2002-2012 yılları arasında, Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Ardahan ilinde yaptığı 2 yurt projesi bulunmaktadır. Ardahan merkezde 500 kişilik öğrenci yurdu, bunun inşaatını tamamladık, katma değer vergisi dâhil 10 milyon lira.

Yine, Ardahan ilimizde, yeni bir öğrenci yurdunun yapımına ilişkin ihalemizi gerçekleştirdik, yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık, burada da 750 kişilik bir öğrenci yurdunun yapımını planlıyoruz. 2012 yılı sonuna kadar 3 milyon liralık harcama yapılmış, 2013 yılı sonunda bu projenin bitmesi ve hizmete girmesi hedefimiz.

Ayrıca, 2012 yılında, Ardahan’da 350 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdunu -kiralama yoluyla- bu eğitim öğretim yılına açık hâle getirdik.

2002-2012 döneminde Spor Genel Müdürlüğünce Ardahan’da yapılan işler: Hanak Semt Sahası, Posof Semt Sahası, Göle sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Ardahan Kapalı Yüzme Havuzu, Göle Spor Salonu, Ardahan Gençlik Merkezi, Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu zemin ıslahı ve çatı onarımı, 80. Yıl Cumhuriyet Stadı ısıtma tesisatının yapımı, buna benzer restorasyon projeleri. 2013 yılında yapımına devam etmekte olduğumuz projeler: Ardahan Gençlik Merkezi, Göle Spor Salonu, Halil Efendi Mahallesi’nde sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşaatı.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın soru önergesi: “Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarınız nelerdir? Adana ilinin sorunları konusunda çalışmalar nelerdir?” 2012 yılında Adana’da -daha yeni hizmete açıldı- 1.056 kişilik öğrenci yurdu; 2012 yılı sonunda bu yurdumuzu hizmete açtık 2 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da merkezî bir açılış merasimiyle. Ayrıca, Adana’da 2013 yılı Yatırım Programı’nda bin kişilik yeni bir öğrenci yurdumuz daha var. Kozan ilçemizde 500 kişilik bir öğrenci yurdu inşaatımız var. Bütün bunlara ilave, Adana ilimizde, ayrıca 2013 yılı Yatırım Programı’na bin kişilik bir öğrenci yurdunun yapımını daha teklif ettik.

Bakanlığımıza bağlı birimlerden Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca tesislerin bakım onarımı kapsamında Adana iline gönderilen rakam 5,5 milyon lira 2012 yılında. Ayrıca 2004-2013 yılları arasında Adanaspor Kulübüne 11 milyon lira, Adana Demirspor Kulübüne de 9,5 milyon lira isim hakkı bedeli ödedik Spor Toto olarak.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Yatırım Programı’ndaki Adana iline yönelik yatırımların maliyeti ise 14 milyon lira. Söz konusu yatırımlar şunlar: Ceyhan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Adana merkez Yüreğir Gençlik Merkezi, Adana merkez atletizm stadyumu, merkez Çukurova sentetik çim yüzeyli futbol sahası soyunma odaları ve tribünleri, Adana merkez Gençlik Merkezi; ayrıca, Yüreğir dışında Adana merkezde ayrıca planladığımız ilçeye orada karar verilecek arsa durumuna göre; tesislerin doğal gaz dönüşümlerinin yapılması, Yüreğir Şirinevler Spor Salonu bakım ve onarımı ve onlara ilave…

Değerli milletvekilleri, Sayın Halaman burada mı, görmüyorum kendisini ama Adana milletvekillerimizden burada olanlar var. Adana ilimize 33 bin kişilik bir yeni stadyum kazandırıyoruz. Bildiğiniz gibi, stadyumların ihalelerini daha pratik ve hızlı ilerleyebilmek açısından ve finansman modelimize dayalı nedenlerden dolayı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi marifetiyle gerçekleştiriyoruz. Adana Stadyumu 33 bin kişi, ihalesini yaptık, müteahhit firmayla sözleşme imzalandı. Mersin’deki stadyum inşaatını gerçekleştiren firmayla -yanlış hatırlamıyorsam- sözleşme imzalandı ihalenin neticesinde. KDV hariç Adana Stadyumu’nun maliyeti 114 milyon lira, artı KDV.

MUHARREM VARLI (Adana) – Ne zaman başlayacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – İki üç ay içerisinde başlarız diye düşünüyorum çünkü uygulama projelerinin TOKİ avan proje üzerinden ihaleleri yapılıyor. İhalenin hızlı yapılabilmesi adına iki üç ay içinde uygulama projesi bitirilir, müteahhit firma belli, firmayla sözleşme imzalandığı için biz kendilerine hemen zemin etüdü, kazık çakma ve hafriyat çalışmalarına başlamaları yönünde şifahi ricalarımızı ilettik. Adana’da zaten yılın on iki ayı inşaat mevsimi olduğundan dolayı problem yok.

Yapım hızı konusunda da bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Mersin’de üç yüz günde stadyum bitirdik. “Türk mucizesi” olarak… Gazetelerin adlandırdığı bu. Arada dört ay şantiyemiz kapandı, dört ay şantiyemiz kapalı kaldı. Çalıştığımız günlerin adeti üç yüz gün. “Türk mucizesi” dediğim şeye bir kere itiraz etmemeniz lazım zaten.

ALİ ÖZ (Mersin) – Sayın Bakan, hâla devam ediyor, bitmedi ki.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Hayır, hâlâ devam etmiyor. Bakın, zemine…

ALİ ÖZ (Mersin) – Devam ediyor Sayın Bakan. Başbakan kurdeleyi keserken bile yaşadığınız problemleri hatırlatacağız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Neydi problem?

ALİ ÖZ (Mersin) – Sayın Başbakan açılışta dedi ki: “Ben en son hâlini görmek istiyorum bunun.” Ama maalesef en son hâlini, bitmiş olarak Sayın Başbakana gösteremedik.

BAŞKAN – Sayın Öz, böyle bir usulümüz yok, lütfen karşılıklı konuşmayalım.

ALİ ÖZ (Mersin) – Ama inşallah yetiştirirsiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Böyle bir usul olmadığını Sayın Başkan hatırlattı. O zaman ben şöyle söyleyeyim: Davetliydiniz, keşke salona gelseydiniz.

ALİ ÖZ (Mersin) – Hayır, davetli değildim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Salondaki ekrana son görüntüler de yansıdı. Orada açılışa, temel atılan günden itibaren aşama aşama inşaat detayları getirildi. Şu an Mersin’deki tesislerin tamamı Sayın Başbakanımın kurdeleyi kestiği gün itibariyle oyunlar köyü yatmaya ve yemek yemeye… O an itibarıyla jimnastik salonunda 130 jimnastikçi spor hâlindeydi. Tamamlanmayan tek şey var, söylüyorum: Mersin Stadyumu’nun zemininin çimleri. Tamamlanmama gerekçesini de söylüyorum: Açılış ve kapanış organizasyonu sırasında kurulacak vinçler, taşıma aparatları ve yerden yükselecek geçici yapılar nedeniyle çimin bozulması mukadderdi. Bozulacak bir çimi sermektense 30 Hazirandan sonra, oyunların kapanış seremonisi biter bitmez onu da seriyoruz. Emin olun, rahat olun.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana 5 Ocak Stadı ne olacak Sayın Bakan?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - 12 tesis yeni, 42’si restorasyon; 54 tesis, hepsi bugün gibi, çiçek gibi kullanıma hazır durumdalar. Mersin’in imrenilecek bir durumu var. Siz fazla bir şey söylemeyin, arkadaşlar yoksa bizi sıkıştırır.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana 5 Ocak Stadı ne olacak, Adana 5 Ocak Stadı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Adana Stadı’nda problem yok. Adana’yı ayrıca yatırım programımızda olmamasına rağmen, oyunlar nedeniyle… Akdeniz Oyunlarının 3 branşı Adana’da yapılacak; hentbol, durgun su sporları, binicilik. Şimdi, binicilikle ilgili bir kupa müsabakası var pazar günü.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 5 Ocak Stadı ne olacak, 5 Ocak Stadı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Burada, bakın, Adana’daki salon, mevcut salon 1.500 kişilik.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 5 Ocak Stadı ne olacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - 2 milyona yakın Adana kentine 1.500 kişilik salonun yetmesi mümkün değil, ek yatırım programına 7.500 kişilik bir spor salonunu Adana’da dâhil ediyoruz. Bunun da Adanalılara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 5 Ocak Stadı…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Neler yapacağımızı anlatıyorum, sonra yapacaklarımızı ondan sonra konuşuruz.

Samsun’daki stadyum ne olursa 5 Ocak Stadyumu da aynısı olur. Samsun’da da 33 binlik bir stadyum yapıyoruz. Samsun Stadyumu, eski stadyumu ne olursa Adana’nın eski stadyumu da aynısı olur.

Sayın Ensar Öğüt’ün sorusu: “Kars’a hangi yatırımlar yapılmış?”

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – AVM yapıyorsunuz oraya, AVM, onu da anlatın.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Geçmişte yapsaydınız da yerine AVM yapsaydınız, 1 tane stadyum yapsaydınız. Türkiye’de 1999-2002 yılları arasında yapılan 1 tane stadyum var.

Sayın milletvekilleri, madem konu açıldı bunu sizinle paylaşayım: Şu an, biz, 24 ilimizde en küçüğü 15 bin, en büyüğü 40 bin olmak üzere…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sırtını dönme ne olur Bakan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz sorulara cevap verin.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Her tarafa anlatıyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Özür dilerim, bu taraf…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Hayır, iktidarın milletvekillerine, deminden beri oraya konuşuyorum, biraz da oraya konuşayım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Bakanın sorulara cevap vermesi gerekir.

BAŞKAN – Sayın Bakan, sorulara cevap verin lütfen.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - En küçüğü 15 bin, en büyüğü 40 bin olmak üzere 24 tane stadyum yapıyoruz; 24 tane stadyum yapıyoruz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 5 Ocak Stadyumu’nun yerine AVM yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - 1999-2002 yılları arasında Türkiye’de yapılan 1 tane stadyum var; İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı, 1 tane.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sorulara cevap verin. O, sorularda yok ama.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Şu an, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanı olarak İstanbul Olimpiyat Oyunları…

OKTAY VURAL (İzmir) – Onu sormadılar.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Söylüyorum.

O stadyum hazine garantili krediyle yapıldı. On yıldır -AK PARTİ Hükûmeti- İstanbul’da yapılan tek stadın borçlarını ödemeye devam ediyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onu sormadılar ki. Sayın Başkan, onu sormadılar ki. Sorulara cevap vermiyor.

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) - Kars’ı konuşuyorduk, Kars’ı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Şu an 24 tane stadyum yapıyoruz tek kuruş kredi kullanmadan.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen sorulara cevap verin; bakın, süreniz bitmek üzere.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 5 Ocak’a AVM yapacak mısınız?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Evet, Trabzon Akyazı Projesi ihalesi yapıldı. En son yine bir itiraz oldu ama o itirazın sonuçlanmasını birkaç gün içerisinde bekliyoruz, TOKİ’den bize verilen bilgi bu. Trabzon Akyazı Projesi 198 milyon liraya ihale edildi. Burada, Almanya’da mukim Mimar Mete Arat tarafından çizilen proje doğrultusunda, Karadeniz’in dalgalarını simgeleyen çatı örgüsüyle 40 bin kişilik bir stadyum inşaatı var Trabzon’da, sahildeki dolgu alanında, Trabzonspor kamp tesisleri var, 3 bin kişilik spor salonu var, futbol sahaları var, var, var, var. Projenin detaylarını siz zaten biliyorsunuz Sayın Canalioğlu.

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Temennim en kısa zamanda başlamak, Trabzon’un, Trabzonsporluların hayaliyle Trabzon kentini en kısa sürede buluşturmaktır.

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Kupamızı da bir alalım Sayın Bakanım hayırlısıyla.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sayın Öğüt’ün “Ardahan Üniversitesindeki öğrencilere Başbakanlık bursu verilecek mi? sorusu.

Artık Başbakanlık bursu yok, bütün burslar birleşti, Kredi ve Yurtlar Kurumundan bu bursları veriyoruz. 455 bin gencimize burs veriyoruz ve elbette ki burs alanlar arasında Ardahan Üniversitesinin öğrencisi olan genç kardeşlerimiz de var.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları bir soru: “Ülkemizde akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak artış göstermesinin başlıca sebepleri nelerdir?”

Tabii, detaylı ve cevabı hayli teknik bir soru. Akdeniz piyasasında oluşan fiyat değişiklikleriyle yurt içi fiyat değişiklikleri paralel hareket etmektedir. Dolayısıyla, dünya piyasasında meydana gelen ürün fiyatlarındaki değişiklikler ülkemize de aynıyla yansımaktadır, dışarıdaki fiyat ayarlamaları Türkiye’ye de aynı şekilde intikal etmektedir.

Sayın Dedeoğlu’nun yine Sayın Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları bir soru: “Kamu santrallerine verilen doğal gazın fiyatının yüzde 37 oranında artırılmasının başlıca nedeni nedir?”

Cevaben: BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarını pazarın durumu, ülkenin ekonomik şartları, piyasa, fiyat istikrarı gibi hususları ve EPDK’nın tarifeyle ilgili kararları doğrultusunda alım ve işletme giderlerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak belirlemektedir. Tüketiciye uluslararası tarifeden kaynaklanan dışında bir fiyat artışı yansıtılmamaktadır. Kamuoyu da öncesinde bilgilendirilmekte ve bu yönde bir spekülasyonun ya da arz-talep dengesizliğinin oluşmasına fırsat verilmemektedir.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları “Doğal gaza ilişkin 2012 yılında kaç kez fiyat ayarı yapılmıştır?” sorusu.

Bilindiği üzere, doğal gaz alım fiyatlarında düşüşlerin yaşandığı 2009 yılında, Şubat ayında yüzde 18 ve mayıs ayında yüzde 26 oranında olmak üzere tüketici fiyatlarında indirimler yapılmıştır. BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarını pazarın durumu, ülkenin ekonomik şartları, EPDK’nın tarifeyle ilgili kararları ve işletme giderleri doğrultusunda belirlemektedir. İç piyasadan ya da ekonomiden kaynaklanan ihtiyaçlara dayalı bir fiyat ayarlaması yapılmamaktadır.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza yem maliyetleriyle ilgili tevcih etmiş oldukları bir soru.

Bugüne kadar yem bitkileri desteklemeleri kapsamında yaklaşık 6,4 milyon hektar alanda 2,2 milyon çiftçi için toplam 3,1 milyar lira ödeme yapılmıştır; yem bitkileriyle yapılan desteklemelere ilişkin rakam. Yürütülen çalışmalar sonucunda, TÜİK verilerine göre, genel yem bitkileri ekim alanları 2002 yılında 1,1 milyon hektar iken 2012 yılında 2,2 milyon hektara çıkmıştır. Hayvancılık ve yem üretiminin teşvikine ilişkin Sayın Başbakanlık makamının cevabi metni bu.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları bir soru: “Ülkemizde, kümes hayvanlarının ve sakatatların toptan satışında yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 8’e yükseltilmiştir…”

Cevaben, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan cevabi görüş şu şekildedir: Bakanlar Kurulu kararıyla 25/02/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kümes hayvanlarının etleri ve sakatatlarının toplam tesliminde daha önce yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Bu ürünlerin perakende tesliminde uygulanan KDV oranında ise değişiklik yapılmamıştır. Düzenleme ile anılan mükelleflerin sürekli olarak KDV iadesinden alacaklarının ortaya çıkması önlenmiş olup indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen KDV tutarlarının mükellefin talebi üzerine işlemin gerçekleştiği yıl içinde mahsuben, işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yıl içinde ise nakden veya mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. Cevap bu şekilde.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları bir soru: “Ülkemizde ve dünyada sütün önemi ortadayken kamuda çok az sayıda süt ve süt ürünleriyle, süt ve süt ürünleri teknoloji bölümünden mezun olan tekniker istihdamı yapılmaktadır. Son on yılda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kaç adet anılan bölüm mezunlarından istihdam edilmiştir?”

Bakanlığımızda hâlen süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri teknoloji bölümü mezunu 96 tekniker görev yapmaktadır. Bakanlığımızın bu yöndeki istihdamı artırma gayreti sürmektedir. Tarım Bakanlığı kastedilerek Başbakanlıktan gelen metin.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları soru: “Ticari araç sahiplerinin kar lastiği konusundaki talepleri niçin karşılanamamıştır?”

Kış lastiği temininde güçlükler yaşandığının müşahede edildiği ve taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihine soru önergesine konu olan nedenlerle ötelenmiş bulunmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları yine bir soru: “2012 yılında toplam kaç adet küçük ve orta büyüklükteki işletme ve kullanılan kredi kanuni takibe düşmüştür?“

Takipteki toplam krediler 6 milyon 519 bin 669 lira, bin/TL cinsinden. Takipteki toplam KOBİ niteliğindeki kredi müşteri adedi ise 173.670, 2012 yılı itibarıyla önceki yıllardan intikal edenlerle birlikte toplam sayı.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcihen sormuş oldukları soru: “Hafif ticari araç pazarında ortaya çıkan daralmanın başlıca sebepleri nelerdir?”

Ülkemizde 2011 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı tüm zamanların rekorunu kırarak 864.439 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2012 yılında yüzde 10 azalarak 777.761 adede gerilemiştir yani bakıldığı zaman 2012 yılında 864 bin ticari araçtan oluşan bir pazar var, yüzde 10 azalmış ama azalmış hâliyle düştüğü yer 777.761. Toplamda 1,5 milyonun üzerinde -iki yılın toplamında- bir hafif ticari araç pazarı var.

Ülkemiz hafif ticari araç üretiminde üstün bir konumda bulunmakta olup Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre de AB’de -Avrupa Birliğinde yani- hafif ticari araç üretiminde son beş yıl baz alındığında Türkiye Cumhuriyeti üretim potansiyeliyle 1’inci sırada yer almaktadır.

Sayın Dedeoğlu’nun yine Sayın Başbakanımıza sorusu: “Otomotiv pazarında ortaya çıkan daralmanın başlıca sebepleri nelerdir?”

Ülkemizde 2011 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı tüm zamanların rekorunu kırarak 864.439 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil pazarı ise 2011 yılında 593.519 adet olarak gerçekleşmiş fakat 2012 yılında bu rakam yüzde 6 azalarak 556.280 adede gerilemiştir. Evet, Başbakanlığın cevabi metninde yüzde 6’lık bir daralmanın olduğu kabul edilmekle birlikte 2012 yılında rakamın 556.280 olduğu ifade ve beyan edilmektedir.

Sayın Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcihen soruları: “Maden ocaklarında dinamitle patlatmanın yerini alacak olan, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yeni uygulama kullanılmaya başlandı mı?”

Uygulama yer yer kullanılmaktadır. TÜBİTAK’ın TARAL 1007 Programı kapsamında geliştirdiği TÜBİTAK-MAM, Kimya Enstitüsü ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilen proje çerçevesindeki uygulamadan söz ediliyor. Henüz fiilî uygulama aşamasına geçilememiştir. Şu ana kadar sadece prototip ürünlerin saha denemeleri yapılmış ve bu deneyler olumlu netice vermiştir. Yaygın uygulama, proje raporunun kabulünü takiben dört aylık süre içerisinde 2013 yılının son çeyreğinde başlayacaktır ancak bu uygulamaya fiilen geçildiği andan itibaren bile grizu riskinin yüzde kaç oranında azaltılacağına ilişkin henüz kesin, bilimsel bir veri oluşturulamamıştır.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş oldukları soru: “TÜBİTAK tarafından yürütülen burs programı kapsamında yurt içinde bazı bilim insanlarına önemli destekler sağlandığı bilinmektedir. 2012 yılında kaç bilim insanına destek verilmiştir?”

TÜBİTAK BİDEB’in yürüttüğü çalışmalara ve ülkemizin ihtiyaçlarına paralel olarak desteklerin türleri, desteklenen kişi sayısı ve destek miktarları her yıl sürekli artmaktadır. 2003 yılında 1.527 olan desteklenen toplam bilim insanı sayısı 2009 yılında 18.141’e yükselmiştir. 2012 yılında ise desteklenen bilim insanı sayısı 18.424 kişiye ulaşmıştır. 2012 yılında bilim insanlarına burs ve destek programı adı altında aktarılan fon miktarı 75 milyon liradır. Ayrıca, 2013 yılında yaklaşık 20 bin kişiye toplam 122 milyon lira fon kullandırılması hedeflenmektedir. Demek ki sayının on yılda 1.500 rakamından 18.424 rakamına ulaşmış olduğu anlaşılıyor.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Dedeoğlu’nun Başbakanımıza yönelttiği soru önergesi…

Bu arada, Kahramanmaraş, PTT 1. Lig’e çıktı, onunla ilgili de bir cümle ifade etmek isterim. Yeni stadyum talebi var ama yetiştirmek mümkün değil, iki ayda stadyum yapmak gibi bir şey tabii ki söz konusu değil. Biz, iki ayda Kahramanmaraş’ın mevcut stadyumunu zemin, tribünler, çimler, soyunma odaları, sosyal donatılarıyla birlikte yeni sezona hazır hâle getirmek yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zannediyorum iki üç hafta içerisinde bu işin ihalesi yapılmış olacak. İnşallah, sezona hazır hâle gelmesi yönünde bir hedefimiz var.

Sayın Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcihen sorusu: “Yabancı uyruklu çok sayıda bilim insanının yüksek maaşlar ve paralar ödenerek Türkiye’ye araştırma için getirileceği belirtilmektedir. TÜBİTAK tarafından başlatılan bu program kapsamında toplam kaç bilim insanının getirilmesi planlanmaktadır? Getirilecek bu kişilerin yerini ülkemizde doldurabilecek bilim insanı yok mudur? Niçin ülkemizdeki bilim insanları yurt dışındaki gibi yeterince desteklenmemektedir?”

Cevabi metin: Türk öğrenci ve araştırmacılara yönelik burs programlarımıza ek olarak bilimsel etkileşimin gelişmesini desteklemek, uluslararası araştırma zincirini geliştirmek ve Türkiye’nin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla yurt dışındaki deneyimli araştırmacıların Türkiye’ye gelerek araştırmalarının bir kısmını Türkiye’de sürdürmeleri için de destek programları yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen aşağıdaki destek programlarına aynı zamanda yurt dışında kariyerlerine devam etmekte olan Türk araştırmacılar da başvuru yapabilmektedir. Konuk araştırmacı destek programları şunlardır:

Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı: 2012 yılında programa toplam 400 bilim insanı için davet başvurusu yapılmış ve 221 bilim insanına 1 milyon 260 bin lira destek sağlanmıştır. Desteklenen 221 konuk bilim insanının 19’u Türk’tür.

Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı: Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların, öncelikli alanlar başta olmak üzere, Türkiye’ye uzun süreli araştırma yapmak üzere gelmelerini temin için, bu araştırmacıların yurt içinde istihdamına yönelik imkânların sağlanması amacıyla AB kaynakları kullanılarak bir program geliştirilmesi planlanmış ve bu kapsamda AB 7’nci Çerçeve Programı’na (COFUND)  başvuru yapılmış ve desteklenmiştir. Bu çerçevede proje bütçesinin yüzde 40’ı AB fonlarından karşılanarak yüzde 60’lık bir TÜBİTAK desteğiyle “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı” adıyla yeni bir destek programı 2012 yılı itibarıyla uygulamaya konulmuştur. Program kapsamında dört yılda toplam 100 deneyimli bilim insanına veya uzmanına, araştırmalarını Türkiye’deki akademi ya da sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilerek yapmaları için destek verilecektir.

Toplam program bütçesi 11,2 milyon eurodur. Bu bütçenin 4,5 milyon eurosu AB komisyonundan sağlanacaktır. Program boyunca toplam dört çağrıya çıkılacaktır. Eylül 2012 tarihinde kapanan ilk çağrı kapsamında ön incelemeye geçen 66 başvurunun bilimsel değerlendirmeleri sonucunda 26 araştırmacı desteklenmiştir. Desteklenen 26 araştırmacının 14’ü Türk’tür. TÜBİTAK tarafından yürütülen 31 burs ve destek programı arasında sadece yabancılara yönelik 2 adet programımız bulunmaktadır. Bunlardan ilki Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı, diğeri ise Yabancı Uyruklular İçin Araştırma Burs Programı’dır.

2012 yılında yukarıdaki 2 program kapsamında Türkiye’de doktora yapan ya da araştırmalarına devam eden toplam 255 yabancı uyruklu doktora öğrencisiyle 159 yabancı uyruklu araştırmacıya 4 milyon lira destek verilmiştir. Sadece yabancılara yönelik bu 2 destek programının bütçesi 2012 yılında TÜBİTAK BİDEB bütçesinin yüzde 5’idir.

BAŞKAN – Sayın Bakan, isterseniz, sözlerinizi tamamlayabilirseniz, 2 sayın milletvekilinin açıklama talepleri var sizden. Onları aldıktan sonra tekrar söz vereceğim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Tamam, Sayın Başkanım, iki soru kaldı zaten. Bunları hemen birer dakikada özetleyeyim arzu ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu organize sanayi bölgelerinin az gelişmiş bölge kapsamına alınmasına ilişkin soru önergesi: OSB uygulamaları, ülkemizde sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan çok sayıda teşvik tedbirinden yalnızca biridir. İlgili bakanlığımızca OSB tüzel kişiliklerine uzun vadeli, düşük faizli kredi verilmektedir. Bu bağlamda, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri proje ödeneklerinin kullanımı ve kredilendirilmesine ilişkin esaslar çerçevesindeki ödeme şartları şöyledir: Kalkınmada öncelikli yöreler faiz oranı yüzde 1, beş yıl ödemesiz, ödeme süresi on beş yıl; diğer iller faiz oranı yıllık yüzde 2, üç yıl ödemesiz, ödeme süresi on üç yıl; gelişmiş iller faiz oranı yıllık yüzde 3, iki yıl ödemesiz, ödeme süresi toplam on bir yıl.

Sayın Ensar Öğüt’ün, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a yönelttiği soru önergesi: “AB’yle olan ithalat ve ihracatımız arasındaki fark nereden kaynaklanmaktadır? Bu farkın kapanması için ne yapmaktasınız?”

AB üyesi 27 ülke, ülkemizin en önemli ticaret ortağıdır. Bununla birlikte, Avrupa Birliğinin ülkemizin toplam ticareti içerisindeki payı azalmaktadır. 1995 yılında, AB 27’nin yani 27 birlik üyesi ülkenin toplam ihracatımız içerisindeki payı yaklaşık yüzde 56 iken 2011 yılında, AB üyesi 27 ülkenin payı yüzde 46’ya, toplam ithalatımız içerisindeki payı ise yüzde 50’den yüzde 38’e gerilemiştir. Türkiye’nin ihracatının bu süre içerisinde 36 milyar dolardan 155 milyar dolara tırmandığı dikkate alınacak olursa, Avrupa Birliğine yapılan ihracatın yıllık rakamsal büyüklüğünün yükseldiği ama Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki oransal durumunun bir miktar gerilediği görülecektir. Kaldı ki bu, Türkiye’nin ihracat stratejisinin de aynı zamanda bir parçası. Türkiye yeni pazarlara açılmakta olduğundan dolayı ihracatında 4 katın üzerinde bir artış var ama Avrupa Birliğiyle olan ihracatında bir azalma var. Bunu ekonomi yönetimimiz bir risk olarak değerlendirmemektedir.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın Öz, açıklama talebiniz var Sayın Bakandan, buyurun.

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakan, tabii ki Mersin’de yapılacak olan olimpiyatlarla ilgili biz bir şey yapılmadığı iddiasında değiliz. Ancak, daha önceden planlandığı şekliyle spor müsabakalarının yapılacağı Arena Stadyumu maalesef yetişmemiştir. O, sadece açılış ve kapanışta kullanılacak, daha sonra da çimlenme çalışmaları devam edecektir.

Bizim daha önce size sormuş olduğumuz bir soruya istinaden vermiş olduğunuz cevapta “Olimpiyat Komitesi için teslim olarak bir yıl önceden teslim etmemiz gerektiğinden, ihalesini davetiye usulüyle yapacağız ve bu şekilde tamamlayacağız.” ifadeniz vardı. O günkü söylediğiniz gibi, gerçekten, 20 Haziranda yapılacak olan olimpiyatlar öncesinde Olimpiyat Komitesine bir yıl önceden, maalesef, teslim edemedik, tesisler ancak yeni tamamlanıyor. Bunu bir “Türk mucizesi” olarak değerlendiriyorsunuz, 2020 Olimpiyatları için de bize ciddi manada avantaj sağlayacağını iddia ediyorsunuz. Ama bu şekilde bu avantajlı durumda olduğunuzu nasıl iddia ediyorsunuz, bunu gerçekten anlayamadık. Eğer bu konuda bir açıklama yaparsanız sevinirim.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Sağ ol Başkanım.

Sayın Bakanım, cevaplarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Ben şöyle bir şeyi, bu, “5 Ocak Stadyumu şehir merkezinde kaldı.” deniyor. 30 bin kişilik bir seyirci kapasitesi var. Ama bu stadyum Adana’nın kurtuluşuyla ilgili, ismi de 5 Ocak, Adana’nın kurtuluşu da 5 Ocak, çok da özel bir yer. Adana uzun yıllar bununla anıldı, bununla yattı, bununla kalktı. Eğer Adana’ya yeni bir stadyum yaptırmak istiyorsanız bu stadyumun ortadan kalkmasına gerek var mı? Veya ısrarla “Bizim burayı kaldırmak düşüncemiz var.” diyorsanız, Adana’nın bir şehir meydanı yok, burayı şehir meydanı olarak düşünebilir misiniz?

İkinci sorum da, yine kadük kalan ama uzun dönem uğraştığımız Kozan’a 500 kişilik bir Kredi Yurtlar Kurumu yani yurt projesi vardı. Bunun ihalesi yapıldı mı, yapılıyor mu, yeri bulundu mu? Cevaplandırırsanız teşekkür ederim.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Canalioğlu…

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, öncelikle, Trabzon Akyazı’da yapılacak stadyumla ilgili verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Süper Lig’e renk katan, Anadolu takımı olan Trabzonspor’umuzun en kısa sürede bu stadyumun yapılarak maçlarının burada oynanmasını arzu ediyoruz ama sizin göstermiş olduğunuz, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Bu arada, kupamızı da beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, buyurun.

Kürsüye lütfen...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, Sayın Genel Kurul üyeleri; sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.

Sayın Öz’ün sorusu… Sayın Öz, Mersin Stadı bitti, A’dan Z’ye bitti. Mersin Stadı, localarındaki VIP odaları, seyirci localarındaki koltuklarına, sehpalarına varıncaya kadar bitti. Sadece zeminin çimi yapılmadı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sadece zemindeki çimlenmeyi yapmadık, onu da bilerek yapmadık. Gelin beraber gidelim. Ben 18’inden itibaren Mersin’deyim, stadın etrafını beraber gezelim. Palmiyelerine varıncaya kadar dikildi, çiçeklerine varıncaya kadar dikildi.

Bu arada, Ulaştırma Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Mersin Stadyumu’nun Mersin’le şehir bağlantısı yoktu. Otoyolun üzerinden yonca kavşaklarla birlikte, 27 milyon lira artı KDV’lik bir bedelle, çok büyük bir projeyle Mersin Stadyumu’nu Mersin kentine bağladılar. Dolayısıyla Mersin’de yeni bir yerleşim aksı açılmış oldu. Stadyum da bitti, diğer bütün tesisler de bitti.

Sizin o zamanki soru önergenize vermiş olduğum cevabım şuydu: “Kural olarak oyunlardan bir yıl önce tesislerin bitmesi ve yetişmesi lazım.” Ama takdir edersiniz ki oyunlara yirmi ay kala kurulan bir Hükûmetin önündeydi bu konu. Dört yıl Yunanistan’da kaldı. Medyanın “Türk mucizesi” demesinin nedeni budur. Ben demiyorum, spor medyasında bu şekilde adlandırılıyor. Dört yıl Yunanistan’da kaldı. Bu oyunların imalat süresi altı yıl. Dört yıl Yunanistan’da bir şey yapılamadı çünkü ekonomik krizden çok etkilendiler. Oyunlar 2011 yılı Şubat ayında Türkiye’ye verildi, Sayın Başbakanın garanti vermesinden sonra. Martta seçim kararı aldık, haziranda seçim yaptık, temmuzda Hükûmet kuruldu, temmuz sonuna doğru güvenoyu aldık, ağustosta masamıza oturduk, önümüzde 2013 Mersin Akdeniz Oyunları var. Projeleri çizdik, ihale aşamasına geldik. Açık ve net söylüyorum, hiçbir gizlisi saklısı yoktur: Akdeniz Oyunlarıyla ilgili bütün tesislerin inşaat ihalesi pazarlık yani davetiye yöntemiyle yapılmıştır, bu kadar nettir. Hiçbir tesisin ilan yoluyla ihalesini yapabilecek zamanımız yoktu ama buna rağmen, iddiayla söylüyorum, Mersin’de ve Adana’da yapılan tesislerin tamamı çok ekonomik rakamlara mal edilmiş olan tesislerdir. Aksini iddia eden iddiasını elbette ki her zeminde ispat edebilir. Yapılan işlerin büyüklüğüyle rakamların toplamı apaçık ortada. Teşekkür ediyorum, yapılan işleri sizler de görüyorsunuz ve yapılanı da takdir ediyorsunuz çünkü nihayetinde, biz Mersin’de oyunlar bittikten sonra geri döneriz memleketimize ama Mersin sizin memleketiniz, siz orada mukimsiniz. Toroslar’ıyla, Yenişehir’iyle, diğer ilçeleriyle, Mezitli’siyle, Tarsus’uyla, Erdemli’siyle, Silifke’siyle Mersin yepyeni bir hava kazanıyor ve Mersin, Akdeniz Oyunları sayesinde Türkiye’deki olimpiyatlara sporcu hazırlama merkezi yaptığımız 12 ilden biri oldu, Mersin bir spor kenti kimliğini kazandı.

Bir diğer, henüz fark edemediğimiz, faydası oyunların Mersin’e: Mersin’de turizm yatırım bölgesi var malumunuz. Orada çok büyük bir arazi golf temalı olarak turizm yatırımlarına tahsis edildi. Mersin havalimanının temeli atıldı, Adana-Mersin havalimanının Tarsus’ta temeli atıldı. Havalimanı, turizm yatırım bölgesi, Akdeniz Oyunları tesisleri bir arada düşünüldüğünde Mersin aynı zamanda spor turizmi anlamında da bir cazibe merkezi hâline gelmiş olacak. Oyunlara bir yıl kala tesisleri bitiremedik çünkü zaten bütün tesislerin inşaatına oyunlara on üç on dört ay kala başlayabildik.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen sözlerinizi toparlayınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - O nedenle on gün kala bitirebildik ama hamdolsun Allah’a kazasız belasız bitirdik. Emek veren herkese bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Bu da Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin görülmesi açısından önemli bir durumdur diye düşünüyorum.

Sayın Halaman’ın sorusu: “Adana Stadı’nı şehir meydanı yapar mıyız?” Ankara’dan konuşup da Adana’da bir polemiğe neden olmak istemem Sayın Halaman. Samsun’daki 19 Mayıs Stadyumu’nu da yıkacağız, Samsun’a da yeni bir stadyum yapacağız. Samsun’daki stadyumun akıbeti ne olursa diğer stadyumların akıbeti de birbirine benzer olur ama Adana Belediyesi yirmi yıldır aynı yönetim tarafından idare ediliyor. Şehir büyümeden önce, şehir daha tarlayken niye bir kent meydanı için yer ayırmadılar, doğrusu ben bunu merak ediyorum.

Benzer bir sorun Samsun’da bir ilçemizde de var. Yüzme havuzu yapacağımız yerde inşaatı durdurmaya kalktılar, burayı kent meydanı yapalım diye. Aynı belediye başkanı çok eski yıllarda da orada belediye başkanıydı ilçe tarlayken. Yani bunların o yıllarda düşünülmesi lazım.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) - MHP’den seçildi diye tahammül edemediniz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin de belediye başkanınızdı değil mi? Sizin belediye başkanınız değil miydi? Niye millî iradeyi hapsettiniz? Yok saydınız.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Büyükşehir bizde, ilçe bizde değil, Samsun’daki ilçe.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Son olarak Sayın Canalioğlu’nun sorusu var Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Canalioğlu soru sormadı, teşekkür etti Sayın Bakanım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Teşekkür etmişsiniz, ben de teşekkür ediyorum.  Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Böylece, soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı: 453)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Bundan sonra da komisyonların bulunamayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma  Saati: 19.31