DÖNEM: 24                            CİLT: 51                      YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

109’uncu Birleşim

23 Mayıs 2013 Perşembe

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

 I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kanal İstanbul’un çevreye etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’deki aile sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Kadıköy Altıyol’da bulunan boğa heykelinin Beylerbeyi Sarayı’na taşınmasına ve Kadıköy’de Kuşdili Çayırı’na yapılacak alışveriş merkezine ilişkin açıklaması

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de ÇELİK-İŞ ve BİRLEŞİK METAL-İŞ arasında uzlaşmanın sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev üstlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

3.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Göynük’te tertip edilecek Akşemseddin’i anma programına ilişkin açıklaması

4.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklaması

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2012 yılında Artvin’in Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle gönderilen 3 milyon 800 bin liralık afet yardımının Artvin Valiliği tarafından hangi bölümlere harcandığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

6.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ve Taylan Çintay’a Ankara Sincan Cezaevinde yapılan muameleye ilişkin açıklaması

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’ne ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 10 bin kamu koruma memuru alınacak olmasının üniversiteleri savaş ve çatışma alanı hâline getireceğine ilişkin açıklaması

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Tarsus’un Yenice ilçesi Karsavuran mevkisinde yaşayan göçerlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

10.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, “Redhack” tarafından İnternet sitelerine gönderilen belgeye göre El Nusra ve El Kaide cephesinin Reyhanlı’ya yaptığı saldırıyla ilgili olarak Hükûmetin ne söyleyeceğini bilmek istediğine ilişkin açıklaması

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, “Redhack” tarafından İnternet sitelerine gönderilen belgenin içeriğiyle ilgili olarak Hükûmetin Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesini ve kamuoyuna açıklama yapmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

12.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Atatürk Stadyumunun TOKİ’ye devredilerek yerine bir alışveriş merkezi yapılması için protokol imzalanmasına ilişkin açıklaması

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Zonguldak’ta bacaklarını biçerdövere kaptıran Harun Mosmos adındaki çocuğun Hacettepe Üniversitesi Hastanesine taşınması için bir uçak ambulans ya da helikopter ambulans temin edilememesine ve yaşanan 112 Acil zafiyetine ilişkin açıklaması

14.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Reyhanlı’ya ziyarette bulunacak olan Başbakanın niçin Uludere’ye gitmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin komisyondan geçtikten sonra kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurul gündemine getirilmesinin bir İç Tüzük ihlali olduğuna ve teklifin 22’nci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle görüşülmesine imkân bulunmadığına ilişkin açıklaması

16.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin Hükûmet veya esas komisyon tarafından kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurul gündemine getirilmesinin gerekçeli olarak istenebileceğine ve Genel Kurulun işaret oyuyla buna karar verebileceğine ilişkin açıklaması

17.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinde Anayasa’ya bir aykırılığın söz konusu olmadığına ilişkin tekraren açıklaması

18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinin yeniden ele alınıp tereddütleri giderecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması

19.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

20.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

21.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, KİT Komisyonunda yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, görüşülen kanun teklifiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan düzenlemelerin Genel Kurulda geri alınması yönündeki anlayışı doğru bulmadığına ilişkin açıklaması

23.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sağlıklı bir yasa çalışması yapılmadığına ilişkin açıklaması

24.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, görüşülen kanun teklifinin 2’nci maddesindeki düzenlemenin yanlış olduğuna ilişkin açıklaması

25.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, görüşülen kanun teklifiyle ilgili olarak bürokratlardan bilgi almak istediğine ancak Genel Kurulda telefonlar çalışmadığı için kimseye ulaşamadığına ilişkin açıklaması

26.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, sükûnet içerisinde bir görüşü ifade etme imkânını dahi muhalefet partisine vermek istemeyen bir iktidar partisi yaklaşımı olduğuna ve görüşme imkânı kalmadığından teklifin görüşmelerinin ertelenmesini önerdiğine ilişkin açıklaması

27.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, hiç kimsenin AK PARTİ Grubuna ve milletvekillerine hakaret etme hakkının olmadığına ve Ankara Milletvekili Levent Gök’e kınama cezası verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

28.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, hiçbir milletvekilinin yaralayıcı ve rencide edici bir üslup kullanmaması gerektiğine ve Özgür Özel’in tekmelenmesi olayını kınadığına ilişkin açıklaması

29.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, hiç kimsenin kimseye hakaret etme hakkının olmadığına ve Başkanlık Divanının bu konuda tedbir alma ve parti gruplarına bildirme sorumluluğunun bulunduğuna ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Yemen-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fuad Mohamed Abdul Karim başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30/4/2013 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1224)

 

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 milletvekilinin, Adana ilinin sanayi ve sanayileşme potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 29 milletvekilinin, “Altuzan” isimli kanser ilacının sahtesinin Türkiye’de de kullanıldığı ve Orta Doğu ülkelerine de buradan gittiğine dair iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635)

C) Gensoru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 72 milletvekilinin, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28)

 

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın görüşülen kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in görüşülen kanun teklifinin 9’uncu maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın görüşülen kanun teklifinin 19’uncu maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın görüşülen kanun teklifinin 21’inci maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

 

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/725) (S. Sayısı: 450)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463)

 

 

 

 

 

 

X.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında iktidar partisinin önergelerinin muhalefet partilerine dağıtılmaması nedeniyle görüşmelere devam edilip edilmeyeceği hakkında

 

XI.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 463) Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin oylaması

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır’da yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/20885)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Erzurum’da yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/20886)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/21220)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan TKİ Genel Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin ve lojmanların belediyeye devrine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21324)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, elektrik tellerinin yarattığı tehlikelere ve Ankara’da yaşanan bir olaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21329)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/21477)

7.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Vakıflar Yönetmeliği kapsamında muhtaç aylığı bağlanan kişilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21534)

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Balya ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21609)

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün elektrik telleriyle ilgili sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21610)

10.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Balya ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21611)

11.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde bir köyde evine elektrik bağlatamayan bir vatandaşa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21613)

12.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21615)

13.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21616)

14.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Havran ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21617)

15.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21618)

16.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21619)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir kamu spotunun maliyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21783)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Eskişehir ve Erzurum’da resmî ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21824), (7/21825), (7/21826), (7/21827), (7/21828), (7/21831), (7/21832), (7/21833), (7/21834), (7/21835), (7/21839), (7/21840), (7/21841), (7/21842), (7/21843)

19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen ihaleler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22197)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

 

Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, Gümüşhane ilindeki ulaştırma yatırımlarına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, termik santrallerin yarattığı tahribatlara,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, NSU davası ve Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Çorlu’da bir adliye sarayı yapılması gerektiğine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 44 Malatyaspor futbol takımının Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde birinci olmasına rağmen şampiyon ilan edilmeyerek hakkının yendiğine,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde ÖSYM sınavlarının yapılmadığına ve bu konuya el atılması gerektiğine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇAYKUR’un uyguladığı kota nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay üreticilerinin zor durumda bulunduğuna,

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Kırklareli Vize’de Atatürk Anıtı’na çelenk koyan CHP İlçe Başkanlığına ceza kesilmesine ve her millî bayramda çelenk koymaya devam edeceklerine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Millî Eğitim Bakanlığının bilişim teknolojisi öğretmeni atamak için uyguladığı yönteme,

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, İstanbul’da pek çok okulun 2013-2014 eğitim öğretim yılında kademesiz geçişle değişime uğrayarak farklı bölümlerinin kapatılacağı iddialarına ve Ataşehir ilçesindeki imar sorunlarına,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, meraların kullanım hakkının ihale yoluyla değil, meraların bulunduğu yerlerdeki köylülere verilmesi gerektiğine,

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çerkezköy-Saray duble yolunun yapımındaki sorunlara,

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, sulu tarım yapan üreticilerin elektrik borçları nedeniyle zor durumda bulunduklarına,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, bir üst lige çıkan Gümüşhanespor ve Rize Pazarspor’u tebrik ettiğine, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için pek çok milletvekilinin davetiye bulamadığına ve bu konuda Meclis Başkanlığını göreve davet ettiğine,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Tunceli’deki dolu yağışına ve tutuklu milletvekillerinin yemin edip çalışmaya başlamaları için Meclis Başkanlığını göreve davet ettiğine,

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımıyla ilgili bilgi almak istediğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, devletin doğal afetlerden zarar gören çiftçilere sahip çıkması gerektiğine,

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hükûmetin, Özgür Suriye Ordusuna her türlü yardımı yapmasına rağmen, verilen giysilerden dolayı hicap duyduğunu dile getirmesinin çifte standart olduğuna,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 milletvekilinin, baz istasyonlarının kontrolsüz şekilde artması sonucu insan sağlığına etkilerinin (10/630),

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, Kütahya'da yapılan özelleştirmelerin ilin sosyoekonomik yapısına olan etkilerinin ve yol açtığı sorunların (10/631),

Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, göç veren illerimizde göçe neden olan sorunların (10/632),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 459'uncu sırasında yer alan, 1990 yılından günümüze kadar gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin araştırılması, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (l0/491) görüşmelerinin Genel Kurulun 22 Mayıs 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde,

MHP Grubunun, 23/3/2012 tarih ve 3951 sayı ile özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları, sağlık problemleri ve diğer sorunların araştırılması, gerekli önlemlerin alınması ile 22/5/2013 tarih ve 13393 sayı ile özel güvenlik personelinin yaşadığı sıkıntıların araştırılması, mevzuat ve uygulamalardan dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti, bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis araştırması önergelerinin, Genel Kurulun 22 Mayıs 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunarak görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

CHP Grubunun, 24/4/2013 tarihinde Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 24 milletvekili tarafından Murat Nehri üzerinde inşa edilen HES'lerin Palu-Genç-Muş demir yolu hattına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (865 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 22 Mayıs 2013 Çarşamba günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde,

Yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yaptığı açıklama sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Milletvekili Ali Aşlık’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Genel Kurulu ziyaret eden Fas Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik Kalkınma Komisyonu Başkanı Said Khairoune ve beraberindeki heyete Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denildi.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (1/759) (S. Sayısı: 453),

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/653) (S. Sayısı: 420),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

 

4’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun (1/725) (S. Sayısı: 450) görüşmelerine başlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.

 

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 18.29’da birleşime son verildi.

 

                                                         Şükran Güldal MUMCU

                                                                 Başkan Vekili

       Muhammet Bilal MACİT                                                          Mustafa HAMARAT

                    İstanbul                                                                                    Ordu

                   Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye

II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 160

23 Mayıs 2013 Perşembe

Tezkereler

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1225) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

2.- Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1226) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1227) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

4.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1228) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1229) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

6.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1230) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1231) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1232) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2013)

Rapor

1.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 23/05/2013) (GÜNDEME)

Gensoru Önergesi

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 72 Milletvekilinin; Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2013) (Dağıtma tarihi: 23.05.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sanayileşme potansiyelinin tespiti ve sanayileşmede karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2012)

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2012)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 29 Milletvekilinin, bir kanser ilacının sahtesinin kullanılmakta olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği haklarında faaliyetlerinin durdurulması için soruşturma açılan STK’lara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19172)

2.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2004 yılından itibaren taksirle ölüme sebebiyet suçundan hakkında dava açılan mahalli idarelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19173)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19174)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19175)

5.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, İstanbul’da kapatılan bir cezaevinin arsasının devri ile ilgili protokole ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19176)

6.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, farklı cinsel yönelimleri olan mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19177)

7.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bir işletmedeki toplu iş sözleşmesi yetkisi ile ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19178)

8.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevleri ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19179)

9.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, inşaatı devam eden Van Adliye binasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19180)

10.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Dikmen Vadisinde kentsel dönüşüm kapsamında gecekonduların yıkım ihalesini alan firma ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20237)

11.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamuya ait bir anonim şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20683)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Batman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan yazının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21210)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van-Erivan arası uçak seferleri başlatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21211)

14.-  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2003-2013 yılları arasında kurulan ve kapatılan şirket sayısına ve şirketlerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21212)

15.-  Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, İller Bankası Yönetim Kurulunun bazı üyeleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21213)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ilçelerde de yapılabilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21214)

17.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, adli uyuşmazlıklarda sulhe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21215)

18.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, hastanelerdeki yeni doğan ünitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21216)

19.-  Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, İsrail’e ticari ambargo uygulandığı halde oğlunun İsrail ile ticarete devam ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21221)

20.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriyeli muhaliflerin desteklendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21223)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Keçiören’de yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21224)

22.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Siirt Pervari Devlet Hastanesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21225)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde yaşanan olaylara ve etkinlik alanında Türk bayrağının bulunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21226)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık merkez teşkilatı personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21227)

25.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Haydarpaşa semtinde yapılacağı açıklanan stadyuma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21228)

26.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından iptal edilen tatbikatlara ve iptalin nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21230)

27.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PKK’nın çekilme sürecine ve sınırda görev yapan TSK personeli sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21231)

28.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, eğitimini yarıda bırakan ve çalışma hayatına atılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21232)

29.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, korumaları tarafından bir vatandaşın darp edilmesine ve ödenecek tazminata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21233)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21235)

31.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Vakıfbank’ın Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktardığı kaynak transferinden vazgeçilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21236)

32.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21238)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, zorunlu trafik sigortası bedellerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21239)

34.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye’deki bankalara, kredi kartlarına ve kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21240)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21241)

36.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2005 yılından itibaren bankaların karlılık oranlarına ve kullandırdıkları kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21242)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21243)

38.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21244)

39.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yoksul ailelerin tüp bebek tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla hazırlanan projeye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21265)

40.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21266)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine tanınan kamuda ikinci iş hakkından yararlanılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21267)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21268)

43.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21269)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21270)

45.-   Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir lise öğrencisinin gözaltına alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21271)

46.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tek ebeveynli hanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21272)

47.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Çorum’da yaşanan bir olay ile kürtaja ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21273)

48.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21274)

49.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21275)

50.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21276)

51.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21277)

52.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21278)

53.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21279)

54.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, bütçede AR-GE harcamalarına ayrılan paya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21280)

55.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’daki metro vagonları yapım işini alan firma ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21281)

56.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21282)

57.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21283)

58.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanan Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan işçi alımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21284)

59.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil savunma uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21285)

60.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, iş yeri hekimlerinin göreve başlamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21286)

61.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, sağlıkta taşeronlaşma ve İstanbul’da bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21287)

62.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21288)

63.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir taşeron firmanın çalışanlarını mağdur ettiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21289)

64.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21290)

65.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılındaki optik reçetelerine ve yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21291)

66.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2004-2013 yılları arasında Fener Rum Patrikhanesi ve bağlı kilise ve kurumlarda çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21292)

67.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, sağlık alanında taşeronlaşmadan kaynaklanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21293)

68.-   Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, turizmci usta öğreticilerin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21294)

69.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, erken emeklilik uygulaması ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21295)

70.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir üniversitenin temizlik ve hizmet işlerini tedarik eden alt işverene bağlı işçilerin mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21296)

71.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21297)

72.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ve çevresel etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21298)

73.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21299)

74.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan bir araziye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21300)

75.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21301)

76.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerine ve çevre, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21302)

77.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21303)

78.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21305)

79.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Suriyeli 600 mültecinin geri gönderildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21306)

80.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21307)

81.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21308)

82.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rusya’da çalışan Türk işçi ve iş adamlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21309)

83.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21338)

84.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ve kullanılan suyun tarımsal üretime etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21339)

85.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarım desteklerinin belirlenme yönteminde yapılan değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21340)

86.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ziyan olan sütleri ekonomiye kazandırmak için yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21341)

87.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21342)

88.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, buğday desteklemelerinde yapılan kesintiler ve çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21343)

89.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, süt üreticilerinin desteklenmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21344)

90.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, damızlık sığır işletmeciliğine yönelik desteklere Konya’nın dahil edilmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21345)

91.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21346)

92.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zeytin üreticiliği eğitimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21347)

93.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dernek ve vakıflar aracılığıyla kesilecek kurbanlık hayvanların yerli üreticilerden satın alınması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21348)

94.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21349)

95.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Esendere Sınır Kapısındaki Türk bayrağının indirildiği iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21350)

96.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21351)

97.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21352)

98.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’daki metro vagonları yapım işini alan firma ile ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21354)

99.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yalova’da misyonerlik faaliyeti yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21355)

100.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21356)

101.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hazırlatılan afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21357)

102.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Batman Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki yazının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21358)

103.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı Atatürk heykellerinin kaidelerinde bulunan bazı vecizelerin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21359)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Batman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan yazının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21360)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir pazara ve semt pazarlarındaki esnafın mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21361)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa ait özel belgelere internet üzerinden erişime neden olduğu iddia edilen güvenlik açığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21362)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21363)

108.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki bir köyün kavşak ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21364)

109.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21365)

110.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de yapılan bir protestoya katılanlar hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21366)

111.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara ili Beypazarı ilçesine bağlı bir mahallenin Pazar yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21367)

112.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21368)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21369)

114.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21370)

115.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21371)

116.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21372)

117.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan bir arazinin plan tadiline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21373)

118.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, pasaport sahiplerine ve türlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21374)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Aliağa-Menderes tren hattı güzergâhındaki hemzemin geçitlerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21375)

120.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doğal gaz ile ilgili kazalar ve bunların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21376)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik belediyelerce yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21377)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından restore edilen ibadethanelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21378)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyelerdeki iş kazalarıyla ilgili veriler ile bu kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21379)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, suça karışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21380)

125.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21381)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, su depolarının bakım ve onarımı ile sağlıklı ve kesintisiz su sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21382)

127.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde yaşanan olaylara ve etkinlik alanında Türk bayrağının bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21383)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2004-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınarak metropolit yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21384)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Rum Ortodoks kiliseleri ile metropolitlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21385)

130.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2004-2013 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınarak metropolit yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21386)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, üniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21387)

132.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı bir köyün tapu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21388)

133.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Kars Selim İlçe Belediye Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21389)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, araç plakalarına ceza tutanağı düzenlenmesi uygulaması ile ilgili mahkeme kararının uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21390)

135.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Selim ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21391)

136.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ın bazı bölgelerinde güvenlik gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21392)

137.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadın koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21393)

138.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erciyes Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21394)

139.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Tunceli’de bulunan insan kemiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21395)

140.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, polisin kovalaması sonucu Dicle Nehri’ne atlayarak yaşamını yitirdiği iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21396)

141.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Keçiören Belediyesi ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21397)

142.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21398)

143.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21399)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21400)

145.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21401)

146.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21402)

147.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21403)

148.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21404)

149.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21405)

150.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21406)

151.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli personele yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21407)

152.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21408)

153.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21409)

154.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21410)

155.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21411)

156.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Bakanlığın bazı projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21412)

157.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21413)

158.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına yatırılan para tutarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21414)

159.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21415)

160.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, devlet ve şehir tiyatroları ile özel tiyatrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21416)

161.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, restore edilen ibadethanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21417)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil savunma uzmanlarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21419)

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21420)

164.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 10 numara yağ denetimlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21422)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı görevleri için ödenen harcırahlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21423)

166.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21425)

167.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Gökçeada’da Rum azınlık okulunun açılmasına onay verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21428)

168.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen bir tasarının öngördüğü bazı düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21429)

169.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, özel eğitim öğrencilerine ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21430)

170.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’deki özel eğitim öğrencilerine ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21431)

171.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21432)

172.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21433)

173.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Adli Uyuşmazlıklarda sulhe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21434)

174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21435)

175.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, yeni eğitim sisteminde 8 yılını tamamlayıp okula devam etmeyen öğrencilerin durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21436)

176.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özür grubu atamalarında il ve ilçe emri uygulamasının yeniden getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21437)

177.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrencilerin taşıdıkları çantaların ağırlıklarına ve okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21438)

178.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21439)

179.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21440)

180.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ders kitaplarındaki yazım ve imla yanlışlarına ve bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21441)

181.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışında görevli olan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21442)

182.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21443)

183.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, turizmci usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21444)

184.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, norm fazlası öğretmenlere ve yapılan yer değiştirmeler ile atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21445)

185.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tutuklu bir milletvekilinin kızının okulda mobbinge maruz kaldığı ve hakkında disiplin işlemi uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21446)

186.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, öğrencilerin YGS türü sınavlardaki başarısı ile YGS’de iptal edilen bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21447)

187.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, personel ve öğrencilerin dini vecibelerini yerine getirebilecekleri uygun ortamların sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21448)

188.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki bir okulda yapılan ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21449)

189.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21450)

190.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21451)

191.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21452)

192.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21453)

193.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21454)

194.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21455)

195.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21456)

196.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21457)

197.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21458)

198.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21459)

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21460)

200.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uzman çavuşların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21461)

201.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21462)

202.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, uzman jandarmaların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21463)

203.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, zorunlu askerlik hizmeti ile vicdani ret hakkına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21464)

204.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ardahan’ın Damal ilçesindeki piyade tabur komutanlığındaki bir askerin ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21465)

205.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Basra böceğinin doğal ortamının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21466)

206.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21467)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21469)

208.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21470)

209.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, karın veremi vakalarına ve karın veremi ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21475)

210.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek tedavisi başvurularına ve yoksul ailelerin tüp bebek tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan projeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21476)

211.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köydeki içme suyunda yüksek miktarda arsenik bulunmasına ve bölge halkının sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21478)

212.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, kanser tedavisi için üretilen iki yerli ilaca ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21479)

213.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21480)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21481)

215.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21482)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Iyme hastalığı ile ilgili çeşitli verilere ve bu hastalığın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21483)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21484)

218.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli muhaliflerin tedavi ve tedavi masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21485)

219.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, şark çıbanı vakalarına ve önlenmesi için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21486)

220.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma Devlet Hastanesindeki ses sisteminden ezan yayını yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21487)

221.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, domuz gribi aşısı ve yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21488)

222.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl ili özelinde aile hekimliği uygulaması ile aile sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21489)

223.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, yeni doğan tarama formlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21490)

224.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Belediye Hastanesinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21491)

225.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, yeni doğan tarama formlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21492)

226.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’un Varto ilçesindeki Devlet Hastanesince sağlanan sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21493)

227.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Adana’da H1N1 ve kızamık virüslerine yakalanma vakalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21494)

228.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da bir köyün kavşak ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21495)

229.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21496)

230.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van-Erivan arası uçak seferleri başlatılacağı iddialarına ve yurt dışı uçuşlarda dağıtılan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21497)

231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, zorunlu trafik sigortası bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21498)

232.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21499)

233.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Saray Çerkezköy çevre yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21500)

234.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde bulunan bir arazinin plan tadiline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21501)

235.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21502)

236.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında kapatılan hemzemin geçitlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21503)

237.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da şehir hatlarında sefer yapan bir vapurda çıkan yangına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21504)

238.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bir söyleşideki açıklamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21507)

239.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluş isimlerinden “T.C.” ibaresinin silinmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21512)

240.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Milli İstihbarat Teşkilatına Milliyetçi Hareket Partisine yönelik operasyon talimatı verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21513)

241.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince verilen bir Meclis araştırması önergesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21514)

242.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, taraf olduğu davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21515)

243.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, gizli tanıklara örtülü ödenekten yardım yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21516)

244.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriyeli muhaliflere sağlanan silahların ülkemiz üzerinden sevk edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21517)

245.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, uzman jandarmaların sosyal ve mali haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21518)

246.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Bodrum’daki taş ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21519)

247.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, istisnai kadrolara ve bu kadrolardan sonra naklen başka kadrolara yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21520)

248.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, kamuya ait sosyal tesislerin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21521)

249.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, bazı gizli tanıkların örtülü ödenekten para aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21523)

250.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığındaki kadrolara yapılan atamalara ve Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21524)

251.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalelere ve Başkanlığın bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21525)

252.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığındaki kadrolara yapılan atamalara ve Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21526)

253.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi ve mensupları hakkında araştırmalar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21527)

254.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan asfalt ve şebeke katılım bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21528)

255.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Şereflikoçhisar MOBESE ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21529)

256.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ışıklı Atatürk panosunun sökülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21530)

257.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Seferberlik Tetkik Kurulu ve bazı birliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21531)

258.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21532)

259.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21533)

260.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gümrük Birliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21536)

261.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ebelerin aile danışmanlığı sertifikası alabilmesi ile aile danışmanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21551)

262.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Samsun’daki bir kadın konukevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21552)

263.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun çeşitli boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21553)

264.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Adana’da engelli aylığı kesilen bir vatandaşın yaşadığı mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21554)

265.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21555)

266.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21556)

267.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, 2013 ÖMSS sonuçlarına göre engelli kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21557)

268.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, üst düzey kadın yönetici oranları ile farklı istihdam modellerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21558)

269.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin İhtiyari Protokolünün iç hukuka aktarılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21559)

270.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engelli aylığı almakta olan kadınların sigortalı kişilerle evlenmeleri halinde aylıklarının kesildiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21560)

271.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, evlat edinme ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21561)

272.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, adres değişikliği nedeniyle engelli aylığı kesilen engellilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21562)

273.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, aile konutu şerhi uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21563)

274.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir imamla ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21564)

275.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, sevgi evlerinde ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet sağlayan taşeron şirketler tarafından çalıştırılan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21565)

276.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, sakat bireylerle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21566)

277.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21567)

278.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, sevgi evlerinde ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet sağlayan taşeron şirketler tarafından çalıştırılan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21568)

279.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21569)

280.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sokakta yaşayan ve sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21570)

281.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21571)

282.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21572)

283.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21573)

284.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engellilere yönelik projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21574)

285.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Gümrük Birliğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21575)

286.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun olarak yapılan düzenlemelere ve değişikliklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21576)

287.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21577)

288.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TÜBİTAK tarafından hibe verilecek üniversitelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21578)

289.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, KOSGEB Gaziantep Hizmet Merkezi Müdürlüğünce bazı firmalara usulsüz proje desteği verildiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21579)

290.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21580)

291.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21581)

292.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21582)

293.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür olabilmek için devlet memuru olma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21583)

294.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21584)

295.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere kesilen cezalar ile buradan elde edilen gelirin kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21585)

296.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engellilerin istihdamının artırılmasına yönelik projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21586)

297.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engelliler için düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21587)

298.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İŞKUR tarafından engelliler ile ilgili yürütülen bir MATRA projesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21588)

299.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, engelli bireylerin sosyal güvencelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21589)

300.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurların kadrolarının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21590)

301.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarının kapatılması sonucu mağduriyet yaşayan çalışanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21591)

302.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21592)

303.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Gediz Nehrindeki kirliliğe ve bu kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21594)

304.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, kentsel dönüşüm konulu reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21595)

305.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, parsel bazındaki plan değişikliklerine ve bazı ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21596)

306.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Suriyeli mültecilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21597)

307.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Avrupa’da yaşayan Türk ailelerinin çocuklarının ailelerinden alınarak Hristiyan ailelere verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21598)

308.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrailli yetkililerle yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21599)

309.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21600)

310.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21601)

311.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, yeşil pasaport uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21602)

312.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21608)

313.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesindeki bazı uygulamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21624)

314.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2013 yılında yapılması planlanan personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21625)

315.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21626)

316.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21627)

317.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21628)

318.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, bazı tarım ürünlerine uygulanan fark ödemesi desteği uygulamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21629)

319.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, yurt dışından Türkiye’ye GDO içeren pirinç sokulmaya çalışılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21630)

320.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, küçükbaş hayvan ithalatına ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21631)

321.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da esnafa kesilen telif hakkı cezalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21634)

322.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSPARK’ın ortaklaşa yürüttüğü bir proje kapsamında gerçekleştirileceği iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21635)

323.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21636)

324.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun olarak yapılan düzenleme ve değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21637)

325.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun çeşitli boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21638)

326.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Keçiören Belediyesine bağlı olarak çalıştığı iddia edilen A Takımı adlı gruba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21639)

327.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21640)

328.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21641)

329.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Nevşehir’in Kozaklı ilçesindeki bir mahallede geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21642)

330.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21643)

331.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21644)

332.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21645)

333.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21646)

334.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Balya ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21647)

335.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığa tablet bilgisayar alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21648)

336.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Müftülüğün yapmayı planladığı bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21649)

337.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PKK terör örgütü ile ilgili yapılan ihbarlara ve bu ihbarların değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21650)

338.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21651)

339.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki afet konutlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21652)

340.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişinin polis işkencesine maruz kaldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21653)

341.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21654)

342.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Elmadağ Merkez Orman mevkiinde kurulacak taş ocağının yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21655)

343.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21656)

344.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in bazı ilçelerindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21657)

345.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, zorunlu askerlik hizmeti yükümlülerine ve askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21658)

346.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21659)

347.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Havran ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21660)

348.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21661)

349.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21662)

350.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, işkence ve kötü muamele suçları nedeniyle hakkında takibat başlatılan emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21663)

351.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yaşanan bir olayda polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21664)

352.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki bir köyde meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21665)

353.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, uzman jandarmaların statülerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21666)

354.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir kişinin polis işkencesine maruz kaldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21667)

355.- Ağrı Milletvekili Halik Aksoy’un, son dönemlerde Kürt kökenli kişilere karşı gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21668)

356.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, son günlerde üniversitelerde yaşanan öğrenci çatışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21669)

357.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Emek Sineması ile ilgili yapılan yürüyüşe emniyet güçlerince müdahale edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21670)

358.- Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Kamu-Özel Ortaklığı yöntemiyle gerçekleştirilmiş veya yürütülmekte olan altyapı yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21671)

359.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’daki yoksulluk ve göç verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21672)

360.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engellilere yönelik projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21673)

361.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21674)

362.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da esnafa kesilen telif hakkı cezalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21675)

363.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Şereflikoçhisar Belediyesi müze binası ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21676)

364.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, YGS’de sıfır puan alan öğrenci sayısında yaşanan düşüşe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21677)

365.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir köydeki öğrencilerin taşımalı eğitim imkanından faydalanamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21678)

366.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, jeofizik mühendisleriyle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21679)

367.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Fransızca öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21680)

368.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21681)

369.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21682)

370.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS için başvurularını yapamayan adaylara yeni başvuru hakkı tanınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21683)

371.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sürücü kurslarına ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21684)

372.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21685)

373.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21686)

374.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki okullara ve bunlarda görevli güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21687)

375.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21688)

376.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir köyde bulunan okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21689)

377.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde haklarında idari soruşturma başlatılan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21690)

378.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, üniversitelerde akademisyenlere mobbing uygulandığı iddiaları ile Namık Kemal Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21691)

379.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’deki bir okulun çatısının uçması olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21692)

380.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, okulların oluşturulmasındaki değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21693)

381.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da okullarda görevli hizmetli, memur ve güvenlik görevlisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21694)

382.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, uzman jandarmaların mali ve sosyal haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21695)

383.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, yürütülen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21696)

384.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun olarak yapılan düzenleme ve değişikliklere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21697)

385.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21698)

386.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde TUSHAD kısa adlı bir birimin oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21699)

387.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21700)

388.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, zorunlu askerlik hizmeti yükümlülerine ve askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21701)

389.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21702)

390.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21703)

391.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Murat HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21704)

392.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, verem savaş dispanserleri ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21706)

393.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından engellilerin erişebilirliğine uygun olarak yapılan düzenleme ve değişikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21707)

394.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21708)

395.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2011-2012 öğretim döneminde ilköğretim 8. sınıfta öğrenim gören çocuklara Td aşısı uygulanamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21709)

396.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21710)

397.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Erzurum ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21711)

398.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, SABİM’e yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21712)

399.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, damacanalara çip takılması uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21714)

400.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul’da görevli sağlık personeli ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21715)

401.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de görevli sağlık personeli ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21716)

402.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, personelin yer değişikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21717)

403.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 6284 sayılı Kanunun çeşitli boyutlarıyla ilgili yapılan çalışmalara ve uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21718)

404.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, asistan hekimlerin triaj nöbeti tutmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21719)

405.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından yayımlanan bir genelgedeki hükme ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21720)

406.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yazılan reçete sayıları ile bu konudaki denetimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21721)

407.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, yatarak tedavi gören çocukların eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21722)

408.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Adana’da engelli aylığı kesilen bir vatandaşın yaşadığı mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21723)

409.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21724)

410.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, cep telefonlarının sağlığa zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21725)

411.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ithal granitlerin sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21726)

412.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki bir hastanenin kantin ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21727)

413.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21728)

414.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu hizmet binasının değiştirileceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21729)

415.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21730)

416.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Doğum Hastanesinde görevli doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21731)

417.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, artan kızamık vakalarına ve bu vakaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21732)

418.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak Devlet Hastanesinin radyoloji bölümünde inşaat kaynaklı yaşanan soruna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21733)

419.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, ihtisas ve ruhsat komisyonlarına, kök hücre tedavisi iznine ve idari davalara konu olan tayin ile terfilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21734)

420.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Rize’ye havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21735)

421.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, TTNET’in anlaşma yaptığı bir şirketle ilgili güvenlik kaygılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21736)

422.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21737)

423.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görevli bazı şahısların kurdukları iddia edilen bir şirkete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21738)

424.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21739)

425.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, jeofizik mühendisi istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21740)

426.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21741)

427.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Şile açığında bir yük gemisinin batmasının ardından yapılan kurtarma çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21742)

428.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21743)

429.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21744)

430.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, PTT Adana Başmüdürüne tahsisli lojmanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21745)

431.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, PTT Adana Başmüdürlüğünde çalışan bir taşeron işçi ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21746)

432.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Adana PTT Başmüdürlüğü ile Toroslar EDAŞ arasında yapılan bir protokole ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21747)

433.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara’daki metro inşaatının ihalesini alan firmanın uygulamaları ile yapılacak işlerin denetlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21748)

434.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21749)

435.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolunun güvenli hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21750)

436.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21752)
23 Mayıs 2013 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Mustafa HAMARAT (Ordu), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Kanal İstanbul’un çevreye etkileri hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’a aittir.

Buyurun Sayın Eyidoğan. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Kanal İstanbul’un çevreye etkilerine ilişkin gündem dışı konuşması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son birkaç yıldır zaman zaman gündeme gelen ve bilimselliği çok tartışılan bir projeden bahsedeceğiz; İstanbul’u ilgilendiren, Marmara Denizi ve Karadeniz’i ilgilendiren bir proje, ‘Kanal İstanbul’. Sayın Başbakan bu projeyi ortaya attı, “Kanal İstanbul” dendi, bir ara çılgın projelerden biri olarak “Çılgın Proje” dendi. Bu projeyle ilgili Sayın Ali Babacan şöyle diyor: “İlk etapta bakanlar olarak ‘Acaba olur mu, olmaz mı?’ ‘Çok mu çılgın?’ ‘Acaba gerçekleşebilir mi?’ şeklinde şüpheler hissettik ama Sayın Başbakanımız bunu açıkladı, olmayacak olsa zaten bu açıklanmazdı.” diyor. Demek ki proje tamamen afaki, imaj projesi, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmıyor; animasyon var, bilim yok.

Geçenlerde cevap alamadığımız soru önergesini burada herkesin önünde okudum, hâlâ cevap alamadık bu soru önergesine. Ama, Başbakan, bu bilimselliği bilinmeyen projeyi Yüksek Planlama Kurulundan geçirdi. Sayın Babacan diyor ki: “Her türlü çevre değerlendirmesi ve hazırlığı çok dikkatli yapılmalı.” Yani anlaşılan, istim arkadan gelecek.

Kanal İstanbul Projesi’nin hazırlık çalışmaları süresince, denizlerimizde yıllardır çalışan değerli deniz bilimcilerimizin görüşü sorulmamıştır. Sayın milletvekilleri, bizim bilim insanlarımızın hesap ve modellemelerine göre, bu proje nedeniyle beklenen çevresel felaketler hem Marmara hem de Karadeniz’de olacaktır. Ben bu konuşmanın içeriğinde, yalnız denizlerimize etki açısından ele alıyorum; bunun karada ve diğer çevre etkileri konusu ve inşaatla ilgili konusu ayrı bir konuşma konusudur.

İstanbul Boğazı, Karadeniz’in alt tuzlu sularını Marmara’ya ulaştıran bir su yoludur, hatta Çanakkale Boğazı yoluyla Ege’ye de gider. Nedeni, yoğun tatlı su deposu olan Karadeniz’in ortalama su seviyesinin Akdeniz’e göre daha yüksek olmasıdır. Karadeniz suyu Boğaz’ın üstünden akar, alt tarafından da ters yönde akan Akdeniz’in tuzlu suları Karadeniz’in tuz dengesini sağlar. Bu, eşi benzeri olmayan doğal bir akışkanlar mekanizmasıdır. Boğaz’ın doğal alt-üst akıntı sistemi olmasaydı, Marmara Denizi bugünkünden daha beter bir açık kanalizasyona dönüşmüş olacaktı.

Bu proje, Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı’yla karşılaştırılamaz. Bu karşılaştırmayı yapmak, bilimden uzak durmak demektir.

Gerekli incelemeler yapılmadan açılacak olan bu çılgın kanalın geri dönüşü olmayacaktır. Kanalın çevreye etkileri gelecek nesiller düşünülerek incelenmelidir. Ama Planlama Kurulu karar vermiş, neye göre olduğu belli değildir.

Karadeniz’i dolduran musluklar yağmur ve nehir sularıdır. Bunların başında da Tuna, Dinyeper, Dinyester ve Don nehirleri gelir. Bu havuza giren suların miktarını artırmadan Karadeniz’e bir yapay kanal açarsanız Karadeniz’in suyu daha fazla boşalır. Zaman içerisinde Karadeniz’in alt tabakada tuzluluğu artacak, alt tabakada yer alan hidrojen sülfürlü tabaka yükselecek ve en önemlisi, balıkların yaşadığı, çoğaldığı oksijenli üst tabakanın incelmesine ve canlı kaynaklarının yok olmasına yol açacaktır. Hatta, bu kanal zaman içerisinde, projelendirilen Sinop nükleer santralini de etkileyebilecektir. Öte yandan, diğer bir gerçek de Karadeniz’in sadece bize ait olmadığıdır. Rusya, Montrö’den fayda sağlıyor. Ancak, yeni bir kanalın açılmasıyla birlikte bir belirsizlik ortaya çıkacak, bu kanalın yetkisi kimde olacak? Acaba bu proje, Karadeniz başta, gaz hidrat ve petrol potansiyelinin cezbediciliğine yönelik uzun vadeli bir ABD icadı anti Montrö Antlaşması stratejisi midir?

Bu kanalla gelecek olan ek organik yük, denizin 25 metre derinliğinden sonraki alt suları kaldırmayacak ve zaten kritik seviyede olan oksijen tamamen tükenecektir.

Sayın milletvekilleri, bir bilim insanımız “Bu kanal, hava kirliliğine ve sağlık sorunlarına neden olur. Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri kurur, Marmara Denizi’ndeki su ürünlerine zarar verir. Kanalın açılması için yaklaşık 1 milyon metreküplük bir kazıyla en az 42 kilometrekarelik yeşil alan tahrip edilir. Kanalın etrafına rant için yerleşim bölgeleri inşa edilirse gemi kazası, patlaması ve tehlikeler boğazdan kanala taşınır.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALUK EYİDOĞAN (Devamla) – Bu nedenle, bunun gibi birçok başka bilimsel tespitlerin doğru olmadığına, yanlış ya da doğru olduğuna karar verecek, elimizde hiçbir bilimsel bulgu ve veri yoktur. Bu nedenle, bu konunun ciddiyetle ele alınması ve bilim adamlarımızla birlikte konunun ayrıntılı incelenmesi gerekiyor.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eyidoğan.

Gündem dışı ikinci söz, Türkiye'de aile sorunları hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’ye aittir.

Buyurunuz Sayın Yeniçeri. (MHP sıralarından alkışlar)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’deki aile sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de aile sorunlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hayat şartlarının zorluğu, ekonomik ve siyasi sorunların ağırlığı arasında ihmal edilen bir kurum vardır, o da ailedir. Teknolojik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan değişim, aileyi ve rolünü tartışılır hâle getirmiştir. Toplumlar ailelerin üzerinden yükselir ya da düşerler. Ailesi çöken, yozlaşan ve bozulan bir toplumu ayakta tutacak başka bir mekanizma yoktur. Toplum bilimciler aileyi bu nedenle toplumun yapı taşı, asli cevheri olarak nitelemektedirler. Aile, kültürün yaratılmasında, yaşatılmasında ve sosyal bünyenin korunmasında büyük bir rol oynar. Nesiller bütün değerlerini, terbiyesini aileden alır, bireyin şahsiyetinin mayalandığı ocaktır aile.

Son zamanlarda yaşananlar, ailenin büyük bir risk ve tehdit altına girdiğini göstermektedir. Kadına şiddetteki artış, boşanmaların rekor kırması, sokaklara terk edilen çocuk sayısındaki fazlalıklar her şeyden çok aile kurumuyla ilişkilidir. Adliyelere yansıyan davalar, cinayetler, intiharlarla aile kurumunun geçirdiği sarsıntı arasında büyük bir bağlantı vardır. Kaderine terk edilen çocuklar, çaresiz duruma düşmüş anne ve babalar, kadın sığınmaevleri ve huzurevleri aslında her şeyi özetler niteliktedir. Çocuk işçi sayısı ve çocuk yaşta işlenen suçlarda da normalin üstünde bir artış vardır. Bütün bu veriler gerçekte Türk aile yapısının büyük bir sarsıntı geçirdiğini ortaya koyan kanıtlardır.

Değerli milletvekilleri, çağ bugün, çocukları eğitmeyi ana-babaların ve okulun işi olmaktan çıkarmıştır. Çocuklar, anne ve babalarının elinden İnternet, Facebook ve televizyon dizileri sayesinde alınmıştır. Bunu görmek ve gerekli tedbirleri almak gerekir.

Türkiye’de televizyon programları birer dadı, çöpçatan ve evlilik daireleri gibi çalışmaktadır. Anne ve babalar medyanın sunduğu değerleri kayıtsız şartsız içselleştiren edilgen figürlere dönmüştür. Televizyon programları sanal evlilik yaptıran kurumlar hâline gelmiştir. Seviye, değer, ilke, ölçü ayaklar altında ezilmektedir. Medya, önce namahremi sonra da aileyi öldürecek yapımların altına imza atmaktadır. Manevi, ve ahlaki motivasyon kurumu olan aile, giderek materyalist ve hedonist değerler kurumu hâline dönmüştür. Artık insanlar evlenmiyor, birleşiyorlar; sevgililer aile hâline gelmiyor, âdeta nikah memurunun ve ekranların önünde şirket kuruyorlar. Evlilik sözleşmeleri de şirket ana sözleşmelerine dönmüş durumdadır.

Değerli milletvekilleri, teknolojik gelişmeler, sanallaşma ve dijitalleşme aile kurumunu ciddi biçimde tehdit etmektedir. Kent yaşamının doğal sonucu olarak aile, annenin işe, babanın işe, çocuğun kreşe gitmesiyle gündüz parçalanmaktadır. Akşam ise anneyi diziler, babayı spor karşılaşmaları, çocuğu da İnternet tutsak almaktadır. Aile bireyleri Facebook, İnternet, cep telefonu, dizi ve “chat”leşmeler arasında âdeta kaybolmaktadır. Teknolojik araçlar aile bireylerini birbirinden kopartan aygıtlar hâline gelmiştir. İnsanlar kullanmak için icat ettikleri aygıtlar tarafından âdeta kullanılmaktadır.

Bütün bunlara ek olarak, kitle iletişim araçlarının amaç dışı kullanımı da aile konusunda büyük sorunlar yaratmaktadır. Televizyonlardaki evlilik programları, âdeta aile algısını tahrip etme programlarına dönüşmüş durumdadır. Manevi, moral ve insani yönü olmayan; maddi, ekonomik, hedonist değerler üzerine bina edilen programlar evlilik kurumunu tehdit etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu programların aile kurumunu tahrip eden değil, güçlendiren bir yapıya dönüştürülmesi için gereken düzenlemeleri yapmalı ve süratle inisiyatif almalıdır. Aile, kitle iletişim araçlarının tükettiği bir meta olmaktan çıkarılmalıdır. Aileye yönelik riskler, olgulardan çok, süreç üzerinde yoğunlaşarak çözülebilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptıklarıyla yetinmemeli, çok yönlü program ve projelerle derhâl harekete geçmelidir ve bunları derhâl uygulamaya sokmalıdır. Aile korunmadan millet, millet korunmadan devlet, devlet korunmadan ülke korunamaz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.

Gündem dışı üçüncü söz, Dünya Etik Günü nedeniyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’e aittir.

Buyurunuz Sayın Küçük. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Etik Günü hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, devlette ve siyasette etik, adaletli ve demokratik bir toplumsal yaşamın, temiz ve şeffaf bir idarenin olmazsa olmazıdır. Etik dışı faaliyetlerin, bireysel boyutları aşarak kurumsallaşmaya başladığı yerde demokratik bir yönetimden, hukukun üstünlüğünden, hesap verilebilirlikten söz edilemez, bundan söz edilemediği gibi, yolsuzluğun hüküm sürdüğü yerde sağlıklı bir idareden de söz edilemez. Çünkü, etik dışı davranışın olduğu bir ülkede, halkın, siyaset kurumuna, devlete ve adalete güven duygusu zedelenir, siyaset ve yönetim sistemleri etik değerler ve ilkeler karşısında zayıflık gösterebilir. Bunun ortadan kaldırılması için sarf edilecek çabalar etik dışılığın önlenmesi noktasından başlatılmalıdır çünkü yolsuzluk ve yozlaşma meydana geldikten sonra oluşan zararlar telafi edilecek boyutta olmamaktadır. Bunun için güçlü bir etik kültürün geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim.

Etik kültürün yerleştirilmesi amacıyla ülkemiz, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Avrupa Birliği yönergelerine ilişkin sözleşmelerin de altında imzamız vardır. Her ne kadar bir siyasi etik kanunumuz yoksa da çeşitli kanunların içerisinde kamuda etik kurallarına ilişkin hükümler mevcuttur. Bildiğiniz gibi, bir Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu ve bir de yönetmelik vardır. Bu yönetmelik, kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerini belirleyen bir düzenlemedir. Buna göre, kamu görevlileri görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Kamu görevlileri akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

Tabii, bunlar, yönetmelikte yazanlar ama bu ülkede her gittiği yere kendi müteahhidini götürdüğü iddia edilen bir vali mevcut. Yanlış anlamayın, bu, bizim iddiamız değil,. iktidar partisine mensup bir sayın milletvekilinin iddiası. Takdir edersiniz ki, eğer iktidar partisine mensup bir sayın milletvekili bu konuda İçişleri Bakanlığına şikâyet mektubu yazıyorsa, o ülke idaresinde ciddi bir sorun var demektir. (CHP sıralarından alkışlar) Eğer, bir ülkede Deniz Feneri gibi bir yolsuzluğun üzeri örtülüyorsa, üstelik de bunu soruşturan savcılar hakkında soruşturma açılıyorsa o ülkede hukuk etiği yara alıyor demektir. Eğer, bir ülke Parlamentosunda bir milletvekili, başka bir milletvekiline ağza alınmadık küfürler edebiliyorsa orada bırakın etik kurallarını saygıdan bile söz edilemez demektir.

Medyadan adalet sistemine, siyaset kurumundan bürokrasiye kadar tabii ki böylesi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Karşılaşılan hiçbir örneğe münferit bir olay olarak bakma lüksümüz de yoktur. Münferit olsa dahi yozlaşmayla ile, yolsuzluk ile, etik dışı davranışlar ile mücadelenin ilk koşulu, sorunu doğru biçimde ortaya koymak ve bu sorunu çözmeye yönelik etkin çözüm yolları geliştirmekten geçer. Etik dışı davranış, sistemi de yozlaştırarak kamu yönetimi mekanizmasının adaletli ve etkin bir biçimde işlemesini engeller. Bu açıdan, özellikle kamu yönetiminde etik bilincin en tepeden başlayarak en aşağı doğru yaygınlaştırılması siyaset ve yönetim sisteminin sağlığı açısından elzemdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur.” (CHP sıralarından alkışlar) Bildiğiniz gibi bu söz, 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’ye aittir. Hepimiz, yalnızca milletvekilleri değil, yalnızca siyasiler değil, yalnızca medya değil, tüm toplumumuz, bu sözün arkasında durmalı ve yolsuzluk kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın topyekûn karşı durmalıyız diyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

 BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Küçük.

Gündeme geçmeden önce sisteme girmiş sayın milletvekillerimize birer dakika söz vereceğim.

Sayın Öğüt…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Kadıköy Altıyol’da bulunan boğa heykelinin Beylerbeyi Sarayı’na taşınmasına ve Kadıköy’de Kuşdili Çayırı’na yapılacak alışveriş merkezine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Sayın Başkan, Millî Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının, Kadıköy Altıyol’da bulunan tarihî Dövüşen Boğa heykelinin Beylerbeyi Sarayı’ndaki eşinin yanına taşınması istemiyle Kadıköy Belediyesine başvurduğu haberleri basına yansımıştır.

Boğa heykeli, Kadıköy’ün en bilinir simgesi ve buluşma noktası olmakla birlikte İstanbul’un sayılı simgelerinden biridir. Kadıköylüler ilçeleriyle özdeşleşen bu heykelin ellerinden alınmasına karşıdır. Konunun, heykelin tarihî anlamı, önemi ve simgesel özdeşleşmesi kapsamında değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Ayrıca, Kadıköy’de, Büyükşehir Belediyesiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarihî Kuşdili Çayırı’na AVM projesi, 7 binin üzerinde itiraz dilekçesiyle kısmen iptal edilmiştir ancak AVM alanını küçülten yeni bir plan hazırlanmıştır. Kadıköylüler kısmen iptallerin yeterli olmadığını, AVM’den tamamen vazgeçilerek yeşil alan olarak korunmasını talep etmektedirler.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Kaplan…

2.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de ÇELİK-İŞ ve BİRLEŞİK METAL-İŞ arasında uzlaşmanın sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev üstlenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Metal sektörünün içinde bulunduğu süreç Türkiye açısından sıkıntılı bir noktaya gelmekte. Kocaeli ilinde de Türkiye’deki metal sanayisinin 1/3’ünün bulunduğu bir alan… Yaklaşık 120 bin işçinin çalıştığı bu sektör ne yazık ki MESS’in tek taraflı ve ön yargılı davranması nedeniyle tıkanma noktasına gelmiştir. ÇELİK-İŞ ve BİRLEŞİK METAL-İŞ görüşmeleri kesti. TÜRK METAL-İŞ’in de bu süreci takip edeceğini düşünürseniz 500 bin aileyi ilgilendirdiği ve yarın sokaklarda büyük sıkıntı yaşanacağı göz önüne alındığında Hükûmet yetkililerinin, özellikle Çalışma Bakanlığının bu iki kurum arasında uzlaşmanın yakalanması noktasında görev üstlenmesi gerektiğine inanıyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Ercoşkun….

3.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu Göynük’te tertip edilecek Akşemseddin’i anma programına ilişkin açıklaması

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Sayın Başkan, öncelikle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, cennetten bir köşe olan Bolu’muzun en nadide, en özel, en huzurlu ilçelerinden birisi Göynük ilçemizdir. Sahip olduğu doğal güzellikler, tarihsel güzellikler yanında, şüphesiz, Göynük’ümüzün en önemli değeri Akşemseddin Hazretleridir. Göynük’te metfun bulunan Fatih Sultan Mehmet’in Hocası Akşemseddin, yaşadığı dönemdeki manevi liderlerden birisi olduğu gibi, aynı zamanda, tıp dünyasında da ruh hastalıklarında büyük başarı göstermiştir ve mikrobu keşfeden ilk bilim adamıdır. Her yıl mayıs ayının son haftasında… Yani bu yıl 25-26 Mayıs tarihlerinde Akşemseddin Hazretlerini anma programı Göynük’ümüzde tertip edilecektir. Bu vesileyle tüm arkadaşlarımızı Bolu’muza, Göynük’ümüze davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ercoşkun.

Sayın Özdağ…

4.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklaması

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden on altı yıl geçti. Önceki gün açıklanan iddianameyle, savcılık, 111 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Türkiye’nin bugün yaşadığı problemlerin çoğunun arkasında darbeler var. PKK en büyük iki atılımını 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinden sonra yapmıştır. Darbeciler milletle uğraşırken PKK yeni mevziler kazandı. 28 Şubat, irtica ile mücadele adı altında aslında PKK’ya çalıştı. Her darbenin kendince bir gerekçesi vardır. 28 Şubat, muhayyel bir irtica tehlikesini kendine mesnet yaptı. Dinsiz bir millet, maneviyatsız bir ordu için kollar sıvandı. O dönemin güçlü ismi Çevik Bir’in “Türk Silahlı Kuvvetleri Peygamber ocağı değildir.” şeklindeki beyanı hafızalarda tazeliğini koruyor. Bostancıoğlu’nun başörtüsü için söylediği ”İhtimal ki bazı kelleler uçacaktır.” Sözü, dönemin psikolojisini yansıtan bir vecize olarak hâlâ hatıralarda yaşıyor. Her darbe milletin namusuna, haysiyetine, şerefine bir tecavüzdür ve mutlaka hesabı da sorulmalıdır. 28 Şubat bu milletin manasına, ruhuna musallat olmuştur. Gecikmiş de olsa bu dava milletin davasıdır. “Bu darbe bin sene sürecek.” diyenler bin sene de geçse hesap vermelidirler.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özdağ.

Sayın Bayraktutan…

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2012 yılında Artvin’in Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle gönderilen 3 milyon 800 bin liralık afet yardımının Artvin Valiliği tarafından hangi bölümlere harcandığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

2012 yılında Artvin yöresinde, Artvin’e bağlı Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde yoğun bir sel felaketi yaşanmıştır. Bu sel felaketi neticesinde maddi kayıplar meydana gelmiş; konuyla ilgili, Hükûmet, bölgede yaşanan sel felaketinden kaynaklanan incelemeler sonucunda kayıplara istinaden afet yardımıyla bir bütçe ayırmış ve yaşanan felaketten kaynaklı zararların giderilmesi için ilgili kuruluşlara para yardımı yaparak yaşanan kayıpların telafisini istemiştir. Bu nedenle, ilgili bakana soru sorduğumuzda, bu zararların giderilmesi için 3 milyon 800 bin liralık bir para yardımı gönderilmiştir. Bu para yardımının sel felaketinde harcanmadığına ilişkin kaygılar var. Kamuoyunda bu şekilde beklentiler vardır. Daha önce sormuş olduğumuz soruyu ne yazık ki Sayın Bakan geçiştirmiştir. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kere daha ifade etmek istiyorum: Bu sel felaketi nedeniyle gönderilen 3 milyon 800 bin lira para yardımı valiliğe gönderilmiş midir? Valilik tarafından hangi bölümlere harcanmıştır? İlgili bakanlığın bunu kontrol etmesini ve gönderilen paranın sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi açısından kullanılmasını temenni ediyor, talep ediyor…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.

Sayın Aygün…

6.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’de cezaevlerinde bulunan ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ve Taylan Çintay’a Ankara Sincan Cezaevinde yapılan muameleye ilişkin açıklaması

HÜSEYİN AYGÜN (Tunceli) – Sayın Başkanım, Türkiye’de cezaevlerinde 431 ağır hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunlardan sadece biri olan Taylan Çintay iki gün evvel Adana’dan Ankara Hastanesine getirildi ve vücudundaki kanser hücrelerini çıkarmak üzere ağır bir ameliyattan geçti. Daha sonra Sincan Cezaevine götürüldü. Ağır bir ameliyat sonrası kendisine çıplak arama yapılmak istendi. Taylan’ın ameliyat sonrası çıplak aramayı reddetmesi üzerine kendisine dayak atıldıktan sonra jandarmaya ve yönetmeliklere muhalefet ettiği için üç gün hücre cezası verildi.

Şimdi, biz tutukluların, ağır hastaların durumlarının çözülmesini, onların ölmeden özgürlüklerine kavuşmalarını talep ederken Taylan’a Ankara Sincan’da yapılan bu muamele Hükûmetin insan hakları konusundaki karnesini gösteriyor. Bunu yüce Meclisin ve halkımızın dikkatine sunuyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aygün.

Sayın Doğru…

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 25 Mayıs Dünya Etik Günü’ne ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

25 Mayıs tarihi dünyada Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Etik kuralı, insanların, kuruluşların toplumda, yaşamda ne şekilde davranmaları gerektiğini somut ve kanıtsal olarak ortaya koyar. Töre sözcüğünden türeyen etik kurallar toplum yaşamı için çok önemlidir.

Türk tarihinde etik uygulamalar Selçuklular zamanında Ahilik örgütünde görülmektedir. Ahilik çok yönlü bir sosyoekonomik Türk kurumudur. Ahi örgütüne üye olan esnaf ve sanatkârların uymaları gereken bir dizi ahlak ve iş kuralları vardı. Uymaması durumunda ağır cezalar da uygulanmıştır.

Bugün birçok meslekte etik, ahlak kuralları çiğnenmektedir. Bu da meslekler arasında, dolayısıyla da toplumda ağır sorunlara sebep olmaktadır. Etik, ahlak kuralları çok önemli olup insanlarımızın, siyasetçilerin, devlet görevlilerinin kesin uyması gerekir. Toplumda etik kültürün olması, yolsuzluk dâhil, birçok toplum dışı olayları da engelleyebilir.

Şeffaf, açık bir toplum ve yönetim temennisiyle teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Sayın Tüzel…

8.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 10 bin kamu koruma memuru alınacak olmasının üniversiteleri savaş ve çatışma alanı hâline getireceğine ilişkin açıklaması

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gözümüz aydın diyorum. Anladığımıza göre, Hükûmet işsizliğe kalıcı bir çözüm buldu. Üniversitelerdeki çatışmayı bastırmak, eğitimi güvenceye almak adına 10 bin koruma memuru alınacağı söylenmekte. Böylelikle Hükûmet hem işsizliğe çözüm bulmuş hem de sopa ve gerici müfredatla millî kültürüne bağlı gençlik yetiştirme ihtiyacını gidermiş olacaktır. Her yerde açılan, sayısı artan üniversiteler ve gençliğin ayağa kalktığı ülke problemleri her zaman olacağına göre, bu sayı 10 binle de sınırlı kalmayacak, her daim ihtiyaç hissedilecek. Ancak, böyle olduğunda, üniversiteler bilim alanı olmaktan çıkıp devlet adına sopa sallayan, gaz sıkan koruma ordusunun savaş ve çatışma alanı olacaktır.

Patron ve sermaye sınıfıyla barış, işçiler ve gençlerle savaş hâlinde olan Hükûmetin iktidarını korumak için artırdığı polis devleti uygulamaları da bu kaçınılmaz sonunu engellemeyecektir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tüzel.

Sayın Atıcı…

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Tarsus’un Yenice ilçesi Karsavuran mevkisinde yaşayan göçerlerin sorunlarına ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Tarsus’un Yenice ilçesinin Karsavuran mevkisinde yaşayan göçerlerin çok önemli sorunları var. Bu insanlar tam on bir yıl önce buraya göçmüşler ve buraya konmuşlar ve on bir yıldır memleketlerine bir daha gidememişlerdir. Şimdi bulundukları alana da bir havaalanı yapılacaktır. Bu vatandaşlarımızın en acil ihtiyaçları konteynerdir. Van’da işi biten sadece ve sadece 70 tane konteynerin buraya yönlendirilmesini talep etmektedirler. Yenice Belediyemiz bu insanlara yer göstermekte ve bunların yaşayacakları alanı belirlemektedir. Bu insanlar devletimizden de konteyner beklemektedir. Daha önce Mersin Valiliği bu konuda bir söz verdiği hâlde ve hatta birkaç tane konteyner yaptığı hâlde bu insanlara ulaşmamıştır. Bu konunun çözülmesi insani açıdan da önemlidir.

Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

Sayın Yılmaz…

10.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, “Redhack” tarafından İnternet sitelerine gönderilen belgeye göre El Nusra ve El Kaide cephesinin Reyhanlı’ya yaptığı saldırıyla ilgili olarak Hükûmetin ne söyleyeceğini bilmek istediğine ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dün İnternet sitelerinde, Reyhanlı’daki saldırıdan önce Jandarma İstihbarat birimi tarafından devlet kademelerine gönderilen bir belge yer almaya başladı. “Redhack” tarafından bu belge İnternet sitelerine gönderildi. Bu belgede 23 Nisan itibarıyla Nusra cephesinden yani El Kaide örgütünün düzenlediği bombalı düzeneklerin Türkiye’ye sokulduğu ve Türkiye’de eylemler yapılacağı, patlama yapılacağı şeklinde istihbarat bilgisi olmasına rağmen bu istihbarat bilgilerinin değerlendirilmemesi ve bütün istihbarat birimlerinin kendi içinde uzlaşıyı ve birlikte olmayı sağlayamadığından dolayı bunun değerlendirilmemesi çok ciddi bir ölümle sonuçlandı biliyorsunuz. Bu konudaki durumun değerlendirmesini ve El Nusra ve El Kaide cephesi tarafından yapılan bu saldırıyla ilgili Hükûmet cephesinin ne söylediğini ben duymak istiyorum dünkü belgeler çerçevesinde.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Sayın Işık…

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, “Redhack” tarafından İnternet sitelerine gönderilen belgenin içeriğiyle ilgili olarak Hükûmetin Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmesini ve kamuoyuna açıklama yapmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizin Suriye sınırında ve 11 Mayıs tarihi itibarıyla Hatay ilimizin Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve maalesef, çoğu vatandaşımız olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybetmesi, birçok insanımızın da yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar hakkında “Redhack” isimli bir medya grubunun dünkü tarih itibarıyla medyaya ve İnternet ortamına sunduğu belgeler son derece düşündürücü ve Hükûmetin mutlaka ama mutlaka, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, tüm Türk milletini, kamuoyunu aydınlatacağı bir duruma gelmiştir. Bu konuda özellikle Dışişleri Bakanını olayın sıcaklığı üzerine kendisine sorulan bir soruya verdiği cevabı da düzeltmeye davet ediyorum. Bu belgenin içeriğiyle ilgilenme yerine hedef saptırmaya yönelik bir açıklama bu ülkenin bir bakanına yakışmamaktadır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncelikle bilgilendirilmesini ve mutlaka Hükûmet tarafından kamuoyuna bir açıklama yapılmasını talep ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.

Sayın Kurt…

12.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Atatürk Stadyumunun TOKİ’ye devredilerek yerine bir alışveriş merkezi yapılması için protokol imzalanmasına ilişkin açıklaması

KAZIM KURT (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Eskişehir Atatürk Stadyumu yerinden kaldırılıyor ve bu stadyum TOKİ’ye devredilerek büyük bir alışveriş merkezi yapılmak üzere protokol imzalandı. Ancak, tüm Eskişehir, hem stadyumun yerinin alışveriş merkezi olmasına hem yeni stadyumun Sazova bölgesinde hiç kimsenin bilmediği bir yere yapılmasına tepkilidir. Bunun Meclis ve kamuoyu tarafından bilinmesini istedim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kurt.

Sayın Özel… 

13.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Zonguldak’ta bacaklarını biçerdövere kaptıran Harun Mosmos adındaki çocuğun Hacettepe Üniversitesi Hastanesine taşınması için bir uçak ambulans ya da helikopter ambulans temin edilememesine ve yaşanan 112 Acil zafiyetine ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Harun Mosmos adında 7 yaşındaki bir evladımız geçirdiği bir kaza sonucunda biçerdövere iki ayağını birden kaptırdı. Olay olduktan sonra ailesi onu Çaycuma Devlet Hastanesine götürdü. Onlar da ilk müdahaleden sonra Zonguldak Devlet Hastanesine sevk ettiler. Uzuvların dikilmesi için irtibata geçilen Hacettepe, ilk beş altı saatin çok önemli olduğunu, derhâl uçak ambulans ya da helikopter ambulansla hastanın ve uzuvların usulüne uygun olarak sevkini talep etti. Olay saat 17.30’da olmuştu, gece yarısı saat 00.30’a kadar bir uçak ambulans ya da helikopter ambulans temin edilemedi. Önünde fotoğraf çektirilip billboard yaptırılan “Hayaldi, gerçek oldu.” ambulansları o evladımız için hayal oldu, yalan oldu ve gece yarımda kara yoluyla sevke karar verildi. Olay olduktan on saat sonra sevk edilen hastanın bacakları dikildi ama bir tanesi yaşamıyor, diğeri için de doktoru yüzde 1’lik bir ihtimal veriyor.

O gün yaşanan 112 zafiyetini yüce Meclisin dikkatine sunuyor, Sağlık Bakanını konuyu araştırmaya ve Meclise bilgi vermeye davet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Sayın Gök…

14.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Reyhanlı’ya ziyarette bulunacak olan Başbakanın niçin Uludere’ye gitmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, Başbakanın kısa bir süre önce Reyhanlı’da gerçekleştirilen saldırıda ölen yurttaşlarımızın yakınlarını ve Reyhanlı’yı ziyaret edeceğini öğrendik. Elbette bir Başbakanın ülkesinin her köşesindeki üzücü olayları takip etmesi ve herkesten önce oraya gitmesi en normal olanıdır ancak bundan tam bir buçuk yıl önce Uludere’de öldürülen 34 yurttaşımızın yakınlarını Başbakan bugüne kadar niçin ziyaret etmemiştir, Uludere’ye niçin gitmemiştir ya da gidememiştir? “Başbakan Uludere’ye gitmeyi düşünüyor mu?” diye sormak herhâlde hakkımızdır. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Yemen-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fuad Mohamed Abdul Karim başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30/4/2013 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1224)

                                                                                                                        22/5/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30 Nisan 2013 tarihli ve 48 sayılı Kararı ile Yemen-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Fuad Mohamed Abdul Karim başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesi uygun bulunmuştur.

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                      Cemil Çiçek

                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                         Başkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum.

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 19 milletvekilinin, Adana ilinin sanayi ve sanayileşme potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/633)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

"Adana ilinin sanayi ve sanayileşme potansiyelinin tespiti ve yaşanan sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz. 29/2/2012

1) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

2) Oktay Vural                                 (İzmir)

3) Lütfü Türkkan                              (Kocaeli)

4) Sinan Oğan                                  (Iğdır)

5) Meral Akşener                             (İstanbul)

6) Mesut Dedeoğlu                          (Kahramanmaraş)

7) Muharrem Varlı                           (Adana)

8) Adnan Şefik Çirkin                      (Hatay)

9) Özcan Yeniçeri                            (Ankara)

10) Cemalettin Şimşek                     (Samsun)

11) Mustafa Erdem                          (Ankara)

12) Ahmet Kenan Tanrıkulu            (İzmir)

13) Ali Öz                                        (Mersin)

14) Oktay Öztürk                             (Erzurum)

15) Reşat Doğru                               (Tokat)

16) Sadir Durmaz                             (Yozgat)

17) Kemalettin Yılmaz                     (Afyonkarahisar)

18) Mehmet Şandır                          (Mersin)

19) Enver Erdem                              (Elâzığ)

20) Yusuf Halaçoğlu                        (Kayseri)

Gerekçe:

Adana, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayileşen bölgelerinden biri olması, köklü bir sanayileşme geleneği ve sermaye birikimi yaratması sebebiyle Türkiye ekonomisi için önemli bir ildir. Osmanlıdan cumhuriyete devrolunan tarım ekonomisinin ayağa kalkmasında ve sanayileşmeye doğru atılan ilk cesur adımlarda Adana'nın izi vardır. Türkiye ekonomisinin büyümesi için gerekli olan sermaye birikimini oluşturmuş ve bunun tüm ülke çapında yatırımlara dönüşmesinde önayak olmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980'li yıllara kadar ülke ekonomisinin göz bebeği olan Adana, Türkiye ekonomisinde tekrar önemli bir yer edinebilmek amacıyla tarımdan sanayiye, turizmden ticarete tüm alanlarda atılımlar gerçekleştirmiş, 1980'lerde meydana gelen ekonomik ve sosyal değişim hareketleri, 1990'lı yıllarda çıkan Irak Savaşı ve ekonomik krizler Adana'nın sanayisini ve ekonomisini ülke çapında bugünkü kadar azaltmamıştır. 1990'lı yılların sonlarından itibaren organize sanayi bölgesinin devreye girmesi, üretimde kalite artışı ve sektörel çeşitliliğin arttırılması ile Adana hak ettiği gelişmişlik durumda değildir. Türkiye'nin son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yeni sanayi atılımları da gerçekleştiremeyen Adana, büyük sanayi potansiyeline, havaalanı, otoyol, yeni otoyol projeleri, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri, Çukurova Üniversitesi olmasına rağmen, işletmelerini, sanayi kuruluşlarını tek tek kaybeder hâle gelmiştir.

Yatırım ikliminin çok müsait olması, tarım üretiminde kullanılan sanayi ve gıda ürünlerindeki diğer yatırımlar için hammaddenin kaynağında bulunmasına rağmen, üretimde hızlanmak yerine gerileyerek büyük bir iniş yaşamaktadır. TÜİK verilerine göre 2011 yılında kamu yatırımlarından aldığı pay ilk 13’te bile olamayan Adana, nüfusa oranla baktığımızda orta sıralarda ancak yer aldığını görüyoruz. Nüfus yoğunluğunun il merkezinde yüzde 83'lere çıktığı Adana, işsizlikte Şırnak'tan sonra sonlarda yerini muhafaza ediyor. Yine TÜİK verilerine baktığımızda sanayideki iş istihdamı 2009-2010 yılına oranla giderek azalan değerlerle devam ederken kapatılan iş yerleri sayısı büyük oranlarla atarak devam etmiştir. Verilere baktığımızda artan nüfusla dengeli olarak bir büyüme yerine küçülme olduğunu görmekteyiz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adana ilinin sanayi ve sanayileşme potansiyelinin ve yaşadığı sorunların araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması gerekli görülmektedir.

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 milletvekilinin, basın emekçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/634)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Basın emekçileri kamuoyunun bilgi edinmesi, olaylardan haber alması ve her türlü tutum belirlemesi amacıyla zor şartlarda ve özlük haklarından yoksun bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu zor ve problemli çalışma çerçevesinin belirlenip basın emekçilerinin tüm sosyal güvencelere ve insanca yaşam koşullarına kavuşturulması amacıyla Anayasa'nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) İdris Baluken                                               (Bingöl)

2) Pervin Buldan                                             (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                                              (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                                   (Muş)

5) Murat Bozlak                                              (Adana)

6) Halil Aksoy                                                 (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                                             (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu                             (Bitlis)

9) Emine Ayna                                                (Diyarbakır)

10) Nursel Aydoğan                                        (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                                  (Diyarbakır)

12) Adil Zozani                                               (Hakkâri)

13) Esat Canan                                                (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                                  (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                                          (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                                        (Kars)

17) Erol Dora                                                  (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                                        (Mersin)

19) Demir Çelik                                               (Muş)

20) İbrahim Binici                                           (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                                                (Van)

22) Özdal Üçer                                                (Van)

Gerekçe:

Anayasal demokrasinin en temel özelliği güçler ayrılığıdır. Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan bu güçler ayrılığı son dönemde özellikle medya ve basın aracılığıyla dördüncü bir güç meydana getirmiştir. Son dönemlerdeki teknik gelişmeler ele alındığında medya artık bilimsel çevrelerce de güçler ayrılığındaki dördüncü erk olarak incelenmektedir. Toplumun enforme edilmesiyle oluşan bu güçte teknoloji ve emek gücü çok önemli yer tutmaktadır. Türkiye'de neredeyse nüfusun yüzde 80’i görsel ve işitsel medya aracılığıyla bilgi edinmektedir. Bu gerçeklerle beraber düşünüldüğünde, kamuoyunun bilgi edinmesi kapsamında söz konusu medya sektöründe çalışan basın emekçileri toplumun enforme edilmesi için bilginin veya haberin kaynağından haberin kamuoyuna servis edilmesine kadar işleyen süreçte yoğun ve yaşam riski barındıran emek harcamaktadırlar. Van depreminde yaşamını yitiren basın emekçilerinin kamuoyunu yasa boğan ölümleri, belki de basın emekçisi olmanın risklerinin en son safhasını göstermekteydi. 9 Kasım 2011 tarihinde 5,6 büyüklüğünde yaşanan ikinci Van depreminde yaşamını yitiren basın emekçileri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir Van halkının yaşadığı depremin acılarını haberleştirmek ve kamusal duyarlılık yaratmak amacıyla mesleklerini yapmaktaydılar.

Yaşamını yitirmeye kadar giden zorlu süreçlerde çalışmalarını yapan basın emekçilerinin sosyal güvence hakları, mesleksel hakları ve sosyal durumları ise bu çalışma süreçlerinin zıttı seyirde işlemektedir. Yıpranma paylarının olmaması basın emekçileri açısından en fazla problem yaratan unsurların başında gelmektedir. Kayıt dışı istihdamın medya sektöründe yoğun bir şekilde var olması ise hem sömürüyü arttıran bir öge olarak hem de sektördeki işgücü piyasasının esnekliğini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Genel olarak emekçilerin sendikal örgütlenmesi ile ilişkilerini kesmeye çalışan kamu otoritesi, basın emekçilerinin de sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Sosyal haklardaki düzensizlik ve basın emekçileri aleyhindeki düzenlemeler de sektör çalışanlarının sömürüsünü gösteren bir gösterge olarak karşımızda durmaktadır.

Gerek ulusal gerekse de yerel basında çalışan emekçilerin sosyal güvenceye ve diğer maddi imkânlara ilişkin kaygıları olmadan çalışması hem basın özgürlüğü hem de mesleki gereklilikleri yerine getirme açısından daha olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır.

Tüm bunlardan hareketle basın emekçilerinin sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlarının çözümüne yönelik TBMM'de bir çözüm iradesinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerekmektedir.

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 29 milletvekilinin, “Altuzan” isimli kanser ilacının sahtesinin Türkiye’de de kullanıldığı ve Orta Doğu ülkelerine de buradan gittiğine dair iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/635)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Son günlerde basında Altuzan isimli kanser ilacının sahtesinin Türkiye'de de kullanıldığı ve hatta Orta Doğu ülkelerine buradan gittiğine dair haberler yer almaktadır.

Bu iddiaların araştırılması ve gerektiğinde çözüm üretilmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

1) Aytuğ Atıcı                                 (Mersin)

2) Ali Serindağ                                (Gaziantep)

3) Ali Sarıbaş                                  (Çanakkale)

4) Recep Gürkan                             (Edirne)

5) Engin Altay                                 (Sinop)

6) Gürkut Acar                                (Antalya)

7) Mustafa Sezgin Tanrıkulu           (İstanbul)

8) İlhan Demiröz                             (Bursa)

9) Mustafa Serdar Soydan               (Çanakkale)

10) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

11) İhsan Özkes                              (İstanbul)

12) Veli Ağbaba                              (Malatya)

13) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

14) Mehmet Şevki Kulkuloğlu        (Kayseri)

15) Ali Haydar Öner                       (Isparta)

16) Ahmet İhsan Kalkavan              (Samsun)

17) Arif Bulut                                  (Antalya)

18) Namık Havutça                         (Balıkesir)

19) Osman Kaptan                          (Antalya)

20) Bülent Tezcan                            (Aydın)

21) Mehmet Hilal Kaplan                (Kocaeli)

22) Hülya Güven                             (İzmir)

23) Hurşit Güneş                             (Kocaeli)

24) Mehmet Volkan Canalioğlu      (Trabzon)

25) Mahmut Tanal                           (İstanbul)

26) Durdu Özbolat                          (Kahramanmaraş)

27) Erdal Aksünger                         (İzmir)

28) Doğan Şafak                             (Niğde)

29) Ali İhsan Köktürk                     (Zonguldak)

30) Haluk Eyidoğan                        (İstanbul)

Gerekçe:

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde Avastin (Bevacizumab) isimli kanser ilacının sahtesinin saptandığını açıklamıştır. FDA kullanıcılara ve ilacın üreticisi olan firmaya "dikkatli ol" uyarısında bulunmuştur. İlacın üreticisi Roche firması, yılda 6 milyar dolarlık satış yapan ilacın ABD'nin dört bir tarafına dağıtıldığını ancak kaç şişe satıldığını bilmediğini ve araştırılmakta olduğunu açıklamıştır.

Türkiye'de de aynı etken maddeyi içeren ilaç Altuzan ismiyle bulunmaktadır. Son günlerde yazılı ve görsel basınımızda bu ilacın sahtesinin Türkiye'de de kullanıldığı ve hatta Orta Doğu ülkelerine buradan gittiğine dair haberler görülmektedir. Türk Emniyetinin de Altuzan isimli ilacın sahtesini ele geçirdiği ve Roche firmasını arayarak bu ilaç konusunda bilgi istediği iddia edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İlaç Takip Sistemi’nde bu sahtekârlığın olamayacağı vurgulanıp, İnternet’ten satışı tespit edilen bu ilaçlarla ilgili Teftiş Kurulunun inceleme başlattığı bildirilmiştir. Ülkemizde ödeme kurumları ile eczaneler arasında çıkan fiyat anlaşmazlıklarından dolayı, bu gibi ilaçlar zaman zaman piyasada bulunamamıştır. Zor durumda kalan kanser hastalarının ilaçları yasal olmayan yöntemlerle temine yöneldikleri basından izlenmiştir. Bu durumda bazı hastaların içinde etken madde olmayan sahte ilaçlarla kanser tedavisine devam etmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

FDA'nın sıkı denetimine rağmen ABD'de birçok merkezde sahte ilaçla tedavi yapıldığı tespit edilmiştir. Ülkemizde sadece İlaç Takip Sistemi'ne güvenerek sahte kanser ilacı kullanıldığı iddialarını görmezden gelmek kabul edilemez. Çünkü sahte kanser ilacı kullanımı telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecektir. İddiaların araştırılarak sahte ilacın ülkemize nereden girdiği, Türkiye'de mi üretildiği, hastalardan kimlerin ve kaç doz kullandığının ortaya çıkarılması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bugün bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi önergeyi okutuyorum.

C) Gensoru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 72 milletvekilinin, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Yasal dayanağı kalmadığı hâlde özelleştirme kapsamında son ihalede değerinin çok altında verilen teklif sonucunda, ihale bedelinin düşük kaldığını ve bu şekilde onaylanırsa kendisinden hesap sorulacağını ifade etmesine karşın bu sözlerini çiğneyerek BAŞKENTGAZ AŞ'nin ihale sürecini onaylamak suretiyle kamunun ve halkın çok büyük ölçüde zarar görmesine neden olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Anayasa'nın 98 ve 99. ve İçtüzüğün 106. maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz.

              Levent Gök                        Uğur Bayraktutan                     Doğan Şafak

                 Ankara                                    Artvin                                   Niğde

               Arif Bulut                      Ayşe Eser Danışoğlu           Mehmet S. Kesimoğlu

                 Antalya                                   İstanbul                                Kırklareli

              Kazım Kurt                          Refik Eryılmaz                      Mahmut Tanal

                Eskişehir                                   Hatay                                  İstanbul             

              Engin Altay                           Hülya Güven                     Mustafa Moroğlu

                  Sinop                                       İzmir                                     İzmir

Mehmet Volkan Canalioğlu              Durdu Özbolat                       Tolga Çandar

                 Trabzon                            Kahramanmaraş                           Muğla

           Namık Havutça                        Ali Demirçalı                      Erdal Aksünger

                Balıkesir                                   Adana                                    İzmir

            Ahmet Toptaş                            İzzet Çetin                          Turgay Develi

           Afyonkarahisar                             Ankara                                  Adana

             Kamer Genç                           Gürkut Acar                           Musa Çam

                 Tunceli                                   Antalya                                   İzmir

             Haydar Akar                         Muharrem Işık                 Kadir Gökmen Öğüt

                 Kocaeli                                   Erzincan                                İstanbul

    Osman Taney Korutürk                Ali Rıza Öztürk                      Turgut Dibek

                 İstanbul                                   Mersin                                Kırklareli

             Müslim Sarı                   Ferit Mevlüt Aslanoğlu               İlhan Demiröz

                 İstanbul                                   İstanbul                                  Bursa

              Faik Tunay                          Aykan Erdemir                   Fatma Nur Serter

                 İstanbul                                    Bursa                                  İstanbul

           Bülent Kuşoğlu                           Sakine Öz                           Celal Dinçer

                 Ankara                                    Manisa                                 İstanbul

            Bülent Tezcan                           Oğuz Oyan                          Hasan Akgöl

                  Aydın                                      İzmir                                    Hatay

         Ömer Süha Aldan                       Aytun Çıray                       Ümit Özgümüş

                  Muğla                                      İzmir                                    Adana

       Sinan Aydın Aygün                     İlhan Cihaner                         Veli Ağbaba

                 Ankara                                    Denizli                                 Malatya

      Haluk Ahmet Gümüş                  Aykut Erdoğdu                    Süleyman Çelebi

                Balıkesir                                  İstanbul                                 İstanbul

     Ramazan Kerim Özkan                   Melda Onur                   Birgül Ayman Güler

                 Burdur                                   İstanbul                                   İzmir

      Mehmet Ali Ediboğlu                   Ali Özgündüz                         Hasan Ören

                  Hatay                                    İstanbul                                 Manisa

         Ali İhsan Köktürk                       Ali Serindağ                        Recep Gürkan

               Zonguldak                               Gaziantep                                Edirne

      Mehmet Hilal Kaplan                   Mehmet Şeker                       Hurşit Güneş

                 Kocaeli                                  Gaziantep                               Kocaeli

            Mevlüt Dudu                     Ayşe Nedret Akova         Selahattin Karaahmetoğlu

                  Hatay                                    Balıkesir                                Giresun

           Candar Yüceer                       Hüseyin Aygün                        Ensar Öğüt

                Tekirdağ                                   Tunceli                                 Ardahan

             Sedef Küçük                    Malik Ecder Özdemir             Mehmet Ali Susam

                 İstanbul                                     Sivas                                     İzmir

                                                         Ali Haydar Öner

                                                                 Isparta

Gerekçe:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, BOTAŞ ve kamu kuruluşlarına borcunu ödememesi, Ankara'da metro hatlarını yapamaması üzerine; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa 25.05.2007 tarihli ve 5669 Sayılı Kanunun 1. maddesine eklenen (e) bendiyle; doğalgazın %80'inin özelleştirilmesi ve elde edilen gelirden EGO Genel Müdürlüğü'nün BOTAŞ'a ve Hazineye olan borçlarına ve Ankara Metrosuna finansman sağlanması öngörülmüş, esas olarak Melih Gökçek'in kurtarılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ üç kez ihaleye çıkarılmış; üç milyar ABD Dolar'ı gelir beklenen ihalelerde verilen en yüksek teklifin 1 milyar 610 milyon ABD Doları olması ve bedellerin ödenmemesi nedeniyle özelleştirme gerçekleştirilememiştir.

Bunun üzerine 25.10.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla ve 25.4.2011 tarihinde yapılan protokol ile metro inşaatları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.

Bu bağlamda, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirme gerekçesi kalmamıştır.

Durum böyleyken; 04.07.2012'deki yasa değişikliğiyle özelleştirme sonrası uygulanacak tarifenin (birim hizmet ve amortisman bedeli 0,05555 ABD Dolar/m3 karşılığı YTL, taşıma bedelinin 0,0077 ABD Dolar/m3 karşılığı YTL) uygulanması on yıldan sekiz yıla indirilerek kalan yüzde 20 hisse de özelleştirme kapsamına alınmış, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin %100 hissesinin özelleştirilmesinin yolu açılmıştır.

Süreç içerisinde doğalgaz hatları yenilenmiş, abone sayısı 1.411.000'e ulaşmıştır. Bu şekliyle yapılan 25.01.2013 tarihindeki 4. ihalede en fazla 1 milyar 162 milyon dolar teklif verilmiştir.

Başbakan bunun üzerine bir televizyonun canlı yayınında "Kârlılık olayını milletimizin lehine düşünmek durumundayız. Biz sıkıştık, şu anda paraya ihtiyacım var, ne yapalım, hemen. Yok öyle şey. Türkiye malının kıymetini bilen bir ülke konumunda. Mesela Başkent Gaz'da 1.5 milyar doları yakalamışız. Yeni gelen 1.100 ile geliyor. Şimdi 1.5'u yakaladığın yerde 1.100 ile verilirse, Fatih Altaylı bunun hesabını sormaz mı, 1.5'u yakalamıştı, gördü, Türkiye bu kadar güçlü olmuşken, enerjide bu kadar güçlü bir yere gelmişken nasıl oluyor da şimdi sen 1.100 veriliyor demez misin" demiştir.

Başbakanın, ihalede verilen teklif, Özelleştirme Yüksek Kurulunca ihale öncesi belirlenen BAŞKENTGAZ'ın değerinin altında kaldığı için bu açıklamayı yaptığı muhakkaktır.

Ancak Başbakan, 14.03.2013'te Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı olarak BAŞKENTGAZ ihalesini onaylamıştır.

Piyasa değeri çok daha yüksek olan BAŞKENTGAZ'ın bu kadar düşük bedelle satılmasıyla oluşacak kamu kaybı son derece büyüktür.

Başbakan'ın, kendi sözlerinin aksine, Türkiye'nin 2. büyük doğalgaz dağıtıcısı olan BAŞKENTGAZ ihalesini, hangi gücün etkisiyle ve hangi pazarlıklar sonucunda onayladığını kamuoyu ile paylaşması ve hesap vermesi gerektiği çok açıktır.

Ayrıca, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin çok önemli bir gelir kaynağından mahrum olması yanında, doğalgaz satış fiyatındaki kamu kontrolü tamamen ortadan kalkacak, tüketiciler, dağıtıcı firmanın tekel gücünden kaynaklanan fiyat politikasıyla mağdur olacaklardır.

Yukarıdaki nedenlerle Başbakan hakkında Anayasa'nın 98, 99. ve İçtüzüğün 106. maddeleri uyarınca gensoru açılması uygun olacaktır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmenin gününü de kapsayan Danışma Kurulu önerisi daha sonra onayınıza sunulacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurunuz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin komisyondan geçtikten sonra kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurul gündemine getirilmesinin bir İç Tüzük ihlali olduğuna ve teklifin 22’nci maddesinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle görüşülmesine imkân bulunmadığına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Genel Kurula gelmiş olan 463 sıra sayılı Teklif’in bugün görüşülmesine ilişkin bir maddeyi de içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin düzenlenmesini önerirken 463 sıra sayılı Teklif’e öncelik verilmesini öneren bir içeriğe sahip.

463 sıra sayılı Teklif, sıra sayısı itibarıyla benim odama bu sabah saat 10.00’da geldi, milletvekillerinin odalarına saat 11.00 itibarıyla ulaşmış değil idi. Bu kadar kapsamlı bir teklifi görüşeceğiz ve bu tekliften milletvekillerinin haberi yok, milletvekillerinin hazırlanma imkânı, hazırlanmaya ilişkin zaman kendilerine tanınmamıştır. İç Tüzük’ümüzün 52’nci maddesi, bu tasarı ve tekliflerin komisyondan geçtikten sonra kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulda görüşülemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Aksini tabii ki Danışma Kurulu kararlaştırabilir ama bu kadar önemli bir tasarıda “Kırk sekiz saat geçmeden görüşelim.” önerisini yaparken milletvekillerine makul bir hazırlanma zamanı dahi tanınmamıştır. Bu, bir kere, kesinlikle yanlıştır.

İkincisi, teklifin Kamulaştırma Kanunu’na ilişkin maddesi, 22’nci madde, Anayasa’ya açıkça aykırıdır. Anayasa’nın 138’inci maddesi, mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idareyi bağlayacağını ve herkesin, bu makamların, bu kurumların buna göre hareket edeceğini hükme bağlamaktadır. Oysa, söz konusu madde, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararını, arkadan dolaşmak suretiyle hükümsüz hâle getirmektedir. Yani o madde de Anayasa’ya aykırı bir şekilde yer almıştır. Anayasa’ya aykırılık nedeniyle teklifin görüşülme imkânı bulunmamaktadır Sayın Başkan.

Ayrıca, milletvekillerine gerekli zamanın tanınmamış olmasını da bir İç Tüzük ihlali olarak görüyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, izin verirseniz…

BAŞKAN – Evet.

16.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin Hükûmet veya esas komisyon tarafından kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurul gündemine getirilmesinin gerekçeli olarak istenebileceğine ve Genel Kurulun işaret oyuyla buna karar verebileceğine ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – İç Tüzük’ün 52’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, gerçekten, Sayın Hamzaçebi’nin belirttiği gibi, kırk sekiz saat geçmeden tasarı  ve tekliflerin görüşülemeyeceği belirtiliyor ancak bir sonraki fıkrada “Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar verir.” Yani Genel Kurulun takdirindedir, Genel Kurul eğer bu şekilde karar verirse Sayın Başkanım -daha önce de bu defalarca yapıldı zaten- kırk sekiz saat beklemeden bu görüşmeler yapılıyor efendim.

BAŞKAN – Sayın grup başkan vekilleri, on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 14.58


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Mustafa HAMARAT (Ordu), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Canikli.

17.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinde Anayasa’ya bir aykırılığın söz konusu olmadığına ilişkin tekraren açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Biraz önceki tartışmada Sayın Hamzaçebi’nin 22’nci maddeyle ilgili olarak ifade ettiği Anayasa’ya aykırılık tartışmasıyla ilgili bir netleştirme yapmak istiyorum.

Bu, kamulaştırılmaksızın, imar planlarında kamu alanlarına tahsis edilen ve gerçekten birçok vatandaşımızın da mağduriyetine yol açan sorunun çözümüne yönelik olarak düzenlenmiş olan bir maddedir. Yani yirmi yıldan beri, otuz yıldan beri imar planlarında hastane alanı, millî eğitim alanı, okul alanı gibi kamu hizmetine tahsisli olarak görülen ancak bu amaçla istimlak edilmeyen, başka bir şekilde değerlendirilmesine fırsat veya imkân da verilmeyen ve vatandaşımızın mağduriyetini ortaya çıkaran sorunun çözülmesi amacına yöneliktir.

Dolayısıyla, bu noktada madde metninden bu şekilde anlaşılamıyorsa ifade, onu netleştirebiliriz, netleştireceğiz. Dolayısıyla, bu noktada herhangi bir Anayasa’ya aykırılık söz konusu değildir ama anladığım kadarıyla, ifade edilişinde bunu çağrıştıran birtakım algılamalar oluşmuş, ona yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapacağız Sayın Başkan.

BAŞKAN – Peki efendim.

18.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, AK PARTİ grup önerisiyle gündeme alınması istenilen 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinin yeniden ele alınıp tereddütleri giderecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, ben de bir açıklama yapayım efendim.

Şimdi, teklifin 22’nci maddesi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesini yeniden düzenliyor. Söz konusu geçici 6’ncı madde, 5996 sayılı Kanun’la Kamulaştırma Kanunu’na eklendi ve 1956 tarihli 6830 sayılı İstimlak Kanunu ile 1983 tarihli 2942 sayılı yeni Kamulaştırma Kanunu arasındaki geçen dönemde kamulaştırmasız el atma nedeniyle mağdur olan vatandaşların sorununu çözmeye yönelik bir düzenlemeyi getiriyor. Daha sonra, bu düzenleme, 1983 yılından sonraki kamulaştırmasız el atmaları da kapsayacak şekilde 6111 sayılı Kanun’la genişletildi. 6111 sayılı Kanun’la yapılan genişletmeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti ve Anayasa Mahkemesi idareye Ağustos 2013 tarihine kadar süre verdi. Bu süreye kadar yeni bir yasanın kabul edilmesi gerekiyor. Tabii ki kabul edilecek yasanın Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini karşılaması gerekiyor. Teklif, bu konuda yapmış olduğu öneriyle, daha evvel 1956 ile 1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atmaları düzenleyen geçici 6’ncı maddeyi yeni baştan ele alarak düzenliyor ve 1983 yılından sonraki kamulaştırmasız el atmaları da kapsamına alacak şekilde genişletiyor.

İmar planı kararlarıyla kamu hizmetine ayrıldığı hâlde kamulaştırılmamış olan taşınmazların maliklerinin mağduriyetini gidermek amacıyla bir düzenleme yapılması ihtiyacı olabilir, vardır ama bu ihtiyacı karşılarken 1983 yılından sonraki diğer kamulaştırmasız el atmaları da, onları da meşrulaştıracak bir yasal temeli hazırlamamak gerekir. Madde, bu anlamda yeniden ele alınıp bu tereddütleri giderecek şekilde düzenlenmelidir.

BAŞKAN – Evet, bu anlaşılmıştır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Canikli’nin açıklamasından, ben, sadece imar planı kararlarına ilişkin kamulaştırmasız el atmaların söz konusu olabileceği bir düzenlemenin yapılacağını anlıyorum.

BAŞKAN – Evet, yeri ve zamanı geldiğinde bunu yerine getirirsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Maddenin bu şekilde anlaşılmasına ilişkin bir önerge verecekler, öyle anlıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                        23/5/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 23/5/2013 Perşembe günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                        Nurettin Canikli

                                                                                                              Giresun

                                                                                           AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bastırılarak dağıtılan 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 4’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun, haftalık çalışma günlerinin dışında, 24 Mayıs 2013 Cuma günü saat 15.00'te toplanması ve bu birleşiminde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

23 Mayıs 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

24 Mayıs 2013 Cuma günkü birleşiminde 358 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde, günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir.

463 SIRA SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (2/1524)

BÖLÜMLER          BÖLÜM MADDELERİ               BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI

1. BÖLÜM                1 ila 18’inci maddeler                                        18

2. BÖLÜM               19 ila 36’ncı maddeler                                       18

TOPLAM MADDE SAYISI                                                             36

BAŞKAN – Önerinin lehinde İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat.

Buyurunuz Sayın Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; partimizin grup önerisi lehinde görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, önerimizde esasen belli başlı bir değişiklik vardır bugünkü gündeme ilişkin; o da 463 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin bugün gündeme alınmak suretiyle, gündemin 4’üncü sırasına alınmak suretiyle görüşülmesi, görüşmelerinin 24.00’e kadar bitmemesi hâlinde de bitimine kadar devam etmesi şeklindedir.

Keza, eğer bugün gündem konusu çalışma bitirilemezse Meclisin yarın   -cuma günü-  saat 15.00’te toplanarak çalışmalarını sürdürmesi önerilmektedir.

Kanun, yeri geldiğinde, değerli gruplarımızın katkılarıyla daha da gelişecek, zenginleşecektir, mesele daha net biçimde ortaya çıkacaktır. 8-10 tane kanunla ilgili gerçekten toplumda beliren ihtiyaçları karşılama amacıyla ciddi düzenlemeler getirilmektedir.

Ben önerinin desteklenmesini bekler, yüce heyetinize saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kubat.

Aleyhinde, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Şandır.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun grup önerisinin aleyhinde söz aldım.

Gerçekten, bir haftada Genel Kurul iki defa çalışma gündemini belirlemek için mesai harcamaktadır. Her defasında da söylediğim gibi, dünyada hiçbir kurul yok ki kendi gündemini belirlemek için üç saat, dört saat çalışsın. Bu hiç doğru bir usul değil.

Değerli arkadaşlar, getirilen öneri, 463 sıra sayılı kanun’un gündeme alınmasını, bugün ve yarın bitirilmesini talep eden bir öneri. Değerli milletvekilleri, önemli konularda değişiklik yapan, önemli kanunlarda değişiklik yapan bir torba kanunu görüşeceğiz. Bu kanunda -şöyle üstünkörü bir saydım- 13 tane kanunda değişiklik yapıyor, 13 tane farklı alanda, farklı konuda köklü değişiklikler yapan bir torba kanun. Alıştık torba kanunlara ama torba kanunların temel kanun olarak getirilmesi de yeni bir usul oldu. Bu iki husus, birbiriyle çelişen bir durum ve bana göre, İç Tüzük’ümüze göre de aykırı bir durum. İç Tüzük 91’e göre -temel kanunun- çok net, buradan okuyarak da söyleyebilirim, diyor ki: Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi hâlinde kanun teklifi ve tasarısını temel kanun olarak  alabilirsiniz. Tekrar ediyorum: Bir hukuk dalını sistematik olarak değiştiren, kapsamlı olarak değiştiren, bütünüyle değiştiren genel ilkeleri içermesi hâlinde bir kanunu temel kanun olarak görüşebilirsiniz, İç Tüzük 91.

Anayasa 88 de kanunların görüşülmesi İç Tüzük’le belirlenir, diyor.

Şimdi, 13 farklı konuda, 13 farklı kanunda birtakım ihtiyaca binaen yapılan pragmatik değişiklikleri -temel ilkeler değil- ihtiyaçtan kaynaklanan değişiklikleri bir torbaya doldurmuşsunuz ve İç Tüzük 91’e rağmen, 91’e aykırı bir şekilde temel kanun olarak buraya getiriyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin, milletimizin temel talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda ve değişen şartlara göre hukuk kurmakla görevli ve milletimiz adına görev yapıyor. Ama hukuk kurarken hukuka da uygun olmak, en azından kendi hazırladığı, kendi oylarıyla kabul ettiği İç Tüzük’e de uygun çalışmak mecburiyetinde. “Ben yaptım oldu” anlayışıyla “Benim yaptığım kuraldır…” Yani, Genel Kurul kendi gündemine sahiptir, takdir Genel Kurulun, parmağımızı kaldırırız burada hukuk kurabiliriz ama kurduğumuz hukuk, daha önce kurduğumuz hukuka aykırıysa yaptığımız iş meşru olmaz. Hukuki meşruiyeti olmayan hiçbir düzenleme de kamu vicdanında, insan vicdanında adalet duygusunu beslemez değerli arkadaşlar. Dolayısıyla “Bugün görüşelim.” sebebinizde haklı olabilirsiniz; zorunlu, zaruri, acil olabilir. “Bugün görüşelim.” diye şimdi oylarınızla kabul edeceğiniz, kararlaştıracağınız 463 sıra sayılı torba kanun temel kanun olarak görüşülecek yani iki bölümde, içeriğine çok fazla girmeden; her madde bir kanunu değiştiriyor ama madde üzerinde müzakere açmadan. Kırk sekiz saat geçmeden getiriliyor. Ben inanıyorum ki bu Genel Kurulda bulunanların yüzde 95’i bu kanunun daha kapağını açmamıştır. Nasıl müzakere edeceğiz, hangi bilgiye dayalı müzakere edeceğiz ve milletimizin ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemeyi hangi ortak akılla kuracağız veya kurduğumuz bu ortak akıl hukuken meşru olacak mı millet vicdanında, adalet duygusunu geliştirecek mi?

Dolayısıyla -ben, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına konuşuyorum- her defasında bir zaruret, bir ihtiyaç, bir aciliyet ortaya koyarak bu İç Tüzük’ü çiğnememiz, “Teamül var, geçmişte de böyle yaptık.” mazeretine sığınmamız, benim anlayışıma göre hukuk adamına, hukuk kuracak bu müesseseye ve bu fonksiyona yani Türkiye Büyük Millet Meclisine, millet adına hukuk kurma fonksiyonuna yakışmayacak bir davranıştır. Aranızda çok değerli hukukçular olduğunu biliyorum eğer meseleyi incelerlerse , onların da doğru bulmayacaklarına inanıyorum.

Tekrar ediyorum -İç Tüzük 91’e göre temel kanun olmanın şartı- bir hukuk alanında kapsamlı ve bütünüyle yapılacak değişiklikleri temel kanun olarak alabilirsiniz. 13 kanunun bazı maddelerinde ihtiyaca binaen yapılan değişiklikleri bir torbaya doldurup, buraya getirip  temel kanun olarak görüşülmesini dayatırsanız bunun adı hukuk olmaz.

En azından bu tavrınıza, bu yaklaşımınıza, bu yönetim anlayışınıza karşı çıkıyorum. Bu sebeple, getirdiğiniz önergeye aleyhte oy kullanacağımı ifade ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.

Lehte, Muş Milletvekili Sırrı Sakık.

Buyurunuz Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün, bir torba yasa yeniden gündemde. Uzun süredir bu tür yasalarla bu Parlamento her gün meşgul ediliyor ama biz önemli bir süreçten geçtiğimizi hep söylüyoruz. Bu önemli süreçte, bu ülkede bu hukukla iç barışımızı sağlayamadığımızı hep söylüyoruz.

Bakın, bugün görüşülmek istenen kanunda her şey var yani “Tamek’se atın sepete.” sloganıyla ne varsa bu torba kanunda var ama içinde özgürlükler, adalet, hukuk yok.

Şimdi, önemli bir süreçten geçtiğimizi… Kamuoyu araştırmalarında hep bunları görüyoruz yani bugünkü bütün gazetelerde, yapılan anketlerde, Türkiye kamuoyunun iç barışın sağlanmasıyla ilgili desteğini görüyoruz ama bu konuda bir tek adım, bir tek çaba görmüyoruz ve biz eğer doksan yıllık bu sorunlarımızı çözeceksek doksan yıllık hukukun bu sorunları çözmediğini… Yeni bir hukuk anlayışıyla bunları çözmemiz gerekir ama biz hukukumuzu dizayn etmiyoruz. Biz hukukumuzu muhaliflerimize karşı acımasız bir silah gibi kullanıyoruz. Evet, bütün muhalifler cezaevinde. Yani bütün muhaliflere karşı uyguladığınız yol, yöntem nedir; ya cezaevidir ya mezardır.

Şimdi, bu süreçten bizim hepimizin ders çıkarmamız gerekirken ne yazık ki yeniden, yine, Parlamento bildiği eski yol, yöntemini sürdürmeye çalışıyor. Yani hep söylenir ya dünün güneşiyle bugünün  çamaşırlarının kurutulmadığı, dünün bu ülkede uygulanan hukuk anlayışıyla iç barışımızı inşa etmediğimizi hepimiz biliyoruz. Şimdi, Türkiye birkaç aydır çatışmasız bir süreci yaşıyor ve ölümler yok, insanlar umutlu. Geçmişten bugüne kadar gelen sorunlarımızı birlikte nasıl çözebiliriz, herkes bu konuda umut içerisinde, bir bekleyiş içerisindeyken ama ne yazık ki Parlamentomuzda bu konuda küçük bir çaba da yok. Yani, haziran sonrası, tekrar, Parlamento tatile gidecek. Biz, Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu sürecin heba edilmemesi gerektiğini… Hele hele, bu sürecin bu tür yasalarla heba edilmemesi gerekir. Türkiye’nin temel ihtiyacı alan özgürlüklerin bir an önce inşa edilmesi gerekir.

Bakın, bu Parlamento bir taraftan 12 Eylülün ürünü olan Anayasa’yı değiştirmeyi vadediyor ama bir taraftan da 12 Eylülün ürünü olan, generallerin getirdiği Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu’ndan nemalanarak iktidar olmak istiyorsunuz. Bu Parlamentoda, yüzlerce kez bu kürsüde söyledik. Bizim seçmenimizin, bizim vatandaşımızın ödediği vergiden üç parti pay alıyor ama biz pay almıyoruz. Sonra dönüp dolaşıyorsunuz “Ya, gerçekten sizin neyiniz eksik?” diyorsunuz. Bu bile size karşı mücadele etmemiz için yeterli bir donedir. Siz bu hakkı nasıl kendinizde görürsünüz? Bizim vatandaşların…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – “Siz” dediğiniz ora mı?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Üç partiye de söylüyorum.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Hayır canım, olur mu? Biz istiyoruz, Sayın Sakık biz istiyoruz.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Bütün vatandaşlarımızın ödediği vergiden üç parti nasıl kendi arasında paylaşır?

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Biz istiyoruz, duymuyor musun?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Biz sadece Barış ve Demokrasi Partisi demiyoruz, Parlamento dışında olan diğer siyasi partilerin de hazineden pay alması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi, Parlamentonun dışında olan siyasi partilerin seçmenleri bu ülkede vergi vermiyor mu? Veriyor ama bununla ilgili tek bir küçük çalışma bile yok. 12 Eylül Anayasası’nı eleştiriyorsunuz ama hâlâ 12 Eylül Anayasası’nın, Siyasi Partiler Kanunu’nun Yani, yüzde 10’luk baraj ve Seçim Kanunu yerli yerinde duruyor ve bu Parlamentoyu halkın iradesi belirlemiyor. Bu Parlamentoyu kim belirliyor? Bu partilerin genel başkanları belirliyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Sakık “Baraj insin.” diye bağıran kim? Bak, bu hakkımızı da yemeyin.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Bağıran kim ya? “Seçim yardımı yapılsın.” diyen kim?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ya, hep beraber bağıralım, “Bağırın, bağırın.” diyoruz biz de işte.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Baraj var, hazine yardımı yok, onu da koyalım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hazine yardımı da yapılsın.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, bir taraftan özgürlükleri istiyoruz, bir taraftan da bütün kaderimizi bu partilerin genel başkanlarının iki dudağı arasından çıkacak söz ve sözcüğe mahkûm ediyoruz. Buradan demokrasi çıkmaz, buradan özgürlük çıkmaz. Bu Parlamento özgür olmadığı müddetçe bu ülkede özgürlüklerden bahsedemeyiz. Bizim milletvekili arkadaşlarımız, bu kürsüye -özellikle iktidar milletvekilleri- zaman zaman, bu Meclis araştırma önergeleriyle ilgili gelip, nasıl iki dakika içerisinde, bir dakika içerisinde “Efendim, zaman darlığı.” deyip olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü, genel başkan böyle talimat veriyor, siyasi partiler böyle emrediyor. Bu Siyasi Partiler Kanunu’nda ve bu yasada halk yok, halk belirleyici değil. O vesileyle, eğer demokratik zeminin önü açılacaksa ilk önce Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu derhâl değiştirilmelidir. Bunun gereğini yapmalısınız.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Anlaşmanızda var mı?

SIRRI SAKIK (Devamla) – Hep beraber, birlikte, bu hepimizin ortak görevidir. Birlikte bunları, evet, değerlendirmeliyiz ve değiştirmeliyiz. Bir taraftan da eğer iç barışımızı sağlayacaksak iç barışımızda… Yani, 12 Eylülün ürünü olan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu nasıl sorunu çözmüyorsa Anayasa da çözmüyor, yasalar da çözmüyor. Bu Anayasa, bu yasayla biz iç barışımızı sağlayamayız, temel sorunlarımızı konuşamayız. Şimdi bu yasaların değiştirilmesi gerekir.

Bakın, bizim “olağanüstü hâl” dediğimiz dönemlerden gelen mahkûmiyetler var. İçeride, yirmi yılı aşkın süredir cezaevinde olan PKK’li tutsaklar var, KCK’li tutsaklar var ve bunlar düşüncelerinden dolayı içerideler yirmi yılı aşkın bir süredir. Eğer barıştan bahsediyorsanız, ilk önce, bu insanların bir an önce özgürleşmesi için yasaları değiştirmeniz lazım, Terörle Mücadele Yasası’nı ortadan kaldırmanız lazım. Yoksa, silahlar sustu, eh, Kürt sorunu yok hükmünde sayılacak... Zaten, bu ülkenin genetik mirası kötü, zaten bütün realiteler eğer tepki yoksa, eğer bir mücadele yoksa yok hükmünde sayılıyor. Ne zaman ağır bir bedel ödeniyorsa, 50 bin ölümden sonra Kürt realitesi kabul ediliyor ama silahlar susunca yeniden o realite askıya alınıyor. Ne zaman bir deprem görsek, depremde 10 bin, 20  bin insan ölse “Vay, bizim ülkemiz fay hattı üzerinde, biz buna uygun adımlar atmalıyız.” diyorsunuz. Deprem süreci bitiyor, yeniden, biz, depremi de askıya alıyoruz.

O vesileyle, sevgili arkadaşlar, biz dostane öneri sunuyoruz. Türkiye, hem toplumda hem uluslararası kamuoyunda ilk kez bu kadar ciddi şekilde iç barışa yakın bir süreci yaşıyor. İç barışa yakın bir süreç yaşandığı içindir ki zaman zaman, Türkiye'nin bu barışının sağlanmaması için nasıl ki Paris’te saldırıya maruz kaldı oradaki 3 PKK’li kadın ve Reyhanlı’daki olaylar da bunun bir farklı versiyonudur. Emin olun ki onun için biz hep söylüyoruz: Dün barışla ilgili mecburiyetimiz vardı, bugün mahkûmiyetimiz var. Parlamento buna uygun yasaları derhâl hayata geçirmelidir, güven arttırıcı adımları atmalıdır. Parlamentonun görevi bu olmalıdır. Evet, trafik cezasından tutun alkole kadar, bunları da konuşalım ama bu torba yasasında özgürlüklere dair, iç barışımıza dair bir yasayı ve anayasayı nasıl dizayn edeceksek… Şimdi, hep söylüyoruz: “Anayasayla ilgili bir konsensüs yok.” Benim bu saydıklarım, bu söylediklerim, bizim “yol temizliği” dediğimiz bu yasaların değişmesi için anayasal değişikliğe gerek yok. Bunu, Parlamento oturur, üç gün içerisinde Siyasi Partiler Yasası’nı, Seçim Kanunu’nu değiştirir, Terörle Mücadele Yasası’nı kaldırır, içerideki binlerce insan özgürlüklerine kavuşur, o zaman, biz de, evet, barışın iklimine, ruhuna uygun adımlar atıldığını görürüz. Kamuoyundaki yüzde 68’lerdeki halk desteği bu sefer yüzde 100’lere çıkar. Tarih size, bize, hepimize böyle önemli bir görev veriyor ve önemli bir sorumluluk veriyor. Biz de gerçekten bunun gereğini yapalım.

Biz tekrar altını çizerek söylüyoruz: Bu yaz silahlar konuşmuyorsa Parlamento rehavete kapılıp, gidip üç ay tatil yapmamalıdır. Parlamento, bu ülkenin ihtiyacı olan yasaları, anayasayı dizayn etmelidir ve halkımıza umut vadetmelidir. Bu umudun adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisidir, dışarıda bunun için çaba sarf etmeye gerek yok. Bu çabanın adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söylüyoruz. Meclis gereğini yaparsa eminim ki çok önemli şeyler olur.

Ben hepinize teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Sakık.

Aleyhinde, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi.

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisinin bugünkü ve eğer devam edecek olursa yarınki Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemini belirlemeye yönelik grup önerisi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini ifade edeceğim.

Her zaman olduğu gibi, Adalet ve Kalkınma Partisi kendi Parlamento çoğunluğuna dayanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini belirlemektedir. Seçimlerde yüzde 49,8 oranında oy almış olan parti, toplumun yüzde 50,2’sinin kendisine oy vermediği gerçeğini bir kenara atarak yüzde 50’2’yi dikkate almayan, onun görüşlerini kale almayan düzenlemeler yapmak istemektedir. Bugünkü Meclis gündemine konu olan düzenlemelerden biri de budur. Ayrıca, Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermiş olan seçmenimizin yani toplam seçmenin yüzde 49,8’inin de AKP’nin yapacağı, yapmak istediği bu düzenlemelerin arkasında olup olmadığı da tartışmalıdır.

Bu yıl cumhuriyetin 90’ıncı yılını kutlayacağız, cumhuriyetin yüzüncü yılına doğru gidiyoruz. AKP’nin iktidar olduğu tarihten bu yana toplam on bir yıllık bir süre geçmiştir. On bir yıllık süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye’yi özgürlükler açısından daha iyi bir noktaya getirdiğini söylemek mümkün değildir; on bir yıllık süre içerisinde ekonomik açıdan geçmişteki hükûmetlerin ekonomik performansını geçecek şekilde, Türkiye’yi daha iyiye getiren, taşıyan bir performans sergilemiş değildir.

2002’de Adalet ve Kalkınma Partisinin söylemlerini gayet iyi hatırlıyorum. Hak ve özgürlükleri merkeze alan, bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran, devletin gücünü sınırlandırmak isteyen, kısaca, özgürlükçü bir çerçeveye sahip bir sistemi kurmak isteyen bir yaklaşımı sergiliyorlardı ve yine o tarihte, Avrupa Birliği projesine destek veren, Avrupa Birliği projesini sahiplenen bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. AKP kadrolarının millî görüş geleneğinden geliyor olmaları, onların Avrupa Birliği projesi konusunda söylediklerinin samimiyetini tartışmalı bir hâle getiriyordu. Kimse emin değildi; millî görüş geleneğinden gelen bir partinin Avrupa Birliği projesine sahip çıkması, gerçekten inandırıcı mıydı, değil miydi? Çünkü, millî görüş kadroları, temel olarak Avrupa Birliği projesine karşıydı. Bugün de o kadrolar Avrupa Birliği projesine karşıdır.

Seçimler yapıldı, AKP iktidar oldu ve hiç kimsenin beklemediği şekilde, Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği projesine sahip çıktı, bu konuda “Acaba?” gibi soru işareti ortaya koyanları şaşırttı. Millî görüş geleneğinden gelen kadrolar Avrupa Birliği projesine sahip çıkmış ve Türkiye’yi Avrupa Birliğine taşıyacak şekilde bir hedefi milletimizin önüne koymuştu; bu, gerçekten şaşırtıcıydı. Ama, ilerleyen zamanda, AKP’nin Avrupa Birliği manevrasının gerçekte çok doğru olmadığı, çok samimi olmadığı, AKP’nin insan hak ve özgürlüklerini merkeze alan Avrupa Birliği demokrasilerini kendisine örnek almadığı ortaya çıktı. Bir dönem topluma heyecan veren Avrupa Birliği projesi, bugün artık AKP’nin gündeminde değildir ve topluma heyecan veren bir dinamik olmaktan da çıkmıştır.

2007 seçimlerini hatırlıyorum, 2007 seçimlerine girerken AKP’nin Avrupa Birliği diye bir projesi kalmamıştı. O dönemin seçim propagandası iki esas üzerine kuruluydu: Bir, dindar birinin Cumhurbaşkanı olması; iki, ekonomide istikrarın devamı. 2011 seçimlerini yaptık. Bir sivil anayasa taahhüdü vardı AKP’nin; Cumhuriyet Halk Partisinin de vardı, diğer partiler de böyle bir yaklaşıma olumlu bakıyorlardı. Sivil anayasa yapmak için, hak ve özgürlükleri merkeze alan bir anlayışla, devletin, bireyin hak ve özgürlükleri karşısında gücünü sınırlayan bir anlayışla masaya oturduk. Ama anlaşıldı ki Adalet ve Kalkınma Partisinin anayasa projesi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ölene kadar başkan olmasını amaçlayan bir başkanlık sistemi projesinden başka bir şey değil.

Şimdi, biz, Türkiye’de aslında tek adam yönetimini yaşıyoruz. Her şeyimize karar veren, milletin her şeyine karar veren, özel yaşam alanlarına müdahale eden bir anlayış var iktidarda. İstanbul’da nereye cami yapılacak? İstanbul’da havaalanı, üçüncü havaalanı nereye yapılacaktır? Üçüncü köprünün güzergâhı ne olacaktır? Kars’taki heykelin ucube olup olmadığına kim karar verecektir? Tabii ki Sayın Başbakan karar veriyor. “Ucube” sıfatını o heykele yapıştırmak suretiyle heykeli yıkmıştır. İstanbul’da silüetlerin, o İstanbul’un tarihî silüetinin ortasına hangi iş adamı gökdelen dikecektir? Bunların kararlarını hep Sayın Başbakan veriyor. 1 Mayıs gösterileri, daha doğrusu 1 Mayıs kutlamaları nerede yapılacaktır? Taksim Meydanı nasıl şekillenecektir? Topçu Kışlası’nın yerine ne inşa edilecektir? Belediyelerin emsal uygulaması ne olacaktır? Nereye, hangi imar verilecektir? Yaşamımızın bütün alanlarına müdahale eden bir anlayış vardır, bir Sayın Başbakan bugün Türkiye’nin yönetimindedir. Yani, daha başkanlık sistemi olmadan tek adam yönetiminin baskıcı bütün taraflarını Türkiye yaşıyor. Düşünün ki bir de Türkiye'de bir başkanlık sistemi olduğunu, Türkiye demokrasiye veda edecek demektir. Bunların gerçekleşme şansının mümkün olmadığını, milletimizin büyük bir dirençle başkanlık sistemine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını tasarlayan modele “hayır” diyeceğini düşünüyorum. Referanduma bile gitmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bunların geçmeyeceğini düşünüyorum, buna inanıyorum. Ama, tek adam yönetiminin, yaşamımızın her alanına müdahale etmek isteyen, yaşam alanlarımızı gasbetmek isteyen bir anlayışın bugün yasama organındaki tavrını görüyoruz.

Görüşeceğimiz teklif 463 sıra sayılı Teklif’tir. Bu sabah itibarıyla, öğlen saatlerinde ancak milletvekillerine ulaştırılabilmiştir ve biz şimdi bu teklifin görüşmelerine başlayacağız. Milletvekillerine buna hazırlanma imkânını bile tanımayan bir anlayışın teklifini görüşeceğiz. Elbette ki bu teklifle ilgili görüşlerimizi, iyileştirme önergelerimizi, değişiklik önergelerimizi vereceğiz, bunu amaca uygun hâle yani toplumun arzu ettiği, toplumun ihtiyaç duyduğu bir şekle dönüştürmenin gayreti içerisinde olacağız. Ama, şu ortaya çıkmıştır: 2002’de Avrupa Birliği projesine sahip çıkarak toplumun önüne çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi, on bir yıl sonra Avrupa Birliği projesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmıştır ve Şanghay Beşlisi gibi demokrasiyle sorunlu ülkeler kulübü olarak ifade edebileceğimiz bir ekonomik ortaklığa Türkiye'nin üye olmasını Türkiye'nin gündemine taşımıştır. Bu, ancak ve ancak otoriter anlayışa sahip kişilerin, yöneticilerin, siyasetçilerin Türkiye'nin önüne koyabileceği bir hedeftir. Bu bir müzakere taktiği bile olamaz. Avrupa Birliği karşısında “Ben Şanghay Beşlisi’ne gidip üye olacağım.” derseniz sizin esasen demokrasi ve özgürlük gibi bir hedefinizin olmadığını herkes anlamış olur. İyi bir sınama oldu, bu ortaya çıktı. Bu anlayışın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine dikte ettirmek istediği bir teklifi görüşüyoruz.

Değerli milletvekilleri, bugün KİT Komisyonunda aynı anlayış, Cumhuriyet Halk Partili KİT Komisyonu üyelerinin üzerine baskı uygulamıştır. KİT Komisyonundaki milletvekillerimizin denetim görevini gereği gibi yapabilmesi amacıyla talep ettiği bilgiler, raporlar kendilerinden esirgenmiştir. O yönetimi, oradaki bu uygulamayı, o tutumu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz.

Sürem burada bitiyor, o nedenle sözlerimi sonlandırıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum…

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekili bugünkü KİT Komisyonuyla ilgili olarak bir ithamda bulundu, KİT Komisyonu Başkanı olarak söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Poyraz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

19.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Saygıdeğer Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Grup Başkan Vekili KİT Komisyonunda bugün yaşanan tatsız olayları işaret ederek KİT Komisyonunda denetim hakkının engellendiği ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine baskı yapıldığı iddiasında bulundu. Tutanaklar Meclis Başkanlığımızda mevcut. KİT Komisyonunda aynı Genel Kurulumuzda olduğu gibi tam tutanak tutulmakta ve -tüm konuşmalar- bu anlamda tarihe not düşülmektedir. Orada Başkanlık Divanı olarak, milletvekili arkadaşlarımızdan kim, ne kadar söz istemişse, bu anlamda, milletvekili arkadaşlarımıza sadece bugün değil, bundan önceki günlerde, bundan önceki toplantılarda da söz verilmiştir, sözlerini kesmek gibi bir duruma girilmemiştir ve milletvekili arkadaşlarımız, ister iktidar olsun ister muhalefet olsun, ilgili kuruluşlarla alakalı tüm hususları, tereddütlerini soru olarak da, ilgili kuruluşlara, gerek yazılı, gerek sözlü olarak da ifade etmişlerdir. Eğer burada bir baskı, denetimin yaptırılmaması iddiasında bulunuluyorsa bunun delillerinin çok açık, net bir şekilde ortaya konulması lazım. Biz, tarihe şahitlik etme anlamında, olayın şahidi olarak Komisyonumuzun tutanaklarını Genel Kurulumuza gösteriyoruz.

Ayrıca, bütün Komisyon toplantılarımız -Petrol Kanunu’ndan kaynaklanan- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile BOTAŞ’ın Komisyon toplantıları haricinde basına açık şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla olan biten her şey kamuoyunun önünde olmaktadır.

Bu anlamda, Sayın Grup Başkan Vekilinin yanlış, eksik bilgilendirildiği noktasında benim bir düşüncem var. Eğer denetimin yapılmadığı, yaptırılmadığı, konuşturulmadığı noktasında bir iddiası varsa ve sürdürecekse, o zaman, KİT Komisyonunda konuşan milletvekillerimizin isim isim, parti parti hangisinin kaç dakika söz aldığını, kaç dakika konuştuğunu kendilerine tutanaklardan verebiliriz.

KİT Komisyonu, gündemine hâkimdir. Bütün Komisyon üyesi arkadaşlarımız istediği şekilde söz alırlar, nezaket sınırları çerçevesinde yasaların bize verdiği görevi yerine getirme noktasında da özgürdürler.

Burada, baskı yapıldığı iddialarını Komisyon Başkanı ve Başkanlık Divanı olarak reddediyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Poyraz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, ben, KİT Komisyonunda bugün gerçekleşen oturumda, yapılan görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partili üyelerin taleplerinin karşılanmadığı, bu nedenle de denetim görevlerini yeterince, gereği gibi yerine getiremedikleri anlamında bir değerlendirme yaptım.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Kınadınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bir milletvekilinin yasama organı üyesi olması nedeniyle denetim görevi vardır. Denetim görevi ona yürütmenin bütün işlemlerini denetleme hak ve yetkisini verir. Bu yetkiyi nasıl soru önergesiyle kullanabiliyor ise KİT Komisyonundaki görüşmeler sırasında ilgili idareden bilgi istemek, rapor istemek suretiyle de gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Milletvekillerimizin bu taleplerinin karşılanmaması yönündeki tutuma yönelik eleştirime Sayın Komisyon Başkanı, hiç ilgisi olmayan bir şekilde, benim söylediklerimi bir başka anlama gelecek şekilde değerlendirdi. Dolayısıyla, bir sataşma vardır. İzninizle, sataşma hakkında söz talep ediyorum.

Sayın Aykut Erdoğdu konuşacak, KİT Komisyonu sözcümüz.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Erdoğdu. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; denetim sadece söz hakkıyla, konuşma hakkıyla sınırlı değildir. Denetim, milletin verdiği yetkiye dayanarak yürütmedeki birtakım iddialara ilişkin bilgi ve belgeleri inceleyebilme hakkıdır.

Biz son derece önemli iddiaları iddia olarak ortaya koyduk. Sayın Bakan burada mesela. Kendisi dedi ki: “Biz dolandırıldık.” Biz de dedik ki: “Bu dolandırıldığınız şirketlere yönelik, 450 milyon liralık, şirketlerin ortaklarına yeni ihaleler vermişsiniz. Bu ihalelerle ilgili belgeleri görmek istiyoruz.” Sayın Bakan burada, Komisyon Başkanı burada. Bu benim anayasal hakkım. Ben bu belgeleri göremedim.

Ben burada Enerji Bakanına sordum: Sayın Başbakanın damadının yönettiği şirket, Samsun’da, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında, hazineyi dolandırmaktan, nitelikli dolandırıcılıktan hakkında bir suç isnadı vardır. Buna ilişkin raporları sorumlu olduğum, görevli olduğum Komisyonda TEDAŞ Genel Müdürlüğü hesapları içerisinde görmek istedim, yazıyla talep ettim, bu bilgi ve belgelere ulaşamadım.

Bizim söylediğimiz şu: Biz milletin vekiliyiz. Bu iddialar gerçek dışıysa belgeleri gösterin, hep beraber karar verelim.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – İspat et.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bu belgeleri görmeden, siz bana “ispat et” derseniz… Bu belgeleri burada bakan kabul etti, “Böyle bir soruşturma var.” dedi. Sayıştay raporunda bununla ilgili bilgiler var ama esas belgeleri görmek istiyoruz. “İspat et.”, “Yargıya git.” cümlelerini biz Deniz Feneri’nde gördük.

Bugün bize sinkaflı küfürler edildi o Komisyonda, ölümle tehdit edildik. “Biz adama sadece bakmaz, gerekirse vururuz.” dedi bir milletvekili. Şunu bütün milletvekillerinin bilmesini istiyoruz…

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Yanlış söylüyorsun, öyle demedi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) – Tutanaklarda göreceksiniz, “Biz adamı vururuz.” dedi, tutanaklarda göreceksiniz.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Tutanaklardaki ifade o değil, hayır, öyle değil.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) – Bizim canımız bu millete kurban olsun. Vuracak adam cesareti varsa gelsin vursun, biz buradayız. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Poyraz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

20.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Şimdi, Sayın Erdoğdu çıkıyor, konuşuyor ve konuşurken de başka başka konuları da gündeme taşıyor. Yani, Komisyonun çalışma usulleri bellidir. Komisyonumuzun talep ettiği soruşturmalar devam ederken, soruşturmalar tamamlanmamışken oradan o soruşturma raporunu istemek Komisyonun çalışma usullerine aykırıdır ve şu anda bahsettiği, TEDAŞ’la ilgili olarak soruşturmalar da zaten Komisyonumuz tarafından talep edilmiştir, şu anda da soruşturmalar devam etmektedir. Dolayısıyla, birtakım bilgileri, işte, orada bir bakana, burada bir bakana veya bir başka arkadaşa atıflarda bulunarak lütfen saptırmasın. Tutanaklara geçmesi açısından bu konuyu açıklıyorum.

Bir de, lütfen, arkadaşlarımız biraz da kendilerini eleştirsinler. Yani, kem söz sahibine aittir. Arkadaşlarımızın bir kısmı o konuşmada “Gerekiyorsa özür de dileriz.” demişlerdir ama tam tersine, “Canımızı veririz, kanımızı dökeriz.” diye ifadeler de bizzat kendisine aittir, Komisyon tutanaklarında da vardır.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Yahu sen “Vururuz!” dedin mi demedin mi, onu söyle.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Tutanakları okuyun.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – “Vururuz.” diyorsun, o da “Canımızı veririz.” diyor.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Hayır, olur mu…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ya, bırak, Başbakanın kefen edebiyatından sonra başladı bunlar.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Tutanakları okuyun, tutanaklarda var.

BAŞKAN – Bu konuyu, burada, Komisyondaki tartışma konusunu, tutanakları inceleriz, incelersiniz, bakılır ve onunla ilgili Komisyon Başkanı olarak siz, oradaki milletvekillerimiz gereğini yerine getirirler.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok özür diliyorum.

Komisyon tutanakları burada ortaya çıkacak.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Tabii, tabii.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – O milletvekili, bürokratların ve diğer milletvekillerinin huzurunda “Biz adama sadece bakmayız, vururuz.” dedi.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Öyle demedi, öyle demedi, bir dakika. “Sen bana niye bakıyorsun.” diye sen söyledin.

BAŞKAN – Evet, şimdi, sayın milletvekilleri, “Öyle dedi, böyle dedi.”yi burada çözemeyiz.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Şimdi tutanaklara bakacağız. Orada bir sürü şahit var. Size yakışmıyor, size yakışmıyor. Bunu biz kulaklarımızla duyduk, siz kabul edin veya etmeyin.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Arkadaş hiçbir şekilde sana bir şey söylemedi, sen kendi kendine laf söyledin. “Ben sana bakmıyorum.” dedi.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmayınız.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – “Vururuz.” dedi.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Hayır, “Baksaydım.” dedi.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Tutanaklarda göreceksiniz, ses kayıtlarında göreceksiniz. Bütün milletvekillerine havale ediyorum ben.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) – Tutanaklara bak.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) – Tutanaklarda ve ses kayıtlarında görülecek.

BAŞKAN – Tutanaklara bakarsınız ve ne söylendiği netlikle orada ortaya çıkar.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kabul edenler...

AHMET YENİ (Samsun) – Geçti, geçti, oyladık Sayın Başkan.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Oylamaya geçtiniz Sayın Başkan, oylamaya geçildi.

BAŞKAN – Yoklama talebi var.

AHMET YENİ (Samsun) – Geçti Sayın Başkan, geçti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklamayı zamanında istedim efendim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yoklama talebi var.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Oylamaya geçildi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, Sayın Aslanoğlu, Sayın Serindağ, Sayın Öğüt…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ya elimiz niye havada kaldı Başkan?

BAŞKAN - …Sayın Özel, Sayın Küçük, Sayın Özdemir, Sayın Kurt, Sayın Aygün, Sayın Ören, Sayın Erdoğdu, Sayın Türeli, Sayın Acar, Sayın Özdemir, Sayın Yalçınkaya, Sayın Atıcı, Sayın Ağbaba, Sayın Çıray…

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sayın Başkan, İç Tüzük’ü bu kadar hırpalamayın, lazım olur.

BAŞKAN – …Sayın Öner, Sayın Ekici.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

3.- Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/725) (S. Sayısı: 450)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sıraya alınan, Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerindedir.

Komisyon raporu 463 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu teklif İç Tüzük'ün 91'inci maddesi kapsamında temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle, teklif, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Teklifin tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşacaktır.

Buyurunuz Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi yasama faaliyetlerinin klasik hâle gelmiş bir uygulaması olan yeni bir torba teklifinin görüşmelerine başlamış bulunuyoruz. Bugünkü torba teklifte 36 maddede 18 kanun ve kanun hükmünde kararnamede düzenleme yapılmaktadır. AKP, bu tutumu nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama kalitesine zarar vermektedir. Bu teklif, aslında bir kanun tasarısıdır, kanun tasarısı mahiyetindedir ancak bir teklif gibi görüşülmeye çalışılmıştır ve bu kanun teklifi, sadece Meclisi bir onay mevki olarak gören anlayışın bir uygulamasıdır.

Teklifte getirilen düzenlemelerin daha ayrıntılı ve teknik incelenmesi için görevlendirilen dört komisyonun herhangi birinden bir rapor gelmesi dahi beklenmemiştir. Bu uygulama, AKP’nin dayatmacı ve “Ben yaptım oldu.”cu anlayışının bir yansımasıdır.

Torba tekliflerin niteliği itibarıyla birbiriyle ilintili olmayan düzenlemeleri içerdiği hepimizin malumudur. Bu teklifte alkolden cami, mescit ve Kur’an kurslarına, kamulaştırma işlemlerinden İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış başvurulara kadar geniş bir alanda düzenlemeler vardır. Bu içeriğiyle bir bütünlük arz etmeyen düzenlemelerin bir bütün olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylanacak olması da ayrı bir çelişkiyi göstermektedir.

Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifindeki bazı düzenlemeleri olumlu buluyoruz ve gerekli katkıyı da gerek alt komisyonda gerekse üst komisyonda yeterince verdik, ancak bazı olumlu bulmadığımız ve eleştirdiğimiz ve önerdiğimiz çok önemli hususlar da bulunmaktadır. Bunları maddeler hâlinde, görüşmelere başladığımızda da önerilerimizle dile getireceğiz.

Kanun teklifinin 1’inci maddesi bir nevi yeni bir af düzenlemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. AKP, bir kanun çıkaracak da içinde birilerine bir af, bir kayırma, bir istisna olmayacak, doğrusu şaşarız. O nedenle, bu kanun teklifinde de, bu, âdeta gerekli bir madde gibi her maddede, her torba tasarıda olduğu gibi bu teklifte de yer almaktadır.

Daha geçtiğimiz gün bir varlık barışı çıktı. Şimdi de, kefalet sandığı yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemeler nedeniyle çıkarılmış borçların tahsilinden vazgeçilmekte ve borç takibi işlemine son verileceği öngörülmektedir. Af niteliğinde olan bu düzenleme, Adalet Komisyonunun görüşü alınmadan Genel Kurul gündemine getirilmiştir. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük’üne de aykırıdır.

Kanun teklifi, kamuoyunda alkol düzenlemeleriyle gündeme gelmiştir. Teklifin 2 ila 6’ncı maddeleri ve 20’nci maddesinde alkollü içkilerin üretimi, tüketimi, pazarlanması, satışı, reklam ve tanıtımı ve trafikle ilgili müeyyideleriyle ilgili yasak ve ceza düzenlemeleri yer almaktadır.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki Anayasa’mızın 58’inci maddesi çerçevesinde başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımızı alkol düşkünlüğünden, uyuşturucudan ve diğer zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik bütün hukuki düzenlemeleri destekliyoruz. Ancak, bu kanun teklifinde alkol kullanımının önlenmesine ilişkin düzenlemeler sadece yasak ve cezalar kapsamında ele alınmakta, daha çok da reklam ve tanıtıma yönelik bir ağırlık taşımaktadır. Dolayısıyla, konunun eğitim, bilinçlenme ve bireysel temel hak ve özgürlükler yönü ihmal edilmektedir. Bu konularda Hükûmetin bir çalışması var mıdır, doğrusu bizim meçhulümüzdür.

Bu kanun teklifinde Anayasa’mızın 58’inci maddesinde ifade edilen “gençleri alkol düşkünlüğünden koruma” ilkesi yönünde bir düzenleme yer almamaktadır. Sadece bu, reklam, tanıtım ve diğer bazı yasak ve cezalara ilişkin müeyyideler ne kadar koruyabilirse o ölçüde alkol düşkünlüğüyle mücadele edilecektir.

Teklifin Meclis Başkanlığına sunulan ilk hâlinde bazı yasaklar kanunların amacını aşabilecek bir nitelik arz etmekteydi. Teklifin bu hâlinde alkollü içkiler ile ilgili bilimsel makale yayımlamak dahi mümkün olamayabilecekti. Komisyon görüşmelerindeki değişikliklerle bu yanlışlıklar giderilmiştir, düzeltilmiştir. Tabii, şunu da açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki, gerek alt komisyonda gerekse üst Komisyonda yapılan çalışmalarda bazı maddelerde ciddi manada önemli ve olumlu değişiklikler yapılmıştır. Bu, konunun olumlu tarafı.

Değerli milletvekilleri, esas itibarıyla, çocuk ve gençlerimizin, insanlarımızın alkol düşkünlüğünden korunması ve kurtarılması için alınan hukuki tedbirleri, tekrar ediyorum, destekliyoruz. Ancak, AKP’nin benimsediği yöntem sadece yasaklar üzerine kurulu bir sistemdir. Bizim üzerinde durmak istediğimiz ve Hükûmetin dikkatini çekmek istediğimiz husus budur. Bu yöntem etkin olmayan bir yöntemdir. Yasaklar, tarihin hiçbir döneminde, devrinde istenmeyen bir davranışı önleyememiştir. Daha önce de alkol kullanımını önlemeye ilişkin bazı şehirlerin belli bölgelerinde alkol tüketimini yasaklama gayreti, kırmızı sokak gibi tecrit bölgeleri oluşturma çabaları görülmüştü.

Aynı şekilde, alkol tüketimiyle mücadele çerçevesinde alkollü içkilerden alınan ÖTV de artırılmıştır. AKP döneminde Türkiye, alkollü içkilerden alınan ÖTV’de neredeyse dünya rekorunu elinde tutmaktadır. Ancak, bütün bunlara rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi alkol tüketiminin arttığı yıllar olarak tarihe geçecektir değerli milletvekilleri. 2003 yılında -yine bizim topladığımız resmî kurumların ve ciddi araştırmaların sonucu olarak- 550 milyon litre olan alkol tüketimi 2012 yılında yaklaşık yüzde 123 artarak 1 milyar 127 milyon litreye ulaşmıştır. Bu, yüzde 123’e tekabül etmektedir. Yine, bir milletvekilimizin soru önergesine cevap veren Sayın Maliye Bakanı da bu rakamları birbirine yakın miktarda vermiştir. 2003 yılı son altı ayı itibarıyla 537 milyon litre ülkedeki alkol tüketimi, 2012 yılının on bir aylık sonucu da 1 milyar 20 milyon litre alkol tüketimi ki yüzde 100’ü aştığını göstermektedir. Tabii, buna kaçak içkiler dâhil değil. Bir de Türkiye'nin kaçak alkol sorunu var, nasıl ki kaçak sigara tüketiminde olduğu gibi. Yani sigaraya da baktığımızda, 2002 itibarıyla 5 milyar 500 milyon paket sigara tüketiminin 4,5 milyar pakete düştüğü görülüyor. Tabii bu, sigara tüketiminin azaldığını göstermiyor, kaçak sigaranın arttığını gösteren bir rakam.

Yine AKP döneminde 15 yaş üzeri ve kişilerde kişi başına saf alkol tüketimi 1,3 litreye ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasındaki alkol tüketimi AKP döneminde kaygı verici bir noktaya ulaşmıştır. İlköğretim öğrencileri arasında yapılan araştırmalarda, ilköğretim sırasında en az 1 kez alkol kullanan ilköğretim, ilkokul öğrencilerinin oranı yüzde 15’tir, ortaöğretim çağındaki öğrencilerimizde bu oran yüzde 50’ye ulaşmıştır, üniversite öğrencilerinde yüzde 54’e varmaktadır. Bu rakamların ifade ettiği gerçek, on-on buçuk yıllık AKP yönetiminde Türkiye’de gençlerimizin alkol kullanma oranının yükselmiş olmasıdır.

Hükûmetin gençlerimizi alkol tüketiminden uzak tutamadığının bir diğer önemli göstergesi de, alkolü ilk kullanım yaşının düşüklüğüdür. Yeşilayın yaptığı araştırmalara göre alkolü ilk kullanım yaşı 11’e kadar düşmüştür.

AKP’nin alkolle mücadele yaklaşımında bu kanun teklifine de yansıyan yanlışlığı alkol kullanımının nedenlerine yönelik tespitlerdedir. Nitekim gençlerimiz arasında alkollü içki reklamlarından etkilenerek bu içkileri tüketme meyline girenlerin oranı da son derece düşüktür. Gençlerimiz daha çok arkadaşlık, sosyal yapı, aile durumu, psikolojik nedenler gibi etkenlerle alkollü içki tüketimine meyletmektedir. Dolayısıyla, sorunun çözümünü öncelikle eğitim ve sosyal imkânların ve ortamların iyileştirilmesinde görmekte bir zaruret vardır.

Alkol kullanımı bireysel zararlarının yanı sıra toplumsal etkileriyle de ele alınmalıdır. Alkol bağımlılığı ailenin devamlılığının, toplumsal huzurun, sağlık ve güvenin zedelenmesi gibi sonuçlar ortaya koymaktadır. Ancak daha da önemlisi alkol kullanımı insanın canına ve malına yönelik tehditler ortaya çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde de trafik kazaları için risk faktörlerinin başında alkollü araç kullanma yer almaktadır. Ülkemizdeki trafik kazalarına ilişkin veriler de bu durumu ortaya koymaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2012 yılında polis sorumluluk bölgesindeki sürücü hatalı, ölümlü ve yaralanmalı 134 bin trafik kazasından 1.819’u alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleşmiştir. Aynı şekilde 2013 yılı Mart ayı itibarıyla, üç aylık dönemde yine polis sorumluluk bölgesinde sürücü hatalı, ölümlü ve yaralanmalı 27.723 kazanın 505’i alkollü araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. 2003’ten 2012’ye kadar alkol kullanımı nedeniyle geri alınan sürücü belgelerinin sayısında da yüzde 80’lik bir artış vardır. Aynı dönemde aşırı hız nedeniyle sürücü belgelerine el konulanların sayısında yüzde 96’lık da bir düşüş söz konusudur. Demek ki sürat tahdidi konusunda daha sıkı kontroller ve uyma söz konusu.

Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin sadece alkollü içki tüketimine yönelik birtakım düzenlemeleri öngörmesi Anayasa’mızın 58’inci maddesi çerçevesinde iktidarın görevini eksik yaptığını da göstermektedir. İktidarın gençlerimizi sadece alkolden değil, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten de koruması gerekmektedir. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlığını ve toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkileyen çok önemli unsurlardan birisidir. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin yaptığı bazı araştırmalar çok dikkat çekici ve mutlaka önem vermemiz gereken rakamlar sunmaktadır. Örneğin, öğrenciler arasında herhangi bir yasa dışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranı yüzde 1,5 olarak bulunmuştur. Maddeyi ilk kez kullanma yaşı 10’a düşerken -dikkat buyurun, yani bir uyuşturucu maddeyi ilk kullanma 10 yaşa kadar düşmüş. Bu çok korkunç bir durumdur- uyuşturucu madde kullanımından tedavi gören en küçük çocuğun yaşı da 13 olarak tespit edilmiştir. Yani artık 13 yaşındaki çocukların dahi uyuşturucu müptelalığından tedavi gördüğü bir ülke durumundayız.

Yine, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi gören kişilerin ilk kullanım yaşı gençlik dönemi olanların oranı yüzde 87’dir. Zaten bütün bu zararlı alışkanlıklara, bu tehlikeye genelde ilk çocukluk ve ilk gençlik çağlarında maruz kalıyorlar.

Bütün bu verilere rağmen iktidarın uyuşturucu madde kullanımıyla mücadelede herhangi bir çalışmasını doğrusu biz göremiyoruz. Eğer varsa, hazır Sayın Sağlık Bakanı da buradayken, bu verilere, bu sorulara, bu eleştirilere verecek mutlaka bir cevabı olmalıdır. Ve “AKP herhâlde uyuşturucu madde kullanımını toplumsal bir yara olarak görmemektedir.” gibi bir kanaat bizde uyanmıştır.

Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin 11’inci maddesi bankacılık sektörüne önemli bir ayrıcalık tanıyan bir düzenlemedir. Düzenlemeyi bu hâliyle kabul etmek mümkün değildir. Ya tamamen kaldırılmalı ya yeniden düzenlenmelidir. Hepimizin bildiği gibi bankacılık sektörü, ülkemizdeki en kârlı sektörlerden birisidir. Buna rağmen bankacılık sektörüne böyle bir imtiyaz, ayrıcalık tanınması vergilemenin “eşitlik”, “genellik” gibi ilkelerine aykırıdır. Bu aykırılığı gidermek için bankacılık sektörü için belirlenen kuralın, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yıllık olarak alınan muhtelif iş yeri harçları, özel okul, sürücü kursu gibi harçlar için de getirilmesi gerekmektedir.

13’üncü maddede, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları ile hazineye ait taşınmazların üzerindeki cami, mescit ve Kur’an kurslarında veya bunların eklenti veya bütünleyici parçalarında yer alan ve ticari faaliyetlerde kullanılması öngörülen kısımların Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Cami ve mescitlerin müştemilatının ticari faaliyetlerde kullandırılması maalesef hâlihazırda uygulanan bir durumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece 2012 yılında, cami ve mescit müştemilatının ticari faaliyetlerde kullandırılması amacıyla yapılan 100 adet yeni kiralama sözleşmesi ile 358 bin lira kira bedeli tahsil etmiştir. Bu faaliyetler maalesef yolsuzluk ve usulsüzlükle anılmaktadır değerli milletvekilleri.

Sayıştayın 2011 yılı Maliye Bakanlığına ilişkin denetim raporunda, hazineye ait taşınmazların Diyanet İşleri Başkanlığınca kiraya verildiği yerlerde kiralama sonucu elde edilen gelirin yüzde 25’inin Maliye Bakanlığına ödenmesi gerektiği yani bütçeye ödenmesi gerektiği, ancak bu paranın Dinî ve Sosyal Hizmetler Vakfına yatırıldığı ifade edilmiştir. Teklifte yer alan bu düzenlemenin, Sayıştay raporunda ifade edilen bu yanlışlığın, hukuksuzluğun ve usulsüzlüğün hukuken giderilmesi amacını taşıdığını görüyoruz. Hâlihazırda yüzde 75’lik payla yetinilmemiş, Maliye Bakanlığına aktarılacak olan yüzde 25’e de el konulmak istenmektedir. Hani, “Göz dikilmiştir.” diyecektim, onu artık demeyeyim.

Öte yandan, bir ilke olarak ifade etmek isterim ki, cami, mescit ve Kur’an kurslarının bulunduğu birimlerin eklentilerinin veya bütünleyici parçalarının her ne suretle olursa olsun ticari faaliyete konu edilmesi doğru değildir. Bu durum, en az bin yıldır İslam dinine hizmetlerini eşsiz medeniyet örnekleriyle ortaya koyan Türk milletinin ibadet ve eğitime ilişkin gelenek ve görenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı hâlihazırdaki bu uygulamaları mümkün olan en kısa zamanda tasfiye etmeli ve bundan böyle cami, mescit ve kurslarda ticari alan oluşmasına fırsat vermemelidir.

Teklifin 14’üncü maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde düzenleme yapılarak “Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı”nın ek göstergeleri artırılmaktadır. Tabii, yapılan bu düzenlemeyi esas olarak uygun bulmakla birlikte, olumlu görmekle birlikte, kamuda pozisyonlarının düzeltilmesini bekleyen diğer kamu görevlileri ile ilgili düzenlemelerin de yapılması gereği ve zarureti vardır. Bu çerçevede, mademki böyle bir düzenleme yapılıyor, o diğer haksızlıkların, diğer birtakım beklentilerin de karşılanması ve yanlışlıkların giderilmesinde de hiçbir mahzur olmaması gerekir ve buna ilişkin de önergemiz olacaktır.

Bu çerçevede, genel müdürlük ve daire başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı grup başkanı, bütçe dairesi başkanı, saymanlık müdürü,  muhasebe müdürü, millî emlak müdürü, muhakemat müdürü, bakanlık il müdürleri ve emniyet personelinin durumları da buna göre değerlendirilmelidir.

Bu düşüncelerle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan.

Buyurunuz Sayın Kaplan.

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı torba Kanun Teklifi hakkında Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini sunacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, “alkol tasarısı” olarak adı öne çıkan bu tasarının kamuoyundan gizlenmek istenen, farklı konuları kamufle eden, dikkatten kaçıran, vahim konuları içeren bir torba kanun olduğunu öncelikle ifade etmek istiyoruz. Alt komisyonda ve esas komisyonda birçok maddeyi düzeltebildik. Gerçekten çok vahim hatalar vardı. Buradan emeği geçen Komisyon üyesi bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine, Genel Kurulda düzeltilmesi gereken çok önemli konular var, Anayasa’ya aykırılıklar var, bazı temel hak ve hürriyetlerin ihlali var. Bu konularda da Sayın Genel Kurul üyelerinin dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Torba kanuna hâkim olan anlayış, aslında siyasi, ideolojik bir yaklaşımdır. AK PARTİ Hükûmeti, kendi yaşam tarzını, alkol ve zararlı maddeler üzerinden her alana yayıyor. Din, mülkiyet, hak ve özgürlükler konusuna, çelişkili, ayrımcı, merkezci, benci ve bencil bir yaklaşımla dayatmada bulunuyor. Kantarın topuzu öylesine kaçıyor ki zararlı ve günah konularında dahi çifte standartlı, ilkesiz, pragmatik, demagojik, biraz da partizanca kadrolaşmayı esas alan bir yaklaşım sunuyor. Günahla haramın arası da yok.

Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizler alt komisyondan başlayarak esas komisyon dâhil birçok yanlışın düzeltilmesinde olumlu, pozitif, demokratik bir muhalefet sergiledik. Bugün, Genel Kurulda iktidarın, siyasi, felsefik yaklaşımının çıkmazlarını, yanlışlarını bir kez daha kamuoyuna deşifre edeceğiz. Hak ve özgürlükler konusunda olsun, dinî inançlar gereği olarak sergilenen yaklaşımlarda olsun içine düşülen açmazın, yaman çelişkilerin, kamu yararıyla bağdaşmayan noktaları üzerinde duracağız.

Öncelikle belirtelim ki bu torba kanunda alkol, tütün, reklam, tanıtım, trafik, mülkiyet hakkı, Kur’an kursları, yurtlar, cami dükkânları, vakıflar, kişi borçları, ÖTV, KDV… Ne ararsanız bu torbanın içinde var. Bu torba kanunda, bir tek, Türkiye'nin güncel sorunları yok; adalet yok, özgürlük yok, eşitlik yok ve en önemlisi hoşgörü yok. Bakın “en önemlisi” diyorum, “hoşgörü yok”, altını çiziyorum bu kelimenin.

Milletvekilleri tutuklu bir Meclisiz. Bakın, neredeyse, 8 milletvekili tutuklu ve dönem bitmek üzere, seçimlere gidiyoruz. Seçilmiş belediye başkanları, il encümenleri, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri, kongreden gelenler fikirlerinden dolayı tutuklu. Düşünce, örgütlenme özgürlüğü, gösteri hakkı, uzun tutukluluk, bağımsız ve yansız adalet… Olağanüstü yargının, özel yargı, özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonrası bu yargıçların eline ve insafına bırakılması; hukuksuzluk sürüyor.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Barış ve Demokrasi Partisinden milletvekili seçilen Sayın Selma Irmak ile diğer arkadaşlarımızın hepsi, Faysal Sarıyıldız olsun, Kemal Aktaş olsun, İbrahim Ayhan olsun, Gülser Yıldırım olsun, bütün milletvekili arkadaşlarımız üyelikten yargılanıyorlar ve istenen cezanın asgari haddini cezaevinde doldurmuş durumdalar. Şu an fazladan yattıkları hâlde ne dava bitiyor ne tahliye kararı çıkıyor. Durum bu olunca şu gerçekleri bir daha Türkiye'nin gündemine getirmek varken, çözüm sürecinde yeni bir anayasa süreci, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası, seçim barajları, hazine yardımları konuları konuşulması gerekirken, alelacele gece yarılarına kadar çalışıp, ertesi sabah da iki üç saat süre verilip gerekçeli muhalefet şerhleri istenerek, yine alelacele aynı gün, yirmi dört saat dolmadan, İç Tüzük’e rağmen bu Meclise getirilip görüştürülmesini, bu kadar acele edilmesini anlamak güçtür arkadaşlar.

Peki, Hükûmete göre zararlı şeylerle mücadele ediliyor değil mi? Kabul. Peki, kumar, fuhuş, uyuşturucu, tefecilik, ihaleye fesat karıştırmak, hırsızlık, dolandırıcılık zararlı değil mi, günah değil mi, haram değil mi arkadaşlar? Peki, bu konularda niye bir düzenleme yok?

Sizinle bazı gerçekleri konuşmak istiyorum. Devlet alkolden tam 8 milyar, tütünden de 21 milyar ÖTV, KDV alıyor. Ben buna genelevlerden alınan vergiyi dâhil etmiyorum, biliyorsunuz, bir ara İstanbul’da rekor rakam vardı.

Şimdi, Türkiye’ye gelen turist sayısı 35 milyon, bunların yüzde 99’u Müslüman değil arkadaşlar. Alanya’ya gidin, yazın 30 bin Alman geliyor. Marmaris’e gidin, Bodrum’a gidin, birçok yerde birçok Avrupa ülkesinden turistler görürsünüz, mülk edinmişler. Şimdi, 35 milyon turist Türkiye’ye gelecek, Dünya Turizm Örgütü (WTO) Türkiye’nin turizm gelirinin 25,7 milyar dolar olduğunu ve 12’nci sırada olduğunu söyleyecek. Sadece şu son üç ayda -bakın, turizmin ölü mevsimi bu- yüzde 18,7 artışla gelen turist sayısı 5 milyon 8 bin 425. Şimdi, siz, eğer bütün bu turistlerin Türk, İslam, Hanefi olduğunu ve olacağını sanıyorsanız çok acayip bir yanılgı içindesiniz arkadaşlar. Kendi yaşam tarzınızı dayatacağınız bir kitle değildir bu. Bunların dinlerinde, inançlarında olmayan yasakları dayatacağınızı düşünürseniz yanılırsınız.

Başta ABD, Avrupa olmak üzere dünya ekonomik kriz yaşarken turizmde vazgeçilmez olduğumuzu düşünüyorsanız yine yanılıyorsunuz. Türkiye gibi sahilleri olan, güneşi, kumu olan, şiş kebabı olan çok da fazla ülke var arkadaşlar.

Şimdi, siz bunu hesaba katmayabilirsiniz, Türkiye'nin turizm ve eğlence sektöründen bütçesine giren paranın 100 milyar lira civarında olduğunu ve Türkiye bütçesinin gelir kaynaklarının üçte 1’ine yakın bir rakam teşkil ettiğini görmezlikten gelebilirsiniz -rakam, hesap bilmiyorsanız, matematik bilmiyorsanız kimse size bunu anlatmak zorunda da değil- ama bu sektörde kaç yüz bin kişinin çalıştığını da bilmeniz lazım. Antalya’da kaç bin işçi çalışıyor yaz sezonunda? Lokantasında, plajında, kumsalında, her tarafta, tekstilde, yiyecek sektöründe, konaklama sektöründe ne kadar insan çalışıyor, bunun farkında mısınız?

Bir tek ilimizi örnek verdim. Şimdi siz bunları hesaba katmazsanız, aldığınız kararlar bir yerleri vurursa… Unutmayın, turizm borsa gibidir; borsa gibi bir çakıldı mı bir daha toparlanamaz. Böyle bir gerçekliği var bu işlerin.

Bizden uyarması, illa da zararlı şeylerle uğraşmak istiyorsanız size birkaç öneride daha bulunmak istiyorum: Türkiye’de 100 bin seks işçisinin, 56 resmî genelevin olduğu istatistiki rakamlarla ortaya çıkmış. Evet, tarihin en eski mesleği şimdi yasa dışı, kara para olarak yürüyor. Şu an yaşanan koşulların bir gerçekliğini dikkate getirirseniz, öyle kökeni tarihe, milattan öncelere dayanan Sümerlerdeki İnanna’nın, Yunanlılardaki Afrodit’in, Romalılardaki Venüs’ün bereketin sembolü olarak tapınak abidelerinde nasıl geçtiğini belki biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Peki, bunun hukuku varsa, zararlıysa Hükûmet bunun üzerinde niye bir çalışma yapmıyor?

Hadi, bunu geçelim, size zararlı bir şeyden daha bahsedeyim. Zararlı şeyler çok fazla, sizin de çok fazla huzurunuzu kaçırmak istemiyorum ama bu da ciddi bir konu, buna da değineceğim. Şimdi kumar sektörüne bir bakalım. Kumar oynatmada Türkiye tam 3’üncü sıradadır arkadaşlar. Böyle bir rekoru olduğunu biliyor muydunuz? 3’üncü sıradayız. Millî Piyango, Toto, Loto, Sayısal, at yarışları, offshore yarış, İnternet üzeri sanal POS… Miktarlar çok uçuk, milyon dolarlar. Kumar, bahis oynayanların sayısı, 1,5 milyon yurttaşımız oynuyor. 5 milyar dolar bunun rakamları. Hadi buyurun.

Buradan da geçelim şimdi. AK PARTİ Hükûmeti kumarla yüzleşmeye hazır mı? E, zararlı şeyleri konuşacağız. Eğer siyaset felsefenizde doğruysanız, inançlarınızda samimiyseniz gelin, ben diğer alanlara da girmeyeceğim, böyle iki üç noktayı açıyorum. Şimdi tefeciliğe girmeyeceğim, faize girmeyeceğim, devletin, bankaların yaptığı resmî tefeciliğe de girmeyeceğim çünkü bu torba kanunda bankacıların harçlarını, haraçlarını affeden hükümler var arkadaşlar. Dünyada kriz üstüne kriz yaşanırken Türkiye’deki ilk 18 en çok kâr eden şirketin içinde 18 tane banka var. Siz onların harçlarını affederseniz bu torba kanunda, sormazlar mı kardeşim, asgari ücretlinin günahı ne, memurun günahı ne, işçinin günahı ne? Kendi haklarını istedi diye, bu kadar gaz bombası atmanın terazisi yok mu Allah aşkına?

Şimdi, bu tefecilikte sönen ocaklar konusunda bir sosyolojik çalışma var mı elinizde acaba? Olmasını öneririm. Allah aşkına, bu önemli konularda -alkol de dâhil, bugünkü dosyamızın konusu- hangi AR-GE çalışmasını bizim önümüze bilimsel olarak koyabilirsiniz? Bize “İki yüz üniversite açtık.” diye her gün hava atıyorsunuz. Her gelen üniversitenin açılmasına da burada destek veriyoruz. Bana hangi üniversitenin alkolle ilgili doğru dürüst bir çalışma raporunu getirip bugün burada sunabilirsiniz? Ya, bu ülkenin gerçekleriyle uğraşmak kimin işidir o zaman arkadaşlar? Demek ki biz kendi sorunlarımızla ilgilenmiyoruz.

Değerli milletvekilleri, aşırı ideolojik vergiler sonucu kaçak sigara, sonra sahte alkol yapımında artışlar, sonra turistik bölgelerde ölümler başlar. Bunun kara para trafiğinde maalesef acı örnekleri yaşandı.

Elbette ki ciddi araştırılması gereken bir konu da kontrol ve yasakların denetimi, çok farklı bir şeydir. Meclisin ortaklaşması gereken ve herkesi ilgilendiren konularda yeterli bir araştırma yapmadan, torba kanun gereği, ilgili uzmanlık komisyonlarının dâhi görüşü alınmadan, eğitim, sağlık gibi, sadece bürokratların istek üzerine hazırladığı bir Hükûmet tasarısıyla bugün karşı karşıyayız. Sayın Sağlık Bakanımız oturuyor Hükûmeti temsilen ama Sağlık Komisyonunda görüşülmemiştir bu konu. Aceleyle komisyona, oradan buraya gelen bu tasarıda çok vahim hukuk hataları var. Barolar avukatlık ücretlerini belirlerken, özel Avukatlık Yasası varken, bu torba kanunda hazineyle, belediyeyle, bankalarla ilgili konularda avukatlık ücreti tarifeleri ihdas ediliyor. Bu nasıl bir yaklaşım tarzıdır, anlamış değiliz arkadaşlar.

Mülkiyet hakkı kutsaldır, anayasal olarak belirlendi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarıyla netleşti, o mülkiyet hukukuna rağmen burada mülkiyet hakkının ihlaliyle ilgili düzenlemeler getiriliyor.

Yine, cezalar ve müeyyidelerde de ne bir oran, ne bir insaf var arkadaşlar. Yani, Boğaz’da 3 bin kişi çalıştıran bir müessese ile Datça’da dört masası olan küçük bir iş yerine aynı ceza kesiliyor arkadaşlar. Şimdi, el insaf. Bir cezalıktır o Datça’daki dört masalık yer, belki üç ay çalışır, işin gerçeği budur. Küçük esnafı, binlercesini iflasa götürecek düzenlemeler var burada. Ticaret ve esnaf odalarının hangisinin görüşünü doğru dürüst aldınız? Yok.

Bakın arkadaşlar, geçmişte başörtüsü yasağı vardı. Sonra da, cumhuriyet boyunca 1924’ten bu yana gelen dil yasakları var. Bugün de bu getirilen yasakların zihniyet olarak bu üçünden 1’inin birbirinden farkı yok arkadaşlar. Yasak, yasaktır. Kimi “IV. Murat gibi.” diyor, ben o kadar demeyeceğim arkadaşlar çünkü IV. Murat’la kıyaslamak istemiyorum.

Torba, kanunda, bir iki faydalı madde vardı. Deprem yaşamış Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine 300 eğitim kadrosu alınacaktı. Komisyonda hemen geri çektiniz. Allah aşkına faydalı bir iş yapmasını bilmez misiniz? Niye getirdiniz, niye geri çektiniz? Cetveller çıkmıştı, ne alacakları çıkmıştı, nerede çalışacakları çıkmıştı. “E, Van’la ilgili ayrı bir düzenleme yapacağız.” Haydi, bırakın Allah aşkına, bırakın. Niye çektiğinizi Van’da, seçimde, sandıkta Van halkı sorar size.

Şimdi, küçük beldeler, belediyeler… Gelen para kesinlikle personel maaşını karşılamıyor. Şimdi, siz, istimlaksız el atmayı konuşuyorsunuz. İstimlaksız el atmada bu küçük beldeler, küçük ilçe belediyeleri hangisi bu paraları verebilir? Niye hazine karşılamıyor? Hani devlet? Devlet budur işte arkadaşlar. Devlet kendi kurumuna sahip çıkacak.

Şimdi, kanunun tamamını, düzenlemeleri öğrendik. Birkaç konuya değineceğim. Yeşilay amme yararına çalışan bir dernekti, şimdi onun vakfını kurmak istiyorsunuz. Vakıf, kurucuları belli, sayısı belli, değiştirilemezdir. Bu ne demek iktidar için? Siz kendi özel kadrolaşmanızı kuruyorsunuz.

Camilerin dükkânlarını, arsalarını nemalanma işine el atıyor Diyanet, olacak iş mi arkadaşlar? Din ve ordu işlerine ticaret girerse orada dinginlik, dirlik olmaz; orada, sürekli rant kavgası olur, bu yanlışın içine de giriliyor. Diyanet kendi Kur’an kurslarını ve yurtlarını kuracak. Peki, Allah aşkına, imam hatipler; birinci sınıfta başlayan seçmeli derslerde siz Kur’an öğretemiyorsanız, bilgileri veremiyorsanız, bütün okullarda bunu yapamıyorsanız hangi yurtları kuracaksınız? 28 Şubatın tevhidi tedrisatını mı getirmek istiyorsunuz arkadaşlar?

Yine, arkadaşlar, 1’inci maddede bile özel bir düzenleme var. Kişiye özel yasa getirmişsiniz. Ayıptır, bu Meclisi kırk dört bin lira için saatlerce meşgul ettiniz. 1’inci maddede kırk dört bin liradan 1 kişi yararlanıyor. Bunun için Hükûmet tasarısı getirilir mi arkadaşlar? El insaf biraz, ayıp!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASİP KAPLAN (Devamla) – Bu nedenlerle buna karşıyız, önergelerimiz var. Çok yamuktu bu tasarı, biraz daha düzeltmeye çalışacağız inşallah.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar) 

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.  

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Önemli ölçüde alkollü içkilerin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelerin olduğu bir torba yasa teklifini görüşüyoruz.

Torba yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partili Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri teklifi olabildiğince iyileştirmek, düzeltmek adına  oldukça büyük bir çalışma, çaba sergilediler. Bu çabalarının bir bölümünde başarılı olabildiler ama  bir bölümünde başarılı olamadılar. Başarılı olamamalarının nedeni tabii ki Hükûmetin ve iktidar partisinin tutumundan dolayıdır.

Komisyon görüşmeleri sırasında, teklif Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun talebiyle alt komisyona havale edildi.  Alt komisyonda grubumuzu temsilen İstanbul Milletvekili Sayın Aydın Ayaydın bulundu ve çok yoğun bir çalışma ortamı içerisinde geceli gündüzlü diyebileceğimiz bir çalışmada çok büyük çabalar sarf etti, önemli ölçüde bazı maddelerin düzeltilmesi yönünde önerilerde bulundu, önergeler verdi ve bunların bir bölümü kabul edildi.

Gerçekten teklifin ilk şeklini dikkate alacak olursak son derece sakıncalı, son derece antidemokratik, son derece, alkollü içkiler sektörünü ve bu içkileri tüketen vatandaşlarımızı hiçe sayan, demokrasiye aykırı anlayışla bir teklifin hazırlanmış olduğunu görürüz.

Bir bölümü, ifade ettiğim gibi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalar sırasında düzeltildi ama hâlen düzeltilmeye ihtiyaç duyulan birtakım maddeler burada bulunuyor.

Sayın Aydın Ayaydın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bu konuşmayı yapacaktı ama kendisi rahatsızlığı nedeniyle buraya gelemedi, ben kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yapmayı düşündüğü konuşmayı da Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ben yapıyorum.

Değerli milletvekilleri, alkollü içkiler sektörü, dünya genelinde düzenleme ve denetleme kavramlarının birlikte kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Hemen hemen birçok ülkede alkollü içkiler sektörü bir düzenleyici, denetleyici kurum veya kamu idareleri tarafından düzenlenir, belirli kurallar altında çalışması sağlanır. Alkollü içkiler sektörünün düzenlenme ve denetlenme ihtiyacı alkollü içki kullanımının, daha doğrusu, bu içkinin aşırı ölçüde kullanımının insan sağlığına, dolayısıyla da toplum sağlığına vermiş olduğu zarardan dolayıdır. Bu, bütün medeni ülkelerde, demokratik ülkelerde bu şekildedir. Alkollü içki kullanımına yönelik olarak muhtelif sınırlamaları her ülke kendi ihtiyacına ve kültürüne göre getirir. Sınırlamalar birkaç şekilde yapılabilir. Birincisi, alkollü içki tüketebilmek için o içkiyi satın alma konusunda vatandaşların, bireylerin belirli bir yaşın üzerinde olması aranır. Bu, önemli bir unsurdur. Örneğin Türkiye’de bu yaş 18’dir, teklifte de 18 yaş korunmaktadır, 18 yaşın altındaki kişilere herhangi bir şekilde alkollü içki satışı yapılmayacaktır. Bu tabii ki doğru bir düzenlemedir.

Yine, alkollü içkilere yönelik reklam faaliyeti çeşitli ülkelerde sınırlama konusu olabilir. Örneğin, Avrupa Birliğine üye birçok ülkede televizyon reklamı yoktur. Türkiye’de de yoktur ama diğer alanlarda tanıtım ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu teklif ise alkollü içkilerin tanıtımını tamamen yasaklamaktadır. Amaç, alkol ve alkollü içkiyle mücadele değil, alkollü içki bağımlılığıyla mücadele olmalıdır ama teklifin temel esprisine, temel gerekçesine baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin ideolojik bir yaklaşımla, alkol ve alkollü içki kullanımıyla mücadele şeklinde bir anlayışla bu teklifi düzenlediği anlaşılmaktadır. Bu yanlıştır. Alkollü içki kullanımı insan sağlığına önem veren hiçbir ülkede özendirilmez ama bireylerin alkollü içki kullanma yönündeki tercihlerine de devlet engel olmaz. Devlete düşen görev, alkollü içki kullanımının insan sağlığına vereceği zararı insanlara, topluma anlatmaktır. Devlet bunun ötesine geçerek, kendisini bireyin yerine koyarak, onun yaşam alanına, özgürlüklerine müdahale ederek onun alkollü içki kullanmasını uzun vadede yasaklayacak şekilde, alkollü içki üretimini ve tüketimi ortadan kaldıracak şekilde bir görev üstlenemez.

Hiç kimse inançlarıyla diğer uygulamaları birbirine karıştırmasın. Bir insan inancı gereği içki içmeyebilir. İslam dini alkollü içkiyi haram sayar, günahtır ama devlet günah kavramından hareketle bir yasal düzenleme yapamaz. Devlet alkollü içki kullanımının, aşırı alkollü içki kullanımının veya alkol bağımlılığının insan sağlığına vereceği zararı bireylere, vatandaşlarına anlatmakla görevlidir. İçki içmek bir erdem değildir, içmemek de bir erdem değildir. Sağlığına önem veren insanlar alkollü içki içmeyebilir, hiç içmeyebilir, az içebilir, bazıları sağlık nedeniyle değil inancı gereği alkollü içki içmeyebilir. Demokratik bir toplumda, demokratik bir ülkede bunların hepsi saygıdeğerdir. Devlet, yönetimler, hükûmetler bireylerin bu tercihlerine saygı göstermek zorundadır ancak teklifin yaklaşımı maalesef böyle olmamıştır. Teklif ideolojik bir yaklaşımla, inanca dayalı bir yaklaşımla alkolü ve alkollü içki tüketimini Türkiye’nin gündeminden kaldırmak istemektedir. Teklifin ilk hâli dikkate alındığında bu yaklaşımın çok rijit, çok katı bir şekilde olduğunu görüyoruz.

Teklifin ilk şeklinden birkaç örnek vermek isterim. Örneğin, bütün alkollü içki tüketilen hizmet işletmelerinin ruhsatlarını mülki amirler verecekti, teklif böyle bir düzenlemeyi getiriyordu yani kaymakamlar, valiler bu izni verecekti. Oysa, oturmuş bir uygulama var, bir hizmet işletmesi alkollü içki de verecek olsa iş yeri açma ruhsatını belediyeden alır, daha sonra alkollü içki verme ruhsatı alabilmek için de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun yetkilendirmesiyle bunu ticaret odalarından, esnaf odalarından alır, sistem bu şekilde işliyor. Ama teklifin getirmiş olduğu yaklaşım şu: “Hayır, bu doğru değil. Biz bunu mülki amirlere vereceğiz.” Neden? Şu nedenle: “Çünkü İzmir belediyeleri -İzmir’i örnek vereceğim- Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, İzmir’deki ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, elbette partisi nedir bilemem ama, bireyin özgürlüklerine son derece saygı gösteren kişilerden, yönetimlerden oluşuyor. Eğer ruhsat verme yetkisi onlarda olursa onlar o ruhsatı rahatlıkla verirler. Oysa Hükûmetin emrindeki valilere ve kaymakamlara bu yetkiyi verirsek, bu ruhsatı biz dilediğimize veririz, dilediğimize vermeyiz.” Teklifin yaklaşımı, teklife hâkim olan temel felsefe budur. Bunların bir kısmı düzeltildi, örneğin ruhsatlara ilişkin bu madde Plan ve Bütçe Komisyonundaki yoğun itirazlarımız, eleştirilerimiz sonucu düzeltildi. Veya ibadethanelere, dershanelere, kurslara, okullara, üniversitelere 100 metre mesafede olan yerlerde alkollü içki ruhsatı verilmeyecek. Bu 100 metre mesafesi şu anda da var. Buraya dershaneler eklendi. Üniversite öğrencilerinin gittiği bir dershanenin 100 metre yakınında alkollü içki veren bir hizmet işletmesi var ise bunun ruhsatı neredeyse ortadan kalkacaktı. Sonra “Evet, bu kazınılmış hakları koruyalım, bari o kalsın.” dendi. Ama diyelim ki o hizmet işletmesinin sahibi ileride orayı yürütemedi, işletemedi veya vefat etti. Vefat etmesi hâlinde bu ruhsat mirasçılarına geçmiyor veya ruhsatı kimseye devredemiyor. Kentlerimiz değişiyor, gelişiyor. Bugün hizmet işletmelerinin yoğun olduğu bir yer, yarın konut bölgesi olabilir. Bugün konut bölgesi olan bir yer, yarın iş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir bölgeye dönüşebilir. İhtiyaçlar değişebilir. Şehirler de bir canlı organizma gibi sürekli değişim dönüşüm hâlindedir. Bu değişim dönüşümün, onun gerektirdiği ihtiyacı karşılayacak düzenlemeleri yapmak gerekir ama teklif bunları kestirmiş atmış, bunları hiç dikkate almayan bir yaklaşıma sahip. Bir kısmı iyileştirildi, dediğim gibi, ama bir kısım sorunlar hâlen devam ediyor.

Eğer bir insan kendi dinî inançlarının herkes için geçerli olduğuna inanıyor, onu kabul ediyor ve bu inanç ve ona uygun pratikleri yaymayı kendisine görev kabul ediyorsa, bunu topluma kabul ettirmeyi görev kabul ediyorsa o kişi demokrat olamaz, aydın olamaz. Demokrat, karşıdaki insanın yaşam tercihlerine, yaşam hakkına saygı duyan kişidir. Çok kullanıyoruz şimdi bu “demokrasi”, “demokrat”, “liberalizm” kavramlarını, “özgürlük” kavramlarını. Adalet ve Kalkınma Partisinin sözcülerine de baktığımızda onlar da çok sık kullanıyorlar. İşte, Anayasa Uzlaşma Komisyonunda “Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bireyin hak ve özgürlüklerini merkeze alan bir anayasayı yapmak istiyoruz.” diyoruz. Bu özgürlüklere müdahale edebilecek en büyük güç, bu özgürlükleri korumakla görevli olan devlettir. Ama özgürlükleri korumakla görevli olan devlet aynı zamanda özgürlüklere müdahale edebilecek en büyük güç olduğu için bir anayasada devletin gücü sınırlanır, biz bunu söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi de her ne kadar öyle söylüyor ise de onlar gerçekte tabii, Sayın Başbakanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı merkeze alan, onun başkanlığını tasarlayan bir anayasayı yapmak istiyorlar. Lafa gelince Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri liberal, lafa gelince demokrat. Liberalizm yasaların ne olması gerektiğine ilişkin bir doktrindir, bir sistemdir. Demokrasi ise yasaların ne olması gerektiğine nasıl karar verileceğine ilişkin rejimin adıdır. Problem burada: Yasalar ne olmalı, nasıl olmalı ve buna nasıl karar vermeliyiz?

Adalet ve Kalkınma Partisi, seçimlerde almış olduğu yüzde 49,8’lik oy oranına dayanarak geri kalan yüzde 50,2’nin yani çoğunluğun düşüncelerini almaksızın belki kendisine -belki değil, mutlaka- oy vermiş olan kesimlerin de, önemli bir kesimin de yaşam alanına müdahale eden düzenlemeleri yapmak istiyor. Bunları doğru bulmuyoruz.

Alkol, alkollü içkiler sektörü, elbette bir denetim altında olacaktır. Alkollü içki tüketimini devletler özendirmezler, buna yönelik önlemleri alırlar. İçki satan dükkânlar, işletmeler dışarıdan görülecek -içki satan işletmeleri kastediyorum, hizmet işletmelerini kastetmiyorum- içki kullanımını cezbedecek şekilde bir vitrin tasarlamamalılar. 18 yaşın altındaki çocuklarımız içki satın alma olanağına sahip olmamalıdır. Bunlar hep düzenleyici çerçeve içerisinde yapılması gereken işlemlerdir.

Öte taraftan, yine medeni ülkeler, modern ülkeler, modern demokrasiler bir başka yöntem daha kullanırlar, vergileri kullanırlar, özel tüketim vergilerini kullanırlar. Özel tüketim vergileri, bir yandan hazineye gelir sağlamak amacı ile kullanılır, öte taraftan da tüketici davranışlarını etkilemenin, onları değiştirmenin bir yöntemi olarak kullanılır. Özel tüketim vergileri -konumuz olduğu için onu da sınırlı olarak ifade edeceğim- alkollü içkiler üzerinden, tütün mamulleri üzerinden bütün ülkelerde alınır. Avrupa Birliği vergisidir. Bu ülkelerde, bu ürünler üzerinden -başka ürünlerden de var tabii ama onlara girmiyorum şimdi- özel tüketim vergisi alınır. Devletlerin devlet olduğu tarihten bu yana bu tip bir vergi alınmaktadır. Bugün Avrupa Birliğinin direktiflerini düzenlediği modern bir vergidir. Türkiye de bu vergiyi çok başarılı bir şekilde uygulamaktadır. 2002 yılında o zamanki 57’nci Hükûmetin uygulamaya koyduğu bir vergidir.

Alkollü içkiler ve sigara sağlığa zararlı olduğu için, bu vergilerin oranları biraz yüksek tutulur, bu doğaldır. Amaç, buradaki cazibeyi azaltmaktır yani herkes bunu tüketmesin demektir. Ama, bu artırımı olağanüstü ölçülere vardırırsanız bu da yanlıştır, bu da o zaman bir ideolojik yaklaşımı akla getirmektedir. Maalesef, Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda özel tüketim vergisine bu alanda çok fazla yüklenmiştir. Bunları doğru bulmuyoruz.

Teklifte son derece yanlış bulduğumuz düzenlemeler vardır. Örneğin, bu alkollü içki bağımlılığıyla birlikte düzenlenen bir madde var. Yeşilayın yanında bir de Yeşilay Vakfı kurulacak. Teklif, komisyonda değiştirilmiş, biraz daha belki iyileştirilmiş gibi gözüküyor ama bütün sakıncalarıyla duruyor. Öyle anlaşılıyor ki Hükûmet, resmen yapamadığını, “Ya, bu içkiyi kullanmayın, bu doğru değildir.” diyemediğini Yeşilay Vakfıyla yapmak istiyor, Yeşilay Cemiyetiyle yapmak istiyor. Sayın Başbakan kendine yakın bir yönetimi de oraya yerleştirmek suretiyle bu teklifle ve daha önce yasalaşan bir düzenlemeyle de Yeşilay Cemiyetine ve Yeşilay Vakfına kaynak aktarmak suretiyle orada olağanüstü geniş bir manevra alanı kendisine kuruyor.

Yeşilay Vakfına ilişkin yanlışlar şunlardır: Birincisi, Yeşilay Vakfı kanunla kuruluyor, vakıf hayır için kurulur. Bırakın, eğer bu konuda içki, alkol bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen kişiler var ise onlar bir araya gelsinler vakıf kursunlar. Öyle el kesesinden, devlet kesesinden kaynak verilecek, birileri de gelecek o vakıfta makam sahibi olacak, bu paraları harcayacak. Bunu kabul etmek mümkün değil. Vakfa devlet bütçesinden kaynak aktarılacak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun bir temel ilkesi var. Herhangi bir vakfa, kamuya yararlı derneğe, bir yere kaynak aktarılırsa devlet bunu denetleyecektir, bunun sonuçlarını da kamuoyuna açıklayacaktır. Teklif diyor ki: “Hayır, Yeşilay Vakfına aktarılan paraların nasıl harcandığını devlet, Sayıştay denetlemeyecektir, kimse bilmeyecektir orada ne yapıldığını.” Böyle bir şeyin kabulü mümkün değildir. Karanlık, kapalı bir alan, geniş bir manevra alanı yaratılıyor. Bütçeden büyük fonlar aktarılacak, ne yapılacağı belli değil. İstanbul’un en güzel, en tarihî binalarından Sepetçiler Kasrı, Sayın Başbakanın bir talimatıyla Yeşilay Cemiyetine verildi. Uluslararası organizasyonların yapıldığı tarihî Sepetçiler Kasrı, şimdi, Yeşilay Cemiyetinin üssü oldu.

Yeşilay Cemiyetine kaynak aktarılacak bütçeden, Yeşilay Vakfına aktarılacak. Yetmiyor, Yeşilay Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yararlandığı bütün imtiyazlardan yararlanacak. Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil. Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların işlemlerini çok sıkı bir şekilde denetler. Kamunun yükünü bir vakıf üstleniyor ise onu inceler Bakanlık, şartları taşıyor ise, mal varlığı tutuyor ise ve gelirlerinin önemli bir kısmını, üçte 2 civarında bir kısmını kamu hizmeti için ayırıyor ise, buna vergi muafiyeti verilmesini Bakanlar Kuruluna teklif eder. Bakanlar Kurulu uygun görürse bu muafiyeti verir, ondan sonra bu muafiyetin gerektirdiği imtiyazlardan yararlanır ama muafiyet şartlarını kaybettiği zaman da yine Maliye Bakanlığı Bakanlar Kuruluna teklif eder, muafiyete ilişkin Bakanlar Kurulu kararı iptal edilir.

Şimdi, Yeşilay Vakfı için bu yok, kanun diyor çünkü; isterse kendisine verilen kaynağı har vursun harman savursun, Avrupa’ya, Amerika’ya gitsin gelsin, dolaşsın, keyif yapsın, temsil harcamalarında kullansın, işte, arada bir de birkaç panoya “İçki sağlığa zararlıdır.” diye afiş assın, önemli değil, o yine vergi muafiyetinden yararlanacak, vatandaşın vergisi, Yeşilay Vakfındaki, Yeşilay Cemiyetindeki Hükûmet yakınlarına bağışlanacak, hediye edilecek. Bu, padişahlıkta bile yok, Osmanlı padişahları bile hukuka bağlı insanlardı. Bugün, kural, kanun, hukuk tanımayan bir yönetim var, bir anlayış var. Sayın Başbakanın talimatıdır bunlar. Sayın Başbakan istedi, bu yasa hemen görüşülecek, çıkacak burada.

Kamulaştırma Kanunu’yla ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığını burada ifade ettim. Bu yanlış, kamulaştırmasız el atmalara hukuki bir temel kazandıran bu düzenlemeyi yanlış buluyoruz. İmar planlarına konu düzenlemeler nedeniyle vatandaşın mağduriyetini giderecek düzenlemeleri yapalım ama onun dışındaki kamulaştırmasız el atmaları, 1983 yılından sonra da meşrulaştıracak kademeleri işte burada yapmayalım.

Evet, sürem bitti. Söyleyeceklerim vardı ama daha sonra devam ederim.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Şahsı adına İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

36 madde, 23 kanun ve kanun hükmündeki kararname değişikliğini yapan 463 sıra sayılı torba kanununu görüşüyoruz. Tabii ki torba kanun olunca, 23 kanun ve kanun hükmündeki kararnamede değişik konular var. Ben, daha çok bir yaşam biçimini dayatan maddelerle ilgili konuşmak istiyorum.

Muhafazakârlık, millî, manevi değerleri, kurumları, düşünceleri, âdet ve gelenekleri, devrini tamamlamış, köhnemiş de olsalar olduğu gibi koruma, yaşatma çabası ve zihniyetidir. Ancak, din kökenli muhafazakârlık, insanların inanç dünyasının derinliklerine kök saldığı ve Tanrı korkusuna da dayandığı için muhafazakârlığın aşılması en zor, bağnazlığa en yatkın olanıdır. Bu, sadece İslamiyet açısından değil, bütün semavi dinler açısından da böyledir. AKP, 2002’de iktidara geldiğinde kendisini muhafazakâr demokrat olarak tanımladı. Aslında, Müslüman demokrat sıfatını kullanmak da isterdi. Ama gerek dünya gerekse Türkiye konjonktürü henüz elverişli değildi. Başbakan Erdoğan her defasında “Millî görüş gömleğimizi çıkardık.” dese de bunun bir aldatmaca olduğu aşikârdır.

AKP, şikâyet edip lanetlediği sözde Kemalist toplum mühendisliğini ve tek tipleştirmeyi şiddetle eleştirirken önce usul usul, şimdilerde zücaciye dükkânına girmiş fil kabalığıyla Sünni muhafazakârlık temelinde toplum mühendisliğine girişti. AKP’nin önde gelen kadrolarının kültürel, ideolojik, sınıfsal temelleri, dinin ve inancın derin dünyasına nüfuz edemeyen, yüzeysel, kalıplaşmış biçimsel yorum ve pratiklerle sınırlı taşra, kasaba muhafazakârlığından başkasına olanak tanımıyor.

Kadınla, insan bedeniyle, hazla, neşeyle, rengarenk, çok sesli bir yaşamla barışmayan, mezarlıkların kapısına “Her fâni bir gün ölümü tadacaktır.” ürkütücü cümlesinden başka yazacak söz bulamayan, inancı, Tanrı’yı, yaşamı, ölümü umut ve aydınlık olarak değil, korku olarak yaşatan zihniyet buradaki zihniyettir.

AKP, açık açık “Alkollü içkiyi yasaklıyorum.” diyemediğinden çıkarmaya çalıştığı yasalarla, düzenlemelerle, uygulamalarla, -mesela Türk Hava Yollarındaki içkinin yasaklanması dâhil olmak üzere- içki içmeyi gizli saklı yapılacak ayıplı, günahlı bir iş hâline getiriyor. AKP, içki içenleri kötü alışkanlıkları olan düşkün insanlar olarak gösterip aşağılıyor ve hedef gösteriyor. Öte yandan, sadece belli yerlerde, lüks otellerde, restoranlarda, turistik tesislerde içilebilmesine imkân tanıyarak, olağanüstü vergilerle pahalaştırarak küçük bir mutlu azınlığı ayrıcalıklı kılıyor.

“Meyhaneleri mi savunuyorsunuz, gençliği alkolle zehirlemeye mi çalışıyorsunuz, halkın sağlığını hiçe mi sayıyorsun?” diyorsunuz belki şimdi bana. Ama biz bu söylemlere pabuç bırakmayacağız. Evet, meyhaneleri ve içkiyi savunuyorum çünkü içki sadece içki değildir. Dünyevi olandan haz alan, onu sanatsal yaratıcılığa dönüştüren, kadın-erkek eşit düzlemde toplumsallaşmayı, kadınla erkeğin her alanda birlikteliğini öngören, rengarenk, cıvıl cıvıl, çok sesli yaratıcılığa açık bir yaşam kültürünün parçasıdır. Benim de dâhil olduğum bu yaşam kültüründe tabii ki isteyen içer, isteyen içmez, bu kişisel bir tercihtir. Üstelik, bu ülkede içmeyen içenden çoktur. Kimse içmeye zorlanamaz ama içmesi de yasaklanamaz. İçki, dinî muhafazakâr yoruma göre ise haramdır. Bu yüzden de yasaklanması caizdir. Kimse takiyeye, arkadan dolaşma yöntemlerine farklı gerekçelerle sığınmaya yeltenmesin.

Bu konudaki kısıtlama ve yasaklar tartışma kabul etmez biçimde dinî ideolojik bir dayatmadır. Alkolizmle içki ve yemek kültürünü birbirinden ayırmaktan âciz olan muhafazakâr beylerin ve hanımların burada yapmak istedikleri gençliği ve halk sağlığını alkolden korumak veya alkolizmle mücadele değil, düpedüz kendi inançları ve muhafazakâr yaşam kültürleri çerçevesinde toplumu yeniden dizayn etmektir. Amaç, sağlığı korumak olsaydı yasaklama önceliğinin çok daha fazla zararlı olduğu bilinen kola türü asitli ve katkı maddeli içeceklerdir. Üstelik, Türkiye bazı kuzey ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya veyahut da İrlanda gibi içki problemi yaşayan bir ülke değil. Kişi başına alkollü içki tüketimi yılda 1,5 litreyi geçmiyor. Alkolün neden olduğu trafik kazalarının oranı bütün trafik kazalarında yüzde 4,5 ama on bir yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye'de iş cinayetleri 12 bin sayısını buldu, ortalama her yıl 1.100 kişi iş cinayetlerinden hayatlarını kaybediyor ama buna karşılık, hiçbir düzenleme, hiçbir yasa teklifi maalesef karşımızda değil. Üstelik, hem gözlem hem de tespit, genç kuşaklar ağırlıklı olarak alkol değil, kola, asitli ve katkı maddeli içecekler ve fast food bağımlısı olduğu için obezite tehlikesi var. Bunun için düzenleme ne yazık ki yok.

Uzun lafa hiç gerek yok, sadece alkol meselesinde değil, yaşamı ilgilendiren pek çok konuda atılmaya çalışılan adımlar, bugün iktidara geldiklerinde toplumu kendi inanç, ideoloji ve yaşam kültürleri çerçevesinde dizayn etme çabasıdır. Özellikle Başbakan Erdoğan'da belirginleşen bu yeni toplum mühendisliği ve vesayet anlayışı -Başbakan Erdoğan toplumu güdülmesi gereken sürü, kendini de bu sürüden sorumlu başkan veya çoban gören bir anlayışta- “Çağdaş devlet yönetimi”, “paylaşımcı demokrasi”, “inanç özgürlüğü”, “başkalarının yaşam biçimlerine saygı” gibi kavramlarla alakası olmayan, dinî muhafazakârlığın imam anlayışı, padişahların kulluk anlayışıdır. Padişah başkan, tabii ki bizim iyiliğimizi gözeterek bize nasıl yaşamamız, nasıl düşünmemiz, nasıl davranmamız gerektiğini vaaz edecektir; en doğru inanç, en doğru yol onunkidir, herkesin bu yolu izlemesi gerekir! Nasıl yaşayacağımıza, bizlere neyin yararlı, neyin zararlı olduğuna, kadının kaç çocuk doğurması gerektiğine, nasıl davranmamız gerektiğine, ne yiyip içeceğimize karar veren odur! Kısacası, “Başbakan uludur, millet onun kuludur.” anlayışı topluma dayattırılıyor ve egemen kılınıyor. Buna şiddetle karşıyız.

Sayın milletvekilleri, Anayasa’ya vicdan hürriyeti, inanç hürriyeti yazmakla bitmiyor bu işler. İnanç ve vicdan hürriyeti demek, kişinin inancı doğrultusundaki yaşam biçimine müdahale edilmemesi demektir. İsteyenin rakı, isteyenin ayran içmesine, isteyenin örtünüp isteyenin açılmasına, isteyenin istediği cinsel tercihte bulunup bedenini istediği gibi kullanmasına devletin karışması değil, karışılmaması için müdahil olması demektir. Sizin inancınız içkiyi haram sayabilir, kadınların örtünmesini emredebilir, kadınla erkeğin toplum yaşamında eşit olmasını, birlikte görünmelerini, birlikte eğlenmelerini sakıncalı görebilir. İnancınızı, yaşamınızı, ahlak anlayışınızı doğru bulmasam da saygılıyım, karışma hakkını kendimde görmem ama sizin inançlarınızın gereklerini, yasaklarını kabul etmeye, sizin tasavvurunuza göre yaşamaya hiç mecbur değilim, kimseyi de mecbur kılamazsınız. Topluma karşı bir suç işlersem, cezası mevcut yasalarda yazılıdır. Çevreyi rahatsız edecek kadar aykırı davranışlarım olursa toplumun ayıplaması veya dışlaması ile karşı karşıya kalırım. Devletin, iktidarın görevi kamu düzenini, herkesin özgürlüğünü, herkesin kendi doğru bulduğu şekilde yaşamasını sağlayarak korumaktır. Bunun için belli konularda özendirici olunabilir ama yasaklayıcı olunamaz. Yasaklayıcı olunduğunda da rejimin adı değişir, bunun adı faşizmdir. "Ben, ben" diye konuştuğuma da bakmayın, size haber vereyim ki bu milyonların sesidir. Bu toplumun en az yarısı sufî geleneğinin derin izlerini barındıran, neoliberal urba kuşanmış muhafazakâr siyasal İslamcılığın değil, gönül Müslümanlığının yurdu olan bu topraklarda, insanlar toplum mühendislerinin kendi projeleri çerçevesinde biçtikleri gömlekleri giymekten bıkıp usandılar.

Bu toplumun çoğunluğu, inançlısı, inançsızı, artık huzur içinde özgürce yaşamak istiyor. Ben inançlı dostumun iftar masasını, o benim çilingir soframı aynı yürek genişliğiyle hazırlayabildiğimizde ben inananların inanç özgürlüğü için, onlar benim inanmama özgürlüğüm için bütün muktedirlere ve diktatörlere karşı ortak mücadele edebildiğimizde, işte o zaman bu ülkeye gerçek barış gelecektir.

İçki, alkol tabii ki sadece sembol, sadece mecaz. Anlayana bayram, anlamayana ayran. Bu topraklarda yaşayanlar yüzyıllardır suyu yoğurda katıp ayran yapmayı da rakıya katıp bayram yapmayı da bildiler, yine bilecekler.

Bütün dayatmalara rağmen özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Rakıyla bayramın ne ilgisi var Sayın Vekilim?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çam.

Şahsı adına Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç.

Buyurunuz Sayın Bilgiç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Tabii, bu torba yasaya baktığımızda ÖTV Kanunu’ndan, KDV Kanunu’ndan, AR-GE faaliyetlerini teşvikle ilgili 193 sayılı Kanun’a, Diyanet İşleri Başkanlığının 633 sayılı Kanunu’na, yine 4250 sayılı alkollü içeceklere ilişkin Yasa’ya varana kadar, tütün, alkol piyasaları düzenleme kanununa varana kadar çok değişik kanunlarda değişiklik yapıyoruz. Ancak, tabii, kamuoyunda tamamen alkolle ilgili bir düzenleme olduğu şeklinde bir algı oluştu.

Burada değerli milletvekili arkadaşlarımızın konuşmalarını da dinledim. Tabii ifade etmek gerekir ki asla ve asla… Alkol tüketimine ilişkin olarak baktığımızda, yasaklar üzerine kurulu bir sistemin oluşturulduğunu söylemenin ya da bunu düşünmenin, bunu ifade etmenin kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Burada, alkol kullanan vatandaşlarımızın haklarına, hukuklarına, içme özgürlüklerine ilişkin herhangi bir şekilde bir kısıt getirilmesine yönelik bir düzenleme asla ve asla yoktur. Bunu bu şekilde yansıtmak, bu şekilde lanse etmek, böyle bir algı oluşturmak kesinlikle doğru bir tutum olmayacaktır. Burada yasaklardan bahsetmek değil, ancak kurallardan bahsetmek mümkün olabilir. Evet, bütün medeni ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de alkol tüketimine ve kullanımına yönelik ve bunların satış ve pazarlamasına, reklamına, tanıtımına yönelik olmak üzere kurallar belirlenmektedir.

Az önce burada konuşma yapan Sayın Akçay -ki Komisyon üyemiz- birtakım rakamlar verdi. Yani bugün, 2012 rakamlarıyla, 1 milyar 127 milyon litrelik bir alkol tüketiminden bahsetti, alkol kullanımındaki ciddi artışlardan bahsetti. Sadece bu veriler bile… Hatta, Yeşilayın alkol kullanımına başlama yaşının 11 yaşa kadar indiğini de kendileri burada ifade ettiler. Tabii, böyle baktığımızda, hadiseyi bu şekilde gördüğümüzde birtakım kurallar getirmenin de ne kadar doğru, gerçekliğinin ve temelinin olduğunu hep beraber burada görüyoruz.

Anayasa 58’e gittik. Doğru, Anayasa’mızın 58’inci maddesinin (2)’nci fıkrası “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” diyor. Aslında, baktığınızda, bu düzenleme tamamen varlığını ve temelini Anayasa’mızdan alan, doğru, haklı ve hukuki bir düzenlemedir. Ancak, yasa, daha doğrusu teklif, Komisyonumuza geldikten sonra hem alt komisyon çalışmalarında hem üst komisyon çalışmalarında bütün Komisyon üyesi, iktidar-muhalefet milletvekili arkadaşlarla beraber bu yasanın yorumlara açık kısımlarının ortadan kaldırılmasına, daha uygulanabilir hâle getirilmesine yönelik olarak da ciddi düzenlemeler yapılmıştır. Şimdi de Genel Kurul aşamasında sizlerin görüşlerine, değerli milletvekillerimizin görüşlerine de bu teklif sunulmuştur ve neticede, Genel Kuruldan çıkan şekliyle, en son şekliyle de burada kanunlaşmış olacaktır.

Şöyle bir baktığımızda, ne yapıyoruz? Alkol kullanımına ya da alkol kullanan vatandaşlara yönelik asla ve asla bir kısıtlama ve bir şey getirilmiyor, böyle bir yasaktan bahsetmek mümkün değil. Ancak alkolün reklamını yasaklıyoruz, tüketiciye yönelik yapılacak olan tanıtımlara kısıt getiriyoruz, bunu yasaklıyoruz. Ancak bunun yanı sıra, bir taraftan da uluslararası ihtisas fuarları noktasında firmalarımıza, üreticilerimize sektörde kendi tanıtımlarını yapabilme imkânını da beraberinde getirmiş olduk.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bunun yanı sıra, gene teklifte yer alan, ticari hayata da müdahale olarak kabul edilebilecek birtakım hususlar da Komisyon çalışmaları sırasında teklif metninden çıkarılmıştır, düzeltilmiştir. Mesela, bir indirim meselesi vardı, indirimli satış yapılamayacağına dair de bir hüküm vardı. Bu, direkt olarak ticari hayata da bir müdahale olacağı düşünüldüğü için ortadan kaldırılmıştır.

Gene aynı şekilde, işte telefondur, televizyondur, İnternet gibi birtakım ortamlar vardı, bununla ilgili de bir düzenleme yapıldı -ama şu elektronik ortamları çıkartmıştık- şimdi, Genel Kurulda da, basın-yayın yoluyla yapılamayacağına dair bir şey…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Televizyonda yayınını yapacak mısın bira reklamının? Bira reklamı televizyonda olacak mı, olmayacak mı? Yapılmayacak.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Efendim? Reklam mı?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bira reklamı televizyonda olacak mı?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) – Bira reklamı yapılmayacak tabii ki, evet.

Onun dışında, bir “dışarı” kavramı vardı, “tesis dışı”; bu gene yoruma açık bir kavramdı, bunun “işletme sınırları dışı” olarak düzenlemesini yaptık ki bu, yorumuyla yanlış uygulamalara yol açabilecek olan meseleleri biz ortadan kaldırmış olduk.

İhraç ürünlerle ilgili birtakım düzenlemeler yaparak, ihraç ürünlerinde Türkiye içerisinde tüketime arz edilecek ürünlerden farklı olarak getirmiş olduğumuz birtakım sağlıkla ilgili yasal uyarı zorunluluklarını o ürünlerde aramama noktasında bir esnetme yapmış olduk.

Tabii ki bunun yanı sıra, turizm belgeli işletmelere -konaklama tesislerinde- birtakım sınırlamalar getiriliyordu, bunları korumuş olduk. Ayrıca, alkollü içecek, açık alkollü yahut da perakende olarak kapalı alkollü içki satışı yapan mevcut işletmelere de bir koruma getirmiş olduk. Yani onlar haklarını, kazanılmış olan bu satış haklarını koruyabilecekler.

Değerli arkadaşlarım, tabii –vaktim de daralıyor- hep alkole kilitlenmiş oldu bu yasa ama şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ben 18 yaşından büyüğüm Sayın Bilgiç, hangi bira içeceğimi nereden seçeceğim?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Devamla) - …bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, bütün medeni ve çağdaş ülkelerde olduğu şekilde Türkiye’de de, ülkemizde de alkollü içeceklerin satış şartları ve bunların kuralları belirlenmektedir, bunların sınırları çizilmektedir. Bunun dışında, yaşam hakkına bir müdahale, yaşam biçimine müdahale, sosyal yaşama müdahale gibi bir mesele asla ve asla söz konusu değildir. Bunu net olarak vurgulamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan önemli düzenlemelerden bir tanesi de AR-GE faaliyetlerine vergi teşvikiyle ilgili düzenlemedir. 193 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle buradaki bu teşvikler on yıl daha uzatılmıştır ve burada çalışan personelin doktoralı olanlarına yüzde 90’a kadar, diğerlerine de yüzde 80’e kadar gelir vergisinden istisna getirilerek AR-GE çalışmalarına ciddi bir destek sağlanmıştır.

Trafikle ilgili önemli düzenlemeler geldi. Tabii ki bu da İçişleri Bakanlığımızdan gelen bir düzenlemedir, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda Komisyonda yapmış olduğumuz bir düzenlemedir. Burada da Anayasa Mahkemesinin kararları çerçevesinde Karayolları Trafik Kanunu’nda belli düzenlemeler yaptık. Aynı zamanda bürokrasiyi azaltıcı, uygulamadaki mevcut sorunları ortadan kaldıran ve alkol ve uyuşturucu kullanarak araç kullanılmasına ilişkin caydırıcı birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Daha önce uygulamada karşılaşılan en temel sorunlardan bir tanesi, alkol ölçüm cihazıyla kontrol yaptırmak istemeyen vatandaşlara karşı polisimizin eli kolu bağlıydı. Ancak yapılan düzenlemeyle beraber bu testi yaptırmayan vatandaşlar 1 promil alkollü sayılarak aynı şekilde 1 promil alkollü araç kullanan vatandaşlara uygulanan yaptırımlar onlara da uygulanacaktır.

Bunun dışında, mevcut idari para cezaları veyahut da ehliyete el konulmanın yanı sıra, 1 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanan vatandaşlarımıza Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılama yolu da bu şekilde açılmıştır ve bu da tamamen, insan hayatını ciddi anlamda tehdit eden -ve Sayın Akçay da verileri verdi- son derece ciddi oranlarda, hem hızla birlikte trafik kazalarında temel rolü üstlenmiş olan alkollü araç kullanımını engellemek adına, kısıtlamak adına, caydırıcı hükümler getirmek adına yapılmış olan son derece doğru bir düzenlemedir.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; ben bir kez daha, burada yapılmış olan düzenlemelerin asla ve asla bir yaşam biçimine müdahale olmadığını, bir sosyal hayata, sosyal yaşama müdahale olmadığını, asla bir yasakçı zihniyet ürünü olmadığını, sadece ve sadece bütün uygar ülkelerde, medeni ülkelerde olduğu gibi alkollü içki satışlarının sınırlarının belirlendiği bir düzenleme olduğunu tekrar ifade etmek istiyor ve saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bilgiç.

Sayın milletvekilleri, soru-cevap bölümüne geçiyoruz.

Yirmi dakikadır, on dakikasını sorulara ayıracağım ve birer dakika süre vereceğim sorular için.

Buyurunuz Sayın Akçay.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizde 2012 sonu itibarıyla kadın, erkek ve yaş gruplarına göre tedavi gören uyuşturucu bağımlısı ve alkol bağımlısı kişilerin sayısı nedir ve son on yılda yıllara göre bu sayı nasıl seyretmiştir?

İkinci olarak, alkollü içkilerden alınan vergiler açısından dünyada Türkiye’den daha yüksek vergi oranlarına sahip bir ülke var mıdır? Vergi artışlarının alkol tüketimini azaltamadığı bir ortamda bu kanunda yer alan birtakım reklam ve tanıtım yasaklarının alkol tüketimini azaltmak için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

Sayın Serindağ…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Yok.

BAŞKAN – Yok.

Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakana sormak istiyorum: Hekimler başta olmak üzere sağlık personeli emeklilik ve diğer özlük haklarında iyileştirmeler beklemektedir. Sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesiyle ilgili Bakanlığınızda bir çalışma var mıdır?

İkinci sorum: Sağlık Bakanlığı olarak uyuşturucu başta olmak üzere madde bağımlılığıyla ilgili ne tür çalışmalar planlanmakta ve yapılmaktadır?

Üçüncüsü de: Alkol ve madde bağımlılığıyla ilgili tedavi merkezleri olan AMATEM’lerde psikolog ve psikiyatri uzmanları dâhil olmak üzere birçok personel eksikliği ifade edilmektedir. Bunlarla ilgili çalışmalar var mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Buyurunuz Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Anayasa’mızın 58’inci maddesinde yerini bulan özellikle alkol, uyuşturucu, suçluluk oranı ve kumar gibi kötü alışkanlıklara ilişkin resmî veriler 2003 yılı 1 Ocak tarihi ve 2013 yılı 1 Ocak tarihi itibarıyla nasıl değişmiştir? Aradaki aşırı artışın sebepleri konusunda Hükûmetiniz ya da Bakanlığınızca bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Hükûmetinizin uyguladığı ekonomi politikalarının bunda bir etkisi olmuş mudur? Buna yönelik ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Bu kanuna benzer diğer kötü alışkanlıklar için de başka kanunlar yönünde bir hazırlık çalışmanız var mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.

Sayın Öğüt…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Çankırı’nın bazı ilçelerinde önemli sıkıntılar bulunmaktadır. Kızılırmak ilçesinde daha önce kurulmuş olan adli teşkilat sonradan kaldırılmıştır. Vatandaşlar devlet hastanesinde uzman doktor, diş hekimi hizmeti bulunamamasından şikâyetçidir.

Birçok diğer ilçede olduğu gibi, Kızılırmak’ın çoğu köy yolu da stabilize durumdadır. Sülüklü yol ayrımı, Kızılırmak-Sungurlu yolu tek şeritlidir. Şabanözü ilçesinde ise cadde ve sokaklar altyapı çalışmaları sebebiyle kullanılamaz hâle gelmiştir. Vatandaşlar sanayiden çıkamaz olmuştur. Bu çalışmalar ne zaman bitecektir?

Yine, ilçede halkın faydalanabileceği sosyal tesis ve parkların olmaması büyük eksikliktir. Dr. Sami Baran Hastanesinde ortopedi ve dâhilîye gibi branşların doktoru yoktur. Doğum hizmeti bile verilememektedir, hastane bakımsızdır.

Ayrıca, Çerkeş Cezaevinin kapatılacağı söylenmektedir. Adliyelerin ardından cezaevlerinin de kapatılması ilçelerin küçültülerek ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Hükûmetin bu konularda bir an önce çözüm üretmesini istiyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Maliye Bakanımız da buradayken şunu sormak isterim: Teklifin ilk hâlinde 100 metre sınırlaması vardı, sonra bunun yumuşatıldığı, mağduriyetin giderildiği ifade ediliyor ve deniliyor ki: “Mevcut yerler faaliyetlerine devam edecekler ama bu yerleri devretmeyecekler.” Esas mağduriyet burada ortaya çıkmaz mı? Bu tip yerlerin çok yüksek devir değerleri var.  Belki daha bu kanun çıkmadan birkaç gün önce çok yüksek devir değeri ödeyerek, hava parası ödeyerek böyle yeri alan birisinin elinden bu imkânını, burayı yeniden devretme imkânını ortadan kaldırıyorsunuz. Özellikle de krediyle yapılan birtakım alımlardan sonra, belki birkaç yıl işlettikten sonra kapatıp sonra da krediyi kapatmayı düşünen bir işletmecinin iflasına da sebebiyet verebilir. Çoluğuna çocuğuna yüksek devir değeri olan, hava parası değeri olan bir şeyi miras bırakabilecekken insanlar, şimdi bırakamayacak. Bu, doğrudan ticari hayata müdahale ve çok ciddi bir mağduriyet yaratmaz mı sizce?

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Sayın Bayraktutan…

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Özellikle ben de Sayın  Maliye Bakanına sormak istiyorum.

Sayın Bakan, Kamulaştırma  Kanunu’nda, mevcut kanunda bir boşluk var, o da şu: Kıymet takdiri komisyonu bedeli verdiği zaman vatandaş bundan memnun olmadığı zaman -biliyorsunuz- mahkemeye gidiyor. Mahkemenin vermiş olduğu bedel yani ihtilafsız bedel üzerinden mahkeme karar verdiği zaman mahkemenin tescile ilişkin hükmü kesin. Bedele ilişkin hüküm Yargıtaya gidiyor. Bedeli ödedikten sonra örneğin, kıymet takdir metrekareye 5 lira veriyor, mahkeme 10 lira verdiği zaman Yargıtayı beklemeden hükümle beraber parayı ödüyor vatandaşa. Yargıtaya dosya gittikten sonra “Bu mahkemedeki metrekare bedeli fazladır.” deyince  dosyayı bozuyor, alt mahkeme de Yargıtayın kararına uyunca bu sefer devlet,  fazla ödemiş olduğu paraya vatandaşı icraya veriyor Sayın Bakanım. Bundan dolayı Türkiye’de çok büyük, derin problemler var yani vatandaşla devlet karşı karşıya geliyor. Bu konuda, bu ihtilafsız bedeli yani alt mahkemeden geçen, Yargıtaydan geçmeyen bedeli Yargıtaydan gelene kadar üç aylığına en yüksek faizle bir  banka hesabına koymayı düşünmez misiniz? Çok ciddi problem var.

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.

Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, her torba kanunda, her kanun değişikliğinde mutlaka ibadethanelerle ilgili çeşitli olumlu şeyler oluyor. Bu torba yasada da, Kur'an kurslarıyla ilgili, ibadethanelerle ilgili, camilerle ilgili çeşitli şeyler var. 

Bu ülkede yaşayan milyonlarca Alevi vergilerini veriyor, devlete karşı olan görevlerini yerine getiriyor. Hiç aklınıza geliyor mu bu Alevilerin yüzyıllardan beri ibadet yaptığı cemevlerine yardım etmek veya onların haklarını teslim etmek? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Eğer düşünmüyorsanız, bu vergilerini veren, yıllardan beri bazen gizli, bazen açık, bazen bedel ödeyerek ibadet eden Alevilere haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?

Bir de cemevleri konusunda, cemevleri ibadethane midir, değil midir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Demiröz…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Şubat ayı içerisinde yazılı ve görsel basında yat sahibi kimi şahıs, kurum ya da kuruluşların 1 TL’ye aldıkları mazotu varillerle aktararak çiftçilere 4 TL’ye sattıkları, ayrıca kendilerine ait tarım alanlarını ekip biçmede kullandıkları haberi yer almıştı. Haberde geçen olay doğru mu değil mi diye ve “Gelişmeler AKP iktidarının tarım politikalarının bir sonucu mudur?” diye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 6 maddeden oluşan bir soru önergesi verdim ancak Bakanlığın süresi geçtikten sonra gönderdiği cevapta “Bu yolla mazot satışıyla ilgili rutin ve şikâyetlere yönelik çalışmalar  Bakanlığımızın görevleri arasında bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Sayın Maliye Bakanına sormak istiyorum: Bahse konu olan bu olay basit bir mazot kaçakçılığı mıdır? Çiftçilerimizin bu yolla mazot tedarik etmelerinin gerekçesi yok mudur?

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sayın Erdemir…

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, sizinle iki istatistik paylaşmak istiyorum. BBC’de 2012 yılında yayınlanan bir habere göre, Mayıs 2012 tarihinde Tahran’da yapılan denetimlerde sürücülerin yüzde 26’sı alkollü çıkmış. Londra’da 2008 yılında yapılan denetimlerde ise sürücülerin yalnızca yüzde 9’u alkollü çıkmış. Bu gösteriyor ki yasakçı rejimler alkol kullanımını ve alkollü sürücü oranını artırıyor.

Yine aynı şekilde dünyada en yoğun eroin kullanan toplum ne yazık ki bizim komşumuz İran toplumu, 3 ile 4 milyon arası eroin bağımlısının yaşadığı bir ülke.

Şimdi, bu sayılar bize gösteriyor ki eğer aynı yasakçı yaklaşımı Türkiye’de hayata geçirirsek Türkiye’de hem alkol kullanımında hem de uyuşturucu kullanımında arzu etmediğimiz artışlara sebep olacağız.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Erdemir.

Sayın Köse…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizde sert alkollü içeceklerin kişi başına yıllık tüketimi kaç litredir? Yine, soft alkollü içeceklerin kişi başına yıllık tüketimi kaç litredir? Dünya ve Avrupa ortalaması tüketimleri ne kadardır? Bu tüketim ortalamaları dikkate alındığında ülkemizdeki alkol tüketimi sizce toplum sağlığını tehdit eder boyutlarda mıdır? Ülkemizin tüketim ortalamaları çok düşük ise -ki düşük olduğunu biliyoruz bu kıyaslayacağımız ülkelere göre- bu kanundaki sınırlamaların ve yasakların amacı nedir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

Sayın Türeli, buyurun.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Son dönemlerde çıkartılan torba yasaların hepsinde Türkiye Yeşilay Cemiyetine ilişkin hükümlerin bulunduğunu görüyoruz. Bu hükümlerle Türkiye Yeşilay Cemiyetinin hem görev ve yetki alanının genişletildiğini hem de kaynaklarının artırıldığını görmekteyiz. Şimdi, en son şu anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde de Türkiye Yeşilay Cemiyetinin yanında bir de bir vakıf kurulmaktadır ve buradaki hükümlerle vakfa çok geniş vergi istisna ve muafiyetleri sağlanmıştır. Bu yetmemiş, Sağlık Bakanlığı bütçesinden ciddi bir ödenek ayrılması hükme bağlanmıştır. Buna neden ihtiyaç duyulmuştur?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Türeli.

SIRRI SAKIK (Muş) – Bize sıra gelmedi mi Sayın Başkan?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Bakan, müsaade ederseniz bana sıra yetişmedi ama bir şey sormak istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Türkkan, süremiz yeterse sorarsınız tekrar. Bakanın söz hakkını sınırlamayın.

Buyurunuz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Müsaade ederseniz yani en azından –kendim- maliye alanına giren konulara cevap vermeye çalışayım. Alkollü içkilerde vergi sıralamasında oldukça yukarılardayız. Şöyle söyleyeyim ben size: Birada vergi yükünde Finlandiya’dan sonra Türkiye 2’nci sırada, şarapta İrlanda, İngiltere, Finlandiya ve İsveç’ten sonra 5’inci sıradayız. Yüksek alkollü içkilerde yani viski gibi, votka gibi içkilerde ise İsveç’ten sonra 2’nci sıradayız. Dolayısıyla göreceğiniz gibi, alkollü içkileri vergilemede ülkemiz oldukça yüksek sıralarda yer almaktadır.

Sayın Doğru, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin bir soru sordu. Maliye Bakanlığı genelde özlük konularına bakıyor. İlgili bakanımız da cevap verebilirdi ama ben şunu söyleyeyim: Özlük haklarına ilişkin şu anda bir düzenleme gündemimizde değil ama taleplere vâkıfız. Sosyal Güvenlik Kurumuna ciddi yük getirebilecek birtakım talepler söz konusu. O nedenle, bugüne kadar o yönde bir adım atamadık. Belli bir kesime özlük hakları düzenlemesi yaptığımız zaman birçok kesimden benzer taleplerle karşı karşıya kalıyoruz çünkü şu anda aynı anda birçok bakanlıktan bu yönde talepler var, öğretim görevlilerinden tutun -yani ben hani örneklere girmeyeceğim- birçok kesimden. O nedenle, yapılacaksa daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi toptancı, bütüncül bir yaklaşım içerisine girmek lazım. Tek tek yapılacak düzenlemeler ciddi sıkıntılar doğurur diye şu aşamada biz olumlu bakmıyoruz.

Sayın Özel’in bir sorusu var, bu mirasa, daha doğrusu devre izin verilmemesinin mağduriyete yol açıp açmayacağı hususunda. Tabii ki mağduriyete yol açar. Dolayısıyla, bu bir sıkıntı ama tabii kanun koyucu bu yönde bir düzenlemeye gidiyor. Dolayısıyla, şu andaki düzenleme bu yönde. Eğer Meclisimiz başka türlü bir irade ortaya koyarsa tabii ki farklı olabilir.

Sayın -yanlış hatırlamıyorsam- Bayraktutan’dı, kamulaştırmayla ilgili bir sorusu vardı. Soruyu tamamlamadınız ama benim sizden anladığım kadarıyla: Acaba bu kamulaştırma paraları geçici olarak bir banka hesabına park edilebilir mi yani oraya yatırılabilir mi? Mahkeme sonuçlandıktan sonra ödeme yapılabilir mi vatandaş mağduriyetini gidermek açısından? Bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama doğrusu, ben, bütün mevzuata bu anlamda vâkıf değilim, konuyu bir incelemek lazım diye düşünürüm.

Sayın Ağbaba’nın sorusuna gelince: Değerli arkadaşımız şunu bilecekler ki yani takdir edersiniz ki, cemevlerinin bir ibadethane olup olmadığı hususu benim uzmanlık alanıma girmez, bunun daha çok, tabii ki eğer bir uzmanlık kurumu varsa Diyanetle ilişkilendirmesi lazım, o çerçevede olaya bakmak lazım.

Sayın Demiröz’ün sorusunu eğer yanlış anlamadıysam, bu deniz taşıtlarına sağladığımız ÖTV’siz yakıt var. Bu ÖTV’siz yakıt imkânının istismar edildiği hususu var.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – O var. Bir de, çiftçilere.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Tabii, tabii,. konuyu anladım ben.

Şimdi, biz o konuyu şu anda yakın incelemeye aldık, ona ilişkin birtakım tedbirler alıyoruz. Şunu kabul etmek lazım: Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergiler Türkiye'de yüksek, ithal ettiğimiz bir ürün, bütçe için önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla biz bazı alanlarda tabii ki ülkenin rekabet gücünü dikkate alarak birtakım imkânlar sunuyoruz ama bunun istismar edilmesi konusu tabii ki bizim kabul edeceğimiz bir konu değildir, şu anda Vergi Denetim Kurulu bütün incelemelerini yapıyor.

Ha, çiftçimize gelince, biz belli bir çerçevede mazot desteği sağlıyoruz.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Çok cüzi miktar Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – İmkânlar olursa daha fazlasını da belki sağlamak lazım ama tarım bütçesi biliyorsunuz, yaklaşık, toplamda neredeyse 13 milyar lira civarında bir şey.

Sayın Türeli’nin bir sorusu var, torba tasarıda Yeşilay Cemiyetine ilişkin hükümlerin olduğu Sağlık Bakanlığından bütçe… doğrusu sebebi muhtemelen tabii ki bu uyuşturucu, alkollü içki yani bu türden bağımlılıkları azaltmaya yönelik mücadelede elini güçlendirmek için ilave bir imkân olarak herhâlde düşünüldü.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – “Görev alanı genişliyor.” diyorsunuz yani.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Teklif alanı yani daha doğrusu teklif veren arkadaşlarımız muhtemelen bu çerçevede düşünmüşlerdir.

Ben mümkün olduğunca sorulara cevap verdim, çok teşekkür ediyorum.

Şimdi, Sayın Sağlık Bakanımıza devrediyorum.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, öncelikle Sayın Akçay’ın sorusu: “2012 sonu itibarıyla uyuşturucu ve alkol bağımlısı oranı nedir, son on yılda artış nedir?” Ülkemizdeki çeşitli kurumlar tarafından yapılmış olan alkollü içki kullanımıyla ilgili çalışmalar sonucunda: 2008, 2010, 2011 yılı TÜİK ve TÜBİM’in rakamlarında 2008’de yüzde 10,9; 2010’da yüzde 12,6; 2011’de yüzde 14,3 gibi bir artış oranı. Ortalama olarak da Sağlık Bakanlığının kronik hastalıklarla ilgili henüz basılmamış olan şeyinde de yüzde 13,7 gibi bir oran var. Kadın-erkek dağılımını da zaman almasın diye size takdim ederim.

Yıllara göre kişi başı alkol kullanımında önemli bir artış gözlenmemekte. Alkolde litre bazında artış olmamakla birlikte alkollü içki kullanma oranında kısmi artış ve kullanım yaşının düşmesi gözlemlendiğinden üniversitelerden ilgili akademisyenlerin ve STK’ların da katkısıyla Alkol Kontrol Programı ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2013 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacaktır. Bu görüşülen kanun maddeleri yasalaştığında alkolle mücadelemize önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yine, AMATEM’lerle ilgili Sayın Doğru’nun sorusu. Türkiye'de AMATEM merkez sayısı 22, toplam yatak sayısı 602, madde bağımlılığı merkezlerinde 16 ilde 3.264 kişinin eğitimi yapılmıştır. Tedavi gören hasta sayısı: Ayaktan 160 bin kişi poliklinik hizmeti almış, yatarak tedavi gören hasta sayısı da 3 binli rakamlarda.

Yine, uyuşturucu kullanımında İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi TÜBİM’in araştırma raporuna göre kullanım oranı 2010 yılında 1,6 iken 2012 yılında 2,2 gibi bir rakam karşımızda görülmektedir.

Tabii, personel ve özlük haklarıyla ilgili değerlendirmeyi Maliye Bakanımız yaptı.

Onun dışında Sayın Öğüt, Çankırı, Kızılırmak ve diğer devlet hastanesindeki uzman hekim açığı, ortopedi, diş hekimi ve diğer personel eksikliğiyle ilgili durumu değerlendirerek kendilerine döneceğiz ama şu bir gerçek ki, birçok hastanemizde uzman hekim eksiğimiz Türkiye’nin bir realitesi. Onları olabildiğince verimliliklerini ve dağılımını yeniden gözden geçirerek daha iyi noktaya taşımaya çalışacağız.

Sayın Erdemir’in Tahran’daki rakamlarla, Lozan’daki rakamları veriyor olması, iran’da işte rakamların yüksek oluşu…Şimdi, tabii burada esas olan, yasakçılıktan ziyade düzenlemeyi sağlıklı yapabilmek. Bakınız, İtalya son yirmi yılda alkolle yaptığı mücadelesinde alkol tüketimini yüzde 50 oranında, yani yarı yarıya düşürmüştür.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Süremizin sonuna geldik ama sözünüzü bitirmeniz için bir dakika daha süre vereceğim.

Buyurun.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) - Dolayısıyla burada önemli olan, düzenlemeleri yapıp, bizim gençlerimizi ve çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan olabildiğince koruyabilmek ve düzenlemeleri sağlıklı yapabilmek; yoksa bir yasakçı zihniyet olarak değerlendirilmesini açıkçası çok doğru bulmam.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.24


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Mustafa HAMARAT (Ordu), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Birinci bölümün görüşmelerine başlıyoruz.

Birinci bölüm...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, özür dilerim.

Efendim, bugün biliyorsunuz bir tartışma oldu burada. Genel Kurulu önemli bir konuda bilgilendirdi KİT Komisyonu Başkanı. Şimdi kesin tutanaklar geldi. Müsaade ederseniz, bugün yaşanan sinkaflı küfür ve saldırı olayı hakkında Genel Kurulu bilgilendirmek istiyorum. Tutanaklar burada. Çünkü ciddi bir eksik ve yanlış bilgilendirme söz konusudur.

BAŞKAN – Komisyondaki tutanaklarla ilgili mi söylüyorsunuz?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Onu söylediniz. Sizin burada, o tutanaklardaki demin bahsettiğiniz tarzdaki...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Evet, ölüm tehdidi...

BAŞKAN - ...konuşmaları buradan okumanızı tercih etmeyiz doğrusunu isterseniz.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Sinkaf değil efendim, tehdit.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sinkaf değil efendim. Burada...

BAŞKAN – Ve bu şekilde konuşmalar cereyan etmişse bu Meclisin çatısı altında, burada bulunan her milletvekilinin düzgün bir Türkçeyle ve bu Genel Kurulun nezahetine uygun bir şekilde konuşacağını düşünüyorum. Böyle konuşma yapan kişileri de buradan tekrar kınıyorum. Tartışma üslup ve adabına uygun konuşmaları lazım. diye düşünüyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, daha önce Sayın Mehmet Metiner’in başına benzer bir şey geldiğinde, Sayın Metiner bu Genel Kurula dokuz dakika konuşmuştu efendim, böyle bir olayla alakalı. Müsaade ederseniz, Genel Kurulu bilgilendirmek için üç dakikalık söz istiyorum. sadece tutanaklarda geçen konularda milletvekillerimiz bilgilensin diye.

BAŞKAN – Peki, tartışmaya mahal vermeyiniz, o tür konuşmalı sözleri de lütfen geçirmezseniz, söylemezseniz memnun olurum.

Buyurunuz efendim.

Fazla sataşmalara da mahal vermeyiniz, konuya açıklık getiriniz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

21.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, KİT Komisyonunda yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün KİT Komisyonunda yaşanan olaylarla alakalı olarak hem Komisyon Başkanı Fahrettin Poyraz hem de ben bilgilendirmede bulunduk. Bizim söylediğimiz orada, birtakım iddialarımızın olduğu, ihbarların olduğu, belge istediğimiz ve tartışmaların bunlar üzerine olduğuydu ve bize bir tehdit savrulduğunu söyledik. Komisyon Başkanı “Böyle bir şey yok.” dedi.

Şimdi, Komisyon tutanaklarından okuyorum:

“Osman Ören (Siirt) – Bela isteme benden ya! Böyle bakarsan vururum ya. Ne bakacağım sana ya!

Başkan – Osman Bey… Osman, yapma. Yapma ya.

Osman Ören (Siirt) – Ne bakacağım sana ya! Adama bak, ben bakarsam vururum ya!

Aykut Erdoğdu (İstanbul) – Ne gözlerini bakıp diktin?

Başkan – Arkadaşlar, ya karşıya bakacak da ne olacak?

Aykut Erdoğdu (İstanbul) – Sen kimi tehdit ediyorsun?

Ahmet Yeni (Samsun) – Ya, niye baksın size!

Başkan – Arkadaşlar, lütfen…

Osman Ören (Siirt) – Ben bakınca vururum!”

Konuşmalar bu şekilde cereyan ediyor ve Haydar Akar diyor ki Başkana, Fahrettin Poyraz’a tartışma sırasında: “Vurursunuz, öldürürsünüz siyaset böyle olur.”

Komisyon Başkanı, en üzücü olan bu: “Başkan – Tabii, tabii… Siz başlattınız.” diyor.

Değerli arkadaşlar, bu küfür burada. Bu Meclisin kürsüsüne yakışmadığı için –tutanaklar burada- bu küfrü tekrar etmeyeceğim ben.

Biraz önce, Meclis Başkanına gittik, durumu anlattık, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Şunun bilinmesini istiyorum: Bu ölüm tehdidini savuran milletvekilleri de dâhil, ellerinden geleni arkasına koymasınlar.

Biz toplumsal bir kaosa yol açmayalım diye elimizden geleni yapıyoruz ama bu tehdidin altında kalacak değiliz. Bundan sonra ağırlaştırarak muhalefetimizi devam ettireceğiz. Hiç kimsenin şahsına hakaret etmeyeceğiz ama Komisyonda daha bir kararlı, daha bir etkili muhalefet edeceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğdu.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Millet-vekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Devam)

BAŞKAN – Birinci bölüm 1 ila 18’inci maddeleri kapsamaktadır.

Birinci bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Reşat Doğru.

Buyurunuz Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

463 sıra sayılı kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, bir Adalet ve Kalkınma Partisi klasiğiyle karşı karşıyayız. Bir torba kanun, tekrar, aceleyle, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. Tabii, içerisinde birçok madde var. Bu maddelerin her birisinin ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyordu. Ayrı ayrı görüşülmemiştir.

Hatta bakınız, aynı kanun teklifiyle ilgili olarak, yani bu kanunun bazı maddelerini içeren bölümleriyle ilgili olarak bir arkadaşımızın da kanun teklifi vardı Mersin Milletvekilimiz Ali Öz’ün. Ali Öz’ün kanun teklifi de maalesef görüşülmemiştir. Hâlbuki arkadaşımız, 13 Eylül 2012 tarihinde de bu şekilde bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi ve kanunlaşması için vermişti. O arkadaşımızın kanun teklifi bile maalesef bu kanun içerisine konulmamıştır. Yani acele çıkartılmaya çalışılan bir kanun teklifiyle karşı karşıyayız.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu kanun teklifinin tabii bütün maddelerine karşı değiliz, bazı maddelerinin çıkarılması, kanunlaştırılması gerektiği kanaatindeyiz ancak bazılarına şiddetle karşıyız.

Sayın milletvekilleri, teklifin 1’inci maddesinde bir af konusu gündeme getirilmektedir. Hâlbuki bu konu önemli bir konudur, Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerekir. Yine, alkolle ilgili, bağımlılıkla ilgili çok önemli maddeler vardır; bunların da millî eğitimle ilgili komisyonlarda, ayrıca sağlıkla ilgili komisyonlarda da görüşülmesi gerekmektedir. Ancak, bunların, maalesef, hiçbirisi görüşülmemiştir.

Ayrıca, alkole ilişkin düzenlemeler sadece yasak ve cezaları kapsamaktadır. Yani konunun eğitim bölümleri, bireysel temel hak ve özgürlükler yönü ihmal edilmektedir. Gençleri uyuşturucu maddelerden, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için maalesef hiçbir düzenleme de bu kanun içerisinde görülmemektedir. Hâlbuki bağımlılık konusu çok önemlidir. Ülkemizde, son yıllarda artık ülkemizin dışında da, dünyanın her tarafında bağımlılık konusu ilk gündem maddesi olarak gerçek yerini almaya başlamıştır. Şöyle ki: “Bağımlılık” derken sadece madde bağımlılığı da değildir, bunun içerisinde İnternet bağımlılığı vardır, cep telefonu bağımlılığı vardır, televizyonlardaki çeşitli konularla ilgili bağımlılıklar vardır. Ancak bağımlılık konusu Sağlık Bakanlığının çok önemli bir konusudur yani sağlıkla ilgili çok ciddi bir konudur. Ancak madde bağımlılığıyla ilgili olsun veyahut da diğerleriyle ilgili olarak hiçbir şekilde bağımlılıkla ilgili bir konu da burada gündeme getirilmemiştir.

Tabii buradan şunu ifade etmek isterim ki: Türkiye’mizin ve dünyanın önemli bir konusu olan bağımlılık yani madde bağımlılığı konusu, maalesef, ülkemizde TUBİM gibi, devletin çok fedakâr kuruluşlarına bırakılmıştır. TUBİM dediğimiz, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. Burada çalışan tüm yetkilileri candan tebrik ediyorum. Hakikaten cansiparane çalışıyorlar yani uyuşturucu mücadelesini neredeyse sadece bu kurum yürütür şeklinde bir görüntü vardır. Tabii, bunun yanında sivil toplum kuruluşları, Yeşilay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu da çok ciddi manada bu yönde olan çalışmalar içerisindedir. Oradaki çalışan tüm insanları yani STK’larımızın hepsini de candan tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Sayın milletvekilleri, alkol alışkanlığı insanın sadece kendisine değil çevresine de büyük zararlar vermektedir. Ayrıca, her geçen gün bağımlılığa dönüşen alkol kullanımı, kişide birçok hastalığın da maalesef sebebini oluşturmaktadır. Alkol ve madde bağımlılığı toplumsal bir hastalıktır. Alkol bağımlılığının insana ve çevreye verdiği zararın başında alkollü iken yapılan kazalar gelmektedir. Alkollü insanın kazası hiçbir surette kabul edilemez. Maalesef ülkemizde insanlar alkol almakta ve almış olduğu alkolle beraber de, ayakta duramayacak şekilde arabalara binmekte ve çeşitli kazalar meydana gelmekte ve insanlarımızın da canı yanmaktadır. Yani kendisine verdiği zararın daha fazlasını başkasına vermeye hiç kimsenin ama hiç kimsenin hakkı yoktur. Böyle özgürlük olmaz, bu konuda hiçbir şekilde mazeret de kabul edilemez. Cezalar ama cezalar mutlaka caydırıcı olmalıdır, ağırlaştırılmalıdır; insanlar böyle bir durumla karşılaşmamalıdır.

Ayrıca, aşırı alkol kullanımı insanı suç işlemeye teşvik etmekte ve intiharlara, cinayetlere kadar varan birçok olaya da sebep olabilmektedir. Birçok alışkanlığın başlangıcı maalesef alkol bağımlılığı olabilmektedir. Bilhassa, yapılan araştırmalar, esrar, eroin gibi uyuşturucu alışkanlığında başlangıcın alkol bağımlılığı olduğu şeklindedir. Yine, yapılan araştırmalara göre ülkemizde 15 milyon civarında insan alkol kullanmaktadır. Bunların da 5 milyon civarı bağımlı olmuş, sürekli alkol tüketmektedir. Enteresandır, bu sayı her geçen gün katlayarak artmaktadır; artış ürkütücü ve telaşlandırıcı boyuta da gelmektedir.

Sayın milletvekilleri, alkol kullanım ve bağımlılığı üniversite öğrencileri üzerinde de önemli bir sağlık sorunu ve sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakınız, son zamanlarda Ege Üniversitesinde bir araştırma yapılmış. Öğrencilerin yüzde 76’sının alkol kullandığı, yüzde 8,8’inin alkol bağımlısı, yüzde 14’ünün de alkolü çok kötü şekilde kullandığı şeklinde bir tespitle karşı karşıya kalınmıştır.

Ayrıca, alkol bağımlılığının 17-19 yaş grubundaki öğrencilerde daha yüksek olduğu ve yurtta kalan öğrencilerde ise daha düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, alkol kullanımı üniversiteli gençlerde çok yüksek düzeyde olup gittikçe artmaktadır ve maalesef çok süratli bir şekilde en azından önlemlerin alınması gerektiğini de ortaya koymaktadır.

Ülkemizde alkolün yanında sigara ve uyuşturucu kullanımı da giderek artmaktadır. Devletin insan sağlığını koruması Anayasa gereği görevidir. Devlet her türlü önlemi almak mecburiyetindedir ancak maalesef her geçen gün alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı da acaba neden artmaktadır? Bunun da mutlaka cevabı ortaya konulmalıdır.

Şöyle ki: Alınan tedbirler yetersizdir. Bu artış ciddi boyutlara ulaşmakta, geriye dönüşü olmayan ağır durumlarla karşılaşmamıza da sebep olmaktadır. Bundan dolayı da hükûmetlerin ve ilgili bakanlıkların alınacak tedbirleri aksatmaması, konu üzerinde ciddi şekilde durmaları gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşları, devlet kuruluşları beraber çalışmalı, konu çözümlenmelidir.

İnsanların özgür iradesine hiç kimse müdahale etmez. Herkes istediği her şeyi içebilir, yiyebilir, kullanabilir. Ancak, sağlıkta en önemli konu hastalığa yakalanmamak ve korunmaktır. Bağımlılık da böyledir; insanlar bağımlılık yaratan maddelerle, olaylarla karşılaşmamalı, “Bir kereden bir şey olmaz.” dememelidir. Her türlü bağımlılık “Bir kereden bir şey olmaz.”dan sonra maalesef başlamaktadır ki bu konu, bu süreç çok önemlidir; bunu her ailenin, herkesin çok dikkatli bir şekilde takip etmesi ve çocuklarına da öğütlerde bulunması gerekmektedir.

Konu böyle olunca, insanların kendilerinin dışında çevresine, okullara, yöneticilere de çok önemli görevler düşmektedir. Aile çocuğuna sahip çıkarak, her türlü kötü alışkanlığı önce kendisi yapmamalı, sonra tavsiyelerini yapmalıdır. Ailede ana baba kendisi alkol, sigara, uyuşturucu kullanıyor ve bağımlılık varsa çocuklarına ve diğer insanlara neyi tavsiye edip başarılı olabilir ki?

Devletin ve hükûmetlerin de konuyu önemseyip koruyucu uygulamayı desteklemesi gerekir. Çok sigara içenlerin ileriki hayat dönemlerinde nefes alamayacakları, kronik bronşitten kansere kadar çeşitli hastalıklarla karşılaşabilecekleri, insanlara çeşitli boyutlarda mutlaka anlatılmalıdır. Bu anlatım basın yayın, televizyon gösterileriyle etkileyici olabilir. Ayrıca, alkol kullanımının, bağımlılıkların bilhassa ağır kullanımların karaciğerde ağır hastalıklara, hatta siroza sebep olabileceği; midede gastrit ve ülsere kadar birçok hastalığın da tetikleyici esas ana unsuru olabileceği de anlatılabilir.

Ülkemizde madde bağımlılığı için devlet tarafından kurulmuş AMATEM, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri vardır. Biraz önce Sayın Bakana sordum, hakikaten onunla ilgili de geniş ve güzel açıklamalarda da bulundular. Ancak, bu AMATEM merkezleri, sayın milletvekilleri, desteklenmelidir. Özellikle AMATEM merkezleri sayı ve kalite yönünden desteklenmelidir. Oralarda psikolog noktasında, psikiyatri uzmanları noktasında, çalışan personel noktasında sıkıntılar vardır. Bilhassa da orada tedavi görmüş olan insanlar evlerine gönderildikleri zaman veyahut da kendi bulundukları merkezlere gönderildikleri zaman yine aynı durumla karşı karşıya kalmaktadırlar, ondan dolayı da bir takip sistemi konulmalıdır. Zaten ülkemizdeki esas konu da buradadır yani bağımlılıkla ilgili, devletimizin çok ciddi manada bir politikası olmalı, çok ciddi manada da bir mücadele sistemi olmalıdır.

Bakınız, bunlarla ilgili, geçmiş dönemlerde araştırma komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonlar marifetiyle çok önemli çalışmalar da yapılmıştır ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkililerini bir türlü ikna edemedik. Zaman zaman burada gündeme getirdik konuları yani “Gelin, bu kanunları çıkartalım. Orada önerilen konuların hepsi önemli konulardır, bunların kanunlaşması gerekmektedir.” Ancak enteresandır, bu konuda başarılı olamadık. Başarılı olunmamasının kim zararını çekiyor? Bizim insanlarımız çekiyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

REŞAT DOĞRU (Devamla) - Dolayısıyla da bu noktada da ciddi önlemlerin alınması gerekir diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Türeli.

CHP GRUBU ADINA RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gene bir torba kanunla karşı karşıyayız. Bu son dönemlerde artık sıklıkla karşılaştığımız ve âdeta vakayıadiyeden olan bir hüküm niteliği taşımaktadır, bu hâle gelmiştir. Şimdi gelen bu son torba kanunda da 36 madde vardır yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte ama içinde 23 tane kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmaktadır. İçinde alkol yasaklarından vergiye ilişkin vergi muafiyet ve istisnalarına, kamulaştırmadan AR-GE’ye, Diyanet İşleri Başkanlığından Türkiye Yeşilay Cemiyetine kadar çok değişik konuların bir arada düzenlenmeye çalışıldığını görüyoruz. E, bunu kabul etmek mümkün değil yani kendi içinde tutarlı olan bir yasa gelsin, gene bir torba kanun gelebilir ama kendi içinde tutarlı olsun bu maddeleri. Bu kadar çok birbirinden farklı, çeşitli maddelerin önümüze gelmesini ciddi biçimde yadırgıyoruz.

Gene başka bir konu, kanun tasarısı olarak değil kanun teklifi olarak önümüze gelmiştir bu torba kanun. Yani tasarı olarak bir yasa hükmünün, yasa normunun önümüze gelmiş olması, ona ilişkin çok daha ayrıntılı, kapsamlı çalışmaların yapıldığı anlamına gelir. Bürokrasiden geniş ölçüde, bürokrasinin tüm dallarından, bütün kurumlarından, geniş anlamda, baktığınızda bilgi alınmıştır. Aynı zamanda 5018 sayılı Yasa’ya göre düzenleyici etki analizinin yapılmış olma ihtimali vardır. Ne yazık ki bu son dönemlerde artık tasarılarda da önümüze düzenleyici etki analizi gelmiyor. O yüzden, önümüze gelen kanun hükümlerinin, ne getiriyor, devletin gelirlerine, giderlerine ve bütçesine, borçlanmasına ne getirip ne götürdüğünü bilme imkânımız olmuyor. Burada da aynı şekilde, bununla karşı karşıya geldik.

Biraz önce de bahsettim, çok değişik hükümler içermesine rağmen, temel anlamda bu torba kanun teklifine alkolle ilgili sınırlamalar ve yasaklar hükmünü vurmuştur, mührünü basmıştır. Ben de o yüzden, bu konuşmamda özellikle bu konuya ilişkin görüşlerimi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuya bakışımızı Anayasa’nın ve hukuk normlarının eşliğinde tartışmak istiyorum.

Şimdi bakın değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesi ne diyor. Diyor ki: “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” “Alkolden” demiyor, “alkol düşkünlüğünden” diyor. Yani oturup bu Alkol düşkünlüğü demek, alkole düşkün olmak demek yani alkolü çok fazla tüketmek demek, bağımlılık demek, alkolizm demek baktığınızda. Bu normal de, elbette gençliği alkol düşkünlüğünden koruyalım ama bu yasa, bu kanun teklifiyle, yasa teklifiyle önümüze getirilenler ne yazık ki gençliği alkol düşkünlüğünden korumaya değil bütün toplumun âdeta alkollü içki tüketmesini engellemeye, yasaklamaya yöneliktir.

Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütüne bakalım isterseniz. Dünya Sağlık Örgütü, bakın, bütün raporlarında değerli milletvekilleri, alkollü içki kullanımıyla ilgili olarak İngilizcede “harmful use” ifadesini kullanıyor yani “harmful use”u Türkçeye çevirirsek “aşırı kullanım” ya da “kişiye zarar veren kullanım” diyebiliriz ama aynı Dünya Sağlık Örgütü, sigaraya ilişkin olarak “Sigara tüketilmemeli, sigara zararlıdır.” diyor ama alkole ilişkin olarak da “Alkolün aşırı kullanımı zararlıdır.” diyor. Ve biz bütün bilimsel araştırmalardan da biliyoruz ki belli, kişiye bağlıdır alkol kullanımı, isterse de kullanabilir bunu ve bunun sağlığa yararlı olduğu, hem Dünya Sağlık Örgütünde hem onun dışında birçok akademik çevrelerde yapılan araştırmalarda ortaya açık bir biçimde konmuştur.

Şimdi, diğer taraftan konunun, tabii, kişinin temel hak ve hürriyetlerini ilgilendiren boyutları var. Şimdi, Anayasa’nın 12’nci maddesi diyor ki: “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” Bu şu demek değerli arkadaşlar: Kişinin kendisiyle ilgili kararları verebilme ve seçme özgürlüğü demek. Kişi sadece çalışan, uyuyan bir varlık değil, kişi aynı zamanda sosyal bir varlık; eğlenecek, iyi vakit geçirecek ve bunu yaparken de ne yapacağına -nasıl- içki mi içecek, başka bir şey mi yapacak, ona kendisi karar verebilir; onun adına hiç kimsenin ona akıl öğretmeye, onun ne yapacağına ilişkin ahkâm kesmeye ve buna ilişkin kanuni yasaklamaları dayatmaya hakkı yoktur.

Kişi, kendisinin ve başkalarının vücut bütünlüğüne, sağlığına aykırı olmamak koşuluyla ve suç oluşturmamak kaydıyla istediği gibi güzel vakit geçirebilir, eğlenebilir; bunun içinde de içki içmek de onun kişisel bir tercihidir, isterse içkisini içer. Yani, nasıl ki hiç kimse içki içmeye zorlanamaz ise aynı şekilde hiç kimse de içki içmemeye zorlanamaz; aksi hâlde, ortadan kaldırılan şey içki değil, bireyin özgür iradesi olacaktır.

Diğer taraftan, sosyalleşmenin, eğlencenin nasıl ve ne surette yapılacağı kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmektedir, zaman içinde de ciddi değişiklikler oluşmuştur bu konularda. Dünyanın değişik yerlerine gittiğiniz zaman, hepsinin kendine özgü yeme ve içme kültürleri vardır, bölgeden bölgeye gelişir; çoğunlukla orada, o bölgede yetişen ürünlerle de bağlantılıdır çünkü o, sonuçta oranın yeme ve içme kültürüne temel anlamda bir malzeme oluşturmaktadır; onun nasıl yapılacağı, nasıl üretileceği, nasıl tüketileceğine ilişkin çok ciddi bir külliyat gelişmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kütüphaneye, hangi kitapçıya giderseniz gidin, alkollü içkilere ilişkin çok geniş bir külliyat bulursunuz. Nasıl içilir, nedir, bunun kültürle olan ilişkisi… Yani kültür, aynı zamanda yeme ve içmektir arkadaşlar. Bunun nasıl tersini düşünebiliyoruz? İçki içme de bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Ta, eski edebiyatımıza girelim, ta, divan edebiyatına baktığımızda, içki üzerine yazılmış beyitler, mısralar bulursun. Cumhuriyet döneminde de keza öyledir. Yani bir Orhan Veli ne demiştir şiirinde? “Bir de rakı şişesinde balık olsam.” diye bitirmiştir şiirini. Ve aynı şekilde içki içmenin adabı nasıl olacak, hangi bardakla içilir, nasıl içilir, kiminle içilir, ne konuşulur, bunlar üzerine de çok ciddi bir -baktığımız zaman- edebiyat vardır. Yani, burada “Herkes içki içsin.” demiyoruz biz ama içki içmek kişinin kişisel tercihidir ve yalnızca ondan sorumlu olan kişinin kendisidir, onun dışında kimsenin bu alana karışmaya hakkı yoktur. Topluma nasıl yaşayacağını, ne düşüneceğini, ne yiyip içeceğini dayatmak faşizan bir yaklaşımdır, bu zihniyete kesinkes karşı çıkıyoruz ve karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan, konunun ekonomik boyutları da vardır yani bugün alkollü içki üretiminin sektörüne baktığınızda, üretim alanı, orada istihdam edilen çalışan sayısı, gene yan endüstrilerle birlikte düşünmek lazım yani tarım var, turizm var, esnaf, ticaret hayatı, baktığınız zaman çok geniş bir alanı ilgilendirmektedir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Üzüm bağları ne olacak, üzüm bağları? Üzüm bağları nereye gidecek? Ne ekecek? Çay mı ekecek?

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (Devamla) – Ne olacak üzüm bağları? Bağ bozumu şenliklerini nasıl yapacağız?

Ve aynı şekilde vergi anlamında da, değerli vekillerimiz, kayda değer bir büyüklüğe sahip olduğunu görmekteyiz. Şimdi, bakın, tarım sektöründe üzüm vardır; üzümü aldığınız zaman dışarıya satabilirsiniz ama onu şarap yaptığınız zaman katma değeri 5’e, 10’a katlarsınız. Yani Türkiye’nin en büyük problemlerinden bir tanesi, Türkiye’de, tarımda, sanayide katma değeri yükseltmektir. Bu açıdan da tarım sektörü için önemlidir.

Turizm sektörü bu uygulamalardan ciddi biçimde etkilenecektir. Türkiye’ye gelen yabancı turistler, iç yani yerli turistler açısından da düşündüğümüzde ciddi bir olumsuzluk oluşturacaktır. Aynı şekilde esnafımız üzerinde de ciddi kısıtlamalar getirecektir. Alkollü içki sektörünün ÖTV, KDV ve gelir vergisi olmak üzere ülke bütçesine yıllık 9 milyar lira civarında katkı sağladığı da bilinmelidir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’mızın devlete yüklediği -ilk başta girerken Anayasa maddesinden, 58’inci maddeden girdik; devam edelim- “gençliği alkol düşkünlüğünden koruma” görevi günümüz Türkiyesi’nde zaten yerine getirilmektedir.

Nitekim, alkol ve alkollü içkilerin üretimi, iç ve dış ticareti, alkollü içki tesisi kurulması ve işletilmesiyle bu faaliyetlerin izlenmesi ve denetimi için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuştur.

Diğer taraftan, alkollü içki yerlerini belirleme ile alkollü iş yeri açma izni ve çalışma ruhsatı verme izni, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, dışında da il özel idarelerinin yetkisindedir.

Bunun yanı sıra, bir kişi içki satmak için gene aynı şekilde Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan verilen izinlerle, ülkemizde esnaf odaları ve ticaret odalarından da içki ruhsatı alabilmektedir ve ayrıca da bu konuya ilişkin olarak çıkmış birçok yönetmelik bulunmaktadır.

Bu getirilen kanunla, her ne kadar alkollü içki üretimine ve tüketimine değil, reklamına ve satışına sınırlamalar getirildiği iddia edilmekteyse de içkinin tanıtımına, reklamına getirilen bu ciddi yasaklamalar, üretim ve tüketimi de ciddi anlamda etkileyecektir. Bu, Anayasa’nın 48’inci maddesindeki herkesin dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahip olma. hükmüne de aykırı bulunmaktadır.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Türeli.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Murat Bozlak.

Buyurunuz Sayın Bozlak. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA MURAT BOZLAK (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 24’üncü Yasama Dönemi içerisinde Genel Kurulun gündemine getirilen kanun tasarıları ile AKP’li milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri, “torba yasa” diye tanımlanan, birçok kanunda değişikliği birer veya ikişer maddeyle getiren yasa tasarısı ve teklifleri şeklinde olmuştur. Hükûmet ve AKP’li milletvekili arkadaşlarımız bunu âdeta bir alışkanlık hâline getirmişlerdir. Öncelikle bu uygulamanın doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Bu durum kanun tekniği açısından son derece sakıncalıdır. Farklı farklı yasaların birer ikişer maddesini, hatta birer fıkrasını değiştirme her yasanın kendi düzenlenme mantığını da bozma riskini taşımaktadır. Kaldı ki bu tür torba yasalar toplum tarafından son derece şaibeli olarak algılanmaktadır. Birçok kişi bir yasanın sadece bir fıkrasının ya da bir tek maddesinin değiştirilmesindeki amacın ne olduğunu merak etmektedir. Mantıklı bir izah yapılmadığı noktada da tasarı ve tekliflerin yandaşlara çıkar sağlama veya yandaşların içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarılması amaçlı olduğu kanaati giderek yurttaşlarda yaygınlaşmaktadır. Bu, Hükûmet için de, teklif sahibi milletvekilleri için de artı puan oluşturacak bir durum değildir.

Değerli milletvekilleri, kanun teklifi, bize göre, içerik itibarıyla kamuoyunun ciddi bir kesiminin tepkisini çekeceği ve ciddi tartışmalara yol açacağı düşüncesiyle Hükûmet tasarısı olarak değil, Hükûmetin talebi üzerine AKP’li milletvekilleri tarafından verilmiş gözükmektedir. Kanun teklifi bir bütün itibarıyla incelendiği zaman Hükûmetin ve AKP’nin Türkiye’de izlediği politik çizginin içerisinde olduğunu, Hükûmetin zihniyetini, güncel yaşama bakışını net bir biçimde yansıttığını görmekteyiz.

Teklifin 1’inci maddesiyle 2489 sayılı Kefalet Kanunu’nda değişiklik yapılarak kefalet sandığı yönetim kurulu başkan ve üyelerine daha önce yapılan ödemeler nedeniyle bu kişiler ile sorumlular hakkında borç çıkarılamaz ve çıkarılan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takip işlemine son verileceği hükmü getirilmek istenmektedir. Dolayısıyla, şu an küçük çaplı bir af yasasıyla karşı karşıyayız. İşçiden, köylüden, emekçiden, fakir fukaradan toplanan vergilerle yapılan ödemelerin bir maddelik kanun değişikliğiyle affa uğratılmasını doğru bulmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum.

Ayrıca, kişiye özel yasa teklifi mahiyetindedir bu kanun teklifi.

Ayrıca yine, ilgili komisyon olması gereken Adalet Komisyonunda da bu yasa teklifi görüşülmeden Genel Kurulun gündemine getirilmiştir.

Kanun teklifinin 2’nci maddesiyle, teklif sahipleri, yurttaşların günlük yaşamına müdahale edecek bir düzenlemeyi öngörmüşlerdir. Teklifin bu maddesiyle, alkollü içki satışı ve tüketimine ilişkin hükümlerde düzenleme yapılmaktadır.

Yapılmak istenen değişikliğin özü: “Yurttaş, ben nasıl yaşıyorsam sen de benim gibi yaşayacaksın. Ben ne yiyor, ne içiyorsam sen de onu yiyip, içeceksin. Ben ayran içiyorsam sen de ayran içeceksin.” Kısacası bu teklifin özü budur.

Hükûmetin, iktidar partisinin veya biz milletvekillerinin vatandaşın günlük yaşamına ve yaşam biçimine müdahale etme hakkımız yoktur. Gençleri koruyormuş gibi gösterip, el altından yurttaşların yaşam biçimini, yaşam tarzını kendi ideolojik yaklaşımına göre düzenlemeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Değerli arkadaşlar, ben, kendi özgür irademle içki içmemeyi tercih edebilirim, inançlarım gereği de böyle bir tercihe gidebilirim; bu, birey olarak benim doğal hakkımdır. İçki içmeyen yurttaşa “Niye içmiyorsun?” diyemeyeceğimiz gibi, içmek isteyene de “Niye içiyorsun?” diyemeyiz. Bunu dediğimiz noktada bireysel özgürlüklere müdahale etmiş oluruz ki, demokratik sistem içerisinde böyle bir yaklaşımın yeri asla yoktur.

Sigaranın verdiği zararları, içkinin verdiği zararları belirten eğitim amaçlı çalışmaları yapmak elbette ki devletin görevidir ama bu amacın dışında, tamamen kendi dünya görüşümüz çerçevesinde bir değerlendirmeyle yasak koyamayız, yasaklar getiremeyiz. Bu torba yasa teklifi bu anlamda da toplumda huzursuzluk yaratacak niteliktedir. Topluma tek tip bir yaşam tarzını empoze etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Türkiye toplumunun çoğulcu yapısı da tek tip bir yaşam biçimi için müsait değildir.

Yine, burada bir noktanın altını da çizmek istiyorum. Ana muhalefet partisi adına bu yasanın geneli üzerine konuşma yapan sayın konuşmacı yasakçı zihniyete karşı çıkmıyor. Karşı çıktığı, yasağın usulü ve biçimidir. “Özel tüketim vergilerinin oranını arttırarak bunu önleyebiliriz.” diyor. Yani kısacası, tam da sosyal demokrat bir partinin söyleyeceği bir sözü söyledi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Biz öyle bir şey söylemedik.

MURAT BOZLAK (Devamla) – Siz değil, yanınızdaki Grup Başkan Vekiliniz söyledi, demin konuşan arkadaşınız da söyledi. Bir sosyal demokrat parti “Parası olan içsin, fakir fukara içmesin.” gibi bir yasakçı zihniyeti savunamaz, bu doğru değil. Dolayısıyla, aynı kapıya çıkıyor, aynı yasağı ne yazık ki ana muhalefet partisi de gündeme getirmiş oluyor.

Teklifin 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrası aynen şöyle: “Alkollü içkiler her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz, indirimli veya yardım olarak dağıtılamaz.” Bu teklif yasalaşırsa hiçbir yurttaş bir arkadaşına veya sevdiği bir insana alkol içeren herhangi bir içkiyi hediye olarak vermeyecektir. Yurttaşın kime ne hediye vereceğini dahi kanunla düzenlemeye kalkışırsak geride yurttaşa bireysel özgürlük alanı acaba kalır mı? Bunu düşünmenizi istiyorum.

Kanun teklifinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri alkollü içecekler konusunda o kadar çok yasak ve cezai müeyyide getirmiş ki “Bundan böyle bir damla içki içenin burnundan getireceğiz.” anlamı çıkar. Bunu böyle yapmak yerine, çıkın, Türkiye’de ne kadar alkol üreten yer varsa hepsini kapatın, hatta üzüm bağlarının da bundan sonra ekimini yasaklayın. Alkollü içeceklerin satışını Türkiye genelinde tamamen yasaklayın ki biz de kurtulalım, vatandaş da rahat etsin. En azından “Şunu alsam yasak mı? Şunu içsem cezası var mı? Çocuğuma aldırsam çocuğuma veya bana ceza verirler mi?” gibi oluşabilecek son derece can sıkıcı sorunlardan yurttaşı kurtarmış oluruz.

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, devlete hâkim olan yasakçı zihniyet, Türkiye toplumu üzerinde ciddi tahribatlar yaşattı ve bir bütün olarak da ülke bundan zarar gördü. Yasakçı zihniyetin, özgürlükleri kısıtlayan anlayışın 2011 seçimleri sonrası bize göre gerçekleşen iktidar değişikliği ile geride kaldığını düşündüğümüz noktada, yeni iktidar sahipleri eski iktidar sahipleri gibi, bu sefer kendi yasaklayıcı zihniyetini eski zihniyetinin yerine monte ederlerse kaybeden yine Türkiye olur. Ama iktidar sahipleri bilmeli ki, eninde sonunda gerçek kayıp onların kaybı olacaktır.

Bu süreçte, çare ve çözümü yasaklarda değil, karşılıklı sevgi ve saygıda aramalıyız,. toplumumuzu oluşturan grupların değer yargılarına saygı göstermede aramalıyız. Özellikle de, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümüne el atan iktidardan toplumun beklentisi reformist bir yaklaşımdır, eski yasakçı zihniyetin farklı bir versiyonunu oluşturması asla değildir.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunları bu torba yasa teklifinde yoktur.

Sürem bitti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bozlak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın konuşmacı benim tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmadaki değerlendirmelerimi tamamen amacından aykırı bir şekilde yorumlamak, kendine göre bir başka çerçeveye taşımak suretiyle saptırmıştır. O nedenle söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın görüşülen kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Değerli milletvekilleri, biraz önce burada Barış ve Demokrasi Partisi adına konuşan sayın milletvekili benim konuşmama nüfuz edememiş, nüfuz etmiş olsaydı böyle konuşmazdı. İnsanlar bilmediği bir konuda konuşmamalı bence. Eğer konuşma iddiasında bulunuyor ise gerekli hazırlığı yapıp öyle çıkmalı.

Ben bir şey söyledim: “Bir kere, bu teklif, bireyin özgürlük alanına, yaşam alanına müdahale ediyor. Bu teklif, AKP’nin ideolojik anlayışını yansıtan bir tekliftir, özgürlükleri kısıtlayan bir tekliftir.” İşin bu kısmını bir kenara atıyor tabii sayın konuşmacı.

İkincisi, bütün dünyada, bütün demokratik modern ülkelerde alkollü içkilerle ilgili alan bir düzenleme ve denetleme çerçevesine sahiptir. Devlet bunu düzenler. Neden? Alkollü içki bağımlılığı sağlığa zararlıdır çünkü. Düzenleyici bir rol üstlenir, alkollü içkinin tüketimi özendirilmez örneğin. Devlet buna yönelik tedbirleri alır ama bu hiçbir zaman bireyin tercihini değiştirmek, daha doğrusu bireyin tercihine müdahale etmek, onun yaşamını biçimlendirmek gibi bir amaçla yapılmaz. Ve yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin böyle bir amaçla bu teklifi getirdiğini de söyledim.

Ve bütün dünyada özel tüketim vergileri, bir yandan hazineye gelir sağlamak amacıyla kullanılırken öte yandan da tüketici tercihlerini etkilemek amacıyla da kullanılır. Vergi teorisine birazcık vâkıf olanlar bunun böyle olduğunu bilirler.

Keşke, benim sözlerimin aksine bir iddia ortaya koymak yerine, kendi partisinden bir sayın konuşmacının burada özel tüketim vergisi rakamlarından örnek vermek suretiyle bu sektörün ekonomiye ne kadar faydalı olduğunu ifade eden cümlelerini hatırlamış olsaydı. Benim söylediklerim budur. Alkollü içkiler üzerinden bütün ülkeler vergi alır.

Ayrıca, konuşmamda şunu da söyledim, AKP hükûmetleri döneminde bu alana  gereğinden fazla yüklenilmiştir.

Örnek veriyorum: 57’nci Hükûmet döneminde, o ek vergi düzenlemelerine rağmen, IMF’yle yapılan program uygulamalarına rağmen, yerli şarap üretimini teşvik için şarap üzerindeki vergiye dokunmamıştır o Hükûmet, takdire şayan bir adım atmıştır ama AKP hükûmetleri “Şarap nihayet alkollü içkidir.” diyerek şarabı hedef tahtasına koymuş ve şarabı ağır vergilendirmiştir.

Bütün bunlar konuşmamın genelinde olduğu hâlde, onu farklı bir bağlamda değerlendiren sayın konuşmacı herhâlde konuları iyi takip etmemiş, konulara nüfuz etmemiş olacak ki öyle bir anlam çıkarmış.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

MURAT BOZLAK (Adana) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bozlak.

MURAT BOZLAK (Adana) - Sayın Başkan, ismimi vererek konulara nüfuz etmediğimi, iyi algılayamadığımı ifade ettiler. Sataşmadan söz istiyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Doğruyu ifade ettim.

MURAT BOZLAK (Adana) – Bir dakikalık bir süre istiyorum sadece.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bozlak.

3.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MURAT BOZLAK (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Allah’a şükür söyleneni, anlatılanı anlayabilecek bilgi ve birikimdeyim, akli melekelerim bu konuda da sağlam, kendime de güveniyorum, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini de en üst derecede bitirenlerden birisiyim.

Benim söylediğim, bir sosyal demokrat partiye yakışmayan bir söylemin burada bir sosyal demokrat parti temsilcisi tarafından gündeme getirilmesidir.

Kendiniz de burada ifade ettiniz, özel tüketim vergisini artırırsanız bir nevi içki tüketiminin önüne geçersiniz. Ben de şunu söyledim: Fakir fukara içmesin, özel tüketim vergisiyle siz içkinin maliyetini artırırsanız parası olmayan içmeyecek, olanlar içecek; söylediğim bu. Siz de geldiniz bunu burada ifade ettiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yine nüfuz edememişsiniz, kusura bakmayın.

MURAT BOZLAK (Devamla) -  Yanlış bir şey yok ama yavaş yavaş sizi biz de anlıyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yine anlamamışsınız.

MURAT BOZLAK (Devamla) -  Özellikle ben iyi anlıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Anlayamamışsınız.

MURAT BOZLAK (Devamla) - Ben çok iyi anlıyorum, CHP’yi de iyi algılamaya başladık. Bunu da zaten algılamamıza da katkı sunduğunuz için size teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bozlak.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – AKP’yle birleşince daha iyi anlamaya başladınız. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, buradan, tutanağa geçmesi açısından…

Ben özel tüketim vergisine dikkat çekerken alkolden 8 milyar, TEKEL ürünlerinden 21 milyarlık ÖTV, KDV, dolaylı vergi devletin aldığını ve bütçeye koyduğunu söyledim. Zaten devletin gücü tüketiciye yetiyor, cep telefonlarına özel tüketim vergisini yüklüyor, akaryakıta, doğal gaza yüklüyor, bu dört alanda vatandaşa yüklüyor, götürüyor. Öbür taraftan da banka harçlarını affediyor dedim. Yani onu karşılaştırmalı olarak koydum. Yani bu özel tüketim vergisi iyidir anlamında kullandığım bir ifade değildir. Tutanaklara geçmesi açısından not düşülsün diye söyledim.

BAŞKAN – Tutanaklara geçti Sayın Kaplan.

Teşekkür ederiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Millet-vekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Devam)

BAŞKAN – Şahsı adına Tokat Milletvekili Reşat Doğru.

Buyurunuz Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

463 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın birinci bölümü üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum, şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, bu kanun bir torba kanun ve kanun aceleyle getirilmiş ve içerisine birçok çeşitli konular atılmış durumdadır. Tabii, bizler hekim olduğumuz için, ben özellikle bu kanunun bağımlılık bölümlerini ve özellikle de alkolle ilgili olan bölümlerini konuşmak istiyorum. Şöyle ki: Tabii, bu kanundaki alkol konusunu… insanlar özgür iradeleriyle her türlü içkiyi içebilir veyahut da kullanabilir, onda kimsenin söyleyeceği bir şey söz konusu değildir ancak şurası gerçektir ki, unutulmaması gereken, bir bağımlılık konusu da söz konusu olabilir. Bakınız, ülkemizde son yıllarda madde bağımlılığıyla ilgili çok ciddi manada sıkıntılar olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bugün, gidiniz, özellikle büyük şehirlerin bazı semtlerinde, hatta okulların bazı yerlerinde ciddi manada, uyuşturucuyla ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğunu görürsünüz. Yani sigara kullanımı ülkemizde okullarda başlamak üzere süratli bir şekilde artmaktadır. Özellikle gençlerimizde sigara kullanımıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar vardır. Bunun yanında, alkol kullanımı da çok ciddi manada artım içerisindedir. Bakınız, dünyada her yıl 2,5 milyon civarında insan sigaradan ölmektedir. yani sigaranın içerisinde 3.700’ün üzerinde çok çeşitli maddeler vardır ve bu maddelerin büyük bir kısmı da kanserojendir. Karbonmonoksitten tutun da hidrojen siyanide kadar çeşitli zehirli maddeler bir nefes sigara içildiği zaman insan vücudunun akciğerlerimiz dâhil olmak üzere her türlü zerresine kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla da bunlar KOAH başta olmak üzere astım, kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Yani, sigara tiryakisi erkeklerin -yani, burası abartılma değildir- yüzde 40’ı henüz emeklilik yaşına gelmeden ya hayatını kaybetmektedir yahut da çeşitli hastalıklara düçar olmaktadır ve karşılaşmaktadır. Bu oran sigara içmeyenlerde yüzde 18’dir. Yani, yüzde 18’in içerisine girmek varken yüzde 40’ın içerisine girmenin manasının ne olduğunu da takdirlerinize sunuyoruz. Ayrıca, kadınlarda bile rahim kanserine sigara tiryakiliğinin sebep olduğu açık bir şekilde ortaya konulmaya başlanmıştır yani çeşitli yapılan araştırmalarda da bu yönlü çeşitli araştırmaların ortaya konulduğu da sarihtir.

Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanım ve bağımlılığı yani sonuçta ülkemiz için, Türkiye’miz için çok büyük bir hastalık ve sosyal yaradır. Bunun Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastalık olarak kabul edilmesi gerekir. Ondan dolayı da konunun birinci muhatabı Sağlık Bakanlığı olmalıdır. Bakınız, son zamanlarda özellikle dünyada birçok yerde bununla ilgili mücadeleler vardır. “ESPAD Projesi” dediğimiz bir proje vardır. ESPAD Projesi -Yani Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’dir burası- Avrupa Birliği ülkelerinde uyuşturucuyla ilgili yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalar yapmaktadır ama enteresandır Türkiye’miz bu ESPAD Projesi’ne maalesef Millî Eğitim Bakanlığı marifetiyle cevap vermemektedir. 2007’den itibaren burada milletvekiliyim, 2007 yılından itibaren bunu müteaddit defalar gündeme getirdik. Özellikle de geçen dönem yani 23’üncü Dönemde kurulmuş olan Madde Bağımlılığıyla İlgili Araştırma Komisyonunda da bu konu çok defalar gündeme gelmiştir ancak enteresandır Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini ve özellikle Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerini bu konuda ikna edemedik. Yani, ESPAD Projesi’yle ilgili sorulan soruların Türk kültürüne uygun olmadığını zaman zaman ifade etmeye çalıştılar ama özellikle şunu söylemek isterim ki birçok hocamız yani ilim adamları bu yönlü olarak şunu demişlerdir, demişlerdir ki: “Biz bu soruları değiştirebiliriz yani ESPAD Projesi’nin sorularını değiştirebiliriz ve insanımıza uygun hâle getirebiliriz.”

Değerli milletvekilleri, bu, şu demektir: Yani burada alınması gereken tedbirleri içermektedir. Yani ülkemizdeki sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı, okullardaki durum nedir? Manası burasıdır. Siz buna göre de önlemler alırsınız. Ama enteresandır, maalesef, ESPAD Projesi’ni bir türlü uygulatamadık. Belki buradan sesimizi duyarlar da bu projeyle ilgili bazı çalışmalar gündeme getirilebilir.

Sonuçta çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bu bir siyasi parti propagandası değildir veya siyasi söylem değildir. Çocuklarımıza, gençlerimize hepimizin ama hepimizin daha fazla sahip çıkması gerekmektedir. İlla ailemizde birisinin bu hastalığa düçar olması, onun tedavisiyle ilgili değil, korunmayla ilgili çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Yani koruyucu hekimlik her şeyin başıdır diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Doğru.

İzmir Milletvekili İlknur Denizli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Denizli.

İLKNUR DENİZLİ (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlarım.

Öncelikle, konuştuğumuz kanun değişikliğinin adını doğru koymamız gerekiyor. Doğru koyalım ki tartışmamız da doğru yolda devam etsin. Bu değişiklik bir yasaklama değildir. Biz, yetişkin bireylerin alkol kullanımına bir yasak getirmiyoruz.

VELİ AĞBABA (Malatya) – İlknur Hanım, İzmirliler sizi soruyor Kordon’dan, Çeşme’den.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Böyle bir yasağı aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Bu düzenleme çocukları, gençleri, kısaca gelecek nesilleri korumak amacıyla alkollü içki piyasasına kural koymaktır.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bana telefon geldi, İzmir Çeşme Karaburun’dan soruyorlar, “İlknur Hanım’a seçimde hesabını soracağız.” diyorlar.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Bir kısmı, eskiden beri var olan kuralları, görülen lüzum üzerine yeniden düzenlemektir.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Alsancak’tan soruyorlar, bilginiz olsun. Alsancaklılar soruyorlar, “İlknur Hanım’a onun için mi oy verdik?” diyorlar AKP’ye oy veren İzmirliler, bilginiz olsun.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Bu düzenlemeyle hedeflediğimiz şey toplumu korumaya çalışmaktır. Sigara ve içki üreticileri insan aklının bulacağı en kışkırtıcı ve dolayısıyla en acımasız manipülasyon yöntemlerini kullanıyorlar. Kullanıcı yaşını olabildiğince aşağıya çekmeye, kişi başına tüketim miktarını artırmaya çalışıyorlar.

VELİ AĞBABA (Malatya) – “Bir kadeh rakımıza müdahale ediyor, hiç yakıştıramadık.” diyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kordon’da konvoyla karşılayacaklarmış. Kordon’da konvoy yapacaklarmış, teşekkürlerini sunacaklarmış!

VELİ AĞBABA (Malatya) - AKP’ye oy veren, rakı içen İzmirliler çok  kızıyor size.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) - Biz bu düzenlemeyle çocuklarımızı ve gençlerimizi müşteri olarak gören içki piyasasını daha özenli davranmaya çağırıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – AKP nasıl bir imaj yaratmaya çalışıyor da bu kanunda İzmirli milletvekili konuşuyor? Allah Allah, nasıl bir vurgu var? Bilinçaltına nasıl bir vurgu yapılıyor?

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) - Özgürlüğün tanımını dikkatli yapmamız gerekiyor. Özgürlük başıboşluk, kuralsızlık değildir. Tam tersine bilimin, sağlığın, eğitimin, sosyolojinin oluşturduğu çerçeve içinde kuralların konulmasıdır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Niçin? İzmirli, akıllı, modern bir kadın konuşuyor. Niçin?

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Asıl olan kurallı bir toplum olmaktır. Kuralı koymak, yasak koymak değildir. İkisini karıştırmayalım.

VELİ AĞBABA (Malatya) – İlknur Hanım, İzmir’deki, Kordon’daki insanlar, biraz rakı içen, AKP’ye oy verenler? “Ah!” diyorlar, “Ah!”

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Özgürlüğün, ilk duyuşta kulağa hoş gelen çağrışımlarından yararlanarak, AK PARTİ’nin çocuklarımızı ve gençlerimizi alkol kullanımının yol açacağı yıkımdan korumak için çıkardığı yasaya karşı çıkmak doğru değildir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – İzmir’in yaşam biçimine müdahale eder mi AKP, etmez mi?

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) - Alkol kullanımının, özellikle erken yaşta alkolle tanışmanın zararlarını bilimin ışığında değerlendirmemiz gerekiyor.

Dünya, alkolle baş etmenin yollarını tartışıyor. Dünya Sağlık Örgütünün nisan ayında İstanbul’da yaptığı sempozyumun sonuç bildirgesinden bazı notlar sizlere: “Alkol kullanımı dünyanın öncelikli ilk üç halk sağlığı probleminden biridir, önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel sebebidir. Ölümlerin yüzde 4’ü alkolle ilişkilidir. Alkol, 60 değişik hastalığın sebebidir. Başta AIDS, verem olmak üzere birçok hastalığın yayılma riskini artırır.“

VELİ AĞBABA (Malatya) – “Hiç zarar görmedik.” diyorlar İzmirliler.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) - Bu tablo karşısında hiçbir hükûmet kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. Bizim yaptığımız da odur, bu alanı yasayla düzenlemektir.

SAKİNE ÖZ (Manisa) - Başka hastalıklara da bu kadar duyarlı mısınız bilmiyorum!

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) - Kulaktan kulağa dolaşan “Yasakladıkça kullanımı artıyor.” efsanesi de doğru değildir. Dünyada alkolle mücadele ederek yol alan ülkeler vardır. Bunlar ispatlanmış yöntemlerdir, biz de yeni yöntemler keşfetmiyoruz. Korku yaymaya çalışanlar bilmelidir ki bu korku yayan ifadelerin milletimizde bir karşılığı yoktur. Biz, bunun güveni içinde hareket ediyoruz. Toplumun artık çok büyük bir kesimi bunlara gülüp geçiyor. On yıl önce iktidara geldiğimizde belediyelerin, otobüsleri kadınlar ve erkekler için ayıracağına…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Az kaldı, az kaldı, sırada o olabilir, Allah biliyor. Parlamento dışında hazırlanır, gelir bir kanun teklifi, az kaldı.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – …ilişkin de bu tür uygulamalar olacağını da söylemiştiniz ama bunun etkisi de sadece üç gün sürmüştü.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Bunlar oluyor, oluyor! Okullarda oluyor bu dediğiniz şeyler!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – On yıl önce söylenenlerden neler oldu, neler.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – AK PARTİ’nin hiçbir alanda yasaklamak gibi bir yönteminin olmadığını artık herkes biliyor.

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sen uyu!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Az kaldı…

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Şarkıyı hepimiz biliriz, fabrikada tütün saran kızlar, içmeyen bir kocaları olsun isterler.

VELİ AĞBABA (Malatya) – IV. Murat’a rahmet okuttunuz özgürlükcülük konusunda İlknur Hanım. Rahmetli, özgürlükçü bir adammış, IV. Murat.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Buradaki inceliği anlamalıyız. Tütün, alkol gerçeği vardır ancak kuralları koymak zorundayız. İnanıyorum ki yüce Meclisimizin büyük çoğunluğu, Meclisimizin sorumluluğu olan bu meseleyle ilgili bizlere yardımcı olacaktır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Alsancak’tan lokanta sahibi mesaj atmış, “İlknur Hanım’ı bekleriz hafta sonu, bu konuyu bir tartışalım.” diye.

İLKNUR DENİZLİ (Devamla) – Bu kanunun herkese hayırlı olmasını diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – IV. Murat’a haksızlık ettiğimizi düşünüyoruz İlknur Hanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Denizli.

Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap bölümüne geçiyorum. On beş dakikadır; yarısı sorulara, yarısı cevaplara ayrılacaktır. Süreniz birer dakikadır.

Buyurun Sayın Öğüt.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Kadıköy’de Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleri ile Merdivenköy ve Eğitim mahallelerinin bir kısmında iki yıl önce imar çalışması yapılmıştır. Bu imar çalışmasına güvenen bölge halkı, inşaat firmaları ve aracı firmalarla anlaşmış, evlerini boşaltmış, kiraya çıkmışlardır. Bölgenin büyük bir kısmı yıkılmış, metruk hâle gelmiş ve her türlü güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımız yeni evlerinin hayaliyle yanarken Çevre Bakanlığı aniden uygulamayı durdurmuştur. Bu, bölge halkımızın panik hâle gelmesine neden olmuştur. Bölge halkı bir an önce açıklama beklemektedir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Kanun tasarısının 14’üncü maddesinde yurt dışındaki Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarda üniversite öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle ilgili bir konu vardır. Yurt dışı üniversitelerinde ve Millî Eğitim Bakanlığı okullarında kaç öğretim görevlisi şu anda görevlidir? Ayrıca, bu öğretim görevlileri bu yerlerde çalışırken çok ağır şartlarda çalışmaktadırlar. Özellikle, ücret düşüklükleri çok barizdir. Bu noktada da iyileştirmeler beklemektedirler. Bu kanun içerisine en azından yurt dışına gönderilen bu öğretim üyelerine veyahut da öğretmelerimize iyileştirilmeleri konusunda farklı bir şey konamaz mıydı? Bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Sayın Akçay…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sorum, Sayın Maliye Bakanına. 13’üncü maddede cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bulunduğu yerlerdeki alanların ticari faaliyetlerde kullandırılması için Diyanet İşleri Başkanlığınca işletilebileceği ifade ediliyor ve işletmeden gelirler edilecek ve bu elde edilen gelirlerden dernek ve vakıflara yardım yapılacak. Elde edilen ve banka hesaplarında tutulan gelirlerden bahsediyor 13’üncü madde. Sorum şudur: Bu gelirlerden bankada tutulan paralar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı faiz geliri elde edecek midir, etmeyecek midir? Edecekse, gerekçesi; etmeyecekse gerekçesi? Tabii, Diyanetten sorumlu Sayın Bakan da burada, o da cevaplandırabilir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

Sayın Şandır…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim.

Birinci sorum: Sayın Bakan, Hükûmet eliyle ve kamu kaynağı kullanılarak vakıf kurulmasını doğru buluyor musunuz? Bizim vakıf geleneğimize, kültürümüze bu yapı uygun mu?

İkinci husus da şu: Kanunun 2’nci maddesinde, “Alkollü içkilerin her ne suretle olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz, satışı özendirilemez, teşvik eden kampanya, promosyon yapılamaz.” diye bir hüküm getiriyorsunuz. Bunu ben destekliyorum. Ancak, bu madde içerisinde “Ulusal ve uluslararası sektörel fuarlar ve sektörel organizasyonlar hariç.” diyorsunuz, bu bir çelişki değil mi? Bu fuarlarda reklam ve tüketiciyi özendirecek kampanya yapılmayacak mı? Bu çelişkiye mecburiyetinizin sebebi nedir, bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, hâlen, ülkemizin kişi başına düşen içki tüketimi açısından gelişmiş dünya ülkeleri arasındaki yeri nedir? Dolayısıyla, bu konuda daha nasıl tedbirler alınması düşünülmektedir?

İkinci sorum: Hâlen Hükûmet bütçesinden veya bakanlığınız bütçesinden herhangi bir şekilde desteklenen, ödenek ayrılarak veya yardım kanalıyla, vakıf veya dernekler var mıdır, varsa bunlar hangileridir, bugüne kadar Bakanlığınız ya da Hükûmet bütçesinden bu vakıf veya derneklere ne kadar yardım yapılmıştır ya da ödenek ayrılmıştır, açıklarsanız sevinirim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Işık.

Sayın Kaplan…

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sağlık Bakanına sorum var. Tasarının 20’nci maddesinde, “narkotik ve psikotrop madde kullanıldığından şüphe edilen ancak teknik cihaz bulunmaması nedeniyle tespiti yapılmayan” kısım var. Şimdi, trafik zabıtasına hangi yetkiyle… “Ben sizden şüphelendim, siz narkotik ya da psikotrop ilaç kullanıyorsunuz sizi hastaneye ya da ilgili merkeze götürme…” yetkisini nasıl tespit ederek vereceksiniz, bir.

İki: Toplumun yüzde 20-25’inin antidepresan ve psikotrop ilaç kullandığı bir dönemde bunu nasıl uygulamayı düşünüyorsunuz? Teknik cihaz almanın daha doğru olduğunu düşünmüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Türeli…

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Maliye Bakanımıza bir soru yöneltmek istiyorum: 2013 yılı bütçe görüşmelerinde bütçe kanun tasarısının (k) cetvelinde, fazla mesai ücreti alan personel arasında sayılan koruma ve güvenlik personeli buradan çıkartılmıştır. İtfaiye ve zabıta memurları, burada, (k) cetvelinde tutulmaya devam edilirken, koruma ve güvenlik memurlarının çıkartılmasının nedeni nedir?

İkinci olarak da; koruma ve güvenlik personelinin bu surette oluşan mağduriyetini nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Türeli.

Sayın Erdemir…

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Tabur Komutanlığı Gazinosu “Bahçe Restoran”a çevrilirken aynı zamanda beraberinde bir alkol yasağı da geldi. Bu alkol yasağında nasıl bir kamu yararı olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Bahçe Restoran’daki uygulama, ileride Türkiye’de de gerçekleştireceğiniz uygulamaların bir pilot çalışması mıdır?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdemir.

Sayın Köse…

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, iktidara geldiğiniz 2002 yılından bugüne kadar merkezî bütçeden yardım yaptığınız dernek, vakıf ve sivil toplum örgütleri arasında cemevi dernekleri de var mıdır? Var ise bunların sayısı ve bütçeden aldıkları paylar ne kadardır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Köse.

Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Vazgeçtim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim.

Sayın Sağlık Bakanımıza sormak istiyorum: Hem de partisi bütün tartışmayı sanki bu sadece bir sağlık meselesiymiş ve ikincil bir düşünceleri yokmuş gibi ifade ederken bunun Sağlık Komisyonuna tali olarak sevk edilmesini, Sağlık Komisyonunun bu konuda toplanmamasını, çalışmamasını, görüş bildirmemesini nasıl karşılıyor? Kendisi Sağlık Bakanı olarak -sadece bu gece burada gördük kendilerini- Sağlık Komisyonunun toplanmasını talep edebilirdi ve bu konuda Sağlık Komisyonunun değerli üyelerinden katkı alabilirdi. Bunu nasıl değerlendiriyor? Buna net bir cevap bekliyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Buyurunuz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlarımıza da soruları için teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Öğüt’ün Kadıköy’le ilgili gündeme getirdiği hususun ben detaylarına vâkıf değilim; bizim Bakanlığı ilgilendiren boyutu var mı, onu da bilmiyorum ama Çevre ve Şehircilik Bakanımızı herhâlde ilgilendiriyor. Arkadaşlar not almıştır, biz kendilerine iletelim. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın orada bir mağduriyeti varsa nasıl yardımcı olabiliriz, ona bakalım.

Sayın Doğru’nun yurt dışındaki üniversitelerde görevlendirilen öğretim görevlileriyle ilgili sorusu var. Öncelikle şunu söyleyeyim: Bu 2547 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesine göre akraba topluluklar, oradaki üniversitelere görevlendirme söz konusu. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya ve Saraybosna’da bugüne kadar 94 tane öğretim görevlimiz görevlendirilmiştir. Bunların özlük haklarıyla ilgili konu, dediğim gibi, yani bütün…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Bakan, çok az ücret alıyorlar, geçinemiyorlar. Geçinemedikleri için…

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Olabilir, olabilir, ben prensip olarak detayları, dediğim gibi, bilmiyorum ama yani yapılacaksa bir bütün olarak yaklaşmak lazım. Aslında prensip olarak yani öğretim görevlilerine ilişkin imkânlar olsa, bir iyileştirmeye gitsek doğru olur diye düşünüyorum ama beklentileri yükseltmemek açısından, şu anda üzerinde çalıştığımız bir husus değil.

Sayın Akçay’ın sorusu var: “Diyanet İşleri Başkanlığı bu elde edeceği gelirleri bankaya yatırıp faiz elde edecek mi, etmeyecek mi?” Doğrusu, bu konuda bir bilgim yok yani şu an itibarıyla da bir geliri varsa bunu bankaya yatırıyor mu, yatırmıyor mu, bir bilgim yok. Diyanet İşleri Başkanlığına sormamız gerekir, hangi gerekçe ise yine, dediğim gibi, oraya yönlendirmekte fayda var. Ama, şunu söyleyeyim: Şu anda da Maliye Bakanlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol söz konusu. Bu protokol çerçevesinde oradan elde edilen gelirler belli bir çerçevede paylaşılıyor.

Sayın Şandır’ın sorusuna gelince, yani vakıfların kanunla kurulması, hani, ne kadar doğru bir şey? Benim bildiğim kadarıyla geçmişte kanunla kurulmuş vakıflar var. Örneğin, Yunus Emre Vakfı gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi yani epey vakıf var, kanunla kurulmuş vakıflar var, her birisinin bir fonksiyonu var. Yeşilayın da bu anlamda hakikaten çok önemli bir fonksiyonu var. Teklifi veren arkadaşlar herhâlde buradan yola çıktılar diye düşünüyorum. Çünkü, dediğim gibi, gerekçesine de bakıldığı zaman Yeşilay…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Yeşilay var ama Yeşilay Derneği var.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Yeşilay var, Yeşilay vakfının kurulması konusu…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Anladım da niye vakfa ihtiyaç duyulmuş?

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Yani, dediğim gibi, şu anda mevzuatımızda çeşitli amaçlarla kanunla kurulmuş vakıflar var. Bu da o çerçevede belki değerlendirilebilir diye düşünüyorum.

Daha sonra: “Koruma ve güvenlik personelinin fazla çalışma ücretleri neden kaldırıldı?” Bildiğiniz gibi, geçen sene bir kanun hükmünde kararname çıkarıldı; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Bu kararnameye göre tüm kamu personelinin fazla çalışma ücretleri kaldırıldı. Bunun yerine, eğer fazla çalışırlarsa ilave izin kullanma imkânı açıldı yani “eşit işe eşit ücret” ilkesine dayanılarak bu yapıldı. Çünkü o zaman “Fazla mesai, eşit işe eşit ücret meselesinde sorun yaratır.” diye, herhâlde bu gerekçeyle kaldırıldı. Şimdi, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı personel sadece belediyelerde bulunmamakta, diğer kurumlarda da herhâlde görev yaptığı için, bu nedenle itfaiye… Çünkü biz belediyelere karışmadık, merkezî Hükûmetteki bir düzenleme, 666 sayılı Kanun Hükmünde…

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Benim bahsettiğim, belediyelerde çalışan koruma ve güvenlik görevlisi.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Tabii, tabii. Ama, işte şunu anlatmaya çalışıyorum: Yani, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, takdir edersiniz ki merkezî Hükûmetteki çalışanlar, sadece belediyelerde çalışan koruma ve güvenlik elemanları olsaydı, muhtemelen biz bu işe yani (K) cetvelinde hiçbir şey yapmazdık.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Anayasa Mahkemesi iptal etti birçok hükmünü Sayın Bakan, problem var KHK’da.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – O zaman, biz, Anayasa Mahkememiz iptal ederse gereğini yaparız yani siz de takdir edersiniz ki…

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ (İzmir) – Bir araştırır mısınız lütfen, yani, bu konuda ciddi bir mağduriyet var.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Tamam. Yani, yeni bütçe kanununda bu husus dikkate alınır. Ben, dediğim gibi, bu konu tekrar çalışılır diye düşünüyorum.

Bir soru daha vardı: Bugüne kadar Maliyenin çeşitli vakıflara, derneklere yaptığı yardım, ona ilişkin rakamlar soruldu. Bunların içerisinde cemevlerinin olup olmadığı soruldu.

Değerli arkadaşlar, bana bir bilgi gelmedi, benim de şu anda önümde rakam yok ama, bunu arkadaşlar çıkarsınlar, soran arkadaşlarımızla da paylaşırız.

Teşekkür ediyorum.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Evet, değerli arkadaşlar, şimdi “Vakıf kurulmasını doğru buluyor musunuz?”, Sayın Şandır’ın şeyi. Tabii, özellikle Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, bir vakıf olarak, gençleri alkol ve kötü alışkanlıklardan koruma adına özel kanunla böyle bir vakfın kurulmasını, bunu kamuoyu adına doğru bulduğumu ifade etmek isterim.

Sağlık Bakanlığı, bu anlamda verem savaş derneklerine de yardım yapıyor ama miktarını –Sayın Işık’ın sorusuydu- sonradan kendilerine cevaplandırırım.

“’Alkollü içeceklerin tanıtımı yapılamaz.’ diyorsunuz, katılıyorum ama ulusal ve uluslararası fuarlar çelişki değil mi?” Bu ticari amaçlı bir fuar şeklinde değerlendiriliyor. Burada tabii, şahsi şeyden ziyade ekonomik bir fuarın dinamikleri tartışılabilir.

Kişi başına düşen içki tüketimi Türkiye’de 1,5 litre civarında, dünyada 15 litreye kadar çıkan ülkeler var. “Narkotik veya psikotrop ilaçların tespitiyle ilgili teknik cihaz…” Evet, teknik cihaz daha doğru ama şu anda bu anlamdaki uygulamayı bu noktadan daha iyi noktaya taşıyabilmek için çalışmaları yapıyoruz.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Bahçe Restoranı’na alkol yasağı geldi. Bu hâle mi dönecek?” Yani, belirli düzenlemelerin, bu örnekten buraya mı gelecek diye örnekleme yapılmasının açıkçası çok doğru bir kıyaslama olduğu kanaatinde değilim.

“Sağlık Komisyonunda görünmediniz.” Dünya Sağlık Örgütü Asamblesinden, pazar gününden itibaren, dün akşam döndüm. Dolayısıyla, önceki çalışmalarda vardım, bugün de sabahtan itibaren yine bu çalışmaların içindeyim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sağlık Komisyonunun…

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Sağlık Komisyonuna… Birçok konuyu ilgilendirdiği için burada da düzenleme, yani sağlık açısından ilgilendiren bölümleri olduğuna katılıyorum ama torba kanun, diğer alanları gereği Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüş. Dolayısıyla, bu anlamda, yalnız kanun maddesi şeklinde alkolü getirseydik doğru olduğu kanaatindeyim ama bir torba kanun içinde, sizlerin de orada her türlü katkıyı verdiğinize inanıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Bir saat ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.48


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 20.51

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 20.52


BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 21.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Mustafa HAMARAT (Ordu), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Şimdi 1’inci madde üzerinde aynı mahiyette üç önerge vardır, okutacağım ve birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 463 sıra sayılı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

           Erkan Akçay                          Mehmet Şandır                       Mustafa Kalaycı

               Manisa                                     Mersin                                     Konya

           Reşat Doğru                          Mesut Dedeoğlu                           Alim Işık

                 Tokat                               Kahramanmaraş                            Kütahya

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

          İdris Baluken                           Hasip Kaplan                   Abdullah Levent Tüzel

                Bingöl                                      Şırnak                                    İstanbul

     Sırrı Süreyya Önder                     Pervin Buldan                         İbrahim Binici

               İstanbul                                       Iğdır                                     Şanlıurfa

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

   Ferit Mevlüt Aslanoğlu                    Sedef Küçük                         Bülent Kuşoğlu

               İstanbul                                    İstanbul                                    Ankara

     Rahmi Aşkın Türeli                        Musa Çam                              Kazım Kurt

                 İzmir                                        İzmir                                    Eskişehir

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Gerekçeyi okutun.

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe

Düzenleme bir af niteliğindedir. Büyük vatandaş kesimlerinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin borç içinde yüzdüğü bir ortamda Sayıştay tarafından çıkarılan borçların kaldırılmasını doğru bulmuyoruz.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Milletvekili.

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Hükûmet partisi milletvekillerinin sunduğu teklifi görüşmekteyiz. Alkol ve tütün düşmanlığıyla, halka getirdiği cezalarla, telefon vergileriyle, dinî örgütlenmesiyle, bankalara getirdiği harç affıyla, yasakçılığıyla ve şimdi öğrendiğimiz kadarıyla sansürcülüğüyle tekçiliğin, sermaye çıkarcılığının, muhafazakârlığın, din ayrımcılığı ve istismarcılığın, keyfince yönetmenin ve üniversite hocaları eliyle ideolojik yayılmacılığın bir yasa teklifini görüşüyoruz. Aslında bu yasaya “toplumla savaş yasası” demek de daha doğru olabilir.

Gerekçe, gençliğin korunması, gençliği zararlı alışkanlıklardan, kötü şeylerden korumak. Anayasa’nın 58’inci maddesine atıf yapılarak bu yasa hazırlanıyor. Ama eğer gençliği zararlı şeylerden korumak istiyorsa Hükûmet, öncelikle polis şiddetinden, cezaevlerinden, acımasız ve öldürücü çalışma koşullarından, her şeyden önce çalışabileceği bir işi, okuyabileceği bir okulu göstererek ve gençlere gerçekten özgür bir gelecek sağlayarak ancak bu kötü şeylerden kurtarabilir. Ama, Hükûmet “geleneğine, göreneğine bağlı, millî kültürü seven, benimseyen dindar bir gençlik yetiştirmek” adına şimdi bütün bu toplumu karşısına alırcasına bir yasa hazırlığıyla karşımıza çıkmış durumdadır.

Yasakçılık aslında bu yasayı hazırlayanların ruhlarına, kafalarına işlemiştir. Hep söylenmişti, söylenmekteydi, hiçbir kimsenin yaşam biçimine, alışkanlıklarına, kılığına kıyafetine, inançlarına, toplumsal değerlerine hani karışılmayacaktı ama işte, bu alkol ve tütün meselesinde ve diğer konularda bir kez daha doğrudan bir müdahale hem yasakçılıkla hem sansürcülükle hem büyük bir keyfiyetle bunlar yapılmaktadır. Aslında teklifi hazırlayan milletvekilleri de öğreniyoruz ki komisyon görüşmelerinde yine bedeli halka ödetilecek olan bu cezalarda ucunun fazla kaçırıldığından kendileri de şikâyetçi olmuşlar. Aslında bu cezalarda ölçüsüzlük, orantısızlık ve iş bilmezlik had safhada.

Tabii, bu alkol, tütün benzeri konularda trafik cezalarında yine bütün külfet yaşamın ağır yükünü çeken emekçiye getirilmekte. Ama, bütün bunlar kadar -en az önemlisi olan- bu teklifle birlikte bir kez daha laiklik anlayışı topyekûn ortadan kaldırılmakta, Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri içerisine yine Kur’an kursları, yurt ve pansiyon giderlerinin başkanlık eliyle genel bütçeden karşılanması öngörülmekte.

“Ruhlarını piyasaya teslim edenlerin aslında inançlarına ne kadar güvenilir?” diye buradan sormak gerekiyor. Son zamanlarda her caminin altında birer dükkân işletmesinin aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından işletilmesi, özel gelir ve özel ödeneklerle buralardan elde edilecek gelirlerin başkaca kurslara, cami, mescit onarımlarına harcanacak olması, toplumdaki inanç sahibi ya da inanmayan yurttaşlar arasındaki devlet eliyle, Hükûmet eliyle ayrımcılığın nasıl kışkırtıldığına ve nasıl yeniden örgütlendiğine çok çarpıcı bir örnektir.

Bu kafayla, bu ülkede yurttaşların bir arada yaşamasını, inanç eşitliği ve özgürlüğü temelinde bir arada yaşamasını katiyetle sağlamanız mümkün değil. Üstüne üstlük kurulan Yeşilay Vakfıyla birlikte Sağlık Bakanlığı üzerinden denetime tabi olmayan bir ödenekle buralar güçlendirilmekte, geliştirilmekte.

Turizm ve alkol tüketilen işletmelerde çalışan binlerce emekçinin, aynı şekilde alkol üretimine ham madde sağlayan tarım üreticisinin geleceği bu yasayla birlikte bir çırpıda ortadan kaldırılmaktadır.

Bizler halkın vekilleri olarak, hazırlanan bu teklife “hayır” oyu vereceğiz.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri üzerinde, yine, söz isteyen Sedef Küçük, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle üzerinde konuştuğumuz maddeyle, Sayıştay tarafından kefalet sandığı yönetim kurulu başkan ve üyelerine çıkarılan borçlara ilişkin örtülü bir af getirilmesinin sağlıksız bir devlet idaresine işaret ettiğini belirtmek istiyorum. Ancak sağlıksız yaklaşım, teklifteki bu maddeyle sınırlı değildir. Özellikle alkole reklamın engellenmesi adına yapılan düzenlemeler, reklam yasağının çok ötesine taşmaktadır.

Değerli milletvekilleri, elbette devletin, gençleri zararlı alışkanlıklarından koruma yükümlülüğü vardır ama tartıştığımız bu değildir.

Elbette devletin görevi kamu sağlığını korumaktır ama tartıştığımız bu da değildir. Burada, bu teklifle bizler, yaşama biçimlerini ve yaşama biçimlerine devlet eliyle yapılmak istenen müdahaleyi tartışıyoruz. Açık konuşalım, bu teklifin amacı belli bir yaşam biçiminin bu topluma dayatılmasıdır. Demokrasiyle yönetilen, temel insan haklarına saygı duyulan hiçbir ülkede, dinden kaynaklansın, gelenekten kaynaklansın, ideolojiden kaynaklansın herhangi bir yaşama biçimi, herhangi bir anlayış topluma dayatılamaz. Bu yapılırsa o yönetim biçiminin adı “demokrasi” olmaz.

Evet, Anayasa’mızın 58’inci maddesi devlete, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden koruma görevi yüklemektedir ama aynı Anayasa’da “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.” de denilmektedir. Aynı Anayasa’da, herkes, önceden izin almadan gösteri yapabilir de denilmektedir. Aynı Anayasa’da adil yargılanma hakkı da vardır. Bu temel hak ve hürriyetler konu olduğunda başınızı çevirirseniz, bunları görmezden gelirseniz, ama konu yaşam biçimini muhafazakârlaştırmak olunca gözlerinizi açarsanız, konu Uludere olunca kalkmayan parmaklar konu alkolün yasaklanması olunca kalkarsa ortada çok ciddi bir sorun var demektir.

Değerli milletvekilleri, ülkemizde kişi başına alkol tüketimi Avrupa ülkelerinden de, Amerika’dan da, Asya’dan da çok düşüktür. Ortada kamu sağlığını tehdit eden bir sorun yoktur, bunu sizler de biliyorsunuz. Ama, ortada başka bir tehdit vardır. Bu tehdit, beğenilmeyen yaşama biçimine yapılan müdahaledir, toplumu tek tipleştirme çabasıdır. “Herkes benim gibi düşünsün, benim gibi yaşasın, benim inandığım biçimde inansın.” demek ortadaki tek gerçek tehdittir. Ama, bu tehdide inat, bu toplum tek tipleşmeyecek. Ne kadar müdahale ederseniz edin herkes aynı biçimde düşünmeyecek, aynı biçimde yaşamayacak. Bu kadar farklı kültürün bir arada yaşadığı bir ülkeye bir yaşam biçimi dayatmak mümkün değildir. Bu toplum bin yıllardır çoğulculuk içinde yaşamayı başardı; emin olun, bu toplum, bu çoğulculuğu bir çoğunluğa kurban vermeyecektir. (CHP sıralarından alkışlar) Ne dayatılırsa dayatılsın, ne yasaklanırsa yasaklansın bu çoğulculuğunu kaybetmeyecektir. Bu toplum, her şeye ve herkese rağmen, bir arada, hoşgörü içinde yaşamayı başaracaktır; bunun adı da bir arada yaşama kültürüdür.

Değerli milletvekilleri, bir yönetim gençlerini korumak istiyorsa önce onlara sağlam bir gelecek verir, onlara özgürlük verir, onlara gerçek demokrasiyle yönetilen bir ülke verir. Gençlerimizi korumak istiyorsak, onları “dindar-kindar” diye ayırmayan, onlara potansiyel terörist muamelesi yapmayan, onlara biber gazı, tazyikli su sıkmayan bir yönetim anlayışını hâkim kılmanız gerekir. Ama her şeyden önce gençlerimize güvenmemiz gerekir. Gencine güvenmeyen hiçbir ülkenin geleceğinin de olmayacağı unutulmamalıdır. Çağdaş hiçbir toplumda yasaklamalarla, cezalarla, toplum mühendislikleriyle bir yere varılamadığı da unutulmamalıdır. Yoksa, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumaya kim, neden itiraz etsin ki? Bizim itirazımız buna değil; bizim itirazımız, bir zihniyetin, bir yaşama biçiminin topluma dayatılmasına.

Yaşama biçimi dayatmalarıyla bir toplumu şekillendirmeye çalışırsanız, bunun sonu otoriter yapıya gider. Bunu da, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin tercih edeceğini düşünmediğimi belirtiyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 463 S. Sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

          Nurettin Canikli                   Mehmet Doğan Kubat               Cevdet Erdöl

                Giresun                                    İstanbul                               Ankara

                               Osman Aşkın Bak                              Suat Önal

                                       İstanbul                                      Osmaniye

“MADDE 2- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 6- Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.””

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şimdi okutacağım üç önerge aynı mahiyette bulunduğundan önergeleri birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

463 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 2. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

         İdris Baluken                               Hasip Kaplan                    Abdullah Levent Tüzel

               Bingöl                                          Şırnak                                      İstanbul

                               Sırrı Süreyya Önder                     Pervin Buldan

                                         İstanbul                                      Iğdır

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

  Ferit Mevlüt Aslanoğlu                  Rahmi Aşkın Türeli                Bülent Kuşoğlu

              İstanbul                                          İzmir                                  Ankara

                                     Musa Çam                               Kazım Kurt

                                         İzmir                                      Eskişehir

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

          Erkan Akçay                              Mehmet Şandır                   Mustafa Kalaycı

              Manisa                                         Mersin                                 Konya

       Mesut Dedeoğlu                                Alim Işık                          Reşat Doğru

        Kahramanmaraş                                Kütahya                                Tokat

BAŞKAN – Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İLKNUR DENİZLİ (İzmir)- Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde söz isteyen Reşat Doğru, Tokat Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

REŞAT DOĞRU (Tokat) – 463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

2’nci madde içki ürünlerinin reklamı, tanıtımı ve satışıyla ilgilidir. Benim burada bahsetmek istediğim madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bir konudur.

Sayın milletvekilleri, madde kullanımı, alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı önümüzdeki yıllarda ülkemizin olduğu gibi dünyanın da en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Özellikle okullarımızdaki ve bazı yerlerdeki durum korkutucu boyutlara maalesef ulaşmıştır. Gençlerin madde kullanımına başlamasında aile, sosyal çevre ve arkadaş grubu temel risk ve koruma faktörleridir. Toplumu madde bağımlılığından korumak için önleyici çalışmalara küçük yaşlardayken başlanmalıdır. Bağımlılığın ne olduğu, bu maddelerin insan sağlığına, bireysel ve sosyal hayata ne kadar zarar vereceği, ilk önce anne ve baba tarafından anlatılmalı, aile hayatında da mutlaka uygulanmalıdır.

Günümüzde, ailenin karşılaştığı ekonomik güçlükler, bilhassa göçler ve eğitim sorunları gibi nedenlerle bazı aileler, çocuklarıyla yeterince ilgilenmemekte veyahut da yetersiz eğitim vermektedirler. Okul ve öğretmen sayısındaki yetersizlik, madde bağımlılığında yetişmiş uzman açığı ve müfredatlardaki eksiklik gibi sebeplerden dolayı okullarda yeterince önleyici çalışmalar maalesef yapılamamaktadır. Çocuklar, aile içerisinde bu maddelerle karşılaşmasa da yaşadıkları sosyal ortam içerisinde tanışmakta ve kullanabilmektedir. Yapılan birçok araştırmalar, gençlerin, bu maddelerle ilgili ilk bilgileri ve kullanım teklifini arkadaşlarından aldığı şeklindedir. Bu nedenle ailelerin bilinçlendirilmesi, aktif anne ve baba rollerinin ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, aile eksenli çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Sayın milletvekilleri, toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü, okullarda madde bağımlılığıyla ilgili yakın bir tarihte araştırma yapmıştır. TUBİM’e yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Zaten “TUBİM” dediğimiz Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, büyük bir özveriyle çalışmakta, hakikaten çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. TUBİM’in yapmış olduğu çalışmalara göre, ankette, uyuşturucu madde kullananların genç nüfusta yüzde 1,5; genel nüfusta ise yüzde 2,7 olduğu şeklindedir. Ayrıca bilim kurulunca değerlendirilen anket bulgularında şu bulgular da vardır: Öğrencilerin yüzde 48,2’sinin ailesinde tütün kullanan birileri vardır. Öğrencilerin yüzde 26,7’si sigara, puro, nargile ve benzeri bir tütün ürününü denediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerde tütün ürününü ilk kez deneme yaşı 14’tür.Kızların yüzde 19,9’u, erkeklerin yüzde 33,2’si tütün ve ürünlerini denediğini söylemektedir. Öğrencilerin yüzde 15,2’sinin ailesinde alkol kullanan biri vardır, yüzde 19,4’ü alkollü içecekleri denemiş olduklarını ifade etmişlerdir. Kızların yüzde 14,1’i, erkeklerin ise yüzde 22,6’sı alkolü denediğini söylemiştir.

Otuz iki ilde yapılan anket, aynı dönemde Avrupa’da yapılan ESPAD yani Avrupa Alkol ve Diğer Uyuşturucular Okul Projesi sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Türkiye'mizde bazı seviyeler düşüktür. Avrupa’da öğrencilerin yüzde 17’sinin esrar kullandığı, yüzde 6’sının ise yasa dışı uyuşturucu kullandığı da ortaya çıkmıştır. Sonuçta madde bağımlılığında Millî Eğitim Bakanlığına çok önemli görevler düşmektedir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı 2004 yılından itibaren ESPAD projelerinin okullarda uygulanmasına izin vermemiştir. Bu doğru değildir yani Millî Eğitim Bakanlığından bu izni vermesini bekliyor ve doğru bilgilerle donatılmış şekilde yetkililerin ve ailelerin çağın vebası olan madde bağımlılığıyla mücadele edeceğini ifade etmek istiyorum. Dünya mücadelede ne yapıyorsa biz de onları yapmalıyız.

Madde bağımlılığıyla ilgili olarak bazı önerilerimi sizlere sıralamak istiyorum: Madde bağımlılığıyla mücadelede bilimsel bilgiler esas alınmalı, kanıta dayalı olan politika oluşturulmalıdır. Madde bağımlılığının bir hastalık olduğu kabul edilmelidir.

Madde bağımlılığıyla mücadele esnasında ortak dil oluşturulmalı, toplum, aile ve okul odaklı önleme faaliyetleri yapılmalıdır.

Çocuklarda madde kullanımıyla ilgili kurumlar arasında eş güdüm sağlanmalı ve güçlendirilmelidir.

Madde kullanımıyla ilgili kanunlar acilen çıkarılmalıdır. Bakın, bugün...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

REŞAT DOĞRU (Devamla) – …bu torba kanunda bunu dile getirmiş  oluyoruz. Ancak bununla ilgili kanun da çıkarılmalıdır diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Aynı mahiyetteki önerge üzerinde söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sevgili AKP’liler bu akşam vakti niye kafanız karışık?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Beyefendi biz yok muyuz burada?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Niye kafanız karışık?

Onlara hitap ediyorum Sayın Aslanoğlu, şimdi size de edeceğim.

Son dakikada bir önerge verdiniz. Önergenizi verdiniz, üç dakika kendinizi tutamadınız bir önerge daha verdiniz, ikisi de elimde. Kafanız karışık, içmeden sarhoşluk buna derler işte. (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) Ne oluyor da son dakikada bir önerge, üç dakika sonra bir önerge daha veriyorsunuz.

Şimdi, bakın, izah edeyim size. Sizin mantığınızı anlamaya çalışıyorum. Hangi noktadan anlamaya çalışıyorum? Hani siz iktidar olarak İslamcı, dinî muhafazakâr bir partisiniz. Karşınızda ana muhalefete bakıyorum, -Aslanoğlu diyor ki: “Bana bir şey demiyor musun?” Demez olur muyum- laik muhafazakâr bir duruş sergileyen bir ana muhalefet partisi de karşıda var.

Şimdi, Allah aşkına bana söyleyin. İhraç edilen alkolde reklam serbest, tanıtım serbest, bakın, ithal edilende yasak, ihraç serbest, ithalde yasak; bu bir. Bunun izahını bana güzel güzel bilimsel bir şekilde anlatacak birinin çıkması lazım.

İkincisi, Türkiye’de fuarlar, bilimsel toplantılar artık rekor üstüne rekor kırar çünkü bu konuda kafanız karışık, önergenizin komisyondan geçen biçimi de böyle, sonradan verdiğiniz son iki dakika önergesi de böyle. Şimdi vatandaş ne yapacak? Bütün alkol satanlar, üretenler her gün festival gibi bilimsel toplantı yapacaklar. Uzman (A) Antalya’da, uzman (B) Bodrum’da, böyle gidecek.

Şimdi, sponsor patlaması yaşanacak arkadaşlar. AK PARTİ Hükûmeti diyor ki: “Alkol hem zararlı değil hem günah değil hem haram değil ihraç ederseniz.” Doğru mu? Doğru. Bakın, burada doğru konuşacağız. Bakın, yok öyle şey. Orada helal, burada haram; orada günah, burada sevap. Böyle git gel olmaz, doğru duracaksınız, ne getirdiyseniz arkasında dik duracaksınız.

Bakın, bir şey daha söyleyeyim. Bu etiketleri koyacaksınız alkol şişelerine; yazın üstüne: “Alkol haramdır, içen cehenneme gider.” Yazın üstüne, inançlarınız da yansısın ama yapmıyorsunuz.

Bakın, son önergede ne getirmişsiniz? Sinemada, televizyonda, dizi filmde, kliplerde, müzikte alkollü içkileri özendirici görüntü verilemez. Filmlerde şimdiye kadar kovboyların ağzında… (CHP sıralarından “Sigara” sesleri) Hayır, çiçek vardı, çiçek! Artık şişelerin yerine muz koyarsınız. (Gülüşmeler) Bundan sonra sizin icraatınız çiçek ve muz olarak yansır.

Bakın, açık söyleyeyim, sansürcülüğü bırakın, bu sansürcülük kimseyi iflah ettirmez; a benden size uyarı.

Bakın, AK PARTİ, her 2 kişiden 1’inin oyunu alıyor. “AK PARTİ seçmeninin yüzde kaçı içiyor?” diye bir hesaplama yaptınız mı, bir anket? Bence yapın.

Ha, “Turizm belgesi alırız, Kültür Bakanı Ömer Çelik bizden.” deyip, “Turizm belgesi alır, her şeyi yırtar, her şeyi yaparız, bize yasak yok.” diyebilirsiniz. Turistik bölgelerde zaten patronlar, büyük otel sahipleri, hepsi sizden. Size yasak yok; AK PARTİ’li satabilir, reklam yapabilir, içebilir, içirebilir. Gariban muhalefet ne yapacak? Onlara yasak. Size, eski ruhsatı bile elinizden aldırır bu Hükûmet işte, yenisine de hiç izin vermez. Ya, bunun karşısında da bir duruş göstermek lazım. Yani ana muhalefetin görevi de bize düşüyor.

Şimdi, o açıdan soruyorum: Allah aşkına, şimdi bu durumda gençleri neden koruyacaksınız? Üniversiteler birbirine giriyor. Alkolden mi birbirine giriyorlar, içtikleri için mi gençlerimiz birbirine giriyor?

Bakın, ırkçılık, ayrımcılık, şovenizm, birbirine hoşgörüsüzlük, fikir tahammülsüzlüğü, düşünce özgürlüğünün olmayışı üniversitelerimizi her gün arbedeye çevirmiş. Bunun nedeni alkol içmek değildir beyler.

Beyler ve bayanlar diyorum, kadınlar diyorum; Meclisin dikkatini çekelim, gerçeğine gelelim ülkemizin. Gerçeğine gelirsek gençlerimizi koruruz, doğru bir eğitimle koruruz.

Aslında söyleyecek bir iki sözüm daha vardı ama yetmedi, 3’üncü maddede devam ederiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Cevabınızı ne zaman istersiniz?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Çıkarsan önergende konuş ve ver.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önerge üzerinde söz isteyen Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Gümüş, buyurun.

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın üyeler; alkollü içki kullanımına sınırlama getiren bir kanun teklifini görüşüyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda daha mürekkebi kurumadan apar topar Genel Kurula getirilen bir kanun teklifidir bu. Komisyonumuzun çalışma prensiplerine ve gereklerine aykırı olarak sürekli torba kanunlarla karşılaşıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettiğim gibi, Komisyon, torba bütçe komisyonu hâline gelmiştir ne yazıkki, “plan”ı yoktur. Önceleri torba kanun tasarıları gelirken önümüzdeki örnekte torba kanun teklifi gelmiş ve şu anda Genel Kurulda görüşüyoruz.

Değerli milletvekilleri, şunu çok net ifade edelim: Bu kanun teklifinin alkol düşkünlüğünü önleme ve gençlerimizi korumayla ilgisi yoktur. Alkol tüketimine sınırlandırma getirirken yapılmak istenen, siyasi mesaj vermek ve yasaklarla ülkeyi donatmaktır. Diğer yandan da yapılan siyasi bir karartmadır. Çünkü, niçin erkene çekilmiştir, bunun cevabı sizlerde yoktur. Kanun teklifinin Komisyona geliş zamanlaması ve apar topar Genel Kurula getirilmesi çok manidardır. Bize göre, Başbakanın ABD’den boynu bükük ve şaşkın dönüşü ve kendisi oradayken Reyhanlı sonrası gelişmeler, içki yasağı gibi medyatik bir konuyla gündem değiştirmeyi Hükûmet açısından zorunlu kılmıştır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Çok daha önce…

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Devamla) – Reyhanlı’da patlayan bombaların etkisi -bombalar patlamaya devam ediyor, bu sefer başka bombalar patlıyor- kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı çok tazeyken gidilmiş olan ABD’den hüsranla ve şaşkınlıkla dönen AKP yönetimi, dün sosyal medyada herkesin gördüğü -İnternet korsanlarının yayınladığı gibi- gizli istihbarat belgeleriyle bir kez daha sarsılmıştır, gerisini göreceğiz. Bize göre, kanun teklifinin komisyondaki mürekkebi kurumadan aceleyle Genel Kurula alınmasında bu sarsıntı etkili olmuştur.

Memleketimizde onca acı yaşanır ve AKP’nin dış politikası bu kadar kaygıyla izlenirken, sizler buraya alkol yasağı teklifiyle geliyorsunuz. Ticaretin doğasına aykırı olarak alkollü içeceklerin firmalar arasında dahi engellenecek promosyonları; bakkaldan telefonla bira söyleseniz bile suç olacak bir anlayış; vatandaş piknikte, düğünde içki içtiğinde dahi yasak olacak bir şart sizin döneminizde bu şekilde getirilmektedir. Bundan sonra vatandaş gizli gizli suça teşvik edilecektir, böyle iş olmaz. Olmayacak işleri kanun hâline getirirseniz, toplumu suça teşvik eden bir hâle getirirsiniz. Bu, düşkünlüğü engellemek değil, alkolü yasaklamaktadır, bunu ifade ediniz.

Daha sonra olmaz kimi hususlar Komisyonda tıraşlanmış da olsa, teklifin özünün değişmediğini görüyoruz. Teklif, özgürlükler alanına müdahale eden ve olması gereken maksadı çok aşmış, gelenekler, ticaret ve insan hak ve özgürlüklerine müdahale eden bir yapıya büründürülmüştür.

İşiniz siyaseti karartmaktır. Sizin aslında burada tartışmanız gereken şimdi, Suriye konusunda ABD’nin sizinle niçin aynı görüşte olmadığıdır. ABD niçin Suriye devletinin kurumlarının korunmasını istemektedir ve bunu açıklamıştır, bunu burada tartışmanız lazım. ABD, Suriye sorununu çözmek için Rusya ile görüşmeye niçin oturmak durumundadır ve bunun arkasında ne vardır? Suriye konusunda Rusya ile iş birliğinin küresel çerçevede manası nedir, bu konuya kafa yoruyor musunuz? ABD, Rusya ile görüşmeler sonucu mevcut yapı korunursa Türkiye’nin bundan sonra Suriye ile ilişkileri ne olacaktır, siz ne hâle getirdiniz? Devleti yıkmaya çalışanlarla birçok alışverişler yapıldı sizin döneminizde. Ya gidip bunlarla anlaşılırsa ilişkiler ne olacaktır komşularımızla?

Hükûmete sesleniyorum: On bir senedir aklınız neredeydi de alkol ile ilgili kanunu bugün gündeme getiriyorsunuz? Çok manidardır yaptıklarınız. Biraz da şu vatandaşa bilgi verin diyorum.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunacağım ancak yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Atıcı, Sayın Gümüş, Sayın Çam, Sayın Kuşoğlu, Sayın Türeli, Sayın Eyidoğan, Sayın Özkan, Sayın Özgümüş, Sayın Kurt, Sayın Köktürk, Sayın Küçük, Sayın Danışoğlu, Sayın Bayraktutan, Sayın Çetin, Sayın Öztürk, Sayın Akagün Yılmaz, Sayın Serter, Sayın Özel ve Sayın Işık.

Evet, iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Milletve-kilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Devam)

BAŞKAN – Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önergeler kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 463 S. Sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

“MADDE 2- 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 6- Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamaz. Ancak, münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar. Açık alkollü içki satışı yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem ve logo kullanılabilir. Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez.

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarı mesajları konulur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satışa arz edilemez, satılamaz. Uyarı mesajlarının şekli, boyutu ve içeriği Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenir.

Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürünlerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içkilerde kullanılamaz. Ancak, ihraç amaçlı üretilenlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İhraç amaçlı üretilenler hariç olmak üzere, alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda, elde edilen alkolsüz içkilerde; içeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır.

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.”

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ÖKSÜZKAYA (Kayseri) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU (Edirne) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Alkol kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesini engellemeye yönelik yöntemlerin çeşitlendirilmesi, anlatıma açıklık kazandırılması ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN – Yoklama talebi var, yerine getireceğim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Atıcı, Sayın Çam, Sayın Kuşoğlu, Sayın Çetin, Sayın Eyidoğan, Sayın Türeli, Sayın Öz,  Sayın Özgümüş, Sayın Köktürk, Sayın Kurt, Sayın Işık, Sayın Küçük, Sayın Danışoğlu, Sayın Bayraktutan, Sayın Öztürk, Sayın Serter, Sayın Yılmaz, Sayın Özkan, Sayın Özer, Sayın Aslanoğlu, Sayın Ağbaba.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Millet-vekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Sayın Hamzaçebi, buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

22.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, görüşülen kanun teklifiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan düzenlemelerin Genel Kurulda geri alınması yönündeki anlayışı doğru bulmadığına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiği zaman oldukça rijit, katı hükümler içeriyordu, gerçek hayata uymayan ve ekonomik hayatta sorunlar yaratacak birçok hüküm vardı. Komisyon çalışmaları sırasında bunların bir bölümünün  düzeltilmesi imkânı bulundu fakat şimdi, peşi sıra gelen iktidar partisi önergelerinden öyle anlaşılıyor ki Komisyondaki yumuşatmaların bir bölümü Genel Kurulda geri alınıyor. Örneğin, biraz önce kabul edilen önergeyle lokantalarda servisin kimin tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılıyor, yani servisi komi yapmayacak, garson yapacak. Yani bırakalım lokantanın iç işleyişine karışmayı. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi midir Sayın Başkan, değerli milletvekilleri?

İkinci konu, alkollü içkiyi üreten firmalar uluslararası birtakım faaliyetlerde sponsor olabilsinler, yani içkiyi özendirmeyelim tabii ki, logoyu kullanmasınlar, isim kullanmasınlar ama bırakalım bunlar uluslararası birtakım faaliyetlerde sponsor olabilsinler. Yani içki sağlığa zararlıdır diye bütün ekonomik hayattan bunu çıkarmak ne kadar doğru Sayın Başkan, değerli milletvekilleri? Komisyonda kabul edilen düzenlemeleri burada geri alma yönündeki anlayışı doğru bulmuyorum, bunu yanlış buluyorum ve ekonomik hayatın gereklerine ters olarak görüyorum.

Yine, alkollü içkilerin satış saatleri konusunda yerel yönetimler karar sahibidir. Bunu iyi uygulayan belediyelerimiz var, belli saatlerde bunun satışını kendileri engelliyor. Bunu yasa düzeyine taşımak yanlış olabilir. Belli bir yerde gece bu satış yasak olabilir, belli yerde belediyeler bunu daha farklı saatlere taşıyabilirler. Gecenin yanında belki günün belli saatlerinde de bu yasağı koyabilirler. Bunu belediyelerin, ilgili yerel yönetimlerin tekdirine bırakmak daha doğrudur.

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Kaplan, buyurun.

23.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sağlıklı bir yasa çalışması yapılmadığına ilişkin açıklaması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, gerçekten sağlıklı bir yasa çalışması yapmıyoruz çünkü deminki önergeyi AK PARTİ’li üyeler bile okumadan el kaldırdılar. Orada “Yatsı namazında alkol satmak yasak, sabah ezanında satmak serbest.” diye yazıyor. Bu çok ciddi bir çelişkidir, yani namaz durumlarına göre satış olayı.

Yine, organize konusunda hemen…

BAŞKAN – Diğer namazlarda nasıl Sayın Kaplan, o var mı?

(AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, şimdi, bakın, niye sağlıksız? 4’üncü önergeye bakıyorum, aynı anda iki önerge daha gelmiş. Arkadaşlarımızın kafası çok karışık yani sağlıklı olmuyor. Yani, yine beş dakika arayla iki önerge vermişler. Ayrı ayrı mı hazırlıyorlar diyeceğim ama Sayın Canikli’nin oradan geliyor. Sayın Bilgiç mi hazırlıyor, ayrı ayrı mı hazırlıyor bilmiyorum. Böyle iki önerge birden geliyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Parlamento dışında hazırlanıyor efendim, buraya hesap sormayın, öyle söylüyor arkadaşlar.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Yani, bu komisyonun alt komisyonunu kurduk, üst komisyonunda çalışma yaptık, doğru dürüst bir şey yapalım diye bir sürü yanlışı düzelttik, şimdi tekrar yanlış yapmaya başladılar. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Bunu arz etmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, soru muhatabına sorulur. Dışarıdan gelen önergeler için neden iktidar partisi milletvekilleri suçlanıyor? Dışarıdan geliyor önergeler.

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurun, bir dakika söz veriyorum.

24.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, görüşülen kanun teklifinin 2’nci maddesindeki düzenlemenin yanlış olduğuna ilişkin açıklaması

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, ben bir turistim, gecenin ikisinde canım içki içmek istedim, geldim, siz belediye başkanısınız “…”(x) siz bana diyeceksiniz ki: “…”(xx) yassak, saat iki.

Sayın Başkan, hiç değilse turizm bölgelerinde turistlere yönelik bu içki saatini… Lütfen, biz bunlarla uğraşmayalım, turizm bölgelerinde saatle uğraşmayalım, etmeyin, tutmayın, yanlış yapıyorsunuz. Ülkeyi yanlış tanıtıyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Arkadaşlar, turizm bölgelerindeki bu saati değiştirmek zorundayız.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Manisa Milletvekili Recai Berber ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile 17 Millet-vekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1524) (S. Sayısı: 463) (Devam)

BAŞKAN - Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Başkan, buyurun.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Sayın Başkan, çok değerli üyeler; bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Özellikle yatsı namazı ve sabah namazı şeklinde bir yaklaşımda bulunmak gerçekten beni çok üzdü, onu ifade edeyim, bu birincisi.

İkinci husus; şimdi, değerli arkadaşlar, bu uygulama, saat uygulaması  yani perakende satışta saat uygulaması hemen hemen dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var. Yani hangi ülkeye…

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapma Başkan ya!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ya, Sayın Başkan, Alanya’da çarşıdayım, çarşıda dolaşıyorum.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Lütfen… Müsaade eder misiniz? Ya, bir açıklık getireceğim. Rahatsız olacak bir şey yok, sadece bilgi vereceğim. Bilgi vereceğim efendim, bilgi vereceğim size.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Ya, çocuk mu kandırıyorsunuz? Ne bilgisi veriyorsun?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Şimdi, bakın, İsveç’te hafta içinde saat 19.00’dan sonra perakende satış yasaktır, cumartesi günleri saat 15.00’ten sonra yasaktır, pazar günleri ise yirmi dört saat yasaktır.

MUSA ÇAM (İzmir) – Başkan, oradaki alkol tüketimini söyler misin, oradaki alkol tüketimini?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Şimdi, aşağı yukarı, İskandinav ülkelerinin tamamında saat yasağı vardır. Bunun dışında…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sizin referansınız Bangladeş, Pakistan. Ne İsveç’i Sayın Başkan?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Elbette takdir sizin. Ben sadece size bir bilgi vermek istedim.

Teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Böyle şey olur mu ya! Bunun adı faşizmdir, faşizm!

BAŞKAN – Evet, 3’üncü madde üzerinde dört adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 463 S.Sayılı Kanun Teklifinin çerçeve 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

        Nurettin Canikli                     Mehmet Doğan Kubat                   Cevdet Erdöl

              Giresun                                       İstanbul                                   Ankara

      Osman Aşkın Bak                             Suat Önal                          Nureddin Nebati

              İstanbul                                     Osmaniye                                İstanbul

"MADDE 3- 4250 sayılı Kanunun mülga 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, anlamıyoruz. Sayın Başkan, duyamıyoruz, anlamıyoruz.

"Cezalar

MADDE 7- Bu Kanunun 6 ncı maddesinin;

a) Birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yasakların her birine aykırı hareket edenlere ve ilgili işletme sahiplerine beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar,

b) Üçüncü, dördüncü, altıncı ve on birinci fıkralarında belirtilen yasaklara aykırı hareket eden işletmelere on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar,

c) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar,

ç) Sekiz, dokuz ve onuncu fıkralardaki yükümlülük ve yasakları ihlal eden üretici ve ithalatçılara...”

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, ben hiçbir şey anlamıyorum bu okumadan, anlaşılmıyor.

“…yüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak kaydıyla, bu yükümlülük ve yasaklara aykırı olarak piyasaya sürülen malların piyasa değeri kadar”

d) On birinci fıkrasındaki yasakları ihlal eden satıcılara, on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar,

e) Beşinci fıkrasındaki yasaklara aykırı hareket edenlere, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen,

idari para cezası verilir.

6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa aykırı hareket edilmesi sonucunda çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması halinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Sağlık için tehlikeli madde temini" başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur.”

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, bu önerge bize dağıtılmadı, dağıtılmadı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bu hangi önerge? Bizde yok efendim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bu önerge yok bizde, yok bu önerge bizde, okunan önerge bizde yok!

BAŞKAN – Devam edin.

“Bu maddenin (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezalarını vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, televizyon ve radyolara uygulanacak idari para cezalarını vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, diğer bentlerde yer alan idari para cezalarını vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Efendim, bırakın da, önerge gelsin de bunları sonra okuyun. Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bu önerge bize gelmedi efendim, böyle bir şey olmaz.

BAŞKAN – Bir saniye, okusun da şey yapayım.

Devam edin.

“Birinci fıkranın (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu oluşturan ürünlerin ayrıca mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu kararı vermeye Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir."

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye, Sayın Hamzaçebi, yok mu sizde önerge efendim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, bu önerge şu anda itirazımız üzerine bize geldi. Bu şekilde bir yasa görüşmesi yapamayız Sayın Başkan, lütfen oturuma ara verin. Bu şekilde devam edemeyiz efendim.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisinde var Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bizde görmedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hayır efendim, yok bizde!

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Efendim, beyler gelsin, masamızı arasınlar, varsa bulsunlar.

ÜNAL KACİR (İstanbul) - İmzayla dağıtmak lazım önergeyi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Evet, imzayla dağıtmak lazım.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkanım, deminden beri önergeye bakıp bakıp duruyorum.

BAŞKAN – Sayın Şandır, sizde var mı efendim? Sayın Şandır… Sayın Şandır… Sizde bu önerge var mı efendim?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Var.

BAŞKAN – Var.

Sizde var mı efendim?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Efendim, bizde var da ben… Neyse onu şimdi usul tartışmasına… Tekniğe aykırı bir önerge zaten.

MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, orada olması, yani, bizde de olmasını gerektirmiyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Yok.

BAŞKAN – Ama dağıtılmış.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, yok.

BAŞKAN – Ama dağıtılmış, onu soruyoruz, lütfen yani.

Evet, diğer önergeleri okutuyorum…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir saniye efendim. Sayın Başkan, ben Grup Başkan Vekiliyim, bana herhangi bir önerge gelmedi. Önerge dağıtılacaksa bana gelmesi gerekir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Gelmedi diyorsa doğrudur efendim yani Sayın Grup Başkan Vekili...

BAŞKAN – Kanunlar dağıttığını söylüyor efendim. Ben de Sayın Şandır’dan sordum, Sayın Kaplan’dan sordum, iktidar partisinden sordum, olduklarını söylüyorlar.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Bir önergeyi vermek zor mu o kadar ya? 

İHSAN ŞENER (Ordu) – Bir eksiklik olmuş olabilir, verilsin yani ne var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bu, şu mu demektir: Diğer üç gruba gittiğine göre…

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hâlâ Cumhuriyet Halk Partisine…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Çetin, niye itiraz ediyorsunuz oradan? Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor, ifade ediyor kendisini, lütfen ama…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yani diğer üç gruba gittiğine göre…

BAŞKAN – Bir eksiklik varsa tamamlayacağız, lütfen…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama siz de bana izin vermiyorsunuz Sayın Başkan.

BAŞKAN – İzin veriyorum, buyurun. Niye izin vermeyeyim, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Diğer üç gruba gittiğine göre ben doğruyu söylemiyorum mu oluyor?

BAŞKAN – Hayır, doğruyu söylemediğinizden değil, ben…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Kanunlar bana önerge teslim etmedi. Ben burada önergeleri dikkatle takip etmeye çalışıyorum. Okunduğundan itibaren tereddüt ediyorum çünkü takip edebildiğim bir önerge yok. Sağa sola bakıyorum acaba arkadaşlara mı verdiler önergeleri diye. Bana teslim edilen bir önerge yok. Eğer arkadaşlarımız “Biz Akif Hamzaçebi’ye verdik.” diyor iseler ben bu itirazımızı geri almaya hazırım.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkanım, on dakika ara verelim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Bir de, Sayın Başkanım, şimdi, kanun görüşmelerinde iktidar grubu tarafından önerge veriliyor. İnceleme imkânımız yok, soruşturma imkânımız yok.

BAŞKAN – Evet, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 21.56


ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 22.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER : Mustafa HAMARAT (Ordu), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 109’uncu Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

463 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

3’üncü madde üzerinde dört adet önerge vardır. Önergeleri yeniden okutuyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, oturum başlarken önergeler bir set hâlinde dağıtıldı, fakat siz hemen ara verdiniz, iktidar partisinin önergeleri gelmemişti. Daha sonra onlar geldi ama ondan sonra da o önergelerde birtakım değişikler oldu veya başka önergeler geldi ve ilk defa farklı bir şey yapıldı burada, Başkanlık olarak farklı bir şey yaptınız. Birinci bölüme ilişkin önergelerin tamamını…

BAŞKAN – Sistem açıldı efendim, oradan izah eder misiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Şimdi, burada ilk defa farklı bir şey  yaptınız. Normal olarak, temel yasa olarak ele alınan kanun tasarı ve tekliflerinde o bölüme ilişkin önergelerin tamamını görüşmeler başlarken dağıtırdınız. Burada bu önergeler dağıtılmadı. Yani, muhalefetinkiler dağıtıldı, iktidarınki dağıtılmadı, onlar hazırlıklarını yapıyorlar, peyderpey geliyorlar. Yani bizde en son iktidar partisinin 4’üncü maddeye ilişkin önergesi var, acaba sonraki maddelere ilişkin önergesi var mıdır? Eğer gelecek ise bu şekilde bir görüşme yapamayız Sayın Başkan.

BAŞKAN – Evet, Sayın Hamzaçebi, birinci bölümle ilgili gelen tüm önergelerin dağıtıldığını belirtiyorsunuz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Peki, bundan sonra gelmeyecek o zaman. Tamam mı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, bakın, bu şekilde görüşmelere devam edemeyiz efendim. Muhalefet partisinin önergeleri iktidarın önünde olacak, iktidar partisinin önergeleri muhalefetin önünde olmayacak, son dakikada gelecek. Böyle bir görüşme usulü yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi zaten…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bu şekilde devam edemeyiz, devam ederseniz usul tartışması açacağım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, iktidar partisinin ilk beş maddeyle ilgili önergeleri var, onlar da dağıtıldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Başka önergesi yok şu ana kadar.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Başka yok mu?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Kim söz veriyor Sayın Başkan?

BAŞKAN – Efendim, benim sorduğum yok, iktidar partisinden soralım var mı, yok mu?

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Ben bilemem ki burada!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Onlar da bilmez efendim, “Parlamento dışından geliyor.” diyorlar. Demin sordum “Parlamento dışından geliyor.” diyor.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Özel, oturun.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – “Bu nereden çıktı?” diyorum, “Parlamento dışından...” Milletvekili yazar önergeyi.(AK PARTİ sıralarındın gürültüler)