DÖNEM: 24                            CİLT: 51                      YASAMA YILI: 3

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

106’ncı Birleşim

20 Mayıs 2013 Pazartesi

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.-  GELEN KÂĞITLAR

 III.- YOKLAMA

 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığına, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitleri saygıyla andığına ve tutuklu milletvekillerine ilişkin açıklaması

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Hükûmetin, halkın millî bayramlara katılmaması yönünde valilere verdiği sözlü bir talimatının olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanının bazı sözlerine ilişkin açıklaması

5.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, Samsun’da yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ve bu kutlamalara bilinçli olarak katılmayan yöneticileri kınadığına ilişkin açıklaması

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ayrıştırma yapılmaması gerektiğine ve bu bayramın hep beraber kutlanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ve işsiz gazetecilerin durumuna ilişkin açıklaması

10.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yapılan uygulamalarla söylenilenlerin paralel olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanıltılmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

11.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, millî bayramlarda çelenk koymak için bildirim yapılması gerektiğine dair uygulamaya ilişkin açıklaması

12.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla ilgili eleştiri ve sorulara ilişkin açıklaması

13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yapılan uygulamalarla söy-lenilenlerin paralel olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanıltılmaması gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması

14.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Milletvekili Mustafa Bilici’nin görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

16.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, patates üretici-lerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624)

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 22 milletvekilinin, kolluk güçlerinin sosyal, psikolojik, ekonomik ve mesleki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625)

3.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 21 milletvekilinin, Adana Kozan’da meydana gelen Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli kapağının patlaması olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626)

B) Önergeler

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 47 milletvekilinin, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki (11/27) esas numaralı gensoru önergesinden imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/112)

 

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI

A) Ön Görüşmeler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 milletvekilinin, Van’da 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9/11/2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van Milletvekili Mustafa Bilici’nin görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/19041)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/20173)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20719)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da Yunus Emre Halk Çarşısı’nda çıkan yangının esnaflar açısından yarattığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20798)

5.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, M2 arazi satışlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20800)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, taşıyıcı esnafın sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/20806)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı spor kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/21130)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ülkemizde yatırım yapan Yunanistan vatandaşları ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21132)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir camide kılınacak cuma namazının Ekonomi Bakanının yetişmesi için bekletildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/21251)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/21252)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/21353)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara genelindeki işletme ve iş yeri sayısı ile bunların vergi ve SGK prim borcu ödemelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/21426)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/21538)

14.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’ya serbest bölge kurulmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21944)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21945)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/21984)

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman’ın il oluşunun yıl dönümüne,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki yoğun dolu yağışı nedeniyle zarar gören üreticilere,

Bursa Milletvekili Necati Özensoy, 18 Mayıs Kırım sürgününün yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve 21 milletvekilinin, kızamık virüsü enfeksiyonunun sebep olduğu SSPE hastalığının (10/621),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 milletvekilinin, Emniyet Genel Müdürlüğü eski Özel Harekât Dairesi Başkanı Behçet Oktay cinayetinin (10/622),

Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 milletvekilinin, organ nakillerinde karşılaşılan sorunların (10/623),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak, Regaip Kandili’ni kutladıklarına ve Hükûmetin, Manisa’nın Ahmetli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki dolu yağışı nedeniyle zarar gören üreticilerin yanında olacağına,

Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu, CHP Grubu olarak,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Grubu olarak,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Grubu olarak,

Regaip Kandili’ni kutladıklarına;

İlişkin birer açıklamada bulundular

BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 507’nci sırasında yer alan (10/538) açık bir hak ihlali olan ana dilde eğitim yasağının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin  görüşmelerinin Genel Kurulun 16 Mayıs 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde  yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

MHP Grubunun, 16/5/2013 tarih 13082 sayı ile kamu ve özel sektörün borçları ve finansmanı ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 16 Mayıs 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisinin oylamasından önce talep üzerine yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Van Milletvekili Özdal Üçer, Sinop Milletvekili Engin Altay’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında BDP Grubuna,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında CHP Grup Başkanına ve CHP Grubuna,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunmadığından, alınan karar gereğince, 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 16.40’ta birleşime son verildi.

 

                                                                 Sadık YAKUT

                                                                 Başkan Vekili

 

           Mustafa HAMARAT                                                     Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                       Ordu                                                                                     Bartın

                   Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye

 

II.- GELEN KÂĞITLAR

                                                                                    No: 156

17 Mayıs 2013 Cuma

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/777) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2013)

3.- Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Adalet; İçişleri; Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.05.2013)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1534) (İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1535) (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un; Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinin İsminin Yeniden Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1536) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2013)

4.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1537) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2013)

5.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1538) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:10.05.2013)

 

                                                                                    No: 157

20 Mayıs 2013 Pazartesi

Geri Alınan Gensoru Önergesi

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 47 Milletvekilinin; Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/27) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 10.05.2013)  (Geri Alma Tarihi: 20.05.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da sulama birlikleri tarafından kullanılan suyun ücretine ve sulama suyu borçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman ve Hakkâri’deki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3748) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3751) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Bakanlık çalışanlarına ve çalışanlar arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki su tüketim ücretlerine ve sağlıklı içme suyu teminine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvan hastalıklarına ve besicilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3754) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vekil ve sözleşmeli öğretmenler ile öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3755) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tütün ithalatına ve tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3756) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yaşlılık maaşı alan vatandaşların mevzuat değişikliğinden kaynaklanan sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3758) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3760) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3761) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3763) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3764) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3765) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3766) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3767) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bağ-kur primlerini ödemekte zorlanan esnafın sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3768) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3769) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3770) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3771) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki sözleşmeli öğretmenlere ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3772) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediyelerdeki iç denetçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç edilen ürünlerin üretim aşamasındaki denetimleri ile bu ürünlerin tarım sigortası kapsamında olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3774) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3775) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’da Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3776) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt’ta Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ, Van, Batman, Hakkâri, Muş ve Şırnak’ta Ziraat Bankasına olan kredi borcu nedeniyle icra yoluyla el konulan taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3778) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3779) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3780) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3781) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3782) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3783) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3784) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3785) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu işçilerinin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Akil Adamlar Heyetinde yer alan sanatçıların filmlerine verilen Bakanlık desteklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3787) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, camilerden çalınan tarihi eserlere ve tarihi nesnelerin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3788) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, denizlerdeki doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

45.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şube müdürü kadrolarından araştırmacı kadrosuna atanan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3790) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

46.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TCDD bünyesinde çalışan geçici personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

47.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik desteklere ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

50.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3795) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

52.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

53.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı bir köy yolu ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3798) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

54.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, vekil imam alımı çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3799) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki diyabet vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3800) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Ziraat Bankasından kredi alan çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün su ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22637) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22638) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22639) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

5.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün elektrik sorunu ile aynı köyden geçen sulama kanalının temizliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22640) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

6.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22641) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22642) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22643) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol sorunu ile gölet ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22644) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

10.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22645) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

11.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22646) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

12.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22647) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

13.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün cami ve okulu için lojman yapılması ile yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22648) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

14.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22649) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

15.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22650) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

16.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22651) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

17.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22652) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

18.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22653) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22654) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22655) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22656) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

22.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki iki köy arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22657) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

23.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22658) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

24.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22659) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

25.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22660) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

26.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün su ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22661) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22662) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

28.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22663) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

29.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22664) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

30.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22665) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

31.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22666) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

32.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22667) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

33.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün elektrik, yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22668) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

34.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol, su ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22669) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

35.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22670) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

36.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün elektrik ve yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22671) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

37.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol ve lojman sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22672) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

38.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22673) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

39.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22674) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22675) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

41.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22676) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

42.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22677) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

43.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22678) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

44.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22679) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

45.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22680) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

46.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22681) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22682) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

48.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22683) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

49.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22684) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

50.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22685) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

51.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22686) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

52.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22687) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

53.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22688) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

54.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22689) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İzmir’e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22690) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

56.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye’ye Patriot füzeleri yerleştirilmesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22691) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

57.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye Ulusal Koalisyonunun liderliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22692) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

58.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gazze’ye yapacağı ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22693) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

59.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail’in Akıncı Hava Üssünü kullanma izni isteyeceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22694) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

60.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinin öldürülerek gömüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22695) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

61.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22696) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

62.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 5084 sayılı Kanun uyarınca verilen teşviklerin sürelerinin uzatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22697) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

63.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kilise, havra ve sinagogların elektrik giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

64.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tüketicilerin banka borçlarının gelirlerine oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22699) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

65.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, batık tüketici kredi tutarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22700) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

66.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle yurt dışına çıkanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

67.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tüketici kredisi kullanan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

68.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bazı illerin Suriyeli sığınmacıların yerleştirileceği bölge kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22703) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

69.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, PKK’ya terör örgütü listesinde yer verilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22704) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

70.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kurum ve kuruluşlarından “T.C.” ibarelerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22705) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

71.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, tarım sektörüne yönelik destek paketi hazırlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22706) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

72.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2002 yılından itibaren ithal edilen bazı ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

73.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Aksaray İl Müftülüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22708) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Maliye Bakanlığı tarafından bazı gazetecilere açılan tazminat davaları ile 2010-2012 yılları arasında tutuklanan ve hakkında tazminat davası açılan gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22709) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

75.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2-B statüsündeki tarım arazilerinden alınacak bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22710) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

76.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, PKK terör örgütü üyelerinin sınır dışına çekilmesi sürecinin yürütülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22711) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Merkez Bankasının döviz rezervlerine ve dış borç stokuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22712) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

78.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sivil mayın kurbanlarına ve mayınların temizlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

79.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ve kene ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile yapılan görüşmelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı üniversitelerle ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22717) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Zeytinburnu’ndaki bir yapı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22719) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iç ve dış borç stokları ile yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankasının rezervlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22721) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları ve bu çalışmalar için bütçeden harcama yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ege ve Akdeniz’deki Türkiye’ye ait bazı adaların Yunanistan’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD Dışişleri Bakanının Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle ilişkiler ile Hükümetin Irak’taki Türkmenlere yönelik politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in NATO’ya katılımına Türkiye’nin onay verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çalışma odasına yerleştirilmiş dinleme cihazına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylara ve Büyük Ortadoğu Projesinin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

95.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, sınırdaki askeri birliklerin batıya kaydırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22730) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

97.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, cadde ve sokak aydınlatma bedelleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, GDO’lu ürün ithal eden firmalara yönelik denetimlere ve ithal pirinçte GDO bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22733) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

99.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Patriot Füze Savunma Sisteminin koruma kapsamına giren alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22734) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Beylikdüzü Belediyesindeki bazı yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/22735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

101.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin bir spor programında yorumcu olarak çalışan bir kişiye ödenen ücrete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/22736) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/22737) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

103.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bireysel Emeklilik Sistemine kaynak aktarılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/22738) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıfbank ve iştiraklerinde çalışan engelli personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/22739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/22740) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankası’nın 81’inci Olağan Genel Kurul toplantısında gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/22741) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

107.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, kilise, sinagog ve havraların giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22742) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

108.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Cuma Hutbesi ile ilgili verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22743) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

109.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mele atamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/22745) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

111.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı bir köyde terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçundan ev hapsine mahkum edilen bir kişinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

112.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22747) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

113.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerindeki ağır hasta mahkumlar ile Silivri Cezaevindeki ağır hasta bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22748) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

114.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Diyarbakır’da hasta bir mahkumun tedavisini yapan bir doktor hakkında açılan davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22749) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

115.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Tekirdağ Cezaevindeki bazı uygulamalara ve cezaevlerinde kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

116.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Sincan F Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde yaşanan sorunlara ve bazı tutukluların sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İmralı Cezaevindeki çalışmalara ve Abdullah Öcalan’ın 4. Yargı paketinde yer alan düzenlemelerden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22752) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

118.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekomun özelleştirilmesi sonrası eski çalışanların Türk Telekom aleyhine açtığı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22753) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

119.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Abdullah Öcalan’a bir televizyon gönderildiği yönündeki haberlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

121.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Batman M Tipi Cezaevinde bulunan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22756) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

122.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde bulunan hasta hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22757) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

123.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

124.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, İstanbul Adliyesi’ndeki koşullar ile göz altına alınan bazı kişilere kelepçe takıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

125.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, zamanaşımından dolayı düşen bir davaya ve rüşvet olaylarıyla ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/22760) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

126.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22761) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

127.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’daki huzurevlerine ve yapılan denetimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22762) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

128.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Nişasta Bazlı Şeker Kotasının yükseltileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22763) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli otomobil üretimi konusunda bir iş insanının yaptığı değerlendirmeye yorumu ve yerli otomobil üretimi konusundaki çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22764) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22765) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri’ye yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22767) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt’a yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/22768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

134.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, sağlık hizmetlerine katkı ve katılım paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

135.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22770) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

136.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yeşil kartlı vatandaşlara, SGK prim yükümlülerine ve prim ödemediği için cezai işlem yapılan kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22771) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

137.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sosyal güvenlik destek primi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22772) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

138.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

139.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süresi içinde gelir testi yaptırmayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22774) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

140.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işyerlerinde yapılan denetimlere ve sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22775) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

141.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22776) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından çıkarılan dergiye alınan reklamlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22777) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

143.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, yapı denetim şirketlerinin bazı sorunlarına ve bunların denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22778) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

144.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Mutki ilçesinde yaşanan sel felaketine ve bölgede doğal afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22779) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

145.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arazi alan yabancı kişi, şirket ve yatırımcılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22780) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

146.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22781) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

147.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, belediyelerin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğini uygulayıp uygulamadıklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22782) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

148.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, belediyelere kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22783) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

149.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/22784) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

150.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Afganistan’da kaçırıldığı iddia edilen Türk askerlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

151.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Patriot Füze Savunma Sisteminin koruma kapsamına giren alana ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

152.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22787) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

153.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli mültecilere ve bunlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22788) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

154.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ege ve Akdeniz’deki Türkiye’ye ait bazı adaların Yunanistan’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

155.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in NATO’ya katılımına Türkiye’nin onay verdiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22790) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

156.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD Dışişleri Bakanının Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

157.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle ilişkiler ile Hükümetin Irak’taki Türkmenlere yönelik politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışına gerçekleştirdiği ziyaretlere ve ziyaret gerçekleştirdiği ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaret dengesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/22793) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

159.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankasının politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/22794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

160.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli otomobil üretimi konusunda bir iş insanının yaptığı değerlendirmeye yorumu ve yerli otomobil üretimi konusundaki çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/22795) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

161.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/22796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

162.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’de bir anaokulunun üzerinden geçen yüksek gerilim hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22797) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

163.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Türkiye’de petrol ve değerli maden araması yapan firmalar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22798) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle ilişkiler ile Hükümetin bölgesel yönetimle bazı enerji anlaşmalarına vardığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22799) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

165.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22800) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

166.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okul ve camilerin aydınlatılma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22801) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

167.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan Termik Santraline verilecek isme ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/22802) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, KKTC’ye gerçekleştirdiği bir ziyarete ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22803) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık ve bağlı federasyonların makam araçlarının kullanımı ile Bakanlığa ait lojmanlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22804) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

170.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı spor federasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22805) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

171.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Türkiye’de ve Bitlis’te Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve özel yurtlarla ilgili çeşitli veriler ile barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22806) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

172.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/22807) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

173.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, çiğ süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22808) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

174.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, GDO’lu pirince ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22809) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

175.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da yaşanan don ve dolunun kayısı üreticilerini mağdur etmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

176.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, balıkçıların ruhsatlarındaki bir ifadeden ötürü yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

177.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çeltik ithalatına ve ithal edilen ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22812) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki çitfçiler ile hayvancılıkla uğraşanların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22813) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

179.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Et ve Balık Kurumunun günlük kesim kapasitesi ile kesimler için üreticilere yapılan ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

181.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gerçek olmadığı iddia edilen ballara ve bunların reklamlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22816) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

182.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

183.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, sahte gübre satışına ve yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22818) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

184.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2002-2013 yıllarında ithal edilen canlı hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22819) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

185.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, ithal pirinçlerde GDO bulunmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22820) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

186.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, petrol taşımacılığı yapan firmalara verilen izin belgesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22821) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

187.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğündeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22822) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/22823) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

189.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, İstanbul’da düzenlenen Lale Festivaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22824) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

190.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin Mut Belediyesi ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22825) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

191.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı köylerin sorunlarına ve Ardahan İl Özel İdaresine aktarılacak kaynağa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22826) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

192.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, köy korucularının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22827) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

193.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, özel halk otobüslerine ve bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22828) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

194.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Antalya İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22829) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Artvin İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22830) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Aydın İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22831) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

197.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Balıkesir İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22832) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bilecik İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22833) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Bingöl İl İnsan Hakları Kurulu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22834) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

200.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tabelalarından T.C. ibaresi kaldırılan valiliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22835) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

201.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Beylikdüzü Belediyesindeki bazı yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22836) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Emniyet personelinin Alevi vatandaşlara yönelik takındığı iddia edilen tutumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22837) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

203.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, PKK’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde örgüte katılım çağrısı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

204.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin kapatılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

205.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir beldede köpeklerin belediye tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22840) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

206.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Türkiye’de bireysel silahlanma ile ilgili çeşitli hususlara ve bireysel silahlanmadaki artışın önüne geçmeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22841) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

207.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ili özelinde bireysel silahlanma ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22842) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

208.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında Bitlis Polisevinde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22843) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

209.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Gençlik Eğitim Merkezinin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22844) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

210.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, polisin orantısız güç kullandığı iddiaları ile Şırnak’ta yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22845) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

211.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında hakkında tefecilik şikayeti yapılan kişilere ve tefeciliğin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

212.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında Bitlis’te hakkında tefecilik şikayeti yapılan kişilere ve tefeciliğin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22847) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Batman’daki köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22849) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

215.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir belediye başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22850) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

216.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıp çocuklara ve bulunmaları için yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

217.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şehit ailelerine iş imkanı sağlanmasına yönelik uygulamalara ve görev şehidi yakınları ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Belediyesi ve ilçe belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı, Iğdır belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van, Elazığ ve Adıyaman belediyelerinin dış kredi kullanımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

222.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Karabük’te İl Özel İdaresi aracının resmi görev haricinde kullandırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22857) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

223.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin reklam harcamalarına ve Hazineye olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22858) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

224.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22859) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

225.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Türkiye’den özür dilemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22860) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

226.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22861) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

227.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van’daki bir gösteride polis müdahalesi sonucu yaralanan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22862) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

228.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 1994 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22863) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

229.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 1994 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesine açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22864) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

230.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, kaymakam ve kaymakam adaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22865) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri, Batman, Muş, Van belediyelerinin kullandığı yurt dışı kredilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22866) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

232.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis Tatvan’da gerçekleştirilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22867) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

233.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, ODTܒde bir törende yaşanan olaylara polisin müdahale etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22868) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

234.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’daki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22869) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

235.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediye Başkanının yurt dışı ziyaretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22870) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

236.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Emniyet personeline yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22871) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Serhat Kalkınma Ajansının yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22872) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

238.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, iş bulma ümidi olmadığı için veya diğer nedenlerle iş aramayanlarla ilgili bazı verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22873) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

239.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

240.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Çukurova Kalkınma Ajansında görevden ayrılan bazı personele kanuna aykırı şekilde kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

241.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında Bitlis’te kaçak olarak definecilik yaptıkları gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılan kişilere ve Bitlis’te tarihi eserlerin korunması amacıyla alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22876) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

242.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Ankara’da gerçekleştirilen Bitlis Tanıtım Günleri organizasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22877) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

243.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22878) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

244.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, köprü ve otoyolların işletme haklarının verilmesi yöntemi ile yapılan bir ihalenin iptal kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22879) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

245.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı uygulamasının başlatılmadığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22880) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

246.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22881) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Heyetinin çalışmaları için bütçeden harcama yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22882) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştiği tarihten bu yana yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22883) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

249.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesi nedeniyle imzalanan imtiyaz sözleşmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22884) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

250.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin Akdeniz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22885) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

251.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, hayırseverler tarafından okul yapılması için bağışlanan arsalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22886) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

252.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in öğretmenevleri, akşam sanat okulları, öğretmen lokalleri ile sosyal tesislere ve satılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22887) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

253.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Muş’taki yatılı bölge okullarında yer alan bazı tabloların kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22888) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

254.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki sendikal faaliyetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

255.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS sınav konuları ile ilgili değişiklikler hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

256.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

257.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012’nin iptal edilerek tekrarlanması taleplerine ve öğretmen atamalarının durdurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

258.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı otelcilik ve turizm meslek liselerinde usta öğretici olarak istihdam edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

259.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YÖK’ün internet sitesinin ele geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22894) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

260.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı üniversitelerin kimlik kartlarını bankalar aracılığıyla hazırlamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

261.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav İmam Hatip Lisesi binası inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22896) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

262.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülke genelindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22897) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

263.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22898) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının görme engelliler için uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22899) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

265.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lise branş öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

266.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarına mühendislik unvanı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

267.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22902) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

268.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

269.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22904) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

270.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mesleki ve teknik liselerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22905) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

271.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22906) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

272.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Milli Eğitim il ve ilçe müdürlüklerine yapılan atamalar ve rotasyon uygulamalarında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22907) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

273.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Milli Eğitim Şube Müdürlüklerine yapılan atamalarda yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

274.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarla ve yöneticileri ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22909) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri’ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22910) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt’a yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22911) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

277.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, YGS’ye giren bir öğrencinin yaşadığı iddia edilen mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22912) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

278.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, uzman erbaşların devlet memurluğuna geçmek için kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22913) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

279.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, şüpheli olduğu iddia edilen asker ölümleri ile Van’daki bir karakolda hayatını kaybeden askere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22914) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

280.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan ve askerlik yaptığı sırada sakatlanan kişi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22915) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

281.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İzmir’de askerliğini yapmakta iken hayatını kaybeden bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ve asker intiharlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22916) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

282.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22917) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

283.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ege ve Akdeniz’deki Türkiye’ye ait bazı adaların Yunanistan’ın eline geçtiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22918) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

284.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Yedisu ve Genç ilçelerinde yapılması planlanan karakollara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22919) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

285.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terörle mücadele kapsamında her yıl Güneydoğu’ya gönderilen iki tugayın bu yıl gönderilmediği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22920) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

286.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22921) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

287.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri’de yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22922) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

288.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22923) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

289.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Hakkâri ve Batman’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22924) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

290.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Çardak Entegre Hastanesi Yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22925) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

291.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, afiliasyon olmuş hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

292.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’daki lösemi ve talasemi hastaları ile Harran Üniversitesi Çocuk Hemotoloji Servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

293.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22928) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

294.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22929) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

295.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22930) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

296.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kızamık hastalığı vakalarına ve Suriyeli mültecilere yönelik sağlık taramalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22931) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

297.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22932) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

298.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22933) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

299.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22934) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

300.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22935) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

301.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Batman, Muş, Adıyaman ve Hakkâri’ye yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22936) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

302.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane ve Bayburt’a yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22937) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

303.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki verem vakalarına ve veremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22938) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

304.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki posta/kargo hizmetlerinde taşeron şirkete bağlı olarak çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22939) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

305.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22940) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

306.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil havacılık sektörüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22941) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

307.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mobil servis sağlayıcılarına ve bunların denetimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22942) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

308.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir telekomünikasyon şirketinin kişisel veri ihlali yaptığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22943) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

309.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22944) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

310.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, evrensel hizmet fonunun kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22945) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

311.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasa dışı dinleme iddiaları ile BTK tarafından bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22946) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

312.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak’ın Uludere ilçesinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22947) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

313.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş-Göksun Tünellerine verilecek isme ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22948) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

314.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/22949) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

315.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/22950) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

316.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de doğal afetler nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22951) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

317.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sayıştay raporlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22952) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.05.2013)

318.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına ve İsrail’in Mavi Marmara baskını ile ilgili özrüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/22953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2012)

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 22 Milletvekilinin, kolluk kuvvetleri mensuplarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2012)

3.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 21 Milletvekilinin, Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli'nin kapağının patlaması olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kamudaki yerli malı kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18877)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eski Sağlık Bakanı dönemi ile ilgili soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18878)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, işkence ve kötü muamele suçları kapsamında açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18886)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18887)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek-leştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18891)

6.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet Vakfında toplanan yardım paralarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18897)

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, gardiyanların siyasi mahkumlara yönelik fiziksel işkence yaptıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18912)

8.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2010-2013 yılları arasında inşaat çukurlarına, göletlerine ve benzer yerlere düşerek yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18913)

9.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, adalet personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18914)

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18915)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18916)

12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Denizli Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18917)

13.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, son beş yılda TCK’nın 314. maddesi gereği hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18919)

14.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de hapis cezası verilen bir kişinin sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18920)

15.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Sincan Adliyesinde sabıka kaydı alımlarından ücret alındığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18921)

16.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, hasta bir hükümlünün tahliye talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18922)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, faili meçhul cinayetlerle ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18923)

18.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18924)

19.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Cezaevinin fiziki altyapısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18925)

20.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, bir dava ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18926)

21.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, görüşme yeri değiştirilen bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18927)

22.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı Tugay Komutanlığında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19036)

23.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, askeri öğrencilerin sosyal güvenlik sistemindeki yerine ve askeri okullara yapılan başvuru sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19037)

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, askeri casusluk soruşturmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19038)

25.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığında yapılan Sayıştay denetimlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19039)

26.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Mehmetçik Dershanelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19042)

27.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’da kızamık salgını iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19048)

28.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Manisa’daki hastanelere yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19049)

29.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ili ve ilçelerindeki hastanelerin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19050)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, helikobakter mikrobu ile mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19051)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasındaki kaçak organ nakli mağdurlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19052)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tespit edilen kaçak kürtaj vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19053)

33.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, uzman hekimlerin emekli maaşına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19054)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sağlık hizmetlerinden alınan katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19055)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19056)

36.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının emekli maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19057)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19058)

38.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi morgunda cenazelerin unutulduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19059)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, süt bankası kurulacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19060)

40.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Midyat Devlet Hastanesinin diyaliz bölümünün uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19061)

41.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında tespit edilen taciz vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19095)

42.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kamu kuruluşlarının özel bir dergiye verdikleri ilan ve reklamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19154)

43.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19942)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20518)

45.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, zorunlu trafik sigortalarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20519)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20520)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kültür Bakanlığı Denetleme Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20521)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20523)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Para Politikası Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20524)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Talih Oyunları Yüksek Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20525)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Talim ve Terbiye Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20526)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Temiz Enerji Vakfı Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20527)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tıbbi Kötü Uygulama İzleme ve Uzlaştırma Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20528)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yüksek Planlama Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20529)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yüksek Seçim Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20530)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Anıtlar Yüksek Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20531)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bilim ve Teknoloji Yüksek kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20534)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Deprem Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20536)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Haberleşme Yüksek Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20538)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Transit Petrol Boru Hatları Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20540)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yükseköğretim Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20541)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20542)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20543)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20544)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20546)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şeker Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20547)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Borç İdaresi Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20548)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Doğal Afet Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20550)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Doğalgaz ve Petrol Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20551)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İnternet Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20553)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kamu İhale Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20554)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rekabet Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile Kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20555)

73.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hasta bakıcı sağlayan firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20556)

74.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20557)

75.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, uzman jandarmalar ile subay ve astsubayların statü ve haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20558)

76.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, üniversitelerin iletişim fakültelerinde öğrenciler tarafından uygulama radyosu olarak kullanılan radyoların özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20559)

77.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya ilindeki 2-B arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20560)

78.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün askeri kargo uçaklarının Türkiye üzerinden Suriye’ye silah ve askeri teçhizat taşıdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20561)

79.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2003-2013 yılları arasında TOKİ tarafından yapılan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20562)

80.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir ilinde TOKİ tarafından yapılan projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20563)

81.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektronik sigaralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20564)

82.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, adı değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20565)

83.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı ile 3’lü toplantı yapacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20566)

84.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Yemen’de Türk yapımı silahların yakalandığı iddialarına ve Türkiye ile Yemen arasında vizelerin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20567)

85.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, yabancı ülkelerde görevli kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20568)

86.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Hacettepe Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20569)

87.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Hacettepe Üniversitesinde görevli bir öğretim üyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20570)

88.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiaları üzerine açılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20571)

89.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadınların orman muhafaza memurluğuna atanamamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20572)

90.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 2013 yılı açıktan atama onaylarının verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20573)

91.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Özbekler Tekkesinin özel bir vakfa kiralanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20574)

92.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ümraniye’deki Polis Hatıra Ormanında ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20575)

93.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde görev yapmakta iken kaybolan bir öğretmen ile ilgili arama çalışmalarına ve ailesinin yaşadığı zorluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20576)

94.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları bir basın açıklamasının ardından yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20577)

95.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriye’deki çatışmalara katıldığı iddia edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20578)

96.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevinde yabancı istihbarat uzmanlarıyla ve Erbil’de terör örgütü mensuplarıyla görüştüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20580)

97.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Milliyetçi Hareket Partisinin Bursa’daki mitinginde görevli Anadolu Ajansı yetkililerinin maksatlı haber yapmaya çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20581)

98.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Afganistan’da bulunan askeri malzemelerin Almanya’ya sevkiyatının Trabzon üzerinden gerçekleştirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20582)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik uygulaması kapsamında toplanan paraların kullanımı ile ilgili iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20583)

100.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit veya malul ailelerindeki çalışanların kurum içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20584)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile yapılan silahlı mücadelelerde şehit ya da gazi olan vatandaşlara, ölü ele geçirilen teröristlere ve terör suçu nedeniyle yargılananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20585)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20593)

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sermaye Piyasası Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20594)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20595)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20596)

106.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bireysel emeklilik sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20597)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sel baskınlarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için yürütülen projelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/20598)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2011-2013 yılları arasında AFAD bütçesinden Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/20599)

109.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/20600)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında 18 yaş altındakilerin karıştığı intihar vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20618)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20619)

112.- Manisa Milletvekili Erkay Akçay’ın, Manisa Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20620)

113.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20621)

114.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20622)

115.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20623)

116.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa ait merkez ve taşra teşkilatı binalarında yapılan dış cephe ve iç mekan yenilemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20624)

117.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20625)

118.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20626)

119.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20627)

120.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, YGS’ye giren engelli adayların sınav esnasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20628)

121.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, kadın sığınma evlerine ve sığınma evlerinde kalan kadınlara sağlanan olanaklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20629)

122.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, boşanma ile ilgili verilere ve aile içi şiddet gören veya öldürülen kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20630)

123.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik uygulaması kapsamında toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetler için kullanılması çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/20631)

124.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/20632)

125.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otogaz sistemlerinin depolarının sökülmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/20633)

126.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emeklilik yaşı ile emekliliğe esas hizmet konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20634)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ÖMSS sonucuna göre yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20635)

128.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, terör gazilerine takılan protezlere ve bunların bedellerinin ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20636)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarındaki farka ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20637)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20638)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20639)

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20640)

133.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20641)

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20642)

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20643)

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20644)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20645)

138.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20646)

139.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karabük’te İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20647)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20648)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20649)

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20650)

143.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20651)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bilecik’te İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20652)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt’ta İŞKUR’a yapılan başvurulara ve İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20653)

146.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İzmir’in Buca ilçesindeki tarihi bir binanın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir vakıf üniversitesine kiralanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20654)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iş makinelerini ehliyetsiz olarak kullanan işçilere ve yaşanan kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20655)

148.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20656)

149.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, çay eksperlerinin istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20657)

150.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, terör gazisi olmadıkları gerekçesiyle protez bedelleri talep edilen gazilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20658)

151.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, ÇAYKUR’da çalışan çay eksperlerinin kadroya alınması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20659)

152.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk işçiliğine ve Adana’da bir çocuk işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20660)

153.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kas hastalığı tanısı konmuş vatandaşların tedavileri ile ilgili mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20661)

154.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, meslek hastalıkları ile ilgili alınan önlemlere ve yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20662)

155.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çıraklık ve staj süresi için borçlanma hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20663)

156.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit veya malul ailelerindeki çalışanların kurum içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20664)

157.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör eylemleri nedeniyle gazi olan vatandaşların sağlık harcamaları ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20665)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör eylemleri nedeniyle gazi olan vatandaşların özlük hakları ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20666)

159.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20669)

160.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20670)

161.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanmasına ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/20671)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20673)

163.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’nin Suriyeli muhaliflere silah yardımında bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20674)

164.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, İsrail’in Mavi Marmara olayına ilişkin özür dilemesi ve bunun nedenlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20675)

165.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20676)

166.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ülkemizden vizesiz seyahat edilebilen ülkelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20677)

167.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Suriyeli muhaliflere askeri teçhizat gönderildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20678)

168.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye üzerinden Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20679)

169.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail’in Mavi Marmara olayıyla ilgili özür dilemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20680)

170.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Eyüp Bağları Sulama Birliğinde çalışan işçilerin yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20724)

171.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana Valisinin yaptığı bir görüşmeyi gizli kayıt altına aldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20725)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İZDENİZ A.Ş. tarafından uygulanan tarifeler ile taşınan araba sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20726)

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, içki kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20727)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, MOBESE kameralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20728)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Altındağ Belediyesi Yunus Emre Halk Çarşısında çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20729)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yunus Emre Halk Çarşısındaki yangın nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20730)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Dikmen Vadisinde yıkım nedeniyle çıkan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20731)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’de yaşanan sel baskını ile sel baskınları sonucu yaşanan can ve mal kayıplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20732)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kusurlu terazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20733)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, engelli vatandaşların ulaşım sorunlarının çözülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20734)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, eczane dışı ilaç satışı yapanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20735)

182.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Cilvegözü saldırısına karışanların yakalanması için Suriye’de operasyon yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20736)

183.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, genelevlerle ilgili çeşitli istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20737)

184.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli şehir merkezinde yaşandığı iddia edilen aydınlatma problemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20738)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20739)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait araçlara görüntü kaydetme özelliği olan sistem kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20740)

187.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20741)

188.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20742)

189.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20743)

190.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki taksi dolmuş esnafının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20744)

191.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Saimbeyli Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20745)

192.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Yaşamkent Mahallesi hattındaki otobüs ve minibüs sayısının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20746)

193.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’nin bir beldesinde yapılan taşınmaz ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20747)

194.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Silivri’de Kürt kökenli işçilerin uğradığı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20748)

195.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yüksek gerilim trafolarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20749)

196.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20750)

197.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bursa’da istihdam edilen personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20751)

198.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bir üniversitenin inşaat hafriyatını dökmesiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20752)

199.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale Valiliğince düzenlenen bazı programların gerçekleştirildiği yere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20753)

200.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, kamuoyuna casusluk davası şeklinde yansıyan olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20754)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında gerçekleşen bandrolsüz ve usulsüz bandrollenmiş kitap satışlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20755)

202.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında sendikalara ve sendika çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20756)

203.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20757)

204.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20758)

205.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmir’in bir mahallesinin sokak lambası sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20759)

206.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Fuarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20760)

207.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir afişine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20761)

208.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’da bir köyün ulaşım ve heyelan sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20762)

209.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, yerel yöneticiler hakkındaki şikayetlere ve soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20763)

210.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20764)

211.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20765)

212.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20766)

213.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Milas ilçesindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliğinin kapatılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20767)

214.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Kurtalan Devlet Hastanesinin açılışında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20768)

215.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Alucra ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20769)

216.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Bulancak ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20770)

217.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Dereli ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20771)

218.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çamoluk ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20772)

219.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Doğankent ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20773)

220.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Espiye ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20774)

221.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çanakçı ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20775)

222.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Yağlıdere ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20776)

223.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Tirebolu ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20777)

224.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20778)

225.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Piraziz ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20779)

226.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Keşap ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20780)

227.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Güce ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20781)

228.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Görele ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20782)

229.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Eynesil ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20783)

230.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’deki bir yürüyüşün engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20784)

231.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Çataltepe Şehitliğinin yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20785)

232.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, emniyet güçleri tarafından Zir Vadisinde askeri mühimmat bulunması ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20786)

233.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, terör suçları ile ilgili bir açıklamasına ve terör örgütü propagandası kapsamında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20787)

234.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da 2-B arazileri ile ilgili eylem yapan köylülerin fişlendiği ve köylülere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20788)

235.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Sakarya Üniversitesinde bazı öğrencilerin ailelerine şikayet edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20789)

236.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da Valilik binasının taşınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20790)

237.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kuruluşundan bu yana Ahiler Kalkınma Ajansının mali destek programlarına yapılan başvurulara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20791)

238.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20792)

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarına ait bazı turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20793)

240.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20794)

241.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20795)

242.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tiyatro sahnelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20796)

243.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kütüphane ve kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/20797)

244.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20799)

245.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde özelleştirilen bir santrale ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20802)

246.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, fatura ödemelerinde aracı kurumlarca alınan bedellere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20804)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik başvurularına ve toplanan paraların şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetler için kullanılması çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/20807)

248.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20808)

249.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol Merkezinde yapılan hatalı tahlile ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20809)

250.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında yurt dışında görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20810)

251.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında eğitim kurumlarında yaşanan taciz vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20811)

252.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20812)

253.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20813)

254.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Celal Bayar Üniversitesindeki derslik ve hizmet binası inşaat ve donanım çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20814)

255.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, YÖK’le ilgili kanun taslağı konusunda öğretim üyelerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20815)

256.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Antalya’da bir kamu görevlisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20816)

257.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20817)

258.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tarım işçiliğinden kaynaklı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20818)

259.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, yeni eğitim sisteminde imam-hatip okullarına dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20819)

260.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bursa’da istihdam edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20820)

261.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bir öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20821)

262.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenci devamsızlıkları ile Veli Bilgilendirme Sistemi SMS Servisi kullanımına geçilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20822)

263.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20823)

264.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Fatih Projesi kapsamında okullara dağıtılan tabletler hakkında bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20824)

265.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir okulda rüzgar nedeniyle öğrencilerin üzerine su deposunun devrilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20825)

266.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2013 YGS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20826)

267.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, teknik öğretmenlere ve bunların mühendis olabilmeleri için YÖK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20827)

268.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da görevli iki öğretmenin hukuka aykırı olarak başka birimlere atandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20828)

269.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da özür durumuna bakılmaksızın öğretmenlerin çevre ilçelere re’sen atandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20829)

270.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tiyatro ve güzel sanatlar liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20830)

271.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, YÖK’ün öğrenci bilgilerini SGK tarafından kullanılabilecek şekilde güncellememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20831)

272.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Aksaray Üniversitesi Rektörü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20832)

273.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Irak’taki Türkmen öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20833)

274.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de YGS’ye giren öğrencilerin kopya çekmesini engellemek amacıyla alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20834)

275.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20835)

276.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır’da yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20836)

277.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Erzurum’da yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/20837)

278.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20838)

279.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Suriyeli muhaliflere askeri yardım yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20839)

280.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, kararnameler yoluyla TSK’dan ilişiği kesilenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20840)

281.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, uzman jandarmalar ve sözleşmeli askerlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20841)

282.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, MKE’nin Elmadağ’daki bir fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20842)

283.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İsrail Başbakanı’nın Türkiye’den özür dilemesiyle ilgili yabancı bir internet haber sitesinde yer alan iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20843)

284.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bedelli askerlik başvurularına ve toplanan paraların kullanılması ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/20844)

285.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20845)

286.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20847)

287.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu ilinde kurulan sulama birliklerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20848)

288.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da 2-B arazisi iken sit alanı olarak belirlenen araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20849)

289.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/20853)

290.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İZDENİZ A.Ş. tarafından uygulanan tarifeler ile taşınan araba sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20887)

291.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mobil telefonlarda ve internet servis sağlayıcılarında tarife sayısının artışına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20888)

292.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, OGS ve HGS’ye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20889)

293.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20890)

294.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı Ddy Üstgeçit Köprü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20891)

295.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma-Savaştepe yolunun iyileştirme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20892)

296.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bornova-Turgutlu-Salihli yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20893)

297.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Akhisar-Balıkesir yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20894)

298.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (Sındırgı-Simav) ayrımı-Demirci-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20895)

299.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Menemen-Manisa yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20896)

300.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bergama-Soma-Akhisar yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20897)

301.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Sındırgı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20898)

302.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Menemen-Manisa demir yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20899)

303.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20900)

304.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Taytan Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20901)

305.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Saruhanlı-Halitpaşa-Gölmarmara-Salihli Ayrımı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20902)

306.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Sındırgı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20903)

307.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Köprübaşı-Demirci yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20904)

308.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kırkağaç-Gelenbe yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20905)

309.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20906)

310.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Demirci-Yarbasan-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20907)

311.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20908)

312.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki ulaşım ve haberleşme projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20909)

313.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar-Gördes-Köprübaşı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20910)

314.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Uşak-Kula Ayrımı-Selendi yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20911)

315.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Çevre Yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20912)

316.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Geçişi yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20913)

317.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-İzmir-Turgutlu Ayrımı yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20914)

318.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula-Salihli yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20915)

319.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, bir şirketin çalışanlarının maaşlarını ödememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20916)

320.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın yurt dışı gezilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20917)

321.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20918)

322.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık ve personel arasındaki davalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20919)

323.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Hızlı Geçiş Sistemine geçilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20920)

324.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilerin istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20921)

325.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20922)

326.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20923)

327.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve idari para cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20924)

328.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, ülkemize giriş yapan Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün askeri ve sivil kargo uçaklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20925)

329.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum-Tekman yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20926)

330.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ovit Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20927)

331.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çat-Karlıova yoluyla ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20928)

332.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, K belgesi ile ilgili denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20929)

333.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, K belgesi ile ilgili olarak esnafın yaşadığı mağduriyetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20930)

334.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Erzurum’da yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20931)

335.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2013 yılları arasında Diyarbakır’da yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/20932)

336.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/20933)

337.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, cevaplandırılmayan sorulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20935)

338.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkartılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20936)

339.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, iller itibariyle kapanan ve açılan iş yeri sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20937)

340.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20938)

341.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, üzüm üretimi ve şarapçılık ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20939)

342.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20940)

343.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gizli tanıklar için kullanılan ödeneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20941)

344.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancılar tarafından yapılan taşınmaz alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20942)

345.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’deki rejime muhalif bazı gruplara destek sağlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20944)

346.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elektrik Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20945)

347.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Abdullah Öcalan ile BDP’li milletvekilleri arasındaki görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20946)

348.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenindeki protokol listesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20947)

349.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenini organize eden firma ya da firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20948)

350.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20949)

351.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenine yabancı ülke temsilcilerinin katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20950)

352.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20951)

353.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20952)

354.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki bir termal su kaynağının kaplıca suyu kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20953)

355.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’de öldürülen bir din adamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20954)

356.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Batman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan ifadenin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20955)

357.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, muhtarların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20956)

358.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesi sonrasında 4857 sayılı Kanuna tabi personelin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20957)

359.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine kanun ile tanınan ikinci iş hakkını kullanamayan ailelerin bu hakkı birinci derece yakınlarına devredebilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20958)

360.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ders Aletleri Yapım Merkezinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20959)

361.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki boş binalar ile Balıkesir’in iç ve dış göç oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20960)

362.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı kamu görevlilerinin makam tazminatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20961)

363.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul öncesi eğitime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20963)

364.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Batman’daki bir Atatürk heykelinin kaidesinde yer alan vecizenin değiştirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20964)

365.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Şile Vergi Dairesinin Beykoz’a taşınarak Beykoz Vergi Dairesine bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20966)

366.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, devlete ait bir aracın bir siyasi partinin sosyal yardım çalışmalarında kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20968)

367.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da kamulaştırılan bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20969)

368.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Mavi Marmara olayında ölen vatandaşlar için ödenecek tazminat miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20970)

369.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İsrail’in Mavi Marmara olayı için özür dilemesinin çeşitli boyutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20971)

370.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması ile ilgili açılış töreninin yapıldığı yerin törenin ardından bakımı ve onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20972)

371.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması ile ilgili açılış töreninde uygulanan protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20973)

372.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20974)

373.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Abdullah Öcalan’a vasi atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20975)

374.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir kavşak çalışması ile ilgili kamulaş-tırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20978)

375.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, güvenlik güçlerinin Mersin’in Mut ilçesinde yapılması planlanan HES projelerini protesto edenlere yönelik müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20979)

376.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Kalesi restorasyon işi ile ilgili ihalelere ve bitirilemeyen altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20980)

377.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir vatandaşın ölümüne neden olduğu iddia edilen bitkisel damar açıcı bir ürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20981)

378.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından itibaren tespit edilen misyonerlik faaliyetlerine ve ilgili yasal düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20982)

379.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Cidde Büyükelçiliğine basın müşavirliği kadrosu açılması ile bu kadroya yapılan atamaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/20986)

380.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kamu bankasının isminde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20987)

381.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20988)

382.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bankalara, ortaklık yapılarına ve bankalardan kullanılan kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20989)

383.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl ve komşu illerde arama kurtarmaya ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/20990)

384.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21008)

385.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek tedavisi yapan hastanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21009)

386.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında down sendromlu vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21010)

387.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın cinayetleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21011)

388.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21012)

389.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, engelli vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21013)

390.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21014)

391.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21015)

392.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tüp patlamalarına ve alınan önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21017)

393.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yeşil bina alanında faaliyet gösteren üreticilere destek ve teşvik amacı ile yürütülen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21018)

394.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı ilaçların temin edilememesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21019)

395.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21020)

396.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite öğrencilerinin anne ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21021)

397.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor kulüplerinin SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21022)

398.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel hastanelerin SGK’dan tahsil ettiği tutarlarla ilgili iddialara ve 2002-2013 yılları arasında SGK’dan hastanelere yapılan fazla ödemelerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21023)

399.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mobbing olaylarına dair verilere ve mobbing olaylarını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21024)

400.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MKE fabrikalarında meydana gelen kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21025)

401.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21026)

402.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir köyde faaliyet gösteren kömür madeni ile ilgili yapılan kontrol ve incelemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21027)

403.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21029)

404.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Tuğla ve Kiremit Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21030)

405.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santralle ilgili ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21031)

406.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21032)

407.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suudi Arabistanlı yetkililerin ülkemizdeki ziyaretlerine ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için yardım yapıp yapmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21033)

408.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli muhaliflere askeri yardım yapıldığına dair çeşitli iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21034)

409.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli mültecilerin kaldıkları kamplarda meydana gelen kazalara ve yaşanan olaylar nedeniyle sınır dışı edilenlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21035)

410.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki büyük ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21050)

411.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21051)

412.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, su ürünleri üretimine ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21052)

413.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, ürün desteklemelerinin hesaplanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21053)

414.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Saruhanlı’nın bir köyünde bazı çiftçilerin fidanlarının çalınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21054)

415.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21055)

416.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ithal edilen eşek sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21056)

417.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çiftçilere sağlanan düşük faizli krediler ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21057)

418.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, balık yemi fiyatlarındaki artışa ve 2002-2013 yılları arasındaki çiftlik balığı üretimi ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21058)

419.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında baklagil üretimi, ithali ve ihracı ile ilgili verilere ve baklagil üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21059)

420.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, aktarların denetlenmesine ve 2008-2013 yılları arasında aktarlara kesilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21060)

421.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışı ile ilgili ruhsatların yenilenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21061)

422.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta şeker pancarı üretimine ve Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21062)

423.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul Sarıyer’de bir okulda dağıtılan sütlerden öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21063)

424.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21064)

425.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadın girişimciler ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21065)

426.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yakalanan kaçak tarım ilaçları ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21066)

427.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21067)

428.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesine ve yerleştirildikleri bölgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21068)

429.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21069)

430.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK’nın çekilme sürecine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21070)

431.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Ortaköy’de yapılan bir yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21071)

432.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Etiler semtindeki bir arazinin tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21072)

433.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21073)

434.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, evsiz vatandaşların barındırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21074)

435.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki AVM ve çarşılar ile bunların sigortalılık durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21075)

436.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Nevruz kutlamaları sırasında kullanılan yasa dışı propaganda malzemeleri ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21076)

437.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü üyelerinin bildiri okuduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21077)

438.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mogan Gölü’nün hava ulaşımına açılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21078)

439.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, şehir dönüşümü ve gelişimi projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21079)

440.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, geri dönüşüm projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21080)

441.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından işletilen hayvan barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21081)

442.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AVM’lerdeki hırsızlık vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21082)

443.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan kişiler ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21083)

444.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, vatandaşların dolandırıcılık ve gasp olaylarına karşı bilinçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21084)

445.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar gören ve kullanılamaz hale gelen tarihi yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21085)

446.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çeşitli suçlardan mağdur olan turistlerle ilgili verilere ve turistlerin güvenliği için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21086)

447.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, pos cihazları kullanılarak yapılan tefecilikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21087)

448.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’daki nevruz kutlamaları esnasında kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21088)

449.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Atatürk heykeli kaidesinde bulunan Atatürk vecizesinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21089)

450.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın reklam panolarında yer alan afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21090)

451.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında yaşanan tüp patlaması olaylarının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21091)

452.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamuya açık alanlara yerleştirilen gizli kameralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21092)

453.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye’deki muhaliflere Türkiye üzerinden silah sevkiyatı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21093)

454.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21094)

455.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde 90’lı yıllarda boşaltılan köylere geri dönüşlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21095)

456.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21096)

457.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21097)

458.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Çayı etrafındaki yerleşim yerlerinin sel baskınına karşı korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21098)

459.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir mahallenin sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21099)

460.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21100)

461.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21101)

462.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki iki köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21102)

463.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Şırnak’ta görevli iki polisle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21103)

464.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Uşak’ta bir okulda bir öğrencinin yaşadığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21104)

465.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanının bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21105)

466.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki hal esnafının depolama alanı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21106)

467.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kayacık Belediyesi halkı tarafından tüketilen suyun insan sağlığına zararlı olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21107)

468.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21108)

469.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’a bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21109)

470.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’un Alaca ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21110)

471.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark olarak kullandırılan cadde ile sokaklara ve bir mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21111)

472.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludere olayını protesto eden gençlerin ailelerinin tugay komutanlığınca tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21112)

473.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2011 Yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının Göstergeler Bölümünün yayınlanmamış olmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21113)

474.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21114)

475.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21115)

476.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2001 yılından itibaren Ankara’da açılan kütüphane, müze, sinema, tiyatro salonu ve sergi salonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21116)

477.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21117)

478.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kütüphane sayısına ve satın alınan kitaplar ile diğer yayınlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21118)

479.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Çeşme’ye yönelik turizm yatırımları ile Çeşme’de toplu konut projesi yapılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21119)

480.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir ile ilgili turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21120)

481.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21121)

482.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan bazı Hazine arazilerinin ağaçlandırma ve benzeri gerekçelerle bazı kişilere tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21123)

483.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan Hazine arazilerinin ağaçlandırma ve benzeri gerekçelerle bazı kişilere tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21124)

484.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan bazı Hazine arazilerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21125)

485.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan bazı Hazine arazilerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21126)

486.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan Hazine arazilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21127)

487.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan Hazine arazilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21128)

488.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ili Simav ilçesinde bulunan bazı Hazine arazilerinin özel ağaçlandırma sahası olarak tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21129)

489.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21136)

490.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21137)

491.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, özel eğitim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21138)

492.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, okullarda ibadet için yer belirlenmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21139)

493.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, 2012 yılından itibaren okullarda yaralanma veya ölümle sonuçlanan vakalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21140)

494.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da ilkokul ve ortaokul eğitimini birlikte veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21141)

495.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2002-2013 eğitim-öğretim yılında açık liselere geçen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21142)

496.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftan mezun olup eğitimine devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21143)

497.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftan mezun olup eğitimine devam etmeyen kız ve erkek öğrenciler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21144)

498.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkmasıyla eğitimine devam etmeyen öğrenciler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21145)

499.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Alo 147 hattına yapılan başvurular ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21146)

500.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler ile ilgili kontrollere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21147)

501.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, zorunlu eğitime devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21148)

502.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uluslararası sınavlara ve öğrencilerin başarılarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21149)

503.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık hizmet binalarındaki güvenlik, temizlik ve çay hizmetlerinde çalışan işçilere ilişkin  Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21150)

504.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerine ve Bakanlık üst düzey bürokratlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21151)

505.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iç denetçi kadroları ve yapılan iç denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21152)

506.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, devlet okullarında staj yapan öğrenciler hakkındaki sigorta ve ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21153)

507.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılan Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21154)

508.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21155)

509.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, seçmeli ders ve kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21156)

510.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılan bazı dairelerin demirbaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21157)

511.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il eğitim denetçilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21158)

512.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, personele yönelik yemek hizmetine ve ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21159)

513.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın iç işleyişiyle ilgili bazı hususlar ile eğitime yüzde yüz destek kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21160)

514.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Öğretmen Yazarlar Eserleri projesinin sonlandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21161)

515.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ortaöğrenimin yeniden yapılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21162)

516.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21163)

517.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık kadrolarına eğitim kökenli kişilerin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21164)

518.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık hizmet binalarında kurum hekimi bulunmamasına ve yemekhane ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21165)

519.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yurtlarda meydana gelen yangınlar ile can ve mal kayıplı kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21166)

520.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda sıfır puan alan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21167)

521.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki YİBO’nun kapatılarak yerine başka bir okulun taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21168)

522.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Marmara ilçesindeki okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21169)

523.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21170)

524.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsüne yemekhane yapılması işinin ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21171)

525.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir okulun ortaöğretim bölümünün kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21172)

526.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Bergama’daki bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21173)

527.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21174)

528.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, harp okulu öğrencilerine ve harp okullarından uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21175)

529.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli muhaliflere askeri yardım yapıldığına dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21176)

530.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yedek subaylardan tahsil edilen aidatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21177)

531.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye ile ABD arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21178)

532.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin,  savunma alanındaki yerli üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21179)

533.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21180)

534.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, su yönetimine ve su yönetimi ile ilgili projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21182)

535.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Karayolları Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21197)

536.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sivil Havacılık Akademisi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21198)

537.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21199)

538.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kızılay-Çayyolu metro hattı bina ve inşaat çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21200)

539.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasında yerli payının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21201)

540.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, deniz taşımacılığındaki yerli payının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21202)

541.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mogan Gölü’nün hava yolu ulaşımı için kullanılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21203)

542.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye’deki muhaliflere Türkiye üzerinden silah sevkiyatı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21204)

543.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Ankara-Adana-Gaziantep güzergahı için yüksek hızlı tren ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21205)

544.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bayburt’a yönelik ulaşım yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21206)

545.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21207)

546.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21208)

 

20 Mayıs 2013 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşimini açıyorum.

III.– Y O K L A M A

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce iki sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle söz isteyen Ankara Milletvekili Levent Gök’e aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, lütfen sessiz olalım, sayın milletvekilimizi daha iyi duyabiliriz.

Buyurunuz efendim.

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, dün, 19 Mayıs 1919’da başlayan büyük yolculuğun 94’üncü yıl dönümünü kutladık. 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde bütün yurttaşlarımız tüm Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnettarlığını bir kez daha ifade etti. Bayramımızın adı “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” ama gerçekten Atatürk’ü anlayabiliyor ve onun adını layık olacak şekilde anabiliyor muyuz değerli arkadaşlarım?

19 Mayıs 1919 bağımsız ve modern Türkiye'nin bir kuruluş tarihidir. 19 Mayıs, aynı zamanda Atatürk’ün “Benim doğum tarihim 19 Mayıs 1919’dur.” dediği bir tarihtir. 19 Mayıs, bütün tarihsel gelişmelere açılan, onlara öncülük eden büyük bir dönüşümün ve değişimin bir adıdır. 19 Mayıs olmasa kurtuluş olmazdı. 19 Mayıs olmasa kuruluş olmazdı. 19 Mayıs olmasa işgale karşı başkaldırı mümkün olmazdı. 19 Mayıs olmasa Meclis olmazdı, sizler burada olamazdınız. 19 Mayıs olmasa 29 Ekim olmazdı, cumhuriyet olmazdı, çok partili demokrasi olmazdı. 19 Mayıs olmasa laiklik olmazdı. 19 Mayıs olmasa tam bağımsızlık söz konusu olmazdı. 19 Mayıs olmasa “Yurtta sulh, cihanda sulh.” diyemezdik.

Değerli milletvekilleri, bugün dünden bugüne gelen gelişim içerisinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz. Ama kimilerimiz coşkuyla anarken kimilerimiz de Atatürk’ün adını silmek için olağanüstü bir uğraş veriyor.

Türkiye’mizin kurulduğu andan itibaren Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Türkiye’de sanayi kuruluşlarını, tüm Türkiye’nin gelir kaynaklarını satan bir iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk Orman Çiftliğini -Atatürk’ün bize miras bıraktığı Orman Çiftliğini- talan eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk’ün mirasını çiğneyerek Atatürk’e karşı büyük bir saygısızlığı gerçekleştiren iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk’ün adını her yerden silmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin yanında, bütün dış ülkelerde, dış komşularımızla olan ilişkilerini artık sorunlara dönüştürmüş, onlara silah ihraç eden ve onların iç işlerine müdahale eden bir iktidarla karşı karşıyayız.

Değerli milletvekilleri, 19 Mayıs tarihi Türkiye’nin aydınlanma tarihidir. Bu tarihin içerisinde modern demokrasi vardır, laiklik vardır, halk egemenliği vardır.

Mustafa Kemal ve arkadaşları ümmet olan bir toplumdan yurttaş yaratmışlardır. Şimdi geldiğimiz noktada yurttaşı tekrar ümmet hâline getirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sizlerin Atatürk’ü anlamasını beklemiyoruz ama Atatürk’ün yaptığı bütün ilkelere saygı göstermenizi beklemek tüm Türkiye olarak hepimizin beklentisidir. “Atatürk” adından niçin korkuyorsunuz, onu niçin silmeye kalkıyorsunuz?

Dün yürüyüş yapan topluluklar arasında bir tek iktidar mensubunu dahi göremedik. Yerköy’de yapılan bir kutlamada kaymakam mikrofonun sesinin cızırtı yapması üzerine “Benden bu kadar. Siz ne biliyorsanız, yapın.” diyecek kadar cüretkâr olmuştur.

Atatürk’ün adını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adını taşıyan bütün insanlarımıza karşı, Atatürk’e karşı saldırılar her yerde artıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının görüş ve önerilerinden, Atatürk milliyetçiliği ilkesi etrafında gençleri yetiştirmeyi bir bir çıkartıyorsunuz. “Atatürk” adı müfredatlardan çıkıyor.

Böylesine bir dönemde 19 Mayısı kutluyoruz. Böylesi bir dönemde Atatürk’ün adını silmek isteyen tüm zihniyetlere karşı Türk gençliği ve Türk ulusu kararlı bir şekilde ayakta mutlaka olacaktır. Atatürk’ün adını dünya silememiştir, iktidarın silmesi söz konusu bile değildir.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyor, hepsini saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gök.

Gündem dışı ikinci söz, aynı konuda söz isteyen İzmir Milletvekili Oktay Vural’a aittir.

Buyurunuz Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşması ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.

Evet, bundan tam doksan dört yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkması ve Millî Mücadele ateşini yakmasının bir yıl dönümünü yaşıyoruz.

19 Mayıs, aslında bir millî ruhun şahlanışı, millî uyanışın adı olmuştur. Türk milletinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasını, millî iradeyle ve millî mücadeleyle sahip çıkma kararının verildiği gündür 19 Mayıs.

Milletimizin tüm onur ve asaletiyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Millî Mücadele kahramanlarıyla birlikte tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs.

19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye kalkışan mihraklar için 19 Mayıs, hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımı ve ilk hareketidir. 19 Mayıs, aynı zamanda gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesi gençler için de 19 Mayısın ayrı bir anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle her yıl 19 Mayıslar, geleceğimiz olan gençlerin coşkusuyla ve haklı gururuyla kutlanmaktadır.

O gün Samsun’dan yola çıkan millî mücadele fikri, Amasya’da milletin azim ve kararı hâline gelmiş, Erzurum’da “Bir bütündür, bölünemez.” şiarıyla birleşmiş, Sivas’ta her türlü manda ve himayeyi reddederek Ankara’da Büyük Millet Meclisini kurmuştur.19 Mayıs, yedi düvele karşı amansız  bir mücadele sonrası oluşturulan cumhuriyetin, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük değerlerinin hayata geçirilmesine dönük ilk yeminin edildiği gündür. Hiç şüphesiz 19 Mayıs, zulme boyun eğmeyen, zalime diz çökmeyen, esarete ön iliklemeyen, teslimiyete prim vermeyen, Türk milletinin ve sinesinden yetiştirdiği milliyetçi kahramanların eseri ve emanetidir. 19 Mayıs, emperyalizmin zincirine, zindanına ve zulmetine karşı; hakkın, hidayetin, meşruiyetin, ahlakın, inancın ve mübarek bir direncin en kalıcı ve en kesif cevabıdır. Hiçbir zaman tutsak yaşamamış, bağımlı ve güdümlü hâlde bulunmamış Türk milleti, kendi kaderine bizzat kendisi sahip çıkarak destansı bir itiraz ve doğruluşla yedi düvelin karşısına dikilmiştir. Ne hazindir ki bu hayranlık verici mücadele ruhunu sorgulamaya, silikleştirmeye, sulandırmaya çalışanlar doksan dört yıl önceki işgalci heveslerle aynı kareye düştüklerini göremeyecek kadar gerçeklerden kopmuşlardır. Millî bayramları kutlama konusunda sudan bahaneler üretmenin yanı sıra, yapay nitelikli zorluk ve engel çıkaranlar, en başta Türk milletinin tarihî miraslarını önemsiz ve sıradan görecek kadar da ölçüyü kaçırdıklarını iyi bilmelidirler. Her zaman köleliği reddeden, âcizliği ve baskıyı kabullenmeyen aziz milletimizin 19 Mayısın derin manasına ve mesajına sahip çıkarak fitneyi ve bölünmeyi kılavuz olarak seçenlere fırsat tanımayacağına inanıyorum. Doksan dört yıl önceki tehdit ve tehlikelerin bir benzerine şahit olduğumuz  bugünlerde Türk gençliğinin de duyarlı, hassas, uyanık ve sorumlu hareket edeceğine itimadımız ve ümidimiz tamdır.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele Dönemi’nin tüm kahramanlarına ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükranla yâd ediyorum. Allah onlardan razı olsun, mekânları cennet olsun.

Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.

Hükûmet adına Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç.

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Bayram pazar günüydü ama etkileri bugün de, yarın da, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bir hafta öncesinden andık Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Gençlik Haftası boyunca kutlamalarımıza devam ettik. İnşallah, bu şuur, bu coşku, bu heyecan dalga dalga Türkiye’nin her tarafında önümüzdeki günlerde de etkisini hissettirmeye devam edecek.

Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyelerine Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na gösterdikleri alakadan ve gündem dışı söz alarak milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ettiklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, bayram birlik vesilesidir; bayram, birliğimizi teyit etme vesilesidir; bayram, bir olma, birlik olma ve birlikte hareket etme vesilesidir. Anadolu’nun erenlerinden Hacı Bektaş Veli’nin buyurduğu gibi bayramlar bir olmak, iri olmak, diri olmak vesilesidir. Bayram coşkusu, birlikte kutlandıkça günden güne artacaktır. Bayram heyecanı, birlikte hareket edilebildikçe, bayramı bayram yapan değerleri birlikte telaffuz edip birlikte yaşatabildiğimiz müddetçe günden güne artmaya, dalga dalga yayılmaya devam edecektir.

En sonda söylenmesi gereken sözü ben aslında sözlerin en başında ifade edeyim: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun gençliğimize armağan ettiği Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ndan ayrı düşünebilmek mümkün değildir. Atatürk’süz bir millî bayram tahayyül etmek, tasavvur etmek, dizayn etmek ve gerçekleştirmek mümkün değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bir şeyi daha ifade etmek isterim: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türkiye Cumhuriyeti’nden, Türkiye Cumhuriyeti’ni de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ayrı düşünebilmek, ayrı değerlendirmek, ayırabilmek mümkün değildir. Bu yönde bir çabanın, iktidarıyla muhalefetiyle, Parlamentoda temsil edileniyle edilemeyeniyle, herhangi bir siyasi camia tarafından yaşatılacağına zaten ihtimal vermiyorum. Bu toplum, bu coğrafya her türlü fitne fesat tohumunu çürüttüğü gibi, Atatürk’le Türkiye Cumhuriyeti arasına, Atatürk’le Türk milleti arasına ekilmek istenen fitne fesat tohumlarını, ayrılık tohumlarını da çürütmeye muvaffak olacaktır.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – İnşallah, inşallah!

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Bu coğrafya bugün her zaman olduğundan çok daha fazla birliğe muhtaçtır, beraberliğe muhtaçtır, dayanışmaya muhtaçtır, kol kola girmeye muhtaçtır. Hayata baktığımız pencere hangi pencere olursa olsun, siyasetimizi dizayn eden felsefi görüş, ideolojik yaklaşım ne olursa olsun bayram günlerinin millî coşku ve heyecanı söz konusu olduğunda hepimizin aynı türküyü söyleyebilmesi lazım. Zira, vatan bir, devlet bir, millet bir, bayrak bir olduğuna göre, bunun ötesinde bir duyguyu düşünmek, tahayyül etmek, tasavvur etmek söz konusu bile değildir.

Muhalefetin eleştirisi var, bayram kutlamalarının formatı değiştiğinden dolayı ama bir yandan da öz eleştiri yapmak lazım, bayramın bugünkü kutlama biçimine yoğunlaşmak lazım. Dün biz gençlerimizle beraberdik. On binlerce üniversiteli ve liseli gencimizle birlikte Anıtkabir’e çıktık, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşumuzu gerçekleştirdik, sonra o gençlerimizle birlikte bayram kutlamalarına devam ettik. Türkiye’nin dört bir yanında bayram kutlamaları farklı bir coşku ve heyecana tanıklık etti. Seksen bir ilimizde, istisnasız tamamında ay yıldızlı al bayraklarımızla on binlerce genç sokaklarda, meydanlarda, okullarda, salonlarda, alışveriş merkezlerinde, sportif etkinliklerde bayramın heyecanını milletimizin iliklerine kadar hissetmesini sağladılar. Gerçekten ortaya çok büyük bir enerji çıktı. Bu enerjilerin toplamında iyi bir sinerjiye ulaştığımız kanaatindeyim. Eskiden bayram kutlamalarında resmî geçitler olurdu, adına “geçit resmi” dediğimiz, kamu araçları geçerdi. Tankın olmadığı yerde, top arabasının olmadığı yerde belediyelerin yeni alınan çöp kamyonları, yeni alınan zabıta arabaları, sağlık teşkilatına yeni dâhil olan ambülansların geçidi ile bir bayram kutlamasının Türk milletinin heyecanına, arzusuna, arayışına uygun bir bayram olduğunu biz doğrusu bugüne kadar düşünemedik.

Çok değerli milletvekilleri, bayramı sembolik düzeye indirgememek lazım; bayramı sembollerden almak, yaşatılması gereken sembolleriyle birlikte telaffuz edilmesi gereken fikirlerle donatmak lazımdır. 19 Mayıs 1919’da ne oldu? 19 Mayıs 1919’da yaşanan tarihî hadise yaşanmasaydı bugün ne olurduk, nerede olurduk, ne şekilde olurduk? Eğer biz gençlerimize bunları konuşturamayacaksak, bunları tartıştıramayacaksak, bunların toplumsal zeminde ve özellikle genç kitlelerde anlaşılmasını sağlayamayacaksak bayram bugün olur, yarın olur ama öbür gün tartışmaya açık olur. Bu toplumun manevi değerlerinin yok edilmesine fırsat vermemek lazım. Ben bu duyarlılığı başka zeminlerde, başka zamanlarda da topyekûn ortaya koymamız gerektiğine inananlardanım. Yakın zamanda “Çanakkale Harbi’nde Seyit Onbaşı var mıydı, yok muydu?” tartışması yapıldı bu ülkede. “Bir insan bedeniyle 200 küsur kiloluk top mermisini kaldırıp onu topun namlusuna sürmek mümkün müdür değil midir?” tartışması yapıldı bu ülkede. O günlerde de bu tepkiyi beraberce ortaya koymamız lazımdı. Biz tepkimizi koyduk, reaksiyonumuzu gösterdik. Bu topraklar Seyit Onbaşılarla vatan, bu topraklar Ulubatlı Hasanlarla vatan. Bugün Seyit Onbaşı’yı tartıştırırsak yarın Ulubatlı Hasan’ı tartışmaya açacaklar, bir başka gün “Sultan Mehmet, Fatih miydi?” tartışmasını açacaklar. Bir başka gün belki, “Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkmış mıydı, çıkmamış mıydı? İstiklal Harbi hangi zeminde, hangi boyutta cereyan etmişti?” tartışmasıyla devam edecekler.

Ruh kökümüze inmemiz lazım ruh; mana kökümüze inmemiz lazım. Mazisi olmayanın atisi olmaz. Geçmişe inmemiz lazım. Geçmiş yüzyılı anlamayan nesillerle gelecek yüzyılı inşa edebilmemiz, saygıdeğer milletvekilleri, mümkün değildir. Biz, her zaman her zeminde ifade ettik: Kökleri mazide olan atiyi temsil ediyoruz. Geçmişten gücümüzü, geçmişten enerjimizi, kaynağımızı alarak dallarımızı, kollarımızı, geleceğin aydınlık Türkiye’sini inşa etmek üzere gökyüzüne doğru uzatıyoruz. Ama nesillerin bunu idrak etmesi lazım. Nesillerin Mehmet Akif Ersoy’u da unutmaması lazım, nesillerin İstiklal Marşı’nı unutmamak için onun “Safahat” eserini de unutmaması lazım. Bugün, maalesef, elli yıl önce yetmiş beş yıl önce konuştuğumuz Türkçeyi bu ülkede “eski Türkçe” olarak adlandıranlar var; bugün, maalesef, Atatürk’ün Nutuk’unun Türkçesini “eski Türkçe” olarak adlandıranlar var. Bugün, Safahat’ı anlamayan, Nutuk’u anlamayan nesiller, emin olun çeyrek yüzyıl sonra bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün eşsiz dizeleri olan İstiklal Marşı’nın mısralarını da anlamaz hâle gelecekler. Buna göz yumamayız, buna rıza gösteremeyiz.

Stadyumlardaki geçit resimlerinden, stadyumlarda açılan pankart ve dövizlerden çok daha önemli olan, 19 Mayıs ruhunu, heyecanını ve 19 Mayısın akabinde gelişen, gerçekleşen tarihsel önemli olayları gençlerimizle birlikte konuşmak, paylaşmak, anlamak ve anlaşmaktır.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, İç Tüzük’ten doğan hakkımızı Hükûmet adına kullanmak üzere burada bulunuyorum. Paylaştığım görüşler Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin görüşleridir. Şunu bilmenizi isterim: Eğer Çanakkale Harbi olmasaydı, 1915’te Çanakkale geçilmez kılınmasaydı -kuvvetle muhtemeldir- 19 Mayıs 1919’da, Bandırma Vapuru, Gazi Mustafa Kemal ve refakatindeki 19 kişiyle birlikte Samsun Tütün İskelesi’ne yanaşamayacaktı. Eğer 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun Tütün İskelesi’ne çıkmış olmasalardı, dalga dalga büyüyen heyecanla kurtuluş ve kuruluş mücadelesi Samsun’dan başlamış olmasaydı  -yine kuvvetle muhtemeldir ki- akabinde Amasya, Sivas, Erzurum kongreleri yapılamayacaktı; sonrasında, 23 Nisan 1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanamayacaktı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin riyasetinde ve kumandasında büyük Kurtuluş Savaşı gerçekleşmeyecek, 30 Ağustos zaferine erişilemeyecek, 9 Eylülde işgalci kuvvetler İzmir’den Ege’nin sularına süpürülemeyecekti. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Samsun’a çıkmış olmasaydı -çok büyük olasılıkla- İzmir’de ayaklar altına alınan ay yıldızlı al bayrağımız, sonsuza kadar kalmak üzere gönderdeki yerine çekilemeyecekti.

Değerli milletvekilleri, bu duygular, bu toplumun, bu ülkenin, bu milletin müşterek duygularıdır. Bayramda ayrışmak değil, bayramda birleşmek lazım; bayramda ayrı ayrı yürümek değil, bayramda kol kola girmek lazım; bayramda Atatürk’ün huzuruna ayrı ayrı çıkmak değil, birlikte çıkmak ve manevi huzurda ruhunu, vicdanını ebediyen istirahatgâhında huzurlu kılmak lazımdır. Biz bu coşkuyla hareket ettik, biz bu duygularla hareket ettik. Trabzon’un horonuna Diyarbakır’ın halayı karıştı, Şanlıurfa’nın zılgıtlarıyla Ege’nin zeybekleri oyunda birleşti. Bu heyecan dün bu ülkede yaşandı, dalga dalga yaşandı ve ben şuna inanıyorum: Karadeniz’den dalga dalga heyecan Türkiye'nin kuzeyinden güneyine ulaştı, batısından doğusuna ulaştı; dalga dalga bu heyecan sonrasında bayrak bayrak doğudan, güneydoğudan Anadolu’nun kuzeyine, Ege’sine, Marmara’sına, Trakya’sına uzandı. Bu coşku bizim coşkumuz, bu heyecan bizim heyecanımız. 81 vilayette yaşayan bütün gençleri bayram vesilesiyle kardeş oldukları gerçeğinde birleştirmek lazım. Bu bayram daha da gururluyuz, bu bayram daha da mutluyuz, bu bayram coşkumuz daha da kuvvetli.

Kutlamalarda da ifade ettim, Atatürk’ün Türkiyesi, bugün 2020 olimpiyat oyunlarının İstanbul markasıyla en kuvvetli adayıdır. Atatürk cumhuriyeti kurarken Düyun-ı Umumiyle (Borçlar İdaresiyle) yönetimi devralmıştı. Atatürk’ün Türkiyesi, bugün IMF’e olan borçların son taksitini de ödeyen ve özgürlüğü borçsuzlukta arayan bir Türkiye hâline gelmiştir. Bu, bizim gurur duymamız gereken bir tablodur; bu, bizim coşkuyla karşılamamız gereken bir tablodur.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Diğer borçları da açıkla, diğer borçları da!

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Atatürk’ün Türkiyesi, bugün farklılıklara tahammülünü daha da geliştiren, demokrasiyi daha da içselleştiren, özgürlükleri daha da kuvvetlendiren, hukukun üstünlüğüne daha da fazla inanan insanların yönettiği, yaşadığı, paylaştığı bir Türkiye’dir.

Atatürk’ün cümlesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin duvarında. Eğer 19 Mayıs 1919 olmasaydı, Samsun’dan Kurtuluş Harbi başlamasaydı, “Hâkimiyet bilakayduşart milletindir.” cümlesi bu duvardaki yerini alamayacaktı. O gün, egemenliğin kayıtsız, şartsız millet iradesine teslim edildiği gündür. Diyarbakır’ıyla, Hakkâri’siyle, Van’ıyla, Rize’siyle, Trabzon’uyla, Samsun’uyla, Kayseri’siyle, Sivas’ıyla, Muğla’sıyla, Mersin’iyle, Antalya’sıyla, Konya’sıyla, Edirne’siyle, Tekirdağ’ıyla, Çanakkale’siyle, İstanbul’uyla ve elbette ki Ankara’sıyla 81 vilayetimizin, 76 milyon kardeşimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dün bayram kutlamalarına rengârenk kıyafetleri, millî giysileri içinde büyük heyecan katan 25 Türk soyuna mensup ülkeden gelen kardeşlerimizin ve onların temsil ettiği halkların ve Anadolu’dan verilen evrensel mesajla “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibiyle huzur duyan bütün dünya gençlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kılıç.      

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Bayram ancak bu kadar güzel anlatılır.

BAŞKAN – Sayın Bayraktutan…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığına, Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitleri saygıyla andığına ve tutuklu milletvekillerine ilişkin açıklaması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben de sözlerimin başında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyorum.

Dün ülkemizin her tarafında Türk bayraklarıyla bütün yurttaşlarımız sokaklara çıkarak bu büyük bayramı büyük bir coşkuyla kutladılar. Ben bu vesileyle, bu bayramın gerçekleşmesinde, bugün bu güzel günleri yaşamamızda en büyük pay sahibi olan Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum, kendilerine şükran duygularımı ifade ediyorum.

Bunun dışında, cuma günü de İstanbul Silivri’de Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Haberal’ın savunmasını izledik, cezaevinde Milletvekilimiz Mustafa Balbay’ı ziyaret ettik. Milletvekillerimiz ne yazık ki çok kötü durumdalar. Gelinen noktada, tutukluluğun artık bir ezaya dönüşmüş olması, bir cezaya dönüşmüş olması sonucunda, tutuklamadan dolayı beklenen bütün gayenin gerçekleşmiş olmasına rağmen içinde bulundukları durum vahamet noktasındadır. Yargıya olan güven ne yazık ki kaybolmuş bir noktadadır.

Dünyanın hiçbir yerinde tutuklu milletvekillerinin olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye bu konuda da ne yazık ki bir vahamet noktasındadır. Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan milletvekillerinin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.

Sayın Genç…

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, ben dün Samsun’daydım; orada dört saat yürüdük 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için.

Biraz önce burada konuşan Hükûmet sözcüsünün dediğiyle uygulamalar tamamen ters. Bu milletin millî değerlerini, Millî Mücadele’deki heyecanını yok etmek için maalesef bugünkü Hükûmet planlı bir uygulama yapmaktadır. Birçok yerde 19 Mayıs kutlaması yasaklanmış. Ben orada CHP il teşkilatına gittim, orada ilçelerden gelen kişiler “Efendim, bize ‘19 Mayısı kutlayamazsınız, çelenk koyamazsınız’ dediler.” diyorlar. Birçok yerde, kaymakamlar ve hiçbir kimse bu anma törenlerine katılmıyor. Bu işler her geçen sene daha da unutturulmaya çalışılıyor. İşte, 30 Ağustos kutlamaları engelleniyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları engelleniyor. Bütün mesele, işte, kendi kafalarına göre…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç.

Sayın Özcan…

3.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Hükûmetin, halkın millî bayramlara katılmaması yönünde valilere verdiği sözlü bir talimatının olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, az önce Sayın Bakanı dinlerken sanki farklı bir ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı konuşuyormuş izlenimini edindim. Sayın Bakan herhâlde Türkiye’de olanların farkında değil. Kol kola yürümekten bahsediyor ama ben size sadece Bolu’da olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Günler öncesinden Valiliğe müracaat ettik bir fener alayı düzenlemek için. Aynı tarihe, sırf bizim, vatandaşlarla birlikte yürümemizin önüne geçebilmek için, engelleyebilmek için Valilik farklı bir program koydu aynı güzergâhlar üzerine. Şimdi Sayın Bakana ben buradan sormak istiyorum aracılığınızla: Böyle bir uygulamanın doğru olduğunu düşünüyor mu Sayın Bakan? Sayın Valiyi bu konuda uyarmayı düşünüyor mu? Halkın bayramlara katılmasının, kutlamalara katılmasının önünde bir engel olmalı mıdır valiler? Hükûmetin halkın bu bayramlara katılmaması yönünde valilere verdiği sözlü bir talimat mı var? Bunun cevabını da merak ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özcan.

Sayın Acar…

4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanının bazı sözlerine ilişkin açıklaması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın AKP sözcüsünü dinlerken sanki bir başka dünyada yaşıyormuş gibi olduk. Tüm uygulamaları AKP’nin, 19 Mayıs ruhuna, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine aykırıdır.

Bu devam ederken bir yandan da Anayasa Mahkemesi Başkanımızın dün “Laiklik adı altında maskaralıklar ortaya çıktı.” sözleri gerçekten bize “Türkiye Cumhuriyeti'nde mi yaşıyoruz?” diye sordurmuştur. Başında bulunduğu Anayasa Mahkemesinin kırk iki yıllık kökleşmiş içtihatlarını çiğneyerek safsata örneklerle halkın laik sisteme olan güvenini yıkmaya çalışması nedeniyle Haşim Kılıç’ı buradan şiddetle kınıyorum. Hiçbir Anayasa Mahkemesi yargıcının, kendisini adam eden, kendisini yargıç eden Türkiye Cumhuriyeti’nin canına okuyacak böyle bir sapkınlığa hakkı yoktur. Haşim Kılıç hukukçu olmadığını, olamayacağını böylece açıkça ortaya koyduğu için Anayasa Mahkemesi Başkanlığından derhâl istifa etmelidir.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Sayın Yeni…

5.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin, Samsun’da yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

AHMET YENİ (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Samsun’umuzda muhteşem bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Sabah çelenk koyma merasimiyle başlayan bu kutlama, akşama kadar halkımızla, milletimizle beraber devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda çok muhteşem kutlamalar yaptık. Ancak, ülkemizin birçok yerinden, Üsküdar’dan Antalya’sına kadar, Samsun’a gelip de “alternatif yürüyüş” adı altında yürüyüş yapan arkadaşlarımız da, kendilerine gösterilen güzergâhta o yürüyüşü yapmışlardır. Biz Samsun’da akşama kadar oralardaydık, herhangi bir problem yaşanmadığını ve halkımızla birlikte 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı muhteşem bir şekilde kutladığımızı ifade etmek istiyorum.

Dün Samsun’a gelen milletvekillerimize de hoş geldin deme fırsatı bulamadık çünkü bizim kendi alanımızdaki kutlamalar çok güzel devam etti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nızı da ben Samsun Milletvekili olarak tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah gelişerek bu şekilde halkla beraber devam edecektir.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeni.

Sayın Işık…

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ve bu kutlamalara bilinçli olarak katılmayan yöneticileri kınadığına ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının birçok ilimizde son derece sönük ve sembolik kutlamalarla geçiştirildiğini, yine birçok il ve ilçemizde yapılan kutlamalara maalesef bu ülkenin valilerinin, kaymakamlarının ve özellikle de AKP’li belediye başkanlarının katılmadığını özellikle Sayın Bakana buradan ifade etmek istiyorum. Bu kutlamalara bilinçli olarak katılmayan yöneticileri de kınadığımı ifade etmek istiyorum.

Bakanın burada yapmış olduğu konuşma sadece günü kurtarmaya yönelik bir konuşmadır. Vatandaşlarımız bu kutlamalardan son derece rahatsız olmuştur. Hükûmeti bu konuda daha ciddi önlemler almaya ve gereğini yapmaya davet ediyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

Sayın Özkan…

7.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ayrıştırma yapılmaması gerektiğine ve bu bayramın hep beraber kutlanmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Stadyumlarda, statlarda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın engellenmiş olması -sayın bakanlarım, sizleri uyarıyorum- Türkiye’de bir ayrışmaya neden oluyor, bir ayrışma söz konusu. Ben iki bayrama da katıldım; bir tarafta birileri, bir tarafta birileri. İnsanları ötekileştirmememiz gerekiyor. Çocuklarımız Burdur’da stadyumun… Biz valilik önünde küçük bir yerde kutlama yaptık, o çocuklar ağladılar. “Protokol bizleri izlemedi, judocular izlenmedi, sporcular izlenmedi.” Türkiye’nin 1’incisi olan, Bursa’dan gençlerimiz geldi, jimnastik gösterisi yaptılar. Bu güzelliği sadece orada 300 kişi gördük. Stadyumda yapmış olsaydık belki on binler görecekti, Türkiye görecekti. Yani bu ayrışmayı yapmama adına, bu işten vazgeçmenizi, stadyumlarda ve alanlarda bu bayramın hep beraber kutlanmasını talep ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özkan.

Sayın Çelebi…

8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’da yapılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklaması

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Bakan birlikten, kardeşlikten, dayanışmadan, bayramlarda özellikle birlikte empati yapmaktan bahsetti ama bunu, ne yazık ki, bu bayram süreçlerinin hiçbirinde göremiyoruz ve ayrıştırılmış noktada olduğumuzu her yerde de yaşıyoruz. Mesela dün İstanbul gibi bir ilde, İstanbul ilindeki anmada vekâleten birilerinin katıldığı, hiç dikkate alınmayan, özü itibarıyla, ruhu itibarıyla kaybettirilen bir anmayı… İstanbul’da dün il merkezinde Atatürk anıtına kimin çelenk koyduğunu Sayın Bakan araştırırsa iyi olur.

Ayrıca, şöyle bir cümle başlıyor hem kaymakamlardan hem belediye başkanlarından: “Mehmetçik…” Bu mücadeleleri veren bir Mehmetçik’ten bahsediliyor. Tabii, Mehmetçik’in bu işteki faktörü, rolü önemlidir ama Atatürk’le ilgili bir beyanları yok. Atatürk’ün önderliğini unutturan, onu yok eden bir anlayışın egemen kılındığını burada belirtmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çelebi.

Sayın Ekşi…

9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ve işsiz gazetecilerin durumuna ilişkin açıklaması

OSMAN OKTAY EKŞİ (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, arzım şu idi: Bugünkü tablo halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya her zaman hazır olduğunu gösteriyor, bu ortak bir gerçek. Ama, bugün Türkiye’yi idare eden siyasi iktidarın, maalesef, bu konuya kelimelerde, cümlelerde belki katılıyormuş gibi görünmesine rağmen, içtenlikle onun yanında olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun da bir kanıtı olarak Sayın Başbakanın 19 Mayıs Bayramı dâhil, millî bayramlarda -ki, dün de, 19 Mayısta da zaten Türkiye dışındaydı- buradan uzak olmaya özel bir itina gösterdiğini düşünür hâle geldik. Bunun çok ciddi bir yanlış olduğunu ve siyasi iktidarın niyetini gösterdiğini belirtmek istiyorum.

İkinci nokta: Sayın Başbakan Yardımcısının burada bulunduğuna değinerek “Bugün medya dünyasında en az 500 kişi -veya 500 kadar gazeteci- işsiz durumdadır.” dedim. Sayın Başbakan Yardımcımızın Amerika Birleşik Devletleri’nde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ekşi.

Son olarak, Sayın Uzunırmak…

10.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yapılan uygulamalarla söylenilenlerin paralel olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanıltılmaması gerektiğine ilişkin açıklaması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bir insan yalan söyler, söylediği yalanın yalan olduğunu kendisi bilir, çok zararı olmaz ama karşıdaki inanır ve kendisi de yalanın yalan olmadığına inanırsa o, topluma yönelmiş bir tehdit olur. Bugün Hükûmetin uygulamalarıyla bazı arkadaşlarımızın konuşmalarına baktığımızda, münafıklık alametlerinin en büyükleri gösterilmektedir. Dolayısıyla, bu yol Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne vurulmuş en büyük darbedir aslında. Dolayısıyla, herkes yaptığı uygulamayla söylediklerinin paralel olması gerektiğini hatırlamalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini yanıltmaya kalkmamalıdır. Buradan ders çıkartmak gerekir ve millet geleceğine -mutlaka ki- doğru, dürüst, içselleştirilmiş konuşmalarla Türkiye Büyük Millet Meclisinde yön verilmeye çalışılmalıdır.

Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.

Sayın Gümüş…

11.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, millî bayramlarda çelenk koymak için bildirim yapılması gerektiğine dair uygulamaya ilişkin açıklaması

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Teşekkür ederim.

Bu, bayramlarda çelenk koyma meselesini ben yine hatırlatmak istiyorum.

Bir ana muhalefet partisinin herhangi bir şubesinin bayramdan önce, bayramda çelenk koyması için bildirim yapmasına ne gerek vardır? Neyi amaçlamaktadır bu? Bu saçma bir uygulamadır ve art niyetli bir uygulamadır. Hiç iyi olarak algılanmamaktadır. Sizi vatandaşa şikâyet ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gümüş.

Buyurunuz Sayın Kılıç.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sataşmadan dolayı mı verdiniz efendim?

12.- Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla ilgili eleştiri ve sorulara ilişkin açıklaması

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; eleştiri ve sorular nedeniyle tekrar söz alma ihtiyacı söz konusu oldu.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sataşma münasebetiyle mi verdiniz?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sataşma değil, eleştiri ve sorular nedeniyle. Doğrudan yöneltilmiş sorular var.

Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, birbirimizi samimiyet testine tabi tutamamayız. Birbirimizi samimiyet testine tabi tutmanın lüzumu da yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’ni siz seversiniz başkaları sevmezse bundan Türkiye Cumhuriyeti bir şey kazanmaz. Türk milletini siz seversiniz başkaları sevmezse bundan Türk milleti bir şey kazanmaz. Atatürk’ü siz seversiniz başkaları sevmezse bundan Atatürk hiçbir şey kazanmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk milletini, Atatürk’ü, topyekûn 76 milyon insanımızı, hepimiz aynı hissiyatla, aynı coşkuyla, aynı samimiyetle seversek ve bu samimiyete de hepimiz inanır, iman edersek o takdirde bundan Türkiye de, Türk milleti de, Atatürk de çok şey kazanır.

Evvela bu “münafıklık” ithamını iade ediyorum, söylenmemiş kabul ediyorum. Başkanımız uygun görürse tutanaklardan da çıkarılmasını arz ve talep ediyorum. Bu tür yaklaşımlar doğru değil. Kimsenin kimseyi bu gibi konularda samimiyet testine tutmaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur, böyle bir kelime kullanmak kimsenin de haddine değildir. Herkesin bu konuda birbirinin samimiyetine inanması lazım. Birbirimizin samimiyetine, millî ve manevi meseleler mevzubahis olduğunda, inanmak mecburiyetindeyiz. İnanırsak daha kuvvetli oluruz. İnanırsak daha güçlü oluruz. İnanırsak dâhilî ve haricî menfi cereyanlara karşı güçlerimizi daha fazla ve daha rahat biçimde mobilize etme imkânına sahip oluruz.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, eğer bayram kutlamaları sırasında, idari bazı tasarruflar anında hoş olmayan bazı durumlar yaşandıysa, birkaç sene içerisinde, inanıyorum ki bunlar düzene girer ama Hükûmetin bu yönde bir emri, bir talimatı, bir genelgesi var mıdır gibi bir yaklaşım varsa doğrusu buna hiç lüzum yok. Dediğim gibi, birlikte yürümeliyiz, birlikte coşmalıyız, birlikte eğlenmeliyiz. Dışarıdan bakanlar, bizi, millî günlerde bile birbirine düşmüş hâlde görmemeli. Dışarıdan bakanlar, bizim, millî bayramları bile siyasi istismar meselesi hâline getirdiğimizi düşünmemeli.

Bu coşku, bu heyecan dalga dalga büyüyecek. Stadyumlardan çıktı ama salonlarda, meydanlarda, caddelerde, sahillerde, yürüyüş yollarında, Türkiye'nin her tarafında gerçekten çok büyük bir coşku var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ne coşkusu ya!

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sizden istirhamım benim şudur: Ajansların geçtiği fotoğrafları, birkaç gün sonra, bugünün hissiyatını terk ettikten sonra bir alın, bir gözden geçirin. Herkesin katılma imkânı doğdu. Sivil toplum örgütlerinin katılma imkânı doğdu. Belediyelerin katılma imkânı doğdu. Bayramımız bayram oldu.

Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Gaz yiyenlere ne diyorsunuz Sayın Bakan?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kılıç.

Buyurunuz Sayın Uzunırmak.

13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yapılan uygulamalarla söylenilenlerin paralel olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanıltılmaması gerektiğine ilişkin tekraren açıklaması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Benim dile getirdiğim konu, Atatürk’ü sevme sınaması değildir. Benim dile getirdiğim konu, hatiplerin veya Hükûmet uygulamalarının, söyledikleriyle yaptıklarının farklılık arz etmesi. Eğer 19 Mayıs ruhunu ve millî mücadele ruhunu Hükûmet tam kavradı ise, tam bağımsızlıktan, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünden, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğundan bahsediyorlarsa bugünkü uygulamaları bu uygulamalar değildir, savundukları bunlar değildir, kamuoyunda cereyan edenler bunlar değildir. Burada tekrar ifade ediyorum, çekinmeden Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda ifade ediyorum: Münafıklık alametleri vardır, kim alınıyorsa alınsın üstüne.

MEVLÜT AKGÜN (Karaman) – Münafık sensin!

AHMET YENİ (Samsun) – Münafıklık alametleri sende var be!

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Uzunırmak.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/624)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Patates, ana vatanı Güney Amerika olan bir bitkidir. Ülkemize yaklaşık yüz elli yıl kadar önce Kafkaslardan ve batı bölgelerimize ise Avrupa'dan gelmiştir. Bugün, yurdumuzun hemen her yerinde, özellikle Doğu ve Orta Anadolu'da yaygın olarak üretilmektedir. Çeşitli iklim koşullarına kolaylıkla adapte olabildiği gibi, dünyanın pek çok bölgesinde ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir.

Yumruları, nişasta hâlinde karbonhidrat, protein, çeşitli vitaminler başta olmak üzere önemli besin maddeleri içermektedir. Tahıllardan sonra insan beslenmesinde önemli bir paya sahiptir. Ucuzluğu, birim alandan fazla verim sağlanması, besin değerinin yüksek oluşu, sindirim kolaylığı, çeşitli şekillerde kullanılması ve her çeşit iklimde yetişmesi sebebiyle bugün hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından da yetiştirilmekte ve tüketilmektedir.

Patates, iklim şartlarına çabuk uyum sağlaması nedeniyle dünyanın hemen hemen yer yerinde yetişebilmektedir. TÜİK verilerine göre bu yıl Türkiye'de 4,6 milyon ton patates üretimi yapılması beklenmektedir.

Bolu ilimizde patates üretimi bakımından 2010 yılı itibarıyla 89 bin hektar alanda yaklaşık 310 bin ton üretim yapılmaktadır. Bolu, Türkiye'de patates üretimi yapılan Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar'la birlikte en çok üretim yapılan iller arasında yer almaktadır.

Bilindiği gibi, 01/12/2011 tarihinde Bitki Pasaportu Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle çiftçilerimizi kayıt altına almak ve vergi sisteminin içine sokmak amaçlanmaktadır. Yönetmelikte ayrıca, yemeklik patates üretiminin üç yılda bir, tohumluk patates üretiminin de dört yılda bir dikimi öngörülmektedir. Bu da demektir ki, 2015 yılına kadar patates üreticisi patatesten 1 kuruşluk gelir elde edemeyecektir.

Geçimini patates üretiminden sağlayan çiftçilerimize, zaten girdi masraflarının oldukça fazla olmasının yanında bir de bu yönetmelikle darbe vurulmuştur. Çiftçiler borçları dolayısıyla ürününü değerinin altında satmakta, bu da fiyatlarda kırılmalara yol açmaktadır.

Yine üreticilerimiz açısından önemli bir sorun, üretim maliyetlerinin yüksekliğidir. Patates            üretim maliyetini artıran önemli unsurlardan biri sulamada kullanılan elektrik fiyatının yüksek olmasıdır. Bu konuya kalıcı çözüm henüz getirilememiştir.

Depolama konusu da üreticimiz açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Ülkemizde eylül-ekim aylarında ürün miktarı en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bünyesinde yüzde 70-80 oranında su ihtiva eden patatesin özel koşullarda depolanması gerekmektedir. Yetersiz ve ilkel şartlarda patatesini depolamak istemeyen üretici ise, ürününü düşük fiyatla elden çıkarmak zorunda kalmaktadır. Üreticinin bu konudaki mağduriyeti artarak devam etmektedir

Genelinde ülkemizde, özelinde ise Bolu ilimizde üretimi yapılan patates bitkisinin sorunlarının ortaya konulması, yaşanan sıkıntılara son vermek için hangi önlemlerin alınabileceği ve çiftçilerimizin sorunlarının giderilmesi yolunda yapılacak çalışmaların oluşturulabilmesi için, Anayasanın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması saygılarımla arz ederim.

1) Tanju Özcan                                (Bolu)

2) Doğan Şafak                               (Niğde)

3) Ali Özgündüz                              (İstanbul)

4) Emre Köprülü                             (Tekirdağ)

5) Malik Ecder Özdemir                  (Sivas)

6) Recep Gürkan                             (Edirne)

7) Mehmet S. Kesimoğlu                (Kırklareli)

8) İhsan Özkes                                (İstanbul)

9) Mahmut Tanal                             (İstanbul)

10) Ali Haydar Öner                       (Isparta)

11) Mehmet Şeker                           (Gaziantep)

12) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

13) Ali Serindağ                              (Gaziantep)

14) Namık Havutça                         (Balıkesir)

15) Hasan Akgöl                             (Hatay)

16) Ali Sarıbaş                                (Çanakkale)

17) Mustafa Sezgin Tanrıkulu         (İstanbul)

18) Gürkut Acar                              (Antalya)

19) İlhan Demiröz                           (Bursa)

20) Mustafa Serdar Soydan             (Çanakkale)

21) Veli Ağbaba                              (Malatya)

22) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu        (Kayseri)

24) Ahmet İhsan Kalkavan              (Samsun)

25) Arif Bulut                                  (Antalya)

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 22 milletvekilinin, kolluk güçlerinin sosyal, psikolojik, ekonomik ve mesleki sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/625)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İnsanların sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirebilmelerinin önemli etkenlerinden birisinin de sosyoekonomik faktör olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Toplumun mutlu bir şekilde ve huzur içerisinde yaşaması bireylerin mutluluğu ile bire bir ilişkilidir.

Toplumun huzurunun sağlanmasında ve korunmasında önemli unsurlarından birisinin de kolluk güçlerinin varlığı ve onların başarılı çalışmalarıdır. Ancak toplumun huzurunu sağlamakla görevli kolluk güçlerini mensuplarının da toplumu oluşturan diğer insanlar gibi maddi, manevi, insani kaygıları ve sorunları bulunmaktadır. Kolluk güçlerini oluşturan Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları ve Jandarma Genel komutanlığı mensuplarının mesleki yıpranma payları diğer birçok meslek mensuplarına göre daha fazladır. Mesleklerinin kendilerine yüklediği sorunlar çoğu zaman bilinçaltlarında birikerek patlama noktasına getirdiği çok defa yaşanan üzücü olaylarla sabittir. "Psikolojik ve sosyal bir varlık" olan kolluk güçlerimizin birey sağlıklarının, psikolojik ve ekonomik sorunlarından arındırılmaları için kolluk güçlerinin sosyoekonomik yaşam kalitelerine dönük, soysal, psikolojik, ekonomik ve mesleki sorunlarının araştırılması ve çözümü için Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.

Gerekçe:

Toplumun huzurundan sorumlu olan kolluk güçleri içerisindeki emniyet mensupları ve jandarma mensuplarının mesleki yıpranma payları diğer birçok meslek kuruluşlarının mensuplarına göre daha fazladır.

Devamlı suça ve suçluya karşı uyanık olması gereken kolluk kuvvetleri mensuplarının da diğer insanlar gibi maddi, manevi, insani kaygıları ve sorunları bulunmaktadır. Ayrıca bu yaşadıkları sorunların yanında bir de ağır mesleki sorunları yaşamaktadırlar. Mesleklerinin kendilerine yüklediği ve çok zaman bilinçaltının gerisinde birikerek patlama noktasına geldikleri çok defa yaşanmış olaylarla sabittir. İnsan "psikolojik ve sosyal bir varlık " olarak tanımlanır.

Kolluk kuvvetleri daha mesleki hayatlarına başlamadan, eğitim gördükleri mesleki okullara alınma aşamasında, bedensel ve millî eğitim müfredatlarında yer alan konulardan oluşan sınavlar vererek mesleki okullarına girmektedirler. Böylelikle daha meslek hayatlarına yönelik eğitim alacakları okullarına girerken psikolojik testlerden ve ölçümlemelerden uzak bir şekilde meslek hayatlarına başlamaktadırlar.

Sonraki meslek hayatlarında üst üste gelen problemler karşısında depresyon ve benzeri rahatsızlıklar yaşanmaya başlamaktadırlar. Bu rahatsızlıklara ek olarak hayatın olağan akışı istikametindeki olaylar da ruh hâllerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Gerek ailelerinde yaşadıkları sorunlar gerekse diğer sosyal sorunlara bir de ağır çalışma tempoları üzerlerine eklendiğinde, kolluk güçleri ağır baskılar altında görevlerini ifa etmeye çalışmaktadırlar.

Ağır mesai şartları, özlük haklarındaki yetersizlikler ve mesleklerini ifa ederken karşılaştıkları vahim olaylar polis ve jandarmanın sosyal ve psikolojik üzerlerindeki en önemli baskı unsurlarıdır.

Çoğu insanın hayatlarında hiç karşılaşmadığı ya da nadiren şahit oldukları olaylarla kolluk güçleri her gün muhatap olmak zorundadır. İnsan psikolojisinin çoğu zaman kaldıramayacağı olaylar, kolluk kuvvetleri açısından mesleki olağanlık arz etmektedir. Bu olaylar yüzündendir ki kolluk güçleri mensuplarının hayata bakışları diğer insanlarınkinden farklı olarak şüphe ve kuşku ile gelişmektedir.

Kolluk güçlerimizin psikolojik sorunlardan arındırılması, toplumsal ve diğer suç olaylarına müdahalede daha soğukkanlı ve sakin hareket etmeleri bakımından, kolluk güçlerinin benzer meslek grupları ile sorunlarının karşılaştırılarak sosyal, ekonomik sorunlarının ve mesleki sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının tespiti ve çözümü önem arz etmektedir.

1) Mehmet Şevki Kulkuloğlu          (Kayseri)

2) Namık Havutça                           (Balıkesir)

3) Ali Özgündüz                              (İstanbul)

4) Emre Köprülü                             (Tekirdağ)

5) Mehmet S. Kesimoğlu                (Kırklareli)

6) Recep Gürkan                             (Edirne)

7) Malik Ecder Özdemir                  (Sivas)

8) İhsan Özkes                                (İstanbul)

9) Mahmut Tanal                             (İstanbul)

10) Gürkut Acar                              (Antalya)

11) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

12) Ali Haydar Öner                       (Isparta)

13) Mehmet Şeker                           (Gaziantep)

14) Hasan Akgöl                             (Hatay)

15) Ali Serindağ                              (Gaziantep)

16) Ali Sarıbaş                                (Çanakkale)

17) İlhan Demiröz                           (Bursa)

18) Mustafa Serdar Soydan             (Çanakkale)

19) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

20) Veli Ağbaba                              (Malatya)

21) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

22) Ahmet İhsan Kalkavan              (Samsun)

23) Arif Bulut                                  (Antalya)

3.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve 21 milletvekilinin, Adana Kozan’da meydana gelen Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli kapağının patlaması olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/626)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Adana'nın Kozan ilçesi Ergenuşağı köyüne 7 km. uzaklıktaki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli'nin kapağının patlaması olayının araştırılarak ihmali olanların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Gerekçe:

24 Şubat 2012'de Adana'nın Kozan ilçesi Ergenuşağı köyüne 7 km. uzaklıktaki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli kapağının patlaması sonucu 3 işçi hayatını kaybetmiş çok sayıda işçi de kaybolmuştur.

İnşaatına 2009 yılında başlanan ve 2012 yılında üretime açılması beklenen Gökdere Köprü Barajı’ndaki patlama sırasında barajda 80 milyon metreküp su bulunduğu ve patlamanın ardından Göksu yatağına saniyede 6 bin metreküp su aktığı belirlenmiştir. Bu, saniyede 6 ton, bir dakikada ise 3.600 ton su demektir. Bu rakamlar facianın boyutunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Hayatını kaybeden işçilerin ailelerince baraj kapağındaki çatlakların olaydan çok önce fark edildiği buna karşın çatlakları kapatmak için herhangi bir önlem alınmadığı iddia edilmektedir. Dahası, iddialar arasında çatlaklar nedeniyle baraj kapaklarının açıldığı, kapakların altında oluşan boşluğun ise kum torbalarıyla kapatılmaya çalışıldığı ifadeleri de bulunmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekirse proje, imalat, denetim ve güvenlik süreçlerinde görevlilerin ve anılan işleri üstlenmiş firma ve makamların kasıt derecesinde:

1) Proje kusuru;

2) İmalat kusuru;

3) Denetim kusuru;

4) Güvenlik kusuru ve olay aydınlandığında diğer hususlarda ortaya çıkacak daha birçok kusuru vardır.

Bu veriler ışığında olaya bakıldığında, özel bir şirkete ait olan Gökdere Köprü Barajı inşaatında gerekli denetlemelerin yapılmadığına dair ciddi soru işaretleri oluşmuş, buna karşın ilgili Bakanlıktan soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapılmamıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği'nin Danıştay tarafından durdurulması nedeniyle gerekli denetlemelerin yapılamadığına işaret etmiştir.

Bu açıklama, hukuk bilincinden uzak, gayriciddi bir yaklaşım arz etmiş, kuşkuları artırıcı etki yapmıştır. Bilindiği gibi yönetmelikler idare tarafından kanuna uygun biçimde hazırlanır. Aslolan yasadır. Yönetmeliğin Danıştay tarafından iptali yasa hükmünün verdiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesine gerekçe oluşturamaz.

Bu durumu saptayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de söz konusu yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla DSİ’nin yasayla kendisine verilen denetleme yetkisini kullanmasına engel olmadığını belirtmiş, 6200 sayılı Yasa yürürlükte olduğu sürece DSİ’nin su yapılarını denetlemekle yükümlü olduğunu açıklamıştır. TMMOB’a göre Gökdere Köprü Barajı’ndaki facianın nedeni söz konusu yönetmeliğin iptal edilmesi ile doğan hukuksal bir boşluk değil, DSİ’nin asli görevleri içerisinde yer alan denetleme görevini yerine getirmemiş olmasıdır.

Adana İnşaat Mühendisleri Odasının ön raporuna göre baraj inşaatı tamamlanmadan gövdede su tutulmaya başlanması, bu ara barajın mansap kısmında ve tünelde işçilerin çalışmaya devam etmesi ve yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması kaza anında işçi kayıplarını ciddi boyutlara taşımıştır. Raporda, mekanik tünel kapağını destekleyen betonarme yapıda kopmalar görüldüğü ve kapak arkası tıkaç betonlarının yapılmamış olduğu belirtilmiştir.

Bu bilgilere ek olarak, baraj inşaatı başlarken çevre örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri görmezden gelinmiş, olayın sosyolojik boyutları başından beri ihmal edilmiştir. Baraj yapılırken doğal hayatın dengesi gözetilmemiş, ormanlık bir alan yok edilmiştir.

Gökdere Köprü Barajı'ndaki patlamayla ilgili olarak yakınlarını kaybedenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının soruları cevapsız kalmaktadır. Hâlen 3 kişi dışında ölen çok sayıda işçinin cesedi bulunamamıştır. 3 cesedin bulunmasından sonra arama çalışmalarının hızını yitirdiği de gelen iddialar arasındadır. Bu nedenle olayın araştırılarak özel ve kamusal alanda ihmali olanların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hayati bir önem arz etmektedir.

1) Osman Faruk Loğoğlu               (Adana)

2) Ali Demirçalı                              (Adana)

3) İlhan Demiröz                            (Bursa)

4) Vahap Seçer                               (Mersin)

5) Mehmet Şeker                            (Gaziantep)

6) Hasan Akgöl                              (Hatay)

7) Doğan Şafak                              (Niğde)

8) Ali Serindağ                               (Gaziantep)

9) Ali Sarıbaş                                 (Çanakkale)

10) Recep Gürkan                          (Edirne)

11) Gürkut Acar                             (Antalya)

12) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

13) Mustafa Serdar Soydan            (Çanakkale)

14) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

15) İhsan Özkes                             (İstanbul)

16) Veli Ağbaba                             (Malatya)

17) Mehmet Ali Ediboğlu               (Hatay)

18) Mehmet Şevki Kulkuloğlu       (Kayseri)

19) Ali Haydar Öner                      (Isparta)

20) Ahmet İhsan Kalkavan             (Samsun)

21) Arif Bulut                                 (Antalya)

22) Namık Havutça                        (Balıkesir)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Gensoru önergesinin geri alınmasına ilişkin bir önerge vardır, okutuyorum:

B) Önergeler

1.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 47 milletvekilinin, Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki (11/27) esas numaralı gensoru önergesinden imzasını geri çektiğine ilişkin önergesi (4/112)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(11/27) esas numaralı Ankara Milletvekili Levent Gök ve 47 milletvekilinin Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin Değerinin Çok Altında Bir İhale Bedeli ile Özelleştirilmesini Onaylayarak Kamuyu Zarara Uğrattığı İddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hakkında Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önerge’den imzalarımızı geri çekiyoruz.

1) Levent Gök                                 (Ankara)

2) Musa Çam                                   (İzmir)

3) Müslim Sarı                                (İstanbul)

4) Malik Ecder Özdemir                  (Sivas)

5) Erdal Aksünger                           (İzmir)

6) Aytun Çıray                                (İzmir)

7) Aytuğ Atıcı                                 (Mersin)

8) Sedef Küçük                               (İstanbul)

9) İlhan Cihaner                               (Denizli)

10) Ferit Mevlüt Aslanoğlu             (İstanbul)

11) Kamer Genç                              (Tunceli)

12) Sinan Aydın Aygün                  (Ankara)

13) Sakine Öz                                  (Manisa)

14) Haydar  Akar                            (Kocaeli)

15) Ali Özgündüz                            (İstanbul)

16) Ali Demirçalı                             (Adana)

17) Mustafa Sezgin Tanrıkulu         (İstanbul)

18) Oğuz Oyan                                (İzmir)

19) Süleyman Çelebi                       (İstanbul)

20) Ömer Süha Aldan                     (Muğla)

21) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

22) İlhan Demiröz                           (Bursa)

23) Hüseyin Aygün                         (Tunceli)

24) Celal Dinçer                              (İstanbul)

25) Muharrem Işık                          (Erzincan)

26) Turgay Develi                           (Adana)

27) Ramazan Kerim Özkan             (Burdur)

28) Mevlüt Dudu                             (Hatay)

29) Dilek Akagün Yılmaz               (Uşak)

30) Haluk Ahmet Gümüş                (Balıkesir)

31) Doğan Şafak                             (Niğde)

32) Candan Yüceer                          (Tekirdağ)

33) Uğur Bayraktutan                      (Artvin)

34) Kazım Kurt                               (Eskişehir)

35) Hasan Akgöl                             (Hatay)

36) Ali Rıza Öztürk                         (Mersin)

37) Ali İhsan Köktürk                     (Zonguldak)

38) Vahap Seçer                              (Mersin)

39) Selahattin Karaahmetoğlu          (Giresun)

40) Aykan Erdemir                          (Bursa)

41) Namık Havutça                         (Balıkesir)

42) Ahmet Toptaş                            (Afyonkarahisar)

43) Ensar Öğüt                                (Ardahan)

44) Haluk Eyidoğan                        (İstanbul)

45) Refik Eryılmaz                          (Hatay)

46) Mehmet Ali Susam                   (İzmir)

47) Mehmet S. Kesimoğlu              (Kırklareli)

48) Durdu Özbolat                          (Kahramanmaraş)

BAŞKAN – Gensoru önergesi geri verilmiş ve gündemden çıkarılmıştır.

On dakika ara veriyorum.

 

Kapanma  Saati: 15.01


 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER : Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz.

Bu kısmın birinci sırasında yer alan, (11/27) esas numaralı Gensoru Önergesi geri alınıp gündemden çıkartıldığından, şimdi bu kısmın ikinci sırasında yer alan, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 milletvekilinin Van’da 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9/11/2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/2) esas numaralı Önerge’si üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI 

A) Ön Görüşmeler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 milletvekilinin, Van’da 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9/11/2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2)

BAŞKAN - Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 9/5/2013 tarihli 102’nci Birleşiminde okunmuş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu nedenle soruşturma önergesini tekrar okutmuyorum.

Bu görüşmede, sırasıyla önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine, şahısları adına üç üyeye ve son olarak da hakkında soruşturma açılması istenmiş bulunan Bakana söz verilecektir. Konuşma süreleri onar dakikadır.

Şimdi, söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Önerge sahibi olarak Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, şahısları adına İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kütahya Milletvekili Alim Işık, Van Milletvekili Mustafa Bilici; hakkında Meclis soruşturması açılması istenen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay.

Şimdi ilk söz, önerge sahibi olarak, Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’a aittir.

Buyurunuz Sayın Toptaş. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Van ilimizde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen ikinci depreme kadar gerekli önlemlerin alınmaması sonucu birçok yurttaşımızın ölmesi nedeniyle ihmali bulunduğunu düşündüğümüz Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması talebimiz vardır. Bununla ilgili söz almış bulunmaktayım. Ancak öncelikle, dün idrak ettiğimiz, 19 Mayısın 94’üncü yılında Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutlamaya vesile buldum. 19 Mayısta Samsun’a çıkarak bize bu günleri bahşeden Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 23 Ekim 2011 günü Van ilinde 7,1 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Onlarca insanımızın ölümüne yol açan bu deprem duyulur duyulmaz bütün ülke derin bir yasa bürünürken bir yandan da Van’da yaşayan felaketzede yurttaşlarımıza yardım seferberliği başlatmıştı. Türk halkı, kurtarma ekipleri, doktorları, hemşireleri, mühendisleri, acil yardım ekipleriyle Van’a akmaya başlarken tüm Anadolu depremzedelerin gerek duyabileceği yiyecek, giyecek, ısıtma araçları sevk etmeye seferber olmuştu. Yine, Van’ı yeniden inşa etmek için nakdî yardım kampanyaları başlatılmıştı. Yine, bu cümleden olarak, birçok sivil toplum örgütüyle birlikte felaketin yıkımlarını azaltmak için Van’a gidip hasar tespitlerine teknik destek vermek istediklerini, bu amaçla mimar ve mühendis gönderebileceklerini Van Valisine ileten Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanına yanıt bile verilmemiştir. Yine, İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı hasar tespiti çalışmasına destek verme talebinde bulunmuş, Valilik bu talebi de reddetmiştir.

Bir taraftan bunlar yaşanırken diğer taraftan kurtarma çalışmaları devam ediyor, her kurtulan can için bütün ülke buruk bir sevinç yaşıyor, enkaz altından yeni kurtulanların görüntülerini izlemek için televizyonları başından ayrılmıyorlardı. Van artçı depremlerle sarsılıyor, ağır hasar gören binalar bu artçı depremlerle yıkılıyor, hasarlı binalarda hasarlı yerler, çatlaklar daha da derinleşiyor, Van halkı evlerine girip giremeyeceğini bilmiyor, çaresiz, dualar ediyor, çağrılar yapıyor, bekliyordu. Peki, bu sırada, devlet ne yapıyordu? Bir taraftan kurtarma ekipleri harekete geçip enkazdan can kurtarmaya çalışırken diğer yandan yaralıları hastanelere taşımaya, depremzedelere sıcak çorba vermeye çalışıyor, daha birçok şey yapıyor, yapmalı tabii ki çünkü devlet denilen kurum, o gün Van’da bunun için var. Artçı depremler devam ediyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor ama yetmiyor. Yetmediği şuradan belli ki: Birinci depremden on altı gün sonra, 9 Kasım 2011 günü 5,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geliyor. Bu depremde 2’si otel, 18 bina çöküyor ve göz göre göre 39 insan hayatını kaybediyor. Göz göre göre hayatını kaybeden 39 canın ilk sorumlusu yeterli tedbirleri almayan devletin Van Valisidir. Şöyle ki: İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesine, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 30’uncu maddesine, İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesine, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 4 ve 13’üncü maddelerine göre, Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 4 ve 6’ncı maddelerine, AFAD kanununun 18’inci maddesine göre, vali sorumludur.

Van Valisi, yasal düzenlemelerle kendisine yüklenen bu görevleri tam olarak yerine getirmeyerek birinci depremden on altı gün sonra insanların nerelerde barınacağını belirlememek, insanların barınacağı veya barınmayacağı tehlikeli yerleri ayırt etmemek, hasar tespiti yapmamak, bu konuda halkı uyarmamak, ilk depremden sonra nerelerin tehlikeli olduğunu söylemeyerek halkı uyarmamak; bu bağlamda, Bayram Otel ve diğer yıkılan binalarda barınılmayacağını bildirmeyerek, bu insanların hayatının kaybolmasına neden olmuştur. Açıkça, valinin buradaki durumu, bir ceza içeren fiilî suçtur.

Bununla beraber, Van Valisinin, yasaların yüklediği görevleri yapmadığı gibi, Van’ın çok riskli bir bölge olduğu bilim adamları ve mühendislerce ifade edilmesine rağmen, bir ulusal TV yayınında, otellerin güvenli olduğunu, otellerde kalınabileceğini söyleyerek gösterdiği basiretsizliğin bir yaptırımı olması gerekmez mi diye düşünüyoruz. Valinin yanında, AFAD yetkililerinin de ikinci depremde yıkılan binalarda ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği Bayram Otel’de hasar tespiti yapmamış olmaları, buranın hasarlı olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin burada kalmaları sonucu hayatlarını kaybetmelerinden sorumlu olmaları gerekir.

Bunların yanında, bir de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar var ki birinci depremden altı gün sonra yani Van’daki o ilk büyük yıkımdan altı gün sonra aynen şunu söylüyor: “Büyük depremin olduğu yerde bir daha deprem olmaz. Bugün, Van merkez ve Erciş en güvenilir bölgedir çünkü fay hattı kırılmıştır, enerjisini boşaltmıştır. Ağır hasarlı binalara girilmesin, yıkık binalara yaklaşılmasın, bunun dışındaki binalara girilebilir.” diyor. Bu beyandan on gün sonra o binalara giren 39 insanı kaybediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Beşir Atalay deprem zamanında AFAD’dan sorumludur, kriz koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısıdır. Yukarıda anlattığım tüm ihmal ve kusurlardan müteselsilen sorumludur ve bu sorumluluğun soruşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar, Van depreminde yıkılan Bayram Oteli’yle ilgili açılan bir davada, iddianamede 24 ölen insanımızın adı, bir tek sanık sandalyesinde Tevfik Bayram’ın adı geçmektedir. Yani bu kadar ihmalden sonra, bu kadar sorumsuzluktan sonra bir tek kamu görevlisi hakkında bugüne kadar dava açılmamış ve bu kamu görevlilerine de görevlerini yapmadıkları biline biline bir tek dava açılmamıştır. Bu nedenle, Sayın Bakan hakkında bu soruşturma açılırsa hiç olmazsa diğer kamu görevlilerinin de eylemleri ortaya çıkmış olur.

Değerli arkadaşlar, bir İtalyan mahkemesinin kararını okuyacağım, kararından bahsedeceğim size. İtalya’nın bir bölgesinde bir deprem oldu, diyor ki kararda: “Altı aydır devam eden artçılara rağmen bölge halkına deprem riski olmadığı güvencesi vermek, depremi öngörmemek, ihmal sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olacak bir felakete yol açtıkları için deprem komitesi kamu yetkilileri altı yıl hapis cezasına çarptırılmış, ileride başka kişilerin ölümüne yol açmamaları için kalıcı olarak da kamu görevlerinden yasaklanmıştır.” Düşünün, İtalya’da bir deprem oluyor. Gerekli önlemleri almadıkları ve uyarmadıkları için orada görevli bütün kamu görevlileri için altışar yıl ceza veriliyor, bizde kamu görevlilerinden bir teki hakkında soruşturma açılması gereği bile duyulmuyor. Kaldı ki bu sadece Van depremi için değil. Sanıyorum, Türkiye’de hiçbir depremde kamu görevlileri hiçbir kusur işlememişler gibi haklarında bir tek soruşturma açıldığını duymadım.

Değerli arkadaşlar, Bayram Oteli’nde ölen 24 kişiyle ilgili yargılamadaki durumu söyledim, bir tek Bayram. Şimdi, sorumluların sorumsuzluğu nedeniyle ileride insanlarımızın göz göre göre hayatlarını kaybetmelerini istemiyorsak konunun soruşturulması için verdiğimiz önergeye “Evet” oyu vermenizi, hiç olmazsa bazılarının da kendi vicdanlarında kendilerini yargılamalarına fırsat vermenizi diliyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Toptaş.

Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

Buyurunuz Sayın Tanal. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Hükûmet temsilcisi Suat Bey açıklama yaparken “Bayramlarla ilgili bir düzenleme var ise biz bu düzenlemeleri tekrar düzelteceğiz.” dedi. Evet, demek ki mevcut olan bayramlarla ilgili bilgileri olmadığı için bir Hükûmet temsilcisinin, ben muhalefet milletvekili olarak burada Hükûmet temsilcisine bilgiyi veriyorum: 5 Mayıs 2012 tarihinde 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihî günlerde yapılacak tören ve kutlamalara ilişkin… Yönetmelik burada değerli arkadaşlar ve burada Sayın Hükûmete bu yönetmeliği ibraz ediyorum. Madem ki bir Hükûmet temsilcisinin bu yönetmelikten haberi yok, mümkünse Resmî Gazete’de vermiş olduğum bu yönetmeliği esas alarak, yine vatandaş arasında ötekileştirmeyi yapmadan, bayramların kaynaşma, barışma, bir arada olma, birlikte kutlama gününe yakışır bir vaziyette bu yönetmeliğin derhâl değiştirilmesini talep ediyorum.

Depremle ilgili yasamızda, Anayasa’mızda, yönetmeliklerde, gayet rahat, bu konuda boşluk doğuran hiçbir mevzuat yok. Ancak, boşluk nerede doğuyor? Boşluk uygulamada doğuyor. Boşluk Hükûmette doğuyor. Boşluk kamu görevlilerinde doğuyor. Tabii, bu boşluğun da doğmasının altındaki yegâne neden: Herhâlde bunun altında iltimas var, siyasi kayırma var, para var, rüşvet var, ne ararsanız var yani burada birilerini, şunu aldın, bunu aldın anlamında değil. Mevzuatımızda boşluk olmadığı hâlde, mevcut olan mevzuatın tatbik edilmeden vatandaşımızın risk altında yaşamasının altındaki sebepler ancak dediğim nedenlerden olabilir. Bunun dışında, kamu görevlileri gerçekten mevcut olan yasal düzenlemeleri eğer tatbik ederler ise bu konuda bir sıkıntının olabileceğine ben ihtimal vermiyorum.

Yine, şu anda, büyükşehirlerde yapılan büyük 25-30 katlı binalar var. Bunlarla ilgili sayın bakanlığa dedim ki sizin bu kadar yüksek binayla ilgili İmar Kanunu’nda herhangi bir hüküm yok, mevcut olan yönetmeliklerde bir hüküm yok. Siz, 25 kat üzerine bu yapı ruhsatını vermiş olduğunuz binalarla ilgili hangi mevzuata dayalı olarak ruhsat veriyorsunuz? Verilen cevap: “Evet, bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yoktur, herhangi bir yönetmelik yoktur ancak her belediye kendisine özgü 25 katlı binalarla ilgili yönetmelik yapmakta, herkes kendine göre bir isim vermekte.” Bu anlamda da gerçekten gerek Hükûmetin gerek kamu görevlilerinin, belediyenin bu büyük, yüksek katlı binalarla ilgili bir keşmekeşliği var. Bu keşmekeşliğin bir an önce durdurulması lazım, bu da gelecek açısından vatandaşımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehlikeye düşüren bir husus.

Van depremiyle ilgili vatandaşımız yardım yaparken Hükûmet yetkilileri o dönem şöyle bir cümle sarf ediyorlardı: “Toplanan yardımlar teröre gidiyor, teröre yardım ediliyor.” Vatandaşın bu toplanan yardımlarını engelliyorlardı ve bu gerekçeyle vatandaşa gidecek olan yardımları engelleyen Hükûmet, bugün kendisi bizzat teröre yardımcı oluyor, kendisi teröre yardım ediyor. Yani, bu açıdan vatandaşa giden yardımlar terör bahanesiyle engellenmiş oldu. Ne oldu depremlerde? O dönem Van’da 160 çadırda yangın çıktı, 12 vatandaşımız yanarak can verdi. Bu anlamda, Van depreminde gerçekten iyi bir sınav verdik mi? O dönem hatta Sayın Başbakan da “Biz ilk yirmi dört saatte geç kaldık.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu açıdan baktığımız zaman deprem Van’da bazıları için bir fırsat oldu. Kimler için fırsat oldu? Siyasal iktidarla yakın diyalog içerisinde bulunan müteahhitler için gerçekten bir fırsat oldu ama vatandaş arasında da bir ayrım yapıldı: Gayrimenkulü olanlar ve olmayanlar. Gayrimenkulü olup tapusu olmayan vatandaşlarımız var ve o vatandaşlarımız taşınmaz sahibi olduğu hâlde taşınmaz sahiplerinin yararlanmış olduğu imkânlardan yararlandırılamadı. O açıdan, vatandaş arasında da bir ayırım yapıldı.

Tabii, bize bugüne kadar gerek 1999 depreminde gerek Van depreminde gerek Kütahya Simav depreminde hep ders alındığı söylendi siyasal iktidar tarafından. Ancak, tabii, 1999 depreminde bir önceki hükûmetlerin hatası, kusuru, payı vardır ama ondan sonraki depremlerin tamamında vatandaşımızın mağdur edilmesinde Hükûmetin kusuru var.

Tabii, burada, bu bir Meclis soruşturması. Ancak, Meclis soruşturması hükûmeti denetleyen mekanizmalardan bir tanesidir. Meclis soruşturmaları Parlamento çoğunluğunun siyasal iktidarın elinde olmadığı parlamenter sistemlerde amacına ulaşır. En azından hükûmetin kendisine bir çeki düzen vermesi açısından, kendisini otokontrol açısından pratik bir yararı var. Ancak, Hükûmet çoğunluğunun bir siyasal iktidarın elinde olduğu parlamenter sistemlerde gerçekten -işte, Meclisin durumunu gayet görüyoruz- ciddiye alınmıyor, “Nasılsa parmak sayısıyla bu reddedilecek.” anlayışı nedeniyle pek fazla ciddiye alınmaz. Zaten, ciddiye alınmadığının hemen size pratik bir örneğini de vereyim: Bu Meclis soruşturması dilekçesi 2 Nisan 2013 tarihinde verilmiş. 2 Nisan 2013 tarihinde veriliyor, 7 Mayıs 2013 tarihinde Başkanlığa geliyor. Ancak, bugüne kadar, yani 2011 öncesinde verilen Meclis soruşturmasına yönelik dilekçelerle ilgili, genellikle dilekçenin verildiği tarihle, Başkanlığa gelişiyle, Genel Kurula gelişi arasında toplam en fazla on veya on beş günlük bir süre var değerli milletvekilleri.

Teknik anlamda bu konuya baktığımız zaman: Dilekçenin verildiği tarih 2 Nisan 2013 tarihi, Genel Kurula geliş tarihi 20 Mayıs 2013 tarihi. 20 Mayıs 2013 tarihi günlerden pazartesiye denk getiriliyor. Peki, pazartesiye niçin denk getiriliyor? Halkın öğrenme, bilgilenme hakkından kaçırılması için bu getiriliyor. Mademki vatandaşın Parlamentoyu denetlemek hakkı, neyle yapacak? Ancak Meclis televizyonları vasıtasıyla yapacak. Meclis televizyonunun kapalı olduğu bir günde, yayına verilmediği günde Meclis soruşturmasının getirilmesiyle, gerçekten demek ki burada, vatandaşın öğrenmesi, vatandaşın bilgi alma hakkı bir yönden engellenmiş oluyor. Hani demokrasilerde katılımcılık esastı, bilgilenme, öğrenme hakkı esastı, şeffaflık esastı? Bunlar gayet rahat bunlardan kaçırılmış oluyor.

Evet, Van’da 23 Ekimdeki depremden sonra vatandaş evlerine giremedi ve giremedikten sonra Hükûmet yetkilileri o dönemde, efendim, “Deprem olmuştur, enerjisini boşaltmıştır. Artık bundan sonra yıkılmayan evler güvenlidir...” Bu deyimle, bu açıklamayla… Vatandaş Allah’tan sonra kime inanır? Hükûmet yetkililerine inanır, devlete inanır. Ve inandılar, evlerine girdiler, ondan sonra gelen depremde 12 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Tabii, binanın çökme suretiyle genel güvenliğin tehlikeye, taksirle tehlikeye sokulması nedeniyle Hükûmet yetkililerinin, valilerin ve belediye başkanlarının, tüm yetkililerin sorumlu olması lazım ancak görebildiğimiz manzara, bugüne kadar, 99 depreminde olduğu gibi, fatura yine müteahhitlere kesildi, Van depreminde de fatura yine müteahhitlere kesildi. Aslında faturanın kesileceği kişi kamu görevlileridir; bakandır, validir, kaymakamdır, belediye başkanıdır, fen işleri memurları ve yetkilileridir ama görebildiğimiz manzara, sadece ve sadece müteahhit sorumlu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) – Müteahhidin sorumluluğu açısından bu yetmiyor. Hukuk devleti olan tüm ülkelerde kamu görevlilerinin hesap vermesi lazım. Bu Meclis soruşturması da görevlilerin hesap vermesi açısından gündeme getirilmiştir.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal.

Kütahya Milletvekili Alim Işık.

Buyurunuz Sayın Işık. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun Van ilimizde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen birinci deprem ile 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen ikinci deprem arasında geçen on altı günlük sürede gerekli önlemleri aldırmadığı gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılması yönünde 7 Mayıs 2013 tarihinde vermiş olduğu önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz aldım. Bu vesileyle öncelikle hem Van depreminde hem de diğer doğal afetlerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diler iken, bu depremlerde canla başla görevini yapmak için çalışan tüm kamu görevlilerine, yardımlarını esirgemeyen sivil toplum kuruluşlarına ve özel olarak vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar bu acıların yaşanmamasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi yaşanan doğal afetlerle ilgili her türlü işlem Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın sorumluluk alanı içerisinde bulunan ve kısa adı AFAD olan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilmiştir. Bu konu, en son 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’la yeniden düzenlenmiş, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak bu Başkanlığa bağlı teşkilatları ile görev yetkileri anılan Kanun’la yeniden belirlenmiştir.

Kanun’un 1’inci maddesinde Başbakanın Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığın faaliyetleri de Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın sorumluluğuna verilmiştir. Bu Kanun, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında da yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla, yaşanan doğal afetlerle ilgili her türlü koordinasyon ilgili bakanın sorumluluk alanında gerçekleştirilmektedir. Kanunla verilen bu yetkilerin zamanında doğru bir şekilde kullanılmadığı ve Van ilimizde meydana gelen ikinci depremde 24’ü Bayram Otelde olmak üzere 39 insanımızın hayatını kaybetmesinin bazı ihmallerin sonucu olduğu ileri sürülmektedir çünkü anılan otelin ilk depremde hasarlı olduğu bilindiği hâlde insanların bu binaya girmesine izin verilmesinin bile bile âdeta ölüme davetiye çıkarmak anlamına geldiği ve AFAD’dan sorumlu olan Sayın Başbakan Yardımcısının bu süreçte görevini yerine getirmediği belirtilmektedir.

Ülkemizde sık sık yaşanan doğal afetlerde yaşanan benzeri ihmallerin ya da kusurların tekrar yaşanmaması ve gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için bu önergenin Meclis gündemine getirilmiş olmasını çok önemli buluyoruz ve emeği geçen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz böyle bir konuyu yeniden Türkiye'nin gündemine getirip tartışma imkânı verdikleri için. Çünkü Hükûmet bu tür konularda şimdiye kadar hep kısa vadeli önlemler almış, bu önlemlerle yetinmiş, bu tür krizleri iyi yönetememiş ve gerekli önlemleri hızla alarak can kayıplarını önleyememiştir. Diğer yandan, Hükûmet, yaşanan afetlerde ilgili devlet birimleri tarafından vatandaşlarımıza sunulması gereken hizmetleri ve devlet imkânlarını âdeta Hükûmetin vatandaşlarımıza sunduğu birer nimet gibi göstererek siyasi ve ekonomik rant elde etmeyi amaçlamıştır. Örneğin, 19 Mayıs 2011 tarihinde yaşanan Simav depreminde de Türk Kızılayı tarafından dağıtılan çadır, battaniye, yemek ve benzeri gibi hizmetlerde seçim öncesinde parti amblemlerinin bulunduğu özel araçlarla dağıtım yapılarak âdeta AKP propagandası yapılmış ve buradan siyasi rant elde edilmesine engel olunmamıştır. İnsanlar can ve mal derdinde çırpınırken AKP’nin oy derdinde olması vicdanları yaralamış ve insanlarımızı üzmüştür. Benzeri örnekler maalesef Van’da ve diğer doğal afetlerin yaşandığı birçok yerleşim yerinde de yaşanmıştır. İnşallah, bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz diyoruz.

Bu soruşturma önergesinde dile getirilen ve insanlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan ihmallere ek olarak başka sorunların da bu soruşturma kapsamında incelenmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz. Örneğin, deprem bölgelerinde TOKİ aracılığıyla yapılan kalıcı konutların ihalelerinde, imalatlarında ve hak sahiplerine dağıtılmasında bir dizi çok ciddi haksızlıklar ve usulsüzlükler yaşandığı iddialarının mutlaka araştırılarak cevaplandırılması gerekmektedir. Hak sahiplerinin yasal hakları olan kredi talepleri değerlendirmeye bile alınmayarak TOKİ aracılığıyla yapılan konutlara mecbur bırakılmaları birçok yeni mağduriyetlerin yaşanmasına da yol açmıştır. Uzun vadeli kredi kullandırılarak TOKİ tarafından yapılan borçlandırmaların çok daha altında kalacak bedellerle vatandaşlarımızın iş yeri ya da konut sahibi olmaları sağlanabilecekken, Hükûmetin âdeta siyasi ve ekonomik rant aracı hâline getirdiği TOKİ uygulamalarıyla birçok vatandaşımız mağdur edilmiştir. Deprem bölgelerinde yapılan konutlardaki farklı fiyat uygulamaları, bazı hak sahiplerine sonradan ek ödemelerin çıkartılması ve benzeri gibi birçok uygulama vatandaşımızın kafasında değişik soru işaretlerinin oluşmasına yol açmıştır. Örneğin, aynı yıl içerisinde beş ay ara ile yaşanan Simav ve Van depremlerinde TOKİ aracılığıyla yaptırılan konutlarda aynı büyüklük ve özelliklerde olmasına rağmen ciddi fiyat farkları oluşmuştur. Bu yetmiyormuş gibi, Simav’da daha pahalıya mal edilen konutlara sonradan, devir teslim yapıldıktan sonra bazı aracı firmalar aracılığıyla ek ödeme talebinde bulunulmuştur. Bunları zaman zaman Meclisimizin gündemine getirdik ve ilgili bakanlara ilettik ama hâlâ bu sorun çözülememiştir.

Şimdi, bu ihaleler verilirken, sözleşmeler imzalanırken bunun gerekli incelemeleri yapılmadan birilerine ihaleler veriliyor da o afetin verdiği sıcak atmosferde bir an önce konutlar yapılsın diye firmalar denetlenmeden bu ihaleler birilerine aktarılıyor ve sonradan “Ben zarar ettim.” gerekçesiyle ilgili makamlara başvuran firmalara ek ödeme talebinde bulunuluyorsa bu devletimizin acizliğinin bir göstergesidir. Dolayısıyla, bunun mutlaka incelenmesi gerekiyor. Buna benzer daha birçok problem yaşanmış ve hâlen yaşanmaya devam etmektedir.

Örneğin, Simav’da yapılan konutlarda konut maliyeti 60 bin ila 80 bin TL arasında değişirken aynı özelliklere sahip konutlar Van’da daha az fiyatlarla gerçekleştirilmiş, bunun sebebi bugüne kadar gerekçeleriyle açıklanamamıştır. Bu nedenle bu konuların da yeniden gündeme alınmasında yarar görülmektedir.

Bugünlerde geri ödemelerin başlayacağı bu konut ödemeleri birçok vatandaşımız tarafından geri ödeme yapılamayacak kadar ağırdır. Şartlar değişmiştir. İki yıl geçmiş aradan, şimdi geri ödeme zamanı gelmiş ama vatandaşım işini kaybetmiş, iş yeri yıkılmış, esnaf iş yerinden ayrılmak zorunda kalmış ama mecburen başını sokacağı bir konuta sahip olma adına o gün imza verdiği ve “Ben konut istiyorum.” dediği şartlar bugün altından kalkılamayacak derecede ağırlaşmıştır. Bu nedenle bu konunun çözümü konusunda mutlaka Hükûmetin yeniden konuyu detaylı bir şekilde değerlendirmesi ve bu soruşturma kapsamında, eğer yüce Meclis uygun görürse, bu konuların da yeniden ele alınması gerekiyor.

Diğer taraftan, Simav depreminde çalışan kamu görevlileriyle ilgili ücretler tüm başvurulara, resmî müracaatlara rağmen ödenmezken diğer tarafta daha hasar tespit çalışması veya kaç kişinin çalışacağı bile belli olmadan Bakanlar Kurulu kararıyla bunun karşılanması iki bölge arasında Hükûmetin ve özellikle de sorumlu bakanın ayrım yaptığı yönündeki şüpheleri kuvvetlendirmiştir.

Değerli milletvekilleri, bu, Hükûmetin şimdiye kadar uygulamış olduğu yanlış politikaların sadece birisidir. Suriye politikası ve açılım politikası başta olmak üzere birçok konunun Sayın Bakanın sorumluluk alanı içerisinde olması nedeniyle yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyor, bu Meclis soruşturma önergesinin yerinde olduğu düşüncesiyle tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Işık.

Van Milletvekili Mustafa Bilici. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Bilici.

MUSTAFA BİLİCİ (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan Meclis soruşturması önergesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van’da iki büyük deprem yaşadık. Bu depremler sonrasında 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, 252 vatandaşımız enkazlardan sağ olarak çıkarıldı. Bugüne kadar 10 binin üzerinde irili ufaklı artçı depremler meydana gelmiştir. Ben buradan, bir kez daha, depremde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.

23 Ekim depreminden hemen sonra, ilk yirmi dakikada Van’da, ilk bir saat içerisinde de Erciş’te müdahaleler başlamıştır. Yapılan çağrı sonucunda ilk iki saat içerisinde çok sayıda ekip ve ekipman Van ve Erciş ilçemize ulaşmıştır. Depremde yaralanan 1.677 kişi kara yolu ve hava yoluyla en yakın sağlık kurumlarına sevk edilmişlerdir.

Afet verilerine göre deprem sonucu ortaya çıkan enerji Hiroşima’ya atılan 37 atom bombasına eşittir.

Depremin ilk günlerinden itibaren, geçici barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için ilimize 75 bin çadır gönderilmiş, çadır kentler oluşturulmuş, hemen sonrasında, konteyner kentlerin oluşturulabilmesi için bu konteynerler imal edilmiş ve zor şartlara rağmen 30 bin konteynerin alt yapısı da tamamlanarak konteyner kentler oluşturulmuştur. Bu konteyner kentlerde yaklaşık 175 bin insanımız barınmıştır. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor: Türkiye’deki yaklaşık 40 ilden daha büyük nüfusun yaşadığı yeni kentler oluşturuldu.

Değerli arkadaşlar, çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın yaklaşık 170 milyonluk elektrik faturaları Hükûmetimiz tarafından karşılandı. Geçici olarak 36 bin vatandaşımız diğer illerde misafir edildi. Hayvanları telef olan çiftçilerimize ayni olarak canlı hayvan verildi ve yine, çiftçilerimizin mağduriyetini giderebilme adına Hükûmetimiz tarafından, Gıda, Tarım Bakanlığımız tarafından çiftçimize 65 milyonluk “yem desteği” adı altında hibe destek sağlandı, bununla birlikte 3.650 hayvan barınağı yapıldı.

Değerli arkadaşlar, az hasarlı konutlar için 40 bin konuta 1.250 liradan yaklaşık 50 milyon liralık bir hibe destek sağlandı. Hasarlı binaların  teknik kontrolleri ve nihai hasar tespitleri dört farklı üniversitede uzman kişiler tarafından yapıldı. İŞKUR aracılığıyla istihdama katkı sağlamak için 7.500 kardeşimize geçici süreli iş imkânı sağlandı. Bu kardeşlerimiz hâlen işlerine devam etmektedirler.

Son elli yılın en soğuk kışını yaşamamıza rağmen henüz depremin otuz dokuzuncu gününde kalıcı konutların temeli atıldı. Bölgede AFAD ve TOKİ işbirliğiyle 17.480 konut yapıldı. Köylerde 9.500 konut, 3 bin ahır yapımı hâlen devam etmektedir. Bu konutlar yirmi yıl vadeli, sıfır faizli, ilk iki yılı ödemesiz, 75 bin lira karşılığında afetzede  kardeşlerimize verildi. KOSGEB tarafından 5.500 iş adamımıza, esnafımıza yaklaşık 300 milyon liralık kredi imkânı sağlandı. Bu krediler, sıfır faizli olarak, ilk yılı ödemesiz, toplam üç  yıl geri ödemeli olarak sağlandı. Esnaf ve tüccarımızın her türlü SSK ve vergi borçları ertelendi. Daha güçlü bir Van için yatırımlar aralıksız olarak devam etti. Van, büyükşehir belediyesi statüsüne kavuştu. Üniversite kampüsü nakdî desteklerle kendini yeniledi ve verilen yeni kadrolarla şimdi çok daha güçlü bir üniversite hâline geldi. Yeni öğrenci yurtlarıyla birlikte kapasite yüzde 140 oranında artırıldı ve şu anda 12 bin kapasiteye ulaşmış olduk. Depremde yıkılan her bir dersliğin yerine iki derslik yapıldı. Şu ana kadar 2.031 derslik yapıldı ve bununla birlikte 2.628 kişilik de pansiyon yapıldı. Van için hayati önemi arz eden içme suyuna 130 milyonluk dev bir yatırım yapıldı. Van’a depremden sonra yapılan yardım ve harcamaların toplam tutarı yaklaşık 5 milyar lirayı buldu.

Depremin ilk saatlerinde Van’a gelen Sayın Başbakanımız koordinasyon merkezinde çalışmaları bizzat takip etmiş, arama kurtarma çalışmalarını yerinde incelemiştir; Van halkını hiç yalnız bırakmamış, ilimizi 4 kez ziyaret etmiştir. Deprem süresince hemen her gün bir bakanımız bizlerle birlikte olmuştur. Sadece 2012 yılında 365 günün 251 günü bir veya birden fazla bakan Van’da bizlerle birlikte olmuş, çalışmalara katkı sağlamıştır.

Değerli milletvekilleri, gerek enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı gerek arama kurtarma çalışma hızı uluslararası standartların üzerinde olmuştur. Türkiye afet yönetimi alanında örnek alınacak bir ülke oldu. Uluslararası afet yönetimlerince takdir edilen geldiğimiz bu aşama Hükûmetimizin ve aziz milletimizin üstün başarısıdır.

1999 Marmara depreminde aylarca enkaza dahi ulaşamayan bir hükûmet vardı; 2011’de, depremin dördüncü gününde bütün enkazlarda arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştı. Marmara depreminin birinci yılında hâlen 30 bin vatandaşımız çadırlarda yaşamını sürdürüyordu; Van’da daha depremin otuz dokuzuncu gününde kalıcı konutların temeli atıldı. Dönemin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı on üç ay sonra kalıcı konutlara başlanıldığını ifade ediyordu; Van’da depremden on ay sonra 15.341 kalıcı konutu teslim eden bir irade, bir hükûmet var bugün.

Değerli arkadaşlar, ana muhalefet partisi, siyasi menfaatleri uğruna o günlerde Erciş ilçemizin il olması için kanun teklifi vermiştir. Van halkı canıyla uğraşırken bu tür popülist politikalar doğal olarak karşılık bulmamıştır. Van halkı açısından bu tür siyasi manevraların hiçbir karşılığı yoktur. Depremden sonra ilimizi ziyaret eden muhalefet milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri, gerçek dışı bilgilerle, ölü sayısı hakkında yüksek rakamlar telaffuz etmişlerdir. Yine aynı üslupla depremin şiddetini abartarak halkı yanıltmaya ve devletin kurumlarına karşı güvensizlik ortamı oluşturmaya çaba sarf etmişlerdir. Çok şükür, sağduyulu Van halkı bunlara itibar etmemiş, söylenenlere inan-mamıştır.

Deprem doğal bir afettir. Yapılan çalışmalara rağmen eksiklikler olmuş olabilir ama hizmet aşkıyla yanan bu kadrolarla uğraşacağınıza çözümün bir paydaşı olun. Van’da kırık bir fay hattı olma sevdasından vazgeçin. Kadirşinas Van halkı depremde kimin ne yaptığını iyi biliyor. Tarlada izi olmayanın harmanda da yüzü olamaz. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.

On yıldır toplumun bütün meselelerini siyasetin konusu yapan, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyan, büyüten AK PARTİ, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün sigortası olmuştur. Van’da meydana gelen depremden sonra yaptıklarıyla AK PARTİ Van’da doğal afet sigortası olmuştur. Allah vatanımıza, milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Yaşadığımız o acı günler bize Türkiye'nin kardeşliğini, birliğimizi ve beraberliğimizi gösterdi. Milletimiz tek yürek oldu. Bütün dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiledi.

Desteklerinden dolayı başta Sayın Başbakanımıza, bizi hiç yalnız bırakmayan Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay’a, sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize ve aziz milletimize bir daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bilici.

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Van Milletvekili olarak hatibin Genel Kurulu yanlış bilgilendirdiğini ve bundan duyduğum rahatsızlıktan dolayı, doğru bilgilendirme sorumluluğundan yola çıkarak söz hakkı talep ediyorum.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - AKP temsilcisi konuşmacı ana muhalefet partisinin orada, deprem bölgesinde popülizm yaptığı şeklinde yanlış bir ifadede bulunmuştur.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Herkes kendi kanaatini söylüyor Sayın Başkan.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Bu bir kanaat değildir, yanlış bilgilendirme yapmıştır.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Sataşma var Sayın Başkan.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Halkı ve Meclisi yanlış bilgilendirmiştir. Bu doğru değildir. Bir sataşma söz konusudur, bu konuda söz almak istiyorum.

BAŞKAN - Düzeltmek istiyorsunuz.

Şimdi önce Sayın Üçer’e söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Üçer.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

14.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van Milletvekili Mustafa Bilici’nin görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu selamlıyorum.

Keşke Sayın Hatibin belirttiği her şey doğru olmuş olsaydı. Keşke bütün yaralar sarılmış olsaydı. Keşke yaşamını yitirenlerin anısına saygı duyulmuş olsaydı. Keşke depremden bu yana sağlık tedavisi görmek zorunda kalanların hepsinin sağlık tedavisi yapılmış olsaydı. Keşke evleri yıkılan herkese ev yapılmış ve onlara tüccar mantığıyla ev satılmamış olsaydı, keşke hiçbir insan dışarıda kalmamış olsaydı. Keşke, hâlâ yüzlerce aile konteynerde yaşıyor, hatta konteyner bulamadığı için barınaklarda yaşayan, böyle kendi barınaklarını kurmuş yaşayan insanlar var, bunların hiçbiri olmamış olsaydı. Keşke Van’daki eğitim sorunlarının tamamı giderilmiş olsaydı. Keşke bütün sağlık işletmeleri yapılmış olsaydı. Keşke hiçbir sorun yaşanmamış olsaydı. Ama hâlâ sayısı bile belirlenmemiş ölülerin, kaç kişinin öldüğü bile belli değil bu depremde. Kaç kişinin cenazesi Erzurum’da kaldı, kimsesizler mezarlığına defnedildi; kaç kişinin cenazesi Diyarbakır’da kaldı, kimsesizler mezarlığına defnedildi, bunun sayısı bile bilinmiyor. Kaç aile tümden yok oldu, bunun sayısı bile bilinmiyor. Ancak, sayın hatip muhasebecilik mesleğinden olsa gerek, her şeyi matematiksel hesaba vurup getiriyor. Van’da 1 milyonu aşkın nüfusun tamamı mağdur oldu bu depremde ve şu ana kadar sorunların hiçbiri çözülmüş değil. “Depremzedelere konut verdik.” diyorlar. Hayır; herhangi bir kentte nasıl TOKİ aracılığıyla insanlara ev satıldıysa, depremzede olmaktan kaynaklı “Denize düşen yılana sarılır.” hesabıyla onlara ev satıldı. Kiracı olduğu için konut hakkı olmayan, ailesi dışarıda kalan yüzlerce aile var. Bunda samimi olan varsa, bu konuda buyursunlar, gelsinler Van’daki ailelerin ızdırabını yerinde gözlemlesinler, benim söylediklerimle sınırlı kalmasın kimse. Van’da sadece, depremden bu yana ihale furyası olmuş ve AKP’nin yandaşları bu ihalelerden nemalanmıştır, başka hiçbir şey olmamıştır. Bunu Van halkına sorun, özellikle AKP’ye oy veren insanlara sorun. Kiracı olduğu hâlde, evi yıkıldığı hâlde, evi olmadığı hâlde ev bulamayan insana sorun. Biraz vicdan olması lazım, biraz ahlak olması lazım.

Teşekkürler. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Üçer.

Sayın Eyidoğan, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Van Milletvekili Mustafa Bilici’nin görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada Van depremiyle ilgili sorunları ve yanlışları tartışırken, AKP’nin sayın milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisinin bölgede propaganda yaptığını, popülizm yaptığını ifade etmiştir. Bu, gerçek değildir. Depremden hemen sonra bölgeye ilk intikal eden parti temsilcilerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleridir, Genel Başkan yardımcılarıdır. Bölgeye ilk giden parti genel başkanı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve depremden sonra bölgede sürekli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bulunmuştur. Yüzlerce tır yardım Cumhuriyet Halk Partisinin değişik illerdeki belediye başkanlıkları tarafından organize edilmiştir; sivil toplum örgütleri katılmışlardır, milletvekillerimiz bizzat bölgede dolaşmışlardır. Ben üç kez Van’a yalnız gittim ve rapor hazırladım Sayın Genel Başkanımız için.

Bakın, Türkiye, uluslararası afet risklerini azaltma politikaları konusunda en az bir on yıl geridedir ve dünyadaki afet riski, deprem riski azaltma politikaları açısından gelişmeleri yok varsaymaktadır. Eğer AKP Türkiye’de, deprem dâhil, afet risklerini azaltma konusunda ele gelir, dişe dokunur ve uluslararası gelişmelere uygun bir şeyler yapmak istiyorsa yamalı bohçaya dönen Afet Yasası’nı; eskimiş, Türkiye'nin afetlerle ilgili sorunlarına çözüm getirmeyen İmar Yasası’nı; 5543 sayılı İskân Yasası’nı, bunları behemehal değiştirmesi gerekir. On bir yılda -iktidarsınız- bunlara hiç dokunmadınız. Afet Yasası -daha önce bu kürsüden de ifade ettiğim gibi- yamalı bohça gibidir. İmar Yasası da öyledir. Şimdi onu bir torba kanun içinde getireceksiniz, İmar Kanunu’nda yine bazı değişiklikler yapacaksınız. Ülkemizde bu konuda hâlâ ciddi eksikler vardır. AKP afet riski azaltması konusunda, on bir yıllık iktidarı döneminde gereğini yeteri kadar yerine getirememiştir.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Eyidoğan.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, sayın hatip Van’a ilk gelen genel başkanın Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Bunun doğru olmadığını ve bizim Genel Başkanımızın önce geldiğini dile getirmek amacıyla söz almak istiyorum.

BAŞKAN – Söylediniz efendim, kayıtlara geçti. Sizin Genel Başkanınız gelmişti, evet.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, en son, tutanaklara geçmesi adına ben de söz isteyecektim.

BAŞKAN – Söyleyin.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – AK PARTİ Grubu adına konuşan sayın hatip çadır kentlerde ve konteynerlerdeki elektrik faturalarının hükûmetleri tarafından ödendiğini söylemek suretiyle sanki Van halkına büyük bir lütuf yapıldığı imasında bulundu. Bunun hiçbir şekilde kabul edilemez bir tutum olduğunu belirtmek istiyoruz. Van halkı bu devlete karşı, vergisini ödeyen, zorunlu askerliğe tabi tutulduğu için askerliğe giden, oyunu kullanan, devlete karşı bütün zorunluluklarını yerine getiren bir halktır.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Van halkı ayrı bir halk mı? Elektriği kullanan parasını öder ya.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Devletin de bütün bir şehri etkilemiş olan bir afette, sosyal devlet olma ilkesi gereğince yapması gereken, halkına karşı sorumlulukları vardır. Böylesine ucuz şeylerle, Van halkına bir lütufta bulunmuş gibi, Van halkına hizmet etmiş gibi bir algı yaratmayı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Yapılması gereken, bütün kentin etkilendiği bir depremde Van’ı afet bölgesi ilan edip Van halkının yaralarını sarma noktasında sosyal devlet olma ilkelerinin gereğini yerine getirmektir.

Bu hususun tutanaklara geçmesini istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken, tutanaklara geçti.

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI (Devam)

A) Ön Görüşmeler (Devam)

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 milletvekilinin, Van’da 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9/11/2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Devam)

BAŞKAN – Şimdi de hakkında Meclis soruşturması açılması istenen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay.

Buyurunuz Sayın Atalay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi tarafından şahsımla ilgili verilen soruşturma önergesi üzerine Hükûmetimiz adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tabii, o acı depremin üzerinden bir buçuk yılı aşkın bir zaman geçti, depremin yaraları büyük oranda sarıldı. Hükûmet olarak, doğrusu, Van depreminde çok olağanüstü bir yönetim ve koordinasyon sergiledik. Bu Hükûmetin Van depremini yönetmesi, deprem sonrası yaraları sarması konusunda, bu konunun, ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından, doğrusu, örnek gösterilen bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. Aslında herkesin takdirini kazandı yani herkes biliyor; bizim milletimiz biliyor, vatandaşlarımız biliyor, aslında sizler de biliyorsunuz. Van depremi sonrası ülkemiz, devletimiz, milletimiz -devlet, millet el ele- çok büyük bir fedakârlık, çok büyük bir başarı ortaya koydu, âdeta tek vücut oldu ve gerçekten yaralar da sarıldı. Ülkemizin bütün imkânlarını seferber ettik ve ben kendim ilgili Bakan olarak ve Hükûmetimiz olarak, doğrusu, alnımızın akıyla görevimizi en iyi yapmanın, en iyi şekilde yerine getirmenin de huzuru içindeyiz.

Tabii, depremin olduğu andan itibaren yapılanları bu on dakikada anlatmak mümkün değil. Mustafa Bey, Van Milletvekili arkadaşımız  bazı şeylerden bahsetti ama ben şunu ifade edeyim: Başta Başbakanımız olmak üzere, büyük bir bakanlar heyeti olarak ilk andan itibaren hepimiz, biz Van’da ve Erciş’te olduk. Vanlı ve Ercişli kardeşlerimiz asla yanlızlık çekmediler ve yıl dönümünde kalıcı konutların teslimine kadar da bakan arkadaşlar olarak nöbetleşe daima orada olduk.

Değerli milletvekilleri, şunu doğrusu söylemek istiyorum: Yani, kolaycı bir Hükûmet değiliz biz, ben kendim de işlere kolaycılıkla hiç bakmam. Yani, bir yerde eğer hata varsa, eksik varsa onu en çok kendimiz görürüz. Özellikle ben, işin o eleştirel boyutunu çok ön planda tutan birisiyim ama Van depremi, ondan sonra yapılması gerekenler, yapılanlar konusunda, bütün içtenliğimle size şunu söylüyorum: Türkiye, iyi bir sınav vermiştir; Devletimiz, Hükûmetimiz, bütün kurumlarımız çok iyi bir sınav vermiştir, yani bunu, özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece Hükûmet değil, milletimiz, Türkiye’nin her kesiminden büyük bir duyarlılık, yardımlaşma ve âdeta Türkiye, tek vücut olmuştur. Böyle bir şeyi yaşadık. Burada, tabii bazı şeyler var söyleniyor, ben doğrusu “Bu kadarı insaf” diyorum yani yapılanlarla ilgili falan ama milletimiz biliyor.

Değerli kardeşlerim, biraz önce ifade edildi. Tabii bu, acı bir olay. Yani 644 vatandaşımızı kaybettik ve çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Ben bu vatandaşlarımıza tekrar Rabb’imden rahmet diliyorum. Ama şunu da ifade edeyim: İlk andan itibaren herkes, daha etkili bir koordinasyon içinde, Van depremi sonrası görevini daha iyi yaptı. Kızılaydan Türk Silahlı Kuvvetlerine, sivil toplum kuruluşlarına, arama, kurtarma ekiplerine, hepsine -AFAD’ın koordinasyonu tabii- ama hepsine varana kadar doğrusu büyük bir çalışma yapılmıştır, ben onu ifade etmek istiyorum.

Şimdi, burada o yoğun kışa rağmen âdeta çok büyük bir seferberlik yürütülmüştür. Hamdolsun, mali bir sıkıntı da asla çekilmemiştir. Bakın, rakam verildi, şu anda bizim Van depremi sonrası Van’daki harcamamız 5 milyar Türk Lirasıdır değerli arkadaşlar ve bunun içinde belli bir miktar, 350 milyon lira kadar vatandaşlarımızdan gelen yardımlar da vardır. Ama hiçbir yerde, bakın, bu kadar çabuk, bu kadar etkili… Çadır kentlerin kurulması, 75 bin çadır, ondan sonra konteyner kentler… 30 bin konteyner değerli kardeşlerim, değerli milletvekillerimiz; 30 bin konteyner ürettirilmiş kışın o şiddetinde ve Van’a ulaştırılmıştır bunlar. Bu, tabii, olağanüstü bir performans ve şunu da ifade edeyim: Özellikle diğer illere gönderilen, tabii, 35 bin vatandaşımız kışı diğer illerde, misafirhanelerde geçirmiştir.

Şimdi, burada, ben özellikle sadece konutlarla ilgili durumu bir bilgi olarak verip, tabii, hasar tespitiyle ilgili, daha çok -buradaki soruşturma önergesi- ona biraz vakit ayırmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, şu anda 16.895 konut tamamlanarak teslim edilmiştir, 16.895 konut. 2.148 konutun inşası tamamlanmak üzeredir. Kiracı konumunda olan, yani deprem olduğunda herhangi birinin evinde kiracı bulunana da aynen depremzede şartlarında konut verilmektedir aynı fiyatlarla, büyük sübvansiyonla, onu da ifade etmek isterim.

Şimdi, burada, tabii, bir yandan da hasar tespit çalışmaları ilk andan itibaren devam etmiştir. Afet sonrası hasar tespit çalışmaları, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince “Binaların, meydana gelen afet nedeniyle gördüğü hasarı tespit etmeye yönelik gözlemsel olarak gerçekleştirilen çalışmalardır.” Teknik ifadeler olduğu için aynen okuyorum tutanağa da geçsin diye: “Bu çalışmaların tamamlanma süreci depremin büyüklüğüne ve etkilediği alana göre değişiklik göstermektedir.” Van’daki 7,2 büyüklüğündeki ilk deprem sonrasında 234 teknik personel ile çalışmalar 25/10/2011 tarihinde başlamıştır. Ön hasar tespit çalışmaları kapsamında Van il merkezi ve Erciş ilçesi genelinde depremin etkilediği alanı ve acil barınmaya ihtiyaç duyacak afetzedelerin belirlenmesine yönelik etki analizi safhası devam ederken 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana gelmiştir. Bu süre içerisinde 102.709 yapının ön incelemesi tamamlanmıştır. Ancak bilinmelidir ki hasar tespit çalışmaları, meydana gelen bir deprem nedeniyle herhangi bir hasara uğramayan veya az hasar gören binaların sonradan gerçekleşen herhangi bir depremde yıkılabileceği konusunda hüküm vermez. Bu yüzdendir ki bu çalışmalar dikkate alınarak binalarla ilgili afetzedelere binalarına girmeleri söylenmez ve söylenmemiştir. Yaşadığımız deprem sonrası vatandaşlarımıza, hasarlı binalara girmemesi hususunda AFAD tarafından sürekli uyarılarda bulunulmuştur. Bunlar yazılı basınımızda da vardır, dosyamda da vardır. Bu uyarılarımız yerel ve ulusal basında yayınlandığı gibi uluslararası basında da yer almıştır.

İlk depremden hemen sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları 10 Şubat 2012 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Toplamda 200 binden fazla konut, iş yeri ve ahır incelenmiştir. Bu çalışmalarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile mühendis, mimar odaları ve üniversitelerden bini aşkın inşaat mühendisi ve mimar görev almıştır. Teknik elemanlar depremin binalara verdiği hasarı tespit etmek üzere gece gündüz demeden depremzede vatandaşlarımıza hizmet bilinciyle fedakârca çalışmışlardır ve bunların sonunda da, kalıcı hasar tespitinden sonra da -biliyorsunuz- orada işte, hak sahipliği gibi konular ona göre karara bağlanmıştır. Yani ikinci deprem olduğunda Van ve Erciş ilinde daha ön hasar tespit çalışmaları zaten devam ediyordu. Ama şunu özellikle son cümle olarak ifade ediyorum: Hasar tespit çalışması depreme dayanıklılık testi değildir ve binaların artçı depremler nedeniyle…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …yıkılmasından dolayı hasar tespit çalışmaları sorumlu da tutulmaz; bu, işin teknik boyutudur.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atalay.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Üçer.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında “Kiracı olan herkese konut imkânı sağlanmıştır.” beyanında bulundu. Bunun doğru olmadığı açıklamak üzere söz talebinde bulunuyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, böyle bir usul yok. Sayın Başkanım, herkes kendi kanaatini söylüyor.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Ben de kendi kanaatimi söylüyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Onun dışında, kimse kimseninkini düzeltmek durumunda değil, böyle bir usul yok, suistimal ediliyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Canikli, bu Genel Kurulda bir milletvekili ayağa kalkmış ve bir şey söylüyorsa lütfen müsaade edin de onun ne istediğini dinleyeyim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ama Sayın Başkanım, bu şekilde de yani… Onun da bir sınırı var efendim. İç Tüzük’e göre, hangi maddeye göre, neye göre böyle bir talepte bulunuyor Sayın Başkanım?

BAŞKAN – Sayın Canikli, sayın milletvekili bir şey talep etmek için ayağa kalkmıştır ve onun ne talep ettiğini dinlemek durumundayım, lütfen.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Sayın Başkanım, İç Tüzük’e göre de ayağa kalkarak usule göre söz istemişse…

BAŞKAN – İstiyorsunuz, evet ama söz verip vermemek de benim ihtiyarımdadır. Lütfen, ne için istediğinizi tekrar alayım.

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Evet, sizin inisiyatifinizde.

Sayın Bakan konuşmasında birkaç yanlış beyanda bulundu. En net olarak da kiracı olan herkese konut edinmesi için gereken imkânın sağlandığını ifade eden vurgular dile getirdi. Cümle olarak az evvel tekrar etmiştim; bu sebeple, bu bilginin doğru olmadığını ve Meclisi doğru bir şekilde bilgilendirmek adına söz talebinde bulunuyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Yerinden düzeltme alsın efendim.

BAŞKAN – Evet, siz sisteme giriniz efendim, yerinizden size söz vereceğim bir dakika, bu açıklamanızı yaparsınız.

Sayın Tanal, siz ne istiyorsunuz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan şöyle bir cümle sarf etti: “’Hiçbir zaman vatandaşa depremden sonra evlerinize girin, evlerinizi boşaltın, girin.’ şeklinde bir açıklamamız olmadı.” dedi. Bu yanlış bir beyan, bunu düzeltmek için söz almak istiyorum.

BAŞKAN – Siz de sisteme giriniz, bir dakika söz hakkı vereceğim.

Önce Sayın Tanal sisteme girdi.

Buyurunuz Sayın Tanal.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

15.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Deprem 23 Ekim 2011 tarihinde olmuştu. 29 Ekim 2011 tarihinde Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Sayın Erdoğan Bayraktar… Kameralar karşısına geçerek 29 Ekim 2011 tarihinde şöyle cümleleri Sayın Bayraktar sarf etmiştir: “Hasar tespiti yaptık. Depremin olduğu yerde bir daha deprem olmaz. Diyebilirim ki Van merkez ve Erciş güvenli bölgelerdir.” Binaların yüzde 95’inin ilk hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını söyledi ancak ondan sonra “Herkes evine girebilir.” denildi. Ancak vatandaşlar evine girdikten sonra ikinci bir deprem şoku yaşadı ve o açıklamalardan sonra 12 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yani bu açıdan sizin de birlikte bulunmuş olduğunuz ortamda Sayın Bayraktar 29 Ekim 2011 tarihinde böyle açıklama yaparak vatandaşlar evlerine girmiştir. Sorumluluk bu açıdan doğmaktadır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.

Sayın Üçer, buyurun.

16.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın görüşülen soruşturma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması

ÖZDAL ÜÇER (Van) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan konuşmasında gerçekleri yansıtmayan birçok cümle kurmakla beraber, kiracı olan herkese de konut edinme hakkı tanındığını vurguladı ama bu böyle değil. Kiracı olduğu hâlde, hatta hak sahibi olduğu hâlde, ev sahibi olduğu hâlde şu an bile konteynerlerde yaşayan insanlar var. Bir bakan olarak, Hükûmet yetkilisi olarak, kaç kişinin şu an konteynerlerde, çadırlarda ya da kendi imkânlarıyla kurdukları barakalarda yaşadığının bilgisini verme sorumluluğundadır.

Olayın üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen insanlar konteynerde yaşıyorsa, çadırda yaşıyorsa ve aileler “Çocuklarımız konteynerde yaşamaktan dolayı astım hastası oldu.” diye her gün bizi arıyorlarsa, bunun sorumlusu Hükûmettir. Bu vicdani sorumluluğun altından nasıl kalkarlar, bunu sormak istedim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Üçer.

VII.- MECLİS SORUŞTURMASI (Devam)

A) Ön Görüşmeler (Devam)

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ve 63 milletvekilinin, Van’da 23/10/2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9/11/2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı, halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı, ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı ve bu eylemlerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Anayasa'nın 100'üncü maddesi gereğince oylama gizli oylama şeklinde yapılacaktır. Oylama başlamadan önce oylamanın yöntemi ile ilgili olarak tekrar bazı açıklamalarda bulunacağım.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum: Komisyon ve Hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki Kâtip Üye Adana'dan başlayarak Denizli'ye kadar, Denizli dâhil ve Diyarbakır'dan başlayarak İstanbul'a kadar, İstanbul dâhil; Hükûmet sırasındaki Kâtip Üye ise İzmir'den başlayarak Mardin'e kadar, Mardin dâhil ve Mersin'den başlayarak Zonguldak'a kadar, Zonguldak dâhil; adı okunan milletvekillinin biri beyaz, biri yeşil, biri de kırmızı olmak üzere üç yuvarlak pul ile mühürlü zarf verecek ve pul ve zarf verilen milletvekillerini ad defterinde işaretleyecektir. Milletvekilleri Başkanlık kürsüsünün sağında ve solunda yer alan kabinlerden başka yerde oy kullanmayacaklardır. Bildiğiniz üzere, bu pullardan beyaz olanı kabul, kırmızı olanı ret, yeşil olanı ise çekimser oyu ifade edecektir. Vekâleten oy kullanılmayacaktır.

Oylamaya başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?

Son kez soruyorum, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok galiba.

Kupaları kaldırabilirsiniz.

Sayım için kâtip üyelerimiz gelir mi lütfen.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN -  Sayın milletvekilleri, (9/2) esas numaralı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergenin gizli oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı  : 357

Kabul                         :  67

Ret                             : 275

Çekimser                    :  13

Boş                            : 1

Geçersiz                     : 1

                                     Kâtip Üye                                  Kâtip Üye

                           Muhammet Bilal Macit                  Mustafa Hamarat

                                       İstanbul                                       Ordu”

OKTAY VURAL (İzmir) -  Bu durumda güven kalmamış. 276’nın altında olduğu için istifa mı gerekiyor Sayın Başkan?

BAŞKAN – Meclis soruşturması açılması bu oy sonuçlarına göre kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, sözlü soru önergeleri ile, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 16.57