DÖNEM: 24                            CİLT: 50                      YASAMA YILI: 3

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

100’üncü Birleşim

7 Mayıs 2013 Salı

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.-  GELEN KÂĞITLAR

 III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Eskişehir Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kutlamaları ve etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Dersim katliamına ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

 

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında ve Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının 6’ncı Filo’yu denize döktüğü yer olan Dolmabahçe’ye yapılan yürüyüşte yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Kürecik’te kurulan üsse ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bu üsle ilgili açıklamalarına ilişkin açıklaması

4.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hükûmetin mısır ithalatını bir an önce durdurması gerektiğine ilişkin açıklaması

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP Hükûmetinin mül-tecilerle ve Suriye’yle ilgili politikasının yanlış olduğuna ve bunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu olarak, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı’ya Allah’tan rahmet dilediklerine ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’na ilişkin açıklaması

9.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ve Dersim katliamına ilişkin açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ve halkı için ölen bütün devrim şehitlerini saygıyla andığına ilişkin açıklaması

11.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

12.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

13.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün açıklaması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın açıklaması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Jean-Claude Mignon'un beraberinde bir heyet ile birlikte ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30/4/2013 tarih ve 48 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1209)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılması Genel Kurulun 30/4/2013 tarihli 98'inci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere AK PARTİ Grubunun bildirmiş olduğu isme ilişkin tezkeresi (3/1210)

3.- (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/1211)

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından 16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan 32’nci Türk Günü etkinliklerine katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1212)

 

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 milletvekilinin, ülkemizde enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606)

2.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve 28 milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve temel altyapı yatırımlarının bölgeye ne gibi yansımaları olduğunun ve projelerin gerçekleştirilme oranlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, ülkemizde organ nakillerinde ve organ bağışında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608)

 

C) Önergeler

1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun (2/666) esas numaralı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/110)

 

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, TSK'da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/445) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, aile kurumumuzun güçlendirilmesi için, ülkemizde meydana gelen, birçok ailenin dağılması ve çocuklarımızın mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 milletvekili tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 13/4/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 8, 15, 22 ve 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

7.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması

8.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın görüşülen kanun tasarısının 8’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyün dere yatağına köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin sözlü soru önergesi (6/305) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/500) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/633) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sebze ve meyve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/775) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tatlı su balık-çılığının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Et ve Balık kurumunun faaliyetlerine yönelik ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1143) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçak-çılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hak-İş’in işsizlik konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1182) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zeytin üreticilerinin desteklenmesi ve zeytinyağı fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1188) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1449) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1640) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personelin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1762) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1771) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş adamlarının yurt dışına, vizesiz seyahat edilebilmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1832) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1834) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1917) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

24.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1953) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerle ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1986) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

26- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2034) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

27- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2035) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2079) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

29.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye’deki olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2150) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2320) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2532) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, huzurevlerinde çalışan yaşlı bakım elemanı sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2653) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2730) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2793) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ve diğer illerden Tokat’a yapılan göçe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2833) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki yatırımlara ve bölgeden göçlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3107) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki desteklere ve yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3108) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP’a aktarılan bütçeye ve GAP kapsamında toprak mülkiyeti konusundaki değişikliklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3109) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki yatırım ve çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3110) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle entegrasyon imkanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3118) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve kalkınma ajanslarının katkılarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3119) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma ajanslarının kısa, orta ve uzun vadeli programlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3120) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3159) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkelerarası ekonomi birliklerine ve SERKA Kalkınma Ajansına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3209) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu illerinin teşvik edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3331) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgesel fuarların ve ulusal fuarların uluslararası bir yapıya dönüştürülmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3370) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3477) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3478) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3479) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3483) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

51.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3490) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

52.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3492) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 452)

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18040)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18614)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18865)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18909)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, süt bankası kurulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18911)

6.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapılaşma sorununa ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/18966)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/19040)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/19171)

9.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Ankara’da bir camiye yapılan eklentilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/19350)

10.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, süt bankası uygulamasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/19899)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, istihdam edilen personel sayısı ile personelin sendikal örgütlenmesine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/19900)

12.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, enerji fiyatlarındaki indirimlerin tüketicilere yansıtılmamasına ve Akdeniz EDAŞ’ın özelleştirme ihalesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19951)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, istihdam edilen personel sayısı ile personelin sendikal örgütlenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19952)

14.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, termik santrallerin çevreye verdiği zararlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19953)

15.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, AVM projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20112)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç),

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan),

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ),

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Adalet Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından, (Ek cevap)

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Dışişleri Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Ekonomi Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Kalkınma Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından, (Ek cevap)

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Maliye Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Millî Savunma Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından,

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından,

Soruları ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/20150), (7/20155), (7/20163), (7/20170), (7/20187), (7/20200), (7/20207), (7/20211), (7/20226), (7/20239) Ek cevap (7/20251), (7/20256), (7/20264), (7/20276), (7/20292), (7/20305), (7/20366), (7/20397), (7/20402), (7/20411), (7/20434), (7/20460), (7/20472) Ek cevap (7/20486), (7/20506)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/20174)

18.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gümüşhane’nin bir köyünde yaptırılan bir okula ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/20238)

19.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, esnaf bölge birlikleri ve esnaf kefalet ve kredi kooperatifleri ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20300)

20.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadınların ticari hayata katılımına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20303)

21.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Bakanlık personeline ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20306)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bursa’ya veya Bursa’dan tayin edilen personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20307)

23.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20470)

24.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, orman yangınlarıyla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20471)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelerin Bakanlık çalışmalarına etkilerine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20472)

26.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20475)

27.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Antalya’nın Finike bölgesinde faaliyet gösteren taş ocaklarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20476)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı birimlerince düzenlenen toplantı ve organizasyonlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20681)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimlere ve kesilen idari para cezalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20682)

30.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/20983)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/20993)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21036)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, perdecilik sektörüne verilen destek ve teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21037)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında mermer üretici ile ihracatçılarına verilen destek ve teşviklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21038)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TURQUALITY Projesi’ne ve yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21039)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21040)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın hizmet binalarında yapılan yenileme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21310)

38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21311)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21312)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, olası bir depremin olumsuz etkilerinden korunmak için alınan önlemlere ve hizmet binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21313)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21314)

42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21315)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21316)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21317)

45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan araçlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21318)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık personelinin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine ve yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21320)

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında uğranılan siber saldırılara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/21510)

48.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da serbest bölge açılmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21603)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan personel atamalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/21604)

50.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TBMM Kampüsü içinde görüldükleri iddia edilen iki kişiye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/22182)

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak altı oturum yaptı.

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Dünya Kardeşlik Haftası’na,

Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de yaşanan olaylara,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Şırnak’ın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda yaşanan olaylara,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Cerattepe’de çıkarılmak istenen madenle ilgili mahkeme kararına,

Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladığına ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın 30 Nisan 2013 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söylediği bazı sözlere,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ne,

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul’da 1 Mayısta yaşanan olaylarda iki kadının yaralanmasına ve bunu yapanları lanetlediğine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Akçakale Sınır Kapısı’nda yaşanan olaylara ve Hükûmetin acilen sınır güvenliğini sağlaması gerektiğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladığına ve 1 Mayısta İstanbul’da yaşanan olaylara,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladığına, CHP Milletvekili Kamer Genç’e 30 Nisan 2013 Salı günü kürsüde konuşurken yapılan saldırıya ve bu durumu hiçbir parti grubunun kınamamasına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladığına ve Çanakkale’nin Ezine ve Bayramiç ilçelerinin bazı sorunlarına,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 30 Nisan 2013 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaşanan olaylarda Meclis Başkanlığının tarafsız davranmadığına ve bu durumu kınadığına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladığına, MHP Grubu olarak, 30 Nisan 2013 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kullanılan ifadeleri ve 1 Mayısta İstanbul’da yaşanan olayları ve müsebbiplerini kınadıklarına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 30 Nisan 2013 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaşanan olaylarla ilgili AK PARTİ Grubu olarak gereğini yaptıklarına ve aynı hassasiyeti diğer gruplardan da beklediklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, haberleşme hürriyeti ve özel hayatın gizliliğinin ihlallerini araştırma ve önerileri belirleme amacıyla kurulmuş olan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 milletvekilinin, Adana iline bağlı Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı’nın yapımında ve baraj tünelinin patlamasında hayatını kaybedenlerin (10/603),

Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 milletvekilinin, Adana iline bağlı Kozan ilçesinin tarihî ve turistik değerlerinin (10/604),

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 milletvekilinin, Ankaragücü futbol takımının içine düşürüldüğü durumun bireysel, toplumsal ve ekonomik etkenlerinin (10/605),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

CHP Grubunun, 2/5/2013 tarihinde İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları tarafından 1 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen olayların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (884 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 2 Mayıs 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın CHP grup önerisinin aleyhinde yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun CHP grup önerisinin lehinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun (1/751) (S. Sayısı: 452), görüşmelerine başlanarak 5’inci maddesine kadar kabul edildi.

 

7 Mayıs 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.19’da birleşime son verildi.

 

 

                                                          Meral AKŞENER

                                                             Başkan Vekili

 

          Özlem YEMİŞÇİ                        Fatih ŞAHİN                      Mustafa HAMARAT

                 Tekirdağ                                   Ankara                                      Ordu

                Kâtip Üye                                Kâtip Üye                                Kâtip Üye

 

 

 

 

II.- GELEN KÂĞITLAR

                                                                                    No: 147

6 Mayıs 2013 Pazartesi

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/772) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1493) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2013)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1494) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1495) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1496) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

5.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1497) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

6.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1498) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2013)

7.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1499) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2013)

8.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1500) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 13 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1501) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.04.2013)

10.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1502) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2013)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ve Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile 46 Milletvekilinin; Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1503) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 39 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.05.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinin orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3646) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Bahçe ilçesinin orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3647) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

3.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3648) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

4.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3649) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

5.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinin orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3650) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köyün orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3651) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köyün orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3652) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

8.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köyün orman kadastrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3653) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

9.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köy okulunun onarım ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3654) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

10.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında kuduz teşhisi konulan sokak hayvanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hurda araç indirimine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3658) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AIDS ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Çekerek-Zile yolunda bir mevkie tünel yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3660) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçi destek primlerinde Ziraat Bankasınca kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3661) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

17.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda kurum yazısının başında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

18.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Trakya Üniversitesinin yenilenen Web sayfasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3663) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, dış borç stokuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21753) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, iç borç stokuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21754) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, toplam kamu borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21755) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kişi başına düşen kamu borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21756) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

5.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TOKİ Park Eymir konutlarıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21757) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

6.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, resmi toplantı ve görüşmelerini İstanbul’da yapmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21758) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

7.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, 10. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarının Eskişehir’de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çözüm sürecinin çeşitli boyutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21760) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, PKK mensubu teröristlerin sınırdan giriş yaptıkları iddiasına ve ülkedeki terörist sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21761) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

10.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, bazı kurumların tabelalarında yer alan “T.C.” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21762) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21763) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

12.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, kaçırılan kamu görevlilerine yönelik kurtarma çalışmaları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21764) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

13.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail-Filistin arasındaki görüşmelerde Türkiye’nin arabuluculuk rolünün kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21765) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 23 Nisan törenlerinde çocuklara koltuk devretme uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21766) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

15.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Akil İnsanlar Komisyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21767) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

16.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, maden arama faaliyetlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21768) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Adıyaman’la ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21769) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

18.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, iletişimin tespitine yönelik mahkeme kararı sayısına ve yasa dışı dinlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21770) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

19.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Suriyeli muhaliflere ülkemiz üzerinden silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21771) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21772) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

21.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Akil İnsanlar Heyetine ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21773) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Akil İnsanlar Komisyonuna ve terör örgütü ile yürütülen görüşmeler kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21774) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

23.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Tunceli Üniversitesinde iki akademisyen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21775) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

24.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, kamu dış borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, özel sektör dış borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21777) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

26.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kamu kurum ve kuruluş isimlerinde “T.C.” ibaresinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21778) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

27.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan ilinin yatırım ve işsizlik verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21779) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

28.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Türkiye’nin çocuk işgücü verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21780) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

29.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Devlet kurumlarının isimlerinde yer alan “T.C.” ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21781) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bakanlıklar tarafından kurulan ve kurulması planlanan televizyon kanallarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21782) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir kamu spotunun maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21783) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

32.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Dicle Üniversitesindeki olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21784) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

33.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, çözüm sürecinde yer alan akil adamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21785) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

34.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21786) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

35.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, çözüm sürecinde yer alan akil adamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, çözüm sürecinde yer alan akil insanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren tespit edilen misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlere ve arıza durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, akil adamlara örtülü ödenekten ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

40.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, genetiği değiştirilmiş pirinç ithali ile bu duruma karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

41.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Adana’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Kızılay tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

43.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tabelalarından “T.C.” ibaresinin kaldırıldığı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

44.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat ve transit taşımacılık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21796) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

45.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili çeşitli konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21797) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

46.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, 2002 yılından itibaren haklarında soruşturma açılan öğretim görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21798) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bazı valilikler tarafından sığınmacılarla ilgili hazırlık yapılması için ilgili birimlere yazı yazıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21799) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

48.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Cerattepe’de maden çıkarılması çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21800) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

49.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Akil Adamlar Heyetinin iaşe ve ibate masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21801) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

50.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Gölünü besleyen kaynak suları üzerindeki baraj ve göletlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21802) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

51.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında idarecilerin kişisel kullanımına tahsis edilen araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21803) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, göç ve insan ticareti sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21804) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

53.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 2020 Olimpiyatlarının Türkiye’de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21805) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

54.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, NATO çatısı altında kurulduğu iddia edilen bir merkez ile PKK elebaşı ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21806) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, afet riski altındaki alanlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21807) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21808) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Başbakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21809) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

58.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de aşırı yağışların olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

59.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir mesire yerinde yaşanan zemin kaymasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

60.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21812) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

61.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi ile söz konusu Proje nedeniyle mağdur edildiği iddia edilen vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21813) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

62.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, döviz açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21814) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

63.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, şirketlerin kredi borcuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21815) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

64.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununun yürürlük süresinin son bulmasının yarattığı mağduriyet ve sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

65.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Adana’daki Güney Çevre Yolu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21817) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

66.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Çevre Koruma Kanunu Tasarısı ile getirilmesi planlanan bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21818) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

67.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, 2009 yılında Lice’de ölen bir çocukla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21819) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, köşe yazarlarına baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21820) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

69.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Göçmen Konutları Projesi kapsamında konut sahibi olanların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21821) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki kaçakçılık olaylarına ve kamu görevlilerinin kaçakçılık olaylarına göz yumduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21822) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

71.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Dicle Üniversitesinde iki grup arasında yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/21823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Afyonkarahisar’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21824) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adana’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21825) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21826) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21827) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Balıkesir’de resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21828) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yurt dışı kadrolarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21829) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21830) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21831) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bursa’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21832) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çorum’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21833) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Denizli’de resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21834) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21835) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, deniz uçağı seferlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21836) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

85.- İstanbul Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21837) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

86.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21838) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21839) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21840) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep’te resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21841) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir’de resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazetelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/21843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21844) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/21845) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

94.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Akil İnsanlar Komisyonuna seçilen bir kişinin hakkındaki mahkumiyet kararına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21846) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

95.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Karadeniz’de bilinenin dışında bir başka fay hattı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21848) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

97.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çözüm sürecinde yer alan akil adamlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21849) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

98.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

99.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

100.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bir düşünce kuruluşu ile birlikte düzenlediği seminere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21852) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı kurum ve kuruluşların bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21853) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

102.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21854) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/21855) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21856) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezaevlerinde bulunan, tutuksuz yargılanan ve tutuklu yargılanıp suçsuz bulunan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21857) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çocuk dilendirdiği tespit edilip ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21858) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında akrabalar arası işlenen suçlardan dolayı ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21859) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında rögar kapağı hırsızlığı nedeniyle ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21860) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

109.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sahte diploma satın alan ve sahte diploma düzenleyen kişiler hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21861) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında toplum üzerinde korku ve panik oluşturarak çıkar sağladıkları gerekçesiyle tutuklanarak ceza alan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21862) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

111.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, adliye önlerinde ve mahkemelerde yaşanan olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21863) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

112.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kan davası vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21864) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ibadethanelerde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21865) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

114.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de bir bor işletmesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21866) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, zabıt katipliği sınavlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

116.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak’ta nöbetçi savcının bir cenazenin otopsisini keyfi olarak geciktirdiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

117.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir vatandaşın ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21869) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

118.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Gebze ve Alanya cezaevlerinde hükümlülerin çeşitli keyfi uygulamalara maruz bırakıldıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21870) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

119.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlalleri ile aynı cezaevindeki açlık grevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21871) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

120.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

121.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında kamu kurumlarına karşı yapılan siber saldırılar nedeniyle yargılanan kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

123.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakanın 1989 yerel seçimlerinin ardından söylediği iddia edilen sözler nedeniyle açılan dava ile ilgili çeşitli konulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

124.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21876) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

125.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu ve hükümlü gazeteci sayılarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

126.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, cezaevlerindeki intihar olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

127.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunanlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

128.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir huzurevinin ilaç temini ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21880) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

129.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya’daki bir dernek tarafından verildiği iddia edilen silah kullanma eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21881) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21882) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

131.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta engelli erişimine dönük alt yapı çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21883) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

132.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2022 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan maaş ödemelerinin kesildiği iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

133.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Bakanlık personelinin nakil taleplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

134.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

135.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömür miktarı ile yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

137.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, erken yaşta evliliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

138.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tekerlekli ve akülü sandalyeler ile protezlerde faturalarıyla uyumsuzluk saptandığı gerekçesiyle inceleme için gazilerin bir hastaneye çağrılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

139.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21891) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

140.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21894) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı ülkelere atanacak bilim ataşelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21895) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21896) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yerli uydu çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21897) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

146.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye’de söküm işleri yapılacağı iddia edilen bir gemiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21900) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

149.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, çocuk işçilere ve ilgili mevzuata ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21901) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

150.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Bakanlıkça destek verilen bir toplantıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21902) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

151.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21903) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

152.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’deki bir bor işletmesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21904) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

153.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa ilinin 2010 yılı istihdam, işsizlik ve işgücüne katılım verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21905) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

154.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2003’ten sonra Türkiye’ye gelen Ahıska Türklerinin prim borçları nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

155.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

156.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, diş teknisyenlerinin silikozis hastalığına yakalanmaya başlamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

158.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tekerlekli ve akülü sandalyeler ile protezlerde faturalarıyla uyumsuzluk saptandığı gerekçesiyle inceleme için gazilerin bir hastaneye çağrılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

159.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, AKSA şirketi çalışanlarının sendika üyesi olamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

160.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, tekerlekli ve akülü sandalyeler ile protezlerde faturalarıyla uyumsuzluk saptandığı gerekçesiyle inceleme için gazilerin bir hastaneye çağrılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21912) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2013)

161.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’in Silifke ilçesindeki bir bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirileceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21913) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

162.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imara açılan bir araziye ve plan tadilatı kararlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21914) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yok olma tehlikesi altında bulunan endemik bitki türlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21915) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

164.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde 2012 yılında yapılan gözlemlerde Akdeniz foku sayısında düşüş görülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21916) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Pamukkale’nin doğal güzelliklerini korumak adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21917) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

166.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21918) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da riskli binaların yıkım çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

168.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21920) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

169.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, arkeolog kadroları ile Bakanlığın projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

170.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da uygulanan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

171.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da riskli yapı olarak belirlenen yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

172.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, riskli yapı olarak belirlenen yapılara ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

173.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, afet riski altındaki alanlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

175.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

176.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki afet riski altındaki alanlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

177.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

178.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın Simav ilçesinde 2011 yılındaki deprem nedeniyle hasar gören binalara ve yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

180.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya’daki taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

181.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009 yılında yaptığı bir sınavın iptal edilmesinin doğurduğu sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

182.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, afet riski altındaki alanların belirlenmesinde kullanılan kriterlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

183.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, şehir temsilciliklerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21935) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

184.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail-Filistin arasındaki görüşmelerde Türkiye’nin arabuluculuk rolünün kabul edilmediği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21936) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı terör örgütlerinin elinde bulunan vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21937) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

186.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21938) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

187.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, büyükelçilik ve elçiliklerimizin kullandığı binalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

188.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye ile Irak ve Ürdün arasındaki kara yoluyla yapılan ticaretin İsrail üzerinden yapılacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

189.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, İsrailli şirketler tarafından yapılan villaların Türklere satılmadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

190.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

191.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21943) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

192.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’ya serbest bölge kurulmasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21944) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

193.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21945) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21946) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

195.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da elektrik dağıtım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21947) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

196.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de elektrik dağıtım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21948) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

197.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, sayaç değişim işlemleri için tüketicilerden tahsil edilen bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21949) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Pamukkale’deki jeotermal kaynaklara yönelik projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21950) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okul bahçelerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21951) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

200.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21952) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

201.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’deki bir bor işletmesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

202.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

203.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TPAO’nun bir İngiliz şirketi tarafından sözleşmeye uyulmayarak zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

204.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, istihdam edilen arkeologlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

206.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21958) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, izlemeye gittiği spor müsabakalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21959) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Akdeniz Oyunları ile UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21960) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtlarda kalan öğrencilere film izletilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21961) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

210.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

211.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etimesgut ilçesindeki atletizm tesisinin altyapısı ile ilgili çeşitli konulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

212.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

213.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Bakanlığın Antalya’da gerçekleştirdiği bir toplantıda yapılan kişilik testine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21965) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

214.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, borcu bulunmadığı halde elektrikleri kesilen çiftçilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21966) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, fındık üretiminde don tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21967) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizdeki gıda maddelerinde acrylamide adlı maddenin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21968) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

217.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, metal kutu ambalajlı içeceklerin insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21969) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

218.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21970) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

219.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, GDO’lu pirinç konusundaki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21971) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

220.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çay üreticilerine verilen sigorta desteğinde çayda don riskinin teminat dışı bırakılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21972) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

221.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kurulan televizyon kanalına ve basın müşavirleri ile danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21973) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

222.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21974) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

223.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21975) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

224.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Bakanlık tarafından verilen çeşitli hizmetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

225.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

226.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, GDO’lu ürün ithaline ve bunun denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21978) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

227.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, bir başmüfettişe verilen disiplin cezalarına ve başmüfettişin çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21979) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

228.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gümrüklerde yapılması planlanan tasarrufa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21980) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

229.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21981) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

230.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, berberlik mesleği ve sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21982) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

231.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir köyde gerçekleştirildiği iddia edilen kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21983) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

232.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21984) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

233.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ortadoğuya yapılan taşımacılıkta yaşanan sıkıntıların çeşitli boyutlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21985) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

234.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21986) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

235.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21987) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

236.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21988) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

237.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünün kamera kayıtlarını vermediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21989) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

238.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, belediyeler tarafından yapılan reklamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21990) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

239.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının öncesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21991) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Kabataş metro istasyonunda bir vatandaşın ihmal sonucu öldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21992) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

241.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde çalışan taşeron işçilere ve ücretlerini tahsil edemedikleri iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21993) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

242.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Kars-Selim güzergahındaki yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21994) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

243.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21995) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

244.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21996) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

245.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21997) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

246.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’e bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21998) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

247.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasındaki intihar ve intihar girişimi vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21999) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

248.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, terör olayları nedeniyle farklı bölgelere göç edenler ile bunların geri dönüş taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22000) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

249.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Konya’daki bir dernek tarafından verildiği iddia edilen silah kullanma eğitimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22001) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

250.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında dilendirildiği tespit edilen çocuklar ile bu çocukları dilendirenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22002) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

251.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeye ait geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma işleri ile bu işlemin çevreye ve insan sağlığına etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22003) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

252.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında akrabalar arası işlenen suçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22004) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

253.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, düğün ve asker konvoylarında yaşanan kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22005) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

254.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ibadethanelerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22006) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

255.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında adliye önlerinde ve mahkeme önlerinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22007) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

256.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, FSM Köprüsü ile Boğaziçi Köprüsünde yaşanan intihar ve intihar girişimi vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22008) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

257.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında muhtarlara yönelik şiddete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22009) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

258.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki rögar kapağı hırsızlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22010) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

259.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında son kullanma tarihi geçtiği için imha edilen gıda maddeleri miktarı ile bunları satanlara kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22011) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

260.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sahte diploma satın alan ve sahte diploma düzenleyen kişilerle ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22012) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

261.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında toplum üzerinde korku ve panik oluşturarak çıkar sağlayan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22013) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

262.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, boğularak yaşamını yitiren kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22014) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

263.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Ankara’da denetimlerde uygunsuzluk saptanan fırınlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22015) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

264.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Başbakanın içinde bulunduğu konvoylarda meydana gelen kazalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22016) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

265.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları tarafından ekilen bitkilerin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22017) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

266.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22018) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

267.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22019) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

268.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, bir soruşturmanın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22020) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

269.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

270.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, köy korucularının özlük hakları ve sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22022) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

271.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22023) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

272.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22024) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

273.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılması töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22025) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

274.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen bir kermese ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22026) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

275.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, siyasi partilerini değiştiren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22027) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

276.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22028) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

277.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir vatandaş ile Diyarbakır Valiliği arasındaki anlaşmazlığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22029) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

278.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Dicle Üniversitesindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22030) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

279.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kırklareli’de bir vatandaşın saldırıya uğradığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22031) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

280.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Muğla ve Afyon’daki bazı öğrencilerin saldırıya uğradığı ve polisin söz konusu olaylara müdahale etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

281.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22033) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

282.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir köyde gerçekleş-tirildiği iddia edilen kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22034) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

283.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2002-2013 yılları arasında Adana’da işlenen cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22035) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

284.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Emek Sineması için yapılan gösteriye yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

285.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22037) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

286.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

287.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki otopark ücret tarifesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

288.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da dikimi yapılan çiçeklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22040) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

289.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tramvay projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22041) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

290.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehir içindeki cadde ve yol kenarlarının otopark olarak kullanılmasına ve katlı otopark inşa çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

291.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22043) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

292.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki bir mahallenin altyapı ve üstyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22044) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

293.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil savunma uzmanlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22045) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

294.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir ıslah çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22046) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

295.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sosyal yardım kapsamında dağıtılan kömüre ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

296.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

297.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tekerlekli ve akülü sandalyeler ile protezlerde faturalarıyla uyumsuzluk saptandığı gerekçesiyle inceleme için gazilerin bir hastaneye çağrılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

298.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Demir Kafes adı verilen yapı ile ilgili çeşitli konulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

299.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

300.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22052) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

301.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22053) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

302.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kolluk güçleri tarafından biber gazı kullanımına ve biber gazının içeriğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22054) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

303.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’nın Keçiören ilçesinde mahkeme kararı ile yıkım kararı verilen bir kule inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

304.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir köyün özel proje alanı olarak ilan edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

305.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, TÜİK’in veri edinimine ve bunların güvenilirliğine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22057) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

306.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22058) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

307.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22059) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

308.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22060) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, destek sağlanan filmler ile Kürtçe oyun, sinema vb. projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22061) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmanlı Milletler Müzesi ile ilgili çalışmalara ve yapılması planlanan bazı anıtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22062) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

311.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda etik ihlallerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

312.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında Türkiye’ye gelen turistlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

313.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında yabancı ülkelerde yürütülen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin maliyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22065) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

314.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Pamukkale’nin turizm potansiyelini artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22066) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

315.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki kerpiç evlerin bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

316.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22068) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

317.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Emek Sinemasının yıkılarak yerine AVM yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

318.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Bakanlık tarafından özel tiyatrolara yapılan yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22070) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

319.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Emek Sineması Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22071) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

320.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22072) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

321.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki tarihi bir medresenin onarım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22073) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

322.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kütüphaneler ile ilgili verilere ve yeni kütüphane projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22074) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

323.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tiyatro sahnelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22075) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

324.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, yunus gösteri merkezlerinin “müze kart+” kullanım alanlarına dahil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22076) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

325.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki 3. derece SİT alanında sürmekte olan alışveriş merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22077) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

326.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, müzeler ve müzelerde çalışan arkeolog sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22078) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

327.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, arkeolog kadroları ile Bakanlığın projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22079) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

328.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22080) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

329.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da bir köy arazisinde Güneş Tapınağı bulunduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22081) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

330.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ilısu Barajı çalışmalarının bölgeye verdiği zararlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/22082) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

331.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’den offshore hesaplara para aktarılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

332.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22084) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

333.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da toplanan vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22085) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

334.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’deki bir bor işletmesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı iddia edilen sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

335.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, e-haciz uygulamasından doğan mağduriyetlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

336.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22088) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

337.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22089) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

338.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22090) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

339.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, tahakkuk ettirilen vergi cezalarının tahsil edilebilirlik oranının düşük olmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22091) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

340.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, iç denetim ve iç denetçilerle ilgili çeşitli konulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22092) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

341.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat ve transit taşımacılık sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22093) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

342.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/22094) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

343.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010 yılında iptal edilen KPSS ile ilgili çeşitli konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22095) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

344.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, devlet üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

345.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mevcut ve yapılmakta olan üniversitelerin sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22097) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

346.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezai işlem uygulanan dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22098) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

347.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel üniversite sayısı ile özel üniversite kurmak için yapılmış başvurulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22099) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

348.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22100) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

349.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, öğretmenevlerinde görevli sözleşmeli personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22101) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

350.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerin bölüm ve kontenjan belirleme kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22102) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

351.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2013 yılı Seviye Belirleme Sınavı başvurularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22103) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

352.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, okullarda serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22104) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

353.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, otelcilik ve turizm meslek lisesi usta öğreticilerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22105) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

354.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, maddi yardımda bulunarak okul yaptırma uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

355.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, öğretim üyelerine baskı yapıldığı iddiaları ile bu duruma örnek olarak gösterilen Akdeniz Üniversitesindeki bir soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

356.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Öğrenci Meclisinin 2013 yılında Eskişehir’de toplanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22108) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

357.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit Kız Meslek Lisesinin ek binasındaki soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22109) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

358.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın tanıtım giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22110) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

359.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22111) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

360.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin özür grubu atamalarının bir yıl öğretmenlik yapmış olma şartına bağlanmasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

361.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir okulun ilköğretim kısmının kapatılarak ortaokula dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22113) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

362.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversitelerdeki arkeoloji bölümleri, arkeoloji bölümü mezunları ile bunların kamu kurumlarına yerleştirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22114) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

363.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22115) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

364.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Köprübaşı ilçesindeki bir ilköğretim okulunun bir Anadolu Lisesine devredileceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/22116) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

365.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mayın döşeli arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22117) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

366.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22118) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

367.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, uzman jandarma personelinin sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22119) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

368.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir köyde gerçekleştirildiği iddia edilen kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22120) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

369.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ağrı 12. Mekanize Tugayında yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22121) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

370.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22122) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

371.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22123) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

372.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tekerlekli ve akülü sandalyeler ile protezlerde faturalarıyla uyumsuzluk saptandığı gerekçesiyle inceleme için gazilerin bir hastaneye çağrılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/22124) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

373.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yok olma tehlikesi altında bulunan endemik bitki türlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

374.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında kaçak avlandığı için ceza kesilen kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22126) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

375.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, barajların doluluk oranlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

376.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki sulak alanlarda konaklayan kuş türlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22128) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

377.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, alageyik sayısı ile alageyiklerin korunması için yürütülen çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22129) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

378.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22130) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

379.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22131) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

380.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22132) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

381.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki dere ıslah projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22133) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

382.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki bir ıslah çalışmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22134) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

383.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22135) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

384.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ilısu Barajı çalışmalarının çevreye zararlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/22136) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

385.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, randevu alınması ve tomografi çektirilmesi için uzun süre boyunca beklenmesi başta olmak üzere sağlık hizmetleri ile ilgili bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22137) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

386.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Ankara’da bir hastanede yaşanan olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22138) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

387.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kurumsal internet sitesinde Bakanlık isminin önünde yer alan “T.C.” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22139) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

388.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22140) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

389.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir düzenlemenin uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22141) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

390.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yenidoğan tarama formlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22142) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

391.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında yurt dışında tedavi olmaya giden ve masrafları SGK tarafından karşılanan hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22143) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

392.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kalın bağırsak kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22144) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

393.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, evde hemodiyaliz tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22145) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

394.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ücretsiz kanser taramalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22146) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

395.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, organ nakillerindeki enfeksiyon riskine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22147) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

396.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çatışmalarda yaralanarak Türkiye’ye getirilen Suriyelilerin tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22148) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

397.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22149) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

398.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22150) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

399.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22151) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

400.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Bakanlığa bağlı kurum isimlerinde kullanılan ifadelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22152) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

401.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kanser vakalarına ve Türkiye’de kurulacak eğitim merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22153) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

402.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, il sağlık müdürlüklerine bağlı ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22154) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

403.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 1 Eylül 2012 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22155) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

404.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık kurumları işletmeciliği mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22156) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

405.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıktaki engelli personele yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

406.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22158) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

407.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22159) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

408.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22160) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

409.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’taki Atatürk Devlet Hastanesinin altyapı yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/22161) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

410.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatı yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22162) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

411.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2013 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22163) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

412.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2013 yılları arasında erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22164) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

413.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Ulukışla-Ankara duble yoluna ve bakım onarım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22165) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

414.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri havalimanlarının yapım işini alan firmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22166) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

415.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Gemlik-Haliç deniz uçağı seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22167) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

416.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kansere sebep olduğu için yasaklanan madde ile izolasyonu yapılmış bir geminin söküm işleminin Türkiye’de yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22168) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

417.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın bilişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22169) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

418.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’nın tarihi ve kültürel dokusuna zarar verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

419.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, PTT çalışanlarına sendika üyelikleri konusunda baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

420.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, THY’nin uçak alımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22172) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

421.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22173) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

422.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22174) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

423.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında kamu kurumlarına karşı yapılan siber saldırılar ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

424.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurumlarına yönelik siber saldırılara ve önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22176) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

425.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, gemi kaynaklı hava emisyonlarının kontrolüne, kesilen cezalara ve ceza kesilen gemilerin bandıralarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

426.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük’teki kara yolları ile ilgili çeşitli sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22178) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

427.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Ankara Esenboğa Havalimanındaki yolcu çıkış kapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/22179) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

428.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TBMM İdari Teşkilatında görev yapan idarecilerin özlük haklarına ve kampüs lojmanlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22180) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

429.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, inşaatı devam eden yeni Halkla İlişkiler Binasında kullanılan granitlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22181) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

430.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, TBMM Kampüsü içinde görüldükleri iddia edilen iki kişiye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22182) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2013)

431.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 24. Yasama Döneminde kabul edilen Danışma Kurulu ve Siyasi Parti Grup Önerilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22183) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

432.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 24. Yasama Döneminde verilen kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22184) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

433.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 24. Yasama Döneminde verilen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22185) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

434.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yeni Halkla İlişkiler Binası, Genel Kurul Salonu ve Başkanlık Konutuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/22186) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, bağlı kurum ve kuruluşların İstanbul’daki proje ve yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18015)

2.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, yurt dışında yaşayan Türkler’e yönelik asimilasyon ve misyonerlik faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18041)

3.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde psikolojik sorunları olan bir hükümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18044)

4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya L Tipi Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18045)

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa-Gemlik Adliyesinin hizmet binası sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18046)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tutuklu ve hükümlü avukatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18047)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, icra dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18048)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18049)

9.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki adliye binasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18051)

10.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığın İstanbul’daki proje ve yatırımlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18052)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, yargı çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18053)

12.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez Devlet Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18293)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı birimlerce sağlanan evde sağlık ve bakım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18294)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Bakanlık tarafından toplatılan ilaçlara ve bir öksürük şurubuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18295)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 112 Acil Servis hattına gelen asılsız ihbarlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18296)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizdeki diyabetli hastalarla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18297)

17.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Bahçesaray Devlet Hastanesinde ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18298)

18.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk acil bölümünün yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18299)

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir hastanın nakil sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18300)

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18301)

21.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, ülkemizdeki meslek hastalıklarının teşhisi ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18302)

22.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Devlet Hastanesinin bahçesinde kar temizliği yapılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18303)

23.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Oltu Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18304)

24.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Ankara Sanatoryum Göğüs Hastalıkları Devlet Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18305)

25.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18306)

26.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, aile hekimlerince kullanılan binalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18307)

27.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’da madde bağımlılığı tedavi merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18308)

28.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Süreyyapaşa Hastanesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18309)

29.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ’da lösemi tanı ve tedavi merkezi kurulması talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18310)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık personeline döner sermaye gelirinden ek ödeme yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18311)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında sahte ve kaçak ilaç kullandığı için yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18312)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında organ bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18313)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kayıtlara geçen domuz gribi vakası sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18314)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yıllara göre AİDS’li hasta sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18315)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yıllara göre depresyon tanısı konulan vaka sayısı ile anti-depresan ilaç kullanım miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18316)

36.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18317)

37.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık ve bağlı kurumların hizmet binası ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18319)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sağlık çalışanlarına ek ödeme verilmesi ile ilgili yönetmeliğin yayımlanmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18320)

39.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Bakanlığın İstanbul’daki proje ve yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18321)

40.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Bakanlık Merkez teşkilatında görev yapan bürokratların hastanelere yönetici olarak atandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18322)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’ın Erciş ilçesinde bir hastanın normal doğuma zorlandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18323)

42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır, Mardin ve Batman’daki uçak ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18324)


                                                                                    No: 148

7 Mayıs 2013 Salı

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan,  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi (2/1505) (Anayasa; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 Milletvekilinin, enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2012)

2.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve 28 Milletvekilinin, GAP'ın bölgeye etkisinin ve projelerin tamamlanma durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2012)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, organ nakli ve organ bağışı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2012)

 

 

 

07 Mayıs 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz.

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri beşer dakikadır, Hükûmet bunları cevaplandırabilir, süresi yirmi dakikadır.

Gündem dışı ilk söz, Eskişehir Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kutlamaları, etkinlikleri münasebetiyle söz isteyen Eskişehir Milletvekili Salih Koca’ya aittir.

Buyurun Sayın Koca. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Eskişehir Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kutlamaları ve etkinliklerine ilişkin gündem dışı konuşması

SALİH KOCA (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anadolu, farklı kültürleri, inançları, ırkları, konuşulan dilleri, aslından uzaklaştırmadan bir arada yaşatmış ve bu medeni vasfını her zaman devam ettirmiş uygarlıkların diyarıdır.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu coğrafya, kadim kültürlerin nesilden nesile aktarılmasıyla dünyanın kültür merkezlerinden biri hâline gelmiş ve o kültürlerin damıtılarak geleceğe aktarılması neticesinde elde edilen sevgi ve barış medeniyetimizin remzi olarak “Anadolu” adıyla isimlendirilmiştir. Bu ev sahipliğinin manevi temsilcileri, evrensel mesajla şekillenen sevgi ve barış medeniyetini yüzyıllarca ileriye taşımışlardır.

Bu manevi temsilcilerden birisi de Eskişehir’in Sarıköy’ünden çıkan bizim Yunus’tur. Saf ve duru bir ifadeyle İslam’ın ahlak anlayışını anlatan Yunus, sevginin ve barışın şairidir. İnsanlık tarihinin en güzel değerlerinden biri olan Yunus, sadece yaşadığı çağı değil, bütün çağları etkilemiştir. Yunus, sevgi ve barış söylemiyle insani değerleri yeniden inşa etme anlayışının en güçlü mimarlarından biri olmuştur. Yunus mutfağında insan, sevgi terkibiyle terbiye olur ve tekâmül ocağında pişer. Yunus’un sevgi terkibi, İslam membasından sulanmış, tasavvuf imbiğinden geçmiş, ilim ateşinde dem bulmuş, şiirsel bir anlatım ile tatlandırılmıştır. Böylece, her yüzyıla hitap eden ve evrensel bir mesaj hâlini almıştır.

Yunus’un şiirleri ile gönüllerde oluşturduğu huzur iklimi, bu felsefenin hayatın her alanında etkili olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Bu nedenle, Yunus felsefesinin eğitimcilerimiz tarafından nesillerimize okullarda ders olarak anlatılması, geleceğimizin sağlıklı bir şekilde inşa edilmesi açısından önemlidir.

Tüm çağlara hitap eden bizim Yunus “Biz kimseye kin tutmayız/ Kamu âlem birdir bize.” dizeleriyle eşitlik ilkesini; “Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.” dizesiyle tevazu ve hoşgörüyü; “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Dünya kimseye kalmaz.” dizeleriyle de birliği, beraberliği, kardeşliği ve barışı anlatmıştır.

2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Eskişehir; Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Şeyh Şucaeddin-i Veli, Seyit Battal Gazi, Mahmud Hüdayi gibi gönül erlerini yetiştirerek manevi iklimi en güçlü kaynaklardan beslemiş bir ilim ve irfan yurdudur.

Eskişehir Osmanlıdan bu yana Kırım’dan, Kafkaslardan ve Balkanlardan göç etmiş soydaşlarımızı bağrına basarak aynı zamanda sevgi ve hoşgörünün başkenti olmuştur. Eskişehirliler olarak barış ve sevginin sözcüsü Yunus gibi bir değerimizin içimizden çıkmasından dolayı gurur duyuyoruz. Yunus’u anlamak, onun felsefesini yaşamak ve bu felsefenin yaşanmasını sağlamak, bu topraklarda yaşayan herkesin görevidir. Bu amaçla, son yıllarda Eskişehir Valiliğimizin öncülüğünde aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Yunus’un ve felsefesinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftasını “Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası” olarak kutluyoruz. Bu yıl da 3-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikler Yunus’un, Mevlânâ’nın ve Hacı Bayram Veli’nin torunlarının bir araya gelmesiyle daha bir anlamlı oldu. Çünkü bu sene, Anadolu’nun bu üç manevi önderinin medfun olduğu başkentler birbirine daha güçlü bağlandı. Bu vesileyle, bu üç başkentin birbirine yüksek hızlı trenle bağlanmasında öncülük eden başta Sayın Başbakanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Yunus’un hoşgörü ve sevgi diyarı olan 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’imize siz değerli milletvekillerimizi ve halkımızı davet ediyoruz.

Sözlerimi sevginin şairi Yunus’tan şu dizelerle bitirmek istiyorum:

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Yağ ile bal ede bir söz.”

Bu duygularla sözlerime son veriyor, yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Koca.

Gündem dışı ikinci söz, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’e aittir.

Buyurun Sayın Öztürk. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 7 Mayıs, dün 6 Mayıstı. Bundan kırk bir yıl bir gün önce, 6 Mayıs 1972’de, 1968 devrimci kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bir şafak vakti, alacakaranlıkta, hukuksuz bir şekilde idam sehpasına çekilerek idam edildiler. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ne yapmış da idam cezasını hak etmişlerdi? O tarihte bu Mecliste yapılan görüşmelerde kimi milletvekilleri bu olayı bir vatan kurtarma mücadelesi olarak görmüşler ve Deniz Gezmiş’in, Yusuf Aslan’ın ve Hüseyin İnan’ın idamı doğrultusunda oy kullanmışlardır.

Değerli arkadaşlarım, oysa, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın gerçekten amaçlarının ne olduğunu doğrudan kendi ağızlarından dinlemekte yarar vardır: “Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum, hâlen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve iş birlikçilerine karşı mücadele verdik. Bundan dolayı, ölümden korkmuyoruz. Onu ancak iş birlikçileri düşünsün ve ancak onlar kendi canının telaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum. Biz şahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımızın bağımsızlığı ve mutluluğu için savaştık. Ben Amerikan emperyalizmine, Sovyet revizyonizmine, Romen soytarılığına, Bulgar dalkavukluğuna karşı bir Türk devrimcisiyim.”

Gerçekten, Deniz Gezmiş o savunmasında “Ben silahımı halka ve orduya karşı kullanmadım ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım. ‘Halka ve orduya karşı silah kullanırım.’ şeklinde beyanda da bulunmadım.” demiştir.

Değerli milletvekilleri, Deniz Gezmiş o savunmasında “Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk, varlığımızı Türkiye adına armağan ettik. Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.” demiştir.

Gerçekten, Deniz Gezmiş ve arkadaşları, emperyalizmin ve iş birlikçilerinin bu ülkeden sökülüp atılacağına, Türkiye'nin bağımsızlığına kavuşacağına, tam demokratik bir Türkiye oluşacağına, bir gün bu ülkede sömürüsüz bir toplum yani sosyalizmin oluşacağına, insanların eşit, özgür yaşayacaklarına inanıyorlardı ve bu inançla mücadele etmişlerdir. Tarihte yaşam öykülerini okuduğumuz pek çok devrimci gibi Denizlerin, Yusufların ve İnanların ölümü göze almalarını sağlayan işte bu inanç ve mücadele gücüydü. Biz Deniz Gezmişlerin inançlarını şu cümlelerle de görebiliriz, büyük ozan Nazım Hikmet diyor ki:

“Ölüm

bir ipte sallanan bir ölü.

Bu ölüme bir türlü

razı olmuyor gönlüm.

Fakat

emin ol ki sevgili;

zavallı bir çingenenin

kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli

geçirecekse eğer

ipi boğazıma,

mavi gözlerimde korkuyu görmek için

boşuna bakacaklar

Nâzım'a!

 

Ben,

alacakaranlığında son sabahımın

dostlarımı ve seni göreceğim,

ve yalnız

yarı kalmış bir şarkının acısını

toprağa götüreceğim...”

İşte, bu 68 kuşağının devrimcileri de Nazım’ın bu şiirinde söylediği gibi korkusuzca darağaçlarına çıktılar ve o günün faşist diktatörleri Deniz Gezmiş’in, Yusuf Aslan’ın ve Hüseyin İnan’ın gözünde korkuyu görebilmek için boşuna baktılar. Yusuf Aslan idam sehpasına giderken söylediği şu sözler onların bu davaya ne kadar inandığının somut göstergesidir: “Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz. Biz halkımızın hizmetindeyiz, sizler Amerika’nın hizmetindesiniz. Yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm!” diye idam sehpasına korkusuzca çıkmıştır. (CHP sıralarından alkışlar)

Evet, aradan kırk bir yıl geçmiştir. Denizleri asanlar, Yusufları asanlar, bunlar korkularıyla, şerefsizliğiyle, onursuzluklarıyla her gün ölmektedirler ama Denizler herkesin, 76 milyon Türk vatandaşının yüreğinde, kalbinde yaşamaktadır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztürk.

Gündem dışı üçüncü söz, Dersim katliamı ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümleri münasebetiyle söz isteyen, Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık’a aittir.

Buyurun Sayın Sakık. (BDP sıralarından alkışlar)

3.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Dersim katliamına ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün, ne yazık ki tarihimizde acı dolu günler vardır. Daha 4 Mayısta Dersim’in 76’ncı yıl dönümüydü; katliamın, soykırımın yıl dönümüydü. Dün de Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in ölüm yıl dönümüydü. Denizler, Hüseyinler, Yusuflar darağacına giderken bugünkü Türkiye’nin konuştuğu “Yaşasın halkların, Kürt ve Türk halkının kardeşliği.” diyordu. Sadece bir Türk devrimcisi değildi, Türkiye’de yaşayan bütün halkların ortak bir devrimcisiydi ve halklar için mücadele eden 3 yiğitti. Burada konuşurken onların ruhunu incitecek sözler, sözcükler söylenmemelidir. Onlar çünkü bedenlerini bu halkların özgürlüğü için feda eden yiğitlerdi.

Yıl 1969, İstanbul’da köprü yapılıyordu ama onlar, İstanbul köprüsüne misilleme olarak, Hakkâri’ye kadar giden Deniz Gezmişler, Mahirler, Ömerler orada, Zap Suyu’nda halkların kardeşlik köprüsünü inşa eden yiğit devrimcilerdi, biz Denizleri böyle biliriz.

Denizler, işte bugün konuşulan, tartışılan Kürt sorununun çözümüyle ilgili, aslında darağacında “Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği.” deyip işte, aradan kırk bir yıl geçmiş, bugün o ruhu hep birlikte burada hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz ama o gün Deniz’in yol arkadaşı olup ve bugün Denizlerin ruhuna ters gelen söylemleri seslendirenler, ulusalcılık yapıp Denizler adına, Deniz’in, Yusuf’un ve Hüseyin’in ruhunu incitirler.

Evet, tarihimizde acı dolu günler vardır. Yetmiş altı yıl önce bir soykırım, bir katliamla Dersim’de, oradaki yaşayan halklar, orada yaşayan Kürtler bir soykırımla karşı karşıya kaldılar. Yediden yetmişe, çoluğuyla çocuğuyla süngüyle, zehirli gazlarla katledildiler. O gün o katliamı gerçekleştirenlerin adı ne olursa olsun, siyasal kimliği ne olursa olsun, Almanya’da Hitler’in Yahudilere uyguladığı soykırım ne ise ve Yahudiler onlarla ilgili, yani Hitler’le ilgili ne hissediyorsa Dersim katliamını gerçekleştirenlerle ilgili de biz Kürtler, Dersimliler aynı şeyi hissediyoruz; kimliği ne olursa olsun ama biz tarihe takılıp kalacağımıza tarihteki yaralarımızı hep birlikte sarmalıyız. Deniz’in ruhu öyle şad olur, Hüseyin’in ruhu öyle şad olur ve Seyit Rıza’nın ruhu öyle şad olur.

Bakın, Dersim’de katliam yaşandı, aradan yetmiş altı yıl geçti, iki gün önce Dersim’in vadilerinde ve Dersim’in mağaralarında hâlâ topluca katledilen insanların kemikleriyle yüz yüzeyiz. Onun için tarih hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor iktidarı muhalefetiyle. Gelip Dersim’in yaralarını saracağız, Dersim’in adını iade edeceğiz. Buradan çıkıp kuru bir özürle bu iş olmaz. Yani bir acemi cerrah gibi neşter atıp yaraları eğer dikemiyorsak sorunu çözemeyiz. Dersim’de hâlâ Şeyh Sait Efendi ile Seyit Rıza’nın mezarları bilinmiyor. Eğer sorunu çözeceksek ilk önce onların mezarlarını bulmalıyız. Dersim’in isminin iadesi için derhâl, iktidar ve muhalefet partileri bir an önce bunu iade edebilmeliyiz ve Dersim’le yüzleşmek için, Deniz’in ruhuyla yüzleşmek için bugünkü barış projesine bir bütün olarak destek sunmalıyız. Eğer bunu sağlayabilirsek Deniz’in ruhu, Seyit Rıza’nın ruhu ve Şeyh Sait Efendi’nin ruhu da böyle şad olur ve gerçek devrimcilerin ruhu böyle huzur bulabilir. Ama bir taraftan devrimci bir ruha sahip olup, bir taraftan da bugünkü barış sürecine karşı direnç göstermek bu ruhlara karşı yapılabilecek en büyük haksızlıktır.

Ben de o günün devrimcilerini minnetle yâd ediyorum. Onlara büyük bir hayranlığımız vardı ve hâlen devam ediyor ve bu ülkede onların darağacında seslendirdiği “Yaşasın halkların kardeşliği!” şiarını hep birlikte hayata geçirebilirsek hepimiz yaşayabileceğimiz ülkenin temellerini atmış oluruz.

Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Sakık.

Sisteme giren arkadaşlarımıza birer dakika söz vereceğim sırasıyla.

Sayın Öğüt…

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında ve Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının 6’ncı Filo’yu denize döktüğü yer olan Dolmabahçe’ye yapılan yürüyüşte yaşanan olaylara ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

İstanbul’daki 1 Mayıs olayları tüm dünyanın tanıklık ettiği bir rezalete dönüşmüştür. Bunun tek sorumlusu her durum ve fırsatta işçisini, emekçisini ezmeye çalışan AKP’dir. “Fevkalade orantılı” müdahale neticesinde yüzlerce kişi yaralanmış, kalp krizi geçirmiş, sadece kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bir kişi görme yetisini yitirmiş, bir diğeri de beyin ameliyatı geçirmiştir. İstanbul’da “fevkalade orantılı” müdahalenin bilançosu budur. Görevi emniyeti sağlamak olan polisler çoluk çocuk, genç yaşlı bir yana, hastaneleri, CHP otobüsünü gaz yağmuruna tutmuştur. “Tam bağımsızlık” dedikleri için alçakça idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6’ncı Filo’yu denize döktüğü Dolmabahçe’ye yapılmak istenen yürüyüşte polisin sert müdahalesi sonucu çok sayıda genç, biber gazı, tazyikli su ve copa maruz kalmıştır. Bu iktidar ki Deniz’in yolundaki gençlere dahi tahammül edememektedir. Valinin “marjinal gruplar” olarak nitelendirdiği, Başbakanın “militan” diye adlandırdığı bu ülkenin işçileri, emekçileri ve onların örgütlü mücadelesine destek veren milyonlardır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Taksim 1 Mayıs alanıdır, aynen öyle kalmaya devam edecektir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Sayın Oğan…

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, efendim, ülkemizin maalesef başına gelebilecek en kötü şey geldi ve bir önceki Millî Eğitim Bakanı eğitim sistemini altüst etti. Çok şükür ki ülke, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiası önceki Sayın Millî Eğitim Bakanından kurtuldu ama açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunları daha bitmiş değil.

Geçenlerde yeni Eğitim Bakanımıza soruyu sorduk ama cevabını alamadık. Buradan Genel Kurulun huzurunda tekrar soruyorum: Bütün öğrencilere tanınan bütünleme hakkı açık öğretim fakültesi öğrencilerine neden tanınmıyor? Muafiyet ve formasyon hakkı açık öğretim fakültesi öğrencilerine neden verilmiyor? Türkiye’de açık öğretim fakültesi öğrencilerine bu Anayasa’ya göre fırsat eşitliğinden alması gereken hakkı neden tanımıyor? Çok şükür ki yeni bir Millî Eğitim Bakanı var -öncesinden kurtulduk- yeni Millî Eğitim Bakanından bunun cevaplarını bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Oğan.

Sayın Ağbaba…

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Kürecik’te kurulan üsse ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bu üsle ilgili açıklamalarına ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Malatya Kürecik’te kurulan İsrail’i korumaya yönelik füze kalkanı Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuştu, tepki gelmesinden korkulduğu için NATO çarşafına dolanmıştı. Ben bu gerçeği defalarca söyledim. Bunun bir ABD üssü olduğunu, ABD tarafından kurulduğunu, temel amacının ise İsrail’i korumaya yönelik olduğunu söyledim, maalesef beni yalanladılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bugün, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bunu itiraf etti. Kendisine teşekkür ediyorum hiç olmazsa bu yalanı ortaya çıkardığı için. Burası bir ABD üssüdür, ABD tarafından kurulmuştur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminden kaçırılmıştır, anayasal suç işlenmiştir. Bunun takipçisi olacağımızı Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilmesini istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ağbaba.

Sayın Varlı…

4.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hükûmetin mısır ithalatını bir an önce durdurması gerektiğine ilişkin açıklaması

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aracılığınızla Hükûmeti uyarmak istiyorum.

Erken mısırlar ekildi; ağustos sonu, eylül 15 itibarıyla da biçilecek. Hâlâ, glikoz ve nişasta üreten sanayi tesislerine mısır ithalatı serbest, ihracat yapmak kaydıyla dışarıdan mısır ithalatı serbest ancak bu sanayi tesisleri ihracata gönderdiklerinin en az 5 mislini iç piyasada tüketmek kaydıyla mısır ithal ediyorlar. Bu da iç piyasanın doyması anlamına geliyor. Yani, çiftçi hasada girdiği zaman, mısır hasadına girdiği zaman iç piyasa doymuş olacak. Dolayısıyla, çiftçinin malı elinde kalmış olacak. Lütfen bu konuda Hükûmet olarak bir girişimde bulunun ve mısır ithalatını bir an önce durdurun. Buğdayı bitirdiniz, pamuğu bitirdiniz, bari mısır üreticileri ayakta kalsın. Allah aşkına, eğer çiftçiye, üreten insana birazcık saygınız varsa, birazcık onları düşünüyorsanız lütfen bu konuda bir çare üretin.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Varlı.

Sayın Yeniçeri…

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP Hükûmetinin mültecilerle ve Suriye’yle ilgili politikasının yanlış olduğuna ve bunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Akçakale Gümrük Kapısı’nda Özgür Suriye Ordusu polisimizi şehit etmiştir. Hatay Reyhanlı’da Özgür Suriye Ordusu militanlarınca Türk Bayrağı yakılmıştır. Bölgede hemen her gün mültecilerle ilgili olarak onlarca olay yaşanmaktadır. Yaşanan olaylar, Türkiye’deki mülteci sorununun siyasetten daha çok sosyolojik bir boyut kazandığını göstermektedir. AKP Hükûmetinin hem mülteci hem de Suriye politikası yanlıştır. AKP iktidarının Beşar Esad düşmanlığını giderek Suriye düşmanlığına, İsrail dostluğuna dönüştürdüğü ortaya çıkmıştır. AKP’nin Suriye düşmanlığı yalnızca İsrail’in elini güçlendirmektedir. AKP, Müslüman ve komşu ülkeler arasında kalıcı düşmanlık yaratacak politikalardan süratle vazgeçmelidir. Komşuya düşman, düşmana komşu politikası izlenemez. İsrail Suriye’de yeni kazanımlar peşindedir. Dış politikada rotası ve ilkesi olmayan AKP Hükûmetini uyanık olma, Suriye politikasını yeniden gözden geçirme konusunda bir kez daha uyarıyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Yeniçeri.

Sayın Türkoğlu…

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, açık öğretim fakültesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, eğitimdeki en önemli fırsatlardan birisi, üniversitelileşme noktasında, açık öğretim fakülteleri. Açık öğretim fakülteleri ister birinci üniversite olsun, ister ikinci ya da üçüncü üniversite olsun, yüz binlerce gencimizin üniversite mezunu olması açısından önemli bir fırsat ve bu fırsatı değerlendiren öğrencilerimizden dolayı zaman zaman üniversitelileşme oranları içerisinde açık öğretim fakülteliler de sayılmakta, ancak, diğer üniversitelerde yaşanan bazı kolaylıkların bu üniversitedeki, açık öğretim fakültesinde okuyanlara tanınmadığını görüyoruz. Örneğin bunlar, diğer fakültelerden mezun olanlar gibi, diplomaları açısından birinci sınıf bir diploma olarak değerlendirilmemektedirler.

Diğer taraftan, geçen, Millî Eğitim Bakanına söyledik ama cevap alamadık. Bu çocukların ders kitaplarının kayıtta ya da sınavlardan üç ay önce verilmesi gerekirken, maalesef, sınavlara bir hafta kala kitaplarına kavuşabilmekte, bunlar da ciddi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Türkoğlu.

Sayın Karaahmetoğlu…

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yılı. Onlar bağımsızlık için, ülkemizin bağımsızlığı için ve halkımızın mutluluğu için ölümü göze aldılar.

“Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler.

Vaktimiz yok onların matemini tutmaya!

Akın var, güneşe akın!

Güneşi zaptedeceğiz, güneşin zaptı yakın!”

Saygıyla anıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Karaahmetoğlu.

Sayın Şandır…

8.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu olarak, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı’ya Allah’tan rahmet dilediklerine ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’na ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, öncelikle, Bursaspor Kulübünün Başkanı Sayın İbrahim Yazıcı’nın Hakk’ın rahmetine yürüdüğünü biraz önce öğrenmiş bulunuyoruz. Grubumuz olarak, Meclisimiz olarak, merhuma rahmetler diliyorum; Bursaspor camiasına başsağlığı diliyorum.

İkinci olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de Yunus Emre’nin anıldığı bugünleri şükranla yâd ediyoruz, Yunus Emre’ye rahmetler diliyoruz. Yunus Emre insan olmanın anlamını, kardeşlik duygusunun önemini Türkçe söyleyen, bugünün dünyasında kaos içerisindeki insanlığa huzuru, kardeşliği, sevgiyi Türkçe dillendiren çok değerli bir gönül insanı, bir tasavvuf insanı. İnsan sevgisini Allah sevgisi seviyesine çıkartan, günümüz değerlerini bundan yedi yüz, sekiz yüz yıl önce insanlığa sunan, gerçekten çok değerli bir Türk evladı. Anadolu’da Türk birliğini sağlayan, Türkçeyi bir millet dili hâline getiren önemli bir değerimiz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugünü anıyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz Yunus Emre’ye ve onun yolundan gidenlere, rahmetler diliyoruz efendim.

BAŞKAN –  Teşekkürler Sayın Şandır.

Sayın Baluken…

9.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ve Dersim katliamına ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

6 Mayıs 1972’de katledilen Türkiye devrimci gençlik  hareketinin liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı bizler de büyük bir saygıyla anıyoruz.

3 fidanı katledildikleri 41’inci yılında özlemle andığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz. Onlardan aldığımız mücadeleyi ve direniş mirasını kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Denizleri idama götüren zihniyetle yüzleşilmesi gerektiğinin sözünü burada tekrar tüm halklarımıza veriyoruz. Tarihimize kara leke olarak geçen bu idamlar tarihinin utancını kaldırma görevinin de bu Mecliste olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Diğer taraftan, 4 Mayıs 1937 tarihi, Dersim soykırımının Bakanlar Kurulunda kararlaştırıldığı bir tarihtir. Dersim’i bir çıban olarak görüp neşter atılması gereken bir olay, olgu olarak değerlendiren zihniyeti kınadığımızı vurgulamak istiyorum. Özellikle birkaç gün içerisinde Laç Deresi mağaralarında ortaya çıkan insan kemiklerinin, soykırımdan kalma insan kemiklerinin Dersim katliamıyla yüzleşmenin ne kadar acil ve elzem olduğunu ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Başta Dersim adının iadesi olmak üzere Dersim halkından özür dilenmesi, Dersim kayıp kızlarının akıbetiyle ilgili arşivlerin açılması ve Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarlarının Dersim halkına verilmesinin bu Meclisin önündeki önemli gündemlerden ve görevlerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkürler Sayın Baluken.

Sayın Erdoğdu…

10.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ile Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 41’inci yıl dönümüne ve halkı için ölen bütün devrim şehitlerini saygıyla andığına ilişkin açıklaması

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkan, mayıs ayı yurtseverler için bir yas ayıdır. Bundan kırk bir yıl önce Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın haksız olarak katledildikleri yılın kırk birinci yılını matemle andık; onları saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Deniz Baba’nın idam sehpasında söyledikleri bizim için şiardır, “Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız Türkiye.” bizim için şiardır. Ben bu vesileyle Sinan Cemgil, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan, Alpaslan Özdoğan gibi halkı için ölen devrim şehitlerini de saygıyla anıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erdoğdu.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz gündemin sözlü sorular kısmının 1, 51, 113, 140, 186, 260, 261, 277, 333, 338, 362, 364, 365, 367, 368, 369, 546, 673, 771, 778, 830, 832, 896, 929, 959, 1006, 1007, 1046, 1109, 1253, 1448, 1558, 1628, 1680, 1716, 1971, 1972, 1973, 1974, 1982, 1983, 1984, 2021, 2071, 2191, 2230, 2335, 2336, 2337, 2341, 2348 ve 2350’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.

Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Jean-Claude Mignon'un beraberinde bir heyet ile birlikte ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30/4/2013 tarih ve 48 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin tezkeresi (3/1209)

                                                                                                               07/05/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Jean-Claude Mignon'un beraberinde bir heyet ile birlikte ülkemizi ziyaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 30 Nisan 2013 tarih ve 48 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu heyetin ülkemizi ziyareti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılması Genel Kurulun 30/4/2013 tarihli 98'inci Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere AK PARTİ Grubunun bildirmiş olduğu isme ilişkin tezkeresi (3/1210)

                                                                                                               06/05/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 12-13 Mayıs 2013 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek olan Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılım sağlanması hususu, Genel Kurulun 30 Nisan 2013 tarihli 98'inci Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca toplantıya katılmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun bildirmiş olduğu isim Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

Muzaffer Çakar                                  Muş Milletvekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 19 milletvekilinin, ülkemizde enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/606)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde yaşanan enerji sektörünün sorunlarının araştırılarak gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz.

1) Necati Özensoy                          (Bursa)

2) Faruk Bal                                   (Konya)

3) Oktay Vural                               (İzmir)

4) Lütfü Türkkan                            (Kocaeli)

5) Ali Uzunırmak                           (Aydın)

6) Atila Kaya                                  (İstanbul)

7) Ahmet Duran Bulut                    (Balıkesir)

8) Emin Haluk Ayhan                    (Denizli)

9) Enver Erdem                              (Elâzığ)

10) Özcan Yeniçeri                         (Ankara)

11) Reşat Doğru                             (Tokat)

12) Bülent Belen                             (Tekirdağ)

13) Kemalettin Yılmaz                    (Afyonkarahisar)

14) Hasan Hüseyin Türkoğlu         (Osmaniye)

15) Mehmet Günal                         (Antalya)

16) Yusuf Halaçoğlu                      (Kayseri)

17) Muharrem Varlı                       (Adana)

18) Ali Halaman                             (Adana)

19) S. Nevzat Korkmaz                  (Isparta)

20) Ali Öz                                      (Mersin)

Gerekçe:

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji en temel ihtiyaçlardan biri olma özelliğini korumaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında verimlilik, süreklilik ve ekolojik olması önemlidir.

Giderek artan enerji ihtiyacının karşılanması mevcut projeler ve yatırımlarla yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.

Ülkemizde kalkınmayı sürdürebilmemiz için doğru bir enerji politikasına ihtiyaç vardır.

TEİAŞ'ın yaptığı elektrik enerjisi projeksiyon çalışmasına göre ülkemizde enerji açığı 2015 yılı itibarıyla başlamakta, mevcut projelerin de gerçekleşmesi hâlinde bile giderek artan ihtiyaç karşılanamamaktadır. Enerji açığı hızla artmaktadır.

Doğal gaz fiyatları petrole bağlı olarak sürekli yükselmekte, son yıllarda sanayi ve enerji üretiminin de doğal gaza bağımlılığı düşünüldüğünde sıkıntılar giderek büyümektedir.

Sanayi kuruluşları, başta Bursa olmak üzere enerji girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üretimlerini durdurmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Enerji koridorunda bulunan kömür işletmeleri, doğal gaz tedarikçisi BOTAŞ, TPAO, elektrik üreticisi EÜAŞ, TETAŞ gibi kurumlar KİT olma özelliği ve farklı nedenlerden dolayı verimli üretim yapamamaktadır.

Elektrik alım garantisi ile alım ve satım yapan TETAŞ'ın YİD ve Yİ'lerden ortalama maliyetin üzerinde alım yaptığı bilinmektedir.

HES ve rüzgâr santralleri yapmak üzere lisans alan ve proje sahibi olan birçok firmanın çantacı tabir edilen konumda olduğu, projeleri pazarlayan aracıların oluştuğu görülmektedir. Gerçek girişimcilerin önü tıkanarak haksız kazançlar elde edilmektedir.

Bu uygulamalar enerji yatırımlarının önünü tıkayarak hızını da azaltmaktadır.

2005 yılında 5346 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun" ve 2010 yılında 6094 sayılı "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM'de kabul edilmiş olmasına rağmen uygulamalarda aksaklıklar olduğu gözlemlenmektedir.

Fosil yakıtların giderek azalması ve ekolojik olmaması nedeniyle ülkemizde var olan ve hâlâ kullanıma alınmayan çok sayıda yenilenebilir kaynaklar bulunmaktadır.

Mevcut aktarımların verimli kullanılmadığı ve yeni enerji kaynaklarının da yeterli hızda hayata geçirilmediğini düşünerek ve enerjinin ülkemiz için en önemli strateji olması gerektiğinden hareketle yukarıda belirttiğimiz sorunların ve tedbirlerin ele alınacağı yüce Meclisimizce bir Meclis araştırması açılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.

2.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ve 28 milletvekilinin, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve temel altyapı yatırımlarının bölgeye ne gibi yansımaları olduğunun ve projelerin gerçekleştirilme oranlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/607)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının bölgeye ne gibi yansımaları olduğu ve projelerin gerçekleştirilme oranı hakkında Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca araştırma açılmasını saygılarımla arz ve talep ederiz. 28.02.2012

1) Salih Fırat                                   (Adıyaman)

2) Hasan Ören                                (Manisa)

3) Ferit Mevlüt Aslanoğlu              (İstanbul)

4) Erdal Aksünger                          (İzmir)

5) Sakine Öz                                   (Manisa)

6) Hüseyin Aygün                          (Tunceli)

7) Engin Altay                                (Sinop)

8) Aydın Ağan Ayaydın                 (İstanbul)

9) Candan Yüceer                           (Tekirdağ)

10) Ercan Cengiz                            (İstanbul)

11) Özgür Özel                               (Manisa)

12) Ensar Öğüt                               (Ardahan)

13) Muharrem Işık                         (Erzincan)

14) Malik Ecder Özdemir               (Sivas)

15) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

16) Süleyman Çelebi                      (İstanbul)

17) Haluk Eyidoğan                       (İstanbul)

18) Aytuğ Atıcı                              (Mersin)

19) Emre Köprülü                          (Tekirdağ)

20) Ali Özgündüz                           (İstanbul)

21) Sena Kaleli                               (Bursa)

22) Mehmet Volkan Canalioğlu     (Trabzon)

23) Ömer Süha Aldan                    (Muğla)

24) İlhan Demiröz                          (Bursa)

25) Veli Ağbaba                             (Malatya)

26) Engin Özkoç                            (Sakarya)

27) Uğur Bayraktutan                     (Artvin)

28) Ayşe Nedret Akova                 (Balıkesir)

29) Nurettin Demir                         (Muğla)

Gerekçe:

GAP, 9 ilin (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanmaktadır. GAP kapsamındaki illerin arazi ve nüfus büyüklüğü, Türkiye'nin ortalama yüzde 10'u civarındadır.

GAP, başlangıçta bölgenin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dayanan bir program olarak ele alınmış, Fırat ve Dicle Havzası'nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve sulama yatırımları öngörülmüştür.

1989 yılında hazırlanan Master Plan ve 2002 yılında yapılan revizyon ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan GAP, çok sektörlü, sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesi hâline gelmiştir.

GAP Eylem Planı’na (2008-2012) göre 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmıştır.

GAP Eylem Planı kapsamında dört stratejik gelişme ekseni vardır:

I. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi

II. Sosyal Gelişmenin Sağlanması

III. Altyapının Geliştirilmesi

IV. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Bu eksenler altında 73 ana eylem bulunmaktadır. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300’ün üzerindedir.

1990-2007 dönemi itibarıyla GAP'a kamu yatırım kaynaklarından yılda ortalama yüzde 7,0 düzeyinde pay ayrılmıştır. 2008 yılı başında GAP yatırımları için 1,06 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. GAP Eylem Planı'nın uygulamaya başlanmasıyla birlikte kurumlara aktarılan 1 milyar TL de ek ödenek ile yıllık yatırım tutarı 2 katına yükseltilmiş, GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı da ilk kez yüzde 10'un üzerine çıkarak yüzde 12 olmuştur. 2009 yılında 3,1 milyar TL ile bu oran yüzde 14,4'e yükselmiştir.

Yukarıda sunduğumuz veriler göz önüne alındığında, bu kadar yatırım yapılmasına rağmen yörede işsizliğin ve göçün düşmediği, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin de 2012 yılının sonuna kadar bitirileceği öngörüsünün gerçekleşemeyeceği görülmektedir.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının bölgeye ne gibi yansımaları olduğu ve projelerin gerçekleştirilme oranı hakkında Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddesi uyarınca araştırma açılmasını arz ve talep ederiz.

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, ülkemizde organ nakillerinde ve organ bağışında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/608)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizde organ nakillerinde ve organ bağışındaki sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirler konusunda Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Reşat Doğru                               (Tokat)

2) Mehmet Şandır                           (Mersin)

3) Münir Kutluata                           (Sakarya)

4) D. Ali Torlak                              (İstanbul)

5) Ruhsar Demirel                          (Eskişehir)

6) Mehmet Günal                           (Antalya)

7) Necati Özensoy                          (Bursa)

8) Erkan Akçay                              (Manisa)

9) Sümer Oral                                 (Manisa)

10) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

11) Emin Haluk Ayhan                  (Denizli)

12) Özcan Yeniçeri                         (Ankara)

13) Hasan Hüseyin Türkoğlu         (Osmaniye)

14) S. Nevzat Korkmaz                  (Isparta)

15) Adnan Şefik Çirkin                  (Hatay)

16) Muharrem Varlı                       (Adana)

17) Ali Öz                                      (Mersin)

18) Emin Çınar                               (Kastamonu)

19) Kemalettin Yılmaz                    (Afyonkarahisar)

20) Alim Işık                                  (Kütahya)

Gerekçe:

Organ nakli; vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemidir.

Organ bağışı ise, bir kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir.

Tıp 20’nci yüzyıla gelene kadar pek çok değişim ve gelişme göstermiştir. Uygulamalar sırasında pek çok da olağanüstü hâllere tanık olundu. Ama artık bir konu çok iyi bilinmektedir; o da yaşam ve ölümün ne olduğu. Ölüm konusunda artık bir tereddüt taşımıyoruz. Hele de bazı testler yapıldıktan sonra ölümün kesinliği kuşku götürmez bir gerçektir. Defnettiğimiz bir insan ne kadar ölüyse beyin ölümü gelişmiş bir insan da o kadar ölüdür. Bugüne dek, ölmüş, defnettiğimiz bir insanın yaşama geri dönmesi gibi bir mucize nasıl gerçekleşmediyse, bundan sonra da böyle bir mucize gerçekleşemez. Tıpta mucizelerin gerçekleştiği pek çok alan olmasına rağmen ne yazık ki ölüm bunlardan birisi değildir. Bugüne kadar basında bazı spekülasyonlara zaman zaman rastlanmasına rağmen hiçbir beyin ölümü ve ölüm vakasının yaşama dönmesi söz konusu olmamıştır.

İyilik yapmanın belki de en açık karşılığıdır organ bağışı yapmak. Yaşamımızda, davranışlarımızı yönlendiren ilkelerin içinde en önemlilerinden birisi belli bir yarar ummaktır. İyilik yaparken bile bir yanımızla bu iyiliğin bize bir şekilde dönmesini umarız. Yaptığımız iyilikten karşımızdakinin ve diğer insanların bir şekilde haberdar olması ve bize borçlu hissetmesi karşı konulamaz bir istektir. Oysaki bir davranışın tam anlamıyla iyilik sayılabilmesi için hiçbir şekilde karşılığının olmaması ve habersiz olması gerekir.

Ülkemizde, yakınını kaybedip organ bağışı ile ilgili soruyla karşılaşan insanlardan neredeyse yarısı yakınlarının organlarını bağışlama cesaretini ve olgunluğunu göstermişlerdir. Bu durum, her konuda başta giden ABD’nin bile organ bağış oranının üzerindedir.

Bu, bizim insanımızın sağduyusunu ve yüreğini en açıklıkla ortaya koyan bir değerdir. Ülkemizde asıl yetersizliğin beyin ölümlerinin tespiti konusunda olduğunu artık anlamış bulunmaktayız.

Organ bağışı konusunun bir diğer yönü ise sosyoekonomik düzeyi düşük kesimde bağış oranlarının çok daha yüksek oranda gerçekleşmiş olması. Hiçbir maddi çıkar olmamasına karşın böyle bir sonucun ortaya çıkması da hayli ilginçtir. "Acaba ekonomik yönden iyi durumda olup daha yüksek eğitim imkânları buldukça insanlıktan uzaklaşılıyor mu?" sorusu ister istemez insanların aklına geliyor.

İnanıyoruz ki güven ve bilgilenme sorunu halledilebilirse ülkemiz dünyada organ bağışı konusunda en gelişmiş ülke olacaktır.

Diğer bir gerçek de ülkemiz sağlık çalışanlarının bu konuda tam bilgi sahibi olmamalarıdır. Ülkemizin, kadavradan organ bağışı ve nakli konusunda en zayıf noktası ne yazık ki bu. Bugüne kadar tıp ve sağlık personeli eğitiminde teknik unsurları ön plana çıkarıp sosyal yönden yeterli bilgilenmenin sağlanamamış olması bunun en önemli nedeni. Bir şekilde organ nakli merkezlerinde çalışmış olanlar dışında, beyin ölümü tespitlerinin önemini kavramış ve bu konuda hassasiyet gösteren hekim sayısı ne yazık ki çok az. Doktorlar karşılarında görmedikleri ve kendi takipleri altında olmayan bir hastanın yaşamı konusunda henüz yeterli duyarlılığı göstermekten uzaklar. Bu nedenle çalışmaların ve eğitim programlarının ilk basamağında halktan önce sağlık çalışanları yer almalıdır.

Son günlerde görsel medyadan da takip ettiğimiz üzere, dünyada ilk kez yapılan 4 uzvun bir anda nakledilmesi ve alıcının hayatını kaybetmesi doktorlar arasında da polemiğe neden olmuştur. Bu gibi durumlarda polemiğin önlenmesi için konunun uzmanlarından oluşan komisyonların da bir an önce kurulması gerekmektedir.

Konunun TBMM tarafından da araştırılması organ nakli ve organ bağışı konusunda ülkemizi ve halkımızı çok daha iyi yerlere getirecektir.

Önergemiz bu amaçla hazırlanmıştır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

A) Tezkereler (Devam)

3.- (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının süre uzatımına ilişkin tezkeresi (3/1211)

                                                                                                               03/05/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

12/02/2013 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuzun, 02/05/2013 tarihli toplantısında aldığı karar gereğince görev süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 105’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12/05/2013 tarihinden itibaren bir ay uzatılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Yusuf Başer

                                                                                                                  Yozgat

                                                                                                    Komisyon Başkan Vekili

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 105’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir.” hükmü gereğince Komisyona bir aylık ek süre verilmiştir.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım:

4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından 16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan 32’nci Türk Günü etkinliklerine katılım sağlanması hususuna ilişkin tezkeresi (3/1212)

                                                                                                               29/04/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından 16-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ABD'nin New York şehrinde 32. Türk Günü etkinlikleri düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliklere katılım sağlanması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Çemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi kabul edenler… Etmeyenler… Tezkere kabul edilmiştir.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, TSK'da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/445) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                7/05/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 07/05/2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             İdris Baluken

                                                                                                                  Bingöl

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırmasına Dair Ön Görüşmeler Kısmının 418’inci sırasında yer alan 10/445 "TSK'da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin" araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesini, Genel Kurulun 07/05/2013 Salı günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Grup önerisi üzerinde lehinde olmak suretiyle ilk söz Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Milletvekili.

Sayın Tüzel buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Önergemizde, “kışlada şüpheli asker ölümleri” diye kamuoyunun tartıştığı konuda bir Meclis araştırması ve bir komisyon kurulması talebimiz var. Bu konu hem Türkiye'de barışın tesis edilmesine dönük konuştuğumuz süreç açısından hem de Hükûmetin yeniden gündeme aldığını söylediği askerlik süresinin kısaltılmasının konuşulduğu bugün açısından son derece önem kazanmıştır.

Bugün, yine bu şekilde evlatları ölen ailelerden bir kısmı Mecliste grup toplantısına katıldılar. En son 6 Martta 20’yi aşkın asker ailesi, grubu ziyaret ederek ve birlikte basın toplantısı yaparak bu yöndeki taleplerini de dile getirdiler. Ancak ben, bu konuya girmeden önce, bugün yaşadığımız ve İstanbul’da özellikle, Türkiye’nin emekçilerinin, Türkiye halklarının değerli evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm yıl dönümlerinde her yerde yapılan anma etkinlikleri ve bunun karşısında Hükûmetin tutumunu bir kez daha sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi kırk bir yıl boyunca, 70’li yıllarda 68 gençliğinin önderlerinden olan, antifaşist-antiemperyalist mücadelenin üniversitelerde, iş yerlerinde, köylük alanlarda temsilcileri olan, ülkenin bağımsızlık ve yurtseverlik mücadelesinin simge isimleri olmuş bu gençlik önderleri haksız bir şekilde idamla katledildiler ve o zamandan bugüne Türkiye’nin her yerinde Denizlerin izinden gidenler, Denizlerin ismini evlatlarına, çocuklarına verenler onları saygıyla sevgiyle andılar, bağırlarına bastılar. Dün İstanbul’da, yine aynı şekilde Denizleri anmak isteyen gençler, Başbakanın talimatıyla ve İstanbul Valiliğinin emirleriyle İstiklal Caddesi’nin yasaklanması nedeniyle, aynı şekilde gaz bombalarıyla susturulmak, bastırılmak ve eylemleri engellenmek istendi. Oysaki 70’li yıllarda “ibret olsun” diye Denizleri asan, gençliğin mücadelesini, emekçi halkların mücadelesini bastırmak isteyen devlet anlayışı, aradan geçen bunca zaman sonra aynı şekilde iktidardaydı. Bizzat Hükûmetin “ileri demokrasi” söylemleri adı altında, 6 Mayıs günü, onun öncesinde 1 Mayıs günü sokakları gazlayarak, sadece gaz bombalarıyla değil, aynı şekilde her biri emekçi çocuğu olan Dilanları, Zeynepleri, İbrahimleri, Serdalları kafalarından gaz fişekleriyle âdeta öldürmeye kastederek bu gençlik yakarışlarını, gençlik isteklerini boğmaya, bastırmaya çalışmıştır. İşte AKP Hükûmetinin ve bugünkü devlet anlayışının demokrasi yaklaşımı, bugün, hak ve özgürlükler için, bilimsel eğitim için; cezaevlerinde siyasi nedenlerle, görüşleri nedeniyle tutuklanmışların salıverilmesi için, emeği için; ülkedeki barış ve kardeşlik için alanlara çıkan insanlara reva görülen davranış, Hükûmet tutumu budur. Bu tutum Başbakanın iki dudağının arasından çıkmıştır ve İstanbul Valisi temel hak ve özgürlüklerin başında gelen gösteri hakkını, ifade özgürlüğünü, örgütlenme hakkını bu şekilde keyfince ortadan kaldırmıştır. Yani aradan geçen kırk bir yıl boyunca aslında egemenler açısından hiçbir şey değişmemiştir. Ama bu ülkede aynı şekilde, yine emekçi sınıflar sömürülmektedir; işsizlik, yoksulluk had safhadadır.

Üniversitelerde bilim dışarıya gitmiştir. Üniversiteler sermayenin hizmetinde birer ticarethaneye dönüşmüştür. Üniversitelerde mistisizm, din örgütlenmesi alıp başını gitmiştir ve gençliğin demokratik üniversite, bilimsel, özerk üniversite talepleri aynı şekilde devlet terörüyle bastırılmaya çalışılmaktadır. 2013 Türkiyesi’ndeki gelinen manzara budur.

Değerli milletvekilleri, Hükûmet ve İstanbul Valiliği 1 Mayıstaki bu yasakçılığı ve devlet terörünü bir şekilde izah etmelidir. Binlerce polisin İstanbul’a yığılması… Biz soruyoruz: Bunlar için emekçilerin bütçesinden ne kadar para harcanmıştır? İşçilerin, emekçilerin uluslararası dayanışma, mücadele, birlik günü olan, aynı zamanda resmî bir tatil olan 1 Mayıs, nasıl emekçilere, gençlere “özgürlük”, “bağımsızlık”, “kardeşlik” diyerek yurtseverce duygularını ifade edenlere yasaklanmıştır ve sadece yasaklanmayla da kalmayıp işte bu şekilde gençlerin ölümlerine ve ağır yaralanmalarına yol açacak şekilde bir saldırganlık gerçekleştirilmiştir. Ama biz bunları tarihimizden biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi, aslında, bu doksan küsur yıllık tarih tam anlamıyla bir katliamlar tarihidir. Tekleştirmenin, Müslümanlaştırmanın, Türkleştirmenin ve bütün bu eşitsizlikleri korumanın tarihi olarak, işte onlardan bir tanesine yine 4 Mayıs 37 tarihindeki “Dersim Tertele” diye geçen Dersim katliamının aradan geçen bunca zaman sonra hâlâ izleri sorgulanmaktadır, hâlâ bunların nedenleri, niçinleri ve hesabı sorulmaktadır.

Evet, bu, sadece basit bir özür olarak geçmemeli. Türkiye Cumhuriyeti eğer gerçekten demokrasiyi inşa edecekse, gerçekten toplumsal eşitsizlikleri giderecekse, haklar, inançlar, kimlikler üzerinde, etnisiteler üzerindeki ayrımcılık son bulacaksa, bu tarihle, bu acımasız katliamlarla olan tarihle mutlaka yüzleşilmelidir.

İşte, bu yüzleşmenin bir gereği olarak da bugün, Millî Savunma Bakanlığının ve İnsan Hakları Komisyonunun verilerine göre on yılda sayısı 961’i bulan ve her geçen gün yenileri beklenen kışladaki şüpheli asker ölümleri de mutlaka sorgulanmalı, mutlaka aydınlatılmalı ve bu ailelere bir yanıt verilmelidir.

Biz, öncelikle, bu acılı ailelere başsağlığı diliyoruz ve başkaca bir ölüm olmamasını diliyoruz. Özellikle ülkemizin girmiş olduğu bu yeni çatışmasızlık süreci zannederim ki ailelere, çocukları evlatları askerde olan ailelere yeni bir umut ışığı yaratmıştır ama bunun kalıcı olması çok önemli. Kalıcı olması önemli ve bugün halklar arası bir savaşın, çatışmanın giderek bir toplumsal barışa, eşitliğe, kardeşliğe, ortak demokrasi kültürüne, dillere, inançlara saygıya dönüşmesi için Hükûmetin de, Meclisin de önünde acil yapması gereken tedbirler, alınması gereken tedbirler vardır.

En son ölümlerden bir tanesi Kars’ta olmuştur. 24 Nisanda, bu Ermeni tehcirinin yıl dönümünde, sanki ona nazire yapılırcasına, Ermeni Er Sevag Balıkçı’nın arkadaşı tarafından öldürülmesinin de üzeri kapatılmıştır.

Yine, 21 Şubat tarihinde, bu yılın 21 Şubatında Darıca’da Emek Partisinin ilçe yöneticisi olan Mazlum Aksu, Mardinli bir ailenin çocuğu olan Mazlum Aksu da benzer şekilde “şüpheli asker ölümü” olarak kayıtlara geçmiştir. Bunlar son örnekleridir ama gerçekten son olması için aileleri dinlemek ve onların taleplerine yanıt vermek gerekiyor. Aileler ne istiyor? Aileler öncelikle bu soruşturmaların, güven ortamını ortadan kaldıracak askerî mahkemelerde değil, sivil mahkemelerde yapılmasını istiyor. Ve gerçekten İnsan Hakları Komisyonunun bir alt komisyonu olarak bu konudaki bütün şüpheli ölümleri soruşturacak bir incelemenin ve görevlendirmenin yapılması ama sadece askerlik süresinin kısaltılması değil, milyonlarca lira emekçinin bütçesinin bu savunma sanayisi ve askerlik ortamına, savaş sanayisine ayrılması değil, gerçekten zorunlu askerliğin yasalarımızdan, Anayasa’dan çıkartılması, bütün çağdaş, medeni ülkelerde olduğu gibi vicdani ret hakkının tanınması, ölmek, öldürmek istemeyen gençler için zorunlu tutulan bu askerlik hizmetinin artık ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, geçen zaman içerisinde Meclisten çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri askerî disiplin yasası da, bizleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde zor duruma düşüren hükümler nedeniyle yapılmış bu düzenlemelerin de kışlada asker ölümlerini önleyecek içerikte bir düzenleme olmadığı ortadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi yapısı başlı başına antidemokratiktir ve sadece savaş ortamı değil, sadece toplumsal eşitsizliklerin, kimlik eşitsizliğinin, inanç eşitsizliğinin yol açtığı haksızlıklar ve psikolojik sorunlar değil, aynı zamanda ordunun yapısı da bu intiharlara ve şüpheli ölümlere yol açmaktadır. Bunlar Meclisimiz tarafından ciddi bir şekilde soruşturulmalı ve masaya yatırılmalı. Bu konuda grubumuzun Meclis araştırması önergesini onaylarınıza ve kabulünüze sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tüzel.

İkinci konuşmacı, aleyhinde olmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal.

Buyurun Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Askerlik hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 72’nci maddesi gereğince her Türk'ün hem hakkı hem de ödevidir. Askerlik hizmetinin nasıl yerine getirileceği, Anayasa’mıza göre, ilgili kanunlarca düzenlenir. Bu kapsamda, askerlik hizmeti, 1111 sayılı Askerlik Kanunu  ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu  gereğince icra edilmektedir.

Askerlik hizmet çeşitlerine şöyle bir göz attığımızda karşımıza üç ana yapı çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, kısa dönem hizmet için askere alınanlar: Yedek subay adayı statüsüne ayrılmayan kısa dönem statüsündeki yükümlülerin hizmet süresi, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 5‘inci maddesi gereği, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yani on iki ayın yarısı kadar, altı ay olarak belirlenmiştir. Bu altı aylık sürenin yaklaşık bir ayı acemi eğitiminde geçmekte ve on iki günü de izin olarak kullanılmaktadır.

İkinci asker yükümlülerimiz, yedek subay kategorisinde vatani görevini yapan kardeşlerimizin durumudur. Bu dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarını bitirenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre askerliğe elverişli olanlar arasından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kadar yedek subay adayı, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’nun 3’üncü maddesi esaslarına göre belirleniyor.

Yedek subayların hizmet süresi, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’nun 3’üncü maddesi ve ayrıca, 23 Haziran 2003 tarihli ve 5795 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği, on iki ay olarak belirlenmiştir. Tüm yedek subaylarımızın otuz günlük de izin hakkı bulunmaktadır. Buna göre, on iki ayın karışık sınıf yedek subaylar için üç ayı, sağlık sınıfı ile ihtiyaç fazlası olduklarından Millî Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yedek subaylar için ise bir ayı sınıf okullarında yedek subay eğitiminde geçmektedir.

Grup önerisine konu olan en son, kapsam ise on beş ay er veya erbaş olarak hizmet süresini tamamlayan askerlerimizle ilgili olan konudur. Yoklaması yapılanların tertip edilecekleri kuvvet komutanlıkları, Askeralma Dairesi Başkanlığınca bilgisayar ortamında şifreli kayıtlar üzerinden rastgele erişim sistemiyle; sınıfları, branşları ve eğitim merkezleri ile celp grupları ise ayrılmış bulundukları kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığıyla Sahil Güvenlik Komutanlığınca bilgisayar ortamında rastgele olarak belirlenmektedir.

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda 4 celp 8 grup olmak üzere silahaltına alınmaktadır. Erbaş ve er statüsünde sevk edilen yükümlülerin hizmet süresi on beş aydır. Yine, bu kardeşlerimizin de bir ila üç ayı acemi eğitiminde geçiyor, otuz günlük de yasal izin süreleri var.

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet süreleri, biraz önce ifade ettiğim gibi, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu’yla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri, biraz önce ifade ettiğim gibi, on iki ay; kısa dönem erbaşların ise altı aydır. Dört yıldan daha az süreli yüksekokul mezunları ise 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır.

Değerli milletvekilleri, biraz önce BDP’li vekilimizin arz ettiği, bu şüpheli asker ölümleriyle ilgili olarak ben müsaadelerinizle size Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu konuyla ilgili olarak yürütülen 13 adımlık bir prosedürü okuyarak arz etmek istiyorum:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde meydana gelen her türlü vefat olaylarında, mutlaka, sorumluluk sahasına göre yetkili askerî savcılar tarafından adli soruşturma yapılmakta, akılda herhangi bir şüphe kalmaması için üstün gayret sarf edilmektedir.

Olayın vuku bulması ile birlikte askerî savcı, olay yeri inceleme ekibi ile birlikte olay bölgesine süratle intikal etmektedir. Askerî savcının, olay bölgesine herhangi bir sebeple gidememesi durumunda inceleme ve soruşturma o bölgedeki cumhuriyet savcısı tarafından yapılmaktadır. Olay inceleme ekibi, savcının talimatları doğrultusunda tüm delilleri toplamaktadır. Savcılar olay yerinde ilk incelemelerini detaylı olarak yapmakta, tüm deliller itina ile toplanmaktadır. İnceleme sürecinde olayla ilgili bütün tanıklar ve ilgisi olduğu değerlendirilen tüm personelin ifadesi alınmaktadır. Gerektiğinde kriminal inceleme için deliller kriminal laboratuvarlarına ve Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Savcı bütün ihtimalleri değerlendirerek vefat ile ilgili, akıllarda hiçbir soru işareti kalmaması için otopsi yaptırmaktadır.

Otopsi, biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı iki hekim tarafından yapılmaktadır. Otopsi raporu, kriminal inceleme sonuçları ve tanık ifadeleri en ince detayına kadar incelenmekte ve sonuca göre, ölüm olayıyla ilgili sorumluluğu bulunan tespit edilirse sorumlu hakkında dava açılıp açılmamasına karar verilmektedir.

Savcı, bütün soruşturmayı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 157’nci maddesi gereğince gizlilik içerisinde yürütmektedir. Savcı, eldeki bilgi ve belgelerin incelemesini yapmakta, olayın meydana geliş şeklini ortaya çıkarmakta, gerekli gördüğü kişilerin ifadesini almakta ve daha sonra dava açılmasına karar vermektedir. Dava açılmasını gerekli gördüğü takdirde iddianame tanzim etmektedir; kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi durumunda ise bu husus aileye bildirilmektedir ancak bazı hâllerde bu karardan sonra da bilgi, belge temin edilmesi hâlinde, soruşturma tekrar başlatılarak genişletilmekte ve devam ettirilmektedir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edilmesi durumunda, soruşturma dosyası itirazı inceleyecek en yakın askerî mahkemeye gönderilmektedir. Askerî mahkeme, itirazın yerinde ve haklı olduğuna kanaat getirir ve kamu davası açılmasının gerekli olduğuna karar verirse, askerî savcı tarafından kamu davası açılmaktadır; itirazın yerinde olmadığı sonucuna varılması durumunda ise itiraz reddedilmekte ancak yeni olay ve yeni deliller ortaya çıkması hâlinde kamu davası açılabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insan hayatına mal olacak kaza ve olaylar ile disiplinsizlikleri önceden tespit etmeye ve önlemeye yönelik olarak uyguladığı çeşitli tedbirlerle silah ve mühimmatların kontrolü, nöbet esasları ve benzeri hususlarda eğitim faaliyetleri yanında, tüm dünyada artan intihar vakalarının azaltılması için gayret sarf etmekte, özellikle, sorumlu personelin önceden tespiti ve koruyucu ruh sağlığı hizmetine ilişkin tedbirleri hassasiyetle uygulamaktadır.

Vefat eden personelin kötü muameleye maruz kalması, içinde bulundukları ortam sebebiyle böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması ve etnik kimliğini vurgulayan çıkarımlar, herhangi bir araştırma ve bilimsellikten uzaktır. Meydana gelen her türlü intihar vakası, öncesinden başlamak üzere adli ve idari yönden soruşturulmakta, herhangi bir kusur ve ihmali tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Yalnızca intihar olaylarında değil, ölümle sonuçlanan tüm olaylarda, yukarıda bahsedildiği gibi, savcılık tarafından adli soruşturma mutlaka yapılmakta, olay bütün yönleriyle incelenmekte, varsa sorumlular hakkında yasal işlem gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar kayıtlarımızda adli ve idari yönden tahkikatı yapılmamış, ölümü şüpheli olan bir vaka bulunmamaktadır. Ayrıca, ailenin verilen bilgiler dışında belge talep etmesi hâlinde –otopsi raporu gibi- adli soruşturmanın yapıldığı makamın iletişim bilgileri de verilmektedir.

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uygulamamızı detaylı olarak sizlere arz etmeye çalıştım. BDP grup önerisine katılamadığımızı belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ünal.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, tutanaklara geçmesi açısından bir hususu belirtmek istiyorum: Şimdi, tabii, biz bu önergeyi vererek Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevzuatının yeterliğiyle ilgili bir tartışma açmak istemiyoruz. Sayın Hatip Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuyla ilgili mevzuatını okudu. Bununla ilgili herhangi bir talebimiz yok. Bizim söylediğimiz şey şudur: Askerî mahkemeler, kışla içerisinde yaşanan şüpheli asker ölümlerine gerekli, yeterli duyarlılığı göstermemişlerdir. Sürekli olarak bütün bu şüpheli asker ölümlerine maskelemeyle yaklaşan bir anlayış vardır. Bir emir-komuta zinciri içerisindeki bu askerî mahkeme uygulamalarının bu soruna çözüm getirmeyeceğine inanıyoruz, sivil mahkemelerde görülmesi gerektiğini söylüyoruz ve şüpheli bir durum olduğu, son on yılda bine yakın askerimizin bu şekilde yaşamı söz konusu olduğu için Meclisin bu konuda bir araştırma komisyonu kurmasını öneriyoruz. Sayın Hatip konuşurken sanki biz mevzuatı bilmiyormuşuz gibi bize mevzuatı okudu. Doğru anlaşılması açısından kayıtlara geçmesini istiyoruz.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sözleriniz zabıtlara geçti.

Şimdi, öneri üzerinde üçüncü konuşmacı, lehinde olmak suretiyle Muharrem Işık, Erzincan Milletvekili.

Buyurun Sayın Işık. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; grup önerisi lehinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Tabii, ben, sözlerime başlamadan önce, intihar eden Erzincanlı bir arkadaşımızın durumunu anlatarak başlayacağım: Diyarbakır Hani ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki hemşehrim Piyade Üsteğmen Yaşar Karaağaç, 8 Şubat 2013’te -geldiği izinden ayrılarak- Diyarbakır’a gitti. Diyarbakır’da toplama kampında bir gün kaldı, orada kalmak için durdu daha doğrusu. Daha sonra, ailesi haber alamayınca Hani ilçesindeki birliğini aradılar ve ilçeye gelmediği söylendi. Arama sonucu, kapının kırıldığı ya da güzel bir şekilde açıldığı söylenerek intihar ettiği yönünde haber verildi.

Şimdi, burada, önce, yer olarak hemen resepsiyonun iki oda öbür tarafında olan bir odada tek el ateş ederek kendini öldürdüğü söyleniyor arkadaşımızın ve on saat orada beklediği söyleniyor. Hiç kimse duymuyor. Diyarbakır gibi yerde -ki, o zaman terörün şiddetli olduğu bir dönemdi- askerlerin dışarı çıkmadığı, genelde hepsinin orada beklediği, toplama kampında bekletildiği bir zamanda hiç kimse bu silah sesini duymuyor ne hikmetse ve on saat sonra da haberleri oluyor.

Şimdi, Yaşar Karaağaç fakir bir ailenin çocuğuydu, babası binbir zorlukla bunu okuttu. Babası şöyle diyor: “Dağda bekçilik yaptım, çocuklarımı yetiştirmek için her şeyi yaptım, sevgilerini kazandım, sevgi verdim, doğruluk verdim; milletine, vatanına faydalı olsunlar diye uğraştım. Öyle an oldu ki komşularımdan para aldım, onları okula gönderdim. Şu anda, ben, dönüp onların yanına yatmak istiyorum.” Annesi de bağırıyor, diyor ki: “Yavrularımı yediler, dayanamıyorum, filizimi kopardılar.”

Şimdi, anne-babasının orada iddia ettikleri nokta şu: Diyorlar ki 2 tane uzman çavuş varmış. Şimdi, tabii, diyeceksiniz ki uzman çavuş, üsteğmene nasıl şey yapar? Uzman çavuşların sürekli arkadaşımızı rahatsız ettiği söyleniyor, sürekli bu anlatılıyor, çocuk da söylüyor, rahmetlik devamlı anlatıyor ama bir türlü sonuç alınamıyor çünkü… Hatta istifa noktasına geldiği düşünülüyor ama paraları olmadığı için, maddi durumları iyi olmadığı için, en azından on seneyi tamamlamayı beklediği için çocuk istifa da edemedi ve şu anda, maalesef hiçbir sonuç da alınmadı. Biraz önce, hatip, sayın komutanımız burada şu ana kadarki incelemenin hiçbirinden bir şey çıkmadığını söylüyor, en azından biz de bunu söylüyoruz, hiçbir sonuç çıkmıyor ne yazık ki, hepsinin üzeri kapatılıyor resmen.

Daha önce, burada, ben kendim olsun, diğer milletvekili arkadaşlarımız olsun, soru önergeleri vermişler. Ben verdiğim soru önergesinde birçok soru sormuşum, işte intihar edenlerin nereli olduğu, hangi nüfusa kayıtlı olduğu, psikolojik sorunları var mı yok mu, bu yönde çalışma yapılmasını istemişim. Bana verilen cevap: “Vefat eden personelin etnik kimliğine veya inancına ilişkin bir sınıflandırma yapılmamaktadır.” Ben onu sormuyorum ki, ben nereli olduklarını soruyorum, hangi memleketliler? “Askere geldiğinde yapılan ilk mülakat veya daha sonraki işlemler esnasında, askere gelmeden önce madde kullanımı hikâyesi bulunan bütün erbaş, erler rehberlik danışma merkezi sürecine alınmakta, askerî hastaneye sevk edilmekte, tedavi görmektedirler.” Bu şekilde cevap veriyorlar, tabii, bunun da doğru olmadığını biliyoruz.

Diğer bir arkadaşımızın verdiği soru önergesine, Levent Tüzel Bey’in verdiği soru önergesine verilen cevapta, yapılan araştırmalar sonucu intiharların büyük bir çoğunluğunun ruhi bunalım sonucu gerçekleştiği, bunun dışında ailevi problemler, sağlık sorunları, maddi yetersizlik, istediği ile evlenememe gibi sebeplerden dolayı olduğu söyleniyor. Ayrıca, buraya bir madde daha eklemişler: “Askerliğe elverişli olarak askerlik şubelerine sevk edilen tüm personele eğitim birliklerine katılışlarında kayıt-kabul, muayene ile değerlendirme anketi uygulanmakta, uzman personel ile doktor tarafından her hükümlü ile tek tek görüşülmekte, anketten elde edilen sonuçlar ve bire bir yapılan görüşmelerde sorumlu olduğu belirlenen personel, rehberlik danışma merkezlerinde görüşmeye alınmakta ve sonuç için takip edilmektedir.” Ben dört sene boyunca askerlik şubesinde asker muayenesi yaptım sivil hekim olarak, hiç böyle bir şey yapmadık. O zaman gerçi sünnet muayenesi yoktu, o da kaldırıldı ama ondan önce bir tek sünnet olup olmadığına bakılıyordu. Diğer konularla ilgili gelenlerin eğer elinde bir raporu varsa orada hiç ciddiye alınmadan, direkt “Geç.” diye gönderiliyordu sert bir şekilde ama elinde bir raporu varsa, hastalık durumu varsa onların belli merkezlere gönderilip orada rapor almaları sağlanıyordu ama hiçbiri için, öyle dediğimiz gibi “Psikolojik sorunlarından dolayı, psikolojik sorunları olduğu için, ilaç bağımlısı olduğu için bunları araştıralım, inceleyelim.” diye bir çalışma yapılmadığını hepimiz biliyoruz.

Biraz önce dediğim gibi, sayın hatip dedi ki: “Şu ana kadar alınan bir sonuç yok.” Zaten bizim derdimiz de bu, niye sonuç alınmıyor? Genelkurmay inceleme yapıyor, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu inceleme yapıyor ama hiçbir sonuç alınmıyor ne hikmetse.

Bu askerlerle ilgili, askere kötü muamele yapılmasıyla ilgili bir İnternet sitesi kurulmuş. Buraya gelen şikâyetlerden çıkan şeylerin sonucu şu: Yüzde 48’i “Hakaretten dolayı; biz hakaret görüyoruz.”, yüzde 39’u “Dayak yiyoruz.”, yüzde 16’sı “Aşırı fiziksel aktiviteden dolayı intiharlara gidiyoruz.” diyor; yüzde 15’i yeterli sağlık hizmeti alamamaktan şikâyetçi; yüzde 13’ü tehditten, yüzde 9’u orantısız cezalardan, yüzde 5’i şahsi sicil, kovuşturmadan, uykusuz bırakılmaktan ve devrecilikten bahsediyor.

Tabii, burada bunlar tasniflenmiş ama maalesef şu anda askeriyede ya da Hükûmetin elinde ya da işte Millî Savunma Bakanlığında bununla ilgili bir çalışma yok. Bunlar tamamen diyorlar ki: “Siz geldiniz, ruhsal sağlığınız bozuktu ya da ilaç bağımlısısınız ya da istediğiniz kızı size vermedikleri için bunalıma girdiniz ve burada intihar ettiniz.” Başka hiçbir sonuç bulunmuyor.

İşte, Yaşar Karaağaç arkadaşım –rahmetli- Erzincan’a izne geliyor, Erzincan’da nişanını yapıyorlar, İzmir’e gidiyorlar, İzmir’de ağustos ayına düğün salonunu kiralıyorlar ve o zaman da evlenecek ama ne hikmetse, görev yerine döndükten sonra, bu kadar cıvıl cıvıl bir çocuk orada intihar ediyor.

Demek ki bazı şeylerin altında illaki ruhsal sorun aramamak lazım, oradaki baskıları sorgulamak lazım.

Şimdi tabii, buradaki soruşturmaların kesinlikle gizli yapıldığı söyleniyor. Zaten gizli yapılması da tam bir muamma. Niye gizli yapılıyor? Yani ne varsa, bu, açığa çıksın.

Şimdi, adli tıp uzmanı veya patoloji uzmanı tarafından otopsi yapıldığı söyleniyor. Türkiye’deki adli tıp uzmanının sayısı belli. Ben pratisyen hekim olarak, en az –abartmıyorum- 250-300 tane otopsi yapmış kişiyim.  Dolayısıyla, bunda illaki uzmanlık aranacak diye bir şart yok. Her önüne gelen savcı, istediği hekimi çağırıp istediği hekime otopsi yaptırabilir. Bunda hiçbir sakınca, hiçbir engelleme yoktur ki, bu da zaten yasalarda mevcut.

Tabii, ne kadar inanılır ne kadar inanılmaz bilmiyoruz ama özellikle Taraf gazetesinin yayınladığı yazılar vardı. Bu yazılarda özellikle emekli subayların söylediği bazı şeyler var. Diyor ki bir tanesi: “Genelkurmay, astsubaylarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan bu çalışmanın sonunda astsubayların TSK’ya aidiyet duygularının ciddi bir şekilde azalması sonucu çıktı. İkinci olay ise her yıl ocak ayında TSK Dayanışma Vakfına üye olunmasıyla ilgili durumdu. Personelin yüzde 90’ının bu vakfa bu yıl üye olmadığı… Bunlar ciddi veriler. Astsubaylar kendilerine uygulanan ötekileştirmeden ve mobbingden dolayı artık aidiyetlerini kaybetmişler.” Zaten kaç tane astsubayın da intihar ettiğini basında görüyoruz. Ayrıca, bu konuda subayların da açıklamaları var. Subaylar, özellikle, bilmiyorum artık Hükûmet düşmanı mı, askeriye düşmanı mı, onu bilemiyorum ama açıklamalarında askeriyede olan bu intiharların birçoğunun intihar olmadığının saklandığı yönünde açıklamalarda bulundular. Bu da herhâlde bir yerlerde okunmuştur.

Şimdi, ben son olarak şunları söyleyeceğim: Tabii, verilen her önergede olduğu gibi bu önergede de hemen baştan reddi açıkladınız çünkü önemli konularınız var, önemli yasalar gelecek, bu, önemli bir konu değil! Birkaç asker orada hayatından olmuş, dolayısıyla da bunu önemsemenin bir anlamı yok! Hele üstelik bir de Genelkurmay bunu inceliyorsa kendi içinde ve de İnsan Hakları Komisyonu da incelemişse her şey bitmiştir. Burada, işte, verdiğiniz değer ortaya çıkmış oluyor.

Tabii, şu var: Askeri “kelle”, vatandaşı “köle”, öğrenciyi, işçiyi, memuru “terörist” olarak gören zihniyetin, asker intiharlarını incelemesini, bunu dikkate almasını beklemiyorum zaten. Ayrıca, kendi yakınlarına çürük raporu alarak askerlik yaptırmayanlardan, askerlik yapsa bile özel muamele görenlerden de ben bunu beklemiyorum. Kindar gençlik isteyenlerin askerlere, intihar eden ya da intihar süsü olarak gelen -ki benim görüşüme göre- üç beş kelleye ayıracakları zamanlarının olmadığını da düşünmüyorum. Toplumu kutuplaştıran, durmadan söylemler yapan insanların, “Barış ortamını getireceğiz.” diyenlerin, bu konuda ciddi adımlar atacağına inanmıyorum. Dolayısıyla, “Uludere kürtajdır.” diyen -bunu da söyleyeyim bari- zihniyetin ve ne olduysa, son zamanda bu katliamı unutanların da “Askerde intihar edenlerde psikolojik bozukluk var.” diye yaftalayacağını ve buna destek vermeyeceklerini biliyorum ama şunu da söyleyeyim: Bu sefer en azından, bu konuda, Recep arkadaşımızı ya da Ramazan arkadaşımızı çıkarıp “Bu konu önemli değil” demediniz, en azından yine on dakikanızı ayırdınız. Ama dediğim gibi, önemli olan, bunu araştırmak, ciddi bir şekilde bulmaktır. Ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyoruz ama, tabii, bu önerge BDP’nin önergesiydi, bizim önergelerimiz de var, haddinden fazla var hem de, biz de bunları, günü geldiği zaman tekrar getirip, durmadan kamuoyunun önüne getireceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Işık.

Önerge üzerinde son konuşmacı, aleyhinde olmak üzere Kastamonu Milletvekili Sayın Mustafa Gökhan Gülşen.

Buyurun Sayın Gülşen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN (Kastamonu) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; BDP grup önerisi aleyhine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, BDP grup önerisiyle ilgili teferruatlı açıklamayı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şirin Ünal yapmıştır, ancak bu arada geçen bir iki konuya da değinmek istiyorum.

Özetle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde intihar, kaza, kaza kurşunu gibi sebeplerle meydana gelen her türlü vefat olayı, askerî savcılıklarca her yönüyle soruşturulmaktadır. Bu soruşturmalar neticesinde gerçeğin herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkması için de büyük bir özen gösterilmektedir. İddiaların aksine, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde gerçeğin ortaya çıkması için özen gösterilmektedir.

Hayatını kaybeden askerlerin büyük bölümünün belli bir etnik kökenden geldiği iddiası vardır gerekçede, oysa bu, dayanağı olmayan bir ifadedir; buna katılmadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum.

Ayrıca, özellikle intihar konularıyla ilgili, Genelkurmayın çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde rehberlik danışma merkezleri ve psikolojik danışmanların sayısı artırılmıştır, bunun neticesinde son on yılda yarı yarıya bir azalma sağlanmıştır.

Elbette bu konu önemlidir, elbette insan hayatının söz konusu olduğu her yer, her konu son derece önemlidir. Bu konunun önemine binaen zaten Genelkurmay Başkanlığı hassasiyetle konunun üzerinde durmaktadır, aslı itibarıyla da onların görevidir. Askerî savcılıklarca da bu konudaki her şey teferruatlı incelenmektedir.

Bu sebeple, BDP grup önerisine katılmadığımızı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, sayın hatip konuşmasında önergenin gerekçesinde dayanağı olmayan bazı iddiaların olduğunu söyledi. Açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Normal değil mi yani bu, her eleştiriye siz tekrar mı cevap vereceksiniz? “Aleyhinde konuşacağım.” dediğine göre aleyhinde şeyler söyleyecek Sayın Baluken. 

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır ama şimdi, dayanağı olmayan bir iddiayı Genel Kurulun gündemine getirerek Genel Kurulu oyalamak istemeyiz. Buna bir açıklama getirmek isterim.

BAŞKAN – Peki, buyurun, iki dakika.

Ama bu, usulden değil yani size söyleyeyim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır, söylediğimizi Genel Kurula farklı bir şekilde yansıttığı için açıklama ihtiyacı var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

11.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen’in BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bu konu gerçekten son derece hassas ve ailelerin de beklentisinin olduğu bir konu ama ona rağmen, maalesef büyük bir duyarsızlık gördüm iktidar partisinde.

Son on yılda bine yakın asker bu şekilde yaşamını yitirmiş. Bakın, size sadece kendi seçim bölgemden bir olayı anlatacağım. Sezer Altındağ’ın, Temmuz 2012’de, Bingöl’ün Sancak beldesine cenazesi getirildi; Ergani’de mayına bastığı gerekçesiyle. Cenazeyi getiren ekip aileye verip geri döndü. Ailenin, ısrarlarıyla defalarca direnmesine rağmen, son bir kez çocuğunu görme ısrarıyla babanın cenazeye bakması ve “Mayına bastı.” denilen askerin alnında tek bir kurşunla cinayete kurban gittiği görüldü.

Kürt etnisiteden gelme işini söyleyelim. Gelin, araştıralım yani kışla içerisindeki bu cinayetlerin yüzde 90’ının Kürt ve Alevi olduğunu göreceksiniz. Olmasa bile önemli değil, bunu ortaya çıkarmak zaten Meclisin görevi.

MUSTAFA GÖKHAN GÜLŞEN (Kastamonu) – Bir dayanağınız var mı? Dayanağı var mı böyle bir iddianın? Yazmışsınız oraya…

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bakın, bugün Meclise Antalya’dan gelen Oktay Can, oğlunun resimleriyle geldi ama ahlaki olarak, etik olarak o resimleri buraya getiremediğimiz için, buraya getirmeyi doğru bulmadığımız için sözle ifade edeyim: “İntihar etti” denilen silah emniyette yani hiç emniyeti bile açılmamış silahla intihar ettiği söyleniyor. Kafada iki tane giriş deliği var, aileye teslim edilirken bir giriş deliğine estetik operasyon yapılmış ve bir giriş deliği kapatılmış.

Şimdi, bu kadar şüpheli cinayetlerin olduğu bir yerde, böyle “Gerekçesi dayanaktan yoksun.” falan demeyin. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa, Meclisin bir araştırma komisyonu kurmasını destekleyin, hep beraber inceleyelim. Bizim söylediklerimiz dayanaksızsa ortaya çıkan raporu gelir, Genel Kurulda birlikte paylaşırız.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Baluken.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, TSK'da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/445) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisini…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – …oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.26


 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- MHP Grubunun, aile kurumumuzun güçlendirilmesi için, ülkemizde meydana gelen, birçok ailenin dağılması ve çocuklarımızın mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                            Tarih: 7/5/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 7/5/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                              Oktay Vural

                                                                                                                    İzmir

                                                                                                   MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

1 Haziran 2012 tarih ve 5354 sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına “Aile kurumumuzun güçlendirilmesi için, ülkemizde meydana gelen, birçok ailenin dağılması ve çocuklarımızın mağdur olmasına neden olan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla” verdiğimiz Meclis araştırması önergemizin 7/5/2013 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehinde olmak suretiyle Sayın Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili.

Sayın Korkmaz, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aile kurumumuzun güçlendirilmesi için, ülkemizde vuku bulan ve birçok yuvanın dağılmasına, aile kurumunun yıpratılmasına neden olan ve böylece çocuklarımızın mağduriyetine yol açan boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Meclis araştırması önergesi üzerine söz aldım. Yüce Meclisi saygılarımla selam-lıyorum.

Sözlerimin başında, ebedî hayata uğurlanan Bursaspor Başkanı Sayın İbrahim Yazıcı Beyefendi’ye Milliyetçi Hareket Partisi olarak Allah’tan rahmet, ailesine, Bursaspor camiasına, Türk spor dünyasına ve aziz Bursalılara başsağlığı diliyorum.

Değerli milletvekilleri, evlilik kurumu hem inancımız hem de millî kültürümüz açısından mübarektir, korunması gerekir, üzerine titrenmesi gerekir. Anayasa’nın 41’inci maddesi “Aile Türk toplumunun temeli” dedikten sonra, 2001’de Milliyetçi Hareket Partisinin de içinde bulunduğu 57’nci Hükûmet zamanında aile kurumunun eşler arasında eşitliğe dayandığı ifade edilmiştir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasıyla ilgili tedbirleri almak zorundadır.

Bugün, maalesef, siyasi hayatımızın toz dumana çevrilmiş olması yüzünden, toplumu ayakta tutan aile kurumunun güçlendirilmesiyle ilgili tedbirlerin alınabildiğini söylememiz güçtür. Koca koca laflar etmek, önündeki ormana bakarken ayağının dibindeki çalıya takılıp kalmak böyle bir şey olsa gerek. Burada fazlaca bir istismar sahası olmadığından, Hükûmetin görmemezlikten geldiği alanlardan birisidir yaşadıklarımız ve maalesef bu olup bitenler. Elbette, bunun sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri vardır.

Boşanma oranlarında çok büyük bir yükselme görüyoruz. Elbette, evlilik kadar, eşler arasında bir anlaşma olmuyor ve bir arada yaşama imkânı kalmıyorsa boşanmak da doğal karşılanmalıdır. Buradaki “doğallık” sözcüğü, tabiatıyla, içinde huzur ve keder barındırmaktadır. Evlilik, kavuşmak, boşanmak, ayrılık ve hicran demektir. Tek tek olayların üzerine çıkıp daha genelden bakarsak, ağaç dallarından bir yaprağın düşmesi gibidir aile kurumunun yıkılması, yuvanın bozulması. Çünkü, artan boşanma olayları ailenin yıkılmasına, on binlerce çocuğun anne veya baba sevgisinden mahrum kalmasına ve neticede, çocuklarımızda tamiri, telafisi mümkün olmayan tahribatlara neden olmaktadır. Kimi zaman da yuvasız kalan, ortalıkta kalan çocukları devletin kurumlarında yetiştirmek gibi, hakikatte hüzünlü bir sonla karşılaşılmaktadır. Aile ortamının sıcaklığından uzak kalan bu yavrularımızın sorunları ise katlanarak artmaktadır. Bireysel gelişimlerinde sıkıntılar ortaya çıkmakta, topluma entegre olamama gibi, topluma yabancılaşma gibi sair problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Değerli milletvekilleri, boşanma olayları elbette tek tek incelenmeli ve ona göre bir değerlendirme yapılmalıdır ancak bu olayların toplumsal etkenler ya da hızlandırıcılarla ivme kazandığı da bir gerçektir. Hızlı kentleşme, apartman hayatında birbirini tanımayan komşular, geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, yüz yüze ilişkilerin ortadan kalkması gibi sosyal etkenler vardır. Özellikle görsel medyanın Türk kültür hayatında yaşattığı dejenerasyon ve depremler, inanç ve kültür yapımızla bağdaşmayan hususların âdeta olağanlaştırılması sosyal nedenleri tetikleyen en önemli unsurdur diye düşünüyorum.

Ekonomik nedenler vardır aile kurumunun yıpranmasının nedenleri arasında. “Parayla saadet olmaz.” demişler ama geçim sıkıntısı, işsizlik, parasızlık yahut nafakayı temin etmek üzere eşlerin birbirini dahi göremez hâle gelişlerine yol açan iş hayatındaki aşırı yoğunlukları zikredebiliriz bu nedenleri sayarken.

Mutfak giderleri artmıştır. Şubat 2013’te mutfak harcamasındaki artışlar bir önceki yıla göre yıllık enflasyon artışından daha fazla olmuştur. Zorunlu gıda maddelerindeki artışı da dikkate alırsanız bu rakamlar çok çok yüksektir ancak çalışanların ücretindeki artışlar aynı oranlarda artmadığı için mutfakta üç beş yıldır yaşanan yangın bir tabii afete dönüşmüştür.

Mutfak harcamalarının yanında, kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim gibi zorunlu diğer harcamaları da eklerseniz ocaklardaki mali sıkıntılardan kaynaklanan stres ve öfke patlamasının âdeta grizu patlaması gibi yuvaları darmadağın ettiğini görüyoruz.

Devletin belirlediği asgari ücret mutfak harcamalarına dahi yetmemektedir. 980 liradır asgari ücret, yoksulluk sınırı ise bunun neredeyse 2,5 katıdır yani 2.477 lira. Çok hesap bilen Sayın Hükûmet, Sayın Başbakan, gel de çık bakalım şu işin, şu hesabın içerisinden.

Değerli milletvekilleri, 2011 yılında evlenen çiftlerin sayısı 592 bin boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 120.117 olmuştur yani evlenen her 5 kişiden 1’i boşanmıştır. 2012’de evlenmelere, boşanmalara baktığımızda ise bu sorunun daha da vahim bir hâl almış olduğunu görüyoruz. Evlenme oranı yüzde 1,9 artışla 603.751’dir, boşanma oranı ise neredeyse 2 katı bir artışla yüzde 3’leri geçmiştir. Boşanmaların en yüksek olduğu bölge ise, garip bir çelişki gibi görünse de, okuryazarlık oranının, şehirleşme oranının en yüksek olduğu bölge olan Ege Bölgesi’dir, Marmara Bölgesi’dir, yani Türkiye’nin batı bölgesidir. Boşanmadaki bu yüksek oranlar, maalesef, aile yapısının zayıflamış olması ile itham ettiğimiz Batı Avrupa’nın yirmi yıl önceki rakamlarıdır. Bu ne demektir? Yirmi yıl sonra, geleneksel aile yapısının çözüldüğü, insanların yalnızlaştığı, vurdumduymazlaştığı ve içinde yaşadığı cemiyete yabancılaştığı bir toplum bizi bekliyor demektir. Bugünden bu hazin sonun emarelerini görmeyenimiz var mı değerli milletvekilleri?

Sorunlar bu kadar da değil. Boşanma olayları ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı ve sebep-sonuç ilişkisi olan sokakta yaşayan çocuklar, çocuk işçiliği, kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddet, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, çocuk suçluluğu oranlarının artması ve gençlik sorunları gibi hususlar üzerine de detaylı araştırmalar yapılması toplumsal sorunlara çare üretme yeri olan, millet iradesinin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi değil midir? Sorunlara yönelik çözüm tedbirleri üretme gibi bir sorumluluğu yok mudur bu Parlamentonun? Belki müdahale edilebilecek değişkenler sınırlıdır, belki bu meseleyi tarafların istediği ölçüde, tamamıyla çözüme kavuşturmak zordur ama “Hiç olmazsa bir deniz yıldızını kurtaramaz mıyım?” diyen şahsın sorumluluğu ile hareket edilmesini, çok yönlü, çok boyutlu bu meseleye Milliyetçi Hareket Partisi olarak eğilinmesini ve araştırılmasını öneriyor ve bekliyoruz. Ailevi sıkıntıların çözümünün aslında toplumsal çatışmaları da azaltan bir etkisi olduğunu düşünüyor, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, aile sorunları ve boşanmalarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını yüce Meclise teklif ediyoruz. Bu siyaset üstü teklifimizin -eminim ki- diğer siyasi partilerce de makul karşılandığını görmek istiyoruz.

Teklifimizin kabulü dileklerimle, sözlerimin sonunda, aziz milletimizin önümüzdeki pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Başta şehit analarımız olmak üzere, yüce Türk milletinin mübarek annelerinin ellerinden öpüyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere ikinci konuşmacı Sayın Tülay Selamoğlu, Ankara Milletvekili.

Sayın Selamoğlu, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TÜLAY SELAMOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Aile kurumunun güçlenmesi, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak gereken tedbirlerin alınması amacıyla araştırma açılmasıyla ilgili önerge MHP tarafından verildi, bu konuda aleyhte söz almış bulunuyorum.

Aile kurumuyla ilgili şunu söyleyebiliriz: Özellikle biz AK PARTİ Grubu olarak aileye önem veriyoruz. Bunun önemli olduğunu da kurduğumuz bir bakanlıkla ispat ettik. Nedir bu bakanlık? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

Şimdi, bu çalışmalar içerisinde… MHP’nin bu duyarlılığına çok teşekkür ediyorum ama yapılan çalışmaların da ne olduğunu göstermek, anlatmak istiyorum.

Aile bizim için önemli çünkü bizim toplumumuzun en büyük değeridir. Bizim inancımız bize şunu öğretir zaten: Dünyaya Adem ile Havva aile olarak inmiştir, tek, birey olarak inmemiştir ve insanlığın temelini oluşturan ailedir.

Peki, biz bununla ilgili yaşanılan sorunları görüyor muyuz? Gerçekten görüyoruz. Özellikle şehirleşme sürecinde kentlerin hızla nüfusunun artması sonucunda ailelerde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Bununla ilgili özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yaptığı çeşitli çalıştaylar sonucunda bazı çalışmalar yapılıyor, uygulamalar başladı. Ama Meclisin de yaptığı bir çalışma var, onu biliyoruz. Büyük ihtimalle kasım ya da aralık ayında, alt komisyon çalışması olarak, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun altında boşanmayla ilgili alt komisyon çalışmaları başlıyor. Bu süreç içerisinde peki yapılanlar neler? Aile önemli mi, evlilik kurumu önemli mi? Gerçekten önemli. Biz, tanımlanırken, Türk aile tipinde, büyük aile olarak tanımlanıyoruz, ona alışmıştık ama şehirleşmenin sonucunda aile bireyleri azaldı ve küçük aileler hâline dönüştürdük. Bu çekirdek aile gerçekten çok ufaldı ve biz geçmişimizde şunu biliyoruz: Geçmişte küçük evlerde büyük aileler olarak yaşardık ama şimdi büyük evlerde küçük aileler olarak yaşıyoruz ve bu birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, özellikle aile kurumunun ilk kurulma aşamasında ya da sonra, devam ettiği sürece ya da aileler bu süreci bitirmek istediklerinde farklı uygulamalar, çalışmalar yapıyor, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veriyor. “Evliliğe başlarken” denilen süreçte evlilik öncesi eğitim programları var Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan. Bu programı gerçekleştirmek için de Türk Belediyeler Birliğiyle yapılan protokolle Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nın ülke genelinde tüm belediyeler tarafından uygulanarak yaygınlaştırılması faaliyetleri organize edildi. Bunun için 81 ilde eğitici eğitimleri tamamlandı. Eğitimler sadece evlenmek üzere gelen çiftlere değil, silah altındaki er ve erbaşlara, polis okulları ve üniversitelerin son sınıf öğrencilerine de verilmektedir. Bu eğitimlerin amacı: Evlilik yuvasını kuracak, aile oluşturacak niyette olan grupların bu sistemin içerisinde yaşayacakları sorunlar, kriz yönetimi, sevgi, saygı ve insanlık değerleri üzerinde yapılan eğitimler oldu. 2 bin kişi evlilik öncesi eğitim eğiticisi olarak yetiştirildi ve eğitimlerde bugüne kadar toplam 22 bin kişiye ulaşıldı. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlandı. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri bir program olup çiftlere evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı vermekte.

Ama ikinci bir süreç var: Aile eğitim programları. Yine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu programda, özellikle anne ve babalar başta olmak üzere, ailelere kendi içinde sorun çözme kapasitesini kazandırmak amacıyla ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda üç yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanmış, eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında olmak üzere beş alanda yirmi üç modülden oluşan aile eğitim programlarını yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdiye kadar, yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde bu eğitimleri organize edecek 184 formatör, 11 ilimizde eğitimleri verecek 450'yi aşkın eğitici yetiştirildi. Sponsorlarımız vasıtasıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına destek veren sponsorlar vasıtasıyla 115 bin kitap basılarak dağıtıldı. 2013 yılı içerisinde bu kitaplar illerimizde açılacak eğitimlerle vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. 2018 yılına kadar 500 formatör, 5 bin eğitici yetiştirerek 6 milyon vatandaşımıza bu eğitimleri ulaştırmayı amaçlıyoruz. 2013’ün ilk dört ayında 10 binin üzerinde vatandaşımıza ulaştık. Programın temel yaklaşımı, önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimi. Sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklı eğitimler veriliyor bu kapsamda. Ama aileler eğer bu “boşanma süreci” dediğimiz aileyi bozma sürecine girmişlerse üçüncü bir danışmanlık sistemi var, yine Bakanlığımız tarafından uygulanıyor. Bu, pilot olarak 5 ilde başlatıldı. Ankara, Kırıkkale, Burdur, İzmir ve Karabük pilot iller olarak seçildi ve bu sorunların çözümü üzerine aileye destek ve aile danışmanlık hizmetleri başladı. Bu hizmet merkezlerinde görev yapan danışmanlara, boşanma aşamasında olan çiftlere danışmanlık hizmeti konusunda beceri ve bilgi kazandırmaya yönelik hizmet içi eğitimler verildi.

2012 yılının son üç ayında başlayan pilot uygulama süreci devam ederken, danışmanlara yönelik daha kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı. Aile mahkemeleri ile iş birliği içinde, mahkemelere başvuran çiftlere boşanma süreci danışmanlığı hizmetinin verilmesi ülke genelinde yaygınlaştırıldı. 2013 yılı içinde gerçekleştirilecek olan bu süreçte, tamamlanacak olan bu pilot çalışma süresince 450 aileye danışmanlık hizmeti verilerek 75 ailenin evliliklerinin devamı yönünde karar alması sağlandı. Programın ülke genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Boşanma süreci danışmanlığı hizmeti de boşanma öncesi danışmanlık, eğer boşanma kararı netleşmişse boşanma sürecinde destek ve danışmanlık hizmetleri ve boşanmanın sonrasında da -eğer gerçekleşiyorsa- destek ve danışmanlık çalışmaları olarak üç başlık altında ve modül çalışmalarla yapılıyor.

Biz aileye önem veriyoruz, bu toplumun temelinde aile olduğunu biliyoruz ama, özellikle, amacımız ailelerin boşanmasına engel olmak. Her türlü sosyal danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu süreç, biliyorsunuz, son dört yılda başladı, bununla ilgili çalıştaylar yapıldı. Özellikle, Milliyetçi Hareket Partisinin duyarlılığına teşekkür ediyoruz ama bu çalışmaların zaten yapıldığını, çalıştayların tamamlandığını, uygulamaların -bazı noktalarda pilot ama- 2013’ün sonunda tüm ülkede gerçekleşeceğini bildirerek herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu araştırma önergesi konusunda da çalışmalar başladığı ve devam ettiği için aleyhte söz almış bulunuyorum.

Saygılar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Selamoğlu.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi üzerinde üçüncü konuşmacı, lehinde olmak suretiyle, İstanbul Milletvekili Sayın Sedef Küçük.

Sayın Küçük, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi lehinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, toplumsal yapı farklılaştıkça ve dönüştükçe aile kurumu da farklılaşmakta ve dönüşmektedir. Bildiğiniz gibi, toplumsal kurumlardaki değişimler temelde ekonomik dönüşümlerin sonucudur. Kuşkusuz, kültür, din, gelenek gibi toplumsal yapılar da bu değişimlerde önemli faktörlerdir. Bütün bunların hızları ve yoğunlukları farklı olsa da karşılıklı etkileşim içinde oldukları söylenebilir. Ancak, ekonomik yapıda meydana gelen dönüşümler toplumsal kurumların değişmesinde temel itici güçtür. Aile yapısı, ekonomik sıkıntıların doğrudan yansıdığı temel toplumsal kurumdur. Eğer geçiminizi sağlayamıyorsanız, eğer çocuklarınıza mutlu bir gelecek vadedemiyorsanız eğer yarınınızdan kuşkunuz varsa, kendinizi ve ailenizi güven içinde hissedemiyorsanız, eğer umudunuz her geçen gün azalıyorsa aile yapısını ayakta tutmanız imkânsız hâle geliyor demektir. İşte, Türkiye’de de olan bundan ibarettir. Uygulanan neoliberal politikaların bu sonucu doğurması da kaçınılmazdır.

Bakınız, TÜİK’in 2012 Eylül ayında yayımladığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 46,7 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay sadece yüzde 5,8’dir. Aynı araştırmaya göre, nüfusun yüzde 16,1’i yoksulluk sınırının altındadır ve sürekli yoksulluk riski altında bulunanların oranı da yüzde 18,5’tir. Bu rakamlar bize bir gerçeği göstermektedir: Toplumsal yapı özellikle son yıllarda ağır bir sarsıntı geçirmektedir. Böyle adaletsiz bir gelir dağılımının olduğu bir ülkeyi de sorunsuz saymak mümkün değildir. Hane halkının bankalara kredi ve kredi kartı borcu 2002-2012 yılları arasında 74 kat artmıştır. 2003’te 12,8 milyar lira olan tüketici kredileri 179,8 milyar liraya, 4,4 milyar lira olan kredi kartı borcu ise 66,9 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakamlar, üretmeyen, istihdam yaratmayan, yalnızca iç tüketimin körüklenmesiyle ayakta duran bir ekonomi politikasının doğal sonucudur. Değerli milletvekilleri, bu borç rakamları yalnızca ekonomiye ilişkin değildir, bu borçlar, bu rakamlar hayata da ilişkindir. Bu rakamlar, cenneti dünyada bulmak için yola çıkıp cinneti bulmanın ifadesidir.

Değerli milletvekilleri, boşanma sayılarındaki artış kriz dönemlerini takip eden yıllarda yoğunluğunu artırmaktadır. Krizin etkilerinin can yakıcı olarak hissedildiği 2001 yılı, son on iki yılın en çok boşanma sayısı olan 145.700 ile zirve yapmıştır. 2003-2004 yıllarında 96 bin civarında gerçekleşen boşanmalar, yine krizin hissedildiği 2009 yılında 117.410’a ulaşmıştır. Yani, ekonomik krizlerle boşanma sayıları arasında açık bir paralellik vardır ve önümüzdeki dönem, ekonomik anlamda sıkıntılara gebe bir dönemdir çünkü büyüme oranları düşmektedir, işsizlik artma eğilimindedir, hane halkı borçluluğu büyümektedir ve maalesef, bu açık göstergeler, önümüzdeki dönemde de bir krizin göstergeleridir.

Aile kurumunun değişimini, geleneksel ailenin çözülüşünü, kentleşmeyi, toplumsal değerlerin farklılaşmasını yalnızca Türkiye’de değil, ekonomik dönüşüm geçiren her toplumda, az ya da çok, hızlı ya da yavaş, gözlemlemek mümkündür ancak ülkemizde bu dönüşüm sancılı olmaktadır. Aile yapısının değişiminde ve boşanma sayılarındaki yükselişte, ekonomideki değişimin yanı sıra, geleneksel ailenin çözülüşünün, gelir dağılımı bozukluğunun, göçlerin ve hızlı kentleşmenin etkileri de söz konusudur.

İnsanları doğdukları yerde doyurmayı başaramazsanız, kentlere yığınlar hâlinde göçler olması kaçınılmazdır. Ülkemizde, tarımdan geçinen nüfus her geçen gün gelir kaybına uğramaktadır. Bunun yaratacağı sorunları görmezden gelirseniz, yalnızca boşanma sayılarındaki artışla karşı karşıya kalmazsınız, aynı zamanda toplumsal bir çözülüşe, toplumsal bir patlamaya da yol açarsınız. Elbette, bunu önlemek mümkündür. İnsanların doğdukları yerde doymalarını sağlayacak, onları Dünya Ticaret Örgütü programlarına kurban etmeyecek politikalar uygulamakla bu tehlikenin önüne geçmek mümkündür ancak şu an uygulanan ekonomik politikalar, bu konuda hiç umut vermemektedir.

Değerli milletvekilleri, bozulmakta olan yalnızca ekonomik durum değildir; basın özgürlüğünden hak ve özgürlüklerin kullanımına kadar her alanda bir bozulma, bir gerileme yaşanmaktadır. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerin kullanımında yaşanan gerilemeler, ABD Dışişleri Bakanlığının son İnsan Hakları Raporu’nda da yer almıştır. Raporda “Yasalar, toplanma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bununla birlikte Hükûmet, seçici bir şekilde, belli tarihler ya da mekânlarla sınırlamış ve özellikle Hükûmeti eleştiren bir nitelik taşıyorsa ya da hassas konularla ilgiliyse gösterileri peşinen yasaklama yoluna gitmiştir.” denilmektedir. Son 1 Mayıs olaylarında da yaşananlar bu durumu kanıtlamaktadır.

Görünen odur ki muhalif hiçbir sese tahammül yoktur. Bu tahammülsüzlük hayatın her alanına sirayet etmektedir. Hükûmetin uygulamalarını beğenmeyenler, eleştirenler, bir anda “demokrasi düşmanı” diye damgalanmaktadır. Hükûmetten farklı düşünenler, farklı bakış açısına sahip olanlar “barış düşmanı” ilan edilmektedir. Asıl bu anlayış, bu tahammülsüzlük toplumsal barışı tehdit etmektedir, artık bunu görmek lazımdır. Özgürlükler, özellikle ifade özgürlüğü, yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi gibi düşünenler için değil, hepimiz içindir. Elbette farklı düşüneceğiz, elbette farklılıklarımızı ifade edeceğiz, kimse bu farklılıklardan korkmamalıdır, kimse kimseyi farklılıklarla korkutmamalıdır.

Değerli milletvekilleri, ülkemizi yönetenlerin bu farklı düşüncelere tahammül edemeyen bakış açısı, kullanılan bu ötekileştirici dil, toplumsal hayatımızın her alanına, sokağa, hatta aile yaşantımıza bile yansımaktadır. Bu dil, ekonomik sorunlarla da birleştiği zaman, toplumumuzu, aile yaşantılarımızı bir hoşgörüsüzlük atmosferine sokmaktadır, artık bunu görmemiz lazımdır. Bu nedenle, hoşgörüsüzlük kimden gelirse gelsin karşı çıkmamız gerekmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her sorun aşılabilir, ekonomik durum da düzelebilir, boşanma sayıları makul hâle getirilebilir, bütün bunlarla başa çıkabiliriz ama hoşgörüsüzlükle başa çıkamayız. Bizi bir arada tutan, bizi çoğaltan, bizi biz yapan şey, birbirimize duyduğumuz saygı ve bizim gibi düşünmeyenlere göstereceğimiz hoşgörüdür diyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ederim Sayın Küçük.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere, son konuşmacı Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun.

Sayın Ercoşkun, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Tabii, bugün, haftanın ilk gününde, gene BDP ve akabinde de MHP’nin grup önerileriyle devam ediyoruz.

Sonuçta, hazırlanmış olan grup önerisine saygımız var. Muhakkak ki kendileri açısından önemli gördükleri bir konuyu gündeme getirmek amacıyla bir grup önerisi hazırladılar ve Genel Kurulun takdirine sundular. Fakat, bildiğiniz gibi, daha önce almış olduğumuz karar gereği, bugün, Sayın Bakanımız Cevdet Yılmaz’ın bir saatlik bir soru-cevap çalışması olacak. Akabinde de geçtiğimiz hafta başladığımız -kısaca- PTT’yle alakalı kanunla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.

O yüzden, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini saygıyla karşıladığımızı belirtir ama aleyhinde olacağımızı Genel Kurulun takdirine sunar, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ercoşkun.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, karar yetersayısı…

BAŞKAN – Şimdi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yetersayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.11
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.30

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş önerisinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 milletvekili tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 13/4/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi

                                                                                                                 7/5/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 7/5/2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                    Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                                 İstanbul

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri:

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 milletvekili tarafından 13/04/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (355 sıra no.lu) Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 7/5/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi lehinde ilk konuşmacı Sayın İhsan Özkes, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Özkes. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığının kullanım hakkı çerçevesinde cami lojmanlarında ikamet eden din görevlilerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, toplamda yüz binlerce lira borç tahakkuk ettirerek ecrimisil davaları açmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı altı dükkân, üstü cami ibadethanelerden milyonlarca lira gelir elde ederken, minareleri GSM şirketlerine kiralarken Vakıflar Genel Müdürlüğü de ezan okuyan müezzinden, namaz kıldıran imamdan para toplamaya çalışmaktadır. Kiliselerin ve havraların elektrik paraları için gizli emirler gönderen Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde yaşanan bu sıkıntılara ilgisiz kalmakta, mağdur olan personeli için parmağını dahi kıpırdatmamaktadır.

Değerli milletvekilleri, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki teması, bildiğiniz gibi, insanlık onurudur. Diyanet, kendi personelinin onurunu zedeleyen bu davalara âdeta seyirci kalmaktadır. Onurlu din görevlilerimizi ne kendilerinin sokakta bırakılması ne de binlerce liralık borç tahakkuku yıkamamıştır ancak onları inciten tek nokta, yıllardır görev yaptıkları camilerde devlet tarafından “işgalci” olarak adlandırılmalarıdır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin cami meşrutahanelerinden kira istenemeyeceği yönündeki kararına rağmen, mahkemelerde farklı kararlar çıkması yüzlerce din görevlisini zor durumda bırakmaktadır. 22 Ağustos 2001 tarihinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce “Meşrutanın, vakfiye şartlarına uygun olarak kullanılmasına” şeklinde oy birliğiyle karar alınmasına karşın, din görevlileri aleyhine açılan ecrimisil davaları hâlen devam etmektedir. Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Vakıflar Genel Meclisinin 22/8/2001 tarihli kararının davalıların meşrutalarda oturmasına muvafakat niteliğinde olduğuna, bu nedenle haksız işgal sonucu talep edilen ecrimisle karar vermeye olanak bulunmadığına hükmetmiştir.

Sayın milletvekilleri, tarihî camilerin avlularındaki meşrutalar hayır sahibi ecdadımız tarafından camilerle birlikte yapılmışlardır. Bu meşrutalarda imam-hatipli müezzin kayyum olarak din hizmeti veren din görevlileri ikamet etmektedirler. Bu yerler genellikle bakımsızdırlar. Din görevlileri ya kendi imkânlarıyla veya cami cemaatinin yardımlarıyla buraları tamir ederek günümüze kadar gelmelerini sağlamaktadırlar. Tarihî camilerin çevresi genellikle meskûn mahal değildir. Din görevlileri camiyi ve çevresini gece gündüz hırsızdan, hayduttan, tinerciden, her türlü olumsuzluklardan korumaktadırlar. Sabahın çok erken saatlerinde göreve başlayıp gecenin geç saatlerine kadar görevlerine devam eden din görevlilerinin sabah ve yatsı namazları vakitlerinde görev yerlerinde olmaları ancak cami yanındaki lojmanlarda oturmalarıyla mümkündür.

Sayın milletvekilleri, mülkiyeti vakıflara ait olan tarihî camilerin meşrutalarında ikamet eden din görevlilerinden ücret alınmaması için, bir yıl kadar önce kanun teklifini verdim. Bunun bir an önce görüşülmesini diliyorum.

İçinde bulunduğumuz hafta Vakıflar Haftası’dır. Ne acıdır ki bu haftada, ecrimisil davalarından büyük meblağlarda para ödemeye mahkûm olan din görevlileri hüzünlüdür, aileleri de perişandır.

Vakıflara ait gayrimenkullerde iki statü vardır. Camiler gibi ibadethaneler hayrattır, dükkân ve iş hanı gibi gelir getiren yerler ise akardır. Cami meşrutalarının din görevlilerinin ikameti için ayrılan yerler olması sebebiyle, gelir getiren akar olarak değerlendirilmesi yanlıştır ve amacına da uygun değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, din görevlilerine reva gördüğü bu işgalci bakışından vazgeçmeli ve açtığı icra davalarını geri çekmelidir. Zira, bu davalarla din görevlileri ve aileleri mağdur olmaktadır, belirlenen ecrimisil meblağlarını ödememeleri durumunda tahliye edilecekleri tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Din görevlilerinin lojmanlardan tahliye edilerek bu lojmanların başka kurumlara veya kişilere kiraya verilmesi kamuoyunda güven kaybına yol açmaktadır.

Sayın milletvekilleri, hayır sahibi, vakfeden, camiyi yaparken camiye hizmet verecek hocaların oturması için meşrutayı da ihmal etmemiştir. Bakımını, onarımını ya hocanın kendisi ya da dernek veya cemaat yapıyor. Kaldı ki caminin gece gündüz korunması için hocanın burada oturması zorunludur. Ayrıca, bu meşrutaların tahsisini görev yaptıkları yerin müftülüğü yapmakta ve hiçbir din görevlisi müftülüğün onayını almadan bu yerlerde ikamet etmemektedir.

Din görevlisi olmasına rağmen camilerin ve müştemilatının temizliğini sağlayan, bakım ve onarımını yapan, bayram tatili ve hafta tatilini kullanmadan vatandaşlarımıza din hizmeti veren bu görevlilerin işgalci olarak görülmesi devletin bir ayıbıdır. Hocalara yapılan bu zulüm kaldırılmalıdır. Vakıflar geçmiş yılların ecrimislini hem de faiziyle ve mahkeme masraflarıyla hoca efendilerden istiyor. Din görevlilerinin ödeme güçlerini aşan ve hayatlarını zehir eden bu uygulamaya acilen son verilmelidir.

Sayın milletvekilleri, içinde zerre kadar imanı olan, İsrail’in Müslümanlara attığı bombayı Allah’ın nusreti olarak göremez. İçinde zerre kadar imanı olan kimse, İsrail’in attığı bombalarla canlarını veren Müslüman çoluk çocuğun feryadından zevk alamaz.

Sayın milletvekilleri, Allah’a zerre kadar imanı olan, Müslümanlara karşı İsrail’le birlikte hareket etmez. Yine, Allah’a zerre kadar inancı olan, Allah’ın ayetlerini keyfine göre tefsir etmez. Zerre kadar inancı olan, Kur'an ayetlerini dış güçlerin emrine uyarlamaya çalışmaz. Değerli milletvekilleri, içinde zerre kadar imanı olan, Allah’a kulluğu bırakıp da dış güçlerin uşağı asla olmaz.

Değerli milletvekilleri, Allah, sevgili Peygamber’imizin ciğerparesi Hazreti Hüseyin’i hunharca şehit eden Yezid’e de, dış güçlerle birlikte olup İslam dünyasını kan gölüne çeviren zamanımız yezit temsilcilerine de lanet etsin.

Din görevlilerinin mağdur olduğu, mahrum olduğu, eziyet gördüğü bu ecrimisil davalarının araştırılması için kabul oylarınızı bekliyorum.

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özkes.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde aleyhinde olmak suretiyle Malatya Milletvekili Sayın Ömer Faruk Öz.

Sayın Öz, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait meşrutalarla ilgili ecrimisiller noktasında araştırma önergesi verilmesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği gayrimenkullerin hayrat ve akar diye ikiye ayrıldığı herkesin malumudur. Akar ve hayrat dengesi vakfın yaşaması için şarttır. Vakfeden, bir vakfın yaşayabilmesi için bu dengeye azami hassasiyet göstermiştir. Eğer, bir vakfın akarı olmazsa yani hayır şartlarını yerine getirecek derecede bir düzeyde geliri olmazsa vakfın yaşama imkânı da yoktur. Bu durum hayratın yani hayır için ayrılmış unsurların devam etmesini engeller. Hayratı olmayan veya devam etmeyen bir vakıf düşünülemeyeceğine göre, öncelikli olarak akarını yaşatacağız ki hayratı da yaşasın. Bu nedenle, bu dengeyi yöneticiler ve vakıf mütevellileri mutlaka gözetmeli ve buna göre davranmalıdırlar. Bu durum vakfedenin yöneticiler üzerindeki hakkıdır. Vakfedenin iradesine uygun davranmak her yöneticinin yapması gereken bir davranıştır. Aksi takdirde, emanet edileni, emanet edenin rızasına aykırı kullanmış oluruz ki bu durum büyük bir vebaldir.

Önergede belirtilen meşrutaları 3 kategoride sıralayabiliriz:

1) Vakfiyesinde “meşruta” yazan, meşruta bulunan yerlerle ilgili zaten bir sıkıntı bulunmamakta, buradan cami görevlilerimiz ücretsiz olarak istifade etmektedirler.

2) Vakfiyesinde meşruta olmasına rağmen bilahare yıkılmış, cemaat tarafından yapılmış olan yerler var. Ki doğrudur, 1999 yılından 2004’lü yıllara kadar bunlardan bedel alınmıştır, 2004 yılından itibaren de buradan artık kira alınmamaktadır.

3’üncüsü, hayrat veya akar bir yer üzerinde cemaat tarafından yapılmış olan meşrutalar vardır. Hayrat bir yere eğer vakfiyesinde olmadığı hâlde, bir meşruta yapılmışsa buradan Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde sembolik bir lojman bedeli alınmaktadır. Akar bir yerin üzerine yapılmış ise bu rayiç bedel üzerinden hesaplanmış olsa dahi, şimdiye kadar ödenen, alınan bedeller, normal kira bedellerinin üzerine çıkmamıştır. Bu süreçte vakfiyesinde olmadığı hâlde hayrat veya akar üzerine yapılan yerlerle ilgili kira bedellerinin ödenmesi gayet tabiidir. Bunun en doğal örneği de Diyanet Vakfı tarafından yönetilen yerlerdeki meşrutalardan da Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde lojman bedeli alınmaktadır. Bunu da böyle algılamak gerekiyor. Bu meşrutaları kullanan imam, müezzin veya müftülük görevlileri burada otururlar ve oturdukları süre içerisinde kiranın bir kısmını verirler veya vermezler ve bu arada, bu imamın tayini çıkar, ayrılır veya emekli olur, yerine gelen din görevlisi kardeşimiz de belli bir  süre bu kirayı ödemediği zaman belli bir kira tahakkuk eder. Bunlarla ilgili, geçtiğimiz yıllarda 4916 ve 6111 sayılı Kanun’la düzenlemeler yapıldı ama din görevlilerimiz bundan istifade noktasında müracaatta bulunmadılar. Ki şunu belirteyim: Bu çok az sayıda bir din görevlimizi ilgilendiren bir konudur. Din görevlilerimize AK PARTİ iktidarının nasıl sahip çıktığı din görevlilerimiz tarafından zaten bilinmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfedenlerden emanet aldığı vakıflarla ilgili olarak bilhassa meşrutalar noktasında oluşacak sorumluluğu gidermek için bir sistem oluşturmuştur. Bana göre de bizler açısından önerilecek sistem de bu olmalıdır. Hiçbir din görevlisi aleyhine mağduriyet oluşturacak mahiyette, vakfedenin rızasına uymayan bir uygulama söz konusu değildir. Eğer bu sistem dışına çıkılırsa bu kez, vakfedenin rızasına aykırı davranılmış olur ki asıl sorgulanması gereken ve sorumluluk taşınması gereken alan da budur.

Bu nedenle, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, vakfedenin akar ve hayrat dengesine azami hassasiyet göstererek vakıflarımızı ve vakıf alanlarımızı korumalıyız. Sadece cami alanlarında değil, bütün alanlarda bu hassasiyeti göstermediğimiz takdirde korkarım ki vakıf gayrimenkullerimiz işgale uğrar. Zaten bu hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana, gerek planlı gerekse de plansız, vakıf gayrimenkulleri işgale tabi tutulmuştur. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yapılan yanlış uygulamaları düzeltmek, iyileştirmek ve vakfedenin rızasına uygun hâle getirmek de AK PARTİ iktidarına nasip olmuştur. 2004 yılında çıkarılan kanunla vakıf yerleri işgal altından arındırılmış ve vakıflar lehine muazzam bir gelir kapısı açılmıştır.

2002 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün geliri -dikkatinizi çekiyorum sayın milletvekillerimiz- 30 milyon TL idi. Enflasyon oranında hiçbir artış olmamasına rağmen, 2012 yılında Vakıfların geliri 350 milyon liraya çıkmıştır, yaklaşık 12 katı. Bu rakama ulaşabilmek için eldeki gayrimenkuller en verimli şekilde yatırıma dönüştürülmüş ve işgalden arındırılmıştır. Bu başarı, vakfedenin iradesine gösterilen ihlaslı samimiyetin sonucudur. Vakıf yöneticileri ve aynı zamanda vakıf kullanıcıları bu samimiyeti göstermedikleri takdirde korkarım ki vakfın manevi sorumluluğundan kaçamayacaklardır. Bu hassasiyet sadece gelir getirmek noktasında kalmamalı, aynı zamanda hayır şartlarının yerine getirilmesinde de gösterilmelidir. Bu çerçevede, Vakıflar 2002 yılından bugüne kadar 3.750 vakıf eserinin restorasyonunu tamamlamıştır ve bununla da kalmamış, 5 bin muhtaç aileye maaş, 15 bin öğrenciye burs ve 20 bin aileye de gıda yardımı yapmıştır.

Hülasa olarak, Meclis araştırması yapılması istenen konu çerçevesinde şunu ifade etmek mümkündür: Vakıflar Genel Müdürlüğü, bütün konularda olduğu gibi meşruta konusunda da vakfedenin iradesine azami hassasiyet göstermektedir. Bütün bunlara rağmen, bu sistem içerisinde mağduriyete uğramış din görevlilerimiz varsa bunların mağduriyetinin giderilmesi de Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğu içerisindedir; bunun için azami gayret gösteriyor ve bundan sonra da gösterecektir.

Bu nedenle, sözlerime son verirken verilen Meclis araştırması önergesine karşı olduğumuzu bu vesileyle tekrar ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde üçüncü konuşmacı…

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkanım, lütfen…

BAŞKAN – Buyurun.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Anlattıklarıma sayın konuşmacı yanlış anlam yükledi. Dolayısıyla düzeltmem lazım. İstirham ediyorum.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Gayet doğru anlam yükledim.

BAŞKAN – Sizin anlattıklarınıza yanlış anlam… Nasıl bir yanlış anlam yükledi ben anlayamadım.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle bir şey var mı? Yanlış anlam yüklendi diye cevap verme var mı?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Olur mu ya, sabahleyin verdi demin Sayın Başkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Farklı anlamlara gelecek şekilde…

BAŞKAN – Her zaman verilecek anlamına gelmiyor o yani.

Buyurun Sayın Özkes neyse bir dakika içerisinde.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Tamam, söylesin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Söylesin efendim, bir dakika, neymiş görelim.

Buyurun.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın konuşmacı öyle konuştu ki imamları sanki hak hukuk yiyen…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle bir şey demedi ki ya!

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Demedim.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – …vakfedenin vakfiyesine uymayan kimseler olarak âdeta tanıtmaya çalıştı.

Allah’ın ayetiyle sabittir ki Allah’tan en çok korkanlar ilim adamlarıdır, sizler değilsiniz.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakınız…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen nereden biliyorsun onu? Senin öyle bir yetkin var mı?

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Bakınız, bir hoca ne diyor biliyor musunuz? “Eski imama dava açıldı, eski imam vefat etti, kurtuldu. Şimdi benden istiyorlar.” diyor. Bir din görevlisi de şöyle diyor: “Mahkeme aleyhime sonuçlandı. Avukat masrafları hariç 17 bin lira ödemeye mahkûm oldum. Eşim Parkinson hastası, oğlum askerde, kızım üniversitede okuyor. Çok zor durumdayım.”

Şimdi, vakıfların ecrimisil davasını açtığı hoca efendilerin bir kısmı karşı dava açıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Bu karşı dava açanların çoğu kazanıyor. İmamları karşı dava açmaması için Vakıflar tehdit ediyor. Elimde belgeleri var. “Açarsanız sizi perişan ederim.” diyor. Dolayısıyla imamları hak hukuk yiyen insanlar olarak takdim edemezsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle takdim etmedik ki ya!

BAŞKAN – Sayın Özkes, teşekkür ediyorum.

Şimdi…

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Başkanım, düzeltme yapmam gerekiyor.

BAŞKAN – Efendim?

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Türkiye’de görev yapan yüz binlerce din görevlimiz hakkında olumsuz bir kanaatte olduğumu belirtmiştir. Düzeltme yapmak istiyorum, söz istiyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Çok yanlış yükleme yaptı.

BAŞKAN –  Buyurun, bir dakika içinde siz de bitirin lütfen.

2.- Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya)   – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; din görevlilerine AK PARTİ iktidarı kadar sahip çıkan, onların hak ettiği değerde ücret almasını sağlayan başka bir iktidar söz konusu olmamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Burada, elmayla armudu karıştırmamak gerekiyor. Vakıftan bahsediyoruz. Vakıf gayrimenkulleri hayrattır, akardır. Vakfın yönetimini kanunlarla değil, vakfedenin vakfiyesinde belirttiği şartlara uygun olarak yönetmek zorundayız. Vakfeden vakfiyesinde eğer “Meşruta var.” demişse biz ondan bir bedel almıyoruz, meşruta varsa almıyoruz ama vakfedenin vakfiyesinde bu caminin bahçesi millet gelsin, dinlensin, istirahat etsin diye ayrılmışsa o vakfiyeye aykırı olarak biz ne yapıyoruz? Oraya gelip ev yapıyoruz, ondan kira almamaya çalışıyoruz. Bu noktada, hak hukuk noktasında buraya yapanın imam olması veya normal bir vatandaş olması ayırt edilmemesi gereken bir konudur. Bu konuda imam kardeşlerimizi, din görevlilerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor ve bu değerli konuşmacının belirttiği de çok az sayıda olan bir olaydır. Bu da 1999 yılında başlamıştır, 2004 yılında da bu Meclis kararı iptal edilmiştir.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ederim.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN –  Sayın Özkes, rica ediyorum, burada bitsin.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan,  bakın, samimi söylüyorum…

BAŞKAN –  Lehinde olmak üzere Enver Erdem, Elâzığ Milletvekili.

Buyurun Sayın Erdem.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Rica ediyorum Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ya, bir fikrini söylesin canım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Tutanaklara girmesi açısından söyleyecek.

BAŞKAN –  Efendim, bu tartışmaya lütfen devam etmeyelim rica ediyorum. “Bir dakika” dediniz, karşılıklı konuşuldu bitti.

Buyurun Sayın Erdem.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Tartışma değil canım, bir tespit.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Olmuyor Sayın Başkan.

BAŞKAN –  Rica edeyim, rica edeyim… Size de bir dakika verdim,  ona da.

Buyurun Sayın Erdem.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 milletvekili tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 13/4/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi (Devam)

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak davaya konu olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş olan araştırma önergesinin üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, kullanımı Diyanet İşleri Başkanlığına ait olan camilerimizin müştemilatlarında genel olarak din görevlisi personeli ikamet etmektedir. Bu müştemilatların tamamı, cami görevlilerinin ikamet etmesi için, cami cemaatleri tarafından yaptırılmıştır. Görevi din görevlisi olan, amacı sadece beş vakit namaz kıldırmak olmayıp bulunduğu mahaldeki vatandaşlarımızı dinî ve ahlaki konularda aydınlatmak, dinî bilgilerini sağlam kaynaklarla, gerçek bilgilerle tamamlamak olan ve bu göreve atanırken çeşitli sınavlardan ve eğitimlerden geçirilen Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmî din görevlisi olarak görev yapan imamlarımızın ve müezzinlerimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerince ikamet etmekte oldukları cami müştemilatlarında işgalci olarak ilan edilmiş olmasını kabul edebilmek mümkün değildir. Diyanet İşleri Başkanlığının hiçbir birimine cami müştemilatlarının kullanımı, kimlerin ikamet etmekte olduğu ile alakalı hiçbir görüş sorulmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından imam ve müezzinlerimizin işgalci olarak tespit edilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesi, yine, ecrimisli ödemeyen görevlilerle alakalı davalar açılması, davaları kaybeden görevlilerin icralık olmaları ve tahliye kararları ile karşı karşıya kalmaları da kabul edilebilecek bir durum değildir. Ayrıca, Vakıflar bölge müdürlükleri tarafından bazı cami meşrutalarının vatandaşa kiraya verilmesi veya kat karşılığı ihaleye çıkarılması uygulaması da kabul edilecek bir durum olmamaktadır.

Vakıf mallarının statülerine bakılmaksızın, akar veya hayrat olduğu göz önünde bulundurulmadan bu işlemlerin yapılması, huzursuzlukları ve yanlışlıkları beraberinde getirecektir. Kur’an kursu olarak veya müftülük hizmet binası olarak kullanılan cami alanı içerisindeki yapılara kira tahakkuk ettiren AKP Hükûmetinin camilerden ne zaman kira almaya başlayacağı da doğrusu merak konusudur. Gerçi, cami odalarının ve yıkılan cami yerlerinin üzerinde bulunan otopark ve eğlence mekânı gibi kullanılan yerlerin kiraya verildiğini basından zaman zaman duymaktayız.

Değerli milletvekilleri, 6/1/1999 tarih ve 1089/16 sayılı Vakıflar Genel Meclisi kararıyla cami meşrutalarının kullanımıyla ilgili düzenlemeleri içeren bu uygulama, son on dört yıl içerisinde çok sayıda din görevlisini çok yüksek ecrimisil bedelleri, kira bedelleri, tahliyelerle, davalarla, sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir. 22/8/2001 tarihinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 1999 tarihli Vakıflar Genel Meclisi kararının 2/a maddesi “Meşrutanın, vakfiye şartlarına uygun olarak kullanılması” şeklinde değiştirilerek cami imam ve müezzinlerine yönelik açılan davaların kaldırılması amaçlanmış olmasına ve bu düzenlemeye dayanılarak Fatih 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/343 esas ve 2011/728 no.lu Kararı ile Vakıflar Genel Meclisinin 28/8/2001 tarihli kararının davalıların meşrutalarda oturmasına muvafakat niteliğinde olduğuna, bu nedenle haksız işgal sonucu talep edilen ecrimisil ile karar vermeye olanak bulunmadığına hükmetmiş olmasına rağmen, bu sorun hâlâ devam etmektedir. Yine, aynı bağlamda, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 1966 tarihinde vermiş olduğu cami meşrutalarından kira istenemeyeceğine ilişkin kararı olmasına rağmen, bu sorunlar yine aynı şekilde devam etmektedir.

Yani, biraz önceki değerli konuşmacılardan AK PARTİ’yi temsilen konuşan sayın vekilimizin söylediği ifadeye bizler de katılıyoruz. Yani, vakıfların gelirlerinin yükseltilmesi için akarlarının mutlaka rayiç bedeller üzerinden kiraya verilmesi hususu elbette önem arz etmektedir. Zaten bu gelirlerdeki artışlar da buradaki yanlışlıkların düzeltilmesinden ibarettir, yoksa oradaki meşrutalardan veyahut da imamların, müezzinlerin, Kur’an kursu hocalarının içinde oturdukları bu müştemilatlardan elde edilen gelirlerle vakıfların gelirleri 30 milyon liradan 350 milyon liraya çıkmamıştır, bunu da vurgulamak gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, devlet, sorun çözen devlettir. Devlet vatandaşlarıyla ve kamu görevlileriyle ilgili konularda sorunları öngören, hatta bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra bu sorunları halleden bir yapıdır, kavramdır. Yoksa, çıkarmış olduğu bir düzenlemeyle çok sayıda kamu görevlisini mahkemelerde davalı hâle getiren, süründüren bir devlet mantığı doğru bir yaklaşım değildir. Değerli milletvekilleri, özellikle AK PARTİ milletvekillerine sesleniyorum, bu imamlarımızın, müezzinlerimizin -yani size de siyasi açıdan sürekli destek olmuş olan bu kamu görevlilerinin- bu sorunlarını ortadan kaldırmak için bu araştırma önergesi verilmiş, bu araştırma önergesine, gelin, destek verin. Hep beraber bu sorunu… Sorun varsa, “Sorun yok.” diyorsanız zaten araştırma sonucunda bunlar ortaya çıkacak ve bir sorun olmadığı tespit edilecektir. Dolayısıyla, görevleri sadece dinî hizmetler yapmak olan bu insanların kendi dertlerinin dışında başka konularla meşgul edilmemesi adına bu önergenin kabul edilmesi gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, ben, din hizmetlerinde çalışan imamlarımızın, müezzin-lerimizin, Kur’an kursu hocalarımızın, vaizlerimizin bir kısım sorunlarıyla ilgili de bazı hususlara temas ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum.

Öncelikli olarak, imamlar, müezzinler diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi günlük sekiz saat çalışma gibi bir durumla karşı karşıya değillerdir, günde en az on sekiz saat çalışmak mecburiyetinde olan son derece vefakâr ve cefakâr görev yapan bir kesimdir. Yine, haftalık tatil günleri, resmî tatilleri olmayan bir kesimden bahsediyoruz. Şimdi, bu kesimdeki kamu görevlileri hac, umre ve yurt dışı görevlendirmelerinde adaletli bir sistem talep ediyorlar yani her sene bir kısım insanlar tarafından veya siyasi olarak kayırılan kamu görevlilerinin hacca ve umreye gittiği bir yöntemden öte daha objektif kriterlerle hacca ve umreye, yurt dışına görevlendirilecek personelin tespit edilmesini istiyorlar.

Yine, bu haftalık izinlerini kullanma konusunda müftülüklerin bir kısım yerlerde değişik uygulamaları ve sıkıntıları var, bunların ortadan kaldırılmasını istiyorlar.

Köylerde uzun süredir görev yapan ve çocuklarının eğitim durumu sebebiyle aileleri parçalanmış olan din görevlilerinin bu sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla bunların tayin sorunlarının halledilmesini istiyorlar.

Yine, yer değiştirme taleplerini başka yere başvurulmadan yani siyasi birtakım kriterler, vesaireler kullanılmadan, ihtiyacı olanların tayinleriyle ilgili kolaylıkların sağlanmasını istiyorlar.

Lojmanı olmayan imamlar, müezzinler ve Kur’an kursu hocaları, lojmanlarının tamamlanmasıyla alakalı talepleri var, bunların hallolmasını istiyorlar.

4/B sözleşmeli personel alımından vazgeçilerek bunların kadroya atanmasını istiyorlar.

Dört yıllık İlahiyatı Tamamlama Programı’na sınavsız geçiş istiyorlar.

3000 ek gösterge uygulamasından, bütün çalışanların bundan faydalanmasını istiyorlar.

Personel arasında, özellikle yani bizim kendilerine çok büyük itibar ettiğimiz din hizmetleri kesiminde çalışan kamu görevlilerine kesinlikle siyasi konuda herhangi bir baskı yapılmamasını; bunların tayinleri, terfileri, vesaire gibi konularda da bunların göz önünde bulundurulmamasını istiyorlar.

Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, bu önergeye, gelin, hep beraber “Evet.” diyerek imamlarımızın karşı karşıya kalmaması gereken bu sorunu el birliğiyle ortadan kaldıralım diyorum.

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erdem.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisi üzerinde, aleyhinde olmak üzere son konuşmacı Sayın Bülent Turan, İstanbul Milletvekili.

Sayın Turan, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP grup önerisi aleyhinde söz aldım, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuyla ilgili ayrıntılı cevabı az önce Malatya Milletvekilimiz Sayın Ömer Faruk Öz Bey verdiler, “Vakıflar bize emanettir ve emanetin gereği yapılacak.” dediler. Kaldı ki imamlar bizi bilirler, imamlar grup önerisi sahiplerini bilirler, o yüzden ben konuyu fazla açmayacağım.

Fakat Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün tarihe not düşme adına, bir hususun altını çizme adına zikretmek istiyorum: Dün, bu ülkenin tarihinde “utanç yıl dönümü” diye ifade edilen günlerden bir tanesiydi. Dün hepimizin gündem yaptığı, özellikle CHP’li milletvekillerimizin konuştuğu Deniz Gezmiş’in ve arkadaşlarının idam yıl dönümüydü. Ben, öncelikle, bu siyasi tarihimizde şimdiye kadar gündeme gelen, değişik darbe dönemlerinden sonra hukuka aykırı yargılamalarla bedel ödeyen kim varsa Allah’tan rahmet diliyorum. Bu konuda siyasetin ne kadar kusuru varsa bununla ilgili mahcubiyetimi ifade etmek istiyorum. 28 Şubatta darbe sonrası yargılamalarda büyük bedeller ödendi, büyük sıkıntılar yaşandı. 80 darbesinden sonra bu ülkenin evlatları sağcı-solcu diye büyük bedeller ödedi. Daha önceki döneme baktığımızda 71 muhtırasından sonra Deniz Gezmiş ve arkadaşları başta olmak üzere bir sürü genç insan bu ülkede bedel ödedi, bunlar bizim mahcubiyetlerimiz. Dönüp arkaya baktığımızda üzüldüğümüz, ders aldığımız, “keşke böyle olmasaydı.” dediğimiz birçok iş var ama son on yıldan beri, elimizden geldiği kadar, hukuk reformlarıyla, yargı reformlarıyla “Bir daha böyle şeyler olmasın.” diye çetecilere karşı, darbecilere karşı yaklaşımımızla ciddi adımlar attık.

Ben bugün bir hususu daha belirgin hâle getirmek için, altını çizmek için bir konudan bahsetmek istiyorum: Bugün, şahsı adına söz alan CHP’li arkadaşlarımız, Deniz Gezmiş ve arkadaşları gerekçesiyle yaptıkları konuşmalarda, onların emperyalizme karşı olduklarından, bağımsızlık istediklerinden yola çıkarak “Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölüyorum; sizler, bizi asanlar şerefsizliğinizle her gün öleceksiniz.” gibi iddialı cümlelerle konuşmalarını tamamladılar. Ben, düne kadar, Deniz Gezmiş’i asan insanların -tırnak içerisinde- “sağcı, muhafazakâr” insanlar olduğu zannıyla hep konuyu böyle değerlendirirdim. Fakat, bu konuşmalardan sonra, artık milletvekiliyiz, sözümüz birçok şeyi bağlar deyip o zamanı bir araştırdım, o zamanın tutanaklarını bir elime aldım, bir vahim tabloyla karşılaştım. Değerli arkadaşlar, Deniz Gezmiş’in ve arkadaşlarının -Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın- ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı var elimde, resmî belge. Şu belgede, çok üzülerek, “Denizler ölmez.” diye miting yapan, cenazesine gidip nümayiş yapan, her gün bu konuyu gündeme getiren arkadaşlarımızın hassasiyetini eski arkadaşlarının, eski vekillerinin paylaşmadığını gördüm. Keşke sizden önceki vekilleriniz de, arkadaşlarınız da sizin kadar hassas olsalardı da, sizin kadar bu konulara dikkat etselerdi de, sizin kadar bu ülkenin bağımsızlığı için kavga ettiğini iddia eden gençlere sahip çıksalardı da o insanlar asılmasalardı. Elimdeki belgede o gün Deniz Gezmiş’in ve arkadaşlarının asılmasına ilişkin kanun tasarısında 30’a yakın CHP’linin idama “Evet.” dediği var. Bunlar resmî tutanaklar.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kim onlar?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Kimler olduğunu merak edenlere; şu resmî belgenin içerisindeki sarı çizilmiş olanlar CHP’li arkadaşlar.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – 100’ü de kaçmış zaten. 100’ü de oy kullanmamış.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bir daha diyorum, kötü bir şey söylemiyorum, söylediğim şey şu: Siz hassassınız, gereğini yapıyorsunuz ama keşke bu demokratik tavrı, keşke bu hukuki tavrı daha önceki CHP’li vekiller de, 70’teki vekiller de sizin gibi paylaşsalardı da, 30 tane eksik kalan oy CHP üzerinden tamamlanmasaydı da bugün Deniz Gezmişler yaşıyor olsalardı.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Toplam oy kaç, toplam oy? Oy toplamını söyle de öğrenelim.

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ben tarihî bir gerçeği hatırlatmak için söyledim. “Yoklama kaçtı?” diyen arkadaşların hepsine belgesini veririm. O zaman 450 tane milletvekili var, 144 tane CHP’li milletvekili var, 30’a yakını “Evet, asılsın.” oyu veriyor, 2 tanesi çekimser kalıyor, diğerleri de katılmıyorlar. Oysa 30 tanesi “Evet.” demese, katılmayanlar katılıyor olsa içeriye bugün Deniz Gezmişler herhâlde, belki aranızda olacaklardı.

ALİ İHSAN KÖKTÜRK (Zonguldak) – Kaç kişi katılmış?

BÜLENT TURAN (Devamla) – O yüzden bir daha söylüyorum: Hassasiyetiniz, hassasiyetimiz. Hiç sataşmaya imkân vermedim, dikkat ettim. Bir daha söylüyorum: O zamanki vekilleriniz de sizin kadar hassas, sizin kadar demokrat, sizin kadar darbelere karşıymış gibi yapsalardı da keşke bugün -samimiyetle söylüyorum- hiç bu ülkenin idamla ilgili kara bir tablosu olmasaydı. Fakat bir daha söylüyorum. Dostoyevski’nin bir sözü var: “Ya hatalarınızla yüzleşirsiniz ya da hatalarınızla yüzsüzleşirsiniz.” diyor. Ben bugünkü konuşmaları bir yüzleşme olarak alıyorum, bir özür olarak kabul etmek istiyorum, bir sataşmaya mahal vermemek için bunları söylüyorum. CHP’nin de gelinen tarihte bundan sonra darbecilere karşı olacağını, hukukun yanında olacağını, Deniz Gezmişlerin veya başka görüşteki insanların asılmasına oy vermeyeceğini ümit ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Turan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Şimdi, sayın konuşmacı Sayın Ali Rıza Öztürk’ün yapmış olduğu konuşmaya atfen bazı değerlendirmeler yaparak Cumhuriyet Halk Partisine sataşmada bulunmuştur, o nedenle söz istiyoruz efendim. Sayın Ali Rıza Öztürk konuşacak.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Ben isim vermedim Sayın Başkanım, tebrik ettim hatta.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Öztürk.

İki dakika lütfen.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına ilişkin, idam kararlarının yürürlüğe konulmasına ilişkin kanunla ilgili arkadaşımız açıklamada bulundu.

Şimdi, biliyorsunuz, mahkemelerin verdiği idam kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülür ve oylanır. O tarihte de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’a ilişkin idam kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüyor. 24 Nisan 1972 tarihli tutanaklar… Mesela, Nuri Erdoğan -hangi partiye mensup olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen Adalet Partisinden o tarihte- diyor ki: “O zaman, eğer bunlar, sadece bir rejim değişikliği istiyor idiyseler o zaman bunları affetmek mümkün olabilirdi ancak, onlar, bir milleti öldürmek kastıyla hareket etmektedirler. Bu, bir kin, nefret, intikam hissinin tezahürü değildir; bu, bir vatan kurtarma mücadelesidir.” Herkes tartışıyor.

İsmet İnönü, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı -ben onun dışında bazı münferit milletvekillerinin ne dediğini bilmiyorum ama- bu kürsüye geliyor, diyor ki: “Bu gençlerin işlediği suçun cezası idam değildir.” Hatta o tutanak şimdi gelecek. bende vardı, onu şeye gönderdim. Necdet Uğur o zaman Cumhuriyet Halk Partisi adına kürsüye çıkıyor: “Yüce Meclis bir mahkeme gibi karar vermiyor. Yüce Meclis bir başka açıdan karar veriyor. Bir toplumun geleceği açısından karar veriyor.

Şimdi böyle düşünürsek on sene sonra, yirmi sene sonra bu toplumdaki bizim yerimizde oturacaklar eğer bir başka türlü bakacaklarsa bu olaylara, onların elinden niçin bu hakkı alıyoruz da birtakım insanları ölüm cezasına gönderiyoruz? Bırakalım onlar da bir baksınlar. (Adalet Partisi sıralarından gürültüler)”

Nihat Erim’in dedikleri var, Muammer Erten’in dedikleri var ama Cumhuriyet Halk Partisinin o tarihteki, İsmet İnönü’nün de açık seçik, hiçbir duraksamaya, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına bu kürsüden karşı çıktığı gerçeği vardır.

Bunu bilgilerinize sunmak istedim. Arkadaşımız genç olduğu için tarihi yeteri kadar okumamış diye düşünüyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öztürk.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, konuşmacı arkadaş “İmamların kendilerini de tanıdığını, grup önerisi veren bizleri de tanıdığını” söyledi.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Tamam. Ne var?

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Ne biçim bakıyorsun!

BAŞKAN – Evet, lütfen…

Buyurun Sayın Özkes.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Dolayısıyla…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkanım, düzelteyim, “Tanımıyorlar.” Öyle mi diyeyim yani?

BAŞKAN – Efendim, ne söyleyecekseniz söyleyin zapta geçsin. Bu konuda konuşmalar bitti, kusura bakmayın. Size verdim daha evvel, tekzip edeceğiniz konu…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın konuşmacı, kürsüden “Bizim din karşısında, cami karşısında, imam karşısındaki tutumumuzu halk bilir, önerge sahibini de bilir. Yani inandırıcı olan biziz, önerge sahibinin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Gerçek dışı şeyler söylüyor.” anlamında Sayın Özkes’in söylediklerini bir başka anlama gelecek şekilde orada bir değerlendirme yaptı. Sayın Özkes de bu değerlendirme nedeniyle sataşma hakkını kullanarak söz istiyor efendim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Demokratik bir kültür var, söylemeyecek miyiz Sayın Başkan?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, sayın konuşmacı önerge sahibinin ifade ettiği bir söze karşılık “İlim adamları Allah’tan en çok korkandır. Sizin korktuğunuz şüpheli.” anlamına gelecek bir ifade kullandı.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Ben demiyorum onu, Allah söylüyor!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bir din görevlisinin “siz” diye işaret etmesi yakışıksız bir şeydir. Özellikle din görevlileri şunu bilmelidir ki… Hiç kimsenin imanı konusunda hiçbir kulun hükmetme hakkının olmadığını en iyi din görevlileri bilmelidir. Bakınız, bizim konuşmacı arkadaşımız “Önerge sahibini de biliyor, önergeye karşı çıkanların da ne olduğunu, inancını biliyor.” dedi. Hakem olarak milleti gösterdi. Bunda alınacak, gücenecek ne var? Millet değerlendirecek, bakacak, sandıkta bu konuyla ilgili eğer kanaatini oluşturmak istiyorsa… Hakem millettir. Bunda itiraz edecek, sataşma, ne var?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Asla yok Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, ne dersiniz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi, Sayın Özkes’e Sayın Turan açıkça bir sataşmada bulundu. Yani “İslamiyet deyince biz akla geliriz, sen değil.” anlamında bir değerlendirme yaptı.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yok Sayın Başkanım. Ne alakası var?

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, şimdi, sadece “Bizi de bilirler, önerge sahiplerini de bilirler.” dedi. “Önerge sahibi” derken, zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Siz de ona cevap verdiniz, zapta da geçti. Müsaade ederseniz devam edelim.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Şimdi, efendim, bakınız…

BAŞKAN - Sayın Özkes, rica ediyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, lütfen…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Söz verirseniz ben de isterim Sayın Başkan, öyle bir sataşmam yok.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Rica ediyorum, burada ciddi şekilde…

BAŞKAN – Efendim, bakın zabıtları getiririm. Sizin söyledikleriniz var, daha da büyük tartışma yaratır.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Çok daha fazla var.

BAŞKAN - Zabıtları getiririm. Yani, işte, konunun dışına çıkarak söyledikleriniz var. Bence burada bırakalım.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Nereden biliyorsa!

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Ben söylemiyorum, Allah söylüyor ya. (AK PARTİ sıralarından “Bırak Allah aşkına!” sesleri)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Germeyin Meclisi.

BAŞKAN – Size ne oluyor, size? Bakınız, Grup Başkan Vekiliniz konuşuyor. Benim bir şey gerdiğim yok. Ben sadece yatıştırmaya çalışıyorum. Daha da zaman istiyorsanız veririm, bununla alakası yok. Yalnız, siz müdahale etmeyin. Kendi Grup Başkan Vekiliniz konuşurken sizin müdahaleniz hiç olmuyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Tamam efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, bence bu tartışmayı uzatmaya hiç gerek yok. Bu sizin takdirinizde olan bir konudur. Sayın Özkes’e bir sataşma olduğu izlenimindeyim ben de, kanaatim budur. Sayın Özkes de bu kanaatte. İzin verin açıklamasını yapsın efendim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, ben de o zaman söz isterim çünkü önerge sahibini tanıyorlar. Ne var bunda? Öyle şey olur mu?

BAŞKAN – Bir saniye efendim.

Sayın Hamzaçebi, samimi olarak ben, sataşma olmadığı kanaatindeyim ama karşılıklı birer dakika söz vereceğim.

Buyurun Sayın Özkes. (CHP sıralarından alkışlar)

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmacı arkadaş “Din adamları sizleri de tanırlar önerge sahipleri olarak, bizleri de tanırlar dolayısıyla bu konuda hiç konuşmaya gerek yok.” dedi ve başka konuya geçti.

Şimdi, önerge sahiplerinden birisi de benim. Ben emekli bir müftüyüm ve emekli bir müftü olmaktan dolayı da Allah’a şükrediyorum, Cumhuriyet Halk Partisinde bir milletvekili olmaktan dolayı da Allah’a şükrediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) En azından kul hakkı yemeyen bir partideyim. (AK PARTİ sıralarından “Allah, Allah!” sesleri)

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – İSKİ, İSKİ…

BAŞKAN – Dinleyelim arkadaşlar.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Şimdi, bir diğer konu, vakfedenler, üç yüz yıl önce, beş yüz yıl önce camiyi yaptıranlar “AKP iktidarı para kazansın.” diye mi yaptırdı?

RECEP ÖZEL (Isparta) – “İktidar para kazanıyor.” Ne demek yahu?

İHSAN ÖZKES (Devamla) - Caminin lojmanını “Siz para kazanasınız.” diye mi yaptırdı vakfedenler?

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Vekil, o gelen paralar ilgili vakıf hesabına giriyor.

İHSAN ÖZKES (Devamla) - “O caminin avlusunda olan bir lojmandan para alamazsınız.” diyoruz çünkü vakıflar oraya bir kuruş harcamıyor. İmam, ya kendi cebinden harcıyor ya dernek yapıyor ya da cemaat ödüyor.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – O para ilgili vakfın hesabına giriyor, başkasının hesabına girmiyor.

İHSAN ÖZKES (Devamla) - Yani siz biliyorsunuz da imamlar bilmiyor mu?

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Bilmiyorsanız ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin.

İHSAN ÖZKES (Devamla) - Paraya gelince siz biliyorsunuz. İmamları bile para olarak görüyorsunuz yahu! Allah’tan korkun, Allah’tan.

BAŞKAN – Daha sakin, daha sakin lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Müftü efendi, sana yakışmıyor bu işler.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – İstismar etme! Dini istismar etme.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sana yakışmıyor bu işler müftü efendi.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özkes.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Hiç yakışmıyor.

BAŞKAN - Sayın Öz, lütfen, lüften…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İftiracılık müftüye yakışmaz. İftira ediyorsun. Müftü efendi, iftira ediyorsun. Yakışmıyor sana bu iş.

BAŞKAN - Sayın Özkes, lütfen…

İHSAN ÖZKES (Devamla) – “Allah’tan korkun.” diyorum ya, imamları niye suçluyorsunuz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben sana tavsiye ediyorum, Allah’tan kork.

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen…

İHSAN ÖZKES (Devamla) - İmamları hak hukuk yiyen insan olarak nasıl gösterirsiniz? Hak hukuk bilmez olarak nasıl gösterirsiniz? Kim iftira ediyor? Siz mi ben mi? (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen iftira ediyorsun! Kürsüden iftira ediyorsun sen!

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Yalan söylüyorsun! Müslümanlıkta yalan olmaz.

BAŞKAN – Sayın Özkes, teşekkür ediyorum.

Sayın Turan, buyurun… Bir dakika...

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Nedir? Cevap mı vereceksiniz?

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sataşmam olmadığı hâlde cevap verdi.

BAŞKAN – Peki, burada bırakalım.

Buyurun.

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – İmanla yalan bir arada olmaz.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Evet, aynen öyle, aynen öyle!

BAŞKAN – Lütfen, lütfen Sayın Özkes… Arkadaşlar, lütfen…

5.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle, az önceki konuşmamda Deniz Gezmiş’le ilgili bilgileri, belgeleri verdim. Sayın eski müftü, CHP milletvekili arkadaşımızın niye alındığını, niye cevap hakkı aldığını, sizin de niye verdiğinizi anlamadım.

Söylediğim şuydu: “Grup önerisiyle ilgili tarafları, aleyhte olanları da yani bizleri de, lehte olanları da millet biliyor.” dedim. Bu aynen -çok özür diliyorum- “hava nemli, ördek” meselesi. Böyle şey olabilir mi ya? Niye söz aldınız siz, anlamadım. Bu bir. Fakat söz aldıktan sonra cevap hakkım doğdu, o da şu: Az önce sayın müftü dedi ki: “Arkadaş, CHP’li olduğum için Allah’a hamdediyorum

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Nasıl?

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ben de söylüyorum, diyorum ki: Allah’a hamdolsun ki, defaatle AK PARTİ’ye başvurmuş olmasına rağmen aday yapmayarak doğru iş yaptığımızdan dolayı Allah’a hamdediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ve 21 milletvekili tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yerlerde ikamet eden din görevlilerine açılan ecrimisil davalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 13/4/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önergesi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini kabul edenler… Kabul etmeyenler…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Var efendim, elektronik yapalım.

BAŞKAN – Efendim, bir saniye…

Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık var, elektronik cihazla yoklama yapacağım.

Buyurun.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylamaya başlandı)

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkanım, rica ediyorum…

BAŞKAN – Bağırmayın, yerinize…

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Bak, rica ediyorum Sayın Başkanım… Beni AKP’den aday olmakla suçladı arkadaş.

BAŞKAN – Lütfen… Lütfen… Sayın Özkes, rica ediyorum, bağırarak yapmayın.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Rica ederim…

BAŞKAN – Başka bir zamanda açıklayın.

Buyurun.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkanım, ben AKP’den aday olmaktan Allah’a sığınırım! Rica ederim…

BAŞKAN – Zapta geçti, zapta geçti söyledikleriniz.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Böyle bir ithamı kesinlikle kabul edemem!

BAŞKAN – Zapta geçti, söyledikleriniz zapta geçti.

Buyurun Sayın Özkes.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Bir dakika… Sayın Başkanım, rica ediyorum… Ben AKP’den aday olduysam şerefsizim, bunu ispat etmeyen de şerefsizdir! Böyle yok! Sayın Başkanım, rica ediyorum… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AKP’den aday olmaktan Allah’a sığınırım! Ben o kadar şerefsiz olmadım!

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Ne bu terbiyesizlik ediyor ya Başkan!

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Ne biçim konuşuyorsun!

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Kim diyor ya? Hangi şerefsiz der bunu! Hangi şerefsiz der ya! Konuşma be!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hocam, tamam… Söz verecek…

BAŞKAN – Söz vereceğim, oylamadan sonra vereceğim. Geçin, geçin, oylamadan sonra vereceğim.

(Elektronik cihazla oylamaya devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, siz yoklamaya sunduğunuzu ifade ettiniz. Tutanaklarda yoklama aradığınızı ifade ettiniz. “Yoklamaya sunuyorum.” dediniz.

BAŞKAN – Evet, yoklama yaptım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Oylamaya sunuyorum.” dedi. Başkanım, oylama yaptınız. Dil sürçmesi oldu ya.

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman toplantı yeter sayısı olup olmadığını… Var mı? Var mı efendim toplantı yeter sayısı?

BAŞKAN – “İşari oylamayı elektronik cihazla yapacağım.” dedim.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ama yoklamaya sundunuz siz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, yoklamaya sunamaz ya. Dil sürçmesi olmuştur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz “yoklama” dediniz efendim. Resen yoklama yapabilirsiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Resen yapamazsınız Sayın Başkan. Resen yoklama yapamaz, açılışta yapabilir.

BAŞKAN – Efendim, işari oylamaydı zaten, sonucu da açıkladım.

OKTAY VURAL  (İzmir)- Her zama yapabilir. Karar düzeltme olmadan…

BAŞKAN - Bir dakika.

Tekrar mı oylamamı istiyorsunuz?

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, siz yoklamaya sundunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır efendim, yoklamaya sunmadınız.

BAŞKAN – Efendim, sehven onu söylemiş olabilirim ama zaten işari oylama tekrarlandı kâtipler anlaşmazlığa düştüğü için.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hayır, “yoklama” dediniz de o bakımdan.

BAŞKAN – Efendim olabilir, insan hâli, yanlışlıkla söylemiş olabilirim ama oylamada zaten yeterli sayı olmadığı… Oylamaya sundum, “Kâtip üyeler arasında anlaşmazlık olduğu için işari oylama yerine cihazla oylama yapacağım, cihazla yoklama yapacağım.” dedim. Zaten daha evvel oylamaya sundum, anlaşamadıkları için cihazla yaptım.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Karar yeter sayısı için istediniz Sayın Başkan.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Tutanaklara geçti efendim.

BAŞKAN - Evet, “Karar yeter sayısı vardır.” dedim ve “Kabul edilmemiştir.” dedim.

Efendim, on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 18.26

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.37

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisine gelmeden önce, Sayın İhsan Bey’e söz vereceğim.

Lütfen, çok rica ediyorum, iki dakika içinde, yeni bir tartışmaya da meydan vermeden...

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

6.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hayatım boyunca şerefimle, izzetimle, namusumla yaşamaya çalıştım ve hayatım boyunca yalan söylemedim, kimseye de iftira etmedim. Bugün, hayatımın en büyük iftirasıyla karşı karşıya kaldım. Böyle bir zulüm, böyle bir iftira gerçekten çok sarsıcı ve çok vahim bir durumdur.

Ben, Üsküdar müftüsüyken –tüm Üsküdarlılar bilir- 1999 yılında Demokratik Sol Partiden Üsküdar belediye başkan adayı oldum ve seçimlere girdim, 2002’de de Cumhuriyet Halk Partisine üye oldum ve aday adayı oldum, neticede de milletvekili oldum.

Şimdi, bakınız, arkadaşımız şöyle diyor: “Ben de söylüyorum ki, diyorum ki: ‘Allah’a hamdolsun ki, defaten AK PARTİ’ye başvurmuş olmasına rağmen aday yapmayarak doğru iş yaptığımızdan dolayı Allah’a hamdediyorum.’”

AKP’nin kapısından içeriye girmişsem bu dünyanın en namussuzu benim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Giremezsin zaten!

SONER AKSOY (Kütahya) – Herkes layık olduğunu bulur.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Ama bunu da -benim AKP’ye müracaat ettiğimi, hem de defaten müracaat ettiğimi- söyleyen eğer ispat etmezse namus yoksunudur, şeref yoksunudur. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Lütfen! Lütfen!

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Böyle bir iftira kesinlikle olamaz ve kesinlikle kabul edilemez. Eğer, ben, AKP’nin kapısından içeri girmişsem ve aday olmuşsam, adaylık için müracaat etmişsem, bugün milletvekilliğini bırakmazsam namerdim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Özkes, teşekkür ediyorum.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Sen de, bunu söyleyen, ispat etmezsen, milletvekilliğini de bırakmazsan şeref yoksunusun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Özkes, teşekkür ederim.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Böyle bir iftira kesinlikle kabul edilemez.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, bakın, Sayın Milletvekili burada konuşurken sataşmaya cevap vermek üzere konuştu. Herkes her siyasi partiden aday da olabilir, adaylık müracaatı da yapabilir. (CHP sıralarından gürültüler)

İHSAN ÖZKES (Devamla) – İftira kesinlikle. AK PARTİ’den aday olmaktan Allah’a sığınırım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bırak sen… Herkes Allah’a sığınıyor. Sen sık sık da Allah’a sığınıyorsun. Bak, Allah’a çok sığınıyorsun…

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) -  Hep hatalar yapıyorsun, hep yanlışlar yapıyorsun, sürekli Allah’a sığınıyorsun.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Haydi oradan canım sende! Nereden biliyorsun hata yaptığını!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ama Allah’ın yüce adaleti sana herhâlde orada gerekli dersi verecektir.

Bakın Değerli Başkanım, “şeref yoksunu” gibi, “haysiyet yoksunu” gibi, “onur yoksunu” gibi meseleleri söylemek hiçbir milletvekiline yakışmaz. Burada milletvekili arkadaşımız “AK PARTİ’den aday olmadığı için Allah’a hamdediyorum, şükrediyorum.” diyor. “Senin gibi birisi AK PARTİ’ye yakışmadığı için Allah’a hamdediyorum.” diyor. Bunda alınacak, gücenecek veya başka söylenecek ne var Sayın Başkan?

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Kim müracaat etmiş defaatle?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama “şeref yoksunu” demek haksızlıktır, bir müftüye, bir din adamına yakışmaz.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Defaten müracaat eden eğer ben isem ben milletvekilliğini bırakıyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ya, hamdediyoruz, sen iyi ki bizden olmamışsın. Ne güzel, iyi bir şey yapmışsın.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Sizin gibi müfteri, sizin gibi iftiracıların yanında ne işim var!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ne kadar güzel… Ne kadar güzel olmuş! Herkes bizi de biliyor seni de biliyor.

BAŞKAN – Sayın Özkes, tamam, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Turan.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sataşmadan, hakaretten ötürü söz istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Şeref yoksunu, haysiyet yoksunu.” dedi ama Sayın Başkan.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, bir saniye…

Sayın Turan, lütfen, bu konuyu burada kapatalım.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – İzin verin, kapatayım.

BAŞKAN -  Siz de bir dakika içerisinde ne söyleyecekseniz söyleyin hakaret etmeksizin ve tekrar bir sataşmaya  meydan vermeksizin.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – İki dakika olacak Sayın Başkan. Adaletli olun.

7.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; iki yıldan beri burada vekilim, beni tanıyan tanır, bilen bilir. Kimseye hakaret etme kastım yok, bilmeden söylediğim bir söz yok fakat şaşırdığım şu ki: Ben garip bir tartışmanın içerisinde buldum kendimi. Ben buraya Deniz Gezmiş’e olan hassasiyetinize teşekkür etmeye çıktım, “Eski CHP’lilerin 30 tanesi de keşke sizin gibi kıymetli, sizin gibi makul yaklaşsaydı da bu olmasaydı.” dedim. Deniz Gezmiş’i kapatmak için bir taktikse tebrik ediyorum, harika bir taktik fakat ben müftü beyi İl Başkan Yardımcılığı dönemimden, Üsküdar’dan da, Beyoğlu’ndan da tanıyorum, herkesi tanıyorum… Bu bir suç değil ya! Bu kadar küfür etmek, hakaret etmek, bir defa bir din adamına yakışmaz her şeyden önce. (CHP sıralarından gürültüler) Bu üslubu aynen iade ediyorum.

Bir daha söylüyorum, benim söz alma gerekçem ne müftü beydir ne başka bir şeydir. Üzüldüğüm, bu ülkede idama vesile olan 30 tane CHP’linin kınanmasıdır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Şimdi, açıklama yapmama rağmen, sayın hatip Denizlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişteki… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, söylediğinizi anlayamıyorum, bir saniye susarsanız…

Buyurun Sayın Öztürk.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkanım, şimdi Denizlerin idamıyla ilgili, sayın hatip, konuşmalarından sonra açıklama yapmama rağmen tatmin olmamış olacak ki yine aynı konuyu söyledi.

Elimde Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanağı var İsmet İnönü’yle ilgili, onu açıklamak istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Tutanaklar zaten kayıtlarda mevcut Sayın Başkan, tarihini verdi!

BAŞKAN – Sayın Öztürk, biraz önce Sayın İnönü’nün konuşmasını söylediniz, değil mi?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Nisan 1972” dedi, tarih de belli, tutanaklardan herkes buna bakabilir!

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – İzin verir misin Sayın Başkan…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ama şu anda yaptığın usule uygun değil.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Onu Başkan takdir edecek.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Usulü senden mi öğreneceğim ya!

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Öztürk…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Öğrenirsin, ne var yani! Ne var, öğrenebilirsin! Ben de senden öğrenebilirim, siz de Mustafa Elitaş’tan öğrenebilirsiniz! Bunda ayıp bir şey mi var?

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Öztürk, siz o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanının, Sayın İnönü’nün -müteveffa- zaten bu işte ne söylediğini burada izah ettiniz, buna ilave mi bir şey söyleyeceksiniz?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Evet, ama ondan sonra sayın hatip arkadaşımız tekrar çıktı, aynı yanlış bilgiyi tekrar yineledi.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Yanlış bilgi filan yok!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bilgilerin hepsi doğru!

BAŞKAN – Hayır, bir “30 kişi oy vermedi.” dedi o kadar, o mu?

“Cumhuriyet Halk Partisinden de oy verenler oldu.” dedi, onu mu tekzip edeceksiniz?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Hayır, oy veren yok efendim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Yapmayın Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ha, yok diyorsunuz siz de…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Evet, yok efendim…

BAŞKAN – Tamam, bir dakika içinde siz de “Oy veren yok.” deyin ve bu işi kapatalım. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- AÇIKLAMALAR (Devam)

12.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu elimdeki tutanak 24/04/1972 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi. Burada, Demokrat Parti Grubu adına konuşma yapıldıktan sonra, idamların oylanması konusunda kabul yönünde oy verilmesi istenildikten sonra CHP Grubu adına İsmet İnönü çıkıyor. İsmet İnönü diyor ki, açıkça söylüyorum: “Bunlar, suçlarının karşılığı olan cezaları görmelidirler; bu cezaları göreceklerdir. Bu cezalar hususunda özel bir kanaatimiz var. O da ‘Siyasi suçlardan dolayı idam cezası yapılmasın.’ davasındayız. Siyasi suçlardan dolayı idam cezası yapılmaması, Büyük Meclisce kabul olunursa evvelâ bunun kanunu çıkarılmak lazımdır… Şimdi, siyasi suçlardan dolayı ‘Kapital Ceza’ dediğimiz idam cezası yapılmaması için, bugün harekete geçmiş değiliz. Demokratlardan idama mahkûm olanların, idam cezası görmemeleri için ilk gününden, o zamanki askerî idareye var gücümüzle çalıştık. Var gücümüzle çalıştık, neticeyi alamadık. Nasıl; ondan sonra, güya biz o siyasi idamları istemişiz; yahut onlar yapılmasın diye uğraşmamışız, uğraşmışız gibi aleyhimize siyasi propagandalar yapıldı. Siyasi seçimlerde tez olarak aleyhimize işlendi. Bunları tekrar hatırlatıp, arkadaşlarımızı herhangi bir surette münakaşaya tahrik etmek istemem.”

Değerli arkadaşlar, bu oylamadan -bu oylama aynı gün olmuyor zaten- sonra da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bir kısmı Genel Kurulda oylamaya katılmıyor, diğerleri, katılanlar da ret oyu kullanıyor; Adalet Partisi ile Demokrat Parti kabul ediyor.

Şimdi, bunları, geçmişi bırakalım, benim elimde ölüm cezalarının yani idam cezalarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde yürürlüğe konulmasına ilişkin kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi var. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerine…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …ilişkin kanunun yürürlükten kaldırılması için aynı şekilde…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - O başka bir şey Ali Rıza, o başka bir şey.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – …gelin, bu kanun teklifini hep beraber çıkartalım, bu idam cezasının da mesnetsiz olduğunu tespit edelim. (CHP sıralarından alkışlar)

13.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün açıklaması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bakın, sayın milletvekili dedi ki: “Cumhuriyet Halk Partisinden idama ‘evet’ diyen hiç kimse yok.” Elimdeki tutanak, 24 Nisan 1972: “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı’na verilen oyların sonucu: Üye sayısı: 450. Oy verenler: 323. Kabul edenler: 273. Reddedenler: 48. Çekimserler: 2. Oya katılmayanlar: 118. Açık üyelikler: 9.”

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Niye katılmadınız o zaman?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ben CHP’lilerin kim olduğunu bilmiyorum…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Ya, katılmamak başka şey, oy vermek başka şey.

BAŞKAN – Bir dakika. Lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – …ama kabul edenler içerisinde, mesela, çok iyi bildiğim…(AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, tamam. Lütfen, lütfen, lütfen…

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Bu kadar demagojiye gerek yok ki!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, kabul edenler arasında, kabul edenler…

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Dil oyunu yapıyorlar.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Saymışlar: Adana Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olduğunu bildiğimiz, mesela, Kemal Satır “evet” diyenler arasında. Mesela, meşhurlardan, Ali İhsan Göğüş “evet” diyenler arasında. Mustafa Kemal Çilesiz, Nurettin Özdemir Gümüşhane Milletvekili, bunun gibi milletvekilleri oy vermiş. Arkadaşımız diyor ki: “Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden 30 tanesi bu oylamaya katılmış.” Yani burada alınacak, gücenecek ne var, yine anlayamıyorum. Ama sayın milletvekili buradan kürsüye çıkarken “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ‘evet’ dememiştir.” diyor ve tutanaklarla yanlış bilgi veriyor, düzeltmek adına… Sayın Kemal Satır herhâlde o günlerde Cumhuriyet Halk Partiliydi.

Bilginize sunuyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, şimdi, bakın…

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, şimdi, buna ne kadar devam edeceğiz? Ne o zaman ki oylama bugünkü partileri bağlar… İkiniz de söyleyeceklerinizi söylediniz ve zabıtlara geçti.

Buyurun Sayın Öztürk.

14.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın açıklaması sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, şimdi, bu tutanakta… Bir kere, oylama 24 Nisanda değil, o şey ayrı. Burada, İsmet Paşa’nın yaptığı konuşmada, zaten çok açık bir şekilde İsmet Paşa diyor ki bu konuyla ilgili: “Vicdan meselesidir. Biz insanların vicdanına bırakıyoruz. Grup kararı almadık.” Ve İsmet Paşa o tarihte -hatırlarsa Sayın Grup Başkan Vekili de- 12 Mart Hükûmetine bakan vermeyi savunan bir genel başkandı. O nedenle zaten Ecevit ve arkadaşları karşı çıktı. İsmet Paşa genel başkan olarak bu kürsüye çıkıyor. Bu idam cezalarını tasvip etmediğimizi açık ve net olarak söylüyor. Bunun dışındaki münferit… Bazı milletvekillerinin verip vermediği değil, katılmamışlar zaten, o belli.

BAŞKAN – Doğru, doğru.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Daha beter. Keşke katılsaydı! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Tamam efendim. Zabıtlara geçti. Lütfen, lütfen…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, oylamaya katılmayanların sayısı ret verenlerin 2 katı, münferit falan değil yani. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Evet, arkadaşlar, tamam, tamam, teşekkür ediyorum.

Sayın Öztürk, teşekkürler.

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini okutuyorum:

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 8, 15, 22 ve 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 07/05/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                             Mustafa Elitaş

                                                                                                                  Kayseri

                                                                                              AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 450, 315, 230, 414, 211, 210, 209, 133, 121, 117, 351, 380, 386, 324, 416, 434, 354, 415, 51, 62, 214, 433, 340, 308, 392, 254, 256, 422, 425, 253 ve 202 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun;

7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat Sözlü Soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

8, 15, 22 ve 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi;

7 Mayıs 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde 452 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

8 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşiminde 414 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

9 Mayıs 2013 Perşembe günkü birleşiminde 51 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00'de günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar,

çalışmalarına devam etmesi;

14 Mayıs 2013 Salı günkü birleşiminde 15.00-23.00;

15 ve 16 Mayıs 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00–23.00 saatleri arasında;

21 ve 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimlerinde 15.00-20.00 saatleri arasında;

22, 23, 29 ve 30 Mayıs 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi;

450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

önerilmiştir.

450 Sıra Sayılı Türk Petrol Kanunu Tasarısı

(1/725)

     BÖLÜMLER          BÖLÜM MADDELERİ                                BÖLÜMDEKİ MADDE

                                                                                                                         SAYISI

      1. BÖLÜM           1 ila 20’nci maddeler                                                        20

                                    21 ila 29’uncu maddeler (27’nci

                                    maddenin birinci fıkrasının (a)

      2. BÖLÜM           ve (b) bentleri, ikinci, üçüncü,

                                    dördüncü ve beşinci fıkraları ile

                                    geçici 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeler dâhil)                           18

                                    TOPLAM MADDE SAYISI                                          38

 

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde, lehinde olmak suretiyle, Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel.

Sayın Özel, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Grubumuzun, Danışma Kurulunda oy birliği sağlanamadığından dolayı grup önerisi olarak getirmiş olduğu, bu haftaki ve bu ay içerisindeki çalışma saatlerinin belirlenmesine yönelik grup önerisi lehinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlarım.

Biraz önceki konuşmalarda herhâlde gruplar olarak, partiler olarak birbirimize biraz daha… Geçen hafta burada Meclis Başkanlığımızın ve 4 grup başkan vekilimizin imzalamış olduğu, siyasetin her zaman konuşma dilini güzelleştirme anlamına herhâlde uygun konuşmadığımızı, özellikle buna da bir emekli müftünün de alet olmasını pek hoş karşılamadığımızı… Bir yanlış bilgi olabilir, eksik bilgi olabilir. Bunun burada telafisi hakaret ederek, onu olmadık, dinden çıkarma noktasına da… Burada hiç kimsenin elinde dinî hassasiyetleri ölçen bir terazi yok. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Herkes dininden kendisi sorumludur. Onun için kimsenin…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bu nasıl laf Recep Özel, bu nasıl laf?

RECEP ÖZEL (Devamla) – Evet, bu öyle bir laf. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize; herkesin dini kendisine aittir. Ondan dolayı burada dini değerlerimizi, ölçülerimizi ölçecek biçecek kimsenin elinde bir terazi yok. Ondan dolayı bir kişinin (a) partisinden, (b) partisinden, (c) partisinden gönlünden adaylık geçmiş olabilir, “Ah keşke ben de o partiden aday olsaydım.” diyebilir ama müracaat ettiği parti vardır, etmediği parti vardır; bunlar siyasi hayatın olağan şeyleri. Bundan dolayı da birbirimize yaralayıcı, bereleyici, kırılgan laflar etmemize de bu anlamda gerek yoktur diye düşünüyorum.

Biraz önce, Sayın Özkes de imamların bu cami avlularındaki yerlerde paralı… Vakıf hukukunun, vakfın amacının, vakfı kuran iradenin bir ömür boyu devam etmesi gerektiği noktasında vakıf hassasiyeti olan bir kişinin burada o konuşmayı yapmaması gerekiyordu. Onu da o hassasiyette bulunmaya davet ediyorum.

Bugünkü grup önerimizle Petrol Kanunu Tasarısı’nı gündemin ön sıralarına çekiyoruz, Hükûmetimizin bizlerden talep etmiş olduğu uluslararası anlaşmaları ön sıraya çekiyoruz. Çalışma saatlerimizi de mayıs ayı içerisinde salı günleri 15.00-20.00 arası, çarşamba ve perşembe günleri de 14.00-20.00 arası, yalnız önümüzdeki hafta salı günü saat 15.00-23.00, perşembe ve çarşamba günü de 14.00-23.00 olarak belirlemiş bulunuyoruz.

Petrol Kanunu’nu da -inşallah- temel kanun olarak öneriyoruz. Bugün bir saat sözlü sorulardan sonra -inşallah- Posta Kanunu’nun bitimine kadar, bitmezse yarın bunun devamı ve iki tane uluslararası sözleşmeyi, perşembe günü de 15 kadar uluslararası sözleşmeyi görüşüp bu haftaki çalışmamızı tamamlamak istiyoruz. İnşallah, güzel bir hafta, güzel bir çalışma olur diyoruz. Milletvekilinin onuruna, saygınlığına yakışır bir şekilde bu kürsüyü kullanmayı Allah hepimize nasip etsin diyor, saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Özel, teşekkür ediyorum.

İkinci konuşmacı, aleyhinde olmak üzere Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır.

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)                                      

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Muhtemelen dünyanın hiçbir ülkesinde kendi gündemini belirlemek için dört saat tartışan ne bir kurul vardır ne bir heyet vardır ne de bir kurum vardır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Doğru, çok doğru.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Ama “Doğru.” dediğiniz hadisenin sorumluluğu da size ait.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Aynen öyle, doğru.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Çünkü, bu uzlaşmayı temin ederek, bu Genel Kurulun çalışmalarını, çalışma programını muhalefetle beraber belirlemek ve kabul etmek sizin sorumluğunuzda, iktidar grubu olarak ama ne yazık ki böyle.

Değerli arkadaşlar, biz, bu grup önerilerini, milletin gündemini dile getirmek, bu Genel Kurulda, Meclisin kürsüsünde dile getirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Ama ne yazık ki şimdi TRT’nin engeline takılıyoruz, milletin gündemini yine milletin huzuruna getirememek gibi bir sonucumuz da var.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, tabii, Hükûmetin grubu olması dolayısıyla gene Meclisin gündemini belirlemek yetkisine, hakkına sahip çünkü ülkeyi yönetme sorumluluğu kendilerine ait. Ama bu konuda, yılların deneyimiyle on yılını dolduran bir grup olarak, her defasında ifade ettiğimizi bir daha söylemek istiyorum. Sayın Elitaş buraya bakıyor ama bakın, geçen hafta, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin belirlediği program elimde. Bu hafta için diyorsunuz ki: “7 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimde 15.00 ila 20.00 saatleri arasında çalışalım.” Ama şimdi getirdiğiniz öneriyle “Bitime kadar çalışalım.” diyorsunuz. Geçen hafta hangi kanunları öne çıkartacağınızı belirliyorsunuz, bu hafta kaç tane bilemedim, sayamadım, muhtemelen 30 tane kanunu tekrar öne almaya çalışıyorsunuz. Milletin aklıyla alay eder gibi, Genel Kurulun, sayın milletvekillerinin aklıyla alay eder gibi, önümüzdeki haftayı -bu hafta bitime kadar- yani bu angarya usulünü yine bir dayatma üslubuyla getiriyorsunuz. Önümüzdeki haftaya lütfediyorsunuz, “Saat 23.00’e kadar çalışalım.” diyorsunuz. Fakat bir sonraki haftada, yine milletin aklıyla alay eder gibi “Saat 20.00’ye kadar çalışalım.” diyorsunuz. Biz de biliyoruz ki onu tekrar değiştireceksiniz, bitime kadar usulünü gene getireceksiniz.

Değerli arkadaşlar, kendimize saygının gereği, bu kuruma saygının gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruhunun, misyonunun gereği biraz ciddiyet, lütfen biraz ciddiyet. Böyle kendi kararıyla bu kadar oynayan bir kurul, bir grup, bir anlayış nasıl kabul edilebilinir? Her defasında bunu söylemiş olmamıza rağmen “Biz yaptık oldu. Bizim yaptığımız doğru.” anlayışının, bir yerlere bakılırsa bir anlamı vardır, bir tanımı vardır.

Değerli arkadaşlar, ben, Sayın Başbakan Yardımcısının, Sayın Bakanın ve iktidar partisi grubunun yöneticilerinin burada bulunmasını da fırsat bilerek size milletin gündeminden başlıklar sunmak istiyorum.

Tabii ki işte uluslararası sözleşmeleri getireceksiniz, tabii ki işte bazı kurumları özelleştirebilmek için hukuk getireceksiniz yani kendi anlayışınız ve programınız doğrultusunda buraya bir karar, bir program getireceksiniz ama bir de milletin gündemi var, milletin gündemindeki olaylar var. Bunları da muhalefet partileri olarak bizler huzurunuza getiriyoruz; olmadık laflar, dünyanın lafını söylüyorsunuz.

Bakın, değerli arkadaşlar, bugün bir arkadaşımız ifade etti: Mısır üreticileri mısırı ektiler, birkaç ay sonra da hasat edecekler. Ama şimdiden inanınız ki Çukurova çiftçisi tir tir titriyor. Niye? Çünkü mısır ithalatçılarına hâlâ ruhsat veriyorsunuz. Türkiye mısır doldu. Üretilen mısırı bu üretici kime satacak, kaça satacak? Şuna bir tedbir geliştirin ey Hükûmet, buradasınız, Kalkınma Bakanımız da burada.

Pamuk primleri, yağlı tohum primleri gecikti ve söz vermiş olmanıza rağmen gecikti. Hâlbuki üretici, çiftçi, verdiğiniz söze dayalı olarak program yaptı, borçlandı, söz verdi. Hâlbuki şimdiden bir ay gecikti. Daha ne kadar sonra ödeneceği de belli değil. Niye? Anlaşılıyor ki hazinede nakit paranız yok.

Bir başka konu değerli arkadaşlar, 2/B konusu. 2/B meselesinin gündeme geldiği her ilde kıyamet kopmaktadır değerli milletvekilleri, her biriniz için geçerli bu. Henüz daha rahat olanlar illerinde 2/B’nin rayiç bedelleri açıklanmayan illerdir. Açıklandığında siz de göreceksiniz. Mersin’de bazı ilçelerde açıklandı, samimiyetle söyleyeyim, eylem yapmalarına muhalefet partisi olarak biz engel olduk, trafiği keseceklerdi. 1 dönüm 2/B arazisi için 400 bin lira rayiç bedel biçilir mi? Bunu bu çiftçi, bu köylü nasıl alsın? Kendi elinizle kör kuyuya bir taş attınız, şimdi çıkartabilmek için üç defa oldu kanun çıkartıyorsunuz, daha on üç defa da kanun çıkartsanız bu kör kuyudan çıkamayacaksınız. 2/B Yasası, 2/B uygulaması bir zulüm yasasıdır; çiftçimize, köylümüze, elinin emeğiyle geçinen insanımıza karşı AKP iktidarının bir zulmü olmuştur. Ama bu konuyla ilgili yine kulağınızın üzerine yattınız, Hükümet olarak bir gündem olarak bu Meclise getirmiyorsunuz.

Bir başka husus: Bu çiftçilerin sorunlarını yarın biz grup önerisi olarak Genel Kurula getireceğiz. Adana Milletvekilimiz Sayın Muharrem Varlı da burada bu işin detayını size anlatacak. Ümit ederim ki vicdana gelirsiniz, bir şeyler yapmak gereğini duyarsınız.

Bir başka konu: Değerli arkadaşlar, yetki aldınız, kanun hükmünde kararnameler çıkarttınız ama çıkarttığınız kanun hükmünde kararnameyle işin dengesini, düzenini bozdunuz. Bakın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Millî Eğitim Bakanlığında çıkarttığınız kanun hükmündeki kararnameyle çalışanların özlük haklarını bir düzene bağladınız, aynı yetkiyle Sağlık Bakanlığında çıkarttığınız kanun hükmünde kararnameyle düzeni altüst ettiniz. Bir kısmının özlük haklarını korudunuz, bir kısmının özlük haklarını geriye götürdünüz. İki yıldır bağırıyor Sağlık Bakanlığının çalışanları: “Burada bir adaletsizlik var -rakamları var- bunu düzeltin.” diyor. İşte Hükûmet burada, Sayın Genel Başkan Yardımcımız burada. Bana ulaşan metni size de sunabilirim, örnekleriyle var. Bir zulüm var değerli arkadaşlar. Devlet, eğer uygulamalarında adalet duygusunu geliştirirse meşru olur yoksa gayrimeşru olur. Devlet milletten aldığı yetkiyi kullanırken eğer adaletli davranmıyorsa, eşit davranmıyorsa o devlet zulüm devleti olur. Bugün Sağlık Bakanlığında çıkarttığınız kanun hükmündeki kararnameyle uyguladığınız personel rejimi bir zulüm yaratmaktadır. Bu konuyu da yarın bizim bir milletvekilimiz Sayın Ali Öz gündem dışı tekrar gündeme getirecek. Ama, lütfen, bunlar muhalefetin şovu değil, muhalefetin muhalefet yapmak arzusuyla buraya getirdiği konular değil, ülkemizin ve insanımızın yaşadığı sıkıntılar. Bunlara bir tedbir getirmemiz lazım.

Milletin gündeminde daha birçok konu var. Benim memleketim olan Hatay’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da Suriye olaylarından dolayı bir hadise yaşanıyor değerli bakanlar; kaçakçılık dolayısıyla. Hatay’daki çiftçinin, Gaziantep’teki, Şanlıurfa’daki çiftçinin ürünleri payimal oldu. Dolayısıyla, Hükûmetin gündemini belirlemek için sayısal gücünüzü kullanarak burada ikide bir program değiştirebilirsiniz ama milletin gündemi sizin de sorumluluğunuzdur. Bunları arz etmek için söz aldım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Getirdiğiniz programın aleyhinde söz aldım, yaptığınızın doğru olmadığını tekrar ifade ediyorum.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Şandır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi üzerinde lehinde olmak suretiyle Sayın İdris Baluken, Bingöl Milletvekili.

Buyurun Sayın Baluken. (BDP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Her ne kadar önerinin lehinde söz aldığımız yazılsa da önerinin aleyhine konuşacağız çünkü AK PARTİ’nin buraya getirmiş olduğu gündemin halkın gündemiyle doğrudan çok ilişkili olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda halkın gündeminde çok daha farklı, çok daha acil çözüm bekleyen sorunlar var ama biz durmadan sermayeye, özel sektöre rant alanı açan, emekçinin aleyhine olan yasal düzenlemeleri iktidar partisinin buraya getirmesi neticesinde Meclis gündemini meşgul etmek durumunda kalıyoruz.

Özellikle, bu haftanın ve bence uzun süredir, son bir aydır bu Meclisin en önemli gündemlerinden birinin hasta tutukluların yaşamış olduğu insanlık dramının olması gerekiyor. Neredeyse son bir ayda basın açıklamasından sokaktaki eyleme kadar, Meclis kürsüsünden Hükûmet yetkilileriyle, Adalet Bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmelere kadar bu konuda yaşanmış olan dramı dile getirmemize rağmen, bu konuda her gün siyasetin, iktidar partisinin insanlığının demir kapılar ardında, beton duvarlar ardında yok olduğunu belirtmemize rağmen hiçbir çözüm üretilmiyor, çaresiz insanlar, sağlık problemi yaşayan tutsaklar bir bir dört duvar arasında ölmeye devam ediyorlar. Bakın, en son Sincan Cezaevinde yaklaşık son bir aydır 2 hasta tutuklu için Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyoruz. Biri İrfan Eskibağ, diğeri Abdülsamet Çelik. İrfan Eskibağ, zamanında teşhis edilmediği için, son dönemde sarılıkla hastaneye kaldırıldığı için ilerlemiş pankreas kanseri teşhisi alıyor. İlerlemiş pankreas kanseri teşhisi aldıktan sonra zaten tıbbın bütün imkânları çaresiz kalıyor, yetersiz kalıyor. Bu teşhisten sonra hastaya yönelik yapılan bütün tedavi girişimlerinde aksaklıklar var. Bütün tedavi girişimleri zaten herhangi bir sonuç vermiyor ve hasta giderek, eriyen bedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma; bilincini, şuurunu yitirmiş durumda ölümü bekleyen bir duruma geliyor. Bir aydır İrfan Eskibağ kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için… Dört duvar arasında eriyen İrfan Eskibağ’ın bedeniyle beraber sizin vicdanınızdır. Düşündüğümüz için bu hastanın en azından son günlerini, son saatlerini kendi ailesinin yanında, kendi sevdiklerinin yanında geçirmesini talep ediyoruz.

Gereken yapılmadı, bugüne kadar gösterilmiş olan duyarsızlık maalesef büyük bir vicdansızlıkla beraber devam ettirildi ve İrfan Eskibağ bu akşam yaşamını yitirdi. Şimdi Abdülsamet Çelik için aynı süreç işliyor. Abdülsamet Çelik de “Myelodisplastik sendrom” dediğimiz bir sendromun lösemiye transformasyon göstermiş bir formundan muzdarip durumda. Şu anda aynı süreç Abdülsamet Çelik için işliyor.

Yani, bu hastaların sadece daha iyi bir bakım almaları için, son dönemlerinde hiç olmazsa, az da olsa bir moral bulmaları için göstermemiz gereken bir insanlık erdemini gösterememe neticesinde -sağlıklı insanın zaten hastalandığı cezaevi koşullarında- bu hastaların ölümüne neden olan bir iktidar anlayışıyla, bir iktidar partisiyle karşı karşıyayız.

Bundan birkaç gün önce İrfan Eskibağ’ı ziyaret etmek için Sincan Cezaevi’ne gittim. Oradaki tutsakların, tutuklu arkadaşlarımızın sorunlarını öğrenmek için yapmış olduğum görüşmeden sonra, Sincan’daki cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye -hekim olmam nedeniyle- bir hastayı göreyim, belki bir iki dakikalığına da olsa terminal dönemde olan bir hastaya bir moral veririm beklentisiyle gittim. Bir milletvekili, hekim olan bir milletvekili bir hasta ziyaretine gidiyor, neredeyse tamamı bir cumhuriyet hâline gelmiş cezaevi yönetimi çaresiz, yatalak durumda olan, kendi ihtiyacını karşılayamayan bir hastanın elini tutma hakkını bir hekimden, bir milletvekilinden almayı, gasbetmeyi ne hikmetse kendi üzerine vazife görüyor. Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız.

Şimdi, orada biz İrfan Eskibağ’ı, bugün yaşamını yitirmiş olan arkadaşımızı ziyaret edip elini tutmuş olsaydık bu ülke mi bölünecekti? Cezaevleriyle ilgili bugüne kadar göstermiş olduğunuz duyarsızlığı hadi bir kenara bırakıyoruz, sadece, bir hastaya moral vermeyle ilgili bir kararı verme erdemini göstermiş olsaydınız bu ülkede bir şeyler elden mi gidecekti? Bu kadar vicdanı taşlaşmış, görmeyen, kulakları sağır bir anlayışla hükûmetin bir ülkeyi yönetmesi mümkün değildir.

Şu anda cezaevinde sırasını bekleyen 122 ağır hasta var. 108’i acil tedavi gerektiriyor ve bunlardan 50’si konuşmuş olduğumuz saat içerisinde de, her an, her dakika içerisinde yaşamlarını yitirebilirler. Toplam hasta sayısı 411. Bu Hükûmet kaç yıldır iktidarda olmasına rağmen -411 hasta tutukluyla ilgili- bu insanları bürokratik birtakım saçmalıklardan kurtarıp son dönemlerde tedavi süreçlerini ailelerinin yanında geçirmelerini sağlayan bir yasal düzenlemeyi yapamadı. Burada ana dilde savunmayla ilgili yasa görüşülürken kamuoyuna hem Adalet Bakanlığı hem de Hükûmet yetkilileri çıkıp “Biz hasta tutuklularla ilgili bir düzenleme yaptık. Durumu ağır olan hasta tutukluları bir an önce ailelerine kavuşturacağız, serbest bırakacağız.” propagandası yaptılar. Külliyen yalan. Orada yapılan düzenlemede bu bürokratik işlemlerin tamamı daha fazla birtakım süzgeçlere tabi tutuldu. Burada görüşülürken biz şunu dedik: Bu ülkede üniversite hastaneleri var, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler var, tam teşekküllü sağlık kurumları var. Bu ülkede devlet yönetimi kendi hastanesine güvenmeyecekse neye güvenecek? Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık raporlarını yeterli olarak kabul edin, bu hastalarla ilgili adli tıp gibi, cezaevlerini mezarlık hâline getirmiş, her uygulamasında insanları ölüme gönderen bir kurumu baypas edelim, hiç olmazsa bu dramı biraz azaltalım önerimizi reddettiniz. Getirmiş olduğumuz düzenlemede Adli Tıp Kurumu rapor verse bile savcının “Bu tutuklu ya da hükümlü topluma zararlı değildir.” şeklinde bir rapor verme şartını getirdiniz. O verse bile Adalet Bakanlığının buna onay verme şartını getirdiniz. Böyle olduğu için de cezaevlerinde her gün hasta tutuklu arkadaşlarımızla ilgili dramlar yaşanıyor.

Bakın, geçen yıl Sincan Cezaevine gittiğimde, yine tedavi amacıyla Erzurum Cezaevinden Sincan’a getirilmiş Burhan Kartal iki gün önce anjiyo olmuş. Hâlâ anjiyo yerinde ara ara kanaması olan bir hasta. Bu hasta Sincan Cezaevine tedavi amacıyla “Ankara’da şartlar daha iyi.” diye gönderiliyor. Sincan Cezaevine alınırken bu hastaya çıplak arama dayatılıyor. Hasta olduğu yetmiyor, onuru ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. “Çırılçıplak seni arayacağız.” diyorlar ve o sağlık durumuyla bu uygulamaya karşı çıktığı için kendisine A takımı diyen bir işkence takımı tarafından saatlerce bu hasta tutuklu, anjiyo yeri kanayan bu hasta tutuklu işkenceye tabi tutuluyor. Düşünün, Erzurum’dan buraya tedavi amacıyla getirilmiş, biz görüştüğümüzde hastanın her tarafında morluklar, ekimozlar, hematomlar vardı. Şimdi, böylesi bir durumu, böylesi bir uygulamayı kabul etmek mümkün müdür? Halkın gerçek gündemi budur. Burada önümde bir liste var. Akciğer kanserinden gırtlak kanserine kadar, kan kanserinden tüberküloza -vereme- kadar, kas hastalığına kadar, aylarca yemek yemese bile yemek yemediğini hatırlayamayacak durumda ağır beyin problemi yaşayan hastalara kadar bir liste var. Ayıptır, bu liste sizin ayıbınızdır. İrfan Eskibağ’ı bu gece kaybettik, bu akşam kaybettik ama bu ayıbı kaldırmayla ilgili artık birazcık vicdanlarınızı harekete geçirmeye çağırıyorum. Özellikle Adalet Bakanlığının bu konuda bir an önce mevcut engelleri ortadan kaldırarak bu hasta tutukluların tahliyesiyle ilgili, özgürlüğüyle ilgili bir düzenleme yapmasını bekliyoruz, halkımız bunu bekliyor.

Bu duygularla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baluken.

Grup önerisi üzerinde son konuşmacı, aleyhinde olmak üzere Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba.

Sayın Ağbaba, buyurun.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, Meclisi çalıştırmak iktidarın görevidir ama köle gibi çalıştırmak, maalesef, hem milletvekillerine, özellikle de burada Meclis çalışanlarına köle gibi bakmak da doğru bir şey değildir. Bu bile AKP iktidarının işçiye, emekçiye nasıl baktığının en açık göstergesidir.

Değerli arkadaşlar, ben bir konuya değinerek sözlerime başlamak istiyorum. Grup konuşmalarında -muhalefet partisi olduğunu unutup- iktidarı eleştirmek yerine iktidarı bırakıp ana muhalefet partisini eleştiren muhalefet partilerine bir hatırlatma yapmak isterim. Seçildiğimiz günden beri Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel, Muğla Milletvekilimiz Nurettin Demir ile birlikte 50’den fazla cezaevi -yaklaşık 110’a yakın cezaevi- ziyareti yaptık. Hiç ayırmadan herkese gittik, hiç ayırmadan. Bakın, Bakırköy Cezaevinde, iki gözü görmeyen, tek isteği kaymaz bir terlik olan Hediye Aksoy’u da ziyaret eden, onları gündeme getiren parti Cumhuriyet Halk Partisidir, Urfa’dan milletvekili seçilip haksızca Urfa Cezaevinde tutulan İbrahim Ayhan’ın da yangın esnasında yanında bulunan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Size hatırlatmak isterim, hiç ayırmadan herkesi ziyaret ettik. Ama marifet… Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz: Muhalefete muhalefet edilerek muhalefet yapılmaz arkadaşlar. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Muhalefete muhalefet edilerek muhalefet yapılmaz. Eğer muhalefet yapacaksanız iktidar burada, AKP burada. On iki yıldan beri ülkeyi yöneten, cezaevlerini eza evlerine çeviren, hiç ayırmadan işkence yapan, bunlara göz yuman, Pozantı’daki çocuklara tecavüz edilmesine göz yuman iktidar burada arkadaşlar.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İktidarı da eleştiriyoruz Veli Bey.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Onun için, grup toplantılarında grup başkan vekillerine ve parti başkanlarına hatırlatmak isterim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Savaş ısrarcısı kim olursa onları eleştiririz, o konuda rahat olun. Kim savaş isterse onu da eleştiririz.

VELİ AĞBABA (Devamla) – İlk kez, bakın, ilk kez bu Mecliste “hasta tutuklu” diye bir rapor yazıldı Sayın Başkan. Bu konuyu da dikkatlerinize sunuyorum yani bunu da bir milletvekili olarak, bu konuda emek vermiş bir milletvekili olarak sizlere hatırlatıyorum.

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta 1 Mayısta Taksim’de yaşatılan terörü kınıyorum. Taksim’i söke söke, bedel ödeyerek alan ve “Yine Taksim emekçilerin olacak.” diyen emekçilerin üzerine TOMA’larla, gaz bombalarıyla saldıranları kınıyorum. Bir buçuk yıldan beri hak mücadelesi veren Hey Tekstil işçisinin 17 yaşındaki kızının kafasını gaz bombasıyla kıranları, atanamayan öğretmenlerden biri olan Meral Dönmez’i gaz bombasıyla yaralayanları, Cumhuriyet Halk Partililerin, sendikaların, emekçilerin ve diğer partililerin ve daha birçok yurttaşımızın hastaneye kaldırılmasına sebep olanları, “Fevkalade orantılı ve dengeli bir mücadele gerçekleştirdik.” diyen İstanbul Valisini ve kendi halkına uyguladığı bu zulüm yüzünden iktidarı bir kez daha kınıyorum.

Değerli arkadaşlar, İstanbul Valisinin yaptığı açık. Bunun adına ne diyorlar? “Führer’e doğru çalışmak.” Ne demek yani? Vali diyor ki: “Ben böyle davranayım, bu göstericilerin kafasını kırayım, gaza boğayım, coplayayım, susturayım, tutuklayayım çünkü Führer’im böyle yapmamı isterdi. Onun düşünceleri, onun fikirleri bunu yapmamı gerektirir.” diyor. İşte, bu, Führer’e doğru çalışmak.

Yani Führer rejimi öyle bir rejimdir ki tüm bürokratlar, iş adamları Führer’i örnek alır, ona yaranmaya çalışır. Nasıl mı? Değerli milletvelleri, Führer “Batsın sizin gazeteciliğiniz.” der, medya patronları gider gazetecileri işten atar. Örnek mi istersiniz? Daha düne kadar “Hasan Ağabey” dediği Hasan Cemal, Can Dündar, Nuray Mert, Uğur Dündar. Şimdi, yeni dönemde bir de Führer’in gazetecileri ortaya çıktı. Bunların görevi de Başbakanın, Führer’in her yaptığı şeyi onaylamak, ona zemin oluşturmak. Führer “Batsın sizin gazeteciliğiniz.” der, muhalif medyada çalışanlar tutuklanır, cezaevine gönderilir. Türkiye’nin en etkili gazetecileri sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için cezaevine atılır, yargılanır. Örnek mi istersiniz? Mustafa Balbay, Soner Yalçın, Ahmet Şık, Hikmet Çiçek.

Führer “Bunların öğrencilikle alakası yok.“ der, 5 bin polis ile ODTÜ basılır, öğrencilerin kafası kırılır. Führer “Bunların öğrencilikle alakası yoktur.” der, okul yöneticileri -tırnak içerisinde- rektörler öğrencilere disiplin soruşturması açar, mahkeme ceza vermeden rektörler öğrencileri cezaevinden atarlar. Örnek mi istersiniz? Diyarbakır Dicle Üniversitesi. Örnek mi istersiniz? Ankara Üniversitesi. Örnek mi istersiniz? Hacettepe Üniversitesi.

Değerli arkadaşlar, Führer “Onlar sendikacı değil.” der, bürokratlar gider sendikacıları gaza boğar, cezaevine gönderir ve bu dönemde Türkiye’nin en büyük sendikacılarının yattığı bir cezaevi hâline gelir Türkiye. Führer demokratik haklarını kullananlara “Kadın mı kız mı belli değil.” Der, polis gider müdahale eder, o kadının kalçasını kırar ve o, kalçasını kıran insan hakkında hiçbir soruşturma açılmaz. İşte Führer’e doğru çalışmak, işte Führer rejiminin bürokratı olmak böyle bir şey.

Değerli milletvekilleri, Führer “Eyleme izin vermeyin.” der, illerde görev yapan emniyet müdürleri, valiler Anayasa’yı hiçe sayarak, insanların seyahat özgürlüklerini ellerinden alarak eyleme gitmelerini önlerler. Daha geçen yıl yaşadığımız 4+4+4, Cumhuriyet Halk Partisi dışında bütün partilerin desteklemiş olduğu bir yasayı protesto etmek isteyen öğretmenlerin, öğrencilerin illerinden çıkmalarına izin verilmedi, kimi otobüste ceset torbası arandı, kimi otobüste Atatürk resmi, Türk Bayrağı arandı, gelenler ise maalesef, Kızılay’ın meydanında coplanarak, gazlanarak dağıtılmaya çalışıldı.

Değerli milletvekilleri, işte bugün ülkemizde Führer’e doğru çalışan bürokratlar, gazeteciler, iş adamları ve yöneticiler var, maalesef siyasetçiler de var. Bunlar bir zihniyet inşa ediyorlar. İşte biz de, demokrasiye inanan, her koşulda demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan milletvekilleri de bu zihniyete karşı mücadele ediyoruz.

Değerli arkadaşlar, Vali diyor ki: “Uçurum kenarında eylem mi yapılır?”  Bakın daha dün, pazar akşamı, sarı kırmızı formayı giyerek binlerce Galatasaray taraftarı Taksim’de kutlama yaptı. Hiç duydunuz mu 1 kişinin çukura düştüğünü? Hiç duydunuz mu çukura düşen insanları? Hayır. Peki, bahane ettiğiniz o çukurlara kimler düştü? O çukurlara değerli arkadaşlar, İstanbul Valisi düştü, o çukurlara iktidar düştü, Taksim’in çukurlarına bu yasakları destekleyen, bu yasaklarla ilgili yazılar yazan sözde gazeteciler düştü.

Değerli arkadaşlar, önce çukuru bahane ettiniz ama şimdi Başbakan yeni büyük bir meydan yapıp, Taksim’de bundan sonra gösteriye izin verilmeyeceğini söyledi. Gerçek niyet açığa çıktı. Daha geçen hafta, sadece ve sadece bu sene yasaklıyordunuz. Biz bunun Taksim’i ebediyen yasaklamak olduğunu söylüyorduk. Şimdi 1 milyon kişilik yeni meydan yapılıyormuş Yenikapı’ya.

Değerli arkadaşlar, 1 milyon kişilik, denizin kıyısında, kimsenin bir yere kaçamayacağı, herkesin kameraya alınacağı, muhaliflerin otomatik olarak fişleme sistemine tabi tutulacağı bir yer işte orası. Orası hatta kişiye özel ya da toptan gazlama tertibatlarının kurulacağı bir meydan.

Değerli arkadaşlar, niyet ortada, niyet ortada, her şeyi tayin eden Führer şimdi muhalefetin nerede eylem yapacağını, nerede muhalefet yapacağını da tayin etmeye çalışıyor. Belki düşünmemişsinizdir o meydanla ilgili ne isim verelim diye. Biz düşündük. Bence, değerli milletvekillerim, semtin adı “yeni biber” olsun, meydanın adı da “gazlı çeşme” olsun. Böylece uslu çocuklar Kazlıçeşme’ye, yaramaz çocuklar da gazlı çeşmeye giderler. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bu kürsüden defalarca söyledim, “Boynuz kulağı geçti, Kenan Evren sizinle gurur duyuyor.” dedim. Kenan Evren sizinle gurur duyuyor. Değerli arkadaşlar, niye gurur duyuyor? Bakın, Türkiye’deki demokrasinin geldiği noktayı kendimizden örnek vererek açıklamak istiyorum. Ben ve arkadaşlarım Sayın Özgür Özel, Nurettin Demir, bizler tüm dünyada örnek parlamenterleriz maalesef. Niye? Bizler dünyada en çok tutuklu milletvekili ziyaret eden milletvekilleriyiz, dünya parlamentolarında örneğimiz yok. Bizler dünyada en çok tutuklu gazeteci ziyaret eden milletvekiliyiz. Bizler dünyada en çok tutuklu avukat ziyaret eden milletvekiliyiz. Bizler -maalesef, geçen ay da o unvanı aldık- dünyada en çok tutuklu sendikacıyı ziyaret eden milletvekiliyiz ve bizler dünyada en çok tutuklu siyasetçiyi ziyaret eden milletvekilleriyiz. Türkiye’deki durum bizim geldiğimiz noktayla, kırdığımız rekorlarla ölçülebilir.

Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ağbaba.

Buyurun Sayın Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hatip konuşmasını yaparken baştan sona “Führer Führer” diye bir şeyler ifade etti. Öyle tahmin ediyorum ki, herhâlde AK PARTİ Grubuna atfen bunu söyledi. İzin verirseniz o konuya cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İki dakika içinde lütfen.

VII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

8.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna herhâlde ifade ederek, dönerek “Führer, Führer” diye ifade etti. Bildiğimiz kadarıyla “Führer” Alman Nazi Partisinin Başkanı, Almanya’nın Başbakanı Hitler adına kullanılmış bir söz. İtalya’da faşistlerin başına “Duce” denir, Almanya’da “Führer” denir. Ama AK PARTİ’nin yetiştiği felsefe, inanç ortamında önderlik, liderlik diye bir şey yoktur. Bizim bir tek Genel Başkanımız vardır, o da milletin iradesiyle, sandıkta yüzde 50 oyla her seferinde daha da yükselerek gelen AK PARTİ’nin Genel Başkanıdır.

“Dervişin fikri neyse zikri odur.” derler. Geçmişini, tarihini incelediği zaman hep Führerlerle yaşamış, hep önderlerle yaşamış, hep Ducelerle büyümüş…

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Millî Şeflerle, Millî Şeflerle…

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …Führerlere, Hitlerlere övgüler dizmiş bir siyasi partinin temsilcisinin de bugünkü uygulamaları eleştirirken geçmişte yaşadığı şuuraltının tezahüründen başka bir şey olamaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakın “işkenceler” diye ifade ediyor. Bugüne kadar bu memlekette işkencelerle mücadele eden tek parti Adalet ve Kalkınma Partisidir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hadi oradan, hadi oradan!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bugüne kadar çocuk yuvalarında…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Cezaevlerinde var, cezaevlerinde...

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …başka yerlerde çocuk istismarıyla ilgili yasal düzenlemeyi yapan tek parti Adalet ve Kalkınma Partisidir. 1977 yılında 1 Mayıs katliamı olduğunda…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Çatır çatır cezaevinde işkence var, çatır çatır! Çıplak arama var, çıplak arama!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Otuz yıl 1 Mayıs katliamının olduğu Taksim Meydanı’nı hiçbir zaman işçilere açamayan ve İşçi Bayramı’nı ortadan kaldıran…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Söke söke aldı işçi sınıfı o hakkı, söke söke!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …Emek ve Dayanışma Bayramı’nı yapan Adalet ve Kalkınma Partisidir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Senin Führer’in verdi diye almadı o hakkı, söke söke aldı, söke söke!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – 12 Eylül faşisti, 12 Eylül darbecisi Kenan Evren’i yargılamak için 15’inci maddeyi kaldıran Adalet ve Kalkınma Partisidir ama o anayasa değişikliğine oy veren sizsiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Siz lütfetmediniz onu. 

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “Hayır” oyunu veren sizsiniz. Kenan Evren kiminle yoldaş... (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Oy veren burada, yüzde 95 burada!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yüzde 95 burada, yüzde 95!  

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Başbakanın sandığından 1 tane “Hayır” çıktı. Soru önergesi verdim, cevap vermiyor.

BAŞKAN – Lütfen, lütfen…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Başbakanla eşinin oy kullandığı sandıktan 1 “Hayır” çıktı, birinden biri “Evet” vermiş.

BAŞKAN – Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın konuşmacı Sayın Elitaş konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisinin tarihine gitmek suretiyle bazı değerlendirmeler yaparak Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun efendim. 

Yeni bir sataşma olmasın lütfen.

İki dakika içinde siz de toparlayın.

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim tarihimizde, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihinde, hatta Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerine kadar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kadar, onun Başbakanlığına kadar hiçbir cumhuriyet hükûmeti döneminde hiçbir başbakan, hangi inşaatın kaç kat olacağına karar vermemiştir. Hiçbir başbakan, Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya minarelerinin arasına dikilecek olan gökdelenin kaç kat olacağına karışmamıştır. Hiçbir başbakan, o camileri, o olağanüstü görüntüyü ranta feda etmemiştir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Üçüncü köprünün yeri…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hiçbir başbakan, Doğu Anadolu’da, Kars’ta veya bir başka ilde dikilen bir heykele karışma cesaretini kendinde görmemiştir. Hiçbir başbakan, Taksim’de Topçu Kışlası yerine alışveriş merkezi yapma cesaretini gösterememiştir. Sizin on bir yıllık tarihiniz, bir kirlilik tarihidir. Siz şimdi iki yıl Taksim’i 1 Mayıs gösterilerine açtınız…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Uçuk çıktı, uçuk çıktı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - …sonra bundan rahatsız oldunuz çünkü sizin kültürünüzde demokrasi yok, özgürlükler yok. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre, aynı zamanda mekân belirleme hakkını da o hakkı talep eden, o hakkın sahibi olan kişilere vermektedir. 1 Mayısın tarihsel önemi ve Taksim Meydanının 1 Mayıs 1977’de bir katliama sahne olmuş olması, göstericilere 1 Mayısı Taksim’de kutlama hakkını vermektedir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu söylüyor. Siz uluslararası hukuka aykırı hareket ediyorsunuz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - …çünkü siz özgürlükten yana bir hükûmet anlayışına sahip değilsiniz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hiçbir başbakan yedi seçim üst üste kazanmamıştır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, tartışmayı uzatmak istemiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ekleme yapacak, üçüncü köprünün de yerine Başbakan karar verdi, onu hatırlatacak.

BAŞKAN – Bir saniye…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, paraziti bir susturursanız bir şeyler söyleyeceğim.

BAŞKAN – Lütfen…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, tartışmayı büyütmek istemiyorum...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Zararlı çıkarsınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yok, büyütebiliriz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - … ama Sayın Hamzaçebi konuşmasında “Sizin tarihiniz kirliliklerle doludur.” gibi bir ifade kullandı. İzin verirseniz cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bu Muhteşem Yüzyıl’ın senaryosunu kim yazıyor?

10.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ on yıldır iktidarda. AK PARTİ, bu milletin anasının ak sütü gibi kazançlarından, terlerinden elde ettiği gelirleri, yine, millete hizmet olarak geri döndürdü.

Bakın, basit örnekler: Cumhuriyet tarihi döneminde yetmiş dokuz yılda yapılan duble yol 6.100 kilometre, on yıllık AK PARTİ dönemindeki yapılan duble yollar 17 bin kilometre.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul)  - Yedi düvelin yabancı arabası geziyor, yerli araba gezmiyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – IMF’nin kapısından kaynak bulamadığından dolayı dışarıdan ithal edilen bakanlar, AK PARTİ iktidarından önce ama üç gün sonra, yedi gün sonra IMF’yle bütün ilişkilerini kesecek, IMF’ye borç para veren Türkiye, AK PARTİ iktidarı döneminde. Allah aşkına, düşünebiliyor musunuz?

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas)  - IMF’ye borcu kapattın, başka yere 100 katı borç yaptın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bu ülkede yolsuzluk olsa, bu ülkede hırsızlık olsa, bu ülkede peşkeş olsa…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yine single çalıyorsun. Bir bu şarkıyı biliyorsun. Hep aynı şarkı...

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Özgür, parazit yapma, Özgür… Parazit yapma, parazit yapıyorsun.

Bu ülkede hırsızlık olsa, yolsuzluk olsa IMF’ye borç verebilecek duruma nasıl gelirdi?

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas)  - Borcu borçla ödüyorsunuz Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Seksen yılda bu ülkenin meseleleri basit meselelerle tartışılırken, Führerler, Duceler, önderler ve İstiklal Mahkemeleriyle bu memleketin değerleri yok edilmeye çalışırken AK PARTİ iktidarı döneminde darbelerle, darbecilerle hesaplaşılmaya başlanmış.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - Özel yetkili mahkemeler kuruldu.

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas)  - Sivil darbe yapıyorsunuz, sadece apoletleriniz yok.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) Tekrar ediyorum: Anayasa’nın geçici 15’inci maddesiyle ilgili Anayasa değişikliği teklifi ortadan kalksın derken, buradan, Kenan Evren gelse sizin gibi savunamazdı. Onun için, Kenan Evren’le, Sayın Ağbaba, kimin yoldaş olduğunu, kimin arkadaş, kimin kardeş olduğunu eğer tutanaklara bakarsan o zaman açık ve net bir şekilde görürsün. Kenan Evren yatıp kalkıp size dua edecekti ama AK PARTİ’nin milletvekilleri, duyarlı, şuurlu milletvekilleri ve yüzde 58, halkımız, Kenan Evren’in yargılanmasına “evet” oyu verdi ve o, kirli bir tarihten, kirli bir geçmişten kurtarılmış oldu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - Yüzde 98’i de oy verdi ama.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “Adalet ve Kalkınma Partisi kirlidir.” diye düşünmek ancak kirin kendi ellerinde kalmasına sebebiyet verecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Elitaş konuşmasında bizim, Anayasa’nın geçici 15’inci maddesine ilişkin olarak Parlamentoda izlediğimiz politikanın tam tersine bir açıklama yaptı, grubumuzun o zaman izlediği politikayı farklı bir şekilde tarif etti. Bu nedenle söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Bu defa birer dakika yapıp bitirelim.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama Sayın Başkan, lütfen…

BAŞKAN – Ama böyle süremez yani, müsaade ederseniz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Sadece orasını açıklamak üzere bir dakika.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, iki dakika…

BAŞKAN – Peki, iki dakika da öbür taraf, nereye kadar gideceğiz Sayın Hamzaçebi?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, pazarlık olmaz, siz ne derseniz o olur.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – İç Tüzük’ün gereğini yapacağız.

BAŞKAN – Ama güzel de yani bunun sonu yok, konuyla da ilgisi olmayan mevzulara girdik. Lütfen, bitirelim yani.

11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’nın geçici 15’inci maddesinin 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlere sağlamış olduğu korumanın kaldırıl-masına ilişkin madde düzenlemesi Cumhuriyet Halk Partisinin önerisidir. Önce bunu tespit edelim.

İkincisi şudur: Sadece o maddenin kaldırılmış olması 12 Eylül darbesini gerçekleştirmiş olanların yargılanmasını sağlamaya yetmeyeceği düşüncesiyle Cumhuriyet Halk Partisi ilave bir madde önerisi yapmıştır, ilave madde önerisi Adalet ve Kalkınma Partisinin oylarıyla reddedilmiştir.

İkinci olarak şunu da söyleyeyim: Evet, birkaç gün sonra Türkiye'nin IMF’ye olan borcu sona erecek, AKP Hükûmeti 2005 yılında IMF’den aldığı 10 milyar dolar borcun son taksitini ödeyecek yani kendi aldığınız borcu sona erdirmiş olacaksınız. Bunun övünülecek bir yanı varsa övünün. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Nazar etme ne olur, çalış senin de olur.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Baluken, rica ederim yani burada bırakalım, lütfen.

Adalet ve Kalkınma…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, söz istemiştim cevap vermediniz.

BAŞKAN – Efendim.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, oylamadan sonra söz verin.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, biz cevap vermedik ki. Söz istemiştik sayın hatip konuşurken.

BAŞKAN – Evet, buyurun, daha evvel söz istemiştiniz, tamam.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, Genel Kurul saat 20.00’de kapanacak, oyladıktan sonra söz verin değerli milletvekillerine.

BAŞKAN – Daha evvel söz istemişti Sayın Başkanım, sonra.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, Sayın Grup Başkan Vekili de benim ismimi vererek sataşmada bulundu.

BAŞKAN – Lütfen, isim söylemekle hemen cevaba… Lütfen yerinize oturun.

Buyurun Sayın Baluken.

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, CHP’li milletvekili arkadaş burada konuşurken muhalefet partisinin sadece ana muhalefeti eleştirdiğini, iktidar partisini eleştirmediğini söyledi. Şimdi, biz, tabii, eleştiriyi Başbakana laf yetiştirmek olarak algılamıyoruz. Eğer, AK PARTİ’ye yönelik eleştirilerimizi merak ediyorsanız sokaklara, meydanlara, zindanlara, mezarlıklara bakın. Sizin bahsettiğiniz konularda AK PARTİ’yi eleştirme, AK PARTİ’nin politikalarını boşa çıkarma noktasında siyaset üretmenin bütün bedellerini Barış ve Demokrasi Partisi hiç çekinmeden ödemiştir ve ödemeye de devam eder. Ancak, bugün içerisinde bulunduğumuz doksan yıllık bir sorunu çözmeyle ilgili, yeni bir süreçle ilgili, maalesef, sizin tutumunuz iktidar partisinin, AK PARTİ’nin tutumunun çok çok gerisindedir. Sizin bahsettiğiniz savaş politikalarının tamamını AK PARTİ sağ olsun layıkıyla yerine getirdi. Askerî operasyonlar, siyasi operasyonlar, tecrit, bütün bunların hepsini en şiddetli bir şekilde yaptı ama sonuç alınamayacağını görünce müzakere ve diyaloğa geldi. Şimdi, siz hâlâ savaş ısrarında bulunursanız, müzakere ve diyaloğu ıskalarsanız o zaman biz bunu eleştiririz.

Dersim’deki Laç Deresi’nde kemikler çıkınca o dönemin iktidarı kimse biz onu eleştiririz; Deniz Gezmişler idam edildiğinde buradaki sandalye sayısından daha fazla milletvekili dışarı çıkmışsa, kaçmışsa sorumluluktan, biz bunu eleştiririz. Bununla ilgili kendi seçim bölgemde size Çaytepe köyü ve Guev köyünde yapılan katliamları söyleyeyim: 1925’yılında 7’den 70’e 80 kişinin ahırlara, evlere doldurularak canlı canlı yakıldığı politikaların sahibi kimse bunu eleştiririz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ortak tarihimiz kardeşim, o senin milletvekillerinin dedesi o zaman Parlamentoda.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Bizim açımızdan, siyasetin halkımız lehine yapılması gerektiği süreci kim işletiyorsa onunla ilgili bir yapıcı rol oynamak önceliklidir ama kim yanlış yapıyorsa muhalefet, iktidar olduğuna bakmadan eleştirmek boynumuzun borcudur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Baluken.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ağbaba.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Elitaş “Kenan Evren’in yoldaşları.” dedi. Bu, benim için kabul edilemez bir suçlamadır, cevap vermek zorundayım. Sayın Elitaş “CHP’lilerin yoldaşıdır.” dedi, ona cevap vermek zorundayım.

BAŞKAN – Siz de “Kenan Evren’in yandaşı.” dediniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Ondan söz verdin sende!

BAŞKAN – Siz, bir dakika susar mısınız lütfen!

Buyurun, bir dakika içerisinde neler söyleyecekseniz…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, oylamayı yapın sabaha kadar konuşalım!

BAŞKAN – Oylamayı yapacağız…

Sayın Ağbaba, lütfen, bir dakika içinde olabilirse…

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu resme bir bakın, Kenan Evren’in yoldaşı kim? Bakın, Kenan Evren’in elinde puro, buradaki Sayın Başbakanın yüzüne puro üfleyerek “Sayın Başbakan, bir talimatınız var mı?” diyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Düğmeler nasıl, düğmeler?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Düğmeler, üç düğme ilikli. Burada, bakın istiyorsanız, görmek istiyorsanız Sayın Başbakanın resmi bu. Sayın Başbakan… Kenan Evren puro içiyor, ağzında puro, üflüyor. Bu, Başbakan, Sayın Başbakan.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O, o zamandı!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Şimdi, ben bazı rakamlar veriyorum, diyorum ki: “12 Eylülde 31 gazeteci var tutuklu, şimdi 72 tane gazeteci var.” Daha önce, değerli arkadaşlar, 31 gazeteci içeride…

Bakın, uygulamalara bakın… Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaryosuna, insanların içeceği meşrubata -örneğin “millî içki ayran” dedi; şimdi, millî sebze, millî sanatçı, bunlar yayılacak herhâlde, millî vekil. Bunların hepsi gerçek- her şeye karar veren bir Başbakan var. Cumhurbaşkanını seçen Başbakan, milletvekillerini seçen Başbakan, bakanları seçen Başbakan, sizleri seçen Başbakan… Ee, Kenan Evren sizin kadar değildi. Kenan Evren 5 kişiydi, Başbakan 1 kişi. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, arkadaşlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Onu bir sayın bakanlara da göster, sayın bakanlara da göster!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Evet, sayın bakanlara da göstereyim burada; yani durum budur!

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, teşekkür ediyorum.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

4.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 7, 14, 21 ve 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 8, 15, 22 ve 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

Saat 20.30’a kadar ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 19.44
 

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 20.35

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun (2/666) esas numaralı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/110)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/666) Esas Numaralı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını arz ve rica ederim. 2/5/2013

                                                                                                      Mehmet S. Kesimoğlu

                                                                                                                Kırklareli

BAŞKAN – Teklif sahibi Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu’na söz veriyorum.

Sayın Kesimoğlu buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET S. KESİMOĞLU (Kırklareli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Haziran 2012 tarihinde (2/666) sayıyla vermiş olduğum kanun teklifinin İç Tüzük’ümüzün 37’nci maddesine göre doğrudan Genel Kurulda görüşülmesi için vermiş olduğum önerge doğrultusunda söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle şahsım ve grubum adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bugün, bu kürsüde dile getiren arkadaşlarım gibi ben de hayatlarının baharında tam bağımsız Türkiye için yaşama veda eden üç fidanı anma gününde kendilerini saygıyla, sevgiyle ve şükranla anmak istiyorum.

Sözlerimin başlangıcında yine paylaşmak istediğim bir nokta: 1 Mayısta, Taksim’de emeğin bayramında fevkalade orantılı güç kullanılması karşısında kafası yarılan, gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılan, yoğun bakımda olan ve İstanbul Valisi Sayın Mutlu’nun değerlendirmesine göre de “marjinal ve militanlar”a geçmiş olsun demek istiyorum. Bu vesileyle de biber gazından bugüne kadar yaşamını yitirenlerin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum.

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, kolluk gücümüz olan polis yasalardan kaynaklanan zor kullanma gücüne sahiptir. Bu zor kullanma yetkisi de aşamalıdır; bedenî güç, maddi güç ve sonunda da silah kullanılmasına ilişkin bir güçtür. Mevzuat böyle ama her yerde biber gazının kullanıldığını görmekten dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğumu ve olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, sizlere birkaç resim göstermek istiyorum. Bu görüntüler 1 Mayısta Taksim Meydanı’nda çekildi, bir kurtuluş bayramında temsilî düşman kuvvetleriyle ilgili bir fotoğraf değil. Emeğiyle yaşama tutunmaya çalışan ve demokratik hakkını kullanmak isteyen işçilere karşı biber gazı uygulanmasının fotoğrafları.

Bir başka fotoğrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, burada kolluk gücümüz olan polis, vatandaşlara, emekçilere -kaldı ki kendileri de emekçi olan polislerimiz- vatandaşlarımızın üç adım ötesinden biber gazı sıkıyorlar; bir metre geriden biber gazı sıkıyorlar kafalarına, gözlerine. Sayın milletvekilleri, bu sıkılanlar deodorant ya da parfüm değil; bunlar silah, kimyasal silah, öldürücü silahlar bunlar. Bakın, bundan değerli basın mensupları da nasibini almış durumdalar. Onlar biber gazının etkisinden korunmak için 250 liralık gaz maskesiyle görev yapmaya çalışıyorlar.

Yine bir başka görüntü; sadece bir vatandaşımızı görebiliyoruz biber gazının içerisinde ve özellikle şunu paylaşmak istiyorum, 2004 yılında… Bakın, bu kadar yakından -büyütemedim, dağılıyor görüntü- başına, gözlerine biber gazı sıkılıyor yurttaşımızın, ödül alan bir fotoğraf. Bu da bugün hâlâ yoğun bakımda olan Dilan Alp’e polisin çok yakın mesafeden uyguladığı biber gazıyla ilgili fotoğraf.

Değerli milletvekilleri, bugün getirmiş olduğum bu teklif, işte bu sahnelerin bir daha yaşanmamasıyla ilgili bir teklif. Benim önerim son derece basit: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda küçük bir değişiklik. Biraz önce ifade ettiğim gibi, zor kullanma yetkisinin ikinci aşamasında olan maddi güç, biber gazının, daha doğrusu kanundaki adıyla göz yaşartıcı gazlar ve tozların bu maddi güç aşamasından alınıp silahın kullanıldığı aşamaya getirilmesiyle ilgili bir kanun teklifi. Kullanım koşullarını daraltıp, kullanım alanını daraltıp silah kullanımıyla eşit hâle getirmek. Taksim’de bunları yaşadık, hatta milletvekili arkadaşlarımız bizzat kendileri yaşadılar. Bunlar demokrasi adına, Türk demokrasisi adına ayıp. Gelin, hep birlikte bu kanun teklifine destek verin, Türkiye’yi bu demokrasi ayıbından birlikte kurtaralım.

17 yaşında bir lise öğrencisi, Dilan Alp, biraz önce gösterdim. 27 yaşında, atanamayan öğretmen Meral Dönmez. Bu görüntüler…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Evet, süreniz doldu efendim.

Teşekkür ediyorum Sayın Kesimoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Edirne Milletvekili Sayın Recep Gürkan.

Sayın Gürkan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

RECEP GÜRKAN (Edirne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (2/666) sayılı Kanun Teklifi üzerinde İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, Türkiye demokrasisi, Anayasası, insan hak ve özgürlükleri, hepsinden de önemlisi insanlık, 1 Mayısta İstanbul'da büyük yara aldı.

Giderek tek adam rejimine ve polis devletine dönüştürülmeye çalışılan Türkiye, tüm dünyanın şenliklerle kutladığı 1 Mayısı 2'si komada 7 yaralı, yüzlerce tutuklu ve gözaltında işçi, öğrenci, siyasetçiyle geçirdi.

Hükûmet ve Başbakan, Başbakanın valileri, 1 Mayısta ne yazık ki ülkemizi âdeta yangın yerine çevirdiler. 1977'deki 1 Mayıs katliamından bu yana Türkiye'de simge alanlardan birisi hâline gelen Taksimde 1 Mayısı kutlamak isteyen insanlarımıza, işçilerimize, sendikacılarımıza uygulanan polis şiddeti, orantısız güç tüm dünyanın gözleri önünde Türkiye'yi bir kez daha en geri demokrasiler sıralamasında zirveye çıkarttı.

Bir öğretmen adayı genç kızımız ve lise öğrencisi bir kızımız polisin attığı gaz bombalarının isabet etmesiyle komadalar ve hâlen hayati tehlikeyi atlatmaya çalışıyorlar.

Bütün dünyanın her yıl açıklanan basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü değerlendirmelerini merakla beklediği bağımsız sivil toplum kuruluşu Freedom House'un 2013 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'nda Türkiye daha da geriledi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi, bu konudaki kısıtlayıcı yasaların ayıklanması konusundaki önerilerimize AKP hep suskun kalmayı sürdürüyor.

Son olarak, Freedom House'un açıkladığı Basın Özgürlüğü Raporu ülkemiz adına kaygı ve utanç verici, neredeyse en gerici diktatörlüklerin de gerisine düşmüş durumdayız.

Türkiye, geçtiğimiz yıl, 2012 raporunda 55 puanla 117’nci sırada iken bu yıl 56 puanla 120’nci sırayı Kongo, Fiji, Liberya ve Seyşeller ile paylaştı. 2011 yılında açıklanan raporda ise, Türkiye, 54 puan ile yine 117’nci sıradaydı.

Raporda, Türkiye, "kısmi özgür" ülkeler sınıfında yer alıyor. Bu, ülkemiz, demokrasimiz, insanlarımız adına onur kırıcı, küçük düşürücü. Ancak Hükûmetin böyle bir utancının, böyle bir kaygısının olmadığını maalesef görüyoruz. Türkiye bunu hak etmiyor değerli milletvekilleri. Dünyada böyle görülmeyi, böyle algılanmayı ülkemiz adına büyük kayıp olarak görmeliyiz.

Raporda, Türkiye "dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke" olarak tanımlanıyor. Rapora göre tutuklanma tehdidi, Türkiye'deki gazetecilerin özgürce hareket etme ve iş yapma imkânlarını kısıtlaması, endişe verici bir nokta olarak değerlendiriliyor.

Değerli milletvekilleri, Türkiye, son on iki yılda 21 milyon 269 bin dolarlık yani yaklaşık 40 milyon TL’lik 628 ton biber gazı ve göz yaşartıcı sprey ithal etti. Hep AKP milletvekilleri yıllara göre rakamlar verir ya, ben de size bir rakam vereyim: AKP iktidarından önce yani 2001’de bu rakam sadece 13 ton. Bu 628 tonun 615 tonu sizin iktidarınıza ait, sizin iktidarınızın marifeti.

Bütün soru önergelerine rağmen, AKP Hükûmeti “ticari sır” gerekçesiyle biber gazı ithalatını kimin yaptığını açıklamıyor. Hükûmet, biber gazının zehirli ve ölüm nedeni olmadığını ileri sürse de Türkiye’de ve dünyada sağlık örgütleri bunun tersini söylüyor. Biber gazı öldürüyor ve insan sağlığını gerçekten olumsuz şekilde etkiliyor. Bir taraftan gazın kendisi, bir taraftan o gazın çekirdeği dediğimiz, kovanı dediğimiz kısmı; artık kısmetinize hangisi gelirse; gaz mı gelir, kovan mı gelir belli değil.

Bu kanun teklifinin içerdiği düzenlemelerle beraber düşünce, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü tanınsaydı halkın vergileriyle alınan 40 trilyon yani 40 milyon TL ölümcül ve tehlikeli biber gazına değil, belki de yoksulluğu yenmek için, o yalın ayak ilkokula giden çocuklarımızın ayaklarına ayakkabı almak için kullanılacaktı.

“Bu kanun teklifini destekleyin.” diyeceğiz ama yine AKP Grubunun desteklemeyeceğini de biliyoruz.

Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın ki zulmedenler bir gün zulmün en büyüklerine maruz kalırlar.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gürkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 20.48
 

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 21.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER : Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü Birleşiminin Altıncı Oturumunu açıyorum.

Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınma önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısını arayacağım: Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyün dere yatağına köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin sözlü soru önergesi (6/305) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/500) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/633) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sebze ve meyve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/775) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tatlı su balıkçılığının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gübre üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Et ve Balık kurumunun faaliyetlerine yönelik ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1143) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigara kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

                                

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hak-İş’in işsizlik konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1182) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zeytin üreticilerinin desteklenmesi ve zeytinyağı fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1188) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, fındık kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1449) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1640) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personelin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1762) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES’lerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1771) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş adamlarının yurt dışına, vizesiz seyahat edilebilmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1832) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1834) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1917) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

24.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1953) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engellilerle ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1986) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

26- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2034) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

27- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2035) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2079) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

29.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Suriye’deki olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2150) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2320) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2532) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, huzurevlerinde çalışan yaşlı bakım elemanı sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2653) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2730) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2793) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

35.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ve diğer illerden Tokat’a yapılan göçe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2833) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki yatırımlara ve bölgeden göçlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3107) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki desteklere ve yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3108) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP’a aktarılan bütçeye ve GAP kapsamında toprak mülkiyeti konusundaki değişikliklere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3109) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, GAP kapsamındaki yatırım ve çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3110) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle entegrasyon imkanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3118) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve kalkınma ajanslarının katkılarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3119) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma ajanslarının kısa, orta ve uzun vadeli programlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3120) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3159) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkelerarası ekonomi birliklerine ve SERKA Kalkınma Ajansına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3209) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu illerinin teşvik edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3331) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgesel fuarların ve ulusal fuarların uluslararası bir yapıya dönüştürülmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3370) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tanıtım faaliyeti giderlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3477) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3478) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel şahıslardan kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3479) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3483) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

51.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3490) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

52.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3492) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplamak için Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ı kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli vekillerimiz tarafından yönlendirilen sözlü soru önergelerini cevaplamak üzere karşınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, 52 tane soru var. Bunların büyük bir kısmına daha önceden yazılı cevap verilmiş durumda. 60 dakika ve 52 soru dengesini düşündüğümüzde, olabildiğince bu cevapları özetleyerek, kısa kısa aktararak 52 soruyu da bu süre içinde cevaplamaya çalışacağım.

İlk olarak, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün yönelttiği (6/80) esas numaralı soruya cevap vermek istiyorum. Ardahan ili Posof ilçesi Kaleönü köyüne ait bağlantı yolu için ihtiyaç duyulan köprü konusunda bir soru yöneltmişti Değerli Vekilimiz. Burada, proje, KÖYDES kapsamında yapılıp, tamamlanıp hizmete açılmıştır. Ayrıca Posof ilçesi Çakırkoç köyü kanalizasyon sorunuyla ilgili olarak da ilgili yönetmelik çerçevesinde köyde lağım mecrası mümkün olmadığı ve arıtma tesisi bulunmadığından ferdî foseptik uygulaması ile çözüm bulunmuştur.

(6/2079) esas numaralı, yine Sayın Ensar Öğüt tarafından yöneltilen, Van’la ilgili, Van’da göçün önüne geçilmesi, çarpık kentleşme, depreme dayanıklı konut gibi kapsamlı konuları içeren soru önergesine baktığımızda şunu söylemek isterim. Buna çok detaylı bir yazılı cevap gönderdik aslında fakat bir tek şunu vurgulamak isterim: Bugün Van, geçirdiği depremden sonra nüfusu artmış, birçok altyapı meselesi çözülmüş ve hızlı bir şekilde toparlanmış bir ilimizdir. Deprem öncesinin üstünde bir nüfusu söz konusu. Dolayısıyla, göçü tersine çevirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.

SUKAP kapsamında belediyelerin altyapılarını yapıyoruz.

DSİ, yine, Van içme suyuyla ilgili projesini yürütüyor. Erciş Belediyemizde AB destekli projeler yürütüyoruz. Yine, Van Ergil II. Merhale Sulama Projesi, Erciş Pay Sulama Projesi devam ediyor.

Çok sayıda yol projemiz, duble yol projemiz, Van bölgemizde yine, tamamlanmış veya inşa hâlinde.

Sosyal destek projelerimiz SODES’i uyguluyoruz. Sadece Van’da geçtiğimiz üç yıl içinde 31,4 milyon lirayla 222 adet proje uyguladık. Depreme dönük olarak da özel projeler hayata geçirdik.

Yine, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illerini kapsayan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız kanalıyla da çok sayıda kalkınma projesine destek oluyoruz.

İŞKUR kanalıyla, yine, meslek edindirme kursları ve toplum yararına çalışma programları uyguluyoruz.

Ayrıca, AFAD kanalıyla on binlerce konutu çok kısa sürede inşa edip Vanlı hemşehrilerimizin, insanımızın hizmetine sunduk.

Yine, (6/2833) esas numaralı, Sayın Reşat Doğru, Tokat Milletvekilinin yönlendirdiği soru söz konusu. Buna da, aslında, yazılı bir cevap verildi. Detaylarına inmeden sadece şunu söyleyebilirim: Tokat ilimiz, verdiği göç yanında göç de alan bir ilimiz. 2011’de 608.299 kişilik bir nüfusa tekabül ediyor. Burada, işsizlik konusunda özellikle, Türkiye ortalamasının altında bir işsizliğe sahip olduğunu TÜİK çalışmalarıyla tespit ediyoruz. Buna rağmen Tokat ilimizde de, yine, çok güçlü bir şekilde aktif iş gücü programlarımızı uyguluyoruz ve buna binlerce insanımız katılmış durumda.

Kamu yatırımlarında da önemli kaynaklar tahsis etmiş durumdayız, sadece 2013 yılında ve sadece ayırt edebildiğimiz projelere baktığımızda. Çünkü bazı projeler global projeler, il bazında ayıramıyoruz. Ayırabildiğimiz projelere baktığımızda, Tokat ilinde toplam 1,3 milyar liralık bir proje stoku söz konusu. Kümülatif harcaması 485 milyon, 2013 yılı ödeneği de yaklaşık 74 milyon. Çok sayıda projemizi yürütüyoruz.

Teşvik kapsamında da yine, Tokat ilimiz, beşinci bölge teşviklerinden istifade ediyor ve bu kapsamda da yine Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız (OKA) tarafından da Tokat ilimize desteklerimiz söz konusu.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1149) esas numaralı sorusu, engelli vatandaşlarımızın ortez, protez ve tekerlekli sandalye gibi ihtiyaçlarına dönük bir soru. Öncelikle şunu söylemek isterim: Engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri hak eksenli bir bakış açısıyla yürüterek sosyal devlet ilkesinin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda, engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kapsamlı destekler veriyoruz. Buna rağmen bu konuda çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca kampanyalar düzenlenebiliyor. Bunlar da olumsuz hususlar değil şüphesiz, sivil toplum kuruluşlarının bu konulardaki hassasiyetini göstermiş oluyor. Ama şunu özellikle belirtmek isterim: Devlet olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz.

Ayrıca, yazılı cevapta da ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, SGK, yeşil kart ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamında da bu ihtiyaçları karşılıyoruz muhatabımızın konumuna göre.

Ayrıca, yine ortez ve protezde SGK tebliğlerinin üzerinde fiyatlarda fark veya katkı payı olabiliyor ancak bunun istisnalarını da kanunla düzenlemiş durumdayız. İş kazası, meslek hastalıkları, askerî tatbikat ve manevralar, harp malulleri, terörle mücadele (TMK) kapsamında aylık alanlar, vazife malulleri istisna kapsamına giren kesimler.

Yine Sayın Mesut Dedeoğlu’nun, (6/1986) esas numaralı, kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde engelliler kanunu kapsamındaki sorusuna şunu söyleyebilirim: Bu konuda 5378 sayılı Kanun’un 2’nci ve 3’üncü maddelerinde “yedi yıl” ibaresi, “sekiz yıl”a çıkarıldı biliyorsunuz. Bu konuda yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda bir yıllık bir ilave süre sağlanmış durumda. Tabii, bu konuda bütün yerel yönetimlerimizin titizliğini, hassasiyetini bekliyoruz.

Ayrıca yine Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2653) esas numaralı, Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre huzurevinde her 10 yaşlı için 1 yaşlı bakım elemanı çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin sorusu var. Bu konuda da şunu söyleyebilirim: Ocak 2003 itibarıyla 9.840 kapasiteli 167 adet özel huzurevi bulunmakta, burada da hâlen 6.876 yaşlımız bakım altındadır. Bu yaşlılarımıza yaklaşık 855 bakım elemanı hizmet vermektedir. Oranladığımız zaman yüzde 12,4’e denk geliyor ama ferdî olarak herhangi bir yerde bir suistimal, bir farklı uygulama söz konusuysa onu da mutlaka Bakanlığımıza iletmenizi bekliyoruz.

Diğer taraftan yine Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1182) esas numaralı önergesinde, HAK-İŞ’in iş yaratan, girişimciliği geliştiren mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyi ön planda tutan yeni politikalarının uygulanması yönünde talep dile getiriliyor. Bu konuda şunu özellikle belirtmek isterim: Hükûmetimiz bütün politikalarının odağına istihdamı koymuş durumda ve gerçekten gerek ekonomik büyümeyle gerek aktif iş gücü programlarımızla, diğer politikalarımızla, KOBİ politikasından bölgesel politikaya, sosyal politikaya kadar bütün politikalarımızın bir unsuru olarak istihdamı ele alıyoruz. 2008 yılından başlamak üzere 4 ayrı istihdam paketi ilan ettik, çeşitli prim indirimleri ve teşvikler getirdik, istihdam üzerindeki yükleri azalttık, işsizlik ödeneği miktarında artış sağladık ve kısa çalışma ödeneğini işler hâle getirdik, kadınların, engellilerin ve gençlerin istihdamına dönük ve yine AR-GE personelinin istihdamına dönük önemli düzenlemeler yaptık. Bu konuda daha detaylı bilgi yazılı olarak da ifade edilebilir.

Burada gerçekten bir başarı görüyoruz ve sonuçlardan da bu anlaşılabilir. 2009 yılında krizin pik yaptığı noktadan bugüne baktığımızda 4 milyonun üzerinde bir istihdam artışı görüyoruz. İş gücüne katılım oranı: istihdam oranı artarken işsizliğin azaldığını tespit ediyoruz, yüzde 14’lerden yüzde 9 küsurlara gerilemiş bir işsizlik söz konusu. Küresel ortamda, birçok ülkede işsizlik artarken, iş gücüne katılma oranları düştüğü hâlde işsizlikleri artarken, Türkiye bu alanda çok büyük bir başarıyı ortaya koymuş durumda.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1188) esas numaralı, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaca uygun kullanımına ilişkin bir sorusu var. Burada, bizim için esas olan, tabii, kanunda yazan amaca uygun bir şekilde bu fonun kullanılması. Burada da kanuna baktığınız zaman, “Sadece insanlar işsiz kalınca onlara kaynak aktarın.” diyen bir kanun yok karşımızda; tam aksine, “Bir taraftan bunu yapın ama bir taraftan da esas olarak işsizliği azaltın, işsizliği azaltmaya dönük aktif programlara destek olun, işsizliği azaltmaya dönük yatırımlara, altyapıya destek olun.” diyen bir kanunumuz var ve bu kanun çerçevesinde de bu fonlarımızı kullanıyoruz, her geçen yıl da aslında fonumuzun arttığını, geliştiğini de görüyoruz bir taraftan. Burada esas olan, “İnsanlar işsiz kalsın da ona para vereyim.” gibi bir mantık olmamalı; esas olan, “İnsanları nasıl işsiz duruma düşürmeyiz, bunun yollarını nasıl buluruz?” diye bakmak olmalı diye düşünüyoruz.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1191) esas numaralı, asgari ücretle ilgili konularda yönlendirdiği bir sorusu var. Burada, tabii, Anayasa’nın 55’inci, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddelerinde ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde bu belirlemeleri yapıyoruz.

Son duruma baktığımız zaman; 2013 yılında 8,7 oranına isabet eden bir artış söz konusu. Yine, asgari ücretli sayısına baktığımız zaman; Sosyal Güvenlik Kurumuna 2012 Aralık ayı itibarıyla prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden yani 31,35 TL üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi kapsamında 4 milyon 972 bin 590 sigortalının bildirim yaptığını görüyoruz. Bu, tabii, prime esas yapılan bildirim, gerçek maaşların ne olduğunu tam olarak tespit etmek her zaman mümkün değil.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1834) esas numaralı şöyle bir sorusu var: “İşçi ve memur konfederasyonları