26011 Normal 26011 2 1 2014-01-22T14:01:00Z 2014-01-22T14:01:00Z 38 23337 133026 1108 312 156051 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

DÖNEM: 24                            CİLT: 49                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

95’inci Birleşim

23 Nisan 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) ÇEŞİTLİ İŞLER

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Kurulu teşrifleri

 

IV.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri

V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, son on yılda din değiştiren kişi sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/17631)

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, camilerin ısınma giderlerinin Devlet bütçesi tarafından karşılanması talebine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18042)

3.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Karaman’daki bir hastane binasının TOKİ tarafından satın alınmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/18318)

4.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de bir camide 2011 yılından beri Atatürk’ün konuşmasını içeren ve yıllardır okunan bir hutbenin okutulmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18395)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminden ham petrol alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/18431)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında millî takımda tespit edilen doping vakalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/18591)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/18681)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/18688)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören Simav Devlet Hastanesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/18836)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/18840)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/18843)

12.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir vakıf arazisinin amaç dışı kullanılmasına yönelik ihale edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18885)

13.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TRT’nin reklam satışı yaptığı firmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18900)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18903)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/18910)

16.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da Spor Toto tarafından kullanılan binaya ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/18979)

17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/18981)

18.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki KYK müdürlükleri tarafından kiralanan araçlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/19072)

19.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, emeklilerin maaş promosyon gelirlerinden yararlandırılmamasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/19151)

20.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/19156)

21.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19213)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19222)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19223)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor üretimine ve bor kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19225)

25.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, enerji fiyatlarındaki indirimlerin tüketicilere yansıtılmamasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19226)

26.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, perakende elektrik satış tarifeleri ile ilgili tabloların yayınlanmamasına ve kayıp kaçak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19227)

27.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kiralanan binalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19228)

28.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/19229)

29.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan bir caminin restorasyon ihtiyacına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/19367)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bitki envanterine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19417)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, atık yağların biodizele dönüştürülmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19419)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, balıkçılığa kapalı alanlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19420)

33.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şanlıurfa’da tarım arazilerinin imara açılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19421)

34.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, ülkemizin Suriye politikasının ekonomiye etkilerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/19433)

35.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’da deprem sonrası inşa edilen konutlara ve Erciş ilçesinin altyapı durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19661)

36.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Mersin’de yürütülen üç projede Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine uyulmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19729)

37.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19731)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında Bakanlığa yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/19746)

39.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bir vakfın faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/19879)

40.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, azınlık vakıflarının mallarının iadesine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/19893)

41.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, hurda araçların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/19936)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, deniz dibi atıklarının temizlenmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/19938)

43.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, orman muhafaza memurlarına rotasyon uygulanacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20046)

44.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, orman sektöründe çalışan işçilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20048)

45.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, orman muhafaza memurlarının yer değiştirmeleri ile ilgili uygulamaya ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/20049)

46.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yazılı soru önergelerine ve bunlara yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/20083)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ve PKK terör örgütü ile yürütülen müzakerelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/20239)

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron işçilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20257)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/20258)

50.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmemesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/20516)

51.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/20934)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açılarak dört oturum yaptı.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay, üzüm üreticilerinin sorunlarına,

Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, Turizm Haftası’na,

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Kutlu Doğum Haftası’na,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Nebojsa Stefanoviç ve Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Bozo Ljubiç’in vaki davetlerine icabet etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in beraberinde bir Parlamento heyetiyle 14-15 Nisan 2013 tarihlerinde Sırbistan’a ve 15-16 Nisan 2013 tarihlerinde Bosna-Hersek’e resmî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 29/3/2013 tarihli 85’inci Birleşiminde kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetini oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 32 milletvekilinin, çiftçilerin kredi sorunlarının (10/591),

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 milletvekilinin, tüketicilerin korunması konusunda ortaya çıkan sorunların (10/592),

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 milletvekilinin, öğrencilerin yurt sorunları ile yükseköğretim yurtlarının denetlenmesine ilişkin sorunların (10/593),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, köy enstitülerinin kurucusu Hasan Âli Yücel’i ve cumhuriyetçi arkadaşlarını saygıyla andığına ve alışveriş merkezlerinin artışı nedeniyle mahalle esnafının büyük darbe aldığına,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Halil Kaplan, sağlıkta şiddet konusuna,

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş’ın ilçe ve köylerindeki yol problemine,

İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi, çeşitli devlet dairelerinin tabelalarından “Türkiye Cumhuriyeti” remzinin çıkarıldığına, bazı resmî İnternet sitelerinden Büyük Atatürk’ün resminin kaldırıldığına dair haberlere ve bu konuda Hükûmet adına bakanlardan bilgi almak istediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, akil insanlara ve AKP’nin halkın üzerine sürdüğü jakoben elitist akillerini çekmesi gerektiğine,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun Görele’de FİSKOBİRLİK’e ait arazi üzerinde Akyürek Kardeşler şirketinin hangi ticari faaliyeti nedeniyle ipoteğinin bulunduğunu öğrenmek istediğine ve Giresun Üniversitesinde bir öğretim görevlisinin bir öğrenciye kafa atarak burnunu kırmasını kınadığına,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, vatandaşın tebliğ edilen rayiç bedeller üzerinden 2/B arazilerini almasının mümkün olmadığına,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Diyarbakır Cezaevinin insan hakları müzesi olması için 78’liler Girişimi’nin topladığı 100 bin imzayı Meclis Başkanına sunacağına ve bu konuda bütün Meclisi ve siyasi partileri duyarlı yaklaşmaya davet ettiğine,

Bursa Milletvekili Sena Kaleli, AKP’nin neden akil insanlar aracılığıyla Anadolu’ya seferberlik ilan edip toplumu ikna odalarına soktuğunu öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/421) (S. Sayısı: 160),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun (1/749) (S. Sayısı: 441) görüşmelerine başlanarak 10’uncu maddesine kadar kabul edildi.

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görüşülen kanun tasarısının birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Komisyonların bulunmayacağı anlaşıldığından, alınan karar gereğince, 23 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00’te toplanmak üzere 19.58’de birleşime son verildi.

 

                                                         Mehmet SAĞLAM

                                                             Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA       Mine LÖK BEYAZ                 Mustafa HAMARAT

                   Bartın                                   Diyarbakır                                   Ordu

                Kâtip Üye                                Kâtip Üye                                Kâtip Üye
II- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                    No: 138

 

19 Nisan 2013 Cuma

Teklif

1.- Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile 122 Milletvekilinin; Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1439) (Anayasa; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2013)

Rapor

1.- Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 452) (Dağıtma tarihi: 19.04.2013) (GÜNDEME)

 

 

 

                                                                                                                                    No: 139

 

22 Nisan 2013 Pazartesi

Tasarılar

1.- Silah Kanunu Tasarısı (1/765) (Adalet; Milli Savunma; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/766) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/767) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/768) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi (2/1440) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2013)

2.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün; 6581 Sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1441) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.04.2013)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1442) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin; Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1443) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

5.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1444) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

6.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1445) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

7.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1446) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

8.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1447) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

9.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1448) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

10.- Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1449) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2013)

11.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 2 Milletvekilinin; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1450) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

12.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin; Eğitim Bayramı ile İlgili Kanun Teklifi (2/1451) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3575) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2013)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da bir okulda yaşanan trafo sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3576) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Barış ve Demokrasi Partisinin Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarının güvenliğinin sağlanmasındaki rolüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3577) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bingöl’ün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da Yunus Emre Halk Çarşısında meydana gelen yangından zarar gören esnafa yönelik yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3579) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2010-2013 yılları arasında Ankara’da MOBESE kameraları vasıtasıyla trafik kurallarının ihlalinin tespit edilmesinden sonra kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3580) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki MOBESE kamerası sayısına ve 2010-2013 yılları arasında MOBESE kameraları ile tespit edilen asayiş suçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3581) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki işsizlik sigortası başvurularına ve bağlanan aylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3582) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2013 yılları arasında Türkiye İş Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3583) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki huzurevlerinde bakılmakta olan vatandaşlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3584) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çeşitli alanlarda basılan kitaplara uygulanan katma değer vergisi oranına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3585) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yatılı bölge okulları ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3586) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kalkınma Ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3587) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, halka arz işlemleri ile küçük yatırımcıların borsaya katılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3588) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ısı yalıtımından kaynaklanan enerji açığının maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3589) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt-yem paritesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3590) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan at kafalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3591) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve Ardahan’da kaz yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3592) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, süt sığırcılığı projesi kapsamında tahsis edilen hayvanlarla ilgili ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3593) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İzlanda’da yaşanan volkanik patlamalardan sonra bu ülkeden ithal edilen balıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3594) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki çeltik üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3595) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3596) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hazır giyim sektöründeki iflaslara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3597) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2009 yılından günümüze kadar yapılan iflasın ertelenmesi başvurularına ve alınan kararlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3598) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, konut kredilerinde yeniden yapılandırma uygulamasından yararlanılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3599) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, cevaplandırılmayan sorulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20935) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkartılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2013)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, iller itibariyle kapanan ve açılan iş yeri sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20937) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özel güvenlik hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20938) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, üzüm üretimi ve şarapçılık ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20939) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20940) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, gizli tanıklar için kullanılan ödeneklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20941) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yabancılar tarafından yapılan taşınmaz alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20942) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve bakanlıklara ait uçaklara ve bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen uçak kiralamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20943) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye’deki rejime muhalif bazı gruplara destek sağlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20944) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elektrik Üst Kurulu yöneticilerinin özlük hakları ile kuruma ait lojman ve makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20945) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

12.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Abdullah Öcalan ile BDP’li milletvekilleri arasındaki görüşmelerde yer aldığı iddia edilen ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20946) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

13.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenindeki protokol listesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

14.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenini organize eden firma ya da firmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20948) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

15.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20949) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

16.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından yapılan açılış törenine yabancı ülke temsilcilerinin katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20950) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

17.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20951) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

18.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20952) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

19.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki bir termal su kaynağının kaplıca suyu kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20953) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’de öldürülen bir din adamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20954) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Batman Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykeli kaidesinde bulunan ifadenin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20955) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

22.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, muhtarların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20956) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesi sonrasında 4857 sayılı Kanuna tabi personelin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20957) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit ailelerine kanun ile tanınan ikinci iş hakkını kullanamayan ailelerin bu hakkı birinci derece yakınlarına devredebilmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20958) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

25.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ders Aletleri Yapım Merkezinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20959) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki boş binalar ile Balıkesir’in iç ve dış göç oranlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20960) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

27.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı kamu görevlilerinin makam tazminatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20961) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatında bazı kamu görevlilerinin çalıştığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20962) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul öncesi eğitime ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20963) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

30.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Batman’daki bir Atatürk heykelinin kaidesinde yer alan vecizenin değiştirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20964) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kendisine sunulan hediye ve ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20965) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Şile Vergi Dairesinin Beykoz’a taşınarak Beykoz Vergi Dairesine bağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20966) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

33.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bölgesel Amatör Lig 4. Gruptaki iki takımın karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20967) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

34.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, devlete ait bir aracın bir siyasi partinin sosyal yardım çalışmalarında kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20968) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

35.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’da kamulaştırılan bir araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20969) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Mavi Marmara olayında ölen vatandaşlar için ödenecek tazminat miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20970) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İsrail’in Mavi Marmara olayı için özür dilemesinin çeşitli boyutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20971) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

38.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması ile ilgili açılış töreninin yapıldığı yerin törenin ardından bakımı ve onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20972) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

39.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olması ile ilgili açılış töreninde uygulanan protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20973) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yaptırılan afişlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20974) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

41.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Abdullah Öcalan’a vasi atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20975) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

42.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Gübretaş’ın hisseleri ile İran’daki Razi Petrochemical Şirketinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20976) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarafından açılan davalar ile tarafına açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20977) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

44.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir kavşak çalışması ile ilgili kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20978) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

45.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, güvenlik güçlerinin Mersin’in Mut ilçesinde yapılması planlanan HES projelerini protesto edenlere yönelik müdahalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20979) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

46.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Kalesi restorasyon işi ile ilgili ihalelere ve bitirilemeyen altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20980) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir vatandaşın ölümüne neden olduğu iddia edilen bitkisel damar açıcı bir ürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20981) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

48.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından itibaren tespit edilen misyonerlik faaliyetlerine ve ilgili yasal düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20982) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

49.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/20983) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

50.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/20984) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

51.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’de öldürülen bir din adamının ölümünden önce Türkiye’ye getirilmesi amacıyla yapıldığı iddia edilen çalışmalara ve bir Anadolu Ajansı çalışanının bu konudaki ifadelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/20985) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

52.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Cidde Büyükelçiliğine basın müşavirliği kadrosu açılması ile bu kadroya yapılan atamaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/20986) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

53.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir kamu bankasının isminde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20988) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bankalara, ortaklık yapılarına ve bankalardan kullanılan kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/20989) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

56.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl ve komşu illerde arama kurtarmaya ayrılan bütçeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/20990) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

57.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 15.03.2013 tarihli Cuma Hutbesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20991) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

58.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20992) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20993) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

60.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadrolu ve sözleşmeli din görevlisi atamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20994) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20995) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

62.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK’ten dini hayat araştırması talebinde bulunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/20996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

63.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlünün davası ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20997) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.03.2013)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20998) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

65.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işlenen suçlarla ilgili istatistikler, cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayıları, çocuk suçlular ile suça iten sebeplerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/20999) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

66.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki istimlak bedeli konulu davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21000) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında AVM’lerde işlenen suçlar ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21001) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında turistlerin maruz kaldığı suçlarla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21002) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

69.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki mobbing teşkil eden eylemlere ve mobbing ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21003) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, pos cihazları kullanılarak yapılan tefecilik suçlarına ve suçluların terör örgütleri ile ilişkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21004) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

71.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında kamuya açık alanlara gizli kamera yerleştirilmesi suçu ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21005) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında devlet memuruna hakaret suçları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21006) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/21007) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21008) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

75.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, tüp bebek tedavisi yapan hastanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21009) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

76.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında down sendromlu vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21010) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın cinayetleri ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21011) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

78.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21012) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

79.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, engelli vatandaşlara yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21013) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21014) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

81.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21015) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2013 yılları arasında inşa edilen ve onarılan gemi sayıları ile tersanelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21016) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

83.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tüp patlamalarına ve alınan önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21017) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yeşil bina alanında faaliyet gösteren üreticilere destek ve teşvik amacı ile yürütülen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/21018) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

85.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı ilaçların temin edilememesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21019) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21020) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite öğrencilerinin anne ve babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21021) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor kulüplerinin SGK prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21022) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

89.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, özel hastanelerin SGK’dan tahsil ettiği tutarlarla ilgili iddialara ve 2002-2013 yılları arasında SGK’dan hastanelere yapılan fazla ödemelerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21023) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mobbing olaylarına dair verilere ve mobbing olaylarını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21024) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında MKE fabrikalarında meydana gelen kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21025) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

92.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21026) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

93.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir köyde faaliyet gösteren kömür madeni ile ilgili yapılan kontrol ve incelemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21027) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

94.- İstanbul Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, inşaat sektöründe açılan ve kapanan firma sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21028) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21029) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Tuğla ve Kiremit Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

97.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santralle ilgili ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/21031) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21032) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suudi Arabistanlı yetkililerin ülkemizdeki ziyaretlerine ve Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için yardım yapıp yapmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21033) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

100.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli muhaliflere askeri yardım yapıldığına dair çeşitli iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21034) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

101.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli mültecilerin kaldıkları kamplarda meydana gelen kazalara ve yaşanan olaylar nedeniyle sınır dışı edilenlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21035) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21036) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

103.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, perdecilik sektörüne verilen destek ve teşviklere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21037) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

104.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında mermer üretici ile ihracatçılarına verilen destek ve teşviklere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21038) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

105.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TURQUALITY Projesine ve yapılan harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21039) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

106.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/21040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21041) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

108.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde yapımı devam eden bir HES Projesinin bir köye verdiği zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21042) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

109.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki köylerin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21043) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

110.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir köyün trafo sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21044) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

111.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bayburt’un yer altı zenginlikleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/21045) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21046) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

113.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki spor tesisleri ile spor tesisleri yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21047) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

114.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yurtlardan atılan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21048) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2013)

115.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kış Olimpiyatları için Erzurum’da yapılan tesislerin kullanımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/21049) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

116.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki büyük ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21050) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21051) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

118.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, su ürünleri üretimine ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21052) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

119.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, ürün desteklemelerinin hesaplanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21053) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

120.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Saruhanlı’nın bir köyünde bazı çiftçilerin fidanlarının çalınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21054) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

121.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından verilen kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21055) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ithal edilen eşek sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21056) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çiftçilere sağlanan düşük faizli krediler ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21057) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, balık yemi fiyatlarındaki artışa ve 2002-2013 yılları arasındaki çiftlik balığı üretimi ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21058) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

125.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında baklagil üretimi, ithali ve ihracı ile ilgili verilere ve baklagil üretiminin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21059) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

126.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, aktarların denetlenmesine ve 2008-2013 yılları arasında aktarlara kesilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21060) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

127.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışı ile ilgili ruhsatların yenilenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21061) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

128.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta şeker pancarı üretimine ve Kars Şeker Fabrikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21062) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

129.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul Sarıyer’de bir okulda dağıtılan sütlerden öğrencilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21063) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21064) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

131.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kadın girişimciler ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21065) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yakalanan kaçak tarım ilaçları ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/21066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

133.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Nevruz kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21067) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

134.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesine ve yerleştirildikleri bölgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21068) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21069) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

136.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK ile müzakerelere ve PKK’nın çekilme sürecine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21070) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

137.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Ortaköy’de yapılan bir yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21071) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

138.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Etiler semtindeki bir arazinin tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

139.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

140.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, evsiz vatandaşların barındırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki AVM ve çarşılar ile bunların sigortalılık durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Nevruz kutlamaları sırasında kullanılan yasa dışı propaganda malzemeleri ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21076) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü üyelerinin bildiri okuduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21077) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mogan Gölü’nün hava ulaşımına açılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21078) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

145.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, şehir dönüşümü ve gelişimi projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21079) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

146.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, geri dönüşüm projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21080) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler tarafından işletilen hayvan barınaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21081) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

148.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AVM’lerdeki hırsızlık vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21082) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan kişiler ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, vatandaşların dolandırıcılık ve gasp olaylarına karşı bilinçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21084) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar gören ve kullanılamaz hale gelen tarihi yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21085) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında çeşitli suçlardan mağdur olan turistlerle ilgili verilere ve turistlerin güvenliği için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21086) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, pos cihazları kullanılarak yapılan tefecilikle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21087) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Diyarbakır’daki nevruz kutlamaları esnasında kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21088) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Atatürk heykeli kaidesinde bulunan Atatürk vecizesinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21089) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

156.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’nın reklam panolarında yer alan afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21090) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

157.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasında yaşanan tüp patlaması olaylarının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21091) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamuya açık alanlara yerleştirilen gizli kameralara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21092) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

159.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye’deki muhaliflere Türkiye üzerinden silah sevkiyatı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21093) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

160.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21094) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

161.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde 90’lı yıllarda boşaltılan köylere geri dönüşlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21095) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

162.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesinde bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21096) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

163.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21097) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

164.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Çayı etrafındaki yerleşim yerlerinin sel baskınına karşı korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21098) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

165.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir mahallenin sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21099) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

166.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21100) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

167.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21101) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

168.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Kağızman ilçesindeki iki köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21102) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

169.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Şırnak’ta görevli iki polisle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21103) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

170.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Uşak’ta bir okulda bir öğrencinin yaşadığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21104) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

171.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanının bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

172.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki hal esnafının depolama alanı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

173.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kayacık Belediyesi halkı tarafından tüketilen suyun insan sağlığına zararlı olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

174.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

175.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’a bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

176.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Çorum’un Alaca ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

177.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark olarak kullandırılan cadde ile sokaklara ve bir mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

178.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Uludere olayını protesto eden gençlerin ailelerinin tugay komutanlığınca tehdit edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

179.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2011 Yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasının Göstergeler Bölümünün yayınlanmamış olmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21113) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21114) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

181.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma ajanslarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

182.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2001 yılından itibaren Ankara’da açılan kütüphane, müze, sinema, tiyatro salonu ve sergi salonlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21116) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

183.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21117) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

184.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kütüphane sayısına ve satın alınan kitaplar ile diğer yayınlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21118) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

185.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Çeşme’ye yönelik turizm yatırımları ile Çeşme’de toplu konut projesi yapılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21119) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

186.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir ile ilgili turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/21120) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21121) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

188.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Elektrik Dağıtım Şirketleri bünyesinde 4857 sayılı Kanuna tabi olarak kapsam dışı çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21122) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

189.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan bazı Hazine arazilerinin ağaçlandırma ve benzeri gerekçelerle bazı kişilere tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21123) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

190.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan Hazine arazilerinin ağaçlandırma ve benzeri gerekçelerle bazı kişilere tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21124) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

191.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan bazı Hazine arazilerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21125) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

192.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan bazı Hazine arazilerinin satışıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

193.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye genelinde bulunan Hazine arazilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21127) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

194.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ilinde bulunan Hazine arazilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21128) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

195.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya ili Simav ilçesinde bulunan bazı Hazine arazilerinin özel ağaçlandırma sahası olarak tahsis edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21129) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı spor kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21130) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bankalar tarafından öğrencilerin burs hesaplarından kesilen hesap işletim ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21131) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

198.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ülkemizde yatırım yapan Yunanistan vatandaşları ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21132) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

199.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21133) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

200.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Kamu İhale Kurumuna yapılan yolsuzluk şikayetleri ile ilgili başvurulara ve başvurulardan talep edilen ödemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21134) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, THY uçuş ekipleri için yeni üniformalar tasarlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/21135) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21136) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

203.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21137) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

204.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, özel eğitim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21138) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

205.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, okullarda ibadet için yer belirlenmesi uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21139) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

206.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, 2012 yılından itibaren okullarda yaralanma veya ölümle sonuçlanan vakalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21140) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

207.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da ilkokul ve ortaokul eğitimini birlikte veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21141) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

208.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2002-2013 eğitim-öğretim yılında açık liselere geçen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21142) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

209.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftan mezun olup eğitimine devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21143) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

210.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftan mezun olup eğitimine devam etmeyen kız ve erkek öğrenciler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21144) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

211.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkmasıyla eğitimine devam etmeyen öğrenciler ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21145) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

212.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Alo 147 hattına yapılan başvurular ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21146) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

213.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletler ile ilgili kontrollere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21147) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

214.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, zorunlu eğitime devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21148) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

215.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uluslararası sınavlara ve öğrencilerin başarılarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21149) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

216.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık hizmet binalarındaki güvenlik, temizlik ve çay hizmetlerinde çalışan işçilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21150) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

217.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerine ve Bakanlık üst düzey bürokratlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21151) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

218.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iç denetçi kadroları ve yapılan iç denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21152) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

219.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, devlet okullarında staj yapan öğrenciler hakkındaki sigorta ve ödemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21153) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

220.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılan Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21154) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

221.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21155) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

222.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, seçmeli ders ve kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21156) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

223.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılan bazı dairelerin demirbaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21157) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

224.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il eğitim denetçilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21158) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

225.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, personele yönelik yemek hizmetine ve ücretsiz kitap dağıtımı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21159) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

226.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın iç işleyişiyle ilgili bazı hususlar ile eğitime yüzde yüz destek kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21160) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

227.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Öğretmen Yazarlar Eserleri projesinin sonlandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21161) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

228.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ortaöğrenimin yeniden yapılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21162) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

229.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21163) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

230.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık kadrolarına eğitim kökenli kişilerin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21164) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

231.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık hizmet binalarında kurum hekimi bulunmamasına ve yemekhane ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21165) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

232.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yurtlarda meydana gelen yangınlar ile can ve mal kayıplı kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21166) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

233.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda sıfır puan alan adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21167) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

234.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki YİBO’nun kapatılarak yerine başka bir okulun taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21168) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

235.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Marmara ilçesindeki okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21169) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

236.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

237.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsüne yemekhane yapılması işinin ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

238.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir okulun ortaöğretim bölümünün kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21172) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

239.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Bergama’daki bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/21173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

240.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21174) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

241.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, harp okulu öğrencilerine ve harp okullarından uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21175) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

242.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli muhaliflere askeri yardım yapıldığına dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21176) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

243.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yedek subaylardan tahsil edilen aidatlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21177) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

244.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Türkiye ile ABD arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21178) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

245.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, savunma alanındaki yerli üretimin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/21179) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

246.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21180) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hazine arazilerinin ağaçlandırma ya da benzeri amaçlarla bazı kişilere tahsis edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21181) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

248.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, su yönetimine ve su yönetimi ile ilgili projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21182) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

249.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, orman muhafaza memurlarının yer değiştirmeleri ile ilgili uygulamaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/21183) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

250.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı ilaçların temin edilememesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.03.2013)

251.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kızamık salgını iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21185) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

252.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21186) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

253.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sağlık hizmetlerinin bazı boyutları ile Bakanlık hizmet binalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21187) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

254.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İlaç Fiyat Kararnamesinin revize edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21188) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

255.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doktor ihtiyacı ile ilgili verilere ve doktor açığının giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21189) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

256.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, acil servis çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21190) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

257.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına ve bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21191) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

258.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2013 yılları arasındaki kan bağışları ile ilgili verilere ve sağlık çalışanlarının kan bağışı programlarına katılımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21192) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

259.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yıllara arasında ithal edilen kanser ilaçları ile ilgili verilere ve yerli ilaç endüstrisinin desteklenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21193) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

260.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki verem vakaları ile ilgili verilere ve veremle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21194) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

261.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş’un Varto ilçesindeki Devlet Hastanesinin diyaliz bölümünde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21195) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

262.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İzmir’de sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/21196) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

263.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Karayolları Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21197) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.03.2013)

264.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sivil Havacılık Akademisi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21198) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

265.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

266.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kızılay-Çayyolu metro hattı bina ve inşaat çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

267.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasında yerli payının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

268.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, deniz taşımacılığındaki yerli payının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21202) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

269.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mogan Gölü’nün hava yolu ulaşımı için kullanılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21203) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

270.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriye’deki muhaliflere Türkiye üzerinden silah sevkiyatı gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21204) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

271.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Ankara-Adana-Gaziantep güzergahı için yüksek hızlı tren ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21205) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

272.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bayburt’a yönelik ulaşım yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/21206) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.04.2013)

273.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/21207) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

274.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Çankırı’ya yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/21208) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19136)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıf Pazarlama A.Ş. bürokratları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19137)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, isminin verildiği yapı ve yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19138)

4.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir fabrikanın radyoaktif atıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19139)

5.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’de 2-B arazileri için belirlenen rayiç bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19140)

6.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, THY’nin en güvenli havayolları sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19141)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19142)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19143)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türk Patent Enstitüsü tarafından son üç yıl içinde verilen patentlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19144)

10.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’dan diğer illere göçe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19147)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ve Alevi vatandaşlara ayrımcı politikalar uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19149)

12.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19150)

13.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kayaş-Sincan banliyö tren seferlerinin kaldırılmasına ve yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19152)

14.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili mahkeme kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19155)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19157)

16.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TRT’nin reklam alma işine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19159)

17.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19160)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19161)

19.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19162)

20.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ziraat Bankasının isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19163)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Halk Bankasının bazı şubelerinde var olduğu iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19164)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasının isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19165)

23.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19166)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19167)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19168)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Lefkoşa Büyükelçisi ile görüşmesinde kullandığı iddia edilen bir ifadeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19169)

27.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19181)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19182)

29.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19183)

30.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19184)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yoksulluk haritasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19185)

32.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, panik butonuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19186)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19187)

34.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, maddi durumu elverişsiz ve engelli vatandaşların açık öğretim fakülteleri sınavlarının yapıldığı merkezlerin uzaklığından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19188)

35.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19189)

36.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk ölümlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19190)

37.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/19191)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/19192)

39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19193)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19194)

41.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, zorunlu genel sağlık sigortasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19195)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de özürlülerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19196)

43.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19197)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19198)

45.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emeklilere banka promosyonu ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19199)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin daimi kadrolara atanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19200)

47.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Denizli’de kapatılan bir tekstil firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19201)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19202)

49.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmeliğe ve genç ve çocuk işçilerin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19203)

50.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19204)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İş Teftiş Kurulu Başkanlığının kesinleşen bir raporundaki hükümlerin yerine getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19205)

52.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, iş yeri hekimliği ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19206)

53.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19207)

54.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19208)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19210)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19211)

57.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İstanbul’daki bazı konut projeleri ile ilgili tapu devir rakamlarına ve tapu harçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19212)

58.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19214)

59.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Yunanistan tarafından kaçak göçmenlere yönelik alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19215)

60.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19216)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19217)

62.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, yabancıların taşınmaz satın alımında karşılıklılık ilkesinin uygulanmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19218)

63.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, damızlık hayvanların kesimlerinin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19235)

64.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19236)

65.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlığa zararlı ürünlerin pazarlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19237)

66.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19238)

67.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2004-2013 yılları arasında Samsun’da tarımsal desteklerden faydalanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19239)

68.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Kayseri Tarım İl Müdürlüğündeki personel tayinlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19240)

69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19241)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektörüne yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19242)

71.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, su ürünleri mühendisleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19243)

72.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19244)

73.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Adıyaman’ın Tut ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19249)

74.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Genç ilçesinde taksi hatlarının satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19250)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19251)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010 yılında ölü bulunan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19252)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19253)

78.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19254)

79.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Muş’un bir köyünde kar yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19255)

80.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19256)

81.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Eskişehir’de meydana gelen bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19257)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19258)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19259)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19260)

85.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19261)

86.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir alışveriş merkezinin kaldırımının yeniden yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19262)

87.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir lise öğrencisinin göz altına alınmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19263)

88.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Türk vatandaşlığına geçen ve seçmen kütüğüne alınan kişi sayısına ve Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19264)

89.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19265)

90.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli muhalif gruplarla ilgili iç ve dış basında çıkan bazı haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19266)

91.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı bazı mahallelerin toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19267)

92.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19268)

93.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Hopa ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19269)

94.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19270)

95.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19271)

96.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19272)

97.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir köyün yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19273)

98.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19274)

99.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Belediyesinin gelir, gider ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19275)

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19276)

101.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19277)

102.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2010 yılından itibaren Yozgat’tan Orta Anadolu Kalkınma Ajansına yapılan proje başvurularına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19278)

103.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2010 yılından itibaren Yozgat’tan Orta Anadolu Kalkınma Ajansına yapılan proje başvurularına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19279)

104.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Kalkınma Ajansının bir destek programının başvuru süresini uzatmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19280)

105.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19281)

106.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19282)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19283)

108.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19284)

109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19285)

110.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19286)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19287)

112.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19288)

113.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19289)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19290)

115.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19291)

116.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, kurulması planlanan Türkiye-İran Üniversitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19292)

117.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, zorunlu din eğitimi dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19293)

118.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da bir lisede görev yapan bir öğretmenle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19294)

119.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19295)

120.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, okullardaki derslik ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19296)

121.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da bir vakıf tarafından okullarda verilen seminerlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19297)

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19298)

123.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19299)

124.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, özel okullara ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19300)

125.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir okulun ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19301)

126.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okullardaki sınıf mevcutlarına ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19302)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19303)

128.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19304)

129.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, yönetici atamaları ile ilgili sınavda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19305)

130.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, açık öğretim fakülteleri sınavlarının yapıldığı merkezlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19306)

131.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19307)

132.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19308)

133.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bakanlık hakkında açılan idari davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19309)

134.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Almanya ve Hollanda Savunma Bakanlarıyla birlikte İncirlik Üssü ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19310)

135.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 2011 Aralık ayından itibaren mayın nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19311)

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19312)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19314)

138.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Habur Sınır Kapısına giden yolun şehir merkezinden geçmesinin trafiğe olumsuz etkisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19324)

139.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, YHT’lerde sunulan bir dergiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19325)

140.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19326)

141.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, karayolu taşımacılığı esnafının bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19327)

142.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19328)

143.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit-Yalova yolunun bir bölgesinde sola dönüş bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19329)

144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19330)

145.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, PTT’nin kiraladığı araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19331)

146.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki Ambarlı Limanında çalışan nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19332)

147.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19333)

                                                                                                                                    No: 140

 

23 Nisan 2013 Salı

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/769) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:17.04.2013)

2.- Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/770) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

Teklifler

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın; Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1452) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1453) (Adalet ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.04.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1454) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

4.- Antalya Milletvekili Arif Bulut ve 15 Milletvekilinin; 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 31/ 05/ 2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1455) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2013)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanununun 4. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.04.2013)

6.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1457) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.04.2013)


23 Nisan 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.02

BAŞKAN: Cemil ÇİÇEK

KÂTİP ÜYELER : Tanju ÖZCAN (Bolu), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95’inci Birleşimini açıyorum.

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

IV.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, Genel Kurulun 17/4/2013 tarihli 93’üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere geçiyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 93’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle Meclisimizin açılışını gerçekleştiren, başta millî mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman milletvekillerini, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Doksan üç yıl önce burada toplanan milletvekillerinin sağlam temeller üzerinde kurduğu ülkemiz her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. Dönemin zor şartlarında vatan sevgisiyle koşup buraya gelen milletvekillerinin bağımsızlık mücadelemizde gösterdikleri ruh, bizim için daima yol göstericidir. Dönemin zor şartlarında büyük bir vatanperverlikle düşmana direnen, ideal ve heyecanlarıyla bu Meclis çatısı altında toplanan ilk Meclisin kahraman üyeleri milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmişlerdir.

23 Nisan 1920, bu tarihî gün, milletin istiklali ve de istikbalinin ancak milletin azim ve kararıyla sağlanacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz kutlu ve gerçekten mutlu bir gündür. İşgal altındaki bir devletin istiklal bayrağı bugün göndere çekilmiştir. Ulus’taki mütevazı binada kesilen kurbanlar, edilen dualar ve dökülen gözyaşlarıyla Meclisimiz bugün açılmıştır. O gün, Meclisi açan Sinop Milletvekili Şerif Bey, bu yüce Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah’ın yardımıyla milletimizin tam bağımsızlığını ve varlığını bizzat ele alıp yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek “Büyük Millet Meclisini açıyorum.” hitabıyla Meclisimiz çalışmalarına başlamıştır. İleride cumhuriyete ve demokrasiye giden yolda en önemli adım atılmıştır.

Meclisimiz, imparatorluğun yıkıntılarından kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir devlet çıkarmıştır. Bu büyük millet, önce Meclisini toplamış, iradesini ortaya koymuş, büyük zorluklar ve sıkıntılar içerisinde millî mücadeleyi yönetmiş; istilacılara ve işgalcilere karşı bu mücadeleyle, üzerinde oynanmak istenen ve uygulamaya konulmuş bulunan emperyalist oyunu bozmuş, son haçlı seferine dur demiştir. Türk milleti, varlığını ve birliğini korumak için çareyi yine kendisinde bulmuştur. O yüzden bu meclis gazi meclistir, şanlı meclistir, son ve ebedi devletimizi kuran meclistir, milletimizin ve cumhuriyetimizin çare kapısıdır, aynı zamanda kurucu meclistir. Meclisin iradesi milletin iradesidir; herkes bunu böyle bilmeli, böyle anlamalı, kanun ya da karar olarak ortaya koyduğu iradeyi ona göre uygulamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, o günden bugüne doksanüç yıllık süreçte her zaman tarihî sorumluluğunun bilinci ve gayreti içerisinde, Türk milletinin medeniyet yürüyüşünde ve sorunlarının çözümünde en önde görev ifa etmiştir. Gücünü ve yetkisini milletten alan Meclisimizin tarihi aynı zamanda devletimizin de tarihidir.

Değerli milletvekilleri, 23 Nisan istiklalin ve istikbalin adıdır. 23 Nisanın amacı özgürlük ve bağımsızlıktır; hedefi, ileri, çağdaş, gelişmiş, demokratik bir ülke meydana getirmektir. Bizler milletvekilleri olarak 23 Nisanın ruhunu, amacını ve hedefini canlı tutmaya, kazanımlarına sahip çıkmaya mecburuz. Esasen cumhuriyetin ve demokrasinin gücü buradan gelmekte, can suyunu milletin iradesinden almaktadır. Bu sebepten dolayı millî iradenin üstünlüğü bizim için devredilemez ve vazgeçilemezdir. Cumhuriyetin, demokrasinin ve 23 Nisan ruhunun ne kadar hayati önemde olduğunu bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerden sonra şimdi çok daha iyi anlıyor ve bu değerleri bize kazandıranları şükranla anıyoruz.

Sayın milletvekilleri, hayat ileriye doğru yaşanıyor ama geriye bakınca anlaşılıyor. Bizler geçmişten ders alarak geleceğimizi inşa etmek zorundayız, böyle bir sorumluluk omuzlarımızdadır; o sebepledir ki millî egemenliği güçlendirmek, ülkemizi geliştirmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni modern devletler safında en güçlü yere oturtmak, bizim en başta gelen görevimizdir. Milletvekilleri olarak bu ideal boynumuza borçtur. Türkiye, bu ulvi hedefe ulaşabilmek için kardeşliğini daha da derinleştirerek birlik ve beraberliğini ebediyen sürdürecektir. Çünkü Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu’da, Yemen’de ve Fizan’da, Çanakkale’de istiklal ve bağımsızlık mücadelemizde birlikte kan verdik, can verdik, gözyaşı döktük, acımız, hüznümüz, sonuçta sevincimiz birbirine karıştı. Bir olduğumuz zaman iri de olduk, diri de olduk. Unutmayalım ki kuvvet “birlik”tedir, dirlik de “birlik”tedir. Ayrılığı ve ayrımcılığı reddedip birliği ve kardeşliği savunacağız, “birlik”te rahmet olduğu inancını daima diri tutacağız, gönül köprülerimizi güçlendirip Yunus’un dediği gibi, gönüller yapmanın mücadelesini vereceğiz. Bin yıldır bu topraklarda inşa ettiğimiz kültürün ve muhteşem medeniyetimizin özü budur. Ülkemizin karşılaştığı her sorunun üstesinden bu ruh ve inançla galip geleceğiz. Tarihimiz daima bize ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacaktır. Kurucu iradenin belirlediği ideallerden, güçlü bir ülke heyecanından vazgeçmeyeceğiz. Doksan üç yıl önce, buradan ayağa kalkan millet var olmaya, hem de en güçlü şekilde var olmaya devam edecektir, bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Saygıdeğer milletvekilleri, bizler sadece sorunları konuşarak siyaset yapamayız. Sorunlara çözüm üretmek bizim asli görevimiz, varlık sebebimizdir. Çözüm üretmeyen siyaset kendisini tartışılır kılar. Sadece mevcut sorunları değil yarınlarda ortaya çıkacak sorunları ve çözümlerini öngöremeyen ve planlayamayan siyasetin gerekliliği en önemli sorun olur. Dünya hızla değişiyor. Hayatın her alanında; siyasetten ekonomiye, dış ilişkilere, üretim ilişkilerine, teknolojik gelişmelere kadar kökten, dipten, derin bir değişim yaşanıyor. Türkiye bu değişimin dışında değildir ve dışında kalamaz. Bu değişimi ve dönüşümü doğru anlamak, gereğini yapmak için tarihî, kültürel, siyasi tecrübeye sahibiz. Büyük potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu potansiyeli dinamik hâle getirmek ve iyi kullanmak hepimizin görevidir. Türkiye’yi çağdaş dünyanın ve muasır medeniyetin gerisinde bırakamayız, bu da başka bir görevimizdir, büyük Atatürk’ün bize de vasiyetidir.

Ülkemizin birçok sorunu vardır. İnsanın ve toplumun olduğu yerlerde sorunların olması kaçınılmazdır. Sorunlara çözüm üretmek siyasetin gerekçesidir. Bilim ve akıl, çözümün yöntemini sunar, demokrasi, buna uygun zeminler hazırlar. Tartışma ve diyalog zeminini tahrip etmeden, konuşarak, uygarca tartışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur, bulamayacağımız çözüm de yoktur.

İlk Meclisin tutanakları, tartışmaları, o tartışmalara egemen olan üslup, ruh ve iklim bize çok şey öğretmelidir. Bugün, bu iklime, barışa, kucaklaşmaya, sağduyuya ve hassasiyetlere ihtiyacımızın olduğu açıktır. Bu ihtiyacı en evvel  Türkiye Büyük Millet Meclisinde gidermeli ve milletimize saygı duyulan örnekler ortaya koymalıyız. Bu kutsal çatının saygınlığını ve işlerliğini korumak hepimizin sorumluluğundadır çünkü “Meclis” demek “gelecek” demektir, milletin geleceğine yön vermektir, doksanüç yıldır bunu yapmaya çalışıyoruz.

İyi bir gelecek için bu dönem başarmak zorunda olduğumuz bir konumuz, bir sorunumuz ve bir görevimiz vardır, o da yeni bir anayasa yapmaktır. Mevcut Anayasa’nın bize artık dar geldiği toplumun bütün kesimlerince yıllardır söylenmektedir. Daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir anayasada, birey, toplum, devlet ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtmuş, uzlaşıyla hazırlanmış yeni bir toplumsal sözleşme, ortak geleceğimize yönelik bir mutabakat milletimizin en başta gelen talep ve beklentisidir. Bu talep, bugün itibarıyla bir zarurettir, bunu görmeliyiz, bu işi geciktiremeyiz, bu işi savsaklayamayız. Bitmez tükenmez, halkımızı canından bezdiren siyasi kavgaların konusu yapamayız, yeni suçlamaların objesi hâline getiremeyiz. Unutmayalım ki Meclisin görevi, temennide bulunmak değil, milletin bu en önemli özlem ve beklentisini hayata geçirmektir.

Bir diğer husus da çıkardığımız yasalarla ilgili durumdur. Her hafta gecenin geç saatlerine kadar çalışıp yasalar çıkarıyoruz. Ülkemizin sorunlarına, yasa çıkararak, var olanları günün ihtiyaçlarına göre değiştirerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yasa çıkarmak yetmiyor. Mühim olan, kanun koyucunun iradesine uygun olarak bunların yorumlanması ve uygulanmasıdır. Bu noktada bazı sıkıntılar yaşadığımız ortadadır. Özellikle uygulamadaki farklılıklar ve bunların ortaya çıkardığı mağduriyetler bugün en önemli sorunumuzdur. Bu sıkıntıları gidermek için tekrar yeni yasalar, yeni paketler çıkarıyoruz ya da toplumu yeni beklentiler içerisine sokuyoruz. Bizim yasama organı olarak beklentimiz, açıkça ortaya koyduğumuz irademizin iyi anlaşılması, uygulamaların ona göre yapılması, mağduriyetlerin muhakkak giderilmesi. Bu yöndeki beklentilerin yeni yasal düzenlemelerle değil, özgürlükçü, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre ve altına imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerin ruhuna uygun olarak içtihatlarla giderilmesidir. Çağdaş hukuk anlayışı bunu gerektirir. Aksine uygulamalar, bize, siyasi, sosyal, güvenlik, temsil, uzun tutukluluk, uzun yargılamalar gibi içinden çıkmakta zorlandığımız birçok sorunu gündeme taşımaktadır.

Değerli milletvekilleri, bugün, aynı zamanda Çocuk Bayramı’dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, 23 Nisan gününü Çocuk Bayramı olarak ilan eden bir ülkede yaşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bugün nasıl dünden daha iyiyse yarın da bugünden daha iyi olacaktır. Onu, bugünün çocukları başaracaktır. Daha demokrat, daha özgür bireyler olarak yetişen çocuklarımızın Türkiye’yi ulaştıracakları seviyenin hayallerimizin de ötesinde olacağına inanıyorum, yeter ki bizler onlara daha demokratik ve daha yönetilebilir bir ülke bırakalım.

Bu düşünce ve temennilerle aziz milletimizin, çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Sayın milletvekilleri, şimdi, alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi parti gruplarının grup başkanlarına onar dakika süreyle söz vereceğim.

Söz sırasını arz ediyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Osmaniye Milletvekili Sayın Devlet Bahçeli, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın yerine Siirt Milletvekili Sayın Gültan Kışanak.

İlk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a aittir.

Buyurun Sayın Erdoğan. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Başkan, Değerli Cumhurbaşkanımız, değerli milletvekilleri; heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

23 Nisan 1920’den bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millet için hizmet üretmiş tüm parlamenterlerimize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan özellikle rahmet niyaz ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur’an tilavetleriyle, salavatışerifelerle, dualarla, Buhari-i Şerif’lerle açıldı. Türkiye’nin her yerinden gelen, bütün renkleriyle, bütün farklılıklarıyla aynı ortak gaye etrafında toplanan mebuslar, derin bir huşu ve büyük bir heyecan içinde Mecliste ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.

Değerli milletvekilleri, sizlere burada bu anlamlı gün dolayısıyla geçtiğimiz günlerde bazıları ilk kez olarak yayınlanan birkaç fotoğrafı göstermek istiyorum.

Bu fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve Latife Hanım, cumhuriyetimizin kuruluşunun hemen öncesinde çocuklarla sohbet ediyorlar ve bu çocuklarımızın kuruluştaki yerini göstermesi bakımından çok büyük önemi haiz. Onun için bu fotoğrafı getirmeyi ve göstermeyi görev telakki ettim.

Bir başka fotoğraf… O da yine Kurtuluş Savaşı yıllarında bir grup çocuk umutla Gazi Mustafa Kemal’i bekliyorlar fakat bu çocukların giyimi kuşamı, şöyle yalın ayak tablolarına baktığımız zaman nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından bu tablo da çok büyük bir önemi haiz.

Evet, bu da, işte, Meclisimizin açıldığı gün ve yine o gün, Gazi Mustafa Kemal’i ve gelecek heyeti karşılamak üzere bekleyen çocuklar, sancakla beraber, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde o kutlu anı yaşamak üzere bekliyorlar.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu çok net olarak ifade etmek mümkündür: Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuklarla birlikte ve en çok da çocuklar için açılmıştır. Kurtuluş Savaşı’mız çocuklar için verilmiştir. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te en çok da çocuklar için ilan edilmiştir.

Bakınız değerli milletvekilleri, Türkiye, 23 Nisan 1920’ye ve 29 Ekim 1923’e gerçekten çok zor şartlar altında ulaştı. Balkan savaşlarından başlayarak Mağrip’te, Çanakkale’de, Hicaz’da, Kanal’da, Kafkas cephesinde yüz binlerce Mehmet şehitlik mertebesine yücelmişti. Şehit olan askerlerimizin önemli bir bölümü evli ve çocuk sahibiydi.

Şuna hiç şüphe yok ki, tertemiz alnından vurulmuş, uzanmış yatan o Mehmetler, girecekleri gül bahçesini, kendilerine gülümseyen melekleri gördükleri kadar, köylerinde, evlerinde doya doya koklayamadıkları çocuklarının hayalini de görüyor ve tebessüm ediyorlardı. Mehmetçiği bu denli kahramanlaştıran, göğüslerindeki imanlarıyla birlikte geride bıraktıkları çocukları, o çocuklara miras bıraktıkları şan ve şerefti. Onlar, vatanları için seve seve can verdiler, onlar bayrakları için kahramanca savaştılar ama onlar, en çok da geride bıraktıkları çocukları için, Türkiye’nin tüm çocukları için âdeta düğüne gider gibi savaşa gittiler, âdeta sevgiliye kavuşur gibi şehadet mertebesine ulaştılar. Bizim tarih boyunca bütün şehitlerimiz, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz, cumhuriyet dönemindeki şehitlerimiz, terörle mücadele şehitlerimiz, vatanın bağımsızlığı için, ay yıldızlı bayrağın şerefi için, bu topraklarda ezani Muhammedî’nin ebediyen okunabilmesi için ama en çok da çocukları için, çocuklarımız için tereddütsüz canlarından vazgeçtiler.

Evet, tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyden ve herkesten daha çok çocuklar için vardır, çocuklarımız için vardır. Bütün gayemiz, bütün hedefimiz, bütün çabamız, kendimizden önce çocuklarımız için daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maziyi değiştirme gücüne sahip değiliz ama istikbali şekillendirme gücüne sahibiz. Yetim kalmış çocuklara babalarını iade edecek bir kudretimiz yok ancak daha fazla çocuğun yetim kalmasını engelleyecek iradeye sahibiz. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımızın da, torunlarımızın da yaşamasını önleyecek birikime, tecrübeye, imkâna ziyadesiyle sahibiz. Şehitlerimiz çocuklar için canlarını hiç tereddüt etmeden ortaya koydular. İşte, bu Meclis, kuruluş yıl dönümü çocuk bayramı olarak kutlanan bu gazi Meclis, milletin tüm fertleriyle birlikte, özellikle Türkiye’nin çocuklarına yani istikbale dair yine ve yeni bir ufuk çizmek zorundadır. Bu Meclisin bugün de Türkiye’nin çocuklarına söyleyecek sözü, onlara gösterecek hedefi, onlara verecek umudu olmalıdır. Bu güzel ülkenin çocukları, inanın, her şeyin en iyisini ziyadesiyle hak ediyorlar. Bu ülkenin çocukları, en kaliteli, en yaygın, en modern eğitimi hak ediyorlar. Bu güzel ülkenin çocukları, cıvıl cıvıl oynayacakları şehirleri, güvenli sokakları, huzurlu evleri fazlasıyla hak ediyorlar. Türkiye’nin tüm çocukları, refah ve istikrar içinde büyüyecekleri, dayanışma ve kardeşlik içinde büyütecekleri bir vatanı çok ama çok fazlasıyla hak ediyorlar. İnanın, bu ülkenin tüm çocukları, anne ve babalarıyla büyümeyi, her akşam anne, babaları ve kardeşleriyle sofraya oturmayı, her akşam babalarını doyasıya kucaklamayı hak ediyorlar. Her biri şehit evladı olan, her biri şehit torunu olan bu ülkenin çocukları, onurla, gururla, şerefle yaşamayı; ülkesiyle, vatanıyla, bayrağıyla, milletinin büyüklüğüyle gururlanmayı elbette hak ediyorlar.

23 Nisan 1920’de ilk Meclis millî egemenliği tesis ederek çocuklara hediye etti. İlk Meclis tüm renkleriyle, tüm farklılıklarıyla tek bir Türkiye fotoğrafı teşkil ederek çocuklara yeni bir millet kavramını, onunla birlikte güçlenmiş bir kardeşliği hediye etti.

Biz sorunlar içinde büyüdük ama çocuklarımıza sorunlarını çözmüş ya da çözüm yoluna koymuş bir Türkiye emanet etmek boynumuzun borcudur. Biz müdahale anayasalarıyla büyüdük ama çocuklarımıza demokratik, katılımcı, özgürlükçü, herkesi kucaklayan bir anayasa teslim etmek bizim de bu Meclisimizin de boynumuzun borcudur. Biz acılarla büyüdük, biz terörün kararttığı hayatlara, terörün söndürdüğü ocaklara gözyaşı dökerek büyüdük ama şimdi çocuklarımıza güvenle yaşayacakları, kardeşçe yaşayacakları, birbirlerine silah doğrultarak değil birbirleriyle kucaklaşarak yaşayacakları bir vatan teslim etmek hepimizin boynunun borcudur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz günlerde Denizli’de bir şehit annesi kendisini ziyaret edenlere şunu söylüyor, “Keşke” diyor, “Keşke bu süreç altı ay önce başlasaydı da Vedat’ım da şehit olmasaydı, yanımda olsaydı.” Evet, şehit Vedat’ı geri getiremeyiz ama şunu biliniz ki, başka Vedatların, başka fidanların, başka ana kuzularının zamansız toprağa düşmesini engelleyebiliriz.

Değerli kardeşlerim, tek başımıza da kalsak, yalnız da bırakılsak, daha aydınlık bir Türkiye imar etmek için biz bu mücadeleye devam edeceğiz yeni Vedatlar şehit olmasın diye. Şehitlerimizin muazzez ruhunu incitmeden, şehit analarını rencide etmeden, birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi tıpkı şehitlerimiz gibi muhafaza etmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. 23 Nisan 1920 ruhuyla, o anlayışla, o kardeşlikle ilerlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi, bu Mecliste görev yapmış bütün siyasetçilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Başbakan.

Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. (CHP sıralarından ayakta alkışlar) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında izleyen aziz yurttaşlarım; 24 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisinde kürsüye çıkar ve bir konuşma yapar. O konuşmada kullandığı bir cümle, 23 Nisanda kurulan yüce Meclisin asli görevinin ne olduğunu bize hatırlatıyor. Şöyle diyor Mustafa Kemal Paşa: “Mecliste yoğunlaşan millî iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir.” Türkiye Büyük Millet Meclisinin omuzlarında taşımaktan kaçınmadığı ağır yük, kutsal sorumluluk işte bu cümlede yatıyor: “Vatanın mukadderatına el koymak.”

Yeryüzündeki millet meclisleri arasında milletin kaderine en küçük ayrıntısına kadar bu kadar hâkimiyetle el koymuş başka bir meclis yoktur. Çünkü bu Meclisin kullandığı yetki, yazılı hükümlerle sınırlı olmayan bir ruhtan, istiklal ateşinden doğuyordu. Meclis, bu ruhla, tüm siyasi kurumlara hükmetmiş, var olan sistemi baştan sona değiştirmiş, her alanda çalışarak ve fedakârlıktan kaçınmayarak tam anlamıyla başarılı olmuş bir kurumdur çünkü o kurumun ruhu Kuvayımilliye’ydi.

Herkes şunu çok iyi bilsin ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920’de kendisine görev olarak tayin ettiği vatanın mukadderatına el koymak misyonu 23 Nisan 2013 tarihinde de hâlâ bu yüce Meclisin omuzlarında bütün ağırlığıyla durmaktadır.

Saygıdeğer milletvekilleri, var olma-yok olma mücadelesini bağımsızlıkla taçlandırmış bu yüce Meclisin kişilik ve kimlik sahibi bir Meclis olduğunu unutmamalıyız. Bu Meclis gazi meclistir çünkü Kurtuluş Savaşı’nı vermiştir bu Meclis. Bu Meclis kurucu meclistir çünkü bu Meclis Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Bu Meclis özgürlükçüdür, bu Meclis milliyetçidir ve hiç şüphesiz, bu Meclis devrimci bir meclistir. Bu Meclisin şanı büyüktür, şerefi büyüktür, elbette ki unvanları çoktur fakat öyle bir kavram vardır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bütün niteliklerini kendi kuruluş kimyasında var olan o özelliğe borçluyuz. Olmazsa olmaz o kavramın adı “hukuk”tur. Bu Meclis kendi var oluşunu millete ve hukuka borçludur. Bu bağlamda, daha kurtuluşun başlarında kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini çok iyi bilmek ve anlamak durumundayız.

Değerli arkadaşlar, bu yüce Meclisin kendi hukukunu çiğnetmeye hakkı yoktur, kendi sorumluluğunu devretmeye hakkı yoktur, kendi hukuk sınırını aşmaya, kendini tartıştırmaya hakkı yoktur çünkü gasbedilen hak, çiğnenen hukuk, milletin hakkı ve hukukudur. Herkesi bir kez daha, elini vicdanına koyarak, gözünün önüne o kurucu Meclisin asil kahramanlarını getirerek bir kez daha düşünmeye davet ediyorum. 8 üyesi gayrimeşru olarak ve hukuk dışına çıkılarak hapse atılmış bir Meclisin itibarı doğal olarak kaybolmaz mı? Bu arkadaşlarımızın hapiste geçirdikleri kaçıncı 23 Nisan bu ve daha ne kadar bunların hakları gasbedilmeye devam edilecek?

Değerli milletvekilleri, bütçe denetim yetkisi fiilen elinden alınmış bir Meclisin saygınlığı zedelenmez mi? Ortada olağanüstü bir durum yokken, kanun hükmünde kararnamelerle fiilen yetkisi alınmış bir Meclisin milletin kolektif vicdanına tercüman olması mümkün olabilir mi?

23 Nisan 1920’yi çok iyi anlamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendi kişiliğimize yabancılaşmaya hakkımız yoktur. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi en geniş meşruiyeti hukukun içinde kalarak sağladı. 23 Nisan 2013’te de ağırlaşan sorunlarımızla baş etmenin temel yolu hukukun içinde kalarak sorunları çözmektir.

Bir 23 Nisan gününü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutluyoruz. Bu bayram, dünya barışının, dünya çocuklarının bayramıdır. Bu bayram, barışın geleceğine ve geleceğin bayramına olan uzun bir yolculuktur. Bu bayram, Anadolu’nun çocuklarının, özellikle de yoksul çocuklarının, öksüz ve yetimlerinin hayata tutunmaları için yakılan bir umudun, ışığın adıdır. Bu bayram, özbeöz milletin bayramıdır. Onun içindir ki 23 Nisan 1920 hem zihinlerde hem dillerde hem de yüreklerdedir. Silmeye kimsenin ne gücü ne de cesareti yeter, tıpkı “Türkiye Cumhuriyeti”, tıpkı “T.C.” gibi.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu.

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ait.

Buyurun Sayın Bahçeli. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü yıl dönümünü hep birlikte kutluyor, bu aziz millet emanetinin anlam ve önemini bir kez daha heyecanla idrak ediyoruz.

Konuşmamın başında muhterem heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk Meclisin saygıdeğer üyelerini, aziz şehitlerimizi ve tüm Millî Mücadele kahramanlarını hürmet ve hayranlıkla anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinin bir Cuma günü Ulus’taki taş binada açılması son iki asırlık hadiselerin en mühim halkası, en önemli hamlesidir. Bu büyük adım Türk milleti için yeni bir milat, kutlu bir başlangıç ve sağlam bir irade olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Büyük Millet Meclisinin açılışındaki anlamı kavrayabilmek, niyet ve hedefleri anlayabilmek için evvela 23 Nisan 1920’ye gelesiye kadarki vakıaları iyi tahlil ve tarif etmek lazımdır. Bilindiği üzere, Türk milleti on yıllarca süren savaş ve mücadelelerden yorgun ve bitkin çıkmış, vahim ölçüde insan ve toprak kayıpları yaşamıştır. Yüz yıllarca hâkimiyetimiz altında bulunan, kutlu ceddimizin adalet ve merhametle yönettiği vatan coğrafyaları bir bir kaybedilmiştir. 1900’lü yılların başından itibaren daha da saldırganlaşan ve vahşileşen emperyalist komplo, imparatorluğumuzun üzerine kâbus gibi çökmüş, millî varlıklarımızı gizli anlaşmalarla paylaşmış ve arasında bölüşmüştür. Maalesef, sorun olarak tanımlanan, sorun olarak ilanı yapılan her konu başlığından sonra daha gerilemek, biraz daha çekilmek, biraz daha taviz vermek neredeyse kader hâlini almıştır. Tıpkı bugünkü gibi “demokratikleşme”, “özgürleşme”, “reform”, “çözüm” ve “barış” sözleri, dün sömürgeci zihniyetin içimizi karıştırmak ve bölmek için benimsediği propaganda silahları arasında yer almış, sonuçta, kaybetmek milletimiz için malum ve makûs son olmuştur.

İmparatorluk döneminin son bir asrında kışkırtma ve tahriklerle yeşeren bağımsızlık hareketleri periyodik olarak her tarafımıza sıçramış, her yanımızı yavaş yavaş budamıştır. Bilhassa 19’uncu yüzyılda “hasta adam” olarak gösterilen Osmanlı İmparatorluğu küresel çıkar hesaplarının, zalim amaçların ve kanlı hesaplaşmanın tam merkezinde kalmıştır. Türk milletine tahammülsüz çevreler içimize durmadan fitne saçmışlar, birlikte yaşama idealimizi sakatlamışlar ve vatanlaştırdığımız yerleri elimizden almak için oyun üstüne oyun sahnelemişlerdir. Balkanlarda, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da yaşadığımız ağır travmalar, acı verici yenilgiler ve yürek burkan geri çekilişler, ifadeye çalıştığım bu hususların doğal bir neticesinden başka bir şey değildir.

Yine, bugünkü gibi etnik temelli provokasyonlar, ayrılma ve dağılmayı sağlayacak tertipler isyanlara, başkaldırılara ve ayrılmalara ardına kadar kapı aralamıştır. Başta ana dil talepleri, özerk yönetim istekleri olmak üzere sanal sorunlara çözüm önerileri eninde sonunda bizi mağlubiyetle yüz yüze bırakmış ve de boynumuzu bükmüştür. Bunun altında, doğal olarak, gelişmelerin boyutunu okuyamayan, millî kimliği ve millî mevcudiyeti görmezden gelen zayıf yönetimlerin, çare ve çıkışı millî köklerden ziyade başka yerlerde arayan Batı hayranı sözde aydın zihniyetinin bulunduğu esasen tümüyle ortadadır. Bu atalet ve kördüğüm içinde çözüm isteyenler Balkanlara çullanmışlar, çözüm bekleyenler kutsal topraklara üşüşmüşler, barış yaygarası koparanlar dört bir yanımıza kanlı tezgâhlarını kurmuşlardır. Tarihî Şark meselesi kapsamında sürekli faal hâlde bulunan emperyalizmin kanlı dişlileri, milletçe sahip olduğumuz kaynaklarımızı, kaynaşmamızı ve yaşama kararlılığımızı çiğnemek, öğütmek ve nihayetinde de yutmak için elinden gelen vicdansızlığı sergilemiştir. Yaklaşık bir asır önce Balkanlardaki yıkıma bakınız, Kuzey Afrika’daki çözümlere dikkat ediniz, Orta Doğu’daki çöküşe samimiyetle eğiliniz, ne yazık ki hep bu gerçekleri rahatlıkla görebileceksiniz. Bunun için, tarihten ders çıkarmak, tecrübelerden istifade etmek ve aynı hataları bir kere daha tekrarlamamak hepimiz için, özellikle de siyasi sorumluluk taşıyanlar adına paha biçilmez bir önemdedir.

Değerli milletvekilleri, izaha çalıştığım bu tarihî hakikatlerin yanı sıra, 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’ndan 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgaline kadar geçen süre Büyük Millet Meclisinin mayasını çalmış, âdeta sütunlarını dikmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra aziz vatanımız işgal ve istilaya uğramış, Türk milleti zifirî bir karanlığı yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu zillet ve çapsızlığa bakınız ki Mondros’tan dönen heyet, devletin bağımsızlığının tamamıyla kurtarıldığını müjdelemiş, ortaya çıkan mütarekenin umulandan çok daha iyi sonuçlandığını, sanki eşitler arasında yapıldığını ifade edebilmiştir. Bu heyete göre, İstanbul’a tek bir düşman askeri dahi çıkmayacak, sanıldığının aksine ülkenin işgal edilmesi de söz konusu olmayacaktır. Ne var ki çok kısa bir süre sonra düşman postallarının Anadolu’nun dört bir yanına nasıl ulaştığı, bağımsızlığımızın nasıl ufalandığı açıklıkla görülmüş ve ortaya çıkmıştır. Ayağının dibini dahi görmekten âciz anlayışlar, aynı zamanda kısır ve sığ zihniyetler, gerçeklerden uzak, basiretten mahrum bir şekilde, her şeyin güzel olacağını, huzurun ve esenliğin hemen geleceğini duyururken hep yanılmışlar, hem de milletimizin hayat haklarını gasbetmişlerdir.

Büyük Millet Meclisinin şartlarını oluşturan asalet ve yüksek erdem meselelere dar ölçekten, güdük bir mantıktan bakmadığı için her zaman vizyoner olmuş, ihtiyat ve temkini elden bırakmamış, Türk milletinin kaderine -çok şükür- leke sürdürmemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanlar aziz milletimizin egemenliğine tam bir sadakat göstermişler ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmışlardır.

Büyük Millet Meclisi işgal yıllarının iç karartıcı şartlarına rağmen, bağımsız  yaşamaktan başka seçeneği olmayan büyük milletimizin muazzam bir eseri olarak Ulus’taki taş binada hilalin umut güneşi gibi doğmuştur. Yalnızca milletten güç alan, milletin varlığından heyecan duyan ve milleti yaşatmak konusunda tavizsiz olan milliyetçi kahramanlar, adım adım teşkilatlanarak, hızla büyüyerek ve sabırla çalışarak 23 Nisan 1920’de bu muazzez millet eserini vücuda getirmişlerdir. Millî mücadelenin her şeyden önce meşruiyete ve milletin iradesine dayandığı Meclisin açılışıyla gösterilmiştir. Biliyoruz ki ilk Meclis, Türk milletine mensubiyetin, arkasından inanmanın ve nihayetinde de milleti kurtuluşa inandırmanın demokratik platformu, dualı mekânı ve eşsiz bir destanıdır. Büyük Millet Meclisi her şeyin bittiğinin düşünüldüğü bir dönemde, asil milletimizin içinde saklı duran kudreti canlandıran ve vatan savunmasında ilham kaynağı yaparak seferber eden milliyetçi fikriyatın abide bir şaheseridir. İlk Meclisteki katılımcılık, çoğulculuk ve demokratik ruh, milleti özne yapan bir millîlik pırıltısının iftihar belgesi ve başyapıtıdır. Bu millî katılımcılık ve millî temsil kaygısı daha sonraki yıllarda cumhuriyetimizde şekil ve anlam bulacak, millî egemenlik, millî irade ve demokratik kültürümüzün temelini teşkil edecektir.

Millî Mücadele’miz, öncelikle Türk milletinin bağımsızlığına duyduğu derin bağlılıkla, sonrasında ise Büyük Millet Meclisinin komutasında ve liderliğinde başarıya ulaşmıştır. Bu itibarla, yüce Meclisimiz, savaşlar kazanan, vatan kurtaran övüncümüz, başımızın tacı ve millî cevherimizdir. Özel bir ihtimam ve liyakate sahip Büyük Millet Meclisimiz, vatan toprakları tamamıyla işgalden kurtuluncaya ve Türk milleti bağımsızlığına kavuşuncaya kadar devam eden Millî Mücadele’nin beyni ve kalbidir. Bu sebeple de gazilik unvanını tam olarak hak etmiştir. Ne hazindir ki Meclisimizin kuruluşundan doksan üç yıl sonra millî birliğimiz kırılmaya, millî kimliğimiz tahrip edilmeye çalışılmaktadır. Özenle üzerinde titrememiz gereken bin yıllık derin kardeşlik hukuku etnik fırsatçıların elinde heba edilmek istenmektedir.

İlk Meclisin mukaddes kuruluş yıl dönümünü anarken asla hatırımızdan çıkarmamamız gereken husus şudur: Kurucu kahramanlarımızın ve muhterem ecdadımızın bizlere bıraktığı millî emanetlerden, kanları ve canları pahasına bizlere hediye ettikleri millî değerlerden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek, ödün verilmeyecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin üniter yapısı, Türk milletinin şeref, itibar ve birliği Gazi Meclisin kırmızı çizgilerindendir ve ihlal edilemeyecektir. Hiç kimse ilk Meclisi yanlış yorumlamamalı, hiç kimse milliyetçi kahramanların dönemsel olarak kullandıkları bazı ifadeleri terse çekmemelidir. Bugün ihtiyaç duyulan millî şuur, milliyetçi perspektif Büyük Millet Meclisinin kutlu hatıralarında ve muhteşem eserlerinde hâlâ kor gibi durmaktadır. Bunlardan şayet tereddüdü olan varsa zahmet edip Ulus’a kadar gitmeli ve geçmişin muhasebesini dürüstçe yapmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 23 Nisan ayrıca Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaktadır. Buradan tüm evlatlarımızın bayramını kutluyor, hepsine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Unutulmasın ki her çocuk bir gelecektir, her çocuk Türk milletinin umududur.

Bu düşüncelerle, doksan üç yıl önce çatısı altında bulunmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisini bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, dava arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi tekrar minnet ve rahmetle anıyorum.

Konuşmama son verirken sizleri, ekranları başındaki aziz vatandaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bahçeli.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın yerine Siirt Milletvekili Sayın Gültan Kışanak.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Eş Başkanı Sayın Başkan.

BAŞKAN – Grup adına konuşmalar olduğu için öyle ifade ediyoruz.

Buyurun. (BDP sıralarından ayakta alkışlar)

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ  EŞ GENEL BAŞKANI GÜLTAN KIŞANAK (Siirt) – Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer milletvekilleri, değerli konuklar ve sevgili çocuklar; hepinizi şahsım ve Barış ve Demokrasi Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Doksan üçüncü yılında bütün çocuklarımızın ve Türkiye halklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Doksan üç yıl önce kurulan ilk Meclis çoğulculuk esasıyla oluşturuldu, “biz” kavramının kapsamadığı hiç kimse kalmadı. Kadim Anadolu ve Mezopotamya halkları ortak bir gelecek, eşit ve özgür bir yaşam için kader birliği yaptı. Erzurum Kongresi’nde, Sivas Kongresi’nde, Amasya protokollerinde ve 23 Nisan 1920’de kurulan Büyük Millet Meclisinde ve 1921 Anayasası’nda bu anlayışı görmek mümkündür. 1921 Anayasası’nda siyasal birlik tanımlanırken hiçbir etnisiteye vurgu yapılmadı ve Büyük Millet Meclisini oluşturan temsilciler kendi kimlikleriyle Mecliste yer aldılar. Kurucu Meclis, öz yönetime sahip vilayet şûralarına geniş özerklikler tanıdı; böylece, tüm yurttaşların farklılıklarıyla birlikte yönetime katılma imkânları ortaya çıktı. 1921 Anayasası’nda ademimerkeziyetçilik, çoğulculuk, temsilde adalet prensipleri esas alındı. Ne yazık ki üç yıl sonra bu ruh, bu kapsayıcılık 1924 Anayasası’yla yaralandı. Yeni cumhuriyetin önünde çoğulculuğa dayalı, demokratikleşme ve insan haklarına saygılı bir tarih yaratma fırsatı varken “biz” kavramı teke indirgenerek 1924 Anayasası ile bu fırsat heba edildi ve cumhuriyet tarihi, büyük acıların, travmaların, çatışmaların, isyanların ve katliamların yaşandığı bir tarih oldu. Tekçi zihniyet ve devlet yapılanması bir deli gömleği gibi tüm toplumu cendereye aldı. Eşitlik, özgürlük ve özerklik ilkelerine dayalı ortak gelecek hedefi zedelendi. Tekçi zihniyet ve inkârcılık beraberinde asimilasyon ve imhayı da getirdi. Zilan’da, Dersim’de, Sivas’ta, Kızıldere’de katliamlar yaşandı. Darbeler, derin devlet yapılanmaları, antidemokratik uygulamalar, çeteleşmeler birbirini izledi. Mamak’ta, Metris’te, Diyarbakır’da insanlık dışı işkenceler yaşandı. Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması engellendi. Karanlık bir anlayış geleceğimizi teslim almaya çalıştı. Öyle ki “özde vatandaş”, “sözde vatandaş” kavramları bile kullanıldı. Cumhuriyetin özde-sözde vatandaşları olmaz, eşit yurttaşları olur; bu, en temel ilke bile unutuldu. Mustafa Suphileri Karadeniz’in dalgalarına teslim eden bu karanlık anlayış Saidi Kürdi’nin fikirlerine bile tahammül göstermedi; Şeyh Said’i, Seyit Rıza’yı, Deniz Gezmiş’i darağacına götürerek bu ülkeye büyük bir vicdan muhasebesini, vicdan yaralanmasını yaşattı. Madımak’ta yakılan sadece insan bedeni olmadı; yakılan, hasret kaldığımız kardeşlik türkülerimiz oldu.

Değerli milletvekilleri, saygıdeğer Türkiye halkı; bütün bu politikalara karşı direnen her kesimden demokratlar büyük bir insanlık mücadelesi verdiler. Özellikle Kürt halkı inkâr, baskı ve asimilasyon politikalarına karşı büyük bedeller ödeyerek amansız bir demokrasi ve insanlık mücadelesi yürüttü. Ezilen, ötekileştirilen, dışlanan bütün kesimlerin yürüttükleri demokrasi ve insanlık mücadelesi karşısında tekçi, otoriter, darbeci zihniyet iflas etmiştir ve kuşkusuz özgür yarınlar, bu mücadelenin, bu mücadelelerin üzerine inşa edilecektir.

Geldiğimiz noktada tarih bize yeni fırsatlar sunmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundaki kapsayıcılık bize tüm renklerimizle birlikte yeni bir gelecek kurma konusunda ışık tutmaktadır. Artık bu ülkede, yok sayılan bütün kimliklerin eşitlik hukukuyla bir arada yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti inşa etmenin zamanı gelmiştir.

Değerli milletvekilleri, saygıdeğer Türkiye halkı; bu Parlamentoda her birimize tarihî bir görev düşüyor. Bu görev de demokrasiyi ve barışı inşa etmektir. Barış hakkı kutsaldır, demokrasi vazgeçilmezdir. Onurlu bir barışı, eşit, özgür ve ortak bir ülkenin temeli olacak demokratik adımları atarak inşa edebiliriz. Mutlaka ki hepimiz aynı olmak zorunda değiliz ama hepimiz bir diğerinin inancına, kimliğine, değerlerine saygı duyarak; demokratik bir ortamda, eşitlik hukuku içerisinde, bir arada yaşayabiliriz, bir gelecek kurabiliriz.

Öncelikle, demokrasi önündeki tüm engelleri kaldırarak yeni bir anayasa yapma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Çoğulculuk anlayışına dayalı, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa toplumdaki bütün renkleri birleştirecek, bir çatı altında buluşturacak güçte olacaktır. Bu tarihî sorumluluğa sahip tüm siyasi partiler, kurumlar ve yurttaşlar demokratik cumhuriyeti inşa edebilecek demokratik bir anayasa yapma görevinden kaçınamazlar.

Değerli Türkiye halkı, hiç kuşku yok ki yeni süreci, demokratik hakların tanındığı ve güvence altına alındığı bir aşamaya hep birlikte yürüteceğimiz demokratik, siyasal mücadele ile taşıyabiliriz. Demokratik bir ülke için kurulacak hukuk eşitlik hukuku olacaktır. Eşitlik hukuku ile bu ülkenin köklü halklarından olan Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Süryaniler, Ermeniler, Rumlar ve ismini burada sayamadığımız tüm halklar; bu ülkenin en büyük değerlerinden olan tüm din ve inançlar; bu ülkenin siyasal zenginliği olan tüm düşünceler; yaşamı her gün elleriyle yeniden kuran, özgürlük ve eşitlik mücadelesinin en önünde yürüyen kadınlar, emekçiler; umudu her daim gözlerinde ışıldayan çocuklar ve gençler; bu gökkuşağı altında hep birlikte eşit ve özgür bir gelecekte yaşayabiliriz. Yağmurda birlikte ıslandık, güneşi de hep birlikte karşılayabiliriz.

Değerli milletvekilleri, bugün tarihî bir sorumlulukla karşı karşıya bulunan bu Parlamento, 93’üncü yılını tutsak karşılamaktadır. Temsiliyeti tutsak olan bir parlamentoda demokratikleşmeden, demokratik bir anayasa yapmaktan bahsetmenin trajedisi içerisindeyiz. Yüce bir görev addedilen bu Meclis ve değerli üyeleri demokratikleşmenin bu kamburundan bir an önce kurtulmalıdır. Halkın iradesiyle seçilmiş ve mevcut antidemokratik yasalar nedeniyle temsiliyet hakkı gasbedilmiş milletvekillerimizin temsiliyet hakkı iade edilmeli, bir an önce Meclisteki görevlerine başlamaları temin edilmelidir.

Sevgili çocuklar, Meclisin açıldığı bu gün, aynı zamanda size, dünyadaki tüm çocuklara armağan edilmiştir. Bu gün tüm çocuklara, tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Bütün çocuklara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ancak, maalesef, bugün dünyada çocuklara bayram armağan etmiş tek ülke olmanın kıvancını içtenlikle yaşayamıyoruz. Sokaklarda gece yarılarına kadar üşüyen eller bizim çocuklarımızın elleri. Ağır mesleklerde çalışan ve teninin gerçek rengini unutan bizim çocuklarımız. Cezaevlerinde geleceği elinden alınan çocuklar bizim çocuklarımız. Küçük yaşlarda evlenmeye zorlanan ve hayallerini kaybeden çocuklar bizim çocuklarımız. Ceylan Önkol, Enis Ata, Uğur Kaymaz, Serhat Eser, Serhat Encü, Mazlum Akay ve isimlerini tek tek sayamadığım, devletin ihmali ya da güvenlik kuvvetlerinin kasti tutumu sonucu yaşamını yitiren 600 çocuk, bizim çocuklarımız. Onlar, oyun oynarken patlayan bombalar nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Onlar, bazen de hedef gözetilerek katledildiler. Bedenlerinde yaşlarından büyük sayıda kurşunlarla toprağa emanet edilenler de var aralarında, hayallerini yükledikleri katırlarla cennete gidenler de. Hepsinin önünde, anıları önünde saygıyla eğiliyorum ve artık çocuklarımızı katletmeyecek bir yönetim anlayışı ve bir demokrasi anlayışı bu ülkeye gelsin diyorum.

Saygıdeğer halkımız, değerli milletvekilleri; çocuklarımıza atfedilen bu günde hepimizin bu çocuklara bir özür borcu olduğunu düşünüyoruz. Bizler, bugün bu çatının altında cumhuriyeti demokratikleştirerek çocuklarımıza gözlerindeki ışıltının sönmediği, umutlarının gerçek olduğu mutlu yarınları vermek zorundayız. Cumhuriyeti artık çocukların temiz yüreğine yakışır bir niteliğe kavuşturmak sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Bu dünya bize atalarımızdan kalan bir miras değil, çocuklarımızın emanetidir. Bu emanete toplumsal barışa sahip çıkarak layık olmalıyız.

Çocuklarımızın barış hakkıyla yaşayabileceği özgür yarınlarını oluşturabilme umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kışanak.

Sayın milletvekilleri, bugünün önem ve anlamıyla ilgili olarak yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 24 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

 

Kapanma Saati: 15.08