DÖNEM: 24                                                                YASAMA YILI: 3

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 47

82’nci Birleşim

26 Mart 2013 Salı

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.-  GELEN KÂĞITLAR

 III.- YOKLAMALAR

 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

2.- Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun, zeytin ve zeytinyağı sektörüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, tapu kadastro meslek yüksekokulu mezunları kolaylıkla iş bulurken aynı dersleri gören harita kadastro meslek yüksekokulu mezunlarının işsiz olduğuna ve bu konuda gereğinin yapılmasını beklediklerine ilişkin açıklaması

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP’nin, “barış” adı altında PKK ne derse onu yaptığına ve Türk milletinin kendisine kurulan komplonun farkına varması gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli Üniversitesinde 30’a yakın öğrenciye anayasal haklarını kullanmaları nedeniyle okuldan uzaklaştırma cezası verildiğine ve yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin açıklaması

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da kayısının bazı bölgelerde don nedeniyle yüzde 90 oranında zarar gördüğüne, derhâl zarar tespitinin yapılması ve Malatyalı üreticilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

6.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Kozan-Sarıçam’da esnaf ve sanatkârların işsizliğin çoğaldığını dile getirdiklerine ilişkin açıklaması

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın başlattığı ESBİS Projesi’yle sivil toplum kuruluşlarının zor durumda kaldığına ve bu nedenle bu projeden vazgeçilmesini veya atanacak genel sekreterin maaşının devlet tarafından ödenmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

9.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kamu kaynaklarının heba edildiğine ve bunun sorumlularını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, arıcılıkla uğraşanların mağdur durumda olduklarına ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

13.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep Belkıs Pompaj Sulama Tesisinin neden bitirilemediğini ve Afyonkarahisar Belediyesinin bazı uygulamalarından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun neden bahsetmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

14.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün dokuz gün boyunca susuz kaldığına, bunun sorumlusunun Bingöl Belediyesi olduğuna ve bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak Musevi cemaatinin Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı kutladıklarına ilişkin açıklaması

16.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü ve Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

17.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanının İzmir’e yeni müftü atanması nedeniyle yaptığı açıklamayı kınadığına ilişkin açıklaması

18.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Âşık Veysel’in bazı yerlere gitmesine yasak konulduğu gibi spekülasyonların doğru olmadığına ilişkin açıklaması

19.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karadeniz sahil yolunun yapımında yanlışlıklar varsa araştırılması gerektiğine ve alternatif demir yolu projesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin Meclise yansımadığına ilişkin açıklaması

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, DİSK, GENEL-İŞ ve LİMAN-İŞ sendikalarına gece yarısı yapılan baskını şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması

21.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü, Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ve Esenyurt’ta mağdur durumda olan vatandaşların sorunlarının çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Hükûmetin uygulamaları nedeniyle Manisalı çiftçilerin zor durumda olduklarına ve bu duruma derhâl bir çözüm getirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

23.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, orman muhafaza memurlarının rotasyana tabi tutulmaları nedeniyle mağdur olduklarına ve bu uygulamanın sebebini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

24.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, İzmir’in Selçuk ilçesinin Barutçu köyünde “özel ağaçlandırma” adı altında yapılan uygulamaya ilişkin açıklaması

 

 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Karabük Milletvekili Osman Kahveci’nin, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener Başkanlığında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin'in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu’na resmî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 19/3/2013 tarihli 79'uncu Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1185)

2.- Libya Genel Ulusal Kongresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1186)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1187)

4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 3-6 Şubat 2013 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'ya yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerinin listesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1188)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 milletvekilinin, Hamit Fendoğlu'nun katledilmesi ve ardından başlayan Malatya olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/554)

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 milletvekilinin, ilk, orta ve yükseköğretimde yapılan bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin, sınırlarımızda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin öldürülmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553)

C) Gensoru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 23 milletvekilinin, enerji alanında bazı şirketlere imtiyazla çıkar sağlamak amacıyla devlet olanaklarını kullandığı, millî güvenliği tehdit edecek, Irak'ın ve ülkemizin bölünmesine neden olacak açık ve gizli antlaşmalar imzaladığı iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26)

D) Önergeler

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (2/162) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/102)

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 21 milletvekili tarafından bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 26 Mart 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 2, 9, 16 ve 30 Nisan 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 3, 10, 17 ve 24 Nisan 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/26) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 29 Mart 2013 Cuma günkü birleşiminde yapılmasına; 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1346) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1387) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1406) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün su sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1493) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir dere yatağının ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1494) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta meydana gelen sel baskınları için önlem alınması ve bir köyün içme suyu şebekesi sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1495) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ın sulama göleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1496) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün eskiyen içme suyu şebekesinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1497) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme ve sulama suyu şebekeleriyle ilgili yenileme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1500) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki sulama kanallarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1520) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un sulama göleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1521) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme suyu şebekelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1523) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün temiz içme suyu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1525) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir şube müdürüne ve toprak döküm alanlarının gelirlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1547) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

16.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1548) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1594) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1595) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

19.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1691) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

21.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

22.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1694) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

23.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1695) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1724) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1763) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1839) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı beldelere sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1840) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1841) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı Kalealtı-İğde sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1842) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki dere yatakları ve köprülere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1863) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Irmağındaki Erbaa HES Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1873) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

32.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da tahsil edilen sulama birlikleri aidatlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1875) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1884) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Bulanık’taki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1886) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

35.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1914) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

36.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1959) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman işçisi alımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1980) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2013) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2048) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

40.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı-Bayramören’e yapılacak HES projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2054) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili Kağızman ilçesindeki sulama sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2088) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Gölü çevresine katı atık arıtma tesisi yapılması ihtiyacına ve gölün turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2247) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılması planlanan sulama maksatlı tünelin yeniden projelendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2249) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

44.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2266) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

45.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı bir köyün su şebekesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2280) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman yangın işçilerinin yıl boyu çalıştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2312) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Çayı ıslahı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2326) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

48.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Isparta’da açılan taş ve mermer ocaklarının neden olduğu tahribata ilişkin sözlü soru önergesi (6/2405) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

49.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’daki bir köyün ormanında keyfi ağaç kesimi yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2443) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

50.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman köylerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2467) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında tahrip olan ormanlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2551) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Süreyyabey Barajı’nın sulama kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2557) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2594) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2595) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2596) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında yanan veya zarar gören ormanlara ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2636) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, orman vasfını yitirmiş arazi miktarına ve bunların satışından elde edilen gelire ilişkin sözlü soru önergesi (6/2637) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

58.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında Osmaniye’de yapılan ormanlaştırma çalışmalarına ve 2013 yılı hedeflerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2642) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

59.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılan şehir ormanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2673) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

60.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında Tokat’ta yapılan ormanlaştırma çalışmalarına ve 2013 hedeflerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2674) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

61.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde orman yangınları ile mücadele kapsamında yangın göletleri ve su havuzları inşasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2675) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, orman yangınları ile mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2676) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki sulama kanallarının tamamlanamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2746) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

64.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2828) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

65.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ani taşkın ve erken uyarı sistemi projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2829) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman içi suların balıklandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2901) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaban hayvanlarının bakımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2902) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sulak alanların korumasına ve geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3003) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3060) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta işe başlatılan engellilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3061) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

71.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3062) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

72.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3063) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

73.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3064) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3065) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619) (S. Sayısı: 310)

4.- Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge ve 23 Milletvekilinin; Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/746, 2/325, 2/330, 2/1291, 2/1304) (S. Sayısı: 437)

 

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile enerji alanında gizli anlaşmalar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17261)

2.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı bir köydeki hayvan üretim tesisinin çevreye etkisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17708)

3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İzmir’de bir fabrikanın neden olduğu radyoaktif atıkların üzerinin toprakla örtüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17710)

4.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de Taşucu ile Aydıncık arasındaki bölgeye yapılması planlanan tesislere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17711)

5.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta yabancılara yapılan mülk satışlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17714)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, binaların yangın söndürme merdivenlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17715)

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin bir köyünde açılması düşünülen taş ocağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17716)

8.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17717)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, enerji üretim ve satış fiyatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17728)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan petrol aramalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17729)

11.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün elektrik hatlarının yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17730)

12.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17731)

13.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da termik santrallere yapılacak işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17732)

14.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu’daki sanayicilerin kömür ihtiyacına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17733)

15.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, doğal gaz ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17734)

16.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da bir tarım arazisine termik santral kurulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17735)

17.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da faaliyet gösteren taş, mermer ve maden ocaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17736)

18.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın bir mahal-lesindeki elektrik kesintilerine ve kanalizasyon sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17737)

19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TKİ’nin bir işletmesini özel sektöre devredeceği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17738)

20.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki bir maden işletmesinde sızıntı olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17739)

21.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, BOTAŞ ile ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17740)

22.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, bor rezervi, üretimi ve ihracatı ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17741)

23.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, TEDAŞ’ın özelleştirilmesine ve bölgelere göre kayıp kaçak oranına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17742)

24.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, elektrik üretimi için kullanılan kaynaklara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17743)

25.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, TPAO’nun yurt dışında yaptığı aramalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17744)

26.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, son beş yılda meydana gelen maden kazalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/17745)

27.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, inşaatı devam eden yeni Halkla İlişkiler Binasına takılan aydınlatma sistemleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/17971)

28.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18009)

29.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TRT’nin sanatçıların kılık kıyafetine müdahale ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18025)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkçe’ye giren yabancı sözcüklere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18027)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgemizdeki ülkelerle tarihsel ortaklıklara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18028)

32.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından haklarında ecrimisil davası açılan din görevlilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18030)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizdeki tarım alanlarında yapılan nitrat analizine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18085)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında e-atık toplama ve geri dönüştürme uygulamalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18086)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yangın sonucu zarar gören orman arazileri ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18087)

36.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, atık yağların toplanmasına ve geri dönüşümüne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18090)

37.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, atık araç lastiklerinin toplanmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18091)

38.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, çimento fabrikalarında kullanılan atık motor yağındaki tekelleşme iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18092)

39.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’ın Erciş ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18096)

40.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da TOKİ tarafından yaptırılan bir hastaneye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18097)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’daki hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18098)

42.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, zeytinlik arazilerin korunması için alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18103)

43.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında Mogan Gölü ve çevresinde yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/18105)

44.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında firmalarla yapılan uzlaşmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/18166)

45.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, e-haciz uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/18231)

46.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, atıl durumda olan binalar ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/18235)

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin vermiş olduğu kanun tekliflerinin görüşülmesi ve kanunlaşması ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18347)

48.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’e serbest bölge kurulmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/18386)

49.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansının kurucu hisseleri ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18546)

50.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, promosyon ödemesi ile ilgili yapılan sözleşmeye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18551)

51.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, cevaplanmayan bazı soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/19076)

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.01’de açılarak beş oturum yaptı.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin bir konuşma yaptı.

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 21 Mart Nevruz Bayramı’na,

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, esnaf ve sanatkârların uygulamada karşılaştıkları sorunlara,

Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, Ankara’nın sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, grupları adına aynı konuda görüşlerini belirttiler.

Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in gündem dışı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşmasından sonra grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşmasından sonra grubu adına yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı’nın İçişleri Bakanı Muammer Güler’in 21 Mart Nevruz Bayramı’na ilişkin gündem dışı konuşmasından sonra grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın sataşma nedeniyle söz istemesi sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 milletvekilinin, kot taşlama işinde çalışan işçilerin yaşadıkları mağduriyetlerin (10/550),

Aydın Milletvekili Semiha Öyüş ve 23 milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlaması ile arıcılığın sorunlarının (10/551),

Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 31 milletvekilinin, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ile bu planın yapılma sürecine ilişkin iddiaların ve Trakya'nın sorunlarının (10/552),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu raporlarının (1/619) (S. Sayısı: 310) görüşmelerine devam edilerek 36’ncı maddesine kadar kabul edildi.

Samsun Milletvekili Tülay Bakır, yazılı ve İnternet medyada hakkında çıkan bazı haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Avrupa Şampiyonu olan millî güreşçimiz Taha Akyol’u tebrik ettiğine ilişkin bir konuşma yaptı.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görüşülen kanun tasarısının 31’inci maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grubuna ve şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın görüşülen kanun tasarısının 35’inci maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın görüşülen kanun tasarısının 35’inci maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın görüşülen kanun tasarısının 36’ncı maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın görüşülen kanun tasarısının 36’ncı maddesinde verilen önerge üzerinde yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine,

İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine tekraren,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, 26 Mart 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.02’de birleşime son verildi.

 

                                                             Sadık YAKUT

                                                             Başkan Vekili

 

        Mustafa HAMARAT                                                                      Mine LÖK BEYAZ            

                    Ordu                                                                                        Diyarbakır

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye


 

II.- GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                          No: 118

22 Mart 2013 Cuma

Teklifler

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1359) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2013)

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1360) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2013)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 03.06.2011 Tarihli 639 No'lu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1361) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:13.03.2013)

4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1362) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:15.03.2013)

5.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; Emeklilerin ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına Dair Kanun Teklifi (2/1363) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2013)

6.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1364) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2013)

7.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1365) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

8.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1366) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

9.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1367) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

                                                                                                                                          No: 119

25 Mart 2013 Pazartesi

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/736) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 25.03.2013) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlık personeli arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3273) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yürütülen burs programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu bilim insanlarının Türkiye’ye getirileceği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilere konut edindirme konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okul sütü projesinin peynir ve yoğurt gibi süt ürünleriyle desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, zorunlu trafik mali sorumluluk sigortasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın istihdamı teşvik paketine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilerin çocuklarının iş konusunda yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süs bitkisi ihracatı ve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli aracı konusundaki yasal düzenlemeden engelli malullerinin de yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üretim ve istihdamı artırmak için organize sanayi bölgelerini az gelişmiş bölge kapsamına almaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 657 sayılı Devlet memurları Kanununda yapılması planlanan çalışmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3285) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki maden kazalarının sayısı ile bu kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan madencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3286) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, KİT’lerde çalışan personel sayısında ortaya çıkan azalmanın sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3287) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sigortasız çalışmayı önleme konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3288) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, harp ve vazife malullerinin artez ve protez konusundaki taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, banka şubesi ve PTT aracılığıyla emeklilere yapılan maaş ödemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3290) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, girişimci ve yenilikçi üniversitelerin arasında Devlet Üniversitelerinin yer almayışının sebeplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3291) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, e-haciz uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3292) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süneye karşı mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3294) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında narenciye üretimi ve ihracatına ilişkin  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uygulanan tarım politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3296) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bal üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3297) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan yağlı tohum ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3298) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sözleşmeli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3299) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3300) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet ve üniversite hastanelerindeki hekim açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 112 acil sağlık istasyonu ve ambulans hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3302) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Fatih Projesine TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3303) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi kayıp ve kaçak denetimleri ile vergi kaçıran mükelleflere yönelik işlemlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3304) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

34.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bazı camilerin icralık olduğu ve satışa çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3305) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithalatına yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3306) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3307) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3308) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3309) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3310) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3311) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a bağlı bir köyün hayvancılık destekleri ile ilgili taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3312) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3313) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Susuz ilçesindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3314) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3315) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3316) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ilindeki bir kooperatifin bazı taleplerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3317) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir kooperatifin damızlık sığır talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3318) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, saman ithal eden firmalara destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3319) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’taki bir minibüsçüler kooperatifiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3320) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3321) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3322) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3323) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3324) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı köylerin bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3325) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, madencilik alanındaki çalışma şartlarına ve maden mühendislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3326) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, madencilik ve enerji üretimi alanındaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3327) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3328) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

58.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat sanayiindeki payına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3329) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

59.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yüksek teknolojili sektörlerin imalat sanayiindeki payına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3330) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19136) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Vakıf Pazarlama A.Ş. bürokratları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2013)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, isminin verildiği yapı ve yerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

4.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir fabrikanın radyoaktif atıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19139) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

5.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir’de 2-B arazileri için belirlenen rayiç bedellere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19140) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

6.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, THY’nin en güvenli havayolları sıralamasındaki yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19141) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19142) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19143) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türk Patent Enstitüsü tarafından son üç yıl içinde verilen patentlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19144) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, yatırımlarla ilgili bir Başbakanlık genelgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19145) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ankara’nın Çankaya ilçesinde afet riski altında olduğu belirlenen bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19146) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

12.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’dan diğer illere göçe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19147) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

13.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yatırımlarla ilgili bir Başbakanlık genelgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ve Alevi vatandaşlara ayrımcı politikalar uygulandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19149) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

15.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme sınavı hakkı tanınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19150) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

16.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, emeklilerin maaş promosyon gelirlerinden yararlandırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19151) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

17.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Kayaş-Sincan banliyö tren seferlerinin kaldırılmasına ve yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19152) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

18.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, kamuya ait taşınmazların tahsisi ile ilgili genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19153) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kamu kuruluşlarının özel bir dergiye verdikleri ilan ve reklamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19154) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili mahkeme kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/19155) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

21.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19156) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

23.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Orta Karadeniz Bölgesine TRT Bölge Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19158) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

24.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TRT’nin reklam alma işine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/19159) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19160) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19161) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

27.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19162) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

28.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ziraat Bankasının isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Halk Bankasının bazı şubelerinde var olduğu iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasının isminin değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/19165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

31.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19166) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

33.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19168) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Lefkoşa Büyükelçisi ile görüşmesinde kullandığı iddia edilen bir ifadeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/19169) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

35.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/19171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

37.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği haklarında faaliyetlerinin durdurulması için soruşturma açılan STK’lara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19172) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2013)

38.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2004 yılından itibaren taksirle ölüme sebebiyet suçundan hakkında dava açılan mahalli idarelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

39.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19174) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

41.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, İstanbul’da kapatılan bir cezaevinin arsasının devri ile ilgili protokole ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19176) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

42.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, farklı cinsel yönelimleri olan mahkumların sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19177) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

43.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bir işletmedeki toplu iş sözleşmesi yetkisi ile ilgili davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19178) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

44.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevleri ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19179) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

45.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, inşaatı devam eden Van Adliye binasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/19180) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2013)

46.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19181) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19182) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

48.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engellilerin sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19183) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

49.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19184) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin yoksulluk haritasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19185) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

51.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, panik butonuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19187) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

53.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, maddi durumu elverişsiz ve engelli vatandaşların açık öğretim fakülteleri sınavlarının yapıldığı merkezlerin uzaklığından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19188) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

54.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19189) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

55.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, çocuk ölümlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19190) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2013)

56.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/19191) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/19192) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

58.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19193) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/19194) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

60.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, zorunlu genel sağlık sigortasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2013)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize’de özürlülerin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19196) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

62.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19197) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

64.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emeklilere banka promosyonu ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin daimi kadrolara atanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

66.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Denizli’de kapatılan bir tekstil firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19201) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19202) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

68.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmeliğe ve genç ve çocuk işçilerin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19203) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

69.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19204) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İş Teftiş Kurulu Başkanlığının kesinleşen bir raporundaki hükümlerin yerine getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19205) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

71.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, iş yeri hekimliği ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19206) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

72.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19207) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

73.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19208) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

74.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19209) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19210) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19211) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

77.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İstanbul’daki bazı konut projeleri ile ilgili tapu devir rakamlarına ve tapu harçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19212) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

78.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19213) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

79.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/19214) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Yunanistan tarafından kaçak göçmenlere yönelik alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19215) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

81.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19216) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19217) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

83.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, yabancıların taşınmaz satın alımında karşılıklılık ilkesinin uygulanmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19218) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19219) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

85.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/19220) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/19221) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19222) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

88.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19223) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19224) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bor üretimine ve bor kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19225) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

91.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, enerji fiyatlarındaki indirimlerin tüketicilere yansıtılmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19226) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

92.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, perakende elektrik satış tarifeleri ile ilgili tabloların yayınlanmamasına ve kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19227) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

93.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kiralanan binalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19228) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

94.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/19229) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/19230) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

96.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/19231) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2012 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/19232) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/19233) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

99.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/19234) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

100.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, damızlık hayvanların kesimlerinin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19235) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19236) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

102.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlığa zararlı ürünlerin pazarlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19237) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

103.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19238) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

104.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2004-2013 yılları arasında Samsun’da tarımsal desteklerden faydalanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19239) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

105.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Kayseri Tarım İl Müdürlüğündeki personel tayinlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19240) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19241) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

107.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektörüne yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19242) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

108.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, su ürünleri mühendisleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19243) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

109.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19244) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

110.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19245) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

111.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19246) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

112.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun gümrüğünden yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19247) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/19248) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

114.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Adıyaman’ın Tut ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.02.2013)

115.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Genç ilçesinde taksi hatlarının satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

116.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19251) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010 yılında ölü bulunan bir polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19252) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

118.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında kayıp çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19253) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

119.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19254) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.03.2013)

120.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Muş’un bir köyünde kar yağışı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19255) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

121.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19256) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

122.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Eskişehir’de meydana gelen bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19257) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

123.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19258) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19259) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

125.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19260) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

126.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19261) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

127.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir alışveriş merkezinin kaldırımının yeniden yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19262) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

128.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir lise öğrencisinin göz altına alınmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19263) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

129.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Türk vatandaşlığına geçen ve seçmen kütüğüne alınan kişi sayısına ve Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19264) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19265) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

131.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli muhalif gruplarla ilgili iç ve dış basında çıkan bazı haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19266) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

132.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı bazı mahallelerin toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19267) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

133.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19268) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

134.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Hopa ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19269) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

135.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19270) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

136.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19271) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

137.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19272) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

138.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir köyün yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19273) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

139.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19274) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

140.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Belediyesinin gelir, gider ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19275) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2013)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

142.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

143.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2010 yılından itibaren Yozgat’tan Orta Anadolu Kalkınma Ajansına yapılan proje başvurularına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

144.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 2010 yılından itibaren Yozgat’tan Orta Anadolu Kalkınma Ajansına yapılan proje başvurularına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

145.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara Kalkınma Ajansının bir destek programının başvuru süresini uzatmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19281) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

147.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19282) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

149.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19284) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19285) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

151.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/19286) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

152.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19287) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

153.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19288) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

154.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir Bakırçay’da çiftçilerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

155.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19290) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

156.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki yeşil alanların imara açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/19291) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

157.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, kurulması planlanan Türkiye-İran Üniversitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19292) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

158.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, zorunlu din eğitimi dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19293) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

159.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’da bir lisede görev yapan bir öğretmenle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19294) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

160.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19295) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

161.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, okullardaki derslik ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19296) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

162.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da bir vakıf tarafından okullarda verilen seminerlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19297) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19298) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

164.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19299) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

165.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, özel okullara ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19300) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

166.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir okulun ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

167.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okullardaki sınıf mevcutlarına ve derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19302) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

168.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19303) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

169.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19304) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

170.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, yönetici atamaları ile ilgili sınavda yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19305) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

171.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, açık öğretim fakülteleri sınavlarının yapıldığı merkezlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19306) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

172.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine bütünleme hakkı tanınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19307) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

173.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19308) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

174.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bakanlık hakkında açılan idari davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/19309) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

175.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Almanya ve Hollanda Savunma Bakanlarıyla birlikte İncirlik Üssü ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19310) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2013)

176.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 2011 Aralık ayından itibaren mayın nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19311) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

177.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19312) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

178.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/19313) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

179.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19314) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

180.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19315) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/19316) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

182.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda görevlendirilen personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19317) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

183.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2010-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19318) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

184.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19319) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

185.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa ilindeki çocuk hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19320) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

186.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19321) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yaşamını yitiren bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19322) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

188.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/19323) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

189.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Habur Sınır Kapısına giden yolun şehir merkezinden geçmesinin trafiğe olumsuz etkisine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19324) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

190.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, YHT’lerde sunulan bir dergiye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19325) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.02.2013)

191.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kiralanan binalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19326) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

192.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, karayolu taşımacılığı esnafının bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19327) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında Rize’ye yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19328) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

194.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit-Yalova yolunun bir bölgesinde sola dönüş bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19329) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

195.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19330) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

196.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, PTT’nin kiraladığı araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19331) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

197.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki Ambarlı Limanında çalışan nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19332) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2013)

198.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/19333) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2013)

199.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, bir Başbakan Yardımcısının açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/19334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.03.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan bir milletvekilinin yayınlara erişiminin engellendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16015)

2.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16016)

3.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Adana’daki Amerikan üssünde bulunan camiye saldırı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16100)

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan emekli subaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16101)

5.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Barış ve Demokrasi Partisi mensubu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16104)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çalışma odasına yerleştirilmiş dinleme cihazına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16114)

7.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, sağlık durumu ağır olan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16148)

8.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, tutuklanan bir kişinin yaşının büyütüldüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16149)

9.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuru konusu olabilecek haklarda belirsizlik olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16150)

10.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tüzel kişilerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapamamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16151) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ücretinin yüksek oluşuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16152)

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Anayasa Mahkemesinin teknik ve fiziki yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16153)

13.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, İmralı Cezaevine ve Abdullah Öcalan’ın cezaevi hayatına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16154)

14.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16155)

15.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Fransa’da gözaltına alınan bir teröristin ülkemize iade edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16156) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

16.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16157)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16158)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16159) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16160)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16161)

21.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevindeki işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16162)

22.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkumun ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16163)

23.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Aleviliğe ve Cemevlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16364)

24.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye’de yaşanan olaylara ve İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17622)

25.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TSK ve MİT’ten istifa eden veya kendi isteği ile emekliye ayrılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17624)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17625)

27.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, savaş uçağı pilotlarının toplu şekilde istifa ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17626)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyarbakır’ın bazı mezralarının elektrik, su ve yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17627)

29.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Malatya’ya kurulan füze kalkanı sisteminin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17628)

30.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’nin Suriyeli muhalif gruplara destek sağladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17629)

31.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Paris’te öldürülen terör örgütü üyesi üç kadın ile ilgili iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17630)

32.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’ın Didim ilçesindeki bir bölgenin statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17632)

33.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirilen ameliyatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17633)

34.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Sivas Olaylarının sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17634)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son on yılda kaybolan veya suça itilen çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17635)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17636)

37.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, gönüllü ve geçici köy korucularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17638)

38.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17640)

39.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ödenecek öğrenci katkı paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17641)

40.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının web sayfasında ülkemizdeki iş gücünün nitelikleriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17642)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı gezileriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17643)

42.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, harp ve vazife malulü maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17644)

43.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, vazife malullerine faizsiz konut kredisi sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17645)

44.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gelir dağılımına ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17646)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yapılan işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17647)

46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal amaçlı kamu harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17648)

47.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, İzmir’de bir arazide radyoaktif atık bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17649)

48.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlarını satmak istedikleri iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17650)

49.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu personeli olarak atanma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17651)

50.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İmralı görüşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17652)

51.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, 2002-2013 yılları arasında vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17654)

52.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de bankalara borcu olan vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17655)

53.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2009 ekonomik krizinde yaşanan küçülmeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17656)

54.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonuna ve geçici köy korucularına yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17668)

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, akraba evliliklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17669)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki çocuk istismarı vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17670)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son beş yılda gerçekleşen evlat edinme işlemleriyle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17671)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, suça sürüklenen çocuklara verilen rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17672)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17673)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal hizmetler kurumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17674)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17675)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17676)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17677)

64.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17678)

65.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, evsiz vatandaşların korunması ile ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17679)

66.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bakanlık tarafından enerji tasarrufu konusunda hazırlanan bir reklam spotuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17680)

67.- İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, ülkemizdeki yoksullukla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17681)

68.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sığınma evinden çıkarılan bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17682)

69.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk intiharlarına ve bu intiharların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17683)

70.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kreş açma zorunluluğu olan işyerlerine ve kreş yardımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17684)

71.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul’da bir parti yetkilisinin kadınların iş hayatına katılım ile ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17685)

72.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, eşinden şiddet gören bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17686)

73.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Gaziantep’teki bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17687)

74.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında KOSGEB’in Manisa’da sağladığı desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17688)

75.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Gaziantep’teki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere ve bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17689)

76.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ardahan’da bir hastane inşaatında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17690)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süresi içinde gelir testi yaptırmayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17691)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı yapmış kişilerin emekliliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17692)

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kaçak göçmen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17693)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17694)

81.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17695)

82.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, emekli vatandaşların maaş kesintileri ile ilgili yapılan bilgilendirmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17696)

83.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki sosyal güvenlik merkezinin fiziki yeterliliğine ve personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17697)

84.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullarda çalışan geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17698)

85.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17699)

86.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul’daki bir özel hastaneyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17700)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’de primleri Devlet tarafından karşılanan engelli çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17701)

88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17702)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17703)

90.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17704)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17705)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17706)

93.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki işsizlik ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17707)

94.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Mavi Marmara baskını nedeniyle İsrail’e yönelik tepki ve yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17719)

95.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye tarafından düşürülen savaş uçağına ve Suriye’nin Türkiye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17720)

96.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli muhaliflere lojistik destek verildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17721)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışındaki Türk temsilciliklerine düzenlenen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17722)

98.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarının farklı dinlere mensup ailelere verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17723)

99.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Arap Baharı kapsamındaki ülkelere yaptığı yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17724)

100.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriye’de yaşanan krize ve Suriye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17725)

101.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’da ipek böcekçiliğinin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17749)

102.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, bazı ürünlerdeki destek miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17750)

103.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında ithal edilen canlı hayvan, kırmızı et ve saman miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17751)

104.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, su ürünleri mühendisliğine ve mühendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17752)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki büyük ve küçükbaş hayvan varlığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17753)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17754)

107.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personel tarafından Bakanlığa açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17755)

108.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, çiftçilere verilen kredilere ve çiftçi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17756)

109.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, su ürünleri mühendislerinin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17758)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17759)

111.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17760)

112.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın, Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan çeşitli sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17761)

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, saman üretimine, ithalatına ve fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17762)

114.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da kredi kullanan ve icra takibine alınan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17763)

115.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, bazı balık türlerinin ağır metal ve kanserojen maddelerden zarar gördüğü iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17764)

116.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, bazı tarım alanlarının verimsizlik nedeniyle ekilemediği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17765)

117.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı bir köyünde yağıştan zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17766)

118.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Erzurum’daki mera, yaylak ve otlakların ihaleyle göçerlere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17767)

119.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yasa dışı çay ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17768)

120.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gümrük Birliği Sözleşmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17769)

121.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2002 yılından itibaren yapılan kaçak sigara operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17770)

122.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2-B arazisine inşaat yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17772)

123.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir organizasyona sponsor olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17773)

124.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesine karşı açılan haksız el atmanın önlenmesi davalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17774)

125.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesi kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17775)

126.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki metrobüs uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17776)

127.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17777)

128.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesine ait taşınmazların satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17778)

129.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki yağmur suyu kanallarının taşmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17779)

130.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı bir mahalledeki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17780)

131.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, son dönemlerde işlenen kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17781)

132.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Siirt’te bir askerin üç arkadaşını vurduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17782)

133.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Viranşehir’de düzenlenen bir etkinlikte polisin aşırı güç kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17783)

134.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17784)

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da bir restoranda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17785)

136.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında basılan ve satılan korsan kitap sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17786)

137.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar verilen heykel ve benzeri sanat eserlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17787)

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar verilen trafik işaret ve levhalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17788)

139.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı kargo şirketlerinin kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17789)

140.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında korsan bilgisayar oyunu çoğaltan ve satan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17790)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tefecilik yaptığı tespit edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17791)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayat kadını sayısında artış olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17792)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayat kadınları ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17793)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17794)

145.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta köylere kanalizasyon şebekesi götürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17795)

146.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17796)

147.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17797)

148.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17798)

149.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17799)

150.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17800)

151.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17801)

152.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17802)

153.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17803)

154.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17804)

155.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün içme suyu şebekesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17805)

156.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17806)

157.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17807)

158.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17808)

159.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17809)

160.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17810)

161.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17811)

162.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17812)

163.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17813)

164.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün çöp taşıma kamyonu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17814)

165.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17815)

166.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17816)

167.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17817)

168.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün kanalizasyon soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17818)

169.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki köylerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17819)

170.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17820)

171.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17821)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17822)

173.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, ASKİ’nin engelli vatandaşlara yaptığı indirim oranının azaltılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17823)

174.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17824)

175.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17825)

176.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17826)

177.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17827)

178.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, dairelerin günlük kiraya verilmesi ile ilgili iddialara ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17828)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17829)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, su ve kanalizasyon idarelerinin engelli abonelere uyguladıkları indirimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17830)

181.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yaşanan cinayet vakaları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17831)

182.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17832)

183.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’daki intihar ve cinayet vakası sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17833)

184.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17834)

185.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Myanmar ve Suriyeli sığınmacılar için toplanan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17835)

186.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı kaymakamlıkların 2-B arazisi hak sahipleri ile ilgili listeyi ilan etmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17836)

187.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa Uludağ’da su kaynaklarının aşırı tüketildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17837)

188.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da bataklığa düşerek hayatını kaybeden bir çocuk ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17838)

189.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın bir mahallesinin elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17839)

190.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yanlış kişinin telefonunun dinlenmesini talep eden emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17840)

191.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Belediyeler Birliğinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17841)

192.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerin tanıtım harcamalarına ve Eskişehir ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17842)

193.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi köy muhtarlarının dilekçe verme haklarının engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17843)

194.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, KÖYDES Projesi kapsamında Balıkesir’in köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17844)

195.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ASKİ tarafından engelli abonelere uygulanan indirim oranının düşürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17845)

196.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de son on yılda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17846)

197.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17847)

198.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir mahallesinin çöp sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17848)

199.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göç eden vatandaşlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17849)

200.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Serhat Kalkınma Ajansının Iğdır’da turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17850)

201.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Bakanlık tarafından yardım yapılan kuruluşlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17851)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında alınan iç ve dış borçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17854)

203.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY’nin yeni lüks bir uçak aldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17855)

204.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, sigorta eksperlerinin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17856)

205.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki sendikalı yönetici ve öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17857)

206.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullardaki isim değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17858)

207.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, seçmeli derslere ve bu dersleri okutan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17859)

208.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Çankaya’da bir ilkokulun ortaokul olarak da kullanılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17860)

209.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da çalışan ücretli öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17861)

210.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17862)

211.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, pazarlama öğretmenlerinin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17863)

212.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, lise son sınıf öğrencilerine ek izin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17864)

213.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özel okullarda okuyan gazi ve şehit çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17865)

214.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da geçici görevlendirme ile çalışan öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17866)

215.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki okulların doğalgaz ve su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17867)

216.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mesleki ve teknik liselerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17868)

217.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lise branş öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17869)

218.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de bazı öğretmenlerin fazla ek ders ücreti aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17870)

219.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köydeki okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17871)

220.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köydeki okulun çevre duvarının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17872)

221.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yeni okul binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17873)

222.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köydeki okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17874)

223.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, 2012 KPSS ile ilgili iddialara ve KPSS sonuçlarına göre en başarılı illere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17875)

224.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köydeki okulun çevre duvarının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17876)

225.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Seferihisar Öğretmenevi yöneticilerinin görevden alınması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17877)

226.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17878)

227.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ücretli öğretmenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17879)

228.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede branş öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17880)

229.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı mahallede eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17881)

230.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, yüksek öğretim kurumlarındaki bütünleme uygulamasına ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17882)

231.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bir köydeki okulun derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17883)

232.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, hiperaktivite teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17884)

233.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğrenim durumu özrü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17885)

234.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17886)

235.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012-2013 yılları arasında Manisa’da gerçekleştirilen eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17887)

236.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17888)

237.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17889)

238.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17890)

239.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bergama ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17891)

240.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, ikinci öğretimde harçların kaldırılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17892)

241.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, TSK Disiplin Kanunundaki bir ifadeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17893)

242.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’ye yerleştirilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17894)

243.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, patriot füzeleri ile ilgili dış basında yer alan bir habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17895)

244.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Azerbaycan’da kurulan TAKM isimli askeri teşkilata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17896)

245.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, istifa eden, emekli olan ve tutuklu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17897)

246.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, THY ile Bakanlık arasında asker sevkiyatına yönelik yapılan protokole ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17898)

247.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, su rejimi ve sulak alanların yönetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17899)

248.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Ulusal Havza Yönetim Stratejisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17900)

249.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17901)

250.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17902)

251.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köydeki tahliye kanalları ile ilgili sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17903)

252.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün sulama kanallarının çevresinde korkuluk bulunmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17904)

253.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17905)

254.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17906)

255.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17907)

256.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17908)

257.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17909)

258.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17910)

259.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17911)

260.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17912)

261.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17913)

262.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17914)

263.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17915)

264.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir mahallenin sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17916)

265.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17917)

266.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17918)

267.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17919)

268.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17920)

269.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’da tarımsal sulamanın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17921)

270.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa ve kaçak olarak kaynak suyu taşınmasını engellemek için yapılan denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17923)

271.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, yeraltı suyuna getirilen kota uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17925)

272.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Hatay Reyhanlı Barajı’nın inşaatı nedeniyle yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17926)

273.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17956)

274.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan filtreleme uygulamalarına ve bir telekom firmasından hizmet alan kamu kurumlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17957)

275.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, araç muayeneleri için telefon ile alınan randevularda ödenen ücrete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17958)

276.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HGS uygulamasının neden olduğu sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17959)

277.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Konak Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17960)

278.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 2011-2012 yılları arasında Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17961)

279.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17962)

280.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, K Yetki Belgesi bulundurmadığı gerekçesiyle araçlara trafik cezası kesildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17963)

281.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17964)

282.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Denizli-Salihli karayolu yapımında gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17965)

283.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Salihli ilçesinde bir bölgenin köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17966)

284.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e demiryolu meslek lisesi ve yüksekokulu yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17967)

285.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17968)

286.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında AB’den alınan yardımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17969)

287.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir milletvekilinin Genel Kurul’da Diyarbakır ile ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17972)

288.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17974)

289.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir evrak üzerinde bulunan parmak izlerinin sahiplerinin tespit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17976)

 

 

                                                                                                                                          No: 120

26 Mart 2013 Salı

Teklifler

1.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1368) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.03.2013)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369) (İnsan Haklarını İnceleme; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/1370) (İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2013)

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1371) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.03.2013)

5.- Mersin Milletvekili Ali Öz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1372) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

6.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1373) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1374) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 21.03.2013)

8.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1375) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.03.2013)

Raporlar

1.- Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 26.03.2013) (GÜNDEME)

2.-  İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin; BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) (S.Sayısı: 427) (Dağıtma Tarihi: 26.03.2013) (GÜNDEME)

Gensoru Önergesi

1.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 24 Milletvekilinin; enerji alanında bazı şirketlere imtiyazla çıkar sağlamak amacıyla devlet olanaklarını kullandığı, milli güvenliği tehdit edecek, Irak’ın ve ülkemizin bölünmesine neden olacak açık ve gizli antlaşmalar imzaladığı iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2013) (Dağıtma tarihi: 26.03.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, sınır ihlali yapmalarından dolayı vurulan sivillerin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2012)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 Milletvekilinin, Malatya Olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2012)

3.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 Milletvekilinin, eğitimde yapılan bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin mesai saatlerini düzenleme yetkisini kötüye kullandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16296)

2.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, üreme sağlığı ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16299)

3.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, kişi başına düşen doktor, hemşire ve yatak sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16300)

4.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Alo 184 SABİM hattına gelen şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16301)

5.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16302)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yanlış tedavi ve tetkikler ile bunlara yönelik denetimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16303)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16304)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16305)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hava ambulanslarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16306)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16307)


 

26 Mart 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Afyonkarahisar’ın sorunları hakkında söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’a aittir.

Buyurunuz Sayın Yılmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’ın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afyonkarahisar’ın sorunlarını Türkiye’den soyutlandırmak mümkün değil. On bir yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükûmetlerinin başarılı olup olmadıklarının göstergesidir Afyonkarahisar. Yani tabiri caizse dışı sizi, içi bizi yakıyor. 1999, 2002 ve 2007 seçimlerinde 7 olan milletvekili sayımız maalesef 2011 seçimlerinde 5’e düşmüştür.

Doğdukları yerde karnı doymayan insanlarımız ciddi bir şekilde göç etmeye devam etmektedirler. Nüfusu 100’ün altında 114 tane köy mevcuttur. Nüfusu 2 binin altına düştüğü için kapatılan belediye sayımız ise 49’dur.

Afyonkarahisar, Ege Bölgesi’nin en geri kalmış ili. Ekonomik, sosyal, kültürel ve çevre faktörlerinin baz alındığı bir araştırmada yaşanılabilir iller arasında Afyon maalesef 58’inci sırada yer almaktadır. Bu araştırmada Ankara 1’inci, Eskişehir 2’nci, Isparta ise 3’üncü sırada yer almaktadır. Afyonkarahisar’ın bu 3 ilden, ulaşım noktasında, üstünlükleri olmasına karşın iklim ve kültürel olarak çok farklı değildir. Bu 3 ilden tek farkı geri kalmışlığıdır.

Afyonkarahisar insanının geçim kaynağı tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörüdür. Pancar, haşhaş, patates, kiraz, vişne, arpa, buğday üretimi, yumurta üretimi ve büyükbaş hayvan besiciliği başı çekmektedir. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle her geçen gün insanlarımız üretmekten vazgeçmekte, üreten insanlarımız da ürettiklerini değerine satamadıklarından dolayı ürettiğine pişman olmaktadırlar. Maalesef tüm Türkiye’de bitirilen tarım, Afyonkarahisar’da da kendisini hissettirmektedir. Son sekiz on yıla kadar İstanbul’un kırmızı et ihtiyacının yüzde 18’ini karşılayabilen Afyon’da şu anda ithal et kol gezmektedir. Çiftçi perişandır, kredi, faiz, borç, haciz, tefeci kıskacında inim inim inlemektedir.

Sayın milletvekilleri, eğitimde ise yürekler acısı bir durum vardır. Afyonkarahisar’daki 8.500 öğretmen norm kadrosunun maalesef 2.200 tanesi hâlihazırda boştur ve Millî Eğitim İl Müdürünün açıklamalarına göre 1.270 adet derslik açığı söz konusudur.

Sağlıkta ise -ilçelerde bir tarafa bırakmak gerekebilir zira çok ciddi sorunları vardır- merkez ilçede bile doktor açığı had safhadadır.

Merkezdeki 400 yataklı devlet hastanesi binbir tantana ve reklamla açılmasına rağmen hâlâ fiziksel ve altyapı sorunlarının yanında yıllardır var olan MR hizmeti verilememektedir. Afyon Devlet Hastanesinde MR cihazı yoktur ve hastalar üniversite hastanesine sevk ediliyor, verilen çekim sıraları üç dört ayı bulmaktadır. Bu nasıl bir sağlıkta dönüşümdür, anlamak mümkün değildir. Afyon nasibini alamamıştır.

Sayın milletvekilleri, Afyonkarahisar’da kamu kaynakları hoyratça israf edilmektedir. Aktif hâlde iken 800 çalışanı, tedarikçi ve taşıyıcıları ile yaklaşık 1.500-2.000 aileye iş ve aş veren Çay SEKA Fabrikası 3 milyon 400 bin dolara yandaş bir şirkete “özelleştirme” adıyla peşkeş çekilmiştir.

Şehrin kenarından geçen derenin ıslahına “dere ıslahı” adı altında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve belediye bütçesinden toplam takriben 47 milyon TL harcama yapılmıştır. Yani yaklaşık 10 tane SEKA fabrikası, diğer bir tabirle 15 bin aileye iş ve aş verebilecek olan kaynak maalesef Çapak Çayırı’na gömülmüştür.

Kapatılan Devlet Malzeme Ofisi  bölge müdürlüğü idari binası, lojman ve depoları alkoliklerin, uyuşturucu bağımlılarının mekânı olmuştur. Boşaltılan eski SSK hastanesi de aynı akıbeti beklemektedir.

Ne zaman yapılırsa yapılsın, tam on bir yıldır AKP’nin sorumluluğunda olan turizm gelişme bölgesindeki çok kıymetli bir araziye yapılan, yapılırken denetlenmeyen ve yapıldığından beri hiçbir zaman hizmet vermemiş, kullanılmamış olan “sözde olimpik yüzme havuzu” ise âdeta bir hilkat garibesi gibi yıllardır değerlendirilmeyi beklemektedir. Bu konuları yerelde defalarca dile getirdim, Mısır’daki sağır sultan duydu maalesef Afyon’daki yetkililerden ses yok.

Değerli milletvekilleri, Afyonkarahisar, bu beceriksiz, basiretsiz, kamu imkânlarını çarçur eden yönetim anlayışını hak etmemektedir. Hele hele marjinal çıkışlarıyla, devlet teamüllerine aykırı tutum ve davranışlarıyla, ulusal medyada zaman zaman boy gösteren şımarık, yüzsüz, iş bilmez yöneticileri hiç ama hiç hak etmemektedir.

Sayın milletvekilleri, tüm belde ve köylerde yaşayan insanlarımızın çok ama pek çok sıkıntıları vardır. Zaman darlığından dolayı değinemediğimiz pek çok konu vardır. Afyonkarahisarlı kararını vermiştir, AKP’yi imam ile gönderecektir.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Hükûmet adına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verecektir.

Buyurunuz Sayın Eroğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ORMAN VE  SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz’ın gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere söz aldım.

Esasen ben teşekkür bekliyordum Afyonkarahisar Milletvekili olarak. Yani bizim yaptıklarımızı, son on yılda, Afyonkarahisar Afyonkarahisar olalı böyle bir yatırım görmedi. Bakın, özellikle ifade edeyim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakın: Şöyle, şu ana kadar biz Afyonkarahisar’da son on yılda yaklaşık 5 milyar TL, 5 katrilyonluk yatırım yapmışız. Hangisinden bahsedeyim? Bakın, Afyonkarahisar’a ulaşılamıyordu, İstanbul’a giderken on-on iki saatte gidiyorduk. Şu anda, Afyonkarahisar’da bütün bölünmüş yollar yapıldı. Yaklaşık 500 kilometre yolla İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Konya, Antalya yani neresi aklınıza gelirse Afyonkarahisar’a bağlandı. Hatta biz diyoruz ki: “Artık ‘Bütün yollar Roma’ya çıkar.’ diye konuşmayın, bütün yollar Afyonkarahisar’a çıkar.” Bundan daha güzeli var mı? Geçmişte, malum, koalisyon hükûmeti yıllarca Afyonkarahisar’daki bir çevre yolunu yapamadı, onu dahi biz yaptık; köprüleri yapamadı, onları biz inşa ettik. Hatta, şu anda, Afyonkarahisar’ın havaalanı yoktu, gelmek bir problemdi, Afyonkarahisar’da artık Zafer Havaalanı var. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ortaklaşa kullanıyor; her gün 2 sefer yapılıyor. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Kaynakları heba ettiniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Turizm açısından Afyonkarahisar’da büyük bir patlama meydana geldi, bakın. Afyonkarahisar’da otellerin doluluk oranı yüzde 90, yüzde 100; yer bulunmuyor şu anda. Şu anda, Antalya, İstanbul’dan sonra en çok beş yıldızlı oteli olan yer Afyonkarahisar. Afyonkarahisar’ı termal turizmin dünyada başkenti yaptık; Türkiye’de başkent değil, dünyada. İnşallah, bu havaalanıyla çok daha muhteşem bir çalışma yapıyoruz. Hakikaten, Afyonkarahisar layık olduğu yere geldi. Daha da yapacaklarımız elbette var.

Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bakın, Türkiye’de işsizlik oranına baktığınız zaman yüzde 9 küsur iken, Afyonkarahisar’da bu yüzde 6 civarında. İşsizlik oranı çok daha düşük.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Gelin, Afyonluya soralım. İstatistiki rakamlarla kandırıyorsunuz insanları.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ayrıca, hastaneden bahsetti Sayın Vekilimiz. Bakın, Afyonkarahisar’da bir Bolvadin Hastanesi vardı; geçmiş hükûmetler on sekiz yılda bitiremedi, biz bitirdik.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sağlık raporu veriliyordu, sağlık ocağı durumuna düşürüldü.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Ama şu anda Afyonkarahisar’da 400 artı 200 yataklı muhteşem eğitim ve araştırma hastanesi var, bir. İki: Üniversite, şu anda, Türkiye’nin GATA’dan sonra en modern fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini açtı. Hakikaten muhteşem bir hastane.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Devlet hastanesinde MR cihazı var mı yok mu, onu söyleyin Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Bunun dışında, olmayan bütün ilçelere hastane yaptık. Bakın, Sultandağı’nda var, Sandıklı’da var, Dinar’da var. İhsaniye’de Kızılay Hastanesini kurduk.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – 2.200 tane öğretmen açığı var.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Özellikle Şuhut ve Çay’da yoktu, onu da, inşallah, bu yıl açacağız. Sayın Vekilim gitmiş, orada, kış kıyamette, çalışma yapılmıyor diye şey yapmış ama lütfen gitsin, şu anda… Şuhut’taki devlet hastanesini ve Çay’daki devlet hastanesini bir ziyaret ederse çok daha makbule geçer diye düşünüyorum.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Ensenizdeyim, takip ediyorum adım adım.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bunun dışında, efendim, Afyonkarahisar’da doğru dürüst gölet yoktu, baraj yoktu, sulama yoktu Afyonkarahisar’da. Yalnız, sayın vekillerim, yanlış anlamayın, “Her şey Afyonkarahisar’a yapılıyor.” diye anlamayın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Afyonkarahisar’a geçmişte koalisyon hükûmetinin yapmadıklarını, geçmişteki hakkını teslim etmek için gayret ediyoruz.

Bakın, şu ana kadar Afyonkarahisar’da biz 28 tane sulama tesisi açmışız. Yer altı sulamalarında çok büyük bir adım attık. Hatta özel idareyle birlikte şu anda tam 230 bin dekarlık arazide modern sulama sistemleri yapıyoruz. Hatta gitsin Sayın Vekilim, otomatik olarak sulanan, SCADA sistemiyle yerinden, yani bulunduğu yerden damlama sulama yapan sistemi dahi ilk defa Sultadağı’nda kurduk.

Bunun dışında, içme suyu yoktu. Geçmişteki koalisyon hükûmeti Afyonkarahisar’a maalesef arsenikli su veriyordu.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Arsenikli su veriyorsunuz, arsenikli.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Biz Düzağaç Akdeğirmen Barajı’nı yaptık ve şu anda -Afyonkarahisar’ı bırakın- 750 bin kişiye yetecek suyumuz var. Afyonkarahisar volkanik bölge olduğu için maalesef arsenik problemi var. Bütün ilçe ve beldelerin arsenik problemini tamamen çözdük. Bazı talepler var, onlar için de geçenlerde Sinanpaşa’da toplu temel atma merasimiyle onların ihtiyacını… Hiç ayrım gözetmeden, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden bunları yapıyoruz. 15 tane arsenik arıtma tesisi kurduk.

Bunun dışında, Afyonkarahisar’da 103 tane dere ıslahını gerçekleştirdik, dile kolay ve şu anda 18 tane dere ıslahı devam ediyor.

Efendim, Sayın Vekilimizin bahsettiği Akarçay. Sayın Vekilim, geçmişte bu Akarçay’a “kokar çay” deniliyordu ama şimdi Akarçay’ı hakikaten muhteşem bir hâle getirdik. Şu anda Akarçay, âdeta Afyon’a deniz gelmiş gibi, belediyemiz de bir tekne almış, gemi inşallah orada -Vekilimizi de davet ediyoruz- gezecek.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Su bulursak hep beraber gezeriz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bir defa, şehirlere estetik kazandırıyoruz. Artık dere ıslahlarını iptidai yapmıyoruz. Afyonkarahisar’daki bu Akarçay şehre muhteşem bir güzellik kazandıracaktır, etrafı da ihya ediliyor, ağaçlandırılıyor, süsleniyor. Neticede Afyonkarahisarlı kardeşlerim her şeyin en güzeline layıktır.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Malatya ne olacak Malatya? Afyon tamam da Malatya?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Tamam, Malatya’ya da geleceğim. Siz de bir konuşma yapın Malatya’yla ilgili. Allah aşkına gündem dışı bir konuşma al, Malatya’da yapılanları da anlatayım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakın, Sayın Vekilim, size bir müjde veriyorum. Şu anda, gölet ve sulamayla ilgili, 70 tane gölet ve sulaması var. Bunların isimlerini okuyayım mı? Bunları okumam saatler alır.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Müjdeleri çok dinledik Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Bunun dışında, bakın, kusura bakmayın, marifet iltifata tabidir. Zaman zaman da bazı şeyleri… Bakın, Afyonkarahisarlılar bizi dinliyor. Neticede Afyonkarahisar bizi dinlediği için, bize güvendiği için Afyonkarahisar merkezde AK PARTİ’nin oyu yüzde 67’dir. Her 3 kişiden 2’si AK PARTİ’ye rey veriyor. İşte, çalışmanın, halkı sevmenin, halkın derdiyle dertlenmenin neticesi bu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – PKK’yla müzakere yapın diye mi verdiler size oyları?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi ormana gelelim. Şimdi, Afyonkarahisar’da ağaç yoktu, hatta benim babam çiftçilik yapardı, manifatura dükkânı vardı, araziyi tarif ederken “Falanca tek ağacın yanındaki arsa, arazi.” diye tarif ederdik. Şimdi Afyonkarahisar’da yüzde 14 olan ağaçlandırma oranını yüzde 24’e çıkardık yani ağaçlandırmadığımız yer kalmadı. Şehitlerimiz için Şehitler Ormanı’nı Afyonkarahisar’da lütfen bir gidince görün, asri mezarlığın yukarısında muhteşem bir alan var, oraya Zafer Ormanı’nı kurduk.

Hakikaten, bunun dışında, Afyonkarahisar’da şu ana kadar 776.130 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yapmışız ve yaklaşık 66 milyon 399 bin adet fidanı toprakla buluşturmuşuz. Afyonkarahisar’ın ismini yakında değiştirmeyi teklif ederse, Afyonkarahisar yerine Afyonyeşilhisar…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Teklifi verdik Sayın Bakan, teklifi verdik. Sizlerden ses yok.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Onu da bekleyebiliriz yani.

Bakın, ilk defa bal ormanlarını biz kurduk. Bakın, 7 tane bal ormanı, 84 şehidimiz için Şehitler Ormanı çünkü bu şehitlerimiz bu vatan, bu bayrak için canlarını feda ettiler, her şehidimiz için onlara bir orman kuruyoruz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Şimdi ne oldu peki? Şimdi ne oldu o şehitlere Sayın Bakan? Şehitleri unuttunuz ama...

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, millî parklarla ilgili, biliyorsunuz, Başkomutan Tarihî Millî Parkı ve diğer sulak alanlar çalışıyor.

Meteoroloji otomatik ölçüm istasyonu yoktu. Bakın, şu anda Afyonkarahisar’da tam 16 adet otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu var. Hatta, Sayın Vekilim Ankara’dan Afyonkarahisar’a giderken lütfen meteorolojiye girsin, hava durumu nedir, yoldaki sıcaklıklar nedir, onları da anlık olarak görebilir. Bunu özetle söyleyeyim…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, Malatya’da meteoroloji ölçümü kaldırıldı, biz bakamıyoruz maalesef.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Malatya’ya da geleceğim, Malatya’ya da geleceğim şimdi.

Sağlık konusunda, efendim, sağlıktan bahsetti Sayın Vekilim.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – MR cihazı var mı yok mu Sayın Bakanım?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, şu ana kadar Afyonkarahisar’da 204 milyon TL’lik, sağlıkta, yatırım yapmışız. Neler? 4 tane hastane tamamlandı, Bolvadin, Sultandağı, İhsaniye merkez, 5 hastaneye ek bina yapıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servis ek binası, yoğun bakım ünitesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ek binası, Dinar Devlet Hastanesi Acil Poliklinik ek binası, Sinanpaşa Devlet Hastanesi ek binası, 9 adet sağlık ocağı alındı. Hatta, şu anda benim, Afyonkarahisar’daki bir vatandaşımın, bir kardeşimin, bir hemşehrimin başına bir problem gelse, orada helikopter ambülansı var, alır, en tam teşekküllü yere götürür, istediği yerde ilacı alır, istediği yerde muayene olur.

ALİ ÖZ (Mersin) – MR var mı MR, onun cevabını versene.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şu anda Şuhut Devlet Hastanesi de bitti aşağı yukarı, Çay Devlet Hastanesi bitti. Afyonkarahisar’da –bir müjde daha vereyim Sayın Vekilim, onu da not alıver- 250 yataklı kadın doğum hastanesi inşaatına yakında başlayacağız, biz de vekillerimizle birlikte gümbür gümbür bunun temelini atacağız. Dinar’da 100 yataklı devlet hastanesinin temelini atacağız.

Şimdi, millî eğitimden bahsetti…

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) – Sırf Afyon’a çalışmışsın Sayın Bakanım, sırf Afyon’a.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Sırf Afyon’a değil, az önce söyledim Sayın Kastal, ben az önce ifade ettim, Afyonkarahisar’da geçmişte koalisyon hükûmeti hiçbir şey yapmamış, çevre yolunu dâhi yapmamış, eksikleri tamamlıyoruz. Onu söylemek istiyorum.

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı, bakın, 1.088 adet dersliği tamamlamış ve daha önce Afyonkarahisar’da çocuklar kitabı dâhi bulamıyordu yani çoğu kere alamıyordu. Şu anda, kaç tane ücretsiz kitap dağıtmışız, sayısını söylüyorum Sayın Vekilim…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Olmayan derslik sayısını söyle, derslik açığını söyle.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – 13 milyon 989 bin 122 adet ücretsiz ders kitabı dağıtmışız; 12.523 adet bilgisayar göndermişiz; toplam 626 okula ADSL bağlantısı yapmışız. Kocatepe Üniversitesi bünyesinde, bakın, sizin açamadığınız hukuk fakültesini açtık mı, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesini açtık mı, 11 tane birimi hizmete aldık mı?

Ulaştırma Bakanlığı, şu anda, destan yazıyor -onu söyledim- 500 kilometreye yakın bölünmüş yol. Hatta biz tarif ederken Afyon’daki yolları “Kaymak gibi yollardan, Afyon kaymağı gibi yollardan gideceksiniz.” diyoruz. Afyon kaymağı gibi yollardan gidiyorsunuz, öyle değil mi? Allah’a şükürler olsun, şu anda, bunun dışında, Afyonkarahisar’da hiç hayal edilemeyen bir şeyi gerçekleştiriyoruz: Temel attık, Ankara-Ayfonkarahisar-Uşak-İzmir hızlı tren, inşallah, yakında Afyonkarahisar’a gelecek.

E peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı neler yaptı? Biliyorsunuz, şu anda, Türkiye'nin en muhteşem müze inşaatı devam ediyor. Ayrıca, TOKİ’nin yaptığı çalışmalar sayısız. Şu anda, hatırlarsanız, Afyonkarahisar’da muhteşem bir entegre spor merkezinin inşaatı yürüyor. Daha önce TOKİ var mıydı? TOKİ 3.577 adet bina yapmış, bunların büyük kısmını teslim ettik. 500 kişilik polis meslek yüksekokulu inşaatı tamamlandı. Ayrıca, Sandıklı’da termal huzurevi inşaatını tamamladık, biliyorsunuz. Kocatepe Üniversitesine 100 konut, Dinar’a 110 konut; Gömü’de, Serban’da 55 tane tarım köy projeleri; merkez Erkmen’de 24 derslikli ilköğretim okulu, pansiyon, ayrıca yurtlar yani bunlar özetle saymakla bitmez.

Tarım Bakanlığına teşekkür ediyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son on yılda, Afyonkarahisar’da -geçen yıl sonuna kadar olan rakamı aldım- 676 milyon TL’lik bir tarımsal destek vermiş.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Hayvancılık bitti Sayın Bakan, hayvancılık bitti.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – KÖYDES ve BELDES kapsamında yapılanları biliyorsunuz Allah aşkına. Eskiden köylerdeki yollar çamurdan geçilmiyordu. Ben de Afyonkarahisar Milletvekili olarak bunu biliyorum ama şu anda, Afyonkarahisar’da her yere -köylere dahi- parke taşlarını döşedik, suyu olmayan hemen hemen köy kalmadı, kanalizasyon sistemi yapılıyor. Bunlar gerçekten… Bakın, sizin zamanınızda bütün çöpler ovaya atılırdı, tamam mı, dereye, ovaya. Şimdi, biz bütün çöpleri toplayacak Afyonkarahisar’da muhteşem bir katı atık bertaraf tesisi kurduk. Hatta şu anda, orada, Türkiye’de büyükşehir dışında ilk il belediyesi olarak elektrik üretiyor çöpten, çöpten elektrik üretiyor. Ayrıca, biliyorsunuz, bütün lağım suları, atık sular derelere, ovalara yayılırdı. Biz, Afyonkarahisar’da, bütün o bölgenin atık sularını alan dünyanın en ileri atık su biyolojik arıtma tesisini inşa ettik mi? Şu anda, onun açılışı yapıldı. Neticede, Akarçay temiz, vatandaşlarımız mutlu ve inşallah…

Şimdi, ben diyordum ki: “Her 3 kişiden 2 kişi AK PARTİ’li.” Ama şu andan itibaren ilan ediyorum, geri kalanı da AK PARTİ aday adayı yani. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) İnşallah, bunları hep birlikte göreceğiz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – İmamla gönderecek sizi.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – AK PARTİlilere mi dikkat ettiniz Sayın Bakanım?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakanım, Malatya’da su… Suyumuz yok.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, tabii, bir de son olarak şunu söyleyeyim: Ekonomiden bahsetti…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, mitingde değilsiniz, Meclistesiniz, Mecliste. Ayıptır!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, Afyonkarahisar’da sadece termal turizmi değil, kongre turizmini, sağlık turizmini geliştiriyoruz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Tamam, Afyon’a aday olacaksın, anladık.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bir de Afyonkarahisar’da teknolojik sera ile gerçekten bir çağ atlıyoruz. Artık Afyonkarahisar’ın domatesleri, biberleri dünyanın her yerine gidiyor biliyorsunuz. Bunları özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Afyonkarahisar’da yaptıklarımızı fazla anlatmak istemiyorum, diğer vekillerim itiraz ediyor ama sizler de söylerseniz…

Malatya için de merak etme, Malatya için ben size bir not göndereceğim, Malatya’yı unutmuyoruz inşallah.

Netice itibarıyla, biz, Türkiye’nin sadece Afyonkarahisar’ına değil, Türkiye’nin her yerine hizmet götürüyoruz. Bakın, son on yılda DSİ 1.215 tane tesis açmış, dile kolay, dile kolay, 1.215. Bunun 232’si baraj, sulama; 18 milyon dekar araziyi sulamaya açmışız.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları bir anlatsana Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bakın, burada Balıkesir Milletvekilim var. Her yerde, elli yıldır yapılamayan Havran Barajı’nı kim yaptı Sayın Vekilim? Balıkesir’e suyu kim getirdi? Bakın, nereyi isterseniz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları bir anlat, alım garantili fidanları. Alım garantili fidanları da bir anlatsana Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yani Malatya’da, biliyorsunuz, Kapıkaya Barajı’nı, rahmetli Turgut Özal Barajı’nı biz açtık.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları kebapçılara verdin mi vermedin mi?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Keza, Recai Kutan Barajı’nı biz açtık. Malatya’da yaptıklarımı ben gittim, anlattım.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları nereye verdin Sayın Bakan, Allah’ını seversen bir söylesene?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şarapçılara…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Netice itibarıyla…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları nereye verdin? Belgelerle çıkaracağım size. Nereye verdin?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, nereye verdiğimi…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Alım garantili fidanları kebapçıya verdin mi vermedin mi?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Adana’ya da veririm, merak etme; Adana’ya da veririz, merak etme.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Kebapçıya verdin mi vermedin mi?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Merak etme, Adana’ya da veririz.

Adana’da, bakın, İmamoğlu Sulaması’nı kim yapıyor, hayal edemediğiniz?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Nereye verdiniz?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Otur sen ya, otur! Sen bilmezsin bu işleri.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sen otur!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Evet, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim, sağ olun, var olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eroğlu.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, Sayın Bakan hakaret etti.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Yılmaz…

Lütfen biraz sessiz olun sayın milletvekilleri.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, Sayın Bakan benim sözlerimi çarpıtarak yapılmayanları değil, yaptıklarını anlatmaya çalıştı. Bu konuda söz istiyorum.

BAŞKAN – Yani…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Benim sorduğum sorulara cevap vermekten öte, kendi yaptıklarını anlatmaya çalıştı.

BAŞKAN – E, anlattı işte. Siz de yapılmayanları anlattınız, o da yapılanları anlattı.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Ama sorduğum sorulara cevap vermedi.

BAŞKAN – Düzeltme mi istiyorsunuz?

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Evet efendim.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Yılmaz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hak geldi, batıl zail oldu.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, efendim, iktidarda bulunan insanlar ve partiler mutlaka icraat yapmak zorundadırlar; yoldur, kanalizasyondur, okuldur, mutlaka yapmak zorundadırlar ve yapılan şeyleri de vatandaşın başına kakmamak zorundadırlar.

Sayın Bakanımız hâlâ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ayrılamamış. Afyon’a hizmeti sadece suyla ölçüyor ama hâlâ Afyon’un arsenikli sudan kurtulmuşluğunu yaşayamıyoruz.

Ben burada, yapılan şeylerden ziyade eksik olanlardan bahsettim. Hâlâ Afyon’da 2.200 tane öğretmen açığı var mı yok mu? Var. Hâlâ Afyon’da derslik açığı var mı yok mu? Var. Hâlâ Afyon’da doktor açığı var mı? Var.

İlçeler zaten yürekler acısı; Dinar’da, Bolvadin’de, Çay’da 2002 yılında heyet raporları verilebilirken şimdi sağlık ocağı konumuna düşürülmüştür maalesef buralar.

Afyon’da yapılan 400 yataklı devlet hastanesinin fiziki problemleri var mı? Var. Doktor açığı var mı? Var. MR cihazı var mı? Yok. Üç ay sonrasına, dört ay sonrasına Kocatepe Üniversitesine sıra veriliyor. Afyon’a eczacılık fakültesi, hukuk fakültesi açılacak tabii. Afyon hak ettiklerini alacak, alması gerekir. On bir yıldır kahir ekseriyetle iktidardasınız. Afyonlu size 6 tane, 5 tane, 3 tane milletvekili verdi. Ankara’dan akan çeşmeden Afyon’un testisini doldurmadınız. Afyonluyu oyaladınız, Afyonluyu kandırdınız ama Afyonlu bu sefer inandı, güvendi ve de sizlere dersini verecek. Ne derler ona? Köyden jandarmayla ayrılan geri gelir ama köyden imamla ayrılan geri gelmez. Afyonlu kararını verdi, Allah’ın izniyle sizi bu seçimlerde imamla gönderecek.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.

Gündem dışı ikinci söz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkanım…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Başkan, hakaret etti arkadaşa.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkanım, bana sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Ne söyledi size?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “Sen anlamazsın, otur yerine.” dedi.

Anladığımı iddia edeceğim sana. 69’a göre…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, ne ismi geçti ne cismi geçti, öyle bir şey yok.

BAŞKAN – Anlayamadım, bir dakika, size ne söyledi?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Demin burada evrak imzalatırken fidanları sordum, dedim ki: “Üretim garantili fidanları da bir anlatırsan…”

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, laf atarken oluyor böyle şeyler.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “Sen anlamazsın, otur yerine.” diyerek… Sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Siz anlayacağınızı…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kendi sataştı, o da cevap verdi.

BAŞKAN – Nasıl yani şimdi?

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Benim mesleğim ormancılık. “Bana anlamazsın.” diyerek sataşma yapıldı. Sataşmadan dolayı söz istiyorum.

BAŞKAN – Konuyu anladığınızı söyleyeceksiniz.

Buyurun.

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun gündem dışı konuşmaya cevaben yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada miting meydanındaki gibi propaganda yapana kadar önce verdiğimiz sorulara cevap verilmesi gerekiyor. Siz, üretim garantili fidan üretiminden dolayı Türkiye genelinde ne kadar fidan ürettiniz, kendi yandaş belediyelerinize bunun ne kadarını verdiniz, tekrar belediyelerinizden “üretim garantili fidan” adı altında ne kadarını geri aldınız? Bu Bakanlık sizin kendi partililerinize, kendi belediyelerinize hizmet edeceğiniz bir yer değildir Sayın Bakan. Bu sorulara cevap vermeniz gerekiyor.

İkincisi, “İktidar partisinin önündeki otoparkı orman alanından niye verdiniz?” dedim, hâlâ cevap yok.

Üçüncüsü, Çanakkale’de, geçen gün Sayın Başbakan “Biz şehitliklere hizmet ediyoruz” diyor. Bu şehitlikler simülasyon merkezleri yapılırken nerelerde neler yapıldı? Orada inşaat mühendisi ve mimarın hak edişleri imzalamadığı için niye görevden alındıklarını sordum, hâlâ cevabı yok. Yine, burada simülasyon merkezleri yapılırken ne kadar hak ediş yaptınız? Kendi kitabınızda belirtiyorsunuz. Alan firmayı davadan vazgeçirttirmek için neler verdiniz, kimin parasını verdiniz? Bu, Kamu İhale Kurumuna göre uygun mudur, değil midir; bunların cevabını vermeden çıkıp burada Bakan olarak “Afyon’la ilgili şunu yaptım, bunu yaptım.” demenizin bir mantığı yok. Bırakın, çok uzağa gitmeye gerek yok Sayın Bakan, Bakanlık merkezinde, 6 trilyon lira, fakir fukaranın, garip gurebanın parasını hiç eden, zimmetine geçiren genel müdürü müsteşar yaptınız mı, yapmadınız mı? Oradaki genel müdürler görevlerine devam ediyor mu, etmiyor mu? 6 trilyon lira sizin cebinizden çıkmıyor Sayın Bakan, çıkıyorsa gelin. Bu 6 trilyon halkın parası, milletin parasını alabildiniz mi? Alamadınız. Onda imzası olan genel müdürü müsteşar yaptınız mı, yapmadınız mı? Gelin, bunlara cevap verin, Afyon’la ilgili seçim meydanında miting gibi konuşmayın. Siz bunlara cevap vermeden bu Bakanlığı yürütme şansına sahip değilsiniz, evet. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, bakın, konuşmacı Sayın Bakana laf attı yerinden. Arkasından dedi ki “Bana sataşıldı.” diye söz istedi. Şimdi, bu konuşmacı burada sataşmaya cevap mı verdi, Sayın Bakana yeni sorular mı sordu, yoksa iftiralarda mı bulundu? Lütfen, İç Tüzük’te olmayan bir uygulamayı hayata geçirmeyelim.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Anlamadığımı söyledi, anladığımı iddia ettim.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Vallahi, onu bilemeyiz, sizin takdirinize kalmıştır.

Sayın Bakan, buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle, Bakanlığımızda bir eleman evrakta değişiklik yaparak zimmetine para geçirmiş…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – 6 trilyon…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) –…ve bunu da biz yakaladık. Şu anda hemen savcılığa sevk ettik, şu anda bu hapiste.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – İmzası olan genel müdürü müsteşar yaptınız mı, yapmadınız mı?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, dinlesin.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi, bir dakika… İddia etme…

BAŞKAN – Lütfen, dinleyiniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Hiçbir kimsenin bununla ilgili…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Yaptınız mı, yapmadınız mı?

HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – Ya bir dinlesene kardeşim, konuşturmuyorsun!

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sana mı soracağım?

HALİL ÜRÜN (Afyonkarahisar) – Ya, bir dinle bakalım.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Ben sana laf atıyor muyum? İşine bak!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bir dakika… Dinler misin bir dakika… Ben seni dinledim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyiniz.

Buyurunuz Sayın Bakan, devam edin.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Şimdi, efendim şöyle, hadise şu: Neticede biz bunu derhâl savcılığa sevk ettik, müfettişler de raporu hazırladı. Neticede hiç kimsenin bunda kusuru yok.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Kendiliğinden gitti!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bu parayı suistimalle zimmetine geçiren belli, hakkında işlem yapıldı, o da hapiste.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Nerede, 6 trilyon nerede?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Neticede bunu da bulan kim biliyor musunuz? İddia ettiği müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – İhmali var mı, yok mu?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bunları, bu tespiti nasıl yaptılar? Banka hesapları… Saymanın banka hesapları kontrol edilirken bu ortaya çıktı. Hemen ben müfettiş görevlendirdim ve gerekli işlemler yapıldı. Şu anda da bu kişi hapistedir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – İhmali var mı, yok mu genel müdürün?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Bulan, tamamen genel müdür ve müsteşardır. Bunu bulan biziz netice itibarıyla, neden bahsediyor bu arkadaş? Ama, maalesef, kendisiyle ilgili zaten birtakım işlemler yapılıyor, eskiden yaptıkları usulsüz işlemlerle ilgili gerekli işlemler. Herhâlde onun sıkıntısıyla arkadaşım şey yapıyor.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Açıkla!

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Açıklasana Sayın Bakan, açıklasana! Bir şeyi varsa niye söylemiyorsun?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Netice itibarıyla şöyle: Bir iddiası varsa, hemen savcılığa versin bir dilekçe. Bizim yüzümüz her daim açıktır, onu özellikle vurgulamak istiyorum. Yüzümüz açık Allah’a şükür.

Arkadaşın bazı sıkıntıları var, onu biliyoruz. O bakımdan, onlara da cevap vermeye gerek yok.

Hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eroğlu.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Yılmaz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Başkan, beni usulsüzlük yapmakla suçladı ve açıklamadı. Söz istiyorum. Beni usulsüzlük yapmakla itham etti biraz önce.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Öyle bir şey söylemedi ama öyle bir şey mi anlaşılıyor yoksa?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Evet, öyle dedi işte, daha ne desin. Sayın Bakan açıklasın varsa bir doğrusu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Açıklamazsa müfteridir zaten.

BAŞKAN – Lütfen yeni sataşmalara mahal vermeyiniz, lütfen konuyu dağıtmayınız.

Buyurunuz.

3.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Bakın, sayın milletvekilleri, sıkışınca bir bürokrata hakaret etmek bir Bakana yakışmıyor.

Altı yıldır Bakansın, beş yıl bölge müdürlüğü yaptım. 10 tane, 20 tane müfettiş gönderdin bana, bir tane bir şey bulabildin mi? Bulanı söyleyeyim. Bulan varsa, Bakan suçlu. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2003 yılında fuar alanı… Bizden önce yapılmış, 1986 yılında. 2003 yılına geldiğimizde -genel müdür burada Osman Kahveci- Cahit Kıraç, İzmir Valisi, Vali Kemal Önal toplantı yaptık, Bakan Osman Pepe. Osman Kahveci cevap versin. Toplandık, ne olarak çözebiliriz dedik biliyor musunuz burayı? “Kent ormanı olarak çözebiliriz.” dedik ve Adana’ya iktidarınız döneminde yapılan tek yatırım.

Şimdi, Seyfettin Yılmaz’a -Bakanı sıkıştırıyorum ya ben- iki senede 12 tane müfettiş gönderdi, 12 tane. İşlemlerimle ilgili hiçbir şey bulamadı ve şimdi diyor ki: “Bu fuar alanını verdiniz.” diye benimle ilgili suç duyurusunda bulunmaya çalışıldı ama kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü.

Bakın, kent ormanlarının verilmesinde teklif eden işletme müdürü. Bölge müdürlüğü onay makamı değil, bölge müdürü havale makamı, kendine gelen evrakı, işletmeden gelen evrakı bakanlığa havale eder, o onayı veren Bakanlık. Orada bir suçlu varsa sizsiniz Sayın Bakan suçlu, sizsiniz! Onay makamı Bakanlık, ben onay makamı değilim.

Diyor ya “Hakkında bir şeyler başlattık.” Evet, niyetleri bendim. Çünkü, ben burada muhalefet ediyorum ya… Muhalefet ederken, ben, alnımın akıyla altı yıl bölge müdürlüğü yaptım. 12 tane müfettiş gönderdin, bir tane bir şey bulabildin mi Sayın Bakan? Ama Çanakkale şehitliklerini soruyorum cevap veremiyorsun.

Bugün iktidar gücü elinde olabilir, yarın bunların hesabını tek tek sormazsak göreceksiniz. Eğer, bir şey biliyor da açıklamazsanız bu sizin kabahatiniz. Altı yıldır bu Bakanlığı yürütüyorsunuz, altı buçuk yıl bölge müdürlüğü yaptım, 15 tane müfettiş gönderdin, bir şey bulabildin mi?

Orada, söylediği konu var ya değerli milletvekilleri, onay makamı Bakanlık, kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Eğer, suçlu varsa Bakanlıktır. Hodri meydan gelsin açıklasın, onay makamı ben miyim Bakanlık mı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

SEYFETTİN YILMAZ (Devamla) - Milletvekilini şahit tutuyorum. Milletvekili de oturuyor, çıksın açıklasın.

Bakın, Orman Genel Müdürlüğü…

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, yeterince açıkladınız.

Teşekkür ediyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, o zaman Sayın Bakan kendisinin usulsüzlük yaptığını itiraf etmiş oldu.

BAŞKAN – Şimdi, gündem dışı ikinci söz…

OSMAN KAHVECİ (Karabük) – Sayın Başkan, burada, benim ismimden bahsetti, açıklama getirmek istiyorum izin verirseniz.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Evet, ismi geçti, buyursun açıklasın, kent ormanını açıklasın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Şahit tuttu Sayın Kahveci’yi.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tabii, imzası olan genel müdürdü.

BAŞKAN – Buyurunuz, bir dakika veriyorum.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Bakanın “Yolsuzluk.” dediğinde onay makamı.

4.- Karabük Milletvekili Osman Kahveci’nin, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

OSMAN KAHVECİ (Karabük) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önceki konuşmacı benim ismimden bahsederek olaya da benim şahit olduğumdan bahsetti. Evet, biz her ilde bir kent ormanı projesiyle bütün illerimizde -AK PARTİ’nin projesidir bu- bir kent ormanı projesi başlattık. Sloganımızda “Her ilde bir kent ormanı. Devlet ormancılığından millet ormancılığına geçeceğiz.” dedik. Bu süreç içerisinde bazı yerlerde belediyelerimize bu kent ormanlarının dizaynını verdik, belediye yaptı. Ancak, Adana’daki olayda kent ormanının belediyeye verilmesinden kaynaklanan bir istismar yoktu. Doğrudur, bakan onaylamıştır, teklif bölge müdürlüğünden gelmiştir ve bakanın onayıyla kent ormanları işletmek amaçlı olarak belediyelere verilmiştir. Bunun birçok örneği vardır, sadece Adana’da değildir. Ancak Adana’daki olayda, anladığımız kadarıyla, benim öğrendiğim    -ki benden sonra müfettişlerin tespit ettiği- amaç dışı kullanma vardır. Kent ormanlarında ne yapılacağı tadat edilmiştir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Ne zamandan itibaren?

OSMAN KAHVECİ (Karabük) – Ama orada, tadat edilenlerin dışında, amaç dışı kullanmadan kaynaklanan… Ki bunun sorumlusu da onun takip edilmesinden sorumlu taşra örgütleridir. Taşra örgütü, şefinden, müdüründen bölge müdürüne kadar sorumludur amaç dışı kullanmada. Tespit ettikleri zaman, derhâl, tahsisin iptal edilmesini teklif etmeleri gerekirdi. Olay bundan ibarettir. Adana’daki olay, amaç dışı, oradaki kent ormanlarına yapılan tesislerden kaynaklanan ve bunun da kontrol ve takibini yapmayan yetkililerdir.

Arz ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi tarihten itibaren?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kahveci.

Gündem dışı ikinci söz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tutanağa geçsin diye söylüyorum.

BAŞKAN – Sayın Yılmaz, konu son derece net anlaşıldı.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Hayır, tutanağa geçsin diye söylüyorum efendim. Bir saniye… Tutanağa geçsin diye söylüyorum.

BAŞKAN – Peki…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Şimdi, Sayın Bakan benimle ilgili 2 tane müfettiş gönderdi, kent ormanıyla ilgili, 2011 yılında, 2 tane müfettiş gönderdi ve herhangi bir usulsüzlük olmadığından benim dönemimle ilgili temize çıktım. Fakat daha sonra, ben görevden ayrıldıktan sonra, sayın genel müdürün bahsettiği kullanım dışı şeyi, 2012 yılında… Ben 2009 yılında ayrılmışım, benden sonrasını kapsıyor. Eğer kullanım dışı bir suç varsa müfettişlerin belirlediği, aynı müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptı. 2011 yılı benim dışımdaki bölge müdürlülüklerini kapsıyor. Sorumluluğu Bakana aittir.

BAŞKAN – Anlaşıldı efendim.

Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – O zaman özür dileyecek misiniz Sayın Bakan? Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

BAŞKAN – Gündem dışı ikinci söz, zeytin ve zeytinyağı sektörü hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Aydınlıoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

2.- Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun, zeytin ve zeytinyağı sektörüne ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; zeytin ve zeytinyağını gündeme getirmek amacıyla gündem dışı söz almış bulunuyorum, bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz, zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan önemli ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde 2002 yılında 95 milyon olan zeytin ağacı varlığımız, Tarım Bakanlığımızın destekleriyle 165 milyona ulaşmıştır. Yani, ülkemizde, bugün dünyanın insan sağlığına son derece faydalı olduğunu bildiği zeytin ve zeytinyağı bol miktarda üretilmektedir. Zeytinyağının insan sağlığı ve beslenmesinde öneminin bilinmesine rağmen maalesef insanımız yeterli derecede zeytinyağı tüketmemektedir.

Zeytin ağaçlarımız bir yıl mahsul verip bir yıl vermemektedir. Zeytinin toplanması, taşınması, sofralık tane zeytin hâline dönüştürülmesi ve yağ yapılması çok zahmetli bir iştir. Mahsul yılında ülkemizde 200-220 bin ton zeytinyağı üretilmekte olup ne yazık ki bunun sadece 100 binle 110 bin tonluk kısmı Türkiye'de tüketilmektedir.

Zeytinyağlarımız maalesef alıcı beklemektedir. AB ülkelerine zeytinyağı satmamız gümrük duvarlarından dolayı çok zor olduğundan ve dünyada büyük bir rekabet olduğundan dolayı üretici zor durumda kalmakta ve maalesef ürününü satamamaktadır. Bunun için Hükûmetimizden Uzak Doğu’ya, İspanya’ya, Çin’e ve Afrika’ya daha fazla ihracat yapılması için yeni çalışmalar bekliyoruz.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bakın, Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık zeytinyağı tüketimi 18 ila 25 kilogram arasında iken, ülkemizde maalesef sadece 1,5-2 kilogramdır. Ülkemizde kişi başına tüketimi mutlaka arttırmak zorundayız. Maalesef, ülkemizde yıllarca televizyonlarda margarin yağlarının reklamları yapılarak insan sağlığına son derece zararlı, donmuş, kimyasal içerikli yağlar yedirildi, insanımızın sağlığıyla oynandı ve sağlıkları bozuldu; kanser, kalp, damar, tansiyon ve kolesterol hastalıklarının sayısı hızla arttı. İnanın, bu sayılan hastalıkların bir numaralı düşmanı zeytinyağıdır. Üç yüz, dört yüz yıl yaşayan zeytin ağacının bu uzun hayatı, bünyesinde kansere karşı direnç gösteren ve kanseri yenen maddelerin bulunmasından dolayıdır. Dünyanın en kıymetlisi dediğimiz zeytinyağımızı mutlaka yaşatmak zorundayız, önemini herkese anlatmak zorundayız.

Balıkesir’de bölge insanımızın büyük çoğunluğu zeytin ve zeytinyağı üretimiyle uğraşmakta ve geçimini bununla sürdürmektedir. Özellikle Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ta gerçekten İtalya’nın Toskana bölgesinde yetiştirilen en kaliteli yemeklik zeytinyağları üretilmektedir. Yine, bunun dışında Marmara Adamızda, Erdek’te, Edincik beldemizde gerçekten çok güzel sofralık zeytinlerimiz üretilmektedir.

Değerli arkadaşlarım, sağlıklı yaşam için mutlaka her evde zeytinyağı tüketilmelidir. Bugün dünyanın en önemli kanser ilacı köpek balığı kıkırdağından elde edilmektedir. Köpek balığından çıkan squalene adlı madde, zeytinyağında bol miktarda bulunmaktadır. Zeytinyağı kanser riskini yüzde 50’ye kadar azaltmaktadır. Rafine edilmemiş sızma zeytinyağı bunun için çok önemli bir şifa kaynağıdır.

Cildi yumuşatmak ve güzelleştirmek için zeytinyağı kullanılır. Zeytinyağı sabunu saç dökülmesini önler, saç diplerini güçlendirir, gastrit ve ülsere karşı korumada etkin bir rol oynar.

Değerli arkadaşlarım, damar tıkanıklığından zeytinyağı insanımızı gerçekten korur. Bu özelliğiyle kalp sağlığı açısından en uygun yağdır.

Bakın, Profesör Doktor Canan Karatay Hanım zeytinyağıyla ilgili neler söylüyor: “İnsan hücrelerinin sağlıklı olması lazım. Böbrek, kalp, damarlar, beyin, bütün bu organlarımızın hücreleri üç ayda bir yenileniyor. Sağlıklı yenilenmesi için zeytinyağı mutlaka vücuda girmelidir. İnsan vücuduna zeytinyağından daha faydalı bir şey yoktur.”

Evet, peki, arkadaşlar, ülkemizde Cenab-ı Allah’ın bolca verdiği bu kadar insan sağlığına dost olan zeytinyağını niçin kullanmıyoruz? Sağlığımızı niçin önemsemiyoruz? Bakın, Avrupalı 20-25 kilogram tüketirken biz niçin 1,5 kilogram tüketiyoruz?

Dünyanın bu en kıymetlisi dediğimiz zeytinyağımızı ve ağacımızı korumalıyız. Bundan iki yıl evvel 6,5 liraya satılan yağlarımız, maalesef bu yıl 5 liradan satılmaktadır. Tarım Bakanlığımız kilogram başına destek vermektedir ancak 50 kuruş olduğundan, bu destekler kâfi gelmemektedir. Tarım Bakanımızdan ricamız, zeytine de, tane zeytine de mutlaka destek verilmelidir.

Evet değerli arkadaşlarım, her zaman Hükûmetimizden destekleri alan TARİŞ, Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, zeytinyağı üretici dernekleri ve zeytinyağı tanıtım grubuna, bu ürünün üretimi, satışı, ihracatı, reklamı ve iç piyasada daha fazla tüketimin artması için büyük görevler düşmektedir ve biz de bunları her zaman destekliyoruz. Başbakanımıza bununla ilgili bir rapor verdik. Tarım Bakanımızdan da mutlaka zeytinyağımıza daha fazla destek bekliyoruz.

Bol zeytinyağı yiyelim diyorum, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Aydınlıoğlu.

Gündem dışı üçüncü söz, Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’e aittir.

Buyurunuz Sayın Özdemir. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; büyük halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun 40’ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

21 Mart 1973 tarihinde yitirdiğimiz Âşık Veysel, Alevi-Bektaşi öğretisiyle yetişmiş, bu nedenle Karacaoğlan’dan, Pir Sultan Abdal’dan, Dadaloğlu’ndan, Emrah’tan büyük ölçüde etkilenmiş bir halk şairidir. Âşık Veysel, ozanlık yaşamının ilk döneminde “Dost dost diye nicesine sarıldım/ Benim sadık yârim kara topraktır.” ya da “Lale der ki behey Tanrı/ Benim boynum neden eğri/ Yârdan ayrı düştüm gayrı/ Benden âlâ çiçek var mı” gibi türkülerinde, daha çok tabiat ve toprak sevgisi üzerine eserler üretmiştir.

İçinde yetiştiği kültürün de etkisiyle, Âşık Veysel, hayatı boyunca her türlü etnik ve mezhepsel ayrımcılığın dışında kalmıştır, eserlerinde bunu belirtmiştir.

“Kürt’ü, Türk’ü ve Çerkez’i

Hep Âdem’in oğlu, kızı

Beraberce şehit, gazi

Yanlış var mı ve neresi?

Yezit nedir, ne Kızılbaş?

Değil miyiz hep bir kardaş?

Bizi yakar bizim ataş

Söndürmektir tek çaresi.” (CHP sıralarından alkışlar)

Bunu söyleyen Âşık Veysel, insan sevgisini, insanı her türlü mülahazanın üstünde tutmuş bir ozandır.

Değerli arkadaşlarım, Veysel’in doğup büyüdüğü köyden, Sivrialan’dan onu alıp çıkaran, önce Türkiye’ye, sonra dünyaya onu tanıtan aslında cumhuriyetin ta kendisidir. O dönemlerde Sivas’ta İl Millî Eğitim Müdürü olan Ahmet Kutsi Tecer ve büyük derlemeci Muzaffer Sarısözen, Veysel’i Sivas’tan alıp çıkarmış ve Türkiye’ye, dünyaya mal etmiştir.

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, cumhuriyet devrimlerinin en önemli hedefi yeni bir ulus yaratmaktı. Bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımızı -Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Laz’ıyla- eşit yurttaş yapmak hedefi vardı. Cumhuriyetin en önemli projesi buydu. Bu projeyi gerçekleştirmek için o dönemlerde kurulan köy enstitüleri, halkevleri olmuştur. İşte, Âşık Veysel de asıl yaşamına köy enstitülerinde ve halkevlerinde şiirler söyleyerek, türküler söyleyerek devam etmiştir ve bu süreçte, köy evlerindeki, halkevlerindeki bu çalışmaları sürecinde Veysel bütün Türkiye’yi gezmeye başlamış, dünyayı tanımaya başlamış ve o zaman, o dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük gelişimi, değişimi, dönüşümü yani cumhuriyeti kavramıştır. Bugün çoğu bakar gözlerin kör olup görmediği ya da ortadan kaldırmaya çalıştıkları cumhuriyetin faziletlerini görmüş, giderek Anadolu aydınlanma devriminin yılmaz bir savunucusu olmuştur Âşık Veysel.

Değerli arkadaşlarım, bugün üzülerek ifade etmeliyiz ki giderek bir bölünmenin eşiğindeyiz ülke olarak. Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’siyle bizi birlikte, bir arada tutan cumhuriyetin tasfiyesi projesiyle karşı karşıyayız. O nedenledir ki bugün Âşık Veysel’i anmaktan çok, Âşık Veysel’i anlamak ihtiyacındayız. Bizim, hepimizin, başta bu ülkeyi yönetenlerin ve onun “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü çok sık söyleyen Sayın Başbakanın da Âşık Veysel’i bir kere daha anlaması ve kavraması gerektiği inancındayım.

Her fırsatta cumhuriyetle, cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmaya çalışan Sayın Başbakan, cumhuriyeti kuranlarla sataşmayı, onlarla hesaplaşmayı bir siyaset biçimi hâline getirmiştir.

Yine, her fırsatta, Sayın Başbakan, Dersim’den hareketle, Alevi yurttaşlarımızın Atatürk’le, cumhuriyetle olan gönül bağını acaba zedeleyebilir miyimin hesabını yapıyor.

Son olarak da Âşık Veysel üzerinden aynı hesaplaşmaya gitti Sayın Başbakan ve Âşık Veysel’in o dönemde “Sazının kırıldığını, Sivas’a sokulmadığını” söyler, bunların hiçbirisi doğru değil. Sözün kısası Âşık Veysel’in sözleriyle cevap vermek istiyorum bu iddiaya: “Yürüyelim Atatürk’ün izine/ Boş verelim bozguncunun sözüne/ Göz atalım şu dünyanın hızına/ Yürüyüp hedefe varalım kardaş…/

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Devamla) - …Veysel’in sözleri kanun dışı mı?/ Mantığa uymazsa kesin başımı/ Bana düşman etmiş vatandaşımı/ Sebebi neyse soralım kardaş

Bu anlamlı günde, bir kere daha, büyük ozanı sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özdemir.

Gündeme geçmeden önce İç Tüzük 60’a göre, sisteme girmiş Sayın milletvekillerimize birer dakika söz vereceğim.

Sayın Eyidoğan…

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, tapu kadastro meslek yüksekokulu mezunları kolaylıkla iş bulurken aynı dersleri gören harita kadastro meslek yüksekokulu mezunlarının işsiz olduğuna ve bu konuda gereğinin yapılmasını beklediklerine ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

İşe göre insan yerine, insana göre iş sorunu var. Tapu kadastro meslek yüksekokulu mezunları kolaylıkla iş bulup göreve başlarken, aynı dersleri gören harita kadastro meslek yüksekokulu mezunları işsizdir. Türkiye’de bine yakın tapu sicil müdürlükleri var, 4 bine yakın belediye var. Bu kurumların harita ve kadastro yüksekokul mezunlarına ilgi göstermesini ve profesyonelliğin gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eyidoğan.

Sayın Yeniçeri…

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, AKP’nin, “barış” adı altında PKK ne derse onu yaptığına ve Türk milletinin kendisine kurulan komplonun farkına varması gerektiğine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Terör örgütü PKK ve onun eli kanlı elebaşısı “Hakikatleri araştırma komisyonu kurulsun.” demişti; AKP, hakikatleri araştırma komisyonu kurmanın yollarını arıyor.

Bebek katili Öcalan “Her ilde, her bölgede demokratik özerklik geliştirilmelidir.” diye talimat vermişti; AKP, demokratik özerklik talebini Büyükşehir Belediye Yasası’nı çıkararak cevaplamaya çalışıyor.

KCK Türkiye’de zaten var olan ana dilde eğitim için oruca yatmış; buna karşın AKP keyfî dilde eğitim yasasını çıkarmıştır.

İmralı canisi “Akil adamlar komisyonu kurulsun.” demişti; Başbakan, böyle bir komisyonun kurulacağını açıklamış bulunmaktadır.

PKK ne diyorsa AKP onu yapıyor. “Kan dökülmesin, barış gelsin, terör bitsin.” sözleri, PKK’nın taleplerini yerine getirmenin aracı hâline gelmiştir. İmralı canisinin taleplerini yerine getirmenin adı, AKP sözlüğünde “barış”tır. Türk milleti kendisine kurulan komplonun farkına varmalıdır; AKP ya titreyip kendine gelmeli ya da millet AKP’yi sandığa gömmelidir.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.

Sayın Kaplan…

4.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli Üniversitesinde 30’a yakın öğrenciye anayasal haklarını kullanmaları nedeniyle okuldan uzaklaştırma cezası verildiğine ve yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırdığına ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Kocaeli Üniversitesinde, 30’a yakın öğrenciye, anayasal haklarını      -basın açıklamalarını- ve protesto haklarını kullanmaları nedeniyle, yasa dışı sol örgütlere üye oldukları gerekçesiyle bir yıl –yarıyıl- okuldan uzaklaştırma cezası verildi.

Hükûmet yetkililerinin bir taraftan terör örgütüyle gizli pazarlıklar yaparak görüşürken sorun olmadığı bir süreçte, özgür ve özerk üniversitenin artık ayaklar altında olduğu bir süreçte, bunun demokrasi anlayışına uygun olmadığı düşüncesindeyim. Bu, çocukların emeklerine, ailelerinin emeklerine saygısızlıktır. Yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Ağbaba…

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da kayısının bazı bölgelerde don nedeniyle yüzde 90 oranında zarar gördüğüne, derhâl zarar tespitinin yapılması ve Malatyalı üreticilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, geçen hafta, 18 Martı 19 Marta bağlayan gece, Malatya’da 50 bin ailenin geçim kaynağı, ekmeği olan kayısımız, bazı bölgelerde yüzde 90 oranında dondan zarar gördü. Malatya’da derhâl, zaman geçirilmeden zarar tespiti yapılmalıdır. Aldığımız bilgilere göre Malatya’nın birçok bölgesinde kayısımız zarar görmüştür. Geçtiğimiz yıl kayısı para etmemiş, satılan kayısılardan maalesef zarar edilmiş ve yok pahasına satılmıştır. 50 bin aileden ancak 6 bin üretici TARSİM’e kayısılarını sigorta ettirmişlerdir, bu nedenle Malatyalı mağdurdur.

Bir haftadan beri Malatyalılar adına Meclisten haykırıyorum ancak ne bir AKP milletvekili ne de Hükûmet Malatyalıların sesini duymuyor. Derhâl Hükûmet açıklama yapmalı ve Malatyalı üreticilerin borçlarını ertelemelidir, faizlerini silmelidir. Mecliste bulunan başta Malatya milletvekilleri olmak üzere herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Özdağ…

6.- Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Teşekkür ederim.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün üzerinden dört yıl geçti. Yazıcıoğlu, millet ile devlet meselelerinde gösterdiği kararlılıkla aramızda olacaktır. O, hayatı pahasına hep inançlarının gereğini yaptı, inançlarını Meclise taşıdı ve sadece millet iradesine inandı. O Türk sağının ortak paydasıydı, o milletinin derin sesiydi.

“Bir kar tanesi olsam Mekke’ye düşmek isterim.” diyen, cenazesinde herkesin samimi olarak hakkını helal ettiği bir Müslüman’dı. Demokrattı, millet iradesine inanıyordu, değerlere saygılıydı. “Fikirlerin ve inançların farklılığı zenginliğimiz.” diyordu. Tolerans ve hoşgörü onun hayat felsefesiydi.

28 Şubatta “Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam” diyerek cesaretini göstermişti. Ama yine o süreçte söylediği “Türkiye İran olmayacak, Cezayir olmayacak ama Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz.” sözüyle Türkiye’de yapılması planlanan darbeleri ve kurulması istenen yapıyı deşifre etmesi bence cesaretinden daha da önemlidir.

O görmek istediği Türkiye’yi şöyle tarif etmişti: “Bir hayalim var. Başını örten ile açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var: Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni ayrımı olmadan…”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özdağ.

Sayın Halaman….

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Kozan-Sarıçam’da esnaf ve sanatkârların işsizliğin çoğaldığını dile getirdiklerine ilişkin açıklaması

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Başkanım -bu hafta sonu- Adana-Kozan-Sarıçam’da daha çok sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri, esnaf kefaletin olduğu yerler, nakliyeciler, oto alışverişi yapanlar yani esnaf, sanatkâr “Sürekli olarak işsizliğin çoğaldığını, işin olmadığını, dolayısıyla Hükûmetin başka şeylerle çok uğraşmaktan ziyade, insanların hayatını tanzim etme noktasında hayat pahalılığını yenmekle, yeni iş imkânları yaratmayla uğraşsın.” derler. Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisinde seslendirmemi istedikleri için seslendirmiş oldum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaman.

Sayın Dedeoğlu…

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın başlattığı ESBİS Projesi’yle sivil toplum kuruluşlarının zor durumda kaldığına ve bu nedenle bu projeden vazgeçilmesini veya atanacak genel sekreterin maaşının devlet tarafından ödenmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tüm Türkiye’de ve Kahramanmaraş’ta esnaf ve sanatkârlar odaları birliğimiz var. Yeni bir uygulamayla, ilgili Bakanlık “ESBİS Projesi” adı altında bir proje başlattı. Bu projeyle her oda dışarıdan genel sekreter atamak zorunda bırakıldı. Ancak sivil toplum kuruluşlarımızın daha kendi yerleri yokken, ofisleri, büroları yokken böyle bir yükün altına girmeleri, bunun SSK’larını veyahut da maliyesini, maaşını ödemeleri mümkün değil. Hükûmetin ya bu projeden vazgeçmesini veyahut da buraya atanacak genel sekreterin maaşının devlet tarafından ödenmesini talep etmekteyiz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

Sayın Öğüt…

9.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kamu kaynaklarının heba edildiğine ve bunun sorumlularını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Vatandaşın parasının nasıl har vurulup harman savrulduğunu gösteren bir örnek sunmak istiyorum: İstanbul emlak piyasasının 1 milyar dolar değer biçtiği 32 dönümlük Etiler Polis Meslek Okulunun yıkılarak yerine lüks konutların ve rezidansların yapılacağı iddiaları doğru mudur? CHP İl Genel Meclisi üyeleri Ali Cemal Kimverdi ve İlhami Sadıkoğlu basında çıkan haberlere dayanarak Meclis Başkanlığına önerge sunmuş ve önerge ilgili komisyonlara havale edilmiştir. İddia önemlidir. Zira, İstanbul İl Özel İdaresi, İSMEK kapsamında 2009 yılında okulun onarım ve güçlendirilmesine ciddi harcamalar yapmıştır. Bu binaların yıkılacağı ve araziye lüks konutlar ve rezidanslar yapılacağı söylenmektedir. Kamu kaynaklarının böylesine heba edilmesine göz mü yumacaksınız? Bunun sorumluları kimdir?

Boşa harcanan paraların diğer örneği ise Bağdat Caddesi’ne yapılan bisiklet yolunun önce yapılıp sonra tüm malzemelerinin kaldırılmasıdır. Bu paraların hesabı nasıl sorulacaktır, hem İstanbullular hem bisiklet sevdalıları merak etmektedir. Bu sorumlular hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Bulut…

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklaması

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Başkan, Türkiye’de çok geniş bir coğrafyada hasadı yapılan zeytin büyük sorunlarla karşı karşıya. İktidar partisinin sayın milletvekilinin de ifade ettiği gibi hak ettiği desteği alamamakta, hak ettiği pazarı bulamamaktadır. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Bey şimdi telefonda bana “1 kilo zeytinyağı 6 lira 70 kuruşa mal oluyor. Biz, 5 dizyemlik, yani sıfır asidin altında 5 dizyemlik zeytinyağını 5 lira 30 kuruşa satıyoruz. Rafinajlık zeytinyağını 4 liraya satıyoruz. Bu şartlar altında biz nasıl hasat yapalım? Nasıl bu zeytinin altını sürelim? Nasıl gübreleyelim? Nasıl tımarını yapalım?” diye sorusunu dile getiriyor.

50 kuruş destekle zeytincinin ayağa kalkması mümkün değil. Fındığa ve ayçiçeğine, taneye verilen desteğin mutlak surette zeytine de verilmesini… Zeytinyağına 1,5 liraya çıkması gerekiyor bu desteğin ki zeytinci masrafını kurtarabilsin.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bulut.

Sayın Öz…

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, arıcılıkla uğraşanların mağdur durumda olduklarına ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Son bir ay içerisinde başta Mersin ve Adana olmak üzere arıcılıkla uğraşan çiftçilerimizin ciddi derecede bir mağduriyeti vardır. Bunlar özellikle kovanlarda ciddi arı ölümleri yaşamaktadırlar. Bunlara ilaveten Hatay’da da benzer olayların olduğu söylenegelmektedir. Dolayısıyla bu arı ölümlerinden sorumlu olan asıl etkenin zirai ilaçlar olduğu düşüncesi vardır. Bu zirai ilaçların kontrollü bir şekilde arı üreticilerine ulaşması veya bunların imhası noktasında Hükûmetin önlem alması gerekmektedir. Arıcılıktaki bu mağduriyetin ve o çiftçilerin kredi borçlarının da ertelenmesi gibi bir talepleri vardır.

Hükûmeti bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Doğru…

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu ölümünün 4’üncü yılında minnet ve şükranla anıyorum. O, ülkesini, milletini, bayrağını, toprağını seven cefakâr bir insandı. Mekânı cennet olsun diyorum, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Doğru.

Sayın Serindağ…

13.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Gaziantep Belkıs Pompaj Sulama Tesisinin neden bitirilemediğini ve Afyonkarahisar Belediyesinin bazı uygulamalarından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun neden bahsetmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Gaziantep Belkıs pompaj sulama tesisi bir türlü bitirilememektedir. Bunun sebebi acaba çiftçilerin sulu tarım yapmak istememeleri midir? Siz de biliyorsunuz ki enerji fiyatı çok pahalı ve bu nedenle çiftçiler sulu tarım yapamamaktadırlar.

Başka bir husus: Afyon’da yapılanları sıralarken zannediyorum Sayın Bakan bazı şeyleri gözden kaçırdı, bunu da söyleseydi olurdu. Mesela, Afyon’da belediye otobüsü sayısı artırılacağına, insanların daha medeni bir şekilde yolculuk yapmasına imkân sağlanacağına, kadın ve erkekler için ayrı ayrı belediye otobüsü tahsisi yapılmıştır. Sayın Bakan buna değinmedi, herhâlde bunu unuttu.

Bir de Sayın Bakan, Afyon’da her yerde içki satışı ve içimi yasaklanmıştır, herhâlde bunu söylemeyi unuttunuz, bu da tabii, bir icraattır.

Frig Vadisi Projesi’nden hiç bahsetmediniz, acaba bununla ilgili çalışmalar ne safhadadır? Zannediyorum Sayın Bakan bunları unutmuştur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Serindağ.

Sayın Baluken…

14.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün dokuz gün boyunca susuz kaldığına, bunun sorumlusunun Bingöl Belediyesi olduğuna ve bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Geçen hafta Bingöl’deydim. Seçim bölgem olan Bingöl’de tam dokuz gün boyunca bütün bir kent susuz kaldı. On yıldır Bingöl Belediyesini elinde bulunduran AK PARTİ’li Bingöl Belediyesi bu dokuz günlük ihmalde çok büyük bir paya sahiptir. Bingöl Belediyesi ve sivil toplum örgütleri daha çok bölgede yapılan bir HES barajının hafriyatının içme suyu isale hattı üzerine dökülmesi üzerine meydana gelen bir heyelanı gerekçe olarak gösteriyorlar. Sayın Bakan buradayken ben kendisine sormak istiyorum: Dokuz gün bir kenti susuz bırakan sebep HES barajının hafriyatının isale hattı üzerine dökülmesi midir? Değilse, sorumluluk AK PARTİ’li Bingöl Belediyesindedir. Siz kendi Bakanlığınızın görev alanına giren yerde bir soruşturma başlattınız mı? Eğer bir soruşturma başlatmadıysanız Bingöl Belediyesiyle ilgili, Hükûmetinizin ilgili bakanları bir soruşturma başlattı mı? Bir de, dokuz gün susuz kalan bir kente zahmet edip Hükûmetinizin bir bakanı neden gelmedi? Bir kentin en temel yaşam hakkı olan içme suyuna ulaşmasıyla ilgili bir sorunu önemsemiyor musunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Heyelan sebebiyle…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Heyelan insan eliyle oluşturulmuş bir heyelan, doğal bir heyelan değil.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Grubu olarak Musevi cemaatinin Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı kutladıklarına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün, Musevi cemaatimizin Pesah Bayramı’nın, diğer adıyla Hamursuz Bayramı’nın ilk günüydü. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Musevi cemaatinin, Musevi vatandaşlarımızın Pesah (Hamursuz) Bayramı’nı kutluyoruz. Bu bayram, firavunlar döneminde Mısır’da esaret altında yaşayan Musevilerin Hazreti Musa’nın öncülüğünde esaretten kurtulmalarının anısına her yıl kutlanır ve bu hafta da bu bayramın kutlandığı haftadır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sadece Türkiye’deki Musevi cemaatinin değil, tüm dünyadaki Musevilerin bu bayramını kutluyoruz ve bütün dinlerin, bütün kültürlerin, bu din ve kültürlere mensup bütün insanların barış içinde, özgürce yaşadıkları bir demokrasiyi gerçekleştirebilmek umuduyla tüm milletimize ve Musevi vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Sayın Elitaş…

16.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü ve Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

25 Mart 2009 tarihinde aramızdan ayrılan dürüst siyaset adamı, demokrasi şehidi Muhsin Yazıcıoğlu’nu saygıyla, rahmetle anıyoruz.

Yine 21 Mart 1973 tarihinde… Türk dilini en iyi kullanan halk ozanlarından, halk şairlerinden Âşık Veysel’i de rahmetle anıyoruz. “Benim sadık yarim kara topraktır.” deyip kara toprağına, sadık yarine kavuşan;

“Ben giderim adım kalır,

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur bayram gelir,

Dostlar beni hatırlasın.”

diyen Âşık Veysel’i ve demokrasi şehidi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle, minnetle anıyoruz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Elitaş.

Sayın Yüksel…

17.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanının İzmir’e yeni müftü atanması nedeniyle yaptığı açıklamayı kınadığına ilişkin açıklaması

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Başbakan ve bakanların ardından İzmir düşmanlığı, karşıtlığı, nefreti bugün de Diyanet İşleri Başkanının ayrımcı açıklamaları ile gündeme gelmiş, bir kez daha İzmirliler incitilmiştir. İzmir’deki din görevlileri toplantısında Diyanet İşleri Başkanı İzmir’e yeni müftü atamasını “İzmir'in farklı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var, ona uygun bir müftü atadık." demiştir.

İzmir irfan geleneği, yardımlaşma, dayanışma duygusu en güçlü kentlerimiz arasındadır. İzmir, Atatürk'ün deyimiyle “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir kenttir. İzmir, tarihi boyunca çok farklı inançtan ve etnik kökenden insanın barış içinde bir arada yaşadığı bir kenttir. İzmir kardeşliğin, hoşgörünün kentidir. Artık yeter, İzmirliye yönelik düşmanca, saygısızca açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Biz nefrete karşı bir arada yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı ve müftü derhâl görevlerini bırakmalıdırlar. Bütün bu söylemleri kınıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüksel.

Sayın Ekşi, buyurunuz efendim.

18.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Âşık Veysel’in bazı yerlere gitmesine yasak konulduğu gibi spekülasyonların doğru olmadığına ilişkin açıklaması

OSMAN OKTAY EKŞİ (İstanbul) – Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.

Resmî kayıtlara geçsin diye söz istedim.

Resmî kayıtlara geçmesini istediğim husus şu: Rahmetli Âşık Veysel üzerinde spekülasyonlar var; muhtelif yerlere, İstanbul’a, Ankara’ya, Sivas’a gelmesine yasak kondu gibi. Bendeniz, 1946 veya 1947 yılında ortaokul öğrencisiydim. Âşık Veysel Sivas’a geldi, Sivas Lisesinin ortaokul bölümünde bizlere ve bütün lisenin öğrencilerine oradaki yemekhanede konser verdi. Bizzat tanık oldum. Âşık Veysel’in bir tek, Gazi’yi görememiş olmak gibi bir üzüntüsü olmuştur, onun dışında hiçbir yerde böyle bir muameleyle karşılaşmamıştır. Kaldı ki o dönemin âşıkları, o dönemin halk müziği devlet politikası olarak her zaman korunmuştur, baş tacı edilmiştir.

Bunu kayıtlara geçirmek için söz istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ekşi.

Sayın Canalioğlu…

19.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karadeniz sahil yolunun yapımında yanlışlıklar varsa araştırılması gerektiğine ve alternatif demir yolu projesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin Meclise yansımadığına ilişkin açıklaması

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bilindiği gibi Karadeniz sahil yolu, siyasi anlamda vatandaşlar üzerinde etki yapma noktasında şaşaalı bir şekilde törenlerle açılmış ve oradan siyasi rant elde etmek için gayret sarf edilmişti. Ama gelinen noktada görüldü ki Karadeniz sahil yolu yanlışlıkla yapılmış bir yoldur. Ve geçen hafta içerisinde olan sel felaketi ve yağışlar sonucunda Karadeniz sahil yolunun bilhassa Giresun’dan Sarp’a kadar olan bölümünde hasarlar olmuş, can ve mal kaybına sebep olmuştur. Bu yolun araştırılması gerekmektedir, yapımındaki yanlışlıklar –varsa- ortaya konulması gerekmektedir.

Ayrıca, alternatif olarak demir yolu projesinin hangi aşamada olduğunu sürekli olarak söylüyoruz ama ne yazık ki, Samsun-Sarp arası ve bu sahil illerini de iç kısımlara bağlayan demir yoluyla ilgili herhangi bir gelişme Meclise yansımamıştır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Canalioğlu.

Sayın Acar…

20.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, DİSK, GENEL-İŞ ve LİMAN-İŞ sendikalarına gece yarısı yapılan baskını şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün DİSK, GENEL-İŞ ve LİMAN-İŞ sendikalarına gece yarısı düşman orduları basılıyormuş gibi yapılan baskını şiddetle kınıyorum. Yasal sendikaları terör örgütü gibi gören 12 Eylül yönetiminin aynı uygulamasını AKP iktidarı yapmaktadır. Sendikaları böyle basmak emek düşmanlığıdır. İktidar artık hayalî örgütler yaratarak tüm muhaliflerini ve emeği ezme işini bırakmalıdır. Bu gidiş, gidiş değildir. Buradan şiddetle iktidarı uyarıyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Sayın Vural…

21.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 4’üncü, Âşık Veysel’in ölümünün 40’ıncı yıl dönümüne ve Esenyurt’ta mağdur durumda olan vatandaşların sorunlarının çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, ölümünün dördüncü yılında, Hakk’a yürüyen Muhsin Yazıcıoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Tabii, Türk millî kültürünün unutulmaz ozanı, millet ve insan âşığı Âşık Veysel’i de bu vesileyle, ölüm yıl dönümünde tekrar anmayı da bir görev addettim.

Efendim, bir de, Esenyurt’ta 70 bin mağdur insan var. Maalesef, AKP’li iki belediye arasında sıkışmışlar. Bunlar âdeta dolandırılmışlar. Bugün Sayın Başbakana dertlerini iletmek için gittiklerinde "Bunların ne mağduriyeti var ki?” diyerek horlanmasını doğru bulmuyorum ve bunların sorunlarının çözülmesi konusunda, bu sorunu çıkartan AKP’li belediyelerin bu sorunu çözmesi konusunda gerekli talimatların verilmesini özellikle Hükûmetten dilediğimi ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.

Sayın Özel…

22.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Hükûmetin uygulamaları nedeniyle Manisalı çiftçilerin zor durumda olduklarına ve bu duruma derhâl bir çözüm getirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Başta Saruhanlı, Akhisar ve Gölmarmara ilçelerimiz pamuk ve tütünün dünyaca en kalitelisini üreterek geçimini sağlayan köylülerimizle doluydu. Ancak iktidar partisinin bu konuda yapmış olduğu peş peşe hatalı uygulamaların sonucunda bu iki değerli ürünü kaybettik. Yerine ikame edilen zeytinde de bu sene çok kötü günler yaşanıyor. Dane zeytine ve zeytinyağına prim verilmesine ilişkin, iktidar partisinin sözü bütçe görüşmelerinde boş çıktı. Daha sonra da Türkiye İstatistik Kurumunun dekar başına yapmış olduğu çalışmayla darıya ve diğer tüm ürünlere verilen prim miktarı eskinin yüzde 40 kadar gerisine düştü. Bu sıkıntı köylümüzün canına tak etmiştir. Manisa’daki köylülerin bu sorununa Hükûmet tarafından derhâl çözüm getirilmesini bekliyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özel.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel  Eroğlu,  gündemin sözlü sorular kısmının 1, 512, 541, 557, 620, 621, 622, 623, 624, 626, 638, 639, 641, 642, 662, 663, 704, 705, 788, 789, 790, 791, 792, 817, 853, 919, 920, 921, 922, 939, 948, 950, 959, 961, 989, 1031, 1052, 1085, 1120, 1126, 1160, 1314, 1316, 1333, 1346, 1375, 1389, 1466, 1501, 1524, 1607, 1613, 1650, 1651, 1652, 1692, 1693, 1698, 1727, 1728, 1729, 1730, 1800, 1879, 1880, 1952, 1953, 2050, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 ve 2112 sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.

Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener Başkanlığında Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin'in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu’na resmî bir ziyarette bulunması Genel Kurulun 19/3/2013 tarihli 79'uncu Birleşiminde kabul edilen heyeti oluşturmak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1185)

                                                                                                                21/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener Başkanlığındaki heyetin; Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin'in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu'nu resmî ziyarette bulunması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 Mart 2013 tarihli ve 79'uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.

28 Mart 1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi uyarınca, heyetimizi oluşturmak üzere siyasi parti gruplarınca bildirilen isimler Genel Kurulun bilgisine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye  Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

Ad ve Soyad: Seçim Çevresi:

Malik Ecder Özdemir           TBMM İdare Amiri, Sivas Milletvekili

Hasan Hami Yıldırım                          Burdur Milletvekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 29 milletvekilinin, Hamit Fendoğlu'nun katledilmesi ve ardından başlayan Malatya olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/554)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hamit Fendoğlu 1965 milletvekili genel seçimlerinde Malatya'da AP Milletvekili seçilmiş, 11 Aralık 1977'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde ise Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği ile bağımsız aday olarak Malatya Belediye Başkanı seçilmiştir. Ankara-Emek PTT'sinden Hamit Fendoğlu adına bir koli gönderilmiş, 17 Nisan 1978 akşamı Fendoğlu, içerisinde bomba bulunan koliyi açınca meydana gelen patlama sonucu Hamit Fendoğlu, gelini Hanife Fendoğlu, torunları Bozkurt ve Mehmet Fendoğlu hayatını kaybetmiştir.

1975-80 yılları arasında tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da sağ-sol çatışmaları toplumu iyice kutuplara ayırmış, Hamido'nun öldürülmesi ise Malatya için önüne geçilemez olayların ateşleyicisi olmuştur.

Suikastın ertesi günü erken saatlerden itibaren, ilçe ve köylerden toplu halde insanlar gelmeye başlamış, toplananların sayısı kısa sürede 10 bini aşmıştır. Sloganlar atarak harekete geçen kitle Cezmi Kartay ve Turan Emeksiz Caddesi başta olmak üzere Alevi esnafların yoğun olduğu cadde ve mahallelerde işyerlerini tahrip etmişler, yağmalamışlardır.

Dört gün süren ve 'Malatya Olayları' olarak anılan şiddet olayları sonucunda 4'ü Hamido ve ailesi olmak üzere toplam 8 kişi ölmüş, 20'si ağır, 100 kişi yaralanmış, 100'ü tamamen olmak üzere, toplam 960 işyeri ve konut yakılıp yıkılmıştır. Olayların Malatya'ya maddi faturasının 100 Milyon TL civarında olduğu belirtilmektedir.

Hamit Fendoğlu'na gönderilen bomba dışında, benzer nitelikte üç paket daha 7 Nisan'da Ankara'dan postaya verilmiş, bombalı paketler, Pazarcık CHP İlçe Başkanı Memiş Özdal'a, Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı Abdülkadir Oltu'ya ve Ahmet Akalın isimli Adanalı bir işadamına gönderilmiştir. Pazarcık'a gönderilen paketin patlaması sonucu, bir PTT çalışanı hayatını kaybetmiştir. Adıyaman ve Adana'ya gönderilen paketlere, İçişleri Bakanlığınca el konulmuştur. Paketlerdeki patlayıcıların, daha önce İstanbul ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin üzerine atılan bombalarla aynı olduğu belirlenmiştir. Bombaların gönderildiği adresler değerlendirildiğinde, amacın mezhepsel ve etnik kimlik çatışmalar yaratmak olduğu görülecektir.

Malatya'da meydana gelen olaylar, 12 Eylül darbesine kadar artarak devam etmiştir. 1975-1980 arasında Malatya'da binlerce olay olmuş, aralarında öğretmen, genç, memur, esnafların bulunduğu toplam 100 kişi öldürülmüştür. 1975 yılında 2, 1976 yılında 6, 1977 yılında 4, 1978 yılında 39, 1979 yılında 16, 1980 yılında ise 33 kişi anarşi olaylarında hayatını kaybetmiştir. Son cinayet darbeden 1 gün önce, Selahattin Karakaş isimli bir öğretmenin öldürülmesidir. Ölenlerin 57'si sol görüşlü, 26'sı sağ görüşlüdür.

Hamit Fendoğlu'nun katledilmesiyle başlayan olaylar ve gözaltı, baskı ve işkenceyle anılan 12 Eylül Darbesinin ardından Malatya'da yaşayan Alevi ve demokrat kişilerin büyük bir kısmı ya köylerine dönmüş veya büyük şehirlere göçmüşlerdir. Yaşanan olaylar Malatya'nın sosyal, inançsal ve siyasal dokusunu değiştirmiştir.

Hamido'nun katledilmesi 12 Eylül darbesini hazırlayan olayların önde gelenlerinden biridir. Ülkenin anarşi ve terör olayları ile kaosa sürüklenmek istenmesinin önemli yapı taşlarındandır. "Malatya Olayları"nın ardından iş yerlerini yağmalayanların dışında kimse yakalanmamıştır. Neredeyse tüm Malatya'yı ateşe verip, 4 kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı olayların ardından sadece av malzemesi çalmakla suçlanan 1 kişi tutuklanmış, o da ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Olayların olduğu dönem ve sonrasında Devletin resmî kurumları olayın çözülmesi için gerekli hassasiyeti göstermemiş, dönemin üst düzey yetkililerine defalarca yapılan başvurular sonuçsuz kalmıştır. Dava dosyası 1998 tarihinde zamanaşımı nedeniyle kapatılmıştır.

Yetkililer son dönemlerde, sürekli 12 Eylül’le hesaplaşılacağına dair cümleler kullanılmaktadır. Hamido ve tüm Türkiye'deki binlerce olayın ardındaki gerçek güçler ortaya çıkarılmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Toplumda Alevi-Sünni, solcu-sağcı ayrışması yaratıp binlerce kişinin ölümüne sebep olan kişiler mutlaka tespit edilmeli, 12 Eylül’le yüzleşilmeli, sorumlular, aradan 31 yıl geçse bile yargılanmalıdır.

Hamit Fendoğlu'nun katledilmesi ve ardından başlayan "Malatya Olayları"nın tüm yönleriyle ele alınarak gerekçelerin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla Anayasa'nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.02.02.2012

1) Veli Ağbaba                               (Malatya)

2) Ali Serindağ                               (Gaziantep)

3) Recep Gürkan                            (Edirne)

4) Selahattin Karaahmetoğlu           (Giresun)

5) Candan Yüceer                           (Tekirdağ)

6) Bülent Kuşoğlu                          (Ankara)

7) İhsan Özkes                               (İstanbul)

8) Aykut Erdoğdu                          (İstanbul)

9) Gürkut Acar                               (Antalya)

10) Sedef Küçük                            (İstanbul)

11) İlhan Demiröz                          (Bursa)

12) Mevlüt Dudu                            (Hatay)

13) Sakine Öz                                 (Manisa)

14) Mehmet Şevki Kulkuloğlu       (Kayseri)

15) Hülya Güven                            (İzmir)

16) Osman Kaptan                         (Antalya)

17) Doğan Şafak                            (Niğde)

18) İdris Yıldız                               (Ordu)

19) Mehmet Şeker                          (Gaziantep)

20) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

21) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

22) Ali Haydar Öner                      (Isparta)

23) Ahmet İhsan Kalkavan             (Samsun)

24) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

25) Ali Sarıbaş                               (Çanakkale)

26) Namık Havutça                        (Balıkesir)

27) Ayşe Nedret Akova                 (Balıkesir)

28) Bülent Tezcan                           (Aydın)

29) Haydar Akar                            (Kocaeli)

30) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 milletvekilinin, ilk, orta ve yükseköğretimde yapılan bazı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/555)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlk, orta ve yükseköğretimde yapılan uygulamalar ve dindar bir gençlik yaratma projesi çerçevesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların genç kuşaklar arasında çatışma ve bölünmeye neden olup olmayacağı, tek tip bir gençlik yaratma çabalarının gençlik üzerindeki olumsuz etkilerinin ne olacağı, bu proje ile nasıl bir gençlik oluşturulmaya çalışıldığı ve bu proje ve uygulamalar çerçevesinde yaratılacak bir kuşağın, bilim, sanat, düşünce özgürlüğü ve yaratıcılık ekseninde nerede olacağının tespiti için TBMM İçtüzüğü’nün 104, 105 ve Anayasa’nın 98’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile arz ederiz.

Gerekçe:

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan "dindar bir gençlik yetiştirmek istediğini" beyan etmiş, buna karşı itirazları ise "Ateist bir gençlik mi yetiştirmemizi mi bekliyorsunuz?" sorusuyla karşılamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı dindar bir gençlik yaratma projesine 1 milyar TL ayırmıştır.

İlköğretim öğrencilerini umreye gönderme projesi hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görevli İbrahim Demirkan müfredata gizlice Nur cemaati lideri Said Nursi'nin sözlerini monte ettiğini ifade etmektedir.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ayet mi?" diyerek tartışmaya açmış, bununla eş zamanlı olarak okullardan gençliğe hitabenin kaldırılması gündeme gelmiştir.

Bir taraftan "dindar bir gençlik yaratma" projesi bu şekilde uygulanırken, diğer tarafta üniversite yönetimlerini eleştiren öğrenciler disiplin cezaları ile okullardan uzaklaştırılmaya başlanmış, mahkemelerde yargılanıp hapis cezası almış veya konser bileti satan öğrenciler terör örgütü üyesi olarak yargılanmış, Necdet Adalı, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ı anmak örgüt suçu olarak muamele görmeye neden olmuştur.

Yaşanan olaylar yeni bir gençlik modeli yaratma çabalarının varlığını ortaya koymaktadır.

İlk, orta ve yükseköğretimde yapılan uygulamalar ve dindar bir gençlik yaratma projesi çerçevesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların genç kuşaklar arasında çatışma ve bölünmeye neden olup olmayacağı, tek tip bir gençlik yaratma çabalarının gençlik üzerindeki olumsuz etkilerinin ne olacağı, bu proje ile nasıl bir gençlik oluşturulmaya çalışıldığı ve bu proje ve uygulamalar çerçevesinde yaratılacak bir kuşağın, bilim, sanat, düşünce özgürlüğü ve yaratıcılık ekseninde nerede olacağının tespiti için TBMM İçtüzüğü’nün 104, 105 ve Anayasa’nın 98’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını gerekli görmekteyiz.

1) Bülent Tezcan                             (Aydın)

2) Ali Serindağ                               (Gaziantep)

3) İlhan Demiröz                            (Bursa)

4) Haydar Akar                              (Kocaeli)

5) Sedef Küçük                              (İstanbul)

6) Aylin Nazlıaka                           (Ankara)

7) Mahmut Tanal                            (İstanbul)

8) Osman Kaptan                           (Antalya)

9) Sakine Öz                                   (Manisa)

10) Doğan Şafak                            (Niğde)

11) İdris Yıldız                               (Ordu)

12) Mehmet Şeker                          (Gaziantep)

13) Hülya Güven                            (İzmir)

14) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

15) Candan Yüceer                         (Tekirdağ)

16) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

17) Ali Haydar Öner                      (Isparta)

18) Mehmet Şevki Kulkuloğlu       (Kayseri)

19) Ahmet İhsan Kalkavan             (Samsun)

20) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

21) Veli Ağbaba                             (Malatya)

22) Ali Sarıbaş                               (Çanakkale)

23) Namık Havutça                        (Balıkesir)

24) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

25) Ayşe Nedret Akova                 (Balıkesir)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 milletvekilinin, sınırlarımızda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin öldürülmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/553)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Sınırlarımızda TSK tarafından sivillerin öldürülmesinin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesi için Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Nazmi Gür                                 (Van)

2) Pervin Buldan                            (Iğdır)

3) Sırrı Sakık                                  (Muş)

4) Hasip Kaplan                             (Şırnak)

5) Murat Bozlak                             (Adana)

6) Halil Aksoy                                (Ağrı)

7) Ayla Akat                                   (Batman)

8) İdris Baluken                              (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu            (Bitlis)

10) Emine Ayna                             (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                       (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                 (Diyarbakır)

13) Adil Kurt                                  (Hakkari)

14) Esat Canan                               (Hakkari)

15) Sırrı Süreyya Önder                 (İstanbul)

16) Sebahat Tuncel                         (İstanbul)

17) Mülkiye Birtane                       (Kars)

18) Erol Dora                                 (Mardin)

19) Ertuğrul Kürkcü                       (Mersin)

20) Demir Çelik                              (Muş)

21) İbrahim Binici                          (Şanlıurfa)

22) Özdal Üçer                               (Van)

Gerekçe:

3497 sayılı "Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Kanunu" çerçevesinde sınır güvenliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiştir. Bahsi geçen kanunun 2’nci maddesinde sınır güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili olarak "kaçakçıların yakalanması ve ilgili güvenlik birimlerine teslim edilmesi" ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca aynı kanunda silah kullanma yetkisi ile ilgili olarak, "Sınır birlikleri mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen görevlerin yapılmasında; diğer kanunların, silah kullanma yetkisi dâhil, güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler." ifadesine yer verilmektedir.

211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 87’nci Maddesi, "askerlerin silah kullanma yetkileri" başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre silah kullanmasını gerektiren haller arasında taarruzla veya mukavemetle karşılaşılması, silah bırakma çağrısına itaat edilmemesi, tutuklunun veya hükümlünün kaçması ya da kaçmaya teşebbüs etmesi sonrasında "dur" çağrısına uyulmaması durumlarında askerin silah kullanma yetkisi bulunmaktadır. Silah kullanılması için "başkaca bir çarenin kalmaması veya zaruret olması" şartı aranmaktadır.

Silah kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir. Önce havaya ihtar ateşi yapılır. Sonra ayağa doğru ateş edilir, mukavemet veya taarruza veyahut tehlikeli bir tehdide varan mukavemet hali devam ederse, hedef gözetilmeksizin ateş edilir.”

Yukarıdaki hukuki metinlerden anlaşılacağı üzere, sınırı korumakla yetkili makamların sorumlulukları ve silah kullanma gerekçeleri sınırlandırılmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kara sınırlarının denetlenmesinde yetkili Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili unsurları özellikle İran ve Irak sınırları boyunca, "sınır ihlali" gerekçesiyle çok sayıda sivili öldürmüştür. Sadece Van'ın sınır bölgesini ve 2010 yılını kapsayan bazı örnekler yetki ihlalinin artık sistematik hale geldiğini ortaya koymuştur;

Örnek 1: 27 Nisan 2010 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçık (Balçokluya Jorî) köyünün Türkiye-İran sınırında, mazot kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, uyarı yapılmadan Türk ve İran askerlerinin açtığı ateş sonucu Suat Uğur (15) isimli çocuk yaşamını yitirirken, Ercan Uğur (26) ise yaralı olarak kurtuldu. Uğur, yaralı olduğu halde askerler tarafından tartaklandığını, askerlerin olay sırasında kendilerine yardıma gelenleri de engellediğini ve atlarının kafasına kurşun sıkıldığını kaydetmişti.

Örnek 2: 15 Haziran 2010 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya (Giresor) köyü nüfusuna kayıtlı Asım Yavrutürk (24) isimli köylü sol gözünden tek kurşunla vurularak öldürüldü. Olay esnasında Yavrutürk'ün yanında bulunan görgü tanığı Abdullah Yıldız isimli genç, Türk askerlerinin kendilerine önce izli mermi attığını, sonra da kendilerini taradığını belirtti. Askerlerin açtığı yoğun ateş sonucu, can havliyle kaçarak olay yerinden uzaklaştığını kaydeden Yıldız, Yavrutürk'ün askerler tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Yıldız, savcılığa da aynı ifadeyi vermişti.

Örnek 3: 26 Haziran 2010 tarihinde Van'ın Özalp ilçesi Yukarı Turgalı (Axurka Jorî) köyünden kaçakçılık için gittiği İran'dan dönen evli, 2 çocuk babası İslam Kesici'nin (26) köye 1 kilometre kala Türk askerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Kesici'nin babası Osman Kesici (56), Yukarı Turgalı köyü Jandarma Karakolu askerleri tarafından üzerlerine ateş açılarak cenazeye ulaşmalarının engellendiğini belirterek, "Çocuğumuzu Türk askeri öldürdü çünkü Türkiye tarafında öldürüldü. Olayı duyar duymaz olay yerine gitmek istedik ancak asker üzerimize ateş açtı." diye konuşmuştu.

Örnek 4: 9 Eylül 2010 tarihinde, Kurban Bayramı arifesinde, Van'ın Saray ilçesine bağlı Bakışık (Avzerk) köyünde "dur" ihtarı yapılmadan Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu Vedat Çeri (18) kafasından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının anlatımına göre, askerler ailenin Çeri'ye yaklaşmasına müsaade etmedi. 27 Aralık 2011'de 34 sivilin sınırda Türk savaş uçaklarınca bombalanarak öldürüldüğü Ortasu (Roboski) katliamı ise başlı başına bir insanlık suçudur.

Hukuk devleti olmanın zorunluluklarından biri olan faillerin açığa çıkarılması ve sorumluların yargılanması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurularak, sivillere yönelik yaşam hakkı ihlallerine son verilmesi TBMM olarak vatandaşlarımıza karşı en önemli sorumluluğumuzdur.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bugün bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi önergeyi okutuyorum:

C) Gensoru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 23 milletvekilinin, enerji alanında bazı şirketlere imtiyazla çıkar sağlamak amacıyla devlet olanaklarını kullandığı, millî güvenliği tehdit edecek, Irak'ın ve ülkemizin bölünmesine neden olacak açık ve gizli antlaşmalar imzaladığı iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ulusal basında bir süredir Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında imzalanan yeni petrol boru hattı anlaşması ve Türkiye üzerinden Irak Merkezi Hükümeti atlanarak yapılan petrol ihracatı ile ilgili haberler yer almaktadır.

Nitekim bu anlaşmaların Başbakan Sayın R. Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda, Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın ve Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun birlikte yürüttükleri bir proje olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) ile gizli bir anlaşmanın yapıldığı da basına yansımıştır. Bu anlaşmanın ortaya çıkaracağı süreçlerin de Irak'ın ve Türkiye'nin bölünmesi ile birlikte Orta Doğu coğrafyasında yeni istikrarsızlıklara neden olabileceği aşikârdır.

Nitekim 24 Eylülde bir konuşma yapan KIBY Doğal Kaynaklar Bakanı Hawrami'nin, "Kuzey Irak bölgesinden Türkiye'ye gelecek ana boru hatlarının 2014 ilk yarısında tamamlanmasını öngörüyoruz. Gaz boru hattının yeni santraller devreye girmeden önce tamamlanmış olması gerekiyor. Doğal gaz santrallerinin kullanımından artan doğal gazı, Türkiye'deki iç piyasaya verebileceğimizi düşünüyoruz." demesi edindiğimiz bilgi ve izlenimlerin doğruluğunu açıktan teyit etmiştir.

Nitekim Başbakan 20 Haziran 2012'de, "Oradan ham petrol alıp Türkiye'de işleyeceğiz. Ardından Kuzey Irak'a geri göndereceğiz." dedikten sonra 17 Kasım 2012'de de, "Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi ile Türkiye arasında enerji alanında yeni anlaşmalar imzalandığını" açıkladı.

Bu bağlamda 8 Ocak 2013 tarihli Reuters başta olmak üzere, uluslararası yayın organlarında ve Türk medyasında Kuzey Irak'tan Türkiye'ye tankerlerle kara yolu üzerinden petrol ve türevleri sevkiyatının başladığı, öncelikle Genel Enerji yetkilileri tarafından dünyaya duyurulmuştur. Şirketin CEO'su da yaptığı açıklama ile bu anlaşmaların "government to government" olduğunu söylemiştir.

Başbakana yakın iki firmanın kayırılmaya çalışıldığı bu anlaşmalar:

1. Ahlâki olarak sorunludur: Powertrans ve Siyah Kalem isimli şirketlere özel imtiyaz sağlanmıştır.

2. Hukuki açıdan sorunludur: Irak Merkezi Hükümeti yerine KIBY ile anlaşma yapıldığı ve bu anlaşmalar TBMM'de onaylanmadan yürürlüğe sokulduğu için Hükûmet Dışişleri Bakanı açısından anayasal suç oluşturmuştur.

3. Siyasi olarak sorunludur: KIBY bu anlaşma ile bir devlet olarak tanınmış olmakta, böylece Irak bölünme aşamasına getirilmektedir. Irak'ın bütünlüğünü koruma politikamız böylece ihlal edilmektedir.

4. Güvenliğimiz açısından sorunludur: Bölünmüş bir Irak ülkemizi de bölecektir.

5. Ticari olarak sorunludur: Irak Merkezi Hükümeti ile yaptığımız petrol arama anlaşmaları iptal edilme süreci başlamıştır.

Bütün bu yaşananların perde arkasını ve Türkiye'nin çıkarlarına etkilerinin, yandaş şirketlerle ilişkilerinin ve Anayasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için Dr. Aytun Çıray 28/01/2013'te Dışişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarına yazılı sorular yöneltmiş ve aynı soruların cevaplanmasını 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na istinaden de talep etmiş, ancak henüz hiçbir yanıt alamamıştır.

Özetle, "Türkiye ile KIBY arasında bir enerji anlaşması imzalandığı doğru mudur? Anlaşma kimin tarafından imzalanmıştır? Ekleri var mıdır? Bu anlaşma neden gizlidir? Bu uluslararası bir anlaşmaysa Hükûmetiniz tarafından hangi tarihte onay için TBMM'ye sevk edilecektir? Irak'ta çatışma ihtimalinin artması ilgili kurumları rahatsız etmemekte midir?" şeklindeki sorulara süresi içinde cevap alınamamıştır.

Sonuç olarak burada Türkiye için de varoluşsal bir boyut söz konusu.

Sonuçta bazı şirketlere özel imtiyazla çıkar sağlamak için devletin olanakları seferber edilmiş; milli güvenliğimizi tehdit edecek, Irak'ın ve ülkemizin bölünmesine neden olacak açık ve gizli anlaşmalara imza atılmıştır. Bu nedenlerle Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında Anayasa’nın 98 ve 99’uncu, TBMM İçtüzüğü’nün 106’ncı maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 25/3/2013

              Aytun Çıray                      Rahmi Aşkın Türeli                      Ercan Cengiz

                    İzmir                                        İzmir                                     İstanbul

         Osman Oktay Ekşi                      Ali Özgündüz              Muhammet Rıza Yalçınkaya

                 İstanbul                                   İstanbul                                     Bartın

     Osman Taney Korutürk                   İhsan Özkes                         Hüseyin Aygün

                 İstanbul                                   İstanbul                                    Tunceli

            Muharrem İşık                           Oğuz Oyan                      Ayşe Eser Danışoğlu

                 Erzincan                                     İzmir                                     İstanbul

              Celal Dinçer                           Turhan Tayan                           Haydar Akar

                 İstanbul                                     Bursa                                     Kocaeli

             Ali Demirçalı                           Engin Özkoç                            Kamer Genç

                   Adana                                    Sakarya                                    Tunceli

            Refik Eryılmaz                           Levent Gök                            Sedef Küçük

                   Hatay                                      Ankara                                    İstanbul

              Ali Serindağ                            Vahap Seçer                       Metin Lütfi Baydar

                Gaziantep                                  Mersin                                     Aydın

                                                            Yıldıray Sapan                                   

                                                                  Antalya                                         

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.         

Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmenin günü daha sonra onayınıza sunulacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

A) Tezkereler (Devam)

2.- Libya Genel Ulusal Kongresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1186)

                                                                                                               21/03/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 Sayılı Kanun'un 4’üncü maddesi uyarınca, Libya Genel Ulusal Kongresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması hususu Genel Kurulun tasvibine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Peki efendim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Serindağ, Sayın Şeker, Sayın Özkes, Sayın Kalkavan, Sayın Genç, Sayın Yüksel, Sayın Yüceer, Sayın Akar, Sayın İnce, Sayın Tanrıkulu, Sayın Güven, Sayın Köprülü, Sayın Ağbaba, Sayın Acar, Sayın Yalçınkaya, Sayın Özkan, Sayın Serter, Sayın Canalioğlu, Sayın Işık.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.39


 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 82’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylanmasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için  üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (devam)

A) Tezkereler (Devam)

2.- Libya Genel Ulusal Kongresi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1186) (Devam)

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tezkere kabul edilmiştir.

Başbakanlığın kanun tasarısının geri verilmesine dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1187)

                                                                                                                25/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: 22/7/2010 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-149/3382 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemde bulunan kanun tasarısı Hükûmete geri verilmiştir.

Başbakanlığın Anayasa’nın 82’nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:

4.- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte   3-6 Şubat 2013 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'ya yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerinin listesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1188)

                                                                                                                19/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmelerde bulunmak üzere, bir heyetle birlikte 3-6 Şubat 2013 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'ya yaptığım resmî ziyarete ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir.

Anayasanın 82’nci maddesine göre gereğini arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                Başbakan

Eki:

1- Liste

2- Bakanlar Kurulu Kararı

ve ekinin suretleri

Liste

                     Yalçın Akdoğan                                                 Ankara Milletvekili

                     Mevlüt Çavuşoğlu                                              Antalya Milletvekili

                     Mehmet Geldi                                                     Giresun Milletvekili

                     Mahir Ünal                                                         Kahramanmaraş Milletvekili

                     Ahmet Arslan                                                     Kars Milletvekili

                     Vural Kavuncu                                                   Kütahya Milletvekili

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, şimdi, Sayın Başbakanın bir yurt dışı seyahatine gidecek heyet olarak anladım.

BAŞKAN – Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bir milletvekili heyeti oluşturulmuş sanıyorum. Merak ettim. Acaba tamamı iktidar partisi milletvekillerinden mi oluşuyor?

BAŞKAN – Evet efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sayın Başbakanın keyfinin istediğine göre, istediği şekilde bir Parlamento grubunu kendi parti grubundan oluşturarak hazırladığı bir listeyi onaylama yeri değildir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılmış bir saygısızlıktır. Sayın Başbakan iktidar partisi grubundan milletvekilleriyle yurt dışı seyahati yapmak istiyorsa Meclis bütçesinden değil, otursun kendi partisinin bütçesinden karşılasın. Bunu protesto ediyoruz. Ayıptır! (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır.

Okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım:

VIII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 21 milletvekili tarafından bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 26 Mart 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                               26/03/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu; 26/03/2013 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                    Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                                 İstanbul

                                                                                                        Grup Başkan Vekili

Öneri;

İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 21 milletvekili tarafından, 29/06/2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "Bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" amacıyla verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (475 sıra no.lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 26/03/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel.

Buyurunuz Sayın Yüksel. (CHP sıralarından alkışlar)

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankaların haksız ve hukuksuz uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin şekilde korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş olduğumuz araştırma önergesi hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, biz buraya halkımızın sorunlarını çözmeye, haksızlıkları engellemeye, hukuk devletini ve demokrasiyi koruyup geliştirerek daha yaşanılabilir bir ülke yaratmaya geldik. Halkımızdan aldığımız vekâletin ortak amacı budur. Halkın çıkarlarını korumak zorundayız; bu, bizler için namus borcudur.

Bütçede vergi gelirlerinin yüzde 70’i dolaylı vergilerden oluşmaktadır. İlgili bakanlar sık sık verginin tabana yayılmadığından, köylünün vergi ödemediğinden söz eder. Oysa, her gün 75 milyon yurttaş -zenginlik derecesine bakılmaksızın- içtiği çaydan, sudan, sütten, yediği ekmekten zeytine; traktörüne koyduğu mazottan, kullandığı elektrikten bindiği otobüse ve satın aldığı gazete, kitap ve benzeri her türlü tüketim eşyasına dünyanın en yüksek vergilerini ödemektedirler.

Bugün Hükûmet bunca vergi toplamasına karşın hemen tüm yatırımları yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirmekte, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılanları da özelleştirerek bedelini yine yoksul vatandaşa ödetmektedir.

Tüketici soygununun yaşandığı alanlardan biri de elektrik faturaları üzerindeki haksız ve hukuksuz ek ücretlerdir. Yoksulun hanesinde, fabrikada, çiftçinin sulamada kullandığı elektrik faturaları üzerinden kayıp kaçak bedeli, perakende satış hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi ve tüm bunların KDV’si olarak 9 kalem haksız ücret alınmaktadır. Bu soygun, 75 milyon yurttaşımızı ilgilendirmektedir. Elektrik faturasının yüzde 81,3’ü haksız, adaletsiz alınan bedellerdir. Elektrik bedeli 34,31 TL olan bir fatura, bu ek ödemelerle 63,90 TL’ye çıkmaktadır. Bu haksız faturayı zorlukla geçinen yurttaş, emekli, işsiz, taşeron işçi, sabit gelirli memur, yoksul çiftçi ödemektedir.

Toplumda bu haksızlığa karşı büyük bir tepki vardır. Kimi yurttaşlarımız, elektrik faturasına tepkisini soyunup sokaklarda koşturarak göstermekte. İzmir’de yaşanan bir olayda, elektrik faturasının yüksek gelmesi nedeniyle tartıştığı eşini ve oğlunu yaralayan kişi, kendini öldürdü. Çok yakın bir zamanda, Meclisin Çankaya kapısında, yine bir vatandaş, elektrik faturasını ödeyemediği için kendi canına kıymak istedi. Bunlar, AKP iktidarının, vatandaşı ne hâle getirdiğinin üzücü örnekleridir.

Bakanın soru önergemize verdiği yanıtta sayaç okuma bedeli olarak 2011 yılında tahsil edilen tutar 129,4 milyon TL’dir, yani eski parayla 129 trilyon. Kayıp kaçak tutarları 2011 yılı için 2 milyar 744 milyon TL, yani eski parayla 2 katrilyon 744 milyar TL’dir. 2010 yılında alınan TRT payı ise 551 milyon Türk Lirasıdır. Bu haksız ücretleri ortadan kaldırmak için 15 Aralık 2011’de kanun teklifi verdik, yakın zamanda TBMM’den geçen, Meclisimizden geçen Enerji Piyasası Kanunu içinde, iktidar partisi sayesinde, yer almamıştır.

Değerli milletvekilleri, yıllardır bankalar halkımızı acımazsızca sömürüyor, Hükûmet ise yıllardır bu soyguna göz yumuyor, açık bir hukuksuzluğun, haksızlığın, soygunun koruyucusu gibi davranıyor. Bu soygunun özünü, bankaların müşterilerinden kanunlara aykırı şekilde aldığı 35 isim altındaki haksız ücretler oluşturmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde verdiğimiz soru önergeleriyle tüketici soygununu gün yüzüne çıkardık.

Değerli arkadaşlar, bugün şu tabloda görüleceği gibi -verdiğimiz soru önergelerine aldığımız yanıtlarda- bankaların, örnek olarak vereceğim, 2011 yılında toplam net kârı 19 milyar 320 milyon liradır. Bu kârın 13 milyar 292 milyar Türk lirası, bankacılık hizmetleri gelirlerine aittir yani bankaların asıl faaliyet alanı olan faiz gelirleri dışındaki kalemlerden oluşmaktadır, bu sözünü ettiğimiz otuz beş kalemden oluşmaktadır. Buna bir de kredilerden alınan ücret ve komisyonları eklerseniz, bu rakam 17 milyar 104 milyon TL’ye çıkmaktadır ki bu da bankaların kârlarının hemen tamamına yakınıdır. Sadece bankacılık hizmetleri gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı yüzde 68,7’dir.

Türk bankacılık sektörü, faiz gelirlerinden değil, vatandaştan bankacılık hizmeti altında aldığı haksız ücret ve komisyonlarla ayakta durmaktadır. Nitekim, son günlerde bankaların, kredi kartlarını hiç kullanmayanlardan bile ücret talep etmeye başladığı, bazı bankaların kredi borçlarını bildiren sesli ya da mesajla bildirim sistemini kullananlardan arama başına 5 lira ücret aldığı gibi haberler kamuoyuna yansımaktadır. Bankalar, “bozuk para sayma ücreti”, “kiralık kasa ziyaret ücreti” gibi yeni, çok yaratıcı masraf kalemleri bulmaya devam ediyorlar. Mevduat hesapları üzerinden ise haksız bir şekilde “hesap işletim ücreti” almakta olan bankalar, öğrencilere burs vermek amacıyla açılan hesaplardan bile bu ücreti tahsil etme yoluna gidebilmektedir. Birçok ücret ve komisyonun yanı sıra, otomatik para çekme makinelerinde yapılan basit bir bakiye görüntüleme işleminden de ücret alınmaya başlanmıştır. İşin vahim tarafı, benzer hukuksuz uygulamaların devlet bankaları tarafından da yapılıyor olmasıdır.

Bankaların bu haksız ücretleri alırken ellerindeki tek dayanak müşterilere imzalatılan sözleşmelerdir. Fakat bu sözleşmelerin haksız ve geçersiz olduğuna dair binlerce hakem heyeti kararı, mahkeme kararı ve hatta, Yargıtay kararı vardır. Çünkü bu sözleşmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a da, Banka ve Kredi Kartları Kanunu’na da aykırıdır. Sayın Babacan ve Sayın Yazıcı, her iki bakan da sözleşmelerin kanuna aykırılığını her fırsatta dile getirmektedirler.

4077 sayılı Kanun’da “Tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı, iyi niyet kuralına aykırı biçimde tüketici aleyhine koşullar haksızdır.” diyor fakat ortada ne müzakere var ne iyi niyet var? Yani vatandaşa “Senden bu hizmet için şu kadar ücret alacağım.” denmiyor, tek taraflı olarak keyfî bedeller yüklenebiliyor.

Yine, 4077 sayılı Kanun’da “Sözleşmeler en az 12 punto ve koyu siyah harfli olacak.” diyor fakat sözleşmeler, Başbakanın deyimiyle, “İncik büncük, okunamaz hâlde.” 5464 sayılı Kanun’da “Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve banka lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” diyor fakat bu incik büncük yazılmış sözleşmeler bankalar lehine, müşteriler aleyhine haksız şartlarla dolu.

5411 sayılı Kanun’da “Talepleri hâlinde müşteriyle yapılan işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği müşterilerine verilir.” diyor fakat bankalar, kendi hesaplarına ilişkin belge, bilgi isteyen müşteriden inanılmaz yüksek ücretler istiyorlar.

Kısacası, bankalar bu uyduruk ve kanunlara aykırı sözleşmelere dayanarak âdeta kendi hukuk düzenlerini yaratmış durumdalar. Anayasa’nın 172’nci maddesi “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” diyor. Dolayısıyla bu haksız uygulamaları ortadan kaldırmak Hükûmetin görevidir. Fakat Hükûmet, bu haksızlıklara on bir yıldır göz yumuyor, halkı oyalıyor.

BDDK Başkanı göreve geldiğinde “Tüketicileri koruyucu tedbirler alacağız.” diyor, ortada hiçbir şey yok. Gümrük ve Ticaret Bakanı çıkıyor “Bankalar tüketiciyi aldatıyor, bunu önleyeceğiz.” diyor, ortada bir şey yok. Başbakan çıkıyor “Bankalar vicdansız, gelir, seni gırtlaklar, hiç acıması yok. Yani orada incik büncük yazılmış sözleşmeler seni aldatmasın, orada neler var neler.” diyor fakat ortada yine hiçbir şey yok. Kurallara, yasalara uyulması, bankalar arası haksız rekabeti de ortadan kaldıracaktır. Tefecilik suçlarının beş yılda yüzde 792 artmış olması, bankacılık sektöründe önemli sorunların olduğunu göstermektedir.

Birazdan bu haksızlıklar hakkında bir Meclis araştırması açılıp açılmamasını oylayacağız. Bu haksızlıkları hepiniz az çok biliyorsunuz, Hükûmetiniz çok iyi biliyor. Buraya halkımızın çıkarlarını korumaya geldik ve namusumuz üzerine yemin ettik. Eğer gerçekten halkımızın vekilleriysek, lütfen, bu haksızlıklara “Dur.” demek üzere bir çalışma içine girelim ve halkımızın haklarını koruyalım.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüksel.

Aleyhinde, Bursa Milletvekili İsmail Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Aydın.

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubunun araştırma önergesinin aleyhinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

CHP grup önerisinde özellikle bankacılık hizmetlerinden doğan, birtakım vatandaşlarımızın mağdur edildiğiyle ilgili talepler vardır. Kıymetli arkadaşlar, Dilekçe Komisyonumuz bu konuda vatandaşlarımızın, yakınmalarıyla ilgili taleplerini almış, bir alt komisyon kurarak bu konuda bir çalışma yapmıştır. Özellikle 2001 yılındaki bu talepler alınmış, yapılan çalışmalar doğrultusunda şu anda Komisyonumuz rapor yazma noktasına gelmiştir.

Orada -vatandaşlarımızın yakınmaları- genellikle, fahiş hesap işletim ücretleri, kullanılmayan kartlardan hesap işletim ücreti istenmesi, çekilen kredinin borcunun ödenmesinden yıllar sonra, hiçbir ihbarda bulunmaksızın, masraf sebebiyle icra yoluna gidilmesi, kredi çekilirken “dosya masrafı” adı altında yüksek meblağlar istenmesi, haksız olarak çekilen kredi kartı aidatları ve banka komisyonlarıyla ilgili şikâyetler mevcuttur. Bu hususta Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalarda, özellikle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144’üncü maddesinde “Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.” denmektedir. Bu düzenlemeden dolayı bankalar birtakım işlemler altında vatandaşlardan birtakım ücretler talep etmektedir.

Ayrıca yine 09/12/2006 tarih ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevduat ve kredi faiz oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında 2006/1 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliğinin “Mevduat faiz oranları” başlıklı 3’üncü maddesiyle bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranlarının serbestçe belirlenebileceği hükme bağlanmıştır. Yine, bankalar bu gerekçeyle vatandaşlardan birtakım isimler altında birtakım taleplerde bulunmaktadırlar.

Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda da düzenleyici bir hüküm olmamasının, bankaların mevduat ve katılım fonu kabulünde ücret almalarına bir engel teşkil etmediği belirtilmiştir. Bankalar mevduat ve katılım fonu işlemleriyle ilgili olarak alınan hesap işletim ücretleri konusunu, Borçlar Kanunu’nun sözleşme serbestisi ilkesinin 119’uncu maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun ücret isteme hakkı ile ilgili 22’nci maddesi çerçevesinde değerlendirmektedirler.

Yani buradan şunu ifade etmek istiyorum: Bankalar bu birtakım isimler altında aldıkları ücretlerin tamamını yine meri mevzuatımıza göre talep etmektedirler. Burada hiçbir şekilde mevzuatımızda bir boşluk söz konusu değildir. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum: Bu araştırma önergesi verilmeden önce, komisyonda böyle bir çalışmanın olduğundan…

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sözleşmeler kanuna aykırı, sözleşmeler. Bakan da söylüyor bunu.

İSMAİL AYDIN (Devamla) - …CHP grubu haberdar olsaydı, belki de bu önergeyi vermeyecekti.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Bakan söylüyor, sözleşmeler kanuna aykırı.

İSMAİL AYDIN (Devamla) - Yine özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın, tüketicinin korunmasıyla ilgili şu anda Meclisimizde bir kanunu söz konusudur. Bu kanun incelendiğinde, bu kanunda açık bir şekilde, burada vatandaşların yakınmasına konu olan şikâyetlerin ve yine CHP grubunun araştırma önergesinde söz konusu olan bu iddiaların tamamı ortadan kaldırılmaktadır.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Destekliyor musunuz? Destekliyorsunuz yani.

İSMAİL AYDIN (Devamla) - Bakınız, özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın tüketicinin korunmasıyla ilgili yapmış olduğu çalışmada, kanun tasarısında, bankacılık sözleşmelerinde tüketicilerden alınan kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ve benzeri ücretler tamamen kaldırılmaktadır, 4’üncü madde ile. Yine, bankacılık sözleşmelerinde hiçbir suretle tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek fekki ücreti ve benzeri isimler altında herhangi bir değer alınmayacağı hüküm altına alınmaktadır.

Bankacılık sözleşmelerinde, tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getirilmektedir. Özellikle, 19’uncu ve 20’nci madde tamamen, tüketicilerin bankacılık işlemlerinden doğan haklarından ya da bu bankacılık işlemlerinden korunması ile ilgili birtakım haklar getirmektedir. Kredi sözleşmesi imzalamadan en az bir gün önce, bankaya, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirme zorunluluğu getirilmektedir. Yine, tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmelerinden cayma hakkına sahip olmaktadır.

Yine, tüketici kredisi sözleşmelerindeki kefaletin, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabi olacağı düzenleme altına alınmaktadır. Yine, bankaların, tüketicilerin ödemelerini kambiyo senedine bağlaması veya krediyi kambiyo senedi kabul etmek suretiyle teminat altına almaları yasaklanmaktadır.

Kredi verilmesi, sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacaktır. Özellikle, konut ve otomobil gibi tüketici kredileri için hesap açılması hâlinde, bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyeceği şartı getirilmektedir.

Değerli arkadaşlar, özellikle, bu tasarının 19’uncu maddesinde: “Tüketici kredi sözleşmesi, kredi verenin, tüketiciye, ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.” denmektedir. Açık bir şekilde, kefalet sözleşmelerini ya da vatandaşla bankanın yaptığı sözleşmeleri ifade etmektedir.

Kredi kartlarına ilişkin sözleşmeler, ödemenin ertelenmesi veya taksitle ödeme imkânı sağlamaları hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Kredi verenin ve varsa kredi aracının tüketiciyi bilgilendirmesi zorunludur. Tüketici kredisi sözleşmesi, bu bilgilendirmenin yapılmasından en az bir gün sonra kurulabilmektedir.

Yine, tüketici kredisi sözleşmesinde, sözleşmesel faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı, faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullandırılacaktır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak sözleşmesel faiz oranı, efektif faiz oranına uyulacak şekilde yeniden belirlenecektir. Bu hâllerde, ödeme planı, değişikliklere göre yeniden düzenlenmektedir.

Tüketici, on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacaktır. Tüketici kredisi sözleşmesinin, iş yeri dışında yapılan satış veya mesafeli satış yöntemiyle kurulması durumunda da, bu maddede yer alan cayma hakkına ilişkin hükümler uygulanacaktır. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve krediyi kullandığı tarihten itibaren anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi, gecikme olmadan ve cayma bildirimini krediyi verene göndermesinden sonra en geç otuz gün içinde ödemekle yükümlü olacaktır.

Değerli milletvekilleri, özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın bu yasa tasarısı çalışması, CHP Grubu önerisinde belirtilen bütün yakınmaları ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, biz iktidar partisi olarak, sürekli, Meclisin halkın gündemiyle, gerçek gündemiyle meşgul olmasını söylüyoruz; buradaki söylemimiz de yine budur.

Tüketiciler bizden bir an önce tüketici kanununun çıkmasını beklemektedir, tüketici kanunumuz da Meclis gündemini işgal etmekte, Mecliste sırasını beklemektedir. Önümüzdeki günlerde, inşallah, hızlı bir şekilde, tüketici kanunu Meclis gündemine gelir ve bütün bu yakınmaları hep beraber ortadan kaldırırız diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

Lehinde, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel.

Buyurunuz Sayın Tuncel. (BDP sıralarından alkışlar)

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; CHP Grubunun vermiş olduğu önergenin lehine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu kürsüde Türkiye’nin ekonomisine, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeye ilişkin çok şeyden bahsettik ve her defasında, aslında iktidar partisinden milletvekilleri bu kürsüye çıkıp Türkiye’nin ekonomisinin ne kadar iyi olduğunu, muhalefetin çalışmasına hiç gerek olmadığını, ne araştırma önergesi ne soru önergesi ne kanun teklifi vermesine hiç gerek olmadığını, zaten bunun hepsinin iktidar tarafından düşünüldüğünü -biraz önce Sayın Milletvekilinin ifade ettiği gibi- zaten kanun tasarısı çıkartıldığını, yapılacağını ifade ediyorlar.

Şimdi, bu konuda ciddi bir problem var yani bu Parlamentoda eğer siyasi partiler varsa ve herkesin bu konuda görüşü varsa bunu ortak yapmak, birlikte yapmak gibi bir durumla… O zaman niye biz seçildik buraya, niye bu şeyleri geliştiriyoruz, ayrı bir şey, bu ciddi bir sorun. Kaldı ki ciddi anlamda, Türkiye’de ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme yapacaksak, ne kadar kalkınıyorsak, ne kadar insan bu kalkınmadan faydalanıyorsa, bir de ondan çok çok fazlası, bu ülkede daha çok yoksulluk içerisinde.

Türkiye'nin yüzde 10’u gibi bir kesim, gerçekten refah içerisinde. Yüzde 10, bu ülkede çok mutlu yaşıyor. Bankalar ona çalışıyor, kanun ona çalışıyor, Meclis onlara çalışıyor, hepimiz oraya çalışıyoruz ama bu ülkenin yüzde 90’ı mutsuz. “Bu yüzde 90’ını nasıl mutlu edebiliriz?” konusunda bir yaklaşım yok. “Türkiye ekonomisi ilerliyor.” diye bir yaklaşım içerisindeyiz ve bununla övünüyoruz.

Peki, madem bu kadar iyi bir noktadayız, niye peki, işçiler, emekçiler hâlâ sokakta? Lüleburgaz’da on binlerce insan, bu ülkede ciddi anlamda işçilerin, emekçilerin hak ve özgürlük sorunu olduğunu ifade etti, taşeronlaşmaya, esnek çalışmaya, hak ve özgürlüklerdeki sorunlara dikkat çekmeye çalıştı. Demek ki bu ülkede bir sorun var.

Yine, bu kredi kartları meselesinde, değerli milletvekilleri, 200 insan, kredi kartı borcunu ödeyemediği için intihar etmiş ve Türkiye’de bireysel kredi kullanma artmış. Bu aslında olumlu bir değerlendirme olarak gösteriliyor AKP iktidarı tarafından. Bu demek ki yoksulluğun arttığını gösteriyor.

Türkiye’de insanlar çünkü yaşayabilmek için borçlanmak zorunda. İnsanlar yaşayabilmek için, düşünün… Geçenlerde Sayın Bakan ifade etti “Asgari ücret kime yetmiyor?” diye. Başbakan ile Sayın Bakan, bir asgari ücretle yaşamaya çalışsın. Madem herkese yetiyor, hiçbir sorun yok, Sayın Bakanın kendisi bir ay boyunca, milletvekili maaşını almasın, hiçbir şey almasın, bir ay asgari ücretle yaşasın. Biz öneriyoruz. Diyor ki: “O asgari ücret herkesin yaşamasına yetiyor.” Bu ülkede 773 TL asgari ücret var. Açlık sınırını, yoksulluk sınırını denediğinizde insanlar bu parayla geçinemiyor.

Dolayısıyla, bu para karşılığında ne yapacak yaşamını devam ettirmek için? Durmadan da Sayın Başbakan “Çocuk yapın.” diyor. E, bu çocuklar okula gidecek, yiyeceği, kıyafeti var, şu var, bu var yani bunların masrafları var. E, nasıl olacak? İnsanlar borçlanıyor, gidip kredi alıyor, kredi kartıyla borçlanıyor. Borçlarını ödeyemediğinde de banka hiçbir zaman şunu söylemiyor: “Aman, sen çok yoksulsun, yaşam koşulların zordur, biz sana bir şey yapalım.” falan demiyor, “Getirip ödeyeceksin.” diyor. Temel sorun burada, bu yaklaşımda, bu bakış açısında. Şimdi buradan bunun araştırılmasını istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, diğer bir konu; bu kürsüde dikkat ederseniz hep uygulama sorunlarını konuşuyoruz. Durmadan yasa çıkartıyor çünkü bu Parlamento, sonra çok ciddi uygulama sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. CHP’nin verdiği önerge de aslında buna ilişkin, uygulama sorunlarının araştırılması ve bunun giderilmesi yönünde. Burada da bir problem var. Bunu gidermenin tek yolu da, bu alanda çalışan insanlarla temas etmek, sivil toplum örgütleriyle, bu konuda çalışan akademisyenlerle, işi bu olan kesimlerle bu işi çalışıp, aslında bunun üzerine kanun teklifi çıkarmak sorunumuzu çözmesi açısından önemli ama böyle bir alışkanlığımız da yok, çünkü ben yaptım oldu gibi bir alışkanlık var. Her şeyi AKP iktidarı biliyor zaten, her şeyi o kadar iyi biliyor ki, o yüzden muhalefete hiç gerek yok, muhalefetin görüş ve önerilerine de gerek yok diye bir yaklaşım içerisinde.

Değerli milletvekilleri, bakın, Türkiye’de şişirilmiş bir ekonomi var. Bu, ciddi anlamda her alanda yansıyor ve Türkiye’de bankacılık da bundan etkilenmiş durumda. Mesela dünyada özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, bu konuda Almanya önemli bir örnek, bankacılık verdiği kredide şöyle bir şey yapıyor: Yani, sürdürülebilir bir ekonominin olması konusunda da, yaptığı yatırımın geleceği konusunda, kaç kişi istihdam ediyor, bu yatırım sonucunda ne olacak, bunu garantiye alan bir yaklaşım içerisinde ama bizde paradan para kazanmak üzerinden bir yaklaşım var, ne kadar çok sıcak parayla iş yaparız gibi. Bu, ciddi anlamda bir soruna neden oluyor. Türkiye bundan vazgeçmek durumunda. Yani, paradan para kazanmaktan ziyade gerçekten yaptığı yatırım sonuna kadar gidecek mi, bu yatırımda insanlar ya da firmalar kazanç elde edecek mi, zor duruma düştüğünde bankalar bunu destekleyecek mi, böyle bir misyonu da var ama Türkiye’de “Hayır, olmadı. O zaman borcunu ödeyeceksin, ben sana karışmam.” gibi bir yaklaşım içerisinde. Bu ciddi bir sorun durumunda, bunu değiştirecek miyiz değiştirmeyecek miyiz, mesele burada.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de gerçekten her geçen gün insanlar çok daha yoksullaşmakta, çok daha fazla kredi kartına ya da krediye başvurmak durumunda kalmaktadır. Dolayısıyla, bu konuda aslında çok ciddi -biraz önce sayın milletvekilinin de ifade ettiği gibi- çok fazla bir vergilendirme… Aslında bankalar, kendi yetkisi olmadığı hâlde başka bir vergilendirme usulüne göre insanlardan durmadan vergi kesiyor. Yani, aldığı krediden, başka işlerden sürekli bir para kesiyor. Buna karşı itiraz etme hakkı da… Mesela, tek tek itiraz edeceksin. Bu konuda alınmış kararlar emsal olarak kabul edilmiyor. Mesela, hakem kuruluna yönelik bir sürü başvuru var, bu konuda karar alınmış, bir başkası gidip “Ya, bu konuda karar alınmış, bunu uygulayın.” diyemiyor. Deniyor ki: “Tek tek başvuru yapacaksın, itiraz edeceksin.” E, bu itiraz için mahkemeye başvuracak, avukat tutacak, yeniden avukata para verecek yani bu insanlar zaten yoksul. Yapabilse yani avukata verecek parası olsa buna itiraz etmez. Bunun üzerinden diyorsunuz ki: “Efendim, tek tek zaten başvuru yapın, bunun hakkını geri alın.” Ondan sonra da çok iyi uygulamalar var diye…Böyle bir şey yok. Birçok insan da, gerçekten, daha çok, evini barkını satıyor ya da başka krediler alıp başka şeylerde ödüyor, ödeyemeyen zaten cezaevine giriyor. Bunlar çok ciddi sorunlar. Biz bunları çözmek durumundayız.

Yani bizim temelimiz insan olmadığı sürece, değerli milletvekilleri, bu sorunları çözmemiz mümkün değildir. Yani şimdi o açıdan, bakış açısı önemli. Ekonomiye nereden bakıyorsunuz, hangi perspektiften bakıyorsunuz? AKP iktidarı başından beri aslında neoliberal politikaları uygulamak için bu neoliberal politikaların Türkiye’ye uygulanması üzerinden bakıyor. Patronu koruyor ve burada mağdur olan, yoksullar, emekçiler oluyor. Biz de emekçiler cephesinden bakıyoruz. Biz yoksul, emekçi insanların temsilcileri olarak kendimizi gördüğümüz için onların mağduriyeti üzerinden bu olaya yaklaşıyoruz ve bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri, o açıdan, CHP Grubunun verdiği bu araştırma önergesinin bir kenara atılmaması, “Zaten yapıyorduk, zaten komisyonda var.” denmeden bu işleri gidermek gerekiyor.

Bir de bu komisyon kurmak, tabii, Türkiye’de iyi bir iş değil. Genelde de öyle, iş yapmak istemiyorsan komisyon kur. Türkiye’de durmadan komisyon kuruluyor. Bakıyorsunuz, en son, Uludere komisyonunda gördük, Roboski komisyonunda. Aslında, gerçekleri gizleme komisyonuna dönüşüyor çoğu zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan birçok komisyonun baktığınızda… Mesela, ben geçen dönem Tuzla’da yaşanan iş cinayetlerine ilişkin komisyonda çalıştım, orada da gerçekleri gizleme… Yani birçok komisyonun özelliği, gerçekleri gizleyen, iktidarın –ki çoğunluğu var- el kaldır, indir meselesi üzerinden bakan bir noktaya dönüşüyor. Bunun Türkiye demokrasisine hiçbir katkısı yok, bize de hiçbir katkısı yok, emekçiye de katkısı yok.

Şunu unutmayalım ki bu durumlar geçicidir. Eğer siz demokrasinizi güçlendirmezseniz, eğer gerçekten işçinizi, emekçinizi, bu şeyde üreteni mutlu etmezseniz yarın bu, sizin ayağınıza dolanır. Kaldı ki, insanlar direniyor işte, sokakta her gün hak ve emek mücadelesi veriyor. Hey Tekstil işçileri mesela işten atıldı, patronları, burası destekledi. Hey Tekstile ödül verdi bu Parlamento, ama şimdi bakıyorsunuz, işçilerin hak ve özgürlüklerinden kaçıyor, karşılığını vermiyor. Ama şimdi yine bu iktidar, yine bu Parlamento patronu koruyor, işçiyi koruyan, düşünen yok, üstelik hak ettikleri hâlde.

Dolayısıyla, değerli milletvekilleri, yani, bu yaklaşımımızı, bakış açımızı değiştirmek lazım. Eğer gerçekten insan odaklı düşünüyorsak, o zaman insanların, emekçilerin, yoksulların da bu ülkede olduğunu ve milyonlar olduğunu… Hani, 74 milyondan hep konuşurken bahsediyoruz ya   -siyasetçilerin çok sevdiği bir kelime, 74 milyon insan- bu 74 milyonun neredeyse 50-60 milyonu benim dediğim noktada. Gerçekten yoksul, kendi yağıyla kavrulmaya çalışan insanlar. Dolayısıyla, onların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir politikadan, bir perspektiften bakmadığımız sürece hep bu sorunlar gelecek, hep bu kürsülerde biz bunu konuşacağız, hep sokaklarda emekçiler direnecek, hak ve özgürlük mücadelesini yürütmeye devam edecek diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tuncel.

Aleyhine, Sakarya Milletvekili Münir Kutluata… (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz, Sayın Kutluata.

MÜNİR KUTLUATA (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılması, tüketici haklarının korunması için önlemlerin belirlenmesi hakkında Meclis araştırması açılması ile ilgili, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok değerli milletvekilleri, bankacılık sektörünün durumu, ekonominin durumundan ve Hükûmetin ekonomi anlayışından farklı değildir. Neticede, ekonomideki uygulamalar, Hükûmetin ekonomi politikaları, bankacılık ile ilgili uygulamaların esasını teşkil etmekte ve ortaya çıkan sonuçları belirlemektedir. O bakımdan, bankalarda haksız kazançlar oluşuyor ise bu yapının nasıl oluştuğuna da bakmak gerekecektir.

Bu araştırma önergesinde bankaların hukuka aykırı uygulamalarından söz ediliyor, bunların araştırılması ve tedbirlerinin alınması isteniyor. Hukuka aykırı uygulamaların araştırılmasından önce, ekonominin kurallarına aykırı, ekonomi yönetiminin neler yapmakta olduğuna ve nasıl sonuçlar ortaya çıkarmakta olduğuna bakmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Finans sektörünün en önemli kurumlarından olan bankaların ekonomiyi finanse etmek gibi bir fonksiyonları var iken ekonomideki dalgalanmalar çok farklı olur ve ekonomi politikaları ekonominin ruhundan uzaklaşır, üretimi esas almaz, dolayısıyla üretime katılan kesimlerin geliri düşer, sermayedarın geliri düşer, işsiz iş bulamaz, işçi kesiminin geliri düşer, ekonomik anlamda ifade ettiğimiz rantlar eğer azalır ise elbette bankaların kazançları farklı yollara doğru kayacaktır. Bu iktidara, âdeta ekonomik politikaları iflas etmiş olan bu iktidara “Elle tutulur neyi gösterebilirsiniz ekonomide?” diye sorsanız, verdikleri tek cevap bankacılık sektörünün durumudur. Bankacılık sektörü 57’nci Hükûmet döneminde düzene sokulmuş ve sağlam bir bünyeye kavuşturulmuştur ama o zaman büyük riskler göze alınarak bankacılık sektörü, finans sektörü düzenlenirken maksat bankaların kâr elde etmesi değildi. Şimdi, sorduğunuz zaman söylenen, bankacılık sektörünün gayet güzel kârlar elde ettiğidir. Hâlbuki bu araştırmada bankaların kârlarının yüzde 25’inin; 4,5 milyar lira civarındaki kısmının sadece kredi kartı aidatlarından elde edildiği söylenmektedir. Bu, işin bir tarafıdır ama  o dönemde yapılan bu ciddi düzenlemeler bankalar kâr etsin diye yapılmamış, bankalar ekonominin finansmanını sağlasın, büyüyen, gelişen ekonomi içerisinde kâr etsinler diye yapılmıştır. Yani doğrudan doğruya bir sektörün kâr ediyor olması hiçbir şey ifade etmemektedir ama bu sektör ekonomik gelişmenin sağlayıcısı olursa, onun finansmanını sağlamak zorundaysa o zaman nasıl kâr ettiği fevkalade önemlidir. Şimdi yürütülen politikalara bakacak olursak, başkalarının parasını bularak yaptığınız ithalat, üretim olmadığı ve vatandaşınız üretime iştirak edemediği için, geliri olmayan vatandaşlarınıza borç ile tüketim yaptırılmak suretiyle yürütülmektedir, ekonominin çarkları bu şekilde sürmektedir. O bakımdan, her gün daha fazla borçlanmak zorunda olan bir tüketici kesimden bahsediyoruz. Banka kredilerinin çok büyük bir kısmı üretim yerine tüketime ayrılmış bulunmaktadır.

Hane halkı borçlarının, bildiğiniz gibi, 2002’deki 6 milyar lira civarından 286 milyar liralara çıktığı bilinmektedir. Kredi toplam hacmini düşündüğünüz takdirde, bu ekonominin, fakir vatandaşın ödediği paralarla bankacılık sektörünün büyük kârlarını sağladığını ifade etmek zorundayız.

Değerli milletvekilleri, geçen yılın bütçe tartışmalarını lütfen hatırlayınız. Bir önceki yıl 8,5’luk büyümeden geçen yıl 2,5’a düşen büyüme oranının… Türkiye açısından resesyon demektir. Bildiğiniz gibi, her geçen gün gayrisafi yurt içi hasıla içindeki yabancı payı artmaktadır. Dolayısıyla, sadece yabancı payını bile karşılayamayan bir büyüme oranının Türkiye açısından resesyon ifade ettiğini söyledik ve yetkili ağızlar, Hükûmetin ilgili bakanları, birkaçı birden, bu zeminlerde ve Meclisin diğer zeminlerinde “Büyümenin artırılabilmesi için bankaların sağlam bünyesine ve hane halkı borçlarının düşük oranda olmasına güveniyoruz.” dediler. Yani büyümenin sadece vatandaşı borçlandırarak sağlanabileceğini söylediler, itiraf ettiler, hem de çok rahat bir görüntü içinde bunu kullandılar. Şimdi, siz büyümeyi, büyümeye iştirak etmeyen, üretime iştirak etmeyen kesimleri borçlandırmak suretiyle yürütecek olursanız, bu tür bir büyüme anlayışına sığınacak olursanız, o zaman, bankalar da kârlarının insani mi… Meşru demek istemiyorum ama meşruluğu bile tartışılacak hâle gelir. Çünkü, bankalar krediyi, özellikle tüketiciye, yarınki gelirlerine güvenerek ve dayanarak vermiyorlar bildiğiniz gibi. Hâlbuki, krediyi iş adamı alıyorsa, üretim çevreleri krediyi alıyorsa yarınki kârına, kazançlarına göre alır; tüketici alıyorsa yarınki gelirlerinden ödemek üzere alır. O bakımdan, bankaların, kredileri verirken, yarınki gelirden ziyade, borçlananların, kredi talep edenlerin servetine baktığı, mülkiyetine baktığı, tapusuna baktığı çok iyi biliniyor.

Geçen hafta Haymana’daydım, Haymanalı çiftçi diyor ki: “Bankalara gittiğimiz zaman Haymana’dan tapu kabul etmiyor, Ankara’dan, Çankaya’dan tapu soruyor.” Yani ne borçlarını öteleyebiliyorlar ne borçlarını yapılandırabiliyorlar ne erteleyebiliyorlar ne de bu senenin ürününden gelir elde edeceklerine güveniyorlar. Dolayısıyla, bu yapıya düşmüş, bu hâle sıkıştırılmış bir ekonominin içerisinde bankacılık sektörünün diğer sektörlerden farklı olarak kârlarını artırıyor ve sürdürüyor olması iktidar açısından övünülecek bir şey değildir. Nitekim, verilen bu önerge “Ortaya çıkan ihtilatları çözelim, vatandaşı hiç değilse koruma altına alalım.” diye verilmiş bir önergedir.

Peki, bunlar için muhalefetin önerge vermesi mi lazımdır? Aksaklıkları iktidar görmüyor mu? Düzeltilmesi gerektiğini bilmiyor mu? Bu konuda da bu kürsüye gelip geçen gün söz almak gerekti ama fırsat olmadı. Bir milletvekiliniz “Biz özelleştirme yaparız, bizim anlayışımız budur.” diyerek buradan muhalefeti suçlamıştı. Özelleştirmeyi kimse tartışmıyordu. İktidar da özelleştirme yapmıyordu; iktidar, yabancılaştırma, üretim birimlerini yabancılara devretme işi yapıyordu özelleştirme adı altında.

Şimdi, bankacılık sektörünüzün yüzde 40’ın üzerindeki kısmı, yüzde 50’ye yaklaşan bir oranı yabancıların eline geçti ise, siz de Türkiye’de yabancıya satışı marifet sayıyor ve adına da “pazarlama” diyor iseniz, pazarlamada satıştan sonra da hizmet etme anlayışı ve mecburiyeti olduğuna göre, bankaların bu hukuki olmayan, vicdani olmayan alanlardan büyük kârlar elde etmesine Hükûmetin sessiz kalması konusu, ayrıca, sadece bankacılığın korunuyor olmasından öteye, acaba yabancıya satışlarda bu alanların gayet cazip kâr alanları olarak gösterildiği şartı ve teşviki var mı diye insan merak etmeden edemiyor.

Değerli milletvekilleri, bankacılık sektörü bir ekonominin can damarıdır, finansman ekonominin can damarıdır. Bu finansman çok büyük oranda bankalar eliyle yürümektedir. Bankalarımız da kârlarını üretim yapan, çok kazanan alanlardan elde etmek yerine, borçlu tüketici kesimlerden ve çaresiz çiftçi üzerinden -gelirlerini- elde etmek durumunda kalmışlardır. O bakımdan, bu önergenin hiç değilse vesile edilmesi suretiyle bu haksızlıkların bir kısmının giderilmesine fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kutluata.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yoklama istiyorsunuz.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Yüksel, Sayın Öz, Sayın Moroğlu, Sayın Özdemir, Sayın Özcan, Sayın Yalçınkaya, Sayın Işık, Sayın Özkes, Sayın Özkan, Sayın Tayan, Sayın Gök, Sayın Öğüt, Sayın Özel, Sayın Acar, Sayın Korutürk, Sayın Güven, Sayın Yüceer, Sayın Nazlıaka, Sayın Şeker.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 21 milletvekili tarafından bankaların hukuka aykırı uygulamalarının araştırılarak tüketici haklarının etkin bir şekilde korunmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 29/6/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulun 26 Mart 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım.

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 2, 9, 16 ve 30 Nisan 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 3, 10, 17 ve 24 Nisan 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/26) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 29 Mart 2013 Cuma günkü birleşiminde yapılmasına; 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                26/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 26/3/2013 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                             Ahmet Aydın

                                                                                                                Adıyaman

                                                                                              AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın bu kısmın 4’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 29 Mart 2013 Cuma günü "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" ile gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşmek üzere saat 14.00'te toplanması;

2, 9, 16 ve 30 Nisan 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

3, 10, 17 ve 24 Nisan 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi;

26 Mart 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

27 Mart 2013 Çarşamba günkü birleşiminde 78 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

28 Mart 2013 Perşembe günkü birleşiminde 58 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Bastırılarak dağıtılan (11/26) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 29 Mart 2013 Cuma günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınması, Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 29 Mart 2013 Cuma günkü Birleşiminde yapılması, (11/26) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra yine bu birleşimde 297 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar,

çalışmalarına devam etmesi;

2, 9, 16 ve 30 Nisan 2013 Salı günkü birleşimlerinde 15.00-20.00 saatleri arasında;

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 ve 25 Nisan 2013 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00-20.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesi;

437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması,

önerilmiştir.

437 Sıra Sayılı

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

(1/746)

                Bölümler                           Bölüm Maddeleri                   Bölümdeki Madde

                                                                                                                   Sayısı

           1’inci Bölüm                    1 ila 23’üncü maddeler                              23

           2’nci Bölüm                     24 ila 47’nci maddeler                               24

           3’üncü Bölüm                  48 ila 71’inci maddeler                              24

           4’üncü Bölüm                  72 ila 91’inci maddeler                              20

                             Toplam Madde Sayısı                                                      91

BAŞKAN – Lehinde İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Kubat.

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; grubumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu hafta ve nisan ayı çalışma gün ve saatleriyle gündemin bir kısım işlerinin değiştirilmesine dair vermiş olduğu öneri hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım.

Grup önerimizde 437 sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın gündemin 4’üncü sırasına alınarak bugün -yüce Meclis uygun bulur, kabul ederse- görüşülmesine başlanılması önerilmektedir.

Gümrük Kanunu şu anda gerçekten önem arz etmektedir. Mükerrer bir kısım ceza uygulamaları uygulamada şu anda sıkıntı yaratmaktadır. Aynı fiil için ceza mevzuatında birden fazla hüküm olması uygulamada da sıkıntılara yol açmaktadır. Keza, akaryakıt, tütün ve alkol kaçakçılığına ilişkin mevzuatta düzenlemeler içermektedir. Yine mevzuattaki bir kısım boşlukları, örneğin gümrük kapılarının işletilmesi ve buradaki lojistik merkezlerin işletilmesine ilişkin hukuki boşlukları da doldurmaktadır. Yine hepinizin malumu, Borçlar Kanunu’nun 584’üncü maddesinde eşin kefaletinde rıza mevzusunu da düzenlemeye bağlayan oldukça önemli bir tasarıdır. İşte, bugün, değerli arkadaşlar, onu gündeme alıp bitimine kadar görüşmeyi önermekteyiz.

Nisan ayında salı günleri bir saat sözlü soruların görüşülmesi; yine nisan ayında salı günleri Meclisimizin saat üçten sekize kadar, çarşamba ve perşembe günleri de ikiden sekize kadar çalışması öngörülmektedir.

Bu hafta, Sayın Dışişleri Bakanımız hakkında verilen gensorunun Anayasa gereğince yapılacak görüşmelerinin cuma günü yapılması önerilmektedir.

Önerimize desteklerinizi bekler, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kubat.

Aleyhinde Mersin Milletvekili Mehmet Şandır.

Buyurunuz Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Yine bir şekil şartının yerine getirilmesi için maalesef bu İç Tüzük’ün esiri olduk. Her hafta başlarken iktidar grubunun getirdiği gündem belirleme programını tartışıyoruz burada ama sizlerin nezdinde hiçbir anlamının, hiçbir değerinin, hiçbir karşılığının olmadığını biliyorum. Ancak, bütün söylemlerimize rağmen de maalesef, iktidar grubunun değerli grup başkan vekillerini etkilememiz de mümkün değil. Şikâyet edecek merci de yok; millete şikâyet ediyorum.

Sayın Elitaş’ın hiç duymuyor kulakları…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Dinliyorum, dinliyorum.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) – Yani şimdi, öyle bir öneri getiriyorlar ki arkadaşlar, ey AKP Grubunun değerli milletvekilleri, kendi grup yönetiminizi size şikâyet etmek saygısızlık olur, benim arkadaşlarım bunlar ama öyle bir şey getiriyorlar, diyorlar ki: “437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nı, salı günü bitimine kadar görüşeceğiz.” Biraz sonra oylarınızla kabul edeceğiniz çalışma programını dikkatinize sunuyorum. 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı, şu anda 91 madde, daha sonra getireceğiniz önergelerle kaç maddeye çıkacağı belli değil, 4 bölüm.

Ben, şöyle genel, kaba bir hesap yaptım değerli arkadaşlar, yani bu saatten itibaren yaklaşık on beş saat çalıştığımız takdirde Sayın Elitaş’ın size reva gördüğü bu çalışmayı ancak tamamlayabileceğiz. Yani, mesele o kadar böyle… Yani, espri ötesine geçti. Anlamsız, hiç uygulanma kabiliyeti olmayan grup önerileriyle yaptığınız belirleme, yani milletin aklıyla, milletvekillerinin aklıyla alay etmek Sayın Elitaş.

Bakın, diyorsunuz ki: Bugün, salı günü -saat şu anda altı- 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 91 madde, 4 bölüm. Bizim konuyla ilgili görevlendirdiğimiz arkadaş durmadan önerge hazırlıyor. Ben inanıyorum ki siz de burada çok sayıda önerge vereceksiniz çünkü değerli milletvekilleri, bu kanun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla ilgili bir kanun olarak Meclise geldi ama sonra, her sayın bakan, koltuğunun altında –burada da 2 sayın bakan var ama ilgili değiller, başka işlerle meşguller- birtakım teklifler getirerek bu kanunu torba kanuna dönüştürdü, çorba kanuna dönüştürdü. Burada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ilgilendirmeyen birçok konuda maddeler var. Yani, bakıyorsunuz, Adalet Komisyonunu ilgilendiren, hukuku, Ceza Kanunu’nu ilgilendiren maddeler var, bakıyorsunuz tarımı ilgilendiren maddeler var. Yani böyle, torba kanun usulüyle, işte “at torbaya” misali bir kanun getiriyorsunuz. Kanun Komisyona 10 madde geliyor, Komisyondan 90 madde olarak çıkıyor.

Ben Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Sayın Hayati Yazıcı beni aradı, “Böyle bir kanunumuz var, şunu eğer tezekkür eder, üzerinde bir uzlaşma sağlarsanız memnun oluruz.” dedi. Gönderdi sayın bürokratlarını, orada önümüze geldi kanun ama o kanun buraya getirilen kanun değil, ona o kadar çok ilaveler yapıldı ki daha sonra.

Şimdi, ben inanıyorum, burada, Genel Kurulda da birçok önergeyle,    -torba kanun ya- birçok bakan, kendisinin yapamadığını, getirecek, bu torba kanun kapsamında yapacak. Ama işin garip tarafı şu: Bu, İç Tüzük’e aykırı; İç Tüzük’e yani hukuka mugayir bu hadise. Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkan bir kanunun Adalet Komisyonuna gitmesi lazım, hatta Sağlık Komisyonuna gitmesi lazım, Çalışma Komisyonuna gitmesi lazım. Yani, torba kanun bir teknik oluyor ama bunu çorbaya dönüştürmek de bir saygısızlık veya haksızlık oluyor, hukuka karşı saygısızlık oluyor. Bunun adı hukuk kurmak değil değerli milletvekilleri -aranızda çok sayıda hukukçu milletvekili olduğunu biliyorum- bunun adı hukuk bozuculuğudur, hukuk bozuculuğu. Yani, burası kanun yapacak, eyvallah ama kanunu, kanunun içinde kalarak yapacak. Hukuku değiştirebilirsiniz ama hukuku kendi koyduğunuz kurallara uyarak değiştirmeniz lazım. Öyle yapmıyorsunuz.

Şimdi, bugün getirdikleri Danışma Kurulu kararının niye aleyhindeyiz? Tabi ki çalışacağız, eyvallah, tabii ki gündemi belirleme yetkisi Hükûmete ait, eyvallah ama kardeşim, şunu akıllı uslu yapsanıza. Şimdi, getiriyorsunuz 91 maddelik kanunu, işte, şu önümüzdeki sürede bitimine kadar koyuyorsunuz, çarşamba, perşembeye de ilave kanunlar koyuyorsunuz ama diyorsunuz ki: “Kusura bakmayın, bu hafta böyle çalışalım ama önümüzdeki haftadan itibaren salı günü saat 20.00’ye kadar çalışalım, çarşamba günü saat 14.00 ile 20.00 arası çalışalım.” Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Her defasında böyle söylüyorsunuz, sonra getiriyorsunuz, bu bitimine kadar meselesini milletvekillerine dayatıyorsunuz. Buna hakkınız yok Sayın Elitaş. Sayısal çoğunluğunuzla, bu sayın milletvekillerinin size olan bağlılığı veya grup disiplini içerisinde bu milletin aklıyla alay etmeye hakkınız yok. Sizi, sizin grubunuza şikâyet ediyorum; sizi hukuka şikâyet ediyorum, sizi İç Tüzük’e şikâyet ediyorum, sizi millete şikâyet ediyorum. Biz muhalefet partisi grupları olarak, eğer uzlaştığınız takdirde, doğru teklifler getirdiğiniz takdirde, burada katkı da vererek çok ciddi uzlaşma örnekleri verdik geçmişte, bunu övünerek söylüyorum. Ama getirip böyle yani işte komisyonda önergelerle, Genel Kurulda önergelerle, torba kanunla, çorba kanunla, çalışma saatlerini “Ben yaptım, oldu.” taktiğiyle veya parmak çoğunluğuyla “Biz kabul ederiz, siz de uymak mecburiyetindesiniz.” dayatmasıyla burada uzlaşmalı, uyumlu, keyifli bir çalışmayı yapamazsınız. Çok anlamsız konularda, incir çekirdeğini doldurmaz sebeplerle bu Genel Kurulu, bu kürsüyü, bu Meclisi tatsız, yakışıksız olaylara gebe hâle getirirsiniz, sebep olursunuz. Dolayısıyla, bütün ısrarımıza rağmen bu tavrınızı değiştirmiyorsunuz. Ben on yıldır bu kürsüde konuşuyorum, on yıldır AKP Grubunun bu tavrını tenkit ediyoruz ama bir milim de mesafe katedemiyoruz.

Dolayısıyla benim endişem şudur: İnsan aklına ziyan, insan haysiyetine bana göre haksızlık. Bu türlü dayatmalarla buranın huzurunu kaçırmanızdan korkuyorum. Kocaman adamlarız, milletin oyunu almış, buraya gelmişiz, siyasi partileriz, çözüm üreteceğimiz yerde birbirimizle dövüşüyoruz. Ama şunu unutmayınız: Yani bu Meclisi çalıştırma sorumluluğu AKP Grubuna ait. Millet size bu yetkiyi, bu görevi vermiş ama getirip bu türlü akla ziyan programlarla buranın huzurunu kaçırmaya da hakkınız yok.

Ben tekrar… Hükûmetin gündemi devletin gündemidir. Devletin gündeminde, gerekli olan kanunları buraya getiriyorsunuz ama unutmayın milletin gündemi de var. Muhalefet partileri olarak biz de buraya ısrarla milletin gündemini getiriyoruz.

Bakın, bugün Cumhuriyet Halk Partisinin buraya getirdiği konu çok önemli bir konu. Vatandaşımız bankaların zulmü altında inliyor. Buna bir çözüm üretmek gerekir. Gelin, bunu araştıralım, tedbirlerini bulalım diyoruz dinlemiyorsunuz bile değerli milletvekilleri. Yarın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, bu 2/B uygulamalarının oluşturduğu sorunları getireceğiz buraya. Ben inanıyorum, gene dinlemeyeceksiniz, gene oylarınızla gündeme alınmasını reddedeceksiniz. Böyle, beraberiz ama hiçbir şekilde birlikte değiliz. Bu milletin sorunlarının çözümü konusunda, sizden kaynaklanan sebeplerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorun çözen değil, bizatihi kendisi sorun hâline gelen bir kuruma dönüştü. Bunun müsebbibi sizsiniz.

Ben tekrar sizlere saygılar sunarak bu endişelerimi ifade ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şandır.

Lehinde Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Can.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grup önerimizin lehinde söz almış bulunuyorum.

Vatandaş, 2 kişiden 1’i AK PARTİ’ye oy vermiş, toplumun sorunlarını, insanların problemlerini çözesiniz diye, bizleri iktidara getirmiş. Biz de toplumun, insanların problemlerini çözmek için… Bu çözüm yolu da kanun olacaktır. Dolayısıyla, burada gündeme getirdiğimiz kanunlar toplumun yararına kanunlardır, vatandaşın problemlerini çözen kanunlardır. Bu nedenle, milletvekillerinin biraz daha gayret etmesi, biraz daha fazla çalışması zaten elzemdir. Biz vatandaşa bu şekilde gittik, oy istedik, vatandaş da hepimizi Meclise bu şekilde gönderdi. Dolayısıyla, MHP Grup Başkan Vekilinin burada dile getirmiş olduğu beyanlara katılmak mümkün değil.

Yine, değerli İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Doğan Kubat, gündeme ilişkin, 4’üncü sıraya Gümrük Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair, toplumu yakından ilgilendiren… Özellikle kefalet hukuku açısından toplumda bir beklenti var. Bu beklentiye burada da cevap verilecek inşallah. Bugün, bitimine kadar, onu öne çekerek değerlendirmeyi düşünüyoruz.  Çarşamba, perşembe bitimine kadar -yine uluslararası sözleşmelerin tamamlanmasına kadar- cuma günü ise gensoru gündeme getirilecek. Önümüzdeki hafta gündemini de Sayın Doğan Kubat burada dile getirdi.

Bu duygular içerisinde Genel Kurulun grup önerimize desteğini bekliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Can.

Aleyhinde İstanbul Milletvekili İhsan Özkes.

Buyurunuz Sayın Özkes. (CHP sıralarından alkışlar)

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP’nin grup önerisiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bu önerinin aleyhinde söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez İzmir’de din görevlileri toplantısında bir konuşma yapıyor. Bu toplantıda Sayın Başkan gerçekten öyle bir konuşma yapıyor ki anlamak çok güç. Sayın Başkan hangi maksatla yapıyor, niçin böyle konuşuyor? Gerçekten, kendi bulunduğu makama uygun olmayan bu konuşmaları neden konuşur, milletin takdirine bırakıyorum. Sayın Başkan şöyle diyor: “İzmir’in farklı bir dindarlığı var.” Şu cümleye bakınız! “İzmir’in farklı bir dindarlığı var.” Sayın Başkan bu dindarlık konusuna çok taktı.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanlığı bir dindarlık anketi yaptı. Olacak bir şey değil. Tamam, bir kişiye “Namaz kılıyor mu, ne kadar kılıyor, hangi vakitlerde kılıyor, kaçırıyor mu, oruç tutuyor mu tutmuyor mu, zekât veriyor mu vermiyor mu, hacca gitti mi gitmedi mi?" gibi sorular sorulabilir, buna bir itirazımız yok ama bir kişinin çok dindar, az dindar ya da dindar değil gibi bir ölçüsü nasıl olabilir? Sayın Başkan acaba ne kadar dindar? Sayın Görmez ne kadar dindar? Bunu sormak lazım. Yüzde 100 mü dindar, yüzde 99 mu dindar, yüzde 1 mi dindar? Nedir, dindarlığın ölçüsü ne? Haram yemek, kul hakkı yemek dindarlığa sığar mı? Sayın Başkan önce bunu bir açıklasın.

Şimdi, Sayın Başkan der ki “İzmir’in farklı bir dindarlığı var.”

ERKAN AKÇAY (Manisa) – “Dinsiz” demek istiyor.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Yani 81 tane vilayet var. Ankara’nın dindarlığı, İstanbul’un dindarlığı, İzmir’in dindarlığı, Çankırı’nın dindarlığı, Erzurum’un dindarlığı… Böyle bir şey olabilir mi?

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Var, AKP’nin… Dindarı var…

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Bu hangi mantıkla söylenir? Nasıl söylenir?

Devam ediyor Sayın Başkan: “Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var.” Buyurun cenaze namazına!

Yani “İrfan ne demek? Arapça bir kelime, arf kökünden geliyor -bilenler biliyor- bilmek, anlamak, sezmek, kavramak, algılamak anlamına gelir. Yani, cümleye bakınız: “İzmir’in farklı bir dindarlığı var, bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var.”

Devam ediyor Sayın Başkan: “Öyle olduğu için, tasavvuf profesörünün, irfan geleneğinden geçmiş birinin İzmir’e müftü olarak atanması tesadüf değil.” Yani, İzmir’in dindarlığını farklı görüyor Sayın Başkan, daha doğrusu İzmir’in dindarlığında bir eksiklik görüyor, sorun görüyor.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Anlamamışsın.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Bu sorundan dolayı irfan geleneğine İzmir’in ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu ihtiyacı gidermek için de bir tasavvuf profesörünü İzmir’e müftü olarak atadığını buyuruyor Sayın Diyanet İşleri Başkanı.

Devam ediyor: “Kentin manevi hayatını din görevlileriyle yeniden ayağa kaldıracak, işe ehil bir kişi bu müftü.” diyor. Yani İzmir’in manevi hayatı ayaklar altında, Sayın Başkana göre İzmir’in manevi hayatı yerlerde sürünüyor ve bu İzmir’in manevi hayatını ayağa kaldıracak bir müftü atamış Sayın Başkan, bunu böyle söylüyor. Arkadaşlar, Sayın Başkan bilmiyor mu? İzmir’in öyle bir manevi hayatı var ki İzmir düşmanı denize dökmüştür. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Vatana ihanet edenlerle asla iş birliğine girmemiştir İzmir. Hangi maneviyatı arıyor Sayın Başkan?

Şimdi, Sayın Başkanı irfanlı olmaya davet ediyorum, Diyanet İşleri Başkanını irfana davet ediyorum, irfanlı olmaya davet ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Tabii, Sayın Başkan bunu rastgele söylemiyor. Biliyorsunuz, Sayın Başbakan da bir zaman şöyle demişti: “Zaman zaman İzmir’e yakıştırılan ifadeler var.” ve devam etmişti Sayın Başbakan: “İzmir’le ilgili yakıştırılan bazı ifadeler var; ilk seçimde, inşallah, bu yakıştırmaları İzmir silip atacaktır.” Sene 1995’te söylüyor, yanlış söylemiyorsam Sayın Başbakan.

HAMZA DAĞ (İzmir) – Bilmeden çıkmışsın oraya, biraz incele.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Yani diyor ki Sayın Başbakan: İzmirliler eğer AKP’ye oy verirse üzerlerindeki yakıştırmaları silip süpürecekler.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Anlamamışsın.

HAMZA DAĞ (İzmir) – İzmir’e hayatında gelmemiş.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Şimdi, Sayın Diyanet İşleri Başkanı da Başbakanın bu söyleminin bir versiyonunu söylüyor.

Şimdi, arkadaşlar, bir Diyanet İşleri Başkanı bölücülük yapabilir mi, ayrımcılık yapabilir mi, ötekileştirme yapabilir mi, hem de bunu din üzerinden, Diyanet üzerinden yapabilir mi?

Değerli arkadaşlar, şöyle biliyoruz: AKP kendisinde olmayan belediyeleri ele geçirmek istiyor, bu doğaldır, buna saygı duyarız, bu siyasettir. Her siyaset, her siyasi parti bütün il ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanmak ister, buna söylenecek bir şey yok. Ancak, AKP’nin kazanmak istediği il ve ilçe belediyelerinde Diyanet taşeron olarak kullanılmamalıdır, bu çirkin bir oyun olur. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Şu anda, Diyanet İşleri Başkanı İzmir Müftüsünü tartışmalı müftü yapmıştır.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Öyle bir şey yok ya.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Şartlı olarak, bilinçli olarak, bir amaca yönelik olarak İzmir Müftüsünü atadığını söylüyor. Türkçesi bu.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Müftüm, sen siyaset yapmıyor musun?

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Dolayısıyla, Sayın Diyanet İşleri Başkanı derhâl özür dilemelidir.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Emrin olur, emrin!

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı makamında bulunan bir şahsın bu şekilde konuşması doğru değildir ama şaşmıyoruz. Niye? Çünkü, biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale Zaferi kutlandı. Çanakkale şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle anıldı. Maalesef, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir camisinde 15 Mart Cuma günü okunan hutbelerde Ulu Önder Atatürk’ün adı geçmedi. Hâlbuki daha önceki yıllarda, her yıl, her defasında Atatürk’ün adı anılırken bir yıldır Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu ne mevlit programlarında ne 10 Kasımlarda ne Cumhuriyet Bayramlarında ne de Çanakkale Zaferi’nde, şehitlerin ve gazilerin anlatıldığı, rahmetle, minnetle yâd edildiği haftada Atatürk’ün adı geçmedi. Hâlbuki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale’de bizzat savaştı, kahramanlıklar yaptı. Yarbaylıktan albaylığa bu Çanakkale Zaferi’nde gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla terfi etti. 1915’te çıkan Harp Mecmuası’nda Ulu Önder Atatürk’ün Çanakkale’de göstermiş olduğu kahramanlık nedeniyle, kahramanlıklar nedeniyle 1915 yılının Harp Mecmuası’na kapak oldu ama Atatürk’süz bir Çanakkale Zaferi, Atatürk’süz bir Çanakkale Şehitleri ve Gazileri Haftası geçirildi ve 253 bin tane şehidimiz, 253 bin şehidimiz…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Tane değil.

İHSAN ÖZKES (Devamla) - Taneyi geri alıyorum, 253 bin şehidimiz… “Kelle” demiyorum! “Kelle” demiyorum!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RECEP ÖZEL (Isparta) – 250 bin tane hatim okundu onlara.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – 253 bin şehit diyorum be! (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) 253 bin şehidimiz nedeniyle 253 bin tane hatim okundu, bu hatmin duasını Sayın Görmez yaptı. Yine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi. Yahu kardeşim, Çanakkale savaşlarını anlatıyorsun, Çanakkale savaşlarından bahsediyorsun onlara dair. Neden Atatürk’ten bahsetmiyorsun? Neden bahsetmiyorsun?

Değerli arkadaşlar…

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özkes.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Süre bitti, süre.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Süre bitince rahatladınız değil mi? Çok mu rahatladınız?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Çok mu önemli?

İHSAN ÖZKES (Devamla) - Evet, önemli.

Sürem bitmediyse konuşayım.

BAŞKAN – Sayın Özkes, teşekkür ediyoruz.

Süremiz bitti.

İHSAN ÖZKES (Devamla) – Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yoklama talebi vardır.

Sayın Yalçınkaya, Sayın Yüksel, Sayın Moroğlu, Sayın Aygün, Sayın Susam, Sayın Özel, Sayın Özdemir, Sayın Güler, Sayın Öğüt, Sayın Özkan, Sayın Çıray, Sayın Acar, Sayın Kuşoğlu, Sayın Özel, Sayın Kurt, Sayın Tayan, Sayın Çetin, Sayın Güven, Sayın Loğoğlu, Sayın Dinçer.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VIII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 2, 9, 16 ve 30 Nisan 2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine; 3, 10, 17 ve 24 Nisan 2013 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/26) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin 29 Mart 2013 Cuma günkü birleşiminde yapılmasına; 437 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (2/162) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/102)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/162 esas numaralı Kanun Teklifi’m 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.02.2012

                                                                                                             Erkan Akçay

                                                                                                                  Manisa

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak, Manisa Milletvekili Erkan Akçay.

Buyurunuz Sayın Akçay. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal üretimde kullanılan girdilerden özel tüketim vergisi alınmamasına yönelik olarak vermiş olduğum kanun teklifi üzerine söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, on yıllık AKP iktidarı döneminde, tarımın millî gelire katkısı düşmüştür, tarımsal ihracatımız, tarımsal ithalatı karşılayamaz duruma gelmiştir, tarım toprakları terk edilmekte, ekilen, biçilen alanlar azalmaktadır, köyler boşalmış, tarımda çalışan sayısı düşmüştür, çiftçimizin geliri her geçen yıl azalmaktadır.

Yine AKP döneminde enflasyon yüzde 142, mazot, ilaç, gübre fiyatları ortalama 4-5 kat artarken ürün fiyatları hemen hemen yerinde saymıştır. Bir taraftan enflasyona, diğer taraftan da 4-5 kat artan girdi fiyatlarına ezdirilen çiftçi borç batağına saplanmıştır. Çiftçilerin borcu on yılda 80 kat artarak 530 milyondan 40 milyar liraya çıkmıştır. Gübre ve elektrikte yüzde 18, zirai ilaç ve hayvan yeminde yüzde 8 KDV vardır. Tohumluklarda yüzde 1 KDV varken sebze tohumluklarında ve sebze fidelerinde yüzde 8 KDV vardır. Mazotta yüzde 15,25 KDV ve 37,61 oranında ÖTV bulunmaktadır. Tarımsal üretimdeki bu yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretim maliyetleri yükselmekte, Türk çiftçisi yabancı ülkelerin üreticileriyle rekabet edememektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verilerine göre, Türkiye, pahalı üretim bakımından, pirinçte 16’ncı, tütün ve buğdayda 21’inci, soyada 22’nci, mısırda 26’ncı sıradadır.

Rafineri çıkışı 1 lira 44 kuruş olan mazottan 1 lira 60 kuruş ÖTV, 55 kuruş KDV alınmaktadır. Diğer paylarla beraber, 1 litre motorin 4 lira 24 kuruşa satılmaktadır. Bu yüksek vergiler nedeniyle ülkemiz, tarımda dünyanın en pahalı mazotunu kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Mazotun litre fiyatı Mart 2002’de 1 liraydı, bugün 4 lira 24 kuruştur. Türk çiftçisinin yıllık kullandığı mazot miktarı yaklaşık 3 milyon 300 bin tondur. Çiftçilere verilen mazot desteği, tarımda kullanılan mazota ödenen bedelin yüzde 5’ini ancak karşılamaktadır. Bu rakam, mazot için çiftçinin ödediği KDV’nin ancak 4’te birine karşılık gelmektedir. Çiftçilerin kullandığı kırsal motorinin ÖTV’si euro dizele göre düşüktü. 2011 yılı Ocak ayından itibaren kırsal motorin uygulamasının kaldırılması sonunda Türk çiftçisi 250 milyon liralık ÖTV farkı ödemek zorunda kalmıştır bir yılda.

Avrupa Birliği, bütçesinin yüzde 45’ini tarıma ayırmaktadır. Tarım Kanunu’nda “Bütçeden ayrılacak kaynak gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olamaz.” denilmektedir. Tarımsal destek 2013 bütçesinde 9 milyar liradır. Bu rakam millî gelirin yüzde yarımı, bütçenin yüzde 2’si etmektedir. Buğday üreticisinin dekarda yaptığı mazot harcaması 50 liradır; buna karşılık, mazot desteği olarak aldığı prim sadece 4 liradır. Destek, yapılan masrafın sadece yüzde 7’sidir. Ülkemiz tarımında kullanılan mazotun ÖTV ve KDV’si yaklaşık 9 milyar Türk lirası tutmaktadır. Başka bir deyişle, bütçeden tarıma destek olarak 2013 yılında ayrılan 9 milyar Türk lirasının tamamı, çiftçinin ödediği mazot parasından alınan ÖTV ve KDV olarak geri alınacaktır. Bu durumda destekten söz etmek mümkün değildir.

Gemilere ve yatlara ÖTV’siz akaryakıt verilmektedir. Pırlantadan KDV alınmadığı gibi, pırlantaya şimdi de ÖTV muafiyeti getirmeye çalışan AKP Hükûmeti, çiftçilerin kullandıkları motorinden yüzde 37,61 oranında ÖTV, yüzde 15,25 oranında KDV almaktadır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için çiftçilerimizin kullandığı mazota ÖTV ve KDV istisnası getirilmelidir.

Bu düşüncelerle kanun teklifimizi desteklemenizi bekler, saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem.

Buyurun Sayın Erdem. (MHP sıralarından alkışlar)

ENVER ERDEM (Elazığ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, tarımda kullanılan mazottan özel tüketim vergisi alınmaması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün 4 lira 30 kuruş olan mazot fiyatlarının yüzde 52,3’ünü yani yarısından fazlasını ÖTV ve KDV oluşturmaktadır. 1 litre mazottan yaklaşık 1 lira 60 kuruş ÖTV alınmaktadır. Mazota gelen zamlar nedeniyle çiftçilerimiz traktörlerine mazot koyamaz hâle gelmiş, son on yılda çiftçi ürünlerini neredeyse aynı fiyattan satarken mazot fiyatları 4 kat artarak 4 lira 30 kuruşa çıkmış, çiftçi bu maliyetleri nasıl karşılayacağının tereddüdü içerisindedir.

Çiftçilerimiz gerçekten çok zor günler yaşıyor. Mazot, gübre, elektrik, ilaç, tohum, yem fiyatlarındaki yüksek artışlar çiftçilerin üretim yapmasını güçleştiriyor. Ağır girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçilerin artık dayanacak gücü kalmamıştır. AKP Hükûmeti, çiftçilerimize dünyanın en pahalı mazotunu satıyor ama milyon dolarlık gemicikleri olanlara vergisiz mazot vermeye devam ediyor. Gemilere, yatlara, teknelere ÖTV’den muaf olarak mazot satıyor. Yıllardır ucuz mazot bekleyen çiftçi ise hep havasını alıyor. Mazotun çiftçiye vergisiz satılması için illa ki Başbakanın veya bakanların çocuklarının çiftçilikle uğraşması mı bekleniyor? Lüks arabaların, özel otoların, ciplerin aldığı mazotun fiyatlarıyla çiftçilerin kullandığı mazotun fiyatı aynı. Böyle uygulama, böyle adalet olur mu? Çiftçilerimizin KDV ve ÖTV’ye ödediği para Hükûmetin verdiği tüm destekleri alıp götürmektedir.

Ülkemiz, tarımda yılda 3,5 milyon ton mazot kullanmaktadır. Bu mazotun ÖTV ve KDV’si yaklaşık 9 milyar lira tutmaktadır. Başka bir deyişle, bu yıl bütçeden tarıma destek olarak yapılacak ödemelerin tamamı çiftçinin ödediği mazot parasından ÖTV ve KDV olarak geri alınacaktır. Bu durumda gerçekten bir destekten söz etmek elbette mümkün değildir. “Mazot desteği veriyoruz.” diyorsunuz. Buğday üreticisinin dekara yaptığı mazot harcaması 56 lirayken sadece 4 liralık mazot desteğinden istifade etmekte yani yaklaşık yüzde 7 miktarında bir destekten istifade edebilmektedir. Çiftçiler diyor ki: “Mazottan, gübreden vergiyi kaldırın, başka bir destek istemiyoruz.”

Değerli milletvekilleri, aslında, tarımda çiftçilerimizin durumu ve sıkıntıları bu minval üzere devam ediyor. Aslında, konuşmamın ben devamında da bundan bahsetmek istiyordum. Ancak, yaklaşık olarak iki yıl önce, yine bu kürsüden, Elâzığ Belediyesindeki yolsuzluklarla alakalı, oradaki temizlik ihalesindeki yolsuzluklarla alakalı hususları ben gündeminize getirmiştim. Ve o gün, Değerli AK PARTİ Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Bey yaptığımız konuşmaların doğru olmadığını ve yanlış ifadeler kullandığımızı, yalan söylediğimizi ifade etmişlerdi. Ben de bu kürsüden “Yaptığım konuşmalarda tek bir tane yanlış varsa milletvekilliği görevi de dâhil olmak üzere, ben bırakmaya hazırım. Değerli Grup Başkan Vekilim, eğer sözlerinizde doğruysanız, haklıysanız siz de bu sözü verir misiniz?” demiştim.

Arkadaşlar, bugün Elâzığ 1.  Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar, bizim söylediğimiz  sözlerin yani Elâzığ Belediyesinde Elâzığ Belediye Başkanı,  belediye başkan yardımcıları, müdürleri, memurları ve oradaki yolsuzluk çetelerinin yapmış olduğu yolsuzlukları, usulsüzlükleri, evrakta sahtecilikleri, ihaleye fesat karıştırmayı yargı kararıyla tescil etmiştir. Yolsuzluk yapan 46 insandan 45’ine, en aşağısına bir yıl on ay olmak üzere, hapis cezası verilmiştir.

Dolayısıyla, ben, Sayın Grup Başkan Vekilinin bu konuda gelip açıklama yapmasını ve AK PARTİ iktidarının da diğer belediyelerde olduğu gibi burada da belediye başkanı ve yolsuzluk yapan bu insanlarla ilgili gereğini yapmasını, bunların derhâl görevden uzaklaştırılmasının gerekli olduğunu burada ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdem.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, sayın hatip ismimden de bahsederek Elâzığ Belediye Başkanlığıyla ilgili bir konuda yanlış bilgi verdiğimi, yalan söylediğimi ifade etmiştir. İzin verirseniz açıklama getirmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in doğrudan gündeme alınma önergesi üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilimiz burada bahsederken herhâlde bir seneye yakın bir hadiseden bahsediyor. Kendisi Elâzığ Milletvekilidir, konuyla ilgili rakam olarak zihninde tutuyor olabilir ama hatırladığım kadarıyla, siz, bir araçla ilgili kiralama bedelinin çok afaki, 2 trilyon liraya çıkan bedeller olduğunu ifade etmiştiniz.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Doğru.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Getirdiğiniz rakamlarla bizim belediyeden aldığımız rakamlar arasında çok büyük farklılığın olduğunu, eldeki belgeler çerçevesinde, size ifade etmiştik. Yaklaşık, tahmin ediyorum, bir aracın 2 trilyon lira bedelle kiralandığını ama onun bir araç değil, 5 araç olduğunu ifade etmiştik.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Başkan, yargı kararı sonucunda ne yapacaksınız onu söyleyin.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yargının sonucunu ne yapacaksınız, onu söyleyin.

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Tekrar altını çizerek şunu söylüyorum: Elâzığ Belediye Başkanı veya herhangi bir belediye başkanı, bu ülkede kamu görevi yaparken her kim ki tüyü bitmedik yetimin hakkını yediyse lanet olsun.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Gereğini yapacak mısınız?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Yargı bunların yakasına yapışacaktır. Biz de aynen onu ifade ettik, dedik ki: “Sizin verdiğiniz rakamlar doğru değil, yanlış bilgilerdir ama bir yolsuzluk varsa, bir hırsızlık varsa bunun da hesabını herkes vermelidir.” diye ifade etmiştik. Nitekim, o günkü yaptığımız çerçevede, baktığımız… Hatta o gün bir daha bir şey söylemiştiniz, demiştiniz ki: “Bir bakan yardımcısının şu kadar yüksek bir miktarla aylık araç kiraladığıyla ilgili şaibeler, duyumlar var.” Burada da oturan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdı. Sayın Bakan dedi ki: “Sayın Milletvekilim, kim olduğunu söyleyin, hangi araç olduğunu ifade edin, hangi bakanlıkla ilgili olduğunu bize söyleyin, gereğini yapalım.” Siz, burada “duyum” diye ifade etmiştiniz. Ben de demiştim ki: “Milletvekilleri duyumlarla değil, belgelerle konuşurlar.”

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Şimdi karar aldı mahkeme Sayın Elitaş, onu söyleyin…

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Gereğini yapacak mısınız?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, yargı, mahkeme kararını vermiş. Eğer haksızsa, suçluysa, Yargıtaydan da onanırsa ne diyeceğiz? Lanet olsun diyeceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Elitaş.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yargıtaya gerek yok. Muhalefet belediyelerini karakoldayken alıyorsunuz görevden. Bu yargıdan çıkmış, alın da…

BAŞKAN - Sayın Erdem…

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sayın Grup Başkan Vekili geçen yılki konuşmalarımda verdiğim rakamların yanlış olduğundan, kendisinin verdiği rakamların doğru olduğundan bahsediyor. Bunu benim düzeltmem lazım, burada bir yanlışlık var.

BAŞKAN - Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

6.- Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekili; ben geçen yıl vermiş olduğum rakamların -burada tekrar rakamları da tekrarlayarak- söylediğim her ifadenin arkasındayım ve söylediğim sözlerde hiçbir tane yanlış yok.

Ayrıca, siz Grup Başkan Vekilisiniz, bakan yardımcısıyla ilgili söylediğim, gündeme getirdiğim hususları, geçen yıl, benim konuşmamdan sonra, hangi bakanlıkta bu bakan yardımcısının araç kiralama işinin iptal edildiğini de çok rahat öğrenebilirsiniz. Yani, söylediğimiz sözlerde bir eksiklik yok, yanlışlık yok. İlgili birtakım bürokratları sıkıntıya sokmamak için belki bunu bizim söylememiz doğru olmaz ama siz onu buldunuz -hangi bakanlıkta olduğunu- ve bu ihaleyi de iptal ettiniz. Onun için, söylediğiniz sözlerin, lütfen, arkasında duracaksınız.

Ayrıca, burada önemli olan nokta şu: Milliyetçi Hareket Partisi belediyelerinin veyahut da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin belediye başkanlarının veya oradaki yöneticilerin yolsuzlukları nedeniyle, adını böyle koyarak, bu insanları görevlerinden uzaklaştırıyorsunuz, görevlerine iade etmiyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum: 45 tane ceza alan, görevli olmasına rağmen, Elâzığ Belediye Başkanını ve sorumlularını görevden alacak mısınız? Yani, yiğitçe buna cevap vermeniz lazım. “Evet, yolsuzluk varsa, mahkeme karar vermişse alacağız.” veyahut da “Biz yolsuzluktan yanayız.” diyeceksiniz.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdem.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, belediye başkanlarıyla ilgili yargının bir talebi üzerine soruşturma izninin açılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bu konu dikkate alınmış, değerlendirilmiş, incelenmiş ve İçişleri Bakanlığı yargılanmasıyla ilgili izin vermiştir. Eğer belediye başkanı...

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Yargı kararını siz vermiyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Zaten yargı, kararını verdikten sonra gereği yapılacaktır. Bunun da...

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Alacağız.” de ya!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – …yiğitlikle miğitlikle alakası yoktur bu işin.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Yargı, yargılamaya karar veriyor, siz vermiyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – AK PARTİ, yiğitçe yolsuzluğun üzerine gitmiştir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Elitaş, “Alacağız.” de, kurtul ya!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bu milletin tüyü bitmemiş yetiminin hakkı en iyi şekilde değerlendirilerek yatırımlara dönüşmüştür. Türkiye’nin on yıldaki geldiği nokta belli, ondan önceki durumlar bellidir. Bunu kamuoyu net olarak görüyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Alacağız.” de, “Alacağız.” de, bir şey olmaz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş.

VII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler (Devam)

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (2/162) esas numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/102) (Devam)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Sayın milletvekilleri, şimdi gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya ilişkin sözlü soru önergesi (6/1346) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1387) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1406) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün su sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1493) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir dere yatağının ıslah edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1494) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ta meydana gelen sel baskınları için önlem alınması ve bir köyün içme suyu şebekesi sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1495) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’ın sulama göleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1496) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün eskiyen içme suyu şebekesinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1497) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

                                          

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme ve sulama suyu şebekeleriyle ilgili yenileme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1500) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki sulama kanallarının iyileştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1520) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’un sulama göleti ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1521) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki bazı köylerin içme suyu şebekelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1523) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün temiz içme suyu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1525) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

15.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir şube müdürüne ve toprak döküm alanlarının gelirlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1547) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

16.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1548) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

17.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1594) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

18.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1595) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

19.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1691) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki bir köyün sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1692) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

21.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/1693) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

22.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1694) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

23.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1695) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1724) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1763) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1839) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı beldelere sulama kanalı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1840) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1841) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı Kalealtı-İğde sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1842) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki dere yatakları ve köprülere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1863) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Irmağındaki Erbaa HES Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1873) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

32.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da tahsil edilen sulama birlikleri aidatlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1875) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1884) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş-Bulanık’taki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1886) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

35.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1914) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

36.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1959) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman işçisi alımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1980) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2013) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2048) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

40.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı-Bayramören’e yapılacak HES projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2054) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili Kağızman ilçesindeki sulama sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2088) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Gölü çevresine katı atık arıtma tesisi yapılması ihtiyacına ve gölün turizme kazandırılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2247) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılması planlanan sulama maksatlı tünelin yeniden projelendirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2249) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

44.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Nilüfer Çayı Havzasındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2266) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

45.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı bir köyün su şebekesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2280) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman yangın işçilerinin yıl boyu çalıştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2312) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Çayı ıslahı çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2326) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

48.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Isparta’da açılan taş ve mermer ocaklarının neden olduğu tahribata ilişkin sözlü soru önergesi (6/2405) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

49.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’daki bir köyün ormanında keyfi ağaç kesimi yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2443) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

50.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, orman köylerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2467) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında tahrip olan ormanlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2551) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Süreyyabey Barajı’nın sulama kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2557) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2594) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2595) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2596) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında yanan veya zarar gören ormanlara ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2636) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, orman vasfını yitirmiş arazi miktarına ve bunların satışından elde edilen gelire ilişkin sözlü soru önergesi (6/2637) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

58.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında Osmaniye’de yapılan ormanlaştırma çalışmalarına ve 2013 yılı hedeflerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2642) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

59.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılan şehir ormanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2673) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

60.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında Tokat’ta yapılan ormanlaştırma çalışmalarına ve 2013 hedeflerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2674) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

61.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde orman yangınları ile mücadele kapsamında yangın göletleri ve su havuzları inşasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2675) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

62.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, orman yangınları ile mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2676) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

63.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’daki sulama kanallarının tamamlanamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2746) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

64.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2828) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

65.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ani taşkın ve erken uyarı sistemi projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2829) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman içi suların balıklandırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2901) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaban hayvanlarının bakımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2902) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sulak alanların korumasına ve geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3003) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3060) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta işe başlatılan engellilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3061) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

71.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3062) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

72.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3063) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

73.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/3064) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

74.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/3065) ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı

BAŞKAN – “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim üzere, birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırması için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu kürsüye çağırıyorum.

Buyurunuz Sayın Eroğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

(6/71) esas numaralı sözlü soru önergesine cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Ardahan il merkezinin şehirden çıkış yolları karayolları bölge müdürlüğü sorumluluk alanında, köy yolları ise il özel idareleri sorumluluk alanındadır. Belediyeye ait şehir giriş çıkış yollarında yeniden ıslah çalışmaları ve düzenlemeleri yapılmaktadır. Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince Ardahan ili merkezine bağlı, şehir merkezine yakın köy yollarının tamamı asfalt sathi kaplama yapıldı, 2011 yılı içerisinde ilin merkezine bağlı 7 köyün köy içi kilitli parke yapım işi tamamlandı. Diğer köy içi yollarında ise malzemeli bakım çalışmalarına devam edilmektedir.

(6/1346) esas numaralı Adana Kozan ilçesinde yapımı devam eden Gökdere Barajı’yla ilgili, HES’lerle ilgili “Bakanlığınızın baraj yapımında ihmali olanlar hakkında ne gibi işler yapacaksınız?” şeklindeki sözlü soru önergesine cevap: Efendim, 4628 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen Gökdere Köprü Barajı’nda meydana gelen olayla alakalı olarak Kozan Cumhuriyet Savcılığınca 2012 yılında başlatılan hukuki süreç devam etmektedir. Ülkemiz hızlı bir sosyal ve ekonomik gelişim göstermektedir. Bu gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin öncelikle yerli enerji kaynaklarından karşılanması maksadıyla yeni projeler geliştirilmesi ve enerjide dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hayata geçirilecek HES projeleri Bakanlığımız tarafından belirlenerek ilan edilmiş olup bu projeler dışında yeni projelere izin verilmemektedir.

(6/1387) esas numaralı sözlü soru önergesi: Ardahan Su ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünün Makine İkmal Müdürlüğünün bakım onarım atölyesinin genişletilmesi talebi. Efendim, bizim böyle bir “Makine İkmal Şube Müdürlüğü bakım ve onarım atölyesi” adında herhangi bir taşra kuruluşumuz mevcut değil.

(6/1406) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım… Soru: “Ardahan halkının kısa vadede ihtiyaçlarının süratli şekilde karşılanması, büyük bir seferberlik ruhu içerisinde ilin acil ihtiyaç gösterilen teknik eleman ihtiyacının karşılanması için çalışmanız olacak mı?” İkinci husus da makine ihtiyaçlarıyla ilgili. Ardahan ilindeki birimlerimize 2012 yılında açıktan atama yoluyla yapılan alımlarda 3 orman mühendisi, 3 orman muhafaza memuru, 1 memur alımı yapılmıştır. 2013 yılı için açıktan atama yoluyla yapılacak personel alımlarında Ardahan ilindeki personel ihtiyacı da göz önünde tutulacaktır. Ardahan şehrindeki ormancılık faaliyetleri Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü makine parkında bulunan araç ve makinelerle yapılmakta olup yeni makine alımına ihtiyaç yoktur, gerektiğinde buradan ilave araç temin edilmektedir.

Kahramanmaraş’la ilgili, Nurhak ilçesine bağlı köylerin susuzluğuyla alakalı (6/1493) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Köylerin içme suyuyla alakalı görevler tamamen il özel idarelerinin uhdesindedir.

Gene Kahramanmaraş Nurhak ilçesine bağlı Kullar beldesinde dere yatağının ıslah edilmesiyle alakalı (6/1494) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Efendim, Kullar beldesinden geçen Çay Deresi taşkın koruması işi, 10 Ocak 2013 tarihinde ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Bunun müjdesini veriyorum.

Gene (6/1495) esas numaralı sözlü soru önergesi hakkında cevabım: “Özellikle sel baskınlarına karşı ne gibi, Kahramaraş’ta, tedbir almayı düşünüyorsunuz?” şeklinde soru vardı. “Ayrıca, Biçen köyünün eskimiş olan içme suyu şebekesinin değiştirilmesini planlıyor musunuz?” Efendim, Kahramanmaraş Nurhak ilçesi içerisinden Kaleboynu, Deretarla, Kaleboynuözü, Değirmen ve Aktaş dereleri geçmektedir. Bunlardan Kaleboynu, Deretarla ve Kaleboynuözü derelerinde geçmiş yıllarda proje uygulanarak taşkın problemi giderilmiştir, köylerin içme suyuyla alakalı görevler özel idarelerin uhdesindedir.

Gene (6/1496) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: “Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde sulama göleti yapmayı düşünüyor musunuz?” şeklinde bir soru var. Kahramanmaraş Nurhak ilçesi arazilerinin sulanması maksadıyla geçmiş yıllarda etüt çalışması yapılmış, ancak teknik ve ekonomik olarak gölet yapılabilecek herhangi bir su kaynağı bulanamamıştır. Ayrıca, Kahramanmaraş Nurhak ilçesinin güneyinden geçen Göksu Çayı’ndan Nurhak ilçesi arazilerinin sulanmasına yönelik etüt çalışması da yapılmış, çay ile sulanacak arazi arasında 180 metre üzerinde kod farkının terfi gerektirmesi sebebiyle 109 hektar alana hizmet edecek pompaj sulaması ekonomik bulunmamıştır.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı Ufacıklı köyünün eskiyen içme suyu şebekesiyle alakalı (6/1497) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Az önce de ifade ettiğim üzere, köylerin içme suyuyla alakalı görevler il özel idaresinin uhdesindedir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakan, soru sahiplerinin isimlerini de söyleyebilir misiniz?

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1500) esas numaralı sözlü soru önergesi: Efendim, Çiftlik köyünün içme suyuyla alakalı sorular var, içme suyu borularının değişmesini talep ediyor. Tabii, köylerin içme suyuyla alakalı görevler Bakanlığımızın uhdesinde değil, il özel idaresinin uhdesindedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1520) esas numaralı sözlü soru önergesi: “Göksun ilçesinin sulama kanallarının iyileştirilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?” Efendim, Kahramanmaraş Göksun sulaması DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilerek 1983 yılında işletmeye alınmış. İşletme bakım hizmetleri 2004 yılında Göksun Sulama Birliğine devredilmiştir. Sulama şebekesinde yer alan kanal ve kanaletlerde rehabilitasyon çalışmalarına esas olacak planlama çalışmamız yapılmış ve 30/11/2012 tarihinde iadesi gerçekleştirilmiştir.

“Kanlıkavak beldesine yapılan sulama kanalına 2,5 kilometrelik yeni bir sulama kanalı eklemeyi planlıyor musunuz?” şeklinde ikinci bir sorusu var. Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak beldesi sınırları içerisinde DSİ’ce inşa edilerek işletmeye alınmış bir sulama tesisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, mevcudiyeti bildirilen sulama kanalının uzatılmasıyla alakalı olarak Bakanlığımız tarafından bir çalışma yapılması mümkün görülmemiştir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1521) esas numaralı sözlü soru önergesi: Özetle “Salyan Göleti ve millenmeyi önleme göleti yapılması konusunda bir çalışma var mı?” şeklinde soru. Göksun sulaması 1985 yılında işletmeye açılmış olup yirmi altı yıldır hizmet vermektedir. Kahramanmaraş Göksun Sulama Projesi Rehabilitasyon Planlama Raporu ve ihalesi 30/11/2012 tarihinde yapılmıştır. Proje kapsamında Salyan Deresi üzerine yapılacak olan Salyan Barajı ile işletmede olan Göksun sulamasının tamamen cazibeli olarak modern sulama şebekesine dönüştürülmesine imkân sağlanacaktır böylece.

Ayrıca, diğer, ikinci soru: “Büyükkızılcık beldesinin sulama göletlerinin de yapılması konusunda bir planınız var mı?” Kahramanmaraş Göksun ilçesi Büyükkızılcık kasabası arazilerinin sulanmasına yönelik, Büyükkızılcık ve Nurhak Kullar göletleriyle sulamalarına ait planlama raporları tamamlanmış, 7 Şubat 2013 tarihinde proje ihalesi yapılmıştır. Bunun da müjdesini veriyoruz.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun köylerle alakalı (6/1523) esas numaralı soru önergesiyle ilgili cevabım: Köylerin içme suyuyla alakalı görevler il özel idaresi tarafından yapılmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1525) esas numaralı sözlü soru önergesi gene köylerle alakalı. Köylerin içme suyuyla alakalı görevler il özel idareleri uhdesindedir.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/1547) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Şube Müdürü Türker Eroğlu ile bir akrabalığınız var mıdır?” Akrabalığım vardır. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığında çöplerin ve tıbbi atıkların bertarafından sorumlu Atık Yönetim Şube Müdürü Vekilidir.

İstanbul’da orman idarelerine ait olup da… Toprak döküm alanlarıyla ilgili sorusu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 668 bin 853 metrekare alanda rehabilite maksatlı toprak dolgusu için izin verilmiş ve 43 milyon 324 bin 900 TL bedel Büyükşehir Belediyesinden tahsil edilmiştir. Büyükşehir Belediyesine toprak dolgu işleminin tamamlanmasını takiben bu alanları en az 1,5 metre boyunda tüplü fidanlar ile ağaçlandırması ve beş yıl süreyle bakım yapması zorunluluğu getirilmiştir. Elde edilen hasılat ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaktadır.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in (6/1548) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özellikle Orman Genel Müdürlüğüne ait bir alandan bahsediyor. Bahse konu imar planı değişikliği Orman Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmiş olup mevcut otopark alanı, eski imar planındaki otopark alanıyla takas edilmiş ve şu anda kullanılan otopark alanı Orman Genel Müdürlüğünün tapu alanı dışında kalmıştır. Sahanın Orman Genel Müdürlüğüyle bir ilgisi yoktur.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1594) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özellikle Seyhan Irmağı üzerinde kurulmakta olan Göktaş Barajı’yla alakalı soru. Göktaş Barajı ve HES, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Bereket Enerji Üretim AŞ tarafından inşa edilmektedir. 2014 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen barajın, derivasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman (6/1595) esas numaralı sözlü soru önergesinde özellikle Kavşak Bendi Barajı’yla alakalı inşaatın ne zaman tamamlanacağını soruyor. Kavşak Bendi Barajı ve HES, 4628 sayılı Kanun çerçevesinde, Enerjisa Enerji Üretim AŞ tarafından inşa edilmektedir. Projeyle 185,53 megavat kurulu güçle tam memba gelişimi durumunda yıllık 741 gigavatsaat enerji üretimi planlanmış, aynı zamanda diğer maksatlar için de optimum fayda sağlanarak ülke ve bölge ekonomisine maksimum katkı hedeflenmiştir.

Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan’ın (6/1691) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özellikle Koçkıran köyündeki kanalların temizlenmesi, kırık kanallardan taşan suların verdiği zararlarla ilgili soru sormuş. Sulama birliğinin faal hâle gelmesi ve Meclis kararına dayalı olarak kanalların bakım, onarımlarının talep edilmesi hâlinde, Bakanlığım tarafından geliştirilen Bak-Onar I, Bak-Onar II ve rehabilitasyon ve iyileştirme projeleri kapsamında değerlendirme yapılarak yenilenebilir. Bakanlığıma konuyla alakalı herhangi bir talep, şikâyet veya zarar ziyan başvurusu olmamıştır.

Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan’ın (6/1692) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kendisi, Üçkaya köyüyle alakalı soru sormuş. Bakanlığımın envanterinde bu köyle alakalı sulama tesisi bulunmamaktadır. Söz konusu köylerde heyelan sebebiyle oluşan ürün kaybıyla alakalı olarak Bakanlığıma herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan’ın (6/1693) esas numaralı sözlü soru önergesi hakkındaki cevabım: Kendisi Melekli beldesindeki 16 kilometrelik ve Cennetabat Mahallesi’ndeki 24 kilometrelik toprak kanalıyla alakalı, bu kanalların temizlenmesiyle alakalı soru soruyor. Efendim, Bakanlığım tarafından 2008-2009 yılları arasında sorunun çözümü için teşebbüste bulunulmuş olup Y102-20 tersiyer kanalının kapasitesi büyütülerek bahse konu alanın şebeke dâhiline alınması planlanmış lakin yöre halkı tarafından uygun görülmemiştir. Yöre halkı, Y102-11 ile Y102-12 tersiyer kanalları arasında ve Y102 yedek kanalında kontrolsüz olarak sulama suyunu alan arkın beton kaplamalı yapılmasını talep etmiş, bu husus teknik yönden Bakanlığımca uygun bulunmamıştır. İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 17/12/1992 tarihinde Yeşil Iğdır Sulama Birliğine devredilen Batı Iğdır sulama sahası içerisinde yer alan kanalların temizliğinin ilgili birlik tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak, talep hâlinde Bakanlığımız tarafından destek verilecektir.

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın (6/1694) esas numaralı sözlü soru önergesi sulama kanallarıyla alakalı hasarlarla ilgili. Söz konusu sulama kanallarının yerleşim yerlerinden geçen bölümlerine uyarı ve ikaz levhaları konulmuş olup sulama sezonu öncesi ve sezon boyunca anonslar yapılarak boğulmalara karşı gerekli ikazlar yapılmaktadır. Ayrıca, yerleşim yerlerinden geçen bazı kanalların üzeri, projesine uygun olarak kapalı geçilmiştir. Bakanlığıma, bahsi geçen konu ile alakalı herhangi bir hasar ve insan sağlığına dair bir durum intikal etmediğinden tespit ve tespite dayalı envanter, kayıtlarımızda mevcut değildir.

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Bakanım, Iğdır’daki…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) - Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın (6/1695) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Köylerle alakalı, temizlik konusu, kanalların temizliği… Iğdır ili Tuzluca ilçesi Kırkbulak, Akdiz, Kumak, Hasankent, Güzeldere, Akdeğirmen ve Canderviş köylerinin ortak sulama kanallarının geçtiği ifade edilen sahada, Bakanlığımca inşa edilmiş bir sulama tesisi bulunmamakta olup konunun il özel idaresi görev ve sorumluluğunda olduğu değerlendirilmektedir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/1724) esas numaralı soru önergesine cevabım: Tokat’la ilgili “Yeşilyurt ilçesinde yapılmakta olan Alpu Barajı hangi safhadadır?” diye sormuş, ne zaman bitirileceğini soruyor. Tokat ili Yeşilyurt ilçesinde yapımına devam edilen Alpu Barajı’nda, baraj ana ulaşım yolu 8.535 metre ve malzeme taşıma yolu 5.047 metre olmak üzere, toplam 13.582 metre yol kazısı yüzde 80 oranında tamamlanmıştır. Ayrıca, 470 metre uzunluğunda 3,90 metre kazı ve 3 metre iç çapındaki derivasyon tüneli bitirilerek derivasyon sağlanmıştır. Yaklaşık   -bu büyük bir barajdır- 1,21 milyon metreküplük toplam dolgusunun 845 bin metreküpü yapılarak gerekli kota ulaşılmış, geriye 365 bin metreküp dolgu kalmıştır. İnşallah, bu yıl sonuna kadar bu barajı tamamlamayı hedefliyoruz.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu (6/1763) esas numaralı sözlü soru önergesinde “Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak beldesine ilave 3 bin metrelik sulama kanalı yapmayı düşünüyor musunuz?” diye soruyor. Cevap: Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak yerleşim yerine ait arazilerin sulanmasına yönelik işletmede olan herhangi bir tesisimiz bulunmamaktadır ancak Büyükyapalak yerleşim yerlerine ait araziler, DSİ Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen ve planlama revizyon çalışmaları onay aşamasında olan Adatepe-Karakuz Projesi ve Söğütlü beldesine ait araziler ise planlama çalışmaları devam etmekte olan Kavaktepe Projesi ve Adatepe-Karakuz Projesi kapsamında sulanacaktır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1839) esas numaralı sözlü soru önergesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Büyükyapalak beldesine ait kanalla ilgili. Az önce bununla ilgili söyledim. Bu Adatepe-Karakuz Projesi kapsamında sulanması planlanıyor.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu (6/1840) esas numaralı sözlü soru önergesinde “Demircilik ve Izgın beldesine sulama kanalı yapmayı düşünüyor musunuz?” şeklinde soruyor. Izgın beldesine ait araziler, Bakanlığım tarafından geliştirilen ve planlama revizyon çalışmaları onay safhasında olan Adatepe-Karakuz Projesi kapsamında sulanacaktır. Demircilik beldesine ait araziler ise planlama çalışmaları devam eden Kavaktepe Projesi kapsamından sulanacaktır. Kavaktepe Projesi planlama çalışmaları ihale edilmiştir, 11/11/2011 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu (6/1841) esas numaralı sözlü soru öner-gesinde “Özellikle Gücek köyüyle alakalı çalışmalar var mı?” diyor. Köyle ilgili çalışmalar malum olduğu üzere il özel idarelerinin uhdesindedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1842) esas numaralı sözlü soru önergesinde “Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı-İğde sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınması konusunda herhangi bir çalışma var mı?” diye soruluyor. İşletmede olan Kalealtı I. Merhale Projesi’nin 3.869 hektarlık kısmı kanaletli şebeke, 3.865 hektarlık kısmı ise borulu şebekedir. Kahramanmaraş-Kalealtı Sulama Projesi’nin rehabilitasyon planlama yapım ihalesi ise 16 Ocak 2013 tarihinde yapıldı. Söz konusu rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Kalealtı 1. Merhale Projesi’nin tamamının sulama suyu Adatepe Barajı’ndan sağlanacaktır. Aynı zamanda 3.869 hektarlık kanaletli şebekenin de kapalı şebekeye, borulu sisteme dönüşümü gerçekleştirilecektir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1863) esas numaralı sözlü soru önergesinde Iğdır ilimizde meydana gelecek sel taşkınlarıyla alakalı dere yatakları, köprülerin güçlendirilmesi, korkulukların yapılmasıyla ilgili sorusu var. Efendim, DSİ Genel Müdürlüğümüz, 2012 yılı sonu itibarıyla, Iğdır ili sınırları içerisinde bulunan 12 adet taşkın koruma, 1 adet taşkın rüsubat kontrol işi olmak üzere toplam 13 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak hizmete almış ve 72.530 hektar tarım arazisi taşkın ve rüsubat zararlarından korunmuştur.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru (6/1873) esas numaralı sözlü soru önergesinde 4628 sayılı Kanun kapsamında yapılan Erbaa HES Projesi’yle ilgili son durum hakkında soru soruyor sayın vekilimiz. Cevabımız: 4628 sayılı Kanun kapsamında Ark Enerji Anonim Şirketi tarafından 46 megavat kurulu gücünde yapımı öngörülen Erbaa HES için 2006 yılında verilen üretim lisansının yürütmesinin durdurulmasına 2009 yılında Danıştayca karar verilmiştir. Bunun üzerine proje formülasyonu değiştirilmiştir. Tepekışla Barajı ve HES Projesi kapsamında Ark Enerji AŞ ile Bakanlığım arasında, 2012’de, 34 megavat kurulu güç üzerinden Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmış olup şirket tarafından Ocak 2013’te Bakanlığıma sunulan revize fizibilite raporu inceleme safhasındadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal’ın (6/1875) esas numaralı sözlü soru önergesinde özellikle Şanlıurfa’yla ilgili “Tahsil edilen sulama birliği aidat gelirleri üstünde sulama birliği başkanlarının harcama yetkisi var mıdır, toplanan bu aidatlarla ilgili neler yapılıyor?” şeklinde sorusu var. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca, sulama birlikleri üyelerinden, birliğe ilk kayıt sırasında katılım payı ve sonraki yıllarda da dekar başına su kullanım hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Birlikler, alacakları katılım payı ve su kullanım hizmet bedelini, sulama tesisi ve yetiştirilen ürüne bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yılı sonu sulama ve kurutma tesisleri işletme ve bakım ücret tarifelerinde dekar başına tespit edilen ücrete göre belirlemektedirler. Sulama birliklerince toplanan gelirler 6172 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında belirtilen hükme uygun olarak kullanılmaktadır.

5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’na tabi sulama birliklerinin denetimi bu kanunda yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır. 6172 sayılı Kanun’a göre dönüşümlerini tamamlayan birliklerin denetimi ise bu kanun uyarınca, 6172 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca vali yardımcısının başkanlığında, defterdar, tarım il müdürü, DSİ bölge müdürü ve il mahallî idareler müdürü ve bunların görevlendirecekleri temsilcilerden oluşan bir denetim komisyonunca yapılmaktadır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1884) esas numaralı sözlü soru önergesi özellikle sulama kanalında meydana gelen göçükler, sızmalarla alakalı. Cevabım şu: Bakanlığımca inşa edilen ve 6200 sayılı Kanun uyarınca, faydalananlara devredilen sulama tesislerinde işletme, bakım ve yönetim faaliyetleri, devralan kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Devralan kuruluşun imkânlarının yeterli olmaması ve talep etmesi durumunda Bakanlığımca yürütülen Bak-Onar ve Bak-Onar II projeleri kapsamında söz konusu çalışmalar için gerekli destek sağlanacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1886) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Muş Bulanık sulaması Bakanlığımca inşa edilerek 1974 yılında işletmeye açılmış ve 2005 yılında Bulanık Sulama Birliğine devredilmiştir. Yaşanan deprem ve 2012 Nisan ayında artan yağışlar sonrasında sulama kanallarının büyük ölçüde tahrip olduğu tespit edilmiştir. Bakım onarım çalışmaları bu yıl içinde gerçekleştirilecektir.

Muğla Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan’ın (6/1914) esas numaralı soru önergesi hakkında cevabım: Efendim, özellikle 2/B ile ilgili rayiç bedelleri soruyor ama sorulan sorular tamamen Maliye Bakanlığıyla alakalıdır. Onu arz ediyorum.

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şeker’in (6/1959) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özellikle amblem, logo tasarımıyla ilgili maliyetleri soruyor. Bakanlığım merkez teşkilat için yapılan her türlü tabela, flama ve bayraklar için KDV dâhil toplam 20.886 TL harcamıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1980) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Özellikle orman işçisiyle alakalı soruyor. Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı orman işletme müdürlüklerinde çalışan işçi personelimizden son iki yılda toplam 1.423 kişi emekli olmuştur. Emekli olan bu işçilerimizin yerine, yılda beş ay yirmi dokuz gün çalıştırılmak üzere 2.250 yeni işçi alımına 27/6/2012 tarihi itibarıyla başlanmış ve 2012 yılı sonu itibarıyla sonuçlanmıştır. Kadro olarak; özürlü 19, hükümlü 18 ve 7313 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 25 olmak üzere, toplam 62 kadrolu işçi işe başlatılmıştır. Kahramanmaraş ilimizde kadrolu olarak işe başlatılan işçimiz yoktur.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2013) esas numaralı sözlü soru önergesinde Batman İluh Deresi’nden bahsediliyor. Batman il merkezi içerisinden geçen İluh Deresi, Batman sol sahil cazibe ana kanalının tahliye kanalıdır. İluh Deresi, Batman Çayı 0+000 kabul edilerek 6.200 metrelik kısmı açık kaplamasız trapez kanal, 3.782 metrelik kısmı duvarlı kanal olarak projelendirilip 2003 yılında inşaatına başlanmış ve 2004 yılında da tamamlanmıştır. Ancak, evsel atıkların kanal içine atılması neticesinde kanal içerisinde istenmeyen görüntüler oluşmaktadır. Bu durumun giderilmesi için Batman Valiliği, Batman Belediye Başkanlığı ve Kurumumuzun yaptığı ortak çalışma ile kanal temizliği yapılmaktadır ama atık suların giderilmesi sorunu belediyeye aittir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2048) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığın yatırımlarına yeterli ödenek verilmekte olup projelerdeki gecikmeler ihale sürecinin uzunluğundan ve teknik sebeplerden kaynaklanmaktadır. İlave ödenek ihtiyacı olduğu zaman kaynak temin edilmektedir. Yani, aslında Bakanlığımız zamanla yarışmaktadır. Yani, projeler geçmiş yıllara göre çok hızlı şekilde tamamlanmaktadır.

İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Gökmen Öğüt’ün (6/2054) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabımdır: Boyalı Regülatörü ve HES Projesi nihai ÇED raporunda, projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 200 kişi, işletme aşamasında ise yaklaşık 15 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı belirtilmiştir. Özellikle hafriyatla ilgili soruyor yani projeyle ilgili. Söz konusu projedeki hafriyatın denetimi 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık genelgesiyle ve aynı zamanda, 18/3/2004 tarihli, 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan esaslar çerçevesinde yapılmakta olup arazinin hazırlanması sırasında meydana gelecek katı atıklar, inşaat artıkları, malzemelerin uygun şekilde bertaraf edilmeleriyle alakalı olarak proje sahibinden taahhütname alınmaktadır.

Üçüncü sorusu da Işıklı Barajı’yla alakalı. Işıklı Barajı’yla ilgili -4628 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde- Çankırı ili, Bayramören ve Çerkeş ilçeleri sınırları içinde planlanan Boyalı Regülatörü ve HES Projesi Soğanlı Çayı üzerinde yer almaktadır. Boyalı HES’in ekonomik değerlendirmeleri sırasında fayda-maliyet analizleri, gerek mevcut durum gerekse Boyalı Regülatörü membasında Soğanlı Çayı üzerinde yer alan diğer enerji projelerinin işletmeye geçmesiyle ilgili memba gelişmeleri baz alınarak gerçekleştirmiştir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2088) esas numaralı sözlü soru önergesi Kars Kağızman’la ilgili, meyve ağacının kurtarılmasıyla ilgili soru sulama kanallarıyla ilgili. Kars ili Kağızman ilçesi ve köylerine bağlı 4.600 hektar araziyi sulaması planlanan ve 2012 Yılı Yatırım Programı’nda “Kağızman Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri” adıyla yer alan projenin ihalesi yapılarak 12/9/2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanmıştır.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/2247) esas numaralı sözlü soru önergesi: Özellikle, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında, mevcut çevresel altyapı durumuyla birlikte havzada öne çıkan meseleler, katı atık yönetimi, atık su altyapısı değerlendirilip kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler tespit edilecektir. Planın Aralık 2013’te tamamlanmasından sonra, tedbirlerin hayata geçirilmesi için Bakanlığım ilgili kurumlarla gereken koordinasyonu temin edecektir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2249) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Kura Projesi’nin 1984 tarihli istikşaf raporu istikametinde 2001 yılında hazırlanan master planıyla nehrin ülkemizde kalan bölümünde sulama, enerji üretimi, içme, kullanma ve sanayi suyu teminine yönelik havza geliştirme planı yapılması hedeflenmiştir. Nehrin su potansiyeli 1 milyar 93 milyon metreküptür. Master plan raporunda yer alan Beşikkaya Barajı Çoruh derivasyonunun kilit depolamasını oluşturmaktadır. Barajda düzenlenecek sulardan Ardahan Ovası sulamasının verilenin dışında kalan yıllık yaklaşık 217 milyon metreküp suyun Çoruh havzasına aktarılması planlanmıştır. Çoruh havzasına aktarılacak su ile toplam 371,6 megavat kurulu güç ile yılda 887,57 gigavatsaat enerji üretilecektir.

İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Levent Tüzel’in (6/2266) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Nilüfer Çayı’yla alakalı. Nilüfer Çayı ve kollarında, Bakanlığım görevleri kapsamında su kalitesi izleme çalışmaları yapılmakta olup 14 adet su kalitesi gözlem istasyonu mevcuttur. Havzada yoğun kullanımdan kaynaklanan su kalitesi bozulmalarıyla kirlilik durumu izleme ve tespiti yapılarak ilgili kurumlara bildirilmektedir.

Antalya Milletvekili Sayın Yıldıray Sapan’ın (6/2280) esas numaralı sözlü önergesine cevabım: Bakanlığım, 1053 sayılı Kanun’la, yatırım programında yer almak kaydıyla, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma suyu temini için görevlendirilmiş olup köylere içme suyu temin görevi il özel idarelerinin uhdesindedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2312) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Mevsimlik yangın işçilerinin sürekli çalıştırılması için yasal bir düzenleme yapılması gerekir, bu da tabii yüce Meclisin takdirindedir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/2326) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Soru, Batman DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan Batman Çayı ıslahı çalışmaları ile alakalı. 27/9/2011 tarihinde gerçekleştirilen Batman Çayı ıslahı ihalesi, yapılan itiraz sebebiyle ihale süreci uzamış ve yer teslimi 20/4/2012 tarihinde yapılarak sözleşme imzalanmıştır. Batman Çayı ıslahının temeli, 28/11/2012 tarihinde Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in de katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Batman Çayı ıslahı çalışmaları kapsamında, 2012 sonu itibarıyla, yaklaşık 1 milyon 109 bin 805 TL harcama yapılmış, inşaatı iklim şartlarına bağlı olarak şu anda devam etmektedir.

Antalya Milletvekili Sayın Arif Bulut’un (6/2405) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Antalya ve Isparta sınırlarında, Isparta’nın Sütçüler ilçesi mevkisinde, Köprüçay Irmağı üzerinde 4628 sayılı Kanun kapsamında inşa edilecek Kasımlar Barajı ve HES Projesi’nin, doğal ve sosyal, ekonomik çevre üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerinin önlenmesine veya tazminine yönelik çalışmalar ÇED sürecinde de ele alınmakta olup bu işlemlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Mermer ve taş ocakları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ruhsat verilmektedir.

Muğla Milletvekili Sayın Nurettin Demir’in (6/2443) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Birecik Kaymakamlığınca, Ziyaret köyünde, Suriye sınırındaki Karkamış demir yoluna kadar olan sınır güvenlik bölgesinde, yol boyunca ve Fırat Nehri kıyısındaki ağaçların görüşü engellediği gerekçesiyle ve güvenlik maksadıyla kesilmesi ihtiyacı olduğu hususu Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu ağaçların gerek alan gerekse tür açısından ormanla alakası olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ağaçların kesimiyle alakalı olarak Bakanlığımızın birimlerince alınmış bir idari karar, verilen herhangi bir izin veya satış bahis mevzusu değildir.

Antalya Milletvekili Sayın Gürkut Acar’ın (6/2467) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Türkiye’deki orman köyü olarak ayrılan köylerin sayısı ve bunların illere göre dağılımlarını soruyor. 31 Aralık 2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller’in 4’üncü maddesinde tanımlandığı nitelikte ülkemizde toplam 21.380 adet orman köyü mevcuttur. Nüfus hareketleri ve yerel yönetimlerle alakalı yasal düzenlemeler sebebiyle son on yılda 1.124 adet orman köyünün niteliği değişmiştir. ORKÖY hizmetleri kapsamında son on yılda orman köylülerine yapılan maddi desteğin toplamı 461 milyon 756 bin 321 TL’dir. Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında tanınan haklar sebebiyle orman köylüsü ve kooperatiflerine son on yılda sağlanan sübvansiyon miktarı toplam olarak 1 milyar 762 milyon 395 bin TL’dir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2551) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: 24 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ülke genelinde meydana gelen toplam 2.450 adet orman yangınında 10.454 hektar alan zarar görmüş olup bu alanların tamamında tabii ve suni metotlar kullanılarak ormanlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Kahramanmaraş ilinde 2012 yılında 25 adet orman yangını meydana gelmiş, toplam 203,8 hektar alan zarar görmüştür. Bu alanlara, 2012 yılı Kasım ayında, 60 ton karperli sedir, 600 kilogram kızılçam tohumu ekimi yapılmış ve ağaçlandırılmıştır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2557) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Çekerek Irmağı üzerine kurulması planlanan Süreyyabey Barajı inşaatına 14/4/1998 tarihinde başlanmış olup zaman içinde, maalesef inşaatı ilerleyememiş -hatta iz bedeliyle bekliyordu- ancak benim DSİ Genel Müdürü olduğum dönemde inşaata hız verilmiş ve 23/11/2011 tarihinde barajda su tutulmuştur.

BAŞKAN – Sayın Bakan, sözünüzü bitirin, sonra milletvekili arkadaşlarımızın ek açıklama talepleri var.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, tamamlayayım müsaade ederseniz, az kaldı. Çok hızlı şekilde okuyayım Sayın Başkanım, müsaade ederseniz.

Çekerek Irmağı üzerinde kurulması tasarlanan Süreyyabey Barajı inşaatına 14/04/1998 tarihinde başlanmasına rağmen, işletmeye yeni alındı. Sulama devreye girdiği anda sulanacak alanlar birinci merhalede Geldingen Ovası, Amasya ve Çorum’da, 20.354 hektar; ikinci merhalede Çekerek Ovası, Yozgat’ta, 1.496 hektar; Mamure Ovası, Yozgat’ta, 5.080 hektar; Maşat Ovası, Tokat’ta, 9.500 hektar; Zile Ovası, Tokat’ta, 6.332 hektar ve Eraslan Tüneli’yle Merzifon Ovası, Amasya’da, 23.295 hektar sulanacaktır.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2594) esas numaralı sorusu… Özellikle, Bakanlığımızca 2012 yılı sonuna kadar Kars ilinde 33.377 hektar alana 39 milyon 430 bin adet, Iğdır ilinde 9.641 hektar alana ise 9 milyon 935 bin adet ve Ağrı ilinde 6.714 hektar alana 1 milyon 870 bin adet fidan dikilmiştir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün sorusu... Gümüşhane ilinde ise 2012 yılında 36.070 hektar alana 19 milyon 185 bin adet ve Bayburt ilinde 7.718 hektar alana 4 milyon 418 bin adet fidan dikilmiştir.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2596) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımca 2012 yılı sonuna kadar Ardahan ilinde 27.474 hektar alana 29 milyon 235 bin adet fidan dikilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin (6/2636) esas numaralı sorusuna cevabım: Türkiye genelinde, 2012 yılına kadar, son on yılda 22.189 orman yangını neticesinde 94.092 hektar orman yanmıştır. 2008-2012 yıllarında “Millî Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında 2 milyon 420 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmış ve 2 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin sorusu: Orman vasfını yitirmiş arazilerin (2/B alanları)  toplamı 410 bin hektardır. 6292 sayılı Kanun kapsamında alanların satış işlemlerinden Maliye Bakanlığı sorumludur.

Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun (6/2642) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Osmaniye ilinde eylem planı çerçevesinde 2011 yılında 1.768 hektar alanda 495 bin adet fidan, 2012 yılında 1.523 hektar alanda 1 milyon 202 bin fidan toprakla buluşturulmuştur. 2013 yılında, 500 hektar alanda erozyon tesis, 700 hektar alanda erozyon kontrol, bakımı ve 500 hektar alanda ağaçlandırma, bakım, 1.000 hektar alanda rehabilitasyon ve bakım ve 1.200 hektar alanda etüt proje çalışması programa alınmıştır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2673) esas numaralı sorusuna cevabım: Tokat merkez ilçesi Gıj Gıj mevkisinde 2006 yılında 82 hektar alanda Tokat Şehir Ormanı yapılmıştır. Tokat Şehir Ormanı işletmeciliği pazarlık yoluyla 10/3/2006 tarihinde on yıllığına Tokat Belediye Başkanlığına kiraya verilmiştir.

Niksar ilçesi Ayvaz mevkisinde 32.251 hektar alan 28/7/2008 tarihinde Niksar Şehir Ormanı olarak tescil edilmiştir. Niksar Şehir Ormanı, 2012 yılında tamamlanmış olup bu yıl hizmete girecektir.

Erbaa ilçesi Üçtepeler mevkisinde Erbaa Şehir Ormanı gibi hizmet verilebilecek Üçtepeler C tipi piknik ve mesire yerinin tescili 19/7/2012 tarihinde yapılmıştır. Erbaa İşletme Müdürlüğünce yapımı tamamlanan mesire yeri bu yıl halkımızın kullanımına açılacaktır. 

Reşadiye ilçesinde şehir ormanı gibi hizmet verebilecek mesire yeri kurulması çalışmalarına 2012 yılı sonunda başlanmış olup 2013 yılında, bu yıl içerisinde yapımı tamamlanacaktır.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/2674) esas numaralı sorusuna cevabım: Tokat ilinde eylem planı çerçevesinde 2011 yılında 10.645 hektar alanda 1 milyon 974 bin adet, 2012 yılında 12.688 hektar alanda 1 milyon 772 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2013 yılında 700 hektarlık alanda ağaçlandırma, tesis; 1.880 hektar alanda ağaçlandırma, bakım; 550 hektar alanda rehabilitasyon, bakım; 2.500 hektar alanda erozyon kontrolü, tesis; 3.200 hektar alanda erozyon kontrolü, bakım ve 4.200 hektar alanda etüt proje çalışmaları programa alınmıştır.

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/2675) esas numaralı sorusuna cevabım: Tokat ilinde Tokat ve Niksar orman işletme müdürlükleri bulunmaktadır. 2008 yılından bugüne kadar Tokat Orman İşletme Müdürlüğünde 2 adet, Niksar Orman İşletme Müdürlüğünde 6 adet yangın havuzu yapılmıştır. Niksar Orman İşletme Müdürlüğünde 2013 yılı için 1 adet yangın havuzu yapılacaktır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2676) esas numaralı sorusuna cevabım: Orman Genel Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede 11 bin işçi, 5 bin memur ve teknik eleman görev yapmaktadır. Bu personelin tamamına yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimleri bölge müdürlüklerimiz tarafından verilmektedir. 2011 ve 2012 yıllarında orman yangınlarında 2 orman yangın işçisi, 1 orman muhafaza memuru ve 1 köylü vatandaşımız, maalesef, hayatını kaybetmiştir. Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 2 işçiye toplam 121.733 TL, muhafaza memuruna 68 bin TL ve köylü vatandaşımızın yakınlarına 68 bin TL vefat tazminatı ödenmiştir.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (6/2746) esas numaralı sorusuna cevabım: Batman II. Merhale Projesi’nde 37.351 hektar alanın sulanması hedeflenmiştir, Batman il sınırları dâhilinde sol sahil sulama inşaatının yüzde 83’ü, Diyarbakır il sınırları dâhilindeki sağ sahil sulama inşaatının ise yüzde 91’i fiziki olarak gerçekleşmiştir. Sol sahil sulaması inşaatı için 64 milyon 950 bin TL ödenek ayrılmış olup proje bu yıl içinde bitirilecektir.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2828) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 23 bölge müdürlüğü kapatılmış ve 2011/2632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla 15 bölge müdürlüğü kurulmuştur.

Tokat il merkezinde Meteoroloji Müdürlüğü ve Tokat’ta Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğünde meteoroloji hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. Mülga Tokat meteoroloji bölge müdürlüğünün gayrimenkulleriyle alakalı herhangi bir tasarruf olmamıştır, bölge müdürlüğü varken olan durum aynen devam etmekte olup ihtiyaç fazlası 25 personel Bakanlığın bünyesindeki diğer kurumlara aktarılmıştır.

Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/2829) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: DSİ Edirne Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda Meriç havzasında Edirne ili için Taşkın Erken Uyarı Sistemi çalıştırılmaktadır. Sel ve Taşkın Strateji Eylem Planı, 2013-2017 yılları arasında, Bakanlığımız koordinatörlüğünde, bağlı ve ilgili kuruluşlarla birlikte taslak safhasında olup henüz tamamlanmamıştır. Ayrıca, Bakanlığıma bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Uyarı Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2901) esas numaralı sorusuna cevabım: Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi 2005 yılında Bakanlığımca uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında Maçka Altındere Alabalık Üretme ve Yetiştirme İstasyonu ile Mersin Bahçe Alabalık Üretme İstasyonu’ndan ve derelerden anaçlar alınmakta, üretilen yavrular ayrı havuzlarda büyütülmekte ve alındıkları derelere veya göllere bırakılmaktadır.

2005-2012 yılları arasında toplam 4 milyon 233 bin alabalık yavrusu üretilmiş ve alındıkları derelere salınmıştır. 6 ildeki dere ve göllerden alınan anaç balıklarla üretime başlanmış olup 2013 yılında il sayısı 15’e, dere ve göl sayısı 32’ye çıkarılarak alabalık üretim çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca, DSİ’nin de balık üretim tesisleri vardır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2902) esas numaralı sorusuna cevabım: Bakanlığım taşra teşkilatınca, her yıl ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının telef olmaması için ulaşım yapılamayan yerlere kış aylarından önce yem stoklanmakta, sivil toplum teşkilatlarının ve halkın katılımı sağlanarak yemleme yapılmakta olup 2012-2013 kış döneminde 441.690 kilogram yem için 2 milyon 747 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/3003) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Sulak alanlarla alakalı çalışmalar ülkemizin Ramsar Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla birlikte hız kazanmış olup alanların korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli mesafeler katedilmiştir. Bakanlığım döneminde alan etütleri ve yönetim planlarının yapılmasında hamle yapılmış olup 23 adet sulak alan yönetim planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3060) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımda kiralama yoluyla 1’i makam aracı olmak üzere toplam 25 adet kiralık araç mevcut olup yıllık kira tutarı 595.478 TL’dir. DSİ Genel Müdürlüğü merkez birimlerinde 27 adet kiralık araç mevcut olup yıllık toplam 1 milyon 57 bin 879 TL ödeme yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü merkez birimlerinde 25 adet kiralık araç mevcut olup yıllık toplam 237.900 TL ödeme yapılmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimlerinde 17 adet kiralık araç mevcut olup yıllık toplam 331.956 TL ödeme yapılmaktadır.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3061) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığım merkez ve taşra teşkilatı ile kuruluşlarında 2012 yılında Özürlü Memur Seçme Sınavı ile 6, İş Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre 16 olmak üzere toplam 22 engelli personel istihdam edilmiştir. Kontenjan açığı olması hâlinde derhâl yapılmaktadır.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3062) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakan Yardımcım Doktor Nurettin Akman, kamu yönetimi ve halkla ilişkiler alanında ihtisas sahibi olup 23’üncü Dönem Çankırı Milletvekilliği yapmıştır. Sayın Akman’ın öz geçmişi Bakanlığın genel alt sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bakan Yardımcıma tevdi ettiğim görevler 18/05/2012 tarihli Genelge’de belirtilmiş olup bugüne kadar bir defa yurt dışı toplantısına katılmıştır.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3063) esas numaralı soru önergesine cevabım: Bakanlığımın merkez teşkilatı için kiralanmış herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadır. Bağlı kuruluşum Orman Genel Müdürlüğü, yeni kampüs alanı yapılıncaya kadar Bakanlık merkez binası ile TOKİ tarafından kiralanmış iki binada geçici olarak hizmet vermektedir.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3064) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: 2007-2012 yılları arasında toplam kırk dokuz yurt dışı gezisinde bulundum. Bu gezilerim esnasında bana eşlik eden milletvekilleri, Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeç, Profesör Doktor Alim Işık, Profesör Doktor Osman Coşkunoğlu, Ali Rıza Alaboyun ve Ömer Dinçer’dir.

Bursa Milletvekili Sayın İsmet Büyükataman’ın (6/3065) esas numaralı sözlü soru önergesine cevabım: Bakanlığımın kuruluşundan itibaren görevden alınan veya görev değişikliği yapılan personel bulunmamaktadır.

2/B kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne açılan davalardan 151’i kurum aleyhine, 90’ı kurum lehine neticelenmiş olup 198 dava hâlen derdesttir.

Saygılarımla arz ediyorum efendim.

Çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Fakat şimdi, sisteme girmiş sayın milletvekillerimize birer dakika söz vereceğim.

Sayın Şeker, buyurunuz.

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, 23’üncü Dönemde, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz size… Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinden geçerek Gaziantep ili İslahiye ilçesi köylerini sulayacak Orta Ceyhan Menzelet Projesi’nde ana kanalın 38 kilometresinin inşaatının Kılavuzlu sulamasının 1’inci kısım işi kapsamında devam etmekte olduğu, 12 kilometresinin yapıldığı söylendi. Ben sorduğumda tekrar yanıt geldi sizden “17 kilometre yapıldı.” denildi. Toplam 38 kilometre. “12/12/2012’de bitireceğiz.” demiştiniz fakat şu anda, son gelen Genel Müdür Akif Özkaldı’nın gönderdiği yazıya göre 2013’te de bitmeyecek gibi gözüküyor. Kaldı ki bunun 2 ve 3’üncü kısmı, planlama revizyonu ve proje yapımı adı altında devam ediyor. Bunları ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz? On bir yıllık iktidarınızda eğer bu 38 kilometreyi bitiremiyorsak çok ciddi bir sorun vardır demektir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Şeker.

Sayın Acar…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, orman köylüsü çok zor durumdadır. Antalya’da 2/B arazileri nedeniyle köylüler çok zor durumdadır. Antalya’da bir isyan büyüyor. Kanunda 3 kez değişiklik yapıldı ama sorun çözülmüş değildir. Rayiç bedeller özellikle Antalya’da çok yüksektir. Bazı bölgelerde ise neredeyse dörtte 1 oranındadır. Ya emlak değeri üzerinden satış yapılsın ya da Antalyalılar, AKP Antalya milletvekilinin köyündeki fiyatların uygulanmasını istiyorlar; eşitlik, adalet istiyorlar.

Sayın Bakan, bir de, 2/B kanunu ile orman alanları eğitim ve sağlık için betonlaştırılacak. Bunun yolu açıldı. Orman Bakanı olarak ormanları korumak için bir adım atacak mısınız? Ülkede orman alanından başka, bina yapacak yer kalmadı mı? Bu konuda bir çabanız olacak mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz Sayın Acar.

Buyurunuz Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Evet, şimdi, efendim, Kılavuzlu sulaması… Biliyorsunuz Kılavuzlu Barajı geçmişte ilan edilmiş fakat maalesef yapılamamış. Kılavuzlu Barajı’nı biz bitirdik. Burada tabii, Kılavuzlu Projesi, Menzelet Projesi çok büyük bir proje. Adım adım hepsini tamamladık. Bakın, Sır Barajı geçişi vardı, onu tamamladık. Hatta size bir husus daha belirteyim. Tabii, ödeneklerde herhangi bir sıkıntı olmaması için biz bu sulamayı, GAP kapsamında olmamasına rağmen, GAP Yüksek Kurulu kararıyla GAP kapsamına aldık. Herhangi bir ödenek sıkıntısı yok, şu anda hızla devam ediyor. Tabii ki burada şu problem var: Özellikle, arazide kamulaştırma problemleri, proje yapımında sıkıntı oluyor. O kadar çok iş var ki yani proje firmaları gerçekten işleri yetiştiremiyor yani o kadar çok. Bin tane gölet ve sulama projesine başladık; GAP, KOP, DAP, bu projeler… Yani problem, planlama ve proje ihalelerinde, yapımlarında gecikme var. Yoksa inşaatında bir gecikme yok ama ben şu anda kendim de bugün hakikaten…

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Sayın Bakanım, 1’inci kısmı bitirecek misiniz bu yıl, 1’inci kısmı? 38 kilometre…

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, ben size bitiş tarihini tam olarak ileteyim Sayın Vekilim.

Diğer konuya gelince, 2/B’yle alakalı…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – On sene beklesin Sayın Bakanım, benim gibi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yok, beklemez. Yoncalı’da da…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Vallahi yok! Daha tövbe, daha inanmıyorum!

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Sayın Vekilim, bir müsaade et, ben diğer, 2/B’yle alakalı cevap vereyim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – “Haziranda.” dediniz.

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Bakanım.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Efendim, Yoncalı Barajı haziranda ihale edilecek. Söz verdik yapacağız onu, hızlı yapacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim, bakın…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Tamam, bir daha ağzımı açmıyorum.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Yoncalı Barajı iyi ki yapılmamış. Yoncalı Projesi, baraj ve sulama projesi yanlışmış. Tamam, açık sistemi kapalı sisteme çevirdik, çok muhteşem. Lütfen, projeyle ilgili bir bilgi alırsanız isabet olur.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Haziranda, peki.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – Diğer hususa gelince, efendim, 2/B’yle ilgili, bu kangren olmuş bir mesele. Biliyorsunuz bütün gruplar, bütün partiler 2/B meselesini çözmek için söz verdiler yani. Neticede, hatırlayacağınız üzere bu 2/B’yle ilgili büyük bir çalışma yaptık. Yani, 2/B’nin hakikaten çözülmesi gerekiyordu çünkü üzerinde, maalesef…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama hâlâ çözülemedi Sayın Bakan.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU (Devamla) – …tamamen üzerine binalar yapılmış birtakım, Kepez’de olduğu gibi, sanayi tesisleri kurulmuş, şehirler, beldeler, ilçeler yapılmış.

Şimdi, bu mevzuda, biliyorsunuz, bu kanunu hep birlikte hazırladık; yüce Meclisten geçti. Aslında, özellikle şunu ifade edeyim, bu çok zor meseleyi çözmek o kadar önemliydi ki şunu özellikle vurgulamak istiyorum: 2/B alanlarıyla ilgili kim, neresini kullanıyor; kadastro, tescil işlemleri tamamlanmamış… Biliyorsunuz, yüce Meclis 2008 yılında Orman kadastrosuyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması suretiyle 2/B alanlarındaki gerek kadastro işlemlerinin gerek tescil işlemlerinin Maliye hazinesi adına bunun devredilmesi için çalışmalarını gerçekleştirdik. Yaklaşık, 410 bin hektarlık alanda bir çalışma yapıldı ve bu rayiçleri de tamamen tespit eden… Biliyorsunuz, rayiçlerle de ilgili imkân sağlandı. Yani rayiç bedelin yüzde 70’i alındı, satış bedeli, artı yüzde 20 tenzilat yapılması kararlaştırıldı. Dolayısıyla, hatta biliyorsunuz Antalya’daki durumdan dolayı tekrar bir tenzilat yapıldı. Bunu da anlamakta zorlanıyorum yani şimdi neticede bunlar 76 milyonun hakkı olan hususlar. Yani buradan aldığımız para da, bildiğiniz üzere, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak, bunu özellikle vurgulayayım.

Şimdi, bir diğer soru da şuydu: Efendim, biz orman varlığını azaltmıyoruz. Bakın, orman teşkilatımla ben gurur duyuyorum. Siz diyorsunuz ki: “Betonlaşma var.” Hayır, öyle bir şey yok. Bakın, size iki rakam vereyim: 1972 yılında ormanlardaki odun serveti 936 milyon metreküp iken geçen yılın sonunda bilhassa ağaçlandırma seferberliği ile bu rakamı 1,5 milyar metreküpe çıkardık yani yüzde 50’den fazla, odun servetimiz arttı.

İkinci husus, bu 2/B’yle alınan alan sadece 410 bin hektar ama biz sadece son beş yılda -geçmişte de yapıldı, onlar için de herkese teşekkür ediyorum- 2 milyon 420 bin hektar alanda çalışma yaptık, 2 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. Yani bizim bir yılda yaptığımız ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışması sadece geçen sene 500 bin hektar yani bir yıllık çalışmamız 410 bin hektardan çok daha fazla. Kaldı ki buraları maalesef biz terk etmedik; geçmiş dönemde, 31/12/1981 tarihinden önce orman vasfını kaybetmiş alanlar. Anayasa’nın da emredici hükmü var. Anayasa’nın 169, 170’inci maddelerinde, 31/12/1981 tarihinden önce orman vasfını kaybeden alanların, neticede bunların değerlendirilmesi hükmü getirilmiştir. Biz de onun gereğini yerine getirdik, Anayasa’nın amir hükmünü yerine getirdik yani merak etmeyin, orman alanları azalmıyor. Ayrıca, yanan orman alanlarını her yıl, hiçbir şekilde başka bir yere tahsis etmeden, aynı yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Orman alanları Türkiye’de artıyor, onu özellikle vurgulamak istiyorum, alan olarak ve aynı zamanda hacim olarak artıyor.

BAŞKAN – Birazcık süre vereceğim Sayın Bakanım, üç soru sahibi var.

Sayın Dedeoğlu, buyurunuz.

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, sorularımıza vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı size de teşekkür ediyorum. Ancak, vermiş olduğunuz cevaplar Kahramanmaraş’ın problemlerine çözüm olacak nitelikte değildi.