Fatma GÜNGÖR Normal Fatma GÜNGÖR 2 0 2013-09-09T10:41:00Z 2013-09-09T10:41:00Z 144 87225 497186 4143 1166 583245 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

DÖNEM: 24                            CİLT: 46                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

79’uncu Birleşim

19 Mart 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin konuşması

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir’in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PTT Birinci Lig’de yaşanan olumsuzluklara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de yapılan törende yaşananlara ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 108 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, değerler üzerinden yapılan siyasetin o değerlere zarar vereceğine, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin zaferi olduğuna ve bu zaferleri Türk milletinin elinden almaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 31 milletvekilinin, Marmara Denizi’nde gerçekleşen yasa dışı ve aşırı avlanmaların boyutunun ve alınan önlemlerin etkinliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544)

2.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 24 milletvekilinin, örtü altı tarımın içinde bulunduğu sıkıntıların nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/545)

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 milletvekilinin, ÇAYKUR'da mevsimlik işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu çay eksperlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546)

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener başkanlığındaki bir heyetin, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin’in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu’na resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1183)

C) Önergeler

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (2/170) esas numaralı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/101)

D) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Romanya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Natalia Intotero ve Romanya Senato Dışişleri Komitesi Kâtip Üyesi Ben Oni Ardelean’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 25 milletvekili tarafından emeklilerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla 26/2/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19/3/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Millet Bahçesi’nin düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) Cevaplanmadı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) Cevaplanmadı

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) Cevaplanmadı

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin ÖTV’siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) Cevaplanmadı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1445) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) Cevaplanmadı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) Cevaplanmadı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

27.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Datça Hükûmet Konağı ve öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) Cevaplanmadı

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) Cevaplanmadı

32.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) Cevaplanmadı

33.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle millî gelir hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) Cevaplanmadı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2320) Cevaplanmadı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan akaryakıtta KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2407) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2438) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçteki KDV’nin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2508) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2532) Cevaplanmadı

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2730) Cevaplanmadı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2762) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ayvalı Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2767) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2793) Cevaplanmadı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dış ticaret açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2819) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormancılıkta vardiya uygulamasına geçilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2944) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geçici orman işçilerine kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2945) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman teşkilatına kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2947) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619) (S. Sayısı: 310)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (S. Sayısı: 108)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı: 348)

6.- Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/602) (S. Sayısı: 325)

7.- Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 424)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (S. Sayısı: 107)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/599) (S. Sayısı: 292)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/656) (S. Sayısı: 357)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 340)

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 108 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine tekraren sataşması nedeniyle konuşması

XI.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 108) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 348) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- (S. Sayısı: 325) Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- (S. Sayısı: 424) Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- (S. Sayısı: 107) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

6.- (S. Sayısı: 292) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

7.- (S. Sayısı: 357) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni inşa edilecek Başbakanlık binasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı  (7/15422)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15444)

3.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/15526)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/15820)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/16206)

6.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik ve petrol ihracına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/16213)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/16214)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/16215)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TİKA’nın Kürtçenin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16830)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16833)

11.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’un Taksim semti esnafının yayalaştırma projesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/16874)

12.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 5957 sayılı hallerle ilgili kanundan kaynaklanan sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/16875)

13.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, TBMM personeline ve hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/17131)

14.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yabancıların gayrimenkul edinmelerinin kısıtlanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17173)

15.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı  (7/17178)

16.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, SGK’nin görevde yükselme sınavı açmamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/17238)

17.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mersin’de kurulması planlanan nükleer güç santraline ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17245)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, HES projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17246)

19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki sanayi kuruluşlarının çevreye verdiği zararlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17247)

20.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin su faturalarından tahsil ettiği diğer ödemelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17251)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17284)

22.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye-Suriye sınır kapılarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17285)

23.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, son on yılda kaçakçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17286)

24.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, üretimi kendi kaynaklarımıza dayanmayan ürünlerin ihracatına ve akaryakıtta vergi düzenlemesi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17351)

25.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da toplanan vergilere ve Hatay’a yönelik yatırımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17355)

26.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı  (7/17358)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir beldesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/17364)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı  (7/17371)

29.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da selden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/17443)

30.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep ilindeki bir inşaat firmasının vatandaşları mağdur ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17453)

31.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki cami ve mescitler ile personel sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/17456)

32.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara,

Tarımsal destekleme programlarının finansmanına,

- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tavuk eti sektöründe insan sağlığına zararlı yöntem ve maddelerle üretim yapıldığı iddialarına,

- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kırıkkale’de görülen tavuk vebası hastalığına,

- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Bakanlığın ocak ayında üreticilere ödeme yapmadığı iddiasına,

- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TÜİK tarafından belirlenen tarım rekoltelerine,

- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmediği iddiasına,

- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Başpınar Organize Sanayi Bölgesinin Nizip Çayına boşalttığı kimyasal atıkların yol açtığı sorunlara

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/17523), (7/17524), (7/17525), (7/17526), (7/17527), (7/17528), (7/17529), (7/17530)

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dış ticaret istatistiklerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17531)

34.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, borçlarını ödeyemeyen tüketici ve KOBİ’lerin sayılarının artmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17561)

35.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin bir mahallesinin okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/17567)

36.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ilçe müdürü atamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevabı (7/17573)

37.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, boğazlardan geçen gemilerin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17713)

38.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Gümüşhane TOKİ Yenimahalle konutlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/17718)

39.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Suriye sınırındaki gümrük kapılarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/17771)

40.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bazı köylerin kütüphane ihtiyacına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in cevabı (7/17852)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’da sit alanı olarak belirlenen veya bu kapsamdan çıkarılan yerlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in cevabı (7/17853)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/17935)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevabı (7/17936)

44.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, vergi politikalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17977)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, televizyon programlarındaki yaş sınırlamalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/18026)

46.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Meclis araştırması komisyonlarına ve komisyon raporlarının sonuçlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18345)

47.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ilk Millet Meclisinde görev yapmış milletvekillerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18346)

48.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, 24. Dönem Milletvekili Telefon Rehberinin basımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/18352)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak üç oturum yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin gündem dışı bir açıklamada bulundu; Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Mersin Milletvekili Ali Öz, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın grupları adına aynı konuda görüşlerini belirttiler.

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın’ın 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin olarak AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken,

14 Mart Tıp Bayramı’na,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı kınadığına ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çeşme Belediyesinin konut projelerini onaylamayıp TOKİ projesini onaylayarak Çeşme’yi rant bölgesi ilan etmesine,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı ve Artvin’in Hopa ilçesinin kurtuluşunun 95’inci yıl dönümünü kutladığına,

Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına, 16 Martta Halepçe’de katledilen Kürt halkını andığına ve bu katliamın sorumlularını lanetlediğine,

Mersin Milletvekili Ali Öz,

Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladıklarına,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Çanakkale’de çimentonun neden yüksek fiyata satıldığını öğrenmek istediğine,

Antalya Milletvekili Arif Bulut, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Tam Gün Yasası’nda çözümsüzlük ürettiği için Sağlık Bakanını kınadığına,

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Halepçe katliamına,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, MHP Grubu olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadığına ve devletin gerekli tedbirleri almasını talep ettiğine,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Parlamento olarak AKP Hükûmetinin terör konusundaki düşüncelerini söylemesini beklediklerine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Tam Gün Yasası’na,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 14 Mart Tıp Bayramı’yla ilgili konuşmasından hemen sonra Genel Kurul salonundan ayrılmasını kınadığına ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına,

Ordu Milletvekili İhsan Şener, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığına ve Ordu ilinin büyükşehir olmasına dair kanun teklifinin görüşülmesi için alınan Danışma Kurulu kararını bütün grupların ortak imzalaması nedeniyle gruplara teşekkür ettiğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 20 milletvekilinin, soruşturma güvenliğiyle ilgili iddiaların (10/541),

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 24 milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri’ndeki su taşkınlarının (10/542),

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 26 milletvekilinin, Van depremi sonrasında meydana gelen çadır yangınlarının (10/543),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın Danışma Kurulu önerisi üzerindeki konuşması sırasında kullandığı bazı ifadelere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in; Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Ali Halaman’ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/724, 2/246, 2/427, 2/448, 2/815, 2/829) (S. Sayısı: 426) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.

4’üncü sırasına alınan, Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin ve 5 Milletvekilinin; On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu’nun (2/1316) (S. Sayısı: 435) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın 426 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın geçici 15’inci maddesi üzerinde verilen bir önerge nedeniyle yaptığı konuşma sırasında kullandığı bazı ifadelere,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 426 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerindeki konuşmalar tamamlandıktan sonra yaptığı açıklama sırasındaki bazı ifadelere,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 426 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın geçici 15’inci maddesi üzerindeki açıklaması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 426 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerindeki konuşmalar tamamlandıktan sonra yaptığı açıklaması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, 19 Mart 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.55’te birleşime son verildi.

                                                         Mehmet SAĞLAM

                                                             Başkan Vekili

          Özlem YEMİŞÇİ                                                               Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                 Tekirdağ                                                                                         Bartın

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye

            Tanju ÖZCAN                                                                         Mustafa HAMARAT

                    Bolu                                                                                             Ordu

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                No: 113

15 Mart 2013 Cuma

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/752) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arama ve Kurtarma Hizmetlerinin Koordinasyonuna Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/753) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/754) (Adalet; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/755) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

5.- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 11.03.2013)

Teklifler

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1345) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

2.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1346) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.03.2013)

3.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1347) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2013)

4.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1348) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15117)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami derneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15151)

                                                                                                                                No: 114

18 Mart 2013 Pazartesi

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiyede İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı: 434) (Dağıtma tarihi: 18.03.2013) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle entegrasyon imkanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3118) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve kalkınma ajanslarının katkılarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3119) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma ajanslarının kısa, orta ve uzun vadeli programlarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3120) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kömür ihtiyacına ve üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doğal gaz ihtiyacına, üretimine ve ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, petrol ihtiyacına, üretimine ve ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kadrolu ve hizmet alımı yöntemi ile çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta istihdam edilen engellilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3127) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3128) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yetiştirme yurtlarındaki çocukların Bakanlık kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3130) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtım faaliyetleri ile ilgili harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3133) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3134) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3135) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engellilere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık hizmet binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

21.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasındaki suç oranlarına ve suçların nedenlerinin tespiti için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3138) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, internet altyapısına ve internet servis sağlayıcılarının reklam ve kampanyalarına yönelik denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3139) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3140) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

24.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

26.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/3145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/3146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

31.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/3148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

32.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

33.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Mudanya Mütareke Binasının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

34.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

35.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002 yılından itibaren Bakanlıktaki istisnai kadrolara yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Sudan’da tarım arazileri kiraladığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

37.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/3154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

38.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

39.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

40.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

42.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/3160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/3162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

46.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, basınçlı sulama sisteminin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ve su kuyularına sayaç taktırma zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, grizu patlama riskinin azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, indirimli satışlarla ilgili denetimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3169) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriyeli mültecilere yönelik yardım ve harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, saman ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3171) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, go-kart sektörü ile ilgili düzenleme ve denetimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3172) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli maaşlarına ve emekli maaş ödemesi karşılığında banka promosyonu ödenmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3173) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankalarca alınan çeşitli masraflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3174) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kurulması planlanan bilim merkezlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3175) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, takograf cihazlarının onay işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3176) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ambalajlı mamullerin miktar tespitleri ile ilgili denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından verilen bireysel desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3178) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıt ve LPG istasyonlarının denetimlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3179) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, eğitim müfredatının güncelleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK ile birlikte yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, okullardaki serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, felsefe öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3182) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, süne zararlısıyla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3183) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gıda denetimlerine ve gıda mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, SRC belgelerinin gecikmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3185) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi köprülerin restorasyon çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3186) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkarların prim ödeme gün sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3187) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kömür gazlaştırma tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından geliştirilen balistik inceleme sisteminden faydalanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3189) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

73.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 5 yılda Bakanlık Merkez teşkilatında görevlendirilen ve görevlendirilmesi iptal edilen personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3190) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

74.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, lise ve yüksek okul mezunu işsiz gençlere yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3191) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

75.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3192) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

76.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ili ve ilçelerinde yayla turizmi alanında yapılan ve yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3193) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

77.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kütüphane sayısı ve yıllık okuma istatistiklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

78.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan türbelerin bakımına ve turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/3195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

79.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yolu asfalt olmayan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

80.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat il genelinde evlere şebeke suyu verilmeyen köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

81.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki köylerdeki kanalizasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3198) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

82.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya ili ve ilçeleri için yapımı planlanan spor tesisi ve semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

83.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan spor salonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

84.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta MTA tarafından sürdürülen madencilik faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

85.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki araç muayene istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

86.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

87.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özürlü memur seçme sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

88.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, illerin büyükşehir olması için gerekli kriterlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

89.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

90.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı bir köyün kırsal kalkınma kooperatifinin büyükbaş hayvan talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ülkelerarası ekonomi birliklerine ve SERKA Kalkınma Ajansına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3209) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emeklilerin maaşlarının artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3210) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

94.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son 5 yılda çevre denetimleri kapsamında kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

95.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çevre konusundaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/3212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

96.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a bağlı köy ve beldelerdeki semt sahalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

97.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, bazı suçlardan yargılanan TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/3214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Ege ve Akdeniz’deki bazı adaların Yunan işgali altında olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18553) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin yeniden yapılandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, haberleşme hürriyetine ve yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18555) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

4.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, hükümetin kadınları ilgilendiren konulardaki politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18556) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

5.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ın ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18557) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Toplu Konut İdaresi ile ilgili şikayetlere ve kurum bünyesinde bir teftiş birimi oluşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18558) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurumlarındaki kadrolu işçi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18559) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18560) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski Türk Telekom personelinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18561) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hükümetin İsrail politikasına ve Türkiye-İsrail arasındaki siyasi, askeri ve ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18562) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18563) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK ile MİT arasında yürütülen müzakerelere katılan MİT heyetine ve terör örgütünün finans kaynakları ile alakalı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18564) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ile yürütülen müzakere sürecinde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerinin oynayacağı role ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18565) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli muhaliflere Türkiye’de konaklama imkanı sağlanmasına ve muhaliflerin kaldıkları bazı evlerde patlayıcı bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18566) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamaya ve Türkiye-Suriye sınırında yaşayan vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18567) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, cezaevlerinde bulunan TSK mensuplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18568) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda yürütülen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18569) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

18.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasındaki işsizlik oranlarına ve sosyal yardım alan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18570) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

19.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD Dışişleri Bakanı tarafından Başbakan’a yazıldığı iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18571) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

20.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, engelli vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18572) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

21.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18573) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18574) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

23.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18575) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

24.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Polatlı ilçesinde tarım ve hayvancılıkla ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18576) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

25.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Gökpınar Barajının yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18577) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18578) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’in Midyat ilçesindeki ruhsatsız yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18579) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

28.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerine yapılan yardım ve desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18580) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki şekerpancarı üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18581) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Şenkaya ilçesinin bir köyünde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18582) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

31.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak ilinde yapılacak işçi istihdamına yönelik teşvik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18583) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

32.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, tarımsal girdi fiyatlarına ve mazot tüketiminden alınan vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

33.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İsrail ile ilişkilere ve yabancı bir gazetenin İsrail ile yapılan silah anlaşması hakkındaki haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

34.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özelleştirme kapsamındaki bir şeker fabrikasına ve şeker ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18586) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

35.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Elazığ’da askerliğini yapmakta iken hayatını kaybeden bir erin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18587) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

36.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Uşak’ta askerliğini yapmakta iken hayatını kaybeden bir erin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18588) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Sudan’da kiralanan araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18589) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

38.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında ordudan firar eden subay, astsubay ve uzman çavuşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18590) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

39.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında milli takımda tespit edilen doping vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18591) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

40.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, uluslararası bir kuruluş tarafından yapılan “en değerli 500 marka” çalışmasında sıralamaya giren Türk markalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18592) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay’da Cilvegözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18593) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

42.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Büyük Menderes Nehri’nin ıslah çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18594) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

43.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, şehit aileleri ve gazilerin istihdamında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18595) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

44.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, şehit ailelerine ve gazilerine kullandırılan faizsiz konut kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18596) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

45.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir Edremit’teki TOKİ sakinlerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18597) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18598) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarımsal destek primi alan bazı çiftçilerden aldıkları desteğin faiziyle birlikte geri istenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/18599) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/18600) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

49.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TRT’nin reklam satışlarının yapıldığı firmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/18601) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

50.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’de görev yapan bir müfettişe ve hazırladığı teftiş raporu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/18602) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

51.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/18603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizdeki katılım bankalarıyla ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18605) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların mevduatlarına ve dağıttıkları kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18606) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Merkez Bankasıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18607) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vatandaşların tasarruf miktarındaki düşüşe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18608) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

57.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ferdi kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18609) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ve MİT arasında yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/18610) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/18611) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/18612) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hac ve umre organizasyonu düzenleyen acentelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18613) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18614) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

63.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kandıra F1 ve F2 cezaevleriyle ilgili bir iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İcra ve İflas Kanunundaki taahhüdü ihlal suçundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18616) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK terör örgütü ile görüşmeleri yürüten kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18617) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

66.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu alt yapı ihaleleri ile ilgili soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18618) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de davaların uzun sürdüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18619) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

68.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili dava dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18620) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

69.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bir davaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18621) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18622) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

71.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, cezaevleri ve ıslahevlerindeki çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

72.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Bolu F Tipi Cezaevindeki bir tutukluya yapıldığı iddia edilen muamelelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18624) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

73.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Balyoz davasında görev alan hakim ve savcılarla ilgili suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18625) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18626) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

75.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, tutuklu üniversite öğrencileriyle ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18627) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18628) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18629) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18630) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

79.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının şehit aileleri ve gazilere yaptığı yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18631) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

80.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelire ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18632) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18633) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle anti depresan kullanımıyla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18634) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/18635) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/18636) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yabancı öğrencilere verilen yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/18637) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/18638) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/18639) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

88.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, SGK’nın çalışan emeklilerle ilgili hatalı uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18640) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ülkemizde meslek hastalıklarındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18641) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köye dönüştürülen belde belediyelerinin SGK’ya olan prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18642) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu tarafından yapılan hizmet alım ihalelerinde hesaplanan işçilik giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18643) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayollarında çalışan taşeron işçilerin bağlı olduğu sendika tarafından açılan bir davada verilen kararın uygulanmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

93.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki çeşitli istihdam istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18645) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

94.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18646) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

95.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

96.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, KÖYDES çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18648) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

97.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Kore ve Kıbrıs gazilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18649) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18650) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

99.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18651) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, strafor maddesinin çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18652) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

101.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında Çevre Kanununa muhalefetten dolayı kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

103.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kıyı Kanunu gerekçe gösterilerek tapuları iptal olan hak sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

104.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ tarafından Eskişehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

105.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Maltepe sahilinde yapılan düzenleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

106.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18658) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

107.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulması düşünülen gübre fabrikasına ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18659) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/18660) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

109.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

110.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18662) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Afganistan’da şehit olan askerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

112.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18664) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

113.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18666) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

115.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan ada, adacık ve kayalıklarla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

116.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Balyoz davası sanıklarının komutanı oldukları fırkateynlerin Hayfa-İsrail’de liman ziyareti yapıp yapmadıklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

117.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, bir büyükelçinin açıklamalarına ve Türkiye-Fransa ilişkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18669) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18670) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

119.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yasa dışı bir terör örgütünün yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18671) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

120.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Şırnak’ta ihracat miktarındaki artışla ilgili iddialara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/18672) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/18673) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/18674) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

123.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Ege Linyit İşletmeleri tarafından üretilen kömürün yeterli olmadığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

124.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Deriner Barajında elektrik üretimiyle ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

125.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ülkemizde rüzgar türbinleri veya çiftlikleri kurma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18678) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

127.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden elde edilen gelire ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

128.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18680) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18681) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18682) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

131.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18683) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

132.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18684) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

133.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İstanbul’daki bir jimnastik salonunun kapatılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18685) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

134.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, halterde doping iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18686) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

135.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul Bağlarbaşı Spor Salonunun kapatılacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

136.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/18688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

137.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ili Şavşat Tarım İlçe Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

138.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen veteriner hekimlerle ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

139.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatındaki Zootekni mühendisi kadrolarının durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

140.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bakliyat üretimiyle ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, piyasaya domuz eti sürüldüğü iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’nin et ithalatı alanında yaptığı denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sıvıyağ üretiminde halkın sağlığını tehdit eden usulsüzlük iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

144.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklediği projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

145.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, 2002-2013 yıllarında ithal edilen canlı hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

146.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

147.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ve yapılan hizmetlerin karşılığı olarak elde edilen gelire ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18699) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

148.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ürün sattıkları tüccarın vergisini ödememesi nedeniyle çiftçilerin destekleme ödemesinin kesilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18700) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

149.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2002-2012 yıllarında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

150.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Ağrı ilinin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18702) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18703) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

152.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nde Dereköy Sınır Kapısında ele geçirilen kaçak sigaralara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18704) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

153.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

154.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

155.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, eylem ve kararlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18707) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

156.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, aynı iş kolunda ihtiyacın üzerinde işyeri açılmasının yol açtığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18708) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

157.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yerleşim yerlerinin yakınlarında kurulan sanayi sitelerinin yol açtığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18709) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

158.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kayıt dışı çalışma ile mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18710) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

159.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, işyerlerinde maliyetlerin düşürülmesine ve sertifikasyonun artırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

160.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, alış veriş merkezlerinin esnaf ve sanatkarlara karşı uyguladığı haksız rekabete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

161.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticari ilişkilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

162.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, sınır kapılarının güvenliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/18714) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

163.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Emniyet mensuplarının sendikalaşmasının engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18715) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

164.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

165.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Ağrı Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

166.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Silivri Cezaevi önündeki vatandaşlara yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18718) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

167.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı bir köyün çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18719) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

168.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in, Merkez ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18720) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

169.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18721) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

170.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18722) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

171.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

172.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, terörün yoğun olduğu illerde görev yapan polisler için kamp programları düzenlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

173.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, belediyelerdeki gıda mühendisi kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

174.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Emniyet mensubu şehitlerin eş ve çocuklarının yararlandığı haklardan şehit anne, baba ve kardeşlerinin de yararlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18726) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

175.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Hacıbayram Camii çevresinde yapılan kamulaştırmalarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18727) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

176.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Hacıbayram Camii çevresinde yapılan kamulaştırmalara ve buralardaki arsaların bazı vakıf ve derneklere tahsis edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

177.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Hacıbayram Camii çevresindeki dükkanların tahliye edileceği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18729) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

178.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelikte geçen Devlet Memuru kavramına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18730) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

179.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, alkollü araç kullanmaktan kaynaklanan trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18731) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıktaki taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18732) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

181.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nüfusu 2000’in altında olduğu gerekçesiyle köye dönüştürülen belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18733) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

182.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK tarafından kaçırılan vatandaşlara ve kurtarılmaları için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18734) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

183.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Teşkilatındaki maaş taltifi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18735) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

184.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18736) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu ve Güneydoğu illerinde bazı Emniyet görevlilerine psikolojik tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18737) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

186.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yapılan imar planları ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18738) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

187.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki bir gayrimenkulle ilgili plan değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18739) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

188.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Subaşı ve Demirli köyleri arasında meydana gelen olaya ve köy korucuları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18740) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

189.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bazı milletvekillerinin de yer aldığı bir heyetin Sinop’ta saldırıya uğramasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18741) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

190.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18742) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

191.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

192.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, muhtarlık binalarının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tespit edilen kaçak balıkçılığa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

194.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye İl Özel İdaresinin bir arazi için yaptığı ihale sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18746) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, nargilelik tütün mamulü içilme izni olan işletmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18747) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

196.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirket tarafından yaptırılan bir projedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18748) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

197.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki Akıllı Durak adı verilen elektronik panolara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

198.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18750) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

199.- Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18751) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

201.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, KOBİ’lerin satın aldıkları araçların tonaj sınırıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18754) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

203.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul-Maltepe sahilinde yapılan düzenleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

204.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan kaynağın miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

205.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sokak çocuklarına ve suça karışmalarını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18757) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

206.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yasa dışı bir terör örgütünün faaliyetlerine ve faaliyetlerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18758) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

207.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Hacı Bayram Veli Camii meydan düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18759) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

208.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18760) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

209.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinde bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18761) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18762) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

211.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18764) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

213.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki tarihi eserlerin korunması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18765) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, geleneksel el sanatlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18766) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı ile tirajlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18767) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

216.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’de yayımlanan kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

217.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

218.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’taki restorasyon çalışmalarına ve koruma altındaki tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

219.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18771) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

220.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

221.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarımsal sanayide gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

222.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu lojmanlarına ve sosyal tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

223.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu lojmanları ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

224.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, konut alımlarında alınan vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18776) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

225.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de toplanan vergi, resim ve harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18777) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

226.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18778) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

227.- Mersin milletvekili Ali Öz’ün, 2012 yılı bütçe açığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

228.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Milli Piyango ve Şans Oyunlarının özelleştirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18780) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

229.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

230.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de Merkez ilçeye bağlı bir köydeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan beldelerin Hazineye olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18783) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

232.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Vergi Denetmen Yardımcısı iken Vergi Müfettiş Yardımcısı unvanı alan ve vergi müfettişi olmaya hak kazanan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18784) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Şırnak’ta ihracat miktarındaki artışla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18785) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

234.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

235.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, şehit ve gazi çocuklarının özel eğitim kurumlarında burslu olarak eğitim almasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

236.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18788) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

237.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18789) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

238.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Akdeniz Üniversitesindeki atama ve görevlendirmeyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18790) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

239.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, lise son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanmaları için idari izinli sayılmalarıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18791) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

240.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, üniversitelerdeki yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18792) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

241.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18793) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

242.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda taşra teşkilatındaki görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18794) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

243.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda çalıştırılan vekil ve ücretli öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18795) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

244.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, faaliyete geçirilmemiş tıp fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18796) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

245.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlıkta görevlendirme usulü ile yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18797) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

246.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun toplantıları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18798) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

247.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tıp fakültesinde öğrencisi olmadığı halde hastane gelirlerinden pay alan rektörlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18799) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

248.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’daki ilköğretim okullarının temizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

249.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Adana’da kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

250.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Köprübaşı ilçesindeki Anadolu Lisesine yeni bina yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

251.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün döner sermaye gelirine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

252.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, YGS nedeniyle öğrencilerin rapor almalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18804) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

253.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullardaki temizlik giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18805) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

254.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, okullarda kıyafet serbestliği getiren düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18806) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

255.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa karşı açılan adli ve idari dava sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18807) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

256.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18808) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

257.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18809) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

258.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının formasyon eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18810) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

259.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18811) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

260.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversitelerde ve KPSS’de ziraat mühendislerine ayrılan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18812) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

261.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, üniversitelerde ve KPSS’de gıda mühendislerine ayrılan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18813) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

262.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, ülkemizde konuşulan ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan dillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18814) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

263.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli asker ölümleri hakkında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18815) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

264.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK bünyesinde görev yapan sivil memurların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

265.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18817) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Göle ilçesinde bulunan 25. Mekanize Alayının ve Asker Hastanesinin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

267.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TSK’nın emekli ve muvazzaf personelinin yargılandığı davalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

268.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Donanma Komutanlığına bağlı harp gemilerinin faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18820) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

269.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubuna verilen bilgiler ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

270.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yılda intihar eden er ve erbaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

271.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18823) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

272.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, askerlik hizmetini yapan bir vatandaşın intihar ettiği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18824) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

273.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18825) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

274.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Antalya’nın Finike ilçesinde açılan taş ocaklarının ormanları tahrip ettiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18826) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

275.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Şavşat ilçesinin bir köyünün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18827) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

276.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18828) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

277.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Merkez Yakakayı Göletinin yapımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18829) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

278.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de gerçekleştirilen yatırımlara ve ormanlardan elde edilen gelire ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18830) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

279.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Mogan Gölü’ndeki kirliliğe ve su kaynaklarının verimli kullanılması için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18831) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

280.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’da Amik Ovasında meydana gelen sel felaketine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18832) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

281.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18833) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

282.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ve ilçelerinde domuz gribi teşhisi konulan hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18834) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

283.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18835) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

284.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde zarar gören Simav Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18836) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

285.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu Hastaneleri Birliklerine ait kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18837) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

286.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 1997 yılında Bakanlığa devredilen kurumlara ve bu kurumların personeline KEY ödemelerinin yapılmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18838) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

287.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Uludere Devlet Hastanesinin yeterliliğine ve meydana gelen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18839) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

288.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18840) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

289.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, diyabet ve obezite merkezi projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18841) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

290.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulması düşünülen gübre fabrikasına ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18842) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

291.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18843) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

292.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, çeşitli enfeksiyon hastalıklarına ve bu hastalıklarla ilgili alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/18844) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

293.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TÜBİTAK tarafından yol çizgileri için yeni geliştirilen boyaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18845) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

294.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında faaliyetleri yasaklanan bir şirketin Türkiye’de faaliyete başladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18846) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

295.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18847) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

296.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18848) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

297.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18849) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

298.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

299.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesini Gediz-Simav kara yoluna bağlayan kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

300.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesini Gediz-Simav kara yoluna bağlayan kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18852) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

301.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Dağardı-Harmancık-Bursa kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18853) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

302.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PTT hizmetlerinde bazı çalışmaların aksatılarak kurumun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18854) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

303.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayollarında çalışan taşeron işçilerin bağlı bulunduğu sendika tarafından kazanılan bir davaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18855) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

304.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, elektrik faturalarına eklenen kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/18856) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

305.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18857) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

306.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de yapılan kara yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18858) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

307.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Edremit ilçesinden geçen kara yolu üzerinde bir alt veya üst geçit inşa edilmesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18859) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

308.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18860) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

309.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak Havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18861) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

310.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türk Hava Yolları’nın son dönemdeki bazı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/18862) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

311.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, faktöring sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18863) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

312.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/18864) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

313.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/18865) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

314.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da bir vatandaşın evinde yapılan aramaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/18866) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

315.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/18867) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

316.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bazı milletvekillerinin ziyareti sırasında Samsun ve Sinop’ta yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18868) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

317.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da bir vatandaşın evinde yapılan aramaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/18869) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

318.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18870) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

319.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından verilen bir karara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/18871) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2013)

320.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı bir köydeki yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/18872) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, laboratuvar teknisyeni ile teknikerlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15130)

2.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Şakran Cezaevinde çocuk hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15182)

3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bireysel silahlarla gerçekleşen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15183)

4.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15184)

5.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, kadınların maruz kaldığı taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15185)

6.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, telefon dolandırıcılığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15186)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da kılınan cuma namazları ile ilgili açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15187)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, cezaevindeki bazı tutuklu ve hükümlülere cezaevi yönetimleri tarafından keyfi uygulamalarda bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15188)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15190)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülere yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15191)

11.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlüklerinde çalışan personelin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15351)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kullanılan makam araçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15352)

13.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, sağlık müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlüklerinde çalışan personelin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15353)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15354)

15.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde ilindeki Bakanlık personelinin görev yerlerinin değiştirilmesine ve yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15355)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, paletli ambulans ve ambulans helikopter sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15356)

17.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Türkeli Devlet Hastanesinin personel eksiğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15357)

18.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, hasta kayıt sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15358)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 18 yaş altındaki annelere, cinsel taciz veya tecavüz vakaları ile ilgili verilere ve sağlıkta ayrımcılığın önlenmesi konulu çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15359)

20.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de yer alan hastanelerin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15360)

21.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Burhaniye Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15361)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15428)

23.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Malatya’da bir ilçe belediye başkanı ile ilgili iddialara ve hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15447)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15448)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15449)

26.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Gümüşhane’deki icra takiplerine ve karşılıksız çek/senet davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15450)

27.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Niğde’deki evlenme ve boşanmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15451)

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Niğde’deki icra takiplerine ve karşılıksız çek ve senet suçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15452)

29.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15453)

30.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Gümüşhane’deki evlenme ve boşanmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15454)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15455)

32.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde kendisinden 18 yıldır haber alınamayan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15456)

33.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15457)

34.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye’de cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili şikâyet ve iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15458)

35.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15459)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15460)

37.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, yürüttükleri davalar konusunda hâkim ve savcılara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15461)

38.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, hastanelerde bulunan laborant kadrolarıyla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15658)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15659)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15660)

41.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş A.Ş. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15661)

42.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15662)

43.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki ambulans helikopterlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15663)

44.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron firma görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15664)

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kanser hastalığına ve hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15665)

46.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15666)

47.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Sağlık Bakanlığı iletişim merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15667)

48.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, araştırmacı olarak atanan hastane müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15668)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15669)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15670)

51.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bazı personelin rızası dışında görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15671)

52.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van İpekyolu Devlet Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15672)

53.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15673)

54.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15674)

55.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deterjan ve türevi kimyasal temizlik ürünlerinin denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15675)

56.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’da bir bebeğin doğum sırasında doktor hatası nedeniyle beyin hücrelerinin zedelendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15676)

57.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ergenekon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan kanser hastası bir tutukluya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15687)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, fişleme iddialarına ve Başbakanlık tarafından saklanan kişisel verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15698)

59.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki evlilik ve boşanmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15710)

60.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, KPSS hakkında kopya, şifre ve soru sızdırma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15725)

61.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Viyana’da yaptığı asker yemini ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15745)

62.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tekke ve zaviyelerle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15748)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle yargılanan ve cezaya çarptırılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16002)

64.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, makam odasında ortam dinleme cihazı bulunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16004)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16008)

66.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Suriyeli mülteciler aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16332)

67.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Abdullah Öcalan’ın cezaevindeki odasına televizyon tahsis edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16341)

68.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, temel kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17134)

69.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalandığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17136)

70.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17138)

71.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17139)

72.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Dışişleri Bakanının bir görüşmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17141)

73.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın,  Nijer’e gönderilen akülü sandalyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17142)

74.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde 1993’te meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17143)

75.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Esenyurt’ta yaşanan imar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17144)

76.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bir bankanın ATİSAN sitesi şubesinin taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17147)

77.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan subaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17149)

78.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında ölen madencilerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17150)

79.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki temel turizm merkezlerinin sınırlarının daraltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17151)

80.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17152)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17153)

82.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bazı kamu kurumlarının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17154)

83.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir beldenin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17155)

84.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir köyünün sulama sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17156)

85.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ilısu Barajının tamamlanmasından sonra sular altında kalacak bazı tarihi yapılarda restorasyon yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17158)

86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci ailelerine eğitim yardımı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17159)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17160)

88.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuya ait sosyal tesislerin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17161)

89.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, minibüs esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17162)

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, muharip gazilerin ve yakınlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17163)

91.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, havaalanlarında sunulan VİP hizmetinden yararlananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17164)

92.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimiyle enerji anlaşması imzalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17165)

93.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kreş açma zorunluluğu bulunan iş yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17166)

94.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17167)

95.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, SGK’ya ve diğer kamu kuruluşlarına borcu olan belediyelerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17168)

96.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şangay Beşlisine katılma yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17170)

97.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarihi binaların korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17171)

98.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17174)

99.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, madencilere yıpranma hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17175)

100.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17176)

101.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da 2002-2012 yıllarında verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17179)

102.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, intihar olaylarına ilişkin verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17180)

103.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yıllarında vatandaşlığa kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkarılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17181)

104.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki bakkal, market ve alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17182)

105.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya ilindeki kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17183)

106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17188)

107.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde doludan zarar gören iki köyde yaşayanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17189)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, olası bir depremden korunmak için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17190)

109.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, borsada meydana gelen düşüşe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17191)

110.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, varlık yönetim şirketlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17192)

111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17193)

112.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Ula ilçesindeki bir köye bankamatik kurulması talebine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17194)

113.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17195)

114.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, enflasyon düzeyinin belirlenmesinde baz alınan ürünlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17196)

115.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, yatırım ve istihdamın teşviki amacıyla yapılan çalışmalara ve girişimcilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17197)

116.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te intihar eden bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17217)

117.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki yardıma muhtaç ailelere ve bu ailelere yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17218)

118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17219)

119.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Uşak’ta boşandığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17220)

120.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, soba ve şofben zehirlenmelerine karşı yürütülen çalışmalara ve kömür yardımı yapılan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17221)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17222)

122.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Birliği hibe fonlarının kullandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17223)

123.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan OSB’lere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17224)

124.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17225)

125.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, döküm işletmelerinin kapatılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17226)

126.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının aydınlatma sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17228)

127.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17231)

128.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Adıyaman’da bir grup sendikalı işçinin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17232)

129.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ankara Etiler Orduevinde çalışan garsonların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17233)

130.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TÜİK ile SGK arasındaki veri uyuşmazlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17234)

131.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki işsizliğe ve bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17235)

132.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sinema ve televizyon sektöründeki çalışanların çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17236)

133.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, iş güvenlik uzmanları ve iş yeri hekimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17237)

134.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çalışan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17239)

135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17240)

136.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17241)

137.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17242)

138.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, SGK ile hastaneler arasındaki ödeme sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17243)

139.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile enerji alanında gizli anlaşmalar yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17253)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17254)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yunanistan’da bulunan diplomatların ve turistlerin güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17255)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ve 16 Ocak 2012’de Yunanistan Parlamentosu tarafından kabul edilen bir yasaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17256)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Katar Veliaht Prensiyle yaptığı bir görüşmeye ve yabancı bir televizyon kanalının yayınlarına müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17257)

144.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Katar’a gerçekleştirilen ziyaretler ile Katar temsilcilerinin ülkemizi ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17258)

145.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, su kotası uygulamasının doğuracağı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17272)

146.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Kozak Yaylasında çam fıstığı rekoltesinde yaşanan düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17273)

147.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17274)

148.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17275)

149.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir köyündeki çiftçilerin destekleme priminden mahrum kalmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17276)

150.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Helal Gıda etiketlemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17277)

151.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, EXPO 2016 Antalya organizasyonunda yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17278)

152.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da buğday prim desteği verilen kota oranının düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17279)

153.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tarımsal destekleme programlarının finansmanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17280)

154.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığa personel alınacağına ilişkin bir açıklamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17281)

155.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen destek ve hibelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17282)

156.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen desteklerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17283)

157.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’un Samatya ilçesinde Ermenilere yönelik saldırılar olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17288)

158.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yıllarında gözaltına alınan sendikalı kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17289)

159.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ili Aydınlar Belediyesi ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17290)

160.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük’te bir öğrenci grubunun basın açıklaması yaptığı sırada yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17291)

161.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük’te bazı üniversite öğrencilerinin evlerine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17292)

162.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir mahallenin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17293)

163.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, yurda giriş yasağı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17294)

164.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir polis memurunun ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17295)

165.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te meydana gelen çığ felaketlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17296)

166.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17297)

167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17298)

168.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17299)

169.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir beldenin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17300)

170.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Bahçelievler’de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bir protokolle devredilen araziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17301)

171.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Belediye Hastanesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17302)

172.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Bahçelievler’de kurulan semt pazarının yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17303)

173.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da Başkent Hastanesinde yaşanan otopark sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17304)

174.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Valiliğinin yoksullara yaptığı kömür yardımı ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17305)

175.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sanayi atıklarının kontrolüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17306)

176.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Başkentgaz tarafından kullanılan SCADA sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17307)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, aşevi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17308)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mazgal ve rögar kapağı hırsızlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17309)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okul servislerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17310)

180.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17311)

181.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17312)

182.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Samatya semtinde farklı ırklara karşı yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17313)

183.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da son beş yıl içinde 6 aylık ehliyetle taşımacılık sektöründe hizmete başlayan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17314)

184.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki Siteler mobilya esnafının yerel yönetimlerce yeterince desteklenmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17315)

185.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17316)

186.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17317)

187.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2005-2012 yılları arasında Suriyeli kişilerle evlenen Türk vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17318)

188.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2012 yılları arasında tespit edilen kuru sıkı silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17319)

189.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17320)

190.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşan sürücülere kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17321)

191.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’daki tarihi bina yangınlarına ve itfaiye teşkilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17322)

192.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki Afgan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17323)

193.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İstanbul’un Samatya semtindeki Ermeni yurttaşlara yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17324)

194.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17325)

195.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2013 yılları arasında ele geçirilen kaçak cep telefonlarıyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17326)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında polis kolejleri ve polis akademisi için yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17327)

197.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2. şark atamasına tabi emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17328)

198.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17329)

199.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kırşehir Belediyesi ile ilgili bazı bilgilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17330)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı emniyet personelinin şark hizmetine gitmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17331)

201.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17332)

202.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, GAP kapsamında yapılan harcamaların maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17333)

203.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, GAP kapsamındaki barajlardan elde edilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17334)

204.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17335)

205.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, kamu özel ortaklığı modelinde ihale edilen sağlık tesisi projelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17336)

206.- İstanbul Millevtekili Umut Oran’ın, TÜİK ile SGK arasındaki veri uyuşmazlığına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17337)

207.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki devlet tiyatroları binalarının satılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17338)

208.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir mevkide tarihi kalıntılar olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17339)

209.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul Atatürk Kültür Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17341)

210.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17342)

211.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Akün ve Şinasi sahnelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17343)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17349)

213.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili işlemler hakkındaki mevzuat değişikliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17354)

214.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim politikaları ile yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17356)

215.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17357)

216.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17359)

217.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, mesleki tanıtım seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17360)

218.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenevlerinde çalışan personelin statüsüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17361)

219.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, öğretmen atamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17362)

220.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17363)

221.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, genel liselerin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi sonucu norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve idarecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17365)

222.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Anadolu Üniversitesi’nin YÖK tarafından alınan bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin karara uymamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17366)

223.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Alo 147 hattının işleyişinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17367)

224.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17369)

225.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17370)

226.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, eski müfredata göre hazırlanan kitapların basımı için yapılan ihaleye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17372)

227.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Diyarbakır’da bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17373)

228.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, geçici güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17374)

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yaşanan bir uçak kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17375)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17376)

231.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17377)

232.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında askeri kışlalarda yaşanan intihar olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17378)

233.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında askeri lise ve harp okullarına yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17379)

234.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, su kotası uygulamasının doğuracağı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17380)

235.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17383)

236.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Fethiye Körfezindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17384)

237.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Su Kanunu Tasarısı ile yapılması planlanan bazı düzenlemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17387)

238.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon-Diyarbakır demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17406)

239.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, K1 yetki belgesi alma şartlarının ağır olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17407)

240.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Silivri Cezaevinden gönderilen bir mektuptaki pula ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17408)

241.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlığın Ege Bölgesindeki yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17409)

242.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Didim-Akbük kara yolu çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17410)

243.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17411)

244.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17412)

245.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ulaştırma politikalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17413)

246.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Eurocontrol tazminatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17414)

247.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PTT şubelerinde fatura ödemelerinde masraf alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17415)

248.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da metro çalışmaları sırasında yaşanan göçük olaylarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17416)

249.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, baz istasyonlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17417)

250.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, GSM oparatörlerince gönderilen reklam amaçlı kısa mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17418)

251.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da K2 yetki belgesi denetimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17419)

252.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, son on yılda istifa eden ve tutuklanan subay sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17421)

253.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Uludere’de kaçakçılık yapan köylülere kesilen cezaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17422)

254.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir şirkette yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17423)

255.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2007-2013 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan STK temsilcilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17424)

256.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından başlatılan e-reçete uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17427)

257.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17428)

258.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17429)

259.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17430)

260.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekilinin Kayseri’deki bir yolsuzlukla ilgili davada yargıya müdahale ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17438)

261.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, koruculuk sistemine ve Bingöl ilindeki koruculara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17439)

262.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, engelli raporu alabilmek için gereken şartlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17441)

263.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kanal İstanbul projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17442)

264.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, GAP Eylem Planındaki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17444)

265.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, bir televizyon kanalında Almanya ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17445)

266.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1998 yılında bombalanan bir gazete ile ilgili belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17446)

267.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde mülk edinen ve ikamet eden yabancı uyruklu kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17447)

268.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan engellilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17448)

269.- Kahramanmaraş Mesut Dedeoğlu’nun, enflasyon oranlarının hesaplanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17449)

270.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17451)

271.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversiteler tarafından araştırma çalışmalarına ayrılan bütçeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17452)

272.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yalova’da kayıp kaçak bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17454)

273.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki tarihi surların bakımsızlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17455)

274.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17458)

275.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17459)

276.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kadına yönelik şiddete ve bunun engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17470)

277.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, boşanma oranlarındaki artışın nedenlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17471)

278.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, şiddet izleme ve önleme merkezlerine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17472)

279.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, şehit yakınlarına ikinci iş sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17473)

280.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engellilere yapılan aylık ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17474)

281.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17475)

282.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek sağlanan öğrencilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17476)

283.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ve bu kapsamda çocuklara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17477)

284.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarına ve bu yurtlarda kalan çocukların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17478)

285.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17479)

286.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda bakım hizmeti alan çocuk ve gençlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17480)

287.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, TÜBİTAK’ın popüler bilim yayınları politikasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17481)

288.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17482)

289.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17483)

290.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17484)

291.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17485)

292.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17486)

293.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17487)

294.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, SSK’dan emekli olanlara ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17488)

295.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olanların maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17489)

296.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 1479 sayılı Kanuna göre emekli olanların emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17490)

297.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17491)

298.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İzmir’de bir metal fabrikasının işçilerin haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17492)

299.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17493)

300.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17494)

301.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17495)

302.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olanların sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17496)

303.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Tarım Bağ-Kur’dan emekli olanların sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17497)

304.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SGK’nın denetim konusunda yaptığı bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17498)

305.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17500)

306.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, madencilik sektöründe çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17501)

307.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da SGK kapsamında bulunanlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17502)

308.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, emekli aylığını almaya hak kazandıkları halde çalışmaya devam eden vatandaşlara ve emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17503)

309.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17504)

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17505)

311.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17506)

312.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17507)

313.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, TOKİ’nin Diyarbakır’daki faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17509)

314.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtdışındaki temsilciliklerimizdeki ateşe sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17511)

315.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17512)

316.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17513)

317.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin bir mahallesinin ulaşım sorununa ve konutların depreme dayanıksız olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17533)

318.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17534)

319.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, şehit yakınlarına ikinci iş imkanı sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17535)

320.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki hava kirliliğinin azaltılması için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17536)

321.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yan tarafındaki inşaat nedeniyle zarar gören bir binadan taşınmak zorunda kalan vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17537)

322.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki konut ısıtma projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17538)

323.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İstanbul’un Samatya semtinde Ermeni asıllı vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17539)

324.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Seyhan Belediyesinin engelli çalışanları işten çıkardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17540)

325.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yağmurdan zarar gören bir köprünün onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17541)

326.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük Üniversitesinde Kürt öğrencilerin hedef gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17542)

327.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde performans maaşlarının verilme ölçütlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17543)

328.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınlarına kamuda ikinci iş imkanı sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17544)

329.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17545)

330.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17546)

331.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17547)

332.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17548)

333.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17549)

334.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, mahalli idarelerce alınan sözleşmeli personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17550)

335.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17551)

336.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak altın miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17552)

337.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında ateşli silahlar ile kaza sonrası yaralanan ve yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17553)

338.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yılda belediye görevlilerine yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17554)

339.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yılda belediyelere yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17555)

340.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17556)

341.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17559)

342.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17560)

343.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17562)

344.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, muhasebe yetkilisi adayları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17563)

345.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, 2-B arazilerinin miktarı ve bu arazilerin parsel sayısının illere göre dağılımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17564)

346.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17565)

347.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17566)

348.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17569)

349.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi projeleri için 2013’te ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17570)

350.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engelli öğretmenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17571)

351.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17572)

352.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17574)

353.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 1996 yılında düşen bir uçağın enkazının ve pilotun naaşının Ege Denizinden çıkarılması talebine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17575)

354.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17576)

355.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Suriye sınırındaki mayınların Suriyeli muhalifler tarafından çalındığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17577)

356.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıda Kürecik’teki Radar Savunma Üssünün aktif olarak görev yapıp yapmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17578)

357.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17579)

358.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, su kotası uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17580)

359.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17581)

360.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17583)

361.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanların giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17584)

362.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul-Şile yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17602)

363.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, vatandaşların cep telefonu numaralarının özel şirketler tarafından elde edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17603)

364.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 2013 yılında Konya’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17604)

365.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TCDD tarafından lojistik merkez kurulması projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17605)

366.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Havaalanının âtıl olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17606)

367.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17607)

368.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17608)

369.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17609)

370.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17610)

371.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17611)

372.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17612)

373.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit ve Elbistan’daki bazı yolların genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17613)

374.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17614)

375.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı yolların yapım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17615)

376.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı köy yollarının yapımına ve asfaltının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17616)

377.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17617)

378.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bisiklet yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17618)

379.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Alaşehir-Denizli yolunda dikilen ağaçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17619)

380.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, basın özgürlüğüne ve Başbakanın bu konudaki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17620)

381.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17621)


                                                                                                                                No: 115

19 Mart 2013 Salı

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 31 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki yasadışı ve aşırı avlanmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2012)

2.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 24 Milletvekilinin, Antalya'da seracılık sektörünün yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2012)

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 Milletvekilinin, çay eksperlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kamu Hastaneler Birliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15962)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15963)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yapılması planlanan sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15964)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15965)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı köylerde sağlık hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15966)

6.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kişilerin sağlık bilgilerinin toplanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15967)

7.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğretim üyelerinin konsültasyon hizmeti vermelerinin yasal dayanağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15968)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sağlık Bakanlığının bir personelinin siyasi faaliyetlere katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15969)

9.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 2009 yılı mezunu bir hekimin Bakanlık müşaviri kadrosuna atanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15970)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet hastanelerinin acil müdahale ve ameliyat kapasitesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15971)

11.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ile Alo 113 şiddet hattına yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15972)

12.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etlik İhtisas Hastanesinin kapatılmasına ve özel bir hastane binasının kiralanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15973)

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, intihar eden hekim ve sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15974)

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki sağlık hizmetine ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15975)

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çocuklara ücretsiz olarak yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15976)

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda görülen meme kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15977)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15978)

18.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, isteği dışında yeri değiştirilen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15979)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yılları arasında yapılan kürtaj sayısına ve kürtaj yaptıran kadınların şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15980)

20.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara sağlık personelinin kötü davrandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15981)


19 Mart 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut’un, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin konuşması

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 18 Mart, yüzyılın en büyük muharebelerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Çanakkale, ecdadımızın yedi düvele karşı aylar süren çetin mücadelesinin sonunda, tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, kahraman vatan evlatlarınca kazanılan bir büyük başarının öyküsüdür. Kınalı kuzuların, ak pürçekli anaların, eli kınalı gelinlerin, sakallı dedelerin, Bedr’in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihanı olmuştur Çanakkale. Çanakkale, cepheden cepheye yalın ayak, karnı aç, omzunda torun, yüreğinde iman taşıyan ninelerin, tarihi utandıran zalimlere karşı hesabı mahşere kalan bir duanın âminidir.

Çanakkale’de acı ölüm tasından kahramanlık şerbeti içerek bir daha hiç  dönmeyen Üçpınarlı Aliler, Seyit Onbaşılar, Lapsekili İbrahimler ve bedeni toprakla buluşan bütün şehitlerimiz, açılan gökyüzünün seyre daldığı bir anda, büyük bir azametle Yaradan’ına uçarak ahirette makamlarına erişmişlerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü vesilesiyle bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. (Alkışlar)

Gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir’e aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir’in, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, yani 18 Mart günü, Sayın Başbakanımızın, sayın bakanlarımızın ve sayın milletvekillerimizin ve aynı zamanda ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni büyük heyecan ve coşkuyla kutladık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çanakkale, dünya tarihinin gördüğü en kanlı, en büyük ve en kahramanlıklarla dolu en önemli savaşlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözünün yazıldığı, bir milletin küllerinden doğduğu, dosta güven, düşmana korku saldığı, ayrılmaz ve bölünmez bir milletin bir arada neler yapabileceğini tüm dünyaya ilan ettiği yerdir Çanakkale.

Çanakkale Deniz Zaferi, milletimizin, yokluklara rağmen azmiyle yeniden şahlandığı, kanlarıyla destanlar yazan Mehmetçiklerimizin inandıklarında neler başarabileceğinin tüm dünyaya gösterildiği, cihanı hayrete düşüren muazzam bir zaferdir. Bu muazzam zaferin arkasında ise birlik ve beraberlik duygularıyla milletin her kesiminden insanın korkusuzca ortaya koyduğu o büyük ruh vardır. Bu, öyle büyük bir ruhtur ki hepsi dönmemek üzere gittiler. Gittiler, binlerle, on binlerle, yüz binlerle gittiler. Bugün bu topraklar üzerinde onurumuzla yaşayabilmemiz için gittiler. Çanakkale’nin kanlı siperlerine, bir daha geri dönmemek üzere gittiler ve bir gün hepsinin üzerine bir görev düştü: Vatan için ölmek. Tereddüt etmeden gittiler. Öyle güzel, öyle güzeldi ki gittikleri yer, gittiler ve bir daha geri dönmediler. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla, Arap’ıyla, Müslüman’ı ve gayrimüslimiyle biz oldular, bir oldular ve gittiler.

Alay tabibi Yüzbaşı Dimitroyati, bizimle birlikte yaşamış, beraber ağlamış, beraber gülmüştü. Çanakkale Savaşı’nda bizimle beraber olmuştu. Ölmeden önce bir vasiyeti vardı: “Sakın ha Ali Çavuş, gâvur mavur dersiniz, başka yere gömersiniz. Beni sizlerden ayırmayın.”

Bizler bir olmayı başarmış, biz olmayı başarmış bir milletin torunları olma şerefini yaşıyoruz. İşte, şehitlerimizden aldığımız sorumlulukla bir olmalı, biz olarak yaşamımıza devam etmeyi başarmalıyız. Bir olduğumuzda, biz olduğumuzda, önünde dünyanın en büyük güçlerinin bile duramadığı bir milletin, dünyada hak ettiği yere gelme noktasında amacımıza bizleri hızla getireceğinden şüphe yoktur. Mehmet Akif’in de dediği gibi:

“Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.

Değil mi cenge koşan, Çerkez’in, Lâz’ın, Türk’ün;

Arap’la, Kürt ile bakidir ittihadı bugün.

Değil mi sinede birdir vuran yürek, yılmaz!

Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz. “

Düşman gerek silah ve teçhizatı gerekse sayısal üstünlüğüyle savaşı kazanmaya kesin gözle bakıyordu. Planları mükemmeldi. Bir dünya bir araya gelmiş, süper teknolojik donanma, yüzlerce gemi, 10 binlerce asker ölüm kusmak için geldiler ama hesap edemedikleri bir şey vardı; ölmeye hazır bir millet, bir olmuş, çoluğuyla çocuğuyla onları bekliyordu ve dillerde tek bir dörtlük:

“Anam yakmış kınayı adak diye,

Ben de vatan için kurban doğmuşum,

Anamdan Allah’a son bir hediye,

Kumandanım ben İsmail doğmuşum.”

İsmail doğanların, vatan uğruna gözünü kırpmadan can verdikleri, bu millete kan verdikleri yerdir Çanakkale. Tek bir millet hâline gelmiş, aynı mezarda koyun koyuna yatanların, bayrak uğruna, millet uğruna fedakârca, düşünmeden, bir ülkenin yeniden doğuşuna vesile olan yerdir Çanakkale ve o Çanakkale ruhu şu anda halkımızın en çok ihtiyaç duyduğu ruhtur.

Gün bizi sadece savaşlarla değil, tarihimizle, şehitlerimize olan saygımızla ve onların aziz emanetine sahip çıkarak bir toplumun yeniden doğuşuna götürecektir. Sayın Başbakanımızın da 18 Mart törenlerinde söylediği gibi, Çanakkale’yi anlamayan, anlayamayan, Türkiye’yi de anlayamaz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMAİL KAŞDEMİR (Devamla) – İşte bu sebeple, bizler ve Hükûmetimiz, Çanakkale’mizi, şehitliklerimizi iktidarda olduğumuz günden bu yana ihya etmekte, bunun için gayret sarf etmekteyiz.

Ben bu vesileyle tekrar 18 Mart Şehitler Günü’nü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünü kutluyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, PTT Birinci Lig’de yaşanan olumsuzluklar hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PTT Birinci Lig’de yaşanan olumsuzluklara ilişkin gündem dışı konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Benim bugün gündeme getirmek istediğim konu aslında bir futbol trajedisi. Malumunuz, son yıllarda futbol büyük bir ekonomik sektör hâline geldi hem ülkemizde hem de dışarıda ama futbolda seyir zevkini ve sonuçlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri de hakemler ve saha dışı yaşanan faktörler.

Sayın milletvekilleri, maalesef hakem hataları son yıllarda futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini önemli ölçüde etkilemektedir. Televizyonlarda ve gazetelerde sürekli olarak Süper Lig’de bulunan 3 büyük takımımızla ilgili hakem hatalarını tartışıyoruz; gece bunları tartışıyoruz, gündüz bunları tartışıyoruz. Ancak, Süper Lig’deki diğer takımların giden puanları ve buharlaşan emekleri dikkate dahi alınmıyor.

Tabii, bir de, PTT Birinci Lig’de yaşanan hakem faciaları var sayın milletvekilleri. İki gün önce oynanan Göztepe-Karşıyaka maçını izleyip de herhâlde vicdanı sızlamayan kimse kalmamıştır.

Yine, sayın milletvekilleri, yıllardır emek veren ama hakkı yenen bir Boluspor gerçeği var PTT Birinci Lig’de.

Sayın milletvekilleri, futbolu yakından takip edenler bilir, Boluspor son birkaç sezondur PTT Birinci Lig’de mücadele veriyor. Bolu bir futbol kenti ama imkânları sınırlı, nüfusu az, sanayi yok denecek kadar az. Ama buna karşın vefakâr Bolulular, Boluspor’u, kentin tek takımını ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Boluspor’un Başkan ve yöneticileri ceplerinden trilyonlarca lira harcıyor. Bolu’daki yoksul vatandaşımız evinin ve çoluk çocuğunun iaşesini bir tarafa bırakıyor bilet alıp Boluspor maçlarına gidiyor. Yani, özetle söylemek gerekirse 7’den 70’e her Bolulu, Boluspor için büyük bir özveride bulunuyor. Ama maalesef saha içi ve saha dışındaki bazı faktörler yıllardır öne çıkıyor ve birileri Boluspor’un alın terini sürekli çalıyor.

Hatırlayınız, beş yıl önce oynanan bir Eskişehirspor-Boluspor final maçı vardı. Sayın Kemal Unakıtan’ın seçim sözünün sahaya nasıl yansıdığı hatırlayın.

Dört yıl önce Bolu’da oynanan bir Kasımpaşa maçı vardı. Kasımpaşa’nın Başbakanın takımı olması sebebiyle verilen kararları şöyle bir hatırlayın.

Sadece bu sezona bakalım değerli milletvekilleri. İlk aklıma gelenler: Tavşanlı Linyitspor-Boluspor maçı, Kartalspor-Boluspor maçı, Rizespor-Boluspor maçı, Konyaspor-Boluspor maçı ve son olarak da Bolu’da oynanan Kayseri Erciyesspor-Boluspor maçı. Bu maçların hepsinin ortak bir özelliği var sayın milletvekilleri. Bu maçların hepsinde hakem hataları hep Boluspor aleyhine olmuştur. Artık bunlara “hata” bile denemez düşüncesindeyim. Bu hatalar nedense hep Boluspor’u buluyor sayın milletvekilleri.

Sayın milletvekilleri, bir şeye dikkatinizi çekmez istiyorum: Bugün itibarıyla Bank Asya’daki puan durumunu bilen var mı bilmiyorum. Birinci sırada Kayseri Erciyesspor var, Kayseri’nin takımı, Sayın Cumhurbaşkanının şehri. İkinci sırada Manisaspor var, kimin şehri? Sayın Arınç’ın şehri. Üçüncü sırada da -büyük tesadüf- Sayın Başbakanın şehri olan Rize var. Arkadaşlar, bu işler bu şekilde oluyorsa, eğer Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Sayın Arınç arasında geçiyorsa bu mücadele saha dışı faktörlerden dolayı, o zaman açık söyleyin diğer takımlar hiç alın teri dökmesinler, hiç emek harcamasınlar.

Ben buradan spor kamuoyunun vicdanına ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine sesleniyorum ve soruyorum: Sizce bugünkü sıralama tesadüf mü, değil mi, başka faktörler var mı, yok mu?

Ben, burada son olarak şunları söylüyorum: Sezonun bitmesine sekiz hafta kaldı sayın milletvekilleri. Boluspor’un yıllarca hakkı yendi, Bolu’ya sahip çıkan olmadı. Ancak şunu bilin, ben, milletvekili seçildiğim gün burada “Bolu’ya sahip çıkacağım, artık Bolu’nun sahibi var.” demiştim.

O anlamda, bugüne kadar Boluspor’un hakkını yiyenlere şunu söylüyorum: Boluspor’un hakkını yemek artık o kadar ucuz değil. Boluspor’un hakkını ben milletvekili olduğum sürece burada sizlere ve federasyon yetkililerine yedirmeyeceğimi ifade ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Son olarak, federasyon yetkililerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sekiz hafta kaldı. Yıllardır Boluspor’un hakkı yendi. Artık şu Boluspor maçlarına hakem tayin ederken bir kez düşünmeyin, iki kez düşünün.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na aittir. (MHP sıralarından alkışlar) 

3.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; mart ayının 18’i geldi mi içimizi farklı duygular kaplar. Biraz buruk, biraz iftihar dolu, biraz hüzünlü ama bir o kadar da gururla dolu duygular hâkim olur bize. Zira, insanlığın kıyamete kadar dönüp dönüp bakacağı, bakıp da ders alacağı, tarihe unutulmaz bir not düşülmüştür. Çanakkale’de biz tarihin şeref levhalarına ecdadının yapıp ettikleriyle iftihar edebilecek, tarihi okuyup anlatırken yüzü kızarmayacak, yeryüzünde nadide milletlerden biri olarak ibretle bakılacak bir geçmişe sahibiz. Bugün, tarihin tozlu raflarından çıkarılıp insanlığın önüne serilen birçok doküman, Çanakkale’de akıl almaz hadiselerden bahsediyor. Şimdilerde bunlar hakkında bir sürü kitap ve makaleler yazılarak o günlere bir ışık tutulmaya çalışılıyor. Bu hususta gayret gösteren herkesi samimiyetle alkışlıyor ve onlara müteşekkir olduğumu arz etmek istiyorum.

Bizim, işin bundan sonrası adına gerekli şeyi yapıp yapmadığımız hususunda ise iç açıcı şeyler söylenemez zannediyorum. Çanakkale savaşları dar bir alanda kurşunların birbiriyle çarpıştığı, kendi kulvarında dünyanın en büyük olaylarından birisidir. Yokluk varlığı, iman küfrü, tevazu ve mahviyet kuru gururu perişan etmiştir. Mevzuya böyle yaklaşıldığında Çanakkale’den çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Bunlardan bazıları şunlar olabilir: Her şeyden evvel, Çanakkale’nin savaş yoluyla geçilemeyeceği bütün dünya tarafından görülmüş ve kabul edilmiştir. Dünyanın en güçlü silahlarına sahip olanların iman gücü ve vatan sevgisi duvarında nasıl eridikleri görülmüştür. O dönemin süper güçleri İngiliz ve Fransız orduları, onların isimlendirmesiyle “Yenilmez Armada” olarak bilinen orduların dahi yenilebilir olduğu bütün dünyaya ispat edilmiştir. Tarihin hemen her döneminde dünyanın dört bir tarafında problem çıkaran, baş ağrıtan âdeta çıbanbaşı durumundaki İngiltere, tarihindeki en büyük hezimet ve asker kaybını bu savaşta yaşamıştır.

Çanakkale geçilemeyince Birinci Dünya Harbi uzamıştır. Sıcak denizlere inme, yıkılan Osmanlı pastasından pay alma ümidiyle ittifak devletlerinin safında savaşa katılan Çarlık Rusyası, Çanakkale’den geçip kendisine ulaşacak ittifak kuvvetlerinin yardımını elde edemediği için, içine düştüğü iç karışıklıkların üstesinden gelememiş ve Bolşevik İhtilali’ne sahne olmuştur. Batısındaki son karakolda kardeşlerinin ölüm kalım mücadelesine seyirci kalan âlem-i İslam Türk ordusunun muzafferiyetiyle bayram etmiştir. Tarihin felsefesini yapanlar, bu savaştan daha pek çok netice ve ders çıkarabilir.

Sayın milletvekilleri, Çanakkale’yi geçilmez yapan Çanakkale Savaşı’nda şehit olan insanların torunları olan bizler, bu savaşın tarihî, siyasi, askerî ve diplomatik yönlerini iyi bilmeli, günümüze ulaşan etkilerini iyi değerlendirmeliyiz. Çanakkale cephesindeki savaşlar sonucu Anadolu’daki her 3 evin 1’inden şehit çıkmıştır, 3 kadından 1’i dul kalmıştır. Arıburnu, Conkbayırı’nda şehit olan üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileridir. Fakülte, öğrencileri ordu hizmetine alındığı için 1915 yılında mezun verememiştir.

Çanakkale zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi, geleceğimizin de teminatıdır. Nitekim kazanılan zafer hakkında devrin önemli liderleri şunları söylediler: Mesela Churcill “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan, çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında âdeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” diyor.

General Tawshend “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki... “Bu ifadenin altını çiziyorum.” …Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir, fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı yerlerinde kalamazlardı, derhâl değiştirilirlerdi. Hâlbuki Türkler bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.”

Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir ulusun kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Bu destanı yazanların Türk olduğunu söylemekten kaçınıp “kim idiği belirsiz” kişiler olarak tanımlayanlar, huzur-u mahşerde bunun hesabını vermek zorunda kalacaklardır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Yakalarını şehitlerin ellerinden kurtaramayacaklardır.

Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk’ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi Şehitler Günü münasebetiyle bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Aydın, söz talebiniz var.

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 98’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bizler de AK PARTİ Grubu olarak tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Mehmet Âkif’in şu mısralarıyla duygularımı özetlemek istiyorum:

“Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana,

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.”

Onlar büyük bir milletin evlatları, büyük bir milletin mensupları, daha da önemlisi, büyük bir milletin mimarlarıdır. Çanakkale şehitleri, doksan sekiz yıl önce, 1915’te, bizim millet tasavvurumuzu şekillendiren kahramanlardır. Çanakkale sırtlarında siperlerde verilen kahramanca mücadele, arkasında unutulmaz bir zafer bıraktığı kadar, sarsılmaz bir kardeşlik ve kenetlenmiş bir millet de bıraktı.

Çanakkale ruhuyla tek bir millet olarak, kardeş olarak geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğimize, Türkiye’mizi büyüteceğimize, milletimizi yücelteceğimize dair ahdimizi aziz şehitlerimizi anarken yineliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bu konuda sayın grup başkan vekillerinin söz talebi varsa yerine getireceğim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Evet, benim var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, biz sözümüzü kullandık. Sayın Yusuf Halaçoğlu Bey bu konuda görüşlerimizi ifade etti.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın İnce.

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafe-ri’nin 98’inci yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de yapılan törende yaşananlara ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii, şehitlerimizden, Çanakkale’den, Çanakkale ruhundan söz ederken siyaset yapmak istemezdim. Onun için de “Grubumuz adına Sayın Ali Özgündüz.” dedim ama siz söz vermediniz.

O zaman ben de şunu  söyleyeyim: Çanakkale’de şehitlerimiz bu millet için, bu topraklar için göğsünü siper etti ama dün Çanakkale’de Başbakan’ın göğsü için camekândan bir siper kuruldu, aradaki fark budur yani camekânın içinde camdan konuşan, göğsünü koruyarak o camekânın içinden konuşan bir Başbakan ve ayrıca, ana muhalefet partisinin mesajını okumayan bir Çanakkale yönetimi vardı. Genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin uyarısı üzerine o mesaj okunmuştur.

Sadece Çanakkale ruhunu, Çanakkale’de yaşadıklarımızı anlatmak yeterli değildir, o ruhu yaşamak da lazımdır, onu anlamak da lazımdır diye düşünüyorum ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, bir durumu düzeltmek adına tutanaklara geçsin diye söylüyorum.

O camekânlı bölgede Vali konuştu, Komutan konuştu, CHP’li Belediye Başkanı konuştu, Sayın Başbakan konuştu ama tabii ki bunun özellikle böyle anlamlı bir günde siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 56, 118, 145, 158, 177, 179, 240, 270, 295, 347, 366, 429, 431, 434, 435, 436, 488, 490, 520, 537, 548, 608, 612, 762, 817, 876, 938, 941, 1015, 1049, 1129, 1130, 1406, 1491, 1521, 1590, 1614, 1810, 1842, 1847, 1873, 1899, 2025, 2026 ve 2028’inci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir.

Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 31 milletvekilinin, Marmara Denizi’nde ger-çekleşen yasa dışı ve aşırı avlanmaların boyutunun ve alınan önlemlerin etkinliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/544)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Endüstriyel avcılığın artmasıyla beraber balıklarımız, yumurtlama zamanlarında ve yerlerinde avlanmaya başlanmıştır. Bu duruma bağlı olarak denizlerimizdeki balık miktarı azalmakta ve daha küçük balıkların avlanıp satılmasına neden olmaktadır. Balıkların üremeye fırsat bulamaması ise türlerinin yok olmasını beraberinde getirmektedir.

Denizlerimizdeki biyoçeşitliliğin korunamamasının nedenlerinden biri de avlama tekniklerinin yanlış olması ve yasak bölgelerde uygulanmasıdır. Dip balıklarının avlanması için kullanılan trolle balık avı, sığ sularda uygulandığında deniz tabanında bulunan tüm deniz fauna ve florasına (mercanlara, bitkilere ve balık yumurtalarına vs) zarar vermektedir. Ağın dolmasıyla birlikte büyük balıkların yanı sıra küçük balıklar da yakalanmakta ve yumurtlama şansları engellenmektedir. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu trol avının zararlarını önlemek amacıyla iç sularımızda, Marmara Denizi'nde, İstanbul ve Çanakkale bölgesinde uygulanmasını yasaklamıştır ancak sivil toplum örgütlerinin ve kolluk birimlerinin baskınları gösteriyor ki Marmara Denizi gibi yasak bölgelerde trolle balık avı hâlen yapılmaktadır. Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı ve Yasak Avcılıkla Mücadele Komisyonu üyelerinin iddialarına göre, bu alanı rant kapısı olarak gören bazı kişilerin tek gecede yüksek kazanç elde etmek amacıyla İstanbul Boğazı’nda yasa dışı avlanması söz konusudur. Uygulanan para cezalarının takip edilmemesi nedeniyle caydırıcılığının olmadığı, getirinin büyümesiyle ise çeteleşmenin gerçekleştiği belirtilmektedir. Son olarak, Rumelikavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan'ın yasa dışı avlanmaya karşı mücadelesi sonucu gözünden vurulması, durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

Aşırı ve yasa dışı avlanmanın önüne geçmek, sürdürülebilir balıkçılığı ve ekosistemi korumak adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, Marmara Denizi'nde gerçekleşen yasa dışı ve aşırı avlanmaların boyutunun ve alınan önlemlerin etkinliğinin araştırılması için Anayasa’nın 98, Türkiye Büyük Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

1) Ayşe Eser Danışoğlu                                  (İstanbul)

2) Gürkut Acar                                                (Antalya)

3) Melda Onur                                                 (İstanbul)

4) Ramazan Kerim Özkan                               (Burdur)

5) Turgay Develi                                             (Adana)

6) Arif Bulut                                                    (Antalya)

7) Aylin Nazlıaka                                            (Ankara)

8) Levent Gök                                                                 (Ankara)

9) Şafak Pavey                                                                (İstanbul)

10) Mustafa Sezgin Tanrıkulu                         (İstanbul)

11) Mehmet Hilal Kaplan                                (Kocaeli)

12) Kadir Gökmen Öğüt                                                 (İstanbul)

13) İhsan Özkes                                              (İstanbul)

14) Hurşit Güneş                                             (Kocaeli)

15) Ali Sarıbaş                                                (Çanakkale)

16) Mehmet Ali Ediboğlu                                (Hatay)

17) Mahmut Tanal                                           (İstanbul)

18) Namık Havutça                                         (Balıkesir)

19) Ayşe Nedret Akova                                  (Balıkesir)

20) Ali Rıza Öztürk                                         (Mersin)

21) İlhan Demiröz                                           (Bursa)   

22) Sedef Küçük                                             (İstanbul)

23) Ali Serindağ                                              (Gaziantep)

24) Osman Kaptan                                          (Antalya)

25) Sakine Öz                                                  (Manisa)

26) Doğan Şafak                                             (Niğde)

27) İdris Yıldız                                                (Ordu)

28) Binnaz Toprak                                           (İstanbul)

29) Mustafa Serdar Soydan                             (Çanakkale)

30) Hülya Güven                                             (İzmir)

31) Candan Yüceer                                          (Tekirdağ)

32) Ali Haydar Öner                                       (Isparta)

2.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 24 milletvekilinin, örtü altı tarımın içinde bulunduğu sıkıntıların nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/545)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ülkemizdeki, özellikle Antalya'daki örtü altı tarımın (seracılık) içinde bulunduğu sıkıntıların nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98'inci, TBMM İç Tüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.           

1) Yıldıray Sapan                            (Antalya)

2) Ali Serindağ                                (Gaziantep)

3) Ali Rıza Öztürk                           (Mersin)

4) İhsan Özkes                                                (İstanbul)

5) Hurşit Güneş                               (Kocaeli)

6) Candan Yüceer                            (Tekirdağ)

7) Turgay Develi                             (Adana)

8) Ali Sarıbaş                                  (Çanakkale)

9) Aylin Nazlıaka                            (Ankara)

10) Birgül Ayman Güler                                 (İzmir)

11) Sakine Öz                                  (Manisa)

12) Hülya Güven                             (İzmir)

13) Mehmet Ali Ediboğlu                (Hatay)

14) Mahmut Tanal                           (İstanbul)

15) Namık Havutça                         (Balıkesir)

16) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

17) İlhan Demiröz                           (Bursa)

18) Sedef Küçük                             (İstanbul)

19) Osman Kaptan                          (Antalya)

20) Doğan Şafak                             (Niğde)

21) İdris Yıldız                                (Ordu)

22) Mehmet Şeker                           (Gaziantep)

23) Ramazan Kerim Özkan             (Burdur)

24) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

25) Ali Haydar Öner                       (Isparta)

Gerekçe:

Antalya, 206 bin dekarlık örtü altı sebze ve 4.120 dekarlık kesme çiçek üretimi ile Türkiye'de seracılığın başkentidir. Örtü altı üretimin yüzde 52'si Antalya'da gerçekleştirilmekte olup 1,7 milyon tonluk domates üretimi ile Türkiye domates üretiminin yüzde 16'sını karşılamaktadır. Türkiye cam sera varlığının yüzde 82'si ilimizde yer almaktadır. 2002 öncesinde yüzde 10 yıllık büyüme hızına sahip seracılık sektörünün, yıllık büyüme hızı yüzde 3'lere düşmüştür. Bu düşüşte, belli bir doygunluk noktasına gelinmesinin yanı sıra gıda güvenliğine yönelik önlemlerin yeterince alınmaması nedeniyle, zaman zaman ihracatta yaşanan sıkıntılar ve artan girdi fiyatlarına karşın ürün fiyatlarının yerinde sayması önemli rol oynamıştır. Üretici, ürettiğinin ve alın terinin karşılığını alamamaktadır.

Sebzenin hal fiyatları ile market fiyatları arasında yaklaşık 3 kat fark vardır. Üreticiden çok aracının kazandığı bu yapıda temel etmen üreticinin yeterince örgütlü olmayışıdır. 2006 yılında çıkarılan Üretici Birlikleri Yasası Türk tarım yapısına uygun hazırlanmadığı için kurulan üretici birlikleri işlevsel olamamıştır. Antalya'da 7'si seracılık alanında olmak üzere kurulan 31 üretici birliği kâğıt üzerinde kalmıştır. Ortaklarına ucuz girdi temin edemeyen ve danışmanlık hizmetleri veremeyen, bununla birlikte ortaklarının ürünlerini pazarlama yetkisi olmayan birlikler, AKP iktidarının şov aracı olmaktan öteye geçememiştir.

Üreticinin her geçen yıl daha az kazanması ve sadece emeğinin karşılığını alması, Antalya'da, girdi imalatçısı, ithalatçısı ve pazarlayıcılarını da ciddi anlamda etkilemiştir. Bu alanda birçok firma batmış veya el değiştirmiştir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar banka kredileri ile ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Bu tablonun devamı ve ekonomik krizin derinleşmesi, gelecekte iflasların artmasına neden olacaktır.

Sera ürünlerinin yüzde 15'i dış satıma konu olmakla birlikte, iç piyasa fiyatlarının oluşmasında çok önemlidir. Pestisit kalıntısı nedeniyle ihracatta yaşanan geri dönüşler tam anlamıyla ortadan kaldırılamamıştır. Bunun nedeni, ziraat mühendislerinin üretimin her aşamasında üreticilerle bir araya getirilemeyişidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerleştirilmeye çalışılan serbest tarım danışmanlığı, sistem doğru kurulmadığı için arzulanan sonuçları doğurmamıştır. Serbest tarım danışmanlığının gelişip yaygınlaşması, tek başına üreticinin desteklenmesine dayalı planlandığından arzulanan sonuç alınmamış ve model yaratılmamıştır.

İlaç kalıntıları sorununa çözüm olarak getirilen “bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı” uygulaması kâğıt üzerinde kalmıştır. Üreticiyi doğru ilaçla buluşturmak yerine zirai ilaç bayilerini baskı altında tutma mekanizmasına dönüşen bu uygulamanın, Türkiye koşullarına ve üretici-mühendis ilişkilerine göre yeniden düzenlenmesi şarttır. Tüm ilaçların reçete ile satışı uygulamasından vazgeçilerek, sadece insan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ilaçların reçete ile satışına geçilmelidir. Üreticilerin tarım ilaçlarını usulüne ve tekniğine uygun kullanması için ziraat mühendisi ile çalışabileceği bir yapı oluşturulmalıdır. Bunun yolu da üreticilerin kooperatifler ve üretici örgütleri bünyesinde bir araya gelmeleri ve danışmanlık desteklerini kooperatif ve birlikler üzerinden tarım danışmanlarına vermekten geçmektedir.

Dış alımcılar ve süpermarket zincirleri arzda devamlılık ve ürün kalitesinde standart aramaktadır. Bunun için ülkemizde büyük ölçekli işletmelerin kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu konudaki en büyük engel de arazi yetersizliğidir. Yatırımcılar yeterli büyüklükte arazi bulamamaktadırlar. Organize sera bölgeleri kurulmalı ve modern işletmelerin kurulması konusunda yatırımcılar desteklenmelidir. Küçük ölçekli işletmelerin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için kredi desteği sağlanmalı ve üretici örgütlerine de organize sera bölgelerinde yatırım imkânı getirilmelidir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle "örtü altı tarım"ın içinde bulunduğu sıkıntıların nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılması yerinde olacaktır.

3.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 22 milletvekilinin, ÇAYKUR'da mev-simlik işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu çay eksperlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/546)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

ÇAYKUR'da mevsimlik işçi statüsünde çalışan 2007 yılı girişli, üniversite mezunu çay eksperlerinin sorunlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile Anayasa’mızın 98 ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe:

Bilindiği gibi, çay eksperliğinin amacı, çay bitkisinin yetiştirilmesi, standartlara ve talimatlara uygun yaş çay tespitinin yapılması, çay yapraklarının işlenerek içilecek çay hâline getirilmesi, ürünün pazarlanması ve üreticilerle kurum arasındaki bağlantının sağlanmasıdır.

Çay eksperliği bölümü kuruluş yönetmeliği amacına göre mezunların almış olduğu unvan, yapılan yanlış uygulamalar sonucu günümüzde geçerliliğini yitirmiş konumdadır. Çünkü, KPSS yoluyla hiçbir kurum ve kuruluşta işe alınmaları mümkün değildir. Özel sektör çay fabrikaları ise çayda kalite aranmasına rağmen MYO eksperlik mezunlarına hiçbir zaman çalışma fırsatı vermemişlerdir.

2007 yılında çıkarılan 5620 sayılı Yasa nedeni ile daimi istihdam edilmelerinin önü kapanmış ve mevsimlik işçi statüsünde dört ay gibi kısa sürelerde çalıştırılmaktadırlar.

Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı üretimi ve işlenmesi devam edecekse bölgede 1 milyon kişinin geçim kaynağını oluşturan, yıllık yaklaşık 1.200-1.300 ton yaş çay üretilen ve yıllık yaklaşık 230 bin ton kuru çay üretilen büyük bir sektörün yaşatılması, yaklaşık 250 bin ton çay tüketilen ülkemizde çayın geleceğine yatırım yapmakla mümkün olacaktır.

1) Mehmet Volkan Canalioğlu        (Trabzon)

2) İhsan Özkes                                                (İstanbul)

3) Hurşit Güneş                               (Kocaeli)

4) Ali Sarıbaş                                  (Çanakkale)

5) Turgay Develi                             (Adana)

6) Aylin Nazlıaka                            (Ankara)

7) Mehmet Ali Ediboğlu                  (Hatay)

8) Mahmut Tanal                             (İstanbul)

9) Namık Havutça                           (Balıkesir)

10) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

11) Ali Rıza Öztürk                         (Mersin)

12) İlhan Demiröz                           (Bursa)

13) Sedef Küçük                             (İstanbul)

14) Ali Serindağ                              (Gaziantep)

15) Osman Kaptan                          (Antalya)

16) Sakine Öz                                  (Manisa)

17) Doğan Şafak                             (Niğde)

18) İdris Yıldız                                (Ordu)

19) Mehmet Şeker                           (Gaziantep)

20) Hülya Güven                             (İzmir)

21) Ramazan Kerim Özkan             (Burdur)

22) Candan Yüceer                          (Tekirdağ)

23) Kadir Gökmen Öğüt                 (İstanbul)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener başkanlığındaki bir heyetin, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin’in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu’na resmî ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1183)

                                                                                                                        15/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener başkanlığındaki heyetin; Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Farid Muhametşin’in davetine icabet etmek üzere Rusya Federasyonu’na resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                        Cemil Çiçek

                                                                                                      TBMM Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- CHP Grubunun, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 25 milletvekili tarafından emekli-lerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla 26/2/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldukları Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19/3/2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunması ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                        19/3/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 19/3/2013 Salı günü (Bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                        Muharrem İnce

                                                                                                              Yalova

                                                                                                      Grup Başkan Vekili

Öneri:

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 25 milletvekili tarafından 26/2/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına "emeklilerin yaşadığı sorunların araştırılması" amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin (730 sıra no’lu), Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 19/3/2013 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki emeklilerin sorunlarının araştırılması, bu sorunlara kalıcı ve sürekli ve etkin çözümler üretilmesi amacıyla vermiş olduğum araştırma önergesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlarım.

Uzun yıllar çalıştıktan, hizmet verdikten sonra emekli olan vatandaşlarımız hem ülke ekonomisine katkıda bulunmakta hem de aynı zamanda, emekleriyle katma değer yaratmaktadır.

Bakın, gelişmiş ülkelerde “emekli” denildiği zaman, emekliler, gidemedikleri yerlere giden, gerçekleştiremedikleri hobilerini gerçekleştiren, torunlarına hediye alan kişiler demektir. Ülkemizde ise “emekli” denildiğinde ilk akla gelen yoksulluk ve yoksunlukla baş etmek zorunda kalan vatandaşlarımız olmaktadır. Ülkemizde, emeklilerimiz, maalesef, yaşamlarının çok büyük bir bölümünü geçim sıkıntısıyla geçirdikten sonra, emekli oldukları dönemde de gene artan giderler ve düşen maaşları nedeniyle ikinci bir mücadele sürecine başlamaktadır. İşte bu nedenle de ülkemizdeki emeklilerin yüzde 38’i, tekrar ediyorum, ülkemizdeki emeklilerin yüzde 38’i emekli olduktan sonra tekrar çalışma hayatına dönmektedir. Ama, siz ne yapıyorsunuz bu yüzde 38’lik kesime? Ayrıca bir de SGDP primi keserek yani destek primi keserek, yüzde 15’lik bir kesinti yaparak âdeta çalışmakta olan emeklilerimizi cezalandırıyorsunuz, onların zaten kıt kanaat geçinmekte oldukları maaşlarına ayrıca bir kesinti uygulayarak ipotek koyuyorsunuz.

Bakın, 2012 Ekim ayı itibarıyla ülkemizde yaklaşık 10 milyon 700 bin emekli bulunmaktadır; 2,5 milyon BAĞ-KUR emeklisi, 6 milyon SSK emeklisi, 1,8 milyon da Emekli Sandığı emeklisi bulunmaktadır. 2012 Aralık ayı itibarıyla SSK emeklisinin asgari aylığı 852 TL’dir, azami aylığı ise 1.417 TL’dir. BAĞ-KUR 6’ncı basamak emeklisi 797 TL, 24’üncü basamak emeklisi ise 1.867 TL almaktadır. Emekli Sandığı emeklisinin asgari 1.075 TL, azami ise 4.781 TL maaşı bulunmaktadır.

Önemli bir ayrıntıyı daha paylaşmak isterim sizlerle. Mesela, Emekli Sandığından emekli olan bir vatandaşımız vefat ettiğinde hak sahibi olan eşi ve çocuklarına maaş bağlandığında, eğer bu maaş tek kişiye bağlanıyorsa maaş 1.075 TL’den 860’ye düşmektedir, eğer birden fazla hak sahibine bağlanıyorsa 967 TL’ye düşmekte ve bu meblağ paylaşılmaktadır, bölünmektedir. Yani, tüm sayılar aslında bize bir gerçeği gösteriyor; emekli maaşları insanlarımızı yoksulluğa, yoksunluğa mahkûm etmektedir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun yapmış olduğu bir araştırma var. Buna göre, Ocak 2003 tarihinden itibaren açlık sınırı 1.003 TL’dir. Açlık sınırı dediğimiz, 4 kişilik bir ailenin yeterli şekilde beslenebilmesi için, dengeli ve yeterli şekilde beslenebilmesi için kazanması gereken, sahip olması gereken minimum rakamdır, harcaması gereken minimum rakamdır. Yoksulluk sınırı ise 3.300 TL olarak belirlenmiştir. Yoksulluk sınırından kastettiğimiz ise 4 kişilik bir ailenin gıda harcamalarının yanı sıra sağlık, eğitim, ulaşım gibi diğer harcamalarını kapsayan tüm rakamlardır. Şimdi, bu rakamlara göre, emeklilerimizin yaklaşık yüzde 80’i yani 8 milyona yakını açlık sınırının altında, yüzde 90’a yakını ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır değerli milletvekilleri.

Gene, yapılan bir başka ankete göre, Türkiye İşçi Emeklileri Derneğinin yapmış olduğu bir çalışmaya göre, 47 ilde 4.362 emekliye sorulmuş “Yaşadığınız hayattan mutlu musunuz?” diye. Bakın, emeklilerimizin yüzde 95,6’sı “hayır” cevabını vermiş. Gene, sormuşlar emeklilerimize ve yapılan araştırma sonucuna göre, emeklilerimizin yüzde 72,2’si herhangi bir günlük gazete satın alamıyor. Emeklilerimizin yüzde 88,8’i herhangi bir kitap satın alamıyor. Yani, hiç “Okumayan bir milletiz.” falan demeyelim, ülkemizin önemli bir kesimini oluşturan emeklilerimizin kitap satın alma gücüne sahip olmadığı gerçekliğiyle karşı karşıya olalım.

Düşük emekli maaşları, artan giderler, emekli olanların hayatlarının bu dönemini sıkıntı içinde geçirmelerine neden olmuştur. Hâlen çalışma hayatı içinde olanlar ise “Ben emekli olduktan sonra ne olacağım?” sorusunu sormaktadır kendilerine.

Bakın, Batı’da emeklilik için kullanılan kelime şudur: “Biriktirilmiş gençlik.” Ülkemizde ise emekli olmak demek âdeta “ölü güç” anlamına gelmektedir.

Emekliler sadece düşük maaşlar nedeniyle mağdur değiller, o maaşlardan yapılan kesintilerle de mağdurlar değerli milletvekilleri. Emekliler AKP Hükûmeti döneminde yeni kesintilerle tanıştılar. Bakın, neydi bu kesintiler, hatırlayalım. Daha önce sadece ilaç katkı payı kesilirken şimdi muayene ve reçete parası da kesilmeye başlandı. Bununla da kalınmadı elbette, yeni bir uygulamayla ilaç fiyatlarıyla oynanarak emeklilerden ilaç fiyat farkı da almaya başladınız. Gene yeni uygulamayla, 3 TL reçete parası -ki reçetesinde 3 kalemden fazla ilaç varsa her kalem için 1 TL ödenmektedir- 8 ila 12 TL muayene parası kesilmektedir.

Danıştay, emeklilerden gasbedilen 3 TL’lik ödemeyi iptal ettiği hâlde, hukuka uygun bulmadığı hâlde, siz buna yeni bir şekil verdiniz ve bu kesintileri yeniden almaya başladınız. Bir emekli vatandaşımız hasta olduğunda, yol parası, muayene parası, katkı payı, reçete parası derken en iyi ihtimalle en az 20 TL’yi ödemek zorunda kalmaktadır. Bunun adı zulüm değil de nedir değerli milletvekilleri, sorarım size.

Bir de intibak yasası çıkardınız ve dediniz ki: “Yeni ila eski emekli olmuş olanlar arasındaki adaletsizliği, maaş farkını gidereceğiz.” Ama, tabii, burada karşılaştığımız tablo da tam bir hüsran oldu maalesef. BAĞ-KUR’lular açısından da 2008 yılına kadar basamak sistemi var olduğu için kendi içinde bir adalet kurulmuştu, ancak 2008 yılından itibaren basamak sistemi kaldırıldığı için tekrar adaletsizlikler oluşturuldu, çıkardığınız yasada BAĞ-KUR emeklisine de yer vermediniz.

İşçiler yönünden bakıldığı zaman, hiç kimsenin hak kaybına uğramayacağı bir sistemin yaratılmış olması gerekirdi, ancak çıkartılan yasa ile bu da yapılamadı tabii. Emekliler arasındaki maaş farkı giderilemediği gibi, bu işi de elinize yüzünüze bulaştırdınız.

Bakın, bizler her yere gidiyoruz, Türkiye’nin dört bir yanında bulunuyoruz. Ankara’nın çeşitli köylerine gidiyorum ve gittiğim köylerde, kahveleri ziyaret ettiğimde “Bir şikâyetiniz var mı?” diye sorduğumda ilk şikâyet emeklilerden, daha sonrasında da çiftçilerden geliyor. Emeklilerin genel olarak ortak şikâyeti şu: Elbette geçim sıkıntısı çektiklerini iletiyorlar ama daha da önemlisi, seslerinin sizler tarafından duyulmadığını söylüyorlar. Kendilerinin dışlandığını, sahipsiz bırakıldığını, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söylüyorlar. Mesela bir emeklimiz demiş ki bana yazdığı bir mektupta… Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeklilerimizle ilgili olarak birçok kanun teklifi, birçok araştırma önergesi, birçok soru önergesi veriyoruz. Bunlar içerisinden benim verdiğim bir araştırma önergesi ve 2 kanun teklifi sonrasında hakikaten bizim telefonlarımız  kilitlendi, sayısız elektronik posta aldık. Bunlar içerisinde çok kıymetli mesajlar var, ancak zaman kısıtı nedeniyle bir tanesini paylaşayım. Bir tanesi diyor ki: “Hâlimizi anlatmaya gerek yok, zaten biliyorsunuz. Lütfen bu konudaki duyarlılığınızı devam ettirin, bizim sesimizi duyması gerekenler sağır –sizden bahsediyorlar- onlar bizi duymuyorlar, belki sizi duyarlar.” Umarım sesim sizlere ulaşıyordur değerli milletvekilleri.

Evet, bugün bir araştırma önergesi için komisyon kurulmasını talep ettik. Ben inanıyorum ki bu komisyonun kurulması için lehte oy verecek olanlar ülkemizde yoksulluğu, yoksunluğu bitirmek isteyenler olacaktır, aleyhte oy verecek olanlar ise yoksulluğu yönetmek isteyenler olacaktır. Onun için, ben sizleri vicdanınızın sesiyle baş başa bırakıyorum. Emeklilerimizin sorunlarının araştırılmasına yönelik olarak vermiş olduğumuz bu önergenin sizler tarafından kabul edileceğini umut ediyorum, bu iyi niyetimi koruyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Süreyya Bey, hiç aleyhte konuşulur mu? Aleyhinde konuşulacak bir mesele mi bu?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Emeklilerin aleyhine misiniz?

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) – Sizin ailenizde emekli yok mu?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından Başkanlığa verilen araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme alınması teklif edilen araştırma önergesi, konusu itibarıyla, emeklilik sistemi ve bu sistemde emeklilerimizin mevcut durumlarına ilişkindir. Önerge sahipleri, esas olarak, emeklilerimizin büyük kısmının açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelir seviyesine sahip olduğundan  bahsetmektedir.

Ben şimdi sözlerime sizlere iktidarımız döneminde genel olarak emeklilik rejiminde yapılan değişiklikleri kısaca anlatarak devam etmek istiyorum ama şu husus unutulmamalıdır ki sevgili arkadaşlar, emeklilik rejiminin de içinde yer aldığı sosyal güvenlik sistemi, bütün gelişmiş ülkelerde, kendi özel mevzuatı, kuralları ve işleyişi olan bir sistemdir. Bu konu, araştırma önergesinde olduğu gibi sadece emeklilerin maaşlarına indirgenerek anlaşılmaya çalışılırsa hataya düşülmesi de kuvvetle muhtemeldir. Her konuda olduğu gibi sosyal güvenlikle de ilgili olarak iktidarımız döneminde konuya bütüncül bir bakış açısıyla bakılmış ve “sosyal güvenlik reformu” olarak adlandırılan reform çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal güvenlik reformu, ülkemizin sadece bugününü ve geçmişini değil yarınlarını da ilgilendiren çok geniş kapsamlı mevzuat düzenlemelerini içeren bir süreçtir. Ben şimdi sizlere bu geniş süreçte emeklilerimiz için gerçekleştirilen düzenlemeleri anlatmaya çalışacağım.

Reform çalışmalarının esas çerçevesini 2006 yılında kabul edilen ve 2008 yılında bütün hükümleriyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu oluşturmaktadır. Bu kanun ile daha önce -vatandaşın bildiği tabir ile söylüyorum- SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı başlık altında düzenlenen emeklilik rejimi tek bir başlık altında toplanmıştır. Yeni sistemde, farklı mevzuat için farklı sigortalılık koşullarının yerine bütün vatandaşları kapsayan genel sağlık sigortası modeli benimsenmiş ve belirlenen bir geçiş süresinin ardından bugün sistemin uygulanmasına tam olarak başlanmıştır. Sosyal güvenlik reformu süreci, hazırlık aşamasından kanunun kabulüne kadar, sivil toplum örgütlerinin ve geniş halk kitlelerinin katılımıyla, müzakere yöntemiyle tamamlanan bir süreç olmuştur.

Muhalefete mensup arkadaşlarımız tarafından 5510 sayılı Kanun ile getirilen sistemin en çok eleştirilen noktası emeklilik yaşına ilişkin düzenlemeler olmuştur. Kanun ile emeklilik yaşı erkek ve kadınlar için 65 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak, bu konuda bir hususun çok iyi anlaşılması lazım. Sosyal güvenlik sistemi, uzun yılları kapsayan ve geniş projeksiyonlarla hazırlanması gereken bir süreçtir. Bu sistemde seçim vaadi amacıyla belirli kesimlere fayda sağlayacak şekilde değişiklik yapılması ileride telafisi mümkün olmayan ve devletin bütününü etkileyen kamu zararlarına yol açmaktadır. Geldiğimiz nokta bu sürecin en iyi göstergesidir. 1990’lı yıllarda kadınların 38, erkeklerin ise 43 yaşında emekli olmasına ilişkin yapılan düzenlemeler ile sosyal güvenlik sistemi sürekli açık veren ve sürdürülebilirlik vasfını kaybeden bir sistem hâline gelmiştir. 2008 yılında yapılan reform ile özellikle emeklilik yaşına ilişkin 65 yaş sınırı çok detaylı hesaplamalar sonucunda tespit edilmiştir. Bu kapsamda, özellikle Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi ihtiyaçları ve bu alanda var olan uluslararası standartlar dikkate alınmıştır.

Tekrar altını çizmek istiyorum: İktidarımız zamanında getirilen 65 yaş sınırı, popülist söylemlerle değil, bürokratların ve bu alandaki teknik uzmanların çalışmalarıyla oluşturulan bir sistem olmuştur, bir sınır olmuştur. Bu sınır üzerinde bu kadar durmamın temel nedeni, benzer söylemlerin emekli aylıkları için de yapılmasına ilişkindir.

Arkadaşlar, elbette ki emekli aylıklarına afaki bir zam yapmak mümkündür ancak bu yapılırken ileride kamuya gelecek ek yükleri de iyi hesaplamak lazım. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, her devletin harcama ve nakit imkânları vardır ve iyi idare edilen bir mali sistemde bu harcama ve nakit imkânlarına dikkat etmek gerekmektedir.

Konuşmamın bu kısmında, sizlere, iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne kadar emeklilerle ilgili gerçekleştirdiğimiz düzenlemeleri aktaracağım. 2002 yılında iktidara geldiğimizde devraldığımız sistemde emekli aylıkları her bir önceki yılın TÜFE oranına göre artırılmaktaydı. 2002 yılında 58’inci Hükûmet göreve başlar başlamaz ilk icraatlarından biri, emeklilerimiz için seyyanen zam yapmak olmuştur. 2002 yılının bütçe imkânları çerçevesinde emeklilerimize 75 ila 100 lira arasında değişen tutarlarda seyyanen zam yapılmıştır.

Araştırma önergesinde ifade edildiği için tekrar söylüyorum: Biz iktidara geldikten sonra, enflasyonun altında ezilen emeklilerimize enflasyon oranının üzerinde artış oranları uygulandı.

Size şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından aldığım resmî rakamlardan da bahsetmek istiyorum. 2002 ila 2012 yılları arasında, kümülatif olarak, bir SSK emeklisinin maaşında yüzde 245 artış gerçekleşmiştir. Aynı oran BAĞ-KUR emeklisinde yüzde 382, memur emeklisinde ise yüzde 188 olarak gerçekleşmiştir. Peki, bu dönemde enflasyon oranı ne olmuştur? Bu oran ise 2002-2012 arasında yüzde 145 olarak gerçekleşmiştir. Özet olarak, emeklilerin enflasyon oranının altında ezdirildiği iddiası doğru değildir çünkü rakamlar da ortadadır.

Emeklilerimizin aylıklarına ilişkin az önce söylediklerime ilaveten, aylıklardan ziyade emeklilerimizin aldığı hizmetin iyileştirilmesi ve emeklilerimizin hayat kalitesinin artırılması için de pek çok düzenleme gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda üçlü bir yapı arz eden sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı tek bir çatı altında birleştirilmiştir. 5502 sayılı Kanun ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı daha önce üç kurumun yerine getirdiği faaliyetleri artık tek bir çatı altında yerine getirmektedir. Ancak, bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumunun 2006 yılında oluşturulan yeni bir yapı olduğu gibi bir yanılgıya düşmemek gerekir. Bu kurum, daha önceki yıllarda hizmet veren ve alanlarında uzmanlaşmış SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı genel müdürlüklerinin geçmiş birikimlerinin SGK’da toplanması suretiyle oluşturulmuştur.

Emeklilerin özlük haklarıyla ilgili olarak bir gösterge ise satın alma gücü paritesidir. Eğer maaş düşük veya yüksek gibi tanımlama yapacaksak göz önünde tutmamız gereken esas unsur satın alma gücü paritesine bakmak olmalıdır. Yoksa, sadece “Emekli aylıkları şu kadar.” şeklinde konuşmak yanıltıcı bir ifade olacaktır.

Arkadaşlar, iktidarımız döneminde yapılan düzenlemelerle emeklilerimiz -yine resmî kaynaklara bakarak söylüyorum- satın alma gücü paritesine göre Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Macaristan, Estonya, Slovenya, Polonya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan’da yaşayan emeklilerden daha iyi konuma gelmiştir.

Eskiden emeklilerimizin maaş dönemlerinde para çekebilmek için yaşadıkları sıkıntı hepimizin malumudur. Maaşların sadece Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmesi nedeniyle maaş günlerinde çok uzun kuyruklar oluşurdu. İktidarımız döneminde yapılan düzenlemelerle emekli maaşlarının 22 banka ve PTT şubeleri aracığıyla ödenmesi mümkün hâle getirilmiştir.

Ben size daha uç bir örnek de vermek istiyorum değerli arkadaşlarım: Maaşını alamayan emeklilerimiz için evde maaş ödemesi uygulaması da tarafımızca başlatılmıştır.

Emeklilerimizle ilgili yapılan bir diğer düzenleme ise fiş, fatura toplanması uygulamasına da son verilmesidir. O sahneler de çok geride değil, bundan on yıl öncesine kadar da yaşanmaktaydı. Hükûmetimizin reformları neticesinde, emeklilerimiz fatura bulmak için kapı kapı gezmek zorunluluğundan da kurtarıldı ve bütün emeklilerimize maaşlarının yüzde 4’ü oranında vergi iadesi yapılmaya başlanıldı.

Malullükten dolayı emekli olan emeklilerimizin çok sık yaşadığı bir diğer sorun da, muayene sorunu da Hükûmetimiz döneminde çözüldü. Belirli aralıklarla muayene olmak zorunda olan malul emeklilerimizin emekli aylıklarında muayene süresinde kesilmeler yaşanmakta, yine bu dönemde, sağlık hizmetinden de faydalanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile bu sorun da çözülmüştür.

Yine muayenelerle ilgili olarak, bildiğiniz gibi, SSK emeklisi gidip de BAĞ-KUR hastanesinde muayene olamamakta ve hastane kapısında kalmaktaydı. Bunlar çok uzak gelmesin arkadaşlar, yedi sekiz yıl öncesine kadar yaşanan görüntülerdir bu bahsetmiş olduklarım ve bunlar bizim iktidarımız tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Sosyal güvenlik reformuyla, artık, nereden emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emeklilerimize sağlık hizmeti verilmektedir. Yine, bu muayenelerle bağlantılı olarak da ilaç alımlarında da emeklilerimize kolaylıklar sağlanmıştır. Emeklilerimizin ilaç alımında karşılaştıkları zorluk ve yaşadıkları mağduriyet, anlaşmalı serbest eczanelerden ilaç alınmasının mümkün hâle getirilmesiyle kolaylaştırılmıştır.

Arkadaşlar, emeklilerimizle ilgili yapılan maaş dışındaki düzenlemeleri özetlemeye çalışıyorum. Buradaki her bir konuyu sizlere dakikalarca anlatabilmek mümkün ancak süre kısıtlığı nedeniyle genel olarak üzerinden geçiyorum.

Yine iktidarımız döneminde, müteaddit defalar, emeklilerin ödemesi gereken sosyal güvenlik destek primi borçları ile emeklilere yersiz olarak yapılan aylık ödemelerini yapılandırdık. Bu kapsamda birçok emeklimiz borcunu yapılandırdı.

Yine, emeklilerimizin çalıştıkları yıllarda kesilen ve diğer hükûmetler döneminde ödenmeyen KEY ödemelerinin ödemeleri de Hükûmetimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ifade ettiğim gibi, daha pek çok husus var üzerinde emeklilerimizle ilgili değinebileceğimiz ve bu konuda yapmış olduğumuz, iktidarımız döneminde yapılan da pek çok düzenleme var, ancak süre elvermediği için bu düzenlemelerden sadece kısıtlı bir bölümüyle ilgili olarak Meclisinizi bilgilendirdim.

Bu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu tarafından verilen araştırma önergesine, aleyhte olduğumu bildiriyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve alınması gerekli önlemlerle ilgili  Meclis araştırması açılması önerisinin lehinde söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Ülkemizin kalkınmasına değerli hizmetler yapan, alın teri döken emeklilerimize en iyi hayat şartlarını sağlamak sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir. Bize umutlu bir gelecek hazırlayan emeklilerimizin mutluluğunun temini sosyal devletin öncelikli ve anayasal bir görevidir. Bilge kişilikleri ve tecrübeleriyle geleceğe ışık tutan, toplumumuzda huzur ve dengeyi sağlayan emeklilerimiz milletimiz için büyük bir güç kaynağıdır. Atatürk’ün şu veciz sözü bu konunun önemini daha iyi açıklamaktadır: “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

AKP hükûmetleri emeklileri insanca yaşayabileceği bir ücret düzeyine kavuşturamamıştır. Emeklilik şartlarını ağırlaştıran, emeklilik yaşını 65 yaşa yükselten, emekli aylıklarının refah payını düşüren, 2008 yılından sonraki hizmetler için bugünkü aylıkların yarısı kadar emekli aylığı bağlanmasını öngören ve bu kanunu çıkaran AKP’dir. Çalışanlar ve emeklilerin sağlık yardımı alırken karşılaştıkları muayene parası, reçete parası, kutu parası, ilaç katılım payı adı altında ödemeler artık, aylıklarının önemli bir kısmına karşılık gelir hâle gelmiştir.

“Emeklilerin maaşı çok yüksek.” diyen bir Maliye Bakanına “Asgari ücretle bal gibi geçinilir.” diyen bir Çalışma Bakanına sahip olan AKP Hükûmetinin emeklilerin ve çalışanların dertlerini anlaması mümkün değildir, zaten anlamamaktadır. AKP Hükûmeti emeklileri ele güne muhtaç etmiştir. Bugünkü emekli aylıklarıyla emeklilerin geçimlerini sağlayabilmeleri mümkün değildir.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2013 Şubat ayı sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli, yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 1.007 lira, gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 3.280 liradır. Bu verilere göre, emekli, dul ve yetimlerin tamamı yoksulluk sınırının altında, tamamına yakını da açlık sınırının altında aylık almaktadır.

Altıncı basamak çiftçi BAĞ-KUR’lu ne kadar emekli aylığı alıyor? 630 lira. Esnaf BAĞ-KUR’lu ne kadar emekli aylığı alıyor? 830 lira. SSK emeklisi ne kadar emekli aylığı alıyor? Ortalama bin lira düzeyinde. Bu rakamlar övünülecek rakamlar mı Allah aşkına? Hepsi açlık sınırının altında. Hani Türkiye zenginleşmişti? Hani kişi başına 10 bin dolar millî gelir? Hep yandaşlara, sıcak para tacirlerine, tefecilere, rantiyecilere vereceğinize, biraz da çalışana, emekliye, esnafa ve çiftçiye de büyümeden payını verin.

AKP Hükûmeti, emeklilere hep umut vermiştir ancak emeklileri sürekli aldatmış ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Emeklilere banka promosyonu verileceği söylenmiş ancak bu söz de boş çıkmıştır. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadetmesine karşın sözde “intibak” adıyla yapılan düzenlemeyle emeklilerimiz büyük bir aldatmacaya konu edilmiştir. Çıkarılan kanun 2000 yılı sonrası SSK emeklilerini, BAĞ-KUR emeklilerini kapsamamış, Emekli Sandığı ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri dikkate almamıştır. Verilen onca söz ve müjdeler nedeniyle emekli aylığında bir artış olacağı umudunu taşıyan emekliler, maaşını almaya bankaya gidince hüsrana uğramıştır, AKP Hükûmeti tarafından nasıl aldatıldıklarını bir kez daha anlamışlardır.

Emeklilerin enflasyona ezdirilmediği söylense de halkın gerçek enflasyonunu yansıtan gıda, kira, ulaşım, su, elektrik ve gaz gibi kalemler açısından değerlendirme yapıldığında durumun söylendiği gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde yıllarca enflasyonla mücadelenin temel aracı olarak ücret politikaları kullanılmıştır. Bu durum çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü zaman içinde eriterek zayıflatmış, enflasyonla mücadelenin en ağır yükü ne yazık ki çalışan ve emekli olan kesimin üzerine bu yolla aktarılmıştır. Her fırsatta kendi hükûmeti döneminde millî gelirin artmasıyla övünen AKP, bu tercihiyle gelir dağılımında çalışanlar ve emekliler aleyhine ciddi bir bozulmaya neden olmuştur. Vatandaşlarımızın “Madem ülkemiz zenginleşiyor, biz neden zenginleşemiyoruz?” sorusunu sıklıkla sormalarının arkasında yatan gerçek, işte budur. Ücret politikalarıyla çalışan ve emekli kesim üzerinde baskıcı ve sindirici bir yönetim biçimini benimseyen Hükûmet, milyarder yaratma konusunda ise oldukça cömert davranmaktadır. Kriz dönemlerinde dahi milyarder sayısı artan Türkiye, gelir dağılımının en fazla bozuk olduğu ülkeler arasında da ilk sıralarda gelmektedir.

Değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik politikalarının en önemli amaçlarından birisi, insanlar arasında oluşturduğu güvenlik ağları ile toplumsal eşitsizlikle mücadeleyi desteklemektir. Bu anlamda, devlet, tüm bireyler için eşit hak ve yükümlülükler içeren bir sosyal güvenlik sistemi kurgulamakla yükümlüdür. Ülkemizde de sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile teminata bağlanmış olup devletin yükümlülüğü altında bulunmaktadır.

İşe başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuata göre emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamladıkları hâlde, bir başka ifadeyle, emekli olma hakkını elde ettikleri hâlde, bir de yaş şartına tabi tutulmaları birçok vatandaşımızı mağdur etmiştir. Kazanılmış hakları ellerinden alınan, emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımız, haklarını aramakta, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çözüm beklemekte, bu mağduriyetlerinin giderilmesini sağlayacak düzenleme yapılmasını istemektedir. Bu vatandaşlarımıza emekli aylığı bağlanmadığı gibi, bir de sağlık sigortası primi ödemekle karşı karşıya kalmışlardır. Kanunla aranan prim ödeme gün sayısını dolduran, dolayısıyla yıllarca gerekli primleri ödemiş olan vatandaşlarımıza “Sen yaşı doldurmadın, sağlık sigortası primini vermezsen sağlık yardımından yararlanamazsın.” demek insafsızlıktır. Bu durumda olan vatandaşlarımıza yaş şartını beklemeksizin emeklilik hakkı verilmelidir, zira bu onların kazanılmış haklarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, emeklilik hakkını elde ettiği hâlde emeklilik için yaşı bekleyenlere emeklilik hakkının verilmesi gerektiği görüşündedir, bu konuda söz konusu mağduriyeti gidermeye yönelik olarak gerekli kanun teklifi ve önergeler vermiştir.

Değerli milletvekilleri, umutla bekleyen bir diğer kesim polislerimizdir. Bugün, emniyet teşkilatı personeli emekliye ayrıldığında, emekli aylığı memur maaşının yarısına düşmektedir. Sayın Başbakan, 2007 seçimleri öncesinde, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda söz vermesine rağmen, altı yıldır bu sözün gereği yerine getirilmemiştir. Polislerimizin ek göstergeleri mutlaka yükseltilmeli, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmelidir. Böylelikle emekli polislerin rahat bir şekilde geçimini sağlayabilmesi için emekli aylıklarında bir nebze de olsa artış sağlanmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisinin önerisinin lehinde söz aldım. İnşallah kabul edilir bu öneri.

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Müşterek imzalanan Danışma Kuruluyla gündem belirlenmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu bildiriyorum.

Diğer taraftan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan AK PARTİ hükûmetlerinin  ilk olarak yapmış olduğu işlerden birisi SSK emeklisi ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarındaki iyileştirmeler olmuştur. Ondan sonra yine, SSK emeklilerinin arasındaki intibakla ilgili sıkıntılar da, intibaktaki adaletsizlik de bu Genel Kurulda kabul ettiğimiz yasayla dengelenmiştir. 2002’yle 2013 yılı arasını mukayese ettiğimizde, enflasyona emeklilerin ezdirilmediği ve refah seviyesinin yükseldiği, refah paylarının artırıldığı gözlenmiştir. Tabii ki verilen miktarlar yeterli midir, yetersiz midir, bu, emeklilerin takdirine bırakılmalıdır. Ancak, şunu özellikle söylemek istiyorum ki: Ekonomimiz iyiye gittikçe, millî gelir arttıkça, refah seviyesi arttıkça refah payları da emeklilerin giderek artmaktadır.

Yine, emeklilerin alım gücü, maaşlarındaki artış ve enflasyon oranlarındaki artışlar dikkate alındığında, emeklilerin gelirlerinin reel anlamda arttığı gözlenmiştir. Bu şu demektir: Eğer millî ekonomi iyiye gidiyorsa, bütçede gelirler artıyorsa bundan vatandaşlarımız da yararlanıyordur. Emeklilerde bu manada herhangi bir kayıp gözlenmemiştir; aksine, 2002 ile 2013 yılına geldiğimiz bu aralıkta emeklilerin durumunun iyileştiği gözlenmiştir.

Meclisin gündemi belirlenmiştir, belirlenecektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi gündemi uzatmaya matuftur, iyi niyetli değildir.

Yine de Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini Genel Kurulun takdirine sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

B) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Danışma Kurulunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                        19/3/2013

Danışma Kurulu Önerisi

Danışma Kurulunun 19/3/2013 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                              Sadık Yakut

                                                                                    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili

             Ahmet Aydın                                                                         Muharrem İnce

   Adalet ve Kalkınma Partisi                                                        Cumhuriyet Halk Partisi

       Grubu Başkan Vekili                                                              Grubu Başkan Vekili

 

            Pervin Buldan                                                                           Oktay Vural

   Barış ve Demokrasi Partisi                                                       Milliyetçi Hareket Partisi

       Grubu Başkan Vekili                                                              Grubu Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan 310, 107, 292, 357, 340, 185, 78, 149, 251, 58 ve 140 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17’nci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

19 Mart 2013 Salı günkü (Bugün) birleşiminde 297 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

20 Mart 2013 Çarşamba günkü birleşiminde 310 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 4’üncü bölüm görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

21 Mart 2013 Perşembe günkü birleşiminde ise 310 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00’de günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, (2/170) esas numaralı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/101)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/170 esas numaralı Kanun Teklifi’m 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37 nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.02.2012

                                                                                                                        Erkan Akçay

                                                                                                                            Manisa

BAŞKAN – Teklif sahibi adına Erkan Akçay, Manisa Milletvekili.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal üretimde kullanılan girdilerden katma değer vergisi alınmamasına yönelik olarak vermiş olduğum kanun teklifi üzerine söz aldım, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, on yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde enflasyon yüzde 145, tarımsal girdiler, mazot, ilaç, gübre fiyatları ortalama 4-5 kat artarken ürün fiyatları neredeyse yerinde saymıştır. Bir taraftan enflasyona, diğer taraftan 4-5 kat artan girdi fiyatlarına ezdirilen çiftçi borç batağına saplanmıştır. 2002 yılında 530 milyon lira olan çiftçilerin banka borcu, 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 39 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kredilerden 2 milyarı icralıktır. Çiftçilerin borcu on yılda tam 78 kat artmıştır. Gübre ve elektrikte yüzde 18, mazotta yüzde 15,25; zirai ilaç ve hayvan yeminde yüzde 8 KDV vardır. Tohumluklarda yüzde 1 KDV varken sebze tohumlarında ve sebze fidelerinde yüzde 8 KDV alınmaktadır. Girdi fiyatları çok yüksek olduğu için üretim maliyeti yükselmekte, bu nedenle Türk çiftçisi yabancı ülkelerin üreticileriyle rekabet edememektedir.

Gelelim mazota: Rafineri çıkış fiyatı 1 lira 44 kuruş olan mazottan 1 lira 60 kuruş özel tüketim vergisi, 55 kuruş katma değer vergisi alınmaktadır. Diğer paylarla beraber, 1 litre mazot 4 lira 25 kuruşa satılmaktadır. Bu yüksek vergiler nedeniyle, ülkemiz tarımda dünyanın en pahalı mazotunu kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Mazotun litre fiyatı Mart 2002’de 94 kuruştu, Kasım ayı itibarıyla 1 liraydı, bugünse mazotun litresi 4 lira 25 kuruştur yani mazot fiyatı da 3 kat artmıştır.

Türk çiftçisinin bir yılda kullandığı mazot miktarı 3 milyon 300 bin tonu bulmaktadır. Çiftçilere verilen mazot desteği tarımda kullanılan mazota ödenen bedelin yüzde 5’ini ancak karşılamaktadır. Bu rakam da mazot için çiftçinin ödediği KDV’nin ancak dörtte 1’ine tekabül etmektedir. Çiftçilerin kullandığı kırsal motorinin ÖTV’si euro dizele göre düşüktü. 2011 yılı Ocak ayından itibaren kırsal motorin uygulamasının kaldırılması sonucu Türk çiftçisi 250 milyon Türk lirası ilave ÖTV farkı ödemek durumunda kaldı.

Pırlantadan KDV alınmazken, gemilere ve yatlara ÖTV’siz akaryakıt verilirken çiftçilerin kullandıkları motorinden yüzde 37,61 oranında ÖTV, yüzde 15,25 oranında KDV alınmaktadır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için, çiftçilerimizin kullandığı mazota ÖTV ve KDV istisnası getirilmesi şarttır.

Gelelim gübreye: Amonyum sülfat gübresinin tonu 2002 yılında 162 lirayken 2013’te 670 liraya ulaşmıştır. CAN gübresi 176 liradan 725 liraya çıkmıştır. Yüzde 33 amonyum nitrat gübresi 193 liradan 898 liraya yükselmiştir. Üre 237 liradan 1.115 liraya, DAP 354 liradan 1.290 liraya yükselmiştir. Gübrede yüzde 18 oranında KDV vardır. Çiftçilerimiz 2011 yılında gübre için 4,77 milyar lira öderken gübre desteği olarak 620 milyon lira almıştır yani üreticinin gübreye ödediği paranın yüzde 13’ü destek olarak verilmiştir. Gübre fiyatlarındaki yüksek artış gübre kullanımını azaltmakta ve bu da üretimi olumsuz etkilemektedir. Tarımsal ilaçlardan yüzde 8 KDV alınmaktadır.

Ayrıca, elektriğe baktığımızda yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı ve yüzde 18 KDV ile 25 kuruş olan 1 kilovatsaat elektrik 30,3 kuruşa çıkmaktadır. Elektriğin fiyatı 2007-2012 yılları arasında yüzde 124 artmıştır. 2007 yılında 13,5 kuruştan elektrik alan üretici, bugün 30,3 kuruştan elektrik almaktadır. Tohumda da, hayvan yeminde de maalesef aynı durumlar geçerlidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ERKAN AKÇAY (Devamla) – Bu düşüncelerle teklifimize desteğinizi bekler, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bir milletvekili adına Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili.

Buyurun.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz tarım ve hayvancılıkta kullanılan mazot, gübre, elektrik, ilaç, tohum, fide ve yemden katma değer vergisi alınmamasına dair kanun teklifimiz üzerinde söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

“Çiftçimizin temel sorunu nedir?” dediğimiz zaman cevabı, girdi fiyatlarının pahalı olmasıdır. Uygulanan yanlış tarım politikası sonucu çiftçi, ürününü maliyet fiyatına bile satamamakta, ne üretirse üretsin zarar etmektedir. Köylü ve çiftçi zor günler yaşamaktadır. AKP Hükûmeti, çiftçi ve köylüye destek vermek yerine köstek olmaktadır. Türk çiftçisinin dünyanın en pahalı mazotunu ve gübresini kullandığı ve ağır girdi maliyetleri altında ezildiği ve bu nedenle üretim yapamaz duruma geldiği bir gerçektir. 2002 yılında üre gübresinin tonu 237 lira iken şimdi 1.200 liraya, mazotun litresi 1 lira iken şimdi 4 lira 30 kuruşa dayanmıştır. Girdi fiyatlarındaki aşırı yükselme, ithalata dayalı politika üretim yapmayı  imkânsız hâle getirmiştir. Çiftçilerimiz “Ürünümüz para etmiyor, on yıldır buğdayı, pancarı neredeyse aynı fiyattan satıyoruz ama mazotun, gübrenin, ilacın, tohumun fiyatı 4-5 kat arttı, artık dayanacak gücümüz kalmadı.” diyor.  Hükûmet gemicilere, yatlara ve yurt dışına 1,5 milyon liraya ucuz mazot verirken çiftçiye 3 katı fiyattan satmaktadır. Çiftçi parasızlıktan tarlasına gübre atamıyor, traktörüne mazot koyamıyor. Üretici hayvanlarına yem veremiyor, çaresizlikten kıvranıyor, ürettiği 1 kilo sütle 1 kilo yem alamıyor.  Hükûmet hayvancılığı bitirmek için elinden geleni yapmıştır.

Çiftçimizin kredi borçları da her yıl katlanarak artmaktadır. Ülkemiz toplam nüfusunun yaklaşık üçte 1’ini oluşturan tarım kesiminde çalışan milyonlarca insanımız bankalar tarafından tam anlamıyla kıskaca alınmışlardır. Birçok çiftçi, borcunu ödeyebilmek için traktörünü, tarlasını satmak zorunda kalmakta, bunalıma girmektedir. İcraların hızla arttığı tarım kesimindeki problemler çığ gibi büyürken AKP Hükûmeti duyarsızlığını inatla sürdürmektedir. Çiftçimiz ve köylümüz yoksulluğa itilmiştir. Bugün, köyler boşalmış olup köylerde üretici kalmamıştır. İnsanlar köylerine tatile veya ziyarete giderken artık süt, yumurta, ekmek, et, sebze ve meyve alıp da gidiyor.

Destekleme politikasında sık sık yapılan değişiklikler ve desteklerin zamanında ödenmemesi çiftçiler için bir başka önemli sorunu teşkil etmektedir. Çiftçi ödediği katma değer vergisini işletmeler gibi indirim konusu yapamıyor, vergi iadesi alamıyor, devletin kendisine ödediği destekten daha fazlasını vergi olarak devlete ödüyor. Çiftçi diyor ki: “Mazottan, gübreden vergiyi kaldırın, başka hiçbir destek istemiyoruz.” Çiftçinin ve üreticinin temel girdilerini ucuz alabilmesi sağlanmalıdır. Mazot, gübre, elektrik, ilaç, tohum, fide ve yemdeki katma değer vergisi mutlaka kaldırılmalıdır. Ekmekten sebze ve meyveye kadar bütün gıdalar soframıza çiftçimizin alın teri sonucu ulaşmaktadır. Unutulmamalıdır ki yeryüzünde kalacak olan en son devletler tarıma dört elle sarılmış, tarımda sanayileşmiş, kalkınmış ve tarım ürünleri ihraç eden ülkeler olacaktır. Tarım dünyada nasıl destekleniyorsa ülkemizde de aynı şekilde desteklenmeli, çiftçinin bulunduğu köyü ve kasabayı terk etmemesi için bölgesinde karnının doyması sağlanmalıdır.

Tarım sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfusun gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, tarıma dayalı sanayinin ham madde kaynağını oluşturması, önemli bir kesime istihdam sağlaması ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi nedenlerle stratejik öneme sahiptir. AKP Hükûmetinin tarımın yapısal sorunlarını çözecek, tarımsal girdi yükünü azaltacak ve tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracak tedbirleri alma niyet ve isteğinin olmadığı açıktır.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.24


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.36

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Millet Bahçesi’nin düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) Cevaplanmadı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) Cevaplanmadı

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) Cevaplanmadı

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin ÖTV’siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) Cevaplanmadı

                          

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1445) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) Cevaplanmadı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) Cevaplanmadı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

27.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Datça Hükûmet Konağı ve öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) Cevaplanmadı

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) Cevaplanmadı

32.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) Cevaplanmadı

33.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle millî gelir hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) Cevaplanmadı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2320) Cevaplanmadı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan akaryakıtta KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2407) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2438) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçteki KDV’nin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2508) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2532) Cevaplanmadı

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2730) Cevaplanmadı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2762) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ayvalı Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2767) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2793) Cevaplanmadı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dış ticaret açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2819) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormancılıkta vardiya uygulamasına geçilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2944) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geçici orman işçilerine kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2945) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman teşkilatına kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2947) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değişik zamanlarda değerli milletvekillerimizin yönelttikleri sözlü soru önergelerine cevap vermek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle (6/70) sayılı soru önergesine, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün soru önergesine cevap vermek istiyorum. Sayın milletvekili Ardahan’da Millet Bahçesi’ndeki binaların kaldırılarak Ardahanlılara bu alanın düzenlenmesi konusunda bir soru yönlendirmiştir. Ardahan Millet Bahçesi’nin düzenlenmesine ilişkin olarak çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır ve önemli oranda da tamamlanmıştır. İlave birtakım çalışmalarla bu güzel mekân Ardahanlıların hizmetine daha nitelikli bir şekilde sunulacaktır.

2’nci sözlü soru önergemiz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/747) sayılı sorusudur. Bu soruda ekonomik kriz konusunda ne tür tedbirler ve vatandaşı rahatlatıcı yönde ne tür tedbirler aldığımız özet olarak sorulmaktadır. Değerli milletvekilleri, öncelikle şu noktanın altını çizmek isterim: Küresel kriz ortamında birçok ülke krizin faturasını vatandaşlarına ödetirken ülkemiz istikrarlı politikalarıyla büyümesini devam ettirmiş, hiçbir bankamız batmamış, hiçbir firmaya kamu tarafından bir kaynak transferi söz konusu olmamış, borçluluk oranlarımız artmamış ve bu borcu karşılamak için vergileri artırma gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalmamış durumdayız. Dolayısıyla, baktığınız zaman, Türkiye’nin 2010’da yüzde 9,2; 2011’de yüzde 8,5 oranında yüksek büyüme sağladığını görüyorsunuz. Yine, krizin en tepe noktasından bugüne kadar geldiğimizde 4 milyonun üzerinde yeni iş, istihdam alanı oluşturulduğunu görüyorsunuz. Bütün bu rakamlar, bize, ülkemizin krizle mücadelesinin ve yoksullukla mücadelesinin başarılı olduğunu gösteriyor.

Yoksullukla mücadeleyi de biz tek boyutlu olarak ele almadık değerli milletvekilleri, üç temel eksende bunu gerçekleştirdik. Birincisi, makroekonomik istikrar. Makroekonomik istikrar olmadan, büyümeyi sağlamadan, enflasyonu düşürmeden yoksullukla da mücadele edilmiyor. Çok şükür, Türkiye, son on yılda ortalama yüzde 5 büyüme sağladı, istihdamını artırdı ve geçmişte yoksul kesimler üzerinde ağır bir yük olan enflasyon sorununu çözdü, geride bıraktı, tek haneli rakamlara düşürdü.

Yoksullukla mücadelede makro politikalar dışında sektörel ve bölgesel politikalarımız da son derece önemli. KOBİ politikalarımızdan bölgesel kalkınma politikalarımıza kadar, eğitimde, sağlıkta, değişik alanlarda gerçekleştirdiğimiz reformlarla yine yoksullukla mücadele ettik.

Ayrıca, üçüncü düzeyde de makro ve sektörel, bölgesel politikalar dışında yoksulluğu doğrudan hedef alan sosyal yardım ve destekler konusunda da yine çok büyük gayretler sarf ettik. Buralarda da başarımız rakamlara yansımış durumda. 2002 yılında günlük geliri 4 dolar 30 sentin altında olan nüfusumuzun toplam nüfusumuza oranı yüzde 30’lar civarındayken bugün yüzde 2,8’lere kadar düşmüş durumda. Yazılı olarak da aslında bu soruya daha önceden çok daha detaylı bir cevap verilmişti. Ben de bu şekilde bazı ilavelerle özetlemiş oldum.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/749) sayılı sorusu var. Buna da yine daha önceden detaylı bir yazılı cevap verilmişti. Bu soruda da yine yoksulluğa ilişkin çalışmalarımız soruluyor. Burada da, az önce yine belirttiğim gibi, çok önemli çalışmalar yapıldığını ilave etmek isterim. Makro, sektörel, bölgesel politikalar dışında özürlülere dönük, engellilere dönük yaptığımız çalışmalar, yaşlı nüfusa dönük çalışmalar yine önemli bir yer tutuyor. Engelli aylıklarımız bu geçtiğimiz on yıllık süreçte reel olarak yüzde 458 artırıldı. Yine, yaşlı aylıklarında reel olarak yüzde 86’lık bir artış gerçekleştirildi. Doğrudan sosyal yardım ve desteklerimiz de bu dönemde gerçekten çok önemli boyutlara ulaştı. 2002 yılında doğrudan yaptığımız sosyal destek ve yardımlarımızın yurt içi hasılamıza oranı sadece yüzde 0,5 düzeyindeydi. Bu rakam 2010’lu yıllara geldiğimizde yüzde 1,2’ye kadar yükselmiş durumda, yani 2 katından fazla artmış durumda, oran artışından bahsediyorum. Aynı süreçte yurt içi hasılamızın da 3 katından fazla arttığını düşünürseniz, miktar olarak ne kadar büyük bir hacme ulaştığını takdir edersiniz. Bu konuda da yine yazılı olarak çok daha detaylı bir cevap sayın milletvekilimize iletilmek üzere Meclisimize sunulmuştur. Bunu da bu şekilde arz ediyorum.

Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru’nun (6/1291) sayılı soru önergesi: Bu da banka şubeleriyle ilgili bazı istatistiki bilgilere ilişkin. Burada, baktığımız zaman, soruda ifade edilen tarih itibarıyla ülkemizde 48 adet banka bulunmaktadır ve bunların 10.440 şube ile hizmet sunduğunu görüyoruz. 2011 yılı itibarıyla bu veriler. Bu şekilde bu soruyu cevaplamış oluyoruz.

Yine, aynı milletvekilimizin, Sayın Reşat Doğru’nun, Tokat Milletvekilinin (6/1293) sayılı soru önergesinde dış ülkeler kaynaklı kaç bankanın faaliyet gösterdiği ve buna ilişkin bazı istatistiki talepleri var. Burada da Aralık 2011 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veri tabanındaki mevcut yerli-yabancı sınıflandırması dikkate alınarak sahiplik grubu ayrımında ülkemizde faaliyet gösteren bankalar ile bu bankaların yurt içi şube sayılarını gösterir tablolara bakıldığında, sorudaki tarih itibarıyla kamu ve yerli sahipliğinde 25 banka 8.028 şubeyle faaliyetini sürdürmektedir. Aynı tarih itibarıyla yabancı sahipliğinde ise 23 banka bulunmakta ve 2.412 şubeyle yine bu bankalar faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun yine bir başka sözlü soru önergesi, (6/2407) sayılı soru önergesi: Bu konuda da yine bir yazılı cevap değerli milletvekiline gönderilmiş, iletilmiştir. Burada pahalı akaryakıt kullanımı konusu gündeme getirilmekte ve yine, servis araçlarında KDV konusu sorulmaktadır. Bu konularda, baktığınız zaman, tabii ki akaryakıt fiyatlarında yüksek bir vergi oranı olduğu hepimizin malumudur ancak geçmişle mukayese ettiğimizde vergi içeriğinin bir miktar da olsa düştüğünü görüyoruz. Şöyle ki: 100 Türk liralık benzin fiyatının içerisinde vergi yükü 31/12/2002 tarihinde 70,3 TL iken 24/11/2012 tarihi itibarıyla 62,7; 100 TL’lik motorin fiyatının içerisinde vergi yükü 1/1/2005 tarihinde 65,1 TL iken 24/11/2012 tarihi itibarıyla 52,7 TL’ye düşmüştür. Öte yandan, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde katma değer vergisi oranının düşürülmesine yönelik şu anda gündemimizde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bütün bu konular yazılı olarak da iletilmiştir.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/869) sayılı soru önergesine cevap vermek istiyorum. Burada, Sayın Başbakanımıza tevcih edilen soru önergesinde Maliye Bakanlığının görev ve yetki alanına giren bir konu sorulmaktadır. İlgili bakanlığımızdan alınan bilgiye göre 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın 1’inci maddesi ile Türk uluslararası gemi siciline ve millî gemi siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçılık gemilerine, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. Bununla birlikte, vergi yükleri, izlenen ekonomik programlar, bütçe hedefleri ve gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurularak azaltılmaya çalışılmakta ve bu konuda toplumsal fayda en üstte tutulmaktadır.

Ayrıca, vergi yüklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalarda yapılan mevzuat ya da oran değişikliklerinin umulan toplumsal faydayı sağlayamama ihtimali, diğer vergisel uygulamalar açısından olumsuz sonuç doğurma riski, amaçlanan sosyal faydanın başka vasıtalarla sağlanma imkânı gibi hususlar da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olarak faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâra, özel tüketim vergisi uygulanmadan akaryakıt teslim edilmesi konusunda şu an Maliye Bakanlığımızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun, (6/1832) esas numaralı önergesinde “Süt tüketimini nasıl artıracaksınız? Yem fiyatları konusunda neler yapacaksınız?” şeklinde özetleyebileceğimiz bir sorusu var. Bu konularda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen çok sayıda çalışma söz konusu. Özellikle, süt tüketimine büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Tarım Bakanlığınca süt tüketiminin artırılması konusunda gerek ilgili bakanlıklar gerekse sivil toplum örgütleri, üreticiler ve sektörde diğer paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütülmekte ve yapılan çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

İlköğretim çağındaki öğrencilerimize süt tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılarak dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan Okul Sütü Programı, 2012 yılında tüm Türkiye’de uygulanmıştır. Okul Sütü Programı ile ilköğretim çağındaki ana sınıfından 5’inci sınıf dâhil, Türkiye genelinde 32.574 okulda, toplam 7.185.021 öğrenciye 136.309.261 adet 200 mililitrelik uzun ömürlü kutu sütü dağıtılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde de 30.752 okulda, 6 milyon 171 bin 692 öğrenciye 296 milyon 241 bin 216 adet 200 mililitre UHT kutu süt dağıtımı planlanarak uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, 21 Mayıs Süt Günü gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra süt tozu desteği de verilmektedir. Süt piyasasının regülasyonu ve üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 2009 yılında süt tozu desteği verilmeye başlanmış olup 2009-2012 döneminde toplam 77.224 ton süt tozu için 174 milyon 023 bin 641 TL destek verilmiştir.

Yem konusunda da yine çok çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda özellikle hayvancılık desteklerini ifade etmek isterim. 2012 yılında, 2002 yılına oranla rekor bir artış göstermiştir hayvancılık destekleri, 25,5 kat artırılmıştır. 2002 yılında hayvancılığa sadece 83 milyon lira destek ödemesi yapılmışken 2012 yılında bu rakam 2,2 milyar Türk lirasına çıkmıştır, 2013 yılında ise 2,5 milyar -eski parayla 2,5 katrilyon- lira hayvancılık desteği olarak bütçelendirilmiş, planlanmıştır.

Hayvancılık sektöründe önemli bir girdi olan yem bitkileri üretimi de bu kapsamda desteklenmiştir. Yem bitkileri destekleri kapsamında, 2002 yılında 215 bin hektar alan için 35,6 milyon TL destek verilmişken 2012 yılında 603 bin hektar için 293 milyon Türk lirası destek ödenmiştir. 2003-2012 yılları arasında toplam 2,8 milyar Türk lirası yem bitkileri desteği ödenmiştir. 2013 yılında ise Mart ayı başı itibarıyla toplam 304 milyon Türk lirası yem bitkileri desteği ödenmiştir. Ayrıca, yem ham maddesi olarak kullanılan dane mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, soya gibi ürünlere prim desteği verilmektedir. Fark ödemeleri kapsamında, 2002 yılında toplam 186 milyon Türk lirası prim desteği verilmiş iken 2013 yılında 2,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca, tarım kredi kooperatifleri tarafından yetiştiricilerin kaba yem taleplerinin karşılanması amacıyla üreticilerin kaba yem talepleri toplanmakta ve ithal edilerek uygun fiyata, KDV dâhil 50 kuruş/kilogram karşılığında üreticilere verilmektedir. İthalatta, aradaki fark, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu tarafından yönlendirilen (6/2508) sayılı sözlü soru önergesinde pirinçte KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi hususu sorulmaktadır. Bu konuda şu an itibarıyla yürütülen herhangi bir çalışma söz konusu değildir. Vergi oran değişiklikleri, izlenen ekonomik program ile bütçe hedefleri ve gerçekleşmeleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Pirinç teslimlerinde uygulanmakta olan katma değer vergisi oranının yüzde 1’e indirilmesine yönelik, Maliye Bakanlığınca yapılmakta olan bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ekonomik ve sosyal şartlar ile bütçe hedefleri de göz önüne alınarak söz konusu talep ilerleyen dönemlerde yeniden değerlendirilebilecektir.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2819) sayılı sözlü soru önergesinde tarımsal dış ticaret rakamları ele alınmakta ve bu kapsamda sorular yönlendirilmektedir. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal ürünler dış ticaretimiz, temel tarım ürünlerinin yanı sıra işlenmiş tarım ürünlerinin de dâhil olduğu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nin 1 ila 24’üncü fasılları arasında yer alan tüm ürünler kapsanmak suretiyle izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu kapsamda tetkik edildiğinde, tarımsal ürünler dış ticaretimizin 2002-2012 tarihleri arasında sürekli olarak fazla verdiği ve cari işlemler dengesine müspet katkıda bulunduğu görülmektedir. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nin 1 ila 24 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerinde ithalatımız, 2012 yılında yüzde 2,08 azalarak 10,73 milyar dolar olarak gerçekleşirken ihracatımız ise yüzde 5,78 oranında bir artışla 15,26 milyar dolar olarak kayıtlarımıza geçmiştir. Bu çerçevede, tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunda bulunan ülkemizin söz konusu ürünlerdeki dış ticaret fazlası, 2012 yılında yüzde 30 oranında bir artışla 3,46 milyar dolardan 4,52 milyar dolara yükselmiştir.

İthalatımızın bir kısmının üretim ile karşılanabilmesine yönelik olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından önemli miktarlarda desteklemeler devam etmektedir. Ayrıca, Girdi Tedarik Stratejimizde, 2023 Türkiye İhracat Stratejimizde bu konular yine detaylı olarak ele alınmakta ve hedefler ortaya konulmaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1026) sayılı soru önergesinde tekstil sektörüyle ilgili hususlar gündeme getirilmektedir. Özellikle, ucuz enerji sağlanıp sağlanamayacağı, rekabet gücünün nasıl artırılabileceği hususları dikkate getirilmektedir. Bu kapsamda bakıldığı zaman, elektrik fiyatlarının belirlenmesine yönelik olarak enerji KİT’leri, 14/02/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 1/7/2008 tarihinden itibaren maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasına geçmiştir. Söz konusu karar gereğince, maliyet ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlara yansıtılmakta ve satış fiyatları bu karar uyarınca belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Enerji fiyatları, yukarıda da belirtildiği gibi, temel olarak ithal bir girdi olması sebebiyle dünya fiyatlarından etkilenmektedir. Biz, enerjiyi döviz olarak dünyadan ithal ediyoruz, fiyatı belirleme konumunda değiliz, dünyadaki fiyat ne ise o fiyattan ithal etmek durumundayız. Buna rağmen, mümkün olduğu kadar, enerji fiyatlarında zam yapılmamaya çalışılarak sanayimizin rekabet gücüne katkı sağlanmaktadır.

Tekstil sektörünün rekabet gücünün artırılması ve sorunlarının çözümü için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel sektörün katkılarıyla hazırlanan Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Stratejisi 2008-2010 yılları arasında uygulanmıştır. Bu strateji çerçevesinde geliştirilen 28 tedbirin çok önemli bir bölümü hayata geçirilmiş ve geri kalan tedbirlerde de önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014) 7 Aralık 2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanmıştır. Bu genel çerçeve içinde, Ekonomi Bakanlığınca, özellikle tekstil, hazır giyim, deri gibi geleneksel sektörler başta olmak üzere, tüm alanlarda yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini sağlamak üzere markalaşmanın desteklenmesi faaliyetine “TURQUALITY” gibi mekanizmalarla destek olunmaktadır.

Ayrıca, tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, katma değeri yüksek tasarımlar oluşturulmasına, uluslararası alanda Türk tasarımlarının tercih edilir konuma getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere 2009/15355 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Bunun yanı sıra, KOSGEB tarafından fuar teşvikleri başta olmak üzere çeşitli destekler sektöre yönelik olarak sağlanmaktadır.

Yine, Ekonomi Bakanlığı uhdesinde uygulanan yurt dışı birim marka ve tanıtım faaliyetleri desteği, pazar araştırması ve pazara giriş desteği, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği sektörde faaliyet gösteren firmalarımıza sağlanan destekler arasında yer almaktadır.

Özellikle son dönemlerde 6’ncı bölge teşvikleriyle de emek yoğun olan tekstil, konfeksiyon sektörümüz için yeni bir ortam hazırladığımızın altını çizmek isterim. Bu firmalarımız, ucuz emeğe sahip dünyanın başka değişik coğrafyalarına gitmek yerine bu 6’ncı bölge dediğimiz illere giderek hem istihdamı hem üretimi yurt içinde tutabileceklerdir. Bu konuda son teşvik sistemimiz de, özellikle tekstil, konfeksiyon sektörü açısından önem arz etmektedir.

Koruma önlemleri ve antidamping gibi ticaret politikası araçlarıyla da sektörümüzü koruyoruz. Dampingli ithalata karşı çeşitli karşı önlemler geliştiriyoruz.

Ayrıca, bu önlemlere ek olarak, sektörde geniş kapsamlı bir düzenleme de 2011 yılı içinde ilave vergi uygulaması şeklinde yürürlüğe konulmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri ve serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğumuz ülkeler hariç olmak üzere diğer ülkelere dönük tekstil ürünleri için yüzde 11 ila yüzde 20 arasında, bazı konfeksiyon ürünleri için yüzde 17 ila yüzde 30 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilmiştir. Bu da ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektörünün yeni bir ivme kazanması ve istihdamını artırması açısından son derece etkili bir tedbir olmuştur.

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir saniye.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Romanya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkan Yar-dımcısı Natalia Intotero ve Romanya Senato Dışişleri Komitesi Kâtip Üyesi Ben Oni Ardelean’a Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Parlamentolararası Değişim ve Diyalog Projesi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Romanya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Sayın Natalia Intotero ve Romanya Senato Dışişleri Komitesi Kâtip Üyesi Sayın Ben Oni Ardelean şu anda Meclisimizi teşrif etmiş bulunmaktalar. Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar)

VIII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam)

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Millet Bahçesi’nin düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) Cevaplanmadı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) Cevaplanmadı

4.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) Cevaplanmadı

5.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin ÖTV’siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) Cevaplanmadı

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1445) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, TÜİK’te çalışan 4-C’li personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) Cevaplanmadı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) Cevaplanmadı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

27.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Datça Hükûmet Konağı ve öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) Cevaplanmadı

31.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) Cevaplanmadı

32.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) Cevaplanmadı

33.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, gelir yöntemiyle millî gelir hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) Cevaplanmadı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SODES Projesi kapsamında finanse edilen sportif projelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2320) Cevaplanmadı

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan akaryakıtta KDV oranının düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2407) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2438) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçteki KDV’nin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2508) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalkınma öncelikli illerde görev yapan Devlet memurlarına daha yüksek ücret ödenmesi talebine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2532) Cevaplanmadı

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2730) Cevaplanmadı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Orta Ceyhan Menzelet II. Merhale Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2762) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ayvalı Sulama Projesi’ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2767) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2793) Cevaplanmadı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarımsal dış ticaret açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2819) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormancılıkta vardiya uygulamasına geçilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2944) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geçici orman işçilerine kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2945) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman teşkilatına kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2947) ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakanım.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Ben de misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ve cevaplarıma devam ediyorum.

Sektörün gerek TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde uygulanan gerek Maliye Bakanlığı tarafından vergisel şekilde uygulanan araştırma geliştirme desteklerinden de daha çok faydalanabileceği düşünülmektedir.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1704) sayılı soru önergesi de yine aslında aynı sektöre dönüktür. Tekstil ve hazır giyimde girdi maliyetlerinin nasıl düşürülebileceğine ilişkin bir sorudur. Bir önceki soruda aslında büyük oranda cevap verilmiş durumdadır. Benzer içerikte bir cevabı tekrar ederek daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Esas itibarıyla, bu konuda belli stratejiler çerçevesinde, sektörel ve genel sanayi stratejisi çerçevesinde tekstil ve hazır giyim sektörümüzü destekliyoruz. Bu sektörün ihracat açısından, bölgesel kalkınma açısından, istihdam açısından öneminin farkındayız. Sektörümüzü yeni politikalarla tasarımda, markalaşmada, katma değer üretiminde daha ileri seviyelere taşımak için her türlü desteği sağlıyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sektörü ülkemizin önemli bir sektörü olmaya devam edecektir.

Yine, aynı milletvekilimizin, Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1838) sayılı sözlü soru önergesinde ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalar sorulmakta. Ayrıca, yine sondaj faaliyetlerinin teşvik kapsamına alınıp alınmayacağı sorulmaktadır. Baktığınız zaman, Enerji Bakanlığı bünyesindeki Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan istatistiklere baktığımızda güncel olarak kayıtlı 208 adet yabancı ortaklı firma bulunmaktadır. Bu firmalara ait 1.212 adet ruhsat kaydı mevcuttur. Bu ruhsatlardan 742 adedi işletme, 470’i ise arama aşamasındadır. Bu ruhsatların başlıca dağılımı, 298 adedi Marmara, 297 adedi İç Anadolu, 237 adedi de Ege olmak üzere tespit edilmektedir.

Sondajlar ve teşvik konusunda değerli milletvekilinin dile getirdiği husus gerçekten önemli. Burada bir eksiklik söz konusuydu, son dönemlerde yapılan düzenlemelerle bu eksiklik giderildi. Sondaj faaliyetleri de elbette, özellikle aramaya dönük yapılan faaliyetler. Sonucunda maden bulun, bulmayın bu önemli değil, uluslararası tanımlar kapsamında baktığınızda, bir arama faaliyeti yaptığınızda bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Madenciliği, biliyorsunuz, son teşvik kararnamemizde 5’inci bölge kapsamına almıştık. Maden aramaları ve bu kapsamda yapılan sondajlar da son dönemlerde yine teşvik kapsamına dâhil olmuş bulunmaktadır.

Yine, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1371) sayılı soru önergesinde, Kahramanmaraş’ın Afşin-Elbistan A Termik Santraline ilişkin, özellikle çevresel açıdan alınan tedbirler sorulmaktadır. İlgili Bakanlığımızdan aldığımız bilgiyi burada aktarmak isterim: İş termin planları kapsamında belirtilen yatırımlardan elektrofiltre rehabilitasyonları bazı santrallerde gerçekleştirilmiş, bazı santrallerde ise ihale süreci veya yapım aşaması devam etmektedir. Afşin-Elbistan A Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi 2013 yılı yatırım programında iz bedelle yer almaktadır. Afşin-Elbistan A Termik Santralinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 6/11/2008 tarih 2007/2268-E ve 2008/1877-K sayılı kararları gereği ERG-VERBUND Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili görüşmeler devir kurulu kurularak Bakanlığımız koordinasyonunda hâlen devam etmekte olup henüz sonuçlandırılamamıştır. Bu nedenle, 2008 yılından bugüne kadar Afşin-Elbistan A Termik Santralinin baca gazı kükürt arıtma tesisi elektrofiltresi ve teknolojik atık su arıtma tesisi yapılamamıştır. Afşin-Elbistan A Termik Santralinde evsel atık su tesisleri kurulmuş olup çalışır durumdadır.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2762) sayılı sözlü soru önergesinde, Orta Ceyhan-Menzelet II. Merhale Sulama Projesi sorulmaktadır, bununla ilgili bilgi istenmektedir. Bu soru önergesine cevap olarak şunu ifade edebilirim: Orta Ceyhan-Menzelet II. Merhale Projesi kapsamında inşaatı devam eden Kılavuzlu sulaması 1’inci kısım inşaatının toplam bedeli 388 milyon Türk lirasıdır. Söz konusu işe 2012 yılında 70 milyon Türk lirası kaynak aktarılmıştır. 2013 yılında ise 50 milyon Türk lirası kaynak ayrılmış olup projenin 2008 yılında bitirilmesi planlanmıştır.

Yine aynı milletvekilimizin, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2767) numaralı sözlü soru önergesinde, Ayvalı sulaması sorulmaktadır. Ayvalı Sulaması Projesi yapımı 2012 yılı içinde tamamlanmıştır. Yapım ihalesi 8/2/2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iş, 2012 Yılı Yatırım Programı’nda 24,3 milyon TL keşif, 3 milyon nakit bedelle yer almıştır. Ayvalı Barajı sulaması inşaatına 2013 yılında sene başı ödeneği olarak 5 milyon Türk lirası ayrılmış olup işin yapım süresi dört yüz seksen gündür.

Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2767) sayılı sözlü soru önergesinde yine bir projemizle ilgili bilgi istenmektedir. Aslında o proje ile ilgili bilgiyi de az önce ortak bir şekilde vermiş oldum, iki proje ile ilgili de bilgiyi arz etmiş oldum.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1338) sayılı soru önergesinde Kahramanmaraş İl Özel İdaresine dönük olarak kaynak hususu sorulmaktadır. İl özel idareleri ve belediyelere -bildiğiniz gibi- genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller 5779 sayılı Kanun’la düzenlenmektedir. Kanunun 2’nci maddesi gereğince, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilmektedir.

Ayrıca, KÖYDES Projesi kapsamında, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projeleri ile bakım onarım projeleri il özel idareleri ve/veya Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca, Kahramanmaraş İl Özel İdaremizin proje bazlı, spesifik bazlı taleplerine de bugüne kadar karşılık verilmiştir, bundan sonra da imkânlar ölçüsünde bu projeler değerlendirilecektir.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/2947), (6/2945) ve (6/2944) sayılı sözlü soru önergeleri söz konusudur. Bunlara 14 Mart 2013 tarihinde yazılı bir cevap verilmiştir. Bunlar özellikle mevsimlik işçilerle ilgili sorulardır. Şimdi, çok detayına girmek istemiyorum, yazılı bir cevap da verilmiş durumda. Mevsimlik orman işçilerimizin özlük haklarına ilişkin hususlar, ilgili kanunlar çerçevesinde düzenlenmektedir ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımız uhdesinde de yine bu çalışmalar takip edilmektedir. Bunların detayları hep yazılı cevaplarımızda verilmiştir.

Yine, Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1230) sayılı sözlü soru önergesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı gündeme getirilmekte ve soru yönlendirilmektedir. Bu soruya cevap olarak, İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Kalkınma Bakanlığından konuyla ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik iş kolları için seçecekleri 5, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşlarından değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilciden oluşmaktadır. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının değiştirilmesi ancak mevcut kanunda yapılacak bir değişiklikle mümkün olabilecektir.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1231) sayılı sözlü soru önergesinde ise gençlerin, kadınların ve engellilerin iş hayatında daha fazla istihdam edilmesi hususu gündeme getirilmektedir. Bu konuda, Hükûmetimizin gerçekten çok güçlü politikalar izlediğini burada özellikle vurgulamak isterim. Hükûmetimiz ekonomik politikalarının yürütülmesinde istihdam odaklı hareket anlayışını özümsemiştir. Bireylerin ve ailelerin düzenli gelir elde etmesinin esas yolunun bir işe sahip olmak olduğu gerçeğinden hareketle istihdamın arttırılarak işsizliğin azaltılması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliği azaltmak, iş gücüne katılımı ve istihdamı arttırmak için ilki 2008 yılında olmak üzere dört ayrı istihdam paketi açıklanmıştır. Bu paketlerle çeşitli prim indirimleri ve teşvikler getirilmiş, istihdam üzerindeki yükler azaltılmış, işsizlik ödeneği miktarında artış sağlanmış ve kısa çalışma ödeneği işler hâle getirilmiştir. Kadın ve gençlerin istihdamına yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, 2001 yılı Şubat ayında yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile istihdama yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile işsizlikle mücadele amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinin belirli oranlar dâhilinde iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, istihdamı arttırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek gibi amaçlarla kullanılmasına imkân sağlanmıştır.

31 Aralık 2015 tarihine kadar ilave olarak işe alınacak her bir sigortalının sigorta primi işveren hissesinin, işe alındıkları tarihten başlamak üzere, altı aydan elli dört aya kadar değişen sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sayesinde hem işsizlerin ilave istihdam olarak işe alınmasını hem de çalışanların mesleki eğitim belgesine sahip olmaları teşvik edilmiştir.

Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak, iş gücüne katılımlarını önleyen engelleri azaltmak amacıyla “Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu” uygulamaya konulmuştur. Özellikle son dönemlerde kadınların iş gücüne katılımında çok ciddi bir artış görüyoruz, yüzde 29’u aşmış durumda, yüzde 30’a yaklaşıyor. Son bir yıl içinde özellikle istihdama baktığınızda neredeyse yarısının kadın istihdamı olduğunu görüyorsunuz yani bu konuda izlediğimiz politikaların çok ciddi sonuçlar verdiğini görüyoruz. 2008 yılında hazırlık çalışmaları başlatılan ve 2009-2012 yıllarında yürütülen hibe kapsamında yine kadın istihdamına dönük çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, aktif iş gücü politikalarımızla da, engelli vatandaşlarımız, kadınlar ve gençler öncelikli olarak çok çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1232) sayılı sözlü soru önergesi de yine istihdama dönüktür. İşsizlik sorununun çözümüne dönük sorular yönlendirilmektedir. Burada işsizliğe çok boyutlu yaklaştığımızı, “büyüme artı istihdam dostu büyüme” kavramıyla yaklaştığımızı vurgulamak isterim. Son yaşadığımız küresel kriz, Türkiye'nin istihdamla ilgili izlediği politikaların ne kadar başarılı olduğunu göstermiştir. Dünyada, Avrupa’da, birçok ülkede işsizlik rakamları artarken, çok yüksek düzeylere çıkarken Türkiye'nin performansı herkesi imrendirecek boyutlarda olmuştur. 2009 yılında yüzde 14’ler civarında olan işsizlik bugün tek haneli rakamlara inmiştir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 9,6 gibi tek haneli rakama düşmüş durumdadır. Son on yılın en düşük işsizliğine bu küresel kriz ortamında Türkiye ulaşmıştır. Yine baktığımızda, son yıllarda 4 milyonun üzerinde istihdam oluşturmuş durumdayız. Krizin dip yaptığı 2009 yılının ilk çeyreğinden bugüne baktığınızda 4 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşturulmuştur. Bu, ülkemizin izlediği istihdam politikalarının başarısını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Burada, az önce söylediğim gibi, büyüme önemli. İstikrarlı, sürdürülebilir, yüksek büyüme olmadan işsizlik sorununu çözmek elbette ki mümkün değil. Fakat, büyüme tek başına yeterli değil. Büyümeyi diğer politikalarla birleştirdiğiniz zaman çok daha etkili oluyor. Özellikle büyümenin istihdam esnekliğini artırıcı politikalar kritik öneme sahip.

Bu kapsamda, son yıllarda, İŞKUR’un özellikle çok ciddi çalışmalar yaptığını görüyoruz. Eskiden İŞKUR hiçbir şekilde bu çalışmaları yapmazken son dönemlerde çok yoğun faaliyetler yürütüyor. Sadece 2012 yılında yaptığı faaliyetleri ifade edecek olursam: 215.399 işçinin katıldığı iş gücü yetiştirme kursları düzenledi İŞKUR. 91.908 işsizin katıldığı toplum yararına çalışma programları uygulandı. 31.373 kişinin katıldığı işbaşı eğitim ve staj programları düzenlendi. Yine, 24.475 işsizin katıldığı girişimcilik programları uygulandı. Ayrıca, 61’inci Hükûmet Programı’nda da yer aldığı üzere “İŞKUR’a kayıtlı her işsizin ve işverenin bir iş ve meslek danışmanı olacak.” ilkesiyle hareket ettik ve Ocak 2013 itibarıyla 3.746 iş ve meslek danışmanı işe alınmış olup görevi başındadır. 2013 yılının ilk çeyreğinde bu sayının 4 bine tamamlanması planlanmaktadır. İşte, bu yeni kadromuzla birlikte iş ve meslek danışmanları, kadınlar, engelliler, genç işsizler gibi dezavantajlı grupların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokole istinaden, sosyal yardım alan vatandaşlara da ulaşarak onların iş gücü piyasasına girmeleri noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, yardım noktalarından yönlendirilen kişilerin 59.796’sı İŞKUR’un iş arayanların istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlediği mesleki eğitim faaliyetlerine yönlendirilmiş olup 23 binin üzerinde sosyal yardım yararlanıcısı da kurumlarımız tarafından işe yerleştirilmiştir. Son dönemlerde sosyal yardım politikalarımızla istihdam politikalarımız arasında da çok güçlü bir bağ oluşturuyoruz. Bu bağ önümüzdeki dönemde de devam edecek. Görev yapmakta olan 2.632 danışman 2012 yılı içinde 842.419 bireysel görüşme gerçekleştirmiştir. 2013 yılında ise en az 1 milyon bireysel görüşme yapılması planlanmaktadır.

Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru’nun (6/1357) sayılı sözlü soru önergesi eşit işe eşit ücret uygulamasının kapsamına ilişkindir; öğretmen ve akademisyenler, diğer çalışanlar da kapsama dâhil olamaz mı şeklinde bir soru. Değerli milletvekilleri, eşit işe eşit ücret politikasının gereği olarak aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmak ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 2/11/2011 tarihli  ve 28103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Diğer taraftan, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile belirlenmesi konusunda Anayasa’da değişiklik yapılmış olup konuya ilişkin uyum yasa tasarısı 4/4/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin taleplerinin toplu sözleşme sürecinde gündeme getirilerek çözüme kavuşturulması mümkün olabilecektir. Bu sözde ifade edilen talepler de bu süreçlerde değerlendirmeye tabi hususlardır.

Çanakkale Milletvekili Sayın Ali Sarıbaş’ın (6/920) sayılı sözlü soru önergesi kamu binaları ve buradaki kira bedellerine ilişkin hususları kapsamaktadır. Bu konuda yetkili bakanlığımız olan Maliye Bakanlığımızdan aldığım bilgiler itibarıyla şöyle cevap verebilirim: Kamu kurumlarında hizmet binası ihtiyacı, durum ve imkânların değerlendirilmesi sonucu kira, satın alma veya yaptırma yollarıyla temin edilmektedir. Genellikle ilk kurulan idareler kiralama yapmak durumunda kalmaktadır. 2012 bütçesinde kiralama için merkezî yönetim bütçesine dâhil 107 idareye yaklaşık 207 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 34’ü genel bütçeli idare, 44’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere 66 özel bütçeli idare ile 7 düzenleyici ve denetleyici kurum da bulunmaktadır. Hizmet binalarının tefrişat giderleri, binanın kiralık olup olmadığına bakılmaksızın, idare bütçesinde toplu olarak tek bir kodda izlendiğinden hizmet binası olarak kiralanan binaların iç tefrişatı için ne kadar harcama yapıldığına ilişkin şu an itibarıyla bir kayıt bulunmamaktadır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1227) sayılı sözlü soru önergesi ise sosyal tesisler ve kamplara ilişkindir. Burada Maliye Bakanlığının yaptırdığı bir tesise ilişkin soru yönlendirilmektedir. Bu konuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla üstlenilen yeni fonksiyonların yerine getirilmesi amacıyla düzenlenecek eğitim programları ve hedef kitlenin belirlenmesi için 2010-2016 yılları arası periyodu içeren bir ihtiyaç analizi çalışması yapılmış ve Maliye Bakanlığının mevcut 400 kişilik eğitim kapasitesinin yetmeyeceği tespit edilmiştir. Eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla, Ankara’da, 2.250 kişiye eğitim verebilecek yeni bir eğitim merkezi yaptırılması kararlaştırılmıştır. Bu bina bir sosyal tesis olmayıp bir eğitim merkezi olarak planlanmıştır. Misafirhane de dışarıdan eğitime gelen katılımcıların konaklama ihtiyaçları için öngörülmüştür.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1225) sayılı sözlü soru önergesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının niçin kirada kaldığına, kendi binasını niçin yapmadığına ilişkindir. Bu konuda şöyle cevap verebilirim: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet binası için yapılan çalışmalar tamamlanmış olup yapım işi 2012 yılı yatırım programına dâhil edilmiştir ve ihale aşamasında bulunmaktadır. Binanın yapımının iki yılda tamamlanması öngörülmektedir. Bu hususta da yürüyen bir çalışmamız olduğunu belirtmek isterim.

Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru’nun (6/1122) sayılı sözlü soru önergesi de TOKİ’nin kurulduğu günden bugüne hangi projeden ne kadar gelir elde ettiğine ilişkindir. Öncelikle tabii, TOKİ’nin, bütçeye yük olmadan çok büyük miktarlarda konut ürettiğini ve ülkemizde düzenli şehirleşme adına, gecekonduların önlenmesi adına, daha sağlıklı yapılarda halkımızın yaşaması bakımından, planlı kentleşme bakımından önemli katkılarda bulunduğunu belirtmek isterim. TOKİ, Ocak 2003-Mart 2013 tarihleri arasında, 81 il, 800 ilçe, 2.575 şantiyede toplam 567.310 adet konutun üretimine başlamış bulunmaktadır. Bu rakam, 100 bini aşan nüfuslu 22 adet şehir anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, üretilen konutların 483.494 adedi, diğer bir ifadeyle yaklaşık yüzde 85’i sosyal konut niteliğindedir. Önergede yer alan soru çok geniş kapsamlı olup tek tek bütün projelerle ilgili bilginin dökümünü yapmak sözlü olarak çok uzun zaman gerektirmektedir. Bu itibarla, münferiden belirtilen projeler için bilgi istenilmesinin daha yararlı olabileceği değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, Toplu Konut İdaresi, kısıtlı kaynaklarını göz önünde tutarak mevcut piyasa koşullarıyla konut sahibi olamayan yoksul, dar ve orta gelirli vatandaşlar için geliştirdiği sosyal amaçlı projeleri finanse etmek ve yeni kaynaklar bulmak amacıyla kendi mülkiyetindeki rant değeri yüksek arsaları üzerinde daha önce hiç uygulanmayan ve kamu finansmanı gerektirmeyen arsa karşılığı gelir paylaşımı modelini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, TOKİ ve TOKİ iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi tarafından gelir paylaşımı modeli ile geliştirilen ve 83.816 konuta baliğ olan projelerden elde edilecek idare şirket payı geliri yaklaşık 11,7 milyar Türk lirasıdır. Bu gelirden bugüne kadar tahsil edilen toplam idare şirket payı geliri ise yaklaşık 7,6 milyar Türk lirasıdır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın yönelttiği (6/1445) sayılı sözlü soru önergesine aslında yazılı bir cevap verilmiştir Ekonomi Bakanlığımız tarafından. Serbest bölgelere ilişkin, özellikle Adana Serbest Bölgesi’ne ilişkin bir önerge söz konusudur. Burada belki yazılı cevaba ilave olarak ben şunu ifade edebilirim: Serbest bölgelerin daha etkili kullanılması için, doluluk oranlarının artırılması için son dönemlerde ilave çalışmalar yapılmıştır. Serbest bölgeleri daha cazip hâle getirici düzenlemeler yakında Meclisimizin gündemine, inşallah, gelecektir. Bu şekilde, stratejik sektörler başta olmak üzere, bu bölgelerdeki yatırımları daha cazip hâle getirici düzenlemeler yapılacaktır. Bunlar yapıldığı zaman Adana Yumurtalık ve diğer serbest bölgelerimizin çok daha etkili bir şekilde yatırımcıyı cezbedebileceğini ifade edebilir.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2438) sayılı soru önergesi Ardahan Posof Alköy’e ilişkindir, buradaki kadastro çalışmalarına ilişkin bir soru sorulmuştur. Aslında buna yazılı cevap verilmiş ama kısa bir cevap, bunu burada da müsaadenizle okumak isterim. “Posof ilçesi Alköy’de 5304 sayılı Kanun’a göre yapılan kadastro çalışmaları 2008 yılında askıya çıkarılarak kesinleşmiştir. Askı sürecince vatandaşlarımız tarafından kadastro mahkemesine herhangi bir dava açılmamış olup kadastro uygulamasına karşı bundan sonra ancak, hukuk mahkemesi davası açılabilecektir.”

Muğla Milletvekili Sayın Mehmet Erdoğan’ın (6/1766) sayılı soru önergesinde Datça Hükûmet Konağı ve Öğretmenevi başta olmak üzere binaların, kamu binalarının durumu sorulmaktadır. Dönemin İçişleri Bakanına sorulan soruya yazılı bir şekilde cevap verilmiştir. Bu konuda, her kurumun kendi binasıyla ilgili çalışmalar yaptığı, hükûmet konağıyla ilgili talebin de İçişleri Bakanlığı tarafından imkânlar ölçüsünce değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ören’in yönlendirdiği (6/689) sayılı sözlü soru önergesi ise Çeçenistan’da faaliyet gösteren firmalar ve burada yaşanan sorunlara ilişkindir. Çeçenistan’da faaliyet gösteren bir inşaat firmasınca istihdam edilen 426 Türk işçisi, şirket sahibi Azeri uyruklu Siyavuş Memetzade’nin Çeçenistan idareleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Grozni’den kaçması üzerine sıkıntıya düşmüşlerdir, bununla ilgili bir soru önergesi. Bu çerçevede, Grozni’ye intikal eden Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi ve Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği yetkilileri işçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmiş ve en kısa süre içerisinde sorunsuz olarak yurda dönmeleri sağlanmıştır. Anılan tahliye operasyonu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığının -AFAD’ın- koordinasyonunda Türk Hava Yollarından kiralanan üç uçak ile gerçekleştirilmiş ve 15 Aralık 2011 tarihinde yurda getirilen vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmek ve otobüs biletleri verilmek suretiyle memleketlerine gönderilmişlerdir. Ayrıca, Çeçenistan Hükûmeti tarafından sürdürülen projeler kapsamında faaliyette bulunan Türk firmalarının karşılaştıkları sorunların önemli bir kısmı anılan şirketlerin yurt dışındaki tecrübe yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu konularda da daha iyi bilgilendirme yönünde çaba sarf edilmektedir. Diğer yandan, Çeçenistan’da mağdur edilen ve ülkeden AFAD koordinasyonunda tahliyeleri gerçekleştirilen işçilerimizin önemli bir kısmının Rusya ile sağlanan vize muafiyetinden yararlanmak suretiyle turist olarak yurt dışına çıkan, çalıştırıldıkları küçük çaplı şirketlerde herhangi bir sözleşmeleri bulunmayan vatandaşlarımız olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünde ilgili tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla çalışmalar yapılmış, bu ve benzeri sorunların bir daha yaşanmaması yönünde de gerekli tedbirler ele alınmıştır.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakanımıza, Başbakanlığa yönelik olarak ifade edilen soru önergelerini tamamlamış bulunuyorum. Şimdi de kalan vaktimde kendi Bakanlığımla ilgili…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir saniye. Yerinden kısa açıklama isteyecek sayın milletvekilleri var, onlara söz vereceğim.

Teşekkür ederim.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Daha bitiremedim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Biliyorum ama süre de tamamlandı, lütfen.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Devamla) – Peki.

BAŞKAN - Sayın Doğru, buyurun.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

“TOKİ, gelir düzeyi düşük insanlara konut yapıyor.” deniyor ancak bazı bölgelerde maalesef konutlar çok pahalı şekilde vatandaşlara teslim ediliyor. Aynı şekilde toplu konut yapan… Mesela, Tokat ili Erbaa ve Niksar ilçelerinde belediyeler daha ucuza konut mal etmekte ve vatandaşa vermektedir. Bu yönlü olarak vatandaşın da bazı mağduriyetleri olduğunu söylemek istiyoruz.

Bir diğer konu: Sayın Bakanım, 5084 no.lu Teşvik Kanunu 31/12/2012 tarihinde sona ermiştir. Bu minvalde yeni bir kanun çıkartılmamış olmasından dolayı da işletmeler çok büyük mağduriyet içerisindedir. Yani yeni açılacak olanlar yeni Teşvik Kanunu’ndan faydalanmakta, ancak eski açılmış olanlar bundan faydalanmamış oldukları için haksız bir rekabet de söz konusudur. Bununla ilgili son görüşünüzü de öğrenmek istiyoruz.

Diğer bir konu: Anadolu şehirlerine her geçen gün birçok banka şubesi açılmaktadır. Açılan bankaların birçoğu…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkanım, hiç olmazsa iki dakika verseniz.

BAŞKAN – Ama İç Tüzük böyle Sayın Doğru, kısa bir açıklama talebiniz var.

Buyurun Sayın Dedeoğlu.

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum sormuş olduğum sorulara verdikleri cevaplardan dolayı.

Kahramanmaraş’ımızın en büyük iş istihdamını sağlayan meslek grubu tekstildir. 5084 sayılı Kanun’umuz 31/12/2012 tarihinde bitti. Bu Kanun’un üç yıl daha uzatılması noktasında bir kanun teklifi vermiştim. Ancak, şu anda anlıyorum ki Hükûmetimiz 5084’ü uzatmaktan ziyade, daha değişik, o bölgelerde, 49 ilde veyahut da kalkınmakta olan illerde iş istihdamına katkı sağlayacak yeni bir düzenleme yapacak. Bu düzenlemenin bir an önce yapılmasını talep ediyorum çünkü Kahramanmaraş’ta 107 bin sigortalı işçimiz vardı, fabrikalarımız işçi çıkarmaya başladı, personel çıkarmaya başladı. Bunun bir an önce…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaman, buyurun.

ALİ HALAMAN (Adana) -  Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Bakanımıza da teşekkür etmekle birlikte bu cevaplardan önce… Bu Çanakkale bir savaş, sonucu şu: Yani Türk milletinin galibiyetiyle sonuçlandı. Sayın Başbakan “Bu, etnik bir gruba ait değil.“ diyor. Önce bunu protesto ediyorum, bu lafı.

İki: Adana’da, on senedir, iktidar döneminizde -deminki soruma istinaden soruyorum- serbest bölge olarak Ceyhan’da Çalık Grubuna İl Özel İdaresi bedava yer verdi. “Biz burayı Rotterdam yapacağız.” dediler. Bugüne kadar çivi çaktılar mı? Çaktılarsa söylerseniz mutlu oluruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, sadece kısa açıklama isteyen sayın milletvekilline cevap olarak buyurun.

KALKINMA  BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Peki.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teşekkür ediyorum.

Sayın Doğru’nun TOKİ’yle ilgili yorumlarına şunu söyleyebilirim: TOKİ talep bazlı çalışan bir kurum, talep olmaması hâlinde bir arz yapması söz konusu değil. Talep ediliyorsa eğer demek ki bir cazibesi söz konusu.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Ondan bir şüphemiz yok.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Ayrıca, fiyatları her zaman mukayese etmek doğru değil çünkü kalite de söz konusu. Fiyatlar farklı olabilir ama kalitede de farklılıklar bulunabilir. Tek tek olaylara bakıp ona göre değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.

5084 sayılı istihdam teşvikiyle ilgili husus hem Sayın Doğru tarafından hem Sayın Dedeoğlu tarafından dikkate getirildi. Bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim: 5084, bildiğiniz gibi, geçmişte, yatırım teşviki anlamında çıkarılmış bir kanundu, yatırım yapan işletmelere belli bir süre belli destekler söz konusuydu. Aslında bunlar 2009 yılında sona ermişti ama küresel krizin etkilerini de dikkate alarak Hükûmetimiz bunu 2012 sonuna kadar uzattı, 2012 sonunda süresi tamamlanmış oldu ancak istihdamın çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir taraftan yeni teşvik sistemiyle yatırım yapan, yeni yatırım yapan veya yatırımını genişleten işletmelere yine ciddi istihdam teşvikleri veriyoruz ama diğer taraftan…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – İşte orada bir şey var!

KALKINMA  BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Geleceğim Sayın Doğru.

Yani mevcut teşvik sistemimiz şu anda yatırım yaparsanız zaten destek sağlıyor, onu bir tarafa koymamız lazım. Diğer taraftan, yatırım yapmadığı hâlde sadece mevcut istihdamı koruması bakımından işletmelere destek vermeye devam etmeli miyiz? Bu konuda da etmeliyiz diye düşünüyoruz. İstihdam üzerindeki yükleri olabildiğince azaltmak hem istihdam artışı anlamında hem de kayıtlı istihdam anlamında önemli. Bu kapsamda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – …5084 bitti ama yeni bir düzenlemeyle yine istihdam üzerindeki yükleri azaltıcı çalışmalarımız söz konusu. Düzenleme ihtiyacı olduğunda Meclisimizin de takdirine sunulacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt, buyurun.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, biliyorsunuz bu yıl son derece saman ihtiyacı var. Vatandaş malını satamıyor, Et ve Balık Kurumu da yedinci, sekizinci aya sıra veriyor; Et ve Balık Kurumuna da satamıyor. Onun için, hayvan başı 300 TL vatandaşa yardım etmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü o bölgenin afet bölgesi olması lazım. Kış bu sene de uzun sürüyor. En azından insanlara bir nefes aldırabilecek şekilde hayvan başı 300 TL yardım edilirse hayvancılık yapan vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır.

Bir de, memur kefil isteniyor. Bu memur kefilin yerine köydeki, ahırdaki kulağı küpeli olan, kayıtlı olan hayvanları teminat olarak alabilir misiniz? Bu çok önemlidir.

Bir de, traktör ve tarımsal kredi için alınan kredilerde kesintiler var, bu kesintilerin iade edilmesi lazım. Lütfen bunları da banka iade etsin. Adam traktör almış, 700 lira, 800 lira kesinti yapmışlar...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Sayın Öğüt hayvancılıkla ilgili sorular yönlendirdi. Az önceki cevaplarda aslında hayvancılığa dönük ne kadar önemli destekler sunduğumuzu ifade etmiştim. On yıl öncesine göre hayvancılık desteklerinde 25,5 kat bir artış söz konusu.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Bu sene çok kıtlık var, çok ağır geçiyor kış, bu sene bir yardım edin.

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – 80 küsur milyondan bugün 2,5 milyar lira civarına gelmiş bir hayvancılık desteği söz konusu. Ancak, geçtiğimiz yıl, 2012 yılında iki yönlü bir sorun yaşadığımızı ben de değerlendiriyorum. Bir taraftan artan hayvan sayımız var, bu olumlu bir gelişme fakat hayvan sayısı arttıkça yem ihtiyacı da artıyor.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Hayvan sayısı artıyorsa niye ithal hayvan getiriyorsunuz Sayın Bakan?

KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ (Bingöl) – Diğer taraftan, iklim şartlarıyla kuraklıktan dolayı yem üretiminde de bazı sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla, konjonktürel olarak 2012 yılında bir sorun yaşadık ama bunu hafifletmeye dönük olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çeşitli destekleri oldu. Bu destekler sektörün gelişimine göre sürdürülecektir.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Böylece soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

Sayın milletvekilleri, cevaplandırılamayan sözlü soru önergeleri gündemde kalmaya devam edecektir.

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Mil-letvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

3.- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komis-yonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619) (S. Sayısı: 310)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (S. Sayısı: 108) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 108 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Reşat Doğru, Tokat Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, “Türk dünyası” dendiği zaman, ülkemiz için çok önemli bir konunun dile getirilmiş olması gerekir. Türk dünyası ülkemizin geleceğidir. Kazakistan devleti de bunlardan bir tanesidir.

1990’lı yıllarda Türk dünyası bağımsızlığını kazandığı zaman ülkemizdeki her insan çok farklı bir şekilde heyecanlanmış ve Türk dünyası ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında acaba ne yapabiliriz, neler yapılabilir şeklinde de büyük bir arzu ve istek içerisine girmiştir. Bu mealde, tabii, Türkiye Cumhuriyeti devletindeki -önce kamu sektörü başta olmak üzere- özel sektör, kamu sektörü ellerindeki bütün bilgi birikimlerini bu bölgeye taşıyarak bu bölge insanlarıyla ilişkilerin geliştirilmesinde ve bu bölgenin bütün dünyaya tanıtılmasında çok büyük etkiler içerisinde etkili olmaya çalışmışlardır. Türk dünyasında, tabii, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi devletlerin hepsinin dış dünyaya tanıtımlarında, bilhassa büyükelçiliklerin açılmasından tutun da dış işlerinin geliştirilmesi noktasına kadar her türlü ilişkilerin artırılarak geliştirilmiş olduğunu söylemek mecburiyetindeyiz. Yani Türk dünyası 90’lı yıllardan itibaren Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli bir dış meselesi, dış konusu hâline gelmiştir.

                           

(x) 108 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tabii, bu aşamada, çok önemli şeyler yapılmış olduğunu da söylemek mecburiyetindeyiz. Özellikle bir TİKA kurumunun kurulmuş olması bu manada çok önemlidir. Gerçi, şu anda TİKA’nın kuruluş amacının dışında çok farklı yönlere doğru gitmekte olduğunu da görüyoruz. TİKA, Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesinde, yani Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle de bağımsızlığını kazanmamış olan diğer yerlerdeki, hem Orta Asya’daki hem Orta Asya dışındaki yerlerdeki Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesi noktasında kurulmuş olan bir kuruluş olmasına rağmen, maalesef, son yıllarda, özellikle AKP iktidarı zamanında yön değiştirmiş ve Afrika ve özellikle diğer Uzak Doğu ülkelerine açılmış olduğunu da görüyoruz. Gerçi açılmış olması… Tabii, oralara yardım edilebilir ama esas görevi, Kazakistan başta olmak üzere Türk dünyasındaki birçok ülkeye bilfiil giderek oradaki insanlarla Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin o bölgelere bilgi birikimlerini aktarması ve o bölgelere bilgi birikimlerini getirmesi noktasındadır. Bu noktada çok ciddi manada bazı eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta, Türk dünyası ile ilgili ilişkiler mutlaka her yönlü olarak geliştirilmelidir.

Bakınız, geçmiş dönemlerde, Kazakistan Devlet Başkanı -2005 senesinde- Nursultan Nazarbayev, çok önemli bir konuyu dile getirmiştir. Asya ülkeleri güvenlik iş birliği toplantıları esnasında özellikle kendisi çıkarak demiştir ki: “Avrupa Birliği gibi Türk dünyasında da bir Türk birliği oluşturulmalıdır.” Türk birliği fikrini ilk defa -gerçi geçmişte de bunlar çok ortaya atılmıştır, söylenmiştir ama- bir devlet başkanının ağzından, dünyanın her tarafında önemli ses getirmesi noktasında, Türk birliğinin kurulması ve Türk birliğinin geliştirilmesi noktasında söylemiş olduğu, Nursultan Nazarbayev’in söylemi bence çok önemli bir söylemdir. O söylemden sonraki zaman aşımında çok fazla ciddi manada gelişmeler, ilerlemeler olduğunu söylemeyebiliriz ama en azından söylenmiş olması ve özellikle ülkemizin Batı’ya yöneldiği “Avrupa Birliği, Avrupa Birliği” denilmiş olmasına rağmen, Avrupa Birliği kapısından bir türlü girilmemiş olması ve Avrupa Birliğinin artık Türkiye Cumhuriyeti devletinin aleyhine birtakım kararlar almış olduğu da düşünülürse dolayısıyla Türk birliğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha göz önüne getirilmelidir. Ancak enteresandır, Türk birliğiyle ilgili şu ana kadar Nursultan Nazarbayev’in söylemiş olduğu o söylemler sadece yine onlar tarafından savunulur hâle gelmiş, ancak arkası da gelmemiştir.

Gerçi, şurası da bir gerçektir ki, dünya artık Orta Asya’yı farklı yönde de görmektedir. Orta Asya, enerji kaynaklarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölgedir. Bütün dünyanın gözü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere’siyle, Fransa’sıyla herkesin gözünün buralarda olduğu ve buralara çok ciddi manada çeşitli yatırımlar şeklinde oralara girilmekte olduğu da görüldüğü zaman ne kadar önemli bir konum olduğunun ifade edilmesi gerekmektedir.

İşte bu mealde, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak o bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk dünyasıyla ilgili ilişkilerin daha fazla olması gerekmektedir. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ilişkilerin çok farklı boyutlarda olduğunu, bir Avrupa Birliği veyahut Afrika ülkeleriyle yapılan ilişkilerin geliştirilmesi yanında bu bölgelerle ilgili ilişkilerin çok fazla geliştirilmemiş olduğunu da görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, tabii Türk dünyasında çok ciddi yatırımlarımız vardır; özellikle Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan’daki Manas Üniversitesi çok önemlidir. Buralara sahip çıkılması gerekmektedir. Yani bu bölgelerdeki özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin, işte Türk dünyasındaki Azerbaycan’dan tutun da, Kırgızistan, Kazakistan’daki okulları başta olmak üzere birçok yapmış olduğu yatırımlara, hizmetlere sahip çıkılması gerekmektedir.

Bakınız, şu anda Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulları vardır; fakat enteresandır, o okulları gidip ziyaret etmiş olduğumuz zaman o okullarda çok ciddi manada sıkıntılar olduğu da görülmektedir. Okulların fiziki konumu çok yetersizdir, laboratuvarları çok yetersizdir, okullarda okuyan öğrenci sayısının çok fazla olmasına, öğrencilerin oturacak yer neredeyse bulamamasına -sınıflar çünkü çok kalabalıktır- rağmen oraların ilgisiz olduğunu görüyoruz.

Ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum ki özellikle Kazakistan ve Azerbaycan’daki Türk dünyasında da değil, diğer yerlerde de çeşitli okullarımız var. Mutlaka ve mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı o bölgelere, o okullara oralara ulaşmalı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin elindeki her türlü imkânlar oraya taşınmalıdır.

Bakınız, 4+4 Projesi içerisinde, FATİH Projesi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde okullara bilgisayarlar dağıtılıyor. Peki, o bilgisayarları acaba Azerbaycan’daki, işte, Makedonya’daki, Kosova’daki veya Kazakistan’daki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullara neden dağıtmıyoruz? Yani dolayısıyla, ayrıca, oralarda Türk Dünyası Araştırmaları Vakfına bağlı çeşitli okullar da vardır. O okullarda da Türk çocukları okumaktadır yani aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti devletinden oraya giden insanların çocukları okurken ayrıca o bölgenin kendi çocukları da bu bölgede okumaktadır. Yani oralardaki okullara da bu bilgisayarlar dağıtılabilir.

Bununla ilgili, Millî Eğitim Bakanlığıyla, geçen dönem, yani daha eski Millî Eğitim Bakanıyla bizzat görüşmüş olmamıza rağmen bir yönde ilerleme olmamıştır. Yeni Millî Eğitim Bakanından bu yönde beklentimiz vardır. Yani Türk dünyasındaki okulları, en azından gitsinler, yerlerinde ziyaret etsinler. Oralardaki çocuklar nasıl okuyor? Oralardaki sıkıntılar nedir? Oralardaki fiziki konum, laboratuarların durumları nedir? Onların yerine gidilerek bizzat takip edilmesi ve çocuklarımıza sahip çıkılması gerekmektedir. Sahip çıkmazsanız ne olur? Çok şeyler olur. O okullar kapanma durumuyla karşı karşıya kalır.

Bakınız, Turan Yazgan, işte, yakın bir zamanda vefat etmiştir. Turan Yazgan Hocamızın Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Azerbaycan’da, kendisinin bizzat kendi gücünü ortaya koyarak kurmuş olduğu okulları vardır. O okullara mutlaka sahip çıkılması gerekmektedir. Turan Yazgan’ın ölümüyle beraber o okulların kapanmaması gerekmektedir. Yani şunu söylemek isterim ki Millî Eğitim Bakanlığı hem kendi okullarına sahip çıkmalı hem de parasını bizim ödemiş olduğumuz bir Kazakistan’daki Ahmet Yesevi Üniversitesine, yine Kırgızistan’daki bir Manas Üniversitesine de mutlaka sahip çıkmalıdır. Oralarda yeni yeni bölümler açılırken en azından, oralarda neler yapılıyor şeklinde birtakım çalışmaların yapılması gerekir diye düşünüyorum.

Oradaki arkadaşlarımızı, orada çalışanları yakinen tanıyoruz, bizler de gittiğimiz zaman o bölgelere özellikle ziyaretlerde bulunuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelecek olan ziyaretlerin, özellikle yeni atanan Millî Eğitim Bakanının o bölgelere ziyaretlerinin herhâlde ben daha farklı bir ses getireceği kanaatindeyim. Yani şu anda sahipsiz konuma doğru itilmektedir. Bu sahipsizlik sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin değil, oradaki çocuklarımızın da bir acziyetini ortaya koymaktadır. Devlet olarak mutlaka o bölgelere gidilmeli ve sahip çıkılmalıdır çünkü o çocuklar, bizim çocuklarımızdır. O çocuklar nasıl Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği ise, o bölgedeki Kazakistan’ın geleceğinde etkilidirler, Kırgızistan’ın geleceğinde etkilidirler, Azerbaycan’ın geleceğinde etkilidirler. Ondan dolayı da Manas Üniversitesine, Ahmet Yesevi Üniversitesine, özellikle Azerbaycan’daki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara mutlaka çok kısa bir zamanda çeşitli birtakım imkânların ortaya konulması noktasında oralara ulaşılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz.

Tabii, bunların yanında, Türk dünyasında hâlâ bir ortak alfabe konusu çözümlenememiştir, ortak tarih kitapları, ortak edebiyat kitapları hâlâ maalesef çözümlenememiştir. Bu noktalarda da çok ciddi adımlar atılması gerekmektedir sayın milletvekilleri. Bu yönlü olarak da geçmiş dönemlerde çok ciddi çalışmalar yapılmış, o yapılan çalışmaların hepsi bir noktada akamete uğramış ve akabinde de yapılan çok fazla bir şey olmamasından  dolayı da şu anda bekler konuma gelmişlerdir ama ortak alfabenin ne kadar ihtiyaç olduğunu, ortak tarih kitaplarının, ortak edebiyat kitaplarının ne kadar önemli olduğunu da buradan bir kez daha söylemek isterim. 

Tabii, Türk dünyasında çok ciddi sorunlar vardır. Bakınız, şu anda Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, işte Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’ye ulaşan, özellikle Azerbaycan petrollerinin ve doğal gazlarının Türkiye’ye ulaştırılmış olduğu çok önemli bir hattır. Bu hat, Türk dünyasının bir noktada bağımsızlık göstergesidir ama bu hatta mutlaka Kazakistan petrollerinin de katılması gerekmektedir. Kazakistan Aktau bölgesindeki o petrol kaynaklarının, doğal gaz kaynaklarının eğer o bölgelerden alınıp bu Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı vasıtasıyla eğer bu bölgelere aktarılmazsa korkarım önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bu BTC dediğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı kapanma durumuyla bile karşı karşıya kalabilir.

Nabucco Projesi başta olmak üzere birçok proje, Türk dünyasının esas kaynaklı ve bağımsızlığını temelleştirecek olan, yüzyıllara sâri olacak ve çok güçlü konuma getirecek olan projelerdir yani  siz Aktau petrollerini, Türkmenistan petrollerini o bölgelerde sadece kendi kaderine bırakır, Rusya’nın eline bırakır, Çin’in eline bırakırsanız o zaman Türk dünyasına iyilik yapmamış olursunuz.

Şu anda Trans Hazar hatları diyoruz, bakınız, Türkistan’ın elinde çok ciddi manada petrol kaynakları vardır, doğal gaz kaynakları vardır ama trans Hazar hatları hâlâ kullanılamamıştır. Ne olmuştur? Türkistan o bölgelerdeki petrol ve doğal gazların hepsini ya Çin’e satma durumuyla karşı karşıya kalmıştır veyahut da Rusya onların elinden almaktadır. Dolayısıyla, “Enerji koridoru olacağız.” diyen Türkiye Cumhuriyeti devleti maalesef enerji koridoru olmaktan maada, onun dışına itilmeye, enerji koridorlarının dışına doğru sürüklenmeye başlanmıştır. Ruslar, özellikle Orta Asya’daki doğal gaz hatlarını trans Hazar değil de trans Karadeniz hattı şeklinde geçirerek Anadolu’dan yani bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarından geçmeyen, Bulgaristan’a uzanan bir hat hâline getirmişlerdir. Bu da ülkemizin maalesef aleyhinedir ve bunu da biz neredeyse kabul eder konuma geliyoruz.

Tabii, Türk dünyasında sadece bunlar değildir, bakınız, geçmiş dönemlerde özellikle Stalin’in Ahıska Türklerine yapmış olduğu ve beraberinde yine Kırım Türklerine yapmış olduğu mezalimler hâlâ devam etmektedir. Şu anda, Türk dünyasında bulunan Ahıska Türkleri Kazakistan’da da vardır, Azerbaycan’da da vardır, yine Kırgızistan’da da vardır, Fergana Vadisi’nde de vardır. Ahıska Türkleri, gerçi Kazakistan sınırları içerisinde, kendilerine göre bir yaşam içerisinde, belli bir standarda ulaşmışlardır ama Rusya’nın çeşitli bölgelerinde, başta Krasnodar olmak üzere çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadırlar. Mutlaka Ahıska Türklerine -yani Kazakistan’dakiler başta olmak üzere- hepsine sahip çıkılması gerekmektedir.

Ahıska Türkü özellikle Gürcistan’daki Ahılkelek bölgesine dönmek istiyor. Biz bunu müteaddit defalar buradan gündeme getirmiş olmamıza rağmen, maalesef Hükûmetten herhangi bir noktada, bu noktada çok ciddi adımların atılmış olduğunu da görmedik. Hâlbuki geçmiş dönemlerde Kırım Tatarları Kırım’a dönerken, TİKA marifetiyle, o bölgeden çeşitli topraklar alınmış, evler alınmış ve Kırım Tatarlarına verilmişti. Gerçi sayısı fazla olmayabilir, 3-4 bin civarında orada toprak alınmış, ev alınmış, en azından bu da o bölgeye dönüşü cazip hâle getirmiş ve insanlar, Kırım Türkleri kendi bölgelerine, öz vatanlarına dönebilmişlerdir. Ancak aynı tabloyu biz maalesef Ahıska Türklerine uygulayamadık ve Ahıska Türkleri de şu anda -Vatan Cemiyeti vasıtasıyla- vatan özlemleriyle dünyanın çeşitli yerlerinde perişan bir şekilde yaşamaktadırlar. Özbekistan’daki işte Fergana Vadisi’ndeki olaylar göz önüne alınabilirse yine Krasnodar’daki Vassilio isimli Sovyet valisinin Ahıska Türklerine ağır baskıları göz önüne alınabilirse ne kadar büyük sıkıntılar içerisinde oldukları görülmektedir.

Bakınız, Ahıska Türklerini Türkiye Cumhuriyeti devleti kabul etmeyince Krasnodar bölgesinden 5 bin ailenin Amerika’ya taşındığını, Amerika’ya gitmiş olduğunu da söylemek durumundayız. Yani Ahıska Türkü ne yapmıştır? İşte, kendisi Türkiye’ye gelememiş, onların Türkiye’ye gelmemesi neticesinde oluşan o durumu Amerika Birleşik Devletleri değerlendirmiş ve Amerika’ya götürmüşlerdir. Ancak, götürmüşler de ne yapmışlardır? 5 bin tane o Ahıska bölgesine gitmesi gereken aile Amerika’nın çeşitli yerlerine dağıtılmış, neredeyse her eyalete birer ikişer tane aile şeklinde dağıtılmışlardır ve ne olmuştur? Ahıska Türkleri tamamen kaybedilme, entegrasyon içerisinde asimilasyon yapma şeklinde bir konuma düşürülmüşlerdir. Dolayısıyla Ahıska Türküne buradan bir kez daha sesleniyorum: Ahıska Türkleri kendilerine yardım edilmesini beklemektedirler, öz vatanlarına gelmek istemektedirler. Onlara çifte vatandaşlık hakkından tutun da diğer birtakım imkânların verilmesiyle beraber o bölgelere geçmeyi kabul ettikleri ve o bölgeye geçecekleri de göz önüne alınırsa desteğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

O mealde de Kırım Türklerine destek olunmalı, aynı şekilde Ahıska Türklerine de sahip çıkılmalıdır.

Tabii, bunların yanında özellikle son zamanlarda Türk dünyasının -işte başta Kazakistan olmak üzere- en önemli sorunlarının başında Karabağ sorunu gelmektedir. Karabağ’da da yine maalesef Türkler kaybetmişlerdir, Ermeniler Karabağ’ın işgaline hâlâ devam etmektedirler. Çeşitli görüşmeler yapılmaktadır, Minsk grubunda görüşmeler yapılmaktadır veya çeşitli görüşmeler yapıldığı ifade edilmesine rağmen maalesef yine herhangi bir gelişme olmadığı da göz önündedir.

Karabağ’da, Karabağ’ın etrafındaki yedi tane Azerbaycan kentinde insanlık dramı yaşanmaktadır değerli milletvekilleri. Bu manada da mutlaka o bölgeye sahip çıkılması ve o bölgedeki insanların dramlarının unutulmaması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere insan haklarından bahsediliyor, dünyanın çeşitli yerlerindeki insan hakları dile getirilirken acaba Azerbaycan’ın Karabağ’ındaki, Karabağ’ın etrafındaki yedi tane Azerbaycan kentindeki, yine Hocalı’daki yapılan katliamlar acaba niye gündeme getirilmiyor? Şu anda o bölgeden gönderilen insanlar, başta Azerbaycan olmak üzere, Orta Asya’nın çok çeşitli yerlerinde, Kazakistan’da da vardır, bir milyona yakın insan, Azerbaycan Türkü -onlara “kaçkın” diyorlar- maalesef vatansız bir şekilde, topraksız bir şekilde evlerini, arazisini her şeyi bırakmış bir şekilde, perişan bir şekilde çeşitli reyonlarda yaşam mücadelesi vermektedirler. İşte “uygar dünya” dediğimiz STK’lar (sivil toplum kuruluşları) acaba o bölgelere neden elini uzatmıyor veyahut da oradakiler insan değil mi diye insanın aklına geliyor.

Tabii, konu şu oluyor: Türk’te olduğu zaman, maalesef, insan haklarının hepsinin durduğunu ve Türklerin bir konusu gündeme geldiği zaman da her şeyin bir tarafa bırakılmış olduğunu da maalesef üzülerek görüyoruz. Bunları kabul etmiyoruz. Azerbaycan Türkü, özellikle Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları mutlaka göz önüne getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Avrupa Birliğiyle ilgili bakanlıklar ve tüm siyasi kuruluşlar, tüm sivil toplum kuruluşları dünyanın her tarafındaki mahfillerde bu konuyu mutlaka gündeme getirmeli ve unutturmamalıdırlar.

Bakınız, Hocalı katliamının hâlâ şu ana kadar failleri yakalanmış değildir, failleri sorumlu değildir. Ama enteresandır, Hocalı katliamını yapan o birtakım insanlar bir devletin devlet başkanıdır, bir devletin millî savunma bakanıdır. Yani insanlık suçu işlenmiştir ama o insanlık suçunun hesabı, maalesef, sorulmamıştır.

Tabii, aynı tabloyu Doğu Türkistan’da da görüyoruz. Şu anda gene Türklerin yaşamış olduğu Doğu Türkistan’ın Sincan Uygur Bölgesi’nde de Türklere karşı çok ciddi saldırıların ve asimilasyonların yapılmakta olduğunu, maalesef, görüyoruz. En küçük bu hadiseler Çinliler tarafından büyütülmekte ve Türklere yoğun saldırılar olmaktadır ve akabinde de Türkler öldürülmekte, suçsuz yere hapislere atılmakta ve insanlar katledilmektedir. Hatta enteresandır, Çinliler nükleer denemelerini özellikle Türklerin yoğun şekilde yaşadığı Sincan Uygur Bölgesi’nde yapmaktadırlar. Nükleer denemeleri o bölgelerde yaparken neredeyse gelecek nesillere sâri birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına da bir noktada sebep olmaktadırlar. Bunları da bizim şiddetli bir şekilde telin etmemiz gerekmektedir. Yani siz nükleer denemeler yapacaksanız bula bula sadece Türk dünyasında veyahut da işte Doğu Türkistan’da Sincan Uygur Bölgesi’ni mi buluyorsunuz? Hatta, orada bir aile doğum yapacağı zaman ona birtakım kısıtlamalar getirilmekte, özellikle Türklere karşı yoğun baskılar yapılmaktadır.

Ayrıca, tabii Türklerin hakkını dünyanın her tarafında savunan çok önemli bir lider vardır Rabia Kadir Hanımefendi. Rabia Hanım maalesef enteresandır dünyanın her tarafında Doğu Türkistan halkının hakkını korurken Türkiye’mize kabul edilmemektedir, bu da çok yanlış bir hadisedir. Buradan Dışişleri Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. İşte, geçtiğimiz aylarda Japonya’da Doğu Türkistan Türkleriyle ilgili uluslararası çok büyük kongre yapılmıştır. Japonya Hükûmeti kendisi bizzat desteklemiş ve Rabia Hanım başta olmak üzere Doğu Türkistan liderlerinin hepsini bu bölgeye çağırmış ve bu bölgede Doğu Türkistan’ın problemleri dile getirilmiştir. Ancak, Rabia Hanımefendi dünyanın her tarafına girmesine rağmen enteresandır sadece Türkiye'ye girememektedir; bu da Türkiye'nin ayıbıdır, Dışişleri Bakanlığının ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti mutlaka bu konuda bir şeyler yapmalıdır; Doğu Türkistan halkına da sahip çıkmalıdır, Azerbaycan Türküne de sahip çıkmalıdır, Ahıska Türküne de sahip çıkmalıdır, Kazakistan’da bulunan Türk kardeşlerimize, Ahmet Yesevi Üniversitesine sahip çıkmalıdır, Kırgızistan’daki Manas Üniversitesine sahip çıkmalıdır. Manas’taki insanlarımız, Manas Ata’nın çocukları şu anda çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. En azından, oraya ulaştığımız zaman, oraya gittiğimiz zaman bir çok sorunların da beraberinde hem görülmesi hem çözülmesi noktasında çok büyük mesafeler alacağımızı düşünüyorum.

Türk dünyası sonuçta ülkemizin geleceğidir, Türk milletinin geleceğidir.

Türk milletine sahip çıkalım, Türk dünyasına sahip çıkalım diyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ensar Öğüt, Ardahan Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Öğüt, konuyla ilgili inşallah bunlar.

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Konuyla ilgili hiç merak etmeyin.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasındaki Bilim, Teknoloji İş Birliği Anlaşması üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, Kazakistan dediğimiz zaman Türk Cumhuriyetleri aklımıza geliyor. Bugün Avrupa Birliğine üye olmak için Avrupa Birliğinin kapısında âdeta yalvarırcasına, diz çöker gibi bir imaj veren Türkiye, maalesef Türk Cumhuriyetlerini unutmuş, Türk Cumhuriyetleriyle iş birliğini 2’nci, 3’üncü dereceye almış, Avrupa Birliğine el açar duruma gelmiştir.

Şimdi, burada içimizde milletvekili var, AK PARTİ’li Ahmet Arslan Bey, -ona da ben teşekkür ediyorum- Kars-Tiflis Demiryolu Projesi’ni gerçekleştirdi, hakikaten büyük de katkısı var. Kars-Tiflis Demiryolu Projesi hâlen bitmedi. Kars-Tiflis Demiryolu Projesi bittiği zaman Türkiye, Türk Cumhuriyetlerine ulaşmış olacak. Şu anda Türkiye’de takribi söylüyorum 6 milyon ton demir yolu taşımacılığı var, Kars-Tiflis demir yolu biterse bu yol taşıması 26 milyon tona çıkacak. Bakın, 20 milyon artıyor. Buna önem vermemiz lazım.

Ben burada, huzurunuzda, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e de çok teşekkür ediyorum. Niçin? Kars-Tiflis demir yolu yapılırken Gürcistan’a yardım etti parasal anlamda. Türkiye’nin parası vardı, Türkiye “tamam” diyordu ama Gürcistan’dan geçen hattın parasının teminatını, bankalardaki teminatını dış dünyadaki bankalar kabul etmiyordu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önce 200 milyon dolar, daha sonra da 100 milyon dolar; 300 milyon dolar Gürcistan’a yardım etti ve bu proje bitmek üzere. Ancak bu proje biterken hakikaten o bölge çok değişecektir. Yani Kars değişecektir, Kars gelişecektir; Erzurum değişecek, gelişecektir. Yani İpek Yolu taa Çin’e kadar uzayacak arkadaşlar.

Şimdi, Gürcistan ayağında birtakım sıkıntılar var. Tabii, eski Sovyetler Birliği raylı sisteminde geniş hat, biz de daha dar hat var. Ancak bizim yolumuz tahmin ediyorum bu yılın sonunda bitecek, 2013 yılında biterse, 2014’te açılışını yapacağız inşallah. Ben huzurunuzda bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum, çok büyük önem gösteriyorlar çünkü yapılanı herkesin takdir etmesi lazım.

Yalnız bizim sıkıntılarımız şu: Bölgede Ardahan’dan geliyor ilk yol, Çıldır’ın Cambaz köyü var, Cambaz İstasyonu kuruluyor. Bu Cambaz İstasyonunda mutlak surette lojistik destek olması lazım, lojistik alanlar kurulması lazım, antrepoların kurulması lazım. Kars Mezra köyüne kuruluyor; bu bizim için gururdur, kurulması da gerekiyor, doğrudur ama ilk gümrük girişi mutlak surette Ardahan sınırında olması lazım. Ardahan küçük bir il hem Gürcistan’a hem Ermenistan’a sınırı olan çok göç veren yoksul bir il, küçük bir il, yeni bir il. O bakımdan Ardahan’ın gelişmesi, kalkınması için mutlak surette Ardahan’a ilk girişte, Sayın Bakanım, mutlak surette gümrüklerle ilgili lojistik alanlar ve antrepolar kurulması lazım -ki Ardahan’dan Karadeniz’e açılmak çok kolay- çünkü Ardahan aynı zamanda Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birleştiren bir nokta. Bu anlamda şimdi işte Kars’tan Karadeniz’e gitmek, Erzurum’dan Karadeniz’e gitmek uzak olur ama Ardahan’dan çok daha kolay olur çünkü Ardahan Ardanuç yolu da bitmek üzeredir, inşallah bu yol da bittiği zaman yani Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu bağlayan bir yol olmuş olacaktır. Bu anlamda Binali Yıldırım Bey’e de teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız biz derneklerle beraber, Ardahan dernekleri, ticaret odası başkanlarıyla toplantı yaptığımızda bana şu sözü verdi: “Hiç merak etmeyin, Ardahan il sınırına hem lojistik alanlar hem de antrepoları kuracağız.” İnşallah Sayın Bakan sözünde duracak, biz de gideceğiz Sayın Bakana teşekkür edip alkışlayacağız. Bunu da burada vurgulamış olayım. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, şimdi, bu yol, Kars-Tiflis demir yolu İpek Yolu olarak Kazakistan’a kadar gidiyor. Biz bilimde, teknolojide Kazakistan’la zaten iş birliğindeyiz. Kazakistan bizim kardeş devletimiz, Azerbaycan kardeş devletimiz, Türkmenistan, Özbekistan, bütün o bölge… Ama o bölgeden 1944’te sürülen bir toplum var, 14 Kasım 1944’te sürülen Ahıska Türkleri var. Ben de Ahıskalıyım, Ahıska Türklerine yapılan zulüm hiçbir yere yapılmamıştır ama şunu herkes bilsin: Ahıska Türkleri nereye giderse gitsinler dilini, inanç yapısını yani dinini, bayrağını, vatanını hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır, her gittiği yerde Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını dalgalandıracaktır, Türk olmaktan da gurur duyacaklardır; onu da söyleyeyim.

Biz, burada, Ahıska Türklerine ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir şey yapmadık. Sayın Tayyip Erdoğan Başbakan, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de Dışişleri Bakanıydı. Ben kendi yanlarına gittim şurada, dedim ki: “Efendim, Ahıska Türkleri özellikle Krasnodar’da yaşayan 15 bin insan var yani Fergana bölgesindeki isyanlardan dolayı göçüp gelen, perişan olan, kimliksiz dolaşan, Rusya’nın Krasnodar bölgesinde insanlarımız var. Bu insanların Türkiye’ye gelmesi lazım.” Bana dediler ki: “Türkiye değil Ahıska’ya yerleştireceğiz.” Ama şimdi, Ahıska’ya da yerleştiremedik yani Ahıska’da konut yapılacaktı, yapılmadı. Yani TOKİ her yere konut yapıyor da Ahıska Türklerinin kendi bölgesine niye yapmıyor? Bu bizim için çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Yani Sadık Bey’le gittik, işte, 2005 yılında tahmin ediyorum Ahıska Türkleri Kurultayı yaptık Azerbaycan Bakü’de, yer yerinden oynadı. Yani derler ya bizde de “Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş.” Şimdi, vatanı olan bir yere insanlar gelmek istiyor. Ha, Türkiye Cumhuriyeti’ne kabul etmiyorsanız, gelmiyorsa da ama hiç olmazsa Ahıska’ya gelsin, Ahıska’da konut yapın, Ahıska’da altyapı olsun.

Şimdi, bakın, bir şey daha söyleyeceğim. Buradan istirham ediyorum bir de Gürcistan yetkililerinden. Bizim, Vatan Cemiyeti Başkanı Süleyman Bey var. Süleyman Bey Gürcistan’da tutuklandı, şu anda cezaevinde. Süleyman Bey’in hiçbir suçu yok, Ahıskalı olması suçu. Bu anlamda da dost Gürcistan yetkililerine sesleniyorum, Süleyman Bey’i lütfen serbest bırakın çünkü Süleyman Bey, Gürcistan ile Türkiye arasında bir köprüydü, barışı oluşturuyordu. Bu anlamda da bizim için çok önem taşıyor Ahıskalılar olarak.

Bu anlamda, değerli arkadaşlar, Kars-Tiflis demir yolunun, -İpek Yolu- Azerbaycan, Çin’e kadar gitmesi, Türkiye’yi... Bakın, bu yol başladığı zaman, inşallah 6 milyondan 26 milyon ton taşımacılığa geçerse demir yollarında Türkiye’de korkunç bir kalkınma olacaktır. Bugün Kazakistan’a ihracat yapamıyoruz, ithalat yapamıyoruz. Niye? Nakliye çok uzak. Deniz yolu yok, kara yolundan geliyor, dünya kadar maliyet yükseliyor. Bu anlamda bu yolun yapılması Kazakistan ile Türkiye’nin arasındaki teknolojinin de mutlak surette en iyi şekilde gelişmesi gerekiyor. Ben aynı zamanda Kazakistan Dostluk Grubu yönetim kurulu üyesiyim. Kazakistan’da da inşallah, biz, bir Ahıska Türkleri kurultayı yapacağız. Bütün milletvekillerini de buradan davet ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Kafkasya bizim için çok önemlidir. Ben geçen hafta Rusya’da Moskova’daydım. İnanın, Ruslar Türkleri çok seviyor, biz de onları çok seviyoruz. O bölgenin kalkınması, o bölgenin gelişmesi biraz da Türkiye’nin elindedir. Yani biz Rusya gibi dostumuz, diğer ülkeler gibi dostumuz ve kardeş ülkelerle beraber diyalog kurarsak, samimi söylüyorum, Avrupa Birliği bizim ayağımıza gelir, Avrupa Birliği bize yalvarır. Nedir, Avrupa Birliğinin tutmuşuz yakasından? Ben karşıyım, açık konuşuyorum. Avrupa Birliğine giren ülke iflas etmiştir. Yunanistan işte ortada. Gelin, kardeşim, bizim kendi kardeş ülkelerimiz var. Bunlarla niye biz Hükûmet olarak iyi bir diyalogda değiliz? Rahmetli Turgut Özal, çok büyük gelişmeler yapmıştı hakikaten, Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel, saygıyla anıyorum, o da Türk Cumhuriyetlerine çok önem veriyordu. Sayın Başbakana da, Cumhurbaşkanına da buradan sesleniyorum -veriyorlar ama yeterli değil-Türk Cumhuriyetlerine önem verelim, o bölgenin kalkınması, gelişmesi önemlidir çünkü onlar bize ağabey olarak bakıyorlar. Ağabey konumunda olan Türkiyede mutlak suretle ağabeyliğini yapsın, o ülkelere hizmet götürsün.

Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye’nin içine geldiğimiz zaman, konumuna geldiğimiz zaman, ben kendi bölgemle ilgili… Dokuz dakikalık süremi de böyle kullanacağım Sayın Başkan.

MEHMET DOMAÇ (İstanbul) – Uluslararası sözleşme…

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Uluslararası sözleşmede hayvancılık var, tarım var; efendim, Sayın Tarım Bakanının Fransa’dan şövalye nişanı alması var.

Şimdi, değerli arkadaşlar, biz kimseye çamur atmıyoruz, kimseye çamur atmaya da şeyimiz yok. Bu sene biliyorsunuz, biraz kurak oldu, biraz daha tahıl veya buğday ekilmediği için son derece saman kıtlığı oldu. Öyle bir konuma geldi ki Türkiye samana muhtaç edildi. Şu anda Hopa’daki 2 gemide samanlar çürüyor, insanların ahırda hayvanları ölüyor, samanı oraya götüremiyoruz. Bakın, ben Erzurum’a gittim değerli arkadaşlar. Erzurum’da şu makbuzları gösteriyorum ve sayın grup başkan vekilime vereceğim- Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği; ne yapmışlar, biliyor musunuz Sayın Bakanım: 11’inci ayda vatandaşlardan 6 trilyona yakın para toplamışlar, 6 trilyon, 1.400 kişiden. Ne toplamışlar? Demiş ki “Sana kardeşim 07/11/2012 tarihinde 10 ton ot vereceğim.” 4.900 lira para almışlar, bakın ve bunun benzerinde “Saman vereceğim.” demişler. Burada mesela bir tane daha okuyayım. 05/11/2012’de “9 ton saman vereceğim.” demişler, 4.410 lira istemişler, almışlar yani böylece 5.390 lira almışlar. Bu vatandaşların ismini söylemek istemiyorum çünkü hemen Tarım Bakanı gidip onları tehdit ediyor, noterden de sahte bir beyan alıyorlar.

Şimdi, burada esas olan şu arkadaşlar: Bizim kendi vatandaşımız. Saman alacağım diye getirmiş devletin bir kurumu olan kuruma parayı vermiş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine. Şimdi, buna, ne Tarım Bakanlığı sahip çıkıyor ne devlet sahip çıkıyor ne vali sahip çıkıyor. Erzurum milletvekilleri burada.

Şimdi, değerli arkadaşlar, bunlar bizim vatandaşımız değil mi? Bugün aradı beni, Recep diye bir arkadaş aradı “Biz burada, Erzurum’da destan yazdık, Erzurum’u düşmana teslim etmedik. Cumhuriyeti kurduk. Bizim günahımız bu mu? Bizi dolandırdılar. Kimse sahip çıkmıyor.” diyor. Burada sizden istirham ediyorum: Tarım kredi kooperatifleri gitsin şu vatandaşlara kredi mi tanıyor, bağış mı veriyor, imkân tanısın. Bunlar perişan; parayı vermiş, saman alamamış saman alamadığı için hayvanı aç. İçerideki hayvanını da satamıyor.

Bak, değerli arkadaşlar, bir şey daha söyleyeyim size. Şu anda Türkiye’de et pahalı değil mi? Peki, niye et pahalı? Peki, Et Balık Kurumunun depolarında et var mı? Evet, Et Balık Kurumunun depoları et dolu kardeşim. Erzurum milletvekilleri burada. Ankara da buradaysa gitsin Sincan’a baksın. 7’nci, 8’inci aya sıra veriyorlar. Diyor “Niye veriyorsun kardeşim?” Adam hayvanını kestirmeye götürüyor. Diyor ki: “7’nci aya gel.”, “Niye?” Diyor “Depom dolu.” Yahu kardeşim, Et Balık Kurumlarının tüm depoları mı et dolu? Et doluysa, bu eti niye piyasaya sürmüyorsunuz? Et piyasaya sürüldüğü zaman… Niye sürmüyorlar biliyor musunuz? İthal gelen mal, et satılsın, ithalatçı kazansın, köylü zarar etsin. Onun umurunda değil. Ben bunu çıkartıyorum, başka bir şey var mı veya başka bir mantığı varsa, onu bana söyleyin.

Şimdi, burada, sizden istirham ediyorum: Et Balık Kurumlarının incelemelerini yapın. Et Balık Kurumlarında mal çok, eti satmıyorlar. Dışarıdan Ürdünlü Hicazi’nin getirmiş olduğu ithal hayvanlar satılsın diye Et Balık Kurumunun malı satılmıyor kardeşim. Böyle bir…

AHMET YENİ (Samsun) – Olmaz öyle şey. Yanlış.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet öyle oluyor Ahmetçiğim. Evet öyle oluyor.

Bakın, arayın o zaman Et Balık Kurumunu. Arayın kardeşim Erzurum Et Balık Kurumunu.

AHMET YENİ (Samsun) – Öyle olmaz. Dediğin yanlış.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın, bir şey daha söyleyeyim.

Ben tespit edeceğim. Müsaade eder misin. Bir dakika… Belgeyle tespit edeceğim.

AHMET YENİ (Samsun) – Yahu yanlış söylüyorsun.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Erzurum’da, bir bayan milletvekilimiz var. Neydi ismi?

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ahmet… (Gülüşmeler)

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bayan, bayan milletvekili… Fazilet Hanım.

Bakın, Erzurum’da bayan milletvekilimiz Fazilet Hanım, sağ olsun, gitmiş, Et ve Balık Kurumuna bakmış, depolar dolu. Sayın Başbakana ne önermiş biliyor musunuz? Demiş ki: “Sayın Başbakanım, depolar çok dolu. Bu eti tüketmemiz lazım -çünkü vatandaş gelip malını Et ve Balık Kurumuna satacak ki ihtiyacını gidersin- olmazsa  bu eti fakir fukaraya dağıtalım kömür dağıttığımız gibi.” Bunun bilgisayar çıktısı var; girin, oradan alın. Bana belgesini verdiler, belgeyle konuşuyorum size. Fazilet Hanım buradaysa lütfen, gelsin, burada söylesin.

Bu anlamda arkadaşlar... Yani düşünebiliyor musunuz, Türkiye’de et var, hayvan da var; depoda duruyor, piyasaya sürmüyorlar. Piyasaya niye sürmüyorsun kardeşim yahu? Sür o zaman.

ADNAN YILMAZ (Erzurum) – Doğru değil.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bir dakika… Serbest piyasa, ekonomi piyasası rekabete dayalı değil mi kardeşim? “Piyasa ekonomisi” demiyor muyuz? Piyasaya sürün de etler ucuzlasın. Şimdi, televizyonda gösteriyorlar; at eti yediriliyor, domuz eti yediriyorlar.

Değerli arkadaşlar,  şunu söyleyeyim, sizden istirham ediyorum: Et ve Balık Kurumunun depoları dolu. Ben kendim Sincan’ı aradım, yahu, adam diyor ki: “9’uncu aya ancak sıra veririz.” Ben kendim aradım. Arayın, söyleyin. Böyle bir zulüm olabilir mi?

Bakın, değerli arkadaşlar, burada bu makbuzları ben grup başkan vekiline de vereceğim. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği vatandaşı dolandırmış, 6 trilyona yakın para toplamış; para da yok, saman da yok, efendim, adam da yok. Şimdi, devlet olarak buna el koysun, tarım kredi kooperatifleri bu vatandaşları mağdur etmesin.

İki: Bu sene kurak gitti, saman olmadı. Şu anda, kış uzun sürüyor, bu da doğru. Arkadaşlar, ben şimdi istirham ediyorum: Yahu, devlet batmaz, kimse de ölmez. Şu hayvancılık yapan, hayvanının kulak küpesi olan, kayıtlı hayvanların başına hayvan başı 300 lira devlet yardım yaparsa bu devlet batmaz. Sizden istirham ediyorum, 20 tane uçak alıyor batmıyor da… Yani ne olmuş? Köylüye yardım etmiş. 300 lira hayvan başına yardım edilse insanlara, şu anda, insanlar saman da alır, otunu da alır ve hayvanını bahara çıkartır.

Kredi sisteminde arkadaşlar, kimse köylüye kredi vermiyor. Niye vermiyorsun? “Memur kefil getir.” Ya, memur kefili nereden bulacak? Yani bakın, memur istiyorlar, memur kefil bulamıyor adam. Şimdi beni aradı Kuşuçmaz köyünün Muhtarı: “Ben köydeki malımı mülkümü ve köylüyü götürdüm, kabul etmiyorlar.” 

Şimdi, bakın, bir şey daha söyleyeyim: Traktör alırken veya zirai kredi alırken, yem kredisi veya buna benzer kredilerden kesintiler yapıyorlar, alıyor Ziraat Bankası. Ya, bu kesintileri niye ödemiyorsunuz siz? Adam traktör alırken 700 lira, 800 lira veya 500 lira, neyse, bir kesinti yapılıyor, sizden istirham ediyorum, köylünün bu dar zamanında, kara kış zamanında bu paralar da iade edilsin değerli arkadaşlar.

Benim zamanım bitiyor, ancak şunu söyleyeyim: Şimdi, Sayın Bakan dedi ki: “Samanı götürdü, Ensar Öğüt kendisi yedirdi.” Hâlbuki öyle bir şey yok. O adamın evine gittiler, bakın, evine gittiler…

İHSAN ŞENER (Ordu) – Reklam yapıyorsun ama.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Müsaade eder misiniz.

…evine gittiler, baskı yaptılar -bende bantta var, bugün gösterdim- “Sen diyeceksin ki: ‘Ensar Öğüt yedirtti.’” Onu götürdüler, noteri götürdüler evine. Evinde tartışma çıkıyor, annesi fenalaşıyor, annesini alıyor Orman İşletmesine götürüyorlar, noterden kâğıt alıyorlar, “Sen bunu de ki: ‘Ensar Öğüt hayvanlara makarna yedirdi.’” Bakın, işte orada bir tuzağa düştü. Ben o eve gitmemişim, o eve değil, benim buradaki göstermiş olduğum resim başka evde. Şu anda herkes makarna yediriyor. Makarnayı bırakın, burada patates yediriyor, patates, patates değerli arkadaşlar.

AHMET YENİ (Samsun) – Maşallah.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın, şimdi, AKP’nin Türkiye’yi getirdiği konumu size göstereceğim.

AHMET YENİ (Samsun) – Ne kadar bolluk var bak, inekler bile makarna yiyor ya!

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Ensar Ağabey, Van’dan arıyor, Van’daki çiftçi arıyor.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, Et-Balık, şeye… Bakın, özür diliyorum…

TURGUT DİBEK (Kırklareli) – Süren bitti, süren.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Süre bitti de… İşte, bak köye, o adamın evine giderken 15 kişiyle gittik burada, 15 kişiyle. AKP…

AHMET YENİ (Samsun) – Şu bolluğa bak, inekler bile makarna yiyor.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın, Pasinler’de kahvelerde kâğıt yapıştırılmış “Hayvanlara yedirilecek patates bulunur.” diye. AKP bu duruma düşürdü devleti.

İHSAN ŞENER (Ordu) – Ne var patates yemesinde hayvanların?

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Evet, patates yediriyor. Ya, samanla baş edemediniz. Saman getirip insanlara veremediniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlar, neyse, bizim tarımda da hayvancılıkta da güçlü olmamız gerekiyor.

AHMET YENİ (Samsun) – İnekler bile makarna yiyor.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Buna inanıyorum.

Teşekkür ediyorum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Ensar Bey, 4 tane resmi sıraya koyamamışsın, konuşuyorsun!

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.23


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79’uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

108 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet? Yerinde.

Başka söz talebi? Yok.

Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Yapılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Sayın milletvekilleri, tabii çok ciddi uluslararası anlaşmaları müzakere ederken, aslında burada, konunun sahibi Dışişleri Bakanının olması lazım. Çünkü, çok ciddi sorularımız var. Şimdi, bugün gazeteye intikal eden bir habere göre Yemen’le vizeyi kaldırmışız. Niye kaldırdık acaba? Bu, ticari amaçtan kaynaklanan bir nedene mi dayanıyor? Yoksa -Yemen’de El Kaide çok fazla- El Kaide’ye bu kolaylıklar sağlanarak, Yemen’den gelecek El Kaide’nin silahlı örgütü mensuplarına, buradan gelip, Türkiye'den Suriye’ye, başka ülkelere geçmesine kolaylık sağlamak için mi bu vizeyi kaldırdık? Bunu önce öğrenmek istiyoruz ama Hükûmetin de bize dürüstçe bir cevap vermesi lazım çünkü bugün, Ürdün Kralının basına intikal eden beyanı var, diyor ki: “Tayyip Erdoğan, Türkiye'de Müslüman Kardeşler benzeri bir iktidar kurmak istiyor.” İşte, burada, Mısır’la beraber -ona benzer- Müslüman Kardeşler’in oradaki gücünü Türkiye'ye getirip Türkiye'deki… Zaten, öteden beri Tayyip Erdoğan da bunu söylüyor: “Biz, Türkiye'de rejimi değiştireceğiz.” Nitekim, Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelerde de deniliyor ki: “Efendim, Türkiye'de artık yeni bir rejim kuracağız.” Yani bunlara, bu söylenenlere baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti, hakikaten gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya.

Şimdi, Millî Savunma Bakanı burada, kendisine soruyorum: Siz, Genelkurmayın elindeki elektronik sistemleri niye aldınız, niye MİT’e verdiniz? Ve siz bunları aldıktan sonra, Türkiye'de, birtakım, özellikle 12 Haziran seçimlerinde… Bakın, arkadaşlar, 12 Haziran seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan gitti, Barzani’yle görüştü, Oslo görüşmeleri yapıldı ve orada PKK’ya birtakım tavizler verildi. Ne tavizler verdiğini bilmiyoruz ama PKK 16 Hazirana kadar eylemsizlik kararını aldı yani 2011 yılında, seçimden dört gün sonraya kadar. Bunların anlamı nedir? Yani işte AKP, Türkiye'de, Güneydoğu’da rahat rahat siyaset yapsın. Ve bu yolla da başarıya ulaştı.

Şu anda da birtakım olaylar dönüyor. Şimdi, yeni bir seçim sathımailine girdik; biliyorsunuz, önümüzdeki mart ayında seçime giriyoruz. Yeni pazarlıklar yapılıyor. Acaba, yine, işte bu pazarlıklar Türkiye'de yeni bir seçim güvenliği sağlamak için mi yapılıyor? Çünkü karşımızdaki insanlara güvenimiz yok. Soruyorum ama soruma da cevap istiyorum. Deniliyor ki: İşte, Genelkurmayın elindeki elektronik sistemler MİT’e verilmiş, MİT’te de bir komiserin komutasında sağlanan istihbarat, zamanında karakollara intikal etmediği için o karakollara… Biliyorsunuz, bir günde Hakkâri’nin bir karakoluna sekiz cepheden saldırı yapıldı ve o zaman 29 er şehit edildi. Şimdi, özellikle bunlardan yani istihbarat bilgilerinin zamanında karakollara intikal etmemesinden kaynaklanan büyük kayıplar var, şehitler kaybı var. Bunlara, çıkıp burada birilerinin bize cevap vermesi lazım. O bakımdan, bunlar da çok önemli şeyler ve yeni yeni Türkiye’de birtakım oyunlara giriliyor ve bu oyunlardan bizim parlamenter olarak, Parlamento olarak bilgimiz yok.

Arkadaşlar, Türkiye zannedildiğinden de çok fazla büyük sıkıntılarla karşı karşıya. İşte, bugün, Ürdün Kralı diyor ki: “Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de kurmak istediği…” Tayyip Erdoğan  “Zaten demokrasi benim için bir trendir. Trene binerim, amacıma ulaştığım istasyona geldiğim zaman inerim.” diyor. Dolayısıyla, âdeta yarın, Mısır’daki Mursi gibi bir rejim kurmaya çalışıyor, zaten gelişmeler de aşağı yukarı onu gösteriyor. Onun için, sayın milletvekilleri, biz burada göreve başlarken, işte hukuka riayet edeceğimize, Anayasa’ya sadakat göstereceğimize büyük Türk milleti önünde hem biz yemin ettik hem Tayyip Bey yemin etti ama Tayyip Bey şimdi o “Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” dediği o milleti “Ben ayaklar altına aldım.” diyor. Biz de tabii buna karşı “Ya, böyle laf söyleyemezsin.” dedik. Hemen gitti, aleyhime 50 milyarlık tazminat davası açtı. Yani böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Her gün koşuluyor, bizim aleyhimize tazminat davası açılıyor. Politikacı olarak burada bize düşen… Yani milletin bize verdiği yetki gereği söylenmesi gereken şeyleri söyleyemez miyiz?

Dün, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale’deydik. Arkadaşlar, görseniz vahim bir olay.

Şimdi, AKP’liler, Türkiye'nin birçok yerlerinden, bindirilmiş kıtalar getirmişler -birçoğu da öğrenci; özellikle para veriliyor yani yevmiye veriliyor çocuklara, otobüslere bindiriliyorlar- Çanakkale Zaferi Çanakkalelilerden esirgeniyor. Çanakkale Stadyumuna Çanakkaleliler girmedi. Biz gittik oraya yani gördük de arkadaşları, Çanakkale’de Çanakkale Zaferi’ni kutlamak için Çanakkaleliye yasaklıyor. Neymiş? Bir defa Tayyip Erdoğan gitmiş oraya, ondan sonra yuhlanmış. E, bu yuhlanma olmasın diye bu defa ne yapıyorlar? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden otobüslerle adam getiriyorlar.

Arkadaşlar, yani bu dolma, bindirme kıtalarla siz kendi görüntünüzü düzeltemezsiniz. Gerçekten burada önemli olan, vatandaşın gönlüne girmek.

Arkadaşlar, bir bakıyorsunuz 5 bin tane polis var. Orada, gördüğüm arabaları görünce hayret ettim yani 2 bine yakın resmî yani polis arabası, işte, gelen koruma arabası… Ya, bu ne? Arkadaşlar, yani işgal altındaki bir halka bu muamele yapılmaz. Böyle bir şey olur mu? Yani siz çıkıyorsunuz     -Çanakkale Zaferi gibi büyük bir zafer, Türk milletinin, milletimizin onuru, dünyada tarih yazan, tarihi değiştiren bir zafer- gidiyorsunuz, o zaferin kazanıldığı yerde, oradaki insanlara onun kutlamalarını engelliyorsunuz.

Bir “Fatma” diye bir bakanımız var, bir kitapçık hazırlamış, ön sözünü okudum, orada diyor ki: “Çanakkale Zaferi’ni çok kıymetli komutanlar kazandı.” Hangi komutan? Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmiyor, “Çanakkale Zaferi’ni çok kıymetli komutanlar kazandı.”

Ya, insaf be ya! İnsanların bu kadar hakkı yenilmez yani insan… Ya, bu Atatürk’e karşı aldığınız bu hasmane, kindar politikanın nedenini öğrenmek istiyorum. Yani bugün Atatürk, dünyada çağ değiştiren büyük bir devrimcidir. Yani bir yandan askerî dehasıyla, bir de kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti devletinde getirdiği çağdaş, ilerici, akla ve bilime dayanan bir rejimle dünyanın beğenisini kazanmış.

Bakın, geçen gün Ürdün Kralı gelip de Anıtkabir’e gittiği zaman orada gözyaşlarını tutamadı. Bunların hepsi bir gerçeğin ifadesidir. Yani, yabancı ülkelerin liderleri bu devletimizin kurucusu olan Atatürk hakkında bu kadar büyük bir saygı, minnet ve şükran hisleri besledikleri hâlde bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir bakanı, makamda oturan bir kadın kendi yazısında “Atatürk” kelimesini ağzına almıyor, “Orada, işte, kıymetli komutanlar bu başarıyı kazandı.” diyor.

Değerli arkadaşlarım, yani gerçekten AKP’yle beraber Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi öz kişiliğini, kendi özünü kaybetmiş bir durumda. Türkiye’de silahlı kuvvetler iftiraya uğramış. Bugün, işte, Silivri iddianamesi ortada. Yani, böyle biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Memlekette hukuk yok, hak yok, insanların can güvenliği yok; AKP’nin, Tayyip Erdoğan’ın keyfi için insanlar sebepsiz yere yıllarca mahkeme kapılarında süründürülüyor. E, biz de burada parlamenterlik yapıyoruz. Böyle parlamenterlik olur mu arkadaşlar?

Yine o gün Amasya’ya gittim. Suluova ilçesinde, vatandaş gelmiş -hayvan pazarına gittik, Ramis Bey de burada, Amasya Milletvekili- diyor ki: “Sayın Milletvekilim, ben iki sene önce burada 1 hayvanı 7.500 liraya aldım, şimdi 1.500 liraya düştü.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, her tarafıyla bu memleketi batıran bir duruma geldik. Bu itibarla bunları belirtmek istedim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın Aydın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın konuşmacı konuşmasında çok haksız bir şekilde ”Her tarafı batırdığımızı, Atatürk’ü dışladığımızı…”

BAŞKAN – Ne söyledi Sayın Aydın?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Birçok ifade kullandı efendim, cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum Sayın Aydın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim.

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in 108 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

Tabii, aslında konuştuğumuz konu, zannediyorum, Kazakistan’la ilgili bir uluslararası anlaşmayı uygun bulmaya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Her zamanki gibi konuyla alakasız, her zamanki ezberini âdeta papağan gibi gelip burada aynı şekilde tekrar ediyor.

Şimdi değerli arkadaşlar, bir taraftan her türlü hakareti yapacaksınız, her türlü haksız isnatta bulunacaksınız, ondan sonra “Bana karşı dava açılıyor.” diyeceksiniz. Aslında dava açmak tabii işin yargı boyutu, mahkemeler suçlar ya da bir şekilde tazminata hükmeder, hükmetmez, ayrı bir şey ama dava açmak da aslında senin için bence çok anlamlı bir şey değil herhâlde, sen zaten buna alışmışsın ve bunu da âdeta bir meslek hâline getirmişsin. Burada hakaret etmeyi, küfür etmeyi âdeta meslek hâline getirmişsin. Bugüne kadarki bütün konuşmaların da böyle.

Evet, gene söylüyoruz, demokrasi bir araçtır, amaç değildir; amaç olan, halkın mutluluğu ve refahıdır. Bütün literatürde de bu böyledir.

Yıllardır işte siyaset yapıyoruz, konuşuyoruz, şunu bunu diyoruz diyorsunuz ama her seferinde de bunu tekrar maalesef dile getiriyorsunuz.

Bindirilmiş kıtalara bizim ihtiyacımız yok. Türkiye’nin her tarafında, evelallah Çanakkale’de de istediğimiz kadar kalabalığı toplayabilecek güçteyiz, böyle bir lider var. Sizin Tandoğan’da toplayamadığınızı Sayın Başbakan Kuzey Afrika’da gene toplar. Bırakın Türkiye’yi, her tarafta toplayabilecek bir güce sahip. Bu manada bindirilmiş kıtalara da ihtiyaç yok. Ama bir gönül penceresi olsun, bir gönül köprüsü olsun diye eğer insanlar başka taraflardan, Çanakkale’ye yılda 2 milyon kişi geliyorsa bununla da gurur duyman lazım, ecdadını insanlar görsün. Ecdadını görsün ve biz bugünlere nasıl gelmişiz onun farkına varsın. Nasıl millet olmuşuz? Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Arap’ıyla bir arada yatan şehitliği görmeniz lazım. Onun bu şekilde, böyle maalesef siyasete malzeme edilmesini de çok doğru bulmuyorum.

Bir de şunu söylemek istiyorum: Artık şu Atatürk tüccarlığını bırakın. Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanıdır, kurucusudur…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Devamla) - …hepimiz de aynı şekilde saygın bir şekilde ifadeler kullanıyoruz ama lütfen Atatürk üzerinden siyaset yapmayın artık. Atatürk eğer yaşamış olsaydı onu size söyletmezdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aydın.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – “Atatürk tüccarlığını bırakın.” dedi, daha bir şey söylememe gerek yok; herhâlde cevap vereceğim değil mi efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bana da “Papağan” dedi, ben de…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, ben de söz istiyorum.

BAŞKAN – Ne yaptı, sataştı mı bunu söylemekle Sayın İnce?

Buyurun, iki dakika söz veriyorum Sayın İnce. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Çok teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii ki dava açmak herkesin hakkı ama keşke mahkeme olsa, adalet olsa, yargı adam gibi işlese, “Yargıya gerekeni söyledik.” diyen bir Başbakan olmasa ama ne yazık ki yargı sizin sopanız hâline geldi ama unutmayın ki bir gün keser döner sap döner, o gün hesap da döner, hiç merak etmeyin. Yani gece yarısı, sıkıştığınız zaman, MİT Müsteşarını kurtarmak için sabahlara kadar nasıl kanun çıkardığınızı ve öğle olmadan da Cumhurbaşkanının bunu nasıl onayladığını hepimiz gördük.

Sayın milletvekilleri, Çanakkale konusuna gelince: Çanakkale bu milletin direnişidir, Çanakkale bu milletin özüdür, ruhudur, her şeyidir, hepimizi ilgilendiren bir yerdir. Ben daha önce de defalarca oraya gittim. Aynen, Sayın Genç doğru söylüyor, bindirilmiş kıtalar getiriyorsunuz oraya. Bindirilmiş kıtalarla o stadyumu dolduruyorsunuz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Siz de getirin.

MUHARREM İNCE (Devamla) – O stadyumun içinde Çanakkaleliler yok ve Çanakkale’yi yalan yanlış anlatıyorsunuz. Ak sakallı dedeler askerlere su taşımış. Böyle bir kafa olabilir mi? Ak sakallı dedeler Balkan Harbi’nde niye taşımadı, Birinci Dünya Savaşı’nda niye taşımadı da Çanakkale’de… Çanakkale’de Mustafa Kemal vardı. Diğerlerinde Enver Paşa vardı, başarısız kumandandı; Çanakkale’de iman vardı, ruh vardı, akıl vardı, dayanışma vardı, birlik vardı, her şey vardı. Siz de şimdi… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ya, benim annemin dedesi Çanakkale’de şehit olmuş. Asker kaçaklarının torunlarından değiliz biz, biz asker kaçaklarının torunlarından değiliz, kümeste saklananlardan değiliz biz, kusura bakmayın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar) Çanakkale ruhuna zeval getirmeyin, Çanakkale ruhuna dokunmayın, bindirilmiş kıtalarla Çanakkale ruhunu zedelemeyin.

Hepinize teşekkür ediyorum.

Atatürk’ü de unutmayın. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Aydın, önce sırada Sayın Genç var.

Evet, Sayın Genç, siz ne için el kaldırıyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Papağan gibi her gün çıkıp aynı şeyleri söylüyor.” dedi.

BAŞKAN – “Her gün çıkıp aynı şeyleri söylüyorsunuz.” dedi.

KAMER GENÇ (Tunceli) – “Papağan gibi” dedi.

BAŞKAN – Ha, “Papağan gibi” dedi.

Buyurun efendim, iki dakika söz veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim burada ne söylediğimi anlayan anlıyor.

Bakın, eğer hakikaten sizin Tayyip Başkanınızda bir yürek varsa böyle 2 bin, 3 bin polisle gezmesin; gidelim, bakın Çanakkale sokaklarında gezelim. Yok, cesaret edemiyorsunuz!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Çanakkale sokaklarında gezdi, evleri gezdi, hastaları gezdi.

KAMER GENÇ (Devamla) – Bakın, Tayyip Bey Çanakkale Zaferi’ne şimdi kürsüden şöyle diyor, yani Türk milletinin o zaferi kazandığını ağzına almıyor, “Arkadaşlar, Çanakkale’de Şamlı vardı, Bağdatlı vardı, Yemenli vardı” diyor. Ben gittim mezarlığı gezdim, ne Şamlı vardı ne bilmem Yemenli vardı. (AK PARTİ sıralarından “Var, var” sesleri.) Belki tek tük. Esas o Çanakkale Zaferi’ni kazanan bu millettir ama bu milleti ağzına almıyor.

Onun için yani bütün mesele şu: Arkadaşlar, biz burada doğruları söylüyoruz, doğruları söylediğimiz için de siz doğrulardan çekiniyorsunuz, konuşmuyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) – Yani yolsuzluklar yapıyorsunuz, biz burada dile getiriyoruz. Diyorsunuz ki: “Din var, ahiret var.” Yahu, ben geçen gün de dedim: Bu dünyada bir hesabınızı verin, öteki dünyada ayrı sorarız onu, o başka mesele.

Şimdi, bakın, burada, bu millete karşı yapılan büyük ihanet var. Arkadaşlar, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini dönüştürmüşsünüz, devlet diye bir şey kalmamış. Bakın, dün Çanakkale’de ana muhalefet partisi genel sekreteri orada, genel başkan yardımcısı orada, protokolde yer vermiyorsunuz, genel başkanın mesajını okutmuyorsunuz. Biz ondan sonra valiye söyledik, dedik ki: “Bak, bu mesajı okutmazsan, biz burayı terk ederiz.” Ondan sonra dönüş yaptı. Genelkurmay Başkanının mesajını okutmuyorsunuz, böyle bir şey olur mu? O Çanakkale Zaferi’ni kazanan ordu değil mi? Nasıl siz ordunun oradaki duygularını milletten gizliyorsunuz da Tayyip Erdoğan çıkmış, camdan, böyle kendine göre yazdığı birtakım saçma sapan konuşmalarını millete dinletiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? O bakımından hep çekiniyorsunuz milletten. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ama Sayın Aydın, bu ne zamana kadar devam edecek?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, sataşmaya sebebiyet vermeden efendim…

BAŞKAN – Ne diye sataştı? Kim sataştı size Sayın Aydın?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Saçma sapan ifadeler kullandığını söyledi Sayın Grup Başkanımızla ilgili.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok Başkan öyle bir şey yahu.

BAŞKAN – Sayın Aydın, buyurun.

İki dakika süre veriyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

4.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Evet, Sayın Kamer Genç’in doğruları… Her zaman doğruları ifade ettiğini söylüyor ya, gene doğruları kendince ifade etti ama halkımız bir türlü Kamer Genç’i anlayamadı. Bilemiyorum, problem Kamer Genç’te mi halkta mı?

MALİK ECDER ÖZDEMİR (Sivas) – Önce “Atatürk tüccarlığı” lafını geri al Sayın Grup Başkan Vekili.

AHMET AYDIN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, tabii, “Yargı adam gibi görevini yapsa.” deniyor. “Yargı AK PARTİ’nin sopası hâline geldi.” dendi ama yargı AK PARTİ’nin sopası hâline gelmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Yargı, CHP’nin sopası olmaktan çıktı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olmadı Ahmet, olmadı. CHP yargıya hiç atama yapmadı şimdiye kadar.

AHMET AYDIN (Devamla) – Problem orada, yargı CHP’nin sopası değil. Artık, kimsenin ne ön bahçesi, kimsenin de ne arka bahçesi olmayacak, tam bağımsız bir yargı olacak, bizim gayretimiz odur.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Senin yaşın buna müsait değil, hiç atama yapmadı şu duruma kadar ama siz atama yapıyorsunuz.

AHMET AYDIN (Devamla) – “Bindirilmiş kıtaları getirdiniz.” dediniz

Değerli arkadaşlar, bindirilmiş kıtalara bizim ihtiyacımız yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Olmadı Ahmet Bey, olmadı.

AHMET AYDIN (Devamla) – Ama keşke Cumhuriyet Halk Partisi de binlerle, on binlerle Çanakkale’ye gidebilse, keşke o ruhu orada görüp, keşke o ruhu yaşayabilse, o zaman bu problemler olmazdı; keşke sizler de orada olsanız, keşke sizler de on binleri oraya getirebilseniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – O ruhu Sarıkamış’ta niye yaşayamadın Ahmet?

AHMET AYDIN (Devamla) – Gelin, o ruhu yaşayın, hep birlikte yaşayalım.

Evet, orada, Mustafa Kemal’in önderliğinde, liderliğinde, kahramanlarımızın liderliğinde milletin omuz omuza verdiği mücadele neticesinde bir zafer kazanılmıştır. O zaferi millete çok görmeyelim, millet adına çok görmeyelim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Deminki cümleyi bir daha söyle Başbakan seni götürür Ahmet Ağabey.

AHMET AYDIN (Devamla) – Biz, bu dünyada da ahirette de -değerli arkadaşlar- hesabını vermeyeceğimiz işleri görmeyiz. Hem bu dünyada hesabını veririz hem de ahirette hesabını veririz. Kimseden de bizim korkumuz yok.

“Milletten bahsetmedi.”yi ifade edenleri zaten buradaki konuşmalardan görüyoruz. Milleti ne derece önemsedikleri, millet için ne derece siyaset yaptıklarını burada, bu kürsüde hepimiz takip ediyoruz, hepimiz izliyoruz.

Değerli arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun. Çanakkale ruhunu hep birlikte bütün Meclis olarak yaşayalım diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) – “Yargı CHP’nin sopası olmaktan çıktı.” diyerek partimize hakaret etti.

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce, sataşma nedeniyle iki dakika da size söz veriyorum.

5.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine tekraren sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, Başbakanın doğduğu, seçildiği illeri mübarek yapan bir zihniyetten, Başbakanı kurtaran balyozu mübarek sayan bir zihniyetten, “Başbakana dokunmak ibadettir.” diyen bir zihniyetten çok fazla bir şey bekleyemeyeceğim doğrusu.

Bakın, ben size şunu söyleyeceğim: Yargı için Başbakan, kendisi “Devlet içinde devlet oldular.” dedi, bunu kendiniz söylediniz siz. Ucu size dokunduğu zaman söylüyorsunuz. Yargı size de lazım, bize de lazım, hepimize lazım.

Bakın, tarihini söylüyorum, 4 Ağustos 2011. Elimde gazete kupürleri var. Muharrem İnce demiş ki: “Genel affa doğru gidiyoruz.” Yani bu kadar generali, milletvekilini, profesörü, gazeteciyi, muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz, neden biliyor musunuz? Bunun bir tek sebebi var: Abdullah Öcalan’ı affedeceksiniz. Onun için yelpazeyi büyütüyorsunuz, genişletiyorsunuz ki, af çıkardığınızda toplumdan destek alabilmek için yapıyorsunuz bunu. Yargı sizin kontrolünüz…

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Müneccim misin? Nereden biliyorsun?

MUHARREM İNCE (Devamla) - Ne biliyorsunuz ya, hiçbir şey bildiğiniz yok. Bu süreçle ilgili ana muhalefet partisi bir şey bilmiyor, aktaran yok; muhalefet partileri bir şey bilmiyor, siz de bir şey bilmiyorsunuz. Hatta bırakın sizi Bakanlar Kurulu üyeleri de bilmiyor.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sen mi biliyorsun.

MUHARREM İNCE (Devamla) - Ben bilmiyorum zaten, kabul ediyorum.

Bunu bırakın, Cumhurbaşkanı da sürecin içinde yok. Cumhurbaşkanı da nelerin olduğunu bilmiyor. Milletin, bu ülkenin geleceği tartışılırken, pazarlıklar sürerken, ne alıp verildiği bilinmezken siz yine parmak makinesi olmaya devam edin.

Ben kayıtlara geçireyim, tutanaklara bunu yazdırayım. Ben ana muhalefet partisinin milletvekili olarak sorumluluğumu yapayım, üstüme düşeni yapayım, siz bir dahaki dönem listeyi düşünmeye devam edin, siz listeye girmeye devam edin, onu düşünmeye devam edin.

Ne biliyorsunuz siz, ne!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM İNCE (Devamla) - Ne alınıp ne veriliyor, ne pazarlığı yapılıyor, biliyor musunuz siz? Hiçbir şey bildiğiniz yok!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Sen ne biliyorsun?

MUHARREM İNCE (Devamla) -  Hiçbir şey bildiğiniz yok! Size bunları soran da yok! (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Çanakkale’ye gelmediniz ama.

BAŞKAN – Sayın Şandır, buyurun.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, ben, 69’a göre söz alamadığımıza göre, yerimden bu konuşmalarla ilgili bir katkı yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 108 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, değerler üzerinden yapılan siyasetin o değerlere zarar vereceğine, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin zaferi olduğuna ve bu zaferleri Türk milletinin elinden almaya kimsenin gücünün yetmeyeceğine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Değerli Başkan, teşekkür ederim.

Değerli milletvekili arkadaşlar, sürekli bu türlü tartışmalarla bazı değerleri yıprattığımızı bilmek mecburiyetindeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, burada bu tartışmalara şahit olan bir parti olarak milletim adına şunu hatırlatmak istiyorum: Değerler üzerinden yapılan tartışma, milletimize ait değerler üzerinden, cumhuriyetimize ait değerler üzerinden yapılan siyaset o değerlere zarar verir, siyasete de asla seviye kazandırmaz. Bunun üzerinden bir siyasi rant elde etmek isteyenlerin bunun olmayacağını bugüne kadar görmüş olmaları lazım, bundan sonra da devam ederlerse göreceklerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ikinci söyleyeceğim hadise şudur: Eğer bir cümlenin öznesini koymazsanız yüklemin anlamı olmaz. “Çanakkale Zaferi” deyip “Türk milleti” dememek bu millete haksızlıktır, bu millete hakarettir. Bunu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak asla kabul etmeyiz. Asla, bu millete bu hakareti yapanları da bu millet affetmeyecektir. Çanakkale Zaferi Türk milletinin zaferidir. Öyle, Sayın Başbakanın söylediği gibi “Çanakkale ruhu” diye yeni bir şey ortaya koyup bu milletin kazanımlarını, bu milletin zaferlerini bu milletin elinden almaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bunu, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk milleti adına burada ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

 GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (S. Sayısı: 108) (Devam)

BAŞKAN - Şimdi soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Ben, Sayın Bakana, geçtiğimiz aylarda, yaklaşık iyi yıldan beri, başta Millî Savunma Bakanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığına başvurarak Kürecik’teki, İsrail’i korumaya yönelik olan üsse girmek için izin istedim. Bana izin vermediniz ama geçtiğimiz günlerde Amerika’da faaliyet gösteren bir silah lobisinin temsilcisi Kürecike elini kolunu sallaya sallaya girdi, oradaki almış olduğu notları Amerika basınıyla paylaştı. Yani siz diyorsunuz ki: “Amerikalı Ricky’e ‘yes’ Malatyalı Veli’ye ‘no.’” Bunu kınıyorum, bu tutumunuzu. Tekrar burada Türkiye Büyük Millet Meclisine şikâyet ediyorum sizi Sayın Bakan ve bu izni almak için de uğraşacağımı bilmenizi istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Yemen’le vizeyi kaldırdık, bugünkü gazetelerde… Şimdi, Yemen’in bir özelliği var, Yemen’in özelliği El Kaidenin çoğunluğu orada duruyor yani El Kaide’nin merkezi orada. Şimdi, bu vizeyi kaldırmaktaki amacımız ticari midir, yoksa El Kaideli kişilerin Türkiye üzerinden gelip Suriye’ye gidip savaşmalarını sağlamak mıdır? Vizeyi kaldırdığımız tarihten bugüne kadar veyahut da daha önce Yemen’den Türkiye’ye kaç kişi giriş yapmış, Yemen’den giriş yapan bu kişilerden Suriye’ye gidenler var mıdır? Bu konuda net bilgi istiyorum.

İkincisi: Genelkurmay Başkanlığının elindeki elektronik sistemler hangi gerekçelerle alınıp MİT’e verildi? Ve bu konuda çok ciddi şüpheler var ve MİT’in bu konuda, yapılan istihbaratı zamanında askerlere intikal ettirmemesinden kaynaklanan çok sayıda şehit var. İşte, Hakkâri civarında 27 kişi şehit edildi, bir gün 17 kişi şehit edildi. Genelkurmay elektronik sistemlerini Genelkurmaya tekrar vermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Özgündüz…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biliyorsunuz, Suriye’de El Kaide’ye bağlı “El Nusra Cephesi” denilen bir terör örgütü savaşıyor, masum insanları katlediyor. Hükûmetinizin El Nusra Cephesinin terör örgütü listesinden çıkarılması için Amerika nezdinde girişimleri olduğu söyleniyor, doğru mudur?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, biz, Millî Savunma Bakanlığı olarak, doğrudur, Veli Ağbaba Kürecik’e izin istedi, izinle ilgili yetkiyi vermedik, bunun dışında kimseye de oraya gitme iznini vermedik. Birinci cümle bu.

Ne söylüyorsam doğruyu söylüyorum, dolayısıyla da bir şeye izin vermedik.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ricky girdi!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – İki: Sayın Genç’in sorusuna cevap olarak, biz hem Afrika’ya hem Asya’ya hem Avrupa’ya hem Amerika’ya açılıyoruz. Türkiye, öyle olmasaydı, 36 milyar dolarlık ihracattan 150 milyar dolarlık ihracat seviyesine gelemezdi. Bizim 2023 hedefimiz var, 150 milyar dolarlık ihracatı 500 milyar dolara ulaştırmak. Bunu nasıl ulaştıracaksınız? Kendi iş adamınızın, kendi üreticinizin başka ülkelere hiçbir engel olmadan kolaylıkla gidebilmesi gerekir. Yemen’e vizesiz gidebilmek için Yemen vatandaşından mütekabiliyet gereği vizeyi kaldırmak gerekli. Dolayısıyla, bizim amacımız budur, bunun dışında zaten sorunun sorulmasından cevap beklenilmiyor, kendi düşüncesini ifade ediyor, bunun doğru olmadığını… Amaç, Türkiye vatandaşlarının dünyanın her köşesine rahatça ulaşımını sağlamaya yöneliktir.

Bir başkası, bakın, ehli insaf sahibi olan herkes şunu teslim eder ki Türkiye'nin son iki yılda terörizme karşı vermiş olduğu mücadele, geçmiş otuz yıldan -stratejistlerin de görüşüne bakın- en başarılı dönemdir.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Tunceli) – İnsaf ya!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Herkes böyle diyorsa elini vicdanına koysun.

OKTAY VURAL (İzmir) – PKK için en başarılı diyorsun değil mi!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Herkes öyle diyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Gurur duyuyorsunuz!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – İdeolojik körlükte olanların dışında hiç kimse bir şey diyemez, en başarılı olduğu dönemdir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teslim oldunuz, teslim!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Devletin kurumları arasında hiçbir çatışma yoktur, iş birliği vardır, terörle mücadelede en başarılı…

MUHARREM VARLI (Adana) – Diz çöktünüz!

OKTAY VURAL (İzmir) – En başarılıymış!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Evet…

OKTAY VURAL (İzmir) – Kimi kandırıyorsunuz?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, o sizin…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayenizde muhatap oldu...

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Millet biliyor! Millet biliyor! Millet biliyor!

OKTAY VURAL (İzmir) – Mitingler düzenletiyorsunuz, Öcalan’a özgürlük, PKK’ya statü, Kürtlere statü diye! 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Millet biliyor! Millet biliyor! Ben bire bir arkadaşlarınızla görüştüğümde ki onların da ehli insaf sahibi olanları bunları söyler.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sivas’ta “Bu açılım terörü durdurmaz.” diyen sen değil misin Sayın Bakan?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hiç merak etmeyin, Sivaslı da biliyor, millet de biliyor.

OKTAY VURAL (İzmir) – Biliyor, biliyor!

BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen, Sayın Bakan cevap veriyor, bir saniye…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bunun dışında, terörizmle ilgisi olan, bağlantısı olan…

OKTAY VURAL (İzmir) – Bu açılım terörü durdurmaz diyen…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bununla ilgili… Yani ne söylediğini biliyorsun, ne anladığını… Sen MHP’yi temsil etme yeteneğinin bile dışında olan birisin, sen MHP’yi de temsil edemezsin! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Lütfen Sayın Bakan, sorulara cevap verin.

MİLLÎ SAVUNMA BAKAN İSMET YILMAZ (Sivas) – Herkes de biliyor yani.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sen Hükûmeti temsil edemeyen, TSK’yı temsil edemeyen bir adamsın. Sen PKK’yı mı temsil ediyorsun?

MİLLÎ SAVUNMA BAKAN İSMET YILMAZ (Sivas) – Biz Türk milletinin temsilcisiyiz. Bizim hiçbir terörist örgütün herhangi bir ülkenin listesinden çıkarılma gibi bir gayretimiz, çalışmamız yoktur. Biz masumu öldüren herkesi terörist olarak kabul eder ve bunu böyle değerlendiririz.

Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Terörist örgütü muhatap kıldınız ya. İnsan biraz utanır, utanır. Siz kim, MHP kim, millet kim, milliyetçilik kim! İşiniz gücünüz bu millete hakaret.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Vural.

Sayın Özel, buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Genelkurmayın elektronik sistemlerine cevap vermediniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKAN İSMET YILMAZ (Sivas) – Verdim, verdim.

BAŞKAN – Sayın Özel, sorunuzu sorunuz lütfen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de Genelkurmay elektronik sistemlerinin MİT’e devredilmesinden sonra yaşanan bir olaydan bahsedeceğim. Suriye’de düşürülen uçağımıza uçuştan bir gün önce Suriye hava sularını ihlal eden bir rota verildi mi? Buna filo itiraz etti mi? Filonun itirazı üzerine rota önce düzeltilip uçak havadayken eski GES, şimdi MİT’e bağlı BİS tarafından yine uçağın bir gün önce itiraz ettiği uçuş profili ve rotasını havada zorlanıp birkaç dakika sonra uçak düştü mü? Bu konuda vermiş olduğumuz soru önergelerini niye yanıtsız bırakıyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma bir sorum var. Basında çıkan en son haberlere göre Patriot’ları denetlemekte olan generalimize Alman askerlerinin engel olduğu ve bu engel olan Alman askerlerine de bizim generalimizin tokat attığını okuduk. Bu doğru mudur, geçerliliği nedir? Engelleme gibi bir hakları var mı? Bunu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Bakan, “Kimseye izin vermedik.” diyorsunuz ama bunu hem önemli bir gazeteci yazdı hem de bu, basında paylaşıldı. Belki Kürecik’te sizin yetkiniz yoksa onu anlayabilirim. Millî Savunma Bakanlığının yetkisi yok, Amerika’nın yetkisi var, onu anlayabilirim ama bir Amerikan silah lobisinin temsilcisinin -ismi de Ricky Sayın Bakan- oraya girdiğini söyledi. Bu konuyla ilgili, Kürecik’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir kez daha soruyorum: Yetkiniz yoksa anlayabilirim, anlayışla karşılayabiliriz Kürecik’te yetkinizin olmamasını ama bir milletvekiline izin verilmemesini tekrar dikkatlerinize sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özgündüz…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, yılbaşı günü, Amerikan askerleri İncirlik’te bulunan bir mescide girerek orada mihrabı tahrip ettiler, mescide saygısızlık yaptılar. O konuda bir soruşturma açıldığı söylenmişti, hangi aşamadadır? Birinci sorum bu.

İkincisi de: Yine Akdeniz’de ne şekilde düştüğü belli olmayan uçaklarımızla ilgili, 2 pilotumuzun şehit olmasıyla ilgili soruşturma hakkında sorduğum soru önergesinde, askerî savcılık tarafından gizlilik karar olduğu söylendi. Ne aşamadadır, ne için kamuoyuna açıklanmıyor?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, daha önce size de yazılı soru önergeleri verdik PKK’nın elinde bulunan kamu görevlileri hakkında. Bizim tespitimiz 16 kişiydi 1982 yılından bu yana. Size verdiğimiz soru önergelerinin cevaplarında “Araştırıyoruz, bakıyoruz.” dediniz ve bir envanterinin de olmadığı görüldü. Ama şu ana kadar Kandil’den 8 tane kamu görevlisi Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edildi. Peki, diğerlerinin durumu hakkında bilginiz var mı? En azından, ölmüşlerse, ailelerinin, öldüklerini bilmeye hakları olduğunu düşünüyorum.

Bir de: Suriye’de operasyon yapıp Amerikalının katilini yakalamayı abartarak kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Niye şimdiye kadar kamu görevlilerini Irak’ta operasyon yapıp da getiremediniz, bunu çok merak ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Vural…

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Millî Savunma Bakanına sualim:

Çanakkale’de 18 Martta şehitlerimizi yâd ederken İmralı’ya heyet göndermekten utanç duyuyor musunuz?

PKK’yı muhatap alıp Türk Silahlı Kuvvetlerini suçlu ve şüpheli konuma düşürmekten gurur duyuyor musunuz?

Genelkurmay Başkanına müebbet hapsi verilirken Öcalan’a beslediğiniz muhabbetin kaynağı nedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Bakan, BDP çevrelerinden yapılan açıklamaya göre, İmralı’dan Kandil’e gönderilen mektuplara dayanarak yaptıkları açıklamada 21 Mart Nevruz Bayramı’nda çift taraflı ateşkes yapılacağı belirtiliyor. Oysa çift taraflı ateşkes yapılması demek, terörle mücadelenin durdurulması demektir. Sayın Başbakan ise yaptığı açıklamada terörle mücadelenin devam edeceğini, siyasi uzantılarla müzakerenin yapılacağını söylemiş idi. O zaman çift taraflı ateşkesten sonra terörle mücadele nasıl yapılacak, bir açıklar mısınız.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, askerlik yaparken diğer bir asker tarafından vurularak ayağı kesilen gazinin devlet tarafından yaptırılan protez ayağının parası geri istenmektedir, faiziyle birlikte geri istenmektedir. Bu tür gazilerimize yani askerdeyken yaralanan bu gazilerimize bir statü değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, PKK terör örgütü tarafından teslim edilen kamu görevlilerinin medyaya yansıyan fotoğraflarında kamu görevlilerinin elleri arkaya bağlıydı ve kıyafetleri terör örgütü militan kıyafetleriydi. Bu görüntüden bir devletin bakanı olarak siz rahatsız oldunuz mu, olduysanız bunun gereğini yaptınız mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Özensoy…

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, 2011 seçimleri öncesinde Sayın Başbakan seçim meydanlarında, “Kürt meselesi yoktur, böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.” diye ve hatta Oslo görüşmelerini inkâr ederek ve bu görüşmelerin varlığını söyleyenleri de şerefsizlikle, alçaklıkla suçlayarak bu milletten oy istedi ve oy aldı. Şimdi soruyorum: Herhangi bir AKP yetkilisi meydanlarda “Biz İmralı canisiyle görüşerek bu meseleyi halledeceğiz.” diyerek vatandaştan oy istedi mi? İstemediyse, bu yetkiyi siz milletten almıyorsanız nereden alıyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Vural…

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, PKK yöneticileri olan bebek katilleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın teslim edilmesi konusunda size yapılan öneriyi neden reddettiniz?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özgündüz…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, terör örgütü yöneticisiyle Hükûmetiniz arasında yapılan müzakereler, anladığım kadarıyla, PKK’nın silah bırakması üzerinden değil silahlı PKK unsurlarının ülkemizi terk ederek Kuzey Irak’a, Kürt bölgesine, Barzani’nin sorumlu olduğu bölgeye, Kandil’e yerleşmesine ilişkindir.

Siz, bu durumda, Barzani’yle ilişkilerinizi geliştirerek, o bölgeden petrol alımı yaparak terör örgütüne destek sağlıyor değil misiniz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Son soru, Sayın İnce…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan’a şunu sormak istiyorum: Hepimiz askerlik yaptık. Ailemize mektup yazdığımız zaman mektupların üzerine “Er mektubu görülmüştür.” damgası basarlardı. Bu, mahkûmlar için de geçerlidir. Abdullah Öcalan’ın yazdığı mektuplara “Mahkûm mektubu görülmüştür.” damgasını basacak yiğit bir Hükûmet misiniz yoksa o mektuplara bu damgayı basmadınız mı? Birinci sorum bu.

İkinci sorum: Kendi sözlerine kendi sözlerinde yasak getiren bir Başbakanımız var. Bir Başbakan iki Erdoğan’da. Bunu nasıl buluyorsunuz o Hükûmetin bir üyesi olarak?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Genel olarak, sorulan sorulara aldığım notlar oranında cevap veriyorum.

Öncelikle bir, çift taraflı ateşkes diye bir şey yoktur, terörle mücadelemiz devam edecektir. Terörle mücadeleden zerre kadar taviz verilmeyecektir.

Şimdi, bunu söyledim mi? Bu bir gerçek midir? Gerçektir. Aynı soruyu bir daha sormak, sanki bunu söylememişim gibi bir başka milletvekiline veya bir başka sayın bakana sormak, yazılı soru sormak boşuna gündemi işgal etmektir. Sayın Başbakan söyledi mi?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Başbakan hiçbir şeyi doğru söylemiyor ki ya!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî Savunma Bakanı olarak da söylüyorum ki karşılıklı ateşkes denen bir husus yoktur, terörle mücadeleden zerre kadar taviz verilmeden devam edilecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) – “Çıkarlarsa operasyon yapmayacağız.” demedi mi? Kimi kandırıyorsun!

BAŞKAN – Sayın Bakan, sayın milletvekillerinin soru sorma hakları vardır, siz cevap vereceksiniz.

Buyurun, devam edin efendim.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Peki.

Efendim, ben de onu söylüyorum, aynen böyle.

BAŞKAN – Devam edin efendim, evet.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Nasıl inanacağız Başbakana ya? “Görüşen şerefsizdir.” diyor, sonra görüşüyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Terörle mücadeleden zerre kadar taviz verme yoktur, terörle mücadelemiz devam edecektir. Ülkemizin içerisinde terör olduğu sürece silahlı kuvvetlerimiz de emniyet güçlerimiz de terörle mücadelesine devam edecektir, birinci husus bu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Emniyetin devam ediyor da sizin yok ki!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hem emniyet devam eder, güvenlik güçlerimiz deyince hepsi de devam eder…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizde siyasi irade yok

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kimde yok siyasi irade ya?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Herkes biliyor, milletimiz de biliyor, çıkın dışarı, bakın. Anketler de onu söyler, eğer terörle mücadelede bir zafiyet olsaydı anketlerin sonucu bunu göstermezdi. Ondan hiç şüpheniz olmasın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Anketlerde sadece yüzde 24 sizin yaptığınızı onaylıyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Güzel, güzel, tabii, çok güzel!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Bakan cevap veriyor, susun da dinleyin; soru sordunuz, cevaplasın.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sana ne! Sen de gel sor! Avukat mısın sen, avukatı mısın?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Avukatım tabii, ben de avukatıyım!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bir başka husus…

OKTAY VURAL (İzmir) – Avukatıysan çık otur oraya!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ben de avukatım, evet!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Sayın milletvekilleri, terör örgütü yöneticileri olan  Murat Karayılan ile…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen sadece fasonda konuş!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sen mi yönetiyorsun burayı?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen, Sayın Bakan cevap veriyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ben yönetmiyorum, Başkan yönetiyor da dinleyin ama!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sen sadece fason konuşacaksın, fason!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Düzgün konuş, hakaret etme, hakaret etme!

MUHARREM VARLI (Adana) – Ne yapacaksın, ne yapacaksın?

BAŞKAN – Sayın Özel…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …Cemil Bayık’ın Türkiye’ye teslim edilmesi doğrultusunda Hükûmetimize yönelik herhangi bir öneri veya teklif olmamıştı ki bunun reddi veya kabul edilmemesi söz konusu olsun.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – “Fason” hakaret değil; fason, bir yönetim şekli!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Senin ne mal olduğunu biliyoruz!

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Yine bir başka sayın milletvekilimizin talebi…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Mal sensin lan, malın da parasız olanı! Elden ele gezen bir malsın sen!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ayıp ya!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Haysiyetsiz!

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, lütfen…

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Gerek İncirlik Üssü’nde camiye karşı yapılmış olan tahribatın ve gerekse de Suriye’nin uluslararası açıklarında, uluslararası sularda düşen uçakla ilgili soruşturmalarımız devam ediyor. Ancak soruşturmalar, bildiğiniz gibi, uzun süreli; bazen adli tıbbın raporu da kısa sürede elde edilmiyor. Dolayısıyla, bu soruşturmalar devam ediyor. Devam ettikten sonra da kamuoyuna açıklanır. Bilin ki bu Hükûmetin bu milletten saklayacağı hiçbir şeyi olmaz. Her şey şeffaf olarak devam ediyor. Hatta birçokları da niye bu kadar şeffaf oluyor diye bizi eleştiriyorlar.

MUHARREM VARLI (Adana) – Cam mı koydunuz görüşmelere?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bir başka husus, Türk Silahlı Kuvvetlerinde gerçekten, bazen, muhakkak ki… Mehmetçiklerimiz, onlar da insandır, onların da ellerinde silah var. Bazen bir Mehmetçik’imiz diğer Mehmetçik’i yaralayabilmekte veya ölümüne yol açabilmektedir. Sayın vekilimizin söylediği gibi, bir Mehmetçik’imizin silahından çıkan bir kurşundan dolayı diğer Mehmetçik’imizin bir organına protez takılmışsa biz bundan bir protez bedeli alınmasını doğru bulmuyoruz. Mevcut yasaların bu hakkın talep edilmemesi fırsatını verdiğini düşünüyoruz, imkânını sağladığını düşünüyoruz ama bu fırsatı vermiyorsa, bu imkânı sağlamıyorsa ilave de bir çalışmamız devam ediyor, o çalışmanın içerisine de bunu koyarız ki biz emanet olarak kendi milletimizden aldığımız evlatlarımızı, sağlam olarak, aldığımız gibi teslim etmekle kendimizi yükümlü hissediyoruz. Bir eksiklik olursa da o eksikliği devletin imkânları çerçevesinde, eksiklikleri yerine getirmek de bizim asli vazifemizdir diye düşünüyoruz.

Yine, bakın, devletin istihbarat birimleri vardır. Bu istihbarat birimlerinin, terör örgütlerinin ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, planlarının ne olduğunu araştırıp, inceleyip, bilip ve bunu devletin karar alma icra organlarına sunması asli vazifesidir. Dolayısıyla, bu yürütülen süreç bu çerçevede devam ediyor. Milletimizin bu sürece desteği de tamdır diye düşünüyoruz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Başbakan istihbaratçı mı? O yürütüyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hayır, Millî İstihbarat Teşkilatımız var.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi istihbarata bağlı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Millî İstihbarat Teşkilatımız vardır, dolayısıyla Millî İstihbarat Teşkilatımız gönderiyordur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hangi istihbaratın elemanı?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Bir başka husus, gerçekten, biz, terörist örgütlerce kaçırılmış kendi kamu görevlilerimizin yurt dışındaki, Kuzey Irak’taki bulunduğu bölgeyi de biliyorduk. Ancak, bir operasyon yapılması durumunda bunların hayatlarının riske atılma ihtimali de düşünülerek bu netice alındı. Dolayısıyla, bir tek kimsenin burnunun kanamamış olmasından bu giden…

OKTAY VURAL (İzmir) – Demek ki operasyon yapacak acziyet içerisindesiniz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Hiç öyle değiliz, Türk milleti, sizin düşünemediğiniz kadar, hayallerinizin alamayacağı kadar çok güçlüdür, o gücü, zamanı, yeri geldiğinde şimdiye kadar göstermiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizde yok, sizde irade yok. Mehmetçik’te var, poliste var, sizde yok.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – …bundan sonra da aynen gösterir diye düşünüyorum. İrade de vardır.

İki: Türk Silahlı Kuvvetleri de güçlüdür, güvenlik güçleri de güçlüdür. Türk milletine yönelmiş her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir. Bu zamana kadar gelmiştir. Yargılanan Türk Silahlı Kuvvetleri değildir, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olup da bir şekilde, bir başka yerle bağlantısı var mı yok mu şeklinde ihtilaflı olanlardır. Dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri… Bakın, hepimizin ortak, tek silahlı kuvvetleri var. Sizlerden istirhamım -bunu da söylüyorum- siyaseti Türk Silahlı Kuvvetleri üstünden yapmayalım. Onun dışında bir başka husus üzerinde Hükûmetimizi eleştirmekte serbestsiniz. Dolayısıyla, silahlı kuvvetlerimiz ortak değerimizdir, koruyormuş gibi yapıp da yine saldırmayalım.

OKTAY VURAL (İzmir) – Silahlı kuvvetlere saldıran sizsiniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde olmadığı kadar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – PKK’yla darbe planlıyorsunuz, PKK’yla anayasal darbe planlıyorsunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Bakan soru soran herkese her cümlenin başında, sonunda ayar veriyor. Biz milletvekiliyiz, soru sormak gibi bir hakkımız var, onun da milletvekillerine cevap vermek gibi bir zorunluluğu var.

BAŞKAN – Sayın Bakanı ikaz ettim, “Her sayın milletvekilinin soru sorma hakkı vardır, siz de cevap vereceksiniz.” dedim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sürekli, Sayın Bakan “Öyle soramazsınız…”

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Bakan suallerimize cevap vermedi, yazılı mı cevap verecek yoksa cevaplarını mı bilmiyor yoksa sükut ikrardan mı geliyor?

BAŞKAN – Onu bilmem efendim, o sayın Bakanın takdirinde. Açıklama yapın isterseniz.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) – Ben buradan cevap verdiğime inanıyorum ama alamamış olanlar yazılı cevap alacaklar.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yani zarar eden kendisi olur, uluslararası anlaşmaları…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Utanç tabloları, utanç!

BAŞKAN – 1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi yok.

OKTAY VURAL (İzmir) – Çık müzakereleri anlat, çık Sayın Savunma Bakanı çık… Millî rezalet bakanı.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde söz talebi yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Soru var, soru.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, sual var.

BAŞKAN – Sayın Şandır’ın suali 1’inci konuyla ilgili. Söz istiyor musunuz, soru sormak istiyor musunuz Sayın Şandır?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Soru soracaktım ama vazgeçtim.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı.)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri,  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı       : 251

Kabul                               : 248

Ret                                   : 1           

Çekimser                         : 2 (x)

                                       Kâtip Üye                                  Kâtip Üye

                                  Bayram Özçelik                         Mine Lök Beyaz

                                         Burdur                                   Diyarbakır”

Böylece tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.
DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 19.38

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 79’uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

5’inci sıraya alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı: 348)(x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 348 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakan, bu Kürecik Üssü, artık AKP’nin üzerini kapatamayacağı, sizin de üzerini kapatamayacağınız, Türkiye'nin, belki 24’üncü Dönemin, belki sizin Hükûmetin en büyük ayıbı. Bu ayıp öyle büyük bir ayıp ki bir taraftan Mavi Marmara nedeniyle İsrail’e meydan okurken bir taraftan gizli kapılar ardında anlaşmalar imzalayarak İsrail’i korumaya yönelik bir kalkan. Yani, bir zamanlar Davos’ta “one minute” derken, Lizbon’da “Yes, okey.” demenin anlaşması bu. (CHP sıralarından alkışlar) Yarın, tarih yazdığı zaman bunu, Türkiye’de yaşayan barışsever Anadolu insanına yapmış olduğunuz, bu Hükûmetin yapmış olduğu ihaneti mutlaka yazacaktır. Kürecik’te bulunan o üs, Türkiye’ye yapılmış olan en büyük ihanettir.

Bakın, değerli arkadaşlar, bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Orada daha önce bir radar üssü vardı. Deniz Gezmişler, Sinan Cemgiller, orada, o emperyalizmin simgesi olan o radar üssünün oradan kaldırılması için mücadele ettiler. O üs, emperyalizmin en büyük simgesiydi. 1960’lı yılların sonunda 68 gençlik önderlerine, solcularına, devrimcilerine, “tam bağımsız Türkiye” diyenlere ilham veren bir üs orası. O uğurda binlerce insan mücadele etti; yüzlerce insan, binlerce insan öldü o mücadelenin sonunda. Geldik, kırk yıl sonra değişen bir şey yok, sadece bakanların, sadece altına imza atan insanların ismi değişti. Bu, ihanettir. Bu, Türkiye’ye, Anadolu insanına yapılmış en büyük ihanettir. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz, bunun takipçisi olacağız.

                            

(x) 348 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Şimdi, Sayın Bakana diyorum ki: Martın başında Amerikalı bir silah lobisinin temsilcisi Kürecik’e geliyor, Antep’e geliyor; Kürecik’te ve Antep’te incelemelerde bulunuyor. Defalarca aslında siz bizi onayladınız, oranın kimin üssü olduğunu, vermiş olduğumuz sorulara vermiş olduğunuz cevaplarla aslında siz bizi onayladınız. Dedik ki biz size: Orada kim var? Siz “Amerikan askerleri var.” dediniz. Şimdi, Malatya’nın seçilmiş bir milletvekili kendi bölgesindeki üsse izin istiyor. Genelkurmay Başkanlığına yazı yazdım, Genelkurmay Başkanlığı “Yetkimiz yok.” dedi. Genelkurmay Başkanının nerede yetkili olduğunu bilemiyorum ben. Millî Savunma Bakanlığına, sizin Bakanlığınıza 10 kadın milletvekiliyle yazı yazdık, “İzin veremeyiz, bizim yetkimizde değil.” dediniz. Dışişleri Bakanlığına müracaat ettik, “İzin veremeyiz.” dediniz ama bir silah lobisinin temsilcisi bir Amerikalı geldi, o üste inceleme yaptı ve Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış bunu yazdı, kimse yalanlamadı.

Değerli arkadaşlar, seçilmiş bir milletvekilinin giremediği bir toprak parçası varsa bu ülke bağımsız mıdır? Bu ülkede o üsse -maalesef üzülerek söylüyorum, bir milletvekili olarak utanç duyarak söylüyorum- maalesef Sayın Bakanın izin verme yetkisi yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Kendi girebilir mi?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Kendi de giremez. İzin verme yetkisi yok değerli arkadaşlar.

MUHARREM VARLI (Adana) – Bahse girelim mi? Hadi bahse girelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Sayın Milletvekilim, bakın, oraya giremez. Seçilmiş bir milletvekilini sokamıyorlar ama Amerikalı… Sayın Bakanın da haberi yok o Ricky Allison’dan.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Damsız almıyorlar!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Haberi yok çünkü samimiyetle diyor ki: “Benim haberim yok, benim bilgim dışında kimse girmedi.” çünkü kendi bilgisiyle girmedi. Orada Amerikalı Ricky’e “Yes.”, Malatyalı Veli’ye “No.” Bunların politikası bu, bu arkadaşların politikası bu. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, bir de enteresan bir şey yaşandı geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar. Dışişleri Sözcüsü bir gazeteye açıkladı: “Kürecik etkilenmeyecek.” ABD’nin, NATO Füze Kalkanı Projesi’nin Polonya’yı içeren Doğu Avrupa ayağını iptal etmesi sonrasında bizim Kürecik Üssü’ndeki radar, İsrail’i korumaya yönelik radar boşa çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacaklar bilemiyoruz.

Bakın, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu sistem üç aşamalı bir sistem. Bir ayağı Malatya’da, bir ayağı Almanya’da, kumanda merkezi Almanya’da, oradaki düğmeye kim basarsa o kumanda ediyor. Kurulacak ülkelerin hepsinde tartışıldı, hepsinde konuşuldu, birçok ülke izin vermedi, bizde gece yarısı operasyonuyla Dışişleri Bakanı, Müsteşarı, Amerikan Büyükelçisinin de imzası sonucunda gündeme geldi.

Size bir örnek vereyim: Geçtiğimiz günlerde Hollanda Hükûmeti, Alman Hükûmeti Patriot’ların Türkiye’ye gönderilmesiyle ilgili Meclis kararı aldı. Bilmem dikkatinizi çekti mi Sayın Bakan, Meclis karar aldı. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, Türkiye’yi cephe yapan, olası bir savaşta Malatya’yı hedef yapan Kürecik Üssü’nü milletvekilleri konuşamadı. Demokrasi!

Değerli arkadaşlar, böyle bir şey olur mu? Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Böyle tüccarca, böyle bağımlı bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Bu, sadece ve sadece AKP’ye özgü bir demokrasi anlayışıdır.

Bakın, dünyada -Romanya, Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya- birçok ülke bunun kurulmasına izin vermedi; tartıştılar, ülkelerinden attılar.  Ama Türk insanına maalesef siz bilgi vermediniz, veremediniz çünkü  -iddiayla söylüyorum değerli milletvekilleri- geçtiğimiz yıllarda Lizbon’da imzalanan bu anlaşmadan bakanların dahi haberi yok. Diyorlar ki: “Burası NATO.” Sayın milletvekilleri, “Burası NATO’nun üssü.” diyorlar. Bakın, bunu da yalanladık, bunu da ispat ettik. NATO’nun sitesine girdiğiniz zaman -değerli milletvekilleri, bakın, bu çok önemli- Kürecik Füze Kalkanı, Kürecik Üssü NATO’nun sitesinde gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Çünkü orası bir ABD üssü.

Biliyorsunuz, sağ olsun, ABD Başkanı Obama Malatya Milletvekilini doğruladı. Bakın, nasıl doğruladı?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Aradı mı seni?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Biz “ABD üssü” diyoruz; Sayın Bakan yalanlıyor, milletvekilleri yalanlıyor, Başbakan yalanlıyor. Sayın Davutoğlu’nu Obama çağırdı, “Gel bakalım.” dedi, sırtını sıvazladı, dedi ki “Bu üssü devret.” Chicago’da geçtiğimiz Şubat ayında. Ben şahsen, bir milletvekili olarak bundan utanç duydum. Bizi doğruladı maalesef.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Beyzbol sopası da gösterdi.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Beyzbol sopasını daha sonra gösterdi.

Türkiye'nin düşmüş olduğu durum bu değerli arkadaşlar.

Bakın, geçtiğimiz günlerde o üssü ziyarete gittik. Ne var içinde, bilmiyorum. Bir de, bir ayıba daha imza attı, arkadaşlar. Kürecik bölgesinde kurulan bu üste, AKP iktidarı, karar alarak, köy yolu göstererek o üssün yolunu yaptı, köy yolu göstererek. Bakın, o Kürecik’in köylerinde Harunuşağı’nın yolu yok, Bahri’nin yolu yok, Küre’nin yolu yok, Kürecik’in köylerinin yolu yok, Amerikan askerlerinin ayakları çamura batmasın diye oraya köy yolu göstererek yol yaptılar arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Malatya’da çamurdan çıkamayan, hâlâ bu devirde yolu olmayan köylülerin adına sizleri kınıyorum.

Bakın, geçtiğimiz günlerde bir köye gittim, Hekimhan’ın Kavacık köyüne. Hekimhan’ın Kavacık köyünde evler insanların başına yıkılıyor. AKP’liler beni yalanladı, gittim, ispat ettim. İnsanlar hastaları olduğu zaman yola üç saatte yürüyerek gidebiliyorlar. Kavacık köyünün oyu 90; 89’u AKP, 1’i CHP.

Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, böyle vicdansızlık, böyle insafsızlık olur mu? Kavacık köyüne yol yapmıyorsun, Kürecik’teki Amerikan askerlerine, Amerikan askerlerinin ayağı çamura değmesin diye yol yapıyorsun. İşte sizin millete bakışınız bu.

MUHARREM VARLI (Adana) – Kürecik’ten kaç oy çıktı?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Değerli milletvekilleri, bakın, bu Kürecik Üssü o kadar önemli bir üs ki orayı, etrafını, dağın etrafını dikenli tellerle çevirdiler. Bizler oraya girmek için uğraştık, uğraş verdik. Geçtiğimiz günlerde yine oraya gittik. Bizi maalesef Türk askerleriyle karşı karşıya getirdiler, oraya girmemize izin vermediler.

Yine, evet, değerli milletvekilleri, oraya gidiş gelişimizin bir hayırlı sonucu oldu. Orada bir başka ülkenin bayrağı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, o üsse gide gele o bayrağı değiştirdik. Orada şimdi...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ne bayrağı vardı orada?

VELİ AĞBABA (Devamla) – NATO bayrağı vardı, ABD bayrağı vardı, Türk Bayrağı dalgalanıyordu ama maalesef, geçtiğimiz aylarda gittiğim zaman Türk Bayrağı’nı yine kaldırmışlar, oraya bir başka ülkenin bayrağını asmışlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yine gidelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Orayı da köy diye gösteriyorlar. Bakın, buradan söz veriyorum arkadaşlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – 19 Mayısta gidelim, valla gidelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) – 19 Mayısta, Cumhuriyet Halk Partisinin 19 milletvekiliyle beraber, o Kürecik üssüne tekrar çıkacağız.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – O bayrağı dikeceğiz.

VELİ AĞBABA (Devamla) – O bayrağı oraya dikeceğiz. (CHP sıralarından alkışlar) Buranın bir sömürge ülkesi olmadığını, buranın, AKP’nin bilgisi olmadan, AKP’nin yetkisi olmadan bir başka ülkenin sömürgesi olmadığını, her zaman tam bağımsız Türkiye’yi savunan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kanıtlayacak bunları arkadaşlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Bakan not aldı. Neden not aldı acaba?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Şimdi, bir de bir şey soracağım, bu Kürecik meselesi açılmışken. Biliyorsunuz, bizler Sayın Özgür Özel, Sayın Nurettin Demir Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonu üyeleriyiz. Bizler hiç ayırmadan bütün tutukluları ziyaret ediyoruz. Bazıları size selam gönderiyorlar, diyorlar ki: “Bizim anlayışımızda olan milletvekilleri, partiler bize cezaevlerinde işkence yapıyor.” O örneğe geleceğim şimdi.

Değerli arkadaşlar, biz   PKK’lılara gittik, biz Hizbullah’a    gittik, İBDA-C’ye gittik, adli mahkûmlara gittik, Fenerbahçe davasına gittik…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Cüppeli’ye gittik.

VELİ AĞBABA (Devamla) – …Cüppeli’ye gittik. Gittiğimiz bütün mahkûmlarla yüz yüze görüşme yaptık, değil mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Evet.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Yüz yüze görüşme yaptık yani açık görüş yaptık. Değerli milletvekilleri, dikkatinizi çekmek istiyorum -AKP’li milletvekilleri duyarlarsa beni- bir tek askerlerle açık görüş yapamadık. Bakın, İzmir Şirinyer, İstanbul Hasdal ve Hadımköy cezaevlerinde -Sayın Bakanı aramamıza rağmen, ulaşamadık tabii Sayın Bakana- uğraşmamıza rağmen...

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Neredeymiş, yurt dışında mıymış?

VELİ AĞBABA (Devamla) – …general rütbesindeki askerlerle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri yüz yüze görüşemedi. Niye olduğunu düşündük, değerli arkadaşlar, şu sonuca vardık: Herhâlde bizim görüşmelerimizi kayıt altına alıyorlar, bizim görüşmelerimizi dinliyorlar.

Biliyorsunuz, 2002 sonrasında AKP’nin Türkiye’ye kazandırmış olduğu en önemli şeylerden birisi de nedir? Dinlemedir. Alışkanlık hâline gelmiş, cezaevinde de dinliyorlar bizi.

Cezaevinde Orgeneral Bilgin Balanlı’nın ziyaretine gittik, cam arkasından görüşebildik, camdan görüşebildik, telefonla görüşebildik ve orada bizi kayıt altına aldılar. Şimdi, anlayamadığımız şey şu: Siz Millî Savunma Bakanısınız, biz bütün mahkûmlarla, hükümlü veya tutuklularla yüz yüze görüşüyoruz eğer disiplin cezası yoksa. Ama, maalesef, sadece ve sadece askerlerle yüz yüze görüşemedik. Bunu da millî iradeye inanan, her konuşmalarında millî iradeyi ağızlarından düşürmeyen milletvekillerinin dikkatine sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, şimdi, bakın, ben Malatya’nın milletvekiliyim. Ben daha önce, kalkınan, büyüyen, para kazanan Malatya’nın milletvekiliydim. Şimdi, sizin sayenizde bu dönem belki yüze yakın kayısıyla ilgili konuşma yaptım, yüze yakın kayısıyla ilgili konuşma yaptım. Ben söyleye söyleye bıkmadım ama AKP milletvekilleri körleri sağırları oynuyor.

Değerli arkadaşlar, dün gece, yani pazartesiyi salıya bağlayan gece Malatya’da don olayı oldu ve don vurdu kayısılarımızı. Bu dönemde… Malatya’da yine bir meteoroloji binamız vardı. 2 katlı, müdürü olan, elamanı olan, personeli olan bir meteoroloji binamız vardı, bölge müdürlüğümüz vardı. Malatya tarım ürünleriyle ünlü bir memleket. Bu meteoroloji bölge müdürlüğünü bir gün kapattılar. Bina duruyor, personel duruyor, bölge müdürlüğü gitti.

Bakın, meteorolojinin işte önemi burada. Bizim arkadaşlarımız, oradaki fakir, yoksul köylüler, meteorolojiden bilgi alıyorlar don olacak mı, olmayacak mı diye. Lastik yakıyorlar maalesef. Arkadaşlar, lastik yakarak kayısının donmasını önlüyorlar. Tabii, bazı milletvekillerinin tuzu kuru, onlar duymuyor. Tuzu kuru çünkü. Onlar duymuyor.

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, kayısının dondan sonra -Sayın Bakan da Gürünlü- en büyük düşmanı AKP. Dondan sonra en büyük düşmanı AKP.

Şimdi, ben, Millî Savunma Bakanlığında niye yapıyorum bu konuşmayı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Değiştiler…

VELİ AĞBABA (Devamla) - Tarım Bakanına söyledim, yapmadı; Maliye Bakanından yardım istedim, yapmadı; herhâlde Millî Savunma Bakanına söyleyeceğim ki yapa.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – O da yok. O da yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Değişti.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değişti mi? Kalkınma Bakanı gelmiş.

Peki, Kalkınma Bakanından rica edelim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Millî Savunma Bakanı arkandan konuşuyor.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Evet…

Değerli arkadaşlar, Millî Savunma Bakanından da rica edeyim çünkü Tarım Bakanına “Kayısıya destek verin.” dedim, olmadı.

Bakın, bu, Malatya’da bugün çekilmiş resimler değerli milletvekilleri. Orduzu’dan Dilek’e, Yazıhan’a, Hekimhan’a, Darende’ye, Kuluncak’a, bütün Tohma boyundaki kayısılarımız yandı. Belki siz bunun ne anlama geldiğini bilmezsiniz. Bu, kayısı ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hayat…

VELİ AĞBABA (Devamla) – Kayısı öğrencinin ayakkabısı demek, kayısı evdeki ekmek demek; kayısı değerli arkadaşlar, çiftçinin yaşamı demek, çiftçinin, insanların yaşamı demek arkadaşlar. Ama tuzunuz kuru, duymuyorsunuz. Zaten kayısının fiyatı 1,5-2 liraydı, maliyeti 2 lira. Maalesef dondan yandı.

Bugün Darende’nin Yeşiltaş köyünden bir çiftçi aradı, bana diyor ki: “Sayın milletvekilim, aç kaldık, aç. Verdiğimiz oylar haram olsun. Haram olsun ki bir daha bizi bu duruma düşürmesin.” Ve o köylü diyor ki, bak, dinle: “Bizim devletle tek ilişkimiz icra kâğıtları, icra kağıtları…” Devletin yolundan faydalanmıyor, sağlık ocağı kapatılmış, doktoru yok; tek ilişkisi icra kâğıtları.

Şimdi, değerli arkadaşlar, kayısı Malatya için altın ama, maalesef, bu dönem, altındı, sayenizde pula döndü. Ben milletvekili olduğumdan bu yana yüzlerce defa konuştum. Bana cevap veren de maalesef AKP’nin Malatya milletvekili oldu. “Kayısı ucuz.” diyorum, “Yalan.” diyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yine aynısını söylüyor.

VELİ AĞBABA (Devamla) - “Kayısı para etmiyor.” diyorum, Malatya’nın milletvekili bana cevap veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yok artık!

VELİ AĞBABA (Devamla) - Buradan Malatyalılara da o milletvekilini şikâyet ediyorum arkadaşlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kim o? Hangi milletvekili?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Şimdi, sadece ve sadece…

Bakın, Malatyalılar sizden bağış istemiyor, Sayın Bakan, Malatyalılar sizden hakkını istiyor. Bakın, Malatyalılar vergilerini veriyorlar, askere gidiyorlar. Malatyalılar sizden bağış istemiyorlar, sizden borç para istiyorlar.

Bakın, bu don vurunca, Ziraat Bankasına ve kooperatiflere olan borçları maalesef ödenemez duruma geldi. Sizden bunun ertelenmesini ve borç para vermenizi istiyoruz. Kayısı sadece kayısı üreticilerini ilgilendirmiyor; lokantacıyı ilgilendiriyor, nakliyeciyi ilgilendiriyor, esnafı ilgilendiriyor, milletvekilini de ilgilendiriyor. Herkes bundan ekmek yiyor çünkü.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Kimi işaret ediyorsun?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bizim hakikaten istediğimiz çok bir şey değil. Malatyalı çiftçi dürüsttür. Malatyalılar borcuna sadıktır. Malatyalılar, bakın, organize sanayiden tarımına kadar her alanda borcuna sahip çıkmıştır. Sizden ricamız, sizden isteğimiz, dileğimiz: Lütfen, bu dönemde, hiç olmazsa, borçlarını erteleyin. Hakikaten büyük bir afet, don çok büyük bir afet, Malatya’nın bütün bölgelerini etkiledi. Bakın, burada, bütün resimler var elimde. Bu konuda sizin yardımlarınızı rica ediyorum. Malatyalı çiftçi borcunu ödeyemiyor, çocuğunu okutamıyor. Malatyalı çiftçi sayenizde açlıkla karşı karşıya değerli milletvekilleri.

Bizler bunu, bakın, sık sık dile getirdik, sık sık söylüyoruz. Malatya’nın -eğer isim de isterseniz- Orduzu bölgesi, yüzde 80 yanık; Akçadağ merkezde yüzde 80 yanık, Ören’de yüzde 50 zarar; Bahri beldesi, mahalleleri, havaalanı düzlüğü, Tohma boyundaki köylerde, Esenbey’de, Kırkpınar’da, Duranlar’da, Şekerobası’nda, İkinciler’de, Çimiş’te, Dedeköy’de, Örüşkü’de, Keklikpınarı’nda, Şıhlar’da, Aksaray’da, Kömekavak’ta, Yağmurlu’da, Örnekköy’de, Sincik’te, Gölpınar’da, Sahilköy’de don kayısı üreticilerini, yeni açan çiçeklerini vurdu. Don, insanların yaşamını vurdu. Don, insanları maalesef açlıkla karşı karşıya getiriyor. Don, Eğribük’te, Bereketli’de, Etiğen’de, Dedekargın’da, Balaban’da, Tecirli’de, Sinanlı’da, Doğanşehir’in köylerinde, Suçatı’da, Yuvalı’da maalesef yaşamları yok etti, yaşamları vurdu.

Sayın Bakan, ben hakikaten Tarım Bakanından rica ettim, Maliye Bakanından rica ettim, bir kez daha hem sizden hemşehrimiz olarak hem de Sayın Bakandan rica ediyorum: Bu konuda, kayısıyla ilgili -bu benim meselem değil, bu bütün Malatya’nın meselesi- desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Başka söz…

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vekilim.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Partimin var olan, Malatya’yla ilgili söylemiş olduğu yanlış bilgilerin…

BAŞKAN – Hayır, herhangi bir isim zikretmedi.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Hayır, sataşma…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Öyle bir usul yok Başkan.

BAŞKAN – Sayın Çalık, isim zikretmedi ama Sayın Ağbaba. Dinledik efendim biz. Siz niye alınıyorsunuz ki üzerinize?

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Ben şahıs olarak alınmıyorum. Sadece, Malatya Milletvekili olarak, Beyefendi’nin yanlış bilgilere sahip olduğunu…

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Başkanım, parmağıyla işaret etti.

BAŞKAN – Bir müsaade edin, lütfen...

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – …bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu ifade etmek için söz talep ediyorum.

BAŞKAN – Yok böyle bir usulümüz.

Teşekkür ediyorum.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, kısa bir söz talebi…

BAŞKAN – Sayın Aydın, bir şey mi söyleyeceksiniz?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım, efendim, grubumuza çok ciddi ithamlarda bulunmuştur.

BAŞKAN – Ne ithamında bulundu Sayın Aydın?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Kayısının fiyatını indirdiğimizden tutun da Davos’tan girip Malatya’ya kadar…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, bakanlara söyledi. Siz bakan yardımcısı mısınız?

BAŞKAN – Sayın Aydın, biraz önceki karşılıklı sataşmayı yeniden mi başlatalım? Lütfen ama.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bakanlar kendini savunur. Yasamanın üyesisiniz, yürütme üyeleri orada.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Köyün yolunu yapmayıp Kürecik’in yolunu yaptığını iddia etti.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Böyle bir usul yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Tabii ki muhalefet partisi eleştirecek iktidarı. Bu, eleştiri çerçevesi içinde olan konuşmaydı.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Eleştirecek de bunun böyle olmadığını bizler de ifade etmek istiyoruz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. Tutanaklara geçti efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Madde üzerinde on dakika konuşun.

BAŞKAN – Başka söz talebi yok.

Soru-cevap işlemi başlamıştır.

Sayın Vural, buyurun.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Millî Savunma Bakanı yok ama cevaplandırmadığı soruları tekrarlıyorum: Çanakkale’de 18 Martta şehitlerimizi anma haftası başlarken ve anarken, askerimizi, polisimizi kahpece şehit eden İmralı’ya heyet göndermekten utanç duyuyor musunuz? 18 Martta bunu yaptırmanızın özel bir amacı var mıdır? PKK terör örgütü eliyle anayasal düzenin değiştirilmesi suç değil midir? Genelkurmay Başkanına müebbet hapis verilirken Öcalan’la muhabbetinizin sebebi nedir? Aynı dağın yeli misiniz, aynı sudan mı içtiniz? PKK yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın teslimine neden “Hayır.” dediniz? PKK’ya affı ne zaman getireceksiniz? 18 Martta Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarına ceza verilirken İmralı’ya heyet göndermenizin anlamı nedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Demiröz…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Anayasa’nın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanını atamak, Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek.

Sorum şu Sayın Bakan: Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ne hissediyor? Beraber çalıştığı bir Genelkurmay Başkanı terörle suçlanırken bu konuda Cumhurbaşkanının hiç suçu yok mu ve kendisini hiç suçlu hissediyor mu?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Varlı...

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kuzey Irak’ta 8 tane kamu görevlisi teslim edilirken, orada, Tokat’ta 8 tane askerimizi şehit eden bir terörist askerlerimizle el sıkışmak istedi ama -ben kendilerini tebrik ediyorum, canıyürekten de kutluyorum- adam gibi dimdik durarak elini tersiyle ittiler ve tokalaşmadılar. Acaba Hükûmet de bunlar kadar dik durabilecek mi, bu dik duruşu gösterebilecek mi? Gazilerimizin, şehitlerimizin bu tavrına layık bir davranış içerisinde bulunabilecek mi?

İkincisi, her ortamda milliyetçilikle övünen değerli AKP milletvekillerine ve Hükûmetinize sesleniyorum: 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Bayramı kutlanırken bölücübaşıyla görüşmeye heyet göndermek içinize sindi mi?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Varlı, soruyu sadece Sayın Bakana sorma hakkınız var.

Buyurun Sayın Işık.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, PKK terör örgütü militanlarının yurt dışına çıkmaları konusunda, Sayın Başbakan, herhangi bir müdahalede bulunulmayacağı yönünde garanti veriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan Anayasası ve yasalarına göre, sınırı terk eden militanlar, sınırı terk ederlerken Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından engellenecek mi? Yoksa, hangi yasal çerçevede bu müsaade verilecek? Bununla ilgili, Meclise getirilmesi planlanan düzenlemenin içeriği nedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özel…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce konuşan değerli milletvekilimiz, Kürecik konusunda çok önemli tespitlerde bulunup, Sayın Bakanın gözünün içine baka baka bazı sorular sordu; ayrıca, Komisyonumuzun yapmış olduğu ziyaretlerde, muvazzaf askerleri ziyaret ederken yüz yüze görüşemediğimizi ifade etti. Sayın Bakan yerinden kalktı, Kalkınma Bakanına yerini bıraktı, salonda olduğu hâlde sorulara cevap vermemeyi tercih ediyor. Oysa, bu kadar önemli bir görevi yaparken, bu, ciddiyet dışıdır. Sayın Bakanın biraz önce ifade edilen bu konulara ve bu sorulara cevap vermesini önemle talep ediyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğdu…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, dün akşam, bütün Türkiye'yi sarsan müebbet hapis cezalarını duyduk. Ben, gerçekten öğrenmek için “Bu Ergenekon davasında kim ne suç işlemiş, kimin hakkında hangi deliller var?” diye baktığımda, gerçekten, vicdanım bir milletvekili olarak yaralanıyor çünkü delilin sahte olduğu birçok delille, birçok sabit delille ortaya konuluyor. Bu sahte delille insanlar mahkûm ediliyor. Siz bu Hükûmetin bir Bakanısınız ama bir birey olarak “Acaba burada bir hukuksuzluk var mı?” diye o iddianamedeki sahte delil iddialarına baktınız mı?

Bir de, biz siyasetçiyiz, hukuk yaratan kurumun içerisindeyiz. Eğer bir adaletsizlik varsa, vicdanen, bu hukuku tekrar yaratıp adaleti sağlamak hepimizin görevi değil midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, AKP kongresinde, Kuzey Iraklı peşmerge Barzani “Türkiye sizinle gurur duyuyor.” tezahüratlarıyla, alkışlarla karşılandı. Yıllardır, Kandil’de üslenmiş PKK’lıların oradan uzaklaştırılmaları konusunda size niye yardımcı olmadığı, Türkiye'nin gurur duyduğunu sizin kongrenizde ifade ettiğiniz, alkışladığınız Barzani’nin niçin size yardımcı olmadığı konusunda bir bilginiz var mı? Yoksa Amerika mı izin vermiyor?

Yine, Türk ordusu Irak’a kara operasyonu düzenlediğinde, bir gün sonra operasyon durduruldu ve Türk ordusu geri çağrıldı. Bu operasyonu kim yarıda kesti? Niye geri çağrıldı? Amerika’nın izin vermediği doğru mudur?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Çalık…

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, ben de teşekkür ediyorum.

Kalkınma Bakanımıza özellikle SODES projelerine vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. GAP projesinden sonra DAP projesi de tüm bölgenin çok ciddi manada kalkınmasına vesile olmuştur ve bu kalkınma esnasında Malatya da kalkınmada öncelikli bölgeler içerisinde cazibe merkezi hâline gelmiştir. Özellikle, ben Millî Savunma Bakanımıza ve Kalkınma Bakanımıza bölgeye yapmış oldukları destekler için çok teşekkür ediyorum. Millî Savunma Bakanımıza yapmış olduğum teşekkürü… Özellikle, 14 ilin bağlı bulunduğu Millî Parklar Bölge Müdürlüğü Malatya’ya bağlandı ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğünün Malatya’ya bağlanmasıyla birlikte, Malatya’da var olan Akoğuz Kışlası’nı Malatya’ya millî park olarak bağışladık ve özellikle Millî Savunma Bakanımızın Orman ve Su İşleri Bakanlığına devir konusunda göstermiş olduğu çaba için kendisine çok teşekkür ediyorum.

8 ilçeye meteoroloji istasyonu açıldı yine.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Soru “Saat kaç?”tı galiba.

BAŞKAN – Sayın Dinçer…

CELAL DİNÇER (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Her ne kadar Millî Savunma Bakanımız soruları cevaplayacak konumda değil ama benim sorum aslında ona idi.

Sayın Bakanım, ASELSAN gibi bir kurumda kritik pozisyonlarda çalışan, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltacak önemli projeleriyle millî savunmaya destek olacak bu kuruluşumuzda çalışan, en son Hakan Öksüz, daha öncesi Millî Tank Projesi’nde çalışan Hüseyin Başbilen, Evrim Yançeken, Halim Ünal, Burhanettin Volkan, Zafer Oluk’un “İntihar etti.” şeklindeki tespitlerle hayatlarına son verilmiştir. Bu insanların çok önemli projede çalıştığı düşünülürse, bu konuyu araştırdınız mı? Bunun gerekçeleri nedir? Bu konuda bilginiz var ise açıklar mısınız?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt…

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

İstiklal Madalyası sahiplerinin varislerinin birtakım kamu hizmetlerinden yararlandırılmadığı şikâyetleri gelmekte. Bu şikâyetlerin başında da be