Murat Can KARABULUT Normal Murat Can KARABULUT 2 0 2013-06-20T12:10:00Z 2013-06-20T12:10:00Z 98 57791 329409 2745 772 386428 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

DÖNEM: 24                              CİLT: 44                   YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

70’inci Birleşim

26 Şubat 2013 Salı

 

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli işler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclisi milletvekillerinden oluşan heyete Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

 

B) Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1144)

2.- Avrupa Parlamentosu tarafından 4-5 Mart 2013 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek “Organize Suçlar, Rüşvet ve Kara Paranın Aklanması ile Mücadele” konulu seminere katılım sağlanması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1146)

3.- Ekonomik İş Birliği Teşkilatının parlamenter boyutunun kurumsallaştırılması çalışmaları kapsamında meclis başkanları tarafından 11/2/2013 tarihinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başkenti İslamabad'da kurulan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1147)

4.- Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerde izin verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1148)

5.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1145)

 

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/517)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaşam şartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/518)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, Uludere’de yaşanan olay sonrası ölenlerin yakınlarına ödenen tazminatın kimlere rücu edilebileceğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/519)

 

D) Önergeler

1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, (2/377) esas numaralı, 25-26 Şubat 1992 Tarihlerinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında Yapılan İnsanlık Dışı Katliamın 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine ve "Hocalı Soykırımı Anıtlarının" İnşası İçin T.C. Kültür Bakanlığı'nın Görevlendirilmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/95)

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, CHP Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

4.- Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

5.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

6.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelere ve PKK ile Öcalan’ın taleplerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ulupınar’ın sorunlarına ve Ulupınarlıların seçimden önce sorunlarının çözümü için söz verenlerden bu sözlerini tutmalarını beklediklerine ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, bilimsel kuramların aksi ispatlanmadığı ve çürütülmediği sürece doğru olduklarına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “kuram” kavramını çarpıtarak kamuoyunda bilim hakkında yanlış bir izlenime yol açtığına ilişkin açıklaması

9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, son günlerde Kocaeli’de vatandaşların gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmalarına Kocaeli Valiliği tarafından engel olunduğuna ilişkin açıklaması

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

11.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Soma’da meydana gelen bir maden kazasına ve madencilik alanı başta olmak üzere iş cinayetlerinin önüne geçecek yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

12.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’nın Ceyhan ilçesinin bazı köylerinde açılmak istenen taş ocaklarına ilişkin açıklaması

13.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Denizli Valiliğinin Emek Gençliği tarafından hazırlanan bir afişi yasaklamasına ilişkin açıklaması

14.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

15.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 6/5/2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto eden öğrencilere verilen cezalara ilişkin açıklaması

16.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Türk milletinin bütün farklılıkları birleştirerek tek bir millet olabildiğine ilişkin açıklaması

17.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Hocalı katliamına ve Ankara’da Hocalı katliamını telin eden kişilere saldıranların da Hocalı katliamına ortak olduklarını düşündüğüne ilişkin açıklaması

18.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyete ilişkin açıklaması

19.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, bizimle tarihî, kültürel bağı olan topluluklara yapılan zalimliklerle ve tüm dünya halklarının maruz kaldığı zalim uygulamalarla mücadele etmek için bir stratejiye ihtiyaç olduğuna ilişkin açıklaması

20.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, Hocalı katliamının etnik, ırkçı milliyetçiliğin yol açmış olduğu insanlık dışı bir dram olduğuna ve Başbakanın etnik, ırkçı milliyetçiliklere karşı çıkarken içinde bulunduğu insancıl durumu herkesin doğru anlamasını umduğuna ilişkin açıklaması

21.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, geçimini tarım ve besicilikle sağlayan köylülere destek amaçlı satılan hayvanların değerlerinin düştüğüne, bu konuda Bakanlığın bir çalışmasının olup olmayacağını ve çiftçiye yem ve saman için destek yardımı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kadıköy’deki üçüncü derece doğal sit alanı olan Kuşdili Çayırı’na AVM yapılmasına ilişkin planın onaylandığına ve daha önce Danıştaydan dönen bu projenin neden şimdi gündeme alındığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

23.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Hocalı katliamını kınadığına, gübre fiyatlarındaki artışa ve çalışan emeklilerin sosyal güvenlik katkı paylarına gelen cezalara ilişkin açıklaması

24.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un 24/2/1918’de işgalden kurtarıldığına ve bu işgalde şehit olanları ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığına ilişkin açıklaması

25.- Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

26.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, meskenlerde avukatlık, hukuk ve mali müşavirlik bürolarının bulunmasına olanak tanıyan kanuni düzenlemenin sona erdiğine ve acilen yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/352) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/353) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya alan sporculara ilişkin sözlü soru önergesi (6/427) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/443) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgâr perdesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/502) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/588) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

9.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/629) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam eden bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/672) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/742) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/770) Cevaplanmadı

15.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, amatör lig futbol müsabakalarında alınan sağlık önlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/922) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1071) Cevaplanmadı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1111) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1209) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1210) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1211) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1386) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1392) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1413) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1414) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1415) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1430) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

28.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engellilere yönelik spor hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1467) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’ın spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1491) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1535) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KYK’ya bağlı yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1562) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

32.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

33.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yüzme havuzunun yüzme millî takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1601) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1684) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1734) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

36.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1750) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1778) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1779) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1780) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1854) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

41.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1861) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1868) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

43.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1934) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da okulların spor malzemesi eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1950) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

45.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1956) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

46.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde esas alınan kriterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2100) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yurt sorununun çözümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/2145) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerinde gençlerin yeterli sportif etkinlik yapamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2231) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde deprem sonrasında yurtlarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ve yeni yapılacak yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2243) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

50.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2012 Londra Olimpiyatlarında kullandığı giriş-kabul kartının iptal edildiği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2275) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kamu yurtlarına başvuran öğrenciler ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2283) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’deki spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2295) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde yurt sayısı ve yatak sayısını artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2296) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2329) Cevaplanmadı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2368) Cevaplanmadı

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın stadyum ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2375) Cevaplanmadı

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Palandöken’de kurulan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2392) Cevaplanmadı

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kış olimpiyatları için yaptırılan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2431) Cevaplanmadı

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2578) Cevaplanmadı

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 Akdeniz Olimpiyatları için Mersin’de yapılan tesislere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2756) Cevaplanmadı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2940) Cevaplanmadı

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın spor tesisi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2971) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın CHP Grubu üyesi bir milletvekiline sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/348) (S. Sayısı: 212)

4.- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 49)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/559) (S. Sayısı: 192)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/418) (S. Sayısı: 193)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/401) (S. Sayısı: 243)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 246)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367)

11.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 297)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 1/374) (S. Sayısı: 108)

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 237)

14.- Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 343)

15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı: 345)

16.- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 58)

17.- 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140)

18.- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/558) (S. Sayısı: 205)

19.- 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 231)

20.- 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/561) (S. Sayısı: 229)

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (S. Sayısı: 57)

22.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 63)

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/413) (S. Sayısı: 170)

24.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı: 327)

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/710) (S. Sayısı: 388)

27.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (S. Sayısı: 99)

 

X.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 192) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

2.- (S. Sayısı: 193) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

3.- (S. Sayısı: 243) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

4.- (S. Sayısı: 246) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

5.- (S. Sayısı: 367) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

6.- (S. Sayısı: 237) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

7.- (S. Sayısı: 343) Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

8.- (S. Sayısı: 345) Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

9.- (S. Sayısı: 205) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

10.- (S. Sayısı: 231) 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

11.- (S. Sayısı: 229) 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

12.- (S. Sayısı: 57) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

13.- (S. Sayısı: 327) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması 

14.- (S. Sayısı: 388) Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması 

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TİKA’nın 2002’den bu yana verdiği hibelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/14487)

2.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Esenboğa Havalimanında çalışan personelin İstanbul’da çalışmaya zorlandığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/14777)

3.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Yozgat’ın bir köyündeki caminin restorasyonuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15115)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Çamlıca Tepesi’ne yapılması düşünülen camiye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15148)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15527)

6.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’ye yapılan spor tesislerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15528)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük Üniversitesinde okuyan üç öğrencinin yurttan atılmasına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15529)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15530)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15531)

10.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15532)

11.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15826)

12.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15827)

13.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri ilinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15828)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yıllarında Bakanlıkça yapılan protokol harcamalarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15830)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/15831)

16.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/16095)

17.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/16172)

18.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ÇED sürecinden muaf tutulan projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16183)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16188)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/16216)

21.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna,

- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Suriye’den kaçak zeytinyağı getirildiği iddialarına,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına,

- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu Ziraat Odasının tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine,

Ülkemizdeki sahte bal reklam ve satışlarına,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, hayvan üreticilerinin sorunlarına,

- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kaçak kenevir ve haşhaş ekimlerinin önlenmesine,

- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine,

- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 174 gıda hattına yapılan başvurulara,

Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına,

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/16221), (7/16222), (7/16223), (7/16224), (7/16225), (7/16226), (7/16227), (7/16228), (7/16229), (7/16230), (7/16231)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in cevabı (7/16257)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra bazı taşınmazlarının rayiç bedelleri altında kiralandığı iddialarına,

Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra Sivas’taki bir taşınmazının rayiç bedeli altında kiralandığı iddiasına,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/16265), (7/16267)

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, dolaysız verginin vergi tahsilatındaki payının azalmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/16269)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/16290)

26.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Tosya’da yapılması planlanan bir baraja ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16292)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16294)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, isminin değiştirilmesi planlanan yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevabı (7/16344)

29.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16360)

30.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, geçici statü ile çalıştırılan işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/16394)

31.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, İğneada Beğendik’te planlanan termik santralle ilgili iki Bakanlıktan farklı açıklamalar geldiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16401)

32.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16403)

33.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gümüşhane’nin bir köyünde altın üretimi yapan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16405)

34.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, 2012 yılında İLBANK tarafından belediye ve il özel idarelerine ayrılan paya ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16406)

35.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu Devlet Hastanesinde hastalara bozuk yiyecekler verildiği iddiasına,

- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli mülteciler için açılan buğday ihalesine ve Türkiye’nin buğday savaş stokuna,

Borç ve kredilerini ödeyemeyen çiftçilere,

- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, et fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalara,

- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yıllarında su baskınları neticesinde zarar gören tarım arazilerine,

- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına,

Bakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/16426), (7/16427), (7/16428), (7/16429), (7/16430), (7/16431), (7/16432) 

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevabı (7/16442)

37.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2012 yıllarında basılan kitap sayısına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in cevabı (7/16474)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, THY’nin uyguladığı yüksek ardiye ücretlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/16479)

39.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16542)

40.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002 yılından itibaren TİKA tarafından açılan okullara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16593)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında ülke genelinde dağıtılan kömürlerle ilgili verilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16622)

42.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TOKİ konutlarının eksiklikleri tamamlanmadan teslim edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16624)

43.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TOKİ konutlarının teslimi sırasında imzalattırılan tutanağa ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16625)

44.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki doğal sit ve özel çevre koruma alanlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16626)

45.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki katı ve sıvı arıtma tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16627)

46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin e-mail ve sosyal medya hesaplarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/16671)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, cirit sporunun desteklenmesine ve kültürel varlık olarak kabul edilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in cevabı (7/16675)

48.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Kürecik’te bulunan radar tesislerini ziyaret talebinin reddine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/16704)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormanlar ile ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16709)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta su kalitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16715)

51.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki orman kadastro çalışmalarına,

Tokat’ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına,

Tokat’ta destek verilen orman köylerine ve köylülerine,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16717), (7/16718), (7/16719)

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İstanbul’da yapılacak BM Ormancılık Forumuna ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı  (7/16720)

53.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, koruma polislerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16801)

54.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16894)

55.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16918)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16919)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16920)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/17011)

59.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ankara-Batum hava seferlerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17025)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/17031)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/17582)


I- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak dört oturum yaptı.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının borçlarına,

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Afyonkarahisar Mebusu merhum Ali Çetinkaya’nın vefat yıl dönümüne,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in, taşeron işçilerin sorunlarına ve Karayolları Genel Müdürlüğünde yargı kararına rağmen kadroya alınmayan taşeron işçilere ilişkin gündem dışı konuşmasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım cevap verdi.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’in şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Şırnak ili Silopi ilçesi Görümlü beldesinde bulunan vatandaşların, Belediye Başkanının hazine arazisine kaçak inşaat yaptığını ve bunu ilgililere bildirmelerine rağmen herhangi bir adım atılmadığını ifade ettiklerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin ve toplu mezarların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/514),

Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 20 milletvekilinin, 1990'lı yıllardaki bazı faili meçhul cinayetlerde kullanılan araçların kimlere ait olduğunun ve bu araçların toplum üzerinde yarattığı travmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/515),

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 23 milletvekilinin, Manisa'da yapılacak olan nikel madeni işletmesinin neden olacağı olası sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri 500 kelimeden fazla olduğu için özeti (10/516),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

BDP Grubunun, 8/2/2012 tarihinde Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve arkadaşları tarafından ana dilde eğitim yasağının araştırılması (543 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 1/11/2012 tarihinde Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 35 milletvekili tarafından Büyük Menderes havzasının kirliliğinin araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi (536 sıra no.lu),

Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 21 Şubat 2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Sinop Milletvekili Engin Altay, Muğla Milletvekili Yüksel Özden’in bazı ifadelerine,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un bazı ifadelerine,

Hakkâri Milletvekili Adil Kurt, ana dille ilgili sözlerini hangi anlamda kullandığına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak insan hakları mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Berfo Ana’nın yakınlarına başsağlığı dilediklerine ve 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü’nü kutladıklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/348) (S. Sayısı: 212),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/722, 2/1114) (S. Sayısı: 417) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in şahsına,

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın şahsına,

Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün AK PARTİ Grubuna,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in şahsına,

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in AK PARTİ Grubuna,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın şahsına,

Isparta Milletvekili Recep Özel, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in AK PARTİ Grup Başkanına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Danışma Kurulunun, Genel Kurulun daha önceden çalışılması kararlaştırılan 22 Şubat 2013 Cuma ve 23 Şubat 2013 Cumartesi günleri çalışmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Alınan karar gereğince, 26 Şubat 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.50’de birleşime son verildi.

 

                                                           Sadık YAKUT

                                                           Başkan Vekili

 

         Mine LÖK BEYAZ                                                                 Tanju ÖZCAN

               Diyarbakır                                                                               Bolu

                Kâtip Üye                                                                           Kâtip Üye

 

II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                 No: 98

22 Şubat 2013 Cuma

Tasarılar

1.- Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/743) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiyede İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin  Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/744) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

3.- Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/745) (İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

Teklif

1.- Rize Milletvekili Nusret Bayraktar ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile 16 Milletvekilinin;  Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1256) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:22.02.2013)

Rapor

1.- Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan COBRA Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 22.02.2013) (GÜNDEME)

                                                                                                                                 No: 99

25 Şubat 2013 Pazartesi

Teklif

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1257) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’ya bağlı bir köydeki dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15213)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’un Adalar ilçesindeki bazı gayrimenkullerin imar planı değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16099)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bazı Türk vatandaşlarının Suriye tarafından esir alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16102)

4.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, MİT Müsteşarının Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16103)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uludağ Üniversitesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16105)

6.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türkiye ile Rusya arasında imzalandığı iddia edilen bir anlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16106)

7.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TSK’da görev yapan rütbeli personele ve bunların maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16107)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Washington Büyükelçisinin yaptığı bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16009)

9.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 2003-2012 yılları arasında yapılan imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16110)

10.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavların giriş ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16111)

11.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16112)

12.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Milli İstihbarat Teşkilatının personel alımı ile ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16113)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İmralı görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16115)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16116)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PKK temsilcileri ve elebaşı ile yapılan görüşmelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16117)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16118)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afganistan’da yol ve köprülü kavşak yapımı için yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16119)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Arnavutluk’ta bir okul ve yurt için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16120)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, piyasadan çekilen motorlu taşıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16121)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kurulan taş ocağı ve çimento fabrikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16122)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sırbistan’daki bir okulun onarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16123)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pakistan’da yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16124)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversitelere araştırma için aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16126)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şehit askerlerin yakınlarına uygulanan isteğe bağlı askerlikten muafiyet hakkının polislere de uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16127)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, öğretmen maaşlarına ve öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16128)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, araç muayene istasyonlarına ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16129)

27.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çalışanlarının ücret sorununa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16130)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Borca Dayalı Para Sistemi ve Kısmi Rezerv Sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16139)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16140)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret Modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16141)

31.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ve terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16142)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16143)

33.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında yabancı uyruklu personelin istihdam edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16144)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16145)

35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çocuk yoksulluğuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16164)

36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16165)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16166)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16167)

39.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/16168)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/16169)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16170)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16171)

43.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16173)

44.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003-2013 yılları arasında meydana gelen iş kazalarıyla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16174)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, e-reçete uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16175)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ülkemizde ve Manisa’da çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16177)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16178)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16180)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16182)

50.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16189)

51.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ülkemizde konuşlandırılacak patriot füzelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16190)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16191)

53.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sözde Ermeni soykırımının 100. yılı için yapılması planlanan propagandaya karşı alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16192)

54.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriyeli muhaliflere yapılan desteklere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16193)

55.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriyeli mülteciler için oluşturulan kamplara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16194)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16195)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16196)

58.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16232)

59.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16234)

60.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlıktaki geçici görevlendirme uygulamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16235)

61.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16239)

62.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sözleşmeli belediye çalışanlarına ve Esenyurt Belediyesi personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16240)

63.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Türkiye’deki koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16241)

64.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana ilindeki sivil toplum örgütlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16242)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16243)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terörle mücadelede görev yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16244)

67.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16245)

68.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı personeli intiharlarına ve intiharların sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16246)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16247)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16248)

71.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Kilis Belediyesine ait bir kesimhane ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16249)

72.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16250)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16251)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16252)

75.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarının 100. yılı için yapılması planlanan propagandaya karşı alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16254)

76.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16255)

77.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, spor kulüplerinin vergi ve sigorta prim borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16259)

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirme kapsamında olan Seyitömer Linyit İşletmesine yeni personel alınacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16260)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tunçbilek Termik Santralinin özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16261)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Garp Linyit İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16262)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santralinin faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16263)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Linyit İşletmesinin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16264)

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mobil servis sağlayıcılarının denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16266)

84.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16268)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16270)

86.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16271)

87.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16272)

88.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16273)

89.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir okulun öğrenci sayısındaki yoğunluğa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16274)

90.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, engelli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16275)

91.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Bakanlığın öğrencilere okutulan kitaplarla ilgili politikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16276)

92.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’ın bir köy okulunda öğretmenlerin siyasi içerikli konuşmalar yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16277)

93.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de görevli bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16278)

94.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Fethiye ilçesinin bir köyünün öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16279)

95.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’da AÖF sınavlarının tek merkezde yapılmasının neden olduğu sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16280)

96.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16281)

97.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret Modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16282)

98.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16283)

99.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim gören öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16284)

100.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, TSK’da görev yapan pilotlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16285)

101.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan çeşitli birimlerle ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16286)

102.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, Genelkurmay Başkanlığınca İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen belgelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16287)

103.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, 2. Ordu Komutanlığının 2011 yılındaki bal alım ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16288)

104.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16289)

105.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Kunduz ormanlarının bir kısmının Çorum iline bağlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16291)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir telekomünikasyon şirketinin kişisel veri ihlali yaptığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16308)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mobil servis sağlayıcılarına ve bunların denetimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16309)

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sivil havacılık sektörüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16310)

109.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alınan ve kiralanan taşıtların maliyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16311)

110.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16312)

111.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yapılan gemi geçişlerine ve verilen kılavuzluk hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16313)

112.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, deniz araçlarına ve yangın söndürme römorkörlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16314)

113.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi deniz fenerlerine ve turizme kazandırılmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16315)

114.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından tehlikeli madde taşıyan gemi geçişlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16316)

115.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16317)

116.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16318)

                                                                                                                                No: 100

26 Şubat 2013 Salı

Tasarı

1.- Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/746) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Tarım, Orman ve Köyişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2013)

Teklifler

1.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1258) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1259) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

3.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1260) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1261) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

5.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1262) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1263) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1264) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Enerji Girdisi Yüksek Olan Sektörlerin Teşvik Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1265) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1266) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

10.- İzmir Milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Musa Çam ile 2 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1267) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1268) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

12.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1269) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

13.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın; 12 Eylül 1980 Müdahalesi ile Başlayan ve İlan Edilen Sıkıyönetim Döneminin Son Bulduğu 19 Kasım 1985 tarihleri Arasında Çalışmalarından Alıkonan, Askeri Yönetim ve Askeri Mahkemelerce Kapatılan ve Münfesih Sayılan Tüm Mesleki Dernek ve Kuruluşların Açılması ve Hazineye Devredilen Mallarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1270) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

14.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1271) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

15.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1272) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

16.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1273) (Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

17.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1274) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2013)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın; 24/02/1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1275) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

19.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1276) (İçişleri; Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1277) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

21.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1278) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

22.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1279) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

23.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 18 Milletvekilinin;  1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 22.07.2003 Tarih ve 4950 Sayılı Kanunla Değişik 36. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1280) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

24.- İzmir Milletvekilleri Mustafa Moroğlu ve Alaattin Yüksel'in; On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1281) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

25.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin; 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1282) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

26.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1283) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

27.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1284) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2013)

28.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1285) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2013)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1286) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

30.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1287) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Ceza ve İnfaz Kurumu Personelinin Özlük Haklarının İyileştirilmesine Dair Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1288) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.02.2013)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/731) (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 26.02.2013) (GÜNDEME)

2.- Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 26.02.2013) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 26.02.2013) (GÜNDEME)

4.- Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in; Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Ali Halaman’ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/724, 2/246, 2/427, 2/448, 2/815, 2/829) (S. Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi: 26.02.2013) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Avrupa ülkelerindeki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu benzeri yapılanmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2972) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2973) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta 2002-2013 yılları arasında işe başlatılan engelli sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2976) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2977) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2978) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında açılan davalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2979) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2980) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2981) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2982) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta istihdam edilen engellilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2983) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, özel güvenlik hizmetleriyle ilgili bir kanun tasarısı hazırlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2984) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2985) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Abdullah Öcalan’la görüşmek isteyen milletvekillerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yılında ülke genelinde ve Tokat’ta gerçekleşen doğumlarla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2987) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a onkoloji hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2988) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki ebe ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2989) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Devlet hastanelerinde özelleştirilen hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2990) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta son 5 yılda verilen hayvancılık kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2991) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2992) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

22.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2012 yıllında ithal edilen samanın fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2993) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki küpeli hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2994) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tarihi bir hamamın restore edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2995) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ahıska Türklerinin Ahıska bölgesine geri dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2996) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta telefon direği yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2997) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taş kömürünün teşvik kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2998) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taksici esnafına kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2999) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta su şebekesi yenilenen ve yenilenecek köylere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3000) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hastanelerde çok sayıda yabancı uyruklu hastanın tedavi gördüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3001) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Devlet hastanelerinde yatak sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3002) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sulak alanların korumasına ve geliştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3003) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3004) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraşlı çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından  sözlü soru önergesi (6/3005) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a hızlı tren yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/3006) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

36.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2013 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

37.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da sulama suyu fiyatlarının düşürülmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3008) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında şikayette bulunulan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/3009) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

39.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki soba zehirlenmelerine bağlı ölümlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3010) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/3011) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, cadde mağazalarının kapanmasına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3012) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddelerinin çocuklarda neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3013) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son on yıldır işlem yapılmayan banka mevduatlarının TMSF’ye aktarılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3014) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev tekstili üreticilerinin rekabet gücünün arttırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3015) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak yolla üretilen sağlıksız gıdalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/3016) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Engelsiz  Yaşam Merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3017) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma ve bakım altında bulunan çocukların özel okullara yerleştirilmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3018) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yoksulluk nedeniyle destek sağlanan çocuklara ve ailelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3019) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, güneş enerjisi alanında yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3020) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, madde kullanımı ve bağımlılığı ile TV yayınlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/3021) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

51.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ulusal uyuşturucu eylem planına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3022) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’de ve Avrupa’daki en büyük cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3023) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

53.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Çarşamba ve Bafra ovalarına sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/3024) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

54.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, 2-B arazilerinin rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/3026) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye’de yaşanan olaylara ve İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17622) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kiralanan binalara ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17623) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TSK ve MİT’ten istifa eden veya kendi isteği ile emekliye ayrılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17624) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

4.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17625) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, savaş uçağı pilotlarının toplu şekilde istifa ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17626) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyarbakır’ın bazı mezralarının elektrik, su ve yol sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17627) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Malatya’ya kurulan füze kalkanı sisteminin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17628) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

8.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye’nin Suriyeli muhalif gruplara destek sağladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17629) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

9.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Paris’te öldürülen terör örgütü üyesi üç kadın ile ilgili iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17630) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

10.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, son on yılda din değiştiren kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17631) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’ın Didim ilçesindeki bir bölgenin statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17632) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

12.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yılları arasında gerçekleştirilen ameliyatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17633) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

13.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Sivas Olaylarının sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17634) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son on yılda kaybolan veya suça itilen çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17635) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17636) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormancılık işlerinin taşeron işçiler eliyle yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17637) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

17.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, gönüllü ve geçici köy korucularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17638) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

18.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, hac ve umre ziyaretleri gerçekleştiren organizasyon şirketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17639) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17640) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ödenecek öğrenci katkı paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17641) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

21.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının web sayfasında ülkemizdeki iş gücünün nitelikleriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17642) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurt dışı gezileriyle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17643) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

23.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, harp ve vazife malulü maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17644) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, vazife malullerine faizsiz konut kredisi sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17645) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

25.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, gelir dağılımına ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17646) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yapılan işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17647) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

27.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sosyal amaçlı kamu harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17648) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

28.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, İzmir’de bir arazide radyoaktif atık bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17649) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

29.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlarını satmak istedikleri iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17650) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

30.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu personeli olarak atanma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17651) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

31.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İmralı görüşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17652) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

32.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da muhtaç aylığına bağlanan kişi sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17653) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

33.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, 2002-2013 yılları arasında vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17654) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

34.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’de bankalara borcu olan vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17655) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

35.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2009 ekonomik krizinde yaşanan küçülmeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17656) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

36.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü engelliler ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17657) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

37.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yılları arasında cezaevlerinde intihara teşebbüs eden kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17658) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasındaki icra davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17659) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

39.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, tutuklu bir milletvekiline gönderilen bir mektubun geç teslim edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17660) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

40.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17661) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

41.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, adliye binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17662) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

42.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ifade ve basın özgürlüğü önündeki bazı hukuki engellerin kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17663) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

43.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kandıra Açık Cezaevi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17664) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

44.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yargı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17665) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

45.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, haklarında şikayet bulunan bazı savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17666) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

46.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, devam eden bir dava ile ilgili HSYK tarafından verilen bir karara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17667) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonuna ve geçici köy korucularına yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, akraba evliliklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17669) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki çocuk istismarı vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17670) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, son beş yılda gerçekleşen evlat edinme işlemleriyle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17671) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, suça sürüklenen çocuklara verilen rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17672) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17673) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sosyal hizmetler kurumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17674) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadın konuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17675) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17676) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek sağlanan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17677) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

57.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17678) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

58.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, evsiz vatandaşların korunması ile ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17679) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bakanlık tarafından enerji tasarrufu konusunda hazırlanan bir reklam spotuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17680) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

60.- İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, ülkemizdeki yoksullukla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17681) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

61.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, sığınma evinden çıkarılan bir kadının öldürülmesi olayına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17682) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

62.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, çocuk intiharlarına ve bu intiharların engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17683) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, kreş açma zorunluluğu olan işyerlerine ve kreş yardımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17684) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

64.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İstanbul’da bir parti yetkilisinin kadınların iş hayatına katılım ile ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17685) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

65.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, eşinden şiddet gören bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17686) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

66.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Gaziantep’teki bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17687) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

67.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında KOSGEB’in Manisa’da sağladığı desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17688) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

68.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Gaziantep’teki organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere ve bir organize sanayi bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17689) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

69.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ardahan’da bir hastane inşaatında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

70.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süresi içinde gelir testi yaptırmayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17691) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye başkanlığı yapmış kişilerin emekliliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17692) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

72.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasındaki kaçak göçmen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17693) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17694) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

74.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17695) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

75.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, emekli vatandaşların maaş kesintileri ile ilgili yapılan bilgilendirmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17696) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

76.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki sosyal güvenlik merkezinin fiziki yeterliliğine ve personel ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17697) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

77.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullarda çalışan geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17698) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

78.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17699) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

79.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul’daki bir özel hastaneyle ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17700) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri’de primleri Devlet tarafından karşılanan engelli çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17701) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17702) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17703) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

83.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17704) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17705) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da primleri Devlet tarafından karşılanan özürlü çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17706) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

86.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki işsizlik ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17707) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

87.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı bir köydeki hayvan üretim tesisinin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

88.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çekmeköy ilçesindeki bir eve izinsiz teras yapıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İzmir’de bir fabrikanın neden olduğu radyoaktif atıkların üzerinin toprakla örtüldüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17710) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

90.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de Taşucu ile Aydıncık arasındaki bölgeye yapılması planlanan tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17711) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

91.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kuruma tehlikesi olan sulak alan ve göllere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17712) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

92.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, boğazlardan geçen gemilerin neden olduğu çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17713) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

93.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta yabancılara yapılan mülk satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17714) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, binaların yangın söndürme merdivenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

95.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin bir köyünde açılması düşünülen taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

96.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17717) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

97.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Gümüşhane TOKİ Yenimahalle konutlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17718) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

98.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Mavi Marmara baskını nedeniyle İsrail’e yönelik tepki ve yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17719) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

99.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye tarafından düşürülen savaş uçağına ve Suriye’nin Türkiye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17720) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

100.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Suriyeli muhaliflere lojistik destek verildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17721) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

101.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışındaki Türk temsilciliklerine düzenlenen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17722) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

102.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarının farklı dinlere mensup ailelere verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17723) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

103.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’nin Arap Baharı kapsamındaki ülkelere yaptığı yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17724) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

104.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Suriye’de yaşanan krize ve Suriye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17725) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

105.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Suriye politikasının ekonomik etkilerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17726) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

106.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, komşu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile ticarete ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17727) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

107.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, enerji üretim ve satış fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17728) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

108.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan petrol aramalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17729) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

109.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün elektrik hatlarının yenilenmesi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17730) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

110.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17731) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

111.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da termik santrallere yapılacak işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17732) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

112.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Turgutlu’daki sanayicilerin kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17733) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

113.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17734) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

114.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da bir tarım arazisine termik santral kurulacağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17735) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

115.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da faaliyet gösteren taş, mermer ve maden ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17736) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

116.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın bir mahallesindeki elektrik kesintilerine ve kanalizasyon sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17737) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

117.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TKİ’nin bir işletmesini özel sektöre devredeceği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17738) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

118.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki bir maden işletmesinde sızıntı olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17739) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

119.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, BOTAŞ ile ilgili bazı verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17740) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

120.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, bor rezervi, üretimi ve ihracatı ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17741) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

121.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, TEDAŞ’ın özelleştirilmesine ve bölgelere göre kayıp kaçak oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17742) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

122.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, elektrik üretimi için kullanılan kaynaklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17743) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

123.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, TPAO’nun yurt dışında yaptığı aramalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17744) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

124.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, son beş yılda meydana gelen maden kazalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17745) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

125.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ye yapılması planlanan stadyuma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

126.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bazı köylerin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17747) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

127.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, hobi karting (go kart) pistlerinin denetimine ve Sakarya’da yaşanan bir olaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

128.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’da ipek böcekçiliğinin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

129.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, bazı ürünlerdeki destek miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2012 yılında ithal edilen canlı hayvan, kırmızı et ve saman miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17751) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

131.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, su ürünleri mühendisliğine ve mühendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17752) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

132.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’taki büyük ve küçükbaş hayvan varlığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17753) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

133.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17754) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

134.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personel tarafından Bakanlığa açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17755) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

135.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, çiftçilere verilen kredilere ve çiftçi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17756) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

136.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta psikiyatri ve diş hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17757) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

137.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, su ürünleri mühendislerinin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17758) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

138.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17759) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

139.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17760) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

140.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın, Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan çeşitli sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17761) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

141.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, saman üretimine, ithalatına ve fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17762) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

142.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da kredi kullanan ve icra takibine alınan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17763) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

143.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, bazı balık türlerinin ağır metal ve kanserojen maddelerden zarar gördüğü iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17764) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

144.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, bazı tarım alanlarının verimsizlik nedeniyle ekilemediği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17765) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

145.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı bir köyünde yağıştan zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17766) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

146.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Erzurum’daki mera, yaylak ve otlakların ihaleyle göçerlere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17767) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

147.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yasa dışı çay ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17768) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

148.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Gümrük Birliği Sözleşmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17769) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

149.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, 2002 yılından itibaren yapılan kaçak sigara operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17770) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

150.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Suriye sınırındaki gümrük kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17771) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

151.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2-B arazisine inşaat yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17772) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

152.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir organizasyona sponsor olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17773) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

153.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesine karşı açılan haksız el atmanın önlenmesi davalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17774) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

154.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesi kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17775) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

155.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki metrobüs uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17776) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

156.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir taşınmaza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

157.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçe belediyesine ait taşınmazların satışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17778) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

158.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki yağmur suyu kanallarının taşmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17779) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

159.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesine bağlı bir mahalledeki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17780) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

160.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, son dönemlerde işlenen kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17781) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

161.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Siirt’te bir askerin üç arkadaşını vurduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17782) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

162.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Viranşehir’de düzenlenen bir etkinlikte polisin aşırı güç kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17783) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

163.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17784) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara’da bir restoranda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17785) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

165.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında basılan ve satılan korsan kitap sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17786) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

166.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar verilen heykel ve benzeri sanat eserlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17787) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

167.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında zarar verilen trafik işaret ve levhalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17788) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

168.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bazı kargo şirketlerinin kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17789) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

169.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında korsan bilgisayar oyunu çoğaltan ve satan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17790) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

170.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında tefecilik yaptığı tespit edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17791) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

171.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayat kadını sayısında artış olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17792) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hayat kadınları ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17793) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17794) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

174.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta köylere kanalizasyon şebekesi götürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17795) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

175.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17796) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

176.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17797) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

177.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17798) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

178.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17799) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

179.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17800) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

180.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17801) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

181.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17802) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

182.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17803) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

183.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17804) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

184.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün içme suyu şebekesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17805) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

185.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17806) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

186.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17807) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

187.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17808) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

188.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17809) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

189.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17810) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

190.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17811) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

191.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17812) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

192.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17813) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

193.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün çöp taşıma kamyonu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17814) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

194.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17815) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

195.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

196.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

197.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün kanalizasyon soruna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17818) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

198.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki köylerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17819) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

199.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17820) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

200.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17821) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

201.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir beyanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17822) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

202.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, ASKİ’nin engelli vatandaşlara yaptığı indirim oranının azaltılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17823) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

203.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17824) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

204.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallenin çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17825) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

205.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17826) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

206.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17827) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

207.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, dairelerin günlük kiraya verilmesi ile ilgili iddialara ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17828) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

208.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki bir mahallenin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17829) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

209.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, su ve kanalizasyon idarelerinin engelli abonelere uyguladıkları indirimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

210.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da yaşanan cinayet vakaları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17831) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

211.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, KÖYDES projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17832) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

212.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’daki intihar ve cinayet vakası sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17833) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

213.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17834) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

214.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Myanmar ve Suriyeli sığınmacılar için toplanan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17835) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

215.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı kaymakamlıkların 2-B arazisi hak sahipleri ile ilgili listeyi ilan etmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17836) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

216.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa Uludağ’da su kaynaklarının aşırı tüketildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17837) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

217.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’da bataklığa düşerek hayatını kaybeden bir çocuk ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17838) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

218.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın bir mahallesinin elektrik ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17839) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

219.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yanlış kişinin telefonunun dinlenmesini talep eden emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17840) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

220.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Belediyeler Birliğinin gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17841) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

221.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, belediyelerin tanıtım harcamalarına ve Eskişehir ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17842) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

222.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi köy muhtarlarının dilekçe verme haklarının engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17843) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

223.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, KÖYDES Projesi kapsamında Balıkesir’in köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17844) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

224.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ASKİ tarafından engelli abonelere uygulanan indirim oranının düşürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17845) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

225.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de son on yılda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17846) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

226.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17847) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

227.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bir mahallesinin çöp sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17848) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

228.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’tan göç eden vatandaşlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17849) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

229.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Serhat Kalkınma Ajansının Iğdır’da turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17850) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

230.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, Bakanlık tarafından yardım yapılan kuruluşlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17851) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

231.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bazı köylerin kütüphane ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17852) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

232.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında Manisa’da sit alanı olarak belirlenen veya bu kapsamdan çıkarılan yerlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17853) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında alınan iç ve dış borçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

234.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY’nin yeni lüks bir uçak aldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17855) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

235.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, sigorta eksperlerinin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17856) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

236.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki sendikalı yönetici ve öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17857) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

237.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullardaki isim değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17858) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

238.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, seçmeli derslere ve bu dersleri okutan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17859) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

239.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Çankaya’da bir ilkokulun ortaokul olarak da kullanılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17860) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

240.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da çalışan ücretli öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17861) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

241.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17862) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

242.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, pazarlama öğretmenlerinin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17863) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

243.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, lise son sınıf öğrencilerine ek izin verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17864) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

244.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, özel okullarda okuyan gazi ve şehit çocuklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17865) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

245.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da geçici görevlendirme ile çalışan öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17866) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

246.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki okulların doğalgaz ve su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17867) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

247.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, mesleki ve teknik liselerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17868) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

248.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lise branş öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17869) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

249.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de bazı öğretmenlerin fazla ek ders ücreti aldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17870) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

250.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köydeki okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17871) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

251.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köydeki okulun çevre duvarının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17872) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

252.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün yeni okul binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17873) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

253.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köydeki okulun ek derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17874) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

254.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, 2012 KPSS ile ilgili iddialara ve KPSS sonuçlarına göre en başarılı illere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17875) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

255.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köydeki okulun çevre duvarının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17876) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

256.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Seferihisar Öğretmenevi yöneticilerinin görevden alınması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17877) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

257.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17878) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

258.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ücretli öğretmenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17879) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

259.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede branş öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17880) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

260.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı mahallede eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17881) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

261.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, yüksek öğretim kurumlarındaki bütünleme uygulamasına ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17882) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

262.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bir köydeki okulun derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17883) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

263.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, hiperaktivite teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17884) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

264.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğrenim durumu özrü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17885) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

265.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17886) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

266.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012-2013 yılları arasında Manisa’da gerçekleştirilen eğitim harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17887) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

267.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17888) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

268.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17889) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

269.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17890) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

270.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bergama ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17891) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

271.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, ikinci öğretimde harçların kaldırılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17892) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

272.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, TSK Disiplin Kanunundaki bir ifadeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17893) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

273.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’ye yerleştirilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17894) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

274.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, patriot füzeleri ile ilgili dış basında yer alan bir habere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17895) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

275.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Azerbaycan’da kurulan TAKM isimli askeri teşkilata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17896) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

276.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, istifa eden, emekli olan ve tutuklu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17897) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

277.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, THY ile Bakanlık arasında asker sevkiyatına yönelik yapılan protokole ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17898) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

278.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, su rejimi ve sulak alanların yönetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17899) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

279.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Ulusal Havza Yönetim Stratejisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17900) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

280.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

281.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17902) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

282.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köydeki tahliye kanalları ile ilgili sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17903) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

283.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a bağlı bir köyün sulama kanallarının çevresinde korkuluk bulunmamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17904) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

284.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17905) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

285.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

286.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17907) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

287.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17908) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

288.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17909) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

289.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17910) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

290.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17911) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

291.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17912) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

292.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17913) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

293.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17914) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

294.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17915) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

295.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bir mahallenin sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17916) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

296.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17917) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

297.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17918) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

298.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17919) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

299.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün sulama kanalı sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17920) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

300.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’da tarımsal sulamanın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17921) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

301.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede tarım ve hayvancılık yapılamamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17922) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

302.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa ve kaçak olarak kaynak suyu taşınmasını engellemek için yapılan denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17923) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

303.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabani hayvanlara yönelik yemleme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17924) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

304.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, yeraltı suyuna getirilen kota uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17925) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

305.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Hatay Reyhanlı Barajı’nın inşaatı nedeniyle yapılan kamulaştırmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17926) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

306.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir mahallenin sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

307.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Devlet adamlarının kan örnekleri, tahlil sonuçları ve tedavilerine ilişkin dosyaların arşivlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

308.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, arşivlerde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, slikozis hastası bir kişiye mobil oksijen cihazı verilmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

310.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri Devlet Hastanesinin insan kaynakları kapasitesine ve hastanede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17931) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

311.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, hiperaktif çocukların tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17932) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

312.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında hastanelerde ihmal sonucu ölen kişilere ve Yozgat’ta yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17933) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

313.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuklarda kanser hastalığının arttığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17934) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

314.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17935) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

315.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17936) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

316.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı bir köyün yeni sağlık ocağı binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17937) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

317.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin temizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17938) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

318.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Hakkâri Devlet Hastanesinde bir doğum sırasında yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17939) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

319.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17940) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

320.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bir mahallede sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17941) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

321.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, personelin performansa dayalı ek ücretinin ödenmeyeceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17942) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

322.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da görülen kanser vakalarına ve psikiyatri servislerinde tedavi gören hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17943) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

323.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 2011-2012 yılları arasında Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17944) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

324.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 2011-2012 yılları arasında Muğla’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17945) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

325.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı bir köyün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17946) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

326.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bazı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17947) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

327.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hakkâri Devlet Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

328.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2013 yılları arasında uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden ve tedavi gören kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

329.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, acil servis hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17950) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

330.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ilaç üretim ve tüketimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17951) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

331.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, deniz kirliliğinden etkilenen balıkların insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17952) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

332.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul’daki bir özel hastaneyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17953) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

333.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa-Demirci Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17954) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

334.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, domuz gribi vakası tespit edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17955) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

335.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17956) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

336.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, internet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan filtreleme uygulamalarına ve bir telekom firmasından hizmet alan kamu kurumlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17957) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

337.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, araç muayeneleri için telefon ile alınan randevularda ödenen ücrete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17958) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

338.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HGS uygulamasının neden olduğu sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17959) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

339.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Konak Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17960) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

340.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, 2011-2012 yılları arasında Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17961) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

341.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’da meydana gelen trafik kazalarına, nedenlerine ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17962) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

342.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, K Yetki Belgesi bulundurmadığı gerekçesiyle araçlara trafik cezası kesildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17963) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

343.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17964) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

344.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Denizli-Salihli karayolu yapımında gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17965) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

345.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Salihli ilçesinde bir bölgenin köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17966) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

346.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e demiryolu meslek lisesi ve yüksekokulu yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17967) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

347.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17968) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

348.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında AB’den alınan yardımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17969) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

349.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2012 yılında cami ve mescitlere bitişik taşınmazlardan elde edilen kira gelirine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17970) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

350.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, inşaatı devam eden yeni Halkla İlişkiler Binasına takılan aydınlatma sistemleriyle ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

351.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir milletvekilinin Genel Kurul’da Diyarbakır ile ilgili yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17972) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

352.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çöken bir köprü ile ilgili devam eden idari soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17973) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

353.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

354.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 2023 hedefleri kapsamında gerçekleştirilen projelere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17975) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

355.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir evrak üzerinde bulunan parmak izlerinin sahiplerinin tespit edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17976) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

356.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, vergi politikalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17977) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

357.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, artezyen kuyularına yönelik sayaç zorunluluğuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17978) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

358.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesinin bir köyünün su sorununa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17979) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

359.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir muhabirin TBMM yerleşkesine girişi sırasında üzerinde bulunan kitapçığa güvenlik görevlileri tarafından el konulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17980) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.02.2013)

360.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TBMM’ye ziyaretçi olarak gelen bir vatandaşın güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17981) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

361.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, TBMM İdari Teşkilatında görev yapan idarecilerin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17982) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, cezaevlerindeki yaşam koşulları ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 Milletvekilinin, Uludere olayı sonrası ölenlerin yakınlarına ödenen tazminatın kimlere rücu edilebileceğinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2012)


26 Şubat 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapılacaktır.

Üç dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Azerbaycan Hocalı katliamının yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’a aittir.

Buyurunuz Sayın Ünüvar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün 26 Şubat, 20’nci yüzyılın en insanlık dışı katliamının yıl dönümü, Hocalı katliamının yıl dönümü. Tam yirmi bir yıl önce bugün, bir kentin yeryüzünden silinmesi, içinde yaşayan kadın, çocuk, yaşlı demeden topyekûn bir saldırıya uğraması, kaçabilenlerin soğuk ve karlı dağlarda ya donarak hayatını kaybetmesi ya sakat kalması, kaçamayanların ağır silahlarla, bıçak ve kamalarla ya da kafa derileri yüzülerek hunharca katledilmesidir.

Hocalı, katliamın yaşandığı yıllarda 11.350 kişinin yaşadığı bir şehirdi ama Dağlık Karabağ’da, Ağdam’la Hankendi arasında çok stratejik bir konuma sahipti. Karabağ’ın tek havaalanı Hocalı’daydı. Karabağ o tarihlerde henüz işgal edilmemişti ama Karabağ’ın işgali Hocalı’dan geçiyordu. Bunu sağlamak için, Ermeniler, belli ki Hocalı’daki masumlardan öldürebildiklerini öldürmek, öldüremediklerini de kaçırtmak istiyorlardı. Ermenilerin daha sonra yürürlüğe koyacağı, Dağlık Karabağ’ı işgal etmek için aşmaları gereken önemli bir engeldi Hocalı. Ermeniler bunu 366’ncı Mekanize Tugay’ını da arkalarına alarak yaptılar, hem de dünyanın gözü önünde. Yapılan her şey videoları, fotoğraflarıyla kayıt altında ama Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar bu duruma yıllarca kayıtsız kaldılar, göz ardı ettiler. Yüz yıl öncesinde olmamış bir hadiseyi dillerine dolayanlar, daha yirmi yıl önce hunharca katledilen insanları görmediler, duymadılar, görmemeyi, duymamayı tercih ettiler, hâlâ da aynı rolü oynamaya devam ediyorlar.

20’nci yüzyılın sonunda Hocalı’da yaşanan katliamı gizlemek, saklamak mümkün değil, her şey ortada idi. Çünkü, katliam, bütün boyutlarıyla videoya çekilmiş, fotoğraflarla kaydedilmişti, hatta itirafçılar da vardı. Yazanlar, itiraf edenler, konuşanlar, televizyona beyanat verenler hâlâ günümüzde de yaşıyorlar. Katliama tanık olan gazeteciler, gerçekten bu vahim hadiseyi farklı kanallarda da farklı şekillerde anlattılar, gerçekten bu görüntüler dehşet verici. Değerli arkadaşlar, ben de bu görüntüleri izledim. Yaklaşık otuz yıllık doktorum. Doktorlar, biliyorsunuz, bu nevi hadiselere karşı dayanıklıdır yani yüzü gözü kan revan içinde kalmış, parçalanmış vücutları diğer insanlara göre daha duyarlı bir şekilde görebilirler, onları tedavi ederler. Ama açık söyleyeyim, itiraf ediyorum ki bu görüntüleri ben bir doktor olarak sonuna kadar izlemeyi başaramadım, bir müddet sonra gözlerimi o görüntülerden ayırmak zorunda kaldım. Gerçekten, gördüğüm hadise, daha önce meslek hayatımda gördüklerimden çok daha farklıydı.

Aslında Hocalı’da her şey ortada, failleri belli çünkü kendi itirafları var. Yapanlar cezalandırılmamış, tam tersine ödüllendirilmiş. Her şey dünyanın gözü önünde cereyan etmiş ama sesini çıkarması gereken ülkeler bunu maalesef görmemişler.

Hocalı’da hayatını kaybedenler Azerbaycanlı Türklerdi ama bu sadece Türk dünyasının problemi değildir. Aynı zamanda bunlar Müslüman’dı ama sadece İslam dünyasının problemi de değildir. Ama bu insanlar en önce, her şeyden önce insandı; dolayısıyla bu insanlığın problemidir, insanlık bunu mutlaka görmek, mutlaka bunun faillerini bulmak ve cezalandırmak durumundadır. Yoksa, Hocalı, sadece 20’nci yüzyılın en kanlı katliamı olarak kalmayacak, aynı zamanda insanlığın en utanç verici hadisesi olarak tarihte yerini almaya devam edecektir.

Türkiye’nin tavrını bugünkü grup konuşmamızın hemen başında Sayın Başbakanımız da ifade etti ve “Hocalı’yı unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi. Türkiye’nin tavrı net; Türkiye, Dağlık Karabağ ve Hocalı’nın bir an evvel özgürlüğe kavuşmasını istiyor, milyonun üzerindeki insanın evlerine, yurtlarına, hatıralarına dönmesini istiyor, Dağlık Karabağ’ın özgür olmasını istiyor.

Bu vesileyle, Hocalı’da yirmi bir yıl önce hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Cenabıhak’tan rahmet diliyor, bir an evvel Dağlık Karabağ’ın özgürlüğe kavuşmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ünüvar.

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli işler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Azerbaycan Millî Meclisi milletvekillerinden oluşan heyete Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyarette bulunan Azerbaycan Millî Meclisi milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir heyet Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. (Alkışlar)

Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu adına “Hoş geldiniz.” diyorum.

Gündem dışı ikinci söz, aynı konuda söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’a aittir.

Buyurunuz Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

2.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan tam yirmi bir yıl önce, Ermeni silahlı teröristleri, bölgedeki 366’ncı Rus Motorize Alayıyla beraber Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında bir insanlık dramının yaşanmasına sebep olmuşlardır. Bölge halkının katledilmesinin bir tek sebebi vardı, Türk ve Müslüman olmaları.

Saygıdeğer Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli’nin bu sabahki grup konuşmasının giriş bölümünde de değindiği gibi, Türklüğün mukaddes damarlarından birisi olan Hocalı’da yaşanan vahşet ve zalimlikler hiçbir zaman hafızalardan çıkmayacak kadar acı ve keder vericidir. Hocalı’da, Dağlık Karabağ’da ve Türk dünyasının değişik yerlerinde katledilen, hayatını kaybeden bütün soydaşlarımızı, bütün dindaşlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum ve bir an önce Hocalı’da yaşananların, Hocalı’da bu soykırımı yapanların cezalandırılması için de yüce heyetinizi, yüce Meclisi göreve davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, telefon konuşmasını sonra yapabilirsiniz. Herhangi bir konuşma yapmıyoruz burada. Bugün burada kardeşlerimizin acısını konuşuyoruz, siz telefonla muhabbet ediyorsunuz değerli milletvekilleri. Bugün biraz daha saygılı olabiliriz, bugün biraz daha dikkatli olabiliriz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Başbakanın bugünkü konuşmasında Hocalı soykırımına değinmiş olması önemlidir ancak yetmez. Sayın Başbakan diyor ki: “Hocalı’yı unutmayacağız, unutturmayacağız.” Çok doğru. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bunu Meclisle yapacağız, bunu sizlerle beraber yapacağız, bunu parti ayrımı yapmadan, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan yapacağız çünkü bu bizim millî meselemizdir. Onun için de bugün bize, hepimize tarihî bir sorumluluk düşüyor.

Geçtiğimiz sene vermiş olduğumuz kanun teklifi bir senedir Meclisin tozlu raflarında bekliyor. Gelin, bu sene bunu hep beraber kabul edelim ve bu işi, tarihî boyutu olmadığı için, tarihçilere bırakmayalım. Çünkü bu iş günümüzde yaşanmış bir hadisedir ve Meclis olarak bizim buna mutlaka ve mutlaka bir şey dememiz lazım. Geçtiğimiz sene Dışişleri Komisyonu olarak bir teklif hazırladık ve Komisyon olarak bunu kabul ettik. Meclisimizin yasal, doğal bir parçası Komisyonumuz bunu kabul etti. Genel Kurulun bunu kabul etmemesi için hiçbir sebebi yok. Ben buradan açıkça bütün gruplara, bütün grup başkan vekillerine çağrıda bulunuyorum: Gelin, burada, geçtiğimiz sene bütün Meclis grubuyla beraber Dışişleri Komisyonunda kabul ettiğimiz kınama mesajını bu sene Genel Kurulumuzda oylayalım ve Genel Kurulumuzda bunu kabul edelim.

Değerli milletvekilleri, insanlık tarihi kadar eskidir savaşların tarihi. İnsanlar savaşlarda birbirini öldürür, esir alır ama -Hocalı’da yaşananlar-hiçbir savaşta bu şekilde bir vahşet görülmemiştir. Hocalı’da insanlık katledilmiştir; çocukların kulakları, burunları kesilmiştir, hamile kadınların karınları deşilerek karnından ceninler çıkarılmış ve onlara da işkence edilmiştir. Bu sebeple, Hocalı soykırımı sıradan bir soykırım değildir. Hocalı’da yaşayanlar, sırf Müslüman ve Türk oldukları için katledilmiştir.

Peki, Hocalı’da kimler katledildi? Azerbaycan Türkleri katledildi, Özbekistan’dan oraya gelip yerleşen Ahıska Türkleri katledildi ve Azerbaycan’ın vatandaşı olan Kürt kökenli vatandaşlarımız da orada katledildi. Oysa Kızılay’da yapılan bir imza kampanyasını kendini bilmez birtakım çevreler “Hepimiz Kürt’üz. Hepimiz Ermeni’yiz.” nidalarıyla basabilmekteler. Ben buradan sesleniyorum: Sizin hepiniz Ermeni’siniz, Kürt kardeşlerimizin bari adını ağzınıza almayın çünkü Hocalı’da da Dağlık Karabağ’da da Müslüman oldukları için, Türk oldukları için, kökeni ne olursa olsun sırf bu millete ait bir parça oldukları için katledilmişlerdir. Bu sebeple siz hiçbir şekilde “Hepimiz Kürt’üz, hepimiz bilmem neyiz.” demeyin. Açıkça ifade ediyorum, siz hepiniz Ermeni’siniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.

Gündem dışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’e aittir.

Buyurunuz Sayın Özgündüz. (CHP sıralarından alkışlar)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Azerbaycan’dan Parlamentomuzu ziyaret eden değerli Azerbaycanlı milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümü. Bildiğiniz gibi, 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece -Hocalı kasabası, ki o zaman yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu bu kasabada, önceden muhasara altındaydı- Ermeni çeteleri Rusların da desteğiyle Hocalı’ya girdiler. Mevsim kara kış, şubat ayı. Bizim özgün Azeri lehçesiyle, analar balalarını kucağına alıp yatakta yatmaya çalışırken tank sesleri, silah sesleriyle uyandılar. Hocalı’yı koruyan bir grup genç Azerbaycan Türk’ü katledildi. Sonra Ermeni çeteleri evlere dağıldılar, sivil halka saldırmaya başladılar. İnsanlar, koca kişiler, kadınlar, çocuklar şehri terk ederek şehrin kenarındaki ormanlık alana, meşelik alana sığındılar fakat insanlıktan çıkmış çeteler arkalarından giderek orada da o insanları arkalarından vurdular, katlettiler. Öldürmekle kalmadılar, yanlarına gelip vahşice gözlerini çıkardılar, kulaklarını kestiler, kafa derilerini yüzdüler. Tam bir vahşet. O gece canını kurtaran, ormana sığınan kişilerin çoğunun soğuktan ayakları dondu, kangren oldu, çoğu sakat kaldı. Tam 613 kişi katledildi, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk. 1.200 kişi hâlen kayıp değerli milletvekilleri, o günden bugüne kayıp. 1.500’ü esir edildi fakat yarısından çoğunun akıbeti belli değil.

O askerî birliği komuta eden, Karabağ işgalini komuta eden kişilerden bir tanesi Koçaryan, bir tanesi Sarkisyan’dı. İkisi de Ermenistan’ın Cumhurbaşkanı yapıldı, seçildi. Sarkisyan’ı -biliyorsunuz, geçen hafta seçimler yapıldı Ermenistan’da- yeniden seçilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız -buradan bir sitemimi ileteyim- alelacele tebrik etti, yani Putin’den sonra alelacele bizim Cumhurbaşkanımız Sarkisyan’ı tebrik etti. Bu da bizi incitmiştir, buradan bu sitemimi belirteyim. “Efendim, işte, devlet geleneği.” falan deniliyor ama değerli milletvekilleri, Netanyahu’yu tebrik etti mi? Biliyorsunuz, İsrail’de de seçimler oldu. Orada devlet siyaseti yok ama burada var. Bakın, bu konu önemlidir, tabii ki bu konu siyaset üstüdür ama burada sitemimizi de belirtmemiz gerekiyor. Yani Azerbaycanlı Türklerin kanında eli olan, parmağı olan bir kişinin alelacele tebrik edilmesi de bizi üzmüştür; bu sitemimi de burada, huzurlarınızda belirteyim.

Değerli arkadaşlar, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri normal, klasik devletler arası, kurumlar arası, hükûmetler arası bir ilişki değildir. Bambaşka, tarihten gelen, emsali olmayan, benzeri olmayan, köklü, samimi, gerçekten bir kardeşlik ilişkisidir ki biliyorsunuz, daha önce, Bakü’nün işgalinde, Nuri Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Bakü’nün işgalden kurtarılmasına katkı vermiş ve şu anda Bakü’deki Şehitler Hıyabanı’nda Türk şehitleri, Türkiye'nin dört bir yanından oraya giden askerlerimiz orada kardeşleriyle birlikte, kucak kucağa yatmaktadır. Yine, Çanakkale’de –gidin, bakın- Azerbaycan’dan, Bakü’den gelip burada şehit olan kardeşlerimiz vardır. Bizim ilişkimiz böyle bir ilişkidir.

Dolayısıyla, şu anda Azerbaycan’ın yüzde 20 toprağı ne yazık ki Ermenilerin işgali altındadır. Bu işgalin sonlanması için Hükûmetimize önemli görev düşmektedir. Hükûmetimiz bugün Suriye’de gösterdiği hassasiyetin kat kat fazlasını aslında işgalden kurtarılması için göstermelidir. Yine, Gazzeli kardeşlerimiz için gösterdiği hassasiyeti Azerbaycan için de, Azerbaycan’ın toprağının azatlığı için de göstermelidir diyorum. Tekrar şehitleri saygıyla anıyorum.

Hepinize en içten dileklerimi, selamlarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Özgündüz.

Gündeme geçmeden önce, sisteme girmiş sayın milletvekillerimize süremiz elverdiğince söz vereceğim.

Öncelikle, sisteme girmiş olan sayın grup başkan vekillerine söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Şandır.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, MHP Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz de Hocalı katliamının yirmi birinci yılında bu katliamı yapan Ermeni katilleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz, hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmetler diliyoruz, tüm Azerbaycan Türklerine başsağlığı diliyoruz, Türk milletinin başı sağ olsun. Ancak, bu arada, bu katliam bir devlet kararıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, soykırımdır. Bu katliamın başında bugün Ermenistan’ı yöneten Sarkisyan bulunmaktadır. Sarkisyan’ın elini sıkanları, ona ev sahipliği yapanları ve “Hepimiz Ermeni’yiz.” diye sokaklara dökülenleri de Hocalı katliamının sorumluları olarak görüyorum. Hocalı katliamında hayatını kaybeden Türklerin kanları “Hepimiz Ermeni’yiz.” diyenlerin de yüzlerinde kıyamete kadar kalacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak tekrar Hocalı’da hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmetler diliyor, sizlere de teşekkür ediyorum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şandır.

Sayın Aydın…

2.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, AK PARTİ Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Biz de AK PARTİ Grubu olarak, Hocalı katliamını yapan Ermeni katillerini bir kez daha kınıyoruz.

Ermeni birliklerince Hocalı’da yirmi bir yıl önce düzenlenen vahşi saldırıda 70’i yaşlı, 106’sı kadın, 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiştir. 76’sı çocuk 487 kişi yaralanmıştır. 1.275 kişi de Ermenilerce esir alınmıştır. O tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbeti ise hâlâ bilinememektedir.

İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve tüm dünya kamuoyunun vicdanını sızlatan bu hunharca katliam bir insanlık ayıbı olarak hafızalarımızda yer almaktadır. O gün Hocalı’dan yükselen feryatlara kulak kesilmeyen dünya ne yazık ki bugün de aynı duyarsızlığı sürdürmektedir.

Türkiye olarak, Azeri kardeşlerimizin Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları vahşetin acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyor, Azeri şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aydın.

Sayın İnce…

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, CHP Grubu adına Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Hocalı katliamının yirmi birinci yılında, hayatını kaybeden 613 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

20’nci yüzyılda yaşanan bu katliamın sorumlularının belirlenmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde hak ettikleri cezayı görmeleri için Azerbaycanlı kardeşlerimizin taleplerini destekliyoruz.

Azerbaycan ve Türk halkı hep mazlum oldu, zalim olmadı; maktul oldu, katil olmadı.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor ve bu katliamı yapanları şiddetle kınıyoruz.

Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İnce.

Sayın Güneş…

4.- Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Ben de bundan yirmi bir yıl önce Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde, Hocalı’da 103’ü kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 masum Azeri kardeşimizi hunharca katledenleri lanetle kınıyorum. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve metanetler diliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Güneş.

Sayın Erdoğan…

5.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türk dünyası 26 Şubat 1992’de tarihindeki en acı olaylardan birini yaşamıştır. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentine giren Ermeniler, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir katliama imza atmıştır. Bölgedeki Rus birliklerinin de desteğini alan Ermeniler, sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan soydaşlarımızı yakarak, gözlerini oyarak, kulaklarını, burunlarını ve kafalarını keserek insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir katliama maruz bırakmıştır. Azerbaycan topraklarının beşte 1’inin bugün dahi Ermeni işgali altında olması, Ermenistan’ın saldırgan ve işgalci politikalarını hâlâ sürdürmekte olduğunun bir göstergesidir.

Bu vesileyle, şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum. Hocalı katliamının hatırlanmasına bile tahammül edemeyen Ermeni çetelerini de lanetle kınıyorum. Hocalı katliamının unutulmaması için Meclis gündeminde bekleyen kanun teklifinin bir an önce yasalaşmasını temenni ediyorum.

Sağ olun, teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erdoğan.

Sayın Yılmaz…

6.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelere ve PKK ile Öcalan’ın taleplerinin kabul edilip edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Başbakanı bugün dinledik. Milliyetçilik üzerine hamaset nutukları attı ancak Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere hiç değinmedi. “Abdullah Öcalan ile görüşmeler sadece silah bıraktırmak için yapılıyor.” deniyor, oysaki Öcalan ve PKK silahları bırakmak için şartları olduğunu ileri sürüyorlar. Şartlarının “Türk milleti”nin Anayasa’dan çıkarılması, özerklik ve federasyon, ana dilde eğitim, Öcalan’a özgürlük ve devletin elindeki tutsakların serbest bırakılması olduğunu söylüyorlar.

Görülüyor ki Başbakan Türk milletinden vazgeçmiş, milliyetçiliği ayaklar altına almış. Dördüncü yargı paketiyle KCK’lıların serbest bırakılması söz konusu.

Peki, ben şunu öğrenmek istiyorum: PKK ve Öcalan’ın diğer talepleri de kabul edildi mi? Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK ve Öcalan’a teslim oldu mu? Daha da önemlisi, AKP milletvekilleri…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) – …bu teslimiyete “evet” diyecekler mi?

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.

Sayın Ağbaba…

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ulupınar’ın sorunlarına ve Ulupınarlıların seçimden önce sorunlarının çözümü için söz verenlerden bu sözlerini tutmalarını beklediklerine ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, dün Aşağı ve Yukarıulupınar’ı ziyaret ettim. Onların çığlıklarını buradan duyurmak istiyorum. Ulupınar, otuz yıldan bu yana, bütün Darende için umut olan Gökpınar Sulama Projesi’nin tamamlanmasını bekliyor. Ancak su yetersizliğinden dolayı Ulupınar, Gökpınar Projesi’nden faydalanamıyor, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Köyden göç başlamış, insanlar çaresiz.

Yine, Ulupınar’a duble yol yapılmış ama kavşak yapılmadığı için yolun karşısına geçmek için Balaban’a gitmek gerekiyor. Armutlu-Ayobası yolu badallı, hiç devlet eli değmemiş, ulaşım zorlukla yapılıyor.

Yine, Ulupınar’da daha önce 2 doktor varken şimdi doktor olmadığından hastalar Darende’ye ve Balaban’a götürülüyorlar. Ulupınarlılar seçimden önce sorunlarının çözümü için söz verenlerden sözlerini tutmalarını bekliyorlar ve söz verip tutmayanları da kınıyorlar.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba.

Sayın Eyidoğan…

8.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, bilimsel kuramların aksi ispatlanmadığı ve çürütülmediği sürece doğru olduklarına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “kuram” kavramını çarpıtarak kamuoyunda bilim hakkında yanlış bir izlenime yol açtığına ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkanım.

Bilimsel kuramlar aksi ispatlanmadığı ve çürütülmediği sürece doğrudur, bir Bilim Bakanının bunu bilmesi gerekir. Dünyanın kendi etrafında dönmesi ne kadar doğruysa Darwin’in Evrim Kuramı da o kadar doğrudur. Evrim bir gerçektir ve bu gerçeği en iyi açıklayan kuram da Darwin’in birikimli seçilime dayanan Evrim Kuramı’dır. Bu konuda dünyadaki hiçbir bilim adamının herhangi bir şüphesi yoktur. Bilim Bakanlığı “kuram” kavramını çarpıtarak kamuoyunda bilim hakkında yanlış bir izlenime yol açmaktadır. Bilimsel kuramlar, sayısız kanıtlarla ispatlanmış, her gün doğrulanan kuramlardır. Bilimsel kuramlara inanmakla dinî inançları karıştırmak çok vahim bir hatadır. Bilimsel kuramlara inanılırken ortada bir kanıt olduğu için inanılır ve aksi bir kanıt gelirse o inançtan vazgeçilir. O nedenle üniversitede öğrencilere Galileo’dan başlayarak yüzlerce yıllık bilimsel kuramlar anlatılır; bunlar doğrudur çünkü aksi ispatlanmamıştır. Darwin’in Evrim Kuramı da doğrudur ve aksi ispatlanmamıştır. Dünyadaki 3,5 milyar yıllık evrimi açıklayan tek geçerli kuramdır. Nasıl ki dünyanın kendi etrafında dönmesini açıklayabiliyorsak evrim de aynı doğrultuda…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN –  Teşekkür ederiz Sayın Eyidoğan.

Sayın Akar…

9.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, son günlerde Kocaeli’de vatandaşların gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmalarına Kocaeli Valiliği tarafından engel olunduğuna ilişkin açıklaması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, son günlerde Kocaeli genelinde vatandaşların Anayasa’nın 25 ve 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere kendilerine tanınan hakları yani gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmalarında Kocaeli Valiliği tarafından önlerine set çekilmekte, su, biber gazı ve coplar ile vatandaşa terörist muamelesi ve terör uygulanmaktadır. Yıllardır Yürüyüş Yolu’nda yapılan yürüyüş ve protestolarda bir problem çıkmamasına rağmen son aylarda durum tersine dönmüş, pazar günü, amacı sadece 81’inci yılını kutlamak olan Halkevleri mensuplarının acımasızca şiddete maruz bırakılmaları ve gözaltına alınmalarını kınıyorum. “Bu mudur AKP’nin ileri demokrasisi?” diye sormak istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.

Sayın Yeniçeri…

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasını basan Ermenistan’ın 366’ncı Motorize Piyade Alayı, köyde bulunan 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’ünü vahşice katletmişlerdir. Katliam örgütlü bir devlet gücü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ermenistan’ın yaptığı bu katliam, soykırımın bütün unsurlarını içermektedir. 1915 yılında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere yönelik yaptığı tehciri soykırım olarak niteleyenler, Ermenilerin tespitli, görüntülü, kayıtlı ve açık soykırım caniliğini görmezlikten gelmişlerdir. Soykırımın faillerini ve aktörlerini Ermenistan ödüllendirmiştir.

Hocalı Türk soykırımı, Türk milletinin tarih boyunca uğradığı sayısız zalimliklerden yalnızca birisidir. Hocalı soykırımının hesabı sorulmalıdır, sorulacaktır. Bunun için de Dağlık Karabağ’daki Ermeni işgali sona erdirilmelidir. Türkiye ve Azerbaycan daha fazla ermeni işgaline seyirci kalmamalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Türk milleti…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri.

Sayın Öz…

11.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Soma’da meydana gelen bir maden kazasına ve madencilik alanı başta olmak üzere iş cinayetlerinin önüne geçecek yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

SAKİNE ÖZ (Manisa) – Sayın Başkan, Manisa Soma’da eylül, ekim ve kasım aylarında meydana gelen maden ocağı kazalarında, daha doğru ifadeyle, iş cinayetlerinde birçok yurttaşımızı yitirdik.

Bugün çok acı bir haberle daha sarsıldık. Soma’da, aynı alanda toz kömürünün çökmesi sonucunda bir göçük daha meydana geldi. Ayak sökümü kısmında çalışan 35 yaşındaki Harun Tufan adlı yurttaşımız göçük altında kalarak maalesef yaşamını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve emekçi arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum.

AKP Hükûmetininin ve yüce Meclisimizin, madencilik alanı başta olmak üzere, taşeron çalışanların ve ailelerinin sorunlarına ciddiyetle eğilmesi, iş cinayetlerinin önüne geçerek yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini bu vesileyle bir kez daha belirterek saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Varlı…

12.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Adana’nın Ceyhan ilçesinin bazı köylerinde açılmak istenen taş ocaklarına ilişkin açıklaması

MUHARREM VARLI (Adana) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bu hafta sonu Adana’nın Ceyhan ilçesi Dokuztekne köyü, Sarımazı, Hamdilli köylerini ziyaret ettim.

Sayın Başkan, burada toplam 7-8 tane köyü ilgilendiren, içme sularını cazibeli olarak karşıladıkları bir dağlık taşlık alan var. Bu alan aynı zamanda orman alanı ilan edilmiş, piknik alanı ilan edilmiş, ağaçlar ekilmiş, aşağı yukarı yirmi yıldan bu yana da 3 metreyi bulan ağaçlar var, orman hâline getirilmiş ama şimdi, orası taş ocağına, yaklaşık 7 tane, 8 tane taş ocağına açılmak isteniyor. Dolayısıyla, o bölge, hem birinci sınıf içme suyunun olduğu hem yaşam alanının olduğu hem piknik alanlarının ve ormanın olduğu bir bölge taş ocaklarına feda edilmek isteniyor. Bu taş ocakları eğer açılırsa bu bölgedeki köylerde yaşayan insanların orada yaşama şansı artık kalmayacak. Üzüm bağları, erkencil kayısı ve erik ağaçlarının, meyve bahçelerinin bolca olduğu bir bölge, zeytinciliğin bolca olduğu bir bölge.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Varlı.

Sayın Tüzel…

13.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Denizli Valiliğinin Emek Gençliği tarafından hazırlanan bir afişi yasaklamasına ilişkin açıklaması

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, size bir afişten söz etmek istiyorum. Bu afişi ülkemizin antiemperyalist, bağımsızlığını düşünen ve barışı savunan emek gençliği hazırlamış. Bu afişi de Denizli Valiliği yasaklamış. Afişte yazansa Orta Doğu’da tüm savaş filmlerinin yapımcısı NATO’dan “Patriot” adlı bir film olarak, bir film afişi olarak hazırlanmış; sponsorları da ABD, İngiltere, Almanya olarak gösterilmiş ve başrolde Recep Tayyip Erdoğan yazılarak yine onun sözü olan “Türkiye NATO’nun da toprağıdır.” sözleri konulmuş ve gençler “Barış yoksa gelecek de yok. Gençlik savaşı durduracak.” demiş.

Şimdi, burada, olmayan bir şey söylenmemiş ancak Denizli Valiliği, Başbakanı savunmak adına, burada suç unsuru bulup TCK’nın 301’inci maddesi ve 125’inci maddesi gereğince, kendisini de mahkeme yerine koyarak bu afişi yasaklama hakkını kendinde görmüştür. Düşünce özgürlüğünün ve siyaset yapma hakkının önünde bir engel olarak gözlerimizin önündedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tüzel.

Sayın Türkoğlu…

14.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bundan yirmi bir yıl önce Azerbaycan’ı işgal eden ve Türklere soykırım yapan Ermeniler, Hocalı’da 83’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı toplam 613 masumu acımasızca katletmişlerdir. Cenab-ı Allah rahmetini esirgemesin, mekânlarını cennet etsin.

Aslında bu katliam Türk milletine yapılan ne ilk saldırıdır ne de ilk katliamdır. Türk milleti yüzyıllardır katliamlara, saldırılara muhatap olmuş yüce bir millettir. Bugüne kadar kendisini İslam’ın bayraktarı, Müslümanların örnek topluluğu olarak gören Türk milleti, Allah’ın davasını gütmek adına bu saldırılara muhatap olmuştur. Son yurdumuz Anadolu’da da Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında benzer saldırılara muhatap olmuştur Türk milleti. Şimdilerde ise Türk milletine yapılan farklı türlerde saldırı ve usuller geliştirilmiştir. Bugünlerde bir yandan Türk milletini soykırımcı, asimilasyoncu gibi göstermeye çalışanlar, bir yandan da “Türk milletindenim, Türk’üm” diyemeyen, hatta Türk milletini seven Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaktan bahseden birileri türemiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) - Türk tarihi, Türk milleti ve Türk milliyetçiliğine karşı duranların hazin hikâyelerini bol miktarda içermektedir. Türklükle ve Türk milliyetçiliğiyle uğraşan gafiller de bu hazin hikâyelerden biri olacaktır.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Türkoğlu.

Sayın Kaplan…

15.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, 6/5/2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto eden öğrencilere verilen cezalara ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

6 Nisan 2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesine ziyarette bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü protesto eden öğrencilerin 46’sına tutuksuz yargılanmak karşılığıyla dava açıldı. Açılan davada öğrencilerimize beşer ay hapis cezası verildi. Bu yetmedi, bir de üniversite disiplin kurulu tarafından bir yıl okuldan uzaklaştırılma cezası aldılar. İki taraflı ceza verilme sisteminin Adalet ve Kalkınma Partisinin ileri demokrasisiyle nasıl bağdaştığını merak ediyorum. Anayasa’mızın 25 ve 26’ncı maddelerinde herkesin izin almaksızın, şiddete başvurmaksızın gösteri hakkının olduğu bir süreçte durumu bilgilerinize sunuyor, kınıyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın İrbeç…

16.- Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Türk milletinin bütün farklılıkları birleştirerek tek bir millet olabildiğine ilişkin açıklaması

YUSUF ZİYA İRBEÇ (Antalya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Anadolu coğrafyamızda, bize özgü olan aşuremiz gibi, Türk milleti bütün farklılıkları birleştirip lezzete dönüştürebilmiş ve sevgi bazında tek bir millet olabilmiştir. Bu millet herkesi kardeşlik duygusu ile bağrına basmıştır. Balkan Türkleri, Boşnaklar, Arnavutlar, Çerkezler, Tatarlar, Kafkasya’dan ve Orta Asya’dan son iki asır içinde büyük acılarla Anadolu’ya göç edenler tek millet anlayışıyla yoğrulan Anadolu hamurunda bin yıllık kardeşliği pekiştirmişlerdir. Anadolu hamuruna yaptıkları kültürel katkılarıyla Gaspıralı İsmail Bey, Cevdet Paşa, millî şairlerimiz Mehmet Âkif ve Yahya Kemal hepimizin sevgisini kazanan şahsiyetlerden sadece birkaçıdır. Kesret içinde vahdeti yakalamış Türk milleti, tek bayrak, tek vatan ve tek millet şuuru içinde tarih sayfalarındaki güçlü konumunu sağlamlaştırarak yoluna devam edecektir.

Saygılarımla.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İrbeç.

Sayın Halaçoğlu…

17.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Hocalı katliamına ve Ankara’da Hocalı katliamını telin eden kişilere saldıranların da Hocalı katliamına ortak olduklarını düşündüğüne ilişkin açıklaması

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, erkek demeden 613 kişiyi sırf Türk oldukları için öldüren Ermeniler bir soykırım işlemişlerdir. 1914-1920 yılları arasında Anadolu’da da 518 bin kişiyi aynı şekilde katleden Ermeniler, yaptıkları katliama Hocalı’da devam etmişlerdir. Bugün, ellerinden kan damlayan fakat Ermenistan’da Cumhurbaşkanı olan Sarkisyan’ın insanlık suçu işlediği ve bu sebeplerle Lahey Adalet Divanında yargılanması gerektiğini düşünüyorum.

Bugün, Ankara’da, Hocalı katliamını telin eden ve onu halka duyuran kişilere “Hepimiz Kürt’üz, hepimiz Ermeni’yiz.” diye saldıranların da Hocalı katliamına ortak olduklarını düşünüyorum ve Hükûmetin bu kişileri, bu suçluları tespit etmesini ve gereken cezayı vermesini diliyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaçoğlu.

Sayın Havutça…

18.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyete ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mağduriyet devam ediyor. Bilindiği gibi, 1999 öncesi işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş üç ile on yıl arasında uzatılmıştır. Herhangi bir nedenle işsiz kalanlar, prim ödeme süresini doldurmalarına rağmen, emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle yaşa takıldıkları için emekli aylığından yararlanamıyorlar. Genellikle 40 yaşın üzerinde olan bu vatandaşlarımızın yaşları nedeniyle yeni iş bulmaları da imkânsız ve çok zor olmaktadır. İş bulma koşulları kalmamış olan, emeklilik için yaşının dolmasını bekleyen vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam etmektedir. Ayrıca, emeklilikte kademeli geçiş nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyenler ve herhangi bir sigortalı işte çalışma olanağı bulamayanlar sağlık sigortası güvencesinden de mahrumdur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Havutça. 

Sayın Gümüş...

19.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, bizimle tarihî, kültürel bağı olan topluluklara yapılan zalimliklerle ve tüm dünya halklarının maruz kaldığı zalim uygulamalarla mücadele etmek için bir stratejiye ihtiyaç olduğuna ilişkin açıklaması

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Teşekkür ederim.

Bugün, yine, mazlumu her ne gerekçe ile olursa olsun katledenleri kınıyoruz.

Katliamları dile getirmek, dünya siyasetinin çirkin taraflarını ortaya koymak günümüzde bir güç alanı olarak ele alınabilmektedir. Elbette, konunun bu yanı da vardır fakat öncelikle ahlaki ve insani yönü önde olmalıdır. Halka, milletlere yapılan zalimlikleri dile getirmek barışa hizmettir. Dikkat etmeliyiz. Bu konular dünyada insan hakları jeopolitiği olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu anlamda, öncelikle bize ve bizimle tarihî, kültürel bağı olan topluluklara yapılan zalimliklerle, tüm dünya halklarının maruz kaldığı zalim uygulamalarla mücadele etmemiz için bir stratejiye ihtiyaç vardır. Artık iletişim çok gelişmiştir. Dünyanın bir köşesindeki insana seslenebilmek, meselelerde meşruiyet kazanmanın en önemli yolu hâline gelmiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALUK AHMET GÜMÜŞ (Balıkesir) – Mezalimi duyurmak, hem insani yükümlülük hem meşruiyet alanı hem de bir güç yarışına dönüşmüştür.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Gümüş.

Sayın Metiner...

20.- Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in, Hocalı katliamının etnik, ırkçı milliyetçiliğin yol açmış olduğu insanlık dışı bir dram olduğuna ve Başbakanın etnik, ırkçı milliyetçiliklere karşı çıkarken içinde bulunduğu insancıl durumu herkesin doğru anlamasını umduğuna ilişkin açıklaması

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben bir Kürt’üm ama ırkçı Ermeni çetelerin katliamını şiddetle kınıyorum. Dolayısıyla “Hepimiz Kürt’üz, hepimiz Ermeni’yiz” sloganı üzerinden başka bir algının da yaratılmasını istemem. Hocalı katliamı etnik, ırkçı milliyetçiliğin yol açmış olduğu bir insanlık dışı dramdır. Bunu şiddetle kınıyoruz.

Sayın Başbakanımızın, etnik, ırkçı milliyetçiliklere karşı çıkarkenki insanlık duruşunu, insancıl durumunu umarım herkes doğru anlar. Sayın Başbakanımızın ayaklarının altına aldığını söylediği, etnik milliyetçiliktir, ırkçı milliyetçiliktir. Demin bir milletvekili arkadaşımızın, CHP’li milletvekili arkadaşımızın, çözüm sürecine karşı çıkarken kullanmış olduğu ırkçı, ulusalcı dil, etnik milliyetçiliğin tipik bir örneğidir. Kınıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Metiner.

Sayın Topal...

21.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, geçimini tarım ve besicilikle sağlayan köylülere destek amaçlı satılan hayvanların değerlerinin düştüğüne, bu konuda Bakanlığın bir çalışmasının olup olmayacağını ve çiftçiye yem ve saman için destek yardımı yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

RAMİS TOPAL (Amasya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçimini tarım ve besicilikle sağlayan illerimizden biri de Amasya. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bünyesindeki KASDEP ve yatırım projelerini destek amaçlı, köylülere, iki yıl önce tanesi 7.500 liradan hayvan dağıttı. Bu hayvanların bugünkü değerleri 1.500 TL’ye kadar düşmüştür. Aldıkları hayvanların değerleri iki yılda yüzde 80 değer kaybetmiş ve hayvan başına 6 bin lira zarar etmişlerdir.

Çiftçiyi, besiciyi borç batağına sürükleyen Bakanlığın bu konuda herhangi bir çalışması olacak mı? Bakanlık, bu kredileri konutlarda olduğu gibi yeniden yapılandırmayı düşünüyor mu?

Çiftçiye yem ve saman için destek yardımı yapacak mı? Aynı sorunlar besicilik yapan vatandaşlarımız için de geçerlidir. Çiftçilerin ve besicilerin memnun olduğunu söyleyen Bakan bu durumdan haberdar mıdır?

Teşekkür ederim Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Topal.

Sayın Öğüt…

22.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kadıköy’deki üçüncü derece doğal sit alanı olan Kuşdili Çayırı’na AVM yapılmasına ilişkin planın onaylandığına ve daha önce Danıştaydan dönen bu projenin neden şimdi gündeme alındığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kadıköy’deki eski Salıpazarı olarak da bilinen üçüncü derece doğal sit alanı Kuşdili Çayırı’na AVM yapılmasına ilişkin planı Meclisten geçmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Böylelikle, Kuşdili ve çevresi ticari alan hâline getirilmiştir. Plana konu alana 1 kilometre uzaklıkta İstanbul’un en kapsamlı AVM’lerinden biri varken ve dünyanın birçok kentinde şehrin göbeğinde parklar yapılırken ya da var olan alanlar korunurken Kuşdili’ne neden yeni bir AVM yapılmak istenmektedir? Projeyle bunların yanı sıra Kadıköy esnafı ve trafik de olumsuz etkilenecektir. Kuşdili Çayırı’nın doğal sit alanı olması ve geçmişten bu yana yüklendiği yeşil alan ve deprem toplanma alanı fonksiyonun devam ettirilmesi kamu yararınadır.

Daha önce Danıştaydan dönen bu proje neden şimdi gündeme alınmıştır? Doğal güzelliklerin ve bölge halkının hiçe sayıldığı proje kimlere fayda sağlayacaktır? 7.500’lük Kadıköy ve Salıpazarı Platformu bir an önce bunun cevabını beklemektedir. 7.300 Kadıköylü imza atmıştır.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.

Sayın Özkan…

23.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Hocalı katliamını kınadığına, gübre fiyatlarındaki artışa ve çalışan emeklilerin sosyal güvenlik katkı paylarına gelen cezalara ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan teşekkür ederim.

Ben de Burdur Milletvekili olarak Hocalı katliamını kınıyorum.

Şu anda köylülerimizin topraklarına yani ürünlerine gübre atmasının tam zamanı ancak 42 liralık gübre zamlanarak şu anda 52 lira olmuştur. Fiyat artışlarına vatandaşlarımız alıştı fakat gübre bulmakta güçlük çekilmektedir. Çiftçilerimiz bir an önce Hükûmetten gübre sorununa eğilmesini talep etmektedirler. Yetkilileri göreve davet ediyorum.

Ayrıca, çalışan emeklilerin sosyal güvenlik katkı payları 7 bin, 8 bin, 10 bin lira gibi bir fiyatla ceza olarak gelmiştir. Borçlarının af kapsamına alınmasını, en az 5 bin liralık af kapsamına alınması istenmektedir. Hükûmet yetkililerine duyuruyor, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özkan.

Sayın Canalioğlu…

24.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’un 24/2/1918’de işgalden kurtarıldığına ve bu işgalde şehit olanları ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığına ilişkin açıklaması

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Bundan doksan beş yıl önce yani 18 Nisan 1916’da Rus ordusu tarafından Trabzon işgal edilmişti ve bu işgal süresince, iki yıl içerisinde, zorunlu olarak yöre halkı yurtlarını, vatanlarını muhacirlikle terk etmişlerdi. İki yıl içerisinde acı, keder, zulüm yaşanmış ve iki yıl sonunda, kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimiz ve yöre halkımızın katkıları ile Trabzon 24 Şubat 1918’de tekrar işgalden kurtarılmıştır. Bu işgalde kahramanca savaşan ve canlarını veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Canalioğlu.

Sayın Alpay…

25.- Elâzığ Milletvekili Şuay Alpay’ın, Azerbaycan Hocalı katliamının 21’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

ŞUAY ALPAY (Elâzığ) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

1992 yılının 25 Şubatını 26 Şubata bağlayan gece vahşetin, acının, kederin, yalnızlığın, korkunun ve insanlık dışı her türlü zulmün gecesiydi. Ermeniler, Rus ordusunun da yardımıyla Hocalı’ya zalimce, hayâsızca, insanlıktan  nasipsiz  olarak çöktüler ve ne yazık ki 613 masum insanlık dışı muamelelerle katledildi ve şehit edildi. Şairin dediği gibi, Hocalı melekler şehridir çünkü orada büyümeye vakit bulamamış yüzlerce bebek melek hunharca katledildi, şehit edildi. Ben öncelikle şehitlere Rabb’imden rahmet diliyorum. Hocalı’nın ve Karabağ’ın işgalden kurtulmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin  kurucularından, destansı Gence müdafaasının komutanlarından, millî kahraman dedem Mehmet Kasım Bey’in, silah arkadaşlarının ve bütün şehitlerin önünde şükranla ve hürmetle eğiliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Alpay.

Sayın Acar…

26.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, meskenlerde avukatlık, hukuk ve mali müşavirlik bürolarının bulunmasına olanak tanıyan kanuni düzenlemenin sona erdiğine ve acilen yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Meskenlerde avukatlık bürolarıyla mali müşavirlik bürolarının bulunmasına iki yıl süreyle olanak tanıyan kanuni düzenleme sona ermiştir. Avukatlık büroları ile hukuk bürolarının açılması konusunda bir düzenleme yapılmaması durumunda büyük sorunlar yaşanabilecek, avukatlar otuz, kırk yıldır faaliyette bulundukları binaları terk etmek zorunda kalacaklardır. Bunun önüne geçmek için kanun teklifi de verdim ancak bir türlü gündeme alınmadı. Konu bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmelidir. Avukatlardan, barolardan intikam alınmak isteniyorsa bunun yolu bu değildir. Bu düzenlemeye kimsenin itirazı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, dediğim gibi, bir yıldırma süreci işletiliyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir.

Bir an önce bu tekliflerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi ve zaten zor durumda olan avukatlarımıza yeni bir yük getirilmemesi gerekir diyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Acar.

Gündeme geçiyoruz sayın milletvekilleri.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 35, 78, 79,103, 107, 129, 150, 157, 163, 164, 171, 198, 219, 305, 370, 388, 469, 470, 471, 477, 612, 618, 637, 638, 639, 653, 689, 699, 731, 757, 763, 794, 866, 913, 929, 956, 957, 958, 1026, 1033, 1040, 1106, 1122, 1128, 1272, 1317, 1402, 1414, 1446, 1454, 1466, 1467, 1500, 1539, 1545, 1561, 1601, 1746, 1982, 2107 ve 2138’inci sıralarda yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Şimdi, Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1144)

                                                                                                            22 Şubat 2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                             Bekir Bozdağ

                                                                                                       Başbakan Yardımcısı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosya Hükûmete geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/517)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilen zeytin, hem tarım ürünü hem de sanayi ürünü olarak, ülkemiz için önemli bir ekonomik değer ve gelir kaynağıdır. Zeytin ve zeytinyağının tanıtımı, tüketiminin artırılması, iç ve dış pazarının genişletilmesi, üretimindeki verimlilik kayıpları ve kalite düşüklüğü, zeytinciliğin ıslahı ve üreticilerinin eğitimi, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarının kurulup geliştirilmesi, fidan üretimindeki çeşit ve anaç sorunlarının incelenmesi, tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenip, zeytinciliğin geliştirilmesinin devlet politikası olarak ele alınması amacıyla Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereği bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 30.01.2012

Saygılarımızla.

1) Ayşe Nedret Akova                   (Balıkesir)

2) Ramazan Kerim Özkan              (Burdur)

3) Mehmet Ali Susam                    (İzmir)

4) Haydar Akar                              (Kocaeli)

5) Bülent Tezcan                             (Aydın)

6) Turgay Develi                            (Adana)

7) Muharrem Işık                           (Erzincan)

8) Doğan Şafak                              (Niğde)

9) Erdal Aksünger                          (İzmir)

10) Sena Kaleli                               (Bursa)

11) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

12) Malik Ecder Özdemir               (Sivas)

13) Arif Bulut                                 (Antalya)

14) Hasan Akgöl                            (Hatay)

15) Haluk Eyidoğan                       (İstanbul)

16) Tolga Çandar                            (Muğla)

17) Levent Gök                              (Ankara)

18) Şafak Pavey                             (İstanbul)

19) Gürkut Acar                             (Antalya)

20) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

21) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

Gerekçe:

Zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretiminde ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, 13/03/2008 tarihinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ticaretindeki sorunlardan daha çok yağlı tohumlu bitkilerin genel sorunlarına yönelmiş ve bu doğrultuda raporunu hazırlamıştır. Ancak, doğrudan zeytin ve zeytinyağı üretimi ve ticaretinin sorunlarının ele alındığı bir komisyonun kurulması Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilen zeytininin hem tarım hem sanayi ürünü olarak önemli bir ekonomik değer ve gelir kaynağı olması açısından zorunludur.

Zeytin ağacı, uzun ömürlü olması, değeri, asaleti, insanlara faydası ve kutsal olarak kabul edilmesi yüzünden mitoloji ve efsanelere konu edilmiş ve bütün kutsal kitaplarda yer almıştır. Zeytin ve zeytinyağı, besleyen, doyuran, sağlığı çoğaltan özelliklerinin yanı sıra bir yaşam kültürüdür.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2009 yılı karşılaştırmalı verilerine göre, 1 milyon 290 bin 650 tonluk zeytin üretimiyle dünyada 4’üncü sıradadır. Dünya ticaretinde zeytin ve zeytinyağının ihracatında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün 2009 yılı karşılaştırmalı verilerine göre 29.685 tonluk -96 milyon 202 bin dolar değerinde gelir- ihracatımızla 7’nci sıradayız. Dünyada önemli bir zeytin üreticisi olmamıza rağmen dünya ticaretinde payımız daha azdır. Dünyada zeytin ve zeytinyağı ticaretinde söz sahibi olabilmemiz için gerekli stratejilerin tespit edilip uygulamaya konulması gereklidir.

Türkiye'de 2010 yılı TÜİK verisine göre, toplam 157 milyon 156 bin adet zeytin ağacı bulunmasına ve nüfusumuzun 74 milyon 724 bin kişi olmasına rağmen, iç pazarda yeterli miktarda zeytinyağı tüketilmemektedir. 2010 yılı Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre Avrupa Birliğinde yıllık kişi başına tüketim 5 kg, Yunanistan'da 24 kg, İtalya ve İspanya'da 13 kg olmasına rağmen, ülkemizde 1,4 kg'dır. İç tüketimin artırılması için gerekli olan politikaların tespit edilmesi ve bu amaçla gerekli tanıtım ve teşviklerin yapılması toplum sağlığı açısından da çok önemlidir. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde verimlilik kayıpları ve kalite düşüklüğü çok önemli birer sorundur. Elde edilen ürünlerin lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsaları sayesinde kalitesinin korunması sağlanabilir. Böylelikle tüccar, zeytinyağı üreticisi ve ihracatçıya sürekli, kaliteli ve standart ürün temini sağlanabilir. Bu nedenle, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarının kurulup geliştirilmesi çok önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam için gereklilik olan zeytin ve zeytinyağının tanıtımı, tüketiminin artırılması, iç ve dış pazarının genişletilmesi, üretimindeki verimlilik kayıpları ve kalite düşüklüğü, zeytinciliğin ıslahı ve üreticilerinin eğitimi, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarının kurulup geliştirilmesi, fidan üretimindeki çeşit ve anaç sorunlarının incelenmesi, tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenip, zeytinciliğin geliştirilmesinin devlet politikası olarak ele alınması amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaşam şartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/518)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların içindeki bulundukları cezaevi şartları hakkında ve bu şartların iyileştirilmesi konusunda yürütülecek çözüm odaklı çalışmaların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

1) Mahmut Tanal                            (İstanbul)

2) Candan Yüceer                           (Tekirdağ)

3) Recep Gürkan                            (Edirne)

4) Ali Serindağ                               (Gaziantep)

5) Veli Ağbaba                               (Malatya)

6) Bülent Tezcan                             (Aydın)

7) Haydar Akar                              (Kocaeli)

8) Ayşe Nedret Akova                   (Balıkesir)

9) Muharrem Işık                           (Erzincan)

10) Turgay Develi                          (Adana)

11) Hasan Akgöl                            (Hatay)

12) Erdal Aksünger                        (İzmir)

13) Malik Ecder Özdemir               (Sivas)

14) Arif Bulut                                 (Antalya)

15) Doğan Şafak                            (Niğde)

16) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

17) Haluk Eyidoğan                       (İstanbul)

18) Tolga Çandar                            (Muğla)

19) Levent Gök                              (Ankara)

20) Şafak Pavey                             (İstanbul)

21) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

22) Gürkut Acar                             (Antalya)

23) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

24) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

Gerekçe:

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların içinde bulundukları yaşam şartlarının son derece kötü olduğu defalarca gündeme gelmiştir. Özellikle Kandıra, Diyarbakır, Silivri, Tekirdağ cezaevlerindeki yaşam şartları hükümlü ve tutukluların onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini ve cezalarının onurlu bir şekilde infazını engellemektedir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler" başlıklı 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde "Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayın maddi ve manevi koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin, Anayasa’da yer alan diğer hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, bu Kanun’da öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir." hükmü amirdir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan tutuklulara uygulanacak muameleler için temel ilkeler 14 Aralık 1990 tarihli 45/111 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul ve ilan edilmiştir. Buna göre:

"1) Bütün tutuklulara, insan olarak doğuştan sahip oldukları saygınlık ve değere uygun olan saygı ile muamele edilecektir.

2) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da diğer düşünceler, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da diğer statülere dayalı ayrımcılık gözetilmeyecektir.

3) Bununla birlikte, yerel koşulların gerektirdiği durumlarda tutukluların dinsel inançlarına ve kültürel göreneklerine saygı gösterilmesi arzu edilen bir durumdur.

4) Cezaevlerinin, tutukluların gözetim altında tutulması ve toplumun suçtan korunması konularındaki sorumlulukları, bir devletin diğer toplumsal amaçları ve toplumun bütün üyelerinin iyiliğinin ve gelişiminin sağlanması konusundaki temel sorumlulukları gözetilerek yerine getirilecektir.

5) Tutukluluk durumunun açık bir biçimde gerekli kıldığı sınırlamalar dışında, bütün tutuklular İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ilgili devletin taraf olduğu durumlarda Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Sivil ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve ona ek isteğe bağlı protokolünde ortaya konulan insan hakları ve temel özgürlüklerin yanı sıra, diğer Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ile yürürlüğe giren diğer haklara sahip olmaya devam edeceklerdir.

6) Bütün tutuklular insan kişiliğinin tam olarak gelişimini amaçlayan kültürel etkinlikler ve eğitime katılma hakkına sahip olacaklardır.

7) Hücre hapsinin bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarılmasına ya da bu uygulamanın kullanılmasının sınırlanmasına yönelik çabalar konusunda girişimde bulunulmalı ve bu tip çabalar teşvik edilmelidir.

8) Tutukluların ülkenin emek piyasasıyla yeniden bütünleşmelerini kolaylaştıracak ve kendilerinin ve ailelerinin mali olarak desteklenmesine katkıda bulunabilmelerine olanak sağlayabilecek olan anlamlı, ücretlendirilmiş bir istihdama sahip olmalarını olanaklı kılacak koşullar yaratılacaktır.

9) Tutuklular, hukuksal durumlarından kaynaklanan bir ayrımcılık yapılmaksızın, ülkede sağlanabilen sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

10) Toplumun ve toplumsal kurumların katılımı ve yardımı ile ve kurbanların çıkarları yeterince gözetilerek, eski tutukluların toplumla mümkün olan en iyi koşullar altında yeniden bütünleştirilmesi amacı ile elverişli koşullar yaratılacaktır.

Yukarıdaki ilkeler tarafsız bir biçimde uygulanacaktır.” ilkeleri kabul edilmiştir. Bu ilkeler doğusunda, Türkiye'de bulunan cezaevlerinin durumlarının mercek altına alınması gerekmektedir.

Başta Kandıra, Diyarbakır, Silivri, Tekirdağ cezaevleri olmak üzere, Türkiye'de bulunan cezaevlerinin imar planları ile uyumlu olup olmadığı, cezaevlerinin fiziki şartlarının, cezaevinde bulunanların yasal düzenlemeye uygun olarak düzenli bir yaşam sürmelerini sağlamakta olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İmar planında cezaevi olarak düzenlenen ancak uygulamada cezaevinde tutulması gereken hükümlü ve tutuklular hücre evlerinde tutulmaktadır. Bu yanlış uygulamalara engel olunmalıdır. Cezaevlerinde kapasitelerinin üstünde hükümlü ve tutuklu bulundurulması hakkında alınabilecek önlemler araştırılmalıdır.

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların aldıkları günlük gıdanın insani açıdan alınması gereken günlük gıda olup olmadığı konusunda endişeler duyulmaktadır. Ayrıca hükümlü ve tutukluların hastalanmaları hâlinde tedavilerini sağlayacak olan revirlerin kapasitesi, yeterli tıbbi malzeme ve ilaç bulunup bulunmadığı konusu da araştırılmalıdır. Revirlerde görev alan doktorların sadece mesai saatlerinde muayene ve tedavi yaptıkları bilinmektedir. Bu durumda mesai saatleri dışında hastalanan hükümlü ve tutukların durumları hakkında da bir çalışma yapılmalıdır. Örneğin, Silivri Cezaevinde hiç kadın hükümlü veya tutuklu bulunmamasına rağmen revirde nöbetçi olan doktorlardan branşı kadın doğum olan doktorların görev aldığı bilgisi edinilmiştir. Bu konuda araştırma yapılıp bu durumun engellenmesi için çalışma yapılmalıdır.

Açıklanan nedenlerle cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların yaşam şartlarının araştırılması ve iyileştirilmesi için Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve 23 milletvekilinin, Uludere’de yaşanan olay sonrası ölenlerin yakınlarına ödenen tazminatın kimlere rücu edilebileceğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/519)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Uludere’de yaşanan elim olay nedeniyle Hükûmet tarafından ölenlerin yakınlarına ödenmesi planlanan tazminatların kim veya kimlere rücu edebileceğinin araştırılması, bu konuda yürütülecek çözüm odaklı çalışmaların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               26/01/2012

1) Mahmut Tanal                            (İstanbul)

2) Candan Yüceer                           (Tekirdağ)

3) Recep Gürkan                            (Edirne)

4) Veli Ağbaba                               (Malatya)

5) Ali Serindağ                               (Gaziantep)

6) Bülent Tezcan                             (Aydın)

7) Haydar Akar                              (Kocaeli)

8) Muharrem Işık                           (Erzincan)

9) Turgay Develi                            (Adana)

10) Ayşe Nedret Akova                 (Balıkesir)

11) Malik Ecder Özdemir               (Sivas)

12) Kadir Gökmen Öğüt                (İstanbul)

13) Arif Bulut                                 (Antalya)

14) Hasan Akgöl                            (Hatay)

15) Erdal Aksünger                        (İzmir)

16) Doğan Şafak                            (Niğde)

17) Haluk Eyidoğan                       (İstanbul)

18) Tolga Çandar                            (Muğla)

19) Levent Gök                              (Ankara)

20) Şafak Pavey                             (İstanbul)

21) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

22) Gürkut Acar                             (Antalya)

23) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

24) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

Gerekçe:

28 Aralık 2011 gecesi Şırnak Uludere’de meydana gelen elim olay sonrasında Hükûmet tarafından yapılan açıklamalarda ölenlerin yakınlarına tazminat ödemesi yapılacağı açıklanmıştır.

Anayasa’nın 125’inci maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ancak bu tazminat borcunun, zararın doğmasına neden olan ilgililerden kimlere ve nasıl rücu ettirileceği konusuna açıklık getirilmemiştir.

Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında "Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır." denilmektedir. Anayasa’nın 129’uncu maddesinin beşinci fıkrasında ise "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir." denilmektedir.

Anayasa’da da açıkça düzenlendiği gibi, yetkinin hukuka aykırı bir şekilde kullanılması suretiyle işlem tesis edilmesi, diğer bir ifade ile yetkinin hukuka aykırı olarak kullanılması sonucu oluşan kamu zararının, kamu üzerinde bırakılmayarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerine rücu edilmesi gerekmektedir.

Rücu edilecek kişi veya kişilerin tespiti ise bazı eylem ve işlemlerde mevcut bilgi ve belgelerde doğrudan tespit edilebileceği gibi, sorumluların tespiti idari kovuşturmayı da gerektirebilir. Sonuç olarak hukuk devletinin daha iyi işlemesi ve meydana gelen kamu zararının kamu üzerinde bırakılmasına engel olabilmek için kamu zararının, zarara sebebiyet veren kişi veya kişilere ödettirilmesi gerekmektedir.

Eğer rücu hakkı kullanılmaz ise kamunun zararı meydana gelecektir. Bu zarar da bu hakkın kullanılması yolunu açmayan bakanların sorumluluğunda kalacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi değişik ikinci fıkrasına göre, bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.

Açıklanan nedenlerle, tazminat ödenmesi hâlinde meydana gelecek olan kamu zararının rücu edilebilmesi için, olayın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 103'nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

B) Tezkereler (Devam)

2.- Avrupa Parlamentosu tarafından 4-5 Mart 2013 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek “Organize Suçlar, Rüşvet ve Kara Paranın Aklanması ile Mücadele” konulu seminere katılım sağlanması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1146)

                                                                                                               22/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu tarafından 4-5 Mart 2013 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de “Organize Suçlar, Rüşvet ve Kara Paranın Aklanması ile Mücadele” konulu seminer düzenlenecektir.

Söz konusu seminere katılım sağlanması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

3.- Ekonomik İş Birliği Teşkilatının parlamenter boyutunun kurumsallaştırılması çalışmaları kapsamında meclis başkanları tarafından 11/2/2013 tarihinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başkenti İslamabad'da kurulan Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması hususuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1147)

                                                                                                               25/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti'nin üye olduğu Ekonomik İş Birliği Teşkilatının parlamenter boyutunun kurumsallaştırılması çalışmaları kapsamında meclis başkanları tarafından Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, 11 Şubat 2013 tarihinde Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başkenti İslamabad'da kurulmuştur.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesine Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye olması hususu Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı istemiştim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben ayağa kalkmış bir milletvekili görmedim ve duymadım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ayağa kalkmaya gerek yok.

BAŞKAN – Ayağa kalkan kimse olmadı, kendi içinizde konuşuyorsunuz sandım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

4.- Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerde izin verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1148)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Aşağıda adları yazılı milletvekillerinin belirtilen süre ve nedenlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Divanının 06/02/2013 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.

Genel Kurulun onayına sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

“İstanbul Milletvekili İsmail Safi, mazereti nedeniyle, 22/10/2012 tarihinden itibaren 11 gün.”

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

On dakika ara veriyorum.

                                                                    

 

Kapanma Saati: 16.08

 

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.23

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi kapsamında İstanbul Milletvekili İsmail Safi’nin izinli sayılmasının oylamasında karar yeter sayısı aranmıştı.

Şimdi, sayın milletvekilinin izinli sayılması konusunu tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır.

İzinli sayılmaya ilişkin tezkerenin işlemine devam ediyoruz.

“Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, mazereti nedeniyle, 23/10/2012 tarihinden itibaren 12 gün.”

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

“Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, mazereti nedeniyle, 22/10/2012 tarihinden itibaren 11 gün.”

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Şimdi, Başbakanlığın kanun tasarısının geri alınmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

5.- Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1145)

                                                                                                                25/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi:a) 2/11/2004 tarihli ve B.02.0.KKG.0.10/101-985/5124 sayılı yazımız.

b) 22/9/2011 tarihli ve B.02.0.KKG/101-30/2991 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ekinde Başkanlığınıza sunulan ve ilgi (b) yazımızla yenilenen "Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 75’inci maddesine göre geri gönderilmesini arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                Başbakan

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gündemde bulunan kanun tasarısı Hükûmete geri verilmiştir.

Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

D) Önergeler

1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, (2/377) esas numaralı, 25-26 Şubat 1992 Tarihlerinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında Yapılan İnsanlık Dışı Katliamın 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine ve "Hocalı Soykırımı Anıtlarının" İnşası İçin T.C. Kültür Bakanlığı'nın Görevlendirilmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/95)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/377) esas numaralı Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Sinan Oğan

                                                                                                                    Iğdır

BAŞKAN – Teklif sahibi olarak Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili.

Buyurunuz Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 3 partinin değerli milletvekillerinin konuştuğu bir konuyu kanun teklifi olarak geçtiğimiz sene yüce heyetinize sunmuştuk. Ve kanun teklifimizde geçen sene demiştik ki, 26 Şubat “Hocalı soykırımını anma günü” olarak Türkiye’de kabul edilsin.

Meclisimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın şöyle bir yaklaşımı var, deniyor ki: “Efendim, biz tarihi tarihçilere bırakalım, parlamentolar olarak bu konuya biz hiçbir şekilde taraf olmayalım, müdahil olmayalım. Çünkü, bizim uluslararası alanda tezlerimizi zayıflatır.” iddiası var. Ben iki hususu yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum.

Birincisi: Biz istediğimiz kadar bunu ifade edelim, Batı meclisleri, bizim aleyhimize zaten bu kararları alıyor, almaya devam ediyor, 2015 sürecinde de olmayan bir hikâye üzerinden Türkiye’ye karşı soykırım iftiralarına zaten devam edeceklerdir.

İkinci husus: Bu, bir tarih meselesi değil. Bu, yüz sene önce, iki yüz sene önce veya yetmiş sene önce yaşanmış bir hadise değil. Bu, günümüzde, bizim de hayatta bulunduğumuz bir süreç içerisinde yaşanmış ve hepimiz bunun birer canlı şahidiyiz. Dolayısıyla da Meclis olarak biz, Türkiye’nin dış politikadaki tezlerini zayıflatmadan buna bir formül üretebiliriz. Biz, Hocalı’da yaşananları Meclis olarak bir karara bağlayabiliriz, geçtiğimiz sene Dışişleri Komisyonu olarak biz bunu yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisinin de imzası var orada, Cumhuriyet Halk Partisinin de imzası var, Milliyetçi Hareket Partisinin de imzası var. Burada bizim kanun teklifimizi de dikkate alarak bu sene Dışişleri Komisyonumuzun kararının Meclis kararı olarak onaylanması, Türkiye'nin bu anlamda hem önünü açacaktır hem kardeş Azerbaycan’a karşı yükümlülüğünün yerine getirilmesine sebep olacaktır hem de Hocalı’da sadece Türk ve Müslüman oldukları için katledilen, binbir türlü işkenceye maruz bırakılan oradaki kardeşlerimizin ve onlardan sağ kalanların -yaralı ve esir düşerek- şimdi hayatını bir şekilde sürdürenlerin acısını, hiç olmazsa, bir miktar da olsa dindirecektir. Bu sebeple, yüce heyetinizin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ben, Azerbaycan’daki kardeşlerimize bu manada sessiz kalmayacağı kanaatindeyim.

Hiç olmazsa şunu yapabiliriz: 26 Şubat günü Sayın Başbakan da mesaj yayınlıyor, dostluk grubu başkanları da mesaj yayınlıyor, parti grup başkanları da mesaj yayınlıyor -burada bugün yaptığınız gibi- ve sayın genel başkanların her birisi birer mesaj yayınlıyor. Gelin, Meclis olarak her sene bunu yayınlamaya devam etmekle beraber, bunu bir karar hâline getirelim, resmiyet kazandıralım ve diyelim ki, 26 Şubat günü Türkiye’de Hocalı soykırımını, Hocalı katliamını anma günü olsun. Bu, bizim, Türk milletine karşı tarihî bir görevimizdir diye düşünüyorum. Bu, bizim, ümidini Türkiye’ye bağlamış, dünyanın birçok yerinde, mazlum, soykırıma uğrayan, eziyete uğrayan, işgale uğrayan Türklere karşı tarihî sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum ve yüce heyetinizi bu tarihî sorumluluğa karşı duyarsız kalmamaya davet ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de, maalesef, son dönemde Anayasa’dan çıkarılmak istenen “Türk” tabirine karşı bir savaş açılmıştır ama unutmayın ki Hocalı’da insanlık dışı işkencelere maruz bırakılan, Hocalı’da soykırıma uğratılan insanlarımız sadece ve sadece Türk ve Müslüman oldukları için bu soykırıma maruz kalmışlardır.

Siz istediğiniz kadar “Biz Türk değiliz.” deyin, istediğiniz kadar Türk Bayrağı yerine “Türkiye bayrağı” veya “Türkiyeli” deyin, Ermeni size “Türk” diyor, düşmanınız size “Türk” diyor ama siz kendinize Türk demekten…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tek bayrak…

SİNAN OĞAN (Devamla) – …siz kendinizin dilinin Türkçe olduğunu, bayrağınızın tek bayrak olduğunu söylemekten, niyeyse bir türlü kendinizi buna hazır hâle getiremiyorsunuz ve bir şeyler size geri adım attırıyor.

Süre maalesef doluyor ama sizden Türk milleti karşısında tarihî sorumluluğunuzu yerine getirmenizi ve Türk milletine karşı yapılan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SİNAN OĞAN (Devamla) – …bu soykırıma sessiz kalmamanızı istirham ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.

İstanbul Milletvekili Atila Kaya...

Buyurunuz Sayın Kaya. (MHP sıralarından alkışlar)

ATİLA KAYA (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce değerli milletvekili arkadaşımın vermiş olduğu kanun teklifi, 26 Şubatın “Hocalı soykırımını anma günü” olarak kabul edilmesini içeren bir kanun teklifi.

Bir tevafuk olarak bugün, 26 Şubat Hocalı soykırımının yirmi birinci yılına denk geliyor. Ben bu vesileyle bu kanun teklifinin lehine söz aldım, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin soykırımı tanımlayan ve Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi aynen şöyle diyor: “Millî, etnik, ırki veya dinî bir grubun kısmen veya tamamen imha edilmesi soykırım olarak kabul edilmiştir.”

Şimdi, değerli milletvekilleri, Hocalı’da gerçekleşen hadiseye baktığımız zaman, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik öneme sahip bir kasabası olan Hocalı, uzun bir kuşatmanın arkasından, Azerbaycan’la irtibatları kesildikten sonra bir gece bölgede konuşlu Rus güçlerinin de desteğiyle, onların yardımıyla Ermeni çeteleri tarafından ve özellikle de bugün Ermenistan Cumhurbaşkanı olan ama o tarihlerde Dağlık Karabağ’daki Ermeni paramiliter unsurların başında olan Sarkisyan ve Koçaryan tarafından yönlendirilen, yönetilen unsurlar tarafından Hocalı kasabasında yaşayan soydaşlarımıza karşı gerçekleştirilen, biraz önce okumuş olduğum Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme’nin tanımına da  giren bir soykırım, bir katliam gerçekleştirilmiştir. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, bugünün, bu 26 Şubat Hocalı soykırımını anma günü olarak kabul edilmesini öngörüyor bu teklif ve yine aynı şekilde, bu teklif çerçevesinde, bu Hocalı şehitlerini, bu soykırımı anmak için Türkiye'nin herhangi bir şehrinde -ki, geçtiğimiz yıllar içerisinde, benim de doğup büyüdüğüm şehrimiz olan Kars ilimizde Sayın Başbakanın  “Ucube” diye nitelendirip daha sonra yıktırdığı  bir anıt vardı, muhtemelen o anıtın yerine- Hocalı soykırımında hayatını kaybedenleri anmak için bir anıt dikilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve çok kıymetli siyasi partilerimizin bu hususa kayıtsız kalmayacağını da ümit etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle yine bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri her bakımdan son derece önemli ilişkilerdir. Özellikle Azerbaycan’da Azerbaycan’a yönelik Türkiye’den çıkan sözlere,  Türkiye’den atılan birtakım adımlara çok büyük ehemmiyet veren bir kamuoyu bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkede iktidarda olanlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu hususla ilgili olarak söyledikleri sözler, attıkları adımlar konusunda son derece dikkatli olmalıdır diye düşünüyorum. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’da seçimler gerçekleştirildi ve bu seçimler hâlen Ermenistan içerisinde bir tartışma konusu.  Ermenistan’da, bugün, sürekli miting kararı alındı bu seçimleri protesto etmek için ama her ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanı’nın, daha, uluslararası gözlemci kuruluşlar tarafından bu seçimlerle ilgili bir görüş de bildirilmeden, Rusya’nın hemen peşinden -biraz önce ifade ettim- Dağlık Karabağ’da ve Hocalı’daki bu katliamı gerçekleştiren kuvvetlerin yönlendiricisi, azmettiricisi olan Sarkisyan’ı alelacele tebrik etmesi gerçekten de akla, mantığa sığmayacak bir durumdur ve gerçekten de Azerbaycan kamuoyunda çok ciddi bir hassasiyet meydana getirmiştir.

Bu vesileyle –sürem de bitiyor- vermiş olduğumuz bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması ve en kısa zamanda da yasalaşmasını temenni ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kaya.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Nesini kabul etmiyorsunuz ya?

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Yakıştı, yakıştı!

SİNAN OĞAN (Iğdır) – “Kabul edilmiştir.”e kaldırdılar yalnız. Sayın grup başkan vekilleri “Kabul edilmiş.”e kaldırdı.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – “Edilmemiştir.”e kaldırdık.

BAŞKAN – Yok, kabul edilmedi.

Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (x)

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/352) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/353) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya alan sporculara ilişkin sözlü soru önergesi (6/427) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/443) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgâr perdesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/502) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/588) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

9.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/629) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

                            

(x) Sözlü soru önergeleri Genel Kurulda okunmamış olup tutanağa eklidir.

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam eden bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/672) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/742) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/770) Cevaplanmadı

15.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, amatör lig futbol müsabakalarında alınan sağlık önlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/922) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1071) Cevaplanmadı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1111) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1209) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1210) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1211) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1386) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1392) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1413) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1414) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1415) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1430) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

28.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engellilere yönelik spor hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1467) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’ın spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1491) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1535) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KYK’ya bağlı yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1562) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

32.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

33.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yüzme havuzunun yüzme millî takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1601) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1684) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1734) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

36.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1750) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1778) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1779) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1780) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1854) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

41.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1861) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1868) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

43.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1934) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da okulların spor malzemesi eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1950) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

45.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1956) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

46.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde esas alınan kriterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2100) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yurt sorununun çözümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/2145) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerinde gençlerin yeterli sportif etkinlik yapamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2231) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde deprem sonrasında yurtlarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ve yeni yapılacak yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2243) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

50.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2012 Londra Olimpiyatlarında kullandığı giriş-kabul kartının iptal edildiği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2275) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kamu yurtlarına başvuran öğrenciler ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2283) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’deki spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2295) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde yurt sayısı ve yatak sayısını artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2296) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2329) Cevaplanmadı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2368) Cevaplanmadı

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın stadyum ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2375) Cevaplanmadı

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Palandöken’de kurulan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2392) Cevaplanmadı

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kış olimpiyatları için yaptırılan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2431) Cevaplanmadı

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2578) Cevaplanmadı

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 Akdeniz Olimpiyatları için Mersin’de yapılan tesislere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2756) Cevaplanmadı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2940) Cevaplanmadı

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın spor tesisi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2971) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

BAŞKAN - Sunuşlar bölümünde belirttiğim gündem sıralarındaki sözlü soru önergelerine cevap vermek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı kürsüye davet ediyorum.

Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sözlü soru önergelerine bir saat süreyle cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

Malumlarınız olduğu üzere, Başkanlık tarafından Genel Kurula bilgileri sunuldu, şahsıma yöneltilmeyen bazı soru önergeleri de bugün birleştirilerek görüştürüldüğünden dolayı öncelikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’e yönlendirilen bir sözlü soru önergesine cevap vereceğim; akabinde, Sayın Başbakanımıza tevcih edilen bazı sözlü soru önergelerini cevaplandırdıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olan sözlü soru önergelerinin de cevabını sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim.

İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven’in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’e yönelttiği (6/44) esas numaralı, akraba evliliklerinin oranlarının düşürülmesine ilişkin soru önergesi:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engellilerin en fazla görüldüğü Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yerel dinamikleri harekete geçirerek toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Engelliler Destek Programı’nı 2011 yılı içerisinde uygulamaya geçirmiştir.

Engelliler Destek Programı’nın en önemli amacı, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde engellilik ve engelliliğin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalık oluşturma sürecine destek sunmaktır. Bu amaçla 2011 yılı için 2 milyon lira kaynak ayrılmıştır. Bu kapsamda toplam 33 proje gerçekleştirilmiş olup, söz konusu projelerin 7 adedi “Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesine İlişkin Farkındalık Eğitimleri” başlığı altında, 5 adedi de engelliliğin nedenleri ve önlenmesine ilişkin projelerden oluşmuştur. 2011 yılında desteklenen projeler başarıyla tamamlanmıştır.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2012 yılında 2’nci etabı uygulamaya konulan Engelliler Destek Programı kapsamında engelliliğin nedenleri ve önlenmesi yine bileşenlerinden biri olarak belirlenmiş olup toplamda 63 projenin finansmanı uygun bulunmuştur. Finansmanı uygun projelerin uygulanmasına devam edilmektedir.

Engelliler Destek Programı’na ayrılan bütçe 2012 yılı için 4 milyon lira idi, yine bu kapsamda ayrılan bütçe 2013 yılı için de 4 milyon lira olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği (6/202) ve (6/2100) esas numaralı, yurtlara öğrenci yerleştirme kriterlerine ilişkin soru önergeleri:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna öğrenci yerleştirilmelerine ilişkin bu soru önergelerine cevaplarımı sizlerle paylaşıyorum.

“Yükseköğretimi kazanan öğrencilerin kaçı yurtlarda barınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmuştur?”

2011-2012 yani geçen eğitim öğretim yılında 299 bin gencimiz başvuruda bulunmuş iken 2012-2013 yılında 347.293 gencimiz yurtlarımızda barınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmuş bulunmaktadır.

“Hangi kıstaslar esas alınmaktadır?” konulu bir soru daha var: Öğrencilerimiz için kız-erkek ayrımı olmaksızın; yüzde 45 oranında ailenin gelir durumu, yüzde 35 oranında başarı durumu ve yine yüzde 20 oranında ailenin ve öğrencinin sosyal durumu dikkate alınarak yurtlara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belirlenen 100’ü aşkın kriter var. Bu kriter bağlamında öğrencinin cevapları ve öğrenci hakkında edinilen bilgiler puanlamaya tabi tutulmakta, akabinde yapılan sıralamaya göre boş kontenjanlara öğrencilerin yerleştirilmesi temin edilmeye çalışılmaktadır. Ancak, bu arada bazı gruplar lehine pozitif ayrım yapılmaktadır. Bu yönetmelikten kaynaklanan bir durumdur, tamamen hukuki zeminde gerçekleşmektedir. Şehitlerimizin evlatları, gazilerimizin evlatları, vazife malullüğü ve harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocuklarıyla vazife malulü olup da aylık bağlanması gerekirken ölenlerin evlatları, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı yüzde 40 ve üzerinde olduğu tespit edilen bedensel engeli bulunan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, anne ve babası kanunen boşanmış ya da ayrı olanlar, millî sporcu belgesi almış olan amatör sporcular, terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve bunların ölenlerinin çocukları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler herhangi bir ekonomik ya da sosyal durum değerlendirilmesine tabi tutulmaksızın yurtlarımızdan barınma imkânından öncelikli olarak yararlanmaktadır.

Öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili genel müdür kontenjanına ilişkin bir diğer soru var: Yurtlarımızda şu an doluluk oranı yüzde 100; 99,9. 99,9’un 0,01’lik eksiklik payı şuradan kaynaklanıyor: Bazı yerleşim yerleri var ki o ilçedeki üniversitenin yüksek okullarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı bizim o ilçedeki yurdumuzun yatak kapasitesinin altında. Bunu ayrı tuttuğunuz zaman yüzde 100 oranında bir doluluğumuz var. Bunun dışında atıl bir kapasite bulunmamaktadır. Yapılan ülkeler arası kültür anlaşmaları ile ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin ve kurumumuza bina bağışı yapan kurum, vakıf ve özel kişilerin yapılan protokoller gereğince bildireceği öğrencilerin barındırılması için de ayrıca boş yatak ayrılmaktadır. Yani bir anlamda hayırseverler ya da vakıflar lehine tanınmış olan hayırdan mütevellit bir kontenjan tutulmaktadır.

“Hangi siyasiler yurtlara genel müdür kontenjanından öğrenci yerleştirmiştir?” şeklinde bir soru var. “Bu kontenjan hangi kriterlere göre belirlenmektedir?” şeklinde bir soru var. AK PARTİ milletvekilleri ile iktidarda etkin kişilerin yakınlarının yurtlara yerleştirildiği noktasında bir soru var. Tümünü birlikte cevaplandırıyorum:

Bahse konu edilen genel müdürlük kontenjanı, boş olan sayının yüzde 5’ine tekabül etmektedir. Bu genel müdürlük kontenjanı, kurumumuza bağlı yurtlarda iş ve işlemleri düzenleyen Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (e) bendi hükümlerine dayanılarak, her öğretim dönemi boş yatak sayısının yüzde 5’i oranında belirlenmektedir. Bu hüküm yeni değildir. Yükseköğrenim Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği 1965 yılından bu yana “yüzde 5 genel müdürlük kontenjanı” olarak adlandırılan kontenjan kullanılmaktadır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Elbette ki elektronik ortamda belirlenmesi, tamamen yüzde 100 objektif kriterlerle tüm yurt yatak kapasitelerinin doldurulması bizim açımızdan da öncelikli olarak doğru olandır, olması gerekendir, uygulanması gereken düzenlemedir. Yalnız, 1965 yılından bu yana bu düzenleme bu şekilde devam ediyor.

“Hangi milletvekili tarafından, kaç kişi yerleştirildi?” sorusuna ise ayrıntılı cevap vermek istemiyorum ama sizlerin de çok rahat bilmekte olduğu şekilde, gerek AK PARTİ gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerekse Barış ve Demokrasi Partisi Grubundan bu yönde bize intikal etmiş olan yazılı talepler var ve bu taleplerin değerlendirilmeleri ayrıca özelde yapıldıktan sonra bunlar içerisinden yerleştirilen gençlerimiz var. Yüzde 5 genel müdürlük kontenjanının mantıken dayandırıldığı, benim de haklı bulabileceğim bir tek nokta var. Objektif değerlendirme kriterleri her zaman yüzde 100 doğru neticeye götürmeyebilir. Ailenin ekonomik durumu iyi göründüğü hâlde ya da anne veya babanın üzerinde bir kısım gayrimenkuller bulunuyor göründüğü hâlde ya da ailede bir kısım gelirler var göründüğü hâlde ya da aile fiilen bir arada yaşıyor göründüğü hâlde, anne ve babanın devletten ayrı ayrı maaşları bulunuyor görüntüsü olduğu hâlde ailenin özel koşullarında farklı tablolarla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir veyahut aile üzerinde bir kısım gayrimenkuller, gencin yurda yerleştirilmesine mani olabileceği ve olduğu hâlde, ailenin üzerindeki gayrimenkullerin -ayrıca- bir kısım alacak-verecek ilişkileri nedeniyle ipotek edilmiş olması, dolayısıyla, kullanılamıyor olması gibi durumlar mevzubahis olabilir. O nedenle, bu boş kontenjanın yüzde 5’ine tekabül eden sayıdaki yatak oranı, tamamen, gelen talepler üzerine manuel ve ayrıca özelde, kişi bazında yapılan değerlendirmeler üzerine kullanılmaktadır.

Doğrusunu isterseniz hak ettiği hâlde yurda yerleştirilemeyerek dışarıda kalan her bir gençten dolayı, bu yerleştirme süreçlerinde yetki ve söz sahibi olanların üzerinde kul hakkı oluştuğunu düşünen biriyim. Çünkü hem uygun koşullarda barınma imkânına kavuşmuş oluyor gencimiz hem ekonomik koşullarda barınma imkânına kavuşmuş oluyor hem güvenli bir ortamda eğitim-öğretimine devam etme imkânını yakalamış oluyor hem de bugün itibarıyla yurtlarımızda barınan 308 bin gencimize yılın on ayı, eğitim gördükleri yıllar boyunca aylık 200 lira düzenli yemek ödemesi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla, bu kadar avantajı, hak ve hukuk kavramlarını kenara bırakarak, özellikle birilerine sağlamanın özelde bu kararları alan ya da buralarda yetkili olan kişiler üzerinde kul hakkı doğuracağını düşünen biriyim. Ondan dolayı, gönlümden geçen, manuel değerlendirmeye gerek bırakmayacak bir sisteme geçerek tamamen elektronik ortamda gençlerimizin tamamının yerleşmelerine imkân sağlayacak bir süreci yürütmektir. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın…

BAŞKAN – Sayın Bakan, bir dakika, Sayın Genç sisteme girmiş.

Buyurunuz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet, Sayın Başkan, aslında, tabii, üniversite kayıt zamanları başladığı zaman üniversitelere gelen çocukların, gençlerimizin büyük bir kısmı yurda girmiyor. Bunun belli bir kıstası verilmiyor. Özellikle, iktidara yakın birtakım milletvekilleri ve onların yandaşları getiriyorlar listeleri ve o listelere dayalı olarak birçok öğrenci yerleştiriliyor. Buna rağmen, çok muhtaç durumda olan öğrenciler yerleştirilmiyor. Bunu gözümüzle görüyoruz yıllardan beri. Önemli olan, bu fakir fukara çocuklarının bu yurtlara bazı kıstaslar konulmak suretiyle, o kıstasları aşan şartlara sahip olan herkesin bunu yerleştirmesi lazım.

Şimdi, burada, bana verilen cevaplarda, doğru dürüst cevap verilmedi. Ben “Kaç tane politikacı, ne kadar yerleştirmiş?” diyorum, onu söylemiyor.

Zaten Suat Bey, biliyorsunuz, Hamamönü’nde, gitti, bir fakir vatandaştan bir tane ev aldı. Ondan sonra bir 300 milyar lira kâr etti. Tabii güle güle harcasın onu, ben bir şey demiyorum ama, şimdi, bu kadar keyfîlikler yapan, fırsat kollayan insanlara…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Genç.

Buyurunuz Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sayın Başkan, eski köye bu yeni âdet yeni mi geldi, kim getirdi bilmiyorum ama bir saat süre ile sözlü sorulara cevap verme hakkını bana tanıdınız.

BAŞKAN – Sayın Bakan…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Bu sorulara cevap verme hakkımı kullanmaktayken, arada, sisteme giren her milletvekiline bu şekilde söz verecekseniz, o takdirde bildiğiniz gibi yapın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Usul böyle.

BAŞKAN – Sayın…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Ben size bunların vereyim cevaplarını, siz kürsüden bunları okutun.

BAŞKAN – Sayın Bakan…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – İç Tüzük’ü… Sayın Başkan, ben hukukçuyum.

BAŞKAN – Sayın Bakan, İç Tüzük’ü siz de okusaydınız bunu söylemezdiniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nü ben okuduğumda anlayabiliyorum çünkü hukukçuyum.

BAŞKAN – Öyle mi?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün bu şekilde istismar edilerek kullanılabilmesi mümkün değil. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın soru sahibinin sormuş olduğu sorulardan zerre kadar rahatsızlık duymadım. Bu sorular beni rahatsız etmez ama bu şekilde bir yöntemin uygulanmasını doğrusu İç Tüzük’e uygun bulmuyorum.

ALİ ÖZ (Mersin) – Hep böyle yapılıyor.

BAŞKAN – Sayın Bakan, siz İç Tüzük’e uygun bulmayabilirsiniz ama İç Tüzük böyle.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Hep böyle yapılıyor, haberiniz yok sizin herhâlde!

ALİ ÖZ (Mersin) – Sayın Bakan Genel Kurula gelmiyorsunuz, hep böyle yapılıyor!

BAŞKAN – Hep böyle yapageldik.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – İç Tüzük öyle değil.

BAŞKAN – Size yönelik bir istisna değil.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – En sonunda…

BAŞKAN – Soru sahipleri sorusunu…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – İstiyorsa en sonunda sorabilir.

BAŞKAN – Hayır efendim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – En sonunda.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yanılıyorsunuz Suat Bey.

BAŞKAN – Soru sahipleri sorusu açıklandığı zaman ek açıklama talebinde bulunabiliyorlar. Bu uygulamamız hep böyledir.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Grup başkan vekilliğini unutmuşsun, yanılıyorsun. Sorusu geçtikten sonra konuşabilir.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Bakan olduktan sonra Meclise gelmiyor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bakan olunca unutmuşsun!

BAŞKAN – Siz buyurunuz, devam ediniz.

İç Tüzük 98.

Buyurunuz efendim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Bazı ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamının yerleşmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir, buna itirazım yok, nihayetinde Türkiye’de 3 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Bizim şu anki yatak kapasitemiz 308 bin. Aldığımız yatak kapasitesi 165 bin. En son, iki ay önce topluca açtığımız yatak kapasitesi 41 ilde, 53 yurtta 40 bin yeni yatak kapasitesi. Bu yatak kapasitesini günden güne hızla artırıyoruz ama eğer bizden talepte bulunan her bir milletvekilinin kimle, hangi öğrenciyle ilgili talepte bulunduğunu, talep sahibinin kim olduğunu açıklayacaksak… Doğrusu burada tüm gruplardan talep sahipleri var. Bunu bu şekilde o zaman ifade etmek lazım ama ben, dediğim gibi, hakkaniyet kavramı üzerinde burada duruyorum. Gönlümden geçen, bu kontenjanın hiç kalmaması. Eski dönemlerden, 1965 yılından bu yana -sizler de iktidardan geçtiniz, buradaki herkes iktidardan geçti- devam eden bir uygulama, yanlış bir uygulama.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza tevcih etmiş olduğu (6/640) ve (6/642) esas numaralı soru önergeleri:

“Göksun Öğrenci Yurdunun toplam proje tutarı ne kadardır?” sorusu: Sayın Dedeoğlu, Göksun Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde, 300 kapasiteli olarak, 17 milyon lira yaklaşık maliyet üzerinden ihaleye çıkılmış olmakla birlikte, 11 milyon 253 bin lira katma değer vergisi dâhil olmak üzere ihalesi gerçekleştirilmiştir. İnşaatı hızla devam etmektedir. Şu an yüzde 83 düzeyinde fiziki gerçekleşme durumundadır inşaat ve 9 milyon 780 bin liralık ödeme Göksun Öğrenci Yurdu için gerçekleştirilmiştir.

“Merkezdeki bin öğrenci kapasiteli Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü öğrenci yurdunun proje tutarı nedir?” diye sormuşsunuz. Kahramanmaraş ilindeki bin yatak kapasiteli öğrenci yurdumuzun proje tutarı 22 milyon lira olarak belirlenmiş, katma değer vergisi dâhil olmak üzere 16 milyon 515 milyon liraya ihalesi gerçekleştirilmiştir.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri’nin Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu (6/2283) esas numaralı, kamu yurtlarına başvuran ve yerleştirilen öğrenci sayılarına ilişkin soru önergesi:

“Ankara ilinde devlet ve özel üniversitelerde öğrenim gören toplam öğrenci sayısı nedir?” sorusu: Üniversitelerden alınan bilgilere göre -bu rakamı bizim doğrudan bilmemiz mümkün değil, YÖK’ten alınması gereken bir rakam ama- Ankara ilimizde 124.279 kız, 121.344 erkek olmak üzere toplam 245.623 öğrenci yükseköğrenimde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Kamu yurtlarına başvuru yapan öğrenci sayısı 17.643’tür. Bunlardan yurtlarımıza bu yıl önemli bir kısmı yerleştirildi. Sormadığınız için bunu veremiyoruz.

“Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara başvuran öğrencilerden -toplamda, Türkiye genelinde- ne kadarı yerleştirilememiştir?” demişsiniz. Yurtlarımıza, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, ilk etapta 136.075 öğrenci yerleştirilmiştir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/352) esas numaralı, futbol sektörüne yapılan yardımlara ilişkin soru önergesi: “Futbol takımlarına dağıtılan toplam yardım tutarı ne kadardır?” Futbol kulüplerine dağıtılan yardım miktarı 26 milyon 653 bin lira. Yıllara sari olarak gidecek olursak; 2010 yılında 3 milyon 25 bin lira, 2011 yılında 13 milyon 124 bin lira, 2012 yılında 14 milyon 467 bin 500 lira futbol kulüplerine doğrudan nakit kaynak olarak aktarılmıştır. Bu kaynağın aktarıldığı ünite Spor Toto Teşkilat birimimizdir. 2010 yılında profesyonel spor kulüplerine 2,5 milyon lira, amatör spor kulüplerine 3 milyon 657 bin lira; 2011 yılında profesyonel spor kulüplerine 2 milyon 550 bin lira, 2011 yılında amatör spor kulüplerine 2 milyon 197 bin lira; 2012 yılında Spor Toto Süper Lig kulüplerine 8 milyon 500 bin lira -geçen yıl- ve Bank Asya olarak bilinen ve sonra PTT 1. Ligi olan bir alt kategoriye 3 milyon 275 bin lira kaynak aktarılmış bulunmaktadır. Yine, 2012 yılında amatör spor kulüplerine doğrudan aktardığımız kaynak 2 milyon 956 bin liradır. Bunun dışında, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu üzerinden kulüplerimize, özellikle amatör spor kulüplerimize aktarmakta olduğumuz kaynaklar bu rakama dâhil değildir. Ayrıca, bildiğiniz gibi, Süper Lig’in adı Spor Toto Süper Lig olarak tescillenmiştir. Beş yıllık süre için Bakanlığımız tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna yıllık 25 milyon dolar olmak üzere, 125 milyon dolar tescil hakkı bedeli olarak ödenmektedir. Ayrıca, kulüplerimize 60, 80 ve 120 bin liralık rakamlar; mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet durumlarına göre her müsabakadan sonra her bir kulübümüze tek tek ödenmektedir. Bunlar hakka istinaden yapılan ödemeler olduğundan dolayı kulüp yardımları arasındaki rakama dâhil edilmemiştir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/353) esas numaralı, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin bir diğer soru önergesi: Spor Genel Müdürlüğünce yapılan yardımları sormuş burada Sayın Işık.

2010 yılında amatör kulüplere 3 milyon 25 bin; 2011 yılında amatör kulüplere 13 milyon 124 bin, profesyonel kulüplere 26 milyon 653 bin olmak üzere 39 milyon 777 bin; 2012 yılında amatör kulüplere 14 milyon 467 bin ve toplamda, sorduğunuz üç yılın toplamında 30 milyon 616 bin lirası amatör kulüplere, 26 milyon 653 bin lirası profesyonel spor kulüplerine olmak üzere 57 milyon 269 bin lira amatör ve profesyonel spor kulüplerimize ödenmiş bulunmaktadır. Burada rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz gibi, özellikle 2012 yılında, profesyonel kulüplere Spor Genel Müdürlüğü üzerinden ödenen yardımlar sıfırlanmış, amatör kulüpler ise tarihin en üst desteklenme rakamlarına erişmiştir. Bu, Bakanlığımızın meseleye yaklaşım tarzındaki değişimin eseridir. Amatör kulüpleri ayrıca ve özelde yoğun bir şekilde desteklemeyi kendimize şiar edindik.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/427) esas numaralı, ülkemizde yapılan uluslararası organizasyonlar ve alınan madalyalara ilişkin soru önergesi: Ülkemizde, 2005 yılından 2012 yılı sonuna kadar çeşitli branşlarda, irili ufaklı, dünya, Avrupa ölçeğinde ya da Balkan ölçeğinde, 438 ayrı uluslararası spor şampiyonası gerçekleştirilmiştir. Bu uluslararası organizasyonlar, dünya ve Avrupa şampiyonaları, üniversite ve Akdeniz oyunları, özel olimpiyatlar, Balkan şampiyonaları ve Karadeniz Oyunları’ndan oluşmaktadır. 2005 yılında alınan -altın, gümüş, bronz- toplam madalya sayısı 1.340, 2006 yılında 1.328, 2007 yılında 1.921, 2008 yılında 2.075, 2009 yılında 2.637, 2010 yılında 2.582, 2011 yılında 2.868 ve 2012 yılında -Londra Olimpiyat yılı olması olmasından dolayı bir miktar düşüşle- 2.622 olmak üzere, son yedi yılda Türkiye’de yapılan 438 uluslararası şampiyonada Türk sporcuların kazanmış olduğu altın, gümüş ve bronz madalyaların sayısı 17.371 adede ulaşmış bulunmaktadır.

“Uluslararası oyunlar için yapılan tesisler daha sonra atıl mı kalıyor, nasıl kullanılıyor?” Doğrudur, uluslararası organizasyonlardan dolayı, Yaz Universiade’dan dolayı 2005 yılında İzmir’de, Kış Universiade’dan dolayı 2011 yılında Erzurum’da, yine Avrupa Gençlik Olimpiyatları’ndan dolayı 2011 yılında Trabzon’da, şimdi Akdeniz Oyunları’ndan dolayı 20-30 Haziran tarihlerinde Mersin’de ve Adana’da ve yine buna benzer ulusal, uluslararası ölçekteki büyük organizasyonlardan dolayı 4-5 ilimiz var ki buralarda, gerçekten, spor yatırımlarında çok yoğun bir kümelenme yaşandı. Bu spor tesislerini, şu an, en etkili ve verimli biçimde kullanmanın mücadelesini veriyoruz. Bu anlamda bir bilgi işlem yazılımına geçiyoruz, spor tesislerinden bütün sporcuların ve boş kapasiteler olması hâlinde vatandaşlarımızın rahatlıkla randevusunu alarak yararlanabilmeleri için, bu bir.

İkincisi: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan gençlerimizin yüzde 100 ücretsiz, diğer, bütün gençlerimizin yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilmeleri için yeni bir yazılım hazırlıyoruz, tüm gençlerimizin spor tesislerinden rahatlıkla yararlanabilmelerine yönelik olarak.

Üçüncüsü: Bazı illerimiz var ki buraları, ilk hedef 2016, ikinci hedef 2020 İstanbul Olimpiyat Oyunları olmak üzere, olimpiyatlara sporcu yetiştirme merkezlerine dönüştürüyoruz. Bu illerimiz, ilk etapta Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Mersin, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri ve Gaziantep. Akabinde, yeni yatırım programında yer alan spor tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte, bu 10 ilimize 10 yeni il daha ilave edeceğiz. Olimpiyata sporcu hazırlama merkezine dönüştürülen bu illerimizin tamamında, mentorundan psikoloğuna, diyetisyeninden uzman hekimlerine, ilgili tüm branşlardaki antrenörlerinden diğer uzman spor adamlarına varıncaya kadar geniş kadrolar hazır olacak. Buraların kendine özgü yönetim modelleri olacak ve her bir ilimizde 3-4 ayrı federasyon, 3-4 ayrı branşı olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara sporcu yetiştirme merkezi olarak kullanıyor olacak. Bu sayede tesislerin hiçbiri atıl kalmayacağı gibi, çürümeye de terk edilmemiş olacak.

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şeker’in (6/443) esas numaralı, devlet yurtlarına yerleşen öğrenci sayıları ve yapımı planlanan yurt projeleriyle ilgili soru önergesi: 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde 103.052 öğrenci devlet yurtlarına yerleştirilmiştir. Hâlen, Türkiye genelinde yapımı devam eden 154 yurt projemizin yatak kapasitesi 96.460 adettir. 154 tane yurt inşaatına devam ediyoruz şu an 81 vilayetimizde, 96.460 yeni yatak kapasitesi oluşturmak üzere.

Ayrıca, 2013 Yatırım Programı’yla 30 yeni yurt yatırımını daha yatırım programımıza dâhil ettik. Dolayısıyla, proje adedi 184’e, yatak kapasitesi 140 bine ulaştı. Bunlar arasında 2 bin kız 2 bin erkek olmak üzere İzmir’de 4 bin, 2.500 kız 2.500 erkek olmak üzere Ankara’da 5 bin, 2.500 kız 2500 erkek öğrenci olmak üzere İstanbul’da 5 bin büyük ölçekli yurt projelerimiz var.

Ayrıca, yeni dönem gayrimenkul değerlendirme modelini de çok iyi kullanmayı Bakanlık olarak kendi hedeflerimiz arasına dâhil ettik. Bu kapsamda yapacak olduğumuz işlerden birini ben size ifade etmek isterim: Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurt içinde, büyük kent merkezlerinde çok kıymetli arazileri var; aynı şehirlerde, metro ya da toplu taşım araçlarıyla kolayca ulaşılabilecek durumda boş kamu arazileri var. Şehir merkezlerinde kalan kıymetli arazilerimizi değerlendirmeye tabi tutarak yeni, boş ve ulaşımı kolay kamu arazilerinde yeni yurt yerleşkelerini, de yatırım programımızın dışında olmak kaydıyla, yeni dönemde planlamalarımıza dâhil ettik.

Sayın Şeker Gaziantep’le ilgili sormuş, hemen ifade edeyim: 2012 yılı Yatırım Programı’nda Gaziantep merkezde 1.000, Nizip’te 500, Gazikent’te 300 olmak üzere toplamda 1.800 kişilik yurtlarımız var. Ayrıca, 2013 yılı Yatırım Programı’yla birlikte Gaziantep İslahiye ilçemizde de 150 kız 150 erkek olmak üzere 300 kişilik bir projeyi dâhil ettik. Gaziantep’te şu an devam eden yurt projelerimizin yatak kapasitesi 2.100, tabii ki mevcudun üzerine.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/502) esas numaralı Erzurum kayak tesislerine yapılacak olan rüzgâr perdesiyle ilgili soru önergesi var.

Sayın Öğüt, rüzgâr perdeleri, kayakla atlama kulelerinde mutlaka olması gereken bir unsur değildir, FIS kurallarına göre zorunlu bir unsur değildir; dünyadaki atlama kulelerinin de hepsinde mevcut değildir. 2011 Universiade Kış Oyunları kapsamında inşa edilen Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri Projesi’nde rüzgâr perdesi yer almamaktadır. Yer almayan hâliyle Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından bu projeler tanzim edilmiş, onaylanmış, yapımından sonra da müsabakalara hazır olduğu teyiden tarafımıza intikal ettirilmiştir. Aksi takdirde 2011 Universiade Kış Oyunları’nda kayakla atlama müsabakalarının yapılması gerçekleştirilemezdi. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim.

Yine, Sayın Öğüt’ün (6/588) esas numaralı üniversiteye kapalı olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin soru önergesi:

Sayın Öğüt, Ardahan Üniversitesine kapalı yüzme havuzu istemektedir. Sayın Öğüt, bunu kişisel olarak, şahsen, yüz yüze görüşmemiz de ifade etti. Kendisine cevabım şu oldu: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim üniversite kampüslerinde yurt yapmak gibi bir görevimiz var ama üniversite kampüslerinde sadece üniversite öğrencileri tarafından kullanılmak üzere yüzme havuzu ya da buna benzer spor tesisleri yapmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Bununla birlikte, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yüzme havuzu olmayan ya da yüzme havuzu olup da hakkında yeni deprem mevzuatına göre “yıkım” kararı ya da “yıkılmak üzere” kararı ya da “yıkılması gerekir” kararı çıkarılan il sayısı 38. Bir kısmını 2012 yılı Yatırım Programı’na dâhil ettik, bir kısmını 2013 yılı Yatırım Programı’na dâhil ettik; illerimizin büyüklüklerine göre, nüfusu az olan illerimize yarı olimpik 25 metrelik kapalı yüzme havuzları, nüfusu daha yüksek sayıda olan illerimize de tam olimpik 50 metre mesafeli kapalı yüzme havuzlarının tamamı yatırım programımızda.

Bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programında 40 tane yüzme havuzu var, olimpik veya yarı olimpik. Bunlardan 6 tanesini 2012 yılı sonu itibarıyla bitirdik. 34 tanesi yatırım programımızda, 20’den fazlası ihale edildi, inşaatlarına başlandı, kalanların ihale ve inşaat süreci bu yıl başlamış olacak. Ardahan ilimizde de yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunun yapımını gerçekleştireceğiz.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu’nun (6/629) esas numaralı Bakanlığınız ve bağlı birimlerinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin soru önergesi:

Malumları olduğu üzere, İş Kanunu’na tabi kamu kuruluşlarında dolu kadroların yüzde 4’ü, 657’ye tabi kamu kuruluşlarında ise dolu kadroların yüzde 3’ü oranında engelli personel çalıştırma yükümlülüğü vardır. Bakanlığımızda hâlen çalışan memur sayısı 330 olup istihdam etmemiz gereken 10 adet engelli memur alımı için, 10 adet engelli memur kadrosu için Devlet Personel Başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan toplam memur sayısı 7.488 olup çalıştırılması gereken engelli personel sayısı 225, mevcut çalışan engelli personel sayısıysa 164’tür. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarındaki tüm boş engelli memur kadrolarıyla ilgili bildirimler Devlet Personel Başkanlığına bağlı bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmiştir, konunun koordinasyonu Bakanlar Kurulunda sağlanan yetkiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu yıl içerisinde 8 bini aşkın sayıda engelli personel kadrosuna atama yapılacaktır; malum, sınavları ayrıdır ve bu herkesçe bilinmektedir. Bu konuda koordinasyonu gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik sürdürmektedirler.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/672) esas numaralı Çağlayancerit ilçesine kapalı spor salonu yapılmasına ilişkin soru önergesi:

Bütçe imkânları çerçevesinde tüm il ve ilçelerimizde yeni ve gençlerin efektif taleplerine cevap sunabilecek birer spor tesisi kazandırmaya gayret ediyoruz. Ümit ve temenni ediyorum ki Çağlayancerit de yeni dönemde bir spor tesisiyle buluşturacağımız ilçeler arasında yerini alabilecektir.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/742) esas numaralı Adana ilinde yürütülmekte olan projelere ilişkin soru önergesi:

Bunu hemen topluca ifade etmek istiyorum. Adana ilinde merkezde 1.000 yatak kapasiteli öğrenci yurdu, 2012-2013 yılında ayrılan ödenek 14 milyon 500 bin lira; eski rakamla 14,5 trilyon. Adana ilinde 1.000 yatak kapasiteli yurt projesinin inşaat ihalesi yapılacak, yeni bir 1.000 kişilik yurt projesi bu, biraz evvel ifade ettiğim 1.000 kişiliğe ilave 1.000 kişi daha… 2013 yılında bunun için ayırdığımız kaynak 3,6 trilyon lira. Adana Kozan ilçemizde 500 yatak kapasiteli yurt projesi için inşaat ihalesine çıkacağız, 2013 yılında bu proje için ayırdığımız kaynak 2 milyon lira.

Adana ilimize ve ilçelerine 2002-2012 dönemi itibarıyla Spor Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımlar 5 milyon 71 bin lira. Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile birlikte yürütülen projeler var ayrıca. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne 2011 yılında gönderdiğimiz kaynak 10 milyon 300 bin lira, 2012 yılında gönderdiğimiz kaynak 12 milyon 200 bin lira olmak üzere, sadece yerinde, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kullanılan para 22,5 milyon lira, eski rakamla 22 trilyon.

Bu arada tabii, hemen şunu ifade etmek isterim, Sayın Halaman’ın da sorusunda var ama zamanı ekonomik kullanmak için: 10 Nisan 2013 tarihi Adana için özel ve anlamlı bir tarih olacak 10 Nisan 2013 tarihinde Adana’da yeni stadyumun ihalesini gerçekleştireceğiz. Yeni Adana Stadyumu 33 bin kişi kapasiteli olacak, tribün altlarında çok sayıda bireysel ve amatör branşlarda kullanıma yönelik spor salonları, ferdi branşlara yönelik spor salonları bulunacak. 10 Nisandaki ihale tarihine kadar uygulama projesinin de çizimine devam ediliyor. Ümit ve temenni ediyorum ki Adana’da stadyumun temelini bu yıl yaz aylarında atabilmiş olacağız.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Ayrıca, Adana’da verilmiş olan bir sözümüz daha var: 7.500 kişilik spor salonu. Kapalı spor salonu demiyorum, hani malumunuz olduğu üzere spor salonu zaten kapalı alan. Adana’ya 7.500 kişilik bir spor salonu kazandıracağız. Ayrıca, yine Adana ilimize bir olimpik yüzme havuzunu da bu alanda kazandıracağız, kapalı olmak üzere.

İstanbul Milletvekili Sayın Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/922) esas numaralı amatör lig müsabakalarındaki sağlıkla ilgili önlemlere ilişkin soru önergesi:

Sayın Aslanoğlu, malumları olduğu üzere, amatör ve profesyonel tüm sporcularımızın sağlığı ve spor yapma koşulları Bakanlığımız açısından her yönden büyük önem taşımaktadır. Her hafta çeşitli branşlarda amatör ve profesyonel müsabakalar yapılmakta ve tüm müsabakalar için saha ve salonlarda mutlaka sağlık görevlisi bulundurulmaktadır. Bu işin koordinasyonu gerek bizim il müdürlüğümüz gerekse sağlık il müdürlükleri tarafından sürdürülmektedir. Gerek bizim gerekse sağlık il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde olan bütün resmî müsabakaların tamamında, amatörler dâhil olmak üzere, sağlık ekibi hazır bulundurulmaktadır. Ama kulüplerden ya da yöneticilerden kaynaklanan, zaman zaman yaşanmakta olan ihmaller nedeniyle bazı spor alanlarında hazır ambülans ya da sağlık ekibinin bulundurulamadığı durumlar ve buna dayalı dramatik ölüm hadiseleri de maalesef ülkemizde yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığıyla birlikte bunları sıfırlamanın mücadelesini veriyoruz.

Ankara Milletvekili, Sayın Zühal Topcu’nun (6/1111) esas numaralı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin soru önergesi:

Sayın Topcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetki alanına devredilen bayramla ilgili olarak belli sorular sordu. Doğrusu ben, metinden ayrıca bu konuda cevabımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, ilk defa olarak geçen sene ve bayrama on gün kala Millî Eğitim Bakanlığından alınarak Bakanlığımıza devredildi Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri fakat bayram bildiğiniz gibi, üç ana ögeden oluşuyor “Atatürk’ü Anma”, “Gençlik” ve “Spor” Bayramı. Bu anlamda, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanmasına yönelik bütün etkinliklerin Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesini, Gençlik ve Spor Bakanlığının müstakil bir bakanlık olarak kurulmasına eş değer önemde, tarihî bir olay olarak değerlendiriyorum.

Peki, millî şuuru hafife almak ve bu bayramı unutturmak yönünde bir arka plan olabilir mi? Değerli milletvekilleri, hiç tereddüdünüz olmasın, zihninin arka planında bir gizli ajandası bulunmayanların başkalarının zihninin arka planında da bir gizli ajanda arayışında olmalarına gerek yoktur. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne kadar sizin değeriniz ise hiç kuşku yok ki o kadar da bizim değerimizdir. Bayramlar o kadar önemli ve anlamlı günler ve zamanlardır ki “Ne kadar sizin değerinizse o kadar da bizim değerimizdir.” derkenki “siz” ve “biz” ayrıştırmasından bile burada rahatsızlık duyduğumu ifade etmek zorundayım. Gerek dinî bayramlar gerekse millî bayramlar, bu ülke insanının tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet olduğuna inanan herkesin müşterek değerleridir. Saygı duymayan bile değer verenin değer verme hakkına saygı duymasını bilmeli, öğrenmelidir. Herkesin buna göre kendi yaklaşımlarına çekidüzen vermesinde büyük fayda var.

Ne oldu? Konferans salonlarında kutlanan bir bayramımız var artık; sinema salonlarında kutlanan bir bayramımız var; büyük alışveriş merkezlerinde kutlanan bir bayramımız var; illerde, ilçelerde, cumhuriyet meydanlarında kutlanan bir bayramımız var. Samsun örneğinde olduğu gibi, sahil yolundaki Doğu Park, Batı Park büyük rekreasyon alanında…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Stadyumları partinin il kongresine mi ayırdınız?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - …mübalağasız 100 bin kişiyle kutlanan bir bayramımız var Muharrem Bey.

Yeni ve büyük salonlar yapıyoruz Türkiye'nin her tarafında buralarda da kutlama imkânı var. Stadyumlarda bayramın kutlanmasına mâni bir hâl yok. Siz öğretmensiniz 19 Mayıs kutlamalarından dolayı fizik dersinden kıran çok öğrenciniz oldu. Bir-bir buçuk ay süreyle tribünlerdeki hareketleri yapmak üzere gençlerin eğitim süreçlerinden kopmasıyla alakalı mevzudur burada sorun olan. Yoksa bunun dışında Atatürk’ü unutturmak kimsenin haddi değildir, kimsenin bu yönde bir çabası da yoktur. Olayın “gençlik ve spor” teması zaten Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla “İşte doğum günüm benim budur, bu tarihtir.” demesiyle alakalı bir temadır ki burada hiç kimsenin bir diğerine daha fazla cumhuriyetçilik, daha fazla milletperverlik noktasında üstünlük taslama çabasında olmaması lazım.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1209) ve (6/1430) esas numaralı soru önergeleri: Gümüşhane, Bayburt, Şırnak ve Hakkâri illerinde okullarda sportif faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin soru önergeleri var.

Ardahan’ın köyleri bitti herhâlde, Sayın Öğüt, artık, çevre illere de soru önergeleri ile girmeye başladı. Gerek Gümüşhane gerek Bayburt gerek Şırnak gerekse Hakkâri illerimize gençlerimizin spor yoluyla hayata sosyal uyumlarını sağlamak üzere geçen ay 500’er bin lira nakit kaynak gönderdik. Bunun dışında, bu illerdeki sportif faaliyetlerimizin kuruşuna kadar bütün kaynağı Bakanlığımızdan o illere gönderilmektedir spor tesislerinin ısıtılması, kalorifer yakıtlarının parası da dâhil olmak üzere.

Ha, ihtiyaç var mıdır? Evet, ihtiyaç tabii ki var. Türkiye’de spor altyapısı geçen yirmi beş yılda, elli yılda önemli ölçüde tamamlanmış olsaydı bugün 718 tane spor tesisi yapmak mecburiyetinde zannediyorum kalmazdık.

Yine Sayın Öğüt’ün sorusu Gümüşhane, Bayburt, Şırnak ve Hakkâri illerindeki spor kulüplerine sağlanacak desteklerle alakalı. Tabii burada uzunca bir liste var. Gerek Bayburt gerek Şırnak gerek Hakkâri gerekse Gümüşhane illerimizdeki spor kulüplerine önemli rakamda destekler sağlanmaktadır.

Üniversitelere yarı olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergeleri: Sayın Öğüt bu 4 üniversiteye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kampüs alanlarına birer olimpik yüzme havuzu yapmamızı talep etmektedir ki -az evvel ifade ettiğim gibi- kentlere yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzları yapmak bizim görevimiz ama kampüslerde bu tesisleri yapmak ve kent halkının kullanımına kapalı tutmak yönünde ne bir görevimiz ne de bu anlamda bir ödeneğimiz mevcut değildir.

Yine, Sayın Öğüt’ün (6/1219) ile (6/1413) esas numaralı soru önergeleri:

Gümüşhane, Bayburt, Şırnak ve Hakkâri’de kayıtlı ve faal sporcu sayılarını artırmak yönünde alınacak önlemler… Net olarak burada ifade edelim: Gerek Gümüşhane gerek Şırnak gerek Bayburt ve gerekse Hakkâri’de kulüp sayıları artırılmaktadır. İstihdam edilen personelimizin sayısında da ciddi artışlar vardır. 4 ilimize gönderilen spor malzemeleriyle sportif faaliyetlerin idamesine yönelik olarak illerimize gönderilmekte olan kaynakların da yine artırılması yönünde önemli çabalarımız vardır. Zannediyorum yıllara sâri olarak bu illerimizde önemli ölçüde sportif malzeme ve tesisleşme açığını, eksiğini kapamış olacaklardır.

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1386) esas numaralı soru önergesi:

Kahramanmaraş’ta yeni bir yüzme havuzu yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir sorusu var Sayın Dedeoğlu’nun. Kahramanmaraş ilimizde Bakanlığımıza ait yarı olimpik ölçülerde kapalı bir yüzme havuzu bulunmaktadır. Kahramanmaraş ilinde sporcuların yüzme amacıyla çevre illere gittiğine ilişkin bir iddia vardır ki, o iddiayı biz yerinde tespit edemedik. Bunu ifade etmek isterim ama illerde spor tesisleri yüzde 100 kullanım ve doluluk oranına eriştikçe o illerde aynı tesisin bir büyüğünü ya da bir muadilini yapmak yönünde de vizyonumuz var. Bunu da buradan ifade etmek isterim.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1415) esas numaralı Ardahan’da bulunan kayak tesislerinin genişletilmesi yönünde bir soru önergesi var. Ardahan’da 300 metrelik pist uzunluğu bulunan kayak tesisi hâlen açık durumdadır ve hizmetine devam etmektedir. Ayrıca, il özel idaresince 1.440 metre uzunluğuna sahip telesiyejli kayak tesisi işinin yapımı da ihale sürecine getirilmiştir. Böylece Ardahan’da hâlihazır durumda mevcut olan 300 metrelik kayak pisti 1.440 metre uzunluğuna kavuşmuş olacaktır. Ardahan ilindeki amatör spor kulüplerine 2009-2010 ve 2011-2012 yıllarında 95 bin lira, 2012 yılında ayrıca 185 bin lira kulüplere nakit yardım olarak aktarılmıştır. Bu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün dışında yapılan yardımlar. Ardahan ilimizde ayrıca 80’inci Yıl Şehir Stadyumu’yla Kâzım Karabekir Spor Salonu’nun tadilat projeleri tamamlanmıştır, kapalı yüzme havuzu projesi tamamlanma aşamasındadır. Zannediyorum, birkaç ay içinde Ardahan kapalı yüzme havuzunu hizmete açma imkânımız olacak.

İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak’ın, engelli yurttaşlarımızla ilgili Bakanlığımızın yapmakta olduğu çalışmalara ilişkin (6/1467) esas numaralı bir soru önergesi var.

Sayın Toprak, ülkemizde engelli vatandaşlarımızın spor ve eğitim yoluyla hayata bağlanması, toplumla entegre olması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılmasında etkin rol oynayan, bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular spor federasyonları faaliyetlerini sürdürmektedir. 4 bağımsız spor federasyonumuza Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü bütçesiyle Spor Toto birim bütçemizden katkılar aktarılmaktadır. Engelli branşlara ait spor federasyonlarınca ilgili tıp uzmanlarının desteği sağlanmakta, gerektiğinde psikolojik yardım yapılmaktadır. Uluslararası federasyonların talimatları doğrultusunda yapılan yardımlarda ve ödül yönetmeliğinde diğer ülkelerle kriterler konusunda bir farklılık bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, az evvel bahse konu ettim, engelli spor federasyonlarına yapılan yardımlar: Sadece 2012 yılında Bedensel Engelliler Federasyonuna 2 milyon lira nakit, Görme Engelliler Federasyonuna 1,5 milyon lira nakit, İşitme Engelliler Federasyonuna 1 milyon 375 bin lira nakit, Özel Sporcular Spor Federasyonuna ise 570 bin lira nakit kaynak aktarılmıştır. Ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından Bedensel Engelliler Federasyonuna 5 milyon 340 bin lira, Görme Engelliler Spor Federasyonuna 4 milyon 50 bin lira, Özel Sporcular Spor Federasyonuna 1 milyon 755 bin lira, İşitme Engelliler Spor Federasyonuna ise 4 milyon 625 lira kaynak aktarılmıştır ve yine Türkiye Milli Paralimpik Komitesine de 4 milyon 787 bin lira kaynak tahsisatı nakden gerçekleştirilmiştir.

Ha, bu arada şunu da ifade etmek isterim Sayın Erdoğan Toprak’ın sorusuna cevaben olmak üzere. Türkiye’de 10 tane olimpiyatlara sporcu hazırlama merkezinden bahsettim, mentorundan, psikoloğundan, diyetisyeninden antrenörlerine varıncaya kadar tamamen ihtisas sporcu yetiştirme merkezleri, bir tane de paralimpik sporcularımıza yönelik. Yani engelli sporcularımızın paralimpik oyunlara yetiştirilmesine yönelik bir paralimpik oyunlar sporcu yetiştirme merkezinin yapımını da yine 2013 yılı programımıza dâhil ettik.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/1491) esas numaralı Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde spor salonu yapımına ilişkin soru önergesi:

Kahramanmaraş ilimizin Andırın ilçesinde 250 seyirci kapasiteli spor salonunun inşaatını tamamlayarak hizmete açmış bulunuyoruz.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/1535) ve (6/2971) esas numaralı Kars, Gümüşhane, Bayburt ve Iğdır’da spor tesisi yapımına ilişkin soru önergeleri:

Tabii, Sayın Öğüt, Ardahan Milletvekili olmakla birlikte soruları Kars, Gümüşhane, Bayburt ve Iğdır illeriyle alakalı.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Seçildikten sonra Türkiye milletvekili oluyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - O zaman biz de hemen cevabı verelim.

Kars ilimizde 2013 yılında bir kapalı yüzme havuzunu yatırım programına dâhil ettik. Yine, Kars ilimizde olimpik kriterlerde sentetik yüzeyli bir atletizm pistini yatırım programına dâhil ettik. Yine, Kars’ta sentetik çim yüzeyli bir futbol sahası ve Kars il merkezinde bir gençlik merkezini yatırım programına dâhil ettik. Ayrıca, Kağızman ilçemizde 500 seyirci kapasiteli bir spor salonunun yapımına da başlamış bulunuyoruz.

Bunlarla birlikte, Kars’ın Sarıkamış ilçesi, malum, doksan sekiz sene evvel -tarih kayıtlarında farklı rakamlar var- 60 bin ila 90 bin arasında olduğu rivayet edilen sayıda vatan evladının şehadetine tanıklık etmiş topraklar. Biz bu yıl 15 bini aşkın sayıda üniversiteli gençle birlikte Allahuekber Dağları’ndaki 8,5 kilometrelik parkuru karda yürüyerek geçtik. Burada gençlerimizle birlikte bu yürüyüşü tekbirlerle gerçekleştirirken dikkatimizi çeken bir şey oldu, maalesef, yürüyüşün başlangıcında da sonunda da gençlerin konaklayabileceği ya da ne için oraya toplandıklarını konuşup paylaşabilecekleri bir ortam yok.

Kars soru önergesine konu olduğu için ifade ediyorum: Sarıkamış şehitlerine yönelik yürüyüşün başlangıç noktasında 10 bin kişilik bir amfi tiyatro yapmaya karar verdik Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle birlikte. Belediye Başkanı orada olduğu için yarı yarıya bölüştük. Ayrıca, tam şehadet mertebesine erdikleri yer olan çam ormanlarının sırt mevkisinde yılın her günü 500 gencimizin aynı anda kamp yapabileceği bungalovlardan oluşan bir gençlik kampı kurmaya o dağlarda karar verdik, ki sadece 5-6 Ocak tarihinde değil, yılın 365 günü gençlerimiz o dağda şühedanın izine yüz sürme imkânını yakalayabilsin.

Gümüşhane’de, Şiran’da, Köse’de, Kürtün’de, Kelkit’te spor salonlarımız var. Gümüşhane merkezde aynı şekilde bir gençlik merkezi inşaatımız var ve yine bir yüzme havuzu inşaatımız var. Ve yine, Gümüşhane Üniversitesine spor yoluyla sosyal dönüşüm projesi için 500 bin lira kaynak gönderdik. Bayburt’a aynı şekilde… Aydıntepe ilçesinde bir sentetik çim yüzeyli futbol sahamız var.

Gümüşhane’de yurt inşaatımız var, Bayburt’ta yurt inşaatımız var ve yine, Bayburt Üniversitesine de spor yoluyla sosyal dönüşüm programı kapsamında rektörlüğün kullanımına tahsis etmek üzere 500 bin lira gönderdik. Allah rahmet eylesin bu arada, rektörümüz maalesef, dârı-bekaya irtihal eyledi.

2012 yılında engelliler atış poligonu aynı şekilde… Iğdır ilimize geçmiş olduk. İskender Iğdır Spor Salonu 2011 yılında ihalesi yapılarak tadilata alındı. Iğdır merkezde gençlik merkezi inşaatı… Türkiye genelinde 155 tane gençlik merkezi yapıyoruz değerli milletvekilleri, bunu da bu arada ifade etmek isterim. 78 tanesinin geçen sene yapımına başlandı, 77 tanesi bu sene yatırım programına dâhil oldu. 155 tane gençlik merkezini Türkiye'nin 81 il ve büyük ilçelerine dağıttık. Bunlar iki yıl içinde inşallah tamamlanacak ama zaman yetmeyeceğinden dolayı, daha doğrusu zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki o arada kaybedebileceğimiz gençleri hesaba katarak 40 ilimizde hazır binaları gençlik merkezi yapmak üzere kiralamaya başladık ve bunların bazılarını da hizmete açtık. Bir yandan da inşaatlarımız devam ediyor. 155 tane gençlik merkezinin yarıya yakını spor salonlu, geri kalanı ufak ölçekli yerlerde, yerleşim yerlerinde inşa edilecek gençlik merkezleri. Onlarda da 250-300 metrekarelik salonlar var. Burada drama ve tiyatro etkinliklerinden, beden dilinden etkili hitabete, güzel Türkçeden hafıza tekniklerine, enstrüman kurslarından bilgisayar ve yabancı dil kurslarına varıncaya kadar, sosyolojik ve psikolojik destek de gençlerimize verilecek biçimde -ev ve okul dışında gençlerimizin kalan bütün zamanlarını bu gençlik merkezlerinde değerlendirebilecekleri- âdeta, buraları, gençlerimiz için yeni birer yuva hâline getiriyoruz. Çok iyi bir hizmet olacağı kanaatindeyiz.

Bu arada, Ardahan, Iğdır, Kars, Gümüşhane, Bayburt, hangisinde yüzme havuzu yoksa, her birinde yarı olimpik yüzme havuzu yatırım programında var. Teminen söylüyorum, çok…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Iğdır’da yok.

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Iğdır’da yok Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Iğdır’da da var. 2013 yılı Yatırım Programı’nı açın, bakın…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Bakan, Iğdır’da suyu olmayan…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – …olmayan il bırakmadık, onun için net konuşuyorum. 2013 yılı Yatırım Programı’nı Kalkınma Bakanlığı bir iki gün önce onayladığı için fark edememiş olabilirsiniz, Iğdır’da da var.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ne zaman bitecek Sayın Bakan?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Bakan…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Yüzme havuzu olmayan il bırakmıyoruz.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ödenek ne kadar ayırdın, ödenek?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Hani derler ya: “Üç tarafı denizlerle çevrili ama bizim çocuklarımız yüzme şampiyonalarında madalya alamıyor.” İyi güzel de, yüzme denizde yapılmıyor ki havuzda yapılıyor. İşte bunun gereğini yerine getiriyoruz.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ödenek ne ayırdın?

SİNAN OĞAN (Iğdır) – 2013’te başlayacak da ne zaman bitecek?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Hiç ödenek problemi yok, Allah’a şükür bereket gani. Ödeme problemi yok, rahat olun.

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Bakanım, ne zaman bitecek?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – “Yıl sonu bitsin.” de.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Yıl sonu bitirmeyi tabii ki garanti edemeyiz, arsası hazır mı bilmiyorum. Projesi çizilecek, ihalesi yapılacak, KİK süreci var, onaylanacak, temel atacağız, başlayacak. “2014’ün sonu” diyelim. İnşallah hepsi için 2014’ün sonu diyelim.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – İki yılda bir havuz mu yapıyorsunuz Sayın Bakan?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru’nun (6/1562) esas numaralı Tokat ilinde bulunan yurtlara ve yeni projelere ilişkin soru önergesi:

Hemen toplam kapasiteyi vereyim -Sayın Doğru burada mı, bilmiyorum- Tokat merkezde 3.716, Erbaa’da 197, Niksar’da 548, Turhal’da 110, Zile’de 456 olmak üzere Tokat ilindeki toplam yatak kapasitemiz bugün itibarıyla 5.027. Erbaa’da 300 kişilik yurdumuzun ihalesi 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak, yeni. Tokat Zile’de 300 kişilik yurdumuzun ihalesi 27 Mart 2013 tarihinde yapılacak. Tokat Turhal’da ise 500 kişilik yurt projesinin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor, ödenek problemi yok.

Sayın Reşat Doğru’nun (6/1568) esas numaralı gençlerin madde kullanımı ve İnternet bağımlılığıyla ilgili çalışmalara ilişkin soru önergesi:

Bu konudaki duyarlılığına teşekkür ediyorum Sayın Doğru’nun. Kendisini iyi biliyorum, yurt dışında beraber seyahat etmişliğimiz de var. Duyarlılığı neyse şöyle bakabilir: 2 katı, 3 katı, belki 5 katı duyarlılık şu an bizde. Gençlik merkezleri, az evvel bahsettiğim gençlik merkezleri bu anlamda çok önemli. Gençlik kampları, Millî Eğitim Bakanlığındaki bütün gençlik ve izcilik kamplarını Bakanlığımıza devraldık. Bunlarla birlikte geleneksel kıl çadırlardan, Yörük ve Türkmen çadırlarından oluşan gençlik kampları kuruyoruz kurulumu çok kolay olduğu için, yağmur ve ısı geçirmediği, güneş geçirmediği için dağlarda, bayırlarda.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan Trabzon gibi, Samsun gibi, Mersin gibi illerde deniz kenarında yurt binalarımız var. Buraları da kamp yerleşkesi olarak kullanacağız. Geçen yıl kamplarımıza 200 bin genç katıldı. Bu yıl hedef kamplarda 500 bin genç. Bir dahaki sene hedefimiz inşallah 1 milyon genç.

Avrupa Akdeniz Gençlik Gemisi bu arada yola çıkacak. Gençlik Treni geçen sene İzmir’den, Zonguldak’tan, Samsun’dan, Kars’tan, Gaziantep’ten ve yine 2 güzergâh daha, toplam 7 güzergâhtan gençlik trenleri Ankara’ya geldi geçen yıl, binlerce gencimiz. Anlatmaya da doyum yok, yaşamaya da doyamazsınız. Yataklı trenlerle 5 gün boyunca Türkiye’nin her tarafından Ankara’ya geldiler. Ankara’da, duvarlarına kurşun kalemle İstiklal Marşı yazılan Taceddin Dergâhı’nı ziyaret etiler. Başkentin manevi mimarı olan Hacı Bayramı Veli Hazretleri’ni ziyaret ettiler. Kurtuluş Savaşı’mızın öncüsü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ebedî istirahatgâhında ziyaret ettiler, Ankara Kalesi’ni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gördüler ve yeniden memleketlerine geri döndüler.

Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgemizi yayınladık. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi Bakanlar Kurulunda imzalanarak yayımlandı ve yürürlüğü girdi. Cumhuriyet tarihimizin 2’nci Gençlik Şûra’sını, ilkine olan vefamdan dolayı 2’nci diyorum ama hazırlık olarak, organizasyon olarak Türkiye’de 15 bölge, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’yı da kapsaması, birlikte değerlendirildiğinde gerçekten evrensel kriterleri bire bir sağlayan bir gençlik şurası gerçekleştirdik. Gerek gençlik şurasının gerekse Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi’nin yayınlarını da iktidar muhalefet bütün milletvekillerimize intikal ettirdik.

Şu an Bakanlığımız tarafından 78 ayrı gençlik projesi yürütülüyor. Bunların içinde bin genci hedef kitle olarak belirleyen de var, 100 bin genci hedef kitle olarak belirleyen de var. Bu ülkede 1 milyon genci -ki hedefimiz 2014 yılı hedefidir 1 milyon genç- kuzey-güney, doğu-batı yönünde 1 milyon genci hareket ettirebildiğimiz takdirde değerli milletvekilleri Sayın Reşat Doğru’nun soru önergesine konu olan kaygıların büyük bölümü ortadan kalkacağı gibi millî birlik ve kardeşlik hissiyatımıza yönelik de çok büyük bir hamle gerçekleştirilmiş olacak.

Öğrenci hareketlerini sadece doğudan batı yönüne uygulamıyoruz. Bu anlamdaki haritaları, projeksiyonları tamamen geri baştan ele aldık. Batıdaki gençlerimiz de doğuya ve güneydoğuya gidiyor. Batıdan doğuya ve güneydoğuya giden gençlerimiz Diyarbakır’ın ne kadar Selçuklu kenti olduğunu, Şanlıurfa’nın ne kadar Osmanlı ve Selçuklu manevi mirasını barındırdığını, Anadolu’daki tarihin ne kadar müşterek, birlikte hissiyatımızla, duygularımızla yazılan bir tarih olduğunu görme imkânını yakalıyor. Diyarbakır’daki, Hakkâri’daki, Mardin’deki gençlerimiz Trabzon’da, Artvin’de, Samsun’da; İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da onlar da ecdadının izinden Türkiye’nin dört bir tarafına limitsiz hareket edebiliyor. Bunları çok büyük kazanım olarak değerlendiriyorum.

Erzurum’dan gelen bir gencimizin Çanakkale’de dedesinin mezar taşına sarılması, Diyarbakır’dan gelen bir genç kardeşimizin Çanakkale’de dedesinin mezar taşına sarılması, Batman’dan gelen bir gencimizin Çanakkale’de dedesinin mezar taşına sarılması; daha da öteye geçtik biz, Arap Baharı’ndan etkilenen ülkelerin, buraların gençlerini de Türkiye’ye davet ediyoruz. Filistin’den ve Gazze’den gelen gençlerin Çanakkale’deki doğum yeri “Filistin” yazan mezar taşına sarılarak döktükleri göz yaşlarını görseniz değerli milletvekilleri muhtemelen gençlik adına yapılan hamlenin büyüklüğünü ve ciddiyetini çok daha yakından takdir edebilirisiniz diye düşünüyorum. Bu anlamda emek ve katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllülerimiz var, sponsorlarımız var, onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bu enerjiyi üretmek ve bu hamleyi yürütebilmek, otobüslerini bile organize edebilmek emin olun kolay değil.

Bu arada ifade edeyim; “100 Güler Yüz Projesi” uyguladık kış döneminde. Doğu ve güneydoğudaki 25 ilimizden, doğum yeri orası olmak kaydıyla 50 kız, 50 erkek 100’er tane öğrenciyi İstanbul ve Konya’ya götürdük. Hayatlarında ilk kez uçağa, ilk kez hızlı trene bindiler. Geri dönerlerkenki hâletiruhiyelerinin ne olduğunu ben kelimelerle anlatmaya kendi kelime haznemi kifayet eder bulmuyorum ama emin olun gerçekten bunlar önemli ve değerli işler.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1601) esas numaralı, Adana’da bulunan yüzme havuzuna ilişkin soru önergesi:

Adana ilimizde bulunan açık yüzme havuzları olimpik ölçülerde olup yüzme millî takımı sporcularımızın çalışmalarına elverişli olduğu gibi Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı tarafından 2015 yılı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak üzere tercih edilmiştir. Ancak kapalı yüzme havuzu olimpik ölçülerde olmamakla birlikte federasyonlarımızın taleplerine mümkün olduğunca hizmet vermektedir. Az evvel ifade ettim, Adana ilimizi de nüfusun büyüklüğünden dolayı olimpik ölçülerde bir yüzme havuzuna inşallah kavuşturacağız.

Sayın Ali Halaman’ın (6/1684) esas numaralı, ülkemizdeki engelli olan ve olmayan devlet sporcularının sayılarına ilişkin soru önergesi:

9/7/2008 tarihli ve 26931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik, 28 Mayıs 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet sporcusu unvanı verilmesiyle ilgili olarak yürütülmekte olan çalışmalara hâlen devam edilmektedir. Kurul kararıyla henüz herhangi bir sporcuya veya antrenöre bu yönetmelik kapsamında devlet sporcusu unvanı verilmemiştir ancak mahkeme kararıyla 4 sporcuya devlet sporcusu unvanı verilmesi yönünde karar çıkmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1734) esas numaralı, burs alan öğrenci sayılarına ilişkin soru önergesi:

2004 yılında 54 bin burs. Burs alan öğrenci sayılarını veriyorum değerli milletvekilleri, yıl ve sayı; sayı, burs alan öğrenci sayısı. 2005 yılında 54 bin burs, 2006 yılında 58 bin burs, 2007 yılında 65 bin burs, 2008 yılında 71.500; 2009 yılında 75 bin, 2010 yılında 117.865; 2011 yılında 154.798; 2012 yılında 150.465; 2013 yılında 149.489. Bu yıl burs alma hakkına kavuşan öğrencilerimizin sayısı, yükseköğrenim. Yani 150.465 bin gencimiz 2012 yılında burs hakkına kavuştu, 149.489 üniversite öğrencisine ise 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere burs bağlandı. Lakin bir de toplam sayı var. Bugün itibarıyla Türkiye’de 455 bin üniversite öğrencisi, her ay ve yılın on iki ayı, düzenli olarak ayda 280 lira burs almaktadır. 455 binx280 lirax12 ayx4 yıl, eğitim yılı, tıp öğrencisi ise çarpı 6 yıl. Bunu, bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Burslardaki tablomuz bu. Kredi isteyenlerin tamamına kredi verdik. Burs artı kredilerin toplamı 1 milyon 304 bin kişi. 455 bini burs olmak üzere toplam rakam 1 milyon 304 bin.

Sayın Ali Halaman’ın, (6/1750) esas numaralı soru önergesi:

“Gençlik ve Spor” isimli aylık bir dergi çıkarılmaktadır. Sayın Ali Halaman, çok kısa ve net cevap veriyorum. Gençlik ve Spor dergisiyle alakalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da bağlı kuruluşlarınca bir tek kuruş ödeme yapılmadığı gibi, zaman zaman baskı adedi 100 bine ulaşan bu dergiyle alakalı olarak dergiyi basan ajans tarafından YURTKUR Vakfına her ay düzenli olarak 25 bin lira bağışta bulunulmaktadır. Dergi hayatiyetini topladığı reklamlarla idame ettirmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakan, süremiz doldu fakat size on dakika daha süre vereceğim ama soru sormuş olan 2 sayın milletvekilimizin ek açıklama talepleri var. Önce onlara söz vereceğim.

Buyurunuz Sayın Şeker.

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan açıklamasında, sözlü sorumuza verdiği yanıtta Gaziantep’le ilgili 1.800 yeni yatak kapasitesi yaptıklarını söylemişlerdi, doğrudur. Yalnız, kapasite artışı yüzde 30’larda ama öğrencilerin kapasite artışı, sayı artışı yüzde 100’lerde. Bu, bunu karşılamıyor.

Yine Gaziantep’in çok önemli bir sıkıntısı var. Son iki yıldır Suriyeli mülteciler Gaziantep’e geldiler. Ev fiyatları çok yükseldi, 2 katına, 3 katına çıktı. Özellikle de üniversiteye yakın yerlerde bunlar ev tutuyorlar. Dolayısıyla, öğrencilerin çok ciddi sıkıntıları var. Öncelikle burada yatak kapasitesini artırma ya da yeni yurt yapma, mümkünse bu öğrencilere en azından ev kiralarken katkıda bulunma gibi bir şey yapmanızı istiyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şeker.

Sayın Halaman’ın da ek bir talebi var.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Soruların süresi bana verdiğiniz on dakikadan mı düşülecek?

BAŞKAN – Ben bakacağım efendim.

Buyurunuz Sayın Halaman.

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, cevaplarınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Ben şunu öğrenmek istedim: 2000’den bu tarafa… Adana’nın Kozan ilçesi var, burada 500 kişilik bir yurt işi var -onu demin de ifade ettiniz- bu yurt bu sene bitecek mi yoksa bunun lafı, sözü devam mı edecek?

Bir de bizim bu Adana Demirspor var, bir de Adanaspor var. Diğer emsal olan spor kulüplerine zaman zaman yardımların olduğunu duyuyoruz. Bu Adanaspor’un hâli ne olacak, Adana Demirspor’un hali ne olacak? Bir mali yardımınız olacak mı?

Teşekkür ederim.

ALİ ÖZ (Mersin) – Sayın Bakan, siz de para çok, yaparsınız.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, şu konuya bir açıklık getireyim: Buradaki ek açıklama talebi ancak sözlü soru sormuş olan milletvekillerine aittir. Onun için burada başka milletvekillerimize söz vermem biraz zor.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, onu bilecek kadar siyasi tecrübemizin olduğuna siz de inanırsınız herhâlde. Fakat soru soran Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyesi bir milletvekiline Sayın Bakan sataştı. Arkadaşımız da burada yok. İzin verirseniz o sataşmaya grup başkan vekili olarak arkadaşımızın adına kısa bir açıklama yapmak istiyorum, Sayın Ensar Öğüt’le ilgili.

BAŞKAN – Ensar Öğüt’le ilgili?

MUHARREM İNCE (Yalova) – Evet.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sataşmadım. “Seçim bölgesi dışında da soruları var.” dedim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, izin verirseniz açıklayayım.

BAŞKAN – Sayın İnce, çok kısa söyleyin ama.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın CHP Grubu üyesi bir milletvekiline sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan, Sayın Ensar Öğüt Ardahan Milletvekilidir.  Bayburt, Gümüşhane, Hakkâri ve Şırnak’la ilgili soru sormuş, Sayın Bakan da bunu eleştirdi. Tabii ki Anayasa 80’i okuması gerekir Sayın Bakanın. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgenin ya da kendisini seçen kişilerin değil, bütün milletin temsilcisidir. Tabii, Sayın Bakan Bakan olduktan sonra uzunca bir süredir Meclise uğramadığı için, o grup başkan vekilliği yaptığı günleri ve İç Tüzük’ü, Anayasa’yı biraz unutmuşa benziyor. Tekrar onları bir gözden geçirirse, milletvekillerinin sadece seçim bölgesinden sorumlu değil, bütün milleti ilgilendiren konuları gündeme getireceğini hatırlarsa sevinirim.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İnce.

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam)

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/352) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/353) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya alan sporculara ilişkin sözlü soru önergesi (6/427) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

6.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/443) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki kayak tesislerine rüzgâr perdesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/502) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a spor tesisleri yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/588) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

9.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/629) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam eden bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/672) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

13.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/742) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/770) Cevaplanmadı

15.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, amatör lig futbol müsabakalarında alınan sağlık önlemlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/922) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1071) Cevaplanmadı

17.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1111) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1209) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1210) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1211) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1219) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1386) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1392) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1413) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1414) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1415) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1430) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

28.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engellilere yönelik spor hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1467) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’ın spor salonu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1491) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

30.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1535) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

31.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KYK’ya bağlı yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1562) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

32.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1568) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

33.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki yüzme havuzunun yüzme millî takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1601) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Devlet sporcularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1684) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2002-2012 yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1734) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

36.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1750) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1778) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1779) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1780) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1854) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

41.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1861) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1868) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

43.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin sözlü soru önergesi (6/1934) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da okulların spor malzemesi eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1950) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

45.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1956) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

46.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde esas alınan kriterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2100) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis’te yurt sorununun çözümüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/2145) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı ilçelerinde gençlerin yeterli sportif etkinlik yapamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2231) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde deprem sonrasında yurtlarda yapılan güçlendirme çalışmalarına ve yeni yapılacak yurtlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2243) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

50.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2012 Londra Olimpiyatlarında kullandığı giriş-kabul kartının iptal edildiği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2275) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da kamu yurtlarına başvuran öğrenciler ile Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2283) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hakkari’deki spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2295) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversitelerde yurt sayısı ve yatak sayısını artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2296) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kız öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2329) Cevaplanmadı

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ve ilçelerindeki sportif faaliyetlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2368) Cevaplanmadı

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın stadyum ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2375) Cevaplanmadı

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Palandöken’de kurulan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2392) Cevaplanmadı

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kış olimpiyatları için yaptırılan suni kar göletine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2431) Cevaplanmadı

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasındaki burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2578) Cevaplanmadı

60.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 2013 Akdeniz Olimpiyatları için Mersin’de yapılan tesislere ilişkin sözlü soru önergesi (6/2756) Cevaplanmadı

61.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2940) Cevaplanmadı

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın spor tesisi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2971) ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı

BAŞKAN – Sayın Dedeoğlu’nun da var bir sorusu, ondan sonra Sayın Bakan size söz vereceğim; merak etmeyin.

Buyurunuz Sayın Dedeoğlu.

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, sormuş olduğumuz sorulara cevap verdiniz, teşekkür ediyorum.

Kahramanmaraş’ımızın 9 ilçesinden 1 tanesi olan Çağlayancerit’imizde, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, spor salonumuz yok. Vermiş olduğunuz cevapta “Bu önümüzdeki dönemde oraya da bir spor salonu düşünüyoruz.” dediniz. “Bu önümüzdeki dönem” temenni ediyorum ki 2013 yılıdır çünkü 2013 yılına yeni girdik. Burada çok acilen, çok amaçlı bir spor salonuna ihtiyacımız var. Bu konuyu tekrar hatırlatmak istedim.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dedeoğlu.

Sayın Bakan, buyurunuz efendim, devamını ve bu sorulara cevabınızı alalım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – On dakikada toplarım Sayın Başkanım.

Öncelikle Sayın İnce’ye teşekkür ediyorum hatırlatması için. Doğru, grup başkan vekilliği gerçekten çok önemli bir mevki İç Tüzük ve Anayasa uygulamaları açısından. Benim atladığım bir nokta oldu, tabii, her ilde her partinin temsili olmayabilir. Sayın Ensar Öğüt de, muhtemelen, Cumhuriyet Halk Partisinin temsilinin olmaması dolayısıyla Iğdır, Bayburt, Gümüşhane ve Şırnak illeriyle ilgili soruları bu anlamda belki de bir görevli olarak, belki bir koordinatör olarak sorma gereğini duymuş olabilir. Sorularına saygımız var. Teşekkür ediyorum.

Sayın Şeker’in sorusu, onu da hemen cevaplandırmak lazım. Sayın Şeker, tabii, devletin bütün üniversite öğrencilerine yurt yapmak gibi bir imkânı hiçbir zaman olmayacak. Kontenjandaki artışa paralel yurt, yatak kapasitesi artışı sağlamak fiilen, fiziken mümkün değil. Niye mümkün değil? YÖK’ün aldığı bir kararla bir fakültenin kontenjanı 2 katına çıkarılabiliyor ama bizim Bakanlıkta alacağımız bir kararla yatak kapasitesini 2 katına çıkarmamız mümkün değil. Yatırım programına alacaksınız, ihalesi yapılacak, KİK süreci tamamlanacak, projesi onaylanacak, inşaatı başlayacak, bitecek, asgarisinden iki sene lazım. Ama daha pratik bir yönteme gidiyoruz. İllerde otel olarak yapılan ama ekonomik olmadığı için yatırımcıları tarafından işletilemeyen binalar var, kiralayabiliriz. Şimdi, yeni, tüm ulusal gazetelerde yayınlanacak bunun ilanı, on beş yıla kadar, ister yurt olarak inşa etsin ister yurt olarak kullanmaya elverişli biçimde çok amaçlı olarak inşa edilsin, özel şahıslara ait gayrimenkulleri on beş yıla kadar sürelerle değişik illerde kiralamak üzere bir kiralama ilanına çıkacağız. Bu ilan doğrultusunda gelecek olan talepler doğrultusundaki elverişli binaları kiralayacağımız illerden biri de Gaziantep; özellikle büyükşehirler, biri de Gaziantep.

Sayın Halaman, Adana ve Adana Demirspor’la ilgili sordu. Gerek Adanaspor’a gerekse Adana Demirspor’a, ikisinin de PTT Birinci Lig’de bulunmalarından dolayı sezon başında 200’er bin lira nakit yardım gerçekleştirdik ama gerek Adanaspor’un gerekse Adana Demirspor’un ihtiyaç duyduğu kaynak bunun çok ötesinde yani siz değerli milletvekillerimizin de himmetlerine kulüplerimizin ihtiyaçları var diye düşünüyorum.

Sayın Ensar Öğüt’ün, (6/1778) esas numaralı Ağrı ilinde bulunan spor kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin soru önergesi:

Ağrı ilinde bulunan spor kulüplerine 2011 yılında 43 bin lira, 2012 yılında 63 bin lira nakit yardım gerçekleştirdik. Ayrıca, Ağrı ilindeki bazı ilköğretim okullarına da kulüpler dışında nakit yardımı gerçekleştirdik.

Yine, Sayın Ensar Öğüt’ün, (6/1779) ve (6/1780) esas numaralı soru önergeleri: Ağrı’da kayıtlı faal lisanslı sporcular, başarılı sporcu sayıları, artırılması yönünde neler yapılacağına ilişkin soruları:

2012 yılında Ağrı ilimizde 14 yeni antrenör görevlendirmesi yaptık. Ağrı ilimizde 2002’de lisanslı sporcu sayısı 545 iken -bu rakam çok dikkat çekicidir, buraya lütfen dikkat buyurunuz- 2002 yılında Ağrı’daki lisanslı sporcu sayısı 545 iken 2012 yılı sonunda bu sayı 14.405 sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Tek tek isimlerini saymayacağım, gerçekten Ağrı ilinden çıkan çok sayıda da profesyonel sporcularımız var. Özellikle atletizmde Ağrı tarih yazıyor diyebiliriz.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/1854) esas numaralı, öğrencilere verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin soru önergeleri:

Sayın Halaman, 2010 yılında burada bir kanun çıkardık. O kanuna muhalefet milletvekilleri de, grupları da destek sağladı. O dönem ben AK PARTİ Grup Başkan Vekili olarak, şu an arkadaşlarımın bulunduğu sıradaydım. Kanun çıkarken nöbetçi grup başkan vekili olarak buradaydım. Tüm grupların uzlaştığı bir kanun çıkardık 2010 yılında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan öğrencilerin kredilerinin geri ödemelerine ilişkin esasları düzenleyen kanun. Bu yeni çıkarmış olduğumuz kanuna göre, değerli milletvekilleri, bir üniversite mezunu sigortalı bir işe girmedikçe yani sosyal güvenlik sistemine tabi olmadıkça, resmî olarak banka hesabına maaşı yatmadıkça hiçbir üniversite mezununu öğrenim gördüğü yıllar boyunca aldığı kredilerin geri ödemelerine mecbur kılmıyoruz. Mezuniyetin üzerinden en az iki yıl geçecek…

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Faiz devam ediyor mu?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Onu da söyleyeceğim.

Dört yıl kredi alan dört yılda, beş yıl kredi alan beş yılda, altı yıl kredi alan altı yılda olmak üzere, taksitler hâlinde geri ödeyecek.

İşleyen faiz nedir? Faizin faizi yok, bu bir. İkincisi: İşleyen faiz de eşyanın tabi olduğu faizdir, yani TEFE-TÜFE’nin ortalaması. Eski senelerdeki yüzde 60, 70’lere varan “banka faizi”, “tefeci faizi” anlamında bir faiz uygulaması kesinlikle yok. Sadece paranın değerini öldürmeyecek kadar, piyasa normlarında bir faiz uygulaması var. Öğrenci isterse defaten ödeyebilir, tek seferde ödeyebilir. Diyelim ki o öğrenci mezun oldu, ömrübillah iş bulamadı veya işe girmedi veya “Ben çalışmıyorum.” dedi, hayatı, yaşamını başka türlü idame ettirmeye karar verdi. Bu gencimizin ömrü boyunca bu krediyi ödeme mecburiyeti yok bu durumda, sosyal güvenlik sistemine tabi olmadığından dolayı.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Zaten ömrü boyunca iş bulamayan çok genç var, merak etmeyin.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – El birliğiyle yardımcı oluruz onlara. Kimi bana gelir, kimi size gelir, sorunlarını çözeriz inşallah.

AHMET İHSAN KALKAVAN (Samsun) – Baba oğluna verdiği harçlığı geri alır mı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – İhsan Bey tabii oradan “Devlet baba geri alır mı?” diyor ama elbette o kaynak gelecek ki, o kaynak yeni bazı başka öğrencilerin öğrenim finansmanlarının sağlanmasına katkı sağlasın. Yani kredi alan bir öğrenci borcu ne zaman ödemeye başlayacak? Öğretmen olarak atanırsa veyahut kendisi bir iş yeri açarsa veyahut bir özel sektör kurumunda işe girerse. Girerse ödeyecek, girmezse böyle bir ödeme mecburiyeti yok. Bunu aileler de bilmiyor, bilmelerinde fayda var.

İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak’ın 6/1861 esas numaralı gençlik kamplarına ilişkin soru önergeleri. “Gençlik kamplarında erkek ve kız çocuklarının dönemlerinin ayrı tutularak cinsiyet ayrımını gençlerimize bu kadar derin yaşatmak ne kadar doğrudur, sebebi nedir?” diye sormuş Sayın Erdoğan Toprak.

Gençlik kamplarında, gençlik trenlerinde, vesair, gençlik etkinliklerinde kız ve erkek gençlerimizi ayrı ayrı dönemler hâlinde kamplara almaya başladığımız doğrudur. Bir hakikati burada yalanlayacak değilim. 10 bin olan kamplara katılan genç sayısını geçen yıl, bir yılda yaptığımız hamleyle 200 bin rakamına ulaştırdık. 200 bin sayısının 100 bini kız, 100 bini erkektir. 200 bin gencimizin ailelerine karşı bir mesuliyetimiz var. 200 bin gencimizin duygusal ve psikolojik gelişimlerine yönelik bir mecburiyetimiz ve mesuliyetimiz var. Okulda zaten beraberler, normal gündelik yaşamda zaten beraberler, aile ortamında zaten beraberler ama benim Gençlik ve Spor Bakanı olarak yaz kamplarını, deniz kamplarını kız ve erkek birlikte, doğa kamplarını kız ve erkek birlikte, tematik kampları kız ve erkek birlikte yapmak gibi bir mesuliyetim yok. Aileler bu durumdan son derece memnun. Hepimiz kız veya erkek çocuk babasıyız veya hem kız hem erkek çocuk babasıyız. Aileler bu durumdan son derece memnun. Bilakis, ailelerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında da gençlerin, kızlar ve erkeklerin sosyal alanlarda bile ayrı olarak eğitim, öğretim ve barınmalarına devam etmeleri yönünde bizden talepleri var, bunu ben net olarak ifade ediyorum. Size bir istatistik vereyim bununla değerlendirin: Kız ve erkek öğrenciler ayrılmadan önce toplam kamplara katılan sayısı 10 bindi, yüzde 35’i kız, yüzde 65’i erkekti. Kız ve erkek öğrenci kampları ayrıldıktan sonra, gençlik kampları ayrıldıktan sonra toplam katılımcı sayısı 200 bin oldu, yüzde 51’i kız, yüzde 49’u erkek. Dolayısıyla, bunun doğru bir uygulama olduğuna inanıyorum. Kaldı ki senede bir hafta bizim kamplarımızda çocuklar misafir, kalan yılın elli bir haftası diledikleri gibi o haftaları değerlendirebilirler. Burada bizim kesinlikle yaşam biçimlerine müdahale yönünde bir girişimimiz yok.

Değerli arkadaşlar, bu konuda biraz dertliyim, bu konuda 20-30 civarında yazılı soru önergesi cevaplandırdım. Gençlik Treni var, 200 genç aynı anda bu trene binebiliyor ve yataklı tren. İzmir’den Efeler Treni çıkıyor, yol güzergâhındaki millî, manevi mekânlara uğrayarak Ankara’ya kadar geliyor. Çocuklar, geceyi trende geçiriyor, yataklı tren olmasından dolayı. Tekrar buradaki seyahatlerini, gezilerini ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı güzergâhtan memlekete geri dönüyorlar. 200 kişilik bir trende tüm kompartımanlar arasında geçişin mümkün ve müsait olduğu bir trende ben, bunun güvenliğini sağlayamam. Her bir gençlik kampına katılan genç için de güvenlik taraması yaptırmak, yaptırabilmek mümkün değildir. Her bir gençlik kampına katılan gencin sosyo psikolojik durumunu bilebilmek, değerlendirebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla, burada bir yanlış olduğu kanaatinde değilim. Pedagoglarla da konuştuk, eğitimcilerle de konuştuk, velilerle de konuştuk, odaklanma grupları belirledik bu konuda. Yapılanın ben doğru olduğu kanaatindeyim, daha doğrusu biz doğru olduğu kanaatindeyiz.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin sözlü soru önergesi var. Az evvel söyledim, her bir lisans öğrencisi için ayda 280 lira, burs ve kredi eşit ayda 280 lira; yüksek lisans öğrencisi için 2 katı, ayda 560 lira, doktora öğrencisi için 3 katı, ayda 840 lira. Düzenli olarak biz bu ödemeleri gerçekleştiriyoruz. Burs ve kredi ödemelerini, artık ayda bir düzenli ödemeler hâlinde yapıyoruz. Eskiden olduğu gibi senede dokuz ve üç aylık dönemler hâlinde değil yılın on iki ayı ödemeleri gençler evindeyken, tatildeyken de gerçekleştiriyoruz.

İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tanal’ın, (6/1934) esas numaralı, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin sözlü soru önergesi:

Öğrencinin ismini verirsem mahremiyetin ilanı olacak, dolayısıyla yüzeysel geçiyorum. İzinsiz gösteri ve toplantı düzenlemek, eylem yapmak fiillerinden dolayı, bahse konu öğrenciye yurttan süresiz çıkarma cezası verildiği doğrudur. Biz, gençlerimizi, yurt dışına çıkarmak değil, bilakis yurtta tutmak yönünde bir çaba sarf ediyoruz ama elbette ki yurdun genel asayişini, diğer gençlerimizin huzurunu bozan birtakım uygulamalar ya da aşırılıklar içinde olanlar varsa, elbette ki o gençlerimizle de yollarımızı ayırmak gibi bir vazifemiz var; bu da, çocuklarını bize emanet eden ailelerin beklentisi.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, Mahmut Tanal adına…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Müsaade ederseniz bitireyim yani beş dakika size bir şey kazandırmaz ama bu sorular cevabını bulmuş olur.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Ben bir şey soracağım. Mahmut Tanal hakkında…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sonunda, gene ben o hakkı size vereyim.

Değerli milletvekilleri, gerçekten çok önemli bir sosyal sorumluluk. Kız çocuğunu, devlet yurdunda yurt bulamadığı için memleketine geri çağıran babalar var. Biz, bu mesuliyetin farkında olarak hareket ediyoruz. Peki, gereğini ne şekilde yerine getiriyoruz? Biraz erkek öğrenciler bize kızacaklar, kızıyorlar da biliyorum ama “Suat Abi” noktasında bir tolerans payımız var, biz onu kendi aramızda toparlıyoruz. 308 bin yatak kapasitemizin, bugün, yüzde 61’i kızların, yüzde 39’u erkeklerin. Pozitif ayrımcılık mı? Evet, pozitif ayrımcılık. Kızlar erkeklerin yarısı kadar daha fazla.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün, (6/1950) esas numaralı, Erzurum ilinde lisanslı sporcu sayısının artırılması yönünde bir soru önergesi:

Ensar Bey’in bu talebini dikkate aldık. Erzurum iline çok sayıda spor malzemesi, malzeme teminine yönelik nakit kaynak ve kulüplerin desteklenmesi yönünde ciddi kaynaklar gönderdik. Lisanslı sporcu sayısı, Erzurum’da, 2002 yılında 3.705 iken 2012 yılında 33.800 yani yaklaşık 10 kata varan bir artış.

Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şeker’in, (6/1956) esas numaralı soru önergesi, Bakanlık birimlerinin amblem ve logo tasarımlarına ilişkin, maliyetlerine ilişkin soru önergesi:

Bakanlığımızın ve bağlı birimlerinin amblem ve logo tasarımlarıyla kurumsal kimlik tasarımı Bakanlığımız bünyesinde geliştirilmiş ya da sponsorluklar yoluyla temin edilmiştir. Bu konuyla ilgili ödeme gerçekleştirilmemiştir. Anlıyorum ki logomuzu çok beğendiniz, teşekkür ederim Sayın Şeker.

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2145) ve (6/2296) sayılı soru önergeleri, ülkemizdeki yurt sayısının artırılmasına ve Bitlis ilindeki yurtlara ilişkin soru önergesi:

Sayın Ensar Öğüt geldi mi, bilmiyorum, gelmediyse siz kendisine iletin, geldiyse kendisi kulak versin, duysun. Geçen yıl, Bitlis’te, bin kişilik daha bir öğrenci yurdu yapımına şifahi olarak söz verdik, ek yatırım programımıza da dâhil ettik ama maalesef Bitlis Eren Üniversitemizin Rektörü, kampüs alanı içinde bin kişilik yeni öğrenci yurdunu yapacak arsayı bir türlü bize vermedi, buradan da ilanen tebliğ ediyorum. Bizim yatırım programımızda var, Van depreminden de etkilendiği için çok hızlıca, acil yurt ihtiyacı var Bitlis’in ama maalesef arsa temin edemedi Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2231) esas numaralı Ardahan’ın Posof, Damal, Hanak ve Çıldır ilçelerinde sportif etkinlikler yapılmasına ilişkin soru önergesi:

Ardahan ilimizde, 7 branşta hizmet alımı yoluyla istihdam edilen 6 antrenörün yanı sıra, 2 kadrolu ve 2 de sözleşmeli antrenörle birlikte sporcu yetiştirmek üzere aktif olarak çalıştırılmaktadır. Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze de etkinliklerin idamesi için ciddi kaynak gönderdik. Ama Sayın Öğüt’ün burada merak ettiği konu, uluslararası bir spor organizasyonunu Ardahan’daki kış ünitelerinde gerçekleştirebilir miyiz? Ona şu an için hazırlanmış bir cevabımız yok, biz bilahare bunu kendisiyle görüşebiliriz diye düşünüyorum.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/2243) esas numaralı Van ili ve ilçelerindeki öğrenci yurtlarına ilişkin soru önergesine cevap:

Hemen ifade edeyim, Van’da şu an, bugün itibarıyla yatak kapasitesi ilçeleriyle beraber 9.235 kişi. Bununla birlikte depremden sonra Van’da inşaatına başladığımız, bir kısmı hizmete açılan, bir kısmı iki ay içinde hizmete açılacak olan yeni yurtların toplam yatak kapasitesi 7.060 yani topladığınızda, Van’da 16.500 yatak kapasitemiz var. Neredeyse Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin tamamı Bakanlığımız yurtlarında barınmaktadır.

Tabii, değerli milletvekilleri, Erciş’te 600 kişilik, yine Erciş’te 289 kişilik, Van merkezde 3.580 kişilik, yine Van merkezde 750 kişilik, Özalp’te 350 kişilik yurtlar, ayrıca yine Van merkezde ayrıca 1.780 kişilik; depremde büyük yıkım yaşandığı için… Yurtlarımıza bir şey olmadı yalnız, onu söylemem lazım.

Antalya Milletvekili Sayın Gürkut Acar’ın (6/2275) esas numaralı, 2012 Londra Olimpiyatları’nda verilen akreditasyon kartlarının iptal edilip edilmediğine ilişkin soru önergesi:

İddialar kesinlikle yalan. Düşman işi, bizi sevmeyenlerin işi Sayın Gürkut Acar. Daha, İngiltere Spor Bakanı üç gün önce misafirimdi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Orada bir  bakan akreditasyon kartı ya da heyetin iptal etse bunu herkes duyar. Böyle bir şey olmadı. Haberin kaynağını öğrenemedik, üzüldük, yalanladık ama maalesef hâlâ soru önergesine konu olabiliyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sayın Başkan, üç soru kaldı.

BAŞKAN – Olabilir ama bir saat yirmi dakika sürdü. Sorularınız daha çok var, onun için süremiz yetmeyecek, öbür işleme geçmemiz lazım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika içerisinde…

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir soru sorabilir miyim Sayın Bakana?

BAŞKAN – Cevaplandırılmamış bulunan sözlü soru önergelerinin gündemde kalacağını belirtiyorum.

Beş dakika ara veriyorum.

                                                                    

 

Kapanma saati: 17.59

 

 


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.10

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Alınan karar gereğince, diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/348) (S. Sayısı: 212)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

4’üncü sırada yer alan, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

4.- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

5’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (S. Sayısı: 49)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

6’ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/559) (S. Sayısı: 192) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 192 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK VE ENERJİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT

ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                                  

(x) 192 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yapılan oylamada toplantı yeter sayısı bulunamadığı için on dakika ara veriyorum.

                                                                    

 

Kapanma Saati: 18.16

 

 


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.26

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

192 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümünün açık oylamasında toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi açık oylamayı elektronik cihazla tekrarlayacağız.

Oylama için iki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı         :   213

Kabul                                 :   213 (x)

                               Kâtip Üye                                             Kâtip Üye

                           Bayram Özçelik                                   Mustafa Hamarat

                                  Burdur                                                   Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Şimdi, 7’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/418) (S. Sayısı: 193) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 193 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz yok.

Tasarının tümü üzerindeki görüşme tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TESİS EDİLEN ORTAK KOMİTENİN 1/2010 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 25 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşma”ya ilişkin “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol III”ü tadil eden 1/2010 sayılı Türkiye-Mısır Ortak Komitesi Kararı’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

                               

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx)  193 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN - 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – 2’nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – 3’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İki dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı         : 232

Kabul                                : 231

Çekimser                           : 1 (x)

                            Kâtip Üye                                                  Kâtip Üye

                        Burhan Özçelik                                        Mustafa Hamarat

                               Burdur                                                        Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

8’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/401) (S. Sayısı: 243) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 243 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 243 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OMAN SULTANLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 13 Nisan 2010 tarihinde Muskat’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – 1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1’inci madde kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 2’nci madde kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 3’üncü madde kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı                  : 229

 Kabul                                        : 229 (x)

                                Kâtip Üye                                                 Kâtip Üye

                           Bayram Özçelik                                       Mustafa Hamarat

                                  Burdur                                                      Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

9’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (S. Sayısı: 246) (xx)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 246 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır.

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 246 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARLIĞI İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İDAREYİ GELİŞTİRMEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI ARASINDA KAMU YÖNETİMİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı    :  230

Kabul                            :  230 (x)

                                 Kâtip Üye                                        Kâtip Üye

                            Bayram Özçelik                              Mustafa Hamarat

                                   Burdur                                              Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

10’uncu sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

                                  

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/662) (S. Sayısı: 367) (x)

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 367 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE İSTİHDAM ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı      : 231

Kabul                             : 231 (xx)

                                 Kâtip Üye                                Kâtip Üye

                            Bayram Özçelik                      Mustafa Hamarat

                                   Burdur                                      Ordu”

Böylece, Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

11’inci sırada yer alan, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ve Çevre Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

11.- Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 297)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

                              

(x) 367 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(xx) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir

12’nci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 1/374) (S. Sayısı: 108)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

13’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

13.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 237) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 237 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı       : 239

Kabul                               : 239 (xx)

                                  Kâtip Üye                                     Kâtip Üye

                              Bayram Özçelik                           Mustafa Hamarat

                                     Burdur                                           Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

                            

(x) 237 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(xx) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren  tablo tutanağa eklidir.

14’üncü sırada yer alan, Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki ProtokolII’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin (2/2012) Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

14.- Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/635) (S. Sayısı: 343) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 343 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE-TUNUS ORTAKLIK KONSEYİNİN TARIM ÜRÜNLERİNDE TAVİZ DEĞİŞİMİ HAKKINDAKİ PROTOKOL II’NİN A VE B TABLOLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 2/2012 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) “Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının değiştirilmesine ilişkin (2/2012) sayılı Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 2-(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin (2/2012) Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı     : 237

 Kabul                           : 237 (xx)

                               Kâtip Üye                                            Kâtip Üye

                          Bayram Özçelik                                  Mustafa Hamarat

                                 Burdur                                                  Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

                             

(x) 343 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(xx) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

15’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

15.- Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/658) (S. Sayısı: 345) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 345 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİRKANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 3’ü okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı      : 238

Kabul                             : 238 (xx)

                                  Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

                             Bayram Özçelik                             Mustafa Hamarat

                                    Burdur                                             Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

16’ncı sırada yer alan, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlayacağız.

16.- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 58)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

                             

(x) 345 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

(xx) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

17’nci sırada yer alan, 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

17.- 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı: 140)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

18’inci sırada yer alan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

18.- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/558) (S. Sayısı: 205) (x)

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 205 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ 4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 NCI DEĞİŞİKLİKLERİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 1 Temmuz 1970 tarihinde Cenevre’de kabul edilen “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı değişikliklerine katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                          

(x) 205 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı         : 233

Kabul                                : 233 (x)

                                Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

                           Bayram Özçelik                                Mustafa Hamarat

                                  Burdur                                               Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

19’uncu sırada yer alan, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

19.- 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 231) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 231 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi? Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum.

1978 PROTOKOLÜ İLE DEĞİŞİK 1973 TARİHLİ DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİNE AİT ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 1997 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 26 Eylül 1997 tarihinde kabul edilen “1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum.

MADDE 2- (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum.

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4’üncü maddeyi okutuyorum.

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

                             

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 231 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı         : 231

 Kabul                               : 231 (x)

                                 Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

                            Bayram Özçelik                             Mustafa Hamarat

                                   Burdur                                             Ordu”

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

20’nci sırada yer alan, 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız

20.- 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/561) (S. Sayısı: 229) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 229 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi? Yok.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye beyanla katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                               

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 229 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Oylama için bir dakika süre veriyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı     : 231

 Kabul                            : 231 (x)

                                  Kâtip Üye                                       Kâtip Üye

                             Bayram Özçelik                             Mustafa Hamarat

                                    Burdur                                            Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

21’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (S. Sayısı: 57) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 57 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerini geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 24/3/2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla olmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

                              

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 57 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı         : 232

Kabul                                : 232 (x)

                                    Kâtip Üye                                      Kâtip Üye

                               Bayram Özçelik                            Mustafa Hamarat

                                      Burdur                                           Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

22’nci sırada yer alan, Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

22.- Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 63)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

23’üncü sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının görüşmelerine başlayacağız

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/413) (S. Sayısı: 170)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

24’üncü sırada yer alan, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

24.- Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676) (S. Sayısı: 380)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

25’inci sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı: 327) (xx)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

                               

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

(xx) 327 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Komisyon raporu 327 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUDAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik cihazla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bir dakika süre veriyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın açık oylama sonucu:

“Kullanılan oy sayısı        : 233

Kabul                               : 233 (x)

                                  Kâtip Üye                                    Kâtip Üye

                              Bayram Özçelik                          Mustafa Hamarat

                                     Burdur                                          Ordu”

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, sistem bu yoğun tempoyu kaldıramadı.

Beş dakika ara veriyorum.

                                                                    

 

Kapanma Saati: 19.19

                                 

(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.32

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 70’inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.

26’ncı sırada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

26.- Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/710) (S. Sayısı: 388) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 388 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Tasarının tümü üzerinde söz talebi yoktur.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir.

Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.