Özlem OKUR Normal 17612 2 1 2013-05-17T07:19:00Z 2013-05-17T07:19:00Z 132 81004 461726 3847 1083 541647 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

 

DÖNEM: 24                            CİLT: 43                                     

 

 

 

YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

67’nci Birleşim

19 Şubat 2013 Salı

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

  I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 5’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’ye yapılan yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, süt üretimi ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karadeniz Bölgesi’nde BDP milletvekillerine yönelik saldırılara, bu konuda Hükûmet yetkililerinden bir açıklama beklediklerine ve Parlamentonun da ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Karadeniz Bölgesi’nde BDP milletvekillerine yönelik saldırılara, bu konuda Hükûmet yetkililerinden bir açıklama beklediklerine ve Parlamentonun da ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 29 milletvekilinin, elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüketici haklarına aykırı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, HES projelerinin çevreye, insan sağlığına ve sosyal yaşantıya vereceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 30 milletvekilinin, Darülaceze'de yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma ve mezhepsel ayrımcılık olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/510)

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetin, ülkemizin dönem başkanlığını yürütmekte olduğu EUREKA 18’inci Parlamentolararası Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'e ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1141)

2.- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Avrupa Parlamentosu Aday Ülkeler Eylem Birliği tarafından 21 Şubat 2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek “Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Aday Ülkelere Etkileri” Parlamenter Semineri’ne katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1142)

3.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 24-25 Şubat 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Maliye Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1143)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/518) esas numaralı, Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/94)

 

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde Kürt yurttaşlara karşı yapılan ırkçı saldırıların araştırılması amacıyla 10/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19 Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 19 Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

 

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- AK PARTİ grup önerisinin sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin kısmının İç Tüzük’ü değiştirmek anlamına geldiği gerekçesiyle işleme alınıp alınmayacağı hakkında

 

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/722, 2/1114) (S. Sayısı: 417)

 

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

X.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, intihar eden er ve erbaşlar ile intiharların nedenlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/13737)

2.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, Eti Maden İşletmeleri ile ilgili bazı verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13959)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/13960)

4.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, biyoetonal üretimi ve kullanılmasının arttırılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14024)

5.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14179)

6.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14180)

7.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14181)

8.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14182)

9.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir köyün elektrik trafosunun yenilenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/14183)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14328)

11.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın aydınlatma sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14329)

12.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’de elektrik kesintilerine neden olan bir trafoya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14552)

13.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak ilinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14553)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, BEDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14554)

15.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, TREDAŞ’ın özelleşmesinden sonra sokak aydınlatmalarını sökmesine ve camilere elektrik borcu çıkartmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14555)

16.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İran’dan alınan petrol ve doğal gaza ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14556)

17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de elektrik sayaçlarının abonelerden habersiz değiştirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14557)

18.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TTK eski genel müdürü ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14558)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, EÜAŞ’ın bir yabancı şirket ile imzaladığı Afşin-Elbistan bölgesinde elektrik üretimi ile ilgili anlaşmaya ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14559)

20.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki beldede elektrik hatlarının yer altına alınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14560)

21.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14561)

22.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14562)

23.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14563)

24.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı bir köyün aydınlatma sorununa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14564)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14565)

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma’da kömür rezervine ve maden arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14566)

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki jeofizik-jeoloji etüd araştırmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14567)

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik iletim ve dağıtımındaki kayıp kaçak miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14568)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Salihli’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14569)

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları arasında enerji üretimine ve ithalatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14570)

31.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14903)

32.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14959) (Ek cevap)

33.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 2002-2012 yılları arasında yapılan ve onarılan binalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/15377)

34.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki tarihî Sultan Hanı’nda yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15434)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15435)

36.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/15437)

37.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Çevre Kanunu’na muhalefet nedeniyle uygulanan cezalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15501)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15502)

39.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15504)

40.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15506)

41.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/15553)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/15653)

43.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarındaki altyapı sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15686)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2003-2012 yılları arasında Bursa’ya yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15693)

45.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bursa’ya yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15721)

46.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vergi oranlarında yaşanan artışlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15722)

47.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TRT’nin müzik kanalında Artvin-Borçka Kaymakamlığının reklamlarının yayınlanmasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15734)

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15737)

49.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/15739)

50.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15746)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/15747)

52.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki Muratlı Barajı’nda yaşanan çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15801)

53.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/15846)

54.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında gümrüklerde yakalanan kaçak mallara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/15847)

55.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/15945)

56.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, İzmir Karabağlar-Uzundere mevkiinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16032)

57.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16033)

58.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, 1923’ten bugüne yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16034)

59.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, yabancılara ait dernek ve vakıflara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16108)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altına alınan hayvanlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16125)

61.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Anadolu Ajansının internet medyası ile yazılı basına farklı bültenler verdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16131)

62.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan ve kiralanan araçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16132)

63.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Manisa’da gerçekleştirdiği yatırımlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16133)

64.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16134)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ataması yapılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16135)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım dışı amaçla kullanılan tarım arazilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16184)

67.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, sit alanlarına ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16186)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16187)

69.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, ülkemizdeki sahte bal reklam ve satışlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/16233)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık tarafından satın alınan taşıtlara,

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlara,

İlişkin soruları ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/16236), (7/16238)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/16237)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesinde boş bulunan memur kadrolarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16295)

73.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hastanelerdeki taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun cevabı (7/16297)

74.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, 28 Şubat döneminde gerçekleşen MGK toplantılarının zabıtlarının açıklanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16328)

75.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansında çalışan ve emekli olan personele ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16352)

76.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Başbakanlıkta kiralama yoluyla hizmet veren araçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/16354)

77.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Başbakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16361)

78.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Ümraniye’deki cami ve mescitler ile buralarda çalışan din görevlilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/16365)

79.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/16480)

80.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ulusal Sulak Alan Komisyonunun aldığı bir karara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16536)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16537)

82.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Ulusal Sulak Alan Komisyonunun aldığı bir karara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16538)

83.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta avlanma izni verilen bölge ve kişilere,

Tokat’ta avlak kurulup kurulmadığına,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/16713), (7/16714)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin e-mail ve sosyal medya hesaplarının denetlenip denetlen-mediğine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16745)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak beş oturum yaptı.

Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Halit Paşa’nın ölüm yıl dönümüne ve Ardahan’ın kurtuluş yıl dönümüne,

Hakkâri Milletvekili Adil Kurt, hasta tutukluların sorunlarına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker cevap verdi.

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı.

İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle sağlık çalışanlarının mağdur durumda olduklarına,

Adana Milletvekili Ali Halaman, tarım üreticilerinin durumuna,

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kandıralı çiftçilerin ürettikleri ürünlerin maliyetini karşılayamadıkları için arazilerini satışa çıkardıklarına,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya pazarındaki satıcıların durumuna,

Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Gebze ilçesi Balçık köyünde Ömerli Barajı havzasında bulunan arazinin hayvan satışı ve kesimhane olarak ifrazının yapılmasının çevre sağlığı açısından uygun olmadığına ve Balçık köyüne doğal gaz gelmemesi nedeniyle yetkilileri duyarlı olmaya çağırdığına,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Uşaklı çiftçilerin sorunlarına,

Manisa Milletvekili Sakine Öz, Manisa ili Saruhanlı ilçesi Tirkeş köyünde bulunan okulun “Depreme dayanaksızdır.” raporu gerekçe gösterilerek boşaltılmasından dolayı köylülerin taşımalı sistem yerine konteynır sınıf talep ettiklerine,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Çanakkale’de UEDAŞ’ın, faturalarını zamanında ödemeyen vatandaşın elektriğini haber vermeden kesmesinin ve açma-kapama cezası olarak 20 TL alınmasının doğru olup olmadığını öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, sağlık emekçilerinin 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptalini istediklerine,

Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, Finike’deki taş ocakları kanalıyla doğa katliamı yapıldığına, bunun için Hükûmetten etkili tedbirler beklediğine ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşın kredi kartı borçlarının katlanarak arttığına,

Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, ÇED raporlarıyla ilgili süreci İnternet’ten göremediklerine ve bu durumun ne zaman düzeleceğini öğrenmek istediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Akmansoy’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dilediğine ve Türkiye’de hayvancılığın durumuna,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Et ve Balık Kurumunda başlatılan incelemeye,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Müfera Şinik başkanlığındaki heyetin ülkemizi ziyaret etmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/2/2013 tarihli ve 41 sayılı Kararı ile uygun bulunduğuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 19 milletvekilinin, Isparta ili ve bölgesindeki sanayileşmenin sorunlarının (10/505),

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve 20 milletvekilinin, çocukların sorunlarının ve çocukları suça iten nedenlerin (10/506),

Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 21 milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin ve mağdurların durumlarının (10/507),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

BDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmının 177’nci sırasında yer alan Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (194 sıra no.lu) görüşmelerinin Genel Kurulun 14/2/2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporlarının (1/348) (S. Sayısı: 212),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve İzmir Milletvekili Ali Aşlık ile 12 Milletvekilinin; Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 10 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (2/1170, 2/1168, 2/1169, 2/1179, 2/1180) (S. Sayısı: 410) görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.

İstanbul Milletvekili Bülent Turan, Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin şahsına,

Çorum Milletvekili Tufan Köse, İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Isparta Milletvekili Recep Özel’in şahsına,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün Adalet ve Kalkınma Partisine,

Manisa Milletvekili Sakine Öz, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun şahsına,

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu,  Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın CHP Grubuna,

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Darbeleri Araştırma Komisyonunda 2 Mart sürecinin araştırılmadığına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik öngören bir teklifin yer altı sularıyla ilgili kanun kapsamında görüşülmesinin mümkün olmadığına ve kamulaştırmayla ilgili yapılan düzenlemenin doğru olmadığına,

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın milletvekillerine yanlış bilgi verdiğine,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, kamulaştırmayla ilgili düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve vatandaşın mağdur edildiğine,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Alınan karar gereğince, 19 Şubat 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 23.43’te birleşime son verildi.

                                                          Mehmet SAĞLAM

                                                             Başkan Vekili

  Muhammet Rıza YALÇINKAYA                                                    Özlem YEMİŞÇİ

                     Bartın                                                                             Tekirdağ

                 Kâtip Üye                                                                        Kâtip Üye

 

                                                                                                                                No: 94

II.- GELEN KÂĞITLAR

18 Şubat 2013 Pazartesi

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1226) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1227) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1228) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa gelişi tarihi: 06.02.2013)

4.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün; 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1229) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  06.02.2013)

5.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1230) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1231) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

7.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

8.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1233) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1234) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

10.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1235) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1236) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1237) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

13.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1238) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

14.-  Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1239) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

15.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1240) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

16.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1241) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  08.02.2013)

17.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 2 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1242) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

18.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1243) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1244) (İnsan Haklarını İnceleme;  Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2013)

Tezkere

1.- Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1140) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkça kiralanan araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2912) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

2.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurtdışı gezilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2913) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personelin Bakanlığa açtığı davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2914) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

4.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2915) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

5.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık tarafından kiralanan araçlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2916) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2917) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2918) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

8.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2919) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

9.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, personelin Bakanlığa açtığı davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2920) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

10.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2921) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2922) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylerin yol, köprü ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2923) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın geliştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2924) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın turizm ve spor kapasitesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2925) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sanayi sitesinin eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2926) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Adliyesinde hizmet veren icra dairelerinin başka bir binaya taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2927) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

17.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2928) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Parlamentolararası dostluk gruplarına ve yabancı ülkeler ile ilişkilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/3025) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, temel kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17134) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin taşınmazlarının kiralanma işlerinin bir vakfa devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17135) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

3.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Maliye Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalandığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17136) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

4.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli cami ve mescitlerin çeşitli işler için kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17137) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17138) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17139) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tutuklu subaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17140) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

8.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Dışişleri Bakanının bir görüşmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17141) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın,  Nijer’e gönderilen akülü sandalyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17142) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

10.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde 1993’te meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17143) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Esenyurt’ta yaşanan imar sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17144) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

12.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul Çengelköy’deki bazı köşkler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17145) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

13.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Mamak ilçesinin bazı mahallelerindeki taş ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17146) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bir bankanın ATİSAN sitesi şubesinin taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17147) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

15.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bazı bakanlıkların örgütsel yapılarında değişiklik yapan KHK’ların yürürlükteki kanunlarla çeliştiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17148) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

16.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan subaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17149) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

17.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında ölen madencilerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17150) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

18.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’deki temel turizm merkezlerinin sınırlarının daraltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17151) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

19.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17152) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17153) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Haymana ilçesindeki bazı kamu kurumlarının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17154) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

22.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir beldenin su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17155) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

23.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir köyünün sulama sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17156) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Başkanlık sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17157) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

25.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ilısu Barajının tamamlanmasından sonra sular altında kalacak bazı tarihi yapılarda restorasyon yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17158) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci ailelerine eğitim yardımı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17159) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

27.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17160) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

28.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuya ait sosyal tesislerin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17161) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, minibüs esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17162) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

30.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, muharip gazilerin ve yakınlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17163) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

31.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, havaalanlarında sunulan VİP hizmetinden yararlananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17164) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

32.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun Kuzey Irak Bölgesel Yönetimiyle enerji anlaşması imzalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17165) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

33.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, kreş açma zorunluluğu bulunan iş yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17166) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

34.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Suriyelilerin kaldığı bir evde meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17167) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

35.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, SGK’ya ve diğer kamu kuruluşlarına borcu olan belediyelerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17168) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

36.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bazı bürokratların Genel Başkan Yardımcısına brifing verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17169) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

37.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Şangay Beşlisine katılma yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17170) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

38.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tarihi binaların korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17171) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

39.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurumlarında yer değiştirme ve görevde yükselmedeki farklılıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17172) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

40.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yabancıların gayrimenkul edinmelerinin kısıtlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17173) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

41.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17174) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

42.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, madencilere yıpranma hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17175) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

43.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17176) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

44.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17177) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

45.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17178) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

46.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da 2002-2012 yıllarında verilen maden arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17179) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

47.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, intihar olaylarına ilişkin verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17180) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

48.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yıllarında vatandaşlığa kabul edilen ve vatandaşlıktan çıkarılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17181) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

49.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki bakkal, market ve alışveriş merkezlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17182) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

50.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya ilindeki kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17183) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

51.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Aydın’ın Didim ilçesindeki bir tabiat parkının kiraya verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17184) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17185) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

53.- İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, kamu spotlarına ve RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17186) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İsviçre Büyükelçiliğine Basın Müşaviri olarak atanan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17187) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17188) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

56.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Milas ilçesinde doludan zarar gören iki köyde yaşayanların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17189) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, olası bir depremden korunmak için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17190) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

58.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, borsada meydana gelen düşüşe ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17191) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

59.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, varlık yönetim şirketlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17192) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17193) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

61.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Muğla’nın Ula ilçesindeki bir köye bankamatik kurulması talebine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17194) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

62.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17195) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

63.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, enflasyon düzeyinin belirlenmesinde baz alınan ürünlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17196) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

64.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, yatırım ve istihdamın teşviki amacıyla yapılan çalışmalara ve girişimcilere yönelik desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/17197) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

65.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bazı mahkumların başka cezaevlerine nakledildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17198) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

66.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Dicle Üniversitesinde hakkında soruşturma açılan öğrencilere ve soruşturmaların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17199) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

67.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde meydana gelen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17200) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

68.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van F Tipi Kapalı Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin diğer cezaevlerine nakillerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17201) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

69.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir polis memurunun ölüm nedeni ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17202) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

70.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Silivri Cezaevinden gönderilen bir mektuptaki pula ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17203) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

71.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalar ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17204) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

72.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki bir tutukluya kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17205) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

73.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde yaşanan bir olaya ve ülkemizdeki nezarethanelerin durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17206) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, cezaevlerindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17207) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

75.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, HSYK tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17208) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

76.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Muğla E Tipi Cezaevindeki sara hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17209) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

77.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İzmir Şakran Cezaevinde çocuk tutuklulara karşı insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17210) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

78.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İzmir Şakran Cezaevinde kadın tutuklu ve hükümlülere karşı insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17211) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

79.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17212) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17213) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

81.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17214) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

82.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, infaz ve koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17215) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

83.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, denetimli serbestlik kapsamında koşullu salıverilen kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17216) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

84.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te intihar eden bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar  Bakanından yazılı soru önergesi (7/17217) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

85.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki yardıma muhtaç ailelere ve bu ailelere yönelik desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17218) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17219) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

87.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Uşak’ta boşandığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17220) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

88.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, soba ve şofben zehirlenmelerine karşı yürütülen çalışmalara ve kömür yardımı yapılan ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17221) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

89.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17222) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

90.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Birliği hibe fonlarının kullandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17223) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

91.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan OSB’lere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17224) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17225) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

93.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, döküm işletmelerinin kapatılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17226) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

94.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, GSM operatörlerince gönderilen reklam amaçlı kısa mesajlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17227) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

95.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kamu kurum ve kuruluşlarının aydınlatma sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17228) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

96.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırması verilerine ve asgari ücretin miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17229) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

97.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17230) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17231) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

99.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Adıyaman’da bir grup sendikalı işçinin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17232) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

100.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ankara Etiler Orduevinde çalışan garsonların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17233) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

101.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TÜİK ile SGK arasındaki veri uyuşmazlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17234) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

102.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’daki işsizliğe ve bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17235) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

103.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sinema ve televizyon sektöründeki çalışanların çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17236) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

104.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, iş güvenlik uzmanları ve iş yeri hekimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17237) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

105.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, SGK’nin görevde yükselme sınavı açmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17238) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

106.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde çalışan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17239) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17240) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

108.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17241) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

109.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17242) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

110.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, SGK ile hastaneler arasındaki ödeme sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17243) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

111.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’teki kirliliğe ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin kalitesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17244) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

112.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mersin’de kurulması planlanan nükleer güç santraline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17245) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

113.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, HES projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17246) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

114.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki sanayi kuruluşlarının çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17247) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

115.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın farklı ilçelerindeki riskli yapıları belirleyen bir rapora ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17248) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizdeki yüksek güvenlikli karakollarla ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17249) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

117.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17250) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

118.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesinin su faturalarından tahsil ettiği diğer ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17251) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

119.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Tirebolu ilçesinde yapımı planlanan limana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17252) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

120.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile enerji alanında gizli anlaşmalar yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17253) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17254) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

122.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Yunanistan’da bulunan diplomatların ve turistlerin güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17255) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ve 16 Ocak 2012’de Yunanistan Parlamentosu tarafından kabul edilen bir yasaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17256) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Katar Veliaht Prensiyle yaptığı bir görüşmeye ve yabancı bir televizyon kanalının yayınlarına müdahale edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17257) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

125.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Katar’a gerçekleştirilen ziyaretler ile Katar temsilcilerinin ülkemizi ziyaretlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17258) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

126.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalar ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17259) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

127.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Adıyaman’da bir grup sendikalı işçinin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17260) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

128.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile enerji alanında gizli anlaşmalar yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17261) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

129.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Ankara’nın doğalgaz dağıtım işletmesinin erken uyarı sistemindeki eksikliklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17262) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17263) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

131.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bazı ilçelerinde açıkta bırakılan enerji hatlarının oluşturduğu tehlikeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17264) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

132.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, termik santrallarin olumsuz etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17265) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

133.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17266) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

134.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’de meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17267) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

135.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17268) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

136.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in bir köyünde maden arama faaliyetleri ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17269) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

137.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17270) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

138.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yeni stadyum inşaatlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17271) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

139.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, su kotası uygulamasının doğuracağı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17272) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

140.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Kozak Yaylasında çam fıstığı rekoltesinde yaşanan düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17273) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

141.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17274) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

142.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir köyde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlandırıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17275) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

143.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir köyündeki çiftçilerin destekleme priminden mahrum kalmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17276) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Helal Gıda etiketlemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17277) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

145.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, EXPO 2016 Antalya organizasyonunda yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17278) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

146.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da buğday prim desteği verilen kota oranının düşürülmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17279) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

147.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, tarımsal destekleme programlarının finansmanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17280) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

148.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığa personel alınacağına ilişkin bir açıklamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17281) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

149.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen destek ve hibelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17282) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

150.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen desteklerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17283) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

151.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17284) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

152.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Türkiye-Suriye sınır kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17285) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

153.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, son on yılda kaçakçılığa karşı alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17286) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

154.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, küçük esnafın sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17287) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

155.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İstanbul’un Samatya ilçesinde Ermenilere yönelik saldırılar olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17288) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

156.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2002-2013 yıllarında gözaltına alınan sendikalı kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17289) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

157.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ili Aydınlar Belediyesi ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17290) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

158.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük’te bir öğrenci grubunun basın açıklaması yaptığı sırada yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17291) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

159.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük’te bazı üniversite öğrencilerinin evlerine yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17292) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

160.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir mahallenin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17293) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

161.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, yurda giriş yasağı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17294) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

162.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir polis memurunun ölümü ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17295) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

163.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te meydana gelen çığ felaketlerine ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17296) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17297) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17298) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

166.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17299) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

167.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir beldenin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17300) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

168.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Bahçelievler’de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bir protokolle devredilen araziye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17301) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

169.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Belediye Hastanesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17302) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

170.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Bahçelievler’de kurulan semt pazarının yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17303) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

171.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da Başkent Hastanesinde yaşanan otopark sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17304) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

172.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Valiliğinin yoksullara yaptığı kömür yardımı ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17305) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

173.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sanayi atıklarının kontrolüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17306) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

174.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, Başkentgaz tarafından kullanılan SCADA sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17307) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, aşevi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, mazgal ve rögar kapağı hırsızlıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17309) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, okul servislerinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17310) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

178.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17311) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

179.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki bir köprünün bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17312) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

180.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’un Samatya semtinde farklı ırklara karşı yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17313) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

181.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da son beş yıl içinde 6 aylık ehliyetle taşımacılık sektöründe hizmete başlayan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17314) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

182.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki Siteler mobilya esnafının yerel yönetimlerce yeterince desteklenmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17315) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

183.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17316) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

184.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17317) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

185.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2005-2012 yılları arasında Suriyeli kişilerle evlenen Türk vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17318) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

186.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2012 yılları arasında tespit edilen kuru sıkı silahlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17319) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

187.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17320) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

188.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşan sürücülere kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17321) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

189.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’daki tarihi bina yangınlarına ve itfaiye teşkilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17322) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

190.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’taki Afgan mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17323) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

191.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, İstanbul’un Samatya semtindeki Ermeni yurttaşlara yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17324) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

192.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinin trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17325) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

193.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2013 yılları arasında ele geçirilen kaçak cep telefonlarıyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17326) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

194.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında polis kolejleri ve polis akademisi için yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17327) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

195.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2. şark atamasına tabi emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17328) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

196.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17329) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

197.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kırşehir Belediyesi ile ilgili bazı bilgilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17330) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

198.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı emniyet personelinin şark hizmetine gitmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17331) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

199.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17332) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

200.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, GAP kapsamında yapılan harcamaların maliyetine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17333) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

201.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, GAP kapsamındaki barajlardan elde edilen elektrik miktarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

202.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17335) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

203.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, kamu özel ortaklığı modelinde ihale edilen sağlık tesisi projelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17336) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

204.- İstanbul Millevtekili Umut Oran’ın, TÜİK ile SGK arasındaki veri uyuşmazlığına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17337) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

205.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Ankara’daki devlet tiyatroları binalarının satılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17338) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

206.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Çan ilçesindeki bir mevkide tarihi kalıntılar olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17339) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

207.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlığın yapacağı bir personel alım sınavının açık öğretim sınavı ile çakışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17340) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

208.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, İstanbul Atatürk Kültür Merkezine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17341) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17342) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

210.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Akün ve Şinasi sahnelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17343) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

211.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002 yılından bugüne kadar yangın nedeniyle zarar gören tarihi yapılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17344) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

212.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, tarihi yapıların afet ve risklerden korunması için alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17345) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

213.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sinema ve televizyon sektöründe çalışanların çalışma şartlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17346) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

214.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul’daki bir bankanın hizmet binasının restorasyonu ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17347) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

215.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY uçuşlarında yapılan içki servislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17348) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

216.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17349) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

217.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, son on yılda özelleştirmeden elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17350) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

218.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, üretimi kendi kaynaklarımıza dayanmayan ürünlerin ihracatına ve akaryakıtta vergi düzenlemesi ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17351) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

219.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor kulüplerine prim ve vergi affı çıkarılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17352) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

220.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, tahsil edilen motorlu taşıtlar vergisi miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17353) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

221.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili işlemler hakkındaki mevzuat değişikliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17354) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

222.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da toplanan vergilere ve Hatay’a yönelik yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17355) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

223.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze eğitim politikaları ile yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17356) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

224.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te eğitim ile ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17357) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

225.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenlerin eş durumu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17358) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

226.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17359) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

227.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, mesleki tanıtım seminerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17360) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

228.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenevlerinde çalışan personelin statüsüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17361) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

229.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, öğretmen atamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17362) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

230.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17363) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

231.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir beldesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17364) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

232.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, genel liselerin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi sonucu norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve idarecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17365) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

233.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Anadolu Üniversitesi’nin YÖK tarafından alınan bütünleme sınavı yapılmasına ilişkin karara uymamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17366) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

234.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Alo 147 hattının işleyişinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17367) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

235.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de bir okulun ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17368) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

236.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17369) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

237.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro fazlası sınıf öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17370) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

238.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17371) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

239.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, eski müfredata göre hazırlanan kitapların basımı için yapılan ihaleye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17372) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

240.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Diyarbakır’da bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17373) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

241.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, geçici güvenlik bölgesi ilan edilen yerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17374) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

242.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da yaşanan bir uçak kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17375) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

243.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17376) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

244.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kışlalarda yaşanan şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17377) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

245.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2013 yılları arasında askeri kışlalarda yaşanan intihar olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17378) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

246.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında askeri lise ve harp okullarına yapılan başvurulara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17379) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

247.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, su kotası uygulamasının doğuracağı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

248.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, son on yılda meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17381) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

249.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17382) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

250.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17383) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

251.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Fethiye Körfezindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17384) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

252.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’daki yaban kestanelikleri aşılama programına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17385) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

253.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011-2012 denetim raporuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17386) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

254.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Su Kanunu Tasarısı ile yapılması planlanan bazı düzenlemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17387) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

255.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bir hastanın doktor ihmali nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

256.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kamu Özel Ortaklığı uygulaması ile yaptırılacak sağlık tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17389) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

257.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kamu Özel Ortaklığı uygulamasında sağlık personelinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

258.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, sağlık çalışanlarının ek ödemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

259.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında diyaliz merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17393) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

261.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin bir köyündeki sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17394) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

262.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir beldenin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17395) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

263.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Ankara Numune Hastanesinde tıbbi malzeme eksiğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17396) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

264.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da çocuk hastanelerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17397) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

265.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Sağlıkta Dönüşüm Programına ve Sağlık Net-2 sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17398) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

266.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki sanayi kuruluşlarının kansere neden olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17399) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

267.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, işe girişlerde ve iş müracaatlarında istenen sağlık raporu için alınan bedele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17400) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

268.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza infaz kurumlarındaki sağlık koşullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17401) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

269.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, sağlık raporlarının ücretli olarak alınacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17402) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

270.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir Devlet hastanesinin özel bir hastane binasına taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17403) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

271.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kanser oranının yüksek olmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17404) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

272.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’daki bir hastane binasının bir blokunun yıktırılmasına ve bu blokta verilen hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17405) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

273.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon-Diyarbakır demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17406) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

274.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, K1 yetki belgesi alma şartlarının ağır olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17407) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

275.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Silivri Cezaevinden gönderilen bir mektuptaki pula ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17408) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

276.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlığın Ege Bölgesindeki yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17409) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

277.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Didim-Akbük kara yolu çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17410) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

278.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir şehirler arası otobüs terminalinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17411) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

279.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17412) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

280.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ulaştırma politikalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17413) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

281.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Eurocontrol tazminatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17414) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

282.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, PTT şubelerinde fatura ödemelerinde masraf alınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17415) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

283.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da metro çalışmaları sırasında yaşanan göçük olaylarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17416) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

284.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, baz istasyonlarının sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17417) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

285.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, GSM oparatörlerince gönderilen reklam amaçlı kısa mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17418) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

286.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya’da K2 yetki belgesi denetimlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17419) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

287.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ve bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevden almalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17420) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

288.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, son on yılda istifa eden ve tutuklanan subay sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17421) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

289.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Uludere’de kaçakçılık yapan köylülere kesilen cezaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17422) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

290.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bir şirkette yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17423) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

291.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2007-2013 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan STK temsilcilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17424) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

292.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kızının resmi bir görevi olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17425) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

293.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Bakanlığın atama yönetmeliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17426) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

294.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından başlatılan e-reçete uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17427) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

295.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17428) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

296.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2013 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17429) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

297.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bakanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17430) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

298.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17431) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

299.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TBMM’ye girişine tahdit konulan kişilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17432) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

300.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, yeni Anayasa hazırlık çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17433) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

301.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TBMM’de erişimi engellenen internet sitelerine ve TBMM internet sayfasından ulaşılamayan bir gazeteye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17434) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

302.- Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekilinin Kayseri’deki bir yolsuzlukla ilgili davada yargıya müdahale ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17435) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

303.- Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekilinin Kayseri’deki bir yolsuzlukla ilgili davada yargıya müdahale ettiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17436) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

304.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye’den AİHM’e yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17437) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.02.2013)

305.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekilinin Kayseri’deki bir yolsuzlukla ilgili davada yargıya müdahale ettiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17438) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

306.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, koruculuk sistemine ve Bingöl ilindeki koruculara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17439) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, idam cezasının yeniden getirilmesine yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13530)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bankaların çiftçilerin ipotekli arazilerine el koydukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13630)

3.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, ülkemize kurulması planlanan patriot füze sistemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13734)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, intihar eden bir kadın subay ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13736)

5.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, TSK’daki şüpheli asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13738)

6.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, mayın patlaması sonucu yaşamını yitiren ya da yaralananlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13739)

7.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, vazife malullerine sağlanan desteğe ve bir vazife malulünün taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13740)

8.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bedelli askerlik için toplanan paraların kullanılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13741)

9.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kemik iliği bağışına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13754)

10.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Bakanlık personeli iki doktorun aynı zamanda başhekim olarak atanmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13755)

11.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hastanelerde görev yapan özel güvenlik elemanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13756)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kamu Hastaneleri Birliği kadrolarına atanacak personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13757)

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Burhaniye Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13758)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Trabzon’da yapılması planlanan sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13759)

15.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalar ve geçici görevlendirmeler ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13760)

16.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Alo 184 hattına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13761)

17.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, helikopter ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13762)

18.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bakanlık çalışanlarından yargılanması devam eden kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13763)

19.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, biber gazının sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13764)

20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13765)

21.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13766)

22.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı bir mahalleye düzenli su verilememesinden kaynaklanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13767)

23.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Sarıgöl Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13768)

24.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Soma Devlet Hastanesinin yapımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13769)

25.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Bölge Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13770)

26.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Ahmetli ilçesinde acil yardım ve travmatoloji hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13771)

27.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ahmetli Devlet Hastanesinde ek sağlık hizmetleri sunulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13772)

28.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Köprübaşı Devlet Hastanesinde ek sağlık hizmetleri sunulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13773)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa Gölmarmara Devlet Hastanesinde ek sağlık hizmetleri sunulması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13774)

30.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Mersin’deki bazı hastanelerin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13775)

31.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla düzenlenen bir sempozyuma ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13776)

32.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, su kotası uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14902)

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane’nin 1989 yılında Londra’da yapılan bir müzayededen satın aldığı kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15305)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kullanılan makam araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15317)

35.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını sonuçlandırabilmek için borçlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15380)

36.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sosyal paylaşım sitelerinde bazı mizah dergilerinin kapaklarını paylaşan kamu çalışanları hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15381)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Maraş olaylarına ve olaylardan etkilenenler için gerçekleştirilen anma törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15382)

38.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Göktürk 2 Uydusunun uzaya fırlatılması töreni sırasında yaşanan olaylara ve bu olaylarla ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15383)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yakacak yardımı yapılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15384)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet üniversitelerinin akademik personel açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15385)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15386)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarında evde bakım hizmetinden faydalananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15387)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, benzin ve LPG’li araçlar ile LPG’ye 2012 yılında yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15388)

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında trafiğe çıkan araç sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15389)

45.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son bir yılda Osmaniye’de açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15390)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15391)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS sorularının bir kısmının çalındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15392)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçakla ve hayatını kaybeden pilotlarımızla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15393)

49.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yurt ve burs imkânı sağlanan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15394)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ukrayna-Kırım Özbek Cumhuriyetinde yapılan eğitim kompleksine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15395)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli muhaliflerin desteklendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15396)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylara ve Büyük Ortadoğu Projesinin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15397)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15398)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, LYS-2012 sonuçlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15399)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında bireysel kredilerini ödeyemeyen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15400)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçağın düşürülme nedenleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15401)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizmden elde edilen gelire ve tanıtım konusunda yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15402)

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012 hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15403)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin Afganistan’da yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15404)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İşsizlik Sigortası Fonundan GAP’a aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15405)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15406)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki okul ve derslik sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15407)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15408)

64.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının ülkemizi ziyareti sırasında imzalanan anıt mezarlara dair uluslararası antlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15409)

65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, beyin göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15410)

66.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 5084 sayılı Teşvik Kanununun süresinin uzatılmamasının olası sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15412)

67.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Göktürk 1 ve Göktürk 2 adlı uydulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15413)

68.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara’da kullanılan paso ücretlerinin yüksek oluşuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15414)

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yumurta satışına getirilen kısıtlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15415)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bakanlıkların tanıtım giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15416)

71.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15417)

72.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depreminden sonra Van Valiliği ve AFAD tarafından açılan ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15418)

73.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kişinin polis tarafından öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15419)

74.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15420)

75.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15421)

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van depreminden sonra TOKİ’nin yaptığı konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15423)

77.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 11 Kasım 2011 ve 12 Aralık 2012’de yapılan açılışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15424)

78.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Suriyeli mültecilere yapılan yardımlara ve ülkemizdeki yoksul vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15425)

79.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15426)

80.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te kurulacak yeni konteyner kente ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15427)

81.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, uyuşturucu maddelerin kullanımındaki artışa ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15430)

82.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15431)

83.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin sorunlarına ve Kızılcahamam Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15432)

84.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15436)

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15438)

86.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, 24 Kasım 2012 tarihinde Ziraat Bankası tarafından yapılan personel alım sınavına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15439)

87.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, konut edindirme yardımı geri ödemeleri başvurularına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15440)

88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15441)

89.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da yaşanan deprem sonrası afetzedelerin devam eden sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15442)

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15443)

91.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15446)

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15462)

93.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15463)

94.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Samsun’da kadın sığınma evinde şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15464)

95.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan müracaatlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15465)

96.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15466)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15467)

98.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyarbakır’da işlenen bir töre cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15468)

99.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de yardım amaçlı dağıtılan kömüre ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15469)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15470)

101.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15471)

102.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, KOSGEB Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15472)

103.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Göktürk 1 ve 2 uydularına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15473)

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15474)

105.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15475)

106.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15476)

107.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatura Kontrol Komisyonunda çalışan doktorlara mobing uygulandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15477)

108.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SGK’nın özel hastanelerden aldığı hizmetlerin faturalandırılmasında yaşanan suistimallere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15478)

109.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kapanan iş yeri sayısına ve esnafın SGK’ya olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15479)

110.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bazı tadilat ve onarım işlemlerini çeşitli kurum ve hastanelerden çeşitli adlarla alınan paralarla yaptırdığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15480)

111.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilerin seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15481)

112.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iş ve meslek danışmanlarının atanma sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15482)

113.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yıllında emekli olan kamu personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15483)

114.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15484)

115.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15485)

116.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Gümüşhane’de açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15486)

117.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Niğde’de açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15487)

118.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK’nın bazı emeklilere verdiği fazla maaşı geri alacağı yönündeki haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15488)

119.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de çalışan çocuk işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15489)

120.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15490)

121.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ülkemizde inşaat sektöründe çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15491)

122.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15492)

123.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işsizlik sigortası fonuna yapılan başvurulardaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15493)

124.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15494)

125.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvurular ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15495)

126.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, ilaç katılım paylarına ve muayene ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15496)

127.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15498)

128.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hidroelektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15505)

129.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli mültecilere ve bunlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15508)

130.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye’nin NATO faaliyetlerine İsrail’in katılımıyla ilgili vetosunu kaldırıp kaldırmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15509)

131.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında bulunan Osmanlı eserlerinin korunmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15510)

132.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15511)

133.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15512)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı gençlerin Suriye’deki muhalif güçlere katıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15513)

135.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15514)

136.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ABD’nin Türkiye’ye iki fırkateyn hibe etmesiyle ilgili tasarının kadük olmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15515)

137.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde görev yapan su ürünleri mühendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15533)

138.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hububat destekleme ödemelerine ve haksız alınan destekleme ödemelerinin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15534)

139.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Karaburun ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15535)

140.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15536)

141.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, canlı hayvan sayısının azaldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15537)

142.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15538)

143.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2009-2012 yılları arasında ithal izni verilen GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15539)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında yapılan gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15540)

145.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de suni tohumlama destekleme primi verilen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15541)

146.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de fark ödemesi desteği verilen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15542)

147.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15543)

148.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak’ın İdil ilçesindeki çiftçilerin aldıkları krediden dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15544)

149.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bitlis’in Ahlat ilçesinin tarım alanındaki sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15545)

150.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15546)

151.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15547)

152.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı şarap ve süt fabrikalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15548)

153.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin ve zeytinyağına verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15549)

154.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın bazı köylerinde kümes hayvanlarının telef olmasına ve alınacak tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15550)

155.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da selden dolayı mağdur olan çiftçilere ve çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15551)

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15552)

157.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15554)

158.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir semtinin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15555)

159.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Malatya’daki bir ilçe belediye başkanı ile ilgili iddialara ve hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15556)

160.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kimlik Paylaşımı Sistemi ile Adres Kayıt Sistemine ve seçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15557)

161.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyün yol, elektrik ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15558)

162.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, intihar eden bir polis memuruna ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik psikolojik destek ve yardım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15559)

163.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da görme engelliler için kaldırımlara yapılan kabartmalardaki hatalı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15560)

164.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun intiharı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15561)

165.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki liselerin elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15562)

166.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ilkokulların elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15563)

167.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ortaokulların elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15564)

168.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki liselerin bazı harcamaları için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15565)

169.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ortaokulların bazı harcamaları için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15566)

170.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 yıllarında Ankara’daki ilkokulların su, elektrik ve doğalgaz için bütçeden aldıkları paya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15567)

171.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı bir beldenin ilçe ile birleştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15568)

172.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yıllarında Niğde’deki imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15569)

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Gümüşhane’de verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15570)

174.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15571)

175.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları itibariyle kayıp ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15572)

176.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Ankara’da verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15573)

177.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Ankara’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15574)

178.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, EXPO fuar organizasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15575)

179.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15576)

180.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında terör örgütünün şehirlerde düzenlediği saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15577)

181.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 6360 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliğini kaybeden beldelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15578)

182.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında sığınma talebinde bulunan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15579)

183.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı iki köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15580)

184.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara-İstanbul arasında bir uçakta VIP hizmeti alan bir personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15581)

185.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15582)

186.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bazı şehirlerde mitinglerin engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15583)

187.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Üniversitesi Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15584)

188.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Türkiye’de cinsel sömürü amaçlı insan ticaretini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15585)

189.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15586)

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı yayınlar için verilen toplatma kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15587)

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yaşanan bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15588)

192.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15589)

193.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Çatalca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait bir taşınmazla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15590)

194.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir mahallesinde ağaçların budanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15591)

195.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15592)

196.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, toplumsal olaylara müdahale amacıyla alınan geçici körlüğe neden olabileceği iddia edilen fenerlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15593)

197.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Mamak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen istimlakler ile gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15594)

198.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin sorunlarına ve bu ilçe ile ilgili projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15595)

199.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Güney Ege Kalkınma Ajansına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15596)

200.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye iline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15597)

201.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15598)

202.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15599)

203.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15600)

204.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO ev sahipliği için adaylığına ve İzmir’in Balçova ilçesindeki bir semt ile ilgili dönüşüm planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15601)

205.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15602)

206.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15603)

207.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15604)

208.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15605)

209.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye’de üretilen sanat eserleriyle ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15606)

210.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santraline yapılan işçi alımı ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15607)

211.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Seyitömer Termik Santralinin özelleştirme ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15608)

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15609)

213.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15610)

214.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında getirilen ek, geçici ve ilave vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15611)

215.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2-B arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15613)

216.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15615)

217.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesindeki bir düz lisenin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15616)

218.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sisteminde seçmeli derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15617)

219.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında şiddete maruz kalan öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15618)

220.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan açık öğretim ve ön lisans mezunu öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15619)

221.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında oluşturulan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15620)

222.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında kapatılan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15621)

223.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sisteminde seçmeli olarak okutulan bilişim ve teknoloji ile ilgili derslere giren öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15622)

224.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ilkokullardaki teneffüs sürelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15623)

225.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ortaokul ve liselerde yapılan blok ders uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15624)

226.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullarda yapılan müfredat dönüşüm programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15625)

227.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, dershanelerin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15626)

228.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15627)

229.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012’nin iptal edilerek tekrarlanması taleplerine ve öğretmen atamalarının durdurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15628)

230.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı okullara ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15629)

231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15630)

232.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yunus Emre’nin bir şiirinin bir ders kitabında sansürlendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15631)

233.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Almanca öğretmenlerinin atama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15632)

234.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15633)

235.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da yanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yerine otel yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15634)

236.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir köy okulunun müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15635)

237.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de özürlü çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15636)

238.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15637)

239.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık ile TÜBİTAK’ın yeni bir sınav sistemi üzerinde çalışma yaptıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15638)

240.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15639)

241.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Fen Lisesinin fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15640)

242.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15641)

243.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçaktaki pilotların otopsi raporlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15642)

244.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sözleşmeli subay ve astsubaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15643)

245.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ülkemizin güneydoğusundaki faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15644)

246.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Çakırsöğüt Komando Tugayında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15645)

247.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türk ve Amerikan Özel Kuvvetleri arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15646)

248.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15647)

249.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15648)

250.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15649)

251.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, yer altı suyu kullanımının tespiti amacıyla su kuyularına ölçüm sistemi takılması zorunluluğuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15650)

252.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15652)

253.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15654)

254.- Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne-Uzunköprü Çakmak barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15656)

255.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15677)

256.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15678)

257.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15679)

258.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15680)

259.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün içinde bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15685)

260.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kızılcahamam Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15688)

261.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Mamak ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15689)

262.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Keçiören Belediyesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15690)

263.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kazan ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15691)

264.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15692)

265.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türkiye’nin Bangladeş’in iç işlerine karıştığı iddiasına ve iki ülke arasındaki diplomatik krize ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15694)

266.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, belediye hizmetlerinde verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalara ve belediyelere yönelik mali tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15695)

267.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15696)

268.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İstanbul-İzmir otoyolu yapımı nedeniyle kamulaştırılan arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15697)

269.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çiftçilerin borçlarına ve kredilerini geri ödeyemedikleri için yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15699)

270.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kapanan, icra takibinde bulunan ve açılan fabrikalar ile bunların ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15700)

271.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bireysel silahlanmaya ve ateşli silahlar kullanılarak işlenen suçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15701)

272.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı üniversite rektörlerinin açıklamalarına ve üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15702)

273.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cumartesi annelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15703)

274.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa Merkez ve ilçelerinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15704)

275.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da toplu taşıma araçlarına zam yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15705)

276.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki metro yapım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15706)

277.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15707)

278.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da restore edilen tarihi eserlerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15708)

279.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da yabancılara satılan taşınmazlara ve yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15709)

280.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yasaklanan veya toplatılan kitap, dergi, film ve diğer basılı materyale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15711)

281.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gözaltına alınan, tutuklanan ve hüküm giyen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15712)

282.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki nüfus artışına, inşa edilen konutlara ve eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15713)

283.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, çeşitli nedenlerle öğrenimini yarıda bırakan veya üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15714)

284.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, baz istasyonlarına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15715)

285.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gıda üretimi, satışı ve denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15716)

286.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, ortam dinlemelerine ve Başbakanlık korumalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15717)

287.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, MİT Müsteşarı ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15718)

288.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuda çalışanlar arasında ücret ve emekli ikramiyelerinde eşitliğin sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15719)

289.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dışişleri Bakanı’nın oturduğu konutun kira bedeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15720)

290.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, asgari ücrete yapılan artışın yeterliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15723)

291.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, MİT Müsteşarının yaptığı bazı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15726)

292.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı ilçesinin bir köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15727)

293.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı ilçesinin bir köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15728)

294.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, il başkanları toplantısında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15729)

295.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15730)

296.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bir siyasi partiye yönelik ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15731)

297.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Fırat Üniversitesinin banka promosyon parasıyla araç aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15732)

298.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesine alınan makine ve teçhizat ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15733)

299.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bazı basın kuruluşlarının ayrımcı yayınlar yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15736)

300.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve icra takibine uğrayan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15740)

301.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15741)

302.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15742)

303.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15743)

304.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye İnsan Hakları Kurumu üyelerinin toplanamamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15744)

305.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15769)

306.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15770)

307.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15771)

308.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, vizesiz geçiş hakkı için Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15772)

309.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15773)

310.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15774)

311.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15775)

312.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15776)

313.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15777)

314.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, FATİH Projesi kapsamında PARDUS işletim sisteminin kullanılmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15778)

315.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15779)

316.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15780)

317.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2012 yılı içerisinde gerçekleşen iş kazalarıyla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15781)

318.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir firmanın çalışanlarının SGK’ya yanlış bildirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15782)

319.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, SGK tarafından bir vatandaşın emeklilik ikramiyesinin ödenmediği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15783)

320.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15784)

321.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15785)

322.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15786)

323.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15788)

324.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, engellilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15789)

325.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yıllarında Ankara’da işsizlikle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15790)

326.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da yaşayan emeklilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15791)

327.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15792)

328.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yurt dışında yaşayan vatandaşların sigorta sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15793)

329.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, emeklilerden kesilen SGK destek primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15794)

330.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerine ve bunlara kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15795)

331.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Mudurnu Çayında yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15796)

332.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15797)

333.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15800)

334.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15804)

335.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Irak Başbakanının Kerkük’le ilgili iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15806)

336.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2011 yılından itibaren Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15807)

337.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, bazı Türk askerlerinin Suriye’de yakalandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15808)

338.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15809)

339.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’ye iki adet fırkateyn hibe edilmesi için yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15810)

340.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15811)

341.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Ege ve Akdeniz’deki egemenlik alanlarını artırmalarına ve bu bölgelerdeki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15812)

342.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15813)

343.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15814)

344.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bir sivil toplum örgütünün yurt dışında yaptığı çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15815)

345.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15832)

346.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi kapsamında kamulaştırılacak tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15833)

347.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15834)

348.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15835)

349.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15836)

350.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yem fiyatlarındaki artışa ve saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15837)

351.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çiftçilere zeytin hasat makinesi için verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15838)

352.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki tarım arazilerine ve tarım makinelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15839)

353.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da çiftçilere sağlanan desteklere ve kullandırılan kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15840)

354.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli et üretiminin teşvik edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15841)

355.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, et fiyatlarının düşürülmesi ve besicilerin teşviki amacıyla uygulanan politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15842)

356.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kasaplık canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15843)

357.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15844)

358.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15845)

359.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15848)

360.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kahvehane ve çay bahçelerinde kitap ve gazete bulundurma zorunluluğu öngören yönetmeliğin uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15849)

361.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün almayı planladığı geçici körlüğe sebep olduğu iddia edilen el fenerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15850)

362.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Keçiören Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15851)

363.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15852)

364.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köydeki heyelan tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15853)

365.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15854)

366.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15855)

367.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15856)

368.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15857)

369.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15858)

370.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15859)

371.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15860)

372.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15861)

373.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15862)

374.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Murgul ilçesinin bir köyünün heyelan tehdidine karşı istinat duvarı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15863)

375.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmaz ve araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15864)

376.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyüdeki asma köprü inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15865)

377.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15866)

378.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15867)

379.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15868)

380.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15869)

381.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15870)

382.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15871)

383.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15872)

384.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15873)

385.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15874)

386.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15875)

387.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Cizre Emniyet Müdürünün biber gazı kullanımına yönelik bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15876)

388.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, toplumsal olaylarda polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15877)

389.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da ikinci el araç alım satımı yapan işyerlerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15878)

390.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı köylerde görev yapan köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15879)

391.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, işlediği suç nedeniyle hüküm giyen ya da tutuklanan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15880)

392.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15881)

393.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da okul servislerine yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15882)

394.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da doğalgaz ve kömür kullanılan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15883)

395.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da meydana gelen suç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15884)

396.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin ruhsatsız telsiz telefon kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15885)

397.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis araçlarının kullandıkları akaryakıta yönelik sınırlama olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15886)

398.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da verilen silah ruhsatlarıyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15887)

399.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Emniyet personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15888)

400.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli vatandaşların seçimlerde oy kullanırken yaşadığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15889)

401.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15890)

402.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15891)

403.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15892)

404.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15893)

405.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15894)

406.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15895)

407.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15896)

408.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Muğla’da bir vatandaşın kaybolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15897)

409.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’nin bir beldesinde yapılan taşınmaz satış ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15898)

410.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, BDP İstanbul il yöneticilerinin emniyet personelince baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15899)

411.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan bir olaya ve polisin buna müdahale etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15900)

412.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15901)

413.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15902)

414.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15903)

415.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15904)

416.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15905)

417.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15906)

418.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı seyahatleri için yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15907)

419.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yasadışı para çıkışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15909)

420.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15911)

421.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştiği tarihten bu yana yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15913)

422.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesi nedeniyle imzalanan imtiyaz sözleşmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15914)

423.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki öğretmenevinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15917)

424.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Ödemiş Fen Lisesinin hizmet binası sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15918)

425.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kamu-özel ortaklığı sistemi ile okulların özelleştirilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15919)

426.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15920)

427.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir öğretmen ve bir müdür hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15921)

428.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı öğretmenlerin eğitim uzmanı unvanı ile merkez teşkilatına atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15922)

429.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Seyhan’da bir okulda veli toplantısında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15923)

430.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, 2012-2013 öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15924)

431.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı şiir ve kitapların sakıncalı bulunarak sansürlendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15925)

432.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15926)

433.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, seçmeli Kürtçe ve Zazaca derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15927)

434.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çıkan yangın ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15928)

435.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde fakülte sekreteri olarak çalışan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15929)

436.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir’in Buca ilçesinde bir okulda görev yapan bir öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15930)

437.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Bakanlık tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazı ve anket çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15931)

438.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, atama işlemleri iptal edilen teknoloji ve tasarım öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15932)

439.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda hizmetli, şoför ve memur olarak görev yapanların yer değiştirmelerine dair hususların belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15933)

440.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı okullarda göz taraması yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15934)

441.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm fazlası öğretmenlerin re’sen atanmalarının doğuracağı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15935)

442.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15936)

443.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, üniversitelerde farklı unvanlarla görev yapan personel arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15937)

444.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı otelcilik ve turizm meslek liselerinde usta öğretici olarak istihdam edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15938)

445.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir lisenin arazisinin bir vakfa verilmiş olmasına ve bu lisenin yıkılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15939)

446.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15940)

447.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışan bazı taşeron işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15941)

448.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Gölköy ilçesinde bir okulun ek binasının inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15942)

449.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kapatılan öğretmenevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15943)

450.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD’de düşünce kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir savaş oyununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15944)

451.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’ye iki adet fırkateyn hibe edilmesi için yapılan girişimlere ve daha önce hibe edilen savaş gemisi olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15946)

452.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15947)

453.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye-Türkiye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15948)

454.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ve iki adet fırkateyn hibe edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15949)

455.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, güvenlik güçlerinin PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15950)

456.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15951)

457.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bir basın açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15952)

458.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, I. Dünya Savaşında İngilizler tarafından esir alınan askerlerimizle ilgili bilgi ve belgelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15953)

459.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde bağımlısı askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15954)

460.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bir köyün hudutları içinde yapılması planlanan baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15955)

461.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15956)

462.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15957)

463.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15960)

464.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılıp dağıtılan bir kitaba ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15982)

465.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin tarım arazilerinden geçmesine ve kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15983)

466.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, PTT tarafından milletvekillerine dağıtılan bir kitaba ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15984)

467.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirilme ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15985)

468.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2002-2012 yılları arasında köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ile bunların bakım ve onarımları için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15986)

469.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15987)

470.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15988)

471.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı bir beldedeki tren istasyonu binasının yıkılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15989)

472.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da devam eden metrobüs çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15990)

473.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15991)

474.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyetleri yasaklanmış bir şirketin Türkiye’deki çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15992)

475.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasadışı dinleme iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15993)

476.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15994)

477.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, evrensel hizmet fonunun kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15995)

478.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15996)

479.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, araç muayene ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15997)

480.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Ankara-İzmir otoyoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15998)

481.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Milas’ın bir köyünde arsaları istimlak edilen kişilere bedellerin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15999)

482.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, askerde iken hayatını kaybeden üç kişinin ölümleri ile ilgili soruşturmaların akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16001)

483.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun Üniversitesinde yapılan bir ihale ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16003)

484.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir Sayıştay raporundaki tespitler ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16005)

485.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu Üniversitesinde sahte diplomalar ile görev yaptığı iddia edilen bir kişiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16006)

486.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Rusya-Suriye seferi yaparken Ankara’ya indirilen yolcu uçağında bulunan malzemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16007)

487.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Washington Büyükelçisinin yaptığı bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16009)

488.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Büyük Mağazalar Kanun Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16010)

489.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun Üniversitesinde yapılan bir ihale ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16011)

490.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, yeşil pasaport uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16012)

491.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Taksim Meydanı yayalaştırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16014)

492.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16017)

493.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, evde bakım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16018)

494.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16019)

495.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/16020)

496.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/16021)

497.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16022)

498.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16023)

499.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Zonguldak’ta bir kömür ocağında meydana gelen patlama ve göçük olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16024)

500.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16026)

501.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, intibak zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16027)

502.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Zonguldak’ta bir maden ocağında göçük sonucu hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16028)

503.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16029)

504.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16030)

505.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2000-2012 yılları arasında yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16035)

506.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakü’de bir caminin kapalı olduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16036)

507.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Suriyeli sığınmacılara ve bunlarla ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16037)

508.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16038)

509.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars ilinin saman ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16046)

510.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, pamuk üreticilerine verilen prim desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16047)

511.- Aydın Milletvekili Osman Aydın’ın, mısır üreticilerine verilen prim desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16048)

512.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16049)

513.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun personeline ve il koordinatörlüklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16050)

514.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’da 1958 yılında spor kompleksi yapılması için hibe edilen bir arazinin iş merkezi yapılmak üzere kullanılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16051)

515.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından ihale edilen bir işin yüklenicisinin yabancı uyruklu kişileri çalıştırdığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16052)

516.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, şehit yakınlarına kamuda ikinci iş imkanından faydalananlara ve ikinci iş sağlanmasına yönelik yasal düzenlemenin uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16053)

517.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’ın Payas ilçesinde kiralanan bir külliyeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16054)

518.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İSMEP projesi için kullanılan kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16055)

519.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16056)

520.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16057)

521.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, kalkınma ajansları personelinin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16058)

522.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta aşıklık geleneğine ve aşıkların sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16059)

523.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin bazı yöneticileri hakkındaki soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16060)

524.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yurtdışından alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16061)

525.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yapılan bazı mal alımları ile ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16062)

526.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Söke’deki tarihi bir kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16063)

527.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, tarihi binaların bakım ve restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16064)

528.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/16065)

529.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede kullanılan bir veri tabanı uygulamasının alındığı yabancı bir firmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16066)

530.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2013 Bütçe Kanunu’nda belediyelere yardım amacıyla ayrılan ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/16067)

531.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, liselerde kız öğrencilerin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16069)

532.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerin maaşlarının ödenmeye devam edilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16070)

533.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, iki kitabın müstehcen olduğu gerekçesiyle okullarda okutulmasının engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16071)

534.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’daki derslik ve öğretmen eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16072)

535.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Anadolu Üniversitesinin ders kitaplarını öğrencilere zamanında dağıtmadığı iddiasına ve sınav yerlerinin belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16073)

536.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, il ve ilçe müdürlüklerindeki şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16074)

537.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16075)

538.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16076)

539.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, branşlara göre öğretmen sayısına ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/16077)

540.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Orman Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya taşınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16078)

541.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, orman muhafaza memuru alımında cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16080)

542.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki bir kamu arazisinin bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16086)

543.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Uluslararası Telekomünikasyon Düzenlemeleri Kanunu’nda yürütülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16087)

544.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Uluslararası Telekomünikasyona İlişkin İkinci Dünya Konferansına ülkemizden katılan heyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16088)

545.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Yatağan-Milas karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16089)

546.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16090)

547.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, şehir içi toplu ulaşım amacıyla Bursa’ya ithal edilen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16091)

548.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul-Şile’de meydana gelen deniz kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/16092)

549.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, depremlerin sismik moment büyüklüğünün hesaplanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16094)

550.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16096)

551.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakan yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/16097)

552.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, üniversitelerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16098)

                                                                                                                                No: 95

19 Şubat 2013 Salı

Raporlar

1.- Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 19.02.2013) (GÜNDEME)

2.- İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: 19.02.2013) (GÜNDEME)

3.- Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/722, 2/1114) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 19.02.2013) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Akdeniz’de bazı Türk topraklarının Kıbrıs Rum Yönetimince işgal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2929) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

2.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2930) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2931) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta KÖYDES kapsamında yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2932) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’da yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2933) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a yapılan çeşitli yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2934) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2935) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın köylerine yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Sanayi Sitesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış ticaretle ilgili birimlerin Bakanlığa bağlanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman İl Müdürlüğünde çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, taşeron işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, AB ülkelerine vize almada yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithal ile yerli ürünlerin ayırt edilmeyişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2943) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ormancılıkta vardiya uygulamasına geçilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2944) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geçici orman işçilerine kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2945) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik ve kayıtdışı istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2946) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman teşkilatına kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2947) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarını önlemeye yönelik alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2948) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkarlara verilen teşviklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2949) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamu hizmetlerinde özelleştirme ve taşeronlaşmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Somali’de şehiriçi yolların durumu konusunda yapılan fizibilite çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memur alımlarının azaldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2952) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, döner sermayeden elde edilen gelirlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2953) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak göçmenlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2954) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2955) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, uzman hekim sayısının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2956) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ölüme neden olan bir ilacın ülkemizde satılıp satılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2957) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ebe ve hemşire sayısının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2958) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diyabet hastalığında görülen artışa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta işsizlik sigortası fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2960) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan enerji tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2961) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yakalanan kaçak eşyaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2962) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2963) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı vatandaşlara sağlanan desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2964) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

37.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, son on yıldaki intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2965) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

38.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesinin bir köyünün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2966) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

39.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeronlaşmaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2967) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, memurların ek göstergesinin yükseltilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2968) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

41.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, taşeron işçilerin örgütlenmesinin engellendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2969) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2970) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’ın spor tesisi ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, karşılıksız çeklerdeki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17440) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

2.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, engelli raporu alabilmek için gereken şartlardan kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17441) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Kanal İstanbul projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17442) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

4.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da selden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17443) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, GAP Eylem Planındaki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17444) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

6.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, bir televizyon kanalında Almanya ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17445) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1998 yılında bombalanan bir gazete ile ilgili belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17446) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde mülk edinen ve ikamet eden yabancı uyruklu kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17447) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan engellilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17448) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enflasyon oranlarının hesaplanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17449) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

11.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay döneminde bazı belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17450) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17451) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversiteler tarafından araştırma çalışmalarına ayrılan bütçeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17452) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

14.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep ilindeki bir inşaat firmasının vatandaşları mağdur ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17453) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

15.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yalova’da kayıp kaçak bedellerinin elektrik faturalarına yansıtılmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17454) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki tarihi surların bakımsızlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17455) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki cami ve mescitler ile personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17456) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/17457) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17458) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/17459) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

21.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, kamu görevlileri tarafından uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17460) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

22.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki uygulamalar ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17461) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

23.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Adliye Binasının yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17462) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Adliye Binasının taşınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17463) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

25.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, 2002-2013 yılları arasında belediye başkanlarına suç şüphesiyle yapılan baskınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17464) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

26.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamu görevlilerinin görevlerini yapmasını engelleme suçu isnadıyla açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17465) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

27.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevinde hükümlülere kitap bulundurma sınırı getirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17466) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yeni Adliye Sarayı yapımına ve personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan personelin emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfına dahil edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

30.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yılda kamu görevlilerine yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17469) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

31.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kadına yönelik şiddete ve bunun engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17470) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

32.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, boşanma oranlarındaki artışın nedenlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17471) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

33.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, şiddet izleme ve önleme merkezlerine ve kadına yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17472) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

34.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, şehit yakınlarına ikinci iş sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17473) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

35.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engellilere yapılan aylık ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17474) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17475) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında sosyal ve ekonomik destek sağlanan öğrencilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17476) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ve bu kapsamda çocuklara yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17477) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarına ve bu yurtlarda kalan çocukların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17478) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı birimlerde görev yapan engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17479) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

41.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığa bağlı kurumlarda bakım hizmeti alan çocuk ve gençlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17480) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

42.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, TÜBİTAK’ın popüler bilim yayınları politikasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17481) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17482) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17483) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17484) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/17485) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

47.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 5510 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında emekli sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17486) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17487) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

49.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, SSK’dan emekli olanlara ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17488) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

50.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekli olanların maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17489) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

51.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 1479 sayılı Kanuna göre emekli olanların emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17490) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

52.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17491) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

53.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, İzmir’de bir metal fabrikasının işçilerin haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17492) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17493) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17494) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

56.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da özürlü istihdamını teşvike ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17495) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

57.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olanların sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17496) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

58.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Tarım Bağ-Kur’dan emekli olanların sayısına ve maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17497) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

59.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SGK’nın denetim konusunda yaptığı bazı uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17498) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

60.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin’de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17499) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17500) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

62.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, madencilik sektöründe çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17501) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da SGK kapsamında bulunanlarla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17502) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

64.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, emekli aylığını almaya hak kazandıkları halde çalışmaya devam eden vatandaşlara ve emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17503) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17504) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17505) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17506) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te işveren sigorta primleri Hazine tarafından karşılanan engelli çalışanlar ile eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

69.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da TOKİ tarafından yapılan afet konutları ile ilgili sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17508) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

70.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, TOKİ’nin Diyarbakır’daki faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

71.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Başpınar Organize Sanayi Bölgesinin Nizip Çayına boşalttığı kimyasal atıkların yol açtığı sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17510) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

72.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtdışındaki temsilciliklerimizdeki ateşe sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17511) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17512) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17513) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

75.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/17514) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

76.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/17515) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, BAŞKENTGAZ’ın SCADA sisteminin çalışmaması ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17516) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

78.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17517) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

79.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, elektrikte kayıp kaçak miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17518) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, rüzgar enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, maden üretimine ve maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki doğalgaz ve petrol ihtiyacı ile üretim ve ithalat miktarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17521) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki kömür ihtiyacına ve üretim ile ithalat miktarlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17522) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

84.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17523) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

85.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, tarımsal destekleme programlarının finansmanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17524) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

86.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, tavuk eti sektöründe insan sağlığına zararlı yöntem ve maddelerle üretim yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17525) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

87.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kırıkkale’de görülen tavuk vebası hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17526) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

88.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Bakanlığın Ocak ayında üreticilere ödeme yapmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17527) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

89.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TÜİK tarafından belirlenen tarım rekoltelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17528) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

90.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmediği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17529) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

91.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Başpınar Organize Sanayi Bölgesinin Nizip Çayına boşalttığı kimyasal atıkların yol açtığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17530) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dış ticaret istatistiklerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17531) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

93.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2003-2007 ile 2008-2012 yılları arasında kurulan, tasfiye edilen ve iflasını açıklayan şirketlerin sayısı ve sermaye paylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

94.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin bir mahallesinin ulaşım sorununa ve konutların depreme dayanıksız olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17533) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

95.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17534) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

96.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, şehit yakınlarına ikinci iş imkanı sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17535) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

97.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki hava kirliliğinin azaltılması için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17536) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yan tarafındaki inşaat nedeniyle zarar gören bir binadan taşınmak zorunda kalan vatandaşların mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17537) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

99.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’nın Soma ilçesindeki konut ısıtma projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17538) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

100.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İstanbul’un Samatya semtinde Ermeni asıllı vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17539) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

101.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Seyhan Belediyesinin engelli çalışanları işten çıkardığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17540) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

102.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yağmurdan zarar gören bir köprünün onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17541) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

103.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük Üniversitesinde Kürt öğrencilerin hedef gösterildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

104.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde performans maaşlarının verilme ölçütlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınlarına kamuda ikinci iş imkanı sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

107.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

108.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

109.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

110.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

111.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, mahalli idarelerce alınan sözleşmeli personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

112.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

113.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak altın miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

114.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında ateşli silahlar ile kaza sonrası yaralanan ve yaşamını yitiren kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

115.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yılda belediye görevlilerine yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17554) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

116.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yılda belediyelere yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17555) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

117.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17556) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

118.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesindeki tarihi eserler ve antik kentler ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17557) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

119.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, HES’lerin tarihi yapılara ve kültürel eserlere verdiği zararlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17558) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

120.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17559) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

121.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17560) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

122.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, borçlarını ödeyemeyen tüketici ve KOBİ’lerin sayılarının artmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17561) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

123.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

124.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, muhasebe yetkilisi adayları ile ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

125.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, 2-B arazilerinin miktarı ve bu arazilerin parsel sayısının illere göre dağılımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

126.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17565) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

127.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, öğretmen atamalarına ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17566) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

128.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin bir mahallesinin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17567) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

129.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, taşımalı eğitim sistemi ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17568) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

130.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17569) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

131.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi projeleri için 2013’te ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17570) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

132.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engelli öğretmenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17571) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

133.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17572) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

134.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ilçe müdürü atamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17573) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

135.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’da taşımalı eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17574) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

136.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, 1996 yılında düşen bir uçağın enkazının ve pilotun naaşının Ege Denizinden çıkarılması talebine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17575) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

137.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17576) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

138.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Suriye sınırındaki mayınların Suriyeli muhalifler tarafından çalındığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17577) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

139.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıda Kürecik’teki Radar Savunma Üssünün aktif olarak görev yapıp yapmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17578) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

140.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17579) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

141.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, su kotası uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17580) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

142.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17581) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

143.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17582) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

144.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17583) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

145.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanların giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17584) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

146.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, 2-B arazilerinin miktarı ve bu arazilerin parsel sayısının illere göre dağılımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17585) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

147.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17586) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

148.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, organ nakli bekleyen hastalara ve organ kaçakçılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17587) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

149.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Ankara’daki bir hastanede yaşanan bir olaya ve Bakanlıkla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17588) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

150.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Numune Hastanesi yeni blok yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17589) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

151.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kanser hastalığına ve hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17590) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

152.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, intihar vakalarındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17591) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

153.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da inşaatı tamamlanamayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17592) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

154.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli aşı konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17593) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

155.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17594) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17595) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

157.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17596) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

158.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17597) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

159.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17598) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

160.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17599) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

161.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde organ nakli bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17600) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17601) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

163.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul-Şile yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

164.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, vatandaşların cep telefonu numaralarının özel şirketler tarafından elde edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

165.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 2013 yılında Konya’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17604) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

166.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TCDD tarafından lojistik merkez kurulması projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17605) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

167.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Havaalanının âtıl olduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17606) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

168.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17607) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

169.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17608) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

170.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17609) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

171.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17610) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık Merkez Teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17611) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı yolların yapım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17612) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

174.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit ve Elbistan’daki bazı yolların genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17613) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

175.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17614) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

176.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı yolların yapım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17615) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

177.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bazı köy yollarının yapımına ve asfaltının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17616) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

178.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, şoför esnafının sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17617) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

179.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bisiklet yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17618) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

180.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Alaşehir-Denizli yolunda dikilen ağaçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17619) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

181.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, basın özgürlüğüne ve Başbakanın bu konudaki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/17620) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

182.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17621) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 29 Milletvekilinin, elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesinin neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2012)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 Milletvekilinin, hidroelektrik santrallerinin zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2012)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 30 Milletvekilinin, Darülaceze’de yaşandığı iddia edilen yolsuzluk ve ayrımcılık olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2012)

 


19 Şubat 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.01

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 5’inci yıl dönümü nedeniyle söz isteyen Bursa Milletvekilli Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’na aittir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu’nun, Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 5’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MUSTAFA KEMAL ŞERBETÇİOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri ve sizlerin şahsında aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye-Kosova Dostluk Grubu Başkanı sıfatıyla, dost ve kardeş Kosova Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının  5’inci yıl dönümünü canıgönülden kutluyorum.

17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı tanıyan ülke sayısı 95 olmuştur. Ülkemizin de desteğiyle, en kısa zamanda psikolojik eşik olan 100’ü geçeceğimize inanıyoruz.

Yine, Kosova’nın uluslararası ve bölgesel örgütlere üye olması için verdiğimiz destek kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ülkemizin desteğiyle, Kasım 2012’de Kosova’yı üyeliğe kabul etmiştir.

NATO Kosova Barış Gücü (KFOR) ve AB Kosova Misyonu (EULEX) bünyesinde, ülkemizin askeri, polisi ve hâkimi görev yapmaktadır.

Ayrıca, TİKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi, önemli faaliyetlerde bulunmaya devam etmektedir. TİKA, Kosova’da kültürel mirasın korunması, eğitim, sağlık, tarım, polis ve bürokratların eğitimi gibi birçok alandaki projeleriyle destek verirken, Yunus Emre kültür merkezleri ise Türkçe kursları ve resimden müziğe, edebiyattan fotoğrafa kadar pek çok konuda hizmet vermektedir.

Değerli milletvekilleri, Kosova ve Türkiye arasında, kaynağını müşterek tarihimizden alan çok özel ve güçlü bir kardeşlik bağı vardır. Bu bağ, sosyal, kültürel, ticari, ekonomik iş birliğimizin itici gücü ve dinamosudur. Gerek Kosova’da yaşayan soydaşlarımız ve gerekse de ülkemizde yaşayan Kosova kökenli yurttaşlarımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde köprü rolü oynamaktadır. Bu sayede, müşterek tarihimizden müşterek geleceğimize yürüdüğümüz süreçte ticari, ekonomik iş birliği alanında önemli mesafeler katedilmiştir. Türk özel sektörünün Kosova’da başarılı yatırımları vardır. Bu yatırımların 2012 yılı sonu itibarıyla değeri 278 milyon euroya ulaşmıştır. Priştine Havaalanı’nın modernizasyonu, Priştine-Tiran Büyük Otoyol Projesi, diğer yol, cami, stat vesair yatırımlar bunlardan bazılarıdır.

Türkiye-Kosova arasındaki yakın ilişkiler, iki ülkenin devlet adamları arasında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle daha da güçlenmektedir. Her iki ülke parlamentoları arasında yakın bir iş birliği mevcuttur. 2012 Nisan ayında Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi ülkemize gelerek Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Meclis Başkanımızla bir dizi temaslarda bulunmuştur. Sizlerin de basından takip ettiği üzere, her iki ülke bakanları da karşılıklı olarak resmî ziyaretlere devam etmektedir. Geçtiğimiz ramazan ayında, Sayın Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’ın başkanlığındaki heyetle Kosova’yı ziyaret etmiştik. Bu defa, 19-23 Şubat tarihleri arasında Dostluk Grubu’nun Kosova taraf Başkanı Müferra Şinik ve beraberindeki heyeti Türkiye’de ağırlayacağız.

Seçim bölgem Bursa, göçmen nüfusun en yoğun yaşadığı şehirlerimizden biridir. Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Batı Trakya ve tüm Balkanlardan gelen kardeşlerimiz, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayan, çalışkan, üretken ve girişimci insanlardır. Vatanına, bayrağına, millî, manevi diğerlerine içten bağlı göçmen kardeşlerimiz, şu günlerde gerek sivil toplum kuruluşlarıyla gerekse bireysel gayretleriyle dün elveda dediğimiz Balkanlara, bugün bir kez daha merhaba demekte ve ilişkilerimizin geliştirilmesinde aktif rol almaktadırlar. Buradan hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Son olarak, uluslararası toplumun güvenilir bir ortağı olma yolunda    -bu çerçevede- Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda sağlam adımlarla ilerleyen çok kültürlü, demokratik ve müreffeh Kosova’ya her alanda desteğimizin devam edeceğini bildirir, bağımsızlıklarının ebedi olmasını temenni ederim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, Kocaeli’ye yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’ye yapılan yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki Kocaeli’de yapılan dokuz yıllık yatırımlardan söz etmek biraz zor beş dakika içerisinde, aslında yapılmayan yatırımları anlatmak zor beş dakika içerisinde çünkü bir yatırım yapılmadığı için. Şimdi, bunları size anlatmak istiyorum.

Bir defa Kocaeli, Türkiye’nin nüfus olarak 11’inci büyük kenti yani 1 milyon 634 bin nüfusuyla 11’inci büyük kent. Türkiye’de kişi başı ortalama vergi tahsilatı 1.401 TL, Kocaeli’deki vergi tahsilatı 22.038 TL. Yani, vergi tahsilatında da –ayrıca- Türkiye’de 1’inci sıradayız. Peki, Kocaeli’nin 2012’de kamudan aldığı yatırım tutarı 79’uncu sırada. Yani Türkiye’de 81 il var, 81 ilde vergi tahsilatında 1’inci ama 22 bin TL kişi başına vergi ödeyen bir kentin kamudan aldığı yatırımlardaki payı 79’uncu sırada. Yani Kocaeli 12 veriyor, 1 alıyor ve Kocaeli’deki problemlerin merkezî yatırımlarla çözümü mümkün olmuyor. Peki, nasıl çözülecek? İşte, tam bu esnada Büyükşehir devreye giriyor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

Şimdi, Balıkesir Gönenliler var, “Büyükşehir olduk.” diye seviniyorlar. Acaba böyle mi gerçekten? Biraz sonra anlatacaklarımdan sonra o kadar sevinçli bir olay olmadığını görecekler. Çünkü Kocaeli, Başbakan tarafından Türkiye’ye örnek gösteriliyor, bakın örnek gösterilen kente.

Yaklaşık 1,6 trilyon geliri olan bu kent, 13 tane bakanlık bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip ve Türkiye’nin en borçlu belediyesi; 5,4 katrilyon lira, öde öde bitmez. Yerel bir gazetede… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)                       

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

HAYDAR AKAR (Devamla) – Şimdi orada belediyenin BİT’leri var. BİT’ler nedir? Belediye iştirakleri. Şimdi, yoksul ve dar gelirli vatandaşlara konut yapmak için “Kent Konut” adı altında bir belediye iştiraki konut yapıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen dinleyiniz.

HAYDAR AKAR (Devamla) – Ama sakın söylediğime inanmayın, sakın söylediğime inanmayın AKP’liler, gerçekten tuzu kuru olanlara yapıyor, yoksullara yapmıyor. Nerede yapıyor bu? “Kentsel dönüşüm” adı verdikleri bir alanda, Cedit Mahallesi dediğimiz, denizi sıfır gören ve Kocaeli’nin en güzel yerinde 152 tane daire yapıyor bunlar ve yakalanıyorlar. Yerel bir gazete ”Yazıklar olsun!” diye bir manşet atıyor. Bundan sonra Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu alıyor sazı eline. Ne yapması gerekiyor? Orada yaptıkları dairelerin dar gelirli vatandaşlara yapıldığını ifade etmesi gerekiyor. Peki ne yapıyor Belediye Başkanı? Bu basına çıkan ve belediye bürokratlarına, AKP’li zenginlere, AKP’li yöneticilere verilen bu daireleri savunmaya geçiyor. “Benim yöneticimin hakkı yok mu?” diyor. Tabii ki hakkı var, diğer insanlar gibi hakkı var; kuraya girmeye hakkı var, diğer insanlar gibi sıraya girmeye hakkı var. Sabah 08.00’de sıraya girip 08.15’te vatandaşa “Bitti.” diyeceklerine, bütün AKP’lileri aynı şekilde alma hakları var. Tabii, ne diyor Belediye Başkanı? Bununla da bitmiyor.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – “Çalışınca oluyor.” diyor.

HAYDAR AKAR (Devamla) – Doğru!

Şimdi, size, bu Kent Konutun başka bir icraatından bahsetmek istiyorum. Bu Kent Konut…  “AKP’li belediye borçtan sıyrılmak için camiyi yıkıp konut dikecek.” diyor. Buradan bir paragraf okuyacağım size: “Biz, seçim dönemlerinde Karaosmanoğlu ve Başbakanımız Erdoğan için mahalle mahalle, köy köy dolaşıp ‘Bunlar dini bütün insanlar, bunlara şans verelim.’ diyerek milletten oy istedik. Ben, burada, sizin huzurunuzda, bunlar için oy istediğim herkesten özür diliyorum. Bunların Müslümanlıklarına inanmıyorum, Müslüman olan bir insan cami yıkmaz.” diyor. Kim diyor bunu? Dernek Başkanı diyor, Dernek Başkanı diyor.

Sevgili milletvekili arkadaşlarım, Başkan basının karşısına geçiyor, “Bunları soruşturacağız.” demiyor. Ne söylüyor biliyor musunuz?

MEHMET MUŞ (İstanbul) – Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Devamla) – Sevgili genç kardeşim, dinle.

Başkan diyor ki: “İt ürür, kervan yürür.” Kim diyor bunu? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı diyor, “İt ürür, kervan yürür.” diyor. Tam da tarif etmiş sizi. Başbakanın yaptığı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı da icraatlarını tarif etmiş, “İt ürür, kervan yürür.” diyor.

Yine, aynı Başkan ne demişti?

MEHMET MUŞ (İstanbul) – İSU’ya bak, İSU’ya…

HAYDAR AKAR (Devamla) – O İSU’yu unutma, sana ayrıca anlatırım.

Şimdi, çok uzatmayacağım lafı. Bunu diyen Başkana, ben Peygamberimizin bir sözüyle cevap vermek istiyorum. Ne dedi Başkan? “İt ürür, kervan yürür.” Peygamberimiz ne diyor? “Bir saat adaletle yönetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”

Allah hepinizi ıslah etsin diyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, süt üretimi ve üreticilerin sorunları hakkında söz isteyen Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’a aittir. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, süt üretimi ve süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; ülkemizdeki süt üreticilerinin sorunlarını dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım.

Dünyanın en yararlı besini olan süt, insanların doğumlarından itibaren aldıkları ilk besindir. Besleyici değeri, içerdiği vitaminler ile Allah’ın insanlığa sunduğu en önemli nimetlerden biridir. Süt bu kadar yararlı ve değerli bir besinken biz, maalesef, bunun kıymetini de, süt üreticimizin kıymetini de bilmiyoruz. Bir damlasını binlerce bilim adamının bir araya gelseler bile üretemeyeceği bu içeceği, biz, ancak inekten, koyundan veya bir keçiden alabiliyoruz. Alabiliyoruz diyorum ama AKP iktidarı geldi geleli, hele hele Fransa’dan madalyalı Tarım Bakanımız göreve başladı başlayalı bu süt üreticisi inim inim inliyor. Öyle bir noktaya gelindi ki süt üreticileri üretmeyi bırakmaya, 7-8 bin liraya bağlamış olduğu ineklerini yok pahasına kestirip zararına satmaya başladılar. Günde 30 kilo, 40 kilo süt veren ineklerini maalesef insanlarımız kestiriyorlar. Nasıl bu işi bırakmasınlar? Yemin çuvalı olmuş 50 lira, samanın bile kilosu 80 kuruş, 90 kuruş olmuş; alın teri döküp emek verdiği, binbir güçlükle elde ettiği sütün litresi ise sadece 70 kuruş. Gelin siz çıkın bu işin içinden çıkabiliyorsanız.

Sayın milletvekilleri, süt üreticiliğinde 1 litre ham süt sattığınızda 2,5 kilogram kesif yem alabiliyorsanız bu iş sürdürebiliyor demektir, aksi takdirde bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmış demektir. Son yıllarda girdi maliyetlerindeki artışlar, ürünün para etmemesi süt sığırcılığı yapan herkesi maalesef batma noktasına getirmiştir. Çiftçilerimiz bankalara, tefecilere muhtaç hâle gelmişlerdir. AKP Hükûmeti bir şeyi unutuyor, defalarca söyledim, bu kürsüden de söyledim: Ülkemizde süt meselesi et meselesidir, et meselesi de süt meselesidir. Süt meselesi çözülmeden et problemi çözülmez ve ülkemiz ithal ete, canlı hayvana, ithal kurbanlığa ve de son zamanlarda olduğu gibi ithal samana bile mahkûm olur. Bizim orada “Ana olmadan dana olmaz.” derler. Hayvancılığın geleceği de bu süt sığırcılığındadır. Bunlar bilinmesine rağmen süt üreticisi yeterince desteklenmiyor, ürünü para etmiyor. Ne yapması gerekir peki bizim Hükûmetimizin? Çiftçilerimizin bu işi sürdürebilmesi için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkımızı köy köy gezip dinliyoruz, söyledikleri şu: “Bıktık. Yapacak, dayanacak gücümüz kalmadı.” Bir an önce mevcut sıkıntıları giderilmeli, süt sığırcılığı ve besicilik yapan çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinmeli, borçları ise yeniden yapılandırılmalıdır.

Hayvancılığın girdi maliyetleri olan mazot, ilaç, yem gibi ürünlerde her türlü ek vergiler, KDV ve ÖTV acilen kaldırılmalıdır. Süt sığırcılığı yapan insanlarımız etkin şekilde desteklenmeli; gerekirse, bakın, tekraren söylüyorum, gerekirse bedelsiz olarak hayvanlar verilmelidir. Sütlerin, alım garantili olarak, değerinde alınmaları sağlanması gerekmektedir. Bunun için süt enstitüsü kurumları yeniden yapılandırılmalı ve yaygın bir şekilde faaliyete geçirilip bu kurumlar vasıtasıyla üretilen sütün değerinde pazara sunulması, halkımızın da ekonomik olarak yeterli süte ulaşabilmesi sağlanmalıdır. TARSİM olarak adlandırılan sigorta, süt sığırcılığı yapan insanlarımız için daha kolay ve ucuz ulaşılabilir olmalıdır.

Hayvan hastalıkları konusunda ciddi çalışmalar yapılmalı, süt sığırcılığı bu konuda etkin olarak korunmalıdır. Geçen yıl maalesef elinize yüzünüze bulaştırdığınız okul sütü projesi ülke genelinde tam anlamıyla uygulanmalı; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza kaliteli, sağlıklı, her türlü hileden uzak, Türk çiftçisinin ürettiği süt içirilmeye devam edilmelidir. Süt konusunda kamu spotları oluşturulmalı, kampanyalar düzenlenmeli, hatta ülkemizde süt tüketiminin dünya ortalamasının üzerine çıkarılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Yüce milleti ve heyetinizi ve ekranları başında bizleri dinleyen yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tanrıkulu.

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karadeniz Bölgesi’nde BDP milletvekillerine yönelik saldırılara, bu konuda Hükûmet yetkililerinden bir açıklama beklediklerine ve Parlamentonun da ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Kayıtlara geçmesi açısından bir hususu arz etmek istiyorum.

Dün Sinop’ta bu Parlamento üyesi 4 parlamentere karşı provokatif bir eylem yapıldı. Bugün de Samsun’da bazı girişimler var. Bu Parlamentonun üyeleri bu cumhuriyetin parlamenterleridir ve Türkiye’nin parlamenterleridir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Bölücülüğe karşı tepki onlar.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Dolayısıyla da bu Parlamentoda bulunan dört grubun, Parlamentoya karşı yapılan bu saldırıya karşı bugün burada ortak bir tutum almaları gerektiği görüşündeyim. Yoksa bu saldırılar Türkiye’nin her tarafında devam eder.

Teşekkür ederim.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – O tepkiler AKP’lilere de var.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanrıkulu.

Sayın Baluken’e söz vereceğim, diğer sayın grup başkan vekilleri de söz isterse vereceğim.

Buyurun Sayın Baluken, söz talebiniz var.

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Karadeniz Bölgesi’nde BDP milletvekillerine yönelik saldırılara, bu konuda Hükûmet yetkililerinden bir açıklama beklediklerine ve Parlamentonun da ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Dün, Halkların Demokratik Kongresi adına Karadeniz Bölgesi’ne gidip yeni süreci anlatacak olan, barışı anlatacak olan milletvekillerimize yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleşmiştir. Parlamentonun milletvekilleri, yaşamları tehdit altına alınacak şekilde baskı altına alınmıştır. Bu konuda maalesef ne Sayın Başbakandan ne Hükûmet yetkililerinden ne İçişleri Bakanından ne de diğer siyasi parti gruplarından bu olayları kınayan ve milletvekillerinin tüm 75 milyonun temsiliyetini sağladığını belirten ifadeler maalesef duymadık. Büyük bir yetersizlik olarak görüyoruz.

Biz bütün bir Türkiye coğrafyasının 75 milyonunu temsil ettiğimize inanıyoruz ve gittiğimiz her yerde de demokratik siyaset hakkımızı kullanarak bütün halkımıza projelerimizi anlatmamızın, çalışmalarımızı, siyasal faaliyetleri anlatmamızın demokrasinin en önemli gereği olduğunu düşünüyoruz.

Tekrar, ben buradan hem Hükûmet yetkililerini hem de diğer parti grup başkan vekillerini bu konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bu konuyla ilgili diğer sayın grup başkan vekillerinden söz talebi yok.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 29 milletvekilinin, elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüketici haklarına aykırı uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/508)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüketici haklarına aykırı uygulamaların araştırılarak tüketici haklarını koruyucu tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve İçtüzük’ü 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Hülya Güven                            (İzmir)

2) Alaattin Yüksel                         (İzmir)

3) Mustafa Moroğlu                      (İzmir)

4) Sena Kaleli                                              (Bursa)

5) Rahmi Aşkın Türeli                  (İzmir)

6) Ali Serindağ                             (Gaziantep)

7) Aytun Çıray                              (İzmir)

8) Doğan Şafak                             (Niğde)

9) Adnan Keskin                          (Denizli)

10) Hurşit Güneş                          (Kocaeli)

11) Kemal Ekinci                          (Bursa)

12) Mustafa Sezgin Tanrıkulu       (İstanbul)

13) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

14) Sedef Küçük                           (İstanbul)

15) Binnaz Toprak                        (İstanbul)

16) Şafak Pavey                            (İstanbul)

17) Ayşe Eser Danışoğlu              (İstanbul)

18) Ramazan Kerim Özkan          (Burdur)

19) Bülent Tezcan                        (Aydın)

20) Haydar Akar                           (Kocaeli)

21) Muharrem Işık                        (Erzincan)

22) Hasan Akgöl                          (Hatay)

23) Turgay Develi                        (Adana)

24) Erdal Aksünger                      (İzmir)

25) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir)

26) Kadir Gökmen Öğüt                              (İstanbul)

27) Malik Ecder Özdemir             (Sivas)

28) Haluk Eyidoğan                     (İstanbul)

29) Tolga Çandar                          (Muğla)

30) Levent Gök                            (Ankara)

Gerekçe:

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili etkinlikler kamu hizmetidir. Çünkü bu etkinlikler kamu yararına dönük, toplumun ortak gereksinmesinin karşılanmasına yöneliktir.

Ancak elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecinde yürürlüğe konan yeni tarifelerle şirketlerin kâr etmesi garantiye alınırken, tüketicilerin hakları âdeta yok sayılmış ve kamu tekeli özel tekele dönüştürülmüştür. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle vatandaşlarımız tamamen özel şirketlerin insafına bırakılmıştır.

Oysa Anayasa’nın 172’nci maddesi, devlete tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik etmek görevlerini yüklemiştir. Dolayısıyla, esasen bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtımı tamamen serbest piyasa koşullarına bırakılmış olsa bile Anayasa'nın bu hükmü ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri gereğince vatandaşların haklarının korunması gerekir. Fakat Anayasa’dan kaynaklanan bu haklara tamamen aykırı bedeller ve zamlarla vatandaşlarımız âdeta bir sömürü düzeniyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Örneğin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanan yeni elektrik tarifesinin tüketicilerin aleyhine, ancak dağıtım şirketlerinin lehine pek çok düzenleme içerdiği görülmektedir. Elektrik Mühendisleri Odasınca yapılan hesaplamalara göre, kilovatsaat başına alınan kayıp-kaçak enerji bedelinde yüzde 16,36, net enerji bedelinde yüzde 1,43 düşüş yaşanmasına rağmen, dağıtım hizmet bedeli yüzde 20,7, perakende hizmet bedeli ise yüzde 7,11 oranında arttırılmıştır. Böylece, elektrik tarifesinde tüketiciler lehine yapılması gereken indirim, hizmet bedelleri pahalılaştırılarak dağıtım şirketlerine aktarılmıştır.

Sayaç okuma bedeline ilişkin olarak ise tam bir skandala imza atılmıştır. Zira, Danıştayın verdiği kararla kilovatsaat başına tüketicilerden yapılan tahsilatın haksız olduğu tespit edilmişken, bu haksızlığı gidermesi gereken EPDK onayladığı yeni tarifeyle tüketicilere yapılan haksızlığı ortadan kaldırmamış, aksine yüzde 150 oranında artırmıştır. EPDK'nın 1 Ocak 2012'den itibaren geçerli olan yeni tarife ile alçak gerilimden dağıtım hattına bağlı olanlardan sayaç okuma başına, 0,416 TL tahsil edileceği belirtilmiştir.

2009 yılı verilerine göre yapılan hesaplamalar, Türkiye tüketiminin yüzde 25'ini oluşturan 26,6 milyon mesken abonesinden bir yıl içinde 40,7 milyon TL'nin, sayaç okuma adı altında dağıtım şirketlerine aktarıldığını ortaya çıkarmıştır. Yeni tarifeyle bu miktar yılda 100 milyon TL'yi aşacaktır.

Özelleştirme stratejisinin uygulanmaya ve zamların yapılmaya başlandığı Aralık 2007'den bu yana tarifeler incelendiğinde; dağıtım hizmet bedelinde yapılan artış oranının yüzde 141,7'yi, perakende hizmet bedelinde yüzde 155,26'yı bulduğu görülmektedir. Kamunun elindeki iletim hizmet bedelinde 2011'de uygulanan tarifeye göre Ocak 2012'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15,42 artış yapılırken, bu kalemdeki 4 yıllık artış oranı da yüzde 123,5'i bulmuştur. Söz konusu 4 yıllık dönemde tüketici fiyatları endeksinde yüzde 37,8 düzeyinde artış yaşanmıştır. Yani gerçekleşen enflasyonun 3,8-4,1 katı düzeyinde dağıtım şirketlerinin zamlı tahsilat yapmalarına olanak tanınmıştır.

Sonuç olarak, enerji (net enerji ve kayıp/kaçak) maliyetlerinde oluşan indirimler tüketiciye yansıtılmadığı gibi dağıtım sistemi kullanım bedeline yapılan artış ile sayaç okuma bedelinin abone başına belirlenen bedeliyle tüketici bir kez daha unutulmuş ve dağıtım şirketlerine büyük bir gelir kapısı yaratılmıştır. Bu durum kamu yararı, sosyal devlet ve tüketici haklarının korunması açısından kabul edilebilir değildir.

Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde, elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüketici haklarına aykırı uygulamaların araştırılarak tüketici haklarını koruyucu tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasında kamu yararı, sosyal devlet ve tüketici hakları açısından büyük bir önem vardır.

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 28 milletvekilinin, HES projelerinin çevreye, insan sağlığına ve sosyal yaşantıya vereceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/509)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Hidroelektrik santralleri (HES) son yıllarda Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde hızla artmaktadır. Devletin belli alım garantisi ile bu santrallerden elektrik satın alması özel sektörü bu alana çekmektedir.

Özellikle nehirlerin ve derelerin yapılarının uygun olması sebebiyle Doğu Karadeniz Bölgesi’ni tercih eden şirketler, son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında HES kurmaya başlamıştır. 2011 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 2.000 civarında HES projesi devam etmektedir. Türkiye genelinde kurulması planlanan HES'lerin tamamı üretime geçtiğinde üretilecek elektrik miktarı Türkiye'nin elektrik ihtiyacının en fazla yüzde 5'ini karşılamaya yetecektir. Oysaki Türkiye'de elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 20'dir. HES'ler kaçak elektriğin dörtte 1’i kadar elektrik üretmek için doğayı katletmektedir.

Malatya Darende'de Hacılar, Güdül, Sofular ve Merkez; Pütürge'de Oba, Aksu, Tepehan, Mengel ve Kartalbaşı; Akçadağ'da Suçatı; Arguvan'da Yoncalı; Arapgir'de Kozluk ve Kınık; Doğanşehir'de Sancar, Kayabaşı ve   Kayalı; Erkenek'te Tektu, Gemköprü ve Karanlıkdere; Yeşilyurt'ta Keklicek; Sultansuyu'nda Kayısı vb gibi HES'ler ya faaliyete geçmiş ya da kurulma işlemleri devam etmektedir. Çukurkaya, Kaynarca, Kuşkonmaz, Sadıklı, Yazıköy, Gücük, Gürpınar HES'lerinin ise Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından projeleri hazırlanmıştır.

Malatya'da 3 HES faaliyetlerini sürdürmekte olup, 17 HES yapılması için ÇED başvurusu yapılmış, 11'ine olumlu rapor verilmiştir. 2 HES'in işlemleri devam etmekte, 4 HES'in ise başvurusunu geri çektiği belirtilmektedir. Malatya'da sadece Tohma Çayı üzerine Sadıklı, Çatalbahçe, Çukurkaya, Kaynarca, Kuşkonmaz ve Yazıköy HES'leri başta olmak üzere 10 adet HES kurulmaktadır. Ancak, Yeşiltaş, Hisarcık, Hisarkale, Ilıca ve Keçiören ve civar köylerinin yaşam kaynağı HES kurulacak Tohma Çayı'dır.

 HES kurulacak bölgelerde tepkiler her geçen gün artmaktadır. Darende'de Tohma Çayı üzerine yapılmak istenen HES'lere karşı 11 bin imza toplanmıştır. Arapgir'de millî park özelliği taşıyan ve SİT alanı olarak ilan edilmesi beklenen Kayaarası mevkisine HES kurulması için ÇED raporu verilince, Arapgir Belediyesi ve 20'nin üzerinde köy derneği imzalar toplayarak HES izninin iptalini istemektedir. Doğanşehir ilçesinde açılacak Sancar HES, Kadılı köyü ve civar köyleri, Kuluncak ilçesinde yapımı devam eden Sofular Hidroelektrik Santrali ise başta Sofular ve Bicir köyleri olmak üzere çok sayıda köyü mağdur edecektir.

Dünya kuru kayısı üretiminin %90'ı Malatya'dan karşılanmaktadır. Kayısı Malatya için 250 milyon doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış bir tarım faaliyetidir. Ülke tanıtımında ve ekonomisinde bu derece ağırlığı olan Malatya'daki akarsuların beton borulara alınması ve bölgenin ekosisteminin bozulması, başta kayısı olmak üzere tüm tarım ürünlerinin üretimini düşürecek, doğrudan ülke ekonomisine olumsuz etki sağlayacağı ve bölgede yaşayanların ekonomisini de tamamı ile altüst edecektir.

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nin HES'lerin kurulumu konusunda belirlediği kriter Çevre Kanunu ve Anayasa'ya aykırıdır. Yönetmelik akarsu üzerine kurulacak elektrik üretim tesisinin gücünü temel kriter olarak almak suretiyle a) ÇED gereklidir, b) Seçme eleme kriteri uygulanarak ÇED'in gerekli olup olmadığı belirlenir, c) ÇED gerekli değildir; şeklinde üç farklı inceleme ve rapor düzeyi belirlemiştir. Bu tespit tamamı ile yönetmeliğin dayanağını oluşturan Çevre Kanunu’na ve Anayasa'ya aykırıdır. Zira her akarsuyun debisi farklıdır. Yüksek debili bir akarsu ile düşük debili bir akarsu üzerinde kurulacak aynı güçte bir elektrik üretim santraline aynı çevre değerlendirme kriterlerinin uygulanması Çevre Kanunu'nun 1 ve 3’üncü Maddelerine ve Anayasa'nın 56’ncı maddesine aykırıdır.

Ayrıca, Anayasanın 56’ncı maddesine göre "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir." denilmektedir. Anayasa’daki açık hükme rağmen devlet kendisi anayasal suç işleyerek HES'lere izin vermektedir.

HES Projeleri sonucunda ortaya çıkacak en belirgin zararlar şu şekilde sıralanabilir: Yeraltı ve yer üstü sularının azalması ile birlikte kuraklık baş gösterecektir. Tarımsal üretim büyük zarar görecektir. Ağaçlar yeterli su alamadıkları için kuruyacaktır. Hayvancılık bitecek, hayvan çeşitliliği azalacaktır. Tarım ve hayvancılığın azalması ile birlikte istihdam daralacak, işsizlik artacaktır. Halkın geçim kaynaklarından mahrum bırakılmasına bağlı olarak yoksulluk artacaktır. İnsan ve çevre sağlığı açısından büyük riskler ortaya çıkacaktır. Yeraltı sularının yer değiştirmesine bağlı olarak heyelan ve deprem riski artacaktır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, başta Malatya ilinde olmak üzere HES projelerinin çevreye, insan sağlığına ve sosyal yaşantıya vereceği zararlarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Veli Ağbaba                              (Malatya)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu          (İstanbul)

3) Kadir Gökmen Öğüt                  (İstanbul)

4) Bülent Tezcan                           (Aydın)

5) Candan Yüceer                          (Tekirdağ)

6) Ali Sarıbaş                                 (Çanakkale)

7) Ahmet İhsan Kalkavan              (Samsun)

8) Gürkut Acar                              (Antalya)

9) Aylin Nazlıaka                         (Ankara)

10) Mehmet Şeker                         (Gaziantep)

11) Ali Özgündüz                          (İstanbul)

12) Ali Demirçalı                           (Adana)

13) Rahmi Aşkın Türeli                               (İzmir)

14) Hülya Güven                          (İzmir)

15) Alaattin Yüksel                       (İzmir)

16) Mehmet Volkan Canalioğlu    (Trabzon)

17) Mehmet Ali Susam                 (İzmir)

18) Recep Gürkan                        (Edirne)

19) Ali Serindağ                           (Gaziantep)

20) Haydar Akar                           (Kocaeli)

21) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir)

22) Muharrem Işık                        (Erzincan)

23) Hasan Akgöl                          (Hatay)

24) Turgay Develi                        (Adana)

25) Erdal Aksünger                      (İzmir)

26) Malik Ecder Özdemir             (Sivas)

27) Haluk Eyidoğan                     (İstanbul)

28) Şafak Pavey                            (İstanbul)

29) Ramazan Kerim Özkan          (Burdur)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 30 milletvekilinin, Darülaceze'de yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma ve mezhepsel ayrımcılık olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/510)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Darülaceze, 1895 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, 20 Ocak 2012 tarihinde kurumun 117. kuruluş  yıl dönümü kutlanacaktır. Ancak Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Darülaceze son yıllarda yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve mezhepsel ayrımcılık olayları ile anılmaya başlanmıştır.

2011 yılında hem Darülacezede hem de Darülaceze Kayışdağı Sosyal Tesislerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar kamuoyuna yansımıştır.

2011 yılı Şubat ve Ekim ayında; yapılan operasyonlar ile Darülacezede yatan yaşlı insanların sağlık karnelerine yazdıkları kemik erimesi ilaçlarıyla milyonlarca liralık yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 38 kişi gözaltında alınmıştır. Olayla ilgili hukuki    süreç devam etmektedir.

2011 yılı Mart ayında; Malatyalı  iş adamı Sabri Özel tarafından İstanbul Büyükşehir belediyesi Darülaceze Kayışdağı Sosyal Tesislerine 1000 adet kıyafet bağışlanmış, bir  hafta sonra bu ürünlerin İstanbul Fatih'te tezgâhta satıldığı ortaya çıkarılmıştır. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış, hukuki süreç devam etmektedir.

2011   yılı  Haziran  ayında;  kurumun  2006-2010   arasındaki  avukatı Şişli Başsavcılığına başvurarak , 2 vali yardımcısı, Darülaceze müdürü ile 2 müdür yardımcısı hakkında "zimmet, ihaleye ve edime fesat karıştırma, irtikap" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusunda delillerin yok edilmemesi için derhal arama yapılması gerektiğini de belirtmiştir.

Kurum avukatının 52 belge ile birlikte sunduğu suç duyurusunda yer alan suçlamalardan bazıları şu şekildedir:

1) Darülaceze çevresinde bulunan kurban satış yerleri gayriresmî  kiraya verilerek sağlanan bedelin bir kısmı personele dağıtılmakta, artan kısmı müdüre verilmektedir. Sadece 2009 yılı için bahse konu bedel 275 bin TL'dir.

2) Kurumun ihtiyacı olmamasına rağmen, yakın çevreye "satış" ve "şahsi ihtiyaçların sağlanması" amacıyla güvenlik hizmeti, mobilya, para kasası alımları gerçekleştirilmiştir. Sadece 2009 Temmuz ayında 1 adet olan satın alma 8 adet satın alma şekline getirilerek 33 bin 76 TL sınırı aşılmadan 9 satın alma aynı firmadan gerçekleştirilmiştir.

3) Kantin hesabında biriken paralar cep telefonu, kurum müdürüne VCD alınması, yasal olmayan seyahat ve yolculukların masrafı gibi harcamaların finansmanında kullanılmıştır.

52 belgeye rağmen soruşturmayı üstlenen savcı, herhangi bir arama ya da el koyma yoluna gitmeyip İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna iddiaları araştırması için talepte bulunmuştur.

Bu karara karşı 19/9/2011 tarihinde İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde itiraz edilmiştir. Mahkeme tarafından savcılığın 1 Hazirandan bu yana hiçbir delil toplamamasının Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "savcı, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla yükümlüdür" ilkesine aykırı olduğunu belirtilerek, 28 Eylül 2011 tarihinde Darülacezede arama izni verilmiştir. Arama sırasında son 2 yıl içinde yapılan tüm ihale dosyalarına, kantin belgelerine, satın alma faturalarına el konulmuştur. Evraklar 'arama talebini reddeden' savcının talimatıyla Başbakanlık başmüfettişlerine teslim edilmiştir. Bir dönem Başbakanlığa bağlı olan kurumun yolsuzluk belgelerinin Başbakanlık emrindeki müfettişlere teslim edilmesi de ayrıca dikkat çekicidir. Müfettişler belgeler ile ilgili bugüne kadar bir değerlendirme raporu sunmamışlardır.

Darülacezede mezhepsel ayrımcılıklar da yaşanmaktadır. Bazı personellerin sadece Alevi oldukları gerekçeleri ile işlerinden çıkarıldıkları, kasaplık yapan personelin "Alevi kasabın kestiği et yenmez" gerekçesi ile başka birime gönderildiği, Alevi müdür yardımcısına Vali Yardımcısı tarafından "sana bir şeyler yapmazsam tabanıma izah edemem" denildikten sonra müdür yardımcılığı görevinden uzaklaştırdığı konuşulmaktadır.

T.C. Darülaceze müessesesinin idari olarak hangi bakanlığa bağlı olduğu hususunda tam bir karmaşa söz konusudur. Bu durum kurumun sahipsiz ve denetimsiz kalmasına neden olmaktadır. Darülacezenin İ.B.B.'ye bağlanması için yasal çalışmalar devam etmektedir. Oysa yolsuzlukların bazıları İ.B.B.'ye bağlı Darülaceze Kayışdağı Sosyal Tesisleri'nde yaşanmıştır. Darülaceze müessesesinin  İ.B.B.'ye bağlanması bir süre sonra kurumun kapatılması riskini beraberinde getirecektir.

Darülacezede yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, usulsüzlük, görevi kötüye kullanma, mezhepsel ayrımcılık olaylarının araştırılması için Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 20/1/2012

1) Veli Ağbaba                                            (Malatya)

2) Mustafa Sezgin Tanrıkulu         (İstanbul)

3) Ali Serindağ                             (Gaziantep)

4) Mahmut Tanal                          (İstanbul)

5) Candan Yüceer                         (Tekirdağ)

6) Namık Havutça                        (Balıkesir)

7) Malik Ecder Özdemir                              (Sivas)

8) Rahmi Aşkın Türeli                  (İzmir)

9) Mehmet Şeker                          (Gaziantep)

10) Kadir Gökmen Öğüt                             (İstanbul)

11) Bülent Tezcan                        (Aydın)

12) Ahmet İhsan Kalkavan           (Samsun)

13) Ali Sarıbaş                              (Çanakkale)

14) Gürkut Acar                           (Antalya)

15) Aylin Nazlıaka                       (Ankara)

16) Ali Özgündüz                         (İstanbul)

17) Hülya Güven                          (İzmir)

18) Alaattin Yüksel                       (İzmir)

19) Mehmet Volkan Canalioğlu    (Trabzon)

20) Recep Gürkan                        (Edirne)

21) Haydar Akar                           (Kocaeli)

22) Muharrem Işık                        (Erzincan)             

23) Hasan Akgöl                          (Hatay)

24) Turgay Develi                        (Adana)

25) Erdal Aksünger                      (İzmir)

26) Ayşe Nedret Akova                               (Balıkesir)

27) Doğan Şafak                           (Niğde)

28) Haluk Eyidoğan                     (İstanbul)

29) Tolga Çandar                          (Muğla)

30) Levent Gök                            (Ankara)

31) Ramazan Kerim Özkan          (Burdur)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının üç tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

B) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetin, ülkemizin dönem başkanlığını yürütmekte olduğu EUREKA 18’inci Parlamentolararası Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'e ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1141)

                                                                                                                 18/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetinin, ülkemizin dönem başkanlığını yürütmekte olduğu EUREKA 18. Parlamentolararası Konferansı'na katılmak üzere Brüksel'e ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                            Cemil Çiçek

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2.- Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Avrupa Parlamentosu Aday Ülkeler Eylem Birliği tarafından 21 Şubat 2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek “Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Aday Ülkelere Etkileri” Parlamenter Semineri’ne katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1142)

                                                                                                                 18/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu Aday Ülkeler Eylem Birliği tarafından, 21 Şubat 2013 tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek "Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Aday Ülkelere  Etkileri Parlamenter Semineri"ne Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın katılması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                            Cemil Çiçek

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.

Diğerini okutuyorum:

3.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın, Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 24-25 Şubat 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Maliye Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1143)

                                                                                                                            18/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Birliği Konseyi İrlanda Başkanlığı tarafından 24-25 Şubat 2013 tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek olan Parlamento Maliye Komisyonları Başkanları Toplantısı’na Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Karaman Milletvekili Lütfi Elvan’ın katılması hususu, 28/03/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                            Cemil Çiçek

                                                                                              Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                               Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MUHARREM İNCE (Yalova) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Arayacağım karar yeter sayısı istediniz.

Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yok.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.38

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.50

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 15.51


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 15.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tezkeresinin ikinci oylamasında da karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Şimdi karar yeter sayısı var, kabul edilmiştir.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken tarafından Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde Kürt yurttaşlara karşı yapılan ırkçı saldırıların araştırılması amacıyla 10/1/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 19 Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                           19/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 19.2.2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında, toplanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Pervin Buldan

                                                                                                                 Iğdır

                                                                                                      Grup Başkan Vekili

Öneri:

10 Ocak 2013 tarihinde, Bingöl Milletvekili Grup Başkanvekili İdris Baluken tarafından verilen (2320 sıra nolu), “Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde Kürt yurttaşlara karşı yapılan ırkçı saldırıların” araştırılması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak, 19/2/2013 Salı günlü birleşiminde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen, Altan Tan, Diyarbakır Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorsunuz, dün gece Sinop’ta müessif bir olay meydana geldi. Bugün de benzer hadiseler Samsun’da sergilendi. Bunlara kafayı takmayın, üç-beş tane serseri, soytarı her yerde bulunur; memleketi karıştırmak isteyen tahrikçiler, her zaman devrede olabilirler diyebilirsiniz. Keşke mesele böyle olsaydı. Biz de barışı aradığımız...

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen... Genel Kurulda uğultu var.

ALTAN TAN (Devamla) – Efendim, bir şey olmaz, zaten dinleyen yok.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Dinliyoruz.

ALTAN TAN (Devamla) – Ben de Genel Kurula söylüyorum, kayıtlara geçsin. Zaten dinleseler bir şey öğrenirler, boş verin.

BAŞKAN – Buyurun.

ALTAN TAN (Devamla) – Çok önemli değil Sayın Başkan.

Keşke mesele -biraz evvel de söylediğim gibi- bu kadar basit olsaydı, şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirdik: “Türkiye’nin barışı aradığı, çözümü aradığı, tarihî bir kavşakta bulunduğu bu dönemde, bütün bir Orta Doğu’nun yeniden şekillendiği, haritaların, siyasal sistemlerin, ekonomik gelecek yüzyılın dizayn edildiği bu dönemde birileri ülkeye çomak sokabilir, karıştırabilir, barış ve huzur hesabına gelmeyebilir. Dolayısıyla, bu tip hadiseler de örgütlenebilir. Kafaya takmayın, fazla da büyütmeyin, geçin gidin, gülebiliyorsanız gülün geçin.” diyebilirdik, eğer böyle olsaydı.

Peki, böyle olmadığını nereden anlıyoruz? Böyle olmadığını bu olayların seyrinden ve olayların meydana geliş anından itibaren devletin, Hükûmetin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının davranışlarından anlıyoruz. Tekrar ediyorum, tıpkı Sivas Madımak hadisesini tertip edenler gibi, derin bazı güçler bir tahrik içine girmiş olabilirlerdi. Peki, ne yapılırdı? Bu tahrikin içinde olmayan, aklı başında olan bir devlet, Hükûmet, Hükûmetin ve devletin yerel temsilcileri, Vali, Emniyet Müdürü ilk dakikalardan itibaren gereğini yapardı, tedbirini alırdı, provokatörleri, tahrikçileri, kışkırtıcıları derdest ederdi ve bu mevzuyu kapatırdı.

Peki, böyle mi olmuştur? Hayır. İşte, görüntüler televizyonlarda çok açık ve net. Arabalar dakikalarca parçalanıyor, neredeyse saatlerce bu insanlar oradan dağıtılmıyor, bu güruhun tezviratlarına göz yumuluyor. “Vali nerede?” diyoruz. Vali izinde, kaçmış, yok. “Hükûmet nerede?” Hükûmet yok. “Devlet nerede?” Devlet de izinde. Peki, devlet izinde olur mu? Vali yok. Valinin yerine görev yapacak devletin vali vekili, emniyet müdürü, sorumluları yok mu? Bunların hepsi var.

Değerli arkadaşlar, bakınız, buralardan bir şey çıkmaz. Bu tahrikler, birliği, bütünlüğü, çözümü, kardeşliği berhava eder. Birileri zannetmesin ki bunlardan da, bu tip olaylardan da Kürtler zarar görür ve özür dileneceğine, bu mevzularla ilgili açık ve net bir tavır sergileneceğine, çıkıyor bazı iktidar milletvekilleri televizyonda “Efendim, bu adamların bu sırât-ı müstakimde orada ne işleri var?” E peki, Bodrum’a, Marmaris’e gidiyorsun, Antalya’ya gidiyorsun, “Ne işin var?” diyorlar. İç Anadolu’ya gidiyorsun, “Ne işin var?” diyorlar. “Akdeniz, Ege, Marmara’da ne işin var?” diyorlar. Karadeniz’e çıkıyorsun, “Ne işin var?” diyorlar. Peki, ne yapacak BDP milletvekilleri? Değerli arkadaşlar, “Evli evine, köylü köyüne.” mi demek istiyorsunuz? Yoksa, bu ülkeyi siz mi bölmek istiyorsunuz?

Birileri çıkıp şunu söyleyebilir: “Sen şuraya git, sen şuraya gitme.” Neye göre söyler bunu? Hangi kurala göre, hangi şartlara göre, hangi ahvale göre söyleyebilir? Sayın Kılıçdaroğlu Hakkâri’ye gitti, gidecek tabii. Sayın Bahçeli Diyarbakır’a gitti. Sayın Başbakan daha bu hafta  sonu onlarca PKK’li gerillanın öldürüldüğü Midyat’a, Mardin’e, Kızıltepe’ye gitti. Peki, bu tahrikler, olaylar, karşılıklı gösteriler her yerde meydana gelse bu ülke nereye gider, ne olur? Değerli arkadaşlar, buradan ve bu mantıktan bir şey çıkmaz. 

Dediğim gibi, keşke bu mesele üç beş tahrikçinin bir kışkırtması olsaydı. Bunu nereden anlıyoruz? Olayların üzerinden yirmi dört saat geçti, Sayın Cumhurbaşkanından bir açıklama yok; Başbakanımızdan, Meclis Başkanımızdan ciddi bir tavır yok. Özellikle Sayın Meclis Başkanımız nerede, ben merak ediyorum. Türkiye'nin bir dönemi için “diktatörlük” dedim, dört saat boyunca bu Meclis açıldı kapandı, daha biz Meclisin dışına çıkmadan, Sayın Meclis Başkanının etekleri tutuştu -sanki memleket yanıyor, ne söyledik, ne oldu? Hâlâ da o sözümün arkasındayım- kalktı açıklama yaptı daha ben Meclisten çıkmadan. Peki, yirmi dört saattir, Sayın Meclis Başkanı, 4 tane milletvekilin linç ediliyor, sen neredesin?

Değerli arkadaşlar, bu yol bir yere çıkmaz ve oradaki tahrikçilerden ziyade, günler öncesinden buna zemin hazırlayan Sinop’un CHP’li Belediye Başkanı, iktidarın, devletin Valisi, ondan sonra da buradaki sorumlular akıllarını başlarına almak zorundadır. Alınmazsa ne olur? Vallahi, alınmazsa yazık olur, herkese yazık olur. Bu tahrik, bu kışkırtma kimseye bir şey sağlamaz.

Değerli arkadaşlar, geçen hafta Diyarbakır’da 19 yaşında bir genç, Şahin Öner, lise son sınıf öğrencisi, başarılı bir öğrenci, panzer altında ezilerek öldürüldü ve yine Diyarbakır Valisi daha hiçbir şey belli değilken -“hiçbir şey” derken otopsi raporunu söylüyorum, tespit tutanaklarını söylüyorum, hastane kayıtlarını söylüyorum- çıkıp dedi ki: “Bu gencin elinde bomba vardı, bombayı atarken patladı ve öldü.” Yirmi dört saat sonra bütün bu raporlar geldi, otopsi raporları vesaire, aslı astarı yok, üzerinden  panzer  geçmiş  ve  öldürülmüş, bütün kaburga kemikleri kırılmış. Valiye açtım, sordum -evlere şenlik bir Vali- on beş dakika konuştu, makineli tüfek gibi, bir suçlunun psikolojisiyle. “Tek bir polis gözaltına aldın mı?” Yok. “Tahkikat yaptırdın mı?” Yok. “Tespit yaptın mı?” Yok. “Peki, Allah’tan korkmadın mı? Panzerin ezdiği çocuğu aldın, götürdün karakolun bahçesine -hastaneye götüreceğine- yarım saat can çekişti. Sen orada bostan korkuluğu musun?” Buna da cevap yok.

Değerli arkadaşlar, bu skandalların üstü örtülemez. Bugün Sinop’ta da Diyarbakır’da da failler bellidir, panzeri kullanan da bellidir, o genci karakolun bahçesinde yarım saat bekleten, can çekişirken parmak izini alan alçaklar da bellidir -kimse bu alçaklar- ama devlet bunları ortaya çıkaramıyorsa, üstünü örtüyorsa bu çok daha büyük bir rezalettir. Ben Altan Tan olarak, seçim döneminde 10 bin kişinin katıldığı bir yürüyüşte giderken savcı benim fotoğrafımı çıkarıp hakkımda dava açabiliyor “Bu yürüyüşe katıldın.” diye ama devlet, bütün bu kamera kayıtlarına göre, bütün bu tespitlere rağmen bunu yapamıyorsa, yardım yataklıktan öte, suçluyu teşvik ve suçu örtme suçlarından töhmet altındadır.

Değerli arkadaşlar, acilen cevap bekliyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Öznur Çalık, Malatya Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisinin kadına yönelik fiziksel, ekonomik, siyasal, her türlü şiddetin kadın sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için verdiği Meclis araştırması önergesi aleyhine söz almış bulunuyorum.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yanlış bilgi Sayın Vekilim. Yanlış bir hazırlık yapmışsınız, araştırma önergemiz onunla ilgili değil.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Grup önerisi, grup önerisi.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) – Grup önerisi üzerinde söz almış bulunuyorum.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Devam edin, sorun değil.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) – Sayın Buldan’a teşekkür ediyorum. Geçen hafta araştırma önergesi vermişlerdi, bu hafta grup önerisi. Amaç kadına karşı uygulanacak her türlü şiddete engel olmaksa, bunun adı grup önerisi olur, bunun adı araştırma önergesi olur. BDP’nin verdiği her türlü, kadına karşı şiddetle ilgili araştırma önergelerinde ya da grup önerilerinde söyleyecek çok sözümüz olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle şunu söylemem gerekir ki iktidarımız son on yıldan bugüne çok önemli yasal düzenlemeler yaptı ve şunu çok net biliyoruz ki kadına karşı uygulanacak şiddet yasalarla maalesef engellenmiyor; çok ciddi manada toplumsal zihinsel değişime ve dönüşüme ihtiyacımız var.

Bununla ilgili olarak öncelikle yasalarda neler yaptığımızı dile getirmeden evvel, dün Sinop’ta yaşanan, BDP milletvekillerinin maruz kaldığı şiddeti, bugün sabah saat 11.00’de Sayın Başbakanımızın grup toplantısında da dile getirdiği gibi, bizler de şiddetle kınıyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, kadına da çocuğa da, trafikte, sokakta, hepsine karşıyız. Fakat, esas bugün cümlemizin öznesi “kadın” ve cümlenin öznesi kadın olduğunda gerisinin teferruat olduğunu, siyasetin de teferruat olduğunu hepimizin bilmesi gerekir.

Biz çok önemli yasal düzenlemeler yaptık. Neler yaptık diye dönüp baktığımızda, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde, 2004 yılında, kadın ve erkeğin eşitlenmesi, vatandaşlık haklarında eşit haklara sahip olması konusunda düzenlemeler yaptık. 90’ıncı maddede düzenlemeler yaptık ve uluslararası sözleşmelerin ulusal sözleşmelerin üstünde olduğunu ortaya koyduk ve 2010 yılında Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenleme yaptık ve dedik ki: “Kadın ve erkek fırsatları eşitlenmeli, yapılacak olan çalışmalarda da pozitif ayrımcılık gösterilmeli.”

Peki, değerli milletvekilleri, bugün bu grup önerisini veren, geçen hafta araştırma önergesini veren BDP, 2010’daki 10’uncu maddede yaptığımız kadına karşı pozitif ayrımcılıkta BDP Grubu ne yaptı hatırlıyor musunuz? Oylamalara katılmadılar, protesto ettiler. Hani, kadına karşı şiddete karşıydınız? Biz, Anayasa'da yaptığımız değişiklikte de buna, hem Mecliste karşı olduğumuzu gösterdik hem de referanduma götürdüğümüzde, milletimiz karşı olduğumuzu çok net göstermiş oldu.

Biz, Medeni Kanun’da değişiklikler yaptık, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da değişiklikler yaptık, Ceza Kanunu’nda değişiklikler yaptık; Belediye Kanunu’nda yapmış olduğumuz değişiklikle beraber yapmış olduğumuz kadın konukevi sayısındaki artış hepinizin takdirindedir.

İş Kanunu’nda hem 2003 yılında değişiklik yaptık; doğum izinlerinde, süt izinlerinde ve kadınlarımızın emekli olmalarıyla ilgili haklarında düzenlemeler yaptık ve 2004 yılında bir Başbakanlık genelgesi yayınladık, personel temininde eşitlik sağladık.

Bunlarla beraber, 2009 yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurduk. İşte bu Komisyonda yapmış olduğumuz alt komisyon çalışmalarından biri, kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir alt komisyon idi ve biz, geçen sene -bu çalışmayı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda 2010 yılında tamamladık- 2011 yılında ilk kez İstanbul Sözleşmesi’ni İstanbul’da imzaladık ve tüm dünyada bu işi ilk imzalayan ve yapan, parlamentosundan geçiren de yine Türkiye oldu ve akabinde -yine Meclisimizde, kadına karşı şiddette biz de varız- Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bu imzaları attı.

Bunlar sadece yasal düzenlemeler. Biz ne diyoruz? Biz, çok ciddi manada zihinsel bir değişim olması gerekir diye düşünüyoruz. Şiddet olgusu tarihin her safhasında bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta. Kadına karşı şiddet, geçmişten geleceğe evrensel bir sorun. Yapılan araştırmalar sadece tek bölgeye özgü olmadığı gibi, sadece Türkiye'ye de özgü değil. Tüm dünyada kadınlara yönelik şiddet, aşk, kıskançlık, tutku, namus ya da gelenek bahaneleriyle mazur görülebilmekte.

Şiddet ya da töre cinayetlerinin sadece Doğu medeniyetlerine özgü olmadığı, Batı’da “tutku cinayetleri” olarak isimlendirilen olayların varlığı da maalesef bir gerçektir. Öyle ki bütün dünyada, eşi ve yakınları tarafından öldürülen kadınların sayısı, maalesef, savaşta ve açlıktan ölen kadın sayılarından daha fazla. Ancak, başka ülkelerde yaşanan şiddet olayları, bizim kendi içimizde, kendi ülkemizde yaşanan şiddetle ilgili sorumluluğumuzu tabii ki ortadan kaldırmıyor. Şiddetin dünyanın her yerinde farklı boyutlarda var olduğu gerçeği, kendi ülkemizde yaşanan şiddeti tabii ki haklı kılmıyor. Zira bizim bağlı olduğumuz değerler, kendi ülkemizde şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesini gerektiriyor.

“Aile” ve “şiddet” yan yana dahi gelmemesi gereken iki kelime. Tekraren söylüyorum: “Aile” ve “şiddet” yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Buna rağmen, Türkiye’deki araştırmalar -şiddete uğrama oranı maalesef yüzde 40- yaklaşık her 2 kadından 1’inin şiddete maruz kaldığını, hatta, daha acısı, her 10 hamile kadından 1’inin de şiddete maruz kaldığını göstermekte.

Sonuçta, aile içi şiddet, toplumdaki şiddetten tabii ki bağımsız düşünülemez. Toplumdaki şiddet olgusunun artması, insanların sorunlarını şiddetle çözmeleri aile içi şiddet vakalarını artırmakta.

Kadınların en çok güvende oldukları yer, kendi evleri, kendi haneleri ve kendi eşlerinin yanı; en çok sevgi ve saygı bekledikleri, eşleri, arkadaşları. Bizim unutmamamız gereken, maalesef, onların eliyle şiddete uğramalarının verdiği zararın çok daha fazla olduğudur. Araştırmalar kadınların yüzde 24’ünün aile içi şiddet sonucu yaralandığını gösteriyor ve bu çok ciddi manada fiziksel, psikolojik rahatsızlıklara vesile oluyor. Unutmayalım ki kadına karşı şiddet tek bir eylem olmayıp bir davranış biçimidir ve yapılan araştırmalar, tek bir kereyle kalmadığını ve bu şiddetin belli aralıklarla da devam ettiğini maalesef göstermekte.

Bizler en son yasa değişikliği yaparak, 8 Mart 2012 tarihinde, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu yürürlüğe soktuk. Bu yasa ile her kadın ve aile bireyi şiddete karşı devlet koruması altına alındı. Sadece cezai yaptırımlar değil, önleyici ve koruyucu önlemler de alındı ve Hükûmetimiz bu konuda yaptığı çalışmalarla çok net kararlılığını gösterdi. Şiddetin kompleks yapısı, uzun soluklu bir mücadeleyi ve kararlı bir AK PARTİ’nin oluşturduğu devlet politikasını beraberinde getiriyor.

Sonuçta, cinsiyete dayalı şiddet, maalesef -çok üzülerek söylüyorum- bir avuç psikopat erkeğin kadına karşı uygulamış olduğu şiddettir ve maalesef öğrenilmiş bir koddur. Bize düşen, bu kodu değiştirmektir, şiddetin çözüm olmadığını tüm topluma anlatmaktır ve bizler, bize düşen, özellikle ev içindeki şiddetin hukuksal olduğu kadar toplumsal bir yaptırımının olduğunu da hep birlikte ortaya koymalıyız, kadınıyla, erkeğiyle birlikte bunun karşısında durmalıyız.

Sonuçta Rabb’im bizi yani insanları yeryüzünün halifesi olarak kılmış ve bunu ayetlerinde açıkça ifade ederken cinsiyet ayrımı da yapmamış. Biz, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların hiçbir değerinin olmadığı bir dönemde yetişip tek bir defa eşine ya da çocuğuna el kaldırmamış bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimiz, kolu kırılan bir kadın yanına geldiğinde onu ailesinin yanına göndermiş “Kim bilir ne yaptı da bunu hak etti.” dememiştir, kocasına neden eşini dövdüğünü bile sormamıştır. Bunların hepsi bizim için önemli örneklerdir.

Peygamberimizin şiddet konusundaki, şiddeti hiçbir şekilde mazur görmeyen tavrı bütün herkes tarafından bilinmelidir ve şunu söyler ki: “Allah’ın senin üzerindeki gücü, senin kölen üzerindeki gücünden çok fazladır.” Kölesini döven bir sahabeye söylediği sözlerdir.

Güçlünün güçsüze asla ve asla şiddet uygulamaması gerektiği aşikârdır. Buna rağmen, insanlar en sevdiği arkadaşına şiddet uygulamazken evinde karısına, eşine, canparesine maalesef şiddet uygulayabilmektedir. Bu, sadece ve sadece, kadına uygulanmaması gereken şiddeti ortadan kaldırmak için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - …hep beraber mücadele etmemizin en önemli göstergesidir.

Ben bu vesileyle bir kez daha yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Aytun Çıray, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bu önergeyi veren arkadaşlarımızın da dün Silivri’de yaşanan o saldırıyı, o faşizan baskıyı, o hukuk dışı anlayışı seslendirmesini isterdim çünkü saldırı, yeri ve zamanı itibarıyla nerede olursa olsun hukuka ve insanlığa aykırı bir kavramdır.

Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisinin BDP’nin grup önerisine gösterdiği ciddiyetsizliğe de, ciddiyetsizlik konusuna da dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü verilen önerge ile konuşulan konu bambaşka iki konu. Öyle anlaşılıyor ki bu konuda ya Adalet ve Kalkınma Partisi bir suçluluk hissiyle bu konuya girmek istemiyor ya da söyleyecek lafları yok, bu işlerden uzak durmak istiyorlar.

Değerli milletvekilleri, bir an için Hakkârili bir kardeşimizin Muğla’da bir kıyı kasabasına gittiğini düşünelim; deniz gören, çam kokulu ıssız bir ormanda yürüyüşe çıktığını hayal edelim. Bu Hakkârili kardeşimiz Muğla’nın o ıssız ormanında yürürken ne anasının aklına bir kuşku düşer ne de eşi onun başına bir şey gelecek diye endişe eder. Çünkü, vatan böyle bir şeydir değerli arkadaşlar. Şimdi, bir de tersini hayal edelim, İzmirli bir hemşehrimizin -aksine- Güneydoğu’da dağları gezmek istediğini hayal edelim ve annesine, kardeşine, eşine, yoldaşına “Ben Güneydoğu’daki dağları özledim, oradaki yaylaları görmek istiyorum, haberiniz olsun, gidiyorum.” dediğinde ona annesi veya eşinin “Güle güle git, güle güle gel.” diyeceğini düşünemezsiniz.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – “Güle güle git.” der ama.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) – Ama, dikkat edin, “Hayatını tehlikeye atma evladım.” Diyeceği birşeyle karşılaşır.

İşte, hepimiz aslında bu asimetrinin anlamı üzerinde düşünmek zorundayız çünkü vatan sadece doğduğumuz topraklar değildir. İçimizde hiçbir güvenlik endişesi hissetmeden ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, aklımıza estiği zaman gidip gezeceğimiz, orada hayat kuracağımız yerin adıdır vatan. İşte, burada devlete yani bugün devleti yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetine büyük görev düşüyor. Eğer bugün bu ülkenin bir kısmına gidilemez hâle gelmişse ve bir kısmında bu ülkede egemenlik devri yapılmışsa, o zaman söz konusu olan bir âcizliktir.

Benim burada kullandığım güvenliği kimse yanlış anlamasın, ben buradaki güvenliği, ne panzerlerin önüne çocukları sürme vicdansızlığı ne de o masum çocukları ezen panzerler açısından güvenliği kastetmiyorum; benim burada kastettiğim güvenlik anlayışı, özgürlükle eş değer olan güvenlik anlayışından söz ediyorum değerli milletvekilleri çünkü unutmamalıyız ki güvenliğin olmadığı yerde özgürlük olamaz. Bu anlamda da Adalet ve Kalkınma Partisi topraklarımızı vatan kılma konusunda âcizdir.

Değerli milletvekilleri, hatırlamanızı rica ediyorum, 28 Eylül 2011 tarihinde İzmirli genç bir kimyager Yüksekova’da sırtından vurularak öldürüldü. Adı Engin Yıldırım’dı. Henüz otuz bir yaşındaydı. Dört ay önce doğum yapmış olan öğretmen eşi Seval Yıldırım’ı ziyaret etmek ve yerleşmesine yardımcı olmak için Yüksekova’ya gitmişti. Bu genç insanlar İzmir ve Yüksekova arasında bir hayat ve bir gelecek kurmak için çalışıyorlardı. Eğer bunu başarabilselerdi, eğer bu gencimiz sırtından vurularak öldürülmeseydi, bu hayattan İzmirli ve Yüksekovalılar arasında güçlü vatandaşlık bağları ortaya çıkacaktı. Yüksekova’da sırtından vurularak öldürülen Engin’in cenaze töreninin yapıldığı Buca’daki cemeviyle kendi evi arasındaki yol yirmi dakikadır. Yüksekovalı bir vatandaşımız bu yirmi dakikalık yola gittiğinde ve o yolda yürümeye başladığında, oradaki insanlarla karşılaştığında, onlara “Günaydın, selamünaleyküm.” dediğinde bir kurşunla değil, aynı, candan bir selamlaşmayla karşılaşır. Vatandaşlık budur işte değerli arkadaşlar, ırkçılık olmayan anlayış budur işte. Bu, bizi birbirimize bağlayan büyük bir güçtür. Vatandaşlık bizi etnik kimliğimizin, mezhebimizin, Cumhuriyet Halk Partili, AKP’li, BDP’li, MHP’li veya başka bir partili oluşumuzun üzerine çıkarır ve bu, ifadesini Atatürk’ün formüle ettiği “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinde hayat bulur.

Değerli milletvekilleri, Manisalı bir vatandaşımız Güneydoğu’ya sadece askerlik yapmak için gitmemeli, o Mardin’e Başbakanın yaptığı gibi hukuku katletmek, hukuk yerine elektrikte helal ve haram kavramını getirmek için de gitmemeli. Manisalı kardeşimiz Mardin’e kız istemek için gitmeli, damadının ailesine veya damadının ailesiyle tanışmaya gitmeli, Mardin’in güzelliğini görmek için gitmeli, ömrüne ömür katmak için gitmeli ve döndüğünde Manisa’da bir bağ bozumunda “Turnam gidersen Mardin’e” ezgisini bir Ege türküsüymüş gibi mırıldanmalı, mırıldanabilmeli. Anlatmak istediğim, vatandaşlık, insanımızın devletle sadece uyrukluk ilişkisi içinde olan bağını ifade etmez, vatandaşlık esasen, asıl, insanlar arasındaki ilişkileri ifade eder.

Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisinin bölücü siyaseti nedeniyle gençlerimiz kendilerini etnik ve dinî kimliklere indirgemeye başladılar. İşte bundan ötürü, ben genellikle “Kürt sorunu” adı verilen bu sorunu, aynı vatanın bir parçası olan vatandaşlarımız arasında kardeşlik ve sevgi bağlarını koruma sorunu olarak görüyorum. Biz siyasilere düşen bu bağları güçlendirmenin koşullarını hazırlamak ve zayıflayan bu bağları güçlendirmektir. Yanlış anlamaları, ön yargıları, kasıtlı saptırmaları, cehaleti ve kabileci fanatizmi ortadan kaldırmalıyız.

Değerli milletvekilleri, bu iktidar artık kendini sorgulamalı çünkü siyasetçinin görevi, insanları etnik ve dinî inançları nedeniyle mağdur etmek yerine, eğer insanların etnik ve mezhepsel nedenlerle mağduriyetleri varsa bu mağduriyeti ortadan kaldırmaktır.

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Mardin’de bir konuşma yaptı ve orada, her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını söyledi. Aslında, bu konuşma, gerçekten, ileride gençlere gösterilmesi, bir fıkra olarak anlatılması gereken bir konuşma, kendi içinde dahi çelişen bir konuşma. Bir paragrafında asimilasyondan söz eden Başbakan, diğer paragrafında bin yıllık kardeşlikten söz etmiş. Şimdi ben Başbakana soruyorum: Asimilasyon çabaları mı doğruydu, yoksa bin yıllık kardeşlikten söz ettiğiniz o cümleler mi doğruydu? Doğrusu, bu Başbakanın yaptığı hiçbir şey beni artık şaşırtmıyor. Aslında, eskiden sabah söylediğini akşamüzeri inkâr eden bu Başbakan, şimdi aynı televizyon programının başında söylediğini sonunda inkâr eder hâle geldi. Aynı televizyon programında “Benim başkanlık talebim yok.” diyen Sayın Başbakan, o programın sonunda başkanlık talebinin olduğunu Türk milletine ilan etti.

Değerli milletvekilleri, kibir böyle bir şeydir işte. Bir çeşit sarhoşluk hâlidir kibir. Dengeyi bozar, dilin ölçüsünü bozar, aklı kaydırır. Sayın Başbakan da kibre bağlı ağır bir sarhoşluğun içerisinde; akla gelen, akla gelmeyen mukayeseler yapıyor. Kurucu milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliğini ırkçılıkla eşitleyip bir kalemde harcamaya çalışıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hiç de onunla alakası yok.

AYTUN ÇIRAY (Devamla) – Sarhoş cüretkârlığı içinde, memleketinin temellerini dinamitliyor. Üstelik, bunu büyük idealler uğruna yapmıyor, çoğu zaman maddi çıkar ya da güç devşirmek ve başkanlık sistemini getirmek için yapıyor. Ama unutmayın ki bu Meclisin rejim değiştirmeye anayasal olarak yetkisi yoktur. Korkarım ki bu sarhoşluk masasından her şeyi kaybetmiş olarak kalkacak Sayın Başbakan. Ayakları altında ezdiğini zannettiği Atatürk milliyetçiliğinin asıl o altında ezilecek.

Bir hekim olarak, değerli arkadaşlar, Başbakanın bu ağır sarhoşluk hâlinden bir an önce kurtulması için bir kibir tedavisine ihtiyacı olduğunu söylüyorum.

Roma Senatörü Cato her konuşmasını “Kartaca yıkılacak.” diye bitirirmiş, ben de bundan sonra her konuşmamı “Ne mutlu Türk'üm diyene!” diye bitireceğim.

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Tülay Selamoğlu, Ankara Milletvekili.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Ramazan Can…

BAŞKAN – Ramazan Can, Kırıkkale Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, grup önerileri gündeme getirilirken Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi, önce vermiş oldukları araştırma önergelerini, eski tarihli araştırma önergelerini grup önerisi şeklinde gündeme getiriyorlar. Nitekim bugün de öyle bir şey oldu gibi. Şöyle ki: Grup önerisi gündeme getirilirken Barış ve Demokrasi Partisi Yazı İşleri Müdürü bizim Yazı İşleri Müdürümüzle görüşerek kadına karşı şiddetle ilgili grup önerisini, araştırma önergesini dile getirmişlerdir.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Öyle bir şey yok ki!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Ancak, Danışma Kuruluna katıldığımızda ittifak sağlanamadığından, Anayasa, İç Tüzük 19’uncu maddesi gereğince grup önerisi şeklinde gündeme getirebiliyorsunuz. İttifak sağlanamadığında ve toplantı gerçekleşmediğinde grup önerisinin ne olduğu belirli olmuyor. Burada, muhalefet partisi temsilcilerinin ve grup başkan vekillerinin bundan böyle bu konuda dikkat etmelerini de özellikle istirham ediyoruz.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Sen dikkat et!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Aşağıda Danışma Kurulu toplanıyor. Ya söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz?

RAMAZAN CAN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa’nın 10’uncu maddesine göre, herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Biz, memleketimizde yaşayan her türlü kesimin kanun önünde eşit olduğunu deklare eden ve teminat eden bir partinin temsilcileriyiz. Bu parti sadece pozitif ayrım noktasında, 12 Eylül 2010 referandumunda kadınlarımıza, çocuklarımıza, şehit ve gazi yakınlarımıza pozitif ayrım noktasında eşitliğe bir istisna getirmiştir; onun haricinde herkes eşittir. Tabii ki yaşanan münferit hadiseler vardır, uygulamalarda problemler olabilir. Biz, Barış ve Demokrasi Partisini temsil eden milletvekillerinin Sinop’ta ve İstanbul’da maruz kaldığı olayları tabii ki tasvip etmiyoruz. Ancak, diğer taraftan yasalar ve Anayasa çerçevesinde gösteri ve yürüyüş hakkının da -izin alınmaksızın- bir hak olduğunu bilen ve bunun da teminatını öne süren bir partiyiz.

Burada eğer yasa dışı bir faaliyet varsa, yasalara aykırı bir faaliyet varsa gerek yürütme, emniyet, valilik gerekse savcılık, yargı anlamında bunun gereğini yapacaktır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Televizyon izlemiyorsunuz herhâlde; ne yasa dışısı, linç var orada. Ayıp ya!

RAMAZAN CAN (Devamla) - Bu konuda şikâyet etme hakkını da herkes haizdir.

Hukuk devletinde herkesin gösteri ve yürüyüş yapma hakkına da riayet edilmesi, bu ikisi arasında bir dengenin kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Diğer taraftan…

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Ne demek istiyorsun, ne demek istiyorsun doğru düzgün söyle, biz de bilelim. İyi mi yaptılar diyorsunuz?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – İyi mi yaptılar diyorsunuz?

RAMAZAN CAN (Devamla) - İyi yapmadılar tabii ki…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – O zaman niye savunuyorsun?

RAMAZAN CAN (Devamla) - İyi yaptıklarını söylemiyoruz biz ancak buradaki dengenin gözetilmesi gerektiği noktasındaki fikirlerimizi beyan ediyoruz.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Nerede bu denge?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ne dengesi ya, ne dengesi!

RAMAZAN CAN (Devamla) – Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin maruz kalmış oldukları hareketi kabul etmemiz tabii ki mümkün değildir ancak bizim demek istediğimiz şu ki: Burada bir denge gözetilmeli. Anayasa ve yasalarca yasalara uygun bir şekilde gösteri ve yürüyüş yapılıyorsa tabii ki buna da saygı duymak durumundayız. Eğer, bu gösteri ve yürüyüş birilerinin haklarına halel getiriyorsa bu konuda gerek emniyet gerek valilik gerekse savcılık ve yargı makamları devreye girmiştir, girecektir.

Diğer taraftan, biz, bugün Başbakanımızın grup toplantısında da dile getirdiği gibi, her türlü etnik milliyetçiliğe, dinî milliyetçiliğe karşı olduğumuzu, hatta bunları ayaklarımızın altına alacağımızı da söyledik. Biz, milliyetçiliği, bu memleketin insanlarına ayrım yapmaksızın hizmet yapma noktasında, refah seviyesini yükseltme noktasında algılıyoruz. IMF’ye bağlı kalanların, bankaların içini boşaltanların milliyetçilik algısı tamamen tatlısu milliyetçiliği algısından ibarettir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisini kabul etmediğimizi, gündeme geçmemizin elzem olduğunu belirtiyor, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum:

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun  İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 19 Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi

                                                                                                                 19/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 19/02/2013 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                    Ayşe Nur Bahçekapılı

                                                                                                               İstanbul

                                                                                             AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Bastırılarak dağıtılan 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi;

Genel Kurulun;

Haftalık çalışma günlerinin dışında 22 ve 23 Şubat 2013 Cuma ve Cumartesi günleri de saat 14.00'te toplanması ve bu birleşimde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi;

19  Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek bu birleşiminde 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

20 Şubat 2013 Çarşamba günkü birleşiminde 193 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

21 Şubat 2013 Perşembe günkü birleşiminde 367 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

22  Şubat 2013 Cuma günkü birleşiminde 345 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

23 Şubat 2013 Cumartesi günkü birleşiminde 57 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar;

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programların tamamlanamaması  hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar;

417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması;

çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

417 Sıra Sayılı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI  (1/722)

BÖLÜMLER          BÖLÜM MADDELERİ                   BÖLÜMDEKİ MADDE SAYISI

1. BÖLÜM             1 ila 14 üncü maddeler                                               14

2. BÖLÜM             15 ila 27 nci maddeler

                             (Geçici 1 inci madde dâhil)                                         14

TOPLAM MADDE SAYISI                                                                       28

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, efendim, AKP’nin önerisi İç Tüzük’ü tamamen değiştiriyor. Bakın, İç Tüzük’ümüzün 98’inci maddesi aşağı yukarı der ki: “Haftada iki gün ve en az bir saat olmak üzere sorular görüşülür.” Meclis açıldığı günden bugüne kadar hep getirdiği AKP’nin…

BAŞKAN – Sayın Genç, grup önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü var, bu düşünceleri dile getirir efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, usulle ilgili tartışma açıyorum.

BAŞKAN – Neyin tartışmasını açıyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yani, bu önerinin birinci kısmının işleme konulmaması lazım. Yani, salı günleri soruların görüşülmemesine ilişkin kısmı İç Tüzük değişikliğidir. Çünkü, bugüne kadar AKP zamanında haftanın iki günü soru sorulduğu söz konusu değil. Eğer bunu işleme koyarsanız tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hiçbir zaman grup önerileriyle İç Tüzük’ü değiştirmeye yönelik olarak yapılan uygulamaları…

BAŞKAN – Sayın Genç, bugünkü uygulamamız ilk defa yapılan bir uygulama değil, teamül hâline gelmiş, daha önceden bu tarafa…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim ama bakın, artık İç Tüzük uygulanmıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Daha önceki dönemlerde de var, örneklerini çıkartırız.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim, bakın, İç Tüzük’ü işlemden kaldırıyor. 98’inci maddeye göre istisnai olarak…

BAŞKAN – Anladım da geçmişte, sizin Başkan Vekilliği yaptığınız dönemde dahi bu uygulamalar var, çıkartırız biz bunların örneklerini.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Başkan Vekilliği yaptığımız zamanlarda böyle öneriler gelmiyordu ama istisnai haftada bir defa gelebilir…

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Haftada bir defa geliyor efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – …ama bütün çalışma boyunca her an kanun yapıyoruz. Özellikle çarşamba günleri hiç soru sorulmuyor, iki haftadır salı günü de hiç görüşülmüyor. Bana göre, her hafta, her hâlükârda 98’inci maddeye göre haftada iki gün soru sorulması gerekir. Her soru saati de iki saat, bir saatten aşağı olmaz ama burada hiç sorulmuyor, denetim yapılmıyor, hep kanun çıkarılıyor. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi nasıl sağlanacak?

Yani, Meclis Başkanı olarak eğer bunu uygulamaya koyuyorsanız tutumunuz hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun, iki dakika söz veriyorum.

Başka söz talebi var mı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Lehte Sayın Başkan.

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- AK PARTİ grup önerisinin sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin kısmının İç Tüzük’ü değiştirmek anlamına geldiği gerekçesiyle işleme alınıp alınmayacağı hakkında

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun en önemli görevlerinden birisi denetimdir. Denetim görevini yapmayan bir parlamento görevini yapmaz. Kanunlar zaten burada geliyor, işte temel kanun olarak hiç görüşülmeden gidiyor. Ama, AKP iktidarıyla beraber Türkiye aşağı yukarı ekonomisiyle, her şeyiyle talan edilen bir ülke hâline geldi.

Bakın, bir TOKİ’yi alıyorsunuz, yüzlerce suistimal var; bir elektrik dağıtım şirketlerini alıyorsunuz, muazzam suistimaller var. Bu konularda verdiğimiz soruların hiçbirine cevap verilmiyor.

Arkadaşlar, işte, geçen sene elektrik idaresi TEDAŞ elektrik perakende fiyatında yüzde 14,5 tenzilat yaptı. Bunun parasal değeri 3 katrilyon 200 trilyon lira. Normal olarak 3 katrilyon 200 trilyon liranın tüketiciye intikal etmesi lazımdı ama 3 katrilyon 200 trilyon lirayı maalesef bu iktidar zamanında 21 tane dağıtıcı şirket üzerinde bıraktı. Böyle bir şey olur mu? Ayrıca, 2010 yılında da elektrik fiyatına, tüketici fiyatlarına yüzde 32 zam yaptı.

Şimdi, burada, bunları sorularla dile getiriyoruz. Bakın, İç Tüzük’ün 98’inci maddesine göre haftada iki gün ve her gün bir saatten de aşağı olmamak üzere soru cevaplanması lazım ama maalesef AKP soruları hiç sordurmuyor…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Özellikle bu Başkan hiç sordurmuyor!

KAMER GENÇ (Devamla) – …ondan sonra diğer denetim konuları da gidiyor. Çünkü yüzü yok ki, halkın karşısına çıkıp ne söyleyecek, hep yalan söylüyorlar. Ama, Meclis Başkanlığının da buna müsaade etmemesi lazım. Dolayısıyla, bu soruları… Yani, bu gelen grup önerisi bu yönüyle İç Tüzük’e de aykırı, fiilen İç Tüzük ortadan kaldırılmış oluyor, onun için…

Gerçi iki dakikada ne söyleyeceğiz Sayın Başkan yani aslında normal bir süre verseniz de bunları tartışsak.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Evet, Sayın Genç aleyhte söz istemişti.

Lehte söz isteyen Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Tutumunuzun lehinde söz almış bulunuyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Tabii, nereden bu usul tartışması çıktı pek anlam veremedim. Meclisin ta geçmişten beri uygulamış olduğu bir teamülü…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teamül yok, İç Tüzük’ü oku!

AHMET AYDIN (Devamla) – …yine İç Tüzük’e uygun olarak yapılan bir işlemi nedense usul tartışmasına dönüştürdü ve aleyhte söz aldı. Hani konuşması gerekiyor ya, bir şekilde konuşacak. Konuşmak için de bahane lazım. Bu, âdeta bir bahane oldu.

Değerli arkadaşlar, burada…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Buna niye cevap vermiyorsun?

AHMET AYDIN (Devamla) -…gerek yasaların görüşülmesi gerek denetimin yapılması bugüne kadar olduğu gibi bugün de aynı şekilde tamamen Anayasa, İç Tüzük ve teamüllere uygun bir şekilde yapılıyor. Bugüne kadar, geçmişteki uygulamaların aynısını, aynı şekilde yine yürütüyoruz. Bugün de bir Danışma Kurulu talebi oldu. Danışma Kurulu talebini hem AK PARTİ Grubu hem BDP Grubu birlikte yaptı ama toplanamadığı için, yine İç Tüzük’müze göre, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre gruplar grup önerisini getirebiliyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Niye yazmışlar o 98’inci maddeyi oraya?

AHMET AYDIN (Devamla) - Grup önerisi de getirdikten sonra, Danışma Kurulunun önerisi gibi Genel Kurulun takdiriyle bu kabul görüyor. Bugüne kadar da yaptığımız hep bu; artı, ortaklaşa almış olduğumuz Danışma Kurulu önerilerinin bir çoğunda da bu var. Geçmişte de bu vardı, sizin zamanınızda da, sizden önce ve sizden sonra da bu zaman zaman yapıldı.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Geçmişte yoktu. Hiçbir iktidar sizin kadar…

AHMET AYDIN (Devamla) - Siz de zaten söz alırken “Haftada bir defa olabilir.” diyorsunuz, biz de haftada bir defa yapıyoruz zaten. Farklı bir uygulama değil, devam eden bir uygulama, aynı uygulama.

Bu nedenle, Başkanlık Divanının tutumu lehinde olduğumu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Başka söz talebi yok.

Evet, yapılan konuşmalar neticesinde tutumumda bir değişiklik olmamıştır çünkü teamül hâline gelmiştir.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 19 Şubat 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisinin grup önerisi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum.

Bu grup önerimiz de bu haftanın çalışma gün ve saatlerini ve bu hafta görüşeceğimiz kanun tasarısını içermektedir. Özetlemek gerekirse –Divanda okundu ama- bu hafta 417 sıra sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı’nın gündemin ön sıralarına alınmasını önerdik.

Yine, Genel Kurulun haftalık çalışma günlerinin dışında, cuma ve cumartesi günleri de toplanmasını ve bu birleşimlerde “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesini önermekteyiz.

Bugün 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmayı öneriyoruz. Çarşamba günü 193 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar, perşembe günü 367 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar, cuma günü 345 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan görüşmelerin tamamlanmasına kadar, cumartesi günü ise 57 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışılmasını öngörüyoruz.

193, 367, 345 ve 57 sıra sayılı kanun tasarıları uluslararası sözleşmeleri kapsamaktadır.

Yine, bu hafta görüşmeyi düşündüğümüz ve önerdiğimiz 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesini öneriyoruz.

Bir de yukarıda belirttiğimiz birleşimlerde, gece 24.00’te günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalarımızı sürdürmekten yanayız, bunu öneriyoruz.

Grubumuz adına, grup önerimizin lehinde oy kullanmanızı diliyor, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Hülya Güven, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

HÜLYA GÜVEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, AKP’nin grup önerisi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına aleyhte söz almış bulunuyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, dün Silivri’deydik, Ergenekon duruşmasını izlemeye gelen yurttaşlarımızla birlikteydik. Jandarma, milletvekillerini “Yer yok.” diye önce almak istemedi ama sonra aldılar. Önce “Almıyoruz.” dedikten sonra ilk güvenlik kapısını açarak yurttaşlarımızı alana alıyorlar ve daha sonra kapıyı kapatarak üzerlerine  tazyikli su, biber gazı sıkılmasına sebep oluyorlar. Yüzlerine cop yiyen yaralılar da dâhil olmak üzere birçok yurttaşımız hastanelere taşınmışlardır. Ne oluyoruz? “Bunlar yapılsın.” diye emir verenlerdeki bu öfke nedir, anlamak mümkün değil. Orada, ne olduğunu anlamadan şiddete uğrayan, yaralanan kadınlarımız, cop yiyen yurttaşlarımız büyük şaşkınlık içindeydiler. “Kapıları bizi dövmek için mi açtılar?” diye soruyorlardı. Sahiden, yurttaşlarımızı dövmek için mi kapılar açılıp alana hapsedildiler; vatandaş, jandarma ve polisle karşı karşıya getirildi?

Yine bu tür bir sistemin sağlığa da uygulandığını görüyoruz. Öncelikle, binlerce sağlık emekçisini ilgilendiren şehir hastaneleri kanun tasarısı kamuoyunda ve ilgili komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda tartışılmadan, kaçırılarak Meclise getirilmiştir. Eğer yurttaşlarımızın iyiliği için hazırlanan bir kanun tasarısı olsaydı, bu şekilde, her yerden kaçırılarak “Parmak çoğunluğuyla nasıl olsa geçecek.” diye Meclise getirilir miydi? Üstelik, hızlı bir şekilde görüşülerek geçen Plan ve Bütçe Komisyonunda da tutanak tutulmadığını biliyor musunuz? Ne konuşuldu, ne tartışıldı? Kayıtlar ya saklanıyor ya da hiç tutulmuyor. Artık her şey birer birer kayıtlardan da kaçırılmaya başlandı. Bu düşüncede bir Hükûmetin yurttaşlarını düşündüğüne nasıl inanılacak?

Bu kanun tasarısıyla, özelleşme sırası devlet hastanelerine geldi. Önce kamu hastaneleri birlikleri oluşturuldu, tüm sağlık çalışanları taşeronlaştırıldı. Daha sonra kamu-özel ortaklığı modeli ile sağlık hizmetlerinin tamamı özel şirketlere devrediliyor. Artık bu kanun teklifi ile de sağlığın tamamen özelleşmesini yaşayacağız bundan sonra. Yani, AKP olarak şehrin her yerine, her ilçesine yaygın ve planlı bir şekilde sağlık hizmetine ulaşımı kolaylaştırmak yerine; her semtten, her ilçeden, her beldeden yaşlı, engelli ve hasta ulaşımını kolaylaştırmak yerine mevcut hastaneleri de kapatıyorsunuz. Şehrin bir ucuna büyük bir şehir hastanesi kurulsun diye bir şirkete veriyorsunuz. Sonra “O hastaneyi o şirket yaptı.” diyerek hem hastanenin işletmesini veriyor hem de kira ödüyorsunuz hem de maliyetin en az 6 katı bedel ödeyecek şekilde. Kaç yıl? Şimdilik yirmi beş yıl, belki de kırk dokuz yıl olacak. Yani “Devlet hastane yapamıyor. Özel şirketler hastane yapsın, işletsin, kâr etsin, üstüne biz de kira ödeyelim.” diyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Boşaltılan eski hastane binalarını da AVM yapsın diye yine bu şirketlere veriyorsunuz.

Yurttaşlarımız, bugün, nüfus yoğunluğu yüksek olduğu için ve kolay ulaşabilmek için ilçelere bir devlet hastanesi kurulsun isteğinde bulunurlarken, kampanyalar yaparken şehrin bir tarafına 2 bin ya da 3 bin yataklı büyük bir hastane çabası içindesiniz. Bu hastaneye acil bir durumda diğer ilçelerden, beldelerden gece-gündüz, yaşlı, engelli nasıl ulaşacak bu yurttaşlarımız? Kaç lira taksi parası ödeyecekler acaba?

Gerçi, Sayın Başbakanımız geçenlerde bir açıklama yaptı, engelliler belediye otobüslerinden bedava, trenlerden indirimli yararlanacaklar diye. Sayın Başbakana yine yanlış bilgi vermişler. Bugüne kadar engelliler zaten otobüslerden bedava, trenlerden de indirimli olarak yararlanıyorlardı. Zaten uygulamada olan bir indirim yeni veriliyormuş gibi neden söylenir ki?

Yine, bugün çıkardığınız 2022 sayılı Kanunda, aslında bu düzeltilmesi gereken bu maddedir, 18 yaş üstü engelli gençlerimizin aylığını kesiyor; bunu biliyor muydunuz? Üstelik, kanun çıkıncaya kadar eğer bu aylığı almışlarsa da o para geri isteniyor. Bugün birçok engelli gencimiz ailesiyle birlikte zor durumda. Zaten geçinme zorluğu çeken engellilerimizin aylıklarını, 18 yaşını doldurdu diye neden kesiyorsunuz ki? Amaç, engellileri ve annelerini eve kapatarak gözleri açılmasın, etrafı görmesin, isteklerde bulunmasınlar mı?

Sayın Başbakanımız geçen gün bir konuya daha değindi, kadına şiddet konusu, hatırlarsınız. Mardin’de şiddet gören kadınlarımıza verilen öğüt: “Eğer erkek şiddet uygularsa sen de karşı koy.” Yani, artık bu Hükûmetin kadını kurtaracak hâkimi, savcısı, polisi, jandarması yok. “Sen başının çaresine bak.” deniliyor kadınlarımıza.

Sayın milletvekilleri, bir aile düşünün, erkek karısını dövüyor, belki de bıçakla tehdit ediyor; kadın da polise başvuracağına ya da sığınmaevine gitme yolu arayacağına Sayın Başbakanın öğüdünü tutarak eline bir şeyler alıp karşı koyuyor; onları seyreden 6 tane çocuk… Manzarayı gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Bu çocuklar, bu aile artık normal yaşamlarını sürdürebilirler mi? Bu çocuklar normal bir aile kurabilirler mi?

Artık kanun tekliflerini kamuoyuyla paylaşmadan Meclise getirdiklerinden, artık engellilere uygulanan indirimlerin yeni gibi sunulmasından, kadınlara “Polise gitmeyin, şiddet uygulayana siz de uygulayın.” denilmesinden anlıyoruz ki AKP ülkeyi yönetememektedir.

Yaşlılarımıza gelince, yine 2022 sayılı Kanun’la yaşlılarımıza aylık olarak Sayın Başbakanımızın verdiği bahşiş kadar yardım, ancak yaşlının bakacak kimsesi yoksa veriliyor. Asgari ücretli de olsa bakmakla yükümlü kimsesi varsa aylık olarak o bahşiş de verilmiyor. Yapılan gelir testinin ise kriterlerini kimse bilmiyor, uygulayıcı birime ya da kişiye göre değişiyor ve hiç de adil uygulanmıyor. Çok merak ediyorum, hak ettikleri hâlde aylıklarını alamayan yaşlılarımız, engellilerimiz ne yerler, ne içerler, ne giyerler? Acaba, ayda bir kez olsun sinemaya gidebilirler mi ya da gezmeye gidebiliyorlar mı? İlaçta ve tedavide katkı paylarını nasıl ödüyorlar? Hastaneler de özelleştikten sonra onlar ne yapacaklar? Artık sağlık adım adım özelleştiriliyor, önce sağlık ocakları kaldırıldı, şimdi de sıra hastanelere geldi.

Şiddet ülkemizin her yerinde kol geziyor ve buna karşı alınacak olan önlemler, alınmış önlemler hemen hemen hiç yok, herkes kendi başına bırakılmış gibi bir durumdayız. Acaba, istenen, bizlerin ve tüm vatandaşların silahlanması mı? Bizler artık kendi kendimizi bu şekilde mi koruyacağız? Bu soruların cevaplarını herhâlde Hükûmetimiz düşünmektedir.

Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Recep Özel, Isparta Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Partimizin vermiş olduğu grup önerisinin lehinde söz almış bulunmaktayım. Grup önerisiyle bu haftaki çalışma saatlerimizi ve çalışacağımız konuyu belirliyoruz.

Biraz önceki konuşmacı, konuşmasında “Engelliler ücretini alamıyor, engellilere ödeme yapılmıyor.” gibi birkaç cümle sarf etti. Bu vesileyle ona da cevap vermek istiyorum. Acaba, hangi engelli maaş alamıyor, bilmek isteriz yani acaba kime ne ücret ödenmiyor? Engellilere bizim dönemizde yapılan düzenlemeler kadar hiçbir dönemde düzenleme yapılmamıştır. İlk defa, engelliye, insan onurunu, insan değerini veren AK PARTİ olmuştur.

Bir diğer konu da “Şiddet uygulayana, şiddet uygulayın.” diye Sayın Başbakanımızın hiçbir zaman böyle bir açıklaması olmadı. Onun söylemek istediği, şiddete muhatap olanlar bunun karşılığını hukuk zemininde arasınlar, bunu lütfen kabul etmeyin anlamında söz sarf etmiştir. Bunu, herhâlde, yanlış anlaşılma olarak kabul ettiğinizi kabul edelim diyorum.

Ben, bu haftaki çalışmamızın, çıkaracağımız yasaların herkese, milletimize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, öncelikle, şunu samimiyetle ifade edeyim: Ben, siyasete yeni girdim, Meclise de yeni geldim. Mecliste benim dikkatimi çeken ve gördüğüm şey şuydu: Meclisin belli bir İç Tüzük’ü vardır. Bu tüzük, Meclisin kanunudur ve asla bu tüzük dışına çıkılmadan hareket edilir. Ama, sonradan gördüm ki Meclisin tüzüğünün içerisinde birtakım maddeler var. Aslında, tüzüğün uygulanmasını önleyen, onu her istediğiniz yöne çekebilecek birtakım maddelerle dolu ve eğer elinizde gücünüz varsa, siyasi gücünüz varsa tüzüğü hiçe sayarak istediğiniz şekle, gündeme aldırabilirsiniz ve yaparsınız. Ha, demokrasinin bir temel noktasıdır diye düşünebilirsiniz bunu ama ne gariptir ki demokrasinin temel noktası olmayan konularda da tüzüğün delindiğini çoğu kez görüyoruz. Mesela, Hükûmetin kanun hükmünde kararnamelerini tüzüğe göre Meclise getirmesi gerekiyor ama Meclise, bunları getirmiyor. Hangi sebeple veya neye dayanarak getirmiyor, kim bunun gelmesini istemiyor, geldiği takdirde neler olacak; bunlar düşünülmüyor.

Keza, buna benzer olmak üzere, işinize geldiği zaman, hemen bir karar çıkarıp grupların desteğini almadan, onlarla bir mutabakata varmadan, istediğiniz şekilde gündemi belirleyebiliyorsunuz ve bu gündem, doğrudan doğruya, artık tek partili sisteme dönmüş bir tüzük ortaya koyuyor. Dolayısıyla, açıkçası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tavırlarını, siyasetin bu tavırlarını yadırgadım.

Değerli milletvekilleri, demokrasi dediğimiz zaman, demokrasi aslında halkın iradesinin Meclise intikalidir. Bu, sadece sayısal çoğunluk değildir. Millî irade - “millî” kelimesi burada çok büyük bir önem taşımaktadır- o milletin değerlerine sahip çıkarak hareket etmek demektir.

Aslında, ilginç olan, son günlerde önemli birtakım gündem maddeleri oluşmaktadır; milliyetçilik ve buna benzer birtakım değerlerin ayaklar altına alındığını ifade eden cümleler. Aslında, millî irade milliyetçiliktir dolayısıyla bu, bir mensubiyet duygusudur. Eğer, kendinizi o milletten saymıyorsanız, hissetmiyorsanız, farklı bir milletten kendinizi görüyorsunuz anlamına gelir ve o milletin ırkçılığını yapıyorsunuz demektir ve etnik milliyetçiliğe kayarsınız. Dolayısıyla, bugün etnik milliyetçiliğe kayan insanlar, otuz yıldır, kırk yıldır, sürekli olarak milletin millî değerlerini tahrip eden, onları sürekli olarak bir şekilde tahrik eden bir nitelik taşımaktadırlar. Şöyle düşünün: Daha bundan beş gün önce, İstanbul’da, 15 Şubatta bir otobüs yakıldı. İçerisinde bir çok sivil insan vardı ve insanlar kendi canlarını zor kurtardılar. Bana söyler misiniz, Sinop’u tenkit edenler, Taksim’de meydana gelen, İstanbul’da meydana gelen bu olayı neden tenkit etmediler? Önce, buna benzer olayların hepsini birden -eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysalar- tenkit etsinler ve bu tenkit çerçevesinde inandırıcı olsunlar.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Tenkit ediyoruz zaten, bir sıkıntı yok Sayın Vekilim.

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) - Aksi takdirde, bunların her biri insanları, toplumu tahrik eden hususlardır.

Şimdi, siz, sadece yüzde 6,5’un isteklerini yerine getireyim derken yüzde 86’nın isteklerini göz ardı ederseniz, onların değerlerine karşı çıkarsanız, tabii ki birtakım olaylarla karşılaşmanız kaçınılmazdır. Burada önemli olan şey, toplumun birlik ve beraberliğidir. Zaten, milliyetçilik dediğimiz zaman, milliyetçilik belli bir ırkın taraftarı anlamını taşımaz. Etnik milliyetçilikle, ırkçılıkla milliyetçiliği birbirinden ayırmak gerekir. Zira, milliyetçilik, millî değerlere sahip olmak demektir ve herkesi kucaklayabilmek anlamına gelir, ülkenin birlik ve beraberliğini istemek anlamına gelir. Dolayısıyla, kucak açan insanlara eğer bu duygularından dolayı karşı çıkıyorsanız, o zaman Millî Eğitim Bakanlığının ”Millî” kelimesini de kaldırmanız gerekir, Millî Savunma Bakanlığının ”Millî” kelimesini de kaldırmanız gerekir. O zaman kozmopolit, aslında birleşemeyen, birlik olmayan bir toplum yaratırsınız ki bu da o ülkenin geleceği açısından son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkarır.

Değerli milletvekilleri, çoğu zaman bu kürsüye çıkılıp değişik şeyler ifade edilmektedir. Mesela bir konu üzerinde özellikle durmak istiyorum: “1921 Anayasası” denilen ancak anayasa olmaktan öte sadece birtakım öneriler çerçevesinde alınmış kararlar vardır 1921 Anayasası denilen bu Anayasa’da. Geçen gün bu kürsüde söz edildi, ondan dolayı burada dikkatinize sunmak istiyorum. Bunun 11’inci maddesi aynen şunu söyler: “Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir.” Şimdi bu kelime üzerinde sıklıkla durulur ve “Vilayetlerde muhtariyet 1921’de verilmiştir dolayısıyla bu muhtariyetin devamının bugün de bu anayasaya konması gerekir.” denir. Hâlbuki buradaki muhtariyetin, bundan sonraki cümleleri okuduğunuzda ve anladığınız takdirde -anladığınız takdirde, özellikle kelimeyi söylüyorum- bunun öyle olmadığını görürsünüz. Şöyle ki arkasından şunu söyler: “Harici ve dahili siyaset, şer’i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dahilindedir.”

Şimdi, buradaki ifadeyi anladığınız takdirde şu şekilde karşınıza bir anlam çıkmaktadır, bunun anlamı şu şekildedir: Bu maddeye göre vilayetler vergi, iç ve dış siyaset, şeri yani dinî işler, askerî ve adli işler, uluslararası iktisadi hususlar yani birden fazla vilayeti kapsayan meseleler hariç olmak üzere, vakıf, eğitim, sağlık, ekonomik durum, tarım, bayındırlık, sosyal yardımlaşma gibi konuların düzenlenmesi -bakın, dikkatinizi çekiyorum burada- Büyük Millet Meclisince çıkarılacak kanunlar çerçevesinde vilayet meclislerinde yürütülecektir. Yani, kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılacak ve vilayetlerce yürütülecektir, bugünkü gibi. Yani vilayetlere tüzel kişilik verilmiştir. Bu bir muhtariyet değildir. Muhtariyet çok farklı bir anlam taşır. Dolayısıyla, bu gibi ciddi konularda, burada eğer kafa karıştıracak yanlış ifadeler kullanılacak olursa toplumun infialini kazanmamanız mümkün değildir. Doğru şeyleri söylediğiniz takdirde toplum içerisinde dayanışma, barış ve huzuru da birlikte sağlarsınız.

Değerli milletvekilleri, bu ülke 1914’ten itibaren bir büyük savaş geçirmiştir, Birinci Dünya Savaşı’nı geçirmiştir. Ülkenin toprakları işgal edilmiştir. İşgal edilen topraklar büyük bir millî mücadele verilmek suretiyle düşmandan arındırılmış ve 1923’te cumhuriyet kurulmuştur, Türkiye Büyük Millet Meclisi oluşturulmuştur. 1920’de oluşturulmakla beraber, devlet hâline gelmiştir 1923’te.

Şimdi, siz, o tarihte bu mücadeleyi veren insanların millî değerlerini ayaklar altına alırsanız veyahut da o mücadelede şehit olan insanlara rağmen ülkenin bir şekilde birlik ve beraberliğini bozacak nitelikte eline silah almış, dağlara çıkmış insanlara teslim etmeye kalkışırsanız tabii ki toplumun tepkisini de kazanırsınız, tepkisini de çekersiniz. Dolayısıyla, bu gibi konularda ortaya çıkarken ciddi değerlendirmeler yapmanız lazım, attığınız her adımı da doğru atma zorunluluğunuz vardır. Dolayısıyla, bu açıdan baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini temsil eden milletin iradesine, millî değerlerine sahip çıkmak mecburiyetinde hareket etmek zorundadır ve bizler eğer bu ülkenin geleceğine yön veriyorsak ve tarihini yapıyorsak yarın yaptığımız yanlış tarihin altında bizim imzalarımız olacaktır, sizin imzalarınız olacaktır ve tarih sizi asla affetmeyecektir çünkü Atatürk’ün çok güzel bir sözü vardır: “Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.”

Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi var, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, (2/518) esas numaralı, Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/94)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

(2/518) esas numaralı Kanun Teklifi’m, Başkanlığınızca komisyona havale edildiği tarihten itibaren kırk beş gün geçtiği hâlde ilgili komisyonca görüşülüp sonuçlandırılmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi uyarınca kanun teklifimin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması için gereğini arz ve talep ederim. 12/06/2012

                                                                                                            Umut Oran

                                                                                                               İstanbul

BAŞKAN – Teklif sahibi Umut Oran, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

UMUT ORAN (İstanbul) – Sayın Başkan, ben de yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Maalesef, ülkemizde son derece üzücü olaylar yaşanıyor; dün Silivri’de, sonra Sinop’ta, bugün Samsun’da… Tabii, bu ortamda, bu sorunlarla dolu bir gündemde Avrupa Birliği ne kadar anlamlı, bunu takdirinize sunuyorum. Ama, sonuca baktığınız zaman, Avrupa Birliğindeki kurallar, Avrupa Birliğindeki değerler ve Türkiye’deki bugünkü özgürlük, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, hukuk, adalet diye baktığınız zaman esasında birbiriyle örtüşüyor! Özellikle, dün Silivri, özellikle, yine, Sinop ve Samsun konusunda Hükûmeti, İçişleri Bakanını daha ciddiyete, bu konuları daha hassas bir şekilde ele almaya davet ediyorum ve Avrupa Birliğiyle ilgili gündeme geliyorum.

Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz, baktığınız zaman, yaklaşık yarım asırlık bir süreç. 20 başbakan, 30 hükûmet eskitmiş bu süreç ve bir devlet politikası hâline gelmiş. Birçok iktidar Avrupa Birliğiyle ilgili çeşitli dönemlerde tarihe önemli notlar düşmüşler. Özellikle, 1999-2005 arasında Türk halkının da desteğiyle hep beraber reformlar yapıldı ve 2005’te de bir süreç başladı. Bu 2005’te başlayan süreçte de tam üyelik için yeni bir sayfa açıldı, Hükûmet çeşitli taahhütlerde bulundu ve tam üyelik süreci başlamış oldu. O günden bugüne tam yedi buçuk yıl geçti ve baktığınız zaman, 33 tane fasıldan kapatmamız gereken, açmamız gereken sadece 1 tane faslı açtık ve kapatabildik. Bu performansla gidilirse, bu yedi buçuk yıla baktığım zaman şunu görüyorum diğer fasılları kapatmak noktasında: Tam yüz doksan sekiz yıla ihtiyacımız var yani bu şekilde, bu hızla, bu mantıkla gidilirse yaklaşık 2211 yılında biz bu fasılları açıp kapatmış ve tam üyelik müzakeresini tamamlamış olacağız. Şimdi, bunu oturup bir düşünmemiz lazım yani bu şekilde gitmenin çok büyük bir anlamı olmadığı ortada.

Bugüne kadarki süreçte genelde Hükûmet, iktidar kendi başına karar aldı, ortak aklı çok fazla çalıştırmadı, Parlamentoyu bu konuda çok fazla, ciddi bir şekilde çalıştırmadı ve bu süreçte, bu yedi buçuk yıl içerisinde zaman zaman yalpaladı, zaman zaman AB’ye çattı, zaman zaman AB’yi övdü, zaman zaman Hükûmeti şikâyet etti, zaman zaman kendi kendine ters düştü, zaman zaman ana muhalefete laf etti ama geldiğimiz nokta, sonuç itibarıyla bu ve baktığınız zaman, bu süreçte, olumlu olduğu zaman raporlar alkış tuttu, raporlar olumsuz olduğu zaman Avrupa Birliğini topa tuttu. Hatta, Adalet ve Kalkınma Partisinden son ilerleme raporunu çöpe atan milletvekilleri de var ve bunu da bir tarafa bıraktık, kendi raporlarını kendi hazırladı iktidar partisi ve kendi kendine not verdi.

Şimdi, hepsini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi, biz geçen sene bir araştırma önergesi verdik, dedik ki: “Bu bir devlet politikası, gelin hep beraber bu işi ele alalım. Biz, ana muhalefet olarak belli konularda siyaset üstü davrandığımız üslubumuza gelin burada da devam edelim, size el verelim, el uzatalım, yeter ki bu süreci doğru bir şekilde yürütelim ve sonuçlandıralım.” Kararımız, bizim vermiş olduğumuz öneri reddedildi.

Sonra, biz yeni bir teklif, şu anda gündeme gelen teklifi verdik. Bu teklifin de özü: “Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tali bir komisyon. Gelin bunu ihtisas komisyonu yapalım, ana komisyon olarak bunu ele alalım ve burada bir yaptırımı olsun.” dedik. Bunu yaparken de bu konuda, daha evvel Dışişleri Bakanlığı yapmış şu andaki Cumhurbaşkanı Sayın Gül’den tutun, Sayın Yaşar Yakış, bugünkü AB’yle müzakereci Bakan olan Sayın Bağış, AB Uyum Komisyonu Eş Başkanı veya Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı arkadaşların da görüşlerini ve olurlarını aldık ama bugüne kadar, 24 Nisan 2012’den itibaren hâlâ bu karar sizlerin onayını bekliyor.

Ana muhalefet olarak bir kez daha, Avrupa Birliği sürecini başarıyla götürebilmemiz için size bu öneriyi yapıyoruz, size bir kez daha elimizi uzatıyoruz. Umarım, bu salonda, bu yüce Mecliste her uzattığımız, her verdiğimiz öneriyi reddettiğiniz gibi, her uzattığımız ele yumrukla karşılık verdiğiniz gibi bu uzattığımız el de havada kalmasın.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Bir milletvekili adına Engin Altay, Sinop Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi’yle ilgili düşüncelerimi aktarmadan önce, bugün Parlamentoda, dün Sinop’ta yaşanan olaylarla ilgili yapılan kimi değerlendirmeler hakkında Genel Kurula doğru bilgi nakletmek ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, demokrasi tepki rejimidir. Protesto demokrasilerdeki en meşru hâldir ancak bununla beraber, şiddetin hangi gerekçeyle olursa olsun her türlüsüne her zaman karşı olduğumuzun da bilinmesini isterim.

Dün Sinop’ta kimi gençlerin, daha ziyade de gençlerin bazı milletvekillerimizi, Sinop’a gelen bazı milletvekillerimizi terör örgütü PKK’yla olan ilişkilerinden ya da PKK’ya bakışlarından dolayı protesto etmeleri demokrasinin gereğidir, bunda bir sorun yok. Ancak, elbette…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yazıklar olsun size ya!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Dinleyin… Dinleyin… Size yazıklar olsun!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yazıklar olsun!

ENGİN ALTAY (Devamla) - Size yazıklar olsun!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Yazıklar olsun!

BAŞKAN – Sayın Buldan, lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) – Ancak, elbette şiddete, her ne sebeple olursa olsun şiddete her zaman karşıyız, bunun bilinmesini isterim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Kendinize yakışanı yapıyorsunuz, CHP’ye yakışanı yaptınız yine! Yazıklar olsun size ya!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sinop’ta yaşananlar tabii ki üzüntü vericidir.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Kendine yakışanı yaptın, bravo sana!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Unutulmamalıdır ki Sinop çok küçük bir kasaba görünümündedir yani böyle bir iş yapacaksanız Türkiye'nin bu kadar büyük şehri dururken küçücük Sinop’a gitmeniz bile aslında bir tercih noktasında yanlıştır.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Her yere gideceğiz; Sinop’a da gideceğiz, Samsun’a da gideceğiz, Trabzon’a da gideceğiz.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Gidebilirsiniz tabii.

SIRRI SAKIK (Muş) – Müsaade mi alacağız sizden!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Velev ki bugün de olaylar Samsun’da devam ediyor. Ancak bir şeyin bilinmesini isterim…

SIRRI SAKIK (Muş) – Utan be, utan!

BAŞKAN – Sayın Sakık, lütfen, sonra cevap verirsiniz.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Senin gittiğin her yere gideceğiz. Terbiyesiz!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Terbiyesiz sensin!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sensin terbiyesiz!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Demokraside protesto olur, şiddet olmaz diyorum ben. Ne var bunda?

BAŞKAN – Lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) – Sen bunun aksini söyleyebilir misin! Bir dinle, ne diyeceğimi bir dinle önce!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Ne alakası var söylediğin şeyle!

BAŞKAN – Sayın Buldan, lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bir ne diyeceğimi dinle! Terbiyesiz sensin!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – 4 milletvekili orada linç edilmek istendi ya sizin Belediye Başkanınızın tahrikleri yüzünden!

BAŞKAN – Sayın Buldan, lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) – Şimdi, sayın milletvekilleri, bugün hayretler içinde Başbakanı dinledim. Başbakan diyor ki: “Sinop’taki olaylarda MHP’liler ve CHP’liler var.”

Sayın Başbakan, bu bilgiyi sana kim verdi bilmiyorum ama o olaylarda sen adam arıyorsan… Açsın bana Başbakan telefon, AKP gençlik kollarında il başkanlığı yapmış ve dün olayların en önünde yürüyen insanın ismini Başbakana vereceğim. Yine, Sinop’un en büyük ilçesinde AKP gençlik kolları başkanlığı yapan ismin adını da Başbakana ben vereceğim. Kendisi ararsa vereceğim. Orada bir tane Cumhuriyet Halk Partili de yoktu.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Belediye Başkanınız var.

SIRRI SAKIK (Muş) – Belediye Başkanınız var.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Ayıp ediyorsunuz; arkadaşlarımız da CHP il başkanının orada olduğunu söylemişler, bu da bir ayıp.

SIRRI SAKIK (Muş) – Belediye Başkanı... Belediye Başkanı…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Belediye Başkanınız var.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Belediye Başkanımıza gelince, bugün grup başkan vekilimiz, grup başkanınıza aynı şeyi söyledi. Belediye Başkanımızın yerel basında, İnternet medyasında böyle bir demecini bulun, milletvekilliğinden istifa edeceğim. Böyle bir demeci yok.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Tamam, yarın gelsin milletvekili arkadaşlarımız, getirsinler size.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Belediye Başkanımız, dün -söylemek istemezdim ama- Samsun’da eşinin kanser tedavisiyle meşguldü. Ayıp ediyorsunuz, böyle olmaz! CHP’ye saldırarak, sataşarak oralarda kendinize mevzi de bulamazsınız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizim aramızda faşistlere yer yok.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Şimdi -bir şey daha- dün Twitter’da âdeta “Sinop, Madımak olsun.” diye herkes elinden geleni yaptı, herkes ve ben de bir Tweet attım, “Sinoplular, Sinop’u Madımak’a benzetenleri ya da öyle olsun isteyenleri utandıracak.” dedim ve ben haklı çıktım. Orada, 100-150 gencin, büyük kısmı da Samsun’dan gelmiş, getirilmiş gencin gösterdiği reaksiyonu, polisin müdahaledeki yavaş davranışını, gecikmesini CHP’ye bağlayarak ne kazanacaksınız ben anlamıyorum.

İddiayla söylüyorum: AKP’de yöneticilik yapan iki ismi Başbakana vermeye hazırım, siz bana bir tane CHP’li gösterin orada.

AHMET YENİ (Samsun) – AK PARTİ’yi karıştırmayın işin içine.

ENGİN ALTAY (Devamla) – İlaveten…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Verin o isimleri.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Size niye vereyim?

Arasın… Başbakan bugün söyledi “CHP’liler var orada.” diye, Başbakan da söylesin isim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizim partimizde faşistlere yer yok, onlara sizde yer var.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Bir yandan Samsun’da olaylar devam ediyor. Bu, önce Hükûmetin aczini ortaya koyar, bunun da bilinmesini isterim. Söylediğimin de arkasındayım. Demokrasi tepki rejimidir tabii ki ama şiddete karşıyız.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – 4 milletvekili geldi oraya, 4 milletvekili geldi.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Lafımı dinlemeden bana oradan “terbiyesiz” diyemezsiniz, sizi de kınıyorum.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan…

MEHMET ERSOY (Sinop) – Sayın Başkanım, Sinop’la ilgili…

BAŞKAN – Bir saniye…

Buyurun Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, bizim arkadaşlarımızın yaptığı bir siyasal çalışma. Bundan dolayı o barbarların demokratik bir tepki gösterdiğini söylüyor. Buna bir açıklık getirmek istiyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – “Tepki” demedim ben, “Şiddet var, yanlış.” dedim. Ayıp ediyorsun ya!

PERVİN BULDAN (Iğdır) – “Demokratik bir tepkidir.” dediniz.

BAŞKAN – Şimdi, Sayın Sakık…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Demokrasi tepki rejimidir tabii, değil mi? Bizim Genel Başkanımıza Diyarbakır’da, Van’da yumurta atılırken biz ne dedik, siz ne dediniz? “Tepki rejimi” demediniz mi? Hayret bir şey ya!

E, konuş, ben de cevap veririm.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bizimle ne ilgisi var ya, bizimle ne ilgisi var?

BAŞKAN – Sayın Sakık, bir saniye…

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Konuştuklarını dinlemediniz mi?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Size saldıranlar AKP’lidir, inanıyorsan.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Bizimle bir ilgisi yok ki.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Niye bizi bulaştırıyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Sakık, Sayın Altay, Barış ve  Demokrasi Partisi Grubunun sözcüsünün biraz önceki konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisinin olayın içinde olduğu şeklindeki ifadelerine karşı çıktı, açıklama yaptı, olayı kınadı, bu bir. İkincisi: Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanının ve ilçe başkanının olayın içerisinde olmadığını söyledi.

Kaldı ki, -ben dinledim- sayın grup başkan vekili biraz da aceleyle bir kelime kullandı. Burada Sayın Altay’ın size karşı veya partiye karşı ne bir sataşması veyahut da düzeltilecek başka bir konuşması da yok. Olayı kınadı, açık açık kınadı olayı ve Cumhuriyet Halk Partisinin de içinde olmadığını söyledi. Benim anladığım bu.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sayın Başkan, tutanakları isteyelim. Şöyle bir ifadesi var: “Sinop’a giden 4 milletvekili var. PKK’li milletvekilleri oldukları için oraya gelen insanlar demokratik tepkilerini ortaya koydu.”

ENGİN ALTAY (Sinop) – “PKK’li milletvekili” demedim, “PKK’yla ilgili görüşleri, düşünceleri, ilgileri” dedim.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Böyle söylediniz.

Ben tutanakları istiyorum.

BAŞKAN – Hayır, hayır, değil. Tutanakları isteyelim, eğer öyle bir cümle varsa…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bu da bir vakıa. Bunu, PKK’yı ret mi ediyorsunuz siz? Allah Allah!

BAŞKAN – Sayın Buldan, öyle bir cümle varsa sataşmadan söz vereceğim ama ben de duymadım. Lütfen tutanakları getirelim.

Evet Sayın Ersoy, söz talebiniz…

MEHMET ERSOY (Sinop) – Efendim, sadece bir şeyi düzeltmek istiyorum. Sayın Altay’ın yaptığı konuşmada iki tane…

BAŞKAN – Sayın Ersoy, böyle bir hakkınız yok. Kimsenin konuşmalarını düzeltme hakkımız yok, lütfen.

Teşekkür ediyorum.

MEHMET ERSOY (Sinop) – Efendim, Sinop Milletvekili olarak düzeltmek için sadece…

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kabul edilmiştir değil mi?

BAŞKAN – Hayır, kabul etmeyenler çoğunlukta, biliyorum. Yani, iktidar partisinden de “Kabul edenler” diye söylediğimizde ellerini kaldırdılar.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını görüşmüyor, gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri İle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kabul edildi, öyle geçti tutanağa değil mi?

Sayın Başkan, kabul edilmiştir değil mi?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Hayır, kabul edilmedi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Herkes el kaldırdı Sayın Başkan oradan.

BAŞKAN – Hayır, lütfen ama. Kabul eden…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – El kaldırdılar Sayın Başkanım ya.

BAŞKAN – Şimdi, “Kabul edenler” dediğimizde…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kabul edilmesi için el kaldırdılar.

BAŞKAN – Anladım da, Sayın Aslanoğlu, tutanaklar ortada. Ben biraz önce açıklamayı yaptım. “Kabul edenler” diye sorduğumuzda…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Evet, el kaldırdı herkes.

BAŞKAN – …iktidar partisinden 5-6 kişi de el kaldırdı, gördüm. “Kabul etmeyenler” diye sordum, çoğunluk kabul etmedi.

Alınan karar gereğince, sözlü soru önergeleriyle diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1'inci sırada yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2'nci sırada yer alan, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

3’üncü sırada yer alan, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Mode-li ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyon Rapo-ru’nun görüşmelerine başlayacağız.

3.- Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile 4 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/722, 2/1114) (S. Sayısı: 417) (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 417 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince bu tasarı İç Tüzük’ün 91’inci maddesi kapsamında temel kanun olarak görüşülecektir. Bu nedenle, tasarı, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp maddelerine geçilmesi kabul edildikten sonra bölümler hâlinde görüşülecek ve bölümlerde yer alan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır.

Tasarının tümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA MEHMET GÜNAL (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, bugün, burada, sağlık sistemimizi önemli ölçüde değişikliğe uğratan ve geleceğimizi de önemli ölçüde ilgilendiren, birtakım riskler, tehditler içeren bir kanun tasarısı görüşüyoruz.

Öncelikle birkaç cümleyle usule ilişkin itirazlarımızı gündeme getireceğim, sonra da kanunun içeriğine ilişkin itirazlarımızı gündeme getireceğim.

Değerli arkadaşlar, öncelikle, burada Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin her zaman yaptığı klasik bir şeyle karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gelen kanunun yanına son günde aceleyle bir teklif getirdiler.

Şimdi, bunlar İç Tüzük’ü arkasından dolanmaya yönelik şeyler. Bunların doğru olmadığını söyledik. Muhalefetin ısrarıyla bir alt komisyon kuruldu ama Sayın Bakana, daha doğrusu eski bakana, Sayın Akdağ’a söyledik, Komisyon Başkanımıza söyledik; bunun sağlık çalışanlarını ilgilendirdiğini, sağlık sisteminde önemli değişiklikler getirdiğini, hizmetin sunulmasında da, hizmetin maliyetinde de önemli sorunlara yol açabileceğini, onun için de o ilgili kısımların, özellikle teklifle getirilen bazı maddelerin Sağlık Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini söyledik. Bizim ısrarlarımız sonucunda da arkadaşlarımız “Tamam, gönderelim.” dediler. Değerli Komisyon Başkanımıza da espriyle karışık takıldık “‘Arayalım’ dediniz ama acaba ‘Hızlıca geri gönder’ diye mi arayacaksınız?” diye.

                                

(x) 417 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

Şimdi, aradan bir gün geçmeden, ikinci gün Sağlık Komisyonu Başkan Vekilimiz yazı yazmış -Sağlık Komisyonundan burada arkadaşlarımız var, yanlışım varsa düzeltsinler. Burada yazının fotokopisi de var ama ben zaman almamak için söylemiyorum- “Komisyonumuzun gündeminin yoğunluğu nedeniyle toplanamıyoruz.” demişler. Arkadaşlara sorduk, geçen yıl haziran ayından bu yana Sağlık Komisyonu hiçbir toplantı yapmamış. Yani bu acele nedendir ben onu merak ettim içeriğiyle ilişkili, acele olunca da demek ki bir şeylerin yetişmesi gerekiyor diye düşündük.

Bakın tekrar ediyorum, haziran ayından yani geçen sene kapanırken yaptığı son toplantıdan bu tarafa Sağlık Komisyonu hiçbir toplantı yapmamış, Komisyon Başkan Vekilimiz “Gündemimizin yoğunluğu nedeniyle görüşemiyoruz.” diyor.  Neyi görüşemiyor? Sağlık sektöründe bütün çalışanları ilgilendiren, onları yarın işsiz bırakabilecek olan, özel sektörün inisiyatifine terk edebilecek olan bir kanun tasarısının görüşülmesini. Şimdi, bu birinci nokta. Bunlar doğru şeyler değildir.

Bununla ilgili diğer bir husus da: Çalışanların tamamını ve sektörü ilgilendiriyor dedik. Milliyetçi Hareket Partisinin alt komisyon üyesi olarak o andaki alt komisyon başkanımıza da söyledim, bütün sağlık çalışanlarının hem işçi sendikalarının hem memurlarımızın, kamu çalışanlarının temsilcilerinin, bütün konfederasyonların temsilcilerinin buraya çağırılması gerekir dedik; hadi ikinci toplantıda gelmedi, üst komisyona geldik yine yok. Ancak bizim ısrarlarımız sonucunda geldiler, sonraki toplantıya arkadaşlarımız lütfettiler -ara verdik- ve ikinci, üçüncü gündeki toplantının birinde kısa süreli açıklama şansı buldular.  Dolayısıyla böyle aceleyle getirmiş olduğumuz bu kanun tasarı ve teklifler maalesef eksiklerle dolu oluyor.

Başka bir husus: Tabii ki burada birçok şey var ama bu gelirken değerli arkadaşlar, nedir bu kanun yani bir taraftan bakıyorsunuz çok köklü bir şey geliyor yani Komisyon bunu görüşmüyor hem maliyetiyle ilgili hem sunumuyla ilgili dedik. Bir taraftan, bakıyoruz hastaneler neredeyse tamamıyla özel sektöre doğru gidiyor, iş güvencesinde birtakım sıkıntılar var, yani tersinden baktığımız zaman burada diğer sınıflarla, tıbbi hizmetlerle ilgili hizmetlerin de özel sektörden alınabilmesi meşrulaştırılıyor. Şimdi, bakıyoruz yani dolaylı olarak bir özelleştirme yapıyorsunuz ama bunun kapsamı kamuoyundan gizleniyor, çalışanlardan gizleniyor ve apar topar bir teklif ve tasarı birleştirilmesiyle geçirilmeye çalışılıyor.

Esas itibarıyla baktığımız zaman, değerli arkadaşlar, burada daha önce bir 3996 sayılı Kanun var, burada uygulanan modele, kamu-özel ortaklığı modeli diyor arkadaşlarımız, güzel ama bunun birçok ülkede uygulamaları var, Türkiye’de de bir mevzuatı var, bununla ilgili de yapılan çalışmalar var daha önce. Peki, diyoruz ki, bu kadar önemli bir şey yapıyorsunuz… Bu 3359 sayılı Kanun’da da, 3996 sayılı Kanunda da işin mantığında şu var değerli arkadaşlar: Diyor ki, bu kapsamda yapılması gereken bütün yatırımların kamu yatırımı proje stokları ve yıllık programlar dikkate alınarak yatırım maliyetlerine, bütçe yüküne ve borçlanma yükümlülüğünün genişlemesine ilişkin bir değerlendirmesinin yapılmadığını anlıyoruz. Bunun da ötesinde, geçiyoruz, 5018 sayılı Kanun’da var değerli arkadaşlar. 5018 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, sonra 24’üncü maddede -yine mevzuat yönetmeliğimiz var biliyorsunuz- buna ilişkin düzenlemeler var, “10 milyon TL’yi geçenlerle ilgili analiz yapılır.” diyor. 31’inci madde de yine aynı şekilde “Bütün hesaplamaları yani etki analizlerini yaparsınız.” diyor, buna ilave olarak da, değerli arkadaşlar, “Maliye Bakanlığıyla ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı yani şimdiki Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri bu kanun tasarılarına eklenir.” diyor.

Var mı Sayın Bakanım? Yok. Komisyonda da sorduk. Yani bu söylediğimiz hukuki düzenlemeleri, yapılmış bir etki analizini, bu kurumlardan alınmış görüşleri bunun ekine eklediniz mi? Bize verilenlerde yok, sormamıza rağmen de bir şey gelmedi. Dolayısıyla, böylesine önemli bir kanunda, hukuka aykırı bir şekilde böyle bir çalışma yapılıyor.

Değerli arkadaşlar, başka bir husus da: Sadece kamu -özel ortaklığı modeliyle yap-işlet-devret modeli kapsamında yapılmıyor biliyorsunuz sağlık yatırımları, genel bütçe kapsamında da, merkezî yönetim bütçesi kapsamında da bu yatırımlar yapılıyor. Burada yaklaşık olarak 5,1 milyar TL’yi bulan seksen sekiz tane hastane var. Dolayısıyla bunların arasındaki maliyet karşılaştırmalarının hangisinin daha etkin olduğunun yapılması gerekiyor. Hukuka aykırı bir şekilde getirilmiş.

Bundan daha vahim olan bir şey var değerli arkadaşlar, bu kanun, sadece ve sadece mevcut yatakların bir kısmının kapatılması karşılığında, yeni bir yatak kapasitesi yaratmadan, yeni bir ilave yatak ortaya koymadan kapatılacak olanların yerlerine yeni binada yeni yatak sunmayı amaçlıyor çünkü bu konuda elimizde Yüksek Planlama Kurulunun kararları var.

Değerli arkadaşlar, buraya baktığımız zaman, çok net bir şekilde bunların kapatılması karşılığında ancak hastane yapımına izin verileceğini söylüyor. Aynen cümleyi size okuyorum, diyor ki bakın: Eskişehir, Bursa, Isparta, Manisa ve Yozgat illerindeki projelerle ilgili olarak hazırlanan ön fizibilite raporlarında kapatılması öngörülen hastanelerin kapatılması ve kapasitelerinin azaltılması öngörülen hastanelerin kapasitelerinin azaltılması kaydıyla bize bu izni veriyor. Yani buraya baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bu 27 Ağustos 2010 tarihli YPK Kararı’nda izin verilen 7 tesisten 5’i yeni bir yatak kapasitesi artırmadan yapılması öngörülen tesisler. Beri tarafta şimdi buradaki vahim şey, asıl konu ne?

Değerli arkadaşlar…

Sayın Başkan, uğultudan ben bile söylediğimi tam duyamıyorum.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MEHMET GÜNAL (Devamla) – Arkadaşlar, çok önemli bir konuyu sizin dikkatinize sunuyorum. Bakın, Sayın Bakanın ve Sayın Müsteşarın bize vermiş olduğu rakamlara göre şu anda 122.400 civarında mevcut yatağımız var.” dediler. 3 defa sordum, “Doğru mudur?” dedim -bütün Komisyon üyesi arkadaşlarım ve Sağlık Komisyonundan gelen arkadaşlarımız şahittir- “Doğrudur.” dediler. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcımıza sorduk, “Sizin sağlıktaki hedefiniz nedir?” dedik, dedi ki: “Şu andaki durum 10 bin kişiye 26 yataktır ortalama, orta ve uzun vadede yani 2023’e kadar 10 binde 30’u yakalarsak biz hedefimize yaklaşmış olacağız.” Peki, Türkçesi bunun, kaç ilave yatak yapılması gerekiyor? 25 bin civarında. Yani 122 bin artı 25 bin, yaklaşık 147 bin yatağa ulaştığımız zaman, Türkiye, normal bir yatak kapasitesine kişi sayısı açısından ulaşmış olacak.

Peki, döndüm, Sayın Bakana tekrar sordum… Şu anda 2013 yılının yatırım programına, Ocak ayında Resmî Gazete’de yayımlanan yatırım programına baktığınız zaman -hepsi yanımda, isteyen olursa fotokopi verebilirim; kitaplar da dokümanlar da mahkeme kararları da var, vakit almamak için söylemiyorum, isteyen arkadaşlar zaten bakabilirler- 88 tane hastane ve tesis yaptırıyor Sağlık Bakanlığı, üniversiteler hariç. 2013 yılı sağlık sektörü yatırımlarının toplamı 88 tesis, toplam para ise 5,1 yani 5 milyar 167 milyon mu ne olacak.

Şimdi, değerli arkadaşlar, buradan kaç yatak çıkıyor biliyor musunuz? 27.065 yatak kapasitesi. Sağlık Bakanlığının verdiği bu yeni yatak kapasiteleri… Kaça ihtiyacımız vardı? Orta ve uzun vadede tamamlanacak 25 bin. Peki, bakıyorum, bu hastanelerin tamamı yatırım programına göre 2013, 2014, en fazla 2015’te hepsi tamamlanıyor değerli arkadaşlar. “Peki, şimdi, biz bu hastaneleri niye yapıyoruz; merkezî hastane komplekslerini kimin için yapıyoruz?” sorusu ortaya çıkıyor. Diyorlar ki: “Efendim, hastaneyi yenileyeceğiz.” Güzel. Peki, yeni yatak kapasitesi yapıyor muyuz? “Hayır. Sadece hastane binasının kalitesini artırıyoruz, hizmeti zaten alabiliyoruz dışarıdan da alabiliyoruz.” diyorlar, güzel. Peki, buradan bizim kazancımız ne Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak? Plan ve Bütçe Komisyonunda sağlık sektörüne yaptığımız tahsislerin etkin bir şekilde kullanılmasını denetleme görevi olan bir milletvekili olarak ben bunu soruyorum: Alternatif maliyetler nedir? Yok. Peki, bunun karşılığında ne kazanacağız? “Yeni bir yatak yok, 2 bin de fazla olacak üç yıl sonra.” Gerçekten, burada bir garabet var. Tabii ki, bunları görünce “O zaman niye acele ediyorsunuz, kime söz verdiniz, bu ihaleleri alelacele niye yapıyorsunuz?” diyoruz, o zaman başka sorular karşımıza çıkıyor.

Bakıyoruz, öbür taraftan, kesin maliyetlerle ilgili onaylar alınmamış. Devletin bir işleyişi var değerli arkadaşlar. Bundan önceki Bakanımız Sayın Recep Akdağ’a sordum, kendisi konuşurken örnek verdi, ön fizibilite raporunda 80 milyon olan bir yatırım, kesin fizibilitede 150’ye çıkmış. Peki, diyorum ki: “Bunun için YPK’dan yeniden onay aldınız mı?” “Gerek yokmuş.” diyor. Arkadaşlar, yüzde 10 değil, 20 değil, yüzde 80-90’a varan bir maliyet artışı var. Peki, ben nasıl bir kaynak tahsisi yapacağım Kalkınma Bakanlığı olarak, eski DPT olarak? Eğer, bütün projelerde yüzde 50’yi geçen bir artış olursa benim sağlık sektörüne tahsis ettiğim para ne olacak? Öbür tarafta, okulumuz yok, dersliklerimiz yok. Onların aciliyeti dururken sadece bina yenilemek için bu kadar parayı, yirmi beş yıl boyunca milyarlarca lirayı niye ödeyelim? Tamam, acil olan kısmı varsa yenileyelim, ona itirazımız yok. Yapılıyor zaten, bakın, burada, 88 tane tesis yapılıyor, birim maliyetleri belli. Dünyada birçok ülkede, maalesef birim maliyetlerine baktığımız zaman yüzde 24 civarında -İngiltere’de araştırma yapmışlar- fazla, borçlanma maliyetiyse hazinenin normal yoldan borçlanma maliyetinin yüzde 83 üzerindeymiş. Şimdi, peki, biz o zaman buradan ne kazanacağız? Yani “Bunu yaparken, bu modeli överken bunun avantajı nedir?” diyoruz, o da yok. Dolayısıyla, yeniden YPK’dan onay alınması gerekiyor. Bir çok ülkede üçlü, dörtlü sistemler var; kabine, ilgili bakan, YPK, hatta cumhurbaşkanları bu projeleri yeniden kesinleşme aşamasında da onaylıyor değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; lütfen bunları dikkate alalım.

Onun için de şimdi Sağlık Bakanlığı kendisine özel bir kanun yapıyor değerli arkadaşlar, özel bir ihale kanunu. Şimdi, bunu biz Millî Eğitim Bakanlığına da verdik mi? Verdik. Ulaştırma Bakanlığında var mı? Var. DSİ’ye de verdik. Şimdi, onlara da mı ayrı bir kanun çıkaracağız, onlarda da mı bir kamu-özel ortaklığı dairesi kurulacak? Ben bunu anlayamıyorum. Sizin Hükûmetinizde, sizin iktidarınızda, sizin bulunduğunuz dönemde o zamanki Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bir “yap-işlet-devret” modeline yani kamu-özel ortaklığı modeline ilişkin bir kanun tasarısı taslağı hazırlamış, hepinizin de görüşüne sunmuş bütün kurumların. Nedense o bir anda kalkıyor ve herkesten önce bu kurumun içerisinde bir Kamu-Özel Ortaklığı Dairesi var ve bütün sektörleri bilen bir kurum olarak da burada yetişmiş uzmanlarımız var. “Bırakın bir merkezde toplayalım.” dedik. Tek bir kanun çıksın, ayrıntıya ilişkin olanları da Bakanlar Kurulu ya da YPK’nın onayıyla yönetmeliği çıkarırsınız, devam edersiniz. Ee, şimdi yeniden bir daha kanun çıkarmak zorunda kalacağız. Yani bunu tek elden yapmak gerekiyor.

Peki, enteresan bir şey: Bu Daire Başkanlığını kurmuş arkadaşlarımız. Söyleyeceklerimin hepsi belgelidir. Bir daha söylüyorum; ne istiyorsanız elimde var. Onun için sormayın yani nereden söylüyorsun diye. Hepsini topladığım için biliyorum. Kurmuşlar, güzel. Daire Başkan Vekili arkadaşımız kendisini “harcama yetkilisi” olarak onaylatmış. Sordum,  bağımsız daire ise olabilir, tamam. Bizim buradan verdiğimiz yetkiyle Sayın Başbakan, Kasım ayının başında, KHK yetkisi sona ermeden Sağlık Bakanlığının KHK’sını çıkarmış ve orada çıkan şeyde Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü var, yani kendisine ödenek tahsis edilen birim olması lazım. Bu arkadaşlarımız gelmişler, 2012 yılının Ocak ayında bir daha almışlar -Aslında Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmadan ve Genel Kuruldayken de onların düzeltilmesi lazımdı- ama bakıyoruz yeniden ayarlama yapmışlar miktarda. 2013 yılının Ocak ayında yeniden harcama yetkilisi olmuş.

Arkadaşlar, çıkardığımız KHK gereği o birim Genel Müdüre bağlı olmuş. Harcama yetkilimiz Genel Müdür ama değerli arkadaşımız hâlâ ihalelerle ilgili işlemlere onay imzası atıyor. Şimdi, o zaman aklımıza başka şeyler geliyor, “Niye böyle yapıyorsunuz?” diyoruz. Yani bunlardan ne kazanmak istiyorsunuz? Aceleyle getirmenizin nedeni nedir? Lütfen, burada kanunsuz bir şekilde yapılan bu harcamaları Sayın Bakanın bir an önce durdurması ve bu harcama yetkilisi onayını iptal etmesi gerekiyor. Sayın Müsteşarın da, ilgili Sağlık Yatırımı Genel Müdürünün dahi haberi yok. Çünkü o görmüyor; Sayın Başkan göndermiş, Müsteşar Yardımcısı ya da Müsteşar “uygundur” diyor, bitiyor.

Değerli arkadaşlar, çıkardığımız kanuna ve kararnameye uymamız lazım.

Diğer bir husus, şu anda önemli tartışmalı konulardan birisi de garantiler. Sınırsız bir garanti tanıyoruz.

Bakın değerli arkadaşlarım, burada birçok örnekleri de konuştuk, dünyanın hiçbir yerinde… Hem TEFE, TÜFE ortalamasını alıyoruz, enflasyon garantisi; bir.

İki: Kur riskini biz üstleniyoruz devlet olarak.

Üç: Bir de şimdi, ilaveten arkadaşlarımız önergeyle komisyonda getirdiler, türev ürünleri, yani ödeyeceğimiz faizi, diğer değişken, sabit faiz ürünleriyle… Eğer riskten korunma tekniklerini uygulayarak yaparsak bunu da… Bütün risklerin tamamını devlet üstleniyor. Hani bu kamu-özel ortaklığının temeli risklerin özel sektöre aktarılmasıydı. Hangi riski aktardığınızı bize söyleyin Sayın Bakanım? Enflasyon riski var, döviz riski var, faiz riski de var. Peki, bir de bu kadar riski niye alıyoruz? Hepsini biz üstlendik. Neden alıyoruz? Hastane binalarını yenilemek için. Yani yeni bir yatak kapasitesi yapamıyoruz, yeni bir yatak kapasitesi ihtiyacımız da yok.

Birçok ülke örneğinde, değerli arkadaşlar, bu şekliyle garanti verilmesinin bir süre sonra garanti kültürüne yol açacağını… Yani tırnak içerisinde bir “garanti kültürü” oluşmuş. O neymiş? Sürekli olarak biz garanti edersek, firmalar bizi, bu garantileri en üst seviyeye çıkarmaya zorlarlarmış. Yani hazine borçlanmalarında olduğu gibi sıkıştıkça piyasadaki aktörlerin köşeye sıkıştırması gibi bunu yapacak olan firmalar… Bir süre sonra zaten tekelleşme olduğunu ve olacağını görüyorsunuz, 4-5 konsorsiyumun dışında kimse giremiyor, alanlar da belli. Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, burada rekabeti bozucu bir örnek var. Az önce söylediğim 88 tane hastaneye 5,1 milyarlık yatırımı yapan firmalar bu ülkenin evlatları değil mi? Onlara niye bu garantiyi tanımıyorsunuz, onlara niye bu muafiyetleri tanımıyorsunuz? Artı, özel hastaneler var, özel hastane yapan vatandaşlarımız da sağlık sektörüne yatırım yapıyor. Onlar neden bu garantilerden veya tanınan harç, vergi muafiyetlerinden yararlanmıyorlar? Burada rekabeti bozucu, tekelleşmeyi, kamu aracılığıyla bile özel sektörün tekelleşmesini, bunun yolunu açan ve doğrudan yabancı sermayeye bunun önünü açan bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlar, burada birçok şeylerde, içeride çok vahim hükümler var. Sözleşme ayrıntılarına baksanız, içimiz sızlıyor. Yani o kadar garanti, o kadar kapsamlı şeyler tanınmış ki… Asıl bozulma nedeni, bu kanunun çıkma nedeni, Danıştayın, ilgili bir şartnamenin maddesinden dolayı iptal etmesi. O neymiş biliyor musunuz? Bilkent’te yapacağımız bir kompleks için Numune Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinin arsalarını, binalarını bunu alan şirkete devretmek. Yani ne olacak? Oraya arkadaşlarımız -kentin merkezine- güzel alışveriş merkezleri, güzel binalar yapacaklar. Bozulmasının nedeni de bu. Lütfen değerli arkadaşlar, burada…

Bir de pazarlık konusu var, son olarak. “Eksiltmeden sonra yeniden pazarlığa girelim.” diyor, yani “İstediğim şirkete ben bunu vereyim.” diyor Sayın Bakan. Ya, zaten yapmışsınız, çıkmış, onun sonucundan sonra yeniden pazarlık etmek demek normal bir ihalede ihaleye fesat karıştırmak demektir. Bütün bu normal bir ihalede bittikten sonra açtığınız rakam da ihaleye fesat karıştırmak olur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET GÜNAL (Devamla) – Bunu biz kanuni bir şekilde pazarlıkla yapıyoruz. Maddede yeri geldiği zaman tekrar size onun bilgilerini ve belgelerini sunacağım. Bu eleştirilerimizi dikkate alarak, maddelerdeki önergelerle düzeltilmesini sağlarsanız faydalı bir iş yapmış olursunuz diyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.46

 


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

417 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi, tasarının tümü üzerinde söz sırası, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 417 sıra sayılı Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı üzerine Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini açıklamaya çalışacağım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu görüştüğümüz yasa son derece önemli. Sağlık alanında köklü değişimler getiren 120 bin hekimi, 650 bin sağlık çalışanını yakından ilgilendiren ve tabii, onların emeğiyle beraber 75 milyon insanımızı son derece yakından ilgilendiren bir tasarı.

Bununla ilgili görüşlerimizi muhalefet şerhinde açıkladık. Çok önemli gördüğümüz birkaç hususu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Çünkü 21’inci yüzyılda devletler sosyal devlet olmadıkları zaman, sağlık ve eğitim hizmetlerini bütün yurttaşlarına sunmadıkları zaman ve bu alanı özelleştirmeye çalıştıkları zaman işin içine para, meta, rant, ihale ve vergi açısından para kaçırma, vergi kontrolünden kaçma, her türlü hile hurda işlemleri bu işin içine giriyor. Akçeli iş. Akçeli olduğu için, akçeli işlerin elbette ki Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekir. Biz de o Komisyonun üyesiyiz. Ancak konu sağlık olunca, eğer siz bu konuyu Sağlık Komisyonunda görüşmüyorsanız, ihtisas komisyonunda görüşülmüyorsa, yeterince tartışılmadan Plan Bütçe Komisyonuna gelinip sadece akçeli işlerle ilgili görüşülüyorsa bunda çok ciddi bir sıkıntı vardır. 

Aslında 12 Eylül darbesiyle beraber özelleştirmeye hız verildi ve 2003 yılından bu yana da AK PARTİ hükûmetleri döneminde özelleştirmenin en büyüğü yapıldı. Bu açıdan bakıldığı zaman, sağlık hizmetlerinin kaliteli, etkili, verimli ve bütün vatandaşların erişimine açık bir sağlık politikası değil, yandaşlara, şirketlere ihalesiz verilen ve özellikle yap-işlet-devret modeli, artı, kiralama modeli, artı, kamu özel ortaklığı biçiminde, devletin hastanelerinin, gayrimenkullerinin, imkânlarının özel sektöre açılmasından başka bir şey değildir. Eğer siz bu mantıkla bunu yaparsanız -ki felsefik olarak bakış açımız, biz emekten yana, yurttaştan yana bir sağlık politikasından yanayız- birileri de sermayeden yana, patrondan yana, işverenden yana, şirketlerden yana, holdinglerden yana hatta yabancı holdinglerden, şirketlerden yana bir sağlık siyaseti uygulayabilir. Hükûmetin bugün uyguladığı birinci şıktır yani sermayeden, şirketlerden, holdinglerden yana bir yaklaşım.

Biz bu çerçevedeki çok net bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Aslında Başbakan 2023 vizyonundan bahsediyor ama “2071” derken, bu dönem, işte, kırk dokuz yıllığına 2015’e kadar olan bütün alanları özelleştirirse, yap-işlet-devret modeliyle verirse ve bunu kırk dokuz yıllığına verirse şöyle bir hesap yapıyorum: Sene 2013, 2014, 2015; kırk dokuz yıllığına kiralandığı zaman 2071 rakamı yakalanıyor. Yani 2015 artı kırk dokuz yıllığına kiralamayı hesaplayın, 2071’i yakalar. Yani bu rakam kafadan atılmış değil. Öyle, 1071 Malazgirt, 2071 de “Türkiye şaha kalkıyor.” rakamı değil; kırk dokuz yıllık devletin hazinesinin mallarının, kiralarının vatandaşın zararına birilerine verilmesidir.

Şimdi, buradan yola çıkarak Barış ve Demokrasi Partisi şunları sormak istiyor ve cevabını almak istiyor: Bu şehir hastanelerini kurmak istiyorsunuz. Birçok ilde, bölgede bunların ihaleleri yapıldı ve Tabipler Birliği idari yargıya gitti, birçok yerde de tedbir kararları aldı. Etimesgut olayı bunlardan bir tanesidir. Şimdi, bize şunun fotoğrafını verebilir mi Bakanlık? Ne kadar şehir hastanesi kuruyorsunuz, ne kadar dönüm arazi vereceksiniz, ne kadar kamu hazinesinden vereceğiniz bu şehir hastanelerindeki bütün fizibilite çalışmalarıyla beraber bunun gideri ve getirisi nedir? Yani Mecliste oy kullanacağız, bunu bilmek isteriz. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda istedik, bize verilmedi; hiçbir rakam, hiçbir şey verilmedi. Verilmediği için, maalesef -burada çok açık ifade ediyorum- Sağlık Komisyonunda da zaten görüşülmeyen bu tasarının kamuya getirdiği mali yükün fotoğrafı yok ama tahminî olarak hem genel bütçeden hem buradan özel sektöre kaç milyar lira civarında aktarım yapacağı konusunda, yapılan şehir hastaneleri ve ihaleye verilecekler dikkate alındığında ortaya çok büyük rakamlar çıkıyor. Yani enerjiden sonra bütçemizi zorlayacak 100 milyar civarındaki bir büyük harcamadan bahsediyoruz, bunun şakası yok, bunun şakası yok arkadaşlar.

Şimdi, kamuya getirdiği mali yükü göremeyen bir Sağlık Bakanlığı var ama bu yap-işlet-devret veya kirala veya kamu-özel ortaklığıyla en azından kendi yandaş şirketlerine ihalesiz -bakın, dikkat edin, ihalesiz- olarak hem kendilerine hem çocuklarına hem torunlarına kadar yetecek bir kaynağı oluşturduklarından şüphe yok. Peki, milletin vergisi hazineye girerken, ücretsiz sağlıktan yararlanma hakkı varken ve devletin, cumhuriyetin nitelikleri sayılırken, “sosyal devlet” olgusu yazılırken neden bu böyle? Bunun, bu sorunun cevabını bütün yurttaşlarımız arıyor.

Tasarının kamuya getirdiği yük sadece kira ve hizmet bedelleri değildir. Alınan kredilerin garantisi ve… İhalesiz bu işler verilecek. Bir hukukçu olarak söyleyeyim: Kanunda sözleşme imzalayacak şirketlerin caydırıcılık maddesi yok. Yani bu sözleşmeye uymadığı takdirde bu şirketlere ne yapılacak? İşi yarım bıraktı, iki sene sonra yürütmedi ne olacak bu iş, belli değil.

Bakın, maliyet konusunda hiçbir şeffaflık yok. Sayın Bakanın bütün bürokrasisi burada, bugüne kadar 13 tane, sayıyorum: Kayseri, Ankara Etlik, Ankara Bilkent, Elâzığ, Yozgat, Manisa, Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Mersin, Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir Bayraklı şehir hastanesi entegre sağlık kampüsü ihaleleri yapılmış. Bize, Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp buralarda ne kadara ihale yapıldı, ne kadar harcandı, ne kadar zamanda ne kadar harcanacak net verileri koyabilir mi? Ben koyamayacağını iddia ediyorum. Çünkü, Bütçe Komisyonunda da istedik, bize verilmedi, bize verilmediğine göre yok ellerinde.

Peki, bu sağlık kampüsleri nedir? Arkadaşlar, adliyeleri, büyük adliye dedik AVM’lere çevirdik, gidin bakın Çağlayan Adliyesine. Çağlayan Adliyesi büyük bir alışveriş merkezine benziyor, adliye sarayına benzemiyor kimse kusura bakmasın. Beton, cam ve demirden oluşuyor. Dün tekrar dikkat ettim, 7’nci katta avukatlara saldırı oluyor, çevik kuvvet, güvenlik saldırıyor ve 7’nci kattan insanları aşağıya, betonlara atma çabaları var. 6 tane avukat yaralanıyor, korunak yok, 7 katlı kocaman binanın bir tane köşesinde bir saksı, bir yeşillik yok arkadaşlar. Bakın, Çağlayan Adliyesi, Avrupa’nın en büyük adliyesi diye geçiyor. Şimdi, aynı benzerini, sağlık kampüsleri adı altında alışveriş merkezleri kuruyoruz.  Şimdi, bu nasıl bir şey? Bir hukukçu olarak size anlatacağım, dinleyin. 1’inci maddeyi –lütfen, eğer kanun elinizdeyse- açın bakın. Ben, size bu alışveriş merkezlerinin niye alışveriş merkezi olduklarını açıklamaya çalışacağım.

1) (ğ) fıkrası: “İhtiyari ticari hizmet alanları.” Sağlık konuşuyoruz değil mi, hastaneleri? Bu “hizmet alanı” kavramı bir geçti mi?

Tekrar geçiyorum. (k) bendine bakın: “Mecburi ticari hizmet alanları.” Yine “ticari hizmet” ama bu “mecburi.”

Devam ediyorum arkadaşlar. (r) fıkrası: “Tesis.” Sağlık kampüsünde tesis.

Tekrar geçiyorum arkadaşlar. Niye sağlık alışveriş merkezi olduğunu… Dönüştürülüyor.

(s) fıkrasında “Ticari hizmet alanları.” yine. Etti mi? Bir maddenin içinde bu saydıklarım.

Yine (t) fıkrasında “Uygulama projesi.”,

(u) fıkrasında da “Üst hakkı sözleşmesi.”

Gelelim (v) fıkrasına, “Yerleşke.” Arkadaşlar, yerleşke… Hastanede konuşuyoruz bunu, kampüs olayında, yerleşke…

Şimdi, bütün bunları anladınız mı? Milletvekili olarak oy kullanacaksınız. Bu kadar hizmet alanı olabilir mi bir sağlık kampüsünde arkadaşlar Allah aşkına? Bunun adı “sağlık kampüsü” olabilir mi?

Peki, bunları kim üstlenecek? Size onu açıkladığımız zaman şaşıracaksınız. Bakın, “ortak girişim” diye bir kavram duydunuz mu hukukçular olarak? Ortak girişim… Türk Ticaret Kanunu’nu yeni çıkardık. Hukukçu arkadaşlarım var, ortak girişim… Ortak girişim, 1’den fazla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin aralarında yaptıkları anlaşmayla oluşturulan iş ortaklığı.

Peki, şimdi, Katar’dan 1 şirket geldi, Suudi Arabistan’dan da 1 şirket, Libya’dan da 1 şirket, Kazakistan’dan da 1 şirket, Türkiye’den de 4 şirket; bunlar ortaklaştılar ve bu ihaleyi aldılar. Hukuken, her biri ayrı bir hukuka sahip ülke. Devlet, hukuken, bu ortak şirket grubuyla, nasıl husumet taraf ehliyeti olmayan bir kimseyle bu sözleşmeleri yapabilir? “Ortak girişim” diye bir şey yok hukukta arkadaşlar. Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket var, limitet şirket var, kolektif, komandit vesaire. Özel amaçlı şirket duydunuz mu? Yok ama (o) fıkrasında var arkadaşlar. Özel amaçlı şirket ne olabilir hastanelerde? E, kampüs… 10 binlerce insan çalışacak. Orada, sauna lazım, kafe lazım, hamam lazım, otel lazım, park lazım, gasilhane lazım, nakliye lazım, ambulans lazım, araba lazım, lazım da lazım. Siz koskoca bir şehri taşıyorsunuz bir yere. Ondan sonra ne olacak? Özel amaçlı şirket; her türlü 5 yıldızlı hizmet sağlıkta. İşte, mantık bu. Kafa ticari düşününce mantık böyle işliyor arkadaşlar. Bunlar, çok tehlikeli, sınırsız, sorumsuz, belirsiz kavramlardır. Bu kavramların, yarın, hukuk alanında, bu yatırım alanlarında, ihtilaflarda başa sorun çıkaracağını ifade etmek istiyorum.

İhale ilke, usul ve esasları: İhaleden niye kaçınıyorsunuz? Niye şeffaflıktan kaçınıyorsun ve niye denetçi şirketler yok ve niye uluslararası denetim kuruluşları yok bu işlerin içinde? Bakın, milyarların kararını verirken buna çok dikkat edeceksiniz.

Yine, bakın, sözleşmelerle ilgili “…otuz yılı geçmemek üzere idarece belirleme…” Hangi idare bana söyler misiniz? Sağlık Bakanlığı idare mi? Eğer Bakanlığın kendisi tarafsa, bunu ihaleye çıkarıyorsa bu nasıl böyle?

Şimdi, bu aksaklıkları açıkladıktan sonra önergelerle, bu tasarının yamuk, eğri olduğunu, kesinlikle bal gibi özelleştirme olduğunu, çalışanları köleliğe iteceğini, sendikal haklarını yok edeceğini ve hepsini ortadan kaldırıp tamamen bir işveren mantığıyla sağlık hizmetlerinin ticarileştirileceğini size bütün ilgili kurumlar açıklıyor.

Bakın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı çok açık diyor ki: “Bu şehir hastanelerinin kurulması özelleştirmenin bir parçası. ‘Sağlık Bakanlığı hastanesi’ kavramları, ‘devlet hastanesi’ kavramları ortadan kalkmaktadır.”

Kalkıyor arkadaşlar, devletin hastanesi yok. Artık, Abdülmuttalip’ten tutun da Şeyhül Zakir’den herkesin hastanesi olabilir ama devletin, halkın hastanesi olmaz çünkü şirket adlarını da yakında alırlar.

Yine, Aile Hekimliği Projesi’yle başlayan bu projenin ikinci, üçüncü, son ayağı olduğunu ifade edelim ve asıl kara delik, kara para, vergi kaçırma bu şehir hastanelerinde olacak. Tıbbi aletlerden, MR’dan tutun iğneye, pansuman araç gerecinden tutun her türlü ilaca kadar her türlü şey sınırsız, sorumsuz, denetimsiz, hiçbir kurula tabi olmadan şirketlerin insafına terk edilmiş olacak ve yine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının çok net olarak bu yasa karşısındaki duruşu, kamu-özel ortaklığını kuran bazı ülkeler, İngiltere, Kanada gibi terk ederken Türkiye’nin bu kriz döneminde Arap Baharı’ndan kaçan paraları buraya çekip bu şehir hastanelerinde onları ortak edip onunla bir şeyler yapma anlayışının, niyetlerinin, fırsatlarının göstergesi olduğunu gösteriyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Kaplan, akıl hastaneleri var mı, akıl hastaneleri?

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Lazım mı, lazım mı?

HASİP KAPLAN (Devamla) – Şehir hastanelerinin içinde her türlü hizmet var, beş yıldız…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Akıl hastaneleri?

ÜNAL KACIR (İstanbul) – Lazım mı, lazım mı?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Lazım, lazım. Akıl hastanesi lazım.

HASİP KAPLAN (Devamla) – Önergelerimizle bu görüşlerimizi sürdüreceğiz.

Teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tasarının tümü üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sıra sayısı 417 olan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, değerli izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Türkiye bu İmralı süreci, Ergenekon, Balyoz, Silivri vesaire bütün bunlarla uğraşırken, bir travma yaşarken bir taraftan da hayat devam ediyor, bir taraftan da Suriye’de savaşın kıyısına geliyoruz, oralarda bombalar patlıyor, bizi de etkiliyor, sürekli bir savaş kıyısında yaşıyoruz ama hayat devam ediyor ve bir taraftan da son sürat bir kanun fabrikası gibi biz kanun çıkarmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Denetim görevimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok fazla yerine getirmeden sürekli olarak kanunlar üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi bu kanun tasarısı. Bununla, biliyorsunuz şehir hastaneleri kurulacak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı bir süre önce ihalelere başladı, bazı hastanelerin ihalelerini yapmış vaziyette. Sebebini çok iyi bilmiyoruz. Biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuyla ilgili olarak iki ay kadar çalışmalar yaptık ama gerçekten sebebini çok iyi anlayamadık ama sonradan medyadan öğrendiğimize göre Sayın Başbakanın şehir hastaneleri rüyası varmış, bu şehir hastanelerini bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyormuş. Herhâlde asıl sebep odur diye düşünüyoruz, bu konunun gündeme gelmesinde esas sebep odur diye düşünüyoruz ama o kadar önemli bir sebep ki Sayın Başbakan bunu demokrasiyle bağlantılı kurdu. Hani, şu demokrasinin meşhur kuvvetler ayrılığı prensibini eleştirdi ya, oradan yargının çok fazla güçlendiğini, yürütmenin üstüne çıktığını yürütmenin güçlenmesi gerektiğini vesaire söylemişti ya, bu konuyla ilgiliydi. Bu kadar önemli bir konu bu yani neredeyse bu konuyla ilgili demokrasiyi feda edeceğimiz bir noktaya gelmiştik.

Değerli arkadaşlarım, sağlıkta çok iyi bir durumda değiliz, sağlıkla ilgili olarak genelde bir sıkıntı var. Sağlıkta biz özellikle 2006’lı yıllarda, 2007’li yıllarda sağlık harcamalarımızı 6 kat arttırarak, bakın, 6 kat arttırarak özellikle otelcilik hizmetlerinde çok lüks, çok parlak bir dönem yaşadık, her şey çok iyi görünüyordu ama sağlık harcamalarımız 6 kat artmıştı. Daha sonra bunun çok maliyetli olduğunu gördük. IMF tarafından da eleştirilince bu konuyla ilgili tasarrufa gitmeye karar verdik. Bugün, sağlıkta, bir sigortalı hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında, muayene olduğunda çeşitli sebeplerle 11 çeşit fark alınıyor kendisinden, 11 çeşit fark alınıyor sağlıkta. Bu hâle geldi yani sağlıkta o şaşaalı günlerimizi, parlak günlerimizi bitirdik, şimdi fark alınan, sıkıntılı olunan bir döneme girdik.

Şimdi bir de Kamu Hastaneler Birliğini kurduk. Birçok Sağlık Bakanlığı yöneticisi de Kamu Hastaneler Birliğinde yönetici ve orada da çok büyük rakamlarla, 10-12 milyon lira gibi ya da bin lira gibi şimdiki parayla CEO’luk yapıyorlar yani CEO dönemine girildi. Üst düzey yöneticiler var artık sağlıkta, böyle bir dönemdeyiz.

Değerli arkadaşlar, konumuza gelelim. Şimdi, bizim bugünkü tasarıyla üzerinde çalıştığımız konu kısaca şu: Bir hastaneniz var, bir anlaşma yapıyorsunuz yabancılarla, hastanenizi yıkıyorlar, yerine yeni bir hastane yapıyorlar, güzel, lüks bir hastane yapıyorlar. Bu hastane için siz, hastane sahibi olarak yıkılan hastaneniz için yirmi beş yıl süreyle ona kira ödüyorsunuz yapana. Yirmi beş yıl süreyle kira ödüyorsunuz ki tasarı “otuz yıl” diyor buna ama sözleşmelerimiz de, -şimdiye kadarki sözleşmeler- yirmi beş yıl. Bu yirmi beş yıl içerisinde ayrıca hastanenizin kârlı bölümlerini, otoparkından tutun da görüntüleme merkezlerine kadar, laboratuvarına kadar yine özel sektöre işlettiriyorsunuz; siz bunu kullanmıyorsunuz, işlettiriyorsunuz. Onun için de, bu tür hizmetler için, temizlik, güvenlik vesaire tür hizmetler için de ayrıca bir ödeme yapıyorsunuz. Düşünün, yirmi beş yıl hastanenizi yıktırıp kira ödüyorsunuz, bunları da veriyorsunuz, bu tür hizmetler için de, paramedikal hizmetler için de ayrıca bir kira ödemesi yapıyorsunuz. Yirmi beş sene sonra ne olacağını bilmiyoruz, tabii normal olarak size devredilmesi gerekir ama yirmi beş sene sonra uzatılmazsa. Yirmi beş sene sonra siz bu işe devam edebilir misiniz, yapacak kabiliyetiniz kalır mı, orası da bir soru işareti.

Olay kısaca bu. Hastanenizi yıktırıyorsunuz, yirmi beş yıl süresince kira ödüyorsunuz, rant tesislerini de, paralı olan bölümlerini de özellikle özel sektöre veriyorsunuz, başkalarına işlettiriyorsunuz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – AVM’ler, AVM’ler…

BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Bir anlamda bunlar AVM’ler, bunlar kampüs olarak yapılıyor, çok büyük işletmeler. İleride bunlara da değineceğim.

Şu anda, mesela Ankara’da Etlik Hastanesi 3.566 yataklı olarak öngörülüyor; 3.566 yatak ama bu arada Ankara Etlik Hastanesi kaldırılmış. Etlik Hastanesi bir yerden bir binayı kiralamış vaziyette, doğru dürüst de hizmet veremiyor. Bir de bu hastaneler yapılıncaya kadar böyle bir durum söz konusu.

Konuyu Türk Tabipleri Birliği yargıya intikal ettirdi, Danıştay konuyla ilgili olarak… Biraz önce söylediğim gibi, aslında, bu tasarıdan önce, bu uygulamaya, Sağlık Bakanlığı girdi, ihalelerini yapmaya başladı ama Türk Tabipleri Birliği konuyu yargıya intikal ettirince yargı bunun Anayasa’nın 2 ve 7’nci maddelerine aykırı olduğunu söyledi, “Kendi başınıza bir yönetmelikle bu işi yapamazsanız, bir kanun çıkarmanız gerekir, bir kanuna bağlı olarak bu işi yürütmeniz gerekir.” dedi, onun üzerine bu tasarı gündeme geldi. Yani, bir taraftan bu iş başlamış vaziyette, bir taraftan da biz mevzuatını düzenlemeye girişmiş vaziyetteyiz.

Bütün bunlarla, Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar, otuz yedi hastane yapmayı planlıyor, yıkıp yapmayı planlıyor ama, yani Kayseri Hastanesinde olduğu gibi yıkıp yapmayı planlıyor. Bu bizim yatak kapasitemizi, hastane sayımızı pek artırmayacak, bize pek bir kazancı yok. Sadece, belki, birkaç tane artık ömrünü tamamlamış olan hastaneyi yenileme imkânımız olacak, tabii, bir yığın da yeni, lüks cihazlara kavuşmuş olacağız ama yatak sayımız açısından pek bir şey değişmeyecek.

Değerli arkadaşlar, konuyu biz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüştük. Tabii, işin mali yönü var, parasal yönü var ama bu konu Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda da görüşülmesi gereken bir konuydu çünkü konu, adı üzerinde, Sağlık Komisyonunu da ilgilendiren boyutta. Fakat, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bu konuyla ilgili olarak “İşlerimiz çok yoğundur.” diye cevap verdi, “Görüşemiyoruz.” diye cevap verdi. Sonradan öğrendik ki, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu yedi aydır toplanmamış. Böyle de maalesef bir komedi yaşadık, bunu da sizle paylaşmak isterim.

Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili olarak bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhalefet şerhimizde de belirttiğimiz birçok itirazımız var. Konuyu biz toparladık, madde madde de eleştirilerimiz var ama farklı yönlerden de konuyu ele aldık. Mesela, şöyle: Ekonomik açıdan konuya bakıyoruz, yaklaşıyoruz, şu tür eleştirilerimiz var: Ekonomiye bakarsanız, uluslararası ekonomi yönünden dünyanın yaşadığı çok önemli bir kriz dönemindeyiz, çok önemli bir kriz yaşıyoruz ve bizim de bu krizden önemli ölçüde etkilendiğimizi biliyorsunuz.

Geçen yıl tahminimizin çok üzerinde bir bütçe açığı verdik biliyorsunuz, bütçemiz tahminimizin çok üzerinde açık verdi. Cari açığımız, biliyorsunuz, aynı şekilde, çok yüksek. 2011’de 8,5 büyümüştük, 2012’de bu krizden etkilenerek büyümemiz 3’ün  altına düştü yani birdenbire çok hızlı bir düşüş yaşadık. Sıkıntılarımız var. Kamu borcu, 2012 yıl sonu itibarıyla 532 milyar lira oldu, şu anda 532 milyar kamu borcumuz var. Bu şartlar altında, biz, 37 hastane yapıyoruz, bu iş için 20 milyar liraya yakın para ödeyeceğiz ilk hesaplara göre. Birdenbire, bu ekonomik koşullarda 37 hastaneyi yıkıp yapacağız ve bu kadar önemli bir meblağı gözden çıkarıyoruz. Nedir acelemiz arkadaşlar? Bunu ekonomik açıdan izah edebilecek birisi var mı? Nedir? Niçin biz böyle bir tasarrufta bulunuyoruz? Yani bunun, ekonomik açıdan baktığınızda, hakikaten izahı yok mantıklı olarak.

Öte yandan, gayrisafi yurt işi hasıla açısından bakıyorsunuz, önceki yıllara göre, mesela 2002 yılına göre kamu yatırımlarında bir düşüş var. Yani biz bunu, bazı hastaneleri illa yapacaksak kamu yatırımlarında azalma var, kamu yatırımı olarak doğrudan bütçe imkânlarıyla yapabiliriz. Niçin öyle yapmıyoruz? Bunu da anlamak mümkün değil.

Diğer taraftan “Yabancı sermaye gelecek.” deniyor. Aslında bu tür, Türkiye gibi sermayesi kıt olan ülkelerin teşvik etmesi gereken ihracata dönük sektörlerdir. Elinizde bir kıt kaynak var, sermaye var, siz bununla ihracata dönük sektörleri teşvik eder, ülkenize döviz kazandırırsınız. Bu kadar cari açık vermişsiniz, bu kadar sıkıntınız var, istihdam sorununuz var; ihracatı artırmaya kalkarsınız. Siz tam tersine, sadece hizmet sektörüyle ilgili bunu -o da yeni yatak kapasitesi olmayan bir alanda- kullanıyorsunuz. Yani ekonomik açıdan bakıldığında bunları anlamak mümkün değil hakikaten.

Diğer taraftan, önceki Sağlık Bakanımız, Komisyonda bir konuşması sırasında “Yabancı sermaye gelecek, o taraftan da iyi.” demişti ama gelecek olan yabancı sermaye sadece cihazlarla sınırlı. Biz hastaneleri -biliyorsunuz- TL’yle yapacağız sonuçta, yurt dışından buradaki hastane yapımı için yabancı bir kaynak gelmeyecek. Yabancı kaynaklar sadece ithal edilecek olan cihazlarla ilgili olarak gelecek. Yani bu açıdan da ekonomik değil, ekonomik olarak baktığınızda.

Bir de, hastane yapımı için yirmi beş yıl sabit bir yatırımınız var. Her sene kira ödüyorsunuz. Toplam kira bedelleri karşılaştırıldığında çok anormal rakamlar ortaya çıkıyor. Bakın, Kayseri Hastanesi örneği var elimizde, Kayseri Hastanesinin ihale bedeli 650 milyon lira. Kayseri Hastanesi için yıllık ödenecek olan kira 54 milyon lira fakat ilave olarak “P1” ve “P2” dediğimiz ödemeler de söz konusu -biraz sonra anlatacağım- onların toplamı da 83 milyon lira. Yani yılda 137 milyon lira, biz Kayseri Hastanesi için bir ödeme yapacağız. Buna bakıyorsunuz, bunları yirmi beş yılla değerlendirdiğiniz zaman, aşağı yukarı 3 milyar 425 milyon lira çıkıyor. Deniyor ki Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından: “Bunun hepsi, 137 milyon liranın hepsi kira değil. Bunun 54 milyon lirası kira, diğerleri kira değil. Diğerleri de diğer bölümlerle ilgili harcamalar yani işi büyüttüğümüz için bu tür harcamalarımızı da çoğaltıyoruz.” Sadece o tür harcamalar için bu işe girecek, oradan çok büyük kâr elde edecek firmalar da söz konusu olabilir. Yani bu, ekonomik açıdan bakıldığında çok kârlı, çok ekonomik bir yatırım asla değil. Bunun haricinde, bu -benim biraz önce yaptığım, söylediğim- hesabın dışında bir başka hesap var mı? İnanın, iki aya yakın Komisyonda çalıştık, Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bize böyle bir hesap vermediler. Biliyorsunuz, 5018 sayılı Kanun’a göre -bu Meclisimizden çıkmıştır birkaç sene önce- etki analizi ortaya konulması lazım, fayda-maliyet analizi alternatif olarak ortaya konulmalı, böyle bir analiz de bize veremediler, “Hayır, öyle değil de bakın bunun hesabı Kayseri Hastanesi örneğinde şudur.” diyemediler, bu hesap yanlışsa doğrusunu hiçbir zaman veremediler değerli arkadaşlar.

Ee, konu mali açıdan da yanlış, yani normalde kamu yatırımları bütçe imkânlarıyla yapılır. Her sene biz neden bütçe yapıyoruz, neden orta vadeli programlar hazırlıyoruz, üç yıllık bütçeler yapmaya başladık? Bunları yaparken tabii ki kamunun kaynakları, imkânları gözetilmiş, onun için kamu kaynaklarından bunların yapılması lazım, normal olanı budur, ama biz tutuyoruz bunu bütçenin dışına çıkarıyoruz, bütçe imkânlarının dışında bu işi yapmaya kalkıyoruz, dolayısıyla bütçe prensiplerine de aykırı bir iş yapmış oluyoruz; bütçe prensipleri açısından, mali disiplin açısından da çok yanlış bir iş yapmış oluyoruz sonuç olarak.

Şimdi, sağlık planları açısından da biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak konuya yaklaştık. Sağlık planlarına bakıyorum, 2013 yılında Bakanlar Kurulunun kabul ettiği bir program var. Orada sağlık sektörüyle ilgili olarak diyor ki: “Sağlıkta temel sorun hastane ve yatak sayısının yetersizliği değil, ülke genelinde dengesiz dağılımıdır.” Yani “Hastanelerin yetersizliği söz konusu değildir.” diyor, “Yatak sayısının yetersizliği söz konusu değildir.” diyor, “Ülke çapında dağılımında anormallik vardır.” diyor; “Doktor, hemşire sayısı yetersizdir, onun dağılımında da problem vardır.” diyor. Bunun çözülmesi lazım. Yani Sağlık Bakanlığının öncelik vermesi gereken konu budur, bunu düzeltmesi lazım, buna para harcaması lazım, bunu öncelikle ön sıraya koyması lazım, bu sorunu gidermesi lazım.

2011 yılında yatak doluluk oranı OECD ortalaması 76’dır, bizde 65,6. Bakın, biz de daha 65,6; OECD ortalaması 76 yani bizim yatak doluluk oranımız çok daha düşük. Bu şartlar altında neden bu kadar -43 bin küsur- yatak yıkılıp yapılacak? Bunu neden artırmaya çalışıyoruz, anlamak çok zor.

Ayrıca “tam gün” diye bir yasa çıktı biliyorsunuz birkaç sene önce. -“Tam gün”ü ben tırnak içerisinde kullanıyorum, “tam gün” değil çünkü tam olarak bir tam gün değil, doktorlarımızı perişan etti, hastanelerimizi, üniversitelerimizi perişan etti. Sağlık sektörü bu Tam Gün Yasası’yla tam bir skandal vaziyette. Doktor yetiştiremiyoruz artık. Tıp eğitimi maalesef çok kötü vaziyette. Şimdi, böyle bir durum varken, neden bu konuyu biz önceliğe alıyoruz bunu anlamak mümkün değil, gerçekten mümkün değil. Bunu çok samimi olarak söylüyorum.

Bir diğer konu, hastane işletmeciliği açısından konuya yaklaşım. Aranızda doktorlar vardır, dinleyenlerimizden de doktorlarımız vardır. Bir hastane 200 ve 400 yatak arasında rantabl çalışır. 200 ve 400 yatak arasındaki hastaneler rantabldır, verimli olurlar ama biz şimdi 3.500 yatak kapasitesine sahip hastaneler yapıyoruz. Literatürde bu iş böyledir. Bunu da biz Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle konuştuk ama hiçbir zaman bu konuyla ilgili “Hayır öyle değil de böyledir.” demediler, diyemediler yani bu literatürde de böyle bir konu.

Sağlık açısından bir diğer konu da şu: Şimdi, yirmi beş yıl süresince hastaneler ihaleleri alan firmalara bağımlı kalacakları için yirmi beş yıl süresince, sadece belli firmaların, belli ülkelerin markalarını kullanacaklar, cihazlarını kullanacaklar ve dolayısıyla onlara bağımlı olan sarf malzemelerini kullanacaklar yani Sağlık Bakanlığında konuyla ilgili, cihazla ilgili, sarf malzemesiyle ilgili bir norm ve standart getiremeyeceğiz. Doğrudan doğruya hangi firmalar ihaleyi almışsa, hangi ülkeler almışsa onlarınki geçerli olmuş olacak, böyle bir sıkıntımız var. Yerli üretimin teşviki söz konusu olmalı, yerli tıbbi cihazın ama maalesef, bakıyorsunuz, bu şekilde sadece yabancı ülkelerin cihazlarını alacağız, onları teşvik ediyoruz. Kendi, tıbbi alandaki, biyomedikal alandaki firmalarımızı öldürmüş oluyoruz bu şekilde. Bu olacak şey değil. Yani mesela bu çok çok önemli bir konu. Zaten az sayıda olan, yavaş yavaş sivrilmeye çalışan firmalarımızı da bu şekilde öldürmüş olacağız.

Hukuki yönden de, yönetsel açıdan da çok önemli sakıncalar var. Konuyla ilgili olarak çok farklı alternatifler getirilirdi, bu model bir gayrimenkul yatırım ortaklığı çerçevesi içerisinde çözülebilirdi. Konu esasında Anayasa’ya aykırı. Bir tane sözleşmeden bahsediyor tanımlar arasında bütün tasarıda, hâlbuki en az altı tane sözleşme var. Hâlbuki Danıştay, zaten bu sözleşmeye uygun olması, sözleşmenin iyi tanımlanması gerektiğini bildirmişti.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT KUŞOĞLU (Devamla) – Böyle bir eksikliği var. Tekrar yargıdan dönebilecek bir şekilde biz tasarıyı hazırlıyoruz.

Birçok maddesiyle ilgili olarak da…

Değerli arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım da sırası geldikçe maddelerle ilgili eleştirilerde bulunacaklar.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Tasarının tümü üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen Ahmet Arslan, Kars Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA AHMET ARSLAN (Kars) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de 417 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Sizleri elimden geldiğince, alt komisyon Başkanı ve daha sonra da Komisyon üyesi olarak aydınlatmaya çalışacağım. Saygılarımı sunuyorum hepinize.

Tasarıyla ilgili ayrıntılara geçmeden, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay burada bir açıklama yaptılar, Sinop Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ersoy’un cevap verebilme şansı o an için olmadığından onun adına bir bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Sinop’un en büyük ilçesi olan Boyabat’ın gençlik kolları başkanının eylemlere katıldığı yönünde bir ifadede bulunuldu. Ancak, arkadaşımız o gün ilçede görevinin başında ve herhangi bir şeklide bu olaylara karışmamış. Yine bahsettiği diğer kişi ise eski gençlik kolları başkanı olması hasebiyle AK PARTİ ile ilişkilendiriliyor ancak şu an herhangi bir görevi yok. Bunu da sizlerin bilgilerine, özellikle, sunmak istiyorum. Yani olayların, bir şekilde, AK PARTİ’yle ve AK PARTİ’lilerle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Güzel bir itiraftı.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Şu anda tek suçlu 4 BDP’li milletvekili, Sinop’a gittikleri için.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Biz, Sağlık Bakanlığının yatırımlarının kamu özel iş birliği modeliyle veya yap-kirala-devret modeliyle yapılması ile ilgili…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – BDP’yi görevlendiren AKP, AKP “Git.” dediği için gitti.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Engin Bey’e sataştı, niye müsaade ediyorsunuz?

AHMET ARSLAN (Devamla) – …gündeminize getirilen bu kanunla ilgili sizlere şunları ifade etmek istiyorum: Birincisi, Plan Bütçe Komisyonu, malumunuz, özellikle bütçeyi ilgilendiren kanunlar konusunda asli komisyon olarak zaten görev yapıyor, biz bu anlamda görev yaptık. Ancak Sağlık Komisyonundan birçok arkadaş Plan Bütçe Komisyonuna gelerek bu kanun çalışmalarında, tasarıda bizlere çok ciddi bir şekilde katkı koydular. Şunu belirtelim: Şu anki Sağlık Komisyonu Başkanımız da dâhil olmak üzere, doktor olan 3 tane üye arkadaşımız var, bunlar da özellikle meslekleriyle ilgili, ziyadesiyle, tasarı Komisyonda görüşülürken katkı koydular. Bizde yap-işlet-devret modellerini geçmiş çalışmaları çerçevesinde bilen ve yine, geçmişte bankacılıkla veya finans sektörüyle ilgilenen birçok arkadaşımız var, mali müşavir arkadaşlarımız var. Bunlar da bu anlamda, yaklaşık bir buçuk aylık periyotta, âdeta her maddesini didik didik irdeleyerek, Bakanlığa sorarak, gerekiyorsa düzeltmeler yaparak katkılar koydular.

Özellikle şunu vurgulamak istiyorum: Kamu-özel iş birliği adı üzerinde, kamu sektörünün yapmak istediği yatırımları özel sektörün de dinamiklerini harekete geçirerek, özel sektörün enerjisini, performansını, hızını bu işin içine çekerek onlardan da yararlanmak anlamına geliyor.

Ülkemiz, yap-işlet-devret modeli konusunda özellikle ulaştırmada, enerjide ve birçok alanda dünyada örnek olabilecek hâle gelmiş durumda; örnek projeler yapmakta. Bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde, bu modelle ihale yapmış; 7 milyar doların üzerinde, bu modelle yaptığı ihalelerin ihale süreçleri bittikten sonra imtiyaz hakkı devri ile gelir elde etmiş durumda. Bunu göz ardı etmemek lazım. Nedeni şu: Özellikle Avrupa ülkeleri 1980 yılından itibaren bu modeli örnek almış olmakla birlikte, Türkiye 1994 yılından beri yaklaşık on dokuz yıldır bu modeli ziyadesiyle uyguluyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki Türk insanının aklı, Avrupa’daki insanın veya Uzak Doğu’daki insanın aklından daha farklı ve daha pratik çalışıyor. Bu cümlenin özellikle altını çizmek istiyorum: Daha pratik çalışıyor. Hâl böyle olunca, onların yaptığı modelleri örnek alabilirsiniz ancak kendi pratik zekânızı da karıştırarak, katarak Türk modelini gerçekleştirmek durumundasınız. İşte, yap-işlet-devret modelinde ve yap-kirala-devret modelinde Türk modeli dünyada örnek olmuş hâlde. Neden? Nedeni şu: Dünyanın birçok ülkesinden insanlar gelip Türkiye’deki örnek uygulamaları dinliyorlar, görüyorlar; bu konuda konferanslar, seminerler, paneller düzenliyorlar.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ahmet Bey, Türklerin aklı çalışmıyor mu? “Avrupalının aklı çalışıyor.” diyorsun!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Aslanoğlu, beni iyi dinlemiyorsunuz!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – İyi dinledim.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Dedim ki: Türk aklı, Türk zekâsı herkesten çok iyi çalışıyor; zira, onların yaptığı projeleri alıyoruz, daha sonra kendi pratiğimizi katıyoruz ve Türk modeli oluşturuyoruz. Bunu tekrar vurguluyorum: Türk modeli oluşturuyoruz. Bunu iyi bilin Aslanoğlu, siz de iyi biliyorsunuz, başkaları da iyi biliyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Onların terk ettiği demode projeler, demode!

AHMET ARSLAN (Devamla) – Yine, yap-kirala-devret projeleri Avrupa’da, Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da birçok yerde yaygın olarak uygulanmakta...

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Hani, hiçbir yerde yok!

AHMET ARSLAN (Devamla) – …bu konuda birimler açılmakta, bu konuda üniversitelerde birimler açılmakta; bu konuda Türkiye’de gerek  kamu sektöründe gerek özel sektörde gerekse finans sektöründe sadece bu işle uğraşan birimler oluşturulmakta ve bunlar yeni modeller, modele katkılar geliştirmekte.

İşte, yap-işlet-devret modeli on dokuz yıldır çıkan bir kanunla, 3396’yla Türkiye’de uygulanmakta ancak günümüzde gördük ki sağlık alanında, özellikle yap-kirala-devretlerde kendine has daha fazla ayrıntı barındıran yeni bir kanun çok daha gerekli diye düşündüğümüz için sağlık alanıyla ilgili böyle bir kanun tasarısı geldi ve biz de Komisyonda buna katkı koyduk. İşte, bugün, yap-işlet-devretten farklı olarak bu kanunun sağlık alanıyla ilgili gelmesinin gerekçesi bu olsa gerek, arkadaşlara özellikle bunu vurgulamış olmak istiyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – CHP’li hekimler destek vermedi mi Ahmet Bey?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Tabii ki Türkiye’de sağlık alanında birçok şey yapılmakta, tabii ki Türkiye’de sağlık alanında hastaneler yapılmakta, hastaneler daha modern hâle getirilmekte. Ancak, AK PARTİ şunu yaptı: AK PARTİ, on yıl içerisinde, ambulans bulamayan insanları, helikopter ambulans, uçak ambulans bulan insanlar hâline getirdi sağlık sektöründe. İnsanımızın beklentisi çok yükseldiği için -hasta başına ortalama 50 metrekareden 150 metrekareye  kadar düşen modern hastaneler- modern hizmet verilen hastaneler yapmak adına Sağlık Bakanlığı, AK PARTİ hükûmetleri önüne bir hedef koydu. Bu hedefi gerçekleştirmek, sizin söylediğiniz gibi kamu bütçesiyle yatırımlar yaparak olabilir, ancak yirmi yılda gerçekleştirirsiniz. İşte, AK PARTİ’nin farkı şurada: AK PARTİ özel sektör dinamiklerini hayata geçirerek, bu hizmetleri beş yılda insanımızın ayağına götürmek, arada kalan yirmi yılda da bu insanımızın bundan yararlanmaya devam etmesini öngörüyor ve ödemenin ondan sonra yapılmasını öngörüyor. Tabii ki siz özel sektör dinamiklerini hayata geçiriyorsanız, onların finansman bulmasını sağlıyorsanız, özellikle dünyanın geldiği noktada, dünyada krizin olduğu, kredilerin daraldığı, darboğazın oluştuğu bir noktada tabii ki risk paylaşımını getirmek zorundasınız. Siz, risk paylaşımını getirince ne oluyor? Aynı işi yaptırıyorsunuz fakat riski azalttıkça, finans sektörünün buraya verdiği kredilerin, kredilendirebilme olayı… Yani özellikle, kredi riskleri azalıyor, dolayısıyla daha düşük maliyetle kredilendirebiliyorlar ve hâl böyle olunca da siz daha rahat yüklenici de buluyorsunuz ve işinizi yapıyorsunuz, yapabilir hâle geliyorsunuz. Bunu, özellikle yine vurgulamak istedim.

Tabii, yine, vurgulamak istediğim bir başka şey, tabii ki Kamu İhale Kanunu’ndan istisna getiriyoruz ama neden istisna getiriyoruz? Getirmek istediğimiz model, dünyanın birçok yerinde Kamu İhale Kanunu benzeri kanunlardan istisnadır, kendisiyle ilgili düzenlemeler vardır. Kamu İhale Kanunu’nun dışına çıkarmak demek…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ticari alanlar ne olacak Ahmet Bey, ticari alanlar?

AHMET ARSLAN (Devamla) – ...alıp ihaleyi birilerine direkt verebilmek değildir. Neden değildir? Kanun tasarısının 10’uncu maddesini okursanız, bu kanunla ilgili usul ve esaslar, yönetmelikler çıkarılması gerekir, onlar da işte bundan sonra düzenlenecektir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ticari alanlar, ticari alanlar kime gidecek kime?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Onlar çerçevesinde ihale edilecektir, rekabet içerisinde ihale edilecektir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kime ihale edecek?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Her kim gelir bu rekabetin içerisine katılır ve şartları sağlarsa, bunu kazanır.

Peki, ticari alanlarla ilgili… Sizi kırmayayım Sayın Aslanoğlu, sizi kırmayayım, ticari alanlarla ilgili konuya geleyim

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – He, kırmayın… Helal olsun sana!

Ticari alanlar ne olacak?

AHMET ARSLAN (Devamla) - Şimdi, ticari alanlarla ilgili konuya da geleceğim…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kim ihale edecek, para nereye gidecek?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Lütfen, müsaadenizle o konuya da geleceğim.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Sayın Başkan…

AHMET ARSLAN (Devamla) - Bir defa, ihalesiz verilemediğini özellikle ifade ettim, bir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – İhalesiz…

AHMET ARSLAN (Devamla) - Bir şeyi daha arkadaşlar karıştırıyor: Bu kanun, bu tasarı kanunlaştıktan sonra usul ve esaslar çıkacak, yönetmelikler çıkacak…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Buraya koy, buraya…

AHMET ARSLAN (Devamla) - …bunlara bağlı olarak da ihale dokümanları yani şartnameler…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kanuna koyun Ahmet Bey kanuna…

AHMET ARSLAN (Devamla) - …sözleşmeler, sözleşme taslakları hazırlanacak. Birtakım detaylar orada olacak. Neye göre? Sözleşme ve şartname usul ve esaslarınızın ve kanunun size verdiği çerçeve dâhilinde olacak.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kanunda olmayan bir şey yönetmelikte olmaz.

AHMET ARSLAN (Devamla) - Usul ve esaslar ise kanunun size verdiği yetkiler çerçevesinde olacak, dolayısıyla siz bir sözleşmenin, bir dokümanın ayrıntısı olması gereken şeyleri getirip “kanunda dercedin” diyorsanız, e, kusura bakmayın ama bu da kanun yapma etiğine ve şartlarına uygun değildir Sayın Aslanoğlu.

Bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Allah Allah! Ahmet Bey, ilk defa kanun yapıyoruz ya, ilk defa kanun yapıyoruz ya! Her şeyi getirip koyuyorsunuz, burada ilk defa…

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, Sayın Aslanoğlu…

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Aslanoğlu, rahat olun bu konuda.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) – Cevap vermeyin Ahmet Bey.

BAŞKAN – Lütfen…

AHMET ARSLAN (Devamla) – Dünyada kriz yaşanıyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ticari alanlar ne olacak?

BAŞKAN – Sayın Arslan, lütfen siz Genel Kurula hitap edin.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Siz de söylediniz, AK PARTİ diyor ki “Bizim hükûmetlerimizle birlikte biz kriz yaşamıyoruz ancak kriz teğet geçti.” Bunun anlamı ne? Yüzde 8 büyümeniz yüzde 3’e düşer, dünyadaki kriz hafifledikçe, sizdeki kriz zaten geçmiş durumda, bu tekrar yükselir. Yani o kadar büyük rakamlara alıştınız ki AK PARTİ’nin başarıları kendi içinde biraz aşağıya indiği zaman bunu başarısızlık gibi ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla, bunu getirip özellikle özel sektör dinamiklerini bu işin içine katmayı bütçe açığının yükselmesine gerekçe, başka şeylere gerekçe lütfen saymayınız.

Yerli üretimi çok çok önemsiyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu ifade edildi, burada da ifade edildi. Özellikle tıbbi cihazların ve tefrişatın bütün yatırım içerisindeki payı yüzde 15’tir. Öyle söylendi ki sanki paranın yüzde 85’i bundan… Hayır, yüzde 15’tir ve Bakanlığa şöyle bir yetki verilmiştir: Asgari yüzde 20. Neden? Bugün için yüzde 20 geçerli olur, iki sene sonra Türkiye’deki yerli üretim geliştikçe bu oran daha da yükselir. Bunu da özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum.

“Kira dışı işlerle ilgili ödemeler var.” dendi. İşte burada sizin sorunuza geleyim. Yüklenici hastaneyi yapacak, hastaneyi üç sene içerisinde bitirecek ve hastaneyi işletmeye hazır hâlde tutacak. Ne kadar? Yirmi beş yıl boyunca. Farkı ne? Farkı şu: Biz kamu yatırımları yaptırıyoruz. Kamu yatırımı başlıyor, arada bir sürü problemler çıkıyor. Tekrar idame yatırıma çık, tekrar ikmal inşaatı yap, şunu yap, bunu yap deyince üç yıl dediğimiz süre bazen yedi yıla, bazen sekiz yıla çıkıyor. Bizim o işten beklediğimiz katma değer de sosyal sorumluluk anlamında yerine getirmemiz gereken şeyler de otomatik olarak üç beş sene atıyor. Hâlbuki bizim amacımız o değil. Bizim amacımız, sistemin üç sene içerisinde bitirilerek hizmete girmesi ve yirmi beş yıl boyunca bakımlı, tutumlu, onarılmış ve günün teknolojisine uygun olarak modernleştirilmiş hâlde tekrar sistemin teslim edilebilmesi, idareye devredilebilmesidir, zira sistem idare adına yapılmaktadır. Yine, işletmeye geçildikten sonra bir sürü hizmetin aynı anda yapılması… Neler? Kafeterya olabilir, ticari alanlar olabilir, otel olabilir. Ama oradaki amaç nedir? Oradaki amaç, bir defa 200 veya 400 yatak kapasiteli bir hastane yapmıyorsunuz, hastane kompleksi veya kampüsü içerisinde birçok hastane yapıyorsunuz. Hastaneler birbiriyle entegre, her biri kendi alanında ihtisaslaşmış. Hastanız kampüs içerisindeki ihtisas alanında eğer yerini değiştirecekse değiştirecek. Yoksa Etlik’ten kalkıp Yüksek İhtisasa, oradan kalkıp Onkolojiye gitmeyecek, hepsi komple bir kompleks içinde olacak. Hâl böyle olunca da bu kadar büyüklükte bir kompleks ve kampüs yapıyorsanız, burada, gelen ailelerin, hasta yakınlarının kalabileceği bir otel yapmak kadar doğal bir şey yok, bir restoran yapmak kadar doğal bir şey yok, bir kafeterya yapmak veya onların ihtiyaçlarının giderilebileceği bir ticari alan oluşturmak kadar doğal bir şey yok. Zira, kanunda da ifade edildi, bu çerçevede olmazsa olmaz olan mecburi ticari alanlar var, bir de “Olsa daha iyi olur.” denen ihtiyari ticari alanlar var. Bunları böylece birbirinden ayırıyorsunuz ama bunların hepsine birden de “ticari alan” diyorsunuz, böyle tanımlamanız gerekiyor.

Saygıdeğer milletvekilleri…

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Niye gerekiyor?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ahmet Bey, biraz ticari alan kiralarından bahset.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Kiralardan bahsedeyim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Ha, ondan bahset.

AHMET ARSLAN (Devamla) - Yatırımcı hastane yatırımı yaptığında kampüs içerisinde ticari alan yapacağını…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kirayı kim alacak?

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kirayı kim alacak Sayın Başkan? Kirayı kim alacak?

BAŞKAN – Lütfen…

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Başkan…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Tak tak tak kirayı kim alacak?

BAŞKAN – Sayın hatibin sözünü kesmeyelim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sözünü kesmiyoruz, açıklayıcı soru soruyoruz?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Açıklama istiyoruz, açıklama Sayın Başkan.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Arslan, lütfen Genel Kurula hitap edin. Karşılıklı konuşmayalım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Kirayı kim alacak? Kim ihale edecek o ticari alan kiralarını?

AHMET ARSLAN (Devamla) – Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar dahi bir buçuk aylık tartışma sürecinde bunu anlayamamışlarsa Genel Kurula anlatma konusunda müsaade edin sorularına cevap vereyim daha iyi olur.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, sataştı bana.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Soru şu: “Kiralar ne olacak? Ticari alan ne olacak?” Ticari alan şöyle olacak: Yüklenici gelecek hastaneyi yapacak.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, sataştı, beni anlayışsızlıkla itham etti.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Bu hastaneyi işletirken devletten ne kadar para alacağını bilecek ve bu kampüs içerisinde ne tür ticari alanlar olduğunu bilecek, bu ticari alanlarda ne tür gelir elde edeceğini bilecek. Dolayısıyla, daha teklif verirken diyecek ki: “Ey Sağlık Bakanlığı, ben sana 1 birim iş yapıyorum, 2 birim kira alacakken bunun 1 birimini ticari alanlardan elde ettiğim için düşüyorum ve sana 1 birimlik kira bedeli veriyorum.” Siz Sağlık Bakanlığı ve ihale komisyonu olarak bütün teklifleri alıyorsunuz, inceliyorsunuz, eğer ticari alanla ilgili düşükse düştüğü kira vermezsiniz çünkü böyle bir hakkımız bu kanunda var, vermek zorunda değilsiniz. Sonuçta bir komisyon oluşturacaksınız, komisyonunuz 1 kişiden, 2 kişiden değil, birçok kişiden oluşan uzman bir heyet olacak, onlar çalışmasını yapacak, eğer Sağlık Bakanlığının menfaatine bir durum varsa ihaleyi sonuçlandıracak, değilse sonuçlandırmayacak veya ticari alanı ayırarak sonuçlandırabilecek.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Yaz, yaz, kanuna yaz.

AHMET ARSLAN (Devamla) – Özetle, Sayın Aslanoğlu, şunu gördük ki: Bir buçuk aylık komisyon tartışması sürecinde herkes ciddi katkılar koydu, iktidar milletvekili, muhalefet milletvekili fark etmez. Yine, milletvekilleri gözüyle Bakanlığın da ola ki atladığı veya “Değiştirilirse daha iyi olur.” dediği birçok şey vardı ve birçok önergeyle tasarı son hâline geldi.

Ezcümle şunu söylemek istiyorum: Siz Sağlık Bakanlığı olarak yirmi beş yılda yaptıklarınızı beş yılda yapacak duruma gelirseniz insanımıza yirmi sene daha fazla hizmet verirsiniz. Siz ülkenin yarısında bu yöntemi kullanırsanız geriye kalan yarısına da işte bütçenizi ayırabilirsiniz. İşte bu bütçeyle Kars’ın merkezinde 200 yataklı daha Kars Devlet Hastanesi yaparsınız. Yine, Kafkas Üniversitesinde 200 yataklı üniversite hastanesi yaparsınız, onkoloji hastanesi planlarsınız. Sarıkamış ilçesinde 50 yataklı daha devlet hastanesi yaparsınız, Kağızman ilçesinde 50 yataklı daha devlet hastanesi yapmayı planlarsınız. Selim’de, Digor’da, Arpaçay’da, Akyaka’da, memleketin ücra köşesinde, uzak köşesinde sanki “Onlar bizden değil.”miş gibi davranmazsınız, onlara da 10’ar yataklı entegre ilçe hastaneleri yaparsınız, işte, onların da ihtiyaçlarını ziyadesiyle görürsünüz.

Onun için biz AK PARTİ’yiz, onun için on yıldır oylar giderek artıyor, onun için daha iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz, daha iyi hizmetler vereceğiz. Bu tasarıda umarım kanunlaşacak ve daha iyi hizmetler vereceğiz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aslanoğlu.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Konuşmacı konuşmasında Plan Bütçe üyelerini anlayışsızlıkla suçladı.