DÖNEM: 24

 

 

 

                                                  CİLT: 42                      YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

64’üncü Birleşim

12 Şubat 2013 Salı

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle’nin, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir ilindeki esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince kendisi ya da bir yakınının borcu nedeniyle taahhütte bulunanların durumuna ilişkin açıklaması

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın yürürlük süresinin uzatılmamasının yarattığı sorunlara ilişkin açıklaması

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Denizli Çal’da bağları donan çiftçilerin mağduriyetine ve üreticilerin TÜİK’in belirlediği tane mısır destekleme fiyatının düzeltilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

4.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Türkiye'nin 2007’den bugüne kadar Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansına üye olmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olmasını büyük bir eksiklik olarak gördüğüne ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa merkezde Almanca öğretmenliği kadrosu boş olan okullara kadrolu öğretmen ataması yapılmayarak ücretli öğretmen çalıştırma yoluna gidilmesinin nedenini ve atama yapılacak kadrolu kontenjan bilgilerinin neden ilk sınavdan sonra ilan edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Mecliste başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi-Barış ve Demokrasi Partisi yakınlığının üniversitelerde de PKK-üniversite yönetimi yakınlığına dönüştüğüne ilişkin açıklaması

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’na göre Tokat ilinde nüfusu 2 binin üzerinde olmasına rağmen 20 belediyenin kapatıldığına, yeni bir kanunla bu durumun düzeltilmesi gerektiğine ve bu yönde bir beklenti olduğuna ilişkin açıklaması

8.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan DHL deposunda TÜMTİS’e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 25 kişinin durumuna ilişkin açıklaması

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisinin Türkiye’deki basın özgürlüğü, yargılama ve tutukluluk süreleriyle ilgili eleştirilerde bulunduğuna, bu nedenle kendisini kınadığına ve Hükûmeti, Türkiye'nin iç işlerine karışanlara haddini bildirmeye çağırdığına ilişkin açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hatay Cilvegözü’deki patlamanın Suriye’deki savaş ve şiddetin topraklarımızda sürdüğünü gösterdiğine ve son günlerde kamuoyunda konuşulan lösemi hastası Solin’in annesi Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur’un tahliyesini kutladığına ilişkin açıklaması

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erzincan’ın zafer gününün 95’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Hatay Cilvegözü’de meydana gelen patlama sonucunda ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır dilediğine ilişkin açıklaması

13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

14.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Lüksemburg Parlamentosu milletvekilleri Serge Wilmes ve Felix Braz ile beraberlerindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz." denilmesi

B) Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1123)

2.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1124)

3.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1125)

4.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1126)

5.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1127)

6.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1128)

7.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1129)

8.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1130)

9.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1131)

10.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1132)

11.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1133)

12.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Eero Heinaluoma’nın davetine icabet etmek üzere Finlandiya'ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1134)

13.- Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart 2013 tarihinde Brüksel'de düzenlenen “Kadınların Krize Cevabı” konulu toplantıya Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu üyesi Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara'nın katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1135)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki azalmanın nedenlerinin, bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 milletvekilinin, Ankara ilinin Güdül ilçesinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır’daki esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502)

D) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (2/811) esas numaralı, Kuraklıktan Etkilenen Çiftçilerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/93)

 

VII.- ÖNERİLER

 

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

 

1.- BDP Grubunun, Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/194) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

2.- MHP Grubunun, (10/142) esas numaralı, şehit yakınları ve gazilerin sorunları ile (10/235) esas numaralı, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

3.- CHP Grubunun, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/350) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi

 

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Isparta Milletvekili Recep Özel’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

IX.- SEÇİMLER

A) Komisyonlara Üye Seçimi

1.- Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu’na üye seçimi

 

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/162) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

3.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/164) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/192) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/193) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/194) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/195) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

8.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/196) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

9.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/197) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

10.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/198) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

11.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul’a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/199) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

12.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, otoyollarda bazı merkez ilçe isimlerinin tabelalardan kaldırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/200) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/207) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin yükseltilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/215) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/238) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/239) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

17.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük karayolu çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/251) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

18.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir-Bursa-Gemlik demiryolu hattının yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/252) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili telefonlarının yasadışı dinlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/308) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki şehirler arası yol yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/334) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

21.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Görele-Doğankent karayolu projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/366) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

22.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/387) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

23.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidi sorununun giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/397) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/430) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş’ın Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/454) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kış aylarında telefonlardaki arıza nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/495) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş’a bölgesel havaalanı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/546) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş’ın dâhil edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/547) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/548) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Çağlayancerit yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/549) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Elbistan yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/550) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/551) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/552) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/558) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

35.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/562) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

36.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö trenlerinin hizmet vermemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/571) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş’a köprülü kavşak yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/572) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/589) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Andırın yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/623) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Nurdağı yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/624) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Süleymanlı yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/625) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı, Kantarma ve Tekke köprülerinin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/626) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/627) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş PTT merkezlerinin modernizasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/628) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

45.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/635) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı-Göksun yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/638) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

47.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan kara yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/656) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Kayseri yolu çalışmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/670) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/717) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/721) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/723) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/724) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/725) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/726) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı-Simav karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/727) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/728) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/729) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/730) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/731) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

60.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Bursa-Balıkesir-İzmir hızlı tren projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/983) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

61.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı duble yolunun yapım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1266) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü-Elbistan yolunun genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1305) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Afşin-Elbistan karayolunun bölünmüş yol olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1308) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Çağlayancerit karayolunun duble yol olarak genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1309) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İçmeler-Ilıca yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1310) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1311) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık-Gölbaşı yolunun hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1312) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köy yollarının asfalt sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1313) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık Kısık Obası yolunun yapımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş il merkezinde Kayseri çevre yolunun genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1315) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1377) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun çayı üzerindeki bir köprünün onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1479) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün alt geçit ve köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1480) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1481) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1482) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1483) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1484) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1485) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir yolun yapımının tamamlanması ve yol üzerindeki köprünün genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1486) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Gaziantep arasındaki karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1488) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Ekinözü arasındaki yolun ulaşıma açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1489) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki yolların asfaltlanması ve köprülerin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1490) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1492) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

84.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1587) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

85.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1616) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

86.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1617) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

87.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köy yolunun asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1682) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

88.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1696) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

89.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1697) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1699) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

91.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1759) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki Kısık yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1845) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

93.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da bir beldedeki yol çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1846) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Nurhak yolunun yapımı için bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2659) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahraman-maraş-Göksun yolunun yapımı için bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2660) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYON-LARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, intihar eden er ve erbaşlar hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/13735)

2.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’daki camilere ve bunların depreme dayanıklılığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/13838)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli barajlı santralinin enerji üretim kapasitesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13948)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir taş ocağı ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13957)

5.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile ilgili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13958)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/14841)

7.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile ilgili Kanunun süresinin uzatılmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı  (7/14868)

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı  (7/14908)

9.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Irak’a girişine izin verilmemesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14909)

10.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’ın merkez ve ilçelerindeki elektrik dağıtım hatlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14920)

11.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Rusya, İran ve Azerbaycan’dan alınan doğal gaza ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14921)

12.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Erbil’e gitmek üzere havalanan uçağa iniş izni verilmemesi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14922)

13.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14924)

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14925)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14926)

16.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/14932)

17.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, bir dizinin THY eğlence sisteminden kaldırıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15012)

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/15046)

19.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TOKİ Yapracık konutlarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15141)

20.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bir su arıtma tesisinde kullanılan boruların dayanıksızlığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15212)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kullanılan makam araçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/15222)

22.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, 2011-2012 yıllarında alınan ve satılan elektrik miktarları, kayıp kaçak oranları, elektrik kesintileri ve trafolar ile ilgili verilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/15223)

23.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TTK gereği çıkarılması gereken bir tebliğin çıkarılmamasına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/15237)

24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kullanılan makam araçlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/15238)

25.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2002 yılında Artvin’de gerçek kişilerdeki vergi sıralamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15296)

26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Kütüphanenin veri girişi ihalesini kazanan firmaya ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/15306)

27.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Millî Kütüphanenin temizlik işleri ihalelerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/15308)

28.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir askerin komutanı tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/15329)

29.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Anadolu Ajansında istihdam edilen ve emekliye ayrılan personelle ilgili verilere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı  (7/15433)

30.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO ev sahipliği için adaylığına ve İzmir’in Balçova ilçesindeki bir semt ile ilgili dönüşüm planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15497)

31.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, riskli binaların tespiti ile ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15499)

32.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bakırköy’de TOKİ’ye ait olan bir arsanın satış sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15507)

33.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında KDV oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15612)

34.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/15735)

35.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15799)

36.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2007-2012 yılları arasında TOKİ’nin Adana’daki proje uygulamalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15802)

37.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yaşanan hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15803)

38.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Van’da yaptırılan deprem konutlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/15805)

39.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yapılan son zamlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15908)

40.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine,

İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15910), (7/15915)

41.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV muafiyeti tanınmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/15912)

42.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki bir mahalledeki TOKİ konutları ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16013)

43.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir vatandaşın malulen emeklilik hakkının elinden alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/16025)

44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16031)

45.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, 2012 yılındaki ithalat miktarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16040)

46.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16181)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da turizm öncelikli yöre belediyelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/16185)

48.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, engelli memur yerleştirmelerine ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/16258)

49.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, Bakanlıkta istihdam edilen engelli memur sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/16411)
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak iki oturum yaptı.

 

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Günü’ne,

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 2013 yılının Piri Reis Haritasını Anma Yılı ilan edilmesine,

Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Lozan mübadil kuruluşlarının görüşlerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

 

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin de bir mübadil torunu olduğuna ve göç yollarında yaşamını yitirenleri rahmetle andığına,

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Ankara’nın Çubuk ilçesi esnafının sorunlarına, hayvan pazarındaki besicilerin Et ve Balık Kurumundan taleplerinin yerine getirilmesini istediklerine ve bu konuda Hükûmeti uyardığına,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, vatandaşın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la ilgili olarak bilgilendirilmesi gerektiğine,

Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Hükûmetten Bolu’da bugüne kadar yapılmış tüm 18’inci madde uygulamalarının inceletilmesini istediğine,

Tokat Milletvekili Reşat Doğru, 5084 sayılı Teşvik Kanunu’nun süresinin sona ermesiyle yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek istediğine,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki istifalara,

Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş, emekli devlet memurlarının zor durumda olduklarına,

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Kahramanmaraş’ın zafer gününün 93’üncü yıl dönümüne,

Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, Piri Reis’i rahmetle andığına, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki yer altı kaynaklarına yönelik çalışmalarına ve Akdeniz’de etkinliğimizin kaybolmakta olduğuna,

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kartal Maltepe Cezaevinde bulunan ve şartlı salıverilmesi gerekirken bu haklarından yararlandırılmayan 300 kadar hükümlünün mağdur edildiğine,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, onlarca köy yolu çamurdan geçilmezken Kürecik’te kurulan kalkana giden yolun köy yolu kapsamından çıkarılarak asfaltlanmasını kınadığına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak 12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıl dönümünü kutladıklarına, Sütçü İmam’ın şahsında tüm şehitleri rahmetle yâd ettiklerine ve Kahramanmaraşlıları kahramanca savunmalarından dolayı tebrik ettiklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ve 26 milletvekilinin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının (10/497),

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan öğrencilerin durumlarının tüm yönleriyle (10/498),

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 milletvekilinin, trafik kazalarına neden olan etkenlerin ve alınacak önlemlerin (10/499),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

BDP Grubunun, 22/11/2011 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Pervin Buldan ve arkadaşları tarafından kadına yönelik şiddetin araştırılması (321 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 6/2/2013 tarihinde Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 milletvekili tarafından Kazakistan Cumhuriyeti'ne diplomatik amaçlı kullanım için tahsis edilen Antalya'nın Kemer ilçesindeki arazi üzerine otel yapılması ile ortaya çıkan hukuksuz durumu ortaya koymak ve sorumluları ortaya çıkarmak (708 sıra no.lu),

Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 7/2/2013 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerileri yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

 

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın şahsına,

Antalya Milletvekili Tunca Toskay, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın Cumhuriyet Halk Partisine,

Antalya Milletvekili Mehmet Günal, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın şahsına,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın şahsına,

İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın şahsına,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın Adalet ve Kalkınma Partisine,

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin şahsına,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, MHP Grubu olarak kadına şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını desteklediklerine,

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK PARTİ Grubu olarak BDP grup önerisinin içeriğine katıldıklarına fakat Meclisin gündeminin belli olması nedeniyle bu konunun başka bir zaman getirilebileceğine,

İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, kadınlara saygı gösterilmesi gerektiğine ve kadına şiddetin önlenmesi konusunun Meclisin gündeminde olan diğer konulardan daha önemli olduğuna,

Antalya Milletvekili Tunca Toskay, İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır’ın bazı ifadelerine,

İzmir Milletvekili Oktay Vural, Kazakistan Cumhuriyeti'ne diplomatik amaçlı kullanım için tahsis edilen arazi üzerine otel yapılması ile ortaya çıkan hukuksuz durumun araştırılması için komisyon kurulmasını desteklediklerine ve Genel Kurulda yaşanan tartışmaların Kazakistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili olmadığına,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kazakistan Cumhuriyeti'ne tahsis edilen arazi üzerinde yapılan otelde AK PARTİ milletvekillerinin bedelsiz konakladıklarına yönelik iddiaların araştırılabilmesi için mutlaka komisyon kurulması gerektiğine,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kazakistan Cumhuriyeti'ne tahsis edilen arazi üzerinde yapılan otelde AK PARTİ milletvekillerinin bedelsiz konakladıklarına yönelik iddiası olanların bunu ispatlaması gerektiğine,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın söz verme uygulamasıyla ilgili tutumuna ilişkin usul görüşmesi yapıldı. Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

 

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

4’üncü sırasında yer alan, Konya Milletvekili Kerim Özkul ve İzmir Milletvekili Ali Aşlık ile 12 Milletvekilinin; Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 10 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu’nun (2/1170, 2/1168, 2/1169, 2/1179, 2/1180) (S. Sayısı: 410),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

7’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/405) (S. Sayısı: 49),

8’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/459) (S. Sayısı: 174),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu raporlarının (1/489) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri tamamlanarak,

5’inci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu raporları (1/660) (S. Sayısı: 384),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

 

Danışma Kurulunun, daha önceden 8/2/2013 tarihinde de çalışmasına karar verilen Genel Kurulun bu tarihte çalışmamasına ilişkin önerisi kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 12 Şubat 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 20.40’ta birleşime son verildi.

 

                                                              Mehmet SAĞLAM

                                                                 Başkan Vekili

 

                Fatih ŞAHİN                                                                Muhammet Bilal MACİT

                     Ankara                                                                                  İstanbul

                   Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye


II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 89

8 Şubat 2013 Cuma

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1205) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1206) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

3.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1207) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1208) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

5.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1209) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

6.- Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan'ın; 22/05/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1210) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1211) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

8.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın; 4773 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1212) (Plan ve Bütçe; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Emekli Sendikaları Kanunu Kanun Teklifi (2/1213) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1214) ( Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

11.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1215) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

12.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç'in; Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1216) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

13.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1217) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 08.02.2013) (GÜNDEME)

2.- 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin III ve IV üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 08.02.2013) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/12987)

2.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, açlık grevlerine katılan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12994)

3.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, selden zarar gören Çerkezköy adliye binasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12995)

4.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, selden zarar gören Çerkezköy adliye binasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12996)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Antalya’da hakim ve savcıların katılımı ile yapılan bir toplantıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12997)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hakim ve savcılara yönelik indirimli silah kampanyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12998)

7.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, elektronik kelepçe uygulamasından yararlanan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12999)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevlerindeki ıslah çalışmalarına ve görevlendirilen psikologlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13000)

9.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13001)

10.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13002)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevine katılan mahkumların sağlık sorunlarına ve tedavilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13003)

12.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ergenekon davasının bir oturumunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13183)

13.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın ve mesir macununun tanıtılması ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14782)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Rize ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14783)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14784)

16.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, özelleştirilen köprü ve otoyollara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14785)

17.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’nin Bor ilçesindeki bir fabrikanın kapatılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14786)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ordu ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14787)

19.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Göktürk 1 ve 2 uyduları ile ilgili bazı iddialara ilişin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14788)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Göktürk-2 uydusunun fırlatılması esnasında ODTÜ Kampüsünde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14789)

21.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Göktürk 1 ve 2 uyduları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14790)

22.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14791)

23.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Filistin Devlet Başkanının TBMM’de yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14792)

24.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, bazı kurumlarda tuvaletlerin değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14794)

25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Başbakanlığın kadına yönelik bir genelgesinin uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14795)

26.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanında yapılacak düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14796)

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadağ Rojaye ve Bukovitsa köprülerinin yapımı ve dere ıslahıyla ilgili proje hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14797)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadağ’daki bir ilköğretim okulunun onarımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14798)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Lübnan’da bir hastane yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14799)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da Kalkandelen Köprüsünün yenilenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14800)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Makedonya’da bazı köy okullarının inşa ve tadilat işleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14801)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki ekmek israfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14802)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14803)

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Başbakanlık ile bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14804)

35.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında özelleştirilen kamu yatırımlarına ve satılan hazine taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14805)

36.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu kurumlarındaki engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14806)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mersin ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14809)

38.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muğla ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14810)

39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14811)

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Nevşehir ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14812)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Niğde ilinde toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14813)

42.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamuda uygulanan ek gösterge sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14814)

43.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, THY’nin aynı bilet düzenlemesinde iktidar ve muhalefet milletvekillerine farklı uygulama yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14815)

44.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tüzel kişiliği kaldırılan köylere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14816)

45.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kredi kartı kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14823)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları için ülkemiz ve AB ülkelerinin tasarruf tutarlarına ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14824)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancı bankalara ve çiftçilerin bankalara borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14825)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2002-2012 yılları için ülkemizin ve AB ülkelerinin borç stokuna ve faiz ödemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14826)

49.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14829)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14831)

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşların hazineye olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14832)

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşların hazineye olan borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14833)

53.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14834)

54.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, köprü ve otoyolların işletme haklarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14836)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14837)

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, bağlı kuruluşlarda Kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14838)

57.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Suriyeli mülteciler için oluşturulan kamplarda sağlanan hizmetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14839)

58.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, internette sosyal ağlar nedeniyle mağdur olan kadın ve çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14858)

59.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’da tacize uğradığı iddia edilen bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14859)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14860)

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14861)

62.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılmasına ve dağıtılan kömürlerin kalitesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14862)

63.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, engelli sporcuların desteklenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14863)

64.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, koruyucu aile hizmeti kapsamına alınan çocuklara ve koruyucu ailelere yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14864)

65.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, akraba evliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14865)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14866)

67.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14867)

68.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14869)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14870)

70.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ile bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14871)

71.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14872)

72.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli OSB’nin 2. Etap kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14873)

73.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, OSB’de üretim yapan firmaların daha fazla elektrik bedeli ödemesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14874)

74.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, OSB’lerde yatırımın cazip hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14875)

75.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2012 yılında Bilecik’e aktarılan yardım ve ödenek miktarı ile 2013 yılında Bilecik’te gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14876)

76.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2003-2012 yılları arasındaki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14877)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İŞKUR tarafından İstihdam Garantili Kurs Hizmeti Satın Alımı İhalesi kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14879)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, işsiz sayısına ve işsizlik fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14880)

79.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, fiili hizmet süresi zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14881)

80.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2000 yılından önceki vergi mükellefiyet sürelerinin sigortalılık süresi olarak tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14882)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14883)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14884)

83.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14886)

84.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14889)

85.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, 2002-2012 yılları arasında yabancılara taşınmaz satışına ve Bilecik’teki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14890)

86.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Ergene Nehrinde yaşanan kirliliğin önlenmesine yönelik projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14894)

87.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Suriyeli muhalifler ile gizli anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14895)

88.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Taliban örgütünün Türkiye’de afiş açacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14896)

89.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14897)

90.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14898)

91.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Türk Büyükelçiliklerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14899)

92.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki rejime muhalif güçlerin desteklenmesi amacıyla bir uluslararası toplantı düzenlendiği ve İsrail’e su satışı gerçekleştirileceği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14900)

93.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14901)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki pamuk üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14938)

95.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, pamuk üretimi ile ithali ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14939)

96.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İran üzümünün kaçak olarak ülkemize girmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14940)

97.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’daki zeytin üreticilerinin sorunlarına ve sofralık zeytine destekleme primi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14941)

98.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Kula ilçesindeki bir köydeki gölet projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14942)

99.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Ege Bölgesinde kaçak zeytinyağı satıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14943)

100.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, su kotası uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14944)

101.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Turgutlu Çaldağı bölgesinde bir maden şirketine ruhsat verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14945)

102.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, çiftçilerden dosya tesliminde alınan ücretlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14946)

103.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14947)

104.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, bazı tarım ürünlerinin 2003-2012 yılları arasındaki ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14948)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14949)

106.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14950)

107.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında Tokat’ta tarım sigortası yaptıran ve sigortadan faydalanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14951)

108.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, pancar üreticilerinin sorunlarına ve Bilecik’e yönelik projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14952)

109.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, yem fiyatlarındaki artışa ve besi hayvanlarının verimlerinin artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14953)

110.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14954)

111.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle yaşadıkları sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14955)

112.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14956)

113.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Ergene Nehrinde yaşanan kirliliğin önlenmesine yönelik projeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14957)

114.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, suçlularla mücadele amacıyla geçici körlüğe yol açan el feneri alınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14964)

115.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, toplumsal olaylarla mücadele amacıyla geçici körlüğe yol açan el feneri alınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14965)

116.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, toplumsal olaylara müdahale amacıyla geçici körlüğe yol açan el feneri alınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14966)

117.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, ülkemizdeki silah sayısına ve silah kullanılan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14967)

118.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Gölmarmara ilçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14968)

119.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa’nın Salihli ilçesindeki bazı mahallelerin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14969)

120.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya İl Özel İdaresinin bir projeye izin vermediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14970)

121.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14972)

122.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011-2012 yıllarında kesilen toplam trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14974)

123.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yıllarında yaşanan onur intiharlarına ve bunların nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14975)

124.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14976)

125.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile özel halk otobüsleri arasında yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14977)

126.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, otomobillerde çocuklar için güvenlik koltukları bulundurulması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14978)

127.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ihlal edilen trafik kurallarına ve uygulanan cezai işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14979)

128.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel güvenlik hizmetleri sektörü ile ilgili verilere ve yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14980)

129.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, kolluk güçleri arasında ortak bir veri tabanı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14981)

130.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konulu eğitimlere ve kadın sığınma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14982)

131.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14983)

132.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, şehir dışına taşınması zorunlu kılınan oto galericilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14984)

133.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’da kar yağışı nedeniyle kapanan ilçe ve köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14985)

134.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’daki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılmasına ve dağıtılan kömürlerin kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14986)

135.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14987)

136.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı köylerin yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14988)

137.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14990)

138.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, ODTܒde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14991)

139.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Bakanlık tarafından yapılan SEGE araştırmasının adaletsiz olduğu iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14992)

140.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, su kotası uygulamasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14993)

141.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14995)

142.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Turgutlu Çaldağı bölgesinde bir maden şirketine ruhsat verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14996)

143.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, turizm gelirlerinin ve turist sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14997)

144.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14999)

145.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa ve İzmir’in U-20 Dünya Futbol Şampiyonası programından çıkartılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15000)

146.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 2008-2012 yılları arasında belediyelere altyapı uygulama projeleri kapsamında yapılan mali yardımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15001)

147.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, termal turizm alanındaki çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15002)

148.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında desteklenen özel tiyatrolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15003)

149.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında sinema sektörüne verilen destek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15004)

150.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında ülkemize gelen turist sayısına ve elde edilen turizm gelirine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15005)

151.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde turizm işletme belgeli tesislerin yatak kapasitelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15006)

152.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılması planlanan arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15007)

153.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’da yer alan Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde yapılacak tadilata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15008)

154.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, su kotası uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15010)

155.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, 2-B arazilerinin değer takdirlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15013)

156.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye’de yaşanan kriz nedeniyle oluşan ekonomik kayba ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15014)

157.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15015)

158.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15017)

159.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İngiltere’de yayımlanan bir dergideki Türkiye ekonomisi ile ilgili bir habere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15018)

160.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15020)

161.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15021)

162.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli Anadolu Sağlık Meslek Lisesine bina yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15022)

163.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de bir okul binasının zemin etüdüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15023)

164.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli Pamukkale Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15024)

165.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15025)

166.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da bir ilkokulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15026)

167.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, öğretmen sayısına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15027)

168.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15028)

169.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Akdeniz Üniversitesinin bazı ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15029)

170.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, ikinci öğretim harç ücretlerinin kaldırılmamış olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15030)

171.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Bakanlığın yaptığı öğretmen adaylarına yönelik bir yönerge değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15031)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15032)

173.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15033)

174.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda yaşanan kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15034)

175.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15035)

176.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, halk eğitim merkezlerine yapılan atamalara ve halk eğitim merkezlerine aktarılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15036)

177.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2002-2012 yılları arasında yurt dışında Devlet bursu ile yüksek lisans ve doktora yapanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15037)

178.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine aktarılan ödeneğe ve Bilecik’teki okulların yurt kapasitelerinin artırılması ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15038)

179.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köydeki öğrencilerin okul servisi tahsis edilmemesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15039)

180.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, ders kitaplarındaki bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15040)

181.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15041)

182.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli çocukların okullara erişiminin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15042)

183.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, askerde yaşanan intihar olaylarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15043)

184.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, intihar eden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15044)

185.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, silahaltına alınan gayrimüslim vatandaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15045)

186.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15047)

187.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, astsubayların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15048)

188.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde görevli bir erin intiharına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15049)

189.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriye’deki rejime muhalif güçlerin desteklenmesi amacıyla bir uluslararası toplantı düzenlendiği ve bu toplantıda Türkiye’den yetkililerin de yer aldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15050)

190.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15051)

191.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ahlaki durum gerekçesiyle ordudan ilişiği kesilen personele ve bir üsteğmenin intiharına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15053)

192.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15054)

193.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa-Güneşli Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15055)

194.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ tarafından Manisa’da yapılan Küçük Su İşleri Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15056)

195.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, DSİ tarafından Manisa’da yapılan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15057)

196.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, açılışı yapılan 112 esere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15058)

197.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, sulamada kuyu suyu kullanan vatandaşlardan alınan ücretlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15059)

198.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, su kotası uygulamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15060)

199.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, ağaçlandırma çalışmalarına ve “çam kesmeyin fidan dikin” kampanyasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15062)

200.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15063)

201.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15064)

202.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta kurulması planlanan bal ormanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15067)

203.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan orman kaçakçılıklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15068)

204.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki sulama kanalları ve kuyularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15071)

205.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15085)

206.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün kapasitesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15086)

207.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli OSB’ye demir yolu hattıyla bağlantı sağlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15087)

208.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-İzmir hızlı tren hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15088)

209.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da trafik kazalarının yaşandığı bölgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15089)

210.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın ulaşım yatırımlarından aldığı paya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15090)

211.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Bakanlığın zorunlu kış lastiği uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15091)

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15093)

213.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15094)

214.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki baz istasyonlarına, bunların zararlarına ve Yargıtay’ın baz istasyonlarının şehir dışına çıkarılması kararına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15095)

215.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında otoyol ve köprülerden elde edilen gelir miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15096)

216.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görevli bazı yetkililer ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15097)

217.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul’da batan bir gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15098)

218.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, nakliyeci esnafının sahip olması zorunlu K-1 belgesinin ücretine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15099)

219.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat-Sorgun-Sarıkaya-Boğazlıyan duble yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15100)

220.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Süleyman Demirel Havalimanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15101)

221.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, emekliye ayrılan bakanlar ile diğer üst düzey personele tahsis edilen araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15102)

222.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, kamyoncu esnafının yetki belgesi yenilemesinde yaşadıkları sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15103)

223.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15104)

224.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, otoyol ve köprü geçişlerinde uygulanmaya başlanan HGS sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15105)

225.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15106)

226.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı bir köyde kuduz vakasına rastlandığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15107)

227.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, hava sahasının savunmasına yönelik çalışmalara ve Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15108)

228.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 18 Aralık günü ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15110)


No: 90

11 Şubat 2013 Pazartesi

Tasarı

1.- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/742) (İçişleri; Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2013)

 

Teklifler

1.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1218) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1219) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

3.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1220) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

4.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1221) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:        31.01.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1222) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2013)

6.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1223) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1224) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

8.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın; Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1225) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2013)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ibadethanelere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2836) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Devlete ait taşınır ve taşınmazlardan bir derneğe tahsis edilenlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2837) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ankara Bahçelievler’de kiraya verilen bir alana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2838) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 20 Ocak 2013 günü Çağlayan Adliyesi önünde görevlendirilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2839) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da müze kart satışına ve müze ile ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da tespit edilen kaçak yapılara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Eskişehir-Ankara kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, jeofizik mühendislerinin istihdam sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2844) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanının açılış törenleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2845) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı TV kanallarına PKK tarafından parasal destek verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2846) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

12.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2847) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

13.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurt dışı ziyaretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2848) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan taşınmazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2849) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

15.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta yeni yapılanma kapsamında yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

17.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2853) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında yaptığı yurtdışı ziyaretlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2854) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

20.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2855) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

21.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2856) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van ve Dicle dağıtım bölgelerindeki kaçak elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2857) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2858) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta bir belediyede çalışan geçici işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2859) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

25.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2013 yılları arasında kiralanan taşınmazlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2860) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

26.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dicle Üniversitesinde bir sınavın sorularının önceden dağıtıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2861) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

27.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul müdürlerinin valilerce atanacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2862) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

28.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2863) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

29.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlık personeline ve açılan davalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2864) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki boş engelli kadrolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2865) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2866) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

32.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, asgari gelir desteğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2867) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

33.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, suça iten sebeplerin belirlenmesine yönelik araştırmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2868) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

34.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da yer alan hastanelerdeki uzman doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2869) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dişi hayvan kesimi sürelerine ve hayvan sayısının artması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yerli ve yabancı firmaların hile tespit ettiği gıdalara ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta et kombinası ve süt sığırcılığı kooperatifi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2872) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyveye karantina uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2873) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’daki rehber öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2874) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memur ve muhasebe denetim yardımcısı kadrolarında görev yapan personele üniversite ödeneği verilip verilmediğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2875) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, vali ve kaymakamların il ve ilçe dışına çıktıklarında aldıkları ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2876) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Hoçivan ilçesindeki içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2877) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2878) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ’da 112 acil istasyonlarının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2879) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Kozluk Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2880) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki Devlet hastanelerine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2881) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2882) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2883) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki Devlet hastanelerine üroloji hastaları için gerekli ameliyat malzemelerinin temin edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2884) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, termal turizm sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2885) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kamudaki sürekli işçi kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2886) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ticari araçlardaki ÖTV ve KDV’nin düşürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2887) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otomotiv sektöründen elde edilen vergi gelirine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2888) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Suriye krizi nedeniyle olumsuz etkilenen sebze ve meyve ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvancılıkta müdahale kurumu kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emekli çalışanlardan kesilen sosyal destek primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ithal hayvan, et ve et ürünlerine ödenen paralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilere verilen mazot ve gübre desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, HES inşaatlarında yaşanan kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2894) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

60.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, jeotermal enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2895) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yapılan iş yeri denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2896) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2897) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan yöntemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2898) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki dış ticarete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2899) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sistemden ihraç edilen tırlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, orman içi suların balıklandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaban hayvanlarının bakımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2902) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurt dışı kültür ve tanıtım müşavirliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2903) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2904) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2905) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2906) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ek özel hizmet tazminatı ödenmeyen personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2907) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

73.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

74.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2909) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

75.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ateşli silahlar vasıtasıyla meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2910) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

76.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emniyet personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2911) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16753) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

3.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, kamu lojmanlarının tahsisine ve satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16754) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

4.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Türkiye’ye yerleştirilecek patriot füzeleri ve konuşlanacak yabancı ülke askerleri için TBMM onayı alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16755) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

5.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

6.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki yardıma muhtaç ailelere ve bu ailelere yönelik desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16757) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, patriot füzelerinin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16758) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

8.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, patriot füze sistemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16759) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da boşaltılan konteynerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16760) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

10.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Milli Piyango İdaresinde piyango makinelerinin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

11.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Bulgaristan Başbakanının ülkesindeki bir siyasi parti ile ilgili bir talepte bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16762) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

12.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da DMO’ya ait bir binanın bir derneğe kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16763) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

13.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hiram Abas cinayetiyle ilgili MİT’te bulunan bilgi ve belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16764) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

14.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Paris’te öldürülen terör örgütü üyesi üç kadına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16765) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

15.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üniversite mezunu işçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

16.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Nallıhan ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16767) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

17.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar ilçesine ait bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16768) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

18.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16769) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Polatlı Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16770) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

20.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Polatlı ilçesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16771) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

21.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Bozcaada’da yaşayanların refah seviyesinin yükseltilmesine ve adadaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Polatlı Tarihi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

23.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, ülkemize yerleştirilen patriot füzelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

24.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Paris’te öldürülen terör örgütü üyesi üç kadının cenazelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16775) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

25.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemize getirilen patriot füze sistemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16776) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

26.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Gebze’de eşi tarafından öldürülen bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16777) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

27.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’daki tarihi yapıların korunmasına ve yangın gibi nedenlerle zarar gören yapılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16778) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

28.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16779) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

29.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, TOKİ tarafından gerçekleştirilen arsa satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16780) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

30.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın Türkiye’de kalması için ayrıldığı iddia edilen ödeneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16781) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

31.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Türkiye’deki yerleşim yeri, cami, sağlık kuruluşu ve okul sayılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16782) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

32.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, son on yıl içerisinde Türk vatandaşlığına geçen, vatandaşlıktan çıkarılan seçmen kütüğüne alınan kişi sayısına ve Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16783) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

33.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Türkiye’ye konuşlandırılacak Patriot Füze Savunma Sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16784) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

34.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Çanakkale’de kurulan ve kurulması planlanan termik santrallere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16785) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Galatasaray Üniversitesi’ne ait tarihi binada çıkan yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16786) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakan Yardımcısına, görevlerine ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16787) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

37.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye tarafında yaşanan çatışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16788) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

38.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde bir grup taşeron işçinin iş akitlerinin feshedilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16789) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

39.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de TOKİ tarafından inşa edilen konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16790) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

40.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de inşa edilen konut sayısı, nüfus artışı, eğitim ve sağlıkla ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16791) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

41.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, üniversitelere gereğinden fazla öğretmen adayı öğrenci alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16792) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

42.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ülkemize konuşlandırılan patriot füze bataryalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16793) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

43.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16794) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

44.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Ergenekon Davasında yargılananlardan birinin yurt dışından getirilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16795) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

45.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Pursaklar Belediyesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16796) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

46.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yıllarında yayına başlayan ve yayın hayatına son veren basın yayın kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16797) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

47.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, dini ve sosyal hizmetler vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16798) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

48.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde turizm sektörü ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16799) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

49.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, dış basında yer alan Suriye’ye silah sevkiyatı ile ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16800) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

50.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, koruma polislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16801) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Perakende Yasa Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16802) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

52.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ilaç katılım payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16803) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

53.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna Hersek’te gerçekleştirilen okul tadilatı ve laboratuvar kurulması projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16804) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

54.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kaçak elektrik ve su kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16805) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

55.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kömür ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16806) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yasadışı avlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16807) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

57.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16808) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16809) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

59.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16810) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

60.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, çocuklarının kendisiyle birlikte katıldığı yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

61.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sağlık merkezlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

62.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, fiili hizmet müddet zammından sadece sarı basın kartı olanların faydalanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/16813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

63.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin e-mail ve sosyal medya hesaplarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16814) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

64.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son on yılda restore edilen eserlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

65.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen burslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16816) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013’te Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

67.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Türk Dil Kurumunun Kürtçe sözlük çıkarılması için bir çalışması olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16818) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/16819) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

69.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, sigorta şirketlerinin denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16820) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

70.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Ankara’daki ticari plakalı taşıtlar için uygulanan trafik sigortası tarifesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16821) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

71.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2013’te Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16822) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

72.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, eski SPK Başkanı hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16823) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/16824) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin e-mail ve sosyal medya hesaplarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16825) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

75.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16826) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/16827) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık personelinin e-mail ve sosyal medya hesaplarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16828) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

78.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, camilerde Kürtçe vaaz verilebilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16829) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

79.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TİKA’nın Kürtçe’nin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16830) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

80.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kürtçe sela verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16831) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16832) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşların reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/16833) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

83.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, infaz koruma memurlarının sorunlarına ve özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16834) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı istatistiklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16835) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

85.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16836) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

86.- İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın, hakim ve savcıların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16837) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

87.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara’ya uyuşturucu gönderildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16838) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

88.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, avukatlara düzenlenen operasyonlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16839) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

89.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Tasarısına ve kurum personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16840) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

90.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16841) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

91.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, emekli aylıklarının haczedilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16842) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

92.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, ceza infaz kurumlarında çalışan kaloriferci ve aşçıların özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16843) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

93.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Zirve Yayınevi davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16844) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

94.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde yapılan bir arama ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16845) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

95.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Roma Statüsü ve Kayıplar Sözleşmesinin imzalanmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

96.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Şakran Çocuk Cezaevinde bir hükümlüye verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16847) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

97.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, çocuk tutukevi ve cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16848) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

98.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, soruşturma, kovuşturma ve davalara yönelik müdahale iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16849) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

99.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun,  infaz ve koruma memurlarına yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

100.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, cezaevlerinde bulunan mahkumların eşleriyle görüşmeleri için özel oda yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16851) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

101.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, 1990 yılından günümüze kadar Danıştay’da açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16852) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

103.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen personel alımına ve hakimler ile cumhuriyet savcılarının çalışma koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

104.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, bir hükümlünün gönderdiği mektuba ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

105.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, yeni Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16856) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

106.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ülkemizde tutuklu bulunan bir yabancıya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16857) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

107.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, engelli vatandaşların tekerlekli ve akülü sandalye ihtiyaçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16858) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

108.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulunan bir kişiye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16859) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

109.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, kadın cinayetlerine ve emniyet görevlilerinin bu konulardaki şikayetleri dikkate almadığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16860) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

110.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kardeşlerinden ayrılarak koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16861) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

111.-  Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Kormaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16862) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

112.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Gebze’de eşi tarafından öldürülen bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16863) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

113.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, şehit yakınlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16864) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

114.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16865) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

115.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çocuk yuvası, sevgi evi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16866) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

116.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruyucu aile uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16867) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

117.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, evde bakım hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16868) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

118.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16869) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

119.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16870) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

120.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16871) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

121.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Göktürk 2 uydusunun yapımında kullanılan kaynaklara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16872) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

122.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16873) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

123.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’un Taksim semti esnafının yayalaştırma projesinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16874) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

124.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, 5957 sayılı hallerle ilgili kanundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16875) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/16876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

126.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çorlu Avrupa Serbest Bölgesinde yabancı bir firmaya ait fabrikada işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16877) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

127.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, iki büyük şirket tarafından yapılan toplu işçi çıkarmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16878) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

128.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki hava kirliliğine sebep olan fabrika ve işyerlerinde yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16879) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

129.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, sağlık hizmetlerinde ödenen katılım payları ve fark ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16880) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

130.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocuklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16881) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

131.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, yeşil kartlı hasta sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16882) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

132.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, banka değişikliği yapan emeklilerin maaşlarında kesinti yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16883) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

133.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16884) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

134.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bazı emeklilerden haksız yere sosyal güvenlik primi kesildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16885) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

135.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16886) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

136.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın grev kırıcı olarak kaçak işçi çalıştırdığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

137.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye İş Kurumu Osmaniye İl Müdürlüğüne başvuran engelli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16888) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

138.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

139.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

140.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

141.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

142.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

143.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16894) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

144.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, statüsü değişen belde belediyelerinin İLBANK’tan kullandıkları destek ve aldıkları hibelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16895) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalara ve görevden almalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16896) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

146.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Aydın’da onaylanan bir koruma amaçlı imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16897) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

147.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Bakanlığın çöp toplama kamyonu yardımı yaptığı belediyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16898) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

148.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TOKİ’nin İstanbul’da yaptığı bazı projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16899) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

149.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Mogan Gölüne uçak seferi konulacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16900) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

150.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Görele ilçesine inşası planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16901) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

151.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Atatürk Orman Çiftliğinin Kültürel Peyzaj Alanı olarak tesciline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16902) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

152.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Başbakanlık binasının inşaatıyla ilgili olarak düzenlenen yapı ruhsatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16903) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

153.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16904) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, ülkemizde artan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16905) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

155.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, lisanslı harita kadastro mühendisliği sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16906) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16907) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

157.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, TOKİ’nin faaliyetlerine ve Samsun’un Canik ilçesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16908) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16909) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

159.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’da kurulması planlanan bir termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16910) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

160.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dicle Nehrindeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/16911) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

161.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16912) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemize kurulacak patriot füze sistemlerinin maliyetine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16913) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

163.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemize kurulacak patriot füze sistemlerinin özellikleri ve amaçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16914) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

164.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, yabancı bir televizyon kanalının yayınlarına baskı kurmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16915) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

165.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16916) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

166.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Ege’deki bazı adaların Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16917) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

167.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/16918) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

168.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/16919) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

169.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/16920) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

170.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16921) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

171.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, elektrik üretim ve tüketimi ile HES projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16922) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

172.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hidroelektrik santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16923) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

173.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16924) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

174.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Biga Organize Sanayi Bölgesine doğal gaz hattı ulaştırılması ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16925) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

175.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gümüşhane’nin bir köyünde altın üretimi yapan firmanın köy mezarlığına siyanür havuzu kuracağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16926) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

176.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16927) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

177.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

178.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, taş kömürü üretimindeki azalmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16929) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

179.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16930) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

180.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, sokak aydınlatmasında LED ampullerin kullanılmasının sakıncalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16931) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

181.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/16932) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

182.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, TFF’nin gelir ve giderleri ile kulüplere verilen cezalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16933) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

183.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16934) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

184.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta araştırmacı kadrosuna atanan müdürler ile ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16935) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

185.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, spor faaliyetlerinde elektronik kart ve bilet uygulamasına ve sporseverlerin kişisel verilerinin güvenliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16936) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

186.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’daki kış olimpiyatları tesislerinde çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16937) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

187.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16938) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

188.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, doping kontrol merkezine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16939) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/16940) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

190.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dicle Nehrindeki kirliliğin önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16941) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

191.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16942) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

192.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16943) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

193.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, pancar üretim kotasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16944) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

194.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16945) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

195.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, deniz kirliliğinin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16946) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

196.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık bünyesinde gıda denetimi yapan gıda mühendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

197.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tahıl üretim miktarlarındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık ve tarımı geliştirecek çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

199.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16950) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

200.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/16951) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

201.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16952) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

202.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kaçak sigaraların iç piyasada satılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16953) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

203.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir tırda yakalanan yedi bin adet silaha ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16954) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

204.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16955) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/16956) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

206.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bir köyde meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16957) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

207.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16958) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

208.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16959) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

209.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16960) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

210.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16961) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

211.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Çanakçı ilçesindeki kadın besicilerin Tarımsal Kalkınma Projesi uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16962) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

212.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, polisin silah ve cop kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16963) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

213.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Genç ilçesi kaymakamı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16964) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

214.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16965) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

215.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16966) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

216.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, 2002-2013 yılları arasında ülkemize gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16967) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

217.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki ulaşım ücretlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16968) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

218.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara’ya uyuşturucu gönderildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16969) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

219.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayaşehir TOKİ konutlarının ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16970) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

220.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003’den bu yana yakalanan kaçak sigara, uyuşturucu ve akaryakıta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16971) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

221.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, askeri helikopter pistlerinin sivil uçuşlara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16972) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

222.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16973) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

223.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, emniyet görevlilerinin telsiz konuşmalarının yasal olmayan yollardan dinlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16974) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

224.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Gebze’de eşi tarafından öldürülen bir kadın ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16975) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

225.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ankara’daki değnekçi olarak tabir edilen otopark görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16976) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

226.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ilçe belediyelerinin İller Bankasından aldıkları ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16977) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

227.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, turizm bölgelerinde yer alan belediyelerin İller Bankasından aldıkları ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16978) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

228.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kimlik numarası uygulamasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16979) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

229.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, geçici veya kesin ikametgah belgesi alan Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

230.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek isteyen Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16981) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

231.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde inşa edilen bir kavşağın ihalesine ve bazı yollarla ilgili uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16982) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

232.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir televizyon kanalının uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16983) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

233.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Görele ilçesine inşası planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16984) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

234.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de kent içi trafik ile ilgili bazı verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16985) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

235.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’e bağlı köy yollarının yeniden yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16986) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

236.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Derme ilçesine bağlı bazı köy ve mahallelerde yaşanan sel felaketine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16987) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

237.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Suriyeli sığınmacılarla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16988) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

238.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2007-2013 yıllarında Osmaniye’de bulunan konut ve işyerlerinin ısınma biçimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16989) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

239.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2008-2012 yılları arasında Osmaniye’de meydana gelen gasp ve hırsızlık olaylarıyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16990) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

240.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16991) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

241.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da yalnız yaşayan Ermeni asıllı kadınlara yönelik saldırıların arttığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16992) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

242.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, AŞTİ’de araçlara uygulanan para cezasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16993) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

243.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Batıkent’teki bir kavşağa trafik işaret ve lambası konulması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16994) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

244.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Pursaklar Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16995) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

245.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da iki kişinin ölümüne yol açan kazalara ve yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16996) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

246.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16997) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

247.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, belediyelerin yangın sigorta vergisini tahsil etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16998) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

248.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/16999) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

249.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17000) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

250.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, özel güvenlik görevlisi eğitimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17001) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

251.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17002) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

252.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Tekirdağ il ve ilçe belediyelerince askı ve davet usulü ile yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17003) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

253.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’daki korsan park sektörü ile ilgili şikayetlere ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

255.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul Samatya’da yaşanan Ermeni asıllı kadınlara yönelik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

256.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, TÜİK’in veri açıklama sistemi ile ilgili tehlike ve sorunlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17007) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

257.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, TÜİK tarafından açıklanan verim ortalama verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17008) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

258.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17009) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

259.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17010) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

260.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17011) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

261.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, SGK’nın Akün ve Şinasi Sahnesinin bulunduğu binayı satacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17012) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

262.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bazı iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17013) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

263.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17014) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

264.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Atatürk Orman Çiftliğinin Kültürel Peyzaj Alanı olarak tescil edilmesi için UNESCO’ya başvuru yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17015) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

265.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Kapadokya bölgesinde doğal sit alanı içerisinde yapılan otel ve benzeri projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17016) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

266.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Galatasaray Üniversitesinde çıkan yangına ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17017) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

267.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Galatasaray Üniversitesine ait bir binada meydana gelen yangına ve yanan veya hasar gören tarihi binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17018) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17019) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

269.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, Bursa’nın İznik ilçesinde camiye dönüştürülen bir müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/17020) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

270.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, THY yöneticilerine dağıtılan primlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17021) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

271.- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, çelenk yerine bağış uygulaması yapan bir derneğe ceza kesildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17022) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

272.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Vergi Denetim Kurulunun kurulması sonrası yapılan denetim çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17023) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

273.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Gelir İdaresi Başkanlığındaki bazı üst düzey kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17024) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

274.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ankara-Batum hava seferlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17025) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

275.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Belediyesine geriye dönük vergi borcu çıkartıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17026) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

276.-    Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz’ın,  2013 yılında Isparta’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17027) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

277.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun eski Adliye binasının bir üniversiteye devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17028) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

278.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, esnaf ve sanayiciye uygulanan e-haciz işlemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17029) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

279.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, sigaradaki ÖTV ve KDV’nin düşürülmesine ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17030) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17031) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

281.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, çiftçilerin kullandığı mazotta ÖTV’nin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/17032) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

282.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bigadiç ilçesindeki bir köyün okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17033) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

283.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17034) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

284.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Yükseköğretim Kanun Taslağında yer alan katkı payları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17035) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

285.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Bakanlık tarafından yasaklanan veya sakıncalı bulunan edebi eserlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17036) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

286.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Eskişehir’deki Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde kayıtlı öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17037) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

287.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2013 YGS başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17038) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

288.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TOKİ Kayaşehir’de bulunan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17039) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

289.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki okulların fiziki yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17040) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

290.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa ilçesindeki taşımalı öğretimde hizmet veren şoför esnafının ücretlerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17041) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

291.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

292.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav İmam Hatip Lisesi binası inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17043) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

293.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17044) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

294.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki okullara gönderilen ödenek kalemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17045) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

295.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülke genelindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17046) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

296.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17047) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

297.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının görme engelliler için uygunluğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17048) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

298.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Bakanlığa bağlı il müdürlüklerinden erkek personelin seferberlik bilgilerinin istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17049) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

299.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Dicle Üniversitesinde ve ülke genelindeki üniversitelerde yapılan sınavlarda yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17050) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

300.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iş çalışma yönergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17051) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

301.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hukuk müşavirliklerinin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

302.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılmış bir kamu görevlisinin görevine iade edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17053) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

303.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002 ve 2011-2012 yıllarında Ankara’daki dershane ve özel okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17054) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

304.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yıl içerisinde can güvenliği ve diğer sebeplerle istifa eden öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17055) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

305.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17056) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17057) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

307.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17058) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

308.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karadeniz Teknik Üniversitesinde bazı teknik bölümlerin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/17059) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

309.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’deki NATO üslerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

310.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Mehmetçik-1 adlı milli piyade tüfeği ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17061) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

311.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, istifa eden uzman erbaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17062) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

312.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Türkiye’ye yerleştirilecek patriot füzeleri ile ilgili masrafların karşılanmasına ve Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17063) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

313.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Suriye tarafından düşürülen uçak ve hayatını kaybeden pilotlarımızla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17064) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17065) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

315.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, iki askerin ölüm nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/17066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

316.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Suruç tarım arazilerinin sulanabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

317.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Başpınar OSB’nin Nizip Çayını kirlettiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17068) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

318.-    Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın,  2013 yılında Isparta’ya yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17069) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

319.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’nın Elmalı ilçesindeki ormanlık alanlarda faaliyet gösteren taş ve mermer ocakları ile ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17070) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

320.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Silvan Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17071) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

321.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı bir köydeki mermer ocakları ile ilgili alınan yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17072) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17073) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

323.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17074) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

324.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17075) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

325.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Hepatit A aşısı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17076) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

326.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’ta bir hastanın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17077) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

327.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Nallıhan Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17078) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2013)

328.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Gümüşhane’de tespit edilen kanser hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17079) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

329.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17080) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

330.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kayaşehir TOKİ konutlarında sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17081) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

331.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17082) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

332.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ambalajlı sulara yönelik denetimlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17083) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

333.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’de faaliyetlerine son verilen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17084) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

334.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Türkiye Lokomotif ve Motor A.Ş. tarafından açılan bir ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17085) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

335.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin çocuk doktoru eksiğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17086) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

336.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, paletli ambulans ve helikopter ambulans sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17087) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

337.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17088) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

338.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17089) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

339.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

340.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

341.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, evde sağlık hizmeti uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

342.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17093) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

343.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17094) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

344.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17095) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

345.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17096) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

346.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İstanbul’da bir hastanede yaşamını kaybeden bir kişiye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17097) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

347.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/17098) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

348.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir mahallenin bazı sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17099) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

349.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2013 yılında Isparta’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

350.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’un trafik sorununa ve metrobüslere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

351.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Akyurt ilçesinin bir mahallesinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

352.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kara yolu yapım ve onarım işlerinin özel sektöre ihale edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

353.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, otoyol ve köprülerde kartlı geçiş sisteminden hızlı geçiş sistemine geçilmesi sürecine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

354.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki Kırkağaç-Gelenbe yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

355.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki Salihli-Gölmarmara-Akhisar bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

356.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İzmir-Manisa Sabuncubeli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17107) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

357.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17108) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

358.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun,  2013 yılında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

359.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

360.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tüketiciyi mağdur eden sınırsız internet reklam ve kampanyalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

361.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin otoyol bağlantı yolu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

362.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

363.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TÜLOMSAŞ’ın bir ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/17114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

364.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığın reklam, bilgilendirme, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/17115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

365.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Türkiye’ye yerleştirilecek patriot füzeleri ile ilgili masrafların karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17116) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

366.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, bir televizyon programında işkenceye maruz kaldığı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17117) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

367.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17118) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

368.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tutuklanan bir koramiral ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17119) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

369.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul Samatya’da yaşanan Ermeni asıllı kadınlara yönelik olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/17120) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2013)

370.- İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz’in, gerekçesiz olarak tutuklama kararı isteyen veya veren hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17121) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

371.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılmış bir kamu görevlisinin görevine iade edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/17122) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

372.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılmış bir kamu görevlisinin görevine iade edilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/17123) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

373.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işsizlik ve kayıt dışı istihdam ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/17124) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

374.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık internet sayfasında bulunan bir cümleye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2013)

375.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, dış basında yer alan Suriye’ye silah sevkiyatı ile ilgili bir habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17126) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2013)

376.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Katar Prensi ile Suriye hakkında görüşme yaptığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17127) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

377.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, hayali ihracat kaçakçılıklarında sorumlulukları bulunan bürokratlar hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/17128) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2013)

378.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 18 Ocak 2013 günü yapılan avukatlara yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/17129) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2013)

379.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, tali komisyonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17130) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2013)

380.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, TBMM personeline ve hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17131) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2013)

381.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 5227 sayılı Kanun’a ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17132) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.01.2013)

382.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, TBMM intranet sayfasında yer alan gazetelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/17133) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu Hastaneleri Birliklerine ait kadrolara yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13156)

2.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, emekli hekimlerin maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13157)

3.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tıp fakültelerinin eğitim kalitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13158)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, antidepresan ilaçların kullanımındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159)

5.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamu hastaneleri birliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13160)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, diyabet hastalarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13161)

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13162)

8.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki sağlık kuruluşları ve sağlık personeli ile ilgili bazı verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13163)

9.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13164)

10.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan taşıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13165)

11.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevine katılan mahkumların sağlık sorunlarına ve uygulanan tedavi yöntemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13167)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ülkemizdeki kutsal emanetlerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13224)

13.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dünyadaki başkanlık sistemi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13227)

14.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249)

15.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13250)

16.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253)

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13255)

21.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Adana F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13256)

22.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Deniz Feneri Derneği davasına ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13257)

23.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Van F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258)

24.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13259)

25.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İmralı F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13260)

26.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, F Tipi Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13261)

27.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13262)

28.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevi girişlerinde GBT sorgulaması yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13263)

29.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13264)

30.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınlara ve anneleri ile birlikte cezaevinde yaşayan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13265)

31.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkûmun iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13266)

32.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangınla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13267)

33.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kandıra Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının lojman sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13268)

34.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, kamuda anadilde sağlık hizmeti verilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13465)

35.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin yatak kapasitesine ve mağdur olan bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13466)

36.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin işleyişinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13467)

37.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, sağlık serbest bölgelerine ve Antalya’da faaliyete geçecek yabancı bir sağlık şirketi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13468)

38.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13469)

39.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, doktorların çalıştığı yerin sınırlarında ikamet zorunluluğuna ve sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13470)

40.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13471)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizdeki tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13472)

42.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılında Ardahan’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13473)

43.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, hazırlanan afişlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13474)

44.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Merkezi Hastane Randevu Sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13475)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13476)

46.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kamu Hastaneler Birliğine yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477)

47.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478)

48.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevini sona erdiren tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kronik hastalıklarla mücadelede yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13480)

50.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hastaneler ile ilgili şikayetlere ve hasta haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481)

51.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kamu hastanelerinin üst düzey kadrolarında sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482)

52.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Malatya E Tipi Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496)

53.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerine ve eserlerinin tahrif edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13502)

54.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, terörle mücadelede görev alan personelin avukatlık ücretlerinin karşılanmasına dair yönetmelik kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503)

No: 91

12 Şubat 2013

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 Milletvekilinin,  Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2012)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 Milletvekilinin, Güdül ilçesindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2012)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine geçiş yapan öğretmenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12977)

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13207)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, soruşturma geçiren belediyeler ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13495)

 

 


12 Şubat 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64’üncü Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla iki dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Erzincan Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle’ye aittir.

Buyurun Sayın Karakelle. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle’nin, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

SEBAHATTİN KARAKELLE (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nice şairlerin mısralarında anlatılan, etrafı dağlık, ortası bağlık can Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu vesileyle, kurtuluş günümüzü idrak eden Erzincanlı hemşehrilerimin ve 17 Şubatta kurtuluşunu kutlayacak olan Tercanlı hemşehrilerimin kurtuluş bayramlarını tebrik ediyorum.

Can Erzincan’ımızı bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dünden bugüne bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla yeniden vatanlaştıran aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, şehit yakınlarımıza sabır ve metanet diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzincan’ımız, vatan topraklarının parsel parsel işgal edildiği yıllarda, önce Rusların, onların çekilmesiyle de Ermenilerin mezalimine uğramış, büyük acılar yaşamıştır. Bütün bunların yanında, birçok defalar tabii afetlerin acı bir gerçeği olarak depremle yıkılmış, binlerce evladını kaybetmiş, defalarca, seveni öksüz, insanı yurtsuz kalmıştır.

Doksan beş yıl evvel bugün, mayası çileyle kurulmuş, hamuru gözyaşıyla yoğrulmuş yiğit Erzincanlılar, kanlarıyla suladıkları bu topraklardan işgalci düşmanı kovmuşlardır. Unutmayalım ki bir milletin destanlaşan günleri, o milletin muhteşem tarihinin köşe taşlarıdır. Bu nedenle, kurtuluş günleri, bize bizi anlatan günlerdir, şanlı geçmişimizin ve muhteşem tarihin geleceğe taşındığı günlerdir. Erzincan ve 13 Şubat tarihi de bu ihtişamlı tarihin altın sahifelerinden birisidir. Çünkü 13 Şubat, yiğit Erzincanlının, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar dalgalandırmak üzere vatan semalarına diktiği gündür. Çünkü 13 Şubat, şanlı atalarımızın, mezhebi, meşrebi, dili ne olursa olsun, tek yürek hâlinde kahramanlık destanları yazdıkları gündür. Çünkü 13 Şubat, küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine yiğit Erzincanlının kanını harç, canını kurban ettiği gündür ve nihayet 13 Şubat, Erzincanlının bir cümle Türk tarihine not düştüğü gündür.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cennet vatanın müdafaasında dün gösterilen birlikteliği bugün de ortaya koyma zamanıdır. Ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün bizi kardeş ilan ettiği bin yıllık bu coğrafyada, birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmemelidir, yetmeyecektir. Biz, bütün vatan sathında, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kürt’üyle Türk’üyle, Laz’ıyla Çerkez’iyle, Alevi’siyle Sünni’siyle bu topraklar için can verdik, kan döktük, kucak kucağa öldük, ay yıldızlı bayrağımızın renginde hepimizin kanı var. Bu nedenle, yüzyıllardır bu güzel coğrafyada oluşan ortak kültürü, sevgi, barış ve hoşgörü sancağı olarak ülkenin her tarafında dalgalandırma zamanıdır. Dün olduğu gibi bugün de, bu toprağın çocukları olarak, birlikte yaşama şuuruyla ülkemizi zirveye taşıma günüdür. Bu yüksek ideallerin hayata geçmesi açısından çözüm mercisi de bu kutsal çatı, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu anlamlı görev de milletimize vekâlet eden bizlerindir çünkü bizler, evlatlarımıza ve torunlarımıza güçlü ve lider ülke Türkiye’yi en nadide bir miras olarak bırakmak mecburiyetinde ve sorumluluğundayız.

Adalet güneşinin hiç batmadığı, kalkınma hamlesinin hiç duraksamadığı, bugün ekilen kardeşlik tohumlarının rengarenk çiçeklerle tüm vatan toprağına daima baharı yaşattığı, 75 milyon vatandaşımızın kederde ve sevinçte bir ve beraber olduğu huzur ülkesi temennisiyle, can Erzincan’ımızı ve bütün vatan topraklarını bizlere bahşeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Karakelle.

Gündem dışı ikinci söz, yine aynı konuda söz isteyen Erzincan Milletvekili Sayın Muharrem Işık’a aittir. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Işık.

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Erzincan’ın kurtuluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Erzincan 13 Şubat 1918 tarihinde, Tercan ilçemiz ise 17 Şubat 1918 tarihinde düşman işgalinden kurtarıldı. Öncelikle, tüm hemşehrilerimin kurtuluş yıl dönümlerini kutluyorum. Şehit olanları saygıyla anıyorum ve bu mücadeleye katılan, fedakârca savaşanlara da sağlıklı günler temenni ediyorum.

Tabii, Erzincan’ımızın kurtuluşuyla ilgili sayın vekilimiz güzel şeyler anlattılar, kendisine teşekkür ediyorum.

Erzincan’ımızın içinde bir Halit Paşa Caddesi vardır. Bu cadde Erzincan’ın en uzun caddelerinden bir tanesidir. Halit Paşa Caddesi, namıdiğer “Deli Halit Paşa”nın ismi verilmiş bir caddedir. Deli Halit Paşa, o zamanki Dersim’de olan komutan. Erzincan’ın kurtuluşunda en büyük mücadeleyi verenlerden bir tanesi de Halit Paşa ile sırası geldiği zaman burada şey yaptığımız Seyit Rıza’dır. Seyit Rıza’yla birlikte Erzincan’ın Handesi köyünden Erzincan’a girerek -ki o zaman Fırat buz tutmuş bir şekilde, oradan geçerek- düşman işgalinden kurtulması için mücadele vermişlerdir.

Tabii, buraya çıktığımız zaman Erzincan’ın kurtuluşunu her zaman saygıyla karşılıyoruz, burada mücadele eden insanları her zaman başımızın üstünde taç ediyoruz ama Erzincan’ımıza baktığımız zaman, 2004’ten bu tarafa nüfusta 102 bin kayıp olmuş, azalma olmuş. Hadi bunların 20 binini öldü farz edelim, nüfusumuzda 80 bin azalma var. Bu azalmanın, tabii, sebebinin araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii, Erzincan halkının buradaki iş kaybına, tarımda olan düşmelere, çiftçilikte olan düşmelere bakmamız lazım. Erzincan, yavaş yavaş, kendi kendine yok oluyor. Kurtuluşta, depremde o kadar acı çeken, o kadar fedakâr insanlar, buraya geldikleri zaman Erzincan’ı yavaş yavaş terk etmeye başlıyorlar.

Tabii, firmalarda olan çeşitli durumlar Erzincan halkını üzmeye başladı. Erzincan halkı acılarla kavrulurken, bir yandan da oluşan olaylardan dolayı üzülüyorlar. Düşünebiliyor musunuz, bir fabrika Erzincan’ı dize getirebiliyor. Bütün firmaları tehdit ederek, Erzincan’da, artık, deprem bölgesi olan bir yerde neler yapıldığını şu anda anlatacaktım ama onlara sonra geleceğim.

Şimdi, ben bugün asıl, Erzincan konusu gelmişken, başka bir konuya değineceğim.

Değerli milletvekilleri, geçen hafta nişanlanan bir hemşehrimiz, Yaşar Karaağaç Üsteğmen, nişandan sonra, cuma günü birliğine, Diyarbakır’ın Hani ilçesine dönüyor. Buraya döndüğü zaman, orduevine gidip odasına giriyor ve odasında intihar ettiği söyleniyor. Kafasına iki kurşun sıkarak intihar ettiği söyleniyor, tam şakağına. Tabii, buradaki işin ciddiyetine bakın ki iki gün sonra haberleri oluyor bu intihardan. Biz, bununla ilgili, sürekli olarak, bir araştırma yapılmasının gerektiğini söylüyoruz çünkü, daha önce, bakıyoruz, Erdal Aksünger arkadaşımız, Vahap Seçer arkadaşımız, Ali Özgündüz, Nurettin Demir, Lütfü Türkkan ve Nursel Aydoğan arkadaşlarımız askerdeki intiharlarla ilgili Meclis araştırması açılmasını söylüyorlar ama bir türlü ciddiye alıp da bunu getirip burada araştırmıyoruz.

Ben bir soru önergesi verdim. Soru önergesinde demişim ki: “İntihar eden erbaşlar hangi illerin nüfusuna kayıtlıdır? Nüfusa kayıtlı oldukları köylerin isimleri nedir? Psikolojik rahatsızlıkları var mıdır? Psikolojik tedavi görmüşler midir? İntihar şekilleri nasıl olmuştur? İntihar süsü verilerek öldürülen kimse var mıdır? Bulunduğu yerde herhangi bir sebepten dolayı baskı görmüş müdür? Bunu araştırdınız mı? Kayıtlarınızda veya duyumlarınızda doğulu olan veya mezhepçilik yapılan  birisi var mıdır? Güneydoğulu veya doğulu olan birisi var mıdır?” diye sormuşum, alkol ve uyuşturucuyu da sormuşum, bana verilen cevap: “Vefat eden personelin etnik kimliği ve inancına ilişkin bir sınıflandırma yapılmamaktadır. Bununla ilgili araştırma yok. Yalnız alkol kullanan, uyuşturucu bağımlılığı olanlar araştırılıyor.”

En son basına düşen yazılarda, baktığımız zaman, on yıl içinde 934 er intihar ediyor, 818 erin şehit olduğu söyleniyor. Son üç yılda 323 asker şehit oluyor, 230 askerin intihar ettiği söyleniyor. Yani, bu kadar önemli bir konunun gündeme alınıp da görüşülmesini -tabii, anlıyoruz yani- askere “kelle” diyen bir zihniyetten bekleyemeyiz ama içimiz yanıyor, bu kadar da olmaz deniliyor artık. Burada, baktığımız zaman, verilen soru önergelerinin, araştırma önergelerinin hiçbiri ciddiye alınmadığı gibi, verilen cevaplar da tamamen komik oluyor.

Şimdi, askerdeki zihniyet… Ben kendi adıma söyleyeyim, askere gittim, yirmi sekiz gün kısa dönem askerlik yaptım. Kapıdan içeriye girdik. Komutan gelmiş -yüzbaşı mıydı, binbaşı mıydı- aramıza, diyor ki: ”Sen doğulusun, attığın kurşunla kuşu gözünden vurursun.” Diyorum ki: “Ben hayatımda elime silah almamışım.” Adam diyor ki: “Hayır, sen attığını vurursun.” Yani, askerdeki bu zihniyet yapısının, bu düşüncelerin hepsinin araştırılması gerekiyor. Şu anda, dediğim gibi, burada -içim yandığı için, bugün, gencecik çocuk, yirmi dokuz yaşında- sebebinin araştırılmadan, yine üstünün kapatılacağını… Ama, şunu da söyleyeyim: Biz, tabii, sivil makamlardan da bir otopsi isteyeceğiz, bunun için girişimlerde bulunduk. Artık, bunu da Hükûmetin ciddiye almasını ve araştırma önergesinin bir an önce getirilmesini istiyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Gündem dışı üçüncü söz, Eskişehir’de esnaf ve sanatkârların sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Sayın Ruhsar Demirel’e aittir.

Buyurun Sayın Demirel. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir ilindeki esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

RUHSAR DEMİREL (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem Eskişehir ilinde esnaf sorunlarını konuşmak için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Esnaf şunu soruyor öncelikle: “ ‘Ekonomi iyiye gidiyor, ekonomi iyiye gidiyor, ekonomide çok iyiyiz.’ deniliyor. Bu iyilik kimin için acaba? Biz hiç böyle bir şey bilmiyoruz.” ya da “Hiçbir zaman Petrol Ofisine gidip -yani benzin istasyonuna- pompanın önünde durup ‘Doldur hemşehrim.’ diyemiyoruz artık. ‘Benzini doldur.’ demeyi unuttuk.” diyor.

Ayakkabıcı esnafı diyor ki: “Vatandaş, tamam, ucuz ayakkabı giysin diye Uzak Doğu’dan düşük gümrüklü ayakkabı getiriliyor ama bunlar hem vatandaşın ayak sağlığını bozuyor hem biz artık ayakkabı yapamaz ve satamaz olduk. Bütün bunları unuttuk, üstüne bir de e-haciz geldi. Biz ne yapalım?” diye soruyor esnaf.

Evet, Avrupa Birliğine uyum, e-devlete geçtik, e-hacizler geliyor. Ama, bir şey daha soruyorlar: “Madem Avrupa Birliğine uyum için e-devlete geçildi, e-hacizler uygulanıyor… Biz sosyal sigortalarla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili primlerimizi bile ödeyemiyoruz. Peki, bu Avrupa Birliğine uyum esnafın lehine olduğu zaman neden uygulanmıyor?” Mesela “Alışveriş merkezleri yasası neden bekliyor? Eğer Avrupa Birliğine uymak istiyorsa ülkemiz, neden yurt dışındaki alışveriş merkezleri gibi ülkemizdeki alışveriş merkezleri de cumartesi günü akşam üstü kapanıp pazartesi günü öğlene doğru açılmıyor? Eğer bir kural, bir yasa, bir yönetmelik esnafın avantajına olacaksa bunda neden hiç Avrupa Birliğine uyum aranmıyor?” diye soruyor esnaf.

Taşımacılık yapan esnaf diyor ki: “Kış lastiği uygulamasını biz de tercih ediyoruz canımız için, malımız için, vatan için, memlekette yaşayan insanlar için ama bu kış lastiği uygulaması tam da kışın başında çıkarılıp kış lastiği kara borsaya düşüyorsa… Kamyonumu satsam 15 bin lira, lastik aldım 10 bin liraya Sayın Vekilim, ben nasıl geçineyim?”

Pazarcı esnafı diyor ki: “Biz basit usulde vergilendirilmek istiyoruz. Gerçek usulde vergilendirmeyi günde 20 lira, 30 lira kazanan pazarcı esnaf olarak nasıl yapalım?”

Kuyumcular daha vahim bir durumda. Diyorlar ki: “Biz neyle geçiniriz? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, düğündür dernektir, bunları satardık. Tamam, yastık altındaki altınlar devletin kaydına geçsin, bunu biz de istiyoruz ama bankaların düğün salonlarına altınmatik koyması vicdana sığar mı?” Doğru, artık düğün salonlarında bankamatik var. Bir özel bankanın bankamatikleri düğün salonlarında çeyrek altın, yarım altın, tam altın satıyorlar ve kuyumculuğun tarifinin ne olduğu konusunda kuyumcu esnafının kafası karışık.

Peki, kamyoncuların durumu ne? Az önce kış lastiğini söyledim, K belgesi ayrı bir şey ama kamyoncuların, örneğin, Eskişehir’de 1.500 kamyoncunun bin tanesinin ruhsatında haciz var, rehin var ve bu esnaf çok mağdur durumda.

Peki, “Esnaf esnaf” diyoruz, bir de esnaf lokantaları var. Biliyorsunuz Tarım Bakanlığının bir uygulaması var, gıda zehirlenmelerinin takip edilebilmesi için esnaftan ürettikleri gıdayı üç gün muhafaza etmeleri isteniyor ama “esnaf lokantası” dediklerimiz küçük lokantalar, bütçeleri de küçük; yerleri ve bunları muhafaza edecek soğuk depoları yok.

Bütün bunların üstüne, kuaför esnafı da diyor ki: “Bizim sattığımız saç boyaları, kimyasallar kontrolsüz bir şekilde, bazen sanal ortamda, bazen marketlerde satılarak vatandaşlar hasta ediliyor. Bu konuyu da dile getirir misiniz?” Elbette biz bütün bunları dile getiririz ama bizim dile getirdiğimiz bu sorunların çözümlenebilmesi için, on yıldır esnafın sürdürülen cezasının bitmesini istiyor vatandaş.

Türkiye’de bugün 2 milyona yakın esnaf var. Çekirdek ailelerini düşünürseniz, yaklaşık 10 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz ve Hükûmetten sorunlarının çözümü için yeni bir ticaret yasası bekliyorlar çünkü biliyorsunuz, ticaret odalarıyla esnaf odaları arasında esnaflık belgesi yüzünden de bir uyumsuzluk var.

Bütün bu sorunların giderilebilmesi için, K belgelerinin halledilebilmesi için, gerçek usulden basit usulde vergilendirmeye dönebilmeleri için, kuyumcunun mu altını satacağı, bankanın mı yastık altındaki altınları toplayacağının netleşmesi için, e-hacizlere son verilmesi için yeni bir yasa ve bu yasa hazırlanırken de esnaf odalarına danışılmasını esnaf ve sanatkârların da cezasının bitmesini istiyor esnaflar. Biz bu konuda Hükûmetten duyarlılık bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak zaten esnaf sorunlarıyla ilgili de bir genel görüşme önergemiz var. Bunların hepsinin dikkate alınmasını istiyorum.

Bütün esnafımıza bereketli günler diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Demirel.

10 arkadaşımıza 60’ıncı maddeye göre söz vereceğim.

Sayın Işık…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince kendisi ya da bir yakınının borcu nedeniyle taahhütte bulunanların durumuna ilişkin açıklaması

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bilindiği gibi, İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince, kendinin ya da bir yakınının borcu nedeniyle taahhütte bulunup da süresi içerisinde ekonomik sorunları nedeniyle bu taahhüdü ihlal edenlere uygulanan üçer aylık tazyik hapsi cezası nedeniyle bugüne kadar cezaevine girmiş 20 bini aşkın vatandaşımıza ek olarak, haklarında tutuklama kararı verilmiş ancak kaçak durumda 250 bine yakın vatandaşımız bulunmaktadır.

Hükûmetin her fırsatta, dağdaki teröristler dâhil, binlerce kişiye af getirerek cezaevinden çıkardığı son dönemde, taahhüt mağdurlarının bu sorununa bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ediyor, Hükûmeti bu konudaki görevini yapmaya davet ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba…

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın yürürlük süresinin uzatılmamasının yarattığı sorunlara ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın uzatılmamasının büyük sorun olacağını belirtmiştik. Geçtiğimiz günlerde İŞKUR tarafından ocak ayı verileri açıklandı. Daha ilk ayında, işverenlerin taleplerindeki haklılığı ortaya çıktı. Malatya’da 2013’ün ilk ayında işten çıkarılan işçi sayısı 796 kişi oldu. Şubat ayı rakamları açıklandığında, Teşvik Yasası’nın sona ermesinin ve ekonomik krizin hangi boyutta olduğunu daha net gördük.

Malatya’dan bir rakam daha vereyim, bir acı tabloyu daha sunayım: Malatya’da üniversite mezunu işsiz sayısında son on yılın rekoru kırıldı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 26.136 kişi olan Malatya’da, işsizlerin 4.925’i üniversite mezunu. Bu rakam son on yılın en yüksek rakamı. Her 5 işsizden 1’i üniversite mezunu.

Hafta sonu Malatya’da pazarı dolaştım. Matematik öğretmenliği mezunu, marul, maydanoz satan genç bir arkadaşımızla sohbet ettim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Özkan…

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Denizli Çal’da bağları donan çiftçilerin mağduriyetine ve üreticilerin TÜİK’in belirlediği tane mısır destekleme fiyatının düzeltilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Dün bağları dondan zarar gören Denizli Çal çiftçileri Çal Belediye Meydanı’nda idi. Ziraat odası, çiftçi temsilcileri hep bir ağızdan feryat ediyorlar, 2090 sayılı Yasa’nın değişimini istiyorlar. Onların feryatlarını Cumhuriyet Halk Partisi il, ilçe başkanları, yöneticileriyle dinledik. Zarar gören 1.032 çiftçiden 93’ü devletin sıcak elini görmüş ancak diğerlerinin mağduriyeti devam etmektedir. Çiftçiler mağduriyetlerine çözüm bekliyorlar, Tarım Bakanlığını göreve davet ediyorlar. Yarın, o kuruyan bağı da sizlerle paylaşacağım burada.

Ayrıca, TÜİK, tane mısırda destek fiyatlarını belirliyor. Önce, ziraat odası, sanayi ve borsa belirliyordu. TÜİK, Denizli’nin gerçek mısır veriminin dekara 1.150-1.200, hatta 1.400 olduğunu unutmuş ki 982 kilogram üzerinden fiyat yapıyor. Bunu da üreticiler tepkiyle karşılıyorlar, bunun düzeltilmesini talep ediyorlar.

Bunu belirtiyor, sorunlarına çözüm bekliyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Erdemir…

4.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Türkiye'nin 2007’den bugüne kadar Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansına üye olmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olmasını büyük bir eksiklik olarak gördüğüne ilişkin açıklaması

AYKAN ERDEMİR (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Viyana’da 1993 yılında kurulan Avrupa Birliği Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi 2007 yılında “Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı” olarak yeniden yapılandırılmıştır. Avrupa Birliği üyelik süreçleri devam eden Hırvatistan 2010 Mayıs ayında, Makedonya ise 2010 Aralık ayında Temel Haklar Ajansı ile üyelik sözleşmesi imzalayarak gözlemci statüsü kazandılar. Türkiye de aday ülke statüsüyle, ajansa gözlemci statüsüyle, üye olma ve faaliyetleri izleme hakkına sahiptir. Ne yazık ki Hükûmetimiz üyelik sözleşmesi imzalanmasına yönelik girişimde bulunmadığı için ajans Türkiye’de araştırma yürütememektedir.

Türkiye'nin 2007’den bugüne değin Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansına üye olmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bunun nedeninin ise ajansın Türkiye’de temel hak ve özgürlükler alanında kapsamlı araştırmalar yapmasını engellemek olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Tanal…

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa merkezde Almanca öğretmenliği kadrosu boş olan okullara kadrolu öğretmen ataması yapılmayarak ücretli öğretmen çalıştırma yoluna gidilmesinin nedenini ve atama yapılacak kadrolu kontenjan bilgilerinin neden ilk sınavdan sonra ilan edildiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Şanlıurfa merkezde bulunan TES-İŞ Anadolu Lisesi ve Şair Nabi Anadolu liselerinde boş Almanca öğretmeni kadrosu bulunmakta iken bu okullarımız için kadrolu öğretmen ataması yapılmamış, her iki okul için de ikişer adet ücretli Almanca öğretmeni çalıştırma yoluna gidilmiştir. Atama bekleyen on binlerce öğretmenimiz varken bu okullarımız için neden kadrolu öğretmen ataması yapılmamış, en son atamada Türkiye genelinde sadece 3 Almanca öğretmeni atanmıştır?

İki: Atama yapılacak kadrolu kontenjan bilgileri neden ilk sınavdan sonra ilan edilmektedir? Kontenjanlar daha önceden belirlense, öğretmen adaylarımız kontenjanlardan haberdar olarak sınav maratonuna dâhil olsalar daha iyi olmaz mı?

Teşekkür ederim.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu ziyaret eden Lüksemburg Parlamentosu milletvekilleri Serge Wilmes ve Felix Braz ile beraberlerindeki heyete Başkanlıkça "Hoş geldiniz." denilmesi

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Lüksemburg Parlamentosu milletvekilleri Sayın Serge Wilmes ve Sayın Felix Braz ile beraberindeki heyet şu anda Meclisimizi onurlandırmışlardır.

Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Türkkan…

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Mecliste başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi-Barış ve Demokrasi Partisi yakınlığının üniversitelerde de PKK-üniversite yönetimi yakınlığına dönüştüğüne ilişkin açıklaması

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, Mecliste başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi-BDP yakınlığı üniversitelerde de PKK-üniversite yönetimi yakınlığına dönüşmüştür. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde geçtiğimiz hafta 12 ülkücü öğrenci sadece PKK terörüne “Dur.” dedikleri için üniversite dekanı tarafından uzaklaştırma almıştır. Aynı şekilde, Marmara Üniversitesi ülkücüleri de PKK terörü karşısında üniversitede ayakta kalabilmek için yaptıkları mücadeleden dolayı üniversiteden uzaklaştırılmıştır. PKK ile beraber, iş birliği içerisinde olan bu üniversite yönetimini lanetliyoruz. Üniversitelerin öfkesi, kini onların üzerinden hiç gitmeyecektir. Bunun hesabını mutlaka ülkücüler soracaktır.

Saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Doğru…

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’na göre Tokat ilinde nüfusu 2 binin üzerinde olmasına rağmen 20 belediyenin kapatıldığına, yeni bir kanunla bu durumun düzeltilmesi gerektiğine ve bu yönde bir beklenti olduğuna ilişkin açıklaması

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla beraber 2 bin nüfusun altındaki belediyeler de kapatılmıştır. Ancak, kanun çıkarıldığı tarihte ve 31/12/2012 tarihinde, kapatılan belediyelerden 75 tanesinin nüfusu 2 binin üzerinde idi. Tokat ilinde 20 tane belediye de bu şekilde olup nüfusu 2 binin üzerinde olmasına rağmen kapanmıştır. Ancak, kanunun 31/12/2012 tarihini baz alması bu belediyelerin kapanmasını sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde bir torba kanun geleceği ifade ediliyor. Nüfusu 2 binin üzerinde olan bu belediyelerin mutlaka bir kanunla düzeltilmesi ve tekrar belediyeliklerinin devam etmesi gerekmektedir. Bu yönlü olarak belediyelerin ve halkın beklentisi vardır. Durum Meclisin bilgisine sunulur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Kaplan…

8.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan DHL deposunda TÜMTİS’e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 25 kişinin durumuna ilişkin açıklaması

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde bulunan DHL deposunda TÜMTİS’e -Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasına- üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 25 kişinin, iki yüz otuz günden beri, iş yerinin karşısında bulunan özel bir arsada çadır kurdukları ve arsa sahibinden izin aldıkları bilinmiş olmasına rağmen, kış aylarında soğuktan ve yağmurdan, çamurdan ve kardan korunmak adına kurdukları çadır, ne yazık ki emniyet güçleri tarafından valilik talimatıyla üçüncü kezdir yıkılmaktadır. Bu işçilerin haklarını aramalarından daha doğal bir şey olamaz. Uluslararası sözleşmelere uyulması konusunda yetkililerin ve özellikle Çalışma Bakanlığının dikkatini çekmek istiyorum.

Saygılarımla.

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri…

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisinin Türkiye’deki basın özgürlüğü, yargılama ve tutukluluk süreleriyle ilgili eleştirilerde bulunduğuna, bu nedenle kendisini kınadığına ve Hükûmeti, Türkiye'nin iç işlerine karışanlara haddini bildirmeye çağırdığına ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi Türkiye’deki basın özgürlüğü, yargılama ve tutukluluk süreleriyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Hiçbir ülkenin, görevi ne olursa olsun Türkiye’nin iç işlerine karışma hakkı yoktur ve olamaz. Ülkemizde görev yapan yabancı ülke temsilcilerine görevlerinin sınırları hatırlatılmalı ve çizmeyi aşmalarına izin verilmemelidir. ABD Büyükelçisini kınıyor, haddini bilmeye davet ediyor ve kendilerini protesto ediyorum. Başbakan Erdoğan ve Hükûmetinin tutarsız, çelişkili konuşma ve uygulamaları bu durumlara neden olmaktadır. Büyükelçiyi pervasızca Türkiye’nin iç işlerine karıştıran, Başbakan Erdoğan’ın BOP Eş Başkanı olmasıdır. Bu vesileyle Başbakan Erdoğan’ı da BOP Eş Başkanlığından istifaya davet ediyorum. Yoksa Suriye’ye karşı ABD’nin Patriot’larına sığınan Erdoğan Hükûmetinin ABD’ye karşı ciddi bir tavır göstermesi mümkün değildir. Hükûmeti ucuz, uçuk ve avamî söylemleri bir kenara bırakmaya, Türkiye'nin iç işlerine karışanlara haddini bildirmeye çağırıyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Tüzel…

10.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Hatay Cilvegözü’deki patlamanın Suriye’deki savaş ve şiddetin topraklarımızda sürdüğünü gösterdiğine ve son günlerde kamuoyunda konuşulan lösemi hastası Solin’in annesi Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur’un tahliyesini kutladığına ilişkin açıklaması

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, Hatay Cilvegözü’deki patlama, Suriye’deki savaş ve şiddetin topraklarımızda sürdüğünü göstermektedir. Şiddet şiddeti doğurmuş, endişelerini bizlerle paylaşmış olan Hatay halkının kaygıları gerçekleşmiştir. Bu yeni de değildir. Antep’teki patlama aklımıza Suriye’yi getirmiştir. Akçakale’de 5 yurttaşımız bu yanlış politikanın sonucu ölmüştür. Kontrolü özel ordu ve El Nusra Cephesinde olan bu sınır bölgemizdeki patlamada taraflar birbirlerini suçlamaktadır. Esat yanlıları ya da karşıtlarınca, Suriye’den ya da Türkiye’den tertiplenmiş olsun, sonuçta, Hatay’da patlak veren şiddetin ardındaki neden, Türkiye'nin Suriye meselesinde taraf olmasıdır. Suriye’de silahlar susmalı, demokratik geleceğini sağlayacak adımlar atılmalı, Türkiye'nin bu çatışmalardaki rolü ve sorumluluğuna son verilmelidir.

Kamuoyunda konuşulan, lösemi hastası küçük Solin’in annesi Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur’un tahliyesini kutluyorum. Onun gibi binlerce tutuklunun salıverilmesini talep ediyoruz.

BAŞKAN – Sayın Şandır…

11.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erzincan’ın zafer gününün 95’inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Erzincan’ın 95’inci zafer gününü yürekten kutluyoruz. Bu günde verilen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Erzincanlıları böyle bir zafer gününü yaşamış olmalarından dolayı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyoruz efendim.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…

12.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Hatay Cilvegözü’de meydana gelen patlama sonucunda ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır dilediğine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün Hatay Cilvegözü’de meydana gelen patlama sonucunda 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölü sayısının artmasından endişe edilmektedir. Bir şekilde Türkiye'nin de müdahil olduğu Suriye’deki iç savaşın sonuçlarından biri olarak bunu değerlendiriyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz, yakınlarına, ailelerine sabır diliyoruz ve Suriye’deki iç savaşın bir an önce sona ererek bölgenin huzura kavuşmasını diliyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım gündemin sözlü sorular kısmının 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 57, 58, 60, 61, 80, 92, 103, 114, 120, 127, 136, 139, 153, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 177, 183, 184, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 208, 214, 218, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 258, 288, 312, 344, 345, 346, 347, 381, 417, 431, 447, 485, 487, 505, 533, 573, 581, 594, 595, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 673, 674, 675, 676, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 782, 864, 892, 893, 952, 965, 966, 968, 1.028, 1.110, 1.111, 1.920 ve 1.921’inci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Başbakanlığın on bir adet tezkeresi vardır, sırasıyla okutup bilgilerinize sunacağım:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1123)

                                                                                                                        4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

2.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1124)

                                                                                                              4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

3.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1125)

                                                                                                              4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

4.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1126)

                                                                                                              4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

5.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1127)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

6.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1128)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

7.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1129)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

8.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1130)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

9.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1131)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

10.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1132)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı listede Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

11.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu hakkında tanzim edilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1133)

                                                                                                               4/2/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı listede Başkanlığınıza gönderilen dosyanın incelenmesi için iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                           Bekir Bozdağ

                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

BAŞKAN – Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan dosyalar Hükûmete geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki azalmanın nedenlerinin, bugünkü durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/500)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Atatürk'ün hazineye bağışladığı tarihten günümüze kadar geçen sürenin incelenmesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki azalmanın nedenlerinin araştırılıp tespit edilmesi, bugünkü durumu ve sorunların çözümü için Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 26/1/2012

1) Özcan Yeniçeri                            (Ankara)

2) Mehmet Günal                            (Antalya)

3) Mehmet Şandır                            (Mersin)

4) Edip Semih Yalçın                      (Gaziantep)

5) Alim Işık                                     (Kütahya)

6) Reşat Doğru                                (Tokat)

7) Mehmet Erdoğan                         (Muğla)

8) Seyfettin Yılmaz                          (Adana)

9) Ali Halaman                                (Adana)

10) S. Nevzat Korkmaz                   (Isparta)

11) Erkan Akçay                             (Manisa)

12) Celal Adan                                (İstanbul)

13) D. Ali Torlak                             (İstanbul)

14) Bülent Belen                              (Tekirdağ)

15) Oktay Öztürk                            (Erzurum)

16) Koray Aydın                             (Trabzon)

17) Yusuf Halaçoğlu                       (Kayseri)

18) Emin Haluk Ayhan                   (Denizli)

19) Ali Uzunırmak                          (Aydın)

20) Lütfü Türkkan                           (Kocaeli)

21) Faruk Bal                                  (Konya)

22) Cemalettin Şimşek                     (Samsun)

 

Genel Gerekçe

Atatürk Orman Çiftliği, yeni Ankara'nın çevresini ağaçlandırmak, modern tarım tekniklerini uygulayarak çiftçilere örnek olmak için 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve bir süre işletildikten sonra, şahsi malı olan çiftlik Atatürk tarafından 1937 yılında hazineye hediye edilmiştir.

Atatürk'ün emaneti olan çiftlik için 24/03/1950 tarihinde 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanunu çıkarılmıştır. Ancak bu kanun, başkentin akciğeri olma özelliği ve en önemli dinlenme alanı olan AOÇ'nin arazi kaybetmesine engel olamamıştır. AOÇ'nin gelişen ve büyüyen Ankara'nın merkezinde kalması bu arazilerin kıymetini artırmıştır.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun AOÇ için hazırladığı rapora göre, başlangıçta 52 bin dekar arazi üzerine kurulu olduğu bilinen AOÇ arazisi, geçen süre zarfında bugünkü kayıtlara göre 33.524 dekara gerilemiş durumdadır. AOÇ arazisindeki azalmanın en önemli nedenleri ise kamu kurum ve kuruluşlarına yıllar içinde yapılan satışlar, uzun süreli kiralamalar ve yapılaşmaya açılmasıdır.

Bugün itibarıyla AOÇ Müdürlüğünün çeşitli kişi ve kuruluşlara kiraya verdiği ve mülkiyetin gayriayni hak tesis ettiği taşınmazların sayısı 124 olup bu kiralamaların büyük bir bölümü arazilerin bağış mektubundaki amaç doğrultusunda kullanımıyla bağdaşmayan kiralamalardır. Yaklaşık 7 bin dekar (6.888.496 metrekare) alan kiralama yöntemi ile kamu kurumları ile özel kişilerin kullanımındadır. Araziler üzerinde kiracılar tarafından yapılan sabit tesisler nedeniyle, araziler sadece gasbedilmekle kalmayıp arazi niteliğini de kaybetmişlerdir. Bu kiralamaların büyük bir bölümü üzerinde kurulan tesisler incelendiğinde lokantalar, büfeler, akaryakıt tesisi, bowling salonları, sosyal tesislerin olduğu görülmektedir.

AOÇ arazisinin gerek yasal gerekse yasadışı olarak başka kullanımlara ayrılması süreci, hem kent hem de AOÇ açısından plansız ve yanlış kararlara dayandırılmıştır. Arazinin başka kullanımlara ayrılması sırasında çiftlik arazisi bütünlük ve sürekliliğini yitirmiş, günümüzde parçalardan oluşan, işletmesi giderek güçleşen bir kayıp mekâna dönüşmüş durumdadır.

Atatürk Orman Çiftliği alanı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 07/05/1998 tarih ve 5742 sayılı kararı ile birinci derece sit alanı ilan edilmiştir. Atatürk'ün hazineye bağışladığı tarihten günümüze kadar geçen sürenin incelenmesi, AOÇ arazisindeki azalmanın nedenlerinin araştırılıp tespit edilmesi, bugünkü durumu ve sorunların çözümü için Anayasa’mızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 'nün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 21 milletvekilinin, Ankara ilinin Güdül ilçesinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/501)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gerekçesini ekte sunduğumuz, Ankara ili Güdül ilçesindeki vatandaşlarımız geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Burada sanayi yok denecek kadar azdır. Yıllar itibarıyla yeterli kamu desteğinin sağlanmaması sebebiyle, ilçe halkı büyük ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. İlçemizde tarım, hayvancılık ve sanayi sektörünün canlandırılıp sorunlarının çözülmesi amacıyla "Ankara ilimizin Güdül ilçesinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılması" gereken tedbirlerin ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa'nın 98'inci, TBMM içtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri, gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.   

1) Özcan Yeniçeri                    (Ankara)

2) Mehmet Günal                     (Antalya)

3) Mehmet Şandır                    (Mersin)

4) Alim Işık                               (Kütahya)

5) Edip Semih Yalçın                (Gaziantep)

6) Faruk Bal                              (Konya)

7) Mehmet Erdoğan                   (Muğla)

8) Seyfettin Yılmaz                    (Adana)

9) Reşat Doğru                          (Tokat)

10) Cemalettin Şimşek               (Samsun)

11) Lütfü Türkkan                     (Kocaeli)

12) Ali Halaman                        (Adana)

13) Ali Uzunırmak                    (Aydın)

14) Erkan Akçay                       (Manisa)

15) S. Nevzat Korkmaz             (Isparta)

16) D. Ali Torlak                       (İstanbul)

17) Celal Adan                          (İstanbul)

18) Oktay Öztürk                      (Erzurum)

19) Emin Haluk Ayhan             (Denizli)

20) Yusuf Halaçoğlu                 (Kayseri)

21) Koray Aydın                       (Trabzon)

22) Bülent Belen                        (Tekirdağ)

 

Gerekçe:

Yapılan araştırma ve incelemelerde Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşildiği anlaşılmıştır. İlçe, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut'un eniştesi ve Ankara Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından, şimdiki yerinde, tahminen sekiz yüz elli yıl evvel kurulmuş olup 1 Eylül 1957 yılına kadar Ayaş ilçesine bağlı bir nahiye iken aynı yıl 7030 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur. İlçenin yüz ölçümü 419 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği 720 metredir. Karasal iklim tipi görülmektedir. Kışları soğuk yazları ise sıcak olup az yağış almaktadır.  

Çok eski bir tarihe sahip olan Güdül ilçemizin ekonomisinin ağırlığı tarım ve hayvancılık olup bölge halkı geçimini özellikle çiftçilik, meyvecilik ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Arazi şartları ve iklim özellikleri tarımsal üretim ve verimi önemli ölçüde etkilemektedir. Bölgede üretim büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır. Bu nedenle, bölgemizde tarım faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımız olumsuz doğa ve piyasa koşullarından çok kötü etkilenmektedir.

Güdül ilçemizde sanayi yok denecek kadar azdır. AKP hükûmetleri döneminde yeterli kamu desteğinin sağlanmaması sebebiyle, vatandaşlarımız büyük ekonomik sıkıntılar çekmektedir. İlçemizde halkın çalışabileceği fabrika, sanayi tesisi ve atölyeler bulunmamaktadır. Bu nedenle işsizlik had safhada olup işsizlik sebebiyle ilçemiz sürekli göç vermektedir.

İlçe merkezinde ve köylerinde iş ve çalışma hayatının karakteristik özelliğini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçede tarıma elverişli arazinin az oluşu tarımsal faaliyetleri 1960 yılından sonra kısıtlamış olması, girdi maliyetlerinin aşırı yüksek olması ve piyasa şartlarının olumsuzluğundan dolayı çiftçilerimiz tarımı toprağını terk etme noktasına gelmişlerdir. Artan nüfus, geçim kaynağını başta Ankara olmak üzere çevre illere göç ederek ticaretle uğraşmakta bulmuştur. Bu olaylar ilçenin ekonomik gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir.

Güdül ilçemizin henüz keşfedilmemiş doğa zenginlikleri bulunmaktadır. Bunlardan İnönü mağaraları ve Kirmir Çayı'nın geçtiği Kirmir Kanyonu muhteşem görüntüsüyle insanı âdeta büyülemektedir. Ayrıca, Sorgun ormanları da bakir kalmış doğa güzellikleriyle görülmesi gereken yerler arasındadır. Başkent Ankara'nın unutulan ve kendi kaderine terk edilen Güdül ilçesi için turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, önemli altyapı çalışmalarının biran önce yapılması gerekmektedir.

Bölgeye biran önce kamu yatırımları yapılmalıdır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza teşvik ve kredi desteği sağlanmalıdır. İlçemizde sanayi tesislerinin kurulabilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan sorunların çözümü ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için "Ankara ilimizin Güdül ilçesinin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılması" amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır’daki esnafın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/502)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır'daki esnafların her geçen gün iş yerlerini kapatmayla yüz yüze olduğu bilinmektedir. Esnafın bu durumunun tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

 1) Nursel Aydoğan                       (Diyarbakır)

2) Pervin Buldan                            (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                             (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                  (Muş)

5) Murat Bozlak                             (Adana)

6) Halil Aksoy                               (Ağrı)

7) Ayla Akat                                  (Batman)

8) İdris Baluken                             (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu            (Bitlis)

10) Emine Ayna                             (Diyarbakır)

11) Altan Tan                                 (Diyarbakır)

12) Adil Kurt                                 (Hakkâri)

13) Esat Canan                               (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder                 (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                         (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                       (Kars)

17) Erol Dora                                 (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                       (Mersin)

19) Demir Çelik                             (Muş)

20) İbrahim Binici                          (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                               (Van)

22) Özdal Üçer                               (Van)

Gerekçe:

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (DESOB) ile Müstakil işadamları Derneğinin (MÜSİAD) verilerine göre 2011 yılında Diyarbakır'da toplam 2.481 esnafın iş yapamadığı gerekçesiyle kepenk kapattığı görülmüştür. Şiddet olaylarının yaşanmasından dolayı bölge “risk bölgesi” olarak nitelendirilerek esnafa kredi ve teşvik destekleri gibi imkânlardan yararlanmada çok güçlük çıkarılmaktadır. Yıllardır, bölge sanayisinin gelişmesi için birçok teşvik yasası çıkmış ancak hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Esnaflarımız, yaşanan çatışma ortamında ve ülkede sayısı 3 milyonu bulan işsiz sayısına rağmen, bölgede büyük istihdamı sağlayarak tüm imkânlarını seferber ederek kepengini açmaktadır. Ancak şehir merkezlerine kurulan büyük alışveriş merkezlerinin de (AVM) etkisiyle fazla açık kalamamaktadır. Türkiye, AB standartlarına ulaşmaya çalışan bir ülke. Oysa AB ülkelerinde AVM'lere bir standart getirilmiş ve şehrin dışında tutulmuş, açılma ve kapanma saatleri belirlenmiştir. Türkiye'ye baktığımızda ise bunun tam tersini görmekteyiz. Diyarbakır örneğinde olduğu gibi şehir merkezlerinde büyük AVM'ler açılmaktadır. Bu da haksız bir rekabeti yaşatmaktadır.

Son yıllarda Diyarbakır'da iş yeri kapatmada büyük bir artış meydana gelmiştir. Bu artış her geçen yıl artmaktadır. Son dört yılın rakamları 2011 yılında kapanan iş yeri sayısı ile açılan iş yeri sayısı karşılaştırıldığında arada çok ciddi bir farkın olduğu görülmektedir. 2011 yılında Diyarbakır ve ilçelerinde toplamda kapanan esnaf sayısı 2.481, 2010'da ise bu oran 1.241 olmuştur. Bu, yüzde 100'lük artış anlamına gelmektedir. 2010 yılında 2.211, 2011 yılında ise 2.252 yeni iş yeri açılmıştır. Esnaflar açısından son on yıl değerlendirildiğinde ise çok ürkütücü bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu oranlar Diyarbakır esnafının ne kadar zor durumda olduğunu çok iyi özetlemektedir. Bölge esnafı, banka kredileri ve teşvik desteklerinden faydalanmak istediğinde ise birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, bölge esnafına pozitif desteğin sağlanması gerekmektedir. Yaşanan olaylardan ötürü, bankalar bölgede esnaflara kredi verirken ciddi zorluklar çıkarmaktadırlar. Bankalar bölgeyi “risk bölgesi” olarak gördüklerinden, esnaf rahat kredi alamamaktadır. Başka bölgelerde kredi için istenilen ipotek miktarının 2 katı bu bölgede isteniyor, bu da esnafı zor durumda bırakmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeyle, artık esnaf da KOSGEB'in veri tabanına kayıt yaptırarak desteklerinden yararlanabiliyor. Ancak Diyarbakır'da 6 bin kişi KOSGEB kredilerine başvurmasına rağmen ancak 2.400 kişi bu krediden faydalanabilmiştir.

Diyarbakır'daki istihdamın oluşmamasının Kürt sorununun çözümsüzlüğüyle yakından ilgisi vardır. Boşaltılan, yakılıp, yıkılan köylerden gelen insanların oluşturduğu ve her geçen gün daha da büyüyen Diyarbakır, istihdam alanları yaratılarak yaşanılır bir hâle getirilmelidir. Bölgenin kalkınması, oluşturulacak güven ortamıyla ilişkilidir. Ne kadar iyi olanaklar verilirse verilsin, eğer burada can güvenliği yoksa hiç kimse yatırım yapmaz, yapılan yatırımlar da erir gider. Böylelikle, bölgenin büyük sorunlarından biri olan işsizlik artarak devam eder.

İşte, bu bağlamda Diyarbakır'daki esnafın sorunlarının tüm yönleriyle araştırılıp meydana gelen maddi ve manevi zararların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması gerektiğini, Anayasa'nın 98'inci İç Tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

B) Tezkereler (Devam)

12.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin, Finlandiya Parlamentosu Başkanı Eero Heinaluoma’nın davetine icabet etmek üzere Finlandiya'ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1134)

                                                                                                              08/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin Finlandiya Parlamentosu Başkanı Sayın Eero Heinaluoma’nın davetine icabet etmek üzere Finlandiya'ya resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6’ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                             Cemil Çiçek

                                                                                                          TBMM Başkanı

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati:15.51


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.07

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64’üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, tezkereyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmiştir.

Şimdi, diğer başkanlık tezkeresini okutuyorum:

13.- Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart 2013 tarihinde Brüksel'de düzenlenen “Kadınların Krize Cevabı” konulu toplantıya Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu üyesi Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara'nın katılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1135)

                                                                                                             07/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 7 Mart 2013 tarihinde Brüksel'de düzenlenen “Kadınların Krize Cevabı” konulu toplantıya Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu üyesi ve Bursa Milletvekili Tülin Erkal Kara'nın katılması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                          Cemil Çiçek

                                                                                     Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VII.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- BDP Grubunun, Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/194) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                                       

                                                                                                                        12/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 12/02/2013 Salı günü (Bugün) yaptığı toplantısında siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                           İdris Baluken

                                                                                                                Bingöl

                                                                                                      Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırmasına Dair Ön Görüşmeler” kısmının 177’nci sırasında yer alan (10/194) Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin görüşülmesini, Genel Kurulun 12/02/2013 Salı günlü birleşiminde birlikte yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde, Ağrı Milletvekili Sayın Halil Aksoy.

Buyurun Sayın Aksoy.

HALİL AKSOY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cezaevlerinde yaşanan sürgün olaylarına ilişkin vermiş olduğumuz önerge üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, cezaevleri bu ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor. İnsan hakları ihlallerinin en çok yaşandığı yerlerin başında da cezaevleri geliyor. Cezaevleri, bir ülkede insan hak ve hukuku alanında yaşanan gelişmelerin aynası gibidir. Ne yazık ki, Türkiye, geçmişten bugüne hak ihlalleri bakımından kötü bir karneye sahip olmuştur. Özellikle cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri uluslararası alanlara da taşınmış ve son yıllarda ise ciddi bir artış göstermiştir.

AKP iktidarıyla birlikte ciddi bir artış da cezaevlerinde kalanların sayısında olmuştur. Cezaevleri artık dolup taşıyor. Mahkûmlar yemekhanelerde bile yatmak zorunda kalıyorlar. İstatistikler cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısına ulaşıldığını gösteriyor. 1980 darbesinde dahi doluluk oranı bu kadar olmamıştı. Şu an 138 bini aşkın tutuklu ve hükümlü cezaevlerinin olumsuz koşullarında yaşamaktadır. 2002 yılı itibarıyla 34.808 hükümlü varken 2012 yılında bu sayı 104.313’e yükselmiştir. Tutuklu sayısı ise 2002 yılında 24.621 iken bugün 31.707’ye yükselmiştir. Ancak yaşanan bu olumsuz tabloya rağmen, Hükûmet çareyi yeni cezaevlerini inşa etmekte buluyor. Palyatif yollarla çözüm bulunamaz. Oysaki yapılması gereken, gerekçesiz ve keyfî bir şekilde artan tutuklamaların önüne geçmek üzere yasal düzenlemelerin de yapılmasıdır.

Değerli milletvekilleri, özellikle son dönemlerde siyasi tutuklu ve hükümlülerin kaldığı tüm cezaevlerinden çok sayıda şikâyet mektubu alıyoruz. Ayrıca, insan hakları kurumlarına yapılan yoğun başvurular da cezaevlerinde yaşanan sorunların hangi aşamaya geldiğini somut olarak ortaya koymaktadır. Tutuklu ve hükümlüler, cezaevleri idaresinin hukuk dışı kötü muamelesine maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, yasal olarak kendilerine tanınan birçok hak da yine cezaevi idaresi ve güvenlik birimleri tarafından ellerinden sık sık alınmaktadır.

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere, keyfî uygulamalar neticesinde, haklarında toplatma ve yasaklama kararı olmadığı hâlde gazete, dergi, kitap gibi kültür, sanat ve iletişim araçları da verilmemektedir. Düşünün, dünyaca ünlü şair, ozan Arthur Rimbaud’un şiir kitabının güvenlik gerekçesiyle Sincan F Tipi Cezaevine verilmemesi ilginçtir. Yine, kitap sınırlandırılması söz konusu olup en fazla 5 kitaba izin veriliyor. Bu sınırlamalar yine ihlallerin yoğun olarak yaşandığı Tekirdağ F Tipi Cezaevinde 10 kitapla sınırlandırılmıştır. Birisinde 5, birisinde 10, birisinde daha az. Ayrıca, hâlâ yakınlarıyla telefonda Kürtçe konuşmaları çeşitli şekilde hükümlülere ve tutuklulara yasaklanmaktadır.

Değerli milletvekilleri, cezaevlerindeki koşullar, tutuklu ve hükümlülerin yaşam haklarını âdeta ortadan kaldırmıştır. İdarenin keyfî olarak verdiği disiplin cezaları, tutukluların hapis içinde hapis yaşamasına neden olmaktadır. Sürekli verilen hücre cezaları, iletişim cezası, sosyal faaliyetlere katılmama, televizyon izlememe gibi insanın en doğal hakları “disiplin cezası” adı altında geri alınmaktadır. Verilen disiplin cezaları cezaevinde kalanların yaşamsal tüm haklarını ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Ayrıca, sürekli verilen telefonla görüşmeme cezası neticesinde aileler de bir bakıma cezalandırılmaktadırlar.

Tutuklu ve hükümlülerin hekime erişim hakkı da çok ciddi bir boyutta kısıtlanmaktadır. İHD Diyarbakır şubesinin 25 Ocakta açıkladığı rapora göre, cezaevlerinde 307 hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 51 kişinin ilgili sağlık kurullarından aldıkları sağlık raporları incelemeye alınarak durumlarının kritik olduğu da raporlarda belirtilmiştir. Ölüm noktasında bulunanların tedavileri o hastalığa uygun hastanelerde yapılmadığı gibi, ring araçlarıyla hastanelere götürülürken hastalığın dozu daha da yükselmektedir.

Uluslararası standartlar, cezaevlerinde sağlanan tıbbi bakım hizmetlerinin cezaevi dışındaki olanaklarla eşit olması gerektiğini öngörmektedir. Ne yazık ki, Türkiye’deki cezaevlerinde sağlanan tıbbi bakım hizmeti yok denecek kadar az; hatta, bazı hastalar bilinçli olarak ölüme terk edilmektedir; hatta, bu konuda siyasi tutuklularla diğer tutuklular arasında da bir ayrımcılık gözetilmektedir.

İnfazların durdurulmasına ilişkin talepler aylar geçmesine rağmen Adli Tıp Kurumuna sevkleri yapılmamaktadır hastaların. Açıkça, cezaevlerinde ölümleri beklenmektedir. Denizli D Tipi Cezaevinde bulunan ve aralarında Hayati Kaytan’ın da bulunduğu 5 tutuklu ve hükümlü karantinaya alınmış durumdalar. Bunlar kanser hastasıdır.

Anayasal güvence altında bulunan sağlıklı yaşama hakkı ne yazık ki insani yaşam boyutlarında sağlanmamaktadır. Oysaki sosyal devlet gereği olarak tutuklu ve hükümlülerin tıbbi bakım alma hakları devletçe güvence altına alınmalı ve uygulamada karşılaşılan bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır. Tutuklu ve hükümlülerin ailelerinin bulunduğu kentteki cezaevlerine sevk istemleri ise ya cevapsız bırakılmakta ya da gerekçesiz bir şekilde reddedilmektedir. Bu da ailelere reva görülen bir başka ceza olsa gerektir.

Değerli milletvekilleri, cezaevi koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. 12 Eylül faşizmi cezaevlerinde yaşatılmaya çalışılıyor, aynen 12 Eylül koşulları yaşanıyor. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre 2012 yılında 2 bin tutuklu ve hükümlü sürgün edildi. Sürgünlerin büyük çoğunluğunu siyasi tutsaklar oluşturuyor. Sadece son iki ay içinde Diyarbakır Cezaevinde 200’e yakın tutuklu ve hükümlü, başka, batı ve Karadeniz’deki cezaevlerine nakledildiler. Özellikle Aralık 2012-Ocak 2013 arasında yaşanan sürgünlerde ise açlık grevlerine katılmış olan eylemcilerin hedef alındığı görülmektedir. Yani, âdeta, açlık grevlerine katılanlar cezalandırılmakta ve intikam alınmaktadır. Erzurum H Tipi Cezaevinde kalan onlarca tutuklu ise Kırıkkale ve Sincan gibi uzak cezaevlerine gönderilmektedirler. Ekonomik koşulların yetersizliği nedeniyle Ağrı’dan dahi Erzurum’a gitmekte zorlanan aileler, Ankara’ya nasıl ve hangi parayla geleceklerdir? Bu bir zulüm politikasıdır.

Ayrıca, hâlâ yargılanması devam eden tutuklular da yine mahkemelerinin olduğu illerden çok uzak illerdeki cezaevlerine nakledildiler. Her duruşma için onlarca saatlik yolu ring araçlarının içerisinde işkence çekerek getirilip götürülüyorlar. Bu getirilip götürülme sırasında mahkemeye çıkan insanların nasıl bir savunma yapacakları da düşünülmelidir. Ayrıca, birçok nakil sırasında, tutuklu ve hükümlü kötü muameleye ve işkenceye de maruz kalıyor.

Tutuklu ve hükümlüye haber verilmeden, aniden, gece yarısı, tutuklu ve hükümlülerin giyinmelerine dahi izin verilmeden, darbedilerek, eşyalarını almalarında dahi izin verilmeden sürgün edilmeleri de düşündürücüdür. Sürgünler ceza içinde cezaya, işkenceye dönüşen bir sürece dönüşmüştür. Sürgünlerle tutuklu ve hükümlüler ailelerinden yalıtılmakta, hayati sağlık sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin bu durumları gözetilmemekte, oldukça uzak cezaevlerine gönderilmekte ve ringlerde, âdeta, sürgün edilen bu şahıslar işkence görmektedir.

Değerli milletvekilleri, cezaevlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamaları ve yaşanan sorunları sadece konuşmak, bir saat içerisinde veya on dakikalık kısa bir zaman içerisinde mümkün değildir. Biz, BDP olarak bunu çok kez dile getirdik, çeşitli vesilelerle gündeme koyduk, bu konuda en ufak bir adım atılmadı ya da atılmıyor. Ancak, en azından durumu kritik olan hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi konusunda Hükûmetin bir an önce harekete geçmesi de gerekmektedir. Yine, yaşanan sürgün olayları bir an önce durmalı, tutuklu ve hükümlülerin daha fazla mağdur edilmeleri engellenmelidir.

Öte yandan, cezaevlerinde 80 ve üzeri yaşta 109 tane hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. 80’in üzerindeki bir yaşta olan insanların hâlâ cezaevlerinde tutuklu bulunması insan haklarıyla bağdaşmayan bir olaydır. Keza, İHD şubesinin 25 Ocaktaki raporunda belirtilmişti, 307 hasta tutuklu ve hükümlü var. Bunlardan 51 kişi oldukça ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıyadır. Derhâl bununla ilgili tedbirler alınmalıdır.

Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aksoy.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Özel.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi, Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmektedir.

Araştırma önergesini şöyle okuduğumuz zaman… Biraz önce konuşmacı da konuşmasında cezaevlerindeki doluluklardan şikâyet etmişti. Evet, AK PARTİ döneminde cezaevlerinde doluluk vardı. Bunun sebeplerine de bir bakmak gerekiyor. Ceza infaz sisteminde üçte 1 oranında yatarken şu anda üçte 2 oranında yani infaz sistemindeki uygulamadan kaynaklanan bir sebep vardır. Diğer bir sebep de ilk defa Yargıtayımızdan çıkan dosya sayısı gelenden daha fazla olduğu için, karara bağlanan dosya sayısı arttığı için, bir an önce neticelendiği için de cezaevlerinde kalanların sayısı artmaktadır.

Bunda şuna bakmak gerekiyor: Tutuklu sayısı mı fazla, hükümlü sayısı mı?

VELİ AĞBABA (Malatya) – Tutuklu sayısı fazla Sayın Özel.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Bu dönemde, eğer rakamlara oransal olarak bakarsanız hükümlü sayısının arttığını, tutuklu sayısının oransal olarak azaldığını da göreceksiniz.

Barış ve Demokrasi Partisinin vermiş olduğu önerge 20 Ekim 2011 tarihli, yaklaşık bir buçuk yıl önce verilmiş olan bir önerge. O tarihten bugüne kadar Meclis Genel Kurulundan üçüncü yargı paketi geçti; daha geçen ay ceza ve infaz kurumlarında, ceza infaz sisteminde ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapan kanun bu Meclisten geçti.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Cezaevlerinde değişen bir şey yok.

RECEP ÖZEL (Devamla) – Biraz önce bahsetmiş olduğunuz tutuklu ve hükümlünün kendisi değil, eşinin, çocuklarının, anne ve babasının hasta olması hâlinde de eğer bakıma muhtaçlarsa bunların da tahliyelerinin sağlanması ya da infazına ara verilmesi hükümleri bizzat bu Meclisten geçti.

Cezaevindeki ödül sistemi değiştirilerek -eskiden bir yönetmelikle kimlerin bu ödül sisteminden, telefon görüşmesinden faydalanacağı- en basit anlamda bunu biz uygulayıcıların inisiyatifine bırakmadan, yönetmeliğe bırakmadan kanun maddesi hâline getirip, bu ödül sistemini mevcut yasa içine monte ederek bunu da bir zapturapt altına almış bulunmaktayız.

Bir diğer konu: Burada, aile bütünlüğünden, insan haklarından bahsedildi. Bakın, geçen de burada yargı paketi içerisinde aile görüşmesini ilk defa bu dönemde çıkarttık. Mahkûmların, tutukluların, dört ayda bir aileleriyle mahrem bir şekilde görüşme imkânı; çocukların anne ve babası ve vasileriyle üç ayda bir cezaevinde, cezaevi görevlisinin yakın gözetim olmaksızın, irtibat kurmaları; aile bütünlüğünün sağlanması bu dönemde çıkartıldı.

Birtakım hastalıklar sebebiyle eğer cezaevi koşullarında tek başlarına yaşamlarını sürdürmeleri mümkün hâlde değilse bunların cezalarının ertelenmesi ve infaza ara verilmesi getirildi. Son dönemdeki bir kısım tahliyeler de bunların göstergesi.

Verilmiş olan bu önergedeki bütün bu hususlar, herhâlde son bir yıllık uygulamayı gözden kaçırarak, okunmadan, güncellenmeyerek getirilip burada dile getirildi diye düşünüyorum.

Biz burada biz düzenleme de yapmıştık. Adli kontrol sisteminin üst sınırını kaldırarak herkesin tutuksuz yargılanmalarının önündeki engeli de kaldırmış olduk.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Siz buna inanıyor musunuz? Bu söylediğinize inanıyor musunuz Allah aşkına?

RECEP ÖZEL (Devamla) - Adli kontrol sistemini uygulayarak da tutukluluğun istisnai bir olay olduğunu, aslolanın tutuksuz yargılanma olması gerektiğini üçüncü yargı paketiyle buradan geçirdik.

Diğer bir konu: Denetimli serbestliği imkânlarını genişleterek ceza infaz kurumlarında son bir yılı kalan, açık ceza infaz kurumuna geçmiş veya geçmeye hak kazanmış kişilerin, altı aylık şart aranmaksızın 2015 sonuna kadar tahliye edilmelerini, denetimli serbestlikten faydalanma imkânını burada tanıdık.

Ayrıca, cezaevlerinde bir mahkûm veya hükümlü “Ben sağlık imkânlarından faydalanamıyorum, bana insan hak ve ihlalleri yapılıyor.” dediği zaman, en ciddi manada, gerek Hükûmetimiz, Bakanlığımız gerekse Meclis olarak İnsan Hakları Komisyonu o cezaevlerine gidip gerekli inceleme ve araştırmayı sonuna kadar da yapıyorlardı.

Siz, araştırma önergenizde belirtilmiş olan hususları şöyle bir okumuş olsanız bunların son bir yıl içerisinde Mecliste yasalaşmış olduğunu da görürsünüz. Demek ki, bir şeyin araştırma önergesinden ziyade, Hükûmetin, icraatın bunu kendine dert edinip, dertlenerek çözüm bulması, yasal düzenleme yapması hepsinden önemli. Bu konuda, parti olarak, Hükûmet olarak bütün düzenlemeler… Cezaevlerindeki bütün mahkûmlar ve hükümlüler devletin koruması altındadır, devletin namusu altındadır; onun için buradaki hiçbir insan hakkı ihlaline göz yumacak bir hâlimiz de yoktur. Kim insan hakkı ihlali yapıyorsa üstüne kararlılıkla da gidilecektir, gidilmektedir.

Ben, araştırma önergesinin, zaten yapılmış olunan düzenlemelerle, gerekli olmadığına inanıyorum. Aleyhinde oy kullanacağımı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özel.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin lehinde, Manisa Milletvekili Sayın Özgür Özel, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; BDP grup önerisinin lehinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu önergenin gereğinin olmadığını buradan bir milletvekilinin ifade edebilmesi ve bu Meclisin yasama görevlerinin en önemlilerinden bir tanesi olan araştırma komisyonu kurulması teklifini yadsıması gerçekten şaşılacak bir şey çünkü Adalet Bakanlığı bürokrasisi “Daha bir arpa boy yol gittik, alacağımız çok yol var.” diyor. Adalet mekanizmasına güven, son yapılan ankette yüzde 5 çıkmış; cezaevleri kanayan bir yara ama burada çıkıp da beş dakika boyunca konuşup “Buna gerek yok.” demek gerçekten şaşılacak durum.

Cumhuriyet Halk Partisinin -Sayın Veli Ağbaba, Nurettin Demir’le birlikte- Cezaevi Hasta Tutuklular Raporu’nu hazırlayan ekibin içinde yer alıyorum, geçen günlerde Sayın Genel Başkan tarafından tanıtımı yapılan raporun. Biz, o raporu hazırlarken seksenin üzerinde cezaevini ziyaret ettik, binden fazla da görüşme yaptık. O raporu hazırlarken bu rakamların yarısındaydı ama devam ettik, şu anda ulaştığımız rakamlar onlar.

Cumhuriyet Halk Partisi, ilkesel olarak, hiçbir bölge ayrımı yapmadan, suçun türünü ayırmadan, suçlunun menşesine bakmadan, sağcı demeden, solcu demeden, KCK’lı demeden, İBDA-C’li demeden, Hizbullah hükümlüsü demeden, mezhebini ayırmadan bütün cezaevlerindeki bütün tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmektedir çünkü bizim tek önceliğimiz vardır, o da insan haklarıdır. (CHP sıralarından alkışlar)

İnsan hakları açısından cezaevinde yatan kişilere uygulanması gereken tek ceza, seyahat ve özgürce yer değiştirme haklarının kısıtlanmasıdır. Oysaki Türkiye cezaevlerindeki uygulama, ağır bir tecrit ve bunun yanında pek çok sıkıntıyı da ortaya çıkaran birtakım keyfî uygulamalardır.

Âdeta, cezaevleri, hastalık üreten mekânlar hâline gelmiştir. Bir, hasta tutuklular var; bir de hastalık üreten mekânlar var. Sağlam girilen cezaevinden hasta çıkılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, daha 1946 yılında, sağlığı, sadece hastalığın veya sakatlığın olmaması değil, bedenen ve ruhen de tam bir mutluluk hâli olarak tanımlamışken bu konuda cezaevlerimizin hastalık üretiyor olması gerçekten son derece önemli bir devlet ayıbıdır ve bu hastalıkların hepsi… Tutukluların cezaevine girmeden önce olmayan bazı hastalıklarından bahsedeceğim. Örneğin, göz rahatsızlıkları. Sürekli aynı rengi görmek, ufuk çizgisini görememek ve sürekli kısa mesafeye bakmaktan dolayı her 4 mahpustan 3’ünün gözleri rahatsızdır. Cezaevlerinin ürettiği hastalıklar sadece bununla sınırlı değildir. Cezaevlerinde, hastalığınıza bakılmaksızın modern tıp 20 çeşit diyeti öngörmüşken 1 çeşit diyet yemeği çıkmaktadır. Örneğin, şeker hastasına diyet yemeği diye haşlanmış patates verilebilecek kadar ilkel bir uygulama mevcuttur. Şeker hastalarına patates verilmesine şaşarken bir eczacı olarak bir karaciğer hastasının ilaçlarını sorduğumda, söylediği ilacı “Bunu ne kadardır kullanıyorsun?” diye sorduğumda, altı aydan fazla kullanırsa karaciğer kanseri olma riski olan hasta “Tam altı yıldır bu ilacımı yazıp buraya getiriyorlar.” diyebilmektedir. Sayın Özel, cezaevi gerçeği budur.

Kelepçeli muayene, ortak protokole rağmen, üç bakanlığın ortak protokolüne rağmen… Yani, doktor illa da kelepçeli muayene istiyorsa yazılı olarak yazıp bunu belirtmedikçe kelepçesiz muayene yapılır. 2010 Ağustos protokolüne rağmen cezaevlerinde kelepçeli muayene olmaktadır.

Kalp krizi geçiren hastanın iki saat sedyede ambulans beklediğini biz gözlerimizle gördük cezaevlerinde.

R tipi cezaevini Türkiye'nin gündemine taşıyan biziz. R tipi cezaevi, rehabilitasyon; tek başına bakımını sağlayamayacak, boynundan aşağısı felç kişileri yatırmak için bundan bir buçuk sene önce Adalet Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı ortaklaşa Metris’te R tipi cezaevi yaptılar. Gittik, gördük, sırtında yumruk kadar yatak yarası olan, milletvekillerimizin bakmaya tahammül edemediği bir görüntü vardı. Şimdi onların tahliye umudunu bu kadar uyarımızdan sonra gündeme getirenler sanki sorunu kendileri çözmüş gibi düşünüyorlar.

Hasta koğuşlarına gidin, bir girin; burnumuzun dibindeki hastanelerin hasta koğuşları içeri girilecek durumda değil. Adalet Bakanı Müsteşarı, Tutukevleri Genel Müdürü ring aracına bir kere binsin de bir hastaneye gitsin bakalım, ondan sonra konuşalım.

Ama bir de baktık ki Ergin Saygun. -komutan on sekiz yıl hapse mahkûm edildi ve kendisini ziyarete gittiğimizde ağır hastaydı- kalbine mikrop yerleşmiş, tahliye edilmesi lazım; sesini kimseler duymadı, bugüne kadar beklendi, şimdi birileri gitmiş başında timsah gözyaşları döküyor.

Kaşif Kozinoğlu cezaevinde şüpheli hâlde, kalp krizinden dolayı spordan sonra ölürken neredeydi bu birileri?

Kuddusi Okkır, “Ergenekon’un kasası” denen Kuddusi Okkır cezaevinden tahliye olduktan üç-beş gün sonra öldü. Gördünüz, bir deri bir kemik tahliye oldu. Kuddusi Okkır’ın cenazesini, Ergenekon’un kasasının cenazesini belediye kaldırdı, belediye!

Sadece meşhurlardan bahsetmeyelim; Tekirdağ Cezaevinde yatıyor -gidin bulun- Cemil Erdem. Cemil Erdem gırtlak kanseri ama bilmiyorlar, ses tellerinde nodül operasyonu diye uyutuyorlar, bir bakıyorlar kanser; geri uyandırıp imzasını alıyorlar. İşte, AKP’nin ileri demokrasisi bu. Sonra tekrar uyutup ameliyat yapıyorlar. (CHP sıralarından alkışlar)

“Kelepçeli ameliyat yok.” mu diyorsunuz? Kandıra Cezaevinde Cevdet Bayır, işte orada. Kelepçelenerek sedyeye, fıtık ameliyatı yapıldı. Daha nicelerinin çektiği zulümler.

Mehmet Haberal, Türkiye'nin, en büyük, organ nakli konusunda ilk adımı atan kişisi. Günde 3 kere kalbi duruyordu, öldüresiye içeride tuttunuz.

Şimdi, Fatih Hilmioğlu var sırada. Fatih Hilmioğlu’nu, karaciğer naklinde… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – İnşallah, oralara siz de gireceksiniz, biz ziyarete geleceğiz. Oralara ziyaretine gideceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – …dünyanın en önemli merkezlerinden birini kurmuş olan Fatih Hilmioğlu’nu ısrarla içeride tutuyorsunuz. Acele etmeyin, acele etmeyin, yoğun bakıma girsin o zaman gider elini tutarsınız. (CHP sıralarından alkışlar)

“Vicdan” diye bir şey var, “vicdan” diye bir şey var, “kamu vicdanı” diye bir şey var. Son günlerde de “Sayın Başbakanın vicdanı” diye bir şey çıktı; bugüne kadar yoktu, belki de biz görmemiştik.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Görmüş gibisiniz!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Başbakan vicdanının sesini dinler mi onu bilmiyorum ama dinlediği bir şey var, o da kamuoyu araştırmalarının sonucu, kamu vicdanı. Bu tutuklulara yapılan zulmü, bu uzun tutukluluk sürelerini, bu hastaların bu düştüğü durumları görünce yüzdeler döndü. Olası bir referandumdan falan, aklı Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlıkta…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Başkanlıkta.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Bir analiz yaptırıyor, “Bunlar size oy kaybettiriyor.” diyorlar. Hızla görece sempatik 4 tane bakan atamalar, Ergin Saygun’un elini tutup poz vermeler ve vicdanlı devlet adamı taktikleri… Kimsenin adamlığına diyecek bir şeyimiz yok ama şunu açıkça söylemek lazım ki bir baba oğluna demiş ki: “Ey oğlum, sen adam olmazsın.” Vezir olmuş, makama çağırtmış, ondan sonra demiş ki: “Gördün mü baba, bak vezir oldum.” “Oğlum, ben sana ‘Vezir olamazsın,’ demedim, ‘Adam olamazsın.’ dedim.” Biz, Sayın Başbakanın adamlığına değil ama bu vicdanlı devlet adamı meseleleri var ya, hani bir de “ben” derken vücut dili eğitimi gereği böyle yapmalar, “prompter”a bakıp konuşmalar, şu Meclise elindeki kâğıttan okuyarak konuşup bir tek gözümüzün içine bakamadan konuşmalar… Biz, Başbakana şunu söylüyoruz…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen Başbakanı eleştiriyorsun da kendi liderine baksana.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Siz, Genel Başkan olabilirsiniz; siz, Başbakan olabilirsiniz; size birileri “dünya lideri” diyebilir ama bütün Türkiye’yi kucaklayacak vicdanlı bir devlet adamı olmadınız, bundan sonra da olamazsınız. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ya, onu millet bilir, sen nereden bilirsin.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sen bilemezsin onu Özgür.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Bakın, hiç laf atmayın, hiç laf atmayın.

Biri çıkar size der ki: “Kral çıplak.” Biri çıkar der ki: “Kralınız çıplak.” Üzerindeki en pahalı takım elbiselere rağmen sizin kralınız vicdanen çıplak arkadaşlar.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Allah, Allah!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sana düşmez, millet sandıkta söylüyor, millet.

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) – Dün “Ergenekon davasının savcısıyım.” diyen yani tüm tutuklulukları talep eden, tüm serbest bırakılma taleplerine -hastalıklara rağmen- “Hayır.” diyen Ergenekon savcısı var ya, “Ben onun savcısıyım” diyordu. Yüzdeler düştü, kamuoyu araştırmaları aşağıya, AKP’de ve Sayın Başbakanda bir panik…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Yüzde 55, yüzde 55…

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - …şimdi var ya, gitmiş, o yerine geçirdiği, koruduğu savcının yerine geçiyor, o savcıya çatıyor.

Sizin kral var ya sizin kral, imkânı olsa sizin bir tek işaret parmaklarınızı milletvekili yapar. Çünkü ona, bir tek sizin işaret parmaklarınız lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Neden mi? Anlatayım.

Veli Ağbaba, ben, Nurettin Demir, gittik -eylül ayında “Eş görüşmesi” dedi ya Başbakan, salon, balkon ayakta alkışladınız. Özünde destekliyoruz, eksik bile çıkmıştır- ekim ayının sonlarında F tipi cezaevlerinde bir faaliyet, paldır küldür kırıp döküyorlar. Kardeşim, biz, eş görüşmesinin yapılacağı odayı, takılan elektrikli şofbeni, tekli yataktan ikili eş görüşmesine kaynak yapılan ranzayı bizzat görmüş adamız. Tarih kasım ayının başları. Ne zaman çıkardık yasayı? 24 Ocak gecesi sabaha karşı. Şimdi siz, ben size “Sizin bir tek parmaklarınızı milletvekili yapardı.” deyince, kızıp oradan bana laf atacaksınız öyle mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) – Onunla bunun ne alakası var?

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - Dört ay önceden hazırlanmış olan eş görüşme odalarının oylamasını 24 Ocak günü parmak kaldırırken hiç kendinizi sorgulamıyorsunuz da…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ayıp oluyor!

ÖZGÜR ÖZEL (Devamla) - …bir tane emekli öğretmenin çocuğu, zavallı bir Özgür Özel çıkıp size burada bu sıkıntıları ifade ettiğinde ağrınıza gidiyor, öyle mi?

Arkadaşlar, gece yatmadan önce şu parmak meselesini bir kere daha düşünün lütfen.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özel.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin…

HALİL AKSOY (Ağrı) – Sayın Başkan, AK PARTİ Grubu adına konuşma yapan sayın milletvekili, üçüncü yargı paketini okumadan buraya geldiğimizi ifade etti. Bir de, yanlış anlama olmadığını, infazdan kaynaklandığını söyledi. Bunun için kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

VIII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Isparta Milletvekili Recep Özel’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

HALİL AKSOY (Ağrı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi ben birtakım rakamlar verdim; sayın hatip, bunun infazdan kaynaklandığını söyledi. Arasında ne kadar fark var; biri 34 bin, biri 104 bin, hükümlüler açısından; 2002’de 34.808, 2012’de 104.313. Bu sadece hükümlülerden, tutuklularda da aynı durum söz konusu.

Şimdi, bunun infazdan kaynaklandığını söylüyor. Doğrudur, orada o  zaman daha insani bir infaz yasası vardı. Şimdi o infaz yasasını ağırlaştıran yine sizsiniz. Bundan sizin yakınmanıza çok gerek yok yani siz o dönemin, on yıl öncesinin yönetimlerinden çok daha geri bir tutum içerisindesiniz, bunu iyi anlamanız gerekiyor.

Öte yandan, ben 12 Eylül döneminde de cezaevinde yattım, on yıl, aralıksız; daha sonrasında da dört beş yıl cezaevinde yattım. Bu son dönemde de… Bir buçuk yıldır, iki yıldır çıkmışım yani milletvekili olmadan iki ay önce cezaevinden çıktım. Öyle bir kıyaslama yaptığımda, sadece şöyle bir şeyi hiçbir zaman unutmam mümkün değildir: Erzurum Cezaevinde Binbaşı Remzi İpekçioğlu meydanda bize dayak attırıyordu, işkence yapıyordu ve bir taraftan da elini arkasına koyup şunu söylüyordu, diyordu: “Siz Türk Silahlı Kuvvetlerinin koruması ve kollaması altındasınız.” Şimdi, bu sayın milletvekilinin buradaki konuşmasında söylemiş olduğu söz de bana onu hatırlattı. Şöyle diyor: “Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler devletin koruması ve kollaması altındadır.”

NURETTİN DEMİR (Muğla) – Aynen öyle.

HALİL AKSOY (Devamla) – Şimdi, bakın, devletin koruması ve kollaması altında eğer sizin en mahrem yeriniz aranıyorsa utanmalısınız. Keza, yine devletin koruması ve gözetimi altında siz çırılçıplak ediliyorsanız ve kadınsanız utanmanız lazım.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Onu yapanlar hakkında işlem yapılsın, “Yapılmasın.” diye kimse söylemez zaten.

HALİL AKSOY (Devamla) – Bir şey daha söyleyeyim: Remzi İpekçioğlu 1948’deki cezaevleriyle ilgili genelgeleri getiriyor, diyor ki: “O zaman da var şimdi de var, ben yaparım.”

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HALİL AKSOY (Devamla) – Şimdi aynı uygulamayı siz yapıyorsunuz. Biraz elinizi vicdanınıza koyun ve bu ceza ve tutukevlerindeki durumu düzeltin.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aksoy.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/194) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Yozgat Milletvekili Sayın Yusuf Başer.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

YUSUF BAŞER (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye’de cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi hususlarının araştırılması amacıyla BDP tarafından verilen Meclis araştırmasının aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz genelinde 368 ceza infaz kurumunda 95 bin hükümlü, 32 bin tutuklu olmak üzere toplam 128 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce konuşma yapan arkadaşlar geçmişte olduğu gibi bugün de yapıyorlar. Meclis kürsüsünde konuşan insanları hep dinledik, yalnız 2002 tarihinden itibaren yapılan 3 seçimde, 2 mahallî seçimde, 2 halk oylamasında aziz milletimiz, 75 milyon vatan evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar vicdanlı olduğunu, ne kadar milletin hizmetkârı olduğunu göstermiş…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Büyüksün, büyüksün!

YUSUF BAŞER (Devamla) – …ve bunun karşılığı olarak da AK PARTİ iktidarı kurulduğu andan itibaren oylarını artırarak devam etmektedir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Helal olsun!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Parmak, parmak!

YUSUF BAŞER (Devamla) – Bu da şunu gösteriyor: AK PARTİ’nin yapmış olduğu icraatların hukuka, ahlaka ve çağın gereklerine uygun olarak yapıldığının bir kanıtıdır.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Helalin var senin, buralar az gelir sana!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Parmağı seçecek, parmağı!

YUSUF BAŞER (Devamla) – Dolayısıyla, ben kem söz, kötü söz sahibine aittir diye düşünüyorum, daha fazlasını söylemek istemiyorum.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Gerek yok, hepsini söyledin vallahi!

YUSUF BAŞER (Devamla) – Bizim edebimiz onlara cevap vermeye yetmiyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Helal olsun, süpersin!

YUSUF BAŞER (Devamla) – AK PARTİ hükûmetleri çağdaş anlayışa uygun bir şekilde ceza infaz kurumlarının yapılmasını hedeflemiş, bu çerçevede Adalet Bakanlığının 2006 yılından bu tarafa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli yeni bir ceza ve infaz kurumu gerçekleştirmiş, başta büyük şehirler olmak üzere ülkemizin değişik yerlerine bu saymış olduğum özellikleri haiz ceza ve infaz kurumlarını yapmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan hükümlüler için de yine cezaevlerinde sağlık üniteleri hizmete açılmış, faaliyete geçmiştir.

5275 sayılı, 2004 tarihli, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, din, dil, mezhep, milliyet…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bunun hepsini siz yapıyorsunuz cezaevinde.

YUSUF BAŞER (Devamla) - …cinsiyet, doğum, felsefi inanç, fikrî veya sosyal köken…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bunların hepsi yapılıyor cezaevinde. Bunların hepsi; din, siyasi görüş, cinsiyet ayrımının hepsini yapıyorsunuz.

YUSUF BAŞER (Devamla) - …siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleriyle ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrımcılık yapılmadan uygulanmaktadır.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Doğru değil. Yalan demiyorum bak, doğru değil.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Size göre doğru olmayabilir.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Mezhep ayrımı da yapılıyor, siyasi görüş ayrımı da yapılıyor.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba…

YUSUF BAŞER (Devamla) – Ancak, bizim yapmış olduğumuz icraatların, aziz milletimiz, yapılan her seçimde karşılığını göstermektedir.

VELİ AĞBABA (Malatya) –  Seninle aynı oyu almış Mustafa Balbay’a su verilmiyor, senden fazla oy almış Mustafa Balbay’a su verilmiyor.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Senden fazla oy almış Mehmet Haberal’a tecrit uygulanıyor.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanmış, hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluğun…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Engin Alan’a bir çift eşofman verilmiyor, senden fazla oy aldı.

YUSUF BAŞER (Devamla) - …insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve manevi koşullar altında çekilmesi gerçekleştirilmiştir.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sorsana Engin Alan’ın kaç tane spor ayakkabısı var? Sor.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Cezanın infazında adalet esaslarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu maksatla, ceza infazı…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Selma Irmak babasının mezarına gidemedi, babasının mezarına. O da senin kadar oy aldı Sayın Milletvekili.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Gittin mi Silivri’ye? Konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun.

YUSUF BAŞER (Devamla) – …kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanılarak nitelikli elemanlarca yerine getirilmektedir.

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; yargının yapmış olduğu …

VELİ AĞBABA (Malatya) – Selma Irmak var ya Selma Irmak…

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, lütfen…

YUSUF BAŞER (Devamla) – …faaliyetleri biraz önceki konuşmacı Başbakanımıza atfediyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) – …babasının mezarına gidemedi.

BAŞKAN - Sayın Ağbaba yeteri kadar laf attınız, tamam, yeter ama yeter.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Değerli arkadaşlar, Türkiye’de yargı bağımsızdır. Geçmiş dönemde yargı bağımsız olmayabilir ancak AK PARTİ iktidarıyla beraber, özellikle 2010 referandumundan itibaren artık Türkiye dünün Türkiye’si değil.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Başbakan da öyle söylüyor, Başbakan. Bunları o da savunuyor.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Artık, Türkiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, adalet anlayışına uygun bir şekilde yoluna devam etmektedir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Büyüksün hocam, büyük!

YUSUF BAŞER (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekillerim; cezanın infazında adalet esaslarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu maksatla ceza infaz kurumları, geçmiş dönemlerin kötü örnekleriyle şu an itibarıyla baktığınız zaman… İşte, geçen ay içerisinde İnsan Hakları Komisyonunun Aliağa Cezaevinde yapmış olduğu inceleme neticesinden sadece bir paragraf okumak istiyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – 12 yaşındaki çocuklara sizin döneminizde tecavüz edildi! Bu da mı yalan? Adalet Bakanı kapattı cezaevini. 12 yaşındaki çocuklara sizin döneminizde tecavüz edildi, yalan mı?

YUSUF BAŞER (Devamla) – Aliağa Ceza İnfaz Kurumu -incelemede bulunulan kurumlar- fiziki koşulları ve mahkûmlara sunulan diğer imkânlar itibarıyla olumlu bulunmuş, özellikle kadın ceza infaz kurumunda mahpuslara sunulan faaliyetlerin yanı sıra koridorlardaki yapılan düzenlemelerin de yerinde olduğu, insan onuruna, çocukların yaşam felsefesine uygun olarak yapılmış olduğu, işlemlerden dolayı takdirle karşılanmıştır…

VELİ AĞBABA (Malatya) – Pozantı Cezaevi kapatıldı mı, kapatılmadı mı Sayın Milletvekili? Pozantı’da çocuklara tecavüz edildi mi, edilmedi mi?

YUSUF BAŞER (Devamla) –  …ve bu raporun altında, İnsan Hakları Komisyonunun raporunun altında AK PARTİ’li, MHP’li, CHP’li, BDP’li de milletvekillerinin imzaları bulunmaktadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Gerçekleri konuşmuyorsunuz! Muhalefet şerhimiz vardı, doğru konuşmuyorsunuz! Meclisi niye kandırıyorsun? Yalan söylüyorsun!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Herkesin utanması lazım! 12 yaşındaki çocuklara tecavüz edildi cezaevinde.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen ay içerisinde yapmış olduğumuz, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber, ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe hâlinde de infazın ertelenmesine ilişkin hüküm getirilmiştir.

Yine aynı şekilde, infaza ara verilmesi, ertelenmesi, geri bırakılması için cumhuriyet başsavcılığınca hükümlünün toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirmesi de hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı şekilde, cezanın ertelenmesi ve doğrudan yakalamaya ilişkin olarak da -yine aynı şekilde- sanıkların lehine olan hükümler getirilmiştir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Süpersin hocam, devam!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Salih Mirzabeyoğlu “Beni bu iktidar on yıl hücreye tıktı.” diyor. Salih Mirzabeyoğlu söylüyor.

YUSUF BAŞER (Devamla) – Yine aynı şekilde, tutuklu ve hükümlülerin ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü hâlinde veya yakınlarının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli bir ağır hastalık hâllerinde veya deprem, su baskını, sel felaketi gibi sebeplerle zarara uğradıkları belgelendirilmesi koşuluyla da yine aynı şekilde gerekli izinlerin alınması suretiyle tutuklunun geceleyin konaklaması gerektiği ve bu konaklamanın, mevcut düzenlemede, gittiği yerdeki ceza infaz kurumunun bulunmaması hâlinde de kolluk tarafından belirlenen güvenlikli bir yerde yapılması hükme bağlanmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AK PARTİ iktidarıyla beraber ceza infaz mevzuatında yapılan değişiklikler uluslararası standartlara uyumlu hâle getirilmiş, cezaevlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aradığı standartlar yakalanmıştır. Denetimli serbestlik teşkilatı kurulmuştur. Cezaevi sorunları AK PARTİ iktidarıyla birlikte ülke gündeminden çıkartılmış, tutuklu ve hükümlülere “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışı ile insanca muamele edilir hâle gelinmiştir.

Bu vesileyle, BDP Grubu önerisinin aleyhinde olduğumu belirtiyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- YOKLAMA

(CHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Yoklama istiyoruz Sayın Başkan.         

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı değil, yoklama istiyoruz.

BAŞKAN - Çok özür dilerim.

Sayın Hamzaçebi, Sayın Tanrıkulu, Sayın Tanal, Sayın Ağbaba, Sayın Oran, Sayın Havutça, Sayın Sarıbaş, Sayın Şeker, Sayın Köktürk, Sayın Kaplan, Sayın Özel, Sayın Ayman Güler, Sayın Küçük, Sayın Bilgehan, Sayın Danışoğlu, Sayın Korutürk, Sayın Güven, Sayın Özgündüz, Sayın Soydan, Sayın Akar.

Evet, yoklama için iki dakika süre veriyorum ve yoklamayı başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 16.52


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN - Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisinin oylamasından önce yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi yeniden elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için iki dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- BDP Grubunun, Türkiye cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin ve ağır hastalıkları bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliye ve tedavi edilmeme hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/194) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmesinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

2.- MHP Grubunun, (10/142) esas numaralı, şehit yakınları ve gazilerin sorunları ile (10/235) esas numaralı, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

                                                                                                            12/02/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 12/02/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         Mehmet Şandır

                                                                                                               Mersin

                                                                                                MHP Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırma Yapılmasına Dair Öngörüşmeler kısmında yer alan 10/142 esas numaralı "şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" ve 10/235 esas numaralı "şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılması" amacıyla verdiğimiz Meclis araştırma önergelerimizin 12.02.2013 Salı günü (bugün) Genel Kurulda okunarak görüşmelerinin bugünkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır.

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, dün 14.40 sıralarında Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili birkaç hususu ifade etmek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden tüm insanlara Yüce Allah’tan rahmetler diliyorum, yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Ölenlerden 4 tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türk olduğu ifade edilmektedir. Yaralıların ne kadarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu henüz daha tam bilmiyoruz; tam, net, resmî bir açıklama da yapılmış değil ama bu olay da göstermektedir ki Türkiye’miz her yönden, her anlamda bu türlü sabotajlara açık bir hâle gelmiştir. Dua ve temenni ediyorum ki buna benzer başka felaketleri, başka acıları ülkemiz ve milletimiz bir daha yaşamasın.

Değerli milletvekilleri, tabii ki her defa ifade ettiğimiz gibi Genel Kurulun gündemini belirlemek yetki ve hakkı iktidar grubuna aittir, buna itirazımız yok. Ancak, iktidar tabii ki kendi programının gündemini buraya getiriyor, oylatıyor; bir de milletin gündemi var. Bu hafta Genel Kurula getirilen konuların büyük kısmı uluslarası sözleşmelerin kanunlaştırılması. Ülkeyi ilgilendiriyor olabilir, devleti ilgilendiriyor olabilir ama milletin sorunlarıyla ilgili olmayan konular, büyük kısmıyla. Böyle olunca, muhalefet partileri olarak biz de milletin gündemini bu kürsüye getirip, en azından şu televizyon yayınlarının yapıldığı süre içerisinde, tüm siyasi partilerin katılımıyla, milletin gündemindeki temel konuları burada konuşmayı bir gereklilik, bir imkân, bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu sebeple biz bugün, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, şehit yakınlarının, gazilerin, harp ve vazife malullerinin sorunlarının gündeme gelmesi ve bu konu üzerinde Genel Kurulda, her partinin görüş ifade etmesi, toplumun dikkatini bu konuda çekebilmek için, daha önce vermiş olduğumuz iki tane araştırma önergesinin gündeme alınmasını Danışma Kuruluna teklif ettik, grup önerisi olarak da huzurlarınıza getiriyoruz.

Değerli milletvekilleri, ilgilenirsiniz ilgilenmezsiniz ama kayıtlara geçiyor, tarihe not düşüyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyorum, ileriki zaman içerisinde mutlaka bunun hesabını milletin de soracağını biliyorum: İnsanlarımızı şehit eden, yaralayan, gazi hâle getiren, harp malulü hâline getiren, vazife malulü hâline getiren bölücü terör unsurlarına, teröristlere karşı gösterdiğiniz şefkati, terör örgütüne karşı gösterdiğiniz nezaketi, başlattığınız müzakereleri biraz da, Allah rızası için şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve malullerimize gösteriniz.

Sayın Bakanım, bakınız, on yılın sonunda konuşuyoruz. “Hiçbir şey yapmadık mı?” diye gönlünüzden, aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz ama on yılın sonunda konuşuyoruz. Bugün Sayın Başbakan grup toplantınızda, henüz daha bugün “Şehit yakınlarına ve gazilerin yakınlarına bazı haklar vereceğiz.” diyor. Ama biz teklif ediyoruz, diyoruz ki: “Gelin, bu konuyla ilgili bir komisyon kuralım Meclisimizde. Şehit yakınlarının, gazilerimizin, harp ve vazife malulü insanlarımızın birçok sorunu var.”

Bakın, bu konuyla ilgili, derneklerinin 2013 Ocak ayında gönderdiği, hepinize gönderdiği, gruplara da gönderdiği bir broşür var. Burada saydıkları on yedi tane sorunu var. Bunları çözmek sorumlusu siyasi iktidar. Bölük pörçük çözerek on yılın sonunda hâlâ şehit yakınları, gaziler, harp ve vazife malulleri sorunlar içerisinde kıvranıyorsa, bu, Türkiye’ye yakışmaz, Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmaz; bu, millet adına bu ülkeyi yöneten bu siyasi iktidara yakışmaz. Gelin, böyle bir komisyon kuralım, bir bütünlük içerisinde şehit yakınlarımıza, gazilerimize, vazife ve harp malulü insanlarımıza layık oldukları, Türkiye’ye yakışır hakları verelim, birtakım hukuki düzenlemeler yapalım, bu insanları sürekli sızlanır durumdan kurtaralım. Teröristlere gösterdiğiniz yakınlığı, teröristlere gösterdiğiniz insani yakınlığı ve “Kan dursun, terör bitsin.” diye başlattığınız müzakerelerin bir tarafı olan şehit yakınlarımıza bu yakınlığı göstermek sizin için bir insani mecburiyettir. Allah razı olmaz; bir yandan birilerinin gözyaşını silerken, bir yandan o gözyaşına sebep olanları siz yok sayarsanız Allah buna razı olmaz.

Değerli milletvekilleri, bu anlamda, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, yakın zamanda bu broşüre dayalı olarak, bu Türkiye harp malulü gaziler, şehit, dul ve yetimleriyle 1915 yılında kurulmuş bu derneğin bize ulaştırdığı sorunların çözümü için dört tane kanun teklifi hazırladık, Başkanlığımıza verdik, tüm parti gruplarının da bilgisi altında. Daha verilmesi gerekenler var. Bunun için, gelin, burada, şehitlerimize olan borcumuzun ifası, vatan müdafaası için elini ayağını kaybetmiş gazilerimize bir borcun ifası olarak şehit yakınlarımızın, gazilerimizin sorunlarının bir bütünlük içerisinde araştırılması için bir komisyon kuralım. Her konuda komisyon kuruyor bu Meclis. Şehit yakınlarımız için, gazilerimiz için, vatan müdafaası için hayatını ortaya koyan insanlar için böyle bir görev, böyle bir gereklilik sizce hiç mi önemli değildir? Tabii, bu sözüm iktidar partisi grubu sayın milletvekillerinedir. Her konuya parmak kaldırıyorsunuz ama biraz sonra grup başkan vekilinizin parmağı doğrultusunda eğer bu öneriyi reddederseniz sizi şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize şikâyet edeceğiz, Allah’a şikâyet edeceğiz, bunu bilmenizi istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, şehit yakınlarımızın özlük haklarıyla ilgili, şehit yakınlarımızın emeklilikleriyle ilgili, maaşlarıyla ilgili, Toplu Konuttan faizsiz kredi kullanarak faydalanmalarıyla ilgili, aldıkları kredi, kira yardımının on yıldan on beş yıla çıkarılmasıyla ilgili, kapsamı Meclis tutanaklarında veya Meclisin resmî sayfasında yer alan bu dört tane kanun teklifini sizlerin de dikkatine sunuyoruz. Gelin, şehit yakınlarımızın, en azından…

Bakın, size bir şey söylüyorum yani bu müzakerelerin bir sayın bakanın olmaması hâlinde görüşülmesi de ne kadar doğru olur, onu da dikkatinize sunuyorum ama Sayın Bakan burada. Geliniz, bölük pörçük değil, şehit yakınlarımızın en azından… Bakın, bir şey yaptık burada birlikte, şehit yakınlarına ikinci istihdamı verdik. Doğru yaptık, gerekliydi ama orada bir eksik yapmışız: Feragat. Yani şehit yakınlarından ikinci istihdam için ortaya koyduğumuz kurallara uyamayan şehit yakınlarının feragat ederek aynı aileden bir başkasının istihdam edilmesine imkân tanıyacak bir düzenleme yapmamız lazım ama kanun teklifini gündeme almıyorsunuz, araştırma önergemizi gündeme almıyorsunuz. Dolayısıyla, bugün -tekrar ediyorum- bu insanları şehit edenlere, bu insanları sakat bırakanlara, bu insanları malul hâle getirenlere gösterdiğiniz şefkat, gösterdiğiniz yakınlık, gösterdiğiniz kucaklamanın karşısında şehit yakınlarına da borcunuzun olduğunu unutmayın, unutmayın. Bir yandan müzakere yaparken bir yandan da şehit yakınlarına, böyle sadaka mahiyetinde, böyle bir nutuk mahiyetinde birtakım şeyler vermeye hakkınız yok; Allah razı olmaz, millet razı olmaz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak size diyoruz ki: Gelin, bu konuda bir komisyon kuralım, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin tüm sorunlarını bir bütünlük içerisinde tartışalım, birtakım kararlar alalım, Hükûmete götürelim, gereken hukuki düzenlemeleri de birlikte yapalım. Takdir sizindir.

Şimdi, parmaklarınızın vicdanına sesleniyorum. Bu komisyonun kurulmasına katkınızı bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde, Adana Milletvekili Sayın Fatoş Gürkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Gürkan.

FATOŞ GÜRKAN (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun (10/142) esas numaralı grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Bizi izleyen aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Biraz önce, tabii, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Şandır’ın -benim de gerçekten saygı duyduğum bir milletvekilimiz ama- açıkçası bir terör örgütü mensubu ile şehit ailelerini ve gazilerini aynı kapsamda tutup kıyaslama yapmasını çok doğru bulmadım ve üzüldüğümü de belirtmek istiyorum.

Ben bir şehit torunuyum, annemin iki dedesi Çanakkale şehidi, eminim ki buradaki birçok arkadaşımızın benimki gibi şehit olan dedeleri, nineleri var. Dolayısıyla, hepimizin hassas olduğu bir konu. Ben milletvekili olmadan önce de milletvekili olduktan sonra da özellikle bu konularla yakından ilgilenen bir milletvekili arkadaşınızım. Evet, tabii, geçtiğimiz dönemde, bu yıl içinde, milletvekili arkadaşlarımızın, diğer grupların da desteğiyle, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarıyla ilgili, Sayın Başbakanımıza da ilettiğimiz kanun teklifleri vardı. Benim de 3 kanun teklifim vardı. Biri, bir daire başkanlığı kurulmasıyla alakalıydı, kuruldu. Yine, özellikle şehit yakınlarımızdan gelen, ikinci istihdamla ilgili bir talep vardı, o da yerine getirildi, kanunlaştı ve en önemli sorunlardan biri de maluliyet şartıydı. Belki birçok arkadaşımız biliyor, şehidin yakını eğer herhangi bir yerden gelir elde ediyorsa, ilgili kurum “Geliri var.” diye, anneye veya babaya, yani destekten yoksun kalma şartı olmadığı için maaş bağlamıyordu. Bununla ilgili de maluliyet şartı kaldırıldı. Özellikle bu anlamda, birçok şehit yakınımız bizlere şükranlarını defalarca sundular, hâlâ da görüşüyoruz.

Mutlaka, yıllarca birikmiş sorunların bir celsede, bir nebzede çözülmesi mümkün değil, bir anda çözülmesi mümkün değil ama, AK PARTİ iktidarının gösterdiği samimiyeti, keşke daha önceki iktidarlar da gösterseydi, daha önceki hükûmetler de gösterseydi.

Hiçbir şehit yakınımızın, ne verirsek verelim, acısını dindirmemiz mümkün değil. Hiçbir gazimizin tek bir parmağının bile kaybının, ne verirsek verelim, karşılığını vermemiz mümkün değil. Bunları biliyoruz, hepimiz idrakindeyiz ama amacımız, bizlere emanet olarak bırakılan şehit yakınlarına ve gazilerimize, onların çocuklarına, elimizden geldiğince hayat standartlarını iyileştirerek iyi bir şekilde yaşam standardı hazırlamak.

Tabii, birçok düzenleme yapıldı, ben bunları tek tek sayarak zamanınızı da almak istemiyorum. Özellikle TOKİ’yle ilgili, gayrimenkul hibelerinde muafiyet şartı; özellikle terör şehitleri çocuklarımızın ve kardeşlerinin, eş ve çocuklarıyla anne ve babalarına ikinci istihdam; bunun yanında, ulaşımdan özellikle görev şehitlerimizin de terör şehitleri gibi yararlanmaları gibi bir çok düzenleme yapıldı. Bunun yanında, özellikle gazilerimizin bakım ücretinin -özellikle yatalak durumdaysa- 2 katına çıkarılmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bugün Sayın Başbakanımız grup konuşmasında şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de içerir müjdeler de verdi. Bunlardan birisi de, terör şehitlerinin yakınları ile gazilerimizin yararlandığı ulaşım imkânlarından yine görev şehitlerinin yakınları ve gazilerimizin de ücretsiz yararlanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılacağıyla ilgiliydi. Gerek belediye otobüslerinden gerek Devlet Demiryollarından gerek deniz otobüslerinden yine şehit yakınlarımız ile gazilerimiz saat uygulamasına bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bugün Sayın Başbakanımız bu müjdeyi verdi.

Bugüne kadar şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasal düzenlemelere destek veren, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin’e, yine bürokrat arkadaşlarımıza ve bu kanunların gerçekleşmesine destek veren diğer parti gruplarına da, ayrıca, bir şehit torunu olarak teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Tabii, biraz önce bahsedilen bazı sorunlar var, söyledim, hiçbir sorunun tamamen çözülmesi mümkün değil. Çünkü, artık, AK PARTİ iktidarında insanlarımızın hayat standardı yükseldi. Daha önce tekerlekli sandalyeyi bulamayan gazilerimiz, artık akülü arabalarla ulaşımını sağlar hâle geldi. Bunların bütün giderleri neredeyse devlet tarafından karşılanıyor. Biz her zaman diyoruz: Biz çok iyi şeyler yapıyoruz ama eksiklerimiz var, bundan sonra da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz.

Tabii, bu bir süreç, daha önceki yasal düzenlemelerde de önemli değişiklikler, düzenlemeler yapıldı, bir çok sıkıntı giderildi. Bundan sonra da yönetmeliklerle de yeni düzenlemeler yapılıyor, sıkıntılar gideriliyor. Biz AK PARTİ iktidarı olarak, bütün Hükûmet üyeleri, Kabine bu konuda tüm vekillerimizle birlikte hassas. Bu düzenlemelere herkes samimiyetle destek veriyor, çalışmalar devam ediyor. Onun için yeni bir Meclis araştırması açılmasına gerek yok kanaatiyle MHP grup önerisinin aleyhinde olduğumu bildiriyorum ve saygıyla heyetinizi selamlıyor, Başkanımıza da saygılar sunuyorum.

İyi günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gürkan.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, sayın hatip benim konuşmamı yanlış aktararak bir yanlış anlamaya sebep olabilir. Onun için, müsaade ederseniz kısa açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

13.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Değerli arkadaşlar, bizim söylediğimizi bir yanlış noktaya çekmeyin, asla mukayese etmeyiz tabii. Şehit yakınıyla, gaziyle bir teröristi aynı kefede, aynı şeyde bir mukayese yanlışlığına düşmeyiz. Böyle bir şeyi anlamış olmanıza üzüldüm doğrusu.

Benim söylediğim şu: Bakınız, 1915 yılında kurulan “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği”nin sizlere de gönderdiği bir rapor var. Bu raporda on yedi tane sorunları olduğunu ifade ediyorlar. Hatta kanunları tek tek sıralayarak “Bu kanunlardaki şu maddeler bize zarar veriyor.” diyorlar. Bu metin size de geldi. Biz de diyoruz ki bir şeyler yapmış olabilirsiniz -hâlâ eksiğinizin olduğunun bilincinde, bugün Sayın Başbakan bazı açıklamalarda da bulundu- bunu da ifade ediyoruz ama bunların yetmediğini… Bir de on yıl sonra konuştuğunuzu unutmayın; dünün iktidarı değilsiniz, artık hiçbir mazeretiniz yok. Yani sizin önceliğiniz ne? Şehit yakınları, gaziler… Bu terör devam ettiği sürece, şehit yakınları ve gazilerin sorunları sizin önceliğiniz olmak durumunda değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki tüm meselelerin arasında, önünde -bize göre- gelin, bu sorunları birlikte tartışalım Meclis olarak; bunun için bir komisyon kuralım, gelin, bu sorunları tartışalım. Yaptıklarınıza teşekkür ederiz ama demek ki yapamadıklarınız var ki bu dernek -bu derneği siz tanıyorsunuz- bu türlü bir talepte bulunduysa buna saygı gösterin. Gelin, bu komisyonu kuralım -bu yalnız bizim değil sizin de meseleniz, öncelikle sizin meseleniz- ve bu komisyon, şehit yakınları, gaziler, harp ve vazife malulü insanlarımızın tüm sorunlarını birlikte konuşsun, tedbirlerini de Hükûmete önersin. Söylediğimiz bu, bunu bir başka anlama çekmeniz talihsizlik olmuştur.

Teşekkür ederim.

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- MHP Grubunun, (10/142) esas numaralı, şehit yakınları ve gazilerin sorunları ile (10/235) esas numaralı, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin lehinde İstanbul Milletvekili Sayın Umut Oran.

Buyurun Sayın Oran. (CHP sıralarından alkışlar)

UMUT ORAN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Evet, gündemimiz gerçekten önemli bir gündem. Türkiye'nin gerçekten son derece önemli, son derece dikkate ve ciddiye alması gereken bir gündem ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bir araştırma komisyonu kurulması noktasında bu öneriyi destekliyoruz.

Şehit ve şehit yakınları, şehitlerimiz ve gazilerimiz, esasında baktığımız zaman gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece önemsediğimiz bir konu ve gerçekten bu ülke için canını veren, bu vatan için, bu topraklar için vücudunun parçalarını veren bu insanların biz haklarını ödeyemeyiz, bu insanların ailelerinin haklarını ödeyemeyiz. Dolayısıyla, bu konuyu her şeyden önce siyaset üstü ele almamız lazım. Yani bu konu, Adalet ve Kalkınma Partisinin bir konusu, Cumhuriyet Halk Partisinin konusu, Milliyetçi Hareket Partisinin konusu, BDP’nin konusu olarak ele alınmaması gerekiyor, bu hepimizin konusu. Çünkü bu insanlar bizler için, hepimiz için canlarını, vücutlarını feda etmiş fedakâr insanlar.

Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, 17 maddelik 16 Mart 2012 tarihinde bir kanun teklifi verdik. Bunun içerisinde 17 tane madde vardı. Bu kanun teklifimiz… Yani bundan daha önemli bir şey olabilir mi? İşte, terörle mücadele, her gün şehitler veriyoruz... Bizim bu kanun teklifimiz üç ay bekledi. Üç ay sonra, Haziran 2012’de geldik, kanun teklifimizi yüce Meclise getirdik ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekillerinin oylarıyla bu kanun teklifimiz reddedildi. İki hafta sonra -19 Hazirandan bahsediyorum, bizim Meclise getirdiğimiz tarih- Sayın Başbakan bir talimat verdi, gece yarısı apar topar torba yasalar içerisinde biz şehit ve gazilerimiz için bazı kararlar aldık. Bizler de destekledik orada, dedik ki “Eksikleri var.” Sayın Bakan dedi ki: “Eksikleri gideririz, siz buna destek verin.” Oturduk, biz de destek verdik, bu samimiyete inandık, güvendik ama geldiğimiz noktaya baktığımız zaman…

Bakın, bu Yasa 12 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi, 6353 sayılı Yasa. Baktığınız zaman bu Yasa’yla –biraz evvel ifade edildi, bunu bir kez daha söylemek istiyorum- kamuda ikinci iş hakkı tanımış olmamıza rağmen, tam dört buçuk ay sonra, aralık ayında Hükûmet tarafından yönetmelikler çıkarıldı fakat feragat hakkı bu yönetmeliklerde yer almadı. Yani, şehidin çocukları eğer çalışmayacak derecede yaşlıysa, ailede kamudan emekli varsa -amcası, halası nedeniyle- bunlar büyük mağduriyet geçiriyorlar. Bunlara çözüm üretemiyoruz, bunlara yazılan, hazırlanan yönetmelikler bir çözüm getirmedi. Bununla ilgili yine Sayın Bakanı, hem o dönemdeki İçişleri Bakanını hem Aile Bakanını aradım, konuştum, mektup yazdım, dedim ki: “Bakın, bu feragat hakkı sorun oluyor, insanların, buradaki ailelerin mağduriyeti artıyor, buna bir çözüm getirin.” Ama, yine bugün bu çözüm getirilmemiş durumda.

Bakın, buraya gelirken, ben, bugün açıkçası gündemde bunun olacağını bilmiyordum, böyle bir konuşma da hazırlamadım ama gündemi gördüğüm zaman konuşma için ben de bugün huzurunuza geldim.

Bugün, esasında her gün şehit ailelerden, gazilerimizden yüzlerce mektup alıyoruz, telefon ediyorlar ve bu mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Bakın, tesadüfen bugün, daha yeni, Hakkâri’den Tuana Çelik bana bir faks çekmiş ve bu faksında da özellikle rica etmiş, diyor ki: “Ne olur, yardım edin ama Mecliste de bu yazdığım mektubumu okuyun.” Tuana Çelik, Hakkâri’den. Bakın, ne diyor Tuana Çelik: “Ben Hakkâri merkezde ikamet etmekteyim. Babam 1997 yılında Hakkâri merkezde çıkan çatışmada şehit oldu. 3 kardeşiz. Birinci iş hakkını ablama verdik, ikinci iş hakkı için de erkek kardeşim için müracaat ettik. Ancak müracaatımız maalesef İçişleri Bakanlığı tarafından kapsam dışı olduğu için reddedildi. Yani bu haktan yararlanamıyor.

Şimdi, bakıyorsunuz, 6 amcası var, bunların 4’ü memur, 2’si köy korucusu, maddi durumları iyi; onlar feragat etmek istiyorlar ama yasalar, getirdiğimiz yasalar bu şehidimizin ikinci çocuğuna iş hakkını sağlamıyor. Şimdi, buna, yani Hakkâri’den bu mektubu yazan kardeşimize, Tuana Çelik’in çığlığına bizim ses vermemiz lazım. Yani vicdanlarımızda bunun bir karşılığı olması gerekiyor, karşılık vermemiz gerekiyor.

Bakın, her kanun, her yasa illa Adalet ve Kalkınma Partisinin getirdiği ve onun oylarıyla geçen bir yasa olmamalı. Biraz evvel, benden evvel konuşan milletvekili arkadaşımız bize AKP iktidarının samimiyetle davrandığını ifade etti. Tamam, o zaman samimiyetle davranıyorsa AKP, iktidar neden yüzde 51’i, yani milletin iradesini, diğer üç partinin görüşlerini, önerilerini, varsa eleştirilerini dikkate almıyor. Bundan niye kaçınıyoruz? Yani illa, her karar, her kanun yüzde 49’un dediğiyle mi olacak? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Belki katkımız olacak, belki teşvikimiz olacak, belki daha yapıcı önlemlerimiz olacak. Amacımız daha iyisini hep beraber yapmak değil mi, gerçekleştirmek değil mi? Ama bunu maalesef yapamıyoruz. Biraz sonra da oylanacak ve AKP’nin, milletvekili arkadaşlarımızın, hepsinin el birliğiyle ben redd olacağına inanıyorum.

Bakın, bir başka konu var: Şehitlerimizden açıldı konu, Afyon şehitlerimiz var, unuttuk. Ne oldu Afyon şehitlerimiz? Bakın, yeni bir şey ürettik, onlara dedik ki: Bunlar doğal afet şehidi. Peki, bu, bizim Afyon şehitlerimizle ilgili, arkadaşlarım, yani biz… Bu insanlar bekliyor, aileler bekliyor, ne olacaklarını bilmiyorlar. Bu mağduriyetlerini nasıl gidereceğiz? Bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili araştırma komisyonu kursak, bu araştırma komisyonu bunu ele alsa yanlış mı olur, kötü mü olur?

Bakın, yine, tekrar söylüyorum: Şehidin, gazinin partisi olmaz. Biz siyasetçiler olarak bizim için can verenlerin, bizim için fedakârlık yapanların da sorunlarını, onların ailelerinin mağduriyetlerini gidermek zorundayız. Bir şekilde, bunu siyaset üstü ele alabilmeliyiz. Bir şekilde, burada birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde hareket edebilmeliyiz. Bu konu siyaset üstü olmalı. Bunu daha evvel de burada dile getirdim ama maalesef dikkate ve ciddiye alınmadı.

Bakın, terör bizim en büyük sorunumuz ve baktığınız zaman, bu konunun da siyaset üstü, bu konunun da partiler üstü olarak ele alınması gerekiyor. Zaten, terör konusunun sonucu, terörün sonucu bir anlamda bizim şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz değil mi? Onlar, bu terör yüzünden mağdur olarak hayatlarını sürdürüyorlar, öyle değil mi ya da yaşamlarını kaybediyorlar, öyle değil mi? Yani bu konuda birlik, beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekir. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama o ateşi söndürmek, o yaraları sarmak da işte bizlerin, sizlerin, hepimizin görevi ve sorumluluğu.

Bakın, buradan bir kez daha söylüyorum, bir kez daha buradan sesleniyorum, vicdanlarınıza sesleniyorum, Hükûmeti temsil eden sayın bakanlara ve iktidarı temsil eden, özellikle sayın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine sesleniyorum: Gelin, çekinmeyin, araştırma komisyonunu kuralım, bu konuda hep beraber el verelim, hep beraber sorunlara çözüm üretelim, bundan çekinmeyin. Yani milletin iradesini bizim başka türlü tecelli ettirme imkânımız, şansımız yok.

İşte bakın, biz destek verdik, temmuz ayında bu yasa çıktı, bir sürü eksiği var, bir sürü mağduriyet var. O zaman, bunu böyle, yangından mal kaçırır gibi gece yarısı getirmek yerine bununla ilgili bir komisyon kurulsaydı, araştırmalar yapılsaydı, her parti bu konudaki görüşlerini, önerilerini ifade edebilselerdi belki bugün bunu tartışmıyor olacaktık. İşte, bu noktada, ben bir kez daha iktidarı göreve ve sorumluluğa davet ediyorum.

Bakın, belli konularda bizim ortak aklı çalıştırmamız gerekiyor. Bakın, söz konusu ulusal güvenlikse, söz konusu savaş riskiyse, söz konusu terör belasıysa biz barış için kenetlenmeliyiz, biz barış için bir araya gelmeliyiz ama samimiyetle gelmeliyiz ve bunu, içtenlikle, ülkeyi yönetme iradesine sahip olan hem iktidarı hem muhalefeti beraber yapmalıyız.

Ben bir kez daha ve son kez Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: Gelin, bu araştırma komisyonunu kuralım, bundan çekinmeyin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

UMUT ORAN (Devamla) – Demokrasiye inanıyorsak, katılımcılığa inanıyorsak, çok sesliliğe inanıyorsak ve milletin iradesinin yüzde 51’inin de tecelli etmesine inanıyorsak, “millî irade” diyorsak gelin, bu araştırma komisyonunu hep beraber kuralım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Oran.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin aleyhinde İzmir Milletvekili Sayın Ali Aşlık.

Buyurun Sayın Aşlık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ AŞLIK (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; MHP grup önerisi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım.

AK PARTİ kurulduğundan bu yana gerek şehit ailelerimizle gerek onların dernekleriyle hep iç içe olduk. Onların sorunlarıyla çok yakından ilgilendik ve ilgileniyoruz. Onların sorunlarını gerek Savunma Bakanlığımıza gerek aileden sorumlu Devlet Bakanımıza gerekse Başbakanımıza iletiyoruz, onlarla onların sorunlarını her şekilde paylaşıyoruz. Bugüne kadar birçok iyileştirmeler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Onun için, biz bu meseleleri konuşmaktan ziyade yapıyoruz, tartışmaktan ziyade dert ediniyoruz ve dert edinmeye de devam edeceğiz çünkü bu ülkeyi bize bırakanlar karşılığını beklemeden bıraktılar, belki karşılığını öbür tarafta almak adına mücadele verip şehit oldular ama onların yetimlerini, onların çocuklarını insanca yaşayacak ortamlara hazırlamak tabii ki bu ülkeyi seven insanların görevi, hepimizin görevi. Onun için, biz bu görevimizi hakkıyla yerine getireceğiz.

Ben, bundan sonraki süreçte sözleşmeler ve kanunlar devam edeceği için, sözümü kesiyorum ve aleyhe oy kullanacağımı ifade etmek istiyorum. Şehitler hepimizin şehidi.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aşlık.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Karar yeter sayısı Sayın Başkan.

BAŞKAN -  Karar yeter sayısı arayacağım.

Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum:  Kabul edenler…  Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.38


DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.52

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64’üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi öneriyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, kabul edilmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

3.- CHP Grubunun, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/350) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu’nun 12/02/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantısında, siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisini İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                 Mehmet Akif Hamzaçebi

                                                                                                               İstanbul

                                                                                                     Grup Başkan Vekili

Öneri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin, “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler” kısmında yer alan (beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan) 10/350 esas numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüşmesinin, Genel Kurulun 12/02/2013 Salı günlü (bugün) birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Havutça. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beyaz et sektörünün içinde yaşadığı durumla ilgili, grubumuz adına vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Balıkesir Türkiye’yi doyuran il. Gerçekten de Türkiye’de süt üretiminde Türkiye'nin 1’inci kenti; et üretiminde Türkiye'nin yüzde 20’sini, beyaz ette de Türkiye’deki üretimin yüzde 25’ini karşılayan bir il ve son zamanlarda tavukçuluk sektörümüzde -özellikle Bandırma- beyaz etin Türkiye’deki üretiminin yüzde 20’sini karşılayan, üreten bir il olarak bu sektörün kalbi niteliğindedir.

Bakın, biz geçen yıl, 2011’in Kasım ayında, Meclise bir önerge verdik. Bu önergede, tavukçuluğun Türkiye’de tarım kesiminin en güçlü sektörlerinden biri olduğunu ve ülkemizde geçimini tavukçuluk sektöründen sağlayan üretici, çiftçi, yem, ilaç, yan sanayi, satıcı, esnaf, nakliye, pazarlama elemanı gibi insan sayısı 2 milyona yaklaşan bir kesime hitap ettiğini, sektörün yıllık cirosunun 3 milyar dolar olduğunu, üretim koşulları gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte, ülkedeki piliç tüketiminin gelişmiş ülkelerdeki tüketimin yarısı kadar olduğunu, sektörde -önemli bir sorun- girdilerin çok pahalı olduğunu, özellikle yem maliyetlerinin ithalata dayandığını, Türkiye’de ham madde olarak 1 milyon ton mısırın yarısının ithal edildiğini, soya fasulyesinin tamamının ithal edildiğini ve enerji fiyatlarının hızla arttığını, böyle giderse sektörde iflasların kaçınılmaz olacağını ifade ettik ve bununla ilgili bir araştırma önergesi verdik.

Değerli milletvekilleri, Bandırma’da Türkiye’ye hitap eden çok önemli 3 tane sektörün önemli temsilcisi var; Banvit gibi bizi uluslararası alanda temsil eden, Şeker Piliç gibi, Bupiliç gibi önemli markalarımız var ve bu insanlar bölgede doğrudan 5.500 insan çalıştırmaktadır. Aynı şekilde yan sanayiyle birlikte -Türkiye’deki hitap ettiği insan sayısı- toplam 500 bin civarında istihdam yaratmaktadır.

Bakın, geçtiğimiz hafta içerisinde ilk 500 firma arasına giren bir firmamız beyaz ette iflasını açıklamıştır. İflas gerekçelerinde aynen bizim araştırma önergemizin gerekçesinde ifade ettiğimiz gibi ithalata dayalı mısır, soya fasulyesi, enerji fiyatları, mazotun, enerjinin fiyatının artması karşısında, fiyatlara da bu maliyetleri yansıtamamasından dolayı artık daha fazla bu yükü kaldıramayacağını ifade etmiştir. Bu sektörümüzde bu firmamız, dolaylı dolaysız 20 bin civarında insanımızın yaşamını etkilemektedir ve bununla ilgili Besiciler Birliği derneğinin bize ifade ettiğine göre sadece bu firmamızın 24 trilyon yani 24 milyon lira KDV alacağı mevcut devletten.

Şimdi, aynı şekilde aslında bu firmamızın yaşadığı bu sorun sadece onlara özgü bir sorun değildir, sektörün ana sorunları arasındadır. Bakın, eğer böyle giderse ve önlem alınmazsa aynı şekilde diğer firmalarda da iflasların geleceği kaçınılmaz olacaktır. Biz bunları bu Meclisin yüce huzurunda zaman kaybetmek, zaman harcamak için ifade etmiyoruz. Bir yıl önce, daha 2011’de sizin huzurunuza getirdiğimiz ve bu sektörün sorunlarının konuşulmasıyla ilgili getirdiğimiz öneri kabul edilseydi belki bugün bunları konuşuyor olmayacaktık ve belki de bu önlemler alınsaydı bugün o iflaslar yaşanmayacaktı.

Bugün bu önlemlerin alınmasıyla ilgili burada 16 bin insanın yaşamını doğrudan etkileyen, Bandırma ekonomisinin çok önemli olan bu kurumunu kurtarmak için, biz, özellikle Maliye Bakanımızdan ve Tarım Bakanımızdan, bölgeye gelerek Balıkesir Sanayi Odasında, Balıkesir Ticaret Odasında, Bandırma Ticaret Odasında sektörün temsilcileriyle yan yana oturarak hangi önlemlerin alınması gerektiği, sektörün önünün nasıl açılması gerektiği konusunda bir durum değerlendirmesi, işadamlarımızla toplantı yapılmasını acilen talep etmekteyiz. Sektörümüzde şu anda finans sıkıntısına düşen bu firma temsilcilerimizin kurtarılması, yalnızca o şirketlerimizin kurtarılması anlamına gelmiyor. Orada maaşlarını alamayan işçi kardeşlerimiz var, orada, köylerde 2 bine yakın onlara bakıcılık yapan, fason üretim yapan köylülerimiz var.

Değerli arkadaşlarım, bunlar bizim sorunumuz değil mi? Biz bunu ifade ettiğimizde “yok efendim, KDV alacakları mahsup edilecekmiş, şöyle olacakmış, böyle olacakmış” gibi argümanlar söyleniyor. Bunların her birisi Türkiye ekonomisinin ve beyaz et üretiminin ana sorunlarıdır ve derhâl Balıkesir bölgesinde bunların acilen ele alınması gerekmektedir.

Bakın, Türkiye topraklarında, biz, yemin hammaddesi olan mısırı ve soya fasulyesini dışarıdan ithal ediyoruz.

Haberlerde okuyoruz, medyada yer alan haberlere göre Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Sudan’dan 5 milyon dönüm arazi kiralamış. Şaka gibi değil mi arkadaşlar?

Bir rakam daha vereyim sizlere: Türkiye’de -mevcut topraklarımızın, ekilebilir topraklarımızın- 2002 yılında 26,5 milyon hektar olan toplam alan, ekilebilir alan 2011’de 23,6 milyon hektara gerilemiş, Çiftçi Kayıt Sistemi’mizdeki çiftçilerin sayısı 200 bin aşağı düşmüş. Yani biz kendi topraklarımızı ekemiyoruz biçemiyoruz, köylülerimiz topraklarını terk ediyor, çiftçiliği terk ediyor. Ha, bizim Tarım Bakanımız Sudan’dan 5 milyon dönüm arazi kiralamış. Ya, Sayın Tarım Bakanı, sen Balıkesir’e bir gelsene, Gönen Ovası’na bir gelsene, Pamukçu Ovası’na bir gelsene… Sarımsak üreticisi tarladaki sarımsağı sökemedi işçi maliyetlerini karşılayamadığı için. Gönen Ovası’nda bugün çiftçi çeltik ekemiyor. Hayvancılar hayvanlarını satıyor, gebe ineklerini kesiyor. Ee, siz hangi ülkenin Tarım Bakanısınız? Senin ülkende -az önce ifade ettim- beyaz etin ana ham maddesi olan soya fasulyesi, mısır ekilecek topraklar boş duruyor, sen bunları dışarıdan ithal ediyorsun, Brezilya’dan, ABD’den ithal ediyorsun, dışarıdan şimdi, Sudan’dan toprak kiralıyorsun. Bu, çelişkili değil mi değerli arkadaşlarım?

Ben buradan bizi dinleyen köylülerimize seslenmek istiyorum: Bakın, siz, kendi topraklarınızda dünyanın en pahalı mazotunu kullanarak, dünyanın en pahalı ilacını ve gübresini kullanarak üretim yapamıyorsunuz, tarımsal desteklerde Avrupa’nın en geri desteğine sahipsiniz. Sadece mazotta çiftçimizin ödediği KDV’nin miktarı 9 milyar lira, aldığı destek 7 milyar lira. Tarım Bakanı çıkıyor, buradan diyor ki: “Efendim, biz çiftçiye 7 milyar destek verdik.” Sayın Tarım Bakanı, çiftçimizin sadece mazotta devlete ödediği KDV 9 milyar lira. Sen hangi destekten bahsediyorsun? Tarım Kanunu’na göre çiftçimize ödemen gereken yüzde 1 gayrisafi millî hasılanın payını ödemiyorsunuz. Ondan sonra da kalkmışsınız, Sudan’dan 5 milyon dönüm arazi kiralayıp tarım üretimi yapacaksınız.

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bizim topraklarımız… Avrupa’da tarımın en âlâsını yapacak dünyanın en çalışkan çiftçisine sahibiz, köylüsüne sahibiz, onurlu insanlarına sahibiz biz. Eğer bugün köylümüz topraklarını satma noktasına geldiyse, eğer bugün sektörümüzde ana sorunlar, iflaslar yaşanmaya başladıysa, bu –hani, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir- bugün beyaz ette yaşanan sıkıntılar sektörün tamamını saracak ve giderek Gönen Ovası’ndaki çiftçimizi, büyük hayvancımızı da vuracak. Bunlar göstere göstere geliyor.

Biz, araştırma önergemizin kabul edilerek sektörde daha fazla faciaların yaşanmaması için, acil önlemler alınması için Sayın Maliye Bakanının ve Hükûmet yetkililerinin Balıkesir’e gelmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirmesini talep ediyoruz.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Havutça.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun.

Buyurun Sayın Ercoşkun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu grup önerisi aleyhine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye tarımsal üretimde, tarımsal alanlarda 2002 yılından bu yana çok ciddi bir aşama kaydetti. 2002’de OECD raporlarına göre dünyada 11’inci sırada ve 23 milyar dolar hasıla elde eden ülkemiz, şu anda 7’nci sırada ve 62 milyar dolar hasıla elde etmekte, yani yaklaşık 3 kata yakın bir artış söz konusu. Tarımsal alanı aynı olan ama çalışan sayısında da yaklaşık yüzde 30 bir düşüş olmasına rağmen hasıla yaklaşık 3 kat artmış durumda. Bu durumu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı da bir başarı öyküsü olarak raporlarında anlatıyor.

Gene 2002 yılıyla kıyasladığımızda yüzde 69’larda olan kredi faiz oranları yüzde 5’lere düştü ama aksine ödeme oranları ise yüzde 62’lerde seyrederken yüzde 98,8’lere kadar çıkmış durumda.

Tarımsal üretim içinde 5 milyar dolar civarında bir payı olan ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişinin geçimini temin ettiği bir büyüklük olan beyaz et sektörü ise oldukça önemli bir pay almakta.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının 2011 yılı verilerine göre, ülkemiz tavuk eti üretiminde 11’inci sırada, tavuk yumurtası üretiminde ise 13’üncü sırada. Aynı şeyi Avrupa’yla karşılaştırdığımızda tavuk eti üretiminde 2’nci sırada, yumurta üretiminde ise 5’inci sırada yer almaktayız.

Gene 2011 yılı verilerine göre, ülkemizde 10.634 işletme ve bu işletmelere bağlı toplamda 17.040 adet kümes bulunmakta. Neredeyse yüzde 100’e yakını kayıt altında bulunan ve üretici modeliyle en ücra köylere kadar yayılan üretim şekliyle maddi anlamda da tabana yayılan bir sektör beyaz et sektörü.

Milletvekili olma onurunu ve gururunu taşıdığım Bolu’muz ise beyaz et sektöründe Balıkesir’e benzer bir oranda Türkiye’deki yaklaşık üçte 1 orana hitap ettiğini söyleyebilirim.

Şimdi, bu bilgileri verdikten sonra aslında CHP grup önerisi hakkında da birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum çünkü Sayın Milletvekilinin de bahsettiği gibi, aslında birkaç ay önce gene bir grup önerisiyle burada aynı konuda konuşmuştuk. Açıkçası, bir miktar da tebrik etmek istiyorum çünkü bir önceki grup önerisine göre rakamlarda belli bir düzelme olmuş yani bir önceki grup önerisinde yaklaşık 10 kata yakın yanlışlık olan rakamlar şu anda üç aşağı beş yukarı aynı seviyelere gelmiş. Her ne kadar 3 milyar dolar dense de sektörün büyüklüğüne 5 milyar doları aşan bir sektör aslında.

Diğer taraftan, grup önerisine baktığımız zaman kişi başı 17,5 kilogram denilen tüketim miktarı, aslında 21 kilograma ulaşmış durumda. Tabii, beyaz et sektörünün Türkiye’deki üçte 1’ine hitap eden bir ilin milletvekili olarak bu rakamları ezbere biliyoruz. Bunu bilirken diğer taraftan 2002 ile 2012’yi kıyasladığımız zaman oluşan rakamlara da hâkimiz. Çünkü burada özellikle “AK PARTİ Hükûmetinin işbaşına gelmesinden sonra beyaz et sektörü yerinde saymaya başlamış, hatta geriye gitmiştir.” diye bir ifade var bu grup önerisinde. Ama şöyle bir baktığımız zaman, 2002 yılında 10 kilogram olan tüketim, şu anda 21,16 kilograma artmış durumda. 2012 yılında üretim 1 milyon 877 bin tona ulaşmış durumda. Aynı şekilde ihracat 2002 yılında -ayak dâhil- 19.642 ton iken 2012 yılında 326.249 ton olmuş durumda. Yani yaklaşık olarak -kıyasladığımız zaman- 15-16 kat bir büyüme var.

Şimdi yerinde saydığı, hatta geriye gittiği iddia edilen bir sektörün gelmiş olduğu noktaya bakıyoruz.

İhracata bakalım: 2002 yılında 12 milyon dolarlık ihracat yaparken, şu anda, bugün 567 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Yani nasıl geriye gittiğini iddia edebiliyoruz, gerçekten anlamak mümkün değil.

Mısır üretimi: Ülkemizde 4,6 milyon ton mısır üretiliyor. Bunun 2002 yılında 2 milyon ton civarında olduğunu düşünürsek 2,5 kat –neredeyse- bir artış var. Peki, ne kadar ithalat var? 800 bin ton. 1 milyon ton değil de 800 bin ton. Peki, bu ihracat neye karşılık? Dâhilî işleme kapsamında, yani ihracata karşılık.

Soya noktasında bir miktar haklısınız; doğru, soyada rekabet koşullarına ulaşılamıyor. Ama bütün bu bilgiler şunu ortaya koyuyor: Eğer 2002 yılında ilk 500 sanayi kuruluşu arasında hiçbir entegre firmanın yani beyaz et sektörüyle alakalı hiçbir firmanın hemen hemen olmadığını düşünürsek, şu anda acaba kaç tane firma ilk 500 sıralaması içerisinde? Ben gururla söylüyorum, Bolu’muzdan ilk 500 sıralamada, hatta ilk 100 içerisinde olan 2 tane firma var, entegre tesis var.

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, kanatlı sektörü, Türkiye’deki tarımsal üretim anlamında gurur duyacağımız, yumurtadan masamıza gelinceye kadar bütün aşamaları kayıt altında olan ve üretim modeliyle yani fason üreticilik modeliyle tabana kadar yayılan bir gelir dağılımına sebep olan bir sektör. Bu sektörün daha da geliştirilmesi, ihracat anlamındaki, önündeki sıkıntıların kaldırılması gerçekten önemli fakat bu aşamalar için de en başta bizler yani Bolu milletvekilleri, bunun yanında belki Balıkesir milletvekilleri, diğer arkadaşlarımızla beraber bu çalışmaları yapmalıyız ama yapıyoruz. Yani biz, Tarım Bakanlığı, kümeslerin ruhsat problemleriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına kadar bu konuyla alakalı ne kadar kurum ve kuruluş varsa Haziran 2011 yılından bu yana defalarca toplantılar yaptık ve sektörün önündeki problemleri aşacak genelgeler de bu vesileyle yayınlandı. Yani şu anda, şartlara uyduktan sonra ruhsat alamayan bir tane bile kümes söz konusu değil ama bir başka parsele tecavüz veya işte, herhangi bir yola cephe alamaması durumunda zaten bunu ruhsatlandırmak mümkün değil ama “Kaçak olarak artık bir kümes var.” olayı ortadan kalktı. Devletin hiçbir kurumu, geçmişte kendi teşvikleriyle yapılan bu kümesleri artık kaçak olarak nitelendirmiyor. Dolayısıyla başvuru yapıldıktan sonra, şu anda, bütün kümesler bu ruhsatları alabilecek noktaya geliyorlar.

Diğer taraftan, piliç eti ihracatındaki artılarımız neler? Mesela biz, potansiyel ihracat pazarlarının önemli bir kısmına yakınız yani hedeflenen, Suudi Arabistan vesaire gibi Orta Doğu ülkelerine çok yakınız. AB mevzuatlarına eş değer mevzuat, üretilen ürünlerin AB ülkeleri standartlarında üretilen ürünlere denk kalitede olması da diğer bir avantajımız. Bu da zaten 2002’den bu yana yaklaşık 16 kat artan ihracatı kanıtlıyor. Bu ve buna benzer birçok noktayı ortaya koyabiliriz ama ham madde fiyatlarındaki yükseklik ve özellikle soyadaki dışa bağımlılık da bir gerçek, bunu da inkâr etmemiz mümkün değil. Bize düşen, özellikle avantajlı olduğumuz pazarlarda ihracatın önünü açabilmek ve içteki tüketimle alakalı artışı da bir miktar teşvik etmek. Bu sayede, özellikle en ücra köydeki çiftçilerimizin çok ciddi manada gelir elde etmesine vesile olan beyaz et sektörünü, kanatlı sektörünü sadece Bolu ve Balıkesir’de değil, ülkemizin diğer illerinde de teşvik ederek Türkiye’nin bu üretimine ciddi manada katkıda bulunabiliriz.

KDV’yle alakalı sorunları konuşabiliriz ama bu noktada bildiğimiz kadarıyla Hükûmetimizin ciddi manada çalışmaları da var.

Dolayısıyla değerli arkadaşlar, saygıdeğer Genel Kurul; şu anda Tarım Bakanlığı ve ilgili bütün bakanlıklar nezdinde beyaz et sektörüyle, kanatlı sektörüyle alakalı ciddi çalışmaların neticelerini anlatmış oldum ben burada. İnşallah, bu çalışmalarda iktidar partisi milletvekili olarak muhalefet partisi milletvekilleriyle birlikte olmayı arzu ederiz. Fakat önümüzdeki gündemle alakalı Meclis araştırma önergesinin aleyhinde olduğumuzu bir kez daha belirtir, Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Efendim?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkanım, bir beyaz et üreticisi vatandaşımızın biraz önce sayın hatip konuşurken bir telefonu geldi -ona saygının gereği- burada bir soru sormamı istedi; dediler ki, soru şu: “Hangi beyaz et üreticisinin sorunu yok, sayın milletvekiline bir sorun. Hangisinin bankaya borcu yok; kim rahatlık, bolluk içerisinde, sayın AKP milletvekiline sorun.” diye bir üretici söyledi. Kayıtlara geçmesi açısından ve üreticiye saygı açısından…

BAŞKAN – Tamam, sordunuz, kayıtlara geçti.

Teşekkür ederim.

Sayın Havutça, buyurun.

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Efendim, benim verdiğim bilgilerin yanlış olduğunu ifade etti, düzeltmek istiyorum.

BAŞKAN – Sataşmadan değil, 60’a göre söz veriyorum.

Buyurun.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

14.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben, bu bilgileri Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliğinin İnternet sitesinden aldım; güncellenmiş bilgilerdir, bilgiler oradandır.

Bakın, sektörün 2010 yılı cirosu 3,7 milyar ABD doları. 9 bin çiftlik ve nakliyeciler ve yan sanayiyle birlikte 500 bin kişinin sektörde çalıştığı ifade ediliyor ve 2010’da ihracat geliri 206 milyon ABD doları ve 2011’de ise 271 milyon ABD doları. Dünyadaki piliç eti ihracatının yüzde 42’sini Brezilya, yüzde 35’ini ise ABD yapıyor ve piliç yeminin en önemli ham maddesi olan mısır ve soya fasulyesi bu iki ülke tarafından ekilmekte ve bu tahılların en önemli ihracatçısı yine bu ülkelerdir.

Ayrıca, mevcut pazarlarımızı, Irak pazarı… Türkiye için sadece Irak pazarı mevcuttur. Bunun dışında, biz Çin’e sadece tavuk ayağı satıyoruz, İran’a mal satamıyoruz, Türki cumhuriyetlerine yüzde 50 satışımız yüzde 10’a düşmüş, Suudi Arabistan bizden mal almıyor, Avrupa Birliği hiç almıyor.

Şimdi, sektörün böylesine önemli sorunları var, biz diyoruz ki: Gelin bunları konuşalım. Sayın milletvekilim “Beyaz etin sorunu yok.” diyor. Ben buradan bu millete, bu halka soruyorum, Balıkesir’deki üreticilere soruyorum: Değerli milletvekili arkadaşlarım, bunları konuşmak, bu ülkenin en önemli sorunlarını masaya yatırmak, siyasetçi olarak bizim öncelikli görevimiz, hele iktidar olarak sizin asli göreviniz. Senin Maliye Bakanın, senin Tarım Bakanın ne yapıyor burada? Bunları konuşmayacaksa kimin bakanı, Sudan’ın bakanı mı?

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – 16 kata çıkarmış işte, daha ne yapacak yani?

NAMIK HAVUTÇA (Devamla) – Bunları konuşacak işte, gidecek, Balıkesir’de sanayicilerle bunları konuşacak Değerli Milletvekili Arkadaşım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

VII.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

3.- CHP Grubunun, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan (10/350) esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 12/2/2013 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin lehinde, Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin önerisi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye için böylesine önemli bir konunun ilgili Bakan tarafından dinlenmemiş olması, hazırunda bulunmamış olması üzüntü verici. Beyaz et sektörü, gerçekten -demin iktidar milletvekilinin ifade ettiği gibi- 1,5 milyon insanı ilgilendiren bir sektör. Tabii ki sayın konuşmacı yüzde 30’unun sektörde küçüldüğünü, yüzde 30’unun gittiği hâlde yine aynı başarıyı gösterdiğini ifade etti. Bu giden yüzde 30 nereye gitti, tatile mi çıktı bunlar, neredeler, yeni iş sahaları mı buldular, sanayiye mi yerleştirdiniz, nereye gitti bu yüzde 30? O yüzde 30’u lütfen düşünün. Nerede bunlar? İşsizliğin arttığı, insanların çaresizlik içerisine düşürülerek sektörün küçüldüğü bir dönem yaşadık.

Evet, Balıkesir, Bolu, İzmir bu sektörde çok önemli merkezler. Bu merkezlerin diğer illerde de olması ve bunun büyümesi lazım ancak bu büyümenin de planlı yapılması lazım. Şimdi, sektörün Balıkesir’de 870 işletmesi, 1.756 kümesi var; bununla Türkiye üretiminin yüzde 25’ini karşılıyor, Bolu daha fazla, İzmir ona yakın. Bu hızla artan sektörün büyümesi, üretimin artması güzel ancak devletin, yönetimin bunu planlı bir şekilde yönetmesi lazım. Şu an sattığımız yerler, bizden ürün alan ülkeler, bir iki tanesi eğer sekteye uğrasa içeride problem olur.

Balıkesir’in dünya çapında marka olmuş önemli firmaları var. Bu firmalardan Şeker Pilicin içine düştüğü… Yarım asırlık bir kurum, yarım asırlık bir marka, Avrupa Birliğine ilk ihracat yapan firma. Bu firma düzgün iş yapan, gerçekten çok hijyenik ürünler ortaya koyan, kaliteli bir üretim yapan, üretimde hiçbir şeyi eksik bırakmayan bir kuruluş olduğu hâlde bugün dara düşmüş, bugün zora düşmüştür. Bunun elinden tutmak, bu ilk 500’ün içerisine giren İstanbul Sanayi Odasının ifade ettiği kuruluşu, mutlak suretle ayağa kaldırmak lazım. Bunun önünü açmak lazım, bunun gibi devletten 24 milyon lira KDV alacağı olan bu kuruluşla birlikte sektörde 600 milyona yakın KDV alacağının olduğu ifade edilmektedir. Tarım Bakanlığının, Hükûmetin bu noktada da dikkatlerini çekiyorum.

Değerli milletvekilleri, tavuk, beyaz et sektörü eski tadını kaybetti yani tavuğun tadı kaçtı. Neden? Beslenmesinde, yeminde çok ciddi sıkıntılar var. Evet, ifade edildiği gibi mısırı ithal ediyoruz, soya fasulyesini ithal ediyoruz. Bunun içerisine birçok kimyevi maddeler karıştırılıyor. GDO’su değişmiş ürünler ithal ediyoruz, bu yemleri o ülkelerde kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla, onlarla beslediğimiz bu ürünlerin… Yirmi beş-otuz günde 2,5 kiloya kadar çatlarcasına büyüttüğümüz hayvanlarla bir üretim gerçekleştiriyoruz.

Diyorum ki: Hükûmete, sektörü yönetenlere, Türk beyaz etinin, damak tadının kalıcılığı ve ünyada aranır ve mutlak suretle vazgeçilmez kılınabilmesi için bu anlamda yemin üretiminin bu ülkede olması, GDO’suz yapılması, Türk damak tadının yeniden hayata geçirilmesi gerekir. Dünyada fiyat rekabeti sonucu, acımasız bu rekabet ortamında firmalarımız kendi ayakları üzerinde durmaya terk edilmiş. Size soruyorum, bütün kırmızı etlerde Hükûmet destekleme yaparken beyaz ete hiç destekleme yapılmamaktadır. Beyaz et üreticisine destekleme verilmemektedir. Dolayısıyla, bu Avrupa ve Amerika’da üreticilere verilen desteğin karşısında ihracatta rekabet şartlarını kaybeden üretici ister istemez zora giriyor. Birileri de fermaya yatmış bekliyor, bir fabrika, firma sallansa da alsam diye. Benim ilimde böyle.

Krizi fırsata çevirip, “tavuk, kuş gribi” deyip -daha önce biz sadece sütün pastörizesini bilirdik- yumurtanın da pastörizesini üretip, Türk ekonomisinde böyle bir markayla ortaya çıkan kişileri gördük. Şimdi de bu firmaların peşinde koşan, onları takip eden, daha çok fiyatı düşürüp o firmaları almak için bekleyen kişilerin olduğunu düşünerek, oraya verilen emeğin, orada çalışan insanların haklarını, hukuklarını korumak Hükûmete düşüyor. Hükûmetin, bu anlamda, sektörün sorunlarını, yeniden, teklif edildiği gibi bir komisyon kurularak, araştırma komisyonu kurularak, yerinde, bilhassa bölgede konunun araştırılıp sorunlarının çözülmesi konusunda bir çabayı göstermesi gerektiğini düşünmekteyim.

Tavukla birlikte yumurta sektörü de tabii ki aynı kategoride. Ülkede kurulan bu entegre tesislerin -tavukçuluk, kuluçka, kesimhane- bunların kurulurken hijyene dikkat edilmesi, kuluçkahanelere hastalıkların bulaşmaması, üretim zayiatlarının olmaması için de tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Evet, ülkemizde ekilebilir alanlar giderek ekilmez iken, maliyetlerin -elektrik maliyetleri, akaryakıt maliyetlerinin- yüksekliği sebebiyle bilhassa Ege Bölgesi’nde birçok ürünü artık insanlar ekmez hâle gelmişken, bunu dışarıdan ithal etmenin, hele hele Hükûmetin -şaşılacak bir uygulaması- Sudan’dan toprak kiralayıp orada tarım yapmaya kalkmış olması bana komik geliyor. Bu ülkenin çiftçisini tarlasına yeniden döndürecek, yeniden onun üretime dönmesini sağlayacak, bu ülkenin değerlerini ortaya çıkaracak gayretlerin ve çabaların olmasını düşünmekteyim. Tarım Bakanlığının, hayvancılığın beyaz ette ve kırmızı ette kalkınması, üreticinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda hassasiyet göstermesi ve bu noktada da Hükûmetin, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin gereken önemi ve katkıyı göstermeleri gerekmektedir.

Tanıtım çok önemli sektörde. Her firma kendi tanıtımını kendisi yapmaya kalkmakta; dış ülkelerde Türk markalarının tanıtımı konusunda, fuarlarda temsili konusunda sektörün önünün açılması, desteklerde bulunulması gerekmektedir. Zeytinyağının desteklenmesi, tanıtımı konusundaki önerilerimizi, tekliflerimizi bu sektör için de ortaya koyabiliriz. Bu ülkelerin açılan fuarlarına, gıda fuarlarına bu Türk markalarının, Türk lezzetinin mutlak surette taşınması, oralarda bu markaların tanıtılarak yeni pazar alanlarının oluşturulması gerekmektedir.

Balıkesir’deki üreticiler kümeslerin ısıtılması için kömürü Soma linyit tesislerinden almaktadırlar. 100 ton kömüre ihtiyacı olan bir üreticiye Soma tesisleri 20 ton vermektedir, 80 tonunu başka yerlerden temin etmek zorunda kalmaktadırlar. Önceden bu ihtiyaçlarını tam olarak karşıladıkları hâlde, şimdi Soma işletmeleri çimento fabrikalarına kömürünü vermekte, beyaz et sektörünün ihtiyacı olan kömürü vermemektedir. Bu konuda ilgili bakanlıkların dikkatlerini çekiyor, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çabalarını bekliyor, Cumhuriyet Halk Partisi önerisinin kabulünü arz ediyor, yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bulut.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisinin aleyhinde Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin.

Buyurun Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN ŞAHİN (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım.

Bu konuyla ilgili detaylı açıklamayı, benden önce kürsüye çıkan Bolu Milletvekilimiz Ali Ercoşkun Bey geniş bir şekilde yapmıştır. Tabii, sektörün çeşitli sorunları  vardır her sektörün olduğu gibi. Dünya 2008 global krizinden sonra çok çalkantılı bir dönem geçirmektedir, geçirmeye de devam etmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Uzak Doğu ülkeleri ve dünyanın son on-on beş yıldır yıldızı olan, büyümeyle rekorlar kıran Çin’de dahi birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır. Ülkemizde de çeşitli sektörlerde dönem dönem sıkıntılar yaşanmakta, bu sıkıntıların aşılması için Hükûmetimiz ve Ekonomi Bakanlığımız çeşitli tedbirler almakta, ihracatı desteklemekte, yatırım için çeşitli teşvikler uygulamaktadır -bölgesel teşvikler bunlardan bazılarıdır- desteklemeler vardır, bu kanatlı sektöründe de desteklemeler vardır. Türkiye'nin imkânları doğrultusunda, Türkiye'nin bütçesinin elverdiği doğrultuda, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere nazaran yeterli olmamasına rağmen desteklenmektedir kanatlı hayvancılık sektörü de ama ben de birtakım bilgiler vermek istiyorum.

Kanatlı sektörü, son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesiyle ülkemizin en hızlı gelişen, Avrupa Birliği standartlarının da üstünde üretim yapabilen ve yüksek ihracat kapasitesine sahip önemli bir sektör konumuna ulaşmıştır.

Tarım Bakanlığımızın kanatlı sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak kümes hayvanlarını 2005 yılında tarım sigortası kapsamına dâhil ettiğini hepimiz bilmekteyiz.

Ayrıca, kanatlı sektörüne düşük faizli kredi imkânı sağlanmış olup 2012 yılında yüzde 50 faiz indirimli yatırım ve yüzde 25 faiz indirimli işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Tarım Bakanlığımıza bağlı Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu tarafından yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda Türkiye şartlarında en iyi verimi veren üç adet yumurtacı ebeveyn ve hibrit hat geliştirilmiş ve tescili yapılmıştır.

2002-2011 yılları arasında tavuk eti üretimi yüzde 132, yumurta üretimi ise yüzde 12 oranında artmıştır. Ülkemiz kanatlı et ve yumurta üretiminde kendine yeter durumda olup üretim fazlasını ihraç etmektedir. Üretimdeki bu gelişmeye paralel olarak yıllık kişi başı tavuk eti tüketimimiz de 2002 yılında 10 kilogram seviyesinde bulunurken bugün 20 kilogram seviyesine çıkmış, yaklaşık on yıl sonraki hedef projeksiyonda da 30 kilogramın üzeri hedeflenmektedir.

Tabii, sektöre destek verilmeli, sektörün önü açılmalı, ihracat konusunda özellikle bizim yakın çevremizde, Orta Doğu’da, Afrika’da tavuk etinin çok yüksek oranda tüketildiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu anlamda, yakın coğrafyamızdaki birtakım ülkelerin, özellikle iç siyasal karışıklıkların ve bazı rejim değişikliklerinin de ekonomiye mutlaka negatif yönde etkisi olmaktadır. Ama bunları aşmak için ülkemizin, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere, özellikle de iş adamlarımız oluşturmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla ihracatı arttırmak ve ülke çeşitlemesine gitmek için ellerinden gelen gayreti göstermekteler ve Hükûmetimiz de bunları desteklemektedir.

Gündemimizin çok yoğun olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirterek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

4.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin önerisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulunun 12/02/2013 Salı günü (bugün) yaptığı toplantıda siyasi parti grupları arasında oy birliği sağlanamadığından, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince, grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                        Mustafa Elitaş

                                                                                                             Kayseri

                                                                                         AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan 216, 212, 58, 140, 205, 231, 229, 57, 63, 170, 380, 327 ve 388 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37’nci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

Genel Kurulun;

12 Şubat 2013 Salı günkü (Bugün) Birleşiminde 345 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

13 Şubat 2013 Çarşamba günkü Birleşiminde 229 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

14 Şubat 2013 Perşembe günkü Birleşiminde ise 170 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar,

Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programların tamamlanamaması hâlinde günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisinin lehinde İstanbul Milletvekili  Sayın Mehmet Doğan Kubat.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; grubumuzun İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi uyarınca vermiş olduğu öneri hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Öneride gündemin kanun tasarı ve teklifleri bölümünde yer alan işlerin sırasında, uluslararası sözleşmeler bakımından, 12 tane uluslararası sözleşmeyi ön sıralara alma gibi bir teklif vardır ve salı, çarşamba, perşembe günleri bu görüşmelerin 24.00’e kadar tamamlanamaması hâlinde bitimine kadar çalışmaların devam etmesi önerilmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu sözleşmeler, özellikle gençlik ve spor alanı ve uluslararası taşımacılıkla ilgili şu anda devletimizin uluslararası politikaları açısından biraz önceliği olan işler olduğundan dolayı bu öneriyi getirmek durumunda kalmıştır grubumuz.

Grubumuzun bu önerisine desteklerinizi bekler, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şeker.

Buyurun Sayın Şeker. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞEKER (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi, maalesef Danışma Kurulunda anlaşamadık diye her hafta kendi önerilerini ve bu süreçte bizim istediğimiz kanunlar çıksın anlamında, sürekli bunları getiriyor. Çoğunluğuna güvenerek de bunu yapıyor. Uzlaşmayı bir tarafa bırakıyor. Tabii, biz bu uzlaşma kültürünün bu Meclis çatısı altında daha iyi bir şekilde oluşması için bunlara daha çok özen gösterilmesini özellikle istiyoruz. Türkiye’nin uzlaşmaya, dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var.

Değerli arkadaşlarım, sizlere bu konuşma sırasında özellikle geçen gün Cilvegözü Sınır Kapısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili… 13 yurttaşımız hayatını kaybetti, 50’ye yakın yurttaşımız da maalesef yaralı ve ciddi şekilde yaralı olanlar var. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum.

Nereden geldik buraya? Bu olayın olacağı belliydi. Hani “Perşembenin gelişi çarşambadan belli.” derler ya bu çok net ve belli bir olaydı. Hatay’da ya da Adana’da ya da Mersin’de böyle bir olayın olacağını hepimiz biliyorduk. Nereden biliyorduk? Yine, ben bu Meclis kürsüsünde 02/02/2011’de -Sayın Millî Savunma Bakanımız da burada, onun da bilgisi var- demiştim ki o zaman: “Suriye’ye Gaziantep’in Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan bomba yüklü, içinde silahların olduğu araç geçerken yakalandı.” Çok ciddi bir şekilde, devletin bir açıklaması olmadı ama sonra soru önergelerimiz oldu, bunların üzerine gittik. Suriye’ye girişte Gaziantep’in Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda bu silahlar yakalandı. Bu silahların neler olduğunu sorduk, İçişleri Bakanlığından bize yanıt geldi. İçişleri Bakanlığı bu yanıtında dedi ki: “Evet, bunlar bomba yapımında kullanılan malzemeler ve silahlardır. Bunlar Toprakkale askerî birliğine teslim edildi, Genelkurmay Başkanlığı bunların imhası ya da ne yapacaksa onunla ilgili işlemleri yapacaklar, bizimle ilgisi yok.”

Aradan bir yıl geçti, 7-8 Ocak 2012’de yine 5 tane tır yakalandı değerli milletvekilleri. Bunlarda da bomba yapımında kullanılan malzemeler çıktı. Bunlar da incelendi, bunların da daha çok bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu söylendi. Hükûmet kesiminden açıklamalar yapıldı, denildi ki: “Bu malzemeler Gürbulak Sınır Kapısı’ndan girdi, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan da Suriye’ye gidiyordu.”

Peki, kim gönderiyor? Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na kadar 10 tane il var. Bu 10 tane ilde, bu 5 tane, 6 tane tır bombayla nasıl gidiyor? Nerede bizim istihbaratımız? Nerede Millî İstihbarat Teşkilatı, nerede emniyetin istihbaratı? Nasıl geçiyor gidiyor? Herhangi bir yerde patlarsa ne olacak?

Biz bunları da kabul ettik, peki, Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçtiğini kabul edelim dedik, bunlarla ilgili de çok ciddi bir açıklama yapılmadı ve nitekim korkulan oldu değerli arkadaşlar, 20/8/2012 tarihinde Ramazan Bayramı içinde Gaziantep’te 10 kişinin hayatını kaybettiği bir patlama oldu. Yine üstü kapatıldı, “Bunu PKK yapmıştır.” denildi, “Şu yaptı.”, “Bu yaptı.” denildi, 3-5 kişi gözaltına alındı, olayın üstüne gidilmedi.

Her zaman söylüyoruz, yine tekrar ediyoruz buradan. Şu anda, değerli milletvekilleri, 800 küsur kilometrelik Suriye sınırımızın hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde denetim yapılmıyor. İnsanlar istedikleri gibi geçip gidiyorlar. Gaziantep’in sınır köylerine gittiğimde, karşıya ben de geçtim çok rahat bir şekilde. Hiçbir şekilde denetim yok, giden malzemeler denetlenmiyor, oradan gelen kişiler denetlenmiyor, daha kötüsü hem Gaziantep’te hem Urfa’da hem Hatay’da hem Kilis’te şu anda kampların dışında kalan insanlar var. Kampların dışında kalan insanlar ev kiralamışlar ve bu evlerde oturuyorlar. Kaç kişi olduklarını kimse bilmiyor. Ne emniyet biliyor, ne devlet biliyor. Sayın Beşir Atalay buradayken ben geçen gün yerimden bir soru sormuştum. “Kamplarda kalan insan sayısı 150 bin kişi ama kampların dışında kaç kişi kaldığını biliyor musunuz? Bunlarla ilgili bir çalışmanız var mı?” dediğimde Sayın Atalay dedi ki: “Kampların dışında 80 bin kişi olduğunu tahmin ediyoruz.”

Değerli arkadaşlar, şu anda Gaziantep’in değişik yerlerinde, şehir merkezinde herhangi bir yere giderken Suriye plakalı bir aracı görebilirsiniz. Kırmızı ışıkta, en az iki üç tane arabanın olduğu yerde bir tane Suriye plakalı araba var. Bunların denetimi maalesef yapılmıyor. Şehrin değişik yerlerinde ev kiralamışlar ve bu kiraladıkları evlerde bu insanlar oturuyorlar, yine denetim yok. Emniyet kaç kişi olduklarını bilmiyor, ne iş yaptıklarını bilmiyor, kimler olduklarını bilmiyor. Burada çok ciddi sıkıntılar var ve nitekim en son Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki bu patlama da hayata geçmiş oldu.

Yine, 23 Ocak yani bundan yirmi gün önce bir soru önergesi verdim. Dedim ki, Sayın Başbakana özellikle sordum. 23 Ocak günü Gaziantep’in bir mahallesinde, Kızılhisar Mahallesi’nde bağ evinin içerisinde patlama oluyor, gece saat on. Emniyet görevlileri, itfaiye görevlileri gidiyorlar. Saat onda olan bu patlamada orada amonyum nitrattan dolayı, bomba yapımında kullanılan bir maddeden dolayı patlama oluyor. 3 tane yaralı var. Bunlar Suriye vatandaşı ve bunlar hastaneye götürülüyor. Devletin… Tabii biz araştırıyoruz, soruşturuyoruz ne oldu diye, bilgi verilmiyor. İtfaiyeden giden ekibe diyorlar ki: “Aman kimseye bir şey söylemeyin, bu iş gizli kapaklı kalsın, kimse bunu duymasın.” İçeriye herkesi almıyorlar. Görgü tanıkları içeride roketatar mermilerinin de olduğunu söylüyor.

Değerli arkadaşlar, kendi şehrimizde, kendi illerimizde bomba yapımında kullanılan malzemelerin olduğu bir ortamda yaşıyoruz ve bu işin daha kötüsü, bir kamu görevlisi hakkında da dava açmak istiyor savcılık ama izin vermiyorlar. O kamu görevlisinin ne görev yaptığını ben de bilmiyorum, büyük ihtimalle istihbarat görevlisidir. Bu işlerin içerisinde maalesef bizler varız.

Değerli arkadaşlar, bu bomba nerede patlarsa patlasın -Türkiye’de de olsa Suriye’de de olsa- ölen, hayatını kaybeden insanlar var ve hayatını kaybeden bu insanlar maalesef bizim insanlarımız. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun, bir insan yaşamını yitirdiğinde bizlerin üzülmesi lazım. Eğer biz bu insanlara imkân sağlıyorsak ve bu insanlar, ellerinde bomba yapımında kullanılan malzemelerle gidip herhangi bir yerde bir eylem yapıyorlarsa ve birileri de hayatını kaybediyorsa, bence bunda çok büyük bir sorumluluğumuz ve vebalimiz var. Çok ciddi şekilde bunları düşünmemiz lazım, bunlarla ilgili çok ciddi denetimlerin yapılması lazım. Şu anda maalesef yapılmıyor. Şu anda Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin nerede oturduğunu bile devlet bilmiyor. Bunlara geçici bir kimlik numarası vermemiş, takip edemiyor. Suç işleyenlerle ilgili Resmî Gazete’yle arama yapıyor. Maalesef bu kadar gülünç bir durumdayız.

Bu bomba yarın bir gün bir başka ilimizde daha patlayacak -Adana olur, Mersin olur, Gaziantep olur- birilerinin hayatını kaybetmesine sebep olacak. Niçin? Denetlemediğimiz için. Sınırımızı denetlemiyoruz, sınır kapısını denetlemiyoruz, orada yeterli güvenlik görevlimiz yok. Şehrin içine yerleşmiş insanların ne yaptığını denetlemiyoruz. Nereye gidiyorlar, nasıl geçiniyorlar, ne işle meşguller, bunların hiçbirini denetlemiyoruz. Maalesef bunların sonucunda, işte Cilvegözü Sınır Kapısı’nda olduğu gibi, 13 tane insan hayatını kaybetti.

İnşallah tekrar etmez, tekrarı olmaz ama buradan tekrar söylüyorum: Eğer bu denetimleri yapmazsak başımıza iş açarız, hem de kendi şehirlerimizde başımıza iş açarız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şeker.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin lehinde Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan.

Buyurun Sayın Türkkan. (MHP sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli üyeler; Adalet ve Kalkınma Partisinin konuyla ilgili grup önerisinin lehinde konuşmak üzere söz aldım.

Bu önerinin karşı çıkılacak bir tarafı yok ama hazır, ben bu kürsüye çıkmışken, böyle bir fırsat bulmuşken kendi bölgemle ilgili birkaç sorundan bahsetmek istiyorum.

Ben Kocaeli Milletvekiliyim. Kocaeli, Türkiye’nin en kirli illerinden bir tanesi. Bölgedeki çevre kirliliği “Dilovası” ismiyle bütün Türkiye’de müsemma oldu. Dilovası sanayinin çok yoğun olduğu bir bölge, ağır metal sanayisinin olduğu bir bölge, kimya sanayisinin olduğu bir bölge, boya sanayisinin olduğu bir bölge. Gece, baca gazları salımına hız verildiği zaman, bölgede -kara yolunu kullananlar da bilir- eğer pencereniz açıksa kapatırsınız, “air condition”ınız dışarıya, sirkülasyona açıksa onu da kapatırsınız. Yoğun bir kimyevi koku gelir, sizi zehirleyecek ölçüde bir kimyevi koku. Bu koku o bölgede yaşayan insanların yirmi dört saat hissettiği bir koku.

Ben daha önce bu kürsüden de izah ettim. Para kazanmak, istihdam yaratmak çok kutsal bir hadise ama insanların ölümüne para kazanmak kutsal bir mesele olmaktan çıkıyor. İnsanları öldürerek para kazanan tek sanayi var: Savaş sanayisi, silah sanayisi. Üstelik, o bölgede üretim yapan insanlara baktığınız zaman kendilerinin ne kadar önemli şahsiyetler, ne kadar büyük şirketler olduğunu görürsünüz. Buna rağmen bu konuyu görmezlikten geliyorlar.

Dilovası’yla ilgili daha önce Meclisin kurduğu araştırma komisyonunda, metal üreticilerinin artık kapasitelerini durdurmaya yönelik çalışmalar yapmalarını salık verdiler. 50 bin tondu onların kapasiteleri. Durdurmak bir yana, tam 5 katı arttı, 250 bin ton oldu. Orada bir tane deterjan üreten fabrika var. Dilovası rampasında her yağmur yağdığında insanlar o rampadan aşağı inerken mutlaka ve mutlaka kaza yapmamak için yavaşlarlar ve her gecede, her yağmurda en az 3-4 tane kaza olur, ölümlü kazalar olur. Sebep ne, biliyor musunuz? Orada bir Amerikan deterjan firması var. Gece, salınım gazlarını bıraktığı zaman bütün yollar deterjan kaplanır ve o yol da kayar, insanlar kaza yapar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Kocaeli’nde, Dilovası’nda, şimdi, bir de, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi planlandı. Orada, kömürcülere ruhsat verildi; kömürcüler taşındı. Kömür tozları, bütün, Dilovası’nda yaşayan insanların üstlerine yağmaya başladı; çocukların ciğerleri kömür tozlarıyla kaplandı. Bu konuda yaptığımız konuşmalar, verdiğimiz önergeler hiçbir zaman dikkate alınmadı.

Bakın, ben, dün, Dilovası’ndan geldim. Orada şiddetli bir yağmur vardı. Yolda durdum, bir su birikintisinde biriken kömür tozlarından çamur getirdim, size onu göstereceğim. Bakın, bu alelade bir su birikintisinden çıkarttığım kömür tozları.

Beyler, bu tozlar, bu çocukların ciğerlerine yağıyor. Burada, biraz vicdanı olan insan, bu çocukların bile bile zehirlenmesine göz yumabilir mi? Asla ve kata. Bizim bu konuda yaptığımız bütün başvurular, maalesef, iktidar bölge milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından, Valilik kanalıyla püskürtüldü. Yahu arkadaş, orada 2 tane hastane planlandı, 1 tane okul planlandı. Nereye biliyor musunuz? Tam, bu Dilovası Kömürcüler OSB’nin yanına. Yani insanlar kanser olsun, tedavi de burada olsun! Böyle bir zihniyet olur mu? Günah değil mi bu insanlara, bu çocuklara günah değil mi? O insanlar orada 7/24 yaşıyorlar.

Etnik kimlikleri ne olursa olsun, orada yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 80’i güneydoğudan, doğudan gelmiş insanlar. Her ailede 7-8 çocuk var. Nüfusun yaş oranı çok küçük. Yani Şırnak’ta 16,7 ise nüfusun ortalaması, orada da 20’yi geçmez. Bu genç çocukların ciğerlerinin bu kömür tozlarıyla kaplanması size nasıl bir duygu hissettiriyorsa, Dilovası’nda yaşayan bir insan olarak bana da aynı duyguları hissettiriyor.

Ben, biraz evvel, yerimden izlerken, cezaevi şartlarıyla ilgili Manisa Milletvekili arkadaşımızın sözlerini dikkatle izledim. Bakın, ben, cezaevi şartlarını 12 Eylül döneminden bilen bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Türkiye hakikaten otuz yılda ciddi mesafe katetti her konuda ama cezaevi şartlarında katetmedi, kabul edin.

RECEP ÖZEL (Isparta) – O konuda da etti, onda da etti.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) – Biz özel tip cezaevinde yattık, özel tip. Mehmet Ağabey de bilir, altta 15’e 30 bir delik vardı, delikten bize yemek verilirdi yani bize yemek verenleri görmezdik. Otuz sene geçmiş aradan, Mehmet Haberal’a kapının altındaki delikten yemek veriliyor. Bu mudur cezaevinin şartlarının iyiliği? Ben gittim, sonra bir haftada hasta oldum. Neden biliyor musunuz? Palto almadım yanıma kapalı bir mekânda görüşeceğiz diye, soğuktan üşüdüm, hasta oldum. Benim hasta olduğum yerde Mehmet Haberal dedi ki: “Lütfü Bey, ben dört dilimlik bir kaloriferle ısınıyorum burada.”

Bakın, bir şey söyleyeceğim: Bu insanlar milletin iradesiyle seçilmiş milletvekilleri. Sayın Meclis Başkanı bizim burada içtiğimiz çorbanın sıcak veya soğuk olmadığıyla ilgilenebilecek kadar hassasiyetli davranıyorsa, oradaki o milletvekillerinin yaşam şartlarını da dikkatle irdelemesi lazım.

Sayın Engin Alan’a gittim, üzerinde bir kazak, “Ağabey, yeni kalktın herhâlde.” dedim. “Yok, ben çoktandır ayaktayım.” dedi. “Yani kazağını böyle hani buruşmuş gibi gördüm.” dedim. “Yok, bizim burada 2 tane kazak  hakkımız var. 1 kazağı benim bir hafta giymem lazım. 2’nci kazağı getirdiğim zaman, bu kazağı giydikten sonra, bunu iade ediyorum.” dedi.

Sağlık Bakanlığı bize adımölçer hediye etti bütçede, hatırlıyor musunuz? Bu adım ölçeri Engin Alan Bey’e vermemişler. Sebep ne? “Bu, tehlikeli olabilir.” diye. Eski Sağlık Bakanı buradaydı, biraz evvel gördüm. Bu tehlikeli şeyi bize niye hediye ettiniz Sayın Recep Akdağ? Bu kadar tehlike arz eden bir aleti bize niye verdiniz? Engin Alan’a tehlike arz eder diye cezaevi yönetimi vermiyor.

Bakın, ben bir şey söyleyeceğim: Bu sıraların hepsi gelip geçici. Kimin ne zaman nerede olacağı belli olmaz. Aynı cezaevlerinde bir gün sizi de ziyaret etmek kabil olabilir. Mümkün, hayat bu, devir değişiyor. Şu anda bizi yöneten Başbakanı ben Pınarhisar Cezaevinde ziyaret ettim. Ama, Allah için, onu ziyaret ettiğimde gördüğüm noktaları hatırlatayım size, gidenler de vardır burada. Her gün 100-150 tane arkadaşımız, ziyaretçi açık görüş yapıyor, yakınlık derecesi ne olursa olsun açık görüşte görüşüyorlar; yemekler gırla, gani; kapılarda sensörler, kameralar güvenlik nedeniyle. Genç bir savcı vardı, hatırlamıyorum ismini, geliyor “Sayın Başkanım, bir emriniz var mı?” deyip gidiyor. “Efendim, bizim odanın elektrikleri kesik, bir emretseniz de bizim odaya bir elektrik yapsalar.” diyor. Şimdi, bu noktada yatan bir Başbakan gelip burada, Türkiye’de Başbakanlık yapıyor.

Yarın öbür gün siz gittiğinizde, böyle bir şey ola ki vaki olur, dua etmeyiz, temenni etmeyiz, vaki olur, bu şartları sizin için de gelip isteyeceğiz buralarda. İstemek zorundayız, biz insanız, vicdanımız var.

RECEP ÖZEL (Manisa) – Allah düşürmesin, öyle dua edin.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) – Bakın, bunun için, gelin bunları, sizler daha gitmeden, birileri varken, bu şartları düzeltin. Bunlar önemli, insani şartlar.

İdeolojisi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun; mazlumun ve zalimin ismi olmaz. Mazlum mazlumdur, zalim de zalimdir. Konuyu böyle değerlendirin.

Bir başka konuya daha değinmek istiyorum, biraz evvel de arz ettim. Burada, Sayın Başbakanın ifadesiyle, BDP’yle anlaşıp bir anayasa çıkaracak kadar derin bir aşk yaşanıyor aranızda. Allah muhabbetinizi artırsın, daim etsin, bu millet de görsün. Ama, bu aşk üniversitelerde rektörler, dekanlar ve PKK’lı öğrenciler arasında da depreşmiş. Ya, PKK’lı öğrenciler Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde her gün terör yapıyorlar, Marmara Üniversitesinde her gün terör yapıyorlar. Bu teröre karşı okula girmeye çalışan ülkücü öğrencilerin 12 tanesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden uzaklaştırılmış. Sebep? “Siz okulda nümayiş yapıyorsunuz.” diye. Bu öğrencilerin anneleri babaları var, bu çocuklar okumak üzere oraya gittiler, böyle bir zulüm olur mu? Dün Marmara Üniversitesinden 7 tane öğrenciye 12 konu hakkında soruşturma açmış Rektör, böyle bir zulüm olur mu arkadaş? Aşkınızı burada Mecliste yaşayın ama üniversitelere sirayet ettirmeyin. Üniversitelerde, çoluğunu çoğunu, kendi emekli maaşıyla, yetersiz maaşıyla okutmaya çalışan anaların babaların ahını alıyorsunuz, bu çocukların ahını alıyorsunuz. Biz cezaevlerindeyken okuldaki kayıtlarımız silindi. Dediler ki: “Sizin devamsızlıktan kaydınızı siliyoruz.” Halide Hanım da hatırlar. Niye? “Devam etmediniz.” Ya, kardeşim, beni bıraktın mı devam edeyim? Hem cezaevinde tuttun hem de kaydımı sildin. Şimdi aynı zulmü ülkücü öğrencilere yapmaya devam ediyorsunuz. Zulmün sonu abat olmaz, berbat olur, sizler de berbat olursunuz bu kafayla.

Hepinize saygılar sunuyorum.(MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –Teşekkür ederim Sayın Türkkan.

Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin aleyhinde Şırnak Milletvekili Sayın Hasip Kaplan.

Buyurun Sayın Kaplan.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemimiz ne olmalı? Bence Türkiye’nin gerçek gündemi olmalı, bunu konuşmamız lazım.

Bakın, tarihî bir süreci yaşıyoruz ve size iki olayı karşılaştırmak istiyorum. Sene 1999, bir koalisyon hükûmeti var, parçalı bir hükûmet var ve Mecliste çoğunluk olarak da çok rahat değil. Ama 28 Şubatın, postmodern darbenin arkası, o süreçte, İmralı’da, ateşkes ve sınır ötesi konuşuluyordu ve hayata geçiyordu. 2004’e kadar tam tamına dört yıl, hatta beş yıla yakın bir süre heba edildi.

Bugün 2013, yeni bir süreç yaşıyoruz. Bu yeni süreçte Hükûmet güçlü, on yıldır Mecliste çoğunluk ve bu sürecin içinde tek parti iktidarı var, güçlü olduğu iddia edilen bir Başbakan var ve ana muhalefet olsun, partimiz olsun, sivil toplum örgütleri, medya olsun kamuoyunun yüzde 90’ı bu sürece destek veriyor. Meclisin gündemi buysa, bu sürecin sağlıklı işlemesini konuşmak da bunun gündemi olması gerekir. Eğer, biz bu gündemi teraziye vurursak, bir: Ülkenin barışı 1’inci sırada yer alıyor. Kim ki barışın karşısında durursa siyaseten, kendi idam fermanını da kendisi imzalamış demektir. Bugün, öyle bir konjonktür yakalanmışken, bu barış sürecini “ama”lara, kaprislere, taktiklere, siyasi hesaplara boğmak da hiçbir partiye, iktidara hiçbir şey kazandırmaz. O zaman, bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşabilme gündemi Türkiye’nin gerçek gündemidir. Bu nedenle, biz Hükûmeti her zaman bu gerçek gündeme davet ediyoruz.

Hükûmeti niçin davet ediyoruz? Çünkü böyle bir fırsatı muhalefetin de medyanın da, Avrupa Birliğinin de ABD’nin de… Bunca geniş bir yelpazede, herkesin desteğini verdiği bir konuda eğer bu sorun çözülemiyorsa, eğer anayasal boyutu konuşulamıyorsa, eğer yasal boyutları konuşulamıyorsa, eğer bu ülkede 10 binin üzerinde siyasetçi düşünceleri nedeniyle cezaevindeyse, eğer bu ülkenin milletvekilleri -üçüncü yıla geliyor arkadaşlar- seçilmişleri cezaevindeyse, eğer belediye başkanları cezaevindeyse, bu ülkenin adaletinde, özel yetkili mahkemelerinde, olağanüstü yargılamalarında dehşet bir yanlışlık var. Bizim bunları konuşmamız gerekmiyor mu, gerçek gündemin bu olması gerekmiyor mu? Ama bunu konuşamıyoruz. Eğer bunu konuşamazsak tabii ki gündemi başka konularla süslemek mümkün.

Birazdan Sayın Ulaştırma Bakanımız güzel güzel sorulara cevap verecek. Bu ülkede Anayasa Mahkemesinin önündeki heykele şalvar giydiren bir anlayış -adalet tanrıçasına şalvar giydirdi- bırakın hosteslere de kaftan giydiren bir anlayış gelir ve tartışma konusu olursa oturup düşünmek lazım; neyi tartışıyoruz, neyi konuşuyoruz?

Şimdi burada ben biraz rakam verip hesap yapacağım. Arkadaşlar, Meclisin ayda çalışma saati yüz saat -bu rakamlar Meclis İşletme Başkanlığının çıkardığı rakamlar- Genel Kurulun senede çalışma saati bin saat. Şimdi, bu bin saat içinde bir saatlik çalışmayı aldığımız zaman en az 21 personel görev yapıyor, milletvekilleri hariç. Sadece bir saatte şu ampule ve ısınmaya 500 lira para gidiyor bu salonda; ben odalardan, komisyonlardan, diğerlerinden bahsetmiyorum. Şimdi, milletvekilleri maaşlarından bahsetmiyorum, bakın, dikkat edin, çok zaruri giderlerden bahsediyorum. Personel ve diğer konuları koyduğunuz zaman çalışma saatleri olarak çok ciddi bir gider ama size bir yıllık bir total söyleyeyim, bu Meclisin millete maliyeti 5 milyon lira.

Şimdi, bu kadar zor koşullarda bu Meclis çalışıyor, bu kadar gider yapıyor. Bunun elektriği var, ses düzeni var, doğal gazı var, kamerası var, Meclis TV’si var, personeli var, Kanunlar Dairesi var, kütüphanesi var, lokantası var, -bahçelerine, kapılardaki karşılama ve ziyarete kadar-danışman, sekreter ve bütün bunların içinde bilgisayarlar ve kadrolar… Peki, bunca bu gideri harcamak için bir hafta… Allah aşkına, söyleyin bana inandırıcı geliyorsa, vicdanınıza da sığıyorsa, bakın, üç gün birkaç tane sözleşme… Ya, bu sözleşmeler zaten teknik arkadaşlar. Bu teknik sözleşmeleri bırakın anlaşalım, üç saatte çıkaralım hatta bir saatte çıkaralım, bir haftayı buna ayırmanın bir gereği yok. Bütün bunların içinde yalnız yer altı sularıyla ilgili bir kanun var. Vallahi, Meclisin zamanını, parasını, mekânını bizim bu kadar rahat harcamaya hakkımız yok, vicdanen yok. Çünkü bu ülkede demin -sabah- cezaevleri sorunu konuşuldu; cezaevlerindeki iaşeyle, 1 liralık bir öğün yemek parasıyla nasıl geçinildiği, cezaevi koşullarındakiler anlatıldı burada. Ama, bazı arkadaşlarımız çıktı, dedi ki: “Maşallah, cezaevlerimiz saray gibi.” Şimdi, bu gerçeklikle yüzleşmek için sadece ayda en fazla mektubun cezaevlerinden geldiğini size söyleyeyim. Bu hafta içinde de 4-5 tane cezaevini gezdim.

Biz Suriye’yi konuşamayacağız, cezaevlerini konuşamayacağız, enerji ithalatını, Türkiye'nin açığını konuşamayacağız, adaleti konuşamayacağız, işsizliği konuşamayacağız, ekonomiyi konuşamayacağız; peki, Genel Kurulda, demokraside muhalefetçilik oyununu nasıl oynayacağız? Yani, bu muhalefet araştırma önergelerini getirecek, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşacak, siz çoğunluksunuz, ellerinizi kaldıracaksınız, reddedeceksiniz, ondan sonra bunun adı “yasama çalışması” olacak. Hayır arkadaşlar, bunun adı “yasama çalışması” değil. Kimsenin bu Meclisin bu imkânlarını bu kadar heba etme hakkı da yok. Benim önerim bu. Tarihî bir fırsatı yakaladığımız bir anda kaybedilecek bir saniyemiz yok. Bu Meclisin hem barışa hem çözüme hem de özgürlüklere çalışması gerekir arkadaşlar.

Bu kürsüden zaman zaman bize laf atıyorlar: Yok aşk yaşıyorlar, yok meşk yaşıyorlar, bilmem ne…

Arkadaşlar, siyasette gerçek aşk yoktur, onu bilesiniz. Siyaset yönetebilme sanatıdır. Partnerler her zaman değişebilir.

Hepinize saygılarımla.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (2/811) esas numaralı, Kuraklıktan Etkilenen Çiftçilerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/93)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/811 Esas Numaralı Kanun Teklifim kırk beş gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37’nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.11.2012

                                                                                                             Ensar Öğüt

                                                                                                               Ardahan

BAŞKAN – Teklif sahibi Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, ben on beş gün önce Erzurum’daydım, Kars ve Ardahan’ı gezdim; çok enteresan şeylerle karşılaştım.

Sayın Bakanlarım, lütfen, siz de iyi dinleyin.

Erzurum’da dolandırılmayan köylü kalmamış Sayın Başkan. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına -burada makbuzları var- “Saman getireceğiz.” diye para almışlar ve saman getirmemişler. Şu anda milletin malı aç, perişan durumda. Saman olmadığı için de insanlar hayvanlarına ne yedirebilir? Düşünebiliyor musunuz, ne yedirebilir? Evet, insanlar hayvanlarına makarna yediriyor arkadaşlar. AKP Hükûmeti ne duruma getirdi Türkiye’yi lütfen, bir görün bakalım. İnsanlar hayvanlarına makarna yediriyor, makarna beyefendi; saman bulamıyor Türkiye’de.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Aynen doğru. Makarna daha ucuz.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Bakın, ben şimdi onu resimleyeceğim. Evet, işte burada hayvanın resmi ve makarna yediğini gösteriyor burada resimler. Arkadaşlar, bakın!

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hem de sizin bedava dağıttığınız makarnalar, ha!

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Evet, bu makarnaları millete bedava dağıtıyorsunuz, millet de hayvanlarına yediriyor.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Hayvanlar rejim yapamaz mı?

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Şimdi, bu Tarım Bakanı Türkiye’yi öyle bir hâle getirdi ki aşk olsun Sayın Başbakan. Vallahi, yemin ediyorum, şaşırdım. Ben dedim: Herhâlde bu Tarım Bakanını değiştirir; ne değiştirdi ne de ödüllendirdi.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Çalışın, siz olun!

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın arkadaşlar, Türkiye de tarımla uğraşan bir ülke, düşünebiliyor musunuz, hayvanlarına Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Akşar beldesinde makarna yediriyorlar. İşte, resimleri burada.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hem de kaymakamlığın dağıttığı makarna.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – İyi gözükmüyor Sayın Başkan.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Ben size buradan, yakından gösteririm.

Değerli arkadaşlar, sayın bakanlarım; bakın, Türkiye ne duruma geldi?

Bir de ne oldu biliyor musunuz? O bölgede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ne yapmış biliyor musunuz? Demişler ki: “Parayı ver, sana saman vereceğim.” Bakın, bu makbuzlar. Arkadaşlar, Narman’da teslim alan Osman İşler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Narman görevlisi. Ne almış biliyor musunuz? 6 ton saman karşılığı 2.940 lira para almış. Beyler, bakın, ne zaman almış? 16/11/2012’de, daha saman da yok. Burada bir tane daha söyleyeceğim, yine aynı kişi almış parayı, 15 ton saman alacak, 7.350 lira para almış. Bunun tarihi de 08/11/2012.

Değerli arkadaşlar, biz vatandaşlarımızı da dolandırmaya başladık. Erzurum’a gittim, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kapısına gittim, kapı kapalı, adam bir haftadır yok. Para da yok, saman da yok, inanın, samimi söylüyorum, hayvan da yok.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Kaldır, kaldır. Fotoğraf makinesi geldi, kaldır.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Kızım, bak, çek bunu çek. Bunu, bu AKP Hükûmetinin, Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker’in Türkiye’yi ne duruma getirdiğini bir çekin kardeşim. Bu resimleri Türkiye bir görsün. Evet, artık, insanlar hayvanlara makarna yedirmeye başladı.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hem de AKP’nin dağıttığı makarna.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Bakın, insanlara dedim ki: “Niye makarna yediriyorsunuz?” Dedi ki: “Ağabey, ne yapalım? Makarnanın tonu 700 lira, samanın tonu 1.100 lira.” “Yahu, şimdi, makarna yiyor bu hayvan, peki, bunun eti nasıl olur?” dedim. “Ağabey, ne fark eder? Makarna da buğdaydan oluyor.” dedi. Baktım, mantıklı, yani bizim köylünün zekâsını görebiliyor musunuz arkadaşlar?

Şimdi, zamanım da kalmadı.

Değerli arkadaşlar, değerli bakanlarım; sizden istirham ediyorum. Şu anda… Bakın, Karadeniz’den gelen gemilere el konulmuş. Ukrayna’dan gelen samanlar… Vermiyorlar, dolandırılmış köylümüz. Sizden istirham ediyorum. Gümrükte Hopa tarafında gemilere el koymuşlar. Şu anda -yemin ediyorum- Ardahan’da, Kars’ta, Erzurum’da, Ağrı’da, hiçbir yerde saman doğru dürüst yok, saman gitmiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanını aradım, “Efendim, ne yapalım, gelirse göndericeğiz.” diyor; Erzurum bölgeyi aradım, “Gelirse göndericeğiz.” diyor. Samimi söylüyorum, insanlar şunu söylüyor:” Hayvanlar açlıktan artık ahırda bağırmaya başladı.”

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisiyiz, ayıptır yahu! Yani 2 ton, 3 ton saman gönderip de çiftçimize veremiyor muyuz? Bu kadar mı âciz bu devlet? Bunu istirham ediyorum ya. Bu Tarım Bakanı o zaman istifa etsin, bıraksın. Burada bir sürü adam var, başka arkadaş yapsın. Sayın Başbakan, lütfen…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - …sizden rica ediyorum: Şu olaya el koyun ve köylümüze…

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öğüt.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Sayın Başkanım, bir dakika verin, otuz saniye.

BAŞKAN – Veremem, yok.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Peki, canınız sağ olsun.

BAŞKAN – Sağ olun, teşekkür ederim.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Efendim, yani şunu söyleyeyim, inanın samimi söylüyorum: Yani inanın, ben gittim, kendi gözümle gördüm, üzüldüm. Makarnayı nasıl yediriyorlar, biliyor musunuz: Haşlıyorlar, biraz tuz serpiyorlar, hayvan yiyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Makarnayı iade et, kaymakamlığın makarnası.

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Makarnayı ben buraya koyacağım. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

(Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt tarafından bir paket makarna Bakanlar Kurulu sırasına bırakıldı)

BAŞKAN – Teklif sahibinden sonra bir milletvekiline söz veriyorum.

Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması kanunu teklifi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, ben, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'nin en güzel kentinin milletvekiliyim. Ben Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kayısılarının üretildiği dünya kayısı başkenti Malatya’nın milletvekiliyim. Ben Türkiye'nin en çeşitli ve en güzel tarım ürünlerini üreten Malatya’nın milletvekiliyim. Ben maalesef aynı zamanda çaresiz bir kentin milletvekiliyim. Ben ürettiği, dünyanın en güzel kayısılarını sobada yakmak zorunda bırakılan bir kentin milletvekiliyim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Kayısıyı görelim.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, ben, her gün yoksullaşan bir kentin milletvekiliyim. Niye değerli arkadaşlar? Bakın “kayısı” diyorsunuz…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Nerede?

VELİ AĞBABA (Devamla) - …kayısı geçtiğimiz yıl…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tavan yaptı.

VELİ AĞBABA (Devamla) - …7 liraydı -Malatya milletvekilleri de beni dinliyorlar- 7 liraydı. Şu anda kayısının fiyatı, bu dünyanın en güzel kayısısının fiyatı şu anda 2 TL.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Bravo.

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – O samanı da alıp yesenize.

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar; bunun 1,5 TL… Bu kayısıyı üretmek için 1,5 TL işçilik ödüyoruz, 1,5 TL. 1 TL ilaç ve gübre parası ödeniyor. Eğer sulama da varsa 50 kuruş da sulama parası ödeniyor. Yani bu kayısının fiyatı, bu kayısının çiftçiye maliyeti 2,5-3 TL.

Malatya’da kaç liraya satılıyor bu kayısı? Bu kayısı sizin sayenizde 2 TL’ye satılıyor değerli arkadaşlar. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar; gerçek bu, zorunuza gitse de gerçek bu.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Bravo, bravo!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Şimdi, ben, geçtiğimiz hafta sonunda Malatya’yı gezdim, Doğanşehir ilçesini gezdim. Doğanşehir ilçesinin Günedoğru, Söğüt, Elmalı, Beğre, Gövdeli, Kapıdere ve Küçüklü köylerine gittim. Niye yoksullaşan bir kent değerli arkadaşlar, niye yoksullaşan bir kent?

CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Hayvan kayısı yemesin diye mi?

VELİ AĞBABA (Devamla) - Bakın, saman geçen yıl 10 kuruştu, sayenizde bu yıl 90 kuruş. Yem geçen yıl 28 TL’ydi, bu yıl 50 TL.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Siz samanı ne zannediyorsunuz?

VELİ AĞBABA (Devamla) – Et ise etin kesimi yani bakın, kasapta satılan fiyatı değil. Etin kesimi ise geçen yıl 18 TL’ydi, bu yıl 13,5 lira. Yani, değerli arkadaşlar, saman 9 kat artmış, yem 2 kat artmış, et fiyatı yani kasaba kesilen etin fiyatı ise yarıya yarıya düşmüş.

Değerli arkadaşlar, ben bu yaz gezdiğim her yerde aynı çığlıkları işittim. Bakın, Arapgir’in Göldağı yaylasındaki Rasim dayı, Bölücek yaylasındaki Hacı Ali dayı ve Karlık köyündeki Maden amca aynı şeyleri söylüyor: “AKP, gittiğiniz yol yol değil.”

Değerli arkadaşlar…

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Saman ne kadar saman? Saman pahalı saman.

VELİ AĞBABA (Devamla) - …bakınız saman ithalatı kepazeliğini başlatan sizsiniz, bu sizin eseriniz. Kurbanlarda, ithal kurban sizin eseriniz. Sobada yakılan kayısı sizin eseriniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, yine Gövdeli beldesinde bir üretici, devletin üreticiye attığı kazığı anlattı ki, herhâlde bir devlet bir yurttaşına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Devlet destekli iki yıl ödemesiz bir ineği 6.050 liraya almış. Bakın, devlet destekli, sizlere söylüyorum. “İki yıl geçti, ödeme günümüz geldi.” diyor. Değerli arkadaşlar, ineğin tanesi 6 bin liradan bin liraya düşmüş. Bu ineklerin her birinden Doğanşehir ilçesinde 100 ev dörder tane almış. Değerli arkadaşlar, şu anda 100 eve, Sayın Özel, ateş düştü. 100 ev diyor ki: “Oradan AKP milletvekilleri hikâye okuyacağına bize çözüm üretsinler.” (CHP sıralarından alkışlar)

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Saman üretin, saman.

VELİ AĞBABA (Devamla) - “AKP milletvekilleri, o Angus’u, Lincoln’ü ithal ettiren zenginlerin yanında olacağına, Gövdeli’deki, Doğanşehir’deki, Malatya’daki, Bürücek Yaylası’ndaki hayvan üreticisinin yanında olsunlar.” diyorlar.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Saman para ediyorsa saman üret.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Sizi vicdana davet ediyorlar, sizi bu konuda çiftçiyi ezmemeye davet ediyorlar.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – CHP ne yapıyor?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kayısıya gel.

VELİ AĞBABA (Devamla) - Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Malatya’daki pazarları gezdim. Değerli arkadaşlar, pazarları gezdim, hani diyorsunuz ya “Millî gelir 10 yılda 3 kat arttı.”

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Bravo, bravo, helal olsun!

VELİ AĞBABA (Devamla) – Soruyorum Malatyalılara, Doğanşehirlilere, Hekimhanlılara: “Millî gelir cebinize girdi mi?” diyorum, “Girmedi.” Burada biri yalan söylüyor, ya o Malatya’daki insanlar yalan söylüyor ya da bu rakamı açıklayanlar. Ki, Malatyalılar yalan söylemez, Malatyalılar dürüst insanlardır. Bu yalanı söylüyorsa siz söylüyorsunuz. Malatyalı hiçbir insanın cebine millî gelirdeki artıştan pay girmedi. Kimlerin cebine girdi? AKP’nin o dar çerçevesindeki yandaşlarının cebine girdi.

Ben bu kanun teklifini, Sayın Ensar Öğüt’ün vermiş olduğu kanun teklifini kabul etmenizi diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IX.- SEÇİMLER

A) Komisyonlara Üye Seçimi

1.- Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu’na üye seçimi

BAŞKAN – Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliklerine siyasi parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır.

Şimdi listeyi okutup oylarınıza sunacağım.

Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

(10/74, 471, 472, 473, 474, 475)

Adı Soyadı                                      Seçim Çevresi

                                        AK PARTİ (10)

Yılmaz Tunç                                    Bartın

Ali Ercoşkun                                   Bolu

Bilal Uçar                                        Denizli

Şuay Alpay                                      Elâzığ

Mihrimah Belma Satır                     İstanbul

Şirin Ünal                                        İstanbul

Hamza Dağ                                      İzmir

Zeyid Aslan                                     Tokat

Fatih Çiftci                                       Van

Yusuf Başer                                    Yozgat

                        Cumhuriyet Halk Partisi (4)

Namık Havutça                                Balıkesir

İlhan Cihaner                                   Denizli

Erdal Aksünger                               İzmir

Mehmet Siyam Kesimoğlu              Kırklareli

                        Milliyetçi Hareket Partisi (2)

Enver Erdem                                    Elâzığ

Atila Kaya                                       İstanbul

                        Barış ve Demokrasi Partisi (1)

Hasip Kaplan                                   Şırnak

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 12 Şubat 2013 Salı günü (bugün) saat 19.45’te Halkla İlişkiler Binası B blok 2’nci kat, 4’üncü bankoda bulunan Meclis araştırması komisyonları toplantı salonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. Komisyonun toplantı yer ve saati ayrıca plazma ekranda ilan edilmiştir.

Gündemin sözlü sorular kısmına geçiyoruz.

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (*)

1.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

2.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/162) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

3.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/164) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/192) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu sayısına ilişkin sözlü soru önergesi (6/193) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/194) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/195) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

8.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/196) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

9.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin sözlü soru önergesi (6/197) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

10.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/198) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

11.- İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul’a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/199) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

12.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, otoyollarda bazı merkez ilçe isimlerinin tabelalardan kaldırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/200) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/207) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin yükseltilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/215) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/238) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana-Ankara karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/239) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

17.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük karayolu çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/251) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

18.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir-Bursa-Gemlik demiryolu hattının yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/252) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, milletvekili telefonlarının yasadışı dinlenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/308) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

20.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki şehirler arası yol yapım çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/334) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

21.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Görele-Doğankent karayolu projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/366) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

22.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/387) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

23.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidi sorununun giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/397) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/430) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/454) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da kış aylarında telefonlardaki arıza nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/495) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

27.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a bölgesel havaalanı yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/546) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş’ın dâhil edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/547) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/548) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/549) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Elbistan yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/550) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/551) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/552) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

34.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin sözlü soru önergesi (6/558) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

35.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/562) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

36.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö trenlerinin hizmet vermemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/571) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a köprülü kavşak yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/572) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da karla mücadele çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/589) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Andırın yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/623) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/624) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Süleymanlı yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/625) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı, Kantarma ve Tekke köprülerinin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/626) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/627) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş PTT merkezlerinin modernizasyonuna ilişkin sözlü soru önergesi (6/628) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

45.- Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/635) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Süleymanlı-Göksun yolunun tamamlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/638) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

47.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem’in, Ankara-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan kara yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/656) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afşin-Kayseri yolu çalışmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/670) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/717) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

50.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/721) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/723) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/724) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

53.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/725) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/726) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı-Simav karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/727) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/728) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/729) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

58.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/730) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/731) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

60.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Bursa-Balıkesir-İzmir hızlı tren projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/983) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

61.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı duble yolunun yapım ve onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1266) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü-Elbistan yolunun genişle-tilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1305) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Afşin-Elbistan karayolunun bölünmüş yol olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1308) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit karayolunun duble yol olarak genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1309) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İçmeler-Ilıca yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1310) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

66.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1311) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık-Gölbaşı yolunun hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1312) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köy yollarının asfalt sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1313) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık Kısık Obası yolunun yapımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1314) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş il merkezinde Kayseri çevre yolunun genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1315) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1377) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun çayı üzerindeki bir köprünün onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1479) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki bir köyün alt geçit ve köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1480) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1481) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1482) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1483) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1484) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

78.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1485) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun’daki bir yolun yapımının tamamlanması ve yol üzerindeki köprünün genişletilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1486) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

80.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1488) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Ekinözü arasındaki yolun ulaşıma açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1489) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

82.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü’ndeki yolların asfaltlanması ve köprülerin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1490) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1492) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

84.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ankara-Adana karayoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1587) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

85.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1616) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

86.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1617) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

87.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köy yolunun asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1682) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

88.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1696) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

89.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Tuzluca’ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1697) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin sözlü soru önergesi (6/1699) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

91.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan-Malatya yolunun tamam-lanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1759) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

92.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki Kısık yolunun tamam-lanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1845) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

93.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da bir beldedeki yol çalışma-larına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1846) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Nurhak yolunun yapımı için bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2659) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Göksun yolunun yapımı için bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/2660) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere Sayın Bakanı kürsüye davet ediyorum.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisimizin değerli üyeleri; sözlü soruları cevaplandırmaya başlıyorum.

İlk soru, İzmir Milletvekili Sayın Hülya Güven’in Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’e sorduğu (6/43) sayılı sözlü sorusudur. Her yıl hâkim ve cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik meslek öncesi eğitim kapsamında “Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve uygulamaları”, “6284 sayılı Ailenin Korunması, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulaması” isimli dersler verilmektedir. 2012 eğitim yılı içerisinde hâkim ve cumhuriyet savcılarına yönelik olarak konuyla ilgili seminer çalışması yapılmıştır. HSYK’nın ailenin korunması ve kadına karşı şiddet konularında cumhuriyet savcılarıyla aile mahkemelerinde görev yapan hâkimlere yönelik eğitim faaliyeti çalışmalarına başladığı ifade edilmektedir. Diğer yandan, İçişleri Bakanlığınca, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, mağdur kadınların muhafazası ve sığınmalarına ilişkin mevzuat kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili olarak 245 eğitici tarafından yaklaşık 40 bin emniyet teşkilatı personeli hizmet içi eğitimden geçirilmiştir. Yüce heyetinize saygıyla arz ederim.

Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun’un (6/162) ve aynı mahiyette (6/164) no.lu sorularını cevaplandırıyorum: Bakanlığımız, sera gazı emisyonlarına ilişkin çalışmaları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, AB Çevre ve İklim Değişikliği Mevzuatı, Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyon çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin bir yıllık emisyona tabi yanmış gaz miktarı 402 milyon ton olup bunun yüzde 11’i 45 milyon ton karbondioksit emisyonu ulaşım sektöründen kaynaklıdır. Bakanlığımız, İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu üyesi olup bu konuda çalışmaları diğer ilgili birimlerle sürdürmektedir.

Ülkemizin iklim değişikliği konusunda izleyeceği politikalar, stratejiler ise iki esasa bağlanmıştır. Bunlardan birisi, İklim Değişikliği Strateji Belgesi, diğeri de İklim Değişikliği Eylem Planı’dır. Söz konusu belgelerle sektörün orta uzun vadeli hedefleri, eylemleri tespit edilerek uygulamaya başlanmıştır.

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Doğan Kubat’ın (6/192, 6/193, 6/194) sayılı aynı mahiyetteki sözlü soru önergeleri ile İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan’ın (6/195) sayılı sözlü soru önergesini birlikte cevaplandırıyorum.

6 havalimanımız, çeşitli kategorilerde, toplam 13 uluslararası ödül almıştır; Atatürk, Adnan Menderes, Esenboğa, Muğla, Dalaman, Antalya ve Sabiha Gökçen havaalanları.

Havaalanlarımızdaki yolcu trafiği 2003 yılında 34,4 milyon iken bugün 130,6 milyona yükselmiştir, artış oranı yüzde 280’dir. 2010 yılı dünya yolcu trafiğindeki payımız 1,9’ken 2011 yılında 2,1’e; 2012 yılında da bu rakam Avrupa trafiği içerisindeki payımız da 7,4’e yükselmiştir. 2003-2012 yılları arasında havalimanlarımıza toplam merkezî bütçeden ve öz kaynaklarımızdan olmak üzere 4,8 milyar; ayrıca, kamu-özel iş birliği çerçevesinde 1,7 milyar yatırım yapılmış ve toplam bu süre içerisindeki yatırım miktarı 6,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Havalimanlarımızda 2003 yılında 326 olan uçak park yeri de 628’e ulaşmıştır. Aktif havaalanlarımız 25’ten 49’a çıkmış, önümüzdeki bu yıl içerisinde buna 3 adet daha ilave olacaktır. Geçen yıl açılan Iğdır, Zafer havalimanları ve terminali, yeniden yapılan Elâzığ Havalimanı’yla birlikte yolcu kapasitesi toplam havalimanlarımızda 65 milyondan 185 milyon 720 bine çıkmıştır.

İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın (6/196) sıra sayılı sözlü soru önergesi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacı KPSS’ye giren adaylar içerisinden sağlanmaktadır. ÖSYM Başkanlığınca yapılan yerleştirme sonucu işe alım gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğün ücretleri Eurocontrol prensipleri çerçevesinde ödenmektedir. Genel Müdürlük -2012 yılı sonu itibarıyla- personel sayısı 8.340’dır. 2003-2012 yılları arasında DHMİ Genel Müdürlüğünün kamuya genel katkısı yaklaşık olarak 17,2 milyar TL’dir. Geliştirilen modelle bu süre içerisinde 7,1 milyar dolarla havaalanları yaptırılmış ve uzun süreli kiraya verilmiştir. Bu şekilde kamuya, Sabiha Gökçen de dâhil 10 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştır.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan’ın (6/197) ve (6/198) sayılı soru önergesi: Zafer Bölgesel Havalimanı’nın planlanan bitiş tarihi 30 Ağustos 2013 olmasına rağmen havalimanı 24 Kasım 2012 tarihinde hizmete açılmıştır yani yaklaşık bir yıl gibi bir süre teslimi öne çekilmiştir. Çukurova Havalimanı’nın ise 15 Aralık 2011 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş yap-işlet-devret modeliyle ve 25 Ocak 2012’de sözleşmesi imzalanmış, yer teslimini müteakip otuz altı ayda tamamlanacaktır.

Havacılıkta 2023 hedeflerimiz kapsamında vatandaşlarımızın herhangi bir yöne en fazla 100 kilometre seyahat ederek bir havaalanına erişimini sağlayacak şekilde havaalanlarımız bütün yurt sathında yaygınlaştırılacak ve toplam havaalanı yolcu kapasitesi de 350 milyona çıkarılacaktır.

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan’ın (6/199) sayılı sözlü soru önergesi: İstanbul Avrupa yakasında, Karadeniz sahil şeridinde konumlanacak yeni havalimanı yaklaşık 77 milyon metrekare büyüklüğünde bir alana 4 etap hâlinde yapılacaktır; 6 pist ve tamamı bitirildiğinde 150 milyona kadar hizmet verecek bir havalimanı olacaktır. Bilindiği gibi 24 Ocak 2013 tarihinde yap-işlet-devret modeliyle yapılması için ilana çıkılmıştır.

Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar’ın (6/200) esas sayılı soru önergesi: Bilindiği üzere Kocaeli Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’yla büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşmuştur. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının bu kanun çerçevesinde D-100, D-130 kara yolu ile TEM otoyolu üzerinde yön bilgi levhalarının “Kocaeli” olarak gösterilmesi istenmiştir ancak merkez ilçe İzmit’in de doğu-batı girişinde kara yolları “İzmit” levhası konulmak suretiyle hem Kocaeli hem de İzmit’in levha sorunu giderilmiştir.

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Özkes’in (6/207) esas numaralı soru önergesi: Düzce TEM otoyolu ile bağlantı otoyolunun inşaatı birlikte, İstanbul tarafında Gümüşova, Ankara tarafında ise Kaynaşlı’da yapılan kavşaklarla sağlanmaktadır. Düzce merkezine ve Beyköy Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantı sağlayacak kavşak talebi değerlendirilmiş, projesi yapılmış olup bütçe imkânları dâhilinde yapımı gerçekleştirilecektir.

Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın (6/215) esas numaralı soru önergesi: Kamyon ve kamyonetlerin üretimi, teknik özellikleri, tip ve kapasite onayları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde bulunmaktadır. Bakanlığımızca kayıtlar, taşıtların tekerlek sayılarına göre değil, taşıma faaliyeti türlerine, trafik tescil belgesindeki cinslerine göre tutulmaktadır. Bakanlığımızın yaptığı denetimlerde kamyonet sahiplerine 2010 yılında 4.003 adet, 2012 yılında 69.724 adet idari para ceza tutanağı düzenlenmiştir. Bu konuda yaşanan sorunların giderilmesi için, bu 4 ve 6 tekerlekli kamyonetlerin istiap haddi 631 kilogram 3,5 tona ilaveyle büyük oranda çözülmüş ve sektörün bu yöndeki talebi karşılanmıştır.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/238) esas numaralı soru önergesi: Bilindiği üzere, Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolu hattı 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Konya-Adana arasında ise mevcut hatların standardını yükseltecek, 2’nci hattı işletmeye alacak ve hızı 200 kilometre olacak şekilde proje çalışması başlanmış, bu bağlamda Konya-Karaman arasındaki proje çalışması bitirilmiş olup yapım ihalesi 19 Şubatta gerçekleştirilecektir. Devamında olan Karaman-Ereğli-Ulukışla, Adana-Mersin arasındaki Yenice’ye kadar uygulama projeleri yapımına da başlanacaktır. Bu hatların tamamlanmasıyla birlikte Adana, Ankara ve İstanbul’a Konya üzerinden hızlı tren hattı tesis edilmiş olacaktır 2023 hedefleri içerisinde.

Adana Milletvekili Sayın Ali Halaman’ın (6/239, 1587, 1616, 1617) esas sayılı soru önergeleri: Adana-Ankara yolundaki satıh bozuklukları giderilmiştir. Balâ ayrımı-Aksaray-Ereğli ayrımı kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak 2009’da ihale yapılmış, bugüne kadar 285 kilometre yolun 183 kilometresi sıcak asfalt olarak bitirilmiştir. Kalan 102 kilometresinin de bu yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 490 kilometre uzunluğundaki Ankara-Adana yolunun 148 kilometre uzunluğundaki Niğde-Adana arasındaki kısmı otoyol yapılarak trafiğe açılmıştır. Ankara-Niğde otoyolunun geri kalan kısmı yani Niğde-Ankara arasındaki 342 kilometrelik kısmının yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi için YPK onayı beklenmektedir. İhale YPK onayından sonra gerçekleştirilecektir.

Adana-Kozan bölünmüş yolu 60 kilometredir. 2009-2012 yılları arasında iki kesim hâlinde ihale edilerek 52 kilometrelik kısmı tamamlanmış, trafiğe açılan bu kesimde mevsimsel şartlardan dolayı üstyapıda bazı bozulmalar meydana gelmiştir. Mayıs 2011’de başlanan düzeltme çalışmaları ile müteahhit firma tarafından bu arızalar giderilmiş, bunun için İhale Kanunu kapsamında müteahhide ilave bir ödeme yapılmamıştır. Projenin tamamından geriye kalan 8 kilometrelik kısmın yapımı devam etmektedir.

Eskişehir Milletvekili Sayın Kazım Kurt’un (6/251) sayılı sorusu: Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük Projesi kapsamında yolun tamamının sıcak asfalt kaplaması ve Eskişehir şehir geçişinde köprülü kavşaklar bitirilmiştir. Bu projede fiziki gerçekleşme yüzde 97 olup sanat yapılarında ufak tefek çalışmalar devam etmektedir. Bu projede farklı ihaleler kapsamında yaklaşık 385 milyon lira harcama olmuştur. Bahse konu Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük Projesi ihalesinde olmadığı hâlde sonradan yapılan ek bir imalat mevcut değildir. 2011 yılı içerisinde yapılan ikmal inşaatı kapsamında çıkan işlerin tamamında yapım çalışmalarına devam edilmiş, ihale kapsamı dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Arz ederim.

Eskişehir Milletvekili Sayın Kazım Kurt’un (6/252) sayılı sorusu: Bursa-Eskişehir arasında Bilecik üzerinden hızlı tren bağlantı yolu yapımı devam etmekte olup 2016 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Bursa-Gemlik demir yolu hattı uygulama projesinin yapılması için ihaleye çıkılmasına karar verilmiş olup bu yıl içerisinde ihalesi yapılacaktır. Söz konusu projeler Eskişehir sanayisinin gelişmesinde ve denize erişiminde büyük bir katkı sağlayacaktır.

Kütahya Milletvekilimiz Sayın Alim Işık’ın (6/308) esas sayılı sorusu: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 22’nci maddesiyle, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu ve kanunla yetkili kılınmış mercilerin yazılı emri olmadıkça haberleşmenin engellenemeyeceği, gizliliğine dokunulmayacağı teminat altına alınmıştır. Anayasa’da öngörüldüğü üzere, yasalar çerçevesinde, istihbarat amaçlı, terörle mücadele amaçlı ve suç  işlenmesinin önlenmesi, suçlunun tespitine yönelik yasal dinleme…. İstihbarat, polis ve jandarmaya sadece böyle bir izin verilmiştir, bunun dışında hiçbir kurum veya kişinin dinleme yapma yetkisi yoktur.

TİB’in 2005 yılında kurulmasıyla birlikte bu konudaki yasal dinleme talepleri de bir disiplin altına alınmıştır. Bu nedenle, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kararlar ceza soruşturması makamlarının, adli mercilerin yetki alanına girmektedir. Ayrıca, yasa dışı yollarla telefon görüşmesinin dinletilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmadığı… Bu konudaysa ilave caydırıcı düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bugün, bu konuda, bütün parti gruplarımızın da iştirak ederek kurdurduğu bir araştırma komisyonu kapsamlı çalışmalar yapacak, gerek yasa dışı dinlemeler gerekse yasal çerçevede maksadını aşan dinlemeler varsa bunları tespit edecek, bu konuda alınacak önlemleri yüce Parlamentomuzun huzuruna getirecektir.

Bingöl Milletvekili Sayın idris Baluken’in (6/334) esas sayılı sorusu: Bingöl-Diyarbakır yolu 121 kilometre; bölünmüş yol ihalesi çalışmaları 2011’de başladı, yapım çalışmaları hâlen devam ediyor, 2014 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Bingöl-