Dilek AKARSU Normal 26011 2 0 2013-04-12T10:56:00Z 2013-04-12T10:56:00Z 148 92711 528453 4403 1239 619925 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

 

DÖNEM: 24                                                                 YASAMA YILI: 3

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 41

55’inci Birleşim

22 Ocak 2013 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 19 Ocak tarihinde Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan’a yönelik saldırı girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ahıska Türklerinin sorunları ve beklentilerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

 

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan’a yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarına, geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ve Hakkâri Yüksekova’da Jandarma Özel Harekât görevlilerinin kaldığı konutlardaki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan sıkıntının çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili olarak tanzim edilen soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1089)

 

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 milletvekilinin, uzun tutukluluk sürelerinin cezai yaptırıma dönüşüp dönüşmediğinin ve adil yargılanma haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, 6223 sayılı Kanun’a göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin mahiyetinin, yansımalarının, hukuki, sosyal, ekonomik ve siyasal bakımdan sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/468)

4.- MHP Grubu adına grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472)

6.- AK PARTİ Grubu adına grup başkan vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473)

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474)

8.- BDP Grubu adına grup başkan vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475)

 

C) Önergeler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, (2/141) esas numaralı, 24/2/1968 tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86)

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/471, 10/472, 10/473, 10/474, 10/475) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 22 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde okunmasına ve ön görüşmelerinin gündemde bulunan (10/74) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi ile birlikte aynı günkü birleşimde yapılmasına; Genel Kurulun 22 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek 394 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

 

VII.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

 

VIII.- MECLİS ARAŞTIRMASI

A) Ön Görüşmeler

1.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)

2.- MHP Grubu adına grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472)

4.- AK PARTİ Grubu adına grup başkan vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473)

5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474)

6.- BDP Grubu adına grup başkan vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475)

 

IX.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporları (1/484) (S. Sayısı: 287)

3.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 3 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/1059, 1/689) (S. Sayısı: 393)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (S. Sayısı: 35)

5.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/728, 1/719) (S. Sayısı: 395)

 

X.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

XI.- OYLAMALAR

1.- (S. Sayısı: 393) Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması 

2.- (S. Sayısı: 35) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması

 

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Arhavi ilçesindeki HES projeleri hakkındaki soru önergesine verilen cevaba ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/12880)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/13329)

3.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki yurt sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/13542)

4.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13638)

5.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Turgutlu Çaldağı’da nikel madeni çıkaran bir şirkete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13639)

6.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, İzmir’deki bir fabrikanın radyoaktif maddeleri imha etmeyerek toprağa gömdüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/13640)

7.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, kayak ve snowboard öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/13641)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, engellilerin spor olanaklarının geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı  (7/13642)

9.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ın stat ve spor tesisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/13643)

10.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, olimpiyat oyunlarına katılan kafileye yapılan harcamalara ve olimpiyatlarda alınan madalyalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı  (7/13799)

11.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/13977)

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Rusya’ya yapılan ithalat ve ihracata ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/13978)

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda İran’a yapılan ithalata ve ihracata ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/13979)

14.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Irak’a açılacak yeni gümrük kapılarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/13980)

15.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, pasaport harçlarına zam yapılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/14030)

16.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, 2008-2012 yılları arasında Gediz suyunda kirliliğe esas olan değişim değerlerine,

Manisa’nın Turgutlu ilçesine atık su arıtma tesisi yapılmasına,

İlişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/14081), (7/14083) 

17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planı’nın kültürel ve turistik sonuçlarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/14118)

18.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye meselesi nedeniyle sınır illerde yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14188)

19.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın Diyadin ilçesinin bir köyünde bulunan tarihî mağaralara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı  (7/14209)

20.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı Taşlıçay’da bir kaleye ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/14210)

21.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002-2012 yıllarındaki sigara tüketimine ve sigara satışından elde edilen vergi gelirine,

Alkollü içki tüketimine,

İlişkin Başbakandan soruları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/14257), (7/14258)

22.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık adına yayın yapan Web TV ve Kurumsal TV’ye,

- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına,

- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, elma üretiminin geliştirilmesine,

- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, TARGEL kapsamında alınacak personele,

- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, veteriner hekimlere dair bir yönetmeliğin yürürlük tarihine,

- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara,

- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, nar ihracatına ve nar üreticilerinin sorunlarına,

Narenciye üreticilerinin sorunlarına,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/14330), (7/14331), (7/14332), (7/14333), (7/14334), (7/14335), (7/14336), (7/14337)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14338)

24.- İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak’ın, İstanbul’daki tarihî eserlerin bakımına ve restorasyonuna ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/14364)

25.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Mudanya’daki Apameia Antik Kentinin bulunduğu bölgeye AVM ve akaryakıt istasyonu yapılmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/14365)

26.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Esendere Gümrük Kapısı ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14616)

27.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, son on yılda Iğdır’da görev yapan gümrük müdürlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/14617)

28.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı  (7/14630)

29.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kayıt dışı ekonominin önlenmesine ve vergi oranlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/14679)

30.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TMO’dan kırık buğday temin karşılığı birinci sınıf buğday ithal etme hakkı kazanan firmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/14778)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/14904)

32.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/14905)

33.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Narenciye Tanıtım Grubu tarafından çekilen tanıtım filmi ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı  (7/14907)

34.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, hal kayıt sistemine ve hallerde yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14958)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavına ve boş engelli kadrosuna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı  (7/14960)

36.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2013 yılında Karadeniz Bölgesi’nde ve Tokat’ta düzenlenmesi planlanan uluslararası fuar ve kongrelere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/14962)

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Arakan’da yaşanan açlıkla mücadeleye,

İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, İzmir’in sorunlarına,

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, belediye gayrimenkullerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Gaziantepli çiftçilerin su kuyularına sayaç bağlanması nedeniyle sıkıntıda olduklarına,

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça,

Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut,

Emeklilikleri yaşa takıldığı için mağdur ve muhtaç duruma düşmüş yurttaşlarımızın sorunlarına ve Hükûmetin bu konuya bir çözüm getirmesi gerektiğine,

Adana Milletvekili Ali Halaman, RTÜK’ün frekans tahsislerini iptal edip yeni ihale açması durumunda uzun yıllardır yerel televizyon ve radyo yayını yapanların önceliği olması gerektiğine,

Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Hakkâri Yüksekova’daki askerlik şubesinin fiziki şartlarına,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, AKP Hükûmetinin, Türkiye Cumhuriyeti devletini Öcalan’la muhatap ederek milletin kendisine verdiği egemenlik hakkını terör örgütüyle paylaşmasının Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk tarihini küçük düşürdüğüne,

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, 2012 yılında Ekim ayında başvurular alınmaya başlamasına rağmen bugüne kadar herhangi bir ürün destekleme ödemesi gerçekleştirilmediğine ve bunun da çiftçilerimizin mağduriyetine sebep olduğuna,

İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, TÜBİTAK’ın aldığı bir kararla “İnsanın Evrimi” kitabını ve evrimle ilgili diğer kitapları listesinden çıkardığına ve TÜBİTAK’ın bu anlayışla bu ülkenin bilimde ve teknolojide ilerlemesini nasıl sağlayacağını öğrenmek istediğine,

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, Giresun’un Çanakçı ilçesi Karabörk Kuşköy Tarımsal Kalkınma Kadınlar Kooperatifi üyelerinin, kendilerine vadedilen desteğin ve yardımın verilmemesi nedeniyle zor durumda olduklarına,

Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş, Gökçeada’da yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen otel inşaatının devam etmesine ve

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Gökçeada’daki inşaatın durdurulmasıyla ilgili yargı kararının uygulanması konusunda gereken bütün birimlerin talimatlandırıldığına ve bu özel bölgenin korunması konusundaki görevlerini titizlikle yerine getirdiklerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak ve 21 milletvekilinin, Türk sanayisinde yaşanan sorunların ve finans sistemindeki tıkanıklığın nedenlerinin (10/465),

BDP grubu adına Grup Başkan Vekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Mardin’deki bir etnik grubun (Mhalmilerin) kimliklerini, dillerini ve kültürlerini koruyup geliştirebilmeleri adına neler yapılabileceğinin ve yaşadıkları sorunların (10/466),

Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekilinin, Türkiye’deki tarikat ve cemaatlerin amaçları, faaliyet alanları, gelir kaynakları, uluslararası bağlantıları ve toplum üzerindeki etkilerinin (10/467),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287),

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 3 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (2/1059, 1/689) (S. Sayısı: 393),

4’üncü sırasında yer alan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu’nun (1/728, 1/719) (S. Sayısı: 395),

5’inci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı ile Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve 34 Milletvekilinin Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu’nun (1/730, 2/680, 2/1056, 2/1084) (S. Sayısı: 394),

6’ncı sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu raporlarının (1/488) (S. Sayısı: 240),

7’nci sırasında yer alan ve İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre Komisyonu Raporu’nun (1/627) (S. Sayısı: 297),

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

8’inci sırasında yer alan, Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı: 349) görüşme-leri tamamlanarak,

9’uncu sırasında yer alan, Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı: 350) görüşme-leri tamamlanarak,

10’uncu sırasında yer alan, Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/693) (S. Sayısı: 355) görüşmeleri tamamlanarak,

11’inci sırasında yer alan, 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/336) (S. Sayısı: 55) görüşmeleri tamam-lanarak,

12’nci sırasında yer alan, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/504) (S. Sayısı: 130) görüşmeleri tamamlanarak,

13’üncü sırasında yer alan, Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın  Uygun  Bulunduğuna  Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı: 131),

14’üncü sırasında yer alan, 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın  Uygun  Bulunduğuna  Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. Sayısı: 132),

15’inci sırasında yer alan, 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/509) (S. Sayısı: 135),

16’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/407) (S. Sayısı: 61) görüşmeleri tamamlanarak,

17’nci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı: 50),

Yapılan açık oylamalarından sonra kabul edildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in seviyesiz bir üslupla konuştuğuna ve özür dilemesi gerektiğine,

Diyarbakır  Milletvekili  Mehmet  Galip  Ensarioğlu,  Kocaeli  Milletvekili  Lütfü Türkkan’ın 3 PKK'lının cenazelerinin Diyarbakır'da AK PARTİ milletvekiline ait bir hastaneye götürüldüğü ve orada PKK bayrağı asılmasına müdahale edilmediğine dair ifadelerinin doğru olmadığına,

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’ndan özür dilediğine,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’ya hangi gerekçeyle söz verildiğini öğrenmek istediğine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine,

İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın CHP Grubuna,

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Alınan karar gereğince, 22 Ocak 2013 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.10’da birleşime son verildi.

 

                                                        Mehmet SAĞLAM

                                                            Başkan Vekili

 

             Özlem YEMİŞÇİ                                                        Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                   Tekirdağ                                                                                   Bartın

                  Kâtip Üye                                                                              Kâtip Üye


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                         No: 75

 

18 Ocak 2013 Cuma

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1137) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2013)

 

 

 

 

                                                                                                                                No: 76

21 Ocak 2013 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleşen sosyal güvenlik açığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı ülkelerdeki işsizliğin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bankaların kara listeyi güncellememesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında kredileri takibe uğrayan KOBİ’lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yaşanan karşılıksız çek olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen boşanma sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında açılan davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında doğalgaza yapılan zamlara ilişkin ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek’teki tarihi bir köprünün restorasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova’da verilen mesleki eğitim kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, elektrik faturalarında bazı bedellerin gösterilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet hastanelerinin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2712) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılındaki doktor atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2713) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

14.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2714) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

15.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Korkuteli ilçesinde bir köyde yaşanan sel felaketi sonucu köy halkının mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2715) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, paletli ambulans ve ambulans helikopter sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2716) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir akrabasının BOTAŞ’ta işe başladığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını sonuçlandırabilmek için borçlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15380) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sosyal paylaşım sitelerinde bazı mizah dergilerinin kapaklarını paylaşan kamu çalışanları hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15381) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Maraş olaylarına ve olaylardan etkilenenler için gerçekleştirilen anma törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15382) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Göktürk 2 Uydusunun uzaya fırlatılması töreni sırasında yaşanan olaylara ve bu olaylarla ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15383) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yakacak yardımı yapılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15384) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, devlet üniversitelerinin akademik personel açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15385) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15386) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2011 ve 2012 yıllarında evde bakım hizmetinden faydalananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15387) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, benzin ve LPG’li araçlar ile LPG’ye 2012 yılında yapılan zamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15388) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında trafiğe çıkan araç sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15389) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

11.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son bir yılda Osmaniye’de açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15390) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15391) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS sorularının bir kısmının çalındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15392) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçakla ve hayatını kaybeden pilotlarımızla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15393) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yurt ve burs imkânı sağlanan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15394) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ukrayna-Kırım Özbek Cumhuriyetinde yapılan eğitim kompleksine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15395) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli muhaliflerin desteklendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15396) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada meydana gelen olaylara ve Büyük Ortadoğu Projesinin kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15397) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15398) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, LYS-2012 sonuçlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15399) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında bireysel kredilerini ödeyemeyen kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15400) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçağın düşürülme nedenleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15401) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, turizmden elde edilen gelire ve tanıtım konusunda yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15402) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012 hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15403) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkiye’nin Afganistan’da yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15404) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İşsizlik Sigortası Fonundan GAP’a aktarılan kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15405) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15406) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizdeki okul ve derslik sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15407) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15408) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

30.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının ülkemizi ziyareti sırasında imzalanan anıt mezarlara dair uluslararası antlaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15409) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, beyin göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15410) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15411) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

33.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, 5084 sayılı Teşvik Kanununun süresinin uzatılmamasının olası sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15412) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

34.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Göktürk 1 ve Göktürk 2 adlı uydulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15413) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

35.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ankara’da kullanılan paso ücretlerinin yüksek oluşuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15414) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yumurta satışına getirilen kısıtlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15415) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

37.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bakanlıkların tanıtım giderlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15416) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

38.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15417) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

39.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depreminden sonra Van Valiliği ve AFAD tarafından açılan ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15418) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

40.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kişinin polis tarafından öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15419) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

41.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15420) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15421) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni inşa edilecek Başbakanlık binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15422) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van depreminden sonra TOKİ’nin yaptığı konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15423) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

45.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 11 Kasım 2011 ve 12 Aralık 2012’de yapılan açılışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15424) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

46.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Suriyeli mültecilere yapılan yardımlara ve ülkemizdeki yoksul vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15425) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

47.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15426) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

48.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te kurulacak yeni konteyner kente ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15427) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

49.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15428) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

50.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, kaçak avcılığın engellenmesi ve canlı çeşitliliğinin artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15429) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

51.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, uyuşturucu maddelerin kullanımındaki artışa ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15430) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

52.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da toplu taşıma hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15431) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

53.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin sorunlarına ve Kızılcahamam Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15432) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

54.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Anadolu Ajansında istihdam edilen ve emekliye ayrılan personelle ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15433) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

55.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki tarihi Sultan Hanında yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15434) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

56.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15435) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15436) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

58.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15437) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

59.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15438) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, 24 Kasım 2012 tarihinde Ziraat Bankası tarafından yapılan personel alım sınavına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15439) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, konut edindirme yardımı geri ödemeleri başvurularına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15440) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

62.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15441) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

63.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da yaşanan deprem sonrası afetzedelerin devam eden sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15442) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15443) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

65.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15444) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Amerika’da yaptırılan bir camiye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15445) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15446) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

68.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Malatya’da bir ilçe belediye başkanı ile ilgili iddialara ve hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15447) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

69.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15448) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15449) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Gümüşhane’deki icra takiplerine ve karşılıksız çek/senet davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15450) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Niğde’deki evlenme ve boşanmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15451) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

73.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Niğde’deki icra takiplerine ve karşılıksız çek ve senet suçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15452) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

74.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15453) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Gümüşhane’deki evlenme ve boşanmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

76.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15455) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde kendisinden 18 yıldır haber alınamayan bir kişiye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15456) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

78.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15457) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Türkiye’de cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili şikâyet ve iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15458) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15459) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

81.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15460) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

82.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, yürüttükleri davalar konusunda hâkim ve savcılara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15461) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

83.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15462) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

84.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15463) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

85.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Samsun’da kadın sığınma evinde şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15464) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

86.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan müracaatlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15465) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

87.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15466) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15467) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyarbakır’da işlenen bir töre cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15468) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

90.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de yardım amaçlı dağıtılan kömüre ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15469) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

91.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15470) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15471) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

93.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, KOSGEB Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15472) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

94.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Göktürk 1 ve 2 uydularına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15473) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

95.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15474) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15475) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15476) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

98.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatura Kontrol Komisyonunda çalışan doktorlara mobing uygulandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15477) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

99.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, SGK’nın özel hastanelerden aldığı hizmetlerin faturalandırılmasında yaşanan suistimallere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15478) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

100.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kapanan iş yeri sayısına ve esnafın SGK’ya olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15479) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

101.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bazı tadilat ve onarım işlemlerini çeşitli kurum ve hastanelerden çeşitli adlarla alınan paralarla yaptırdığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15480) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

102.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilerin seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15481) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iş ve meslek danışmanlarının atanma sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15482) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yıllında emekli olan kamu personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15483) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

105.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15484) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

106.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15485) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

107.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Gümüşhane’de açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15486) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında Niğde’de açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15487) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

109.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK’nın bazı emeklilere verdiği fazla maaşı geri alacağı yönündeki haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

110.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de çalışan çocuk işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15489) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

111.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15490) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

112.-  Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ülkemizde inşaat sektöründe çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15491) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

113.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

114.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işsizlik sigortası fonuna yapılan başvurulardaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15493) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

115.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15494) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

116.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Türkiye İş Kurumuna yapılan başvurular ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15495) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

117.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, ilaç katılım paylarına ve muayene ücretlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15496) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

118.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO ev sahipliği için adaylığına ve İzmir’in Balçova ilçesindeki bir semt ile ilgili dönüşüm planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

119.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

120.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, riskli binaların tespiti ile ilgili mevzuat çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15499) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

121.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da 2007-2012 yılları arasında yapılan TOKİ projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15500) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

122.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Çevre Kanununa Muhalefet nedeniyle uygulanan cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15501) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

123.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

124.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da yaşanan deprem sonrası afetzedelerin sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15503) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

125.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15504) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

126.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hidroelektrik santrallerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

127.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15506) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

128.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bakırköy’de TOKİ’ye ait olan bir arsanın satış sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15507) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

129.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriyeli mültecilere ve bunlarla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15508) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

130.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye’nin NATO faaliyetlerine İsrail’in katılımıyla ilgili vetosunu kaldırıp kaldırmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15509) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

131.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yurt dışında bulunan Osmanlı eserlerinin korunmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15510) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

132.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15511) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

133.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15512) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

134.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı gençlerin Suriye’deki muhalif güçlere katıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15513) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

135.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15514) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

136.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ABD’nin Türkiye’ye iki fırkateyn hibe etmesiyle ilgili tasarının kadük olmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15515) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

137.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15516) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

138.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

139.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15518) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

140.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, tarımsal amaçlı kullanılan elektrikteki vergi oranlarına, kayıp kaçak bedellerine ve artezyen kuyularına yönelik sayaç zorunluluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15519) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

141.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santrallerine yapılan işçi alımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15520) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

142.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de tarımsal sulama amaçlı elektrik borcu olanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15521) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

143.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15522) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

144.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15523) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

145.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15524) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

146.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Diyarbakır’da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15525) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

147.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15526) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

148.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15527) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

149.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’ye yapılan spor tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15528) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

150.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karabük Üniversitesinde okuyan üç öğrencinin yurttan atılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15529) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

151.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15530) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

152.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15531) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

153.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15532) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

154.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde görev yapan su ürünleri mühendislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15533) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

155.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hububat destekleme ödemelerine ve haksız alınan destekleme ödemelerinin geri alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15534) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

156.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Karaburun ilçesinde bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15535) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

157.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15536) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

158.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, canlı hayvan sayısının azaldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15537) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

159.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15538) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

160.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2009-2012 yılları arasında ithal izni verilen GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15539) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

161.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında yapılan gıda denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15540) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

162.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de suni tohumlama destekleme primi verilen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15541) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

163.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de fark ödemesi desteği verilen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15542) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

164.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15543) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

165.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak’ın İdil ilçesindeki çiftçilerin aldıkları krediden dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15544) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

166.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bitlis’in Ahlat ilçesinin tarım alanındaki sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15545) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

167.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15546) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

168.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15547) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

169.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Atatürk Orman Çiftliği’ne bağlı şarap ve süt fabrikalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15548) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

170.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, zeytin ve zeytinyağına verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15549) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

171.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın bazı köylerinde kümes hayvanlarının telef olmasına ve alınacak tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15550) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

172.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da selden dolayı mağdur olan çiftçilere ve çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15551) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

173.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15552) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

174.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15553) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

175.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15554) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

176.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir semtinin ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15555) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

177.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Malatya’daki bir ilçe belediye başkanı ile ilgili iddialara ve hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15556) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

178.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kimlik Paylaşımı Sistemi ile Adres Kayıt Sistemine ve seçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15557) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

179.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyün yol, elektrik ve altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15558) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

180.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, intihar eden bir polis memuruna ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik psikolojik destek ve yardım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15559) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

181.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul’da görme engelliler için kaldırımlara yapılan kabartmalardaki hatalı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15560) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

182.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun intiharı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15561) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

183.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki liselerin elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15562) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

184.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ilkokulların elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15563) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

185.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ortaokulların elektrik, su ve doğalgaz giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15564) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

186.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki liselerin bazı harcamaları için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15565) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

187.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’daki ortaokulların bazı harcamaları için ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15566) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

188.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 yıllarında Ankara’daki ilkokulların su, elektrik ve doğalgaz için bütçeden aldıkları paya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15567) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

189.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı bir beldenin ilçe ile birleştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15568) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

190.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yıllarında Niğde’deki imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15569) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

191.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Gümüşhane’de verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15570) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

192.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15571) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

193.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları itibariyle kayıp ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15572) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

194.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında Ankara’da verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15573) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

195.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında Ankara’da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15574) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

196.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, EXPO fuar organizasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15575) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

197.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15576) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

198.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında terör örgütünün şehirlerde düzenlediği saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15577) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

199.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 6360 sayılı kanun uyarınca tüzel kişiliğini kaybeden beldelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15578) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

200.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında sığınma talebinde bulunan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15579) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

201.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı iki köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15580) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

202.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ankara-İstanbul arasında bir uçakta VIP hizmeti alan bir personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15581) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

203.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15582) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

204.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bazı şehirlerde mitinglerin engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15583) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

205.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl Üniversitesi Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15584) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

206.-  Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Türkiye’de cinsel sömürü amaçlı insan ticaretini önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15585) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

207.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15586) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

208.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı yayınlar için verilen toplatma kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15587) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

209.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde yaşanan bir olayla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15588) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

210.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15589) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

211.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Çatalca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait bir taşınmazla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15590) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

212.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir mahallesinde ağaçların budanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15591) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

213.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15592) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

214.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, toplumsal olaylara müdahale amacıyla alınan geçici körlüğe neden olabileceği iddia edilen fenerlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15593) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

215.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Mamak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen istimlakler ile gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15594) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

216.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin sorunlarına ve bu ilçe ile ilgili projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15595) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

217.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Güney Ege Kalkınma Ajansına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15596) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

218.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye iline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15597) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

219.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15598) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

220.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15599) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

221.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15600) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

222.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, İzmir’in EXPO ev sahipliği için adaylığına ve İzmir’in Balçova ilçesindeki bir semt ile ilgili dönüşüm planına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15601) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

223.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında restore edilerek ibadete açılan kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15602) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

224.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15603) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

225.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15604) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

226.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15605) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

227.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye’de üretilen sanat eserleriyle ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15606) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

228.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Seyitömer Termik Santraline yapılan işçi alımı ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15607) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

229.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Seyitömer Termik Santralinin özelleştirme ihalesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15608) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

230.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15609) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

231.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15610) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

232.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında getirilen ek, geçici ve ilave vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15611) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

233.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında KDV oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15612) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

234.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2-B arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15613) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

235.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15614) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

236.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15615) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

237.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’nın Serik ilçesindeki bir düz lisenin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15616) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

238.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sisteminde seçmeli derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15617) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

239.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında şiddete maruz kalan öğretmen ve yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15618) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

240.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlık bünyesinde çalışan açık öğretim ve ön lisans mezunu öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15619) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

241.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında oluşturulan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15620) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

242.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2007-2013 öğretim yıllarında kapatılan bilişim sınıflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15621) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

243.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, yeni eğitim sisteminde seçmeli olarak okutulan bilişim ve teknoloji ile ilgili derslere giren öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15622) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

244.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ilkokullardaki teneffüs sürelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15623) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

245.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, ortaokul ve liselerde yapılan blok ders uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15624) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

246.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullarda yapılan müfredat dönüşüm programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15625) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

247.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, dershanelerin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15626) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

248.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15627) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

249.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS-2012’nin iptal edilerek tekrarlanması taleplerine ve öğretmen atamalarının durdurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15628) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

250.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yabancı okullara ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15629) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

251.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15630) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

252.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yunus Emre’nin bir şiirinin bir ders kitabında sansürlendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15631) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

253.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Almanca öğretmenlerinin atama sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15632) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

254.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15633) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

255.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da yanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası yerine otel yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15634) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

256.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’te bir köy okulunun müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15635) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

257.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de özürlü çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15636) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

258.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15637) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

259.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık ile TÜBİTAK’ın yeni bir sınav sistemi üzerinde çalışma yaptıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15638) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

260.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15639) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

261.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara Fen Lisesinin fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15640) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

262.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15641) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

263.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye tarafından düşürülen uçaktaki pilotların otopsi raporlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15642) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

264.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sözleşmeli subay ve astsubaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15643) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

265.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ülkemizin güneydoğusundaki faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15644) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

266.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Çakırsöğüt Komando Tugayında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15645) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

267.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türk ve Amerikan Özel Kuvvetleri arasında gizli bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15646) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

268.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15647) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

269.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15648) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

270.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15649) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

271.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, yer altı suyu kullanımının tespiti amacıyla su kuyularına ölçüm sistemi takılması zorunluluğuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15650) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

272.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’deki orman köylülerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15651) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

273.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15652) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

274.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15653) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

275.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15654) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

276.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde ormancılığın gelişimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15655) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

277.-  Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli’nin, Edirne-Uzunköprü Çakmak barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15656) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

278.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen bir yangına ve yangın nedeniyle kesilen cezalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15657) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

279.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, hastanelerde bulunan laborant kadrolarıyla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15658) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

280.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık Merkez teşkilatında yapılan personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15659) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

281.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 sayılı KHK sonrası gerçekleştiği iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15660) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

282.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş A.Ş. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15661) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

283.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15662) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

284.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, ülkemizdeki ambulans helikopterlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15663) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

285.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan taşeron firma görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15664) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

286.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kanser hastalığına ve hastalığa karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15665) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

287.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15666) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

288.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Sağlık Bakanlığı iletişim merkezine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15667) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

289.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, araştırmacı olarak atanan hastane müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15668) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

290.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15669) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

291.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15670) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

292.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bazı personelin rızası dışında görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15671) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

293.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van İpekyolu Devlet Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15672) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

294.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15673) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

295.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15674) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

296.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deterjan ve türevi kimyasal temizlik ürünlerinin denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15675) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

297.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Van’da bir bebeğin doğum sırasında doktor hatası nedeniyle beyin hücrelerinin zedelendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15676) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2013)

298.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı ile ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15677) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

299.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2003-2012 yılları arasında görevden alınan ve atanan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15678) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

300.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından kiralanan gayrimenkullere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15679) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

301.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, görevde bulunan danışmanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15680) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2013)

302.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TBMM yerleşkesinde yapılan yeni binaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15681) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

303.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, AOÇ arazisinden yer tahsisi talebinde bulunulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15682) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

304.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, Yayın Danışma Kurulu ve TBMM TV’ye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15683) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

305.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekiline tahsis edilen araç ile kiralama yoluyla kullanılan araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15684) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’ın, Amasra ilçesinin bir köyündeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12149)

2.-    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, askerlerin birliklerine sevkiyatında CASA tipi uçakların kullanılacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12190)

3.-    Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Manisa’da askerlik yapan bir erin şiddet gördüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12191)

4.-    Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da görevli çocuk nöroloji uzmanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12197)

5.-    Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin diş hekimi ihtiyacına ve Van İlindeki sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12198)

6.-    İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Kamu Hastaneleri Birliği kadrolarına atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12199)

7.-    İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadınlara yönelik şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12200)

8.-    Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ABD’nin Türkiye’nin güneyindeki bir askeri üste nükleer bomba bulundurduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12321)

9.-    Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, asistan doktorların nöbetlerinin düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12332)

10.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, cezaevlerindeki açlık grevi eylemcilerine verilen sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12333)

11.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına tehdit yolu ile şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12334)

12.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Türkiye’den Suriye’ye ambulans geçişlerine ve bu ambulanslarla Suriye rejimine muhalif güçlere mühimmat taşındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12335)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hastaların ambulansla taşınmasının ücretli olmasına ve sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12336)

14.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Kamu Hastaneleri Birliği kadrolarına atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12337)

15.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, aile sağlık merkezleri ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12338)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, SSPE hastalığına ve bu hastalıkla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12339)

17.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, başhekimlik kadrolarına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12340)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili sözleşmeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12341)

19.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kara para aklanmasının engellenmesi çalışmalarına ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tespitlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12392)

20.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli esnaf ve sanatkârların desteklenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13281)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerin esnafa olumsuz etkisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13282)

22.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Afşin B Termik Santralinde yaşanan kazaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13637)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13797)

24.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’de vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13798)

25.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın,  ÖSYM’nin internet sitesindeki bir güvenlik açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13800)

26.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’daki köylerin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13801)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, madencilik, enerji ve inşaat sektörlerindeki bazı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13802)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırşehir ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13803)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırklareli ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13804)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kırıkkale ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13805)

31.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13806)

32.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı bir mahallenin yol sorununa ve cami ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13807)

33.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’un Fatih ilçesindeki bazı tarihi alanların imara açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13808)

34.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Türk Telekom tarafından satılan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13809)

35.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, petrol ve doğalgaz fiyatlarına ve bu ürünlerden alınan vergiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13810)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında Ankara’dan İstanbul’a taşınan kamu kurumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13811)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Rusya Devlet Başkanı ile İstanbul’da yapılan görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13812)

38.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çanakkale’de aşırı yağışların yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13813)

39.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’te yaşanan sel felaketinin yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13814)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Körfezinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13815)

41.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emeklilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13816)

42.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekli olan kamu görevlilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13817)

43.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına ekonomik büyümenin de yansıtılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13818)

44.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’ta yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13819)

45.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13820)

46.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13821)

47.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, ABD ve AB ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13822)

48.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu kurumlarındaki engelli istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13823)

49.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, MİT Müsteşarı ile MOSSAD şefi arasında görüşme yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13824)

50.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, karşılıksız çeke uygulanan hapis cezasının kaldırılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13825)

51.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, cezaevlerinde yaşanan açlık grevlerinin sona ermesiyle ilgili sürece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13826)

52.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, terör örgütü mensuplarının bulunduğu koğuşların eğitim alanına dönüştüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13827)

53.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, benzin fiyatlarına ve ihracatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13828)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kayseri ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13829)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hrant Dink cinayetinde adı geçen bazı kamu görevlilerinin terfi ettirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13830)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, sosyal medyada yapılan eleştiriler nedeniyle vatandaşlar hakkında işlem yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13831)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kastamonu ilindeki toplumsal gösterilerle ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13832)

58.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Aralık ayında TÜFE ve ÜFE rakamlarının erken açıklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13833)

59.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’de selin neden olduğu zararlara ve DSİ’nin aldığı önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13834)

60.-  Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, kapalı alanlarda sigara içme yasağı kapsamındaki denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13835)

61.-  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Kamuya ait olup satılan kamp ve eğitim tesisleri ile Kamu kurumlarınca yapılan toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13836)

62.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Beypazarı ilçesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13837)

63.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, imam-hatip liselerinde okutulan bir dersin müfredatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13839)

64.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine üye olunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13840)

65.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13844)

66.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, tutuklu bir gazeteci ile ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13845)

67.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, TRT’nin futbol maçı yayınları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13846)

68.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, TRT’de sendikal faaliyetlerin engellendiği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13847)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engelli vatandaşların sorunlarına, bu kapsamda yapılan çalışmalara ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13857)

70.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, muhtaç ve özürlü vatandaşların paralarını alamadıkları iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13858)

71.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13859)

72.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, 1926-2003 ve 2003-2012 yılları arasındaki boşanma istatistiklerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13860)

73.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiray’ın, kadına karşı şiddete ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13861)

74.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, kadın cinayetlerinde artış olduğu iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13862)

75.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, çocuk gelinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13863)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan esnafının sorunlarına ve KOSGEB tarafından sağlanan kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13864)

77.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, KOSGEB tarafından sağlanan desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13865)

78.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13866)

79.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Manisa’nın Taşköprü ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13867)

80.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Beylikova Besi Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmalarına ve Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde sanayinin geliştirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13868)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Belediyesinin asansör denetimi işi için yaptığı bir ihaleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13869)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, KPSS-2012/2 tercihleri ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13870)

83.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Suriyeli sığınmacıların ülkemizde istihdam edilmesi için yoğun bir çaba harcandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13871)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Iğdır’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13872)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13873)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13874)

87.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurlara grev ve siyasete katılma hakkının tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13875)

88.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13876)

89.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, boşandığı halde beraber yaşayan çiftlerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13877)

90.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13878)

91.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’da İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13879)

92.-  Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ev işçisi olarak çalışan kadınların bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13880)

93.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, muhtaç olmayanlara yaşlı ve özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13881)

94.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından şartları taşımayan vatandaşlara yaşlılık aylığı ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13882)

95.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özürlülere özürlülük oranından yüksek ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13883)

96.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından sigorta primi ödeyenlere yaşlı veya özürlü aylığı ödendiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13884)

97.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, ölenlere aylık ödenmeye devam edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13885)

98.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kemik iliği nakillerinde bazı malzemelerin SGK’ya fatura edildiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13886)

99.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı gözlük reçetelerine fazla ödeme yaptığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13887)

100.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı ilaçlara fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13888)

101.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından ödemesi yapılan bazı faturaların usulsüz hazırlandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13889)

102.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın bazı ilaçlara fazladan ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13890)

103.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bazı ilaçların hastalara raporsuz verildiği ve reçetelerin SGK tarafından ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13891)

104.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yatarak tedavide hastaya aldırılan ilaçların ilgili kuruma mahsup edilmediği ve ilaç bedellerinin SGK tarafından ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13892)

105.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, özel sağlık kuruluşlarının fazla ilave ücret almasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13893)

106.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın muhasebe kayıtlarını sildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13894)

107.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bazı işyerlerinin SGK’dan haksız teşvik aldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13895)

108.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK kayıtlarının dönemsellik ilkesine uymadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13896)

109.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mali tabloları yanlış hazırladığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13897)

110.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın muhasebe politikasındaki değişikliklerin mali tablolara yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13898)

111.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneklerinin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13899)

112.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın detay hesap planına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13900)

113.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK muhasebe sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13901)

114.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iş görmezlik ödeneğinin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13902)

115.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın hatalı bildirge veren işyerleri listesinin takibine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13903)

116.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mali tablolarında yer alan sayım noksanları hesabına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13904)

117.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK muhasebe sisteminde gerçeği yansıtmayan hesap bulunup bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13905)

118.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın kişi borcunda kayıtlı alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13906)

119.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın mahsup dönemine aktarılan avanslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13907)

120.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın Almanya ve Bulgaristan’ın ülkemizde yerleşik emeklilerine yaptığı ödemeleri yanlış muhasebeleştirdiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13908)

121.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın sigortalılara yapılacak iş göremezlik ödemeleri hesabında yanlışlık yaptığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13909)

122.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, sigortalıların iş göremezlik ödemelerine esas günlük kazançlarının hesaplanması ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13910)

123.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK ile yabancı sosyal güvenlik kurumları arasında yapılan anlaşmalar ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13911)

124.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından SGK’ya yapılması gereken bildirimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13912)

125.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından yapılan ihalelerde bazı firmaların değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13913)

126.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hastalara üç yıl içerisinde ikinci kez yakın gözlüğü verilmesine ve reçete bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13914)

127.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, hastalara üç yıl içerisinde ikinci kez uzak gözlüğü verilmesine ve reçete bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13915)

128.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, süresi içerisinde sisteme girilmeyen optik ürün reçetelerinin bedellerinin SGK tarafından ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13916)

129.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, aynı anda birden fazla optisyenlik müessesesinde mesul müdürlük yaptığı tespit edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13917)

130.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yalnızca yataklı tedavilerde ödenmesi gereken ilaç bedellerinin ayakta tedavilerde de ödendiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13918)

131.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, iade kapsamındaki tıbbi malzemelerin SGK tarafından geri alınmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13919)

132.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, eczacı indirim oranları ile ilgili uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13920)

133.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK tarafından ölen kişiler adına düzenlenen reçeteler için yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13921)

134.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, mevsimlik orman yangın işçilerinin özlük haklarına ve kadroya geçirilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13922)

135.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Mardin’deki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13923)

136.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Van’daki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13924)

137.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terör eylemlerinden etkilenen ve bu nedenle aylık bağlanan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13925)

138.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, SGK’lı hastalardan alınan katkı paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13926)

139.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, kemik iliği nakillerindeki ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13927)

140.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, SGK’nın ilaç harcamalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13928)

141.-  Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Ege Denizi’ndeki egemenliği belirsiz adacık ile kayalıklara ve yabancı ülkelerin bunlar üzerindeki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13943)

142.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Amerikalı bir yetkilinin Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13944)

143.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal eden bir uygulamaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13945)

144.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, kurulacak olan patriot füze bataryalarına ve bunların komutasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13946)

145.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tarım arazilerine ve tarım bitkilerinin sulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13964)

146.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ithal edilen canlı hayvanların nakilleri sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara ve canlı hayvan nakli denetimlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13965)

147.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kayıt dışı üretimin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13966)

148.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, doğrudan destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13967)

149.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da doğal afetlerden mağdur olan çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13968)

150.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, sarımsak, şeker pancarı ve diğer tarım ürünleriyle ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13969)

151.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ve bunların geri ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13970)

152.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Hopa Tarım Kredi Kooperatifinin kivi satışından komisyon aldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13971)

153.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2002-2012 yılları arasındaki tarım ile ilgili bazı istatistiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13972)

154.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, 2002-2011 yılları arasındaki bazı tarım ürünleri ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13973)

155.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Suriye’den gelen kaçak zeytinyağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13974)

156.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13975)

157.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, karşılıksız çeklerdeki artışa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13976)

158.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ve bunların geri ödemelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13981)

159.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13982)

160.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13983)

161.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13984)

162.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13985)

163.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13986)

164.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13987)

165.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in, Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13988)

166.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13989)

167.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13990)

168.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13991)

169.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, polis tarafından kullanılan biber gazı ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13992)

170.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, PKK’nın elinde bulunan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13993)

171.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında talep edilen soruşturma izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13994)

172.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükada’da yaşanan bir fayton kazasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13995)

173.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, İzmir Konak Kaymakamlık binasının restorasyonunda bina cephesindeki yazı ve Atatürk imzasının kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13996)

174.-  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bir sitede yaşanan kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13997)

175.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerle ilgili 2002-2012 yıllarına ait verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13998)

176.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satılan, kiralanan, tahsis edilen, devralınan taşınmazlar ile yapılan kamulaştırmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13999)

177.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, belediyeler tarafından alınan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcama katılma paylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14000)

178.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Canik’te yaşanan sel felaketi nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturma izni verilip verilmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14001)

179.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDF vasıtasıyla dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14002)

180.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kent Konut adlı Belediye İştirakine örtülü şekilde para aktarmak istediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14003)

181.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İZGAZ’ı satışı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14004)

182.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, pasaport bedellerinin yüksek olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14005)

183.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Tunceli ilindeki güvenlik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14006)

184.-  Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Mardin Belediye Başkanı ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14007)

185.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, PKK tarafından kaçırılan ve örgüt üyesi yapılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14008)

186.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terör eylemlerinden etkilenen ve bu nedenle aylık bağlanan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14009)

187.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 4811 sayılı Kanundan yararlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14010)

188.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, sınır bölgelerinde yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14011)

189.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da kocası tarafından vurularak öldürülen bir kadına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14012)

190.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14013)

191.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14014)

192.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14015)

193.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da ekmek fiyatlarına yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14016)

194.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı Belediyesine ve ilçede yapılan bazı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14017)

195.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı’da istihdamın artırılması amaçlı projelere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14018)

196.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14019)

197.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, 2002-2007 yılları arasındaki iç ve dış borç istatistiklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14020)

198.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, hak ediş ödemelerinin geciktirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14021)

199.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarının fazla mesai ücretinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14022)

200.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı sözleşmeli çalışanlarının kadroya alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14026)

201.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kamu çalışanlarının fazla çalışma ücretinin kaldırılmasından dolayı yaşanan kayıpların telafi edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14028)

202.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ÖSYM’nin internet sitesinden kaynaklanan bir sorundan dolayı öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14032)

203.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, devlet okullarında başlayan serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14033)

204.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Bakanlık’ta görevden alınan bürokratlara fazladan maaş ödendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14034)

205.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14035)

206.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, ÖSYM’nin internet sitesindeki bir güvenlik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14036)

207.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14037)

208.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14038)

209.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, okullarda serbest kıyafet uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14039)

210.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14040)

211.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14041)

212.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, serbest kıyafet uygulamasının okullarda yol açacağı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14042)

213.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14043)

214.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14044)

215.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da öğrenci şikayet hattına yapılan ihbarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14045)

216.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, formasyon eğitimi kaldırılan üniversitelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14046)

217.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS’de uygulanacak yabancı dil katsayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14047)

218.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda süt dağıtımı uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14048)

219.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz verilen kurslar arasında SBS, YGS ve LYS kurslarının olmayışına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14049)

220.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SBS’de bazı derslerden soru olmayacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14050)

221.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, dershanelerin kapatılması ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14051)

222.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, İzmir’in Torbalı ilçesinde taşımalı eğitim yapılan bir köydeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14052)

223.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, okullarda meydana gelen kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14053)

224.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, askeri uçak ve helikopter kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14054)

225.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, intihar eden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14055)

226.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bir askerin ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14056)

227.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, patriot füzelerinin yerleştirileceği illere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14057)

228.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TSK bünyesindeki sözleşmeli subay ve astsubayların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14059)

229.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14060)

230.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14061)

231.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14062)

232.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14063)

233.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14064)

234.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14065)

235.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14066)

236.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14067)

237.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14068)

238.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Havzası ile ilgili projelerin çevresel etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14069)

239.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajlı Santralinin inşası sebebiyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalacak olan vatandaşlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14070)

240.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan baraj santrallerinin yapım tarihine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14074)

241.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan barajlı santraller için yapılan ödemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14075)

242.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planında yer alan baraj gölleri ile ilgili fizibilite çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14076)

243.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Yusufeli Barajının yüksekliğinin artırılma sebeplerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14077)

244.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Enerji Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14080)

245.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Çoruh Nehrinin taşıdığı su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14085)

246.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ülkemizdeki akarsuların taşıdığı su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14086)

247.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün Solhan ilçesine yapılacak baraj ve HES’ler ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14087)

248.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sapanca Gölünde konaklayan göçmen kuşların yasak avlanılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14088)

249.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Artvin’deki okullarda ve diğer resmi kurumlarda internete erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14107)

250.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14108)

251.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin ulaşım sorununa ve yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14109)

252.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, İstanbul’da batan bir gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan kaza ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14110)

253.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, İstanbul’da batan bir gemi mürettebatını kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan kaza ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14111)

254.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Şereflikoçhisar’daki E-90 karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14112)

255.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, taşımacılık yapan gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14113)

256.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14114)

257.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık’ta çalışan engelli personel ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14115)

258.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, AB ile ilişkilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14116)

259.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, ABD gezilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14120)

260.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Karaman ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14121)

261.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14122)

262.-  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Başbakan Yardımcısının tekke ve zaviyelere dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14124)

263.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, kamu hizmetlerinde ikinci dille hizmet verilmesi taahhüdüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14125)

264.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, İzmir’de bir arazide radyoaktif atıklar bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14126)

265.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, hukuka aykırı yakalama, tutuklama, arama ve gözaltı işlemlerinden dolayı ödenen tazminata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14127)

266.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mardin iline yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14128)

267.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Konya iline yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14129)

268.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir üniversite öğrencisinin öldürülmesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14130)

269.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14131)

270.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, 2005 yılından itibaren TOKİ’nin yürüttüğü işlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14132)

271.-  İstanbul milletvekili Umut Oran’ın, hazır gıdalarda kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG) maddesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14133)

272.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14134)

273.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Suriyeli muhaliflerin komutanlarının Türkiye sınırları dahilinde toplantı düzenlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14135)

274.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Suriye’deki muhaliflere silah ve operasyon desteği sağlandığı ve silahlı bir örgütün Türkiye’de eğitildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14136)

275.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14137)

276.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14138)

277.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bandırma Denizcilik Fakültesinin eğitime başlayamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14139)

278.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ülkemizde şeker pancarı üretimine ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14140)

279.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in bir köyünün okul sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14141)

280.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14142)

281.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14143)

282.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Başkent doğalgaz dağıtım A.Ş’nin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14144)

283.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da sokakta yaşayan vatandaşlar ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14145)

284.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bazı gazetecileri hukuka aykırı olarak dinledikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma izni istenen görevlilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14147)

285.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakanlık Koruma Dairesine bağlı olarak çalışan polislerden sosyal yardım adı altında toplanan paraya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14148)

286.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Yozgat ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14149)

287.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Zonguldak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14150)

288.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ÖSYM tarafından yapılan sınavların güvenilirliğine ve 2010 KPSS ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14151)

289.-  Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14157)

290.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa’da yurtta kalan bir kız çocuğunun mağduriyeti iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14158)

291.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kadına yönelik şiddet vakalarına ve bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14159)

292.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, kadına yönelik şiddet vakalarına ve bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14160)

293.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’ye yapılan altyapı yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14161)

294.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’nin altyapı sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14162)

295.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de firmalardan alınan alt yapı katılım bedellerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14163)

296.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’nin yönetimine ve OSB’de yer alan firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14164)

297.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de çalışan işçi sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14165)

298.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’da İŞKUR’un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14166)

299.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İŞKUR’un Şırnak ilindeki faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14167)

300.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, iş ve meslek danışmanlığı sınavlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14168)

301.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, 12 Eylül döneminde işinden uzaklaştırılan vatandaşlara ve mağduriyetlerinin telafisi kapsamındaki başvurularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14169)

302.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da çalışan kişi sayısı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14170)

303.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Eskişehir’de çalışan kişi sayısı ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14171)

304.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14172)

305.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, Küçük Menderes Nehrinde yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14173)

306.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Enerji Bakanının uçağının Erbil’e inmesine izin verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14176)

307.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, KKTC’nin Devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14177)

308.-  Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’deki muhaliflere silah ve operasyon desteği sağlandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14178)

309.-  Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, ülkemizdeki AVM sayısına ve AVM’lerin şehir dışına çıkarılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14189)

310.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14190)

311.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun’da polis tarafından şiddete uğradığını iddia eden bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14191)

312.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Suriyeli sığınmacılara ve El-Kaide ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14192)

313.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Konya’da öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14193)

314.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, intihar eden polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14194)

315.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14195)

316.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, THY’nin Ruanda seferinin açılış töreni için yurtdışına çıkan mülki amirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14196)

317.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ülkemizde içki ruhsatı olan öğretmenevlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14197)

318.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Nazimiye ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14198)

319.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14199)

320.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Konya’da öldürülen bir öğretmene ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14200)

321.-  Balıkesir milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14201)

322.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14202)

323.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ASKİ’nin konutların su aboneliği için talep ettiği ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14203)

324.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14204)

325.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün altyapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14205)

326.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı bir köyde tarım alanlarına ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14206)

327.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14207)

328.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Merkez ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14208)

329.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Konya’da öldürülen bir kadın öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14211)

330.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Alo 147 hattına gelen şikayetler ve bir okul müdürü hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14212)

331.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili olayda kamu görevlilerinin ihmalleri olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14213)

332.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’deki içki ruhsatı olan öğretmenevlerine ve Eskişehir öğretmenevinde yapılan denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14214)

333.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlardaki kopya iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14215)

334.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da görev yapan bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14216)

335.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, turizmci usta öğreticilerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14217)

336.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Bakanlık tarafından yurtdışına gönderilen öğrencilerin burslarının yatırılmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14218)

337.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde işletilen bir kantine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14219)

338.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören milletvekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14220)

339.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Devlet liselerinde okuyan başarılı öğrencilerin son sınıflarda özel okullara geçmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14221)

340.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeni eğitim sistemi sonrasında öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14222)

341.-  Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Alo 147 hattına gelen şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14223)

342.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, intihar eden er ve erbaşlar ile intiharın nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14224)

343.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, çatışmalarda hayatını kaybeden veya intihar eden er ve erbaşlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14225)

344.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, TSK’nın personel mevcudunda yaşanan azalmaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14226)

345.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, bedelli askerlik uygulamasına ve uygulamadan elde edilen gelirin kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14227)

346.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, asker ölümlerine ve zorunlu askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14228)

347.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, öldürülen PKK’lı teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14229)

348.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Göcek Tüneline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14239)

349.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14240)

350.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün Rize’de düzenlediği bir organizasyona ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14241)

351.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı müteahhit işlerinde çalışan taşeron işçilerin maaşlarının ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14242)

352.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, bölünmüş yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14243)

353.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet TV’ye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14244)

354.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet TV ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/14245)

355.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Hollanda’da yaşayan yurttaşlarımızın eğitim sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14246)

356.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, nükleer, kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14250)

357.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hizmete açılan tesislere ve açılış törenlerinin maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14251)

358.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, katıldığı bazı organizasyon ve fuarlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14252)

359.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14253)

360.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Uşak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14254)

361.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, TÜİK’in yayımladığı yoksulluk verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14255)

362.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, e-Devlet elektronik işlemlerinde gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14256)

363.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir köyün sit alanı içerisinde olmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14259)

364.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında ilan yoluyla tebliğ edilen trafik cezalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14261)

365.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu bankalarının abone olduğu ve reklam verdiği dergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14263)

366.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları itibariyle Başbakanlık Tanıtım Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14264)

367.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şile’de yaşanan gemi kazasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14265)

368.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tunceli ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14266)

369.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Trabzon ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14267)

370.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tokat ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14268)

371.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Tekirdağ ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14269)

372.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14270)

373.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14271)

374.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bazı büroların yetkisiz doğalgaz tahsilatı yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14272)

375.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TOKİ Kuzey Ankara Projesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14273)

376.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TBMM onayı alınmadan ABD ile yapılan tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14274)

377.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14275)

378.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kamu otoritelerinin kadına karşı şiddet olayları karşısındaki tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14276)

379.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003 yılından bugüne etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14277)

380.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, kaçak ve sahte içkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14278)

381.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının bilgi edinme sistemlerinin etkinliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14279)

382.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde’de yapılan TOKİ konutlarının elektrik bağlantısı olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14280)

383.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kerkük politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14281)

384.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Milli Piyango İdaresi ve bir yönetim kurulu üyesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14282)

385.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İzmir’de sahnelenen bir tiyatro oyunu ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14283)

386.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’ün sosyo-ekonomik verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14284)

387.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14285)

388.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İMKB kaydından çıkarılan bazı şirketlerin hisselerini ellerinde bulunduran vatandaşların mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14287)

389.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, cari açıktaki azalmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14290)

390.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14291)

391.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bakanlık Müşaviri olarak atanan bir kişiyle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14298)

392.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14299)

393.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında sokakta yaşayan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14300)

394.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14301)

395.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, engellilerle ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14302)

396.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kayıp çocuklar ile ilgili bazı verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14303)

397.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14304)

398.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/14305)

399.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14306)

400.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan proje ve ihalelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14307)

401.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14308)

402.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14309)

403.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, 12 Eylül döneminde açığa alınan bir kişinin SGK’ya açtığı davaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14310)

404.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, SGK’nın uygulamalarının çok sık değiştiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14311)

405.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, iş güvenliği uzmanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14312)

406.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde yapımı devam eden bir inşaata ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14313)

407.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, İzmir’deki bir fabrikanın radyoaktif maddeleri imha etmeyerek toprağa gömdüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14314)

408.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14315)

409.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14316)

410.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14318)

411.-  Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Ankara’da eğitim veren yabancı bir okulda okutulan bir ders kitabı ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14319)

412.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Almanya’daki diplomatik temsilciliklerimizde çalışan sözleşmeli personelin vergi sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14320)

413.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bir Türk gemisinin ve mürettebatının Ürdün’de alıkonulduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14321)

414.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, tüketici hakem heyetleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14339)

415.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14340)

416.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14341)

417.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2002-2012 yılları arasında intihar eden veya diğer sebeplerle hayatını kaybeden polis memurlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14342)

418.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da sağlık serbest bölgesi kurulması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14343)

419.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2003-2012 yılları arasında maganda kurşunu nedeniyle mağdur olanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14344)

420.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlık tarafından kiralanan bir hizmet binasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14345)

421.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14346)

422.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ordu ilindeki bir beldenin nüfusunun düşük gösterilerek köye dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14347)

423.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Teşkilatındaki maaş taltifi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14348)

424.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, nüfusu 2000’in altında olduğu gerekçesiyle köye dönüştürülen belde belediyelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14349)

425.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14350)

426.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ankara’daki su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14351)

427.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ve ilçelerine kışla mücadele için ödenek verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14352)

428.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bazı kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14353)

429.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın bir mahallesine yapılan otobüs seferlerinin yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14354)

430.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan kömür dağıtımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14355)

431.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit’teki bir okulun önünden geçen yol üzerine trafik lambası konulması ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14356)

432.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da demir kafes olarak bilinen yapının sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14357)

433.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’da bir caddede yapılan yol çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14358)

434.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14359)

435.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak-Uludere’de yaşanan olay ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14360)

436.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14361)

437.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14363)

438.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, 2-B statüsündeki araziler için yapılan başvurulara ve bazı başvurulardan ücret alınmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14366)

439.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14367)

440.-  Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, Türk Telekom’un özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14369)

441.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık adına yayın yapan Web TV ve Kurumsal TV’ye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14370)

442.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Malatya’daki bir lisede okul müdürünün kız öğrencilere başörtüsü dağıttırdığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14371)

443.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’nın Selendi ilçesindeki öğretmenevinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14372)

444.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Almanca öğretmenlerinin mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14373)

445.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14374)

446.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin kadroya geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14375)

447.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, son yapılan öğretmen atamalarıyla ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14376)

448.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te kalorifer ısınma sistemine sahip okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14377)

449.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkeze bağlı bir köyde görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14378)

450.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis ilinde görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14379)

451.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Malatya’nın Sürgü Beldesinde bir lisede öğrencilere kıyafet konusunda baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14380)

452.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bir okulda yaşandığı iddia edilen taciz olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14381)

453.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki iki okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14382)

454.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TSK envanterinde bulunan helikopterlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14383)

455.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14384)

456.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, sözleşmesi imzalanmasına rağmen TSK’ya teslim edilmeyen kimyasal silahlara karşı korumalı elbiselere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14385)

457.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TSK personel mevcudunun azalmasına ve ülkemize gelecek NATO personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14386)

458.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şırnak’ta askerlik yapan bir erin şüpheli ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14387)

459.-  Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlıkta çalışan engelli sayısına ve engelli kadrolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14389)

460.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14390)

461.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kureyşler Barajı ve sulama projesi çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14392)

462.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanmadan açıldığı iddia edilen bir kavşağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14400)

463.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PTT’nin şube ve personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14401)

464.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14402)

465.-  Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı’nın, evrensel hizmet fonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14403)

466.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan bir haritaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/14404)

467.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/14405)

468.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14406)

469.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/14407)

470.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Tuzla Tersanesinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14408)

471.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın imam hatip okulları hakkındaki açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14409)

472.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki toplu taşıma bandrol ücretinin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14410)

                                                                                                                                     No: 77

22 Ocak 2013 Salı

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın; 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1138) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile 20 Milletvekilinin; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/1139) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1140) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2013)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; 28 Şubat Yargı Kararlarının İptal Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1141) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2013)

5.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1142) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2012)

6.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Eğitim Kurumlarında ve Kamuda Kılık Kıyafet Serbestisi Hakkında Kanun Teklifi (2/1143) (Anayasa; Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2013)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1144) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2013)

8.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1145) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2013)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 8 Milletvekilinin; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1146) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1147) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

11.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1148) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

12.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikerliği Hakkında Kanun Teklifi (2/1149) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 9 Milletvekilinin; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1150) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

14.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 10 Milletvekilinin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1151) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

15.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1152) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:14.01.2013)

16.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1153) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

17.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1154) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2013)

18.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ve İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ile 8 Milletvekilinin; Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1155) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.01.2013)

19.-  İstanbul Milletvekilleri Aydın Ağan Ayaydın ve Ercan Cengiz'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1156) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2013)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan’a otopark ve otopark alanı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, D-750 karayolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Bern basın müşavirliğine atanan kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2720) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, suçların nedenlerinin tespitine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2721) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin genel sağlık sigortası primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2722) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

6.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’nın Kozan ilçesindeki bir köyün asfalt sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

7.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde özel güvenlik hizmeti veren firmalara ve firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

8.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

9.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, ülkemizdeki süt tüketimine ve süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gıda işletmeciliği yapan yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında koruma altına alınan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da evsizlere hizmet sunan misafirhanelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında Ankara’ya yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da teşvik almak amacıyla başvuru yapan firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/2731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2012 yılında ülkemize gelen yabancı turist sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2732) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İşsizlik Sigortası Fonuna yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depremden zarar gören binaların güçlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Bakanlığa ait binalardan depremden hasar görenlerin güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2735) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ceza infaz memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2736) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun personel alımı mülakatından elenen bir personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2737) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün içinde bulunduğu arazinin özelleştirme kapsamına alınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15685) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarındaki altyapı sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15686) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ergenekon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan kanser hastası bir tutukluya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15687) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kızılcahamam Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15688) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Mamak ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15689) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Keçiören Belediyesi ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15690) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Kazan ilçesinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15691) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Kazan Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15692) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2003-2012 yılları arasında Bursa’ya yaptığı yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15693) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

10.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Türkiye’nin Bangladeş’in iç işlerine karıştığı iddiasına ve iki ülke arasındaki diplomatik krize ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15694) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

11.-  Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, belediye hizmetlerinde verimliliğin artırılması için yapılan çalışmalara ve belediyelere yönelik mali tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15695) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

12.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15696) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

13.-  Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İstanbul-İzmir otoyolu yapımı nedeniyle kamulaştırılan arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15697) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, fişleme iddialarına ve Başbakanlık tarafından saklanan kişisel verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15698) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, çiftçilerin borçlarına ve kredilerini geri ödeyemedikleri için yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15699) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kapanan, icra takibinde bulunan ve açılan fabrikalar ile bunların ekonomiye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15700) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bireysel silahlanmaya ve ateşli silahlar kullanılarak işlenen suçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15701) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı üniversite rektörlerinin açıklamalarına ve üniversitelerdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15702) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

19.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cumartesi annelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15703) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

20.-  Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa Merkez ve ilçelerinde yaşanan hava kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15704) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

21.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da toplu taşıma araçlarına zam yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15705) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

22.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki metro yapım çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15706) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da açılışı yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15707) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2013 yılları arasında Ankara’da restore edilen tarihi eserlerle ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15708) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da yabancılara satılan taşınmazlara ve yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15709) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

26.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki evlilik ve boşanmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15710) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

27.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yasaklanan veya toplatılan kitap, dergi, film ve diğer basılı materyale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15711) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

28.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gözaltına alınan, tutuklanan ve hüküm giyen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15712) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

29.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’daki nüfus artışına, inşa edilen konutlara ve eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15713) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

30.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, çeşitli nedenlerle öğrenimini yarıda bırakan veya üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15714) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

31.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, baz istasyonlarına ve illere göre dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15715) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

32.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, gıda üretimi, satışı ve denetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15716) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

33.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, ortam dinlemelerine ve Başbakanlık korumalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15717) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

34.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, MİT Müsteşarı ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15718) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

35.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuda çalışanlar arasında ücret ve emekli ikramiyelerinde eşitliğin sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15719) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Dışişleri Bakanı’nın oturduğu konutun kira bedeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15720) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

37.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bursa’ya yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15721) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

38.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vergi oranlarında yaşanan artışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15722) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

39.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, asgari ücrete yapılan artışın yeterliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15723) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15724) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

41.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, KPSS hakkında kopya, şifre ve soru sızdırma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15725) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

42.-  İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, MİT Müsteşarının yaptığı bazı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15726) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

43.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı ilçesinin bir köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15727) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

44.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Polatlı ilçesinin bir köyünün çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15728) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

45.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, il başkanları toplantısında yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15729) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15730) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

47.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, bir siyasi partiye yönelik ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15731) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Fırat Üniversitesinin banka promosyon parasıyla araç aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15732) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesine alınan makine ve teçhizat ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15733) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

50.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TRT’nin müzik kanalında Artvin-Borçka Kaymakamlığının reklamlarının yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15734) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

51.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15735) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

52.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bazı basın kuruluşlarının ayrımcı yayınlar yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15736) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15737) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, risk raporuna yeni kalemlerin ekleneceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15738) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

55.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15739) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

56.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve icra takibine uğrayan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15740) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15741) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

58.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15742) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15743) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

60.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye İnsan Hakları Kurumu üyelerinin toplanamamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/15744) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

61.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Viyana’da yaptığı asker yemini ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15745) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

62.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15746) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15747) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

64.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tekke ve zaviyelerle ilgili yaptığı bir konuşmaya ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15748) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

65.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Antakya’daki yerel bir gazeteye karşı yürütülen soruşturma ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15749) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

66.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15750) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

67.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, adliye çalışanlarına sunulan servis hizmetinin kaldırılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15751) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15752) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

69.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çorlu’da düzenlenen bir protesto yürüyüşüne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15753) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya’da devam eden bir davada görevli hakim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15754) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

71.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kesinleşmiş mahkumiyet kararına rağmen görevine devam eden bir belediye başkanına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15755) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

72.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

73.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, son on yılda kapatılan cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15757) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

74.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, açlık grevine katılan mahkumlara verilen disiplin cezalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

75.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Cezaevinde yatan bir hasta hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15759) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

76.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara ilinde görülen davalar ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15760) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

77.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’daki evlenme ve boşanma istatistiklerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15761) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası eski çalışanların Türk Telekom aleyhine açtığı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15762) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15763) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

80.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, çocuk cezaevlerine ve tutuklu çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15764) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevi kantinlerinde satılan ürünlerin fiyat tespitine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15765) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

82.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde izlenecek kanalların belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15766) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

83.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerinde kronik hastalıkları tespit edilen tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15767) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

84.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı Kanun gereklerine uygun alt yapının sağlanamamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15768) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

85.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15769) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

86.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15770) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15771) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

88.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, vizesiz geçiş hakkı için Avrupa Birliği ile yürütülen müzakerelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15772) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

89.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

90.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15774) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/15775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

92.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15776) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

93.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15777) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

94.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, FATİH Projesi kapsamında PARDUS işletim sisteminin kullanılmamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

95.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/15780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

97.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2012 yılı içerisinde gerçekleşen iş kazalarıyla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15781) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

98.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir firmanın çalışanlarının SGK’ya yanlış bildirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15782) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

99.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, SGK tarafından bir vatandaşın emeklilik ikramiyesinin ödenmediği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15783) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

100.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15784) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

101.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15785) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

102.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15786) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

103.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Danıştay kararıyla sözleşmeleri feshedilen iş ve meslek danışmanlarının mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15787) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

104.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalara ve Bakanlıktaki görevden almalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15788) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

105.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, engellilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15789) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

106.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yıllarında Ankara’da işsizlikle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15790) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

107.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da yaşayan emeklilerle ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15791) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

108.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15792) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

109.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yurt dışında yaşayan vatandaşların sigorta sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15793) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

110.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, emeklilerden kesilen SGK destek primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15794) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

111.-  İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerine ve bunlara kesilen cezalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15795) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

112.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Mudurnu Çayında yaşanan kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15796) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

113.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15797) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

114.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Avcılar’daki orta hasarlı ev ve işyerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15798) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

115.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15799) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

116.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15800) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

117.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Borçka ilçesindeki Muratlı Barajında yaşanan çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15801) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

118.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2007-2012 yılları arasında TOKİ’nin Adana’daki proje uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15802) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

119.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yaşanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15803) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

120.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15804) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

121.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Van’da yaptırılan deprem konutlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15805) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

122.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Irak Başbakanının Kerkük’le ilgili iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15806) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

123.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 2011 yılından itibaren Suriye’deki çatışmalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15807) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

124.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, bazı Türk askerlerinin Suriye’de yakalandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15808) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

125.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15809) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

126.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’ye iki adet fırkateyn hibe edilmesi için yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15810) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

127.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15811) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

128.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Ege ve Akdeniz’deki egemenlik alanlarını artırmalarına ve bu bölgelerdeki petrol arama faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15812) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

129.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15813) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

130.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15814) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

131.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bir sivil toplum örgütünün yurt dışında yaptığı çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15815) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

132.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

133.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15817) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

134.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/15818) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

135.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15819) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

136.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15820) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

137.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15821) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

138.-  Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Güney Ege Linyitleri İşletmelerinin işçi alımı için yapmış olduğu sınavı iptal etmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15822) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

139.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2013 yılında doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15823) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

140.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15824) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

141.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15825) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

142.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15826) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

143.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

144.-  Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Hakkâri ilinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15828) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

145.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, yurt, burs ve kredi başvurularına ve kredi geri ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15829) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

146.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yıllarında Bakanlıkça yapılan protokol harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15830) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

147.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/15831) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

148.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15832) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

149.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi kapsamında kamulaştırılacak tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15833) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

150.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15834) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

151.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15835) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

152.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15836) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

153.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, yem fiyatlarındaki artışa ve saman ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15837) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

154.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, çiftçilere zeytin hasat makinesi için verilen desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15838) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

155.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki tarım arazilerine ve tarım makinelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15839) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

156.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da çiftçilere sağlanan desteklere ve kullandırılan kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15840) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

157.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli et üretiminin teşvik edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15841) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

158.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, et fiyatlarının düşürülmesi ve besicilerin teşviki amacıyla uygulanan politikalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15842) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

159.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kasaplık canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15843) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

160.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15844) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

161.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15845) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

162.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15846) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

163.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında gümrüklerde yakalanan kaçak mallara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15847) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

164.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15848) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

165.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, kahvehane ve çay bahçelerinde kitap ve gazete bulundurma zorunluluğu öngören yönetmeliğin uygulanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15849) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

166.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün almayı planladığı geçici körlüğe sebep olduğu iddia edilen el fenerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15850) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

167.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Keçiören Belediyesine ait gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15851) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

168.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15852) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

169.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köydeki heyelan tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15853) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

170.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15854) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

171.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15855) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

172.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15856) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

173.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15857) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

174.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15858) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

175.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15859) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

176.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15860) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

177.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15861) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

178.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15862) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

179.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Murgul ilçesinin bir köyünün heyelan tehdidine karşı istinat duvarı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15863) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

180.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlıkça kiralanan taşınmaz ve araçlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15864) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

181.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köydeki asma köprü inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15865) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

182.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15866) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

183.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15867) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

184.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15868) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

185.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15869) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

186.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15870) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

187.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15871) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

188.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15872) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

189.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15873) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

190.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15874) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

191.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Murgul ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15875) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

192.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Cizre Emniyet Müdürünün biber gazı kullanımına yönelik bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15876) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

193.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, toplumsal olaylarda polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15877) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

194.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul’da ikinci el araç alım satımı yapan işyerlerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15878) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

195.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı köylerde görev yapan köy korucularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15879) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

196.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, işlediği suç nedeniyle hüküm giyen ya da tutuklanan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15880) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

197.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15881) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

198.-  Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da okul servislerine yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15882) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

199.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2013 yılları arasında Ankara’da doğalgaz ve kömür kullanılan konut ve işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15883) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

200.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2007-2012 yılları arasında Ankara’da meydana gelen suç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15884) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

201.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin ruhsatsız telsiz telefon kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15885) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

202.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, polis araçlarının kullandıkları akaryakıta yönelik sınırlama olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15886) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

203.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, 2003-2012 yılları arasında Adana’da verilen silah ruhsatlarıyla ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15887) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

204.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Emniyet personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15888) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

205.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli vatandaşların seçimlerde oy kullanırken yaşadığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15889) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

206.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15890) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

207.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15891) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

208.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15892) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

209.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15893) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

210.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15894) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

211.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15895) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

212.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Digor ilçesine bağlı bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15896) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

213.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Muğla’da bir vatandaşın kaybolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15897) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

214.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’nin bir beldesinde yapılan taşınmaz satış ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15898) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

215.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, BDP İstanbul il yöneticilerinin emniyet personelince baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15899) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

216.-  Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan bir olaya ve polisin buna müdahale etmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15900) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

217.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

218.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

219.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15903) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

220.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15904) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

221.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15905) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

222.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul’daki Eyüp Sultan Türbesinin restorasyon çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15906) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

223.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı seyahatleri için yapılan ödemelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15907) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

224.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, yapılan son zamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15908) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

225.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, yasadışı para çıkışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15909) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

226.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15910) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

227.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15911) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

228.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV muafiyeti tanınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15912) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

229.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştiği tarihten bu yana yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15913) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

230.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un özelleştirilmesi nedeniyle imzalanan imtiyaz sözleşmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15914) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

231.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15915) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

232.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, emekli yakınlarının intibak dışında bırakılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15916) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

233.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki öğretmenevinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15917) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

234.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Ödemiş Fen Lisesinin hizmet binası sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15918) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

235.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kamu-özel ortaklığı sistemi ile okulların özelleştirilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15919) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

236.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15920) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

237.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bir öğretmen ve bir müdür hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15921) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

238.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı öğretmenlerin eğitim uzmanı unvanı ile merkez teşkilatına atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15922) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

239.-  Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Seyhan’da bir okulda veli toplantısında yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15923) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

240.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, 2012-2013 öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15924) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

241.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı şiir ve kitapların sakıncalı bulunarak sansürlendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15925) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

242.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15926) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

243.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, seçmeli Kürtçe ve Zazaca derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15927) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

244.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çıkan yangın ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15928) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

245.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Gaziantep Üniversitesinde fakülte sekreteri olarak çalışan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15929) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

246.-  İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, İzmir’in Buca ilçesinde bir okulda görev yapan bir öğretmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15930) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

247.-  İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, Bakanlık tarafından okullara gönderildiği iddia edilen bir yazı ve anket çalışmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15931) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

248.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, atama işlemleri iptal edilen teknoloji ve tasarım öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15932) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

249.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda hizmetli, şoför ve memur olarak görev yapanların yer değiştirmelerine dair hususların belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15933) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

250.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlığa bağlı okullarda göz taraması yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15934) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

251.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm fazlası öğretmenlerin re’sen atanmalarının doğuracağı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15935) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

252.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, akademisyenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15936) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

253.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, üniversitelerde farklı unvanlarla görev yapan personel arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15937) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

254.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı otelcilik ve turizm meslek liselerinde usta öğretici olarak istihdam edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15938) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

255.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir lisenin arazisinin bir vakfa verilmiş olmasına ve bu lisenin yıkılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15939) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

256.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15940) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

257.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışan bazı taşeron işçilerin işten çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15941) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

258.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Gölköy ilçesinde bir okulun ek binasının inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15942) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

259.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kapatılan öğretmenevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15943) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

260.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD’de düşünce kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir savaş oyununa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15944) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

261.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15945) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

262.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’ye iki adet fırkateyn hibe edilmesi için yapılan girişimlere ve daha önce hibe edilen savaş gemisi olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15946) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

263.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15947) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

264.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriye-Türkiye sınırındaki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15948) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

265.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ve iki adet fırkateyn hibe edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15949) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

266.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, güvenlik güçlerinin PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15950) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

267.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15951) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

268.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bir basın açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15952) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

269.-  Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, I. Dünya Savaşında İngilizler tarafından esir alınan askerlerimizle ilgili bilgi ve belgelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15953) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

270.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, uyuşturucu madde bağımlısı askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15954) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

271.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da bir köyün hudutları içinde yapılması planlanan baraja ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15955) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

272.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15956) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

273.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15957) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

274.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Bakanlığa yöneltilen soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15958) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

275.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara ilçesinin bir köyünde yangına müdahale etmedikleri gerekçesiyle bir grup köylüye ceza kesildiği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15959) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

276.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Ergene Havzası Koruma Eylem Planına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15960) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

277.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15961) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

278.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Kamu Hastaneler Birliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15962) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

279.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15963) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

280.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yapılması planlanan sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15964) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

281.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15965) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

282.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı köylerde sağlık hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15966) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

283.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kişilerin sağlık bilgilerinin toplanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15967) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

284.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğretim üyelerinin konsültasyon hizmeti vermelerinin yasal dayanağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15968) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

285.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Sağlık Bakanlığının bir personelinin siyasi faaliyetlere katıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15969) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

286.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, 2009 yılı mezunu bir hekimin Bakanlık müşaviri kadrosuna atanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15970) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

287.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, devlet hastanelerinin acil müdahale ve ameliyat kapasitesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15971) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

288.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ile Alo 113 şiddet hattına yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15972) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

289.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Etlik İhtisas Hastanesinin kapatılmasına ve özel bir hastane binasının kiralanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15973) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

290.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, intihar eden hekim ve sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15974) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

291.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki sağlık hizmetine ve vatandaşlar tarafından iletilen şikayetlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15975) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

292.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çocuklara ücretsiz olarak yapılan aşılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15976) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

293.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda görülen meme kanseri vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15977) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

294.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15978) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

295.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, isteği dışında yeri değiştirilen sağlık çalışanlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15979) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

296.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2002-2012 yılları arasında yapılan kürtaj sayısına ve kürtaj yaptıran kadınların şikayetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15980) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

297.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara sağlık personelinin kötü davrandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15981) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

298.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılıp dağıtılan bir kitaba ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15982) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

299.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesinin tarım arazilerinden geçmesine ve kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15983) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

300.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, PTT tarafından milletvekillerine dağıtılan bir kitaba ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15984) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

301.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Palu-Genç-Muş demiryolunun yer değiştirilme ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15985) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

302.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2002-2012 yılları arasında köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ile bunların bakım ve onarımları için yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

303.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2012 yılları arasındaki yurt dışı gezilerine ve bu gezilere katılan milletvekillerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15987) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

304.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Bakanlık tarafından kiralama yoluyla kullanılan gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15988) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

305.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı bir beldedeki tren istasyonu binasının yıkılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15989) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

306.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da devam eden metrobüs çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15990) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2013)

307.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15991) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

308.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Avrupa Birliği sınırları içinde faaliyetleri yasaklanmış bir şirketin Türkiye’deki çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15992) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

309.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasadışı dinleme iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15993) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

310.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15994) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

311.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, evrensel hizmet fonunun kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15995) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

312.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kendisinin ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin katıldığı yurt dışı gezilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15996) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

313.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, araç muayene ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15997) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

314.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Ankara-İzmir otoyoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15998) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

315.-  Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, Milas’ın bir köyünde arsaları istimlak edilen kişilere bedellerin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/15999) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

316.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, milletvekili odalarının güvenlik kontrolüne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/16000) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2013)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 Milletvekilinin, 6223 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan kanun hükmünün kararnamelerinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2012)

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 Milletvekilinin, tutukluluk süreleri başta olmak üzere yargılama süreçlerinin iyi işleyip işlemediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2012)

4.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2013)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2013)

6.- AK PARTİ Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 Milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2013)

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2013)

8.- BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2013)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Bakanlıktaki bir daire başkanının doktorlara baskı yaptığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12511)

2.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Aile Sağlığı Merkezlerinin aile hekimlerine kiraya verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12512)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da yaşanan bir olaya ve doktorlara şiddet ve baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12513)

4.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Kızılcahamam Kampı için sağlık personeli görevlendirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12514)

5.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, profesörlerin çeşitli hastanelerde geçici görevlendirilmelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12515)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin Devlet Hastanesine yapılan ek hizmet binası inşaatının durdurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12516)

7.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, risk altındaki bazı sağlık çalışanlarının da özellik arz eden birimlere eklenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12517)

8.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel hastanede çalışanların eş durumu tayin hakkından faydalanamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12518)

9.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, hastanelerin çocuk servislerine ve hasta çocuklar ile bunların eğitimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12519)

10.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele ve nakillerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12520)

11.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Eskişehir il ve ilçelerindeki kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12521)

12.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, İstanbul ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12522)

13.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Erzurum ve ilçelerinde görevli sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12523)

14.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Türkiye’de en çok ölüme sebep olan ilk 5 hastalığa ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12524)

15.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’a yapılan yeni hastanenin fiziki şartlarına ve göğüs hastalıkları hastanesinin yeni hastaneye entegre edilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669)

16.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Kamu Hastaneleri Birliği adı altında kurulan genel sekreterlik birimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12670)

17.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, aile sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12671)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, tıp fakültelerinde kadavra bulunmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12672)

19.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673)

20.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, organ nakli bekleyen hastalara ve organ kaçakçılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674)

21.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, acil servis çalışanlarına kumanya verilmemesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675)

22.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kırklareli’deki Devlet Hastaneleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere ve Lüleburgaz Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676)


22 Ocak 2013 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun ilan edilmesi münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Metin Külünk’e aittir.

Buyurun Sayın Külünk. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

III.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na ilişkin gündem dışı konuşması

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en içten duygularımla sizleri selamlıyorum.

20 Ocak 1921’de yapılmış olan Teşkilatı Esasiye Kanunu hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Toplumsal bir varlık olan insan, var olduğu günden bu yana hak ve özgürlükler mücadelesi içindedir. Bu durum, insanın haklarının korunması ve teminat altına alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple, tarihin her döneminde “insan hakları” ve “özgürlük” kavramları bir mücadele alanı olmuştur. Devletin meşruiyetinin gizli olduğu yer, fıtri özgürlüklerin ve fıtri hakların korunmasının ahlak hâline getirilmesinde saklıdır. İslam öncesi Arabistan topraklarında kurulan Hilful Fudul, Hazreti Peygamberimizin 622 yılında ilan ettiği Medine Sözleşmesi, 632 yılında yine Efendimizin Veda Hutbesi, Kitabı Mukaddes’te gördüğümüz On Emir, Orta Çağ İngiltere’sinde Magna Carta, 1776 ABD Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İhtilali; her çağda, her platformda insan temel hak ve özgürlüklerinin esas olduğunu görmekteyiz.

Yakın tarihimizde de Türkiye, serüvenli bir anayasa yolculuğu yaşamıştır. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, 1876 Kanunuesasi cumhuriyet öncesi anayasa deneyimleridir. Birinci Dünya Savaşı ve akabinde oluşturulan gazi Meclisimiz de kendisine ait bir anayasayı ivedi olarak oluşturmuştur. 1921 Anayasası, Teşkilatı Esasiye Kanunu, İstanbul’un işgal altında olduğu ve Meclisin dağıtıldığı olağanüstü bir hâlde hazırlanmış 24 maddelik bir anayasadır. Yasama, yürütme ve yargı erkini kendi bünyesinde toplayarak kuvvetler birliği ilkesini esas almıştır. 1923’te yapılan değişiklikle devletin yönetim şeklinin cumhuriyet, dininin İslam olduğu da bir hükümle eklenmiştir.

1924 Anayasası, cumhuriyet tarihinin ilk anayasasıdır ve 1960’a kadar yürürlükte kalmıştır. 27 Mayıs askerî darbesiyle yürürlükten kaldırılan bu Anayasa’da haklar ve hürriyetler arasında sosyal ve ekonomik haklardan söz edilmemiştir, yalnızca, mülkiyet hakkı, çalışma hakkı ve ticaret hakkına kısaca değinilmekle yetinilmiştir. 61 Anayasası, 60 askerî darbesinden sonra yapılmış, 24 Anayasası’nı yürürlükten kaldırmıştır. 82 Anayasası, 80 askerî darbesinden sonra yapılmıştır. Her iki anayasa da darbelerin ürünü olan ve millete dayatılan anayasalardır. Ne yazık ki tüm anayasaların lafızları öyle söylese de, ruhları, güncel insan hakları, demokrasi, hukuk ve özgürlük anlayışından uzak kalmıştır. Demokratik teamüller ve özgürlükçü bir bakış açısına dayanmayan, milletimize kendi diktiği elbiseyi giymeye zorlayan bu rejimin gün gelmiş dikişleri tek tek patlamış ve bu elbisenin sökükleri yama tutmamaya başlamıştır. Ne yazık ki yüz elli yıllık anayasa geleneğimizin yarısından fazlası azınlığın çoğunluğa diktasının korunması ve sağlamlaştırılmasının öyküsünü oluşturmaktadır. “Kuvvetler ayrılığı prensibi” adı altında, atanmışın seçilmişe üstünlüğüne dayalı bürokratik bir sistem ülke insanımıza dayatılmıştır. Her sandığa gidildiğinde bu millet bu sistemi yenilgiye uğratmış olmasına rağmen, ancak seçilmişlerin seçilmenin hakkını yerine getiremedikleri ya doğrudan ya da dolaylı müdahaleler ile bu bürokratik sistemin iktidarı devam edegelmiştir, ta ki 2002 tarihine kadar.

Dünya soğuk savaştan uyanır ve başka bir yöne doğru evrilirken, bizde soğuk savaş yapısı yakın zamana kadar korunmak istenmiş, askerî darbe planları ve muhtıralar ile ülkeye ve milletimize istikamet tayin edilmek istenmiştir. Asılsız haber kupürleriyle iktidar partisi kapatılmak istenmiştir. Artık, evrensel normlara uygun bir sivil anayasaya sahip olması gerektiği yönünde bu milletin ortaya koyduğu tavır, yüce Meclisin omuzlarına yüklediği sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır. Anayasa Uzlaşma Komisyonunun bu iklimde oluşmuş yeni bir anayasa yapma çalışmalarını devam ettirmiş olması toplumda ciddi anlamda moraliteyi yükseltmektedir.

Dolayısıyla, milletimizin ivedi talebi olan 1982 Anayasası’nın yerine “insan ve akıl” diyen yeni bir anayasanın oluşturulması sorumluluğunu bu Meclisin yerine getireceğine olan inancımı tekrar ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı ikinci söz, 19 Ocak tarihinde Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisinin Genel Başkanı Ahmet Doğan’a yönelik saldırı girişimi ve yaşanan olaylar hakkında söz isteyen Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’ye aittir.

Buyurun Sayın Köprülü. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 19 Ocak tarihinde Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan’a yönelik saldırı girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hafta sonu, Hak ve Özgürlükler Hareketinin 8’inci Olağan Kurultayı’nı takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak, milletvekillerimiz Recep Gürkan ve Mehmet Kesimoğlu’yla birlikte Bulgaristan’daydık. Partinin Genel Başkanı Ahmet Doğan’a suikast girişiminde bulunulması olayı gözlerimizin önünde cereyan etti. Saldırgan, kürsüde konuşmasını yapan Ahmet Doğan’a silahıyla yaklaştı, 2 kez tetiği çekmesine rağmen silahı ateş almadı. Bu sırada, Ahmet Doğan’ın suikastçıya müdahalesiyle kazanılan zamanda da korumalar saldırgana müdahale ettiler ve etkisiz hâle getirdiler. Saldırganın üzerinden ayrıca bir de bıçak çıktı. Bu durum dahi amacının öldürmek olduğunun çok açık bir göstergesiydi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz, terörün hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Değerli milletvekilleri, Doktor Ahmet Doğan, zamanında Bulgaristan’da Belene Kampı’nda kalmış, zulümler yaşamış bir soydaşımız. Hak ve Özgürlükler Hareketini kurmuş ve hafta sonuna kadar da yirmi üç yıl Genel Başkanlığını yapmış bir lider. Bugün, partisi, Bulgaristan’ın üçüncü büyük partisi, 38 milletvekili var ve birçok da belediye başkanlığına sahip. Ahmet Doğan’a yapılan bu saldırı -açık olarak söylemek gerekirse- çoğunluğunu Türk soydaşların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler  Hareketine ve tabii ki de Bulgaristan’daki demokrasiye yapılmıştır. Saldırının ve suikast girişiminin arkasındakiler açık olarak aydınlatılmalıdır. Bu, hem kendisi Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan’ın hem de Ahmet Doğan’ın kimliği ve misyonu gereğince bu konuda baskı ve kulis yapması gereken Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin bir görevidir. Bu bir görev olduğu kadar da aynı zamanda soydaşlarımıza karşı da bir borcumuzdur.

Değerli milletvekilleri, Hak ve Özgürlükler Hareketinin kurultayında yaşanan olay Sayın Ahmet Doğan’ın konuşmasını gölgeledi. Ancak, konuşmasında çok önemli ve ezber bozan tespitler vardı. Türkiye’nin dış politikasının nasıl ülkenin ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın aleyhine kullanıldığını, bugün konuşurken ayakları yere basmayan Dışişleri Bakanı ile Başbakanın nasıl bir pazarlıklar içerisinde olduğunu çok açık ve net olarak anlattı.

Tekrar hatırlatıyorum: Bahsettiğim kişi Bulgaristan’daki Türk partisinin lideri olan, bugün Türkleri Bulgaristan’da temsil eden kişi. Konuşmasında Bulgaristan’daki hak ve özgürlük ihlallerinden bahsediyor. Bulgaristan Başbakanının ülkede sanal bir Türk tehdidi yarattığını, bunun Osmanlının Balkanlardaki kültürel mirasının ürünü olan Hak ve Özgürlükler Hareketiyle alakalandırıldığını, demokrasiyi rafa kaldırıp Türk düşmanlığı yarattığını söylüyor ve devamında diyor ki, bakın, Ahmet Doğan’ın konuşma kitapçığından okuyorum: “Tüm bu yaptıklarına rağmen kendini yine güvende hissetmiyor.” Bulgar Başbakanını kastediyor. “İkinci bir sigorta yapmak istiyor ve bundan dolayı Ankara’daki Türk meslektaşına hitap ederek elinden gelen her şeyle kendisine yardımcı olmasını istiyor ve ne yazık ki Ankara’daki Türk meslektaşı da kendisine olumlu yanıt verdi.” diyor.

Değerli milletvekilleri, herhâlde sizlere Bulgar Başbakanının Türk meslektaşını, Türkiye’deki meslektaşını anlatmama gerek yok, herkes çok iyi, net bir şekilde anlamıştır. Bulgaristan’daki Türklerin lideri çok açık olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasını… Ve Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk soydaşların aleyhine Bulgaristan ile pazarlık yapmakla suçluyor.

Başka önemli bir olay da, o kurultay salonunda tek bir AKP’li görevli ya da temsilci dahi yok.

Değerli milletvekilleri, özellikle AKP Grubunun milletvekilleri, tüm olaylar ortada ve net. Dileyene de bu konuşma metnini de gösterebilirim. Hatırlatmak isterim ki, sizlerin de tarihe ve soydaşlarımıza karşı borçlarınız var. Hatta onlara sizi milletvekili yapan Recep Tayyip Erdoğan’dan daha fazla borcunuz var. Sessiz kalmak, görmezden gelmek -açık olarak söylüyorum- suça ve günaha ortak olmaktır. Bu vesileyle Genel Kurulu bir kez daha saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı üçüncü söz, Ahıska Türklerinin sorunları ve beklentileri hakkında söz isteyen Tokat Milletvekili Reşat Doğru’ya aittir.

Buyurun Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ahıska Türklerinin sorunları ve beklentilerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ahıska Türklerinin sorunları ve alınması gereken tedbirler, beklentiler konusunda söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Ahıska, Gürcistan’ın güneybatısında, Ardahan ilimize yakın dağlık bir bölgedir. Burada yaşayan Türklere “Ahıska Türkleri” denir. 1826 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra Türklerin hâkimiyetinden Ruslara geçmiştir. Ahıska Türk’ünün bitmeyen çilesi işte bu tarihten itibaren başlamıştır. Ruslar asimilasyon politikasıyla bu bölgeye 100 binden fazla başka grupları yerleştirmişlerdir. Ancak İkinci Dünya Harbi’yle zalim Stalin binlerce Ahıska Türk’ünü zorla savaş bölgelerine göndermiştir. 13 Kasım 1944’te de bütün Ahıska Türkleri zorla trenlere bindirilip Sovyet Rusya’nın çeşitli yerlerine dağıtılmışlardır. Bir buçuk ay süren bu zorlu yolculuktan sonra soğuktan, hastalıktan, 17 bini çocuk olmak üzere, 30 binden fazla insan vefat etmiştir. Bu insanlar Orta Asya’nın zor şartlarına hiçbir zaman alışamadılar. Çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar, vatan özlemiyle de yanıp tutuşuyorlar.

Stalin’in ölümünden sonra Ahıska bölgesinde sıkıyönetim kalkmasına rağmen dönüşlerine maalesef izin verilmemiştir. Ellerinden alınmış olan mallar ve mülkler de geri iade edilmemiştir. Ayrıca, topraklarına da Ermeniler yerleşmiştir. Ancak her türlü olumsuz şartlara rağmen Ahıska Türkleri Türklüklerini unutmamışlardır ve topraklarına geri dönmek istemektedirler.

Mart 1999 tarihinde Gürcistan, Avrupa Konseyine kabulünde, Ahıska Türklerinin vatanlarına geriye dönmesi için teminat vermiştir. Bu çok önemli bir gelişmeydi ancak Ahıska Türk’ünün geri dönüşüyle ilgili alınan karar maalesef uygulanmamıştır. Ermeniler geriye dönüş olmaması için her türlü baskıyı Gürcistan’a yapmışlardır ve de bu insanlar vatanlarına dönememektedirler. Ahıska Türklerine insan hakkı ihlalleri dünyanın her tarafında devam ediyor. Hâlen Rusya’nın birçok yerinde yaşayan bu insanların içinde kimliksiz olarak bulunanlar vardır.

2004 yılındaki Amerika’ya göç, ikinci bir travma olarak zihinlere kazınmıştır. Hatta, düşünün ki bir tane Ermeni’nin burnu kanasa dünya ayağa kalkıyor ama bunun neticesinde Türkler her türlü zulme uğruyorlar yani konu Türkler olunca insani değerlerin hepsi unutuluyor, yok sayılıyor. Biz de Türkiye Türkleri olarak aynısını mı yapmalıyız? Türkiye’ye çeşitli göç yollarıyla 40 binden fazla Ahıska Türk’ü gelmiştir. Bu insanların oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık sorunları vardır hatta birçoğu emekli bile olamamaktadırlar, emekli haklarını istiyorlar.

Ayrıca önemli bir sorun da diploma denkliğiyle ilgilidir. Bu insanlar bizim kardeşlerimizdir, onlara mutlaka ama mutlaka yardım edilmelidir. Ahıska bölgesine gitmek isteyenleri destekleyelim, çifte vatandaşlık verelim, orada ev alıp toprak alıp bu insanlara verelim, yaşam şartlarını kolaylaştıralım. Kırım Türklerine yapılan desteklerin benzerinin bu insanlara yapılması gerekmektedir. Ancak, bunların hiçbirisi, maalesef AKP iktidarında yapılmamıştır. Müteaddit defalar gündeme getirmemize rağmen sonuç alınamamıştır. Hâlbuki Kırım Türklerine yapılan bu iskânla ilgili olarak yapılan o  iyileştirmeler bunlara da yapılmış olsaydı, tahmin ediyorum ki şu anda Avrupa Konseyinin almış olduğu karar neticesinde de oralara insanlar yerleşebilirlerdi. Ancak bunların hiçbirisi yapılmamıştır. Ama şu da unutulmalıdır ki Türk milleti kendisine yapılanları hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayacaktır.

Sayın milletvekilleri, Ahıska Türkleri bizim şeref meselemiz ve tarihî hatıralarımızın sabırlı yıldızlarıdır. Onları anlamak için yürekli olmak gereklidir, figüran aktörlerin ağlama moduna sokulması ve sahte gözyaşları bu konuyu çözüyoruz manasına gelmez. Sen Ahıskalı kardeşim, merak etme ve asla üzülme, bu millet ki yedi düveli dize getirmiş bir millettir. Sen herkesi yetkili zannetme, kıymeti kendinden menkul insanlar maalesef bir şey yapamazlar çünkü at sahibine göre kişner. Attan düşenler bozkırların hüznünü asla bilemezler. Türklerin bir atasözü vardır: “Sabırla koruk helva olur.”

Sayın milletvekilleri, bu suçsuz insanlar daha ne kadar gözyaşı dökecektir? Bu mahzun, garip insanların dertlerini, acılarını dindirelim. İnsanımıza yapılan her türlü haksızlığı, yanlışı, hainliği her yerde haykırıp protesto edelim. Unutmayalım ki Ahıska da, Hocalı da Türk dünyasının ortak sorunudur.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündem dışı konuşmalara Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi hürmetle selamlıyorum.

Bugün gündem dışı konuşma yapan Sayın Metin Külünk, Sayın Emre Köprülü ve Sayın Reşat Doğru’ya çok teşekkür ediyorum.

Sayın Külünk, Anayasa ile ilgili geçmişten bu yana bir değerlendirme yaptılar ama asıl cevap vermek istediğim konu Sayın Emre Köprülü ve Sayın Reşat Doğru’nun konuşmalarına ilişkindir. Birkaç cümle ile düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.

Öncelikle, Bulgaristan’da Hak ve Özgürlükler Partisinin Genel Kurulunda Sayın Genel Başkan Ahmet Doğan’a yönelen bu kötü, çirkin suikast olayından dolayı üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Televizyon ekranlarından gördüğümüzde de fevkalade üzülmüştük ancak Allah’ın takdiriyle bu olaydan Sayın Ahmet Doğan kurtuldu, bu kişi yakalandı. Herhâlde kendisiyle ilgili olarak Bulgaristan makamları bir yargılama süreci başlatacaklardır. Biz de bu olayı niçin ve nasıl yapmak istediğini, neyi amaçladığını öğrenmiş olacağız. Fail ortadadır. Bu kadar kalabalığın içerisinden -sanıyorum sahnede de bir koruma tedbiri olmamasından dolayı- koşarak gelmiş ve silahı doğrudan Sayın Ahmet Doğan’ın kafasına dayamıştır. Allah’a şükretmemiz lazım, böylesine feci bir olay amacına ulaşmadan önlenebilmiştir. Dolayısıyla, Sayın Ahmet Doğan arkadaşımıza büyük geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden saklasın.

Sayın Emre Köprülü de partisini temsilen -belki de şahsi temsil noktasında- bu kongreye katıldığını ifade ettiler. Bilebildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisinden de Cumhuriyet Halk Partisinden de milletvekili arkadaşlarımız bu kongreye katılmışlar. Bu çok doğru, çok haklı bir konudur. Arkadaşlarımıza bu katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum.

Tabii, değerlendirme sırasında konuşmadan bahisle birkaç cümle ifade ettiler. Benim ekranlardan izleyebildiğim ve Sayın Büyükelçiden aldığım haberle Sayın Ahmet Doğan konuşmasını Bulgarca yapmıştır. Dolayısıyla, ben bu dili bilmiyorum, ne söylediğini de bilmiyorum.

Sayın Emre Köprülü, elinde bir konuşma metninin olduğundan bahsettiler. O Türkçe midir onu da bilmiyorum.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Türkçe.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ (Devamla) – Eğer Türkçe ise kendisinden rica edeceğim. Ancak, bugün bu konuşmanın yapılacağını bildiğim için Büyükelçimizden bu konuşma metnini bana göndermelerini istedim, elbette değerlendireceğim. Sizin gözlemleriniz bizim için önemlidir yani aksini inkâr etmek sadedinde değil ama şifahi konuşmasını Bulgarca yaptığı için bu cümleleri kendi ağzından duymak mümkün olmamıştı.

Şunu söylemek istiyorum: İsim zikretmeden bir eleştiri yaptığı anlaşılıyor. Bulgaristan Başbakanı ile Türkiye’deki Başbakan arasındaki bir ilişkinin mevcudiyetini ve o Başbakanla Sayın Ahmet Doğan ve partisinin arasındaki soğukluğun Türkiye’ye de yansıdığını zannediyorum eleştiri olarak ortaya koyuyor. Bunun da tabii olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o topraklara gidiyoruz, oradaki siyasi hareketleri takip ediyoruz. Biz soydaşlarımızın siyasi alanda etkinlik göstermesinden ve başarılarından memnunuz. Biliyorum ki yirmi seneden bu yana Hak ve Özgürlükler Partisi Bulgaristan’ın bir partisi olarak faaliyet gösterdiği için ve yönetiminde de teşkilatlanmasında da sadece Türklere yer vermediği, bütün Bulgaristan’ı temsil etme iddiasında olduğu için, bunu da başarıyla yaptığı için pek çok milletvekili çıkarmış, pek çok belediyeler kazanmış, hatta benim bildiğim üç dört hükûmette de koalisyon ortağı olmuştur. Yani 30’dan fazla milletvekiline sahip olmak, büyükşehir belediyelerini kazanmak, büyük belediyeleri kazanmak daha doğrusu, bence büyük bir başarıdır. Biz, hem Bursa’da hem de geçmişte siyaset yaptığım Manisa’da, Ruşen Riza’dan tutunuz, bugün başkan seçilen Lütfi Mestan’a kadar bu arkadaşlarımızla, Kasım Dallarla birlikte o tarihlerde bir araya gelmiş, o taraflara gittiğimizde de birlikte görüşmüş insanlarız. Ancak, şunu bilelim: Bulgaristan’da Türkleri temsil iddiasında olan birden fazla parti var, Makedonya’da birden fazla parti var, Kosova’da birden fazla parti var, Batı Trakya’da birden fazla parti var ve bunu da doğal karşılamak gerekir. Dolayısıyla, Hak ve Özgürlükler Partisinin Genel Başkanının isim zikretmeden Türkiye'deki Başbakanımızı veya onun partisini eleştirmiş olmasını siyasetin doğası olarak kabul etmekte fayda vardır. Arada bir kırgınlık, arada bir güvensizlik, arada bir tedirginlik varsa bunu gidermek de iki tarafa düşen bir görevdir. Ama bence şu yaşanmış olan hadise bütün bunlardan çok daha önemlidir. Bereket ki Sayın Doğan bu feci olaydan çok şükür kurtulabildi. Ben, Bulgar makamlarının da bu konuya çok önem vereceklerinden ve arkadaşımıza karşı bu tertibi yapanlardan hesap soracaklarından eminim. Türkiye olarak bunu takip edeceğiz, Türkiye olarak bunun sonucunun mutlaka ortaya çıkarılmasını arzu edeceğiz.

Esasen, seçimden önce Sayın Ahmet Doğan genel başkanlığa adaylığını koymayacağını ifade etmişti. Bu sözünde durdu ve arkadaşı Lütfi Mestan’ın oy birliğiyle genel başkan seçilmesini istedi ve kabul ettirdi. Bunun da gelecek için faydalı olmasını, yararlı olmasını diliyorum. Çünkü, orada, bu amaçla siyaset yapan bir partinin güçlü olması bizim temennimizdir. Diğer siyasi partilerin aynı hedefteki çalışmalarına herhâlde eşit mesafede olacağımızın, birlik ve bütünlük içerisinde olmalarının bize daha çok güç katacağının da bilinmesini arzu ediyorum.

Şüphesiz, bu insan, bir talebe veya bir sabıkalı insan. Kendi sözleri tutanaklara nasıl yansımıştır bilmiyorum ama ilk verdiği beyanlarla yaptığı işin çelişkili olduğunu düşünüyorum. Ama bizim, ekranlarda görüp de maddi olarak baktığımızda olay şudur: Elinde silaha çevrilmiş küçük bir tabancayla öldürmek kastıyla geliyor, tetiği çekiyor, tetik cevap vermiyor, ikincisine de fırsat bulamıyor. Tabanca nasıl bir tabancadır, bu ne amaçla ortaya çıkarılmıştır sanıyorum yargı sürecini beklemekten başka bir yapacağımız iş yok ama Türkiye bunu birinci meselesi olarak kabul edip mutlaka bunun takibini yapacaktır diye düşünüyorum.

Yine, bu kongreye katıldıkları için, bütün arkadaşlarımıza, oradaki soydaşlarımızla birlikte olma fırsatını buldukları için teşekkür ediyorum.

Sayın Reşat Doğru, çok önemli bir konuyu gündeme getirdi, Ahıska Türkleriyle ilgili geçmişten bu yana çekilen sıkıntıları ve üzüntüleri paylaştı. Ben de -herhâlde on gün kadar oldu- Bursa’ya gittiğimde Bursa’daki Ahıskalılar Derneği’nde büyük bir toplantı yapmıştım. Bu toplantıya 700 civarında Ahıska Türk’ü kardeşimiz de katılmıştı. Orada da bazı konuları kendileriyle görüştüğüm için hazırlıklı olarak kürsüye çıktım, özel bir çaba da gerekmedi.

Ahıska Türkleri mazlum, mağdur ve masum insanlardır. Stalin döneminde çektikleri acıları, sürgünleri bilen insanlarız; onları kardeşlerimiz olarak bağrımıza basıyoruz. Bugün, Türkiye’de yaşayanların sayısı belki azdır ama dünyada 9 ülkede 500 bine yakın Ahıska Türk’ünün yaşadığını biliyoruz. Azerbaycan, Kazakistan çevresindeki ülkelerde, bir yıl önce de gittiğim Amerika New York’ta yine Ahıska Türkleri Federasyonu’yla bir görüşme yapmıştık, orada da 15 bin civarında Ahıskalı kardeşimizin yaşadığını biliyorum.

Değerli dostlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar son yıllarda kurulan önemli bir daire başkanlığıdır. Geçmişte bu konularla sadece bir devlet bakanlığımız ilgileniyor ama işlerin takibini özel olarak görevlendirilmiş arkadaşlarımız, masalar yapmıyordu. Oysa yeni kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklarda, çok şükür, bugün her ülkenin ve bütün toplulukların bir masası var, gerekli uzman arkadaşlarımız var, bu uzman arkadaşlarımızla birlikte her konuyu yakından takip etme fırsatını buluyoruz.

Bir defa, “Hiçbir şey yapılmamıştır.” sözü benim Sayın Doğru’dan beklediğim bir söz değildi. Kendisini takdir eden bir arkadaşınızım. Kısa süren bakanlık dönemi de başarılı olmuştur. Bu konulara da özel ilgisi vardır. Arkadaşımızı seviyorum. Ama, Hükûmetimiz döneminde de, onun öncesinde de Ahıska Türklerini kucaklayan ve onlar için çok şeyler yapan, yapmaya çalışan hükûmetlerimiz oldu. Ama, özellikle son on yıl içerisinde bu konularda çok daha iyi çalıştığımıza ve bu işi metodik olarak takip ettiğimize herkesin şahitliği vardır. Ahıska Türkleriyle yaptığımız toplantıda da herkesin teşekkürlerini, takdirlerini aldığımıza inanıyorum.

Ama vatandaşlık konusu, ama emeklilik konusu, ama çalışma izni konusu, diploma denkliği konusu yeni ortaya çıkan veya üzerinde çalışılması gereken konulardır. Unutmayalım ki…

Şu anda bir bilgi notu geldi, ben aslında şöyle total bir konuşma yapmak istiyordum: Mesela, şu anda isterseniz, bu rakamları da vereyim Sayın Doğru arkadaşımızın bilgilenmesi bakımından.

Türk vatandaşlığına alınan Ahıska Türklerine ilişkin sayısal bilgi aşağıdaki şekliyledir: 2 Temmuz 1992 tarihli ve 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun kapsamında göçmen vizesi ile ülkemize gelerek Türk vatandaşlığına alınan Ahıska Türk’ü sayısı: 1993 yılında vatandaşlığımıza alınan kişi sayısı 488’dir, 1994 yılında vatandaşlığımıza alınan kişi sayısı 178’dir, 1995 yılında vatandaşlığımıza alınan kişi sayısı sadece 9’dur yani 93, 94, 95 yılında Türk vatandaşlığına alınan kişi sayısı toplam 675’tir.

Göçmen vizesi almadan çeşitli yollarla ülkemize gelen Ahıska Türklerinden, mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Bakanlık makamından alınan 31/3/2000 ve 13 Şubat 2002 tarihli onay kapsamında, yani 31/3/2000’de üç partili koalisyon hükûmetinin -takdir etmek lazım- 13 Şubat 2002 tarihinde, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, yine geçmiş hükûmetten kalan bir onay kapsamında Türk vatandaşlığına alınan Ahıska Türk’ü sayısını dikkatlerinize sunuyorum: 2000 yılında 402 kişi, 2001 yılında 1.480 kişi, 2002 yılında vatandaşlığa alınan kişi sayısı 2.283’tür. AK PARTİ hükûmetleri döneminde, 2003 yılında 2.768, 2004 yılında 4.165, 2005 yılında 1.855, 2006 yılında 1.200, 2007’de 835, 2008 yılında vatandaşlığa alınan kişi sayısı 806; 2000-2008 dâhil vatandaşlığa alınan kişi sayısı toplam 15.513.

3835 sayılı, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun’a 28 Şubat 2009, yani dört yıl önce, 5838 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesiyle eklenen geçici 1’inci maddesine göre Türk vatandaşlığına alınan Ahıska Türk’ü sayısı bir defada 11.540, yani sayın Doğru’nun bilgilerine sunuyorum. Bu kanun çıkarken bu geçici maddeyi de hepinizin birlikte, Ahıska Türklerine olan sevgimizi gösterme noktasında çıkarmıştık ama bir defada, sanıyorum üç aylık bir geçiş süreci içerisinde müracaat edenlerin hepsini Türk vatandaşlığına almıştık, bunların sayısı 11.540’tır. Daha önce alınan 15.513, 93-95 arasında da alınan 675’i düşünürsek 30 bine yakın Ahıska Türk’ünün Türk vatandaşlığına geçmiş olduğunu söyleyebilirim.

Genel olarak, Türk vatandaşlığına alınma müracaatında bulunabilmek için kanunda aranan şartları taşımayan ve Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu tarafından istisnai usulle Türk vatandaşlığına alınmaları için Bakanlığımıza intikal ettirilen listede bulunan kişi sayısı 4.393’tür. Bunu Bursa’da da sormuşlardı, kendilerine de söyledim. Bir liste hâlinde 4.393 kişinin toptan, istisnai usulle Türk vatandaşlığına alınması mümkün değildir. Bakan arkadaşlarımla birlikte 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi için istisna imkânını kullanabiliyoruz ama 5 bine yaklaşan kişinin istisnai usulle Türk vatandaşlığına alınması yani Türkiye’de ikâmet şartı, geçmişi, geleceği bütün bunların araştırılmadan alınması uygun görülmemiştir. Kanunun 11’inci maddesine göre, mevcut şartları taşıyanların Türk vatandaşlığına alınma işlemleri de süratle devam etmektedir.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğru Gürcistan’la ilgili konuyu söyledi. Doğrudur, Gürcistan’ın Avrupa Konseyine alınması sırasında kendisine öne sürülen şartlardan bir tanesi de Ahıska Türklerinin topraklarına dönebilmesiydi. Bu konuyu da Türkiye yakından takip ediyor. Emin olun Gürcistan’dan hangi bakan gelirse -hangi seviyede- biz oraya gittiğimizde de yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu her zaman gündeme getiriyoruz. Maalesef Gürcistan makamları söz vermelerine ve bir yükümlülük olarak bu konuyu üstlenmelerine rağmen bu konuda elleri biraz gevşek davranıyorlar, istekli değiller. Oysa Türkiye, bunu yüreklendirmek için kendilerine konut yardımından tutunuz başka birtakım seçenekleri de sunmakta ve konuyu  ısrarla takip etmektedir. Dört ay kadar önce Gürcistan’ı ziyaret ettiğimizde, hem Saakaşvili hem de o zamanın Başbakanı olan Glauri’yle birlikte yaptığımız görüşmelerde bu konuyu müstakil olarak gündeme getirmiştik; maalesef, onların işi biraz sürüncemede bırakmak isteklerinin, komisyonlar kurmak, müracaatları incelemek, bir aileden belki sadece birisine izin vermek gibi davranışlarının doğru olmadığını da ifade etmiştik. Şimdi, Gürcistan’da seçimler sonrasında yeni bir siyasi güç ve hükûmet oldu. Onlarla da görüşmelerimizde Gürcistan’la ve Ahıska Türkleriyle ilgili olarak konuları her zaman gündeme getireceğimizden ve takipçisi olacağımızdan emin olabilirsiniz.

Emeklilik konusunun sosyal güvenlik anlaşmalarıyla yakından ölçüsü var. Vatandaşlık konusunu biraz önce arz etmiştim. Çalışma izni konularında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız, mahalli otoriteler mutlaka gayretli ve özverili çalışmaktadırlar. Diploma denkliği ve diğerleri de ulusal bazı kriterler açısından dikkate alınmaktadır.

Özet olarak şunu söylemek istiyorum, yirmi dakikayla zamanınızı almayacağım: Ahıska Türklerine büyük bir yakınlık ve kardeşlik duygularıyla bağlıyız. Onlara geçmişte yapılan zulümleri nefretle telin ediyoruz ve artık kendi bulundukları topraklarda, ana vatanımızda veya başka bir ülkede huzur ve esenlik içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz. Türkiye Hükûmeti olarak, dışarıdaki konulara bizzat müdahil olarak ama kendi içimizdeki konularda da elimizden geleni yaptığımıza ve yapacağımıza emin olmanızı diliyorum.

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

13 sayın milletvekilinin sisteme girerek söz talepleri var. Biliyorsunuz, ben uygulamamda söz vermiyorum.

Sayın Vural, buyurun.

IV.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, MHP Grubu olarak Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan’a yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarına, geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ve Hakkâri Yüksekova’da Jandarma Özel Harekât görevlilerinin kaldığı konutlardaki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan sıkıntının çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Bulgaristan’da Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi lideri Sayın Ahmet Doğan’ın maruz kaldığı silahlı saldırıyı kınıyor, kendisine, partisine ve tüm soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyorum.

Bugün Elektrik Piyasası Kanunu da görüşülecek, gerçi Sayın Bakana iletme imkânım olacak ama bu vesileyle, bugünkü birleşimin başında… Hakkâri Yüksekova’da Jandarma Özel Harekâtın kaldığı konutlarda maalesef on yedi günden bu yana elektrik yoktur, dolayısıyla kalorifer çalışmıyor. İmralı canisine televizyonun götürülmesini sağlayanların hiç olmazsa Yüksekova’da terörle mücadele eden bu güvenlik görevlilerinin bu sıkıntısını çözme konusunda hangi bürokratik engel varsa kaldırılması konusunda da harekete geçmesini diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Sayın Başkan, 60’a göre söz istemiştim.

BAŞKAN – Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili olarak tanzim edilen soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1089)

                                                                                                              17 Ocak 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                              Bekir Bozdağ

                                                                                                        Başbakan Yardımcısı

BAŞKAN – Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan dosya Hükûmete geri verilmiştir

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 milletvekilinin, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/470)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 yılında çalışma yaşamındaki 25 milyona yakın nüfus içinde 11 milyona yakın kişi herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadan, kayıt dışı istihdam edilmektedir yani çalışanların yüzde 43,4’ü kayıt dışıdır. Bu rakam, ülkemizde çalışan her iki kişiden birisinin kayıt dışı çalıştığını ortaya koymaktadır. Hem OECD ülkeleri hem AB ülkeleri arasında en yüksek kayıt dışılık oranlarına ülkemiz sahiptir.

Kayıt dışı çalışan veya çalışmak zorunda olan kadın oranı daha ürkütücü boyutlardadır. İstihdam edilen kadınların yüzde 71’i kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır. Bu rakamın da gösterdiği gibi kayıt dışı istihdamdan en fazla zarar gören kesimi kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdamda yer almanın kadın çalışanlar üzerinde daha yıkıcı sonuçları bulunmakta ve daha fazla sorunlara yol açmaktadır.

Bu nedenlerle kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve bu durumdan en çok etkilenen kesim olan kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Sedef Küçük                             (İstanbul)

2) Ali Sarıbaş                                  (Çanakkale)

3) Gürkut Acar                             (Antalya)

4) Ali Demirçalı                            (Adana)

5) Bülent Tezcan                           (Aydın)

6) Namık Havutça                         (Balıkesir)

7) Ali Haydar Öner                       (Isparta)

8) Mehmet Ali Ediboğlu               (Hatay)

9) Hasan Akgöl                            (Hatay)

10) Sena Kaleli                             (Bursa)

11) Aykan Erdemir                       (Bursa)

12) Hurşit Güneş                          (Kocaeli)

13) Ahmet İhsan Kalkavan           (Samsun)

14) Mehmet Şeker                        (Gaziantep)

15) Ramazan Kerim Özkan           (Burdur)

16) İhsan Özkes                            (İstanbul)

17) Durdu Özbolat                        (Kahramanmaraş)

18) Fatma Nur Serter                    (İstanbul)

19) Ferit Mevlüt Aslanoğlu          (İstanbul)

20) Haluk Eyidoğan                      (İstanbul)

21) Osman Aydın                         (Aydın)

22) Recep Gürkan                         (Edirne)

23) Metin Lütfi Baydar                 (Aydın)

Gerekçe:

Ülkemizde kaygı verici düzeylere ulaşan ve gerek ekonominin tamamında gerek işgücü piyasasında ağırlığını artırarak hissettiren kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik sisteminde sıkıntılara yol açmakta, haksız rekabete neden olmakta ve çalışanlar açısından hak ve hizmet kaybı yaratmaktadır.

Çalışanların gelir getirici çalışmalarının kısmen veya tamamen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisi dışında bırakılması olarak tanımlanan kayıt dışı istihdamı ortaya çıkaran nedenler arasında ekonomik, sosyal, yapısal ve bürokratik nedenler sayılmaktadır. Bunlardan kaynaklı olarak sorun çok boyutlu hale gelmekte, devletin gelir, çalışanların hak kaybıyla sonuçlanmaktadır.

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin ve kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilediği kesimlerin başında kadınlar gelmektedir. Kayıt dışı çalışan kadınlar, bütün diğer kayıt dışında çalışanlar gibi sosyal güvenlik hukukunun kendilerine sağlayacağı güvenceden yoksun kalmaktadır. İstihdam alanında, kadınların erkeklere kıyasla çok daha dezavantajlı bir konumda oldukları, istatistiki sonuçlara bakıldığında da görülmektedir. İstihdam edilen kadınların yüzde 71'i kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır.

Kayıt dışında çalışan kadınların çalışma süreleri uzundur. Ücretleri düşüktür. Kayıt dışında çalışmalarına bağlı olarak iş kazalarına karşı bir korumaları bulunmamaktadır. Kayıt dışılığı önlemede yetersiz kalınması, kadınların düşük ücretlerle, vasıfsız işlerde ve kötü iş koşullarında çalışmaya mahkûm etmektedir.

Kayıt dışı istihdam olgusunun ortadan kaldırılması için uzun soluklu bir program uygulanması gerekliliği vardır. Kısa vadeli uygulamalar dönemsel iyileşmeler sağlamakla beraber kalıcı olamamaktadır. Bu konuda kapsamlı ve çok yönlü bir anlayış ortaya konulmalıdır. Bu kapsamda, öncelikle istihdam üzerinden alınan vergi ve primlerde indirim ve kolaylıklar sağlanmalı, kayıt dışılığın önlenmesine ilişkin denetimler artırılmalıdır. Kayıt dışı işçi çalıştırma ve bunun teşvik edilmesi durumunda yaptırımlar uygulanmalıdır.

2006 yılında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında KADİM projesi uygulamaya konulmuş ancak doyurucu sonuçlar elde edilememiştir. Ayrıca 2011 yılı içinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda bir Başbakanlık genelgesi daha yayımlanmıştır. Ancak bu önlemlerin yeterli ve kapsamlı olmadığı, bu nedenle sonuç almak konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, çalışanlar açısından hak kayıplarına neden olan kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdamdan en çok etkilenen kesim olan kadın çalışanların kayıt dışı istihdamı ile ilgili sorunların ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis araştırması açılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz.

2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 26 milletvekilinin, uzun tutukluluk sürelerinin cezai yaptırıma dönüşüp dönüşmediğinin ve adil yargılanma haklarının ihlal edilip edilmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/469)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

 Kamuoyunu ilgilendiren önemli davalarda gözlemlenen uzun tutukluluk süreleri, yargının siyasallaştığı ve adil yargılanma sürecinin işlemediği hususunda akıllarda soru işareti yaratmakta ve toplumun devletine inancını sarsmaktadır. Yargı sistemine güven ve kişinin haklarının korunacağı inancı toplumların kaos ortamına sürüklenmesini engeller. Bu bağlamda uzun tutukluluk sürelerinin cezai yaptırıma dönüşüp dönüşmediğinin incelenmesi ve adil yargılanma sürecinin işleyip işlemediğinin tespit edilmesi amacıyla Anayasa'nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereği, bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 10.01.2012

Saygılarımızla.

1) Ayşe Nedret Akova                  (Balıkesir)

2) Metin Lütfi Baydar                    (Aydın)

3) Bülent Tezcan                            (Aydın)

4) Recep Gürkan                           (Edirne)

5) Ali İhsan Köktürk                     (Zonguldak)

6) Gürkut Acar                              (Antalya)

7) Ali Demirçalı                             (Adana)

8) Ali Sarıbaş                                (Çanakkale)

9) İhsan Özkes                              (İstanbul)

10) Namık Havutça                       (Balıkesir)

11) Mehmet Ali Ediboğlu              (Hatay)

12) Sedef Küçük                           (İstanbul)

13) Ali Rıza Öztürk                       (Mersin)

14) Doğan Şafak                           (Niğde)

15) Hasan Akgöl                           (Hatay)

16) Sena Kaleli                              (Bursa)

17) Aykan Erdemir                        (Bursa)

18) Hurşit Güneş                           (Kocaeli)

19) Ahmet İhsan Kalkavan            (Samsun)

20) Mehmet Şeker                         (Gaziantep)

21) Birgül Ayman Güler               (İzmir)

22) Ramazan Kerim Özkan           (Burdur)

23) Ali Haydar Öner                     (Isparta)

24) Durdu Özbolat                        (Kahramanmaraş)

25) Fatma Nur Serter                     (İstanbul)

26) Osman Aydın                          (Aydın)

27) Haluk Eyidoğan                      (İstanbul)

Gerekçe:

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu; herkese eşit fırsatların sunulduğu bir Türkiye özlemimize rağmen, yargının bağımlı, hukukun taraflı olduğu hususunda çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. Deniz feneri davasından üç aydır tutuklu bulunan sanıkların "uzun tutukluluk sürelerinin cezaya dönüşmesi" sebebiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma kararı, çok daha uzun bir süredir tutuklu bulunan sanıklara uygulanmamaktadır. Yargıda yaşanan çifte standardı anlamak ve içimize sindirmek mümkün değildir. Bu çifte standart yargının bağımlı ve taraflı olduğunu, uzun tutukluluk süreleriyle, sonuçta serbest kalacak sanıklara hukuk dışı ceza uygulaması gerçekleştirildiğini göstermektedir.

Milletvekillerimiz, aydınlarımız, gazetecilerimiz, akademisyenlerimiz, polislerimiz ve askerlerimizin özgürlükleri, muğlak suçlamalar ile yeterli delil olmaksızın ellerinden alınmıştır. Üstelik delil toplandığı ve delilleri sanıkların karartabileceği ifadesiyle, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına izin verilmemektedir. Yeterli delil toplanmadan sanıkların tutuklu yargılanmasına nasıl karar verildiği ise anlaşılamamaktadır. Delillerin yeterliliğine göre, sanıkların tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilmesi gerekirken, sanıkların suçları belirtilmeden, savunmaları dahi alınmadan tutuklanmaları, sanıkların lehine olan delillerin iddianamede yer almaması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde sürekli karar alınması bireylerin Anayasa ve yasalarca korunan "adil yargılanma" hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Sanıkların tutukluluk hâlinin devamı veya salıverilmesi, yargı mensubunun objektif takdirine bağlıdır. Sanıkların neden tutuklu olduklarının, dosyadaki maddi delillerle birlikte vicdanların da kabul edeceği şekilde izah edilmesi gereklidir. Yargı mensubunun objektif kriterlere göre değil de sübjektif kriterlere göre takdir yetkisini kullanması, adil yargılanma hakkı ile bağdaşmamaktadır. Üstelik, tutukluluk kararı veren yargı mensuplarının daha üst görevlere getirilmesi, tutukluluğu sona erdiren yargı mensuplarının tenzili rütbe ile cezalandırılması, yargının siyasallaştığı inancını doğrular nitelikte çok olumsuz gelişmelerdir.

Kanuna aykırı olmasına rağmen, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde iddianamelerin hazırlanması; sanıkların aylarca-yılarca tutuklu kalmasına yol açan hataların “sehven” denilerek geçiştirilmesi ve sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmaması; belirli davalarda savcılar hakkında yapılan şikâyetlerin hemen işleme konulması, ancak belirli davalarda yapılan şikâyetlerle ilgili ise hiç işlem yapılmaması; soruşturmaların gizliliğine rağmen, savcılık soruşturmalarında sanık ve avukatlardan gizlenen belgelerin, belirli medya gruplarında yayınlanması; Adli Tıp ve TÜBİTAK'ta bilirkişi heyetlerine yapılan müdahaleler adil yargılama sürecinin işlemediğini göstermektedir.

Önleyici bir koruma tedbiri olan tutuklama kararının uzun tutukluluk süreleriyle cezai yaptırıma dönüşüp dönüşmediğinin ve bireylerin en temel haklarından olan adil yargılanma haklarının ihlal edilip edilmediğinin incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 19 milletvekilinin, 6223 sayılı Kanun’a göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin mahiyetinin, yansımalarının, hukuki, sosyal, ekonomik ve siyasal bakımdan sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/468)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bir yetki kanununa dayanılarak çıkarılan ve devlet teşkilat yapısı ve işleyişini baştan sona değiştiren kanun hükmünde kararnameler ile millî iradeye ve temsilcisi TBMM'ye baypas yapılması, bakanlıklar ve kamu kurumlarının gereksiz yere bölünmesi, çakışması, etkisizleşmesi ve verimsizleşmesi, kamu hizmet maliyetlerin artması, devletin saygınlığı ve etkisinin azalması, kamu çalışanlarının atıl bırakılarak insan kaynağının israfı, adaletsizliğin yapısallaşması ve siyasal tarafsızlığın derinleşmesi, devlet kurumlarının millete etkin ve adaletli hizmet sunma ehliyet ve kapasitesinin azalması ve benzeri olumsuz sonuçların meydana gelmesine neden olacak olan 6223 sayılı Yetki Kanunu ve buna göre Hükûmetçe çıkarılan 35 adet KHK'nin mahiyetinin, yansımalarının, getirdikleri ve getireceklerinin hukuki, sosyal ekonomik ve siyasal bakımdan analiz edilerek alınması gereken tedbirlerin belirlenip, hayata geçirilmesine katkı amacıyla Anayasa’nın 98’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Reşat Doğru                                   (Tokat)

2) Atila Kaya                                      (İstanbul)

3) Emin Çınar                                     (Kastamonu)

4) Mehmet Erdoğan                           (Muğla)

5) Yıldırım Tuğrul Türkeş                  (Ankara)

6) Özcan Yeniçeri                              (Ankara)

7) Alim Işık                                        (Kütahya)

8) Ali Uzunırmak                               (Aydın)

9) Sinan Oğan                                    (Iğdır)

10) Mehmet Günal                             (Antalya)

11) S. Nevzat Korkmaz                      (Isparta)

12) Emin Haluk Ayhan                      (Denizli)

13) Mesut Dedeoğlu                          (Kahramanmaraş)

14) Kemalettin Yılmaz                       (Afyonkarahisar)

15) Mustafa Kalaycı                           (Konya)

16) Sadir Durmaz                               (Yozgat)

17) Mehmet Şandır                            (Mersin)

18) Hasan Hüseyin Türkoğlu             (Osmaniye)

19) Ruhsar Demirel                            (Eskişehir)

20) Necati Özensoy                            (Bursa)

Gerekçe:

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye neoliberalizmin, küresel güçlerin güdümündeki politikaların şekillendirdiği hızlı bir değişim sürecine girdi. Türkiye'de ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan kamu yönetimine yeniden yapılandırma politikalarıyla hayatın tüm alanları küresel güçlerin isteklerine, teslimiyetin ve yeni döneminin gereklerine göre şekillendirildi.

Genel seçimlere iki ay kala Meclisi devre dışı bırakan, Hükûmete altı ay süreyle kanun hükmünde kararname KHK çıkarma yetkisi veren yasa TBMM'nin 6 Nisan 2011 tarihli oturumunda kabul edildi.

Yetki Kanunu'yla AKP altı aylık dönemde 35 adet kanun hükmünde kararname çıkararak bakanlıklar kurdu, kapattı, birleştirdi, ayırdı. Kamu yönetimi baştan aşağı yeniden şekillendirirken kamu çalışanları üzerine planlanan değişikliklere ilişkin yasal zeminin oluşturulmasının da ilk adımları atıldı.

Çıkarılan KHK'larda kamu çalışanlarının statüsünü ve geleceğini yakından ilgilendiren değişiklikler ve Başbakanlık ve bakanlıklar bünyesinde yapılan değişiklikler ile kamu idari yapısının piyasayla daha uyumlu hâle getirildiği ifade edilmektedir. Milletimize "kamuda devrim" olarak yansıtılan "eşit işe eşit ücret" sloganı ile kamuoyunda olumlu algılanan ancak bugünkü kamu yönetimi sistemi içinde, "kadro unvanına göre ücret" anlamına gelen düzenlemelerle, üst düzey kamu yöneticilerinden, başlayarak, kamuda sözleşmeli istihdamın yukarıdan aşağıya doğru başlatılmasının ilk adımları atılmıştır.

Çıkarılan KHK'lar ile kamuda dönüşümün son halkaları da tamamlanıyor ve TBMM'nin baypas edildiği ve "ben yaptım oldu" mantığının siyasal otoriterliği sergileniyor. Hükûmetin "yangından mal kaçırırcasına" yaptığı KHK düzenlemelerinin çalışanlara ve toplumun geniş kesimlerine ne getirip ne götürdüğünü ortaya çıkarmak, karşılaşılan tehditlerin zararlarına karşı toplumu korumak milletimiz açısından son derece önemlidir.

Çıkarılan tüm KHK'leri alt alta yazdığımızda Türkiye'nin yeni dünya düzenine eklemlenip, küresel güçlere bağımlı hâle getirilmesi için kamu yönetiminin nasıl yeniden düzenlenmek istendiğini görebiliyoruz.

Çıkarılan KHK'ler ile kamu kurumlarında yönetici kadrolarda bulunanların tamamı, yapacağı iş belirsiz müşavir kadrolarına alınarak verimsiz hâle getirilmiş, hukuki olarak da hak arama yolları kapatılarak büyük bir adaletsizlik meydana getirilmiştir. Bu düzenlemeler sonucu her bakanlıkta yüzlerce kamu çalışanı şahsa bağlı kadrolu müşavir yapılmıştır. Böylece büyük miktarda kamu harcaması doğmuştur. Bununla, mevcut çalışanları etkisizleştirmek ve kamu kurumlarına kendi belirleyeceği ve etkisi altına alabileceği çalışanlar ordusu oluşturmak hedeflenmektedir.

Yeni bir anayasa yapmanın ve anayasal düzenin tartışıldığı ve çalışıldığı bugünlerde, anayasanın temel amaçlarından birinin de devletin yapısının ve işleyişinin belirlenmesi ve tesisi olduğu hatırlandığında, Hükûmetin KHK’ler ile yeni bir devlet yapısı ve işleyişi oluşturmasının ne denli hukuksuz, yanlış ve antidemokratik davrandığını, millet iradesine özde bağlı olmadığını açıkça göstermektedir. Milletimizin ve temsilcisi Yüce Meclisin bu gelişmelere kayıtsız kalmaması ve yol yakınken bu hukuk garabetinin ve getirmekte olduğu adaletsiz ve tehditkar olumsuzlukların giderilmesi ve düzeltilmesi bakımından bir Meclis araştırması yapmak suretiyle meydana gelen değişimleri ve etkilerini ortaya koymak, alınması gereken tedbirleri belirlemek için Meclis araştırması önergemiz hazırlanmıştır.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

VI.- ÖNERİLER

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri

1.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/471, 10/472, 10/473, 10/474, 10/475) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 22 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde okunmasına ve ön görüşmelerinin gündemde bulunan (10/74) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi ile birlikte aynı günkü birleşimde yapılmasına; Genel Kurulun 22 Ocak 2013 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek 394 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine ilişkin önerisi

                                                                                                         22/1/2013

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Danışma Kurulu 22.01.2013 Salı günü (bugün) toplanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim.

                                                                                                        Mahir Ünal

                                                                                                    Kahramanmaraş

                                                                                       AK PARTİ Grup Başkan Vekili

Öneri:

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmında yer alan 35 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasadışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla vermiş oldukları meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 22 Ocak 2013 Salı günkü (bugün) Birleşiminde okunması ve önergelerin görüşmelerinin Gündemde bulunan 10/74 Esas no.lu Meclis Araştırması Önergesi ile birlikte aynı günkü Birleşimde yapılması,

Genel Kurulun; 22 Ocak 2013 Salı günkü (bugün) birleşiminde sözlü soruların görüşülmeyerek bu Birleşiminde 394 sıra sayılı Kanun Tasarısı’na kadar olan işler görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Gruplar adına söz talebi yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

C) Önergeler

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, (2/141) esas numaralı, 24/2/1968 tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2/141 esas numaralı Kanun Teklifi’min, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınması hususunu saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Mustafa Kalaycı

                                                                                                                 Konya

BAŞKAN – Teklif sahibi adına söz isteyen Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MUSTAFA KALAYCI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şeref aylığının artırılmasını ve bu aylığın ödenmesinde gazilerimiz arasında ayrım yapılmamasını amaçlayan kanun teklifimiz hakkında söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

1005 sayılı Kanun’a göre İstiklal Harbi, Kore ve Kıbrıs gazilerine 5750 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısı çarpımı tutarında şeref aylığı bağlanmaktadır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almadığını ve bir işte çalışmadığını belgeleyenlere ise net asgari ücret üzerinden aylık bağlanmaktadır. Buna göre, şeref aylığı bugün için gazinin durumu itibarıyla 424 lira ya da 773 lira olmaktadır. Şeref aylığı hem farklı ödenmektedir hem de çok yetersizdir.

Gazilerimize farklı şeref aylığı ödenmesi, aylık bağlama gerekçesi olan “vatana hizmet” kriteri dışında bir kriterin esas alınması suretiyle “şeref” kriterinin farklılaştırılmasına yol açtığından amacına uygun değildir. Gazilerimiz, AKP Hükûmetinin kendilerini âdeta “az şerefli-çok şerefli” diye ayrıma tabi tuttuğundan şikâyet etmektedir.

Kanun teklifimizde bu farklılığın giderilmesi, gazilerimize bağlanan aylıkların brüt asgari ücret tutarına yükseltilerek hepsine aynı tutarda şeref aylığı ödenmesi, ayrıca ölümü hâlinde dul eşinin yanı sıra çocukları ile anne ve babasına da aylık bağlanması öngörülmektedir. Şehit aileleri ile gaziler ve malullerin mevcut hakları iyileştirilmeli ve aralarındaki adaletsiz ve ayrımcı uygulamalar giderilmelidir.

Biliyorsunuz, bedelli askerlik uygulamasından toplanan paraların, şehit yakınları, gaziler ve maluller ile engelliler için kullanılacağı bizzat Sayın Başbakan ve bakanlarca ifade edilmiştir. Ancak AKP Hükûmetince kabul edilen 30 Aralık 2012 tarihli yönetmelikte, bu paralar ile zaten yıllardır var olan ve ilgili mevzuatı uyarınca, şehit yakınları, gaziler ve malullerin ek ödemeleri, eğitim ve öğretim yardımları, toplu konut kredileri, kira bedelleri, engelli bakım hizmeti, muhtaç engelli aylıkları, özel eğitime muhtaç öğrencileri okullara taşıma ve yatırım programı çerçevesindeki harcamalar gibi bütçeden yapılan ödemelerin karşılanması öngörülmüştür. Dolayısıyla, bedelli askerlikten toplanan paralarla yıllardır bütçeden yapılan ödemelerin finansmanının sağlanması suretiyle bütçe açığının azaltılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Bu paraların bütçe açığı için kullanılacağı kamuoyundan neden gizlenmiştir? Neden yeni bir proje, yeni bir ödeme ya da mevcut haklarda bir iyileştirme öngörülmemiştir? Şehit aileleri, gaziler ve maluller ile engellilerin beklentileri bilinmektedir. O hâlde, verilen sözler kapsamında gaziler ile harp ve vazife malullerinin maaşları artırılacak mıdır? Şehit anne ve babasına ayrı ayrı asgari ücret tutarında aylık bağlanacak mıdır? Şehit çocuklarının hepsine iş hakkı verilecek midir? Devlet övünç madalyası verilenlere şeref aylığı bağlanacak mıdır? Harp ve vazife malullerine 3.600 prim gününde yaşlılık aylığı bağlanacak mıdır? Emniyet ve ordu vazife şehitleri ve malulleri tüm haklardan yararlandırılacak mıdır? Vazife malullerine faizsiz konut kredisi hakkı tanınacak mıdır? Harp ve vazife malullerinin kullandıkları ortez, protez, araç gereç ve tıbbi malzemeler hiçbir kısıtlama olmaksızın karşılanacak mıdır?

Muhtaç engellilere ödenen 251 lira ve 377 lira düzeyindeki aylıklar artırılacak mıdır? Şehit aileleri, gaziler, maluller ve engelliler bunları yapmanızı beklemektedir.

Geçen yıl temmuz ayında çıkarılan torba kanunla şehit yakınlarına ikinci iş hakkı tanınmıştır ancak hâlâ uygulamaya geçilmemiştir. Şehidin anne ve babası ile kardeşlerinin emeklilik veya başka nedenlerle iş hakkını kullanamaması hâlinde ikinci iş hakkı anlamsız hâle gelmektedir. Böylesi durumda bu hak mutlaka şehit çocuklarına verilmelidir. Bu konuda gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Teşekkür ediyor, tekrar saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi de, söz sırası, bir milletvekili adına Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şeref aylığına ilişkin vermiş olduğumuz kanun teklifi üzerine söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun’a göre İstiklal Harbi, Kore ve Kıbrıs gazilerine şeref aylığı verilmektedir. Bu gazilerimizden herhangi bir geliri olmayan ve çalışmayanlara net asgari ücret tutarında maaş verilmektedir. Herhangi bir geliri olan veya çalışanlara 5750 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpılması tutarında aylık bağlanmaktadır; bu da asgari ücretin yarısının çok az üzerindedir. Hak sahibinin ölümü hâlinde bu aylık dul eşe yüzde 75 oranında bağlanmaktadır.

Görüldüğü üzere, şeref aylığı bağlanmasında vatani hizmet durumu dışında gazilerin aylık veya gelir alıp almaması, çalışıp çalışmaması dikkate alınmaktadır. Bu durum şeref aylığı bağlanmasının amacına kesinlikle uygun değildir. Şeref aylığı hiçbir şarta bağlı olmadan brüt asgari ücret tutarında net olarak, kesintisiz ve eşit olarak ödenmelidir. Kore ve Kıbrıs gazilerine ayrıca devlet madalyası verilmelidir. Devlet övünç madalyası verilenlere de şeref aylığı mutlaka bağlanmalıdır.

Anayasa’mızın “Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” başlığı altındaki 61’inci maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” hükmü bulunmaktadır. Ancak istiklal madalyası sahibi olanlar ile Kore ve Kıbrıs gazilerine verilen maaşlar asgari yaşam seviyesinin çok çok altındadır. Bu kanun teklifi ile, istiklal madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore ve Kıbrıs’ta fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına 1005 sayılı Kanun’a göre vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları brüt asgari ücret tutarına net olarak yükseltilmektedir. Bu vatandaşlarımız başka bir gelir de alsa veya bir işte çalışsa dahi bu maaşın ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, gazinin ölümü hâlinde bu aylığın yüzde 75’inin dul eşine,  yüzde 25’nin çocukları ile anne ve babasına verilmesi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul ettiğimiz 6353 sayılı torba kanun ile şehit yakınları, gazi ve vazife malulleri ile ilgili yapılan düzenlemelerde bazı noksan kalan hususları tekrar yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehitlerimizin çocuklarının hepsine -sayısı ne olursa olsun-  iş garantisi verilmesinden yanayız.  Şehitlerimizden evli olup 2 veya 3 çocuklu şehidimizin sayısı 300 civarında bulunmaktadır. Şehidimizin 1’den fazla çocuğu olduğu durumlarda ikinci iş hakkı şehidin kardeşlerinden birine verildiğinden şehidin diğer çocukları açıkta kalmaktadır. Bu durum şehidin eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşler arasında zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Şehitlerimizin tüm çocuklarına iş hakkı tanınmalıdır, sayısı ne olursa olsun. Gazilerimize de ikinci iş imkânı verilmelidir. Gazilerimiz ile şehit yakını olarak işe yerleştirilenler, gelir vergisinden müstesna tutulmalıdır.

5510 sayılı Kanun’un 28’inci maddesiyle engelli vatandaşlarımıza rapor durumlarına göre erken emeklilik hakkı tanınmıştır. Giderek artan emeklilik yaşı, çeşitli fiziki ve ruhi sorunları olan gazilerimizde büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Şu anda çalışan 2 bin civarındaki gazimize, gazi olmalarını belgelemeleri hâlinde, vergi muafiyeti indirim raporu almaları gözetilmeksizin, 3 bin 600 prim günü sayısını doldurmaları hâlinde erken emeklilik hakkı verilmelidir. Şehit yakınlarıyla gazilerin aylıkları bir an önce iyileştirilmeli ve maluliyet zam oranları artırılmalıdır.

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Bakan burada, belki beş dakikada bu ikinci işle ilgili sıkıntıları çözme konusunda bir bilgi verseniz, sıkıntılar yaşanıyor da o bakımdan.

BAŞKAN – Evet, herhangi bir talep gelmedi efendim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

VII.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN - Anayasa Komisyonunda boş bulunan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Nevşehir Milletvekili Ebu Bekir Gizligider aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön Görüşmeler” kısmına geçiyoruz.

Şimdi, alınan karar gereğince, İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 milletvekilinin, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına grup başkan vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına grup başkan vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in yasa dışı dinlemelerin ve teknolojik araçlarla özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin, birlikte yapılacak ön görüşmesine başlıyoruz.

BAŞKAN – Hükûmet? Yerinde.

Gündemin 73’üncü sırasında yer alan, İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 milletvekilinin önergesi, Genel Kurulun 1/12/2011 tarihli 27’nci Birleşiminde okunduğundan tekrar okutmuyorum. Diğer önergeleri ise şimdi sırayla okutacağım. Okutacağım üçüncü Meclis araştırması önergesi 500 kelimeden fazla olduğu için önergenin özeti okunacaktır, ancak önergenin tam metni tutanak dergisine eklenecektir.

Önergeleri okutuyorum:

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Meclis Araştırması Önergeleri (Devam)

4.- MHP Grubu adına grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasada teminat altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması kapsamında özellikle haberleşme hürriyetinin, gayrimeşru yol ve yöntemlerle yapılan dinlemeler ve bunların servis edilmesiyle yoğun bir şekilde çiğnendiği bilinmektedir. AKP Hükûmetinin bugüne kadar bu iddiaları gerektiği gibi araştırarak gereken tedbirleri yeterince almadığı Başbakanın dinlenmesi iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, gerekçesini ekte sunduğumuz, yasa dışı dinleme ve gözetleme ile kamu görevlilerinin yaptığı dinlemelerin denetimi, bunların gerçekleştirildiği teknik imkân ve kabiliyetler ile yapılanmaların tespiti, idari, cezai ve hukuki düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak tedbirlerin ve üretilecek çözümlerin tespiti için Anayasa'nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104-105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

                             Oktay Vural                                                 Mehmet Şandır

                                  İzmir                                                             Mersin

                  MHP Grup Başkan Vekili                             MHP Grup Başkan Vekili

Genel Gerekçe:

Gerçek demokrasilerin en belirgin niteliği "Çoğulculuktur". Herkesin düşündüğünü ifade edebildiği, istediği gibi yaşayabildiği bir rejimin adıdır demokrasi. Çoğulculuğun çerçevesini Anayasa'da belirtilen hak ve hürriyetlere getirilen tanımlar tayin eder. Bu tanımlardan birisi de Anayasa’mızın "Haberleşme hürriyeti" başlığını taşıyan 22’nci maddesidir. Bu maddede haberleşmenin gizliliğine atıfta bulunulmaktadır. 22’nci maddeye göre gizliliğin temini için hâkim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de yirmi dört saat içerisinde hâkim kararına çevrilmek kaydıyla yetkili mercinin kararı gerekmektedir. Gizliliğin ihlali, başta özel hayatın ve konut dokunulmazlığının ihlali ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmenin engellenmesi olmak üzere birçok insan hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılmasına da sebebiyet vermektedir.

Son yıllarda Anayasa’da teminat altına alınan haberleşme hürriyetinin gayrimeşru yöntemlerle yapılan dinlemelerle çiğnendiği yönünde birçok olaylar ve iddialar kamuoyuna yansımıştır. Hükümet bugüne kadar bu iddiaları bihakkın araştırıp, kamuoyunu rahatlatmak yerine beylik cümlelerle geçiştirmeyi ve iddiaları vuzuha kavuşturmadan üstünü örtbas etmeyi tercih etmiştir. Bu duruş, çoğulcu demokrasilerde halkın iradesi ile gelmiş bir hükûmetin duruşu olmamalıdır. Hükûmetin bu duyarsızlığı herkeste ve her kesimde rahatsızlık yaratmaktadır.

Üstelik dinlemenin hangi yöntemlerle yapıldığı, alınan dinleme izninin sınırlarının ne olduğu tam olarak anlaşılamayan uygulamalarla bazı mahkemelerin insan hürriyetini ortadan kaldıran mahkûmiyet kararları verdiği adli çevreler tarafından sıkça dillendirilmekte, bu konuda halktaki kaygılar daha da belirginleşmektedir.

Öte yandan, kamu görevlilerinin yaptığı dinlemelerin denetimi de ayrı bir sorun olarak karşımızdadır. Bu denetimlerinin fiilî ve hukuki sınırlarının belirlenmesi gerektiği açıktır. Özellikle yasa dışı dinleme ve gözetleme ile ilgili sorumlularının bulunmaması bu dinleme ve gözetlemelerin birtakım kamu görevlileri tarafından yapıldığına ilişkin kanaatin yerleşmesine yol açmıştır. Nitekim Sayın Başbakanın dinleme konusunda bazı kamu görevlilerinin de olabileceği hususundaki ifadeleri bu kanaatin yansımasıdır. Oysaki devleti yöneten iradenin bu kaygıları ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu durum, birbirlerine ve devletine karşı güvensizlik hisseden bir toplum yaratılmasına yol açmakta ve sonucu, ağır sosyal travmalara sebebiyet vermektedir.

Bu dinlemelerin zaman zaman siyaset arenasında da bir araç olarak kullanılması, sandıkta görülemeyen hesapların gayrimeşru dinlemelerle görülmek istenmesi böylece muhalefetin ve siyasetin tanzim edilmek istenmesi ve susturulması girişimlerine şahit olmak, yine son on yıldır ülkemizin karşılaştığı gerçeklerden biri hâline gelmiştir.

Kanun yapıcılar ve kanunu uygulayan hukuk adamlarının ise iktidar baskıları ile dinlemelerin nasıl ve kimler tarafından yapıldığı ile ilgilenmek yerine, dinlemelerin ortaya çıkardığı dedikodu ve söylentilerle ilgilenmeleri ve bu gündem ile meşgul olmaları demokratik hukuk devletlerinde rastlanılmayacak bir zafiyet oluşturmuştur.

Kamuoyuna yansıyan gayrimeşru dinlemelerin faillerinin bugüne kadar ortaya çıkarılamamış olması da bu iddiaları teyit eder niteliktedir.

Son günlerde ülkenin Başbakanının makam odasının dinlenebilmiş olması ihtimali ve bunun bizzat Başbakanca dillendirilmiş olması, yıllarca muhalefet tarafından ortaya atılan bu iddiaların ciddiyetini bir kez daha ortaya koymakla birlikte, insanlarımızın daha güvensiz ve daha otokrat bir toplumda yaşadıklarına dair korkularını kuvvetlendirmiştir.

Gayrimeşru dinleme hadisesine ülke Başbakanının bizzat muhatap olması insanımızı çaresiz, karamsar ve güvensiz yapmıştır.

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla gördüğü “Yargıda Rüşvet” davasında soruşturma esnasında elde edilen delillerin, dinleme ve ses kayıtlarının hukuka aykırı bulunmuş olması ve tüm sanıkların beraat ettirilmiş olması, öte taraftan bazı alt derece mahkemelerin hâlâ daha gayrimeşru dinlemelere dayanarak mahkûmiyet kararları veriyor olması da ayrı bir hukuki tartışma başlatmıştır.

Anayasa’da teminat altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması kapsamında özellikle haberleşme hürriyetinin, gayrimeşru yol ve yöntemlerle yapılan dinlemeler ve bunların servis edilmesiyle yoğun bir şekilde çiğnendiği bilinmektedir. AKP Hükûmetinin bugüne kadar bu iddiaları gerektiği gibi araştırarak gereken tedbirleri yeterince almadığı Başbakanın dinlenmesi iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, gerekçesini ekte sunduğumuz, yasa dışı dinleme ve gözetleme ile kamu görevlilerinin yaptığı dinlemelerin denetimi, bunların gerçekleştirildiği teknik imkân ve kabiliyetler ile yapılanmaların tespiti, idari, cezai ve hukuki düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak tedbirleri ve üretilecek çözümlerin tespiti için Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Toplumun her kesiminde yoğun tepkiye neden olan telefon dinlemeleri konusundaki belirsizlik ve hukuk dışı uygulamalar devam etmektedir. Anayasa’mızın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22’nci maddesi herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir ve bu özgürlüğün temelinin gizlilik olduğunu vurgular. Benzer şekilde, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan özel hayatın korunmasıyla ilgili düzenlemelerde izinsiz biçimde görüşmelerin kaydedilmesini, bu kayıtların yayınlanması açıkça suç kabul edilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), cumhuriyet savcısı dinlemeler sonunda suç delili bulunmadıysa, bunu on beş gün içinde ilgili kişiye “telefonlarınız dinlenmiştir, suç unsuru bulunamamıştır" yönünde bilgi verilmesini öngörmektedir. Fakat ülkemizde yasa dışı dinlemelerin mahkemelerde hukuka aykırı bir şekilde yargılama konusu olduğu gibi, olmayan dinlemelerde rivayetlerden yola çıkılarak iktidara muhalefet olan kişilerin cezalandırılması aracı hâline gelmiştir.

Tüm bunlara rağmen Hükûmetin, dinlemelerin kimin tarafından, hangi tarihte, hangi yolla ve ne amaçla yapıldığı konusunda net ve yeterli açıklamalar yapmaması, gerekli önlemleri almaması dikkat çekicidir. Telefon dinlemeleri yoluyla ülkemizde âdeta bir korku imparatorluğu yaratılmakta, vatandaşlarımızın haberleşme özgürlüğü bir anlamda kısıtlanmaktadır. Kısıtlanan özgürlük ülkemizde öyle bir hâl almış durumdadır ki yargının üst makamlarında görev alan kişiler dahi dinlenildiklerini ve takip edildiklerini sıradan bir olay gibi yansıtmaktadır.

Ülkemizde, son yıllarda özellikle insan hakları konusunda hızı bir türlü kesilmeyen hak ihlallerinin belki de en açık örneğini yasa dışı telefon dinlemeleri ve takip edilmelerle yaşamaktayız. İktidarı eleştiren veya iktidar aleyhine taraf olan kişiler bu tehditle hemen hemen her an karşı karşıya gelmektedir. Bu yasa dışılığın önüne geçilmemesi ve hatta ülke Başbakanının seçim meydanlarında dinlenme kasetlerinin müjdeci rolünü benimsemesi, bu tehdidin hangi amaçla kullanıldığını en açık şekilde ortaya koymaktadır. Her türlü uyarılara ve telkine rağmen bu alanda yapılan bu hukuksuzluk, mahkemelerce meşrulaştırılmakta ve yargının bu hukuksuzluk üzerinden adalet dağıtması beklenmektedir.

Telefon dinlemeleri ve takip sadece seçim meydanları ile sınırlı kalmamış, Başbakan tarafından ana muhalefet partisi liderine karşı da bir tehdit olarak kullanılmak istenmiştir. Başbakan, partisinin bir grup toplantısında, önlenilemediği için utanılması gereken bu hukuksuzluğa rağmen övünerek ana muhalefet liderinin her adımının izlendiği ve takip edildiğini büyük bir heyecan ve gaflet içerisinde kamuoyuna açıklamıştır.

Vatandaşlarımız ise bu gelişmeler doğrultusunda dostane sohbetlerini dahi telefon ortamına taşımaktan çekinir olmuştur. Bu konuyu esas alan kamuoyu araştırmaları vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının dinlendiği şüphesiyle yaşadığı ve bu hak gasbının iktidarın baskısı nedeniyle âdeta bir kadermişçesine kabullendiğini ortaya koymaktadır. İleri demokrasi söylemleri ile atılan naralarının, vatandaşların bu cevapları da göz önünde bulundurularak ileri zorbalık uygulamalarını temsil ettiğini ispatlamaktadır.

İktidarın varlığını sürdürmek amacıyla yarattığı bu korku ve zorba uygulamalar yaklaşan yerel seçim sürecinde ise muhalefet partilerinin yerel yönetim yöneticilerine karşı bir silah olarak kullanılmak istenmektedir. Seçimde sağlanamayan başarı, temel insan hakları katliamına dönüşen hukuksuzluk yoluyla kazanılmak istenmektedir. Belediye başkanlarının halka hizmet etmekten başka görevi ve niyeti yoktur. İktidarlara da halk belediye başkanları ile aynı gayeyi taşımak için halk tarafından görevlendirilmelerine rağmen, ülkemizde iktidar ayyuka çıkan başarısızlıklarını korku düzeni inşa ederek yok etmek bu hukuksuzluktan insanlık adına utanç başarısı elde etme yolunu seçmektedir.

Tüm Türkiye’nin yakındığı bu durum, hukuksuzluğa seyirci kalan iktidar tarafından da maalesef geç de olsa seslendirilmektedir. Başbakan dinlenme olayının bir yıl öncesinde gerçekleşmesine rağmen, bu vahim olayı sıradan ve ülkemiz için olağan bir şekilde paylaşmıştır. Hukuksuz dinlemelerden yazılan iddianamelerde savcılığı ele alan, muhalefeti bu yol ile sindirmeye çalışan Başbakan kendisinin de dinlendiğini itiraf ederek yıllarca meşru olarak gördüğü bu hukuksuzluktan yakınmıştır. Koruma sayısının dünya üzerinde birçok ülkenin ordu nitelenmesine yaklaşan Başbakanın bu iddiaları da araştırılması gereken öneme sahiptir. Dinlenme olayının neden bir yıl sonra açıklandığı ve iktidarın bu zamana dek sıradan bir gelişme olarak yorumladığı bu tür girişimlere neden bir anda tavır aldığının cevabını tüm kamuoyu merak etmekte ve öğrenmek istemektedir. “Benim valim”, “Benim polisim”, “Benim sırdaş MİT Müsteşarım” nitelemelerine rağmen -ki son niteleme gayet ciddidir- ülke istihbaratı konusunda yetkili bir kişinin, Başbakanın sırdaşı olmasına rağmen, bu hukuksuz istihbarat çalışması ne amaçla ve hangi menfaatle yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda tüm kamuoyunun ortak tavrı nettir.

Kamuoyunu rahatsız eden, toplum nezdinde korku düzeni yaratılmasında etkili olan dinleme cihazlarına hangi yollarla ve nasıl ulaşıldığının tespit edilmesi, mahkeme kararı olmamasına rağmen hukuksuzca dinlemelerin hangi kitlelerce ve ne amaçla yapıldığının tespit edilmesi, Başbakanın bir yıl öncesinde gerçekleşen bir dinleme olayını açıklama zaman diliminin önemi ve gerekçesinin tespiti, bu dinlemenin kimler tarafından ve ne tür bir maksatla yapıldığının tespit edilmesi, ülkemizde siyasilere karşı şantaj aracı olarak kullanılmasının ne tür ihmaller sonucu yaygınlaştığının tespit edilmesi ve sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılması, yargı kararı olmaksızın dinlemelerle menfaat elde etmek isteyen sorumluların tespit edilmesi ve haklarında yasal sürecin başlatılması ve son olarak toplum nezdinde oluşan kaygıları ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’mızın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

1) Mustafa Sezgin Tanrıkulu          (İstanbul)

2) Gürsel Tekin                              (İstanbul)

3) Veli Ağbaba                               (Malatya)

4) Muharrem Işık                           (Erzincan)

5) Erdoğan Toprak                         (İstanbul)

6) Mehmet Şeker                            (Gaziantep)

7) Musa Çam                                  (İzmir)

8) Mahmut Tanal                            (İstanbul)

9) Hasan Ören                                (Manisa)

10) Ayşe Nedret Akova                 (Balıkesir)

11) Mehmet Hilal Kaplan               (Kocaeli)

12) Haluk Eyidoğan                       (İstanbul)

13) Süleyman Çelebi                      (İstanbul)

14) Kamer Genç                             (Tunceli)

15) Mehmet Ali Ediboğlu               (Hatay)

16) Bülent Tezcan                           (Aydın)

17) Ramazan Kerim Özkan            (Burdur)

18) Namık Havutça                        (Balıkesir)

19) Haydar Akar                            (Kocaeli)

20) İhsan Özkes                             (İstanbul)

21) Doğan Şafak                            (Niğde)

22) Celal Dinçer                             (İstanbul)

23) Gürkut Acar                             (Antalya)

24) Haluk Koç                                (Samsun)

25) İzzet Çetin                                (Ankara)

26) Refik Eryılmaz                         (Hatay)

27) Mevlüt Dudu                            (Hatay)

28) Aytuğ Atıcı                              (Mersin)

29) Ali Sarıbaş                               (Çanakkale)

30) Osman Aydın                           (Aydın)

31) Ahmet Toptaş                           (Afyonkarahisar)

6.- AK PARTİ Grubu adına grup başkan vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473) (x)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı biçimde tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması veya kişilerin gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının görüntülü veya sesli olarak saptanması ve kaydedilmesi, kimi zaman bunların çeşitli medya ortamlarında yayınlanması gibi suç teşkil eden faaliyetlerin nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapıldığının, bu araçların nasıl temin edildiğinin, bu araçların imal, ithal ve bulundurulması konusunda yasal bir kısıtlama bulunup bulunmadığının ve yaşanan bu sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari, istihbari ve diğer önlemlerin tespiti için Anayasa’mızın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince “Yasa dışı dinlemelerin ve teknolojik araçlarla özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti, önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması” konusunda bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

1) Nurettin Canikli                                             (Giresun)

2) Mustafa Elitaş                                               (Kayseri)

3)Ayşe Nur Bahçekapılı                                    (İstanbul)

4) Ahmet Aydın                                                (Adıyaman)

5) Mahir Ünal                                                    (Kahramanmaraş)

6) Zeyid Aslan                                                   (Tokat)

7) Bülent Turan                                                 (İstanbul)

8) Ramazan Can                                                (Kırıkkale)

9) Mehmet Doğan Kubat                                   (İstanbul)

10) Enver Yılmaz                                              (İstanbul)

11) Akif Çağatay Kılıç                                      (Samsun)

12) Mehmet Müezzinoğlu                                 (Edirne)

13) Oya Eronat                                                  (Diyarbakır)

14) Harun Karaca                                              (İstanbul)

15) Ali Ercoşkun                                               (Bolu)

16) Ahmet Öksüzkaya                                       (Kayseri)

17) Hüseyin Şahin                                             (Bursa)

18) Ahmet Baha Öğütken                                  (İstanbul)

19) Yılmaz Tunç                                                (Bartın)

20) Sermin Balık                                               (Elâzığ)

21) Ömer Faruk Öz                                           (Malatya)

22) Cuma İçten                                                  (Diyarbakır)

23) Ertuğrul Soysal                                           (Yozgat)

24) Necdet Ünüvar                                            (Adana)

25) Mustafa Ataş                                               (İstanbul)

26) İdris Şahin                                                   (Çankırı)

27) Gürsoy Erol                                                (İstanbul)

28) Salim Uslu                                                  (Çorum)

29) Mine Lök Beyaz                                          (Diyarbakır)

30) Mehmet Kerim Yıldız                                 (Ağrı)

31) Derya Bakbak                                             (Gaziantep)

32) Mustafa Bilici                                              (Van)

33) Fatih Çiftci                                                  (Van)

34) İsmail Aydın                                               (Bursa)

35) Ali Boğa                                                      (Muğla)

36) Çiğdem Münevver Ökten                            (Mersin)

37) Osman Kahveci                                           (Karabük)

38) Hasan Ali Çelik                                           (Sakarya)

39) Nusret Bayraktar                                         (Rize)

40) Ekrem Çelebi                                               (Ağrı)

41) Muammer Güler                                          (Mardin)

42) İlyas Şeker                                                  (Kocaeli)

43) Nurcan Dalbudak                                        (Denizli)

44) H. Hami Yıldırım                                        (Burdur)

45) Ayşenur İslam                                             (Sakarya)

46) Abdullah Nejat Koçer                                 (Gaziantep)

47) Aydın Bıyıklıoğlu                                       (Trabzon)

48) Alpaslan Kavaklıoğlu                                  (Niğde)

49) Abdulkerim Gök                                         (Şanlıurfa)

50) Mehmet Ersoy                                             (Sinop)

51) Vural Kavuncu                                            (Kütahya)

52) Osman Boyraz                                            (İstanbul)

53) Ali Rıza Alaboyun                                      (Aksaray)

54) Mahmut Mücahit Fındıklı                           (Malatya)

55) Muzaffer Baştopçu                                      (Kocaeli)

56) Durdu Mehmet Kastal                                 (Osmaniye)

57) Mehmet Akyürek                                        (Şanlıurfa)

58) Tülay Bakır                                                 (Samsun)

59) Mustafa Şahin                                             (Malatya)

60) Abdurrahim Akdağ                                     (Mardin)

61) Türkan Dağoğlu                                          (İstanbul)

62) Hacı Bayram Türkoğlu                                (Hatay)

63) Adnan Yılmaz                                             (Erzurum)

64) Ünal Kacır                                                   (İstanbul)

65) Tülay Kaynarca                                           (İstanbul)

66) Mustafa Gökhan Gülşen                             (Kastamonu)

67) Sevim Savaşer                                             (İstanbul)

68) Muzaffer Aslan                                           (Kırşehir)

69) Ahmet Haldun Ertürk                                  (İstanbul)

70) Oktay Saral                                                 (İstanbul)

71) Bilal Uçar                                                    (Denizli)

72) Cahit Bağcı                                                  (Çorum)

73) Osman Ören                                                (Siirt)

74) Mustafa Kemal Şerbetçioğlu                       (Bursa)

75) Feyzullah Kıyıklık                                       (İstanbul)

76) Muhammet Bilal Macit                                (İstanbul)

77) Mehmet Yüksel                                           (Denizli)

78) Faruk Septioğlu                                           (Elâzığ)

79) Hasan Fehmi Kinay                                    (Kütahya)

80) Soner Aksoy                                               (Kütahya)

81) Ahmet Yeni                                                 (Samsun)

82) Ülker Güzel                                                 (Ankara)

83) Mehmet Ali Okur                                        (Kocaeli)

84) Mehmet Cemal Öztaylan                             (Balıkesir)

85) Mehmet Emin Dindar                                  (Şırnak)

86) Ali Şahin                                                     (Gaziantep)

87) Burhan Kuzu                                               (İstanbul)

88) Şamil Tayyar                                               (Gaziantep)

89) Ahmet Kutalmış Türkeş                              (İstanbul)

90) Tevfik Ziyaeddin Akbulut                           (Tekirdağ)

91) Hüseyin Çelik                                             (Gaziantep)

92) Kemalettin Aydın                                        (Gümüşhane)

93) Halil Mazıcıoğlu                                          (Gaziantep)

94) Mehmet Öntürk                                           (Hatay)

95) Nevzat Pakdil                                              (Kahramanmaraş)

96) Adem Yeşildal                                            (Hatay)

97) Haluk Özdalga                                            (Ankara)

98) Mehmet Geldi                                             (Giresun)

99) Zülfü Demirbağ                                           (Elâzığ)

100) Recep Özel                                                (Isparta)

101) Yunus Kılıç                                               (Kars)

102) Hüseyin Samani                                        (Antalya)

103) Şirin Ünal                                                  (İstanbul)

104) Hasan Karal                                              (Rize)

105) Ali İhsan Yavuz                                        (Sakarya)

106) Muzaffer Yurttaş                                       (Manisa)

107) İlknur Denizli                                            (İzmir)

108) Tülay Babuşcu                                          (Balıkesir)

109) Ziver Özdemir                                           (Batman)

110) Hüseyin Filiz                                             (Çankırı)

111) Muhyettin Aksak                                      (Erzurum)

112) Hilmi Bilgin                                              (Sivas)

113) Mevlüt Akgün                                           (Karaman)

114) Yüksel Özden                                           (Muğla)

115) İsmet Su                                                    (Bursa)

116) Muzaffer Çakar                                         (Muş)

117) Ali Turan                                                   (Sivas)

118) Ebu Bekir Gizligider                                 (Nevşehir)

119) Erol Kaya                                                  (İstanbul)

120) Süreyya Sadi Bilgiç                                   (Isparta)

121) Osman Çakır                                             (Düzce)

122) Sıtkı Güvenç                                             (Kahramanmaraş)

123) Azize Sibel Gönül                                     (Kocaeli)

124) Mustafa Öztürk                                         (Bursa)

125) İbrahim Korkmaz                                      (Düzce)

126) Salih Koca                                                 (Eskişehir)

127) Gökcen Özdoğan Enç                               (Antalya)

128) Muhammed Murtaza Yetiş                        (Adıyaman)

129) Şuay Alpay                                               (Elâzığ)

130) Metin Külünk                                            (İstanbul)

131) Özlem Yemişçi                                          (Tekirdağ)

132) İsmail Güneş                                             (Uşak)

133) Adem Tatlı                                                (Giresun)

134) Nihat Zeybekci                                          (Denizli)

135) Hakan Çavuşoğlu                                      (Bursa)

136) Abdullah Çalışkan                                     (Kırşehir)

137) Ülker Can                                                  (Eskişehir)

138) Nesrin Ulema                                            (İzmir)

139) İlhan Yerlikaya                                          (Konya)

140) Öznur Çalık                                               (Malatya)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Özet

Anayasa’mızda “kişinin hak ve ödevleri” başlığı altında, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu ve özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı, ayrıca 22’nci maddesinde, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulünce verilmiş hâkim kararı olmadıkça yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınmış mercisinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşmenin engellenemeyeceği ve haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacağı hususu anayasal güvence altına alınmıştır.

Telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin kararların hangi kurumlar tarafından hangi şartlarda alınabileceği, kararların hangi mahkemeler tarafından verilebileceği, kararların taşıması gereken zorunlu unsurların neler olduğu, bu kararların hangi kolluk birimlerince yerine getirileceği ve kayıtların kimlerin sorumluluğunda olduğu gibi hususlar ve bu hakların ihlali hâlinde uygulanacak cezai yaptırımlar mevzuatta ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı biçimde tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması suç olduğu gibi, kişilerin gizli yaşam alanına girerek veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının görüntülü veya sesli olarak saptanması ve kaydedilmesi de suçtur.

Anayasa ve yasalarca güvence altına alınan bu temel haklara ve etkin cezai yaptırımlara rağmen kamuoyunda böcek, gizli kamera veya uzaktan dinleme sistemi gibi dünyadaki teknik gelişmelerin bu konuda sağladığı yasal olmayan tüm yöntemleri kullanarak kişiler arasındaki konuşmaların dinlendiği, kayda alındığı ve bu kayıtların kimi zaman basın yayın yoluyla hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı yönünde kamuoyunda bir algı oluştuğu gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda yasa dışı dinlemelerin hangi araçlar kullanılarak yapıldığının, bu araçların nasıl temin edildiğinin, bu araçların imali, ithali ve bulundurulması konusunda yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yaşanan bu sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari, istihbari ve diğer önlemlerin tespiti için Anayasa’mızın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince "Yasa dışı dinlemelerin ve teknolojik araçlarla özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti, önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması" konusunda bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

"Gizli dinleme", "Teknik takip" adı ile bilinen, dinleme ve izleme gündemden düşmüyor. Bu gidişle gündemden düşecek gibi de gözükmüyor. İnsanların özel, siyasi, mesleki ve aile hayatları daima merak ve ilgi konusu olmuştur. Ancak bunun bir sınırının olduğu ve insanların, bu sınırı çizen yasalara ve uygulayıcılarına güvenmek istediği tartışmasız ortadadır. Hem yasal ve hem de yasa dışı dinleme ve izlemelere karşı, kişi hak ve hürriyetlerinin etkin bir şekilde korunmasının zamanı çoktan gelmiştir. Bu husus herkesin ortak sorunudur. Gizli dinleme ve izleme ile ilgili yürürlükteki hukuk kuralları tam olarak uygulanmalı, bu konuda yetersiz olan hukuk kuralları en kısa sürede giderilmelidir. Yıllardan beri süregelen ve en son olarak da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi açıklamasıyla ortaya çıkan Başbakanın evinin altındaki çalışma ofisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makam odasında gizli dinleme cihazları tespit edilmiştir. Bu konuda gerekli araştırmaların yapılması ve önlemlerin alınması için Anayasa’nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

1) Hasip Kaplan                          (Şırnak)

2) Pervin Buldan                         (Iğdır)

3) İdris Baluken                          (Bingöl)

4) Sırrı Sakık                               (Muş)

5) Murat Bozlak                          (Adana)

6) Halil Aksoy                            (Ağrı)

7) Ayla Akat Ata                         (Batman)

8) Hüsamettin Zenderlioğlu         (Bitlis)

9) Emine Ayna                            (Diyarbakır)

10) Nursel Aydoğan                   (Diyarbakır)

11) Altan Tan                              (Diyarbakır)

12) Adil Kurt                              (Hakkâri)

13) Esat Canan                            (Hakkâri)

14) Sırrı Süreyya Önder              (İstanbul)

15) Sebahat Tuncel                      (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                    (Kars)

17) Erol Dora                              (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                    (Mersin)

19) Demir Çelik                          (Muş)

20) İbrahim Binici                       (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                            (Van)

22) Özdal Üçer                            (Van)

Gerekçe:

Gizli dinleme, telekulak, haberleşmenin ve kişilik haklarının ihlali gündemini korumakla birlikte her geçen gün daha da artmaktadır. Başbakandan Anayasa Mahkemesine, Genelkurmay Başkanlığından Hükûmete, siyasi partilerden bürokrasiye, iş adamlarından sade vatandaşa kadar hemen hemen herkes dinlemeden şikâyet etmekte ve kaygı duymaktadır. Adına "çete", "gladio", "derin devlet" veya "kontrgerilla" ne denirse densin yasa dışı suç örgütlerinin en çok başvurduğu bu yöntem sonucu ortalığa saçılanlar dehşet verici hâle gelmiştir. Teknoloji, bilişim, uydu yayınları derken cep telefonlarından “böcek” tabir edilen dinleme cihazlarına, lazer ışınlarından çanaklara, SMS, e-mail, İnternet üzerinden normal yaşamda hayatın her alanına giren gizli dinlemeyi en çok suç çeteleri, dedektifler, rakip şirketler, siyasi muhalifler hemen hemen herkes ilgi alanı içinde görünmektedir. Gizlilik kaydı olan en üst düzey askerî görüşmeler, uluslararası görüşmeler önceden sosyal medyaya düşmektedir.

Yazılı ve görsel medyaya yansıyanlar bu konuda güvenlik ortamının sıfıra indiği, hiç kimsenin güvencesinin kalmadığı, her yapılanın da yapanın yanına kâr kaldığı bir uygulama hukuk devletini derinden yaralamaktadır. Yabancı ajanlar cirit atmakta, yerli iş birlikçiler üç kuruşa ülkenin sırlarını satmaktadır. Siyasi, sivil alan, ticaret, asker, polis, yargıda tedirginlik had safhaya ulaşmıştır.

Mikro ses kayıt cihazları, dijital ses ve telefon kayıt cihazları, casus kalem, gözlük, anahtarlık kameralar, mikro kulaklıklar, dinleme sistemleri, GSM ortam dinleme, bilgisayardan dinleme, izleme, her türlü cihaz sokakta, İnternet üzerinden alışverişlerde ekmek peynir gibi rahatlıkla satılmakta ve alınabilmektedir. Bu tür cihazlarla tehdit, şantaj, kişilik haklarına saldırı, yasa dışı menfaat sağlama sıradan vaka hâline gelmiştir. Ceza yargılamasının en tartışılan delil türü olarak "gizli dinleme" kayıtları geçiyor, ortalık kasetlerden, ses kayıtlarından geçilmiyor.

Gizli dinleme, kişilerin özel hayatları kapsamındaki bilgilere izinsiz erişerek onların özel hayat haklarını ihlal eden bir durumdur. Özel hayat hakkı ya da mahremiyet hakkı olarak isimlendirilen ve gizli dinleme ile ihlal edilen bu hak, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi milletlerarası belgelerde gerekse de hemen hemen tüm ülkelerin anayasalarında, temel haklar kategorisine konulmuştur. Esasen gizli dinlemenin bir anayasal hak ihlali olduğu dolaylı olarak 1950 Avrupa Temel Özgürlüklerin ve İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinde, Türkiye'de Anayasa’nın 22’nci maddesinde belirtilmekte olup cezai müeyyidelerde TCK'nın 133 ve 140 maddelerinde belirtilmektedir.

İnsanlığın ulaştığı evrensel gelişmişlik seviyesi ve bu seviyede beliren ortak akıl, bireyin özel hayatını ve iletişimini mutlak bir koruma altına almıştır. Bu koruma, sadece kuvvetli bir suç şüphesinin varlığı hâlinde, suçla bozulan toplumsal barış ve huzurun yeniden tesisi amacıyla, başka yoldan delil elde etme imkânı da yoksa ve hâkim tarafından karar verilmiş olması şartıyla askıya alınabilmektedir. Ortak akıl, toplumsal gelişme imkânın açık tutulması amacıyla, bireysel özgürlüklerin azami seviyede gerçekleştirilip, korunması gayesi arasındaki özel iletişimini dinleyen ya da kaydeden kişi, kim olursa olsun, hukuka uygun olarak verilmiş bir hâkim kararına dayanmıyorsa suç işlemektedir. Bu kişi veya kişilerin yaptığı kayıt delil olmayacağı gibi, bu suretle elde ettiği bilgiyi tanık olarak da beyan edemez, bu hususta verdiği beyan da mutlak olarak hukuka aykırıdır. Özel hayat hakkını koruyan ceza normları gözden geçirilmeli, bu suçların yaptırımları ağırlaştırılmalıdır. Bu çerçeveye, tümü ile hukuka aykırı olarak yapılan gizli dinlemeler, dinleme ve takipler sonucu elde edilen veri ve delillerin kötüye kullanılması, bunları yapan kamu görevlilerinin şikâyete bağlı olmaksızın daha ağır cezalarla cezalandırılmaları dâhil edilmelidir.

İletişimin denetlenmesi kararları gizli olduğundan ve ilgilisi tarafından hemen itiraza konu edilemediğinden, bu tür kararların alınması ve uygulamaları sırasında somut olayın özellikleri karşısında yasal şartların bulunup bulunmadığı sıkı bir şekilde incelenmeli, iletişimin denetlenmesi kararlarında sadece soyut yasal dayanaklara değil, somut gerekçelere yer verilmeli, karar veren makam dışında konusunda uzman hâkimler tarafından yerine getirilmelidir.

Tüm bu konuların araştırılması, yasal düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması için araştırma komisyonu kurulmasında yarar bulunmaktadır.

8.- BDP Grubu adına grup başkan vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Muhaberatın, özel hayatın gizliliğini ortadan kaldıran ve açık bir insan hakkı ihlali teşkil eden ortam dinlemesi hususunda neler yapılabileceği ve mevcut sorunların gündeme taşınması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini BDP Grubu adına arz ederiz.

                      Pervin Buldan                                                     İdris Baluken

              BDP Grup Başkanvekili                                    BDP Grup Başkanvekili

Gerekçe:

Kanuna aykırı biçimde yapılan ve adına ise ister önleme, ister adli, ister ortam dinlemesi densin, netice itibarıyla muhaberatın gizliliği esası ortadan kalkmış durumdadır. Son yıllarda hukuka aykırı dinlemeler artmış; bu durum, son birkaç yıldır tüm eleştiri ve hukuka aykırılığın giderilmesi adına yürütülen çabalara rağmen devam etmektedir. Önceleri Adalet Bakanlığı bu dinlemelerden haberdar olduklarını ve dinlemelerin hukuka uygun olduğunu belirtmişken, hâlihazırda durumun kontrolden çıktığı malumdur. Zira hâkim, savcılar ile siyasetçiler de ortam dinlemelerinin mağduru olmuş durumdadırlar.

Oysa ceza yargılamasında hukuka uygun olmayan kanıtlar hükme esas alınamaz. Ceza Genel Kurulu 15/10/2002 gün ve 8-191/362 sayılı kararında "Demokratik bir hukuk devletinde delil elde etme, soruşturmanın temel amacı ve kolluğun görevi olmakla birlikte, bu amaç ve görev insan hakları ihlallerini meşrulaştırıcı ve hukuka aykırı davranmanın bir mazereti olamaz." görüşüyle hukuka aykırı kanıtları reddetmektedir. Yine Yargıtay Ceza Genel Kurulu 28/9/1999 gün ve 213/219 sayılı kararında da "Bir kanıt, yasa koyucunun öngördüğü koşullara göre elde edilmemişse, hükümde, bu kanıta dayanılamayacaktır." ifadesine yer vermiştir.

Anayasa Mahkemesi de bir kararında "Bu kuralla, hukuka aykırı biçimde sağlanan delillerin hükümde göz önüne alınmaması amaçlandığından söz konusu delillerin üçüncü kişiler tarafından sağlanması hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz. Delilin elde ediliş biçimi, kişilerin Anayasa ile tanınmış haklarını ihlâl ediyorsa, onun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin kabulü gerekir." hükmü ile kanuna aykırı delilin kabul edilemeyeceğini, kişi hak ve özgürlüklerinin bu itibarla ihlal edilemeyeceğini kaydetmiştir.

Nitekim, Anayasa'nın 22’nci maddesi uyarınca kural olarak herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Tarafı olduğumuz ve onaylamakla iç hukuk mevzuatına dâhil ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 8’inci maddesinde de herkesin haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu kurala bağlanmış, bu hakka bir kamu otoritesinin müdahalesinin ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda gerekli olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Ancak ne var ki bazı hâllerde bu durumun birincil mağduru olan hâkim ve savcılar dahi gizli dinlemeler yolu ile edinilen bu delillere başvurmakta, yine bu deliller ışığında hukuka aykırı kararlara imza atabilmektedirler. Oysa Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, delil elde etmek adına yapılan gizli dinleme insan hakları ihlallerini meşrulaştırıcı yahut hukuka aykırı davranmanın bir mazereti olamaz. Bu itibarla, eğer dava dosyası içinde bulunan telefon dinleme tutanaklarının "hukuka aykırı kanıt niteliğinde olduğu" anlaşıldığı vakit dosyadan çıkarılması gerekir. Fakat günümüzde gelinen noktada, haberleşmenin gizliliği esası bertaraf edilmiş; herkesin muhaberatı açık, gizli dinlemeler ise fiilen yasal duruma gelmiştir.

Açıklamış olduğumuz üzere gelinen fazda temel kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği bu alana dair bir araştırma yapılarak yaşanan sorunların giderilmesi ve açık yasa ihlalinin önüne geçilerek hukuka olan güvenin yeniden tesisi adına bir komisyon kurularak inceleme yapılması gereklilik arz etmektedir.

BAŞKAN -  Bilgilerinize sunulmuştur.

Şimdi, okuttuğum Meclis araştırma önergelerinin alınan karar gereğince birlikte yapılacak ön görüşmelerine başlıyoruz.

VIII.- MECLİS ARAŞTIRMASI

A) Ön Görüşmeler

1.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)

2.- MHP Grubu adına grup başkan vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/471)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/472)

4.- AK PARTİ Grubu adına grup başkan vekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve 135 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/473)

5.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 milletvekilinin, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/474)

6.- BDP Grubu adına grup başkan vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, yasa dışı telefon ve ortam dinleme iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/475)

BAŞKAN – İç Tüzük’ümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıyla Hükûmete, siyasi parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahibine veya onların göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.

Konuşma süreleri Hükûmet ve gruplar için yirmişer dakika, önerge sahipleri için onar dakikadır.

Şimdi, söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Hükûmet adına Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı.

Gruplar adına: Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Faruk Bal, Konya Milletvekili; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Rıza Türmen, İzmir Milletvekili; AK PARTİ Grubu adına Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili.

Önerge sahipleri: Namık Havutça, Balıkesir Milletvekili, Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili; Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili; Zeyid Aslan, Tokat Milletvekili ve Abdullah Levent Tüzel, İstanbul Milletvekili.

Şimdi, ilk söz, Hükûmet adına Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) – Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; parti gruplarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, yasa dışı dinlemelerin ve teknolojik araçlarla özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti, önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda bir Meclis araştırması komisyonu kurulması önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dinlemelerin, özellikle yasa dışı dinlemelerin önlenmesine yönelik konunun yüce Meclisin gündemine gelmiş olması çok önemli ve takdire şayandır. Teknolojinin süratle gelişmesiyle birlikte, haberleşmenin sanal ortamda giderek sesli ve görüntülü veya yazılı şekilde yapılıyor olması toplumda dinlenme kuşkularını, endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bu olgu sadece Türkiye için geçerli olmayıp teknolojinin ilerlediği gelişmiş Batı ülkelerinde bile aynı şekilde mevcuttur. Dolayısıyla, özellikle yasa dışı dinlemelerle mücadele edilmesi konusunda yüce Meclisin oluşturacağı bu araştırma komisyonu şüphesiz önemli bilgilere erişecektir ve bu bilgiler bu konuda alınması gereken her türlü tedbir için önemli bir referans oluşturacaktır.

Yasa dışı dinlemelere geçmeden önce, izninizle dinlemeler konusunda ülkemizde mevcut mevzuatın neler olduğunu ifade etmek istiyorum.

Türkiye’de iletişime müdahaleyle ilgili olarak ilk düzenleme 1999 yılında yapılmıştır. 99’da Terörle Mücadele Kanunu, 4422 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle iletişimin dinlenmesine imkân sağlanmıştır. Ancak yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) yürürlüğe girdikten sonra 5320 sayılı Kanun’la 4422 sayılı Terörle Mücadele Kanunu geçersiz hâle gelmiş ve Türkiye’de iletişimin dinlenmesi konusu tekrar mevzuat dışına çıkmıştır.

5397 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile dinleme faaliyetlerinin tek bir merkezî, idari yapı tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurulmuş ve TİB adı altında idari bir birim ihdas edilmiş ve bu birim de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bağlanmıştır.

5397 sayılı TİB’in kuruluşu dışında, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış, kolluk ve istihbarat kurumlarına iletişimin TİB üzerinden dinlenmesi konusunda yetkiler verilmiştir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslarla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki ikincil mevzuat düzenlenerek bu başkanlık 2006 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşların haberleşme hürriyeti Anayasa’nın 22’nci maddesi ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesi de bu yönde düzenleme yapmış ve yasa dışı dinlemenin önüne geçmek için hükümler koymuştur. Bu düzenlemelerin her ikisinde de “kişilerin özel hayatının, iletişim bilgilerinin güvence altında olması” hükmüne yer verilmiş, bunun ihlali hâlinde cezalar öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’nda da bu yönde hükümler mevcuttur. Ancak buna rağmen toplumda “dinleniyorum” endişesi sona ermiş değildir. Bugün ülkemizde hemen hemen herkes bu endişeyi yaşamaktadır. Bunun ortadan kaldırılması ve haberleşme hürriyetinin önündeki bütün engellerin yok edilmesi hukuk devletinin en önde gelen görevlerinden biridir.

Peki, bu noktaya neden geldik, oraya biraz bakmak lazım. Az önce ifade ettim, Türkiye’de 2006’dan önce, TİB’in kurulmasından önce, dinlemelerde tamamen bir keyfîlik hâkimdi. Yasal dinlemeler bile, istihbarat kuruluşları veya herhangi bir kurum tarafından rahatlıkla yapılabiliyor, dinlemeye esas konuların dışına dahi çıkılarak bu dinlemeler insanların mağduriyetine sebep olabiliyordu. İşte 2006’da yapılan düzenleme çok net bir sınır getirdi. Bu sınır nedir? Üç kuruluş: Polis, jandarma ve istihbarat. Bütün ülkelerde de böyledir.

İstihbarat kurumları yabancı ülkelerde istihbarat faaliyetleri yapmak için dinleme gerçekleştirirler, ülkenin güvenliği için, ülkeyle ilgili herhangi bir yasa dışı oluşumun veya faaliyetin varlığını takip etmek ve bunu idareyle, icrayla paylaşmak istihbarat kuruluşlarının en önde gelen görevidir. Aynı şekilde, polis ve jandarma da asayişle ilgili olarak veya suçu önlemeye yönelik veya terörle mücadeleye yönelik dinleme faaliyetlerini yasalar çerçevesinde yerine getirebilmektedir.

TİB’in kurulmasından önceki döneme baktığımızda burada ciddi suistimalların olduğuna, dinlemelerin amacı dışına çoğu kere çıktığına şahit olduk. İşte bu yüzden bu dinlemelerin izin verme mekanizmasında bir değişikliğe gidildi, bu değişiklik şudur: Dinlemeye yetkili olan kurumların talepleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gelecek, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da bu taleplerin hukuka uygun olup olmadığını tespit edecek, eğer uygun bulursa dinlenmesine izin verecek yani uç verecek. Bu şekilde uygulamalara baktığımızda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa geçen süre içerisinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gelen dinleme taleplerinin 25.000 kadarı geri çevrilmiştir; talepler yerinde görülmemiş, reddedilmiş ve iade edilmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

Yine bu Kanun’la birlikte yaptığımız önemli bir değişiklik de şudur: Burada, yasa dışı dinlemelerle elde edilen bilgiler, belgeler, veriler asla ve asla delil olarak kullanılamaz, kullanılması hâlinde de ağır cezaları var Türk Ceza Kanunu’na göre.

Yine, Türk Ceza Kanunu’nda yapılan en son değişiklikle, bu Parlamentoda yapılan değişiklikle, buradaki dinlemelerin cezası yüzde 50 oranında artırılmıştır. En son 2012’de yapılan değişiklikle, bu şekilde, yasa dışı dinlemelerin cezası da Türk Ceza Kanunu’nda artırılmıştır. 6352 sayılı, 2 Temmuz 2012’de çıkarılan Kanun, İnternet ortamında bu dinlemelerin yayılmasıyla ilgili cezalarda artırıma gitmiştir.

Sonuç olarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5397 sayılı Kanun’la telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi yasal bir güvenceye kavuşturulmuş ve bu faaliyetlerin tek merkezden yürütülmesi, dağınık istihbarat veya delil araştırma nedenleriyle veya gerekçeleriyle yapılan münferit dinlemelerin önüne geçilmiştir.

Özellikle ortam dinlemesi, İnternet üzerinde kişilerin özel hayatına yönelik bilgilerin veya görüntülerin yayınlanması veya farklı elektronik araçlar kullanarak dinleme toplumda en fazla endişe kaynağı olan yasa dışı dinlemelerdir. Bu dinlemelere yönelik alınacak tedbirler, mutlaka bu araştırma komisyonunun konusunu teşkil edecektir.

Bilinmesi gereken bir şey var: Türkiye bu amaca yönelik bir başka adımı da atmıştır. Geçen yıl Avrupa Komisyonu Siber Suçlar Sözleşmesi’ni ülkemiz imzalamak suretiyle İnternet ortamında işlenebilecek suçlara karşı ortak hareket etme mekanizmasına dâhil olmuştur. Bunun anlamı şudur: 49 ülke bu anlaşmayı imzalanmıştır. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte de dolayısıyla 49 ülkeyle Türkiye “adli yardım anlaşması” imzalamış oluyor ve bu şekilde yapılanmayla yedi gün yirmi dört saat bilişim merkezlerinde haberleşme oluyor. Bu haberleşmeyle anında buna müdahale ediliyor.

İnternet’te yasa dışı bir faaliyet, kişilik haklarına yönelik, özel hayata yönelik bir faaliyetle yasal mücadelenin zaman bakımından zorluğu aşikârdır. Bir anda bir görüntünün veya bir haberin binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşması gayet kolaydır birkaç dakika içerisinde. Dolayısıyla, burada alacağınız tedbirlerin, yasal tedbirlerin, hâkim kararının, savcı kararının en iyi şartlarda, bir günde yerine getirilmesinin mümkün olduğunu düşünürsek bu mücadelede daha farklı yöntemlerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. İşte o yüzden Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi bir araçtır. Burası, TİB’le ve bilişimle ilgili uygulayıcı birimlerle sürekli temas hâlinde olacak, bu ve buna benzer olaylara müdahale etme imkânı bulacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuda düzenlemeler yapılırken esas aldığımız ilke şudur: Dinlemek istisna, haberleşme esastır. Yani gerek suçla mücadele gerekse suçla ilgili başkaca elde imkân yoksa, delil bulmak gerekiyorsa veya terörle mücadele konusunda bir çalışmamız varsa, burada, dinleme, izleme, sinyal takip etme en önce akla gelen bir konu olmamalıdır. Haberleşme özgürlüğü anayasal teminat altındadır, kişilerin özel hayatı anayasal teminat altındadır. Dolayısıyla, buna aykırı hareket edenler mevcut mevzuat çerçevesinde gerekli cezalandırmayı mutlaka görmelidir, görecektir. Bu konuda kanunlarımız açıktır. Uygulamada yaşadığımız sorunlar olduğu bir gerçektir. Dinlemeden şikâyet edenlerin bir üst mahkemeye de müracaat etmediği maalesef bilinen bir gerçektir. Bütün bu konular…

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Haberi olmuyor ki Sayın Bakan, haberi olmuyor dinlendiğinden.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) – Haberi olduktan sonra da şikâyetçi olan yok, burası enteresan. Bu da tabii anlaşılabilir bir şey çünkü uzun bir süre alıyor, sonuç almak uzun bir süre alıyor ve tekrar vatandaş davacı olduğu zaman, bu konular tekrar aleni hâle geliyor, tekrar, bir daha bir mağduriyet yaşanıyor.

O bakımdan, bu araştırma komisyonunun yapacağı çalışmaların bundan sonraki düzenlemeler için de önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum ve bu önergeye Hükûmet olarak biz de gereken desteği veriyoruz. Bütün parti gruplarına; AK PARTİ, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi gruplarına, toplumun önemle üzerinde durduğu bu konuda gösterdikleri hassasiyete ayrıca teşekkür ediyorum.

Çalışmanın ülkemize, milletimize, insanımızın endişelerini gidermeye katkı sağlaması dileklerimle yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Hasip Kaplan, Şırnak Milletvekili. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Gerçekten, gizli dinlemeyle, telefon dinlemeyle, ortam dinlemeyle, teknik dinlemeyle ve çok yönlü dinlemelerle ilgili, 2007 yılında seçildiğimizde, Meclise geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri bu araştırma önergesini vermek oldu. Mecliste dört grup bulunuyordu ve bu konuda ilk araştırma önergesini veren bir grup olduğumuzu buradan ifade edelim.

Tabii ki Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye, Avrupa Birliği sürecinde, müzakere sürecinde bir ülke olarak ulusal yasalarında ve bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca ulusal üstü sözleşmeler ve gelişen teknik karşısında nasıl bir noktadadır, vahameti açısından bunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün dört parti grubunun da benzer bir araştırma önergesi vermesi, Sayın Bakanın demin açıkladığı, Hükûmetin de destekliyor olabilmesi için maalesef, 2007-2012, beş yıl geçti. Sayın Başbakanın ofisinde ve Meclisteki odasında da böcek bulunmak suretiyle, üstelik gelişmiş böceklerden bulunması nedeniyle böyle bir ihtiyaç hasıl oldu.

Bizim daha önceki yasama faaliyetleri çalışmalarında verdiğimiz bilişim hukukuyla ilgili, bütün maddelerle ilgili kanun teklifimiz vardı. Bu kanun teklifimizin önemli bir kısmı, haberleşme gizliliğinin ihlalinden, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasından özel hayatın gizliliğine; kişisel verilerin kaydedilmesine, verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçlarına, nitelikli ihlallere, şikâyet ve tüzel kişilere kadar getirdiğimiz teklifler yakın zamanda Üçüncü Yargı Paketi içinde yer aldı ve yasalaştı. Şu an geldiğimiz vahim noktayı şöyle izah etmek istiyorum: Gizli dinleme, telekulak, haberleşmenin kişilik haklarını ihlali gibi konular öylesine bir noktaya geldi ki herkes bundan şikâyet eder bir noktaya geldi. İsterseniz adına “çete”, “gladio”, “derin devlet” veya “kontrgerilla” deyin, ne derseniz deyin, yasa dışı organize suç örgütleri…

Yine teknoloji, bilişim, uydu yayınları derken cep telefonlarından “böcek” diye tabir edilen dinleme cihazlarına, lazer ışınlarından çanaklara, SMS’lerden e-maillere, İnternet üzerinden normal yaşamda hayatın her alanına giren gizli dinlemeyi en çok suç çeteleri, dedektifler, rakip şirketler, siyasi muhalifler, hemen hemen herkes ilgi alanı içinde görmektedir.

Gizli kaydı olan en üst düzeyli askerî görüşmeler, uluslararası görüşmeler önceden sosyal medyaya düşmektedir. Yazılı ve görsel medyaya yansıyanlar, bu konuda güvenlik ortamının sıfıra indiği, hiç kimsenin güvencesinin kalmadığı, her yapılanın da yapanın yanına kâr kaldığı bir uygulama hukuk devletini derinden yaralamaktadır. Yabancı ajanlar cirit atıyor, yerli iş birlikçiler üç kuruşa ülkenin sırlarını satıyor, aleyhte sahte deliller üretiliyor, özel yetkili polisler, özel savcılar, özel yetkili mahkemeler sadece dinleme üzerinden, olağanüstü, yargıyı şekillendirerek adaleti yanıltıyor ve bunu çok da sıkça kullanıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki mahkeme kararları bir ay süreyle sınırsız olarak şehirlerde ve metropollerde verilebiliyor ve maalesef yargı da buna alet oluyor.

Mikro ses kayıt cihazlarından dijital ses ve telefon kayıt cihazlarına, casus kalemlerden gözlük, anahtarlık, kameralar, mikro kulaklıklar, dinleme sistemlerine, GSM ortam dinlemeden bilgisayar dinlemeye, yine kameralar, mikro kulaklıklar, dinleme sistemleri, GSM ortam izleme, her türlü cihaz inanın sokakta, İnternet üzerinden, Google’a girin, 49 liradan başlayan fiyatlarla açık açık satılıyor, açık satılıyor. Girin bilgisayarlarınıza, istediğiniz dinleme cihazlarının açık açık satıldığını, hatta eve teslim gönderildiğini görürsünüz. Kimsenin de bunu izlediği, takip ettiği yok.

Ceza yargılamasının en tartışılan delil türü olarak, gizli dinleme kayıtlarından torba iddianameler, kesyapıştır iddianameler tamamen gizli dinleme üzerinden oluşturulmaya başlandı. Hatta o kadar ki, yargı mensupları, Anayasa Mahkemesinin en üst yargı mensupları bile dinlemeden şikâyetçi ve bu dinlemeler yargıya intikal etti biliyorsunuz yakın zamanda. Sonra, yürütme bu konuda şikâyet etti. Başbakanın odasında bulundu. Yasama ise, bizler, hepimiz zaten dinleniyoruz ve seçim döneminde yansıyan kasetlerin, dinlemelerin, izlemelerin, görüntülerin etik, ahlaki yanı bir yana, yasal müeyyidesi açısından da bugüne kadar hiçbir tespitin yapılmaması çok daha vahim bir durum yaratıyor. Böyle olunca ne kişilerin özel hayatı kalıyor ne haberleşme özgürlüğü kalıyor ne kişilik hakları kalıyor ne normal bir yaşam kalıyor ne Türk Ceza Kanunu’ndaki müeyyideler etkili oluyor ne Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki usullere uyuluyor ve giderayak, gerçekten, bütün Türkiye’yi şu an derinden etkileyen gizli dinleme olaylarına Meclisin ortak bir çözüm, ortak bir akıl bulması, ortaklaşması bir zaruret hâline geliyor. Bugün bu dört grubun ortak önergesiyle -bu hususun- kurulacağı anlaşılıyor böyle bir araştırma komisyonunun ve ben çok açık söylüyorum, çok geç kalınmış bir adım bu.

Bakmayın, Anayasa’da yazılıyor haberleşme hürriyeti, onun dışında, kişilik haklarıyla ilgili hükümler, yine diğer parti grup önergelerinde de dikkat ediyorum, aynı bizim bahsettiğimiz konuda yer almalar var.

Böyle olunca şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz ve kendi kendimizi sorgulamak zorundayız: Sadece anayasa, yasalar, bunu, hukukunu yapmış ama uygulanmıyor. İşlemeyen bir durum var yani işlemeyen yasalar, işlemeyen bir hukuk var ve maalesef yargı kokmuş, tuz kokmuş. Tuz kokunca yargı bunun müeyyidesini, yargılamasını nasıl yapacak? Çünkü yargı bu işin içinde; yargı bu kirli delili, bu kirli dinlemeleri tek delil olarak kullanıyor, soruşturmaya gizlilik kararı veriyor, gizli tanık koyuyor; gizli delil olarak da bu gizli dinlemelerle Türkiye’de adalet yönlendirilmeye çalışılıyor.

Anayasa’nın 12’nci maddesindeki, her kişinin “…bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez” hakları, temel hak ve hürriyetler paspas ediliyor,  22’nci maddesindeki “haberleşme hürriyeti” ayaklar altına alınıyor, “özel hayatın gizliliği” ortadan kaldırılıyor, ulusal üstü hukukta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesindeki “kişilik hakları” ortadan kaldırılıyor, Türk Ceza Kanunu’ndaki bütün hükümler ayaklar altına alınıyor. Terörle Mücadele Kanunu’na dayanarak Silivri’de, KCK davalarında, olağanüstü davalarda, en son avukatlara, Çağdaş Hukukçular Derneğinin avukatlarına yönelen operasyonlarda hep aynı delil türüyle maalesef karşı karşıya kalıyoruz.

Durum böyleyken… Şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Madem ulusal hukuk buna karşı, niye caydırıcı olamıyor? İkincisi: Ulusal üstü hukuk madem buna karşı, neden bunun önlemini alamıyor?

Birkaç saptama yapmak istiyoruz bu konuda. En başta, “Bunu kim kullanıyor yani gizli dinlemeyi kim yapıyor?” sorusuna cevap aramamız lazım. En başta istihbarat örgütleri yani casus faaliyetleri, arkasından -bu, Türkiye’de daha önce dağınıktı, Sayın Bakan da söyledi- JİTEM, jandarma istihbaratı, Genelkurmay istihbaratı, emniyet istihbaratı, Millî İstihbarat -MİT- böyle değişik dinlemeler vardı, onlar da birbirini dinliyordu. Gerçi, şimdi, merkezîleştirildiği söyleniyor ama anlaşılıyor ki hâlâ bu alışkanlık biraz sürüyor gibi gözüküyor. Uygulamalar bunu gösteriyor.

Terörle Mücadele Kanunu ile organize suçlarla ilgili düzenlemeler bu piyasaya talebi artırdı, yani gizli dinleme cihazlarının alım satım piyasasını da yükseltti.

Özel yetkili mahkemeler bu alanda ciddi bir iş yapmaya başladılar. Özel yetkili mahkemeler, hiçbir partinin, hükûmetin gözünün yaşına bakmadı. Sağ-sol, farklı koalisyonlar dâhil hepsini izledi, hepsi hakkında da gereğinde gizli servislerden yararlandı.

Medya istihbaratından mafya istihbaratına, darbecilerden çetecilere, sermaye şirketlerinin ticaret ve rekabetinden magazin izlemeye kadar, bakın, buralardan özel güvenliğe, karısını, kocasını izleyen özel dedektiflik bürolarından tutun, herkes bu ülkede çok rahatlıkla dinleme yapıyor. “Kim dinleniyor?” dedik, yargı “Hepimiz dinleniyoruz.” diyor, yürütme “Dinleniyoruz.” diyor; yasama, Meclis “Dinleniyoruz.” diyor, Genelkurmay “Dinleniyoruz.” diyor, sivil toplum kurumları “Dinleniyoruz.” diyor ve tabii ki vatandaş “Ayrımsız hepimiz dinleniyoruz.” diyor ve özel yetkili mahkemelerin sicili burada çok perişan bir vaziyette ortaya çıkıyor. Bu özel yetkili mahkemelerin Meclis tarafından kapatılması isabetli olmuştur ama ellerindeki davaya bakın demesi en yanlış karar olmuştur. Bu mahkemeleri derhâl kapatıp, bu usulsüz dinlemelerin prim görmesini önlemek gerekiyor.

Kişilik hakları, hukuk, adalet yara alırken soruyorum, bunca kurumu dinlenen bir ülke bağımsız olabilir mi? Böyle dinlenen bir ülkenin bağımsız olması mümkün mü? Maalesef, değil.

Peki, bizde TÜBİTAK ne yapıyor? TÜBİTAK’a mahkeme bir dosya gönderiyor bir sene onun cevabını gönderemiyor. AR-GE’ye, bu Meclis döneminde, bir de 23’üncü Dönemde dünyanın parasını ayırdık, yüzde 20 oranında artırdık. Bu dinlemelerle ilgili bir tane telefon geliştirdiler -Mecliste sergilendi, o telefonu izlemişsinizdir- o telefonun dinlenmemesi için karşı taraftakinde de aynı telefonun olması gerekiyor, ilkel bir telefon sistemi çıktı ortaya.

Şimdi, dinlemenin, izlemenin, gözlemenin yöntemleri o kadar çok fazla ki şu an elinizde bulunan bir anahtarlık, gözlüğünüz, kulaklığınız, kaleminiz, düğmeleriniz, çantanız, kol düğmeleriniz, saatiniz hepsi bir dinleme, bir izleme, bir kayıt cihazı olabilir; bu kadar yaygın, bu kadar piyasada… “Le passe de passe”,  bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler denilmiş. Bir hukuk devletinde bu kadar serbest bir piyasa uygulanırsa gizli dinlemede Başbakanı da böcek bulur, sıradan vatandaşı da bulur.

Bakın, önce böcek cihazı satıyorlar, sonra böcek tespit cihazı piyasasını harekete geçiriyorlar. Frekans analizleri var tarama arama yapılıyor. Lazerli dinleme sistemleri ayrı, dijital olan ayrı, ortam dinleme ayrı. Dinleme  biçimlerinde, SIM kart, fihrist, çanta, abajur, mouse, bilgisayar mouse’u, duvardaki tablolar, lambalar, avizeler, bütün bunlar dinleme için birer araç gereç.

Peki, bu dinleme bu kadar yaygın, bu kadar herkes yapıyor da bu Meclis bir önlem alamıyor mu? Vallahi, bu piyasadaki satılanları izlerseniz, takip ederseniz, kim alıyor, kim satıyor, yapan da belli olur, uygulayan da belli olur. Bu çok basit, zor değil yani bu araç gereçlerin satımı, izlenimi, denetimi sağlanırsa.

Şimdi, derler ki: “Dünyanın en büyük global kulağı, büyük kulak NSA’da.” Yani bu Echelon, dünyanın en büyük telekulağı. “Dijital Kale” diye bir roman vardı, orada anlatılır nasıl izlendiği. Deniliyor ki: “Burada dünyanın bütün elektronik haberleşmeleri izleniliyor, kaydediliyor.” Yani telefon, SMS, posta, bütün bunlar kaydediliyor. Tabii, NSA’nın (Ulusal Güvenlik Ajansı) yanında FBI (Federal Araştırma Bürosu), CIA ve sistem çatışmaları başlıyor. İşte Çin, Almanya, Fransa’da, biliyorsunuz “Amerika’nın Microsoft ürünlerini -bir ara- Blackberry telefonları meclislerde kullanmayalım.” gibi şeyler yapıldı. Bize dokunmadığı için biz de ilk geldiğimiz sene baktık Blackberry Mecliste dağıtılıyor, bunun esprisi yapıldı… Bu sefer, Linux işletim sisteminin kullanılması gibi bir durum ortaya çıktı.

Peki, dinlemenin, izlemenin yöntemleri yakın dönemde ne kadar değişti? Çok uzağa gitmeyelim, soğuk savaştan bu yana birkaç örnek vereyim. Bu 1972 Watergate skandalı biliyorsunuz, ABD’de dinlemenin en çok… 1974’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan istasyonla Orta Doğu’nun tamamı izlenip dinlenmiş. Yine, “NASA’nın Signet ağı” diye tabir ediliyor, Türkiye’deki görevli bütün diplomatlar dinlenmiş. Radarlarımız bol, NATO üslerimiz çok bu ülkede. Patriotlar da geldi maşallah, Patriotlar da bu tür kayıt dinleme sistemleriyle yakın bağlantısı olan şeyler.

Sadece dinlemenin maliyetinin 5 milyar dolar gözetleme endüstrisi olduğunu söyleyeyim. Casusluk sistemi Wikileaks’in kurucusu Julian Assange “Hepimiz izleniyoruz.” demişti, o iddiada bulunmuştu. Evet, herkes dinleniyor ama Türkiye’deki gibi pervasızca herkes dinlenmiyor. Hele yargıda, adalette pervasızca dinlenip insanlara bu kadar ceza, eza çektirilmiyor arkadaşlar.

Bu Meclisin yapacağı çok önemli işler var, hayırlı olmasını temenni ediyoruz grup adına.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Faruk Bal, Konya Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA FARUK BAL (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti içerisine bir virüs gibi sinen, dinleme olarak da ifade edilen konu hakkında Meclis araştırma komisyonu kurulması konusunda Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, insan eşref-i mahlûkat olarak yaratılmıştır. İnsanın yaradılış fıtratında şeref ve haysiyet fıtratından gelmektedir. Şeref ve haysiyet diğer yaratıklara göre sadece insana bağışlanmıştır. Şeref ve haysiyetin ilgi duyduğu, ilgili olduğu iki tane alan vardır hukukta; bunlar da özel hayat, bir diğer ifadeyle özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti, bir diğer ifadeyle haberleşme hürriyetinin gizliliği.

İnsanlık, tarihi boyunca bu iki değeri, kendisine yaradılış fıtratından verilen o şeref ve haysiyeti koruyabilmek için mücadele etmiş. Neticede, özel hayat ve haberleşme hürriyetinin korunması evrensel değerlere yansımıştır.

Diğer taraftan, bütün ülkelerin anayasasında olduğu gibi bizim Anayasa’mızda da bu iki kavram korunmaya gayret edilmiş ve mevzuatımıza da gerek Ceza Muhakemesi Kanunu’na gerekse Ceza Kanunu’na bununla ilgili hükümler konulmuştur.

Son olarak da yeni anayasa çalışmalarında bütün temel hak ve hürriyetlerin insan şeref ve haysiyeti üzerine oturtulması, böyle bir perspektiften anayasa yapılması dört siyasi partinin Uzlaşma Komisyonunda kabul ettiği temel değer olarak alınmıştır.

Bu derecede önemli olan, bu derecede evrensel değerlere yansımış, anayasalara, mevzuatımıza yansımış olan, insanın şeref ve haysiyetiyle ilgisi bulunan özel hayatın ve haberleşme hürriyetinin gizliliği maalesef sokaklarda satılan 25-30 liralık aletlerle heder edilir bir noktaya gelmiştir. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak buna bir çare bulabilmek amacıyla dört partinin vermiş olduğu önergenin kabulüyle bu konunun enine boyuna konuşulması gerekmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin korunabilmesi ekseninde iki temel noktada araştırma yapılmasını öneriyoruz: Bunlardan bir tanesi, kamu gücünü ve kamu kaynaklarını kullanarak, kamu yetkisini aşarak insanların özel hayatına giren ve haberleşme hürriyetini -yetkilerini suiistimal etmek suretiyle- ihlal edenlerin araştırılması, soruşturulması, diğeri ise oluşturulan çeteler marifetiyle yasa dışı dinlemelerin tespiti; bu temel iki insanlık değerini ihlal edenlerin hakkında alınacak önlemlerin geliştirilmesi.

Değerli arkadaşlarım, mesele vahim bir vaziyettedir. Vahametini ifade etmek üzere önemli gördüğüm iki hususu sizlerle paylaşmak istiyorum: Bundan bir tanesi, özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali ile ilgili yapılmış bir ankette vatandaşlarımızın yüzde 71,6’sı bizzat kendisinin telefonunun dinlenildiğine inanmaktadır, böyle bir algı vardır. Bu demektir ki 75 milyonluk Türkiye’de özel telefon kullanan insanlarımızın yüzde 71’i böyle bir kaygı içerisindedir ve bu kaygı çok vahimdir.

Diğer taraftan, bir köşe yazarının feryadını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sayın köşe yazarı köşesinde feryat ediyor, diyor ki: “Sen veya siz sevgili arkadaşlar, okurlarım okumayanlarım, tanıdıklarım tanımadıklarım, bürokratlar, siyasetçiler, sporcular, ünlüler, ünsüzler, kadınlar, erkekler, büyükler, küçükler, güçlüler, güçsüzler hepiniz dinleniyorsunuz.” Ve ekliyor “Hayasız kulağın dostu olmaz. Dinleyen hayasız kulağın, kimi ne zaman dinleyeceği belli olmaz; kör kurşun gibidir nereden çıkacağı belli olmaz.” İşte bu hayasız kulak, bu sayın köşe yazarının güzelce tanımladığı hayasız kulak Türkiye’de kimleri dinlemedi. Sadece basına yansıyanları biliyoruz, yansımayanları bilmiyoruz. Özel şahıslar dinlendi, ilgili ilgisiz özel ihtilafı olan insanlar birbirlerini dinlettiler, sanatçılar dinlendi, sporcular dinlendi, isimlerini elbette ki söylemeyeceğim. Yargının içerisinde İstanbul Başsavcısı dinlendi. Kim dinletti? Emrindeki, onun adına görev yapan savcı, başsavcısını dinletti. Ankara Başsavcısı dinlendi. Kim dinletti? Onun emrinde, onun adına görev yapan savcı dinletti. Adliye santrali dinlendi, Yargıtay santrali dinlendi, Yargıtayın değerli üyeleri dinlendi, Anayasa Mahkemesinin üyeleri dinlendi, Danıştay Başkanı dinlendi, hâkimler dinlendi, savcılar dinlendi. Bunlar yasal dinleme çerçevesi içerisinde dinlenenlerdir deniliyor ancak yasal düzenlemenin de gayriyasallığına örnek olan, olumsuz birer, hukuk tarihimize geçmiş ibret vesikalarıdır.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan biraz önce anlattı, düzenlemeler yapıldı vesaire. O düzenlemelerden bir tanesi de işte, bu hukuksuzluğu, bu, insan şeref ve haysiyetini rencide eden, haberleşme hürriyetini ve kişinin özel alanını tahkir eden, tahrip eden dinlemeler Adalet ve Kalkınma Partisinin çıkardığı yönetmeliklerle yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Teftiş Kuruluna hâkimlerin dinlenilmesi yolunu açan yetkinin verilmesiydi. Bununla ilgili, Türkiye’deki 12 binin üzerindeki hâkim ve savcıdan 1 tanesi “Ben dinlenmiyorum.” diyemiyor, herkes dinlenildiğinden emin. Bu korkuyla, bu baskıyla, bu kaygıyla, bu endişeyle bu hâkim nasıl hak dağıtacak? Ya dinlenilmesi neticesinde önüne bir kaset çıkarsa, önüne bir teyp kaydı çıkarsa? Ya ertesi gün bakacağı davayla ilgili olmak üzere İnternet'te dakikada -Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi- yayılabilecek bir iftira kampanyasına maruz kalırsa? İşte, burada, değerli arkadaşlarım, tuzun koktuğu noktaya geliyoruz; dinleten yargı, dinlenilen yargı, suçlu bu kapsam içerisinde yargı, suçluya ceza verecek olan yargı. Yargının hâli de bu.

Değerli arkadaşlarım, bunun dışında, belediye başkanları dinlendi, özellikle muhalefet belediye başkanları. Bunu ben birkaç defa daha söyledim. Bir daha söyleyeceğim. Dinleneni de dinleyenler var. Bir belediye başkanımız hakkındaki soruşturmada, dinleyeni dinleyen bir makamdan belediye başkanımıza telefon geliyor, diyor ki: “Sizin şu önemli şahıs ile soyadınız aynı, bir akrabalığınız var mı?” Sayın Başkan da hiçbir şeyden habersiz “Hayır, yok.” diyor. “Yok” dediği gün gözaltında. Var olsaydı o sayın şahsiyetin akrabası olması nedeniyle dinleyenler dinlediklerinin gereğini yapmayacaktı. Dolayısıyla Türkiye bu hâle gelmiş bir durumdadır.

Sivil toplum örgütleri dinleniliyor, dernekler dinleniliyor, vakıflar dinleniliyor, sendikalar dinleniliyor. Elhasıl hayasız kulak herkesin ensesinde.

Basın mensupları dinleniyor değerli arkadaşlarım. Genelkurmay başkanları en mahrem toplantılarında dinleniliyor. Sayın Işık Koşaner, Sayın İlker Başbuğ ve sıra kademesine göre herhâlde geriye kalanların tamamı.

Dinlemeden nasibini olmayan yok. Oslo görüşmeleri dinleniyor. Yüzde 95 oranında PKK’yla anlaşıldığına dair ortaya çıkan konuşmalar kamuoyuna yayılıyor. Siyasi partiler dinleniliyor, teknik takibe alınıyor. CHP dinleniliyor, MHP dinleniliyor ve diğer dinlenilen partilerin arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, sıranın, hayasız kulağın ne zaman kendisine geleceği ihtimalini hiç değerlendirmiyor, bana sıra gelmez diye düşünüyor ama ona da sıra geliyor. Sayın Başbakanın evi dinleniliyor, Sayın Başbakanın ofisi dinleniliyor. O tarihe kadar yapılan hiçbir iş yok. O tarihe kadar bakın ne oluyor? Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine teknik takip dinlemeler ve özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşme hürriyetini ihlal ile bir alçak ve izansız tuzak kuruluyor. Bu tuzağı Sayın Başbakan oy devşiriciliğine dönüştürüyor, “Ne özeli, genel genel.” diye bir de kabadayıca konuşuyor. CHP aleyhine yapılmış teknik takipte ise mesele oy devşiriciliği çerçevesi içerisinde çok basite indirilerek ve telaffuz etmek istemediğim ama söylemek zorunda olduğum -Başbakanın ifadesiyle- “uçkur” meselesine düşürülüyor.

Değerli arkadaşlarım, bu işten sorumlu sayın bakan da dinlemelerle ilgili şikâyet ortaya çıktığında nasihat veriyor, diyor ki: “Eğer suç işlememiş iseniz dinlenilmekten korkmayın, çekinilecek bir şey yok.” İş bu kadar basit ise burada konuşmaya da gerek yok, Adalet ve Kalkınma Partisinin bu önergeyi vermesine de demek ki gerek yok.

Değerli arkadaşlarım, ne yapıldı? Yapılması gereken hiçbir iş yapılmadı. Örneğin, Milliyetçi Hareket Partisi aleyhine kurulmuş olan hain tuzak İnternet sitesinde yayınlandı. Bunu yayınlatanın kim olduğu belli. Bunu yayınlatan, Adalet ve Kalkınma Partisinin İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Faruk Bayındır. İnternet sitesine para ödemiş, ödediği kredi kartının numarası belli, İnternet sitesiyle telefonla konuşmuş, konuştuğu telefon belli, aradan iki yıl geçmiş, suçun faili yok. Kim bulacak bu suçun failini? Siyaseten sorumlu olan AKP, Hükûmet, bitti. Anayasa’ya göre, işlenmiş suçların soruşturulması görevini kolluk güçleri yapacaktır. Elbette ki savcının denetimi vardır ama kolluk gücü eğer siyasi iradede bir fren oluyor ise o takdirde felçli hasta gibi kolunu kıpırdatmıyor. Ama zamanı geldiğinde de çok güçlü çalışıyor. Örnek, AKP’nin zülfüyârına dokunan bir olay oldu, çok da basit bir olaydı. Bir bakan adına ÖSYM’ye -hatırlayın- sahte bir e-mail gönderilmiş, bir öğrencinin yerleştirilmesine torpil anlamında. Bunun sahteliği belli olduğu için derhâl AKP’nin kurulu güçleri harekete geçti, on iki saat içerisinde bu kişinin, sahte isimle, sahte kimlikle bu sahtekârlığı yapmış olmasına rağmen kim olduğu belli oldu, İstanbul’da bulundu, Ankara’ya kadar getirildi. Demek ki burada bir farklılık var, burada bir çifte standart var. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” deniliyor ama bu hayâsız kulak yılandan daha beter. Hiçbir zaman kimsenin gözünün yaşına bakmamakta ve AKP’ye de acımamaktadır. Sıra onlara da gelmiştir. Bakalım, Sayın Başbakanın ofisinin dinlenilmesinden, evinin dinlenilmesinden, AKP’nin diğer ilgi alanına giren kurumlarının, kuruluşlarının, odalarının dinlenilmesinden daha neler çıkacak?

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tedbir alınıyor. Tedbir nasıl alıyor? Sayın Başbakan kendisinin dinlenmesini önleyecek tüm tedbirleri aldı. Başbakanlıktaki bütün korumalar değiştirildi, memurlar değişik yerlere gönderildi, tamamen bütün kadro yenilendi. E, Başbakan bundan sonra belki dinlenilmeyecek bu tedbirler sayesinde. Ya yüzde 71,6’sı dinlenildiğine emin olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına ne gibi bir tedbir alınacak? Ya dinlemeleri önlemekle görevli olan yargı “Kendim dinleniyorum.” diye kaygı duyuyorsa bu kaygıyı giderecek nasıl bir tedbir alınacak? Ya Oslo gibi önemli bir görüşmede bunlar ortaya çıkabilecek şekilde nüfuz etmiş bir dinleme çetesine karşı ne gibi tedbir alınacak? Türkiye Cumhuriyeti devletinin hini hacette kullanabileceği en büyük güç olan Genelkurmay Başkanlığını dinleyecek kadar nüfuz etmiş çete hakkında ne gibi önlem alınacak? Değerli arkadaşlarım, zülfüyâra dokunan yerde tedbir var, zülfüyâra dokunmayan yerde tedbir yok.

Dolayısıyla Mecliste kurulacak bu araştırma komisyonuyla, temenni etmekteyiz ki, bu sorulara cevap verebilecek bir açıklıkta, bu sorulara cevap verebilecek bir çerçeve içerisinde, demokrasinin, özellikle parlamenter demokrasinin temel hak ve hürriyetler bağlamında en ciddi sorunu hâline gelmiş bu kanayan yarayı birlikte, ortak akılla çözebiliriz.

Değerli arkadaşlarım, meselenin bir başka boyutu da var. Bu, sadece insanların özel hayatına girilerek, haberleşme hürriyeti ihlal edilerek yapılmış bir saldırıdan ibaret değildir; bu, aynı zamanda toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılması ihtimalini de ortaya koymaktadır. İhtimalden öteye geçerek, hayatta gördüğümüz, basından edindiğimiz bilgilere göre, tehdit ve şantajın hayatta geçtiğini de görüyoruz. Sokaklarda 15-20 liraya satılan ve çok düşük cesametteki teknik aletler ile iki firma arasındaki rekabet tehdit ve şantaj ile bir firmanın mahvına, diğer bir firmanın ise hak etmediği hâlde önemli kazancına neden olabilecek bir noktaya gelmiştir. Bu, aynı zamanda devlet görevini ifa eden her türlü bürokrata, Türkiye’yi dışarıda temsil eden büyükelçilerimizden ülkemizde devleti temsil eden valilerimize, kolluk kuvvetlerimize, hâkimimize, savcımıza, elhasıl, devleti devlet yapan ve kamu görevini ve yetkisini kullanan herkese karşı bir şantaj aracı hâline gelmiştir ve bu şantajın yerine getirilmesi demek kamu gücünün etkin bir şekilde kullanılamaması sonucunu ortaya koymaktadır. Bu, aynı zamanda devlet gücü ile vatandaşın korku imparatorluğunda bastırılması, susturulması ve temel hak ve hürriyetlerini kullanmasını engelleyen bir tehdit ve şantaj aracı hâline de gelmiştir.

Son olarak değerli arkadaşlarım, bu, ülkenin bekası açısından da yabancı istihbarat örgütlerinin nerelere kadar sızabileceklerini ortaya koyan, çok ciddi ve vahim sonuçlar doğurabilecek bir hâle bürünmüştür. “Biri bizi gözetliyor.” diye bir laf vardır, bir dizi vardır. Şimdi, artık o “Biri bizi gözetliyor.” lafı bitmiştir, “Herkes herkesi gözetliyor, herkesin her şeyi gün gibi ortada.” gibi bir noktaya geldik.

Bütün bunların değerlendirilmesi, incelenmesi ve her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerinin başında gelen insan şeref ve haysiyetine dayalı bir hayatı sürdürebilmesi için, özel hayatının gizliliği ve haberleşme hürriyetinin tam ve kâmil anlamda sağlanabilmesi için böyle bir araştırma komisyonuna ihtiyaç vardır. Bu komisyonun, temenni ederiz ki “Laf olsun, torba dolsun.” anlamında değil, gerçekten, işin ciddiyetine ve ulaştığı vahametine göre bir inceleme yaparak, yüce Meclisin gerekli tedbirleri alabileceği, yasal düzenlemeleri yapabileceği, ortak bir akılla bu ciddi soruna çözüm bulabileceği bir çalışma ortamı oluşturulur diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.39
İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 17.54

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Tanju ÖZCAN (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin birlikte yapılacak ön görüşmesine devam edeceğiz.

Hükûmet yerinde.

Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Rıza Türmen, İzmir Milletvekili… (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA RIZA TÜRMEN (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa dışı dinlemelerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak için huzurunuzdayım.

Telefon dinlemeleri, yasa içi olsun yasa dışı olsun, bir kere özel hayat bakımından, insan hakları bakımından potansiyel bir tehdit niteliğini taşıyor her zaman. Bir insanın konuşmalarına müdahale ediyorsunuz ve bu konuşmalara ortak oluyorsunuz. Zaten işin esasında, temelinde bir özel yaşamın gizliliğinin ihlali yatıyor, potansiyel bir ihlal yatıyor. Tabii, işin başka tarafları da var; bir de konuşan diğer taraf var, onu da dinliyorsunuz. Bir de tabii, dinlenenin bundan hiçbir haberi yok yani dinlenen yasa dışı mı dinleniyor, yasa içi mi dinleniyor, yasal mı dinleniyor, tamamen kendi bilgisi dışında oluyor bütün bunlar. Yani bütün bunları toplayınca bu konunun ne kadar nazik, insan hakları bakımından ne kadar önemli olduğunu daha iyi görmek mümkün. O nedenle, bu dinlemeler konusunun son derece özenli bir biçimde, çok dikkatli bir biçimde düzenlenmesi gerekiyor; yani ne zaman yasa dışıdır dinleme, ne zaman yasaldır, hangi durumlarda? Ancak son derece istisnai durumlarda. Hangi istisnai durumlarda bu dinlemelere izin verilmesi gerekir? Bu çok ince, nazik bir konu.

Kanuna baktığımız zaman, CMK’nın 135’inci maddesine baktığımız zaman şunu görüyoruz: Bir kere, bu dinleme, kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı yanında, suç işlendiğine dair kuvvetli şüphenin varlığı yanında, aynı zamanda, başka suretle delil edilmesi imkânının bulunmaması durumunda söz konusu olabiliyor yani telefonun dinlenmesi, yasal olabilmesi için en son çare olarak başvurulması gereken bir tedbir, başka tedbirlerle bu suçun izlenmesi, suç işlendiğinin önlenmesinin mümkün olmaması durumunda başvurulacak bir tedbir. Onun dışında, hâkimin vereceği kararın çok ayrıntılı olması lazım yani tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısının tespitine imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı, süresinin belirtilmesi lazım. Yani kanunda da -görüyorsunuz- epeyce ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş bu. İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığınız zaman orada da görüyorsunuz yani özel yaşamın bir ihlali, potansiyel bir ihlali söz konusu olduğu için orada da büyük bir itinayla bu hâkim kararlarının neleri kapsaması, hangi ayrıntıları kapsaması gerektiği belirtiliyor, hâkim kararlarının hangi durumlara inhisar etmesi gerektiği belirtiliyor filan.

Şimdi, bizdeki uygulamaya bakarsanız, bizdeki uygulama hiç de böyle değil. Ne kanunun öngördüğü itinalı bir şekilde telefon dinlemeleri yapılıyor ne de İnsan Hakları Mahkemesinin öngördüğü kriterlere uygun bir şekilde telefon dinlemeleri yapılıyor, bizde bu koşullar yerine getirilmiyor. Bizde son derece keyfî bir şekilde, hâkim kararı bazen var bazen yok, hâkim kararı olsa bile bu hâkim kararının koşulları yerine getirilmemiş yani efendim, işte, telefon numarası, süre, isim, bunlar belirtilmeden bir liste getiriliyor hâkimin önüne, hâkim sadece telefon numaralarından oluşan bu listeyi onaylıyor. Biliyorsunuz, bunu gösteren en güzel hikâye, o telefon numaraları içinde hâkimin kendisi de var ve hâkim kendisi dinleme yetkisi verdiğinin, izni verdiğinin farkında değil; bu kadar gelişigüzel, bu kadar keyfî bir şekilde yapılıyor ve herkes dinleniyor.

Şimdi, Sayın Bakan biraz önceki konuşmasında bu İletişim Kurumunun 25 bin dinleme talebini reddettiğini söyledi. Bu çok güzel de, peki, kaç talebi kabul etti acaba, onu söylemedi. Bu kabul edilen taleplerin sayısı ne kadar, ben asıl onu merak ediyorum.

Tabii, uygulamalara baktığınız zaman şöyle şeyler görüyorsunuz: Bir dönem 163 tane yargıç dinlendi yasa dışı bir şekilde. Yani yargı, 163 yargıç, hâkim kararı olmadan dinlendi.

Bir de bakıyorsunuz, Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna, yargıç ve savcıları dinleme izni veriliyor, dinleme yetkisi veriliyor. Bu korkunç bir şey tabii. Yani Teftiş Kurulu, yargıçları ve savcıları dinleme yetkisine sahip oluyor. Teftiş Kurulu ne savcıdır ne polistir ne kolluktur ve ondan sonra, bu yasa dinlemeler yayınlanıyor, yasa dışı dinlemeler gazetelerde çıkıyor çarşaf çarşaf. Bu, gazetede çıkan dinlemeleri siyasi iktidar kullanıyor, kendi amaçları için kullanıyor.

Tabii yani dinlemeler, aslında yasa dışı dinlemeler birkaç amaca hizmet ediyor. Eğer bir siyasi baskı, bir grup üzerinde bir baskı kurmak istiyorsanız bunları gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Tabii “yasa dışı dinleme” dediğimiz zaman burada, ya hiç hâkim kararı olmayan dinlemeleri ya da hâkim kararı olsa bile usulüne uygun olarak verilmemiş hâkim kararıyla yapılan dinlemeleri kastediyoruz.

Aslında ikisi de aynı nitelikte yani usulüne uygun olarak verilmemiş bir hâkim kararıyla, hiç hâkim kararı olmadan yapılmış bir dinleme arasında hukuken hiçbir fark yok tabii, ikisi de yasa dışı dinleme.

Burada bu tür dinlemeler, işte, bir özel hayatın ihlali olduğu kadar bir siyasi baskı unsuru olarak da kullanmaya son derece elverişlidir.

Tabii, çok basında çıkan haberler, hep işte siyasi kişilerin dinlenmesiyle ilgili spektaküler haberler oluyor, onlar basında çıkıyor, onların, işte Başbakanın dinlenmesi söz konusu oldu, Genelkurmay Başkanının dinlenmesi söz konusu oldu. Genelkurmay Başkanının, Başbakanın dinlenmesi tabii bir de güvenlik boyutu katıyor işe. Yani, devletin önemli işlerinin konuşulduğu telefon konuşmaları da demek dinlenebiliyor, işin bir de bu tarafı çıkıyor ama bir de gazetelerde çıkmayan, sokaktaki vatandaşların dinlenmesi meselesi var. Bu, bence daha da vahim. Eğer sokaktaki vatandaş, hiçbir siyasi niteliği olmayan, gündelik hayatını yaşayan sokaktaki vatandaş dinlendiğinden kuşkulanıyorsa, böyle bir korku içinde yaşıyorsa, böyle bir güvensizlik içinde yaşıyorsa ve de dinleniliyorsa üstelik bu, gerçekten, bir ülkenin demokratik bir düzen kurması bakımından çok vahim bir tablo. Bence, işin en ciddi tarafı da bu yani siyasilerin dinlenmesinin yarattığı çeşitli sakıncaların yanında bu sakıncaların söz konusu olmadığı, gündelik hayatını yaşayan sokaktaki vatandaşın dinlenmesi ve vatandaşın böyle bir korku içinde olması. Bu, işte demokratik toplum düzeniyle bağdaşmayan bir durum, bunu düzeltmek lazım.

O nedenle, kurulması öngörülen araştırma komisyonunun alabileceği önlemler, yapabileceği şeyler çok burada. Fakat, her şeyin başında, araştırma komisyonunun bu tedbirlerle topluma bir güven verebilmesi lazım; en önemli yapabileceği şey bu. Bir güven verebilmesi lazım ki bu toplumdaki bu korku ortamı, bu herkesin dinlendiği ortam… Türkiye’de insanların yüzde 70’i dinlendiğine inanıyor. Tabii, yüzde 70’i dinlendiğine inanınca dinlenmeyenler de bundan alınıyor “Ben adam değil miyim? Niye beni dinlemiyorlar?” diye, böyle bir düşünce de doğabiliyor. Yani bu ortamı düzeltebilecek bir güven verebilmesi lazım araştırma komisyonunun, en önemli fonksiyonu bu olacak.

Tabii, bu güveni verebilmesi belki de biraz da şuna bağlı: Bu dinlemelerde çok önemli bir rol oynayan Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı bağımsız bir kurum değil, bunlar Hükûmete bağlı bir kurum ve Hükûmet bu kurumu, eğer siyasi iktidar istiyorsa bu kurumu kendi siyasi amaçları için kullanma imkânına sahip. Topluma bir güven verilebilmesi için bu yasa dışı dinlemeler bakımından, dinlemeler bakımından bir güven verilebilmesi için, dinlemelerde önemli bir rol oynayan bu kurumun mutlaka bağımsız bir kurum hâline getirilmesi lazım.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında açılan davada, Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanının Başbakan tarafından atanmasını iptal etti, “Başbakan tarafından atanması Anayasa’ya aykırıdır” dedi. Anayasa Mahkemesi şöyle diyor: “5651 sayılı Yasa’ya göre İnternet yoluyla yapılan yayınlara erişimin engellenmesi, 5397 sayılı Yasa gereğince telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, uygulanması konularında kamu düzeni ve kamu güvenliğiyle ilgili görevleri bulunan kurumun başkanlığını yürüten Telekomünikasyon İletişim Başkanının önemli yetki ve sorumluluklarla donatıldığı, bu nedenle üst düzey yönetici kapsamında bulunduğu ve atamasının da müşterek kararname ile yapılması gerektiği açıktır” diyor ve bu nedenlerle bu kural, yani Telekomünikasyon İletişim Başkanının Başbakan tarafından atanması kuralı, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’ndaki bu kuralı Anayasa’ya aykırı bulduğu için iptal ediyor. İptal edilmiş olmasına rağmen Başbakan tarafından atanan Telekomünikasyon İletişim Kurulu Başkanı görevine devam ediyor. Yani, Anayasa Mahkemesinin Anayasa’ya aykırılığını saptadığı bir kişi, aslında bu karar hiç yokmuş gibi Başbakan tarafından atanmış olarak görevine devam ediyor.

Tabii, bütün bunlar siyasi iktidarın iletişime müdahalesi açısından büyük bir güvensizlik yaratıyor. Bu güveni sağlamanın birinci yolu, önce bu kurumun bağımsız bir kurum hâline getirilmesidir.

Tabii, işin başka bir yönü daha var: Yasa dışı dinlemelerle elde edilen delillerin aynı zamanda yasa dışı elde edilen deliller kapsamında görülmesi gerekiyor. Tabii, yasa dışı elde edilen deliller sadece telefon dinlemeleri değil, başka yollardan da elde edilen deliller var ama yasa dışı elde edilen deliller bakımından Türkiye’de çok büyük bir problem var.

1 Şubat 2011 tarihli bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Desde/Türkiye kararı. Bu, yasa dışı elde edilen delillerle ilgili bir karar. Bu karar diyor ki: “Bir kere hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin yargılamada kullanılması, bu delil tek başına mahkûmiyete yol açmamış olsa bile yani mahkûmiyet kararı bu delile dayanmamış olsa bile, adil yargılamanın ihlalidir.” diyor. Ondan sonra, bu karardaki başka bir şeyi söylüyor. Davacı, polisteki ifadelerin dosyadan çıkarılmasını istiyor fakat bu talebi hiçbir şekilde cevaplandırılmıyor, bunu dikkate alıyor mahkeme ve İnsan Hakları Mahkemesi son cümlesinde şunu diyor: “Dava dosyasına hukuka uygunluğu kuşkulu delilin konulması, savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlalidir diyor yani hukuka aykırı elde edilmiş bile değil, hukuka uygunluğu kuşkulu bir delilden söz ediyor. Yani hukuka uygunluğunun kesinleşmemiş olduğu, hukuka uygunluğunun kuşkulu olduğu bir delilden söz ediyoruz burada. “Bunun bile dosyaya konmuş olması savunma hakkının ve adil yargılama hakkının ihlalidir.” diyor.

Şimdi, bunu tabii, dilerdim ki Türkiye’deki hâkimler de bu kararı okusun çünkü, bu uygulamada böyle değil. Uygulamada şöyle bir durum var: Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 230’uncu maddesi, (1)’inci fıkrası hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin gerekçede açıkça gösterilmesini talep ediyor. Oysa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından da gördüğümüz gibi, hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin dosyaya hiç girmemesi gerekir yani gerekçede gösterilmek değil, hiç girmemesi gerekir.

Bunu nasıl sağlayacağız peki? Bu zor bir soru: “Nasıl sağlayacağız?” Şundan zor bir soru: Çünkü genelde pek çok davada kısıtlama kararı alınıyor, hâkim kısıtlama kararı veriyor. Kısıtlama kararı verince savunma avukatları dosyayı inceleyemiyor, dosyadaki delilleri inceleme imkânına sahip olmuyorlar yani dosyadaki delillerin hukuka uygun mu, hukuka aykırı mı elde edildiğini savunma avukatı göremiyor ve bu delillere itiraz edemiyor. Bu delillere itiraz edemeyince o zaman bu işi yapmak… Savunma avukatı yapamadığına göre bu işi kim yapacak? Bu işi hâkim yapacak, yargıç yapacak, davayı gören yargıç yapacak. Davayı gören yargıç iddianameyi aldığı zaman, iddianameyi gördüğü zaman bir de bakacak ki, iddianamede işte efendim hâkim kararı olmadan, hukuka aykırı bir şekilde dinlemeyle elde edilmiş bir delil var. O zaman hâkimin bu iddianameyi reddetmesi gerekir, mutlaka reddetmesi gerekir. Biz bunu sağlamak için bir kanun teklifi getirdik, bu kanun teklifinde dedik ki: “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına (d) bendi eklenmek suretiyle hukuka aykırı delilleri içeren iddianamelerin cumhuriyet başsavcılığına iade edilmesi gerekir.” Bence bu son derece önemlidir gerek dinlemeler gerek başka yollardan hukuka aykırı bir şekilde elde edilen deliller bakımından.

Şimdi, tabii, polis, kolluk kuvveti dinlememesi gereken telefonları dinliyor hukuka her zaman uygun olmayan bir şekilde ama asıl dinlemesi gereken telefonları da dinlemiyor. Bir örnek vermek gerekirse Mehtap Civelek… Mehtap Civelek “Seni öldüreceğim.” diyen eşi tarafından kaçırılıyor. Bu yeni bir olay. Ailesi polise koşuyor, polise diyor ki ailesi: “Yahu, kızın cep telefonu açık, sinyallerden yerini bulun lütfen kızın.” Polisin cevabı şu: “Siz galiba ‘Arka Sokaklar’ dizisini fazla izlemişsiniz bu aralar.” diyor polis ailesine ve bu talebi yerine getirmiyor. Kırk sekiz saat sonra Mehtap kocası tarafından öldürülüyor. Polis eğer bu telefonu dinlemiş olsaydı, Mehtap’ın açık olan telefonunu dinlemiş olsaydı, sinyalleri almış olsaydı, Mehtap’ın nerede olduğunu bulacaktı, belki de bugün Mehtap Civelek hâlâ hayatta olacaktı. Yani, bir de dinlenmesi gereken yerlerde polisin dinlemesi söz konusu, bu da başka bir sorun.

Özel yaşamın ihlali ya da kanuna aykırı delillerden söz ederken bu son, Çağdaş Hukukçular Derneğine yapılan baskınları hiç bahsetmemek olmaz. Çağdaş Hukukçular Derneği, bildiğiniz gibi, sabahın olmadık bir saatinde, üçte, dörtte vahşi bir şekilde kapılar kırılarak, kendileri tutuklanarak, gözaltına alınarak götürülmüşlerdir ve bunu yaparken, avukatların eşyaları aranırken, el konulurken, savcı bulunmamıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu 119’uncu maddesi hâkimin arama ve el koyma kararı için açık kimlik ararken, hâkimin arama kararında böyle bir şey yoktur. Hâkimin kararında “bir kısım avukatların kullanımında olabilecek yerler” gibi açık olmayan, son derece belirsiz bir ifade kullanılmıştır. Yani, hâkim kararı, arama kararı bu bakımından sakattır. Bu sakat karara rağmen sabahın dördünde aranmış, evleri kırılmış, büroları kırılmış ve avukatlar olmadan ve savcı olmadan, savcı gelmeden arama yapılmıştır. Bu da tabii, burada bulunan delillerin, hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş delilin çok tipik bir örneğidir. Eğer, bizim teklifimiz kabul edilmiş olursa -olabilir belki diye düşünüyorum, makul bir teklif çünkü, akıllı bir teklif gibime geliyor- o zaman hâkim iddianamede bakacak, bu şekilde elde edilmiş delilleri reddedecektir.

Bu kurulacak olan komisyonun hayırlı olmasını dilerim.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi, önerge üzerinde söz isteyen, AK PARTİ Grubu adına Yılmaz Tunç, Bartın Milletvekili. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa dışı dinlemelerin, özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti, önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda verilen Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti en temel insan hakkıdır. Bu hak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde garanti altına alınmış, Anayasa’mızda da “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 20’nci maddesinde, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu ve özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiştir. 12 Eylül 2010 halk oylamasıyla da kişisel verilerin korunması Anayasa’mızda yerini almış, herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu ve bununla ilgili tedbirlerin alınması gerektiği anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 22’nci maddesinde de herkesin, haberleşme hürriyetine sahip olduğu ve haberleşmenin gizliliğinin esas olduğu, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri ve birkaçına bağlı olarak usulünce verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşmenin engellenemeyeceği, haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacağı hususu anayasal güvence altına alınmıştır.

İnsanların ulusal üstü belgelerle ve anayasayla güvence altına alınmış olan haklarının ihlali, hiç kuşkusuz kabul edilemez. Bu hakların ihlalinde gerekli yaptırımların mutlaka olması gerekir. Ancak, açıkça söylemek gerekirse, AK PARTİ iktidarına kadar bu konuda da ülkemiz maalesef yeterli bir düzeyde değildi. Bu hakların korunmasını sağlayacak cezai yaptırımlar, dinleme ve izlemelerle ilgili denetim mekanizmaları yoktu. 2004 yılında yeni Ceza Kanunu’muzun yürürlüğe girmesiyle birlikte “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Kişisel verilerin korunması” başlıkları altında düzenlenen maddelerde Anayasa’mızda teminat altına alınan ve uluslararası sözleşmelerin koruduğu bu özgürlüklere müdahalenin yaptırımları mevzuatımızda yerini almış oldu.

Özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçların kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde verilecek cezanın da yarı oranında arttırılacağı yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Mevzuatımızda yerini alan bu cezai yaptırımlara rağmen özel hayatın gizliliğini ihlal, yasa dışı dinleme ve gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal suçları ve bunların yaptırımlarıyla ilgili kamuoyundaki yoğun şikâyetlerin devam etmesi üzerine 2 Temmuz 2012 tarihinde “Üçüncü Yargı Paketi” olarak adlandırdığımız Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’la da özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda cezalarda artışlar yapılmıştır.

Özel hayatının gizliliğini ihlal suçunun değiştirilmeden önceki hâli altı aydan iki yıla kadar hapis cezasını öngörürken, bu ceza arttırılmış, bir yıldan üç yıla kadar hapis şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca, maddenin eski hâlinde “Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi hâlinde verilecek ceza bir kat arttırılır.” şeklinde değiştirilerek ceza daha da ağırlaştırılmıştır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimsenin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı, ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması hâlinde de aynı cezaya hükmolunacağı yönünde mevzuatımızda ağırlaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.

Görüldüğü üzere, özel hayatın gizliliğini ve haberleşme hürriyetini ihlalin ceza kanunlarındaki yaptırımları AK PARTİ iktidarıyla mevzuatımızda yerini almış, kamuoyunda bu suçlarla ilgili endişelerin artması üzerine de cezalarda artırıma gidilmiştir.

Yine aynı şekilde, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’muz yürürlüğe girinceye kadar haberleşmenin dinlenmesi ve denetlenmesi konusunda da ülkemiz mevzuatında düzenleyici bir kural yoktu. Uygulamada, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 91’inci maddesinde yer alan sanığa gönderilen mektuplar, vesair mersule ve telgrafların postanede zaptedileceğine ilişkin kuralın kıyasen uygulanması suretiyle haberleşmeler denetlenmiş, bu tür delil derlemeleri, özellikle doktrinde de yoğun eleştirilere konu olmuştur.

Ülkemizde iletişimin denetlenmesi ve telefonların dinlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihine kadar Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu çerçevesinde gerçekleştiriliyordu. 2005 yılında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte adli ve istihbari amaçla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik faaliyetlerin nasıl yapılacağı hususunda mevzuatımızda önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiş oldu. Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” başlıklı 135’inci maddesinde, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespit edilebileceği, dinlenebileceği, kayda kalınabileceği ve sinyal bilgilerinin değerlendirilebileceği, cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararların derhâl hâkimin onayına sunulacağı hüküm altına alınmıştı.

“Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi” başlıklı 137’nci maddesinde de, dinlemeye ilişkin kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da hâkim onayının alınamaması hâlinde bunun uygulanmasına cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verileceği, bu durumda yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtların cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek durumun bir tutanakla tespit edileceği; tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi hâlinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde cumhuriyet başsavcılığının tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi vereceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

“Teknik araçlarla izleme” başlıklı 140’ıncı maddesinde de “Katalog suçlar” dediğimiz suçlar işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve iş yerinin teknik araçlarla izlenebileceği, ses veya görüntü kaydının alınabileceği; teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde cumhuriyet savcısı tarafından karar verileceği, cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararların yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulacağı hükümleri yer almıştır. Usulüne uygun şekilde hâkim kararlarıyla yapılan dinlemelerin sınırını aşan bir durum söz konusu olduğunda da, bu durumda da yine yasa dışı dinleme söz konusu olacağından, bunu yapan kamu görevlileri de kanunda verilen cezalara muhatap olacaklardır.

Değerli milletvekilleri, haberleşme hürriyetini, özel hayatın gizliliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlayacak yaptırımlar son on yıllık dönemde ülkemiz mevzuatında yerini almıştır. Bir suç dolayısıyla yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda da dinleme ve izlemenin ne şekilde yapılacağı usul kanunlarımızda yine AK PARTİ döneminde yerini almıştır. Yasa dışı dinlemeler, özel hayatın gizliliğini ihlal eden görüntü ve ses kayıtlarının basın yayın yoluyla ifşa edilmesiyle ilgili olarak birtakım çevreler hep kara propaganda yapmış, bu konuda AK PARTİ iktidarını eleştirmişler, hatta hiçbir mesnedi bulunmadığı hâlde suçlayıcı ifadeler kullanmışlardır. Üzülerek söylemek gerekir ki bu işlerde iktidarın parmağının bulunduğuna ilişkin bazı beyanatlarda bulunanlar da olmuştur. AK PARTİ’yi bu konuda eleştirenlerin, hatta haksız bir şekilde suçlamalarda bulunanların iktidar oldukları dönemlerde telefon dinlemeleri ve izleme konusunda mevzuatımızın yeterli olmadığını, uygulamada tam bir kargaşanın olduğunu unutmamak gerekir.

O dönemlerde, dinlemeye ve istihbarat toplamaya yetkili olan kuruluşlarımız özel şirketler ile birebir muhatap olduğu için suistimale, yasa dışı dinlemelere ve izlemelere açık bir durum söz konusuydu. Bir denetim mekanizması yoktu. AK PARTİ Hükûmeti bu durumu ortadan kaldırmak için 2005 yılında 5397 sayılı Yasa’nın çıkarılmasını sağladı. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bu yasayla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kurularak bir denetim mekanizması oluşturuldu. Dinlemeye yetkili kuruluşlarımız öncelikle yargıdan aldıkları izni Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iletmekte, bu talep burada hukuki olarak incelendikten ve teknik tanımlaması yapıldıktan sonra telefon şirketlerine durum aktarılmaktadır. 2005 yılından itibaren Türkiye’de iletişimin denetlenmesi tedbiri tek bir merkezden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yürütülmektedir ancak bu durum Türkiye’deki bütün dinlemelerin sadece tek bir merkezden ve TİB tarafından yapıldığı şeklinde anlaşılmamalıdır.

TİB, dinleme yapılacak birim ile dinlenilecek iletişim aracının hizmetini sağlayan kurum-operatör arasında yer almaktadır. Buna göre; Emniyet, Jandarma ve Millî İstihbarat Teşkilatı mahkeme kararını aldıktan sonra artık doğrudan ilgili operatöre gitmemekte, bunun yerine TİB’e başvurmakta, diğer işlemleri de TİB yerine getirmektedir. TİB başta olmak üzere bütün operatörler ve ilgili güvenlik ve istihbarat kuruluşları, iletişimin denetlenmesi kapsamında yer alan faaliyetleri mümkün kılacak her türlü teknik altyapıyı kurmuş durumdadırlar. Mahkeme kararı çerçevesinde bu operatörlerden alınan her türlü bilgi, belge ve kayıtlar, TİB aracılığıyla, bilgi güvenliği kriterlerine uygun olarak, dinleme yapan ilgili kurumlara aktarılmakta ve arşivlenmektedir. Her türlü telefon dinlenmesi mutlaka hâkim kararıyla yapılmak zorundadır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı istisnai olarak, hâkimin verdiği kararı hukuki ve teknik açıdan kanunlara ve teknik altyapıya aykırı gördüğünde devreye girerek bu konuda gerekli itirazları yapabilmektedir. TİB bunu, hâkimin vermiş olduğu kararı inceleyerek, eksik ya da yanlış olup olmadığını denetleme yetkisine sahip bir makam olarak yapmamaktadır; idari bir organ olarak sadece üst mahkemeye itiraz edebilmektedir, yapılan itiraz hiçbir şekilde, hâkimin vermiş olduğu kararın uygulanmasını durdurmamaktadır. Tedbirin uygulanması ancak kararına itiraz edilen mahkemenin veya kararı inceleyen üst mahkemenin kararıyla mümkündür. Bu şekilde düzene kavuşmuş olan telefon dinleme ve izleme sayesinde, dinleme ve izlemeye yetkili kuruluşlarımız tarafından birçok olayın aydınlatılması sağlanmış, çeteler çökertilmiş, geçmişte faili meçhul olayların yoğun yaşandığı ülkemizde artık faillerin kısa sürede yakalanmaları sağlanmıştır.

Temiz bir toplum için, şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapan, bireyin özgürlüğünü esas alan, temel hak ve hürriyetler konusunda son derece hassas olan AK PARTİ’yi yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak eleştirenler, kendileri iktidarda oldukları dönemlerde bu düzenlemeleri maalesef gerçekleştirememişlerdir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler, AK PARTİ olarak, yasa dışı dinlemenin bir insan hakkı ihlali olduğuna inanıyoruz ve suç şüphesi olan kişinin, yargı kararı olmadan dinlenemeyeceğini savunuyoruz. Bunun için mevzuatımızda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağladık. Geçmişte tam bir düzensizliğin olduğu, kimin kimi dinlediği belli olmayan, bir denetim mekanizması bulunmayan bu önemli konunun düzene kavuşturulması için gerekli mevzuatı ve altyapıyı hazırladık. Ancak, buna rağmen, birtakım kötü örnekler öne çıkarılarak önceki kaotik durum unutulmakta ve iktidarımız haksız bir şekilde suçlanmaktadır. Bu suçlamaların çoğu da iyi niyetle bağdaşmayan, siyasi propagandaya dönük çabalardır. AK PARTİ Grubu olarak bu konuda verdiğimiz araştırma önergesiyle de bu konuda ne kadar hassas olduğumuz açıktır.

Telefon dinleme suçla mücadelede önemli ve etkili bir yöntemdir. Türkiye’de herkesin dinlendiği yönündeki iddia ve söylentiler, bu söylentiler de abartılı değerlendirmelerdir. Böyle bir uygulama hukuken, teknik ve pratik açıdan ve ülkenin gerçekleri çerçevesinde mümkün değildir. Suçla mücadele faaliyetlerini hukuk sınırları içerisinde tutmak ve temel hak ve özgürlükler ile kamu düzeni ve güvenliği arasında hassas bir denge kurmak, demokratik toplumların en önemli özelliklerinden ve önceliklerinden biri olarak kabul edilmelidir. Demokratik hukuk sistemlerinde güvenlik birimleri kamu düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, herkesin temel hak ve hürriyetlerden en iyi biçimde ve eksiksiz yararlanmasını temin etmekle görevlidir. Yani kolluk, bireyi, toplumu ve devleti birlikte korumak zorundadır. Bu nedenle, bilgi toplama faaliyeti esnasında bireyin hak ve hürriyetlerini zedeleyecek teknikler en son yol olarak görülmeli, hak ve hürriyetlere müdahale niteliği taşıyan tekniklerin uygulanması zorunluluğunda da mutlaka kanuna ve hâkim kararına dayanılmalıdır.

Mahkeme kararlarıyla gerçekleştirilen yasal dinlemeler ile yasa dışı dinlemeleri birbirine karıştırmamak gerekir. Tüm yasal düzenlemelere ve etkin cezai yaptırımlara rağmen “böcek”, “gizli kamera” gibi dünyadaki teknik gelişmelerin bu konuda sağladığı yasal olmayan tüm yöntemleri kullanarak kişiler arasındaki konuşmaların dinlendiği, kayda alındığı ve bu kayıtların basın-yayın yoluyla hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı yönündeki kamuoyunda oluşan algının giderilmesini de sağlamak zorundayız. Bunun için yüce Meclisimize sorumluluklar düşmektedir. 23’üncü Dönemde Cumhuriyet Halk Partisinin eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın bir merkez valisiyle CHP Genel Merkezinde gerçekleştirdikleri konuşmanın ortam dinlemesi yoluyla kaydedildiği iddiasıyla bir araştırma komisyonu bu Mecliste kurulmuştu ve raporunu da Meclise sunmuştu ancak o dönemdeki araştırma sadece bir olaydan yola çıkılarak, çerçevesi sınırlı bir araştırma şeklinde gerçekleşmişti. Görüşmekte olduğumuz araştırma önergesinin kapsamı ise daha geniş. Yasa dışı dinlemelerin hangi araçlar kullanılarak yapıldığının, bu araçların nasıl temin edildiğinin, bu araçların imal, ithal ve bulundurulması konusunda yasal bir kısıtlama bulunup bulunmadığının ve yaşanan bu sorunun çözümü amacıyla alınması gereken yasal, idari ve istihbari ve diğer önlemlerin tespiti amaçlanmaktadır.

Yasa dışı dinlemeler ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin ülkemiz gündeminden çıkarılması için iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bugün çok önemli bir adım atmış durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu araştırma önergelerinin bugün Genel Kurulda kabul edilmesiyle birlikte çok detaylı bir araştırma yapılacağına ben inanıyorum ve yapılacak araştırma sonucunda alınacak önlemlerin, alınması gereken tedbirlerin kamuoyundaki endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, önergenin kabulüyle kurulacak araştırma komisyonunun ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım, Sayın Hatip yanlış bir bilgi verdi Genel Kurula. Yanlış bilgi şu: Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde polis de bir Türkiye’de ortam dinleme kararını aldı, jandarma da aldı. Ancak o dönemin Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin Bey ona itiraz etti. Kanun yararına jandarmanın kararı bozuldu, dinlenilmedi. Hâlen Türkiye’de polisin o kararı dinleniyor. Yani Türkiye’deki yasa dışı dinlemelerin, yasa dışı izlemelerin, yasa dışı fişlemelerin asıl kaynağı AKP Hükûmetidir.

Bilgilerinize arz olsun.

BAŞKAN – Sayın Tanal, teşekkür ederim. Sözleriniz tutanaklara geçti.

Evet, şimdi önerge sahipleri adına Namık Havutça, Balıkesir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yanlış bilgi ama.

BAŞKAN – Aydınlandık Sayın Tanal, teşekkür ederim.

NAMIK HAVUTÇA (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa dışı dinlemeler üzerinde şahsım adına söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tabii, AKP’li sözcü arkadaşımızı dinlerken Türkiye'nin özgürlükçü, demokratik ve yargı sisteminin güllük gülistanlık bir ülke olduğu izlenimini edinebilir buradan dinleyenler. Ama bugün muhatap olduğumuz ve tartıştığımız konunun mağdurlarından bir tanesi olan Sayın Başbakan “Ben dinleniyorum.” diye Türkiye’de tüm kamuoyuna bunu ifade etmedi mi? Yani biz burada olmayan bir şeyi mi değerlendiriyoruz acaba?

Şimdi, bizim Grup Başkan Vekilimiz YARSAV Başkanıyken dinlendi. Burada, Anayasa Mahkemesi üyeleri dinlendi, ana muhalefet liderini bizzat takip ettiğini ve dinlendiğini Sayın Başbakan ifade etmedi mi? Burası neresi? Demokrasinin, hukuk devletinin, yargı bağımsızlığının olduğu gerçek bir hukuk devleti mi? Burası nasıl bir devlet? Ben buradan soruyorum değerli arkadaşlar. Bugün, bunu biz söylemiyoruz, istatistikler söylüyor ve bizzat Ulaştırma Bakanımız söylüyor, rakamlar veriyor, 71 bin kişi dinlendi ve bunların bin kişisinin nasıl dinlendiği belli değil.

Şimdi, bakın, burada yasalar ortada. Arkadaşımız az önce yasal mevzuatı okudu, değerlendirdi. Bizim sözcümüz de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görev yapan yargıç arkadaşımız da teknik bir değerlendirme yaptı. Evet, Ceza Muhakemesi’nin 135’inci maddesi, suçu ve suçluluğu önleme, suçluyu bulma bakımından çok önemli bir yasa olarak düzenlendi, Avrupa’nın birçok ülkesinde var. Peki, yanlışlık nerede, arıza nerede?

Bakın, Ayvalık Belediye Başkanımız ihaleye fesat karıştırmaktan sorgulandı. Bir baktık, Ayvalık’ta basın bültenlerine düştü, bizim Belediye Başkanımız sabaha karşı yaka paça Ayvalık’ta gözaltına alındı. Efendim, suç, ihaleye fesat karıştırmak. Ne zaman gerçekleşmiş? Sekiz ay önce yani suç gerçekleşmiş, gidin kardeşim, ihaleye fesat karıştırmanın -burada avukat arkadaşlarımız var- ceza muhakemeleri ilgili kanununda telefon dinlenmesi için üç unsurun olması gerekir.

Bir: Başka türlü delil elde etme imkânınin olmaması gerekir.

İki: Kuvvetli şüphenin varlığı gerekir.

Üç: Kanunda tanımlanan suçlardan birinin olması lazım; kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, örgütlü suçlar, vesaire… Bu da yetmiyor, bu üç unsurun birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, ben buradan soruyorum: Ayvalık Belediyesindeki ihaleye fesat karıştırma suçunun delilleri Ayvalık Belediyesi encümen kararlarında, oradaki dosyalarda, ihaleye fesat karıştırma dosyalarında yok mudur, bunlar incelendi mi? Bakın, arıza, düzenlemeden kaynaklanmıyor. Bugün, insanların özel hayatını, haberleşme hürriyetini, Anayasa’da düzenlenen bu çok önemli, demokrasinin  temel kriteri olan, temel hak ve özgürlüklerin en önemlisi olan özel hayatın gizliliği ve haberleşme gizliliği ayaklar altına alınıyor.

Benim belediye başkanımın altı ay telefonu dinleniyor. Bakıyoruz, bu bilgilerin gizli olması gerekiyor eğer suçla bir ilgisi yoksa, ertesi gün Balıkesir gazetelerinde okuyoruz. Bunlar olmadı mı?

Peki, Ergenekon davasında ne oldu? Balyoz davasında ne oldu? Biz, o telefon dinlemelerini, savcılık kayıtlarında gizli tutulması gereken, ifşa edilmemesi gereken o bilgileri ertesi gün gazetelerde okumadık mı? Peki, nedir bu kanunun amacı? İnsanların özel hayatını, haberleşme gizliliğini, sevgilisiyle, karısıyla, çoluğuyla çocuğuyla konuşmalarını ifşa etmek mi? Böyle bir devlete hukuk devleti denilebilir mi? Böyle bir devlete demokratik bir devlet denilebilir mi? En sonunda -bütün bunlar yaşandı- işte bizim Grup Başkan Vekilimiz Sayın Başbakana dokununca Sayın Başbakan “Evet, benim de telefonum dinleniyor.” diye televizyonlarda çıktı, bir de kendisinin -arkadaşımız demin ifade etti- mağdur olduğunu ifade ediyor. Ya buradan ben bu Türk milletine sormak istiyorum: Bir ülkenin Başbakanı, on yıldan beri bu ülkeyi sen yönetiyorsun; MİT emrinde, İçişleri Bakanı emrinde, her şey emrinde. Sen neden şikâyet ediyorsun? Sen şikâyet ediyorsan biz ne yapacağız? Benim avukat arkadaşım ne yapacak? Sabaha karşı yaka paça gözaltına aldığınız, tutukladığınız avukat arkadaşım ne yapacak? Ben buradan soruyorum avukat arkadaşlarıma: Avukatların aranması sıkı şekil koşullarına bağlı değil midir? Yargının en önemli kurucu unsurları arasında sayılan iddia, savunma ve yargı mercinin kurucu unsuru olan avukat arkadaşımız -hangi sebeple olursa olsun- demokratik hukuk devletinin en önemli öğesi olan, savunmanın temel direği olan avukat arkadaşımız, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı gözaltına alınıyorsa, yanında savcı yoksa, tutuklanıyorsa, siz hangi hukuk devletinden, hangi yargı bağımsızlığından bahsedeceksiniz?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Haydut devlet, haydut devlettir o.

NAMIK HAVUTÇA (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben buradan soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti mi? Bakın, -bugün arkadaşlarımız demin değindi- 2009 yılında Savcı Zekeriya Öz, Dost Tarikatı’nın öldürülen lideri emekli asker İhsan Güven cinayetiyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazdığı yedi sayfalık raporunda “Başbakan ve bakanların da telefonunun dinlendiğini” dile getiriyor ve bu bir yıl önce oluyor, Sayın Başbakan bunu bugün gündeme getiriyor. Evet, demokratik bir ülkede, yargının bağımsız olduğu gerçek bir hukuk devletinde, hiç kimsenin yasa dışı dinlenmesi söz konusu olamaz, olmamalıdır ama Türkiye’de bugün yapılan araştırmalarda Türkiye insanının, Türkiye’deki insanların, avukatların, milletvekillerinin yüzde 80’i telefonlarının dinlendiğini düşünmektedir. Değerli arkadaşlarım, böyle bir demokratik devlet olur mu? Nasıl bu noktaya geldik? Sayın Başbakan Yardımcımız değerli bir hukukçumuz, kendisini bir hukukçu olarak saygıyla karşılıyoruz. Hukukta bir karine vardır, hepiniz bilirsiniz, bize öğretilen ilk şey, masumiyet karinesi. Evrensel hukukun en önemli ilkesidir bu. Haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı oluncaya kadar herkes masumdur. Sayın Bakan, 2 milletvekili arkadaşımızın, hatta 8 milletvekili arkadaşımızın haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı var mı? Bu arkadaşlarımız üç yılı aşan bir zamandır Silivri’de ne yapıyor? Böyle bir şeyin izahı olabilir mi demokratik devletlerde? Nasıl izah edeceksiniz?

O nedenle, bakın, biz Türk halkına şunu söylüyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratik sistemde herkesin ekmeğini aşını namusuyla, alın teriyle kazandığı gerçek bir hukuk devleti olsun; temel arzumuz budur, uğraşımız da budur. Büyük Atatürk’ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti’ni ancak böyle bir rejimle taçlandırabiliriz. Ama bugün eğitimde adalet yok, bugün sağlıkta adalet yok, bugün çalışma yaşamında adalet yok, bugün yargıda adalet yok, bugün Türkiye’de adalet yok, adalet arıyoruz. Değerli arkadaşlarım, inanın, bunu sağladığımızda, Türkiye’de adaleti sağladığımızda, Türkiye’de yargının bağımsızlığını sağladığımızda, Türkiye’nin o çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealine, gerçek bir hukuk devletine, gerçek bir demokratik devlete hepimizin çabalarıyla ulaşmak için çok az bir zaman kaldı. Ama bunun için demokrasinin evrensel kriterlerini hayata geçirmemiz ve gerçek bir hukuk devletini ve demokratik devleti savunmamız gerekiyor.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Şimdi söz sırası, önerge sahibi olarak şahsı adına söz isteyen Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yasa dışı dinlemeleri araştırmak üzere bir komisyon kurulması hakkında söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Gerçek demokrasilerin en belirgin özelliği çoğulculuktur. Herkesin düşündüğünü ifade edebildiği, istediği gibi yaşayabildiği bir rejimin adıdır demokrasi. Çoğulculuğun çerçevesini de Anayasa’da belirtilen hak ve hürriyetler tayin eder.

Değerli milletvekilleri, son günlerde anayasal güvence altında olan haberleşme hürriyetinin gayrimeşru yöntemlerle yapılan izleme ve dinlemelerle çiğnendiği yolunda birçok iddia vardır kamuoyunda. Hükûmet bugüne kadar bu iddiaları bihakkın araştırıp kamuoyunu rahatlatmak yerine beylik cümlelerle geçiştirmeyi, iddiaların üstünü örtbas etmeyi tercih etmiştir. Bu duruş, hukuk devletinin duruşu değildir. Hükûmetin bu duyarsızlığı herkeste ve her kesimde rahatsızlık yaratmıştır. Üstelik dinlemenin hangi yöntemlerle yapıldığı, alınan dinleme izninin sınırlarının tam olarak ne olduğunun belirsizliği, bazı mahkemelerin izinsiz dinlemelerle mahkûmiyet kararları verdiği şikâyeti, hukukçular tarafından sıkça dillendirilmekte, bu konuda halktaki kaygılar gittikçe artmaktadır. Bu belirsizlik ile birbirlerine ve devletine karşı şüpheci bir toplum yaratılmakta ve ağır travmalara sebebiyet verilmektedir. Bu dinlemelerin zaman zaman siyaset arenasında da bir araç olarak kullanılması, sandıkta görülemeyen hesapların gayrimeşru dinlemelerle görülmek istenmesi, böylece muhalefetin dizayn etme ve susturulmaya yeltenilmesi girişimlerine şahit olmak yine son on yıldır ülkemizin karşılaştığı AKP gerçeklerinden biri hâline gelmiştir.

Siyasette dinlemeler, izlemeler, gizli çekimler, CD ve kaset hazırlamalar ve böylece insanların namus ve şerefinin pazara çıkarılması, özel hayatının afişe edilerek ocaklarına incir ağacı dikilmesi AKP döneminin en utanç verici anıları olarak hatırlanacaktır. Kamuoyuna yansıyan ahlaksız ve gayrimeşru dinlemelerin ve alçakça kurulan pusuların faillerinin bugüne kadar ortaya çıkarılamamış olması da Hükûmet için