DÖNEM: 24                            CİLT: 38                      YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

 

 

42’nci Birleşim

16 Aralık 2012 Pazar

 

 

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 II.-  GELEN KÂĞITLAR

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ

 

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361)

 

 

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362)       

 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

 

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

 

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

 

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

 

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

G) ÜNİVERSİTELER

 

1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ankara Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

2) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi i 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Hacettepe Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Hacettepe Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

4) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Gazi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Gazi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

5) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

a) İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İstanbul Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

6) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

7) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Boğaziçi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Boğaziçi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

8) MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Marmara Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Marmara Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

9) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

10) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

11) EGE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ege Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ege Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

12)  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

13) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Trakya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Trakya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

14) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Uludağ Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Uludağ Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

15) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

 

a) Anadolu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Anadolu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

16) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Selçuk Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Selçuk Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

17) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Akdeniz Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Akdeniz Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

18) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

 

a) Erciyes Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Erciyes Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

19) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

 

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Cumhuriyet Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

20) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Çukurova Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Çukurova Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

21) ONDOKUZ  MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

22) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

23) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Atatürk Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Atatürk Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

24) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 

a) İnönü Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İnönü Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

25) FIRAT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Fırat Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Fırat Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

26) DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Dicle Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Dicle Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

27) YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

28) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

 

a) Gaziantep Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Gaziantep Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

29) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

30) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

 

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

31) HARRAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Harran Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Harran Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

32) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

33) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

 

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Adnan Menderes Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

34) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bülent Ecevit Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

35) MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Mersin Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Mersin Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

36) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Pamukkale Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Pamukkale Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

37) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Balıkesir Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Balıkesir Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

38) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kocaeli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kocaeli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

39) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Sakarya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Sakarya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

40) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Celal Bayar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Celal Bayar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

41) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

42) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

43) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

44) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kafkas Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kafkas Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

45) ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

 

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

46) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Niğde Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Niğde Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

47) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Dumlupınar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Dumlupınar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

48) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

49) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

50) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

51) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kırıkkale Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

52) ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

53) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

 

a) Galatasaray Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Galatasaray Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

54) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ahi Evran Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ahi Evran Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

55) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kastamonu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kastamonu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

56) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Düzce Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

57) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

 

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

58) UŞAK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Uşak Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Uşak Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

59) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

60) NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

61) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Erzincan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Erzincan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

62) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

 

a) Aksaray Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Aksaray Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

63) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Giresun Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Giresun Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

64) HİTİT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Hitit Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Hitit Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

65) BOZOK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bozok Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bozok Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

66) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Adıyaman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Adıyaman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

67) ORDU ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ordu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ordu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

68) AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Amasya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Amasya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

69) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

 

a) Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

70) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

71) SİNOP ÜNİVERSİTESİ

 

a) Sinop Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Sinop Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

72) SİİRT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Siirt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

73) NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Nevşehir Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Nevşehir Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

74) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Karabük Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Karabük Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

75) KİLİS YEDİ ARALIK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kilis Yedi Aralık Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kilis Yedi Aralık Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

76) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Çankırı Karatekin Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Çankırı Karatekin Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

77) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

 

a) Artvin Çoruh Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Artvin Çoruh Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

78) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

79) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bitlis Eren Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bitlis Eren Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

80) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Kırklareli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Kırklareli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

81) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

82) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bingöl Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bingöl Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

83) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Muş Alparslan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Muş Alparslan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

84) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

 

a) Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Mardin Artuklu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

85) BATMAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Batman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Batman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

86) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Ardahan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Ardahan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

87) BARTIN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bartın Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bartın Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

88) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bayburt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bayburt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

89) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

 

a) Gümüşhane Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Gümüşhane Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

90) HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Hakkâri Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Hakkâri Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

91) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

 

a) Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Iğdır Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

92) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Şırnak Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Şırnak Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

93) TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Tunceli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Tunceli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

94) YALOVA ÜNİVERSİTESİ

 

a) Yalova Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Yalova Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

95) TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Türk Alman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Türk Alman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

96) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

 

a) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

97) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Bursa Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Bursa Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

98) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

 

a) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

99) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

100) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

 

a) Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Necmettin Erbakan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

101) ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

 

a) Abdullah Gül Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Abdullah Gül Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

102) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

a) Erzurum Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

b) Erzurum Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

103) ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

a) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in Genel Kurulun açılışında yoklama yapmaması nedeniyle tutumu hakkında

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

 

1.- Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal ve Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu’nun CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

6.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

7.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun BDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

8.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun şahsına sataşması nedeniyle konuşması

9.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

10.- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

11.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

12.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

13.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

14.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

16.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, makam araçlarının Taşıt Kanunu’na uygun olarak kullanılması gerektiğine ilişkin açıklaması 

2.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 11.00’de açılarak dört oturum yaptı.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/698) (S. Sayısı: 361) ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) görüşmelerine devam edilerek;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

Türk Standartları Enstitüsü,

Türk Patent Enstitüsü,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,

Türkiye Bilimler Akademisi,

Millî Savunma Bakanlığı,

Savunma Sanayi Müsteşarlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

2013 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

Millî Prodüktivite Merkezi,

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

2011 yılı merkezî yönetim kesin hesapları;

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

2013 yılı merkezî yönetim bütçeleri;

Kabul edildi.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın AK PARTİ Grup Başkanına,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın şahsına,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın şahsına,

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın Cumhuriyet Halk Partisine,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın bazı ifadelerine,

Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Alınan karar gereğince, 16 Aralık 2012 Pazar günü saat 11.00’de toplanmak üzere 23.00’te birleşime son verildi.

 

                                                         Mehmet SAĞLAM

                                                             Başkan Vekili

            Tanju ÖZCAN                                                                    Mustafa HAMARAT

                    Bolu                                                                                        Ordu

                Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

 

II.- GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                            No: 51

Teklifler

1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1042) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1043) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

3.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın; 5 Aralık Türk Kadınlar Günü Olarak Kutlanmasına Dair Kanun Teklifi (2/1044) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1045) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

5.- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 14 Milletvekilinin; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1046) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2012)

16 Aralık 2012 Pazar

 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42’nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır.

Gündeme geçiyoruz.       

Sayın milletvekilleri, gündemimize göre 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.

Program uyarınca bugün bir tur görüşme yapacağız.

11’inci turda, Dışişleri Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile üniversitelerin bütçe ve kesin hesapları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi yer almaktadır.

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362)        

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

                                     

(x) 361 ve 362 S. Sayılı Basmayazılar ve Ödenek Cetvelleri 10/12/2013 tarihli 36’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER

1) ANKARA ÜNİVERSİTESİ

a) Ankara Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ankara Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

2) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi i 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

3) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

a) Hacettepe Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Hacettepe Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

4) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

a) Gazi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Gazi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

5) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

a) İstanbul Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İstanbul Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

6) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) İstanbul Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İstanbul Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

7) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

a) Boğaziçi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Boğaziçi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

8) MARMARA ÜNİVERSİTESİ

a) Marmara Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Marmara Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

9) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

10) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

a) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

11) EGE ÜNİVERSİTESİ

a) Ege Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ege Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

12)  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

a) Dokuz Eylül Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Dokuz Eylül Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

13) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

a) Trakya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Trakya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

14) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

a) Uludağ Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Uludağ Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

15) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

a) Anadolu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Anadolu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

16) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

a) Selçuk Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Selçuk Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

17) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

a) Akdeniz Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Akdeniz Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

18) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

a) Erciyes Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Erciyes Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

19) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

a) Cumhuriyet Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Cumhuriyet Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

20) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

a) Çukurova Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Çukurova Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

21) ONDOKUZ  MAYIS ÜNİVERSİTESİ

a) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

22) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Karadeniz Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

23) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

a) Atatürk Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Atatürk Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

24) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

a) İnönü Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İnönü Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

25) FIRAT ÜNİVERSİTESİ

a) Fırat Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Fırat Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

26) DİCLE ÜNİVERSİTESİ

a) Dicle Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Dicle Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

27) YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

a) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

28) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

a) Gaziantep Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Gaziantep Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

29) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

a) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

30) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

a) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

31) HARRAN ÜNİVERSİTESİ

a) Harran Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Harran Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

32) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

a) Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

33) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

a) Adnan Menderes Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Adnan Menderes Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

34) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

a) Bülent Ecevit Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bülent Ecevit Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

35) MERSİN ÜNİVERSİTESİ

a) Mersin Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Mersin Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

36) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

a) Pamukkale Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Pamukkale Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

37) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

a) Balıkesir Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Balıkesir Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

38) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

a) Kocaeli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kocaeli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

39) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

a) Sakarya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Sakarya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

40) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

a) Celal Bayar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Celal Bayar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

41) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

42) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

a) Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Mustafa Kemal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

43) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

a) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

44) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

a) Kafkas Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kafkas Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

45) ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

a) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

46) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

a) Niğde Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Niğde Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

47) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

a) Dumlupınar Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Dumlupınar Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

48) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

a) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

49) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

a) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

50) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

a) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

51) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

a) Kırıkkale Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

52) ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

a) Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

53) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

a) Galatasaray Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Galatasaray Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

54) AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

a) Ahi Evran Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ahi Evran Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

55) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

a) Kastamonu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kastamonu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

56) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

a) Düzce Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Düzce Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

57) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

a) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

58) UŞAK ÜNİVERSİTESİ

a) Uşak Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Uşak Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

59) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

a) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

60) NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

a) Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

61) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

a) Erzincan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Erzincan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

62) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

a) Aksaray Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Aksaray Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

63) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

a) Giresun Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Giresun Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

64) HİTİT ÜNİVERSİTESİ

a) Hitit Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Hitit Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

65) BOZOK ÜNİVERSİTESİ

a) Bozok Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bozok Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

66) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

a) Adıyaman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Adıyaman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

67) ORDU ÜNİVERSİTESİ

a) Ordu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ordu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

68) AMASYA ÜNİVERSİTESİ

a) Amasya Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Amasya Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

69) KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ

a) Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

70) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

a) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

71) SİNOP ÜNİVERSİTESİ

a) Sinop Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Sinop Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

72) SİİRT ÜNİVERSİTESİ

a) Siirt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Siirt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

73) NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

a) Nevşehir Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Nevşehir Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

74) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

a) Karabük Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Karabük Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

75) KİLİS YEDİ ARALIK ÜNİVERSİTESİ

a) Kilis Yedi Aralık Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kilis Yedi Aralık Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

76) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

a) Çankırı Karatekin Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Çankırı Karatekin Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

77) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

a) Artvin Çoruh Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Artvin Çoruh Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

78) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

a) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

79) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

a) Bitlis Eren Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bitlis Eren Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

80) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

a) Kırklareli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Kırklareli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

81) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

82) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

a) Bingöl Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bingöl Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

83) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

a) Muş Alparslan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Muş Alparslan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

84) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

a) Mardin Artuklu Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Mardin Artuklu Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

85) BATMAN ÜNİVERSİTESİ

a) Batman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Batman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

86) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

a) Ardahan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Ardahan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

87) BARTIN ÜNİVERSİTESİ

a) Bartın Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bartın Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

88) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

a) Bayburt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bayburt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

89) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

a) Gümüşhane Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Gümüşhane Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

90) HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

a) Hakkâri Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Hakkâri Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

91) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

a) Iğdır Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Iğdır Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

92) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

a) Şırnak Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Şırnak Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

93) TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

a) Tunceli Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Tunceli Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

94) YALOVA ÜNİVERSİTESİ

a) Yalova Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Yalova Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

95) TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

a) Türk Alman Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Türk Alman Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî yönetim Kesin Hesabı

96) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

a) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

97) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) Bursa Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Bursa Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

98) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

a) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

99) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

a) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

100) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

a) Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Necmettin Erbakan Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

101) ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

a)Abdullah Gül Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Abdullah Gül Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

102) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

a) Erzurum Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

b) Erzurum Teknik Üniversitesi 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

103) ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

a) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Sayın milletvekilleri, turda yer alan bütçelerle ilgili soru sormak isteyen milletvekilleri sisteme girebilirler.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – 60 kişi var Sayın Başkan.

BAŞKAN – Efendim?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Vallahi, 60 kişi var.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Başkanım, toplantı yeter sayısı var mı, ondan emin değiliz.

BAŞKAN – Sayın Tarhan…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Toplantı yeter sayısı yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Efendim?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Vallahi, toplantı yeter sayısı yok.

AHMET YENİ (Samsun) – Ya, bir başlasın.

BAŞKAN – Şimdi ben geçtim, ayrı; geriye dönemem…

AHMET YENİ (Samsun) – Uyuyor, uyuyor.

BAŞKAN - …ama grup başkan vekillerinin kendi aralarında yaptıkları toplantı neticesinde bana verilen bilgi, bütçe süresi içerisinde yoklama almama konusunda olduğu için almadım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ondan dolayı almadım. Geçen dönemki bütçede, hatırlarsanız, ben yoklama istemiştim, sonra o karar bana bildirilmişti yeniden.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Biz sizin adaletinize güveniyoruz.

BAŞKAN – Tamam yani ben de Danışma Kurulu…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkan olarak resen kanunu tatbik etmekle yükümlüsünüz. Grup başkan vekilleri karar verse de, milletvekillerinin hakkını kaldırmaz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Tanal, Allah rızası için, Danışma Kurulunun toplantısından verilen bir bilgi var bana, ben de o nedenle onu uyguladım. Daha evvel, geçen yıl bundan haberim olmadığı için yoklama istemiştim, sonra gene hep beraber grup başkan vekilleri bana geldiler, dediler ki: “Bir kararımız var, buna göre uygulayın.”

Neyse…

Sayın milletvekilleri, turda…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, grup başkan vekillerinin kararı milletvekilleri olarak bizim  hakkımızı kaldırmaz ki. (AK PARTİ sıralarından “Yeter be!” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Tanal, geçtik. Yani tutanaklara geçti güzel kardeşim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama ben özür dilerim. Bakın yani bir milletvekilinin asli görevi vardır. Nedir asli görevi?

BAŞKAN – Şimdi, oylama esnasında karar yeter sayısı istersiniz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bizim asli görevimiz Meclis çalışmalarına…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, turda yer alan bütçelerle ilgili…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, o zaman ben usul hakkında tartışma açmak istiyorum.

BAŞKAN – Peki, açarsınız da şunu okuyabilir miyim?

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Açamaz. Kaç kişi var?

BAŞKAN – Hayır, bir dakika… Bir dakika… Şunu okuyayım.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Yoklamayı kaç kişiyle istiyorsunuz? Hele bir say kaç kişisiniz? Hele bir 20’yi say, ondan sonra yoklama iste.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, turda yer alan bütçelerle ilgili soru sormak isteyen milletvekilleri sisteme girebilirler.

Şimdi, 11’inci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyacağım. Ondan sonra da Sayın Tanal, sizin talebinizi değerlendireceğim.

Gruplar adına:

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş -şimdi çağırmıyorum, sadece hepsini okuyorum, izah edeyim- Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak, Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Taney Korutürk, Edirne Milletvekili Sayın Recep Gürkan, Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay, İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur Serter.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Muhammed Çetin, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Akış, Çanakkale Milletvekili Sayın İsmail Kaşdemir, Osmaniye Milletvekili Sayın Durdu Mehmet Kastal, Trabzon Milletvekili Sayın Aydın Bıyıklıoğlu, Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Aydınlıoğlu, Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri Işık, Osmaniye Milletvekili Sayın Suat Önal.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Nazmi Gür, Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık, Hakkâri Milletvekili Sayın Adil Kurt.

Şahıslar adına: Lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema; -sonra Hükûmet konuşacak- aleyhinde, Sakarya Milletvekili Sayın Engin Özkoç.

Sayın Tanal, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkanım, ben şunun için usul tartışması açmak istemiştim: Tabii, burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bütçenin engellenmesine karşı olan bir tutum için değil ama gerçekten hukukta şöyle bir söz vardır: Herkesçe bilinen bir şeyin tersi ispatlanamaz. Sizin tarafınızca gayet rahat, açık ve net bir vaziyette, burada toplantı yeter sayısı olmadığı hâlde “Var.” dediniz ancak yani bu şekilde, tutumunuz hakkında izin verirseniz ben kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

BAŞKAN – Hayır, şimdi, usul…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Usul tartışması açılmasını istiyorum.

BAŞKAN - Size açıklama veremem, usul tartışması açacağım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Evet.

BAŞKAN – Buyurun.

Siz aleyhte alıyorsunuz…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Aleyhte…

BAŞKAN – Lehte?

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Lehte…

BAŞKAN – Başka aleyhte var mı? Bir kişi daha aleyhte…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Yok efendim, kim aleyhte olacak.

BAŞKAN – 2 tane lehte, 1 tane de aleyhte olacak.

Neyse, ben önce aleyhten başlayayım.

Sayın Tanal, buyurun, iki dakika vereceğim

Buyurun Sayın Tanal, usul tartışması açtım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkanım, yani özür dilerim şahsınızdan. Takdir edersiniz, önce lehte olanların konuşması gerekiyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Peki, lehte kimi konuşturayım? İlk isteyen sizsiniz, onun için.

Sayın Kubat…

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Vazgeçtik efendim, vaz geçiyorsa vazgeçtik.

BAŞKAN – Hayır hayır, lehte konuşacaksınız, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar.)

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in Genel Kurulun açılışında yoklama yapmaması nedeniyle tutumu hakkında

MEHMET DOĞAN KUBAT (İstanbul) – Sayın Başkan, saygılar sunuyorum yüce Genel Kurula.

Biraz önce siz de Sayın Başkanım, söylediniz; centilmenlik anlaşması Meclisin teamüllerinin en önemlilerinden biridir yani bu Tüzük’te zaten “Başkan gerek görürse toplantı yeter sayısını arar.” diye de amir hüküm vardır. Siz de bu gereği duymadınız, “Var.” diyerek açtınız. Bunu da, Meclis çalışmalarının devam etmesi yönünde, iyi niyetle bu takdirde bulundunuz. Dolayısıyla, usulünüz hakkında lehte söz almıştım. Doğrudur ve Meclis çalışmalarının devamından yanayım.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Tanal, buyurun, aleyhte konuşacaksınız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; televizyonlarının başında bizi dinleyen tüm halkımızı saygı ve hürmetlerle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Oo!” sesleri)

AHMET YENİ (Samsun) – Bugün pazar, sizi dinleyen yok.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Değerli Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük’ü uyarınca toplantı yeter sayısı 184’tür ve gerçekten, şu anda baktığımız zaman salonda 184 milletvekili yok.

AHMET YENİ (Samsun) – Şu anda yok, açılırken vardı.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Ancak, bütçenin çalışmalarını engelleyen Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekilleridir.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Sizin arkadaşlarınız nerede? Nerede, senin arkadaşların nerede?

ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Sizde kaç kişi var?

MAHMUT TANAL (Devamla) – Ve netice itibarıyla “Türkiye’yi bekleyen acil konular vardır. Kanun yapmamız lazım, çalışmamız lazım.” diyen Adalet ve Kalkınma Partisi, Meclis çalışmalarını sekteye uğratmaktadır.

MEHMET ERSOY (Sinop) – Bravo!

MAHMUT TANAL (Devamla) – Ve gerçekten Meclis çalışmalarını Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri sekteye uğrattıkları için, Parlamento çalışmalarına gelmemektedir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri… Benim tutumum hakkında konuşuyor, sizinle bir alakası yok.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Siz maaşınızı alırken koşa koşa gidersiniz, harcırah alırken koşa koşa gidersiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Sen almıyor musun?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri lütfen…

MAHMUT TANAL (Devamla) – Komisyon başkanları yılda 34 bin, 35 bin benzin yakarsınız. Meclisin arabalarını çekersiniz altınıza ama Meclisin faaliyetiyle ilgili burada bulunmazsınız.

MEHMET ERSOY (Sinop) – CHP grubuna da söyle.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Cumhuriyet Halk Partisine anlat.

AHMET YENİ (Samsun) – Oraya bakın oraya, grubunuza bakın. Kaç kişi var CHP’de, saysana?

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bu açıdan halkın, kamu alacaklarını, kamu gelirlerini israf etmeye hakkınız yok.

Tüm komisyon başkanları, siz bir yıl içerisinde -Sayın Mehmet Ali Şahin dâhil olmak üzere- 34 bin TL benzin parasını yaktınız. Bu benzinle ilgili aracın, görev tanımının içerisine giriyor mu? Siz madem bu kadar akaryakıt yaktınız, lütfen zamanında da Meclise gelin, görevinizi yapın.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Şandır, konuşacak mısınız?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Evet, efendim.

BAŞKAN – Buyurun.

MEHMET ALİ ŞAHİN (Karabük) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sizi de aleyhte yazıyorum…

Sayın Şandır lehte, Sayın Şahin’i de aleyhte yazdık veya sataşmadan…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün Pazar, bir hoşluk oldu, öyle alın yani.

(CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve AK PARTİ sıralarından karşılıklı laf atmalar)

Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri, yani Sayın Tanal’ın itirazını bir hoşluk olarak alın yani sabah sabah bir şaka yaptı diye alın. Muhatap alın, ciddiye alın, fikrine de saygı gösterin ama bir espriydi, yoksa Başkana bir karşıtlık olduğunu düşünmüyorum ben. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi. Bu bütçeyi çıkarmak hepimizin sorumluluğu. Tenkitlerimizi yapacağız, Hükûmeti tenkit edeceğiz, tabii ki, buraya gelmeyişinizi de tenkit edeceğiz yani gelmeniz gerekir ama bütçe görüşmelerinde yoklama istememek, toplantı yeter sayısı aramamak, karar yeter sayısı aramamak bir teamüldür. İç Tüzük’te böyle bir kural yok ama bir teamüldür.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Tanal istisna.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Çünkü bütçeyi engellemek gibi bir sorumluluğu hiçbir parti taşıyamaz. Bu bütçe milletin bütçesidir; bütçe çıkmalı ki, Bütçe Kanunu onaylanmalı ki devlet memuru maaşını alsın, ödemeler yapılabilsin. Dolayısıyla, adı konmamış bir kural olarak, bütçe müzakerelerinde ne kadar tartışırsak tartışalım ama engelleyici bir tavrın içerisinde bulunmamamız gerekir. Zannediyorum Sayın Tanal’ın, kendi ifadesiyle de, bütçeyi engellemek gibi bir niyetinin olmadığını ama iktidar partisi grubu milletvekillerinin de herkesten çok, herkesten önce buraya gelmesi gerektiğini hatırlatmak için bunu bir vesile ittihaz ettiğini biliyorum.

Dolayısıyla, bu usul tartışması Sayın başkana karşı bir usul tartışması değil.

Lehte konuştum, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Sayın Şahin, buyurun.

MEHMET ALİ ŞAHİN (Karabük) – Sayın Başkanım ben sataşma nedeniyle…

BAŞKAN – Sataşma mı? Peki, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’in, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET ALİ ŞAHİN (Karabük) – Sayın Başkanım çok teşekkür ederim, saygıdeğer arkadaşlarımı da saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Sayın meslektaşım Tanal, ismimden de bahsederek kullandığımız yakıtla ilgili bir konuyu gündeme getirdi. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin eski Başkanıyım. Tüm eski Meclis başkanlarına şahsa tahsisli araç verilmektedir. Ben de eski Meclis Başkanı olarak bu imkândan yararlanıyorum. O bakımdan, grup başkan vekili arkadaşlarımızın, komisyon başkanı arkadaşlarımızın da hakeza Meclis Başkanlığınca tahsisli araçları vardır. Onların yakıtlarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi karşılamaktadır.

Bu konunun gündeme getirilmesini, yeni, bu dönem Meclise girmiş bir milletvekili arkadaşımız olarak fazla yadırgamadım. Sizin buna benzer davranışlarınızı geçmişte gündeme getiren, işte, meşhur olmak için her fırsatta söz alan arkadaşlarımız hep olmuştur ama onlardan hiçbiri şu anda Parlamentoda değil Mahmut Bey. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

O nedenle, bakın, bir milletvekili arkadaşımız antipatik görünmek için bu kadar gayret etmemeli. Benim saygı duyduğum bir arkadaşımsın, meslektaşımsın. Meclis bütçe görüşmeleri anında, esnasında, ben 5 dönemdir buradayım, hiçbir milletvekili arkadaşımız böyle bir talepte bulunmamıştır şu ana kadar. Bu talepte siz bulundunuz. Dolayısıyla, bütçe görüşmelerinin özel bir önemi vardır, partiler arasında bir centilmenlik anlaşması vardır. Sayın Meclis Başkanımız da bu anlaşmaya dayalı olarak bu bütçe görüşmelerini yönetmektedir. O bakımdan, bu tartışmayı çok gereksiz bir tartışma olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.

Sayın Başkanım, size de söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, makam araçlarının Taşıt Kanunu’na uygun olarak kullanılması gerektiğine ilişkin açıklaması 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Araçlar, Araç Kanunu uyarınca verilen tanım ve görev çerçevesinde kullanılması lazım. Ancak, gerek komisyon başkanları gerek eski Meclis başkanları, araçları, çocukları okula götürüp getirme için, pazar alışverişi için ve bu şekilde, bu amaçla kullanıyorlar.

AHMET YENİ (Samsun) – Bu kadar basitleştiniz ya!

MAHMUT TANAL (Devamla) – Bugün, bu araçlar, Araçlar Kanunu’nun tanımına baktığımız zaman, ev ile Meclis arasında kullanıldığı zaman, evinizle Meclis arasındaki kilometreleri tutalım, bu kadar akaryakıtın gitmesi mümkün değil.

AHMET YENİ (Samsun) – Kayıt tutmaya devam edin!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bakın, emniyet mensuplarına aylık 120 litre benzin veriliyor ve bu, 120 litreden 80 litreye düştü. Bu sebepten dolayı, maalesef ülkemizde halkın güvenliği sağlanamıyor, güvenlik için… Emniyet mensuplarına getirilen ayda 120 litre benzin 80 litreye düşerken, eski Meclis başkanlarına ve komisyon başkanlarına böyle bir  sınırlama yok. Bu, hakkın kötüye kullanılmasıdır, bir.

İki: Sayın Şahin “Efendim, burada ben 5 dönemden beri milletvekiliyim.” şeklinde dedi. Adam gibi adam, milletvekilliği yapacağım. Ortama uyum sağlama gibi hiçbir niyetim yok. Halkın sözcüsü, halkın vekili, halkın avukatı… Halkın uğramış olduğu mağduriyeti dile getirmek, halkın kamu kaynaklarının bekçisi olmak, savunmak hakkım, görevim, sorumluluğumun gereğidir.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) – Yemezler!

MAHMUT TANAL (Devamla) -  Ve milletvekili olarak halkın kaynaklarını eğer sorumluluk hissetmezsek, bunları sorgulamazsak asıl buradan gitmemiz gerekir. Demek ki halkın bu kaynaklarını sorgulamayacağız, burada 5 dönem milletvekili olacağım. Böyle milletvekilliği olmaz olsun, böyle milletvekilliğini de istemiyorum! Avukatlık da Sayın Şahin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tanal.

MAHMUT TANAL (Devamla) – Avukatlıkta da vekilliğin özel sorumluluğu vardır. Görevin gereği gibi ifasını yapmak lazım. Ben görevimin gereğini yapıyorum, lütfen bundan gocunmayın.

Teşekkürler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Bir kişi alkışlıyor, görüyorsun değil mi? Yarım böyle…

BAŞKAN – Sayın Tanal teşekkür ederim.

AHMET YENİ (Samsun) – Bir kişi bile alkışlamadı be! Bir kişi!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Galileo “Dünya dönüyor.” dediği zaman herkes karşı çıkmıştı. Doğruları söyleyeceğim ben. Galileo de aynı şeyi söylüyordu.

AHMET YENİ (Samsun) – Galileo’yi boş ver sen.

BAŞKAN – Sayın Tanal teşekkür ederim.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Burada konuşacaksınız, sataşmaya göre...

Buyurun Komisyon Başkanı…

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Karaman) -  Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak Komisyon Başkanı olmam nedeniyle söz alma gereğini hissettim.

Sayın Tanal, müsteşar ve daha alt düzeydeki bürokratlara uygulanan, Taşıt Kanunu’yla ilgili olarak uygulanan düzenlemeyle daha üst düzeydeki makamlara uygulanan düzenlemeleri karıştırıyor.

Değerli arkadaşlar, Meclis Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, komisyon başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon başkanları, grup başkan vekilleri ve Meclis kâtiplerine ait düzenleme farklıdır. Dolayısıyla, bir müsteşar, müsteşar yardımcısına düzenlenen uygulama ile biraz önce zikretmiş olduğum makamlara uygulanan düzenleme farklıdır. Dolayısıyla, Sayın Şahin de bahsetti, bizatihi şahsa tahsis edilen araçlardır bunlar, makama tahsis edilen araçlar değildir.

Bilgilerinize sunuyorum ve bu konuda bundan sonraki süreçte gereken hassasiyetin gösterilmesini de rica ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Komisyon Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı dâhil olmak üzere, tüm komisyon başkanları dâhil olmak üzere -Araç Kanunu 237 sayıyla  düzenlenmiş- bunların hiçbirisine verileceğine ilişkin hukuksal bir dayanak yok, sadece Meclis Başkanlığının alınan bir kararı gereği.

Hiçbir komisyon başkan yardımcısına araç tahsis edilmemişken sizin Komisyon Başkanlığına niye 2 araç tahsis edildi, Başkan Yardımcınıza aynı zamanda? Bu, başlı başına kamu kaynaklarının bir israfıdır. Bunun hukuksal hiçbir dayanağı yoktur, gayriresmîdir, bu bir keyfîliktir.

Yani göstersinler kaynağını, milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım ben. Kanunda yok böyle bir şey. Kanunda hüküm yok.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)         

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş. (MHP sıralarından alkışlar)

Sayın Türkeş, buyurun.

MHP GRUBU ADINA YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığının değerli bürokratları; Dışişleri Bakanlığının 2013 yılı bütçesi görüşmeleri vesilesiyle Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yüce Meclisin saygın üyeleri, Sayın Başbakanın tabiriyle AKP Hükûmetinin çıraklık ve kalfalık dönemlerini geçtik, yaklaşık bir buçuk yıldır da ustalık dönemindeyiz ama daha sizin ustalık dönemi dış politikanızı göremedik. Bugüne kadar uyguladığınız dış politikanın ülkemizi getirmiş  olduğu nokta da hiç iç açıcı görünmüyor. Allah aşkına, nerede sizin ustalık dönemi politikanız? Gösterişli büyükelçilik binaları yapmak, dünyanın ücra yerlerinde yeni büyükelçilikler açmak mı? Gösteri amaçlı, acemice yaklaşımlarla hatalı ve eksik siyasetinizi başarılı gösterme gayretlerinizi yadırgıyoruz, kınıyoruz.

Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri Bakanı, gerçekten, merak ediyorum, sizin bir dış politika stratejiniz, makro düzeyde bir dış politika planlamanız var mı? Bugün Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ustalık dönemi olduğunu iddia ettiği bu zamanda, Sayın Bakanın takip ettiği bu dış politika yaklaşımının üzerinde konuşmak ve hakkıyla eleştirmek için saatlere ihtiyacımız var. Bunu, bu kürsüde on sekiz dakikaya sığdırmak mümkün değil. Bu nedenle ben eleştirilerimi sadece birkaç nokta ile sınırlandıracağım.

Değerli milletvekilleri, hükûmetlerin dış politika konularında kamuoyunu bilgilendirmesi, aydınlatması artık tüm demokratik ülkelerin dış politika ilkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Soğuk savaş yıllarında birçok gerekçeyle dış politika konuları kamuoyu önünde konuşulmaz, halka bilgi dahi verilmezdi. Bizde yaşanan bugünkü durum, aslında o soğuk savaş yıllarındakini andırmakta. AKP Hükûmeti dış politika konularında maalesef kamuoyunu bilgilendirmemekte, aydınlatmamaktadır. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere hiçbir ilgili kurum ve kuruluşun web sitelerinde, bırakın hassas dış politika konularını, rutin dış politika ve uluslararası ilişkiler konularıyla ilgili dahi bilgilere rastlayamazsınız. Bilgilendirme adına yapılan açıklamalar ve verilen cevaplar ise genel ve dolambaçlı ifadeler; izah edici değil, zihin karıştırıcı, bazen de gerçeğe aykırı ifadeler olmaktadır. Hâlbuki demokratik ilkelere bağlı olduğunu iddia eden bir Hükûmetin, her türlü dış politik konuda halkı bilgilendirmekten çekinmemesi gerekir…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Başkanım, çok ses var, hiç anlaşılmıyor.

BAŞKAN – Söyleyeceğim Sayın Doğru.

Sayın Türkeş, bir dakika.

Çok ciddi bir uğultu var, arkadaşlarım sükûneti sağlarlarsa sevinirim.

Buyurun Sayın Türkeş.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Devamla) – …yaptığı açıklamaların tatmin edici olmaktan uzak ve muğlak ifadeler ihtiva etmemesi gerekir. Aksi durumda kamuoyundan bilgi saklandığı düşüncesi oluşur ve Hükûmet, sanki bugünlerde yaşadığımız gibi gizli kapaklı dış ilişkiler yürütüyormuş hissi ve inancını doğurur. Bu husus, başta Sayın Başbakan olmak üzere, özelikle Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun ve Dışişleri Bakanlığının hassasiyet göstermesi ve dikkat etmesi gereken önemli bir unsurdur.

Sayın Başbakan ve Sayın Dışişleri Bakanından aşağıdaki sorularımıza bugüne kadar tatmin edici hiçbir cevap alamadık.

1) Malatya Kürecik’e yerleştirilen radar sisteminin mülkiyeti ve nihai kontrol ve yetkisi kime aittir? NATO’ya mı, Amerika Birleşik Devletleri’ne mi, yoksa Türkiye'ye mi? Bu üs Türkiye'yi tehdit ve saldırıya açık hâle getirmemiş midir? Bunu tesis etmekte, Türkiye'ye yani kendi topraklarımıza değil de başka ülkelere yönelik bir muhtemel saldırının engellenmesi amacı yok mudur?

2) Orta Doğu’da, Malatya Kürecik’tekiyle aynı nitelikte olan Güney Kıbrıs Rum bölgesinde Ağrotur İngiliz Üssü’nde ve İsrail Carmel’deki Keren Tepesi’nde üslerde bulunan hava radar sistemlerinin 3’ü de Amerikan mülkiyetindeki radarlar iken, geçtiğimiz yaz aylarında uçağımızın Suriye tarafından düşürülmesi sırasında veya sonrasında Türkiye'ye neden bilgi vermemiş, hatta uyarmamışlardır? Bu radarlar ne zaman ve kimin işine yarayacaktır?

3) Türkiye’ye Patriot füzelerinin yerleştirilmesine karşı değiliz. Ülkemizin savunmasına yönelik Hükûmetin alacağı her türlü tedbiri de destekleriz. Türkiye’nin ve NATO’nun ittifak içerisinde karşılıklı sorumluluk ve yükümlülüklerine de itirazımız olmaz. On yıldır iktidardasınız, keşke bu füzeleri bugün değil de daha evvel yerleştirmiş olsaydınız. O günden bu güne Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarında ve risk-tehdit algılamalarında değişen bir husus olmamıştır ancak NATO’nun hamiliği altında bir Türkiye görüntüsü de kabul edilemez. Türkiye, NATO’ya muhtaç olmayıp kendi güvenliğini sağlayabilecek güçtedir. Yoksa, ustalık dönemi AKP Hükûmeti olarak siz buna inanmıyor musunuz?

4) Ege’de bulunan 3 adamız, daha iki yıl öncesine kadar Türk vatandaşlarının piknik yaptığı, günlük Türk teknelerinin turlar düzenleyip sahillerinde vatandaşlarımızın güneşlendiği bu adalarımız bugün artık Yunanistan’ın elinde. İki yıl öncesinden bu güne ne değişti de turistik teknelerimiz ve vatandaşlarımız bu adalara artık gidemiyor? Bu adalar Ege’de aidiyeti belirsiz adalar kategorisine giriyorsa o hâlde neden Yunan bayrakları asılı? Bir yandan Suriye, İran, Irak ve Filistin’le yoğun şekilde meşgulken, diğer yandan yeni bir sorunla gündemimizi daha da ağırlaştırmamak için mi Yunanistan’la bu konuyu konuşmaktan çekindiniz? Yoksa, hâlen durmuş olan AB müzakereleri önünde Yunanistan’a âdeta bir rüşvet mi sunuyorsunuz? Bir yandan “Vatanın bir karış toprağını dahi vermeyiz.” ülküsüyle yoğrulmuş Türk milleti ve Türkiye, diğer yandan vatan toprağını âdeta gümüş tepsi içerisinde yabancıya sunan bir AKP Hükûmeti dış politikası. Bu mu Allah aşkına sizin ustalık dönemi dış politikanız?

5) Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları konusunda son dönemde ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Proaktif dış politikanızla bu sahalarda ülkemize ne gibi kazanımlar elde edilebildi? Yoksa, buradaki sonuç da fiyasko mu?

6) “Afrika’ya açılıyoruz.” dediniz, büyükelçilik sayılarını artırdınız. Siz, egemen güçlerin, dış politika odaklarına Afrika’yı neden aldıklarını biliyor musunuz? Onlar, yerküredeki son fosil yakıt havzalarını pay edip bunları dış dünyaya aktarım yollarını siyaseten düzenlerken, siz, fındık, fıstık satmak, müteahhitlik şirketlerimize iç iş alanı açıp inşaat yapmak için mi çaba içerisindesiniz? Afrika Kıtası’nın zengin hidrokarbon kaynakları nedeniyle buraların parsellenmiş olduğunu bilmiyor musunuz? Sizin büyükelçilik açmak dışında Afrika’da, orta ve uzun vadeli bu tür enerji kazanımlarıyla alakalı bir düşünceniz, hatta hayaliniz var mı?

7) Türkiye'nin başkentinde bir yabancı okulda okutulan tarih dersinde Türklerin Ermenilere soykırım uyguladığı öğretiliyor. Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı; bundan haberiniz var mı? Yurt dışında bu haksız ithamlar artmasın diye gayret sarf edilirken, burada, Türk çocuklarına bu yalanların okutulmasına razı mısınız? Bu mu ustalık dönemi siyasetiniz?

8) Yaşanan üzücü Mavi Marmara olayı sonrasında AKP Hükûmetinin İsrail’in önüne koymuş olduğu şartlar, bugün hâlen İsrail tarafından dikkate alınmamaktadır. Ancak, AKP Hükûmetinin yine Dışişleri Müsteşarı üzerinden İsrail’le ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla gizli görüşmelerde bulunduğuna dair haberler bugüne kadar yalanlanmamıştır. Bir yandan, “Mavi Marmara olayıyla 9 vatandaşımı katletti, büyükelçimi alçak koltuğa oturttu.” diye esip gürleyecek, şartlar koyacak, büyükelçinizi geriye çekeceksiniz; diğer yandan, bu ülkeyle ilişkilerinizi düzeltmek için başka ülkelerin telkin ve tavsiyeleriyle gizli görüşmeler yapacaksınız. Nerede kaldı sizin dış politikanızın onuru, Türkiye devletinin gururu? Bu ustalık mı Allah aşkına?

Söz Dışişleri Müsteşarına gelmişken bu noktada birkaç noktayı da vurgulamak istiyorum. Başbakanların ve dışişleri bakanlarının her zaman dış politikayı, diplomasiyi bilmeleri beklenmez ve gerekmez de. Tarihimizde örnekleri de vardır. Uzmanlık alanı dış politika ve diplomasi olmayan dışişleri bakanlarımız çok olmuştur. Bakanı, başbakanı yönlendirecek olan asli unsur teknokrat diplomat ekibidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Davutoğlu aleyhine verilen son gensoru önergesine karşı oy kullanırken aslında gerekçelerimizden biri de bu idi. Zira, Türk dış politikasını sırf Sayın Davutoğlu'nun adıyla özdeşleştirmeyi doğru bulmadık. Diğer taraftan, akademik kişiliğine saygı duyduğumuz Sayın Davutoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gensoruyla düşürülen ikinci bakan olmasını da içimize sindiremeyecektik ama yaptığı yanlışlıkları gördükten sonra belki kendisi bırakır diye düşündük.

Bu noktada, geçen aylarda gazetelerde yayınlanan "Dışişlerinde İsyan", "Kardeşim Davutoğlu", "Diplomatlarımız İsyanda" gibi başlıklar taşıyan haberlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı büyükelçi ve başkonsoloslarımız müteaddit mektuplar göndererek Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'nun ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının uygulamalarını ağır ifadelerle eleştirmişler, tepkilerini dile getirmişlerdir. Büyükelçilerimizin böyle bir dönemde yapmış oldukları bu tür çıkışları oldukça anlamlıdır. Dış politikamızın ve Dışişleri Bakanlığımızın içine düştüğü durumun bizzat diplomatlarımızca itirafı, acı ifadesidir.

Yüce Meclisin değerli üyeleri, ikinci bir noktayı arz ediyorum: Bulgaristan'da soydaşlarımızın siyasi hayatına AKP Hükûmetince müdahalelerde bulunulduğu ve bu çerçevede Hak ve Özgürlükler Hareketinden ayrılan bir grubun siyasi iktidar tarafından desteklendiği yönünde propaganda yapıldığı iddiaları bizlere ulaşmaktadır. Bu iddialar doğru ve AKP Hükûmeti Bulgaristan'da diğer bir siyasi partiyi el altından da olsa destekliyorsa bunu kınıyor ve Hükûmeti uyarıyoruz. Soydaşlarımızın arasında birlik ve dayanışmayı bozucu her türlü hareketten kaçınmalısınız. Aksi takdirde, Bulgaristan'da Türk partilerin birbirlerini yıpratarak oyların bölünmesi ve sonuçta parlamentoda temsil edilmemesi kaçınılmaz olacaktır. Yok, şayet bu iddialar yanlış ise o takdirde de bir açıklama yapılarak soydaşlarımızın rahatlatılması yararlı olacaktır. Keza, benzer bir durum ve iddia Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dile getirilmekte ve UBP içerisindeki siyasi mücadelede taraf tuttuğunuz ileri sürülmektedir. Soydaşlarımızın içişlerine karışılması gibi bir uygulamanız olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Böyleyse bu tür politikalardan derhâl vazgeçmenizi, böyle değilse Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarımıza tekzip edici açık mesajlar göndererek birlik ve dayanışma içerisinde kalmalarını sağlamanızı istiyoruz.

Yüce Meclisin değerli üyeleri, üçüncü bir noktayı arz ediyorum: Sayın Başbakan geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Türk dünyasına yönelik olarak eleştirmeye kalkarak komik bir duruma düşmüştür. Ne çıraklıkta ne kalfalıkta ne de ustalık dönemi AKP dış politikasında Orta Asya, Kafkasya, Türk devletleri, soydaş ve akraba topluluklarla ilişkilere maalesef yeterince ve gereğince yer verilmemektedir. Hâlbuki oralarda yönünü Türkiye'ye dönmüş milyonlarca soydaşımız, Türkiye'yi yeni keşfetmiş devlet adamları bulunmaktadır. Sadece Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu bir Türk İşbirliği Konseyi yeterli değildir. Türkmenistan ve Özbekistan'ın konseye dâhil olmaları Sayın Davutoğlu öncülüğündeki dış politikamızın on yılında da sağlanamamıştır. Türk cumhuriyetleriyle parlamentolararası birlik girişimi de sonuçsuz kaldı.

Kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan sorununun çözümünde ona gereken destek Türkiye olarak hâlen verilememiştir. Karabağ'daki Ermeni işgal ve mezalimi hâlen sürmekte ve AKP Hükûmeti dış politika yapımcıları bu konuda Azeri kardeşlerimize tam destek verememektedir.

Sayın Başbakan, Sayın Dışişleri Bakanı; Türk dünyasıyla ilişkilerde çok zayıfsınız, çok. On yıldaki icraatınız gerçekten içler acısı. Yıkılan tarihî Osmanlı kalelerini, İslami kutsal mekânları, Kâbe'deki revakları koruyamadınız. Gazze'deki Filistin’in acısına ortak olarak onunla ağlarken bu hasletinizi Irak ve Suriye'deki Türkmen kardeşlerimizden esirgediniz.

Şayet Filistin’e gösterdiğiniz kadar gayreti Kıbrıs için gösterebilseydiniz, belki de izolasyonlar konusunda bir mesafe alabilirdik.

Şayet Afrika için sarf ettiğiniz çabanın yarısını Türk dünyasına harcasaydınız, oralarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirebilirdik.

Dış politikanın kişilerle kaim, bol seyahatli ve yeni elçilik binalarıyla bezeli bir şey olmadığını ah bir görebilseniz, Türkiye, gerçekten 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde bölgesel güç olmak noktasında önemli adımlar atabilir. İşte gerçek ustalık da ancak ve ancak bu noktada başlar.

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan, Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için Birleşmiş Milletlerde gözlemci ülke statüsü almasını önemsediğini söylüyor. Bu, gerçekten önemli, biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Filistin’in bu adımını kutluyoruz, ama aynı tarihlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür ederek ve âdeta kendisi Filistin adına konuşarak yeni bağımsız ülke statüsündeki Filistin'e bir nevi gölge düşürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a “Haydi Abbas, gel Gazze'ye birlikte gidelim.” Diyor ve dünyada bir devlet başkanını kendi ülkesine davet eden ilk Başbakan olmak gibi komik bir duruma düşüyor ve tabii ki haklı olarak da Sayın Abbas'ın tepkisini çekiyor. Sorarım size, bu gaflar ustalık dönemine yakışıyor mu Allah aşkına?

Bir de şu sizin iktidarın meşhur ağlamaları var ya, lütfen, artık ne olur bunlara bir son verin.

Gaziantep'te terörist bombasında şehit olan küçücük Melisa Aker'e, Sevgi Gülperi İnanç'a, Süleyman Alkan'a ve onlarla birlikte yitirdiğimiz terör saldırısı ve bomba kurbanı küçücük çocuklarımıza ağlamıyorsanız; şehitlerimize, gazilerimize, terörden mağdur Türk ailelerine ağlamıyorsanız; Irak'taki, Suriye'deki Türkmen'in yaşadıklarına ağlayamıyorsanız Filistin'de ağlamışsınız ne yazar, bu işten sorumlu bakanınız var ya, o ağlasa ne yazar; yine de dünya tarafından ciddiye alınmazsınız.

Evet, bu duygu ve düşüncelerle, 2013 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Türkeş.

Aydın Milletvekili Sayın Ali Uzunırmak.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, milletimizin ümidi, geleceği Gençlik ve -aynı zamanda- Spor Bakanlığımızın, AKP’nin 11’inci bütçesinde söz aldım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, burada değineceğim bazı konularla, zannetmeyin ki şahsiyat yapıyorum, işi kişiselleştiriyorum. Kişiselleştirmiyorum. Bu, Hükûmetin genel bir politikası, genel bir karakteri hâline geldiği için, belki Sayın Bakanın da şahsından başlayarak bir mantık silsilesi içerisinde eleştirilerimi sizlerle paylaşacağım.

Değerli milletvekilleri, şov sanatıyla, yapmacık davranışlarla ülkeyi yönetmek mümkün olmaz ve bir gün gelir, o sırlar dökülür, her şey ortalığa saçılır. Geçtiğimiz haftalarda Özürlüler Günü’nü idrak ettik ama gelin görün ki Türkiye’de, dünyada sporda başarılar kazanmış, engelli çocuklarımız ve engelli takımlarımız var. 2012’de İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda, -Ankara’da yapılan- 1’inciliği kazanmış; 2012’de gene Dünya Güreş Şampiyonası 1’inciliğini kazanmış; gene atletizmde 3’üncülüğü kazanmış Kanada’da ve gene Eylül 2012’de Judo Şampiyonası’nda Venezuela’da 1’inciliği kazanmış ödüllü takımlarımız ve çocuklarımız var –özürlüler- ama gelin görün ki Anayasa’yı değiştirecek güce sahip, hemen hemen on yıldır iktidarda olan AKP, hiç ama hiç, bu ödül yönetmeliğine bir göz atmamış ve burada adaleti tecelli ettirmeye ve başarıyı ödüllendirmeye yönelmemiştir, akıllarından dahi geçirmemişlerdir. Bu mahzurun, bu çelişkinin bir an önce giderilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Eğer işitme ve görme engellilerin bazı şeyleri göremediğini, işitemediğini zannediyorsanız, sayın Hükûmet yanılıyorsunuz; siz onları göremiyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, bu mantık çerçevesi içerisinde, bakın, çok acı yönetim metotları uygulanmaktadır. Bana gelen bir bilgiye göre -gene şahsiyat yapmak istemiyorum ama- Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarının ziraat mühendisi olduğu söylendi. Acaba doğru mudur? Çok merak ediyorum ve Sayın Bakana soruyorum: Acaba kabak mı yetiştireceğiz, sporcu mu yetiştireceğiz? Teknokrat olması gereken ve konuya hâkim olması gereken bir alanda, Türkiye’de, o bilimsel jargondan yetişmiş, o bilimsel alanda yetişmiş hiçbir kimse, kariyeri olan kimse kalmadı da oraya bir ziraat mühendisini mi atadınız?

SIRRI SAKIK (Muş) – Samsunlu olması…

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) - Samsunlu olduğu için olabilir tabii ki. İşte, o da bir mantık zaten. Bakanlığın büyük bir bölümünün, taşra teşkilatlarıyla beraber, Samsunlu liyakatı olabileceği, olamayacağı tartışılan isimlerden oluştuğu söylenmektedir.

Değerli Bakan, 17 Ağustos 2011 günü Resmî Gazete’de yayınlanan bir tebliğle, sizler, bir kanunla, değişiklikle spor ilçe ve il müdürlüklerinde birtakım açığa alınmaları temin ettiniz, onların görev ve yetkileri alındı. Onların birçoğu şimdi vekâleten görevlerinde bulunuyorlar ve valilik olurlarıyla bulunuyorlar.

Aynı şekilde Gümrük Bakanlığında da bunlar yapıldı. Gümrüklerde, 1999’da görevde yükselme yönetmelikleriyle çeşitli imtihanlarla gelmiş birçok kadrodaki insanların yetkileri alındı, maaşları düşürüldü ve imtihanla geldikleri yerden bir kanunla görevden alındılar. Dolayısıyla, böyle çelişkiler de… Geçmişte hak ederek geldikleri yerlerden bir kanunla görevden alınan insanlar… Demek ki geçmişteki hak etmiş insanların siyasi görüşlerine göre birtakım kadro temizlikleri yapılmakta ama bu kadro temizlikleri netice olarak halka ve ülkeye maliyetlerle ve başarısızlıkların neticesinde, sizin yönetiminizde bir eksi puan olarak halka ve millete geri dönmekte.

Sayın Bakan, siz, grup başkan vekiliyken buralarda çok konuşmalar yaptınız ve bu yüce Meclisin mehabetinden çok bahsederdiniz. Bu yüce Meclisin mehabetinin kaynağı nedir, onu içselleştiremediğiniz kanaatini taşıyorum. Eğer bu yüce Meclisin mehabetine inansaydınız… Bu milletvekilleri şimdi kesin hesabı onaylayacaklar. Acaba, siz -kesin hesabın hangi kaleminde ne olduğunu- Sayıştay raporlarını buraya getirmeden bu insanlara bunları oylatarak neyi yapabileceğinizi zannediyorsunuz? Ama AKP Hükûmetinin genelde bir karakteri var: “‘Yaptım, oldu. ve bu ‘Yaptım, oldu.’yla da siz, buradaki parmak çoğunluğuna dayalı her şeyi bu Meclisten geçireceksiniz.” diyor.

Değerli arkadaşlar, zannediyorum Sayın Bakan birazdan buraya gelecektir ve -tesisleşme sporumuz için çok önemlidir- birtakım inşaatlardan, birtakım yatırımlardan bahsedecektir ama o yatırımların, o inşaatların felsefesine hâkim olmadan yapılan şeyler hiçbir zaman halka dönmeyecektir, hizmet olarak dönmeyecektir.

Değerli milletvekilleri, AKP Hükûmetinin gene burada bir genel mantık hâline getirdiği bir şey var, çok üzülerek paylaşıyorum: Eskiden Müslümanlar “Şefaat ya Resulallah.” derlerdi ama yeni gelişen bir tip var ki “İnşaat ya Resulallah.” demeye başladı. Şimdi, bu genel bir mantık hâline geldi, herkes inşaat peşinde koşuyor, herkes başka işler peşinde koşuyor.

Sayın Bakan -Meclisin mehabetine tekrar dönüyorum- sizlere bir soru önergesi tevdi ettik. Bu, Hükûmetin genel bir karakteri hâline geldi. Bu soru önergesinde sorduğumuz hiçbir soruya ama hiçbir soruya bir bakanın altına imza atacağı, cesaret edebileceği şekilde bir cevap gelmedi. Zannediyorum ki bu imza ya sizin kaşeniz olarak basıldı ya da siz bundan haberdar değilsiniz. Çünkü, bakın, biz, burada bazı sorular soruyoruz 2012 Londra Olimpiyatları’na katılan sporcularımızla ve olimpiyatlarla ilgili ve diyoruz ki: Acaba dünyada kaç ülke vardır ki sporcularını sadece olimpiyata katıldığı için, daha olimpiyata katılırken 60 cumhuriyet altını tutarında bir ödülle ödüllendirmiş?

Soru: “Sırf olimpiyatlara katıldığı için, bizim gibi 60'ar cumhuriyet altını ile ödüllendirilen başka bir ülke var mıdır? Varsa hangileridir?

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin her biri, 2012 Londra Olimpiyatları’nda madalya kazanan sporculara hangi branşlarda kaç ödül vermişlerdir?”

Bunları sorduğumuzda aldığımız cevap: “ABD ve Avrupa ülkelerinde de olimpiyatlara katılma hakkı elde eden sporculara farklı usullerde ödüller verilmektedir. Örneğin, Macaristan, Fransa, İtalya ve Hırvatistan'da olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcular ile antrenörlerin belirlediği sporculara bir sonraki olimpiyatlara kadar ‘burs’ adı altında çeşitli aylıklar hâlinde ödeme yapılmaktadır. Gerçekte Batılı ülkeler, devlet tarafından verilen ödüllerin çok ötesinde, sporculara yönelik hatırı sayılır sponsorluk desteklerinin varlığıyla dikkat çekmektedir.”

Bu cevap mı Sayın Bakan?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok samimi bir cevap.

ALİ UZUNIRMAK (Devamla) – Çok samimi bir cevap değil. Ben isterdim ki “Şu ülkede şu ödüller verilmektedir, bu ülkede şu destekler yapılmaktadır…” O zaman ben -kıyasla dünyada- sizlerin gerçekten sporcuya destek verip vermediğinizi anlardım. Bu gayriciddi tutumlarla ancak Başbakanın çantalarındaki bazı bilgilere sahip olabileceğiniz kanaatini taşıyorum ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Uzunırmak.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal Topcu. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

MHP GRUBU ADINA ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; Millî Eğitim Bakanlığı; Yükseköğretim Kurulu; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin 2013 yılı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hükûmetin 2013 yılı için Millî Eğitim Bakanlığına ayırdığı bütçenin büyük bir bölümü, yaklaşık olarak 33 milyar TL’si sadece personel giderleri için ayrılmıştır. Yatırıma, eğitimin geliştirilmesine ve planlanmasına yeterince kaynak ayrılmamıştır. Bütçenin kalan kısmıyla altyapı sorunlarını, personel ve öğretmen açıklarını çözmek 2013 yılı için pek mümkün görünmemektedir.

Değerli milletvekilleri, iktidar partisinden eğitim konusunda kürsüye çıkan veya mikrofona konuşan herkesin konuştuğu konular –baktığımızda- bina sayıları, öğretmen sayıları, derslik sayıları, kurdukları bilgisayar sınıflarının sayısı ve verdikleri tabletlerdir. Tablet konuları da ayrıyeten tartışmaya açılabilir ama ben bugün onu gündeme getirmeyeceğim. Burada okuyanların ve hizmet verenlerin, özellikle insan olduklarına çok fazla değinilmemektedir. Çünkü hizmet verdiğiniz, hizmet alan ve hizmet veren aslında insan. Bunların materyallerden çok daha farklı özelliklere sahip olduğunu önce bilmemiz lazım. Burada insan unsurunun ihmal edildiğini görmekteyiz. Özellikle eğitimde değerler konusu çok önem arz ederken değerler konusunun ihmal edildiğini görmekteyiz. Değerler adına eğitim sisteminde on yıl içerisinde neler verilmiştir, nasıl verilmiştir, bunun yansımaları nasıl olmuştur ve olmaktadır? Çocukların içki, sigara ve madde bağımlılığı yaşının kaça düştüğünü biliyor musunuz? Öğle aralarında özellikle bu çocukların nereye gittiğini biliyor musunuz? Ülkenin geleceği için çocuklar bu kadar önemli iken on yılda neler yapıldı? Bunların düşünülmesi lazım.

27 bin kayıp çocuktan bahsediliyor ve günde de bu kayıpların 25 olduğu vurgulanıyor. PKK’nın kaçırdığı çocuklar konusunda ülke bir suskunluk sarmalı içerisinde. Sayın İçişleri Bakanı, binin üzerinde çocuğun PKK’nın elinde olduğunu söylüyor. PKK’nın yarısının 18 yaş altında olduğundan bahsedilirken on yıllık iktidarınızda ihmaller bu çocukların şu andaki konumlarını belirlemiştir; onu vurgulamak istiyoruz.

Özellikle son günlerde gündemi meşgul eden kılık kıyafet konusuna da değinmeden edemeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaptırdığımız bir çalışmada, ankette, araştırmada, özellikle bu konunun, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin disiplin problemlerini ve gelir dağılımları arasındaki uçurumu çok daha belirgin hâle getireceği yönünde hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de velilerin çok fazla endişelerinin olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ayrıyeten, özel okullara tanıdığınız “Velilerin yüzde 60’ı isterse ortak bir kıyafet belirlenebilir.” maddesini devlet okulları için de neden koymadınız? Bunları da sormak istiyoruz çünkü Sayın Bakan “Abartma var.” diyor ama yakın bir zamanda, önümüzdeki yakın bir gelecekte bunların gerçekten önü alınmaz sorunlara neden olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Özellikle, iktidar döneminde “başarı” kavramının içi başarısızlıklarla doldurulmuştur. Derslik sayıları, okul sayıları, bedava kitap, bilgisayar derken, bunlar başarının tek ölçütü olarak vurgulanmıştır. Eğitimin başarı ölçütleri -demin de bahsettiğimiz gibi- yalnızca bu sayısal verilerden mi oluşmaktadır? Ülkenin her tarafına okul yapsanız, her öğrenciye bir bilgisayar da verseniz acaba başarı değişecek mi? Çok fazla değişmediğini de görebiliyoruz. Özellikle, 42 bin okulu olan, 15 milyon öğrencisi olan ve 1 milyona yakın çalışanıyla bu sistemin her geçen gün çöktüğünün farkında mısınız?

Yakın zamanda özellikle uluslararası sınavlardan olan TIMSS sonuçları açıklandı. Bu sınav 4’üncü sınıf ve 8’inci sınıflara yapılmakta. Bu sonuçlara baktığımızda, 4’üncü sınıflar seviyesinde 63 ülke değerlendirilmiş, Türkiye, 63 ülke arasında matematikte 35’inci, fende 36’ncı sırada; 8’inci sınıf seviyesinde ise 42 ülke arasında 21’inci, matematikte 24’üncü sırada. Şimdi, uluslararası ortalamanın çok altında olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle, matematikte dünya ortalaması 500 iken Türkiye’nin ortalamasının 452’de kaldığını vurgulamak istiyorum ben bu sürede.

Şimdi, bu son sınavda Lübnan’ın ve Tayland’ın önüne geçerek 2 puan sıralamamızı artırdık. Listelerin başında da Güney Kore, Çin, Singapur, Hong Kong ve Japonya gibi ülkeleri görebiliyoruz.

Özellikle, bu sınav sonuçları, başarı ölçütlerinide çok daha farklı konular üzerine odaklanılması gerektiğini de bize gösteriyor.

Özellikle, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim reformuna öğretmenler üzerinden başlanması gerekiyor. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, statüsü ve maaşlarının burada etkili olduğunu da vurgulamak istiyoruz ki öğretmenler geleceğin liderlerini yetiştirsinler.

Şimdi, TIMSS sınavlarında -demin belirttiğimiz gibi- en başarılı ülkeler Singapur, Çin ve Güney Kore’ydi. Bunların sınav sorularını çaldıklarını varsayalım, çaldılar ki biz arka sıralarda kaldık, bizim çocuklar bunun için başarısız oldular. Bunlara en güzel cevap, soruları çaldırmayan, sınavlarda hiçbir hataya yer vermeyen ve soru basmayı unutmayan ÖSYM’nin yaptığı sonuçlara bakalım, acaba sonuçlar değişiyor mu, yani TIMSS’deki sonuçlarımız bizim ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda değişiyor mu? Buraya baktığımızda 2012 YGS’de 50.805 adayın sıfır puan aldığını görüyoruz. Yine, 2012 LYS sonuçlarına göre 189.410 aday, en az bir puan türünden sıfır almış durumda yani liselilerin onda 1’i sıfır çekiyor. Bu da, aslında bu iktidar döneminde sürekli olarak hem sınav değişikliği hem de başarı kavramının içinin farklı doldurulmasıyla gündeme gelmiştir.

Şimdi, bu iktidar geldiğinde dendi ki: “Sınavları kaldıracağız.” Ama bir bakıyoruz ki LGS kondu, OKS kondu, SBS kondu. Şimdi, biz de “HGS” diye öneriyoruz, bu da bizim önerimiz, “Hızlı Geçiş Sistemi” diye. Artık, sınavlar tarih olmalı çünkü bütün okulların tabelalarını… Bütün okulları tabela okullar hâline getirdiniz, içlerini boşalttınız. Fen liselerinin yalnızca tabelalarını değiştirdiniz, düz liseleri Anadolu liselerine çevirdiniz ama içlerini boşaltarak. Öğretmen liselerinin aynı şekilde içlerini boşalttınız. Türkiye  ortalamasına baktığımızda 40 tane öğretmen lisesi Türkiye'nin ihtiyacına yeterliyken bunun şu anda 245 olması trajikomik olarak karşımızda durmaktadır.

Sadece liselere giriş sınavlarını kaldırabilmek için bütün liseleri Anadolu liselerine dönüştürdünüz ve bu eğitim sistemine yapılmış en büyük ihaneti de sizin döneminizde gerçekleştirdiniz. Özellikle üniversiteye giriş sisteminde uyguladığınız okul başarı puan sistemini de değiştirdiniz ve burada da -öğrencilerin hem özel okullara kayarak, onlarla anlaşma yaparak- 5 puanın, 5 ortalamasının verileceği garantisini aldıkları okullara çocuklar kaymış veya açık liselere geçmişlerdir. Bunu da belirtmek istiyoruz.

Özellikle 81 ilin tamamına üniversite açtınız ama görüyoruz ki önemli bir alanı oluşturan yurtlar konusunu ihmal ettiniz. Yine bakanlığın bize verdiği cevaba göre ilk etapta öğrencilerin yurt ihtiyacının yüzde 34’ü karşılanmakta. Kalan yüzde 66’lık öğrenci kimlerin yurtlarında, hangi şartlarda barınmakta? Bunları soruyoruz sizlere.

Üniversitelerdeki akademisyen özlük hakları yerle bir edilmiştir. Verdiğiniz ücretlerle üniversitelerde artık akademisyen kalmamaktadır. 1’in 4’ündeki bir yardımcı doçent 2.600 lira maaş almaktadır. Özellikle, yapılan araştırmalarda, asgari geçim endeksinin 3.120 lira olduğu bir ülkede 2.600 lirayla bu araştırma görevlilerini veya yardımcı doçentleri, akademisyenleri nasıl tutacaksınız? Bunu sormak istiyoruz.

YÖK Yasası da ayrı bir komedi hâlinde. Hâlâ üniversiteleri 80’li yılların YÖK Yasası ile yönetmeye çalışıyorsunuz. Ancak kontrolü ele geçirene kadar bunu eleştirdiniz ama şu anda da yine üniversiteleri bu yasayla incitmeye devam ediyorsunuz.

Özellikle şu anda, son günlerde en önemli konulardan bir tanesi atanamayan öğretmenler konusu. Sayın Bakan, şimdiye kadar neyi yapmayacağız dediyseniz hep yaptınız. Onun için diyoruz ki biz de binlerce öğretmen adayımızın duygularına tercüman olup, binlerce öğretmen adayımızın şubat ayında atanmasını biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizden istiyoruz çünkü bu arkadaşların girdikleri sınavın geçerlilik süresini yalnızca bir yıla indirdiniz siz. Şimdi de 15 farklı alandan sınav yapacaksınız. Biz de diyoruz ki: Bu arkadaşların artık, ne maddi ne de manevi olarak tekrar bu sınavlara hazırlanma güçleri kalmadı. Bunu da tekrar düşünmenizde fayda var.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sorular çalınırsa gene ne olacak, hazırlansa ne olacak?

ZÜHAL TOPCU (Devamla) – Evet, orası ayrı bir problem ve teknik öğretmenler konusunda da 80 bine yakın teknik öğretmen atama beklemektedir ve bu çalınan sınav konusu da dünden beri yine gündemi etkilemektedir Medyada yer alan bilgilere göre kozmik odada kullanılmaması gerekirken bilgisayarların İnternet bağlantısının kullanıldığını görüyoruz. Çözüm üretmeye çalışırken ortaya koyduğunuz çözümler yeni sorunlar üretiyor, lütfen bunlara dikkat edin.

Eş durumu tayinlerinde artık çuvalladınız, binlerce öğretmeni mağdur ettiniz. Okullar açılmadan birkaç gün önce öğretmenlere alan değişikliği imkânını sundunuz. Öğretmenler de eşleriyle bir olabilmek için alanlarını değiştirdiler ama şu anda gerçekten mağduriyet yaşıyorlar çünkü değiştirdikleri alan on beş yıldan beri çalıştıkları alandan çok farklı, değiştirdikleri alanlarda öğretmenler zorlanıyorlar. Bunun için buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Önemli konulardan bir tanesi öğretmenlerin itibarı. Diyoruz ki: Yirmi beş yıllık bir öğretmen sitem ediyor size: “Derecem 1’in 4’ü, maaşım 2.220 lira, aynı derecedeki bir hemşire 2.500, imam 2.400, polis memuru 2.850, uzman çavuş 2.500 alıyor; bu mu sizin adaletiniz?” diyor. Göreve yeni başlayan bir öğretmenle hizmetlinin maaşı da aynı.

Hatay’da, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı, yazdığı komik bir yazı var özellikle vurguluyorum. Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, “Öğretmenlerin atama, iş ve işlemlerini takip için İl Millî Eğitim Müdürlüğünü lüzumsuz yere meşgul etmemeleri ve zaman kaybına yol açmamaları” isteniyor. Bunlar, zabıtaya mı başvuracak değerli milletvekilleri? Yani “Rahatsız etmeyin.” deniliyor ve “Bize başvurmayın.” şeklinde, özellikle tayin ve atamalarla ilgili olarak ve bir diğer Alo 147 hattı, artık bütün öğretmenlerin onurlarını kırdınız. Bu işler çığırından çıktı. Bunun tekrar düzeltilmesi gerekiyor.

Eğitimde sürekli suçlu arıyorsunuz. Çözüm üretmeye çalışırken ortaya koyduğunuz çözümler yeni sorunlar üretiyor. Öğretmenleri tembellikle suçladınız, okul yöneticilerini beceriksizlikle suçladınız, artık dönün kendinize bakın “Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Nasıl bir yöntem izliyorum? Ben bu millî eğitimi nasıl bu hâle getirdim? Eğitimden hiç anlamadığım hâlde bu makamda neden oturmakta ısrar ediyorum?” sorularını sorun.

Biz eğitime işletme olarak bakmıyoruz, çocuklarımızı malzeme olarak görmüyoruz, ülkeyi seviyoruz ve 2013 yılı bütçesinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz.

Teşekkür ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Topcu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Osman Taney Korutürk. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar birçok kez bu kürsüden Hükûmetin uyguladığı maceracı ve sonuç getirmeyen dış politikaya ilişkin görüş ve eleştirilerimizi dile getirdik. Sayın Dışişleri Bakanından bu eleştirilerimize dair bir kez dahi somut bir yanıt almadık. Sayın Bakan cevaplarında ya işi şahsiyete döktü veya Türkiye'nin dünyada oynamakta olduğu küresel role, barış ve istikrara katkılarına, Orta Doğu’nun sahipliğine, liderliğine, hizmetkârlığına atıf yapan masal tadında söylevlerle bizim eleştirilerimizi geçiştirdi.

Değerli arkadaşlar, bütçe görüşmeleri kısıtlı bir süre içinde yapılmak zorunda olduğundan şimdiye kadar dile getirdiğimiz eleştirileri bu defa ana hatlarıyla hatırlatmakla yetineceğim.

Hükûmetin, Türkiye dış politikasının tüm ana eksenlerindeki siyaseti sorunlu gözükmektedir. Hükûmet, ülkemizin geleceğini ve yurttaşlarımızın yaşam kalitesini ve standartlarını doğrudan ilgilendiren Avrupa Birliğine tam üyelik hedefini gündeminden çıkarmıştır. AKP 2003-2005 döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin de desteğiyle başlatılan reform sürecini giderek bilinçli bir şekilde yavaşlatmış ve bugün bu süreç durma noktasına gelmiştir.

AB sürecinin yavaşlatılmasıyla, bizi bölgemizdeki diğer ülkeler açısından asıl çekici kılan demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, bağımsız adalet, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve laiklik dâhil tüm çağdaş değerlerde belirgin bir geriye gidiş başlamıştır. Bu tespit, Hükûmet tarafından öfkeyle karşılanan AB 2012 İlerleme Raporu’nda da açıkça ifade edilmektedir. Öte yandan, AB Genel İşler Konseyi, 11 Aralık 2012 tarihindeki toplantısıyla ilgili olarak yayımladığı bir bildiride, Ege ve Akdeniz’deki tüm doğal kaynaklara ilişkin egemenlik haklarımızı hiçe sayarak, münhasır ekonomik bölgeleri ve bu bölgelerdeki doğal kaynakları âdeta Yunanistan’a ve Kıbrıs Rum kesimine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne armağan eder bir tutum içerisine girmiştir.

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları uygulamalarıyla ilgili çok haklı tespit ve uyarılar içeren AB İlerleme Raporu’na bu raporu çöpe atacak ölçüde aşırı tepki gösteren Hükûmet, aynı AB’nin hayatî çıkarlarımızı görmezden gelen 11 Aralık tarihli bildirisine sessiz kalmıştır.

Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki vazgeçilmez egemenlik haklarına her vesileyle sahip çıkılması gereğini ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunların öncelikli olarak takip edeceğimiz ulusal konular olacağını tarihe bir not olarak burada kayda geçirmek isterim.

Amerika Birleşik Devletleri’yle ilişkilere gelince: Bugün bu ilişkilerin sağlıklı olduğunu söylemek güçtür. İki ülke arasında eşitliğe, karşılıklı saygıya ve birbirinin meşru çıkarlarını gözetmeye dayalı olması gereken eşit ortaklığa, AKP iktidarı döneminde “stratejik”, “özel”, “tercihli ortaklık” gibi tanımlamalar getirilerek, ikili ilişkiler âdeta Türkiye’nin bölgede ABD’nin stratejik çıkarlarını koruduğu bir ast-üst ilişkisine döndürülmüştür.

ABD, Sayın Başbakanla Sayın Dışişleri Bakanının büyük bir heves içinde oldukları görülen “bölge liderliği” iddialarını lafla desteklemekte ancak Suriye, Kuzey Irak, Irak’la petrol anlaşmaları, İran’a ambargo gibi konularda Hükûmetin hareket alanını daraltacak tutumlar sergilemektedir.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; komşularımızla olan duruma gelince: Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı sitesinde hâl⠓sıfır sorun” politikasını izah eden bir bölüm yer alıyor ise de artık kimsenin bu gülünç iddiayı daha fazla sahipleneceğini sanmıyorum, onun için buna değinmeyeceğim. Suriye konusundaki eleştirilerimizi bu kürsüde birçok kez ifade ettik, o yüzden bunları burada tekrarlamayacağım.

İşin özeti, Hükûmetin Esad’ı bertaraf etmeye çalışırken müdahaleci politikasıyla Suriye halkını birbirine kırdırdığı ve ülkemizi ve bölgemizi çok yönlü bir belaya bulaştırdığıdır. Sadece bir noktayı kayda geçirmek istiyorum, o da Esad’ın gidişinin Hükûmeti bugüne kadar uyguladığı Suriye politikalarında haklı çıkarmayacağıdır. Esad’ın gitmesi veya kalması Türkiye’nin sorunu değildir. Türkiye’nin sorunu, olayların bu noktaya tırmanmasından sonra Suriye’yi nasıl bir geleceğin beklediği ve bu geleceğin, Türkiye başta, Suriye’nin komşuları ile bölgeyi nasıl etkileyeceğidir.

Hükûmet ne Suriye muhalefetini organize edebilmiş ne de başta zannettiği gibi kontrolü elinde tutabilmiştir. Bugün inisiyatif, ABD tarafından, Türkiye’den alınmış ve Katar’a verilmiştir. Hükûmetin desteklediği bazı muhalif gruplar da yine Amerikalılarca terörist ilan edilmiştir. Birkaç ay önce televizyonlarda Suriye'nin her köyünde olup bitenden haberi olduğunu iddia eden Sayın Bakan, Suriye muhalefetini yöneten yeni oyuncuların Tunus’ta, Fas’ta yaptıkları toplantılara ''dinleyici'' sıfatıyla katılmakta, buralara gidiş-dönüşlerinde beraberindeki gazetecilere “Aslında bütün düzenlemelerin arka planında bizim olduğumuz, olayların Türkiye’nin planları doğrultusunda geliştiği'' yolunda inandırıcı olmayan fakat Suriye işini asıl yöneten ülkeleri rahatsız edecek anlatımlarda bulunmaktadır.

Arkadaşlar, Orta Doğu’daki çok önemli bir konu da Irak’tır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok isabetli tutumu sonucu içinde yer almadığımız Irak işgalinin hemen akabinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk döneminde, Türkiye Irak’a komşu ülkeler mekanizmasını kurmuş; laik ve demokratik bir ülke olmanın gerektirdiği tavırla Irak toplumunun Sünni ve Şii Arap, Türkmen, Kürt ve Hristiyan katmanlarının tümüne eşit bir yaklaşım geliştirerek Irak'ın toprak bütünlüğünün, siyasi bağımsızlığının ve egemenliğinin bugünlere gelmesine ciddi katkıda bulunmuştu. Aynı AKP iktidarı, Sayın Davutoğlu'nun Bakanlığında, son üç yıldır Irak’a bakışını Sünni ağırlıklı bir pencereye kaydırmıştır. Bu yaklaşımla Maliki’yi karşısına alarak onu İran’a daha fazla itmiş; Cumhurbaşkanlığına 2’nci kez aday olan Talabani’nin, seçilemeyeceği baştan belli rakibini destekleyerek Talabani’yi kendinden uzaklaştırmış; Irak İslami Partisi lideri Haşimi’ye sahip çıkarak geri kalan Iraklı siyasi aktörleri dışlamış; neticede, bölgenin bu önemli ülkesiyle ilişkisini sadece Barzani’ye indirgemiştir. Irak’ın birlik ve bütünlüğünün bu ülke Anayasası’nın gerektirdiği federal sistem içinde korunması Irak toplumunun yukarıda saydığım katmanlarının birbiriyle barış içinde yaşayabilmelerine bağlıdır. Bu noktada, Barzani’nin Kerkük’ü kendi bölgesine ilhak etme çabaları, Irak için potansiyel bir dağılma tehdidini de birlikte getirmektedir.

Sayın Bakana soruyorum: Türkiye’nin Kerkük konusundaki yaklaşımı bugün nedir? Hükûmet, Barzani’nin Kerkük’e güç yığarak bu vilayeti kendine bağlamaya teşebbüs etmesine, Kerkük petrolleri üzerinde tek başına her türlü tasarrufta bulunmasına nasıl bakmaktadır? Sayın Dışişleri Bakanının, Hükûmetin, Merkezî Irak Hükûmeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında, Kerkük üzerinde mevcut  ihtilafa ilişkin tutumunun ne olduğunu ve Hükûmetinin Kerkük siyasetini burada kamuoyuna açıklamasını rica ediyorum.

Değerli arkadaşlar, yükselen ülkelerle bize uzak coğrafyalar konusunda, Hükûmetin politikalarının buralarda yeni büyükelçilikler açıp TİKA aracılığıyla halkımızın cebinden bol keseden yardım dağıtmak şeklinde geliştiğini görüyoruz. Sayın Bakan sürekli olarak buralara yaptığı sayısız gezilerden, sabahlara kadar süren toplantılardan bahsediyor. Bu geziler, Türkiye'ye, Dışişleri Bakanlığının neredeyse tüm personelini yıl boyu her yere bedava seyahat ettirecek kadar uçuş mili kazandırmaktan öteye ne gibi bir somut fayda sağlamaktadır?

Uluslararası kurumlar bağlamında çok vahim bir gelişme olan CERN’den ayrılma kararı, aslında, uzun ve ayrı bir müzakereyi gerektirmektedir. Ecdadımızın at sırtında gittiğini düşündüğü her yere torbalarla para dağıtan Hükûmetin, dünyanın bu en saygın fizik kurumuna üyelik için 70 milyon dolarlık katkı payını “lüzumsuz masraf” addetmesi kabul edilebilir bir gerekçe değildir.

NATO'ya gelince: Tam üyesi olduğumuz, oydaşmayla karar alan ve gerek bu nedenle gerek askerî ve siyasi katkımız neticesinde, içinde gerçekten etkin ve etkili olabileceğimiz bu güçlü Batı ittifakını istediğimiz gibi yönlendirdiğimizi söylemek mümkün değildir. Bilakis, görünen odur ki ittifakı kullanarak NATO’nun önde gelen üyeleri bizi yönlendirmektedir. Suriye bahane edilerek Türkiye’ye konuşlandırılmakta olan ve asıl amacının Kürecik’teki Amerikan Radar’ını korumak olduğu artık açığa çıkan Patriot bataryaları bunun açık bir örneğidir. Bakanın bu vesileyle “Önümüzdeki kısa ve uzun vadede, ABD ya da İsrail’den İran’a yönelik bir hareket bekleyip beklemedikleri, Patriot’ların olası bir İran müdahalesine hazırlık teşkil edip etmediği, İran’a bir hareket olursa Türkiye’nin nasıl bir tavır takınacağı ve böyle bir olasılık karşısında İran’ın bizim ne yapacağımızı değerlendirdiği?” sorularına da burada açıklık getirmesini talep ediyorum.  

Görebildiğimiz kadarıyla şu anda İran ve Rusya, Türkiye’ye yönelik politikalarında ikişer ayrı kulvardan ikişer farklı yaklaşım sergilemektedirler. İran için bu kulvarlardan biri, Türkiye’nin nükleer programına müzahir yaklaşımı bağlamında ılımlı bir tutum, diğeri ise Suriye konusundaki Türk yaklaşımına ve Kürecik Amerikan Radar’ına yönelik katı ve tehditkâr siyasettir. Rusya’ya gelince, Rusya’nın ılımlı kulvarı ekonomik ilişkiler ve enerji bağımlılığımız; sert kulvarı ise, yine Suriye ve Kürecik Radar’ıdır.  Ulusal çıkarlarımız ve akıl, Hükûmetin, bu iki önemli bölgesiyle ilişkilerinde bunların yumuşak kulvarları hususunda bugünkünden daha dikkatli olmasını, sert kulvarlarında ise bu ülkeleri karşısına almamaya özen göstermesini gerektirmektedir.  

Değerli milletvekilleri, geçmişi şöyle bir düşünecek olursak, İran–Irak Savaşı sırasında İran’ın Irak nezdindeki çıkarlarını da Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ın İran nezdindeki çıkarlarını Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği gözetmekteydi. Birbiriyle savaşan iki ülkenin yekdiğeri nezdinde kendilerini temsil etmesini aynı ülkeden istemeleri, dünya diplomasi tarihinde bir ilk ve tek örnekti. Türkiye, o dönemde bu derece ağırlıklı, bu derece güvenilir bir konumdaydı. Daha sonra, yukarıda da işaret ettiğim gibi Türkiye, uluslararası müdahaleye maruz kalmış olan bir bölge ülkesinin, Irak’ın toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için etkili olan ve sonuç veren mekanizmalar oluşturabilmişti. Daha yakın bir tarihte, bundan dört yıl kadar önce Türkiye, Suriye ile İsrail’i bir masa etrafında barış müzakerelerine oturtma noktasına yaklaşmıştı. Bugün bu ülkelerin hepsiyle kanlı bıçaklıyız. Enerji Bakanımızın uçağı, Irak’a giderken bu ülke tarafından yoldan çevriliyor. Bu uçak giderken hiçbir araştırma yapılmadı mı, hiçbir planlama yapılmadı mı, hiçbir hazırlıkta bulunulmadı mı? Dışişleri Bakanımızın Irak’a gitmesi hâlinde tutuklanabileceği yolunda ikazlar geliyor, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İran ile Rusya, bize iki haftada bir Kürecik Radar’ına ve Patriot füzelerine yönelik tehditler savuruyor. Türkiye, cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman komşuları nezdinde bu derece itibar kaybetmemiş, hiçbir zaman bu kadar tehdide maruz kalmamıştı. Sayın Bakanın, dünkü gazetelerde yayımlanan ve “Esad’ın görevde kalması hâlinde, onun elini sıkmaktansa istifa ederim.” diyen beyanını, istifa etmek için Esad’ın elini sıkmayı beklemesine gerek olmadığı açısından bir kez daha değerlendirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korutürk.

Edirne Milletvekili Sayın Recep Gürkan. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

CHP GRUBA ADINA RECEP GÜRKAN (Edirne) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçeleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Ayrıca, söylemekten hicap duyduğum bir şeyi de bütün kadınlarımızdan özür dileyerek söylemek istiyorum: Dişiliğiyle değil kişiliğiyle bu yüce Meclisin çatısı altında bulunan tüm kadın milletvekillerini özellikle saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bülent Arınç, Grup Başkan Vekilimiz Muharrem İnce için mesnetsiz bir entrikaya dayanarak “Bundan sonra kadın vekiller Muharrem İnce’nin yanına oturmasın.” demişti ama bundan sonra Türkiye’deki bütün kadınlar herhâlde Bülent Arınç’ın yüzüne bakmadan konuşacak. Bu da Bülent Arınç için verilecek en büyük cezalardan biridir diye düşünüyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, spor evrensel kültürün bir parçasıdır ve bütün insanları birleştirecek bir güce sahiptir. Bu gücü doğru kullanmak adına, sahalarımızda ortaya çıkan şiddete kesinlikle izin verilmemelidir. Ne yazık ki sporda şiddetin, tekerlekli sandalye basketbol maçına kadar yayıldığı bir ülke hâline gelmiş bulunmaktayız. Bu durumdan utanç duymamak mümkün değil. Başbakanın günlük konuşmalarında öfke kustuğu bir ülkede, maçlarda insanların birbirinin boğazına sarılmasından daha doğal ne olabilir?

Değerli milletvekilleri, öncelikle, “Herkes her işi yapar.” anlayışından kurtulmak, işi ehline vermek gerekiyor. Sayın Bakan göreve gelince bütün müdürleri görevden aldı ama “Yapılacak atamalar için ortaya konulan kriterler herkesin ama herkesin kabul edebileceği kriterler mi?” diye sormak istiyorum. Cevap, tereddütsüz “Evet.” ise bir sorun yok ama “Hayır.” ise müdürlüğü sınavla kazanıp atananların görevden alınmaları doğru mudur Sayın Bakan? Bu arkadaşları araştırmacı yapmanız doğru mudur? İlçe müdürlerini ne zaman atayacaksınız? Bu atamaların kriterleri nelerdir? Sınavla müdürlüğünü almış ve hakkıyla çalışan insanları görevden almanız doğru mudur?

Bugünden yarına sporda başarının gelmeyeceğini, yakalanmayacağını hepimiz biliyoruz ancak on yıldır Spor Bakanlığını yöneten bir iktidardan başarı beklemek de tüm vatandaşların en doğal hakkıdır. 2012 Londra Olimpiyatları’na 16 dalda 114 sporcuyla katıldık. Bu, en fazla sporcuyla katıldığımız olimpiyattır. Sporcu katılımı bakımından 8'inci sıradayız ama madalya bakımından nerede olduğumuzu herkes biliyor.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki sporcularımızın bireysel başarılarını, çabalarını her zaman takdir ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Baktığımızda, başarılarımız kurumsal başarı olmaktan uzaktır, hâlâ bireyseldir. Başarılı sporcuları irdelediğinizde bunu rahatlıkla göreceksiniz. Hakikaten doğuştan yetenekli ve hep fedakârlık öyküleriyle yoğrulan başarılar. İşte yapmamız gereken bu gerçekleri görmektir. Gerçekten çok yazık, harcanan paraya da, harcanan emeğe de yazık.

Türkiye Cumhuriyeti, potansiyeli olan kocaman bir ülkedir. Benim anlatmaya çalıştığım da işte bu potansiyeli yeterince kullanamadığımız.

Öte yandan, sporla kan uyuşmazlığı yaşayan eğitim sistemimizi görmezden gelmeye devam mı edeceğiz? Yapısal sorunları, eğitim ile sporun entegre edilememesini ve hatta eğitim sisteminin sporun önündeki en büyük engel olmaya devam etmesine izin vermeyi sürdürecek miyiz?

Değerli milletvekilleri, yakaladığımız başarılar bir sistem ürünü değil. Sporcularımızı seçim yapmaya zorluyoruz; spor mu, eğitim mi? Madalya şampiyonu olan ülkelerde sporda başarılı olan öğrenciye üniversiteler burs veriyor. Akademik açıdan çok başarılı olamayacağı aşikâr olan bir çocuk dahi kendini spora adayarak hem sporla yükseliyor hem  de ülkenin en iyi, en güzel üniversitelerine gitme imkânını yakalıyor. Eğitim ve gelecek kaygısı makası bu kadar açık olduktan sonra, sistemli, düzenli spor başarılarını yakalamamız maalesef mümkün görünmüyor.

Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde 24 ilde 24 spor tesisi yapılacağı müjdesini televizyonlarda büyük bir promosyonla açıkladı. Önümüzde 2020 olimpiyatları hedefimiz var. Burada seçim bölgem olan Edirne’nin de bu olimpiyat oyunlarında İstanbul’a yakınlığı ve tarihi bir başkent olması nedeniyle en yakın ayaklardan biri olacağına inanıyor ve Edirne’nin belli branşlarda bu yarışmaların yapılmasına namzet olduğunu söylemek istiyorum. Ancak ülkemizin bir de doğusu var, yokluklar içinde mücadele eden bir doğumuz, güneydoğumuz var.

Sayın Bakan Hakkârililere söz vermişti. Dün akşam Hakkarililer beni aradılar, özellikle buradan belirtmek istiyorum: Sayın Bakan Hakkâri’ye söz vermişti ama bu 24 tesis içerisinde Hakkâri’de bir tane yok.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Var, var.

RECEP GÜRKAN (Devamla) –  Siz açıklayın o zaman.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - Stadyum olarak yok da diğer tesisler…

RECEP GÜRKAN (Devamla) – Peki.

Özellikle, sporun gençlerimizi olumsuz alışkanlıklardan ve terörden koruma özelliği herkesin malumudur. Hakkâri ilimizde ilin amatör spor kulübü olan Hakkâri Zap Spor’un sporcuları, kaldıkları zemin katta rutubet ve farelerle maalesef iç içe yaşamaktadır. Bunun fotoğraflarını da Sayın Bakana ben ayrıca göndereceğim. Buradaki sporcular her gün sadece ekmek ve domates ile gıda ihtiyaçlarını karşılamakta ve bu şekilde antrenmanlara ve maçlara çıkmaktalar. Ayrıca, Zap Spor’un transfer ettiği iki Afrikalı sporcuya emniyet tarafından hâlâ oturma izni verilmediğini söylüyorlar. AKP Hükûmeti, Hakkâri’ye bir spor tesisi yapmayarak bölgeyi ve bölge insanını gözden çıkardığını âdeta tescillemektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştirme sürecinde almış olduğu önemli görevler bulunmaktadır. Bu bağlamda cansiperhane görev yapan tüm Kredi Yurtlar personelini gerçekten kutluyorum. Ancak, üniversite öğrencilerinin malumunuz en büyük sorunlarından biri de yurt sorunudur. Burada, planlamada bir eksiklik olduğu çok açık, daha doğrusu planlama yapılmadığı ortada. Üniversite sayılarında yüzde 120’ye yakın bir artış, öğrenci kontenjanlarında yüzde 100’e yakın bir artış ama yurt sayısındaki artış maalesef bu hızla gerçekleşmemiş. Sonuç: Yedekte bekleyen on binlerce öğrencimiz. Bu gerçekler ortada olduğu hâlde biz nelerle uğraşıyoruz.

Yurt müdürlerinin atanması geçen yıla kadar sınavla yapılıyordu. Bu sınavlar kalktı. Peki, en iyi yurt müdürünü kim bilir, kim tanır? Tabii ki Sayın Bakan bilir. Nitelikli insanı gözünden tanıyan bir bakanımız olduğu için gerçekten çok şanslıyız. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz yurtlarda müdür olmak için tek kriter Sayın Bakanın gözüne girmek. Muhtemelen birkaç kriter daha vardır ama onları da yine Sayın Bakan belirliyor. ÖSYM Başkanı Sayın Ali Demir’in bile Sayın Bakanın bu yeteneğine gıptayla baktığından şüphemiz yok. Sayın Ali Demir de öğrencileri bu yöntemle seçebilse en azından üniversitelerde eylem yapan, Hükûmete ve Başbakana söz eden anarşist gençler bu ülkede öğrenci olarak yer almazdı.

Sayın Bakan, bir önemli hususa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeni yapılacak Mersin stadına alınacak 11 bin koltuk ihalesi. Sayın Bakan, şartnamede ithal bir koltuk resmi var. Bu koltuğun da tesadüftür ki Türkiye’den tek bir ithalatçısı var. Bakın şartnamede resmi olan koltuğu yarı fiyatına ve en azından aynı kaliteyi verebilecek birçok kurum var. Bu durumun düzeltilmesini, düzeltilmemesi hâlinde de ihaleye fesat karıştırma suçu işleneceğini uyarıyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Teşekkür ederim Sayın Gürkan.

Sinop Milletvekili Sayın Engin Altay. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz.

CHP GRUBU ADINA ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Kırk dakikada hem Dışişleri Bakanlığını hem Gençlik ve Spor Bakanlığını hem Millî Eğitim Bakanlığını ve 160 küsur üniversitenin bütçesini görüşeceğiz. Bu da yeni rekorlarınızdan birisi.

Bütçe rakamları üzerinde benden sonra konuşacak arkadaşım Nur Serter duracağı için buna çok girmek istemiyorum ancak her vesileyle Sayın Başbakanın ve Sayın Bakanın hamasetle, böyle hamaset yaparak Millî Eğitimde şöyle büyük bütçe, şöyle büyük hamleler yaptık tezlerini de gene Sayın Bakanın bütçe sunuş konuşmasıyla ve 2007 ve 2013 Resmî Gazete rakamlarıyla çürüteceğimi zannediyorum. Burada kullanacağım bütün rakamlar resmî rakamlardır.

Sayın Bakan, yüzde 11 mi büyük yüzde 22’mi büyük?

Millî Eğitim Bakanına bir soru, buradan cevap istiyorum: Merkezî yönetim bütçe yatırım ödeneğine Millî Eğitim Bakanlığı yatırım ödeneğinin oranı yüzde 11’dir. Sizin devraldığınız Türkiye’de bu 22’ydi ve periyodik olarak küçülerek bugün yüzde 11’e geldi. 1998’de bu yüzde 37’ydi, 2002’de 22’ydi, şimdi 11. Yatırım bütçesinin Bakanlık bütçesine oranı da devraldığınız Türkiye’de yüzde 13’tü, şimdi 8.

Sayın Bakan, soru 2: 13 mü büyük, 8 mi büyük?

Sayın milletvekilleri, öğrenci başına Türkiye'nin ne harcadığını bilen var mı? Sayın Bakan, ben size söyleyeyim: Bu 2013 bütçenizde 2.882 liradır bu ve OECD ülkelerinin beşte 1’idir. Bu kadar komik bir durumu bu millete nasıl böyle “Millî Eğitimde çağ atladık, bilmem, çığır atladık.” diye anlatırsınız, hangi yüzle; bunu da anlamış değilim ve şunu söylüyorsunuz, çok garipsiyorum: “Biz Türkiye’deki tüm okullarımızın temel giderleri için gerekli ve yeterli bütçeyi gönderiyoruz.” Ayıp! Ayıp ve günah!

Sayın Bakan, siz, okullardan, okul yönetimlerinden velilere giden yazılarla 26 ayrı kalem için velilerden para istendiğini biliyor musunuz? Hangi kalemler olduğunu, isterseniz -Ankara Üniversitesinde yapılmış bir araştırma- size göndereyim. Ayrıca, yine yapılan bu araştırmaya göre, 26 kalem okulların istediği paranın dışında, 20 kalem üzerinden velilerin harcama yaptığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii. Tutturmuşsunuz “Ders kitapları okullar açıldığında sıraların üstünde.” İyi, güzel. Benim çocuğuma da ders kitabı gönderiyorsunuz. Benim ihtiyacım yok. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Hükûmetin, her vesileyle Sayın Bakanın ve Sayın Başbakanın övündüğü şu derslik meselesi.

Burada vereceğim rakamlar sayın milletvekilleri, Bakanın bütçe sunuş konuşması, 2007 Resmî Gazete, 2007 programını içeren Resmî Gazete, 2013 programını içeren Resmî Gazete’den. Eskiden bunları böyle gönderirdiniz, şimdi onu da yapmıyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, 180 bin derslik konusuna bir açıklık getirelim. 2006 Resmî Gazete “eğitim bölümü” diyor ki: “İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36, ortaöğretimde 32.” Şimdi, 2013 Eğitim Programı, sizin programınız, sizin Hükûmetinizin programı, bütün bakanların imzası var, diyor ki: “2012’de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci 35, ortaöğretimde 31.” Yani ilköğretimde 36’dan 35’e çekilmiş, ortaöğretimde 32’den 31’e. Rakamlar burada.

Hani çok bilinen bir şey var Sayın Bakan, ciğer buysa kedi nerede, kedi buysa ciğer nerede? Sizin millî eğitim politikanızın özeti budur. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Sayın Bakan, herhâlde İstanbul’da derslik başına 45 ila 60 öğrencinin düştüğü okullardan da haberdar değil. Ancak bütün bunlara rağmen şu duruma çok üzüldüm: Strateji Geliştirme Başkanlığının bütçesi ne kadar, biraz sonra gelin burada söyleyin. En önemli konu olan Özel Eğitim Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçeniz ne kadar, gelin burada söyleyin. Ama ben size bir bütçenizi söyleyeyim: Özel Kalem Müdürlüğü bütçeniz 7 milyon 563 bin.

Sayın milletvekilleri, Strateji Geliştirmenin ve Özel Eğitim Danışma Rehberliği bütçesinin çok üstünde ama yüzü aşkın üst düzey yöneticiyle yaptığınız toplantıda “Özel Kalemim beni ve Bakanlığı çok güzel yönetiyor.” dediğinize göre Özel Kaleminize bu kadar büyük bir bütçe ayırmanız da çok normal.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 10 Aralık 2012’de Sayın Başbakan burada “Hem demokrasinin hem ekonominin can damarı olan eğitimin önünü kesiyorlar.” dedi PKK için. Şimdi, bir eğitimci olarak, ben de Türkiye'deki eğitim sisteminin hâlini gören biri olarak diyorum ki: Sizin yaptığınız işin PKK’nın yaptığı işten hiçbir farkı yoktur. Şimdi, uygulamada siz de aynı noktadasınız. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakan ve Başbakan “eğitim” deyince inşaat, emlak, ihale… Başka bir dertleri yok.

Sayın Bakan, birisi size şunu söylemeli: Eğitim sadece fiziki kapasite değildir. Eğitim ekipman ve donatım da değildir sadece. Şimdiden “çakma tablet” diye çocukların arasında dillere düşmüş, verdiğiniz o uyduruk, hakikaten de çakma tablet de eğitim demek değildir. Eğitim deyince akla üç şey gelir Sayın Bakan, bunları öğrenin; başarı gelir, nitelik gelir, erişim gelir. Bakın, 2013 programınızda eğitim bölümü, eğitime erişim, eğitimin kalitesi, eğitim sisteminin temel sorunları diye başlıyor, sizin programınız. Keza, 2006-2007 Programı’nda da aynı cümleler var. Yani sayın milletvekilleri, biraz sonra kabul oyu vererek geçireceğiniz eğitim bütçesinin 2006 ile 2013 arasında bir milim ilerleme olmadığını -yani başarı, nitelik ve erişim bakımından- Sayın Hükûmet söylüyor. Siz milletvekili olarak bu Hükümete bunun hesabını sormayacak mısınız? Zira, sizin çocuklarınız bu sistemin içinde, hepimizin çocukları.

Şimdi, geçenlerde bir anket yapıldı, sık sık da yapılıyor “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” Terör bir, işsizlik iki, eğitim üç. Türkiye'deki  toplumun tümü böyle düşünüyor ama siz 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ni değiştirerek, Talim Terbiye Kurulu Yönetmeliği’ni değiştirerek açıkça Anayasa’nın 42’nci maddesini ihlal ettiniz ve Bakanlık Teşkilat Kuruluş Kanunu’ndan, Ders Kitapları Hazırlama Yönetmeliği’nden Atatürk’ün adını da ilkelerini de çıkardınız. Bundan maksat ne ola, çok merak ediyorum ama Anayasa’nın 42’nci maddesi orada dururken bunu yapmak kanunsuzluktur, aymazlıktır, bunu da söylemek istiyorum.

Şimdi 4+4+4. 6287 sayılı Kanun’la  4+4+4’ü getirdiniz. Bu bir eğitim projesi değildir, bu bir kin ve intikam projesidir. O gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde şiddet, cebir, dehşet kullanarak her türlü zorbalıkla ve kanun dışılıkla yüz yılın operasyonunun altına imzanızı attınız. Zira, siz zaten Sivas sempozyumunuzda hedefinizin bu olduğunu da açıkça söylemiş bir bakansınız. Sayın Bakan, 26 Mart 2012’de Ulusal Öğretmen Yetiştirme konulu çalıştayı toplandınız mı? Buraya da yazmışsınız. Bu çalıştaya Türkiye’nin bütün eğitim fakültesi dekanlarını çağırdınız mı? Çağırdınız, güzel, doğru bir iş. Peki, 4+4+4 hazırlık çalıştayını kiminle yaptınız? Ankara’nın bütün eğitim fakültelerinin olumsuz görüşlerine rağmen, o gün ne muhalefeti ne kamuoyunu ne sendikaları ne sivil toplum örgütlerini ve 26 Martta topladığınız eğitim fakültesi dekanlarına kulak vermek yerine kimi cemaat temsilcileriyle oturup bu hazırlığı yaptınız. Ve hak ve adalet kavramından yoksun, istihdam sorununu artırmış, norm fazlası öğretmenleri yaratmış ve resen tayinlere yol açmış bu sistemle mahalle baskısını 5 yaşa indirdiniz. Bütün ortaokul ve liseler, hatta ilkokulların yüzde 50’si imam-hatip okuluna dönüştü. Bir milletvekilinizin “Bütün okulları imam-hatip yapma şansı yakaladık.” dediği gibi, bunu gerçekleştirdiniz. O milletvekilimizin çocuğu nerede okuyor?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kolejde okuyor, Fransız okulunda okuyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) – O milletvekilimiz çocuğu Fransız okulunda okuyor. Millete din iman, kendinize han hamam; çok bilinen bir manzara. Ancak bu, sizin Türkiye’de laiklik karşıtı fiilî eylemlerinizin, fiilî durumunuzun bir yansımasıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ENGİN ALTAY (Sinop) - Ancak bu Anayasa’ya rağmen yapılanların tümü adı kanun bile olsa kanunsuzluktur ve siz de kanunsuz bir Millî Eğitim Bakanısınız. (CHP sıralarında alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sayın Altay.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Ve sayın bakanın… :Başkanım bir iki şey söyleyeyim.

Bu 4+4+4’ten sonra artık kasabalarda, şehirlerde “Fatih medreseleri, eğitir, öğretir, yaşatır, öğrencinizi bu medreselere kaydettirin” diye broşürler dağıtılıyor. (AK PARTİ sıralarında gülmeler) Gülmeyin Türkiye’yi içine düşürdüğünüz tablo bu.

BAŞKAN – Sayın Altay, teşekkür ederim.

ENGİN ALTAY (Devamla) – Türkiye’yi geri döndüremezsiniz. Buna sizin gücünüz yetmez. (CHP sıralarında alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Kur’an-ı Kerim öğrenmek ne zamandan beri ayıp oldu!

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Milletten bu kadar uzak olmayın!

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Kur’an-ı Kerim öğrenmek ayıp mı!

ENGİN ALTAY (Devamla) – Çocuğunu Fransız okuluna gönderip de millete Kur’an satma!

BAŞKAN – Sayın Altay, teşekkür ederim.

İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Nur Serter. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yükseköğretim bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum ancak Yükseköğretim bütçesine geçmeden önce Millî Eğitim bütçesiyle ilgili bazı temel değerleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

“4+4+4” diye anılan yasayla birlikte Türkiye’de sadece laik eğitim son bulmadı, aynı zamanda eğitim sistemi paramparça edildi ve bu paramparça edilmişliğin sonucunda da çok ciddi bir eğitim yatırımı ihtiyacı ortaya çıktı.

4+4+4’le birlikte 700 bin öğrenci sisteme dâhil olurken ortaya çıkan tabloda ilkokul sayılarının 3.558 azaltıldığını, ortaokul sayılarında yüzde 54’lük bir azalma olduğunu görüyoruz, okullar parçalandığı ve ayrıldığı için.

O çok eleştirdiğiniz “Küçük ve büyük yaştaki çocuklar aynı okula gitmemeli.” dediğiniz sekiz yıllık kesintisiz eğitimden sonraki durum sizin döneminizde okulların yüzde 40’ında ilk ve ortaokullar birlikte eğitim yapıyor. Hani bunu çok eleştiriyordunuz! Bakıyoruz, 408 imam-hatip okulunda ortaokul ve lise birlikte eğitim yapıyor. Yani 9 yaşındaki çocukla 18 yaşındaki çocuk, açtığınız imam-hatip okullarının yarısında aynı binada eğitim görüyor. Sınıf mevcutları İstanbul’da 1’inci sınıflarda bugün 57 kişidir, Şanlıurfa’da 49 kişidir, Şırnak’ta 40 kişinin üstündedir. Birçok ilde sizin idealize ettiğiniz tabloyla uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir durum yaşanmaktadır. Şanlıurfa’da bütün okulların yüzde 51’inde 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar aynı sınıfta eğitim görmektedir.

Bu kadar vahim bir tablo varken ve eğitimde yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu ortada iken 128.444 öğretmen açığını ısrarla sürdürüyorsunuz ve bugün, Türkiye’de, bir haftada 1 milyon 838 bin 550 saat ders boş geçmektedir. Bu rakamları artırmak mümkün. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum: Bütün bu tablonun değişebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesinin artış göstermesine ihtiyaç vardır. Türkiye bunu daha önce denedi değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçildi. Şimdi, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçildiğinde yatırım bütçesine ayrılan pay neymiş, onu burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bakınız, toplam bütçe yatırımlarından Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarına ayrılan pay 1998 yılında yüzde 37,33’tü. Bugün kaç? Yüzde 11,98. Yine o dönemde Millî Eğitim yatırım bütçesinin merkezî bütçeye oranı yüzde 2,5’tu. Bugün kaç? 0,89. Yine aynı dönemde Millî Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesinden yatırımlara ayrılan pay yüzde 30’du, bugün 8,3. Yani özetlediğimiz zaman, Millî Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesinin grafiği şudur, Sayın Bakan, siz de görün… Bunların tümü, Millî Eğitim Bakanlığı verileriyle hazırlanmıştır. Tablo budur, böylesine bir aşağı iniş çizgisi göstermektedir.

Çok iddialı olduğunuz öğretmen maaşlarına gelelim, çok artırmış olmaktan dolayı sıklıkla övünüyorsunuz. Nedir 1 maaşın artmış olmasının göstergesi? Satın alma gücüdür.

Şimdi, ben size 1930’da cumhuriyet öğretmeninin maaşıyla satın alma gücünü, 2002’deki öğretmen maaşının satın alma gücünü ve bugünkü satın alma gücünü gösteriyorum. Bakın, cumhuriyet öğretmeni 24 altın alabiliyordu 1 maaşla, 2002’de 5 altın alınıyordu, bugün 2,5 altın alıyor öğretmen 1 maaşla. Cumhuriyet öğretmeni 281 kilo dana eti alıyordu, bugün 57 kilo dana eti alabiliyor. O çok sevdiğiniz simit örneğini de vereyim, çok klasik bir örnek: 36 bin simit alıyordu cumhuriyet öğretmeni, bugün 2.835 simit alıyor. İşte, gerçek tablo budur, gerçek, reel anlamda satın alma gücünün ne olduğu istatistiksel olarak da –bakıp kontrol edebilirsiniz- budur.

Şimdi, gelelim yükseköğretim bütçesine. Millî Eğitimde böyle yaptınız, yükseköğretimde ne yaptınız? Yükseköğretimde 2002’de sadece 50 üniversite varken yükseköğretime bütçeden ayrılan pay yüzde 2,6’ydı, 50 üniversite varken. Bugün nedir? Devlet üniversitesi sayısı 103’e çıkmıştır, bugün 3,7’dir. İşte, bütün yaptığınız artış budur. Yükseköğrenim bütçesinin millî gelire oranına bakarsanız daha da vahim. 50 üniversite varken yükseköğretim bütçesinin millî gelirden aldığı pay yüzde 0,89’du, bugün yüzde 1’in altında, 0,97.

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı burada çıktı, eğitime çok büyük kaynak ayırdığından söz etti, doğrusu o rakamları nereden bulduğunu çok merak ediyorum.

Şimdi, geçelim bunu. Yükseköğretimin, devri iktidarınızda, hiçbir planının, programının ve politikasının olmadığı bugün açıkça kanıtlanmıştır. Sizler sadece açtığınız üniversitelerin sayısıyla ilgili konuşabilirsiniz, başka hiçbir şeyle ilgili konuşamazsınız. Bu kadar öğretmen…

TÜLİN ERKAL KARA (Bursa) – Siz de ikna odaları.

FATMA NUR SERTER (Devamla) - Yani değişik bir konu rica edeceğim, çok bayat söylediğiniz şey çünkü.

Şimdi, bu kadar çok üniversite açmanıza rağmen benim temennim şudur: Acaba bu üniversitelerin kontenjanlarını doldurabiliyor musunuz? İşte, beceri bu.

AHMET YENİ (Samsun) – Kıskanmayın, kıskanmayın… Açtığımız üniversiteleri kıskanmayın.

FATMA NUR SERTER (Devamla) - Bakın, siz o kadar beceriksizce yükseköğretimi yönetiyorsunuz ki, bugün devlet üniversitelerinde -bu yıl rakamını veriyorum size- boş kalan kontenjan 55.869 değerli milletvekilleri. Yani siz devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 9’unu bile doldurmayı beceremediniz. Vakıf üniversitelerinde dolduramadığınız kontenjan oranı yüzde 21. Siz bunu bile beceremediniz.

Bakın, vakıf ve devlet üniversitesinde 75.031 öğrencinin eğitim öğretim görme hakkını siz beceriksiz yönetiminizle engellediniz. Açık öğretimi de buna katacak olursak 180 bin öğrencinin eğitim öğretim görme hakkını engellediniz.

Siz burada bana bağıracağınıza aslında şunu yapmalısınız: Gidip kendi illerinize “Acaba benim ilimdeki üniversitemde kaç kontenjan açık kaldı, kaç öğrencinin eğitim görme hakkı engellendi?” diye dönüp hesap sormanız gerekirken burada rahatsızlığınızı bana bağırarak dile getiriyorsunuz, boşuna zahmet ediyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Size bağıran yok.

FATMA NUR SERTER (Devamla) - Karadeniz Teknik Üniversitesi… Trabzon milletvekillerine sesleniyorum: Lütfen denetim görevini yapınız. Karadeniz Teknik Üniversitesinde 1.013 lisans programı kontenjanı boştur, boş, boş…

Fırat Üniversitesi… Güneydoğu Anadolu’nun milletvekillerine sesleniyorum: 883 kontenjanı boştur.

Süleyman Demirel 861, Çukurova 800, Atatürk Üniversitesi 682, Çanakkale 630… Liste uzayıp gidiyor. İstanbul Üniversitesinde bile 590 kontenjan boş.

Siz ne yapıyorsunuz? Bu boş kontenjanları beceriksizliğiniz nedeniyle dolduramıyorsunuz, bir de gidiyorsunuz oralara vakıf üniversitesi açıyorsunuz. Konya milletvekillerinin dikkatini çekiyorum; Selçuk Üniversitesinde 783 kontenjan boş; 2 de vakıf üniversitesi açtınız, 350 de onların kontenjanı eklendi. Ben, şimdi, o bölgede eğitim görecek 1.133 öğrencinin neden eğitim hakkının engellendiğinin sorulması gerektiğini düşünüyorum. Siz Konya milletvekillerine de böyle bir sorumluluk düşüyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi, 616 kontenjan boş; 2 de vakıf üniversitesi açtınız, 250 de onların kontenjanları, 866 kontenjan. Bu liste uzayıp gidiyor. Siz bu işi beceremezken bir de özel üniversite açmaya kalkıyorsunuz. Siz önce kontenjanlarınızı doldurun. Açtığınız özel üniversitelerin, açmak istediğiniz özel üniversitelerin yandaş cemaatler ve yandaş, paydaş iş adamları için…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FATMA NUR SERTER (Devamla) -  …sağlayacağı rant nedeniyle bunu açmak istiyorsunuz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bravo Nur Hoca!

FATMA NUR SERTER (Devamla) -  Bu bütçeye ret oyu vereceğimizi bir kere daha belirtmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serter.

AHMET YENİ (Samsun) – Ret de verseniz bu bütçe geçecek!

İSMAİL AYDIN (Bursa) – Özgür üniversiteler açtık, özgür üniversite!

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Muhammed Çetin.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MUHAMMED ÇETİN (İstanbul) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı 2013 yılı bütçe tasarısı hakkında görüşlerimi paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlarım.

Partimizin iktidara gelmesiyle birlikte “Bekle, karışma. Ortaya çıkan sonuçlara göre taraf belirlersin.” politikası terk edilmiş, şanlı tarih ve medeniyetimizden kaynaklanan vazife ve hizmet şuuruyla daha aktif, tarafını haklıdan, mazlumdan yana belirleyen, kendi etki ve konumunun farkında olan bir Türkiye olarak ülkemiz, dünyada hak ettiği yeri almaya doğru başarıyla yürümektedir. Dünyanın dört bir tarafında, Filistin’den Arakan’a, Brezilya’dan Somali’ye kadar her yere, gerek devlet gerek milletimizin kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla pozitif katkılarda bulunduk. Uluslararası ilişkilerde her zaman evrensel vicdanı öne çıkarıp hakkaniyet ve dayanışma vurgusuyla, sorunların üzerine giden, acıları dindiren bir ülke olmaya gayret ettik.

Ülkemizin güvenlik ve refahı için, sadece bölgesinde değil, küresel düzeyde, barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmakta; komşularıyla ilişkilerinde tehdit algılamalarından ziyade iş birliği fırsatlarına odaklanmakta ve sorunları diyalog ve iş birliği yoluyla çözmeye uğraşmaktayız. Bu uğurda, dünyadaki tüm dost halkların haklarını, insanca hayat taleplerini destekliyor. Medeniyetler İttifakı Projemizle küresel barışı teşvik ediyoruz.      Bu bağlamda, 12 ülkeyle stratejik iş birliği konseyleri oluşturduk, 31 ülkeyle vizeleri karşılıklı kaldırdık. İş çevreleri ve halklarımız arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkartmayı hedefledik. Bu sayede Türkiye’nin komşularıyla ticaret hacmi son on sene içinde 13 milyardan 86 milyar dolara çıkmıştır. Son üç yılda faaliyete geçen 44 yeni temsilcilikle birlikte Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilik sayısı toplamda 221’e ulaşmıştır.

Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan coğrafyada diyalog mekanizmaları, iş birliği projeleri, serbest ticaret alanı, entegre ulaşım ağları ve vizesiz seyahat rejimlerinden oluşan bir sistemin hayata geçirilmesi başarılarla gerçekleşmektedir. Afrika’dan Pasifik’e, Latin Amerika’dan okyanusa kadar ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ülkemiz için yeni pazarlar, yatırım imkânlarının tespiti ve buna uygun siyasi irtibatlar birbirlerini destekleyici şekilde formüle edilmekte; TİKA’dan, Türk Hava Yollarından, Yunus Emre kültür enstitülerine, Ekonomi Bakanlığından Avrupa Birliği Bakanlığımıza kadar tüm kurum ve faaliyetlerimiz bütüncül bir strateji ile yürütülmektedir.

Afrika’da, sorunların çözümünde, Türkiye, Sahra ülkeleri tarafından,  ara bulucu olarak talep edilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz, Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Kuzey Sudan ve Somali’de ihtilafların çözümüne önemli katkılarda bulunmaktadır. Kısaca, ASEAN ile İşbirliği Antlaşması, Şanghay İşbirliği Örgütüne diyalog ortaklığı, rekor oyla seçildiğimiz Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği, ev sahipliği yaptığımız Birleşmiş Milletler Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi, 100’ü aşkın ülkede yürüttüğümüz kalkınma ve insani yardım projeleri ve G20’nin devralacağımız dönem başkanlığı, Medeniyetler İttifakı, barış ara buluculuk girişimi, Terörizmle Mücadele Forumu, OECD Bakanlar Komitesi dönem başkanlığımız, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği, AGİT, D8 ve benzeri yapılanmalar ve kuruluşlar ülkemizin bölgesel ve küresel bazı başarı göstergeleri olmuştur.

Öte yandan, Bakanlığımız bu hizmetleri son derece kısıtlı bir kadro, toplam 6 bin civarında memurla yürütmektedir. Aynı işi Fransa 15 bin, İngiltere 17 bin kişiyle yapıyor. Bu itibarla, ülkemizin giderek artan diplomatik faaliyetlerini hakkıyla yerine getirmek için, Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, diplomatik kariyer memurlarının sayısının artırılması, dünya dillerinin öğretilme ve yurt dışı lisansüstü eğitim imkânı sağlanması gibi önemli adımlar atılmaktadır.

Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve milletimize  hayırlara vesile olmasını diliyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çetin.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mustafa Akış. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA AKIŞ (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her toplumun ömrünü sürdürebilmesi, yarınlarda kendi varlığının mücadelesini verebilmesi ve idealinde kurmuş olduğu bir dünyayı gerçekleştirebilmesi için, hayat ve gelecek adına bir düzenlemeye girişebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli dinamiklerin başında gençlik faktörü gelmektedir. Ülkenin idaresinde, sanatında, siyasetinde, ekonomisinde, çalışma hayatında söz sahibi olacak gençlerin önünü açmak, onlara güçlü bir demokrasi, güçlü bir ülke bırakmak, hayallerine ulaşacak olanakları sağlamak her iktidarın asli görevidir. Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus 21’inci yüzyılda ülkemizin, başta sosyal ve kültürel olmak üzere, her alanda rekabet gücünü artıracaktır. Bu nedenle gençliğimizin gelecek asrın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yetiştirilmesini AK PARTİ olarak en önemli görevimiz görüyor ve bunun için büyük bir gayreti ortaya koyuyoruz. Hiç şüphesiz, ülke gençliğimiz AK PARTİ döneminde değer kazanmış, bir nesne olmaktan çıkıp siyasette ve toplumsal yaşamın her alanında belirleyici bir güç olmuştur. AK PARTİ her platformda bu hususu vurgulamış, vurgularken gençlere imkân da görev de söz de sorumluluk da veren yine AK PARTİ olmuştur. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan 35 yaş altındaki 20 milletvekilimizin 16’sının ve yerel yönetimlerdeki yüzlerce gencin AK PARTİ’de yer alması bunun en önemli göstergesidir. Gençlerimize güven konusundaki kararlılığımız 25 yaşındaki gençlere seçilme hakkı tanınmasının önünü açmış, bu sayede gençlerin birikiminin ve dinamizminin ülke yönetimine taşınması sağlanmıştır.

Şimdi de sadece demokrasisi kemale ermiş ülkelerde değil, Uganda gibi üçüncü dünya ülkelerinde bile tanınmış bir hak olan 18 yaşındaki vatandaşlarımıza da inşallah seçilme hakkı verilmesinin önünü açacağız. Seçme hakkı olan 18 yaşındaki vatandaşımıza, anlamsız bir biçimde, seçilme hakkı verilmemesi karşısında AK PARTİ iktidarı vizyonerliği ve reformistliğiyle yine öncü olmuş ve bu hakkın verilmesi için anayasa değişikliği teklifini Meclise sunmuştur ancak bu düşüncemiz de sırf AK PARTİ’den sadır olması nedeniyle gençlere güvenmeye cesaret edemeyenlerin eleştirilerine maruz kalmıştır, hatta bazı partilerde bu karşı duruş eleştiriden de öteye geçmiştir. Arkasına el pençe divan duran 2 genç alarak hem o gençlerle hem de tüm Türk gençliğiyle dalga geçenler olmuş, maalesef, bu hadise bu yüce Meclisin çatısı altında gerçekleşmiştir. Erdal Eren’e ağıtlar yakanların, Velican Oduncu için türküler söyleyenlerin, daha lise öğrencisiyken sokakta siyaset yaptıklarını unutanların, 18 yaşın karşısında durarak, gençlerin siyasette daha aktif bir biçimde yer alması konusunda samimi olmadıkları da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Değerli milletvekilleri, her ülkede her on yılda bir yapılan darbelerle budanan gençlerimiz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olarak yetişeceği yerde; susturulan, konuşturulmayan bir nesil yaratılmaya çalışıldı. Gençlerin yaşantısına, düşüncesine müdahaleler yapılarak gençler tek tiplileştirilmek istendi. Bu düşünceyle, bu ülkenin gençleri kışlaya girer gibi okullara alındı. Almanya’da Nazi döneminin esintilerini taşıyan bayram törenleriyle coşkusunu yaşaması istendi bu gençlerden. Ama artık bunların hiçbirisi yok, siyasette ve yaşamın her alanında nesne olarak görülen bir gençlik değil, “Hayatın her katmanında biz de varız.” diyen bir gençlik var.

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Bravo.

MUSTAFA AKIŞ (Devamla) - Artık sadece rejimin bekçisi değil aziz milletimiz gibi bizatihi rejimin içerisinde ve rejimin sahibi bir gençlik var.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – İşte bu.

MUSTAFA AKIŞ (Devamla) - Artık “Ordu, gençlik el ele.” diyen bir gençlik değil “Darbeci Baro, Taksim’e hoş geldin.” diyebilen bir gençlik var. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Bunların hepsi, AK PARTİ iktidarlarının on yıllık bir mücadeleyle ortaya koyduğu güven ve istikrar ortamının kazandırdıklarıdır. Vesayet ideolojileri yüzünden, geçmişte gençler arasında yaşanmış çatışmalar artık yerini sivil ve demokratik tartışmalara bırakmıştır. Bugün, gençlere savaşı, silahı, dağı, ölümü işaret edenlerin karşısında AK PARTİ, gençlere siyaseti, millete hizmeti, yaşamı sunmaktadır. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Üreten, fikrine güvenen, şiddetten yana olmayan, dinamik, risk alan, dünyayı takip eden, inandıklarını açıkça söyleyen, millî ve manevi değerlere sahip bir gençlik için hem AK PARTİ iktidarı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımız çalışmalarına azimle ve hızla devam ediyor ve inşallah bundan sonra da aynı azim ve aynı hızla devam edecek.

Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Çanakkale Milletvekili, Sayın İsmail Kaşdemir. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Spor Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Meclis Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm farklı yönleriyle insanları bir araya getirebilen ve birleştirebilen, bu yönüyle evrensel bir değer olan sporun önemi son zamanlarda dünyada giderek artmaktadır. Buna paralel olarak, Anayasa'mızın 59’uncu maddesi, devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği ve başarılı sporcuyu koruyacağı hükmünü amirdir.

Spor politikamızın vizyonu, spora hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanarak “herkes için spor” anlayışı çerçevesinde tüm vatandaşlara spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve amatör spor branşlarına ilginin artırılması, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek üst düzeyde sporcu olarak yetiştirilmesi ve desteklenmesi, sporda şiddetin ve etik olmayan davranışların önlenmesi, ülke genelinde gerçekleştirilen tesisleşme atağının ihtiyaçlar doğrultusunda planlı bir şekilde artırılarak devam ettirilmesi, Türkiye'nin tanıtımına ve ülkemizde sporun gelişimine katkıda bulunan spor organizasyonlarının düzenlenmesinde devamlılığın sağlanması ve bu organizasyonların en prestijlisi olan olimpiyat ve paralimpik oyunların ülkemize kazandırılmasıdır.

Bugün de 2020 olimpiyat oyunlarının en güçlü adaylarından biriyiz. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyat oyunları, dünyanın bütün renklerini ve kültürlerini buluşturan bir medeniyetler buluşmasıdır. İstanbul’da olimpiyat tarihinin en anlamlı organizasyonunun düzenleneceğine inancımız büyüktür. Türkiye, olimpiyatları hak etmektedir.

Bizde spor meydanları, yiğitliğin, cesaretin, dürüstlüğün, yardımseverliğin, mertliğin, cömertliğin gösterildiği meydanlardır. Bu bakımdan, gerçek sporcular, kin, nefret ve kötü duygulardan uzak, spor ahlakı içinde yarışan sporculardır. Biz, millet olarak, Gazi Mustafa Kemal’in de deyişiyle, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını severiz. Bizde spor, millî duygu ve millî gururumuzu artıran ve kalplerimizi birbirine daha sıkı bağlayan aktivitedir. Millî spor müsabakalarında milletçe nasıl bir duygu içinde olduğumuz, nasıl tek yürek olduğumuz hepimizin malumudur. Bu yüzden, Kurtdereli Mehmet Pehlivan da “Ben her güreşte, arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm.” demiştir. Bu ilke ve anlayışlar çerçevesinde yetişecek olan sporcularımız arasından yeni Koca Yusuflar, Yaşar Doğular, Hamza Yerlikayalar, Hakan Şükürler, Kenan Sofuoğlular, Naim Süleymanoğlular, Aslı Çakır Alptekinler, Nevin Yanıtlar çıkacağına olan inancımız tamdır. Yapılan ve yapılacak çalışmalar ile Türk sporu gelecekte büyük başarı ve zaferlere imza atacaktır. En büyük zenginliğimiz olan genç nüfusumuza verilen önem arttıkça Türk sporu da çağ atlayacaktır. Bu nedenle, 2012 itibarıyla 3 milyon 621 bin civarında olan lisanslı sporcu sayımızı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Son olarak, millî ve geleneksel sporlarımız olan güreş, okçuluk ve atlı sporların daha fazla desteklenmesini ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz. Türk sporuna olan katkı ve hizmetleri nedeniyle Hükûmetimize ve Sayın Bakanımız şahsında Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

2013 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Bravo İsmail Bey!

BAŞKAN – Osmaniye Milletvekili Sayın Durdu Mehmet Kastal.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, bizden önceki arkadaşlar konuştular ama hep eleştirdiler, “Şunlar doğru yapılıyor.” da bir defa demediler. Şimdi, artık bu milletin boş laflara karnı tok; gel, salla salla git. Bu millet seyrediyor, ona göre takdir ediyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Neyi sallamışız onu söyle, neyi sallamışız? Millî Eğitim Bakanlığı verileridir o veriler.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – Şimdi, AK PARTİ hükûmetleri döneminde…

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sallanmış tek bir şey yoktur, hiçbir şey yoktur.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – Hocam, daha önce siz de iktidara geldiniz, iktidara geldiğinizde…

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ayıptır, size yakışmıyor. Ayıptır, çok ayıp.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – …neler yaptınız, onu anlatırsınız. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

AK PARTİ hükûmetleri döneminde, Anayasa’mızın sosyal devlet ilkesi ve partimizin adalet anlayışı doğrultusunda gençlerimizin ihtiyaç ve beklentileri konusunda önemli adımlar atılmıştır. Öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yeni yurt modelleri geliştirilmiş ve mevcut yurtlarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Arkadaşlar, daha önce, 2002 öncesinde 8 kişilik koğuşlarda kalınırken şimdi yurtlar 2 kişilik, 3 kişilik odalar hâlinde yapılıyor ve…

BÜLENT TURAN (İstanbul) – İkna odaları var, ikna odaları.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – O ikna odalarını ben bilmem, onları ben bilmem.

METİN KÜLÜNK (İstanbul)- İstanbullular iyi bilir.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – Gençlerimizin almakta olduğu kredi ve burslar günün şartlarına göre iyileştirilmiş, öğrencilerimiz için önem arz eden beslenme hizmetlerinde gözle görülen artışlar olmuştur.

2002 yılında 500 milyon olan YURTKUR bütçesi, iktidarımız döneminde 5 milyar 300 milyon olmuştur. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Burada meydana gelen artışları sizin takdirlerinize sunuyorum. Bu para milletin parasıdır ve milletin çocuklarına harcanmaktadır.

2004 yılından itibaren, Kredi ve Yurtlar Kurumuna müracaat eden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, geri kalan tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir. 2002 yılında 450 bin öğrenciye öğrenim kredisi verilmekteyken 2012 yılında 1 milyon 170 bin öğrenciye burs verilmiştir.

Artı, burslar 45 lirayken 2002’den önce, şimdi 260 lira verilmektedir ama bizden önce, 2008 yılında burada olan arkadaşlar bilir, ne yaptılar? 5102 sayılı Kanun’la biz burslara daha güzel düzenleme yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesine gitti ve belediyelerin öğrencilere, fakir fukaraya verdiği bursları iptal ettirdi. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Halk cevabını verdi.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – Şimdi, iktidarımız döneminde Türkiye genelinde pek çok yeni üniversite açılmıştır.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Millet karneyi verdi, millet.

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) – Açılan bu üniversitelerle beraber öğrencilerimizin barınma ihtiyacı da gündeme gelmiştir. YURTKUR, yükseköğrenime devam eden öğrencilerin çağın gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde barındırılmasının yanı sıra ucuz, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif görünen gelişmeler için gerekli olan her türlü hizmeti yerine getirmektedir.

Biz, 2002 yılında 180 bin kapasiteyle teslim aldık, şimdi, bugün Kredi Yurtlarda 380 bin yatak kapasitesi var. Allah izin verirse, 2013 sonunda bu yatak kapasitesi 400 bin, 2023’te 600 bin olacaktır. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Şimdi, herkes kendi devri iktidarlarında yaptıklarına bakacak, ondan sonra bizimle kıyaslayacaktır.

Öğrenci yurtlarının standartlarının ve sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi, öğrenciler ve aileleri tarafından öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamış, geçmiş yıllarda yurtların doluluk oranı yüzde 60 iken son yıllarda yurtlarımız yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

1961 yılından 2002 yılına kadar geçen sürede verilen hizmetlerden daha fazlasını ve daha kalitelisini on yıllık iktidarımızda gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duymaktayız.

Sosyal devlet anlayışını, yüksek öğrenim öğrencilerine en iyi şekilde yansıtmayı misyon edinen AK PARTİ hükûmetleri tarafından öğrencilere aylık 180 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. Şimdi, yurtlarda iktidarımız döneminde ilk defa sabah kahvaltısı verilmiştir. 2002 yılında 50 kuruş olan beslenme yardımı, şimdi, 2012 yılında 6 TL’ye çıkarılmıştır. Bunun 2 TL’si sabah kahvaltısı, 4 TL’si diğer yemeklerdir.

Değerli arkadaşlar, artık AK PARTİ hükûmetleri döneminde yaşanan   -ifade etmeye çalıştığım- bütün bu olumlu gelişmelere ilaveten…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

DURDU MEHMET KASTAL (Devamla) - Herkesi saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kastal.

Buyurun Sayın Serter.

AHMET YENİ (Samsun) – Sallayan siz değildiniz ki!

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Şimdi, gerçekten sayın konuşmacı sataşmada bulundu, “Gel buraya salla salla git.” ifadesini kullandı.

AHMET YENİ (Samsun) – Niye üzerinize alındınız?

FATMA NUR SERTER (Devamla) - Çok da sevdiğim bir milletvekili arkadaşımızdır ama çok ayıp ettiğini düşünüyorum. Şunu sizlerle paylaşmak istiyorum: Burada kullandığımız her bir veri Millî Eğitim Bakanlığı verisidir. Ben burada tablolar sunarken ve rakamları verirken, ya Bilgi Edinme Yasası’yla aldığım ve Sayın Bakana Plan ve Bütçe Komisyonunda sorarak teyit ettirdiğim ve Sayın ÖSYM Başkanından aldığım bilgileri kullandım. Sayın ÖSYM Başkanına da teşekkürlerimi sunuyorum bu vesileyle.

Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir milletvekili sallamaz değerli arkadaşlar. Burası kutsal bir mekândır, burası ciddi bir bütçe görüşmesi mekânıdır. Biz araştırırız, bildiklerimizi, burada, doğrulattığımız verileri sizinle paylaşırız, ama sunduğumuz şeyler canınızı o kadar acıtıyor ki, siz aslında dönüp de Sayın Bakana soracağınız soruları sorma cesareti bulamadığınız için, bize sataşarak, bizim söylediklerimizi değersizleştirerek bunun üzerinden kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Hiç boşuna rahatlamayın, burada konuşulan her şey gerçeklerin ifadesidir. Biz, hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak hiçbir şeyi sallamayız ama sizin gibi sallayanları dinlemeye de çok alıştık. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan, hatip, biraz önce Sayın Serter’e yaptığı sataşmanın tıpatıp aynısını şahsıma da yaptı. 69’a göre ben de doğal olarak söz hakkı istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

4.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Nerede Sayın Milletvekilim? Mehmet Bey, siz bunu hiç okudunuz mu? Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda ve burada, size Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi diye sundu.

Şimdi, biz burada bir şey sallamadık. Dervişin fikri neyse zikri de odur, yani onu da söyleyeyim. Biz bu kürsüde, bu milletin çocuklarının hak ettiği düzeyde kaliteli, nitelikli eğitim almasının peşindeyiz. Tabii, sizin çocuklarınız yurt dışında ve Fransız okullarında okudukları için, sizin milletin çocuklarıyla bir derdiniz yok. Ben diyorum ki –biraz sonra buraya Bakan gelecek- “Millî Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesi yüzde 139 küçülmüştür iktidarınızda, 2013’te.” Gelsin Bakan, “Hayır, yatırım bütçem yüzde 139 küçülmemiştir.” desin. Ben diyorum ki: “Öğrenci başına Türkiye 2.882 lira harcıyor. Bu, OECD ortalamasının beşte 1’i.” Gelsin Bakan, desin ki: “Hayır, biz öğrenci başına OECD ortalamasının beşte 1’i değil, daha yükseğini harcıyoruz.” Sallayan biz değiliz, sallayan sevgili Başbakanınız ve Millî Eğitim Bakanınızdır.

Ben dedim ki: “Özel Kalem bütçesi, Strateji Daire Başkanlığından, rehberlikten yüksek.” Gelsin, desin ki: “Hayır, beni ve Bakanlığı Özel Kalem müdürüm iyi yönetiyor demedim.” Bunu desin, biz de çıkalım, özür dileyelim.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)         

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Trabzon Milletvekili Sayın Aydın Bıyıklıoğlu…

AK PARTİ GRUBU ADINA AYDIN BIYIKLIOĞLU (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, toplumların temelde 3 problemi vardır. Bunların birincisi yoksulluktur, ikincisi cahilliktir, üçüncüsü de toplumsal huzursuzluklardır. Bu problemlerin temelinde çözümün odağını eğitim oluşturur. Eğitim, bilim, teknoloji; bu 3 problemi çözecek olan esaslardır.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak “Acaba ülkemizin geleceğine hükmedecek olan bu eğitim kalitesini yükseltip insanımızın eğitim değerlerini uluslararası standartların üzerine çıkartacak bir yol var mıdır?” sorusu aklımıza gelirse şimdi bakınız, bu Ankara’nın Çankaya’sında bir ilkokulda, bir ortaokulda, bir lisede, eğer Ağrı’nın bir ilçesinin köyünde, Edirne’nin bir köyünde, Hakkâri’nin Şemdinli’si ve bir köyünde aynı kalitede eğitim verebiliyorsanız, insanınıza en büyük fırsat eşitliğini sağlamışsınız demektir. Böyle bir projenin adı “FATİH Projesi”dir.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Nerede?

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – Göreceksiniz.

Bakın, herhangi bir ilçede, Ağrı’nın ilçesini düşünün ve oradaki bir lisede, bir fizik dersinden herhangi bir konuyu Millî Eğitim Bakanlığının Bilgi Teknolojileri Merkezinden seçip o dersi, o konuyu karşınıza aldığınız zaman -o öğrencileri kastediyorum- en kaliteli lisede dersin anlatıldığı gibi o konu anlatılacak, onunla ilgili ne kadar çözülmesi lazım gelen soru varsa onlar da soru paketi olarak… Öğrenmek isteyen için o köyde olmak veya Ankara’nın Çankaya’sında olmak arasında bir fark olmayacak.

Şimdi, bakınız, burada çok konulara değinildi. Bu “4+4+4” diye ilköğretim ve eğitimi düzenleme kanunu hakkında arkadaşlar, herkes, kendine göre bir yorum yaptı. Bu kanunla ilgili düzenlemenin yapıldığı sırada Millî Eğitim Komisyonuna ben de gittim ve muhalefetten yılların politikacısı sayın vekil yanıma geldi ve önce kendisiyle tanıştık, daha önce üniversitede akademisyen olduğumu… Bu tanışmadan sonra kendisine şunu söyledim: “Bakın, özgürlükler… Demokrasi özgürlükler rejimidir. Siyaset kurumunun vazifesi özgürlük alanını açmak, vatandaşa da tercih hakkını tanımaktır. Senin oyunu aldığın veya benim oyunu aldığım herhangi bir kimseye bu düzenlemede baskı, yönlendirme, zorlama var mı? Yok.”

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Var.

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – Yok.

Evet, üç sene evvel, beş sene evvel bir kimse çocuğunu hangi eğitimi zincirinden geçirmek istiyorsa o şartlar şimdi var. Şimdi bir şey var, doğru, özgürlük alanı açıldı, tekdüzecilikten Türkiye kurtuldu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Evet o tekdüzecilik Sovyetler’de var, onlar da terk etti. O kafaları Türkiye terk etmeden Türkiye’de bazı şeyleri bazılarının kafasından değiştirmek mümkün değildir.

Bakın, saygıdeğer milletvekilleri, yıl 1996-97, televizyonda izlediğim bir olayı sizlerle paylaşacağım: İstanbul’da, ağustos ayı sonu eylül başı, bir bayan kardeşimiz oğlunun kolundan tuttu ve o çok üzerinde konuşulan imam-hatibe oğlunu yazdırmaya götürüyor. Muhabir yetişti, “Neden oğlunuzu bu okula yazdırmak istiyorsunuz?” O kardeşimiz yaz olduğu için etek, bluz giyiyordu, başı da açıktı, bakınız, şunu söyledi, dediği şu cümle… Bu okula gidenlerden avukat oluyor, mühendis oluyor, doktor oluyor ama bu okulların bir özelliği var. Bu okullara gidenler içki, sigara, uyuşturucu maddeler… Evet, korunuyor, bunlarla bağı olmuyor.

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Öbür okullarda içki mi içiliyor?

ENGİN ALTAY (Sinop) – Var, var, orada da var, orada da var.

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – O bayan kardeşimiz size şimdi cevap verecek.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Bölücülük yapıyorsun Sayın Vekil, bölücülük yapıyorsun!

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Öbür okullara gidenler uyuşturucu mu içiyorlar? Niye ayırıyorsunuz?

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – Bakınız, “Ben oğlumu kurtarmak istiyorum, imam-hatibin sonucunda, o düşündüğünüz değil, oğlum mühendis olsun, doktor olsun, avukat olsun.” diyor.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Aynı zamanda imam olsun, değil mi!

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – Altı sene sonra, o annenin yerine…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) - …kendinizi koyun, onun oğlunun yerine de kendi çocuğunuzu koyun. Onun bütün dünyasını yıktınız. 28 Şubatı kastediyorum, size demiyorum.

Kıymetli kardeşlerim…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Kardeşin falan değiliz biz senin.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bıyıklıoğlu.

AYDIN BIYIKLIOĞLU (Devamla) – Çok teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bıyıklıoğlu, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, gerek şimdiki hatip gerek bir önceki hatip grubumuza sataşmada bulunmuştur.

ŞABAN DİŞLİ (Sakarya) – Yahu, sen grup başkan vekili misin? Grup başkan vekili konuşur.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – “Sataşma konusu nedir?” diyeceksiniz.

Fakir fukaraya verilen bursla ilgili “Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir.” demiştiniz. Ben, 1 Ekim 2012 tarihinde (2/804) sıra sayı numarasıyla…

Teşekkür ederim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Tutanaklara geçti zaten söylediği Sayın Başkan.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal ve Trabzon Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu’nun CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Siyaset ikiyüzlü olamaz. Siyaset doğru, dürüst, namuslu olmalı. Neden bunu söylüyorum? Siyasetin namuslu ve dürüst olmasının bir timsali olarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz kanun teklifini sunuyorum size ben. [AK PARTİ sıralarından alkışlar(!)]

SONER AKSOY (Kütahya) – Aferin! Bravo!

MAHMUT TANAL (Devamla) - (2/804) sayı numarasıyla 1 Ekim 2012 tarihinde, yoksul, fakir fukaraya Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca burs verilmesine ilişkin kanun teklifi verdim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – İptal ettiren kim?

AHMET YENİ (Samsun) –Kim iptal ettirdi onları?

MAHMUT TANAL (Devamla)  – Ve burada, Meclis Başkanlığı bunu İçişleri Komisyonuna asıl komisyon olarak havale etti. İçişleri Komisyonu bu konuyu ele aldı, AKP’nin oylarıyla reddedildi.

AHMET AYDIN (Adıyaman)  – Hayır, hayır…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Sizi tüm öğrencilere şikâyet ediyorum…

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Geç bunları geç!

MAHMUT TANAL (Devamla)  – …halka şikâyet ediyorum. İkiyüzlüsünüz, riyakârsınız siz aynı zamanda. Kanun teklifini reddettiniz siz. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İki: Biraz önceki hatip şunu söyledi: “Efendim, imam-hatip dışındaki okullarda okuyan öğrenciler esrar kullanıyor, içki kullanıyor.” Başbakanın yeğeni neden yakalandı? Esrardan mı yakalandı, eroinden mi yakalandı? Hangi okul mezunuydu o? Siz ayrımcısınız, siz bölücüsünüz! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Yakışmıyor!

BAŞKAN – Sayın Tanal… Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (Devamla) – İmam-hatipte okuyan da normal lisede okuyan da bizim kardeşimizdir, bizim vatandaşımızdır, bizim parçamızdır. Sizi bölücülükle suçluyorum. “Kahrolsun bölücüler!” diyorum ben. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) – Aynen!

BAŞKAN – Buyurun.

6.- Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

Tabii, siyasette ikiyüzlülük olmaz, çok iyi bir ifade. Namuslu yapılır, dürüst yapılır. Namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde belediyelerimizin, tüm belediyelerin fakir fukaraya verdiği bursları Anayasa Mahkemesine götürüp iptal ettireceksiniz, sonra gelip burada “Bizim kanun teklifimiz vardı.” diyeceksiniz. Bunu bu halk yutmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)  İkiyüzlülüğün daniskasıdır bu, namussuzluğun -varsa eğer- daniskasıdır bu, kusura bakmayın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olmadı Ahmet, olmadı!

AHMET AYDIN (Devamla) – Önce kendinizi çek ediniz. Ne yaptığınızı çok iyi bilin. Fakir fukaranın aldığı bursları iptal ettireceksiniz, sonra “Bizim teklifimizdir.” diyeceksiniz.

Değerli arkadaşlar, vatandaş bizi izliyor, millet bizi izliyor; millet bunları yutmaz, millet bunları yemez.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olmadı Ahmet, olmadı!

AHMET AYDIN (Devamla) – Anayasa Mahkemesine götürdüğünüz bütün kanunları millet takip ediyor kusura bakmayın.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Anayasa Mahkemesi kimin mahkemesi kardeşim?

AHMET AYDIN (Devamla) – Ondan sonra gelip bizi öğrencilere şikâyet edeceksin; ne öğrenciler yer bunu, ne bu millet yer bunu.

İkincisi, değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımızla alakalı, ailesiyle alakalı, yakınlarıyla alakalı hakikaten çok hazin dolu, çok üzüntülü konuşmalar yapılıyor. Ben bunu Mahmut Bey’e yakıştıramadım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Olmadı Ahmet, olmadı!

AHMET AYDIN (Devamla) – Burada kişisel, bireysel birtakım hususların dile getirilmesi, olmayan şeylerin olmuşçasına gösterilmesi, dürüstlükle, hüsnüniyetle, iyi niyetle asla bağdaşmaz.

Değerli arkadaşlar, bu ülkenin evlatlarının özgürlük hakkı olması lazım. Ailelerin, öğrencilerin, istediği çocuğu istediği okula gönderme hakkının olması lazım. Devletin, Millî Eğitim müfredatı altında, denetimi altında istediği dersi seçme imkânı olması lazım. Artık, bu ülkede tek parti zihniyeti yok olmuştur. Millet istediği şekilde, istediği okulu, istediği dersi seçme hakkına kavuşmuştur.

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan…

AHMET YENİ (Samsun) – Senden başka kimse yok mu? Yeter be!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Otur bir yerine…

BAŞKAN – Şimdi, bakın Sayın Tanal, siz “bölücü” dediniz, “ikiyüzlü” dediniz, başka şeyler de söylediniz.

AHMET YENİ (Samsun) – Evet, her şeyi dedi.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Otur bir yerine…

BAŞKAN – Bir saniye Sayın Tanal…

Sayın Aydın size yönelik, şahsınızı ilzam eden hakaret veya herhangi bir ithamda bulunmadı; cevap verdi, dikkatle izledim.

Hayır… Şimdi devam ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)         

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN - Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Aydınlıoğlu.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yükseköğretim kurumları bütçesi üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesinde ve şekillenmesinde çok önemli rol oynayan üniversitelerimiz yaratıcılık ve yenilik gibi kavramların çok sık tartışıldığı, bilgi ve teknolojinin öneminin giderek arttığı bir dönemde bilgiyi yöneten, dönüştüren ve her geçen gün önemini artıran kurumlardır.

Dünyanın hızla değişiyor ve dönüşüyor olması üniversitelerimize de yeni görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Son yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranının yükselmesi ve çeşitliliği, hızla gelen genç nüfusumuzun yoğunluğu yükseköğretime olan talebi de artırmaktadır. Bu yoğun talebi karşılamak üzere 2003 yılından bugüne kadar yükseköğretime yapılan büyük yatırımlar, ülkemizin her iline yaygınlaştırılan üniversiteler ve vakıf üniversitelerinin de kurulmasının desteklenmesiyle on yıllık süreçte çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

2002 yılında 53 devlet ve 23 vakıf üniversitesi olmak üzere üniversite sayısı 76 iken, 2003-2012 yılları arasında 50 devlet, 42 vakıf üniversitesi kurulmuştur. Böylelikle, 103 devlet ve 65 vakıf üniversitesi olarak toplam üniversite sayısı 168’e ulaşmıştır. Bu yeni üniversitelerimize akademik personel yetiştirmek amacıyla her yıl yurt dışına bin öğrenciyi dünyanın en prestijli okullarında eğitime gönderme projesi başlattık ve 2003-2013 yılı içinde 14 bin kadro alınmasıyla ilgili açıklama yaptı Maliye Bakanımız.

Değerli milletvekilleri, yükseköğretimde okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 27’yken 2012 yılında yüzde 66’ya yükselmiştir. Böylece Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda öngörülen yüzde 48 brüt okullaşma oranı hedefi geçilmiştir.

Yine, yurt içinde ve yurt dışında protesto ve yürüyüşlere sebep olan öğrenci harçları, çok şükür, AK PARTİ Hükûmeti döneminde kaldırılmıştır.

2002 yılında 2 milyar 495 bin TL olan Yükseköğretimin bütçesi, 2013 yılı bütçesinin 15 milyar 227 milyon TL olarak öngörülmesiyle birlikte, 2002’ye göre artış oranı yüzde 510’a ulaşmıştır. AR-GE’ye ayrılan pay ise 2002 yılında 57 milyon TL iken 2012 yılında 2 milyar 654 milyon TL’ye ulaşmış ve artış oranı yüzde 4.502 olmuştur.

Değerli milletvekilleri, artık, Türkiye eski Türkiye değil. Bilimde yarışan yeni bir Türkiye var. Hızına ayak uydurulamayan bir Türkiye var. İkna odalarının olmadığı; fikir, kimlik, inanç ve kılık kıyafetle uğraşılmayan, dünyadaki hızlı gelişme ve değişimle yarışan bir Türkiye var. Teknoloji ve bilgide dünyayla yarışan bir Türkiye var. Pırıl pırıl donanımlı gençlerin yetiştirildiği okullarımız var. Her ilde artık bir üniversitemiz oldu. Yeni kurulan üniversiteler sayesinde şehirlerimizde sosyal, ekonomik ve kültürel yönden çok büyük hareketlilikler sağlandı. Sanayi, turizm, ticaret ve üniversitelerin iş birliği oluşturuldu. Odalar ve borsalarla üniversitelerimiz entegre oldu. Vakıf ve devlet üniversiteleri arasında tatlı bir yarış ve rekabet gelişmeye başladı. Dolayısıyla, öğrenci memnuniyeti arttı.

Değerli milletvekilleri, Türkiye’de AK PARTİ iktidarı ile geçen on yıl, 21’inci yüzyılın ilk on yılıdır. Eğitim ve sağlığa ayrılan pay bütçemizin en büyük paylarıdır. Bizim ülke için derdimiz var, ülke için sevdamız var. Türkiye dönem dönem büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Bu milletin evlatları, bazıları hazmedemese de büyük bir irade ve özveriyle bu ülkeyi ayağa kaldırıyor. Son on yılda ülkemiz büyük bir sıçrama ve kalkınma hamlesi başlattı. Ülke nereden nereye geldi. Artık onlarca ülkeye pasaportsuz girdiğimiz onurlu bir ülkenin şerefli evlatları olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

21’inci yüzyıla Türkiye 2 büyük projeyle başladı. Biri, içerideki yenileşme, kurumlarımızın demokratikleştirildiği ve yeniden yapılandırıldığı ileri atılım projesi. İkincisi, etki alanını genişleten bir Türkiye. Bütün ülkelerle diyalog ve sıfır sorun politikası, ticaret, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma. Türkiye ilk kez milletinin büyük iradesi ve desteğiyle darbelerden uzak bir atılım ve demokratikleşmeyi gerçekleştiriyor. Türkiye genlerine dönüyor. Biz, geçmişin tüm tahribatını tamir etmek zorundayız, 71 muhtırasını tamir etmek zorundayız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ AYDINLIOĞLU (Devamla) – Evet, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aydınlıoğlu.

Kocaeli Milletvekili Sayın Fikri Işık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun.

AK PARTİ GRUBU ADINA FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 2013 yılı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; talebin arzdan fazla olduğu her alanda sıralama, tercih veya seçim yapmak bir zorunluluktur. Devletin sunduğu ve sıralama, tercih veya seçim gerektiren iş ve işlemler, toplumun bütün kesimlerini bire bir ve yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, tüm bu işlemlerin hak ve adalet ölçüsüne en uygun şekilde yapılması, kamu otoritesinin en önemli ve öncelikli görevleri arasındadır.

1974 yılında sadece üniversite sınavları için “Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme” ismiyle kurulan, ancak bugün üniversite sınavları, KPSS; meslekte yükselme, ALES, KPDS gibi 16 farklı türde sınav yapan ÖSYM, ülkemizin kuşkusuz en önemli kurumlarından biridir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda hak ve adaletin sağlanması açısından en önemli unsurlar, sınav güvenliği, sınav içeriği ve sınav yöntemleridir.

Uzun yıllar boyunca hemen hemen her sınavdan sonra sınav güvenliğine ve sınavların içeriğine yönelik pek çok tartışma yapılmış, ancak olaylar genelde kusur, ihmal veya bireysel yanlış olarak görülerek, kurum kapsamlı bir denetimden geçirilmemiştir. Ta ki 2010 Temmuz ayında yapılan KPSS sınavında kopya çekildiği iddiaları üzerine ÖSYM Başkanının istifa etmesi, kurumda ciddi bir reform ihtiyacını gün yüzüne çıkarmıştır.

Kurum, 3 Mart 2011’de 6114 sayılı Kanun’la çağın gerekleri göz önünde bulundurularak, vizyoner bir anlayışla yüce Meclisimiz tarafında yeniden yapılandırmıştır. Kurumda yeni bir yönetim iş başına gelmiş ve özellikle sınav güvenliğine yönelik pek çok adım peş peşe atılmıştır. İlk olarak, bireylerden bağımsız çalışabilen, her işin ne zaman, kim tarafından yapıldığının kaydının tutulduğu bilişim sistemleri kurulmuştur. Sınav sürecinin başlangıcından sonuna kadar gerekli her aşamada “kırmızı alan”, “sır cihazlar”, “e-imza”, “sinyal kesiciler”, “GPS” ve “kamerayla takip” gibi pek çok tedbir yürürlüğe konmuştur. Her adaya farklı soru kitapçığı ve cevap anahtarı uygulaması, sınav güvenliği açısından son derece önemli bir adımdır. Adayın soru kitapçığı ve cevap anahtarını internet ortamında görebilmesi de açıklık ve şeffaflık adına son derece önemli bir adımdır. Tüm bunlar ve burada zaman darlığından dolayı sayamadığımız çalışmalarından dolayı ÖSYM Başkanını ve ekibini kutluyoruz. Her zaman ve her yerde olduğu gibi, değişimden rahatsız olanların, sınav ticareti yapanların, kopyacıların, bu işten menfaat sağlayan birtakım karanlık çevrelerin yürüttüğü karalama kampanyalarını da ibretle izliyoruz.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Kopyacı kim, asıl kopyacı?

FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu yapılanların yanında ÖSYM’nin, tüm sınavları sadece çoktan seçmeli sınav yöntemine göre yapıyor olması kuşkusuz önemli bir eksikliktir. Sadece sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç odaklı bir anlayış da benimsenmelidir. Sınavda mutlaka objektif ölçme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde açık uçlu soru yöntemi de uygulanmalıdır. Özellikle üniversite giriş sınavlarında, okulu merkez alan eğitim anlayışının gereği olarak, ortaöğretim müfredatındaki tüm zorunlu derslerden sorular sorulmalıdır. Ayrıca, belirli alanlarda özel yetenekleri de ölçen sınavlar yapılabilmelidir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, artık ÖSYM’nin elektronik sınav yapması kaçınılmazdır. Bunun için gerekli olan fiziki ve teknolojik altyapı mutlaka hazırlanmalıdır.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bir de evlere servis yapın!

FİKRİ IŞIK (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kadar önemli görev ifa eden ÖSYM’nin günlük politik tartışmaların dışında tutulması mutlaka gereklidir. Sınavlara yönelik en küçük yanlışın, kusurun, eksikliğin veya ihmalin hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeden hem idari hem de gerektiğinde adli yaptırımla karşılaşması son derece önemlidir. Bunun yapılıyor olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz.

Hak ve adaletin temini açısından sınav güvenliğine, sınav yöntemlerine ve sınavların içeriğine yönelik yapılacak her çalışmayı, atılacak her doğru adımı destekleyeceğimizi belirtiyor, ÖSYM’nin ve tüm 2013 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Osmaniye Milletvekili Sayın Suat Önal, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı merkezî yönetim üniversiteler bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bir milletin karanlıklardan kurtulup aydın yarınlara çıkabilmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için tüm eğitim kurumları gibi üniversiteler de çok önem arz etmektedir. Öğretim ve araştırma kurumları olmanın dışında, bilgi üreten, ürettiği bilgiyle toplumsal gelişime ve kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayan, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan gücü yetiştiren üniversiteler, bulundukları şehirlerin gelişmesinde lokomotif görevi yapmakta, kurulmuş oldukları bölgelere sosyokültürel ve ekonomik açıdan büyük katkılar sağlarken, bölgesel ve yerel sorunların çözümüne de ışık tutmaktadır.

Değerli milletvekilleri, AK PARTİ iktidarında eğitime ve üniversitelere büyük önem verilmiş, ayrılan bütçelerde önemli artışlar olmuştur. Üniversitelerin 2002 yılı bütçesi 2,5 milyar iken 2013 yılında 15,2 milyar TL’ye çıkartılmıştır.

Bu aziz millete hizmette ilkleri yaşatan AK PARTİ Hükûmeti, bu yıl ilk defa, birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin öğrenim harçlarını kaldırmış ve yaklaşık 2 milyon 300 bin öğrenci bundan istifade ederek yükseköğrenim harcı ödememiştir. 2013 yılı için üniversitelere 14 bin akademik ve idari kadro tahsisi yapılmıştır.

Değerli milletvekilleri, 2002 yılında 53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak üzere toplamda 76 olan üniversite sayısı bugün itibarıyla 103’ü devlet, 65’i vakıf olmak üzere toplam 168’e ulaşmıştır. Bu artış ile birlikte Hükûmetimiz döneminde üniversitesiz il kalmamış, her ile bir üniversite kurulma hedefine ulaşılarak tüm illerimizin bilimin ışığıyla aydınlanması sağlanmıştır. Milletvekili seçildiğim Osmaniye ilinde de 2007 yılında, AK PARTİ iktidarı döneminde yasayla Korkut Ata Üniversitesi kurulmuş olup üniversitemizin bünyesinde bugün 5 fakülte, 2 enstitü ve 5 yüksek okulda yaklaşık 7 bin civarında öğrenci öğrenim görmektedir.

Değerli milletvekilleri, üniversiteler söz konusu olmuşken şu hususu da vurgulamadan geçemeyeceğim: Anayasa’nın 24’üncü maddesi ile din ve vicdan hürriyeti teminat altına alınmış olmasına rağmen inançlarından dolayı başını örten kız öğrencilerimiz yakın geçmişte üniversite kapılarında mağdur edilerek üniversitelere alınmadılar, öğrenim özgürlükleri engellendi ve ikna odalarında psikolojik baskıya maruz bırakıldılar. Merhum Necip Fazıl Kısakürek’in:

“Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,

Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” dizelerinde ifade ettiği gibi, gözyaşları içerisinde bu yavrularımız yıllarca öz vatanında zulme uğradı ama şükürler olsun ki AK PARTİ döneminde vesayetçi anlayışın kaldırılması ve Türkiye’nin normalleşmesi ile bu zulümler de son buldu.

Yine, birçok gencimiz üniversiteye giriş sınavlarında haksız katsayı uygulamasıyla mağdur edilmiş ve gelecekleri karartılmıştı. Şükürler olsun ki o haksızlık da artık bizim dönemimizde giderildi.

“Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya!” (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar) diyen üstat Necip Fazıl bugünleri yaşasaydı Türkiye'nin nasıl şahlandığını görecek ve belki de bu yükselişi şöyle ifade edecekti:

“Hayaller gerçek oldu,

İşte AK PARTİ var ya,

Şahlandın artık ,

Sırtın yere gelmez Sakarya!” (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

“Şimdi, övün Sakarya,

Övünmek vakti bu an.

Sen Fatih’in neslisin,

Unutma, şanlı tarihini an.”

Bu duygularla, 2013 yılı bütçesinin üniversitelerimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Birleşime bir saat ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 13.38

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.42

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon burada, Hükûmet burada.

11’inci tur görüşmelerinde şimdi söz sırası Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Nazmi Gür’de. (BDP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

BDP GRUBU ADINA NAZMİ GÜR (Van) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Dışişleri Bakanlığı 2013 yılı bütçesi üzerine Barış ve Demokrasi Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Orta Doğu’da taşlar yerinden oynadı, cin şişeden çıktı ve kazanlar kuruldu, fokur fokur kaynıyor. Türkiye de işte bu ateş çemberinin içinde kendine yol aramaya, yol bulmaya çalışıyor. Fakat burada Türkiye'nin yaptığı çok ciddi, önemli, tarihî bir hata var: Fokur fokur kaynayan, içinde olduğu kazana bir de alttan ateşi destekliyor, ateşi besliyor, âdeta harlandırıyor. Allah sonunu hayır getirsin.

Değerli arkadaşlar, dış politikamızı, AKP’nin dış politikasını özetle şöyle dile getirebiliriz: Bir taraftan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve arkasından ABD ve Batılıların olduğu bir cenah, bir kol, bir eksen. Bunun, Türkiye'nin aktif, tırnak içinde, politikasını da gözetirsek ciddi bir Sünni eksen olduğunu hemen görürsünüz. Diğer taraftan da İran, Irak, Suriye var. Bunların da arkasında özellikle Çin ve Rusya’yı da sayarsak buradaki Şii ekseni de rahatlıkla görebilirsiniz. İşte buradaki tehlike, Sünni ve Şii çatışmasının yani bir mezhep çatışmasının Orta Doğu’da varlığını büyük bir ölçüde hissettirmesidir.

Bir taraftan Suriye sınırına NATO eliyle Patriotlar yerleştirilirken, diğer yandan Malatya’ya radar üsleri kuruyoruz. İran’daki kimi resmî yetkililerin verilerine göre bu üçüncü bir dünya savaşının da yolunu açabilir ama Hükûmetimiz sağ olsun, rahatlıkla, bunları Türkiye’nin güvenliği için koyduğunu söylüyor. Ama tabii ki buna ne biz ne Türkiye kamuoyu ne de dünya kamuoyu inanmamaktadır.

Değerli arkadaşlar, genel olarak ifade etmek gerekirse, AKP Hükûmeti, içinde derin çelişkiler barındıran ve ilkelerden ziyade pragmatizmi esas alan bir dış politikayı esas almaktadır. Bir yandan Arakan'a milyonlarca dolarlık yardım yapılıyor, diğer yandan yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu diktatör Sudan yönetimi ile askerî anlaşmalar imzalanıyor. Bir yandan Suriye'ye "Halkın taleplerine ses ver." denilerek Esad'a savaş açılıyor, diğer yandan Suriye'deki Kürtler halkın bir parçası değilmiş gibi davranılıyor.

Hepimizin kabul ettiği üzere Türkiye kritik bir süreçten geçmeye devam ediyor, özellikle Orta Doğu bağlamında. Bir nevi Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Aslında sadece Türkiye değil, tüm Orta Doğu bu köprünün üzerindedir. Sırat Köprüsü metaforunu şunun için kullanıyoruz değerli arkadaşlar: Önceden hesap verebilmenin, gelecekte aynı hataları yapmamanın önüne geçilebileceği umudunu taşıyoruz hâlâ. BDP olarak bu umudu hep koruduk. Geçen yıl da, bundan önceki senelerde de Hükümeti hayalperest politikalardan, maceraperest politikalardan uzak tutmaya, halkların özgürlüğünü ve barışını esas alan bir siyaset izlemeye hep davet etmiştik. Ama ne yazık ki değerli arkadaşlar, Türkiye, Suriye'deki iç savaşın başlıca taraflarından biri olmuştur.

İç savaş sürüyor. Her ne kadar Esad rejimi baskıcı politikalarıyla Suriye’deki Baas rejimini ayakta tutmaya çalışsa da yerine yapay bir şekilde ikame edilmeye çalışılan siyasal anlayışın da Esad rejiminin gerici anlayışından daha umut verici olmadığı son derece açıktır. Bu gerçeklere rağmen Türkiye, aynı gerici anlayışa sahip birtakım silahlı grupları kendi hassasiyetlerine ve önceliklerine göre yönlendirerek Suriye'deki istikrarsızlığın artışına, dökülen kanın artmasına zemin hazırlamıştır. Kürtçe adı “Serekaniye” olan ve Arapça “Resulayn” olarak bilinen ve Ceylânpınar'ın hemen karşısındaki yerleşim bölgesine Türkiye sınırından silahlı grupların zor kullanarak müdahale etmeleri bunun en gerçekçi ve en aktüel örneklerinden birisidir değerli arkadaşlar.

Özellikle Kent Meclisi Başkanı Abid Xelil’in de aralarında olduğu birçok sivil Arap ve Kürt’ün ölümüne sebep olan bu çeteciler maalesef Türkiye topraklarını kullanarak Suriye’ye girmeye devam ediyor ve çatışmalar bugün itibarıyla orada, Resulayn’da devam ediyor.

Değerli arkadaşlar, ancak ne yazık ki son aylarda Türk dış politikasının karar vericileri Suriye konusunda bir Kürt-Arap çatışması çıkarmaya çalışıyor. Suriye’de yaşayan Arapları da Kürtleri de kendi çıkarlarına uyacak şekilde bir çizgiye çekmek gibi sömürgeci bir zihniyetle karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Arapların Sünni olanını, Kürtlerin de biat edenini makul gören bir Türk dış politikasının en başta Türkiye’yi vuracağı son derece açıktır. Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kürt ve milyonlarca Alevi varken arı kovanına çomak sokmak gibi, Suriye’yi hayalperest ve vizyondan yoksun politikalarla karıştırmak gerçekçi bir politika değildir.

Değerli arkadaşlar, eğer bir vizyondan bahsetmek gerekirse Orta Doğu’nun medeniyet tarihini temel alarak bir analiz yapmak gerekir. Suriye’yi, Irak’ı ya da İran’ı değerlendirirken binlerce yıllık Orta Doğu tarihini yani medeniyet tarihini göz önünde bulundurmanın daha yararlı olacağı kanısındayız. Salt etnik temelde, salt ekonomik çıkarlar temelinde ya da salt mezhepsel temelde bir Orta Doğu çözümlemesi yapmak yanlışlara yol açar, imkânsızı başarmak anlamına gelir.

Değerli arkadaşlar, AKP Hükûmetinin kullandığı müdahaleci söyleme bakıldığında, Neo-Osmanlıcı ya da Sünni ekseni merkeze alan politikaların ne kadar temelsiz olduğu da kolayca görülür.

Bu agresif söylemin komşularla olan ilişkilerin de gerilmesine sebep olduğu açıktır. Suriye ile zaten dolaylı bir savaş hâli söz konusudur. Irak’ın tüm bileşenleriyle sorunları giderek artıyor. İran’la ilişkiler, Suriye’deki yanlış politikalar ciddi zarar gördü ve görmeye devam ediyor. Ermenistan ile ilişkiler düzelir gibi olacaksa da yine eski hâline dönmüş durumda.

Bölgede etkinliğini artıran Rusya ile ilişkilerde de Suriye ve enerji nakil hatları ekseninde gerilimli olduğu görülmektedir.

Kıbrıs’la çözümsüzlük hâli ise devam ediyor. Yunanistan’la ilişkiler bu bağlamda istikrarsızlığını sürdürüyor.

Başbakan Erdoğan diyor ki: "Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz, her yerle biz de ilgileniriz." Bu yeni dış politikanın âdeta yeni hedefi olmuştur. Eğer herkes ecdadına dönüp, nerelere kadar at sırtında gittiğine bakıp ona göre vizyon geliştirecekse üçüncü dünya savaşının çıkması kaçınılmaz olacaktır. Başbakan Erdoğan ve AKP Hükûmeti bu    Neo-Osmanlıcı söylemi terk etmelidir. Anadolu halklarının barış içinde bir arada yaşamasının imkânlarını sağlayacak bir söylemi kullanmalıdır. Orta Doğu’da barışın yolu halkların birliğinden geçer.

Padişahlık, halifelik döneminin saltanat devri de bitti. İttihat Terakki maceraperestliğinin de artık devri bitmiştir. 1923'ten günümüze kadar resmen kapalı kutu olan dış politikanın da artık geçerliliği kalmamıştır. Günümüzde her sözün, her politik adımın bir karşılığı vardır. Bu sorumlulukla hareket edilerek bir dış politika vizyonuna ihtiyacımız vardır.

Türkiye dış politikasının yumuşak karnının Kürtlerin olduğunu herkes açıkça biliyor. Kürtlerin herhangi bir bölgede sahip olacağı statü ne yazık ki Türkiye karar vericileri tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Her ne kadar anti Kürt politikaları söylemde “PKK ile mücadele" olarak perdelenmeye çalışılsa da ne Irak Kürdistan'ındaki kazanımlar ne de Suriye'deki Kürtler birliği engellenememiştir. Kazanımları sekteye uğratılmaya çalışılsa da artık Kürtler birbirlerine karşı mücadele etmeyeceklerdir. Bunun sözünü vermişlerdir. Bunun yanlışlığını da hep birlikte görmüşlerdir.

Burada Kürtlerin eski Kürt olmadığını açıkça görmek mümkündür. Artık Kürtler 19’uncu yüzyılın, 20’nci yüzyılın Kürtleri değildir. Karşınızda 21’inci yüzyılın Kürtleri vardır ve 21’inci yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır.  Kürtler kaçınılmaz olarak özgürlüklerini elde edeceklerdir.

Kürtler devlet statüsüne sahip olmasa da Orta Doğu'da bir bütün olarak anahtar aktörlerin başında gelmektedir. Yani Orta Doğu'nun anahtarı olarak Kürtlerle gerçek anlamda kurulacak birlik herkese kazandırır. Dışişleri Bakanımız da bunun farkında olacak ki Suriye'deki Kürtlerin birliğini hâlen ortadan kaldırmanın derdine düşmüştür. PYD'siz bir Kürt oluşumunun arayışını sürdürmeye devam etmektedir.

Suriye Kürtlerini biraz sosyolojik ve politik bağlamda tanımaya çalışırsanız anlayacaksınız ki PYD ve temsil ettiği siyasal çizgi Suriye'deki Kürt muhalefetlerinin temel gücüdür. Suriye Kürtlerinin büyük çoğunluğunun sonuna kadar desteklediği bir partidir PYD. Bu gerçeği görmezden gelerek diğer partileri PYD'ye karşı kışkırtmaya çalışmak ya da bir şekilde izole edilmesini sağlamak boşa kürek çekmektir.

Şimdi, PYD'yi siyaset sahnesinden çektiğinizde edilgen ve aktör niteliğini kaybetmiş bir Kürt muhalefeti kalacak geriye. Böyle bir durumu hiçbir Kürt partisi kabul etmeyecektir. Suriye’deki 16 Kürt partisinin oluşturduğu Kürt Yüksek Konseyi tüm Kürtleri temsil etmektedir. İnanıyoruz ki Suriye Kürtleri gelecekteki demokratik Suriye’de barışın ve istikrarın en önemli aktörü olacaklardır.

Değerli arkadaşlar, meşru olmayan yöntemlerle, halkın iradesinin dışında gerçekleştirilen müdahalelerle bir yere varılmayacağı açıktır. Dahası, AKP'li siyasetçilerin Esed’e yönelik "Halkın taleplerine ses ver, onların isteklerini kabul et." gibi ifadeleri, söylemleri gerçeği yansıtmamaktadır, ciddi bir çelişkiyi ortaya koymaktadır.

Açıkça, samimiyetsiz ve ilkesiz bir tutumla karşı karşıyayız. Bu nedenle, AKP Hükûmetini bu yanlış politikayı terk etmeye ve Suriyeli Kürtlerin büyük destek verdiği PYD'yi hedef alan yaklaşımlardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Suriye ile ilgili olarak daha söylenecek çok şey var ancak zamanımız kısıtlı. Bu nedenle, AKP Hükûmetine kısaca şu çağrıyı yapmak istiyorum: Adil olmazsanız, ayrımcılık yaparsanız söyleyecek sözünüz kalmayacaktır. Barışın dilini konuşmazsanız, savaş sizi de vurur. Halkların taleplerini esas almazsanız tarih kitaplarında sadece bir parantezden öteye gidemezsiniz. Dürüst olmazsanız dostunuz da olmaz. Bugün yüzünüze gülenler yarın sizi Esed'in konumuna sokarlar. İç barışı sağlama dışında her söyleyeceğiniz sözünüz havada kalacaktır.

Değerli arkadaşlar, Filistin halkının özgürlüğü için gösterilen çaba kadar Kürtlerin özgürlük mücadelesi de anlaşılmalıdır. Kendi vatanında ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören halklardan bahsediyoruz burada. Sosyalist Enternasyonalin Cape Town'da deklare ettiği gibi Kürt sorunu artık Filistin sorunu gibi çok taraflıdır, çok uluslararası bir sorun hâline dönüşmüştür.

Değerli arkadaşlar, Kürt sorunu giderek uluslararasılaşan bir sorun hâline gelmiştir. Dolayısıyla Hükûmet, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri dikkate alarak 20 milyondan fazla Kürt’ü barındıran topraklarında barışı kalıcı hâle getirecek şekilde Kürt sorununu da çözmelidir. İç sorunlarını çözmüş bir Türkiye'nin dünyadaki konumunun daha üst sıralarda ve saygın olacağı açıktır.

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda durağan bir konuma geldi. Bu durağanlığı bazı AKP'li yetkililer AB'nin iç dinamiklerine ya da ekonomik nedenlere dayandırmaktadır.

Avrupa Birliği müzakere süreci yerli yerinde duruyor. Mekanizmaları her hâlükârda işlese bile, daha iyi bir birlik için sorunların nasıl aşılacağı yönünde yıpratıcı da olsa tecrübe artırıcı tartışmalar yaşanıyor. Bazı siyasetçiler bunu bir zayıflık gibi görebilir, ancak buna benzer krizler demokratik ülkelerde daha büyük ekonomik ve siyasal sıçramaların da imkânını artırmıştır. Bu nedenle, Türkiye Avrupa Birliği sürecinden asla kopmamalıdır.

Değerli arkadaşlar, kısaca da Kıbrıs sorununa değinmek istiyorum. Kıbrıs sorunu Avrupa Birliğine katılım sürecinin bir diğer önemli engelleyici sorunlarından biridir ve bu sorun çözümsüz olarak hâlâ karşımızda durmaktadır. Başbakan tarafından Kıbrıslılara “besleme” denilecek kadar onur kırıcı bir yaklaşım geliştirerek mi adalete ve barışa ve Kıbrıs’ta çözüme ulaşacağız? Bu, Kıbrıslılara karşı büyük bir haksızlık ve hakarettir, âdeta saygısızlıktır. Kıbrıs konusunda BDP'nin tavrı nettir ve bu parti programımızda da net bir şekilde yer almaktadır. Ada halkının iradesini esas alan bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs yani hem adadaki Rumların hem de Türk halkının ortak iradesini esas alan bir yaklaşım ancak Kıbrıs’ta sorunların çözümünün önünü açabilir.

Daha önce bütçe konuşmalarımızda da söz ettik değerli arkadaşlar, AKP Hükûmetinin bu konuda atacağı, çözüm konusunda atacağı her adımda, hem Avrupa Birliği sürecinde hem de komşularla olan sorunlar konusunda biz destekleyici bir tavır sergileyeceğiz.

Değerli arkadaşlar, diğer yandan da Filistin-İsrail konusundaki ilişkilere kısaca değinmek istiyorum. Biz parti olarak özellikle Filistin’in Birleşmiş Milletlerde gözlemci devlet statüsüne kavuşmasını büyük bir sevinçle karşıladık ve Filistin halkına ve bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ediyoruz ve saygıyla karşıladığımıza, onları kutladığımıza değinmek istiyoruz. Ancak Orta Doğu’da özellikle 2 büyük halk olan, devletsiz halk olan Kürtlerin ve Filistinlilerin özgürlüklerinin kalıcı bir biçimde -istikrarın ve barışın- sağlanması için her 2 halkın da özgürlüğe kavuşması gerekmektedir. Filistin halkının özgür, demokratik bir devlete sahip olması aynı zamanda İsrail halkının da, İsrail devletinin de güvenliğini sağlayacaktır. İsrail’in 1967 sınırlarına çekilerek, Birleşmiş Milletler kararlarının tamamına saygı göstererek Filistin halkının bağımsız devlet hakkını tanıması gerekiyor.

Bir taraftan değerli arkadaşlar, Sudan’da Darfur bölgesinde yaşanan katliamların baş sorumlusu El Beşir ile ilişkileri geliştireceğiz, bir taraftan da bölgede biz saygın bir ülke olacağız; bu konuda bu çifte standardı Türkiye’nin terk etmesi gerekiyor. Demokratik bir ülke olarak Türkiye dış politikada da bu yapıcı tavrını, demokratikliğini, demokratik ilkeler etrafında göstermek zorundadır.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Muş Milletvekili Sayın Sırrı Sakık… (BDP sıralarından alkışlar)

On dakika…

Buyurun.

BDP GRUBU ADINA SIRRI SAKIK (Muş) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ilgili konuşacaktım ama Türkiye’nin dış politikası konuşulurken ve geçtiğimiz bu önemli süreçten bir iki şey söylemek istiyorum ve bir iki çifte standarda vurgu yapmak istiyorum.

Aslında, geçen gün de söylemiştim ama Sayın Bakanımız burada olduğu için yeniden bunu tekrarlamak istiyorum. Tarih bizlere, yani bu ülkeyi yönetenlere bir fırsat sunuyor Sayın Bakanım, yani hem tarihi yeniden birlikte yaratabiliriz ve hayatın tanıdığı bu şansı da hep birlikte barış için değerlendirebiliriz.

Orta Doğu’da, evet, bu kadar ciddi gelişmelerin olduğu süreçte sizin Saddam sonrası ne yaptığınızı bir bütün olarak biliyoruz ama sizin o politikalarınızı tarih boşa çıkardı. O dönemde, yani Kürtlerin bir hak, hukuk, bir statü sahibi olmaması için ne gerektiyse hem merkezî hükûmette hem bölgesel hükûmette buna karşı ciddi çabalarınız oldu. En son, yani Talabani’nin seçilmemesi için de çok çaba sarf ettiniz ama oradaki realite farklıydı ve son dönemlerde yaptığınız Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle ilgili anlaşmaları önemli buluyoruz, onun için diyoruz ki tarih size tarihî bir fırsat sunuyor.

Siz Kerkük’te Türkmenlerle Kürtlere karşı bir şey oluşturacağınıza… Zaten oradaki Türkmenlerle Kürtler iç içe, bir barış içerisinde yaşıyorlar -bölgesel hükûmette de ciddi bir şekilde- yani resmî dilleri var ve merkezî hükûmette görev alıyorlar. Siz Musul’da da Arapları aynı şekilde Kürt oluşumuna karşı desteklediniz. Şimdi onun için diyoruz ki bu politikaların hepsi, bu kırmızı çizgiler yok oldu gitti, şimdi size tarih bir fırsat sunuyor. Türkiye Kürdistan’ında yaşayan Kürtlerle barış sürecini başlatın, Suriye’deki Kürtlerle de bu barış sürecini başlatabilirsiniz. Türkiye’deki Kürtlerle barışırsanız ve daha önceki bölgesel… Yani güney Kürdistan’daki gelişmelerde ciddi bir ekonomik anlaşma yaptığınız, siyasi anlaşmalar yaptığınız… Bunların hepsi önemlidir, bunları destekliyoruz.

Bakın, dün Dolmabahçe’de Suriyeli muhaliflerle Sayın Başbakan görüştü, önemli bir görüşmeydi. Aynı görüşmeyi Suriye Kürtlerini… Yani içinden PYD’yi çıkararak değil, yani PYD’nin orada ne kadar güç sahibi olduğunu siz de biliyorsunuz. Eğer gerçekten Kürtlerle bir diyalog ve müzakere sağlanacaksa Dolmabahçe’de Kürt muhaliflerin hepsi toplantıda olmalıdır. Sizinle dışarıda sohbet ettik, siz PYD’nin olmayacağını söylüyorsunuz ama bu olmayınca Suriye politikaları eksik kalır, yarım kalır. Sayın Bakanım, bir şeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, gittiğiniz Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Sayın Mesut Barzani’yle bir görüşmeniz oldu. Burada sizi karşılıyorlar, konukseverliğin evrensel yasalarını görüyorsunuz. Burada Türk Bayrağı var, hemen Mesut Bey’in arkasında da Irak Bayrağı ve yanında da Kürdistan bölgesel bayrağı var. Konukseverliğin evrensel yasası budur. Ama siz Mesut Bey’i burada, buraya davet ettiğinizde Mesut Bey’in bütün değerlerini, Kürt halkının bütün değerlerini yok hükmünde sayıyorsunuz. Bakın, burada sadece Türk Bayrağı var. Şimdi siz bunu yok hükmünde saydığınızda oradaki bölgesel yönetim yok hükmünde mi sayılıyor? Yani bir halkın diline, kültürüne, kimliğine, bayrağına, renklerine niye saygısızlık yapılıyor veyahut da neden korkuluyor? Aynı şey, mesela Sayın Başbakan da oraya gittiğinde, evet, Türk Bayrağı var, merkezî hükûmetin bayrağı var ve bölgesel bayrak var ama Sayın Mesut Barzani Türkiye’ye geldiğinde Sayın Başbakanla sadece Türk Bayrağı. Şimdi, bu da doğru değil çünkü isteseniz de istemeseniz de orada bir Kürdistan Bölgesel Yönetimi var, renkleriyle, bayrağıyla… Ha, bayrağın rengini mi bilmiyorsunuz? Sarı, yeşil, kırmızı; bu renklerden korkmayın, bu renkler Kürtleri temsil ediyor yani kardeş halkları bayraklarından, renklerinden korkmayın ve ben sizi gerçekten… Orta Doğu’da yani model bir ülke yaratılacaksa Kürtlerin müttefiki Türklerdir, Türklerin de müttefiki Kürtlerdir ve Kürtlerin ne kadar Türklere ihtiyacı varsa Türklerin de bir o kadar hem Türkiye’de hem de Orta Doğu’da Kürtlere ihtiyacı vardır.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; aslında Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşurken… Yani biz şiddet ülkesinde yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında spor deyince akla dostluk gelir, barış gelir. Mesela Güney Afrika’da, Mandela’nın ülkesinde, 11 resmî dil vardır, orada farklı halklar yaşar, orada spor şiddete dönüşmez -bakın farklı halkların yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyorum- Mandela’nın tutumuyla oradaki bütün halklar spor alanında gök kuşağını oluştururlar ama bizim ülkemizde tam tersine. Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçı var ama Fenerliler gidemiyor. Yahu, şiddetin bu kadar egemen olduğu bir alanda spordan bahsedebilir misiniz? Siz gidip dışarıdan dünyanın parasını vererek onlarca sporcuları transfer ediyorsunuz, alıp getiriyorsunuz yani olimpiyatlarda büyük bir hayal kırıklığına uğradınız. Nedir? Gittiniz, Kenya, Kenya, Kenya… Afrika’dan, Rusya’dan yine Rusya’dan, Özbekistan’dan, Çin’den ve Amerika’dan sporcular alıp getirdiniz, bunların başına bir Türk ismi koydunuz. Buna ne gerek var Allah aşkına ya! Sizin altyapınız yoksa, sizin okuldan başlayan… Yani çocuk okula adımını atıyor ama demir ve beton yığınları arasına hapsoluyor. Gidin, bakın, şu tepede bulanan okulların hiçbirinde yani çocuğun sporla ilgileneceği bir alan, açılacak bir alan yok ve sürekli bu noktada biz ezberimizi tekrarlıyoruz.

Sayın Bakanım, bakın, hayatın her alanında ayrımcı politikalar devam ediyor. Spor özellikle, yani futbolu kastediyorum ben, çok büyük paralara, büyük desteklere yani eğer sırtınızı dayamazsanız olmaz. Şimdi, Süper Lig’de 18 takım arasında sadece Kürt coğrafyasından bir tek Elâzığspor var. Birinci Lig’de 18 takım arasında sadece bir Şanlıurfa var. İkinci Lig’de 13 takım arasında, yeni, Malatyaspor’dan başka kimse yok çünkü büyük paralara… Yani şimdi herkesin bir Tayyip Erdoğan’ı yok ki yani şeye sırt çevirsin.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Sırrı Bey, Elâzığ Türk coğrafyasında.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Pardon?

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Elâzığ Türk coğrafyasında.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Ya, Kürt, Türk fark etmiyor, Türk coğrafyası olsun; canın sağ olsun, önemli bir şey değil.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Yani neredeyse Isparta, Afyonkarahisar’ı da alıp gideceksin sessiz kalsak.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, bu ayrımcı politikaları hayatın her alanında devam ettiriyorsunuz.

Sayın Bakanım, şimdi geçen gün bu kürsüde de söyledim, devletin bütün kurumlarında ciddi bir ayrımcı politikalar uygulanıyor. Yani devletin kurumlarında belli bir kesim yok hükmünde sayılıyor ama sizin Bakanlığınızda da –ve ben bunu özellikle sizin arkadaşlarınızdan medyaya yansıyan boyutunu söylemek istiyorum- ciddi bir Samsun örgütlenmesi var. Yani herkes Samsunlu olmak zorunda. Diğer muhalefet partileri de bunu seslendirdiler.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Tarım Bakanlığında da Diyarbakır.

AHMET YENİ (Samsun) – 3 kişi var ya!

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Onlar bakanlıkları bakanlara göre yaptığı için…

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi bu politikalar doğru değil. Bu dışlayıcı olur, bu ötekini yabancılaştırır. Benim bu iddialarım aslında sizin birlikte siyaset yaptığınız arkadaşlarınızdan gelen şikâyetleri sizlerle paylaşıyorum. Yani onlar bize gelip şikâyette bulunuyorlar, diyorlar ki: “Gençlik ve Spor Bakanlığında ciddi bir örgütlenme, herkes Samsunlu olmak zorunda.” Böyle diyorlar, ben de iletiyorum, aracıyım ben size bu noktada.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Her söylenene inanmamak lazım.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Şimdi, Sayın Bakan, bakın, geçmişte bir Diyarbakırspor gerçeğimiz de vardı. Diyarbakırspor Birinci Lig’deydi. Gittiği her maçta… Yani saldırıya uğramadığı tek maç yoktur. Bakın, ondan dolayı şu anda “Diyarbakırspor” denilen bir takım yok. Şimdi, Türkiye’de spor bu noktada ve siz güçlülerden yana…

Diyarbakırspor Ankara’ya geliyor, Bursa’ya gidiyor, Konya’ya gidiyor; ilk, içeri girer girmez “PKK dışarı” diyorlar. Sonradan ne yapıyorlar: “Ne mutlu Türk’üm diyene!” Bu kadar, ırkçılığın, milliyetçiliğin sporla iç içe olduğu bir yerde sporun gelişme şansı var mıdır? Ve siz hep güçlülerden yana tavır takındınız.

Bakın, içeride yüzlerce… Gazeteciler, avukatlar, düşüncelerinden dolayı insanlar içerideyken, bu Parlamento bir yıl içerisinde 3 kez, sırtı kalın olanlara şike yasasından yasa çıkarttı ve bu spor kulüplerinin başkanları -Allah adına- buradan yürüseler var ya, büyük bir çoğunluğun, her taraflarından hile…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SAKIK (Devamla) – …şike, kir, pas akar ve siz bunlar için, 3 parti birleştiniz, bunlar için bir yasa çıkarttınız. Oysa ki yüzlerce öğrenci içeride, gazeteciler içeride.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Sakık.

SIRRI SAKIK (Devamla) – Sizin bu konuda daha adil olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani sporun, şiddetin dışında olması gerekli. Sporun altyapısının bütün toplumdan başlayıp… Çünkü parası olanlar özel okullarda çocuklarını eğitiyorlar ama halkın çocukları bundan pay almıyorlar.

Ben, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Hakkâri Milletvekili Sayın Adil Kurt… (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA ADİL KURT (Hakkâri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi selamlıyorum.

Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi selamlıyorum.

Eğer, kent paylaşımları muhabbeti sonlanmışsa, ben de müsaadenizle sunumumu yapayım.

KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Grubunuza söyleyeceksiniz.

BDP GRUBU ADINA ADİL KURT (Devamla) – Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesini değerlendirdiğimiz bu noktada, aslında, hep söylenen şey şu oldu: Bu Millî Eğitim Bakanlığı ya da daha doğrusu bütçeyi konuştuğumuz günden itibaren, sürekli, Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçe üzerinden Hükûmetin bir meziyeti, eğitime verdiği öneme dair birçok şey söylendi. Benden önceki konuşmacılar bu konuda istatistikler, grafikler gösterdiler; o konunun tekrarına girmeyeceğim ama şimdi, bir bütçenin artısını, eksisini neye göre hesaplarsınız? O bütçede yatırıma ayrılan kısım üzerinden değerlendirme yaparsınız.

Şimdi, iki yıldır Hükûmet yetkilileri burada sürekli şunu söylüyor: “Biz eğitime çok önem veriyoruz, en yüksek bütçeyi eğitime ayırıyoruz.” Kocaman bir yanılsama. Öyle bir şey yok. Kamuda çalışan personelin yüzde 80’i Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çalışıyor. Siz devlet olarak onların maaşlarını ödemek zorundasınız. O maaşları nerede göstereceksiniz? Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde göstereceksiniz. Gerçekte yatırıma ödediğiniz, ayırdığınız pay, bakanlığa ayırdığınız ödeneği bir şekilde gösteriyor, verdiğiniz önemi gösteriyor.

Şimdi, 2002-2012 yıllarında, kıyaslama yaptığımız zaman, sizin Millî Eğitim Bakanlığına ayırdığınız yatırım bütçesinde sürekli bir düşüş olmuştur, hiçbir zaman artış olmamıştır ve en düşük noktadadır bu sene için. Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarının en yüksek seviyede olduğu bu yıl en az bütçe ayrılmıştır yatırıma: Yüzde 8,3.

Bu vesileyle üniversiteleri de değerlendirecek olursak, değerli arkadaşlar, 103 devlet üniversitesi, vakıf üniversiteleriyle birlikte 168 üniversite ama burada esas gördüğümüz bütçe, devlet üniversitelerine ait bütçeler.

Şimdi, Ankara ve İstanbul’daki üniversitelere ayrılan bütçe, Anadolu’nun diğer kentlerinin üniversitelerine ayrılan bütçenin dörtte 1’i kadar yani 2 şehrin üniversitelerine ayrılan bütçe, diğer 89 üniversiteye ayrılan bütçenin dörtte 1’i kadar. Bir kere, burada bir hakkaniyet ölçüsü yok. Anadolu’daki birçok üniversitenin de bugün kirada olduklarını biliyoruz. Esasında, sadece isim olarak üniversite var. Kentin herhangi bir yerine, mesela, söz gelimi, girişine üniversite tabelası assanız hiç abes olmayacak çünkü orada gerçekten üniversite yok, kirada üniversite. Rektörlüğü kirada oturan bir üniversite, üniversite olur mu hiç? Olmaz.

Bir kıyaslama daha yapayım: Bakınız, bizim üniversitelerin tamamının bütçesi, artı YÖK bütçesi -yani kurumsal olarak YÖK’ün de bütçesini üzerine koyarsanız- Amerika’daki bir üniversitenin bütçesinin dörtte 1’i kadardır. Yani Amerika’daki Yale veya bir başka, Harvard üniversitelerinden bir tanesinin bütçesini alıp yan yana koyduğunuz zaman, Türkiye’deki üniversitelerin tamamına ayırdığınız bütçenin 4 katından fazla bir bütçeye sahip olduğunu görürsünüz.

Şimdi, bu sene çok aktüel bir tartışma var, bu kılık kıyafet meselesinde. Biz şu görüşteyiz bu kılık kıyafet meselesinde: Şimdi, yoksulluğa üniforma giydirerek yoksulluğu gizleyemezsiniz bir kere. Liselerde, ilköğretimde kıyafet serbestisine, bu merkezden baktığımız zaman biz karşı değiliz. Yoksulluğun üzerindeki o üniformanın çıkarılması -bence- gerçeği daha çıplak gözle görmeye vesile olacağı için iyi olur diye düşünüyoruz.

4+4+4 sistemini geçen sene burada çok tartıştık, bakın, geçen sene… “Sistemin adını ne koyarsanız koyun, 4+4 deyin, 4+5 deyin, ne derseniz deyin, sistemi oturduğunuz çerçeve çok önemli yani o çerçevenin içerisini nasıl doldurduğunuz çok önemlidir.” dedik ve şimdi sıkıntılarını yaşıyoruz. Bakanlık buradaki ihtiyaçları karşılayabilecek bir bütçeye de bu yıl sahip değil, konulmamış. Eski sistem yine devam edecek. Temel esprilerden bir tanesi şuydu: “Efendim, 11 yaşındaki çocukla 7 yaşındaki çocuğu yan yana koyduğumuz zaman psikolojik olarak birbirini eziyorlar, o nedenle ayrıştırma yapmamız gerekiyor.” deniliyordu. İyi, hoş da ayrıştırmıyorsunuz ki, ayırmıyorsunuz ki, ihtiyaçlarına cevap verebilen bir fiziki altyapı sunmuyorsunuz ki. Hele hele bu yatırım bütçesiyle bunu yapma şansınız hiç yok.

Eğitimin demokratikleştirilmesi konusuna gelince: Bakan üzerinde çok durur, çok söyler, der ki: “İşte Türkiye'nin her kesimine, bu ülkede yaşayan her kesimin kendi ana dilini öğrenmesi için seçmeli dil dersi koydum.” Keşke koymaz olsaydınız. Ama hele hele bunu, Kütlerin talebini karşılamaya dönük bir argüman olarak işliyorsanız, Kürtlere hakaret ettiğinizin farkına varın. Kürtler, kendi ana dillerini öğrenme ihtiyacında değiller. Kürtler, kendi ana dillerinde eğitim yapmayı talep ediyorlar.

Bilmiyorsanız, iki yakın örnek size sunacağım: Bu örneklerden bir tanesi Kosova Cumhuriyeti: Geçen sene Meclis Başkanımızla birlikte Kosova Meclis Başkanı ve beraberindeki heyeti burada karşılarken Meclis Başkanı orada yaşayan 20 bin Türk’ün ihtiyaçlarını ve kimliklerindeki Türkçe okumanın çip okuması olmadığına ilişkin bir talepte bulundu, bunun giderilmesini istedi. Kosova Meclis Başkanının bize verdiği cevap şuydu: “Biz, ilköğretimden, hatta anaokulundan üniversiteye kadar Kosova vatandaşı tüm Türklere kendi ana dillerinde eğitim yapma hakkını tanıyoruz, bu konuda bir eksikliğimiz varsa gidereceğiz.” Üç yıllık bir cumhuriyet. Seksen dokuz yıldan biz bir ders alamadıysak, bunların üç yılından bir ders alalım.

İkinci örnek, yakın örnek: Hep eleştirdiğimiz Irak’a bakalım. Alın, Irak’taki sistemi buraya koyun. Alın, Irak Kürdistan Federal Bölgesi’ndeki uygulamayı buraya koyun, başka hiçbir şey istemiyoruz.

Türkmenlerin kendi ana dillerinde eğitim yaptığı 5 tane okul var. Keşke daha fazla olsa. Eğitim dili Arapça, Kürtçe ve birçok okulda Türkçe dil dersleri veriliyor. Bizim buradan gidip orada üniversite açan girişimcilerimiz var ve şimdi sizden bir talepte bulunuyorlar: “Biz orada kaliteli insan potansiyelini yetiştiriyoruz, Anadolu ve Mezopotamya halklarının kaynaşmasını sağlayacak bir mekanizma üretiyoruz. Üniversiteler arası denklik sorununu çözün.” diyorlar. İlgili 2 bakanlığımız burada, Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı. Çünkü 2 bakanlığımızın da ilgi alanında. Bu sorunu çözeceklerini umut ediyorum.

Şimdi, esasında, ben bu konuşmanın kurgusunu 2071 argümanı üzerinden hesaplamıştım, öyle bir konuşma kurgusu yapmıştım. Çünkü 2023 argümanına alışmaya çalıştığımız bu dönemde 2071 hedefi… 2071’i yakalayamazsak 2453’ün, devamında geleceğini çok iyi biliyoruz. Yani bu, hedef saptama konusunda sınırsız bir ufkunuz var. O konuda yetişmeye çalışıyoruz. O ufku yakalamaya çalışıyoruz bu konuda.

Ama şimdi ben de sizin 2071’den günümüze bir bakmanızı istiyorum. Bir an kendiniz 2071’de olun ve iki Türkiye tasavvuru içinde olun. Bir, bugünkü mevcut politikalar üzerinden yürüyen bir Türkiye’nin ne hâlde olabileceğini bir düşünün. Çok açık, net söyleyeyim size: Bölünmüş bir Türkiye görürsünüz ama bu bölünmüş Türkiye’de ne Diyarbakır mutlu olur ne Ankara mutlu olur ne İstanbul mutlu olur. Çünkü kaynaklarımız başkaları tarafından işletiliyor olacaktır. Bölünürüz ve bölündüğümüz oranda da daha fazla esaret altına girmiş olacağız. Senaryonun biri bu. Bunun olmaması için bir şeyler yapmanız lazım.

Şimdi, size biz bugün ana dilde eğitim konusunu gündeme getirdiğimizde bir refleks oluşuyor, bir tepki oluşuyor, bölünme sendromu çokça konuşulur oluyor. Ben, bundan tam yüz dört yıl önce Bediüzzaman Said-i Kürdinin Osmanlı Sultanı Abdülhamit’e gönderdiği mektubun bir kısmını sizinle paylayacağım.

“Millet-i Osmaniyye meyânında mühim bir unsur teşkil eden Kürdistan ahâlisinin ahvâli hükümetçe mâlum ise de, hizmet-i ilmiyye-i mukaddeseye dâir bâzı mutâlebâtı arzetmeğe müsaâde dilerim.

Şu cihân-ı medeniyette ve şu asr-ı terakki ve müsabakatta sâir ihvân gibi yek-âheng-i terakki olmak içün himmet-i hükümetle Kürdistân’ın kasaba ve kurasında mekâtib tesis ve inşâ buyurulmuş olduğunu ayn-ı şükranla meşhûd ise de bundan yalnız lisân-ı Türki’ye âşina etfâl istifâde ediyor. Lisana âşina olmayan evlâdekrâd yalnız medâris-i ilmiyyeyi ma’den-i kemâlât bilmeleri ve mekâtib muallimlerinin lisân-ı mahalliye adem-i vukufları cihetiyle maârifden mahrum kalmaktadır. Bu ise, vahşeti, keşmekeşi, dolayısıyle garbın şematetini da’vet ediyor.” diyor. Yüz dört yıl önce yapılmış bir uyarı.

Şimdi, her… Çıkıp konuşmalarınızda şunu dersiniz, sadece bu dönem hükûmetlerinde değil, daha önceki dönem hükûmetlerinin temsilcilerinden de duyduk: “Dış nifak” dediniz. Bakın, tam yüz dört yıl önce size bu uyarı yapılmış, yüz dört yıl önce denmiş, eğer bu politikada ısrar ederseniz garbın şematetine maruz kalırsınız, garbın şematetine davet çıkarırsınız.

Demin vekil arkadaşım ifade etti “Kürt sorunu uluslararası bir boyut kazandı.” dedi. Emin olun, biz bundan haz almıyoruz yani başkalarının gelip bizim burada kendi sorunlarımızı çözmesi için devreye girmelerinden haz almıyoruz. Eğer, bu politikayla devam ederseniz yarın sizin de, bizim de içimizde olmadığı parametrelerde Kürt sorununun çözümü konuşulur. Bu durumda kim kaybeder ya da bu durumda kim kazanır? Bu politikalarda ısrar edilirse, bu politikalarda bu şekilde devam edilirse… Evet, tekrar ediyorum, sizin de bizim de içinde olmadığımız parametrelerde Kürt sorunu tartışılır olur, çözüm modelleri tartışılır olur.

Hâlâ bu noktada çıkıp derseniz ki: “Ya, bir televizyon var, seçmeli dil dersi var…” Ki, ben mesela çocuğumu götürdüm, o seçmeli dil dersinden yararlanmasını istedim Ankara’da, devlet okulunda. Rica ettim müdüre, dedim “Hele bir getirin, ben nasıl tercihte bulunacağım?” En azından tercihleri arasında olsun çocuğumun. Formun, 7’nci sırada seçmeli dil dersleri içerisinde “Yaşayan Diller ve Lehçeler” diye bir bölüm var, “Burayı işaretlesem yeterli oluyor mu?” dedim. “Hayır, burayı işaretleseniz yeterli olmuyor çünkü bu kategori içerisinde birden fazla dil koyduk, bundan sonra çocuk yeniden bir mülakata tabi tutulacak, hangi dilde ya da hangi lehçede eğitim almak istediğini ondan sonra ifade edecek, biz ona göre öğretmen tahsisinde bulunacağız.” diyor. E, şimdi bu kadar dolambaçlı bir yola ne gerek var? Siz bu sistemle Kürtlere rol model olamazsınız, kusura bakmayın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Siz sadece Kürtçe yazsanız yeter, öbürü teferruat.

ADİL KURT (Devamla) – Öyle mi? Hayır, sadece Kürtçe yazdım değil, Lazca da… Kim, bu Anadolu’da kim ihtiyaç duyuyorsa hepsinin dillerini açık açık koyun. Hiç dolambaçlı yola gerek yok Sayın Bakanım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kurt.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Siz sadece öyle yazın, yeter.

ADİL KURT (Devamla) – Teşekkür ederim.

Gene de bu bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Şahıslar adına ilk söz, lehte konuşmak üzere İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun.

NESRİN ULEMA (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerine şahsım adına lehte söz almış bulunuyorum. Genel Kurulumuzu saygılarımla selamlıyorum.

Ülkemizin bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanda olduğu kadar insani değerler bağlamında da gelişmesini sağlayacak en önemli unsur eğitimdir. Nitelikli ve donanımlı bireylerin yetiştirilmesi, uygun eğitim imkânlarının ve ortamlarının zenginleştirilmesi ve her vatandaşımıza ulaştırılması Hükûmetimizin ana hedefi olmuştur. Türkiye’yi çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı yapmak hedefi doğrultusunda AK PARTİ iktidarları döneminde eğitim, önemli bir fırsat ve stratejik alan olarak görülmüş ve bu doğrultuda 2004 yılından bu yana bütçelerden en büyük pay eğitime ayrılmıştır.

Bilgi ve teknoloji çağında artık bütün okullarımıza hızlı internet bağlantısı sağlanarak eğitim sistemimiz tepeden tırnağa bilişim teknolojileriyle donatılmıştır. FATİH Projesi bu teknolojik yenilenmenin en büyük göstergelerindendir. Proje için bu yıl ayrılan kaynak 1,4 milyar liradır. On iki yıllık zorunlu kademeli eğitim sistemiyle liseler zorunlu hâle getirilmiş, üniversiteye girişteki okul puanları kaldırılmış ve katsayı farklılıkları giderilmiştir. Bunun yanında ortaokul ve liselerde öğrencilerimize altı alanda 21 adet seçmeli ders alma imkânı sağlanmıştır. Bu sistemde bir yasaklama, kısıtlama değil tam tersine veliler ve öğrencilerimiz için daha geniş bir tercih hakkı getirilmiştir.

Değerli milletvekilleri, millî iradenin önünde, demokrasinin önünde engellerin kalktığı, hukukun güç kazandığı bir Türkiye’de özgürlükleri daha da ileri standartlara ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yıllardır devam eden anlamsız baskı, yasak ve kısıtlamaları ortadan kaldıran bir kadroyuz. En önemlisi de biz, 75 milyonun hayat tarzına eşit mesafede durduğumuz kadar, onların seçme ve tercih etme özgürlüğüne de saygı duyan ve bunu güçlendiren bir kadroyuz.

Eğitimde kaliteyi ve niteliği artırdığımız gibi, okullaşma oranlarında da ülkemiz önemli mesafeler katetmiştir. Malum çevreler bugüne kadar haksızca “Kız çocuklarını eve kapatıyorsunuz, eğitim hakkını elinden alıyorsunuz.” eleştirisinde bulundular.

Bakın değerli milletvekilleri, bu korku siyasetini pompalayanlara birkaç veriyle buradan cevap vermek istiyorum. 2002-2003 öğretim yılında ilköğretimde toplamda okullaşma oranımız yüzde 90,98’den 2012 yılında yüzde 98,67’ye çıkmıştır. Aynı yıllarda kız çocuklarımızın okullaşma oranı ise yüzde 87,34’ten yüzde 98,56’ya yükselmiştir. Yine 2002 yılında ortaöğretimde toplamda okullaşma oranımız yüzde 50,57’den 2012 yılında yüzde 67,37’ye, aynı yıllarda ortaöğretimde kız çocuklarımızın okullaşma oranı ise 45,16’dan 66,4’e yükselmiştir. Yükseköğretimde toplamda okullaşma oranımız 14,65’ken 2012 yılında 35,51’e, kızlarımızın üniversitelerdeki okullaşma oranı ise 13,53’ten 35,42’ye çıkmıştır. Bu rakamlara oranladığımızda, son on yılda kız çocuklarımızın okullaşmasında ilköğretimde yüzde 13, ortaöğretimde yüzde 50, yükseköğretimde ise yüzde 180’lik bir artış göze çarpmaktadır. Bütün bunları öyle milletin kürsüsünden şarkı söyleyerek, marşlar söyleyerek, oturduğumuz yerden gerçekleştirmedik tabii. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğitimin önündeki engelleri tek tek kaldıracak politikalar geliştirdik. Zorunlu eğitim süresinin artırılması, “Haydi Kızlar Okula” kampanyası, şartlı eğitim yardımları, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması, taşımalı eğitim uygulamalarıyla eğitimde cinsiyet eşitliği büyük oranda sağlanmıştır. İster beğenin ister beğenmeyin ama bu ülkede var olan dersliklerin yüzde 35’i AK PARTİ iktidarları döneminde olmuştur.

Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ulema.

Hükûmet adına ilk söz Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Davutoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımın 2013 mali yılı bütçe tasarısının yüce Meclisin onayına sunulması vesilesiyle huzurunuzda bulunuyorum. Öncelikle hepinize saygılarımı sunuyor, millî egemenliğimizin tecelligâhı olan yüce Meclisimizi selamlıyorum.

Sizlere dağıttığımız “2013 Yılına Girerken Dış Politikamız” başlıklı kitapçık hemen her konuda ayrıntılı bilgiler içermektedir. Önümüzde sadece on dört dakika olduğu için ve çok sayıda eleştiri yöneltildiği için ben mümkün olduğu kadar bu sunuşumu bu eleştirilere dönük olarak, dış politika anlayışımızı anlatmaya yoğunlaşmak suretiyle değerlendirmek istiyorum. Bu konuşmayı hazırlarken düşündüm, birçok kereler bu kürsüden değişik konularda dış politika sunuşları yaptık. Fakat ilginç bir şekilde bu sunuşlara rağmen aynı eleştiriler gelmeye devam etti. O zaman, tabii, her türlü eleştiri haktır, mümkün olduğu kadar bu eleştirilerin kaynağını teşkil eden anlayış farklarını ortaya koyarak bir sunuş yapmayı doğru buldum. Dört ana noktaya yoğunlaşacağım:

Birincisi, gerçekten bizimle muhalefet arasında dış politika yönetimi ve anlayışı bakımından bir yöntem farkı var. Bu yöntem farkını anlamadan detaydaki farkları anlamak çok zor. Aramızdaki temel yöntem farkı şu: Bugün, insanlık tarihi büyük bir ivmeyle akıyor, büyük tarihsel dönüşümler yaşanıyor. Bizim kanaatimiz şu: Bu tarihsel dönüşümler yaşanırken gelecekte özne olmak isteyen bir ülke, bir devlet, bir millet bu tarihî dönüşümü seyretmekle yetinemez. Şu riskler gelebilir, şu konular önümüzde sıkıntı doğurabilir düşüncesiyle o tarihî akışı sıradan bir nesne gibi izleyemez. Aksine, gelecek iddiası taşıyan bir ülke, bir devlet, bir millet tarihe ağırlığını koyar, gelişmeleri yönlendirecek iradeyi sergiler. Tarih, arkasından koşarak yetişilen bir olgu değildir, tarih, içinde koşularak ancak anlaşılabilir ve önüne geçilerek yönetilebilir.

Size bu açıdan temel farkımızı gösteren iki örnek vereyim. Büyük bir devrim yaşanıyor Arap toplumlarında. Bizim kanaatimiz şuydu en başından itibaren: Mademki tarihe bu halklar iradelerini koyuyorlar, biz bu halkların iradelerinin yanında yer alacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Suudi Arabistan halkının yanında neden yer almıyorsunuz?

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Kim ne derse desin tarihî akışın içinde yer alacağız.

Sizlerse şunu söylediniz: “Niye risk alıyorsunuz, bekleyin.”

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Katar halkının yanında niye yer almıyorsunuz?

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Mısıra tavır aldığımızda, Tunus’a tavır aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri “Neden bu kadar aktif tavır alınıyor?” diye tenkit ettiler. Suriye’de tavır aldığımızda yine aynı tenkitlere maruz kaldık ama tavrımız net ve açıktır. Biz, tarihin arkasından koşmayacağız, tarihî akışı anlayacağız ve tarihî akışı yöneteceğiz arkadaşlar.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yine, dünya ekonomi politiği eksen kayması yaşarken ve ekonomi politik Asya’ya, Afrika’ya, Latin Amerika’ya doğru kayarken biz bunu seyretmedik; aksine, doğru bir zamanlamayla bütün bu bölgelerde açılım sergiledik ve büyükelçilikler açtık. Doğrusu şaşırdım; dış politikayı çok iyi bilen, bildiğine inandığım Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi sözcüleri oralarda büyükelçilik açmamızı küçümsediler. Halbuki, ekonomi politik akışı izleyenler bilir ki buralarda temsil edilmeyenler gelecekte dünya ekonomi politiğinde rol alamayacaklar. Bir çarpıcı örnekde buradan vereyim: Etiyopya. 2005 yılında Etiyopya’da 1 Türk şirketi vardı, 50 milyon dolar yatırım vardı. Geçtiğimiz ay Etiyopya’daydım, 341 Türk şirketi var, 3 milyar dolar yatırımımız var. İşte somut dediğiniz gelişme budur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu bütün Afrika’da böyledir, bunu sizler anlamayabilirsiniz ama Afrika’ya akın akın giden Türk iş adamları bunu çok iyi biliyorlar ve her vesileyle Hükûmetimize teşekkür ediyorlar.

İkinci temel farkımız esasta. Biz insanlıkla bütünleşerek dış politikayı yürütmek istiyoruz. Çevremizle, kader birliği yaptığımız bölgelerle, Orta Doğu’yla, Balkanlarla, Kafkaslarla, Orta Asya’yla birlikte yürümek istiyoruz. Oradaki her gelişme bizi ilgilendirir, orada esen her rüzgâr bizi etkiler, hiçbir şeyi seyretmeyiz. Sizse hep şunu söylediniz: “Suriye’de olaylar varsa bırakın seyretsin, belli bir noktaya gelsin, ondan sonra bir bakarız.” Bunun çarpıcı misalleri var. Bakınız, mülteciler politikamızı tenkit ettiniz. Suriyeli kardeşlerimize kapımızı açmamızı tenkit ettiniz; çünkü siz, bölgeye oryantalist bir bakışla bakıyorsunuz, dışarıdan bakıyorsunuz. Suriyelilerin acılarını paylaşmıyorsunuz, Filistin’de gelişmeleri dışarıdan seyretmemizi tavsiye ediyorsunuz -bu konulara geleceğim- biz ise yüreğimiz yanarak izliyoruz bunları ve Suriye’deki kardeşlerimize dün söyledim Suriye Türkmenleri Platformu toplantısında, tekrar söylüyorum: Onlarla bizim aramızda bir sınır görmüyoruz. Saygı duyduğumuz bir sınır var ama gönüllerimizde ve kaderimizde bir sınır görmüyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bakınız, Suriye muhalefeti ki, Sayın Korutürk bizim dışımızda geliştiğini söyler. Bütün dünya Suriye muhalefetine Türkiye’nin yaptığı katkıyı bilir ama Sayın Korutürk görmek istemez, ayrı bir mesele. Marakeş’te yaptığımız toplantıda, Suriye muhalefetinin öncü isimlerinden birisi kalktı, şunu söyledi: “Biz, bundan sonra, yıllarca, asırlarca Türkiye’ye teşekkür etsek hakkını ödeyemeyiz.” Onun üzerine ben kalktım, şu cevabı verdim: “Bize hiçbir borcunuz yok; çünkü bu borç, bu defter sizin dedeleriniz ve bizim dedelerimiz tarafından tarihte ödendi ve kapandı.” (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Biz, kimseyi borçlandırmak için değil, insanlık vicdanı ve bölgeyle bütünleşmemiz adına bu bölgelerle kader birliği yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman oryantalist bir tutum içinde olmayacağız; dışarıdan bakmayacağız. İçinde, o insanlarla birlikte, yaşayarak bunu yöneteceğiz.

Yine teşekkür ediyorum; dün, Suriye Türkmenleri Platformu toplantısındaydık; Sayın Mehmet Şandır gerçekten hem öncülük etti hem birlikte iyi bir iş birliğiyle bunu yaptık ama şaşırdım, Sayın Mehmet Şandır’ın bu faaliyetinden Sayın Tuğrul Türkeş’in haberi yok, “Suriye Türkmenleriyle ilgilenmediğimizi” söylüyor. Suriye’de herkesle ilgiliyiz. Suriye’deki Arap’la, Türkmen’le, Kürt’le, Sünni’yle, Nusayri’yle, Hristiyan’la, herkesle ilgiliyiz ve hepsi bizim kardeşimiz.

Yine Sayın Nazmi Gür’e hitaben söylüyorum: Suriye’deki Kürtlerin kaderi de bizim kaderimizdir.

SIRRI SAKIK (Muş) – Bravo!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Tek şey istedik biz Suriye’deki Kürt kardeşlerimizden, Suriye muhalefeti arasında yer alın ve zulme karşı direnin. Zulme karşı direnen Suriyeli Kürt, Suriyeli Arap, Suriyeli Türkmen bizim yanımızdadır. Zulümle iş birliği yapan PYD gibi, Beşar Esad’la iş birliği yapanlar ise karşımızdadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kim olursa olsun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Öyle bir şey yok Sayın Bakan

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - İster Arap, ister Kürt, ister Türkmen, ister Nusayri ister Sünni. Bizim meselemiz etnik bir mesele değil, etnik bir mesele değil. Bizim tek meselemiz var, ölçümüz adalet, esasta farklı düşünüyoruz, esasta biz farklı düşünüyoruz.

ADİL KURT (Hakkâri) – Hama’da katliam yapan Esad’la bir yılda kavgalı oldunuz, sadece bir yıldır kavgalısınız.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Bakın, Cezayir Devlet Başkanı… Sayın Buteflika’yla geçen ay beraberdik. Şunu söyledi: “Sizi hasretle bekliyorduk çünkü sizin buraya yaptığınız ziyaret bir yabancı ülke ziyareti değil, bir sılayırahimdir.” dedi Sayın Buteflika.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Silivri’de adaleti nasıl dağıttığınızı görüyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Evet, biz Orta Doğu’da, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya’da nereye gidersek gidelim sılayırahim gibi gidiyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Irak’a niye gidemiyorsunuz?

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Oraya da gidiyoruz, oraya da gittik, gidiyoruz.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Uçağınız neden havada geri döndü?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sen git bakalım, Irak’a sen git bakalım Sayın Bakan.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Bakınız, yine istismar edildi. Özellikle de Sayın Türkeş’in bu konuyu gündeme getirmesine doğrusu üzüldüm. Gazze’de, doğrudur, büyük bir hissî yoğunluk yaşadık ama aynı hissi yoğunluğu bizler şehit cenazelerinde de yaşadık.

SIRRI SAKIK (Muş) – Roboski’de de yaşarsınız inşallah.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin’in Gaziantep’te nasıl bu yoğunluğu yaşadığını görmüş olmanız lazım. Biz şehit cenazelerinde de onu yaşarız. Biz Gazze’de de yaşarız. Biz Orta Asya’da da, Kırım’da da bunu yaşarız ve hiçbir zaman şehitlerimizin kanıyla Gazzeli mazlumların kanını iki ayrı teraziye koymayız, onların kanı bir ve tektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Burada şunu da ifade etmek isterim: Doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu’nu son gensoru dolayısıyla burada cevaplandırmıştım ve bekledim ki hep Sayın Kılıçdaroğlu o ikazlardan sonra edep çizgisine gelir ama maalesef yine Gazze’deki olaydan hareketle hakaretlerini sürdürdü. Sayın Korutürk şahsileştirmeden kaçınmamız gerektiğini söylüyor, doğru, ama şahsileştiren Sayın Kılıçdaroğlu. Gece ve gündüz, akşam ve sabah sürekli şahsileştirerek saldırısına devam ediyor. Biz şu anda Türkiye’de demokrasimizde  bir Kılıçdaroğlu illüzyonu yaşıyoruz. Ama ümit ederim ve tebrik ediyorum, eğer Kılıçdaroğlu gerçekten düşünüldüğü gibi Mısır’a, Ramallah’a, Irak’a giderse bu oryantalist bakış açısı bir nebze düzelir diye bekliyorum. Gitsinler ve görsünler yalnız, sokağın içine girsinler ve sorsunlar “Türkiye’yle ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye, “Sayın Erdoğan’la ve dış politikayla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye sorsunlar. Görecekler ki o zaman, dünyayı biraz tanıdığında görecekler ki biz bu bölgede özne olarak varız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Git, kendi topraklarında var ol önce.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Bu bölgenin halklarıyla kader birliği yapmışız ve ebediyete kadar bu kader birliğini sürdüreceğiz ama o bölgelerden uzak, o insanlara yabancı, o insanlara zulmedenleri mazur gören bir anlayış artık Orta Doğu’da taraftar bulamaz. Gitsinler ve sorsunlar. Ne diyecekler? “Biz Beşar Esad’ın yanında durduk.” dediğinde ne anlatacaklar?  “Mültecilerin Türkiye’ye girmesini istemedik.” dediğinde ne cevap alacaklar Mısır’da merak ediyorum.  Gezsinler ve bunu, Orta Doğu’yu gerçekten içeriden tanısınlar.

Ayrıca, yine bu bölgelerle ilgili olarak Türk Konseyi konusunda Sayın Türkeş’in söyledikleri de doğrusu vakıalardan çok uzak. Son yıllarda Orta Asya’ya dönük olarak yaptığımız hamleler, bütün Orta Asya ülkeleriyle kurduğumuz yüksek düzeyli iş birliği konseyleri… Türk Konseyi başlı başına bizim eserimizdir. Keşke o konseyi sizin dönemde gerçekleştirmiş olsaydınız da biz onun üzerine bir şey inşa etseydik.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Temelini biz attık, Türk kurultaylarıyla temelini biz attık.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Yoktu, hayır, Türk Konseyi 2010 yılında AK PARTİ iktidarı tarafından kurulmuştur ve şimdi de Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi önümüzdeki dönemde. Orta Asya’yla ilgili her konuyu yakından takip ediyoruz, yakından ilgileniyoruz.

Ayrıca Osmanlı kalelerinin yıkıldığını söylediniz, sessiz kalmakla itham ettiniz. Ecyad Kalesi Ocak 2000’de MHP iktidarı döneminde yıkıldı. Revaklarsa yıkılmayacak, merak etmeyin. Bizim tahkimimizde revaklar orada ebediyete kadar kalacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu konuda da sırf bunu garanti altına almak için Suudi Arabistan yönetimi revaklarla ilgili bütün mimari işlemi bir Türk şirketine verdi.

Üçüncü bakış açımız, farkımız, vizyon farkı. Bizler küresel ve bölgesel bir vizyon perspektifiyle bakıyoruz. Sizlerde ise vizyon yok, konjonktürel eleştiri var, her gün tavır değiştirerek eleştiri var. Küresel vizyonumuzun bir işaretini söyleyeyim, küresel vicdanın sözcüsü olduk. Bakın, geçen ay içinde ben Gazze ziyareti dışında Filistin’in tanınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldım. 138 oyla orada küresel vicdanın sözcüsü olduk ve bütün dünyaya Türkiye'nin verdiği destek resmi yankılandı.

Ondan kısa bir süre sonra Marakeş’te bu sefer Suriye zulmüne karşı Suriye’nin Dostları Grubu Toplantısına 130’u aşkın ülke ve uluslararası kuruluş katıldı. Onun da öncülüğünü Türkiye yapmıştı ve o zaman siz tenkit etmiştiniz. Birinde bir küresel güç “hayır” dedi, diğerinde diğer küresel güç “hayır” dedi ama ikisinde de ilkesel tutumu sergileyen Türkiye oldu. Ne müttefikimizin ne dediğine bakarak Birleşmiş Milletlerde tutum aldık ne de Suriye konusunda komşumuzun ne dediğine bakarak. Bütün bu politikalar Ankara merkezlidir ve AK PARTİ patentine aittir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu ve aziz milletimizin izzetini her yerde savunduk. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru, AK PARTİ patenti!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Şimdi, bakınız, biz Filistin’de bu mücadeleyi verirken, Sayın Loğoğlu’nun, geçen hafta, 12 Aralıkta Reuters’e yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Sayın Loğoğlu: “İsrail’le ilişkilerimiz Türkiye’nin bu bölgede oynayacağı rolün temel taşıdır, yapı taşıdır, tutkalıdır. İsrail’le ilişkilerin durumu şimdiki gibi olduğu zaman biz Orta Doğu barış sürecinin, Orta Doğu denkleminin dışında kalıyoruz, çatışmanın bir tarafı oluyoruz. Türkiye, muhtemelen birçok insanın düşündüğü liderlik rolünü oynayamadığı için Washington’daki birçok çevrede dile getirilmeyen bir hayal kırıklığına neden oldu.” Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hayal kırıklığı bu kadar önemli mi? Filistin konusunda kim hayal kırıklığına uğrarsa uğrarsın biz Filistin halkının yanında olduk, olacağız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Korutürk gitsin, önce Sayın Loğoğlu’yla konuşsun Amerika adına nasıl konuşuluyor diye.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Amerika Başkanı sizi parmakla çağırdı.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Herkes şunu bilsin: Bakın, yine Sayın Korutürk, Irak’a Komşu Ülkeler Platformunu savundu, komşu ülkelerle sıfır sorunu savundu, Suriye-İsrail ilişkileri dolaylı müzakerelerini savundu. Mimarı da, müellifi de biziz. Niye savunuyorsunuz? Sanki müellifinden habersiz yazıyı paylaşmak gibi. O gün o politikalar ne kadar doğruysa bugün de o ölçüde doğrudur.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) – Sen Obama’nın parmakla çağırdığı bir adamsın.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Dördüncü temel farkımız, Türkiye idrakimizle ilgili. Biz muktedir ve müşfik bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini yaşatma ve yüceltme çabası içindeyiz. Sizler ise kudret gösterdiğimizde “Macera!” diyorsunuz, şefkat gösterdiğimizde “Bize ne!” diyorsunuz. Aramızdaki temel fark bu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tarihte ilk defa olarak askerlerimizin kafasına çuval geçirildi. Amerika’yı sen nasıl yücelttin ya! Nasıl yücelttin, anlatsana.

MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) – Kes sesini ya!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Ve Sayın Adil Kurt, hiç merak etmeyin, 2023’te bu devletin yükselişini göreceksiniz; 2071’de zaten küresel bir gücün içinde onurlu vatandaşlar olarak yaşayacaksınız. Bizi kimse bölemez, bölemeyecek. Aksine, çevremizle bütünleşerek bir dev hâlinde uluslararası sisteme…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Davutoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, en yakın yerden başlayarak…

Sayın Kurt…

ADİL KURT (Hakkâri) – Sayın Başkanım, Sayın Bakan sanki ben Türkiye’nin yükselişini istemiyorum gibi bir şey yaptı. Bu ifadeye karşı düşüncemi açıklamak istiyorum.

BAŞKAN – Ya, öyle bir şey demedi. Ben dikkatle izledim. Yapmayın, yapmayın. Ya, öyle bir şey demedi.

ADİL KURT (Hakkâri) – Sayın Başkan, hayır, yanlış bir şekilde anlaşıldı.

BAŞKAN – Canım, ben dinledim.

ADİL KURT (Hakkâri) – Bu, sataşma.

BAŞKAN – Bakın, Sayın Kurt, bu işi, bu sataşma mevzusunu… Yani bütün milletvekili arkadaşlarımız için söylüyorum. İsmi geçen -belki iyi niyetle de geçiyor. Bazen de iyi şeyler de söyleniyor buradan- herkes değdi, değmedi şeklinde bir vaziyette, adı geçen haydi bakalım…

ADİL KURT (Hakkâri) – Ama değdi Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hayır, bakın, dikkatle izledim. Yani meselenin ciddiyetini… Çok rica ediyorum.

NAZMİ GÜR (Van) – Sayın Başkan, özellikle Suriye meselesi konusunda Sayın Bakan bizim…

BAŞKAN – Hiç BDP’nin adını ağzına almadı.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Nazmi Bey’in ismini…

BAŞKAN – “PYD’yi çağırmayacağım.” dedi. E, ne yapalım? Zorla çağırttıracak hâliniz yok.

ADİL KURT (Hakkâri) – Meseleyi gündeme getiren kendisidir.

BAŞKAN – Tamam, getirebilir. Ben kendisini çok dikkatle dinledim. Sizi de çok dikkatli dinledim ama Sayın Bakan dedi ki: “PYD hariç herkesi çağırıyoruz, çağıracağız, PYD’yi de çağırmıyoruz.” Şimdi, zorla çağırttıracak hâliniz yok.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Ama o konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz.

BAŞKAN – Niye canım?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Şimdi, şöyle söyleyelim: Nazmi Gür’ün adını anarak Suriye’de yürütülen Kürt politikasıyla ilgili BDP’nin yanlış bilgi verdiğini söyledi. Biz, onunla ilgili bir düzeltme yapacağız.

BAŞKAN – Bugün Sayın Bakanı, sizleri, dış politika olduğu için ben de bir şeyler öğrenebileyim, istifade edebileyim diye bütün sözcüleri çok dikkatle dinledim. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

ADİL KURT (Hakkâri) – PYD’yi davet etmeyi tavsiye etmemiz kötü bir şey değil.

BAŞKAN - Bir saniye…

ADİL KURT (Hakkâri) – Sayın Başkan, “Bugün size söz vermeyeceğim.” deyin olsun bitsin.

BAŞKAN - Şimdi, ben, Sayın Gür’e söz vereceğim ama haklı bir söz değil bu. “Düzelteceğim.” dediniz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, BDP’nin görüşünü düzeltmek açısından söz istiyoruz.

BAŞKAN – Şimdi “Düzelteceğim.” dediniz. Düzelteceksiniz. O nedenle söz veriyorum ama yani zorla Sayın Bakana da PYD’yi davet ettirin diyemezsiniz. Yani öyle diyor, öyle diyor.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Hayır onu demiyoruz. Biz kendi fikrimizi söyleyeceğiz.

BAŞKAN – Buyurun… Buyurun…

Sayın Türkeş, ben size söz vereceğim.

Sayın Korutürk, size de söz vereceğim.

Sayın Tarhan, size de söz vereceğim.

ADİL KURT (Hakkâri) – Sayın Başkan, herkese söz verdiniz bir bana vermediniz.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

7.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun BDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

NAZMİ GÜR (Van) – Çok teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, Suriye politikası konusunda şöyle bir durum var özellikle Kürtler konusunda: Tabii, Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum. Kendisi, Kürtlerle kader birliği yapacağını söyledi. Biz de katılıyoruz ona. Çok teşekkürler Sayın Bakan.

Değerli arkadaşlar, PYD konusunda önemli açıklamalarda bulunduk bizler. İki gün önce PYD Başkanıyla da görüştüğümüzde 3 temel noktada mesajlarını iletti:

1) Biz, Türkiye’ye karşı şimdiye kadar herhangi bir harekette bulunmadık, bundan sonra da bulunmayı düşünmüyoruz.

2) Biz, Suriye’de Esed rejimine karşı ilk başkaldıran grubuz.

Ki, PYD yeni bir partidir, yeni bir siyasal partidir ama 2004’ten bu yana Suriyeli Kürtler, Esed rejimine karşı direnen bir halktır ve Kürtler, Esed rejimine karşı direnirken siz, Esed’le iş tutmuştunuz, kardeş kardeş İstanbul’da, Şam’da dolaşıyordunuz.

Sayın Bakan, bizim eleştirdiğimiz nokta budur.

İkincisi, siz, çeyrek bir muhalefetle, Kürt muhalefetiyle, yani PYD’yi yok sayarak çeyrek bir muhalefetle Kürtlerin Suriye muhalefetine katılımını sağlayamazsınız. Onlar, Yüksek Kürt Konseyini kurdular. İçinde PYD de var. Ve dolayısıyla neredeyse yüzde 98 Kürt’ü kapsayan bir muhalefet grubu var. Ve bu muhalefet grubu da Suriye’nin, özellikle Fas’ta gerçekleştirilen toplantıya katılmak ve Kürtler adına irade beyanında bulunmak istemişlerdi. Ancak onlar da dışlandı.

Biz bunu yanlış buluyoruz. Biz, Kürtlerin de demokratik Suriye muhalefeti içinde bulunmasını ve böylece demokratik Suriye geleceğinde rol oynamaları gerektiğini düşünüyoruz.

Hepinize saygılar sunuyoruz. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Gür.

Sayın Türkeş, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş’in, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan az önce konuşmasında, Afrika konusunda tam da benim dediğimi teyit etti. Yani dünya hidrokarbon yatakları üzerinde mücadele ederken o şeydeki, Afrika’daki 50 milyon dolarlık işlerin önemli olduğunu söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – 50 milyondu, 3 milyar dolara çıktı.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Devamla) – 3 milyar dolar da bir şey değil Sayın Bakan. Oradaki esas kavga biliyorsunuz ki Nijer’de ve Çad’daki zengin yataklardır ve onunla ilgili olarak bir gayretiniz olursa o mühim.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Enerji iş birliğimiz de var.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Devamla) –  Suriyeli Türkmenlerle ilgili dünkü toplantı fevkalade önemlidir ama bunun daha önce yapılmış olması lazımdı. Yani Suriye muhaliflerinin başına Batı’nın zoruyla yeni biri geldikten sonra, dışlandığınızı hissettikten sonra Türkmenlere sarılmamanız gerekir; geç kalmış bir olay.

Süre az olduğu için son olarak da şunu ifade etmek istiyorum: Eğer bugün Türk Devletleri Konseyi varsa bunun temeli, ta 1990’larda Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Milliyetçi Hareket Partisinin girişimiyle yapılan Türk kurultaylarında alınan kararlar doğrultusunda yapılmıştır. Bununla ilgili Türk kurultaylarının kararlarını bilahare ben zatıalinize takdim edeceğim.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – İcraat önemli!

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) – O temel olmasaydı bugün icraat olmazdı.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, buyurun.

Sayın Korutürk, önce Sayın Tarhan’a vereceğim Grup Başkan Vekili olduğu için, o da söz istedi.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Kişisel olarak talep etmişti Sayın Başkan, ismi zikredildiği için.

BAŞKAN – Zaten Sayın Korutürk’e şahsi olarak söz veriyorum. Siz de elinizi kaldırdığınız için…

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Önce bana mı veriyorsunuz Sayın Başkan?

BAŞKAN – Evet, siz Grup Başkan Vekili… Ama şimdi geldi, ayıp olur.

Yani siz Grup Başkan Vekili olarak grubunuza yönelik elinizi kaldırdınız. Ben yanlış mı anladım?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Sayın Başkan, kaldırdım ama söz sırası olarak Sayın Korutürk’e önce verdiğiniz için.

BAŞKAN – Tamamdır. 

Çünkü ben öyle gördüm, elinizi kaldırdığınızı gördüm, onun için.

Buyurun Sayın Korutürk.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

8.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun şahsına sataşması nedeniyle konuşması

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın  Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Dışişleri Bakanı benim konuşmamın başında söylemiş olduğum davranışı gösterdi, aynen; sorduğumuz sorulara, söylediğimiz şeylere hiçbir cevap vermedi. Bizi “Bekle ve gör.” politikasıyla, “Suriye’de ne olup ne bittiğini önce görelim, sonra bakalım.” politikası izlemekle suçladı. Bunlara cevap vermeye gerek yok çünkü politikamız bu değil.

Ben, Sayın Dışişleri Bakanına birkaç soru sordum ama bunların 2 tanesi çok önemli: Bunlardan bir tanesi, “Kerkük politikanızı lütfen bize izah eder misiniz?” Şimdi, Kerkük konusunda Maliki ile Barzani kapışıyorlar ve Barzani Kerkük’ü kendi toprakları içerisine almak istiyor. Biz, burada, Maliki-Barzani çatışmasında Barzani’nin tarafındayız. Kerkük konusunda da Barzani gibi mi düşünüyor Hükûmetiniz?

SIRRI SAKIK (Muş) – Kerkük Türkmenlerle Kürtlerin ortak vatanıdır. Size ne oluyor?

ADİL KURT (Hakkâri) – Niye itiraz ediyorsunuz?

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) – İki, Patriot füzeleri geldi, konuşlandı. Bugün Times gazetesinde bir yazı çıktı, diyor ki: “Hiç acelesi yok, yavaş yavaş gelecek bu füzeler. Belki geldiği zaman Suriye’deki rejim yerinde bile olmayabilir.” Niye geliyor bunlar? Kürecik için geliyor. Kürecik’in İran’la bir alakası olup olmadığını sordum. “Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a bir hareket geliştirmelerini bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz?” diye sordum. “Bekliyorsanız pozisyonunuz nedir?” dedim.

Sayın Loğoğlu’nun söylediği konulara gelince… Sayın Loğoğlu’nun söylediği konu tabii ki yanlış değil çünkü İsrail’le ilişkilerimizin olmaması bizi Orta Doğu barış sürecinde dışladı, liderlik iddiasında İran’la aynı düzeye getirdi. Biz, Orta Doğu barış sürecinin içerisinde her iki tarafla ilişkimiz olsaydı Gazze’deki barış anlaşmasını biz yapardık, başkasının yaptığı anlaşmaya –arkasından- “Biz yaptık.” demezdik.

Amerika’ya geldiğiniz zaman… Amerika konusuna filan girmeyelim. Sayın Bakanım, siz de benimle zannediyorum aynı kanaattesiniz, “İşleri şahsileştirmeyelim.” diyorsunuz. Amerika konusu girerse işaretler mişaretler sözün içerisine girecektir. Ben, bunlara hiç girmek istemiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Buyurun.

9.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Teşekkürler.

Sayın Grup Başkanımız hakkında Sayın Bakan olmadık şeyler söyledi; edep sınırlarından tutun, kişiselleştirmeye kadar. Ancak Sayın Başkanımızın tek kaygısının bu ülke olduğunu, bu ülkenin güvenliği, bu ülkenin itibarı olduğunu öncelikle hatırlatmak isterim ve şunları ilave etmek isterim: Eğer, siz, itibarlı ve saygın birisi olmak, bir dışişleri bakanı olmak istiyorsanız Sayın Bakan aslında bazı şeylere dikkat etmeniz lazım bu ülkeyle ilgili.

Siz ancak şunları yaparsanız bence biz sizinle ilgili olarak farklı değerlendirmeler yapabiliriz: Siz İsrail’in katlettiği çocuklara da, Özgür Suriye Ordusunun katlettiği çocuklara da ve orada sokak ortasında kafa kesebilen çocuklara da aynı duyarlılığı gösterdiğinizde belki; bir Obama’nın, bir Putin’in el işaretleriyle onlara yetişmekten, onların çağırmasına koşuşturmaktan vazgeçtiğinizde belki… (CHP sıralarından alkışlar) …bu ülkeyi sömürge masalarında meze yapmaktan vazgeçtiğinizde belki; “proaktif politika” adı altında, birileri istemese de siz vermeye devam etmediğinizde belki; Suudi Arabistan’daki insan hakları ihlalleriyle Suriye’dekileri aynı oranda eleştirebildiğinizde, İsrail’le gizli anlaşmalar yapmaktan vazgeçtiğinizde, birçok şeye ağlayıp dururken şehit cenazelerine de ağladığınızı gördüğümüzde, askerlerimizin başına çuval geçirenleri ağırlayıp temenna etmediğinizde belki; bu ülkenin, bu kutsal vatanın değil, NATO toprağının dışişleri bakanı olmaktan vazgeçtiğinizde siz… (CHP sıralarından alkışlar) …bizim için bir “düş işleri bakanı” olmaktan çıkıp belki dışişleri bakanlığına terfi edebilirsiniz. Birilerini itham ettiğiniz edep sınavını da belki o zaman siz geçebilirsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Enerji Bakanını alkışlayın! Düşen uçağı alkışlayın! Kıbrıs’ı alkışlayın!

10.- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan bu imkânı verdiğiniz için. Aslında tam da düşündüğüm metodun etkili olduğunu anlıyorum çünkü aramızdaki yöntem, üslup, edep farkı çok açık ortaya çıkıyor.

MEVLÜT DUDU (Hatay) – Demagojiyi bırak; Kerkük’e gel, Kerkük’e!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) – Ben sadece Sayın Kılıçdaroğlu’yla ilgili değil, hiç kimseyle ilgili herhangi bir edep dışı sözü söylemedim, bunu da zül addederim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu’nun, lütfen, basına yansımış sözlerini ve sansürlü çıkmış sözlerini -sansürlemek zorunda kaldı Kılıçdaroğlu’nun sözünü basın, ben burada onu söylemekten hayâ ederim Sayın Tarhan- okuyun, siz onun konuşmalarını dinleyin, ondan sonra da bana gelip burada konuşun.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Kılıçdaroğlu’nun değil, sen Başbakanın söylediğine bak!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Sayın Kılıçdaroğlu’nun öncelikle bir üslup ve edep dersi alması lazım, bunu defaatle söyledik.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sen Başbakanın ülke için, devlet için söylediklerine bak!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Bu ülkenin saygınlığını nerede, nasıl koruduğum konusuna gelince, bunu takdir edecek olan yegâne merci yüce millettir ve tarihtir, o da takdirini yapıyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu dış politikanın da içinde bulunduğu AK PARTİ hükûmetleri sürekli güç alarak, milletten güç alarak iktidarını sürdürebiliyorsa bu sebeple.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Milleti kandırdınız, kandırdınız!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Çünkü biz milletle bütünleşiyoruz, çünkü biz tarihle bütünleşiyoruz, çünkü biz bunu yüksek bir ahlak ve edeple yapıyoruz. Sizlerse milletten kopuksunuz, tarihten kopuksunuz, Orta Doğu halklarından kopuksunuz, Balkanlardan kopuksunuz, Orta Asya’dan kopuksunuz. Korkulara dayalı bir Türkiye çıkarmak istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi korkularla, dürtülerle sindirme dönemi bitti.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) - Sorulara cevap ver, sorulara!

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Bizim bu yükselişimizden rahatsız olanlar, benim ismimi zikrederek dışarıda rahatsızlık ifade edenlerle Türkiye’de ismimi zikrederek dışarıda rahatsızlık ifade eden sizleri yan yana getirdiğinizde kimlerin hangi safta olduğunu görebilirsiniz. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Bize en büyük öfkeyi İsrail duyuyor, doğru; çünkü zulme karşı duruyoruz. Bize Beşar Esad öfke duyuyor, doğru; ama Suriye halkı bizi biliyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Gizli anlaşmaları onun için mi yapıyorsunuz? Patriotları onun için mi getiriyorsunuz?

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Devamla) - Onun için her şeyden önce devlet adabı ve yetkinliği içinde bir üslup benimsemek zorundasınız, bunu benimsediğiniz gün biz de, Türkiye demokrasisi de kazanacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Yalçınkaya, görüyorum yani gürültünün bitmesini bekledim.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, Sayın Bakana biraz önce…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sizi gidi Baasçılar sizi…

BAŞKAN – Sayın Loğoğlu, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

11.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Adana) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için.

Sayın Bakan koltuğunda kaldıkça dış politika anlayışı ve dış politika değerlendirmeleri her gün bir düşüş gösteriyor, her gün yeni yanlışlar yapıyor, her gün yeni yanılgılara düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir ülkenin yanında değildir; ne İsrail’in ne Amerika Birleşik Devletleri’nin ne başkasının, sadece ve sadece Türkiye’nin yanındadır. (CHP sıralarından “Bravo!” sesleri, alkışlar)

İsrail işine gelince… Biraz önce arkadaşım da söyledi; Türkiye, bölgesinde önemli bir ülkedir, ağırlığı vardır, koyabileceği bir ağırlığı vardır, bunu Suriye- İsrail görüşmelerinde gayet etkin bir şekilde göstermiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Kim gösterdi? AK PARTİ iktidarı.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) - Fakat bugün, Orta Doğu barış süreci dışında kalmış bir Türkiye’den bahsediyoruz. Hiç kimseye yaranamayan, hiçbir yerde sözü geçmeyen, hiçbir yerde sözü dinlenmeyen bir Türkiye’den bahsediyoruz.

ORHAN KARASAYAR (Hatay) – Tam tersi, söylediklerinizin tam tersi.

OSMAN FARUK LOĞOĞLU (Devamla) - Onun için, Sayın Bakana biz şunu tavsiye ediyoruz: Lütfen uyanın artık, gerçekleri bilin, gerçeklere göre hareket edin ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarını hep önde tutan bir dış politika izleyin. Bunun zamanı çok geçiyor, çok yanlışlar yapıyorsunuz Sayın Bakan. Size saygımızın olabilmesi, tarihte doğru dürüst bir yer edinebilmeniz için bu yanlışları artık terk etmeniz lazım. Lütfen, kendinize gelin. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.01
 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.13

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42’nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362)  (Devam)        

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Komisyon burada.

Hükûmet burada.

11’inci tur görüşmelerinde, şimdi söz sırası Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç’ta.

Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, çok saygıdeğer milletvekilleri; 2013 mali yılı bütçe kanunu üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile alakalı sunuşumu yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle çok değerli heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, zaman darlığından dolayı girizgâh kısmını geçip doğrudan rakamlarla Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden başlayarak yüce heyetinizi bilgilendirmek arzusundayım.

Önce, bir on yılda nereden nereye geldiğimizi göstermek bağlamında, 2002 yılı rakamlarıyla 2012 ve 2013 yılı rakamlarını bilgilerinize sunmak isterim.

2002 yılında, Türkiye genelinde yapılan bütün spor yatırımları ve spora yönelik bütün altyapı tesislerinin idame ve inşası için Hükûmet tarafından merkezî bütçeden harcanan kaynak 13,2 milyon lira, dönemin para birimiyle 13,2 trilyon. İçinde bulunduğumuz 2012 yılı sonu itibarıyla, spor yatırımları için merkezî Hükûmet bütçesinden harcanan kaynak 488,7 milyon lira yani eski para birimi üzerinden gidecek olursak 488 trilyon 700 milyar Türk lirası. Kat olarak hesap ettiğimiz zaman, yaklaşık 37 kata varan bir artış spor yatırımlarında doğrudan kendini göstermektedir. 2011 yılında 2010 yılına göre yatırım bütçesi başlangıç ödeneğinde, 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 70 oranında bir artış vardır ve yine 2013 yılında 2011 yılına göre yatırım bütçemizde yüzde 100 oranında bir artış rakamı dikkat çekmektedir.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, yatırım bütçesi üzerinde durmamın özel bir nedeni var. Az evvel, özellikle muhalefet milletvekillerimizin konuşmalarında inşaatlarla ilgili hamlelerimiz bir miktar eleştiri konusu oldu. Oysaki tesisleşmeyle ilgili altyapıyı bitirmeden insana yapılacak yatırımı, sportif performansa devşirebilmek, dönüştürebilmek maalesef mümkün değil ve bu alanda, özellikle yatırımlar sahasında, Türkiye’de, çok ciddi bir yatırım açığının varlığı hemen dikkati çekiyor.

Öncelikle ifade etmek isterim, Türkiye’de, son on yılda, kulüp sayısındaki artış 6 binden 11.700’e tırmanarak 2 katına varan bir artış göstermiş durumda; lisanslı sporcu sayımızdaki artış ise 200 binlerden 1 milyon 900 bin rakamına tırmanarak yaklaşık 10 katın üzerinde faal sporcu sayımızda, yine 10 katın üzerinde de lisanslı sporcu sayımızda artış bulunmakta. Dolayısıyla, bu anlamda, spor alanında gerek yatırımlar gerekse insana verilen önem ve değer, sporcu yetiştirme hususundaki hamleler dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum.

Çok kısa spordaki toplam yatırım rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2012 yılı merkezî yatırım programımızda 405 adet spor tesisinin inşaatına yer verdik, bunlardan 30 tanesi kapalı yüzme havuzu. İl il sıralamaya zamanım el verirse, imkân bulabilirsem değineceğim. Türkiye’de 2012 yılı yatırım programına dâhil ettiğimiz 30 ayrı kapalı yüzme havuzuyla kapalı yüzme havuzu olmayan il bırakmıyoruz. Bunların arasında Ağrı’dan Sinop’a kadar, Hakkâri’den Muğla’ya kadar Türkiye’nin 30 ayrı vilayetinin bulunduğunu belirtmek isterim.

Yine 405 spor yatırımı arasında 124 futbol sahası, 78 tane gençlik merkezi, 129 tane değişik büyüklüklerde spor salonu, 13 atletizm pisti -Türkiye’nin farklı illerinde- ve yine 31 adet tenis kortundan diğer branşlara, 31 adet farklı spor tesisinin inşaatına şu an itibarıyla devam ediyoruz. Bunlardan 230 tanesinin inşaatı devam ediyor bilfiil, 95 tanesi ihale sürecinde -ihalesi yapıldı, karar aşamasında veyahut ihale tarihi alınmış vaziyette- 80 tanesi de değişik nedenlerle beklemede; projesi çizilmemiş olabilir veyahut lokasyonunda arsası temin edilememiş olabilir.

Gene bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum: Bugün itibarıyla -stadyumlar hariç- Türkiye genelinde devam eden spor yatırımlarının toplam metrekare büyüklüğü 1 milyon 152 bin 600 metrekare -devam eden spor alanlarının inşaat büyüklüğü- ve bunlar için gereken ödenek miktarı 1 milyar 508 milyon Türk lirası; eski rakamla yaklaşık 1,5 katrilyon Türk lirası olarak bunu ifade etmek isterim.

Hızla ve özet olarak geçiyorum. 24 adet stadyumun yapımını Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak organize etmekteyiz. Bunlardan 19 tanesinin doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı-Başbakanlık Toplu Konut İdaresi iş birliğiyle -değişik aşamalarda- ihalelerine ve inşaatlarına devam ediliyor. 5 tanesi de belediyeler marifetiyle -imzaladığımız protokoller çerçevesinde- sürdürülüyor.

Bakanlığımızla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi arasında yapım protokolü imzalanan stadyumlar şunlar; alfabetik olarak gidiyorum:

Adana ilimizde proje hazır, ihale tarihini alacak ocak ayında.

Afyonkarahisar’da inşaat yüzde 50 düzeyinde.

Ankara’da, dört ayrı proje firması projelerini çiziyor. Jüri önünde proje seçimi yapılacak, yer teslimiyle birlikte, ihaleyle birlikte inşaatına başlanacak.

Antalya’da, 6 Aralık 2012 tarihinde ihalesi yapıldı, proje ve uygulama projesi hazır.

Batman ve Diyarbakır ilimizdeki durum eşit statüde; her ikisinde de arsalar temin edildi, her ikisinde de projeler çizildi ve ihale tarihleri alınacak.

Edirne’de, protokolümüzü imzaladık.

Eskişehir Stadyumu, 17 Ekim 2012 tarihinde ihale edildi, uygulama projesi tamamlanma aşamasında. Bir-iki ay içerisinde temeli atılabilecek.

Gaziantep Stadyumunun 27 Aralık 2012 tarihinde ihalesi yapılacak.

Hatay’da, proje seçimi yapılacak, projeler çizildi.

İzmir Örnekköy’de, projeler çizildi, içlerinden seçim yapılacak.

Kocaeli’de, proje çizimi devam ediyor.

Malatya’da subasman düzeyine çıkmış durumdayız.

Mersin’de yüzde 47 düzeyindeyiz stadyumun fiili gerçekleşmesinde.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Her sene aynı şeyleri söylüyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Sakarya’da proje çizimi devam ediyor.

Samsun, 3 Aralık tarihinde ihale edildi.

Sivas, temmuz ayı itibarıyla ihale edildi, uygulama projeleri tamam, inşaat, hafriyat çalışmaları başladı ve yine Trabzon’da Akyazı Projesi kapsamındaki stadyumda 800 bin metrekarelik deniz dolgu sahasında 775 bin metrekarelik deniz dolgusu yapıldı, buna da devam edeceğiz.

Türkiye genelinde toplam 127 tane büyük ölçekli, irili ve ufaklı spor salonu inşaatına devam ediliyor. Bunları sizinle paylaşıyorum. 250 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım envanterimizde var; bunların 124 tanesinin inşaatı şu an devam ediyor, 126 tanesinin inşaatına önümüzdeki yıl yani 2013 bütçe yılı içerisinde başlamayı hedefliyoruz.

Çok saygıdeğer milletvekilleri, spordan üniversite gençlerine ve yurtlara geçmeden önce sporla ilgili konularda gelen iki ciddi eleştiriyi cevaplayıp ondan sonra üniversite gençliğine geçiş yapmak istiyorum. Eleştirilerden bir tanesi, Sayın Uzunırmak’tan. Sayın Uzunırmak, milliyetçi bir insanım ama mikromilliyetçi değilim. Bakanlık kadrolarını Samsunlularla doldurmuş değilim. Bu konuda tarafınıza intikal eden bilgi tamamen gerçek dışı, hilafıhakikat bir bilgidir. Müsteşarım, Samsun doğumludur, doğru ama memleketi Eskişehir’dir, iki Müsteşar yardımcımızdan biri Çorum, diğeri Samsunludur, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Trabzonludur, Spor Genel Müdürü Konyalıdır, Eğitim, Araştırma ve Kültür Genel Müdürü Karslıdır, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü, İzmirli; Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü, Antalyalı, Spor Toto Teşkilat Başkanı ise Elâzığlıdır. Dolayısıyla, bir mikromilliyetçilik ya da memleket milliyetçiliği, hemşehricilik duygusu bizim bakanlığımızda bulunmamaktadır.

Diğer bir konu, Sayın Sakık tarafından gündeme getirilen, sporda şiddetten girdi ama hiç onaylamadığım, kulağımın da çok duymayı arzu etmediği bir cümleyle devam etti. Türkiye’yi birleştirmekten bahsederken, sporda bölünmenin huzursuzluk yaratacağını ifade ederken Türkiye’yi bir kere farklı coğrafyalar şeklinde zihninde bir ayrıştırmaya tabi tuttu. Sayın Sakık bilmeli ki Türkiye’de “Kürt coğrafyası” diye bir coğrafya yoktur. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Türkiye’de 75 milyon insanımızın yaşadığı 81 vilayeti kapsayan bir tek coğrafya vardır, o da Türkiye coğrafyasıdır. Başka bir arayışa girmek, hiç kimsenin hakkı olarak görülmemelidir. Yine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor üzerinden bir ayrımcılık yapmaya gayret etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 3. Ligin 1. Grubunda mücadele etmektedir, Türkiye’nin her vilayetine rahatlıkla gitmekte ve müsabakalarını oynamaktadır. En ufak bir endişeye mahal yoktur.

ADİL KURT (Hakkâri) – “Diyarbakırspor” dedi, Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 3. Lig 1. Grupta 41 puanla lider durumdadır. İkinci sırada İstanbul Fatih Karagümrükspor vardır, puanı 34’tür, arada da tam 7 puan vardır.

ADİL KURT (Hakkâri) – “Diyarbakırspor” dedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye demedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Devamla) – Maça gittikleri yerleri ben size söyleyeyim: Fatih İstanbul, Ankara, Orhangazi, Kayseri, Pazar, Gölcük, Tekirova, Kırıkhan, Üsküdar, Van, Sandıklı, Kastamonu, Bergama, Beşikdüzü Trabzon, Siirt ve Çorum’a Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor gitmekte ve en ufak bir ayrımcı muameleye tabi tutulmamaktadır.

Böyle, Diyarbakır’ın tapusu birilerinin cebindeymiş gibi konuşmalar yapıldığında, doğrusu, vatandaş olarak bundan büyük üzüntü duyuyorum. Her türlü sorunu oturabilir, konuşabilir, tartışabiliriz, ama bir cümleyi dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmek lazımdır. O da şudur: Biz, 81 vilayette 75 milyon, tek vatan tek devletiz, tek bayrak tek milletiz, bunun ötesi yok. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi üzerinde birkaç cümleyi ifade etmek isterim. Gerçekten, Rabb’imize şükrolsun, büyük adımlar atmak, büyük hamleler yapmak imkânını yakaladık. 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla ülke genelinde 1 milyon 300 bin üniversiteli genç, burs veya kredi alacak her ay 260 Türk lirası. Bunun 450 bini burs, geri ödemesi olmaksızın, geri kalanı 1 milyon 300 bin rakamına tamamlanacak şekilde isteyen her gencimize olacak biçimde kredi. Şöyle hesap edin: 1 milyon 300 bin çarpı 260, aylık bedel, çarpı 12, yılda on iki ay, çarpı en az dört yıl ve bu rakamı hesap edin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Türk olarak hepimizin, Hükûmetimizin, devletimizin sahip olduğu bu imkânlardan ve bu güçten dolayı iftihar etmemiz, gurur duymamız gerekir diye düşünüyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bugün bir Yunanistan, bir Portekiz, bir İspanya, bir İtalya, Avrupa Birliğinin büyük lokomotif ekonomileri tarafından finanse ediliyor olmalarına rağmen, maalesef memur maaşlarını ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bulunurken, benim ülkem ve Hükûmetim, 1 milyon 300 bin gencimize her ay 260 lira -ki, 1 Ocaktan itibaren bu rakam artacak- destek verebiliyorsa, burs veya kredi aktarabiliyorsa, bu, hepimizin gurur duyması gereken bir mevzudur.

Hâlihazır, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde yapımına devam ettiğimiz tam 150 tane yurt projemiz var. 2 Kasım 2012 tarihinde toplu bir açılış merasimi gerçekleştirdik, 41 vilayete 53 tane yurt açtık, 40 bin yeni yatak kapasitesini yurtlarımıza ilave ettik. Bugün itibarıyla yurtlarımızda barınan gençlerimizin sayısı tam 308 bin. Her ay –yılda sekiz ay üzerinden- 180 lira bu gençlerimize yemek katkısı veriyoruz. Çok şükür, bu konuda da en ufak bir tereddüt yaşamayan, ekonomik problem yaşamayan bir hükûmetimiz ve devletimiz var. 308 bin çarpı 180 lira, çarpı sekiz ay, çarpı en az dört yıl, beş yıl, altı yıl eğitim süresince bu gençlerimizin iaşelerini kendilerine temin etmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, Bakanlık olarak, 2013 yılı sonunda, hâlen yapımına devam ettiğimiz inşaatları tamamlayarak 400 bin yükseköğrenim yatak kapasitesine ulaşmaktır. Bu noktada Maliye Bakanlığımıza, Kalkınma Bakanlığımıza, başta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten teşekkür ediyorum. Ödeneklerimizi 2002’deki 60 milyon liradan, bugün itibarıyla yurt yatırım ödeneği olarak yıllık…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – …880 miyon liraya çıkarmış bulunuyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Çok saygıdeğer milletvekilleri, geçen yıl 2012 yılı bütçesini kapatırken, bütün bunları söyledikten sonra “Allah bereket versin.” Demiştim, yıl boyunca o bereketi gördük. Bir kere daha aynı bereketi görmek üzere “Allah bereket versin.” diyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Şimdi, önce Sayın Ali Uzunırmak’ın…

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Söz vermeyecek misiniz?

BAŞKAN – Hayır, söz vereceğim size yalnız, sizin Samsun’la ilgili bir şey söylemediğinizi ben takip ettim, Sayın Sakık söylemişti.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Ben de söylemiştim. Ziraat mühendisleri, Samsunlular…

BAŞKAN – Onu kaçırmışım.

Buyurun…

Sayın Baluken, size de söz vereceğim.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

12.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Bakan, tabii, haberleri okur gibi gene geçen seneki konuşmasını aynı ses tonuyla tekrarlayarak bir sunum yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.

Değerli arkadaşlar, tutanağı alın geçen senekileri, okuyun, aynı şeyleri göreceksiniz. Şimdi, bütçe rakamları mutlaka olacaktır, ama rakamların felsefesinden konuşuyorum. Bir adamcağız, bir gün oğluna demiş ki: “Oğlum, artık, paraya ihtiyacımız var.” Çocuk gitmiş, teyzesinden borç para almış, getirmiş, adama vermiş, babaya. Baba, atmış onu ocağa. Aradan geçmiş zaman, “Oğlum para lazım.” Gitmiş, bu defa dayısından almış getirmiş, atmış ocağa. Demiş ki: “Oğlum para lazım.” Sıkışmış çocuk, borç alacak kimse yok. Bu defa gitmiş çalışmış ve çalışarak getirmiş. Parayı babaya teslim etmiş, baba ocağa atarken hemen eline yapışmış “Baba, ne yapıyorsun, bu parayı nasıl böyle ocağa atıyorsun? Ben onun için ne kadar çalıştım.” demiş. Arkadaşlar, ülke bütçesi de böyle, eğer çalıştıysanız o paranın nasıl olduğunu anlarsınız.

İnşaatlara karşı çıkmıyoruz ama biz burada yıllardır bir şey söylüyoruz Sayın Bakan, Türkiye'nin spordaki genetik coğrafyası çıkartılarak her ile yüzme havuzu yapmak mesele değil, eğer özel sektörde iş yapıyor olsanız bazı illere yüzme havuzu yapar mısınız, kapalı yüzme havuzu? Yoksa sporcuyu geliştirmek… Oradaki genetiğe uygun acaba şey mi yaparsınız? Samsunlu, elbette ki itiraf ediyorsunuz, bu, bildikleriniz veya buradaki söyleyebildikleriniz üst düzeyde.

İllerden şikâyetler geliyor, işte telefonuma mesaj geldi. Atanamayan veya haksız yere görevden alınan, 1.700 lira maaşla idare ederken görevlerinden aldığınız il müdürleri… Bugün asaleten atamadığınız, vekâleten olanlar 4.500 lira maaş almakta. Bu haksızlıkları gidermeyi düşünmüyor musunuz?

Görevden alınan Kırşehir il müdürü ve görevden alınan eski Antalya il müdürü, birisi kansere yakalanmış, birisi vefat etmiş; bütün bunları düşünmüyorsunuz. Böyle bir haksızlığı nasıl yapıyorsunuz? Bir kararnameyle, bir kanun maddesiyle, görevde yükselme yönetmeliklerine göre imtihanlarla gelmiş insanları görevden aldınız siz. Bunlara acımıyor musunuz hiç?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Baluken, buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

13.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Barış ve Demokrasi Partisine sataşması nedeniyle konuşması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan burada konuşurken Sayın Sırrı Sakık’ın “Kürt coğrafyası” demek suretiyle ülkeyi bölme zihniyetinin olduğunu ve ayrıştırma niyetinin olduğunu kastetti. Bunun doğru olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Öncelikle Sayın Bakana şunu öneririm ben: Bu ülkedeki coğrafyanın tarihî olarak hangi adlarla, nasıl anıldığını bir araştırmasını öneririm.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Bence siz araştırın.

İDRİS BALUKEN (Devamla) – Eğer bunu araştırırsa 12’nci yüzyılda Selçuklu Sultanı Sencer tarafından “Kürdistan vilayeti”nin ve “Kürt coğrafyası”nın resmî olarak kullanıldığını görecektir.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Nerede?

İDRİS BALUKEN (Devamla) – 16’ncı yüzyılda Yavuz Sultan Selim tarafından İdrisi Bitlisî’ye gönderilen mektubu yine incelemesini öneririm. Yine, ilk cumhuriyetin kuruluşunda ilk Mecliste “Kürdistan vilayetinin mebusları”nın kullanıldığını kendisine hatırlatmak isterim. Burada bazı korkuları aşmamız gerekiyor. Kürt coğrafyası demekle bu ülkeyi bölme niyeti herhangi bir şekilde dışa vurulmuyor. Eğer öyle bir niyetimiz olsa, buraya gelir, her türlü bedeli ödemeye hazır insanlar olarak bunu da ifade ederiz. Biz BDP olarak, bu ülkenin bütünlüğü içerisinde, demokratik özerklik projesi çerçevesinde bütün halkların ortak bir gelecek kaderini savunuyoruz, bunu savunmaya devam edeceğiz.

Diğer taraftan, bugün, dünyaya baktığınızda, yoğun olarak bir etnisitenin yaşamış olduğu alanlara bu tarz isimler veriliyor. Yani, Belçika’ya bakın, işte Flaman bölgesi, Valon bölgesi; İspanya’ya bakın, Katalan bölgesi, Bask bölgesi ya da yanı başınızda Irak’a, İran’a, Suriye’ye bakın, Şii bölgesi, Kürt bölgesi, Sünni bölgesi terimleri kullanılıyor. Bu tarz tabuları artık bu Meclisin aşması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim birleştiren projemiz ortadadır, Meclisi de bunu tartışmaya davet ediyoruz.

Hepinize teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Türkiye’de bir tek coğrafya var, Türkiye coğrafyası! İster kabul edin, ister kabul etmeyin; tek coğrafya, tek vatan, tek millet! Hadi yürü! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Aykırı söylenen bir şey mi var? Öyle, o şekilde hitap edemezsiniz. Ne demek “Hadi yürü!” Siz hadi yürüyün!

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Tek bir coğrafya var! İndir elini, indir elini!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, terbiyeye davet edin. Ne demek yani! Bir partinin grup başkan vekiline “Hadi yürüyün.” diyemez. Ben bu kürsüden görüşlerimi dile getirdim, tarihsel bir gerçekliği dile getirdim. Bu şekilde hitap etmek, hele hele bir kadın milletvekiline yakışmıyor.Ayıptır!

OYA ERONAT (Diyarbakır) – Otur yerine!

GÜLAY DALYAN (İstanbul) – Tek gerçek, Türkiye!

ADİL KURT (Hakkâri) – Kamera açısına girmek için yaptı, boş ver sen.

Kamera seni çekti, kamera seni gördü, artık sen sus.

NAZMİ GÜR (Van) – Şov yapıyor şov!

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Evet, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurun.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Çok değerli arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesiyle ilgili görüşmeler yapılırken, daha önceden konuşan arkadaşlarımızın yapmış oldukları katkılara, eleştirilere teşekkür ediyor, orada tespit ettiğim, kafalarımızda var olan bazı sorulara da cevap vermek istiyorum.

Çok değerli arkadaşlar, önce şunu söylemek isterim: Biz, hakikaten, eğitim meselesinde son zamanlarda yaptığımız düzenlemelerle, uluslararası alanda Türkiye’yle küresel düzeydeki gelişme arasındaki farkı kapatacak türden faaliyetlere ağırlık verdik. Bir başka ifadeyle dünya ile aramızda stratejik bir açıklık meydana gelmişti, o stratejik açıklığı kapatacak düzeyde, eğitim sistemi üzerinden birtakım düzenlemeler yaptık.

Bu yaptığımız düzenlemelerle aslında üç ana hedef belirliyoruz kendimize. Onlardan bir tanesi, küresel düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekleri çocuklarımıza kazandırmak. İkincisi, ulusal düzeyde ihtiyaç duyduğumuz, toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini de karşılayacak bilgi ve becerileri kazandırmak. Üçüncüsü ise, toplumsal ve ahlaki değerleri, millet olma bilincini, bir tarih şuurunu, sosyal sorumlulukları çocuklarımıza aşılamaktır.

O yüzden, ilk önce üzerinde duracağım konu, millî eğitim sisteminde değerler üzerinden yaptığımız eğitimle ilgili bilgiler olacak. Hemen şunu söylemeliyim: Millî Eğitim Bakanlığının en çok önem verdiği konulardan birisi değerler üzerinden eğitim yapılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, cumhuriyet tarihi boyunca, doğrusu, millî eğitim sisteminde bunun hassasiyetle korunduğunu söylemek mümkün. Özellikle 2006 yılından sonra ise konuyla ilgili daha farklı uygulamalar da gündeme getirilmeye başlanmıştır. O tarihe kadar daha çok değerlerin bizzat kendileri öğretilirken ve çocuklarımıza kazandırılmaya çaba sarf edilirken, şimdi hem değerlerin bizzat kendilerinin öğretilmesi hem de okutulan derslerin içerisinde diğer disiplinlerin kazanımları arasına da yerleştirerek öğretilmesi esas alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında, okuttuğumuz neredeyse bütün derslerimizde, sahip olunması gereken değerlerin anlatıldığını ve o değerlere göre de bir hassasiyetle müfredat oluşturulduğunu bildirmek istiyorum. Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi, müzik, bilişim teknolojileri gibi -aklınıza ne kadar ders geliyorsa- ve özellikle de son yılda koyduğumuz 21 seçimlik dersin her birisinde biz, değerlerimize, adil olma, vatanseverlik, bağımsızlık, bilimsellik, doğruluk ve dürüstlük, estetik, hoşgörü, yardımseverlik, merhamet, öz güven, saygı ve sevgi, barış, yeniliğe açık olma ve girişimcilik, cömertlik ve çalışkanlık, duyarlılık, vefa, kadirşinaslık gibi pek çok -burada hepsini ayrı ayrı saymaya gerek yok- değerlerimizin her birisini, millî ve manevi, ahlaki değerlerimizi açık ve net olarak tespit etmiş, eğitim öğretimin bütünlüğü içerisinde onları işlemeye çalışıyoruz.

Ayrıca, hem öğretmenlerimizi bu konuda özel olarak eğitiyor hem de değişik illerimizde ve farklı zaman dilimlerinde bu değerlerin çocuklarımıza kazandırılmasıyla ilgili özel programlar yapıyoruz. Bunu, bu vesileyle sizlerle paylaşmak istedim.

Onun dışında yine üzerinde duracağım bir başka husus “ALO 147”yle ilgili spekülasyonlar.

Değerli arkadaşlar, hakikaten, “ALO 147 Çağrı Merkezi”ne ciddi anlamda bir haksızlık yapılıyor. Çünkü, çağrı merkezinin yaptığı faaliyetlere baktığımızda hemen şunu söylemeliyiz: Aylık olarak 80 bin kişinin müracaat ettiği ve bilgi aldığı bir merkez burası. Yaklaşık 100 kişi çalışıyor; bunların 50’den fazlası da Van depreminde sakat kalmış, özürlü olmuş engellilerden meydana geliyor. Yine, bu arkadaşların her birisi son derece özveriyle ve yine son derece kibar bir şekilde kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Aylık, yaklaşık ve ortalama 80 bin çağrıya cevap verdiğimizde, bunlardan tam 89’unun bilgi edinmeyle alakalı olduğunu söylemeliyim size. Yüzde 89’u bilgi edinmeyle alakalı, yüzde 6’sı birtakım taleplere yönelik, yüzde 4’ü genel anlamda şikâyet, yine, bunların içerisinden on binde 1’i öğretmenler için yapılan şikâyetlerden oluşuyor. E, birazcık insaf edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yüzde 1’i de görüş ve öneri oluşturuyor ve bunların hepsini değerlendirmeye alıyoruz.

Çok değerli arkadaşlar, yine, konuşmacılardan bazı milletvekilleri eğitim sisteminin aslında sadece altyapı demek olmadığını ifade etti. Buna çok katılıyorum. Gerçekten de eğitim sisteminden bahsediyorsak, sadece altyapılardan bahisle eğitimi iyileştirebileceğimizi söyleyemeyiz. Ancak altyapı yetersizliklerinin eğitimin niteliğinin geliştirilmesine ciddi anlamda engel olduğunu da hep beraber kabul etmeliyiz. Mesela, bugün derslik sayısındaki yetersizliğin ve ikili eğitimin varlığının normalde haftalık olarak Avrupa Birliği ortalamalarına gelecek şekilde ders saatlerinin artırmasına mâni olduğunu, bu açıdan bakıldığında -evet, altyapıdan bahsetmek yetmez ama- Millî Eğitim Bakanlığının sadece altyapıyla uğraştığını iddia etmekse gerçekten yanlış bir bilgi veya kamuoyunu yanıltmakla ilgili bir çabadan ibaret kalır.

Ben size şunu söylemeliyim: Derslik ve pansiyon yapımları, şartlı eğitim yardımları, burslar ve parasız yatılılık, taşımalı öğretim sistemi, ilköğretim kurumlarının standartlarıyla ilgili İKS düzenlemeleri, Aşamalı Devamsızlık Yönetim Modeli, yetiştirici sınıf öğretim programı, kız çocuklarının okullaştırılması, öğretmen ihtiyacının karşılanması, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme yani FATİH Projesi, ücretsiz ders kitabı dağıtımı gibi aslında fırsat eşitliğini artıran tedbirlere ek olarak ayrıca eğitim sisteminde müfredatın iyileştirilmesiyle, ders içeriklerinin ve kazanımlarının gözden geçirilmesiyle ve küresel düzeyde rekabet edebilecek şekilde kazanımların gözden geçirilmesiyle ilgili yapılan çalışmaları buna eklemek gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığı, sadece altyapıyla değil gerçek anlamda eğitim sisteminde niteliğin geliştirilmesi ve çocuklarımızın küresel düzeyde rekabet edebilecek hâle gelmesiyle de ilgileniyor; bunu anlatmalıyım.

Çok değerli arkadaşlar, yine konuşmacılardan bazıları Özel Kalem, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Özel Eğitim bütçeleri üzerinden yorumlar yaptı ve özellikle de Millî Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesiyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Doğrusu, bunların hepsine birlikte bir göz atmak gerektiği kanaatindeyim. Şunu bir kere belirtelim: Hakikaten, özellikle Nur Hanım’ın, Sayın Serter’in verdiği bilgiler doğru bilgilerdir ve ortaya koyduğu oranlar da doğru oranlardır çünkü bu bilgileri biz açık bir şekilde paylaşıyoruz ve her birinize sunuyoruz. Bu açıdan bakıldığında… Hatta ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarıma: Nur Hanım’ın özellikle Plan ve Bütçedeki konuşmasında hem de buradaki konuşmasında, meseleye çok fazla ideoloji ve siyasal bir tavır takınmadığını, daha rasyonel meseleye baktığını görüyorum. Bunun çok katkı sağlayıcı bir yaklaşım tarzı olduğunu değerlendiriyorum. Bu açıdan bakıldığında, topyekûn, hep birlikte eğitim sistemine daha rasyonel bir gözle bakmanın bu ülkeye katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sebeple de rakamları analiz ederken rakamlara biraz daha ayrıntılı, biraz daha analitik baktığımızda veya biraz daha ayrıntısına inerek değerlendirdiğimizde de farklı şeyleri söylemek mümkün. O açıdan, ben hemen şunu söylemeliyim: Evet, genel Millî Eğitim bütçesi içerisinde yatırım bütçesinin payı düşüyor ama arkadaşlar, takdir edersiniz ki, biraz daha ayrıntılı gözle baktığınızda dile getirilen zaman diliminde yani 1990’larda yaklaşık okullaşma oranlarının yüzde 50’nin altında olduğu bir Türkiye’den, 200 bine yakın bir öğretmen sayısından… O civarlarda çünkü 2002’li yıllarda bu oran 554 bin civarındaydı, öğretmen sayısı olarak. Bakacak olursanız şayet, o zaman Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin daha küçük ama yatırım bütçesinin bunun içerisinde daha fazla pay aldığını görürsünüz. Şimdi ise Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi daha büyük ama onun içerisinde daha fazla payın öğretmenlere gittiğini ifade etmek lazım çünkü şu anda Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinin yüzde 80’e yakını neredeyse maaşlara ayrılmış durumda.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Onu söyleyin. Baştan beri bunu söyleyin Sayın Bakan, baştan beri.

AHMET YENİ (Samsun) – Baştan beri onu söylüyor.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Hiç söylemedi, ilk defa söylüyor. Gerçeği söyle.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Hem bütçenin büyük olması bunun içerisinde yatırım için ayrılan kaynağın düşük olduğunu göstermiyor. Yatırım için ayrılan kaynak, gerçekten de şu anda yaklaşık 3 milyar liradan fazla. Bir de bütçe dışı gelirlere baktığımız zaman neredeyse yıllık olarak 3,5 milyarı aşacağını tahmin ettiğimiz bu yatırım rakamı miktar olarak asla düşük değil ama Millî Eğitim Bakanlığının büyüyen bütçesi içerisinde düşük kalıyor. Ama bunun da genel seyir içerisinde tabii bir durum olduğunu ifade etmek lazım çünkü derslik ihtiyacı bundan yaklaşık on yıl kadar önce yüzde 50’nin üzerindeyken, şimdi, şu anda bu oran yüzde 30’un altına düştü ve dolayısıyla da bu alana yapılacak yatırımların nispi olarak azalması söz konusu olabilir. Daha da önemlisi, bir gün derslik ihtiyacımız kalmadığında, sadece yenileme yatırımları için cüzi bir kaynak ayrıldığında, “Yatırıma para ayırmıyorsunuz.” diye yapılacak eleştirinin anlamsızlığını burada belki de altını çizerek söylemek lazım.

Bu açıdan, ihtiyaçlar nerede daha yoğun ve daha büyükse ve daha şiddetliyse, kaynakların da zaman içerisinde birinden diğerine doğru kaydırılarak kullanılmasının doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum.

Özellikle Özel Kalem Müdürlüğünün bütçesinin yüksek olmasına dair söylenebilecek yegâne şey şu: Çok değerli arkadaşlar, orada, sadece Özel Kalem Müdürlüğünün kaynakları veya yatırım ve mal ve hizmet alımları söz konusu değil. Millî Eğitim Bakanlığının, Bakanlık, Müsteşarlık, müsteşar yardımcıları, şahsa bağlı bütün kadrolardaki kişilerin ücret ve maaşları hep birlikte Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinde gözükmektedirler. Orada sadece Özel Kalem Müdürlüğünün mal ve hizmet alımına ayırdığı kaynağın 550 milyon veya biraz daha üzerinde olduğunu ifade etmem lazım, dolayısıyla orada yapılan yorumun yanlış olduğu kanaatindeyim. Ama bu arada bir şeyi ifade etmek isterim. Benim Özel Kalem Müdürünün işini iyi idare ettiğine, hatta Bakanlığın işlerini ve Bakanın işlerini çok iyi yaptığına dair bir dedikoduyu da burada dile getirdiler arkadaşlar.

Evet, arkadaşlar, ben buradan itiraf ediyorum. Ben, geçtiğimiz günlerde bir yemekte…

ENGİN Altay (Sinop) – 24 Kasımda.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – …bütün genel müdürlerimizin, grup başkanlarımızın, yani Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının bütün yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda, geçtiğimiz bir yılın muhasebesini yaptım.

Orada, beş ay gibi kısa bir süre içerisinde, 4+4+4 gibi yeni eğitim sisteminde, bütün, 42 binden fazla binayı gözden geçirip, ele alıp, onların hangisinin ilkokul, ortaokul, lise olacağını belirleyen, sonra eğitim sisteminde 21 yeni seçimlik dersin hepsinin müfredatını yayınlayan ve daha da önemlisi, onların öğretim malzemelerini hazırlayan bütün teşkilat çalışanlarıma teşekkür ettim. Tek tek zikrettim, her bir genel müdürlüğü ayrı ayrı ifade ettim, bu arada, bütün bu yoğun çaba içerisinde arı gibi çalışan Özel Kalem Müdürüm ve ekibini de tebrik ettim.

Ben, teşekkür etmeyi, iyi bir idarecinin vasfı ve ahlaki bir meziyet olarak görüyorum, ama bunun dedikodusunu buraya getirenlerin, daha da önemlisi, o dedikoduyu duyanların, buraya taşıyanların hangi ahlaki değere sahip olduklarını da sizin mizacınıza bırakıyorum.(AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü, bu dedikoduyu hakikaten Meclisin de şeyine yakıştıramadığımı ifade etmeliyim.

Yine, bunun ötesinde, Millî Eğitim Bakanlığıyla alakalı, imam-hatip okullarının oranlarıyla ilgili bir eleştiride bulunuldu. Hemen şunu söylemeliyim: Toplam ortaokul sayısı 16.910, bunların içerisinde imam-hatip ortaokulu 1.097, oranı yüzde 6,4 arkadaşlar. Toplam lise sayısı 10.408, toplam imam-hatip lisesi sayısı 708, oranı yüzde 6,8. Öğrenci olarak baktığımızda da, imam-hatip ortaokul ve lise öğrencilerinin toplam ortaokul ve lise, genel olan öğrenciler arasındaki payı da yüzde 5,03. Dolayısıyla oranları da bu vesileyle sizlerle paylaşmayı görev bildim.

Çok değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum: Kontenjanlar için… Aslında vaktim kalmadı ama konuşmanın iki talihsiz cümlesi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (Devamla) – Peki, sorularda cevaplandıracağım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ederim.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Süre verin Başkan, Bakana süre verin.

ENGİN ALTAY (Sinop) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Altay…

ENGİN ALTAY (Sinop) – Şimdi, Sayın Bakan konuşmasında, burada yaptığım konuşmama atfen, Sayın Bakanın 24 Kasımda söylediği hususla ilgili beni dedikoduculukla itham etti.

BAŞKAN – Bir saniye, bir saniye… Tamamdır, tamamdır.

Siz niye elinizi kaldırmıştınız?

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Efendim, çok özür dilerim. Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî Eğitim Bakanı  konuşuyor ve çok önemli bir şeyi ifade etmek istiyor. Meclis olarak, eğer bunu kendisi ifade ediyorsa, sizden ricamız, o sözlerini tamamlamasıdır. Böyle bir imkân varsa Sayın Bakanımız sözlerini tamamlasın isterim.

BAŞKAN – Maalesef böyle bir imkân yok, kusuruma bakmayın, çünkü bir dakika eklediğim zaman, ooo, onun altından çıkamam ben.

Sonra emsal gösteriyorsunuz muhterem.

Buyurun Sayın Altay.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

14.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ALTAY (Sinop) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, nihayet Sayın Bakan başladı, umarım Başbakan da artık “Millî eğitime en büyük bütçeyi ayırdık.” hamasetini yapmayacaklar. En azından, bugünkü bütçe görüşmelerindeki tezlerimiz, Bakanın buradan “Bütçenin, evet, büyük ama yüzde 80’ini memur maaşı ödüyoruz.” diyerek, bu millî eğitimi olduğundan çok daha büyük gösterme fantezileri ve gayretleri sona ermiştir. Bu, bana göre, muhalefetin bir başarısıdır.

Ben on yıldır burada milletvekiliyim Sayın Bakan ve ben buraya, sağlam kaynak almadan, kaynağından emin olmadığım bir bilgiyi de getirmem. Ben “Niye yaptınız?” da demedim. Özel Kaleminiz ve personeliniz çok başarılı olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı olarak, bu tarz bir toplantıda, tüm genel müdürlerin olduğu, il millî eğitim müdürlerinin, grup başkanlarının olduğu bir toplantıda “Özel Kalemim beni de, millî eğitimi de çok iyi idare ediyor, yönetiyor.” dediniz mi, demediniz mi? Kur’an-ı getirin, burada el basın “Böyle demedim.” diye.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – İşte bu dedikodu değil de nedir yani? Bu dedikodu değil de ne peki?

ENGİN ALTAY (Devamla) – Dediniz, böyle dediniz. Ben bunu çok sağlam kaynaklardan öğrendim. Velev ki denebilir de iyi niyetle. Siz bana, gelip burada Özel Kaleminizin Bakanlıkla ilgili maharetlerini anlatın ama beni dedikoduculukla şey yapamazsınız.

Özel Kalem bütçesi de… Biraz önce Genel Kurula hitap ederken buradan söyledim. Şimdi -Bakanın sunuş kitabından, sayfa 77, siz de açın bakın- 4 tane, 5 tane müsteşarın maaşı 7 milyon tutuyorsa, Bakanın kendi maaşı… Özel Kalemdeki bu olabilir ama Strateji Geliştirmeye, Özel Eğitim ve Rehberliğe bu kadar düşük bütçe ayrılarak millî eğitimcilik yapılamaz, millî eğitimde başarı, erişim ve nitelik sorunları çözülemez. Zaten bu konuda attığınız bir tane adım olmadığı için, inşaattan, emlaktan ve ihaleden başka bir şeyden bahsetmiyorsunuz.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Şahıslar adına son söz, aleyhte olmak üzere, Sakarya Milletvekili Sayın Engin Özkaç’a ait.

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Az önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden Millî Eğitim Bakanımız konuştu. Gerçekten sözlerinin tamamını dinlemek isterdim ama ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti’nde şu anda bakanların ve vekillerin sözleri geçmemektedir. Sayın Başbakanın bir tek hedefi vardır: Eğitimi siyasal amaçlarına tek başına biat edecek nesiller yaratma ve başkana biat edecek bir nesil yaratmak için hedef koymuştur.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Aynen öyle, aynen öyle.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Zaten eğitimle, yargıyla, üniversitelerle bu kadar oynama nedeni de budur. Beyni yıkanmış robot nesilleri yaratmak Hitler’e bile nasip olmamıştır. Ancak Sayın Başbakan bunda çok kararlıdır.

O, kendi vekillerini dinlemiyor, kendi bakanlarını dinlemiyor. Onlar şimdi çok kızacaklar ama bazı bakanlarına çanta taşıttırıyor. Bazı bakanları sadece onun emriyle bir yere gidiyor ve yurt dışında bir başka başkanın parmağıyla hareket ediyor çünkü Sayın Başbakan bunları böyle yaptırabilme güvenini kendinde görüyor. Bir tek nedeni var: Sayın Başbakan bir hastalığa yakalanmıştır. Hastalığın adı, kibirdir. Şeytanın en çok sevdiği, insanda en çok olmasını istediği şeydir kibir. Sayın Başbakanda bu vardır. O, bakanlarını dinliyormuş gibi yapıyor; o, vekillerini dinliyormuş gibi yapıyor ama ne bakanlarını ne de vekillerini dinliyor.

Üstelik, Türkiye kırılıyor. 125 bin insan, öğretmenler, aydınlar, yazarlar, askerler, avukatlar, hukukçular cezaevlerindeler. Onlar yargılanmadan yıllarca hücrelerde tutuluyor ve çürütülüyorlar.

Çiftçi yoksul. Buğday, mısır, hayvan ithal ediliyor bu ülkede. Hatta, övünebilirsiniz, Türkiye ilk defa samanı bile ithal ediyor.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ya, onun açıklamasını burada Bakan yaptı. Yoktun, bilmiyorsun tabii.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Üreten kesim dünya ile rekabet edemiyor. İşçiler taşeronlaşmış, sömürülüyor. Türkiye kendisine kaynak yaratamıyor. Son on yılda bütçede yaklaşık 1 katrilyon 375 trilyon 175 lira harcanmıştır. Bunun tamamına yakını milletimizden toplanan vergilerdir ve bu paralar çuvallarla Libya’da birilerine gönderiliyor; bu paralar “Arap Baharı” denilen yerlere gönderiliyor; bu paralar Türkiye Cumhuriyeti’nde hiç olmadığı kadar örtülü ödeneklerle yandaşlara gönderiliyor.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – İspatla!

RECEP ÖZEL (Isparta) – Var mı bir delilin? Varsa bir delilin getir, bakalım.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Kendi çocukları askere gitmiyor.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – İspatla, ispatla!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Elimde delil var, askere gitmiyor. Bir tanesi çürüğe ayrılmış, bir tanesi de kendi isteğiyle bedelli askerlik yaptırtmış.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Getir belgeyi, bakalım.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Delil istiyorsan getiririm.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bak, insanların şahsiyetleriyle uğraşma, ayıptır, ayıp!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Ülkenin çocuklarının askerde ölmesine göz yumuyor. Kendi çocukları Amerika’da okuyor, ülkesinin çocukları, yoksul elbiseleri, kalem tutmayan elleriyle, sonradan yapılmış sınıflarda, ite kaka, okulda öğrenim görmeye çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, bu ülkede nüfusun -6 yaşın üzerinde- yüzde 22’si okuma yazma bilmiyor, hiç okula gitmemiş. Bu ülkenin yüzde 45’i ilkokul ve ortaokul mezunu. Bu ülkenin yüzde 70’i hiç okuma yazma bilmeyen ve ilkokul, ortaokul mezunu. Sizin bize devrettiğiniz ve devredeceğiniz eğitim sisteminin altyapısı bu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Çok beklersiniz.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk yapar ya da esaret ve sefalete iter.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’yi özgür, bağımsız, şanlı bir cumhuriyet olarak yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bunu engellemeye ne sizin Başbakanınızın ne de ona destek veren, çıkarları uğruna emperyalist ülkelerin gücü yeter. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Biraz daha bağırsana!

AHMET YENİ (Samsun) – Siz konuştukça oylarımız yükseliyor be!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Bu ülkede yaşayanların, insanların farklılıkları olabilir ama gözyaşları aynıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

AHMET YENİ (Samsun) – Konuştukça batıyorsunuz!

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Konuştukça batıyorsun!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – O gözyaşları bir gün sizleri, biat edenleri yok edecektir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özkoç.

AHMET YENİ (Samsun) – Konuştukça batıyorsunuz, oylarımız yükseliyor.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un AK PARTİ Grubuna ve Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Genel Kurulda yoksa konuşulmaz. Biz sizin insanlığınızla dalga geçsek olur mu?

AHMET YENİ  (Samsun) – Haydi oradan be! Otur yerine, otur! Geç otur!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Gel oturt, gel!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sinirlerinize hâkim olur musunuz.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ağzından çıkanı kulağın duysun!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Konuşma bak, konuşma!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…Sayın milletvekilleri…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sen önce ahlaklı olmayı öğren. Hatip orada konuşuyor, sen ne laf atıyorsun! Utanmıyor musun! Senin aklın varsa çıkar kürsüden konuşursun. Beceriksiz adam!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, beş dakika ara verin.

BAŞKAN – Beş dakika değil on dakika da veririm ama Sayın Ünal’ı çağırdım, ayıp olur.

Ben özellikle kapadım, şimdi açıyorum.

Buyurun.

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef son derece talihsiz bir konuşma çünkü bu kürsüden her milletvekilinin eleştiri hakkı vardır, her milletvekilinin özgürce düşüncelerini ifade etme hakkı vardır. Ama düşüncelerinizi ifade ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında siyaset yaparken yaptığınız siyaset dedikodu siyaseti olmamalıdır. Evhamlarla, vehimlerle, gerçekliği olmayan bir dünyadan, gerçeklikten kopmuş bir dünyadan, sadece okuduğu gazetenin dedikodularıyla konuşan bir siyaset üslubu, dili hiçbir siyasetçiye yakışmaz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bizim Genel Başkanımızla olan hukukumuz, bir siyasetçinin lideriyle olan hukukudur, sadakati, disiplini, adaleti, vicdanı ve sorumluluğu içerir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ve hiç kimse bunu “biat” diyemez. Burada 326 tane özgür insan görüyorsunuz; özgür iradesiyle siyaset yapan, aynı ideal aynı dava etrafında birleşmiş insanlar görüyorsunuz. [AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP sıralarından alkışlar (!) Siz, bu insanlara bu şekilde hitap etme hakkına sahip değilsiniz. Siz, yıllarca bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seçkin bir dille, elitist bir yaklaşımla aşağıladınız, ne yapması gerektiğine, ne düşünmesi gerektiğine ve bunları da nasıl hayata geçirmesi gerektiğine karar verdiniz ve dikte ettiniz. Türkiye’yi AK PARTİ özgürleştirmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Eğer bir biat kültürü varsa onu kendinizde arayın. Ve Recep Tayyip Erdoğan ki her iki yılda bir seçime girmiş ve kendisini üç yıl liderlikle sınırlamış, demokrasinin ve demokratik liderliğin ne olduğunu Türkiye’ye göstermiş bir liderdir. Liderimize karşı burada sarf edilen ifadeleri esefle kınıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHİR ÜNAL (Devamla) – Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, sözlerimi çarpıtarak ifade etmiştir. Söz istiyorum.

AHMET YENİ (Samsun) – Germe Meclisi be! Meclisi germe!

BAŞKAN – Şimdi, sizin…

Bir saniye…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hakarete varacak şekilde çarpıtarak “Başbakanımıza hakaret etmiştir.” demiştir.

BAŞKAN - Şimdi, Sayın Özkoç, müsaade buyurun.

Şimdi, ben size söz vereceğim. Çarpıtılıp çarpıtılmadığı konusu ayrı bir mevzu ama söz vereceğim. Lütfen, yeni bir sataşmaya…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hiç merak etmeyin efendim.

BAŞKAN - …tekrar bir gerginliğe neden olmayacak bir iki dakika.

Buyurun.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Mümkün mü böyle bir şey Sayın Başkan, Meclisin üslubuna uyarım.

BAŞKAN – Buyurun.

16.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başbakan, değerli milletvekilleri… (AK PARTİ sıralarından gürültüler, gülüşmeler)

AHMET YENİ (Samsun) – Kafayı yemişsin sen! Kafayı yemişsin sen!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin…

MEHMET ERSOY (Sinop) – Aklını Başbakana takmışsın sen!

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – …Sayın Başbakanına hitap ederken söylediğim üslubun ne kadar seçkin ve ne kadar doğru olduğundan emin olarak bu kürsüden konuştum. Sayın Bakan, az önce, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na hitaben aynen şu sözleri söylemiştir: “Siz, gazetelerde duyduğunuz dediğiniz…” Sayın Bakan demiştir ki: “Gazetelerde … olarak yazılan.” Sizin Bakanınız yapmıştır. Yani, bizim liderimize, bu kürsüden sizin Bakanınız ilk lafı atmıştır. Eğer gerçekten bir şeyi duymak istemiyorsanız, duymak istemediğiniz sözleri bu kürsüden söylemeyiniz. Cumhuriyet Halk Partisinin lideri Kılıçdaroğlu’nun terbiyesine, ahlakına, duruşuna ne sizin Sayın Bakanınız ne de Sayın Başbakanınız erişebilir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Dedikoduyla haberi karıştırıyorsunuz, dedikoduyla haberi karıştırmayın.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Hayır.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) – Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği bir cümle haber olarak gazetelere yansımıştır. Bu başka bir şeydir, gazetelerdeki dedikodu başka bir şeydir.

ENGİN ÖZKOÇ (Devamla) – Benim söylediklerimin bir tanesini buradan çürütmediniz. Gelir burada çürütürseniz, o zaman ben size anlayış gösteririm. Benim söylediğim her şey delille ispatlıdır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.01
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.14

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42’nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Dışişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Dışişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Devam)

1) Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

C) SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Spor Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Spor Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (Devam)

1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam)

1) Millî Eğitim Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Millî Eğitim Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Devam)

1) Yükseköğretim Kurulu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Yükseköğretim Kurulu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) ÜNİVERSİTELER (Devam)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Sayın milletvekilleri, 11’inci turdaki konuşmalar tamamlanmıştır.

Soru-cevap işlemine geçiyoruz.

Sayın Halaman, buyurun.

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, ben teşekkür ediyorum.

Sorum Dışişleri Bakanına: Dünyada, aynı anda İsrail’le, Suriye’yle düşman olan tek ülke biz olduk. 9 tane de komşumuz var. Bu komşularımızla da “Hep bizim söylediklerimizi yapsın.” diyerek bir politika takip ettik ama bu 9 tane komşumuzun hiçbir tanesi bugün, bizim söylediklerimizi yapmıyor. Dolayısıyla, iktisadi olarak, sosyal olarak, kültürel olarak hayatımız da iyi gitmiyor. Sayın Bakanımız bu işleri nasıl çözecek?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, soru sormak için sisteme giren arkadaşlar için söylüyorum. Hangi bakana sorduklarını da söylerlerse, ben işaret ediyorum, ona göre zaman vereceğim.

Sayın Öz…

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Millî Eğitim Bakanına sorum: Sayın Bakan, Talim Terbiye Kurulundaki kitap ve materyal incelemede görevli öğretmenleri ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle okullara gönderdiniz. 7/12/2012 tarihinde EĞİTEK Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığında çalışan 40 ve genel müdürlükten 20 olmak üzere 60 öğretmeni acil olarak kitapları incelemek için Talim Terbiye Kurulunda görevlendiriyorsunuz. Üstelik, tüm bekleyen kitapları bir haftada inceleyecekler ve imza atacaklar. Aceleniz nedir? TÜBİTAK’ın beceremediği işlerin izini mi siliyorsunuz?

2’nci sorum yine Millî Eğitim Bakanına: SBS ve YGS takvimi yaklaşırken ortaokul ve liselerdeki öğrenciler sınavlara hazırlanabilmek için rapor arama faaliyetlerine başlamışlardır. Öğrenciler yine sahte raporlarla idare edecekler. Yoksa sahteciliğe başvurmadan izin vermeyi düşünüyor musunuz?

2 sorum da Gençlik ve Spor Bakanına olacak: Yurtlara yerleşemeyen öğrenciler “milletvekili kontenjanı” var diye bizleri arıyorlar. Bu doğru mudur, değil midir? Kontenjan var da bizim mi haberimiz yok? Yoksa bu uygulama iktidar vekilleri için mi geçerli?

Diğer bir sorum da: 2013 Mersin’deki olimpiyatlar öncesinde ihalesiz verdiğiniz tesislerin yapımı ne aşamadadır? Bir yıl önceden Olimpiyat Komitesine teslim edeceğiz diye…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Korkmaz…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sorum Millî Eğitim Bakanına: Okullarda zorunlu kıyafet uygulamasının kaldırılması birçok kesimi rahatsız etti. Veliler rahatsız çünkü ek mali yükler getirdi. Okul yönetimleri rahatsız çünkü lüzumsuz tartışma ve münakaşalar ihtimali belirdi. Öğrenciler arasında zengin-fakir ayrımının derinleşmesi bekleniyor. Diyorsunuz ki: “Zaten, zengin, çocuğunu özel okullara gönderiyor.” Öyleyse özel okullara tanıdığınız kıyafet serbestisi tercihini neden devlet okullarına tanımıyorsunuz? 1’inci sorum bu.

Okul kıyafeti üreticileri ve satıcıları ise kan ağlıyor. Sermayesini sezon öncesi okul kıyafetine yatırmış bu firmalar, şimdi tek tek kapanıyor, binlerce işçi bu yüzden işsiz kalıyor.

Diğer sorularımda… Bu yanlış kararınız için, geç de olsa bu kesimlere yeniden danışmayı düşünüyor musunuz?

2) Okul kıyafeti üreticisi ya da satıcılarının uğradıkları yıkımın tazminiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır?

BAŞKAN – Sayın Erdem…

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Teşekkür ederim Başkanım.

Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Sayın Bakan, 33 ilde eğitim kampüsü kurdunuz. Elâzığ’da neden eğitim kampüsü kurmuyorsunuz?

2’nci sorum: Elâzığ Millî Eğ tim Müdürlüğüne neden yöneticilik deneyimi olmayan vekil müdürler görevlendiriyor, kısa sürede onları geri alıyorsunuz?

3’üncü sorum: Elâzığ son yedi yılda eğitimde 14’üncü sıradan 64’üncü sıralara kadar geri gitti, bunun sebeplerini söyleyebilir misiniz?

Gençlik ve Spor Bakanına soruyorum: Sayın Bakan, mayıs ayında Elâzığ’ı ziyaret ettiniz, stadyum ve gençlik merkezi sözü verdiniz. 2013 Yılı Yatırım Programı’nda bu verdiğiniz sözleri yerine getiriyor musunuz?

Bir de, Süper Lig’de takımı olan Elâzığ’a stadyum yapmamayı vicdanınıza sığdırıyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Doğru…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Millî Eğitim Bakanına soruyorum: Yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar da FATİH Projesi’ne dâhil olacak mıdır? Yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ne kadar bütçe ayrılmıştır? Bu bütçe yeterli midir?

Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili uygulama olan ESPAD Projesi’ni uygulamamaktadır. Buna izin vermeyi düşünüyor musunuz?

Gençlik ve Spor Bakanına soruyorum: Tokat Erbaa ilçesinde Spor Bakanlığına bağlı, şehrin merkezinde bir stat vardır. Bu stadın şehrin dışına çıkarılmasını halk istemektedir. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Bunu düşünüyor musunuz?

Dışişleri Bakanına soruyorum: Suriye’deki iç savaş sebebiyle ülkemize yerleştirilmekte olan Patriot düzenleri ülkemizde kalıcı mıdır? Ne kadar kalacaktır? Kriz bitince mi buradan kaldırılacaktır, öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Çınar…

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Benim sorum da Millî Eğitim Bakanına: Kastamonu’da millî eğitim müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleyle öğrenci taşımacılığı yaparak geçimini temin eden esnaf, taşıma bedellerini zamanında alamadıklarından dolayı ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır?

Kastamonu Üniversitesine Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yeni bir yurt yapmayı planlıyor musunuz?

Hâlen, ülkemizde bakanlık izniyle çalışan kaç dershane bulunmaktadır? Bu dershanelerde çalışan öğretmen ve diğer personellerin sayısı nedir? Dershanelerin kapatılacağı yönündeki açıklamalarınıza dayanarak 2013 yılı planınız nedir?

Alan değiştiren ve memuriyete geçen öğretmenlerden pişman olanların tekrar eski alanlarına geçme ihtimali var mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Demiröz…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Millî Eğitim Bakanına sormak istiyorum: Türkiye’de değişik il ve ilçelerde bulunan yaklaşık 200 ila 250 tane öğretmenevinin kapatıldığı ifade edilmektedir. Örneğin, Bursa’da da Gemlik, Mudanya ve Yenişehir öğretmenevleri kapatılmıştır. Bursa ve diğer il ve ilçelerde öğretmenevlerinin kapatılmasının gerekçeleri nelerdir? Hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan kimi öğretmenevi mülkleri -Bursa Gemlik gibi- diğer kamuya ait mülkler ne olacaktır? Hangi amaçla kullanılacaktır? Öğretmenevlerini kapatarak, bölgelerinde öğretmenlerin bir arada bulunmalarını mı engellemek istiyorsunuz?

Sayın Spor Bakanına da şunu sormak istiyorum: Devlet kaynaklarıyla kimi statları üstlenirken son Anadolu şampiyonu Bursaspor’umuzun kullanacağı Bursa Büyükşehir Stad’ını neden kendi kaynaklarıyla kendi kaderine bıraktınız, 2012 yılında yardım yapmadınız? Kalkınma Bankasıyla 50 milyon TL’lik bir ödenek gelecekti, henüz gelmedi. 2013 yılında yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Belen…

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sorum Sayın Dışişleri Bakanına: Sayın Bakanım, grubumuz adına konuşan Türkeş’in Bulgaristan’la ilgili sorduğu soruya cevap vermediniz. Bu konuda “Sükût ikrardan gelir.” demek zorunda mı kalacağız? Yani Hak ve Özgürlükler Hareketine rakip olanları mı destekliyorsunuz?

Ayrıca, çifte vatandaş olup ülkemizde yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin Bulgaristan’da yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları her yıl altı ay ikâmet şartına bağlanmıştı. Bugünlerde, hükûmet milletvekili seçimlerinde de aynı şartı getirmek için kanun teklifi getirmiştir. Bu konuyla ilgili bir girişimde bulanacak mısınız?

Ayrıca, Bulgaristan’da yükseköğrenim yapan gençlerimizin diplomalarının denklik meselesi vardır. Bu konuda, Bulgaristan Millî Eğitim Bakanı geldiğinde ne yapıldı?

Bir de, az önce kürsüden gösterilen resimlerde Başbakan ve sizin arkanızda Kuzey Irak yönetiminin bayrağı vardı. Bu düzenlemeyi yapan Dışişleri personeliyle ilgili herhangi bir soruşturma açtınız mı? Açtıysanız sonucu ne olmuştur?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Şandır…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Teşekkür ederim.

Öncelikle, Sayın Spor Bakanına soruyorum: Akdeniz Oyunları’nın şu aşamada gerçekleşme durumu nedir? Bir problem yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Bilgi verirse sevinirim.

Sayın Millî Eğitim Bakanımıza da: Usta öğreticilerin kadroya geçirilmesi sorununu, 3-4 bin kişi, çözmeyi düşünüyor musunuz?

Bir diğeri: Teknik öğretmenlerin ataması için bir ayrıcalık yapmayı düşünür müsünüz?

Bir başka sorum da: Seçmeli derslerden Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber’in hayatının öğretilmesi konusunu kaç öğrencimiz seçmiştir, ne durumdadır?

Bir başka konu da: Alan değiştirme uygulamanızın sonuçlarını analiz ettiniz mi? Millî eğitime etkinlik, verimlilik açısından hangi etkileri, hangi sonuçları olmuştur?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Karaahmetoğlu…   

SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Sorum Gençlik ve Spor Bakanına: Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde Giresun’a yapılacak yeni bir stat konusundaki soruma, ihtiyaç olmadığı ve mevcut tesisin revizyona sokulacağını ifade ederek cevap verdiniz. Buna rağmen “Çotanak Arena” isimli yeni bir stat yapılacağı iktidar partisi mensuplarınca ısrarla dile getirilmektedir. Giresun halkının bu hususta cevap beklediği soru şudur: AKP Giresun milletvekillerinin sözlerini mi dikkate alacağız, yoksa Sayın Bakanın yeni bir stada ihtiyaç olmadığına dair görüşünü mü? Ayrıca mevcut stadın revizyonu konusunda vermiş olduğunuz sözün gereğini yerine getirmenizi bekliyoruz.

Millî Eğitim Bakanını bilgilendirmek istiyorum: Iğdır Üniversitesi öğrencisi Nezih Taşkın, Muğla Üniversitesi öğrencisi Ömer Çetin temel eğitim masraflarını karşılayabilmek için inşaatlarda yaşamlarını kaybettiler.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Şimdi, 7 soru Millî Eğitim Bakanımıza, 6 soru Gençlik ve Spor Bakanına, 3 soru Dışişleri Bakanına. Nasıl paylaştırayım on dakikayı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Başkanım, nasıl arzu ederseniz öyle paylaştırın.

BAŞKAN – Hayır, hayır, sizin aranızda…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER (İstanbul) – Eşit paylaştırın.

BÜLENT BELEN (Tekirdağ) – Yeter ki sorulara cevap versinler. Yirmi dakika süre verin efendim .

BAŞKAN – Öyle bir imkânım olsa Sayın Belen… Ondan sonra da “İç Tüzük’ü ortadan kaldırdınız.” deyip itiraz ediyorsunuz.

Buyurun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – “Dört, dört, dört” yapalım, hadi iki dakika da benden olsun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Teşekkürler efendim, çok sağ olun.

Sayın Ali Öz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve Sayın Şandır’ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Mersin Milletvekili aynı zamanda, soruları aynı mahiyette, birlikte cevap veriyorum.

Mersin ilimizde Akdeniz Oyunları kapsamında 25 bin seyirci kapasiteli stadyum, 7.500 seyirci kapasiteli spor salonu, bin seyirci kapasiteli spor salonu, 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 bin seyirci kapasiteli tenis kompleksi, bin seyirci kapasiteli kapalı ve olimpik yüzme havuzu, olimpik atış poligonu, atletizm stadyumu, 4.500 yataklı oyunlar köyü ve mevcut 10 ayrı tesisin yenilenmesi ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Şu an, yüzde 50 ila 70 arası fiziki gerçekleşme düzeyinde bu inşaatlar devam etmektedir.

Akdeniz Oyunları mahiyet bakımından yarı olimpiyat statüsünde olan oyunlardır. 4.500 sporcu ve toplamda 6.500 spor adamı Mersin ve Adana illerimize gelecektir. Branşların büyük çoğunluğu Mersin’de, 5 ayrı branş ise Adana ilimizde müsabakaları gerçekleştirilecektir. Şu an itibarıyla, Hükûmetimiz bu konuda alması gereken bütün önlemleri almış, koordinasyon, bakanlığımız tarafından yürütülmekte, hiçbir aksamaya mahal verilmemesi yönünde tedbirlerimizi alıyoruz. Allah yardımcımız olsun.

Bildiğiniz gibi, Yunanistan yapamadığı için iade etti, dört buçuk yıl aradan sonra, sadece bir buçuk yılda yetiştirme zaruretimiz var ve inşallah başaracağız.

Elâzığ Milletvekili Sayın Enver Erdem, Milliyetçi Hareket Partisi: “Elâzığ’a stadyum ve gençlik merkezi yapacak mısınız?” Gençlik merkezi yatırım programında, hiç tereddüdünüz olmasın, yapılacak. Elâzığspor’un Süper Lig’e çıkmasından hemen sonra, yaz dönemini iyi değerlendirdik. 4,5 milyon liralık bir harcamayla alttan ısıtmalı yani kar yağdığında inşallah zemininde kar tutmayacak biçimde bütün tribünleriyle, koltuklarıyla şu an İstanbul’daki stadyumlardan çok daha sağlam bir zemin ve çim kalitesiyle Elâzığ stadyumu faaliyetine devam ediyor ama Sayın Başbakanımızın Elâzığ iline yapmış oldukları ziyaret sırasında da konu gündeme geldi, Elâzığ’a stadyum konusu bizim gündemimize girmiş bulunmaktadır. Mevcut 24 stadyuma ilave projeksiyonlar arasında bu konuyla da ilgili değerlendirmeyi yapacağız.

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Ne zaman Sayın Bakan?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Çok karşılıklı söyleyişe girmeyelim, zaman kısa olduğu için ekonomik davranmam lazım.

Stadyum demişken, Sayın Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili...

Sayın Nurettin Canikli Giresun’da bu konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Giresun Çotanak Stadyumu’yla alakalı bir beyanatı oldu. Biz, mevcut Giresun Stadyumu’nu mevcut koşullarda Giresun’un maçlarına cevap verecek şekilde yeniledik, bakım, onarımını yaptık ancak arsa takası…

SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Işıklandırma sadece.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - … gayrimenkul takası yoluyla, gayrimenkul değerlendirme yoluyla devam ediyoruz, yoksa sürpriz bir kaynak bulmuş değiliz. Bütün illerde bu konuda eşit yaklaşıyoruz. Dolayısıyla imkân olur ise Giresun Stadyumu’nu da yeni stadyumlar arasında, Ordu’yu da aynı şekilde projelere dâhil ederek yeni etaplarda bu konuları değerlendireceğiz. Burada bizim samimi beyanlarımıza itibar etmeniz lazım.

Sayın Doğru’nun, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili, “Erbaa’daki stadyumu şehir dışına düşünüyor musunuz?” şeklinde bir sorusu oldu. Gayrimenkul takası yöntemiyle stadyumu şehir dışına çıkarıp orada mevcut alanı değerlendirmek, yeni bir stadyum inşa etmek yönünde bir teklif aldık Sayın Doğru. Bu istikametteki efektif bir seçenek ne olabilir, bunun üzerinde değerlendirmelerimize devam ediyoruz.

Sayın Demiröz, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili. Bursa Büyükşehir Belediyesini yalnız bırakmadık, arkasındayız, yanı başındayız. Mevcut ihaleler kapsamında bizim oradaki bazı spor tesislerimizin ihtiyacı da tedarik edildiğinden dolayı Bursa Belediyesine bu anlamda mevcut tesislerin yapımı sürecinde Sayın Başbakan tarafından taahhüt edilen ekonomik destek paketini sağladık ve ödemelerine devam ediyoruz; bu, bir.

İkincisi: Nilüfer ilçesinde yaklaşık yirmi senedir yılan hikâyesine dönen spor salonunu yaklaşık 30 trilyon lira kaynak tahsis ederek bitme aşamasına getirdik. Bunu da sizinle paylaşmak isterim.

Çok teşekkür ederim.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – 2013’te yardım edecek misiniz efendim Bursa Büyükşehre?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - Bursa Büyükşehir Belediyesine yardım ediyoruz. Burada bir yanlış anlaşılmayı gidermek lazım. 19 ili TOKİ ile biz yapıyoruz, 5 ili ildeki büyükşehir ya da il belediyelerinin…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Protokolle yapıyorsunuz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - …kendi arzu ya da taleplerinden dolayı protokolü onlarla yapıyoruz.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Ama Bursa’ya hiç yardım yapmıyorsunuz Sayın Bakan.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) - Mesela, Turgutlu Belediyesinin bu yönde bir talebi var. Akhisar Belediyespor Süper Lig’e çıktığından dolayı Akhisar Belediyespor’un, Akhisar Belediyesinin benzer bir talebi var. Eğer ki söz konusu belediye sağlıklı bir proje geliştirirse ve bunu yürütebileceğine kanaat getirirsek belediye ile de bu protokolü yapabiliriz ama tercihimiz öncelikli olarak TOKİ.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Bakan, Akhisar’a yapıyorsunuz, Siverek, Hilvan, Viranşehir, Akçakale’ye de istiyoruz aynısını.

BAŞKAN – Evet, Sayın Bakan, buyurun.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Oralar da olur.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ama, yani adil davranın.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ (Samsun) – Biz çalışıyoruz, memleket için gece gündüz. Allah’ın izniyle sırası gelir inşallah.

Sağ olun.

BAŞKAN – Buyurun.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle, bir önceki oturumda Sayın Engin Özkoç Sayın Kılıçdaroğlu’yla ilgili dedikodulara dayalı iddialarda bulunduğum iddiasında bulundu. Sadece iki delil göstermek istiyorum: Bahsettiğim gazete kupürü buradadır. Bu bir iddia değil, bir haberdir ve sansürlenmiştir. Ayrıca, Sayın Başbakanımızın Sayın Kılıçdaroğlu’nun grupta yaptığı konuşmalarla -ki, 2012 Şubat ayında ve Kasım ayında-…

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Soruları mı yanıtlıyor Sayın Başkan?

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – …ilgili açtığı davaların 4’ünden mahkûm olmuş, 20 bin Türk lirası ödemeye mahkûm kılınmıştır.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Kim sordu o soruyu Sayın Bakan?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkan, sorularla ilgili gündeme bağlı kalması lazım sayın hatibin.

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU (Konya) – Yani bizim, Kılıçdaroğlu’yla ilgili söylediğimiz her şey, mahkeme kararıyla ve haberlerle tescil edilmiştir.

İkincisi: Sayın Korutürk, Kerkük’le ilgili politikamızı sordu, cevap vermediğimizi söyledi. Takdim ettiğimiz kitapçıkta çok detaylı açıklamalar var ancak şunu tekrar burada vurgulayayım madem arzu ediyorlar: Kerkük politikamız bellidir. Bütün orada bulunan etnik grupların, Türkmen’in, Arap’ın, Kürt’ün hep beraber yaşayacağı özel bir statüde olması düşüncemiz ve politikamız esastır. Bu çerçevede de şu haberi iletmek isterim: Bugün, Kerkük Vilayet Meclisi Arap, Kürt, Türkmen bütün unsurlarıyla bizim misafirimiz olmak üzere Türkiye’dedirler, yarın Konya’da Şebiarus’a katılacaklar. Bu da Irak’taki değişik kesimlerin ülkemize bakışını yansıtan önemli bir göstergedir.

Sayın Ali Halaman “İsrail’le Suriye arasında aynı anda problem yaşayan başka ülke var mı?” dedi. Evet, biraz tetkik ederseniz bütün İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, bütün Arap Ligi üyeleri ve adaletle zulüm arasındaki ayrımı net olarak ortaya koyan bütün dünya ülkeleri şu anda İsrail’le ve Suriye’yle aynı anda problemlidir. Suriye’nin üyeliğini askıya alan İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarını onaylayan ülkeler aynı anda İsrail’le de problemli ülkelerdir.

Sayın Reşat Doğru “Patriotlar kalıcı mı?” diye sordu. Hayır, kesinlikle kalıcı değildir. Bizim müracaatımızda vurguladığımız gibi ve NATO Konseyinin kararında da açıkça gösterildiği ve söylendiği gibi, Patriotlar Türkiye’ye dönük olarak balistik füze tehdidi ortadan kalktığında gideceklerdir, kesinlikle kalıcı değildirler.

Sayın Belen Bulgaristan’daki soydaşlarımızın demokratik katılımları ve partiyle ilgili soru sordular, daha önce Sayın Türkeş de sormuştu. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyet hükûmetleri, Hükûmetimiz de her zaman soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde barış içinde ve en yüksek demokratik katılımla siyasi hayata katılmaları için her türlü tedbiri almakta ve her türlü desteği vermektedir. Bu konuda herhangi bir ayırıcı politika da söz konusu değil ancak soydaşlarımız kendi aralarında her türlü demokratik, siyasi rekabeti de yapabilirler.