DÖNEM: 24                            CİLT: 37                    YASAMA YILI: 3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

39’uncu Birleşim

13 Aralık 2012 Perşembe

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361)

 

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362)

A) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

B) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

C) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

Ç) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

E) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

F) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI

1) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

H) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

I) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 

1) Gümrük Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

İ) REKABET KURUMU

 

1) Rekabet Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Rekabet Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

J) ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

1) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

K) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

L) BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

 

1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

M) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

 

1) Denizcilik Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

N) SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

O) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

1) İçişleri Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) İçişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

Ö) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

1) Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Emniyet Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

P) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

1) Jandarma Genel Komutanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Jandarma Genel Komutanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

R) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

 

1) Sahil Güvenlik Komutanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

 

2) Sahil Güvenlik Komutanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

 

 

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu EXPO Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales’e Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

 

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

2.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

3.- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci’nin CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması

5.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in verdiği bazı bilgilere ve fındık üreticisinin 2004 yılında meydana gelen don afetinden kaynaklanan alacağının hâlen ödenmediğine ilişkin açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in OECD desteğiyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 4/12/2012 tarihinde Şile’de meydana gelen deniz kazasında kaybolan cesetlerle ilgili arama faaliyetlerinin ne durumda olduğunu ve kurtarma faaliyetlerinde bir zafiyet olup olmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

4.- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın, Şile’de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklaması

 

VII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli-İğneada’ya nükleer santral yapılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11938)

2.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Kocaeli ve Sakarya’daki elektrik kullanıcılarının geçmiş dönem fatura borçları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11940)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı bir beldede inşası planlanan termik ve nükleer santrallere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11941)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, elektrik tüketimindeki azalmanın nedenlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/11942)

5.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Rekabet Kurumunun Erzincan’daki bazı firmalar hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12160)

6.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Irak’ta ortak olduğu şirketlere ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/12161)

7.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tarım ürünlerinin ihracatındaki azalmadan kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine,

Tarım politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara,

- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, zeytin üreticilerine verilen desteğin artırılmasına,

Çeşitli afetler sebebiyle  60 ilde zarar gören tarım ve hayvancılıkla uğraşanların mağduriyetlerinin giderilmesine,

- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’taki çiftçilerin destekleme prim bedellerinin ödenmemesine,

- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, şap hastalığına,

- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık personelinin maaş ödemelerinin hangi bankaya yatırıldığına ve promosyon ödemesi ile ilgili sözleşmeye,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi  Eker’in cevabı (7/12274), (7/12275), (7/12276), (7/12277), (7/12278), (7/12279), (7/12280)  

8.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’ın Tuzluca ilçesindeki ekolojik zenginliğin dünyaya tanıtılması için yapılacak projelere ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12326)

9.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Keysun Ovası Sulama Birliği üyelerine Birliğin elektrik borçları nedeniyle icra takibi yapılmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12661)

10.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de kaçak avcılığın önlenmesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12663)

11.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya’da ithal edilen hayvanlarla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12666)

12.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Maslak’ta devam eden bir konut projesine ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12667)

13.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TBMM Etik Komisyonunun aldığı iddia edilen bir taslak karara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/13507)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 11.02’de açılarak beş oturum yaptı.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/698) (S. Sayısı 361) ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun (1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) görüşmelerine devam edilerek;

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Hazine Müsteşarlığı,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

Sermaye Piyasası Kurulu,

Adalet Bakanlığı,

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu,

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı,

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Mesleki Yeterlilik Kurumu,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,

Devlet Personel Başkanlığı,

2013 yılı merkezî yönetim bütçeleri ve 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesapları kabul edildi.

30 Mayıs-14 Haziran 2012 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 101’inci Uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen 14/6/2012 tarihli ve 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanlarına İlişkin Tavsiye Kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasası gereğince tezkere üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’ın Cumhuriyet Halk Partisine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in BDP Grubuna,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın, kendisine sataşma nedeniyle söz vermemesine ve bu tutumu nedeniyle usul tartışması açılmasını talep etmesine rağmen usul tartışması açmamasına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in işsizlik konusuyla ilgili ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Alınan karar gereğince, 13 Aralık 2012 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere 22.46’da birleşime son verildi.

 

                                                             Sadık YAKUT

                                                             Başkan Vekili

 

    Muhammet Bilal MACİT                                                   Muhammet Rıza YALÇINKAYA

                 İstanbul                                                                                     Bartın

                Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye


II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                No: 50

13 Aralık 2012 Perşembe

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1035) (Adalet; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; HIV-AIDS Kanunu Teklifi (2/1036) (Plan ve Bütçe; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

3.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1037) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

4.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1038) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

5.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/1039) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2012)

6.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1040) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1041) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta internet erişiminde yaşanan kesintilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2468) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

3.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi Dr. Ziya Gün Vakfına ait bir gayrimenkulün özel bir şirkete kiralanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yapılan zamlara ve bütçe açığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ana sınıflarında personel yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

7.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yerli sanayi ürünlerinin teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, istihdam üzerindeki vergi ve primlerin azaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde kayıtdışı çalışan yabancı kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, acil serviste görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

13.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yıllarında kullanılan ve ithal edilen doğalgaz miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında elektrik faturalarından alınan TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

15.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TSK envanterindeki Skorsky helikopterlere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

17.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2002-2012 yılları arasında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili bazı verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2012 üniversite seçme ve yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

21.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkların görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, üniversitelerin ödenek sıkıntısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kayıt dışı ekonominin önlenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gümrük kapılarının modernizasyonuna ve sınır ticaretine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

26.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

27.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hayvanlarda görülen üç gün hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

28.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, emniyet mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

30.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’daki bir okulun derslik sayısının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, atama bekleyen teknik öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

32.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Alo 112 çalışanlarına yapılan döner sermaye ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

33.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, diş protez teknisyenlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

34.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıkta yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin mesai sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sağlık çalışanlarının seyyar görev tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, karşılıksız çeklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

39.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite hastanelerinde çalışanların eş durumu tayinlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

40.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Sağlık Bakanlığının lojman genelgesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, pirinçteki KDV’nin düşürülmesi talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

42.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işletmelere getirilen işyeri hekimi zorunluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Halkbank’ın bir bölüm hissesinin halka arz edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ülkemizdeki gelir dağılımı bozukluğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni eğitim sistemi ile ilgili düzenlenen bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Afet ve Acil Durum ile Sivil Savunma Müdürlükleri çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’da ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma Fonu tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, aile şirketlerinin kurumsallaşması için yapılması gereken çalışmalara ve ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, jeotermal enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da gerçekleştirilen bir TOKİ konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sağlık alanında jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta doktor ve tıbbi araç gereç ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılık alanındaki politikalara ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seracılıkta jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

56.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

57.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticilerine yapılan alan bazlı destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

58.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a bağlı köylerin yol ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

59.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık tarımında kullanılan makine alımlarının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

60.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, üniversite kontenjanlarının boş bırakılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

61.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, posta dağıtım işine ve posta dağıtım personelinin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

62.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli arasında çeşitli sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’daki İluh Deresinin ıslah projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13184) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Merkeze bağlı bir köyünde yaşanan su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

3.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Samsun’da yaşanan işçi ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

4.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’da faaliyet gösteren esnaf, sanayici ve iş adamlarının Suriye’de yaşanan olaylardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzurum ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13188) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Eskişehir ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13189) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gaziantep ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13190) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13191) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

9.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, NATO’dan alınacak patriot füzelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13192) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

10.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy ilçesinde selden zarar gören bir okula ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13193) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

11.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, 2002 yılından itibaren yapılan seçimlerde seçilemeyen veya partileri tarafından aday gösterilmeyen kamu görevlileri ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13194) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkâri ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hatay ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13196) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

14.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir televizyon dizisi hakkındaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13197) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

15.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Ülkemize yerleştirilmesi düşünülen NATO füzelerine ve dış politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13198) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

16.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, terörle mücadele ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13199) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Gümüşhane ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13200) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Giresun ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13201) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kemerburgaz’daki bir arazide gerçekleşen inşaat çalışmalarına ve araziye boşaltılan hafriyatın çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13202) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13203) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

21.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13204) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

22.- Antalya Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında çiftçilere kullandırılan düşük faizli kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13205) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

23.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, BM Genel Kurulunda Irak Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13206) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

24.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, vatandaşların bilgileri dışında siyasi partilere üye yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13207) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Suriye’de meydana gelen olaylar nedeniyle Ceylanpınar’da yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13208) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

26.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, NATO tarafından ülkemize yerleştirilmesi planlanan füze bataryalarının komutasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13209) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

27.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, darbe dönemlerinde görev yapan bazı yetkililerin o dönemlerde yaşanan olaylarla ilgili sorumluluklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

28.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, öğretmen maaşlarına ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

29.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlık Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13212) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

30.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının hastane yöneticiliği için sözleşme imzaladığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13213) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

31.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memur maaşlarına refah payı artışı yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13214) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

32.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezine üye olunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13215) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

33.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Kürecik Radar Üssüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13216) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

34.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Niksar’da kamu tarafından ihale verilen bir müteahhitle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13217) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

35.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kütahya ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13218) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

36.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Malatya ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13219) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Manisa ilindeki toplumsal gösteriler ile ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13220) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

38.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Kuzey Suriye’deki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13221) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

39.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Dolmabahçe Sarayında gerçekleşen bir görüşmeye dair açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13222) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

40.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türkiye’nin Avrupa Nükleer Araştırmalar Organizasyonu üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13223) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

41.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ülkemizdeki kutsal emanetlerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13224) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

42.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Halk Bankası’nın icra takibine konu alacak miktarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13225) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

43.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002 yılından günümüze restore edilen kilise ve havralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13226) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

44.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, dünyadaki başkanlık sistemi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13227) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

45.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Ilısu Barajının suları altında kalacak tarihi camilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13228) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, makroekonomik göstergelerle vatandaşların refah düzeyi arasındaki çelişkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13229) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

47.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, restoran ve okul kantinlerinde çalışanlara gıda güvenliği ve hijyeni eğitimi verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13230) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

48.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13231) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

49.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İran’a ihraç edilen kıymetli taşlar ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13232) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

50.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ülkemizde konuşlandırılacak patriot füzeleri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13233) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

51.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, patriot füzelerine dair bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13234) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

52.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, üniversite öğrencilerinin burs ve barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13235) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

53.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ve Balıkesir’e bağlı köylerin altyapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13236) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

54.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bazı tıbbi malzemelerin Ülkemizde olmayışına ve bir hastanın sağlık sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13237) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Başdenetçisinin seçilmeden önce THY’nin ABD’ye bir açılış seferine icabet ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13238) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

56.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, son on yıl içerisinde Türk vatandaşlığına geçmek için başvuran, Türk vatandaşlığından çıkarılan ve çalışma veya oturma izni alan kişi sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13239) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

57.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13240) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

58.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanuni takibe düşen kredilere ve ekonominin genel durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13241) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

59.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, bazı SPK yöneticileri ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13242) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

60.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13243) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

61.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/13244) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

62.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/13245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

63.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında TRT kanalları hakkında RTÜK’e yapılan şikâyetlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

65.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

66.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

67.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, elektronik kelepçe uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

68.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

69.- Kahramanmaraş Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

70.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

71.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

72.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

73.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Adana F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13256) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

74.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Deniz Feneri Derneği davasına ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

75.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Van F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

76.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

77.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İmralı F Tipi Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

78.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, F Tipi Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

79.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13262) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

80.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, cezaevi girişlerinde GBT sorgulaması yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13263) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2012)

81.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13264) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

82.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınlara ve anneleri ile birlikte cezaevinde yaşayan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13265) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

83.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kalan bir mahkûmun iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13266) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

84.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangınla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13267) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

85.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Kandıra Cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının lojman sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13268) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

86.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çocuk işçilere ve çocuk işçiliğinin engellenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

87.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, kadın istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13270) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

88.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 2002 yılından itibaren yaşanan kadına karşı şiddet vakalarıyla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13271) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

89.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Organize Sanayi Bölgelerinde açılacak kreş ve anaokullarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13272) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

90.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

91.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

92.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13275) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

93.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, 27. Reform İzleme Grubu Toplantısı sonrası yapılan basın bildirisine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13276) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

94.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansına üyeliğe ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/13277) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

95.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13278) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

96.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13279) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

97.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ithal tekstil ürünlerinin denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13280) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

98.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli esnaf ve sanatkârların desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13281) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

99.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerin esnafa olumsuz etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

100.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

101.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

102.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin bir firmaya tahsisi ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

103.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bulunan bir parselin tahsisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

104.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parselle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13287) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

105.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de boş tutulan parsellerin çevredeki fabrika ve işletmeler için tehlike arz ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

106.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/13289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

107.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Samsun’daki bir işletmede meydana gelen kazaya ve iş güvenliği alanındaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13290) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

108.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Samsun’daki bir işletmede meydana gelen kazaya ve iş güvenliği alanına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13291) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

109.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikası için ikinci bir sınav yapılmasının gerekliliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13292) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

110.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13293) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

111.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağlıkta katkı payı uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13294) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

112.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13295) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

113.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

114.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da İŞKUR’a yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

115.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002-2011 yılları arasında sakatlanan ve hayatını kaybeden işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13298) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

116.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, ağır özürlü raporu almasına rağmen maluliyet aylığı bağlanmayan bir vatandaşa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13299) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

117.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’da deprem riski taşıyan binaların tespiti ile ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13300) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

118.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da imar planında yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13301) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

119.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Van’daki kalıcı deprem konutlarında ortaya çıkan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13302) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

120.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

121.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

122.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, Bakanlığın çöp toplama kamyonu yardımı yaptığı belediyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13305) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

123.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13306) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

124.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere İller Bankası’ndan aktarılan ödeneğe ve köylerde yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13307) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

125.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İzmir’in Kadifekale ilçesinde meydana gelen heyelan felaketi sonrası TOKİ konutlarına yerleştirilen vatandaşların sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13308) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

126.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2002 yılından günümüze yapılan adalet saraylarıyla ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13309) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

127.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki konut sayısına ve konut satışlarındaki düşüşe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13310) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

128.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlık tarafından yayınlanan turizm öncelikli yöre belediyeleri listesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13311) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

129.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Kaz Dağları’ndaki maden arama faaliyetlerine ve bunların çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13312) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

130.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’un Görele ilçesine bağlı bir beldede yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13313) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

131.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13314) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

132.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

133.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ülkemize kurulması planlanan patriot füze sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

134.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Pakistan heyeti tarafından el konulan iki santral gemisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13317) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

135.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Türkiye ile Suriye’deki bazı Kürt gruplar arasında anlaşma imzalandığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13318) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

136.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13319) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

137.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13320) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

138.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, kanuni takibe düşen kredilere ve ekonominin genel durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/13321) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

139.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ülkemizdeki termik santrallere ve neden olduğu hava kirliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13322) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

140.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Batman’da petrol arama ve sondaj çalışmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13323) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

141.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’de konut ve işyerlerindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13324) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

142.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’de elektrik dağıtım hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13325) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

143.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

144.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13327) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

145.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedelinin gösterilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13328) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

146.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13329) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

147.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da milli maç oynatılmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/13330) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

148.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, çiftçilerin kullandığı mazottan ÖTV alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13331) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

149.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de örtü altı sebze yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13332) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

150.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13333) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

151.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasında şeker pancarı üretimi ve ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13334) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

152.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yılları arasında yapılan canlı hayvan ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13335) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

153.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2008-2012 yılları arasındaki hububat üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13336) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

154.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasındaki buğday ithal ve ihracına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13337) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

155.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13338) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

156.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da tarım arazileri ve toprak sahipleri ile ilgili bazı verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13339) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

157.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, doğal afetler nedeniyle çiftçilerin uğradığı zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

158.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, saman fiyatlarının artmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

159.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, üç gün hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

160.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, üç gün hastalığının etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13343) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

161.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kapatılması planlanan TAPDK’ya başkan ve üye atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13344) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

162.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ithal edilen tarım ürünlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

163.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sofralık zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

164.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, küçükbaş hayvan ithalatına ve şap hastalığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

165.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da afetlerden zarar görüp borçları ertelenen çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

166.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, kaçak yollarla ülkemize giren bala ve Bitlis’teki arı üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

167.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay sınırında meydana gelen kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13350) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

168.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, fındık üreticisinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

169.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Şırnak İl Özel İdaresine bağlı TIR garajında devam eden tadilatın yol açtığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13352) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

170.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Esendere Sınır Kapısı ve soruşturma izni verilmeyen bürokratlarla ilgili iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13353) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

171.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13354) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

172.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13355) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

173.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, AVM’lerdeki artışa ve esnafın desteklenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13356) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

174.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13357) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

175.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13358) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

176.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van Valiliği ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13359) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

177.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, teknesine el konulan bir kişinin mahkeme kararına rağmen teknesinin iade edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13360) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

178.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, emniyet birimlerince kullanılan biber gazının içeriğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13361) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

179.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in, MERNİS veri tabanının güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13362) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

180.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

181.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

182.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Tunceli’nin Hozat ilçesinde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13365) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

183.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Altındağ Belediyesine satılan ve kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13366) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

184.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Altındağ Belediyesinin gelir, gider ve borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13367) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

185.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13368) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

186.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen biber gazı bombası ve spreyi alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13369) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

187.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, nüfus cüzdanı değişiminden alınan ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13370) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

188.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Araç ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

189.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Ağlı ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13372) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

190.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13373) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

191.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13374) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

192.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Devrekani ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13375) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

193.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’nun Hanönü ilçesine 2012 yılında KÖYDES kapsamında aktarılan ödeneğe ve ilçede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

194.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

195.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, PKK tarafından kundaklanan okullara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

197.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kullandığı eski model otobüslerin trafikten çekilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

198.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da devam eden geçit, refüj ve kaldırım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

199.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan bir spot filme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

200.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, bir vatandaşın Kürtçe konuştuğu için polis tarafından uyarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

201.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bursa’da yaşanan toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

202.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Suriyeli mülteciler için Adana’da konteyner kent kurulacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13385) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

203.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Erzurum’da silahla vurularak öldürülen bir üniversite öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

204.- İstanbul Milletvekili Sebahat Akkiray’ın, Hâkimler ve Savcılar için yapılan silah kampanyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13387) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

205.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki Akyurt Belediyesinin gayrimenkullerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13388) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

206.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’nın Akyurt ilçesinin gelir ve giderleri ile borçlarına ve alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13389) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

207.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Türkiye’de konuşulan diller ile ilgili araştırmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13390) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

208.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13391) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

209.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13392) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

210.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon Çal Mağarası yolunun yapımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13393) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

211.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir Sarımsaklı Plajı için alınan koruma önlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

212.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13395) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

213.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13396) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van Devlet Tiyatrosunda bir tiyatro oyununun senaryosunun değiştirildiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

215.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, müze kart uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13398) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

216.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık desteklerinde artış yaşanmasına rağmen canlı hayvan ithal edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak, Kars ve Iğdır’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13400) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki yatırımlar için bütçeden aktarılan kaynak miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da esnafın vergi, kooperatif ve SGK prim borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, atık yağlardan biodizel üretimine yönelik teşviklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

222.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13405) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

223.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13406) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

224.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, atık bitkisel yağların biodizel üretiminde kullanılmasının teşvik edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13407) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

225.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar için bütçeden ilgili Bakanlıklara aktarılan paylara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13408) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

226.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, reel sektöre verilen desteğe dair bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13409) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

227.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, reel sektöre verilen desteğe dair bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13410) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

228.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, THY tarafından yapılan atamalara ve kurumun faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13411) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

229.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, spor kulübü ya da derneği bulunan belediyelerin mali denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13412) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

230.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Suriyeli muhaliflere yapılan yardımların ve kurulacak patriot füze sisteminin maliyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13413) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

231.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

232.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, benzine ve motorine yapılan zamlara ve ülkemizin petrol ithalatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

233.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13416) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

234.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, öğrenci yurtları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13417) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

235.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13418) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

236.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, imam-hatip okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13419) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

237.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, öğretmen lokallerinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

238.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13421) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13422) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

240.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2005-2012 yılları arasında elektrik, su ve doğalgaz borcu olan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13423) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

241.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da faaliyet gösteren yabancı bir okulda uygulanan müfredat programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13424) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

242.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, öğretmenlerin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13425) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

243.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’daki bazı eğitim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13426) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

244.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bakanlığın hedeflenen bütçe rakamlarına ve yeni eğitim sisteminin maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13427) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

245.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13428) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

246.- İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, dershanelerin kapatılarak özel okula dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13429) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

247.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde imam-hatip liselerinde öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13430) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

248.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, okullara yapılan kurucu müdür atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13431) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

249.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özel okullara getirilen bir hakka ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13432) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

250.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13433) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

251.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullarda kullanılan internete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13434) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

252.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13435) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır ve Ağrı’daki köy okullarında ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13436) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

254.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Antalya’da haklarında inceleme başlatıldığı iddia edilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13437) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

255.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, öğretmenlerin sorunlarına ve atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13438) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

256.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki hasarlı bir okul binası ile ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13439) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

257.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, yurtdışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin burslarının yatırılmamasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

258.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13441) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

259.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13442) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

260.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13443) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

261.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ataması yapılmayan Fransızca öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13444) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

262.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13445) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

263.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, 2002 yılından bugüne öğretmen istihdamı ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

264.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da haklarında soruşturma açılan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13447) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

265.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ülkemizdeki okullaşma oranıyla ilgili istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13448) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

266.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, üniversite öğrencilerine zorla kredi kartı kullandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13449) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

267.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Bakanlığa tahsis edilen bir arsaya ve patriot füzelerinin Malatya’ya kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13450) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

268.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, NATO’dan talep edilen füze sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13451) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

269.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, NATO’dan talep edilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13452) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

270.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 1995’den bu yana yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından alınan askerlik hizmeti bedeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13453) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

271.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Bakanlığın 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlik yükümlülüğü hakkında yayımladığı genelgeye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13454) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

272.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

273.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van Devlet Hastanesi ile ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13456) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

274.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yabancı bir gazetenin Suriye ile ilgili iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

275.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Suriye sınırı ve sınıra yakın bölgelerde konuşlandırılan askeri personel ve mühimmat miktarı ile NATO’dan talep edilen patriot füzelerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

276.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’ye patriot füzeleri yerleştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13459) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

277.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, su kıtlığına ve su kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13460) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

278.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Dicle Nehrindeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13461) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

279.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum’da imar planında yapılan değişikliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

280.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

281.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

282.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, kamuda anadilde sağlık hizmeti verilmesi talebine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

283.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Hacettepe Üniversitesi Hastanesinin yatak kapasitesine ve mağdur olan bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

284.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin işleyişinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

285.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, sağlık serbest bölgelerine ve Antalya’da faaliyete geçecek yabancı bir sağlık şirketi ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

286.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Bakanlık kadrolarına yapılan atamalarla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

287.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, doktorların çalıştığı yerin sınırlarında ikamet zorunluluğuna ve sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

288.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

289.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizdeki tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

290.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2013 yılında Ardahan’da yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

291.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, hazırlanan afişlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

292.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Merkezi Hastane Randevu Sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

293.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Bakanlık kadrolarında istihdam edilen engelli sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

294.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, Kamu Hastaneler Birliğine yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

295.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ve aile içi şiddet vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

296.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, açlık grevini sona erdiren tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

297.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kronik hastalıklarla mücadelede yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

298.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, hastaneler ile ilgili şikayetlere ve hasta haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

299.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kamu hastanelerinin üst düzey kadrolarında sözleşmeli personel statüsünün suistimal edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

300.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar’ın, tünel geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13483) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

301.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13484) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

302.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

303.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli vatandaşların Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

304.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir köprünün bakımsızlığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

305.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bilecik çevre yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

306.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sabuncubeli Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

307.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ta Türk Telekom İl Müdürlüğüne ait bir binanın kiraya verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

308.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki metro yapım projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

309.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çorlu çevre yoluna bir bağlantı yolu yapılmasının engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

310.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, havaalanı ve liman ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

311.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002’den bugüne özelleştirilen kurumlara ve elde edilen gelire ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

312.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, soruşturma geçiren belediyeler ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

313.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Malatya E Tipi Cezaevinde kalan bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

314.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Cumhuriyetin ilk yıllarında idam edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

315.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde görevlendirilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

316.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Mardin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ve belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

317.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Orman Genel Müdürlüğüne geçici işçi alımı süreci hakkındaki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

318.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, büyükşehir belediyelerinin sayılarını artıran kanunun sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2012)

319.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bediüzzaman Said Nursi’nin mezar yerine ve eserlerinin tahrif edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2012)

320.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, terörle mücadelede görev alan personelin avukatlık ücretlerinin karşılanmasına dair yönetmelik kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2012)

321.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2012)

322.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özelleştirme uygulamalarına ve etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2012)

323.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sayıştay’ın bazı denetim raporlarını TBMM’ye göndermemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

324.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TBMM Etik Komisyonunun aldığı iddia edilen bir taslak karara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

325.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Kamu Başdenetçisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2012)

326.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yasama faaliyetleri ile ilgili konularda görüş alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

327.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de görev yapan şoförlere ve Başkanlık ile Başkanlık Divanı Üyeleriyle çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

328.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, bir personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

329.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TBMM’de kullanılan araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Abdullah Öcalan’ın Bakanlığa bir mektup yazdığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9345)

2.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, 6352 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerden etkilenen dava, tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9346)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kapatılan adliyelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9347)

4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bir mahkuma kötü muamele uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9348)

5.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 6352 sayılı Kanun kapsamında tahliye edilecek kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9349)

6.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 2002-2012 yılları arasında icrada bulunan dosya sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9350)

7.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yabancı bir gazetede yer alan Abdullah Öcalan ile Türk Devleti arasında görüşme yapıldığına dair bir habere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9351)

8.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, hakkında icra takibinde bulunulan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9352)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3. maddesinin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9353)

10.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Bülent Arınç’a suikast girişimi iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9354)

11.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Danıştay Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9355)

12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Danıştay Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9356)

13.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2011 yılları arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9357)

14.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana’daki kaynak suyunun kiralanması işleminin iptali hakkındaki yargı kararının uygulanmamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9358)

15.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, hasta bir hükümlünün cezaevinde ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9359)

16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003 yılından itibaren nitelikli yağma suçu nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9360)

17.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, kadına yönelik şiddet olayları hakkında savcılıklarca yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9361)

18.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, tutuklu ve hükümlülerin nakillerine ve bir nakilde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9902)

19.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ve kadına şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9903)

20.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, askeri casusluk operasyonu kapsamında yapılan bir aramaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9904)

21.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, tutuklu gazetecilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9905)

22.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cezaevlerinde Ramazan ayında yemek saatlerinin değiştirilmesinin mağduriyete yol açtığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9906)

23.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi kapalı cezaevindeki bir mahkumun sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9907)

24.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP Projesi kapsamında düzenlenen SMS ödül kampanyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9908)

25.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’da kolluk kuvvetlerince bir ailenin darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9909)

26.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, ceza infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9910)

27.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9911)

28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir tutuklunun hastalık durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9912)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerindeki öğrencilerin sınava götürülmeleri karşılığında alınan ücretlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9913)

30.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Şanlıurfa’dan Bolu’ya nakledilen tutuklu ve hükümlülerin baskıya maruz kaldıkları iddiasına ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9914)

31.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP sisteminin yeterliliğine ve sistemi kullanan avukatlardan ücret alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9915)

32.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza ve tutukevlerindeki sağlık koşullarına ve doktor yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9916)

33.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 1980 öncesi işlenen suçlardan hüküm giyerek şartlı tahliye edilen kişilerden daha sonra işledikleri suçlardan dolayı cezaevlerinde yatanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9917)

34.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Adalet Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9918)

35.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, tutuklu ve hükümlü öğrenci, gazeteci ve siyasetçilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9919)

36.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yıldaki kaçakçılık soruşturmalarına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9920)

37.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, ceza ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9921)

38.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kocaeli F Tipi Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9922)

39.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Gümüşhane E Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9923)

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9924)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9925)

42.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde yasak olan kitap, dergi ve süreli yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9926)

43.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Hatay ili Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9927)

44.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da bir kişinin hayatını kaybettiği metro inşaatında meydana gelen göçüğe ve ilgili yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9928)

45.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, F tipi cezaevlerinde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9929)

46.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevindeki olumsuz koşullara ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9930)

47.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, muayene, ilaç ve reçete katılım paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10843)

48.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Gökova-Marmaris yolunun yapımına ve yol yapımı nedeniyle kesilen ağaçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11274)

49.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, 2011-2012 kış sezonunda belediyelere karla mücadele kapsamında verilen yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/11448)

50.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da esnafın sorunları ve KOSGEB kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11450)

51.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesindeki bir beldede deprem konutu yapılmamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11848)

52.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, İMKB kaydından çıkarılan bazı şirketlerin hisselerini ellerinde bulunduran vatandaşların mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11850)

53.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, PKK terör örgütünün para kaynaklarını sonlandıracak tasarının kanunlaşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11851)

54.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamanın doğal afet kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11853)

55.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’ya gerçekleşen göçe ve 2007-2012 yılları arasında gerçekleşen göçü karşılamak amacıyla yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11854)

56.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan askeri operasyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11855)

57.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Ankara’daki bir taşınmaza alışveriş merkezi yapılmasıyla ilgili ihaleyi kazanan şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11857)

58.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Van’daki okullarda yapılan isim değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11858)

59.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suriye politikasının mali ve sosyal sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11860)

60.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Adalet ve Kalkınma Partisinin kongresine Iraklı bir liderin çağrılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11861)

61.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul’da kurulacak bir üniversite için tahsis edilen araziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11862)

62.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamaya ve bunun sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11864)

63.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, terör politikasına ve terör örgütü ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11865)

64.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867)

65.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir kitapta yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868)

66.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, dış ticaret verilerinde bazı ülke ve verilerin gizlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869)

67.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, NATO tarafından Libya’ya gerçekleştirilen askeri müdahalede ülkemizin rolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870)

68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hastanelere kabul edilmeyen hastaların mağduriyetine ve kimliğinde vatandaşlık numarası bulunmadığı için hastaneye kabul edilmeyen bir vatandaşın ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872)

69.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Denizli Valilik binasının tabelasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874)

70.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları hisselerinden yararlanamayan hak sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11875)

71.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hazineye olan borçlarına ve borçlarının ödenmesi için kanunla tanınan haklardan yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11877)

72.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da Çevre Düzenleme Planının tamamlanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11878)

73.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’de yaşanan olayların Suriye dış politikasının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11879)

74.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybeden askerlerin doğal afet şehidi olarak tanımlanmalarına ve 2002-2012 yılları arasında yaşanan doğal afetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11882)

75.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Tekirdağ’da selden zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11886)

76.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, harçların kaldırılmasına rağmen Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden harç alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11887)

77.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Biga ilçesi ve köylerinde yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/11890)

78.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Van’da depremden zarar gören vatandaşların sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/11891)

79.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, tutukluluk halleri süren çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907)

80.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin alt yapısı ve ulaşımının engellilere uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908)

81.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir açıklamasına ve ABD ile Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki işbirliğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909)

82.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, terörün finansmanının engellenmesi çalışmalarına ve ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinin askıya alınması tehlikesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910)

83.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2010-2012 yıllarındaki işsiz sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911)

84.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emekli maaşlarına ve emekli maaş ödemesi karşılığında banka promosyonu ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912)

85.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde İŞKUR tarafından yapılan işçi alımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913)

86.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun Gazi Devlet Hastanesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914)

87.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında gerçekleştirilen işçi alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915)

88.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan iş başvuruları ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916)

89.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917)

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, emeklilerin maaş farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918)

91.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde İŞKUR tarafından yapılan işçi alımı hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919)

92.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Şırnak’taki işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920)

93.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin temizlik işleri ihalesini alan firmalara ve firma çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921)

94.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini yapan bazı firmaların SGK’ya olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922)

95.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Bağ-Kur’a tâbi çalışanların ve emeklilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923)

96.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki kitapların ve çeşitli materyalin veri girişlerini yapan firma çalışanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924)

97.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisinin tamamlanamamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931)

98.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932)

99.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye’de kalmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933)

100.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suudi Arabistan’a gitmekte olan bazı hacı adaylarının Irak güvenlik güçleri tarafından sınır kapısında durdurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11934)

101.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Ege ve Akdeniz’deki egemenlik alanlarını artırdığı iddialarına ve bu bölgelerdeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935)

102.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin veri tabanı programının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936)

103.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede çalışan yabancı bir kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937)

104.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen süt tozu miktarına ve bunların ithalatının ülkemizdeki üreticiler üzerindeki etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943)

105.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Biga ilçesi ve köylerinde yaşanan sel felaketinden doğan mağduriyetin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944)

106.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, çeltik fiyatlarına ve çeltik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945)

107.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Kirmastı Çayındaki kirliliğe ve zarar gören çiftçilere tarımsal destek verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946)

108.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 3 gün hastalığına yakalanan hayvanlara ve bunların kurbanlık olarak satıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947)

109.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Muğla’daki bazı köylerde mavi dil hastalığı görülmesine ve bu nedenle kurbanlık hayvan satışı yapamayan vatandaşların mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948)

110.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki bir tarımsal kalkınma kooperatifinin projelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11949)

111.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’daki çiftçilere sağlanan teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950)

112.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, iklim değişikliğinin ülkemizdeki tarıma etkilerine ve muhtemel küresel gıda krizine karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951)

113.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, hayvancılık sektöründeki teşvik ve krediler ile kredi ödemelerinde zorluk yaşayan üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952)

114.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, mısır destekleme primleri ödenmeyen üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953)

115.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Suriye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954)

116.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede kullanılan telsiz telefonları ithal eden firmaya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956)

117.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk vatandaşlığına alındığı iddia edilen Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957)

118.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Adilcevaz ilçesinde BDP binasına bir tehdit zarfı bırakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958)

119.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Adilcevaz Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959)

120.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Ahlat Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960)

121.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak Belediyesi ile ilgili bazı mali verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961)

122.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’daki kimsesiz ve düşkünlerin korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11962)

123.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul’da eğitim gören Libya uyruklu bazı öğrencilerin bölge halkına zarar verdiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11963)

124.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, İzmir İl Genel Meclisi salonunun İzmir Valisinin talimatıyla kilitlendiği ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964)

125.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların can güvenliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11965)

126.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısının Türkiye’de basın toplantısı yapmasına ve kendisine koruma tahsis edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11966)

127.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te 2002-2012 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarına ve bu kazaların maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11967)

128.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesindeki bir köyün yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11968)

129.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11970)

130.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bursa’nın Yıldırım Belediyesinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11971)

131.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı bazı mahallelerin su kaynaklarına fosseptik karışması tehlikesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11972)

132.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli ve Tekirdağ’da selden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11973)

133.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin otoparkında yıllardır bekleyen bir araca ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11974)

134.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personeli tarafından ruhsatsız telsiz telefon kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11975)

135.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin ihale işlerinde görevden alınan kişilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978)

136.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin üst düzey yöneticileri hakkındaki soruşturmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979)

137.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin süreli yayın envanterine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980)

138.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yayınlanmış bir çalışma raporu bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11981)

139.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki okuyucu koltuklarının çok sık yenilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11982)

140.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin stor perdelerinin çok sık değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11983)

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye fazladan bir jeneratör daha alındığı iddialarına ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11984)

142.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin satın alımlarında verilen tekliflerin benzerliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11985)

143.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede bulunan kütüphaneci sayısına ve okuyucu bankolarında nöbet tutan işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11986)

144.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son 10 yıldır Milli Kütüphaneye mübadele yoluyla gelen yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11987)

145.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin geçirdiği teftişlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11988)

146.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede her yıl Ocak ayında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989)

147.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin veri tabanının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11990)

148.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından kullanılan veri tabanının İsrailli bir firmaya yaptırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991)

149.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane çalışanlarının zorla şiir günlerine götürüldüğü iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992)

150.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Türk Ocakları arşivinde yer alan ve Milli Kütüphaneye gönderilen el yazması eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11993)

151.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait tarihi değeri yüksek bazı kitapların Sayıştay denetiminden saklandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11994)

152.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 12 Mart 1971 askeri muhtırası döneminde Türk Ocağı binasından alınıp Milli Kütüphaneye gönderilen kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995)

153.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından düzenlenen harcama pusulalarında gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11996)

154.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin 2007 yılındaki konuşan kitap arşivine ve bununla ilgili basında yer alan bir habere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11997)

155.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son beş yıldır Milli Kütüphanenin harcamalarında suiistimaller yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11998)

156.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin 2009 yılındaki konuşan kitap sayısı ve basında yer alan bir habere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11999)

157.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede kullanılan telsiz telefonlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12000)

158.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin personel girişine fahiş fiyata kamelya yaptırıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12001)

159.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personeli tarafından kullanılan telsiz telefonlarla ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12002)

160.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait ihalelerin web sitesinde yayınlanmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12003)

161.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede görev yapan ve Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı olan bir personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12004)

162.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane tarafından son on yılda yurt dışından alınan gazete ve dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12005)

163.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphane personelinin yurt dışı ve yurt içi gezileriyle ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12006)

164.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin bahçesinde yapılan bir kazı çalışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12007)

165.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli kütüphanedeki bazı değerli tabloların kaybolduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12008)

166.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yemekhanesine ve mutfak harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12009)

167.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki kitapların ve çeşitli materyalin kaydının tutulması işini alan firmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12010)

168.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin temizlik işlerini alan firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011)

169.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin çeşitli firmalardan aldığı kitap ve diğer ürünlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012)

170.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini yaptırdığı bazı firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013)

171.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanedeki mevcut karoların kapatılıp üzerine yeni karolar döşenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014)

172.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede yapılan tavan kaplama işleminin yangın algılama cihazlarını işlevsiz hale getirmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015)

173.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede son on yılda döviz karşılığında satın alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12016)

174.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin yazma ve basma nadir eser envanterinin tutulup tutulmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017)

175.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait tarihi değeri yüksek bazı kitapların ve bu kitapların Sayıştay’ın denetiminden saklandığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018)

176.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin dış cephesinin boyanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019)

177.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, son on yıldır Milli Kütüphanenin temizlik işlerini alan ve ihalelerine giren firmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020)

178.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphaneye ait bir laboratuvara bağışta bulunan yabancı uyruklu bir kişiye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12021)

179.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin güvenlik sistemiyle ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022)

180.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanede bulunan kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12023)

181.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş il ve ilçe belediyelerine yapılan akaryakıt yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12024)

182.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bütçe açığına ve yapılan yeni zamlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026)

183.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, bütçe açığına ve vergi oranlarında artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12027)

184.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Suriye’de yaşanan olaylara ve hükümetin Suriye politikasının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12029)

185.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kamu kurum ve kuruluşlarının Devlete olan vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12030)

186.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Milli Kütüphanenin havalandırma işlerini alan bazı firmalara ait verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031)

187.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 2013-2015 orta vadeli programında yer alan hedeflere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12032)

188.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Türk vatandaşlığına alınarak okul, yurt ve burs imkanı sağlandığı iddia edilen Suriye uyruklu bir kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033)

189.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bir ilköğretim okulunun isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12034)

190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, okullarda yapılan depreme karşı güçlendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035)

191.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin Artuklu Üniversitesinin Kürtçe öğretmenliği programında yaptığı değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12036)

192.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Van’ın Erciş ilçesinde bir ilköğretim okulunun isminin değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037)

193.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12038)

194.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, ortaöğretim tarih ders kitabında ayrımcı ifadeler olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12039)

195.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Malazgirt ilçesindeki yatılı bölge okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12040)

196.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Suriyeli sığınmacıların Suriye’de eğitim gören Türk vatandaşlarının özel öğrenci statüsüne alınmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12041)

197.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12042)

198.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Van’da ismi değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12043)

199.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlığın teşkilat ve görevlerini düzenleyen bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değiştirilen tanımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12044)

200.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, okul çağındaki çocukların görme bozukluklarına ve bunların erken teşhisi için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12045)

201.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’ın Erciş ilçesinde ismi değiştirilen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12046)

202.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkeze bağlı bir köyde yaşayan öğrenci sayısına ve köydeki okulun fiziki şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12047)

203.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, seçmeli derslerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12048)

204.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Bursa’da taşımalı eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12049)

205.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta taşımalı eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12050)

206.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Van’da yeniden inşa edilen ve ismi değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12051)

207.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Maltepe’deki bir okulda öğrencilere dağıtılan kitaplarda yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12052)

208.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, YÖK tarafından sağlanan burslara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12053)

209.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Uşak’ın Banaz ilçesindeki depreme dayanıksız okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12054)

210.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okullarda yaşanan taciz olaylarına ve bu suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12055)

211.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesinde görev yapan öğretmenlerin barınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12056)

212.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın Digor ilçesine yeni bir lise yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12057)

213.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Maltepe’deki bir okulda bir kitabın zorla öğrencilere dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12058)

214.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki okulların çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12059)

215.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, bir askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12060)

216.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Afyonkarahisar’daki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olanlar için doğal afet şehidi belgesi düzenlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12061)

217.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, vazife malullüğü maaşı kesilen ve ödenen tazminatı geri istenen bazı şehit ailelerinin mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12062)

218.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, acemilik eğitimini alan askerlerin usta birliklerine dağıtımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12063)

219.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Afyonkarahisar’da bir cephanelikte meydana gelen patlamaya ve bu patlamada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ödenen tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12064)

220.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, bedelli askerlik uygulamasından faydalananlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12065)

221.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan kadın subay ve astsubaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12066)

222.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, emeklilik ve istifa nedeniyle görevlerinden ayrılan TSK personeline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12067)

223.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Gazipaşa Havaalanının kapasitesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12077)

224.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, yurt genelinde yapılan duble yolların bakım onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12078)

225.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde havaalanı inşaat sahası içerisinde kalan bir köye ait arazilerin hazine arazileriyle takasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12079)

226.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12080)

227.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, çeşitli ülkelerde yasadışı olduğu kabul edilen bir telekomünikasyon şirketinin ülkemizdeki faaliyetlerini devam ettirmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12081)

228.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12082)

229.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Ilgaz Tüneli Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12083)

230.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Şavşat ilçesinin bazı köylerinde telefon hizmetinin olmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12084)

231.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık tarafından Milli Kütüphaneye telsiz telefon kullanım izni verilip verilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/12085)

232.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van’da depremden zarar gören esnafın sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/12086)

233.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da sulama kanallarının tamamlanamamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12089)


13 Aralık 2012 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39’uncu Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, gündeme geçiyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, 2013 Yılı Merkezi Yönetim  Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz.

Program uyarınca, bugün iki tur görüşme yapacağız.

Beşinci turda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu bütçe ve kesin hesapları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı kesin hesapları yer almaktadır.

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı: 361) (x)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (x)

A) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

C) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

                             

(x) 361 ve 362 S. Sayılı Basmayazılar ve Ödenek Cetvelleri 10/12/2012 tarihli 36’ncı Birleşim Tutanağı’na eklidir.

E) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI

1) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

H) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

I) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

1) Gümrük Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

İ) REKABET KURUMU

1) Rekabet Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Rekabet Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerindedir.

Bu turda yer alan bütçelerle ilgili soru sormak isteyen milletvekilleri sisteme girebilirler.

Beşinci turda grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum:

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkâri Milletvekili Esad Canan, Mardin Milletvekili Erol Dora; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz, Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün, Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt.

Şahısları adına, lehinde İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır; aleyhinde Adana Milletvekili Muharrem Varlı.

Şimdi, ilk olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan.

Buyurunuz Sayın Erdoğan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET ERDOĞAN (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri saygıyla selamlarım.

Dün, başkent Ankara’nın köylerine yol götüremeyen bir Türkiye vardı; bugün, Ankara’nın da, Hakkâri’nin de, Edirne’nin de köylerine yol götürmüş, su götürmüş bir Türkiye var. Dün, yardım alan, IMF kapılarında bekleyen bir Türkiye vardı; bugün, dünyanın her yerine merhamet elini uzatan, yaraları saran bir Türkiye var. Dün, seçim ekonomisi diyerek popülizm yaptılar, milletin kaynaklarını çarçur ettiler, milletin emanetine haksızlık ettiler. Merkez Bankasına talimat verildi, karşılıksız para basıldı. Bedeli, sonuçları, faturası hiç hesaba katılmadan bol keseden dağıtıldı. Vaatler havada uçuştu. Enflasyon bu ülkede 3 haneli rakamlara yükseldi. Bütçe açığında rekorlar kırıldı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Şiir mi, şiir mi?

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) - Faizler astronomik seviyelere tırmandı. Zamlar ardı ardına geldi, kaşıkla verilen kepçeyle geri alındı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazreti Mevlânâ der ki: “Hangi tohum toprağa atıldı da toprak onu kabul etmedi ki? Her an iyilik tohumu ekedur, ekmedikçe hiçbir şey biçemezsin.” 2002 yılından beri, artık bu topraklarda AK PARTİ ile Hazreti Mevlânâ’nın gönül zenginliğini, Yunus’un hoşgörüsünü birbirimize aktarıyor, Hacı Bektaşi Veli’nin diliyle, gönül diliyle konuşuyoruz. Âkif’in irfanıyla var olacak Asım’ın neslini inşa ediyoruz.

Biz barış ve kardeşlik tohumları ekerken muhalefet rüzgâr ekmeye devam ediyor ama bilmeliler ki rüzgâr eken fırtına biçer. Yanlış yapanlara, hortumlanan yüzlerce milyar dolara, batırılan bankalara göz yumanlar, ses çıkarmayanlar, millete rağmen vesayetçi sistemi alkışlayanlara millet en güzel cevabı verdi. Evet, rüzgâr ekmiştiniz, fırtına biçecektiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Seçimlerde, sandıklarda fırtına sizleri biçmeye devam etti ve ediyor. Ya kendinizi değiştirecek ya da yokluğa mahkûm olacaksınız.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Tarıma gel, tarıma!

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – 8 bin liralık inekler 2 bin liraya satılıyor Sayın Erdoğan!

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Değerli dostlar, tarım, ülkemiz ekonomisi ve sosyal yapısında önemli bir sektör.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sen Besni’deki çiftçinin yüzüne bakabiliyor musun?

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Tarım, Hükûmetimizin ve Bakanlığımızın kararlı politikaları ve sağlanan desteklerle, son on yıllık dönemde ekonomiye önemli katkılar sağlar.

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sen Besni’ye git de çiftçilerle bir konuş. Besni’deki çiftçi acından ölüyor acından! Haberin yok senin!

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Anguslara gel, anguslara!

MEHMET ERDOĞAN (Devamla) – Yapılan desteklemelerle gelişen tarım sektörünün millî gelire katkısı 3 kattan fazla artarak, 2002 yılında 36 milyar TL’den 2011’de 103,6 milyar TL’ye ulaşır. 186 ülkeye 1.586 çeşit tarımsal ürünü ihraç eden bir ülkeyiz. Tarımsal üretim değeri itibarıyla dünyada 7’nci, Avrupa Birliğinde 1’inci sıradayız. On yıllık iktidarımızda toplam 50,7 milyar TL tarımsal destek verildi.

Yıllardır tarım ülkesiyiz diye oyalayanlara sormak lazım. Cumhuriyetin Tarım Kanunu, Tohumculuk Kanunu, tarım ürünleri sigortası neredeydi? İşte, AK PARTİ’yle seksen üç yıldır beklenen Tarım Kanunu’nun da içinde bulunduğu 14 temel kanun hayata geçirildi.

Tarım havzaları, kırsal kalkınma hamlesi, sulama yatırımlarına hibe desteği, arazi toplulaştırması, yem bitkileri, tohumculuk destekleri yapılan çalışmaların birkaçı.

Hele son günlerde ne kadar önemli olduğunun farkındasınız, tarladan sofraya, çiftlikten çatala güvenilir gıdanın insanlarımıza sevkiyatı noktasında ne kadar da hassas ve dikkatli davranılıyor değerli dostlar.

Bunlar, ancak bir kısmını söyleyebildiğim bu destek ve çalışmalar. İşte, bunlarla bitkisel ve hayvansal üretimde çok önemli artışlar sağlandıysa da daha yapacağımız, katedeceğimiz mesafeler var.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2002 yılında toplam tahıl üretimi 30 milyon 800 bin tondan 33 milyon 400 bin tona çıktı. Toplam meyve sebze üretimimiz 39 milyon tondan 46 milyon tona çıktı. İşte biz, 2023’e doğru ilerlerken hedefimiz, dünyada tarımsal ekonomik büyüklükte ilk 5 ülke arasında yer alan, tarımsal değeri 150 milyar dolara ulaşmış, ihracatı 40 milyar doları aşan, dünyada ve bölgesinde tarımsal alanda söz sahibi, arazi toplulaştırmasını tamamlamış, sulanabilir alanlarının tamamını sulamaya açmış bir Türkiye hedefliyoruz.

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bütçenin hazırlamasında emeği geçenlere, Sayın Bakanımız Mehdi Eker’e ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür eder, bütçenin hayırlara vesile olmasını diler, sizleri saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan.

Bayburt milletvekili Bünyamin Özbek. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Buyurunuz Sayın Özbek.

AK PARTİ GRUBU ADINA BÜNYAMİN ÖZBEK (Bayburt) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2013 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime özellikle tütün mamullerinin insan ve toplum sağlığına zararlı olduğunu hatırlatmakla başlamak istiyorum.

Hükûmetimiz döneminde sigaranın zararlarından korunmaya yönelik birçok tedbirler alınmıştır. 2008 yılında 4207 sayılı Kanun’da değişiklik yapan…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bünyamin, bırak bunları sen, Kop’tan bahset, Kop’tan, Kop Tüneli’nden bahset.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Devamla) – …5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sizlerin oylarıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Pasif içicileri korumaya yönelik dumansız bir Türkiye oluşturmak adına, 19 Temmuz 2009 tarihinde Türkiye’de tüm kapalı alanların dumansız hâle getirilmesi sağlanmıştır. Bunun neticesinde, 15 yaş üzeri nüfusun sigara içme oranı 2006 yılında yüzde 33,4 iken…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bayburtlular Kop’u istiyor Bünyamin, bırak onu sen, Kop’tan bahset.

BÜNYAMİN ÖZBEK (Devamla) …bu oran 2012 yılında yüzde 27,1’e gerilemiştir. 2008 yılına göre yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bırakmış, kapalı alanlarda sigara dumanına pasif maruziyet yüzde 60 ve yasak olmamasına rağmen evlerde sigara içenlerin oranı yüzde 35 azalmıştır. Tütünle mücadelede ülkemiz dünyada başarılı ilk 4 ülke arasında yer almıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer yandan, tarımı kalkındırmadan ülkenin kalkınmasının mümkün olmayacağı anlayışıyla, tarımda kalkınma hamlesine gidildiğinden, burada altını çizmek isterim ki tarımsal kalkınma hamlesi doğrultusunda, bütçe içerisinden çiftçilerimize karşılıksız olarak dağıtılan tarımsal destek miktarı 2002 yılında 1,9 milyar TL iken, 2012 yılında 6,5 milyar TL olmuştur. Tarımdaki bu kalkınma hamlesi ilimize çok daha net bir şekilde yansımış olup son on yılda Bayburt çiftçilerine toplam 73 milyon 200 bin Türk lirası üretim desteği ödenmiştir.

Diğer yandan, dün Sayın Başbakanımız tarafından açılan Demirözü Barajı ile yaklaşık 11.260 hektar tarım arazisi suya kavuşmuş olacaktır. Yine, Demirözü Barajı sulama sahasını da içerisine alacak şekilde, 16 köyü kapsayan yaklaşık 20 bin hektarlık alanın arazi toplulaştırma ihalesi yapılarak toplulaştırma çalışmaları başlamıştır.

Çiftçilerimiz faiz yükü altında ezilmekten kurtarılmış olup Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla, çiftçilerimize, hayvancılık ve sulama yatırımları için yedi yıla kadar vadeli, sıfır faizle kredi verilmektedir. Son on yılda ilimizdeki tarımsal kooperatiflere kullandırılan işletme ve yatırım kredileri tutarı 10 milyon TL’yi geçmiştir.

Şimdi, Haydar Bey Kop Tüneli’nden bahsediyor. Arkadaşlar, gerçekten bir hayalimiz vardı. Erzurum-Bayburt arasında ciddi bir dağ vardı. Burada özellikle kışları gidiş-gelişler çok zor oluyordu. Hayal ediyorduk, rüyasını bile göremiyorduk ama bugün gerçek oldu.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Hayırlı rüyalar!

BÜNYAMİN ÖZBEK (Devamla) – Sayın Başbakanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza ve Karayolları bürokratlarına teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Rüyadan uyanmayın, devam edin rüyaya!

MUHARREM VARLI (Adana) – Helal olsun vallahi, iyi yetiştirmişsiniz!

BÜNYAMİN ÖZBEK (Devamla) – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 4733 sayılı Kanun’la, 2002 yılında, tütün ve alkol piyasalarını düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuştur.

Dünya pazar payında tütün üretimimiz önemli bir yere sahiptir. Şöyle ki: Dünyada şark tipi tütün üretiminde yüzde 28’lik pazar payıyla 1’inci sırada yer almaktayız. Ülkemiz için önemli bir ihracat ürünü olan şark tipi tütün 2012 yılının Ocak-Ekim döneminde, 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 büyüyerek 378 milyon dolara ulaşmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurumun 2013 bütçesinin tütün mamulleri piyasasına izin gelirleri toplam 9 milyon 500 bin Türk lirasıdır, alkollü içkiler piyasası izin gelirleri 9 milyon Türk lirasıdır. Malların kullanılmaya veya faaliyette bulunmaya iznine ilişkin 38 milyon Türk lirası gelir tahsil edileceği tahmin edilmektedir.

2013 mali yılında kurum bütçesinin toplam 64 milyon 620 bin Türk lirası olacağı görülmüştür.

Bu vesileyle sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Özbek.

Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Bakbak.

AK PARTİ GRUBU ADINA DERYA BAKBAK (Gaziantep) – Sayın Başkan, sayın bakanlarım ve değerli milletvekili arkadaşlarım; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemiz binlerce yıllık tarihin zengin mirasını topraklarında taşımakta. Aynı zamanda, sahip olduğu özel konum, doğal güzellikleri, ev sahipliği yaptığı uygarlıkların kültür hazineleri ile dünyada kültür ve turizm zenginliği bakımından sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun bilinciyle on yıllık iktidarımızda bizler önemli kültür ve turizm hamleleri gerçekleştirdik. Yapılanlar meydanda; sayılar, rakamlar ortada. 2002’de 13,2 milyon kişi ile  dünyada 17’nci sırada olan ülkemiz, 2011 yılında 31,5 milyon kişi ile gelen turist sayısı bakımından 6’ncı sırada. Turizm gelirleri bakımından ise 23 milyar dolar ile dünyada 9’uncu sıraya yükselmiş durumdayız.

Ülkemiz yakın geçmişe kadar kültür ve turizm konusunda hiç bu kadar mesafe katetmemişti. Bugün ilk defa, makro düzeyde, uzun ve orta vadeli hedeflere sahip, entegre bir ulusal kültür ve turizm politikasına bizim iktidarımız zamanında ulaşabilmiştir. Bakanlığımızın çalışmalarıyla turizm algımız son on yılda “deniz-güneş-kum” üçgeninden çıkmış, bunun yanı sıra ülkemizin kültürden sağlığa, gastronomiden kongre turizmine kadar birçok alanda sahip olduğu zenginliği ve çeşitliliği doğru tanıtım araçlarıyla en güzel şekilde kullanılarak kapsamlı bir turizm politikası hâline getirilmiştir.

Sayın milletvekilleri, yaptığımız çalışmalarla çağdaş, yenilikçi faaliyetlere önem vererek “müze kütüphanesi” gibi yeni kavramları turizme kazandırıyoruz. Turizmde engellilere yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor, çoğaltıyoruz. Çocuklar için müzeleri daha ilginç hâle getirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kültürel mirasımızın korunması için gerekli teknik elemanların yetiştirilmesine öncelik veriyoruz. Millî müze kompleksleri kurarak depolarda kalan eserlerimizin sergilenmesini sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Daha sektörel turistik mağazalar açıp daha geniş kitlelere ulaşabiliyor, kârlılığımızı artırıyoruz. Öte yandan, Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkarılmış çeşitli hazinelerimizi ülkemize geri kazandırıyoruz. Sinema sektöründe de ülkemizin adından uluslararası arenada söz ettirmeye; tiyatroda, operada, balede, konser ve resitallerde temsil ve etkinlik sayımızı her geçen gün artırmaya başladık.

Değerli milletvekilleri, şehirlerimizin kültürel kimliklerini geliştirerek turizme kazandırdık. İşte, bunun en güzel örneği Gaziantep. Sadece Gaziantep değil, bugün ülkemizin pek çok şehri turizm alanında hızla gelişiyor. Daha önce çöplük olan, dökülen, yıkılan eserlerimiz turizme kazandırılıyor. Bu yeni yüzleriyle şehirlerimiz, yaşanabilir marka şehirler hâline geliyor.

Şu bilgileri de özellikle ve de gururla paylaşmak istiyorum sizlerle: Uluslararası turizm sektörünce önemli addedilen Dünya Seyahat Ödüllerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız Avrupa’nın en iyi turizm kuruluşu ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Gaziantep için gurur kaynağı, UNESCO’nun 2012 Dünya Kültür Mirası Aday Listesi’ne giren Zeugma da 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Değerli milletvekilleri, üstün performanslar aynı hedefe yönelmiş takım oyunundan çıkar. Bizler, ortak akılla, gönül birliğiyle hareket ederek ülkemizi on yılda muazzam bir noktaya taşıdık. Türkiye’miz, ekonomik anlamda, demokratik anlamda, siyasi anlamda yaptığı reformlarla, uyguladığı politikalarla, güçlü duruşuyla, kalkınma ve  çağdaşlaşma düzeyiyle komşu ülkelerimize model gösterilen bir ülke oldu. Bu başarıyı çok daha öteye taşıyacağımıza inanıyor, muasır medeniyet yolunda bu büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarına ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bakbak.

Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Uslu.

AK PARTİ GRUBU ADINA ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2013 mali yılı bütçesi üzerine söz almış buluyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, altmış üç yıldan beri, bu köklü kurumun aracılığıyla opera ve bale sanatlarında dünya birikimini ülkemize taşımakta ve kendi birikimimizi de dünyaya ihraç etmekte, en geniş ölçekte insanlığa aktarmaktadır. Bu çerçevede, sanat ve kültürün ürettiği birleştirici kültürel zeminler arasında özgün bir yere sahip olan opera ve bale sanatlarına, birçok mesnetsiz ön yargının aksine, cumhuriyet tarihi boyunca en fazla sahip çıkan iktidarın AK PARTİ iktidarı olduğu da belirtilmelidir. Bu sahiplenişe sadece birkaç örnek verirsek: Bakanlar Kurulu kararı 1993 yılında alınmasına rağmen, ancak kuruluşu 2008 yılında gerçekleşen Samsun Devlet Opera ve Balesi; yine, 2007 yılından beri düzenlenen İzmir Genç Solistler Yarışması; 2008 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası İstanbul Bale Yarışması; 2010’dan itibaren de Uluslararası İstanbul Opera Festivali kurumumuzca düzenlenmekte; yine, 2008 yılından bu yana da Bilim Dans Topluluğu, 2011’de İstanbul Modern Dans Topluluğunun kuruluşu gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana da kuruma 606 yeni kadrolu sanatçı alınmak suretiyle kurumun gücü ve dinamizmi artırılmıştır.

Diğer taraftan, ilk kez sadece Türk sanatçıları tarafından üretilmiş sanat eserlerinin halka sunulduğu Eskişehir Ulusal Opera ve Bale Günleri’nin düzenlenmeye başlanması, 9 Türk cumhuriyetinin katılımıyla TÜRKSOY bünyesinde ülkemiz liderliğinde Türkiye Cumhuriyetleri Opera Birliğinin oluşturulması ve ilk kez bir Türkiyeli sanatçının, Selman Ada’nın bestelediği bir operanın Alman Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenmeye başlanması da artık farklı sanat dallarında da rüştünü ispat eden, dünyaya kendi kültürünü bu alanda da ihraç etmeye başlayan güçlü Türkiye'nin iz düşümüdür.

Ulusal ve uluslararası turneler, temsil sayıları, geçmiş dönemlerde hiç ulaşılamayan düzeyde artmıştır. Sanatı sadece imkânı olanlar için olmaktan çıkaran, sanatı herkes için ulaşılabilir kılan bir yaklaşım sergilenmiştir. 2009’da 242 yerli eser seyirciyle buluşurken 2012’de bu rakam 392 olmuştur. Yine, toplam sergilenen eserlerin 2009’da sadece yüzde 29’u ülkemiz sanatçılarına aitken bu rakam 2012’de yüzde 41’e ulaşmıştır ve işte, sanatta gerçek millîlik de budur, kendi değerlerini sahipleniş de budur. Bu yaklaşımın artık bir toplumsal karşılığı olduğu da ifade edilmelidir. Bir zamanlar -işte, çeşitli iller versiyonu vardır- iline opera gelmiş, izlemişler, çıkışta sormuşlar “Nasıldı?” diye, “Bu ilimiz il olalı böyle zulüm görmemişti.” diyerek ancak sanat dallarına nasıl yabancı olduğumuz hususunun espri konusu olabildiği günlerden, Anadolu’nun, artık kendi hikâyelerine sahip çıktığını, sanata da, evrensel kültürün ürünlerine de ilgisinin giderek arttığını her yıl gişe gelirleri ve seyirci sayısındaki artış üzerinden de gösterebiliyoruz. Rakamsal verilerle ifade edersek, bir önceki yıla göre 50 bin yeni seyircinin daha eklendiğini, bir yılda 439.619 kişi tarafından Devlet Opera ve Balesinde sergilenen eserlerin izlendiğini ve sanatı yerelle buluşturan bu perspektif sayesinde sürekli bu rakamın arttığını görüyoruz.

Devlet Opera ve Balesi sadece bir sanat kurumu değil, bir eğitim kurumu olarak da çocuklara ve gençlere çeşitli eğitimler vermekte, 2010 yılından beri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde, devlet koruması altındaki çocuklarımızın da sanat kariyeri almasına fırsat tanınmaktadır. İlk kez bir çocuk opera ve balesi olarak düzenlenen bir sahneye de AK PARTİ iktidarı döneminde sahip olunduğu ifade edilmeli. Bugüne kadar opera ve baleye en büyük yatırımı yapan hükûmetlerin AK PARTİ hükûmetleri olduğunu, 2002 yılından 2012 yılına kurum bütçesinin yüzde 203 arttığını, 2012’den 2013’e yüzde 19’luk bir artışla 212 milyon Türk lirasına ulaştığını ve bir ülkede sanatta kaydedilen gelişmelerin ve gösterilen başarıların kamu bilincinin gelişmişliğine, düşünce gücünün ve özgürlüğün artışına…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ZEYNEP KARAHAN USLU (Devamla) - …toplumun ortak bir estetik düzeye ulaşmışlığına işaret ettiğini belirtiyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uslu.

Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Seymenoğlu.

AK PARTİ GRUBU ADINA SAFİYE SEYMENOĞLU (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı bütçe görüşmelerinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, kültürün ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve bölgesel gelişmesine katkılarının artırılması yönünden Devlet Tiyatroları önemli bir görev üstlenmiştir ve bu görevi yerine getirebilmek için repertuvarını büyük bir titizlikle tamamlayarak oyunlarını ülkemizin her bir köşesinde başarıyla sergilemektedir.

Devlet Tiyatroları, sanatsal yaratıcılığın en etkin şekilde topluma aktarıldığı tiyatro sahnelerinde 1949 yılından beri temsillerini sürdürmektedir. Tiyatrolarımız 2002 yılında 12 il, 28 sahnede hizmet verirken bugün 23 il, 60 sahnede hizmet vermektedir.

Türkiye’nin her noktasında olmanın önem ve gereğini yerine getirmek azim ve kararlılığında olan Devlet Tiyatrolarımıza, bu amaçla, 2013 yılı içerisinde Devlet Tiyatroları ailesine Manisa, Kayseri, Çanakkale, Mardin ve Şanlıurfa’da da açılacak olan yeni sahnelerimiz de katılacaktır.

Devlet Tiyatroları, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas ve Van illerindeki tiyatro izleyicisinden yoğun ilgi görmüş olup Gaziantep, Maraş, Elâzığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Aydın, Rize ve Ordu illerinde de aynı başarıları göstermiştir.

En önemli amacı, herkesi temsil verilebilecek her yerde ve her şartta tiyatro sanatına ulaştırmak olan Devlet Tiyatroları, yurt genelinde yılda ortalama 6 bin temsil yapmakta ve 2 milyon seyirciye ulaşmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulusal tiyatro ödüllerinin her yıl önemli bir bölümünü alan Devlet Tiyatroları, uluslararası arenada kazandığı ödüllerle de dünya çapında onurlandırılmaktadır. Birçok uluslararası festivale ve etkinliğe davet edilen Devlet Tiyatroları, programı dâhilinde oyunlarıyla ve projeleriyle bu organizasyonlara katılmaktadır.

Devlet Tiyatrolarının en önemli faaliyetlerinden biri de uluslararası tiyatro festivallerini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda, benim ilim olan Trabzon’da da “13. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni düzenlemiştir.

Amacı sadece perde açmak olmayan Devlet Tiyatroları, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çok önemli hizmetleri sürdürmüştür. Bu kapsamda “Bütün Çocuklar Tiyatroya” projesiyle, daha önce hiç tiyatro izlememiş çocuklarımızın ücretsiz olarak tiyatro izlemeleri sağlanmıştır. “Her Okul Bir Tiyatro” projesiyle de öğretmenlerimize tiyatro sanatçılarımız tarafından eğitim verilerek kendilerinin hazırladığı oyunlar ilköğretim öğrencilerimizce başarıyla sahnelenmiştir.

Sokakta çalıştırılan çocukların okula dönmeleri amacıyla başlatılan “Çiçekleri Soldurmayalım” projesiyle sokak çocuklarının oyunlarda rol almaları sağlanarak sorumluluk bilinci ve  öz güven duygularının oluşumuna katkıda bulunulmuş ve onların topluma kazandırılmasında önemli bir adım atılmıştır.

Engelli çocuklara ve yetişkinlere yönelik tiyatro çalışmaları yapılarak bu oyunlar repertuvara alınmıştır. Türkiye'de ilk kez görme engelli çocuklara yönelik “Okuma Tiyatrosu” da Devlet Tiyatroları bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Devlet Tiyatroları, mahkûmların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla onlarla birlikte tiyatro çalışmalarında bulunmuş ve cezaevlerinde de ücretsiz temsiller vermiştir.

Ülkemize gelen Suriyeli mültecilere Hatay ve İskenderun’da moral ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun 1’i çocuk oyunu olmak üzere 2 farklı oyun temsilinde yoğun bir ilgiyle yüzde 100’lere varan doluluğa ulaşılmıştır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 yılı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ayrılan bütçeyle, tiyatro sanatıyla toplumda birlik, beraberlik ve barış kavramlarının hayata en gerçekçi ve en etkili şekilde yansıtılacağı inancıyla bütçenin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Seymenoğlu.

İstanbul Milletvekili İsmet Uçma. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Uçma.

AK PARTİ GRUBU ADINA İSMET UÇMA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, ülkelerin çeşitli ihraç ürünleri ve kaynakları vardır; kimisi doğal gaz zenginidir, kimisi petrol zenginidir, kimisi yetişmiş insan gücüne ya da teknolojik imkânlara sahiptir, çağın trendlerini iyi yönetir. Ama, bizim elimizde başka hiçbir toplulukta ve toplumda bulunmayan, dünyaya ihraç ettiğimiz zaman medeniyet bileşkesinde ağırlık teşkil edebileceğimiz ve geleceğin medeniyetini yeniden kurgulayıp oluşturabileceğimiz önemli bir envanter var; bu da yazma eserlerimiz.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 30/12/2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6093 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş, bugün başkanlık teşkilatı 3 bölge müdürlüğüne bağlı 17 müdürlük ve 4 memurluk olarak hizmet vermekte olan özel bütçeli, döner sermayeli, İstanbul merkezli bir kuruluştur.

Türkiye, başta İslami ilimler olmak üzere, diğer bütün ilimlerde yazma eserlerin dünyada en çok olduğu ülkedir. Türkiye genelinde, başta Arapça, Türkçe, Farsça, Ermenice, Süryanice ve diğer bazı dillerde olmak üzere, 500 bine yakın yazma eser bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu envanter, devir teslimlerle ve tespitlerle net olarak önümüzdeki günlerde inşallah tespit edilmiş olacaktır.

Sevgili milletvekilleri, bugün, dünyada bir rahmet dili kullanılamıyorsa, ortak iyi ihya edilemiyorsa, dünya barışı lineer olarak sağlanamıyorsa ve bugün dünyada İslamofobi ve isminin sonuna “terör” eklenmiş bir ümmet algısı varsa bunda derin tarihî ve kültürel kökleri bulunan bir milletin çocuklarının terörle özdeştirilemeyeceğini ve İslam’ın bir korku aracı olamayacağını ifade için, yazma eserler elimize tarihî bir fırsat vermekte ve belge niteliği taşımaktadır. Eğer yazma eserler bugün dünyaya olması gerektiği gibi açılabilir ise kendi medeniyet kodlarımızın insanlığa ve evrensel mesaja neler katabileceğini açıkça görmek mümkündür. Zira, tarih Hacer’in ve Sara’nın çocukları arasında kısır döngülerle varlığını devam ettirip sürdürürken evrensel mesaj taşıyıcıları olarak bu eserler sayesinde “küllün nâs” diyebilen tek topluluk, tek insanlık âlemi gerçekten de bu medeniyetin mensupları ve müntesipleridir. Dünyanın sorunlarını, kaosu, kaostan kozmosa ulaşmayı sağlayabilecek olan, mevzii davranışlar, kliksel yaklaşımlar, ideolojik yaklaşımlardan ziyade “bütün insanlar” diyebilen bir anlayışın yeryüzüne hâkim kılınmasıdır.

Yazma eserler de sevgili arkadaşlar, organik madde oldukları için tıpkı insan gibi zamanla hastalanır, yaşlanır, ayrıca temizliğe ve cilt bakımına ihtiyaç duyarlar. Eserlerimizin bu yeni kurumsallaşma sayesinde korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, sağlıklı bir şekilde intikal ettirilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan en eski eserimiz Arap şiiri konusundadır ve yaklaşık 1.380 yaşındadır sevgili arkadaşlar. 1.000 yaşını aşkın yaklaşık 400 eserimiz mevcuttur. Yazma eserlerimizin genel yaş ortalaması 400-500 yıl kadardır.

Yazma Eser Başkanlığımızın çalışmaları arasında, özellikle kütüphanelerin yeniden restorasyonu, depolama işlemleri, daha iyi hizmet verebilmek açısından modern tekniklerle restore...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSMET UÇMA (Devamla) – …edilmeleri ve okurların…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Uçma. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İSMET UÇMA (Devamla) – Ben teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir.

Buyurunuz Sayın Demir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA CEMAL YILMAZ DEMİR (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar gibi çalkantılı bir coğrafyanın ve aynı zamanda dünyanın en önemli ticaret ve enerji hatlarının kesiştiği bir kavşak noktasında yer almaktadır. Zor ama bir o kadar da fırsatlarla dolu bir coğrafyada bulunuyoruz. Bölgemizde barışı, istikrarı, dayanışmayı ve demokrasiyi savunuyoruz. Bölgedeki sorunların çözümü hâlinde sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki tüm ülkelerin kazanacağını her zaman, güçlü bir biçimde ifade ediyoruz.

Bildiğiniz gibi, iktidara geldiğimiz Kasım 2002’den bu yana hem siyasi hem de ekonomik alanda çok önemli reformlara imza attık, attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu küresel krizde test etmiş olduk.

Biz, yeni bir yaklaşım getirerek paradan para kazanma devrinin bitmesi gerektiğine inandık. O nedenle, reel sektörün yeniden canlanmasını ve ülke ekonomisine güvenmesini, yatırımlarına hız vermesini sağlayacak tedbirler aldık. Diğer pek çok ülkenin aksine, IMF’den destek almadan, kendi dinamiklerimizle, kendi insanımıza güvenerek bunu aştık.

Sağlanan siyasi istikrar sonucu elde edilen güven ortamı, yabancı yatırımcıların ülkemize küresel kriz ortamında dahi yatırım yapmalarına imkân sağlamıştır. Ülkemize son on yılda yaklaşık 100 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi gerçekleşmiş ve bunun yarısına yakını küresel krizden sonra gelmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hızla gerçekleştirdiği yeniden yapılanmayla ülkemizi dünyanın en kolay ve güvenli ticaret yapılan ülkelerinden biri hâline getirmektedir. Yurt dışındaki yatırımcının Hükûmete, politikalara, açıklanan programlara güven duymasını sağladık ve bu sayede dünyada çok farklı bir konuma yükseldik.

Türkiye’nin AB tanımlı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2001 yılında yüzde 2,6 ile 18 AB ülkesinden daha iyi konumda gerçekleşmiş ve yüzde 3 olan Maastricht kriterini gerçekleştirmiştir. 2011 yılında merkezî bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 1,3 olmuştur. Bu sonuç 23 AB ülkesinden daha iyidir. Türkiye’nin borç oranı 2011 yılı itibarıyla Maastricht kriteri olan yüzde 60’ın oldukça altında, yüzde 39,4 düzeyindedir ve 21 Avrupa Birliği ülkesinden daha düşüktür.

Gümrükler, yasal ticareti kolaylaştırarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü artırmaktadır. Bu noktadan hareketle, dünyanın en güvenli ve en hızlı işleyen gümrük idarelerini oluşturarak müteşebbislerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar hızlı bir şekilde sürmektedir. Sonuç olarak gümrüklerde işlem süreleri kısalmıştır. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin yüzde 72’sinin işlemleri ilk yirmi dört saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilir hâle gelmiştir. Toplam 8 milyon 797 bin 785 aracın giriş ve çıkış işlemleri bu dönemde gerçekleştirilmiş, ülkemize giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 71 milyon 907 bin 263 olmuştur. 2012 yılı Eylül ayı itibarıyla 176,5 milyar dolar ithalat, 153 milyar dolar ihracat olmak üzere, dış ticaret hacmi yaklaşık 289,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 2012 yılında ticari hayatımızı önemli ölçüde etkileyen yeni Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Borçlar Kanunu ve Hal Kanunu yürürlüğe girdi. Ekonomimizin temel dinamiği olan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak bilgi sistemi ESBİS oluşturuldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlandı ve uygulamaya kondu.

Burada, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Esnafımızın kullandığı kredi faizleri AK PARTİ hükûmetleri döneminde yüzde 47’den yüzde 5’e düşürülmüştür. Sübvansiyon oranını yüzde 20’den yüzde 50’ye çıkardık. Kredi üst limitlerini 100.000 TL’ye, kredi miktarını 42 katına çıkardık. Esnafımızın borçlarına ödeme kolaylığı getirdik. 2008 yılının Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan finansal kriz, kısa sürede küresel krize, küresel durgunluğa dönüştü. Bu krizin tahrip ettiği bir diğer alan da iş gücü piyasasıdır. Krizin iş gücü piyasası üzerindeki etkisi hâlâ devam etmektedir. Dünyada 2010 yılında yaşanan ekonomik toparlanmaya rağmen, pek çok ülkede işsizlik oranı artmaya devam etmektedir. Türkiye için istihdam rakamlarına baktığımızda, 2009 Nisanında yüzde 14,9’a çıkan işsizlik oranı 2012’nin 2’nci çeyreğinde yüzde 8,2’ye kadar gerilemiştir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CEMAL YILMAZ DEMİR (Devamla) - Bu vesileyle konuşmama son verirken bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür eder, bütçenin hayırlı olmasını diler, Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demir.

Tekirdağ Milletvekili Özlem Yemişçi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Yemişçi.

AK PARTİ GRUBU ADINA ÖZLEM YEMİŞÇİ (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 mali yılı bütçe kanunu kapsamında Rekabet Kurumu bütçesi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Anayasa’mızın 167’nci madde hükmü, devlete piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemeleri için gerekli tedbirleri alma, tekelleşme ve kartelleşmeyi önleme görevi vermektedir. Bu hüküm çerçevesinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u uygulamakla yükümlü olarak yaklaşık on beş yıl önce Rekabet Kurumu kurulmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eleştirmek iyidir, eleştirilmek kötüdür, ana muhalefet iyidir, muhalefet iyidir, iktidar kötüdür. Bu mantığı bir iki dakika bir kenara bırakalım. Çalışmanın ürünü icraattır. On senedir size eleştirmeniz için aralıksız icraatlar verdik, bir teşekkürü çok gördünüz ama biz sizi dinlemekten vazgeçmedik. Siz bize lazımsınız biz de size. Birisi konuşacak, birisi çalışacak. On yıldır siz konuştunuz, ekonomi büyüdü; on yıldır siz konuştunuz, Rekabet Kurumu gelişti. Biz iyi bir ekibiz.

Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında rekabetin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurum kendisine başvuruda bulunulduğunda ya da tamamen kendi inisiyatifiyle harekete geçerek kanunun kendisine vermiş olduğu yetkiler dâhilinde, teşebbüsler hakkında inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapmaktadır. Rekabet savunuculuğu kapsamında yapılan bu faaliyetler yoluyla, kurum, salt bir denetim işlevi görevinin dışında, kamuoyunu daha rekabetçi bir ülke ekonomisine doğru yönlendirmekte ve olası rekabet ihlallerinin önüne geçmekte bir vazife üstlenmektedir.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliğiyle olan müzakere sürecimizdeki fasıllardan biri rekabet politikası faslıdır. Rekabet Kurumu, 8 numaralı rekabet politikası faslının “antitröst hukuku” ve “birleşmeler” olarak tanımlayabileceğimiz rekabet kurallarının kamu teşebbüsleri ve özel teşebbüslere uygulanmasından sorumludur. Rekabet politikası faslının önemli bir ayağını oluşturan rekabet kuralları da bu fasıl kapsamında incelenmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2012 İlerleme Raporu’nda ülkemizin antitröst ve birleşmeler konusundaki mevzuat uyumunun ileri bir düzeyde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, komisyon raporunda, Rekabet Kurumunun Mart 2012’de yayınladığı Rekabet Raporu ile 11 sanayi sektöründe rekabetin önündeki engellerin altı çizilmekte, bankacılık sektöründe olduğu gibi, alınan birçok kararla uygulama sicilinin güçlendirildiğine de yer verilmektedir. Rekabet Kurumu, rekabet konusundaki farkındalığı artıran, aynı zamanda rekabet kültürünü yaygınlaştıran örnek bir kurumdur.

2009 yılında yayınlanmaya başlanan ve 4’üncüsünü de 2012’de yayınladıkları rekabet mektupları ile bir yandan kamuoyunu Rekabet Kurumu ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmişler, diğer yandan da on beş yıllık deneyimlerini paydaşlarıyla paylaşmışlardır.

Önemle hatırlatmak ve altını çizmek gerekir ki görev alanıyla ilgili olarak uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Rekabet Kurumu 2012 yılında yurt dışında çok sayıda etkinliğe katılmıştır. Özellikle İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Uluslararası Rekabet Ağı gibi çeşitli uluslararası platformlarda ve bölgesel ikili platformlarda da ülkemizi aktif bir şekilde, başarıyla temsil etmişlerdir.

Sözlerimin sonunda, Rekabet Kurumunun sahip olduğu bütçeyi etkin bir şekilde kullanarak kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ifa etme azim ve çabasını takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. AK PARTİ Grubu olarak bu yöndeki desteğimiz kendilerine tamdır.

Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar).

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yemişçi.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Ağrı Milletvekili Halil Aksoy. (BDP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Aksoy.

BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY (Ağrı) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle tarım politikaları ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal politikalarının en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, istihdam, tüketim harcamaları, diğer sektörlere ham madde temini, millî gelir ve ihracattaki payı tarım sektörünün sosyoekonomik açıdan sahip olduğu önemi daha da artırmaktadır.

Dünya gıda talebi her yıl yüzde 2 artmakta ancak arz bu artışa yanıt verememektedir. Son on yılda, gıda talebi yüzde 20 artmışken gıda üretim kapasitesi ancak yüzde 8 artabilmiştir. 2023 yılında nüfusu yaklaşık 85 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye’de tarıma elverişli toprakların azalması, su kaynaklarının çevre kirliliği ile özelliğini yitirmesi önemli bir husustur şüphesiz. Tarım, sürdürülebilir nitelikte, güvenli ve yeterli gıda üretimi, gıda güvenliği ve kaliteli bir yaşam ortamı oluşturmak açısından önümüzdeki yıllarda önemli bir yere sahiptir. Ulusal gelire göre yüzde 9, istihdama göre de yüzde 25 katkı koyan, kırsal alanın hemen hemen tek ekonomik kaynağı olan, doyuran, barındıran bir sektördür de.

Son on yılda Türkiye nüfusu yaklaşık 8 milyon artarken tarım alanları maalesef dramatik bir şekilde azalmış, bitkisel ürünlerin çoğunda üretim ya gerilemiş ya da hiç artmamıştır. Uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle, işlenen tarım alanlarında da 2,5 milyar hektarlık alan azalmıştır.

AKP döneminde tarım, maalesef en istikrarsız sektör hâline geldi. Bu dönemde tarımdaki yıllık ortalama büyüme yüzde 2,2 oysa aynı dönemde ekonominin genelinde büyüme oranı ise yüzde 4,6 oranında gerçekleşti.

Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülke durumundayken  ne yazık ki son on yılda net ithalatçı konumuna düşmüştür. 2011 yılında tarım ürünleri ithalatı cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış ve tarım ürünleri dış ticaret açığı 2,3 milyar dolara varmıştır. Ne yazık ki Türkiye yılda ortalama 8 milyar doların üzerinde tarım ürünü ham maddesi ithal eder noktaya gelmiş bulunmaktadır. Tarım ülkesi olan Türkiye tarihinde ilk kez saman dahi ithal etmek durumunda kalmıştır.

Değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade ettim, Türkiye'de istihdamın yaklaşık olarak yüzde 25,5'ini tarım sektöründe çalışan insanlar oluşturmaktadır. Bu, çok önemli bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarımın istihdamdaki payı yüzde 1,6 Avro Bölgesi’nde veya Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 3,6 OECD ülkelerinde yüzde 5,1 ama Türkiye'de bu oran yüzde 25,5'tir.

2000 yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi sayısı 7,8 milyon iken 2011 yılında 6,1 milyon kişi olmuş yani 1,7 milyon kişi tarımdan kopmuştur. Ha, bu düşüş yaşanırken Türkiye modern tarıma geçtiği ya da sanayi ülkesi olduğu için değil, çiftçi ezildiği ve borç batağında boğulduğu için üretimden vazgeçmiştir.

Değerli milletvekilleri, Hükûmetin sürekli övünerek dile getirdiği destekleme primleri, bugün tarım sektörünün fişini çekme girişiminden başka bir anlam taşımıyor. Tarım desteklemeleri 2012 yılında 7,2 milyar Türk lirası, 2013 yılı öngörüsü ise 9 milyar olarak karşımıza çıkmaktadır.  Tarımda yılda yaklaşık 3,5 milyar/litre mazot kullanılıyor ve her litre mazotta 2,5 lira vergi alınıyor. Yalnızca mazottan alınan ÖTV ve KDV tutarı 8 milyarı geçiyor. Burada ne yapılıyor? Çiftçiye 7 milyar verip yıl içerisinde 8 milyar geri alınıyor. Çiftçiye verdiğiniz bir şey yok böylelikle. Üstelik sözde çok önemsediğiniz çiftçiye mazotu bu bedelle verirken lüks yatlara vergisiz yakıt veriyoruz.

Bugün, çiftçinin kullandığı krediler, çiftçiyi yüksek faizlerle borç altına ve bataklığına sürüklemiştir. Çiftçinin son on yılda kullandığı kredilerin oranı yüzde 30'lara varmıştır. Bu da çiftçiye daha çok faiz yüklemek anlamına gelmektedir. Bugün, çiftçi, maalesef yüksek kredi faizleri altında âdeta ezilmektedir.

Bakınız, şeker pancarını ele alalım, 22 milyon ton olan üretim, 16 milyon tona düştü. Şeker pancarının birim fiyatı on yılda değişmedi. Üreticiler kan ağlıyor. Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis'teki üreticiler, hâlâ şeker pancarının kilosunu 12,2 kuruştan satmaktadır. Bu 1 ton şeker pancarının taban fiyatı 122 liradır.

Peki, bugün mazot, gübre fiyatları ne kadar? Bunu göz önüne aldığımızda trajik bir durum ortayı çıkıyor. 2002 yılında Türkiye'de buğday 30 kuruştu, mazot 1 liraydı; 3,5 kilo buğday satan bir üretici, 1 litre mazot alabiliyordu. Bugün ise mazot 4 lira, buğday 60 kuruştur; 1 litre mazot alabilmek için 7 kilogram buğday satmak gerekiyor.

Değerli milletvekilleri, tarımda verimliliğin en önemli engellerinden biri de işletme küçüklüğü ve arazilerin parçalı olması konusudur. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye tarımı daha uzun süre bununla boğuşacaktır. Türkiye'nin ihtiyacı olan arazi toplulaştırması 13 milyon hektardır. 2003-2011 arası dönemde AKP’nin yaptığı toplulaştırma ise yalnızca 1,3 milyon hektardır. Yine birçok yerde yanlış politika ve uygulamalar nedeniyle arazilerin toplulaştırılması çalışmaları köylüyü ve çiftçiyi karşı karşıya getirmiş, amaçlananın tersine olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da durum hiç de iç açıcı değildir. Hayvancılıkta oldukça elverişli bir ülke olmamıza rağmen, Türkiye, canlı hayvan üretiminde de ihracatçı konumundan ithal eden ülke durumuna düşmüştür. Ülkemiz bir tarım ve hayvancılık ülkesiyken, şimdi dünyanın en pahalı etini yiyen bir ülke durumuna geldik. Otuz yıllık hayvancılık politikasının geldiği nokta 1980'lerde 16,5 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 10,5 milyona düşmüş, 50 milyon olan koyun sayısı 25 milyona, 16 milyon olan keçi sayısı ise 5 milyona düşmüştür.

Bir başka konu da Türkiye'deki hayvan üreticilerinin içinde bulunduğu hazin durumdur. Hayvan üreticileri, başta ithal edilen canlı hayvan ve karkas et ile birlikte ülkeye giren kaçak hayvan nedeniyle, ellerindeki hayvanları yok pahasına satmak durumunda kalmışlardır, hatta süt hayvanlarını bile kesime göndermektedirler. Diyarbakır, Ağrı, Kars, Van, Bitlis ve birçok ilde üretici, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan yem ve saman fiyatları nedeniyle besicilik yapmaktan vazgeçmiş ve hayvanlarını zararına satmaya başlamıştır.

Değerli milletvekilleri, yanlış tarım politikaları ve özelleştirme politikaları sonucunda, tütün ve tütün mamullerinden geçinen binlerce aile işsiz kalmıştır ve bu insanlar üretim ilişkilerinden koparak zorunlu göçe mecbur kılınmıştır. 2000-2002 yılları arasında tütün ve tütünden geçinen aile sayısı 119 bin 728'dir. Adıyaman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Malatya, Batman ve Siirt illerini kapsayan bu rakamsal veri, diğer tütün ve tütün mamulleri üretilen iller de hesaba katıldığında devasa bir rakama, nüfusa tekabül etmektedir.

AKP Hükûmetinin geçmiş DSP, MHP ve ANAP hükûmetlerinden devraldığı özelleştirme politikaları sonucunda neredeyse satılan bütün tütün fabrikalarına kilit vurulmuş ve yeniden üretim gerçekleştirilememiştir. Dolayısıyla, tütün ve tütün mamulleri anlamında yabancı sermayeye bağlı bir durum meydana gelmiştir.

Toplamda geçimini tütün ekiminden kazanan 1 milyonu aşkın insan yok sayılarak işsiz bırakılmıştır. Bu nüfusun hangi şartlarda, nasıl yaşadığını da siz tahmin edin.

Aynı şekilde, üretilen tütün miktarında da kayda değer bir biçimde azalma meydana gelerek toplam üretim dokuz yıl içerisinde 160 bin tondan 45 bin tona gerilemiştir. Şu anda, tütünü üreten değil ithal eden bir konumda olduğumuz göz ardı edilemez.

TEKEL fabrikalarının özelleştirilmesi binlerce emekçinin işsiz kalmasına neden olmuştur.

Bir başka önemli husus da, AKP Hükûmetinin özellikle sigara ve alkolü bir zam aracı olarak görmekle beraber, ekonomik krizden çıkış için sigara ve alkoldeki ÖTV'yi kullanmasıdır. Bu anlamda, AKP Hükûmeti her ekonomik kriz döneminde ya da ekonomik hedeflere ulaşmadaki yetersizliklerinde ilk olarak sigara ve alkole zam yapmaktadır. Bu da diğer kalemlerdeki 6,3'lük pay ile ÖTV oranı çerçevesinde açıkları yamalama politikasıdır.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Aksoy.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder.

Buyurunuz Sayın Önder. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) – Sayın Başkan, gayet az sayıda olan kıymetli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Artık, Sayıştay denetiminde gelinen nokta bakanlık bütçelerini teknik, yerindelik, verimlilik gibi açılardan değerlendirmeye tabi tutmayı anlamsız ve imkânsız kıldığı için, Kültür Bakanlığının “turizm” kısmını pas geçip biraz kültürle ilgili hasbihâl edelim. Bundan sonra bütçeler böyle geçecek.

Burada, iktidar partisine mensup değerli konuşmacılar zaten bakanlık bülteni gibi çıkıyorlar, insan bundan muazzep oluyor gerçekten. Yani, bunları Sayın Bakan ve elimizdeki bültenler, bize dağıtılan belge, bilgi ve dokümanlar yeterince söylüyor. Çıkıp beş dakika burada bunları yazılı bir metinden tekrar etmekten daha fazlası bekleniyor. Yani, burada çıkıp, kültüre, sanata belki turizme dair kendi şahsi deneyimlerini paylaşsalar Genel Kurul bundan daha müstefit olur. Erik çalmışlarsa çocukken o bile bundan makbuldür. Bakanlık bülteni gibi konuşmak gerçekten hiçbir etki yaratmıyor, bir yönetmen gözüyle söylüyorum, sadece yabancılaştırma efekti. Nedir bu? Ellerine bir kâğıt veriliyor, çıkıyorlar, birbirinin tekrarı şeyleri söyleyip duruyorlar.

Bugün, Türk olduğu daha kuvvetli bir rivayet olan, El Birûnî'nin ölüm yıl dönümü. Bu tarihten yaklaşık bin küsur yıl önce yaşamış, bari biz biraz kültür ve sanattan bahsedelim, onun Sanskrit dilinden Arapçaya çevirdiği “Potancali” adlı eserde yazdığı bir söz var: “İnsanların düşünceleri türlü türlüdür, dünyadaki esenlik ve gelişmişlik de bu farklılığa dayanır.”

Şimdi, Sayın Kültür Bakanı, saklamaya gerek yok, benim saygı ve sevgi duyduğum, kişisel dostluğum da olan birisi. Fakat bu saygı ve sevgiyi bir kenara bırakırsak bu politik alanda ülke ne durumda, kendisi Bakan ve Bakanlık olarak ne durumda, buna dair birkaç farklı şey söylemek istiyorum çünkü iktidar “Meclis kürsüsünde en aykırı şeyleri söyleyebilirsiniz.” diye lütfetti, biraz aykırı şeyler söylemek istiyorum. Eminim ki, kendisi de eğer bizim tanıdığımız Sayın Ertuğrul Günay ise bundan sıkıntı duyuyordur bu anlatacağım şeylerden ya da duymalıdır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sonra cezaevine atıyorlar.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Şimdi, bir sayın vekil çıktı, “Tiyatrolar şöyle, böyle. Okullara gittik, şunu ettik, bunu ettik falan.” diye bir sürü, sade suya tirit şeyler  söyledi. Bundan iki üç gün önce İzmir’de Yenikapı Tiyatrosu Gogol’un “Palto” adlı oyununu sergilediği için vicdani retçi İnan Suver’e destek amacıyla, yargılandılar.  Sanırım bundan üç gün önce, Nimet Nazlı Masatçı, tiyatronun sanat yönetmeni de dâhil olmak üzere altışar ay hapis cezasına mahkûm edildiler. Eğer ben bu ülkede Kültür Bakanı olsaydım bundan fena hâlde rahatsız olurdum, çok mübalağalı bir şey söyleyeyim, istifa ederdim. Normalde, normal bir tepki olurdu bu ama günümüzde artık mübalağalı sayılıyor.

Dostoyevski, malum, onun için “Hepimiz onun paltosunun altından çıkmışız.” der Gogol için. Akaki Akakiyeviç’tir kahramanı, bir yoksulu anlatır. Tir tir titremektedir, parasını zor şer bütün bir ömür -Petersburg’da geçer hikâye- biriktirir ve bir palto alır. Sonra bir gece haydutlar bunu gasbederler. Bir mühim adamın yanına gider, bunun için adam onu tersleyerek -bütün dünyası paltosu- başlar: “Bu ne cürettir!” Oyunun en önemli repliğidir.  Çünkü, o adam, önemli olduğunu düşünmektedir; onun yanına böyle paldır küldür herhangi bir dert için girilemez. Daha sonra terslenir, o kapıdan çıkar ve soğuktan donarak ölür. Akabinde memur Akaki’nin hayaleti dolaşmaya başlar ve insanların paltosunu gasbeder. Yani seyrettiğiniz bir oyunu paylaşsaydınız bundan faydalıydı. İnsanların paltosunu gasbeder ve o mühim adamın da paltosunu gasbeder. Oyun, çok kıymetli, tiyatro literatürüne geçmiş bir oyundur; yoksulun hakkını alma biçimine, mazlumun hakkını arama ve alma biçimine en şahika eserlerden birisidir. Kalinkin Köprüsü, bu anlamda, hep yoksulların geçtiği, yoksulların gezdiği ve bir gün, zenginlerin elinden o paltolarını alacağını yani mazlumun zalimden hakkını alacağı bir şeydir.

Mahkeme, bu “Palto” oyununu halkı askerlikten soğutmak olarak yorumlamış. Bu da “Al sana bir kaya nerene dayarsan daya.” misali yani oyunun yasaklanması ayrı bir vahamet, askerlikten soğutma gibi… Bu nasıl bir şey ki… Gören de beller bu halk can atıyor. İşte, durmadan yeni teklif getiriyorsunuz bedeli düşürsek, yaşı azaltsak, aman bak şu bakayalar, yoklama kaçaklarını toparlarsak diye. Bu ithamla bir sanat eserini sergileyenlere de hapis cezası veriliyorsa ben Kültür Bakanı olsam gerçekten istifa ederdim. Bir daha da…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Bence Gogol’ü yargılayanlar istifa etmeli.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Şöyle olurdu…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) –  Yani bence  Dostoyevski’yi yargılayanı söylemek lazım.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) –  Bu daha vahim Sayın Bakan -süremi ben verimli kullanayım- yargılanan Gogol’dür tam tersine çünkü…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Olamaz, bu ülkede ben  kırk yıldır izliyorum Gogol’ü, böyle bir şey olamaz.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – İşte, bakın, siz tıpkı o “Palto” hikâyesindeki muktedir gibi bir tepki verdiniz şimdi. Yargılanan Gogol’dür elbette, cezayı alan bunlar. Elinizden gelse rahmetliyi de mezarından çıkıp bundan dolayı verirsiniz, bugünkü mahkemeler böyle.

Kazım Koyuncu Kültür Merkezi kapatılıyor.

İkinci şey “Burada da yargılanan Kazım Koyuncu değil.” demeyin. Niye? Ücretsiz orada sanat ve kültür çalışmaları yapılıyor; efendim, burası lokal gibiymiş gerekçesiyle kapatılıyor. Sonunda bu karar durduruldu ama iki üç ay bununla cebelleşmek zorunda kaldı. Niye? Ölçüye bakar mısınız? Parasız orada çay vermeyi, dayanışmayla, imeceyle bu ülkenin en güzel, en has Laz evlatlarından birini yâd etmek, şad etmek ve onun sanatını, kültürünü yaymak için uğraşan bir şeye “Siz para almıyorsunuz, bu olabilemez.” diyor çünkü neoliberal sistemin dini, imanı, Allah’ı, kitabı paradır; bunun dışında başka bir şeye idraki yetmiyor, kendisi parasız hiçbir şey yapmadığı için bunun parasız da olabileceğine akıl sır erdiremiyor.

Şimdi, vaktimiz olsa kültürel kimlik hakkı konusunda Kültür Bakanlığı, Sayın Kültür Bakanı ne düşünüyor, bunları konuşmak isterdik ama partisinin ne düşündüğünü biliyoruz. Anayasada kültürel kimlik hakkını reddettiler yeni anayasa komisyonunda. Bu çağın nasıl bir kavramı olduğunu ve nelere şamil olduğunu en iyi Sayın Bakan bilir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (Devamla) – Senede bir iki tane Kürtçe kitap yayınlayarak -hayırlı bir iştir, onu teslim ederek söylüyorum- bu sorumluluktan kurtulmuş sayamazsınız kendinizi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bir tepki vermeniz bekleniyor Sayın Bakan.

Tekraren de teessüf ediyorum “Orada yargılanan Gogol değil.” yaklaşımı çok vahim bir yaklaşım. Peki, tiyatrocu yargılanabilir mi, tiyatrocu yargılanabilir mi; Gogol’ün öyle bir oyununu sergilediği için yargılanabilir mi? Üstelik sizin İzmir’de oluyor bu; bu da vehameti artıran ayrı bir olay.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Esas konuşmayı yirmi dakika İçişleri bütçesinde yapacağım. Kolay gelsin. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Önder.

Hakkâri Milletvekili Esad Canan.

Buyurunuz Sayın Canan. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA ESAD CANAN (Hakkâri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Başkanlığı bütçesi üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, ülkemizin kültür ve turizm gibi iki önemli alanında çalışma yürüten Bakanlığın bu alanın önemine uygun bir bütçeye sahip olamadığını, ne yazık ki 2013 bütçesiyle bir kez daha üzülerek görüyoruz. Bu durum, Hükûmetin sanata, kültüre ve turizme ne kadar önem verdiğinin açık bir göstergesidir. Aslında bu yaklaşım, sadece mevcut Hükûmete mahsus değildir. Gelmiş geçmiş bütün hükûmetlerin kültür politikalarına bakıldığında aynı durum söz konusudur. Bu durum, demokrasi kültürümüzün ne kadar olgunlaşmış olduğunu göstermesi bakımından bence çok önemlidir.

Sayın milletvekilleri, kültürel değerlerimizin çok önemli bir bölümünü içinde barındıran yazma eserler, tarih, sanat, edebiyat, din ve diğer pek çok alanda kaleme alınmış taşınır kültür varlıklarıdır. Bu el yazısı yazma eserler yazıldığı döneme ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılarak korunması, çok kültürlü kimliğimizin dünyaya tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması elbette büyük önem taşımaktadır.

Bu önemli görevin yerine getirilmesi amacıyla, 2010 yılında çıkarılan 6093 sayılı Kanun’la Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. Özel bütçeye sahip olan Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yazma eserlerin orijinal hâliyle hizmete sunulması, kütüphanecilik işlemleriyle birlikte çeviri, sadeleştirme, araştırma çalışmalarının yapılması ve yazma eserlerle ilgili hizmetin ülke geneline yaygınlaştırılması için bütçeden önemli bir paya ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, ayrılan bu bütçe payıyla konuya yeteri kadar önem verilmediği de açıkça anlaşılmaktadır.

Sayın milletvekilleri, bütçeler ekonomik ve mali durumu değil aynı zamanda iktidarların siyasal tercihlerini de yansıtır. Bir ülkenin çağdaş uygarlık düzeyini anlamak için o ülkenin kültür politikalarına bakmak bence yeterlidir. Çünkü, kültür politikaları sadece tiyatroyu, baleyi, operayı, yazma eserleri, sanat ve edebiyat alanlarını değil, bunlarla beraber yaşam biçimlerini, temel insan hak ve özgürlüklerini de kapsayan bir bütündür. Bu nedenle, ülkenin kültür politikaları aynı zamanda o ülkenin demokrasi seviyesini de yansıtır.

Evet, tiyatro sayısı artmıştır, temsil sayısı artmıştır, seyirci sayısı da artmıştır. Bunlar gerçekten önemli gelişmelerdir. Ama, sanatçılar özgür değilse, sanata yaşam hakkı tanınmıyorsa, kitaplar toplatılıyorsa, farklı ana dilde eserler ortaya konulamıyorsa orada doğru bir kültür politikası olduğundan söz etmek mümkün değildir.

Yine, eğer bir ülkede bulunan önemli iki grup toplumdan birinin ana dili hâlen kamu alanlarında yasak ise, ana dilde yazılan dergi, gazete, kitap yasaklanıyorsa; düşünce ve ifadeleri nedeniyle aydınlar, gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar cezaevinde ise veya sürgün ediliyorsa o zaman o ülkede kültür politikası, enine boyuna tartışılması gereken bir kültür politikası hâline gelir. Aslında bu konular, genel bütçeden Kültür Bakanlığına ne kadar pay ayrıldığından daha önemli konulardır. Çünkü, bunlar ülkenin bakış açısını, demokrasi kültürümüzün seviyesini de ifade eder.

Değerli arkadaşlar, kültür, bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bir bütünüdür. Ancak her toplum kendi kültür ve sanatını icra ederken kendi kültürel gerçekliği üzerinden yola çıkar. Bugün ülkemizde uygulanan devletin resmî kültür politikası ne yazık ki bu gerçeklikten uzaktır. 36 uygarlığın gelip geçtiği ve 27 etnik grubun yaşadığı Anadolu kültürlerinin bu muhteşem kültürel zenginliğini, tekil bir kültüre, yani bir kültüre indirgemeye çabalamak, çoğulcu ve demokratik kültür açısından bu ülkenin gerçeğine yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü, çoğulcu kültür, ülkemizin bir sosyal olgusudur, gerçeğidir. Bu yüzden tek dile, tek renge mahkûm edilmiş bir kültür anlayışının artık zamanı geçmiştir. Bu nedenle yapılacak yasal değişimlerle çoğulcu kültür anlayışının hızla hayata geçirilmesi, ülkenin bütünlüğünün güçlendirilmesi için önem arz etmektedir.

Onun için, ülkede din, dil, ırk ve etnik köken ayrımı yapmadan, sanata ve kültüre katkısı olan tüm eserlerin orijinalliğine sadık kalınarak, insanlığın ortak mirası anlayışıyla gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmak bakanlığın en önemli görevi olmalıdır. Bu çerçevede, örneğin Ahmedi Hani’nin "Nubehara Bıçukan" ve Fakiye Teyran'ın "Hespe Reş" adlı muhteşem yazma eserlerinin de Türkçeye çevrilerek kültür mirasına kazandırılması sağlanmalıdır.

Değerli arkadaşlar, son olarak bir de seçim bölgem olan Hakkâri ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum o da şu: Seçim bölgem olan Hakkâri, bilindiği gibi zengin bir tarihî kültür ve turizm potansiyeline sahip olan bir ildir.  Ancak bölgede uygulanan güvenlik politikaları nedeniyle, ilimizin bu zengin kültürel ve turizm alanları ne yazık ki halktan koparılarak birer güvenlik alanı hâline getirilmiştir. Bunlardan biri olan tarihî Hakkâri Kalesi, hâlen bir askerî birlik tarafından üs olarak kullanılmaktadır. Askerler tarafından kullanılan Hakkâri Kalesi, bugün sadece çıplak bir kayadan ibaret bırakılmış olsa bile, etrafında yaşayan halkın en büyük kültür miraslarından biridir. O mirası sahiplerinin kullanımına yeniden açmak bir insanlık ve uygarlık gereğidir. Hiçbir çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti, 21'inci yüzyılda bu doğal hakkı vatandaşlarından esirgemez.

Yine, aynı zamanda dört mevsimi bir arada yaşayan Sat Gölü, Berçelan Yaylası ve buna benzer bir çok tarihî ve turistik yaylalar yasak bölge kapsamına alındığından turizme ve halkın hizmetine kapatılmıştır.

Yüksekova ilçemizde ise 1993 yılında temeli atılan kültür merkezi, aradan on dokuz yıl geçmesine rağmen henüz yapımı bitirilmediğinden hizmete açılamamıştır. Öncelikli olarak Hakkâri Kalesi ile Yüksekova Kültür Merkezinin halkın hizmetine sunulması konusundaki talebimizi, bir kez daha burada Sayın Bakana hatırlatmak istiyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken sosyal devlet gereği, ülkemizin, gerçekliğine uygun, demokratik bir kültür sanat politikasına ihtiyacı olduğu inancındayız. Bütün kesimlerin kültürel değerlerinin korunup kollanması gerekliliği esas alınarak sanatın herkes için üretilmesi ve yurt genelinde toplumun bütün kesimlerinin faydalanabildiği alanlar hâline getirilmesi, farklılıklarımızla övünmemize gerçekçi bir boyut kazandıracaktır.

Bu duygularla bütçenin hayırlı olmasını diliyor, yüce kurulu tekrar saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Canan.

Mardin Milletvekili Erol Dora.

Buyurunuz Sayın Dora. (BDP sıralarından alkışlar)

BDP GRUBU ADINA EROL DORA (Mardin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP ustalarınca ekonomide yeniden yapılanma düsturuyla oluşturulan, gaz sesleriyle fren seslerinin birbirine karıştığı, çok sesli ekonomi korosunun önemli enstrümanlarından birisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. Daha önce mevcut olan gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki iç ticaret ile ilgili 4 genel müdürlük bu bakanlığın bileşenlerini oluşturmaktadır. Ekonomi alanındaki çok başlı ve çok parçalı yapının devamını arzulamadığımızı, bilakis ekonomi yönetiminde bütünlük sağlanması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak bütünlüğün sağlanması adına iç ve dış ticaretin ayrı bakanlıklar bünyesinde toplanması yanlış olmuştur. Bu bakımdan, sorumluluğu iç ticaretle sınırlandırılmış olan bir bakanlığa, dış ticaret alanında yer alması gereken gümrük idarelerinin zorla yamanmış olmasını doğru bulmuyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin 2011 genel seçimlerine iki ay kala aldığı yetki kanununa dayanarak çıkardığı 03/06/2011 tarih ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kurulmuştur. Hükûmet kendi çıkardığı kararnamenin daha mürekkebi kurumadan tam 3 kez değişiklik yapma ihtiyacı duymuş ve her zaman olduğu gibi, yine kervan yolda düzülmüştür.

AKP Hükûmeti, ne hikmetse kuruluş kararnamesindeki ilk değişikliği personel alımı konusunda yapmış ve yeni atamaları ÖSYM’nin yürüttüğü merkezî yerleştirme dışına çıkarmıştır. Kadrolaşma ve kayırmacılıkta gelmiş geçmiş bütün hükûmetlere rahmet okutan AKP Hükûmetinin yaptığı bu düzenleme malumun ilamıdır.

Yine, yapılan ilk değişiklikte göze çarpan önemli hususlardan birisi de gümrüklerde çalışan 200 civarındaki başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörlerin bir gecede müfettiş kadrolarına atanmalarıdır. Mevcut personele ilişkin bu düzenlemeyi yapan AKP Hükûmeti, gümrük sahalarında en ağır koşullarda görev yapan gümrük muhafaza memurlarının çalışma koşulları ve özlük hakları konusunda hâlen tek bir adım bile atmamıştır.

Asli görevleri kaçakçılıkla mücadele etmek olan ve yedi gün yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren gümrük muhafaza memurları silahlı olarak çalışmak zorundadır. Ancak, yıpranma payı, silah tazminatı, görevin zorluğuna göre düzenlenecek tazminatlar gibi yasal haklardan yoksun bırakılmaya devam edilmektedir. Orman muhafaza memurları dahi silah tazminatı alıyor olmasına rağmen, gümrük muhafaza memurları, bırakın tazminat almayı, hurdaya çıkarılması gereken silahlarla görev yapmaya zorlanmaktadır. Bu durum, gümrük muhafaza personelinin çalışma azim ve şevkini son derece zedelemektedir.

Sayın milletvekilleri, gümrük idarelerinin bağlı olmasından kaynaklı olarak bakanlığın en önemli görevlerinden birisi, kuşkusuz, kaçakçılıkla mücadeledir. Kaçakçılık, toplum güvenliği ve sağlığının yanı sıra rekabetçi piyasa için de büyük tehdit oluşturmaktadır. Çok yönlü olan bu tehdidin önlenmesinde ekonomik tedbirler, mali tedbirler ve siyasal kararlılıkla birlikte gümrük sahaları ve sınır kontrolleri de önemli yer tutmaktadır. Ancak, ne var ki, Türkiye, AKP Hükûmetinin uyguladığı politikalar neticesinde kaçak işçiden cep telefonuna, sigaradan içkiye, çaydan şekere, akaryakıttan büyükbaş ve küçükbaş hayvana kadar tam bir kaçak cennetine dönüştürülmüştür. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık raporlarında yer alan verilere baktığımızda, yakalanan kaçak mallardaki artışın yıllar itibarıyla giderek yükselmekte olduğu gözlenmektedir. Vahametin ulaştığı noktaya dikkat çekmek adına rapora konu edilen kaçak mallardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakalanan kaçak sigara 2009 yılında 10 milyon paket iken bu sayı her yıl giderek yükselmiş ve 2010 yılının ilk sekiz ayında 159 milyonu aşmıştır. Yakalanan kaçak cep telefonu 2010’da 39.809 iken bu sayı 2011’de 119.918’e çıkmıştır. Yakalanan kaçak et 2009’da 4.585 kilogram iken bu rakam 2010’da 74.947 kilograma, 2011’de ise 82.503 kilograma çıkmıştır. Yakalanan kaçak çay 2010 yılında 862 ton iken bu rakam 2011 yılında 2.352 tona ulaşmıştır. Son dört yılda yakalanan kaçak çay miktarı -bizzat Sayın Bakanın açıklamalarına göre- 15.576 tondur. Yakalanan kaçak akaryakıt -bizzat Sayın Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre- 2011 yılında 37.200 ton iken bu rakam 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 30.800 tona ulaşmıştır. Sayın Bakan yakalanan akaryakıtın yapılan etkin çalışma ve önlemler neticesinde gerçekleştiğini söylese de ya büyük resmin farkında değil ya da resmî gizleme gayreti içerisindedir. Çünkü, emniyet kaynakları, uluslararası suç trafiği ve dünya suç ortalamaları resmî istatistiklerine göre, yakalanan kaçak malın en az 5, çoğunlukla da 10 katı miktarda kaçak malın piyasada olduğu kabul görmüş bir tahmin yöntemidir. Bu durumda yakalanan kaçak mal miktarlarının en az 5 katının Türkiye piyasalarında cirit attığı gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır.

Uygulamakta olduğunuz ekonomik ve mali politikaların bir sonucu olarak bu durumu bizzat siz yarattınız. Açıklarınızı yamamak için sıkça başvurduğunuz maktu vergi, özel tüketim ve gümrük vergi artırımlarıyla Türkiye’yi âdeta kaçak cennetine çevirdiniz. Bu yolla cazip hâle getirdiğiniz akaryakıt, içki, sigara, çay ve elektronik eşya gibi ürünlerdeki yasa dışı ticareti neredeyse toplam pazarın beşte 1’ine ulaştırdınız.

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın görev alanında olan gümrük kapılarına ilişkin diğer bir husus, hem gümrük kapılarının azlığı hem de bürokratik formaliteler yüzünden yaşanan aksaklıklar ve gecikmelerdir. Özellikle yaz aylarında, Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın tatillerini geçirmek üzere geldiği dönemlerde, onlarca kilometreyi bulan araç kuyruğu ve yaşadıkları çileler, geçtiğimiz yaza da damgasını vurmuştur. Yaşanan kuyruk çilesi yalnızca gurbetçilerle sınırlı değildir. Geçtiğimiz ekim ayının 11’inde bilgisayarlarını güncelleyen idare, 7 kilometreyi aşan tır kuyruğu oluşturmaya yetmiştir.

Gümrük kapılarına ihtiyaç duyulan veya planlandığı ileri sürülen yerlerde henüz açılmayan gümrük kapıları, diğer bir konu olarak ortada durmaktadır. AKP Hükûmetinin her seferinde “Açıyoruz.” dediği, Sayın Başbakanın, genel seçimler için 21 Mayıs 2011 tarihinde Hakkâri’de yaptığı açıklamada “Sınır kapılarını açıyoruz, Derecik sınır kapısını bu yıl 14 Şubat’ta açtık.” sözleriyle açıldığını iddia ettiği sınır kapısı hâlen açılmış değildir. Bunun yanı sıra, Çukurca Üzümlü ve Şırnak Gülyazı sınır kapıları da hâlen açılmayı bekleyen ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar bakımından oldukça önemli sınır kapılarıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplumda “AVM yasası” olarak bilinen yasanın ertelenmesi, bir yönüyle sermayenin siyaset üzerindeki baskısını artırmakta, diğer yönüyle de AVM’lerde yaratılan veya yaratacağı öngörülen ekonomik rant nedeniyle kimi siyasilerin iştahını kabartmaktadır. Bu döngü, kimi zaman belediyeler kimi zaman da Özelleştirme İdaresi eliyle siyasetin odağına oturtulmaktadır. Milyonlarca küçük esnaf ve sanatkârımızı, AVM’lerin haksız ve hukuksuz rekabeti altında ezdirmeye devam eden bu zihniyet için adalet kavramı, parti tabelasının sınırlarında sona ermektedir. Yıllardır bu yasanın çıkacağı beklentisiyle avutulan küçük esnafın neredeyse yüzde 25’i masraflarını dahi çıkaramadan kepenk indirmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakanlığın görev alanında bulunması nedeniyle değinmekte fayda bulduğum bir diğer konu da esnaf ve sanatkârlarımızın geriye dönük sigortalılık, tecil ve borçlanma sorunudur. Bilindiği üzere, vergi mükellefiyeti bulunması kaydıyla, geçmiş dönemlerin borçlanılması ve bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılması konusunda çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. Ancak yapılan bu düzenlemelerden herhangi bir sebepten dolayı yararlanamayan ve yararlandığı hâlde sistemden çıkmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlarımızın sayısı bir hayli kabarıktır.

Özellikle 2000 yılından önce vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkârlarımızdan sigortalılık tecil şartı aranmaksızın mükellefiyet sürelerinin sigortalılık süresi olarak kabul edilmesi ve bu süreler için borçlanma hakkı tanınması esnaf ve sanatkârlarımızın en büyük beklentisidir.

 Bütçe görüşmeleri vesilesiyle bu beklentiyle ilgili olarak bir kez daha Sayın Bakanın dikkatini çekmek istiyor, bu vesileyle tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Dora.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz.

Buyurunuz Sayın Durmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tarım ve gıda, insanımızın yaşamını idame ettirebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Tarımın, gıda üretiminin nesillerin devamı için stratejik bir sektör olduğu bütün dünya tarafından kabul edilen bir gerçektir.

AKP iktidarları dönemindeki yanlış uygulamalarla tarım sektörü ihmal edilmiş, çiftçimiz, üreticimiz yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Sayın Bakanın övündüğü Toprak Koruma Kanunu’na rağmen, on yılda tarım alanlarında 2,5 milyon hektar bir azalma söz konusudur.

Sayın Bakan, tarım alanlarını azaltarak tarımda iddialı hâle gelemezsiniz. Köyler boşaldı, gençler köyleri terk etti, tarım alanları boş kaldı, üretim yapılamıyor maalesef ve bu insanlar varoşlara gidiyor, oralarda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. İş bulamayanlar suça bulaşıyor. Böyle de bir sosyal sonucu olan bir durumla karşı karşıyayız.

Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı döneminde tarımsal ürün fiyatlarındaki artışlar enflasyonun altında kalırken, tarımsal girdi fiyatları enflasyonun çok çok üzerinde artış göstermiştir. AKP yönetimindeki on yılda, sadece buğday üreticisinin uğradığı kayıp 13 katrilyon liradır. Dikkatinizi çekmek istiyorum sayın milletvekilleri, sadece buğday üreticisinin enflasyon nedeniyle uğradığı kayıp 13 katrilyon liradır eski parayla yani aksini iddia eden herkese bu hesabı yapabiliriz.

Değerli milletvekilleri, çiftçinin eline geçen gelir azalırken mazot, gübre, enerji, ilaç, tohum gibi tarımsal girdilerin fiyatlarında çok yüksek oranda artışlar olmuştur. 2002 yılında iktidara geldiğinizde 1 litre mazot 1 lira, 1 kilogram buğday ise 35 kuruş ediyordu yani 3,5 kilo buğdayla 1 litre mazot alınabiliyordu. Bugün, mazot 4 lira 24 kuruş, buğday 60 kuruş; 7 kilo buğdayla ancak 1 litre mazot alınabiliyor; bu, yüzde 50 kayba işaret ediyor. Aynı şekilde, 1 kilogram buğdayla 1 kilogram DAP gübresi alınabiliyorken 2002 yılında, bugün ancak 2 kilo 700 gram buğdayla 1 kilogram DAP gübresi alınabiliyor yani bu da çiftçinin harmandan kalktığının somut bir delilidir.

Tarımda kullanılan mazot için çiftçinin ödediği ÖTV ve KDV vergisinin tutarı 7 milyar 840 milyon lira, eski parayla yaklaşık 8 katrilyon lira. Peki, buna karşılık çiftçiye ödediğiniz mazot desteği ne kadar? 600 milyon lira yani eski parayla 600 trilyon lira. 8 katrilyon lira çiftçiden para alıyorsunuz, çiftçiye mazot desteği olarak sadece 600 trilyon lira veriyorsunuz. Çiftçiden aldığınız verginin onda 1’ini bile çiftçiye çok görüyorsunuz. 2002’de işbaşına gelmeden önce Sayın Başbakan, her gittiği ilde çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV’yi, KDV’yi kaldırarak mazotu yarı yarıya ucuzlatacağını söyledi mi, söylemedi mi?

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Söyledi, yeşil mazot.

SADİR DURMAZ (Devamla) – On yıldır çiftçi, Sayın Başbakanın ve AKP’nin sözünü tutmasını bekliyor, on yıl.

Çiftçinin borcu her geçen gün katlanmakta, çiftçi haciz ve hapis kıskacındadır. Yerköy’ün sadece bir köyünden 22 kişi şu anda haciz kıskacında ve bunların 6’sı için de hapis cezası kesinleşmiş durumda değerli milletvekilleri.

Buradan çiftçiye verilen desteklere gelmek istiyorum. Bildiğiniz üzere, Sayın Bakan ne zaman söz alsa tarıma ve hayvancılığa ayrılan desteklerden bahisle “2002’de şu kadardı, biz şu kadar artırdık.” diye övünüyor.

İşin doğrusu, sayın milletvekilleri, on yıl tek başına iktidar olmuş bir Hükûmetin, bir partinin, on yıl önceye giderek hâlâ daha oraya atıflarda bulunmasını ben bir âcziyet olarak görüyorum, kimse kusura bakmasın. On yıldır işbaşındasınız. 2005 yılını baz aldığımız zaman, sizin de üç yıllık döneminizi dikkate aldığımız zaman bugünkü rakamların dörtte 1’ine ancak ulaşmışsınız. E, o zaman siz -aynı mantıkla- 2005’te çok çok başarısız bir iktidarsınız. Yani bu mantık… Şimdi, on yıl önce doğmuş bir çocuk, bugün 10 yaşında. Yani dönüp dönüp “Ya, sen on yıl önce sıfır yaşındaydın ya da 1 yaşındaydın.” demenin bir mantığı var mı Allah’ınızı severseniz.

Siz, bugünü söyleyeceksiniz, bugünü ve sabit fiyatlarla söyleyeceksiniz, rakamlarla oynayarak milleti kandırmayacaksınız.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Olması gerekene endekslenerek konuşacaksınız.

SADİR DURMAZ (Devamla) – Elbette.

2006 yılında Tarım Kanunu’nu çıkardınız, “Gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olamaz çiftçiye verilecek destek.” dediniz.

Peki, 2006’dan bugüne kadar bu rakamı tutturabildiniz mi? Tutturamadınız. 2002’de o beğenmediğiniz hükûmet dönemindeki rakama bile ulaşamadınız.

Kendi rakamınızı artırmak için arazi toplulaştırma çalışmalarına yapılan harcamaları devlet desteğine ekliyorsunuz, sulama harcamalarını devlet desteğine ekliyorsunuz, rakamınızı şişirip artırıyorsunuz.

Peki, biraz dürüst olalım: 2002’deki bu rakamları niye göz ardı ediyorsunuz? 2002’de DSİ’nin hiç mi sulama amaçlı yatırımı yok?

2002’nin rakamlarını verirken bunları da mutlaka dikkate almanız lazım. Şimdi, bu çıkardığınız kanuna göre, değerli milletvekilleri, kendi çıkardığınız kanuna uymamanın sonucunda Türk çiftçisinin kaybı 27 katrilyon lira. Bakın, buğdayda 13 katrilyon, desteklemelerden kaybı 27 katrilyon lira. 40 katrilyon lira, sadece 2 kalemde söylüyorum size.

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan destekten bahsettiği zaman mutlaka OECD’ye bir atıf yapıyor, OECD’den yardım istiyor. OECD rakamlarına göre de bizim desteğimizin miktarının yüzde 2,2 olduğunu söylüyor. Bakan böyle söyleyince Müsteşar durur mu; Müsteşar da diyor ki: “Bu rakam yüzde 3,7’dir.”

ALİM IŞIK (Kütahya) – Tabii, Bakanı geçmesi lazım, gelecekte nasıl bakan olacak.

SADİR DURMAZ (Devamla) - Şimdi, Sayın Bakan, TÜİK’e mi inanalım, OECD’ye mi inanalım, size mi inanalım, Sayın Müsteşara mı inanalım, yoksa cebinde çay parası olmayan Türk çiftçisine mi inanalım?

Sayın Bakan, emin olun ki OECD Türkiye’ye Fransız, siz de Türk tarımına ve hayvancılığına Fransızsınız! Emin olun, yani nitekim Fransa hayvancılığının sıkıntıya girdiği bir dönemde, Fransa’dan 250 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithal ettiniz, Fransızlar da “Türkler hayvancılığımızı kurtardı.” diye size şövalyelik nişanı verdi. Size verilen nişan ve Sırbistan çiftçilerinin size bağlı Et Balık Kurumuna hitaben yazdığı “Satışında sıkıntı çektiğimiz etlerimizi, hayvanlarımızı satın aldığınız için, halkımızı rahatlattığınız için size teşekkür ederiz.” yazısı ortadayken otu, samanı, kurbanlığı ithal edip de hayvancılığı gelişen bir ülke var mı Allah aşkına ya, bir söyler misiniz bana?

Yani, aynı şekilde, patateslerin hayvanlara yem olarak yedirildiği, domatesin yollara döküldüğü, soğanın dereye atıldığı, karpuzun tarlada bırakıldığı, salatalığın, patlıcanın çöpe döküldüğü bir dönemde, Amerika’dan fındık, Şili’den elma, Bulgaristan’dan nar, Çin’den sarımsak ve fasulye, İran’dan karpuz ve lahana, İspanya’dan marul ithal edildiği bir ortamda Türk tarımının geliştiğini, köylüsünün, çiftçisinin refah seviyesinin yükseldiğini nasıl söyleyebilirsiniz?

3 defa hayvan sayımı yaptınız, 3’ünde de farklı sonuç çıkardınız. Saman ithalatı rakamlarını bir haftada 2 kere farklı verdiniz. Sayın Bakan, takla attırdığınız rakamlarla sonunda Başbakanı da çileden çıkardınız ve Sayın Başbakanın “Bana matematiği unutturdun.” dediği basına yansıdı. Sayın Bakan, kusura bakmayın ama –tırnak içerisinde söylüyorum- siyaseten yalancı çoban gibi geziyorsunuz ortalıkta, sadece kepeneğiniz eksik. (MHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, çoban demişken biraz da hayvancılıktan bahsedelim. AKP döneminde can çekişen hayvancılıkta neler oluyor, ona bir bakalım.

Sayın Bakan “İlkleri başardık.” diyor ya, bakalım hangi ilkleri başarmış. Sayın Bakanın döneminde -cumhuriyet tarihinde- hem de iki yıl üst üste kurbanlık ithal ettik. Yetmedi, onlara bir de saman ithal ettik.

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Bu da ilktir.

SADİR DURMAZ (Devamla) - On altı yıl aradan sonra canlı hayvan ve et ithal ettik, hem de Sayın Başbakan çıktı “İthalata gerek yoktur, yeteri kadar besi materyali mevcuttur.” dedi, dediğinden iki ay sonra ithalata karar verildi. Sayın Başbakan talimatı verdi, Sayın Bakan da uydu.

Başka bir ilki daha başardı, domuz eti marketlerde satılır hâle geldi. Domuz çiftliklerinde ve domuz eti tüketiminde de rekorlar kırdı.

Son üç yılda canlı hayvan ve et ithalatı nedeniyle 5 katrilyon lira yabancı ülkelerin çiftçilerine kaynak aktardınız. Peki, bu kadar ithalata rağmen et ucuzladı mı? Et de ucuzlamadı. Yani, ne üreticiye yaradı, ne tüketiciye yaradı. Üreticiyi mahvettiniz, tüketici de ucuz et yiyemiyor. Hatta öyle bir şey oldu ki, ithal etleri yerli et diye marketler pahalıya satıyorlar, bir de oradan vatandaş kazıklandı.

Elinizde hayvan varlığını gösteren doğru dürüst bir bilgi dahi yokken, plansız programsız bir şekilde hayvancılığa sıfır faizli kredi uygulamasını başlattınız. Plansız programsız bir şekilde başlattınız, altyapısını hazırlamadan başlattınız.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yandaşları zengin etmek için oldu o.

SADİR DURMAZ (Devamla) - 4 bin liralık düve…

ALİM IŞIK (Kütahya) – 8 bin liraya mal geldi…

SADİR DURMAZ (Devamla) - Sektöre yabancı olan yatırımcı bir anda piyasaya girince 4 bin liralık düve 7 bin liraya çıktı. Şimdi bu, Allah’ınızı severseniz sıfır faizli mi oldu?

ALİ HALAMAN (Adana) – Şimdi kaç lira?

SADİR DURMAZ (Devamla) - Şimdi kaç lira? Şimdi tekrar 3.500 lira…

ALİM IŞIK (Kütahya) – 2... 2… Nerede 3.500 lira? 2 bin liraya satamıyor.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Alan yok, satan yok.

SADİR DURMAZ (Devamla) - …kesemiyor, kasaba götüremiyor.

ALİM IŞIK (Kütahya) – 2 bin liraya satamıyor.

SADİR DURMAZ (Devamla) - Peki, Sayın Bakana daha önce de sordum, cevap vermedi. Sayın Bakan bir kez daha soruyorum: Bu krediyi kimler kullandı? Bu krediden kimler yararlandı? Yani, bütün hayatını, geleceğini tarıma, çiftçiliğe, hayvancılığa bağlamış olan gariban çiftçi mi kullandı, yoksa yandaşlar mı kullandı? Burada samimiyseniz ilçe ilçe bir listeyi yayınlarsınız, kime verdiğinizi de bütün millet de görür, samimiyetinizle ortaya koymuş olursunuz. Bu listeleri bekliyoruz sizden Sayın Bakan. Bakın, bu krediyi gariban Anadolu çiftçisi kullanamadı. Yozgat’ın çiftçisinden, köylüsünden Yozgat’ta tapu istediniz, Yozgat’ın merkezinde tapu istediniz. Yetmedi…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Şehir merkezinde olacak, kefil lazım olacak, memur kefil hem.

SADİR DURMAZ (Devamla) – Şehir merkezinde tabii ki yani.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SADİR DURMAZ (Devam) – Şehir merkezinde tapu istediniz. Yetmedi, efendim, 2 tane de memur kefil istediniz ama bu krediyi Ürdünlü Hijazi kullandı, Hijazi. Ona kullandırdınız, bu kaynağı ona aktardınız Sayın Bakan.

Şimdi, söyleyecek çok söz var ama maalesef sürem sınırlı. Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Durmaz.

Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz…

Buyurunuz Sayın Yılmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bütçeleri konusunda Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesi görüşülüyor, Türk çiftçisinin sorunları görüşülüyor fakat AKP sıraları bomboş. AKP’nin Türk çiftçisine, besicisine vermiş olduğu değer bu sıralardan anlaşılıyor.

Değerli milletvekilleri, son on yıldır pek çok sektör gibi tarım sektörü de iyi yönetilememiştir. Çiftçilerimiz ürettikleri ürünün hakkını alamamışlar, borç, kredi, ipotek, haciz kıskacı içerisinde çırpınır hâle gelmişlerdir. Türk tarımının, çiftçisinin, besicisinin hâli yürekler acısıdır. Bunları görmemek için kör ve sağır olmak lazımdır. Ben buradan, bu milletin kürsüsünden, on yılda nereden nereye getirdiğiniz tarımımızın çok kötü durumundan ziyade, bu kötü durumdan kurtulmak için acilen neler yapmalıyız, izninizle onları paylaşmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, bu ülke hepimizin. Önemli bir sektör olan tarımımızın, hayvancılığımızın ayağa kaldırılması, rahat bir nefes alabilmesi için çiftçilerimizin beklentilerini dile getirmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, üreticimiz uygulanan yanlış tarım politikaları sonucu, biraz evvel ifade ettiğim gibi, borç, faiz, haciz, icra, tefeci, ipotek ve hatta hapis kıskacındadır. Sayın Bakanım, çiftçilerimizin Ziraat Bankasına, Halk Bankasına ve özel bankalara olan zirai kredi borçları ile tarım kredi kooperatiflerine ve pancar kooperatiflerine olan borçları acilen yeniden yapılandırılmalı, bu suretle çiftçilerimizin rahat bir nefes almaları temin edilmelidir. İnsanımızın üretim yapabilmesi için tarlası, traktörü, ahırı, hayvanı öncelikle ve acilen hacizden ve yedieminlerden kurtarılmalıdır. Fazla değil, çiftçilerimize üç yıllık bir opsiyon verin yeter. Kanaatkâr, vefakâr, çalışkan, ahde vefalı olan çiftçilerimiz, verdiğinizin en az 10 katını sizlere verecektir.

Saygıdeğer milletvekilleri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de et meselesi süt meselesidir ve aynı zamanda da, son zamanlarda gündemden düşmediği gibi, ot meselesidir. Türkiye’de süt üreticisi acilen ve hak ettiği desteği almalıdır. Şunu unutmayalım ki ot olmadan süt olmaz, süt olmadan da et olmaz. Diğer taraftan da, Anadolu tabiriyle, ana olmadan da dana olmaz.

Gerekli ve adam gibi desteği devletimiz sağlamaz ise insanımız ithal ete, ithal süte, ithal gıdaya, hatta ithal ot ve kurbanlığa mahkûm olmaya devam eder. Çiftçilerimizin başı dinç, gönlü rahat olsun ki, traktörünü, tarlasını hacizden kurtarabilsin ki tarlasını işlesin, eksin ki saman ithal etmek zorunda kalmayalım.

Değerli milletvekilleri, tarımın en önemli girdileri olan mazot, gübre, yem, ilaç, tohum ve sulamada kullanılan elektrik en az Avrupa ülkelerindeki kadar sübvanse edilmelidir ve acilen bu girdilerdeki ÖTV ve KDV kaldırılırsa çiftçimizin, üreticimizin, besicimizin üretme şevk ve heyecanı, çalışma heyecanı artacaktır.

Şunu unutmayalım ki: Dört çeker cipe konulan mazot ile karda, kışta, kıyamette, soğukta, sıcakta, çamurda, tozda üretim yapmak durumunda olan traktöre, biçerdövere, patpata konulan mazot aynı fiyatta olmamalıdır. Denizcilik sektöründe yatlara, şileplere, gemilere verilen ucuz mazottan tarım sektörü de acilen istifade ettirilmelidir. Bunlar yapılırsa, hele bir de bunun yanında yağ ve yem bitkilerinde alım garantili üretim yapılırsa Türkiye’de boş tarla kalmayacaktır. Yağ ve yem ham maddesi ithalatı için her yıl ödemek zorunda kaldığımız 5-6 milyar dolar cebimizde kalacaktır. Çiftçimizin el emeği göz nuru da bu surette değerlendirilmiş olacaktır.

Verimli topraklarımız, sularımız, güneşimiz ve çalışkan insanlarımız Türkiye için çok ciddi bir kaynaktır, israf etmemeliyiz. Doğru zamanda doğru adımlar atarsak çiftçimizin yüzü gülecektir. Çiftçide olacak ki esnaf ile alışveriş yapabilsin, esnafın çarkı dönsün ki fabrikalar üretimi sürdürebilsin. Bu döngünün temeli tarımdır.

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünü yönetmek üzere görevli olan Bakanlık, kanun hükmünde kararnamelerle yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. Bu düzenlemelerle maalesef yapı daha da bozulmuştur. Üst düzey görevlerde hizmet etmiş yaklaşık 330 civarında Bakanlık bürokratı bankamatik memuru konumuna getirilmişler ve bu görevler hâlâ vekâletlerle yönetilmektedir. Bu durum çalışanların çalışma şevk ve heyecanını olumsuz etkilemektedir. Onun içindir ki gerek iller bazında gerekse ülke bazında kayıtlar sağlıklı tutulamamaktadır. Biraz evvel konuşmacıların ifade ettiği gibi, “Kime inanalım?” demek zorunda kalmaktayız. Kontroller gerekli şekilde yapılamamakta, kaçakçılık önlenememekte, merdiven altı ve kayıt dışı üretim piyasaya hâkim olmaktadır. Bu durum, haksız kazancın yanında insanlarımızın sağlığını da tehdit etmektedir.

Bu ülke hepimizin; çiftçimizin, besicimizin, süt üreticimizin, sebze üreticimizin, patates, pancar üreticimizin derdi, sorunu hepimizin derdi, hepimizin sorunu. Onları bu sorunlarla baş başa bırakamayız. Biz buradan, zamanımızın elverdiği ölçüde, önerilerimizi paylaştık.

Sayın Bakan, bunlar bilinmeyen öneriler değil ama neden çözmüyorsunuz? Bakın, tek başınıza iktidar olduğunuzun farkında değil misiniz? Size şu veya bu şekilde engel olmak durumunda olan koalisyon ortaklarınız mı var, yoksa Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İsrail’deki tarım baronları size izin mi vermiyor? İktidar sizsiniz. Önerilerimize kulak verirseniz ne âlâ, yoksa can çekişmekte olan tarım ve hayvancılığımız ölüme mahkûm olur. Bunu da herhâlde kimse istemez.

Besicimiz ahırına 14-15, hatta 16 liradan bağlamış olduğu hayvanlarını şu anda 13-14 liraya kestiremiyor. Kombinalarda on beş on altı günlüğüne sıra veriyorlar. Sayın Bakanım, lütfen, Allah rızası için, şu Türkiye’ye yapılan canlı hayvan ve et ithalatını durdurunuz, kaçakçılığı önleyiniz. İthalatla belki bugünü kurtarabiliyorsunuz ama Türkiye’de tarımı ve hayvancılığı bitiriyorsunuz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz canından bezmiş vaziyettedir. Öyle ki çiftçilerimiz Suriyeli mültecilere verdiğiniz değerin onda 1’ini bile göremiyorlar. Yakında çiftçilerimiz Suriye vatandaşlığına başvurup mülteci olarak Türkiye’ye gelmek isterlerse şaşırmayınız.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Türk çiftçisine desteğinizi bekliyor, Bakanlığınızın bütçesini hazırlarken göz ardı ettiğiniz çaresiz hâldeki çiftçilerimizi hatırlamanızı dileyerek yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.

Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker... (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Şeker.

MHP GRUBU ADINA BAHATTİN ŞEKER (Bilecek) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2013 yılı bütçesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Dünyanın kalbi ve medeniyet merkezi olan ülkemizin Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyetleriyle dünyaya sesini duyurması, insanlığa tanıtılması ve bununla birlikte, Türkiye'nin dünyaya vereceği mesajı belirleyip ulaştırması hepimizin isteğidir ve temennisidir. Bu konuda her birimizin katkıda bulunması gerekiyor. Ancak, daha da önemlisi, doğru değerler üzerinden doğru bir kimlik ve vizyon tercihi yapılması gerekmektedir.

Biz biliyoruz ki, tek başına Sayın Bakanın gayretiyle bu ülkenin tanıtımı yapılamaz. Bir ülkenin mesajı elbette bir kişinin sorumluluğunda değildir. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanında Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızın da hem yetki sahası hem de stratejik olarak sorumlulukları vardır. Altını çizdiğimiz husus, dikkat edilirse koordinasyon eksikliği, proje uygulamalarındaki disiplin ve imajla ilgilidir.

Türkiye, kendi enerji dinamikleriyle birçok  proje üretip hayata geçirebilecek güce sahiptir. Bunu hem devlet kurumlarının koordinasyon hâlinde çalışmasıyla ve hem de özel sektör aracılığıyla uygulayabilecek birikime de sahiptir.

Türkiye'nin dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda son yıllarda en başarılı olduğu sektörlerden biri turizmdir. Bu başarıyı dikkate alan Türkiye, sahip olduğu bu potansiyeli iyi değerlendirmeli, uluslararası turizm gelirinden pay almak yolunda yenilikler yapabilmeli, yeni pazarlar? stratejilerini hayata geçirebilmelidir.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Türkiye, dünyanın en nadir turizm cennetlerinden biridir. Ülkemiz tarihî, kültürel ve doğal değerleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zenginliğin ülkemizin gelişmesine katkısı da çok büyüktür. Dünyada genel turizm eğiliminin kültür turizmine yöneldiği ve Türkiye'de önemli bir potansiyel bulunduğu, gelen turisti Anadolu kültür turlarına çıkarmak gerektiği kanaatindeyim. Bu sayede turizmin Anadolu’da yayılacağına inanıyorum.

Doğru bir yönlendirme bir bölgenin kültürünü ortaya çıkaracak, yaşatılmasına vesile olacak ve o bölge için yeni bir çekicilik katacaktır. Böyle bir anlayış içerisinde, örneğin, turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında, yat, golf, termal ve sağlık turizmi, kış ve doğa sporları, avcılık gibi pek çok turizm imkânları olduğu görülecektir. Ancak bunlardan yeterince faydalanamıyoruz.

Turizmi artıran başka bir etmen de tarihî anıtların çokluğudur. Eski kent harabeleri, ünlü anıtlar, camiler, kiliseler ve benzeri yapılar her zaman insanların ilgisini çekmiştir. Bunun yanı sıra, doğal güzellikler de değerlendirildiğinde önemli bir ilgi kaynağı hâline gelmektedir. Ancak temel sorun olarak, “Her şey dâhil” sistemiyle nispeten düşük gelirli turistlerin ülkemize geldiği ve bu sistemin halka ve esnafa faydasının olmadığı görülmektedir.

Turizm sektörünün sahip olduğu dinamizm, yeni istihdam alanlarının meydana getirilmesinde ve dolayısıyla da işsizliğin azalmasında etkisi olduğu gibi ekonomik gelişmeye, döviz ihtiyacının karşılanmasına yönelik katkısıyla da genç nüfuslu ülkemiz için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kadar çalışmanın arasında turizm politikalarının arasında da birtakım sorunlar vardır. Her yıl artan sayıda turist ağırlanırken ne yazık ki gelen misafirlerin kişi başına yaptıkları harcama her geçen gün azalmaktadır, rakamlara bakıldığında da bu gözükmektedir. Turist sayısı artmasına rağmen kişi başına düşen döviz girdisinde azalma yaşanmaktadır.

Dış politikamız sebebiyle, 2012 yılı dâhil, İran, Suriye ve İsrail pazarından büyük bir ziyaretçi düşüşü gözükmektedir. OECD ülkelerinden gelen misafirlerin sayılarında bir düşüş gözükmektedir.

Türkiye’de “Her şey dâhil” adı verilen sistemin uygulanması nedeniyle havaalanı ile konaklama tesisi arasında yolculuk yapan turistler tesislerin yakınlarındaki yerleşim bölgelerine gitmemekte ve böylece, bölgeye ekonomik katkı sınırlı kalmaktadır. Fiyatlar düşük olduğundan, bu tesislerde sunulan yiyecek ve içecekler düşük standartlara sahiptir. Bakanlık olarak bu konuda daha sıkı denetim yapılmalıdır.

Tanıtım konusuna daha çok değer verilmeli, katılınan fuarlara daha çok destek ve ilgi gösterilmelidir. Tanıtıma yönelik film ve reklamlar çekilmelidir.

Bazı seyahat acentelerinin yurt içi ve yurt dışı turları sırasında vaatlerini yerine getiremeyişleri yüzünden vatandaşlarımız büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Bu konuda daha sert tedbirler alınmalıdır.

Geniş bir alanda hizmet veren Bakanlığımızın bütçesinin az olduğunu ve senelerdir bu durumun devam ettiğini görmek üzüntü vericidir. Hem kültür hem de turizm konularında çalışma yapması beklenen bir Bakanlığın bütçesi daha çok olmalıdır. Sanata, kültüre yatırım yapmak isteyen Bakanlığımızın bu bütçeyle beklentilere cevap veremeyeceği de açıkça görülmektedir. Bu kadar dar bir bütçeyle eksikleri de olsa bir şeyler yapmaya çalışan Sayın Bakanı ve çalışma arkadaşlarını da kutlamak gerekir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu ülkenin değeri olan tarihi eserleri yurt dışından Türkiye’ye, gerçek sahibine getirmek için büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu konuda bilhassa batı Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmaların sonuç vermesi sevindiricidir. Ülkemizin değerlerinin ve eserlerinin çalınarak bu ülkelere gitmiş olması zaten o ülkeler adına da utanç vericidir. Kendi tarihlerine de bir kara lekedir. Sayın Bakanı da bu çalışmalardan dolayı kutluyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kültür denildiğinde aklımıza ilk önce ve elbette millî kültürümüz gelmelidir. Bir milleti oluşturan, varlığının devamını sağlayan temel olgu millî kültürdür. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, farklı nesiller karşısında, özellikle yeni nesillerin kültür şokuna ve kimlik bunalımına düşmesine mâni olacak, kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek millî kültür değerlerine sahip eserler verilmesi gerekmektedir. Bu açıdan, sanata ve sanatçıya değer verilmeli, sanatın sanat için ve sanatın hakkını vermek için yapılması sağlanmalıdır. Sanatçının önüne engeller çıkarılmamalı, sanatçıların birlik hâlinde hareket edebilecekleri örgütlenme ve sendikalar oluşturmasına katkı sağlanmalıdır.

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, devrimlerle beraber, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle sanata ve sanatçıya verdiği önemi, değeri göstermiştir. Sanatımız ve sanatçımız bugün de belirleyiciliğini korumakta ve toplumun gelişimine yön vermektedir. Kültürel değerler ve sanat, dünya çapında, toplumları birbirlerine yaklaştıran bir niteliğe sahiptir. Bir toplumu tanımanın ve anlamanın yolu, kültür ve sanat faaliyetlerinde hangi noktada olduğunu görmekten geçmektedir. Bizler de sahip olduğumuz eşsiz kültürümüzün ve zenginliğimizin kıymetini bilmeli ve gelecek nesillere taşıyacak çalışmaların gayretinde olmalıyız.

Türk sinemasının bu kadar ivme kazandığı ve yapımlarının uluslararası camiada ilgi gördüğü bir dönemde, Bakanlığın organizasyonuyla Türkiye'nin imajını zedelemiş olan yapımlara da cevap niteliğinde çalışmalar yapılmalıdır.

Son zamanlarda tarihî dizilerin yanlış ve çarpıtılmış olduğu yönünde tartışmalar başlamıştır. Doğru bir tarih süzgecinden geçmiş ve değerlerimizi yansıtan yapımların gerçekleşmesi yönünde Bakanlığımızın adım atması gerekmektedir, o zaman yapılan tenkitlerin de bir anlamı ve değeri olacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başka bir önemli hususu da hatırlatmak isterim. Yıllardan beri yurt dışında diaspora, Ermeni lobisi tüm imkânlarıyla soykırım propagandası yapmaktadır. Tarihî gerçekleri saptırarak, Türkiye'yi suçlu ve mahkûm gibi göstererek, Türk insanına hakaret ederek, toprak bütünlüğümüze alenen kastetmektedirler. Geçmişte bakanlık yapmış bir siyaset adamı olarak, Sayın Bakanımızın da benim sahip olduğum bu hassasiyetleri taşıdığına inanıyorum ve biliyorum. Bu yöndeki iddialara ve iftiralara karşın, Sayın Bakanımızdan yeni çalışmalar bekliyoruz.

Örneğin, bu yıl Balkan savaşlarının, daha doğru bir ifadeyle Balkan faciasının 100’üncü yıl dönümü. 2 milyondan fazla Müslüman Türk nüfusu vahşete, kine, nefrete, hakarete ve katliama maruz kalmış, göç yollarına düşmüş, ana vatan toprağına gelerek canlarını zor kurtarmıştır. Ecdadımızın yaşamış olduğu Balkan faciasıyla ilgili, yeni nesillere aktarılması ve unutulmaması için yeni çalışmalar ve anıtlar yapılmalıdır.

Kuruluş ve kurtuluşa beşiklik etmiş olan tarihî ilimiz, memleketim olan Bilecik’imizin de Bakanlığınızca yapılacak çalışmalarda gerekli desteği alacağını ümit ediyorum.

Bilecik il kültür merkezimiz devam etmekte, ama bunun yanında 70 bin nüfuslu olan Bozüyük ilçesine de yeni bir kültür merkezi yapılması en büyük temennimizdir.

Ayrıca, Bilecik ilinde kütüphanelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAHATTİN ŞEKER (Devamla) – …ve bunlarla ilgili çalışmaların yapılmasını istiyor, sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bütçenin hayırlı olmasını istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şeker.

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Oğan.

MHP GRUBU ADINA SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli muhalefet milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında oturan 17 adet değerli milletvekili; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve Rekabet Kurumunun hâlihazırda görüşülmekte olan 2013 yılı bütçesi için…

RECEP ÖZEL (Isparta) – Sizde kaç adet var? Ne bu saygısızlık!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – MHP’de kaç adet var, baktın mı oraya sen hiç? Burada 1 adet kişi konuşuyor, burada kaç adet var?

SİNAN OĞAN (Devamla) – …Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, konuşmama 27 Mayıs 1980 yılında, 12 Eylül öncesinde ülkemizde oynanan karanlık oyunlar içerisinde, hain bir pusuda kurban verdiğimiz Gümrük ve Tekel Bakanımız, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ı saygıyla, rahmetle anarak ve örnek siyasi kişiliğini, örnek Gümrük ve Tekel Bakanlığını hatırlatarak başlamak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, yalnız, her ne kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığını konuşsak da, Rekabet Kurumunu konuşsak da bir şey göstermek istiyorum.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Adalet ve Kalkınma Partisinin bakanlıklarıyla ilgili değişik bir örnek, herhâlde buna bir cevabınız vardır: Şu gördüğünüz Ulaştırma Bakanlığımızın kimlik kartı, üzerinde Türk Bayrağı var, Türk Bayrağı. Önceki uygulamadaki kimlik kartının üzerinde Türk Bayrağı var. Bunu da yeni sitelerine koydukları -teyit de ettim- yeni kimlik kartında Türk Bayrağı kalkmış.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Niye?

SİNAN OĞAN (Devamla) – Efendim, Türk Bayrağı’ndan niye rahatsızsınız? Mevcut Türk Bayrağı’nı niye kaldırıyorsunuz? Bunu, gelin, burada bir izah edin Allah aşkına.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Ulaştırma Bakanlığı yok, öğleden sonra bütçesi.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Fark etmez, sizin Bakanlığınız değil mi, başka bir Bakanlık mı Sayın Bakan?

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Ulaştırma Bakanlığı” dedin ama.

SİNAN OĞAN (Devamla) – “Ulaştırma Bakanlığı” diyorum.

RECEP ÖZEL (Isparta) – Ulaştırma Bakanı var mı orada?

SİNAN OĞAN (Devamla) – Niye, farklı bakanlıklarda mı? Farklı bakanlık mı? Ulaştırma Bakanlığına sahip çıkmıyor musunuz, sizin Bakanlığınız değil mi? Yeri gelmişken ifade edeyim, Ulaştırma Bakanı da gelir, burada cevabını verir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Öğleden sonra. Tamam, tamam.

SİNAN OĞAN (Devamla) – Sayın Ulaştırma Bakanı, niye acaba Türk Bayrağı’ndan rahatsız, gelir bunun cevabını verirsiniz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Kimse Türk Bayrağı’ndan rahatsız olmaz.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Ters yerden girdin!

SİNAN OĞAN (Devamla) – Bu arada, Yerli Malı Haftası’nı kutluyorum değerli milletvekilleri. İçinde bulunduğumuz hafta Yerli Malı Haftası. Biliyorsunuz, yerli malını korumak gümrüklerden başlar. Bu sebeple, Gümrük Bakanlığımızın, âdeta kaçakçılığa yol verme bakanlığına dönüşmüş Gümrük Bakanlığımızın bunu da dikkate almasını öneriyorum kendisine.

Şimdi, Sayın Başbakan, geçtiğimiz günlerde burada bir konuşma yaptı ve dedi ki: “Kaçakçılığa geçit vermiyoruz.” Sayın Başbakan ve hemşehrisi Sayın Gümrük Bakanımızın, bir hemşehrisinin raporuyla bunu nasıl yalanladığını, kendi hemşehrisini, Rizeli hemşehrisini nasıl yalanladığını size okuyayım müsaade ederseniz. Rize Ticaret Odası tarafından 2012 yılının başında “Çay Sektörü-Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir rapor hazırlanıyor. Raporda deniyor ki: “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kendine has yapısı nedeniyle çay kaçakçılığı olağan ticaret hâline gelmiştir.”

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Canlı hayvan kaçakçılığı da olağan hâle geldi.

SİNAN OĞAN (Devamla) – “Yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen kaçak çay ticareti engellenememiş ve hatta kaçakçılık artarak devam etmektedir.”

Sayın Başbakan, birkaç gün önce burada, pazartesi günü “Kaçakçılığa geçit vermiyoruz.” demişti. Sayın Başbakanımıza ve Sayın Gümrük Bakanımıza, sayın hemşehrisinin, sayın hemşehrimizin, Rizeli hemşehrilerimizin bu raporunu okumalarını tavsiye ediyorum.

Şimdi, Hükûmetin memlekette bir gümrük kapısı var, bir de âdeta PKK’nın sınırlarımıza getirip tahsilat yaptığı gümrük mıntıkaları var. Şimdi, nasıl kaçakçılığa geçit vermiyorsunuz? Daha bugün basına yansıyan kaçakçılıkla ilgili raporlarda, sadece petrol kaçakçılığından yılda 3 milyar dolar hükûmetin yani devletin, yani Türkiye’nin bir kaybının olduğu ifade ediliyor. On yıllık iktidarınız boyunca da yaklaşık 25 milyar dolar paranın sadece akaryakıt kaçakçılığından devletin cebine değil, terör örgütü PKK’nın cebine ve yandaşların cebine girdiği daha bugünkü gazetelerde ifade ediliyor. Böylesine sıkıntılı bir Bakanlıkta çalışan gümrük memurlarımızın, gümrük muhafaza memurlarımızın can güvenliğinin olmadığının bizzat ben şahidiyim. Nerede şahidiyim? Iğdır Dilucu’da vatandaşlarımızın âdeta belli gruplarca kaçırılmasının, gümrük memurlarımızın orada rahat faaliyet gösterememesinin ve sesini çıkardıklarında da sürüldüklerinin ben bizzat şahidiyim.

Şimdi, öyle bir devirde yaşıyoruz ki eskiden katırlarla kaçakçılık yapılırdı, şimdi  boru hattı döşemişler. Evet, boru hattı, sınırımıza 3 kilometre boru hattı döşemişler, yetmemiş -hakikaten şaka gibi- bir de rafineri kurmuşlar. Sayın Bakan, rafineri kurmuşlar ya, sınırımıza 3 kilometre boru hattı döşemişler, ucuna da rafineri kurmuşlar. Siz ne iş yapıyorsunuz, bunlardan nasıl haberdar değilsiniz? Böyle bir şey nerede olur ya? Bugünkü Türkiye’de sınırımıza rafineri kuruyorlar, sınırımıza 3 kilometrelik boru döşüyorlar ama Bakanlığınızın bundan haberi yok.

Şimdi, yetmedi, kalkıyorsunuz, bir de -kaçakçılık konusunda bakanlığınızın koordinasyonunda yeni bir şey hazırlanıyor- diyorsunuz ki: “Hapis cezasını ispat için yükümlülük kamu kurumlarına verilecek.” Sayın Bakanım, bunu da bir daha düşünmenizi istirham ediyorum.

Ve tabii, Gümrük Bakanlığının önemli -hem de Ticaret Bakanısınız- işlevlerinden birisi de bizim tüccarı korumak, bizim nakliyeciyi korumak. Bugün İran’da bizim yüzlerce tırımız İran gümrüğü tarafından mahkemeye veriliyor sudan sebeplerle. Yüzlerce, binlerce tırımıza değişik vesilelerle, “Yok, deponun boyutu şöyleydi; yok, böyleydi.” diye cezalar kesiliyor, mahkemeye veriliyor, rüşvetler alınıyor, yol parası alınıyor, toprakbastı parası alınıyor ama aynı ülkenin tırları Türkiye’de cirit atıyor; 1 depoyla değil, 3-4 depoyla gelip cirit atıyor. Bunun da bizim Türk tırlarının, Türk nakliyecilerinin özellikle rekabet şansını azalttığını ifade etmem lazım ve tabii, özellikle Dilucu Gümrük Kapısı’nda Türk tırlarına, Iğdırlı vatandaşlarımıza uyguladığınız bu haksız durumu da dile getirmem lazım.

Hakkâri’de, Van’da, Doğu Beyazıt’taki diğer gümrük kapıları size bağlı değil mi Sayın Bakan? Bir tek Iğdır’daki gümrük kapısı mı size bağlı? Nasıl oluyor, bir memlekette 2 ayrı uygulama oluyor? Iğdırlı vatandaşların 3 litre, 5 litre fazla mazotuna milyonlarca lira ceza yazıyorsunuz, tırlarına el koyuyorsunuz, hemen yanı başımızda millet gidip oradan… Doğu Beyazıt’ta sokaklarda satılan kaçak mazota sesinizi çıkarmıyorsunuz. Aynı şekilde, Hakkâri’de… Şimdi, yeni istatistikleri yine okudum, Türkiye’de en çok kaçak mazotun geçtiği sınır kapısıdır Hakkâri, oradakine göz yumuyorsunuz. Eğer biz bu memlekette yaşıyorsak, eğer bu memleketin kanunları hepimiz için geçerliyse o zaman bu durum nedir? Yok, hepimiz için geçerli değilse, memleketimizin bir bölümünü siz görmezden geliyorsanız ve başka bir planınız varsa onu da söyleyin, onu da biz bilelim.

Boralan Sınır Kapısı vardı. Tabii, Boralan Sınır Kapısı yıllardır yılan hikâyesiydi, o da yalan hikâyesine döndü, hâlâ açılabilmiş değil.

Hayvancılık, özellikle Iğdır’da hayvancılık bitme noktasına geldi. Neden? Çünkü sınırdan o kadar çok kaçak et geçiyor, kaçak hayvan geçiyor ki Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da -ki geçim kaynağının önemli bir kısmı hayvancılıktır- sınırlarımızdan geçen kaçak et dolayısıyla hayvancılık da bitme noktasına geldi. Piyasada satılan kaçak sigaranın, alkolün haddi hesabı yok. Normal piyasada satılan ürünlerin beşte 2 oranındaki kısmı kaçak yani öylesine bir durumdayız ki memlekette her şeyin kaçağını… Hiç uzağa gitmeyin, şuradan Meclisten çıkın, Kızılay’a doğru gidin Sayın Bakan,  her şeyin kaçağını Kızılay’ın göbeğinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla da buna bir bakmanızda fayda var.

Tabii, Mersin Limanı’nda PKK’nın nasıl kaçakçılık yaptığı, Barzani’yle nasıl ortak çalıştığını da hepimiz yakından biliyoruz. Gümrük Bakanlığı binasını sel alıyor, Sayın Bakan…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SİNAN OĞAN (Devamla) – …yeni yaptırdığınız daha. Samsun’u sel almıştı bunu ekranlardan görmüştük, biliyorduk. Vatandaşın normal oturduğu binayı sel alıyordu da Bakanlığınız binasının sel alması, alttan Bakanlık binasının su çekmesi…

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.

SİNAN OĞAN (Devamla) – … bu da ilginç bir durum.

Rekabet Kurumuyla ilgili de aslında söylenecek çok şey var ama maalesef vaktimiz buna yeterli olmadı.

Yeni bütçemizin, her şeye rağmen, buna rağmen de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.

Sayın milletvekilleri, saat 14.00’e kadar ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 13.13


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39’uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nın beşinci tur görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda.

İlk konuşmacı Bursa Milletvekili İlhan Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Demiröz.

CHP GRUBU ADINA İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi ve ekran başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Kanun hükmünde kararnameyle kurulan, bakanlık koridorlarını idarecilik yapmış müşavirlerle dolduran, yapılanmayı iki yılda henüz tamamlayamayan bir bakanlığın bütçesini görüşmekteyiz.

Değerli milletvekilleri, tarım, Türkiye için, sosyal, ekonomik, politik bakımdan son derece önemli ve ülkemizin gerçek sosyal sigortasıdır. Ulusal gelire yüzde 9, istihdama yüzde 25 katkı koyan, doyuran, barındıran bir sektörün durumunu görüşüyoruz.

Değerlendirmelere girdilerle başlamak istiyorum: Mazot, gübre, tohum, yem, sulama ücretleri. Çünkü, son on yılda Türk çiftçisinin en büyük sorunu girdi fiyatlarıdır.

Değerli milletvekilleri, dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde zirai amaçlı mazotun bize göre yüzde 50 daha ucuz olduğunu biliyoruz. Hava ve deniz ulaşım sektörlerine tanınan imtiyazlar maalesef tarıma uygulanmamaktadır.

Akaryakıtta başka bir konuyu da sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye’de 1 litre mazot için ödenen 4,3 TL’nin 2,2 TL’si ÖTV ve KDV’dir. Biz çiftçiler, tarımcılar yılda 3,5 milyar litre mazot kullanıyoruz. Bunu 2,2 ile çarptığınız zaman değerli izleyenler, 7,7 milyar TL olmaktadır. Dolayısıyla, üretici, tarım desteğinden daha fazlasını yalnızca mazot üzerindeki vergilerle geri ödemektedir.

AKP iktidarının bugün bütçede tarımsal destek diye çiftçinin bir cebine koyduğu parayı zaten diğer cebinden aldığını görmekteyiz. Ürün-akaryakıt karşılaştırması yaptığımızda… Benden önceki arkadaşlarımız buğdayla ilgili söylediler, 3,5 kilogram buğdayla 2002’de 1 litre mazot alındığını, 7 kilogram buğdayla 1 litre mazotu 2012’de aldığımızı ifade ettiler.

Ben, ayrıca, bir de bölgemizle ilgili armut konusunda bir örnek vermek istiyorum. 2002’de 1 kilogram armut, 2 litre mazot, 12 kilogram DAP gübre alıyordu; 7 kilogram armutla 1 işçi yevmiyesi ödüyordunuz, 10 ton armutla 1 traktör alıyordunuz. Bugün, 2012’de 1 kilogram armutla 0,25 litre mazot, 2 kilogram DAP gübre; 50 kilogram armutla 1 işçi yevmiyesi; 50 ton armutla 1 traktör alıyoruz. Son on yılda gübrede ortalama fiyatta yüzde 360 artış olmuş ama bütçeden gübreye verilen desteğin, çiftçinin verdiği paranın yüzde 16’sı kadar olduğunu da ifade etmek istiyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk çiftçisi devletten destek almıyor, Türk çiftçisi devlete destek veriyor. Çiftçinin gübre ve elektriğe yüzde 18, tarım ilaçlarına ve yeme yüzde 8 KDV ödediğini ifade edersek kimin kimi desteklediği ortaya çıkar. Bugün çiftçimiz mazot kullanırken maliyeye, gübre ve ilaç kullanırken tüccara, elektrik kullanırken TEDAŞ’a çalışmaktadır.

Sulama ücretlerine gelince: 2002-2010 yılları arasında sulama ücretleri yüzde 230 artmıştır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik ücreti de Türkiye’de, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göre yüzde 100 daha pahalıdır.

Çiftçilerimiz banka borçlarının yanı sıra, bugün sulama birlikleri ve TEDAŞ’a olan borçları nedeniyle icralarla uğraşmaktadır. Bunun bir örneğini Niğde’de patates üreticileri, Mersin’de narenciye üreticileri yaptıkları eylemlerle göstermişlerdir.

Bölgemiz Bursa Karacabey’in 13 ova köyünde, bugün jandarma tarafından 45 çiftçimiz aranmaktadır, 300 çiftçi ise icralık durumdadır. Köy kahvelerinde, sarı taksilerin gelmesi konusunda birbirlerini haberdar eden çiftçilerimizin bulunduğunu Sayın Bakana iletmek isterim.

2002 ve 2012 yıllarında yem fiyatlarını araştırdığımızda, etlik piliçte, yumurta tavuğunda, süt yeminde, besi yeminde ortalama yüzde 250’nin üzerinde artış olduğunu görürüz. Buna karşılık hayvancılık 2003’ten beri uygulanan yanlış politikalar sonucu ithalata yönelmiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2005 yılında kuru pancar küspesi ithal edilmiş, 2010 yılında hayvan ithalatına izin verilmiş ve kurbanlık hayvan ve hayvan ithalatı başlamıştır. Bu yıl da arkadaşlar, saman ve ot ithal etmeye başladığımızı ifade etmek istiyorum.

Hayvancılıkta çözüm, küçük üreticiyi yok ederek yalnızca büyük üreticiyi desteklemek değildir. Hele kasaplık hayvan, et ithalatı hiç değildir. Ne yazık ki yanlış politikalarla hayvancığı darboğaza sokan zihniyet, çıkışı da yanlış politikalarda görmektedir.

Tarım Bakanlığının yayınlarında gösterilen kırmızı et üretimi artışı TÜİK verilerinin yöntem değiştirmesinden ötürüdür. Bir anda, 2009 yılında 413 bin ton olan et üretimi, 777 bin ton olmuştur 2012’de. Etteki sıkıntı saklanamaz boyuta gelince, Sayın Tarım Bakanı "Efendim, AKP döneminde refah o derece arttı ki insanlarımız çok daha fazla et yemeye başladı, onun için sıkıntı çekiyoruz." gibi ülke gerçeği ile bağdaşmayan bir açıklamada bulunmuştur.

Değerli milletvekilleri, 2011 yılı sonu itibariyle 2 milyon çiftçimiz tarımdan uzaklaşmış; 2,5 milyon hektar tarım alanı işlenmemektedir. Türkiye artık tarımda net ithalatçıdır. Tarımda kendine yetebilen bir durumda olan Türkiye, maalesef bu özelliğini yitirerek net ithalatçı konuma gelmiştir. 2002 yılında 102 milyon dolar fazla veren tarım ürünleri dış ticareti, 2003 yılından itibaren sürekli açık vermiş ve 2011 yılında 3 milyar 589 dolar ile rekor düzeye ulaşmıştır.

Değerli arkadaşlar, buğday, pamuk, mısır, çeltikte ödediğimiz, ithalatta ödediğimiz paranın 27 milyar 105 milyon dolar olduğunu ifade ederek fındıkta sıkıntıların olduğunu, FİSKOBİRLİK’in çalıştırılmaz hâle getirildiğini, çayda da aynı oyunların oynandığını ve çay taban fiyatını açıklayan Hükûmet… Ancak, Sayın Başbakanın “Ben özel sektöre karışmam.” diyerek çay üreticilerini sıkıntılarıyla baş başa bıraktığını ifade etmek istiyorum.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Patates, patates…

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) - Kaçak çayın da çay üreticilerinin ayrı bir sorunu olduğunu ifade etmek isterim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) - Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin bölgeler itibarıyla girdi maliyetindeki artışlar, destekleme primlerinin yetersizliği ve piyasa koşulları düşünüldüğünde üreticinin emeğinin karşılığını almadığını görmekteyiz. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Bitiriyorum efendim. Şu son cümlemi müsaade ederseniz…

BAŞKAN – Ama, süremiz bu kadar efendim.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Peki, efendim.

Saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Tokat Milletvekili Orhan Düzgün.

Buyurunuz efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA ORHAN DÜZGÜN (Tokat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 12 Eylül cuntasının tam otuz iki yıl önce yaşını büyülterek astığı Erdal Eren’i sizlerin huzurunda saygıyla anıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) O gün bu kararı veren mahkemelerin bugün de Silivri’de görev başında olduğunu da üzülerek gördüğümü belirtmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2013 yılı bütçesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bu kurumun bütçesiyle ilgili konuşmadan önce, bugün ülkemizdeki tütün üretiminin ve alkol üretiminin ne durumda olduğuyla ilgili kısaca size bilgi vermek isterim. 2002 yılında toplam 472 bin tütün üreticisi vardı, bugün bu sayı sadece 70 bin kişidir. 2002 yılında tütün ekilen alan 230 bin hektar idi, bugün 110 bin hektara gerilemiştir. Ocak 2003’te en düşük sigara fiyatı 0,85 liraydı, en yüksek sigara fiyatı ise 2,75 liraydı, 70’lik Yeni Rakı 8 liraydı; şu anda en düşük sigara fiyatı 5 lira, yüzde 588 artış; en yüksek sigara fiyatı 8,5 lira, yüzde 310 artış; Yeni Rakı 51,50 lira, yüzde 640 artış olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Sigara ve alkolde 2002’den bugüne kadar ortalama olarak yüzde 500 zam yapılmıştır.

İBRAHİM YİĞİT (İstanbul) - Rakı içmesinler diye…

ORHAN DÜZGÜN (Devamla) – Sayın Vekilim, “Rakı içmesinler diye zam yaptık.” diyorsunuz ama viskinin de keşke vergisini düşürmeseydiniz ben de size katılırdım o zaman. Siz “Rakı içmeyin de viski için.” demeye getiriyorsunuz, onu biliyorum ben.

Evet, değerli arkadaşlarım, TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından TEKE’'e ait 6 sigara fabrikasının yanı sıra, 110 adet yaprak tütün işletmesi, 19 alkollü içki üretim tesisi, 84 pazarlama müdürlüğü, 10 tuz işletmesi, 1 kibrit fabrikası ve 1 sung ipek viskoz fabrikası kapatılmıştır. Bu kapatılan fabrikaların arasında Tokat Sigara Fabrikası da vardır. Sayın Tokat vekilim de burada, kendisinin Tokat’ta bir sözü var: “Eğer bu fabrika kapatılırsa Başbakanlığa ilk önce ben giderim.” diyordu. Sayın Vekilimden bu sözünü gerçekleştirmesini bekliyorum.

ENVER YILMAZ (İstanbul) – Dediğini yapar.

ORHAN DÜZGÜN (Devamla) – Ben de inanıyorum.

Alkollü içkilerde 17 fabrika mülkleriyle birlikte Kasım 2003 tarihinde Nurol Limak Özaltın Tütsab Girişim Grubuna 292 milyon dolar bedelle satılmıştır. Bu girişim grubu iki yıl sonra yüzde 90 hissesini ABD’li Texas Pacific’e 810 milyon dolara, Texas Pacific ise 2011 yılında İngiliz Diageo firmasına 2,1 milyar dolar bedele satmıştır.

Değerli arkadaşlarım, yüce Meclisin saygınlığı açısından sizlerin de çok hoşunuza gitmediğini bildiğim “peşkeş çekme” sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama Türkçe’de de böyle bir satışı ifade edecek başka bir kelime de bulamıyorum. Bu nedenle de özür diliyorum.

Bugün, gelmiş olduğumuz koşullarda sigara piyasasında kaçak sigara oranı yaklaşık yüzde 20-25 oranındadır. Peki, değerli arkadaşlarım, bu kaçakçılık işini kim yapıyor bu ülkede? Bunu hepimiz biliyoruz, terör örgütü yapıyor yani bugün bu ülkede satılan sigaraların her biri bizim çocuklarımıza kurşun olarak yağdırılıyor. Daha öncesinde Meclise verdiğimiz terörün finansmanın engellenmesiyle ilgili yasa çıkarılmış olsaydı belki bugün, bu sigara kaçakçılığı da engellenmiş ve satılan sigaralar bizim çocuklarımıza kurşun olarak dönmezdi diye düşünüyorum.

Bu arada Sağlık Bakanlığımıza da tavsiyem odur ki sigara paketlerinin üzerine yazılan spotlara bu konuyu da eklerse sanırım halkımıza sigarayı bıraktırma konusunda etkili olacaktır diye düşünüyorum.

Yine, değerli arkadaşlarım, bugün sizlerin reddimirasta bulunduğu ANAP’lı yıllarda, Sayın Özal en çok sigara kaçakçılığını engellemekle övünürdü, derdi ki: “Bizden evvel sigara kaçakçılığı vardı.” Sizin uygulamış olduğunuz tütün politikaları sonucunda maalesef sigara kaçakçılığı yeniden hortlamış durumda.

2012 Temmuz ayında Bilgi Üniversitesinde bir festival düzenleniyor, bu festivalden sonra da konuklara içki ikram ediliyor. Tabii, bu içki ikramından sonra Sayın Başbakanın bir anda gazabı bu kuruma yöneliyor. Hâlbuki, bu kurumun hiçbir yerde alkol ruhsatı vermek gibi bir yetkisi yok, bu yetki tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı fakat Sayın Başbakanımız sanırım bu konuyu bilmiyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Tam tersine, yanlış.

ORHAN DÜZGÜN (Devamla) – Yine Deniz Feneri, Deniz Fenerinin… Bu kurumun depoları Deniz Fenerine depo olarak kullanılıyor, umut ediyorum ki Sayın Başbakanın bundan da haberi yoktur. Bu olayın sonucunda değerli arkadaşlarım, Sayın Babacan bir Bakanlar Kurulu toplantısının sonucunda bu kurumun kapatılacağını söylüyor. Kapatılacak olan bir kuruma neden bütçe yapıldığını anlayabilmiş değilim açıkçası. Anlaşılan o ki ölüme sebebiyet verenler cenaze masraflarını üstlenmek istiyorlar. Biz ülkede tütünün öldürülmesi için herhangi bir rol üstlenmedik, bu nedenle de cenaze masraflarına iştirak edemeyeceğiz, kusura bakmayın.

Bu nedenle, kurumun bütçesine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak “hayır” oyu vereceğimiz açıklıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Düzgün.

Muğla Milletvekili Tolga Çandar. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Candar.

TOLGA ÇANDAR (Muğla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve boş iktidar koltukları…

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Biz de varız.

TOLGA ÇANDAR (Devamla) – Evet, siz neyse ki buradasınız, Allah’tan.

2013 yılı için Kültür ve Turizm Bakanlığına 1 milyar 851 milyon 734 lira para ayrılmış, güle güle harcayınız; binde 47, yani bütçenin binde 47’si. 

Şimdi, bunun üzerinde çok da… Dün arkadaşlarımızdan bir tanesi şey demişti: “Bütçe siyasi bir şeydir.” ben de işin bu tarafıyla ilgileniyorum doğrusu, bunu komisyonlarda konuştuk zaten. Binde 47’yi nereye harcamışız, ne yapılmış bununla, ne yapılmamış, yetmiş mi, yetmemiş mi artık bunu önümüzdeki sene inşallah, ölmez, sağ olursak… Bunu konuşmanın bir yararı yok çünkü zaten biraz sonra oylama zamanı gelince, “Kabul edenler, etmeyenler... Perde…” Bu şey, böyle bitecek, onun için biz bugün…

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, burada, yıllarca egemen güçlerin saldırısına uğrayan ve uğramaya devam eden sanatçılardan, edebiyatçılardan, yazarlardan konuşalım istiyorum. İktidar partisi gibi düşünmediği için yani muhalif olduğu için tutuklanan, Silivri zindanlarında çürümeye mahkûm edilmiş yazarlardan söz edelim. Bugün 100.000’e yakın insan Silivri’ye gitti biliyorsunuz Türkiye’nin dört bir tarafından; biraz bunlardan konuşmak lazım. Sekiz yüz yıl önce yazılmış bir rubaiyi, bir medya ortamında kullanarak bu rubaiden hareketle yorum yapıp iktidarı eleştirdiği için mahkemeye verilen dünyaca ünlü, ülkemizin yüz akı, çağdaş Türkiye’nin yüz akı denebilecek Fazıl Say’ı konuşalım Sayın Bakan. Bugün, aslında, biraz bunları konuşmak lazım. Mesela, ben, siyasal görüşlerine katılmıyorum bunu komisyon çalışmaları sırasında da söyledim, ama bir sanatçı sahnede düşüncesini ifade etti diye, Ferhat Tunç’a, Grup Yorum’a, Pınar Sağ’a yapılan uygulamaları burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Bir kültür insanı olarak yerinin de tam burası olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda, işsiz veya… Okullar açmışsınız, arkeoloji okulları, mezun etmişiz insanları, ondan sonra iş bulmaya gelince “Bizde iş yok.” demişiz, nereye gitsin bu? Yunanistan’a mı gönderelim? Yani Yunanistan, bizim arkeologlarımıza iş verin mi diyelim? O hamile arkeologlar, mesela benim bölgemde 2 hamile arkeolog kış günü işinden çıkartılıyor. Bunları konuşmak lazım aslında.

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın çeşitli orkestraları var, çeşitli grupları var. Ben bunları konuşacağım bugün, tiyatroyu ve operayı başka bir arkadaşımız konuşacak. Yani parasını bizim devletin ödediği, vergilerimizle ödenmiş bu sanatçıları siyasi düğünlere göndermenin Türkiye'nin, çağdaş Türkiye'nin kültür, sanat yaşamına ne gibi bir katkısı olduğunu konuşmak lazım. Yani bunun için mi kurduk, siyasilerin, iktidar milletvekillerinin yakınlarının düğünlerine veya o belediye başkanlarının festivallerine karşılıksız bu sanatçıları gönderelim diye mi biz bu orkestraları kurduk? Bunları konuşmak lazım.

Telif haklarını konuşalım. Sanatçılar yıllarca çalışıyor. Sanatçı ürünlerinin yani kültür ürünlerinin telif hakkını gerektirecek bir ürün olup olmadığını konuşmak lazım. Albüm yapıyor sanatçılar. Daha ertesi gün, piyasaya çıktığı gün alınıyor birisi tarafından, dijital ortama veriliyor ve bütün o emek sömürüsü gırla gidiyor. Bunun önüne geçemiyor mu Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı? Neden yıllardır bu bir türlü yasal statüye kavuşturulamıyor, çok merak ediyoruz sanatçılar olarak değerli milletvekilleri.

Bakınız, hepiniz düğün yaptınız ve düğün çalgıcıları kullandınız, önüne bahşiş bıraktınız. Bu bahşişten vergi alınır mı? Köyde oturan bir müzisyenden, seyyar müzisyenden vergi almıyorsunuz ama şehirde oturandan vergi alıyorsunuz. Bu nasıl bir şey? “Bütün hepiniz köye yerleşin.” mi demek istiyorsunuz? Bunları kaldırmak lazım. Bu insanların, bu seyyar müzisyenlerin vergi yükünü üstünden alınız yani o bahşişten hiç değilse vergi almayınız. Bana çok ayıp geliyor doğrusunu isterseniz.

Bir başka konu –hemen kısa kısa geçiyorum, altı dakikada ne anlatayım başka- ben yıllarca Avrupa konserlerine giderken konsolosluklar önünde bekledim vize alayım diye, şimdi arkadaşlarım beklemeye devam ediyorlar. Bu bir sanatçı için yaşanabilecek en büyük onursuzluk ama Avrupalı müzisyen Türkiye’ye geleceği zaman elini kolunu sallaya sallaya geliyor, burada… 5’inci sınıf, bizim yarımız, beşte 1’imiz bile etmeyen sanatçılar, oradaki sokak çalgıcıları gelip burada Rachmaninov muamelesi görüyor, ondan sonra da çuvalla parayı götürüyor ama biz oraya konsere giderken sendikalara para yatırmak… Niye bizim sendikamıza para yatırmadan girebiliyor elini kolunu sallaya sallaya? Neden vizesiz gelebiliyor, nasıl oluyor bu Batı hayranlığı? Bunu bir türlü anlamış değiliz değerli dostlarım.

Ben bu konularla ilgili yasal düzenlemeler için çalışmalar yaptım, yapmaya da devam ediyorum: Sayın iktidar partisi milletvekillerinden, vicdanlarına seslenerek, rica ediyorum: Yarın öbür gün ben bu yasa tasarılarını Meclis Başkanlığına verdiğim zaman, “Bu nasıl olsa CHP’li bir milletvekilinden geldi, biz bunu olduğu gibi, külliyen reddedelim.” mi diyeceksiniz yoksa arkadaşlar, “Bu ülkenin sanatçılarının bu yasalara ihtiyacı vardır, buna destek olalım hep beraber, vicdan bunu gerektirir.  Evet, doğrudur Tolga Çandar, gelin, bunu beraber yapalım.” mı diyeceksiniz, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz sayın milletvekilleri.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çandar.

Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun Sayın Sapan.

CHP GRUBU ADINA YILDIRAY SAPAN (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım, hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, Türkiye’ye gelen turist sayısı artsa da elde edilen gelire doğru oranda yansımamaktadır. 2011’de ziyaret sıralamasında 6’ncı olmamıza rağmen gelirde 11’inciyiz. Küçücük bir Hong Kong bile gelirde bizden öndedir.

2002 yılında 1 turist ülkemize 697 dolar bırakıyor iken bu rakam 2011’de 568 dolara düştü. Bu da gösteriyor ki AKP döneminde turizm kişi başına 129 dolar gerilemiştir. Sayın Günay her ne kadar “Türkiye turizm hedeflerinin gerisinde değildir.” dese de rakamlar onu maalesef yalanlamaktadır.

2011’de Afrika pazarı karışmasına rağmen ve ekstradan 3 milyon turist gelmesine rağmen hedeflenen rakam gerçekleşmemiş ve 1 milyar dolar eksi sapma olmuştur. Aslında bu eksi sapma ilk değildir. Bakınız, DPT 2012 yılında 26 milyar dolar hedeflemiştir fakat bunun 22 milyar dolarda kalacağı ve –4 milyarda gerçekleşeceği gün gibi ortadadır. Bu rakamlar, kendini her platformda öven Sayın Bakanın ne kadar başarısız olduğunun çok önemli göstergeleridir.

Sayın milletvekilleri, Türk turizmi SOS veriyor, sektör önünü göremiyor çünkü bir planımız yok. Her önüne gelen, her yerde yatırım yapıyor, sektör hacimsiz büyüyor. Maalesef, Sayın Bakan turizmin geleceğini planlayabilen bir bakan olmayı başaramamıştır. Plansızlık, sahillerimizi giderek betonlaştırıyor. Sektör öncüleri “Kemer ile Alanya arasına tesis yapılmasın.” diyor, “Zira 2030 yılında, bu gidişle, ancak yaşlı Polonyalılar, fakir Polonyalılar ülkemizi ziyaret edecek.” diyor ama Bakanlıktan tıs yok; tam tersine, tesis yapımına izin var.

Değerli arkadaşlar, tesis enflasyonu ucuzluğa, ucuzluk da sektörü zarara götürüyor. Turizm sektörü uzun zamandır rekabet edemiyor. Rekabet edemeyişinin sebebi, maliyetlerin giderek artmasıdır. Özellikle, her yıl artırılan alkollü içeceklerdeki ÖTV oranı maalesef rekabeti zorlaştırıyor. Bu da turizmciyi kayıt dışı ya da merdiven altı üretime itiyor. Maalesef, kaçak içki sebebiyle ülkemizde çok sayıda turist ölümü yaşanmıştır ve bu gidişle bunlar son olmayacaktır, öyle görülüyor. Hükûmet vakit kaybetmeden ÖTV konusunda rakip ülkeleri örnek almalıdır.

Değerli arkadaşlar, sektörün, ayrıca, ciddi bir tanıtım sorunu vardır. Bakanlığın bütçesinde turizme ayrılan pay 2002’de yüzde 34 iken 2013’te yüzde 30’a düşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Tanıtım Fonu’na 40 milyon TL eklenmesini önerdik ama AKP bunu reddetti. Yine, yatırım harcamalarına ek olarak 160 milyon TL önermemize rağmen AKP bunu da reddetti. Sadece bu 2 konu bile turizmi üvey evlat olarak gördüğünüze ciddi kanıttır. Sayın Günay’ın sektöre bakışı da sonradan katıldığı AKP ile uyum sağlamaktadır.

Turizm sektörünün önemli bir sıkıntısı da kış turizminin olmaması nedeniyle 100 binlerce çalışanın kışın işsiz kalmasıdır. Bu konuda AKP hiçbir adım atmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kış aylarında, turizm çalışanlarının SSK’larının devlet tarafından ödenmesini önerdik ama maalesef bu da reddedildi.

Sahillerdeki tesislerin, yılın yarısında kapanmasının nedeni turizmin çeşitlendirilememesidir. Antalya’ya gelen 10 milyon turistin yüzde 83’ü altı aya sıkışmaktadır. Bu oran, diğer ülkelerde yüzde 70’e 30’dur.

Değerli arkadaşlar, dünyada 3 trilyon dolar harcama potansiyeli bulunan 125 milyon yaşlı turist olduğu biliniyor. Bunların da yüzde 20’si Avrupa’daki üst gelir grubudur. Bunların, özellikle yaşlılara çok uygun olan iklimi nedeniyle Antalya’ya çekilmesi sağlanmalıdır. Bunun için, ciddi insanlar ciddi planlar yapmalıdır. Kışın, ören yerlerini ve müzeleri saat 16’00’da kapatan bir zihniyetin, böyle uzun vadeli bir plan yapacağından açıkçası kuşkuluyum. Zira turizmin gelecekteki açılacağı doğal güzellikler, ormanlar, vadiler taş ocakları ve HES’lerle yok edilirken susan ve çözümden uzak bir bakan portresi var.

Değerli arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi, turizm sektörü bir çıkmazdadır ve bunun sonucunda tesisler ve acenteler el değiştirmeye, yabancıların eline geçmeye başlamıştır. Geleceğe yönelik bir planı olmayan, yapısal sorunları çözülmeyen sektörde, maalesef iflaslar kapıdadır. Hükûmet bu gidişe “dur” demelidir. Turizmcileri dinlemeli ve kangren hâle gelen sorunlara acilen el atmalıdır. Aksi takdirde, her sene cari açık makasını biraz kapatan bu değerli argümandan yoksun kalacaksınız.

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sapan.

İstanbul Milletvekili Sayın Binnaz Toprak, buyurunuz.

CHP GRUBU ADINA BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Sayın Başkan, sevgili milletvekili arkadaşlarım; Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum.

Konuşmama şöyle başlamak istiyorum: Bugünkü küreselleşme literatürüne baktığımızda, şu denmekte:  “Herhangi bir ülke, eğer küresel rekabette önemli bir aktör olmak istiyorsa bilim ve sanata önem vermesi gerekiyor.” Yani ekonomik güç, alışveriş merkezleri, işte toplu konut binaları, geniş bulvarlar falan yetmiyor. Eğer bu yetseydi, mesela Katar, adam başına 86 bin dolar geliriyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri olurdu. Aynı şey, mesela ABD için de söyleniyor, deniyor ki: “Asıl gücü sadece ve sadece ekonomik ve silah alanındaki gücü değil, bilim ve sanattaki gücü.” Yani bugün bilim ve sanattaki hegemonyasını ABD buna borçlu ve küresel rekabetteki büyük şirketlerde artık meta üretenler değil, fikir üretenler, mesela Microsoft gibi, mesela Walt Disney gibi.

Şimdi, bu bilim meselesini Millî Eğitim ile YÖK bütçeleri geldiğinde ayrıca tartışacağız, ben, burada sanata değinmek istiyorum. Önce şunu belirtmek istiyorum: Fikir beyan etmek, bu ülkede bedel ödemek demektir. Hakkınızda dava açılır, hapis yatarsınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti, fikirlerden korkar. Kalem, daktilo, bilgisayar, kâğıt, bunların hepsi suç aletidir ve silaha eşittir. Düşünce özgürlüğü bu ülkede yoktur.

Şimdi, AKP’li arkadaşlarım burada çok az sayıdalar yani 3-5 kişi ama birisinin kalkıp şunu demesini bekliyorum: “Efendim, sizin döneminizde, 1930’larda vesayet vardı, böyleydi ama şimdi ileri demokrasi geldi, herkes istediğini rahatça yazıp çizebiliyor.” Bir kere, bu doğru değil ama ona girmeyeceğim. Evet, eskiden de bu baskılar vardı ama düşünce ve sanata saygısızlık yoktu eskiden. Hiçbir Başbakan, tiyatro kapamaya kalkışmamıştı, heykele “ucube” deyip yıktırmamıştı, tiyatro sanatçılarına ne tür eserler sergileyeceklerini buyurmamıştı, dizilerin içeriğinin tarihsel gerçeklere uygun olup olmadığını sorgulamamıştı ve uygun bulmadığı için de kapatılması için emir vermemişti. Hiçbir belediye başkanı “Böyle sanatın içine tükürürüm.” dememişti. Şimdi, bu yıkıcı bakış açısının arkasında ben şunu görüyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi bugün tüm bir devlet bürokrasisini, siyaset alanını ve toplumsal yaşamı vesayeti altına aldı. Baş edemediği tek alan sanat çünkü sanatçılar bu ülkede, yaratıcılığı olan sanatçılar AKP yandaşı çevrelerden çıkmıyor. Popüler sanatta bile bu böyle. Muhteşem Yüzyıl, mesela sadece buradaki seyircisi değil bütün dünyada seyirci rekorları kırarken buna panzehir olarak gündeme gelen “Bir Zamanlar Anadolu” yayından kalkıyor çünkü izleyicisi yok. Dolayısıyla fikir şu: Rekabet edemiyor musun? Yasakla gitsin. Şimdi, Devlet Tiyatroları yılda 150 temsil ortaya çıkarıyor, 6 bin temsil vermekte, 500 değişik il, ilçe ve köyde turnelere çıkmakta, 7 ulusal ve uluslararası festival düzenliyor, 40 yabancı tiyatro topluluğunu ağırlıyor, yurt dışında 3 temsil veriyor, 2 milyon izleyicisi var. Buna karşılık bütçeleri nedir? Bütçesi bu yıl, geçen yıla göre yüzde 12 artışla sadece ve sadece 173 milyon 695 bin. Bunu diğer büyük, 16’ncı olmayan büyük ekonomilerle bir karşılaştırın, aradaki farkını göreceksiniz. Aynı şekilde, kadro verilmiyor, Devlet Tiyatrolarına, baleye ve operaya. Otuz yıldır tiyatrocular maaş artışı alamıyorlar, herhangi masa başındaki bir devlet memuru gibi artışlarla yetinmek zorundalar, hâlbuki alanları çok özel bir alan. Devlet Opera ve Balesi de aynı durumda, bu yılki bütçesi 211 milyon 885 bin. Şimdi, dolayısıyla küresel aktör olmak mı? Bir kere geçiniz onu, o faslı. Bu ülke, sanatçısına, bilim insanına saygıyı öğrenmedikçe küresel aktör falan olamaz.

Son olarak bir hikâyeyle bitirmek istiyorum, bu, Atatürk’le ilgili bir hikâyedir. Biliyorsunuz, Muhsin Ertuğrul bu ülkede tiyatroyu kurmuş olan büyük bir ustadır. Sahneye koyduğu bir piyese o zaman Cumhurbaşkanı olan Atatürk’ü davet ediyor. Atatürk’ün yaveri gündüzden Muhsin Ertuğrul’a geliyor ve diyor ki: “Reisicumhurumuzun işi varmış, acaba perdelerinizi saat sekiz yerine sekizi çeyrek geçe açabilir misiniz?” Muhsin Ertuğrul’un cevabı, diyor ki: “Sayın Reisicumhurumuza hürmetlerimi bildiriniz ancak burası Deniz Kızı Eftalya’nın gazinosu değildir. Saat tam sekizde perdelerimizi açıyoruz.” Ve Atatürk sekize beş kala yerine oturur ve sekizde de perdeleri açılır. Bunu niye anlatıyorum? Aynı şey bugün olsa, Başbakana mesela Devlet Tiyatroları böyle bir cevap verse ne olurdu, onu bir düşünün diye; bu bir.

Bir de sanata saygıyı ifade ediyor ve devlet ciddiyetini ifade ediyor; bu da iki.

Çok teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Toprak.

Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt.

Buyurun Sayın Kurt. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA KAZIM KURT (Eskişehir) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Saygılarımı sunuyorum.

Bir kanun hükmünde kararname operasyonu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hâline dönüşen ve aslında Gümrük Müsteşarlığının üzerine usulen “ticaret”in eklenmesiyle meydana gelen bakanlık yasal anlamda örgütlenmesini de tamamlayamamıştır.

81 ilde kurulmak durumunda olan il ticaret müdürlükleri henüz tamamlanamamıştır.

Oluşturulup çalışmaları sağlaması gereken gümrük ve ticaret konseyi kurulup çalıştırılamamıştır.

Yetkilendirilmiş yükümlü müessesesi oluşturulup hayata geçirilememiştir.

Esnaf ve sanatkârlar şûrası toplanamamıştır.

Büyük bir değişim hedefi olarak düşünülen MERSİS tam anlamıyla gerçekleştirilememiş, pek çok alanda aksamalar ve eksiklikler devam etmiştir.

ESBİS tamamlanamamıştır.

5362 sayılı Kanun güncellenememiş, Bakanlık, Başbakanlığın Türkiye Odalar Birliğine sattığı ikiz kulelere kiracı olarak taşınmıştır.

Yanlış dış politikalar iç ve dış ticareti doğrudan etkilemekte ve böylece sınır güvenliği ortadan kalkmaktadır. Şu anda Suriye ile olan 877 kilometre, Irak ile olan 331 kilometre, İran ile olan 454 kilometre olmak üzere, toplam 1.662 kilometre sınırda güvenlik yoktur, gümrük güvenliğinden söz etmek hiç mümkün değildir. Kaçakçılık çok büyük oranda artmıştır. Zaten kayıt dışı ağırlıklı olan ekonomi böylece kaçak ekonomiye dönüşmüştür. Bakanlığın kaçakçılıkla mücadelede yetersiz kaldığı net bir şekilde ortadadır. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan Türk tüketicileri, akaryakıt üzerinde büyük oranda KDV ve ÖTV ödemesi nedeniyle cazip hâle gelen kaçak akaryakıtı kullanmaktadır. Bakanlık organize ederek çözmesi gereken bu sorunu çözememektedir. En son Türkiye-İran sınırına 3 kilometre uzunluğunda kaçak boru hattı döşeyerek yapılan kaçakçılığın farkına yeni varılmıştır. Şimdi Sayın Bakan’a sormak gerekir: 1.662 kilometre içerisinde kaç tane kaçak petrol boru hattı daha vardır? Şimdiye kadar bu kaçak hatlardan ne kadar akaryakıt kaçırılmıştır? Bu işle mücadele etmesi gereken ekipleriniz neler yapmaktadır?

Anayasamız tarafından korunması gerektiği kabul edilen kooperatifçilik, tüketici, esnaf ve sanatkârlar doğrudan ticareti ilgilendirdiği için Bakanlığınızla ilişkilidir. Peki, Bakanlığınız 2012 yılında bu Anayasayla korunması gereken kurumlara neler yapmıştır, 2013 yılında neler yapacaktır, çok düzgün bir biçimde bütçeden anlaşılması gerekir. Geçmiş uygulamalara bakılırsa bunların yanıtları olumsuzdur. “2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan edildiği hâlde, Türkiye, bu yıl da, kooperatifçiliğin geliştirilmesi için ciddi hiçbir adım atmamıştır. Daha önce yayınlanan 2010-2014 Eylem Planı, neredeyse hiç değiştirilmeden “2012-2016 Kooperatifçilik Stratejik Eylem Planı” olarak 17 Ekim tarihinde Başbakan tarafından açıklanmıştır. Kooperatifçileri memnun etmeyen bu plan, kooperatiflerin sorunlarına çözüm olamayacaktır. Örneğin, kooperatiflerin özel yasaları ve özel statüleri olmasına rağmen, hâlen, ticaret odalarına kayıt olmaları zorunluluğu ortadan kaldırılamamıştır. Eskimiş kooperatif yasalarının değiştirilmesi yönünde adım atılamamıştır. Üniversitelerin kooperatifçilik bölümü kurulamamıştır. Kooperatifler meslek lisesi ya da kooperatifler kolejleri açılamamıştır. Kooperatiflerin denetlenmesi sırasında seçilmiş denetçilere rağmen, atanmış memurların seçilenleri görevden almaları, aldırmaları engellenememiştir.

Esnaflarımızın korunması, kollanması amacıyla ısrarla istedikleri yasalar gündeme dahi getirilememiştir. “Küçük esnaf” dediğimiz emeği ve sermayesiyle çalışan ve Sayın Bakan tarafından “Türkiye ekonomisinin mütevazı ama samimi temsilcilerisiniz.” diye tanımlanan esnaflarımızın, büyük bir beklentiyle bekledikleri perakendecilik sektör yasası veya büyük alışveriş merkezlerinin düzenlenmesiyle ilgili yasa yapılamamıştır. Esnafımızın, vergi, sigorta, sosyal güvenlik primi, sosyal güvenlik destek primi yükü altında ezilmesi önlenememiştir. Çok küçük işletmelerin basit usullerle vergilendirilerek korunması dahi sağlanamamıştır. Küçük esnafların, ticaret odalarına kayıtları da mümkün olabildiğinden, meslek odalarına kayıtlarda ciddi anlamda azalmalar meydana gelmiş, meslek odalarının yetkinliği, etkinliği, demokratik temsil ve katılım özelliği azalmıştır. Küçük esnafın ticari defterlerinin meslek odaları tarafından onaylanması konusunda ciddi bir adım atılmalıdır. Böylece, meslek erbabı küçük esnafın odayla bağlantısı daha kolaylaşmış olacaktır.

Yine, meslek kuruluşlarının birleştirilerek meslek komitelerine dönüştürülmeye çalışmasını esnaf ve meslek odalarının gücünü azaltacak girişimler olarak değerlendiriyoruz ve vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Halk Bankası, esnafın bankası olmalı, esnaf kredileri esnaf kefalet kooperatifleri kanalıyla genişletilerek sağlanmalıdır.

Esnaflarımızın yanlarında çalıştırdıkları işçiler için ödedikleri prim karşılığında onların sağlık, çalışamama güvenceleri sağlandığı hâlde kendilerinin yatırdığı primler hastalandıklarında, bu nedenle iş yerlerine gidemediklerinde, yani iş göremez duruma geldiklerinde yaşamlarını devam ettirecek bir gelir sahibi olamamaları gariptir.

Daha dün, Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP üyelerinin teklif ve çabalarıyla esnaf temsilcilerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun Yönetim Kurulunda temsili sağlanabilmiştir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, 2013 bütçesinde kurumlar vergisi dışında her türlü vergi artacağından, doğrudan esnafımızı etkileyecek olan durum, 2013 yılının esnaf açısından zor geçeceğini göstermektedir.

Geçmiş yıllarda, ciddi anlamda Rekabet Kurumunun çalıştırılamaması, çalışamaması bugün de devam etmektedir. Sayın Başbakanın “Bitaraf olan bertaraf olur.” cümlesi ciddi anlamda haksız rekabet sağlayan bir olgudur ve üstüne gidilmesi gerekir.

Son olarak, 4/12/2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar kimin için çıkarılmıştır? Bunun da Sayın Bakan tarafından anlatılmasında yarar vardır.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Kurt.

Şahsı adına, lehinde, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2013 mali yılı bütçe görüşmeleri üzerinde söz almış bulunuyorum. Şahsım, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’de müzecilikten kütüphaneciliğe, sanat kurumlarından sinemaya kültür varlıklarımızın korunması, iadesi ve tanıtımından, yeni yapım ve restorasyon çalışmalarına, turizm planlamasından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaların neticeleri malumunuzdur. Uluslararası düzeyde elde edilen başarılardan en önemlisi, yurt dışında bulunan kültür mirasımızın eşsiz örneklerinin ülkemize iadelerinin sağlanmasıdır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den toplam 64 adet eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır.

Ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar tüm kültürlere ait eserlerin kalıplaşmış, durağan sergileme anlayışından uzaklaşılarak, modern teşhir yaklaşımıyla sergileneceği 190 müze, 141 türbe ve 134 adet ören yeriyle müzecilik hizmeti verilmeye çalışılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, eski eserlerin bakımı ve restorasyonunun yapıldığı konservasyon merkezi bugüne kadar sadece İstanbul ilimizde vardı. Şimdi ise, 8 Eylül 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, İstanbul’un yanı sıra, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Nevşehir ve Trabzon’da da restorasyon ve konservasyon bölge müdürlükleri kurulması planlanmıştır. Böylece, Türkiye sathında eserlerin bakımı konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ülkemizde 84 adet kültür merkezi faaliyette olup, 2012 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan 3 kültür merkezi, Bartın, Mardin Ömerli ve Zonguldak Çaycuma kültür merkeziyle birlikte 68 adet kültür merkezi Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermektedir.

Ayrıca, Elâzığ, Hakkâri Yüksekova, Konya Karapınar ile Tunceli Ovacık kültür merkezlerinin de yakında açılacak olmasının, ülkemiz ve özellikle yöre halkı açısından da önemli olacağı kanaatindeyim.

Kültürün ülkemiz sosyoekonomik kalkınmasına ve bölgesel gelişmesine katkıların artırılması yönünden Devlet Tiyatroları önemli bir görev üstlenmiş ve bu görevi yerine getirebilmek için repertuvarlarını büyük bir titizlikle hazırlayarak oyunlarını ülkemizin her bir köşesinde başarıyla sergilemeye devam etmektedir. Bu amaçla 2011-2012 Türk tiyatro sezonunda 152 nitelikli tiyatro eserini 6 milyon kez perde açarak yaklaşık 1 milyon 800 bin seyirciye ulaştırmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin ilk tiyatro ihtisas kütüphanesi olan Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesini açarak gelecek kuşakların bilgi edinebilmesi ve kültürel alanda gelişimine katkıda bulunabilmesi konusunda çok önemli bir hizmeti bakanlığımız gerçekleştirmiştir.

Değerli milletvekilleri, bakanlığın özel tiyatroların projelerine verdiği desteği de hatırlatmak isterim. 2001-2002 sanat sezonunda 66 tiyatroya 319 bin TL destek verilirken, bu yıl 2012-2013 sanat sezonunda 178 tiyatroya 4 milyon TL destek verilmiştir.

Son olarak, ülke turizmimiz hakkında yaşadığımız başarıları kısaca paylaşmak isterim. Dünya turizminde gelen ziyaretçi sayısında 2002 yılında 17’nci sırada yer alan ülkemiz, 2011 yılı sonu verilerine göre 11 ülkeyi geçerek 6’ncı sırada yer almaktadır. Göz ardı edilemeyecek bu başarı,  Hükûmetimizin ve bakanlığımızın politikaları sayesinde gerçekleşmiştir.

Konuşmamı bitirmeden önce İstanbul Milletvekili olarak, İstanbul ili ile ilgili birkaç husus özellikle belirtmek istiyorum: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binalarının ve müştemilatının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ve görüşleri doğrultusunda onarım ve restorasyon işlerine başlanmış olup, 2013 yılı Ekim ayında merkezin açılması planlanmaktadır.  İstanbul Maslak Ayazağa Kültür ve Kongre Merkezi üzerinde bulunan tescilli yapıların restorasyonlarının ve yarım kalan kongre merkezinin tamamlanarak kentimizin kültürel ve sanatsal mekânlarına bir yenisinin daha kazandırılacağını buradan iletmek isterim.

Türkiye Turizm Stratejisi ve Türkiye Turizm Strateji Eylem Plan’ında Ankara, İzmir ve Antalya iliyle birlikte seçim bölgem olan İstanbul ilimizin de şehir turizmi geliştirilerek marka kentler arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda turistik ürün çeşitliliği sağlanacak, şehir müzeleri kurulacak, kültürel yapılar restore edilecek, kent içindeki tarihî yerler bölgesel olarak geliştirilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçemizin hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, heyetinizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Satır.

Hükûmet olarak ilk önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker konuşacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakanım, bu kitapta yer almayan, dağıttığınız kitapta yer almayan arpa, pamuk, tütün, mercimek, patates, soğan üretimlerini de söyler misiniz lütfen?

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Eker.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün, sizlere dağıttığımız 2013 yılı bütçe kitapçığında tarımda geride bıraktığımız on yılda gerçekleştirilen bütün faaliyetler orada ayrıntılarıyla anlatılıyor. Esasen biraz önce Tarım Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak, Bakanlığımın bütçesiyle ilgili olarak söylenen hususların çoğu da burada değişik vesilelerle, en son geçtiğimiz haftalarda iki ayrı gensoruda defaatle dile getirilmiş tekrarlardan ibaret. O nedenle ben hem yüce Meclisin aslında zamanını tekrar tekrar aynı konularla, aynı mesnetsiz iddialarla ve soyut gerçekte değerlendirmelerle, onlara verilecek cevapla geçirmek istemediğim için kitap olarak ben bunu dağıttım.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hiç konuşma daha iyi o zaman.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Ben size burada dile getirilen bazı hususlarla ilgili cevap vereceğim ve vaktimin elverdiği ölçüde de bundan sonra bu bütçeyle yani eğer yüce Meclis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesini kabul ederse biz bu parayla ne yapacağız, hangi projeleri hayata geçireceğiz, ben onları vaktimin elverdiğince anlatacağım.

Şimdi, burada tabii, kimi armuttan kimi herhangi bir üründen… Türkiye’de 150 tane ürün yetişiyor, bunların herhangi birini biriyle işinize geldiği gibi mukayese edersiniz. Dolayısıyla…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Siz de başka ürün verin Sayın Bakan.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, bakın ben de size bir mukayese yapayım.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Tamam, yapın.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, çiftçinin mesela kullandığı en önemli girdilerden bir tanesi mekanizasyondur. Mesela New Holland marka bir traktör satın almak için on sene önce çiftçi…

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Samana kaç para ayırdınız Bakan?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Geleceğim, geleceğim merak etme.

2002 yılında 65 ton buğday satıyordu bir çiftçi 1 traktör almak için. 2011’de 45 ton.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Mazotu da söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – 2002’de 76 ton mısır satıyordu, 2011’de 48 ton satıyor. Bakın, aradaki farkı görüyor musunuz?

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Mısır ithalatını söyleyin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hepsi icralık. İcraları söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Yani şimdi bunu istediğiniz gibi istediğiniz şekilde söylersiniz.

“Tarımsal gayrisafi hasıla, efendim, sabit fiyatlarla söyleyin.” diyor. Sabit fiyatlarla söyleyeyim size: Yüzde 19,2; 1998 fiyatlarıyla Türkiye’deki tarım sektörünün gayrisafi hasıla büyümesi sabit fiyatla yüzde 19,2. Şimdi, bir arkadaşımız “Efendim, çiftçi kredi kullanamıyor, perişan, hacizde, vesaire.” diyor. Şimdi ben Yozgat’ı söyleyeyim örnek olarak: 2002 yılında Yozgat çiftçisi 1,8 milyon tarımsal kredi kullanıyor, geriye dönüş oranı ne biliyor musunuz?

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Burayı iyi dinleyin. Bak…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – İcra dosyalarını söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Dinleyin, dinleyin…

Yüzde 6,92 oranında geri geliyor, yüzde 6,92.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Doğru değil o rakam.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Yani aldığı kredinin ancak 100 lirasının 7 lirasını geri veriyor.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Doğru değil Sayın Bakan. İşte rakamlarla böyle oynuyorsunuz. Doğru değil.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bugün 2012… 2012…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Doğru değil o rakam.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – 2012; 236 milyon lira Yozgat kredi kullanıyor…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sizin işiniz rakamlara takla attırmaktı, şimdi vatandaşa takla attırıyorsunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – 236 milyon ve geriye dönüş oranı yüzde 98,43. Şimdi…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Yüzde 98 doğru bir rakam değil, geneli söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Doğru, çok doğru.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – 2003’ü, 2004’ü de söyleyin, ben burada çıkıp sizden özür dileyeceğim. Yüzde 98 yalan bir rakam.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, “fındık” dendi burada. Bakın, ne kadar ayıp bir şey! Ne kadar ayıp bir şey!

Ekonomi Bakanlığının…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Yüzde 98 yalan. Ben çıkıp sizden özür dileyeceğim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Ekonomi Bakanlığının Ticareti Serbest Ürünler Listesini alıp…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Samimiyseniz geneli söyleyin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – …ondan sonra buraya çıkıp “Türkiye şu ürünü, şu ürünü ithal ediyor.” dedikleri ne biliyor musunuz? Çoğu bunların gerçek dışı. Sadece listede ismi var ama fiiliyatta yok. Kaldı ki fiiliyatta da olabilir, Türkiye serbest ekonomi uygulanan bir ülke; ticaret yapılıyor, satacaksanız alacaksınız, bunun bir şeyi yok.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Belli işte, belli! Ondan sonra çıkıp kauçuğa sığınıyorsunuz ithalat niye fazla deyince.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bakın, şimdi, fındıkla ilgili dediler ki: “Amerika’dan Türkiye fındık ithal ediyor.” Burada söylendi. Değerli arkadaşlar, Türkiye 2011 yılında 230 bin ton iç fındık ihraç etmiş, 230 bin ton iç fındık. 1 milyar 820 milyon dolar bundan para kazanmış. Bu bir rekor, bunu da kaydedelim, 1 milyar 820 milyon dolar. Bunu yazın bir tarafa. Bunun içerisinde 40 ton evsafa uymadığı için iade edilmiş, 40 ton yani 230 bin ton ihraç etmişsiniz, 40 tonu evsafa uymadığı için ticari sebeple bir şekilde geri gelmiş. Şimdi, bunu ithalat diye “Türkiye Amerika’dan fındık ithal ediyor.” diye gelip burada söylüyorlar. Yani doğrusu ben hem üzülüyorum hem seviniyorum.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Diyarbakır Et Balığı anlat.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Patatese gel, mazota gel.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Üzülüyorum, Türkiye’nin gündeminin, Türkiye’nin siyasetçilerinin bir sektör hakkında bu kadar gayriciddi mülahazalarla değerlendirme yapması beni üzüyor…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Türkiye Ziraatçılar Derneğinin mülahazası bu, bizim değil.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - …Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Seviniyorum, iyi ki siz bu şekilde muhalefet yapıyorsunuz, bu şekilde de millet sizi görüyor. Burada da zaten başka bir söze hacet yok.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Millet sizi de görüyor.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sizi de görüyor.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Yaşıyor millet yaşıyor…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bunları siz söyledikten sonra milletimiz zaten bunları değerlendiriyor.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Hapse düşen çiftçi seni izliyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, burada Sırbistan’dan et ithalatı söylendi. Ne kadar ayıp bir şey biliyor musunuz?

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Niçin ayıp?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Çok ayıp.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Teşekkür belgesi var, gazetelerde yer aldı.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – İthal ettiniz, dışarıdan getirdiniz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Ben size söyleyeyim, bakın, sabredin, sabredin söyleyeyim.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Teşekkür mektubu basında yer aldı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; Sancak bölgesi Sancak Müslümanlarının ve Türklerin yaşadığı bölgedir, orada bir özerk bölge.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Oraya sığınma, Fransa’da mı öyle, Yeni Zelanda’da mı öyle?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sancak bölgesi… Oraya da geleceğim sabret bak. İddiayı ortaya attın, cevabını al.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Angus oradan mı geldi, Angus? Angusu nereden ithal ettiniz? Sırbistan’dan mı ithal ettiniz?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sancak bölgesinden Türk Kızılayı Pakistan’daki sel felaketine vermek üzere sadece 300 ton…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Teşekkür belgesi var.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sadece Müslüman yok.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Türk Kızılayı Sancak’taki Müslümanlardan, oradaki Türklerden, Boşnaklardan et almış, Pakistan’a vermiş. Olay bu.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sancak’ta Sırp dolu sadece Müslüman yok.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bize gelen bununla ilgili teşekkür mektubu. Diyor ki: “Siz, Sırbistan’dan Sırplardan et aldınız.” diye gelip burada söylüyorlar. Ne kadar ayıp bir şey.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Evet, aynen doğru.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – “Sırplar” demedim. Saptırma. Saptırma. Saptırma. Yakışmıyor. “Sırplar” demedim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Sizin milliyetçiliğiniz bu işte.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – “Sırbistan” dedim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Çakma milliyetçilik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Saptırma. Yalan söyleme!

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Angus ithal ediyorsunuz. Hayvancılık ülkesinde hayvan ithal ediyorsunuz, bir de konuşuyorsunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, bakın, saman ithalatı bir dakika… Bakın, geçen gün burada ana muhalefet partisinin liderine de bunu söylettiniz. Saman ithalatını şimdi size söyleyeyim…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Belgesi burada belgesi. Belgesi burada.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Sayın Bakan, haddini bil.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, 28,5 milyon ton Türkiye’nin saman üretimi var. 2012 yılı itibarıyla ben size ithalatı söylüyorum. Bak, ne ithal ettiğimi söyleyeceğim.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sen milliyetçiliğe kelime olarak bile alerjisi olan bir adamsın. Senden milliyetçilik mi öğreneceğiz biz!

ÖNDER MATLI (Bursa) – Arkadaşlar, dinleyelim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Söyleyeceğim bak.

Bulgaristan’dan 19 ton, Moldova’dan 20 ton, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 277 ton.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Doğruyu söylesin dinleyelim. Vallahi yalan söylüyor.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Yalan söylüyor, yalan!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bak, tamamı 316,9 ton. İyi dinleyin. 316 ton. Türkiye’nin saman ithalatı bu. 316 ton.

28,5 milyon ton üretimi var Türkiye’nin. 316 ton, bunun da 277’sini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden almış, iki kamyon Bulgaristan’dan, iki kamyon Moldova’dan.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Kaç para ödediniz?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – 32 bin dolar. 32 bin dolar karşılığı.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Bir haftada iki kere yanlış bilgi verdin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bir şey daha…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Ama doğruyu söyle Sayın Bakan!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bitmedi… Bitmedi…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Samanın kilosu ne kadar?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bir şey daha söyleyeceğim. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Mazotun litresi ne kadar?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Sabredin. Dinlemesini öğrenin. Bak ben sizi dinledim, siz de dinlemesini öğrenin. Edebinizle dinleyin. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler) Edebinizle dinleyin. Oradan o şekilde konuşmayın. Mahkemede hesaplaşırız.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Mahkemeler elinde. Onun için diyorsun mahkemede hesaplaşırız diye.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bakın, Türkiye 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla Hollanda, Macaristan, Lübnan, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan’a da 4.740 ton saman ihracatı yapmıştır.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Saman Türkiye’de 1 lira, 1… Süt ne kadar? Mazot ne kadar?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bakın, 316 ton ithal etmiş, 4.740 ton saman ihracatı yapmış. İthalata verdiği para 32 bin dolar, ihracattan da kazandığı para 766 bin 749 dolar.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Komisyonda farklı söylüyorsun, şeyde farklı söylüyorsun.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, dönüp dolaşıp “Türkiye saman ithal ediyor, Türkiye saman ithal ediyor.” dediğiniz olay bu. Ne kadar ayıp! (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ne kadar ayıp! Böyle bir şey olur mu ya?

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Saman kaç lira, kaç lira?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Yani sizin, Türkiye’nin tarım sektörüyle ilgili tasavvurunuz bu mu ya? Siz Türkiye’nin tarım sektörünü böyle mi geliştireceksiniz? Bu ufukla mı geliştireceksin?

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Bakan, yanlış bir şey mi söyledik? Yapmadınız mı!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Hepsi doğru.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Neyi doğru? Hepsini yanlış söylüyorsun.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Bu iktidarın en başarısız bakanı olarak konuşuyorsunuz.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – İstifa etmelisiniz, istifa.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Böyle çok iyi. Bu kısmı sevindirici. Bu kısmı bizim açımızdan siyasi olarak sevindirici ama millet adına üzücü.

Şimdi, bir şey söyleyeyim. “Fransa” diyorlar. Bakın, değerli arkadaşlar, Fransa geçtiğimiz hafta… Bu, şahsi bir şey. Bunu burada söylemek mecburiyetinde kaldığım için de üzgünüm.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Sayın Bakan, 10 kilo patates 1 kilo saman…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Söylememem gerekiyordu ama madem söylediniz, bunu da Türkiye’nin aleyhine bir durum olarak ortaya attınız, ona da cevap vereyim.

Geçtiğimiz hafta Fransa, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanına tarımsal başarılarından ötürü bir; iki…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Allah Allah! Ne kadar güzel! Hep öyle bu işler. Tabii, işlerine geliyor değil mi?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bak söyleyeceğim başarıları. Açıkladı orada, dinleyin.

İki: “G20 sürecine Meksika’daki…”

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Fransa seni zaten övüyorsa bir şey var demektir bunda.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Sizi çok seviyorlar! Türkiye’de tarımı bitirdiniz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sakin dinleyiniz. Lütfen…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – “…Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi’ne dünya gıda güvenliğiyle ilgili Türkiye’nin yapıcı kararları sebebiyle, kararlardaki etkin rolü sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’e tarım alanında şövalye liyakat nişanı verdi.” [AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve MHP sıralarından “Bravo”(!) sesleri]

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Fransa, dedelerine de öyle madalya veriyordu, dedelerine!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, bak, başarı bu.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Şövalye oluyorsunuz Türkiye’de haberiniz yok!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, bir dakika, niye başarı onu da söyleyeyim… Bak, ihracatı da söyleyeceğim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bravo, seni alkışlıyorum!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olunuz.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Zaten sorun orada. Fransızlar övüyor seni, tarıma Fransızsın! Sen Türkiye’ye Fransızsın!

ALİ ÖZ (Mersin) – Kaddafi’yle Esad da ödül vermişti size!

BAŞKAN – Lütfen sakin olunuz sayın milletvekilleri.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, bir dakika... Geldiler dediler ki burada: “Efendim, Türkiye Fransa’dan çok ithalat yapıyor, onun için verdiler.” Bak, bu da ayıp, bu da gerçek dışı, yalan! Bak, rakam burada. Söyleyeyim, sabredin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Bakan, o Fransızlar kapitülasyonlar için dedelerine de madalya veriyorlardı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Dinleyin, dinleyin.

ÖNDER MATLI (Bursa) – Rakamlara bakmıyorlar Bakanım.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Rakamlara bakın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bravo!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı 488 milyon dolar. Türkiye’nin Fransa’dan ithalatı 360 milyon dolar. Türkiye Fransa’ya net 128 milyon dolar dış ticaret, tarımda, fazlaya sahip. Peki, başarı neydi biliyor musunuz?

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Canlı hayvanlara gel, canlı hayvanlara!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, değerli kardeşlerim, Fransa…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Fransa’yı bırak da Çukurova çiftçisini bir anlatın Sayın Bakan.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – …sizin devri iktidarınızda, o dönemde, 2002 yılında dünyanın 5’inci büyük tarım ekonomisiydi, Avrupa’da 1’inciydi. Ama bizim devri iktidarımızda Türkiye Cumhuriyeti Fransa’nın önüne geçti, Avrupa’nın 1’incisi oldu, dünyanın 7’ncisi oldu. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Yalan bunlar. Şu rakamları bir söyler misiniz?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Fransa bunu biliyor. Fransa’nın “başarı” dediği şey bu. Fransa bunun için veriyor.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – OECD’ye göre ne kadar bizim desteğimiz?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Ha, şimdi, ben sizin sıkıntınızı anlıyorum. Siz neticede muhalefet yapacaksınız. Ha, biz de o zaman diyeceğiz ki…

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Ya, hele bir mazota gel, gübreye gel, ilaca gel!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Yani şöyle mi diyelim, ben onu demek istemiyorum: Yani muhalefettir, ne söylese yeridir. Böyle mi diyeceğiz? Hayır, böyle demek istemiyorum.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Bir madalya da biz verelim sana, ne olacak sanki!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Çünkü bunlar gerçek dışıdır. Söyledikleriniz, iddiaların hiçbirisi doğru değildir.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Çukurova’ya bir gitsene Sayın Bakan, orada da bir ödül versinler sana!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bizim bütün rakamlarımız TÜİK’in rakamlarıdır.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – İstediğin ile beraber gidelim seninle.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Hangi rakamı söylediysek diyoruz ki…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Yalanname, yalanname!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – “Bu rakamın kaynağı şudur.” TÜİK’se TÜİK…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Biz de aynı şeyi söylüyoruz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -  …Türkiye İhracatçılar Meclisi ise Türkiye İhracatçılar Meclisi, OECD ise OECD, FAO ise FAO. Hepsini biz söylüyoruz.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Hepsi birbirinden farklı.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Burnunuz uzadı Sayın Bakan, burnunuz!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, bir kardeşimiz dedi ki: “Efendim, bu paraları, bu zirai kredileri kime verdiniz?” Değerli kardeşim, 172 bin üreticiye, Türkiye sathında üretim yapan 172 bin üreticiye faizsiz kredi verildi.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Samimiysen bir listesini ver.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Onun listesi Ziraat Bankasının kayıtlarında.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Tamam, ver bir bakalım.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Belgeler orada. Hepsi, onların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Kaçma, kaçma!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup bankadan kredi almaya ehil ise Ziraat Bankası da buna veriyor. Bakın, hangisinin ne…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Çiftçi hariç herkese verdin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) -  Büyükbaş besicilik 28.536 kişi, büyükbaş yetiştiricilik 32.315 kişi, süt sığırcılığı 119 kişi, küçükbaş yetiştiriciliği 145 kişi…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Burnunuz uzadı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ  sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Eker.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan…

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Sayın Bakan, konulara da Fransız kalmışsınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bir dakika…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan…

BAŞKAN - Bir dakikanızı rica edeceğim sayın milletvekilleri, lütfen…

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Uluslararası Sergiler Bürosu EXPO Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales’e Başkanlıkça “Hoş geldiniz.” denilmesi

BAŞKAN - Uluslararası Sergiler Bürosu EXPO Genel Sekreteri  Sayın Vicente Gonzalez Loscertales Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar)

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

 GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S.Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S.Sayısı: 362) (Devam)                                         

A) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Devam)

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

C) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (Devam)

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Devam)

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

H) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (Devam)

1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

I) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (Devam)

1) Gümrük Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

İ) REKABET KURUMU (Devam)

1) Rekabet Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Rekabet Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN - Şimdi, buyurunuz Sayın Demiröz.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, Sayın Bakan tekrarlarla, mesnetsiz iddialarla konuştuklarımızı ifade etti. Bu konuda sataşma var, söz istiyorum.

ÖNDER MATLI (Bursa) – İsim zikretmedi ki!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Bakan farklı bir fikir söyledi.

BAŞKAN – Sayın Demiröz, buyurunuz, iki dakika içinde düzeltiniz efendim.

AHMET YENİ (Samsun) – Neyi düzeltecek?

BAŞKAN – Öğreneceğiz efendim, neyi düzelteceğini beyan etti.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan buraya, kürsüye çıktığı zaman, her zaman kelimelerle, rakamlarla oynayarak cevap vermeye çalışıyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Onlar gerçek rakamlar, gerçek!

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Biz ne söyledik? Bizim söylediğimiz, mazotla ilgiliydi, lütfen ona cevap versin.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Resmî rakamlar...

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Biz ne söyledik? Tarım Kanunu’yla ilgili söyledik, 2006’da çıkardınız. Bugün 27 milyar borcunuz var çiftçiye. Bunlara niçin cevap vermiyorsunuz Sayın Bakan? Hep başka taraflara çekiyorsunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Kredi, kredi!

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) –  Samanı ithal etmediniz mi? 491 milyon TL samana para ödemediniz mi? Arkadaşlar…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Kredi!

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Faiz var.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Ne faizi var?

Bankalarla övünüyorsunuz. Bankalara, lütfen…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Yüzde 98’i geri ödeniyor, kredi.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Sayın Bakan Fransa’da şövalye ödülü almış, kutluyoruz, takip ediyoruz. Ben diyorum ki Sayın Bakana: O zaman, gelin hep beraber Karacabey’de, Gemlik’te, Niğde’de sizinle beraber, çiftçilerimizle beraber olalım. Pamuğu soralım, zeytini soralım…

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Onlar da ödül verdiler.

ÖNDER MATLI (Bursa) – Onlarlayız, Karacabey’deyiz.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – …buğdayı soralım, hepsini soralım, beraber orada bunları gezerek yapalım.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Seçimle soruyoruz, seçimle.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Bankalarla ilgili söylüyoruz Sayın Bakan. Bankaya çiftçi yatırım yapmak için gitmiyor arkadaşlar, bankaya çiftçi borcunu kapatmak için gidiyor. Daha önceki dönemlerde 30 milyon olan borçları 39 milyara çıktı. Bu mudur?

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Siz hiç Karacabey’e gittiniz mi?

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Veya hangi noktada bununla ilgili…

AHMET YENİ (Samsun) – Ödüyorlar, vadesi gelince tıkır tıkır ödüyorlar.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Kim ödüyor?

AHMET YENİ (Samsun) – Hepsi ödüyor, yüzde 98’i ödüyor, haberin yok!

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Gel o zaman beraber gidelim arkadaşım.

AHMET YENİ (Samsun) – Hiçbir problem yok, hepsi ödeme yapıyor.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Şu anda Karacabey köylerinde, 10-13 tane ova köyünde 47 kişi jandarma tarafından aranıyor. Köylüler kahveye çıkmıyor.

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Karacabey’e gittin mi, Karacabey’e?

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) –  Lütfen, bu konularla ilgili konularda…

İSMAİL KAŞDEMİR (Çanakkale) – Hiç gittin mi oraya?

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Gelin beraber gezelim.

AHMET YENİ (Samsun) – Hepsi ödemesini yapıyor Ziraat Bankasına.

İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) – Çiftçiyi bu şekilde kandırmaya hakkınız yok. Görünen köy orada. Lütfen, gelin bizimle beraber gezelim gücünüz yetiyorsa, varsa durumunuz.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sayın Durmaz, sizi dinleyeyim. Ne için istiyorsunuz?

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Efendim, Sayın Bakan bizim ifade ettiğimiz rakamların gerçeği yansıtmadığını, soyut olaylar üzerinden değerlendirme yaptığımızı yani yalan söylediğimizi, yanlış söylediğimizi ima etti.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Ben “Yalan.” demedim.

BAŞKAN – Buyurun.

Yani öyle demediniz ama düzeltme istiyor.

Buyurunuz Sayın Durmaz. (MHP sıralarından alkışlar)

2.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Sayın Başkan, konuşmamda da ifade etmiştim, Sayın Bakan ne zaman bu kürsüye çıksa rakamlara takla attırıyor, rakamlarla oynuyor ama son dönemde AKP klasiği hâline geldi, vatandaşa da takla attırıyorlar.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Rakamlar gerçek, devletin resmî rakamları. Oynayan sizsiniz!

SADİR DURMAZ (Devamla) – Bakın, ben söyleyeceğim. Burada tutanaklar var. Sayın Bakan, müsteşarınız “Yüzde 3,7” diyor, siz “Yüzde 2,2” diyorsunuz, TÜİK diyor ki: “Yüzde 1’e ulaşamadınız.” Niye yalan söylüyorsunuz! Yalan söylüyorsunuz! (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Hiç biri doğru değil!

SADİR DURMAZ (Devamla) – Yüreğiniz yetiyorsa, samimiyseniz, herhangi bir ilin, herhangi bir ilçesini, köyünü seçelim, beraber gidelim. Çiftçi size mi inanıyor, bana mı inanıyor!

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Biz her gün köydeyiz!

SADİR DURMAZ (Devamla) – Mahkemeleri elinize almışsınız, burada bizi mahkemelerle tehdit ediyorsunuz. Aleyhinize bir yazı yazdım, 4 bin lira tazminata mahkûm oldum.

Buradan itiraf ediyorsunuz, itirafınız şudur: Biz mahkemelere veririz, size tazminat ödettiririz. İstediğini yap! Hodri meydan! (MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Mahkemeler senin ama hüküm Cenab-ı Allah’ındır. Yalan söyleyerek çiftçiyi mahvettiniz. Çıktığınız her platformda yalan yanlış bilgilerle çiftçiyi kandırıyorsunuz. Çiftçi bugün haciz ve borç kıskacında, hapiste yatan dünya kadar çiftçi var. “Krediler yükselmiş” krediler yükselse ne olur ya! Kredinin yükselmesi iyi bir şey mi? Kredinin yükselmesi yatırıma gidiyorsa, yatırıma dönüşüyorsa iyi bir şeydir ama bu kredilerle borcun faizini ancak ödüyor. “Traktör satışları artmış, Sigortacılık Kanunu’nu getirmişsin.” Yüzde kaçını sigortaladın sen büyükbaşların? Yüzde 3. Peki, toplam tarımsal alanların ne kadarını sigortaladın? Yüzde 4,5. Yani övündüğün, her çıktığında söylediğin şey bu. (MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

Sayın Bakan, sen cumhuriyet tarihinin en başarısız Tarım Bakanısın ama Diyarbakır kontenjanından burada duruyorsun!

Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Hesabını vereceksiniz!

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Durmaz.

Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in verdiği bazı bilgilere ve fındık üreticisinin 2004 yılında meydana gelen don afetinden kaynaklanan alacağının hâlen ödenmediğine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, 60’ıncı maddeye göre kısa bir söz talebim var efendim.

Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, dağıtmış olduğu metinde bütçeden tarımsal desteklemelere ilişkin rakamları veriyor. Ancak bu yılki tablonun bugüne kadar olan tablolardan önemli bir farkı var. Tarım sektörüne bütçeden yapılan desteklemeler daima millî gelire oranıyla ölçülür, öyle kıyaslanır. 2002’yle ile yapılan kıyaslamada ilk kez bu yıl, Sayın Bakan, millî gelire oran ölçüsünü bir kenara bırakmış durumda, onu kullanmıyor. Bunun nedeni, 2012 yılı tarımsal destekleme ödemeleri, 2002 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin ilerisinde değil yerinde saymış gözüküyor.

Bir ikinci konu, bütçenin faiz harcamalarını bir kenara bırakırsak, kalan faiz dışı harcamalar içerisinde tarımsal destekleme harcamalarının payı nedir diye bakarsak 2002 yılında bu payın oranı yüzde 2,75; 2012 yılında yüzde 2,44. Yani geriye gitmiş durumda.

Bir de şunu ilave ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 2004 yılında fındık üreticisinin yaşadığı bir don afeti oldu. Bu afetten dolayı üreticinin 2004 yılından bu yana 169 milyon Türk liralık alacağı bekliyor. Ben bunu önceki bütçelerde sordum “Devlet bunu gasbetti.” dedim. “Sayın Bakan veya Hükûmet bu alacağı gasbetmiştir. Tekrar söylüyorum, çok ağır bir iddiada bulunuyorum. Sayın Bakandan şöyle bir cevap bekliyorum: “Devlet, vatandaşın, üreticinin alacağını gasbetmez, devlet borcunu öder.” Bu cevabı Sayın Bakan verebilecek mi acaba, bekliyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

Buyurunuz Sayın Eker, siz açıklamak istiyordunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Sataşmadan dolayı.

BAŞKAN – Evet biliyorum.

Buyurunuz.

V.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in, Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz önce buraya çıkan muhalefet partilerinden bir milletvekili hakarette bulundu, sataşmada bulundu, benim yalan söylediğimi iddia etti. Benim söylediğim hiçbir şey yalan değildir.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Doğru değil.

İDRİS YILDIZ (Ordu) – Yanlış nedir?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Burada söylediğim bütün bilgilerin kaynağı vardır.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Benim söylediklerim de doğru.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Eğer zahmet edip gidip OECD’nin 2012 yılında yayınladığı Türkiye’yle ilgili tarım raporuna bakarsanız…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Doğru okudum. Okudum akşam raporu.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – …kaynağın, tarım sektörüne Türkiye'de verilen desteklerin millî gelire oranının ne olduğunu orada görürsünüz.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Okudum akşam.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Şimdi, bunları…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Senin müsteşarın farklı şey söylüyor, tutanaktan söylüyorum. Bu Meclis tutanağı, Meclis.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bak, yüzde 2,18 yani yuvarlak rakamıyla yüzde 2,2. Biz milletimize hiçbir zaman yalan söylemedik.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Hep söylüyorsunuz.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Müsteşar niye “yüzde 3,7” diyor?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Milletimiz, bunun için her seçimde de oylarımızı arttırdı. Siz de her seferinde soyut iddialarda bulunuyorsunuz, milletin karşısına bu şekilde çıkıyorsunuz. Bunun hesabını, muhasebesini millet yapıyor.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Doğru söylemiyorsunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – “Yalancı” sözünü size iade ediyorum.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Ben de size iade ediyorum. Doğruyu söylemiyorsunuz. Belgesi burada.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Ben öyle bir şey söylemedim. Siz hakaret ettiniz, ben sizi mahkemeye verdim. Eğer o davayı kazanırsam parayı Türk milleti adına…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sucuk dağıt.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – “Afyon sucuğu dağıtacağım...”

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Yok… Yok… Madem benim Diyarbakır kontenjanından bakan olduğumu söyledi, Diyarbakır’da otistik çocuklarla mücadele eden, onların sorunlarıyla ilgili bir dernek var, Otizmle Mücadele Derneği var -daha önce de oraya…- o derneğe bağışta bulunacağım.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Helal parandan ver.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) – Bunu da huzurlarınızda arz ediyorum.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Eker.

Sayın Hamzaçebi, buyurunuz.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in OECD desteğiyle ilgili ifadelerine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bu sorduğum konulara tekrar girmeyeceğim, onlara yanıt vermedi Sayın Bakan ancak şu OECD desteği rakamını açıklamakta yarar var.

Sayın Bakan diyor ki: “Biz, bir kısım tarımsal ürünlerin ithalinde vergi koyduk.” Vergi var, öteden beri vergi var. Bazı tarım ürünlerini ithal ederseniz vergi ödersiniz. “Bu vergi de üreticiye destektir.” diyor. O OECD rakamı içerisindeki destekler bunlardır, yüzde 2,2’lik desteğin içinde bunlardır. Bugüne kadar bu rakamı Hükûmet kullanmıyordu. Ne zaman ki bütçe destekleri kötüye gitti, şimdi OECD rakamlarına sarıldılar. Üreticiyi bununla avutmaya çalışıyorlar.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Orada şap hastalığından da bahsediyor, niye demiyorsun?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Rakamlar karın da doyurmuyor.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Verimliliğin düştüğünden bahsediyor OECD raporunda.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Bakın, burada, 109’uncu sayfa.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Biz de okuduk Sayın Bakan, biz de okuduk.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – 109’uncu sayfa.

BAŞKAN - Şimdi, Hükûmet adına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay konuşacaktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ya, biz de okuduk, biz de okuduk.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – 109’uncu sayfa…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Efendim, öyle değil. Köye gidelim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – OECD’ye değil köye gidelim, gel, köye, Erdemli’ye gidelim.

BAŞKAN – Lütfen sessiz olalım. Şimdi, Kültür Bakanlığının…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ne zaman Meclise gelsen karıştırıyorsun, bu nasıl bir şey?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Eker…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Tahammüllü olacaksınız ya.

BAŞKAN – Lütfen… Şimdi, kürsüde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay var.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bakan, muhalefete tahammüllü olacaksınız, ayıptır.

BAŞKAN – Şimdi onu dinleyiniz. Yeni bir bahse geçiyoruz.

III.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

 GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/698) (S. Sayısı: 361) (Devam)

2.- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 1/649, 3/1003) (S. Sayısı: 362) (Devam)

A) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Devam)

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

B) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

C) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

Ç) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (Devam)

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Devam)

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

E) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

F) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Devam)

1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

G) TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI (Devam)

1) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

H) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (Devam)

1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

I) GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (Devam)

1) Gümrük Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

İ) REKABET KURUMU (Devam)

1) Rekabet Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

2) Rekabet Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – Buyurunuz efendim.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyesi arkadaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bütün bu bütçe görüşmeleri süreci içinde Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarım ve Parlamentoda bir grup arkadaşım önemli bir mesai sarf ediyorlar. Emek verip bütçemizle ilgili konuları irdeleyen ve bu konuda konuşma, okuma, fikirlerini söyleme lütfunda bulunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, benim notlarıma göre, 11 arkadaşım -kişisel konuşan bir arkadaşım da dâhil olmak üzere- Bakanlığımızın bütçesi üzerinde görüşlerini söylediler. 3 arkadaşım, belki bazı bilgi eksiklerinden kaynaklanan, belki bazıları da siyasi konumlarından kaynaklanan eleştirilerde bulundular. Elbette eleştiride bulunmak çok doğal bir haktır ve biz de yapıcı eleştirilerden her zaman yararlanmaya çalışıyoruz.

Ama bu kısa süre içinde, izin verirseniz, birkaç konuya öncelikle        -bütçeye girmeden önce- değinmek istiyorum. Biraz önce, burada, Sayın Loscertales -Uluslararası Sergiler Bürosunun Sayın Genel Sekreteri- geldi ve Parlamentomuzu selamladı. Türkiye'nin önünde önemli bir hedefi var ve biz, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elbette İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve bütün sivil ve resmî örgütleriyle bu hedefe ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz çünkü Türkiye'nin önüne bir büyük proje koyduk. 2013 yılının kasım ayında Paris’te karar verilecek ve geçen sefer Milano karşısında kaybettiğimiz yarışı, inşallah, bu kez kaybetmemeye çalışacağız ve böylece, eğer 2013’ün Kasımında yapılan yarıştan başarıyla çıkarsak Türkiye dünyaya bir bölgesini, bir destinasyonunu çok özel olarak tanıtma imkânını bulacak.

Ben Şanghay EXPO’sunun açılışına katılmıştım. Şanghay EXPO’ya 50 milyondan fazla ziyaretçi geldi. Eğer İzmir de 2020 EXPO’sunun yarışından başarılı çıkabilirse, sanıyorum sadece İzmir için değil, Ege Bölgesi için, hatta giderek Türkiye'nin tamamı için çok önemli bir tanıtım fırsatını elde etmiş olacağız. Bu alanda, bütün siyasi ayrımların ötesinde büyük bir iş birliği içinde çalışıyoruz.

Şimdi, önümüzde bir başka yakın hedef var. Orada bir başka değerlendirmede öne çıktık; Eskişehir, 2013 yılında, hemen önümüzdeki yılın mart ayının nevruzunda başlayacak ve Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak. Türk Dünyası Kültür Başkenti geçen yıl Astana’ydı, Kazakistan’ın başkenti. Açılışına katılmıştım. Son derece görkemli gösterilerle dolu bir kültür yılı oldu. 2013 yılının Martından başlayıp kasım ayına kadar, bu kez Eskişehir’i bütün Türk dünyasının ilgi odağı hâline getirmeye, hem Türkiye’de daha fazla bilinir hâle getirmeye hem de dünyaya tanıtmaya, bir yandan Eskişehir’in turizm, kültür altyapısını geliştirirken bir yandan da Türk dünyası arasındaki kültür alışverişini çoğaltmaya çalışacağız.

Türk dünyası arasındaki kültür alışverişinden söz ederken bugün müstesna bir şahsiyeti de minnetle ve rahmetle anmak istiyorum. Bugün sabah on bir toplantısına ucu ucuna yetişebildim ben çünkü Bilkent Otel’de hâlen bir toplantı devam ediyor, Bilkent Üniversitesinin katkılarıyla. Azerbaycan’ın Devlet Başkanı -1993-2003 arasındaki Değerli Devlet Başkanı- Sayın Haydar Aliyev’in dünkü tarih itibarıyla ebediyete intikalinin 9’uncu yılını idrak ettik ve bugün, onun döneminde Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının kültür alanındaki gelişmeleri konusunda bir sempozyum düzenliyoruz.

Sayın Aliyev –tarih bilgim beni yanıltmıyorsa- 1994’te bu kürsüden konuşurken -milletimizin ve Parlamentomuzun misafiri olarak- “İki devletiz ama bir milletiz.” sözünü ilk defa ifade etmişti. Bu söz, bir anlamda bir atasözü gibi, bir veciz söz olarak hepimizin hafızasına nakşedildi. Gerçekten, bizim bir yandan Avrupa Birliği doğrultusunda bir hedefimiz var, coğrafi olarak Orta Doğu’yla büyük yakınlıklarımız var ama tarihen Türk dünyasının bu derin ummanına girdiğiniz zaman, nasıl büyük bir medeniyetin ve nasıl büyük bir tarih kökünün içinden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve bizim bu anlayışımızı en fazla teşvik eden, en veciz biçimde ifade eden isimlerden bir tanesi Sayın Aliyev olmuştu. Bugün kendisini bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bir değerli arkadaşım da 12 Eylül döneminde yaşadığımız acılardan söz etti. Bugünkü tarih galiba, basının da yazdığına göre, 17 yaşında bir çocuğun yaşının büyütülerek ve herhangi bir tıbbi özel inceleme yapılmaksızın bir anlamda 12 Eylül tuzağını kuranlar ve ülkeyi o tuzağa düşürenler tarafından katledildiği günün yıl dönümü. Ülkemizin bir talihsiz döneminin, bir tuzak döneminin, iç politikadan, dış politikadan, ekonomik politikadan kaynaklanan bir tuzak döneminin bedelini ne yazık ki bu ülkenin o dönem sağ-sol gibi ayrımlara, yapay ayrımlara sürüklenen yoksul çocukları ödediler. Onların hepsini de Allah’tan mağfiret dileyerek anıyorum ve hem geçmişte yaşadığımız darbelerin müsebbiplerini hem de her dönem darbe tahrikçisi, şakşakçısı, teşvikçisi, yardakçısı olanları lanetle bu kürsüden işaretlemek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız elbette birtakım eleştirel şeyler söylediler ama ben de size birtakım metinler dağıtmaya çalıştım. O metinlerin çok derinine bile girmeksizin yüzeyinden baktığınız zaman, son yıllarda yaptıklarımızın –ki, ben sadece bir yılın değil, geriye doğru beş yılın sorumluluğunu taşıyorum- muhasebesi bu metinlerde açıkça gözüküyor. Mesela, bizim bütçe sunumu kitabımızın kapağında bir levha var, bir çini levha. Bu, Bursa Yenişehir Sinan Paşa Camisi kapısından çalınarak İngiltere’ye götürülmüş bulunan dört yüz elli yıllık bir müstesna İznik çinisi, gerçek, müstesna bir İznik çinisi. Bunu, arkadaşlarımızın gayretleriyle, bunu ve buna benzer birçok örneği… Geçen hafta, Urfa’dan götürülmüş bulunan bir mozaiği geri getirdiğimiz gibi ya da Antalya Müzesi’nden, Perge’den götürülmüş bulunan bir heykel yarısını Başbakanımızın uçağına alarak getirmiş olduğu gibi ya da Troya Hazinelerinin bir parçasını alıp Amerika’dan bir müzeden getirmiş olduğumuz gibi nice eseri ülkemize yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Ama, üzüntüyle söylüyorum bunu, büyük bir övünçle söylemiyorum, geçmiş yıllarda, geçmiş yıllarda derken de, bizden önceki on yıldan, bizden önceki yirmi yıldan söz etmiyorum, bizden önceki yüz elli yıldan söz ediyorum, ne yazık ki geçmiş yüz, yüz elli yıl içinde dünya müzeciliğin değerini, arkeolojinin değerini, tarihin değerini, toprağın altındaki nice varlığının değerini bilirken, biz “Bu taştan bizde çok var, kefere alsın götürsün, ne olur” anlayışıyla bunları ziyan etmişiz. Şimdi, bir fermana, bir belgeye dayanıyorsa, onları istemek konusunda uluslararası mevzuat önümüzü tıkıyor henüz, çünkü dünya bence Batılıların kendi müzelerini korumak için yaptıkları bir mevzuatla henüz yol alıyor, daha bir ortak evrensel mevzuat, daha insanî bir mevzuat henüz oluşmuş değil. O yüzden “şimdilik” diyorum, ama bunun dışında hiçbir belgeye dayanmayan, çalıntı olduğu açıkça belli olan ne varsa, ister bir cami mihrabı olsun, ister bir lahit kapağı olsun, ister Romalılardan kalmış olsun, ister Selçukilerden kalmış olsun, ister Urartulardan, ister Osmanlılardan kalmış olsun, bunların hepsini alıp getirmeye çalışıyoruz son zamanlarda. Ve yine biraz iftiharla söylemek istiyorum, geçmiş yıllarda çok büyük bedeller bu konularda sarf edilirken, son yıllarda, biraz da Yaradan’ın yardımıyla, biraz da belki bizim Bakanlığımızın bütçesinin imkânlarının çok geniş olmadığını bilen birçok hamiyetli yurttaşımızın veya dünya yurttaşının yardımlarıyla bunları hemen hemen hiçbir büyük maddi kaynak ayırmaksızın ülkemize kazandırmaya, getirmeye çalışıyoruz.

Bunun dışında, bir başka kitapçık var elimde. Bu kitabın bir de arka sayfasında, evet, Dünya Turizm Örgütünün Bakanlığımıza bu yıl için, bundan önceki çalışmalar dolayısıyla vermiş olduğu bir belgenin fotokopisi var. Bu da, Avrupa’da, Portekiz’de yapılan bir değerlendirme sonucunda ekim ayının başında bir ödüllendirme yapıldı. Dünyadaki turizm kuruluşları, dünyada turizm alanında çalışan resmî, özel kuruluşların hepsi derecelendirmeye tabi tutuldu. Bu evrensel bir yarışma. “Avrupa’nın en iyi turizm örgütü” sıfatı Kültür ve Turizm Bakanlığına verildi. Bu, milletimize verilmiş bulunan bir armağandır. Bu, hükûmetimizin, benim Bakanlığımın şahsında Türk milletinin ve Türkiye’nin kazanmış olduğu bir armağandır, onu da size iftiharla sunmak istiyorum değerli arkadaşlarım.

Burada bazı arkadaşlarım Türkiye turizminin rakam olarak büyüdüğünü ama ne nitelik olarak ne de zenginlik olarak çok büyümediğini söylediler. Doğru değil. Belki daha da zenginlik olarak büyümesi, daha da çeşitlenmesi, elbette daha uzun mevsimlere yayılması gerekiyor, bu eleştirileri kabul ederim ama “Türkiye sadece dünyadaki yoksullara servis yapıyor. Türkiye’ye varlıklı çevreler gelmiyor, Türkiye’ye kültürlü çevreler gelmiyor.” iddiası doğru bir iddia değildir. Türkiye’ye kültürlü çevreler geliyor ki Türkiye’nin müzeleri son yıllarda dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Örneğin, bizim İstanbul Arkeoloji Müzemiz de, Gaziantep Zeugma Müzemiz de, yine uluslararası önemli kanaat sitelerinden, İnternet ortamındaki, dijital ortamdaki kanaat sitelerinden mükemmellik ödülleri almaya başladılar. Bunlar, Türkiye’nin dünya tarafından dikkatle izlendiğini ve dünya tarafından doğru değerlendirildiğini gösteriyor.

Şimdi, Türkiye’nin turizm gelirleri konusunda bir yeni hesaplama yöntemi ihtiyacı içinde olduğumuzu ben defaatle söylüyorum. Plan ve Bütçe Komisyonunda söyledim, burada da tekrar etmek isterim. Bu benim şahsi kanaatim de değil, öteki kamusal birimler de böyle bir ihtiyacı tespit ettiler ve 2013’ün Ocağından itibaren bu yeni yöntemlere gideceğiz çünkü şu ana kadar Türkiye'nin turizm gelirleri oldukça eskimiş bir yöntemle yapılıyor değerli arkadaşlarım. Yılda 4 kez sınır kapılarında anketör genç arkadaşlarımızın eline bir anket formu veriliyor ve “Kaç paraya Türkiye’ye geldin?” diye soruluyor. Onlar da sadece tura verdikleri fiyatı yazıyorlar ama onun dışında aldıkları hediyelik eşyayı, yediklerini, içtiklerini, gezdiklerini ek bir kalem olarak yazmıyorlar. Zaten elimizde bilgiler var ve TÜİK’in bu yolda yakınmaları var, biraz sosyal sınıfı yüksek olan kültürlü ya da varlıklı çevrelere o anketörler gittiği zaman, anketörler onlardan bir yanıt alamıyor, kendi sosyal seviyelerine göre bir grup arkadaştan bilgi alıyorlar ve TÜİK’in bulduğu ve açıkladığı 23 milyar dolar “olsa olsa hesabıyla” hesaplanan asgari gelirdir.

Maliye Bakanımız da defaatle söyledi, tekrar etmek istiyorum: Bütçe kalemlerindeki “Net hata ve noksan” payında 11 milyar dolar vardı geçen yıl, asgari yarısının turizm geliri olduğu ekonomi yöneticileri tarafından ifade ediliyor. Şu andaki yöntemlerle marinalar hesaba katılmıyor, VIP’ler, CIP’ler hesaba katılmıyor. Uluslararası taşıma şirketlerinin rasyosundan yüzde 40 turizm geliri aktarılıyor, hâlbuki bu hesapların yüzde 50’lerin üzerinde olduğunu bugün herkes kabul ediyor.

Şimdi, bu yeni hesaplama yöntemleriyle 2013’ten itibaren yola çıkacağız ve geriye doğru bir projeksiyon yapacağız. O zaman Türkiye'nin turizm gelirlerinin 25 değil, 26, 27, 28 civarında bir yerde olduğu resmî rakamlarla ortaya çıkacak. Bunu şunu için söylüyorum: Bizim topyekûn bir öz güven ihtiyacımız var ve öz güvenimizi haklı olduğumuz konularda karartacak olan birtakım kara propagandalara teslim olmamamız gerekiyor.

Türkiye büyük bir turizm ülkesi. Bakın, biz 2000’li yıllarda hem gelenlerde hem gelirlerde 15’lerin gerisindeyken şu anda gelenler itibarıyla İngiltere’yi geçtik, 6’ncı sıradayız. Gelir itibarıyla Çin’i 3’e bölerek hesapladıkları için bazen 11’lerde gösteriliyoruz, hâlbuki Çin’i tek parça olarak hesapladığınız zaman 9’uncu sıradayız. Yani, dünyada şu anda hem gelen itibarıyla hem gelir itibarıyla Türkiye turizmde ilk 10’a girmiş vaziyette.

Şimdi, bu başarı. Milletimizin başarı öykülerine ihtiyacı var. Türkiye’nin 40 milyondan fazla gencecik, 30 yaşın altında nüfusu var. Bu genç insanlar… Türkiye bir alanda başarılıysa bence onu teslim edelim. İnsanımızın öz güvene, insanımızın geleceğe umutla bakmaya ihtiyacı var. Çünkü, gelecek umut üzerinden kuruluyor, gelecek korku üzerinden, karalama üzerinden, kötüleme üzerinden değil umut üzerinden…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günay.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) – İktidar umutları gerçek yapmaya çalışacak, muhalefet de toplumun korkularını değil yeni umutlarını yeşertmeye çalışacak. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı…(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Yazıcı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 mali bütçe kanunu dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bütçesi çerçevesinde Bakanlığımın çalışmaları ve geleceğe yönelik projelerini sizlere takdim etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, 3 milyonu aşkın müteşebbisimizin 1 trilyon dolar üzerinde mal ve hizmet ürettiği ülkemizde, 380 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi, 75 milyon insanımızın mal ve hizmetlerden yararlanması ve sınırlarımızda her yıl milyonlarca insan, araç ve ürün çıkışı olmakta. İşte bu alanların tamamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekibimizle birlikte, büyük bir hassasiyet içerisinde hizmet üreterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben, bu bağlamda, elbette ki söylenecek çok şey var ama, daha çok projelerimizi bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli milletvekilleri, gerçekten, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışmalarını gerçekleştirme doğrultusunda çok yeni projeleri hayata geçirmektedir. Bunlardan söz etmek istiyorum:

Bu projelerden bir tanesi, yeni, özet beyan uygulaması, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ticaret erbabımız bu uygulama sayesinde muazzam bir zaman tasarrufu ve maliyet tasarrufu sağlamıştır. Bunu hatırlatmak istiyorum.

Bir diğer projemiz, Türkiye artık Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmuş bir ülke. 1 Aralık 2012 tarihinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uyguladığı ortak transit sisteme Türkiye dâhil oldu ve uygulamaya geçti. Nedir bu sistem? Bu sistem şu: Örneğin, Londra’dan yola çıkan bir tırın varış yerine kadar geçeceği güzergâhlarda hiçbir gümrüğe ayrıca beyanda bulunma ihtiyacı duymadan tek beyanla varış yerine erişimini sağlamak. Gene Konya’dan yola çıkan bir tırın Londra ya da Paris’e tek beyannameyle varışını sağlamak. Dolayısıyla bu projeyi de değerlendirdiğimizde, maliyet ve zaman tasarrufunu dikkate aldığımızda, toplamda, Türkiye’de müteşebbislerimizin yıllık 100 milyon avronun üzerinde bir tasarruf sağladıklarını göreceksiniz.

Değerli milletvekilleri, “onaylanmış kişi statüsü”nü bir proje olarak devreye koyduk. Bu, gerçekten gümrük işlemleri bakımından son derece önemli bir proje ve onaylanmış kişi statüsüne sahip müteşebbislerimiz, gerçekten tüm gümrük uygulamalarını mavi hattan gerçekleştirmek suretiyle çok seri bir şekilde ürünlerini pazarlarına eriştirebilmektedirler ve Türkiye’de bu statüye sahip 1.410 tane kişi, tacir bulunmaktadır.

Demin burada konuşmalarda söz edildi, henüz uygulamaya geçilmediğinden bahsedildi; o proje de şu: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü. Bu uygulama zaten dünyada çok yaygın değil ama Türkiye dünyadaki uygulamalarını dikkate aldığımızda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü inşallah bu ayın 27’sinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bir lansmanla kamuoyuna takdim edeceğiz. Türkiye’de 27 Aralık tarihinden itibaren, özellikle yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasını devreye sokmak suretiyle, bu statüye sahip tacirlerimiz, dış ticaret işlemlerini, ihracat işlemlerini kendi iş yerlerinde, fabrikalarında gerçekleştirmek suretiyle gümrük işlemlerine hız kazandırmış olacağız.

Değerli milletvekilleri, gümrüklerde dünya ülkeleriyle iş birliği içerisindeyiz. 57 ülkeyle gümrük alanında idari yardım anlaşması imzaladık, bunlardan 40 tanesi de Meclisten geçti, yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bunun da ötesinde, İpek Yolu, gerçekten dünya ticaretini dikkate aldığımızda çok önemli güzergâhlardan bir tanesi ve Türkiye, 2008 yılında İpek Yolu güzergâhındaki ülkelerin gümrük idareleriyle başlattığı yıllık toplantıları sürdürüyor ve bu toplantıların 5’incisini bu sene yine Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu projenin amacı, bu güzergâhta yer alan ülkelerin gümrük idarelerinin uygulamalarını aynı düzeye getirmek, mevzuat birlikteliğini sağlamak, uygulama entegrasyonunu gerçekleştirmek. Bu konuda da Kervansaray Projemiz bu çalışmamamızın somut uygulamalarından bir tanesi.

Diğer bir projemiz, Tek Pencere sistemin Türkiye gümrüklerini geçirmektir. Nedir Tek Pencere sistemi? O da şu: Ticaret yapan arkadaşlarımız bilirler, gümrüklerden mal ve ürünlerinizi geçirirken birçok  kamu kuruluşlarıyla muhatap olmak durumundasınız ve bu uygulama zaman kaybına yol açmaktadır. Tek Pencere uygulamasında bütün bu prosedürler bir yerden iletilecek, bir yerden toplanacak, sonuç oradan alınmak suretiyle büyük bir zaman tasarrufu sağlanacaktır.

Gümrük laboratuvarlarını modernize ettik. Elbette ki, Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerin sağlık kontrolünü ve denetimini yapmak bakımından son derece teknolojik imkânlarla donatılmış laboratuarlara ihtiyaç var. Bunları modernize ettik, bölge laboratuarlarına dönüştürdük, çok değişik yerlere dağılmış işlevsel olmayan bu uygulamaya son verdik ve modern laboratuarlarla daha etkin sonuçlar almaya başlamış bulunuyoruz.

Değerli milletvekilleri, Ticaret Kanunu uygulamaya geçti. İhracat alanını açayım biraz daha. Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçtiği günden bu yana, Bakanlığımın çıkarmakla yükümlü olduğu ikincil düzenlemelerin yüzde 80’i tamamlanmış, yayımlanmış, bunlardan birkaç tane yönetmelik… Bir tanesi Bakanlar Kurulunca çıkarılacak, o da hazırlanmış, önümüzdeki hafta Başbakanlığa sunulacak, inşallah süremiz dolmadan onu da çıkarmış olacağız.

Türk tacirleri, işletmeleri, genel kurullarını artık elektronik ortamda icra ediyorlar.

Yine ticaret alanında çok önemli projelerimizden bir tanesi, burada konuşmacı arkadaşlarımdan birisi temas etti, değindi “MERSİS Projesi hayata geçirilmedi.” dedi, şayet sorsaydı, tabii ki Bakanlığımdaki arkadaşlarım MERSİS Projesi’yle alakalı çok detaylı bilgi verirlerdi.

MERSİS şu: Merkezî sicil kayıt sistemi. Bunun çok önemli bölümü bu yıl sonunda tamamlanmış olacak. Ticaret sicil müdürlükleri tamamen bu sistem üzerinden işlem ve süreçlerini yönlendirmeye, gerçekleştirmeye başlayacaklar ama bu proje çok geniş kapsamlı, sadece tacirleri falan değil, meslek kuruluşlarını, odaları, sendikaları, hatta apartman kapıcılığını da bünyesine alacak kapsamda bir proje. Bunun tamamı da inşallah, 2013 yılı sonunda bitecek. Ama bu proje, Türkiye'nin en önemli veritabanlarına sahip. MERNİS, HKS ve TAKBİS projelerinden sonra 4’üncü önemli veri tabanlı proje. İnşallah bunun da önemli bir kısmını bu sene sonunda tamamlamış olacağız.

Değerli milletvekilleri, kooperatifçilikle alakalı olarak burada konuşan milletvekili arkadaşım kısaca söz etti Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Bu, dünyada ilk ve bu sene Birleşmiş Milletlerin kooperatif yılı ilan ettiği bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’nin kooperatifçilikle alakalı eylem planı ve strateji belgesini onaylamış olması başlı başına özgün faaliyetlerden bir tanesi. Elbette ki, bu proje ve eylem kapsamında önemli hedeflerimiz, önemli etkinliklerimiz var, devam ediyor.

Hal Kanunu’nu uygulamaya koyduk 1 Ocak 2012’de.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Ama çok kötü sonuçları var Sayın Bakanım.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hayır. Bakın, Türkiye’nin en yoğun şekilde kayıt dışılığın devam ettiği bir alanı yeniden düzenliyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Doğru ama çok kötü sonuçları var.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Devamla) – Bugünkü rakam itibarıyla 74 milyar TL’lik bir alan meyve ve sebze alanı.

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Alan doğru da düzenleme eksik.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Devamla) – Hal Kanunu’nu yürürlüğe koyduk, hal kayıt sisteminde aksama var, doğru. İnşallah ürün kimliği ve diğer aparatları da devreye sokmak suretiyle bu alanda yaşanan, bize aktarılan aksaklıkları gidererek bu alanı kayıt altına alacağız. Dolayısıyla, bunun gerçekleşmesi hâlinde hem üretici hem tüketici hem tüccar elbette ki kayıtlı bir vaziyette hizmet alacak, hizmetlerini sürdürecek, tüketecek ve bunun sonucu olarak da ekonomimiz güç kazanmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın önemli faaliyet alanlarından birisi de tüketicinin korunması. Gerçekten, bu alana ilişkin olarak da Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımla birlikte ve elbette ki üniversitelerimizin de katkılarıyla çok önemli, etkin bir çalışma sürdürüyoruz. Tasarımızı hazırladık, taslağımız tartışılıyor, inşallah yakın zamanda onu Meclise taşıyacağız. Yine bu alana ilişkin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ithal ettiğimiz ürünlerin, tüketicinin sağlığı ve güvenliği bakımından denetimlerini sadece piyasada değil, gümrük girişlerinde de yapmaya başlayacağız, böyle bir uygulama içerisindeyiz.

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımızla alakalı, bana göre, burada Hükûmetimize söylenecek fazla bir söz bulunmadığı kanısındayım. Yani 2002 yılıyla bugünü kıyasladığımızda, 2002 yılında yüzde 57 oranında bir faizle esnaf ve sanatkârımız toplam 157 milyon TL kredi kullanırken, bugün faiz oranı yüzde 5, yüzde 6,5 ve total kullandığı kredinin toplamı 6,6 milyar TL ve bu sene faiz desteği olarak da bütçeye 513 milyon TL ödenek koymuş bulunuyoruz.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Başkan ve üyelerine, eleştirileriyle, önerileriyle katkı veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yazıcı.

Aleyhinde Adana Milletvekili Muharrem Varlı. (MHP sıralarından alkışlar)

Buyurunuz Sayın Varlı.

MUHARREM VARLI (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beşinci turun aleyhinde şahsım adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Burada bir muhalefet milletvekili olarak değil, gerçekten çiftçilikle uğraşan, ekip diken, ektiğinin biçtiğinin karşılığını alamayan, hayvancılıkla uğraşan, hayvancılığı neredeyse terk etme noktasına gelen bir arkadaşınız olarak, yani yüreği yanan bir insan olarak konuşuyorum. Onun için, söyleyeceklerimi lütfen muhalefet milletvekiliymiş gibi değerlendirmeyin, Türkiye'de yaşayan çiftçilerimizin sıkıntılarını dile getiren bir insan olarak değerlendirirseniz memnun olurum.

Arkadaşlar, Nasrettin Hoca damdan düşmüş, “Haydi doktora götürelim.” demişler. Demiş ki “Ya yok, ne doktoru, bana bir tane damdan düşen getirin.” Şimdi, ben damdan düşen bir insanım. Sayın Bakan da damdan düşen insanları çok fazla bilmediği için, görmediği için bu ülkedeki çiftçilerin sıkıntıları bitmiş gibi,her şey tükenmiş gibi, hiçbir sıkıntıları kalmamış gibi burada çıkıyor, o kadar güzel rakamlarla insanlarımızı hâlâ uyutmaya devam ediyor. Sayın Bakan, bu ülkenin çiftçilerinin hâlâ çok büyük problemleri var, bu ülkenin çiftçileri artık topraklarını ekmekten vazgeçer hâle geldiler. Çiftçilerimiz yeterince destek bulamadıkları için, ürettiklerini dışarıya satamadıkları için benim size bir teklifim var: Gelin, çiftçilerimizi ihraç edelim Avrupa’ya, Amerika’ya da hep beraber kurtulalım, siz de kurtulun biz de kurtulalım; bu ülkeyi çiftçinin derdinden de kurtarmış olalım.

Bakınız, pamuk üreticileri, mısır üreticileri, buğday üreticileri, hepsi sıkıntı içerisinde. İçinizde, biliyorum, pamuk üreten arkadaşlarım da var, AKP milletvekilleri içerisinde de var, buğday üreten, mısır üreten arkadaşlarımız var. Yahu “Pamuk üretip de para kazanıyorum.” diyebilen var mı?

Desteklerden bahsediyorsunuz, dünyadaki gelişmiş ülkelerin desteklerinin kaçta kaçını veriyorsunuz siz? Gelin, dünyadaki gelişmiş ülkelerin, Avrupa’daki ülkelerin vermiş olduğu desteği bu çiftçiye verelim, bakın bu çiftçimiz Avrupa’ya, Amerika’ya pamuk satıyor mu, satmıyor mu o zaman bir görelim. Ama biz şu anda dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı hâline geldik. Dünyanın en fazla pamuk üreten ülkelerinden birisiyken, dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı bir ülke hâline geldik.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten mısır geçen yılki fiyatın altında gitti bu sene, buğday geçen yılki fiyatın altında gitti bu sene ama mazot fiyatlarına bakıyorsunuz, alimallah! 2002’le karşılaştırıyorsunuz, 2002’den bu yana mazot fiyatları yüzde 400, yüzde 500 arttı, haberiniz var mı bundan? Ama mısır fiyatları belki yüzde 50’yi bile bulmadı, buğday fiyatları belki yüzde 50’yi bile bulmadı artışı. Pamuk ise 2002 fiyatlarıyla aynı seviyede hâlâ. Yahu, insan biraz bunları anlatırken, burada gelip rakamlardan bahsederken geçmişe şöyle bir bakar ama Sayın Bakan damdan düşmediği için bunları bilemez. Ben, damdan düşen bir arkadaşınızım. Ah, ah, yüreğim yanıyor benim, yüreğim! Mazot alamıyoruz, gübre alamıyoruz. Gübre fiyatlarına bakalım, ne kadar zamlandı biliyor musunuz 2002’le bugünkü rakamlar arasında? O da yüzde 400’e, yüzde 500’e varan rakamlarla zamlandı ama pamuk aynı yerinde sayıyor, mısır üreticisi geçen yılkı fiyatın altında mısırını satıyor, buğday üreticisi geçen yılki fiyatın altında buğdayını satıyor. Yazıktır, günahtır, Allah’tan korkun biraz ya!

Hep diyorlar ki: “Önerileriniz nedir? Ne yapmamız lazım? Niye önerilerden bahsetmiyorsunuz?” Ha, sizin için çok bir faydası yok bunun ama yine de söyleyeceğim, kayıtlara geçsin, belki ufkunuz açılır diye söylüyorum.

Sayın Bakan, tahılda KDV oranı yüzde 1, lüks eşyada, makyaj malzemesinde, altında, gümüşte KDV’yi sıfırladınız. Gübrede KDV hâlâ yüzde 18. Gelin gübredeki yüzde 18 KDV oranını sıfırlayalım, bu çiftçiye katkı sağlayalım; bu bir.

İki: Gelişmiş ülkelerden bahsediyorsunuz. Gelişmiş ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde tarımsal mazot 1,7 lira ile 1,8 lira arasında. Gelin “mavi mazot” diye, “ucuz mazot” diye söz verdiğiniz mazotu ucuzlatalım, 1,7 lira ile 1,8 lira seviyesine getirelim, çiftçiye katkı sağlamış olalım. O zaman bakın bakalım bu çiftçi kâr ediyor mu etmiyor mu?

Prim desteklerinden bahsediyorsunuz. Gelin, prim desteklerini de Avrupa seviyesine, Amerika seviyesine çekelim. O zaman bizim çiftçimiz Avrupa çiftçisinden daha iyi, bizim çiftçimiz Amerikan çiftçisinden daha iyi üretiyor mu, daha çok satıyor mu, onu hep beraber görelim. Ama bunu yapmaya niyetiniz yok. Yapmaya niyetiniz olmadığı gibi de hâlâ rakamlarla insanlarımızı aldatmaya ve kandırmaya çalışıyorsunuz. Allah’tan korkun.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Varlı.

Sayın milletvekilleri, şimdi soru-cevap bölümüne geçiyoruz. Süre yirmi dakikadır, on dakikasını sorulara ayıracağım. Bir dakikayla sınırlıdır soru sorma süresi.

Sayın Korkmaz…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Sayın Tarım Bakanına sorum. Belki de “tarım ürünleri ithalatından sorumlu Bakana” demem daha doğru olacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye, Çin’den fasulye, kayısı, sarımsak, İtalya’dan ıspanak, ABD’den fındık, Güney Afrika’dan mandalina, Şili’den üzüm, İran’dan karpuz, İtalya ve Şili’den elma ithal ediyor. Birleşmiş Milletlerin verdiği bu bilgileri fındığını satamayan Karadenizli kardeşim, kayısısına pazar bulamayan Malatyalı ve Iğdırlı vatandaşım, elmasını satamadığı için buzhanede çürüten Ispartalı hemşehrim bilsin istedim.

Bu ürünler, değerli milletvekilleri, üretimde ülke olarak 1’inci olduğumuz ürünler. Bunları değerlendirip çiftçimizin emeğinin karşılığını vermek yerine, âdeta onları cezalandırmak için ithalat yapıyoruz. “Tarımı şaha kaldırdık.” diyen Sayın Bakana şaha kaldırmak ile tepesinin üstüne dikmek arasında dağlar kadar fark olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Korkmaz.

Sayın Erdoğan…

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sorularım Sayın Tarım Bakanına: Sayın Bakan, ben Muğla Milletvekiliyim. Şu an yöremizde zeytin hasadı devam etmektedir. Zeytinyağı fiyatları üreticinin elinde 3-4 lira aralığına kadar düşmüştür. Üretici bu fiyatlarla ürününü toplayacak yarıcı bile bulamamaktadır. Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili bir çalışmanız var mıdır?

Yöremizdeki seracılık faaliyeti tarım faaliyeti midir, sanayi faaliyeti midir Sayın Tarım Bakanı? Seracılarımızın kullandığı elektrik niçin tarım tarifesi yerine sanayi  tarifesinden ücretlendirilmektedir?

Bu yıl üretici narını 15-35 kuruş aralığında sattı. Portakal fiyatları şu anda 30-50 kuruş aralığında. Güzlük domates fiyatları da ortalama 25-30 kuruş idi. Bu fiyatlar üretim maliyetlerini kurtarmamaktadır. Bu gidişe dur demeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Erdoğan.

Sayın Yüceer…

CANDAN YÜCEER (Tekirdağ) – Teşekkür ediyorum  Sayın Başkan.

Sayın Mehdi Eker’e sorum: Tekirdağ Hayrabolu’nun Emiryakup köyünde yaşayan ve geçimini tarım ve hayvancılık yaparak kazanan köylüler, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliğinin ABD’den gebe düve getireceğini duymuş, yurttaşlarımız gebe düve almak için de başvuruda bulunmuşlardır. Hayvanları alabilmek için de bankadan 150.000 lira kredi çekmişlerdir. Köylülere hayvanların ağırlıkları ve verecekleri süt miktarının çok fazla olacağı, aksi takdirde hayvanları geri alacakları vadedilmiştir. Gelen düvelerin yirmi bir gün karantinada bekletilmesi gerekirken, hayvanlar hastalanıp ölmeye başlayınca, karantina süresi beklenmeden köylülere hayvanları teslim edilmiştir. Teslim edilen hayvanların ne ağırlık ne de cins olarak vadedilen düvelerle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığı, hemen her gün hayvanları hastalıktan ölen köylüler ilçe tarım müdürlüğüne başvurarak inceleme talebinde bulunmuşlardır ama birtakım tehditlerle karşılaşan köylüler tehdit nedeniyle haklarını aramaktan bile korkar hâle gelmişlerdir.

Sayın Bakan, yurt dışından gelen hasta düveler gümrükten nasıl geçmiştir? Bakanlığınız, Hayrabolu Emiryakup köyündeki köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için bir girişimde bulunacak mıdır? Köylülere hayvanları ve paraları geri verilecek midir? Türkiye’de süt birlikleri aracılığıyla hayvan almak için başvuran ve aldıkları hayvanı hastalıklı çıkan kaç köylü vardır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yüceer.

Sayın Öz…

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Tarım Bakanına benim de sorum: Sayın Bakan, 5996 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi gereğince takviye edici gıdalar ve özel tıbbi amaçlı diyet gıdalarının üretimi, ithalatı, ihracatı ve kontrolüne ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Ancak, piyasada gıda takviye edici ürünler değişik tanıtımlarla obezite tedavisinde kullanılmakta ve zaman zaman ölümle sonuçlanan vakalar olmakta, tanı da ancak otopsiyle konmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için “farmasötik şekil” adı verilen ürünlerin ruhsatlandırılmasını Sağlık Bakanlığına devretmeyi düşünüyor musunuz? Bu devri engelleyen bir baskı var mıdır? Bu ürünlerin ilaç takip sistemine kaydını neden yapmıyorsunuz? Bu ürünlerin piyasada her yerden temini yerine eczanelerde satılması ile imha ve toplanmasının daha doğru olacağı fikrine katılıyor musunuz?

İkinci bir sorum: Suriye’yle yaşadığımız olumsuz ortamdan Mersin tarımı ciddi derecede etkilenmiştir, çiftçiler mağdur olmuştur ve üretici fiyatları çok düşmüştür. Bu durumu da gözeterek çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasını düşünüyor musunuz?

9 Kasım 2012’de Erdemli’de yaşanan sel felaketiyle yapılan tespit sonucunda ne kadar tarımsal hasar tespit edilmiştir? Çiftçilere ne kadar yardım yaptınız?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.

Sayın Çınar…

EMİN ÇINAR (Kastamonu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Benim sorum da Tarım Bakanına: Tarımı geliştirme amaçlı TARGEL’i kurdunuz ve buradaki personelin köylerde çalışacağını defaten açıkladınız. Kastamonu’da 87 TARGEL personeli mevcuttur. Resmî görevlendirme olmamasına rağmen çoğu il merkezlerinde görevlidir. Bu personeller taşıt görevlendirme emriyle ilçe görevlendirmelerine gitmektedirler. Bu yaklaşım doğru mudur?

TARGEL personelinin bir kısmı 2011 yılında yapılan atamalarda kadro almış, bir kısmı gün farkıyla kadro alamamıştır, sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Sözleşmeli çalışanlara kadro vermeyi düşünüyor musunuz?

Geçen yıl Kastamonu’da yaşanan don olayından dolayı il merkezinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 3.000 çiftçinin 2.000’i borç erteleme dilekçesi vermiştir. Bazı ilçelerimizdeki raporlar hububat olarak tutulurken, bazı ilçelerimizde ve il merkezinde tüm ürünler “Dondan etkilenmiştir.” diye tutulan raporlardan dolayı 500’den fazla çiftçimizin yem bitkisi destekleri yüzde 30 ve yüzde 40 oranında kesintiye uğramaktadır. Çiftçinin bu yanlış…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çınar.

Sayın yılmaz…

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Türkiye tarımının can damarı Çukurova bölgesinde her geçen gün uygulanan yanlış politikalar sonucu ölmek üzere olan tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması sağlanmalıdır. Adana ve Çukurova bölgesinde bitkisel ve hayvansal üretimde uzmanlaşmayı ve entansif üretimi ön plana alan yeni politikalar uygulamayı düşünüyor musunuz?

Sayın Bakan, biraz önce Urfa MHP İl Başkanım aradı. Harran, Akçakale ve Siverekli çiftçilerle beraber izliyor, sizi izleyince kendi sıkıntılarını bana aktarmamı ilettiler. 2009 ve 2010 yılında Urfa’da verilen destekler faiziyle birlikte geri isteniyor. Çiftçilerin bunu ödeme şansı hiçbir şekilde yok, çok mağdur durumdalar, bununla ilgili görüşünüz nedir?

Yine, buğday desteklerinde Urfa olmak üzere 27.000 çiftçinin desteklenmeleri ödenmemiş, çiftçi mağdur, bunu ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz.

Sayın Demiröz…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Tarım Bakanına sormak istiyorum: Zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin bölgeler itibarıyla girdi maliyetlerindeki artışlar, destekleme primlerinin yetersizliği ve piyasa koşulları düşünüldüğünde üreticinin emeğinin karşılığını almadığını görmekteyiz. Örneğin, 2010-2011-2012 yılları Bursa zeytin üreticileri için çok zor yıllar olmuştur. Gemlik, İznik ve Orhangazi’de 2010 yılında afetle ilgili 3.100 zeytinci üreticinin zararlarının bir dilimi hâla ödenmemiştir. Sayın Bakan ne zaman ödeyeceksiniz?

İkinci sorum: Bütçe konuşmasında söz verdiğiniz TARGEL atamaları ne zaman yapılacak, hangi oranlarda alınacak?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demiröz.

Sayın Kaplan…

MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Benimde sorum Sayın Mehdi Eker’e. Türkiye de son yıllarda, Sayın Bakanım, hızlı bir sanayileşme sürecinde ve bu sanayileşmeyle beraber OSB’ler organize edilirken, sanayi bölgelerinde bir yapılanma yapılırken sizin katkınız var mı diye merak ediyorum. Doğrusu, neden merak ediyorum: Trakya’da Ergene Havzası Türkiye’de birinci sınıf tarım arazisi ama Çorlu, Çerkezköy, Malkara’da OSB’ler kurarak bölgenin tarımını etkilediniz; Kocaeli’de, Gebze’de, Sakarya’da, tekrar Gediz Ovası’nda, Çaldağı’nda nikel ararken… Merak ettiğim bir şey var: Bakanlık sanayiyle ilgili yerleri oluştururken, tahsis ederken, planlama yaparken, siz, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak “Bu bölge tarıma uygundur, verimlidir, burada sanayi oluşmasın.” diye bir fikir beyan ediyor musunuz?

2’nci sorum: Gebze Organize Sanayi Bölgesinin, küçük sanayinin hemen altında, arıtma yapılmadan derelere deşarj yapıldığını biliyoruz. Bu bölgede, son süreçte, Kirazpınar Mahallesi sakinlerinin 8-10 tane büyükbaş hayvanı telef olmuştur. Bununla ilgili…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.

Sayın Yıldız…

İDRİS YILDIZ (Ordu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, fındık ihracatından geçen yıl 1 milyar 800 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını ve serbest piyasada satıldığını söylediniz. Bu yıl 5,40 dolardan satıyoruz geçen yıl 8 dolardan sattığımız fındığı ve yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyon dolar döviz girdisi olacak. 600 milyon dolar döviz kaybımızı, devletin milletin kaybını nasıl karşılayacaksınız? Vicdanen bunun sorumluluğunu nasıl üstleneceksiniz?

Fındığı desteklemediğiniz için…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İDRİS YILDIZ (Ordu) – Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

Sayın Yeniçeri’ye söz vereceğim bir dakika.

Buyurun Sayın Yeniçeri.

Son olarak.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adalet herkese hakkını vermektir. Kültür ve Turizm Bakanı Günay’a, ülkemizden kaçırılan tarihî eserlerin geri getirilmesinde gösterdiği gayretler için öncelikle teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Türkiye’den yağmalanarak yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerle ilgili olarak açılan dava sayısı nedir? Kaçırılan eserleri geri getirmek için yapılan harcamaların miktarı nedir? Türkiye’de yazma eserlerin envanteri çıkarılmış mıdır? Yazma eserlerin fotokopi ya da dijitalleştirme çalışmaları yapılmakta mıdır? Yazma eserleri Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine çevirmek için yapılan herhangi bir faaliyet var mıdır?

Tarım Bakanı milliyetçilikten söz ettiğinden kendisine tarım bakımından milliyetçiliğin ne anlama geldiğini de söylemek isterim. Türk köylüsünün, hayvan yetiştiricisinin ve çiftçisinin hakkını yabancı köylülere ve çiftçilere yedirmemeye milliyetçilik denir Sayın Bakan. (MHP sıralarından alkışlar) Siz, hayvan ülkesi Türkiye’de hayvan, meyve ülkesi Türkiye’de meyve, tarım ülkesi Türkiye’de saman ithal eden bir bakan olarak tarihe geçtiniz, size sorum yok.

Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yeniçeri.

Evet, şimdi Sayın Bakan, Sayın Eker, en çok soru size… Sonra, bir kısa süre de size vereceğim Sayın Günay.

Önce size, buyurunuz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Tamam, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Türkiye’de tarım arazilerinin artık işlenmediği, köylünün çiftçiliği bıraktığı iddia edildi. Tabii değerli arkadaşlar bu doğru değil, bunun gerçeği şu: Doğrudur, Türkiye’de tarım arazilerinin aşırı derecede bölünmesi, atomize olmasından ötürü çok küçük parsellere sahip olanlar artık bunu ekonomik olarak işletemiyor. Bu bir sorundur, Türkiye’nin sorunudur ve bu sorun 1926 yılındaki Medeni Kanun’dan beri gelen, biriken, gelişen bir sorundur.

Şimdi, biz buna birtakım tedbirler aldık, bu tedbirlerin bir kısmı uygulanıyor, yine bizim hükûmetimiz aldı bu tedbirleri. Bundan sonraki süreçte de siz de eğer bu konuda gerçekten bundan muzdaripseniz ve bunun düzeltilmesini istiyorsanız, biz buraya kanun tasarısını getirdiğimizde buna destek verirsiniz ve sizin desteğinizle biz Türkiye’nin bu sorununu çözeriz. Böylece, Türkiye’de, aslında kullanılabilir, ekilebilir ama işletilmeyen, şu anda çok küçük parçalara bölünmüş olmasından ötürü işletilmeyen arazilerin de işlenmesi imkân dahiline gelecek.

İthalatla ilgili pamuktan başlayıp sonra diğer ürünlerle ilgili arkadaşlarımızın bazı görüşleri, ifadeleri oldu.

Şimdi, değerli arkadaşlar, Türkiye 2002 yılında 988 bin ton lif pamuk üretiyor, 549 bin ton da ithalat yapıyor, 79 bin ton ihracat yapıyor, pamuğa dayalı tekstil ihracatı da 4,5 milyar dolar. Şimdi bunları bileceğiz. Şimdi, ikide birde böyle hani söylendiğinde, konuyu bilmeyenler bunu gerçekte çok farklı bir şekilde algılayabiliyor. Arkadaşlarımın yine iyi niyetle bunu sorduğunu varsayıyorum, öyle kabul ediyorum ve buna onun için bir açıklama getiriyorum.

2011 yılında Türkiye 1 milyon ton lif pamuk üretmiş yani 2002’ye göre daha fazla lif pamuk üretmiş; ithalatı 612 bin tona çıkmış, 70 küsur bin ton artmış; ihracatı 106 bin tona çıkmış ama Türkiye’nin pamuğa dayalı tekstil ihracatı 4,5 milyar dolardan 11 milyar 451 milyon dolara çıkmış.

Şimdi, Türkiye’nin tekstil ihtiyacı, tekstil ihracatı, tekstil ham madde ihtiyacı artmış. Türkiye’nin bütün bu ihtiyaca paralel olarak bütün diğer ürünlerle birlikte bunu aynı şekilde artırma imkânı yok çünkü Türkiye’nin alanı belli. Türkiye’nin alanında, sonuçta, aynı alanda mısır da yetişiyor, pamuk da yetişiyor, ayçiçeği de yetişiyor, buğday da yetişiyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin sulanabilir alanlarının miktarı artırılmadığı sürece mutlaka bunlardan bir tanesinde bir farklılık olacak.

Türkiye 2002 yılında 2,2 milyon ton mısır üretiyordu, bugün 4,6 milyon ton mısır üretiyor yani alanın bir kısmı doğal olarak oraya gitti. Dünya fiyatları izleniyor, takip ediliyor, üretici de bu dünya fiyatları paralelinde buna göre ürün tercihini, ekiliş tercihini yapıyor ve değerlendirmesini yapıyor. Yani böyle hani işte “Pamuk öldü, yetmiyor.” falan filan öyle değil, Türkiye yine bu kadar pamuk üretiyor ama bir şartla; tekstil ihracatı o kadar büyüdü ki Türkiye’nin, dolayısıyla bunun hepsini karşılayacak ham maddenin hepsi Türkiye’de üretilmiyor, bunun bir kısmını ithal ediyor.

İkinci husus şu: Bakın, pamukta bizim gerçekte verdiğimiz destek çok önemli bir destektir yani işletme maliyetinin önemli bir kısmını biz destek olarak ödüyoruz pamuk üretiminde.

Şimdi, değerli arkadaşlar, üçüncü husus şu: Türkiye'nin ithalatından bahsedildi. Bakın, ben demin size fındıktaki hikâyeyi anlattım yani evsafına uygun olmadığı gerekçesiyle 40 ton sınırdan geri geliyor. Türkiye'nin ihraç ettiği fındık, bunu biz ithalat olarak değerlendiriyoruz burada. E, bu doğru değil.

Şimdi, diğer ürünlerle ilgili olarak da ben size söyleyeyim: Türkiye'nin tarım ürünleri ithalat ve ihracatı. İşte, Türkiye net ithalatçıdır falan filan, bu doğru değil arkadaşlar. Ham madde… Bakın ben size söyleyeceğim şimdi kalemleri ve sizler de bunu bu şekilde değerlendirin. İşlenmemiş kösele, deri ve kürk 409 milyon dolar. Bu, tarımda görünüyor.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sorulara gel Sayın Bakan.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Ham kauçuk… Kauçuğu tarım sektörü mü kullanıyor? Hayır, lastik sanayisi kullanıyor. Türkiye eskiden kauçuk üretiyordu da şimdi üretmekten vaz mı geçti? Hayır. Eskiden beri Türkiye kauçuğu ithal ediyor. 1 milyar 650 milyon dolar, bu da tarımda görünüyor.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Bakan, şu sorulara cevap verin. Şu sorulara bir gelin, sorulara.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Türkiye'nin sanayisi büyüdü arkadaşlar, sanayisi. Sanayisi büyüyünce, ekonomisi büyüyünce bu ham maddeleri Türkiye ithal etmek durumunda çünkü Türkiye ham kauçuk üretmiyor.

Şimdi, mantar, odun ve kereste 605 milyon dolar.

SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Sayın Bakan, bir sorulara gelsek…

BAŞKAN – Sayın Eker, son üç dakikayı Sayın Günay’a vermem lazım ama… Bütün soruların hepsini nasıl yapacağız?

MEHMET GÜNAL (Antalya) – O öyle yapar hep Sayın Başkan, o hep öyle yapar. Konuşur, konuşur sonunda süreyi bitirir yani.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – 2 bakan daha var.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Sayın Başkan, cevap veriyorum. Evet, cevap veriyorum yani. Bir sürü soru soruldu.

BAŞKAN - Buyurun, peki. Ama süremizi daha kullanmak zorundayız.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Kâğıt hamuru ve kullanılmış kâğıt 603 milyon dolar. Dokuma elyafı ve bunların artıkları 3,3 milyar dolar. Şimdi, Türkiye'nin tarım ithalatının 6,6 milyar doları bu saydığım ham maddeler. Bunu çıkarın, Türkiye, gıdada ve diğer tarım ürünlerinde 3,5 milyar dolardan daha fazla net ihracatçıdır. Türkiye, gıda açısından dışa bağımlı değil; 75 milyon insanını besliyor, 31-32 milyon turistin karnını doyuruyor, üstüne, 15,4 milyar dolar gıda maddesi ihraç ediyor. Ama bu ham maddeler sanayinin kullandığı ham maddeler ve Türkiye sanayi için, ihracat için bunları vermek zorunda. Dolayısıyla, işin tarım ithalatıyla, ihracatıyla ilgili kısmı bu.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Tarımdaki cari açığı söyleyin, kabul edelim.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Değerli arkadaşlar, fındıkla ilgili “fındık üretimi” dedi arkadaşımız, 600 milyon dolar zarar… Arkadaş, böyle bir şey yok.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Süt kaç para?

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Bakın, 2011’de Türkiye'nin üretimi 430 bin tondu, 2012’de 660 bin ton.

İDRİS YILDIZ (Ordu) - Rekolteyi Tanrı veriyor ama bizim de devlet olarak bunu kontrol etmemiz lazım. Geçen sene 8 dolardan sattık fındığı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Şimdi, biz, fındığa alan bazlı destek ödedik, alan bazlı destek üç sene ödedik, yılda 700 milyon lira ortalama ödedik. Önümüzdeki üç yıl için de her sene yine aynı oranda, üstelik 2013, 2014’te artırmak suretiyle -2013, 2014 için- biz alan bazlı destek ödemesine fındık üreticilerine devam ediyoruz, bu da kilogram başına 1 liradan daha fazla bir destek yapıyor. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu.

İDRİS YILDIZ (Ordu) – Sayın Bakan, geçen sene 8 dolardan sattığımız fındığı 5,40 dolardan satıyoruz şu anda. 600 milyon dolar devletin kaybı var, üreticinin kaybı var.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, afet ne oldu afet? Sayın Bakan, fındık afetini sorduk, fındık afetini.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Sayın Başkan, devam edebilir miyim?

BAŞKAN – Sayın Eker, lütfen…

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Zeytinyağıyla ilgili İlhan Bey’in söylediği bir şey var. Zeytinyağı primleriyle ilgili aralığın 3’üncü haftasında 30 milyon TL olarak toplam zeytinyağı priminde ödeme olacak. Biz, yıl sonu itibarıyla 7,5 milyar liranın üzerinde tarım sektörüne doğrudan destek ödemesi yapacağız. Bizim diğer desteklerimiz OECD’nin, vesairenin söylediği, -uluslararası kriterlere göre söyledik- Türkiye'nin millî bütçesinden çiftçiye nakit destek olarak ödediğimiz para 7,5 milyar liranın üzerinde, önümüzdeki sene öngördüğümüz bütçede 9 milyar Türk lirası. Ama, bunun içerisinde diğer destekler, sübvansiyonlar, fiyat destekleri, vesaire bunlar yok. Dolayısıyla, bunları da hesaba kattığımız zaman… Ki bunlar da destektir, çünkü hazineden çıkıyor.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Orhangazi’deki zeytin afetini sordum.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Dolayısıyla, siz bunlara “Hayır, bunlar destek değildir.” diyemezsiniz, böyle bir şey yok. Biz bunu söylüyoruz. İlave olarak da bunlar var.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Eker.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Diğer sorulara da yazılı cevap vereceğim.

BAŞKAN – Peki, süreniz bitti.

Şimdi…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Afet, afet… Sayın Bakan, fındık alacağını söylemediniz, alacağını.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen sakin olalım.

İki dakika Sayın Günay size söz vereceğim, iki dakika da Sayın Yazıcı size süre vereceğim.

Buyurunuz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Sayın Yeniçeri’ye bu nazik teşekkürü için ben de hassaten mukabele ediyorum.

Bizim dönemimizde, 2007’den bu yana benim görev yaptığım dönemde 3.500’den fazla, Türkiye’ye, yasa dışı yollarla çıkarılmış olan eser geri döndü. Bu rakam 2003-2007 arasında 1.000’in altındadır, 800 civarındadır, Ondan önceki on yılda da yine 1.000’in altındadır. Yani biz bu son dönemde, beş yılda; geride bıraktığımız on beş yılda getirilen eserden daha fazlasını ülkemize getirdik demin söylediğim çeşitli manevi yardımlar sayesinde ama hemen hemen bir ciddi kalem olarak hiçbir sarfiyatımız olmadı yani bunlar için özel bir ödeme yapmadık, özel bir avukat tutmadık, özel bir dava açmadık, tamamen Türkiye’nin elindeki diplomatik imkânları dikkatli ve kararlı kullanarak bu eserlerin ülkemize dönüşünü sağlamaya çalışıyoruz. Açtığımız yeni dava yok, o yüzden yeni masraf yok ama geçmiş yıllarda yüksek ücretlerle açılmış davalar var, onları da dikkatle takip ediyoruz ama çok sayıda hâlâ ülkeye gelmesi gereken eserimiz var; birincisi bu.

İkincisi: Yazma eserler konusunda biz fiziki mekânları Süleymaniye Kütüphanesini büyüterek, -Doğumevini çıkararak- Darüşşifayı Süleymaniye Kütüphanesine dâhil ederek, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesini Yazma Eserlere çevirerek misli misline artırmaya çalışıyoruz ama tabii yazma eserler konusunda daha fazlasını yapmak gerekiyor.

Dijital ortama çok büyük oranda geçtik, kataloglama çalışmalarımız var; onları da ciddi biçimde hızlandırıyoruz ve 2013 içinde envanter, kataloglama ve dijitale kaydetme konusunda yazma eserlerde çok büyük mesafeler kaydedeceğiz.

Kalan süre içinde bir noktaya ayrıca, izin verirseniz, değinmek istiyorum. Genel sorular sırasında bir değerli arkadaşım, Sayın Önder, İzmir’de bir tiyatro topluluğunun Gogol oynadığı için cezalandırıldığını söyledi. Ben mahkeme kararını getirttirdim. Mahkeme kararında herhangi bir tiyatro oyununa en küçük bir atıf yok. Sokakta yapılmış bir gösteri, sokakta yapılmış gösteride bir grup genç halkı askere gitmemeye teşvik ve tahrik ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmışlar beş ay.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sokakta tiyatro oynadıkları için mi?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Konak’ta sokakta, halka açık mekânda, kamuya açık mekânda… Cezalandırılmışlar, burada mahkeme kararı; tiyatro, Gogol, oyun bir tek satır geçmiyor, bakın, burada, elimde resmî belge.

PERVİN BULDAN (Iğdır) – Sokakta da oynanır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Tiyatro oynadıkları için.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Efendim? “Tiyatro oyunundan ötürü.” demiyor, halkı askerlik hizmetinden soğutmaya dönük ve… Mahkeme “Tiyatro oynadıklarından dolayı.” demiyor, slogan attıkları…

ADİL KURT (Hakkâri) – Sayın Bakan, “sokak tiyatrosu” diye bir kavram var.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Onu ben biliyorum kardeşim! Yani tiyatro tabii sokakta da oynanır ama tiyatrodan dolayı değil, orada yaptıkları propagandadan ötürü beş ay… Ve mahkeme bu cezayı ertelemiş. Mahkeme bu cezayı açıklamamış…

ADİL KURT (Hakkâri) – Oyun sergilemişler, ondan dolayı da ceza almışlar.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – …cezayı, hükmü erteleme kararı vermiş. Bunu bilginize sunmak isterim.

Teşekkür ederim efendim, sağ olun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Bakan siz yapmayın. Bir dünya klasiği, Gogol’den çevrilmiş ve mahkeme cezalandırıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (İzmir) – Oyunla ilgili değil.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Günay.

Buyurunuz Sayın Yazıcı.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI (Rize) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, arkadaşlar belki mikrofondan soru yöneltemediler ama bana ilettikleri soru şu: “Borçlar Kanunu’nun 584’üncü maddesinin gereği işin kefalet izni konusunu ne yapacaksınız?” diyorlar. Bu konuyla alakalı, bu konunun çözümüyle alakalı bakanlığımda çalışma yürütülüyor ve bu çalışmayı Adalet Bakanlığıyla paylaşıyoruz. Sanırım çok fazla bir zamana terk etmeden uygun bir düzenlemeyle bunu çözeceğiz.

Son olarak şunu da ifade etmek isterim: Bu kaçakçılıkla alakalı, özellikle ispat külfetinin yer değiştirdiğine ilişkin, kesinlikle öyle bir düzenlememiz yok. Mücadeleyi etkin hâle getirmek için 4458, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Kanunu’nda değişiklik içeren taslağımız hazır. Pazartesi günü büyük bir ihtimalle Bakanlar Kuruluna takdim edeceğiz, ondan sonra Meclise gelecek.

Ben de teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Yazıcı.

Görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, sırasıyla beşinci turda yer alan bütçelerin bölümlerine geçilmesi hususunu ve bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

30) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                   126.397.650

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri            3.500.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

04                                             Ekonomik İşler ve Hizmetler             12.827.363.030

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

05                                               Çevre Koruma Hizmetleri                      1.850.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

07                                                      Sağlık Hizmetleri                        102.042.750

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

09                                                      Eğitim Hizmetleri                          43.178.220

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

10                               Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri   11.898.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                           13.116.229.650

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                      2.258.188.624,00

- Bütçe Gideri                           :                                      2.212.491.713,95

- Ödenek Üstü Gider                                                              1.027.908,36

-  İptal Edilen Ödenek               :                                           46.724.818,41

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                      7.449.601.191,00

- Bütçe Gideri                           :                                      7.447.002.315,86

- Ödenek Üstü Gider                                                                   49.860,97

-  İptal Edilen Ödenek               :                                             2.648.736,11

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabınınn bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

4) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                           234.189.275,00

- Bütçe Gideri                           :                                           234.047.999,55

-  İptal Edilen Ödenek               :                                                  141.275,45

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

42.09) TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                         (TL)

                                                                                                                               

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                    18.655.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                             Ekonomik İşler ve Hizmetler                45.965.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                               64.620.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

                                                         GELİR CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                         (TL)

                                                                                                                               

03                                           Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              57.020.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

05                                                         Diğer Gelirler                              3.400.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

06                                                      Sermaye Gelirleri                           4.200.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                               64.620.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                              (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                             54.292.000,00

- Bütçe Gideri                           :                                             51.741.643,96

-  İptal Edilen Ödenek               :                                               2.550.356,04

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kesin hesap (B) cetvelini okutuyorum:

B  –  C E T V E L İ

                                                                                                                 (TL)

                                                                                                                        

- Bütçe Gelir Tahmini               :                                               50.592.000,00

- Net Tahsilat                            :                                               51.741.643,96

- Ret ve İadeler                          :                                                    118.878,92

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

21) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                    443.574.240

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

02                                                    Savunma Hizmetleri                           1.148.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri           12.611.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                             Ekonomik İşler ve Hizmetler                457.141.350

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

07                                                      Sağlık Hizmetleri                                 42.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

08                                       Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri           937.217.410

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                            1.851.734.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                      1.684.812.282,08

- Bütçe Gideri                           :                                      1.495.819.456,37

- İptal Edilen Ödenek                :                                         188.992.825,71

- Ertesi Yıla Devredilen Ödenek                 :                                      142.613.140,59

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

40.16) DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                      20.200.800

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri            1.352.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

07                                                      Sağlık Hizmetleri                               717.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

08                                       Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri         189.615.200

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                             211.885.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

                                                         GELİR CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

03                                           Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 4.100.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler   207.320.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

05                                                         Diğer Gelirler                                  465.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                             211.885.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                           174.787.817,00

- Bütçe Gideri                           :                                            172.037.176,17

-  İptal Edilen Ödenek               :                                               2.750.640,83

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kesin hesap (B) cetvelini okutuyorum:

B  –  C E T V E L İ

                                                                                                                 (TL)

                                                                                                                        

- Bütçe Gelir Tahmini               :                                             166.970.000,00

- Net Tahsilat                            :                                             175.078.603,04

- Ret ve İadeler                          :                                                           900,00

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

40.15) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                     22.002.500

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri            2.450.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

08                                       Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri         149.242.500

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                             173.695.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

                                                         GELİR CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

03                                           Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 8.109.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler   165.511.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

05                                                         Diğer Gelirler                                    75.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                             173.695.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                             (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                          146.743.000,00

- Bütçe Gideri                           :                                          143.685.972,08

-  İptal Edilen Ödenek               :                                              3.057.027,92

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kesin hesap (B) cetvelini okutuyorum:

B  –  C E T V E L İ

                                                                                                               (TL)

                                                                                                                      

- Bütçe Geliri Tahmini              :                                            136.761.000,00

- Net Tahsilat                            :                                            140.567.987,16

- Ret ve İadeler                          :                                                     20.268,00

BAŞKAN – (B) cetvelini kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

40.53) TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI

1) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi

Kodu                                                       Açıklama                                           (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                       3.557.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri            1.302.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

08                                       Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri            14.128.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                                18.987.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

                                                         GELİR CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                          (TL)

                                                                                                                                 

03                                           Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                      15.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler      18.884.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

05                                                         Diğer Gelirler                                    88.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                                18.987.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

31) GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                          (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                   432.074.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

02                                                    Savunma Hizmetleri                                 5.500

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

03                                      Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri          45.385.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                             Ekonomik İşler ve Hizmetler                 33.764.150

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                             511.228.650

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                          170.017.690,00

- Bütçe Gideri                           :                                          137.746.689,09

-  İptal Edilen Ödenek               :                                             32.271.000,91

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Gümrük Müsteşarlığı 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

2) Gümrük Müsteşarlığı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                           209.253.899,50

- Bütçe Gideri                           :                                           209.558.295,43

- Ödenek Üstü Gider                :                                                  408.379,49

- İptal Edilen Ödenek                :                                                  103.983,56

BAŞKAN – (A) cetvelini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Gümrük Müsteşarlığı 2011 yılı merkezi yönetim kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir:

Rekabet Kurumu 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum:

42.07) REKABET KURUMU

1) Rekabet Kurumu Merkezî Yönetim Bütçesi

                                                       ÖDENEK CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                          (TL)

                                                                                                                                 

01                                                 Genel Kamu Hizmetleri                     34.201.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

04                                             Ekonomik İşler ve Hizmetler                 23.199.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                                57.400.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

(B) cetvelini okutuyorum:

                                                         GELİR CETVELİ

Kodu                                                       Açıklama                                          (TL)

                                                                                                                                 

03                                           Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                    818.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

05                                                         Diğer Gelirler                             56.582.000

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

                                                               TOPLAM                                57.400.000

BAŞKAN – Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Rekabet Kurumu 2013 yılı merkezî yönetim bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.

Rekabet Kurumu 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2) Rekabet Kurumu 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı

BAŞKAN – (A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum:

A  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                     

- Toplam Ödenek                      :                                             56.599.000,00

- Bütçe Gideri                           :                                             44.993.787,88

- İptal Edilen Ödenek                :                                             11.605.212,12

BAŞKAN – Kesin hesap (B) cetvelini okutuyorum:

B  –  C E T V E L İ

                                                                                                        (TL)

                                                                                                                        

- Bütçe Gelir Tahmini               :                                               45.700.000,00

- Net Tahsilat                            :                                               46.130.046,13

- Ret ve İadeler                          :                                                    570.676,86

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Rekabet Kurumu 2011 yılı merkezî kesin hesabının bölümleri kabul edilmiştir.

Böylece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumunun 2013 yılı merkezî yönetim bütçeleri ile 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesapları ve Türkiye Yazma Eserleri Başkanlığının 2013 yılı merkezî yönetim bütçesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığının 2011 yılı merkezî yönetim kesin hesapları  kabul edilmiştir.

Hayırlı olmasını diliyorum.

On beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.34


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 16.55

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)