Murat Can KARABULUT Normal Murat Can KARABULUT 2 0 2013-01-31T14:52:00Z 2013-01-31T14:52:00Z 3 66691 380143 3167 891 445943 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

 

 

 

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

 

YASAMA DÖNEMİ                CİLT                YASAMA YILI

            24                                 2                            3

 

 

TUTANAK DERGİSİ

2’nci BİRLEŞİM

 

2 Ekim 2012 Salı

 

 

DÖNEM: 24                                                                 YASAMA YILI: 3

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

CİLT : 2

2’nci Birleşim

2 Ekim 2012 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın, yeni yasama yılının başarılı ve verimli geçmesini dileyen konuşması

 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu ili Göynük ilçesi Aşağıkınık köyünde meydana gelen yangına ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, adalet sistemindeki aksaklık ve eksikliklere ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına ilişkin gündem dışı konuşması

 

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, Çukurova bölgesinde üçgün hastalığından dolayı çok sayıda hayvanın telef olduğuna ve önlem alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kızılhisar köyünün sorunlarına ilişkin açıklaması

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ilinin Ardanuç ilçesindeki adliyenin kapatılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlere ve bu kararın geri alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

4.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, afet kapsamının genişletilerek çiftçi ve köylülerin zararlarının ödenmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, diş hekimi muayenehanelerinden hizmet satın alımına ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, destek kredisi uygulamaları nedeniyle çiftçilerin mağdur olduklarına ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

7.- Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na ve yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, yeni döneme yine halkın seçtiği tutuklu milletvekilleri olmadan başlandığına ve son yapılan doğal gaz ve elektrik zamlarına ilişkin açıklaması

9.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine ve tarımsal amaçlı elektrik kullanan çiftçilere aylık faturalandırma uygulamasının kaldırılması için ne yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

10.- Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elâzığ’da doğal gaz çalışmalarının altı yılda bitirilemediğine ve ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

 

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız hakkındaki soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1004)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Macaristan Ulusal Parlamentosu Başkanı Laszlo Köver’in vaki davetine icabet etmek üzere Macaristan’a ziyarette bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1005)

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Tsetska Tsacheva’nın vaki davetine icabetle Bulgaristan’a ziyarette bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1006)

 

B) Önergeler

1.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, idare amirliği görevinden istifa ettiğine ilişkin önergesi

2.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/57)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (2/28) esas numaralı Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/58)

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 milletvekilinin, serbest bölgelerdeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, Özgür Ülke gazetesi başta olmak üzere benzer yayın politikası izleyen muhalif basın yayın kuruluşları ve çalışanlarına yönelik hukuk dışı uygulamaların, saldırıların ve uğratılan maddi manevi zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin sorunlarının ve geçmişte İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354)

 

IX.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve 2 Ekim 2012 Salı günkü birleşiminde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları”ndan sonra birleşimin sonuna kadar gündemin “Sözlü Sorular” kısmında yer alan sözlü soruların görüşülmesine, ayrıca Başkanlık Divanında boş bulunan idare amirliği için seçim yapılmasına ve başkaca bir işin görüşülmemesine; 3 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinin otogarlarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının desteklenmesi amacıyla verilen yerli ürün desteğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/737) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

3.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki sokak lambalarının bakım nedeniyle toplatılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki kömür satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/811) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

5.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu’daki bazı illerde doğal gaz kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/906) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde doğalgaz kullanılamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/928) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye’nin toplam petrol ithalatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/993) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1030) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri’ne Ardahan’da HES projesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1051) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

10.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’ya kesintisiz elektrik sağlayacak yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1079) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bio-dizel üretimi ve kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1112) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin inşasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1178) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Sur’da elektrik şebekesinde meydana gelen arızalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1217) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, BOTAŞ boru hattının Pazarcık’ın dışına taşınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1301) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün yol sorununa ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1302) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1304) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

17.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1354) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesindeki kadın yöneticilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1383) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mermercilik sektörünün sorunlarına ve desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1473) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğal gaz ithalâtına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1475) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köylerinin elektrik şebeke ve tesisat sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki enerji hatlarındaki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1504) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim bölge okulunda yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1508) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün elektrik şebekesinin yetersizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1517) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy ve yaylalarının elektrik sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1557) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1577) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

27.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, rafinerilerin ithal ettiği ham petrole ilişkin sözlü soru önergesi (6/1610) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında elektrik sayaçları mühürlenen ve hakkında icra takibi başlatılan abone sayısı ile son bir yıldaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1626) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

29.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kaçak elektrik kullanımına ve faturalara yansıtılan bedele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1669) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında akaryakıt ve enerji sektöründe dağıtım ve yatırım izni verilen firmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1670) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak petrol ürünlerine ve akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1673) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin elektrik direklerinin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1792) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

33.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki bazı köylerin elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1814) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

34.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, ülkemizdeki jeotermal kaynaklara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1822) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

35.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1116) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biyoetonol üretimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1384) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

37.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1474) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1526) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

39.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında gerçekleşen elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1628) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron firma çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

42.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Köyceğiz’de bir köye elektrik hattı çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1373) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün trafolarının yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1507) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1515) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

46.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İslahiye’ye bağlı köylerde TEDAŞ’a olan borçlar nedeniyle elektriklerin kesilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1683) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç miktarındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sözlü soru önergesi (6/35) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç sektöründe yasal düzenlemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/91) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kullanılması zorunlu olan bir ilacın bedelinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/106) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, zayıflama ilaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/113) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastanelerinin Bakanlığa bağlanacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/224) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

52.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da açılan Talasemi Merkezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/296) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

53.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, yabancı doktor ve hemşire çalışmasına imkan sağlayan KHK hükmüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/297) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

54.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/298) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/348) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık personeli ile araç ve gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/351) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

57.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hekimlerin ve sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olaylarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/355) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

58.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da şiddet ve depresyonla ilgili yapılan sosyolojik ve psikolojik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/474) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

59.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 2007-2011 yılları arasında meydana gelen intihar teşebbüslerine ve gerçekleşen intiharlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/475) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

60.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’daki çocuk psikiyatrisi sayısına ve Ruh Sağlığı Hastanesinin kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/476) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

61.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, yabancı ilaç şirketleri tarafından Türk vatandaşlarının kobay olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/479) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerinde kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/496) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

63.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, beslenme yetersizliği nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

64.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir hastanenin doktor ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/553) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/565) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/567) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/604) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

68.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/648) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in ambulans ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/666) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geriatri hastanelerinin sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in uzman doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/668) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

72.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da kopan uzvun dikiminin yapılamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/684) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köylerindeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/718) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan muayenehaneler nedeniyle işini kaybeden personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/738) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) Cevaplanmadı

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) Cevaplanmadı

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) Cevaplanmadı

78.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Altıntaş’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) Cevaplanmadı

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Aslanapa’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) Cevaplanmadı

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) Cevaplanmadı

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) Cevaplanmadı

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domaniç’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) Cevaplanmadı

83.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet’teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) Cevaplanmadı

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık’taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) Cevaplanmadı

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842) Cevaplanmadı

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) Cevaplanmadı

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) Cevaplanmadı

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) Cevaplanmadı

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) Cevaplanmadı

90.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) Cevaplanmadı

91.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) Cevaplanmadı

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/1070) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

93.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1216) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İl Sağlık Müdürlüğünün personel sayısının artırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1393) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

95.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Şırnak ve Hakkâri’deki fiziksel engellilerin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1440) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

 

XI.- SEÇİMLER

A) Başkanlık Divanında Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğine seçim

XII.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Acıpayam’da kurulacak olan bir barajın inşaatına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/8979)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Ortaköy Berta Deresinde HES yapılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/9070)

3.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 3. yargı paketiyle ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/9751)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, milletvekillerinin güvenlik sorununa ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/9752)


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olmasını dileyen bir konuşma yaptı.

Açış konuşmasını yapmak üzere Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denildi.

İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı açış konuşmasını yaptı.

2 Ekim 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 15.51’de son verildi.

 

                                                             Cemil ÇİÇEK

                                                                  Başkan

 

            Tanju ÖZCAN                                                                            Özlem YEMİŞÇİ

                    Bolu                                                                                          Tekirdağ

                Kâtip Üye                                                                                     Kâtip Üye

 

II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                  No: 2

2 Ekim 2012 Salı

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in elektrik dağıtım şirketlerinin sayaç değiştirme işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı uygulamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

8.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

11.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

12.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin Şanlıurfa’da uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

13.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yaralı bir askerin evine otobüsle gönderilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ilkokulların fiziki durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da görev yapan kamu görevlilerinin rapor alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars ili Kağızman ilçesindeki sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mevsimlik işçilerin barınma sorununa ve sağlık primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Dikmen’deki personel lojmanları ile ilgili iddialara ve TBMM yerleşkesi içindeki lojmanlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9750) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

2.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 3. yargı paketiyle ilgili açıklamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9751) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, milletvekillerinin güvenlik sorununa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9752) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TBMM Başkanının makam odasının yenilenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9753) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

5.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, TBMM Ana Binada yapılan tadilatlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 24. Yasama Döneminde Komisyon Başkanlarının telefon ve telgraf masraflarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2002-2011 yılları arasında Komisyon Başkanlarının makam araçlarının yakıt masraflarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/9756) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

8.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Başbakana ve bakanlara yönelik suikast girişimi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9757) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

9.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, hayvancılık sektörünün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9758) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

10.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, TMSF ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9759) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

11.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlanamamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9760) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

12.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin onaylanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kamu binalarına ve yeni yapılacak Başbakanlık Binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9762) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

14.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay-Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9763) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

15.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 2012 Londra Olimpiyatlarında elde edilen sonuçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9764) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

16.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, TMSF’deki yurt içi ve yurtdışı görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9765) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

17.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Aksu Çayının ıslahı çalışmalarına ve HES projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9766) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ve basına yansıyan fotoğrafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9767) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

19.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Adalar ilçesinde bir cami imamı tarafından söylendiği iddia edilen ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9768) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

20.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9769) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

21.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kendilerini bir partinin teşkilatında görevli olarak tanıtan kişilerin kamu görevlilerine baskı yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9770) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

22.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, eski Genelkurmay Başkanının bir davada verdiği ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9771) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

23.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Genelkurmay Başkanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitelerinde mevzuatlarının bulunmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9772) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

24.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Süleymaniye Camiinde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9773) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

25.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilere yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9774) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

26.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’nin Suriyeli muhaliflerle ilişkileri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9775) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

27.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, bazı kamu kurumlarının basına yansıyan uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9776) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

28.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, hakkında dinleme kararı alınan milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

29.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, MİT tarafından muhalefete mensup milletvekillerinin takip edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9778) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

30.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Şemdinli’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9779) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

31.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Suriyeli muhaliflere yardım için Adana’da gizli bir üs kurulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9780) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2007-2012 yılları arasında gözaltına alınan, tutuklanan, görevden uzaklaştırılan öğretim üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9781) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

33.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriyeli muhalif grupların İncirlik Amerikan üssünde eğitildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9782) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

34.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Suriye’de askeri varlığımız bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9783) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

35.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, törerle mücadelede verilen kayıplara ve saldırıya uğrayan karakol ve askeri birliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9784) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

36.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Suriyeli muhaliflerin Türkiye’de eğitim aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9785) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

37.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, basın mensuplarına yönelik bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9786) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

38.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şemdinli’de yaşanan olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9787) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

39.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Yüksek Askeri Şurada alınan bazı kararların hukukiliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9788) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

40.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, eski Genelkurmay Başkanı ile ilgili bir açıklamasına ve tutuklu milletvekilleri ve askerlerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9789) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

41.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Suriye’de yakalandığı iddia edilen bir Türk generaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9790) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

42.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Hakkari’de yaşanan olaylara ve terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9791) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

43.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’nin Suriyeli isyancılara silah yardımında bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9792) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

44.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, terör olaylarının son bulması için alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9793) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

45.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Bakanlar Kurulunca alınan acele kamulaştırma kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9794) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, eski Genelkurmay Başkanı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9795) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

47.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 1980’den günümüze kadar kullanılan örtülü ödenek miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9796) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

48.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 1984’ten günümüze kadar PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9797) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 1992 yılından itibaren terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9798) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

50.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’deki tatil beldelerinde görülen deniz kirliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9799) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

51.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde bir vatandaşın etnik ayrımcılığa maruz kaldığı ve şiddete uğradığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9800) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

52.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, yüksek güvenlikli karakolların yapımında meydana gelen gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, örtülü ödeneğin kullanılma amacına ve örtülü ödenekten yapılan harcama miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

54.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Myanmar’a yapılan yardımlara ve terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9803) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

55.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, telefonlarının dinlenip dinlenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9804) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

56.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da yapılması planlanan teleferik projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9805) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

57.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Genelkurmay Başkanının madalyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9806) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

58.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9807) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

59.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ermeni tırlarına geçiş izni verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9808) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

60.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, İstanbul’da ilçelere göre imara açılan yeşil alan, park alanı ve yol alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9809) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

61.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Eyüp ilçesindeki yeşil alanın eğlence alanına dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9810) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

62.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, Foça’da şehit olan askerin cenaze törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9811) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

63.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu ilinin LYS’deki durumu ve illerin başarı ortalamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9812) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

64.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Akdeniz’de düşen savaş uçağına ve enkaz çıkarma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9813) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

65.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK’nın milletvekili kaçırabileceğine dair istihbarat alındığı iddialarına ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9814) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

66.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından kaçırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9815) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

67.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hakkari’de yapılacak bazı askeri tesislerin ihalesini alan bir şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9816) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

68.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da selden zarar görenlerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9817) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

69.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, gazetecilerle ilgili açıklamalarına ve işlerine son verilen gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9818) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

70.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, doğu ve güneydoğu kırsalında kamu hizmeti sunumunda karşılaşılan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9819) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

71.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tutulan döviz rezervlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9820) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9821) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9822) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

74.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye tarafından Suriyeli muhaliflere yardım yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9823) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

75.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, 2010-2012 yılları arasında Ankara’daki elektrik tüketimine ve abonelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9824) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

76.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Uludere’de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9825) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

77.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da olası bir depremden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9826) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

78.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Başbakanlığa geçiş yapan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9827) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

79.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, bayram öncesi ve sonrasında yaşanabilecek trafik sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9828) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

80.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, nüfus istatistiklerinin doğruluğu hakkındaki tereddütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9829) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

81.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, PKK terör örgütüne ve örgüte destek veren ülkelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9830) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

82.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, terör örgütüyle görüşmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9831) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

83.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2002-2012 yılları arasında TSK arazilerindeki değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9832) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

84.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Devlet kurumlarına ait internet siteleri sayısına ve Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırıldığı internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9833) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

85.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Cemevinde düzenlenen şehit cenazesine askeri zevatın katılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9834) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

86.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, ABD büyükelçisinin terör örgütü ile ilişkilerle ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9835) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

87.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kulu ilçesinde hastane inşaatı için bir parkın tahsis edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9836) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

88.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Atatürk’ün son manevi kızının cenazesinde Atatürk ve silah arkadaşlarına Fatiha okunmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9837) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

89.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çocuklara dağıtılan oyuncakların bedelinin nereden karşılandığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9838) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

90.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir terör örgütünün Türkiye’den yardım aldığı iddialarına ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9839) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

91.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında askeri araçların yaptığı kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9840) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

92.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, ülkemizde kurulması düşünülen mülteci kabul ve barındırma merkezlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9841) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

93.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, üniversite harçlarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9842) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

94.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, terör olaylarına ve ülkemizin Suriye politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9843) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

95.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bazı milletvekillerinin imam hatip okulları ile ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9844) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

96.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, TOKİ tarafından Suriyeli mülteciler için kurulan konteynır kente ve yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9845) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

97.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, çevre düzeni planları değiştirilirken müellif belgesi yeterliliği aranmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

98.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bazı milletvekillerinin resmi görevli olmadıkları halde resmi programlara katıldıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9847) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

99.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir konaklama tesisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9848) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

100.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ülkemizdeki tutuklu ve hükümlü sayısı ile Diyarbakır’da cezaevine dönüştürülmesi düşünülen bir binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

101.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ülkemizdeki terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9850) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

102.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Milli Eğitim Bakanlığının FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9851) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

103.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan olaylara ve terör örgütünün eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9852) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

104.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, PTT Bank hizmetlerinde yaşanan sorunlara ve PTT’nin 1. Lige sponsor olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9853) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

105.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD’de düşünce kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir savaş oyununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9854) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

106.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 2012 ÖMSS puan sıralamasını ve kamu kurumlarına yerleştirilen adayları gösteren listeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9855) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

107.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Diyarbakır Cezaevindeki bir hükümlü tarafından bir gazeteye gönderildiği iddia edilen mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9856) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

108.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Yalova Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuru formunda sorulan bazı sorulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9857) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

109.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, 2003-2012 yılları arasında Türkiye’deki antep fıstığı üretimi ile ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9858) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

110.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kuran-ı Kerim okumanın yasaklandığı bir dönem olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9859) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

111.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki OSB’lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9860) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

112.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 6302 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana  yabancılara satılan tarım arazilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9861) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

113.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, üniversite harçlarının ikinci öğretimde de kaldırılması talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9862) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

114.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, üniversite harçlarının ikinci öğretimde de kaldırılması talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9863) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

115.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Ekim 2004 tarihli irticai faaliyetlere karşı yürütülecek mücadele stratejisi ek eylem planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9864) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

116.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ikinci öğretim öğrencilerinin de harç muafiyeti kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9865) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

117.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, üniversitelerde ikinci öğretimde harçların kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9866) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

118.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, üniversitelerde ikinci öğretimde harçların kaldırılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9867) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

119.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şemdinli’de yapılan operasyonlarda PKK’lıların üzerinden çıkan şifreli dökümanların kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9868) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

120.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Çubuk ilçesinde yapılan çalıştayda saptanan sorunların çözümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9869) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

121.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Suudi Arabistan Kralı ve körfez ülkeleri şeyhleri tarafından verildiği iddia edilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9870) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

122.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, KPSS’deki kopya iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9871) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

123.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Bülent Arınç’a suikast iddialarının akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9872) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

124.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 1923-2012 yılları arasında Türkiye’de demiryolu hatlarıyla ilgili verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9873) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

125.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Türk-İş tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9874) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

126.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Cumhurbaşkanının rahatsızlığından dolayı iptal edilen 30 Ağustos resepsiyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9875) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

127.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ABD Başkanları ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9876) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

128.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, özgür Suriye ordusunun internet sayfasında yer alan bazı bilgilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9877) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

129.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlığına geçen Suriye vatandaşı sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9878) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

130.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ABD Dışişleri Bakanlığıyla yapılan toplantıya ve Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9879) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

131.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, okullarda süt dağıtımı projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9880) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

132.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9881) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

133.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Diyanet İşleri Başkanlığının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9882) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

134.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu ili Gülyalı ilçesi belediye başkanının açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9883) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

135.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, okullarda süt dağıtım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9884) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

136.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Başbakan ile İsrail arasında gizli bir anlaşma olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9885) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

137.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Kazdağlarındaki milli park alanının ve koruma alanlarının genişletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9886) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

138.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’da tarihi bir caminin restorasyonunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9887) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

139.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, TRT’de yaşanan bir soruşturma sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9888) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

140.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’de Suriye Devlet Başkanının isminin telaffuzuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9889) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

141.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca kiralanan araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9890) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

142.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, TRT’de yayınlanan bir filmde sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9891) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

143.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’de yayınlanan Bu Toprağın Sesi programının yayından kaldırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/9892) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

144.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, ülkemizdeki döviz kurları ve faiz oranlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9893) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

145.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının 10’uncu yılına özel olarak bastırılan hatıra paralara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9894) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

146.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bankaların tüketiciden aldığı hizmet bedellerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9895) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

147.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışa ve iç piyasalardaki nakit sıkıntısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9896) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

148.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, İran’a yapılan altın ihracatındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9897) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

149.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışa ve tasarruf açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9898) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

150.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2009 yılında İstanbul’da yapılan IMF ve Dünya Bankası guvernör toplantısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/9899) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

151.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gaziantep’te meydana gelen terör saldırısında istihbarat bilgilerinin yeterliliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/9900) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

152.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Terörle Mücadele Koordinasyon Kuruluna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/9901) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

153.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, tutuklu ve hükümlülerin nakillerine ve bir nakilde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9902) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

154.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ve kadına şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9903) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

155.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, askeri casusluk operasyonu kapsamında yapılan bir aramaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9904) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

156.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, tutuklu gazetecilerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9905) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

157.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, cezaevlerinde Ramazan ayında yemek saatlerinin değiştirilmesinin mağduriyete yol açtığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

158.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi kapalı cezaevindeki bir mahkumun sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9907) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

159.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP Projesi kapsamında düzenlenen SMS ödül kampanyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9908) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

160.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’da kolluk kuvvetlerince bir ailenin darp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9909) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

161.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, ceza infaz ve koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9910) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

162.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, bir tutuklunun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9911) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

163.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bir tutuklunun hastalık durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9912) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

164.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, cezaevlerindeki öğrencilerin sınava götürülmeleri karşılığında alınan ücretlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9913) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

165.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Şanlıurfa’dan Bolu’ya nakledilen tutuklu ve hükümlülerin baskıya maruz kaldıkları iddiasına ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9914) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2012)

166.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, UYAP sisteminin yeterliliğine ve sistemi kullanan avukatlardan ücret alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9915) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

167.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ceza ve tutukevlerindeki sağlık koşullarına ve doktor yetersizliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9916) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

168.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 1980 öncesi işlenen suçlardan hüküm giyerek şartlı tahliye edilen kişilerden daha sonra işledikleri suçlardan dolayı cezaevlerinde yatanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9917) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

169.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Adalet Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9918) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

170.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, tutuklu ve hükümlü öğrenci, gazeteci ve siyasetçilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9919) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2012)

171.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, son on yıldaki kaçakçılık soruşturmalarına ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9920) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

172.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, ceza ve tutukevlerinde çalıştırılan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9921) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

173.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Kocaeli F Tipi Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9922) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

174.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, Gümüşhane E Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9923) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

175.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9924) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ankara Sincan Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9925) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

177.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, cezaevlerinde yasak olan kitap, dergi ve süreli yayınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9926) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

178.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Hatay ili Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9927) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

179.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’da bir kişinin hayatını kaybettiği metro inşaatında meydana gelen göçüğe ve ilgili yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9928) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

180.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, F tipi cezaevlerinde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9929) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

181.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevindeki olumsuz koşullara ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/9930) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

182.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ve şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9931) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

183.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9932) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

184.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, kadınlara karşı uygulanan bazı ayrımcı davranışlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9933) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

185.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım miktarının belirlenmesinde lehe olan kanun hükmünün uygulanmadığı iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

186.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9935) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

187.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Bakanlıkta yapılan bazı atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9936) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

188.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, engelli atamalarındaki kriterlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9937) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

189.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, terör nedeniyle hayatını kaybeden sivillere ve yakınlarına sağlanan haklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9938) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

190.- Ankara Milletvekili Zuhal Topcu’nun, Ankara’daki metro inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kişinin ailesine yardım yapılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/9939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

191.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/9940) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

192.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin mahkemelerce delil güvenirliğini belirlemek amacıyla TÜBİTAK’a gönderilen dava dosyalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/9941) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

193.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/9942) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

194.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Milli Eğitim Bakanlığına FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/9943) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

195.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Medula provizyon sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9944) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

196.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, emekli maaşlarında yapılan iyileştirmenin beklenenin altında olduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9945) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

197.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, toplu sözleşme görüşmelerinin yapılamamasının nedenlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9946) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

198.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, gelir testi uygulamasıyla ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9947) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

199.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilerin seçimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

200.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

201.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bayram öncesi yapılan emekli maaşı ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9950) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

202.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, gazetecilerin yıpranma payından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9951) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

203.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bayram öncesi yapılan emekli maaş ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9952) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

204.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, toplum yararına çalışma programlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9953) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’daki işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9954) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

206.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, sinema ve dizi setlerindeki işçilerin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9955) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

207.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9956) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

208.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sapanca gölü, Acarlar longozu ve Poyrazlar gölünün kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

209.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9958) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

210.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki 2B arazilerinin satışına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9959) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

211.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki TOKİ konutlarının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9960) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

212.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, çevre ile ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ve Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9961) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

213.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, Çan Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9962) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

214.- İstabul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Maltepe ilçesinde denizin doldurulması yoluyla elde edilen alan üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9963) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

215.- Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Nusaybin ilçesindeki sanayi tesislerinin Beyaz Su Çayı ve çevresinde kirliliğe sebep olmasına ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

216.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ’ye karşı açılan davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

217.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9966) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

218.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’daki çevresel gürültü düzeyi ölçüm ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9967) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

219.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, 2007 yılından itibaren TOKİ’ye ait projelerin ilan ve reklamları için yapılan ödemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

220.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, yabancı uyruklu kişilere yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

221.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, İstanbul Avcılar’daki orta hasarlı ikametgah ve iş yerlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

222.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Silvan baraj projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9971) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2012)

223.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TOKİ’nin sahip olduğu bir arazinin satıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9972) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

224.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İZSU’nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9973) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

225.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Nilüfer Çayındaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/9974) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

226.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, göreve geldikten sonra yaptığı yurtdışı gezilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9975) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

227.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 1 Ağustos 2012’de Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9976) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

228.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Kerkük’e yapmış olduğu ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9977) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

229.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1 Ağustos 2012 tarihinde Irak’a yapılan ziyaretteki katılımcılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9978) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

230.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Kerkük’ü ziyaret eden devlet adamlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9979) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

231.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terör örgütünün ülkemizin güneydoğusundaki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

232.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Yunan ders kitaplarındaki Türklerle ilgili düşmanca anlatımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

233.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Halep’te bir Türk generalinin tutuklandığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

234.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, ülkemizdeki mültecilerle ilgili verilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9983) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

235.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’nin ve Libya’nın Suriyeli muhaliflere silah yardımı yaptığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

236.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9985) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

237.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye ve Libya’nın Suriyeli isyancılara yardım ettiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9986) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

238.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Myanmar’a gerçekleştirdiği ziyarete ve Arakanlı Müslümanlar için toplanan yardım paralarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9987) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

239.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Londra Olimpiyat Oyunlarında hazırlanan bir haritaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9988) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

240.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Lübnan’da kaçırılan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9989) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

241.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Türkiye’nin Ortadoğu politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9990) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

242.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9991) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

243.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ürdün’ün Akabe Limanında alıkonulan bir Türk gemisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9992) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

244.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Suriyeli yüz ailenin Türkiye’nin çeşitli illerine dağıtılacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9993) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

245.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Suriye’de tutuklanan bir gazeteciye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9994) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

246.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Türkiye-Suriye sınırındaki kamplarda Suriyeli muhalif askerlerin barındırıldığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/9995) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

247.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/9996) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

248.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/9997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

249.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, bazı ekonomik verilere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/9998) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

250.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, 2005 yılından itibaren dahilde işleme izin belgesi kapsamında mısır ithal izni verilen firmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/9999) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

251.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı illerdeki gayrimenkullerin bazı bankalar tarafından ipotek olarak kabul edilmemesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/10000) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

252.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Suriye’ye yapılan ihracatta yaşanan azalmadan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/10001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

253.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003’ten bugüne icradaki dosyalara ve küçük işletmelerin icra sorununun çözümüne ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/10002) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

254.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, artan terör olaylarına karşı alınan ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/10003) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

255.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10004) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

256.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin enerji ve sulama kanalı sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

257.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10006) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

258.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10007) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

259.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Osmaniye’de yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10008) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

260.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10009) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

261.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10010) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

262.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10011) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

263.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10012) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

264.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kilis’te yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10013) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

265.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari’de yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

266.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de yaşanan elektrik kesintilerine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10015) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

267.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde merkezdeki bir beldede yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10016) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

268.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin sokak ve caddeleri aydınlatmadığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10017) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

269.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yaşanan elektrik kesintileri ve sulamada yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10018) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

270.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10019) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

271.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’nın Patnos ilçesinde elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10020) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

272.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, İran’dan petrol ve doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10021) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

273.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kaçak ya da kayıt dışı elektrik, su ve doğalgaz kullanımıyla ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10022) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

274.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10023) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

275.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan taşeron işçilerin seçimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10024) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

276.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ödemiş ilçesindeki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10025) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

277.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, güneydoğu illerindeki spor projelerine ve spor toto teşkilat reklam tabelalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10026) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

278.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından açılması planlanan yurtdışı koordinasyon ofislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10027) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

279.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Londra Olimpiyat Oyunlarında sporcularımızın başarısızlığının nedenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10028) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

280.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, il spor merkezlerine kayıt yapılırken doldurulan formlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10029) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

281.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, spor salonları ve stadyumlara girecek gazetecilerin akreditasyon işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10030) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

282.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin’de düzenlenecek 2013 Akdeniz Oyunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10031) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

283.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasındaki olimpiyat oyunlarında ülkemizin temsiline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10032) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

284.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2012 Londra Olimpiyatlarına katılan kafileye yapılan harcamalara ve alınan madalyalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10033) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

285.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’de TOKİ tarafından yapılacak olan stadyuma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10034) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

286.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10035) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

287.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in, İstanbul’daki karma öğrenci yurtlarının kız ve erkek öğrenci yurdu olarak ayrılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/10036) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

288.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2002 Kasım ayından itibaren kullandırılan hayvancılık kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10037) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

289.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, tarım ve hayvancılık sektörlerine verilen desteğin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10038) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

290.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, bazı illerde tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10039) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

291.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, tarımsal desteklemede baz alınacak verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

292.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Manisa’daki organik tarım verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10041) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

293.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, tarım ve hayvancılık sektöründeki yüksek girdi maliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10042) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

294.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Denizli’nin Beyağaç ve Sarayköy ilçelerinde yaşanan dolu felaketinden dolayı çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10043) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

295.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, saman fiyatındaki artış nedeni ile hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

296.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da dolu nedeniyle zarar gören çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10045) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

297.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da hayvancılık organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10046) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

298.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Et Balık Kurumu tarafından yapılan et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10047) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

299.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’in bazı köylerindeki şap hastalığı sebebiyle mağdur olan vatandaşlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10048) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

300.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, GDO’lu ürünlerin yasaklanmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10049) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

301.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, yem fiyatlarındaki artışın yol açtığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10050) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

302.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Et ve Balık Kurumu hakkındaki bazı iddialara ve canlı hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10051) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

303.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Zafer Kalkınma Ajansının tarım yatırımlarını destekleme faaliyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10052) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

304.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’daki hayvancılık işletmeleri ve hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10053) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

305.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, ülkemizdeki gübre üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10054) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

306.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, kontrolsüz zirai ilaç kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10055) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

307.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da 5 yılda mera vasfı kaldırılan arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10056) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

308.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, 2012 yılında çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10057) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

309.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10058) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

310.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, çiftçilerin elektrik borçları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10059) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

311.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Et ve Balık Kurumunun faaliyetleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10060) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

312.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde hayvancılığın sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10061) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

313.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, çiftçinin tarlada bıraktığı patateslerin yurtdışına yardım olarak yollanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10062) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

314.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Ödemiş ilçesindeki patates üreticisi çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10063) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

315.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, 2012 yılında meydana gelen kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10064) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

316.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, aldıkları krediyi ödeyemeyen balıkçıların mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10065) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

317.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10066) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

318.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Şarköy ilçesinde kuraklıktan mağdur olan üzüm üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10067) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

319.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kuraklık sebebiyle çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10068) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

320.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Ankara’nın Çubuk ve Akyurt ilçelerindeki besi işletmelerinin kapatılması kararına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10069) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

321.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 2012 yılında meydana gelen kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10070) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

322.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Antalya ve Isparta’da yaşayan kızıl akbabaların neslinin tükenmemesi için alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10071) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

323.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10072) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

324.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile yapılan ticarete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10073) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

325.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’da esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10074) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

326.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, gümrük kapılarında yaşanan kaçakçılık olaylarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10075) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

327.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, gümrük müşavirlerinin bir meslek odalarının olmaması sebebiyle yaşadıkları sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10076) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

328.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, ülkemizdeki küçük esnaf olarak adlandırılan işyerlerine ve AVM’lerdeki işletmelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

329.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

330.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Gümrük ve Ticaret Konseyinin kuruluşu ve çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10079) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

331.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10080) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

332.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2012 yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlara alınan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10081) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

333.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10082) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

334.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, MERSİS uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10083) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

335.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık ile özel ve tüzel kişiler arasında uzlaşma yolu ile çözümlenen dosyalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10084) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

336.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yükümlülere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10085) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

337.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ülkemizdeki petrol fiyatları ve petrol ithalatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10086) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

338.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında işletilen kantinlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10087) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

339.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay-Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10088) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

340.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Karabük Aşağı Kızılcaören’de yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10089) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

341.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Konya Yunak ilçesi Belediye Başkanının karıştığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10090) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

342.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Hatay Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10091) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

343.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriye sınırında görevli mülki idare amirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10092) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

344.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, bazı öğrenci grupları tarafından düzenlenen gençlik kamplarına katılan öğrencilerin fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10093) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

345.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da bazı bulvarlardaki yüksek bordür uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10094) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

346.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

347.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, HES inşaatı yapan özel bir şirket tarafından hazırlanan yardım kolilerinin bir vali tarafından memurlara dağıtılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10096) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

348.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, İstanbul’da polisler tarafından bir vatandaşın darp edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

349.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, internet suçlarının önlenmesine ve internete TC kimlik numarası ile girilmesi taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

350.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, bir haber ajansının programlarına alınmadığı ve korumalarının gazetecilerin haber alma ve yayma özgürlüğünü engellediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

351.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Ovacık ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

352.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çaldıran’da güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir vatandaşın yaralandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

353.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, Gaziantep’te Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

354.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

355.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, kırmızı bültenle aranan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısına oturma izni verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

356.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehir şebeke suyunun güvenirliğine ve plastik damacanada satılan suya karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

357.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen bir kadına ve kadına şiddete karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10106) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

358.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Çankırı’nın bazı köylerinin yol, su ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10107) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

359.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Zonguldak Çatalağzı Belediye Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10108) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

360.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, askeri casusluk operasyonu kapsamında yapılan bir aramaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10109) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

361.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Şemdinli’de PKK’ya karşı yapılan askeri operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10110) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

362.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Balıkesir Ayvalık’ta denizde kaybolan bir aileye ve yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10111) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

363.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ataşehir ilçesinin başta ulaşım olmak üzere bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

364.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Şemdinli’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

365.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Adana’da bir gösteri sırasında kullanılan gaz bombasının bir çocuğun ölümüne yol açtığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

366.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şemdinli’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

367.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, halkevlerinin kamu yararına dernek statüsünden çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10116) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

368.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ili Kartepe ilçesinde Balaban Deresinin suyunun faturalandırılması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10117) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

369.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, erişimi engellenen veya filtrelenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10118) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

370.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Digor’da bir köyün içme suyu analizlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

371.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın şebeke suyunun sağlıklı olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

372.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Niğde Belediyesince yapılan asfaltlama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

373.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, ülkemizin, uyuşturucu trafiğinin yönlendirildiği ülkeler arasında olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

374.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Diyarbakır’da bir mitingde polisin milletvekillerine karşı tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10123) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

375.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, askeri operasyonlar sonrası bölgede kalan patlayıcıların yol açtığı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10124) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

376.- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın, İstanbul’da kolluk kuvvetlerince bir ailenin darp edildiği iddialarına ve kolluk kuvvetlerine yönelik idari soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10125) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

377.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya ilçesindeki bir alanın yeşillendirilmesi ve park haline getirilmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10126) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

378.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, AŞTİ’deki yürüyen merdivenlerin çalışmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10127) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

379.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’da bazı caddelerde devam eden alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10128) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

380.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Polis Akademisi Başkanlığına yapılan son atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10129) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

381.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya ilçesindeki bazı EGO seferlerinin iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10130) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

382.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

383.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, güvenlik görevlisi olabilme şartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10132) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

384.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da mazot kaçakçılığı yaparken bir vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10133) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

385.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Hoşdere Caddesindeki alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10134) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

386.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kadıköy’ün bazı caddelerinde motosiklet sürücülerinin gürültü kirliliği yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10135) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

387.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, Adana’da güvenlik güçlerince atılan bir gaz bombasının bir çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasına ve güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara müdahale biçimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10136) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

388.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10137) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

389.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, İstanbul İl Özel İdaresinde işyeri hekimi olmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10138) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

390.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10139) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

391.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, kriminal polis laboratuvarında görev yapan personelin tayinleriyle ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10140) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

392.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Alanya’da öldürülen hayvanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10141) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

393.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, güvenlik güçlerinin müdahaleleri neticesinde hayatını kaybedenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10142) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2012)

394.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK tarafından kaçırılan yurttaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10143) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

395.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisinin sınırlarına ve orantısız güç kullanımı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10144) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

396.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı-Doğubeyazıt’ta kaçakçılık yapan bir grubun güvenlik güçlerince vurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10145) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

397.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Bahçelievler’de yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10146) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

398.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir gazetecinin koruma polislerince şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10147) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

399.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bir ailenin polis tarafından şiddet gördüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10148) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

400.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye ve Libya’nın Suriyeli muhaliflere silah yardımı yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10149) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

401.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Suriyeli sığınmacılarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10150) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

402.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gazetelere verilen bir ilana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10151) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

403.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından İçişleri Bakanlığı ve belediyelere geçiş yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10152) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

404.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, Adana ilinde belediyeye ait panolardaki reklam ve afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

405.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, kolluk güçlerinin silah kullanma yetkisini kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10154) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

406.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, hatalı kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

407.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki caddelerde devam eden yol yapım çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

408.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, işkence ve kötü muamelenin yaşandığı iddia edilen karakollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10157) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

409.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Atatürk’ün Yalova’ya gelişinin resmi olarak kutlanmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10158) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

410.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kantin, temizlik ve diğer hizmetlerin kimler tarafından yürütüldüğüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10159) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

411.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, insani yardım gerekçesiyle Libya’dan gelen bir geminin Suriye’ye militan taşıdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10160) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

412.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da bir vatandaşın ölümüne neden olan metro inşaatında yaşanan göçüğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10161) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

413.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Hatay ili Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10162) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

414.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İZSU’nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10163) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

415.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriyeli mültecilerin kaldığı Apaydın Kampına giriş izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10164) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

416.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, şehir giriş ve çıkışlarında kurulan plaka takip sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10165) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

417.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Çubuk ve Akyurt ilçelerinde besi hayvancılığı yapanların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10166) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

418.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Ankara’daki plaka tahdidi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10167) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

419.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, 2011 yılında tahakkuk ettirilen trafik cezalarına ve bu cezaların tahsiline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10168) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

420.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, terör örgütü tarafından kaçırılan vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10169) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

421.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, ulusal ve resmi bayramlarda çelenk koymak için izin alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10170) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

422.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Büyük İstanbul Otogarının işletilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10171) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

423.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, toplumsal olaylarda biber gazı kullanılmasının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10172) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

424.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Özgür Suriye Ordusunun internet sayfasında yer alan bazı bilgilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10173) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

425.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul ve Haliç Kongre Merkezlerinin ihale sürecine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10174) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

426.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının faaliyetlerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10175) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

427.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, hane halkı tüketim harcaması araştırması sonuçlarına ve TÜİK’in yaptığı istatistiklerin güvenilirliğine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

428.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Kalkınma Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10177) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

429.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, artan terör olaylarına karşı alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10178) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

430.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10179) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

431.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10180) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

432.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

433.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Türkiye’de konuşulan dillere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10182) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2012)

434.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Efes Antik Kentinde devam eden arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10183) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

435.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Efes Antik Kentinde ziyaretçilerin giriş işlemlerini yapan firmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10184) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

436.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, bazı turistik işletmelerde vatandaşlara ayrımcı uygulamalarda bulunulduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10185) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

437.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye’de yaşanan olayların ekonomiye etkisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10186) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

438.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

439.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli ili Gebze ilçesinde vatandaşların ecrimisil talebi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

440.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çocuklara dağıttığı oyuncakların bedeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10189) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

441.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, petrol ürünlerinden yüksek miktarda dolaylı vergi alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10190) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

442.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Maliye Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10191) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

443.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, 6111 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden yararlananlarla ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10192) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

444.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Van’da bir kilisedeki ayin için yapılacak mum satışlarından elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10193) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

445.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10194) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

446.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10195) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

447.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, lisansüstü eğitimin öğretmenler için yer değiştirme özrü olmaktan çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10196) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

448.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, jeofizik mühendisleriyle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10197) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

449.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 19 Mayıs Üniversitesi tarafından eylemci öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10198) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

450.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, 2012’de yapılan Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10199) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

451.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’da eğitim-öğretim hizmetlerindeki yetersizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10200) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

452.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bakanlık tarafından yürütülen projeler için kullanılan uluslararası kredilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10201) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

453.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, 2011-2012 eğitim-öğretim yıllarına ait öğretmen ve okul verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10202) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

454.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, eğitim kurumlarında sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik bir ders verilmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10203) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

455.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, 2012-2013 eğitim döneminde okulların fiziki yapılarına yönelik düzenlemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10204) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

456.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, eğitimde sınıfsal ayrışmanın ve fırsat eşitsizliğinin önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

457.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, okullarda çocuk psikolojisi alanında çalışan uzman eksikliğinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

458.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ardahan’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10207) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

459.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Adıyaman’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10208) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

460.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Şırnak’ta kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10209) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

461.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Muş’ta kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10210) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

462.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Siirt’te kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10211) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

463.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Mardin’de kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10212) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

464.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kars’ta kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10213) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

465.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Hakkari’de kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10214) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

466.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Erzincan’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10215) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

467.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Elazığ’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10216) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

468.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bitlis’te kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

469.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bingöl’de kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10218) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

470.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Batman’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10219) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

471.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Ağrı’da kurulan üniversiteye ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10220) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

472.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10221) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

473.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10222) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

474.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, imam hatip ortaokuluna dönüştürülen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10223) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

475.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, öğretmenevlerine ve öğretmenevlerinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10224) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

476.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yoluyla geçiş yapan ve KPSS ile atanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Meslek dersleri öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10225) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

477.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, öğretmenlerin yararlandığı sosyal tesislerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10226) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

478.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, uluslararası ilişkiler ders müfredatından İsmet İnönü döneminin çıkarıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10227) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

479.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerine yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10228) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

480.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, asgari ücretin altında geliri olan ailelerin okul çağındaki çocuklarının masraflarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10229) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

481.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki okul kapasitesinin yeni eğitim sisteminin oluşturacağı talebi karşılamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10230) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

482.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10231) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

483.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da bir lise binasının ilkokul binası olarak tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10232) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

484.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, öğretmenlerin il ve ilçe emrine atamalarının kaldırılmasının doğurduğu sonuçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10233) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

485.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, lisansüstü öğrenim yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10234) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

486.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2012 KPSS ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10235) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

487.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, bir milletvekilinin yakınının Milli Eğitim Bakanlığında görev yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10236) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

488.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, taşımalı eğitim sistemiyle ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10237) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

489.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yapamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10238) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

490.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara’da ve ülke genelinde imam hatip ortaokuluna dönüştürülen ilköğretim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10239) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

491.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, eğitim sisteminin sorunları ve eğitimle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

492.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, 60-66 ay yaş grubundaki çocukların eğitiminde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

493.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, bazı illerde sınıf öğretmenlerinin özür grubu atamalarına dâhil edilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10242) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2012)

494.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’in, çocukların okula başlama yaşından kaynaklanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

495.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, eşlerinden ayrı olarak görevlerini yerine getiren öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

496.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu ilinde yeni eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlara ve bazı istatistiklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10245) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

497.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, okulların fiziki yetersizliklerine ve yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2012)

498.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, öğretmenlerin sınavlarda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10247) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

499.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlığın FATİH Projesine ve TÜBİTAK’ın benzer nitelikli ARDEB Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10248) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

500.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, tablet bilgisayarların öğrenci sağlığı üzerindeki etkilerine ve kanseri artıracağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10249) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

501.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, harç ücretini yatıramadığı için mağdur olan öğrencilere ve ikinci öğretimde harçların devam etmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10250) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

502.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, 2011 ve 2012 yılları LYS sonuçları arasındaki farkın nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10251) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

503.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van-Bahçesaray YİBO ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10252) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

504.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kapatılan veya kapatılması düşünülen yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10253) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

505.- İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, öğretmen atamalarında yaşanan aksaklıklara ve öğretmen maaşlarının düşüklüğüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10254) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

506.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilecek sertifikalı kurslara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10255) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

507.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, 2012-2013 eğitim döneminde başta özür grubu olmak üzere öğretmenlerin tayin taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10256) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

508.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, öğretmenlerin eş durumu atamalarıyla ilgili yeni sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10257) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

509.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirmelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10258) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

510.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da FATİH Projesi kapsamında dağıtılacak tablet bilgisayarların çalındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10259) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

511.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, üniversitelerde ikinci öğretimde harçların kaldırılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10260) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

512.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, zihinsel engelli bir vatandaşın askere alınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

513.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TSK bünyesinde devam eden bazı soruşturmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10262) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

514.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSK’nın Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki operasyonlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

515.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

516.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Van’da mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10265) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

517.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, şehitlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılmasına ve karakolların modernizasyonuna ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10266) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

518.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, terörle mücadeleye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10267) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

519.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Van’da mazot kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10268) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

520.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, terörle mücadeleye ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10269) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

521.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Ardahan ile komşu ülke sınır bölgesinde ölen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

522.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında Van ile komşu ülke sınır bölgesinde ölen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

523.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çorlu’da askerlik yapan iki kişinin ölüm nedenlerine ve askerlik yaparken intihar edenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10272) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2012)

524.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, Ergani-Siverek arasına bir askeri tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10273) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.08.2012)

525.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, terörle mücadelede yaralanan askerlerin evlerine ve hastaneye nakillerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10274) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

526.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Türkiye’nin Suriyeli isyancılara silah sağladığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10275) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

527.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2003-2012 yılları arasında YAŞ kararları ile TSK’dan ihraç edilen personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10276) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

528.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Suriyeli bir pilotun Türkiye’ye sığındığı iddialarına ve düşürülen Türk savaş uçağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10277) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

529.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, 29 yaşından büyük üniversite öğrencilerinin askerlik işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10278) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

530.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 2011 yılından itibaren emekliye sevk edilen ve tutuklanan subaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10279) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

531.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Suriye’de düşürülen Türk uçağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10280) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

532.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Şırnak’ta asker taşıyan özel bir aracın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10281) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

533.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, denizlerimizin kontrolü amacıyla uygulamaya konulan projelere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

534.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, insansız hava araçlarında kullanılan bir programa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10283) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

535.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, muvazzaf ve emekli astsubayların sosyal ve özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

536.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Hasdal ve Hadımköy cezaevlerindeki bazı tutuklulara ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10285) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

537.- Giresun Milletvekili Selahattin Karahmetoğlu’nun, Karadeniz’deki kirlenmeye ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10286) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

538.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, İstanbul’da bir su parkındaki yunusların sağlık ve yaşam koşullarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10287) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

539.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Güney Marmara’daki adalarda yapılan özel ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10288) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

540.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, HES Projelerine açılan iptal davalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10289) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

541.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu’da yapılması planlanan HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10290) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

542.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ülkemizdeki HES’lerin sayısı ile bunların denetimine ve çevreye verdikleri zararlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10291) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

543.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’da yapılmış ve yapımı devam eden baraj ve HES’lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10292) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

544.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Belgrad Ormanının bir bölümünün tabiat parkına dönüştürülmesinin sonuçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10293) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

545.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar Çay Barajı İnşaatı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10294) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

546.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar Merkez ve ilçelerinde yapılan yeraltı sulama sistemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10295) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

547.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’daki bir barajın su kaçırdığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10296) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

548.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da yürütülen Akarçay Islah Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10297) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

549.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Orman ve Su İşleri Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10298) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

550.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ilindeki bazı köylerin su ve altyapı sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

551.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İZSU’nun su faturalarına yansıttığı gelir kalemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10300) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

552.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, şehir şebeke sularının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılabilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10301) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2012)

553.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya’da kadın doğum konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10302) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

554.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da doğum sırasında yaşanan iki ölüm vakasına ve son beş yıldaki doğum istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10303) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

555.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki hastanelerin yatak kapasitelerine ve yeni kurulacak sağlık kampüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10304) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

556.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Suriyeli mültecilerin sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10305) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

557.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Adana’da bazı mahallelere gece gösterileri olduğu gerekçesiyle acil servis ekibi gönderilmediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10306) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.08.2012)

558.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, normal doğum sırasında rahatsızlanarak sezaryene alınan ve hayatını kaybeden bir hastaya ve normal doğumun teşvikine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10307) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

559.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Bakanlığın bir genelgesi ile sağlık çalışanlarının işyerine yakın bir yerde ikamete tabi tutulmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10308) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

560.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, ülkemizdeki meslek hastalıklarının teşhisi ve tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10309) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

561.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, kapatılan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10310) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

562.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Türkiye’deki palyatif bakım hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10311) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

563.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde bir hastanın etnik ayrımcılığa maruz kaldığı ve şiddete uğradığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10312) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

564.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit Yenimahalle’de sağlık ocağı yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

565.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk psikolojisi alanında çalışan uzmanların sayısına ve yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

566.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, çocuk psikolojisi alanında hizmet veren kliniklere ve okula başlayacak çocukların değerlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

567.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, damacana sularda uygulanması düşünülen çipli takip sistemine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10316) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.08.2012)

568.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’daki bazı poliklinikler ile semt polikliniklerinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

569.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, sağlık kuruluşlarında yasaklı tıbbi cihazların kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10318) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

570.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık tarafından sağlık personeli için yerleşim yeri sınırları içinde ikamet mecburiyeti getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10319) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

571.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Türkiye’de sağlık hizmeti veren resmi ve özel sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10320) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

572.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da atıl olarak bekletilen hastane binalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10321) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

573.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Sağlık Bakanlığına geçiş yapan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10322) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

574.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, ülkemizde kullanılan diş macunları ve sıvı sabunların sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10323) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

575.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, SSPE hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2012)

576.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, hastanelerde tetanoz aşısının kalmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

577.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, sağlığa zararlı su satan firmaların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10326) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.08.2012)

578.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10327) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

579.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10328) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

580.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, gıda takviyesi adı altından satılan ilaçlara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10329) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

581.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, akciğer kanseri tedavisinde ALK testi yapan patoloji laboratuvarlarının yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10330) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

582.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Elmalı ilçesindeki uzman doktor ihtiyacına ve sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10331) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

583.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Suriyeli yaralı muhaliflerin Türkiye’de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10332) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.08.2012)

584.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlık teşkilatında istihdam edilen jeofizik mühendislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10333) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.08.2012)

585.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, bazı illerde satışa çıkarılan ve Türk Telekom’a ait olduğu iddia edilen taşınmaz malların ihale yöntemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10334) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

586.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, THY’de işten çıkarılan işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10335) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.08.2012)

587.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’de Elektronik Bilet ve Uydu Takip Sistemine geçilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.08.2012)

588.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, İzmir-Ankara otoyolunun güzergâhına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10337) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.08.2012)

589.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, araç muayene sürelerinin kısaltılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10338) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

590.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki metro inşaatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10339) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

591.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’de yapımı devam eden şehirlerarası yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10340) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2012)

592.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, telefon abonelerinden alınan ÖİV ve KDV’ye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2012)

593.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Emirdağ-Çay-Dinar karayolunda duble yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10342) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

594.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geçen personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10343) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.08.2012)

595.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10344) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

596.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş ili Malazgirt ilçe Merkezindeki Kültür Caddesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10345) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2012)

597.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, otobandan geçiş cezaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

598.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara-Balâ karayolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10347) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.08.2012)

599.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Dikili ilçesindeki sahil yolunun onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

600.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara’da bir kişinin hayatını kaybettiği metro inşaatında meydana gelen göçük olayına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

601.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ankara, İstanbul ve İzmir’de devam eden metro yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

602.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çanakkale deniz ulaşım seferlerinin işletme ihalesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

603.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Ankara, İstanbul ve İzmir’de devam eden metro yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/10352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.08.2012)

604.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir imamın görevden alınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/10353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.08.2012)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, serbest bölgelerin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2011)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşları ile çalışanlarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2011)

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin sorunları ve İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/12/2011)

2 Ekim 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşimini açıyorum.

III.- YOKLAMA

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın, yeni yasama yılının başarılı ve verimli geçmesini dileyen konuşması

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının yüce milletimiz ve Meclisimiz için verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum; bütün milletvekili arkadaşlarımızı, görüşmelerin bu ilk gününde, Başkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükûmet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükûmetin cevap süresi yirmi dakikadır.

Gündem dışı ilk söz, Bolu ili Göynük ilçesi Aşağıkınık köyünde meydana gelen yangın hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’a aittir.

Buyurun Sayın Ercoşkun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, Bolu ili Göynük ilçesi Aşağıkınık köyünde meydana gelen yangına ilişkin gündem dışı konuşması

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güzel Bolu’muzun Göynük ilçesi Aşağıkınık köyünde pazar günü meydana gelen yangın felaketi hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce milletimizi, aziz milletimizi en içten duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken Meclisimizin 24’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının tüm parti gruplarına, Meclis çalışanlarına ve büyük ülkemiz, büyük milletimiz ile tüm milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Hepimizin bildiği gibi, yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte arka arkaya gerçekleşecek olan seçimler bu dönemin önemini daha da artırmaktadır. Milletimizin bizlerden beklentisi, her türlü polemikten, kavgadan uzak, bir dakikamızı bile ziyan etmeden bu çatı altında iktidarıyla ve muhalefetiyle birlikte çalışmaktır. Allah, yapacak olduğumuz çalışmalarda hepimize kolaylıklar versin.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cennetten bir köşe olan Bolu’muzun Göynük ilçesine bağlı Aşağıkınık köyünde geçtiğimiz pazar günü büyük bir yangın felaketi meydana gelmiştir. Göynük ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyümüzde, toplam 30 hane, 1 köy konağı ve kullanılmayan 1 okul binası ile birlikte yaklaşık 140 kişi yaşamaktadır. Köy halkının köy camisinde mevlit merasimi vesilesiyle toplandığı sırada…

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Başkanım, duyamıyoruz, çok gürültü var.

BAŞKAN – Sayın Ercoşkun, bir saniyenizi alabilir miyim.

Değerli arkadaşlarım, büyük bir uğultu var. Arkadaşlarımızın biraz daha sükûnet içinde olmalarını rica edeceğim ki hatibi dinleyebilelim.

ALİ ERCOŞKUN (Devamla) – Köy halkının köy camisinde mevlit merasimi vesilesiyle toplandığı sırada meydana gelen yangında 15 ev, 1 köy konağı, 20 ahır, 12 ambar, 16 samanlık ve kullanılmayan 1 okul binasıyla birlikte ambarlarda bulunan yaklaşık 200 ton tahıl yanmış bulunmaktadır. Yaklaşık üç saat içinde kontrol altına alınan yangın felaketiyle ilgili tek tesellimiz, yaşanan mal kayıplarına rağmen hiçbir can kaybı olmamasıdır. Böylesine büyük bir yangının tüm köyü etkilemesi söz konusu olabilecekken orman teşkilatına yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte derhâl Bursa bölgesinde bulunan yangın müdahale helikopteri kırk beş dakika içerisinde bölgeye ulaşmış ve söndürme çalışmalarına katılmıştır. Bölgedeki tüm itfaiye teşkilatlarıyla beraber orman teşkilatına ait arazözler nispeten çok daha büyük bir zararı engellemiştir. Böylesine önemli bir felakette hiç vakit kaybetmeden olaya müdahale eden tüm birimlere ve ayrıca Orman Genel Müdürümüz ile Sayın Orman Bakanımıza buradan Göynük Aşağıkınık köyü halkı adına teşekkür etmek istiyorum.

Felaketin akabinde ise başta Göynük Kaymakamlığı ile Bolu Valiliğimiz olmak üzere sivil toplum örgütleriyle beraber köy halkının yanında ihtiyaçlarını gidermek adına bulunulmuştur. Bizler de inşallah en kısa zamanda köyümüzü ziyaret ederek yerinde durumu görme arzusundayız.

Başta Kaymakamlığımızın, daha sonra Valiliğimizin Başbakanlık Acil Afet Dairesine yapmış olduğu yazışmaları Sayın Bakanımız Beşir Atalay Bey’e iletmiş durumdayız. İnşallah en kısa zamanda ulaştırılacak olan yardımlarla birlikte köy halkının yaralarını bir nebze olsun sarmamız mümkün olacaktır.

Tabii, Bolu’ya 90 kilometre uzaklıkta olan Göynük ilçesinin 45 kilometre de daha uzağında bulunan bu köyde böylesine bir yangın hepimizi derinden üzmüş bulunmaktadır ama hayvanlarıyla birlikte köy halkının buradan sadece bir mal kaybıyla ayrılmış bulunması da en büyük tesellimiz olmaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda eskiye nispeten şu anda can kaybının yaşanmamış olması bizim acımızı bir nebze olsun hafifletmiş durumdadır.

Ben, bu vesileyle, yaşanan felaket dolayısıyla bir kez daha Göynüklü hemşehrilerimize, Aşağıkınık köyündeki hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum, Allah bir daha böyle afetleri kimseye yaşatmasın diyorum.

Bu vesileyle, sağlıklı, başarı dolu bir çalışma yılı geçirmemizi temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ercoşkun.

Gündem dışı ikinci söz, adalet sistemindeki aksaklıklar ve eksiklikler hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan’a aittir.

Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, adalet sistemindeki aksaklık ve eksikliklere ilişkin gündem dışı konuşması

TANJU ÖZCAN (Bolu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; ben de, sözlerime başlarken ilimizde meydana gelen yangın felaketinde zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın milletvekilleri, Türk tarihinin en önemli başlangıçlarından bir tanesi, hiç kuşkusuz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana dünyanın saygın ülkeleri arasında yer almak için çabalayan ve bunu da önemli ölçüde gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti’nde AKP’nin iktidara gelmesiyle, maalesef, taşlar yerinden oynamıştır. Bu İktidar döneminde “özgürlük”, “eşitlik”, “kardeşlik” gibi evrensel değerler terk edilmiş, Türk halkı “yandaşlar” ve “yandaş olmayanlar” gibi suni bir siyasal ayrıma tabi tutulmuştur. Bu durum toplumda çok büyük bir gerginliğe yol açmış, ülkenin tüm kurum ve kuruluşları ya siyasal iktidara militan olmaya ya da yok olmaya mahkûm edilmiştir. Bürokrasi, sivil toplum, silahlı kuvvetler, Parlamento, hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı bile siyasal iktidara karşı matematikteki gibi etkisiz elemana dönüştürülmüştür.

Hükûmet kendinden yana olmayan iş adamı, gazeteci, sanatçı, hukukçu, asker, bürokrat, kim olursa olsun, ya itaat etmeye ya zindana gitmeye ya da ekonomik olarak çökertileceği bir sürece sokulmuştur.

Son olarak yaşanan Balyoz davası süreci sonucunda 340 üst rütbeli subay topluma gözdağı verilir şekilde mahkûm edilmiş bu durum bana göre yargının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece de önemlidir. Bu dava ile maksat fazlasıyla hasıl olmuş, emperyal güçlerin hiçbir zaman diz çöktüremediği Türk ordusu basiretsiz komuta kademesinin de etkisiyle AKP önünde diz çökmek zorunda bırakılmıştır.

Değerli milletvekilleri, artık maalesef Türkiye’de, at izi ile it izi birbirine karışmıştır. Bugün Türkiye, teröristin baş tacı edildiği, Habur’da  törenlerle karşılandığı; terörle mücadele eden kahramanların darbeci ilan edilip yandaş yargı tarafından mahkûm edildiği; teröristler ile Hükûmetin aynı masaya oturup eşit iki taraf gibi konuştuğu; terör örgütünün istemediği vali ve komutanların tayinleri hakkında değerlendirme yapıldığı; bizzat ülkenin Başbakanı tarafından terör örgütü liderinin resmen müzakereye davet edildiği; terör örgütü ile mutabakat imzalandığı; komşularla sıfır noktasından neredeyse sıfır komşu noktasına gelindiği ve hatta her an bir ülkeyle savaşa girebileceğimiz bir ülke hâline gelmiştir.

Yine bu dönemde, teröre yardım ve yataklık ettiği herkes tarafından bilinen dünün kabile reisinin, bugün iktidar kurultayına dünya lideri olarak davet edildiği, Türkiye’de dökülen her damla kanda en az terör örgütünün İmralı’daki lideri kadar payı olan Barzani’ye…

MURAT BOZLAK (Adana) - Saygılı olun!

TANJU ÖZCAN (Devamla) – …“Türkiye seninle gurur duyuyor.” diye tempo tutulan bir ülke hâline gelmiştir.

Sayın arkadaşlar, sizler  buradayken sormak istiyorum: Hepiniz AKP’nin kurultay delegelerisiniz, iki gün önce de Barzani’ye, “Türkiye seninle gurur duyuyor.” şeklinde slogan atarak karşılayan da sizlersiniz. Bu adamın kontrolündeki bölgede -sizlere hatırlatmak istiyorum- Kandil dâhil PKK’nın önemli kampları var, bu adamın, kendi bölgesindeki kamplardaki teröristleri, besleyip, büyütüp, silahlandırıp üzerimize saldığını unuttunuz mu? Bu adamın himaye ettiği teröristlerin, karakol bastığını,asker ve polis şehit ettiğini sonra da kaçıp tekrar Barzani’ye sığındıklarını unuttunuz mu? Bu hâlde, bu adamdı, bu adamı neden kurultayınıza davet ediyorsunuz? Davet ettiğiniz yetmezmiş gibi bu adamın nesiyle gurur duyuyorsunuz, ne yapmış bu adam? (CHP sıralarından alkışlar)

Kurultayınızda “Barzani” isimli iş birlikçiye “Türkiye seninle gurur duyuyor.” diye tempo tutarken bu ülke için canını vermiş binlerce şehit ailesinin, kolunu veya gözünü kaybetmiş binlerce gazinin, şu anda çocuğu silah altında bulunan yüz binlerce ailenin neler hissettiğini hiç düşündünüz mü? (CHP sıralarından alkışlar) Yapmayın artık değerli milletvekilleri, bu kadar da olmaz!

Türkiye’de artık koşullar geriye dönülmez bir noktaya gelmek üzeredir. Türk milletinin mensuplarına buradan sesleniyorum: Artık vakit çok geç olacak. 29 Ekim bazı şeylere “dur” demek için, bu Hükûmetin kulağını çekmek için önemli bir fırsattır. O anlamda, ben, bu milletin vekili olarak buradan milletime bir çağrıda bulunmak istiyorum: İki eliniz kanda bile olsa, hasta yatağınızda bile olsanız ne olur kalkın, gelin, elinize bayrağınızı alıp o gün Ankara’ya gelin, Anıtkabir’de bu ülkenin kurucusunu ziyaret etmeyi unutmayın.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, biraz önce Sayın Konuşmacı AK PARTİ kongresindeki bir tezahürattan -bir misafire ya da bir kişiye- bahsederek, buradan yola çıkarak grubumuza hakarette bulunmuştur ve doğru da değildir. Sayın Başkan, izin verirseniz…

BAŞKAN – Buyurun, lütfen iki dakikayla...

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce Tanju Bey’in söylediği olay doğru değil, gerçeği yansıtmıyor; çok net bir şekilde önce bunu belirtmem gerekiyor. Aslında birçok televizyon kanalı bunu çok net bir şekilde -Kanal D Ana Haber Bülteni de bunlardan bir tanesi- açıkladı. Olay şu: Kongrede, bahsettiği kişinin konuşması biterken böyle bir tezahürat yükseliyor.

MURAT BOZLAK (Adana) – Siz de “kişi” diyorsunuz, demeyin. Onun yaptığı hatayı siz de yapıyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İzin verin… İzin verin…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Federal Kürdistan Bölgesi’nin Başkanı bahsedilen, ”kişi” değil.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Ben olayı gerçek yönüyle anlatıyorum, yani hiçbir yorum katmadan olanı anlatıyorum. Olay aynen budur.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Bir öyle bir böyle diyorsunuz, hangisine inanalım?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Orada o konuşma bittikten sonra veya tam bitme aşamasında salonun bir bölümünden böyle bir tezahürat yükseliyor. Önce herkes zannediyor ki konuşmacıya yapılıyor bu tezahürat ama daha sonra öyle olmadığı… Tam o anda Sayın Başbakanımız tekrar salona girerken, salonda Sayın Başbakanımızın girdiği bölüme yakında bulunanların yaptığı tezahürattır ve Sayın Başbakanımıza yapılıyor tezahürat. Bakın, ben bir yorum yapmıyorum, sadece…

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Başkonuk kimdi Sayın Canikli?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Açın bakın, o gün Sayın Mehmet Ali Birand’ın sunduğu Kanal D Ana Haber Bülteninde de aynen bu şekilde. Ben de konuyu orada öğrendim, çünkü o bölümü ben de izlememiştim, orada öğrendim. Yorum yapmıyorum, değerlendirme yapmıyorum, sadece söylenenin doğru olmadığını ifade ediyorum. Yani bu bir vakıa, bir tespit sadece, olan olay.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Barzani’nin takdimi de pek farklı değil yani.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Yani dolayısıyla bilgiyi doğru verelim, gerçek bilgiyi verelim, vatandaşımız, kamuoyu değerlendirsin, benim yapmaya çalıştığım bu. Orada o tezahürat Sayın Başbakanımıza yapılıyor, hiçbir şekilde konuşmacıya yapılmıyor. Açın bakın o günkü kanallara, başta Kanal D’nin Ana Haber Bülteni dâhil olmak üzere açın bakın söyleyin, olay budur.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canikli.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – Venizelos’u Ankara’da ağırladınız. Venizelos’u Ankara’da, İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda ağırladınız. Şu an neyin hesabını veriyorsunuz? Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz!

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın İnce.

MUHARREM İNCE (Yalova) -  Sayın Başkan, Sayın Canikli grubumuzun bir üyesinin doğru söylemediğini söyleyerek açıkça, bir anlamda “yalancı” dedi. Bir kısa açıklama yapmak istiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – “Yalancı” demedim Sayın Başkan.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Doğruyu söylemediğini söyledi.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

İki dakika da size süre veriyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MUHARREM İNCE (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Canikli, 30 Ekim 2007 tarihinde AKP’nin grup toplantısında Sayın Başbakanın cümlelerini okuyorum size. Bunlar benim uydurmalarım değil, Sayın Başbakanın grup toplantısında sizlerin gözünün içine baka baka sözleri: “Kaldı ki Barzani’nin şunu çok açık, net ortaya koyması lazım. Terör örgütüyle ilgili olarak terör örgütüne o bölgede yataklık yapar durumdadır, olay budur. Uluslararası hukuk noktasında ne anlama geldiği de bellidir.”

30 Ekim 2007’de bunu söyleyen bir Başbakan… Daha sonra kurultayınızı düğüne benzetiyorsunuz, düğün davetliniz, şeref konuğunuz olarak geliyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 2012 ama şu anda, 2007 değil. O zaman öyleydi.

MUHARREM İNCE (Devamla) – Yani, bakın, 2007’de “Teröre yataklık yapıyorsun.” diyorsunuz, 2012’de şeref konuğu yapıyorsunuz. Bu çelişki neden?

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) – Dün dündür, bugün bugündür.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Kandil’in yeri mi değişti?

MUHARREM İNCE (Devamla) - O zamanlar dostunuz Esad vardı, teröre yataklık eden Barzani vardı, dostunuz “Esad” kanlınız “Esed” oldu, teröre yataklık yapan Barzani de sizin düğününüzde başaktör oldu. Çelişki içerisindesiniz, kusura bakmayın.

Bir şey daha soracağım: Coğrafya bilginiz biraz zayıf olabilir, bu Kandil nerede? Bu Kandil Suriye’de mi, Barzani’nin bölgesinde mi? Bunu bilmeyen var mı içinizde? (CHP sıralarından alkışlar) Bence şunu bir öğrenin: Yani siz burada sürekli olarak anlatıyorsunuz ya, Suriye’de bir diktatörü, hani birlikte tatil yaptığınız, birlikte Bakanlar Kurulu düzenlediğiniz, Fenerbahçe’yle maç yaptırdığınız, o şimdi “diktatör” dediğiniz var ya, Kandil onun memleketinde mi, Barzani’nin memleketinde mi? Bu küçücük coğrafya bilgisiyle sınava girmelisiniz diyorum.

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın İnce.

Gündem dışı üçüncü söz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı münasebetiyle söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır’a aittir.

Buyurun Sayın Şandır. (MHP sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları (Devam)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına ilişkin gündem dışı konuşması

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Bıraktığımız yerden yeniden başladık maalesef. Bu tartışmanın üzerine konuşmak veya işte benim formatımda konuşmak çok kolay değil. Yine başladık. Yani bu Barzani’yle ilgili, Sayın Canikli, takdim konuşmanız gurur duyma tezahüratından çok da farklı değildi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Misafir nasıl takdim edilirse öyle oldu.

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - Dolayısıyla minare çuvala sığmaz oldu Sayın Canikli. Devlet başkanı olarak kırmızı halılarda siz karşıladınız, şimdi gurur duymanızı da savunmanız lazım.

Ama gelin buradan başlamayalım değerli milletvekilleri. Yeni bir gündeyiz, yeni bir dönemin ilk toplantısındayız, nasıl başlarsak öyle gider; bunu daha önce birçok defa denedik. Gelin, güzel duygularla, güzel temennilerle başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak biz Türkiye Büyük Millet Meclisine, tüm siyasi partilerimize, siyasi parti grup yöneticilerimize, Sayın Başkanlık Divanına, tüm çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza hayırlı, başarılı, huzurlu bir çalışma dönemi temenni ediyoruz, tavsiye ediyoruz; yüce Allah’tan diliyoruz, hepimize feraset versin, sabır versin ve birbirimize hoşgörü versin. Birbirimize sabrederek, birbirimizin ayıplarını örterek… Milletimiz bizden çözüm bekliyor, ülke gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyor. Ne dersek diyelim, bu süreci        -suçlamak anlamında söylemiyorum- yönetmek sorumlusu olan siyasi iktidar başta olmak üzere, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük sorumlulukların düştüğü bir süreçten geçiyoruz. İşte, bu süreçte millet adına burada söz söylemek durumunda olan siyasi partiler, milletvekilleri, gerçekten, geçen dönemlerden biraz daha farklı bir davranış yakalayabilirsek güzel olur diye düşünüyorum. Ben, 24’üncü Yasama Döneminin üç’üncü Yılını başarılı ve huzurlu geçirmeyi temenni ediyor, yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün, içimiz buruk başlıyoruz. Beni bağışlayın ama tutuklu milletvekilleri sorununu çözememiş bir Meclis olarak bugün yeni döneme başlıyoruz. Demokrasimiz açısından bunu ayıplı, bunu yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Milletin iradesini her şeyin önüne koyan iktidar partisi, maalesef bu konuda dik bir duruş ortaya koyamadığı için, yargının o acımasız tavrına milletin iradesini mahkûm ettik. Tutuklu milletvekillerini aramıza alamadan yeniden başlamanın hüznü, hatta utancı içindeyim. Bu, hepinizin sorunu, özellikle de Türkiye’yi millet adına on yıldan bu yana yöneten ve millî iradeyi önemseyen, demokrasiyi her defasında öne çıkartan iktidar grubunun -bana göre- üzerinde durup düşünmesi lazım, bunun çözülmesi lazım. Dün Sayın Başbakanın “Sayın Cumhurbaşkanıyla polemiğe girmem, onlar zaten tutuklulardı.” diyerek topu taca atmasını milletime şikâyet ediyorum. Doğru bir tavır değil, demokrasi adına doğru bir tavır değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına doğru bir tavır değil. Bunlar milletin iradesiyle seçilmiş, haklarında hüküm kurulmamış, suçsuz oldukları uluslararası hukuk açısından da bir karine olan bu milletvekillerinin aramızda olmaları lazım. Bunu savunmadığınız takdirde değerli milletvekilleri, kendi konumunuzu da tartışılır hâle getirirsiniz.

Bir başka şey de şu değerli arkadaşlar: Bugün ülkemizin en önemli sorunu bölücü terör saldırıları. Bu çok demode bir laf oldu ama eylül ayı içerisinde 66 tane şehit vermişiz. Âdeta bir örtülü savaşın, adı konmamış bir savaşın saldırısı altında Türkiye kan kaybetmektedir. Bölücü teröre karşı mücadelede bu Meclis iş birliği yapmalıdır. Tüm farklılıklarımızı, birbirimizle olan kavgalarımızı bir kenara bırakarak bölücü terör, bölücü terörü destekleyenlerle…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET ŞANDIR (Devamla) - …bu Meclis bir mücadeleyi, bir kararlılığı ortaya koymak mecburiyetindedir.

İnşallah bunu başarırız diyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Sisteme giren arkadaşlarımıza birer dakika söz vereceğim.

Sayın Halaman…

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, Çukurova bölgesinde üçgün hastalığından dolayı çok sayıda hayvanın telef olduğuna ve önlem alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Yeni yılının yani yasama yılının Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını Cenabıhak’tan temenni ediyorum.

Bir de Adana’nın çevresi yani Çukurova, bu Ziraat Bankası kredisinden dolayı son beş yıldır çiftliklerle dolu; Kozan’da, Ceyhan’da, Osmaniye’de, Kadirli’de, Sarıçam’da. Son, tarımın geriye gitmesinden dolayı da Hükûmet ithal saman, ithal yem getirme işine başladı. Bundan dolayı da  “üçgün hastalığı” denilen bir hastalık doğdu ortaya. Dolayısıyla o bölgenin çiftliklerindeki hayvanlar telef oluyor. Bu telefin önlenebilmesi için Tarım Bakanlığımızın, dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın ilgilenmesini bekliyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Ağbaba…

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kızılhisar köyünün sorunlarına ilişkin açıklaması

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, geçen hafta ziyaret ettiğim Kuluncak’ın Kızılhisar köyünün sorunlarını Mecliste anlatacağıma söz verdim.

Kızılhisar köyü 200 hane. Kış nüfusu 1.500, yaz nüfusu 2 bin. Oylarının yüzde 90’ını AKP’ye veriyorlar. Bu köyde su günlük bir saat akıyor. Yüksek evlere su gitmiyor. İhtiyaçlarını gidermeye, hatta içmeye su bulamıyorlar. Kızılhisar’da tarımsal sulama hiç yok. Bostan ekemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz, domatesi, biberi, sebzeyi şehirden satın alıyorlar yani köyde şehirli gibi yaşıyorlar.

Köyün yüzde 90’ı yeşil kartlı. Yoksulluk diz boyu. Selahattin Yumuk isimli bir vatandaş çocuğunu okutmak için evin tek ineğini 700 liraya satmış. Tüm Malatya’da olduğu gibi köyün elektrikleri sık sık kesiliyor. Borçlanarak aldıkları buzdolapları bozuluyor, yanıyor. Kızılhisarlılar diyorlar ki: “Yönetenler, siyasetçiler, sizde hiç insaf yok mu! Hiç vicdan yok mu!”

BAŞKAN – Sayın Bayraktutan…

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin ilinin Ardanuç ilçesindeki adliyenin kapatılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlere ve bu kararın geri alınması gerektiğine ilişkin açıklaması

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle geçen dönemde Artvin’in Arhavi, Ardanuç ilçelerinde adliyeler kapatılmış, daha sonra HSYK, Arhavi’yle ilgili kararı almıştır; bu sevindirici bir karardır. Ama buna rağmen Artvin’in Ardanuç ilçesindeki adliye kapatılmıştır.

Ardanuç ilçemizin 49 köyü olup köylerin ilçe merkezine olan ortalama mesafesi 20 kilometredir. 49 köy içerisinde 45 kilometre uzaklığı olan köylerimiz de mevcut bulunmaktadır. Ardanuç ilçe merkezinin bağlanmış olduğu Artvin merkeze uzaklığı ise 42 kilometredir. Yani bu ne demektir? Yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta yargı hizmetlerini alabilen Ardanuçlu vatandaşlarımızın durumu söz konusudur.

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Ardanuç’ta yaşayan vatandaşlarımız derin bir mağduriyet içerisindedir. Bu mağduriyetin giderilmesi ve HSYK tarafından alınmış olan kararın geri alınması da açık bir aciliyet kesbetmektedir. Bu nedenle, HSYK’ya yapmış olduğumuz itiraz neticesinde adliyenin kapatılmasına ilişkin kararın yeniden gözden geçirilmesini ve Ardanuç’ta adli hizmetlerin, yargı hizmetlerinin yeniden göz önüne alınmasını buradan saygıyla talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Demiröz…

4.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, afet kapsamının genişletilerek çiftçi ve köylülerin zararlarının ödenmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yeni yasama yılının başarılı geçmesi dileğiyle, her zaman Mecliste bulamadığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına sormak istiyorum: 31/07/2012 tarihli kararname ile afet tanımı yapıyor, en az yüzde 30 oranında zarar gören çiftçilerimizi kapsama alarak yüzde 5 erteleme faiz oranı uyguluyorsunuz. “Afet”ten anladığımız kadarıyla bu bölgeleri afet kapsamına alarak çiftçilerin zarar ve ziyanlarının ödenmesidir. Hangi çiftçimiz, bugünkü koşullarda sizin tarım politikanızla hangi köylümüz bunu ödeyebilir? Bu bakımdan, bunun yeniden düzenlenerek afet kapsamı içerisinde çiftçi ve köylülerimizin zarar ve ziyanlarının ödenmesini talep ediyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Öğüt…

5.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, diş hekimi muayenehanelerinden hizmet satın alımına ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Biliyorsunuz, geçen yasama döneminde dört partinin ortak kararıyla diş hekimi muayenehanelerinden hizmet satın alımı konusunda bir mutabakata varılmıştı. Bunda, sağ olsun, Çalışma Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın da mutabakatı olmuştu ama gördüğümüz, geçirdiğimiz bu aşamada herhangi bir girişim olmamıştır; tersine, söylenen, birtakım ekonomik kurullarda bunun verilemeyeceği söylenmiştir. Bu konuda, 17 bin muayenehane çalışanı olan diş hekimi arkadaşlarımız Sağlık Bakanımızdan bir bilgi istemektedirler. Onun burada özellikle bir daha açıklanmasını rica ediyorum, yeni yasama yılının da hayırlı olmasını diliyorum, hapishanede olan milletvekili arkadaşlarımıza da buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Tanal…

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, destek kredisi uygulamaları nedeniyle çiftçilerin mağdur olduklarına ve bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Yasama yılının ulusumuza ve Parlamentoya hayırlı olmasını diliyorum ben.

Şanlıurfa, Aksaray, Diyarbakır illerimizde 2011 yılı hububat desteklemelerine bloke konulmuştur, bu sebeple çiftçilerimiz mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin Sayın Tarım Bakanlığı tarafından öncelikle giderilmesini talep ediyorum.

İki: Geçtiğimiz yıllarda desteklemelerini alan çiftçilerimizden -incelemeler neticesinde- almış oldukları miktarı faiziyle birlikte geri iadesi istenilmektedir. Bu iade edilse bile 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca beş yıl süreyle destekleme programından yararlandırılmamaktadır. Çiftçilerimizin bu mağduriyetinin Tarım Bakanlığı tarafından öncelikle giderilmesini talep eder, saygılarımı sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Yurttaş…

7.- Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na ve yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1-7 Ekim, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’dır. Bu hafta, “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet” gibi çok güzel bir konuyla taçlandırılmıştır. 8 milyon özürlünün olduğu ülkemizde, bu çalışmaları önemli buluyorum ve Diyanet İşleri Başkanlığını tebrik ediyorum. Her il ve ilçede en az bir caminin engellilerin erişebileceği hâle getirilmesi konusundaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Ayrıca, görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve işitme engelliler için 900 kelimeden oluşan işaret diliyle dinî terimler sözlüğü konusunda çalışma yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Diyanet camiasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı en kalbî duygularımla kutluyorum.

Yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını ve yüce Meclis için başarılı geçmesini diliyorum.

BAŞKAN – Sayın Tüzel...

8.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine, yeni döneme yine halkın seçtiği tutuklu milletvekilleri olmadan başlandığına ve son yapılan doğal gaz ve elektrik zamlarına ilişkin açıklaması

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yeni yasama yılının emek, özgürlük ve demokrasi taleplerine yanıt bekleyen halklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni bir döneme, yine halkın seçilmiş vekilleri olmadan başlıyoruz. Bu ayıpta ısrar edeceğini söyleyen bir Başbakanımız var ne yazık ki. Dileğimiz, halkına ve seçilmiş temsilcilerine savaş yürütmeyen bir hükûmet ve Meclis olunmasıdır. Ne yazık ki yeni operasyonlar bu umudu da tüketmektedir. Dün İstanbul’daki KCK davasında savunma yapan avukatlara zor kullanılması düşman ve savaş hukukunun sürdürüleceğini gösteriyor ve bunu kınıyorum.

“Kışa kadar zam yok.” diyenlerin yalanları halkımızı vuruyor. ÖTV artışından sonra elektrik ve doğal gaz zamları halkın yoksullaşmasını büyütmektedir. BOTAŞ’ın zararını, yabancı yatırımların kazandığı faizi, halkın yürütmediği savaşın faturasını yurttaşlara ödetmek AKP hükümranlığının sonunu getirecektir. Söylendiği gibi, zam, zulüm iktidarı AKP’nin alametifarikası olmuştur.

BAŞKAN – Sayın Kurt…

9.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dilediğine ve tarımsal amaçlı elektrik kullanan çiftçilere aylık faturalandırma uygulamasının kaldırılması için ne yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

KAZIM KURT (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Yeni yasama yılımızın hayırlı olmasını diliyorum ve Enerji Bakanımız da buradayken dile getirmek istediğim bir konu şudur: Elektrik dağıtımının özelleşmesi nedeniyle, tarımsal amaçlı elektrik kullanan çiftçilerimizin ve özellikle sulama kooperatiflerimizin elektrik faturaları aylık olmaya başladı ve hatta, Eskişehir’de ağustos ayında 2 kez faturalandırma söz konusu oldu. Bu, çiftçinin her ay gelir elde edemediği bir ortamda, hâlâ ısrarla aylık ya da çok kısa süreli faturalandırmanın ortadan kaldırılması için ne yapılıyor? Onu öğrenmek istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Erdem…

10.- Elâzığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elâzığ’da doğal gaz çalışmalarının altı yılda bitirilemediğine ve ne zaman bitirileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

ENVER ERDEM (Elâzığ) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Aracılığınızla Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza sormak istiyorum: İhalesi ve sözleşmesi 2007 yılında yapılan Elâzığ doğal gaz çalışmaları geçen altı yıla rağmen bitirilememiştir, şu anda yüzde 50 seviyesindedir. Bu geçen süre içerisinde, yaklaşık altı yıldan beri bitirilmeyen bu doğal gaz çalışmaları ne zaman bitirilecektir? Elâzığ’ın ve Elâzığlıların bu çilesi ne zaman sona erecektir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Erdem.

Sistemde söz isteyen diğer arkadaşlardan özür diliyorum çünkü 10 kişiye veriyoruz.

Sayın bakanlardan?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Sayın Başkan, ben sözlü sorulara da cevap vereceğim için orada değineceğim.

BAŞKAN – Tamam, oldu.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, yaz tatilinden döndük.

Sayın Başkanım, yaz tatilinden döndük, bir çok sorun var, onları burada hep beraber değerlendirelim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün için verilebilir Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kusura bakmayın. Sorular sırasında sorabilir arkadaşlar. Uygulamamız böyle, rica edeyim.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 349, 353, 407, 485, 505, 566, 603, 623, 646, 673, 677, 736, 774, 826, 853, 855, 854, 856, 905, 921, 931, 932, 1019, 1020, 1021, 1045, 1048, 1050, 1053, 1054, 1060, 1062, 1069, 1100, 1120, 1153, 1169, 1171, 1211, 1212, 1215, 1225, 1303, 1355 ve 1363’üncü sıralarında yer alan önergeleri; Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ, gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 2, 20, 24, 28, 72, 100, 101, 102, 132, 134, 138, 190, 191, 192, 195, 204, 226, 238, 248, 250, 268, 292, 301, 302, 303, 312, 334, 350, 351, 393, 396, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 472, 473, 474, 492, 493, 613, 615, 617, 637, 638, 643, 695, 696, 722, 773, 805, 816, 817, 840, 841, 884, 885, 886, 904, 941, 986, 1004, 1010, 1022, 1044, 1085, 1086, 1107, 1123, 1124, 1128, 1151, 1152, 1168, 1174, 1199, 1252, 1269, 1285, 1295, 1297, 1323, 1389, 1390, 1397, 1400, 1401 ve 1457’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanların istemlerini  sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Başbakanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız hakkındaki soruşturma dosyasının iade edilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1004)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi: a) 4/12/2008 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.03-128-5225-2008/10911/51143 sayılı yazı.

b) 18/12/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12.310-14901 sayılı yazı.

c) 23/8/2012 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-125-5225-2008/9256/46360 sayılı yazı.

Batman Milletvekili Bengi Yıldız hakkında tanzim edilen ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığınıza gönderilen soruşturma dosyasının yeniden değerlendirilmesi için evrakın ve fezlekenin iadesinin talep edildiğine dair Adalet Bakanlığından alınan ilgi (c) yazı sureti ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim. 

                                                                                                             Bekir Bozdağ

                                                                                                       Başbakan Yardımcısı

BAŞKAN – Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan dosya Hükûmete geri verilmiştir.

Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa önergesi vardır, okutuyorum.

B) Önergeler

1.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, idare amirliği görevinden istifa ettiğine ilişkin önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

CHP kontenjanından seçilmiş bulunduğum İdare Amirliği görevimden istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını dilerim.

                                                                                                            Adnan Keskin

                                                                                                                  Denizli

                                                                                               CHP Genel Başkan Yardımcısı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum.

2.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/57)

                                                                                                        02.10.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi olduğum İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan istifa ediyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                       Malik Ecder Özdemir

                                                                                                                   Sivas

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum.

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 milletvekilinin, serbest bölgelerdeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Serbest bölgeler ekonomide meydana gelen değişikliklerin etkilerini çok ciddi bir biçimde hissetmektedir. Gerek dünyada gerekse ülke ekonomisinde meydana gelen olumsuz gelişmeler bu bölgelerde beklenen faydanın sağlanmasını engellemektedir. Bu nedenle serbest bölgelerin karşılaştığı sorunların araştırılarak, bir an önce alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İç Tüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince ekte yer alan gerekçe doğrultusunda Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.                                    30.11.2011

1) Emin Haluk Ayhan                    (Denizli)

2) Adnan Şefik Çirkin                    (Hatay)

3) Süleyman Nevzat Korkmaz        (Isparta)

4) Ali Halaman                               (Adana)

5) Seyfettin Yılmaz                         (Adana)

6) Muharrem Varlı                         (Adana)

7) Alim Işık                                    (Kütahya)

8) Mehmet Şandır                           (Mersin)

9) Yusuf Halaçoğlu                        (Kayseri)

10) Hasan Hüseyin Türkoğlu         (Osmaniye)

11) Necati Özensoy                        (Bursa)

12) Celal Adan                               (İstanbul)

13) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

14) Özcan Yeniçeri                         (Ankara)

15) Emin Çınar                               (Kastamonu)

16) Mesut Dedeoğlu                       (Kahramanmaraş)

17) Oktay Öztürk                           (Erzurum)

18) Kemalettin Yılmaz                    (Afyonkarahisar)

19) Sümer Oral                               (Manisa)

20) Ali Öz                                      (Mersin)

Gerekçe:

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye serbest bölgelerinde üretim, depolama ve ticaret gibi pek çok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Yatırımcılar kendi işyerlerini yapabilmekte ve arazi satın alabilmektedirler. Serbest bölgelerde kiralanabilecek ofis, atölye ve depolar bulunmakta, yerli ve yabancı firmalar faaliyet gösterebilmektedir.

Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında 19 serbest bölge faaliyette bulunmaktadır. Akdeniz Bögesi’nde Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık Serbest Ticaret Bölgeleri; Ege  Bölgesi'nde Ege, İzmir Menemen Deri ve Denizli Serbest Bölgeleri; Marmara Bölgesi'nde İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Deri ve Endüstri, İstanbul Trakya, Avrupa, Bursa, Kocaeli ve ar-ge ile yüksek teknoloji üretimi üzerine TÜBİTAK-MAM Serbest Bölgeleri; Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri; İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri Serbest Bölgesi; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri faaliyetleri sürdürülmektedir.

Serbest bölgelerde, 2008 yılı sonu itibarıyla 24,6 milyar ABD Dolarına ulaşan yıllık ticaret hacmi 2010 yılı sonunda 18,6 milyar dolara düşmüştür. Türkiye'nin 2010 yılında 300 milyar dolar düzeyindeki dış ticaret hacmi dikkate alındığında, toplam dış ticaretin yaklaşık % 6’lık bir kısmına ulaştığı görülmektedir.

Serbest Bölgeler üretim ve istihdama da katkılarda bulunmaktadır. 2010 yılı sonu itibarıyla 598’i yabancı olmak üzere, 3.235 kullanıcı firma faaliyet göstermektedir.

2002 yılında 28.750 olan serbest bölgelerdeki istihdam 2008 yılında 51.000'e, 542 olan yabancı sermayeli firma sayısı 598'e, üretici firmaların sayısı ise 495'den 811'e yükselmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle toplam istihdam 48.684'e düşmüştür. Ticaret hacmi ise bir önceki yıla göre yüzde 25,8 oranında azalarak 18,6 Milyar ABD Dolarına gerilemiştir.

Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin bugün serbest bölgelere de yansıdığı görülmektedir. Ticaret hacminde meydana gelen gelişmeler sonucunda serbest bölgelerdeki ticaret hacmi 2010 yılında 2008 yılına göre yüzde 25 azalmıştır.

Açıklanan bu nedenlerle:

Bir taraftan ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin serbest bölgeler üzerinde yarattığı etkileri, diğer taraftan bu bölgelerden yapılan ihracatın ithalattan az olması nedeniyle ülke üzerinde yaptığı etkilerin incelenmesi ve serbest bölgelerin karşılaştığı sorunların araştırılarak bir an önce alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gerekmektedir.

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 milletvekilinin, Özgür Ülke gazetesi başta olmak üzere benzer yayın politikası izleyen muhalif basın yayın kuruluşları ve çalışanlarına yönelik hukuk dışı uygulamaların, saldırıların ve uğratılan maddi manevi zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

4 Aralık 1994'te bombalanan Özgür Ülke Gazetesi başta olmak üzere muhalif basın yayın kuruluşları ve çalışanlarına karşı yapılan ve faili meçhul kalan saldırıların tüm yönleriyle araştırılması ve aydınlatılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İç Tüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim.

1) Sebahat Tuncel                           (İstanbul)

2) Pervin Buldan                            (Iğdır)

3) Hasip Kaplan                             (Şırnak)

4) Sırrı Sakık                                  (Muş)

5) Murat Bozlak                             (Adana)

6) Halil Aksoy                                (Ağrı)

7) Ayla Akat                                   (Batman)

8) İdris Baluken                              (Bingöl)

9) Hüsamettin Zenderlioğlu            (Bitlis)

10) Emine Ayna                             (Diyarbakır)

11) Nursel Aydoğan                       (Diyarbakır)

12) Altan Tan                                 (Diyarbakır)

13) Adil Kurt                                  (Hakkâri)

14) Esat Canan                               (Hakkâri)

15) Sırrı Süreyya Önder                 (İstanbul)

16) Mülkiye Birtane                       (Kars)

17) Erol Dora                                 (Mardin)

18) Ertuğrul Kürkcü                       (Mersin)

19) Demir Çelik                              (Muş)

20) İbrahim Binici                          (Şanlıurfa)

21) Nazmi Gür                               (Van)

22) Özdal Üçer                               (Van)

Gerekçe:

4 Aralık 1994’te Özgür Ülke Gazetesi'nin İstanbul merkezi ile İstanbul ve Ankara büroları bombalı saldırıya uğramış; olayda gazete çalışanı Ersin Yıldız hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştır.

Gazetenin İstanbul Kumkapı'daki merkezinde yaşanan patlamada binanın kolonları yıkılmış, kullanılamaz hale gelmiştir; binada bulunan bütün işyerleri zarar görmüştür. Aynı gün üç yerde yapılan bombalı saldırılar sonucu, Gazetenin bütün arşivi ve gazetenin basımı için kullanılan bütün teknik yapı yok edilmiştir. Aradan 15 yıl geçmesine rağmen, bu saldırıların sorumluları bulunmamış, olayda ihmali olanlara ilişkin de hiçbir işlem yapılmamıştır.

1990'lı yıllar boyunca, muhalif gazete büroları baskı ve saldırılara maruz kalmış, gazetenin farklı birimlerinde çalışan 21 kişi öldürülmüş, muhabir, gazete yöneticisi, yazar, gazete dağıtımcısı, yüzlerce çalışan saldırılarda yaralanmış, bu olayların tümü "faili meçhul" olarak kalmıştır.

Gazeteci Yahya Orhan 31 Temmuz 1992'de, gazete personeli Hüseyin Deniz 8 Ağustos 1992'de, köşe yazarı Musa Anter 20 Eylül 1992'de, gazete personeli Hafız Akdemir 8 Haziran 1992'de, Özgür Gündem Şanlıurfa temsilcisi Kemal Kılıç 18 Şubat 1992'de, Yeni Ülke muhabiri Cengiz Altun 24 Şubat 1992'de, "kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar tarafından" öldürülmüştür. Özgür Gündem'in Bitlis muhabiri Ferhat Tepe 28 Temmuz 1993'te kaçırıldıktan sonra, 4 Ağustos 1993 tarihinde cesedi bulunmuştur. Bu "faili halen meçhul" gazeteci cinayetlerinde Namık Tarancı, Mehmet Şenol, Adnan Işık, Orhan Karaağan, Seyfettin Tepe, Çetin Abayay, Hasan Aydın, Yalçın Yasa, Mehmet Sancar, Nazım Babaoğlu, Serhat Tepe, Zülküf Akkaya, Haşim Yasa, Mehmet Zeki Aksoy ve Macit Akgün yaşamını yitirmiştir.

Gazete bürolarına, satış büfelerine yönelik saldırılardan bazıları ise şunlardır: Ağustos 1992'de gazeteci Burhan Karadeniz uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve sakat kalmış, 16 Kasım 1992'de Kadir Saka'nın gazete büfesi kundaklanmış; 15 Ocak 1993'te Diyarbakır'da gazete çalışanı Eşref Yasa'ya silahlı saldırı yapılmış; 26 Eylül 1993'te bir gazeteci çocuk Mehmet Balamir Diyarbakır'da gazete satarken bıçakla yaralanmıştır. 17 Kasım 1992'de Bingöl'de gazete bayiine ait bir araç silahla tahrip edilmiştir. Bütün bu olaylar da "faili meçhul" karanlığındadır.

4 Aralık 1994'te Özgür Ülke Gazetesi bürolarına yönelik saldırılarla ilgili, İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi'nin 31/01/2000 ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 16/03/2000 tarihli kararlarında devletin sorumluluğu vurgulanırken, gerek bu olaya gerekse 1990 ile 2000 yılları arasında meydana gelen olaylara ilişkin yargısal süreçte hiçbir ilerleme sağlanmamıştır.

Gerek Özgür Ülke Gazetesi gerekse bu muhalif yayın geleneğini takip eden gazete ve çalışanlarına yönelik saldırılar çeşitli defalar, yargı ve araştırma ve raporların konusu olmuş "sistematik, önceden görülen" saldırılar olarak nitelenmiş olsa da hiçbir zaman bu olayların failleri, arkasındaki sorumlular, çeşitli devlet içi çetelerle bağlantılar ortaya çıkartılmamıştır.

TBMM'nin 12/11/1996 tarihli kararıyla kurulan "Yasadışı Örgütlerin Devletle Olan Bağlantıları ile Susurluk'ta Meydana Gelen Kaza Olayının ve Arkasındaki İlişkilerin Aydınlatılması Komisyonu"nun raporunda defaten Özgür Ülke Gazetesi ile benzer yayın politikası izleyen muhalif basına ve gazetecilere yönelik saldırılara değinilmiş, fakat çoğu ölüm ve sakatlanmalarla sonuçlanan yüzü aşkın olay "faili meçhul" kalmıştır.

Özgür Ülke gazetesi başta olmak üzere, benzer yayın politikası izleyen muhalif gazetelere yönelik hukuk dışı uygulamaları, saldırıları, yaralamaları, cinayetleri ve uğratılan maddi manevi zararı tespit etmek, olayların aydınlatılması için ön açıcı olmak ve demokrasimiz için bir utanç olan bu dönemi aydınlatmak için Anayasa'nın 98 inci, İç Tüzüğü’nün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

3.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin sorunlarının ve geçmişte İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, kısa adı İLKSAN 1943 yılında 4357 sayılı Yasayla "sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek”, Eğitim emekçilerinin ağır ve olumsuz çalışma koşulları karşısında ekonomik ve sosyal yardımlaşma amacıyla kuruldu. Dönemine göre oldukça demokratik bir yapıya sahip olan İLKSAN üyelerine, evlenmesinde, çocuklarının doğumunda, emekliye ayrılmalarında, doğal afet sırasında, ölümlerinde olumlu katkılar yaptı. Yurdun çeşitli yerlerinde mağazalar, Ankara'da Öğretmenevi açarak, defter üreterek, Ünite Dergisi çıkararak üyelerine ve eğitime hizmet verdi.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, birçok kuruluşta olduğu gibi, İLKSAN'ın da demokratik yapısı değiştirildi. 1985'te çıkarılan 3179 sayılı yasayla, sandığın işleyişini belirleyen ana sözleşme yapma yetkisi sandığın genel kurulundan alınarak Millî Eğitim Bakanlığına verildi. Tamamen Bakanlığın egemenliği altına giren İLKSAN bu tarihten sonra adı hep yolsuzluklarla, olumsuzluklarla anılır olmuş, esas işlevini tamamen yitirmiştir. Bir sosyal yardım sandığı olarak kurulan İLKSAN'ın, amacına uygun başarılı çalışmalar yapması ve kendi sahipleri eğitim emekçileri tarafından yönetilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır.

İLKSAN  yolsuzluklarla  anılırken  konu  mahkemeye  taşınmış yargılama sonucunda, 29.11.1995 tarihinde Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, İLKSAN yöneticisi 22 sanığa, 3 yıl ile 9 yıl 9 ay arasında 22 sanığa çeşitli cezalar vermiştir. Cezalarını çektikten sonra basında ve televizyonlarda açıklama yapan kimi eski yöneticiler soruşturmanın eksik yapıldığını ifade etmişlerdir.

Bunun dışında İLKSAN'da sorunlar yaşanmaktadır. Üyeleri tarafından tamamen güvensiz bir kurum olarak görülen ve yaklaşık 300.000 üyesi bulunan İLKSAN aynı zamanda zarar eden bir sandık olarak da bilinmektedir. İLKSAN'da en büyük sıkıntı zorunlu üyeliktir ve her ay ücretinden kesinti yapılan eğitimci üyeler bu zorunluluğu demokratik bulmamaktadır. Üyelikten ayrılmak isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramadan ayrılmalarının sağlanmaması da ayrı bir anti-demokratik uygulama olarak şikâyet konusudur. Zamanında emeklilik kesintileri ödenmeyerek, paralar iyi kullanamayarak İLKSAN üyesi öğretmenler zarar görmüştür. Bu zararların giderilmesi için yasal düzenlemeyle İLKSAN'ın ana sözleşmesi günün koşullarına göre değiştirilmelidir. İLKSAN üyesi öğretmenlerimizin sorunlarının nasıl giderileceğinin ve İLKSAN'da geçmişte yaşanan olumsuzlukların ortaya çıkması için kapsamlı olarak araştırılmasını talep eder, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

1) Namık Havutça                          (Balıkesir)

2) Veli Ağbaba                               (Malatya)

3) Metin Lütfi Baydar                     (Aydın)

4) Ali Sarıbaş                                 (Çanakkale)

5) Ali Rıza Öztürk                          (Mersin)

6) Osman Aydın                             (Aydın)

7) Kadir Gökmen Öğüt                  (İstanbul)

8) Mehmet Şeker                            (Gaziantep)

9) Muharrem Işık                           (Erzincan)

10) Emre Köprülü                          (Tekirdağ)

11) Ahmet İhsan Kalkavan             (Samsun)

12) Mehmet Ali Ediboğlu               (Hatay)

13) Mevlüt Dudu                            (Hatay)

14) Mustafa Sezgin Tanrıkulu        (İstanbul)

15) Osman Kaptan                         (Antalya)

16) Yıldıray Sapan                         (Antalya)

17) Ali Serindağ                             (Gaziantep)

18) Malik Ecder Özdemir               (Sivas)

19) İhsan Özkes                             (İstanbul)

20) Atilla Kart                                (Konya)

21) Uğur Bayraktutan                     (Artvin)

22) Dilek Akagün Yılmaz              (Uşak)

23) Erdal Aksünger                        (İzmir)

24) Gürkut Acar                             (Antalya)

25) Mustafa Serdar Soydan            (Çanakkale)

26) Selahattin Karaahmetoğlu         (Giresun)

27) Durdu Özbolat                         (Kahramanmaraş)

28) Rahmi Aşkın Türeli                  (İzmir)

BAŞKAN – Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

A) Tezkereler (Devam)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Macaristan Ulusal Parlamentosu Başkanı Laszlo Köver’in vaki davetine icabet etmek üzere Macaristan’a ziyarette bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1005)

                                                                                                        01 Ekim 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin; Macaristan Ulusal Parlamentosu Başkanı Laszlo Köver’in vaki davetine icabet etmek üzere Macaristan’a resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                               Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

İkinci tezkereyi okutuyorum.

3.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Tsetska Tsacheva’nın vaki davetine icabetle Bulgaristan’a ziyarette bulunmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/1006)

                                                                                                        01 Ekim 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in, Bulgaristan Milli Meclisi Başkanı Sayın Bayan Tsetska Tsacheva’nın vaki davetine icabetle Bulgaristan’a ziyarette bulunması hususu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca Genel Kurul’un tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Danışma Kurulu Önerisi

No:                                                                                                  Tarih: 02/10/2012

Danışma Kurulun 02/10/2012 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

 

                 Nurettin Canikli                                 Mehmet Akif Hamzaçebi

         Adalet ve Kalkınma Partisi                         Cumhuriyet Halk Partisi

              Grubu Başkanvekili                                 Grubu Başkanvekili

 

                    Oktay Vural                                             İdris Baluken

          Milliyetçi Hareket Partisi                         Barış ve Demokrasi Partisi

              Grubu Başkanvekili                                  Grubu Başkanvekili

Öneriler:

Genel Kurulun;

2, 9, 16, 23 ve 30 Ekim 2012 Salı günkü birleşimlerinde 15:00 – 20:00 saatleri arasında çalışması,

3, 4, 10, 11, 17, 18 ve 31 Ekim 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00-20:00 saatleri arasında çalışması,

2, 3 ve 4 Ekim 2012 Salı, Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde; Başkanlığın Genel Kurula Sunuşlarından sonra birleşimin sonuna kadar gündemin Sözlü Sorular kısmında yer alan sözlü soruların görüşülmesi ve bunlardan başkaca bir işin bu birleşimlerde görüşülmemesi,

önerilmiştir.

2 Ekim 2012 Salı günü ayrıca sözlü soruların görüşülmesinden sonra Başkanlık Divanında boş bulunan İdare Amirliği için seçim yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bir dakika…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Yanlış okunmuş, yanlış; doğru okunmamış.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, beş dakika ara…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, beş dakika ara veriyorum.

       

 

Kapanma Saati: 15.56

 

 


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.05

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Danışma Kurulunun önerisi vardır. Biraz önce sehven yanlış okutulan öneriyi tekrar okutup işleme alacağım.

IX.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve 2 Ekim 2012 Salı günkü birleşiminde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları”ndan sonra birleşimin sonuna kadar gündemin “Sözlü Sorular” kısmında yer alan sözlü soruların görüşülmesine, ayrıca Başkanlık Divanında boş bulunan idare amirliği için seçim yapılmasına ve başkaca bir işin görüşülmemesine; 3 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

Danışma Kurulu Önerisi

                                                                                                          Tarih: 02/10/2012

Danışma Kurulunun 02/10/2012 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

                        Nurettin Canikli                            Mehmet Akif Hamzaçebi

               Adalet ve Kalkınma Partisi                    Cumhuriyet Halk Partisi

                    Grubu Başkan Vekili                           Grubu Başkan Vekili

 

                           Oktay Vural                                        İdris Baluken

                 Milliyetçi Hareket Partisi                    Barış ve Demokrasi Partisi

                    Grubu Başkan Vekili                           Grubu Başkan Vekili

Öneriler

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifler ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler Kısmında yer alan 197 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 3. sırasına alınması,

Genel Kurulun;

2 Ekim 2012 Salı günkü birleşiminde; Başkanlığın Genel Kurula Sunuşlarından sonra birleşimin sonuna kadar gündemin Sözlü Sorular kısmında yer alan sözlü soruların görüşülmesi, 2 Ekim 2012 Salı günü ayrıca sözlü soruların görüşülmesinden sonra Başkanlık Divanında boş bulunan idare amirliği için seçim yapılması ve bunlardan başkaca bir işin bu birleşimde görüşülmemesi,

3 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesi.

2, 9, 16, 23 ve 30 Ekim 2012 Salı günkü birleşimlerinde 15.00-20.00 saatleri arasında çalışması,

3, 4, 10, 11, 17, 18, ve 31 Ekim 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14.00-20.00 saatleri arasında çalışması,

önerilmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, öneri hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN – Lehinde ya da aleyhinde?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Aleyhinde.

BAŞKAN – Aleyhinde, buyurun Sayın Genç. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yeni yasama yılının milletimize, devletimize ve Meclisimize hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum.

Evvela, Sayın Başkan, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminin, kendisine bir çekidüzen vermesini istiyorum. Bir defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı var mıdır, yok mudur?.. Ortada yok. Komisyonlar denetlenmiyor, kanunlar komisyonlara üç madde, beş madde olarak gidiyor, yüz madde olarak çıkıyor. İç Tüzük’ün 35’inci maddesine açıkça aykırı.

Bu Genel Kurul salonunda yapılan konuşmaları biz milletvekilleri olarak yerimizden takip edemiyoruz. Bu Mecliste burada konuşulanları biz takip edemiyorsak nasıl bunlara cevap vereceğiz? Kim ne söyledi, nereden biliceğiz? Evvela bir Meclis Başkanlığı var mıdır yok mudur, bunu bir bilelim. Kendinize bir çekidüzen verin, bu Meclisin sağlıklı çalışması için katkıda bulunalım.

Değerli milletvekilleri, üç ay gibi uzun bir zaman tatil yaptık. Bu tatil zamanında içimizi yakan, gerçekten, sözlerle ifade edilmesi mümkün olmayan büyük acılarla karşılaştık. Evvela çok sayıda güvenlik kuvvetlerimiz şehit oldu, bunun sebebi ne acaba? Düşündünüz mü? Şimdi, bunun sebebi şu: Seçimden önce Tayyip Erdoğan gitti, Barzani’yle anlaştı. Ondan sonra Oslo’ya da gitti, PKK’ya da söz verdiler, dediler ki: “Efendim, 12 Haziran seçimlerinden sonra, 15 Hazirana kadar siz bize karışmayın, ondan sonra sizin istediğinizi biz size vereceğiz.”

Olayı biliyorsunuz, 15 Haziran 2011’e kadar eylemsizlik kararı alındı ve herhâlde aklı başında olan herkes de düşünür: Allah Allah ya, bu PKK 12 Haziranda seçim var, 15 Hazirana kadar niye eylemsizlik kararı alır? Tabii ki bunun arkasında, verilen birtakım vaatler var. Defalarca sordum Tayyip Erdoğan’a: “Sen seçimi kazanmak için Barzani’ye ve PKK’ya ne söz verdin? Açıkla bunu.”

Şimdi, arkadaşlar, kamuoyu da bilsin, AKP’yi iktidarda tutan Kürt vatandaşlarımızın oyudur. Şimdi, AKP içindeki Kürt oylarını çektiğiniz zaman, Kürt milletvekilleri karşıya geçtiği zaman AKP iktidardan düşüyor, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olamıyor. Şimdi artık bu, gerçek. Yani bu gerçeği saklamak mümkün değil. Şimdi, Türkiye’de, artık, maalesef, yöneten siyasi iktidar kadrosu tarafından devlet korunamaz bir hâle getirilmiştir, devlet siyasi oy adına yok edilmeye çalışılmaktadır.

Bugün, AKP iktidara geldiği günden beri terörle hiç ciddi bir mücadele yapılmamıştır. Maalesef bugün artık birçok ilimizde kişilerin can güvenliği de kalmamıştır. Yani siz milletvekilisiniz, bu kadar şehit cenazeleri gelirken yahu demiyor musunuz ki: “Kardeşim, biz iktidardayız, bunun sorumlusu kim?” Bunun sorumlusu…

Arkadaşlar, dünyada birtakım kurallar vardır. Eğer bir siyasi iktidar bulunduğu makamda o ülkede huzur ve güveni sağlamıyorsa, can güvenliğini sağlamıyorsa orada onlara düşen şerefli ve namuslu bir görev vardır: Oradan istifa edip gitmek. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimse yeri doldurulmayacak kişilerden değil ki. Dolayısıyla, burada, artık, evvela sizin, milletvekilleri olarak bir vicdan muhasebesi yapmanız lazım, sonra da size oy veren vatandaşların da bu vicdan muhasebesini yapması lazım. Bu memlekette her gün bu kadar şehit olurken, bu şehitler niye oluyor? Bu devlet niye böyle yok ediliyor?

Şimdi, bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli ordusu… Beni kimse yanlış anlamasın. Ben gidip de insanları öldürmenin peşinde değilim. Bakın, hiçbir devlet kendi sınırları içinde kendi kontrolü altında olmayan hiçbir silahlı güç istemez. Bunun olmaması için de her türlü mücadeleyi yapar ama Tayyip Erdoğan oy uğruna gitti her türlü tavizi verdi. Artık, maalesef, Türkiye’de can güvenliği diye bir şey kalmamış. Güvenlik kuvvetleri, ordu kışlası dışında dışarıya çıkarılamıyor.

Öyle olaylar anlatılıyor ki artık birtakım eylemler bazı tarikat ve cemaat evlerinde düzenleniyor, birçok ildeki bazı emniyet müdürleri de tarikat ve cemaat mensubu olduğu için buralara operasyon yapma izni verilmiyor. Yani ülke bu kadar vahim bir durumda yönetiliyor.

Öte tarafta, Türkiye’de ekonomi çökmüş, vatandaş geçim sıkıntısı içinde. Bir yandan, Tayyip Erdoğan’la Abdullah Gül 12-13 tane uçak almış. Dünyanın hiçbir ülkesinde… Belki Amerika’da devleti yönetenlerin elinde olan lüks zırhlı araçlarla keyif çatarken öte tarafta vatandaşın doğal gazına, elektriğine, yakıtına zam yapılıyor. Sizin sayenizde, bugüne kadar devlet harcamalarının üzerinde bir denetim yapılmıyor, bu kadar yolsuzluk varken, bu kadar talan varken bu ülkede. Yahu kardeşim, bir günden bir güne hele deyin bakalım… Şimdi, denetimi kaldırdınız, devlet dairelerinde denetimi kaldırdınız. Maalesef, bakın, hayalî ihracat… Bir kontrol edelim bakalım, açalım bir hayalî ihracatı, kimler, ne malları hayalî ihraç ediyor? Zaman zaman gazetelerde çıkıyor fakat hemen örtbas ediliyor.

Siyasi bir parti, kongresinden 6-7 tane basın mensubunu “bana karşı” diye hiç menedebilir mi? Bu, akla, hayale, mantığa, insanlığa, adaba, edebe uyar mı? Uymaz. Ama ben, aslında, o sizin kongreye katılan o basın mensuplarına hayret ediyorum, onlar bana göre o basın toplantısına katılmakla en büyük hatayı ettiler. Mademki siz 7-8 tane basın organını çağırmıyorsunuz…

Şimdi, Tayyip Erdoğan çıkmış… Yahu, senin geçmişin ne? Sen hangi zaferi kazandın? Sen ne yaptın ki “Efendim, ben bugün Başbakanım, yarın devlet başkanı olacağım, efendime söyleyeyim, partinin cumhurbaşkanı olacağım…” Sen evvela malının ve servetinin hesabını ver.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ya, geç işine ya! Gündeme gel.

AHMET YENİ (Samsun) – Buna millet karar veriyor.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, evvela bunun hesabını ver. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen soruşturma dosyalarının bir hesabını ver.

AHMET YENİ (Samsun) – İftira edip duruyorsun herkese.

KAMER GENÇ (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, olay çok büyümüştür. Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu memlekette maalesef ayrımcılık had safhaya gelmiştir. Bir “Alevi açılımı” dediler, milleti oyaladılar. Bugün, Türkiye’de, maalesef -ben Alevi, Sünni, ırk, mezhep ayrımı yapmıyorum ama- Tayyip Erdoğan iktidarıyla beraber bütün Alevi vatandaşlar kamu hizmetlerinden ya mahrum edildi ya hiç alınmadı. İhaleler vermiyorsunuz artık yani ihale vermiyorsunuz. Bütün ihaleleri ne yapıyorsunuz? Bir çoğunu da –bütün demeyelim- özel davetiyeyle çıkarıyorsunuz. Daha tatilden önce burada sizin kabul ettiğiniz bir önergeyle “Efendim, davet usulüyle yapılan ihalelerde ihale şartnamesi taraflardan başkasına verilmez.” Bu ne demektir? Hırsızlığa, yolsuzluğa kılıf hazırlamak demektir. Bu hangi vicdandır, hangi akıldır, hangi insanlık duygusudur ki bu kadar açık suistimalleri kanunla kabul ediyorsunuz.

Kanunlar geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisine, müzakeresiz geçiyor. Rejimle en yakından ilgisi olan kanunlar, maalesef, ne komisyonlarda ne Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilmeden burada verilen önergelerle geçiriliyor.

Türkiye’de eğitim sistemini yok ettiniz. Bugün aileler büyük bir sıkıntı içinde. Millî eğitimi yok ettiniz, çökerttiniz. Yani artık öyle bir nesil yetiştireceksiniz ki yani Türkiye Cumhuriyeti devletindeki eğitim sistemini yok ederek cahil bir tebaa yetiştirmek istiyorsunuz. Artık bu gençlerin Türkiye’de müspet ilim yönünde eğitim yapmasını engelliyorsunuz. Yani bu memleketteki bu düşmanlığınız nedir? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Atatürk’e ve Atatürk’ün getirdiği akla ve bilime dayalı o kurumları ortadan yok etmekle kime hizmet ediyorsunuz? Yani sizin gözünüz Suudi Arabistan’daysa gidin, orada yönetimde bulunun, o tip bir devletin başında yönetimde bulunun. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyorsunuz, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyorsunuz ve siz, milletvekili olarak vicdanlarınızı artık yargılamak zorundasınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Genç.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, sataşmadan söz istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VI.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben de, gerçekten, Sayın Şandır’ın biraz önceki temennisine yürekten katılıyorum. Tabii, burada her şeyi tartışacağız, tartışıyoruz zaten ama en azından ilk günden böyle hakaretlerin, iftiraların olmaması gerekirdi, onu temenni ederdik. Gerçekten, daha sakin, daha… Bir iddia varsa usulü dairesinde elbette iddianın ortaya konulması gerekir, ona hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Ama daha önce de çok konuşuldu, söylendi yani bu tür afaki, soyut iddiaların hiçbir anlamı ve geçerliliği yoktur. Bir iddia, elinizdeki bir belgeyle, bilgiyle ispat edilebildiği, müdellel hâle getirilebildiği takdirde anlam kazanır, aksi hâlde boş.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Yahu, hâkim-savcı var mı memlekette?

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Hep söylüyoruz yani bakın, ihalelerde eğer bir yolsuzluk varsa -o ihaleyi yapanların dokunulmazlıkları yok- varsa elinizde bilgi, belge, götürebilirsiniz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kaç tane belge getirdik!

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Ayrıca, bak şunu söyleyelim: Eski ihale mevzuatına göre, şu anda her şey kapalı teklif usulüne göre yapılıyor, esas, davetiye usulü bizden önce uygulanan eski İhale Kanunu’nda vardı. Ha, biz kaldırmadık, bizden önceki dönemde kaldırıldı ama biz de sonuna kadar uyguladık. Bunların altının çizilmesi gerekiyor, bunların ısrarla vurgulanması gerekiyor değerli arkadaşlar. Herhangi bir hususunuz varsa söyleyin.

Bakın, ben size sadece bir örnek vereyim: Belediyelere ait iktisadi kuruluşlar kurulduğundan beri denetim kapsamı dışındaydı, öyle değil mi? Evet, denetim kapsamı dışındaydı, istisna idi; KİT Komisyonunun kuruluş kanununda özel bir hüküm konularak istisna kapsamına alınmıştı. Belediyelere ait iktisadi şirketler mali açıdan denetime tabi değildi, sadece İçişleri Bakanlığı denetçilerinin yaptığı çok yüzeysel bir denetleme mekanizması vardı, o da çok etkin değildi, mali denetim yoktu. Şimdi, en son Sayıştay Kanunu’yla bunu biz -şimdi belediyelerin çoğu da bizde, başta büyükşehir belediyeleri, büyük belediyeler olmak üzere- Hükûmetin dışında, tamamen özerk bir kuruluş olan Sayıştayın denetimine tabi hâle getirerek bu konuda gerçekten ne kadar samimi olduğumuzu ve kendi belediyelerimize ait iktisadi şirketleri denetim kapsamına alarak ispat ettik değerli arkadaşlar. Bizden önceki hiçbir dönemde denetim kapsamında değildi. Suçlamak için söylemiyorum, tespit olarak ortaya koyuyorum; bunların bilinmesi gerekir. Biz tam aksine, hem ihale mevzuatının uygulamasında hem de bütün harcamaların, devletin tüm harcamalarının… Hepsi denetim kapsamındadır, hepsi Sayıştayın denetimindedir.

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sadece muhalif belediyelere uyguluyorsunuz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Şimdi daha da güçlendirildi; hukuki denetim, mali denetim, bilanço denetimi, mali tablo denetimi, hepsini sonuna kadar kullanmaktadır ve Sayıştay da hükûmetlere tabi, bağlı, onlardan talimat alan bir kuruluş değildir. Yani biraz önceki konuşmayı dinleyen vatandaşlarımız, bu bilgileri, doğru bilgileri vermediğimiz takdirde sanki, gerçekten birtakım ihalelerde yolsuzluk oluyor, vesaire… Öyle bir şey yok; olduğu zaman da üzerine gidilmesinin kanalları, kapıları sonuna kadar açık. Varsa bir belgeniz lütfen koyun ortaya, burada çıkın söyleyin, onları değerlendirelim ama hepsi afakidir, hepsi boştur, hepsi iftiradır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Canikli.

IX.- ÖNERİLER (Devam)

A) Danışma Kurulu Önerileri (Devam)

1.- Gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ve 2 Ekim 2012 Salı günkü birleşiminde “Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları”ndan sonra birleşimin sonuna kadar gündemin “Sözlü Sorular” kısmında yer alan sözlü soruların görüşülmesine, ayrıca Başkanlık Divanında boş bulunan idare amirliği için seçim yapılmasına ve başkaca bir işin görüşülmemesine; 3 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi (Devam)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisi üzerinde başka söz isteği yoktur.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Başkan, lehte ben…

BAŞKAN – Sayın Özkan, buyurun efendim.

Lehinde olmak üzere, süreniz on dakika.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım, yasama yılımızın tümümüze hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Biraz önce bir dakikalık söz almak istemiştim, Sayın Başkan yasama yılı başı olmasına rağmen o sözü 10 arkadaşımızla değerlendirdi.

Gerçekten, yaz boyunca değerli arkadaşlarım, üreticilerimizle… Tarım ve hayvancılığı konuşuyoruz zaman zaman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını bu kürsülerde göremiyoruz aramızda. Pembe tablolar çiziliyor. O kadar güzel tablolar var ki: “Verdik, verdik, verdik, verdik…” Ne verdin, ne aldın? O konuşulmuyor.

Bu yaz boyunca biz samanı konuştuk, samanla yattık, samanla kalktık. Memlekette bir kuraklık var ama bir bölgede saman var, bundan gelir ve getiri sağlamak isteyenler fahiş fiyatlarla samanları sunmak istiyor. O arada hemen bir soru önergesi verdik, “Kardeşim, bunu mümkünse yurt dışından getirin.” dedik ama bunu da ağzımıza, yüzümüze bulaştırdık, ithalatı yapamadık; hayvancılık perişan edildi.

Burdur hayvan pazarını dolaşıyorum; düve hayvan pazarında, buzağı hayvan pazarında, dana hayvan pazarında 7 bin liraya aldığı hayvanı 2.500 liraya hayvan pazarında satışa sunuyor. Bir vatandaşımız 75 bin lira verdi, Ziraat Bankasına borçlandı, 10 tane inek aldı ama şu anda battı, perişan oldu. Niye? “Tarım ve hayvancılıkta havza bazlı projeler yapacağız.” dedik, havza bazlı projeleri on yıldır yapamadık. Tarım Bakanlığı sınıfta kaldı. Konuşuyorlar: “Efendim, şu kadar destek verdik.” Ne desteği verdin kardeşim? Vatandaş destek istemiyor. Şu anda yemin çuvalı 48 lira arkadaşlar yani 50 lira olsa, kilogramı 1 lira ama 80 kuruştan süt satıyor! Et, sığır eti 10 lira; danayı 15 bin 500 liraya mal ediyor, şu anda danayı 13 bin liraya kestiremiyor. Et ve Balık Kurumu ne iş yapar? Et ve Balık Kurumu hemen bu konularda Ziraat Bankası, Halk Bankası tarafından finanse edilip piyasaya regüle etmek için girmeli, o vatandaşlarımız mağdur edilmemeli. Bunlar birer fabrika, bu canlı hayvanlar birer fabrika, fabrikalar kapanıyor, üreticimiz perişan, bunun ele alınması lazım.

Burada gruplarımız birleşmiş, grup başkan vekilleri bir karar almış, bu kararı destekliyoruz. Şu anda sunulan öneride bu kararı destekliyoruz, Meclisimizin çalışmasını istiyoruz ama bu konuların birer birer tartışılması gerekiyor.

Patates üreticisi feryat ediyor, Niğde’de, Aksaray’da, Akşehir’de feryat ediyor, Ödemiş’te feryat ediyor. Neden? Üretim politikaları bir türlü ayarlanmadı. Hangi mallar, kimler için, ne kadar üretilecek? Bu, iktisadın birinci kuralı ama konuşmalar çok güzel. Bu ülke şarole, angus, hereford, limuzinle tanıştı, bunlar kamyon markası değil, teknik alet değil, elektronik alet değil. Bunlar, tarım ve hayvancılık ülkesinde üretilen bizim Güneydoğu Anadolu kırmızımızın rakibi, montofonumuzun rakibi, kendi Doğu Anadolu kırmızımızın rakibi olan, jerseyimizin rakibi olan hayvanlar. Bizim yaptığımız iş ama geldi bu hayvanlar bu memlekette kol geziyor. Verildi fakat üretici desteklenmediği için, ürünü para ettirilmediği için şu anda vatandaş perişan bir durumda. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yine emeklilerimiz… Değerli arkadaşlar, emeklilerimiz de feryat ediyor. Çok yerlere gittim, kahvelerde konuştuk, köylerde sohbet ettik, ramazan ayı vardı geçtiğimiz yaz aylarında, emekli şunu söylüyordu: “Zeval verme elime, ayağıma, dizime; muhtaç etme oğluma, gelinime, kızıma.” ama emekli ne hâle gelmiş: Emekliye şu anda gelini de, kızı da, torunu da muhtaç hâle gelmiş çünkü sadece emekliden para giriyor aileye. Gençler, üniversite mezunu gençler okul bitirmiş, üniversite bitirmiş, biri telefon açtı, dedi: ”Oğlum üniversite bitirdi, iktisat mezunu.” Dedim:”Mermerde iş var.” Adam: “Sen benimle dalga mı geçiyorsun!” dedi. Neden dalga geçiyorum? Mermerde iktisatçıya ihtiyaç var, jeoloji mühendisine ihtiyaç var, madenciye ihtiyaç var, muhasebeciye ihtiyaç var ama mermerciliği sadece kol gücüyle çalışılan iş olarak algılıyor vatandaşlarımız. Bana feryat etti. Herkes masabaşı bir iş istiyor. Ha, masabaşı işi, bunu regüle edecek olan İş Kurumumuz; masabaşını da regüle edecek, sahada çalışan insanları da regüle edecek, bunları düzenleyecek. Bu düzenlemeler yaz boyunca önümüze geldi, düzenlenmediği için geldi.

Emekli perişan, atanamayan öğretmen perişan; okulunu bitirmiş, baba maaşıyla kahve köşelerinde okey oynuyor. Yurt dışına gidiyoruz; geçen hafta mermercilik kongresi vardı, yurt dışındaydım. Mermerciler de feryat ediyor. Şu anda sahalarla ilgili bütün yapılan saha izin belgeleri Başbakanlık bünyesinde toplanmış. “Biz, isimsiz kahramanlarız, dağlarda çoban ateşi gibi mermerden, taştan ekmeğini çıkaran insanlarız ama bu sorunumuzu şu anda Başbakanlık bünyesine aldılar, bütün ruhsatlar iptal edildi, biz katma değer üretiyorduk. Bizim hâlimiz ne olacak?” diye feryat ediyorlar. Bunları da burada değerlendirmek istiyorum ki, o mermerciler, katma değeri tamamen yurt içinden olan, ihracata mal veren, yüzde 92,5’u tamamen kasamıza giren bir materyali sağlayan isimsiz kahramanlarımız, mermercilerimiz. Onların da talep ve temennileri var, bunların da değerlendirilmesini istiyorlar.

Bu konularda sizlerle paylaşmak istediğim ayrıca kamyoncu esnaflarımız var. Kamyoncularımız, şoförlerimiz şu anda iş bulamamaktan, yük bulamamaktan kamyonlarını takoza almış durumdalar. Benim Burdur’umun Bucak merkezi var. Burada birçok köyümüzde arabalarını yenilemiş insanlarımız var ama yük bulamamaktan, taşımacılıktaki sorunlardan dolayı K1 belgesinden, R1 belgesinden, L belgesinden, SRC belgesinden muzdarip olmuşlar. Vatandaş söylüyor, “Bu belgeler nedir?” diyor. “Ben bu kamyonu aldım, vergisini ödedim, KDV’sini ödedim, yola çıktım ama bu belgelerin paralarını ödemekten perişanım. Benim aldığım para mazot parasına yetmiyor, bir de bir belge parası çıkıyor, bu belgeler ki her biri, örneğin R belgesi 250 bin lira. Kamyon almış… Lojistik belgeler var, daha pahalı. Bunlardan muzdariplikleri var.  Bu Meclisin, bu önümüzdeki yasama döneminde bunlara, bu sorunlara tek tek eğilip çözüm bulması gerekiyor.

Emeklilerle ilgili sorunlarımızı, şoförlerle ilgili sorunlarımızı, esnafımızla ilgili sorunlarımızı, işçilerimizle, atanamayan öğretmenlerimizle ilgili sorunlarımızı sizlerle paylaştım. Bu sorunların, önümüzdeki Parlamento düzeninde, uygun bir çalışma ortamında değerlendirilmesini talep ediyorum.

Ayrıca, Tarım Bakanlığı buğdaya 5 kuruş destek veriyordu, 5 kuruş; bu destekler hâlâ verilmiş değil. Hasatlar yapıldı. Bu müracaatlar sizlere de geliyor. Siz milletvekillerinden ricam, Sayın Tarım Bakanlığını veya Başbakanlığı sıkıştırıp bu paraların bir an önce vatandaşa verilmesi çünkü bu aylar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarının ödenme ayları. Bu aylarda bu paralar ödenmezse icralar geliyor.

Geçenlerde bir düzenleme yaptınız bir yıl ötelemeyle ilgili, yüzde 5 faizle… Bundan da ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar yararlanabiliyor ama bizim daha hâlâ ailelerimizde mülkiyet sorunu var; mülkiyetler babanın üzerinde, ekim dikim yapan çocuk. Bu çocuk yani evin evladı, yetişmiş, askerliğini yapmış evladı, Çiftçi Kayıt Sistemine baba kayıtlı olduğu için -çiftçiliği çocuk yapıyor- bu desteklerden yararlanamıyor.

Ayrıca, 2009, 2010, 2011’de borçları olup da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçlarını ödeyemeyip ötelenenler, şu anda, yaptığınız yasadan yararlanamıyor.

Yasa yapılmadı, genelgeyle bunu gönderdiniz. O genelgeyle Burdur’da Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarını bir yıl ötelediniz ama bundan kaç kişi yararlanıyor? Söylem güzel ama bakıyorsunuz, bir köyde Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına borçlu olan 100 kişi varsa bundan ancak 5 kişi yararlanabiliyor. Niçin? Uygulamadaki sorunlardan, vatandaşımızı takip edemeyişimizden. Hâl⠓Çiftçi Kayıt Sistemi” diyoruz ama Çiftçi Kayıt Sisteminde mülkiyet haklarını vatandaşlarımıza böyle paylaştıramamışız. Ataerkil bir toplumuz, arazi bütünleştirmesini yapamamışız yani sorunlar bir bir geliyor. Bu sorunların önümüzdeki süreçte bu Parlamentoda birer birer çözümlenmesi gerekiyor. Onun için, Tarım Bakanlığını, Tarım Bakanlığı yetkililerini duyarlılığa davet ediyorum, aramızda görmek istiyorum. Bu sorunun çözümü için Parlamentodan destek bekliyorum.

Tümünüze saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Özkan.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Aleyhte…

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Aleyhte…

BAŞKAN – Aleyhte Sayın Can, Kırıkkale Milletvekili.

Buyurun.

Süreniz on dakikadır.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, yeni yasama döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Danışma Kuruluna da katıldığımı aynen tekrar ediyorum, tekrar Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler.

Buyurun, aleyhte olmak üzere.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclis çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, hepinize teşekkür ederim. [AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar(!)]

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Bari aleyhte konuşanlar kabul etmeseydi!

BAŞKAN – İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Önergeler (Devam)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, (2/28) esas numaralı Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/58)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/28) esas numaralı Kanun Teklifim 45 gün içerisinde Komisyonda görüşülmediğinden, İç Tüzüğün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.06.2012

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

BAŞKAN – Sayın Öğüt, buyurun.

Süreniz beş dakika.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının beş yıl ertelenmesi ve faizlerinin silinmesiyle ilgili vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, ondan önce bir olay anlatacağım: 18 Eylülde bir olay yaşandı. Ardahan Göle’den hayvan getiren bir vatandaşımız hayvanlarını Kocaeli’de tutması gerekirken Silivri’ye götürmüş. Silivri’de bir mezbahaya götürmüşler, “Keseceğiz.”diyorlar. Bana vatandaş haber verdi, ben gittim ve “Niye kesiyorsunuz?” dedim. Dediler ki: “Kocaeli’de olması gerekirken hayvanlar buraya gelmiş.” “E, tamam, o zaman bu hayvanları Kocaeli’ye geri gönderelim.” dedim. “Hayır, yakalamışız, biz bunu keseceğiz.” “Niye kesiyorsunuz?” “Tarım Bakanlığının talimatıyla biz bu hayvanları keseceğiz.” Adam orada diyor ki: “Kardeşim, ben hayvanlarımın tanesini 6 bin liraya borç almışım, şimdi kesersen 2 bin lira olacak, ben 4 bin lira zarar edeceğim, perişan olacağım. Benim hayvanlarımı kesmeyin, verin geri götüreyim.” “Hayır, yakalamışız, keseceğiz, bir de para cezası keseceğiz.” diyorlar.

Bakın, ayrıca bir de yürütmeyi durdurma kararı almış bu arkadaşımız; mahkeme kararı burada. “Yürütmeyi durdurma kararı var, kesemezsiniz.” diyor, mahkeme diyor. Ben oradayım, Arnavutköy polisini çağırdık. Polis dedi ki: “Tamam, hiç merak etmeyin, güvenceniz, idare mahkemesinin kararı var kardeşim, karar uygulanacaktır, burada hayvanlar kesilmeyecek.” Ama polis de Silivri Tarım İlçe Müdürü de valilik de kaymakamlık da birleşti kardeşim, adamın hayvanlarını orada kestiler, 21 tane hayvanı; adamın gözü önünde, ağlata ağlata, 21 hayvanı kestiler. Adam diyor ki: “Kardeşim, ben tanesinde 4 bin lira zarar ettim, borçla almıştım. Ben şimdi köyüme nasıl gideceğim? Ya, verin geri götüreyim, sağlık raporum var, pasaportum var.” “Hayır, olmaz.” diyorlar. Adamın hayvanlarını kestiler ve adam bir taraftan ağladı, bir taraftan aynen şunu söyledi: “Ben ya intihar edeceğim ya da dağa çıkacağım. Ya, beni öldürdünüz arkadaş.”

Ve ben şimdi burada, Büyük Millet Meclisinde tutanaklara geçsin diye söylüyorum: Tarım Bakanına ne söylersen söyle, Tarım Bakanı leyleği havada görmüş kardeşim, umurunda değil.

Ya, arkadaş, adamın sağlık raporu varsa, pasaportu varsa, bu adam Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiriyorsa, peki, niye o zaman orada şey yapmıyorlar, o başka bir yerden mi gelmiş, Rusya’dan mı gelmiş, arkadaş, bu insanlar.

Değerli arkadaşlar, eğer bir sağlık raporu varsa hayvanların, bu hayvanlar istediği yerde pazarlanması lazım. Mübarek Kurban Bayramı geliyor, insanlar perişan durumda, getirmiş hayvanlarını, satamıyorlar. Zaten yılda bir defa beş kuruş para kazanacak, belki adam akrabasına götürecek Esenyurt’a, onu bile bırakmıyorlar. Bu anlamda ben bu konuda Tarım Bakanlığından şikâyetçiyim, tabii ki biz yetkilileri de mahkemeye verdik, bunun hakkında Meclis araştırması da verdim değerli arkadaşlar.

Bizim sıkıntımız büyük, ithal hayvan geliyor, ithal kurbanlık hayvan geliyor. Tarım Bakanı diyor ki: “Ben ithal kurbanlık hayvanı durdurdum.” Şu anda gemilerle mal geliyor. Niye gemilerle mal geliyor, sorduğumuz zaman. “Efendim, onlar önceden sipariş verilmişti.” diyor.

Değerli arkadaşlar, çiftçimizi öldürdük, perişan ettik, samanda bile korkunç bir pahalılık oldu, hayvan para etmiyor. 1 inek, 1 ton saman. Değerli arkadaşlar, bir daha söylüyorum: “1 inek, 1 ton saman.” Böyle bir zulüm olabilir mi? Tarımla, hayvancılıkla geçinen, kendi kendine geçinen Türkiye’de ilk defa bu Tarım Bakanı ve Hükûmetin döneminde ithal hayvan geliyor, ithal kurbanlık geliyor; bırakın onu, ithal saman başladı. Samanlarda da şimdi hastalıklar var diyorlar, o da ayrı bir dert. Ben şimdi istirham ediyorum ve diyorum ki -bakın, Siirtli bir arkadaşımız da dedi, Ağrılı bir arkadaşımız da dedi- Ağrı’da çiftçilerimiz perişan, Kars’ta öyle, Siirt’te öyle. Yani 9 bin çiftçiye teşvik primi verilmesi lazımken 2 bin kişiye verilmiş, 7 bin kişiye verilmemiş. Şu anda insanlar perişan durumda değerli arkadaşlar.

Sürem de bitiyor ama hiç olmazsa vermiş olduğum kanun teklifi kabul edilirse… Şimdi, Hükûmet bir yıl vadeli yaptı.

Sayın Başkan, bir dakika verme şansın var mı?

BAŞKAN – Hayır, yok. Lütfen…

ENSAR ÖĞÜT (Devamla) – Peki, o zaman tamamlıyorum.

Bu kanun teklifimin kabul edilmesini istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, “Sunuşlar” bölümünde belirttiğim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

X.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinin otogarlarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.7.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Alt yapısı yok denecek kadar az olan Ardahan ve ilçelerinde bulunan otogarları köylerdeki otobüs duraklarını aratmıyor. Her gün onlarca insanın yolculuk için uğradığı otogarlar yazın toz toprak, kışın çamur içindedir. Otogarlar köhne binalarda hizmet vermektedir. İlçe otogarlarında tuvalet bile bulunmamaktadır. Bir şehre yakışmıyor.

1- Ardahan ve ilçelerinde bulunan otogarlar yıllardır onarım yüzü görmediğinden dolayı istenilen düzeyde kullanılamaz durumdadırlar. Başta Ardahan otogarı olmak üzere ilçelerdeki otogarlar ne zaman yeniden yapılacak, çevre düzenlemeleri yapılacak, içine tuvalet konulacak, altı parke taşlarla döşenecek?

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımcılarının desteklenmesi amacıyla verilen yerli ürün desteğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/737) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, mevcut YEK destekleme mekanizmasındaki yerli imalat desteği; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi amacıyla mekanik ya da elektro-mekanik yerli ürün kullanılması hâlinde verilmektedir. Ancak bir ürünün ne derecede yerli olup olmadığının belirlenmesine yönelik ikincil mevzuat henüz çıkarılamamıştır. Bu konuyla ilgili olarak;

1- YEK yatırımcılarının desteklenmesi amacıyla verilecek yerli ürün desteğinin nasıl belirleneceği ve ödeneceğine yönelik yönetmelik çalışmaları ne aşamadadır? Çalışmalar ne zamana kadar tamamlanabilecektir?

2- Yerli ürün tanımının yapılmasında maliyet unsurlarının en az ne kadarının yurt içinden sağlanması esas alınacaktır?

3- YEK yatırımları yerli ürün desteği, ilgili Kanunun II sayılı Cetvelinde belirtilen destek miktarları ile kullanılan üründeki yerli katkı payının çarpımından elde edilen miktar olarak kullanılabilir mi?

3.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Muğla’daki sokak lambalarının bakım nedeniyle toplatılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/741) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               14.12.2011

                                                                                                          Mehmet Erdoğan

                                                                                                                   Muğla

Muğla ilimizin köylerinde ve bazı mahallelerinde sokak aydınlatma lambalarının bakım yapılacağı mazeretiyle toplatılması durumu söz konusudur. Sokak lambalarının toplatılması sebebiyle vatandaşlarımız âdeta karanlığa mahkûm edilmiştir.

Buna göre:

1- Şimdiye kadar Muğla ili, köy ve mahallelerinde kaç tane sokak lambası “bakım” gerekçesiyle toplatılmıştır?

2- Toplatılan sokak lambalarından kaç tanesi bakımı yapıldıktan sonra tekrar kullanıma sunulmuştur?

3- Sözde bakım mazeretiyle sokak lambalarının toplatılmasında vatandaşlarımızı karanlığa mahkûm etmek gibi bir gayeniz bulunmakta mıdır?

4- Vatandaşlarımızın sokak lambalarının toplatılması sebebiyle yaşadığı mağduriyet ne zaman son bulacaktır?

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki kömür satışlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/811) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

                                                                                                               26.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde bulunan TKİ Garp Linyit İşletmeleri (GLİ) tarafından üretilen kömürün vatandaşlarımızca satın alınmasında ciddi sıkıntıların yaşandığı, işletme tarafından bayilere 140 TL/ton fiyatla verilen kömürün birkaç el değiştirdikten sonra aynı ilçede yaşayan vatandaşlarımıza âdeta karaborsa fiyatıyla 240-250 TL/ton'ye satıldığı iddialarıyla ilgili olarak;

1) GLİ tarafından üretilen kömürün satışı hangi bayilere yapılmaktadır? Bu bayilerden kaçı Tavşanlı ilçesinde bulunmaktadır?

2) GLİ'den bayilere satılan kömürlerin miktarları ve satış fiyatları nasıldır?

3) Tavşanlı'da yaşayan vatandaşlarımızın işletmeden ve ilçedeki bayilerden doğrudan kömür satın alamamasının sebebi nedir?

4) Kömür satışlarının ilçedeki doğalgaza geçişin hızlandırılması için kısıldığı iddiaları doğru mudur?

5) İlçede yaşayan vatandaşların kendi ilçelerinde çıkan kömürü neredeyse iki katı fiyata satın almak zorunda kalmalarının önlenmesi sağlanabilir mi?

5.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu’daki bazı illerde doğal gaz kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/906) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunun gereğini arz ederim.

                                                                                                           Dr. Sinan Oğan

                                                                                                                    Iğdır

Türkiye'nin birçok bölgesinde sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımızın konutlarında kömür ve fueloil gibi yakıtlara göre daha sağlıklı olduğu uzmanlarca belirtilen doğalgaz kullanımına başlanmıştır. Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizde ise doğalgaz kullanımına henüz geçilmemesi, söz konusu illerde yaşayan insanların sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle, kış aylarında kalitesiz ve kalorisi düşük kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliğinin yol açtığı çeşitli hastalıkların önlenebilmesi için doğalgaz kullanımına geçmek önemlidir.

1) Altyapısı çevre illerde hazır olan doğalgaz kullanımı ile ilgili Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

2) Iğdır ve bölge illerinde ne zaman doğalgaz kullanımına geçilecektir?

6.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde doğalgaz kullanılamamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/928) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunun gereğini arz ederim.

                                                                                                           Dr. Sinan Oğan

                                                                                                                    Iğdır

Türkiye'nin birçok bölgesinde sanayi kuruluşları ve vatandaşlarımızın konutlarında kömür ve fueloil gibi yakıtlara göre daha sağlıklı olduğu uzmanlarca belirtilen doğalgaz kullanımına başlanmıştır. Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı gibi Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizde ise doğalgaz kullanımına henüz geçilmemesi, söz konusu illerde yaşayan insanların sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle, kış aylarında kalitesiz ve kalorisi düşük kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliğinin yol açtığı çeşitli hastalıkların önlenebilmesi için doğalgaz kullanımına geçmek önemlidir.

1) Altyapısı çevre illerde hazır olan doğalgaz kullanımı ile ilgili Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerde herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

2) Iğdır ve bölge illerinde ne zaman doğalgaz kullanımına geçilecektir?

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Türkiye’nin toplam petrol ithalatına ilişkin sözlü soru önergesi (6/993) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                    Hasan Hüseyin Türkoğlu

                                                                                                                Osmaniye

1- Türkiye'nin yıllık toplam petrol ithalatı ne kadardır, hangi ülkelerden hangi oranda ithalat yapılmaktadır?

2- Bu ithalat işleminde petrol taşıma işi hangi usullerle yapılmaktadır?

3- Topraklarımız üzerinde tesis edilmiş olan Musul-Kerkük-Yumurtalık ve Bakü-Ceyhan boru hatlarından ne kadar petrol temin etmekteyiz?

4- Söz konusu ülkelerden İran'dan ithal edilen petrol hangi yolla Türkiye'ye getirilmekte, navlun ücreti ve nakil süresi ne kadardır? Toplam navlun ücreti petrol fiyatını yüzde kaç oranında arttırmaktadır?

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1030) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalar, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır?

2. Bu konuda, 2012 yılı için öngörülen yatırımlar hangileridir? Enerji bağımlılığını azaltma konusunda bu yatırımlar yeterli midir?

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri’ne Ardahan’da HES projesi yapılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1051) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 25.1.2012

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Yıllar boyu, nesiller boyu Ardahan ve Ardahanlıya hayat vermiş Kura Nehri, taşınmak isteniyor başka bir diyara. Neden bu projeler Göle’den doğup Ardahan’dan geçip Çıldır’dan da ülkemizi terk eden ve Ardahan’ın can damarı olan Kura Nehri’nin üzerinde HES barajları yapılmadan Artvin'e taşınmıyor? Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılacak olan HES projelerine bir bakalım. Kura -Çoruh Enerji Grubu Projesi’nin elektrik üretimi 892.270.000 kwh. Şahin Değ. Ve HES (Bitlis) 64.020.00 kwh. Gapdaroğlu Değ. HES (Bitlis) 74.000.000 Kwh.ve benzeri projelerin Kura-Çoruh projelerinden daha küçük olmasıdır.

1- Ardahan Kura-Çoruh projesi taşınmadan kendi yatağında kendi kapasitesiyle bir santral yapılabilirin açık izahıdır. Bu proje Ardahan’da yapılırsa Ardahan ve Ardahanlılar kalkınır. Bu güzergâha bir santral ve HES projesi yapmayı düşünüyor musunuz?

10.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’ya kesintisiz elektrik sağlayacak yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1079) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.           31.01.2012

                                                                                                              Gürkut Acar

                                                                                                                  Antalya

Antalya'da yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşlarımız ve sanayicilerimizi mağdur etmektedir.

Bu kapsamda;

1- Antalya'da yaşanan elektrik kesintilerinin gerekçesi nedir? İletim ve dağıtım hatlarına zamanında yatırım yapılmaması nedeniyle bu sorunların yaşandığı doğru mudur?

2- Ülke ekonomisine turizm ve tarımsal üretim yoluyla milyarlarca dolar katkı sağlayan Antalya'ya kesintisiz elektrik sağlayacak yatırımlar için kaynak mı bulunamamaktadır? Bakanlığınız, Antalya'nın elektrik sorununun çözümü için bir çaba gösterecek midir?

11.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bio-dizel üretimi ve kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1112) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                              Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

Soru: Ülkemizde bio-dizel üretimi ve kullanımı ne kadardır? Bio-dizel üretimini hükûmet olarak destekliyor musunuz?

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santralinin inşasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1178) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.     12.02.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. Tufanbeyli'de yapımı yılan hikâyesine dönen ve son olarak Sabancı Grubu ile onun Avusturyalı ortağına satılan Termik Santralin toplumdan saklanan gerçekler nelerdir?

2. Sabancı Grubun 2007'de satın aldığı bu projeyi neden hayata geçirmekte zorlanıyor?

3. Termik Santral inşaatı için ruhsat izni alınmadığı hafriyat çalışmalarına başlandığı doğru mu?

4. Santralin yapımı için 43 bin 325 metrekare inşaat alanı gerekiyorken Sabancı Grubu bugüne kadar İl özel idaresinden böyle bir inşaat ruhsatı aldı mı ve inşaatın kontrolünü gerçekleştirecek bir yapı denetim firmasıyla anlaştı mı?

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyarbakır-Sur’da elektrik şebekesinde meydana gelen arızalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1217) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.2.2012

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde yer altına alınan elektrik şebekesinde sık sık meydana gelen arızalar nedeniyle elektrikler kesiliyor. Başta esnafımızın işyerindeki elektrikle çalışan aletleri ile evlerdeki elektrikle çalışan ev aletleri arızalanmaktadır. Abonelerin başvurularına rağmen arızalar giderilmemiştir. Bölgede yaşayan hemşerilerimize sizler kazıyı yapın biz gelip tamiratı yapalım denilmiştir.

1) Diyarbakır sur ilçesinde TEDAŞ tarafından yer altına çekilen şebekelerin bazı bölümlerinde arıza tespit edilmesine rağmen bunun giderilmesi için yeterli ekip bulunmadığını belirterek arızanın bulunduğu yerleri aboneler olarak kazarsanız biz de gelip kabloları yenileriz söylemi doğru mudur?

2) Abonelerin yaptığı bu kazılar sırasında olası bir elektrik çarpmasından sorumlu kim olacak?

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, BOTAŞ boru hattının Pazarcık’ın dışına taşınmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1301) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

BOTAŞ boru hattının yüzde 80'i Pazarcık ilçemizdeki evlerin altından geçmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Boru hattının Pazarcık ilçemizin dışına alınması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

2) Kahramanmaraş'ın deprem kuşağı üzerindeki yerini göz önünde bulundurarak, bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

15.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün yol sorununa ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1302) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Minehöyük köyünde BOTAŞ doğalgaz boru hattı çalışmaları sırasında doğalgaz firması tarafından tahrip edilen yolun yapılması istenmektedir.

Ayrıca yine aynı ilçede Şekeroba kasabası ve Cumhuriyet mahallesinde elektrik direkleri ağaç olduğu için çürümektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Türkoğlu ilçemizin Minehöyük köyünün yol konusundaki sorununu çözmeyi düşünüyor musunuz?

2) Çürüyen bu direkleri beton direklerle değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1304) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınızda 3.175 memur, 3.577 sözleşmeli ve 8.011 işçi pozisyonunda boş kadro bulunduğu belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Boş bulunan bu memur, sözleşmeli personel ve işçi kadroları bugüne kadar niçin atama yapılmamıştır? Başlıca nedenleri nelerdir?

2) Boş bulunan memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrolarının tamamına ne zaman atama yapmayı planlıyorsunuz? Atama yapılması konusunda çalışmanız var mıdır?

17.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1354) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Iğdır'daki elektrik kesintilerinin sıklığına ilişkin aşağıdaki sorularımın T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplanması hususunun gereğini arz ederim.

                                                                                                           Dr. Sinan Oğan

                                                                                                                    Iğdır 

Iğdır'da elektrik kesintilerinin sıklığı vatandaşlarımızın hayatının normal akışında birçok problemler çıkartmaktadır. Özellikle kış aylarında elektriklerin kesilmesi ısınma sorununa yol açmakta ve bunun sonucunda insanlarımız hastalanmaktadır. Bazı günler 20 defayı aşan elektrik kesintileri maddi zararlara da neden olmaktadır. Bu bağlamda;

1) Iğdır'daki elektrik kesintilerinin sıklığının nedeni Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Bu bir teknik yetersizlik midir yoksa teknik nedenlerden başka durumlar mı kesintilere neden olmaktadır? Kesintiler neden bölge bölge değil de il genelinde yaşanmaktadır?

2) İldeki trafoların sayısı kaçtır ve bunlar kaç yılında yapılmıştır?

3) Trafoların bakımı hangi sıklıkta ve kimler tarafından yapılmaktadır?

4) Arızaları giderebilecek teknik eleman, ekipman ve araç sayısı, Iğdır'ın temel gereksinimleri göz önüne alındığında yeterli olmakta mıdır?

18.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık bünyesindeki kadın yöneticilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1383) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Bakanlığınız bünyesinde bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarınızda 3 daire başkan yardımcısı, 5 grup başkanı, 8 daire başkanı ve 1. hukuk müşaviri olarak da 4 kadın yönetici görev yapmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kadın yöneticilere bürokrasinin daha alt kademelerinde görev verilmesinin başlıca nedenleri nelerdir?

2) Bakanlığınız bünyesinde kadın yöneticilere; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür veya genel müdür yardımcısı gibi makamlarda niçin görev verilmemektedir?

19.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, mermercilik sektörünün sorunlarına ve desteklenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1473) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) Ülkemizde mermerlerin daha da gelişmesi ve dünya pazarında kendine yer edinmesi için, Bakanlık olarak desteklemeyi düşünüyor musunuz?

2) Mermer sektörünün sorunlarıyla ilgili Bakanlık olarak herhangi bir çalışmanız var mı?

3) Mermer sektörünün SSK, ÖTV ve KDV gibi sıkıntılarını gidermek ve rahatlamak için teşvik sağlanamaz mı?

20.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, doğal gaz ithalâtına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1475) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       16.03.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. Türkiye hangi ülkelerden Doğalgaz ithal ediyor? İthal edilen doğalgaz miktarı ne kadardır?

2. İthal edilen Doğalgazın ülkemize yıllık maliyeti ne kadardır? Türkiye yılda ne kadar tüketmektedir?

3. Doğalgazla ilgili olarak ileriye dönük; talep ve ithal projeksiyonunuz var mıdır? Var ise kaç yıllıktır? Yıllara göre ödenmesi gereken döviz miktarı tahminen ne kadar olacaktır?

4. Olağanüstü hâller dikkate alındığında doğalgazın temini konusunda ne gibi tedbirler aldınız?

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köylerinin elektrik şebeke ve tesisat sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1499) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Pazarcık ilçemize bağlı Sakarya ve Denizli Köylerinin ağaç elektrik direkleri çürümüş durumdadır. Ayrıca Sakarya köy merkezinde şebeke yenilemesi yapılırken, Kısık Obası ve Konuk Evlerinde yenileme yapılmamıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Kahramanmaraş Pazarcık ilçemize bağlı Sakarya ve Denizli Köylerinin çürüyen ağaç direklerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

2. Sakarya Köyünde Kısık Obası ve Konuk Evlerinde şebeke yenilemesi yapacak mısınız?

22.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki enerji hatlarındaki sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1504) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemizde Geben-Boğaziçi'nden geçen enerji hattının tehlike arz ettiği belirtilerek, Göksun-Geben, Çokak-Geben güzergâhındaki elektrik şebekesi ve şehir şebekesinin değiştirilmesi istenmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Andırın ilçemizde Geben-Boğaziçi'nden geçen enerji hattının tehlikeleri konusunda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

2. Göksu-Geben, Çokak-Geben güzergâhındaki elektrik şebekesi ve şehir şebekesini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

23.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir ilköğretim bölge okulunda yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1508) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemizde 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun elektrik hattının köy elektrik hattına bağlı olması nedeniyle çok sık kesintiler olduğu belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Kahramanmaraş Andırın ilçemizde 75. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nun elektrik hattını, ilçe hattına bağlayarak elektrik kesintilerine son vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir köyün elektrik şebekesinin yetersizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1517) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Pazarcık ilçemize bağlı Taşdemir köyünde hane sayısı arttığından elektrik şebekesi yetersiz durumdadır. Ayrıca bu köyde elektrik verilmeyen haneler de bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Pazarcık ilçemize bağlı Taşdemir köyündeki yetersiz durumda olan elektrik şebekesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2) Elektrik verilmemiş bulunan hanelere yönelik herhangi bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy ve yaylalarının elektrik sorununa ilişkin sözlü soru önergesi (6/1557) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Ardahan Merkez ilçesine bağlı Çataldere, Değirmenli, Sulakyurt köylerimizde hemşerilerimizin tek geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Bu nedenle de yazın yaylaya çıkmaktadırlar. Yollarımızda elektrik bulunmadığından çok sıkıntı çekmektedirler. Bu köylerimizde camilerimizin lojman ve abdesthaneleri yoktur.

1) Ardahan Merkez ilçesine bağlı yukarıda isimleri yazılı köylerimizde yaylalarında elektrik bulunmamaktadır. Yaylaya elektrik verilecek mi?

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1577) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 18 ve elektrik fiyatlarına da yüzde 8,1 gibi yüksek oranda zam yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Emekliye, kamu çalışanına ve asgari ücretliye çok düşük oranda maaş zammı yapılırken, doğal gaz fiyatlarına yüzde 18 ve elektrik fiyatlarına da yüzde 8,1 oranında zam yapılmasını uygun buluyor musunuz?

2) Bu zamlar, zaten ekonomik sıkıntı içinde yaşayan vatandaşlarımızı iyice sıkıntıya düşürmez mi? Bu yüksek oranda gerçekleştirilen doğal gaz ve elektrik zamlarını geri almayı planlıyor musunuz?

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Bu bir önceki zam önergesi değil mi? Şimdiki önerge değil bu.

27.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, rafinerilerin ithal ettiği ham petrole ilişkin sözlü soru önergesi (6/1610) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                     Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                                 İstanbul

Petrol fiyatlarındaki artışlar Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıtılmaktadır. Ancak bu artışlardan rafinerilerin nasıl etkilendiği belersizliğini korumaktadır.

Bu nedenle;

1) Rafinerilerin petrolü hangi fiyata ve nereden ithal ettikleri nasıl kontrol edilmektedir?

2) İthal edilen ham petrol, petrol üretimi olmayan ülkeler veya firmalardan yapılabilmekte midir?

3) Dünyadaki rafinerilerle Türkiye’dekiler arasındaki varil başı kâr marjı kontrol edilmekte midir?

4) Dünyadaki varil başı kâr oranı ortalama 2 ABD Doları iken Türkiye’de bu oran 4,5 ABD Doları mıdır?

5) Türkiye’deki bazı rafineriler ham petrol ithalatlarını özellikle vergi cenneti olan ülkelerde kurulan şirketler aracılığıyla mı yapmaktadırlar?

6) İthal edilen düşük graviteli ham petrol daha ucuza gelmesine rağmen rafineriler tarafından akaryakıt fiyatlarına gravite farkı olmaksızın yansıtılmakta mıdır?

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında elektrik sayaçları mühürlenen ve hakkında icra takibi başlatılan abone sayısı ile son bir yıldaki kaçak elektrik kullanımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1626) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       13.04.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) Adana ve ilçelerinde 2003-2012 yıllarında elektrik borçları ödenmemesi nedeniyle saati mühürlenen, icra takibi başlatılan borçlu sayısı ne kadardır?

2) Bunların ne kadarı sanayi, ne kadarı hane borçlusudur?

3) Son bir yıllık dönemde tespiti yapılan kaçak elektrik kullanımı ne kadardır?

29.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kaçak elektrik kullanımına ve faturalara yansıtılan bedele ilişkin sözlü soru önergesi (6/1669) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz ederim.         19.04.2012

                                                                                                           Dr. Celal Dinçer

                                                                                                                 İstanbul

Ülkemizde kaçak kullanılan elektriğin faturasının vatandaşa ödettirildiği herkesin malumudur.

Bu nedenle;

1) Yıllardır ödenemeyen kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2) Kaçak tüketilen elektrik bedelinin ne kadarlık kısmı vatandaşa yansıtılmaktadır?

3) Bakanlığınızca kaçak elektrik kullanan bölgeler ve şehirler hakkında herhangi bir istatistiki çalışma yapılmış mıdır?

4) Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde, iktidarın oy kaygısı ile kaçak elektrik kullananların hakkında işlem yapmadığı iddiaları doğru mudur?

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında akaryakıt ve enerji sektöründe dağıtım ve yatırım izni verilen firmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1670) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       18.04.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) 2003-2012 yılları arasında akaryakıt sektöründe dağıtım izni verilen firma sayısı ne kadardır? Bu firmalar hangileridir?

2) 2003-2012 yılları arasında ihaleli veya ihalesiz olarak enerji yatırımı başlığı altında her türlü yatırım izin, ruhsat ve lisans verilen firma sayısı ne kadardır? Bu firmalar hangileridir?

3) 2003-2012 yılları arasında enerji sektöründe yatırım yapmaya başlayan ve bu kapsamda kamu ihalesi alan firma sayısı ne kadardır? Bu firmalar hangileridir?

31.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, 2007-2012 yıllarında ele geçirilen kaçak petrol ürünlerine ve akaryakıt kaçakçılığına karşı alınan tedbirlere ilişkin sözlü soru önergesi (6/1673) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.               17.04.2012

                                                                                                            Özcan Yeniçeri

                                                                                                                  Ankara

Ülkemiz enerji ihtiyacının önemli bir bölümü petrol ürünleri ve doğal gazdan karşılanmaktadır. Adı geçen ürünlerin satışında çok yüksek miktarlarda vergi yükü olması sebebiyle kaçak kullanım oranları her geçen gün artmaktadır. Bu durum hem ülkemizin vergi kaybına hem de yasa dışı faaliyetlerin artmasına sebep olmaktadır.

1. 2007-2012 yılları arasında kaçak olarak ülkemize sokulmak istenirken ele geçirilen petrol ürünlerinin miktarı nedir?

2. Yakalanan ürünlerin piyasa değeri nedir?

3. Akaryakıt kaçakçılığına karşı hangi tedbirler alınmıştır?

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki köylerin elektrik direklerinin onarımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1792) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Ağrı il merkezi ile ilçe merkezlerine bağlı köylerin iç aydınlanmasını yapan elektrik direklerindeki ampullerin bazıları bozuk bazıları da kırık olduğundan dolayı köy içi yollarının aydınlatılması tam olarak yapılamadığından gece köy içinde ulaşım çok zor olmaktadır.

1- Ağrı ilimize bağlı bütün köylerin sokaklarında bulunan elektrik direklerindeki ampuller ya bozulmuş veya kırılmıştır. Köy içi sokakların aydınlanmasını yapan direklerdeki ampullerin temin edilerek yeniden köy içi aydınlanması sağlanacak mı?

2- Yoğun kar yağışı ve fırtınalardan dolayı köylere elektrik sağlayan direkler devrilmiş veya kırılmıştır. Bu nedenle köylerimizde sağlıklı elektrik verilememektedir. Bakım ve onarımlar ne zaman yapılacak?

33.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’teki bazı köylerin elektrik borçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1814) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Mehmet Şeker

                                                                                                                Gaziantep

Gaziantep İli Araban, Oğuzeli ve Nizip İlçeleri’ne bağlı bazı köylerin borcu nedeniyle TEDAŞ tarafından elektriklerinin kesildiğine ilişkin haberler basında geniş yer almıştır. Elektriklerin kesilmesi sonucu su pompalama istasyonlarının çalışmaması nedeniyle susuz kalan vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır.

Konuya ilişkin olarak;

1. Araban, Oğuzeli ve Nizip İlçeleri’ne bağlı hangi köyün ne kadar elektrik borcu bulunmaktadır? Bu borçların anapara ve faiz kısımları ne kadardır?

2. 2003-2012 yılları arasında, yıllar itibarıyla, söz konusu ilçelerde hangi köyün kaç gün elektriği kesilmiştir?

3. Söz konusu elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksitlendirilmesi konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

34.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, ülkemizdeki jeotermal kaynaklara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1822) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                             Sadir Durmaz

                                                                                                                  Yozgat

Sorular:

1- Türkiye’de keşfedilmiş kaç adet jeotermal alan ile sıcak ve mineralli su kaynağı bulunmaktadır? Yozgat İlimizin jeotermal kaynak kapasitesi nedir?

2- Jeotermal kaynak açısından ülkemiz Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kaçıncı sırada yer almaktadır?

3- Ülkemizde jeotermal kaynakların ne kadarı değerlendirilmektedir?

35.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a yapılacak yatırımlara ve bütçeden ayrılan kaynak miktarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1116) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                              Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

Soru: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 2012 yılı bütçesinden Tokat iline ne tür yatırımlar için ne miktarda kaynak ayrılmıştır?

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biyoetonol üretimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1384) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Sıvı yakıtlardan olan biyoetonol pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ucuz enerji konusunda umut haline gelmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Ülkemizde biyoetonol üretimi, ülkemizde kaç bölgede ve kaç tesiste yapılmaktadır? Tesis sayısını artırma konusunda bir çalışmanız var mı?

2. Üretimi daha fazla desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız nasıl desteklemeyi düşünüyorsunuz?

37.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1474) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       20.03.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. Adana ve ilçelerinde sık sık elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Vatandaşlarımız ve işyerlerinin büyük işgücü kaybına maruz kaldığından haberdar mısınız?

2. Yıllardır devam eden bu sorunun çözümü için herhangi bir çalışmanız var mı?

3. Bakanlık olarak ne gibi tedbirler alacaksınız?

38.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1526) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Bağlı kamu kurum ve kuruluşlarınızda, toplam 51 adet engelli kadrosunun boş bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kurumlarınızda boş bulunan engelli kadrolarına bugüne kadar atama yapılmayışının başlıca nedenleri nelerdir?

2) Boş engelli kadrolarına atama yapmayı düşünüyor musunuz? Atama yapmayı düşünüyorsanız bu kadrolara ne zaman atama yapmayı düşünüyorsunuz?

39.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 2003-2012 yılları arasında gerçekleşen elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1628) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       13.04.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) 2003-2012 yıllarında doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki değişim oranı nedir?

2) Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki zam oranları hangi kriterlere göre hesaplanmaktadır?

40.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1272) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                      29.02.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) Adana ilindeki Doğalgaz çalışmaları ne durumdadır? Doğal gaz abone sayısı ne kadardır?

2) Adananın Kozan ilçesine Doğalgazı ne zaman vermeyi düşünüyorsunuz?

3) Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Şayet varsa ne zaman açıklayacaksınız?

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron firma çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1303) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Bakanlığınız bünyesinde, temizlik ye güvenlik gibi işlerde toplam 18.296 şirket elemanı görev yapmaktadır. Aylık 1.438 TL aylık ücretle çalıştırılan bu personel için taşeron firmalara 2011 yılında 383.549.044 TL ödeme yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Bu personelin kadrolu olarak çalıştırılmak yerine, şirket elemanı olarak çalıştırılmalarının başlıca nedenleri nelerdir?

2) Personelin; izin, ikramiye, sosyal güvence, iş güvencesi ve kıdem tazminatı hakları nasıl takip edilmektedir?

3) Şirket elemanlarını kadroya almayı düşünüyor-musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

42.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Köyceğiz’de bir köye elektrik hattı çekilip çekilmeyeceğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1373) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                                                                       14.03.2011

                                                                                                          Mehmet Erdoğan

                                                                                                                   Muğla

Muğla İlimizin, Köyceğiz İlçesine bağlı Otmanlar Köyü, Karaçay Mahallesindeki toplam 55 hane elektrik hizmetinden mahrum durumdadır. Otmanlar Köyü, Karaçay Mahallesine şimdiye kadar elektrik hattı getirilmemesi sonucu bu hanelerde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır karanlığa mahkûm hâlde yaşamlarını idame ettirmektedir.

Buna Göre:

1) Muğla İli, Köyceğiz İlçesine Bağlı Otmanlar Köyü, Karaçay Mahallesindeki karanlığa mahkûm edilen vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi adına hanelerin bulunduğu bölgeye elektrik hattının çekilmesi yönünde bakanlığınızın bilgisi dâhilinde yapılan bir çalışma var mıdır?

2) Böyle bir çalışma varsa bu çalışmalar ne zaman neticelendirilecektir?

43.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bir köyün trafolarının yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1502) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemize bağlı Köklü köyündeki trafoların yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Bu nedenle, buraya yeni trafo yapılması veya mevcut trafoların güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Andırın ilçemize bağlı Köklü köyünün trafolarını güçlendirmeyi veya yerine yeni trafo vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

44.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Andırın’daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1507) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Andırın ilçemize bağlı Alanlı köyünde çürüyen elektrik direklerinin, yenileriyle değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca Akgümüş köyü elektrik hattında bakımsızlıktan dolayı sık sık arıza meydana geldiği belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Alanlı köyünde çürüyen elektrik direklerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

2) Akgümüş köyü elektrik arızaları konusunda bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Nurhak’taki elektrik kesintilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1515) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Nurhak ilçe merkezindeki mahallelerinde ve köylerinde sık sık elektrik kesintisi meydana geldiği belirtilerek önlem alınması istenmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Kahramanmaraş Nurhak ilçe merkezindeki mahallelerinde ve köylerinde ortaya çıkan elektrik kesintileri konusunda herhangi bir çalışma yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

46.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İslahiye’ye bağlı köylerde TEDAŞ’a olan borçlar nedeniyle elektriklerin kesilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1683) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Dr. Mehmet Şeker

                                                                                                                Gaziantep

Gaziantep İli İslâhiye İlçesi'ne bağlı 35 köyün borcu nedeniyle TEDAŞ tarafından elektriklerinin kesildiğine ilişkin haberler basında geniş yer almıştır. Elektriklerin kesilmesi sonucu su pompalama istasyonlarının çalışmaması nedeniyle susuz kalan vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır.

Konuya ilişkin olarak;

1) İslâhiye İlçesi'ne bağlı hangi köyün ne kadar elektrik borcu bulunmaktadır? Bu borçların anapara ve faiz kısımları ne kadardır?

2) 2003-2012 yılları arasında, yıllar itibarıyla, İslâhiye'de hangi köyün kaç gün elektriği kesilmiştir?

3) Söz konusu elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksitlendirilmesi konusunda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

BAŞKAN – Sayın Bakanım, soruları cevaplandırmak üzere buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz kırk dakika.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İçişleri Bakanlığına ait (6/30) numaralı sözlü soru önergesi ile Bakanlığımıza ait farklı numaralarda sözlü soru önergelerini Hükûmetimiz adına cevaplandırmak için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle, Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin tarafından cevaplandırılması istenen sözlü soru önergesinin cevabıyla başlamak istiyorum. Ardahan’da otogar onarımının devam ettiği, Çıldır Belediye Başkanlığının belediye bütçe imkânlarının yetersizliği nedeniyle otogar planlaması yapılmadığı, Damal ilçesinde otogar bulunmadığından dolayı yolcu taşımacılığı yapan acentelere bina içerisinde tuvalet şartı getirilerek ruhsat verildiği, Göle ilçesinde bulunan otogara ait tuvaletlerin yenilenmiş olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı, Hanak ilçesinde otogar eksikliği tespit edildiği, proje ve keşif hazırlanarak 10/10/2011 tarihinde ihaleye çıkıldığı, zemin -kilit parke- WC ve hizmet binası onarımının yapılacağı, çevre düzenlemesiyle birlikte 2012 yılı içerisinde hizmete sunulacağı; Posof ilçesinde bulunan otogarın tabanının parke taşla döşeli olduğu, çevre düzenlemesinin yapıldığı ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak tuvaletlerin otogar yanında mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Sayın Başkan -Değerli Divana da arz etmek üzere- sorusu hemen hemen yirmi sekiz dakika süren bir konunun cevabının kırk dakikada olması ne kadar mümkün, bunu anlayışınıza arz ediyorum ve bununla alakalı, ihtiyaç hissetmem hâlinde, süre vereceğinize inanıyorum. O yüzden, müsaadelerinizle, milletvekili isimlerimizi tekrar etmeyeceğim ve soruları da tekrar etmeyeceğim ve eğer arkadaşlarımızdan daha tafsilatlı bilgi almak isteyenler varsa bugün Genel Kurulda hazır bulunacağım için de daha tafsilatlı bilgi vermeyi tabii ki bir görev addediyorum. Aynı zamanda, bütün dağıtım şirketleri ve TEDAŞ adına gelen soruların aslında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bağlı olduğunu ama Hükûmetimizin bir koalisyon hükûmeti olmadığı gerekçesiyle bu cevapları bizim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak rahatlıkla cevaplayabileceğimizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Tabii (737) esas numaralı soru önergesiyle… 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik 19 Haziran 2011 tarih ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, YEK Destekleme Mekanizması kapsamında ödemelerin nasıl yapılacağını da içeren hususlar 21 Temmuz 2011 tarih ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı ve bununla beraber, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te yer aldı. 26 Temmuz 2012 tarih ve 28365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yerli katkı teşvikinden faydalanmak için öncelikle yüzde 100 olan yerli katkı oranı yüzde 55’e düşürülmüş ve bu orandan daha fazla yerli malzeme kullanılması durumu için de bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

(1030) esas numaralı soru önergesine göre de… Yine yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artırmak Bakanlığımızın enerji arz güvenliğini esas alan temel politika ve amaçları arasında yer almakta. Ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Bakanlığımızın uzun vadeli çalışmalarıyla beraber cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 2023 yılında yerli kaynaklarımızın tamamının kullanılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının da azami ölçüde kullanılarak hizmete sunulması tabii ki esas olmuştur. Şu ana kadar genelde -bildiğiniz gibi- kömür, doğal gaz ve petrol üzerine oturtulmuş olan enerji mimarisi değişmiş bulunuyor hükûmetlerimiz zamanında ve 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının yüzde 30’lar civarında olmasını tabii ki hedefliyoruz. Şu anki rakamlar itibarıyla hem gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerle alakalı gerekse dünyadaki ortalamasına baktığımızda Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının bütün bu saydıklarımızdan daha yüksek olduğunu biliyoruz.

Rüzgârla alakalı 20 bin megavat, jeotermalle alakalı 600 megavat ve güneşle de alakalı en az 3 bin megavatlık bir kaynağı harekete geçirmeyi düşünüyoruz.

(1051) esas numaralı soru önergesiyle… Ülkemizin uygun su kaynaklarının çevreyle uyumlu bir şekilde elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi enerji politikalarımızın öncelikleri arasındadır. Bu doğrultuda, ekonomik olması kaydıyla, Ardahan ilimizin su kaynakları yatırımcılarımız tarafından da göz önünde bulundurulmaktadır. Ardahan ilinde hidroelektrik santrali yapılmasına yönelik olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yedi adet proje için üretim lisansı başvurusunda bulunulmuş, bu projelerden -virgüllerini saymayacağım- 7 megavat kurulu gücüne sahip olan Hanak HES Projesi, 41 megavat kurulu gücüne sahip olan Köroğlu Kotanlı HES Projesi, 81 megavatlık Akıncı Kayabeyi HES Projesi, 12 megavatlık kurulu gücüne sahip olan Merekler ve Algölü HES Projesi, 3,5 megavat kurulu gücüne sahip olan Çakırkoç HES Projesi’ne lisans verilmiştir. Yaklaşık 6 megavatlık kurulu gücüne sahip olan Söğütlükaya HES Projesi işletmede olup, 5 megavatlık kurulu gücüne sahip olan Mir HES Projesi de uygun bulunma aşamasındadır.

(993) esas numaralı soru önergesiyle… 2011 yılında Türkiye'nin toplam ham petrol ithalatı 18,1 milyon ton civarındadır. Ham petrol ithalatının yüzde 51’i İran’dan, yüzde 17’si Irak’tan, yüzde 12’si Rusya’dan, yüzde 11’i Suudi Arabistan’dan, yüzde 7’si Kazakistan’dan, yüzde 1,5’u Suriye’den, binde 6’sı İtalya’dan ve binde 4’ü de Azerbaycan’dan olmak üzere gerçekleştirilmiştir.

Ülkemize yurt dışından getirilen ham petrol deniz yoluyla ve boru hatlarıyla taşınmaktadır. Şu anda BOTAŞ’a bağlı olan BIL şirketi tarafından işletilen Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından 2011 yılında 257 milyon varillik bir petrol taşınmış ve bununla beraber Bakü-Ceyhan boru hatları vasıtasıyla gerçekleştirilen herhangi bir ithalatımız bulunmamaktadır. 2011 yılında rafineri lisans sahipleri tarafından Irak’tan ithal edilmek üzere Musul-Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattından ise ülkemize 3,1 milyon tonluk ithalat yapılmıştır Ceyhan bölgesine.

İran’dan ithal edilen ham petrolün tamamı deniz yoluyla getirilmektedir. İran’ın Akdeniz bölgesine yaptığı ham petrol sevkiyatının büyük çoğunluğu SUMED yani Mısır’daki boru hattı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Nakil süresi, Mısır yoluyla yapılan alımlarda İzmir rafinerisi için 2 ila 3 gün, İzmit için 3 ila 5 gün, direkt İran yüklemelerinde 17 ila 20 gün civarındadır. Navlun ücretleri tanker piyasasındaki yoğunluğa, geminin yaşına, sigorta primi ve güzergâha bağlı olarak da değişmektedir.

(1112) esas numaralı soru önergesinde… Lisans sahiplerinin bildirim yükümlülükleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna intikal eden verilerin incelenmesi neticesinde, ülkemizde 2011 yılında 11.646 ton biyodizel üretildiği ve 10.136 ton biyodizelin dağıtıcı lisans sahiplerine satıldığı tespit edilmiştir.

27/9/2011 tarihli ve 28067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 1/1/2014 tarihinden itibaren motorin türlerine biyodizel harmanlamasının zorunlu hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

(1384) esas numaralı soru önergesinde… Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna intikal eden bilgiler kapsamında biyoetanolün Bursa, Konya ve Adana’da olmak üzere yerleşik üç şirket tarafından üretilerek akaryakıt harmanlanan ürün olarak dağıtıcı lisans sahiplerine teslim edildiği bilinmektedir. 7/7/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Benzin Türlerine Etanol Harmanlaması Hakkındaki Tebliğ ile piyasaya akaryakıt olarak arz edilen benzin türlerinin yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol içeriği 1/1/2013 tarihi itibarıyla en az yüzde 2 ve 1/1/2014 tarihi itibarıyla da yüzde 3 olmak üzere zorunlu hâle getirilmiştir.

(1670) esas numaralı soru önergesiyle ise… 2003-2012 tarihleri arasında Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı tarafından 1.130 adet firmaya üretim lisansı, 145 firmaya toptan satış lisansı, 138 firmaya OSB dağıtım lisansı ve 21 firmaya da dağıtım ve perakende satış lisansı verilmiştir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun yayımlandığı 2001 yılından günümüze kadar geçen dönem içerisinde EPDK tarafından açılan şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihaleleri sonucunda kanun öncesinde doğal gaz kullanılmakta olan illerimizdeki dağıtım bölgeleri için verilen 7 dağıtım lisansıyla birlikte lisanslı dağıtım şirketleri sayısı 63’e ulaştırılmıştır. 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca hâlen geçerli 12.371 adet istasyonlu bayilik lisansı ve 468 adet istasyonsuz bayilik lisansı mevcuttur. Bunların dışında 7.841 adet istasyonlu bayilik lisansı ve 3.817 adet de istasyonsuz bayilik lisansı iptal edilmiş veya sona erdirilmiştir.

(1475) esas numaralı soru önergesiyle, BOTAŞ tarafından uzun dönemli doğal gaz ve LNG alım satım anlaşmaları kapsamında Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir ve Nijerya’dan doğal gaz ithalatı yapılırken ayrıca, arz talep dengesini sağlamak üzere, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda spot LNG piyasasından LNG ithalatı da yapılmaktadır.

2011 yılında BOTAŞ tarafından yaklaşık 40 milyar metreküp ve özel sektör tarafından da 4 milyar metreküp civarında doğal gaz ithalatı yapılmış, ithalat miktarının 2012 yılı içerisinde -içinde bulunduğumuz yılda- yaklaşık 46,5 milyar metreküp civarında olması beklenmektedir. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinin sağlanabilmesi için bir yandan mevcut uzun dönemli doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz dediğimiz LNG alım satım anlaşmalarının şartlarında ülkemiz lehine bir kısım değişiklikler ve iyileştirmeler yapılırken, diğer taraftan da arz kaynak ve ülke çeşitlendirmesi imkânları geliştirilmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki günlük ve mevsimlik talep artışlarının karşılanmasını ve arz kaynaklarında meydana gelebilecek kesintilerde de ülkemizin arz açığının giderilmesini teminen doğal gazın depolanması imkânları geliştirilmektedir. Şu anda BOTAŞ ve Egegaz AŞ tarafından LNG terminalleri vasıtasıyla, TPAO tarafından ise yer altı deposuyla depolama faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, ülkemizdeki mevsimsel ve/veya arz kaynaklarındaki kesintilerine bağlı olarak kısa süreli doğal gaz arz açığını gidermek için 2008 yılında 4646 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber LNG ithalatı yapılması mümkün kılınmıştır.

(906) ve (928) esas numaralı soru önergeleriyle ise… Doğal gazın ülke genelindeki kullanımının sağlanması kapsamında Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde teknik olarak doğal gaz arzı sağlanmıştır, BOTAŞ oralara iletim hatlarını götürmüştür. Doğal gaz dağıtım faaliyetleri yapmak üzere Kars, Ardahan, Sarıkamış’tan oluşan dağıtım bölgeleri için Kargaz’a (Kars, Ardahan Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) 6/7/2006 tarihinden itibaren otuz yıl süreyle, 4646 sayılı Kanun kapsamında, mevcut mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun yine 6/7/2006 tarih ve 817/1 sayılı kararıyla doğal gaz dağıtım lisansı verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili dağıtım şirketi Kars, Ardahan ve Sarıkamış’tan oluşan dağıtım bölgesinde tüketicilere doğal gaz arzı sağlamak üzere dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.

Enerji Piyasası ve Denetleme Kurumu tarafından ilk olarak Ağrı ve Doğubeyazıt’ı kapsayan dağıtım bölgesi için 2 Ağustos 2006 tarih ve 26247 sayılı Resmî Gazete’de ve daha sonra ise Ağrı, Iğdır ve Doğubeyazıt’daki 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete ile şehir içi doğal gaz pazarlama dağıtım ihalelerine çıkılmış ancak her iki ihalede de katılımcı şirketlerin belirlenen tarihlerde ihale dosyası almaya ya da teklif vermeye gelmemesi nedeniyle ihaleler sonuçlanmamıştır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi yapılmamış illerimiz için ihaleye çıkma kararı alınmıştır. Böylece Şırnak, Artvin, Bitlis, Bingöl, Muş, Tunceli, Hakkâri, Sinop ve Iğdır olmak üzere toplam 11 il merkezi ve 5 ilçe merkezinin doğal gaz donatım ihalelerinin önü açılmıştır.

(1272) esas numaralı soru önergesiyle… Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yapım çalışmaları 30 Nisan 2005 tarihinde tamamlanan Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin Doğal Gaz İletim Hattı Projesi kapsamında Adana iline, 15 Aralık 2006 tarihinde tamamlanan Adana, Osmaniye, İskenderun Doğal Gaz Dağıtım Hattı Projesi kapsamında ise Adana ilinde yerleşik bulunan sanayi tesislerine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Aksagaz Dağıtım AŞ, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Tarsus, Ceyhan, Dörtyol, Toprakkale, Payas, Karayılan, Sarıseki, Denizciler, Bekbele, Nardüzü, Azganlık, Belen, Kadirli, Antakya ve Yumurtalık’ı kapsayan bölgelere doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere 28 Şubat 2008 tarihinde EPDK’dan otuz yıllık süreyle dağıtım lisansı almıştır. Doğal gaz abone sayısı bugünkü tarih itibarıyla 12.302’dir. Doğal gazın henüz ulaşmadığı ilçelere yönelik kapsamlı bir çalışma Bakanlığım koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu katılımıyla düzenlenmektedir.

(1301) esas numaralı soru önergesiyle… Boru hatları inşa edilirken bölgedeki yerleşim yerlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda faktör göz önünde bulundurularak ve güvenlik standartlarına uygun olarak hatlar yapılmaktadır. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin mevcut boru hatları Pazarcık ilçesinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıktan geçmekte olup güzergâh üzerinde yerleşim yeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla hattın yerinin değiştirilmesine dair bir ihtiyaç söz konusu değildir.

Kerkük’ten başlayarak Adana’nın Ceyhan ilçesine kadar deniz terminalinde son bulan boru hattı güzergâhının yapımı sırasında da başta depremsellik olmak üzere güzergâhın coğrafi ve jeolojik şartları dikkate alınarak boru hattı yapılmıştır.

(1302) esas numaralı soru önergesiyle… Türkoğlu ilçesi Minehöyük köyünün yolu Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından yüklenici firma eliyle gerçekleştirilen Hatay Doğalgaz AŞ boru hattı güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu yolun boru hattı inşaatı çalışmaları nedeniyle tahrip olan kısımlarının tüm bakım ve onarım ve eski hâline getirme çalışmaları ilgili yüklenici firma tarafından tamamlanmıştır. Bahse konu kasabanın elektrik şebekesinin ağaç direkli şebeke olarak yapılması, daha sonra da kasabanın master projesi tamamlanmış ve imar uygulaması yapılan bölgelerde elektrik şebekesi beton direkli elektrik şebekesine döndürülmüştür. İmar uygulamasının gelişimine paralel olarak yenileme çalışmaları devam etmektedir.

(1473) esas numaralı soru önergesiyle… Ülkemizin yer altı zenginliklerinin  maksimum düzeyde kullanımı ve katma değer yaratarak değerlendirilmesi Bakanlığımızın en temel politikaları arasında yer almaktadır. Maden Kanunu’ndaki iki kapsamlı değişiklikle beraber reform niteliğindeki düzenlemeler gerçekleştirilmiş, bu yasal düzenlemeler ve müteakiben yayınlanan yönetmeliklerle beraber madencilik sektöründeki bürokrasinin azaltılması, yatırımlara güven ortamının getirilmesi ve gerçek yatırımcıların önünün açılması sağlanmıştır. Alınan bu tedbirler neticesinde 2011 yılında maden ihracatımız 2002 yılına göre tam 6 kat artmıştır. Yapılan düzenlemelerle mermerlerimizin blok olarak satılması yerine nihai ürüne dönüşülmesi teşvik edilmiştir. Bununla alakalı -Hükûmetimizin açıklamasında olduğu gibi- teşvik paketinde genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırım teşviki ve stratejik yatırım teşvikleri getirilmiştir. Bu kapsamda tüm sektörler için sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi uygulaması, faiz desteği uygulaması, yer tahsisi, KDV iadesi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük muafiyet kanunlarındaki yeni  teşvik ve uygulamalar getirilmiş olup, yeni teşvik sistemiyle beraber madencilik yatırımlarına, hangi bölgede yapılırsa yapılsın, beşinci bölgeye -bölgede olmasalar dahi- sağlanan desteklerden yararlanma imkânı verilmiştir.

(1822) esas numaralı soru önergesiyle… Ülkemiz jeolojik ve coğrafi konumu itibariyle aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafına yayılmış 210 adet jeotermal saha bulunmakta olup bin adet civarında da doğal çıkış şeklinde, değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar mevcuttur.

Yozgat ilimizde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından uzun süreden beri yapılan jeotermal enerji araştırmalarına yönelik çalışmalarda Anadolu’da graben sisteminin aktif fay zonlarının, genç volkanik bölgelerin açılma, çökme havzalarının ve masif kenar kuşaklarının önemli jeotermal enerji potansiyeli taşıdığı ortaya konmuştur.

Ülkemiz jeotermal enerjide 31.500 megavat termik potansiyeliyle jeotermal kaynak zenginliği açısından Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. 2005-2011 yılları arasında 115 bin metre jeotermal arama sondajı tamamlanmış, 1.422 megavat termik ısı enerjisi açığa çıkartılmış, böylece 2004 sonu itibarıyla 3.330 megavat ton olan, termik olan kullanılabilir ısı kapasitesi 4.798 megavat termiğe çıkartılarak ülkemizin görünür ısı kapasitesi yüzde 45 artırılmıştır. 2008 yılından sonra özel sektörün de jeotermal çalışmalarda aktör olarak yer almasıyla ülkemizin görünür jeotermal enerji kapasitesinin 7 bin megavat termiğe yaklaştığı tespit edilmiştir.

(1178) esas numaralı soru önergesiyle Tufanbeyli Termik Santral Projesi’nin çevreye uyumlu teknolojileriyle faaliyete geçmesi için çalışmalarla beraber firma tarafından sürdürülen bu tesisin Enerjisa ve yüklenici Güney Kore SKEC firması ve Itochu Corporation Japonya firması konsorsiyumu arasındaki görüşmeler tamamlanmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır. Santralde inşaat çalışmaları henüz başlamamış olup sadece onaylı imar planı çerçevesindeki saha düzenlemeleri ve tesfiyeleri verilmiştir. Enerjisa Enerji Üretim AŞ’den söz konusu hususlara yönelik olarak alınan bilgiyle özetle: “EPDK tarafından yapılan kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından 11 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla yüklenici konsorsiyuma sahaya giriş izni verilmiş, şu anda sahada geçiş şantiye tesislerinin de yer alacağı alanın genel tesviye çalışmaları yapılmakta olup söz konusu saha tesviye çalışmaları için yasa gereği herhangi bir inşaat ruhsatına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, santral yapıları için yasalar gereğince inşaat başlamadan önce tüm ruhsatlar alınacaktır, inşaat ruhsatı başvurusunun yapılmasıyla birlikte yapı denetim firması da seçilerek işe başlatılacaktır.” denilmektedir.

(811) esas numaralı soru önergesiyle… TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) tarafından üretilen kömürler 96 adet bayi aracılığıyla yurt genelinde satılmakta ve bu bayilerden 21 adedi Tunçbilek Tavşanlı bölgesinde bulunmaktadır. Türkiye TKİ GLİ Müessese Müdürlüğünce üretilmekte olan ısınma amaçlı artı 18 ve 10-18 milimetre ebatlarındaki torbalı kömürler, yurt genelinde oluşturulan   bayiler aracılığıyla, TKİ tarafından belirlenen depo satış fiyatları üzerinden tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmış olan yönetmelik ve genelge hükümleri gereğince sanayi amaçlı 0,5 ve 18 milim ebadındaki toz kömürler sanayi sözleşmeleri karşılığında doğrudan sanayicilerin yani çimento ve küçük sanayi kullanımına sunulmakta olup başka hiçbir sektöre de satış işlemi yapılmamaktadır. Sanayi amaçlı 0,5 ve 18 milimetre toz kömürlerin satış fiyatı 155 TL/ton artı KDV’dir. Konutlarda kullanılan ısınmaya yönelik kömürlerin satış fiyatları üretim noktalarına uzaklığı dikkate alınarak ilçe bazında TKİ tarafından belirlenmekte, İnternet sayfasında yayımlanmakta ve kurumca denetlenmektedir. Belirlenen fiyatların üzerinde satış yapıldığının tespit edilmesi hâlinde bayilik sözleşmesinin iptaline kadar varan ağır cezai yaptırımlar söz konusudur. GLİ Müessesesi Müdürlüğünce üretilmekte olan ısınma amaçlı kömürler bayilere 240 TL artı KDV fiyatıyla satılmakta olup bu fiyata yüzde 15 brüt, yüzde 15 bayi kârıyla nakliye bedelleri eklenerek çeşitli il ve ilçelerdeki satış fiyatları GLİ Müessese Müdürlüğü tarafından da belirlenmektedir.

(1610) esas numaralı soru önergesiyle… İthalatın tamamının yüzde 95’i yaklaşık üretici ülkelerin devlet şirketlerinden gerçekleştirilmekle birlikte uluslararası petrol piyasasındaki faaliyet gösteren şirketlerden de üretici olup olmamasına bakılmaksızın alım yapılabilmektedir. Hiçbir petrol cinsinden elde edilen ürün birbirinin aynı olmadığı için mutlak anlamda ucuz veya pahalı ham petrolden söz etmek mümkün değildir.

Genellemek gerekirse: Düşük graviteli petrolden üretilen ürünlerin büyük kısmı daha düşük fiyatlı ürünlerken -fuel oil, asfalt gibi- yüksek graviteli ham petrolden elde edilen -benzin, motorin gibi- daha yüksek fiyatlı olan ürünler de vardır. Bu nedenle, her ham petrolün fiyatı farklı olup üreticiler, ham petrollerinden elde edilebilecek ürün miktarlarına göre ham petrollerini fiyatlandırmaktadırlar. Rafinerlerin kârlılığı ham petrol veya ürünlerin satış fiyatlarının belli bir oranı şeklinde olmadığından, üretimde kullanılan ham petrolün cinsine bağlı olarak farklı fiyat uygulaması söz konusu değildir. Ham petrol alış fiyatları ve petrol ürünlerinin satış fiyatları uluslararası borsalarda oluşmaktadır.

(1577) ve (1628) esas numaralı soru önergeleri aynı mahiyette olduğu için beraber cevaplandırmak isterim. Elektrik fiyat değişimlerinin temel nedeni, enerji maliyetlerindeki değişimlerdir. Enerji maliyetleri, perakende satış lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından EÜAŞ’tan, TETAŞ’tan, Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasasından, kendi üretim şirketlerinden, diğer üretim şirketlerinden, mikro kojenerasyon tesislerinden yapılan alımlar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’ten -yani YEKDEM kapsamlı- yansıtılan net bedeller, Piyasa Mali Uzlaştırma(PMUM) tarafından mevzuat çerçevesinde fatura edilen ve mevzuatta sıralanan kalemler, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında oluşan bazı maliyetler ve enerji bilançolarını içermektedir. Bu bileşenlerdeki değişimlerin toplamı, enerji alım maliyetlerindeki değişim ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Elektrik fiyatları üçer aylık periyotlarla belirlenmektedir. Herhangi bir periyottaki fiyat bileşenlerinin herhangi birindeki fiyatları düşürücü etkisi olan bir değişimi söz konusu olduğunda bu durum yeni fiyatlara yansıtılmaktadır.

Doğal gaz toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe belirlenmekte, fiyatların belirlenmesinde eşit taraflar arasında ayrım yapılmamakta ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınmaktadır. Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde temin edilmektedir. Doğal gaz satış fiyatını oluşturan unsurlardan biri olan güncel alım fiyatları uluslararası ham petrol ve petrol ürünleriyle beraber, altıyla dokuz aylık faz farklarıyla beraber, gerçekleştirilmektedir.

(1669) esas numaralı soru önergesiyle… 2003 yılı öncesinde, enerji fiyatları içerisindeki enerji maliyetinin bir unsuru olarak gerçekleşen kayıp kaçak maliyetleri dikkate alınmaktaydı. Tarifeler düzenlenmesi kapsamında, 2003 yılından beri, EPDK tarafından düzenlenen tarifelerde ise enerji bedeli hesaplamalarında gerçekleşenden daha düşük olan hedef kayıp kaçak oranları dikkate alınmaktadır. Kayıp kaçak, şebekede oluşan teknik kayıplar ile kullanımı ölçülemeyen kaçak kullanımdan oluşmaktadır. Teknik kaybın, yapılacak yatırım ve alınacak bir kısım önlemlerle azaltılması mümkün olsa da tamamen ortadan kaldırılması imkânsızdır. Söz konusu kaybın bedeli hemen hemen her şebekede maliyetin bir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Aynı şey Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer ülkeler için de geçerlidir.

Tabii, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki kaçak elektrik kullananlara işlemlerin yapılıp yapılmadığıyla alakalı tereddüde net olarak şunu söylemem lazım: Çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu bölgemizde savcılığa 7.618 adet suç duyurusunda bulunuldu -Akedaş- Dicle, Van Gölü, Fırat ve Aras içinde özellikle Dicle ve Van Gölü’yle alakalı. Buradaki kayıp kaçakların bütün toplam haritadan tenzil edilmesiyle beraber şu anki Türkiye'nin ortalama kayıp kaçak oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam kayıp kaçak oranlarından daha düşüktür.

(1673) esas numaralı soru önergesiyle… Petrol Piyasası Kanunu’ndaki kaçak petrolün tanımı, tespiti, idari ve adli cezalara ve tasfiyesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 1/1/2007 tarihinde ülkemizde ulusal marker uygulaması, bildiğiniz gibi, başlatılmıştır. Bu uygulama, akaryakıt kaçakçılığı ve akaryakıta katılacak ucuz yabancı maddenin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamadır ve bununla alakalı Petrol Piyasası Kanunu tekrar düzenlenerek de, bu manada tekrar huzurlarınıza getirilecektir.

(1626) esas numaralı soru önergesinde yer alan söz konusu hususlarla ilgili Toros Elektrik Dağıtım AŞ’den bilgi talep edildi ve kendilerinin, özellikle saati mühürlenen, icra takibi başlatılan borçlu sayısının 56.432 olduğu, bu borçluların 32.265’inin mesken, 24.167’sinin sanayi abonesi olduğu bildirildi. Yine, bu tarihler arasında 12.267 tane kaçak kullanımla alakalı tespitler yapıldı ve 38 milyon 926 bin kilovatsaatlik de bir miktara karşılık geldiği görüldü.

(741) esas numaralı soru önergesiyle… Aydem Elektrik Dağıtım AŞ’de bulunan, Muğla ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren alanda bakım yapılabileceği gerekçesiyle “sokak lambası ve armatür toplatılması” şeklinde bir uygulama yapılmasının söz konusu olmadığını, genel aydınlatma hizmetleri yönetmeliğiyle beraber, bu çerçevede bunların yürütüldüğü söylendi.

(1079) esas numaralı soru önergesiyle… Önergede yer alan söz konusu hususlarla, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’den talep edilen bilgiyle beraber, Antalya ilindeki elektrik kapasitesi bakımından yetersizlik söz konusu olmamakla birlikte, dağıtım ve iletim şebekelerinin iyileştirme çabası çalışmaları kapsamında programlı kesintiler tabii ki yapılmakta. Orada, bildiğiniz gibi, özellikle Uzan Grubu’nun bulunduğu hâl, çok daha eksiden alındı ve yapılan yatırımlar da bu çerçevede devam ettiriliyor.

Tesis yatırım çalışmalarında, 169 trafo bölgesinde 1.293 saat programlı kesinti yapıldı ve 4 adet yeni trafo ilavesinin yanı sıra, 20 adet de trafoda güç yükseltilmesi yapılarak bunlar gerçekleştirildi.

158 milyon TL’lik yine yatırım programı, 23 adet iletim projesiyle beraber gerçekleştirildi ve toplam 240 milyon TL’lik projeli iş ihale edilmiş oldu.   

(1217) esas numaralı soru önergesiyle…Yine, Dicle Elektrik AŞ’de “Gazi Caddesi Ekmekçi Sokağa giden hatta meydana gelen arızanın evden mi kaynaklandığı, sokaktan mı kaynaklandığı, 15 metrelik kablonun nasıl düzeltildiği, bu arada başkalarının müdahalede bulunmamaları lazım geldiği” üzerinde bir kısım mükâlemeler oldu ve onlar da aynı şekilde düzeltilmiş oldu.

(1354) esas numaralı soru önergesiyle beraber… Aras Elektrik Dağıtım AŞ’de, Iğdır şehir merkezli, yine 15 kilovoltluk bir iletim hattının, 31,5 kilovolta dönüştürülmesiyle alakalı çalışmalar yapıldı ve bu gerilim seviyesine çıkartıldıktan sonra, gerilim dönüşümü çalışmalarıyla beraber dağıtım şebekesi alternatif besleme imkânlı oldu ve ring besleme sağlanmış oldu.

Iğdır şehir şebekesinde toplam 139 adet trafo sayısı var ve 15,5 kilovoltluk gerilimle beraber, trafoların da aynı şekilde 31,5 kilovoltla beraber, o gerilim seviyesiyle beraber değiştirilmesi söz konusu oldu.

Üçüncü şahısların trafoları da var aynı şekilde ve bununla alakalı çalışmalar da devam ettiriliyor.

(6/1373) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine AYDEM de  “Elektrik verilmesi talep edilen Muğla ili Köyceğiz ilçesi Otmanlar köyü Karaçay Mahallesi’ndeki yazlık evlerin bulunduğu yaylaya elektrik verilmesiyle ilgili elektrik tesisi yapım işlerinin şirketimizin 2013 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.” diye şirket bize cevap verdi.

(1474) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine Toroslardaki özellikle bakım, onarım çalışmaları, 6,3 ve 15 kilovoltluk gerilim seviyeleriyle alakalı hatlar 31,5 kilovoltluk gerilim seviyelerine döndürülüyor. Bu konuyla alakalı, valiliğimiz ve basın yayın organları aracılığıyla, programlı kesintiler halkımıza duyuruluyor.

6.023 trafo sayısı 2011 yılı sonunda 8.835’e yükseltildi ve trafo sayısında yaklaşık yüzde 46,5’luk bir artış sağlandı.

(6/1499) esas numaralı soru önergesiyle beraber de, yine AKEDAŞ’ın Denizli Köyü için bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sakarkaya köyü Konuk Evleri’nde şebeke yenilenmesi ve Kısık Obası’nda elektrik şebekesi bakım, onarım çalışmaları yapılmıştır.

(6/1502) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine AKEDAŞ’da Andırın ilçesine bağlı Köklü köyündeki elektrik şebekesindeki bu uç noktalarda ki, özellikle yaz mevsimlerindeki gerilim düşümü sebebiyle trafo ilavesi güç artırımı yapıldı, mevcut şebekedeki direkler yenilendi ve sorun da ortadan kaldırıldı.

(6/1504) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine AKEDAŞ’ın Geben-Boğaziçi Mahallesi’ndeki elektrik şebekesi yaşlı çınar ağaçlarının arasından geçmekte, söz konusu ağaçların elektrik hattına yaklaşan dalları her yıl düzenlenmekte, emniyet mesafesi ihlaliyle ilgili herhangi bir sorun bulunmamakta, Çokak-Geben arası yıkılan direklerin yenilenmesine yönelik de 2011 yılı içerisindeki yapılan ihaleyle beraber, temmuz ayı içerisinde iş bitirilerek hat devreye alınmıştır.

(6/1507) esas numaralı soru önergesiyle beraber, önergede yer alan söz konusu yine AKEDAŞ bölgesinde, Andıran ilçesinde, Alanlı köyündeki çürüdüğü tespit edilen ağaç direkler yenileriyle değiştirildi. Akgümüş köyü, Göksun-Geben arasındaki, Geben Monoblok Dağıtım Merkezinden elektrik almakta ve yine Akgümüş köyü ile Geben dağıtım Merkezi arasındaki elektrik nakil hattı onarımı da yapılarak hat yenilenmiştir.

Aynı şekilde Göksun-Geben ve Andırın-Geben arasındaki enerji nakil hattında yıkılan direkler onarılmış ve bunlar da yenilenmiştir.

(6/1508) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine AKEDAŞ’ın, Andırın 75’inci Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Andırın Dağıtım Merkezi köylerde Fider 3’ten elektrik almakta ve söz konusu okula, Andırın Dağıtım Merkezi Fider 4’ten enerji verilmiş ve sorun giderilmiştir.

(6/1515) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine AKEDAŞ’ın Kahramanmaraş Nurhak ilçesindeki merkez mahallelerinde ve köylerinde meydana gelen elektrik kesintileri benzer şekilde giderilmiştir. Tatlar kasabasında bu sorun yaşanmış, daha sonra yine olumsuz hava şartlarından kaynaklanan sebeplerle kesintiler olmuş, ilçeye bağlı Tatlar kabasında elektrik şebekesinin düzenlenmesi 2012 yatırım programında mevcut olmuştur ve gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilmektedir.

(6/1517) sayılı esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı Taşdemir köyü elektrik şebekelerinin 2013 yılı yatırım kapsamında ele alınması söz konusudur. Elektriksiz hanelere elektrik verilmesi, yine köyün herhangi bir kısmında söz konusu olsa da bunların yatırım içerisinde değerlendirileceği aşikârdır.

(6/1557) esas numaralı soru önergesiyle beraber, Aras elektrikte Sulakyurt köyü yaylasında 2005 yılı Agustos ayında elektrik verilmiş, köyün yaylasında 47 adet abone bulunmakta, Çataldere köyü yaylasında çalışmalar devam etmekte, 2012 yılı sonuna kadar tesis çalışmaları da inşallah tamamlanacaktır. Değirmenli köyü yaylasına elektrik verilmesiyle alakalı herhangi bir müracaat yapılmamıştır.

(6/1683 ve 6/1814) sayılı soru önergeleriyle beraber, önergede yer alan söz konusu hususlarla ilgili olarak Toros’ların yine ilgili kararlarla beraber, resmî daire, KİT, belediye, tarımsal sulama ve köy içme suları abonelerine ait enerji borçları -icralık borçlar da dâhil- otuz altı aya kadar, bunların dışındaki abonelere ait de on iki aya kadar gecikme zammı ve KDV’si alınmak suretiyle taksitlendirilmektedir.

(6/1792) esas numaralı soru önergesiyle, yine Aras Elektrik Dağıtım AŞ’den aldığımız bilgiyle beraber, aydınlatma çalışmalarında köy aydınlatmalarına ağırlık verildi. İl merkezine bağlı köyler ve ilçelerin tamamı yine bakım ve onarımdan geçiriliyor, kırık armatürler düzenleniyor. 12.200 adet ampul, 2.300 adet armatür, bin adet balast ve bin adet de ignitör kullanıldı.

(6/1116) esas numaralı soru önergesiyle beraber, yine, Tokat ili için elektrik üretimi, iletim ve dağıtım hizmetlerini kapsayan elektrik sektörüne 4 milyon TL’den daha fazla yatırım yapıldı. 9.455 TL olmak üzere de, madencilik sektörü ve diğer sektörlere de olmak üzere toplam 9 milyon TL civarında yatırım yapıldı.

(6/1303) esas numaralı soru önergesiyle beraber, hizmet alımı yoluyla çalışan personellerde özellikle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve başka hakların ödenmesi konusunda şartname ve sözleşmelerde firmaları bağlayıcı hükümler olmakla beraber bunların her türlü takibi titizlikle yapılmaktadır.

(6/1304) esas numaralı soru önergesiyle beraber, özellikle bağlı, ilgili ve ilişkili bütün kurumlarımızda boş bulunan kadrolara personel atama işlemleri ihtiyaçlar doğrultusunda göz önüne alınarak, mevzuatlar uygun olmak kaydıyla, bunların atanmasına devam edilmektedir.

(6/1383) esas numaralı soru önergesiyle beraber, Bakanlığımızda yönetim kadrolarının belirlenmesinde cinsiyet ayrımı yapılması söz konusu olmayıp yönetim kadrosunda kadın yönetici mutlaka olsun ya da mutlaka olmasın şeklinde bir ön yargıyla hareket edilmemektedir.

(6/1526) esas numaralı soru önergesiyle beraber de yine, merkez teşkilatının ilgili sayı ve tarih numaralarıyla beraber toplam personel sayısı 1.288’e yükselmiş olup bununla alakalı özürlü personel kontenjanımız artmış bulunmaktadır. Bu itibarla 2012 tarihinde Bakanlığımızın yeniden yapılandırma çalışmalarıyla beraber 2013’teki açık bulunan bütün özürlü kontenjanlara atama yapılacaktır; bağlı, ilgili ve ilişkili bütün kurumlarımızdaki boş bulunan özürlü kadrolara atama yapılması için gerekli özen gösterilecektir.

Tabii ki Türkiye büyümektedir ve bu büyümesini enerjideki kullanımla beraber bütün açıklığıyla görüyoruz. Enerji sektöründe gayrisafi yurt içi hasılası 3 katına çıkan ülkenin enerji kullanımı hemen hemen 2 katına çıkmıştır ve 2023 yılı hedefleri doğrultusunda da bir 2 katına kadar daha çıkmayı hedeflemekteyiz. 32 bin megavatlar civarında aldığımız kurulu gücün on yıl içerisinde şu anda 56 bin megavatlara geldiğini ve 229 milyar kilovatsaat civarındaki kullanımın, özellikle Türkiye’nin ortalama dünya büyüme hızından daha hızlı büyüyen enerji sektörüyle beraber yüzde 9,4’ler civarında büyüme sağladığı aylar olmuştur. O açıdan enerji sektöründeki yatırımlar global krizin ve özellikle Avrupa’daki yaşanan krizlerin daha ötesinde büyüme kaydetmektedir ve şebekesi Avrupa’nın 2’nci büyük şebekesidir. 1 milyon kilometre civarında iletim ve dağıtım hattına sahiptir, 17 milyon adet civarında direği vardır. Tabii ki bunların bir kısmının atmosfere açık işletmelerde olduğu gibi bazı arızalara maruz kalması da çok tabii karşılanmaktadır. Bu Avrupa’da da böyledir, diğer ülkelerde de böyledir. Bakın, özellikle enerji sektörüyle alakalı gerek yer altı kaynaklarının, madenciliğin, bütün çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yürüttüğü çalışmalar, elektrik sektöründeki büyümeleri desteklemektedir.

Aydınlatmalarla alakalı, enerji verimliliği tasarrufuyla ilgili üniversitelerimizle beraber yürüttüğümüz, akademik çevrelerle beraber yürüttüğümüz çalışmaların ledli, yani ledlerle beraber değiştirilmesi, dolayısıyla Türkiye’nin tamamında 650 milyon TL civarında ve hepimizin ödediği aydınlatmaların şu anki teknolojiyle beraber 150 ila 200 milyon TL civarına düşürülmesi söz konusudur. Bu açıdan da bizim çalışmalarımız bu manada devam etmektedir.

Ben, Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, bu elektrik fiyatlarıyla alakalı konuda arkadaşlarımızın, belki de yapıcı manada…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakan.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla alakalı bazı açıklamalarda bulunmak isterim. Bu işi yakinen takip eden arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere, belki de hiçbirimizin hafızasında Kasım-Aralık 2008 yılı yani bundan tam dört yıl önceki doğal gaz fiyatlarından şu anki düzenlemelerle beraber geldiğimiz doğal gaz fiyatlarının daha düşük olduğunu gözden kaçırmış olabiliriz.

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, dört yıl önceki özellikle Avrupa’daki o global krizin tesiri çok şiddetle hissedildiği 2008’in sonundaki doğal gaz fiyatları şu anki geldiğimiz noktadan daha yüksekti ve asgari ücretle alım gücünü ben sizlerle beraber bir tekrar etmek isterim. Yani doğal gaz ve elektrik karşısında asgari ücretin alım gücünün en az 1,5 katına çıktığını söylemek isterim. Bugün 2 Ekim 2012 tarihi itibarıyla söylüyorum çünkü 2009’un başında doğal gazda yüzde 26’lık ve yüzde 17’lik 2 kez indirim yapılmıştı. Tabii ki, hafızalarımız bunları unutuyor, çabuk unutabiliyor ve en son geldiğimiz noktadaki fiyatları ben sizinle tekrar paylaşmak isterim.

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Bakan, son bir yılda yüzde 48 artış oldu.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – 2008’de yüzde kaç zam yaptınız Sayın Bakan?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, tekrar bütün rakamları eğer not edebilirseniz veya konuşmamdan sonra not almak isterseniz, ben burada olacağım bu notları size takdim edebilirim.

Asgari ücret karşısında 2002 yılında yani asgari ücret 184 TL iken 1.146 kilovatsaat elektrik alırken, 2 Ekim 2012 tarihi itibarıyla 739 TL’lik asgari ücretle 2.070 kilovatsaat elektrik alabiliyoruz. Yani 1.146 kilovatsaatten 2.070 kilovatsaate çıkmış durumdayız.

Doğal gazda; 492 metreküp doğal gaz alırken 184 TL’lik asgari ücretle, şu anda 695 metreküp doğal gaz alabiliyoruz. Peki, dört yıl önceki fiyat ne idi, doğal gazdaki fiyat? Normal meskenlerde bin metreküp doğal gazı 1.073 TL’den alıyorken şu anda yeni düzenlenmiş fiyatla 1.063 TL’den alıyoruz ama bu arada ham petrole, döviz fiyatlarına, birçok kaleme zam geldi.

Nisan 2012 tarihi itibarıyla karşılaştırmıyorum çok fazla rakamdan bahsetmemek açısından. ÖTV’si, dağıtım şirketlerine ödenen taşıma bedeli, yüzde 18’lik KDV bedeli de dâhil olmak üzere 1.073 TL’ye bin metreküp doğal gaz alırken abonelerde, şimdi 1.063 TL’den alabiliyoruz. Sanayide ise bin metreküp doğal gazı dört yıl önce 956 TL’den alıyorduk indirim yapılmadan önce, şimdi 890 TL’den yeni düzenlenmiş fiyatla alıyoruz.

Arkadaşlar, BOTAŞ aldığı fiyattan daha düşük fiyatla vatandaşlarımıza bu tercihlerini kullandı. Neye dayanarak kullandı? Diğer enerji kaynaklarımız var. Malum yerli kömürümüz var, ithal kömür var, su kaynaklarımız var. Su… 2011 yılına göre 2012 yılında yağış rejimleri açısından baktığımızda yüzde 13 daha az yağış aldı Türkiye. Bu, bizim elimizde olan bir şey değil. Hani her zaman deriz, bereketli olsun iyi olsun diye. Biz, tabii ki isteriz daha fazla yağmur yağsın ve yaklaşık 50 milyar metreküp civarındaki yalnızca Atatürk Barajı’ndaki rezervuar alanından daha fazla yararlanmamız tabii ki bizim için iyi olacak.

Ben, size, istemeniz hâlinde, böyle bir tablo vereceğim ve bu tabloda, 2000 yılından itibaren, yani AK PARTİ Hükûmetlerimizden de önce, asgari ücret neydi, onun karşısındaki elektrik fiyatları neydi, tüketimin asgari ücrete olan oranı var arkadaşlar. Yüzde 11,7’ler civarındaydı bundan on iki yıl önce, şu anda yüzde 8,8’ler civarında. Yani tüketimin, elektrik fiyatları itibarıyla baktığımızda, asgari ücrete oranı gittikçe düşüyor. Yani vatandaşımızın asgari ücretle alım gücünün daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu, Hükûmetimiz adına da vatandaşlarımız adına da sevindirici bir durumdur diye düşünüyorum.

Benzer şeyi doğal gaz fiyatlarıyla beraber yine verebilirim. Yine tabloları var. Yüzde 17,1’lik bir rakam da… Hemen hemen bütün kaynakları ithal olmak kaydıyla yüzde 16,4’lük bir rakamla devam ediyoruz.

Kömür fiyatları itibarıyla baktığımızda yine benzer rakamlar. İsteyen bütün arkadaşlarımıza, iktidar, muhalefet milletvekili ayrımı yapmaksızın bütün arkadaşlarımıza ben bu rakamları takdim edebilirim.

Bir konuya daha tabii ki değinmek isterim, sorulan sorular arasındaydı Sayın Başkanım, orada söz hakkımı kullanmamıştım. Elâzığ’da -ki doğal gazla alakalı arkadaşlarımız soru sordular ve çiftçilerimizin dönemsellikle alakalı konusunda bir soru sordular- biz bölge toplantısı yaptık. Bu yazın birçok ilimizde, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a varıncaya kadar, mevcut milletvekillerimizden müsait olanlar katıldılar, belediye başkanlarımız, valilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve geniş bir katılımla beraber Elâzığ’da bir toplantı yaptık, yaklaşık, salonda, 200’den fazla arkadaşımız vardı. Ve bizim, ilgili, bağlı ve ilişkili bütün kuruluşlarımızdan arkadaşlarımızla beraber yaptığımız toplantıda şunu gördük: Elâzığ’ın, şu ana kadar götürdüğümüz hizmetlerde, 82 bin adet abone sayısının 51.200’ün üzerinde olduğunu, 34.500 tanesinin abone olduğunu, buna rağmen 82 bin tane aboneye de… Şuradan tekrar bakacağım… 27 Mart 2008 tarihinden itibaren özellikle 310 bin metre polietilen, 65 bin metre de çelik hat olmak üzere toplam 375 bin yani 375 kilometre doğal gaz hattı yapıldı orta ve alçak basınçlı dağıtım olmak üzere.

Elâzığ şehir merkezi ve 3 beldede toplam 30 mahalleye gaz arzı sağlandı. 74.500 konut, 8.900 iş yeri potansiyeline ulaşıldı. Doğal gaz yatırımları şehrin yüzde 74’üne ulaştırıldı, 2012 yılındaki yapılacak toplam 82 kilometrelik yatırımla beraber şehrin yüzde 84’üne bu yatırım getirilmiş olacak ve 10 bin konut daha doğal gazla buluşturulmuş olacak. Ancak “Bu arz varken talep ne kadar oldu?” diye sorarsak, bugün itibarıyla 53.097 adet olan doğal gaz abonelerinin ancak 36.418 adedi aktif olarak doğal gaz kullanmakta.

Şimdi, arkadaşlar, böyle bir işte kamuya düşen işler var, özel sektöre düşen işler var, vatandaşımıza düşen işler var. Bugün bir ocağın üzerine, doğal gazla çalışan bir ocağın üzerine aynı miktarda bir yiyecek koysak, diyelim ki patates koysak, onun kaynaması için enerjiye verdiğimiz doğal gazdaki fiyat 10 liraysa, diğerinde, tüp gazda 62 liradır. Yani doğal gazın daha çok kullanılması lazım meskenlerde. Bakın, elektrik üretimi için söylemiyorum. O yüzden, ben, Elâzığlı hemşehrilerime de orada basın yoluyla da kendilerine bildirdim. 36.418 adet civarındaki abonenin kendilerine sağlanmış olan yaklaşık 2 kat abone arzının mutlaka değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Elazığ OSB ve şehir merkezinde 30 adedi sanayi tesisi müşterileri bulunmakta. 2012 yılında 7 milyon TL’lik yatırımla beraber orada yaklaşık 35 milyon TL’lik bir yatırım söz konusu olmakta ve bugüne kadar da 70 milyon TL’lik yatırım yapılmakta.

Çiftçilerimizin dönemselliğiyle alakalı da çok kısaca bahsetmek isterim. Arkadaşlar, bilfiil on beş yıldan beri takip ederim. Pancarda, patateste, pamukta ve değişik ürünlerde, buğday da dâhil olmak üzere, çiftçi kardeşlerimize yılda 1 kez alınan, yılda 4 defa alınan yani her üç ayda bir alınan ve her ay alınan şekilde 1994 yılından bu tarafa değişiklikler yapılıyor. Çiftçi kardeşlerimizin bir kısmı diyor ki: “Yahu, siz bunu bir yılda bir alıyorsunuz ama biz o kadar parayı nasıl biriktirelim? Biz o kadar düzenli bir tahsilatta bulunamıyoruz. O yüzden bunun periyodunu kısaltın.” Kısalttık. Şimdi, bazı çiftçi arkadaşlarımız dedi ki, sulama birlikleriyle de toplantı yapıyoruz: “Biz her ay bu parayı düzenli ödeyemeyiz, bunu dönemselleştirin.” Üç ayda bir yaptık. Bu konuda ben bütün kooperatiflerle ve 42 tane sulama birliğiyle beraber yaptığımız toplantıda, en son yine Hükûmetimizin yaptığı ve Başbakanımızın bütün diğer borçlanmalardan ayrı tutarak… Bakın, Türkiye cumhuriyet tarihinde faizleri silinen tek borçlanma yapılandırması çiftçilerimizin tarımsal sulamalarıyla alakalı yapılan borçlandırma yapılandırmasıdır. “Siz yeter ki aslını verin; beş yıl önceki de olsa, sekiz yıl önceki alacağımız da olsa biz faizlerini siliyoruz.” dedik, “Ama lütfen, lütfen bu borç yapılandırmasına iştirak edin.” dedik. Otuz altı ay taksit yaptık ve 2,5 milyar TL’lik alımla alakalı, bir kısım çiftçi kardeşlerimiz buna rağbet ettiler, bir kısmı şu veya bu gerekçeyle yapamadılar.

Değerli arkadaşlar, biz özel şirketlere özelleştirmeyle alakalı şu yetkiyi veriyoruz: “Siz vatandaşlarımıza elektriği satın. Biz size 100 liralık elektrik verdik. 100 liranın isterseniz 80 lirasını alın, isterseniz 60 lirasını tahsil edin, biz 100 lirasını da her ay sonu sizden alırız.” dedik ve şu anda bunu tahsil ediyoruz. O yüzden, buna mutlaka 2015 yılına kadar… Bakın, huzurunuzda açık bir dille, altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum: Avrupa Birliği ortalamasının altına inecektir Türkiye’deki kayıp kaçaklar. Bakın, çok açık ve net söylüyorum. Şu anda Dicle ve Van Gölü bölgesini çıkardığımızda 2012 sonu tarihi itibarıyla Türkiye’deki fiilî kayıp-kaçak oranları yüzde 9,4 civarına inmiştir. Yani özelleştirme kapsamında bu çalışmalar devam etmektedir.

Peki, özelleştirme nerede? 21 tane dağıtım şirketinin 13 tanesi özel sektörün elindedir, şu anda diğerleri kamunun elindedir ve 5 tane daha dağıtım şirketini tekrar özelleştirmeye çıkıyoruz. Peki, neyi hedefliyoruz? Özel şirketler, arkasında durabilecekleri teklifleri verip bunları mutlaka gerçekleştirecekleri bir yapı hâline getirsinler. Çünkü kayıp-kaçaktan bizim elde edeceğimiz; ülkenin, vatandaşın elde edeceği kâr oradaki toplam özelleştirme bedelinin de daha üzerinde olacaktır. O yüzden, son derece şeffaf, bütün televizyonların, ulusal yayın organlarının -canlı yayında- önünde yaptığımız bu ihaleleri inşallah tekrarlamış olacağız ve Türkiye'nin gelişmesi adına, ilerlemesi adına hep beraber katkı koymuş olacağız.

Ben, soru önergeleriyle enerji sektörüne katkı koyan iktidar ve muhalefet partili bütün milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız’a teşekkür ediyorum.

Şimdi soru sormak üzere yerlerinden sisteme giren arkadaşlarımız var. Onların çok kısa sorularını -açıklama taleplerini daha doğrusu- alacağım.

Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) – Sayın Bakan, petrol fiyatlarındaki inişler ve yükselişler mutlaka petrol fiyatlarına yansıyor ham petrolde ama ham petrolün düşüş sürecinde bu yeteri kadar yansıyor mu? Rafineriler hangi bedelle hangi petrolü aldılar? Bir de ellerindeki, depoladıkları petrolün fiyatları yeterince kontrol ediliyor mu? Bu konuda kamuoyunda kuşku var. Bu konuda, ne kadarlık bir süreçte, depolama maliyetlerinin ne kadarını yansıtıyorlar? Bu ham petrolü hangi fiyatla aldılar? Yani burada, kamuoyunda rafineri şirketlerinin hep kendine yonttukları ve bir şekilde petrol fiyatlarındaki düşüşün yeteri kadar yansıtılmadığı savunuluyor. Bu, basına da yansıdı. Bu konuda bu iddialar doğru mudur? Rafinerilerin Cayman adalarından petrol aldıklarını siz de söylüyorsunuz. Dünyanın her tarafından, değişik adalardan değişik, üretici olmayan kişilerden alınıyor. Ben dikkatlerinize sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu.

Sayın Öğüt…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Değerli Bakanım, Ardahan’dan iki tane doğal gaz hattı geçiyor, bir tane de ham petrol hattı geçiyor. Türkiye'de yetmişe yakın ilde doğal gaz olmasına rağmen Ardahan’a doğal gaz verilmiyor. Ardahan’a iskontolu doğal gaz vermeyi düşünüyor musunuz? Ardahan hâlen daha ilkel koşullarda, bazı bölgelerinde tezek yakıyor. Bu, devletin ayıbı değil mi? Lütfen, sizden rica ediyorum, doğal gazın en kısa zamanda Ardahan’a verilmesini ve Ardahan’daki bu mağduriyetin giderilmesini, ilgili cevabınızı bekliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakana yaklaşık bir yıl sonra da olsa Tavşanlı’daki kömür satışlarında yaşanan sıkıntılara ilişkin verdiği cevaptan dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, problem şu: Doksan altı bayiyle yurt genelinde satış yapılmasına karşılık bu bayilerin birçoğunun, daha Tavşanlı’dan kömürü başka bir ile götürmeden başka aracılar aracılığıyla yaklaşık 2 katı fiyata, Tavşanlı’da bu işletmenin tozunu dumanını çeken vatandaşlarımıza satmasıdır. Ayrıca, sanayi işletmesi olmadığı hâlde “sanayici” adı altında ucuz kömür alıp bundan 1 kat kâr eden aracılar vardır. Bu konuya çözüm getirebilirseniz hemşehrilerim adına ayrıca teşekkür edeceğim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Işık.

Sayın Demiröz ve Sayın Eyidoğan da söz istemişler. Soru sahibi değil arkadaşlarımız ama onlar da lütfen sorularını sorsun.

Sayın Demiröz…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, Keles Kozağacı Vadisi’nde termik santral kurulması için kasımda bir ihale söz konusu. Davutlar, Denizler, Durak, Harmandemirci ve Issızören köylerimizi içeren bu vadide ihracata yönelik kiraz yetiştiriliyor. 2005 yılında Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik’in de bilgisi dâhilinde bu proje iptal edilmişti ama beş yıl sonra neden şimdi Kozağacı Vadisi’ne böyle bir termik santral kurulmaya ihtiyaç duyuluyor? Çünkü burası gerçekten Bursa’nın en iyi ihracat kirazını yetiştiren bir bölge.

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Bakan söz verdi, bir daha yapılmayacak diye Faruk Bey.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, hazırlamakta olduğunuz yeni Türk Petrol Kanunu’nda TPAO’nun devlet adına petrolle ilgili araştırma izni, arama ve işletme ruhsatı alma hakkı korunacak mıdır? İşletme ruhsatı süreleri değişecek midir? İşletme süresi sonrası üretim sağlığının devlete dönmesi sağlanacak mıdır? Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde çevreye verilecek zararların önlenmesine yönelik düzenlemeler ve teminatlar yasada olacak mıdır?

Yerli üretici lehine vergilendirme düşünülmekte midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Acar…

GÜRKUT ACAR (Antalya) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Antalya Döşemealtı dünyanın en güzel göllerinden biri olan Kırkgöz Gölü’nün kenarındadır ve burada Aksa tarafından bir çevrim santrali yapılmıştır. Bu çevrim santrali doğal gazı elektrik enerjisine çevirmektedir.

Burada hiçbir izin almadan ve uzun tartışmalarla yapılmış olan bu olağanüstü durumu kaldıracak mısınız? Aksa devam mı edecektir? Orada dünyanın en güzel manzarasını ve turistik bölgesini mahvetmeye devam mı edecektir ve son olarak da acaba diyoruz biz, çok yüksek bedellerle alınan bu doğal gazları normal şekilde vatandaşa satamayan Enerji Bakanlığı çevrim santralleriyle elektrik enerjisine çevirip zorla mı satmaktadır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Acar.

Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Enerji Bakanımıza sorularımıza vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşekkür etmekle birlikte, zamların konjonktürden kaynaklandığını söylemesi meşru bir şey değil. Türkiye’de Enerji Bakanlığının ürünleri iki türlü satılıyor. Yani petrol, bir faturalı petrol, bir de kaçak petrol; elektrik, bir ödeyen, bir de ödemeyen var. Eğer ödemeyenlerin yerine Türkiye’de sürekli zam yapılarak -yüzde 30’lar- yani bu dengeyi sağlamak için bu zamlar yapılıyorsa veya gerekçesi buysa, Sayın Bakanım bu gerekçeleri de ortaya koyarak izah ederse memnun oluruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Ben teşekkür ederim.

Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Hem Enerji Bakanını hem de Çalışma Bakanını bir arada yakalamışken, Çalışma Bakanı aynı zamanda Şanlıurfa Milletvekili… Bölgeye sulamanın gitmediği alanlarda elektrikle ilgili vatandaşımız ayda aşağı yukarı 225 TL para ödemekte dekar başına ancak sulamanın gittiği yerde, Şanlıurfa’da dekar başına 17 TL para gitmekte. Devlet -bu bir kamu hizmetidir- bunun gitmesi gerekirken götürmemiş ise, Enerji Bakanının, Çalışma Bakanıyla birlikte iş birliği hâline girip, dekar başına 17 TL’ye indirilmesi adaletli olmaz mı? Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Tanal.

Sayın Bakanım, buyursunlar. İsterseniz bulunduğunuz yerden, isterseniz…

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gerek Genel Kurulumuzun gerekse vatandaşımızın aydınlanmasına sebep olacak bu sorularınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Sayın Aslanoğlu petrol fiyatlarıyla alakalı mekanizmanın nasıl işlediğini, onun ülkemizde gerekli yükselmelere veya inmelere zamanında cevap verdiğini mi yoksa geriden mi takip ettiğini, bu konudaki algılamanın biraz daha eksik olduğunu söylediler.

Tabii, her düşüşte veya yükselişte bir mekanizma var. Yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından kuralları belirlenmiş bir mekanizma var. O mekanizma şunu söylüyor: “Biz Akdeniz havzasındaki petrol piyasasına tabiyiz”. Cenova’da özellikle bize en yakın piyasadaki bulunan ve rafineri fiyatlarıyla beraber karşılaştırılabilecek. Yani, biz bugün TÜPRAŞ’ı özelleştirdik. O grup şimdi, 2 katına fiyatları çıkarsa, yani istese çıkartabilir mi? Veya yarı fiyatına düşürse, düşürebilir mi? Bu serbestlik kendisinde var mı? Bu serbestlik kendisinde yok. Çünkü biz, her ne kadar bu sektör özelleşmiş olsa da strateji gereği ve stratejik bir ürün gereği, bugün 8 milyondan 16 milyon adede çıkmış araçlarla beraber, halkımızın ve vatandaşımızın arz güvenliğini bu manada düşünmek zorundayız.

Motorinle benzinin mekanizmaları farklı, Cenova piyasasındaki oluşan rakamın özellikle beş günlük periyodu var. Her değişime aynı oranda cevap vermemesi için yani her gün de yapılabilir bu. Bu mekanizma her gün de yapılabilir. Ama beş gün içerisindeki fark, diyelim ki belli bir oranı geçiyorsa veya iniyorsa o, fiyat mekanizmasının değişmesini zorunlu kılıyor. Bunu hem EPDK hem de dediğim gibi ilgili, bağlı ve ilişkili bütün kuruluşlar takip ediyorlar.

On üç defa haziran ayından bu tarafa yükseldi, dokuz defa veya on bir defa indi. Her birinin -dediğim gibi- ham petrol fiyatlarına endeksli olarak o farkı yakalıyorsa, o mekanizma işletiliyor.

Ham petrol fiyatlarının ani yükselmeleri hâlinde, TÜPRAŞ belli bir stoka girmiş olabiliyor. Arkasından, ani düşüşlerde -biz bilançolarını da takip ettiğimiz için- çok ciddi eksiler oluşabildiği gibi TÜPRAŞ’ın bilançosunda artılar da oluşabiliyor. Şimdi, halka açık bir şirket için -ben burada manipülatif konuşmak istemem ama gerçeği neyse onu aktarmaya çalışıyorum- yıl sonunda yaklaşık 24-25 milyarlık bir cirodan elde edeceği kâr da ortada, kâr marjları da ortada. Bunun daha iyi denetlenebilmesiyle alakalı arkadaşlarımızla tekrar çalıştık yani kaçırdığımız bir şey var mıdır? Yani onların kötü niyetli olduğunu söylemem yanlış olur ama bunu sistematiğe açmak açısından…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Piyasa neden rekabete açılmadı Sayın Bakan?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Rekabete nasıl açılabilir bu? Yurt dışından, şu anda -siz dâhil- istediğiniz mamulü ithal edebilirsiniz yani petrol ve ürünlerini, ham petrolü de ürünlerini de ithal edebilirsiniz. Mesela benzin getirebilirsiniz eğer fiyatı daha uygunsa. O yüksek fiyatla bunu serbest piyasada satamayacağına göre bu da ciddi bir denetleme mekanizması içerisindeki unsur olacaktır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hayır, rafineriyi Çalık’a söz vermeseydik de rekabete açsaydık.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Şimdi, mesela, Çalık’a biz rafineri sözü mü verdik? Mesela, tekrar…

İsminizi bağışlayın lütfen.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Aykut Erdoğdu ismim.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Şimdi, Aykut Bey, siz istemeniz hâlinde rafineri kurabilirsiniz ülkede yani müracaat edin… Yalnızca Çalık’a has değil bu; mesela, Aykut Bey de gelip… Gerekli finansmanı sağlamış olmakla beraber yerinizi…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ama Sayın Başbakan rafineri için Çalık’a söz vermişti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Yok, onu siz söylüyorsunuz. Bakın, ben, şimdi Genel Kurulun huzurunda açıkça söylüyorum: Aykut Bey bugün rafineri müracaatı yapması hâlinde, ben kendisine rekabetin artması adına yardımcı olacağıma huzurlarınızda söz veriyorum. O açıdan, bunların her birini rahatlıkla söylememiz lazım.

Arkadaşlar, ben, burada kamuoyunu aydınlatmayla alakalı söylüyorum. Dediğim gibi, farklı yorumlar yapılabilir; bunlar subjektif olabilir, objektif olabilir ancak her birimiz doğruyu konuşmak zorundayız. Doğru söylediğimiz kadar güçlendiğimizi, yanlış şeyler söylediğimiz kadar zayıfladığımızı bilmemiz lazım. Bu entelektüel gerçeğe borçlu olanlar yalnızca iktidar partisi üyeleri değil, aynı zamanda muhalefet partisinin üyeleri de aynı şekilde borçludurlar. O açıdan, her birimizin bu manada hassasiyet göstermesi lazım.(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Öğüt özellikle Ardahan’la alakalı iyi bir hassasiyetini dile getirdi: “Doğal gaz ve petrol, büyük boru hatları geçiyor oradan, biz iskontolu alabilir miyiz?” diye. Biz iskontolu alamayız oradan çünkü bunların basınç düzeyleri farklı.

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a varıncaya kadar doğal gazın fiyat mekanizması şu, bildiğiniz gibi: BOTAŞ veya özelleştirdiğimiz özel sektör vasıtasıyla gelen 10 milyar metreküplük gaz Türkiye’nin her tarafında aynı fiyatla satılıyor. Ancak, hizmet dağıtım bedelleri üzerinden altmış üç ayrı bölgede yaptığımız ihaleyle beraber, İstanbul’daki doğal gaz dağıtımının fiyatı farklı, Ankara’daki farklı, işte Ardahan’daki, Kayseri’deki farklı ama yalnızca hizmet dağıtım bedeli üzerinden, doğal gazın fiyatı biraz önceki söylediğim rakamlar üzerinden satılıyor. O yüzden, mesela, benzer bir mantıkla, Batman ve Adıyaman’da, en fazla yerli petrolün çıktığı yerde, oradaki arkadaşlarımız da diyebilirler ki: “Ya yüzde 20 de burada ucuz olsun, petrol burada çıkıyor.” O yüzden, bizim, bu manada ulusal tarife uyguladığımızı, elektrikte de benzer bir mantıkta gittiğimizi söylemem lazım.

Sayın Işık, doksan altı tane bayiyle alakalı, özellikle iyi bir uyarıda bulundu. Eğer, uygun…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Bakan, affedersiniz, Ardahan’a doğal gaz ne zaman vereceksiniz? Hâlen daha yok.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Şimdi, bakın…

Eğer benim çok fazla vaktim varsa Sayın Başkan, çok detaylı konuşabilirim.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, şimdi, başka sorular da var. Yani isteniyorsa yazılı da istenebilir bilahare.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Sayın Öğüt, bugün bu ülkenin her karış toprağı hepimizin değil mi? Senin, benim, onun. İki yüz otuz altı yılda kendini amorti edecek şu anda bölgemiz var. Yani biz oraya doğal gazı götürdüğümüzde, onu…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Biz buna kamu hizmeti diyoruz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Eyvallah… Kamu hizmeti olduğu için de işte biz başladık. En fazla nüfustan başlayarak düşük nüfusa doğru bütün bu hizmetleri götürüyoruz.

Sayın Başbakanımız bir şey söyledi: “Seksen bir ile ben bu doğal gazın götürülmesi talimatını verdim” dedi. Bakın, bazı coğrafyalara, bazı illere 120 milyon TL harcayarak doğal gazı iletiyoruz, bazı illere 20 milyon TL harcayarak ancak iletebiliyoruz.

O açıdan, amortisman hizmet bedellerini ne kadar kamunun lehine kullanırsak kamunun parasını da o kadar uygun harcamış olacağız. O açıdan bütün bunlarla alakalı ben isterseniz detaylı bilgi de verebilirim.

Sayın Işık’ın…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sadece kâr güdülerek göz önüne alınmaz ki Sayın Bakan.

BAŞKAN – Sayın Tanal…

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Tabii ki… Bakın, sosyal fayda dediğimiz bir konu var. Kütahya-Balıkesir arasındaki duble yolun yapılmasındaki temel mantık da budur. Oradaki devlet yolu, o trafiğin sayısına bakarak karar verilmemiştir. Buradaki geçen otomotiv sayısı yeterli sayıya ulaşmadığı için ben bunu duble yol yapmıyorum dememiştir. Yani sosyal faydayı kabul ediyorum ve onun her zaman paralandırılmadığını da takdir ediyorum.

Sayın Işık’ın sorduğu soruyla alakalı… İyi bir uyarıda bulundu, ben arkadaşlarıma bu talimatı vermiştim. Birisi, ben sanayiye kömür satıyorum diye kalkıp maksadının haricinde bir yere o kömürü satarsa, lütfen bize ihbar edin veya bizim arkadaşlarımız onu bulmak zorundalar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Ben ihbar ettim, yakında kapanıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Bununla alakalı arkadaşlarımızın da bulduğu ve lisansını iptal ettiği, sözleşmesini iptal ettiği yerler var. O yüzden bu manada hepimizin hassas olması lazım, katılıyorum hassasiyetinize.

Sayın Demiröz’ün, Keles’le alakalı… Bursa’daki o kömür santralı yapılacak mıdır yapılmayacak mıdır denildi.

Değerli arkadaşlar, on üç tane, Bursa’da bulunan organize sanayilerinin toplam yönetim kurullarının hepsi toplandılar ve geldiler. Dediler ki: “Biz bin megavatlık bir santral kurmak istiyoruz. Bunu olabildiğince yerli kaynaklardan kullanmak istiyoruz.” Ben de açıkça dedim ki: “Açık bir ihale yapacağız, yerli kömürümüzü kullanmamız lazım, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız lazım ve gelin, kömürü…” Bakın, hemen yanı başınızda kömür çıkaracağız. Akışkan yatak teknolojili ve çevreye duyarlı olmak kaydıyla, bizim şartımız bu. Yani layüsel bir şekilde gelip “Ben burada kömür üretirim, baca gazı analizlerini yapmam.” diye birisi gelip oraya kömür santrali yapamaz. Ve on üç tane, Bursa’daki organize sanayileri toplandılar, yönetim kurullarıyla beraber geldiler, dediler ki: “Biz santral yapmak istiyoruz.” Niçin? “Üyelerimize daha ucuz elektrik vermek için.” Çünkü yerli kömürü… Bizim modelimizi biliyorsunuz; yirmi  yıllık, otuz yıllık biz kömür rezervi veriyoruz.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Bakan, açıklama istediğimiz başka bir şey.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – On üç tane başkan orada oturmuyor Sayın Bakan ya.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Bakanımız burada, daha yapılmayacaktı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Bakın orada, Keles’te geldiler, dediler ki: “Biz burada, bu çevreye zarar vermemek kaydıyla ve o Kozağacı Vadisi’ne zarar vermemek kaydıyla, biz bu santrali yapmak istiyoruz.”

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ya, alan boşaltılacak, bütün köyler boşalıyor Sayın Bakan, ne zararından bahsediyorsunuz ya!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Bursa Organize Sanayiden adres veriyorum. Siz benden daha iyi tanıyorsunuz, lütfen gidin, deyin ki “Siz Bakanla böyle bir görüşme yaptınız mı?”

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – ÇED raporu alınmadığından dolayı o proje iptal oldu ya.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Şimdi arkadaşlar, Türkiye’de 11 buçuk milyar…

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – ÇED raporundan dolayı iptal oldu o proje Sayın Bakan. O günden bugüne ne değişti?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Biz çevreye rağmen değil, ÇED’e rağmen değil, ÇED’le beraber ve çevreyle beraber bu yatırımları gerçekleştireceğiz.

Değerli arkadaşlar, doğal gaz ithalatından şikâyetçi olanlar, 11,5 milyar tonluk kömür rezervimizi göz ardı edemezler. Ben demiyorum ki bunları hoyratça yapalım.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Köyler boşaltılacak Sayın Bakan, köyler boşaltılacak. Hangi çevreden bahsediyorsun?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Biz bunları çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yapalım. Tabii ki düzgün yapmamız lazım.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Köy ortadan kalkıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Bakın, ben Yatağan’a gittim.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Hangi çevreden bahsediyorsunuz?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) –  “Yatağan santralinde 215 megavatlık ünite niçin 160 megavatlık çalışıyor?” diye sordum. Baca gazı analizlerini geçmediği için…

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Hayır, referanduma sunalım…

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Arkadaşlar, ben size altını kalın çizgilerle çizerek tekrar söylüyorum, diyorum ki: “Çevreye rağmen Keles’te yatırım yapılmayacak, çevreyi kirleterek orada kömür santrali yapılmayacak.”

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Ya, köyler boşaltılıyor Sayın Bakan, hangi çevreden bahsediyorsunuz?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Sizin bana şunu söylemeniz lazım, diyeceksiniz ki: “Ben yerli kömürü orada istemiyorum.” Çok net.

Sayın Eyidoğan’la alakalı…

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Kirazlar sökülüyor, köyler boşaltılıyor. Hangi çevreden bahsediyorsunuz ya?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Arkadaşlar, tekrar tekrar söylüyorum: Çevreyi yakarak, yıkarak, bozarak biz orada santral yapmayacağız.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) – Sayın Bakan, burada mücadele yapıldı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Arkadaşlar, çok net bir ifade kullanıyorum tekrar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Sayın Bakan, otuz tane köy boşaltılıyor, ben biliyorum projeyi ya!

Siz boşuna alkışlamayın ya, bilmediğiniz şeyi alkışlamayın!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Çevreye rağmen orada biz yatırım yapmayacağız, çevreyle beraber yapacağız.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Köyler boşalınca çevre mi kalır orada?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Müsaade ederseniz Sayın Eyidoğan’ın sorusuna geleyim.

Yeni kanun düzenlememiz var TPAO’yla alakalı. TPAO’nun mevcut müktesep hakları korunarak ve onların mükteseplerinde hiçbir sıkıntı oluşturmaksızın yeni kanunda bazı düzenlemeler yapıyoruz. TPAO elindeki bir sahayı veya herhangi bir şirket bir sahayı değerlendirdikten sonra, kendisine tanınan imtiyaz süresi içerisinde devretmişse, o normal ihaleye çıkacak ve o ihalede herkes eşit şekilde yarışacak, TPAO’nun elindeki mevcut haklar korunmak kaydıyla.

Sayın Acar’ın… Özellikle Kırkgöz tarafındaki Antalya’daki çevrim santralıyla alakalı, Aksa’nın santraliyle alakalı bahsettiler. Ben o santralin yerine gittim arkadaşlar. Bakın, şu anda 8.484 kilometrelik denize kıyı şerit içerisinde kırk altı tane santral müracaatı var. Çok enteresandır, kırk altı tane itiraz var. Bunların içerisinde, kuş yollarında olduğu iddia edilen rüzgâr santralleri dâhil, kömür zaten çevreyi kirlettiği için kömüre karşı olmalar dâhil, nükleer zaten patlayacak, ondan dolayı onu yapmamak lazım; su santralleri, tencere tava çalıyoruz, onları da yapmamak lazım; doğal gaz ithal, e tabii onu zaten hiç getirmemek lazım.

NECATİ ÖZENSOY (Bursa) – Yapmayın ya, ne alakası var!

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Arkadaşlar, çok net bir şey söylüyorum, bir işin…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Vahşi kapitalizme doğayı teslim ediyorsunuz. Siz o Bakanlıktaki yolsuzlukları engelleseniz buna ihtiyaç yok zaten! Afşin Elbistan Santrali neden çalışmıyor?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Muhalefet partisinin mutlaka çok önemli bir görevi var: İktidar partisinin yaptığı işlere tavsiyelerde bulunmak, bir kısım önerilerde bulunmak ve yapıcı eleştiriler sunmak. İktidar partisi de bunları dinlemek zorundadır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sizin de çevre duyarlılığını aşağılamamanız lazım.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) - Şimdi ben diyorum ki, bir şeyin nasıl yapılacağını değil, nasıl yapılmayacağını tarif ederseniz, orada, o fikrin saygınlığında bir sıkıntı olur ve onun tartışılmasına yol açar. Ben şimdi bir şeye davet ediyorum: Lütfen, yerli kaynaklarımızın ve yenilenebilir kaynaklarımızın öncelikli olmak kaydıyla değerlendirilmesini bu AK PARTİ hükûmetleri enerji politika ve stratejilerinin başına koydu. Ve diyor ki, Antalya’da o Uzan Grubunun yapmadığı yatırımlarla beraber… Antalya milletvekilleri benden çok daha iyi bilirler; turizmcimiz mi şikâyetçi değildi, oradaki sanayicimiz mi şikâyetçi değildi. Hiçbirine de… Ben şahidim, 1999 yılındaki Enerji Bakanlığındaki yapılan toplantılarda kalktı, “Bu yatırım ihtiyacımız.” dedi, “Ben yapmıyorum.” diye adam postasını koydu.

Şimdi, biz diyoruz ki, oraya doğal gaz santrali de, diğer bütün yerli kaynakları da yapmak lazım. Şu anda yaklaşık bin megavatlık doğal gaz santrali, burada ihtiyacın birçoğunu karşılamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Sayın Başkanım, 4 milletvekili arkadaşımızın daha sorusu var arz ediyorum.

BAŞKAN – Estağfurullah.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – İster cevaplayayım, ister geçeyim.

BAŞKAN – Efendim, yazılı verirseniz memnun olurum çünkü Sayın Bakanın sorularını azaltmamıza rağmen zamanımız bitiyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Biz muvafakat ediyoruz Sayın Başkanım, Sayın Bakan cevap versin.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Devamla) – Nasıl derseniz Başkanım, ben görüşünüze saygı duyuyorum.

Peki, saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, zamanımızın az kalması nedeniyle Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ’ın talebi üzerine, gündemin sözlü sorular kısmının sadece 2, 20, 24, 28, 72, 100, 101, 102, 132, 134, 138, 190, 191, 192,195, 204, 226, 238, 248, 250, 268, 292, 301, 302, 303, 312, 334, 350, 351, 393, 396, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 472, 473, 638, 773, 941 ve 986’ncı sıralarında yer alan önergeleri okutuyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bir saatlik soru süresi doldu efendim.

BAŞKAN – Çoktan doldu.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Doldu efendim. Bakın, bir saatten fazla zamandır cevap veriyor. Soru sorma süresi bir saat değil mi?

BAŞKAN –Alınan karar gereği 8’e kadar sözlü soruların cevaplandırılması kararı var, ona göre yürütüyoruz efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim İç Tüzük’te bir saat, bir saat.

BAŞKAN – Hayır, hayır. Karar…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, Danışma Kurulu Tüzük’ü değiştiremez efendim.

BAŞKAN – Danışma Kurulu önergesinde var Sayın…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Danışma Kurulu İç Tüzük’ü değiştiremez.

BAŞKAN – Siz burada yoktunuz, oylandı, saat sekize kadar diye.

Devam edin efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Oylamayla da İç Tüzük değişikliği yapılamaz. Olmaz efendim! İç Tüzük’te bir saat yazıyor.

47.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç miktarındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sözlü soru önergesi (6/35) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yrd. Sayın Ali Babacan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 20.7.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Hazine Müsteşarlığının açıkladığı verilere göre büyüme hızında rekor kıran Türkiye ekonomisi, borç stokunda da rekor kırdığı görülmektedir. Toplam dış borç stoku 2002 yılında 129.6 iken bu rakam 2011 yılının Mart ayında 298.8’e çıkmıştır.

1) Hazine Müsteşarlığının açıkladığı verilere göre Türk ekonomisi bir taraftan büyüme rekoru kırarken bir taraftan da borçlanma rekoru kırıyor bu tutarsızlığı nasıl açıklayacaksınız, dış borç stokunu azaltmak için hangi önlemleri alacaksınız?

48.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç sektöründe yasal düzenlemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/91) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.7.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Reçetesiz ilaç sektörü dünyada ortalama yüzde 5 civarında büyüyor. Büyüme Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde yüzde 10-15 seviyelerinde gerçekleşiyor Türkiye’de reçetesiz ilaç sektörü 1 milyar doları bulmaktadır. Reçetesiz ilaç sektörünün ülkemizde yaygınlaşması yeni iş sahaları olarak görülebilir.

1) Türkiye de hâlâ 1928 yılında çıkan yasa eski Türkçe ile yazılmıştır. Bu yasayı anlamak mümkün değildir. Yeni yasanın günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi yapılacak mı?

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kullanılması zorunlu olan bir ilacın bedelinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/106) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 20.7.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Kardiyoloji bölümünde kapalı olan damarına stant takılan hastaya doktoru tarafından sürekli kullanması için üç ilaç yazıp sağlık raporu düzenlenmiştir. Ancak hastanın yine bir yıl süreyle sürekli kullanması gereken bir ilaç daha yazması gerekmektedir. Bu ilacın parasını bakanlık bir defaya mahsus ödemekte ve hasta daha sonra kendi parası ile bu ilacı almak zorundadır.

1) Kardiyoloji bölümünde kapalı olan damarına stant takılan hastalara bir yıl süreyle devamlı kullanmaları gereken ilacın bakanlık olarak parasının ödenmesi için yeni bir düzenleme yapılması için bir çalışmanız olacak mı?

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, zayıflama ilaçlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/113) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımı Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                           Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

Soru: Yazılı, görsel medya ve İnternet aracılığı ile pazarlanan zayıflama ilaçlarının etkilerinin araştırılması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite hastanelerinin Bakanlığa bağlanacağı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/224) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, son dönemde üniversitelerimize ait hastanelerin Bakanlığınıza bağlanacağı yönünde medyada çıkan haberler özellikle üniversite camiasında ciddi endişelere ve tepkilere yol açmıştır. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu konuyla ilgili olarak;

1. Üniversite hastanelerinin Bakanlığınız çatısı altında toplanmak istendiği haberleri doğru mudur?

2. Doğru ise böyle bir uygulamaya gidilmesinin gerekçeleri nelerdir?

3. Bu konuda üniversite hastanelerinin ve Tıp Fakültelerinin görüşleri alınmış mıdır? Alındı ise anılan kurumların konuya ilişkin görüşleri nasıldır?

4. Böyle bir uygulamayla şimdiye kadar üniversite hastanelerinde yürütülen uygulama ve araştırma çalışmalarının devamı nasıl sağlanabilecektir?

5. Üniversite hastanelerinde çalıştırılan uzman hekimlerin ve diğer sağlık personelinin değerlendirilmesi konusunda Bakanlığınızın düşüncesi nedir?

52.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da açılan Talasemi Merkezine ilişkin sözlü soru önergesi (6/296) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sn. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.     13.10.2011

                                                                                                         Op. Dr. Arif Bulut

                                                                                                                  Antalya

Antalya iline büyük güçlüklerle ve zorluklar neticesinde kazandırılan tüm Ülke'ye hizmet etmesi planlanan talasemi merkezi bugün kuruluş gerekçelerinden hiçbirinin gerçekleştirilmemesi, amacına uygun kullanılmaması ve hastaların mağdur ve perişan olmaları ile ilgili Adem Tolunay Talasemi ve Kan Merkezi hakkında basında birçok haber yayınlanmıştır.

Bu bilgiler neticesinde;

1. Hayırseverlerin talasemi merkezi olarak yaptırdıkları bina neden ve hangi amaçla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Hematoloji bölümü olarak çalıştırılmaya başlandı?

2. Ülkemiz ve Antalya için çok önemli ihtiyaç olan Talasemi merkezi içinde yapılmış olan 7 adet kemik iliği nakil odasının donanımı tamamlanarak hizmete açıldı mı? Açılmadıysa sebepleri nelerdir?

3. Talasemi merkezinde yataklı üniteler hastalar için niçin kullanıma açılmamıştır, hastalar için yapılan bu üniteler niçin amacına yönelik kullanılmamaktadır?

53.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, yabancı doktor ve hemşire çalışmasına imkan sağlayan KHK hükmüne ilişkin sözlü soru önergesi (6/297) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık  Bakanı Sayın Recep Akdağ  tarafından sözlü olarak  cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                    Prof. Dr. Nurettin Demir

                                                                                                                   Muğla

1- Çalışanları yakından ilgilendiren Bakanlığın teşkilat yapısında ciddi değişiklikler getirecek olan Kamu Hastane Birlikleri Tasarısı'nı da içeren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" neden sağlık çalışanlarının ve onların temsilcileri olan sendikalar, TTB ve diğer meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin fikri alınmadan hazırlanmıştır?

2- Okumuş işsizliğin hızla arttığı ülkemizde bu kadar çok işsiz sağlık çalışanı varken, yabancı doktor ve hemşire çalışmasının önü neden açılmaya çalışılmaktadır?

3- Türk kültürüne ve diline uzak olması nedeniyle, “hastayla empati kurması mümkün olmayacak” yabancı doktor ve hemşirelerden “nitelikli sağlık hizmeti” beklemek mümkün müdür?

54.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/298) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                    Prof. Dr. Nurettin Demir

                                                                                                                   Muğla

Tatilde Datça’da bulanan Emekli Gazi Hava Astsubay Seyfi Togo (52), 12.08.2011’de rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’nde yeterli uzman doktor olmadığından 71 km. uzaklıktaki Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Burada teşhis konulamayıp rahatsızlığı artınca 02.00’de sevkedildiği Muğla Devlet Hastanesi’nde kalp damarlarında yırtılma olduğu tespit edildi. Ameliyat için sevkedildiği Denizli’ye giderken saat 05.00 sıralarında yolda hayatını kaybetti.

1) Seyfi Togo’nun ölümünden kimler sorumludur?

2) Datça Devlet Hastanesi’nde 10 acil tıp teknisyeni kadrosu açık olmasına rağmen, KPSS atamalarında acil tıp teknisyeni gönderilmemesinin nedenleri nelerdir?

3) Datça Devlet Hastanesi’nde neden yeterli sağlık hizmeti verilmemektedir?

4) Ülkemizde “uzman hekim” olmayan kaç ilçe devlet hastanesi vardır?

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel uygulamasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/348) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

                                                                                                               24.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bakanlığınız bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelinin sorunlarının ve bu sorunlar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin her geçen gün arttığı kamuoyunca bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;

1) Hâlen Bakanlığınız bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan personel sayısı ne kadardır? Sözleşmeli personelin toplam personel içindeki payı nedir?

2) 2003-2011 döneminde işe başlayan sözleşmeli personelin yıllara ve unvanlara göre dağılımı nasıldır?

3) Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan sözleşmeli personel uygulamasının yol açtığı aile parçalanması sorununun çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır?

4) Varsa çalışma ne aşamadadır?

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık personeli ile araç ve gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/351) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

                                                                                                               24.10.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, Kütahya ili AKP iktidarları döneminde verdiği yüksek orandaki oy desteğine karşılık hak ettiği sağlık hizmetlerini alamayan bir il olmuştur. AKP öncesi hükümetler döneminde yapılmış birçok sağlık ocağı, sağlık evi ya da hastane, personel yokluğu ya da eksikliği nedeniyle hizmet verememektedir. İlin sağlık personeli eksikliğinin giderilmesiyle ilgili olarak;

1. Hâlen Kütahya ilinde görev yapan ve eksikliği duyulan uzman hekim, pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısı ne kadardır?

2. Bunların ilçelere göre dağılımları nasıldır?

3. Bakanlığınız döneminde Kütahya ilinde kullanılamaz hale gelmiş sağlık ocağı, sağlık evi ya da hastanelerin sayısı nedir? Bunların nasıl değerlendirilmesi düşünülmektedir?

4. Bakanlığınızca Kütahya ili genelinde eksikliği duyulan sağlık personeli ve araç-gereç eksikliğinin giderilmesi konusunda ne tür tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

57.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, hekimlerin ve sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olaylarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/355) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.        24.10.2011

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorun saldırıya uğramasıyla ilgili ne gibi işlemler yaptınız?

2.  Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarının üzerine gidiliyor mu?

3. Sorumlular bulunup yargılanıyorlar mı?

4. Şiddet uygulayanlara gerekli cezalar veriliyor mu?

5. Yetkililer olayların vahametini algılamakta samimi davranıyorlar mı?

6. Sağlık kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü yönetimlerin sorumlusu hekimler olarak gösterilmek istendiği söylenmektedir. Doğru mudur?

58.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’da şiddet ve depresyonla ilgili yapılan sosyolojik ve psikolojik çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/474) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         A. İhsan Kalkavan

                                                                                                                 Samsun

1- TBMM Şiddet Komisyonu Raporu 2008 yılında birçok parametrede Şiddette Samsun'u birinci il ilan ederken, maalesef Samsun kamu yönetimi Marka Yolculuğu gibi iktisadi olarak boşlukta duran projelere yönelmiş, sosyolojik ve psikolojik çalışmalar ve gruplar başlatılamamıştır. Samsun bu konuda hangi bilimsel çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır?

2- Samsun da kayıtlarınıza göre depresyon hastası sayısı nedir?

3- Samsun da kayıtlarınıza göre 2007-2011 yılları arasında kullanılan anti-depresan ilaç miktarı ve gideri ne kadardır?

4- Bu konuda Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürlüğü'nün 2010 ve 2011 yılında yaptığı faaliyetler hangileridir?

59.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, 2007-2011 yılları arasında meydana gelen intihar teşebbüslerine ve gerçekleşen intiharlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/475) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         A. İhsan Kalkavan

                                                                                                                 Samsun

1) 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Samsun ilimizde intihar

girişimi olgusu sayısı kaçtır?

2) Aynı yıllara ait Türkiye ölümle sonuçlanan ve sonuçlanmayan intihar sayısı kaçtır?

3) Aynı yıllara ait Samsun'da her yıl için ölümle sonuçlanan olguların yaş dağılımı, iş durumu, eğitim durumu, sosyal güvence durumu nasıldır?

60.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, Samsun’daki çocuk psikiyatrisi sayısına ve Ruh Sağlığı Hastanesinin kapasitesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/476) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                         A. İhsan Kalkavan

                                                                                                                 Samsun

1) Samsun Ruh Sağlığı Hastanenizin yatak kapasitesi kaçtır? Nöroloji, Psikiyatri uzmanı, Çocuk Psikiyatri uzmanı sayısı kaçtır? Yeterli midir?

2) Tüm Samsun'da bakanlığınıza bağlı kurumlarda çocuk psikiyatrisi sayısı nedir? Bu sayı yeterli midir? Bu sayının artırılması için hangi çalışmalar yapılmaktadır?

61.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, yabancı ilaç şirketleri tarafından Türk vatandaşlarının kobay olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/479) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.      16.11.2011

                                                                                                        Mehmet Ali Susam

                                                                                                                    İzmir

Basın organlarında büyük ilaç şirketleri tarafından 2006-2010 arasında Türkiye'de 716 klinik deney yapıldığı ve 893 araştırmada Türk vatandaşlarının kobay olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

Amerika'da bir ilacın insanlar üzerinde denenebilmesi için, öncelikle "Sağlığa yararlıdır" belgesinin alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu belgeyi alamayan ya da almaktan kaçınan şirketlerin deneylerini aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelere kaydırdığı bildirilmektedir.

Kişilere deney öncesinde her türlü yan etki karşısında sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten bir sözleşmenin imzalatıldığı belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Bu konuda yürütülen herhangi bir cezai kovuşturma var mıdır?

2) Bu vatandaşlarımız Bakanlığınızca da kontrol edilmekte midir?

3) Amerika'da "Sağlığa yararlıdır" belgesi alamayan bu şirketler, denemelerini Türkiye'de nasıl yapabilmektedir?

62.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerinde kapalı olan sağlık ocaklarının hizmete açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/496) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 15.11.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

İklim şartları sebebiyle yılın 8 ayını kar ve kışla geçiren Ardahan ilimizin bu mevsimlerde yollarının kapalı olması ve birçok köye ulaşılamamasından dolayı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de hastalara ilk müdahalenin yapılacağı sağlık ocaklarının kapalı olmasıdır.

Sağlık ocaklarının kapalı olması ve hastalara acil müdahale edilmemesi ve hastaların şehir merkezlerine ulaştırılmaması nedeniyle teknoloji çağını yaşadığımız 21. yüzyılda Ardahan’da ölümlerin önüne geçilememektedir.

1) Ardahan ilçe ve köylerde kapalı bulunan sağlık ocaklarının doktor ve teçhizat eksiklerinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılmaları çalışmalarınız var mıdır?

63.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, beslenme yetersizliği nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/528) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.11.2011

                                                                                                              İhsan Özkes

                                                                                                                 İstanbul

Ülkemizde beslenme yetersizliği (açlık) nedeniyle 01.01.2002’den itibaren günümüze kadar toplam kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

2002 dâhil günümüze kadar yıllara göre beslenme yetersizliği (açlık) nedeniyle ölenlerin sayısı nedir?

64.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir hastanenin doktor ve tıbbî cihaz ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/553) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

                                                                                                               22.11.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Lütfü Türkkan

                                                                                                                  Kocaeli

1) Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesi Devlet Hastanesinde göğüs hastalıkları uzmanı bulunmaması nedeniyle, hastaları muayene ve tedavi olmak üzere başka ilçelere gitme mağduriyetinden kurtarmak için, söz konusu hastaneye uzman doktor görevlendirilmesi düşünülmekte midir?

2) Körfez Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniğinde skopi ve artroskopi-shaver cihazları bulunmadığı için gerekli cerrahi müdahalelerin yapılamamasının yol açtığı sıkıntıları gidermek üzere, söz konusu cihazların alımı düşünülmekte midir?

65.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a anjiyo ünitesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/565) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.11.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Ardahan ilinde 107 bin nüfus yaşamaktadır. İlimiz çok çetin kış şartları altında 8 ay kar altında geçirmektedir. Karın çok yağması nedeniyle ulaşım çoğu zaman aksamaktadır. Ardahan Üniversitesine her yıl yeni öğrenciler katılmaktadır. Ardahan ilçe ve köylerinde yaşayan hemşerilerimiz de zaman içinde sağlık sorunları yaşamaktadırlar. İlimiz Erzurum ve Kars illerine çok uzaktır.

1) Ardahan’da anjiyo ünitesi kurulması için bir çalışmanız var mıdır, varsa ne zaman kurulacak?

66.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/567) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 22.11.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Ardahan merkez hastanesinde 5 aydan beri göz doktoru olmadığı gibi şimdi de kadın doğum uzmanı doktor bulunmamaktadır. Ardahan Merkez Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanı olmadığından hastane sevk merkezi hâline gelmiştir. Ardahanlı kadınlar yaşanan bu sıkıntının bir an önce giderilmesini, bu durumu bir vilayete yakışmamaktadır.

1) Ardahan Merkez Devlet Hastanesine kadın doğum uzmanı doktor ne zaman atanacak?

2) Ardahan Merkez Devlet Hastanesine göz doktoru ne zaman atanacak?

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi açılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/604) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 28.11.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Ardahan’da  Fiziksel engelliler ve rehabilitasyon merkezi olmadığı için tedavilerini sürdürmek için ve engelli raporu almak için bölge hastanelerinin bulunduğu illere gitmektedirler bu işlemlerinin yapılması bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi açmakla bu konudaki sıkıntıya son verilmiş olacaktır.

1) Ardahan’da Fiziksel engelliler ve rehabilitasyon merkezi bulunmadığı için ve engelli raporu alabileceği illere gitmektedirler. Bu durum karşısında vatandaşların maddi ve manevi kayıplarının önüne geçebilmek için bulunduğu illerde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak mı?

68.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/648) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

                                                                                                               02/12/2011

                                                                                                      Prof. Dr. Zühal Topcu

                                                                                                                  Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadrosunun %3’ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

1) Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların 2010 ve 2011 yıllarında 657 sayılı Kanun’a göre çalıştırmış olduğu personel sayısı ve çalıştırması gereken özürlü personel sayısı ile çalışan özürlü personel sayısı kaçtır?

2) 657 sayılı Kanun uyarınca özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların özürlü açığı bulunmakta mıdır? Varsa eğer eksiklik ne kadardır ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik talepler Devlet Personel Başkanlığına iletilmiş midir?

69.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in ambulans ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/666) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Çağlayancerit ilçemizde kış şartlarının çok ağır geçmektedir. Bu nedenle, ilçemizin bu şartlarda hasta taşıyacak çok güçlü bir ambulansa ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Bu konuda bir çalışmanız var mıdır? Çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

70.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, geriatri hastanelerinin sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/667) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Başbakan sürekli olarak yurt içi ve yurt dışı konuşmalarında nüfusun yaşlanacağından söz ederek, ailelerden fazla çocuk istemektedir. Bu durumda geriatri hastaneleri büyük önem kazanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1) Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren toplam kaç adet geriatri hastanesi vardır?

2) Bu hastanelerin toplam yatak sayısı kaçtır?

3) Bu hastaneler hangi illerimizde bulunmaktadır?

4) Bu hastane ve yatak sayısını yeterli buluyor musunuz?

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çağlayancerit’in uzman doktor ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/668) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Çağlayancerit ilçe hastanemizde uzman hekim konusunda yaşanan sıkıntı hastaları mağdur etmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Çağlayancerit ilçe hastanesinde görev yapan kaç adet uzman hekim vardır?

2) Yok ise niçin bu hastanemizde uzman hekim görevlendirmesi yapılmamıştır?

3) Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

72.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da kopan uzvun dikiminin yapılamamasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin sözlü soru önergesi (6/684) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.        09.12.2011

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1) Adana ilinde uzuv (el-ayak parmakları, kol ve bacak kopmalarında) replantasyonu yerine dikimi yapılamamaktadır. Sağlık Bakanı olarak bu konudan haberdar mısınız?

2) Bakanlık olarak Adana ilindeki hastaların mağduriyetini gidermek için böyle bir bölüm açacak mısınız?

73.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars merkez, ilçe ve köylerindeki sağlık ocaklarının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi (6/718) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 6.12.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Kars merkez başta olmak üzere ilçe merkezleri ve köylerdeki mevcut sağlık ocakları ihtiyaca cevap veremediğinden sağlık ocaklarında ve hastanelerde yoğunluk olmaktadır. Hastanelerdeki ve sağlık ocaklarında Doktor, Ebe, Hemşire ve Sağlık Personeli eksiği ile araç gereç eksikliği yaşanmaktadır.

1) Kars merkez başta olmak üzere ilçe ve köylerindeki mevcut sağlık ocaklarında doktor, ebe hemşire ve Sağlık Memuru açıklarının giderilmesi için yeni atamalar yapılacak mı, sağlık ocaklarındaki araç gereç eksikliği giderilecek mi?

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kapatılan muayenehaneler nedeniyle işini kaybeden personele ilişkin sözlü soru önergesi (6/738) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı

                                                                                                               16.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Son dönemde Hükümetinizin millet iradesini hiçe sayarak çıkarttığı KHK’lerle doktorların ya hastanelerde ya da özel muayenehanede çalışması tercihine zorlandığı bilinmektedir. Bu düzenlemeler nedeniyle kapatılan muayenehanelerde çalışan binlerce personelin işsiz kalmasına yol açan söz konusu uygulama ile ilgili olarak;

1. Halen ülkemizde son dönemde çıkartılan düzenlemeler sonucu toplam kaç hekim özel muayenehanesini kapatmıştır?

2. Daha önce bu muayenehanelerde sekreter, hemşire, odacı vb. olarak çalışan kaç vatandaşımız, muayenehanelerin kapatılması nedeniyle işsiz kalmışlardır?

3. İşsizliğin oldukça yüksek oranlarda olduğu ülkemizde bu yolla yeni işsizlerin oluşması Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

4. Kapatılan muayenehaneler nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınızca ne gibi tedbirler alınmıştır?

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) Cevaplanmadı

                                                                                                               16.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.</