TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 71’inci Birleşim

                                                                                              28 Şubat 2012 Salı

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA  KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 23/2/2012 tarihli 70’inci Birleşimdeki bir beyanını düzeltmek istediğine ilişkin konuşması

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Azerbaycan milletvekillerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi

 

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki maden arama ve işletme çalışmaları ile ilgili gerçeklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168)

 

 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)

 

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Ukrayna Meclis Başkanı Volodimir Litvin'in vaki davetlerine icabet etmek üzere Ukrayna'ya resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/778)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Polonya Meclis Başkanı Ewa Kopacz'ın vaki davetine icabet etmek üzere Polonya'ya resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/779)

 

D) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (2/68) esas numaralı, Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/28)

 

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, kamuoyunda “postmodern darbe” olarak adlandırılan 28 Şubatın 15’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Hocalı soykırımına ilişkin gündem dışı konuşması

 

B) Hükûmetin Gündem Dışı Açıklamaları

1.- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün, Hocalı katliamının 20’nci yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı açıklaması ve  CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,  BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik’in grupları adına, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, şahsı adına aynı konuda konuşmaları

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu ve soykırımcı olarak yargılanması gerektiğine ilişkin açıklaması

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Kozan’da Seyhan Irmağı Gökdere mevkisinde yapılmakta olan HES projelerinden birindeki sızıntı ve kapak patlamasına ilişkin açıklaması

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklaması

4.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, kamu ihalelerinin Fransız firmalarına verilmesine ilişkin açıklaması

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 700 emniyet mensubunun tayinlerinin neden durdurulduğuna ilişkin açıklaması

6.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, İskilipli Atıf Hoca’nın isminin İskilip Devlet Hastanesine verilmesine ilişkin açıklaması

7.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Çıldır Aktaş Kapısı’nın açılmasının önemine ilişkin açıklaması

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hocalı katliamına ve 26 Şubat tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soykırım günü olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 28 Şubat 1997 müdahalesine ilişkin açıklaması

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, organize sanayi bölgeleriyle ilgili sorulara cevap olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü bildirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- 171 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2’nci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 1 Mart 2012 Perşembe günü, 98 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar  çalışmaların sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof- Türkgözü Sınır Kapısı’nda bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, her ilde teknokent kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/72) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/101) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, temeli atılan POSCO Şirketinin ÇED raporuna ve OSB’nin çevreye etkilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/201) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

5.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca Somali için toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (Cevaplanmadı)

6.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Silivri’ye organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/260) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Silivri’de organize sanayi bölgesinin olmaması nedeniyle sanayicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/286) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

8.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/318) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

9.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Şile’de cuma namazındaki bir uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/328) (Cevaplanmadı)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/349) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

11.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama yoluyla temin edilecek yatırım mallarındaki KDV oranının sıfırlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/383) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

12.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) (Cevaplanmadı)

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kursları ve camilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (Cevaplanmadı)

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören bazı Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) (Cevaplanmadı)

15.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kurslarının ve camilerin yapım tarihlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) (Cevaplanmadı)

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kişi başına düşen hac giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

17.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van depremi için Diyanet İşleri Başkanlığınca toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

18.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/446) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinin miktarı ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

20.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1923’ten bu yana yıllar itibarıyla inşa edilen cami sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

21.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

22.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, genç girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/543) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

23.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

24.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir caminin elektriğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/570) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/574) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/601) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

27.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/613) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesine ait iş yerleri projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/619) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/620) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ait iş yerleri projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/621) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/772) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların KOSGEB kredilerinden yeterince yararlanamamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/870) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1072) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 81 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/566, 2/58, 2/137) (S. Sayısı: 171)

 

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’ın öğrenci yurdu ihtiyacına ilşikin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3061)

2.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’da yapılan ve yapılacak projelere ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3062)

3.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Muş merkez, ilçe ve köylerindeki aydınlatma araçlarının tamir ve bakımına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3066)

4.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl’deki Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3071)

5.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Türkiye genelindeki spor kulüpleri ve sporculara ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3219)

6.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, TOKİ tarafından inşa edilen bir spor tesisine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3220)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, YURT-KUR’a başvurup kredi alamayan ve kredi borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı   (7/3221)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul aile birliklerinin okulların spor salonlarını kiralama yetkisinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/3222)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Belediye Başkanının yapmış olduğu bir geziye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3233)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, belediyeye bağlı şirketlerin denetlenmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3237)

11.- İstanbul Milletvekili D.Ali Torlak’ın, İstanbul’da denetlenen belediyelere, görevden alınan belediye başkanlarına ve hüküm giyen belediye meclisi üyeleri ile belediye personeline ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3244)

12.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, muhtarların sorunlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3245)

13.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya İl Özel İdaresinde çalışan personelin başka kurumlara gönderilmesine ve yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/3249)

14.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, kışlalarında intihar eden erlerle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/3286)

15.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye ile bozulan ticari ilişkilerin Hatay ekonomisine olan etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/3294)

16.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kocaeli’de yaşanan elektrik kesintileri ile ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı   (7/3398)

17.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’de yaşanan elektrik kesintilerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı  (7/3478)

18.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, ithalat ihracat rakamlarına ve küresel ekonomik krize karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/3522)

19.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların idari yapılarındaki değişikliklere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/3553)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/3592)

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin sorusu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı (7/3638)

22.- İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, Sarıyer’deki bir kiralama ihalesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/3642)

23.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Giresun’a elektrik dağıtım hizmeti veren şirketle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3649)

24.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, elektrik üretimi ve iletimi ile ilgili bazı sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3679)

25.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, maden mühendislerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3681)

26.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TBMM TV’nin personel yapısına ve yayınlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3744)

27.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, TBMM Başkan Vekilinin bir açıklamasına ilişkin  sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’in  cevabı (7/3745)

28.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, TBMM yerleşkesinde bazı internet sitelerine erişimin sınırlanmasına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/3747)

29.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Kula ve Salihli ilçelerinin bazı köylerinde elektrik direklerinin yenilenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı   (7/3807)

30.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, okul ve cami bahçelerinin aydınlatılması konusunda EPDK mevzuatında yapılacak değişikliğe ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3808)

31.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya’da yaşanan elektrik kesintilerine ve elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3809)

28 Şubat 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Mehmet SAĞLAM

KÂTİP ÜYELER: Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ), Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın)

 -----0-----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 71’inci Birleşimini açıyorum.

 

                                            III.- YO K L A M A

 

BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre veriyorum.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin, salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, benim geçen tutanakta bir ifadem yanlış geçmiş oraya. 58’inci maddeye göre o ifadeyi düzeltmek üzere söz istiyorum geçen tutanak hakkında efendim.

BAŞKAN – Tabii, buyurun.

 

IV.- GEÇEN TUTANAK HAKKINDA  KONUŞMALAR

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, 23/2/2012 tarihli 70’inci Birleşimdeki bir beyanını düzeltmek istediğine ilişkin konuşması (x)

 

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen birleşimde bir uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair bir yasa tasarısının tümü üzerinde yaptığım kişisel konuşmada Suriye’yle ilgili, işte, Suriye’deki yöneticilerinden ziyade Suriye içindeki bu olayları bu kadar terörize eden, bunlara silah desteğini veren Türkiye’dir.” diye bir kelime kullanmışım. Bundan dolayı özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim devletimizdir. Bizim devletimizin, aslında, kuruluşunu yapan Yüce Atatürk’ün temel felsefesi “Yurtta barış, cihanda barıştır.” Ancak buradaki “Türkiye” kelimesinden ziyade “Türkiye içindeki birtakım gruplardır.” demek istedim. Çünkü biz…

Bunun nedeni şu: Dışarıda birçok insan Suriye’deki olayların Türkiye tarafından, Türkiye’nin belirli güçleri tarafından, daha doğrusu belirli örgütleri tarafından karıştırıldığı, hatta yardım edildiği, bunların, muhalif güçlerin getirilip Türkiye’de birtakım kişiler tarafından eğitildiği şeklinde birtakım söylentiler var. Benim buraya bunu getirmekteki, oradaki amacım budur. Ama “Türkiye” değildir kesinlikle. Fakat Türkiye’nin bugün işte Dışişleri Bakanı gidiyor, Tunus’da bu olaylarla ilgileniyor, Amerika’da ilgileniyor.

Bizim istediğimiz -burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir- burada bilgi sahibi olmamız lazım. Maalesef, şu anda, Türkiye’de, Libyalı bir sürü insan var. Otellerde var. İşte, geçen gün Antalya’da bir otelde nikâh yapılan bir yerde büyük olaylar çıkardılar. Ankara’da birçok yerlerde var. İşte, bu Müslüman kardeşlerden birtakım insanların olduğu, Hamas’tan birtakım insanlar olduğu… Bunların gelip burada bize izah edilmesi lazım. Yarın bu insanlar Türkiye’de birtakım suçlar işlediği zaman kimler bunu şey edecek? Sonra bunların parası nereden ödeniyor, kimler tarafından ödeniyor, hangi amaçla bunlar Türkiye’de? Bunların açıklanması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Genç, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) – Sayın Başkan,  aslında İç Tüzük’te “Beş dakika.” diyor.

BAŞKAN – Hayır, hayır, “Beş dakikaya kadar.” diyor Sayın Genç. Lütfen, iki dakika içinde… Başka konular da konuşulmaz biliyorsunuz. Lütfen… Lütfen, bitirin.

KAMER GENÇ (Devamla) – Ama siz de beş dakikanın yarısını verin hiç olmazsa.

BAŞKAN – Evet, verdim efendim, iki buçuk dakika oldu.

KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, iki dakika verdin.

BAŞKAN - Tamam, çok teşekkür ediyorum.

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Azerbaycan milletvekillerine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim ama bu arada kardeş Azerbaycan’dan sayın milletvekilleri Meclisimizi teşrif ettiler. Kendilerini selamlıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. (Alkışlar)

Gündem dışı ilk söz kamuoyunda “postmodern darbe” olarak adlandırılan 28 Şubatın yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Ordu Milletvekili İhsan Şener’e aittir.

Buyurun Sayın Şener. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

VI.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, kamuoyunda “postmodern darbe” olarak adlandırılan 28 Şubatın 15’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

 

İHSAN ŞENER (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “postmodern darbe” olarak adlandırılan 28 Şubatın 15’inci yıl dönümü münasebetiyle söz aldım. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu arada sözlerime başlamadan önce bundan yirmi yıl önce Hocalı’da meydana gelen katliam nedeniyle hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyor, bu katliamı yapanları nefretle kınıyorum.

Bugün “28 Şubat süreci” adıyla anılan siyasi ve ekonomik kâbusun on beşinci yılındayız. Sağcısıyla solcusuyla, askeriyle siviliyle, dindarı ve laikiyle hemen toplumun her kesimini derinden etkileyen, herkesin hesabını kitabını yeni baştan yapmasına sebep olan, Türkiye’ye her bakımdan büyük bedel ödeten, toplumsal hafızamızda derin izler bırakan bir karanlık süreçti 28 Şubat. Bu sürecin çeşitli yönleriyle soğukkanlı biçimde değerlendirilmesinde yarar vardır.

28 Şubat sürecinde demokrasiye sistem dışından müdahale edilmiş, siyasi iktidar zorla değiştirilmiş, hukuk devleti hiçe sayılmıştır. Demokrasiyi kurtarmak adına demokrasi katledilmiştir. Toplum kamplara bölünmüş, güçlenen Anadolu sermayesi yok edilmek istenmiştir. Asker-sivil bürokrasi, medya ve iş dünyası irtica tehdidi ve laikliğin elden gitme tehlikesine karşı el ele vermiş, mevcut iktidara karşı direnişe geçmiş ve iktidarı değiştirmiştir.

Bu süreçte Genelkurmay Başkanlığı ardı ardına hâkimlere, savcılara, medya mensuplarına ve sivil toplum kuruluşlarına irtica brifingleri vermiş, gazeteler topyekûn savaş manşetleri atmış, televizyonlarda vizyona konan Fadime Şahin-Müslüm Gündüz-Ali Kalkancı filmi tekrar tekrar gösterilip kamuoyunda infial yaratma rolünü başarıyla yapmışlardır.

Yine, askerî kaynaklı andıçlarla bazı gazeteciler PKK ajanı olarak ilan edilip işlerinden edilmiştir. Bu müdahaleyle Türkiye bir kez daha demokrasisi özürlü hâle getirilmiştir.

Türkiye’de siyasete askeri müdahalenin ve komitacılığın tarihi eskidir. İttihat ve Terakki’den kalan darbeci ve komitacı miras cumhuriyet döneminde de devam etmiş, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında pek çok faili meçhul cinayete tanık olunmuştur.

Bu anlamda 28 Şubat süreci devlet ile millet arasına ciddi nifak tohumları ekmiştir. Oysa modern, demokratik bir ülkede ülkeyi yönetenler, seçilmişlerdir. Millet beğenmediği siyasetçiyi bir seçim sonra uzaklaştırma hakkına sahiptir. Yine modern, demokratik toplumlarda değişmez kurallar ve tabular olmaz; halkın tercihlerine göre kurallar da politikalar da kurumlar da gerektiğinde değiştirilebilir. Siyaset alanının değişmez kurallarla, askerî vesayetle, darbe geleneğiyle, türlü dokunulmazlık ve tabularla çepeçevre kuşatıldığı ülkelerde insanlar kendine de ülkenin geleceğine de güvenle bakamazlar.

Bu süreçte iktidardaki bir parti kapatıldı. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Başbakanımız okuduğu bir şiir yüzünden on ay hapse mahkûm edildi. “Artık muhtar bile olamaz.” şeklinde manşetler atıldı.

Birtakım siyasi mühendislik projeleri ile Türk siyasetini manipüle etmeye çalışan 28 Şubatçılara en büyük dersi 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde “Yeter, söz de karar da milletindir.” diyerek büyük ders vererek AK PARTİ’yi iktidara taşıyarak milletimiz vermiştir. Milletimizin bu ikazına rağmen, 28 Şubatı bin yıl yaşatmak amacında olan darbe heveslileri, AK PARTİ’ye kurulan tuzaklar, Balyoz, Ayışığı planları hep gün ışığındadır ve 27 Nisan bildirisi yine AK PARTİ’nin reddettiği bir bildiridir. Bugün Ergenekon terör örgütü davasıyla bunlar bir bir açığa çıkacaktır.

Değerli arkadaşlar, sonuç olarak, sivil olsun askerî olsun her türlü darbe bir faciadır. Siyaset de ekonomi de kendi doğal akışına bırakılmalı, toplumun kendi doğal dinamikleriyle değişmesine izin verilmelidir.

28 Şubat sürecinin günah galerisi oldukça kabarıktır. Binyıl devam etmeyecek ama binyıl lanetlenecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündem dışı ikinci söz Erzincan ilinin sorunları hakkında söz isteyen Erzincan Milletvekili Sayın Muharrem Işık’a aittir.

Buyurun Sayın Işık. (CHP sıralarından alkışlar)

 

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması

 

MUHARREM IŞIK (Erzincan) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzincan ilinin sorunları hakkında söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Erzincan ilimizin nüfusu geçen yıl 225 bindi, bu seneki son sayımda 214 bine düştü. Demek ki 10 bin nüfus göç etmiş, bu da demek ki 3 bin aile yaklaşık göç etmiş durumda. Tabii, bu nüfusun eğer hayal olduğunu söylüyorsak, geçen sene seçimler yapıldı, seçimlerde oy kullandı mı kullanmadı mı ona bakmamız lazım.

Erzincan’ımızdaki göç sorunu maalesef hâlen sürmeye devam ediyor. Bu gidişle de devam edecek. Bunun en büyük göstergesi de Şeker Fabrikamızın özelleştirilmesi. Şeker Fabrikamız, biliyorsunuz, Malatya’nın arsa değeri bile etmeyen parayla satıldı 1 alana 3 hediye şeklinde. Şu anda yaklaşık 450 işçimiz çalışmakta. Bu işçilerimizin yarısı emekli olsa, yarısının gitmesi demek gine bin kişinin en azından göçmesi demektir.

Bununla birlikte askeriyedeki Ağır Bakım Fabrikamızın kapanacağı gündeme geliyor. Bunun kapanmaması için değerli eniştemiz Millî Savunma Bakanından yardım bekliyoruz, inşallah kapatmaz. Bununla birlikte de -orada çalışan 151 işçimiz var, ayrıca askeriyede çalışanlar var- bunların da gideceğini düşünürsek yine nüfusumuzda azalma meydana gelecektir.

Tabii, “şeker fabrikası” dediğimiz zaman yalnızca 450 tane çalışanı görmememiz lazım. Bunun yanında 10 bin aile bundan faydalanıyor. Özellikle Üzümlü ilçemize bağlı Altınbaşak beldemizde Şeker Fabrikasından başka, şeker üretiminden başka bir şey yapılamadığı için bunların göç edeceği kesindir.

Ayrıca Erzincan’da göçün en önemli nedenlerinden biri hayvancılığın bitmiş olması. 2002 yılında Erzincan’da yaklaşık 400 bin küçükbaş hayvan varken şu anda 200 binlere düşmektedir. Büyükbaş hayvan sayısı şu anda fazla gösterilse de bizim gezdiğimiz köylerin hepsinde -kendi köyüm olan Ulalar beldesinde- her evde, daha önceleri en az 10-15 tane büyükbaş hayvan çıkarken, şu anda, maalesef, toplam saysanız elli evde çıkmamaktadır. Bununla birlikte, bunların ekonomiye getireceği zarar… İşsizliğimiz her ne kadar yüzde 6’larda gösterilse de gerçek rakamların böyle olmadığını bu göstergeden de zaten görmekteyiz.

Erzincan’da hastanelerimiz, maalesef, teke düşürülmeye çalışılıyor. Bu konuda sürekli biz gündeme getirmeye çalıştığımız hâlde “eski SSK hastanemiz” dediğimiz yerde -şu anda kapandı- devlet hastanemiz yani “A Blok” dediğimiz hastanemiz şu anda yavaş yavaş “araştırma hastanesi” denilen Bengü Çelik Devlet Hastanesi’ne taşınmak üzere. Tabii, buradaki politika, tamamen, 2004 yılında Dünya Bankasına, IMF’ye, Dünya Ticaret Örgütüne verilen sözlerin ve kamusal alandaki hastanelerin tamamen özelleştirilmesi, bunların özelleştirilmesiyle birlikte her ne kadar övünsek de sağlıkta ileride neler olacağını göreceğimizin işaretleri.

Biz, Erzincan’da, son zamanlarda özellikle göçün artmasından ve Erzincan ekonomisine vurulan darbelerin bir an önce önüne geçilmesini,  özellikle, Şeker Fabrikamızın -şu anda Sayın Başbakanın önünde olduğunu, arsa değerinin düşük olmasından dolayı incelemeye aldığını duyduk, inşallah bu doğrudur- Sayın Başbakanımızın bu özelleştirmeden vazgeçmesini ve Erzincan’ımızın bu konuda mağdur edilmemesini istiyoruz.

Hastaneler konusuna tekrar dönmek istiyorum. Tabii, Erzurum’u biz hastaneler konusunda kıskanır duruma geldik. Erzurum’da her köşe başında bir hastaneye rastlarken, her köşe başında bir hastaneye toslarken Erzincan’ımızdaki hastane sayısının azaltılmasına, bir doktor olarak özellikle şiddetle karşı çıkıyorum. Tabii, hastanemize gelen profesörler… Daha önce gündeme getirmiştim ama kimse bunu şu anki yeni anlayışla ciddiye almıyor “13 tane profesörünüz var” deniyor, bu profesörlerin her gün muayeneler yaptığı söyleniyor. Maalesef, ayda bir gelip bir gün orada  bakıp gazetelere çıkarak “Erzincan’da sağlık sorunu çözüldü.” diye yalan yanlış insanların gönlü okşanıyor. Bu da, tabii, sağlık politikasının getirdiği gerçekler.

Biz, hayvancılık konusunda -özellikle tekrar dönmek istiyorum- son zamanlarda Erzincan’da bu konuda kooperatiflerde bayağı zorluklar yaşamaktayız, kooperatifçiliğin önü kesilmeye çalışılıyor. Bunun bilinçli yapıldığını düşünüyoruz çünkü Erzincan’daki hayvancılık en müsait alanlardan bir tanesi. “Göçer” dediğimiz, aramızda “Şavaklı” dediğimiz insanların bu konuda büyük bir gayreti var ama önlerinin kesildiğini görmekteyiz. Bununla ilgili de yüce Meclisimizden, dikkat edilmesini ve ilerideki gelişecek sorunların şimdiden önünün kesilmesi için bir an önce önlem alınmasını istiyoruz.

Bu konularla birlikte, Erzincan’da son zamanlarda, özellikle işçi alımlarında büyük bir haksızlık meydana geldiğini görmekteyiz. İşçi alınırken gençlerimizin, özellikle belli yerlerden gelen referanslarla işe girdiğini görmekteyiz. Bu konuda günde en aşağı 20-30 tane telefon almaktayız ama maalesef gençlerimize bu konuda yardımcı olamıyoruz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Işık.

Gündemdışı üçüncü söz Hocalı soykırımı hakkında söz isteyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’a aittir.

Buyurun Sayın Oğan. (MHP sıralarından alkışlar)

 

3.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Hocalı soykırımına ilişkin gündem dışı konuşması

 

 

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi, bundan yirmi sene önce Azerbaycan’a ait olan ve bugün işgal edilmiş olan Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında insanlık tarihinin belki de son yüzyıl içerisinde gördüğü en büyük trajedi, en büyük vahşet, en büyük soykırım yaşanmıştır. Bu soykırımda artık kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığını biliyoruz, değişik platformlarda bu dile getirildi. Ancak, değişik platformlarda dile getirilmesinin ötesine geçilemedi.

Pazar günü, 26 Şubatta milyonlarca insan Türkiye’nin her yerinde sokaklara çıktı, milyonlarca insan Hocalı’daki soykırımın acısını yüreğinin derinliğinde hissetti. Ama o milyonlarca insanın temsilcileri olan bizler hâlâ bu konuda bir karar kabul etmiş değiliz. Özel gayretlerle, özel gayretlerimizle, ilk defa yirmi sene sonra Dışişleri Komisyonumuz bir bildiri yayımladı, ardından, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği olarak bir bildiri yayımladık. Ama bugün artık Meclisimizin bu konuda bir bildiri yayımlamasının zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.

Meksika’nın bile, Pakistan’ın bile Hocalı’da yaşananlara “soykırım” dediği bir dönemde, “Bir milletin iki devleti.” dediğimiz,  “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan’ın kederi bizim kederimiz.” dediğimiz iki devletin bir milleti olarak Azerbaycan’da yaşanan bu vahşete “soykırım” demek lazım. Biz Türkler maalesef tarih boyunca bize yapılan vahşetleri, soykırımları anmamışız, bunları gündeme getirmemişiz, hep zafer bayramlarını kutlamışız, hep zafer anıtları dikmişiz. Hâlbuki bize karşı tarihte büyük haksızlıklar yapılmıştır, Balkanlarda yapılmıştır, Kafkaslarda yapılmıştır, Anadolu’da yapılmıştır ve bunları biz anmadığımız için, bunlarla ilgili Parlamento olarak karar vermediğimiz için, bunlarla ilgili cadde, sokak isimleri vermediğimiz için bunlar bizim toplumsal hafızamızda maalesef yer etmemiştir. Bu vesileyle Meclisimizin bu yönde bir karar almasının, bugün böyle bir karar almasının -çünkü bugün özel bir oturum olacaktır bununla ilgili- çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Tabii, bu vesileyle bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Sayın Bakan Taksim’deki konuşmasında “Orada Türk kanı akıtılmıştır ve bu Türk kanının şimdiye kadar hesabı sorulamamıştır.” demiştir. Çok doğru, orada Türk kanı akıtıldı, Türklerin kanı akıtıldı. Bunun hesabının sorulacağı mercilerden birisi de Sayın Bakanın da Hükûmetinde bakanlık yaptığı, Adalet ve Kalkınma Partisinin çoğunluğunun bulunduğu bu Meclistir. Oradaki sözümüzün burada gereğini yerine getirmemiz şarttır. Ya orada konuşmayacağız, ya orada konuşuyorsak gelip burada bu Mecliste gereğini yerine getireceğiz.

Bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Tabii ki bu tür büyük miktarda insanların iştirak ettiği mitinglerde elbette ki farklı kesimlerin, kontrol altına alınamayan kesimlerin ve bizim de şiddetle kınadığımız doğru olmayan birtakım pankartları açılmış olabilir ama bu pankartları vesile ederek bir AKP milletvekilinin bununla ilgili, Hocalı için yürüyen milyonların üzerine ipotek koyması, bununla ilgili soruşturma açılmasını talep etmesini de doğrusu yadırgadım. Biz elbette kişisel olarak bu tür bireysel yanlış hareketleri kınayacağız ama bunu orada milyonlarca insana, yüz binlerce insana mal ettiğiniz zaman sizin niyetinizden şüphe ederim. Hepsi Ermeni olanların yürüdüğü o mitinglerde Türklere karşı, Türk tarihine karşı hakaret edildiğinde siz neredesiniz sayın milletvekili, o gün neden o soruşturmayı başlatmadınız da bugün Türkler yürüyünce rahatsız oluyorsunuz?

Değerli milletvekilleri, Türklere karşı yapılan soykırımların hesabının sorulması lazım. Azerbaycan’da bu soykırım yapılıyor, Doğu Türkistan’da yapılıyor, dünyanın başka yerlerinde Türklere karşı yapılıyor.

Bizim Gazze’ye akıttığımız gözyaşının yarısını Hocalı’ya akıtmış değiliz maalesef. Elbette Gazze’ye de gözyaşı akıtacağız ama Gazze’ye akıttığımız gözyaşı kadar Hocalı’ya da gözyaşı akıtmamız lazım.

Bizim, Iğdır’da, Kars’ta, Adana’da yapılan soykırımlara, bize karşı yapılan soykırımlara da bu Meclis olarak artık bir tarihî ve hukuki anlam yüklememizin zamanı gelmiştir. Biz bunları göz ardı ettikçe, biz yasımızı içimize attıkça, başkaları, olmayan bir şey üzerinden bir tarih yaratmaya ve şanlı sayfalarla dolu Türk tarihine kara bir leke sürmeye çalışmaktadırlar.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Oğan.

Sayın milletvekilleri, Hükûmet adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün, Hocalı katliamının yıl dönümü münasebetiyle İç Tüzük’ün 59’uncu maddesine göre gündem dışı söz talebi vardır. Gündeme geçmeden önce bu talebi yerine getireceğim.

Sayın Bakanın açıklamasından sonra istemleri hâlinde siyasi parti gruplarına ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birine söz vereceğim.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Başkan, yerinden söz talepleri vardı.

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, gündem dışılarla ilgili 60’a göre taleplerimiz var.

BAŞKAN – Grubu bulunmayan milletvekilleri için söz talebi kaydı başlamış bulunmaktadır. Grup üyesi olmayan sayın milletvekilinin söz taleplerini Başkanlığımıza bildirmelerini rica ediyorum.

Konuşma süreleri, Hükûmet için yirmi dakika, siyasi parti grupları için on dakika, grubu bulunmayan milletvekili için de beş dakikadır.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

B) Hükûmetin Gündem Dışı Açıklamaları

1.- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün, Hocalı katliamının 20’nci yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı açıklaması ve  CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz,  BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik’in grupları adına, İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, şahsı adına aynı konuda konuşmaları

 

 

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN (Kocaeli) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekillerimiz; Hocalı katliamının, soykırımının 20’nci yıl dönümü vesilesiyle Hükûmetimiz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

İnsanlık tarihi başlangıcından bugüne kadar birçok cinayete, birçok acıya, yanlışa, zulme ve trajediye sahne olmuştur. Hayatta yapılan her fiilin bir ahlak ve vicdan ile mukayese olması gerekiyor ve sanırım bu gerçeğin en titiz şekilde uygulanması gereken yerlerden birisi savaş meydanlarıdır. Savaşın bile bir hukukunun olduğunu sürekli vurgulayan bir geleneğimiz, bu açıdan son derece anlamlı misallerle dolu bir tarihimiz mevcuttur. Ecdadımız, savaşta kadınlara, çocuklara, savaşamayacak kadar güçsüz düşmüş ihtiyarlara, mabetlere sığınmış olanlara ve aman dileyenlere asla ve asla dokunmamıştır. Bu tavır, bizim, fetih idealiyle işgal ve istila çılgınlığı arasındaki çizgiyi ortaya koymaktadır. Atalarımız fethettiği topraklarda büyük bir sevgi ve saygı ile karşılanmışlarsa işte bu anlayış nedeniyle karşılanmışlardır.

Ne yazık ki insanlık tarihinde bizim medeniyetimizin bu anlayışının tamamen tersi olan zulüm vesikaları da fazlasıyla mevcuttur. 1915 yılına gelene kadar binyıl boyunca Anadolu topraklarında egemenliğimiz altında yaşayan etnik ve dinî grupların hiçbir tanesi sıkıntı yaşamadılar ama Birinci Dünya Savaşı’nda dünyayı yeniden taksim etmek isteyenlerin tahriklerinin maliyetleri Anadolu topraklarında çok ağır oldu. Binyıl boyunca sorunsuz yaşayan insanların arasına dünyayı yeniden taksim etmek isteyenlerin soktuğu fitnenin acıları hepimiz açısından son derece büyük oldu. Daha uzaklara da gitmeye gerek yok. Bu talihsiz zulüm vesikalarını yakınımızda, etrafımızda görmek de mümkün. Cezayir’de, Bosna’da, Gazze’de, Batı Trakya’da, Bulgaristan’da, Halepçe’de, bütün bunlar yakın bir zaman içerisinde etrafımızda yaşanmış olan olaylardır. Bundan sadece yirmi yıl önce Hocalı köyünde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen bu katliam, dün olduğu gibi bugün de insanlığın boynunda bir utanç vesikası olarak durmaktadır ve durmaya devam edecektir. O gün Hocalı’dan yükselen feryatlara kulak kesilmeyen dünya ne yazık ki bugün de aynı duyarsızlığı sürdürmektedir. Bir ordu düşünün ki bir gece bir köyü basıyor, kendisine mukavemet gösterecek karşısında bir ordu olmadığı hâlde kadın, çocuk ve ihtiyar demeden önüne gelene silah doğrultuyor, kurşun sıkıyor. Bir ülke uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek, adaleti ve vicdanı ayaklar altına alarak büyük bir işgal gerçekleştiriyor. 600’den fazla kardeşimizin katledilmiş olduğu Hocalı’da çok daha fazla sayıda kardeşimiz gazi oldu, esir düştü veya kayboldu. Bu vesileyle, şehit kardeşlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyor, Azeri kardeşlerimizin acısını bir kere daha yürekten paylaşıyoruz.

Azerbaycan ve Türkiye, birbiriyle çok derin münasebetleri olan, aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan iki kardeş ülke ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ki Hocalı’da yaşanan katliama karşı çıkışımız, katliamın sadece bizim soydaşlarımıza yönelik olmasının ötesinde insanlığa yönelik bir katliam olması nedeniyledir. Biz, Türkiye olarak, insanlığın, vicdanın, adaletin ve hukukun ihlal edildiği her türlü zulüm ortamının ve girişiminin karşısındayız, karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de çocukları ilaçtan bile mahrum bırakan ambargoya karşı olduğumuz gibi, Suriye devletinin kendi vatandaşlarına yönelik zalimane uygulamalarına da karşı çıkıyoruz. Bu açıdan, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı muazzam değişimi ve gelişmeyi de çok önemsediğimizi ve herkesin önemsemesi gerektiğini ifade etmek isterim. Zira, Türkiye, istikrar içerisinde büyüyen ekonomisiyle, demokratikleşmede attığı adımlarla bölgesinde ve dünyada itibarını her geçen artıran bir ülkedir.

Güçlü bir Türkiye, bulunduğumuz coğrafyada istikrarın sağlanması ve Hocalı katliamına benzer olayların tekerrür etmemesi açısından da önemli bir rol oynayacaktır. Güçlü bir Türkiye, bu bölgede barışın, huzurun, güvenin ve istikrarın da teminatı olacaktır. Türkiye’de siyasi partilerimizin, iş adamlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve bütün vatandaşlarımızın böylesine bir bilinç ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri gerekiyor. Bu ülke için attığımız her adımın bu ülkenin de ötesinde karşılık bulduğunu her zaman hatırlamalıyız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hocalı katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkarması gereken çok önemli bir olaydır. Tarihin bu kara sayfası, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği anlayışı yerine nefret duygularından beslenen bir zihniyetin ne tür kötü sonuçlar doğurabileceğini açıkça göstermektedir. Bugün, insanlık olarak hayatın her alanında çatışma yerine müzakereyi, savaş yerine barışı, kavga yerine iş birliğini öne çıkaran politikaları bu nedenle üretmek zorundayız. Türkiye'nin birçok komşu ülke ile olan ilişkilerindeki gelişme bu tür politikaların önemini açıkça göstermektedir.

Bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor ki dünya kamuoyunun bu katliama ve sonrasında gerçekleştirilen işgale karşı göstermiş olduğu tepki artık dünyanın bir vicdan muhasebesi yapma zaruretini önümüze koymaktadır. Bu tür muhasebelerin gecikmesi ve sorumlular hakkında gerekenlerin yapılmaması benzer acıların tekrarına zemin hazırlayan en önemli olaydır. Geçmişte yaşananları kendileri lehine yontmaya ve çarpıtmaya çalışan siyasilerin ve ülkelerin gözleri önünde cereyan edenlerle ilgilenmemeleri dünyamız için çok vahim bir olaydır. Gözümüzün önünde olanla mutlaka ilgilenmek mecburiyetindeyiz, dünyanın böyle bir tutum takınmaya ihtiyacı var. Hocalı katliamı gibi acı olaylardan güç alan “Yapanın yanına kâr kalır.” mantığı uluslararası siyaset açısından ciddi risk ve tehlikeler oluşturuyor. Dünya ülkelerinin bu tür olaylara yeni davetiyeler çıkarmasının yanlışlığı da gün gibi ortadadır.

Türkiye olarak en temel insani ve vicdani değerleri yok sayan bu katliamın tüm dünya kamuoyu tarafından en ufak ayrıntısına kadar bilinmesi yolunda Azerbaycan’a olan desteğimiz her zaman bakidir, devam edecektir. Özellikle bu yıl Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde yapılan anma etkinliği ve İstanbul başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın düzenlemiş olduğu mitingler, bu desteğin en güzel örneklerini teşkil etmiştir. Yine bu yıl, Meclis Dışişleri Komisyonumuzun oy birliğiyle Hocalı katliamını kınayan bir bildiri yayınlanması, ortak hissiyatımızın somut ve kararlı bir adımı olmuştur.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin Yukarı Karabağ sorununa Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temelinde barışçı yollardan çözüm bulunması yönündeki çabalarını da canı gönülden destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Buradan, aziz milletimize elbette bir çağrıda bulunmak istiyorum: İstanbul’da gerçekleştirilen kınama eylemi de milletimizin zulüm karşısındaki tavrını bir kere daha ortaya koyması açısından son derece önemlidir ancak milletimizin genel hissiyatını yansıtmayan bazı olumsuz tablolar da elbette ortaya çıkmıştır. Hocalı katliamını elbette her platformda en sert bir şekilde kınayacağız, eleştireceğiz, hakkımızı sonuna kadar arayacağız ama bunu yaparken ülkemizde yaşayan hiçbir vatandaşımızı da rencide etmeden yapmanın bir yolunu bulacağız ve bunlardan da elbette sakınacağız. Geleceğe dair kin, nefret ve ırkçılık tohumları ekmeden bütün bunları yapmanın mutlaka bir yolunu bulmak ve bunu gerçekleştirmek durumundayız.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Hocalı katliamının dünya tarafından daha iyi bilinmesi, tanınması için çalışmaya devam edecektir. Bunun da ötesinde Türkiye, gücünü ve itibarını artırmaya devam edecek ve dünyada bu tür acıların tekrar yaşanmasını engellemek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir.

Konuşmamın sonunda Hocalı katliamında şehit düşen kardeşlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyor, Azeri kardeşlerimize tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Şimdi, gruplar adına ilk konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

CHP GRUBU ADINA ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

“Günlerden 25 Şubat; hava puslu, karanlık,

Dünya görmedi böyle vahşet, böyle barbarlık.

 

Ayaklar buz kesiği, suratlar ayaz tutmuş,

Dünya seyirci şimdi, insanlığı unutmuş.

 

Tehciri katliam diye yutturmaya kalkanlar,

Uzağa ne lüzum var, işte 92’de Kafkaslar.

 

Hocalı'dan Ağdam'a uzanan yol arası,

Çoluk çocuk, kadın kız sanki ceset tarlası.”

Evet, Değerli Şairimiz Selahattin Arslan’ın Hocalı’yı anlatan, Hocalı katliamını, soykırımını anlatan şiirinden birkaç dizeyle başladım sözlerime.

Hocalı, bizim açımızdan, insanlığa karşı işlenen bir suç ve Birleşmiş Milletler Soykırımın Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2’nci maddesinde tanımlanan “soykırım” tanımına uyan bir vahşettir. 26 Şubat 92’de, yirmi sene önce, silahsız, masum, kadın, çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden Hocalı kasabasına giren zırhlı birlikler eşliğindeki Ermeni kuvvetleri 613 vatandaşı katlettiler. Ağdam’a doğru kaçmaya çalışan Azerbaycan vatandaşlarını bulundukları yerde katledip, katletmekle kalmayıp kafa derilerini yüzdüler, gözlerini çıkardılar, kadınların memelerini kestiler, karınlarını deştiler.

Niye; bu katliam, insanlığa karşı suç, soykırım niteliğindeki eylem niçin yapıldı? O bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin Azerbaycan vatandaşı, Türk ve Müslüman unsurun etnik temizliği için yapıldı. Bu nedenle, bu tür eylemleri bizler soykırım olarak nitelendirmek durumundayız. Aslında, bu, Ermenistan’ın yaptığı ilk katliam değildi. Biliyorsunuz, 1918’de de Bakû’ye giren Ermeni kuvvetleri, yaklaşık 30 bin Azerbaycan vatandaşını katletmiş ve Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusu Bakû’ye girerek Bakû’yü işgalden kurtarmıştır. Nitekim, o şehitlerimizin anısına da bugün Bakû Şehitler Hiyabanı’nda Türk Şehitliği bulunmaktadır.

Hocalı işgal edilmeden önce Kelbecer, Laçin de işgal edilmişti. Hocalı katliamına başlanırken Kubatlı, Zengilan, Cebrail, Füzuli, Ağdam rayonları da işgal altındaydı. Bugün Azerbaycan’ın yüzde 20’lik bir toprağı Ermenistan’ın işgali altında. Evlerinden barklarından, ata, baba yurtlarından göç eden yaklaşık 1 milyon Azerbaycan vatandaşı, Bakû’nün banliyölerinde zor şartlarda yaşamaktadırlar.

Dolayısıyla “İnsanlık, demokrasi, insan hakları.” diyen güçler, 1915’teki tehcir olayının peşine düşeceğine, daha yirmi sene önce Hocalı’da yaşananları -filmler, belgeleri, görüntüleri ortada- bu katliamı bir görsünler, bunu bir nitelendirsinler, ondan sonra 1915 olaylarını tartışalım.

Öncelikle şunu söyleyeyim ki bizim Ermeni yurttaşlarla herhangi bir problemimiz yoktur. Gerek ülkemizde yaşayan gerekse dünyanın neresinde olursa olsun, bir yurttaşın, Ermeni yurttaşın kimliğinden, ırkından, inancından dolayı biz kin tutmayız, reddetmeyiz. Bizim problemimiz Ermenileri de sıkıntıya sokan, Ermenistan vatandaşlarını da sıkıntıya sokan ırkçı Ermenistan yöneticileriyledir ki nitekim onlardan bir tanesi şu anda Ermenistan’ın Cumhurbaşkanlığını yapmaktadır. Bizler ırkçılığın her türlüsünü reddederiz. Bu nedenle de ülkemizde katledilen Hrant Dink’in görüşüne katılmasak da o katliamı da lanetleriz. Hiç kimse ama hiç kimse görüşünü beğenmediği bir kişiyi cezalandırma hakkını kendisinde görmemelidir. Aksi takdirde, insanlar kendilerini yargıç ve infaz memuru yerine koyarlarsa, herkese göre suç işleyen,  herkese göre vatana ihanet eden insanlar sokaklarda katledilir ki bunu biz reddederiz; gerek Türkiye Cumhuriyeti devleti bu tür hukuksuzluğa müsaade etmez gerekse Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür anlayışa baştan karşıyız.

Sayın Bakan konuşmasında Hocalı katliamıyla Suriye’deki olayları da ilişkilendirdi.

Değerli milletvekilleri, biz zalime karşı olalım, zulmün her türlüsüne karşı çıkalım, doğru ama zalimin kim olduğunu iyi tespit etmeliyiz. Zalim kimdir? İşte, problem orada. Yani bugün Irak’ta 1 milyon Müslüman’ı öldüren, Müslüman kadınların ırzına geçen, bugün -daha geçen hafta- Afganistan’da Kur’an-ı Kerim’i yakan ABD ve onun emrindeki emperyalist ülkeler mi Suriye’nin dostudur? Bu amaçla “Suriye’nin dostları” adı altına bu ülkelerle toplantılar düzenleniyor. Emin olun ki bunlar Irak’a nasıl, ne kadar demokrasi getirdilerse, Afganistan’a ne kadar demokrasi getirdilerse Suriye’ye de o kadar demokrasi getirecekler. Biz iyi komşuluk yapmak istiyorsak, katkıda bulunmak istiyorsak, Suriyeli kardeşlerimize, dostlarımıza olumlu katkıda bulunalım. Anayasa referandumu yapıldı, yüzde 92 kabul oyu verildi, üç ay içinde seçimler yapılacak. Buna katkıda bulunalım; gelin, buna katkıda bulunalım, savaşı körüklemeyelim. 40’tan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihbarat görevlisinin Suriye’de yakalandığı iddia edilmektedir. Suriye Dışişleri Bakanı “Biz besmele çeksek Türkiye yanlış anlıyor.” diyor. Gelin oturalım yani çağırın, Suriye’deki yetkililerle, efendim, diğer komşu ülkelerin yetkilileriyle gelin oturalım, bu işe olumlu katkıda bulunalım, savaşı körüklemeyelim.

Evet, değerli arkadaşlar, Hocalı olayı tam bir katliam, soykırım tanımına uyan bir vahşet olup esir edilen 1.275 kişinin yaklaşık 500’ü de hâlen kayıptır. Dolayısıyla binin üzerinde Azerbaycan vatandaşı 92 yılında Ermeni çeteciler tarafından vahşice işkencelere maruz kalarak katledilmiştir. Bizler yıllardır bu olayı gündemde tutmaktayız, bu sene basına bu konu biraz daha fazla yansıdı. Taksim’de yapılan gösterilerde ırkçı söylem ve davranışları da kınıyoruz. Ancak Sayın Genel Başkanımızın kurultayda da söylediği gibi, Hocalı’yı unutmadık, unutmayacağız.

Hocalı’da hayatını kaybeden Azerbaycan yurttaşlarına, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve inşallah, Azerbaycan’ın yüzde 20’lik işgal altında bulunan toprağı kurtulduktan sonra, orada, Karabağ’da, Füzuli’de, Kubatlı’da, Ağdam’da bu olayları dile getirip, Hocalı katliamını lanetleyip suçluların uluslararası hukuk açısından cezalandırılması için faaliyette bulunacağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ertuğrul Kürkcü.

Buyurun Sayın Kürkcü. (BDP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

BDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) – Sevgili arkadaşlar, Sayın Başkan; Hocalı katliamının yıl dönümünde, hayatlarını kaybeden herkesin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

25 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı, 1990 ile 1995 arasında Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti dağıldı. Dünyanın bütün liberalleri, bu ülkeler dağılırken, tarihin sonunun geldiğini, artık dünyada sonsuz barış döneminin açıldığını, sınıf mücadelelerinin son bulduğunu ve sonsuz bir mutluluk ve özgürlük dünyasında yaşayacağımızı haber vermişlerdi ancak Sovyetler Birliği dağıldığı günden beri, dünyanın her köşesinde, herkes herkesle savaş hâlindedir.

Hocalı katliamına yol açan Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı, Çeçenya-Rusya anlaşmazlığı, Abhazya-Gürcistan anlaşmazlığı, Sırbistan-Bosna anlaşmazlığı, Afrika’yı bir uçtan öteki uca kateden katliamlar ve boğazlaşmaların hepsi aslında tek bir sebepten doğuyor; bu dünyanın yeniden paylaşımı mücadelesinden, bölgelerin yeniden paylaşımı mücadelesinden, üstünlük, efendilik, toprak üzerinde hak ve sahiplik iddiasından. Yani, Habil ve Kabil’den bugüne sürüp giden bütün eşitsizlikler ve haksızlıkların yol açtığı savaşlar ve katliamlar elbette Hocalı halkının da hayatına mal oldu.

Bütün bunlara son verebilir miyiz temennilerle, iyi dileklerle, intikam çığlıklarıyla? Ben bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bunlar sadece ve ancak yeni kan banyolarını, yeni kan deryalarını teşvik edecek, kışkırtacak, intikam çığlıkları sadece daha çok şiddet ve daha çok katliamla sonuçlanacaktır.

O nedenle, ben, İçişleri Bakanının Taksim’de yapılan toplantıda karşı karşıya kaldığı manzarayı görmezden gelerek, Türkiye'nin içine doğru seslendirilen bütün kan dökücülük, dışlama, nefret, boğazlaşma çağrılarını görmezden gelerek, kendisi bizzat bu çağrıların sahipliğini üstlenerek yaptığı kışkırtıcı konuşmaların Hocalı halkının acısını dindireceğini hiç sanmıyorum. Tersine bu, Türkiye’de yaşayan, Türk kökeninden gelmeyen yurttaşlarımızı incitmekten, onların ömürleri boyunca ve kuşakları boyunca korkularla yaşamalarına ve Türkiye’de yaşayıp yaşamayacaklarını hiçbir zaman tam olarak bilemeden, kendilerine bir gelecek seçemeden bu ülkede kalmaya mahkûm oluşlarına yol açacaktır.

Ben, bu davranışı partimiz adına, grubumuz adına, blokumuz adına ve Türkiye'nin bütün emekçileri adına şiddetle kınıyorum. Ben, İçişleri Bakanımızın, Türkiye'nin iç işlerinin daha çok karışmasından başka hiçbir şeye yol açmayacak bir adım atarak, kendi iç politika ve dış politika meselelerini başkalarının sırtından görerek, Hocalı halkının acısını kendi iç siyaset, hâkimiyet sorunlarına dayanak yaparak, son derece kötü bir iş yaptığını düşünüyorum.

Çok ilginçtir, böyle bir egemenlikçi siyaset, bölgesel hâkimiyet peşinde koşuş, daima insanları başkalarının ülkelerini kendilerinden çok sevmeye yönlendiriyor. Onlar, Bosna’yı Bosnalılardan çok, Suriye’yi Suriyelilerden çok, Azerbaycan’ı Azerbaycanlılardan çok, her yeri herkesten çok seviyorlar.

SONER AKSOY (Kütahya) – Saçmalama!

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Mantıklı cümleleri anlamakta zorluk çektiğinizi görüyorum, size idrak tavsiye ediyorum.

SONER AKSOY (Kütahya) – Tabii, saçmalarsan anlayamayız.

ÖZDAL ÜÇER (Van) –  Onun için zor bir temennide bulundun Sayın Vekilim.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Evet, düzgün cümleleri anlayamayacak kadar saçma bir düşünce tarzına sahip olduğunuzu görüyorum.

SONER AKSOY (Kütahya) – Aynen sizden öğreniyoruz.

BAŞKAN – Lütfen karşılıklı konuşmayın.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Devamla) – Başkan, sözümü çalıyorlar görüyorsunuz.

Evet, arkadaşlar, şaka değil, söz konusu ettiğimiz şey insanların hayatları ve sönebilecek başka hayatlar.

Kendi komşularımızla -ki Ermenistan komşumuzdur- barış içinde yaşayacağımız bir dış siyaset tayin etmek, bunu yönlendirmek, bundan sonuç almaktır bizim görevimiz; sabah akşam kin ve nefret kusmak değil, bir katliama karşı bir başka katliamı çıkartmak değil. Bütün katliamlara eşit mesafedeyiz, ırkı, dini, milliyeti, kökeni ne olursa olsun; Halepçe’deki katliama da, 1915 Osmanlı Devleti’ne de, 1992 Hocalı’sına da. Buradaki bütün katliamlara eşit mesafedeyiz; katilleri lanetliyoruz, mağdurların yanındayız; yenilenden, yok edilmek istenenden, dışlanandan yanayız, onların haklarının her yerde savunucusu olacağız.

Başbakanımız Taksim’de olanların münferit meseleler olduğunu, üzerinde durmaya gerek olmadığını söylüyor ama ben, doğrusu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımızın yaklaşımının çok daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Nefret söylemi isterse münferit olsun, bir bakan bu nefret söylemini, bir başbakan bu nefret söylemini mazur gören bakanını mazur göremez, buna hakkı yoktur. Böyle, Türkiye’de, yurttaşlar arasında kardeşlik, barış, halklar arasında dayanışma tesis edemeyiz; bunun Hocalı’ya da hiçbir faydası yok. Bu yaklaşım, bizi komşularımızın tamamının iç işlerine karışmaya, herkes adına herkesin hesabını sormaya yönlendiren bu yaklaşım, biraz önce söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün de yerinde olarak belirttiği gibi, Suriye’nin iç işlerini tanzime de bizim Hükûmetimizi memur kılmış gözüküyor. Ben korkarım, bugün Hocalı katliamını kınamak için burada bir araya gelen bizler, gelecekte Suriye’de meydana gelecek pek çok çatışmanın ve buradan doğacak ve buradan akan kanların sorumlusu olarak kendimizi görebiliriz, o zaman çok mahcup oluruz.

Çok da uzağa gitmeye gerek yok, otuz senedir Türkiye'nin içinde yaklaşık 40 bin insanın hayatına mal olan bir çatışmayla iç içe yaşıyoruz. Bu çatışmayı çözememiş, burada kan deryasına son verememiş olanların, başkasının kanının hesabını sormak için bu kadar aceleci olmalarına gerek yok.

Kaldı ki Azerbaycan’da yaşayanların haklarını ve çıkarlarını savunmak için ilk ve son söz daima Azerbaycan’da yaşayanların olmalıdır. Azerbaycan Hükûmetinin bir düşüncesi vardır ama Azerbaycan’da yaşayan başka insanlar da var. O insanlar Türkiye'yle komşuluk ilişkileri içerisindeler, dostuz, onlarla görüşüyoruz ve onların dilini diğer komşularımızdan farklı olarak anlıyoruz. Hadi diyelim Suriye’nin dilini anlamıyoruz, Kıbrıs’ın dilini anlamıyoruz, Yunanistan’ın dilini anlamıyoruz, İran’ın dilini anlamıyoruz ama Azerilerin konuşmalarını anlıyoruz.

Bakın, arkadaşlar, Türkiye Sosyalist Azerbaycanlılar Platformu bütün bu olanlara ne diyor: “Biz, hiçbir katliamın diğerinin bahanesi olamayacağına, hiçbir acının diğerinden üstün olmadığına inanarak, Hocalı katliamının 1915’teki Ermeni olaylarıyla kıyaslanmasına, Ermeni trajedisini inkâr etmek için malzeme olarak kullanılmasına itiraz ediyoruz.”

İşte, böyle Azerbaycanlılar da var. Biz onlarla birbirimizin dilini anlıyoruz. Azerbaycanlıların acılarını anlıyoruz ve bu sorunların içinden nasıl çıkılacağına dair bir ortak ufkumuz var.

İnsanlığın dinler, milliyetler, ırklarla bölünmediği bir başka ve yeni dünya kurulmadıkça, her gün bu eşitsizlikçi, sömürücü dünyanın içinden kaynaklanan kin ve nefret tohumları her yere saçılabilir, hepimizi esir alabilir. O yüzden, bununla başa çıkmak için iki önemli panzehirden söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi, nefret söylemine bütün  gücümüzle karşı olmak, nefret söylemini dilimizden arındırmak, komşularımızı, kendimizi, halkımızı ve hayatımızı bundan başka bir dille düşünmek; ikincisi, eşitlik, özgürlük ve kardeşlikle dolu bir yeni dünyanın, sosyalizmin mümkün olduğuna inanmak ve onu savunmak.

Yaşasın halkların kardeşliği! (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kürkcü.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Atila Kaya, İstanbul Milletvekili.

Sayın Kaya, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA ATİLA KAYA (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda, bu oturumu takip etmekte olan Azerbaycan Parlamentosunun değerli milletvekillerine de hoş geldiniz diyor, kendilerini saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlar, biraz önce siyasi partilerimiz adına konuşan milletvekili arkadaşlarımızın ve gündem dışı konuşan partimizden Değerli Milletvekili Arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, Hocalı 21’inci yüzyılın en önemli, en büyük katliamlarından birisidir.

Aslında, Hocalı katliamını gerçek anlamıyla kavrayabilmek için biraz hadisenin gerisine doğru gitmek gerekir diye düşünüyorum çünkü değerli milletvekili arkadaşlarım, zaman zaman bir nefret söyleminden, hatta ırkçılığa varan birtakım yaklaşımlardan bahsedildi.

Bakınız, Sovyetler Birliği’nin dağılma arifesinde, 1988 yılında Ermenistan Parlamentosu bir toplantı yapmak suretiyle o tarihler itibarıyla Ermenistan’da yaşamakta olan yaklaşık 250 bin Azerbaycan Türk’ünün bir hafta içerisinde Ermenistan’ı terk etmesi yönünde bir karar almıştır ve bu yaklaşık 250 bin insan, asırlardan beridir yaşadıkları ata, baba ocakları olan bu topraklardan, bu yurtlardan Azerbaycan’a göç mecburiyetinde, zorunda bırakılmıştır. Esasen, bugün Kafkasya’da yaşanan istikrarsızlığın en temel, en önemli unsurlarından birisi, maalesef Ermenistan devletinin, Ermenistan Hükûmetinin yayılmacı ve komşularına karşı düşmanlık besleyen siyasetinin çok önemli bir payı vardır.

Ermenistan, sadece Azerbaycan’dan toprak taleplerinde bulunmuyor. Ermenistan, aynı şekilde Gürcistan’dan, hatta kendi anayasasında ve bağımsızlık bildirgesinde olduğu gibi bizim Doğu Anadolu Bölgemizden de “Batı Ermenistan” şeklinde bahsetmek suretiyle, buralarda da birtakım hak iddialarında bulunan, maalesef komşularının hakkına, hukukuna saygı göstermeyen, işgalci ve yayılmacı bir politikayı güden bir devlettir ve bu zihniyete sahip yöneticiler tarafından idare edilmektedir.

Şimdi, değerli milletvekilleri, biraz önce, Sayın Bakanı dinledim, Sayın Bakan, Ermenistan’ın bu işgalci ve komşularına karşı düşmanlık besleyen siyasetine dokundu, onları dile getirdi. Ancak buradan bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum: Peki, komşularına karşı bu kadar düşmanca ve yayılmacı emeller besleyen bir ülkeyle ki, bizim ülkemizle de ilgili birtakım hak iddialarını Anayasası’nda barındıran bir ülkeyle hangi gerekçeyle ve hangi saiklerle, hangi ad altında protokolleri Zürih’te imzaladınız.

Bakınız, bu protokoller, geçtiğimiz Parlamento döneminde kadük hâle gelmişti ama şimdi, bu protokoller, 22/09/2011 tarihinde tekrar Parlamento Dışişleri Komisyonunun gündemine yeniden sevk edilmiştir. Dolayısıyla, burada bir samimiyetten… Gerçekten de işgalci bir ülkeyi cesaretlendirmek anlamına gelen bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekir ve bu protokoller bir an önce bu Dışişleri Komisyonunun gündeminden geri çekilmelidir. Bu, aynı zamanda Hükûmet açısından da bir samimiyet testi anlamına gelmektedir ki, biraz önce, konuşmalarda ifade edildi.

Değerli milletvekilleri, bakın, bu Hocalı katliamında o tarihler itibarıyla Karabağ, Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin yönetiminde bulunan gerek Koçaryan gerekse şimdiki Ermenistan Başkanı Sarkisyan’ın çeşitli ifadeleri var. Bizatihi Sarkisyan’ın ifadesi şudur, diyor ki: “Hocalı’ya kadar Azerbaycanlılar bizim sivil halka dokunmayacağımızı ya da şaka yaptığımızı zannediyorlardı, biz Hocalı’da şaka yapmadığımızı Azerbaycanlılara ve bütün dünyaya göstermiş olduk.” Yani yaptıkları, kadın, çoluk çocuk demeden yüzlerce, binlerce insanı katlettikleri yetmiyormuş gibi bir de bunu bir iftihar vesilesi gibi ortaya koyan, gündeme getiren bir yaklaşımın sahibidir bugünkü Ermenistan idarecileri. Maalesef, geçmişte biz bunlarla birtakım protokoller imzalamak suretiyle ve yine maalesef Sayın Cumhurbaşkanı bir “maç diplomasisi” adı altında karşılıklı ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Bu vesileyle, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu Hocalı ve Azerbaycan’la ilişkilerimiz üzerindeki bazı önerilerimizi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Birincisi: Ermenistan silahlı unsurları, Karabağ etrafındaki yedi rayondan ön şartsız olarak geri çekilmeli ve burada Azerbaycan egemenliği yeniden tesis edilmelidir.

İki: Yukarı Karabağ'ın işgal ve esaret altına alınmasından sonra mülteci ve göçmen durumuna düşen soydaşlarımızın evlerine dönmesi, topraklarına kavuşması ve zararlarının ödenmesi mutlaka temin edilmelidir. Karabağ meselesinin çözümü amacıyla kurulan Minsk üçlüsünün yıllardır süreci oyalamaktan, sündürmekten ve küresel güç merkezlerinin karşılıklı stratejik avantajları ve hedefleri uğruna Karabağ'ı alet etmekten başka bir işe yaramadığı üzeri bastırılamayacak bir gerçektir. Bu itibarla, yeni bir Keşmir vakasına neden olmamak için, en başta ülkemiz olmak üzere, bölgesel  aktörler ve taraflar inisiyatif almalı ve sürece müdahil olmalıdır. Diyebilirim ki, Yukarı Karabağ huzura ermeden, Hocalı’nın gözyaşları silinmeden hiçbirimize huzur ve rahat yüzü yoktur. Kim ne yaparsa yapsın, hangi oyun ve senaryoya başvurursa vursun Allah’ın izniyle Hocalı da, Dağlık Karabağ da Azerbaycan’ın bir parçası olarak kalacaktır, bir parçasıdır ve öyle de kalmaya devam edecektir.

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, Türk milletinin adını soykırımla yan yana getirme arayışında olanlar ve 1915 olaylarıyla ilgili hesap sormaya cüretkâr bir şekilde yeltenen mihraklar tarihî gerçekleri saptırmayı bıraksınlar da önce Hocalı’nın pişmanlığını göstersinler ve Hocalı’da yaşanan vahşiliği itiraf etsinler. Taşnak terörünün içimize sızan parçaları, aziz milletimizi soykırımcı görme ve gösterme konusunda özel talimatlı çevreler, özellikle mesajım sizleredir: Şayet hâlâ insanlıktan tümüyle azade değilseniz, vicdanlarınız bütünüyle nasır tutmamışsa Hocalı’nın hakkını teslim edersiniz, 21’inci yüzyılın en hunhar saldırısını siz de şiddetle kınarsınız. Bize göre, Hocalı’nın hakkını vermek, acısını derinlerde duymak için önce ahlak ve millî vicdan gerekmektedir; yine, kutlu tarihimizle iftihar etmek, ceddimizle övünmek lazımdır. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun “Ben Türk’üm.” diyen birinin kaygısını, tasasını ve bahtiyarlığını kalplerde hem hissetmek hem de taşımak icap etmektedir.

Türk milletinin her ferdi, bu büyük tarihî kudrete mensup olmaktan kıvanç duyan her kişisi bizim için makbul ve yeri doldurulamaz muazzam bir değerdir. Biz, bu yolla coğrafyalarla sınırlı olmayan, dar alanlara sıkışmamış bir millet ruhuna ve şuuruna şükürler olsun ki sahip olduk ve bununla bütünleştik. Nitekim, Hocalı’nın acısına Ankara’da ağlayamıyorsak, Bosna’nın zulmüne Edirne’de direnmiyorsak, Doğu Türkistan’ın çilesini Yozgat’ta mesele yapmıyorsak, Ötüken’in esintisini İstanbul’un yedi tepesinde karşılamıyorsak ve Mekke’nin çağrısını bağrımıza basamıyorsak, lütfen söyleyiniz, biz nasıl ayakta kalırız ve nasıl millet olarak devamlılığımızı sağlarız?

Değerli milletvekilleri, bu vesileyle, bir kere daha, Hocalı’da yaşanan katliamı, vahşeti kınıyor, bu katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, Azerbaycan halkına bir kere daha başsağlığı ve sabır dileklerimle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kaya.

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Seyit Sertçelik.

Buyurun Sayın Sertçelik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakika.

AK PARTİ GRUBU ADINA SEYİT SERTÇELİK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hocalı katliamı ile ilgili AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Yirmi yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ’da o dönem Ermenistan’da konuşlu etnik Ermeni güçleri Hocalı kasabasında 63 çocuk, 106 kadın, 70 yaşlı olmak üzere 613 masum Azerbaycan Türk’ünü, sivili canavarca katletmişlerdir. Bu sayılar bilinen ve kayıtlara geçmiş sayılardır, oysa katliamın boyutu aslında çok daha büyüktür. Ermeniler tarafından rehin alınarak kaçırılan 1.275 Azerbaycan ve Ahıska Türk’ünün bir kısmının akıbeti hâlâ belli değildir. Yapılan saldırılar nedeniyle yaklaşık 500 kişi sakat kalmıştır. Öte yandan, o gün katliama tanık olanlar ya da yakınlarını kaybedenler, bugün hâlâ akla ve insanlığa sığmayan bu katliamın ruhsal travmalarını yaşamakta ve her gün katliamın acısını hissetmektedirler.

Ayrıca Karabağ’dan ölümden kaçan 100 binlerce Azerbaycan Türk’ü bugün Azerbaycan’da kaçkın olarak yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar; keza Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si hâlen Ermeni işgali altındadır. Katliamdan birkaç gün sonra bölgeye girebilen gazetecilerin ve olayı araştıranların ifade ettikleri gibi, katliamın yapıldığı yerlerde gördükleri manzara dehşet vericidir, parçalanmış bedenler karla kaplı araziye yayılmıştır. The Times muhabiri Anatol Lieven’ın ifadesiyle bazı bedenler çok ağır işkencelere, hasarlara maruz bırakılmış, küçük bir kızın bedeninden geriye sadece yüzü kalmıştır. Yapılan incelemelerde birçok cansız beden üzerindeki mermi giriş delikleri etrafında barut kalıntıları tespit edilmiştir. Bu çaresiz insanların yaşamlarına kasten ve vücutlarına silah dayanarak son verilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Ermeniler, Hocalı’yı daha önce 1905-1907 döneminde de yakmışlardır. Dağlık Karabağ’ın merkezî şehrinin kontrol altında tutulmasını kolaylaştıran Hocalı, stratejik özelliği nedeniyle defalarca Ermenilerin saldırılarına maruz kalmış, 1992 yılında ise kasabayı terk etmeyenler ve katledilenler ile birlikte tarihe karışmıştır.

Bilindiği üzere, Dağlık Karabağ sorununun kökenleri neredeyse iki yüz yıl öncesine gitmektedir. 1826-1828 Rusya ile İran arasında devam eden savaşın Rus ordusu tarafından kazanılması için Ermeniler Rusların yanında savaşmışlar, onlara casusluk hizmeti sunmuşlar, velhasıl maddi manevi ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Sonuçta, Rusya’nın savaşı kazanmasıyla güney İran’da yaşayan 40 bin Ermeni, ilk kez o bölgeden günümüzdeki Dağlık Karabağ bölgesine göç etmişlerdir.

1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da Ermeniler, savaşı Rusya’nın kazanması için Rus ordusuna her türlü desteği vermişlerdir. Bu savaş sırasında Doğubeyazıt işgal edildiğinde, bölgede yaşayan Ermeniler, binin üzerinde sivil Müslüman’ı katletmişlerdir. Bu, tarihte, Osmanlı devletinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen ilk sivil Müslüman katliamı olmuştur. Böylece, bu tarihe kadar “milleti sadıka” olarak tanınan Ermenilerin bu vasıfları sona ermiştir. Savaştan sonra kendilerinden öç alınacağını düşünen 90 bin Ermeni, Rusya’nın elinde bulunan topraklara göç ederek Erivan ve Yukarı Karabağ bölgelerine yerleşmişlerdir.

Bu savaşlardan önce, günümüzdeki Ermenistan’ın başkenti Erivan vilayetinde Türklerin nüfusu yüzde 76 oranındadır. Savaştan sonra bölgeye yapılan Ermeni göçleriyle bölgenin nüfusu bilinçli olarak değiştirilmeye ve Türkiye’nin, Azerbaycan’dan başlayarak Orta Asya’ya kadar uzanan coğrafyada yaşayan kardeşleriyle olan doğal iletişim yollarının kesilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, bugünkü Karabağ sorununun temelleri 1828 yılında atılmıştı.

Sayın milletvekilleri, Karabağ’daki Ermeniler Hocalı katliamını yaparken kendilerinden olmayan bir milletin bireylerini yok etme iradesiyle hareket etmişler ve çocuk, kadın, yaşlı demeden katletmişlerdir. Hocalı katliamının bıraktığı acı anılar hâlâ çok tazedir.

Başta İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere, insan hakları kuruluşları ve uluslararası basın organları tarafından da Hocalı, “Katliam” olarak kabul edilmiştir. Bu nitelemeler, Ermenilerin kendi ifadelerinden de doğrulanmaktadır.

Yaklaşık yüz yıl önce Anadolu’da yaşanan olayları, siyasi, sosyal ve ekonomik çıkarları için planlı bir şekilde “Soykırım” olarak hem dünya kamuoyuna hem de ülkemize kabul ettirmek için her fırsatta elinden gelen tüm gayreti gösteren Ermenistan ve diasporası, büyük manevi ve bedenî acılar verilerek, insanlığa sığmayacak işkenceler yapılarak öldürülmüş 613 insan konu olduğunda dilsizdir.

1915 olaylarını çarpıtıp diline dolayan ve geçmişinde utanılacak hiçbir şeyinin olmadığı Türkiye’yi her zeminde suçlamayı devlet politikası olarak benimseyen Ermenistan ve diasporası, konu, Hocalı’da daha dün işledikleri insanlık suçu olduğunda “Görmedim, duymadım, bilmiyorum.” tavrını takınmaktadır.

Ermeniler bu olayı, uluslararası kamuoyuna ve insan hakları örgütlerine “Hocalı Muharebesi” tanımlamasıyla yani Karabağ Savaşı esnasında yaşanmış sıradan, doğal bir çatışma olarak yansıtmaya çalışmışlardır. Geleneksel tutumlarını bu olayda da sergilemekte, suçlarını yaygın propaganda faaliyetleriyle gizlemeye çalışmaktadırlar.

Ermenilerin bu savları çerçevesinden bakılsa bile, işlenmiş olan savaş suçları ortadadır. Zira Cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleriyle düzenlenen silahlı çatışma hukuku ve esaslarına göre, savaşan taraflar       -sözleşmelere taraf olsunlar ya da olmasınlar- savaşçı olmayanların yani sivillerin hayatlarının korunmasına azami dikkat göstermek yükümlülüğü altındadırlar.

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki dünya kamuoyu Hocalı katliamına duyarsız kalmıştır. Olaydan sonra birkaç insan hakları örgütünün tespitleri, bazı basın yayın organlarının verdikleri katliam haberleri dışında Hocalı katliamı uluslararası seviyede ciddi olarak ele alınmamıştır. İnsanın yaşamını ve onurunu en büyük değer sayan dünya kamuoyu modern çağda yaşanan bu katliamdan bihaberdir. Oysa olayın failleri bile yaptıkları katliamı itiraf etmişler, hatta bu yaptıklarını bir övünç kaynağı olarak değerlendirmişlerdir. Örneğin, İngiliz gazetecisi Thomas de Waal o dönemde Ermeni birliklerine komuta eden Serj Sarkisyan ile yaptığı bir görüşmede Hocalı katliamını sormuştur. Bu İngiliz gazetecinin “Black Garden” adlı kitabında yer verilen görüşmede Sarkisyan’ın cevabı ibret vericidir. Bakın, şöyle diyor Sarkisyan: “Biz bu konuda yüksek sesle konuşmak istemiyoruz. Hocalı’ya kadar Azerbaycan bizim sivillere saldıramayacağımızı düşünüyordu. Fakat Hocalı’da biz bu klişeyi kırdık ve olay işte bu. Ayrıca, Hocalı’ya saldıran birliklerimizin Bakû ve Sumgayıt’tan kaçan Ermenilerden oluştuğu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor.” Sanırım bu ifadeler Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliama dair en iyi kanıttır.

Bugün Azerbaycan ve Pakistan dışında sadece Meksika Parlamentosu katliamı kınamış, ayrıca katliam konusu görüşülmek üzere Macaristan Parlamentosuna taşınmıştır. Ancak Human Rights Watch, Memorial İnsan Hakları Örgütü gibi bir-iki insan hakları örgütü hariç genel olarak Hocalı katliamına Batılı ülkeler duyarsız kalmış ve ciddi bir tepki göstermemişlerdir.

2001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde Azerbaycan tarafından hazırlanan “Ermenistan tüm Hocalılıları öldürdü ve tüm şehri harap etti.” ifadesinin yer aldığı 324 sayılı yazılı bildirgeyi Türkiye, İngiltere, Arnavutluk, Lüksemburg, Makedonya, Bulgaristan, Norveç ve Polonya temsilcilerinden oluşan otuz üye imzalamıştır.

Sayın milletvekilleri, Ermenilerin bu tavırlarının bir de trajikomik bir tarafı vardır. Ermeniler yaptıkları katliamı çarpıtmakla kalmamışlar, Hocalı’da vahşice öldürdükleri insanların görüntülerini, fotoğraflarını, sözde Ermeni soykırımının belgeleri olarak kullanmaktan geri kalmamışlardır. Ne yazık ki dünyanın gelişmiş iletişim ortamında bu bilgi çarpıtmalarının olumsuz etkileri ülkemizde vatandaşlarımızın üzerinde de görülmektedir. Ne yazık ki ülkemizdeki bazı art niyetli çevreler de bu ve benzeri kampanyalara alet olmaktadırlar. Oysa Karabağ Ermenilerinin Hocalı’da yaptıkları katliam 20’nci yüzyılın utancı ve modern çağda insanlığa verilmiş çok acı bir derstir. Dünya kamuoyu bu olaydan payına düşen dersi çıkarmalıdır.

“Hocalı için adalet, Hocalı’yı unutma, unutturma.” diyerek yirmi yıl önce yaşanan Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertçelik.

Sayın milletvekilleri, şimdi, grubu bulunmayan milletvekilleri adına İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Levent Tüzel.

Süreniz beş dakika.

ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;  hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Elbette bütün katliamlar, bütün insanlık suçları gibi, Hocalı katliamını hep birlikte lanetliyoruz yirmi yıl geçtikten sonra. Ancak lanetlemek yetmiyor tabii, bu türden insanlık suçlarının nedenlerini, arkasındaki güçleri de sorgulamak gerekiyor. Bütün katliamlar gibi, emperyalist planlar, yayılmacı politikalar ve iş birlikçi yönetimlerin devletler arası sorunları, problemleri bir çözme ve yığınları etkileme biçimi olarak katliamlar tertipleniyor.

Şimdi, dün, İstanbul Taksim’de bir protesto gösterisi yapıldı ve bu büyük bir tartışmaya yol açtı, özellikle İçişleri Bakanının konuşması. Öyle görünüyor ki, bu protesto gösterisi Hocalı katliamını protesto etmek, buradaki duyguları açığa çıkartmaktan çok, ülkemizin çözülmemiş tarihsel problemlerinden olan Ermeni sorununda bir kez daha, Hükûmetin, özellikle yaklaşan 24 Nisana doğru bir kez daha toplumu, kendi politikaları doğrultusunda etkilemek için yaptığı bir devlet organizasyonu olduğu anlaşılıyor ve burada çok açıkça…

Biraz önce Sayın Bakan âdeta burada öz eleştiri verir gibi konuştu ama bir nefret suçu, bizim ülkemizde, bu topraklarda yaşayan Ermeni kardeşlerimize dönük düşmanlaştırıcı ve onlara karşı itici söylemler bizzat Bakanın ağzından ifade edildi. Şimdi, biz, bu duygularla nasıl ortaklaşacağız? Yani bugün konuşan Başbakan “Biz 75 milyonu temsil ediyoruz” diyor. Bu 75 milyonun içerisinde de Ermeni yurttaşlar ve kardeşlerimiz de var.

Öyle görünüyor ki Türkiye devleti yönetenleri, AKP Hükûmeti bölgede emperyalist politikalara bağlandıkça tarihle yüzleşmek, tarihi aydınlatmak yerine daha çok savaşçı ve fetihçi politikalara doğru yöneliyor. Bundan ülkemiz halklarına bir fayda çıkmayacaktır. Bakıldığında açıkça suç işleyen bir ortama bu ülkede bakanlık yapan bir kişi âdeta ortak oluyor. Bunlarla bu ülkede yaşayanlar, devlete, hükûmete, adalete ve geleceğe nasıl güvenecektir?

Biz Halkların Demokratik Kongresi olarak, Türkiye’de bütün halkların, inançların, dillerin, düşüncelerin özgürce bir arada yaşayacağı bir özgür halklar cumhuriyeti için mücadele ediyoruz ve Ermeni sorununda da 1915 olsun, Hocalı katliamı olsun, başkaca insanlık suçları olsun bütün bunlarla gerçek anlamıyla hesaplaşmak ve emperyalist planlara, oyunlara gelmemek, bu türden trajedilerle soğukkanlı, demokratik, insani bir şekilde yaklaşarak hesaplaşmak gerekecektir. Aksi, aksi olan her yıl dönümünde, her bu katliamları hatırladığımızda bir kez daha dünkü manzarada olduğu gibi yeni Ermeni kardeşlerimizin katledilmesine yol açacak, Ogün Samast gibi kindar bir nesil yetişmesine, ırkçı, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.” söylemleriyle milliyetçi ama halklar arasında bir arada yaşamayı dinamitleyen düşüncede gençler yetişecektir. Bu, hiç birimizin arzu etmeyeceği bir söylemdir. Bizler tarihimizi aydınlattığımızda, ezilen halklar gerçek düşmanlarını gördüğünde emperyalist planları, bu planlar doğrultusundaki iş birlikçi yöneticileri ortadan kaldırdığında, kendi kaderimize sahip çıktığımızda, o zaman işte bu türden insanlık suçlarıyla gerçek anlamıyla hesaplaşmış olacağız.

Ben de sözlerimi bitirirken… Bütün dünya halkları kardeştir. Türkiye’de yaşayan bütün halklar, başta Türkler olmak üzere, dünyadaki insanlık toplumunda yaşayan bütün halklarla kardeştir.

Ben de yaşasın halkların kardeşliği diyerek sözlerimi tamamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Tüzel.

Sayın milletvekilleri, sisteme giren arkadaşlarımız var, sırasıyla söz vereceğim. Birer dakika lütfen.

Sayın Halaçoğlu, buyurun.

 

VII.- AÇIKLAMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu ve soykırımcı olarak yargılanması gerektiğine ilişkin açıklaması

 

 

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Tabii ki burada önemli olan şey var, eğer barış sağlanmak isteniyorsa “Hepimiz Ermeniyiz.” diyenlerin “Hepimiz Hocalıyız” da demeleri gerekir. Sarkisyan, bugün Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Hocalı katliamında bizzat rol oynamış kişi. Kendi ifadeleriyle de yabancı gazetelerce de belirlenmiştir. Dolayısıyla, eğer hukukun ve adaletin sağlanması isteniyorsa, eğer dostluklar kurulması isteniyorsa ve kardeşlik kurulmak isteniyorsa, barış kurulmak isteniyorsa o zaman Sarkisyan’ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu ve soykırımcı olarak yargılanması gerekir. Eğer bunu dünya yapamazsa o zaman bu barış ortamını sağlamamız da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, Sarkisyan, bugün Cumhurbaşkanı olsa bile savaş suçlusudur ve soykırımcıdır. Bütün yabancı gazeteler, özellikle de İngiliz gazeteleri bunu belirtmektedir. Dolayısıyla, özellikle Thomas Wall tarafından yazılan “Karabağ: Savaşta ve Barışta Ermenistan ve Azerbaycan” kitabında bizzat bunların ifadeleri, Sarkisyan’ın ifadeleri yer almaktadır ve savaş suçlusu olduğunu kendisi de bilmektedir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Halaçoğlu.

Sayın Halaman…

 

2.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana Kozan’da Seyhan Irmağı Gökdere mevkisinde yapılmakta olan HES projelerinden birindeki sızıntı ve kapak patlamasına ilişkin açıklaması

 

 

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, 17/2/2012, günlerden cuma, Adana Kozan’da Seyhan Irmağı Gökdere mevkisinde yapılmakta olan HES’lerle ilgili projeden bir tanesinde sızıntı ve kapak patlaması sonucu 12 arkadaşımız, hemşehrimiz Allah’ın rahmetine kavuştu. Bunlardan 2’si bulundu, cenazesi kılındı, diğerleri kayıp.

Ben, burada Meclisin dikkatini çekmek için, burada ölenlere Allah rahmet eylesin derken, Meclisten, Hükûmetten, bulunmayan cesetlerin bulunmasını, bu HES projelerinin derinden ve cidden takip edilmesini rica ediyor, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Halaman.

Sayın Metiner… Yok.

Sayın Kaplan…

 

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklaması

 

 

HASİP KAPLAN (Şırnak) –Teşekkür ederim Sayın Başkan.

28 Şubat postmodern darbesi ve diğer darbelerin hepsi zulmün, zorbalığın ve hukuksuzluğun ta kendisidir. O dönemlerde onları destekleyenler, “İyi niyetlidir.” diyenler, koruyan ve kollayanları ve bugün de o hukuka sığınarak o hukuktan rant sağlayanları kınayıp, demokrasinin, halkın özgür iradesinin hâkim olacağı günleri, ülkemizde bu Meclisin üzerinde başka zorbalığın olmayacağı günleri umutla bekliyoruz. Bunun için de bu yeni anayasanın bir an önce yapılıp bu darbe hukukundan tamamen kurtulmamız gerektiğini, 8 milletvekilimizin, binlerce seçilmişin tutuklu olduğu bugünümüzde bu darbe hukukunun hâlâ uygulanmakta olduğunu ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Kaplan.

Sayın Korkmaz…

 

4.- Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz’ın, kamu ihalelerinin Fransız firmalarına verilmesine ilişkin açıklaması

 

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Teşekkürler Sayın Başkan.

İçişleri Bakanı Sayın Şahin Taksim’de yapılan, Hocalı katliamını protesto mitinginde eline mikrofonu aldı ve aslında hem oradaki kalabalığın hem de milletin duygularına tercüman olarak Ermenilerin 92’de Karabağ’da çoluk çocuk, genç yaşlı demeden yaptığı katliamı telin etti. Alkışlıyoruz, hele hele AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın bir gazeteye verdiği “1915’ten dolayı Ermenilerden özür diliyoruz.” diye bir beyanatının üzerine son derece anlamlı buluyoruz.

Ancak şu hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum: Darphane Genel Müdürlüğü Fransa Parlamentosunun ırkçı yasayı kabul etmesinden iki gün sonra Fransa Ulusal Meclisi ve Cumhurbaşkanlığının ana hissedarı olduğu Fransız Gemalto firmasına elektronik pasaport ihalesi vermiştir. Tüm dünyada çiplerinin güvensiz bulunduğu bu firma şimdi de Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün e-kimlik ihalesine talip, yine yaklaşık 1 katrilyon lira bedelli. TÜBİTAK devre dışına çıkarılmak isteniyor. AKP’nin, yükselen kamuoyu tepkisini susturmak amacıyla bir taraftan Fransa’ya sesini yükseltirken diğer taraftan da milyonlarca dolarlık kamu ihalelerini Fransız firmalarına vermesini de doğrusu ikiyüzlülük olarak değerlendiriyoruz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Korkmaz.

Sayın Kuşoğlu… Yok.

Sayın Tanal…

 

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 700 emniyet mensubunun tayinlerinin neden durdurulduğuna ilişkin açıklaması

 

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

Hakan Fidan ve arkadaşları İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeye çağrıldıktan sonra 700 emniyet mensubunun tayinlerinin çıktığı kamuoyuna yansımıştır. Tayini çıkan emniyet mensuplarının, emniyetçilerin her şeyi anlatabileceklerinden Hükûmet korktuğu için mi tayinlerini durdurmuştur? Neden bu tayinler durduruldu? Sebebi nedir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Köse…

 

6.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, İskilipli Atıf Hoca’nın isminin İskilip Devlet Hastanesine verilmesine ilişkin açıklaması

 

TUFAN KÖSE (Çorum) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İskilipli Atıf Hoca’nın ismi İskilip Devlet Hastanesine verildi. Kimdir bu İskilipli Atıf Hoca? İskilipli Atıf Hoca, İngilizler ve Yunanlıların padişahın yanında ve emrinde bulunduğunu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ise asi ve din düşmanı olduğunu söyleyen ve bu anlamda yazdırdığı bildirileri Yunan uçaklarıyla Anadolu’da dağıttıran Teali İslam Cemiyetinin kurucularındandır. Yani artık, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına düşmanlık etmek için vatan hainlerine iadeiitibar yapmak bir maharet sayılmaktadır. Ben bundan sonra tavsiye ediyorum AKP İktidarına: Menemen’de…

SONER AKSOY (Kütahya) – Palavra, palavra…

TUFAN KÖSE (Devamla) - …Menemen’de Kubilay’ı şehit eden Derviş Mehmet’in ismi de ya bir okula ya da bir askerî kışlaya verilsin.

Teşekkür ediyorum.

ALTAN TAN (Diyarbakır) – İskilipli Ahmet Hoca bir kahramandır.

BAŞKAN – Sayın Ünüvar…

 

7.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın, Hocalı katliamına ilişkin açıklaması

 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Hocalı katliamı sadece Azerbaycan’ın problemi değildir, aynı zamanda, Türkiye'nin, Türk dünyasının, İslam dünyasının hatta insanlığın problemidir çünkü işlenen suç insanlığa karşı işlenmiştir. Bu sebeple, Hocalı katliamı ülkemizde bu yıl hiç anılmadığı kadar anılmaktadır. Çünkü, bugün, yeryüzünde yaşayan hiçbir ehlî insafın yeni bir Hocalı vahşetine tahammülü yoktur. Bu yıl pek çok üniversitemizde panel, sempozyum, anma toplantıları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ve Meclisimizde olmak üzere pek çok yerde sergi açıldı. Dışişleri Komisyonumuz ve Azerbaycan Dostluk Grubumuz vahşeti telin eden bildiriler yayınladı. Çünkü amacımız, bugün Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, Hocalı katliamını unutmamak ve unutturmamaktır.

Bu arada, bugün Fransa Anayasa Mahkemesinin soykırımı inkârı suç sayan yasa tasarısının iptalini aklıselimin galip gelmesi olarak değerlendiriyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ünüvar.

Sayın Öğüt…

 

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Çıldır Aktaş Kapısı’nın açılmasının önemine ilişkin açıklaması

 

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Ben de Hocalı katliamını  kınıyorum. Ancak, Hocalı katliamında şehit olan insanların ruhunun şad olması Azerbaycan’la Türkiye arasındaki kara yolunun  açılmasına bağlıdır. Çıldır Aktaş Kapısı’ndan Zagatala’ya giden bir buçuk saatlik yol var. Bu yolu Sayın İlham Aliyev’in talimatı ve desteğiyle Gürcistan yaptı ama Türk tarafının kapısı hâlen kapalı. Bu kapının açılmasını ve Azerbaycan’la olan ilişkilerimizin geliştirilmesini ve bir buçuk saatlik yolun açılmasını sayın bakanlarımdan istirham ediyorum. Bunu mutlak surette Bakanlar Kurulunda değerlendirsinler. Bu Çıldır Aktaş Kapısı açılırsa Azerbaycan’la Türkiye arasında bir buçuk saatlik yol olacak ve Türkiye ile Azerbaycan’ın dostluk ilişkileri daha da gelişecektir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler.

Sayın Doğru…

 

9.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hocalı katliamına ve 26 Şubat tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soykırım günü olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

 

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Hocalı katliamını yapanları şiddetle kınıyorum. Hocalı katliamı insanlığa yapılan çok büyük bir saldırıdır. Hocalı katliamına başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki bütün sivil toplum kuruluşları tarafından sahip çıkılmalı, katliamı yapanlardan da hesap sorulmalıdır.

Hocalı katliamı bir insanlık dramıdır, insanlık suçudur. Bu suçu işleyenler kim olursa olsun, devlet başkanı da olsa, mutlaka dünyada hesap vermelidir. Ermeniler işgal etmiş oldukları topraklardan derhâl çekilmelidir.

Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerindeki insan şu anda perişan bir hâlde “Kendi topraklarıma ne zaman döneceğim?” diye beklenti içerisindedir. O insanlara mutlaka modern dünya, insanlığın değerlerini bilen dünya olarak sahip çıkmalı, bunların seslerini duymalıdır.

Ayrıca, 26 Şubat tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soykırım günü, katliam günü olarak kabul edildiği bildirilmeli ve dünyaya da ilan edilmelidir diyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Doğru.

Sayın Şandır…

 

10.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 28 Şubat 1997 müdahalesine ilişkin açıklaması

 

 

MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 28 Şubat 1997 müdahalesinin 15’inci yılı. Bize göre 28 Şubat müdahalesi, siyasetin dışarıdan tanzimini ve demokrasinin alanının daraltılmasını amaçlayan, milletin iradesine karşı yapılmış bir saygısızlıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletin iradesine, milletin iradesiyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bu Meclisten çıkmış siyasi iktidara hukuk dışı yollardan bir müdahaleye sebebi ne olursa olsun, sahibi de kim olursa olsun karşıyız ve bu müdahaleyi yapanları kınıyoruz. Ancak, bir garabet olarak, bir çelişki olarak da söylemek lazım, 28 Şubatın muhatapları iktidar olduktan sonra 28 Şubatın yaptıklarını unuttular. O günün sorunları bugün de devam ediyor, maalesef devam ediyor.

Milletimizin takdirine sunarım.

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Şandır.

Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 27, 42, 112, 116, 151, 164, 185, 194, 210, 236, 246, 248, 249, 254, 255, 269, 275, 289, 301, 333, 340, 355, 365, 368, 384, 390, 396, 397, 398, 526, 617 ve 813’üncü sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki maden arama ve işletme çalışmaları ile ilgili gerçeklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Çanakkale ili ile Balıkesir illeri arasında her iki ile hayat veren, 5 bin yıldır insanlığa, medeniyete ve canlı yaşamına kucak açmış, mitoloji ile gerçek hayat arasında efsaneleşmiş Kazdağları, son yıllardaki maden ve altın arayanların hedefi olmuştur.

Kamuoyunda, basında, Çanakkale ve Balıkesir halkında büyük yankı bulan Kazdağları üzerinde oluşturulan şüphe ve endişelerin ortaya çıkarılması, kamunun aydınlatılması, Kazdağları’ndaki maden arama ve işletme çalışmaları ile ilgili gerçeklerin halka sunulması amacıyla Anayasa’nın 98'inci ve İç Tüzüğün 104-105. maddeleri gereği, ekte gerekçesi sunulan sebeplerden dolayı Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

Kazdağları Biga Yarımadası’nın güneydoğusunda, esas ekseni Ayvalık/Balya yönünde, Çanakkale ile Balıkesir il sınırları içinde kalan, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında, aynı zamanda iki bölgeye hitap eden Türkiye'nin en önemli dağıdır.

Kazdağlarının Çanakkale bölgesinde Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir bölgesinde ise Edremit, Havran, İvrindi ve Balya ilçeleri ile onlarca belde ve yüzlerce köyü bağrında yaşatan Kazdağları büyük bir insan kitlesinin asırlardır yuvası ve yaşam alanı olmuştur.

Kazdağları yamaçları ve eteklerinde 8 adet ilçe, 20 adet belde ve yaklaşık 330 adet köyde yaşam bütün canlılığıyla devam etmektedir.

Dünyanın en zengin oksijen üreten 2'nci dağı ve Anadolu'nun en zengin su yatakları ile insanlığın en temel yaşamsal ihtiyaçlarını sunmuş olan Kazdağları, yüreğinde gizlediği değerli maden ve altınların keşfiyle birlikte, bağrında yaşattığı insanlığın acımasızca hedefi olmuştur.

Kazdağları yaklaşık 800 adet bitki türü ve 47 adet endemik bitki çeşidiyle dünyanın en zengin florasını oluşturmaktadır.

40 adet hayvan türü ile de kendi faunasını yaratmış, canlı familyası ile dikkatleri çekmektedir.

Jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, zengin bitki türleri ile Boğaz ve Edremit Körfez rüzgârlarıyla dünyanın İsviçre'deki Alp Dağları’ndan sonra ikinci zengin oksijen üreten dağı olarak dünya literatüründeki yerini almıştır.

Agonya, Kocabaş, Kara Menderes, Aksin, Tuzla, Mıhlı, Edremit ve Menderes çayları ile geniş alanlara bereket ve bolluk taşınırken doğal şelaleleri ise; Ayazma (Bayramiç), Handeresi (Yenice-Kaklım), Pınarbaşı (Edremit-Güre) ve Hasanboğuldu (Edremit-Zeytinli) şelaleleri turizm ve ekoturizm için diğer bölgelerle birlikte her zaman hazır olduklarını derin vadiler arasında haykırmaya devam etmektedirler.

Kazdağları bünyesinde 256.000 hektar alan içinde Edremit Körfezi’ne bakan 21.300 hektar alan 1993 yılında Milli Park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış olup, jeolojik, jeomorfolojik, arkeolojik, mitolojik, faunustik, floristik ve kültürel açıdan en zengin bölümünü oluşturan Çanakkale ili Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerindeki kalan en zengin ve en gözde bölümler görülmemiş, görülmemeye devam etmekte ve bu alanların da Milli Park kapsamına alınması ifade edilmemektedir. Bu bölgelerde devletimizin şefkatine ve korunmasına acilen ihtiyacı olan bölgeler olarak, milli park olmayı beklemektedirler.

Bu bilgiler ışığında korunmaya muhtaç Dünya Mirası olan, turizm için yaratılmış ulu bir dağ elan Kazdağları’nda arama ve işletme ruhsatı mahiyetinde yaklaşık 70 adet maden ruhsatı ile yol izinleri, şantiye izinleri, tesis izinleri ve sondaj izinleriyle Kazdağları insanlığın saldırısına uğramıştır.

Kazdağlarında oluşturulan maden çalışmalarının yerinde tespiti ve incelenmesi; Kazdağlarında korunması elzem olan yeni alanların belirlenmesi ve Milli Park ilan edilmesi gereken bölümlerin tespit edilmesi; Kazdağlarının stratejik planının oluşturulması; bölgede yıllardır altın arama ve işletme amaçlı faaliyet gösteren özellikle yabancı şirketlerin çalışmalarının kapsam ve boyutunun tespit edilmesi; Kazdağlarında madenler açısından oluşturulacak politikaya esas olmak üzere gerçeklerin tespit edilmesi, halkımızın endişe ve beklentilerinin belirlenmesi için; Meclis araştırması yapmak tarihî bir görev olduğu inancıyla, bu önerge Meclise sunulmuştur.

1) Mehmet Şandır                                                     (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                                                      (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                                                  (Muğla)

4) Ali Öz                                                                  (Mersin)

5) Alim Işık                                                              (Kütahya)

6) Enver Erdem                                                        (Elâzığ)

7) Emin Çınar                                                           (Kastamonu)

8) Seyfettin Yılmaz                                                   (Adana)

9) Zühal Topcu                                                         (Ankara)

10) Yusuf Halaçoğlu                                                 (Kayseri)

11) Sümer Oral                                                         (Manisa)

12) Mustafa Kalaycı                                                  (Konya)

13) D. Ali Torlak                                                       (İstanbul)

14) Kemalettin Yılmaz                                               (Afyonkarahisar)

15) Mehmet Günal                                                    (Antalya)

16) Oktay Öztürk                                                       (Erzurum)

17) Emin Haluk Ayhan                                              (Denizli)

18) Mesut Dedeoğlu                                                  (Kahramanmaraş)

19) Celal Adan                                                         (İstanbul)

20) Erkan Akçay                                                       (Manisa)

21) Atila Kaya                                                          (İstanbul)

 

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aksaray ilinin sorunlarının araştırılarak, yapılacak yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınacak önlemlerin tespiti amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

Aksaray, M.Ö. 8. bin yıla kadar uzanan tarihi, günümüze kadar hüküm süren çeşitli medeniyetlere ait kültürel varlıkları, tabii güzellikleri ve ticari bir merkez olması dolayısıyla hiçbir dönemde önemini yitirmemiştir. Kapadokya'nın kapısı konumundaki Aksaray, kültürel varlıkları yanında doğal zenginlikleri ile de ziyaretçilerine değişik ve ilginç tatil olanakları sunmaktadır. Orta Anadolu Bölgesi'nde, tarihî İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden birisi olan Aksaray, günümüzde de doğu-batı ve                   kuzey-güney yönleri arasında uzanan ana bağlantı yollarının kavşağında yer almaktadır. Güzelyurt’u, Ihlara Vadisi, Sultan Hanı, Eğri Minare'si, kış sporları turizm merkezi ilan edilen Hasan Dağı ve Ziga Kaplıcaları ile Anadolu'nun ortasında çekici bir merkez konumuna gelmiştir.

Aksaray İli, Yeşilova Kasabasında bulunan ve 1962 yılından bu yana arkeolojik kazıları yapılan Acemhöyük Ören yerinden çıkarılan Eski Tunç Çağı buluntuları bugün Niğde Müzesinde sergilenmektedir. Bugüne kadar yapılan kazılarda Acemhöyük'ün M.Ö. 3 bin yani Eski Tunç Çağı yerleşimlerinde konutların dikdörtgen ya da yamuk planlı kerpiç yapılardan oluştuğunu göstermiştir. Bu dönemde ölüler bir yandan yerleşim yeri dışındaki mezarlıklara toprak ve küp mezarlara gömülmüştür. Ölülerin yanına yüzük, bilezik, küpe, kolye gibi süs eşyaları ve bazı kaplar hediye olarak bırakılmıştır. Bunların yanında taş, kemik ve çeşitli metallerden yapılmış takılar, silahlar ve günlük işlerde kullanılan eşyalar ele geçirilmiştir.

 Bilim adamlarınca yapılan yüzey araştırmalarında İlimizde bulunan höyüklerden toplanan çok sayıda Eski Tunç Çağı malzemesi ile vatandaşlarca bulunarak Aksaray Müzesine getirilen, Eski Tunç Çağına ait buluntularda Aksaray’da bu dönemin yoğun ve kesintisiz olarak yaşandığını göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Söz konusu bu bölgenin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yapılması, bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Aksaray İlimiz, tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile ülkemizin önde gelen illerindendir. İlimizde halkımızın büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, geçimlerini tarım ve hayvancılıktan elde etmektedirler. Çiftçilerimiz çok büyük sıkıntı içinde yaşamaktadırlar.

Bölgemizde alışılagelen tarım çeşitliliği dışında üretim yapılmamaktadır. Alternatif ürün deseni konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli araştırmalar yapılarak bölge çiftçisinin önü açılmalıdır.

Çiftçilerimizin bilinçlendirilerek toprağa uygun ürün deseninin doğru olarak tespit edilmesi, buna yönelik proje ve planların oluşturularak uygulamaya bir an önce geçilmesi gerekmektedir.

Bölgemizde organik tarımın yaygınlaştırılması, organik tarımla üretim gerçekleştiren çiftçilerimizin desteklenmesi gerekmektedir.

Aksaray Hayvancılık ve besicilik konusunda da gelişmeye müsait bir yerdir. Süt sığırcılığı ve hayvan yemi üzerine ciddi bir araştırma yapılması.

Aksaray Üniversitesi İlimizin gelişiminde büyük katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz henüz iki yıllık bir üniversitedir. Üniversiteye ait bir hastane olmadığı için Üniversite görevlileri ve öğrenciler Devlet hastanesi ve değişik polikliniklerden faydalanmaktadırlar. Üniversitemize neden bir Tıp Fakültesi açılamıyor. Dolayısı ile Üniversite Hastanesi de Tıp Fakültesi olmadığından açılamıyor. Aksaray'ımız için büyük kayıptır. Durumun araştırılmasını.

Aksaray'da termal turizm denilince Ziga Kaplıcaları akla gelir. Aksaray'a 35 km. mesafede Ihlara yolu üzerindedir. Başta romatizma hastalıkları olmak üzere metabolizma bozuklukları, sindirim sistemi hastalıkları, deri hastalıkları, göz hastalıkları ve kadın hastalıkları ile nevralji, nefrit ve kırık çıkık vakalarına iyi gelmektedir. Bu kaplıcalarımızda daha modern, daha kapasiteli hizmetler verilebilir. Kaplıcaların araştırılmasını.

Aksaray-Ortaköy-Kırşehir Bölünmüş yol yapımı gündeme gelmiştir durumun araştırılmasını.

Aksaray'ın sulama ve içme suyu başlı başına bir sorun haline geldi. Aksaray su kaynaklarının üzerinde olmasına rağmen Önümüzdeki günlerde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir, bu konuda ciddi bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Aksaray Hasan Dağı ve Melendiz'den gelen çay Mamasın barajına dökülen Melendiz çayı kurumaya yüz tuttu. Küresel ısınma nedeniyle Melendiz çayının su seviyesi oldukça aşağılara düştü. Burada da ciddi bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Açıklanan bu nedenlerle, sorunların yerinde tespit edilerek konunun aydınlığa kavuşturulması ve gereken önlemlerin alınması amacıyla, bir Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.

1) Mehmet Şandır                                                     (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                                                      (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                                                  (Muğla)

4) Enver Erdem                                                        (Elazığ)

5) Alim Işık                                                              (Kütahya)

6) Ali Öz                                                                  (Mersin)

7) Seyfettin Yılmaz                                                   (Adana)

8) Yusuf Halaçoğlu                                                   (Kayseri)

9) Zühal Topcu                                                         (Ankara)

10) Mehmet Günal                                                    (Antalya)

11) Mustafa Kalaycı                                                  (Konya)

12) Oktay Öztürk                                                       (Erzurum)

13) Kemalettin Yılmaz                                               (Afyonkarahisar)

14) D. Ali Torlak                                                       (İstanbul)

15) Mesut Dedeoğlu                                                  (Kahramanmaraş)

16) Atila Kaya                                                          (İstanbul)

17) Erkan Akçay                                                       (Manisa)

18) Celal Adan                                                         (İstanbul)

19) Emin Haluk Ayhan                                              (Denizli)

20) Emin Çınar                                                         (Kastamonu)

 

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 milletvekilinin, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

2005 yılında 5300 sayılı kanunla kabul edilen "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası" kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Gerekçe:

Uzun yıllardır Dünya Bankası ile sürdürülen "Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi" çalışmaları kapsamında 2005 yılında vergisel ve tarımsal teşviklerle yaygınlaştırılmasının amaçlandığı lisanslı depoculuk sistemi, 5300 sayılı "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası" kanunu ile uygulamaya konulmuş ama günümüze kadar geçen sürede yeterli ilgi ve etkinliği sağlamadığı görülmüştür. Söz konusu kanunun amacı, "tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınırlandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek" şeklinde ifade edilmektedir.

Ülkemizde tarım sektöründe üretici olan çiftçilerimiz, ürününü hasat eder etmez hemen piyasaya sürdüğü için oluşan arz fazlalığı ile başta hububat olmak üzere birçok üründe hasat döneminde fiyatlar çok düştüğü ve çiftçilerimizin bundan dolayı zarar gördüğü ve çoğu zaman maliyetinin altında satmak zorunda kaldığı görülmektedir. Çünkü üretim sürecinde aldığı borcu kapatmak için elindeki ürünü bir an önce paraya çevirmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca ürününü saklayacak veya bekletecek bir deponun olmamasından dolayı elinden bir an önce çıkarması gerekmektedir.

Bu gelişmelerden, tüketici olarak toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuz gelişmelerden üreticilerimizi korumak amacıyla uygulanması düşünülen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası, iyi uygulanabilirse piyasaya ürün arzı daha kontrollü olacağı için hem üretici hem de tüketici bundan olumlu etkilenecektir. Çünkü; ürününü bir belge (ürün senedi) karşılığında lisanslı depoya teslim eden üretici, elindeki bu belgeyi teminat olarak kullanarak bankadan finansman desteği alabilecektir. Aynı zamanda elindeki ürün senedini ciro ederek ürününü fiyatların en uygun olduğu dönemde pazarlamasına imkân sağlayacaktır. Dolayısıyla bu uygulama ile tarımsal ürünü girdi olarak kullanan sanayici veya ihracatçı da spekülatörlerden kurtarılmış olacaktır. Çünkü depolama imkânı olmayan veya yüksek stok maliyetinden kaçınmak isteyen sanayici ve ihracatçılar lisanslı depolardan istedikleri zaman diliminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve ham madde temini konusunda bir planlama yapabileceklerdir.

Bu uygulamanın tarım sektörüne sağlayacağı bir başka katkı ise, sektörde kayıt sistemini yaygınlaştıracak olması ve birçok üründe kalite ve standarda bağlı bir belgelendirme sistemini yerleştirecek olmasıdır. Daha da önemlisi üreticinin büyük bir zahmetle ürettiği ürünün, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda depolanması hem satıcı hem de alıcıya önemli avantajlar sağlayacaktır.

Bu kanunla uygulanması düşünülen lisanslı depoculuk sisteminin bu zamana kadar yeterince ilgi görmemesi, bu konuda bazı yanlış, hatalı veya eksik düzenlemelerin olduğu gerçeğinin araştırılması gerektiğini düşündürmekte olup, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hem üretici, hem tüketici hem de sanayici ve ihracatçılarımızın faydasına olacak olan bu çalışmanın yaygınlaşamamasının veya yapılamamasının ve yeterli ilgiyi görememesinin nedenlerinin araştırılması gerekmektedir.

Netice olarak;

Yukarıda anlatılmaya çalışılan gerçekler çerçevesinde; "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası" kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi ve bunların çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz.

1) Mehmet Şandır                              (Mersin)

2) Ali Uzunırmak                                (Aydın)

3) Mehmet Erdoğan                            (Muğla)

4) Enver Erdem                                 (Elâzığ)

5) Alim Işık                                       (Kütahya)

6) Ali Öz                                           (Mersin)

7) Seyfettin Yılmaz                            (Adana)

8) Yusuf Halaçoğlu                            (Kayseri)

9) Zühal Topcu                                  (Ankara)

10) Sümer Oral                                  (Manisa)

11) Mustafa Kalaycı                           (Konya)

12) Mehmet Günal                             (Antalya)

13) D. Ali Torlak                                (İstanbul)

14) Oktay Öztürk                                (Erzurum)

15) Kemalettin Yılmaz                        (Afyonkarahisar)

16) Celal Adan                                  (İstanbul)

17) Emin Haluk Ayhan                        (Denizli)

18) Mesut Dedeoğlu                           (Kahramanmaraş)

19) Emin Çınar                                  (Kastamonu)

20) Erkan Akçay                                (Manisa)

21) Atila Kaya                                   (İstanbul)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, araştırma önergeleri bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, sırası geldiğinde yapılacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

 

C) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Ukrayna Meclis Başkanı Volodimir Litvin'in vaki davetlerine icabet etmek üzere Ukrayna'ya resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/778)

 

                                                                                                                                  24 Şubat 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin; Ukrayna Meclis Başkanı Volodimir Litvin'in vaki davetlerine icabet etmek üzere, Ukrayna'ya resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                    Cemil Çiçek

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                       Başkanı

BAŞKAN – Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer tezkereyi okutuyorum:

 

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki bir heyetin, Polonya Meclis Başkanı Ewa Kopacz'ın vaki davetine icabet etmek üzere Polonya'ya resmî ziyarette bulunmalarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/779)

 

                                                                                                                                  24 Şubat 2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki heyetin; Polonya Meclis Başkanı Ewa Kopacz'ın vaki davetine icabet etmek üzere, Polonya'ya resmî ziyarette bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6. maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                    Cemil Çiçek

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                       Başkanı

BAŞKAN – Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

VIII.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- 171 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın kırk sekiz saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 2’nci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 1 Mart 2012 Perşembe günü, 98 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar  çalışmaların sürdürülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

 

Danışma Kurulu Önerisi

                                                                                                                  Tarih: 28/02/2012

Danışma Kurulunun 28/02/2012 Salı günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

 

                                                                                                                                    Cemil Çiçek

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                       Başkanı

 

                   Mahir Ünal                                                                                         Emine Ülker Tarhan

       Adalet ve Kalkınma Partisi                                                                          Cumhuriyet Halk Partisi

Grubu Başkan Vekili                                                                                             Grubu Başkan Vekili

 

                Mehmet Şandır                                                                                           Hasip Kaplan

Milliyetçi Hareket Partisi                                                                                 Barış ve Demokrasi Partisi

Grubu Başkan Vekili                                                                                             Grubu Başkan Vekili

 

Öneri:

Bastırılarak dağıtılan 171 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden Gündemin “Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmının 2 nci sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi,

01 Mart 2012 Perşembe günü 98 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar  çalışmalarını sürdürmesi

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Öneri üzerinde söz almak isteyen? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir.

Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

 

V.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

D) Önergeler

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün (2/68) esas numaralı, Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/28)

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

(2/68) esas numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde komisyonda görüşülmediğinden İç Tüzük’ün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                 Ardahan

BAŞKAN – Teklif üzerinde Sayın Öğüt, buyurun.

Süreniz beş dakika.

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yoksul ailelerin çocuklarının ve ilköğretim çocuklarının süt içmesi için yani devletin onlara bedava süt vermesi için vermiş olduğum kanun teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım.

Değerli arkadaşlar, Dünya Bankası 2007 Geliştirme Raporu’na göre Türkiye’de 20 milyon yoksul aile olduğu tespit edilmiş. 20 milyon yoksul aile doğru dürüst beslenemiyor. Özellikle çocuklarımız, anaokulu ve ilköğretim okulundaki çocuklar hem zekâ hem kalsiyum anlamında beslenemiyor. Onun ötesinde Türkiye’de maalesef süt tüketimi olmuyor. 1 bardak çay 1 lira, süt 60 kuruş, 70 kuruş veya 1 litre su 120 kuruş, 1 litre süt 60 kuruş. O zaman ne oluyor? 25 milyon tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz son derece perişan bir durumda oluyor; sütü para etmiyor, sütü para etmediği için inek yani dişi hayvan saklamıyor, dişi hayvan saklamadığı için dişi hayvanı da Kurban Bayramı’na götürüyor, diyelim 1 milyon büyükbaş sığır kesimi varsa bunun nereden baksanız yüzde 40’ı; 400 bini dişi hayvan oluyor. O zaman ne oluyor? Türkiye’de dişi hayvan katliamı oluyor, dişi hayvan kesimi olduğu için o zaman hayvancılık geriye gidiyor, Türkiye dışarıdan hayvan getirme mecburiyetinde kalıyor; dışarıdan hayvan getirdiği zaman da o zaman 25 milyon köylümüz büyük bir sıkıntıya giriyor; hayvancılık yapamıyor, hayvanı para etmiyor, sütü para etmediği için büyük şehirlere göç ediyor. Büyük şehirlere göç ettiği için büyük şehire göç eden vatandaşın gideri, masrafı devlete daha çok oluyor çünkü büyük şehire gittiği zaman ona devlet yol yapacak, kaldırım yapacak, elektrik verecek, su verecek, doğal gaz verecek; imkân getireceği, hizmet vereceği için devlete daha pahalıya mal oluyor.

Hâlbuki aile işletmeciliği geliştirilir, köyünde hizmet verir, köyünde insanların sütü para ederse o zaman -25 milyon insan- aile işletmeciliği gelişecek, aile işletmeciliği geliştiği zaman da devlete daha az bir zararı olacaktır, aynı zamanda hayvancılık gelişecektir.

Hayvancılık nasıl gelişecek? Eğer süt para ederse arkadaşlar, süt tüketimi olursa, sütü çocuklara bedava verirsek, ilköğretim çocuklarına, ana sınıfı öğrencilerine verirsek süt tüketimi fazla olur; süt tüketimi fazla olduğu için herkes o zaman inek saklar, inek saklandığı zaman inek dana doğurur, dana doğurduğu zaman hayvancılık gelişir. Yani çoban hesabı yaptığınız zaman, hayvancılığın gelişmesi için mutlak surette sütün para etmesi lazım. Hatta ben zaman zaman da diyorum, Tarım Bakanının süt beyinli olması lazım, devamlı sütü düşünmesi lazım; süt nasıl para yapar, sütün tüketimi nasıl yapılır… Süt tüketimi olursa o zaman inek saklanır, inek saklanırsa inek dana doğurur, diğer adıyla buzağı doğurur, hayvancılık otomatikman gelişir.

Değerli arkadaşlar, bu nedenle, bizim bölgemiz hayvancılıkla geçiniyor. Şimdi, şu anda kara kış gelmiş; inanın, samimi söylüyorum, insanlar hayvanlarını besleyemeyecek durumda. Samanın kilosu 80 kuruş. Yani hayvan para etmiyor, kışın satamıyor. Kışı bahar etmek için, hayvanını doyurabilmek için, hayvanını besleyebilmek için insanlar bankalara kredi almak için başvuruyorlar. Bankalar “Plasman yok.” diye 5 milyon, 10 milyon kredi vermiyorlar. Ben buradan rica ediyorum Hükûmete, bu kış döneminde, hiç olmazsa tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza bankalardan kredi verin, bu insanlar krediyle alsınlar, yem alsınlar, hayvanlarını beslesinler, kışı bahar yapsınlar. Aksi takdirde, hakikaten çok zor durumda kalıyor insanlarımız.

Bu nedenle, bu kanun teklifimin gündeme alınması konusunda yardımlarınızı bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Öğüt.

Önerge üzerinde, Uğur Bayraktutan, Artvin Milletvekili.

Buyurun Sayın Bayraktutan. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, öncelikle sevindirici bir gelişmeyi de yüce Meclisle paylaşmak istiyorum. Fransa Anayasa Konseyi 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasını öngören yasayı iptal etti. Bu çok sevindirici bir gelişmedir. Fransa’da ifade özgürlüğünün önemli olması açısından çok önemli olan Anayasa Konseyinin vermiş olduğu kararı sizinle paylaştım. Bu şu demektir: Kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunu, yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ayrımın bir demokrasi için ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.

Biraz önce de paylaştım Sayın Haluk Koç’la, Samsun Milletvekilimizle, yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanı Sarkozy, yasama organına bir dayatmada bulunmak istemiştir, böyle bir yasayı Parlamentodan geçirmek için gereğini yapmaya çalışmıştır ama yargı bu yasayı bir anlamda iptal etmiştir. Bu anlamda sınıfta kalan biri de vardır, ona da dikkatinizi çekmek istiyorum, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Anayasa Mahkemesine müdahale anlamında sınıfta kalmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy demek ki Anayasa Mahkemesini ele geçirememiştir, o anlamda da kendisinin yetersiz bir Cumhurbaşkanı olduğunu görüyorum.

Bu vesileyle, bu karardan duyduğum memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Sayın Milletvekilimizin vermiş olduğu önergeyi yürekten destekliyorum. Bu konuda teknik ayrıntı ve bilgilere girmeden evvel, çok kısa bir süremiz var tabii, ben de Türkiye’deki yıllar itibarıyla toplam hayvan varlığı sayısını aldım. 2000 yılıyla 2010 yılı arasındaki bir karşılaştırmanın ne derecede önemli olduğunu gördüm. 2000 yılında 46 milyon 600 bin hayvan var Türkiye’de toplam. İktidara gelinmiş olduğu, AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılındaki hayvan sayımız Türkiye’de 41 milyon 879 bin civarında ve gelinen noktada 2010 yılında 40 milyon 902 bin hayvan var.

2005 yılında süt üretimiyle alakalı ciddi bir kırılma noktası yaşanıyor arkadaşlar. Bu kırılma noktası yaşanması nedeniyle, süt fiyatlarının tavan yapması nedeniyle, müthiş bir hayvan kesimi ortaya çıkıyor.

Şimdi gelinen noktada ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Türkiye’de bir yandan “aile hayvancılığı” denilen kesim ne yazık ki Hükûmet tarafından destek görmüyor, daha çok, bu işi yapan büyük işletmelerle alakalı bir destek söz konusu. Kredi sistemiyle alakalı problemlerimiz var ama ona rağmen süt üreticilerinin desteklenmesi anlamında Sayın Milletvekilimin vermiş olduğu önerge gerçekten çok önemli, hem bu konudaki ailelerin hem yoksul ailelerin ve öğrencilerin yapmış oldukları eğitimlere katkı anlamında da büyük bir destek olacağına inanıyorum, önemli bir önergedir. Bu kanun teklifinin inşallah Meclisimiz tarafından desteklenmesini istiyorum.

Bu vesileyle, kendi yöremle de alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, geçen hafta, on gün evvel Maden İşleri Genel Müdürlüğünde Artvin’de Cerrahtepe’de, Artvin’in üzerinde bir maden işletmesiyle alakalı bir ihale yapıldı. Bu ihaleyle alakalı Sayın Bakanla Artvin’in bütün siyasi partilerinin temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, iktidar partimizin İl Başkanı da dâhil olmak üzere görüşmeler yaptık. Bu Cerrahtepe’de yapılacak olan ihalenin yargı kararıyla durdurulmuş olan bir yerde olduğunu, yargı kararıyla durdurulmuş, orada yapılacak olan bu ihale nedeniyle bir cinayetin işlendiğini, bir hukuk cinayetinin söz konusu olduğunu, bu nedenle bu ihalenin yapılmaması gerektiğini uyarmamıza rağmen Sayın Bakan, gerekli değerlendirmeyi yapacağını, yer üstündeki zenginliklerle yer altındaki zenginlikleri karşılaştıracağını, hangisinin daha değerli olduğu göz önüne alınırsa ona göre bir değerlendirme yapacağını söyledi. Muhtemelen Sayın Bakan yaptığı bu değerlendirmeye yer üstünde yaşayan Artvinlileri katmadı diye düşünüyorum.

Bu açıdan, o zaman kendisine de söyledim makamında da ziyaret ettiğimizde “Bu ihale bir paket ihaledir.” dedik, “Bu ihale, objektif genel kriterlerden uzak bir ihaledir. Artvin’de bir sosyal patlamaya yol açacak bir ihaledir.” diye dile getirdik.

İnanıyorum ki ihale henüz Sayın Bakanlık tarafından onaylanmamıştır, Bakanlık ve ilgili genel müdürlük bu ihale sürecinden vazgeçecektir, Artvin’de işlenmek istenen bu hukuk cinayetine dur diyecektir.

Şunun bilinmesini bir kere daha istiyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden bunu seslenmekten de onur duyuyorum. Koşullar ne olursa olsun hukuk sınırları içerisinde Artvinliler o madenin çıkartılmasına asla izin vermeyecektir. İhaleyi alan firmaya da buradan sesleniyorum: Sakın pembe rüyalar görmeyin. Çok büyük bir hukuk mücadelesi sonucunda Kanadalı şirketi Artvin’den kovduk, bu ihaleyle orada cinayet işletmek isteyen diğer şirkete de aynı şekilde davranacağımızı yöre milletvekili olarak bu Atatürk’ün mabedinden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tüm kamuoyuna bir kere daha ilan ediyorum, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bayraktutan.

Değerli milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğimiz gibi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

 

IX.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof- Türkgözü Sınır Kapısı’nda bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Gümrük Bakanı Sayın Hayati Yazıcı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 14.7.2011

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

Ardahan Posof ilçesi Türkgözü kapısından günlük giriş çıkış yapan hemşehrilerimize zorluk çıkartılmaktadır. Zaten zor şartlarda geçimlerini sağlayan hemşehrilerimizin kapıdan faydalanabilmeleri için alt ve üst yapının yapılmasının yanında otomasyon işlerinin de kapıdan yapılması gerekmektedir.

1) Ardahan Posof ilçesi Türkgözü kapısından günlük ticaret yapılması için zorluk çıkartılmaktadır. Ticaretin teşvik edilmesi için daha kolay giriş ve çıkış yapmalarının yolunun açılması ile bölgede ticaret gelişecek ve göç duracaktır. Bunun için yeni önlemler alınacak mı?

 

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, her ilde teknokent kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/72) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

           Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.7.2011

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

Amerika’da 1951 yılında hayata geçirilen, Silikon vadisi olarak bilinen teknoparkla Türkiye ise 90’lı yılların sonunda tanışmıştır.

Türkiye kısa zamanda bu hızlı yarışta çok mesafeler kat etti. 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan teknokentlerin sayısı bugün itibariyle 39’a ulaşmış ve iki bine yakın şirketin yer aldığı teknokentler, yaklaşık 15 bin kişiye iş vermektedir. Yine bu teknokentlerde milyonlarca lira değerinde ihracat yapılmaktadır.

1- 39 yıl içinde büyük mesafeler kat eden teknokentler, başta Devlet Üniversitelerinin olduğu her ilde yaygınlaşması ile illerin her alanda gelişmesine neden olacaktır. Her ilde bir teknokent kurulması için bir çalışmanız var mıdır?

 

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/101) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                                       Ardahan

TÜBİTAK'a bağlı olarak kurulan, temel bilimlerde araştırma yapmak için kurulmuş olan Feza Gürsoy Enstitüsü teknolojinin esasını oluşturan temel bilimlerin geliştirilmesi için kurulmuştur. Türkiye, kısa dönemli dünya çapındaki rekabetteki gücünü yükseltmek istiyorsa, temel bilimlerle ilgili ileri araştırmaları yok etmek değil, daha fazla desteklemesi gerekmektedir.

1- Ülkemizde yeni bir yapılanma gerçekleşti ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruldu. Günümüzde uluslararası bilim camiasında da ciddi tepki çeken bu Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılması girişiminin durdurulması için bir çalışmanız var mıdır?

 

4.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, temeli atılan POSCO Şirketinin ÇED raporuna ve OSB’nin çevreye etkilerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/201) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01/10/2011

                                                                                                                                    Haydar Akar

                                                                                                                                        Kocaeli

1- 28/09/2011 tarihinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte Kocaeli-İzmit Alikahya bölgesinde temelini atmış olduğunuz POSCO Şirketine ait olan çelik üretim tesisinin belirtilen tarihte ÇED Raporu alınmış mıdır?

2- Temelini atmış olduğunuz tesisin bulunduğu bölgede iki adet OSB olup, bu OSB’lerin kent merkezinde ve yerleşim alanlarının tam ortasındaki (Durhasan Köyüne 850 metre, Alikahya yerleşim alanına 2,5 km), bütün yönleri konut alanlarıyla kaplanmış OSB'ler yaşadığımız kentin geleceği için sizce uygun mudur?

3- Yaşadığımız kentin sanayi kenti olması nedeniyle sürekli göç alması, çevresinin kirlenmesi ve kaliteli yaşam alanlarının azalması nedeniyle, bu bölgeye kurulması planlanan yeni sanayi tesislerinin göç veren illere taşınması veya kurulması konusunda ne düşünüyorsunuz?

 

5.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığınca Somali için toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (Cevaplanmadı)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 10.10.2011

                                                                                                            İhsan Özkes

                                                                                                               İstanbul

Somali'ye yardım için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonunda toplanan yardımların miktarı nedir?

 

6.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Silivri’ye organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/260) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                   Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                                            İstanbul

Silivri İlçemiz merkezi ve sınırları içerisinde oldukça fazla miktarda sanayi kuruluşu mevcuttur. 30-40 yıl öncesinden başlayarak bu bölgede üretim yapan birçok tesisimiz mevcuttur. Ancak bu İlçemizde bir organize sanayi bölgemizin olmaması nedeniyle sanayicilerimiz çok önemli sorun yaşamaktadır. On binlerce kişiye istihdam yaratan sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için;

1) Silivri İlçemizde bir organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyor musunuz?

2) Mevcut tesislerin sorunlarına acil çözüm olarak acilen "ıslah organize sanayi bölgesi' uygulamasına geçilecek mi?

 

7.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Silivri’de organize sanayi bölgesinin olmaması nedeniyle sanayicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/286) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                            Süleyman Çelebi

                                                                                                                   İstanbul

Silivri İlçesi merkezi ve sınırları içerisinde oldukça fazla sayıda sanayi kuruluşu bulunmaktadır. 30-40 yıl öncesinden başlayarak bu bölgede üretim yapan ve on binlerce kişiye istihdam alanı yaratan sanayi tesisleri, ilçede bir organize sanayi bölgesinin olmaması sebebiyle yeterli verimliliğe ulaşamamaktadır. Organize sanayi bölgesinin olmaması, sanayicilerimizin yatırım ve üretim imkânlarını değerlendirmek bağlamında bir belirsizlik ortamı yaratmaktadır. İlçede organize sanayi bölgesi olmamasından dolayı sanayicilik anlayışı yeterince hissedilememektedir. Bu noktada sanayicilerimiz büyük sorunlar yaşamaktadır. On binlerce kişiye İstihdam yaratan sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için;

1) Silivri İlçemizde bir organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyor musunuz?

2) Mevcut tesislerin sorunlarını gidermek amacıyla acilen "ıslah organize sanayi bölgesi" uygulamasına geçilecek mi?

 

8.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkârların sorunlarının giderilmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/318) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                             Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                     Kütahya

Ülkemizde belirli dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere çok sayıda vatandaşımızın işyerlerini kapatmak zorunda kaldığı bilinmektedir. Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili olarak;

1) Halen ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletme sahibi esnaf ve sanatkârlarımızın sayısı ne kadardır? Bunların ne kadarı Bakanlığınızca verilen çeşitli kredilerden yararlanabilmiştir?

2) Son üç yılda işyerini kapatan ve yeni işyeri açan esnaf ve sanatkârlarımızın sayıları nasıldır?

3) Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarının giderilmesi ve maliye ve SGK borçlarının yapılandırılması konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

4) SGK primi borcu bulunan esnafımızın ve aile bireylerinin sağlık giderlerinin karşılanmasına yönelik bir düzenleme yapılabilir mi?

 

9.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Şile’de cuma namazındaki bir uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/328) (Cevaplanmadı)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

         Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.  

07/10/2011                                                                          İhsan Özkes

                                                                                                İstanbul

26 Ağustos 2011 Cuma günü Cuma hutbesinde Şile ilçesinde bazı camilerin din görevlileri tarafından "Sayın Başbakan'ın teşrif edeceği ve tören alanına belediye otobüsleriyle taşıma yapılacağı" ilanı yapılmıştır. Tören alanına giden cemaate Sayın Başbakan siyasi konuşmalar yapmış ve muhalefet partileri aleyhine konuşmuştur.

Bu durum camilerin siyasete alet edilmesi değil mi?

Ayrıca aynı tarihte Cuma namazı İçin Şile merkez camisine giren cemaatin üzeri güvenlik güçleri tarafından aranmıştır. Kaldı ki Sayın Başbakan bu camide Cuma namazı kılmamıştır. Sayın Başbakan'ın Cuma namazı kıldığı veya kılması muhtemel camilerde cami cemaatinin üzerlerinin aranarak rahatsız edilmesi uygulaması devam edecek midir?

 

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/349) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

   

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                               Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                       Kütahya

Son dönemde Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerinin aşırı derecede artırıldığı yönünde basında ve medyada çıkan haberler kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak;

1) Halen Başbakanlık koruması olarak kaç personel istihdam edilmektedir? Bunların kaçı aktif olarak koruma görevi yapmaktadır?

2) Koruma görevlisi olarak işe alınan personelin 2002-2011 döneminde yıllara göre dağılımı nasıl olmuştur?

3) Başbakanlık korumalarının, koruma araç ve gereçlerinin son dönemde aşırı derecede artırıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bunun gerekçeleri nelerdir?

4) Başbakanlık korumalarına tahsis edilen araçların sayısı ve tipleri nasıldır?

5) Koruma araçlarına 360 derece dönerek çekim yapabilen ve her birisi 50-60 bin TL olan kameraların yerleştirildiği haberleri doğru mudur? Doğru ise kaç adet kameralı koruma aracı bulunmaktadır?

 

11.- İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, finansal kiralama yoluyla temin edilecek yatırım mallarındaki KDV oranının sıfırlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/383) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Ferit Mevlüt Aslanoğlu

                                                                                       İstanbul

Sermaye yapıları güçlü olmayan kobiler ve orta ölçekli firmaları yatırım mallarının önemli kısmını leasing yoluyla temin edebilmektedir. Peşin alınan yatırım mallarında KDV oranı % 0 olmasına karşın leasing yoluyla temin edilenlerde bu oran % 18'dir. Bu uygulama küçük ve orta ölçekli firmalar açısından önemli ölçüde haksız rekabet yaratmaktadır.

Bu nedenle;

Leasing yoluyla temin edilecek yatırım mallarındaki %18 oranında KDV'nin sıfırlanması için Bakanlığınızca, Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacak mısınız?

 

12.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) (Cevaplanmadı)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96. maddesine uygun olarak Başbakanlığa iletilmesi ve Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak yanıtlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 20.10.2011

                                                                               Kazım Kurt

                                                                                   Eskişehir

Genel Seçimler öncesi Eskişehir'deki miting’te Eskişehir'in "2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olacağını duyurmuştunuz. Seçimlerin üstünden bunca süre geçmiş olmasına rağmen ciddi bir girişim görülmemiştir. Bu çerçevede olmak üzere;

1) Gerçekten Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olacaksa yasal dayanağı ne olacaktır?

2) Konu ile ilgili bir yasa ya da yönetmelik çalışması var mıdır?

3) Eğer böyle bir karar alınacaksa ne zaman alınacaktır?

4) Yapılacak etkinlikler için Eskişehir'e herhangi bir yatırım yapılacak mıdır?

5) Etkinlikler ya da yatırımlar için kentin temsilcisi olarak seçilmiş Belediyeler ile herhangi bir ortaklık kurulacak mıdır?

6) Kentin seçilmiş temsilcilerinin görüşleri alınacak mıdır?

 

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kursları ve camilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (Cevaplanmadı)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

                                                                                                      25.10 2011

 

                                                                               İhsan Özkes

                                                                               İstanbul

23 Ekim 2011 Van-Erciş depreminde Kur'an Kursu ve cami gibi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yapılardan ölümlü-ölümsüz hasar gören binaların adları ve adresleri nelerdir?

Buralarda ölenlerin ve yaralananların ad ve soyadları nedir?

 

14.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören bazı Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) (Cevaplanmadı)

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 25.10.2011

                                                                                      İhsan Özkes

                                                                                         İstanbul

23 Ekim 2011 Van-Erciş depreminde Arvasi Kur'an Kursu'nda kaç kişi ölmüştür ve yaralanmıştır?

Bu Kur'an Kursu'nun eğitim ve öğretime açılış tarihi nedir? Yatılı Kur'an Kursu olarak mı açılmıştır?

Merkez Kırmızıtaş Kur'an Kursu'nda ölen ve yaralı olan var mıdır? Varsa isimleri nedir? Bu Kursun açılış tarihi nedir? Yatılı Kur'an Kursu mudur?

 

15.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van-Erciş’teki depremde hasar gören Kur’an kurslarının ve camilerin yapım tarihlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) (Cevaplanmadı)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 25.10.2011

                                                                                      İhsan Özkes

                                                                                         İstanbul

23 Ekim 2011 Van-Eriş depreminde hasar gören Kur'an Kurslarının ve Camilerin yapım tarihleri nelerdir?

Bu yapıların açılışlarında depreme dayanıklılık şartı aranmış mıdır?

 

16.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, kişi başına düşen hac giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 25.10.2011

                                                                                      İhsan Özkes

                                                                                         İstanbul

İslam ülkeleri hac yapma ücret ortalamasında ülkemiz hacılarının sıralaması yapılmış mıdır? Kişi başı dünyanın en pahalı hac giderinin ülkemizde olduğu iddiası doğru mudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde yapılan bu dini vazifeden ticaret-kâr yapılmakta mıdır?

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonunda gelir-kâr elde etmiş midir? Etmişse miktarı nedir?

 

17.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Van depremi için Diyanet İşleri Başkanlığınca toplanan yardım miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 31.10.2011

                                                                                      İhsan Özkes

                                                                                         İstanbul

23 Ekim 2011'de vuku bulan Van-Erciş depremi için Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde topladığı toplam yardım miktarı nedir? İllere göre yardım miktarları nelerdir?

 

18.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/446) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 02.11.2011

                                                                                      İhsan Özkes

                                                                                         İstanbul

01 Ocak 2010'dan 02 Kasım 2011'e kadar Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın yurt içi ve yurt dış seyahatleri nerelere ve hangi tarihlerde olmuştur?

Ödenen yurt İçi harcırah-yolluk-yevmiye miktarı toplamı nedir?

Yurtdışı harcırah-yolluk-yevmiye miktarı toplamı nedir?

Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na bu tarihlerde hangi ayda ne kadar yurt içi ve yurt dışı harcırah-yolluk-yevmiye ödenmiştir?

Bu tarihlerde Sayın Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının her birine ayrı ayrı aynı kalemlerde ödenen miktarlar nelerdir?

 

19.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinin miktarı ve kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/467) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

                                                                               14.11.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                               Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                       Kütahya

Başbakanlık tarafından, örtülü ödenek için ayrılan bütçenin kat kat fazlasının harcandığı yönünde ulusal medyada da yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak;

1) Başbakanlık örtülü ödenek bütçelerinin 2002-2011 yılları itibarıyla değişimleri nasıl olmuştur?

2) Anılan dönemde örtülü ödenek adı altında yapılan harcamaların miktarları nasıl değişmiştir?

3) Yapılan harcamaların bütçede ayrılan ödenekleri aştığı iddiaları doğru mudur?

4) Doğru ise hangi  gerekçelerle bütçelerde ayrılan ödeneklerden  fazla harcama yapılmıştır?

5) Son üç yılda Başbakanlıkça örtülü ödenek bütçesinin üzerindeki harcamaların harcama yapılan alanlara göre dağılımı nasıldır?

 

20.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 1923’ten bu yana yıllar itibarıyla inşa edilen cami sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/480) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 16/11/2011

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                   İstanbul

1923’den beri günümüze kadar her yıl Türkiye Cumhuriyeti’nde kaç cami yapılmıştır?

Yıl yıl yapılan camilerin sayısı nedir?

 

21.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23/11/2011

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                   İstanbul

2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için Diyanet İşleri Başkanlığının harcamalarının ülke genelindeki toplamı nedir?

Başkanlığın (merkez) bu konudaki harcamasının toplamı nedir?

Başkanlığın (merkez) her bir harcama kalemindeki miktar nedir?

 

22.- Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın’ın, genç girişimcilere teknogirişim sermayesi desteği sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/543) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 22/11/2011

Prof. Dr. E. Semih Yalçın

            Gaziantep

Son günlerde medyada yayımlanan haberlere göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda fikirlerini ticarileştirmek isteyen genç girişimcilere teknogirişim sermaye desteği ödeneğinden 500 kişiye 100.000-TL hibe desteği verilerek kendi işlerinin patronları olmalarının hedeflendiği ifade edilmektedir. Sayın Bakan’ın 2009 yılında İstanbul Sanayi Odasında katıldığı bir toplantıda ise teknogirişim sermayesi desteğini eleştirenlere vermiş olduğu cevapta “bu güne kadar çok paramızı kafası çalışmayanlar batırdı, biraz da kafası çalışanlar batırsın ne olacak" ifadesini kullandığı haberlere konu olmuştu.

Buna göre;

1- Yıllar itibariyle kaç kişi teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmıştır ve toplam hibe tutarı ne olmuştur?

2- Yapılan desteklemelerin kaç tanesinden başarılı sonuç alınmış, kaçı batırılmıştır?

 

23.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 23.11.2011

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                  İstanbul

01.01.2002'den itibaren yurt içinde ve yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlarının yaptığı gezilerde konaklama, geceleme (otel-motel-dinlenme) ücretlerinin yıllara ve aylara göre harcama tutarları nelerdir?

01.01.2002'den itibaren yurt içinde ve yurt dışında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarının yaptığı gezilerde konaklama, geceleme (otel-motel-dinlenme) ücretlerinin yıllara ve aylara göre harcama tutarları nelerdir?

                                                                              

24.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir caminin elektriğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/570) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 25.11.2011

                                                                               İhsan Özkes

                                                                                  İstanbul

Eskişehir Seyitgazi İlçesi Seyit Battal Gazi Külliyesi içinde mevcut olan ve Diyanet İşleri Başkanlığının kadrolu din görevlisi bulunan tarihi caminin 01.01.2010 tarihinden beri elektrikleri niçin kesilmiştir?

Kesilen bu elektriğin bağlantısı ne zaman yapılacaktır?

Bu tarihi camide elektriklerin kesik olması nedeniyle ibadetlerini güçlükle yapan cemaatin çektiği sıkıntılarla ilgili bu güne kadar hangi işlemler yapılmıştır?

 

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’a yeni bir organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/574) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, 650 tesisi ile Türkiye'nin sayılı sanayi merkezleri arasında yer almaktadır. İlk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 17 adet firması bulunmaktadır. Mevcut organize sanayi bölgesi ihtiyaca cevap veremediğinden İlimizde, yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç vardır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Kahramanmaraş'a yeni bir organize sanayi bölgesi kurmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

2. Kurmayı düşünüyorsanız, ne zaman ve nereye kurmayı düşünüyorsunuz? Altyapı çalışmalarını hangi ay başlatmayı planlıyorsunuz?

 

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sözlü soru önergesi (6/601) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 30.11.2011

                                                                                                                                     Ali Halaman

                                                                                                                                         Adana

1. Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından Adana İli ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlarınız nelerdir?

2. Bakanlığınızın Adana İlinin sorunları konusunda yürütülen çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir?

3. Adana İlinde yapılacak kamu hizmetleriyle ilgili olarak, 2012 mali yılı bütçesinden ayrılan ödenek ne kadardır?

4. Adana İlinde personel açığı var mıdır? Varsa personel açığını nasıl gidereceksiniz?

5. Görev alanınızla ilgili olarak, Adana İline götürdüğünüz kamu hizmetlerini, bölgesel dengeler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

 

27.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin sözlü soru önergesi (6/613) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                     02/12/2011

                                                                                                                                     Zühal Topcu

                                                                                                                                        Ankara

Kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadrosunun %3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

1- Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı-ilgili-ilişkili kurum ve kuruluşların 2010 ve 2011 yıllarında; 657 sayılı Kanun'a göre çalıştırmış olduğu personel sayısı ve çalıştırması gereken özürlü personel sayısı ile çalışan özürlü personel sayısı kaçtır?

2- 657 sayılı Kanun uyarınca özürlü personel çalıştırma yükümlüğü çerçevesinde Bakanlığınız ve Bakanlığınıza bağlı-ilgili-ilişkili kurum ve kuruluşların özürlü açığı bulunmakta mıdır? Varsa eğer eksiklik ne kadardır ve bu eksikliğin giderilmesine yönelik talepler Devlet Personel Başkanlığına iletilmiş midir?

 

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesine ait iş yerleri projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/619) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

                          Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                  Mesut Dedeoğlu

                                                                                                                                  Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ilimiz tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra sanayi sektörü konusunda da oldukça gelişmiş durumdadır. Bu nedenle, ilimizde yeni sanayi bölgelerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1986K110120 proje numaralı kamu yatırımı Kahramanmaraş Ahşap İşleri KSS'ye ait 187 işyerinin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

 

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Projesi’ne ilişkin sözlü soru önergesi (6/620) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                  Mesut Dedeoğlu

                                                                                                                                  Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ilimizde tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra sanayi sektörü oldukça gelişmiş durumdadır. Bu nedenle ilimizde yeni organize sanayi bölgelerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1987K090220 proje numaralı kamu yatırımı Elbistan Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

 

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ait iş yerleri projesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/621) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                                  Mesut Dedeoğlu

                                                                                                                                  Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ilimizde tarım ve hayvancılık sektörünün yanı sıra sanayi sektörü oldukça gelişmiş durumdadır. Bu nedenle ilimizde yeni sanayi bölgelerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. 1986K110120 proje numaralı kamu yatırımı Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ait 67 işyerinin toplam proje tutarı ne kadardır?

2. Şu ana kadar toplam ne kadar kaynak aktarılmıştır? Bu projeyi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsunuz?

 

31.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/772) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27.12.2011

                                                                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                                                          Ardahan

Türk ekonomisi son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle organize sanayi bölgelerinin öncülüğünde ihracat artmaktadır. 50 binden fazla kurulan yeni KOBİ’nin istihdama çok önemli etkisi olmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 3 bin KOBİ yeniden kurulmaktadır.

1- KOBİ’lerin gelişmesi ve sanayi politikalarının daha iyi sonuç vermesi için OSB’leri önemli bir uygulama alanıdır. Özel sektör yatırımlarının belirli yörelere yönlendirilmesi, sanayi işletmelerinin birbirleriyle işbirliği ve uyum için üretim yapmaları, fabrikaların önceden planlanmış bir arazi üzerine yapılması, sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetlerinden birlikte yararlanmaları birbirini tamamlayıcı unsurlardır. OSB yaygınlaştırılacak mı?

 

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların KOSGEB kredilerinden yeterince yararlanamamalarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/870) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                               Mesut Dedeoğlu

                                                                               Kahramanmaraş

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile esnaf ve sanatkârların çeşitli araçlarla desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında;

1. Esnaf ve sanatkârlarımız, KOSGEB kredilerinden yeterince yararlanamadıklarını belirtmektedir. Bu doğru mudur? Niçin esnaf ve sanatkâr kesimi KOSGEB kredilerinden yeterli düzeyde yararlanamamaktadır?

2. Ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında yer alan esnaf ve sanatkâr kesimine daha fazla destek vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

 

33.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, OSB’lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1072) ve  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 27/12/2011

Ensar Öğüt

Ardahan

Türk ekonomisi son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle organize sanayi bölgelerinin öncülüğünde ihracat artmaktadır. 50 binden fazla kurulan yeni KOBİ’nin istihdama çok önemli etkisi olmaktadır. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 3 bin KOBİ yeniden kurulmaktadır.

1- KOBİ’lerin gelişmesi ve sanayi politikalarının daha iyi sonuç vermesi için OSB’leri önemli bir uygulama alanıdır. Özel sektör yatırımlarının belirli yörelere yönlendirilmesi, sanayi işletmelerinin birbirleriyle iş birliği ve uyum için üretim yapmaları, fabrikaların önceden planlanmış bir arazi üzerine yapılması, sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetlerinden birlikte yararlanmaları birbirini tamamlayıcı unsurlardır. OSB yaygınlaştırılacak mı?

BAŞKAN – Sözlü soru önergelerini cevaplandırmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün.

Buyurun Sayın Bakan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz otuz dakika.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsıma, Sayın Başbakanımıza ve Gümrük ve Ticaret Bakanımıza sorulan soruları cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/13) sayılı sorusunda, Ardahan’da Türkgözü Sınır Kapısı’nda geçişlerin zor olduğu ve kişilerin ticaret yapmakta zorlandıkları ifade edilmektedir.

Sınır kapılarında sınır ticaretiyle ilgili hangi kalemlerin hangi miktarda şirketler tarafından yapılabileceği zaten ilan edilmiştir fakat şahısların yolcu beraberinde getirmiş oldukları ticaret ürünleri kapsamı dışındaki ürünlerle ilgili bedellerse, yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Bakanlar Kurulu kararınca belirlemiş olduğu ölçülere göre yapılmaktadır. Bu ölçüler, yetişkinler için 430 avroyu geçmeyen ticari nitelikte olmayan mallar için vergisiz, yanında, yolcu beraberinde mal getirme imkânı şeklindedir; on beş yaşından küçükler için ise bu limit 150 avrodur. On beş yaşından küçükler 150 avronun altındaki değerde ürünleri, ticari olmayan ürünleri vergisiz olarak getirebilmektedirler. Dolayısıyla, hem Türkgözü’nde hem de diğer sınır kapılarında yolcu beraberinde ürün getirebilmenin ölçüleri bunlardır. Bu ölçüler çerçevesinde hareket edenler herhangi bir zorluk yaşamazlar, yoksa kaçakçılıkla mücadele de elbette yapılması gereken hususlardır. Kaçakçılıkla mücadele konusundaki tedbirler de devam etmelidir.

Yine Sayın Öğüt’ün (6/72) sayılı sorusunda, her ilde teknokent kurulmasına ilişkin bir çalışmanız var mı diye ifade edilmektedir.

Değerli arkadaşlar, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri gerçekten ülkemizde teknolojinin ve teknoloji odaklı şirketlerin gelişmesi için son derece önemlidir. 2002 yılında Türkiye’nin sadece 2 tane teknoparkı vardı, ODTÜ Teknoparkı ve TÜBİTAK-MAM olmak üzere. Bugün Türkiye 43 adet teknoparka ulaşmıştır ve bu teknoparklarda 3 bine yakın teknoloji şirketi araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütüyorlar ve teknoparklardan 1 milyar doların üzerinde de teknolojik ürün ihracatı yapılmaktadır.

Biliyorsunuz bütün illerimizde artık üniversitelerimiz kuruldu. Üniversitelerimizin gelişmesine paralel olarak, üniversitelerimizin  öncülüğünde, sanayi odalarımızın öncülüğünde ve sivil toplum örgütlerimizin öncülüğünde, Bakanlığımızın da destekleriyle mümkün olduğunca her ilde, her üniversitemizin olduğu yerde bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşturma çabalarımız devam etmektedir. Az önce ifade ettiğim gibi, son dokuz yılda, 2 olan teknopark sayısını 43’e çıkarmış bulunuyoruz, bazılarının da kuruluşları devam etmektedir.

Sayın Öğüt’ün (6/101) sayılı sorusunda “Feza Gürsoy Enstitüsü’nün kapatılması girişimi ile ilgili bir çalışmanız var mı?” diye ifade edilmektedir. Feza Gürsoy Enstitüsü, bir temel bilimler enstitüsüdür ve Boğaziçi Üniversitesinde 1996 yılından itibaren faaliyet göstermiştir ama gelişen şartlar, TÜBİTAK’ın 2011 Temmuz ayında almış olduğu bir kararla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdürmesi ve Bilgi Güvenliği ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde bir enstitü olarak çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Eğer Feza Gürsoy Enstitüsünün temel bilimler enstitüsü olarak yine başka bir alanda, Boğaziçi Üniversitesinde veya Yıldız Teknikte veya bir başka yerde çalışması uygun olursa elbette bu konuyla ilgili de yaklaşımlarımız olumlu olacaktır.

Kaldı ki temel bilimlerde ne kadar güçlü olursanız teknolojik araştırmalarda da o kadar güçlü olursunuz. Temel bilimler konusunda atmamız gereken daha çok adım olduğunu, yeni teşvik uygulamalarına, temel bilimlerle ilgili teşvik uygulamalarına gitmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Mesela üniversite sınavlarında tercihlerde fizikçi, kimyacı, matematikçi gibi temel bilimlerde çalışacak olan öğrencilerin Türkiye’nin ilk bininde, ilk 2 bininde, ilk 5 binindeki öğrencilerden oluşmadığını burada ifade etmemiz lazım. Hâlbuki temel bilimler konusunda üniversite sınavlarında çok daha başarılı olan öğrencilerin temel bilimleri tercih etmesini sağlayacak mekanizmalara da ihtiyacımız olduğunu, onlar üzerinde de çalıştığımızı burada bir kere daha arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum.

Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın (6/201) sayılı soru önergesinde “POSCO şirketine ait çelik üretim tesisinin ÇED raporu alınmış mıdır, temelini attığınız şirketin…” Evet, 2011 yılının Eylül ayında bu şirketle ilgili çevresel etki değerlendirmesi raporu olumlu bir şekilde verilmiştir.

Aynı zamanda yine ikinci sorusunda, kentin içindeki organize sanayi bölgeleri ile ilgili değerlendirmede bulunmuş. Organize sanayi bölgelerinin yer seçimi konusu uzun bir süreçtir. Sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar, yetkili birtakım başka mekanizmalar birlikte çalışmakta ve bu çalışmalar sonucunda yer seçimi yapılmaktadır. Elbette bazı yer seçimleri geçmiş yıllarda yanlış bir şekilde yapılmış olabilir. Bazı yapılaşmalar olduktan sonra yeri değiştirmek son derece zor ama önemli olan, bu yerlerde “Yerleşimin yanında sanayi olmaz.” diye bir kural yok. Önemli olan, yerleşimi tehdit etmeyen, çevresel şartlara uyan, havayı, toprağı, suyu kirletmeyen bir şekilde sanayinin çalışmasını temin edebilmektir. Bunu temin edebildikten sonra elbette yerleşimle sanayi yan yana da olabilecektir.

Ancak, üçüncü sorusunda da yine Arkadaşımız, Türkiye'nin bazı bölgelerinde aşırı bir sanayi yoğunlaşması olduğunu, bu nedenle Anadolu’nun birçok ilinden de bu bölgelere göçler yaşandığını görüyoruz… Sanayi tesislerini buradan alıp göç veren illere doğrudan doğruya transfer etme imkânı elbette olmayacaktır ama teşvik sistemleri, işte yeni dönemde açıklayacağımız teşvik sistemi o bölgelere doğru sanayinin yönelmesini sağlayacak nitelikteki teşvik sistemleri olacaktır veya var olan yatırımların artık -diyelim ki Kocaeli’ndeki bir demir-çelik yatırımının- kapasite artışına gidebilmesi için bile çevresel etki değerlendirme raporu alabilmesi lazımdır. Artık bu bölgede bu raporları özellikle alabilmek ve çevreyi kirleten nitelikte tesislerin oluşumuna imkân vermek mümkün değildir. Bu nedenle yeni yatırımlarda bu gibi tesisler, çimento fabrikası gibi, demir-çelik tesisleri gibi birtakım tesislerin daha uygun coğrafyalara doğru kayma eğilimi içerisinde olduğunu, zaten imar planlarının, sanayi planlarının da bu istikamette yapıldığını arkadaşımıza hatırlatmak isterim.

Sayın Aslanoğlu’nun (6/260) numaralı sorusunda “Silivri ilçesinde bir organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyor musunuz?” Eğer İstanbul’da Silivri ilçesinde bir organize sanayi bölgesi kurulması gerekiyorsa bunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 1/100.000’lik nazım imar planlarıyla uyumlu bir şekilde olması gerekir ve bu nazım imar planları çerçevesinde eğer bu bölgede bir organize sanayi bölgesi veya genel olarak sanayi bölgesi imkânı varsa, elbette başvurular çerçevesinde bu talepler uygun değerlendirilebilir. Ancak bu bölgemizde -hem Silivri hem Çatalca gibi İstanbul’un bu bölgelerinde- bir sanayi yapılaşması da var. Bu sanayi yapılaşması sadece buraya da gitmiyor, biraz daha öteye gittiğimizde Tekirdağ ve Kırklareli illerimizin de, Ergene Havzası’nın da içinde bulunduğu alanda bir sanayi yapılaşmasının var olduğunu, bu nedenle sanayi bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda ıslah organize sanayi bölgesi -süreli olmak üzere, ıslah organize sanayi bölgesi- kurulmasına imkân veren bir düzenleme yaptık. Eğer Silivri’deki sanayiciler veya Çatalca’dakiler veya Tekirdağ’da veya Kırklareli’deki sanayiciler -ki bazı çalışmaların orada var olduğunu biliyoruz- süresi içerisinde başvurularını yaparlarsa, bu süre içerisinde ıslah organize sanayi bölgesi içerisine alınmalarına imkân doğabilecektir.

Sayın Süleyman Çelebi’nin de (6/286) sayılı sorusu yine Sayın Aslanoğlu’yla aynı mahiyette sorudur. Aynı sözleri bu soru için de ifade etmek istiyorum.

Sayın Alim Işık’ın (6/318) sayılı sorusunda, esnaf ve sanatkârımızın küçük ölçekli işletmeler olarak Bakanlığımızca uygulanan KOBİ desteklerinden yararlanması konusu dile getirilmiştir.

Değerli arkadaşlar, esnaf sanatkârlar veri tabanına kayıtlı 2011 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 975 bin esnaf ve sanatkârımız bulunmaktadır; 1 milyon 975 bin 991, 976 bin diyebiliriz. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise 645.408 işletme bulunmaktadır.

Biliyorsunuz, KOSGEB son zamanlarda hizmet sektörünü de, dolayısıyla esnaf ve sanatkârın da  büyük bir bölümünü kendi ilgi alanına,  kapsama alanına aldı, onlara da destek vermeye başladı ve KOSGEB veri tabanına çok sayıda esnaf ve sanatkârımız üye olmaya başladı.

Veri tabanına kaydedilen işletmelerin önemli bir bölümü esnaf ve sanatkârdan oluşuyor, yüzde 53’ünü esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımız oluşturuyor. Esnaf ve sanatkârlarımızın almış oldukları destekler yüzde 42’ye tekabül etmektedir, yani KOBİ desteklerinden KOSGEB vasıtasıyla verilen desteklerin yüzde 42’si esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olan esnaf ve sanatkârımıza ulaşmaktadır.

Demek ki esnaf ve sanatkâr KOSGEB destek kapsamı çerçevesine girdikten sonra esnaf ve sanatkârın KOBİ desteklerinden yararlanmasıyla ilgili süreç de hızla ilerlemektedir.

Sayın Aslanoğlu’nun (6/383) sayılı sorusunda, leasing yönteminden, finansal kiralama yoluyla yatırım mallarının temin edilmesi imkânı verilmesinden söz edilmektedir.

Evet, leasing uygulaması bir dönem için tamamen kaldırılmıştı.  Bunun kaldırılmasının leasingin istismar edilmesi nedeniyle de olduğunu biliyoruz. Yani yatırım malını, bir makine ve teçhizatı, bir aracı, arabayı leasing yoluyla kiralayabiliyor, bunu kullanabiliyor. Bu, katma değer vergisi muafiyetini kendisine getiriyor, yüzde 18 olacağına yüzde 1 katma değer vergisi muafiyetinden yararlanarak bu yatırımı yapabiliyor. Ama zaman içerisinde görüldü ki ofisinin badanasını, boyasını da leasing yöntemiyle yaptıran insanlar oldu. Hâlbuki yatırım malını leasing yoluyla almak başka bir şeydir, ofisinin badanasını, boyasını leasing yoluyla almak tamamen başka bir şeydir.

Son yapılan çalışmalarla 2 Mayıs 2011 tarihli Yüksek Planlama Kurulunda bu konu tekrar gündeme alındı ve bir Bakanlar Kurulu kararıyla bazı ürünler, bazı yatırım malları liste hâlinde sayılarak bu yatırım malları için yeniden leasing uygulaması yapılabilmesine de imkân verilmiş oldu. Dolayısıyla, Sayın Aslanoğlu’nun ifade etmiş olduğu konu bu Bakanlar Kurulu kararıyla önemli ölçüde, özellikle Türkiye’de üretilen ürünlerin satın alınmasını da teşvik edecek nitelikte bir uygulamayla bu yatırım malları için leasing uygulaması tekrar başlatılmış oldu ancak bir pozitif liste yayımlanarak bu uygulama başlatılmış oldu. Bunu da arkadaşlarımıza ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, Sayın Semih Yalçın (6/543) sayılı sorusunda, tekno-girişim sermayesi desteğinden yararlanan gençlerden bahsetmişti. Evet, 2009 yılında ilk defa bir uygulama başlattık. Türkiye’de girişimciliği teşvik etmemiz lazım ve girişimcilikten daha çok, girişimci ruhtan daha çok yararlanmamız lazım Türkiye olarak. Bunlardan bir tanesi de tekno-girişimciliği teşvik etmek yani “Benim bir teknoloji geliştirme fikrim var, teknolojik ürün üretme fikrim var, bunu ticarileştirmek istiyorum.” diyen gençlerimize, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sahip çıkmak, bunların bu fikirlerini ticarileştirmelerine imkân vermek. 2009 yılında böyle bir proje başlattık ve dedik ki: Eğer bir genç, lisans son sınıf öğrencisi, yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya genç mezun veya genç akademiysen, beş yıl içinde mezuniyetini vermiş veya beş yıl içerisinde akademisyen olmuş, yardımcı doçent, doçent hâline gelmiş bir akademisyen “Bir teknoloji geliştirdim, bunu ticarileştirmek istiyorum.” diyorsa bir panelden geçiyor, akademisyen, iş adamı, teknokrat üçlüsünün olduğu bir panelden, projeler eleniyor ve gerçekleştirilebilir ve ticarileşebilir olanlar destekleniyor.

İlk başladığımız 2009 yılında 152 proje gelmişti, bunlardan 78 tanesi desteklenmeye değer bulundu. 2010 yılında biraz daha anlattık üniversitelerde bunu gençlerimize ve 2010 yılında 102 projeyi destekleme imkânımız oldu.

Kanuni sınırlarımız vardı, 10 milyonla sınırlıydı bütçemiz. Bunu Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımıza da anlattık, sayıyı 100’den 300’e çıkarmak istediğimizi, 30 milyonluk teşvik vermek, destek vermek istediğimizi ifade ettik ve 2011 yılında da 300 kişiyi desteklemek üzere yola çıktığımızda 750 kadar proje geldi. Bu 750 projeden 282 projeyi destekledik. Plan ve Bütçe Komisyonumuz, bütün muhalefet partilerinin, bütün siyasi partilerin desteğiyle bizim kaynağımızı 50 milyona çıkardı ve biz 500 projeyi desteklemek üzere 2011 yılında yola çıktık. Şimdi, bu 500 proje için elemeler devam ediyor ve 500 proje için de 1.700’e yakın proje geldi. Bu projelerin sahiplerinin bir kısmı da yurt dışı üniversitelerde akademik çalışma yapan, doktora yapan, yüksek lisans yapan vatandaşlarımızdan oluşmaktadır ve 1.700 projeden 500 proje böylece seçilme noktasına gelmiştir.

Değerli arkadaşlar, bugün itibarıyla 452 teknogirişimcimiz faaliyetlerini sürdürüyor ve 500 arkadaşımızla beraber bunların sayısı 952 noktasına ulaşmış olacaktır. Bu arkadaşlarımızla ilgili ödemeler de sırası geldikçe kendilerine yapılmaktadır.

Bunlar başarılı oldular mı yoksa batırdılar mı bizim kendilerine verdiğimiz desteği? Evet, bunların hemen hemen tamamına yakını başarılı oldu. 3-4 tane arkadaşımız bir yıl sonra şirketlerini kapattılar, geri kalan 450 arkadaşımızdan 440 tanesinden fazlası prototiplerini hazırladılar ve bir kısmı da ticarileşti. İhracat yapanlar bile oldu bunların içerisinde. Günü geldiğinde bunların ayrıntılı bilgilerini de arkadaşlarımızla paylaşma imkânımız olacaktır.

Değerli arkadaşlar, Mesut Dedeoğlu arkadaşımıza ait (6/574) sayılı “Kahramanmaraş’ta bir organize sanayi bölgesi kurmayı düşünüyor musunuz?” diye bir sorumuz var. Biliyorsunuz, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu için o il sınırları içerisinde yüzde 75 doluluk oranına ulaşmak gerekiyor. Eğer Kahramanmaraş’ta yüzde 75 doluluk oranına ulaştıysa organize sanayi bölgeleri yeni bir organize sanayi bölgesi kurulabilir, eğer ulaşmadıysa o doluluk oranına ulaşmayı beklemek gerekiyor. Ama bir organize sanayi bölgesinin kendisi dolduysa, oradaki işletmeler büyüme ihtiyacı hissediyorlarsa o zaman da o organize sanayi bölgesi için, yüzde 90 doluluk oranına ulaşan organize sanayi bölgesinin genişlemesine imkân veren bir düzenleme yaptık. Yani kendisi yüzde 90 doluluk oranına ulaşan bir organize sanayi bölgesi de genişleyebilir, buna da imkân veren düzenlememiz var. Mevcut merkez Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi yüzde 90 doluluk oranına ulaştıysa genişleme başvurusu yaptığında bu başvuru Bakanlığımız tarafından değerlendirilebilecektir.

Ali Halaman Arkadaşımızın (6/601) sayılı sorusunda, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen projeler sorulmaktadır. Biliyorsunuz, Adana’da iki organize sanayi bölgemiz var tamamlanmış; Hacı Sabancı Birinci ve İkinci Etap, Adana Kozan Organize Sanayi Bölgeleri. Ayrıca Ceyhan endüstri bölgesinin çalışmaları, kamulaştırma çalışmaları, planlama çalışmaları devam ediyor. Adana’da tamamlanan küçük sanayi sitelerimiz var. Yedi tane küçük sanayi sitemiz Adana’da tamamlandı ve devam eden Adana Doğu İkinci Etap Küçük Sanayi Sitesinin de çalışmaları devam etmekte, bu da tamamlanma noktasına gelmektedir. Adana ilimiz de bu bizim Bakanlığımızın yatırımları açısından önem verdiğimiz illerimizden bir tanesidir.

Sayın Zühal Topcu’nun (6/613) sayılı sorusunda, Bakanlığımızın ve bağlı ilgili kuruluşların özürlü personel çalıştırma sayısı sorulmaktadır. Özürlü personel çalıştırma konusunda Bakanlığımızın ve bazı ilgili kuruluşlarının durumu şudur arkadaşlar: Bakanlığımızda toplam 3.177 personel var ve özürlü olması gereken personel 95 ancak 2010 yılında çalışan özürlü personel sayısı 28, 2011 yılında 24. Dolayısıyla, özürlü personelle ilgili gereken ihtiyaç Devlet Personel Başkanlığına 2012 yılı için bildirilmiş, talep hâlinde bu özürlü personel de çalıştırılmaya devam edecektir. Patent Enstitüsünde 242 personel 2010 yılında çalışırken, çalıştırılması gereken özürlü personel 7, çalışan özürlü personel 5’tir. 2011 yılında 346 personel çalışıyor Patent Enstitüsünde, 10 özürlü personel çalışması gerekirken, yine 5 özürlü personel var. Özürlü personel konusunda buralarda da Devlet Personel Başkanlığına gereken yazışma yapılmış ve bu yazışmalar çerçevesinde Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki özürlü personel ihtiyacı da ifade edilmiş. Konuyla ilgili gereken çalışmalar yapıldığında bu personel Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarının kadrolarında yer alabileceklerdir.

Sayın Mesut Dedeoğlu’nun (6/619) sayılı sorusunda “Kahramanmaraş Ahşap İşleri Küçük Sanayi Sitesine ait 187 iş yerinin toplam proje tutarı ne kadardır?” diye ifade edilmektedir.

Değerli arkadaşlar, 2012 yılı için 13 milyon 333 bin Türk lirasıdır bu proje tutarı ve söz konusu proje henüz proje aşamasında olduğu için başlanılmamıştır. 2012 yılı için 500 bin Türk lirası ödenek koyduk ama planlanan bitiş süreci zaten 2015 yılıdır. Bu 13 milyon 333 bin liralık projenin bitişi sırasında gerekli ödenek buraya ayrılmış olacaktır.

Yine Sayın Dedeoğlu’nun (6/620) sayılı sorusunda, Elbistan Organize Sanayi Bölgesinin proje tutarı sorulmaktadır. Bunun da 6 milyon 575 bin liralık proje tutarı vardır ve 50 hektarlık birinci etap altyapı projeleri çalışması devam etmektedir. Bununla ilgili bitiş süreci de 2015 yılı olarak planlanmaktadır.

Yine Sayın Dedeoğlu’nun (6/621) sayılı sorusunda, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ait altmış yedi iş yeriyle ilgili proje sorulmaktadır. Bu projeyle ilgili 30 milyon 290 bin Türk liralık kaynak ayrılmıştır. 2012 yılında 3 milyon 800 bin Türk liralık ödenek ayrılmış olup bu projenin 2013 yılı sonunda bitirilmesi hesaplanmaktadır.

Sayın Ensar Öğüt’ün (6/772) sayılı sorusunda “Organize sanayi bölgeleri yaygınlaştırılacak mı?” diye ifade ediyor. Evet, organize sanayi bölgeleri de ihtiyaç hâlinde ve illerin müracaatlarına göre az önce ifade ettiğim kriterler de dikkate alınarak yaygınlaştırılmaktadır. Ardahan’da da bir organize sanayi bölgesinin altyapı ihalesini yaptık, temelini de geçen yıl attığımızı hatırlıyorum.

Yine Sayın Mesut Dedeoğlu, Kahramanmaraş Milletvekilimiz, esnaf ve sanatkârların KOSGEB kredilerinden yararlanmasıyla ilgili soru soruyor (6/870)’de. Az önce söylediğim gibi, KOSGEB kredilerinden esnaf ve sanatkârlarımızın yararlanması yüzde 40’lar seviyesine ulaşmıştır. Zaten, esnaf ve sanatkârlarımız birkaç yıldır KOSGEB’le ilişkili hâle gelmişlerdir. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın durumunu iyileştirecek Esnaf ve Sanatkâr Değişim, Dönüşüm ve Destek Strateji Planı da uygulamaya girmiş, bu plan çerçevesinde uygulamalar devam etmektedir.

Sayın Ensar Öğüt yine (6/1072) sıra sayılı sorusunda, organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılması konusunu tekrar sormuşlar. Yine bu soruya da aynı şekilde cevap vermek istiyorum. Müracaat oldukça illerin durumuna göre organize sanayi bölgeleri yaygınlaştırılmaktadır.

Sayın Başbakanımıza sorulan sorular var.

Sayın İhsan Özkes (6/570) sayılı soruda, Eskişehir Seyitgazi ilçesi Battalgazi Külliyesinde elektrik kesintisi olduğundan söz ediyor. Burada restorasyon çalışmaları olması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmıştı ancak restorasyon çalışmaları tamamlandı ve kesin kabul noktasına gelindi, kesin kabul işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler yapılırken günün belirli saatlerinde ziyarete açılmış ve ibadet etmek isteyen vatandaşlarımız için, onların mağdur olmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır.

Yine Sayın Özkes, (6/559) sayılı sorusunda, Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı gezilerdeki harcırahları sormaktadır. Değerli arkadaşlar, bu harcırahların hepsi, Harcırah Kanunu çerçevesinde özellikle yurt dışı geziler için yapılmaktadır ama yurt içi gezilerin hiçbir tanesinde ne Diyanet İşleri Başkanı ne başkan yardımcıları, herhangi bir şekilde harcırah almamaktadırlar, kendi istekleriyle, yurt içindeki gezilerden harcırah almama konusundaki duyarlılıklarını devam ettirmektedirler.

2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili harcamaları soruyor (6/527) sayılı sorusunda Sayın Özkes. Değerli arkadaşlar, bu çerçevede, 550.341 Türk lirası harcama yapılmış Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ancak harcamaların önemli bir bölümü de Diyanet Vakfı şubeleri marifetiyle yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızca, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası nedeniyle 550.341 Türk lirası harcama yapılmıştır.

Türkiye’deki cami sayısını ve yıllar itibarıyla artışları soruyor Sayın Özkes. Değerli arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1984 yılından bu yana cami istatistikleri tutmaktadır. 1984 yılında Türkiye’de 54.667 cami varken bugün, 2010 yılı sonu itibarıyla 81.984 caminin Türkiye’deki varlığını biliyoruz. Türkiye'nin nüfusuyla mütenasip, yaklaşık olarak bin kişiye bir caminin düştüğü bir ülke olduğumuzu bu rakamlardan gördüğümüzü ifade etmek isterim.

Sayın Alim Işık, Başbakanlık korumaları ve gereçleriyle ilgili bir soruyu (6/467)’de sormaktadır. Değerli arkadaşlar, Başbakanlık korumalarıyla ilgili çalışmalar İçişleri Bakanlığımız çerçevesinde yürütülüyor.

Örtülü ödenekle ilgili, aynı şekilde, sorusu devam ediyor. Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devletin itibarının gerekleri, siyasi ve sosyal kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetler ile ilgili hükûmet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Bu ödenek genel bütçe başlangıç ödeneklerinin toplamının binde 5’ini geçemez -bu rakam çerçevesinde- ve bu harcamaların mahiyetiyle ilgili Başbakanlık faaliyet raporunda 2007 yılından beri ayrıntılar verilmektedir. Bu ayrıntıları faaliyet raporundan arkadaşlarımız görme imkânına sahip olacaklardır.

Yine, Sayın Özkes, İstanbul Milletvekilimiz, Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili, yolluk ve ödeneklerle ilgili sorusunu tekrarlamış. Aynı şekilde ifade etmek istiyorum: Yurt dışı harcırahlar 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılıyor, yurt içindeki harcırahlar ise Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcıları tarafından alınmamaktadır. Bunu bir kere daha ifade ediyorum.

Sayın Özkes Erciş için camilerde toplanan yardımı sormaktadır (6/433) sayılı sorusunda. Değerli arkadaşlar, 28/10/2011 tarihinde Cuma günü camilerdeki yardım kampanyasında 34 milyon 479 bin 43 Türk lirası toplanmış, 66.818 Amerikan doları toplanmış, 94.338 euro toplanmıştır. Bu miktarlar ilan edilmiş olan miktarlardır.

Yine, Sayın Özkes, (6/410) sayılı sorusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili harcırah sıralamasını, ülkelere göre mukayesesini istemiştir. Hacılarla ilgili, “Diyanet kâr etmekte midir?” diye ifade etmektedir. Hac organizasyonlarından Diyanet İşleri Başkanlığı herhangi bir kâr amacı gütmemektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Bakanım, süreniz doldu.

Toparlar mısınız lütfen.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NİHAT ERGÜN (Devamla) – Sadece döviz artışları için bir ihtiyaç akçesi ayrılmaktadır. Eğer o ihtiyaç akçesine ihtiyaç olmazsa o ihtiyaç akçesi de bir sonraki yılın bütçesinde hac harcamalarıyla ilgili bütçesi rakamları içerisinde yer almakta ve bir kâr organizasyonu olarak hac organizasyonlarını Diyanet İşleri Başkanlığımız görmemektedir.

Bu soruları bu kadarıyla cevaplamış oluyorum. Birkaç soru kaldı, onları da başka bir vesileyle cevaplayacağımızı ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Sayın milletvekilleri, soru sahiplerinin yerlerinden çok kısa açıklama isteme gibi bir uygulamamız var.

Açıklama isteyen milletvekili var mı, soru sahibi?

Sayın Işık, buyurun.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana cevapları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ancak özellikle Kahveciler Odasına kayıtlı olan kahveci, çay  ocağı ve İnternet kafe işletmecileri KOSGEB kredilerinden maalesef yararlanamadıkları için ciddi sıkıntı içerisindedirler. Özellikle sigara yasağının uygulamaya konulmasından bu yana bu grup esnaf bu kredi desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu kısa sürede gerçekleştirebilirseniz o esnaf grubumuz da en azından bir kısım imkânlardan yararlanabilecektir.

Başbakanın korumalarıyla ilgili sorumuza maalesef cevap alamadık. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi tabii ki doğaldır ama şu anda Başbakanın korunması amacıyla farklı illerde çok sayıda güvenlik ve koruma görevlisinin olduğu basında da yer aldı. Bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunursanız en azından kafalardaki soru işaretleri cevaplanmış olacaktır.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Işık.

Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Ben, teşekkür ediyorum Sayın Bakanım, bu cevaplardan dolayı teşekkür ederim ama yeterli bulmadım. 2001 yılında Adana’da organize sanayi  bölgelerinin birçoğu tamamlandı. 2001 yılında yine Kozan’da büyük bir organize sanayi bölgesi kuruldu. On sene geçti, içinde ciddi bir yani teknolojiyi, sanayiyi ifade edici bir yatırım da olmadı. Kişisel, bir iki arkadaşımızın yapmış olduğu paketleme tesisi var. Ben Sayın Bakanımdan on sene olmasına rağmen bu organize sanayi bölgelerinin içinin dolması için kişileri önemseyen, yatırımcıyı önemseyen teşvik ve cazip krediler çıkamaz mı?

Teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Öğüt…

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) – Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğiniz için. Yalnız Ardahan Küçük Sanayide 2 milyon TL harcama yapıldı altyapıya, bu altyapı hakikaten çok bozuk çıktı. Şu anda da toprak kabardığı için insanlar dükkânlarını açamıyorlar. Lütfen bu Ardahan Küçük Sanayisine bir müfettiş gönderin ve oraya yapılan 2 milyon YTL’nin de boşa gittiğini göreceksiniz. O konuda ben hassasiyetinizi istirham ediyorum.

Bir de, Ardahan’a gittiğinizde KOBİ desteklerine kredi anlamında destek vereceğinizi söylemiştiniz. Şu ana kadar hiçbir destek verilmedi. Ardahan’daki işletmeciler bankaya müracaat etmelerine rağmen daha destek ve plasman gelmediğini söylüyorlar. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyorum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Ören, sizin sorunuz yok ama size bir dakika…

Buyurun efendim.

 

VII.- AÇIKLAMALAR (Devam)

11.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, organize sanayi bölgeleriyle ilgili sorulara cevap olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşünü bildirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

 

 

HASAN ÖREN (Manisa) – Sayın Bakanım, organize sanayilerde, yazılı soru önergelerimize verdiğiniz cevapta, örneğin Manisa-Turgutlu Organize Sanayi Yönetim Kurulunun verdiği cevaba göre bizim soru önergelerimize cevap veriyorsunuz. Halbuki buralarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili soru önergelerimizde, usulsüzlük yapan yerin verdiği cevapları doğru kabul etmek mümkün müdür? Bakanlığınızın organize sanayiler üzerinde denetim yetkisinin olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki yazılı soru önergelerimizde Bakanlığınızın görüşü sorduğumuz organizeyle ilgili sorulara cevap olursa sorduğumuz sorunun da tahmin ediyorum cevabını almış oluruz.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Ören.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sıra yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

 

 

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

 

BAŞKAN – Komisyon ? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 81 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşmelerine başlayacağız.

 

2.- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 81 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/566, 2/58, 2/137) (S. Sayısı: 171)

 

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için, 29 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 13.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.07(x) Bu düzeltmeye ilişkin ifade 23/02/2012 tarihli 70’inci Birleşim Tutanak Dergisi’nin 52’nci sayfasında yer almaktadır.