DÖNEM: 24                                                                    YASAMA YILI: 2

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

CİLT : 21

106’ncı Birleşim

15 Mayıs 2012 Salı

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

   I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMA

 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, kamu çalışanlarının özlük hakları ve ücretlerine ilişkin gündem dışı  konuşması

 

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Eczacılık Bayramı’nın 173’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iktidarın, elektrik ve doğal gaza yaptığı zamlara, otoyollar ve kara yollarının yanı sıra çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükleri de ücretlendirmesine ve memur maaş zammı teklifine ilişkin açıklaması

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, basında çıkan haberlere göre polis birimlerinin sokak gösterilerinde elektromanyetik sinyaller yayan bir silah kullanacağına ve bu silahın insan sağlığına etkisini ve satın alınmasına karar verilip verilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

5.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nün 173’üncü yıl dönümüne ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Dünya Eczacılık Günü’ne ve dokuz aydır kendilerinden haber alınamayan Kenan Erenoğlu, Abdullah Söpçeler, Zihni Koç ve Nadir Özgen’in kurtarılması için neler yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

7.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Giresun’un Dereli ilçesinde bir HES inşaatında toprak kayması neticesinde 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine ve Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatlarına ilişkin açıklaması

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatlarına, Hemşireler Haftası’na ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, mevsimlik işçilerin kaldıkları yerlerin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

10.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatına, Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen afette hayatını kaybedenlere ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

 

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bosna-Hersek Parlamentosu İstihbarat Denetleme Komitesi Başkanı Mirsad Djugum'un vaki davetine icabet etmek üzere 22-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek'e gitmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/874)

B) Önergeler

1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun (6/1634) esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına ilişkin önergesi (4/44)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, (2/236) esas numaralı İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/45)

 

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)

2.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, KKTC-Türkiye ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, yurt dışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276)

 

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa edenlerin geri dönmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sözlü soru önergesi (6/26) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

2.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Susurluk Şeker Fabrikasının üretime açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/539) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerine ödenen tazminata ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli ara ürün sağlayan yerli üreticilere yatırım desteği sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/734) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van depreminde malul kalan sigortalılar ile sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/735) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamunun araç ve lojman sayısı ile 2012 bütçesinde bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/743) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik faturalarına yansıtılan vergilere ve TRT’nin payına ilişkin sözlü soru önergesi (6/745) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yüksek vergi oranlarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/746) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enflasyon oranının artmasıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin alacağı ek zam oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi, ceza ve harçlara yapılan zammın maaş zammından fazla olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların basit usulde vergilendirilmelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/789) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal giderlerin KDV oranlarının yüksekliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/790) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların emekli ikramiyelerindeki reel değer kaybına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/799) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, millî gelirin illere göre dağılımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/802) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2011 yılları arasındaki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmaların katıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde görev yapan bazı personelin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/816) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gübre ve yemden alınan vergilere ve bunun fiyata yansımasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/817) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında kamu taşınmazlarının tahsisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/878) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen elektrik bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen su bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/888) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

22.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başkent Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından sözleşmesi yapılan bir sistemin öngörülen tarihte bitirilmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/921) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

23.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı kamu kuruluşlarının Ankara Büyükşehir Belediyesinden olan alacaklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/925) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev veya araç satan kişilerin resen geriye dönük 5 yıllık ticari mükellef yapıldığı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1133) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıtta vergi indirimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1152) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

27.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet verdiği iddia edilen firmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 666 Sayılı KHK ile bazı personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1285) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta çalışan personel arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1286) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, boş engelli kadrolarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1347) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memur maaşlarının yeterliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1402) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

2.- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 180)

 

IX.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TBMM ek hizmet binası inşaatına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6197)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/6202)

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6207)

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/6208)

5.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, TOKİ’nin Diyarbakır’ın bazı ilçelerindeki yatırımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6211)

6.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, askeri kışlaların şehir dışına taşınması neticesinde yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  (7/6254)

7.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan çalışma gruplarının oluşumundaki iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6255)

8.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli iline getirildiği iddia edilen tehlikeli atığın çevreye verdiği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6258)

9.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Nemrut Millî Parkı’nın içinden geçen elektrik direklerine ve faaliyete geçecek olan HES’e ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6259)

10.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, enerjide dışa bağımlılıkla ilgili bir konuşmasına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/6360)

11.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6422)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/6423)

13.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Dursunbey’deki bir kömür madeni sahasının kimyasal atık tesisine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6511)

14.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Başbakana ve bakanlara verilen hediyelere ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun uygulamasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/6544)

15.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in, TBMM yerleşkesine girişteki bir uygulamaya ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/6576)

 


 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açıldı.

Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden, 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 14.01’de son verildi.

 

                                                                 Şükran Güldal MUMCU

                                                                         Başkan Vekili

 

 

II.- GELEN KÂĞITLAR

                                                                                                                                          No: 144

11 Mayıs 2012 Cuma

Teklif

1.- İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe; Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.05.2012)

 

                                                                                                                                          No: 145

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük'ün; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/561) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/562) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

3.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/563) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

4.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/564) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

5.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün; Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/565) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2012)

6.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

7.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Milletvekili Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/567) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/531) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğunda Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/543) (S. Sayısı: 235) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (S. Sayısı: 236) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

6.- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/601) (S. Sayısı: 239) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

7.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 16 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/606, 2/155) (S. Sayısı: 241) (Dağıtma tarihi: 14.05.2012) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, KCK soruşturmalarına ve başlatılan açlık grevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4652)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde bulunan çocuk mahkumlara ve sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681)

3.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682)

4.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Beşikdüzü cezaevi projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ülkemizdeki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir milletvekili ve bir gazetecinin tutukluluk durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686)

8.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Pozantı Çocuk Cezaevinin kapasitesine ve çocuk mahkumların şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687)

9.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevlerinin kapasitelerine ve tutuklu ile hükümlülerin dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688)

10.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren doktorların geçici görevlendirilme gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4769)

11.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, aile hekimlerinin yerleştirilmelerinde hizmet puanlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4770)

12.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4771)

13.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4772)

14.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4773)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4774)

16.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kekemelerin sosyal güvenlik hakları ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4775)

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Transport Küvöz İhalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4776)

18.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Edirne Kapıkule Sınır Kapısında bekletilen yabancı uyruklu bir kişinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5885)

19.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 28 Şubat 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5886)

20.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Muş’ta meydana gelen deprem sonrasındaki hasara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5887)

21.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5888)

22.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5889)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dershanelerin kapatılacağı ve üniversite sınavlarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5890)

24.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, kaliteli çay üretimine ve çay üreticilerinin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5891)

25.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, gönüllü ve geçici köy korucularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5893)

26.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Suriyeli muhalif komutanların gizli bir kampta eğitim aldıkları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5894)

27.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakan ve bakanların internet ve basında çıkan haberlerle ilgili açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5896)

28.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askerlikten muaf tutulan şehit kardeşlerinin sayısına ve yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5897)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan özelleştirmelere, özelleştirmelerden elde edilen gelirlere ve açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5898)

30.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın ve mesir macununun tanıtılması ve desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5899)

31.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İran Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin zamanı ve konusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5900)

32.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına ait bir personel alım ilanındaki bir ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5901)

33.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargo ve izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5902)

34.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, LPG’li araçlara ve bu araçlardan gaz sızdırmazlık raporu istenmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5903)

35.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Diyanet İşleri Başkanının bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5905)

36.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, otizmli çocuğa sahip ailelere yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5922)

37.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, sivil şehit ve gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5923)

38.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, huzurevlerinin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5924)

39.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bazı parsellerin tahsisiyle ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5925)

40.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de boş tutulan parsellerin çevredeki fabrika ve işletmeler için tehlike arz ettiği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5926)

41.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5927)

42.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilen parsel ile ilgili iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5928)

43.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5929)

44.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tarımda kendi adına çalışan çiftçilerin prim borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5930)

45.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, özel hastanelerin hastalardan talep ettiği katkı payı oranındaki artışa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5931)

46.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, maden teknikerlerinin İş Güvenliği Uzmanlık kursuna katılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5932)

47.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türk Teknikerler Odasının Kuruluş Kanununun yürürlüğe girmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5933)

48.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kuruluşlarında baş tekniker unvanının yeniden ihdas edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5934)

49.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kamu kurumlarında ve özel sektörde farklı unvanlarda tekniker çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5935)

50.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, lisans mezunu ve engelli işçilerin memuriyete geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5936)

51.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5937)

52.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, bazı bankaların giderlerine ve personeli ile özelleştirilecekleri iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5957)

53.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Kayseri ve Denizli’de meydana gelen trafik kazalarında ihmal olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5959)

54.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, bir bürokrat ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5960)

55.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar’da yaşanan hırsızlık olaylarına ve bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5961)

56.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Belsa’da tahsilat veznelerini kapatacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5962)

57.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki bir yüklenici firmada çalışan işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5963)

58.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Gebze’de bir mahallede Kentsel Dönüşüm Projesiyle kamulaştırma yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5964)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi sırasında görev yapan ve deprem bölgesinde çalışan görevlilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5966)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çinigar Şehirlerarası otobüs terminal arazisinin TOKİ’ye verileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5967)

61.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5968)

62.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, 23. ve 24. Dönemde koruma talebinde bulunan milletvekillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5969)

63.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Malkara’da kapatılan tarihi bir hamama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5970)

64.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) belgesinde yer alan Türkiye Vatandaşlığı ibaresine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5972)

65.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5973)

66.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, terör olayları ve sınır komşularıyla yaşanan olumsuzlukların turizme etkisine ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5975)

67.- Bitlis Milletvekili Husamettin Zenderlioğlu’nun, Sorgun Askeri Kışlası yakınında bulunan sit alanına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5978)

68.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra personelinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5979)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5982)

70.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, iki tekerlekli motorlu araç sahiplerinin kayıp ve hurda araçlar için getirilen vergi affı kapsamına alınıp alınamayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5983)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5984)

72.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler hakkında tutanak tutan akademisyenlerle ilgili soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5985)

73.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Arapgir’de eğitim-öğretim konusunda yaşanan bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5986)

74.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin öğrenme düzeyine etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5987)

75.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletlerin giderleri ve bunların piyasa üzerindeki etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5988)

76.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul müdürlerinin aldıkları ek ders ücretlerinin eşitlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5989)

77.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5991)

78.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ankara-Çankaya’da bir imam-hatip lisesi açılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5992)

79.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5993)

80.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Van’daki okullarda telafi derslerinde görevlendirilen idarecilere ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5994)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-Aksu’da ilköğretim öğrencileri için hazırlanan bir sınavın soru kitapçığında yer alan bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5997)

82.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, FATİH Projesinin sağlık ve güvenlik açısından sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5999)

83.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığa nakil yoluyla gelen personel sayısı ve kadın personel sayısı ile okullarda boş geçen derslere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6000)

84.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldeye lise ve meslek lisesi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6001)

85.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖSYM sınavı girişinde alınan önlemlere ve bir öğrencinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6002)

86.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir lise müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6003)

87.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki deniz kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6005)

88.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Gören Göz Cihazı Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6016)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Wikileaks internet sitesinde yayınlanan bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6017)

90.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, karayolu taşımacılığında yüksek belge ücretleri nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6018)

91.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Çerkezköy’e bağlı bir beldede trafik kazalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6019)

92.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Sabuncu Beli Tüneli ihalesini alan firmayla ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6020)

93.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB çatısı altına gireceği ve merkezinin İstanbul’a taşınacağı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6021)

94.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gümrük kapılarındaki yığılmaların önlenmesine ve nakliye firmalarından karayolu ücretiyle ÖTV alınmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6023)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir askerin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6025)

96.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, iş kolları istatistiklerine ve toplu iş sözleşmesi yapmak için Bakanlığa başvuran işçi ve işveren sendikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6028)

97.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, terörle mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6029)

98.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkaran kanunla ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6030)

99.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, çocuklara dağıtılan oyuncaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6033)

100.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, gazilik statüsü ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6034)

101.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Türkiye’nin Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti çerçevesindeki faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6035)

102.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, MİT mensupları hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6036)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6037)

104.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6038)

105.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6039)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6040)

107.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 632 sayılı KHK hükümlerinden yararlandırılmayan sözleşmeli kamu personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6041)

108. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir televizyon kanalında yer alan İran istihbaratı ile ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6042)

109.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, tarım sektöründe kullanılan motorin, elektrik, tohum vb girdi maliyetlerinde ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6043)

110.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bu güne meydana gelen soba zehirlenmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6044)

111.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6046)

112.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Şanlıurfa-Siverek İlçe Tarım Müdürlüğü binasında çıkan yangına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6047)

113.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, Samsun Kız Yetiştirme Yurdundaki çocuk istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6050)

114.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Düzce-Tepecik mevkiinin alt yapı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6051)

115.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen ekonomik ve sosyal kalkınma projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6052)

116.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite giriş sınavının kaldırılacağı ve hazırlık kurslarının kapatılacağı yönündeki bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6053)

117.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişiklikle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6054)

118.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2/B arazilerinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6055)

119.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Erzurum-Aşkale’de 5 kişinin boğularak yaşamını yitirmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6056)

120.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Hocalı Katliamını protesto mitingine ve temsili kurtuluş törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6057)

121.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2003-2012 yılları arasında yazılı ve görsel basına yönelik bazı yasaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6058)

122.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6059)

123.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2003-2004 yıllarında yapıldığı iddia edilen darbe planlarına ve bu iddialarla ilgili idari ve adli girişimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6060)

124.- Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, Anadolu Ajansında muhabirlere yöneltildiği iddia edilen bazı sorulara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6063)

125.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6073)

126.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de özürlü ve muhtaç aylığından yararlanan özürlü sayısı ile özürlü aylığının yeterli olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6074)

127.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş’ün, özürlülerin evde bakımları ile ilgili yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6075)

128.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, özelleştirmeler sonrasında 4/C statüsünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6076)

129.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, köy bekçilerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6077)

130.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, kamuda çalışan geçici işçi ve 4/C’li personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6078)

131.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde TEDAŞ’a olan borçlarından dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6079)

132.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6080)

133.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kamu çalışanlarının sayısına ve sendikalara katılım oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6081)

134.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 4/C’li personele ve bunların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6082)

135.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, gazetecilerin yıpranma payından yararlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6083)

136.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamuda işçi olarak çalıştırılan personelin kurumlar arası nakli konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6084)

137.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, SGK’lı çalışanların rahatsızlığı nedeniyle raporlu olmaları durumunda ücretlerini alamadıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6085)

138.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik ve doğalgazın daha düşük fiyatlarla verilmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6099)

139.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6100)

140.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TAR-GEL projesi kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6106)

141.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da Bakanlığa bağlı birimlerdeki tesis ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6107)

142.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, ihraç edildikten sonra çeşitli nedenlerle geri gönderilen ve içerisinde tarım ilacı kalıntısı bulunduğu iddia edilen gıdalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6108)

143. Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6109)

144.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, ülkemizdeki bal üretimi, ithalatı ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6110)

145.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Atatürk Orman Çiftliği arazisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6111)

146.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, narenciye üreticisinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6112)

147.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, domuz eti üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6113)

148.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üzüm üretiminde kimyasal madde kullanıldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6114)

149.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın Okul Sütü Projesiyle ilgili düzenleme ve teşviklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6115)

150.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Karacadağ pirincinin kalitesinin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6116)

151.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2011 yılında ithal edilen bazı ürünlerin miktarına ve bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6117)

152.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’de hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6118)

153.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, boya sanayinde kullanılan ürünlerin ithalat ve ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6119)

154. Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6121)

155.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6122)

156.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis’e Afet Fonundan gönderilen ödeneğin Güroyak ve Tatvan Belediyelerine aktarılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6123)

157.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, belediyelerin yıllar itibariyle temsil ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6124)

158.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta internet bağımlılığını önlemek için yapılan çalışmalara ve internet kafelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6125)

159.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’daki mevcut toplu taşıma araçlarının çevre sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6126)

160.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Başbakanın nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir belediyesi yapılacağı hakkındaki bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6127)

161.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’de Plaj Yolu ve Şirintepe’yi bağlayan üstgeçidin zarar görmesi sonucu yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6128)

162.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su sayaçlarını okuma sürelerine ve faturalarda tahsil edilen şube yolu ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6129)

163.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Ankara’da ulaşım sorununun çözülmesine katkı sağlayacak alternatif toplu taşıma araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6130)

164.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da Hazineye ait yeşil alanda ticari faaliyet yürütülmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6131)

165.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Batman’da bir milletvekilinin darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6132)

166.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 18 Mart 2012 tarihinde Diyarbakır’da trafik memurlarınca kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6133)

167.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Libyalı polis ve polis adaylarının İstanbul’da eğitim aldıkları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6134)

168.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, çalınan tarihi eserler ile müze ve ören yerlerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6137)

169.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Ermeni soykırımı iddialarını konu alan film ve tiyatro eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142)

170.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kariyer meslek mensuplarının 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetveli gereği 3600 ek gösterge hakkından yararlanmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6145)

171.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK sonrası üniversitelerde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6146)

172.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6147)

173.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hazine arazilerinin satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6148)

174.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı KİT’lerin yönetim kurulu üyelerinin gelir vergilerini kurumlarından geri aldıkları iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6149)

175.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, yüksek öğrenim harç ve katkı kredilerinin geri ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6150)

176.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6151)

177.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına sağlık sorunları nedeniyle alınmayan öğrencilerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6152)

178.- Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6153)

179.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, bir rektörün sol görüşlü öğretim görevlileri hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6154)

180.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Sincan’daki bir ilköğretim okulunda yaşandığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6155)

181.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, sınavların öğrenciler üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6156)

182.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Manisa-Turgutlu’daki bir ilköğretim okulunda bir imamın dini kıyafetle ders anlatmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6157)

183.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, lisans mezunlarının ön lisans düzeyinde KPSS’ye başvurularının kabul edilmemesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6158)

184.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun askeri okulları nasıl etkileyeceğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6159)

185.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kürecik Radar Üssünde görevli personel için konut yapılacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6160)

186.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HES’lerin yapımına ve denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6161)

187.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Kızıltepe’deki Zergan Deresinin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6162)

188.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Ergani’de yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6163)

189.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır-Çermik’te yapılması planlanan gölet inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6164)

190.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, sulama amaçlı barajlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6165)

191.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Karasu’ya bağlı Limandere beldesindeki köylülerin 2/B arazisinde bulunan gayrimenkullerinin demiryolu inşaatı nedeniyle kamulaştırılmasından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166)

192.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis-Diyarbakır Karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174)

193.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kırsal kesimde telekomünikasyon hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6175)

194.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Sürgü-Erkenek ve Darende-Ulupınar karayollarında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6176)

195.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, 2002 yılından bugüne İzmir’in mevcut limanları ve liman projeleriyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6177)

196.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bitlis Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6178)

197.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri-Yüksekova Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6179)

198.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Varto-Hınıs yolunun ıslahına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6180)

199.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Selendi-Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6181)

200.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir ve çevresindeki karayollarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6182)

201.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TİKA’nın personeline ve yurtdışı harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6183)

                                                                                          

                                                                              No: 145

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Tasarı

1.- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı (1/619) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Dışişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.05.2012)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Umut Oran'ın; 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.05.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/570) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2012)

4.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/571) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2012)

Tezkereler

1.- Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/855) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/856) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/857) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

4.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/858) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

5.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/859) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

6.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/860) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

7.- Muş Milletvekili Sırrı Sakik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/861) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

8.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

9.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

11.-  Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

12.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

13.-  Bursa Milletvekili Önder Matlı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

14.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

15.-  Hakkari Milletvekili Esat Canan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/869) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

16.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/870) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

17.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/871) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

18.-  Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/872) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

19.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/873) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.05.2012)

Rapor

1.- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 15.05.2012) (GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Konya’da bir sulama kooperatifi başkanının görevden alınıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ceza infaz kurumlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

5.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatındaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’a bağlı bir köy yolunun asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

7.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, İslahiye’ye bağlı köylerde TEDAŞ’a olan borçlar nedeniyle elektriklerin kesilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlere ve olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 28 Şubat sürecindeki bazı bilgi ve belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Anadolu Ajansının resmi internet sitesinden Mustafa Kemal Atatürk ibaresinin çıkarılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

4.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, şehit yakınları ve gazilerle ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

5.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, kişisel bilgilerin toplandığı ve bunların kayıt altına alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

7.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, yüksek vergi oranları nedeniyle ceviz ithalatında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

8.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, 23 Nisan’da Anıtkabir’de düzenlenen törene katılmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sitesinde siyasi parti üyelik bilgilerinin yayınlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

10.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Malatya Kürecik’te kurulan füze kalkanı sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

11.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, küçük ölçekli üretim yapan anason üreticilerinin ürünlerini piyasa fiyatının altında satmak zorunda kalmalarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

13.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Tunceli Merkez’deki bir köyde faaliyet gösteren madencilik şirketinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

14.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Hatay-Yayladağı kampında Suriyeli isyancıların barındırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

15.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Sivrihisar’da yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

16.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Başbakanın mal varlığı beyanındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

17.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tarihi bir caminin ahır yapılması ve dini bir kitabın toplatılmasına dair açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

18.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Erzincan’daki özel sektöre ait bir fabrikanın kamu hisselerinin satışı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, işsizlikle beraber lüks otomobil satışının artmasındaki çelişkiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

20.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AVM’lerin sayısına ve küçük esnafın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, basında çıkan haberlerle ilgili açılan tazminat davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

22.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancı sermayeli bankalara ve bunların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

23.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Keban Barajı üzerine inşası düşünülen köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

24.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Devlet kurumlarına ait internet siteleri sayısına ve Atatürk’ün resim ve sözlerinin kaldırıldığı internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

25.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Atatürk ve Cumhuriyet dönemine yönelik olumsuz atıflar ve kurumların internet sitelerinden Atatürk resminin ve adının kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

26.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, kamu spotu reklamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

27.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, Kütahya Belediyesinde işe alımlarda iş organizasyon sertifikası şartı getirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

28.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, kamu görevlilerine yerel dilleri öğrenmeleri konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

29.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2009 yılında Bingöl Üniversitesinde eylem yapan öğrencilere verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

30.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Kilis’te yardıma muhtaç ailelere dağıtılan kömüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

31.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, emniyet ve yargı faaliyetlerinde yabancı uzmanların çalıştırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

32.-  Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, TSK arazilerinin devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

34.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in, 2002-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının personel sayısı ve personel alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarında sözleşmeli olarak görev yapan Kuran Kursu personelinin sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Vakfı tarafından Dini Yayınlar Fuarına bir yayınevinin kabul edilmediği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

38.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Başbakanın Sivas olayları davası sonucundaki değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personel ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ülkemizde faaliyet gösteren bankalara ve çeşitli banka işlemlerinin ücretlendirilmesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

42.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, TMSF Başkanının görev süresinin bitmesine rağmen yerine atama yapılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

43.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, kaza yapan ağır hasarlı araçların alım-satımına ve bunların sigorta ile kasko işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında görev yapan personele ve yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

47.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Başbakanın bir konuşmasındaki Gaziantep’teki bir camiyle ilgili bazı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

49.-  İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrencilere verdiği burslara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

50.-  Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TRT’nin reklam gelirlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

51.-  Adana Milletvekili Turgay Develi’nin, TRT Kanunu uyarınca toplanan geçici danışma kurullarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

52.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Basın İlan Kurumu verilerine göre resmi reklam verilmesindeki şartlara ve resmi reklamların maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

54.-  Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, KCK operasyonları kapsamında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

55.-  Mardin Milletvekili Erol Dora’nın, Mardin E Tipi Cezaevindeki zehirlenme vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

56.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, bazı hükümlülere özel infaz rejimi uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

57.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığında dinleme cihazı bulunduğu iddiası ile ilgili davanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

58.-  İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, bazı tutuklu ve hükümlülerin cezaevi koşullarındaki farklılıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları ile bu kurulların başkan ve üyelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

60.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçe ve belde belediyeleri ile yetkilileri hakkında kesinleşmiş davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

62.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, İstanbul’da Bakanlığa ait lojmanlarda ikamet edenlere yönelik bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

63.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Yargıtay’da zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

64.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların kimlik bilgileri kullanılarak parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

65.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 2002’den bugüne kadar yapılan Adalet Saraylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

66.-  Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, tutuklu ve hükümlülerin sağlık haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

68.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin sayısına ve istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

69.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda engelli istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

70.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, İstanbul’da işlenen bir kadın cinayetine ve mağdur kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

72.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kadın sığınma evlerine ve sayılarının artırılması gereğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

73.-  İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, kadına karşı şiddete ve İstanbul’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlığa ait harcamalara ve banko promosyonu olarak elde edilen gelire ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

79.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ürünlerin 2009-2012 arası piyasada gözetimi ve denetimi çalışmalarına, ilgili konu ile kuruluşa ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

80.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

81.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışan lisans mezunlarının ek gösterge rakamının yeniden düzenlenmesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

82.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yönetmelikte yapılan değişikliklerle bazı müdür kadrolarına atanmada sınav şartının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ikinci bir işte çalışan emeklilerin emekli maaşlarından yapılan SGK katkı primi kesintilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

85.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK’da yapılan atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

86.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, SGK çalışanlarının özlük haklarındaki bazı kayıplara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

87.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, özelleştirilen işletmelerde işçilerin aldıkları ücretle bordrolarının farklı olduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

88.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

89.-  İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 657 sayılı Kanun kapsamındaki 4-C statüsünde çalışan personele ve bu personelin memur kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin ve Batman illerinde evde bakım gören ve yardım alanların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

92.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, yeşil kartlı vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınmaları sonrasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ülkemizde işçi ve işyeri güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

94.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Genel Sağlık Sigortasına dahil edilen yeşil kart sahiplerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da moloz dökülmesi için ayrılan sahaya çöp ve çeşitli atıkların döküldüğü iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

96.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, nüfusları azalan belde ve köylerin kapatılacağı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

97.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş’in, Kocaeli’de hava kirliliğine ve alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

98.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, İzmit-Entegre Çevre Projesi kapsamındaki projeleri üstlenen İZAYDAŞ’la ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

99.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 10 numaralı yağ olarak adlandırılan yağların üretimi, satışı ve denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

100.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

101.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6769) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

102.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Bursa’da tarım arazilerinin ve su kaynaklarının konut alanına çevrilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

103.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TÜPRAŞ bacalarından çıkan dumanın sebep olduğu zararların giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

104.-                Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’ye karşı alınan ekonomik ve siyasi kararlara ve İsrail’e karşı da benzer politika izlenip izlenmeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6772) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

105.-                İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün, Suriye politikasının uluslararası alandaki sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6773) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

106.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

107.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6775) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

108.- Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ ilinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre sıralamasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6776) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

109.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

110.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’ın kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

111.-                Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki firmalara ve bunların Suriye’deki çatışmalardan kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

113.-                Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, kapatılan Sochi Limanına ve Doğu Karadeniz’de yapılan ihracatın ulaşım sorunlarının önlenmesinde yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

114.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan’daki Metzamor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sorunlara ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

115.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, elektrik faturalarına yansıtılan çeşitli bedel kalemlerine ve elektriğe yapılan zam oranına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

116.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de Akarsu Göleti içinde bulunan yüksek gerilim hattının taşınması ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

117.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/6785) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

118.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

119.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İran’dan ham petrol alımının azaltılmasına ve alternatif ham petrol kaynağının maliyeti artıracağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

120.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

121.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

122.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

123.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlere ve olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

124.- Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca işletmelere kayıt belgesi verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

125.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, hastalık tehlikesi taşıyan ithal hayvanlara ve Artvin’de Brusella salgını iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

126.-                Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, Samsun’da bazı fındık üreticilerinin destekten yararlanamamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

127.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2002-2012 yılları arasındaki nişasta bazlı şeker, pancar şekeri ve mısır üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

128.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

129.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

130.-                Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, hayvanlarda görülen şap hastalığı için alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

131.-                Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, zeytin üreticisine verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

132.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl’de arıcılığın geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

133.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Besicilik ve Sütçülük Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

134.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

135.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, et ithalatına ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

136.-                Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kılıç ve tulina balıkçılığına yönelik olarak getirilen yasaktan doğan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

137.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2012 yılları arasında ele geçirilen kaçak ürünlere ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

138.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

139.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

140.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir vakfa ait yardım malzemelerinin hurdalığa atıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

141.-                Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, köy korucularının özlük ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

142.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlisi ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

143.-                Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

144.-                İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kadıköy İlçesi Kaymakamlık binası ile Kaymakamlığa bağlı birimlerin ayrı ayrı binalarda bulunması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

145.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Kocaeli’nin trafik sorununa ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

146.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, büyük şehirlerde egzoz dumanı ölçümlerine ve egzoz dumanının çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

147.-                Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay İlçesinde bir mahallenin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

148.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Türkiye’deki isim istatistiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

149.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

150.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulaması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

151.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’de tüketilen göz yaşartıcı gaz miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

152.-                Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınırlarda yaşanan ölümlerin engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

153.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

154.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Karasu Nehri üzerindeki bir köprünün dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

155.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İzmit şehir merkezi esnafının otopark ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

156.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kartepe İlçesi Köseköy Beldesinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

157.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’deki kaçak baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

158.-                Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Suriyeli sığınmacıların kamplarına harcanan paraya ve ülkemizde doğal afetler nedeniyle zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

159.-                Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2009 yerel seçimlerinden bu yana görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının sayısı ve partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

160.-                Trabzon Milletvekili Koray Aydın’ın, 2003 yılından bu yana terör örgütü tarafından kaçırılan kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

161.-                Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in, Elazığ İlinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksine göre sıralanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

162.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

163.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hatay’ın kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasına ve yapılacak yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

164.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

165.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik göstergeleri ve gelişmişlik sıralarının belirlenmesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

166.-                İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, İstanbul Fatih’te yapılan bir inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6834) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

167.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

168.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin-Arhavi’deki tarihi evlerin tescil edilmesine ve bakım çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

169.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

170.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deprem bölgesinde çalışan taşeron işçilerin deprem tazminatından yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

171.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’ndeki dilenci sayısının artmasına ve alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6839) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

172.-                Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, on numaralı yağ olarak adlandırılan yağların ithalatı, satışı ve denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6840) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

173.-                Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6841) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

174.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

175.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6843) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

176.-                Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, bir yıl içinde birden fazla gayrimenkul ya da araç satanlar için geriye dönük vergi incelemesi yapılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6844) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

177.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Hazinenin özel mülkiyetindeki malların satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

178.-                İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, 657 sayılı Kanun kapsamında 4/C statüsünde çalışan personele ve bu personelin memur kadrolarına atanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6846) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

179.-                Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ANTÇEV’in yurt yapımı için yaptığı başvuruya olumsuz cevap verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6847) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6848) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

181.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergi dairelerinin geriye dönük gelir vergisi mükellefiyeti tesis edeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6849) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

182.-                Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, yeni pedagojik formasyon sertifika programı açılmaması kararının doğuracağı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6850) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

183.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına çeşitli gider kalemleri için verilen ödenek miktarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6851) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

184.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık Merkez teşkilatında çalışan şube müdürlerinin Beşevler Kampüsünde görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6852) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

185.-                Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çankaya’daki Alparslan İlköğretim Okulunun bir kısmının imam hatip lisesine dönüştürüleceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6853) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

186.-                Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan bir kararla Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağdur olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6854) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

187.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6855) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

188.-                İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, Çukurova Üniversitesine ait Narenciye Araştırma ve Gen Bahçesi olarak kullanılan alanın tahsisinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6856) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

189.-                Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, FATİH Projesine ve Proje kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

190.-                Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, öğrenci eğitim kamplarına ve bahar şenliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

191.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, YGS ve KPSS ile ilgili yürütülen soruşturmanın sonucuna ve son YGS sınavında şifreleme olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

192.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayri müslimlerin anadil ve eğitim haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

193.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

194.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Pazarcık’taki emekli bir öğretmenle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

195.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, YGS sınav sonuçlarına ve sınav sistemindeki değişikliklerin yol açtığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6863) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

196.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının formasyon programlarının kaldırılması nedeniyle yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6864) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

197.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bilim Doğası ve Bilim Okur Yazarlığı adında bir seçmeli dersin olup olmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6865) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

198.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulaması ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6866) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

199.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6867) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

200.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite yönetimlerinin bazı uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

201.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6869) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

202.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Milli Eğitim uzman yardımcılığı kadrosuna öğretmenlerin başvurup başvuramayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6870) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

203.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okul yöneticilerinin aldıkları ek ders ücretlerindeki adaletsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

204.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, görevlendirilmek suretiyle geçici görev yerlerine gönderilen depo öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

205.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

206.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Toplam Kalite Yönetimi ödüllerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6874) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

207.-                Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, okullardaki beden eğitimi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

208.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

209.-                İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6877) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

210.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Anıtkabir ziyaretçi sayısının internet sitesinde yıllık olarak güncellenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6878) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

211.-                Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Azdavay ilçesinde bir mahallenin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6879) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

212.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6880) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

213.-                Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Reyhanlı Barajı sebebiyle sular altında kalacak arazilere ve yaşanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

214.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6882) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

215.-                Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Nizip’teki bir barajda meydana gelen patlamaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6883) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

216.-                Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, makam aracına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6884) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

217.-                Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan’daki Metzemor Nükleer Santralinde olası bir kazanın yol açabileceği sağlık sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6885) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

218.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli’nde aile hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6886) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

219.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bakanlık bünyesinde yapılan atama işlemlerinde aksaklıklar olduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6887) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

220.-                Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, Erzurum’da evsel atıkların yol açabileceği hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6888) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2012)

221.-                Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın, GDO’lu ürünlerin insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6889) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

222.-                Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in bazı ilçelerindeki Devlet Hastanelerinde kardiyoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6890) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

223.-                Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6891) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

224.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6892) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

225.-                Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’in tam teşekküllü hastane ve ambulans helikopter ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6893) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

226.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkari’de açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6894) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

227.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, sağlık serbest bölgeleri oluşturulacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6895) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

228.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Nusaybin’de Devlet Hastanesi Ağız ve Diş sağlığı ünitesinin ne zaman açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

229.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 2002-2012 yılları arasında Bakanlıkta çalışan ve emekli olan personel ile ataması yapılan Bakan Yardımcısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6897) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

230.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, hasta güvenliğine ve doktor hatalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6898) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

231.-                Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, TCDD’nin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2012)

232.-                Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

233.-                Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un, mesleki araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları belgelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.04.2012)

234.-                Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erbil’e uçak seferlerinin yapılabilmesi için sürdürülen çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2012)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

2.- BDP grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi’nden ihraç ve ülkeden sınır dışı edilen 24 öğrencinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, yurtdışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/11/2011)


 

15 Mayıs 2012 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.04

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşimini açıyorum.

III.- Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin oy düğmelerine basarak salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içerisinde elektronik sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen üyelerin ise yoklama pusulalarını görevli personel aracılığıyla üç dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)

BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle söz isteyen Giresun Milletvekili Sayın Selahattin Karaahmetoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Karaahmetoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayıs Eczacılar Günü nedeniyle söz almış bulunmaktayım.

Konuya geçmeden önce ne yazık ki üzücü haber vermek durumundayım. Giresun’un Dereli ilçesi Kızıltaş köyünde HES çalışmaları sırasında toprak kayması nedeniyle 4 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

Yine, Giresun’un Görele ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun dolayısıyla başından kurşun alan ve Cumhuriyet Halk Partisi Görele ilçesi üyesi olan Kemal Aycı yaşamını kaybetmiştir, Allah’tan rahmet diliyorum.

Buradan, başta Türk Eczacılar Birliği olmak üzere tüm eczacılarımızın ve eczanede çalışan emekçilerin bu anlamlı günlerini kutluyorum.

Sağlık zinciri ve sağlık meslek mensupları içerisinde kilit bir görevi olan yaklaşık 30 bin eczacı ve Türk Eczacılar Birliği 14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın Kuruluşunun 173’üncü yılını kutluyor.

Ne yazık ki eczane eczacılığı artık var olma, yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan eczacılık mesleği bilimsel eğitimle kurumsallık kazandığı yüz yetmiş üç yıldır daha hızlı ve etkili bir biçimde toplum sağlığını iyileştirmek için topluma hizmet sunuyor.

Ülkemizde ve dünyada eczacılık mesleği ve sağlık alanı önemli değişimlere uğrasa da eczacılık mesleğinin temel ilkesini oluşturan “Herkes için sağlık ve daha fazla sağlık.” düşünce yapısı hiçbir zaman değişmedi.

Eczacılar memleketimizin en ücra köşesinde, doktoru olmayan köylerde bile hizmet vermektedir, vatandaşın ayağına kadar ilaç götürmektedir. Eğitimden hizmet sunum alanlarına, hizmet sunma biçimlerine kadar eczacılık mesleğinin niteliksel ve niceliksel olarak gelişmesinden ve en önemlisi ilacın üretiminden tüketimine kadarki karmaşık süreçte eczacının rolü çok önemlidir. Bunun yanında, eczacıların hastalarına verdiği danışmanlık hizmetini de bunlara ilave etmeliyiz.

Değerli milletvekilleri, bugün ülke gündemine baktığımızda hemen her gün sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet haberi görüyoruz. Bunun önüne ne yazık ki geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz? Biz hâlâ bunu tartışırken, bir taraftan sağlık hizmet sunucusu aktörler her türlü riski göze alarak mesleklerini özveriyle icra ediyorlar. Eczacı meslektaşlarım da zaman zaman şiddete maruz kalıyor, baskı görüyor. Ancak eczacıların en temel yaklaşımı daha sağlıklı bir birey, daha sağlıklı bir toplum yaratmaktır. Bu planın tesisi için de her türlü sıkıntıya, probleme göğüs geriyor, sırtlarındaki onca kambura rağmen, deyim yerindeyse, gemilerini terk etmiyorlar çünkü biliyorlar ki onlara ihtiyaç var. Öncelikle şunu net bir biçimde ifade etmeliyim ki: Sağlık çalışanlarını, sağlık hizmet sunucularını ve sağlık hizmetlerinden faydalananları, kısacası herkesi çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek kurmak için birlikte sorumluluklarımızın farkına varmaya davet ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmet sunumunu aksatmadan yerine getiren eczacılarımızın sesini artık duymamız gerekiyor. Herhangi bir düzenleme sonucu yaşadıkları onca mağduriyete ve aldıkları riske rağmen vatandaşlarımıza ilaç hizmeti veren, halkımızın en çok güvendiği kişilerin başında gelen eczacılarımıza biz de sırtımızı dönemeyiz, dönmemeliyiz. Çünkü, sağlık, hepimizin sunulan hizmetten faydalandığı kamu ve de sağlık hizmet sunucularından oluşan bir alandır. Bu alan her bir birleşeniyle bir bütündür. Bu alanda üretilen hizmetler, ürünler ve hizmetten faydalanma biçimleri diğer alanlardan farklıdır. Sağlık alanının nihai amacı kamu yararını artırmak ve hasta sağlığını korumaktır.

14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle Parlamentoda bulunan 12 meslektaşımı, 30 bin eczacı meslektaşımı saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Karaahmetoğlu.

Gündem dışı ikinci söz, aynı konuda söz isteyen Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık’a aittir.

Buyurun Sayın Çalık. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

2.- Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Gündem dışı sözüme başlamadan evvel, 2 değerli arkadaşımızın Hakk’ın rahmetine kavuşması vesilesiyle hepimizin başı sağ olsun diyorum. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Cumur ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Cenap Gülpınar’a Allah’tan rahmet diliyorum ve hepimizin başı sağ olsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, 14 Mayıs 1839 yılında ilk kez eczacılık faaliyetleri dünyada baş göstermiş ve bugün, biz, bilimsel eczacılığın 173’üncü yılını kutluyoruz ve yine 14 Mayısın da, Eczacılık Bayramı’nın da 44’üncü yılını kutluyoruz. Bugün Mektebi Tıbbiyeyi Şahane’de eczacılık okulunun açıldığı gün, yani ülkemizde yüz yetmiş üç yıl önce ilk defa bugün bilimsel eczacılık başlamış oldu. Bu vesileyle, Türkiye'nin dört bir yöresinde bulunan, illerinde, ilçelerde, beldelerde, köylerde, hastanelerde ve değişik iş yerlerinde çalışan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Bayramı’nı kutluyorum.

Doğuştan kazanılmış sağlık hakkını savunmak için çaba harcayan meslektaşlarımızın insan sağlığına katkıları asla yadsınamaz, görmezden gelinemez. Eczacılar bu ülke insanının daha kaliteli bir yaşam sürmesi adına hizmet veriyor, emek sarf ediyor. Ve bugün, eczacılar sorunlarını tartışıyor, çözüm üretmeye gayret ediyor ve bunları yaparken bu ülke insanına, sağlığına katkı sunmayı da asla ihmal etmiyor. Bizler de Parlamentodaki eczacılar olarak, Hükûmet olarak, eczacılarımızın sorunlarını çözmek için hep birlikte çok ciddi çabalar ve gayretler sarf ediyoruz.

Değerli milletvekillerim, Türkiye’deki başarılı siyaset yönetimi, yaşam standardı yükselmiş gelecek perspektifine sahip bir toplum hayatını yavaş yavaş inşa ediyor. Türkiye'nin her alanda eş zamanlı olarak yükselmesinin başlangıcı 2002 yılına tekabül ediyor. O günden bu yana öyle işler başardık ve çıtayı öyle yükselttik ki artık dünyanın en büyük ilk on ekonomisi arasına girmekten bahsediyoruz ve koyduğumuz yüksek hedeflerden biri de Türkiye’yi sağlıkta hak ettiği yere getirmek. Sağlıkta başlattığımız müthiş reform sürecinin startı Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla 2003 yılında verildi ve Türkiye’de sağlıkta çok önemli adımlar atıldı. Lütfen bir hatırlayın; 3 Kasım 2002 sürecinden önce Türkiye’deki sağlık neredeydi? SSK hastaneleri ayrı, devlet hastaneleri ayrı, özel hastaneler ayrı, üniversite hastaneleri ayrı yerlerdeydi. Hasta olan vatandaşlarımız hastaneye gittiklerinde 3 kişi giderlerdi; bir tanesi doktor kuyruğuna, bir tanesi eczacı kuyruğuna, diğeri de paraları yatıracak kuyruğa giderlerdi ve eczane kuyrukları almış başını gidiyordu. Biz ne yaptık? SSK’lı hastalarımızın ve yeşil kartlı hastalarımızın hepsinin serbest eczanelerden ilaç almasını sağladık ve meslektaşlarımızın hasta portföyünü bu vesileyle çok ciddi oranda yükselttik. Tabii, bu oran yükselirken meslektaşlarımızın iş yoğunluğu ve iş gücü de bu oranda arttı ve bizler Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK’yı birleştirip Sosyal Güvenlik Kurumumuzu oluşturduk. Şimdi, Türk Eczacılar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz arasında yapılan protokolle ilk kez, reçete başına, yıllardan beri Türk Eczacılar Birliğinin konuşup da başaramadığı çok önemli bir hakkı aldık ve artık Hükûmetimiz reçete başına 25 kuruş ödemeye başlayacak.

Geçmiş dönemde hatırlarsanız eczacılarımızla ilgili hep şu söylenirdi: “Ellerinde sürşarj etiket makineleri, arka tarafa geçer ve fiyat basar.” derlerdi. Artık bunlara bir son verdik ve ilaç fiyatlarında yaklaşık yüzde 80 oranında düşüş sağlandı.

Ne mutlu bana ki arkadaşlar, bir eczacı olarak, Genel Kurulumuzda tüm partilerimizden milletvekillerimizin de destekleriyle, Türk Eczacılar Birliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve oradaki değerli yöneticilerimiz ve bürokratlarımızla birlikte çok önemli bir yasa hazırlığı içerisindeyiz. “6197 sayılı Eczacılık Yasası” diye nitelendirdiğimiz ve yıllardır dilimize pelesenk olan Eczacılık Yasası’nı artık biz Meclis gündemine getiriyoruz ve inşallah 14 Mayıs Eczacılık Bayramı’nı kutladığımız bugünlerde bu yasa Meclisimizin gündemine geçecek ve elli yıldan sonra bir ilki bir kez daha başarmış olacağız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) – Ben, bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Sağlık Bakanımıza ve Türk Eczacılar Birliğine teşekkür ediyor, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı kutlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çalık.

Gündem dışı üçüncü söz, kamu çalışanlarının özlük hakları ve ücretleri hakkında söz isteyen Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Türkoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

3.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, kamu çalışanlarının özlük hakları ve ücretlerine ilişkin gündem dışı  konuşması

HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (Osmaniye) – Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri;  kamu personelinin ücret rejimine ilişkin konuları dile getirmek üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Seksen dokuz yaşındaki cumhuriyetin son on yılını iktidarıyla yöneten AKP hükûmetleri, maalesef, hem Anayasa'mızda hem Hükûmet programlarında hem de beyanlarında ifade etmiş olmalarına rağmen, çalışanların sorunlarını çözme konusunda sınıfta kalmışlardır. İlk defa, beceriksiz ve basiretsiz Hükûmet yüzünden, çalışanlara her yıl yapılan zam yapılamamıştır. 10 milyona yakın emekli ve bir o kadar da çalışan fakirlik sınırı altında ya da açlık sınırı altında yaşamaktadırlar.

“Eşit işe eşit ücret” düzenlemeleri, bırakın farklı kurumlarda aynı işi yapanların aynı ücrete tabi olmalarını, düzenlemeyi yapan bu Meclisin çalışanlarına bile uygulanamamaktadır. Kadrolu-sözleşmeli ayrımında, aynı işin ücretleri arasında dağlar kadar fark vardır. Öğretmenlerin, uzman erbaşların, 4/C’lilerin, 4/B’lilerin, infaz koruma memurlarının ve daha birçok kamu çalışanlarının bırakın sorunlarını çözmeyi, AKP hükûmetleri onları açlığa, sefalete terk etmiş ve “Nankörlük etmeyin, size iş verdik, daha ne istiyorsunuz?” diyebilmiştir.

Bu kesimlerden birisi de, belki de en önemlisi Türk polis teşkilatıdır. Yüz altmış yedi yıllık geçmişi bulunan bu teşkilat nüfusumuzun dörtte 3’üne hizmet etmektedir. Cudi Dağı’ndan Kapıkule Sınır Kapısı’na kadar, terörle mücadeleden gençlerin kötü alışkanlıklarının engellenmesine varıncaya kadar her coğrafyada ve her alanda “yirmi dört saat vazife” anlayışıyla çalışan emniyet mensuplarıdır. Çalışma saatleri ve kaç saat çalışacağı belli olmayan polis, aynı işi yapan diğer güvenlik personelinden ortalama bin TL daha az almaktadır. Aynı işi yapan diğer güvenlik personelinin ek göstergesi 3.600 iken kendi ek göstergesi 2.200’dür ve emeklilikte aldığı maaşı çalıştığı döneme göre yüzde 60 azalmaktadır.

İl emniyet müdürü ek göstergesi ile ilde görevli astsubay başçavuş ek göstergesi eşittir. İl emniyet müdürü ile il jandarma komutanı arasında bin TL’den fazla, emniyet genel müdürü ile jandarma genel komutanı arasında 2 bin TL’den fazla ücret farklılığı vardır ve kendisini dışlanmış hisseden bir camiadır polis teşkilatı.

Emeklilikte de durum farklı değildir. Emniyet genel müdürü 4.150 TL alırken jandarma genel komutanı 5.750 TL almaktadır; il emniyet müdürü 2.200 TL almaktayken il jandarma komutanı 3.600 TL almaktadır; polis memuru ise 1.200 TL almakta, muadili astsubay 1.700 TL emekli maaşı almaktadır.

2007 yılında, 60’ıncı Hükûmetin başı olarak Sayın Başbakan, Samanyolu Televizyonunda, polis özlük haklarını iyileştirmeyi öncelikli olarak ele alacağını söylemişti. Beş yıl geçti; ortada, 10 Nisan Polis Günü ve Haftası’nda hükûmet üyelerinin süslü laflarından başka bir şey görünmemektedir.

Bu yıl Polis Haftası etkinliklerinde Başbakan Yardımcısı Arınç, emniyet mensuplarının hak ettiği özlük haklarına en kısa zamanda kavuşacağını ifade etmişti. İçişleri Bakanımız ise “Polisin hakkı ödenemez.” derken “Acaba zam yapmayı düşünmediği için mi böyle söylüyor?” diye düşünmekteyiz.

Polis memuru Nadir Özgen ise hâlâ terör örgütünün elindedir. AKP, birçok kesime olduğu gibi polise de “Kuru kuru gadanı alayım, tıngır mıngır yoluna öleyim.” yaklaşımıyla hamasetten başka bir şey yapmamaktadır. Polis ise Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te AKP’ye “Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.” şarkısını söylemektedir.

Söz namustur. O hâlde, Hükûmet, her vesileyle “Polis namusumuzun bekçisidir.” diye hamaset yapacağına sözünü yerine getirmeli ve polisin sıkıntılarına çözüm üretmelidir. Çalışma saatleri belli olmalı, fazla mesai ücreti sabit değil, diğer çalışanlara nasıl veriliyorsa, ne veriliyorsa aynısı verilmelidir. Ücretler vazifenin güçlüğü ve riskine uygun şekilde arttırılmalı, en azından diğer güvenlik personeline verilen kadar verilmelidir. Ek göstergeler, Emniyet Genel Müdüründen polis memuruna, hatta sayısı çok az kalan çarşı ve mahalle bekçisine kadar hakkaniyete uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

Polislerin kişisel, ruhsal, sosyal ve ekonomik sorunları için Meclis araştırması açılmalı, sonuçları değerlendirilmelidir.

Toplumun güvenlik, huzur ve esenliğinin teminatı polisimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve adil bir ücret sistemine kavuşturulması Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedeflerimiz arasındadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Türkoğlu.

Herhâlde bir talep yok.

İlk 10 kişiye 60’ıncı maddeye göre söz vereceğim; şimdi başlıyorum, sadece 10 kişiye vereceğim.

Sayın Çelik…

V.- AÇIKLAMALAR

1.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Eczacılık Bayramı’nın 173’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

DEMİR ÇELİK (Muş) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Dün, Eczacılık Bayramı’nın 173’üncü yıl dönümünü kutladık. Bayram tüm sağlık camiasına hayırlara vesile olsun dileklerimle kutlu olsun diyorum.

Eczacı, ilaç uzmanı olması hasebiyle insanlık tarihi kadar eski bir mesleki faaliyeti yürütmektedir. Bu tarihî geçmişine rağmen bugün gerekli itibar ve saygınlığa sahip değildir. Nitelikli sağlık hizmetine erişimde gerekli itibara ve saygınlığa kavuşacağına olan umudumla saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Yeniçeri…

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, iktidarın, elektrik ve doğal gaza yaptığı zamlara, otoyollar ve kara yollarının yanı sıra çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükleri de ücretlendirmesine ve memur maaş zammı teklifine ilişkin açıklaması

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İktidar, bir yandan ekonomik politikasını övmeye, diğer yandan da vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Ekim ayından bu yana elektriğe yüzde 20, doğal gaza yüzde 33 zam yapılmıştır. Türk vatandaşına dünyanın en pahalı akaryakıtı kullandırılmaktadır.

AKP önüne her geleni dost, düşman demeden satmaktadır. Yerliye orman, yabancıya toprak satışı yapılmaktadır. Dünyaya satış ve satın alış gözlüğüyle bakan AKP, şimdi de otoyol ve kara yollarında güzergâhın tamamının yanı sıra çevre yolu, bağlantı yolu, köprü, tünel ve viyadükleri ayrı ayrı ücretlendiriyor. Böylece, uçan kuş bile vergilendiriliyor. Vatandaşın vergileriyle yapılan yolların vatandaşa parayla satılması bir çelişkidir. Karşımızda AKP değil, bir Deli Dumrul iktidarı vardır.

İktidarın memur maaşları için teklifi de komiktir. Buna göre, 2012 yılı için 3+3, 2013 yılı için 2+3 teklif edilmiştir. Hükûmeti, ayarlanmış TÜİK rakamlarıyla…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Halaman…

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin açıklaması

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

14 Mayıs Çiftçiler Günü. Biz, kutlu olsun diyoruz. Adana bölgesinde buğday hasadına on-on beş gün kaldı. On beş gün sonra biçerdöverler Adana çiftçisinin topraklarını biçmek şeklinde hazır hâlde. Toprak Mahsulleri Ofisinin, Ticaret Bakanlığının, Tarım Bakanlığının bir hazırlık yapmasını bekliyoruz.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Eyidoğan…

4.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, basında çıkan haberlere göre polis birimlerinin sokak gösterilerinde elektromanyetik sinyaller yayan bir silah kullanacağına ve bu silahın insan sağlığına etkisini ve satın alınmasına karar verilip verilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

6 Mayıs 2012 tarihinde basında çıkan haberlere göre, polis birimlerinin sokak gösterilerinde halkı engellemek için biber gazı, tazyikli su ve cop yerine “sessiz bekçi” olarak tercüme edilen bir silah kullanacağı, bu silahın elektromanyetik sinyaller yayarak insanlarda acı ve yanma duygusu verdiği ve göstericileri hareketsiz duruma getirdiği ifade edilmiştir. Bu elektromanyetik silah ABD tarafından Irak Savaşı’nda savaş amacıyla kullanılmıştır. Bu silahın ABD ve Avrupa’da çeşitli amaçlarla yapılan sokak gösterilerinde halk üzerinde kullanıldığına dair örnekler var mıdır? Türkiye'de halk üzerinde denenmesi planlanan bu silahın insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etkisi var mıdır? Bu silahın satın alınmasına karar verilmiş midir?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Öz…

5.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nün 173’üncü yıl dönümüne ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

14 Mayıs Dünya Eczacılar Günü’nün 173’üncü yıl dönümünü kutluyorum. Eczacılık mesleğinin sağlık hizmetinde anahtar bir rol oynadığını ve sağlık eğitiminde büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Son on yıldır sektörde büyük sıkıntı çeken, yöresinde güvenilir hüviyete sahip olan, başka konularda da aile danışmanlığı görevini üstlenen, toplumsal şiddetten de nasibini alan, ülkemizdeki 30 bin eczacının ve Parlamentodaki 12 eczacının gününü kutluyor, Komisyonda uzlaştığımız yasaların bir an önce Genel Kurula da getirilerek bir bayram hediyesi olarak verilmesini arzuluyorum.

Ayrıca, içinde bulunduğumuz hafta, Engelliler Haftası münasebetiyle, her birimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan engelli vatandaşlarımızın haklarını bir an önce vermemiz gerektiğini ve siyasi istismar meselesi olmaktan çıkarmak gerektiğini düşünüyor, tüm engelli vatandaşlarımızın da haftasını kutluyorum.

BAŞKAN – Sayın Öğüt…

6.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Dünya Eczacılık Günü’ne ve dokuz aydır kendilerinden haber alınamayan Kenan Erenoğlu, Abdullah Söpçeler, Zihni Koç ve Nadir Özgen’in kurtarılması için neler yapıldığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sağlık sisteminin büyük yükünü çeken hemşire ve ebelerin haftasını, eczacıların da gününü kutluyorum. Sayın meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

Suriye’de kaçırılan gazetecilere kurtarıldıkları için “Geçmiş olsun.” diyorum.

Kaymakam Kenan Erenoğlu, Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç, Polis Memuru Nadir Özgen dokuz aydır kaçırılmışlardır, herhangi bir haber alınamamaktadır. İçişleri Bakanlığı ve Hükûmet olarak aileleri ve ulusumuzu bu azap verici durumdan kurtarmayı düşünüyor musunuz? Şimdiye kadar neler yapılmıştır, bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Canikli…

7.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Giresun’un Dereli ilçesinde bir HES inşaatında toprak kayması neticesinde 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine ve Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatlarına ilişkin açıklaması

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün Giresun’un Dereli ilçesinde bir HES inşaatında toprak kayması neticesinde 4 hemşehrimiz, vatandaşımız -Kızıltaş köyünden 3 vatandaşımız, Aksu köyünden 1 vatandaşımız- hayatını kaybetmiştir; 1 vatandaşımız da yaralıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşımıza da şifa diliyorum. İnşallah buna benzer elim hadiseler meydana gelmez. Elbette, bununla ilgili olarak bir ihmalin olup olmadığı, bir yanlış uygulamanın yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli incelemeler başlatıldı, daha da başlatılacak, detaya inilecek, gereken yapılacak.

Ayrıca, iki gün önce 2 eski milletvekilimizi kaybettik, Hakk’ın rahmetine kavuştular; eski Trabzon Milletvekilimiz Mustafa Cumur ve eski Şanlıurfa Milletvekilimiz Eyyüp Cenap Gülpınar. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz, mekânları cennet olsun.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…

8.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatlarına, Hemşireler Haftası’na ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Geçen hafta sonu 2 eski milletvekili arkadaşımızı kaybettik; 22’nci ve 23’üncü Parlamento dönemlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde birlikte görev yaptığımız Sayın Mustafa Cumur ve tecrübeli politikacı, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, 23’üncü Dönem Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cenap Gülpınar. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, yakınlarına, Kasım Gülpınar’a ve AK PARTİ Grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Hemşireler Haftası nedeniyle tüm hemşirelerimizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendilerinin sorunlarının çözüleceği bir düzeni, sistemi arzu ettiğimizi ifade ediyorum.

Engelliler Haftası devam ediyor. Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 12’si, yani 9 milyon insanın engelli olduğu dikkate alındığında, bu haftanın Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği sorumluluğun büyük olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede tüm Türkiye Büyük Millet Meclisine sevgi ve saygılar sunarak, Engelliler Haftası nedeniyle görevlerimizi bir kez daha hatırlatıyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Tanal…

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, mevsimlik işçilerin kaldıkları yerlerin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

İlkbahar ve yaz aylarında Karadeniz’e, Ege’ye ve Çukurova’ya çok fazla mevsimlik işçimiz gitmekte. Ancak, mevsimlik işçilerimizin kaldığı ortamlar -çadırlarda yaşamakta- medeni, uygar yaşamdan çok uzak. Bu açıdan, sayın Hükûmetin İçişleri Bakanlığının tüm kaymakamlara talimat vererek, kalıcı anlamda konteynerlerin yapılarak çağdaş, medeni anlamda bu konteynerlerde yaşama imkânı sağlanması için bir çalışma başlatılmasını talep ediyorum.

Ayrıca, 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası. Engellilerin rapor sorunu, istihdam sorunu ve kaynaştırma sorunu bugüne kadar halledilmemiş. Kamu kurumlarında 34 bin engelli kontenjanı boşlukta. Bu kontenjanın, istihdam sorununun bir an önce düzenlenmesini talep ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Sayın Vural…

10.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’ın vefatına, Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen afette hayatını kaybedenlere ve Engelliler Haftası’na ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak Trabzon eski Milletvekili Mustafa Cumur ve Şanlıurfa eski Milletvekili Eyyüp Cenap Gülpınar’a Allah’tan rahmet, AKP Grubuna ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Ayrıca, Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Görele’ye geçmiş olsun.

Ayrıca, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Gerçekten, Türkiye, maalesef, bir engellinin yaşabileceği ülkeler klasmanında son sıralarda yer almaktadır.

Anayasa’da pozitif ayrımcılık yapılacağı ifade edilmesine rağmen bırakın pozitif ayrımcılığı, maalesef, daha fazla engelin çıktığını, eğitim, istihdam, kamu binalarının, kamusal alanların düzenlenmesi konularında birçok engelle karşılaştıklarını görüyoruz.

O bakımdan, Türkiye Büyük Millet Meclisine bütün bunlarla ilgili önemli görevler düşmektedir, yerel yönetimlere, devlete, sivil toplum örgütlerine. Engellilerin önündeki engellerin kaldırıldığı, engelsiz bir ülke olması dileğiyle, Engelliler Haftası’nın sorunlarının çözülmesine vesile olmasını diliyorum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Gündeme geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, gündemin “Sözlü Sorular” kısmının 1, 150, 282, 413, 415, 416, 424, 426, 427, 455, 459, 467, 468, 474, 476, 489, 490, 491, 544, 552, 553, 585, 589, 650, 785, 804, 909, 918, 936, 937, 998 ve 1.050’nci sıralarında yer alan önergeleri birlikte cevaplandırmak istemişlerdir. Sayın Bakanın bu istemini sırası geldiğinde yerine getireceğim.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin, Bosna-Hersek Parlamentosu İstihbarat Denetleme Komitesi Başkanı Mirsad Djugum'un vaki davetine icabet etmek üzere 22-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek'e gitmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/874)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Bosna-Hersek Parlamentosu İstihbarat Denetleme Komitesi Başkanı Mirsad Djugum'un vaki davetine icabet etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyelerinden müteşekkil bir heyetin 22-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Bosna-Hersek'e gitmesi hususu, Genel Kurulun 8 Mayıs 2012 tarihli 103'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun bilgilerine sunulur.

                                                                                                                      Cemil Çiçek

                                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                         Başkanı

Mehmet Siyam Kesimoğlu                    Kırklareli Milletvekili

Gülay Samancı                                      Konya Milletvekili

Mehmet Erdoğan                                   Muğla Milletvekili

Alpaslan Kavaklıoğlu                            Niğde Milletvekili

Ali Turan                                               Sivas Milletvekili

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir tezkere vardır, okutuyorum:

B) Önergeler

1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun (6/1634) esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına ilişkin önergesi (4/44)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan'a sorduğum 6/1634 sayılı sözlü soru önergemi geri alıyorum.

Gereğini arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                      M. Volkan Canalioğlu

                                                                                                                  Trabzon

BAŞKAN – Sözlü soru önergesi geri verilmiştir.

Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

C) Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Gerekçe:

Tarımsal üretimin artırılması için toprağın işlenmesi, ekilmesi, sulanması ve gübrelenmesi gibi işlemlere ihtiyaç vardır. Bitkiler de tıpkı insanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadır.

Bilindiği gibi bitkiler, besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleri vasıtasıyla alırlar. Toprakta yetiştirilen ürünlerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi bulunamazsa, gübreleme yöntemi ile toprağa besin maddesi verilir. Böylece, toprağa atılan gübre, çiftçilerimizin üretim yapabilmelerini, kaliteli ve daha verimli ürün alabilmeleri sağlar.

İktidar partisi elinde uzun yıllar uygulanan yanlış tarım politikaları, çiftçilerimizi ne yazık ki, kaliteli ve daha verimli ürün almak bir yana her geçen yıl üretimden uzaklaştırmaktadır. Sürekli artan mazot, gübre ve ilaç gibi girdiler üreticilerin âdeta belini kırmaktadır. Üreticinin en önemli girdileri arasında yer alan gübrenin her yıl, özellikle de çiftçilerimize en lazım oldukları dönemlerde fiyatı artmaktadır. Bu yüksek oranlardaki artışlar, çiftçilerimizi gübre kullanımından tamamen uzaklaştırmaktadır. İstatistikî bilgiler, gübre kullanımının her yıl düştüğünü ve fiyatlarının çok yüksek oranda arttığını göstermektedir.

Bu yıl, gübre fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 55 ila yüzde 90'lara varan oranda yüksek artışlar meydana gelmiştir. Amonyum sülfat (% 21N) 35.00 TL'den 67.00 TL'ye yükselerek yüzde 91 oranında artmıştır. Amonyum nitrat (% 26N) 40.00 TL'den 73.00 TL'ye yükselerek yüzde 83 oranında artmıştır. Amonyum nitrat (yüzde 33N) 51.00 TL'den 79.00 TL'ye yükselerek yüzde 55 oranında artmıştır. Üre 62.00 TL'den 115.00 TL'ye yükselerek yüzde 85 oranında artmıştır. DAP 93.30 TL'den 153.00 TL'ye yükselerek yüzde 64 oranında artmıştır. Kompoze (20-20-0) 62.00 TL'den 108.00 TL'ye yükselerek yüzde 74 oranında artmıştır. Kompoze (15-15-15) 65.00TL'den 110.00 TL'ye yükselerek yüzde 69 oranında artmıştır.

Yaşanan bu yüksek fiyat artışları karşısında, çiftçilerimizin tarlasına attığı gübre miktarı her geçen yıl azalmıştır. Ülkemizde, 2005 yılında 5.198.779 ton gübre kullanılırken, 2006 yılında 5.367.045 ton, 2007 yılında 5.148.059 ton, 2008 yılında 4.129.256 ton, 2009 yılında 5.275.619 ton ve 2010 yılında da 4.968.256 ton gübre kullanılmıştır.

Kullanımın azalması ve gübrede yaşanan yüksek fiyat artışları hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkilemektedir. Tarlasına gübre atamayan üretici, ürün kaybı yaşamakta ve verimsizlik sebebiyle kazancı azalmaktadır. Ayrıca, tarlada kalitenin düşmesi ve ürün kaybı yaşanması millî ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Tüketici ise her zaman daha bol ve daha ucuz üründen yana olmuştur.

Ülkemizde üretim maliyetleri yükselmiş, girdilerin üzerindeki vergiler sürekli artmıştır. Artan girdi fiyatları karşısında desteklemeler hep cılız kalmıştır. Üreticilerimizin mazottan sonra en önemli girdileri arasında yer alan gübre, 2011 yılı ürün maliyetleri içinde masraf oranı olarak buğdayda yüzde 12, pamukta yüzde 19 ve mısırda yüzde 20 dolayında masraf olarak gerçekleşmiştir.

Bu nedenle; üretimin devamı ve verimliliğin artırılması için fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerinde olacaktır.

1) Mesut Dedeoğlu                         (Kahramanmaraş)

2) Oktay Vural                               (İzmir)

3) Süleyman Nevzat Korkmaz        (Isparta)

4) Hasan Hüseyin Türkoğlu           (Osmaniye)

5) Oktay Öztürk                             (Erzurum)

6) Ahmet Duran Bulut                    (Balıkesir)

7) Sinan Oğan                                (Iğdır)

8) Mehmet Erdoğan                        (Muğla)

9) Enver Erdem                              (Elâzığ)

10) Ali Öz                                      (Mersin)

11) Kemalettin Yılmaz                    (Afyonkarahisar)

12) Emin Çınar                               (Kastamonu)

13) Celal Adan                               (İstanbul)

14) Alim Işık                                  (Kütahya)

15) Ali Halaman                             (Adana)

16) Özcan Yeniçeri                         (Ankara)

17) Emin Haluk Ayhan                  (Denizli)

18) D. Ali Torlak                            (İstanbul)

19) Muharrem Varlı                       (Adana)

20) Mehmet Günal                         (Antalya)

2.- BDP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, KKTC-Türkiye ilişkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

KKTC-Türkiye ilişkileri konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ncü maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

                                              Hasip Kaplan                            Pervin Buldan

                                    BDP Grup Başkan Vekili          BDP Grup Başkan Vekili

Gerekçe:

AB Üyelik sürecinde ve uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin yıpratılması için kullanılmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı dünya tarafından tanınır ve AB üyesi olurken, KKTC'nin tanınmaması, ambargo uygulamaları, belirsizlikler sürüyor.

Dış politikada "sıfır sorun" siyaseti, Kıbrıs söz konusu olduğunda tam soruna dönüşüyor. Türkiye'nin resmi politikaları, stratejik olarak askeri bakış açısıyla, savunma açısından önemi, statükonun devamı ciddi sorunlar doğuruyor.

Kıbrıs Rum kesimi AB üyelik süreci sonrası ekonomisi gelişirken, KKTC'de yaşanan sorunlar, "mülk konuları" devam ediyor. KKTC’de kara para, kumar, fuhuş sektörü nedeniyle, çete, mafya, illegal organize suç örgütlerinin gelişmesi, güvenlik sorunu ayrıca kaygı uyandırıyor.

Kıbrıs'ta Türkiye'den gönderilen askerler dışında, para gönderilmesi, bazı unvanlar altında ödenmesi, AİHM’de sürekli ihlal kararları çıkması, ödemelerin bütçede görülememesi, denetlenememesi nedeniyle ciddi bir araştırma gerekiyor.

KKTC’de yerli halk ve sonradan yerleşenler arasında sorunlar devam ediyor.

Başbakan yardımcılarının KKTC'ye yaptıkları bir ziyaret 37 yıl önce yaşanan savaştan bu yana Kıbrıs sorunu devam ediyor. AB üyelik sürecinde, uluslararası nedeniyle orada bulunan Sendikalar tarafından protesto edildiğinde, Kıbrıs halkına karşı hakaret içerikli, küçük düşürücü, dışlayıcı sözler sarf etmişlerdir.

Hükümetin açıklamalarına, bakanların sözlerine karşı KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Rumların elini güçlendiriyorlar." derken, bir önceki Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, "Bu sözler düşman sevindirdi, çok üzüldüm. Kıbrıs Türk tarafı kaynıyor. Maaşla, parayla ilgili sözler çok incitici olmuştur." demiştir.

KKTC'nin bütçe açığı ve Türkiye'nin gönderdiği parayla ilgili şeffaflık bulunmamaktadır. KKTC ekonomisinin güçlenmesi, kendine yeterli hâle gelmesi, demokrasisinin gelişmesi kendi kaderini tayin hakkı yaralıdır.

Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülmemesinin nedeni, siyasetçilerin basiretsiz yönetim anlayışı kadar, Kıbrıs halkını tebaa görme anlayışının bir sonucudur. AKP hükümetleri bir yandan "külliye" açarken, diğer yandan kumarhane açılışları sürmektedir.

KKTC hükümetinin son olarak mahkemenin serbest bıraktığı, Yakındoğu Üniversitesinin Kürt öğrencilerden 24 kişiyi sorgusuz sualsiz, okuldan ihraç ve sınır dışı kararları, hukuk tanımazlığının çarpık örneklerdir. Meclis grubumuzu ziyaret eden 41 KKTC’li STK örgütünün kaygılarını iletmesi, yaşanan adaletsizliğin boyutlarını ortaya koymuştur.

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan ve olaylarda yer almayan, Rektörlük ve Emniyetin olayların önlenmesi için yardım istediği öğrencileri dahi sınır dışı etmesi, sistemli, önceden belirlenen, Ankara merkezli bir çalışmanın sonucu olduğu görülmüştür. KKTC Başbakanının bu durumu güvenlik gerekçesine bağlaması inandırıcı olmadığı gibi, Bakanlar Kurulu kararının kamuoyundan gizlenmesi, yargı sürecine müdahale edilmesi, Yakındoğu Üniversitesinde okuyan binlerce öğrencimizin tehdit altında olduğunu göstermektedir.

Açıkladığımız nedenlerle; Meclis araştırmasını saygılarımızla arz ederiz.

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 milletvekilinin, yurt dışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

"Ülkemizden yurt dışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasamızın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 02.11.2011

Gerekçe:

Bilindiği gibi, ikinci dünya savaşından sonra Avrupa ülkelerinde işgücü piyasalarında meydana gelen boşluğu doldurmak için bundan tam 50 yıl önce başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri tarafından misafir işçi olarak davet edilen insanlarımızın büyük bir bölümü, zaman içerisinde bulundukları ülkelerde yerleşik hayata geçmişlerdir. Belirli bir süre çalıştıktan sonra geri dönme düşüncesiyle başlayan ve âdeta "umuda yolculuk" olarak tanımlanan bu serüven, bugün insanlarımızın gittikleri ülkelerde 3’üncü, hatta 4’üncü nesil olarak varlıklarını devam ettirdiği bir olguya dönüşmüştür.

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açan 30 Ekim 1961 tarihli "Türk İşçilerinin Almanya Federal Cumhuriyeti'ne Gönderilmesine Dair Anlaşma"nın  ardından, 1964'te Avusturya, Belçika ve Hollanda ile, 1965'te de Fransa ile işgücü anlaşmaları imzalanmıştır.

1974 yılında yaşanan petrol krizinden kaynaklanan ekonomik durgunluğun da etkisiyle anılan ülkeler göçmen işçi akımını durdurarak daha önce ülkeye gelmiş olanları kendi ülkelerine geri göndermek veya yerel topluma uyumlarını sağlamak üzere aileleriyle birleştirme kararı almışlardır. Bu kararın ardından misafir olarak göç eden vatandaşlarımızın çoğu bulundukları ülkelere yerleşmişlerdir. Aile birleşimleri sayesinde zamanla kadın ve çocukların sayısı artmış, vatandaşlarımız farklı alanlarda meslek sahipleri olarak göç alan ülkelerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına katılmaya başlamışlardır. Günümüzde birçok vatandaşımız, işçi konumundan çıkarak işveren konumuna geçmiştir. Bugün Avrupa'daki 140.000 dolayındaki Türk işletmesinde yaklaşık 640.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Bu işletmelerin yıllık toplam cirosu 50 milyar Avro'yu aşmıştır. Batı Avrupa'daki Türklerin tüketim harcamaları ise 23 milyar Avro dolayındadır. Almanya’da, sayıları yaklaşık 80 bini bulan Türk girişimciler daha çok dönerci, manav, marketçi, berber, terzi vs. gibi küçük dükkân sahipleridir.

Ülkemizden Avrupa'ya göç edenlerin sayısı 1973 yılında 775 bin kişi iken, bugün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın 5 milyon dolayında olduğu belirtilmektedir. Bugün Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı 2 milyon 700 bin dolayında olup bunlardan 950 bini Alman vatandaşıdır. Hollanda'da yaşayan 365 bin Türk'ün 266 bini Hollanda vatandaşı, Fransa'daki 380 bin Türk'ün 200 bini Fransa vatandaşı, Avusturya'daki 233 bin Türk'ün de 123 bini Avusturya vatandaşı olmuştur.

Yurtdışına göç eden vatandaşlarımızın sorunları, Euractiv.com.tr yayın yönetmeni Sayın Kerem Çalışkan'ın ifadeleriyle; "Birinci kuşak Almanya’nın kalkınma yılları olan o yıllarda iyi kötü bir para kazandı. Ama bu "gurbetçi paraları" ne Almanya'da ne Türkiye'de değerlendi. Bu paraların çok ciddi bir kısmı da daha sonra 80'li yıllardan başlayan İslami holdingler vurgununda heba olup gitti Camilerde toplanan paralar, sefil ve sahtekar insanların elinde buhar olup uçtu. Kurulan onlarca holding birer sahtekarlık makinesi gibi Almanyalı Türklerin parasını eritti. Bu furyada Türk işçilerinin kaybolan parasının miktarı kimilerine göre 40 milyar euro civarındadır. Bu yüzden Almanya'da perişan olan ve yoksulluk şartlarına düşen onbinlerce aile vardır. Bugün Almanya'da yaşayan bu 3 milyona yaklaşan Türk'ün yaklaşık %40'ı fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. Bunların büyük bölümü Alman sosyal yardım kasalarından ayda 600-700 euro civarında paralar alarak yaşamını sürdürüyor." şeklinde özetlenmiştir.

Avrupalı Türklerin karşılaştığı sorunların başında göç edilen yere uyum sağlama sorunu gelmektedir. Bu sorunun aşılması için bugüne kadar beraber yaşamı ve fırsat eşitliğini dikkate alan başarılı bir entegrasyon projesi uygulanamamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştığı uyum sorununa ek olarak, 2005 yılında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Almanya'da yapılan bir araştırmada, Türklerin %32'sinin en büyük sorununun işsizlik olduğu belirlenmiştir. Bu sorunu, dil sorunu (%13.8), Almanların ön yargıları (%10.0), yabancı düşmanlığı (%8.0), ailelerin parçalanması (%6.8), çifte vatandaşlık (%5.2), sosyal güvenlik sorunları (%4.6), örgütlenme ve dayanışma eksikliği (%3.4) vb. gibi sorunların izlediği ortaya çıkmıştır. Sayılan bu sorunlara bugün yenileri eklenmiştir. Vatandaşlarımızın bulundukları yerlerde oy kullanamamaları, özellikle Almanca bilmeyen eş ya da çocukların ülkeye kabul edilmemesi, Alman yöneticilerin vatandaşlarımıza karşı ırkçı tutumları, hükümetin sivil toplum kuruluşlarına karşı ayrımcı tutumları bunlardan bazılarıdır.

Anılan gerekçelerle yurdışına göç eden vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırmasının açılmasında yarar görülmektedir.

1) Alim Işık                                    (Kütahya)

2) Oktay Vural                               (İzmir)

3) Lütfü Türkkan                            (Kocaeli)

4) Mehmet Şandır                           (Mersin)

5) Oktay Öztürk                             (Erzurum)

6) Özcan Yeniçeri                           (Ankara)

7) Kemalettin Yılmaz                      (Afyonkarahisar)

8) Muharrem Varlı                         (Adana)

9) Hasan Hüseyin Türkoğlu           (Osmaniye)

10) Mesut Dedeoğlu                       (Kahramanmaraş)                                   

11) Seyfettin Yılmaz                       (Adana)

12) Sinan Oğan                              (Iğdır)

13) Emin Haluk Ayhan                  (Denizli)

14) Durmuş Ali Torlak                   (İstanbul)

15) Ali Öz                                      (Mersin)

16) Mehmet Erdoğan                      (Muğla)

17) Enver Erdem                            (Elâzığ)

18) Edip Semih Yalçın                   (Gaziantep)

19) Zühal Topcu                             (Ankara)

20) Celal Adan                               (İstanbul)

21) Koray Aydın                            (Trabzon)

22) Ali Uzunırmak                         (Aydın)

23) Ali Halaman                             (Adana)

BAŞKAN –  Bilgilerinize sunulmuştur.

Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.

İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır; okutup, işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım:

B) Önergeler (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, (2/236) esas numaralı İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/45)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

29/11/2011 tarih ve 2/236  esas numarası ile Başkanlığınıza gelen ve tarafımdan verilen “İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi” ile ilgili olarak  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre işlem yapılması için gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                             Ali Özgündüz

                                                                                                                  İstanbul

BAŞKAN - Teklif sahibi Sayın Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz beş dakika.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ibadet yerlerinin düzenlenmesi hakkında kanun teklifi verdik. Özü budur. Geçmişten beri ülkemizde yaşayan semavi dinlere mensup Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin ibadet yerlerinden kasıt cami, mescit, cemevi, kilise ve sinagoglardır. Kanunlarımızda ibadethane, ibadet yeri, mabetten kasıt bu yerlerdir diyerek bir teklif verdik.

İşin açıkçası cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması için verilen bir tekliftir. “Cemevleri ibadethane mi, değil mi?” o konuyu tartışmıyorum bile. Onu kimsenin tartışmaya da hakkı ve haddi yoktur. Bu ülkede yaşayan, ülkenin millî birliği, toprak bütünlüğüyle problemi olmayan, Kurtuluş Savaşı’nda en önde savaşan, cumhuriyetin kuruluşunda bedel ödeyen ülkedeki yaklaşık 25 milyon Alevi canın ibadetini yaptıkları yer olan cemevleri zaten ibadethanedir fakat yasal statüye kavuşturulması için bu kanunun çıkması gerekiyor. Şimdi, birazdan yapılacak oylamada kullanacağınız oylarla ne kadar vicdan ve izan sahibi olduğunuzu, ne kadar hak ve hukuku esas aldığınızı göreceğiz.

Değerli milletvekilleri “Müslüman, kendisinden emin olunan kişidir.” denir. Dolayısıyla sürekli iktidar partisi din, iman, Kur'an üzerinden siyaset yaparken ne yazık ki Alevi kesimden toplanan, Alevi canlardan toplanan vergilerle sadece bir tek inanç sübvanse ediliyor, destekleniyor, hatta Alevi kesimin verdiği vergiler Alevi canların asimilasyonu için kullanılmaktadır.

Bildiğiniz gibi, Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan bir ülkedir ve Anayasa’mızın 90’ıncı maddesine göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler, temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmeler iç hukuk hükmündedir. Bu uluslararası sözleşmeyle iç hukukumuz, hükümler çatıştığı anda, esas alınan mevzuat uluslararası sözleşmedir. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9’uncu maddesine göre “Herkes düşünce, vicdan, din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, dini inancını özgürce tek başına veya topluca yaşama, ibadet etme, öğretim, uygulama, ayin yapmak veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.” der. Bu durum karşısında Türkiye’nin altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince de, yine Anayasa’mızın 24’üncü maddesinde tanınan din ve vicdan özgürlüğü gereğince de cemevlerinin  mutlaka yasal statüye kavuşturulması ve yıllarca hatta yüzyıllardır yapılan haksızlığın giderilmesi gerekir.

Değerli milletvekilleri, şu anda bu yasanın görüşülmesine onay verdiğiniz anda, bakın bir saat içinde iki maddelik bir kanun teklifi kanunlaşır, yarın da Sayın Cumhurbaşkanı onaylar. Dolayısıyla bu sorunu çözmüş oluruz. “Efendim işte cemevleri ibadethane mi, değil mi?” teolojik tartışma falan… Teolojik tartışma Parlamentonun işi değildir. Parlamentonun işi tüm yurttaşlarına eşit davranarak herkesin özgürce kimliğini, inancını yaşayacağı ortamı sağlamaktır. Dolayısıyla size düşen görev, milletvekillerine düşen görev ellerinizi vicdanınıza koyarak bu yasanın görüşülmesi, çıkması ve sosyal barışımızın, daha da sağlam bir şekilde ülkemizde sosyal barışın sürmesine katkı sağlayacağınızı umuyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Özkes.

Buyurun Sayın Özkes. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika.

İHSAN ÖZKES (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanundaki ifade önceden “ibadet yeri” değil “cami” idi. AKP 2003 yılında çıkardığı bir yasayla kilise evlerinin ve misyonerlerin önünü açmak için “cami” ifadesini kaldırdı ve yerine “ibadet yeri” ifadesini getirdi. Türkiye’de “ibadet yeri”nden cami, mescit, kilise, havra, sinagog, kilise evi gibi tüm inanç gruplarının “ibadet yeri” anlaşılır oldu. Sadece “ibadet yeri” ifadesinden cemevi anlaşılmıyor çünkü cemevi yasal bir statüye kavuşturulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken ilk icraatları arasında Karacaahmet Sultan Cemevi’ni yıktırmak için dozerleri, greyderleri, yıkım ekibini gönderen Sayın Erdoğan’ın Başbakanlığında cemevlerinin sorunlarının olması doğaldır. Madımak Oteli’nde 35 kişi diri diri yakıldı. Davanın zaman aşımına uğramasına seyirci kalındı. Üstelik davanın düşmesine sevinircesine “Hayırlı olsun.” denildi. AKP çalıştaylar düzenleyerek Alevilerle oyalamadan öte âdeta oynuyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidar cemevlerinin ibadet yeri olmasına karar verecek makamın Diyanet olduğunu söylüyor. Diyanet de ibadet yerinin sadece cami olduğunu belirtiyor. Hâlbuki İslam’a göre yeryüzü ibadet yeridir; isteyen tarlada, isteyen iş yerinde ibadet edebilir. İbadet yerini sadece camiye indirgemek İslam’a aykırıdır. Yahudiler sadece havrada, Hristiyanlar sadece kilisede ibadet ederler, Müslümanlar ise her yerde ibadet edebilirler. Buna rağmen Diyanet sırf cemevine geçit vermemek için İslam’a ters düşme pahasına ibadet yerini daraltma çabasına giriyor.

Cemevlerinin yasal statüye kavuşmasına kim karar verecek, Diyanet mi, Hükûmet mi? Sıkışınca cemevi sorunu için bazen “teolojik sorun” bazen de “siyasi sorun” diyorlar. Cemevi kararı Diyanet ile iktidar arasında döndürülen bir oyun hâline gelmiştir. Dinler arası diyalog çerçevesinde Yahudi hahamlarıyla, Hristiyan papazlarıyla sarmaş dolaş olanlar aynı sevgiyi ve saygıyı neden Alevi dedelerinden esirgiyorlar? Hahama, papaza sarmaş dolaş, dedeye gelince benden uzaklaş! (CHP sıralarından alkışlar) Diğer bir deyimle, herkese şapır şupur, Alevilere gelince ya Rabbi şükür anlayışı sergilenmektedir.  Diğer dinlerle diyalog, Alevilerle monolog yapılıyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; devlet türbedarlık yapıyor, Hacı Bektaş Veli Dergâhı ziyaretinden gelir sağlıyor. Aleviler Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den bile mahrum ediliyor. Aleviler kendi önderlerini istedikleri zaman ücretsiz olarak ziyaret etme hürriyetinden yoksunlar.

Alevilerin vergilerinin karşılığı nerede? Alevilerin haklarını aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyenler kimseye din, iman dersi vermeye kalkışmasınlar. Muaviye, Mervan oyunlarını iyi bilenler aldatılamaz. Her türlü haksızlık, baskı ve zulümlere karşı dirençli ve hakka ayna olan bu yiğit insanlar, incitici ve onur kırıcı ayrıştırmalardan ve ötekileştirmelerden çok ciddi şekilde rahatsızdırlar.

Seçim meydanlarında Alevilerin kimliklerine dil uzatılması onulmaz derin yaralar açmıştır. Bugün Alevilere uygulanan “Ya asimile olursunuz ya da mahrum kalırsınız.” dayatması “Ya biat ya baş.” zihniyetinin çağdaş bir versiyonudur.

Cemevleri yasal statüye acilen kavuşmalı ve elektrik, su gibi giderleri karşılanmalıdır.

Saygılarımla. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Özkes.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Karar yeter sayısı istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 16.02


 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 16.15

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz’ün, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş doğrudan gündeme alma önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir. Karar yeter sayısı vardır.

Gündemin “Sözlü Sorular” kısmına geçiyoruz.

Sayın milletvekilleri, sunuşlar bölümünde belirttiğim, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in birlikte cevaplandırmak istediği sözlü soru önergelerini okutuyorum:

VII.- SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa edenlerin geri dönmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sözlü soru önergesi (6/26) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 13.7.2011

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

Devletimize 27 yıl başarı ile hizmet etmiş ve Ö.S.Y.M İmtihanı ile on yılı aşkın bir süre yurt dışı banka hizmetlerinin ardından banka direktörlüğüne kadar yükselmiş ve sonrasında 2009 yerel seçimlerinde Belediye başkanlığına adaylığını koymuştur. Kanun gereği geri kamu kurum ve kuruluşlarından istifa edenler geri dönmeleri sağlanmış iken İstanbul Küçükyalı Ziraat Bankası birinci sınıf şube direktörü iken aday olmuş ve geri başlatılmamıştır.

1- İstanbul Küçükyalı Ziraat Bankası şubesi direktörü iken Belediye Başkanlığına adaylığını koyan şahıs neden görevine başlayamamıştır?

2- Daha önceden bu tür geri başlatmalarda bir sorunu kaç kişi yaşamıştır?

2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, Susurluk Şeker Fabrikasının üretime açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               23.11.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                        Av. Namık Havutça

                                                                                                                 Balıkesir

Susurluk Şeker Fabrikasının, yetersiz pancar üretimi yüzünden üretimine ara verdirildi. Fabrikada çalışan işçiler de diğer şeker fabrikalarına geçici olarak nakledilmektedir. Fabrikanın özelleştirmek istenmesi de ayrı bir sorundur. Bu bağlamda;

1. Fabrikanın üretime ara vermesi yetersiz pancar üretiminden kaynaklanmakta ise bölgede pancar üretiminin artırılması için çalışma yapıyor musunuz?

2. Şeker pancarı, üreticilerin hem gelirini artıran ve hem de istihdam sağlayan bir bitkidir. Şeker pancarı tarımı sağladığı yüksek katma değer, yan ürünlerin hayvan yemi olma ve tarımda sağladığı istihdam özelliği bulunmasına rağmen üretici neden yeteri kadar desteklenmemektedir?

3. İyi planlama yapıldığında kar da edebilen bir fabrikayı "zarar ediyor" diye özelleştirmekten vazgeçecek misiniz?

3.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, THY uçuşlarında dağıtılan gazetelere ilişkin sözlü soru önergesi (6/539) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               23.11.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma, Denizciljk ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                            Lütfü Türkkan

                                                                                                                  Kocaeli

1. Türk Hava Yolları'nın, dış hat uçuşlarda yolcularına ikram olarak sunduğu gazeteler hangileridir? Bu gazetelerin seçiminde hangi kriterlere göre hareket edilmektedir?

2. Düzenli olarak hangi gazetelerden, hangi miktarda alım ve dağıtım yapılmaktadır?

3. Zaman, Star ve Sabah gibi gazetelerin bu ikram kapsamında en sık rastlanan gazeteler olması, tesadüften öte bir anlam taşımakta mıdır? İdeolojik bir tavırla hareket edildiği, örneğin Yeniçağ ve Ortadoğu gibi gazetelerin dışlandığına İlişkin yorumlarda haklılık payı var mıdır?

4. Yeniçağ ve Ortadoğu Gazetelerinin de yolculara sağlanan bu hizmet kapsamına alınması düşünülmekte midir?

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerine ödenen tazminata ilişkin sözlü soru önergesi (6/732) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               15.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, Van'da yaşanan deprem felaketinin ardından, "Van ili merkez ve Erciş ilçelerinde görev yapan kamu çalışanlarına, altı ay süreyle 300 TL tazminat verileceği" yönündeki 2011/2518 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Anılan düzenlemeden kaç kişinin yararlandırılması hedeflenmiştir?

2. Anılan ödeme kapsamına, 19 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen Simav depreminden etkilenen ilçelerdeki kamu çalışanlarının dâhil edilmemesinin gerekçesi nedir?

3. Kütahya Valiliğinin bu konudaki resmi talebi nasıl değerlendirilmiştir?

4. Aynı konuda ülkemizin iki farklı bölgesi için yapılan bu ayrımcılığın düzeltilmesi sağlanabilir mi?

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yerli ara ürün sağlayan yerli üreticilere yatırım desteği sağlanmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/734) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               16.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Ülkemizde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapacak yatırımcılara yerli ara ürün tedarik eden yerli üreticilere yatırım desteği sağlanması yönündeki taleplerle ilgili olarak;

1. YEK yatırımcılarına ara ürün sağlayan yerli üreticilere de Hazinece yeni kurulan işletmelere verilen vergi indirimi, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi, faiz desteği veya yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvikleri verilebilir mi?

2. Bu konuda Bakanlığınızın ilgili Bakanlıklar nezdinde bir girişimi olmuş mudur?

3. Bu konuda yapılacak bir düzenleme ile yerli imalatçıların özellikle Uzakdoğu ülkeleri ile rekabet etme şansı artırılabilir mi?

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Van depreminde malul kalan sigortalılar ile sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/735) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               15.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

"Van'da meydana gelen depremler sonucunda malul kalan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine, kanunda öngörülen prim ödeme süresi, hizmet, prim ve prime ilişkin borcu olmama ve sigortalılık sürelerine ilişkin diğer şartlar aranmaksızın aylık bağlanacağı" yönünde medyaya da yansıyan kanun tasarısı hazırlıklarıyla ilgili olarak;

1. Anılan düzenlemeden kaç kişinin yararlandırılması hedeflenmiştir? Bu kişilere hangi yollarla ne kadar ödemede bulunulacaktır?

2. Söz konusu düzenleme, geriye dönük hangi tarihe kadar olan depremzedeleri kapsamaktadır?

3. Anılan düzenlemeden, 19 Mayıs 2011 Simav depremi, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve diğer afetlerden etkilenenler de yararlanabilecekler midir?

4. Yararlanamayacaklarsa, anılan afetzedelerin de düzenleme kapsamına alınmaları sağlanabilir mi?

5. Bakanlığınızın bu tür ayrımcı düzenlemelere öncülük etmesinin gerekçeleri nelerdir?

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamunun araç ve lojman sayısı ile 2012 bütçesinde bunlar için ayrılan ödeneğe ilişkin sözlü soru önergesi (6/743) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

                                                                                                                  Ankara

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve T.B.M.M İçtüzüğünün 96.maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

                                                                                                         Av. Mahmut Tanal

                                                                                                                 İstanbul

1- Bugün itibariyle kamuda lojman ve taşıt sayısı nedir?

2- 2012 bütçesine göre lojmanlara ne kadar bütçe ayrılmıştır?

3- 2012 bütçesine göre taşıtlara ne kadar bütçe ayrılmıştır?

4- 2012 bütçesine göre ne kadar taşıt alınacaktır?

5- 2012 bütçesine göre ne kadar yeni lojman açılacaktır?

6- Taşıtların ne kadarı leasing yoluyla alınacaktır?

8.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, elektrik faturalarına yansıtılan vergilere ve TRT’nin payına ilişkin sözlü soru önergesi (6/745) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Açıklamalarınıza göre, vatandaşlardan alınan pay sayesinde TRT elektrik faturası gelirlerinden 550 milyon lira gelir sağlamıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Ülkemizde sağlık ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanında ödenek sıkıntısı yaşanırken, TRT'ye bu kadar çok kaynak aktarılmasını doğru buluyor musunuz?

2. Evde kullanılan elektrik bedeli için vatandaşlarımızdan toplam kaç çeşit vergi alınmaktadır? Alınan bu vergileri ve TRT paylarını azaltarak, vatandaşlarımıza daha ucuz elektrik sağlamayı düşünüyor musunuz?

9.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yüksek vergi oranlarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/746) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Türkiye, 34 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi arasında vergi yükünde sondan altıncı sırada yer almaktadır. Yüksek vergiler, ülkemizin rekabet gücünü azaltmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Ülkemizdeki yüzde 26'lık vergi yükünü azaltmayı düşünüyor musunuz? Daha adaletli bir vergi uygulaması konusunda çalışmanız var mıdır?

2. Asgari ücret artışı karşısında batacağını belirttiğiniz firmalar, bu yüksek vergi yükü karşısında batmaz mı?

3. Ülkemizin rekabet gücünü nasıl artırmayı düşünüyorsunuz?

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, enflasyon oranının artmasıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin alacağı ek zam oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2011 dönemine ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamıştır. Memurlar, enflasyon rakamlarının 0,58 çıkması nedeniyle yüzde 2,67 ek zam almaya hak kazanmışlardır?

Bu bilgiler ışığında;

1. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin enflasyon rakamlarından doğan farklarını verecek misiniz? Verecekseniz ne zaman vermeyi düşünüyorsunuz?

2. Enflasyon artışı, toplumun tüm kesimlerine etki etmektedir. Bu nedenle genel olarak bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?

11.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, vergi, ceza ve harçlara yapılan zammın maaş zammından fazla olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Ücretlinin cebine daha zamlı maaşları girmeden, motorlu taşıtlar vergisine, trafik cezalarına, pasaport harçlarına ve sürücü belgelerine yüzde 10,26 oranında zam yapılmıştır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Yapılan bu zamlar, vatandaşın sırtına yeni bir yük getirmez mi? Ülkemizde yeni yıla hep niçin yeni zamla girilmektedir?

2. Yüzde 10,26'lık zammın, memur ve emekliye yapılan zammın üzerinde gerçekleşmesinin özel bir nedeni var mıdır? Yüzde 10,26'lık zamları aşağıya çekmeyi düşünüyor musunuz?

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, esnaf ve sanatkârların basit usulde vergilendirilmelerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/789) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

1999 yılından bu yana uygulanan basit usulde vergilendirmenin devamı esnaf ve sanatkârlarımız için son derece önemlidir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Basit usulde vergilendirme sistemi esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak uygulanmakta mıdır?

2) Uygulanmakta ise, toplam kaç esnaf ve sanatkârımız vergisini basit usulde vergilendirmektedir?

3) Basit usulde vergilendirmeyi daha yaygın bir şekilde uygulamayı düşünüyor musunuz?

13.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal giderlerin KDV oranlarının yüksekliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/790) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                           Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

Soru: Elektrik, mazot, ilaç, gübre, fide, tohum gibi tarımsal giderlerin fiyatı çok yüksektir. Çiftçiye destek olunması için bunlardan KDV oranlarını düşürmeyi düşünüyor musunuz?

14.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, memurların emekli ikramiyelerindeki reel değer kaybına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/799) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Türkiye Kamu-Sen; hükümetten kamu reformuna öncelikle kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında iyileştirme yaparak başlamasını istemektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1) Eskiden memurlar emekli ikramiyesi ile ev alabiliyordu. Şimdi devlette 30 yıl çalışan ve emekli olan alt düzey bir memur, kaç para emekli ikramiyesi almaktadır?

2) Bu emekli ikramiyesi ile ev alması mümkün müdür? Mümkün değil ise, memurlar bu hale nasıl gelmişlerdir? Aradaki makas nasıl bu şekilde açılmıştır?

15.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, millî gelirin illere göre dağılımına ilişkin sözlü soru önergesi (6/802) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                           Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

Soru: Milli gelirin illere göre dağılımında çok büyük farklılıklar vardır. Düzeltilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Teşvik kanununda herhangi bir düzenleme yapılacak mıdır?

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 2003-2011 yılları arasındaki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmaların katıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/815) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               02.01.2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Hükümetlerinizce 2003-2011 döneminde yapılan özelleştirme ihalelerinin birçoğuna devlete olan vergi borçlarını ödemeyen firmaların da katıldığı ve bazı özelleştirmeleri bu durumdaki firmaların kazandıkları iddialarıyla ilgili olarak;

1) Anılan dönemde yapılan özelleştirme ihalelerine, hazineye vergi borcu bulunduğu halde katılan ve ihaleleri kazanan firmaların bulunduğu iddiaları doğru mudur?

2) Doğru ise bu durumdaki firmaların özelleştirme ihalelerine katılmaları yasal mıdır?

3) Devlete olan vergi borcunu ödemediği halde özelleştirme ihalelerini kazanan firmalar hangileridir? Bu firmalardan hangileri ihale sonrasında vergi borçlarını ödemişlerdir?

4) Halen anılan dönemde yapılan özelleştirmelerde ihale kazandığı halde devlete vergi borcu bulunan kaç firma vardır?

5) Bunların iktidara yakınlığı ile bilinen firmalar olduğu iddiaları doğru mudur?

6) Bu firmalardan kaçı ile mahkemelik olunmuştur?

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde görev yapan bazı personelin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/816) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               26.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, üniversitelerimizde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin diğer kurumlarda görev yapan eş değerlerine göre oldukça geride kalan özlük hakları bir türlü düzeltilememiştir. Dört yıldır bütçe görüşmelerinde tarafımdan dile getirilmesine ve çözüleceği yönünde sözler verilmesine karşın şimdiye kadar giderilemeyen bu mağduriyetlerle ilgili olarak;

1. Hâlen üniversitelerimizde Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı veya Hukuk Müşaviri olarak görev yapanların diğer kurumlarda görev yapan eş değerlerine göre özlük hakları açısından geride kaldığı iddiaları doğru mudur?

2. Doğru ise söz konusu mağduriyetin büyüklüğü ve gerekçesi nedir?

3. Anılan personelin mağduriyetinin giderilmesi için Bakanlığınızca bir düzenleme yapılabilir mi?

4. Şimdiye kadar defalarca söz verilmesine karşın anılan sorunun giderilememesinin sebebi nedir?

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gübre ve yemden alınan vergilere ve bunun fiyata yansımasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/817) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

                                                                                                               29.12.2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Bilindiği gibi, ülkemizdeki bitkisel ve hayvansal üretimin en temel girdilerinden olan gübre ve yem fiyatlarındaki aşırı yükselme çiftçilerimizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Diğer bazı faktörler yanında vergi yükünün fazla olmasından da kaynaklanan yüksek gübre ve yem fiyatlarıyla ilgili olarak;

1. Hâlen ülkemizde üretimi ya da satışı yapılan gübre ve yem çeşitlerinin birim satış fiyatları ne kadardır?

2. Bu birim fiyatlar içindeki KDV, ÖTV ve varsa diğer vergilerin miktarları veya oranları ne kadardır?

3. Gübre ve yemden alınan vergilerin 2002-2011 döneminde yıllara göre değişimi nasıl olmuştur?

4. Gübre ve yemden alınan vergilerin azaltılarak çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

5. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa böyle bir çalışma yapılabilir mi?

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında kamu taşınmazlarının tahsisine ilişkin sözlü soru önergesi (6/878) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından Sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

SORU: 2010-2011 yılları içinde hangi kamu taşınmazları, hangi illerde yatırımlar için tahsis edilmiştir?

                                                                                                           Dr. Reşat Doğru

                                                                                                                   Tokat

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen elektrik bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/887) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Elektrik faturası üzerindeki vergiler, anaparaya önemli ölçüde etki eder hâle gelmiştir. Vatandaşlar, ağırlaşan vergi yükünden yakınmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Konutlarda tüketilen elektrik bedeli üzerinden toplam kaç tür vergi alınmaktadır?

2. Alınan bu vergiler, 100.00 TL'lik elektrik tüketim bedeline yansıtıldığında fatura tutarı toplam kaç paraya çıkmaktadır?

3. Vatandaşın fatura bedellerini yükselten  bu vergilerden vazgeçmeyi veya aşağıya çekmeyi düşünüyor musunuz?

21.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, konutlarda tüketilen su bedeli üzerinden alınan vergilere ilişkin sözlü soru önergesi (6/888) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Su faturası üzerindeki çeşitli vergiler, anaparaya önemli ölçüde etki eder hâle gelmiştir. Vatandaşlar, ağırlaşan vergi yükünden şikâyet etmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Konutlarda tüketilen su bedeli üzerinden toplam kaç tür vergi alınmaktadır?

2. Alınan bu vergiler, 100.00 TL'lik su tüketim bedeline yansıtıldığında fatura tutarı toplam kaç paraya çıkmaktadır?

3. Vatandaşın fatura bedellerini yükselten bu vergilerden vazgeçmeyi veya aşağıya çekmeyi düşünüyor musunuz?

22.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Başkent Doğal Gaz Dağıtım AŞ tarafından sözleşmesi yapılan bir sistemin öngörülen tarihte bitirilmemesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/921) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 13.01.2012

                                                                                                              Kamer Genç

                                                                                                                  Tunceli

Başkent Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nce 7.4.2004 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve sözleşme bedeli 14,6 milyon ABD Doları olan, yapılan ek sözleşme ile bedeli 17,4 milyon ABD Doları (KDV hariç) yükseltilen ve 16.01.2006 tarihinde bitirilmesi gereken mevcut SCADA sistemini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun adı geçen Şirketin 2009 yılı faaliyetleri üzerinde yaptığı denetim sırasında henüz geçici kabulünün bile yapılmamış olduğu ve teknik şartnamede öngörülen birçok işlevi yerine getirmediği belirtilen ve Bakanlığınızca soruşturulması öngörülen bu hususlar konusunda Bakanlığınızca ne gibi bir işlem yaptınız? İşlem hangi safhadadır? İşlem yapılmamışsa sebebi nedir?

23.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı kamu kuruluşlarının Ankara Büyükşehir Belediyesinden olan alacaklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/925) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 16.01.2012

                                                                                                              Kamer Genç

                                                                                                                  Tunceli

1 - Çeşitli kamu kurumlarının Ankara Büyükşehir Belediyesinden bugün itibarıyla kaç lira alacağı vardır?

2- a)- Başkent Doğal Gaz Anonim Şirketinin 2010 yılı sonu itibarı ile bu idareden doğal gaz satışları nedeni ile oluşan (faiz dâhil) 235,3 milyon lira;

b) - 2008 yılı içerisinde yersiz dağıtılan temettü alacağına mahsuben ve Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı faiz ve KDV dâhil olmak üzere doğan 129,6 milyon lira,

c) - 5669 sayılı Kanun’la kurulan Başkent Doğal Gaz ile EGO arasında yapılan protokol gereği gaz dağıtımı ve işletmesi dışındaki işlerde kullandığı kredi nedeniyle bu şirkete ödenmesi gereken 119,9 milyon lira,

Alacağın bugüne kadar neden Ankara Büyükşehir Belediyesinden tahsil edilmemiştir? Sebebini izah eder misiniz? Ne zaman tahsil edeceksiniz?

24.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/988) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıda belirtilen sorularımın, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                         Prof. Dr. Alim Işık

                                                                                                                 Kütahya

Üniversitelerimizde görev yapan Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Hukuk Müşavirlerinin 666 sayılı KHK'nin Ek 10. Maddesi kapsamı dışında tutularak mağdur edildikleri bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak;

1. Hâlen üniversitelerimizde anılan kadrolarda görev yapan personelin toplam sayıları ne kadardır?

2. Anılan personelin makam tazminatları ve ek göstergelerinin eş değer bakanlık personeline göre düşük kaldığı ve mağdur edildikleri yönündeki iddiaları doğru mudur? Doğru ise yapılan bu ayrımcılığın gerekçesi nedir?

3. Anılan personelin özlük haklarının iyileştirilerek mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

4. Varsa çalışma ne aşamadadır? Yoksa bu konuda bir düzenleme yapılabilir mi?

5. Bakanlığınızın konuya ilişkin görüşü nasıldır?

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ev veya araç satan kişilerin resen geriye dönük 5 yıllık ticari mükellef yapıldığı iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1133) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

İki yıl içinde bir ev veya bir araç satan kişilerin vergi dairelerine çağırılarak, zorla geriye dönük 5 yıllık resen ticari mükellef yapıldığı belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Bu doğru mudur? Doğru ise ekonomik kriz nedeniyle evini ve arabasını satmak zorunda kalan kişilerin tümünü zorla ticari mükellef mi yapmayı düşünüyorsunuz?

2. Bugüne kadar toplam kaç kişi bu şekilde ticari mükellef yapılmıştır?

3. Bu şekilde toplamda kaç kişinin ticari mükellef yapılması planlanmaktadır?

26.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, akaryakıtta vergi indirimine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1152) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Ülkemizde benzinin litresi üzerindeki vergi yükü yüzde 60'lara dayanmıştır. Bu vergi yükü ülkemizin, ilk sıralarda yer almasına neden olmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Akaryakıt üzerindeki yüksek vergilerden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda çalışmanız var mıdır?

2. Yüksek vergiler nedeniyle, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmak zorunda kalan ülkemize, vergi indirimi konusunda bir müjdeniz olacak mı?

27.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet verdiği iddia edilen firmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/1258) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 23/2/2012

                                                                                                              Kamer Genç

                                                                                                                  Tunceli

Amerikan 3M Şirketi Türkiye temsilcisinin bazı kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet ve ürün satmak için rüşvet verdiği yolundaki sorum Maliye Bakanınca (68) inci birleşimde (5549 Sayılı Kanunla başlamış inceleme devam etmektedir) biçiminde cevaplandırılmıştır.

1- İnceleme sonucunda hangi firmalara rüşvet verildiği tespit edilmiştir?

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 666 Sayılı KHK ile bazı personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1267) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21/2/2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. KİT’lerde çalışan TEDAŞ, MKE, PTT gibi kurumlarda çalışan personelin eşit işe eşit ücret denilerek çıkarılan 666 sayılı KHK'de mağdur edildiği doğru mu?

2. KİT’lerde devam eden bu sıkıntıların giderilmesi için; eşit işe eşit ücret uygulanacaksa KİT’lerde çalışan 399/2 sözleşmeliler unutulmamalıdır?

3. Belediyede çalışan sözleşmeliler ve 399 KHK'ya tabi sözleşmelilerde çalışanları da kadroya vermeyi düşünüyor musunuz?

4. Bakanlık olarak bu konuda çalışmalarınız var mı? Varsa ne zaman düşünüyorsunuz?

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların özlük haklarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1285) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 2/3/2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. Kontrolörler Maliye Bakanlığı uzmanı, Millî Emlak ve Muhasebe Denetmenleri Defterdarlık Uzmanı yapılarak, Gelir idaresinde ise Denetmenler Vergi Müfettişi yapılarak statüleri ellerinden alınmıştır. Bakanlığınızdaki bu farklı uygulamanın sebebi nedir?

2. Bakanlığınızda Gelir ve Gider ayrımcılığının sebebi nedir? Bu ayrımcılığı gidermeyi düşünüyor musunuz?

3. Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması konusunda çalışmanız var mı?

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta çalışan personel arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1286) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02.03.2012

                                                                                                              Ali Halaman

                                                                                                                   Adana

1. 666 sayılı KHK ile uzmanları eşitlemek yerine merkez ve taşra ayrımına giderek derinleştirilen adaletsizliği ne zaman gidereceksiniz?

2. Bakanlığınızda çalışan personeller arasındaki ücret dengesizliğini ne zaman gidermeyi düşünüyorsunuz?

3. Bakanlığınızda çalışan personellerinizin tazminatlarında, diğer Bakanlıkların yaptığı gibi, tazminatlarında artırmayı düşünüyor musunuz?

4. Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda çalışan yardımcı hizmetler sınıfı için görevde yükselme unvan değişikliği sınavını ne zaman açacaksınız?

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, boş engelli kadrolarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1347) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                           Mesut Dedeoğlu

                                                                                                           Kahramanmaraş

Bakanlığınız bünyesinde toplam 161 boş engelli personel kadrosu bulunduğu belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında;

1. Boş bulunan bu engelli kadrolarına bugüne kadar niçin atama yapılmamıştır? Neden boş tutulmaktadır?

2. Bu kadrolara hükûmet olarak ne zaman atama yapmayı planlıyorsunuz?

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memur maaşlarının yeterliliğine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1402) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından sözlü olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                               Ensar Öğüt

                                                                                                                 Ardahan

İşsizlik ve gelir dağılımındaki dengesizliğin devam ettiği ülkemizde, uygulanan tüm ekonomik tedbirler karşısında mağdur edilen kesimin, kamu çalışanları olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi hükûmeti sevindirmiş olsa bile henüz kamu çalışanlarına bu rahatlama yansımamakta, alım gücünde bir rahatlama olmamakta ve memurumuzun mutfağındaki yangın hâlen devam etmektedir.

1- Bugün kamu çalışanların % 40’ından fazlası ve % 30’undan fazlası yoksulluk sınırının altında maaş almakta, ikinci bir işte çalışarak iş verimlerini yarı yarıya düşürmektedir. Geleceğinden emin olmayan, kendini güvende hissetmeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğunu okula gönderemeyen hatta aldığı maaşın yetersiz olması nedeniyle evlenemeyen memurlarımızın durumlarının iyileştirilmesi için son on yılın kayıplarını da düşünerek yaşanılabilir bir zam verilecek mi?

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurunuz.

Sayın Özçelik çok hızlı okuduğu için size otuz beş dakika zaman kaldı; buyurun.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündemde yer alan, Başkanlık Divanınca az önce okunan sözlü soru önergelerini cevaplamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Müsaade ederseniz, cevaplarıma, Sayın Öğüt’ün Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan’a yönelttiği (6/26) sayılı soru önergesiyle başlamak istiyorum: Ziraat Bankası, 4603 sayılı Kanun’la özel bankalarla aynı hukuki statüye tabi kılınmış, kamusal yetki ve ayrıcalıkları kaldırılmıştır. İş Kanunu’na tabi olarak işçi statüsünde çalışan ve 2009 yılındaki yerel seçimlere katılmak üzere istifa etmiş olan, aralarında Küçükyalı Şubesi Müdürünün de bulunduğu 10 personel, adaylığı veya seçimleri kaybetmeleri nedeniyle görevlerine iade talebinde bulunmuşlar, ancak talepleri bu konuda yetkili olan banka yönetim kurulunca uygun görülmemiştir. Söz konusu personel göreve iade davası açmış ise de, mahkeme, davacının kendisi seçime girmek için istifa ettiğinden iş akdinin işverence feshedilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. 2009’dan önceki geri başlatmalarda bir sorun olmamıştır.

Sayın Havutça’nın Sayın Başbakanımıza yönelttiği (6/301) sayılı önergesi: Türk Şeker Anonim Şirketi, pancar üretimini teşvik etmek, verim ve kaliteyi artırmak amacıyla şeker pancarı üretim sözleşmesi esaslarına göre üreticilere verilen pancar tohumunun bedelinin yarısıyla, fabrikaya getirilen pancar için nakliye ücreti, nakliye prim ve tazminatının tamamını karşılamakta, ayrıca pancar tesellümü yapılmadan önce üreticilere pancar bedelinin yaklaşık yarısını ayni veya nakdî avans olarak vermektedir.

Susurluk Şeker Fabrikasının, pancar ekim alanlarında hastalık ve haşere mücadelesinden kimyevi gübre temin edilmesine kadar zirai birçok tedbir alınmış olsa da bölgenin iklim ve toprak özelliklerinden dolayı verimli ve kaliteli pancar üretilememiştir. Bu durum ve alınan tüm tedbir ve destekler, üreticilerin daha kârlı ürünlere yönelmesini engelleyememiştir.

Komşu bölgelerdeki şeker fabrikaları da kendi ihtiyaçları kadar pancar temin ettikleri için bölge dışından pancar temin edilememektedir. Kotasının muhafaza edilmesine rağmen son dört yılda üretim kotasının önemli bir kısmı yani 566 bin tonluk bir kısmı kullanılamayarak iade edilmiştir. Bu fabrikanın özelleştirme işlemleri devam etmektedir.

Sayın Türkkan’ın (6/539) sayılı soru önergesi: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren ve kamunun payı yüzde 49,1 olan bir kuruluştur. Bununla beraber önergedeki konular şirkete sorulmuş, alınan cevapta, şirket politikası gereği iç uçuşlarda gazete dağıtılmamakla  birlikte havalimanı içerisindeki bankolarda ve dış hat uçuşlarında ortaklık ticari menfaatleri ve yolcu istekleri doğrultusunda geniş bir gazete yelpazesine yer verildiği ifade edilmiştir.

Uçak içerisine ve İstanbul Havalimanındaki stantlara yirmi üç çeşit Türkçe gazete satın alındığı, miktarlarının, yolcu tercihi ve doluluk oranına göre belirlendiği ifade edilmiştir.

Gazete stantlarında tutulan istatistiklere göre yolcularca en çok Hürriyet, Sabah, Habertürk gazetelerinin tercih edildiği, dolayısıyla en çok bu gazetelerin  satın alındığı, Ortadoğu gazetesinin de yolculara sunulan yayınlar arasında olduğu belirtilmiştir.

Sayın Alim Işık’ın (6/732), (6/735) sayılı önergeleri: Tabii afet bölgelerinde görev yapan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödemesi genel olarak afetin büyüklüğü, vermiş olduğu tahribat ve buna bağlı olarak da yapılan yoğun çalışmalar dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir. En son 1999 depremi nedeniyle yapılmış olup daha sonraki değişik büyüklüklerdeki depremlerde, örneğin Erzurum, Elâzığ, Bingöl ve Kütahya illeri ve çevresinde olan depremlerde tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi ihtiyacı doğmamıştır. Simav ve Van depremlerinde malul kalan veya ölen sigortalıların hak sahiplerine uygun şartlarda aylık bağlanması 26 Ocakta yayımlanan 6270 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37’nci maddeyle sağlanmıştır. 19 Mayıs 2011 Simav depreminde 3, 23 Ekim Van depreminde 604, 9 Kasımdaki depremde ise 40 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, toplam yaralı sayısı 2.875’tir. Bunlarla ilgili olarak kanunda öngörülen şartları yerine getiren hak sahiplerine malullük aylığı veya ölüm aylığı bağlanmaktadır.

Sayın Işık’ın (6/734), Sayın Doğru’nun (6/802) sayılı önergeleri: Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi yapacakların, mevcut genel yatırım teşviklerinde öngörülen esaslar çerçevesinde yararlanabilmeleri yanında, bunlara ayrıca özel bir önem verilmiş ve teşvik edilmeleri bir politika olarak benimsenmiştir. 8 Ocak 2011 tarihinde yayımlanan 6094 sayılı Kanun’la, yenilenebilir enerji için yeni teşvikler getirilmiştir. Üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektromekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması hâlinde bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için ilave fiyat verilmektedir. İhtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri hâlinde, kanunla belirlenmiş fiyatlardan on yıl süreyle faydalanabileceklerdir. Ayrıca yerli biyo yakıtların teşviki için 2013 tarihinden itibaren benzinlere en az yüzde 2 yerli tarım ürünü biyoetanol, motorine ise 2014’ten itibaren en az yüzde 1 biyodizel katılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu oranlar benzin için 2014, motorin için 2016 tarihinde yüzde 3 seviyesine çıkarılacaktır. En son, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni teşvik paketiyle yatırımcılara sağlanan kolaylıklarla cari açığın azaltılması amacıyla ithal ürünlerin ülkemizde üretilmesinin önünün açılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede stratejik ürünlere, stratejik sektörlere çok güçlü beşinci bölge destekleri sağlanacaktır.

Sayın Tanal’ın 6/743 sayılı önergesi: Haziran 2011 itibarıyla merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde 86.479 taşıt,  236.811 adet lojman bulunmaktadır. Bu sayılar 2012 yılı bütçe gerekçesinde de yer almaktadır. 2012 yılında taşıt alımlarına 1,3 milyar lira, lojman bakım ve onarımlarına -büyük onarım dâhil- 129,2 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Bu idareler 2012 bütçesinden 3.743 adet, öz gelirlerden 24, özel ödenekten 51, bütçe ve AB katkısıyla 30, yurt dışı hibeden 61, yurt içi hibeden 1.803, döner sermayeden 729 ve il özel idaresi bütçesinden 35 olmak üzere toplam 6.476 adet taşıt alacaklardır. Taşıt alımları binek taşıttan ziyade, ağırlıklı olarak güvenlik ve sağlık hizmetlerine yöneliktir. Lojman alımları ise öncelikle güvenlik ve terör sorunlarının yaşandığı bölgelerdedir.

Sayın Dedeoğlu’nun 6/745, 746, 887 ve 888 sayılı önergeleri: Evde kullanılan elektrikten yüzde 1 enerji fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 5 elektrik tüketim vergisi ve yüzde 18 oranında KDV alınmaktadır. 100 lira elektrik tüketim bedeline 25,45 lira vergi eklenmektedir. Su bedeli ve atık su bedeli üzerinden yüzde 8, şube yolu ücreti üzerinden yüzde 18 KDV tahsil edilmekte, metreküp başına büyükşehirlerde 23 kuruş, diğer yerlerde 18 kuruş çevre temizlik vergisi alınmaktadır. Ankara Büyükşehir için toplam fatura bedelinin yüzde 14,2’si vergidir.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna, mali açıdan özerk olması ve yayın politikalarında tarafsızlığını koruyabilmesi için iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde 2’si tutarında pay aktarılmaktadır. Bu pay eskiden brüt tutar üzerinden hesaplanmakta iken 2008’deki düzenleme ile net tutardan hesaplanmaya başlanmıştır, organize sanayi bölgeleri de kapsam dışına alınmıştır.

Vergi yükü meselesine gelince, ülkemizde vergi yükünün çok yüksek olduğu kanaati rakamlarla desteklenmemektedir. OECD istatistiklerine göre Türkiye -en son veriler 2010 yılına ait- 2010 yılı için OECD ülkeleri arasında Meksika, Şili, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve Avustralya’dan sonra en düşük vergi yüküne sahip ülkedir. OECD ortalamasının yüzde 33,8 olduğu genel vergi yükü sıralamasında Danimarka yüzde 48,2 oranıyla ilk sırada yer alırken, Türkiye yüzde 26’lık vergi yüküyle 37 OECD ülkesi arasında 29’uncu sıradadır yani Türkiye’de genel vergi yükü yüksek değil, en düşükler arasındadır.

2008 yılından itibaren asgari geçim indirimi ve asgari ücretteki gelir vergisi yükü önemli ölçüde azaltılmıştır. Hatta 4 çocuklu bir asgari ücretlide damga vergisini ihmal ettiğimizde yüzde sıfır gelir vergisi alınmaktadır.

Sigorta primi işveren hissesi oranı da yüzde 19,5’tan yüzde 14,5’a indirilmiştir, yani yaklaşık yüzde 27 civarında bir indirim sağlanmıştır.

Sosyal güvenlik primleri dikkate alınarak hesaplanan ortalama ücret üzerindeki vergi ve prim yükü 2002 yılında Türkiye’de yüzde 42,5 idi, şimdi bu son yaptığımız indirimlerle yüzde 35,9’a düşürülmüştür. Böylece OECD ülkeleri arasında istihdam üzerindeki vergi yükünde Türkiye 2002 yılında ilk sıradayken şimdi 9’uncu sıraya gerilemiştir.

Değerli arkadaşlar, ayrıca bu dönemde birçok diğer vergide de indirime gittik, örneğin kurum kazançlarındaki vergi yükü, yani kurumlar vergisi ve gelir vergisi stopajı ve fon payı bakımından 2002 yılında yüzde 65 olan vergi yükü yüzde 34’e… OECD ülkeleri arasında biz eskiden bu anlamda vergi yükünde 1’inci sıradayken şimdi Türkiye 26’ncı sıraya gerilemiştir. Yine bu dönemde turizm, tekstil, sağlık ve eğitimde katma değer vergisi oranları yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.

Uluslararası rekabet gücü endeksinde Türkiye 2002 yılında 80 ülke arasında 65’inci sıradayken, 2011 yılında 142 ülke arasında 59’uncu sırada yer almıştır, yani Türkiye’de rekabet gücü artmıştır, Türkiye'nin sıralamadaki yeri ciddi bir şekilde düzelmiştir. Tabii ki rekabet gücümüzü uzun vadede eğitime, altyapıya, ARGE’ye yapacağımız yatırımlarla artırıyoruz, ayrıca verdiğimiz yatırım teşvikleriyle de Türkiye'nin rekabet gücü yükseliyor.

Uluslararası rekabet gücümüzü daha da artırmak için tabii ki özellikle bilgi yoğun, teknoloji yoğun ürünlere geçmemiz lazım. Beşerî sermayemizin kalitesinin yanında özellikle bizim ARGE faaliyetlerini ciddi bir şekilde artırmamız gerekiyor. Nitekim 2008 yılında yaptığımız ARGE reformuyla bugün bir şirketin yaptığı -belli bir ölçekte tabii- ARGE faaliyetlerinde 100 liralık harcamasına karşılık 225 liraya kadar vergi indirimi tabii ki sağlayabiliyoruz.

Küresel tedarik zincirinde en fazla katma değerin Türkiye'de kalması için girdi tedarik stratejisinde sektörel değerlendirmeler tamamlanmış, bu stratejiyle ara malı ithalatına bağımlılığımızın azaltılıp tedarik sürekliliği ve güvenliği sağlanarak küresel rekabet gücümüzün artırılması yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. Yine, en son açıklanan teşvikler gerçekten buna yönelik çok ciddi adımları içeriyor.

Gelir politikaları ve uygulamaları alanındaki çalışmalarımız, vergi kanunlarını etkinlik, basitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde gözden geçirmek, vergi uygulamalarında istikrar ve öngörülebilirliği artırmak, vergi tabanını genişletmek, yükünü azaltmak, idari kapasiteyi artırmak yönündedir. Tabii ki mali disiplini de gözetmemiz lazım, yakın dönemde herhangi bir vergi indirimi düşünmüyoruz.

Sayın Dedeoğlu’nun Sayın Başbakanımıza yönelttiği (6/776), (6/780) sayılı önergeleri: Söz konusu vergi, harç ve cezalar kanunlardaki hükümler gereğince her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Türkiye'deki bu uygulama, dünyadaki birçok ülkedeki uygulamaya da paraleldir.

2011 yılının ikinci altı aylık dönemi için yüzde 2,68 oranındaki enflasyon farkı, 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 Ocak 2012’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla aylık ve ücretlere yansıtılmıştır.

Bizim her dönem hedefimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek yönünde olmuştur: Bunu rakamlarla da tabii ki destekleyebiliriz. Aralık 2002 ile Mart 2012 döneminde ortalama memur maaş artışı -ki bu yeni yapılacak artış dâhil değildir buna- yaklaşık yüzde 228 civarındadır. Oysaki bu dönemde enflasyon yaklaşık yüzde 132 düzeyindedir. 2012 yılında uygulanacak zamlar, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 Nisanda yayımlanmasıyla başlayan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirlenecektir.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/789) sayılı önergesi: Gelir Vergisi Kanunu’na göre, kendi işinde bilfiil çalışan, kira bedeli belli sınırları aşmayan ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmayan ve yıllık alım ve satış tutarları belli miktarları aşmayan esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak basit usulde vergilendirme sistemi uygulanmaktadır.

2011 sonu itibarıyla basit usule tabi mükellef sayısı 714.693’tür. Meclise sevk ettiğimiz bir tasarıyla, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerimizden şartları taşıyanların basit usule geçmelerine imkân sağlanmaktadır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazımı çerçevesinde vergilendirme sistemimizin daha basit, adil ve mükelleflerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilen ve mevcut aksaklıkları gideren bir sistem olmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Sayın Doğru‘nun (6/790), Sayın Işık’ın (6/817) sayılı önergeleri: Tarım ve tarımsal desteklere ilaveten Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki istisna ve indirimli oran uygulamaları ile de desteklenmektedir. Kanunun 17’nci maddesine göre, kamu idareleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Diğer bir destek ise buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlarının ithal veya tesliminde KDV oranı yüzde 1’dir.

TÜİK rakamlarına göre, Nisan 2012 itibarıyla ülkemizde üretimi yapılan büyükbaş hayvan yeminin kilogram fiyatı 0,61 kuruş; kümes hayvanı yeminin kilogram fiyatı 0,83 kuruş; azot, fosfor ve potasyum içeren, yüzde 10’u azot olan gübrenin ton fiyatı 907,5 lira ve azot ve fosforlu gübrenin fiyatı ise ton başına 857,1 liradır.

KDV oranı yem için yüzde 8, gübre için yüzde 18 olup 2002 tarihinden bu yana bu katma değer vergisi oranları değişmemiştir. Biz, tarım girdi maliyetlerini tarımsal desteklerle azaltmaya çalışıyoruz. 2003-2011 döneminde toplam 3,5 milyar lira mazot, 2005-2011 döneminde toplam 2,8 milyar lira gübre desteği yapılarak çiftçimizin mazot ve gübre maliyetinin ortalama yüzde 15 ila 17’si karşılanmıştır.

Sayın Dedeoğlu’nun Başbakanımıza yönelttiği (6/799), Sayın Öğüt’ün bana yönelttiği (6/1402) sayılı önergeler: Aralık 2002-Ocak 2012 döneminde Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki artış yüzde 129,5’tur. Hizmetli kadrosunda görev yapmakta iken otuz yıllık hizmet sonunda emekliye ayrılan bir memura Aralık 2002’de 14.488 lira emekli ikramiyesi ödenirken Ocak 2012’de yüzde 154,6’lık artışla 36.884 lira ödenmektedir. Görüleceği gibi, emekli ikramiyelerindeki artış enflasyonun çok üzerindedir. Emekli ikramiyesiyle alınabilecek mal ve hizmetlerin kapsamının bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dönemde ortalama memur maaşı -az önce de ifade ettim- yüzde 228 civarında, en düşük memur maaşı ise yüzde 316,5 ile enflasyonun çok üzerinde arttırılmış, refah seviyeleri reel olarak yükseltilmiştir.

Sayın Işık’ın (6/815) sayılı önergesi: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 18’inci maddesinde özelleştirme yöntemleri, değer tespiti ve ihale usulleri belirtilmiş, 37’nci maddesinde de ihale usullerine ilişkin esasların İdarece çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Gerek 23 Ağustos 2000 tarihinde gerekse 29 Kasım 2003 tarihinde yayımlanan özelleştirme uygulamalarında değer tespiti ve uygulama yönetmeliklerinde, özelleştirme ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenlemelerde, özelleştirme ihalelerinde isteklilerde vergi borcu noktasında bir şart aranılmamaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi mahremiyeti” başlıklı 5’inci maddesi ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 107’nci maddesi hükümleri nedeniyle diğer bazı sorulara cevap veremiyorum. Ancak belli bir miktarın üzerinde vergi borcu olan veya kesinleşen vergi ve cezası olan mükellefler ilan edilmektedir. 2011 yılı için, 200 bin lirayı geçenler vergi dairelerinin ilan yerlerinde, 1 milyon lirayı geçenler de Gelir İdaresinin İnternet sitesinde ilan edilmiştir.

Sayın Işık’ın (6/816) ve (6/988), Sayın Halaman’ın (6/1267) sayılı önergeleri: 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmak amacıyla değişik adlar altında ve farklı tutarlarda yapılan tüm ilave ödemeler kaldırılarak tek bir ek ödeme sistemi getirilmiştir. Ek ödemesi bulunmayanların ek ödemeden yararlandırılması sağlanılarak durumları iyileştirilmiş, dengesizlik bulunmayan personele herhangi bir ücret artışı öngörülmemiştir.

Kaldırılan ilave ödemelerin yeni ek ödeme tutarından fazla olması hâlinde, aradaki farkı giderinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.

Yükseköğretim kurumlarındaki genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve hukuk müşavirlerinin ek ödemeleri de artırılmıştır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yükseköğretim kurumlarındaki genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve hukuk müşavirlerinin maaşlarında 415 lira ile 648 lira arasında artış sağlanmıştır.

Diğer taraftan, üniversitelerimizde 824 daire başkanı, 103 hukuk müşaviri, 115 genel sekreter yardımcısı olmak üzere toplam 1.042 personel bulunmakta olup bunların ek gösterge ve makam tazminatlarına ilişkin yürütülmekte olan bir çalışma bulunmamaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvele dâhil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin mevcut ek ödeme oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Kamu iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilen sözleşmeli personel de dâhil kimse mağdur edilmemiştir.

Yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusuyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ilgilenmektedir.

Şunu da ifade edeyim: Biz kamudaki sözleşmeli personeli kadroluya geçirirken, bu yönde belediyelerin olumsuz görüşü nedeniyle bu çalışanlar dışarıda bırakılmıştır.

Sayın Doğru’nun (6/878) sayılı önergesi: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ek 3’üncü maddesi ve bunun uygulanmasına dair usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığımızca, Bakanlar Kurulunca gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapmak üzere yatırım teşvik belgesi sahibi olanlara ön izin ve kullanma izni verilmekte, şartları yerine getirenlere ise irtifak hakkı tesis edilmektedir. Bu kapsamda, son iki yılda 60 ilde 971 adet taşınmaz ilana çıkartılmıştır. Bunlardan 22 adedine 294 kişilik ek istihdam sağlanarak 10 işletme için kırk dokuz yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir. 115’ine 5.241 kişilik ek istihdam yaratacak 79 işletme için ön izin verilmiştir. İl bazında bunların dağılımına ait tabloları isterse Sayın Doğru’ya verebilirim.

Sayın Genç’in (6/921, 925) sayılı önergeleri: Başkentgaz’ın SCADA sistemi sözleşmesi EGO ile yüklenici konsorsiyum arasında 2004 yılında imzalanmış olup sistemin zamanında teslim edilememesi nedeniyle geçici kabulü yapılamamıştır. Teknik eksiklikler Başkentgaz’ın teknik personeli tarafından tespit edilerek konsorsiyuma bildirilmiştir. Konsorsiyum, bunların geçici kabule engel nitelikte olmadığını belirterek geçici kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesini talep etmiştir. Yüksek Denetleme Kurulu raporuna istinaden Başkentgaz’ın SCADA sistemi sözleşmesi ile ilgili konu önce Bakanlığın denetim elemanına, daha sonra da TEDAŞ ve Özelleştirme İdaresi elemanlarına geçen yıl inceletilmiştir. Bu incelemelerde ihale süreciyle ilgili herhangi bir eksiklik veya aksaklık tespit edilmemiş, teknik eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara ivedi olarak başlanması ve tamamlanmasının ardından geçici kabul yapılması istenmiş olup Ocak 2012’de Başkentgaz bu çerçevede yüklenici konsorsiyuma yazılı bildirim yapmıştır. Başkentgaz’ın yüzde 80 hissesi 2 Temmuz 2009 tarih ve 2009/43 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı’yla özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu tarihten itibaren alacakların tahsili konusunda birtakım önlemler alınmış, belediye ve EGO Genel Müdürlüğünün borçlarına faiz işletilerek faiz faturası kesilmeye başlanmış ve ilgili kurumlara çeşitli defalar yazılı bildirimlerde bulunulmuştur. Bunun neticesinde, EGO, ulaştırma hizmetleri için satın aldığı sıkıştırılmış doğal gaz faturalarını Başkentgaz’a ödemeye başlamıştır. Bu kapsamda 15/10/2011’den sonraki tüketimler ve anılan faturalar için Şubat 2012 sonu itibarıyla toplam 17,3 milyon lira tahsil edilmiştir. 2010’daki özelleştirme ihalesinde Belediye, EGO ve Başkentgaz arasında imzalanan borç protokolü hisse devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle işlerlik kazanamamıştır. Son olarak, Ocak 2012’de Belediye, EGO ve Başkentgaz arasında yeni bir borç protokolü imzalanarak uygulanmaya başlanmıştır. Belediyenin Başkentgaz’a borcu toplam 595 milyon liradır. Belediyenin hazineye olan borçları da zaten yayınlanmaktadır.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/1133) sayılı önergesi: Gayrimenkul ve araç alım satım faaliyetlerinin devamlılık kasıt ve niyetiyle ve/veya ticari bir organizasyonla yapıldığının vergi denetim elemanlarınca veya vergi dairelerince tespit edilmesi hâlinde elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu faaliyetlerin ticari bir nitelik taşımadığının ispatlanması hâlinde ticari kazanç mükellefiyeti tesis edilmemektedir. Bakanlığımız veri işletim sisteminde resen mükellefiyet tesisi uygulaması bilgileri henüz bulunmadığı için sayılarını veremiyorum.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/1152) sayılı önergesi: Ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 2002’de 20 ile 24 dolar arasında iken, şimdi -bu sene için konuşuyorum- 110 ile 126 dolar arasına çıkmıştır. 2002-2011 döneminde brent tipi ham petrol varil fiyatı Türk lirası bazında yaklaşık yüzde 349 oranında artarken ülkemizde akaryakıt pompa satış fiyatları ortalama yüzde 139 ile yüzde 208 arasında artmıştır. Çeşitli vesilelerle ve 21 Şubatta sözlü sorulara cevap verirken açıkladığım üzere, AK PARTİ hükûmetleri döneminde, diğer birçok vergide olduğu gibi, akaryakıt ürünlerinde de vergi yükü artmamıştır, azaltılmıştır. 100 liralık benzinde vergi yükü 2002 sonunda 70 lira 20 kuruş iken 2012 Mayıs ayında 58,7 liraya düşmüştür. Motorinde ise 2002 Aralık ayında vergi yükü yüzde 59,2 iken yüzde 49,1’e düşürülmüştür. Yakın zamanda herhangi bir vergi indirimi düşünmüyoruz. 2009 sonundan bu yana akaryakıt ürünlerinde ÖTV’de tek kuruluşluk bir artış olmamıştır, katma değer vergi oranlarında da herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Sayın Kamer Genç’in (6/1258) sayılı önergesi: İnceleme henüz neticelenmemiştir. Bir suç tespiti hâlinde yetkili mercilere bildirilecektir.

Sayın Halaman’ın (6/1285) ve (6/1286) sayılı önergeleri: Bilindiği üzere, 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla kamuda yeni bir sistem getirilmiş, bu kapsamda dış denetim, iç denetim ve iç mali kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Diğer yandan kurumların üstlendikleri kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere unvan standardizasyonuna gidilmiştir. Yetişmiş nitelikli personelin en etkin bir şekilde istihdamını sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, yapılan yasal düzenlemelerde personelin haklarında herhangi bir kayıp, geriye gidiş veya mağduriyet olmamıştır. Ek ödemenin veya benzeri mahiyetteki ödemelerin sigorta primine esas kazanca dâhil edilmesi uygun görülmemekte olup bu yönde yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.

Taşra teşkilatımızda görev yapan defterdarlık uzmanları diğer bakanlıkların taşra teşkilatlarında görev yapan kariyer uzmanlar ile aynı oranda ek ödemeden yararlanmaktadırlar.

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarından Gelir İdaresi Başkanlığı görevde yükselme sınavı açacak olup diğerlerinde sınav açılmasına yönelik bugün için bir ihtiyaç yoktur.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/1347) sayılı önergesi: Bakanlığımızda önceki yıllarda yapılan sınavlar sonucunda engelli personel kontenjanı doldurulmuştur. 646 Sayılı Kanun Hükümünde Kararname’yle…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Sayın Başkan, son soru, müsaade ederseniz.

BAŞKAN – Şimdi, ben size iki dakika ek vereceğim.

Buyurun.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Dedeoğlu’nun (6/1347) sayılı önergesine cevap veriyordum. 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin bir kısmının da Bakanlık kadrolarına dâhil edilmesi sebebiyle, 2011 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplam dolu kadro sayısındaki artışa paralel olarak engelli personel kontenjan açığı oluşmuştur. Boş özürlü kadrolara 29 Nisan 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu atama yapılacaktır, yani Maliye Bakanlığında hiçbir şekilde engelli personel kontenjanı boş kalmayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok teşekkür ediyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Yalnız, bazı arkadaşlar soru sahibi olmadan girmişler, onlara söz veremem İç Tüzük’e göre. Şimdi soru sahiplerine söz vereceğim, sonra Sayın Bakan, siz tekrar cevaplandıracaksınız.

Sayın Tanal, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Bakanım.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına 760i Long model BMW araç kiralanmış. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca tabii bunu öğrendik. Aylık kirası 7.600 euro. Bir aracın aylık kirası 7.600 euro. Resmî belge, bana verilen belge. Ancak bu aracı kaç yıllığına kiraladığını da sorduğumda üç yıllığına kiraladıklarına ilişkin verilen belge, ikinci belge. Şimdi, üç yıl, otuz altı ay yapar; otuz altı ayı 7.600 euro ile çarptığım zaman 273.600 euro yapar Sayın Bakan. Borusan’dan aldığım fiyat, bu aracın şu andaki fiyatı 276 bin euro. Üç yıllığına kiralanmış, 273 bin euro; satın alırsam 276 bin euro. Üç yıl sonra, eğer ben bu aracı satın almış olsaydım, o kirayla zaten bunun mülkiyeti bana geçecekti, devlet olarak bize geçecekti. Bu kamu gelirleri neden bu kadar çarçur edilip israf ediliyor?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Işık…

ALİM IŞIK (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana da cevapları için teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Simav depremi nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananların, önerimiz üzerine kanuna eklenerek haktan yararlandırılması konusunda yaptığınız çalışma için teşekkür ediyorum. Ancak beş bin iş gününe yakın orada çalışmış devlet memuru ya da kamu çalışanına tazminat verilmemesi bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı da gidereceğinize inanıyorum.

Diğer taraftan, yerli imalat katkısının belirlenmesiyle ilgili yönetmelik hazırlanmamıştır. Dolayısıyla yenilenebilir ya da yerli enerji kaynaklarından enerji üretecek yatırımcılar bunu beklemektedir. Bunun hızlandırılması lazım.

Diğer taraftan, yemden yüzde 8, gübreden de yüzde 18 oranında alınan KDV çiftçiyi perişan etmiştir. Kendi malından yüzde 1 ama girdisinden yüzde 18 KDV alınması anlaşılabilir gibi değildir. Bunun düşürülmesi gerekiyor.

Özelleştirmeyle ilgili, ihalelere katılanlarda vergi borcu şartı aranmaması Türkiye için bir ayıptır. Devlete olan vergisini ödemeyecek ama devletin kurumlarını alabilecek şekilde yapılan bir yapıyla ilgili müdahalenin mutlaka yapılması gerekiyor. Şu anda çok ciddi iddialar vardır. Bunun araştırılması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Dedeoğlu…

MESUT DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Maliye Bakanımıza, sormuş olduğum sorulara vermiş olduğu cevaplardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bir konuyu altını çizerek hatırlatmak ve temenni etmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere, dünyada en pahalı akaryakıtı Türkiye kullanıyor. Bundan dolayı da tüm Türkiye'de, Kahramanmaraş da dâhil olmak üzere dokuz ilçemizde tarlalar ekilememekte, şoför esnafımız çok zor durumda. Acaba 2012 yılı için akaryakıtta bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Halaman…

ALİ HALAMAN (Adana) – Başkanım, teşekkür ediyorum. Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyorum sorulara cevap vermesinden mütevellit.

Özellikle, Hükûmet olarak, on yıldır, kamuda hizmet alanı özel sektöre devredildi. Bu sektörde hizmet eden işçiler ne maaşlarından memnun ne de sosyal güvenliklerinden memnunlar.

Sayın Maliye Bakanıma şöyle soruyorum: Bunların maaş ilişkilerini dengeli hâle getirmek, bir de sosyal güvenliklerini temin etme noktasında bir çalışmaları olmaz mı?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Üç soruma cevap verildi.

Birinci sorum… Amerika’da 3M şirketi diyor ki: “Türkiye’de bazı malları satmak için rüşvet verdik.”

Bu, 2008 yılında oluyor. Bunu daha önce Bakana sordum, Bakan dedi ki: ”İnceleme devam ediyor.” Hâlâ verdiği cevapta devam ediyor. Dört senedir, Türkiye’de rüşvet alan bu kişiler neden saklanıyor, inceleme niye sonuçlandırılmıyor? Acaba AKP’nin başlarına mı geliyor bu rüşvet?

Ankara Anakent Belediyesinin devlete olan borcunu soruyorum, bize net cevap verilmiyor. Başkent Doğalgaz’dan dolayı Ankara Anakent Belediyesinin 485 milyon borcu var, bunlar tahsil edilemiyor. Burada bizim sorularımıza çok açık, net cevap verilmiyor.

Yine, Başkent Doğalgaz Anonim Şirketi Ankara Anakent Belediyesi Başkanlığına bağlıyken, 2004 yılında 17,4 milyon dolara SCADA sistemli bir ihale yapıyor ve bu 2006 tarihinde bitirilmesi gerekirken hâlâ bitirilmemiş, hâlâ hakkında bir işlem yok.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ankara Belediye Başkanı bu imtiyazı nereden alıyor?

Efendim, aslında üç soru soruyoruz yani hepsine birer dakika verin cevap vermek için. Böyle bir şey olmaz ki! Yani Başkanlık Divanı bizim soru sormamızı, gerçekten, Sayın Başkan, çok zor duruma sokuyor. Yani burada bakanlar çıkıyor, peş peşe cevap veriyor, ondan sonra onun verdiği cevaplardan bir şey anlaşılmıyor ama hiç olmazsa vatandaş bilsin bizim hangi soruyu sorduğumuzu.

BAŞKAN – Olur.

Sayın Doğru, buyurun.

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini, ilacını Türk çiftçisi kullanıyor. Tabii, bunun KDV ve ÖTV’sinin düşürülmesi herkesin ortak isteğidir. Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapılacak, onu merak ediyoruz.

Özellikle Anadolu’da, Tokat ili dâhil olmak üzere, küçük esnaflar hipermarketler ve süpermarketler kanununun ne zaman çıkartılacağı noktasında bir beklenti içerisindedir. Sayın Maliye Bakanlığı bu konu üzerinde bir bilgi verebilir mi?

Diğer bir konu olarak, ülkemizde dış finansman girişi geçen yılın ilk üç ayına göre 23,3 milyardan 13,6 milyar dolara düşmüştür. Sizce bunun sebebi nedir? Ayrıca yabancı sermaye yatırımları geçen yılın yine ilk üç ayında 3,3 milyardan bu yılın ilk üç ayında 2,3 milyar dolara düşmüştür. Ekonominin durumunun bozulmakta olduğunun bir göstergesi midir? Bu konuda bilgi almak istiyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

Ben size yedi dakika süre veriyorum, eki yok yalnız.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, birincisi, Sayın Tanal’ın gündeme getirdiği araç kiralamalarıyla ilgili. Doğrusu bizim yani Maliye Bakanlığı olarak en azından benim onayıma gelmiş bir konu değil. Eğer böyle bir uygulama söz konusuysa…

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Vallahi iki belge elimde Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Anlıyorum. Doğrusu orada son derece açık ve net bir düzenleme var yani o işin ekonomik, rantabl olması lazım.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hep belirli firmalardan alınıyor.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Kiralama mı, satın alma mı, bunun iyi bir şekilde karşılaştırılması lazım. Yalnız şunun altını çizmek istiyorum: Biz yeni bir taşıt kanununu bütün kurumların görüşüne gönderdik. Bu konulardaki sıkıntıları açık ve net bir şekilde çözecek, kamuda taşıt kullanımını ciddi bir düzenlemeye tabi tutacak, bu türden muhtemel potansiyel yanlış uygulamaları da engelleyecek yeni bir taşıt kanununu görüşler tamamlanır tamamlanmaz Meclisimize sevk edeceğiz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Ben şimdi fotokopisini vereceğim size.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Sayın Işık, Simav depremiyle ilgili olarak, orada çalışan memurlara aylık tazminat konusunu gündeme getirdiler. Biz Maliye Bakanlığı olarak buna aykırı bir görüş bildirmeyiz. Bu tür hususlar AFAD’dan sorumlu, ilgili Bakanımız tarafından tabii ki öneriliyor.

ALİM IŞIK (Kütahya) – AFAD’dan sorumlu Başbakan Yardımcımız burada Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Biz, Maliye Bakanlığı olarak şu ana kadar herhangi bir aykırı görüş ifade etmedik.

Yönetmelik kimin tarafından çıkarılıyor? Muhtemelen Enerji Bakanlığımız veya EPDK tarafındandır. Ben, ilgili arkadaşlara hatırlatırım. O konuda yine bizim müdahalemiz söz konusu değil.

ALİM IŞIK (Kütahya) – Yerinde olur Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Özelleştirmede -dedim ya- 2000 yılında var olan düzenlemelerde de, 2003’te yapılan düzenlemelerde de böyle bir belge istenmemiş ama bunu çalışacağız, arkadaşlarıma söyleyeceğim, eğer gerekirse bu belgeyi de isteriz, bütün diğer kamu ihalelerinde zaten istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, akaryakıt üzerindeki vergilere ilişkin olarak, bu konuda aslında ben açıklamalarda bulundum ama değerli arkadaşlarımızın tabii ki temennileri var.

Gerçekten, biz, tüketimi mi önceliklendireceğiz, yani vergi indirimlerinde tüketimi mi, yoksa istihdamı mı, ihracatı mı, üretimi mi? Bakın, bundan yaklaşık iki, üç hafta önce, hakikaten geniş kapsamlı, yatırımlara, özellikle istihdama ve dolaylı olarak ihracata, üretime büyük destekler sağlayan, büyük vergiden bizim vazgeçtiğimiz bir teşvik paketi açıklandı ve Türkiye'nin tamamında…

REŞAT DOĞRU (Tokat) – Kanunlaşmadı daha Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Devamla) – Bu önemli bir konu değerli arkadaşlar. Biz tercihimizi yaptık. Bizim tercihimiz açık ve nettir. Biz, tercihimizi üretimden, istihdamdan, yatırımdan yana kullanıyoruz. Türkiye akaryakıt ürünlerini ithal ediyor, bu ürünlerin uluslararası fiyatları dalgalı. Ben açık ve net söyledim. 2002 yılında, AK PARTİ iktidara geldiğinde vergi yükü yaklaşık yüzde 70’ti. Benzin için harcadığınız 100 liranın 70 lirası Maliyeye geliyordu, bugün yaklaşık 58 lirası, 59 lirası Maliyeye geliyor; mazotun da aynı şekilde yaklaşık 60 lirası Maliyeye, hazineye geliyordu, şimdi yaklaşık 47-48 lirası geliyor.

Değerli arkadaşlar, bu aşamada, buralarda herhangi bir vergi indirimi düşünmüyoruz. 2009 sonundan bu yana, maktu olan ÖTV’de tek kuruşluk artış yapmamışız ve enflasyon karşısında ÖTV eriyor. Yani akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV’miz eriyor. Bakın, geçen sene, ülke olarak, Türkiye olarak 54 milyar doları biz, petrole, doğal gaza ve türevlerine ödemiş bir ülkeyiz, 54 milyar dolar. Bu vergiler bu kadar yüksek olmasa bu ne olur, doğrusu, ben hayal bile etmek istemiyorum. Onun için, müsaade ederseniz, bu konuda hiçbir şekilde, yani doğrudan doğruya herkesi ilgilendirecek çerçevede akaryakıt ürünlerinde vergi indirimi düşünmediğimi ben sizlere ifade etmek istiyorum. Bunun yanlış olacağı kanısındayım. Ha “Çiftçimize daha fazla destek verelim.” Olur, daha fazla destek verelim. ona karşı çıkmam ama “Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergileri indirmede önceliklendirelim.” derseniz, ben bu konuda aynı fikirde değilim değerli arkadaşlar.

Süpermarket kanunu yine benim alanıma girmeyen bir konu. İlgili bakan arkadaşlarıma iletirim temenninizi.

Değerli arkadaşlar, dış finansman girişinde bir sıkıntı yok. Buna aylıklar itibarıyla bakmamak lazım, yıllık bakmak lazım. Cari açıkta çok ciddi daralma var. Bakın, bugün bütçe rakamlarını açıkladık. Yani özellikle ithalden aldığımız KDV olsun vesaire, diğer vergilerde olsun çok ciddi düşüş var. Bakın, yani dolar bazında çok ciddi, yüzde 15’lere, yüzde 25’lere varan düşüşler var ve neden bunu… Çünkü biz frene bastık, ekonomide yeniden dengelenme sürecine girdik. Bakın, geçen senenin ilk çeyreğinde iç talebin büyümeye katkısı 16-17 puan civarı. Yani eğer net ihracat büyümeyi aşağı çekmeseydi Türkiye geçen sene ilk çeyrekte reel olarak yüzde 17 civarında büyümüş olacaktı ama net ihracat 5 puan aşağı çekti. İkinci çeyrekte Türkiye, iç talep kaynaklı reel olarak yüzde 13’ün üzerinde büyürken yine ihracatın katkısı eksi 5 puan; net bazda konuşuyorum, millî gelire katkı. Şimdi, bu dengeyi biz düzeltmek için tedbirler aldık ve yılın ikinci yarısında ihracatın katkısı pozitife dönmüştü, 1,9 puan pozitif katkı; iç talebin katkısı da normalleşti, 5,9 puana indi. Ortalama büyüme yine makul fakat dengelenme süreci… Şimdi, bu ilk çeyrekte çok daha keskin bir şekilde devam etti, öyle görünüyor ki Nisanda da devam etti. Yani bir dengelenme süreci yaşıyoruz ve buralarda, hakikaten, bizim sürdürülebilir, dengeli bir yaklaşım içerisine girmemiz lazım. Bu anlamda, dış finansman ihtiyacı da azalıyor. Nitekim, bu zaten rakamlarda da gösteriliyor.

Sayın Dedeoğlu yine akaryakıtla ilgili sordu. Ben yine aynı cevabı vermek istiyorum: Hizmet alımı taşeronlara ilişkin şu anda bir çalışma yapıyor. Ben sizin bu kaygılarınıza katılıyorum yani çalışanlarımızın sosyal güvenlik ve maaşlarına ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğine biz Maliye olarak katılıyoruz. Bu yönde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bir çalışması var.

Sayın Genç’in eleştirilerine katılmıyorum. Ben açık ve net bir şekilde, elimden geldiğince bütün sorulara samimi bir şekilde cevap verdim. Eksiklerim varsa onları da tamamlarım, size aktarırım.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, Amerika’daki şirket diyor ki: “Ben Türkiye’de mal satmak için rüşvet verdim.” Ne zaman diyor? 2008’de. Ben soru soruyorum, Bakan önce diyor ki: “İnceleme devam ediyor.” Tekrar soru soruyorum, “İnceleme devam ediyor.” Ne zaman bitecek bu inceleme? Neden bu saklanıyor? Yani…

BAŞKAN – Vallahi ben bilemem.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Kırk sene önceki uçak alımındaki rüşvetler bugün araştırılıyor da AKP zamanındaki rüşvetler niye saklanıyor efendim?

BAŞKAN - Vallahi ben yönettiğim zaman, kafanıza taş düşse bana soruyorsunuz canım. Allah Allah!

Soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, ben sizin aracılığınızla Hükûmete soruyorum.

BAŞKAN – Anladım da yani el kol işaret kısımlarını böyle yapın.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır yani efendim… Ama yani…

BAŞKAN – Neyse, anlaştık birbirimizle muhterem dostum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet. Yani “Ankara Belediye Başkanının devlete ne borcu var onu söylesin.” diyorum, söylemiyor.

BAŞKAN – Tamam.

Alınan karar gereğince diğer denetim konularını görüşmüyor ve gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sırada yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Sayın Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

VIII.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156)

BAŞKAN – Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

2’nci sırada yer alan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2.- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/569) (S. Sayısı: 180)  (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

15/3/2012 tarihli 79’uncu Birleşimde İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen tasarının birinci bölümünde yer alan 12’nci madde kabul edilmişti.

Şimdi bu bölümde yer alan diğer maddeleri, varsa önerge işlemlerini yaptıktan sonra oylarınıza sunacağım.

13’üncü maddede iki önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alacağım.

                                    

(x) 180 S. Sayılı Basmayazı 14/3/2012 tarihli 78’inci Birleşim Tutanağı’na eklidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 13'üncü maddesinde yer alan "belirlenen" ibaresinin "tespit edilen" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                            Haluk Eyidoğan                    M. Volkan Canalioğlu

                                                  İstanbul                                      Trabzon

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 13’üncü maddesinde yer alan "yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere" ifadesi, "yüzde üçünden az, yüzde onundan fazla olmamak şartı ile" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                     D. Ali Torlak                             Atila Kaya                            Ali Uzunırmak

                         İstanbul                                   İstanbul                                     Aydın

                      Sinan Oğan                            Sadir Durmaz                              Alim Işık

                            Iğdır                                      Yozgat                                    Kütahya

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – İştirak etmiyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık. Buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİM IŞIK (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Afet riskli alanların dönüştürülmesiyle, kentsel dönüşümle ilgili kanun tasarısının 13’üncü maddesi üzerinde verdiğimiz önerge hakkında söz aldım.

Tabii, bu kanun daha önce Meclisimizin gündemine geldi ancak 2/B arazilerinden elde edilecek gelirlerin yüzde 90’ının kentsel dönüşüm amacıyla kullanılmasını öngören bir atıf üzerine kesildi, arada 2/B’yle ilgili kanunu çıkardık, şimdi bu kanun tasarısına kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz.

Değerli milletvekilleri, Allah bu ülkenin hiçbir yerinde hiçbir vatandaşımızın başına doğal afet getirmesin. Biraz önce, Sayın Maliye Bakanımız, bu konularla ilgili bizlerin de önergelerinin yer aldığı bazı konulara cevap verdi ve cevabını hep beraber dinledik.

19 Mayıs 2011 tarihinde Simav’da meydana gelen ve o tarihten bu yana sürekli artçı sarsıntıları devam eden depremle ilgili, o deprem döneminde çalışan kamu çalışanlarına ek tazminat verilmesiyle ilgili Valiliğin resmî yazısı var, ilgili bakanlık bize teklifte bulunursa bu ödemeyi yaparız anlamına gelecek bir ifadede bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu önerilerin hepsi yapıldı Sayın Bakan. Ancak, Van depreminde daha kaç gün çalıştıkları dahi belli olmadan onunla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarılıyor ve her çalışana altı ay süreyle 300 TL aylık ek ödeme öngörüsünde bulunuyor. Elbette ki bunu Hükûmetimizin yapması lazım, bu devletin orada çalışanlara bu katkıyı yapması lazım, buna bir itirazımız yok. İçişleri Bakanlığının ve ilgili Başbakan Yardımcısının resmî cevaplarında, Simav depreminde depremin sıkıntılarının giderilmesi sürecinde yaklaşık beş bin iş gününe denk gelen çalışma yapılmıştır. Şimdi biz diyoruz ki bu beş bin iş gününe denk gelen çalışmada emek sarf eden devlet memurları da bu devletin vereceği ek ödemeden yararlandırılmalıdır ve bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Eğer bununla ilgili, Sayın Başbakan Yardımcımızın önerisi gerekiyorsa, lütfen Maliye Bakanı olarak da siz bu öneriyi o Bakandan alınız, onu da herhâlde bizim verecek hâlimiz yok. Dolayısıyla, bu ayrımcılığı mutlaka gidermemiz lazım.

Değerli milletvekilleri, doğal afet, hiçbirimizin arzu etmediği, çok sıkıntıların hep beraber yaşatıldığı ve yaşandığı bir afet. Şimdi, geçen hafta, yine deprem bölgesi olan Simav’da son artçı depremlerden zarar gören insanlarımızla beraberdim. Şimdi, anlayamadığım bir şey vardır: Sayın Kaymakam vatandaşların talebini almaktan korkmaktadır. Sayın Vali, Sayın Kaymakama sorduğunda “Efendim, bize intikal eden bir sıkıntı yoktur.” cevabını almaktadır. Ama bir gerçek vardır ki insanlar evlerine girememektedir, çadır ihtiyaçları vardır, battaniye ihtiyaçları vardır. Ayrıca önceki depremde hafif hasarlı ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiş binalar bir yıldır devam eden 10 bini aşkın artçı sarsıntıdan dolayı bugün hasarsız olan hafif hasarlı, belki orta hasarlı;   hafif hasarlı olan orta hasarlı, belki ağır hasarlı; orta hasarlı olanlar da belki ağır hasarlıya dönüşmüştür. Ama bu tespitler yapılmamıştır, yapılmamakta inat edilmektedir. Oraya acilen bir ekibin gidip bir yıldır devam eden artçı sarsıntılardan dolayı hangi binalar daha sıkıntılı ve yıkılması gerekiyor, hangileri daha önce hiç hasarsızken şimdi ne kadar hasarlı duruma gelmiş, bu tespitlerin yapılıp yeniden bu bölgenin ele alınması gerekiyor.

Sayın Bakanım, -burada sizler varken tekrarlıyorum- o bölgede bir afet vardır ve bir dram yaşanmaktadır ama bu dramı duymamakta ısrar eden yöneticileri buradan uyarıyorum. Yakında -Allah göstermesin- yaşanacak bir yeni depremde, yeni binalar yıkılır, yeni canlar alınır da bu durumda yeniden bu olayları tartışmak durumunda kalırsak iş işten geçmiş olur, bu dünyada ve öbür dünyada bu vebalin altında hepimiz eziliriz diyorum.

Önergemize desteğinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ederim Sayın Işık.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 13'üncü maddesinde yer alan "belirlenen" ibaresinin "tespit edilen" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                       Haluk Eyidoğan (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN –  Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN –  Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR  (Trabzon) –  İştirak etmiyoruz Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Canalioğlu konuşacaklar.

BAŞKAN –  Sayın Canalioğlu, Trabzon Milletvekili.

Buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesinde öngörülen “belirlenen” sözcüğünün “tespit edilen” olarak değiştirilmesi önerimiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisin çok değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, Sayın Bakanım, sizin iyi niyetinizi biliyorum, hemşehrimsiniz, Trabzon’da birlikte kentsel dönüşümler yaptık ama söylemem gereken bir gerçek var ki bu yasayla bu kadar yükü nasıl kaldıracaksınız? Çünkü öncelikle bu yasa tasarısının her tarafı sakat olup ele alınacak tarafı yoktur. Bu yasanın 9’uncu maddesi, konuyla ilgili bütün yasaları uygulanmayacak mevzuat kapsamına almaktadır. Özelleşmeyle satılan kurum ve kuruluşlardan sonra “Daha satılacak yer kalmadı.” diye düşünürken şimdi bu yasalarla zeytinlikler, meralar, ormanlar, kültür ve tabiat varlıkları, koruma alanları, askerî bölgeler dönüştürülüyor yani alınıp satılıyor.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu konuda sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bilindiği gibi, Hun Kağanı Oğuz Kağan zamanında, Çin ile barış zamanında, Çin elçisi, beyleriyle sohbet hâlindeyken Oğuz Kağan’ın huzuruna gelen elçiler, Çin İmparatorunun gümüş yayı istediğini,  verilmezse savaşarak alınacağını söyler. Bunun üzerine Oğuz Kağan silahını verir. Bir süre sonra, Çin elçisi, bu sefer Oğuz Kağan’ın boz aygırını ister. Beyler yine ayaklanır “Haydi savaşa.” diye ama Oğuz Kağan, beylerini sakinleştirir, “Verin gitsin boz aygırı.” der. Bir süre sonra yine Çin elçisi gelir ve bu sefer Bilge Hatun’u Çin sarayına cariye olarak ister. Beyler yine ayaklanır, direnirler ama Oğuz Kağan’ın emriyle Bilge Hatun saraya cariye olarak verilir ve bunun üzerine şımaran Çin elçisi, bu sefer tekrar gelir ve her iki ülke arasındaki çorak toprağı  ister ve bunun üzerine Oğuz Kağan “Haydi savaşa.” der  ama beyler der ki: “Sayın Kağan, bu bir çorak arazidir, bununla ilgili herhangi bir şey yok. Siz atınızı verdiniz, silahınızı verdiniz, hanımınızı verdiniz.” O zaman der ki Oğuz Kağan: “Silah benim, at benim, hanım benim ama o çorak toprak vatanındır, vatan parçasıdır, haydin savaşa.” ve Çin’e savaş açar ve verilen şeyler de geri alınır.

Bunun üzerine, Sevgili Bakanım, sayın milletvekilleri; bu tasarının yasalaşmasıyla kamunun elinde kalan son araziler de elden çıkarılarak kamusal fakirleşme yeni bir boyut kazanacaktır. Ayrıca, bu tasarı yasalaşırsa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerini yürürlükten kaldırarak afet riski taşıyan bütün yapıların yıkılabilmesi ve alanının kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesinin önü açılacaktır. Ve buna göre, şayet Trabzon’un Sümela Manastırı’nı “Afet riski var.” diyerek yıkacak mıyız, yoksa onaracak mıyız, bunu da iyi düşünmek gerekir.

Sayın milletvekilleri, ayrıca bu yasayla ilgili belediyelerle yapılacak protokollerde bedel belirlenmesi belediyelerin iktidar belediyesi olup olmadığına göre aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, bedel tespitinin tarafsız bilirkişiler tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Ayrıca, bu kentsel dönüşüm kapsamında -biraz önce söyledim Sayın Bakanım dinlemiyordu ama şimdi söyleyeyim- unutmamamız gerekir ki ve göz önünde bulundurmamız gerekir ki riskli alanlarda alınacak mallar aynı zamanda konut olarak alınması değil, orada yaşayan insanların da anılarının alınması gerektiğini düşünmek gerekir çünkü o insanlar, o gecekondu denilen mahallelerde yaşamışlardır, onlar çocuklarını da orada evlendirmişlerdir, düğünlerini orada yapmışlardır, cenazelerini o evlerin avlularında kaldırmışlardır. O nedenle, onların yalnızca mallarının değil aynı zamanda onların anılarının da alındığını düşünerek ona göre dönüşümleri yapılmalıdır ve maddi manevi zarar görmelerine meydan verilmemelidir.

Sonuçta, değerli milletvekilleri, bu yasa tasarısının iktidar partisinin çoğunluk oylarıyla kabul edileceği görülmektedir ancak uygulamasında bakalım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ bu kadar yükün ağırlığını nasıl kaldıracaktır?

Sayın Bakanım, son söz olarak da şunu söylemek istiyorum: Değişikliklerle, ek madde ve ek geçici madde ilaveleriyle delik deşik olan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu da daha saydam, daha verimli ve daha anlaşılır olarak yeniden hazırlanmalı ve yüce Meclise sunulmalıdır.

Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı…

BAŞKAN – Tamam, arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 17.45


 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 17.59

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

180 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 13’üncü maddesinde verilen, Trabzon Milletvekili Sayın Volkan Canalioğlu ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı.

Şimdi, önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

180 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

13’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 14 ek madde 5’te iki önerge mevcuttur. Sayın milletvekilleri, madde üzerinde iki önerge vardır. Aynı mahiyetteki bu önergeleri okutacağım ve birlikte işleme alacağım. Talepleri hâlinde önerge sahiplerine ayrı ayrı söz vereceğim veya gerekçelerini okutacağım.

Şimdi, aynı mahiyetteki önergeleri okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının çerçeve 14’üncü maddesi ile 3194 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 5’in metinden çıkarılmasını arz ve teklif ve ederiz.

                   Haluk Eyidoğan                 Ahmet İhsan Kalkavan                  Mahmut Tanal

                         İstanbul                                   Samsun                                   İstanbul

                                              Haydar Akar                            Yıldıray Sapan

                                                   Kocaeli                                      Antalya

Diğer önergenin imza sahipleri:

                      Oktay Vural                           D. Ali Torlak                         Necati Özensoy

                           İzmir                                     İstanbul                                     Bursa

                                          Cemalettin Şimşek                         Sadir Durmaz

                                                  Samsun                                      Yozgat

BAŞKAN – Sayın Komisyon, katılıyor musunuz önergelere?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Arif Bulut.

BAŞKAN – Sayın Bulut…

Şimdi, siz, önce gelip şurada bir imza atın.

ARİF BULUT (Antalya) – İmzam var zaten.

BAŞKAN – Yok, imzanız bunda yok.

Rahmetli Hocaoğlu’nun bir sözü var: “Bu Mecliste iki şeyi çiğnetmem, birincisi İç Tüzük, ikincisi sakız çiğnetmem.” derdi. Dolayısıyla, İç Tüzük’e uyduk.

Buyurunuz.

ARİF BULUT (Antalya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz tasarının 14’üncü maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu tasarının adı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ancak belirtmeliyim ki, neredeyse tüm Türkiye afet riski altındadır. Ülkemizin topraklarının yüzde 50’si birinci derece deprem kuşağındadır yani AKP bu tasarıyla Türkiye’deki bütün yapıları baştan aşağıya değiştirebilecektir.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bu tasarının hazırlanmasının altında yatan neden, AKP İktidarının bir süredir yapmakta olduğu ancak zaman zaman hukuki süreçlerle karşı karşıya kaldığı kentsel dönüşüm uygulamalarını afet riskini bahane ederek yasal bir çerçeveye oturtma arzusudur. Bu yasanın özü kentsel dönüşüm değildir. Kentsel dönüşüm vasıtasıyla ortaya çıkacak rantın nasıl ve kimler tarafından paylaşılacağı meselesidir.

Görüştüğümüz tasarının neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacaktır. Yasayla beraber mülkiyet hakkı tamamen ortadan kalkmaktadır. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Sizin eviniz riskli alana girmekte, o yüzden burayı yıkacağız.” diyebilecektir. Siz “Benim evim depreme dayanıklı, işte raporları.” diyebilirsiniz ama bir işe yaramayacaktır. Yıkıma karşı çıktığınız zaman bağımsız olmayan bir heyet karşınıza çıkacak ve büyük ihtimalle Bakanlık lehine karar alacaktır. Bu noktada isyan edip mahkemeye gitmeyi ve yürütmeyi durdurma kararı verdirmeyi isteseniz bile nafile çünkü tasarıda bunu engelleyen düzenleme de mevcuttur. Sonuç itibarıyla “Eviniz Bakanlığın kentsel dönüşüm kapsamına alındı ve yıkıldı.” denilecektir. Yapacak bir şey yok, anlaşma yoluna gidelim derseniz önünüzde sadece otuz gün var. Bakanlık buranın imar durumunu ve şartlarını yine tasarıyla ilan etmeme hakkı olduğu için hiçbir bilgiye ulaşamayıp bu otuz günü geçirirseniz, burası acele şekilde kamulaştırılacak ve eviniz fiilen elinizden alınmış olacaktır.

İşte bu düzenleme bunları getirecektir arkadaşlar. Yani Bakanlık, bir sabah evinizin kapısını çalıp “Bu yapıyı yıkacağız. Burası kentsel dönüşüm kapsamına alındı.” diyebilecektir ve bu noktadan sonra sizin hiçbir hakkınız yoktur.

Değerli milletvekilleri, işte böyle bir tasarıyla karşı karşıyayız. Görüştüğümüz tasarı, geçtiğimiz haftalarda burada görüşülüp, tüm muhalefetimize rağmen yasalaşan MİT Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin bir benzeridir. AKP İktidarı her şeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eline vermekte, vatandaşın elinde ise en ufak bir hak bile kalmamaktadır.

Biraz da tasarının Anayasa’ya aykırı uygulamalarına göz atmak gerekirse, az önce bahsettiğim mülkiyet hakkının ihlali, yürütmeyi durdurma kararının alınmasını engellemek, tescil dışı alanları, yani devletin dahi hak iddia edemeyeceği alanları da kentsel dönüşüme sokabilmek, yerel yönetimlerin imar yetkisini ortadan kaldırmak, imar projesinde ilan şartını kaldırmak ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma yetkisini ortadan kaldırmak Anayasa’ya aykırı düzenlemeler olarak görülmektedir.

Şimdiye kadar olumsuzları saydık. Peki, ne yapılmalıdır? Bu tasarı olduğu gibi zararlı mıdır? Bu sorulara da bir göz atmak gerekirse, böyle bir düzenlemenin yapılması gerektiği ortadadır. Ancak belediyelerin imar hakkını almadan, o yöredeki halk tarafından seçilmiş ve bütün partilerin temsilcilerinin olduğu belediye meclislerinde onaylanarak, askıya çıkartılarak, yürütmeyi durdurma kararı alınmasını engellemeden yapılacak kentsel dönüşüm o yörede yaşayan insanlar için daha faydalı olacaktır.

Özetleyecek olursak; bu yasayla belediyeler ve farklı bakanlıklarda olan yetkiler merkezi Hükûmetin tek bir bakanlığında toplanacak, bu bakanlık aracılığıyla devlet içinde devlet hâline gelen TOKİ’ye aktarılacaktır.

Bir taraftan, devletin stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları, zarar ettiği gerekçesiyle, “özelleştirme” adı altında gerçek değer altında satılacak ve alanlara ciddi kazançlar sağlanacak, diğer taraftan devlet eliyle inşaat işine soyunulacak. Kanun hükmünde kararnamelerde Şehircilik Bakanlığının yetkilerini genişleteceksin, 2/B gelirlerini bu Bakanlığa aktaracaksın, 2/B’li hak sahipleri vatandaşlarımızın canına okuyacaksın, gerçek değerinin 10 katı rayiç bedeller belirleyeceksin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bulut.

ARİF BULUT (Devamla) – Tüm bunlar anlaşılır gibi değildir arkadaşlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya karşıyız. Önergemize destek vereceğiniz inancıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – İkinci önergeyle ilgili kim konuşacak? Sayın Vural siz mi konuşacaksınız?

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Eski uygulamanın devamında kamu yararı açısından fayda vardır.

BAŞKAN – Önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Madde 14 ek madde 5’i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 14 geçici madde 14’te üç önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 14'ncü maddesinde "Geçici madde 14-“ başlığı altına yer alan “Aksi takdirde, anılan yönetmelikler bir yıllık sürenin bittiği tarih itibarıyla yürürlükten kalkar." ifadesinin, "Aksi takdirde, bahse konu yönetmelikler altı aylık sürenin bittiği tarih itibarıyla yürürlükten kalkar." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                     D. Ali Torlak                             Atila Kaya                            Ali Uzunırmak

                         İstanbul                                   İstanbul                                     Aydın

                                              Sadir Durmaz                            Lütfü Türkkan

                                                   Yozgat                                       Kocaeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

180 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 14. Maddesi ile değiştirilmesi öngörülen “Geçici Madde 14"de yer alan "belediyelerce" ibaresinin "Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

               Sırrı Süreyya Önder                        Altan Tan                               Özdal Üçer

                         İstanbul                                 Diyarbakır                                    Van

                    Pervin Buldan                          İdris Baluken                              Erol Dora

                            Iğdır                                       Bingöl                                     Mardin

                       Nazmi Gür                          Mülkiye Birtane                         Demir Çelik

                            Van                                         Kars                                        Muş

                                                                  Ertuğrul Kürkcü

                                                                          Mersin

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının çerçeve 14'üncü maddesinde yer alan Geçici 14’üncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                M. Akif Hamzaçebi                      Ali Serindağ                         Haluk Eyidoğan

                         İstanbul                                  Gaziantep                                  İstanbul

                     Veli Ağbaba                           Mahmut Tanal                          Haydar Akar

                         Malatya                                   İstanbul                                    Kocaeli

"İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlıkları ve mülki amirlikler, imar planlarının tamamını yeterli ve güncel bilgiler olacak şekilde İnternet üzerinden sunumda gerekli önlemleri alır. Gerektiğinde imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar hâline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir."

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Başkan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Haydar Akar…

BAŞKAN – Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar.

Sayın Akar, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı’nı görüşüyoruz.

Konuya geçmeden, AKP’den milletvekili seçilen ve şu anda Parlamentoda görev yapan bir arkadaşımızın yazmış olduğu “Büyük Türkiye İdeali” adlı kitabın 194’üncü sayfasından bir alıntı yapmak istiyorum. Kitabında AKP’nin kuruluş amacını şöyle açıklıyor: “Katılımcı, demokratik, şeffaf siyaset, hukukun istinasız herkes için eşit olduğu Türkiye, hakkın ve adaletin tesis olduğu Türkiye.” Bunlar gibi maddeleri sıralayarak on yıl önce bu çerçeve ile bir araya geldiğini anlatıyor. Tek hedefinizin daha özgür, daha zengin bir Türkiye olduğunu söylüyor ve “Bizler halka saygı, sevgi üretmek için bir araya geldik.” diyor ve soruyor: “Bugün bunları sorgulamamızın nedeni nedir?” diyor. Size soruyor bana değil. “Bugün bunları sorgulamamızın nedeni nedir?” diye soruyor.

Arkadaşlar, lütfen, siz de aynaya bakın ve kendinize sorun, “Bu iktidar hastalığının bizde yarattığı tahribat nedir?” diye. Fuzulî’nin dediği gibi “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.”

Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın bir kısmını daha önce görüştük. Bu kanunla getirilmek istenenleri ve 14’üncü maddeye kadar geçen kısmı birazdan özetleyeceğim.

Dün Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yollanan rakamları, özelleştirme kitabını incelediğimde 32 milyar dolarlık özelleştirme yaptığınız görülmektedir. Bugün satacak vatan topraklarından başka bir şey kalmadığı için, sırayla, yabancılar da dâhil olmak üzere, ne varsa satıyorsunuz.

Bu arada sizleri kutluyorum. Enflasyonun yüzde 10’un üzerinde olduğu bir ülkede beş aydır çalışarak memur maaşlarına teklif ettiğiniz zam oranı 3+3. Bulmuş olduğunuz formül için sizi kutlamak gerekiyor.

Kanuna geldiğimizde, bu kanun ile vatandaşın malına mülküne göz diktiğiniz açıkça ortadadır. Aslında bu kanunun adının “Mülkiyet hakkını vatandaşın elinden alma, yerel yönetimleri etkisizleştirme yasası” olarak adlandırılmasının daha doğru olduğunu düşünmekteyim. Bana göre bu kanunu iki bölüme ayırmalıydınız: Birinci bölümde afet olmuş bölgelerin yeniden yapılandırılması. İkinci bölümde afet olmadan önceki durum, yani kanunun başlığında olduğu gibi kentsel dönüşüm. Afet sonrası oluşan tüm şartlar riskli alanların tümünde ve aynı şartlarda oluşacakmış mantığıyla düşünüldüğünde, böyle merkeziyetçi, siyasi iktidara büyük imkânlar tanıyan, mülkiyet hakkını ortadan kaldıran durum ortaya çıkar.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu kanunla getirilmek istenenler ve 14’üncü maddeye kadar olan kısmı kısaca özetlersek, tasarı bu şekilde yasalaşırsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığına büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde dilediği gibi çalışma, istemediğiyle çalışmama yetkisi verilmektedir. Rezerv yapı alanıyla seçilmiş yerel yönetimlerin yetki alanına tecavüz edilmekte, belediyeler ile il özel idareleri baypas edilmektedir. Riskli alan tespitinde itirazların değerlendirilmesinde yurttaş hakları korunmamakta, yine bu kanun ile kamunun ve yurttaşların ortak kullandığı alanlar yapılaşmaya açılmaktadır. Yine bu kanun ile mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan alanlar yapılaşmaya açılmaktadır. Bu yasa ile tapusu sizde olan evinizi boşaltmanız istenebilir. Bir sabah ziliniz çalar ve zil çaldığında kapıyı açıp baktığınızda otuz gün içerisinde evinizi boşaltmanız istenebilir. Yine, bu kanunla, Türkiye'nin kalbi olan Anıtkabir, Ayasofya, Dolmabahçe gibi yerlerin taşındığına şahit olabilirsiniz. Yine, ihtiyacınız olduğunda, evinizi, arsanızı teminat gösterilip iş yapmak istediğinizde “Riskli alan, riskli bina” sürpriziyle karşılaşabilirsiniz. Yine, eş zamanlı çıkartılmaya çalışılan veya çıkarılan 2/B yasasıyla, sahip olacağınız, para ödeyeceğiniz arsalar, binalar elinizden alınabilir. Bu yasayla kamu ve özel mülkiyet artık olmayacaktır, kısaca her şey siyasal iktidarın iki dudağı arasında olacaktır.

Hepinizin bildiği gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargı adaletsizliğinden sonra -rekor Türkiye’ye ait biliyorsunuz, yargılandığı en çok konu yargıdaki adaletsizlikler- ikinci konu mülkiyet hakkıdır. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde OECD ülkeleri içerisinde rekor seviyede mülkiyet hakkı davasını kaybetmiştir. Bu yeni çıkacak kanunla birlikte bu rekor egale edilemeyecek bir seviyeye ulaşacaktır.

Bu yasa, yerel yönetimlerin yetkisini yok eden, yerinden yönetim ilkeleriyle bağdaşmayan, mülkiyet hakkını zayıflatan, hatta yürütmenin durdurulmasını ortadan kaldıran bir yasadır. “Kentsel dönüşüm” dendiğinde dünyada örnek alınan ödüllü proje Dikmen Vadisi Projesi’dir. Bu projenin içinde hukuki boyut var, sosyoekonomik boyut var, süreç yönetimi var, çıkarımlar ve öneriler var ama getirdiğiniz yasada vatandaşın malına mülküne göz dikme var.

Bu nedenlerden dolayı yasanın doğru olmadığını ifade ediyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Akar.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

180 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 14. Maddesi ile değiştirilmesi öngörülen “Geçici Madde 14"de yer alan "belediyelerce" ibaresinin "Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                           Pervin Buldan (Iğdır) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Komisyonun sesini biz hiç duymuyoruz Başkan. Vallahi ses gelmiyor bakın.

BAŞKAN – Ben duyuyorum, yeter.

İstanbul Milletvekili Sayın Sebahat Tuncel.

Buyurun. (BDP sıralarından alkışlar)

SEBAHAT TUNCEL (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 180 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde, madde üzerinde verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aslında Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun Tasarısı söylemde oldukça dikkat çekici ve iyi bir düzenlemeymiş gibi düşünülse de madde içerisine baktığınızda, bu tamamen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde ele alınmış bir yasa tasarısı ve bizim tarafımızdan çok da kabul edilebilen bir yaklaşım değil. Bunun temel nedenlerinden birisi, bu kentsel dönüşüm projesinin, AKP Hükûmetinin ısrarla savunduğu bu projenin, gerçek anlamda Anayasa'da da ifade edildiği gibi ya da bu yasaya gerekçe olarak ifade edilen eşit sosyal devlet ilkesine aykırı bir yaklaşım olduğu, sağlıklı, dengeli ve güvenli bir çevrede yaşama hakkına sahip olan herkesin bu hakka kavuşmayacağı ilkesinden de geliyor. Çünkü “kentsel dönüşüm” denen şey, aslında yeni rant alanları oluyor. Daha çok yoksul emekçi insanların yaşadığı yerler, diyelim ki artık cazibe merkezi hâline gelmiş alanlar çoğu zaman boşaltılıp, buralar yoksul emekçi insanların bir daha ulaşamayacağı mekânlar hâline dönüştürülüyor ve yoksul emekçi insanlar çoğu zaman bu yaşam alanlarının dışına itiliyor. Bu afet yasasında da ne yazık ki böyle bir risk var yani sağlıklı bir yaşam, herkesin dengeli, gerçekten sosyal olarak etkileneceği bir düzenleme yerine “Buradan nasıl yeni rant elde edebiliriz?” yaklaşımı üzerinde.

Tabii ki şuna karşı değiliz: Türkiye birinci derecede deprem bölgesi, sel felaketleri oluyor, doğal afetlerin en yoğun yaşandığı bir ülke. Kendi toplumunu, kendi halkını bu doğal afetlerden koruma, daha sağlıklı bir yaşam sürebileceği kentler inşa etme yaklaşımı kabul edilebilir bir yaklaşım ama bunu sadece rant üzerinden ele alıyorsanız, sadece kâr üzerinden ele alıyorsanız bu kabul edilebilir bir yaklaşım olmamaktadır. Kaldı ki biz, özellikle kanun hükmünde kararnameyle oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da ciddi anlamda problemli olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yan yana gelemeyeceğini, Şehircilik Bakanlığının çevreyi tamamen tarumar edeceğini hep ifade etmiştik. O açıdan, bir kez daha buna karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bizim önergemiz sadece bir düzenlemeye ilişkindir ama genel olarak yasa tasarısının hepsine karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, bugün aslında, Hükûmetin, politikaları çerçevesinde, özellikle ekolojik anlamda, ciddi bir anlamda yıkıma neden olduğunu bir kez daha gördük. Giresun Dereli’de, biliyorsunuz, HES inşaatında çalışan 4 işçi heyelan sonucu yaşamını yitirdi. Biz çok defa burada HES’lere yönelik yaklaşımımızı ifade ettik, HES’lerin kendisinin zaten problem olduğunu söyledik. Bir kez daha HES inşaatı nedeniyle insanlar yaşamlarını yitirdi. Ben kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum.

Umuyorum, bir daha AKP Hükûmeti özellikle HES’lerin yapımı konusunda daha dikkatli olur ve artık insanlığın başına bela olacak, Türkiye halklarının başına bela olacak bu projeden vazgeçer bu vesileyle, en azından daha çok insanın zarar görmemesi açısından çünkü HES’ler, sadece işçi ölümü değil, aynı zamanda zorunlu göç mekânları hâline gelmiş durumda. Bu da işte rantın, kentsel rantın başka bir yaklaşımı.

Diğer bir konu sayın milletvekilleri, bugün Kürt halkı açısından, Türkiye’de yaşayan 20 milyon Kürt halkı açısından önemli bir gün, Kürt Dil Bayramı. Bugün basında okudum -önemli bir gelişme- 19 Mayısta Kürtçe şiir de okunacakmış. Kürtçe şiir okunacak; bunu önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz ama bu ülkede yaşayan 20 milyon Kürt’ün hâlâ ana dilinde eğitim yapması yasak, kendi dilini, kimliğini, kültürünü kullanması yasak. Yani Anayasa tartışmaları yapılıyor bir yandan ama siz, dilini yok saydığınız, kimliğini yok saydığınız bir halkın, nasıl olacak da birlikte yaşam projesi olan anayasa yapacaksınız? Bunun bir kandırmaca olduğunu hep ifade ettik, buradan da bir kez daha ifade ediyoruz. Bizim, diyelim ki bu Anayasa Uzlaşma Komisyonunda olduğumuz, olmamız bunları eleştirmememiz anlamına gelmez.

Ben bir kez daha Kürt Dil Bayramı’nı kutluyorum ve bu vesileyle, Türkiye’de yaşayan bütün dillerin, kültürlerin özgür olmasını, bunun için mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum çünkü bu ülke bizimse, o zaman bu ülkede eşit, özgür yurttaşlık temelinde bir arada yaşayacağız, bütün halkların dilini, kimliğini, kültürünü özgürce kullanacağız. Bu, önemli bir konu diye düşünüyorum. Bir kez de Kürtçe söylemek istiyorum: “......” (*)

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 14'ncü maddesinde "Geçici madde 14-“ başlığı altına yer alan “Aksi takdirde, anılan yönetmelikler bir yıllık sürenin bittiği tarih itibarıyla yürürlükten kalkar." ifadesinin, "Aksi takdirde, bahse konu yönetmelikler altı aylık sürenin bittiği tarih itibarıyla yürürlükten kalkar." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                         Lütfü Türkkan (Kocaeli) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Vural, kim konuşacak?

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerekçe.

BAŞKAN – Gerekçeyi okuyun.

                                     

(*) Bu bölümde Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi.

Gerekçe:

Yeni uygulamaya bir an önce geçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Ek Madde 14’ü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Şimdi, Çerçeve 14’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 15’te iki adet önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 15’nci maddesi 1’nci fıkrası birinci cümlesi olan “Yenileme alanları”, cümlesinin “Yenilenecek olan alanlar” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                     D. Ali Torlak                             Atila Kaya                            Ali Uzunırmak

                         İstanbul                                   İstanbul                                     Aydın

                    Sadir Durmaz                      Emin Haluk Ayhan                    Ruhsar Demirel

                          Yozgat                                     Denizli                                   Eskişehir

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 15. maddesinin “2’nci” fıkrasının “2’nci” ve “3’üncü” cümlelerinin madde metininden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

                   Haluk Eyidoğan                         Ali Serindağ                              Sakine Öz

                         İstanbul                                  Gaziantep                                  Manisa

                                                İdris Yıldız                               Haydar Akar

                                                     Ordu                                        Kocaeli

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kim konuşacak?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ali Serindağ.

BAŞKAN – Sayın Serindağ, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu üzerine grubumuzca verilen önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, bu tasarı komisyonda iki veya iki buçuk ay evvel görüşüldü, tali komisyonlarda görüşülmeden görüşüldü. Çok aceleye getirildi ama ancak şimdi, iki buçuk ay sonra görüşebiliyoruz. Demek ki acelenin nedeni kanunun bir an önce çıkmasını sağlamak değil, komisyonlarda görüşülmemesini temin etmekmiş. Bu tasarılar niye görüşülüyor, niye kanun çıkarıyoruz? İnsanları huzurlu bir ortama kavuşturmak için.

Ben birkaç gün evvel Gaziantep’ten geldim. Sayın Bakanımız da biliyordur, Seyrantepe konutları… 976 konut var, 4 bin kişi oturuyor. Sosyal donatı alanları yapılmamış, alışveriş merkezi yok; alışveriş yapılacak yer yok, park yok. İnsanlar iki ekmeği almak için 2 kilometre, 3 kilometre yol katetmektedirler. Bu konutlar bu şekilde TOKİ tarafından yapılıyor. TOKİ, bu siteleri ve bu sitelerin ihtiyaçlarını giderememişken, şimdi, 7 milyon konutun yapılması için paçaları sıvamış bulunuyor.

Biraz önce söyledim, niçin biz bu yasaları görüşüyoruz? İnsanları huzurlu kılmak için. Şimdi size bir metin okuyorum: “Gaziantep’i yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar.” Bunu söyleyen iktidar partisine mensup bir sayın milletvekili. İsim vermiyorum, herkes biliyor ama ben isim vermiyorum. Sayın milletvekili, Gaziantep’te farklı kesimlerden isimlerin de yer aldığı organize suç şebekesi  olduğunu iddia etti. Sayın milletvekili “Bu suç şebekesinin önemli bir ayağı Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne uzanıyor. Bu yapının içerisinde bazı yerel siyasetçiler de var. Bu ekip Gaziantep’in ticaretini, siyasetini ve sermayesini dizayn etmeye çalışıyor…” Sayın milletvekili devam ediyor: Bir milletvekili olarak kendisi dâhil hiç kimsenin Gaziantep’te güvende olmadığını kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç kimse kendini güvende sanmasın. Telefon konuşmalarına dikkat etsin. Gaziantep polisi gayrihukuki, ciddi telefon dinlemeleri yapıyor. Bu yapı çökertilmeden Gaziantep’e huzur gelmez.” Devam ediyor, kendisini de dinlediklerini hatırlatarak sayın milletvekili “Gaziantep’te beni dinliyorlar. Beni hesaba katmadılar. Olayın peşini bırakmayacağım. İlgili yerlere kaygılarımı ilettim. Kısa zamanda gereğinin yapılacağını umuyorum.” diyor.

Sayın milletvekilleri, bu, aslında belki tüm Türkiye’de olan hadiselerden bir tanesi. Türkiye’ye huzur getirmek istiyorsak, Türkiye’de huzurun hâkim olmasını istiyorsak sayın milletvekilleri, tüm bu sorunlara el birliğiyle bizim eğilmemiz lazım.

Demin söyledim Gaziantep’ten geldim diye. Gene basından size bazı alıntılar ileteceğim. Bir gazeteci gidiyor konteyner kentte inceleme yapıyor, onlarla görüşüyor, Suriye’den gelen göçmenlerle görüşüyor ve iddia şu değerli milletvekilleri; deniyor ki: “Her gelene bir kredi kartı veriliyor ve bu kredi kartına yaklaşık bir ay için 300 veya 400 dolar yükleme yapılıyor.” Bunlar sokaktaki vatandaş tarafından dile getiriliyor. İş vaadiyle insanların getirildiği ifade ediliyor, vatandaşlık vaadiyle insanların getirildiği ifade ediliyor.

Değerli milletvekilleri, elbette yurdumuza gelen insanları en iyi şekilde misafir etmek Türk milletinin misafirperverliğinin bir gereğidir ama demin ifade ettim, o Seyrantepe TOKİ konutlarında oturan insanların yüzde 40’ı icralık. Niye icralık biliyor musunuz? 50 liralık aidatı ödeyemedikleri için hepsi icralık. Biz onlara da elimizi uzatalım, yurdumuzdaki insanlara da elimizi uzatalım ve insanlarımızı mutlu ve huzurlu kılalım.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serindağ.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Karar yeter sayısı.

BAŞKAN – Karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

Beş dakika ara veriyorum.

 

Kapanma Saati: 18.31
 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.39

BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Mustafa HAMARAT (Ordu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106’ncı Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum.

180 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesinde verilen Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Serindağ ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir, karar yeter sayısı vardır.

180 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine devam edeceğiz.

Komisyon? Burada.

Hükûmet? Burada.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 15’inci maddesi 1’inci fıkrası birinci cümlesi olan “Yenileme alanları” cümlesinin “Yenilenecek olan alanlar” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                          D. Ali Torlak (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ali Halaman konuşacak.

BAŞKAN – Sayın Ali Halaman, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, 180 sıra sayılı Tasarı görüşülürken bunun hayırlı, uğurlu olmasını Cenabıhakk’tan niyaz ettik, komisyonlarda bu kanunla ilgili müspet-menfi konuşmalarımızı yaptık. Dolayısıyla, bu kanunun bundan sonraki süresi içerisinde, inşallah, söylememiz gerekenleri söylemeye devam edeceğiz.

Ben esas şunu da söylemek istiyorum afetle ilgili olması dolayısıyla: Şimdi, bizim Adana’nın Saimbeyli ilçesi var. Saimbeyli ilçesinin de Pağnık denen bir köyü var. Bu Pağnık köyü derli toplu bir köy, kenarından Seyhan Irmağı geçiyor. En az 15 bin dönüm sulu tarım yapılan, dolayısıyla domatesi, salatalığı, yaylalık bir alan olması dolayısıyla meyvesi de çok meşhur olan bir köy. Bu köyün heyelan bölgesinde olması dolayısıyla bütün üniversitelerin -başta Çukurova Üniversitesi olmak üzere- bir rapor vermesine rağmen, bu Hükûmet bu Seyhan Irmağı’na, Pağnık köyünün yerleşim merkezine iki tane HES kurulması için lisans verdi. Bu lisanstan dolayı köylü bunu mahkemeye verdi. Mahkemenin neticesinde dört tanesini kazandı. Kazanmasına rağmen, köylünün talepleri, istekleri sürekli olarak kamuoyuna lanse edilmesine rağmen lisans hakkına sahip olan şirketler, firmalar “Biz bu HES’i yapacağız” diyor. Dolayısıyla kamulaştırma bedellerini köylünün isimleri adına bloke ediyorlar, mahkeme sonucunu bekliyorlar.

Bu mahkemeler beklenmesine rağmen… Ben yetkili bakanlara, Hükûmetin yetkililerine soruyorum: Yani Pağnık gibi böyle derli toplu bir köyde, yerleşim alanında HES yapacağınıza bunu 5 kilometre ötesine veya 5 kilometre altına yapsanız olmaz mı? Bir tanesi bu.

İkincisi, yine, bizim Adana’nın Kozan ilçesi var. Bu Kozan ilçesine, on beş gün olmadı, müthiş bir yağmur yağdı. 57’nci Hükûmet döneminde de bizim bir gölet projemiz vardı, bu gölet projemiz on senedir yapılmadığı için sürekli olarak bir sel felaketiyle karşılaştı. Sel felaketinin neticesinde -önünde dört tane balık çiftliği vardı- dört balık çiftliği en az 150 ton balıkla beraber sel altında kaldı, binlerce dönüm bahçe, narenciye, mısır, buğday sel altında kaldı.

Ben geçen hafta gittiğimde o köylüler bilirkişi bekliyordu. Köylüler kamunun kendilerine yardım etmesini dolayısıyla, varsa borçları, borçlarının ertelenmesini istiyor.

Ben bu sorunları gündeme getirirken, yine, Adana’da on beş gün sonra, belki ayın 25’inde buğday hasadı başlayacak. Bu buğday hasadıyla ilgili olarak Adana bölgesinin içerisinde bir taban fiyatının açıklanmasını, Toprak Mahsulleri Ofisinin hazır hâle gelmesini dolayısıyla alım ve satım noktasında kamu adına Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi bir tavır koymasını bekliyor, hepinize saygı, sevgiler sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Halaman.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Madde 15’i oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 16’da iki önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alıyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 16'ncı maddesi 1'nci fıkrasında yer alan "Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı takdirde, il öze idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilir." ifadesi "Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafın yarısı yapı malikinden tahsil edilir." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                     D. Ali Torlak                             Atila Kaya                            Ali Uzunırmak

                         İstanbul                                   İstanbul                                     Aydın

                Emin Haluk Ayhan                      Sadir Durmaz                         Ruhsar Demirel

                          Denizli                                     Yozgat                                   Eskişehir

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 16. maddesinin "2'nci" fıkrasının madde metininden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.

             Ferit Mevlüt Aslanoğlu                  İlhan Demiröz                        İhsan Kalkavan

                         İstanbul                                     Bursa                                     Samsun

                                            Namık Havutça                         Haluk Eyidoğan

                                                  Balıkesir                                     İstanbul

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Kim konuşacak?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Ali Sarıbaş.

BAŞKAN – Sayın Sarıbaş, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın 16’ncı maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Evet, Türkiye'nin önemli gündemlerini oluşturuyoruz. 2/B’yi yani bir noktada Türkiye’deki orman ve zirai kullanımları olan, daha doğrusu toprağa dayalı, “2/B maddesi” diye bilinen kanunu görüştük. Arkasından, yine gayrimenkullerimizle ilgili, yabancılara mülk satışı hakkındaki kanunu da görüştük ama bu yıl, Türkiye, görüyorum ki tamamen menkul ve gayrimenkuller üzerine odaklandı. Yani bu arada, afet riski yasasının yarısını, 12 maddesini bundan önce görüştük ve belirli bir süre ara verdik. Aklımıza bazı sorular geliyor. Acaba, Türkiye’de bunun altyapısı hızlı bir şekilde hazırlanmadan, kaynakları bulunmadan, gündemde fazla tartışılmadan, alelacele getirilmesi mi? Yoksa farklı bir şekilde, tüm yasaları hiç, yok sayan, 11 tane ana, temel maddemizi, belediyeleri, yerel özel idareleri direkt ilgilendiren böyle bir kanunu, kamuoyundan bütün yetkileri alarak, bir başka deyişle “Çevre Bakanlığımıza ve dolayısıyla da en son TOKİ’ye verilir.” anlayışı içerisinde Başbakanlığa bağlı, bir başka anlayışla tek elden yönetilen bir rant sisteminin kararını mı veriyoruz? Bence, en son söylediğim, başkanlık sisteminde elinde yetkileri toplayan bir döneme giriyoruz.

Bakın, bu 16’ncı maddede de yine, bundan önce çıkan 5366 sayılı Kanun’da yapılan değişikliğe ilave olarak söylenecek şu var: İnsanların eline buradaki tarihî eserleri onarma hakkını verdik, projelerini yapma hakkını verdik, “Bunları uygun hâle getirin.” diye vatandaşlara süre de veriyoruz, “Bunları yapın.” diyoruz ancak bunları yapmadığı süre içerisinde bu maddeye ilave yaparak, Türkçesi “Siz bunu yapamadınız ve biz, buna resen el koyuyoruz ve bu anlamda da bütün masraflarını sizden alacağız, tahsil edeceğiz.” diyerek “Yönetmeliği de daha sonra çıkaracağız.” ifadesini kullanıyorsunuz. Zaten, bundan önce, bu yasada vardı. Vatandaş günümüzde, o yasadaki, o binayı kullanışlı hâle getirebilseydi, parası olsaydı, o günkü kredilerini ya da verilebilecek elindeki olanaklar sağlansaydı zaten vatandaş bunu yapmaya başlardı. Bu, resen kullanmak, ona bir ekonomik anlamda onun elindeki malı bundan sonraki ilave edilecek ikinci ilavede de bizim tayin edeceğimiz bilirkişiler tarafından ücretlerin de tespit edilerek onların belirleyeceği anlamda da fiyatlandırılarak taksitlendirileceği belli olmayan, ucu açık bir kanunu görüşüyoruz. Bence, bunun başlangıç itibarıyla… Nasıl diğer, bundan önceki maddelerde getirdiysek, hukukun üstünlüğü de yok olan bir anlayış tarzı içerisinde, hukuka gittiğimizde durdurma kararı verilemiyorsa burada da resen “paran olmadığı zaman, olanaklar tanınmadığı zaman el koyacağım” anlayışı çıkıyor. Bence, daha önceki maddelerdeki uygulamaların bunun yerine konması yerine onların ekonomik tedbirlerini alması çok doğaldır.

Bu vesileyle Türkiye’de, merkezîleşmenin yerinden yönetimden çok, 2002’den beri yerinden yönetimi savunan, demokrasiyi savunan, yerinden yönetmeyi savunan bir anlayıştan uzaklaşarak başkanlık sistemine bu kanunlarla geleceğimizin yasal düzenlemelerini yapıyoruz. Burada çok dikkatli olmak zorundayız. Onun için de şunu diyorum: “Benim mülküm var, artık tapu hakkı benimdir.” deme anlayışını, bu yasalar çıktıktan sonra bu ülkenin vatandaşları olarak bizler elimizden her an gidebilecek anlayışı içerisinde olacağımızı bilelim diye söylüyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ SARIBAŞ (Devamla) – Yüce Meclise en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Karar yeter sayısı istiyorum Başkanım.

BAŞKAN – Arayacağım.

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı vardır, önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 16'ncı maddesi 1'inci fıkrasında yer alan "Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafı yapı malikinden tahsil edilir." ifadesi "Yenileme projelerinin gerektirdiği uygulamalar, verilen süre içinde yapı malikince yapılmadığı takdirde, il özel idaresi veya belediye tarafından yapılarak masrafın yarısı yapı malikinden tahsil edilir." şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                      Emin Haluk Ayhan (Denizli) ve arkadaşları

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Sayın Vural, gerekçeyi mi okutayım?

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerekçe…

BAŞKAN – Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Yapı maliklerinin masrafın tamamını ödemede zorlanacağı düşünülmüştür.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge reddedilmiştir.

Madde 16’yı oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 17’de üç önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alacağım:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 17'nci maddesinde geçen "yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır." İfadesinin aşağıdaki şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

           Hasan Hüseyin Türkoğlu               Mustafa Kalaycı                     Mehmet Erdoğan

                       Osmaniye                                   Konya                                      Muğla

                                                                   A. Şefik Çirkin

                                                                           Hatay

"yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğü yönünde karar alınması şarttır."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu arz ve teklif ederiz.

                   Nurettin Canikli                  Mehmet Doğan Kubat                      Haluk İpek

                         Giresun                                   İstanbul                                    Ankara

                    Adem Yeşildal                           Recep Özel                             Yusuf Başer

                           Hatay                                      Isparta                                     Yozgat

                                                 Ali Aşlık                              Mehmet Öntürk

                                                     İzmir                                         Hatay

"MADDE 17- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır." ibaresi "yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır." şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye 13 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine talep etmeleri halinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkrada belirtilen iş ve işlemleri yapabilir.

Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları için yapılması gereken iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır.

Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları halinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilir.”

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 17. maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

                   İhsan Kalkavan                       Haluk Eyidoğan                          Ali Sarıbaş

                         Samsun                                   İstanbul                                  Çanakkale

                   Alaattin Yüksel                        Yıldıray Sapan                          Müslim Sarı

                           İzmir                                      Antalya                                   İstanbul

                                                                     Haydar Akar

                                                                         Kocaeli

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Kim konuşacak?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Alaattin Yüksel.

BAŞKAN – Sayın Yüksel buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

ALAATTİN YÜKSEL (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Tasarının 17’nci maddesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu tasarı bu hâliyle Meclisten geçerse, sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde yasalaştırılmış en tehlikeli, en riskli yasayı Meclisten geçirmiş olacağız ve Anayasa’ya aykırılıkları açısından da en zengin yasası geçmiş olacak bu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde burada.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Tasarısı’nın kendisi bizzat afet bir yasadır. Benim söz aldığım 17’nci maddeyle ilgili, Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesindeki bu düzenleme, 17 Haziran 2010 yılında 5998 sayılı Yasa’yla getirilmiştir ve bu herkes tarafından bilinmektedir ki, 2010’da yapılan bu değişiklik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir afet riski taşımayan kentin çeperlerindeki boş alanlarda aslında ranta açma amacıyla getirilmiş bir yasadır.

Değerli arkadaşlar, bu 17’nci madde, şimdiki hâliyle daha da tehlikeli hâle dönüştürülen bu madde, o gün yasalaştırıldıktan sonra, bu, Bakanlar Kurulunun elinde çok güçlü bir silah olarak özellikle muhalefet belediyeleri için ayrımcılaştırma, ötekileştirme anlamında çok ciddi bir silah olarak sürekli olarak kullanılmıştır. Bakın, 2010’dan bu yana Bakanlar Kurulundan 26 adet kentsel dönüşüm projesi geçmiştir. Bu 26 adet kentsel dönüşüm projesinden 1 tanesi MHP’li belediyelere ait olup, geri kalan 25 tanesi AKP’li belediyelere aittir. Yani bu madde, Bakanlar Kurulunu sadece AKP’li belediyeler için çalıştıran bir madde hâline dönüştürülmüştür.

Değerli arkadaşlar, bu madde yasalaştıktan sonra hemen arkasından, Ankara’nın 7 adet kentsel dönüşüm projesi bir günde Bakanlar Kurulunda onaylanarak çıkmıştır ve bu 1 adet MHP’li, 25 adet AKP’li belediye için yasalaşan, Bakanlar Kurulundan geçen kentsel dönüşüm projelerinin ortalama onaylanma süresi on beş gündür. Ama muhalif belediyelere baktığınız zaman, mesela bir Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği 4 adet proje on aydır bekletilmektedir. İzmir’in yaptığı 9 adet kentsel dönüşüm projesi tam on beş aydır Bakanlar Kurulundan onay beklemektedir. Hepsinin dökümü de burada, Resmî Gazete’den alınmıştır, burada vardır. Arkadaşlar, bu 26 adet onaylanan kentsel dönüşüm projelerinin büyük bir çoğunluğu 3’üncü ve 4’üncü derecede riskli alanlardır.

Bakın, Van depreminden sonra Sayın Şehircilik Bakanı önce çıkıp dedi ki: “İzmir 1’inci derecede riskli bölgedir, listenin başına yazdık, oradan başlayacağız.” Arkasından Başbakan Hükûmet Programı’nda aynı şeyi söyledi, arkasından Şehircilik Bakanı yerel yönetimlere “Görevinizi yapın, bu ihmale gelmez.” anlamında laflar etti. Evet, doğrudur, İzmir 9 adet kentsel dönüşüm projesi gönderdi, hepsi 1’inci derecede riskli alanlardır ama ne yazık ki on beş aydır bekletilmektedir.

Değerli arkadaşlar, şimdi biz bu verdiğimiz önergeyle bu maddenin bütünüyle bu tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. Ama biraz önce, yine iktidar partisinin verdiği değişiklik önergesinden, çok daha kötü bir biçimde çıkartmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi bu verdikleri yeni önergeyle de… Büyükşehir belediye meclislerinden geçmek kaydıyla ibadethaneleri ve yurtları istedikleri yerde yapabilecekleri yönünde bir değişiklik önergesi verilmiştir. Eğer bu önerge de kabul edilir, bu yasa bu şekilde kabul edilirse, yani Taksim Meydanı’na cami yapma yolunun da açılacağını görüyorum.

Bu tasarı yerel yönetimlerin, yerinden yönetim ve yerel demokrasinin idam fermanıdır, bu şekilde yasalaştırılamaz. Anayasadan da döneceğini umut ediyorum, o kadar çok Anayasa’ya aykırı madde var ki, çünkü diğer kanunlarda olan -on bir adet kanunu sayıyor- hiçbir hüküm, bu kanuna karşı olan hiçbir hüküm uygulanmaz diyor.

Böyle bir yasa bu Meclisten geçmemeli diyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yüksel.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının çerçeve 17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunu arz ve teklif ederiz.

                                                                                        Nurettin Canikli (Giresun) ve arkadaşları

"MADDE 17- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "yapılabilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır." ibaresi "yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır." şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye 13 üncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine talep etmeleri halinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkrada belirtilen iş ve işlemleri yapabilir.

Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları için yapılması gereken iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır.

Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları halinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilir.”

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, muhtemelen şeye soracaksınız ama bir hususu arz etmek istiyorum.

Şimdi, bu madde, 73’üncü madde kentsel dönüşümle ilgili bir maddedir. Burada, belediye meclislerine verilen bir başka yetki söz konusu. Aslında bu düzenlemenin kentsel dönüşümle ilgili düzenlemenin yapıldığı maddede değil, belediyelerin yetkileri olan maddede düzenlenmesi lazım. Dolayısıyla böyle olduğu zaman, kentsel dönüşümün içerisine “uygun görülen alan” diye bir başka kavram sokulmuş oluyor. Aslında sistematik açıdan gerçekten belediyelerin yetkilerinde zikredilmesi gereken bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Sadece tutanaklara girmesi açısından ifade ediyorum. Yoksa Sayın Bakanlık acaba “kentsel dönüşüm alanlarında uygun görülen yerler” mi demek istiyorlar? O konuda bir şey yaparlarsa…

BAŞKAN – Sayın Bakan, buyurun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tamamen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesiyle ilgilidir. Burada esasa müteallik büyük değişiklik yok. Bu 73’üncü maddenin Bakanlık nezdindeki sekretaryasını İçişleri Bakanlığı yapıyordu, bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Gene, bunun yanında, yine belediyelerin yapması gereken cephe düzenlemeleriyle ilgili bir madde ilave edilmiştir. Belediyelerle ilgili bu bizim kendi yasayla yani mevcut Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’yla ilgili değil bu, belediyelere verilen bir yetkidir. Ayrıca belediyelerin kamu alanı olmayan yerlerde kendisi karar alıp hiç Bakanlar Kuruluna getirmeden de… Sadece kamu alanlarıyla ilgilidir bu.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ona bir diyeceğim yok. Maddenin başlığı, madde 73 diyor ki: “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak düzenlenmiş…”

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – O da öyle.

OKTAY VURAL (İzmir) – Dolayısıyla o maddenin içerisinde dönüşüm alanı dışında bir kavram getiriliyor, onu ifade ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılıyoruz efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gerekçe Sayın Başkan.

BAŞKAN –  Gerekçeyi okuyun.

Gerekçe:

Kentlerde birçok cadde ve sokakta eskiyen bina cephelerine rastlanılmaktadır. Meri mevzuata göre bina cephelerinde yenileme yapmak için kat maliklerinin nitelikli çoğunluğunun oyu gerektiğinden yenileme yapılması imkânsız hâle gelmektedir. Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarının kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile yapılabilmesi ve ayrıca bu konuda belediye bütçeden harcamada bulunulabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Bina cephelerinin yenilenmesinde karşılaşılan çok ciddi problemlerden birisi de telif hakkı ödenmesi konusu olup, bu problemin çözümüne yönelik düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, proje alanlarında zaman zaman ibadethaneler ve yurtlar yıkılmakta, yerine yenilerinin yapılması konusunda hukuki sorunlar yaşanmaktadır. Bu konuda Büyükşehir belediyelerine yetki verilmiş ve kolaylaştırıcı düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, bu madde kapsamında yapılacak uygulamalar safhasında sürecin hızlanması bakımından, proje ve kontrollük hizmet alımları konusunda 4734 sayılı Kanun'dan muafiyet getirilmiştir.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 sıra sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 17'nci maddesinde geçen "yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır." İfadesinin aşağıdaki şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

                                                                                        Mustafa Kalaycı (Konya) ve arkadaşları

"yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğü yönünde karar alınması şarttır."

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ OYA ERONAT (Diyarbakır) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, aslında biraz önce kabul edilen önergede, katıldıkları önergenin ilk kısmıyla bizim verdiğimiz önerge aynı. Dolayısıyla, kabul etmenin bir değişiklik olmayacağı, biraz önce kabul edilmişti zaten önergemizin ilk kısmı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Aslında sizin önergeyi kabul ettik Sayın Vural.

OKTAY VURAL (İzmir) – Keşke katılsaydınız, değişen bir şey olmayacaktı ama sırf muhalefetten geliyor diye…

BAŞKAN – Sayın Vural gerekçeyi mi okutuyorum?

OKTAY VURAL (İzmir) – Gerekçeyi okutun efendim.

BAŞKAN – Gerekçeyi okutalım, tamam.

Gerekçe:

Maddenin daha iyi anlaşılır olması amaçlanmıştır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Kabul edilen önerge çerçevesinde Madde 17’yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde 18’de iki adet önerge vardır, sırasıyla okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

180 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 18. Maddesi ile 5543 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 1’de yer alan “orman veya mera vasıflı alanlardan” ibaresinin çıkarılması ve “bulunan taşınmazlardan” ibaresinden sonra “çevre düzeni planlarına göre koruma kullanma dengesi açısından” ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

                   Sebahat Tuncel                         Pervin Buldan                             Erol Dora

                         İstanbul                                      Iğdır                                      Mardin

                                             İbrahim Binici                          Mülkiye Birtane

                                                  Şanlıurfa                                       Kars

BAŞKAN – Şimdiki önergeyi okutup işleme alacağım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 180 Sıra Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısının 18’inci maddesinde yer alan “sebebiyle” ibaresinin “nedeniyle” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

              Mehmet Hilal Kaplan           Selahattin Karaahmetoğlu               Haluk Eyidoğan

                         Kocaeli                                    Giresun                                   İstanbul

                                            İhsan Kalkavan                            Haydar Akar