Murat Can KARABULUT Normal Murat Can KARABULUT 2 1 2012-07-17T09:14:00Z 2012-07-17T09:14:00Z 34 21654 123428 1028 289 144793 14.00 false 0 0 nk 0 nk 0 0 false false false TR X-NONE X-NONE 0 nk 0 nk

 

 

 

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

 

YASAMA DÖNEMİ                 CİLT                YASAMA YILI

              24                                19                            2

 

 

TUTANAK DERGİSİ

97’nci BİRLEŞİM

 

23 Nisan 2012 Pazartesi

 

DÖNEM: 24                          CİLT: 19                        YASAMA YILI: 2

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

97’nci Birleşim

23 Nisan 2012 Pazartesi

 

 

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

I.  - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. - GELEN KÂĞITLAR

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Kurulu teşrifleri

 

IV.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri

 

V.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3939)

2.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Başbakan Yardımcısına suikast iddiasıyla açılan soruşturmanın akıbetine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3942)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevleri ile cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden alınan bedellere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3945)

4.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2004 yılında Sakarya Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3953)

5.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, HSYK’nın bir yargıca vermiş olduğu cezaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4197)

6.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, tutuklu gazetecilerin koğuş değişikliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4308)

7.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ergenekon davasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4502)

8.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, açtığı ve kazandığı tazminat davalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4653)

9.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, yatırımlara tahsis edilen kamu taşınmazlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4903)

10.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer ilçesindeki Devlet arazilerinin kiralanması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/5156)

11.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2007-2011 dönemi yıllık bütçelerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/5172)

12.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in cevabı (7/5272)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda kadın yönetici atamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/5389)

14.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, çam ağaçlarına zarar veren beyaz kese böceğiyle mücadeleye ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/5556)

15.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balya’da bir maden şirketinin zehirli atıkları çevreye bıraktığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5721)

 


ı.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

TBMM Genel Kurulu saat 14.03’te açılarak yedi oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Kutlu Doğum Haftası’na,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, yaşam hakkı ihlallerine,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu cevap verdi.

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır,

Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri,

Mersin Milletvekili Ali Öz,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,

İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel,

Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel,

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara ve Doktor Ersin Arslan’ın hayatını kaybetmesine;

Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Burdur ilindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle zarara uğrayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine,

Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Turizm Haftası’na, Muğla’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle zarara uğrayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine,

Kütahya Milletvekili Alim Işık, deprem sonrası Kütahya Simav’daki duruma,

Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Kutlu Doğum Haftası’na ve Doktor Ersin Arslan’ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de giderek artan işsizliğin nedenleri ve gerekli çözüm yollarının (10/246),

Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun (10/247),

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 milletvekilinin, kamuoyunda “deprem vergileri” olarak bilinen, 26/11/1999 tarih ve 4481 sayılı Kanun’la ihdas edilen ve daha sonra muhtelif kanunlarla yenilenen vergilerin nasıl ve nereye harcandığı konusunun (10/248),

Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

BDP Grubunun, 13 Nisan 2012 tarihinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşlarının yerel basının karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu Meclis araştırması önergesinin (908 sıra no.lu),

CHP Grubunun, 17/4/2012 tarihinde Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve arkadaşlarının son dönemlerde Suriye’de meydana gelen karışıklıklar ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu genel görüşme önergesinin (4 sıra no.lu),

Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 18/4/2012 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edilmedi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu ve arkadaşlarının vermiş olduğu genel görüşme önergesinin önemine ilişkin bir açıklamada bulundu.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurul gündeminin yeniden düzenlenmesine; 222 sıra sayılı Kanun Tasarısı ve 223 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin kırk sekiz saat geçmeden gündeme alınmasına; Genel Kurulun, 18 Nisan 2012 Çarşamba günkü birleşiminde 222 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, tamamlanamaması hâlinde 19 Nisan 2012 Perşembe günkü birleşiminde tamamlanmasına kadar çalışmalarına devam etmesine; 18 ve 19 Nisan 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde gece 24.00’te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 18 Nisan 2012 Çarşamba günkü birleşiminde 222 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinin tamamlanması hâlinde 19 Nisan 2012 Perşembe günü çalışmamasına ilişkin önerisi yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları üyelerinden oluşan bir heyetin, Kosova Meclisi İçişleri, Güvenlik ve Kosova Güvenlik Gücü Denetim Komisyonlarının vaki davetine icabetle Kosova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl’ün, 25 Nisan 2012 tarihinde düzenlenecek 23 Nisan Avrupa Çocuk Parlamentosu etkinliğine katılmak üzere Brüksel’e gitmesine,

İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla Genel Kurulda özel bir görüşme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmasına; bu toplantıda yapılacak görüşmelerde siyasi parti grupları başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasi partinin genel başkanına onar dakika süreyle söz verilmesine ve bu birleşimde başka konuların görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının;

1’inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu’nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156),

2’nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu’nun (1/569) (S. Sayısı: 180),

4’üncü sırasında yer alan, İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in; 5275 Sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporlarının (2/241, 2/84) (S. Sayısı: 136),

8’inci sırasına alınan, Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/350) (S. Sayısı: 74),

9’uncu sırasına alınan, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/415) (S. Sayısı: 77),

10’uncu sırasına alınan, Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/296) (S. Sayısı: 139),

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi.

3’üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 68 Milletvekilinin; 2/B Barışı Kanunu Teklifi (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi); Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yayla ve Yaylacılık Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporlarının (1/563, 2/71, 2/211, 2/417) (S. Sayısı: 198) görüşmeleri tamamlanarak,

5’inci sırasında yer alan, Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasını Değiştiren Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/590) (S. Sayısı: 208),

6’ncı sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı: 119),

Yapılan açık oylamadan sonra kabul edildi.

7’nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu’nun (1/582) (S. Sayısı: 220) görüşmeleri tamamlanarak yapılan açık oylamadan sonra,

11’inci sırasına alınan, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın; Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 13 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/603, 2/398, 2/402, 2/486) (S. Sayısı: 222) yapılan görüşmelerden sonra,

Kabul edildi.

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şahsına,

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer açıklama yaptılar.

Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ceylanpınar’la ilgili ifadelerine,

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın bazı ifadelerine,

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Alınan karar gereğince, 23 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere 02.13’te birleşime son verildi.

 

                                                              Meral AKŞENER

                                                                Başkan Vekili

 

     Bayram ÖZÇELİK                     Muhammet Bilal MACİT                  Tanju ÖZCAN

              Burdur                                            İstanbul                                       Bolu

            Kâtip Üye                                       Kâtip Üye                                 Kâtip Üye
II.- GELEN KâĞITLAR

                                                                                                                                         No: 130

19 Nisan 2012 Perşembe

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3936)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Terörle Mücadele Kanunu’nun uygulanması ile ilgili sorunlar ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3938)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, engellilerin adalete ve bilgiye erişimi hususundaki düzenlemelerin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3940)

4.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, AİHM’de Türkiye aleyhine açılmış davalara, bu davalardan kaynaklanan tazminatlara ve AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941)

5.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, tutuklu bulunan lise ve üniversite öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943)

6.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, özel yetkili ağır ceza mahkemelerin anayasal dayanağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944)

7.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, hasta bir mahkumun cezaevindeki sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947)

9.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Ceza İnfaz Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3949)

10.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3950)

11.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3951)

12.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevinde yaşamını yitiren bir hükümlüyle ilgili bazı iddialara ve cezaevindeki sağlık koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3952)

13.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Mülga 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Ceza Kanunları uyarınca açılan çek davası, sanık ve mağdur sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954)

14.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3955)

15.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, nefret suçları kapsamındaki davalara ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4192)

16.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir tutuklunun cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4198)

17.- Adana Milletvekili Murat Bozlak’ın, Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4199)

18.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454)

19.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavı başvuru ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4749)

20.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Etimesgut ve Güvercinlik Havaalanlarının şehir merkezinde kalmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4791)

21.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4792)

22.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminin Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait binalara etkisine ve deprem sonrası öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4793)

23.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye ile ilişkilerin bozulmasına ve bunun etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4795)

24.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, terör örgütü ile görüşmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4796)

25.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Vanlı depremzedelerin barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4797)

26.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, MİT’in istihbarat toplaması ve bilgi paylaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4798)

27.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne kaçak domuz eti miktarına ve konuyla ilgili adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4800)

28.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Manavgat Alara Çayı üzerindeki köprünün ulaşıma kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4801)

29.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ’nin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802)

30.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4804)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4805)

33.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bir köye sağlık evi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4806)

34.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4807)

35.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kurumlarda taşeron firma uygulamalarına ve çalışanlar arasında özlük haklarındaki farklılıktan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4808)

36.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK operasyonları sırasında iki ABD’li subayın yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4809)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4810)

38.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Malatya-Kürecik’teki füze savunma sistemine ve ABD Büyükelçisinin bu konudaki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4812)

39.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü başının cezaevinden örgütün eylemlerini yönlendirdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813)

40.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, kurumlardaki görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814)

41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4815)

42.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde istihdam edilecek din adamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4818)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4821)

44.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AB tarafından kanalizasyon hizmetinin iyileştirilmesi için verildiği iddia edilen hibeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4823)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4824)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4825)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4826)

48.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Anadolu Ajansından ayrılan ve Ajans’ta işe başlayan çalışanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4827)

49.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4836)

50.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002’den bugüne meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4837)

51.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, belediyeler ve üniversitelerde istihdam edilen özürlü personelin atama, tayin ve nakillerinde yaşanan mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4838)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığınıza bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4839)

53.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ülkemizin kadın hakları konusunda uluslararası alandaki yerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4840)

54.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4844)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4845)

57.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilmiş olan boş parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846)

58.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de yönetmelik hükümlerine uymadıkları için tahsisi iptal edilen parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847)

59.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya deneme parkuru olarak tahsis edilen alana ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848)

60.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sığınma evlerinde kalan kadınların yeşil kart başvuruları sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4849)

61.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir tekstil firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850)

62.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, işyerlerindeki mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların toplu sözleşme zammının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853)

64.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK tarafından alınan muayene ve ilave ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854)

65.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, genel sağlık sigortasında yeşil kartlılara uygulanan gelir testlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856)

67.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, SGK’nin işitme cihazı ücretlerinin tamamını karşılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857)

68.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bakanlığın mevcut personel sayısına ve dışarıdan atanan büyükelçi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4862)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4863)

70.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, hayvancılık destekleme primlerinin artış oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4874)

71.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye’de bulunan domuz çiftliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4875)

72.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4876)

73.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Menderes Havzasında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşan zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4877)

74.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Et ve Balık Kurumunun et ve araç satışıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4878)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4879)

76.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Türkiye Kırsal Kalkınma Programına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880)

77.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve kuruluşlarının borçlarına ve İSKİ’nin yaptığı ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4881)

78.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, OHAL nedeniyle boşaltılan köy ve mezralara ve ortaya çıkan zararın tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4882)

79.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK’ın özelleştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4884)

80.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Aydın’da polisin, ihtarına uymayan bir kişiye karşı silah kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4886)

81.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunu polis memurlarının emekli olurken yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4887)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir üst geçit yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888)

83.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889)

84.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890)

85.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars kent merkezinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891)

86.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir futbol müsabakası sonrasında taraftara polis tarafından kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892)

87.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet Müzelerindeki tarihi eserlerin satılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896)

88.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır surlarının tanıtılmasına yönelik yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4898)

89.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4902)

90.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 659 sayılı KHK ile bazı kadroların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4904)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4906)

92.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şeker Kurumu tarafından Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye verilen para cezalarına ve şeker üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4907)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu İhale Kurumunda yolsuzluk iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4909)

94.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediye Başkanlığına tahsis edilen taşınmazların kullanım bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4910)

95.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4911)

96.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası yıkılan okullara ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4912)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına ve on iki yıllık kademeli eğitim öngören kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4913)

98.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da bir ilköğretim öğretmeni tarafından yapıldığı iddia edilen bir konuşmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4914)

99.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4915)

100.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bor madeni endüstrisi için gerekli elemanların yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4916)

101.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4917)

102.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4919)

103.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite mezunlarının istihdam oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4920)

104.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrencilerin liseyi terk etme sebeplerine ve sorunun çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4921)

105.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürleri yer değiştirme yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922)

106.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi ilçesinde Celal Bayar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya fakülte açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923)

107.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Anaokulu ve Öğretmenevi Projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924)

108.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4925)

109.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926)

110.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927)

111.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, eş durumu tayinlerine ve bu imkandan yararlanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928)

112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929)

113.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930)

114.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara-Tekkeköy ve Kozyörük’teki maden ocaklarının dere ve baraj sularında kirliliğe sebep olmasına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4931)

115.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazada ihmal olduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4932)

116.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Gökdere Köprü Barajının derivasyon tüneli kapaklarının açılması neticesinde yaşanan kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4933)

117.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4934)

118.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, HES’lerin çevreye zararlarına ve Alakır Vadisindeki HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4935)

119.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da Kelkit Irmağı ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4936)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4937)

121.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4954)

122.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4955)

123.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4956)

124.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4957)

125.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, e-Devlet kapısının uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958)

126.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara’daki baz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4959)

127.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4960)

128.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya-Erbaa duble yol çalışmaları için istimlâk edilen arazi bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961)

129.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir-Çeşme otoyolunun bir kısmının ücretli olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4962)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4963)

131.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, sanatçılar girişiminin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4965)

132.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968)

133.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimde OECD ortalamalarının üzerine çıkmak için alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4969)

134.- İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, eğitim sisteminde değişiklik getiren kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4970)

135.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Altındağ Sakarya Mahallesindeki evlerin yıkım kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4971)

136.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye sınırındaki mayınların temizletilmesi için başlatılan sürece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4972)

137.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’ye sığınan Suriyeli muhaliflerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4973)

138.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4974)

139.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, KCK eylemleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4975)

140.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977)

141.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AKİM adlı birimin kuruluş ve görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978)

142.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı kişilerin siyasi nüfuz kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979)

143.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin ülkemizde yaşadıkları denklik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4980)

144.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4981)

145.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4982)

146.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4983)

147.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4985)

148.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4986)

149.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4987)

150.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4988)

151.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4989)

152.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4990)

153.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Anadolu Ajansı yönetiminin bir sendikayla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4991)

154.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4993)

155.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4994)

156.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4995)

157.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansında çalışan ve emekliye ayrılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4996)

158.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına karşı şiddete ve Bursa’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5003)

159.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5004)

160.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5005)

161.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006)

162.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili yaptığı bir araştırmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007)

163.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarının kısıtlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5008)

164.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Merkezi Finans ve İhale Biriminin sağladığı hibeler kapsamında yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5010)

165.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5013)

166.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında Antalya’daki işletmelere sağlanan KOSGEB desteklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5014)

167.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5015)

168.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5016)

169.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5017)

170.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat SGK İl Müdürlüğünün eczanelerin faturalarını inceleme yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5022)

171.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 3 Kasım 2002 sonrasında Antalya’da açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5023)

172.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firma ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5025)

173.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026)

174.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028)

175.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AİHM’e 2002’den bugüne Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030)

176.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Yunanistan’ın AİHM kararlarını tanımayan tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031)

177.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, NATO füze savunma sistemi kapsamında Malatya’ya gelen yabancı askeri ve sivil personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032)

178.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033)

179.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034)

180.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5035)

181.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretimine ve üreticilerinin teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5048)

182.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5049)

183.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5050)

184.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5051)

185.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5052)

186.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5053)

187.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5054)

188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5062)

189.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bodrum’da Amerikan askerlerini protesto edenlerin gözaltına alınmasına ve yabancı askerleri korumak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5063)

190.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı köylerinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5064)

191.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066)

192.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye borcu bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067)

193.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5070)

194.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bir köy okulunun kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5071)

195.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Merkez’deki dolmuşçuların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072)

196.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073)

197.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5075)

198.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5076)

199.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun kamu yatırımlarından aldığı pay ile buradan toplanan vergi geliri arasındaki orana ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077)

200.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İçkale’deki Artuklu Sarayı ve Amid Höyüğüyle ilgili yenileme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079)

201.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, elektronik haciz uygulaması nedeniyle mağdur olan emeklilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084)

202.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik sektörünün sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085)

203.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında ülkemizdeki özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086)

204.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087)

205.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088)

206.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatının şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089)

207.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5090)

208.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5091)

209.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5092)

210.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında okullardaki zehirlenme vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5093)

211.- İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094)

212.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, öğretmenlerin özre dayalı yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095)

213.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5096)

214.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5098)

215.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğretmenlerin Bakanlık muvafakatı ile başka kurumlarda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5099)

216.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5100)

217.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ülkemizde ve Antalya’da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5101)

218.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102)

219.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5103)

220.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104)

221.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özür grubunda bulunup yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5105)

222.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okul yöneticilerinin kız öğrencileri istismar ettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106)

223.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5107)

224.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hava harekat merkezlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5108)

225.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Midyat’a gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5110)

226.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli’deki mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5111)

227.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki Şahinbey-Doğanyurt HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5112)

228.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5113)

229.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5114)

230.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115)

231.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ülke genelindeki okul servis araçlarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121)

232.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısının havacılık sektörü ile ilgili düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5122)

233.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123)

234.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5124)

235.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5125)

236.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5126)


                                                                                                                                         No: 131

20 Nisan 2012 Cuma

Teklifler

1.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt'un; Eskişehir'in İnönü ilçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/504) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

2.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın; Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/505) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2012)

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/552) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20/04/2012) (GÜNDEME)

 

 

 

                                                                                                                                         No: 132

23 Nisan 2012 Pazartesi

Rapor

1.- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un;  3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/557, 2/267) (S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 23/04/2012) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Ergenekon Soruşturması özel yetkili savcılarıyla özel görüşme yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3901)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3913)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasındaki zehirlenme vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4143)

5.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin Ödemiş-Bozdağ’daki sağlık hizmetlerindeki yeterliliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4144)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4145)

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından yapılan çalışmalara ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4146)

8.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4147)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Midyat’taki 150 yataklı Devlet Hastanesinin hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4148)

10.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Güzelbahçe’de sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4149)

11.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van depremzedelerinin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4150)

12.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, yurt dışından getirileceği iddia edilen sağlık personeli ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4151)

13.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4152)

14.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, Isparta Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarının ekipman ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4153)

15.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4154)

16.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, başta Sağlık Bakanlığında görev yapanlar olmak üzere, GİH sınıfındaki memurların mağduriyetine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155)

17.- Kütahya Milletvekili Ali Işık’ın, Kütahya İl Merkezindeki Devlet Hastanesine yeni hizmet binası yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156)

18.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, özel yetkili savcı ve hakimler hakkındaki şikayet ve soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4309)

19.- İstanbul Milletvekili Sedef Küçük’ün, aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve psikologlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4310)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yapılan yurtdışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4311)

21.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KCK soruşturmasını yürüten özel yetkili savcının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4312)

22.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, iptal edilen KPSS ile ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4313)

23.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Arızlı-Irak konutlarında yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4697)

24.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, memurların 2012 maaş zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5132)

25.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Wikileaks Türkiye dosyası adı altında yayınlanan bazı raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5133)

26.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, alan bazlı tarımsal desteklemelerden yararlanmak isteyenlerden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5134)

27.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Evren ilçesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5135)

28.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, disiplin cezası alan ve haklarında soruşturma açılan üniversite öğrencilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5136)

29.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir parti yetkilisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5137)

30.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Stratfor isimli bir kuruluşla Başbakanlık görevlilerinin bilgi alışverişinde bulundukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5138)

31.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Atatürk’ün Hazineye bağışladığı çiftliklerin ve AOǒnin son durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5139)

32.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5140)

33.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’deki hava kirliliğine ve SYDV tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5142)

34.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Suudi Arabistan’da yaşanan şiddet olaylarına ve Suriye ile olan ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5144)

35.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybettiği halde şehit sayılmayan askerlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5145)

36.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Başbakan Başdanışmanı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5146)

37.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li bir medya grubu sahibinin ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5147)

38.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Kamu İhale Kurumundaki atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5149)

39.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’daki minibüsçü ve taksici esnafının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5150)

40.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve malûl yakınları için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5151)

41.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karaman-Sarıveliler’de bir köyde HES inşaatından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5152)

42.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanının uygulamaları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5153)

43.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale-Eceabat Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5154)

44.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, azınlık vakıflarının emlak beyannamelerinin mülk sahibi hanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5155)

45.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, TÜBİTAK tarafından başlatılan PARDUS çalışmasına ve bu işletim sisteminin kamu kurumlarında kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5157)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5158)

47.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Danıştay 1. Dairesindeki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5159)

48.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, bazı özelleştirmelerin iptal kararlarının uygulanmasıyla ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5160)

49.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, öğretmen istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5161)

50.- Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında Devlet memurluğuna başlayıp yatay geçiş yoluyla diğer kurumlara geçen Devlet memurlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5162)

51.-  Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İnönü’ye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5163)

52.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Seyitgazi’deki bir beldeye yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5164)

53.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve personel sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5165)

54.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5168)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5169)

56.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami, mescit ve toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5170)

57.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan din adamlarının yemin edip etmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5171) 

58.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, turistik yörelere yabancı dil bilen imamların atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5173)

59.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, fahri din görevlisi atamalarına ve irşad amaçlı programlar çerçevesinde bazı turistik bölgelere din görevlisi ataması planlanıp planlanmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5175)

60.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyanet Ansiklopedisine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5176)

61.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5177)

62.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5178)

63.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5179)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5180)

65.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’ın, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5181)

66.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, Türkiye Gazeteciler Sendikasının lağvedileceği iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5182)

67.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, TRT’de kadrosunun gerektirdiği görevler dışında çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5183)

68.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5184)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5185)

70.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, 13 Mart 2012 günü TRT’ye bağlı radyo ve televizyon kanallarında Madımak Davası ile ilgili yapılan yayınlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5186)

71.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5206)

72.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5207)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5208)

74.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Bakanlık Müsteşarının Eskişehir ziyareti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5209)

75.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, tecavüz ve banka soygunculuğu suçları nedeniyle tutuklanan gazetecilerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5210)

76.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5211)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5212)

78.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5213)

79.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5214)

80.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Uluslararası Çalışma Örgütüne Türkiye aleyhine yapılan şikayetlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5215)

81.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, istihdamsız büyüme ve kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5216)

82.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrenciler ile eczacıların Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5217)

83.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, yatılı ve burslu öğrencilerin Genel Sağlık Sigortasının uygulamaya geçmesi nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5218)

84.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın, Genel Sağlık Sigortasındaki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5219)

85.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5220)

86.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5221)

87.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, iş kazalarına ve iş sağlığı ile güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5222)

88.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, istihdam edilen özürlü personelin sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5223)

89.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, iş kazalarına ve bu kazaların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5224)

90.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in Özbekistan’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5230)

91.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ABD’nin insansız hava araçları ve özel operasyon üslerini genişletme politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5231)

92.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5232)

93.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5233)

94.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5247)

95.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, gıda mevzuatına uygun olmayan buğdayın piyasaya girmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5248)

96.- Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5249)

97.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5250)

98.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İsrail sazanı adlı balık türüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5251)

99.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Şereflikoçhisar’ın bazı sorunlarına ve Peçenek Barajı Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5252)

100.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5253)

101.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, çiftçilerin doğal afetler ve iklim şartlarından dolayı yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5254)

102.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5255)

103.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5256)

104.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Ziraat Bankasınca çiftçilere verilen çevirme kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5257)

105.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Iğdır’da ve Türkiye genelinde üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5258)

106.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5260)

107.- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, bir TV dizisindeki bazı sahnelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5261)

108.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik elemanı olarak taşeron firmalarda çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5262)

109.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Diyarbakır’da gerçekleşen Kürt Dil Konferansı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5263)

110.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına verildiği iddia edilen yaka kartlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5264)

111.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Araç İlçesindeki kullanılmayan sağlık ocağı binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5265)

112.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul’daki bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5266)

113.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün, Midyat Kaymakamı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5267)

114.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesinin borçlarına ve temsil gideri harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5268)

115.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Dilek Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5269)

116.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, dinleme yapılmak için kurulduğu iddia edilen bir ekibe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5270)

117.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, adli olaylarda delil tespitine ve Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal polis laboratuvarlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5271)

118.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, İl Özel İdaresi’nin Ziraat Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ile imzaladığı protokole ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5273)

119.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Nilüfer ilçesindeki bir köyün yollarının bakımına ve asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5274)

120.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5275)

121.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan polis memurunun maaşının bloke edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5276)

122.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılması çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5277)

123.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kırmızı bültenle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5278)

124.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, İran sınırında bulunan iki cesetle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5279)

125.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana İl Özel İdaresine alınan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5280)

126.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’daki bir caddede bakım çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5281)

127.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, Diyarbakır’da bir protesto yürüyüşü sırasında yaşamını yitiren bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5282)

128.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Manisa’daki tarihi varlıkların korunması ve bakımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5285)

129.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale Zaferi’nin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5287)

130.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5288)

131.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, Gebze’deki bir köyde doğal sit alanına zarar verilerek inşa edilen restorana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5289)

132.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Girik Tepesinin korumaya alınıp alınmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5290)

133.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, tarihi ve kültürel alanların askeri birliklerin kullanıma açılması ve Koğ Tepesinin restorasyonu ve tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5291)

134.- Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk’ün, finansal kiralama konusu malların KDV oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5292)

135.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5293)

136.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan personelin özlük haklarındaki eşitsizliğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5294)

137.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenmesi kararlaştırılan tazminat miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295)

138.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5296)

139.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297)

140.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığın Merkez ve taşra teşkilatı personeli arasında özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5298)

141.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının memur olarak istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5299)

142.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, Kilis-Polateli’nde teknopark yapımı için kamulaştırılan hazine arazisinin başka bir proje için tahsis edilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5300)

143.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrenci taşımacılığındaki kriterlere ve denetime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5301)

144.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, eğitim fakültelerinde geometri öğretmenliği bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302)

145.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da düzenlenen eğitim kampanyalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5303)

146.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, İstanbul’da bir endüstri meslek lisesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5304)

147.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Kız Meslek Lisesi öğrenci yurdundaki zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5305)

148.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Çanakkale-Bayramiç’teki bir ilköğretim okulunda yaşanan rutubet sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306)

149.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Uludere olayını protesto eden öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5307)

150.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, özürlü çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308)

151.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram’daki bir ilköğretim okuluna öğrenci alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5309)

152.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5310)

153.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5311)

154.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına ve Hatay’daki meslek liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312)

155.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313)

156.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, yeni açılan hukuk fakültelerine ve bu fakültelerden mezun olanların istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5314)

157.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5315)

158.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS İşletim Sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316)

159.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5317)

160.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının Sivrihisar’a taşınacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5318)

161.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, askerlik görevini yaparken hayatını kaybedenlerin ölüm sebeplerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5319)

162.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz’de Mezgit balığı türünün korunması ve balıkçılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5320)

163.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5321)

164.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5322)

165.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Çıralı bölgesinde doğal hayatın korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5323)

166.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Balık Gölündeki alabalık miktarının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5324)

167.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, duble yollara ve Göksun-Kahramanmaraş yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5328)

168.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, RTÜK Van Bölge Müdürlüğünün Erzurum’a kaydırılmasına ve Van’da telekomünikasyon alanında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5329)

169.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şanlıurfa-Adıyaman karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5330)

170.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siverek-Çermik karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5331)

171.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bursa şehir merkezi etrafındaki çevre yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5332)

172.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl-Karlıova-Çat Karayolundaki genişletme ve ıslah çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5333)

173.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kulp-Silvan karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5334)

174.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yetki belgelerinin verilmesi ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5335)

175.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, Bursa-Ankara karayolu ulaşımındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5336)

176.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Karayolları Bülteni adlı derginin siyasi propaganda aracı olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5337)

177.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Bingöl Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5338)

178.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5339)

179.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5340)

180.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5341)

181.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki çevre yolunun orta refüjüne tel örgü konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5342)

182.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Ankara Metrosu yapım işinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devrine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5343)

183.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, Haydarpaşa Garının restorasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5344)

184.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir’deki köylerde internet erişimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5345)

185.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansı çalışanlarının sendikal faaliyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5346)

186.- İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın, Zeytinburnu Kooperatif esnafının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5349)

187.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu’da ağır kış şartlarından etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalara ve yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5350)

188.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Küre’de Ekim 2011’de çıkan yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5351)

189.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deprem hasar tespitlerine ve Bölge Hastanesine devrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5354)

190.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir medya grubu sahibi ile görüşmesine ve ATV-Sabah grubunun satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5355)

191.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5356)

192.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, ülkemize getirilen Libya vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5357)

193.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Amerika’da kurulan bir özel istihbarat şirketinin üst düzey bürokratlardan bilgi sızdırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5358)

194.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’deki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5361)

195.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Oslo görüşmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5362)

196.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İskenderun Limanı açıklarında batan Ulla gemisinin yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5363)

197.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5364)

198.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, AB Bakanı Egemen Bağış’ın hapisteki gazetecilerle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5365)

199.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, akaryakıt zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5366)

200.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Afganistan’da NATO üssünde dini kitapların imha edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5367)

201.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5368)

202.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5369)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, banka yolsuzluklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5370)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/5371)

205.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/5372)

206.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5380)

207.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5381)

208.- Adana Milletvekili Ümit Özgümüş’ün, KOSGEB tarafından sağlanan geri ödemesiz desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5382)

209.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki bazı ilçelerdeki OSB’lerin tamamlanmasına ve desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5383)

210.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, hurda malzemelerin ihale yoluyla satışına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5384)

211.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5385)

212.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5386)

213.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5387)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Sigorta İl Müdürlüğünün eksikliklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5390)

215.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, personele yönelik verilen kişisel gelişim dersine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5391)

216.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, İstanbul’da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı çadırlardaki yangına ve yapı işlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5392)

217.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5398)

218.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Suriye ile ilişkilere ve Hatay’daki radar istasyonunda görev yapan ABD askerlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5399)

219.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5405)

220.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5411)

221.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Kırsal Kalkınma Programından faydalanan illere ve Bilecik’in bu programa dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5412)

222.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Fiskobirlik çalışanlarının ve fındık üreticilerinin mağduriyeti iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5413)

223.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5414)

224.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, şoför esnafının ehliyetlerinin alınması nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5416)

225.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursaray hattındaki bir istasyonun bakım-onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5417)

226.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yaşlı kartlarından alınan yenileme ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5418)

227.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5419)

228.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Çankaya’daki bir parkın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5420)

229.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5421)

230.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta bir sivil polisin yaralandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5422)

231.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de deprem haftası etkinliklerine ve olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5423)

232.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5424)

233.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis’te bulunan toplu mezarlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5425)

234.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5428)

235.- Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Bakanlıkta çalışan sanatçıların özlük haklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5429)

236.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5430)

237.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Bakanlıkta çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5435)

238.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına ve zorunlu din derslerinin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5436)

239.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5437)

240.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5438)

241.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, okul laboratuvarlarında civa ve diğer kimyasalların bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5439)

242.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sınıf öğretmenlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5440)

243.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5441)

244.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, evde verilen eğitim hizmetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5442)

245.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Konya’da düzenlenen Anadolu Şahini tatbikatına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5443)

246.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, şüpheli şekilde hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5444)

247.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliye ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5445)

248.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, İskenderun’da 2. OSB alanı olarak seçilen bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5446)

249.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’te yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5447)

250.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5448)

251.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kış lastiği takma zorunluluğu olup olmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5458)

252.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5459)

253.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep’te kurulacak Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5460)

254.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, araç muayene istasyonlarının iş yüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5461)

255.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5462)

256.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/5463)

257.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/5464)

258.- İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, Hocalı Soykırımı Telin Mitingindeki söyleme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5465)

23 Nisan 2012 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Cemil ÇİÇEK

KÂTİP ÜYELER: Muhammet Rıza YALÇINKAYA (Bartın), Özlem YEMİŞÇİ (Tekirdağ)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97’nci Birleşimini açıyorum.

Şimdi İstiklal Marşı’mız okunacaktır.

(İstiklal Marşı)

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Çeşitli İşler

1.- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Genel Kurulu teşrifleri

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımız dinleyici locasındaki yerlerini alarak yüce Meclisimizi onurlandırmışlardır. Kendilerine Meclisimiz adına “Hoş geldiniz.” diyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

IV.- ÖZEL GÜNDEM

A) 23 Nisan Görüşmeleri

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri

BAŞKAN – Gündemimize göre, Genel Kurulun 18 Nisan 2012 tarihli 96’ncı Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ile günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapacağımız görüşmelere başlıyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 92’nci yıl dönümü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Meclisimiz doksan iki yıldır ülkemizin geleceği ve milletimizin istikbali için millî iradenin merkezi olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda bu yüce çatı altında görev yapmış ve yapmakta olan değerli milletvekillerinin çabası ve katkısı çok büyüktür. İşte, doksan iki yıl önce bugün zor şartlarda açılan Meclisimiz bağımsızlığımızı gerçekleştirmiş ve cumhuriyetimizi kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, imparatorluğun yıkıntılarından kurum ve kuruluşlarıyla çağdaş bir devlet çıkarmıştır. O yıllarda yurdumuzun birçok yeri işgal edilmiş, orduları dağıtılmış ve memleket bilfiil işgal edilmiştir fakat milletimizin gönlündeki bağımsızlık ve vatan aşkı ve büyük millet bilinci canlı ve diri olarak her zaman yaşamış ve bugün de yaşamaktadır.

Anadolu’da yapılan seçimlerin ardından zor şartlar altında Ankara’ya gelen milletvekillerinin katılımlarıyla 23 Nisan 1920’de Meclisimiz açılmıştır. O gün en yaşlı üye sıfatıyla Meclisi açan Şerif Bey şöyle demiştir: “Bu yüce Meclisin en yaşlı üyesi kimliğiyle ve Allah’ın yardımıyla ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık yazgısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendisini yönetmeye başladığını bütün cihana duyurarak Büyük Millet Meclisini açıyorum.” Böylesi heyecanlarla, umutlarla ve dualarla açılan Meclisimiz millî mücadelemizi başarıyla yürütmüş ve bağımsızlığımızı kazandırmıştır. Alnının akıyla dünyadaki tek gazi Meclis olmuştur. O nedenle, bu Meclis gazi Meclistir, bu Meclis şanlı bir Meclistir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi doksan iki yıllık süreçte de üzerine düşen tarihî sorumluluğun gereğini yapmakta her zaman büyük çaba içerisinde olmuştur. Millî menfaatlerimizi ve onurumuzu gözetmenin, ülkemizin gelişip kalkınması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkması çabası içerisinde olmuştur. Böylesine şanlı ve onurlu bir geçmişe sahip olan Mecliste görev yapmış olmak hepimizin haklı gururudur.

Değerli milletvekilleri, doksan iki yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, millî egemenliğin vazgeçilmezliğinin ve millî iradenin üstünlüğünün ifadesidir. Millî iradenin üstünlüğü bizim için devredilemez ve asla vazgeçilemez. Millî egemenlik bizim millî mücadelemizin ruhunda gizlidir. Millî mücadelemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir halk hareketidir. Milletimiz düşmanı yurttan kovmuş ve kendi cumhuriyetini ve demokrasisini kurmuştur. Cumhuriyet ve demokrasi bizim en büyük kazanımlarımızdır. Bunları bize armağan edenlere şükran borçluyuz.

Millî iradenin üstünlüğü aynı zamanda demokrasinin de gücüdür. Millî egemenlik demokrasiyle anlamlıdır. Halk iradesinin çiğnenmesi ve kesintiye uğraması en büyük zararı demokrasiye ve millete vermektedir. Millî egemenliği çiğnetmemek, Meclisin hukukunu ve milletin egemenliğini korumak temel görevimizdir. Millî iradeye yönelik girişimlerin bu ülkenin kuruluş felsefesine ve halkın iradesine yönelik girişimler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çok partili hayat, işleyen bir demokratik sistem, burada tecessüm eden millî irade bizim en büyük kazancımızdır. Bunu korumak ve demokrasimizi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz acı tecrübelerden sonra bunu hepimiz tam bir samimiyetle kabul etmeliyiz.

Değerli milletvekilleri, Birinci Meclisin saygın üyeleri zor koşullarda verilen mücadelenin ardından cumhuriyetimizi kurmuşlardır. Bunu daha ileriye götürmek, demokrasi ve insan hakları standardını geliştirmek ve çağdaş bir cumhuriyet hâline getirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Hızlı bir değişim sürecinde olduğumuz açıktır. Yeni dönemler yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Her geçen gün yeni sorunlarla karşılaşmaktayız. Çok değişik sebeplerden ve yargılama süreciyle ilgili sıkıntılardan dolayı olsa da bugün bir temsil sorunu yaşamaktayız. Konunun tüm yönleriyle değerlendirilerek birlikte bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu sorunun sebepleri ve kaynakları farklı da olsa bedelini siyaset kurumu ve bizler ödemekteyiz. Bunca sorunumuz varken bir de bu sorumlulukla karşı karşıyayız.

Saygıdeğer milletvekilleri, teknolojik gelişmelere, sosyolojik değişimlere, üretim ilişkilerine ve bilgi üretimine göre dünya yeniden şekillenmekte ve hayat yeniden kurulmaktadır. Modern dünya ile entegre olmaya çalışan Türkiye ise bu gelişmelerin içerisinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve kültürel değişim sürecindedir. Bugün farklı kültürel iklim ve ilişkiler içerisinde genç bir nüfus yetişmektedir, ülkemizin ise tarihî ve kültürel olarak büyük potansiyeli bulunmaktadır. Doğu ile Batı’nın ortasında, geleneksel özellikleri yanında modernleşmeye çalışan bir ülkedir. Farklı kültürel geleneklere sahip, Doğu medeniyetinin de Batı medeniyetinin de özelliklerini bünyesinde barındıran belki de dünyadaki tek ülkedir. Her şeyden önce bir imparatorluk vârisiyiz. Bununla birlikte, cumhuriyetle büyük bir modernleşme, yenilenme ve reform sürecinde olduğumuz, yeni kurumlar, kuruluşlara sahip olduğumuz da göz ardı edilemez; bu, devam eden, sürekli kendisini geliştiren modernleşmeyi ileri aşamalara taşıyan bir süreçtir.

Demokrasimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Demokrasi eksikliği temel bir toplumsal noksanlık olarak sorunlara yol açmaktadır. Demokrasi günümüz dünyasında, artık, ekmek kadar, su kadar gerekli bir ihtiyaçtır. Bugün Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere bakarak demokrasinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, demokrasinin bugünden yarına gelmediğini, süreç içerisinde kendisini geliştirdiğini, kurum ve kurallarını oluşturduğunu ve bunu bir kültüre dönüştürdüğünü görüyoruz, bizim için bu süreç Senedi İttifak’la başlayan yaklaşık iki asırlık bir süreçtir. Demokrasimiz kesintilerle ve sorunlarla uğraşarak bugüne kadar gelmiştir, bu süreçte çok da kayıplarımız olmuştur fakat demokrasi çabamızdan, özgür ve kalkınmış bir ülke olma hedefinden hiç şaşmadık, yeni kayıplar da artık istemiyoruz.

Demokrasimiz konusunda herkese büyük sorumluluk düşmektedir, en başta da bizlere yani siz saygıdeğer milletvekillerine düşmektedir. Tutumları, davranışları, ortaya koydukları söz ve fiilleriyle milletvekili sıfat ve sorumluluğuyla bağdaşmayan olumsuzluklardan hepimiz kaçınmalıyız. Bunları değerlendirecek ve kurala bağlayacak bir siyasi etik kuruluna ihtiyaç olduğu çok açıktır. Ümit ederim ki bunu kısa sürede, bu dönem gerçekleştirebiliriz. Bu konuda hepimizin ortak çabasına ihtiyaç var. Hepimiz, işimizi daha iyi yapmaya ve daha sorumlu davranmaya mecburuz. Ülkemizin ve demokrasimizin geleceğini ve çocuklarımızın yaşamını günlük siyasi kaygılar ötesinde planlamak ve düşünmek gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, demokrasi bir mücadelenin eseridir, aklın, bilimin ve özgürlüğün zaferidir. Bunun nasıl daha ileri götürüleceği, olgun ve iyi işleyen bir sisteme dönüştürülebileceği ortak akılla, diyalogla ve demokratik rekabetle olabilecektir. Demokrasi, konuşabilmenin ve birbirini anlayabilmenin uygun zeminini ve fırsatlarını sunmaktadır. Toplumsal sorunların sürekli olacağı açıktır, bilim ve akıl ise bunu çözebilmenin yöntemlerini sunmakta, demokrasi buna uygun zeminler hazırlamaktadır. Tartışma ve diyalog zeminlerini tahrip etmeden, konuşma ve diyaloğu bir kültür hâline getirerek sorunlarımızı çözebiliriz. Bunun elbette ki en uygun zemini Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin temsil merkezi ve sorunların çözüm yeridir, bütün kesimlerin umutlarının olduğu ve gözlerini çevirdiği yerdir. Bu zemini tahrip etmemek, burasının verimliliğini ve işlerliğini korumak hepimizin sorumluluğudur.

Saygıdeğer milletvekilleri, Meclisimizin açılışının 92’nci yıl dönümünü kutlarken, Meclisinin açılışının yıl dönümünü çocuklara bayram olarak armağan eden bir ülke olmanın da onurunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın milletimizin ideallerine sahip çıkarak daha iyiyi, başarıyı, kaliteyi ve özgür Türkiye’yi düşleyerek yetişmelerini istiyoruz, onların millî egemenlik ruhuyla büyümelerini istiyoruz, daha demokratik, özgür yarınları inşa etmelerini istiyoruz. Biz, onlara daha demokratik bir ülke bırakmak zorundayız. Kavgaların hâkim olduğu, sürekli sorunlar çıkaran bir demokrasiyi çocuklarımız hak etmemektedir.

Değerli milletvekilleri, çocuklarımıza bırakacağımız en önemli emanetlerden biri yeni anayasa ve özgür bir Türkiye’dir. Yeni anayasa milletimize ve çocuklarımıza karşı borcumuzdur. Bugün dünya ve Türkiye değişmiştir, bizim koşullarımız ve demokrasi standartlarımız da değişmektedir ve değişmek mecburiyetindedir. Yeni anayasa bizim için yeni bir sayfa, yeni bir Türkiye’dir. Yeni anayasa, geçmişimizle ve aynı zamanda geleceğimizle bir yüzleşmedir, yanlışlarımızla, eksikliklerimizle bir muhasebedir, meşru bir zeminde, Meclis ikliminde bir toplumsal sözleşme metni çıkarma çabasıdır. Milletin temsilcileri millet adına demokratik bir anayasa yapacaklardır. Siyaset kurumu sivil toplum örgütleriyle, toplumsal aktörlerle birlikte diyalog içerisinde bir anayasa yapmak durumundadır. Yeni anayasa yapamadığımız takdirde çok şey kaybedeceğimizin hep beraber farkında olmamız gerekmektedir. Gelinen noktada, ortaya konulan iradelerden ve toplumumuzun bu yöndeki büyük beklentisi ile milletimize yakışan, temel hak ve özgürlükleri koruyan, geliştiren ve demokrasimizin standardını yükselten daha çağdaş bir anayasaya kavuşacağımıza inanıyorum.

Meclisimizin açılışının 92’nci yıl dönümünde başta Millî Mücadele’mizin Önderi ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Birinci Meclisimizin kahraman milletvekillerini ve o günden bugüne bu çatı altında görev yapan tüm milletvekillerimizi, Millî Mücadele’mizin tüm gazi ve şehitlerini, ebediyete intikal eden parlamenterlerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

Tüm milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. (Alkışlar)

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi parti gruplarının grup başkanlarına ve grubu bulunmayıp da Mecliste üyesi bulunan siyasi partilerin genel başkanlarına onar dakika süreyle söz verilmesi kararlaştırılmış idi.

Şimdi, söz talep edenleri sırasıyla okuyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Devlet Bahçeli.

İlk söz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ındır. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

Buyurun Sayın Erdoğan.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (İstanbul) – Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; heyetinizi saygıyla selamlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92’nci kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. 23 Nisan 1920’den bugüne Türkiye’nin istiklali, istikbali ve hürriyeti için emek sarf etmiş, ter dökmüş, bu çatı altında millet için hizmet üretmiş tüm parlamenterlere ülkem, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu anlamlı günde, Ulus’taki tarihî binada, Meclisin ilk celsesinde yapılan ilk konuşmayı da güzel bir hatıra olarak dikkatlerinize bir kelamıkibar olması sebebiyle, az önce Değerli Başkan ifade ettiler, ben de ifade edeceğim. Bu Büyük Millet Meclisinin ilk Geçici Başkanı Sinop Mebusu Şerif Bey, 23 Nisan 1920’deki ilk oturumda, ilk konuşmada şunları ifade etmişti: “Tam bağımsızlık ile yaşamak kesin azminde olan, ezelden beri hür ve bağımsız milletimiz esareti şiddetle ve katiyetle reddetmiş ve derhâl vekillerini toplayarak Meclisi âlinizi vücuda getirmiştir. Bu yüce Meclisin, Allah’ın yardımıyla milletimizin içeride ve dışarıda tam bağımsızlığı dâhilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ediyor, Geçici Başkan sıfatıyla Büyük Millet Meclisini açıyorum.” Evet, 23 Nisan 1920’de, Türkiye’ye olduğu kadar tüm dünyaya da Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açıldığı duyurulmuş, o tarihten itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkenin ve bu milletin tam bağımsızlığının zemini olmuştur.

İlk Meclis, tıpkı bugün olduğu gibi, Türkiye'nin tüm renklerini, tüm dokularını, tüm farklılıklarını tek bir ruh, tek bir ideal, tek bir çatı altında toplamıştır. Bu ülke üzerinde yaşayan, varlığını idame ettiren, bu topraklar üzerinde nefes alıp veren her bir ferdi temsilen ilk Mecliste diline, etnik kökenine, mezhebine bakılmaksızın bir ortak heyecan oluşturulmuştur. Şunu altını çizerek ifade etmek durumundayım: Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden, Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle sonuçlandıran ilk Meclis, hiç kuşkusuz, başarısını herkesi kucaklayan, herkesi aynı heyecan etrafında toplayan yapısından almıştır. İlk Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tablosunu ve kuruluş felsefesini, tartışmaya mahal bırakmayacak derecede ortaya koyan bir Meclistir. Cumhuriyetimizi kuran, dünyaya varlığımızı ilan eden, o cumhuriyeti büyüten güç, işte o ilk Meclisteki ruh ve heyecandır.

Doksan iki yıllık süreçte zaman zaman Meclisin iradesi ortadan kaldırılmış, millî irade kesintiye uğratılmış, zaman zaman hâkimiyetimilliye ve siyasi iktidarlar baskı altına alınmak istenmiştir. Ancak, şunu çok büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi, bugün bu yüce Meclis, millet iradesini, demokrasiyi en güçlü şekilde savunan bir yapıya kavuşmuştur. Bu Meclis, darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle artık hesaplaşan bir Meclistir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu Meclis, iradesine, işleyişine, ruhuna yönelik her türlü saldırıya göğüs gerecek, millet iradesini namusu bilerek koruyup kollayacak bir Meclistir. Gücünü milletten alan, milletimiz kadar güçlü olan bu Meclis, yürütme ve yargı erkleriyle birlikte doksan iki yıl önce olduğu gibi bugün de tam istiklalimizin ve aydınlık istikbalimizin teminatıdır.

Burada şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Ankara’da Ulus’taki tarihî binada, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi, İstanbul’un, yani dönemin hükûmet ve Meclisinin çalıştığı merkezin işgali üzerine toplanmıştır. Büyük Millet Meclisi ülkenin ve milletin istiklali için teşekkül etmiştir. Meclise yönelik her türlü girişim ve müdahale, hiç kuşkusuz bu ülkenin istiklaline yönelik bir girişim ve müdahale anlamına gelecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisini yok saymaya yönelik her girişim, istiklalimizi hedef alan, istikbalimizi karartan bir anlam taşıyacaktır. İstanbul’u ve Türkiye’nin diğer şehirlerini istila edenler Büyük Millet Meclisi ve aziz milletimizden nasıl cevabını aldılarsa, millî iradeye ve demokratik rejime kastedenler de er ya da geç Meclisten, milletten ve yargıdan gereken cevabı alacaktır ve almaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bizler, içinde bulunduğumuz süre içinde bu Meclise yönelik hiçbir müdahaleye ve müdahale planına göz yummadık, müsamaha göstermedik. İnanıyorum ki bizden sonra gelenler, çocuklarımız ve gençlerimiz de aynen bizim gibi, Meclisin büyüklüğüne halel getirmeyecek, geçmişte talihsizce yaşandığı gibi Meclise müdahale edilmesine göz yummayacaklardır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda, millet olarak bir arada yaşama azim ve kararlılığımızın teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir inanç veya mezhep grubunun, bir etnik kökenin temsilcisi değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 75 milyonun temsilcisidir.

İlk Mecliste ortaya konulan manzara ve felsefe son derece açıktır. Bu ülkenin her bir ferdi, her türlü farklılığıyla beraber bu ülkenin tartışmasız şekilde birinci sınıf vatandaşıdır. Esasen, bugünümüzü olduğu kadar istikbalimizi de teminat altına alacak anlayış işte budur. Yüzyıllar boyunca aynı topraklarda bir arada yaşayan toplum kesimleri arasında ayrışmayı veya ayrımcılığı körüklemek, bunu tahrik etmek, Meclisin ruhuna olduğu kadar milletin kardeşliğine ve hassasiyetlerine de kastetmek anlamını taşır.

Vatanımıza ve milletimize yönelik her türlü terör faaliyetini, birlik ve kardeşliğimize yönelik her türlü fitne girişimini istiklalimize yönelik saldırı olarak görür, ne pahasına olursa olsun savunuruz. Ancak, milletin fertleri arasında, bölgeler, şehirler arasında farklı muameleyi de aynı şekilde şiddetle reddederiz.

Bu topraklar üzerinde nifak tohumları yeşertmek isteyenler bilsinler ki ektikleri tohum hiçbir zaman filize dönmeyecek, dönemeyecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu topraklar üzerinde hesabı olan çevrelere maşalık yapanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklardır. Sorunlarımızı çözerek, ihtiyaçları karşılayarak, kardeşliğimizi daha da yücelterek geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Demokratik siyaseti her türlü sorunun çözüm zemini olarak görerek güçlendirmeye, diyalog ve uzlaşı kültürünü geliştirmeye devam edeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyanın tüm ülkelerine, tüm milletlerine karşı samimi ve dostane bir yaklaşım içindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tıpkı bu aziz millet gibi, dostu için dost, düşmanı için ise bir azamettir. Başta komşularımız olmak üzere bölgemizde ve dünyada, barıştan, huzur ve istikrardan, dayanışma ve paylaşmadan başka hiçbir emelimizin olmadığını dostumuz da, düşmanımız da çok iyi bilmelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Devamla) - Dış politikamız elbette ki barış temeli üzerine inşa edilmiştir. Kendi halkına zulmeden, kardeşlerimize kasteden, halklara baskı uygulayan, özgürlükleri kısıtlayan hiçbir yönetime karşı sessiz ve tepkisiz kalamayacağımız da açıktır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi ulusal menfaatlerini en yüksek hassasiyetle korumakla birlikte, vicdani, insani ve evrensel değerleri her türlü siyasi hesabın üzerinde tutar. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüzün olmadığını, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir.

Yine barış adına, vicdan ve insani değerler adına, kardeş halklara yapılan saldırılara ve zulümlere de sessiz kalmayacağımız, tepkisiz kalmayacağımız, aynı şekilde, bilinmelidir.

Son dokuz buçuk yılda yaklaşık 3 kat büyüttüğümüz, rekor seviyede büyüme hızını yakaladığımız, her alanda yatırımları yoğunlaştırdığımız ülkemizi el birliğiyle daha da büyütmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. Güçlü ekonomisiyle, aktif ve barışçıl dış politikasıyla, kardeşlik, huzur, istikrar ve güvenlik içindeki aziz milletimizin, Türkiye'nin sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız inşallah daha bir onurla, daha bir gururla, şanla ve şerefle dalgalanmaya devam edecektir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Çocuklarımıza çok daha parlak bir gelecek emanet etmenin kararlılığı içinde olduğumuzu, bu hedef peşinde umut yüklü olduğumuzu vurgulayarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi, bu Mecliste görev yapmış bütün siyasetçilerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve Bakanlar Kurulu sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erdoğan.

Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aittir. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkan; sözlerime başlarken hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92’nci kuruluş yıl dönümü bu büyük ulus bayramını yürekten kutluyorum. Sokaklarda, meydanlarda, radyo ve televizyonları başında Parlamentosuyla bu onuru paylaşan halkımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisin bütün üyelerini minnet ve rahmetle anıyor, bu çatı altında millete hizmet edenlerin anısı önünde saygıyla duruyorum.

Bir üyesi olmaktan hepimizin gurur duyduğu bu Meclis “Hâkimiyet milletindir.” haykırışıyla yola çıkanların kurduğu bir Meclistir. Bu Meclis düzenleyici bir dış iradeyle değil, doğrudan milletin iradesiyle kendisini kurmuş bir Meclistir. Bir başka ifadeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesinin somutlaşmış hâli olarak ortaya çıkmıştır. Bu Meclis vatan sınırlarını belirleyen Meclistir. Vatanın işgalini sonlandıran ve bağımsızlık savaşını veren, kazanan bir Meclistir. Bu Meclis sahip olduğu temsil kabiliyetiyle farklılıkları millî bir senteze dönüştüren Meclistir. Hiç şüphesiz ki bu Meclis devrimci bir Meclistir. Yani devletin şekli ve yönüne karar veren, o yönelişin gerektirdiği devrimleri birbiri ardına yapan ve hayata geçiren Meclistir. Cumhuriyet devrimi, son tahlilde, bu Meclisin eseridir.

Herkesin dikkatini çekmek isterim ki, 20’nci yüzyılın başlarında yapılan diğer bütün devrimler tarihe karıştığı hâlde, Türkiye Cumhuriyeti devrimi tarih yazmaya devam etmektedir. (CHP sıralarından alkışlar) Bunun temel nedeni, bu Meclisin “hâkimiyeti milliye” prensibine sadık kalmasıdır. Devrimlerin doğası gereği uygulamada zaman zaman yaşanan bazı acılar bu gerçeği değiştirmez. Değişimin ve dönüşümün her zaman bir maliyeti vardır. Kabul etmek gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti devrimi bu maliyeti en düşük düzeyde tutmayı başarmıştır. Yakın tarihimize ilişkin bu detay dikkatle not edilmeli ve değerlendirilmelidir.

Tarihi bir siyasi husumet devşirilecek bir alan olarak görenler bilmelidirler ki, cumhuriyet devrimiyle bu millet arasında bir siyasi kan davası hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

Bizim bir toplu sözleşmemiz var mı? Bu sorunun yanıtı bizim için çok açıktır: Evet, bizim bir toplum sözleşmemiz vardır. O sözleşme, değerli milletvekilleri, karşınızdaki duvarda yazılıdır: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İşte bizim toplum sözleşmemiz budur. (CHP ve Bakanlar Kurulu sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “Egemenlik milletindir.” tezini bir felsefi kavram olarak, ister siyasi bir manifesto olarak alalım, bu tez insanlığa en büyük zihnî sıçramalarından birini yaşatmıştır. Bu öylesine üretken bir kavramdır ki çağdaş uygarlığın bütün kazanımları bu kavramdan doğmuştur ya da üretilmiştir denebilir. Çağdaş özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, akılcılık ve demokrasi gibi, çağdaş uygarlığın olmazsa olmazlarını oluşturan bütün kavram ve kurumlar varlığını bu iki kelimeden oluşan manifestoya borçludur. Bu aynı zamanda öylesine objektif ve gerçekçi bir meşruiyet kaynağıdır ki millet egemenliğine dayanmayan bütün devletler ve rejimler kahredici bir meşruiyet krizine savrulmuşlardır.

Bizim açımızdansa “Egemenlik milletindir.” kavramı ontolojik bir anlam ifade eder. Öyle ki, çağdaş Türkiye’yi, onun bütün kazanımlarını, bugün ulaştığı düzeyi ve gelecek tasarımını millet egemenliğinden bağımsız tanımak ve tanımlamak mümkün değildir.

Daha yolun başında dile getirilen “Egemenlik milletindir.” haykırışı hem işgale karşı millî bir itiraz hem de işgalcilere karşı topyekûn direnme iradesi olarak ortaya çıkmıştır.

“Egemenlik milletindir.” haykırışı hem zafere ve kurtuluşa olan inancın parolası hem de zaferden sonra büyük devrimin, modern Türkiye'nin hangi temelde şekilleneceğinin habercisidir. Kurucu iradeyi formatlayan temel ilke budur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları kuruluşun hemen ardından demokrasi denemelerine girişmişlerse, birtakım hak ve özgürlükleri tanımakta Kıta Avrupası’nın bile önüne geçmişlerse, genç cumhuriyeti henüz yirmi altı yaşındayken ve hiçbir zorlama olmadan çok partili demokrasiyle buluşturmuşlarsa bunun temel sebebi millet hâkimiyetine duyulan samimi inançtır.

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet devrimini çağdaşı diğer devrimlerden ayıran en temel özellik, altını çizerek ifade edeyim ki, her şeye rağmen halkın iradesinin gözetilmiş olmasıdır. Bu çok özel şartlarda ortaya çıkan birtakım uygulamaları bugünün rahatlığında yargılayanlar dönüp bir de dünyadaki diğer devrimlere bakmalıdırlar. Egemenliğin halka devriminin Avrupa’ya maliyeti iki dünya savaşıdır. Sosyalist devrimin Sovyet halklarına maliyeti 20 milyonun üstünde insan kaybıdır. Örnekleri çoğaltabiliriz. Tarihin analitik bir eleştiriye tabi tutulması başka bir şeydir -ki bunu tarihçiler zaten yapıyor- ön yargılı bir yorumla tarihten husumet devşirmek başka bir şeydir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; “Egemenlik ulusundur.” kavramı statik bir durumu ifade etmez, bu, ucu açık bir kavramdır. Egemenliği millete vermek her dönemde karşı karşıya olduğumuz bir sorunsaldır. Egemenlik hangi ölçüde milletin elindedir? Bu soru her dönem muhatap olacağımız bir sorudur ve bu ülkeyi yöneten herkes bu sorunun muhatabı olacaktır. Biz nasıl bizden öncekileri yargılıyorsak bizden sonrakiler de bizi yargılayacaklardır hem de aynı soru ve sorundan dolayı. Biz bunu garipsemiyoruz ve bizi çağdaş uygarlığa taşıyacak dinamiğin bu olduğunu düşünüyoruz. Unutmamalıyız ki geçmişi de yargılasanız sağlıklı bir yargılama, yönü geleceğe dönük olanıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Meclisin çatısı altında altını özenle çizmemiz gereken bir sorunumuz daha var. Halkın iradesiyle seçilen milletvekillerinin hâlâ tutuklu olmaları, onların yasama görevini yapamamaları bir demokrasi ayıbı olarak karşımızda durmaktadır. (CHP sıralarından alkışlar)

Sözlerimi sonlandırmadan, geçtiğimiz 23 Nisanda da değindiğim bir başka konunun altını çizmek istiyorum. 23 Nisan, milletimizin parlamenter sisteme olan inancının sembolü olan bir tarihtir. 23 Nisan, bu milletin bir Meclisle yönetilmek için gösterdiği cesaretin ve inadın simgesidir. Kurtuluş Savaşı’nı yürüten, cumhuriyeti kuran hep bu Meclistir. Osmanlı’da ilk kurulan Meclisi Mebusandan bu yana bu Meclisin sesinden rahatsız olanlar olmuştur. Bu Meclisin yani yasamanın sesini kısmak isteyenlerin, onun yerine yürütmenin iradesini koymak isteyenlerin bilmesi gereken bir noktanın altını hep beraber çizmeliyiz. Bu Meclis, bu halk ne istibdada ne işgalcilere ne ara dönemlere boyun eğmemiş, hep sonunda yetkilerini yeniden kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratikleşme tarihi bu Meclisin yetkilerini savunma ve genişletme tarihidir. Bugün dahi bu yüce Meclisin yetkilerine göz dikenler bu hususu hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar.

Sayın milletvekilleri, 23 Nisan aynı zamanda hukukun üstünlüğünün simgeleştiği bir tarihtir. Kurtuluş Savaşı’nı verenler, bu cumhuriyeti kuranlar o zor şartlar altında dahi savaşımlarını hukuk içinde yönetme iradesini göstermişlerdir. Kurtuluş Savaşı bu Meclisin çıkardığı yasalar çerçevesinde yürütülmüştür. Cumhuriyeti kuranlar ellerinde neredeyse sınırsız güç varken dahi bu Meclisin iktidara getirdiği sınırlamalardan kaçınmamışlardır. Bu anlayış, güçler ayrılığının…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - … yani çağdaş demokrasinin olmazsa olmazıdır. İktidar kudretinin Meclis ile hukuk ile tam ve bağımsız yargı ile sınırlandırılması hem cumhuriyetin doğal evriminin hem de günümüz demokrasi anlayışının kaçınılmaz sonucudur. 23 Nisan, bu değerlere bu demokratik ideallere sahip çıkma günüdür.

Değerli milletvekilleri, biz ne dersek diyelim, halkımız engin bir sağduyuyla elindeki değerleri biliyor. Gururla ifade etmeliyim ki, hangi dönemde kim, ne tür sapmalara neden olursa olsun cumhuriyet devrimi daima doğru istikamette yürümüştür ve yürümeye de devam edecektir. Elbette ki, Türkiye'nin temel yönelişi doğrudur ve elbette ki, Türkiye'nin bugünü dününden, yarını da bugününden farklı olacaktır ve elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bu özgüvenle, bayramınızı bir kez daha kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından ayakta alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu.

Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Sayın  Devlet Bahçeli’nindir.

Buyurun Sayın Bahçeli. (MHP sıralarından ayakta alkışlar)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ (Osmaniye) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üyesi olmaktan gurur duyduğumuz ve bağrında şerefle millet vekâletini taşıdığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz ve hayranlıkla idrak ediyoruz.

Konuşmamın hemen başında sizleri, ekran başında bizleri izleyen temsil yetkisini taşıdığımız aziz vatandaşlarımızı, geleceğimizin güvencesi sevgili çocuklarımızı şahsım ve parti grubum adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İftihar edilecek bir adanmışlığa eşlik eden derin manevi hassasiyet içerisinde bir cuma günü dualarla, kurbanlarla, Kur’an-ı Kerim ve Buhari Şerif tilavetleriyle açılan Büyük Millet Meclisi Türk milletinin 20’nci yüzyıldaki en önemli adımı ve eseridir.

En yaşlı üye sıfatıyla Meclisin ilk toplantısını idare eden ve açılış konuşmasını yapan Sinop Mebusu Şeref Bey’in de vurguladığı gibi Türk milleti esaret vaziyetini şiddetle ve kesin olarak reddederek, vekillerini Ankara’da toplamış ve kendi kaderine bizatihi kendisinin yön vereceğini ilan etmiştir.

Sömürgeci güçlerin mütecaviz eğilimleri, acımasız davranışları, kanlı saldırıları, cinayetleri ve insanlıkla zerre kadar bağdaşmayan niyetleri Büyük Millet Meclisinin heybeti ve haşmeti karşısında gerilemiş ve geldiği gibi de gitmek zorunda kalmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, her şeyden evvel, bağımsızlığa duyulan bağlılığın, esarete gösterilen tepkinin ve millet egemenliğine karşı vazgeçilmez sadakatin adı ve tanımıdır. Millî varlığın mukaddes bir bütün olduğunun ispatı, parçalanamaz ve el uzatılamaz bir değer olarak bayraklaştığının teyit ve temini, çatısı altında bulunduğumuz kutlu Meclisimizin başarısıyla ve garantisiyle cihana duyurulmuştur. Fedakârlık burada zirveye tırmanmış, vatan ve millet sevgisi buradan özgürlük kıvılcımını tutuşturmuştur. Anadolu’nun ortasında o dönemin zor şartları altında hilalin cihana meydan okuması, Türk milletinin hayat ve varlık haklarına sahip çıkması şüphesiz Büyük Millet Meclisinin üstün kabiliyeti ve mücadele azmiyle gerçekleşmiştir. Biliyor ve inanıyoruz ki milletimizin ruh hâli, taşıdığı yüksek erdemler, sahip olduğu mizaç ve karakteri Türkiye Büyük Millet Meclisinin doğasında başlıca faktörler arasında yer almıştır.

23 Nisan 1920 tarihi, Ankara’nın çorak ve bataklık yaylasında yeni bir umudun, yeni bir başlangıcın ve yeniden ayağa kalkışın müjdesi ve emperyalizmin vatan topraklarında barınamayacağının kararlılık duyurusu olmuştur. Büyük Millet Meclisi bir yanda cepheleri yönetirken öte yanda bağımsız ve onurlu yaşamanın esaslarını belirlemiş, bu uğurda ne gerekiyorsa da yapmıştır. Bu Mecliste millî vicdanın geleceğe ait bütün arzu ve beklentileri bir araya gelmiş, cumhuriyetimiz bu ortam içinde yeşermiş ve filizlenmiştir. Aynı anda hem savaşan hem de meşruiyet çizgisinden ayrılmayarak demokrasiyi kendisine pusula ve millet iradesini tek güç kaynağı olarak tayin eden böylesi demokratik müessese yapısına o zamanki şartlar altında tesadüf etmek bir iki istisna dışında neredeyse imkânsızdır. En karanlık günlerde sarsılmak ve zaafa düşmek üzere olan millî iman buradaki inanç ve iddiayla canlanmış, nihayetinde de Ulus’taki taş binada somutlaşan millet iradesinin rehberliğiyle zafer şafağı İzmir’de sökmüştür. Zalimler, hainler, iş birlikçiler ve işgalciler ülkemizden kovuluncaya kadar Büyük Millet Meclisi teyakkuz hâlini korumuş ve kutsallarımıza musallat olanlara karşı göğsünü siper etmiştir. Mütevazı, yarı karanlık, dar bir bina ve salonda, milletimizi hedefine alan tarihin en ağır felaketi, zulmü, baskısı, tahakkümü, esirlik ve aşağılık duygusu parlak bir karşı koyuşla etkisiz hâle getirilmiştir. Kimi zaman kenarları avizeli gaz lambası, kimi zaman da mum ışığı altında sabahlara kadar süren ateşli ve gergin görüşmelerde Türk milletinin tarihine yeni bir şeref sayfası kendisi küçük ama sonuçları tarih kadar büyük Ulus’taki millet eserinde açılmıştır. Bu nedenledir ki, Büyük Millet Meclisi, 1918’de yenilmiş, yorulmuş, hırpalanmış bir hâlde bulunan Türk milletini 1923’te muzaffer yapmış ve geleceği üzerinde hiçbir emel ve kirli niyetin müdahil olamayacağını göstermiştir. Büyük Millet Meclisi Malazgirt’in emanetini yere düşürmemiş, binlerce yıllık haysiyet ve itibarımızı lekeletmemiş, Türk milletinin gidecek, sığınacak veya vazgeçecek bir yurdu olmadığını gerek irfanıyla gerek hamiyetiyle gerekse de tutkusuyla ortaya koymuştur.

Tarih gazi Meclisimizin bu muhteşem ve hayranlık uyandıran ulvi vasfını her fırsatta gösterecek ve millî yürekler her şart altında bunu hayırla yâd edecektir. Bu itibarla, sahibi olduğumuz bu millî değerin sırrına ve manasına her anlamda nüfuz etmek ve samimiyetle de yüceltmek hepimizin en temel görevleri arasında olduğu gibi, aynı zamanda da millî bir vecibedir. Egemenliğin yegâne ve mutlak sahibi Türk milletinin temsilcileri olarak sorumluluklarımızın farkında olmalıyız ve üstlendiğimiz millî vazifeyi yıpratmadan ve yaralamadan ileriye taşımalıyız. Millet egemenliğini yanlış yorumlayarak kişisel heves ve hedeflerine meşruluk kılıfı geçirmeye uğraşanlar, dünün mana ve öneminden kendi hislerine düşen payı almakta direnenler, küresel plan ve senaryolara sözcülük yapanlar Meclisimizin muhterem hatıralarından ders çıkarmalıdır. Dün vatanımızı tasfiyeyle uğraşan sömürgeciliğin icra memurlarına bugün dayanak ve destek olarak komşu coğrafyaların kaos ve karmaşaya girmesini ısrarla arzulayanlar ve Batı’nın bölünme senaryolarını Müslüman âlemine kabul ettirmeye çalışanlar elbette iyi niyetli ve dürüst olmayanlardır. (MHP sıralarından alkışlar) Türk milletini cephelerde yenemeyenlere, birliğini gizli anlaşmalarla bozamayanlara ve bu coğrafyadaki mevcudiyetini ne yaptılarsa yok edemeyenlere bugün güvenip teslim olmak kısa vadede muhataplarının iktidarını güvenceye alsa da uzun vadede ortaya çıkacak vebalden asla kurtaramayacaktır. Kardeşlik bağlarımızı koparmak isteyenlere verilen her taviz, millet hâkimiyetini zedelemeye dönük her boyun eğme, tarihimizi çarpıtmaya cüret edenlere gösterilen her müsamaha önünde sonunda yıkımı ve çözülmeyi sağlayacaktır ki buna bizim izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu olmayacaktır.

Muhterem milletvekilleri, kolay zahmetsizdir ve bununla birlikte ömrü de kısadır, zor ve meşakkatli olan ise doğruya, hakka bütünüyle bağlanmak, millî ilke ve inançların çizdiği yoldan ayrılmamaktır. Milletimiz vasiliği, vesayeti ve her türlü dayatmayı reddettiğini doksan iki yıl önce göstermiş, kolayı, basiti ve bedelsiz mutluluğa ulaşmayı elinin tersiyle itmiştir; kanını, canını, emeğini ve her türlü imkânını bağımsız yaşayabilmek amacıyla seferber etmiştir. Bunu yaparken de seçtiği temsilcileri eliyle bütün kuvvetini bu demokrasi yuvasında toplamış, fert ve zümre egemenliğini geri dönmemek üzere tarihin karanlıklarına göndermiştir.

Türk milleti, tam doksan iki yıl önce demokraside karar kılmış, iradesinin her şeyin önünde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ (Devamla) – …ve üstünde olduğunu haykırmış, bunun dışındaki her yön ve tercihe kapalı olduğunu açıklıkla ispat etmiştir. Bu nedenle, ihtilal girişimleri, darbe düşünceleri veya demokrasinin anlamını bulanıklaştıracak fikir ve siyaset uygulamaları gazi Meclisimizin birikim ve kazanımlarına “saygısızlık, tahammülsüzlük ve inkârcılık” anlamına gelecektir.

Geçmişin olağanüstü şartlarında bile açık ve çalışır bir vaziyette bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruhunu incitecek, yetkilerini gasbedecek ve varlığını ortadan kaldıracak tavır ve yönelişleri masum görmek hiçbir şart altında düşünülemeyecektir.

Demokrasinin geriye gitmesi, yapboz tahtasına çevrilmesi, sivil ve askerî zorlamalarla aşındırılması en başta büyük milletimizin emanetine aykırılık teşkil edecektir. Bu hâliyle demokrasiyi kökleştirmek, derinlik kazandırarak teminat altına almak büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bunun için de ilk defa sivil nitelikli yeni bir anayasa yapım süreci önemlidir ve sonuca ermesi bizim açımızdan elzemdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Değerli Başkanının kararlı, samimi ve gayretli çalışmalarıyla yürüyen Anayasa Uzlaşma Komisyonu temsil edilen partilerin oy oranlarına bakılmaksızın verilecek katkı ve çabayla amacına ulaşmalıdır. Türk milleti hak ettiği yeni anayasaya gelecek yıl kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin doksan üçüncü yıl dönümüne kadar mutlaka kavuşmalı ve artık bu konu etrafında yapılan tartışmalar da uzlaşmayla ve olgunlukla bitirilmelidir.

Önümüzdeki tarihî fırsat şahsi ve ideolojik çekişmelere kurban edilmemeli, siyasi hırslar belirlenen ilkelerin önüne geçmemelidir. Parti olarak biz bu sürecin olumlu bir şekilde yürümesi ve yeni bir anayasa hazırlanması konusunda elimizi taşın altına koymaya varız ve bunda da son derece kararlıyız.

Değerli milletvekilleri, milletimiz kendisi olarak kalabilmek için düne, yaşamak, ümitlenmek, değişmek ve ilerlemek için ise yarına muhtaçtır. Biz bu coğrafya üzerinde aynı dili konuşan, aynı geleneklere ve inançlara göre yaşayan, ortak çıkarlara ve bu çıkarlara bağlı olarak gayeleri olan büyük bir aile olarak bin yıldır dinamik, dimdik ayaktayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin bütünüyle birlikte yaşamasının teminatı ve güvencesidir, bin yıllık kardeşliğin ileri ve son merhalesidir. Meclisin mukaddes ruhunu bölünmeye ve ayrılmaya alet etmeyi aklından geçirenlere hatırlatırım ki, yanlış hesap yine buradaki büyük millet kuvvetinden dönecektir. Milletimizin vicdan ve dimağı bölünmeye geçit vermeyecektir. Sözde kimlik arayışında olanlar aradıkları ortam ve zemini bulamayacaklardır. Kavgayla değil barışla, çatışmayla değil uzlaşmayla, küslükle değil kucaklaşmayla, fitneyle değil kavuşmayla her meselemizin üstesinden geliriz ve her mihneti, dün olduğu gibi bugün de aşarız; inancım ve ümidim bu şekildedir.

Milletimizin egemenlik yetkilerini doğrudan doğruya eline aldığı 23 Nisan tarihi, aynı zamanda sevgili çocuklarımız için de bayram olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle, bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, egemenliğin aziz milletimiz tarafından kullanılmaya başlandığı 23 Nisan 1920 tarihinin 92’nci yıl dönümünün, yeni bir doğruluşa aracılık etmesini temenni ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisini bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kahramanları ve vatanımızın selameti için canlarını seve seve ortaya koyan muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cenabıallah hepsinden razı olsun, kabirleri nur dolsun.

Konuşmama son verirken, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimizi ve muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (MHP sıralarından ayakta alkışlar, AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bahçeli.

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 92’nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.

Sözlü soru önergeleriyle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 24 Nisan 2012 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

                       

 

Kapanma Saati: 14.56