TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK ÖZETİ

3’üncü Birleşim

5 Temmuz 2011 Salı

 

 

 

TBMM Genel Kurulu saat15.03’te açıldı.

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması yaptı.

 

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükûmete İzin Verilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/3) görüşmeleri tamamlanarak, yapılan oylamadan sonra kabul edildi.

 

6 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşime 16.38’de son verildi.

 

 

 

 

                                                                    Cemil ÇİÇEK

                                                                          Başkan

 

                           

 

 

 

 

       Muhammet Bilal MACİT                                                                        Mehmet MUŞ

                     İstanbul                                                                                           İstanbul

              Geçici Kâtip Üye                                                                            Geçici Kâtip Üye