TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

                                                                                TUTANAK DERGİSİ

 

                                                                                                 11’inci Birleşim

                                                                                         15 Temmuz 2011 Cuma

 

(Bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

                                                                                               İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.- GELEN KÂĞITLAR

IV.-  OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize sağlık dileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sıkıntılı günlerde tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazır olduğunu, Yasamanın üzerine düşen ve kendisinden isteneni dün olduğu gibi bugün de vereceğini bildiren, Başkanlık Divanı olarak yüce Türk Milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet eden  konuşması

 

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

3.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

4.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

6.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

8.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

9.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

10.- Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

11.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

13.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, güven oylamasında elektronik cihazla yanlışlıkla “evet” oyu kullandığına, sonrasında pusula ile “hayır” oyu kullanmasına rağmen, Başkanlık Divanının elektronik cihazla yapılan oylamayı geçerli saydığına, Mevlüt Dudu’nun gerçek oyunun “hayır” olduğuna ilişkin açıklaması

 

VII.- BİLDİRİLER - DEKLARASYONLAR

1.- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 14 Temmuz 2011 Perşembe günü meydana gelen ve 13 askerimizin şehit olmasına neden olan menfur terör saldırısına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının müşterek önergesi

 

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A)      Tezkereler

1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Asya Parlamenter Asamblesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/31)

2.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, 13/7/2011 tarihinde komisyon başkanı ile 2 başkan vekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/27)

3.-  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, 14/7/2011 tarihinde, 13/7/2011 tarihli Komisyon toplantısında Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın istifası sonucu boşalan 1 başkan vekilliği ile sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/28)

4.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/29)

5.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/30)

 

B)      Önergeler

                   1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/6)

                  

IX.- ÖNERİLER

A)      Danışma Kurulu Önerileri

1.- 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınmasına; görüşmelerinin 15/7/2011 tarihli Birleşimde yapılmasına ve Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; TBMM’nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

X.- SEÇİMLER

A)      Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1)

 

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, grubuna sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in,  grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, İzmir Milletvekili Musa Çam ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

15 Temmuz 2011 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

----- 0 -----

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV.-  OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize, Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize sağlık dileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sıkıntılı günlerde tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazır olduğunu, Yasamanın üzerine düşen ve kendisinden isteneni dün olduğu gibi bugün de vereceğini bildiren, Başkanlık Divanı olarak yüce Türk Milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet eden  konuşması

 

BAŞKAN –Sayın milletvekilleri, mübarek üç aylarda berat müjdesini almaya hazırlandığımız bu anlamlı günü şehit haberleriyle karşılamanın tarifsiz acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Asırlardır sömürgeci ve emperyalist zihniyetin kirli temsilciliğini yapan dış güç ve devletlerin bu coğrafyada ve Orta Doğu’da sergiledikleri insanlık, insaf ve izan dışı olaylara son vermelerini elbette ki beklemiyoruz çünkü bu coğrafyanın sahip olduğu jeopolitik konum, ekonomik zenginlikler ve petrol, doğal gaz başta olmak üzere zengin enerji ve yer altı kaynakları her zaman büyük güçlerin çıkarları için ilgi alanlarında öncelikle yer almış ve değişmeyen böl yönet politikalarının ışığı altında nifak tohumlarını saçmaya devam etmişlerdir.

19’uncu Yüzyılın sonlarında ve 20’nci Yüzyılın başlarında dış güçlerin oyununa gelmeyen Osmanlı Kürtleri Trablusgarb, Yemen ve Balkan savaşlarının yanı sıra Birinci Dünya Savaşı’nda da Osmanlı ordusu içerisinde yer alarak Osmanlıya sadakatinden vazgeçmemiş, aynı sadakati, mensubiyet, aidiyet ve birliktelik duyguları içinde Sevr’de, Millî Mücadelede ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti’ne sadakat noktasında gerçek iradesini sergilemekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Paris Konferansı, Sevr, Büyük Millet Meclisi zabıtları ve Lozan kayıtları bunların sayısız örneklerine tanıktır.

Değişen dünyanın değişen aktörleri küresel güç ve çıkarlarını güçlendirmek ve korumak için yeni enstrümanlar ortaya çıkarmış ve yöntemlerle hain senaryolarını gerçekleştirmek üzere yeni oyunlarını sahneye koymaktan kaçınmamışlardır. Bu tür oyunlarda kullandıkları en önemli silahın adı terördür. Maalesef ülkemiz de bu hain ve kirli silahın hedefinde yer almış ve terörün insafsız ve insanlık dışı her türlü versiyonu bu topraklarda yıllardan beri sergilenmiştir.

Terörün görünen yüzü ve kullanılan eli dış gücün ve devletlerin içerisindeki hain iş birlikçileri olmuştur. Aziz milletimize böylesine bir acıyı yaşatan hain teröristler ile görünen yüz ve kullanılan el ile mücadele etmek ve hak ettikleri cezayı bu kapsamda ve anlayışta vermek yeterli değildir. Eli kanlı terör örgütünün ve uzantılarının yerli iş birlikçilerinin arkasındaki görünmeyen dış güçlerle devletin bekası, milletin varlığı ve insanlarımızın güvenliği ve en temel hak ve özgürlüklerini özgürce, eşit olarak, ayrımcılığa tabi olmadan kullanabilmelerini teminen mücadele etmek en önemli millî görevimizdir.

Terörle ülkemize zarar vermek isteyenler bumerang misali terör silahının kendilerine de vurduklarını görmeli ve terörün acısını cüzdanlarında, banka hesaplarında, ticari kârlılıklarının ötesinde yüreklerinde de hissetmelidirler. Körle yatan şaşı kalkar misali terörle yatanın nasıl kalkacağını tüm dünyaya göstermeliyiz.

Değerli milletvekilleri, yüce Türk milletinin ayrılmaz parçaları ve müstesna evlatları olan Türklerin Kürtlerle, Kürtlerin de Türklerle bir düşmanlığı yoktur, olması için de hiçbir neden yoktur.

Millî benlik ve bilinçaltımızda coğrafya birliği, inanç birliği, kültür birliği, aile birliği, iş birliği, millî mücadele birliği, kaderde ve kıvançta aynı şeyleri ve sayılamayacak ortak değerleri paylaşma birliği olan bir milletin birliğini, dirliğini ancak ve ancak kendi çıkarlarını gerçekleştirmek üzere kirli oyunlar sahneye koymaktan kaçınmayan dış güçlerin bozmaya çalışacağını gözden kaçırmamak ve dış güce alet olmamak gerekir.

Ziya Gökalp’ın mısralarında dile getirdiği gibi “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.”

Bugün bir avuç Türklük ve Kürtlükten ve insanlıktan nasibini almayan bir terörist varsa karşısında milyonların olduğunu unutmamalı ve hesaplar buna göre yapılmalıdır.

Satranç oyununda terör piyonlarını kullananların Türkiye Cumhuriyeti devletini köşeye sıkıştırarak “şah-mat” diyemeyeceklerinin sayısız örnekleri yakın tarihimizin sayfalarında açıktır.

Bu acılı günde söylenecek çok sözümüz var. Bir de hayatın gerçeği var; yapamayan konuşur. Zaman artık konuşma, söz söyleme, taziye mesajları yayınlama “Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Terörle mücadele azmimiz kararlılıkla sürdürülecektir.” deme zamanı değil, sözün bittiği noktadayız.

Bağımsızlık mücadelemizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sıkıntılı günlerde de tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazırdır. Yasama olarak bize düşen, bizden istenen ne ise dün olduğu gibi bugün de vermeye ve yerine getirmeye hazırız.

Terörle mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşların fedakârlıklarını, azim ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Bu ve geçmişte buna benzer olayların bir daha tekrarlanmaması için, terör önleyici istihbarat ve eylem, pusu öncesi karşı koyma uygulamalarında istihbarat zafiyetinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, yeniden yapılandırma ile istihbarat ve analiz birliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Bu vahim hadisenin “Şer denilenlerde de bir hayır vardır.” ifadesinden hareketle, her büyük acının beraberinde beklenmeyen hayırlı sonuçlara vesile olmasını umuyorum.

Şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize sağlık diliyor; Başkanlık Divanı olarak yüce Türk milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen terör olaylarıyla ilgili söz isteyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Halaçoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, dün kaybettiğimiz 13 şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama, artık sabırlar gerçekten taşmıştır.

Değerli milletvekilleri, devletler, hukuk tanımaz grupları ve kimseleri muhatap kabul etmez. Hukuk tanımazlarla hukuk çerçevesinde hareket edenler eş değer görülemezler ama ne gariptir ki bugüne kadar Hükûmet, dokuz yıldır, hukuk tanımazlarla görüşmelerde bulunmakta ve nihayet bugün 13 şehidimizin ardından, dokuz yıl sonra, Sayın Başbakan bugünkü açıklamasında, demecinde, ülkede Kürt sorunu olmadığını ve PKK sorunu olduğunu ancak görebilmektedir.

Biz bunu yıllardır dile getirmiş bir parti olarak artık bu konunun partiler üstü bir şekilde çözümlenmesini istiyoruz ki özellikle Parlamentonun bu konuda gerekli tedbirleri alması hâlinde her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, demokrat görünüp ama Parlamentoda temsil hakkı olmasına rağmen hukuk tanımaz ve elinde silahla masum insanları öldüren terör gruplarını, terör mensuplarını destekleyenler terörün Parlamentodaki temsilcileri konumunda bulunmaktadırlar. Türkiye, gerçekten dirlik ve düzen istiyorsa kim olursa olsun hukuk tanımazlarla anladıkları dilden konuşmak zorundadır. Dolayısıyla Hükûmetin Kürt açılımı fiyaskoyla sonuçlanmıştır ve artık zararın neresinden dönülürse kârdır. Demokrasilerde ülkelerdeki kimliklere göre yasa çıkarılamaz. Her bir kesim için yasa çıkarılması iç çatışmaya yol açar ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan dini ve etnik kimliği ne olursa olsun herkesi bir bütün olarak görüyoruz ve hukukun dışına çıkmadıkça her bireyi vatandaşımız ve kardeşimiz olarak görüyoruz. Terörün kimliği yoktur. Terör insanlık suçudur. Hükûmetin teröre karşı alacağı tedbirlerde, biraz önce söylediğim gibi, biz her zaman destek olmaya hazırız. Bununla birlikte, ülkeler için olmazsa olmazlardan olan hukukun varlığı ve hukuk devleti olma konusundaki her türlü fedakârlığa hazırız ama yapılacak yanlışların da karşısındayız. Kim olursa olsun eline silah alıp dağa çıkanlar Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı konumundadırlar. “Demokratik özerklik” adı altında sözde bir oluşum meydana getirmeye kalkışanlar bu ülkeyi bölmek isteyenler anlamına gelir. Anayasa değişikliğinin konuşulduğu şu günlerde arzu ettikleri tarzda bir Anayasa için “Artık yeter.” dedirtmek suretiyle emellerine erişmek isteyenlerin neleri hedefledikleri demokratik özerklik safsatasıyla gün yüzüne çıkmıştır. Teröre verilecek taviz terör örgütlerinin yeni isteklerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu gibi girişimleri biz tarihte çok gördük. Bunların sonuçlarında Osmanlı Devleti, hem Bulgaristan, yani Balkanlardaki birçok topraklarını kaybetti hem de iç karışıklıklar içerisine düştü.

Artık çözüm için gereken, Parlamento tarafından bir an önce yapılmalıdır. “Kanı yerde kalmayacak.” sözleriyle artık işi daha fazla uzatmanın gereği yoktur. Yapılacak işlerle ilgili, terörün önlenmesiyle ilgili ve terörle ilgili hangi sebeplerle ortaya çıktığı ve nelerle çözüm getirilebileceği konusunda gerekiyorsa bir ayrı toplantı yapılabilir, bir komisyon kurulabilir. Bu komisyonda elde bulunan tüm bilgiler oraya aktarılır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Muhakkak ki medyanın, yani gazetenin veya sanatçıların hepsinin bu konuda bilgileri alınabilir ama zannediyorum ki çözümün temelinde uzmanlarla görüşmek vardır. Parlamento, yani bizler, milletvekilleri ve bugün devleti yöneten Hükûmet, terörü çözmek zorundadır ve bu ülkenin payidar olması sadece ve sadece bizlere bağlıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Sözlerimi, Allah bu vatan için can vermiş bütün şehitlerimize rahmet eylesin diyerek bitirmek istiyorum. Tarihçi kimliğimle de şunu özellikle belirtmek isterim, Atatürk’ün sözü: “Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.”

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Halaçoğlu.

Gündem dışı ikinci söz, aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye aittir.

Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında meydana gelen olayda 13 askerimiz şehit olmuştur, 7 askerî personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine, yaralı personelimize Allah’tan şifa diliyorum.

Genelkurmay Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre Silvan ilçesi kırsalındaki bu olay terör örgütüyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sıcak teması sonucunda atılan bombaların etkisiyle çıkan yangın sonucunda meydana gelmiştir. Daha sonra meydana gelecek olan gelişmelerin veya ulaşılacak olan diğer bilgilerin de Genelkurmay Başkanlığınca kamuoyuna açıklanmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerî birliklerimizin terör örgütüyle yapmış olduğu mücadele sırasında öteden beri, 80’li yıllardan bu yana askerlerimiz şehit olmaktadır, birçok askerimiz yaralanmıştır ve her olay, hemen hemen her büyük olay nedeniyle bu kürsüden acılarımızı, üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bugün de aynı duygularla huzurunuzdayım. Ancak daha sonra Türkiye tekrar normal gündemine dönüyor, bu konular unutuluyor, terör yine can almaya devam ediyor. Sonra dönüp baktığımızda sorunun aynı yerde durduğunu maalesef görüyoruz.

Bugün yapılması gereken, terör örgütüne karşı bütün siyasi partilerin, bütün toplumun, milletimizin dimdik ayakta durmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütünün tehdidiyle hiçbir şekilde adım atmaz, atamaz. Buna en başta milletimiz müsaade etmez, etmeyecektir. Bugün yapılması gereken, teröre karşı el birliğiyle mücadele etmektir ve terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaktır ve bugün yine yapılması gereken, terörü sonlandırma amaçlı bütün girişimleri ortaya koyarken terörün elinde rehine durumda olan Kürt sorununu kurtarmaktır. Kürt sorunu terör örgütünün elinde rehine durumdadır. Bu rehine örgütün elinden kurtarılmadığı sürece, sorunu özgürce tartışabileceğimiz bir ortamı yaratmadığımız sürece soruna sağlıklı çözümler üretme şansımız yoktur.

Evet, terör örgütünün elinde Kürt sorunu rehinedir diyorum çünkü Kürt kökenli vatandaşlarımızın ne istediği sorusuna cevap verebilmek için bütün vatandaşlarımıza kulak vermek gerekir. Bugün Kürt kökenli vatandaşlarımız içerisinde terör örgütüne sempati duyanlar veya onu destekleyenler olduğu gibi, o örgüte sempati duymayanlar, tercihini devletten yana yapanlar veya üniter yapıdan yana yapanlar da vardır. Yine, bir kısmı bağımsızlık istese de, bir kısmı federasyon istese de, bir kısmı özerk bölge istese de sorunun Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı içerisinde demokratik açılımlarla çözülebileceği inancında olan çok önemli bir kesimimiz vardır. Ayrıca, bu sorunun çözümü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın uzlaşmasıyla varılacak bir çözüm olmak zorundadır. Bütün vatandaşlarımızı, toplumun büyük bir kesimini ikna etmeyen bir çözüm Türkiye'nin önünde çözüm olamaz. Bu nedenle dün ilan edilen özerklik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük çoğunluğuyla kabul etmediği, etmeyeceği bir tavırdır. Bunlara karşı sağduyuyla hareket ederek çözümleri ortaya koymalı ve bunları gerçekleştirmeliyiz. Bugün bu soruna sağduyuyla yaklaşma zamanıdır. Evet, birçok eksiklik sayabiliriz, bütün bunları bulabiliriz ama Türkiye artık zaman kaybetmesin, bu soruna sağduyuyla bir çözümü bulalım. Sorun farklılıklarımızla birlikte yaşama sorunudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Sorun, birbirimizle iletişim kurma sorunudur. Bunu başarabilmiş değiliz. Sorun, farklılıklarımızla birlikte ortak yaşamı gerçekleştirme sorunudur. Farklılıklarımızı ayrışmanın bir unsuru olarak görüp bunu ileriye taşımak değil, farklılıklarımızı bu toplumun gerçekten bir zenginliği olarak görüp, bunlarla birlikte yaşamayı başarabilmeliyiz, başarabiliriz, bu inançtayım.

Ben tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Annelerinin, babalarının, çocuklarının, yakınlarının acılarını paylaşıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak paylaşıyoruz. Yaralılarımıza tekrar şifa diliyorum.

Bir kandil gününe denk geldi şehitlerimizin cenaze törenleri. Vatandaşlarımızın bu acılı günde de olsa kandillerini kutluyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Gündem dışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’a aittir.

Buyurun Sayın Köksal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen menfur olayla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda gündem dışı konuşma almış bulunmaktayım. Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.

Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe hepimizi derin bir teessür ve üzüntüye gark etmiştir. Bu hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Meydana gelen bu olayı esefle ve şiddetle kınıyor ve telin ediyorum. Tüm güvenlik güçlerimize bu mücadelede gösterdikleri ve hiçbir değerle ifade edilemeyecek fedakârlıkları için yüce milletimiz adına takdirlerimi ifade ediyor, minnet ve şükran duygularımı sunuyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden kanlı terör ve bundan beslenen güçlerin üstesinden gelecektir. Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken terörle mücadeledeki kararlılığımız da aynı azimle devam edecektir. Bunun herkes tarafından bilinmesinde de yarar vardır.

Ülkemizde demokratikleşme süreci paralelinde istismar araçları bir bir elinden alınan terör örgütü giderek şiddete daha çok sarılmakta ve şiddeti âdeta kendisine en önemli bir enstrüman hâline getirmektedir.

Terör örgütü hiçbir zaman Kürt vatandaşlarımızın ve o bölgede yaşayan insanlarımızın temsilcisi değildir. Bunlar, uluslararası güçlerin elinde maşa olmuş, onların değerlerine hizmet eden ve bunun neticesinde de âdeta kin kusan, vahşet dolu bir örgüt hâlindedir. Çok açık ve kesin olan bir gerçek vardır ki terör örgütü de gittikçe şiddeti artırmayı amaç hâline getirmiştir. Bu hain saldırıları da bunun açık bir göstergesidir.

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; unutulmamalıdır ki terör örgütleri kaostan, kandan, gözyaşından beslenir, mücadelenin uzamasını ve toplumsal sabrın tükenmesini isterler. Bu amaçlarla tahrik edici eylemler gerçekleştirirler. Terör örgütlerinin tek bir amacı vardır, o da ülkemizin gelişmeye açık vizyonunu baltalamaktır.

Bugün toplum olarak her zamankinden daha çok uyanık olmaya, provokasyonlara karşı duyarlılığa, sabra, millî birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Terör örgütünün karşısındaki en büyük gücün, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ülkemizin huzuruna ve bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı terörle mücadelemiz elbette sonuna kadar devam edecektir. Bu mücadelenin temelinde tüm güvenlik güçlerimizin ve yüce milletimizin büyük fedakârlık ve özverisi vardır.

Türkiye Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir ve tabi olduğu ulusal ve uluslararası kurallar vardır. Temel, evrensel insan hakları ve demokratik kazanımlarımızdan taviz vermeden, hukuka bağlı kalarak terörle mücadelemizi olanca hızıyla sürdüreceğiz. Bugün millet olarak bize düşen görev, aziz şehitlerimizin uğrunda seve seve canlarını verdiği bu cennet toprakları ilelebet payidar kılmak, emanetlerine maddi ve manevi sürekli sahip çıkmaktır ve birlik ve beraberliğimizi her alanda sürdürmek, güçlendirmek ve pekiştirmektir. Hedefimiz, bu milletin her bir ferdinin terör ve şiddetten arındırılmış bir coğrafyada kendini güvende ve özgür hissettiği, huzurlu, mutlu ve müreffeh bir ülkeyi adım adım inşa etmektir.

Sözlerime son verirken, evlatlarını bu ülke için feda eden aziz milletimizin değerli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına başsağlığı diliyor; bu arada, mübarek günde, özellikle şehitlerimizi defnettiğimiz, onları asker ocağından peygamber kucağına defnettiğimiz bugünde, bütün milletimizin mübarek kandilini de bu vesileyle yürekten kutlarken tekrar bütün milletimize başsağlığı, sabır diliyor ve bu terör olaylarının en son olmasını, yüce milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde bu terör olaylarının her şekilde üstesinden geleceğimizin bilinmesini burada bir kere daha ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köksal.

Gündem dışı konuşmalara, Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Atalay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Diyarbakır Silvan’da gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle Hükûmetimiz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve söz alan, burada düşüncelerini dile getiren değerli milletvekillerimize de teşekkür ediyorum.

Öncelikle, kutsal vatan görevini yerine getirirken şehit düşen 13 vatan evladımızı rahmetle anıyor, acılı ailelerine ve milletimize ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca, çatışmada yaralanan 7 askerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yaralılardan 1’inin durumu dün biraz ağır görünüyordu ama bugün yaralılarımızın hepsi iyi, hayati tehlikeyi atlatmış durumdalar. Bunu da bilgi olarak sunuyorum.

Berat Kandili’ni idrak ettiğimiz böyle mübarek bir günde 74 milyon insanımızı üzüntüye boğan bu hain saldırıyı nefretle telin ediyoruz. Eli kanlı terör örgütü, bugüne kadar olduğu gibi, dün de kanlı yüzünü göstermiş, insaniyetten nasibini almadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yaşanan çatışmada 7 terörist etkisiz hâle getirilirken bölgede yakın zamanların en kapsamlı operasyonları dün başlamış ve hâlen devam ediyor ve devam edecek.

Haber ulaştığında dün Başbakanımızın başkanlığında kapsamlı bir güvenlik toplantısı yapılmıştır. Burada Genelkurmay Başkanımız olayla, olayın meydana gelişiyle ve sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Buradaki değerlendirmelerinden sonra gerekli talimatlar verilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Olayın hemen ardından Başbakan Yardımcımız, İçişleri Bakanımız, Tarım Bakanımız, Millî Savunma Bakanımız ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanımız da alana gitmişlerdir, hâlen bölgededirler. Yani bütün boyutlarıyla olayın üzerinde çalışmalar ve aynı zamanda da operasyonlar devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir: Yaşama hakkı kutsaldır, tüm hakların temelidir. Yaşama hakkına kastetmek insanlığa kastetmek demektir. Yaşam hakkı elinden alınan insanın etnik kökeni, dini, mezhebi önemli olmadığı gibi görevi, mesleği de önemli değildir. Vatan görevini yerine getiren bu kardeşlerimizin canlarına kastedenler, sadece insaniyete, hak ve hukuka, evrensel değerlere değil, demokrasiye, millî birlik ve bütünlüğümüze de kastetmiş, silah sıkmıştır.

Terör, Türkiye’nin onlarca yıldır mustarip olduğu bir sorundur. Bu sorun, ne bugünün sorunudur ne de sadece bizim sorunumuzdur. Terörü bir yöntem olarak kullananlar, bugüne kadar amaçlarına ulaşamamışlar, döktükleri kanda kendileri boğulmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti, terörle, teröristle ve terörizmin arkasındaki odaklarla baş edebilecek güce ve birikime sahiptir. Özellikle AK PARTİ hükûmetlerinin terörle mücadele konusundaki azmi, kararlılığı tamdır. AK PARTİ Hükûmeti, önceki dönemlerde olmadığı kadar, terörle etkin bir mücadele yürütmekte, çok boyutlu olarak meselenin üzerine gitmektedir. Geçmiş dönemde bu mesele doğru analiz edilmemiş, yanlış teşhislerde bulunulmuş, sorun siyaset dışı kurumlara havale edilmiş, siyasetçiler meseleleri halının altına süpürmüş olabilir. AK PARTİ Hükûmeti, ilk kez ortaya kapsamlı bir çözüm iradesi koymuş, sivil bir inisiyatif başlatmış, çok boyutlu olarak meseleyi ele alarak kararlılıkla üzerine gitmiştir. Terör örgütünün hazmedemediği, rahatsızlık duyduğu, paniğe kapıldığı da Hükûmetin bu konudaki kararlılığı ve çözüm iradesidir. Terör örgütü, demokratikleşmeden, hukukun gelişmesinden, yatırım yapılmasından, adaletin sağlanmasından, yaraların sarılmasından, devlet-millet kaynaşmasının güçlenmesinden rahatsızlık duymaktadır. Türkiye ne zaman şaha kalksa, ne zaman büyüme rekorları kırsa, ne zaman millî birlik ve kardeşliğimiz güçlense terör örgütü provokatif ve haince saldırılarda bulunmaktadır. Türkiye ne zaman tarihî fırsatlar yakalasa, toplumun ümit ve beklentisi artsa, çözüm yolunda önemli imkânlar ortaya çıksa terör örgütü süreçleri sabote etmeye çalışmaktadır.

12 Haziran seçimlerinden sonra partiler yeni bir başlangıç yapmışlar, yeni sayfalar açmışlar, diyalog ve uzlaşı zeminini geliştirmeye başlamışlardır. Sayın Başbakanımız Hükûmet Programı konuşmasında 12 Haziranda seçmenin iki önemli mesaj verdiğini, bunların birinin yeni Anayasa, diğerinin ise millî birlik ve kardeşlik süreci olduğunu ifade etmiştir. Terör örgütü bu tarihî süreci sabote etmek için toplumun sinir uçlarına dokunmakta, milletimizi yılgınlığa sevk etmeye çalışmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu herkes çok iyi bilmelidir: Türkiye hem terörle etkin ve çok boyutlu mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir hem de demokratikleşmeye, millî birlik ve kardeşliğini yüceltmeye devam edecektir. Milletimizin arzu ve beklentileri doğrultusunda, demokratikleşmeden, hukuktan, kardeşliğimizden taviz vermeden süreçler devam ettirilecektir. Terör örgütünün bu kanlı saldırıları ne terörle mücadele konusundaki azmimizi kıracak ne de demokratikleşme gayretlerimizi akamete uğratacaktır. Türkiye terörün de onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin geliştiği, barış, kardeşlik ve huzur ortamının güçlendiği böyle bir dönemde terör örgütünün vahşi yüzünü ortaya koyması, doğru yolda olduğumuzu, demokratikleşmenin terör örgütünün varlık zeminini ortadan kaldırdığını göstermektedir. Terör saldırıları demokrasiyi zehirlemekte, barış ve huzur ortamını dinamitlemekte, diyalog ve uzlaşı arayışlarını akamete uğratmakta, çözüm  süreçlerini sabote etmeye çalışmaktadır. Demokrasi ve terör, aydınlık ve karanlık gibi birbirinin zıddıdır. Demokrasi geliştikçe terör örgütünün istismar zemini ortadan kalkmaktadır. Bu saldırılar terörle mücadele azmimizi ve sorunları çözme gayretimizi asla kırmayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, terörle mücadelede dünyanın en uzmanlaşmış ülkeleri arasında yer almaktadır. Son dönemde uygulamaya geçirdiğimiz çok boyutlu terörle mücadele stratejileri terör örgütünü etkisizleştirmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz canı pahasına bu mücadeleyi sürdürmekte, talep ettiği her türlü imkân ve aracın Hükûmetimiz tarafından sağlanmasıyla başarılı bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizin, yine bu uğurda gece gündüz mücadele veren güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Silahlı Kuvvetlerin moralinin bozulduğu yönündeki siyasi söylemler terör örgütünün moralini güçlendirecek, terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek sonuçlar doğurabilir. Bu süreçte herkes sorumlu ve sağduyulu davranmalı, Hükûmetimizin ve ordumuzun terörle mücadele azmini kıracak açıklamalardan kaçınmalıdır. Tabii, böyle bir ifadeyi kabul etmek mümkün değil.

Şunu da burada huzurunuzda, yüce Meclisin huzurunda ifade edeyim: AK PARTİ hükûmetleri dönemi bütün kurumlarımızla en fazla bütünleşildiği ve birlikte çalışıldığı bir dönemdir. Bütün kurumlarımızın gerekli sorumluluğu taşıdığı ve bütün bunların en fazla paylaşıldığı, her an bir araya gelinerek bütün bunların iyi koordine edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kurumlar arasında hiçbir kopukluk söz konusu değildir. Kurumlarımızın moralinin bozulması falan diye bir şey de söz konusu değildir. Burada, tabii Türkiye dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptir, NATO’nun en güçlü ayaklarından biriyiz ve terörle mücadelede de bizim güvenlik görevlilerimiz gerçekten büyük tecrübe sahibi, bunu tekrar ifade etmek isterim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka konu, Türkiye'nin uluslararası düzeyde terörle ortak mücadele imkânlarını geliştirdiği bir dönemde ulusal düzeyde ortak bir irade ortaya konulamaması büyük bir talihsizliktir. Bu mesele partiler arası siyasi rekabet veya polemik meselesi hâline getirilmemeli, ulusal bir konu olarak sahiplenilmelidir. Toplumumuzu yılgınlığa düşürecek beyanlar, haberler, tavırlar terör örgütünün amacına hizmet edecektir.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – TRT’yi uyarın Sayın Bakanım, TRT’yi uyarın!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ben bugünkü, buradaki konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Burada iki değerli milletvekilinin, -muhalefet partilerinden- konuşmaları için çok teşekkür ediyorum.

Terör konusu iç siyaset malzemesi asla yapılmamalı, ortak mücadele verilmesi gereken ulusal bir dava olarak görülmeli, herkes taşın altına elini koyarak gereken katkıyı vermelidir ve biz Hükûmet olarak başından beri bu konulardaki çalışmalarımızda daima şunu söyledik: Bu, millî bir meseledir, partiler üstüdür ve çözüm yeri bu yüce çatının altıdır, Meclistir.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hükûmet ne yapacak, Hükûmet? Bu Meclis yetkiyi Hükûmete verdi!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu konuda muhalefetle iş birliğine, burada da bugün ifade edildi, muhalefet partilerinin değerli sözcüleri ifade etti, iş birliği niyetine çok memnun olduk.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anayasa’yı tek başınıza değiştirdiniz de bunu niye yapamadınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Muhalefetle iş birliği bu konuda kaçınılmazdır.

Değerli milletvekilleri, bu, köklü bir sorundur ve ortak bir millî irade ortaya konulmadıkça çözümünde zorluklar vardır, çok gerçekçi olmak gerekir. Samimi şekilde, dürüstçe bütün partilerimiz bu konuda iş birliği yapmalıdır. Bizim bu konuda yeni girişimlerimiz olacak ve sağduyu ile yaklaşarak bu iş birliğini geliştirmek durumundayız.

Bugün, tabii, yüreklerimiz bu şehitlerimizin acısıyla yanarken bunu bir defa daha ben samimiyetle, yani bir siyasi polemiğin ötesinde burada bütün partilerimize çağrı olarak yöneltiyorum.

Bu tür sorunları çözen bütün ülkeler, bunu iktidarıyla muhalefetiyle iç siyaset meselesi yapmadan iş birliği yaparak çözmüşlerdir. Bütün ülkelerin örneği budur. Bütün ülkelerde…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Orman Çiftliğinde kimle görüştünüz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Çok ciddi bir mesele konuşuyoruz, ne kadar çiğ ifadeler duyuyorum değerli milletvekillerinden. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz milletvekilinin ifadesine nasıl “çiğ” diyebilirsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – İfadesini geri alsın Sayın Başkan! Milletvekiline “çiğ” diyemezsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Hatip milletvekillerine “çiğ” diyemez, sözünü geri alsın?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri, çok ciddi bir konuyu görüşüyoruz…

OKTAY VURAL (İzmir) – Madem öyle başarılıydın da İçişleri Bakanlığından niye alındın?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Terör bu noktaya gelmişse birinci derecede sorumlu sizsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Çok ciddi bir konuyu görüşüyoruz.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Milletin vekiline “çiğ” diyemezsin!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Terörle mücadele konusundaki başarınız sebebiyle mi Başbakan Yardımcısı oldunuz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - …terör konusu iç siyaset malzemesi yapılmamalı…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Allah’tan korkun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, sözünü geri alsın!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Çıkıp Türk milletinden özür dilemeniz lazım.

OKTAY VURAL (İzmir) – İfadesine dikkat etsin!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …ortak mücadele verilmesi gereken ulusal bir dava olarak görülmeli.

OKTAY VURAL (İzmir) – Habur’a gidiyorsun planlıyorsun, Barzani’yle bir plan yapıyorsun, sonra kalkıp Meclise geliyorsun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Herkes taşın altına elini koyarak gereken taktiği vermelidir. Hükûmetimiz her türlü sorunun çözüm yeri olarak bu çatıyı gösteriyor. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

UMUT ORAN (İstanbul) – Hükûmet Programı’nda bir satır yok! Hükûmet Programı’nda bir satır terörle mücadele yok!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hükûmetimiz diyalog ve uzlaşı arayışlarını artırdığı bir dönemde.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Âciz sefiller…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Meclisin boykot edilmesi, toplumu tahrik eden söylemlerde bulunulması, terör ve şiddete davetiye çıkaracak sorumsuz açıklamaların yapılması kesinlikle tasvip edilemez, hoş görülemez.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kim yapıyor?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Terörü şımarttınız, terörü!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Niyeti kötü olanlar bizden iyi niyet beklememelidir. Demokrasiye herkes için “evet” ama teröre, kimden gelirse gelsin “hayır” diyoruz. Terör örgütü silah bırakmadığı sürece…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Terör örgütünden başka terör kimden geliyor?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam edecektir. Bunun altını da bir defa daha çiziyorum. Terör örgütü silah bırakmadığı sürece güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam edecektir. Demokrasi-güvenlik dengesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz fakat terörün nasıl bir karşılık gerektirdiği de ortadadır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onun için Kandil’de silahını bıraktılar!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu konudaki kararlılığımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Terörden medet umanlar, tehdit ve dayatmalarla kendisine siyasi alan açmaya çalışanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dayatmaya “evet” demeyecek, hiçbir meydan okumaya da “eyvallah” demeyecektir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ne yaptınız bugüne kadar?

BAŞKAN – Sayın milletvekili, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlamaktadır ama terörle mücadele kararlılığımız da artmaktadır.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Özerkliği ilan ettiler, özekliği!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hükûmet olarak terörle mücadele konusunda yeni stratejiler geliştirerek çok boyutlu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yuvarlak cümlelerle bir yere gelemezsiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ben, bir kez daha, şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Allah’ın sefilleri!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …aziz milletimizin mübarek kandilini tebrik ediyor…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bu, eski İçişleri Bakanının günah çıkartmasıdır. Meclisten özür dileyeceksiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …sizleri de saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, biraz önceki kullandığım kelimeden rahatsız oldu arkadaşlar, o kelimeyi geri alıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz rahatsız olmadınız mı?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ama, burada söylemek istediğim şudur: Bakın, çok acılı bir günde, çok özel bir görüşme yapıyoruz. Burada, ajite eden, tahrik eden, yerinden, hiç de bugünkü oturumun mehabetiyle bağdaşmayan ifadeler kullanmak, tabii ki üzüyor. Sadece onu ifade etmek istedim ben.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin gibi sorumluluğu olanlara karşı görevinizi hatırlatıyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sadece onu ifade etmek istedim ve burada ben şu çağrıyı yaparken o cümleleri duyuyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İçişleri Bakanı olarak terörle mücadele etmemeniz de bizi üzdü, bizi!

OKTAY VURAL (İzmir) – Açılımın…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – O cümle nedir?

OKTAY VURAL (İzmir) – Açılımını aldın gittin işte!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – O cümle nedir? O cümle: Gelin sayın milletvekilleri, gelin partiler, Türkiye'nin siyasi partileri, bu meselede herkes elini taşın altına koysun, samimi iş birliği yapalım. (MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Bizim bedenimiz altında, sen yetkini kullan!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu iş birliği için ben bunu dile getirirken o cümleleri duyuyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hadi canım sen de!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Herkes sadece eleştirmek…

OKTAY VURAL (İzmir) – Habur’da tören düzenliyorsunuz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …bundan seçim ortamlarında rant elde etmek için kullanmasın, gövdesini taşın altına koysun herkes. Ben bunu diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Bizim yüreğimiz taşın altında!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Vicdanını akladı, vicdanını!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şehitlerin ruhaniyeti üzerinizde!

BAŞKAN – Sisteme girer misiniz oradan lütfen.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Tabii, bugün Türkiye’de bu terörün azmasından sorumlu olanların sanki bu konuda sorumlulukları yokmuş gibi bu kürsüyü kullanmalarından üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Hiç olmazsa bu milletin karşısına çıkacak yüzü olmaması gerekir. (MHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Sayın Başkanım, şimdi, siyasi parti gruplarımız bu konuda tavrını ortaya koydu. Tabii, sayın Hükûmetin, Başbakan Yardımcısının tahrik edici…

BAŞKAN – Sayın Vural, sistem açıldı, oturduğunuz yerden konuşur musunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başbakan Yardımcısının bütün tahrik edici konuşmalarına rağmen, burada bütün siyasi parti gruplarına ait milletvekillerinin bu terörle mücadele konusunda kararlılığını ben görüyorum. Dolayısıyla, partilerimize mensup milletvekilleri gündem dışı bir konuşmayla bu konuda iradelerini ortaya koymuştur, ortak bir zemin vardır.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda özellikle siyasi partilerin beraber ve birlikte  bu ortak tavrının bir açıklama yoluyla beyan edilmesini ve Meclis Başkanlığının da bu konuda inisiyatif oluşturmasını istirham ediyoruz. Türk milletinin manevi varlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığına emanet edilmiş bu askerlerimize vaki bu menfur saldırı karşısında bütün milletvekillerinin terörle mücadeledeki kararlılığını gelin hep beraber, birlikte vurgulayalım, demir yumruk gibi olalım teröre ve şiddete karşı ve bölücülüğe karşı.

Davetimiz buna ilişkindir. Eğer ara verirseniz, partilerimizle bu konuda bir müzakere edip bir ortak açıklamayı, bütün milletimizin beklediği ortak açıklamayı yapmayı teklif ediyorum.

Arz ederim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Vural, teşekkür ediyorum. Ara vereceğim ve yapılacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Yerinizden Sayın Hamzaçebi.

İki dakika süre veriyorum.

Buyurun.

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, böylesi hassas bir günde Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşlerimizi biraz önce grubumuz adına kürsüden ifade ettim. Terörün birlik ve beraberlikle aşılması gerektiği yönünde kanaatimizi ifade ettim. Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı kürsüye çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Eski İçişleri Bakanı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Eski İçişleri Bakanı, şimdi Sayın Başbakan Yardımcısı.

Sayın Başbakan Yardımcısının cümlelerini mutlulukla dinleyemedim, üzüntüyle izledim. Sayın Başbakan Yardımcısı, böylesi hassas ve önemli bir günde Hükûmetin terör konusundaki kararlılığını vurgulamak veya bunların birtakım açılımlarını, ipuçlarını vermek yerine, muhalefet partilerini eleştiren bir tavır sergiledi. Şu bir gerçek: Terör tabii ki askerî müdahaleyle, askerî operasyonlarla tek başına çözümlenecek bir konu değildir ama bu demek değildir ki Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede görev almayacak. Gerçek olan şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, motivasyon yönünden Hükûmetin gerekli desteğini bugüne kadar alamamıştır. Bunu Sayın Genel Başkanımız bugün ifade ettiler, ben sabahki basın toplantısında ifade ettim. Sayın Bakan buradan mesaj alıp bunu değerlendireceği yerde, gelip Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren bir üslup kullandı. Doğrusu, bunu hükûmet etme anlayışına yakıştıramıyorum, doğru bulmuyorum. Gün, Hükûmetin oturup bu konuyla ilgili çözüm üretme günüdür. “Kürt sorunu yoktur.” demekle siz bu sorunu, terör sorununu çözmüş olamazsınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Canikli, buyurun.

 

 

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

 

 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biz de AK PARTİ Grubu olarak bu menfur ve kalleş saldırıyı lanetliyoruz. 13 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun.

Hepimizin yüreği yanmıştır, acımız gerçekten çok büyüktür ama herkes bilsin ki, bir kez daha haykırıyoruz, Türk milleti bu tür alçaklıklara, kaynağı ne olursa olsun, bugüne kadar pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Türk milleti tek vücut olarak ve kararlılıkla terör belasını inşallah defedecektir. Terör, amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Hainlere geçit verilmeyecektir.

Bu vesileyle kahraman güvenlik güçlerimize olan desteğimizi ve inancımızı tekrarlıyoruz, Allah yardımcıları olsun. Türk milleti kendi evlatları olan güvenlik güçlerinin arkasındadır. Hiç kimse, terör örgütü veya onların hamileri bu ülkenin millî birliğini ve bütünlüğünü bozamayacaktır. Devletimiz ve Hükûmetimiz terörle mücadelede kararlılıkta en üst seviyededir. Milletimiz müsterih olsun. Cenabıhak milletimize bu acıları bir daha göstermesin.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize Allah’tan şifa diliyoruz.

Sayın Vural’ın biraz önce belirttiği konuda bizim de AK PARTİ Grubu olarak bir çalışmamız var Sayın Başkanım. Eğer bir ara verme imkânı olursa bu çalışmayı tamamlayabilmemiz için, bu çerçevede inşallah birlikte teröre karşı bu kararlılığı bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütün millet olarak göstermenin bir yansıması olarak, bir sembolü olarak bir çalışma yapıyoruz. İnşallah böyle bir metni birlikte imzalarız.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

Sayın milletvekillerinin söz talepleri var kısa kısa, sonra ara vereceğim.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) –  Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir talep daha var.

BAŞKAN – Vereceğim, bir saniye…

Sayın Türkmenoğlu, buyurun.

4.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi dün Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe yüreklerimizi dağlamıştır. Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden terör sorununun üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bu ve benzeri eylemleri gerçekleştirenlerin ve bunların arkasındaki güçlerin bu tip eylemlerle bir yere varamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Sorunlarına çözüm arayanların demokratik alanda mücadelelerini sürdürmeleri için her türlü zemin hazırlanmışken Meclise gelmeyerek, hâlâ ant içmeyerek Meclisi protesto eden milletvekillerimizin Meclise gelip ülkemizin bütünlüğünden yana olduklarını göstermeleri teröre karşı tavırlarını da belirleyecektir diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanrıkulu…

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime dün yaşanan elim olayda hayatını kaybeden gençlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Nur  içinde yatsınlar, mekânları cennet olsun. Bütün yurttaşlarımızın da kandilini, mübarek kandilini kutluyorum.

Hepimizin başı sağ olsun. Bugün bir yas günü, bu yas hepimizin, Türk, Kürt, Çerkez, Boşnak ayırmadan bu topraklarda yaşayan hepimizin, bu toplumun yas günü bugün. Bu konuda kamuoyunda konuşanlar, çeşitli yorumlar yapıp sonra kendi hayatlarına dönüyor. Şimdi de birçok siyasetçi, bu konuda sert açıklamalar yapıp sonra yaşamlarına aynen devam edecek. Ateş ise düştüğü yeri yakıyor. Bu trajedinin kurbanlarının yakınlarının yaşamı sonsuza kadar değişiyor, o evlerin içine çöken karanlık hiçbir zaman tam aydınlanmıyor.

İşte tam da bu noktada biz siyasetçilerin durup düşünmesi gerekiyor. İçine karanlıklar dolan bunca yuvayı aydınlatmak için biz ne yaptık? Otuz yıldır ülkemizin üstünde kara bir bulut gibi duran bu karanlığı defedebilmek için siyaset kurumu olarak görevimizi yerine getirebildik mi, yoksa sadece böylesine elim olaylardan sonra beylik sözleri tekrarlamakla, sert çıkışlar yapmakla mı yetindik?

Saygıdeğer milletvekilleri, çatışmayla neredeyse otuz yıla gidiyoruz. Bugün hayatını kaybedenlerin çoğu, bu olaylar başladığında daha doğmamışlardı. Nesillerimizi heba ediyoruz. Gençlerimizi, geleceğimizi yitirdik, yitirmekteyiz. Bu 50 bin kişi bugün aramızda olsaydı bugün Türkiye çok farklı bir yer olabilirdi. Onları yitirmeseydik çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Yakıp yıkmakla çeyrek yüzyıl geçirdik ve bunun çözüm olmadığını gördük. 50 bine yakın can kaybettik bu topraklarda. Ölümün, kaderin, ayrılıkların en acılarını gördük geçtiğimiz otuz yılda. Şiddetle sorunlar çözülüyor olsa şimdiye kadar çoktan bitmiş olması gerekirdi herhâlde bu ülkenin dertlerinin, ama değil. Çok iyi biliyoruz şiddet şiddeti doğuruyor, ölümler yeni ölümlere kapı açıyor. Ateşin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Uzunırmak…

6.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Belki sözlerim çok acı olabilir. Hüzünlüyüz, buruk ama kararlıyız. Bütün milletimizin her şeyden önce kandilini kutluyorum.

Değerli milletvekilleri, başta Hükûmet olmak üzere yüce Parlamentonun önce zihninin berraklaşması gerekir. Yani şehidimizin sayısı 13 olunca mı acaba böyle hezeyanları duyuyoruz? Birinci olarak bunu dile getirmek istiyorum. Daha bundan birkaç gün önce 5 Temmuzda Hakkâri’de sokak ortasında 2 tane çocuğumuz hiç şahitsiz ve cesetleri sokakta saatlerce kalırcasına şehit edildiler. Acaba Hükûmet o gün resmî elbisesiyle iş yerinden, evinden işine gidemeyen resmî kıyafetli çocuklarımızın bu ıstıraplarını, vatanın bir parçasında bu ıstırabı göremiyor da mı acaba şehidimizin 13 olduğu gün Parlamentoda bu gibi konuşmalar yapılıyor? Önce zihinlerimizin berraklaşması gerekiyor. Başta Hükûmetin zihninin berraklaşması gerekiyor. Burada zihin berraklaşmasından şunu ifade etmek istiyorum: Acaba talepler mi yanlış yoksa taleplerin terörle dile getirilmesi mi yanlış? Eğer taleplerin yanlışlığını, doğruluğunu bu gazi Meclis zihin berraklığı içerisinde tartışamıyorsa, tavır koyamıyorsa, sadece teröre karşı tavır koyma gibi bir yanlışlığın içerisine düşüyorsa, Hükûmetin zihni berraklaşmamış sadece taleplerin terörle olmasına karşı çıkarcasına bir jargon, bir literatür içerisinde açıklamalarda bulursa, terörün insan kaynaklarını kesmesi mümkün değildir. Çünkü terörün en önemli lojistik, üssü ”munisyon”dan, paradan, başka şeylerden önce insan kaynaklarıdır. Dolayısıyla zihinlerdeki berraklaşma olarak insan kaynaklarını terörde bitirmeden siz terörle mücadele edemezsiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Oğan, buyurun.

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun diyorum.

Türkiye büyük bir acı içerisinde ama maalesef burada biz beylik lafların ötesinde bir şey duyamıyoruz. Hükûmet adına Sayın Başbakan Yardımcısı konuşma yaptı ve şunları yapacağız, bunları yapacağız, kararlıyız demekten öteye bir şey yapmadı. “Tarihin en büyük operasyonlarından birini başlatıyoruz.” dedi Sayın Başbakan Yardımcısı. Ben sormak istiyorum: Bu operasyon âdeta basın kulübüne dönüşmüş Kandil’i kapsayacak mıdır? Kandil’i kapsamadan, sınır ötesini kapsamadan tarihin istediğiniz kadar en büyük operasyonunu yapın, başarı sağlayamazsınız.

Ayrıca, askerlerimizin şehit edildiği dakikalarda birileri kalktı orada, “demokratik özerklik” adında bir şey ilan etti ve ikinci sorumu da bununla ilgili sormak istiyorum: Hükûmet ne yapacaktır? Bu demokratik özerkliğin başına istediğiniz kadar “demokratik” kelimesini koyun, Türkiye’yi bölme projesidir bu. Bu bölme projesi karşısında ne yapacaksınız, merak ediyorum doğrusu.

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: “Gelin, muhalefet olarak elinizi taşın altına koyun.” dediniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak değil elimizi, bütün gövdemizi taşın altına koymaya hazırız.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tarhan, buyurun.

8.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Böylesine acılı bir günde, iktidar temsilcisi konuşmacıların özellikle terörle mücadele konusunda muhalefetin yeterli desteği vermediği imasında bulunmasını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim ve samimiyetsiz bir tutum olduğunu belirtmek isterim. Terörle mücadele edenlere moral verilmesi gerektiğini söyleyenler, terörle mücadelede efsaneleşmiş şerefli kişilere, her gün ama her gün devletin tarafsız olması gereken televizyonundan ve bazı iktidara yakın medya aracılığıyla her gün saldırılmasına nasıl bakıyorlar, doğrusu merak ediyorum. İçeriğinin ne olduğu anlaşılamayan bir açılım politikasıyla Pandora’nın kutusunu açanlar, bütün kötülüklerin ortaya dökülmesine yol açanlar bu kutuyu kapatmak için kimlerle ve ne tür pazarlıklar yapmıştır, bunun açıklanması zamanı gelmiştir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün böyle bir konuşma olur mu Sayın Başkan? Oradaki insanlar terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorlar.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Bunu bize borçlular diye düşünüyorum. Samsun’da, Tekirdağ’da, Adana’da, Ağrı’da annelerin yüreğine, ocağına ateş düştü bugün.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün milletin acısı büyük. Bugün böyle bir konuşma yapılır mı Sayın Başkan? Ayıp değil mi?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Bugün onların ocağına ateş düştü Sayın Başkan. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Koyun koyuna toprağa düşen o evlatlarımızın, o çocuklarımızın önünde saygıyla eğiliyorum; ışıklar içinde, nur içinde yatsınlar.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Şener…

9.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum; ailelerine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Hepimizin millet olarak kandilini tebrik ediyorum.

İktidar her teşebbüsünde terörü çözmek için adım attığında muhalefet partileri bunu bir komplo olarak algılayıp karşı çıkmak yerine gerçekten terörü çözecek ellerinde bir imkân, bir proje, bir plan varsa bunu millet adına, milletimizin birliği adına iktidarla paylaşması gerekirken her adımın kasıtla atıldığını varsayarak karşı çıkması doğru bir yaklaşım değildir. Bu acılı günde, kimlerle ne pazarlık yapıldığının sorulması doğru değildir. Herkes elinde ne imkânı varsa bu imkânı milletimizin bütünlüğü, birliği, kardeşliği adına ortaya koyması ve iktidarın bu husustaki çabasına, gayretine katkıda bulunması gerekir.

Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Son söz, Sayın Bal…

10.- Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

İDRİS BAL (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle sorunun başladığı tarihi ben hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık otuz yıldır bu sorunla biz yüz yüzeyiz ve o dönemden bugüne nice sağdan ve soldan partiler, hükûmetler geldi geçti. Ve aslında sorun, değerli Başbakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi, millî bir sorundur. Zaten bu saldırıların amacı -ki, daha önceki saldırılarda da görüldüğü gibi- bizim birbirimize girmemiz, moralimizin bozulması, millî bütünlüğümüzün zarar görmesidir. Dolayısıyla biz nasıl bir evladımız, annemiz, babamız, sevdiğimiz rahatsız olduğunda, hasta olduğunda onu iyileştirmek için samimi bir şekilde gayret gösteriyor isek, bu da millî bir sorundur, farklı partilerden bile olsak, farklı bakış açılarına da sahip olsak, samimi bir şekilde meseleye yaklaşmamız, pozitif eleştiriler getirmemiz gerekiyor.

Bu çerçevede, zaten ülkemizde uzunca süre sorunlar halının altına süpürülmüştü. Atatürk’ün bir deyişi var: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Yurtta sulh nasıl olur? Sorunları çözersiniz, devletle halkı barıştırırsınız. Dolayısıyla AK PARTİ dünden bugüne halının altına süpürülen sorunları çözebilmek için mertçe bir tavır almıştır ve şu ilkeyle hareket etmiştir: “Milletimiz kazanacak ise biz kaybetmeye hazırız.” mantığıyla hem demokratik açılım sürecinde hem diğer alanlarda önemli adımlar atmıştır. Dolayısıyla bu çerçevede, birbirimize girmek yerine, bence hakikaten biz bu insanlarımızı nasıl kazanabiliriz, mağduriyetleri nasıl giderebiliriz; diğer taraftan da, hakikaten güvenlik bağlamındaki mücadelemizi daha iyi nasıl yürütebiliriz, bunu pozitif eleştirilerle ele alırsak hepimiz kazanırız, milletimiz kazanır. Ama biz kaybedersek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Ayhan ve Sayın Halaman… Başka kimseye söz verilmeyecektir.

Buyurun Sayın Ayhan.

11.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Herkesin kandilini kutluyorum.

Sayın Başkanım, Sayın Başbakan Yardımcısı kendisinin kürsüden söylediği hangi sözü geri aldı? Bunu açıklığa kavuşturalım. Sayın Bakanın zatıalilerinin önce kendisine yakıştırıp sonra yakıştıramadığı sözün Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanaklarında bulunması büyük Türk milletinin tutanaklarına hiç yakışmaz.

Allah’tan şehitlerimize rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaman…

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

 

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; on beş gün içinde 20 tane askerimiz şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyorum ama Hükûmetimizin ciddi bir tavır almasını talep ediyorum. Politik sözlerle bunların geçiştirilmesinin vaktinin geçtiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, çok özel, üzücü bir günümüzde ciddi bir konuyu konuşuyoruz ama muhalefet partilerimiz burada da işte “Hükûmeti nasıl eleştiririz…” böyle bir yaklaşım içindeler. (MHP sıralarından gürültüler)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sen sebep oluyorsun Sayın Bakan, sen sebep oluyorsun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün “Samimiyetsiz” ifadesini kendisine iade ediyorum. Biz her zaman samimiyiz, doğruyu konuşuruz, dürüstüz.

Değerli milletvekilleri, bugün bakın, benim yapmaya çalıştığım şu size yüce Parlamentoda: Dünyanın hiçbir ülkesi, iktidarıyla muhalefetiyle, dürüstçe, samimice, bir millî mesele olarak terör gibi konuları birlikte ele almazsa, iktidar bir şey yaparken muhalefet onu böyle hemen suçlama tutumu içinde olursa çözülmez, çözülmemiştir.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Ne yaptınız ki Sayın Bakan?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Biz bu çalışmalara başlarken muhalefetin kapısını çaldık. İki muhalefet partisi de -burada oturan- kapısını açmadı. Şimdi, yönetim değişikliğinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapısını açtı ve görüştük. Önümüzdeki günlerde bu sorunların çözümüyle ilgili biz yine kapınızı çalacağız. Hiçbir ön şart getirmeden diyeceğiz ki: “Gelin, Türkiye'nin bu sorunlarını çözelim. Türkiye büyüyor ama ayağında bu prangalar var. Bunları birlikte çözelim. Seçim alanlarında bunları iç siyaset malzemesi olarak kullanmayalım. Büyük ülkeler böyle çözmüştür. Ben şimdi burada örnekler de verebilirim. Benim bugünkü çağrımın özü budur. Bu samimi bir çağrıdır ve önümüzdeki günlerde AK PARTİ Hükûmeti muhalefetin kapısını çalacaktır, hazırlıklarınızı yapın ve hepimiz birlikte bunları göğüsleyelim. Burada böyle bir konuyu polemiklerle, birbirimize laf atarak yürütmemiz doğrusu Parlamento için verimli değil ve bu konuları çözemeyiz böyle bir tutumla.

Ben teşekkür ediyorum. Tekrar katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime yarım saat ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 19.08

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

 

 VII.- BİLDİRİLER - DEKLARASYONLAR

1.- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 14 Temmuz 2011 Perşembe günü meydana gelen ve 13 askerimizin şehit olmasına neden olan menfur terör saldırısına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının müşterek önergesi

 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siyasi parti gruplarının Başkanlığımıza verdikleri müşterek imzalı bir önerge vardır, bu önergeyi okuyorum:

 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Açıklaması

Bölücü terör örgütünün hain saldırıları sonucu devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizden 13 askerimiz şehit olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığının ayrılmaz parçası olan bütün şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

Hiçbir güç Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsamayacaktır. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen siyasi ve silahlı saldırılar neticesiz kalmaya mahkûmdur.

Millî Güvenliğin sağlanmasından Yüce Meclisimize karşı sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, hukuk devleti, demokrasi ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde terörle ve bölücü girişimlerle mücadele için seferber edeceği her adımda yanında olacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelesi demokratik, meşru ve hukukidir.

Milletimizden aldığımız güçle Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıda imzası bulunan grupları temsil eden milletvekilleri adına Yüce Türk Milletine saygıyla arz ederiz. 15 Temmuz 2011

       Nurettin Canikli                                      Akif Hamzaçebi

             Giresun                                                 İstanbul

AK PARTİ Grup Başkan Vekili                    CHP Grup Başkanvekili

          Oktay Vural

               İzmir

MHP Grup Başkan Vekili”

(Alkışlar)

Önergenin gereği Başkanlığımızca yapılacaktır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN – Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

13.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

 

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bugüne kadar bu Parlamentonun sesi ve kürsüsü TRT’den naklen yayınlanıyordu ama bugün TRT, milletvekilleri, Türk milletini temsil eden milletvekillerinin sesi yerine başkalarının sesini ve dizilerini yayınlamayı uygun görmüş ve maalesef Parlamento çalışmaları Türk milletinden saklanmıştır. Dolayısıyla bütün grupları, Türk milletinin temsil edildiği bu Parlamentoda milletvekillerinin sesinin milletimiz tarafından dinlenmesini temin etmek üzere TRT’yi göreve davet ediyorum. Milletin sesini milletten saklayamazlar, sözünü saklayamazlar. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde ve üstünde değildir. Herkes haddini bilmelidir. Bu milletin vekillerinin sesini kısmaya yönelik bu girişimi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ve bir milletvekili olarak kınıyorum ve Parlamentoda milletvekillerinin bu kürsüden yaptığı konuşmaları tekrar yayınlamaya ve göreve davet ediyorum.

Sayın Başkan, bu konuda Meclis Başkanlığı olarak gerekli girişimlerde bulunmanızı istirham ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.

Sayın Hamzaçebi, buyurun.

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü Dönemine başladığı günden bugüne kadar TRT veya Meclis TV Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yayınlamamaktadır ancak güven oylamasında Sayın Başbakanın konuşmasını TRT yayınlamıştır. Benim yaptığım araştırmada bana söylenen, yetkililerin de ifade ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin TRT’yle henüz bir anlaşmaya varmamış olması nedeniyle bu yayınların yapılmadığıdır. Eğer bu doğruysa Sayın Başbakanın güven oylaması günü yapmış olduğu konuşmanın verilmemiş olması gerekirdi. Sayın Başbakanın konuşması verilirken bugünkü bu konuşmalar, bu görüşmeler neden verilmemiştir? Bir çifte standart söz konusudur, TRT’nin politikleşmesi, siyasileşmesi söz konusudur. Bu şaşırtıcı değildir, TRT’nin Hükûmetin emrinde bir kurum olarak çalıştığını yıllardır biliyoruz ancak mademki Sayın Başbakanın güven oylaması günü konuşmasını buradan verme ihtiyacı duymuştur, aynı TRT bu olağanüstü günü yayınlama hassasiyetini de göstermeliydi.

Ben Meclis Başkanlığını ve TRT’yi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına göreve davet ediyorum, bu görüşmeleri yayınlamaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Sayın grup başkan vekilleri, biz de görüşmeler başladıktan sonra muttali olduk. Daha önce Meclis Başkanlığıyla TRT arasında yapılan bir protokol gereği bugün yayının yayınlanmadığını duyduk ama bugünkü sizin konuşmalarınızdan sonra konu değerlendirilecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederiz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Anayasa’mıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce ant içmeleri gerekmektedir.

Şimdi, daha önce ant içmemiş olan sayın milletvekillerinden bu birleşimde ant içmek isteyenleri kürsüye davet edeceğim.

Ant içmek isteyen? Yok.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

B)      Tezkereler

1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Asya Parlamenter Asamblesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/31)

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre “Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi”nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsil edecek grupları oluşturmak üzere, aynı Kanunun 12. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı’nda yapılan incelemeyi müteakiben uygun bulunan üyelerin isimleri Genel Kurul’un bilgilerine sunulur.

                                                                                                   Cemil Çiçek

                                                                                   Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                   Başkanı

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı

(Türkiye-AB KPK)

Sait Açba                                                   Afyonkarahisar                     AK PARTİ

Aylin Nazlıaka                                           Ankara                                  CHP

Nazmi Haluk Özdalga                               Ankara                                  AK PARTİ

Zühal Topcu                                              Ankara                                  MHP

Yusuf Ziya İrbeç                                        Antalya                                 MHP

Cahit Bağcı                                                Çorum                                  AK PARTİ

Ayşe Eser Danışoğlu                                 İstanbul                                CHP

Oğuz Oyan                                                 İzmir                                     CHP

Mehmet Sayım Tekelioğlu                         İzmir                                     AK PARTİ

Lütfü Türkan                                              Kocaeli                                 MHP

Cem Zorlu                                                 Konya                                   AK PARTİ

Yüksel Özden                                            Muğla                                   AK PARTİ

Faruk Işık                                                   Muş                                       AK PARTİ

Ebubekir Gizligider                                   Nevşehir                               AK PARTİ

Şaban Dişli                                                Sakarya                                AK PARTİ

Afif Demirkıran                                          Siirt                                       AK PARTİ

Mesude Nursuna Memecan                       Sivas                                    AK PARTİ

Abdülkadir Emin Önen                              Şanlıurfa                              AK PARTİ

Ercan Candan                                           Zonguldak                            AK PARTİ

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Ayşe Gülsün Bilgehan       Ankara                                             CHP

Yıldırım Tuğrul Türkeş       Ankara                                             MHP

Mevlüt Çavuşoğlu                                          Antalya                                             AK PARTİ

Tülin Erkal Kara                                             Bursa                                               AK PARTİ

Ahmet Kutalmış Türkeş     İstanbul                                            AK PARTİ

Şaban Dişli                                                    Sakarya                                            AK PARTİ

Haluk Koç                                                      Samsun                                            CHP

Mesude Nursuna Memecan                           Sivas                                                AK PARTİ

Burhan Kayatürk                                            Van                                                  AK PARTİ

Yedek Üyeler

Ruhi Açıkgöz                                                  Aksaray                                            AK PARTİ

Emrehan Halıcı                                              Ankara                                             CHP

Nazmi Haluk Özdalga        Ankara                                             AK PARTİ

Metin Lütfi Baydar                                         Aydın                                                CHP

Ahmet Berat Çonkar                                      İstanbul                                            AK PARTİ

Abdullah Çalışkan                                         Kırşehir                                            AK PARTİ

Akif Çağatay Kılıç                                          Samsun                                            AK PARTİ

Mehmet Kasım Gülpınar    Şanlıurfa                                          AK PARTİ

Abdülkadir Emin Önen      Şanlıurfa                                          AK PARTİ

Faik Öztrak                                                     Tekirdağ                                           CHP

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Ali Rıza Alaboyun                                          Aksaray                                            AK PARTİ

Emrehan Halıcı                                              Ankara                                             CHP

Mehmet Vecdi Gönül         Antalya                                             AK PARTİ

Metin Lütfi Baydar                                         Aydın                                                CHP

Osman Aşkın Bak                                           İstanbul                                            AK PARTİ

Muhammed Çetin                                          İstanbul                                            AK PARTİ

Ahmet Berat Çonkar                                      İstanbul                                            AK PARTİ

Oktay Vural                                                    İzmir                                                 MHP

Muzaffer Baştopçu                                         Kocaeli                                             AK PARTİ

Akif Çağatay Kılıç                                          Samsun                                            AK PARTİ

Faik Öztrak                                                     Tekirdağ                                           CHP

Yedek Üyeler

Ayşe Gülsün Bilgehan       Ankara                                             CHP

Cahit Bağcı                                                    Çorum                                              AK PARTİ

Murat Yıldırım                                                Çorum                                              AK PARTİ

Fazilet Dağcı Çığlık                                       Erzurum                                           AK PARTİ

Yüksel Özden                                                 Muğla                                               AK PARTİ

Şaban Dişli                                                    Sakarya                                            AK PARTİ

Haluk Koç                                                      Samsun                                            CHP

Zeynep Armağan Uslu       Şanlıurfa                                          AK PARTİ

Ercan Candan                                                Zonguldak                                        AK PARTİ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu

Mehmet Necati Çetinkaya Adana                                              AK PARTİ

Uğur Bayraktutan                                           Artvin                                               CHP

Adem Tatlı                                                     Giresun                                            AK PARTİ

İsmail Safi                                                     İstanbul                                            AK PARTİ

Enver Yılmaz                                                  İstanbul                                            AK PARTİ

Mehmet Ali Şahin                                          Karabük                                           AK PARTİ

Ali Rıza Öztürk                                               Mersin                                              CHP

Reşat Doğru                                                   Tokat                                                MHP

 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Sait Açba                                              Afyonkarahisar                AK PARTİ

Ruhi Açıkgöz                                         Aksaray                          AK PARTİ

Mehmet Naci Bostancı                            Amasya                          AK PARTİ

Bihlun Tamaylıgil                                   İstanbul                          CHP

Mehmet Şevki Kulkuloğlu                       Kayseri                           CHP

Münir Kutluata                                       Sakarya                          MHP

Abdülkadir Emin Önen                            Şanlıurfa                        AK PARTİ

Şükrü Ayalan                                         Tokat                              AK PARTİ

Yedek Üyeler

Tülin Erkal Kara                                     Bursa                             AK PARTİ

Osman Aşkın Bak                                   İstanbul                          AK PARTİ

Muhammed Çetin                                   İstanbul                          AK PARTİ

Vural Kavuncu                                       Kütahya                          AK PARTİ

Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu

Murat Yıldırım                                        Çorum                            AK PARTİ

Fazilet Dağcı Çığlık                               Erzurum                          AK PARTİ

Süleyman Nevzat Korkmaz                     Isparta                            MHP

Fatma Nur Serter                                   İstanbul                          CHP

Sevde Bayazıt Kaçar                              Kahramanmaraş              AK PARTİ

Cemal Yılmaz Demir                              Samsun                          AK PARTİ

Mehmet Ersoy                                        Sinop                             AK PARTİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu

Ülker Güzel                                           Ankara                            AK PARTİ

Haluk İpek                                             Ankara                            AK PARTİ

Mustafa Ataş                                         İstanbul                          AK PARTİ

Atila Kaya                                             İstanbul                          MHP

Kadir Gökmen Öğüt                                İstanbul                          CHP

Ömer Faruk Öz                                       Malatya                          AK PARTİ

Nevzat Pakdil                                        Kahramanmaraş              AK PARTİ

Muharrem İnce                                       Yalova                            CHP

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu

Ali Ercoşkun                                          Bolu                               AK PARTİ

Yusuf Halaçoğlu                                    Kayseri                           MHP

Abdullah Çalışkan                                  Kırşehir                          AK PARTİ

Mehmet Kasım Gülpınar                         Şanlıurfa                        AK PARTİ

Zeynep Karahan Uslu                             Şanlıurfa                        AK PARTİ

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu

Mustafa Erdem                                      Ankara                            MHP

Emrullah İşler                                        Ankara                            AK PARTİ

Orhan Atalay                                         Ardahan                          AK PARTİ

İhsan Özkes                                           İstanbul                          CHP

Cem Zorlu                                             Konya                             AK PARTİ

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) Türk Grubu

Mehmet Günal                                       Antalya                           MHP

Menderes Mehmet Tevfik Türel               Antalya                           AK PARTİ

Vural Kavuncu                                       Kütahya                          AK PARTİ

Tevfik Ziyaeddin Akbulut                        Tekirdağ                         AK PARTİ

 

Asya Parlamenter Asamblesi (ASYA PA) Türk Grubu

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu                   Bursa                             AK PARTİ

Alim Işık                                                Kütahya                          MHP

Yüksel Özden                                         Muğla                             AK PARTİ

Ercan Candan                                        Zonguldak                       AK PARTİ

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair iki tezkeresi vardır, okutuyorum:

2.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, 13/7/2011 tarihinde komisyon başkanı ile 2 başkan vekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/27)

 

 

 

 

                              Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkan, iki Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, iki Başkan Vekili seçilmişlerdir. 5 adet oy pusulası boş çıkmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                          Ülker Güzel

                                                                                Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                             Ankara

                              Adı ve Soyadı                  Seçim Bölgesi         Aldığı Oy

Başkan              :     Ayhan Sefer Üstün          Sakarya                  (12) Oy

Başkan Vekili     :     Yalçın Akdoğan               Ankara                    (12) Oy

Başkan Vekili     : Mehmet Naci Bostancı         Amasya                   (12) Oy

Sözcü                : Aday gösterilmedi

Kâtip                 : Aday gösterilmedi

3.-  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, 14/7/2011 tarihinde, 13/7/2011 tarihli Komisyon toplantısında Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın istifası sonucu boşalan 1 başkan vekilliği ile sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/28)

 

                              Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

13/7/2011 tarihinde Başkan, iki Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için toplanan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkan ve iki Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmiş; ancak aday bildirilmediğinden Sözcü ve Kâtip üyeliklerine seçim yapılamamıştı.

Komisyon, 14/7/2011 tarihinde saat 15.15’te Sözcü ve Kâtip seçimleri ile Ankara Milletvekili ve Komisyon Başkan Vekili Yalçın Akdoğan’ın 14/7/2011 tarihinde Başkan Vekilliğinden istifa etmesi sonucu boşalan bir Başkan Vekili seçimi için toplanmıştır. Kullanılan 16 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca bir Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                   Ayhan Sefer Üstün

                                                                                   Komisyon Başkanı

                                                                                           Sakarya

                              Adı ve Soyadı                  Seçim Bölgesi         Aldığı Oy

Başkan Vekili     : Mustafa Sezgin Tanrıkulu          İstanbul             (16) Oy

Sözcü                : Yalçın Akdoğan                        Ankara              (16) Oy

Kâtip                 : Yusuf Halaçoğlu                       Kayseri              (16) Oy

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:

C)      Önergeler

                   1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/6)

                  

 

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Konuyla ilgili hususta gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                    Zeyid Aslan

                                                                                                                                         Tokat

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

A)      Tezkereler (Devam)

     4.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/29)

 

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İlgi: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının 14/7/2011 tarihli ve A.01.1.İHK.130/5939 sayılı yazısı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                    Cemil Çiçek

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                       Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

5.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/30)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İlgi: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının 14/7/2011 tarihli ve A.01.1.FEK.0.00.00.00/3 sayılı yazısı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                                                    Cemil Çiçek

                                                                                                                       Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                                       Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

IX.- ÖNERİLER

B)      Danışma Kurulu Önerileri

1.- 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınmasına; görüşmelerinin 15/7/2011 tarihli Birleşimde yapılmasına ve Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; TBMM’nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

 

 

 

Danışma Kurulu Önerisi

No:                                                                              Tarih: 15/7/2011

Danışma Kurulunun 15/7/2011 Cuma günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                                              

                                                                                                                     Cemil Çiçek

                                                                                                         Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                         Başkanı

                             Nurettin Canikli                                                          M. Akif Hamzaçebi

                     Adalet ve Kalkınma Partisi                                             Cumhuriyet Halk Partisi

                          Grubu Başkanvekili                                                      Grubu Başkanvekili

                                         

                                Oktay Vural

                      Milliyetçi Hareket Partisi

                          Grubu Başkanvekili

Öneriler:

1- Bastırılarak dağıtılan 1 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınması ve görüşmelerinin 15/7/2011 günkü (bugün) Birleşimde yapılması,

2- 1 Sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmelerinin 15/7/2011 günkü (bugün) Birleşimde tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi,

3- 1 Sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerinin bitiminde ise TBMM’nin 01 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesi,

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

X.- SEÇİMLER

B)      Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

 

 

 

 

BAŞKAN – Millî Savunma Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Antalya Milletvekili Arif Bulut aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sıraya alınan Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Bakan yok, Komisyon yok.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum sayın milletvekilleri.

                                                                                                         Kapanma Saati: 20.08

 

                                         

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 20.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Üçüncü  Oturumunu açıyorum.

1’inci sıraya alınan Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1)   (x)

 

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 1 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu’nun 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesiyle ilgili  vermiş olduğu kanun teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, ben de öncelikle dün Silvan’da pusuya düşürülerek yaşamlarını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun.

Değerli arkadaşlarım, bilinmelidir ki hiçbir sorun terörle çözülemez, şiddetle çözülemez. Terör konusu, biraz evvel Bakanın da -kendisine yakışmayan sözlerine rağmen belirttiği gibi, hiçbir siyasal parti tarafından istismar edilecek bir konu olmadığı gibi, sadece iktidarın, hele hele dört yıllık programında Türkiye'nin ana sorunlarından olan terör konusuna bir kelime bile yer vermeyen siyasal iktidarın, AKP’nin tek başına çözebileceği bir sorun değildir. O nedenle, Sayın Bakanın ve Hükûmetin, terör konusunu ciddiye almasını, Türkiye'nin sorunlarını ciddiye almasını ve seçim sarhoşluğuna kapılmadan Türkiye'nin sorunlarını bir ciddiyet içerisinde ele alarak bu Parlamento çatısı altında çözmeye çabalamasını diliyorum. Çünkü terörle mücadele süreklilik ister, terörle mücadele kararlılık ister. Güvenlik kuvvetlerinin moral ve motivasyonunun da dip yaptığı bir dönemde terörün azgınlaşması da bir tesadüf değildir. Hükûmetin -bu konuya da- ciddi bir biçimde el atması, gözden geçirmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Yine, ben, burada tüm arkadaşlarımın ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni de kutlayarak esas konumuza girmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün daha ilk kez sıra sayısı 1 olan bir Kanun Teklifi üzerine Meclisi saat 18.00’de topladık. Bu Meclis, gerçekten Türkiye'nin sorunları için belki yaz tatiline girmeden çalışmasını devam ettirmesi, alınması gereken acil önlemleri alması gereken bir Meclis ama toplandığımız konuya bir baktığımız zaman, AKP iktidarlarının, hükûmetlerinin geçmişten günümüze Türkiye’yi nasıl el yordamıyla yönettiklerinin somut göstergelerinden birini bu kanun teklifi üzerinde görmeniz mümkün.

Bakınız, bundan önceki Bakan döneminde 3 kez ardı ardına ertelenmiş, yani nedir bu? İş kolları istatistiği. Teklifi çok fazla da işin doğrusu ciddiye almak da mümkün değil çünkü teklif de çok ciddi hazırlanmamış, kelimeleri bile doğru yazılmamış, cümleleri bile doğru kurgulanmamış. Mesela “Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistikleri…” diye başlıyor. Bu “işçi istatistikleri” kavramı yanlış bir kavram, doğrusu “iş kolları istatistiği”dir. Yani sendikaların, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için işletmelerde, iş yerlerinde örgütlenmek zorunda olduklarını, o iş kolundaki işçilerin en az yüzde 10’unu, iş yerlerinde de yüzde 50’sini geçmeleri hâlinde toplu sözleşme yapabileceklerini ihtiva eden bir düzenleme 2822 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesi ama teklif bile alelacele verildi. Neden alelacele verildi? Çünkü bundan önceki Sayın Bakan döneminde önce 18.2.2009 tarihinde 5838 numaralı Kanun’la “Bakanlık yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleriyle sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak işçi bildirimlerini esas alır.” diye bir düzenleme yapıldı. Arkasından 28.1.2010 tarihinde yine 5951 sayılı Yasa’yla bir erteleme kararı daha alındı. Yetmedi 6111 sayılı kamuoyunda “torba kanun” olarak bilinen kanun’la bu istatistiklerin 30.6.2011 tarihine kadar yayımlanmaması hususunda bir karar daha alındı ve 2009 Temmuzundan bu yana geçerli olan istatistiklerle toplu sözleşme yetkilerini sendikalar alma çabası içerisine girdiler.

Şimdi burada esasında söylenecek, konuşulacak o kadar çok konu var ki belki sendikaların toplu sözleşme yapıp yapmamalarından çok, çalışma yaşamındaki sorunlara bakmak daha faydalı olurdu. Eğer Çalışma Bakanlığı çalışma yaşamına önem vermiş olsaydı  ta 2003 yılının bahar aylarında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu’ndan ve İş Güvencesi Yasası’ndan hemen sonra 2821 ve 2822 sayılı yasaların Meclisten geçirilmesi taahhüt edilmişti. Her hükûmet programınızda bu mevcut yani 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Grev ve Lokavt Yasası’nın Uluslararası Çalışma Örgütünün, ILO’nun ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak çıkartılması sürekli olarak programlarınızda var ama gündeminizde… Size de bir şey söylemeye belki çok hak görmüyorum kendimde çünkü nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum, çok rahat bir şekilde ihanet ettiğiniz kesimlerin oyunu alabiliyorsunuz. İşçiler ve sendikalar bu konuda yayın bekliyor. (AK PARTİ sıralarından “O kelimeyi geri al.” sesi)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Oldu mu şimdi!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Evet, ne söylediğimi biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Çetin… Sayın Çetin…

İZZET ÇETİN (Devamla) – Yani oyunu alıyorsunuz ama o kesimlerin sıkıntılarını, sorunlarını çözmüyorsunuz.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Yalanın kralı sizde!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Hiçbir cümlem yalan değil.

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül 1980’de 2,5 milyon sendikalı işçi varken toplu sözleşmeden yararlanan, devri iktidarınızda bu sayı 550 bine geriledi. Şu anda sendikaların ve sendikacıların -çok özür dileyerek söylüyorum- neredeyse burnuna bir halka geçirmiş Çalışma Bakanlığı, yetki için bu yasanın bu hükmünü yıllardır kullanıyor; oya tahvil olarak kullanıyor, sendikacıların görevde kalabilmeleri için kullanıyor ve bu bir şantaj unsuru olarak kullanılagelen bir madde. İşçiler toplu sözleşmede ne baraj sorunuyla meşgul ne başka sorunla meşgul, örgütlenemiyorlar, örgütlendikleri yerlerde ertesi gün, bir sendikaya üye olduklarında ertesi sabah kapının önünde kendilerini buluyorlar. Yani bu baraj meselesini bugün altı ay ötelemek ne çalışma yaşamına ne AKP’ye ne sendikalara ne işçilere hiçbir şey kazandırmayacak.

Bakınız, 1998’den bu yana Avrupa Birliği Komisyonu ilerleme raporu yayınlar, o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde her yıl bizim ülkemizle ilgili olarak yazılan şudur: “Barajlar kaldırılmalıdır, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır.” 87 sayılı Sözleşme’de de “Sendikal hak ve özgürlüklerin önünde engel olarak duran bu hüküm yasadan çıkartılmalıdır…” Her yıl Türkiye'nin karşısına gelir.

Bakınız, daha geçen hafta bir rapor yayımlandı. Tarihi 12 Temmuz. Kim yayımladı bunu? Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ETUC). O raporda da ana tema, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlılığı. 87 sayılı ILO Sözleşmesi’ne aykırı davranmamızdan dolayı bütün dünya milletleri içerisinde gözlem altına alınan yirmi beş ülkeden birisi Türkiye. Bu ayıbı AKP’nin çalışma yaşamına bakışı sayesinde aldık değerli arkadaşlar. Kutlayabilirsiniz! Bakış açınız böyle. Şimdi yapılması gereken, bunu ertelemek değil. Yani eski bakan iki yıldan bu yana istatistikleri yayımlayamamış. “Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini esas alacağız.” demiş, şimdi suçu gerekçede sendikalara yüklüyor. Oysa suçlu Bakanlığın kendisi. İki buçuk yıldır sadece sendikaların istatistiklerini yayımlayamayan bir bakanı yeni dönemde eğitim ordusunda 1 milyon öğretmeni olan, milyonlarca öğrencisi olan, devasa sorunları olan Millî Eğitim Bakanlığının başına getirdiniz.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İşine bak işine!

İZZET ÇETİN (Devamla) - Ne yapacak şimdi? Burayı yönetemeyen, Çalışma Bakanlığını yönetemeyen bir bakan, orada istatistiği bile yayınlayamayan bir bakan, üstelik “Cumhuriyet devrini tamamlamıştır.” diye cumhuriyetten öç almaya çalışan bir bakan bugün millî eğitimin başına getiriliyor.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Ne alakası var!

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İşine bak, işine!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Ben işime bakarım, sen merak etme! Ben işimi çok iyi yaparım. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bakınız dün eve gittiğimde, geç bir saatti, tam eve girdim, Sayın Bakan Faruk Çelik bir televizyon kanalında bu konuda konuşuyordu. Diyor ki: “İstatistiklerin temmuz yerine aralıkta yayımlanmasına CHP destek vermiyor, biz de Meclisi bu yasayı çıkarıncaya kadar çalıştıracağız.”

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için sabahlara kadar çalışmaya varız ama Türkiye'nin gerçek sorunlarının tartışılıp çözümlenmesi için varız. Değilse, sadece bir bakanın görevi ihmal suçunu işledi diye onu aklamak için Meclisin sabahlara kadar çalışmasını ya da bu kanun çıkıncaya kadar burada tutulmasını doğru görmüyoruz, ayıplıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Yine Sayın Bakan “Biz önce anlaştık; ne olduysa, gerek MHP gerekse de CHP Grubuyla bu konuda anlaştık ama şimdi CHP grubu bundan vazgeçti.” diyor.

Değerli arkadaşlar, CHP Grubunu suçlayarak, MHP Grubunu ya da bir başka grubu suçlayarak sorunların üstesinden gelemezsiniz, yaptığınız hataları örtemezsiniz. Artık, Türkiye’de çalışma yaşamı bir kangren hâline geldi. Eğer iş kolları istatistikleri gerçek anlamda yayınlansın -bugün Sayın Bakan da komisyonda da söyledi, doğrudur- yetkili sendika sayısı üçte 2 oranında azalır. On- on iki sendika en fazla toplu sözleşme yetkisi alabilir. Bırakınız alsın, on- on iki sendika kalsın. Niye on-on iki sendika kalsın? Gerçek sendikacılık yapsınlar. “Yetkini düşürürüm ha!”, “İstatistikleri böyle yaparım ha!”, “Benim dediğim gibi davranmazsan, ‘Sosyal diyalog’ adı altında toplantıya çağırdığımda gelmezsen ya da benim size sunduğum belgeleri imzalamazsanız bunu değerlendiririm ha!”

Değerli arkadaşlar, böyle bir yasaya, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şantaj unsuru olarak kullanılacak bir yasaya burada bizim olur vermemizin aslında olağanı yok, gerçekten yok. Yani çalışma yaşamında o kadar büyük sorunlar var ki… Bugün işten atılmalar had safhada. İşten atılmaların ana gerekçelerine bir baktığınız zaman, kamuda olsun özel sektörde olsun yüksek ücret gösteriliyor, kıdem tazminatı gösteriliyor. Sayın Bakan dün kıdem tazminatı konusuna da değindi. Diyor ki: “Kıdem tazminatı nereden çıktı? Böyle bir şey yok.” Terör konusunda tek satır, tek kelime olmayan bu raporda, Hükûmetin programında: “İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil ederek sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz.” İşte, değerli arkadaşlar, programınızda işçi haklarını gasbetmek var. Sayın Bakanımız diyor ki: “Bu nereden çıktı?”

Yine bir başka belge, deniliyor ki burada: “İşsizliği kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlayan 22 adet somut hedef ile 102 politika ve tedbirden oluşan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni kararlılıkla uygulayacağız.” Bileniniz var mı ulusal istihdam stratejinizin özünü? İncelediniz mi? Yok. Bunun içinde kıdem tazminatını ya kaldırmak var ya yarı yarıya azaltmak var ya da tümden böyle bir fona devrederek kazanılmış hakları gasbetmek var.

Değerli arkadaşlar, bunun içinde bölgesel asgari ücret var, Ulusal İstihdam Strateji Belgenizin içerisinde. Bölgesel asgari ücret nedir? Doğuda Kürt Mehmet’i sömürmek, batıda Türk Mehmet’i sömürmektir. Parçalayarak güçleri etkisiz hâle getirmektir. Türkiye, değişik biçimlerde zaten parçalanmaya doğru süratle, sayenizde, gidiyor. Biraz, hiç olmazsa işçi sınıfını, emekçi halkı birbirine düşürerek, birbirinden ayırarak bir kez de o yöntemle parçalamaya kalkışmayın. Yine Ulusal İstihdam Strateji Belgenizin içinde çalışma yaşamını iyice esnekleştirip darmadağın ederek bizim çalışanlarımızı da Çinlileştirmek var, yani köle gibi çalıştırmak var. Bugün yabancı kaçak işçi sayısı, Türkiye’de, resmî verilerle 1,5 milyon dolayında. Aldıkları ücret asgari ücret bile değil, karın tokluğuna üç öğün çalışıyorlar.

Yine, bugün, kayıt dışı ekonomi ekonominin yüzde 43’ü. “Kayıt dışı” demek “kanun dışı” demektir. Bir taraftan işletmelerde ekonomi kayıt dışı çarkta, diğer taraftan çalışanlar hiçbir kanuni müeyyideye tabi değil. Ne sosyal güvenlikleri var ne sendikaları var ne de emeklilik hakları, kıdem tazminatı hakları var. Yani bütün bunlar dururken, siz kalkıp sadece bir maddeyle ilgili olarak erteleme getiriyorsunuz. Bugün sendikalar, sendikacılar belki bunun ertelenmesini istiyor ama kamuda çalışan işçiler yılbaşından bu yana görüşmeleri devam eden... Yine, kanun uygulansa, Bakan yasayı tam olarak uygulasa yetkileri düşecek, toplu sözleşmelerinin imzalanmasını bekliyor.

Yine, kamu çalışanları, memurlar… 12 Eylül 2010’da Anayasa değişikliği sırasında, referandumda bir parmak bal çaldınız ağızlarına. “Birden fazla sendikaya üye olunacak, size toplu görüşme hakkı yerine toplu sözleşme hakkı veriyoruz...” “Evet” dediler masumane bir biçimde. On ayı aşkın süredir hâlâ yasal düzenlemeyi yapamadığınız için, onu, ya kanun hükmünde kararnameyle yapmak zorundasınız ya da bir an evvel bu Meclisin gündemine getirip toplu sözleşmeye ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundasınız. “Onun içerisinde toplu sözleşme hakkı verdik.” diyorsunuz ama 12 Eylülde Kenan Evren işçiler için Yüksek Hakem Kurulunu koymuştu, memurlar için siz de Kamu Görevlileri Hakem Kurulunu koydunuz. Yüksek Hakem Kurulu 12 Eylülde ne yaptıysa işçiler için, şimdi de sizin Kamu Görevlileri Hakem Kurulunuz aynı işlevi yapacak, memurları paramparça etmekte araç olarak kullanılacak.

Duyduğumuza göre –duyumdur- sadece sendikaların, memur sendikalarının temsilcisi 10 kişilik komisyonda 3 kişi olacakmış tıpkı Kenan Evren’in Yüksek Hakem Kurulunda işçi temsilcilerinin 2 kişi olduğu gibi ya da 1 kişi olduğu gibi. 12 Eylül rejimi çalışma yaşamı açısından AKP’nin sekiz yıllık iktidarı döneminden daha çok hak kaybına neden olmamıştı. Bunu, bir eski sendikacı, çalışma yaşamından gelen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. O nedenle yapmanız gereken işlem, burada, sadece ve sadece Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesini yıl başına kadar erteleyerek hem eski bakanı aklamak, yani görevi ihmal suçunu gizlemek hem de yeniden sanki çalışma yaşamını herhangi bir kanun teklifini ya da tasarısını Meclisin gündemine ilk kez götürerek işçilere, emekçilere şirin gözükmek gibi bir yola sapmış olmanız, gerçekten, tıpkı Başbakanın seçim döneminden sonra mütevazı olması gerekirken mağrurlaşması gibi hepinizin aynı yola girdiğinizi gösteriyor.

Değerli arkadaşlar, demokrasilerde çoğunluk her zaman her şeye muktedir değildir. Demokrasilerde aslolan azınlığın da iktidar olma yollarının açık bulunmasıdır. Biz çoğunluğuz, istediğimiz yasayı yaparız, istediğimiz şeyi yaparız dersiniz ama Türkiye’nin en temel sorunu olan terör konusunda bir tek kelime dahi yazmadığınız bir programla bir yere gider toslarsınız.

Değerli arkadaşlar...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İyi okumamışsın!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bul, bana göster bakayım! Ben tek tek inceledim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Gel, göstereyim!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Göster!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Ver, göstereyim.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Elinde yok mu? Bul, getir, göster!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen...

Sayın Çetin, lütfen Genel Kurula hitap edin. Karşılıklı konuşmayalım.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bakınız, bir şey daha...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İyi oku, iyi!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Ben okurum arkadaşlar. Merak etme, sen bak. Sen daha herhâlde tam olarak bazı şeyleri kavrayabilmiş değilsin.

BAŞKAN – Sayın Çetin, süreniz uzatılmayacak. Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Şimdi, çalışma yaşamına ilişkin sorunlar bir bütün, genel anlamda bakıldığı zaman hakikaten çözüm bekliyor. Geçtiğimiz yasama döneminde ve ondan önceki dönemde işçiler lehine, emekçiler lehine düzenleme yapılmış, onları rahatlatacak bir noktaya gelinmiş değil. Bugün işçilerin kıdem tazminatına dokunmaya kalkan, çok açık bir şekilde bunu da programına alan bir zihniyet Türkiye’de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Koruma altına alıyor. Devlet garantisi geliyor, iyi oku!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çetin.

Sözleri uzatmıyoruz Sayın Çetin. Geçen dönemden kalan uygulama...

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bir saniye...

BAŞKAN – Yok, vermiyoruz. Daha önce ilan etmediğimiz için.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika...

BAŞKAN – Bir saniye sayın milletvekilleri... Lütfen...

Bir saniye Sayın Çetin.

Size bir dakika süre veriyorum, sizden sonra sözleri uzatmayacağız, geçen dönemki uygulamamıza devam edeceğiz Sayın Çetin, süre uzatmıyoruz.

Buyurun, bir dakika.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, bu ilk defa yapılan bir uygulama değil herhâlde.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten şimdi, kıdem tazminatı konusu son derece önemli bir konu hâline geldi, bilerek gündem karartması olarak gündeme getirildi. Bunun bir an evvel gündemden çıkarılması gerekiyor çünkü kıdem tazminatı işçiler açısından, çalışanlar açısından bir işsizlik sigortası gibi sigorta görevi görüyor çünkü işverenler toplu işçi kıyımını hiç olmazsa kıdem tazminatı yükü nedeniyle yapamıyor.

İkincisi: Kıdem tazminatını sadece işveren için bir yük olarak algılamayınız. Kıdem tazminatı ödediği için batan bir işletme yok ama işletmelerde dürüst davranmayan işverenlerin kıdem tazminatı gibi bir sorunu var, bunu kabul ediyoruz ama bu, kıdem tazminatının kaldırılmasını gerektiren bir durum değil. Bu konuda Sayın Bakana da büyük görevler düşüyor.

Ben yüce Meclisi ilk konuşmamda saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın hatiplerin süresi içerisinde sözlerini tamamlamalarını istirham ediyorum çünkü süreleri uzatılmayacaktır.

AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Salim Uslu, Çorum Milletvekili.

Buyurun Sayın Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz yirmi dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA SALİM USLU (Çorum) – Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; ben de sözlerime başlarken, Diyarbakır’da görev başındayken hain bir pusu kurularak şehit edilen 13 Mehmetçik’imizi rahmetle anıyorum; yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Bu alçakça saldırıyı planlayan, uygulayan ve sinsi sinsi sahiplenenleri de bu vesileyle lanetlediğimi belirtmek istiyorum.

Şüphesiz acılı bir günümüzdeyiz ve bugün birbirimizin samimiyetini test etmek yerine çözüme yönelik sahici görüşlerimizi ve katkılarımızı ortaya koymak daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Biz sendikacılığımızda sorunları çözme yöntemi olarak böyle bir yaklaşımı benimsemiştik, bugün de yine aynı yaklaşımın gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkür etmek istiyorum, hem aciliyet arz eden bir düzenleme vesilesiyle hem de çalışanların, yüz binlerce çalışanımızın ihtiyaç duydukları bir erteleme konusunda ciddi bir duyarlılık göstermişlerdir, kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Görüşülmekte olan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesine yönelik bir geçici madde eklenmesi hususundaki teklifime yönelik görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.

Bilindiği gibi, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmak için kendi kurulu bulundukları iş kolunda çalışan işçilerin yüzde 10’unu temsil etmek zorundadırlar ve istatistikler de her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır. Bu istatistiklerin yayımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işverenlerin yaptıkları işçi bildirimleri esas alınmaktadır. Oysa bu bildirimlerin hem eksik oluşu ve hem de sendikaların üye bildirimlerini güncelleyememiş olması nedeniyle gerçek dışı sonuçlar ortaya çıkıyor ve sistemin sağlıklı işletilmesi de engellenmiş oluyordu. Yapay büyüklükler, spekülasyonlar ve temsil sorunları, yıllardır, iktidarlar döneminde, bazen lehte bazen aleyhte kullanıma elverişli politik pozisyonlar yaratabiliyordu. Uzun yıllar devam eden yargılama süreçleri de işçilerin toplu sözleşme hakkına erişimini engelleyen faktörlerden bir tanesiydi. Bütün bu suistimalleri ve sakat sonuçları ortadan kaldıracak, sağlıklı bir yapılanma ihtiyacı ancak sistemin yeni baştan kurgulanması, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla mümkün olabilirdi. Nitekim bu amaçla, 2822 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasına 18/2/2009 tarihinde, 5838 sayılı Yasa ile eklenen ve 28/1/2010 tarih ve 5951 sayılı Kanun’la değiştirilen cümle ile istatistiklerin düzenlenmesinde 1/8/2010 tarihinden itibaren Bakanlık verilerini dikkate almak yerine, Bakanlığa gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile iş kolundaki işçi sayılarının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerin esas alınacağı kuralı getirilmiştir. Yeni düzenlemeye uyum sağlanabilmesi için istatistiklerin yayımlanması 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un Geçici 15’inci maddesiyle 30/6/2011 tarihine kadar ertelenmiştir. Erteleme süresi içerisinde gerek sendikaların üyelik kayıtlarının güncellenmemiş olması -ki bu konuda sendikaların sorumluluğu vardır, ek bildirgelerle, emekli olan, hayatını kaybeden ya da işsiz kalan işçileri, üyelerini Çalışma Bakanlığına bildirme sorumlulukları vardır, bunun bildirilmemiş olması- gerekse bu süreçte sosyal taraflar ortak bir kanun düzenlemesi yapmak üzere sık sık bir araya gelmiş oldukları ve belli bir mutabakat sarf ettikleri hâlde 2821 ve 2822 sayılı yasaların AB ve ILO normlarına uygun olarak değiştirilememiş olması nedeniyle sendikal faaliyetler ve endüstriyel ilişkiler olumsuz etkilenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Şu anda da yetki işlemleri hukuken ve fiilen işlemez durumdadır. Yaz aylarında yenilenmesi gereken tekstil, metal ve belediyeler başta olmak üzere birçok iş kolunda yüz binlerce işçi toplu sözleşmesiz kalabilecektir. Hem toplu sözleşme hakkının kullanılabilmesi ve hem de kamu düzeninin sürdürülebilmesi açısından toplu sözleşme sürecinin sekteye uğramadan devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle hem sendikal mevzuatın yenilenmesi için ihtiyaç duyulan yasama sürecinin etkin ve verimli kullanılabilmesi hem de bu dönemde sendikaların kongre süreçlerini tamamlayarak üyeliklerini güncelleyebilmesi ve toplu sözleşme hakkının kullanımına yasal güvence ve hukuki meşruiyet sağlayabilmek açısından bu ertelemenin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bugün görüştüğümüz bu düzenleme üç işçi konfederasyonu ve üye sendikaları ile kimi bağımsız sendikalara üye yüz binlerce işçiyi ilgilendirmektedir. Yüz binlerce işçi toplu sözleşme hakkını kullanarak hem ücretler bakımından hem sosyal bakımdan konumunu güçlendirecek toplu sözleşme zammı ile ekonominin talep yönlü üretim ve istihdam kabiliyeti artacak ve hem de sosyal sigorta ve maliye açısından daha fazla gelir imkânı sağlanmış olacaktır. En önemlisi de çalışma barışının sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

Görülüyor ki bu yasa teklifi herhangi bir sendika ya da konfederasyona yapılmış bir ayrıcalık değil, sendikalardan ziyade tüm işçilerin istifadesini ilgilendiren toplu sözleşme düzeni ile doğrudan ilgilidir.

Çağdaş bir hukuk devletinin görevi de modern ve örgütlü toplumun imalat ve hizmet sektöründeki kolektif sözleşme düzenini sağlamaktır. Üyesi olduğumuz ILO konvansiyonları da Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi de sendikal haklar ve toplu sözleşme düzeninin çağdaş standartlara yükseltilmesiyle yakından ilgilidir.

Bugün geçici madde ile atacağımız bu adımla yüce Meclisimiz, umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki aylarda 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasalarını kökten değiştirerek darbe hukukunun, endüstriyel ilişkilerin çoğulculaşmasını, gelişmesini ve özgürleşmesini engelleyen 12 Eylül ayıbından Türkiye’yi kurtarmış olacaktır.

Sayın Başkan, az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın İzzet Çetin’in söylediği birkaç noktanın da aydınlığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, Adalet ve Kalkınma Partisinin ilgili çalışma bakanlarının süreci tıkamaya yönelik tavırlarına ilişkin eleştirisidir. Ben, şahsen bunun, bu sürecin içerisinde bulunmuş bir eski Konfederasyon Başkanı olarak doğru olmadığını düşünüyorum. 2008 yılının 26 Nisanında Bursa’da Sayın Faruk Çelik’in Çalışma Bakanlığı döneminde -üç işçi konfederasyonu ve bir işveren konfederasyonu- aramızda bir mutabakat sağlanmıştır. O dönemin Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı yine Sayın Cevdet Erdöl’dür. Komisyona teklif gelmiştir. Alt Komisyonda bulunan, yine Cumhuriyet Halk Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisinin değerli temsilcilerinin, AK PARTİ’nin değerli temsilcilerinin katılımı ve katkısıyla bir uzlaşma metni ortaya çıkmış ancak daha sonra bazı işveren örgütlerinin ve bazı işçi örgütlerinin girişimleriyle yasanın Genel Kurula gelmesi engellenmiştir. Bunu böyle tespit etmek lazım. Bundan dolayı çalışma bakanlarını sorumlu tutmak haksızlıktır.

İkincisi, yine Sayın Süleyman Çelebi’nin de arasında olduğu üç işçi konfederasyonu ve bir işveren konfederasyonuyla geçtiğimiz aylarda Bolu Mutabakatı sağlanmıştır. Bolu’da da yine yeni bir yasa tasarısının Meclise sevk edilmesi konusunda taraflar uzlaşma sağlamışlardır ancak daha sonra taraflardan ikisinin, iki örgütün, bu uzlaşmaya katılmadıklarını açıklamaları üzerine metin yine Parlamento gündemine gelemeden bir boşluk, sendikal mevzuatla ilgili yeni bir boşluk yaratılmıştır. Bundan dolayı çalışma bakanlarını suçlamak, hakkaniyete uygun bir davranış değildir. Sendikaların ne istediği konusundaki, ILO normlarını, Avrupa Birliği normlarını kabul edip etmeme konusundaki içtenlikli tavırlarının da burada tartışılması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Tabii, her ne kadar çalışma hayatından gelmişse de Sayın Çetin, çoktandır uzak kaldığı için çalışma hayatından, bu gelişmeleri, bu çelişkileri bilmediğini düşünüyorum. Nitekim Sayın Çetin, daha çok kamu sendikacılığı yapmıştır, özel sektörde yaşanan sorunları bilmez. Mesela, vardiyalı çalışmaları bilmez.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Amerikan üslerinde yaptım Başkan!

SALİM USLU (Devamla) – 4857 sayılı İş Yasası görüşülürken bu Genel Kurulda, üzüntüyle izledim, vardiyalı çalışmalarda hafta tatili, altı gün çalışan için, yedinci gün hangi güne denk geliyorsa o gün yapılır. Oysa o gün sizin yaptığınız açıklamayı gazetelerin manşetinde gördüm ve üzüldüm. Siz “Cuma günü tatil yapılacak, kasten cumaya denk getiriliyor, gizli ajandalar ortaya çıkıyor.” diye açıklama yaptınız.

İZZET ÇETİN (Ankara) – O konuşmamı bir daha oku Başkanım.

SALİM USLU (Devamla) – Sizin sanayiyi, sizin çalışma hayatını, sizin özel sektörü bilmediğiniz ta o zaman ortaya çıkmıştı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ta o zaman ortaya çıkmıştı.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen bir daha oku.

SALİM USLU (Devamla) – Ve yasaların çıkmamış olmasını hayretlerle karşılamıştım o zaman. Yasaların çıkmamış olmasını sadece Çalışma

Bakanlığına bağlamak doğru değil. Bildiğiniz gibi -tabii, “bildiğiniz gibi” diye bildiğinizi varsayarak söylüyorum- 144 sayılı ILO Sözleşmesi üçlü danışmayı yani diyaloğu emretmektedir, sosyal taraflar tarafından uzlaşılarak getirilen düzenlemelerin Parlamentoda yasa hükmünde uygulanmasının kabul edilmesini öngörmektedir.

Nitekim Avrupa İşveren Sendikaları Konfederasyonu UNICE’yle, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ETUC’nin ortaklaştırdığı görüşler, ortaklaştırdığı düşünceler ve tasarılar Avrupa Birliğinin direktifi hâline gelmiştir. Yani dilerim Türkiye’de de böyle olur ama şu andaki AK PARTİ İktidarı ve çalışma bakanları Avrupa Birliğindeki bu uygulamayı yakından bilmektedirler ve bundan dolayı da uzlaşmaya sırf ILO normlarına uymak adına özen göstermektedirler. Eğer 2821 ve 2822 sayılı yasaların değişikliği bugüne kadar değiştirilmesi konusunda birkaç kez mutabakata varılmış olmasına rağmen Parlamento gündemine gelmemişse -bundan çalışma bakanlarını sorumlu tutmak yerine- çalışma bakanlarının ısrarla diyalog ve uzlaşı arayışı çabasından kaynaklanmaktadır. Bu da ILO’nun 144 sayılı Sözleşmesi’nin gereğidir, bunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

Bir diğer husus da yine memurlara toplu iş sözleşmesiyle ilgili eleştiriniz oldu. Toplu sözleşme hakkının verilmesi Anayasa değişikliğiyle mümkün olmuştur ve yine bu Genel Kurulda bu konu görüşülürken zatıaliniz Parlamentoda yoktunuz ama grubunuz Parlamentoyu terk etmişti, o günleri de hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Grev hakkını sınırlayan düzenlemeler yine Anayasa hükmü olarak gündeme getirildiğinde yine partiniz o gün Parlamentoyu terk etmişti, bunu da tekrar hatırlamakta yarar var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Evet, “Hafızayı beşer nisyan ile maluldür.” sözü bugün bir kez daha zatıalinizin konuşmasıyla görülmüş oldu.

Bir diğer husus da Çalışma Bakanlığı, AK PARTİ’nin Kıdem Tazminatı Fonu’yla ilgili düşüncelerini sanki yeni bir şeymiş gibi ifade ettiniz ama konuşmanızda ciddi çelişkiler var.

Bir: Kıdem Tazminatı Fonu, AK PARTİ’nin gündeme getirdiği, AK PARTİ’nin keşfettiği, yeni bir yaklaşım değildir. Hatırlarsanız, 1475 sayılı Yasa’nın 1973 versiyonunda, yine 1475 sayılı Yasa’da Kıdem Tazminatı Fonu kurulacağı hükme bağlanmıştır.

İkincisi: Yine konuşmanızda, özel sektörde kıdem tazminatı sorunu olduğunu kendiniz ifade ettiniz. Kıdem tazminatı sorunu varsa Parlamentonun bu sorunu görmezden gelmesi mümkün mü? Kıdem tazminatını sağlam güvencelere bağlamasını, yani kıdem tazminatının işçiye karşı sopa gibi kullanılmak yerine devletin güvencesi altında olmasını savunmanın yanlışı nerede? İşçi haklarına yönelik bir saldırı olduğunu iddia etmek nasıl bir düşüncedir, bunu da anlamak da zorlanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Tam tersine, kıdem tazminatını işverenin inisiyatifinden kurtarıp bağımsız, ekonomik rasyonaliteye göre çalışan bir fonun eline vermek işçiyi özgürleştirecektir. Birikimli, yetenekli işçi sendikal hakları tercih ettiğinde, sendikal hakları kullanmak istediğinde, hatta herhangi bir sendikaya üye olduğunda, sırf “İçerideki kıdem tazminatım yanar.” diye,  “Kapının önüne konulurum, kıdem tazminatım yanar.” diye korkuyor ve sendika üyesi olmaktan çekiniyorsa, bu, yüce Parlamentonun hukuku sağlamak, çalışanların haklarını güvence altına almak konusundaki sorumluluk alanına girer. Onu burada işçi haklarına yönelik bir saldırı gibi değerlendirmek yerine, tam tersine kıdem tazminatını nasıl güvence altına alırızı konuşmamız, tartışmamız gerekmektedir.

Bir diğer husus: İşsizlik sigortasının yürürlüğe girmesi AK PARTİ iktidarları döneminde olmuştur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne, ne, ne?

SALİM USLU (Devamla) – İş Güvencesi Yasası çıktığı hâlde, yürürlüğe girmesi AK PARTİ İktidarı döneminde olmuştur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin döneminizde mi oldu bu? İşsizlik sigortası AKP döneminde mi çıktı?

SALİM USLU (Devamla) – Yine, zorunlu tasarruf uygulamasının sona erdirilmesi…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hafızayı beşer nisyan ile maluldür.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, zorunlu tasarruf uygulamasının sona erdirilmesi… (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

İZZET ÇETİN (Ankara) – İş güvencesini AKP bitirdi.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – İşsizlik Sigortası Yasası AKP döneminde mi geçti?

SALİM USLU (Devamla) – Sayın Vural, “uygulamanın başlaması” diyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hakkını verin önce.

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamanın…

İZZET ÇETİN (Ankara) – İş güvencesini AKP bitirdi.

BAŞKAN – Sayın Çetin, lütfen… Sayın milletvekilleri, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamanın başlaması…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hakkını verin, Parlamentonun hakkını verin.

BAŞKAN – Sayın Vural… Sayın Vural, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – “Uygulamanın başlaması” diyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu, siz Genel Kurula hitap edin lütfen.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kimin zamanında oldu, onu söyleyin.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, “uygulamanın başlaması” diyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Müslümanlığın yarısı insaftır. Onu söyleyin, işsizlik sigortasını çıkaran kim oldu?

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamaya, işsizlik sigortasının çalışmaya başladığı ve hak sahiplerine, işsiz kalanlara işsizlik sigortasından ödeme yapıldığı tarihe bakın, AK PARTİ’nin iktidarda olduğu dönemdir.

OKTAY VURAL (İzmir) – İşsizlik sigortasını kim çıkardı, onu söyleyin. Ne var söylemekte?

BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – Elbette, elbette sizin iktidar ortağı olduğunuz dönemde çıktı ama uygulama AK PARTİ döneminde başladı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Söyleyin…

SALİM USLU (Devamla) – Çıkartanlara teşekkür ediyorum. Sayın Vural çıkartanlara teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu, lütfen Genel Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmayalım.

SALİM USLU (Devamla) – Zorunlu tasarruf uygulaması 1988 tarihinden beri uygulanıyor ve kaldıramıyorduk. Zorunlu tasarruf uygulaması AK PARTİ İktidarı döneminde sona erdirilmiş ve devlet, sorumlu devlet, nasıl ciddi devlet borcunu, özel sektörden aldığı borcunu zamanında ödüyorsa çalışanlara 14 katrilyon tutarındaki borcunu da zamanında ödemiştir. Konut edindirme yardımı uygulaması sona erdirilmiş  ve hak sahiplerine iade edilmiştir.

Kısa çalışma ödeneği: Şu anda kriz döneminde, eğer bugün kriz döneminde diğer bir kısım Batı ülkelerinde Yunanistan’da gördüğümüz, İspanya’da gördüğümüz işsizlik Türkiye’de yaşanmamışsa 4857 sayılı İş Yasası’nın çıkartılmış olması… 4857 sayılı İş Yasası AK PARTİ İktidarı döneminde çıkartılmıştır. Çıkartılmış olması…

İZZET ÇETİN  (Ankara) – İşsizlik yüzde 14’e çıktı.

SALİM USLU (Devamla) – Bu, bizim mutabakatımızla çıkartılmıştır, işçi-işveren örgütlerinin mutabakatıyla çıkartılmıştır ve 4857 sayılı Yasa’yla getirilen kısa çalışma ödeneğinin uygulanmasıyla işletmeler işçi çıkartmak konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kalmışlardır.

Eğer bugün 9,9’a düşmüşse işsizlik oranımız -yani İspanya’nın aksine, Danimarka’nın aksine, Yunanistan’ın aksine- bunda 4857 sayılı Yasa’nın getirdiği düzenlemeler vardır. Bunu bilhassa  belirtmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, benim bu vesileyle son olarak ifade etmek istediğim bir diğer husus da şudur: İstatistikleri son kez erteleyeceğiz. “Bundan dolayı sendikaların veya çalışanların herhangi bir çıkarı yok.” dedi Sayın Çetin. Tam tersine tekstil iş kolunda, metal iş kolunda ve belediyelerde çalışmakta olan yüz binlerce işçinin toplu iş sözleşmesi temmuz, ağustos, eylül aylarında yapılacaktır.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yüz binlerce işçi zaten toplu görüşme hakkına sahip.

SALİM USLU (Devamla) – Şu anda eğer bu kanun bugün buradan çıkmazsa Meclis tatile girecek ve yüz binlerce işçi toplu sözleşmesiz kalacaktır.

O açıdan ben bugün yüce Meclisin 24’üncü Dönemde çıkartacağı ilk kanunun aciliyet kesbettiği için bu olması gerektiğini ama yüce Meclisin işçilere yönelik bir duyarlılığı ortaya koyarak ilk çıkarttığı, yeni dönemde ilk çıkarttığı kanun da işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme olmasını da çok anlamlı ve değerli bulduğumu ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uslu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı konuşmasında 23’üncü Parlamento döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin bir anayasa görüşmeleri sırasında Parlamentoyu, Genel Kurulu terk ettiğini ifade etmek suretiyle gerçekte olmayan bir şeyi olmuş gibi göstererek grubumuzun görüşlerinin farklı bir anlama gelmesine yol açacak şekilde sataşmada bulunmuştur. 69’uncu maddeye göre söz istiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşma yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun.

İç Tüzük’ün 69’uncu maddesi gereğince söz veriyorum.

Yeni bir sataşmaya mahal vermeden…

Üç dakika süre veriyorum.

Buyurun. 

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada söz alan ve konuşan Sayın Konuşmacı, öyle anlaşılıyor ki milletvekili seçilmesinin ödülü olarak burada iktidar partisinin, mensubu olduğu partinin hoşuna gidecek şeyleri abartılı bir şekilde ifade etmeye çalışıyor, pembe tablolar sunuyor, olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyor.

Anayasa değişikliklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi, 26 maddelik Anayasa değişikliğinin 24 maddesine olumlu görüş ifade eden ve bu 24 maddenin diğer 2 maddeden ayrılması hâlinde buna “evet” oyu vereceğini ifade eden bir partidir. 24 madde içerisinde ayrıca sorunlar vardır, onu ayrıca konuşabilirdik ama iktidar partisinin olumsuz tutumu nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. Kabul edilen Anayasa değişikliklerinin bir maddesiyle, işten atılan bir kamu görevlisi hakkında mensubu olduğu sendika dava açma hakkına daha önceden sahipken bu Anayasa değişikliğiyle, Sayın Konuşmacının savunduğu Anayasa değişikliğiyle bu hak ortadan kaldırılmıştır sayın eski sendika başkanına, yeni milletvekiline bunu hatırlatırım. “İşsizlik sigortası ilk defa AK PARTİ hükûmetleri döneminde uygulanmıştır, uygulamaya konulmuştur.” diyerek gerçek olmayan, hayalî bir şeyi ifade etmiştir. Müdahaleler üzerine buradan gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştır. Herhâlde Sayın Konuşmacı, karşısında bu konuları bilen bir milletvekili veya milletvekilleri grubunun, siyasi partilerin olduğunun farkında değil.

Yine Sayın Konuşmacı, başka şeyler de söyledi, “İşsizlik oranı 9,3’lere indi.” İşsizlik oranını yüzde 10,3’te devraldınız, 2010 sonu itibarıyla bu oran 11,3’tür. Siz ilgili kıyaslayacağınız dönemleri karıştırmayın. Bu dönemi kıyaslıyorsanız bu dönemi 2002’deki aynı dönemle kıyaslayacaksınız, ekonomideki kural budur. Ve size şunu söylemek, o Konuşmacıya şunu hatırlatmak isterim: İşsizlik sigortasını ilk defa siz, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri amacı dışında kullanmıştır. O fonun paralarını almıştır, o paraları geriye ödememiştir, ödemeyecektir. İşsizlik sigortasının iki aylık faiz geliriyle bütün işsizlik sigortasının giderlerini yani işsizlere para ödemeye kalkmıştır, onunla yetinmiştir, kalanı başka yerlerde kullanmıştır, bunu da sizlerin takdirine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

 

 

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (DEVAM)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (DEVAM)

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1) (DEVAM)

 

 

BAŞKAN – Şahsı adına  söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili.

Buyurun Sayın Öztürk.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle 24’üncü Yasama Döneminin hepimize iyilikler getirmesini, hayırlar getirmesini diliyorum. Ben bu dönem aslında kavga etmeme kararı vermiştim ama tahrik ediyorlar, ben şimdiden uyarırım.

Şimdi, Sayın Salim Uslu’nun birazdan, ben, geçmişini okuyacağım burada, kendim hiçbir yorum yapmadan okuyacağım ama öncelikle arkadaşlar, bu görüşülmekte olan…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ne işin var Salim Uslu’nun geçmişiyle.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Ya, siz bana laf atmayın, boş verin, siz işinize bakın, işinize.

Arkadaşlar, bu görüşülmekte olan kanun tasarısının görüşülmesi Anayasa’ya aykırıdır. Ben öncelikle bu konudaki görüşlerimi söylemek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasa’ya göre ve burada yazılı Meclis İçtüzüğü’ne göre yönetilir. Meclisteki sayısal çoğunluğunuzun aldığı kararları Anayasa’da da Meclis İçtüzüğü’nün hükümleri yerine koyarak ve demokrasiyi sadece bu Parlamentodaki çoğunluğun parmak uçlarına indirgeyerek Parlamentoyu yönetmeye kalkarsanız İç Tüzük’ü ve Anayasa’yı görmezlikten gelirseniz bu doğru olmaz.

Şunu demek istiyorum değerli arkadaşlarım: Anayasa’nın 88’inci maddesinin ikinci fıkrasını açıp okuduğumuzda “Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle düzenlenir.” diyor. Burada, Meclisteki görüşmelerin usul ve esaslarının İç Tüzük’le düzenlenmesine Anayasa’nın 95’inci maddesinin ikinci fıkrasında bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre yani bu sınırlamaya göre İç Tüzük kuralları siyasî parti gruplarının Meclisin tüm faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak biçimde düzenlenecektir. 1982 Anayasası’nın 88’inci maddesinin gerekçesine hemen baktığımızda, bu 82 Anayasası’nın 88’inci maddesinin gerekçesi 1961 Anayasası’nın aynı hükümleri düzenleyen maddelerinin gerekçesine atıf yapmıştır yani 61 Anayasası’nın 85’inci maddesinin gerekçesine atıf yapmıştır. Bu gerekçeye de baktığımızda aynen şunu diyor: “Bu maddenin gerekçesi 84’üncü maddeyle müşterek olup sözü geçen maddeye konulmuştur.” 84’üncü madde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve komisyonların oluşumudur yani 61 Anayasası’na atıfta. “Meclis Başkanlık divanlarının tarafsızlığını sağlayacak ve siyasi gruplarının Meclis çalışmalarını temel unsurları olarak bu çalışmaya katılmalarını temin edecek hükümler bu maddelerde yer almıştır.” denilmektedir.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz yine Anayasa’mızın 95’inci maddesine hemen baktığımızda 95’inci maddenin ikinci fıkrası çok açık bir şekilde aynen şunu söylemektedir: “İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.” demektedir.

Şimdi, değerli milletvekilleri, burada Meclis İç Tüzüğü’nün 21’inci maddesine baktığımızda, 21’inci maddesi çok açık bir şekilde…

Birinci fıkrası şudur: “Başkan, 11 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen oranlara göre, komisyonlarda da siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit eder.”

İkinci fıkrada “Siyasî parti grupları, adaylarını belli edilecek bir süre içerisinde Başkanlığa bildirirler.” denilmektedir.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek bu elimdeki yazıyı parti gruplarına göndermiştir. Burada “Grubunuza düşen komisyonlardaki üye sayıları, Başkanlık Divanı sayıları şunlardır ve bunları tespit ederek en kısa sürede Başkanlığımıza bildirin.” diyor.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim konu şudur: Burada komisyonlara düşen üyeler Başkanlık tarafından bildirilmiş ama siyasi partilerin tamamı komisyonlara üyelerini bildirmemiştir ve üyelikten, yani komisyonlarda temsil edilme hakkından vazgeçtikleri konusunda da hiçbir bildirimde bulunmamışlardır. 1961 Anayasası’nın 85’inci maddesi bu konuyla ilgili baktığımızda, siyasi parti gruplarının Meclis çalışmalarının temel unsurları olarak çalışmalara katılmaları gerektiğini vurgulamıştır, yani siyasi partileri komisyonların ve Başkanlık Divanının temel unsuru olarak kabul etmiştir. Temel unsuru, altını çiziyorum. Böyle bir katılma olmazsa komisyonların kuruluşunun Anayasa’nın 85’inci maddesine aykırı düşeceğini Anayasa Mahkemesi 1970 yılında verdiği bir kararda göstermiştir. Demek ki Anayasa koyucunun amacı, siyasi parti gruplarının her birinin komisyonlar dâhil tüm Meclis çalışmalarına temel öge olarak katılmalarını sağlamaktır. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan her siyasal parti grubu komisyonların temel ögesi olduğuna göre muhalefet partisi grubu da tıpkı iktidar partisi grubu gibi komisyonların varlık koşuludur.

Anayasa Mahkemesinin 1970/26 sayılı Kararı’nda “Siyasi partilerin grupları, güçleri ne olursa olsun Meclisin tüm çalışmalarına mutlaka katılmaları gerekir. Salt toplantı yeter sayısının sağlanmış olması komisyona varlık kazandırmaz.” diyor.

Parlamenter sistemin özüne de baktığımızda, aynen bu evrensel ilkeler yönünden de bu konuya baktığımızda, çağdaş demokrasilerde anayasaların devlet iktidarını sınırlayan en üst hukuk normları olduğunu da dikkate aldığımızda demokrasiye zarar vermemesi için benimsenen sistem kuvvetler ayrılığı sistemidir, erkler ayrılığıdır. Bu erkler ayrılığı sisteminin benimsenmesinin nedeni, devlet gücünü ellerinde bulunduran siyasal kadronun sınırlandırılabilmesinin en yetkin yolu olarak benimsenmiştir çünkü erkler ayrılığında iktidar gücü çeşitli devlet organları arasında paylaştırılmıştır. Devlet iktidarının bir parçasını kullanan her organ da sahip olduğu yetki sayesinde diğerlerini denetleyip frenlemektedir.

Gücün dengelenmesinde erklerin birbirlerine karşı tutumlarının yanında aynı zamanda her erkin kendi içerisindeki dengeleme, çek-balans unsuru da dikkate alınmalıdır. Bu önemlidir.

Yürütme gücü içerisinde, tarafsız bir Cumhurbaşkanı ile siyasal nitelikli hükûmetin yürütme gücü içerisinde yer almasının temel nedeni, siyasal nitelikli hükûmetin bu gücüne karşı, aşırı gücüne karşı tarafsız bir Cumhurbaşkanının bunu denetlemesidir. Böylelikle siyasal güç, yürütme içerisindeki siyasal güç yine yürütme içerisindeki Cumhurbaşkanı tarafından denetlenecektir.

İşte bu nedenle, Parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle yasama gücünü elinde bulunduran iktidar partisi grubuna karşı muhalefetin denge unsuru olarak yasama organının tüm organlarına katılması zorunlu kılınmıştır çünkü çağdaş demokrasilerde çoğulculuk ilkesi iktidar gücünün sınırlandırılması için muhalefeti önemli kılmıştır. İktidar da muhalefetin haklarına saygı gösterme, onları koruyup kollama göreviyle karşı karşıyadır. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran siyasal partinin gerek Genel Kurulda gerekse komisyonlarda bu gücüne dayalı olarak Anayasa’ya aykırılıkları, toplum değiştirme ve dönüştürme çabaları ancak buradaki muhalefetin konuşmaları, verdiği soru önergeleriyle başvurabileceği en masum, en etkin hukuk yoludur. Bu açılardan baktığımızda, şu anda komisyonlar bazı partilerin üye vermemesi nedeniyle henüz kurulmamıştır. Kaldı ki Meclis İç Tüzüğü’ne göre kırk sekiz saat içerisinde önceden üyelerine dağıtılması gereken bir kanun tasarısının kırk sekiz saat dolmadan komisyonda görüşüldüğü çok açıktır.

Dolayısıyla, komisyonların tüm siyasi partilerin güçler oranında temsil edilmeden çalışabileceğini söylemek Anayasa’ya temel aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu görüşmeler, bu kanunun görüşülmesi Anayasa’ya aykırıdır, bunu not etmek istiyorum.

Öbür taraftan da Salim Uslu’yla ilgili elimde bir yazı var, zamanım yok, onu öbür maddede okuyacağım eğer sözümüz olursa. Burada, 2009’da Salim Uslu’nun 340 milyarlık Mercedes’i hangi sendikanın parasıyla, hangi işçilerin parasıyla aldığı burada çok açık bir şekilde yazılmış. O günden bugüne de kendisini ben izliyorum, hiçbir cevap vermedi bu yazıya. Onu da ben şimdi burada okuyacağım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk.

Şimdi, Hükûmet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI  FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

24’üncü Dönem Parlamentosunun milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Siz değerli 24’üncü Dönem milletvekillerimize de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Ayrıca, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılara da Allah’tan şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, tartıştığımız bir konu var. Aslında, Parlamentoda, Genel Kurulda oturan arkadaşlarımız neyin tartışıldığını da takip etmekte zorlanırlar ve yapılan tartışmalardan da şöyle bir anlam çıkar...

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Niye zorlanalım Sayın Bakan?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Çok çok önemli bir konu var gibi zannedilir çünkü o tartışma hararetliliği içerisinde konunun özünden sapılır.

Bu çerçevede, tartıştığımız konu şu: Herhangi bir iş kolunda yetkili sendika olabilmek için, toplu sözleşme yapabilecek sendika olabilmek için yüzde 10’luk baraj var, ülke barajı. O barajı Çalışma Bakanlığının yayınladığı istatistikler çerçevesinde bulan sendikalar yetkili sendika oluyor ve toplu sözleşme imkânını elde ediyorlar. Yani yüzde 10 barajında esas alınan Çalışma Bakanlığındaki istatistiki veriler.

Şimdi, biz, geçtiğimiz dönem burada bir değişiklik yaptık, dedik ki: “Çalışma Bakanlığına bildirilen veriler değil, Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerini esas alalım.” Neden? Şundan dolayı: “Hak ve hukuk açısından bunu yapalım.” dedik. Ölüler sendika üyesi, çalışmayanlar sendika üyesi veya başka konumda bulunanlar sendika üyesi görülüyor. Her yıl bütçe görüşmelerinde biz bakan olarak geliyoruz buraya, diyoruz ki: “Türkiye’deki -örgütlü toplumuz- örgütlenme oranımız çalışanların yüzde 57’sini oluşturuyor.” Doğru mu? Değil. Sendikalar buna “Doğru.” diyor mu? “Değil, yanlış. Böyle bir şey yok.” diyor. Yüzde 57’lik bir sendika oranı çalışanlarda yok. Yok olduğu hâlde kayıtlarda bu verilerden, Çalışma Bakanlığı verileriyle yüzde 10 barajını kurtarmak için yapılan mücadelede bizim Hükûmetimiz, bizden önceki hükûmetler hep bu yanlışın içinde oldular ve biz dedik ki: Bu yanlışın içinden çıkmamız gerekiyor. Ne yapalım? Sosyal Güvenlik Kurumu verileri yani aylık primi ödenen ve işçi olduğu tescilli olan verileri esas alalım ve o veriler çerçevesinde gerçekten ne kadar örgütlüyüz, ne kadar örgütlü işçimiz var, sendikalı işçimiz var, bunlar ortaya çıksın diye, yani verilerin daha sağlıklı olması açısından ve güncel verilerle hareket etmemiz açısından bu düzenlemeyi yaptık. Bu düzenlemeyi yapınca, buna paralel olarak bizim sendikal mevzuatımızdaki ülke barajı olan yüzde 10’luk barajın da aşağı çekilmesi gerekiyor.

Biz, bunları sosyal taraflarla konuştuk. İşte, bu düzenleme olmadığı için, yapılamadığı için... Neden yapılamadı? Az önce arkadaşlarımız izah ettiler. Sosyal taraflarla günlerce tartışmalar, değerlendirmeler oldu, tam Genel Kurulun gündemine ittifakla bütün partiler olarak getirdik, yasama görevi burada tam ifa edilecekken, yine sosyal taraflar tarafından bu yasanın çıkmasına engel olundu. Biz bunları yaşadık. Ben bir önceki dönem bu işin içindeydim ve nasıl oldu, ne bitti bunlar ayrı olaylar ama netice itibarıyla bu Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diyalog bakanlığıdır, ortakları olan bakanlardır ve o çerçevede biz tüm sendikaların, konfederasyonların ve Üçlü Danışma Kurulunun kararlarına hep saygı duymuşuzdur, saygı duymaya devam edeceğiz ve çalışmalarımızı da yine kendileriyle birlikte sürdüreceğiz.

Bugün huzurlarınıza getirdiğimiz bu düzenleme de yine Üçlü Danışma Kurulunda bulunan konfederasyonlarla birlikte aldığımız bir kararın neticesidir. Karar tek yönlü değildir. Yani şöyle bir kararı sizin huzurlarınıza getirmiyoruz: Altı aylık bir öteleme yapalım, altı ay sonra yeniden bir ötelemeyle sizin huzurlarınıza gelelim diye değil. Açıkça oturduk konuştuk, dedik ki: Ağustos ayında Üçlü Danışma Kurulumuzu 2 kez, eylül ayında da 1 kez olmak üzere 3 kez bir araya getirelim. 2822-2821 sayılı yasaların, 12 Eylül ihtilalinden kalma bu yasaların değiştirilmesi konusunda bir mutabakat sağladık, bu çalışmaları ağustos ayında bitireceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine bunların değiştirilmesiyle ilgili teklifimizi, kanun tasarımızı göndereceğiz ve yeniden bir uzatmaya fırsat vermeden bu sorunu çözme imkânını elde etmiş olacağız.

Peki, bu düzenlemeyi yapmazsak şimdi ne olacak? Bu düzenleme… Bildiğiniz gibi istatistikler yılda 2 kez yayınlanıyor. Bu yayınlanan istatistiklerin temmuz ayında yayınlanması gerekiyor, bu ay içerisinde yayınlanması gerekiyor. Yayınlamadığınız zaman 51 yetkili sendika var, bunun 35’inin artık işlevsiz hâle geldiğini görmüş olacağız.

Şimdi, değerli arkadaşlar, burada benim Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir şey söylediğim ifade edildi. Bana perşembe günü Meclis çıkışında gazeteciler sorduğu zaman kendilerine şunu söyledim: “Çarşamba günü yaptığımız görüşmede perşembe günü bu yasanın geçeceğiyle ilgili arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle bize bazı görüşler ifade edildi. Umuyorum ki perşembe günü bu geçecektir. Fakat perşembe günü yaptığımız görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle buna destek vermeyeceğini, farklı bir muhalefet stratejisi izleyeceklerini söylediler.” dedim aynen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Çarşamba günü kim söyledi Sayın Bakan?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Ben, sizlerle yaptığımız görüşmede ki Grup Başkan Vekilimiz de vardı burada…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Peki, ben ne söyledim?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Sizlerle…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Bakan, bir saniye lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Hayır, müsaade edin efendim, biz konuşmamızı bitirelim de.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır ama itham ediyorsunuz bakın.

BAŞKAN – Lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Yahu, itham filan yok efendim, ben ne söylediğimi biliyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır ama açıkça öyle… Lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Burada Cumhuriyet Halk Partisinin de Milliyetçi Hareket Partisinin de bu düzenlemenin geçirilmesiyle ilgili, bir an önce yasalaşmasıyla ilgili bir çekincelerinin olmadığı anlamındaki ifademe, bir gün sonra, Cumhuriyet Halk Partisi net bir ifadeyle buna muhalefet edeceklerini söylediler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama bakın… Sayın Bakan…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Yani bizim basına, aslında çok önemli bir düzenlemeyle, sendikal hayatımız açısından önemli bir düzenlemeyle ilgili bir iyi dilek temennisini, bir gün sonra, muhalefet edileceği şeklinde bir ifademiz var yoksa kimseyi suçlamak, kimseyi karalamak gibi bir niyetimiz söz konusu değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama suçluyorsunuz hâlâ. Sayın Bakan, yapmayın! Yakışmıyor ama!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, bakınız, asil vahim olan şudur…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Hayır, hayır…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Bakınız, asıl vahim olan şudur: Sosyal demokrat bir partinin ve sosyal demokrat partisi bir milletvekilinin, üstelik çalışma hayatından gelen bir arkadaşın burada “Sendikalar kapansın, kapanacaksa kapansın.” gibi bir ifadesini sosyal demokrasiyle nasıl bütünleştiriyoruz, nasıl buna bir anlam veriyoruz, ben anlamakta zorlanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) – Öyle mi algılıyorsunuz?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Efendim, aynı şeyi söylediler burada.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapmayın ya! Çok ayıp! Yakışmıyor size bunları söylemek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Sayın Çetin burada da söylediler, özelde de söylediler, genelde de söylediler, sendikacılar da söylüyorlar.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapmayın Sayın Bakan ya, yapmayın ya!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Bu da mı yanlış efendim? Olur mu öyle şey Allah aşkına!

MUSA ÇAM (İzmir) – Çok ayıp! Hiç yakışmadı size bunu söylemek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – İkincisi: Ya “Sendikalar kapansın.” diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bizim şu andaki mücadelemiz, bakınız, bu sendikaların bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları ve mevcut mevzuatın, 2822 ile 2821’in bir an önce yasalaşması konusunda çalışmayı yapmak, bizim yaptığımız bu.

İZZET ÇETİN (Ankara) – On yıl oldu Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, burada başka bir şey de ifade edildi: Efendim, kıdem tazminatıyla ilgili “Bizim gündemimizde yok.” dedik, doğru çünkü Çalışma Bakanlığı bu bir haftalık dönem içerisinde yapmış olduğu bu çalışmada “Gündemimize almadık.” dedik, “Üçlü Danışma Kurulu toplantısında gündemimizde olmayan  bir konu.” diye ifade ettik.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hükûmet Programı’nızda var.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Hükûmet Programı’nda var. Çalışma Bakanlığının ve çalışma hayatının da 1970’li yıllardan bugüne kadar hep gündeminde olmuştur, gündeminde olmaya devam edecektir ve mutlaka da bu konu bir çözüme kavuşturulacaktır ama “Bu konu çözüme kavuşturulacaktır.” derken yine biz bu olaya diyalog merkezli, Üçlü Danışma Kurulunda taraflarla bu konuyu uzlaşarak huzurlarınıza getireceğiz. En maksimum düzeyde uzlaşı arayacağımızı da burada belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar.

Şimdi, yapacağımız çalışmalar tabii çok önemli ama burada Sayın Çetin önemli konulara temas etti. Terör konusu önemlidir, Türkiye'nin gündemindedir. Bizim programımızda millî birlik ve kardeşlik projesine devam edileceği açıkça vurgulanmıştır. Bu sorun hepimizin sorunudur. Burada gün boyu güzel bir şekilde grupların temaslarını ve ifadelerini hep beraber dinledik ama geçtiğimiz dönem terörle ilgili yaşadıklarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu konunun çözümüyle ilgili çantasını alıp grupları ziyareti teklifi karşısında ne gibi ifadelerle muhatap olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da yeni milletvekili olan arkadaşlarımız da öyle tahmin ediyorum ki medyadan takip ettiler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem daha duyarlı bir yaklaşım içerisinde oluruz. Tabii ki tek başına bunu AK PARTİ’nin çözmesi, muhalefetin çözmesi diye bir şey söz konusu olamaz, bu hepimizin sorunudur, birlikte bu sorunun çözümü konusunda gayret etmemiz gerekiyor.

Temas ettiğiniz diğer önemli bir konu -gerçekten bunu da anlamakta zorlandım Sayın Çetin- “İhanet ettiğiniz kesimlerin oyunu alıyorsunuz.” dediniz. Yani “İhanet ettiğiniz kesim” dediğiniz kim biliyor musunuz? On milyon çalışan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Emekliler…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – İhanet ettiğimiz kesimler… Onlar bize bu oyu veriyorlarsa sizin onlara bu söyleminiz nerede kalıyor doğrusu ben merak ediyorum, ne anlama geliyor bu söyleminiz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani on milyon kişi yanılıyor, siz yanılmıyorsunuz gibi bir yaklaşım mıdır yoksa içinden geldiğinizi söylediğiniz kesime dönük farklı bir amacınız, farklı bir niyetiniz mi vardır? Bu bence yarın kamuoyunca da size net bir şekilde sorulacaktır. Keşke böyle bir ifadeyi kullanmamış olsaydınız.

Şimdi, diğer açıdan, ILO ve AB normları çerçevesinde önümüzdeki dönem, ağırlıklı da 2011 yılı içerisinde, 2822, 2821, iş sağlığı, güvenliği ve çalışma hayatının tüm alanları, özellikle de alt işveren dediğimiz taşeronlaşmayla ilgili konuları yine biz sosyal taraflarla tartışıp huzurlarınıza getirip buradaki adaletsizliğe, emeğin sömürüsüne karşı inanıyorum ki el birliğiyle bir duruş sergileyeceğiz, bunu da ifade etmek istiyorum.

Son olarak da İşsizlik Fonu’ndan bahsedildi, Sayın Akif Hamzaçebi Bey burada bundan bahsettiler. İşsizlik Fonu Türkiye’de çok önemli işleyen fonlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz dönem bu fondan yaklaşık 450 milyon liralık bir imkânı gençlerimizin mesleki eğitimi için tahsis ettik. Yasal bir düzenleme. Böyle bir…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – 452 milyon.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – 450 milyon civarında bir imkânı mesleki eğitim için fondan tahsis ettik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Toplam fon?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yıllık.

İkincisi: GAP projesi için -biliyorsunuz fonda çeşitli kalemler var, kamu payının birikimi var fon içerisinde- o kamu payının nemasından GAP projesine aktarımda bulunduk. Bunları yaptığımız dönemde yaklaşık olarak   -fonun, şu anda tam bakmadığım için net rakam söylemeyeceğim ama- 35 milyar civarında olan fon toplamı şu anda 49,4 milyar civarındadır. Şu anda fonun toplamı 49, 4 milyar civarında ama kamu payından aldığımız ve GAP’a aktardığımız…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – GAP’a değil Karayollarına Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - …ve mesleki eğitim için aktardıklarımıza rağmen şu anda fonun durumu budur.

Bunu niye söylüyorum? Yapılan bu aktarımlar aslında işsizliğin belini kırmak içindir.

Hem bölgede az önce bahsettiğiniz teröre dönük atılması gereken adımlar ve tarımda, eğer GAP projesi bütünüyle yürürlüğe girerse 3 milyon 700 bin kişinin istihdamı söz konusu diye burada çok tartıştık, çok görüştük. Hem orada istihdamı sağlamak, istihdamı güçlendirmek, diğer taraftan da nitelikli insan konusunda yaşadığımız sıkıntıyı gidermek için gençlerimizin, genç nüfusumuzun mesleki eğitimle buluşması açısından bir kaynak tahsisinden ibarettir ki bunların hiçbirisi İşsizlik Fonu’na aykırı hususiyetler teşkil etmemektedir ama ancak şunu söyleyebiliriz: At binenin, kılıç kuşananın.

Biz bütün imkânlarımızı rasyonel bir şekilde değerlendiriyoruz, değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Bakan konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisinin, Sayın Bakanla olan temasında çarşamba günü farklı, perşembe günü farklı davrandığını ifade etmiştir. Bu temaslarda bizzat ben kendim yer aldım. Bunu, grubumuza yönelik bir sataşma olarak alıyorum, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

İki dakika süre veriyorum.

İç Tüzük’ün 69’uncu maddesi gereğince yeni bir sataşmaya mahal vermeden, buyurun.

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in,  grubuna sataşması nedeniyle konuşması

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, siyasette bir kişiye, politikacıya “Yalan söylüyor.” denmiyor. Bu, nezaket kurallarına aykırı. Onun yerine, konuşan kişiye yönelik olarak “Doğru söylemiyor.” deniliyor. Evet, Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Hamzaçebi…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. Arzu ediyorsa buraya gelsin, burada konuşabiliriz. Sayın Canikli bunun tanığıdır. Sayın Canikli, Sayın Bakana nezaketen buraya çıkıp bir şey söyleme şansına sahip değil.

Sayın Bakan bana geldi, burada Hükûmetin güven oylaması günüydü sanıyorum, bu tasarının veya teklifin yasalaşmasına ilişkin destek rica etti. Ben, herhangi bir şekilde böyle bir söz vermedim, gerçekle ilgisi yok. Bu söz vermememin nedeni, bu teklifin içeriğiyle ilgili değil. İçeriğiyle ilgili görüşleri arkadaşlarımız burada anlatıyorlar. Bir iki gün önce Adalet ve Kalkınma Partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi bir protokol imzalamış, bir mutabakat metni kamuoyuna duyurulmuş ve ondan bir gün sonra Sayın Başbakan bu mutabakat metnini bir kenara atan bir konuşma yapmış, hemen onun ertesinde böyle bir talep, doğrusu, iki partinin bir araya gelmesinin önünde bir engeldi. Sayın Canikli’ye bunu ifade ettim yani tasarının içeriğiyle ilgisi olmaksızın usul açısından bu desteği veremeyeceğimizi ifade ettim ama Sayın Bakan ona rağmen burada çıkıp bunun aksini ifade edebiliyor, üzüntü duyuyorum.

İşsizlik Fonu’yla ilgili olarak da Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. Bakın, 2009 yılı Türkiye tarihinin en büyük işsizliğinin yaşandığı yıldır. Fon’un 5,5 milyar lira faiz geliri vardır, buradan sigorta gideri olarak ödenen 1,1 milyar TL’dir sadece, diğer gelirleri saymıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkanım, izin verirseniz, Sayın Akif Hamzaçebi beni şahit gösterdi, lütfen ben de şehadetimi…

BAŞKAN – Ne için Sayın Canikli? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bir saniye sayın milletvekilleri, lütfen, Sayın Canikli ifade edebiliyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Hamzaçebi bahsettiği görüşmelerde şahsımın da bulunduğunu -ki bulundum- ve şahit olduğumu ifade etti. Dolayısıyla, orada olan hususların gerçek boyutuyla…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Bir sataşma yok ama benim için konuşmanızda bir sakınca yok.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşma açısından söylemiyorum, düzeltmek açısından…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Benim için konuşmanızda bir sakınca yok, memnun olurum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, sataşma için değil, sataşma yok.

BAŞKAN – Sataşma yoksa sözleriniz tutanaklara geçti Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır ama bana atfedilen, Sayın Başkan, şahsıma atfedilen içerikle ilgili bir düzeltme yapmam gerekiyor, onu ifade ediyorum.

BAŞKAN – Tutanaklara geçti Sayın Canikli, tamam.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır, ama daha içeriğini konuşmadım Sayın Başkan, içeriğiyle ilgili bir şey söylemedim. İzin verirseniz… Sayın Başkanım, bir sataşmaya meydan vermeyeceğim.

BAŞKAN – Ama ancak sataşma nedeniyle söz verebiliriz Sayın Canikli. Yani, şimdi, İç Tüzük’ün 69’uncu maddesine göre eğer bir sataşma olduğunu iddia ediyorsanız söz verelim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, konuşmamın içeriğiyle ilgili farklı ifade edildiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Onu düzeltmek açısından söz istiyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Yerinizden iki dakika söz veriyorum.

Buyurun Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan sistem açılmadı, kürsüden iki dakika…

BAŞKAN  - Sistem arızalı galiba, kürsüye buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

 

 

 

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, o gün, Sayın Hamzaçebi’nin ifade ettiği gibi, Sayın Bakanımızla birlikte hem MHP Grup Başkan Vekiliyle görüştük -Bakanımızla görüştü- ve hem de Sayın Hamzaçebi’yle. “Bu konunun bir an önce yasalaşması ve Meclisin bir an önce tatile girmesinin sağlanması noktasında bir mutabakat oluşur mu?” çerçevesinde bir görüşme oldu. İfadeleri tam olarak hatırlamıyorum ama içeriğine bir karşı çıkış söz konusu değildi Sayın Hamzaçebi, çok net olarak söylüyorum veya benim algılamam o şekildeydi.

Bakın…

AYTUĞ ATICI (Mersin) – O da aynı şeyi söylüyor zaten.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Sayın Bakanımız da onu söylüyor zaten.

Ama yanlış hatırlamıyorsam ertesi gündü… Biraz önce Sayın Hamzaçebi’nin gerekçesini ben de şimdi öğrenmiş oldum veya o zaman da belki konuşulmuş olabilir. Ha, söylemişti, evet, o zaman da söylemişti gerekçeyi. Yani Sayın Başbakanımızın mutabakat metni üzerine yaptığı bir açıklamadan dolayı böyle bir muhalefet ya da -neyse işte, ona ne derseniz deyin- bir tarz içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Yani içerikle ilgili Sayın Hamzaçebi herhangi bir itiraz belirtmedi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Değerlendirme yapmadım içeriğiyle ilgili.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Evet, doğru.

Doğal olarak biz de bunu nasıl algılıyoruz? Bu tür görüşmelerde çok sık yaparız, yani Meclis çalışmalarında, doğal olarak, böyle bir şey olduğu zaman da biz bunu olumlu olarak algılarız. Yani belki yorumumuz yanlış olabilir ama bir mutabakat olarak değerlendiririz. Aynen öyle, yani gerçekten öyle çünkü sıcak baktığınız zaman, içeriğiyle ilgili herhangi bir itiraz olmadığı zaman, Genel Kurulda görüşülmesi istenilen bir kanun teklifi ya da tasarısında böyle değerlendirmemiz son derece doğaldır. Söylediğimiz odur. Sayın Bakanımızın söylediği de odur, bizim de söylediğimiz odur. Yoksa o gün tam açık bir şekilde kabul ettiniz, “Konuşmayacağız, muhalefet yapmayacağız.” dediniz, ondan sonra vazgeçtiniz gibi bir iddiamız söz konusu değil zaten. Yani orada aslında belki sizin -bunu yorum olarak söylüyorum, bu kısmı yorumdur- açıklamanızdan, sonradan bir fikir değişikliği olmuş gibi gözüküyor. Yani bilemiyorum. Hayır, siz…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Canikli, lütfen Genel  Kurula hitap edin, karşılıklı konuşma usulümüz yok.

Buyurun.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN –  Teşekkür ediyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, efendim bu görüşmelerde muhtevanın ne olduğunu anlayamadık. Belki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından bu görüşmenin tutanaklarını istersek -dinlemiş olabilirler- Meclis faydalanır bunlardan.

BAŞKAN – Zaten Sayın Hamzaçebi’nin söylediklerinden de farklı bir şey algılanmadı burada.

 Buyurun Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimiz milletvekiliyiz bakınız. Bu şerefli millet bizi buraya gönderdi. İnsanlar belli değerler için yaşarlar. Bu hepimiz için geçerlidir.

Bakınız, burada ben, çarşamba günü bu sıralarda Sayın Akif Hamzaçebi Bey’e dedim ki: Bir önemli düzenleme var, bütün sosyal  tarafların mutabakatıyla bunun mutlaka ötelenmesi gerekiyor diye ifade ettim. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna  da götürdüğümü söyledim ve Sayın Hamzaçebi baktı, çok… Yani sıcak bir yaklaşım içerisinde. Döndüm ben -Sayın Vural da burada bakınız- dedim ki: “Bakın Sayın Vural, siz inceleyecektiniz, CHP’de de bir itiraz yok, bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Aciliyeti var çünkü perşembe günü Meclis tatil olacak. Aciliyeti bu.” Sayın Vural’a bu şekilde ifade ettik, yanımda da Sayın Canikli vardı. Ben ne konuştuğumu biliyorum.

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinden bana -hiç birisinden- o gün en ufak bir itiraz, “olamaz bu iş” denilmedi fakat bir gün sonra Sayın Genel Başkan yani Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakanımızın grup konuşmasına atfen -ki bununla, bu konuda aracı olan değerli milletvekillerimiz Sayın Çetin ve Sayın Çelebi’nin araya girmelerine rağmen- salı günü bunun olamayacağı ifade edildi. Yani iki gün arasında böyle bir fark var. Benim de medyaya nezaketen söylediğim: Olumsuz bir şey yok, büyük ihtimalle bu yasa gerçekleşecek ama bir gün sonra, olmayacağı…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) –  “CHP’nin böyle bir tutumu var.” dedim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Medyaya biraz az konuşun Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Bunun ne yalanla ne dolanla bir ilgisi yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Bakan, teşekkür ediyorum, konu anlaşılmıştır.

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1) (Devam)

 

 BAŞKAN - Soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Tanal, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Başkan.

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu komisyon 13 Temmuz 2011 tarihinde saat 17.00’de toplanmış durumda. Daha doğrusu, yasa teklifi yani 13/7/2011 tarihinde komisyona gönderiliyor. Komisyon, bugün itibarıyla, 15/7/2011 tarihinde saat 14.00’te toplanıyor. Tüzük’ümüzün 36’ncı maddesi uyarınca “Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir.” deniliyor. Olayımıza baktığımız zaman, bu kırk sekiz saat dolmadan bu görüşülmüş durumda.

Biz, milletvekili yemini ederken Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağımıza şerefimiz ve namusumuz üzerine ant içmiştik. Yani bu şekilde bunu kurula getiren arkadaşlarımız Anayasa’yı ihlal etmektedirler. Bu sebeple kanunun görüşülmesi Anayasa’ya ve Tüzük’e aykırıdır.

Saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Ankara) – Sayın Başkan, konuya bir cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konu hakkında açıklama yapmam gerekiyor çünkü anılan tarihte yani 13 Temmuz 2011 Çarşamba günü komisyona kanun teklifinin geliş saati 11.30’dur.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Üyelere ne zaman gönderdiniz Başkan?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Havale tarihi…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Ankara) – Tekrar ediyorum: Komisyona geliş saati 11.30’dur ve ben, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görüşünü de almak suretiyle biraz da zaman, saat 14.00’te… Yani bugün saat 11.30’da gündeme alabileceğim bir kanun teklifini saat 14.00’te gündeme almış bulunmaktayım. Anayasa’ya ve İç Tüzük’e aykırı hiçbir yönü bulunmamaktadır.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, üyelere ne zaman gönderdiniz?

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER  KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Ankara) – Ayrıca, görüşmelere 15 iktidar, AK PARTİ grubuna dâhil milletvekili, 2 milletvekilimiz Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna dahil, 5 milletvekilimiz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna dahil olmak üzere toplam 22 milletvekili görüşmelere katılmıştır. Burada da… Yani bir partinin komisyonumuza üye vermemesi komisyonumuzu asla kilitlemez, biz çalışmalarımıza devam ederiz, toplantı yeter sayısı İç Tüzük’te bellidir.

Saygılar sunarım efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanal, buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Efendim, Komisyonun -ilk toplandığı tarih- 13 Temmuz 2011 tarihli birleşiminde saat 19.00’da toplanacağı hususunda açıklama vardır. Yani bir önceki birleşim tutanaklarını eğer okursak, incelersek biraz önce konuşmacı arkadaşımızın dediği açıklamaların hakikate aykırı olduğu anlaşılacaktır.

İyi akşamlar, saygılar.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tanal.

Bekleme süresiyle ilgili İç Tüzük’ün 36’ncı maddesi: “Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir.” Yani burada esas olan havale tarihi.

Diğer taraftan Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla ilgili, sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 95’inci maddesi, İç Tüzük hükümlerinin, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenleneceğini öngörmüş ve İç Tüzük’ün 21’inci maddesi de bu hüküm doğrultusunda komisyonlara siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında temsilini sağlamıştır. Başkanlık Divanı bu hüküm doğrultusunda siyasi parti gruplarının komisyonlardaki oranlarını tespit ederek gruplara bildirmiş ve Anayasa’nın 95’inci maddesi gereğini yerine getirmiştir. Siyasi parti gruplarının bu haklarını kullanmaması veya geç kullanması hâlinde komisyonların oluşturulmaması söz konusu olamaz. Bu tür bir düşünce Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyette bulunmasını imkânsız kılabilir. Herhangi bir siyasi parti grubu komisyonlara hiç üye bildirmeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün faaliyetlerini engelleyebilir. Anayasa’nın böyle bir durumu öngörmüş olduğu düşünülemeyeceğine göre makul bir süre içinde üye bildirmemiş olması hâlinde faaliyetlere devam etmekten başka çözüm yoktur. Öte yandan siyasi parti gruplarına verilen bir hakkın kullanılmamasının diğer siyasi partilerin haklarını kullanmalarını engellemesi düşünülemez.

Bu nedenlerle bazı siyasi parti gruplarının kendi tercihleri nedeniyle komisyonlarda temsil edilmemiş olması hâlinde komisyonların Anayasa’ya aykırı olduğunu kabul etmenin imkânı yoktur.

Bilgilerinize sunulur.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Birleşime on dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 21.37

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 21.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Dördüncü  Oturumunu açıyorum.

1 sıra sayılı Teklif’in görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

1’inci maddeyi okutuyorum:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1– 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince yayımlanması gereken istatistikler 31/12/2011 tarihine kadar yayımlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yayımlama dönemine kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerli sayılır.”

BAŞKAN – Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Süleyman Çelebi, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakikadır.

CHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sizinle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum.

Öncelikle, tabii biraz önce yapılan tartışmalar, içerik, bu süreci gölgelememeli ve bu ciddi konunun aslında açığa çıkmasını da engellememeli.

Yıllardan beri -bu Genel Kurul tutanaklarında da siz bileceksiniz, komisyonda da bilinecektir ki- bu son defa olmak üzere uzatılan iradenin hiçbir zaman sonu gelmemiştir. Yaklaşık tam iki buçuk yılı aşkın bir dönemden beri bu tasarının temelini oluşturan düzenleme, iki buçuk yıldır istatistik yayınlanması adına engellenmektedir ve sendikal hareket bu anlamda ciddi kan kaybetmektedir.

Öncelikle şunu özellikle vurgulamak isterim: Hep 12 Eylülden dem vururuz, AKP İktidarı hep 12 Eylülle hesaplaşacağını söyler ama 12 Eylül ürünü Sendikalar Yasası, YÖK, RTÜK, benzeri konuları kendi lehine çevirdiği zaman hiç oralı olmaz ve bu olayda da görülüyor ki bizim irademiz ve Cumhuriyet Halk Partisinin duruşu, bu sorunun çözümünün ivedi olarak çözülerek örgütlü sendikal yapının bir an önce bu ülkede egemen kılınmasıdır. 1980 darbesinde Türkiye’nin nüfusu 44 milyondu, aktif sendikalı işçi sayısı 2 milyon 700 bindi; bugün Türkiye’nin nüfusu 74 milyon, aktif sendikalı işçi sayısı 650 bin civarında.

Bakın, biraz önce terörden bahsettik, biraz önce onları burada kınadık. Terörün, şiddetin ve benzeri bütün uygulamaların panzehiri bu ülkede örgütlü toplumu yaratmaktan geçiyor. Örgütlü toplumların yeterince etkin olmadığı, sivil toplumların yeterince etkin olmadığı ülkelerde ne terörle ne şiddetle başa çıkılabilir. O nedenle, sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin öncelikle kaldırılması gerekiyor.

Dolayısıyla, bugün görüştüğümüz yasanın özünde, yine burada iradeler hep kullanılırken, işleyiş konfederasyonunun iradesi var. Canı yanmış, geleceğinden kaygılı, başka da bir çare kalmamış sendikal yapılar bu iradeye teslim olmak zorunda kalıyorlar. “Kırk katır mı, kırk satır mı?” uygulamasıyla baş başa kalıyorlar, çünkü başka seçenekleri yok. Eğer bu iradeye uygun davranmasalar, o zaman da işte, toplu sözleşme yapma imkânları elinden alınacak,  o zaman da sendikal hareketle ilgili zaten yok olmuş bir süreci tamamen noktalamış olacaklar. Bunu zorlayarak değil, esasını çözerek biz bu sorunların aşılmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Şimdi, Üçlü Danışma Kurulu -burada iradeler konuldu- toplanır ama bugüne kadar bu toplanan iradeler… Bugüne kadar Üçlü Danışma Kurulunda alınan kararların hepsi uygulandı mı? Karşı çıktığımız diğer yasalarda karşı çıkışlara ilişkin iradelere saygı gösterildi mi? Hayır. Bir tek konuda gösteriliyor: “Sendikal yasalarda mutabakatla gelin önümüze. Mutabakatınız varsa, biz bu sorunu aşarız.” deniyor.

Şimdi, mutabakat nerede aranacak değerli arkadaşlar? Nerede mutabakat aranması gerekiyor? Nerede irade kullanılması gerekiyor? Öncelikle, iktidar partisi buna doğru bir karar vermesi lazım. İrade şu: Bir sendika veya bir işveren örgütü bir konuda zorluk çıkartır, işine gelmediği bir konuda sonuna kadar direnir, “E, ne yapalım, burada irade yok.” denilir ve o yasa bir türlü yasalaşmaz. Oysa, ILO’nun temel hukuk kurallarını uygulamaya koyduğunuz zaman 144’üncü maddeye aykırı bir uygulama yapıyor olmuyorsunuz. Tam tersine uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getiriyorsunuz, Avrupa Sosyal Şartı’nın gereğini yerine getirmiş olacaksınız ve bu, bizim Hükûmetimizin, bizim Parlamentomuzun daha önce aldıkları kararlara uygun bir davranış göstermesinin de gereğidir.

Şimdi, bakın, Anayasa’nın 90’ıncı maddesi şu anda ihlal ediliyor. Önce, idare tarafından ihlal ediliyor. İdare bu konuda tasarruflarını sonuna kadar kullanıyor. Esas buna sahip çıkması gereken Parlamento, buna sahip çıkması gereken Hükûmet tam tersi uygulamalar yapıyor.

Bu iktidar döneminde emeklilerin sendikası kapatıldı değerli arkadaşlarım yani kapatma üzerine uzmanlar artık. On yıldan beri faaliyette bulunan emeklilerin sendikasının kapatılma talebinde bulunan İçişleri Bakanıdır. Oysa, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre, uluslararası sözleşmelere göre kurulan sendikaların bu anlamda en temel hakkı çiğnenmektedir ve ihlal edilmektedir. Çiftçilerin sendikası kapatılmaktadır, gençlik sendikası kapatılmaktadır, en son yargı sendikasının kapatılmasıyla ilgili davayı yine ilgili taraflar açmaktadır.

Şimdi, sendikal düzen olmasın isteniyor. Olursa da cılız olsun, olursa da güdümlü olsun, biz istediğimiz gibi yönetelim, bizim tekelimizde olsun, bizim irademizde olsun, onun dışında bir sendikal yapı olsun istenmiyor. Dolayısıyla bizim bu yasayla ilgili tek yanlı bir kararla değil, bir mutabakat içinde sorunlarımızın çözümü konusunda iradelerimizi çok daha net koymaya ihtiyacımız var.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, toplu sözleşme hakkı Meclisten geçtiği ifade edildi. Şimdi, bakın, kamu çalışanlarının beklediği, temel olarak da ağustos ayında uygulanmaya geçen en temel hakkı Anayasa hükmüne rağmen uygulanmıyor. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı, yine eski usul görüşme sisteminde yürütülüyor. Bize göre tabii, hani, biz burada söyledik, işte “Karşı çıktı CHP grubu filan” diyor, “Siz karşı çıktınız…” Evet, o düzenleme, Anayasa hükmündeki o düzenleme “sözleşme” diyor. “Sözleşme” deyince sözleşme olmuyor. Bu, yine ILO’nun 87 sayılı örgütlenme özgürlüğüne aykırı ve toplu iş sözleşme yapabilme hakkını engelleyen en önemli kritik nokta şudur: Grev hakkı olmayan bir uygulama toplu sözleşme hakkını beraberinde doğurmaz. Dolayısıyla şimdi, bugün, üç konfederasyonun özellikle hatası olmayan ama gerekçede özellikle ileri sürülen “sendikalar bildirimini yapmadılar” eksikliği aslında sendikal harekete de bir haksızlık. Çünkü bunu uygulamaya koyması gereken bakanlık iradesidir, bunu uygulamaya koyacak irade Meclistir, bunun yasal düzenlemesinin yapılacağı yer de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bir an önce bu sendikal yasaların yürürlüğe konması acil bir talep olarak ortada duruyor. Dolayısıyla, bizim şimdi, bu aşamada -özellikle, Komisyonda da ifade ettiğim için söylüyorum- daha Komisyon seçilmemiş. Komisyon bildirimi dahi Meclise yapılmadan biz Komisyon toplantısını yaptık. O akşam –biliyor Sayın Komisyon Başkanımız da- orada da söyledim, bugün de gerekçelerimizde bu itirazımızı yaptık. Kırk sekiz saat dolmadan Komisyon bugün toplanmıştır, Anayasa açısından da usulsüz bir uygulama burada da çok net olarak yapılmıştır.

Dolayısıyla, böyle alelaceleye getirmeden, bu hakların kullanımını doğru bir yasal düzenlemeyle, Meclis iradesiyle çözmemiz gerekiyor çünkü toplumun beklediği bizden, kamu çalışanlarının beklediği bu. İşçilerin beklediği bizden, gerçekten sendikal yaşamın demokratikleşmesiyle ilgili bir sendika yasasının yürürlüğe konulmasıdır.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.

Başka söz talebi yok.

Soru-cevap işlemi yapılacaktır.

Sayın Tezcan, buyurun.

BÜLENT TEZCAN (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.

İç Tüzük’ün 52’nci maddesi çok net, “Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir metin aksine karar alınmadıkça kırk sekiz saat geçmeden görüşülemez.” diyor. Bu metin, gerek komisyon raporu gerek muhalefet şerhi gerekse metin Genel Kurula bugün burada dağıtıldı. Ben bu metni burada gördüm, birçok milletvekili arkadaşlarımız da burada gördü. 36’ncı maddedeki düzenleme komisyonda yapılacak görüşmelerle ilgilidir. Bu nedenle, ilgili yasanın burada görüşülmesi İç Tüzük’ün 52’nci maddesine açıkça aykırıdır.

Teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Tezcan.

Bu konuda Danışma Kurulunun kararı var, onun için uygulama bu şekilde.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum…

OKTAY VURAL (İzmir) – Önerge vardı.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 22.04

BEŞİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 22.08

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Beşinci  Oturumunu açıyorum.

1 sıra sayılı Teklif’in görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Yeni geçici madde eklenmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1 Sıra Sayılı Kanun teklifine aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

 

Süleyman Çelebi Candan Yüceer                         Kadir Gökmen Öğüt

    İstanbul                                                               Tekirdağ                                             İstanbul                                                  Musa Çam                                    Özgür Özel

                                      İzmir                                                       Manisa

Geçici Madde 3: 31.12.2015 tarihine kadar uygulanmak üzere herhangi bir iş kolunda kurulu bulunan işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır.

Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyerleri, sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Ankara) – Katılmıyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Katılmıyoruz çünkü diğer maddelerde de benzer düzenlemelerin değişmesi gerekiyor. 2822’yi toptan değiştireceğimizi az önce ifade etmiştim efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Gerekçelerimi açıklayabilir miyim?

M. AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Süleyman Çelebi…

BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen Süleyman Çelebi, İstanbul Milletvekili.

Buyurun Sayın Çelebi. (CHP sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, temel sorunumuz şu: Yüzde 10 barajı. Konuştuğumuz bu. Yüzde 10 barajı dünyada uygulaması olmayan bir baraj sistemi. Gene birçok ülkede uygulanmayan, dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir uygulama da noter şartı. Türkiye sendikal hareketini aslında kuşatan, örgütlenme özgürlüğünü yok eden en önemli düzenlemenin başında yüzde 10 barajı diye ortaya koyduğumuz bir sistem gelmektedir ve günlerce de yıllarca da bunu tartışmaya devam etmekteyiz.

Şimdi, bugün bu şekliyle kabul edilmesi hâlinde, yani bir erteleme daha söz konusu olduğunda yaklaşık iki buçuk yılı aşkın süreden beri eski istatistik esas alınarak yapılan uygulama bir altı ay daha sürdürülecek. “Bu son.” diyor ama son olması hep burada temenni edilmiştir, konuşulmuştur ama sonlanmamıştır. Şimdi, o günden bugüne kadar birçok sendika aslında o istatistiğin de dışında yeni bir süreç yaşamışlardır ama toplu sözleşme hakkına kavuşamamışlardır. Onlara ciddi bir haksızlık yapılmaktadır ve o anlamda bir hukuksuzluk yapılmaktadır. Bizim önerimiz ise tabii ki kapsamlı bir Sendikalar Yasası’nın değişikliğine ihtiyaç var. Çok kapsamlı, 2821 ve 2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası’nda acil bir değişikliğe ihtiyaç var ama en azından, sevgili milletvekilleri, bu sürecin aşılması adına, bir nefes alma adına ve diğer, iki buçuk yıldan bu zamana kadarki bu süreçte sendikal konumları, o barajın bir niteliğe dönüştüğü ama toplu sözleşme hakkına kavuşamayan sendikalara bir hukuksuzluğun, bir adaletsizliğin engellenmesi adına bu teklifimizin doğrultusunda bir karar vermenizi diliyoruz çünkü en azından böylesi bir düzenleme ortaya konulduğunda baraj diye bir sorun kalmayacaktır. İlk adım olarak da bu Meclis, ilk düzenlemesinde de Türkiye'nin bir önemli ayıbını bugün kaldırmış olacaktır. Bir 12 Eylülle hesaplaşmaysa bugün o hesaplaşmayı yapma imkânına sahip olacaktır. Buradan başlayalım, buradan yürüyelim. (CHP sıralarından alkışlar) Buradan yol yürüyerek ilk başlangıcı 24’üncü Dönem Parlamentoya nasip olacak bir yaklaşımı hep beraber ortaya koyalım diye düşünüyoruz.

İkinci olay şu: Demin açıklamalar yapılırken yani “Sendikalar kapatılsın.” Hayır, biz bu baskıdan bu sendikaları kurtarmak istiyoruz. Kırk katır mı kırk satır mı yaklaşımından bu sendikal hareketi kurtarmak adına diyoruz ki daha önce de aynı tehditleri ben Konfederasyon Başkanıyken yedim “Ne yapalım, eğer bunu uzatmazsak siz barajın altında kalacaksınız.” Kalalım da bütün Türkiye ve bütün dünya bu rezaleti bir gün daha iyi görsün, bu kadar bin üyeyle niye barajın altında kaldığımızı bir de siz izah edin diye bunu söyledik. (CHP sıralarından alkışlar)

Dolayısıyla, bugün Hükûmetin aslında temel gündemini biliyoruz. Temel gündemi şu: Tabii ki kıdem tazminatının yeniden bir hak kaybı doğuracak şekilde ele alınmasıdır, bölgesel asgari ücretin yaygınlaştırılmasıdır, özel istihdam bürolarının kurulmasıdır ve daha esnek çalışma modellerinin, çağrı üzerine çalışma modellerinin yeniden bize dayatılmasıdır. Çalışanların zaten hakları budanmıştır, sendikal örgütleri yok edilmiştir, tek güvencesi olan örgütlenme özgürlüğü diye bir özgürlük de bizim ülkemizde bulunmamaktadır. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açacak en temel düzenlemeye gelin birlikte adım atalım, birlikte katkı verelim, bu yasaya bugün onurluca, bu sürece katkı vererek ilk ayıptan Türkiye’yi kurtaralım diye düşünüyorum.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

 

2’nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2- Bu Kanun, 1/7/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN – Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Musa Çam, İzmir Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz on dakikadır Sayın Çam.

CHP GRUBU ADINA MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2822 sayılı Yasa’nın değişiklikleriyle ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Dün Diyarbakır’da yaşamını yitiren askerlerimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum.

Dün yine İzmir’de Çiğli Hava Üssü’nde eğitim uçuşu yapan, ana jet üssünden kalkan bir uçağımız İzmir Güzelbahçe’de denize düştü ve 2 askerimiz şehit oldu. Onları da rahmetle anıyoruz, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Tabii ki bizler burada bugün başsağlığı temennilerimizi, dileklerimizi ilettik ama sonunda yaşamlarını yitiren bu insanların ailelerinin ve yakınlarının, eşlerinin ve çocuklarının yıllardır büyük bir ıstırap ve büyük bir acı çektiğini hepimiz biliyoruz ve bunları da unutmamamız gerekir. Bu sorunları ve bu problemleri sürekli erteleye erteleye halının altına itmek yerine bu sorunun oturulup konuşulması, tartışılması ve artık bundan sonra bu ülkede, bu coğrafyada hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi gerekiyor. Aslında belki dün 13 kişinin hayatını kaybettiği, 2 askerin kaçırıldığı, bir şantiyede de 3 işçinin kaçırıldığı bugünlerde belki Meclisin tatile girmesi yerine bu sorunları oturup tartışması ve bu sorunlarına çözümünü bulması gerekiyor diye düşünüyorum.

Verilen yasayla ilgili, 2822 sayılı Yasa’nın değiştirilmesiyle ilgili yasayla ilgili şunu söylemek gerekiyor: 12 Eylül askerî darbesi bilinçli ve sistemli bir şekilde Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin ve işçilerin örgütlenmesinin önünde büyük bir engel oluşturdu. 2821 ve 2822 sayılı Yasa ve buna ek olarak da Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu dâhil olmak üzere getirilen bu antidemokratik yasalar ne yazık ki bugüne kadar gelen bütün hükûmetler tarafından görmezden gelindi ve bu antidemokratik yasalar ve kanunlar değiştirilmedi. Özellikle Türkiye’de örgütlülüğün önündeki en büyük engel olan yüzde 10 barajı ve noter harcı dâhil olmak üzere, bunlara hiçbir siyasi iktidar maalesef elini uzatıp da bunların değiştirilmesi için hiçbir çaba ve gayret göstermedi. Buna dokuz yıldır iktidarda olan AKP İktidarı da dâhildir. Bugüne kadar, çalışma yaşamıyla ilgili, önünde bulunan engellerin ve yasakların kaldırılması için hiçbir çaba ve gayret göstermedi.

Biraz önce Sayın Bakan burada konuştu. 15-17 Şubat 2008 tarihinde Kadıköy Suadiye’de DİSK’in 13. Genel Kuruluna konuk olarak katıldı ve bu sorunlar orada konuşuldu ve orada dile getirildi. Sayın Bakan da orada söz verdi. Bakan olarak orada bulundu, 13. Genel Kurulda ve Genel Kurulda dedi ki… Artık çalışma hayatının demokratikleştirilmesi ve ILO sözleşmelerine uygun bir 2821 ve 2822 sayılı Yasaların mutlaka yapılması gerektiğinin sözünü 15-17 Şubat 2008 tarihinde DİSK’in 13. Genel Kurulunda verdi.  Şimdi bakıyoruz, aradan üç yıl geçti, aradan üç yıl geçmesine rağmen… Sayın Bakan gitti, tekrar geldi, ayrı bir konu ama hükûmetlerde bir devamlılık vardır. O Bakan gitti, bir başka bakan geldi. Verilen sözlerin mutlaka yerine getirilmesi gerekirken ne yazık ki bu sözler bugüne kadar yerine getirilmedi.

Arkadaşlar, ortada bir sorun var, bir problem var. Büyük bir bataklık ve bu bataklığın mutlaka kurutulması gerekiyor. İki tane yöntem var. Yöntemlerden bir tanesi, tıpkı bazı belediyelerde olduğu gibi, kamyonun arkasına kükürdü doldurursunuz, püskürtürsünüz, o bataklığı kurutmaya çalışırsınız veyahut da hayır, o bataklığın köküne inersiniz, o bataklığı kökten kurutursunuz. Yapılması gereken, palyatif çözümler yerine, bu bataklığın kökten kurutulmasıdır, yok edilmesidir. Bunun yapılması için de Sayın eski Konfederasyon Başkanımızın getirmiş olduğu bu madde yerine, palyatif madde yerine… İki senedir, bu Mecliste, bunlar, AKP Hükûmetinin iktidarda olduğu dönemde hep erteleniyor öteleniyor, erteleniyor öteleniyor. Bu ertelenme ötelenme geliyor… Sorun ortada, sendikaların talepleri ve istekleri ortada, sürekli Üçlü Danışma Kurulunda toplanılıyor, konuşuluyor. ILO’ya gidiyor, ILO’da Sayın Bakan çıkıyor, konuşuyor. ILO sözleşmelerine  uygun yeni bir düzenlemenin yapılacağının sözü veriliyor, taahhütte bulunuluyor ama Türkiye’ye geliniyor, bütün bu verilen sözlerden ve taahhütlerden vazgeçiliyor ve tekrar eski tas eski hamam devam ediyor. Bunun değişmesi gerekiyor, bunun değiştirilmesi gerekiyor.

Şimdi tekrar bir kez daha altı ay süreyle bunun ertelenmesi gerekiyor, bu doğru değil. Biz bunu söylediğimiz zaman, Sayın Bakanın söylediği gibi “Ya, sosyal demokrat bir parti sendikaların yok olmasına nasıl rıza gösterir?” gibi bir anlayışı ortaya koyuyor. Asla, böyle bir şey söz konusu değil, bizim böyle bir düşüncemiz de yok. Biz aslında bu sorunun kökten bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz bundan beslenen bir parti değiliz. Bakın, bundan dolayı beslenen birtakım konfederasyonlar olabilir, bunun değiştirilmesini istemeyen, yıllardır değiştirilmesini istemeyen kimi konfederasyonlar da olabilir ama biz öyle değiliz. Biz bunun değiştirilmesini istiyoruz. Yetmez, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Yüzde 10 barajının kaldırılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz ama ne yazık ki yüzde 10 barajının değiştirilmesi söz konusu olduğunda Sayın Başbakan diyor ki: “Biz mi getirdik?” Evet, siz getirmediniz, doğru ama ondan nemalanıyorsunuz, ondan faydalanıyorsunuz. Hani 58’inci Hükûmetin Hükûmet Programı’nda, 59’uncu Hükûmetin Hükûmet Programı’nda, 60’ıncı Hükûmetin Hükûmet Programı’nda  demokrasi ve özgürlüklerden bahsediyordunuz da dokuz yıllık AKP Hükûmeti döneminde bütün bu yasaları, bütün bu kanunları, Siyasi Partiler Kanunu’nu, Seçim Kanunu’nu neden değiştirmiyorsunuz? Niçin? Çünkü oradan nemalanıyorsunuz ve oradan besleniyorsunuz ve oradan büyüyorsunuz. Dolayısıyla samimi ve içten olarak da bunların değiştirilmesini istemiyorsunuz.

“12 Eylülle hesaplaşacağız, hesaplaşıyoruz.” diyorsunuz ama 12 Eylülün bütün antidemokratik yasaları ve kanunlarını aynen devam ettiriyorsunuz. “Biz iktidar olduğumuz için, biz nemalandığımız için bunları değiştirmeye gerek yok. Ne zaman biz faydalanmıyoruz, biz istemiyoruz, o zaman bunları değiştiririz.” Bu, çifte standarttır. Demokrasilerde çifte standart olması mümkün değildir. Demokrasiyi biz sadece kendimiz için değil hepimiz için ve herkes için istemeliyiz. Dolayısıyla, bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

Demokrasi karneniz… Gerek Sayın Başbakan Hükûmet Programı’nı okurken gerekse eleştirilere cevap verirken burada bir demokrasi şampiyonluğu konuşması yaptı kendine göre ama bir cümle çok ağır ve çok haksız ve bu ülkede yüzde 50’ye yakın oy almış bir siyasi partinin Genel Başkanına ve Başbakana da hiç yakışmadı. “Yüzde 50 oy aldık, herkes teslim olsun…” Bu anlayış doğru bir anlayış değil.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – O sizin anlayışınız…

MUSA ÇAM (Devamla) - Bu anlayış tehlikeli bir anlayıştır. Bu anlayış, sizleri yanlış yollara ve yanlış sokaklara ve çıkmaz sokaklara götürür. Çıkmaz sokakların sonu iyi değildir. O nedenle, bu Meclisin içerisinde demokrasiyi ve demokrasi kültürünü hep beraber ve hepimiz birlikte ve bu ülkenin 75 milyonluk insanını kucaklayan ve onları ifade eden temel hak ve özgürlüklerin tamamını yeşertmemiz gerekiyor.

Sendika karneniz iyi değil. Benden olan evet, benden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir anlayışı şiddetle reddediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) Dokuz yıllık iktidarınız döneminde bunu aynen uyguladınız. Şunu yaptınız, şu yapıldı arkadaşlar: İş, “Hak-İş,” ya iş ya “Hak-İş” arkadaşlar. Buna benzer iş yerlerinde ve belediyelerde ve kamuda açık ve net bir şekilde bakanından müsteşarına, müsteşar yardımcısından genel müdürüne, genel müdüründen müdürüne, müdüründen iş yeri şefine varıncaya kadar bütün bürokratlar çalışanların üzerinde baskı yaparak sendika değişikliğine mecbur ettiler.

Bakınız, 1990’lı yıllarda kamu emekçileri sendikalarının kuruluş aşamasında Türkiye'nin en büyük sendikası olan Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) birinci sıradaydı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSA ÇAM (Devamla) – Kamu-Sen ikinci sıradaydı, Memur-Sen üçüncü sıradaydı.

SALİM USLU (Çorum) – İzmir Belediyesindeki taşeronlaşmadan bahset!

BAŞKAN – Sayın Uslu…

MUSA ÇAM (Devamla) – Ama yandaş sendikanızı büyüttünüz, Memur-Sen’i Türkiye'nin en büyük konfederasyonu yaptınız. Bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler ve devletin bütün bürokratları, memurlara baskı ve tehdit yaparak Memur-Sen’e geçirdiniz. Yalan mı? Değil. Her şey ortada. Yetmez… Orman-İş Sendikası…

SALİM USLU (Çorum) – İzmir Belediyesinden bahset…

MUSA ÇAM (Devamla) – Türk-İş’e bağlı Orman-İş Sendikasının 24 bin üyesi vardı. Başta Orman Bakanı, müsteşar, genel müdür, şefler, bütün bölgelerdeki orman müdürlükleri Orman Bakanlığında çalışan işçileri, baskı ve tehditle tüm işçileri Orman- İş Sendikasından tehditle istifa ettirdi, Hak-İş’e bağlı Öz Orman İş Sendikasına götürdü arkadaşlar. Bu mu demokrasi, bu mu insan hakları? (CHP sıralarından alkışlar) Temel hak ve özgürlükler bu mu? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu arkadaşlar?

Yine ÇAYKUR’da aynı o trajedi yine yaşandı. ÇAYKUR’da da işçileri zorla Öz Gıda İş Sendikasına götürdünüz, beş yıl insanlar toplu sözleşmesiz kaldılar, problemler yaşadılar. Mahkeme kararıyla, yargı kararıyla. Ankara’da da yargı vardı, adalet vardı, döndü geldi arkadaşlar. Bunlar doğru şeyler değil. Demokrasiyi biz sadece kendimiz için değil hepimiz için ve herkes için istemeliyiz. Şimdi Hava-İş’te atölyelerde çalışan işçilere şimdi baskı ve tehdit yapılıyor, yine Hak-İşe bağlı bir sendikaya Özçelik-İş Sendikasına götürülmek için yine çalışma yapılıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Çam teşekkür ediyorum.

MUSA ÇAM (Devamla) - Bunlar doğru değil, iktidarsınız Cumhurbaşkanınız var, Başbakanınız var, hükûmetsiniz, belediyeleriniz var. Kendi sendikalarınızı, kendi meslek odalarınızı…

BAŞKAN – Sayın Çam teşekkür ediyorum.

MUSA ÇAM (Devamla) - Bu doğru değil.

BAŞKAN - Sayın Çam, lütfen…

MUSA ÇAM (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Başka söz talebi yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, özür dilerim, Değerli Başkanım, siz selamlamak için hatibe niye söz vermiyorsunuz? Bir eşitsizlik yapıyorsunuz siz.

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

 MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine selamlamak için siz bir dakikalık söz hakkı vermiyorsunuz ama AKP’li milletvekillerine veriyorsunuz, lütfen bu davranışınızdan vazgeçin.

BAŞKAN – Yok, öyle bir uygulamamız yok sayın milletvekili.

Madde kabul edilmiştir.

3’üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BAŞKAN – Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili. (CHP sıralarından aklılar)

CHP GRUBU ADINA ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifinin 3’üncü maddesi üzerinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben burada bu tasarının görüşülme usul ve esasının Anayasa’ya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunu söyledim, galiba tam anlatamamışım. Sipariş üzerine alınan görüşle -sanıyorum Kanunlar Genel Müdürlüğünden alındı- Anayasa’ya aykırılık giderilmez, Anayasa uygun hâle gelmez. Şimdi, o görüşü veren arkadaşlarıma ben bu Meclis tutanaklarını, o Anayasa maddelerinin gerekçelerini okumalarını öneriyorum.

Bakın, bunlar Millî Güvenlik Konseyi Tutanak Dergisi ve o zamanki Danışma Meclisi tutanaklarıdır yani tüm siyasi partilerin Meclis çalışmalarına katılmalarının neden gerekli görüldüğünü çok açıklamış. Deminden anlattım, bir daha anlatayım, o arkadaşlarımız anlamamış çünkü onlar talimatla iş yapıyor, onlar hukuka bağlı değil, onların referansları hukuk değil, onların referansı siyasi iktidar çünkü siz, AKP döneminde hukuksuzluğu Türkiye'nin her alanında egemen kıldınız; hukuksuzluk, keyfîlik olağan bir yönetim biçimi hâline geldi, Türkiye’de yaptığınız bu yetmedi, Meclis kürsüsüne de taşıdınız.

Şimdi, arkadaşlar, Anayasa’nın bu siyasi partilerin komisyonlarda temsil edilmesini düzenleyen hükmünün gerekçesini bir daha okuyorum. 1982 Anayasası 61 Anayasası’na atıfta bulunmuş, 61 Anayasası diyor ki: “Meclis Başkanlık divanlarının ve komisyonlarının tarafsızlığını sağlayacak ve siyasi grupların Meclis çalışmalarının temel unsunları olarak bu çalışmaya katılmalarını temin edecek hükümler konulmuştur.” Çok açık arkadaşlar yani Meclisin çalışmalarının temeli siyasi partilerdir. Tüm siyasi partilerin Meclis çalışmalarına katılmalarının öngörülmesinin nedeni de deminden kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde anlattığım, Meclisteki çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partinin yasama organındaki gücünü muhalefet tarafından denetlemektir. Burada çok açık bir şekilde söylüyorum, tarafsızlığını sağlamak için Meclisteki tüm partilerin çalışmalara katılmalarını savunuyor. Ondan sonra siparişle görüş alınıyor. Bir arkadaşımız, neymiş “Komisyonlar çalışmasını sürdürürmüş…” Tabii ki sürdürür sizin anlayışınıza göre ama Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre sürdürmez.

İkinci mesele: Arkadaşlar, Meclis İç Tüzüğü’nün 36’ncı maddesi “Kırk sekiz saat sonra…” diyor, “İki gün sonra” demiyor. Kırk sekiz saat… Yani burada zaman birimini saat seçmiş.

Şimdi bugün bu Komisyon kaçta toplandı Sayın Başkan? Saat 2’de, 14.00’te. Bugünden itibaren kırk sekiz saat geriye geldiğinizde saat kaç oluyor? Ayın 13’ünün saat 14.00’ü olması lazım. Peki, 13 Temmuz saat 14.00’te var mıymış böyle bir komisyon ortalıkta? Yok. Olmayan bir komisyona, olmayan, teşkil etmemiş, hukuken “yok” hükmünde olan bir komisyona nasıl havale ediyorsunuz Sayın Başkan? Siz o tarihte başkan değilsiniz. Bu Meclis tutanağı arkadaşlar. Saat 17.45’te burada Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyelikleri Meclis tarafından kabul ediliyor. Ne zaman? 13 Temmuz günü saat 17.45…

Bu da Sayın Başkanın havalesi. Bakın arkadaşlar, bu kadar hukuksuzluk olmaz. 13/7/2011 günü Meclis Başkanlığı tarafından AKP Grubuna havale ediliyor bu kanun tasarısı. Kanun tasarısı 13/7/2011 günü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna geliyor. Aynı gün bu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ediliyor. Ne zaman havale ediliyor? Bir kere saat 17.45’ten sonra havale edilmesi lazım. Çünkü 17.45 itibarıyla böyle bir komisyon yok. Ve bu Komisyon 17.45’te kuruluyor, saat 19.00’da başkanı seçiliyor. Bu kadar hukuksuzluk olur mu arkadaşlar ya? Bu hukuksuzluğu nasıl görmezden geliyorsunuz? Yani Komisyon Başkanının “Bu hukuka uygun.” demesiyle hukuka uygun hâle gelmez ki. Meclis Başkanının siparişle görüş alarak, burada açıklayarak Anayasa’ya aykırılığı gideremezsiniz arkadaşlar. Ayıp oluyor, günah oluyor!

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Anayasa Mahkemesinden…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Ben Anayasa Mahkemesinden bahsetmiyorum. Ben burada okudum. Önce hukuka saygın varsa, senin hukuka saygın varsa, kendine saygın varsa, yasama organının saygın bir üyesiysen önce hukuka bağlı kalmayı öğreneceksin.

Değerli arkadaşlarım, hukuk devleti temel üç öğe üzerinden varlığını götürür. Bunlardan birisi kişi hak ve özgürlüklerinin temin edilmesidir. Bir diğeri adaletin sağlanmasıdır. Bir başka şeyi de güvenliğin temin edilmesidir. Bunların mevzuatta yer alması yetmez aynı zamanda bunlara işlerlik kazandırılması lazım. Toplumda, hukuk kurallarına uyulacağı konusunda, adaletin gerçekleşeceği konusunda toplumsal bir bilincin oluşması gerekiyor.

Şimdi, arkadaşlar, patrona ve işverene dayalı olarak, sırtını dayayarak sendikacılık yapılmaz. Yapılır da o sendikacılığa “İşçi sendikacılığı” denilmez. Patrona, devlete sırtını dayayarak yapılan sendikacılığın adı “Sarı sendikacılık”tır, “Sarı sendikacılık!”

Devlete dayanarak işçinin çıkarını savunamazsınız, patrona dayanarak işçinin çıkarını savunamazsınız. Yapsanız yapsanız devletin çıkarını savunursunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin en temel özelliği, her alanda olduğu gibi hem hukuksuzluk yapmak hem de yandaş kurumlar yaratmaktır. Çalışma alanında da bu iktidar bir yandan sendikasızlaştırma yaptı bir yandan da var olan sendikalı işçileri, kendi yandaş sendikalar yaratarak o sendikalara üye olmaya çalıştı.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, işçilerin hak ve hukukunu savunacağı yerde siyasi iktidarın çıkarlarını savunarak, onun ödülünü alarak bu Meclise gelmiş eski HAK-İŞ Başkanı, şimdi de AKP Milletvekili Sayın Salim Uslu bu ödülü almış olabilir. Kendisini kutluyorum milletvekili olmasından dolayı. Hiçbir yorum yapmıyorum.

Değerli arkadaşlarım, dün size, Çorumlu dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldikten sonra dini siyasete alet eden partilere yakınlığı sayesinde yıllardır HAK-İŞ Başkanlığı yapan Salim Uslu’nun hayat hikâyesini anlatmıştım. Bu öyküyü yazmak elbette durup dururken gelmemişti aklıma. HAK-İŞ’e bağlı sendikaların üyelerinin ortalama maaşı… (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN – Sayın Öztürk… Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …800 TL’yken, bu sendikalardan biri Salim Uslu’ya…

BAŞKAN – Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …piyasa değeri 340 bin lira Mercedes 320 S model bir makam arabası hediye etmiştir.

SALİM USLU (Çorum) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Öztürk… Sayın Öztürk, lütfen maddeyle ilgili konuşur musunuz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – O da bunu “Güvenli arabaya binmek de benim hakkım. Bu kimi, niye ilgilendiriyor, hiç anlamadım?” diye sormuştu.

Şimdi, aşağıdaki sorularımı okuyun ve arabanın kimlerin parasıyla…

BAŞKAN – Sayın Öztürk…

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …nasıl ve neden alındığına siz karar verin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

Bir: Salim Bey, güvenli bir araca binmenin hakkınız olduğunu çünkü hâlâ kullandığınız arabanın 1993 model bir Mercedes olup, eskidiğini söylüyorsunuz. Tamam, makam arabası olarak size tahsis edilen araçlardan biri bu 1993 model Mercedes de… Acaba bir de 2007 model Volvo S-80 aracınız yok mu? Bu araç özel imalat değil mi? Bu 340 bin TL’lik arabayı size bir sendikanızın hediye ettiğini söylüyorsunuz... Bu sendika, ilk toplu sözleşmesini henüz bu mart ayında imzalayan Orman-İş Sendikası olabilir mi? Eğer ikinci soruya verdiğiniz yanıt “Evet”se; henüz çiçeği burnunda bir sendika olan Öz Orman-İş bu parayı nereden buldu? Üçüncü sorunun yanıtını verebilmeniz için size yardım ediyorum: Konfederasyonunuz, orman işçilerini üye kaydedebilmek için bu sendikadan önce Tarım Orman-İş adlı bir başka sendika kurdu mu? İktidar, özellikle de dönemin Orman Bakanı, geçiciler başta olmak üzere tüm gayretkeş orman işçilerinin Türk-İş’e bağlı Türkiye Orman-İş Sendikasından ayrılarak, sizin sendikanıza geçmesi için işçilere telkin ve tavsiyelerde bulundu mu? Bu yüzden işçilerin çoğu bu sendikaya geçmek zorunda kaldı mı? Bu sendikanın kapatılması ihtimalini anladığınız anda size Mercedes 320-S hediye ettiği söylenen Öz Orman-İş Sendikasını apar topar kurdunuz mu? Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde binbir zorluk çıkaran iktidarı ikna edip, bu sendikanın ilk sözleşmesini, büyük bir sendikacılık başarısıyla altı günde imzaladınız mı? Yeni iktidarı ikna edip bu sözleşmenin başlangıç tarihini beş yıl öncesine kadar götürdünüz mü? Bu sayede geçmişe dönük haklardan yararlanmak isteyen ormancı üyelerinizden, yine geçmiş elli bir ayın aidatını aldınız mı? Bu elli bir aylık aidat, kişi başına ortalama 3 bin TL’yi buluyor mu? Bu parayı 25 bin işçinin maaşlarından kestiğinizi düşünürsek, sendikanızın kasasına giren toplam tutarın 75 milyon TL civarında olduğu söylenebilir mi? Yani… Bu 340 bin liralık hediyenin nedeni…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) - …sizin iktidarla kurduğunuz iyi ilişkiler sayesinde, o sendikanın kasasına giren yüklü miktardaki bu para olabilir mi?” (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

Sayın Başkan, bu sorulara  Genel Kurulda neden cevap verilmedi?

BAŞKAN –Sayın Öztürk, lütfen.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Bu, arkadaşlar, 26/6/2009 Vatan gazetesinde çıkan bir köşe yazarının yazısıdır. Ben hiçbir yorum yapmadım, hiçbirşey söylemedim. Sadece Vatan gazetesinde çıkan bir yazarın görüşünü söyledim. Sayın Uslu’nun takdirlerine sunuyorum.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan...

SALİM USLU (Çorum) – Sayın Başkan...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ben bir şey söylemedim, gazetedeki yazıyı okudum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan...

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydın.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Yazıyı okudum, yazıyı!

SALİM USLU (Çorum) – Son yazısını da oku!

BAŞKAN – Sayın Uslu, bir saniye...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Ben son yazısını bilmem...

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Onu okuyamaz! (Gürültüler)

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Terbiyesiz sensin!

SALİM USLU (Çorum) – Ben “Terbiyesiz.” demedim.

BAŞKAN – Sayın Uslu, lütfen...

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkanım...

SALİM USLU (Çorum) – Sözünü geri al! Ben “Terbiyesiz.” demedim.

BAŞKAN – Bir saniye oturun Sayın Uslu. Sayın Aydın’a bir söz vereyim, sonra size de vereceğim.

SALİM USLU (Çorum) – Ben “Terbiyesiz.” demedim.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Demedi öyle bir şey...

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – “Terbiyesiz.” demediysen sözümü geri alıyorum.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

                                                                               Kapanma Saati: 22.38

ALTINCI OTURUM

Açılma Saati: 22.44

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

----- 0 -----

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Altıncı  Oturumunu açıyorum.

1 sıra sayılı Teklif’in görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Sayın Aydın, buyurun.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, grubumuz üyesi Sayın Salim Uslu hakkında çeşitli sataşmalarda, haksız iddialarda bulundu. Kendisi söz istemişti, 69’a göre.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, 69’uncu maddeye göre aynı oturumda söz verilebilir. Söz verilmesi mümkün değil efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Hayır Sayın Başkan, hayır. Mecburiyetten kapatıldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır efendim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Daha önce de bu yaşandı Sayın Başkan. Daha önce de... Daha evveli var bunun. Oturum kapandıktan sonra cevap verildi. Her türlü hakareti yapacaksınız...

BAŞKAN – Şimdi, sataşma nedeniyle söz isteyen Sayın Aydın, siz misiniz, Sayın Uslu mu?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Uslu efendim.

AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Uslu efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, İç Tüzük 69’a göre aynı oturumda...

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, biliyorum 69’uncu madde gereğince, sataşma nedeniyle aynı oturum içinde söz verilir, doğru, kural, itirazım yok ancak Genel Kuruldaki hava nedeniyle, meydana gelen olay nedeniyle, zorunluluk nedeniyle ara verildi. Dolayısıyla söz vermek düşüncesindeyim.

Yalnız, yeni bir sataşmaya mahal vermeden üç dakika söz veriyorum Sayın Uslu.

Buyurun Sayın Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

4.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, İzmir Milletvekili Musa Çam ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

 

SALİM USLU (Çorum) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Ali Rıza Öztürk’ün ve aynı zamanda Sayın Musa Çam’ın Konfederasyonumuzu, eski Konfederasyonumu ve şahsımı hedef alan sataşmaları nedeniyle söz almış bulunuyorum.

Bir defa, bugün konuştuğumuz konu yüz binlerce işçiyi ilgilendirmektedir ve doğrusu, bir geçici maddenin 2822 sayılı Yasa’ya ilavesine ilişkin eleştirilerini getirdikleri kadar çözüm önerilerini de görmek ve öğrenmek isterdim.

Ben, doğrusu merak ediyorum, toplu sözleşme hakkının yüz binlerce işçinin elinden alınması Cumhuriyet Halk Partisine ne sağlayacak? Yani yaz aylarında metal, tekstil iş kollarında, belediye çalışanlarının, toplu iş sözleşmesi yapamamış olmasından nasıl bir mutluluk duyacağız, bunu anlamış değilim. Bunun yerine bir çözüm öneriniz varsa bunu da görmek isterdim, göremedim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Verdik.

SALİM USLU (Devamla) – Ortada bir sorun var, bu soruna yönelik bir çözüm önerisi bekledim, bunu da görmedim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Çözüm önerisini verdim ama Salim Bey.

SALİM USLU (Devamla) – Bunu da görmedim.

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Salim Bey, önerdim, reddettiniz.

BAŞKAN – Sayın Çelebi…

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) – Reddedildi yani.

SALİM USLU (Devamla) – Dinler misiniz lütfen?

SÜLEYMAN ÇELEBİ (İstanbul) –Verdik ama.

SALİM USLU (Devamla) – Evet, burada sadece gazete kupürleri okundu. Bu gazete kupürleri, 16 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan bir gazete kupürüdür, 2009. Daha sonra ben bunu yazan beyefendiye cevap yazdım, tekzip yaptım ve sayfasında yayınladı, son cümlesini de şöyle bitirdi: “Evet, bana gelen bilgiler böyleydi, doğru olmayabilir, ben bu tartışmayı burada kesiyorum.” Dolayısıyla, tekzip metnini arzu ederseniz zatıalinize gönderirim. Hayal ürünü şeyler yazılmış.

Fakat, bu Mercedes konusu şudur: Keşke her konfederasyonun genel kuruluna katılmak gibi alışkanlığınız olsaydı, konfederasyon ayrımı yapmasaydınız. Mesela geçen hafta o bahsettiğiniz sendikanın kongresi yapıldı, oraya katılmış olsaydınız orada Mercedes’le ilgili herhangi bir tartışma olmadığını görürdünüz. Keşke burada söylediklerinizi orada söyleseydiniz, işçilerden hangi cevabı almak istiyorsanız bunu alırdınız. Bu Mercedes, doğrudur, alınmıştır. Ama şu anda Mercedes Hak-İş’in demirbaşıdır. Salim Uslu’nun, Mercedes gibi bir arabayla, bir markayla statü kazanmak gibi bir derdi yoktur. Hele böyle siyasete girmiş olmak ve bundan dolayı şirinlik yapmak gibi bir derdi asla olmamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü bundan önceki dönemlerde bana yapılan siyasete gelme teklifi, sizin partiniz de dâhil, hepsi tarafımdan reddedilmiştir. Böylesine de erdemli bir davranış gösterdim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SALİM USLU (Devamla) – Özellikle yanıltıcı olarak Sayın Çelebi…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uslu.

SALİM USLU (Devamla) – Bir diğer husus da şudur: Ben Hak-İş Genel Başkanlığı yaptığım dönemde…

BAŞKAN – Sayın Uslu, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – … Hak-İş Konfederasyonunun on altı yıl Genel Başkanlığını yaptım. On altı yıl boyunca maaş, yolluk, ikramiye …

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkanım, kürsüden inmesi gerekmiyor mu?

BAŞKAN – Sayın Uslu…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Sayın Başkanım, biz hiç kürsüde kalmıyoruz.

BAŞKAN – Aynı şeyi sizin milletvekilleriniz de yapıyor, tüm milletvekilleri yapıyor.

Sayın Uslu, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – … tazminat dâhil herhangi bir ödeme almadım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Maaş, ikramiye dâhil. On altı yıl Konfederasyon Başkanlığımda hiç maaş almadım.

BAŞKAN – Aynı tarzı o zaman da gösterseniz Sayın Milletvekili!

SALİM USLU (Devamla) – Yani erdemli davranma konusunda kimse burada bana ders veremez, benim ders almaya ihtiyacım yok.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Değerli Başkan, ya açın mikrofonu dinleyelim veya insin.

BAŞKAN – Sayın Uslu… Sayın Uslu, lütfen.

SALİM USLU (Devamla) – Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1) (Devam)

 

BAŞKAN – Madde üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz isteyen Oktay Vural, İzmir Milletvekili.

Buyurun Sayın Vural. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Çok değerli milletvekilleri, aslında bugünün iki önemli özelliği var. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu manevi varlığına teslim edilmiş olan bu ülkenin, bu devletin, bu milletin birlik ve bütünlüğünü korumakla görevli güvenlik güçlerimizin bu iradesini ortadan kaldırmaya yönelik hain saldırı neticesinde 13 askerimizin şehit olması zannederim Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türk milletini en fazla derinden yaralayan bir husus olmuştur.

Öncelikle bu terör konusunda ortaya konulan bu siyasi iradeye iştirak eden AK PARTİ Grubuna, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna teşekkür ediyorum.

Bizler hepimiz Türk milletini temsil ediyoruz ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” diyorsak bunu temin etmek ve ecdadımızın bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletini bir ve bütün olarak geleceğe taşımak bu Meclisin en önemli görevidir. Böyle bir iradeyi ortaya koymuş olmak önemli bir kararlılıktır. Tekrar grup başkan vekillerine ve grup başkan vekillerinin adına bu bildiriye imza atan ve destekleyen değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum.

İkinci önemli konu da bugün yine Türk milletinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu milletin millî ve manevi değerlerini temsil etmek durumunda olan Meclisimizde aynı zamanda bugün bir mübarek Berat Gecesi. Dolayısıyla böyle bir günde birbirimizi kırmaktan, incitmekten uzak durmak zannederim bu tartışmadan elde edeceğimiz kazançtan çok öteyedir. Erteleyelim, yapmayalım. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) Yani çok fazla fırsatımız olmayabilir. Dolayısıyla bu konuda gerçekten bence bütün bunlardan, kişisel ya da sözel olarak yapılan bu tartışmalardan bir berat istesek iyi olur diye düşünüyorum.

Tabii bu süreç içerisinde tartışmalar… İşte Cumhuriyet Halk Partisinin AKP’yle mutabakat neticesinde burada bulunarak söz ve iradesini kullanmasından gerçekten memnuniyet duyduk. İşte, mutabakat ama sonradan bunlar oluyor.

Şey aklıma geldi benim, sözlerimde bahsetmiştim: Görüşmelerin muhtevası konusunda çeşitli rivayetler var. Ben de yerimden söylemiştim ama Mecliste milletvekillerine de ifade etmek istiyorum. Nasılsa Telekom İletişim Başkanlığı dinliyor, tutanakları yayınlasın İnternet’te, kimin ne dediğini görelim, dolayısıyla ileri demokrasinin Türkiye’yi nereye kadar götürdüğünü hep beraber birlikte görürüz. Bunların hepsi belki ileride olacaktır diye düşünüyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

Tabii, öncelikle hitap edenlerin… İç Tüzük hükümlerine göre gerçekten bir tartışmalı durum var çünkü teşekkür etmemiş bir komisyon ama havale var; bu, İç Tüzük’ün içerisinde bulunduğu sıkıntılardan biridir, bunları aşmak lazım. “Teşekkür etmemişse nasıl havale olur ama havale tarihinden sonra kırk sekiz saat…” Çok böyle labirentler içerisinde olan bir konu. Ama bizim haklarımızı koruyan bu İç Tüzük’tür değerli milletvekilleri. İç Tüzük’e göre bize söz verilir, muhalefete. Sizin parmak çoğunluğunuz var ama bizim de İç Tüzük’teki haklarımız var dolayısıyla bu hakları koruma konusunda muhalefetin ısrarlı duruşunu demokrasiye olan bağlılığı olarak da görmek gerekiyor. O bakımdan…

Sayın Bakanın da özellikle bir ifadesi oldu daha önceki tartışmalar konusunda. Şunu dediniz: “Parlamentoda görüşülmesine engel olundu.” Sayın Bakan, bu Parlamentoda bir şeyin görüşülmesine kimse engel olamaz. Parlamento kendi meşru kurumları aracılığıyla ya görüşür ya görüşmez. O bakımdan, engel olmak, Parlamentoya engel olmak bu Parlamentonun birtakım etkilerle yönlendirilebildiğine ilişkin bir kararlılık ortaya koyar ki bu konuda hiçbir boykotun, hiçbir tartışmanın bu Meclisin çalışmasına engel olamayacağına ilişkin irade koymuş bir 24’üncü Dönemin yaklaşımına aykırı olduğunu ifade etmek istiyorum.

Evet, 24’üncü Dönemin ilk yasası, ilk yasama günü bugün. Hayırlı olsun. Aslında bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Biz destekliyoruz bunu. Sosyal taraflarla görüştük, onlar kabul ediyorlar. Aslında sorunun çözümü değil de daha büyük sorun çıkmaması için bir dondurma yapıyoruz ama en önemli sorun Sendikalar Kanunu’ndan kaynaklanıyor. Bunu hep beraber, birlikte çözmemiz gerekiyor. Aslında sorunu çözmeyen burada yok yani bu sorunu Meclise iki arada bir derede önümüze getiren başka bir bakan. Şimdi, Sayın Faruk Çelik önünde buldu bunu, birdenbire bu sorunla karşılaştı. Olmasa ne olacak? Sendikaların toplu sözleşmeyle ilgili hakları kaybolacak belki, sıkıntılar olacak ama dediğiniz gibi de yüzde 10 barajından dolayı sendikaların toplu sözleşme hakları da şu anda gasbediliyor, o da ayrı bir sorun. O zaman bunu önümüzdeki dönemde zannederim çözmemiz gerekiyor.

Geçici olarak bir sorunu çözmeye yönelik bir öneri, olumlu baktık. İnşallah, bugün Meclis, iradeyle daha büyük sorunların çıkmasını engellemiş olacak ama bu dönemle ilgili bazı hususlar anlatıldı, bundan sonraki dönemde çok anlatacağız bunları, zaman zaman kızacaksınız. Çoğunluk partisine söylüyorum tabii ama sözümüzü ve irademizi kullanmaktan hiç kimse bizi engelleyemez, onu da ifade etmek istiyorum.

Yani, bu dönemde, şöyle bir bakıldığı zaman, uygulanan ekonomi politikalarının neticesinde, sermaye ve emek/hasıla kat sayısının hep sermaye lehine geliştiğini görüyoruz. İstihdamın yüzde 46’sı asgari ücretli olmuş, taşeronlaşma kamuda giderek artmış, her yerde taşeron, her yerde taşeronlaşma. Bu nasıl bir istihdam şeklidir? İşsizlik sigortası talan ediliyor, müteahhitlere veriliyor. Üretim ithalata bağımlı, Türkiye’de üretmek cezalandırılıyor, Hanslar, Corçlar iş buluyor, Ahmetler, Mehmetler, Fatmalar iş bulamaz hâle gelmiş. Hepiniz bunu görüyorsunuz.

Dış ticaret açığı, cari işlemler açığı almış başını gidiyor. Sorun büyük, Türkiye üretmiyor, üreten cezalandırılıyor, başta emek ve çalışanlar cezalandırılıyor. Büyüme istihdam üretmiyor, istihdam refah artırmıyor. Yani, bugün geldiğimiz bu noktada en düşük gelir alan yüzde 10’luk kısım içerisinde yeni yaratılan istihdamın önemli bir payı var. Bunun, gelir paylaşımı konusunda AKP döneminde gelir dağılımında en zenginle en yoksul arasındaki farkın 4 kat daha fazla arttığını görüyoruz. Demek ki bu ekonomi politikaları bir fayda getirmiyor.

Özel idarelerde çalışanları sürgün etmek için kanun çıkıyor. Hatta işçi ticareti için burada kaç kere gitti geldi. Cumhurbaşkanına gidildi, buradan tekrar konuldu, tekrar çıkarıldı büroların kurulmasıyla ilgili.

Kamu çalışanları siyasi baskı görüyor, ayrımcılığa tabi tutuluyor. Müfettiş terörü, sürgün, bunları yaşıyoruz.

Çalışanların örgütlenme haklarına müdahale ediliyor. Kamuyu eline geçiren o çalışanlar üzerinde baskı uygulayarak kendi politikalarını onlara kabul ettirmek istiyor, böylece demokratik bir ortam gelişmiyor.

Kamu istihdam sınavlarına şaibeler, şifreler, kopyalar bulaşıyor.

Dediğim gibi, bütün bunların hepsini anlatacağız. Çalışanlar, emeğini kullananlar açısından çok parlak bir dönem yok ama 6 tane dolar milyarderi varken, müjdeler olsun, 39 tane dolar milyarderimiz olmuş! Bunların da sahip oldukları servet bütün millî gelirin yaklaşık yüzde 14’üne tekabül ediyor.

Böyle bir ortam içerisine giriyoruz ama ben her şeyden önce -son konuşmayı yapıyorum- öncelikli olarak tabiatıyla milletimizin ve siz değerli milletvekillerinin mübarek Berat Kandili’ni kutluyorum. Bu mübarek gece münasebetiyle Cenabıhakk’ın yaptığımız yanlışlıklardan dönmeyi, hayırlı hizmetlerde buluşmayı nasip etmesini niyaz ediyorum, inşallah böyle olacaktır. Bundan sonra yine hayırlı bir ay, ramazana gireceğiz. O zaman burada bulunamayacağız ama her şeyden önce böyle bir günden sonra…

Zaman zaman “Tatile giriyor.” diyor ama milletvekillerinin tatili olmaz, yaz dönemi çalışmaları olur değerli milletvekilleri. Yaz dönemi çalışmalarında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz, ailelerinizle geçireceğiniz birkaç huzurlu günde mutluluklar diliyoruz.

Bu yasama döneminin ilk yasasını çıkaran Sayın Bakana da yeni bakanlık döneminde başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun.

 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (Devamla) – 1 Ekimde daha etkili tartışmalarda bulunmak üzere hepinize saygılarımı arz ediyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.

Madde üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Nurettin Canikli, Giresun Milletvekili.

Buyurun Sayın Canikli. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün 24’üncü Dönemin ilk yasa çalışmasını aşağı yukarı tamamlamış oluyoruz. Tabii, temenni ediyorum, 1 Ekimden sonraki dönemde çalışmaların içeriği, seyri, üslup daha sükûnetin hâkim olduğu, daha teenniyle hareket edilen bir ortamda gerçekleşir.

Bugün, biraz önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, acilen, zorunlu olarak yapılması gereken bir düzenlemedir bu. Bir maddelik bir düzenleme, sürenin uzatılması sadece, ama gerçekten çok yoğun tartışmalar yaşandı. Özü itibarıyla herkes mutabık, yani bu düzenleme yapılmadığı takdirde… Tamam, işi esastan çözmüyor ama iş esastan çözülene kadar, kalıcı bir çözüm bulunana kadar başka bir çözüm yok. Çözüm bu, çözüm yıl sonuna kadar ertelenmesi ve zaman kazanılması, bu kazanılan zaman içerisinde esas sorunun gündeme getirilip meselenin ortadan kaldırılması ama böyle bir konuda bile, bakın, çok ciddi tartışmalar yaşandı, kırıcı sözler sarf edildi. Gerçekten, ben de katılıyorum Sayın Vural’ın sözlerine. Yani sadece bu akşam Berat Kandili nedeniyle değil, her zaman bu tür yaklaşımların olmaması gerekiyor. Hepimiz için, herkes için söylüyorum.

Bir de şunu gönlümüz arzu eder: Özellikle şahsi konuların gündeme getirilmesinin, oradan yola çıkarak politika yapmanın çok doğru olmadığını ve çok katkı sağlayıcı olmadığını biz biliyoruz. Doğal olarak, böyle ortamlar gerilecektir. Böyle bir yaklaşım söz konusu olduğunda, olay kişiselleştiğinde, kişiye yönelik olarak birtakım ithamlar, töhmetler -her neyse- söz konusu olduğunda hem konunun dışına çıkılmış olacaktır, konuştuğumuz tartıştığımız konuya herhangi bir katkısı olmayacaktır ama daha önemlisi, kuşkusuz şu subjektif içeriği nedeniyle de tartışmaları beraberinde getirecektir. O yüzden temenni ediyoruz, inşallah, önümüzdeki dönem de bugünkü gibi başlamaz. Yani eleştiri elbette olacaktır, katkı… Bunları kastetmiyorum ama kişilerin özeline ve hakaret niteliği olabilecek olan sözler, cümleler, yaklaşımlar, kelimeler, esas kastettiğim o, onlara yönelik olarak söylüyorum. Yoksa elbette eleştirilmesi gerekir. Sistem bu şekilde dizayn edilmiş yani muhalefetin eleştirisi olmadan mükemmeliyetin sağlanması, eksikliğin giderilmesi mümkün değil, buna yürekten inanıyoruz, siyasi bir söylem olarak ifade etmiyorum ama iş başka alanlara kaydığında maalesef o sıkıntılı dönemler, ortamlar ortaya çıkıyor.

Tabii biraz önce Sayın Vural’ın söylediği, belki şaka olarak ifade etti ama bazıları şaka olarak algılamayabilir, düzeltmek gerekiyor yani İletişim Başkanlığı sadece mahkemelerin verdiği kararlar ve talimatlar çerçevesinde…

AHMET TOPTAŞ (A  fyonkarahisar) – Biliyoruz, biliyoruz.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  Biliyorsunuz ben de hatırlatmam gerekiyor yani. Ama ben şaka olarak söylemiyorum, ciddi olarak söylüyorum.

         OKTAY VURAL (İzmir) – Sen de inanmıyorsun ya bu söylediğine!

 NURETTİN CANİKLİ (Devamla) –  Yani bu böyle. Ha bunun dışında illegal yöntemlerle, bilmediğimiz, tahmin edilen ya da edilemeyen  birtakım örgütler, kuruluşlar, istihbarat örgütleri tarafından birtakım dinlemeler varsa o tamam,  ona bir şey demiyorum yani bir şey demiyorum derken ona karşı ne gerekiyorsa yapılım ama TİB’in bugüne kadar ve bu yapılan daha önce birkaç defa vaki şikâyetler üzerine yapılan soruşturmaların sonucunda ortaya çıkan gerçektir aynı zamanda bu realite. TİB sadece yasal çerçevede ve mahkemelerin verdiği kararlara dayanarak uç verir ve dinlenir veya neyse, gereği yapılır. Onun dışında yani… Sayın Vural zaten şaka olarak söyledi ama ben ciddi olarak söylüyorum yanlış anlamalara meydan vermemek açısından.

Şimdi bakın, yine bir ifade kullanıldı, “Fon talan ediliyor.” ifadesi, İşsizlik Fon’u kastedilerek yani bu doğru değil. Biraz önce Sayın Bakanımız açıkladı, Fon’un kaynaklarının nereye kullanıldığı, nereye kanalize, tahsis edildiği  ve  ne amaçla tahsis edildiğini ifade etti.

Yine işsizlik problemini çözmek, onun çözümüne katkı sağlamak amacıyla; yani, hem yatırımların hızlandırılması hem de işsizliği doğrudan etkileyecek, azaltacak projelerin finansmanı için aktarıldı.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Kara yolları müteahhitlerine…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bu mu talan Allah aşkına? Yani böyle bir harcama için “talan” kelimesi uydu mu?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – Hazineci olarak söylüyorum…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Olmadı yani…

OKTAY VURAL (İzmir) – Amacı dışında…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Evet, yani düzeltmek gerekiyor. Sizin onu kastetmediğinizi biliyorum ben ama… Yani şunu eleştirebilirsin, nitekim söyleniyor, ya esas amacı bu değildir, böyle olmaması gerekir, şöyle olması gerekir, şurada harcanması gerekir falan. Bunlar olabilir, tartışılabilir, gündeme getirilebilir ama yine nereye gittiği kuruşuna kadar paranın bellidir, yine işsizlik içindir, yine yatırım içindir, yine ülkenin gelişmesi, kalkınması içindir. Onda yani en ufak bir problem yok.

Yine bir düzeltme gerekiyor. Gecenin bu saatinde çok da uzatmak istemiyorum. O da şudur: Bakın, son dokuz yılda özellikle gelir dağılımındaki gelişme en önemli gelişmelerden bir tanesidir. Yine uzun yıllar, 2002 yılına kadar hep gelir dağılımında bozulma meydana gelmiş. İlk defa 2003 yılının başından itibaren Türkiye’deki gelir dağılımı iyileşmeye başlamış ve bunun neticesinde en zengin ile en fakir arasındaki makas 9,5 kattan 8,5 kata düşmüş. Bu çok önemli. Bakın, TÜİK’in rakamları.

OKTAY VURAL (İzmir) – En düşük yüzde 10 ile en yüksek yüzde 10 arasında 18,76’dan… 

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Efendim, TÜİK’in rakamları çok net, çok net TÜİK’in rakamları… Bakın, açın bakın, açın bakın, isteyen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hodri meydan…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – İnternet’e girebilirsiniz, rahatlıkla herkes ulaşabilir, TÜİK’in rakamlarıdır. Yani bildiğimiz konular bunlar.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hodri meydan…

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) - Daha önceki en zengin ile en fakir arasındaki uçurum, makas 9,5 kat iken -en son yayımlanan rakamlar sanıyorum 2009 itibarıyla olması lazım- 2009 sonu itibarıyla bu rakam 8,1’e düşmüş. Bu önemli bir gelişmedir. Yani önce olumsuzdan giden trendi düzelteceksiniz, sonra da iyileştireceksiniz. Ha, bu da yeterli değil elbette, daha da düzeltilmesi gerekir bunun. Böyle bir eleştiriye biz katılırız ama takdir edersiniz ki toplumsal dönüşüm gibi son derece büyük sosyal bir dönüşümün gerçekleşmesi elbette zaman alacaktır. Ha, bunun ayrıntıları, bunu teyit eden datalar, rakamlar, gelişmeler, politikalar mevcuttur. O ayrıntılara girmeyeceğim ama bu kesin bir olaydır ve son derece önemlidir. Yani 2003 yılı başından itibaren gelir dağılımı ilk defa düzelmeye başlamıştır ve kesintisiz bir şekilde düzelmeye başlamıştır. Yani 2003 tesadüftür, 2004 tesadüftür, 5, 6, 7… Her yıl, kriz yılı hariç, kriz yılı hariç, sadece 2008’de küçük bir geriye gidiş vardır ama daha sonra tekrar normal trendine dönmüştür, dönecektir, dönmeye devam edecektir. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi gerekiyor. Tabii çok konuşuldu işsizlik…

Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bugün en son nisan ayı itibarıyla genel işsizlik oranı yüzde 9,9 olarak açıklandı. Bu, bizim devraldığımız dönemdeki işsizlik oranının da altında ama eğer istihdam piyasasındaki gelişmeleri ve kaymaları hesap etmeden, dikkate almadan, değerlendirmeye dahil etmeden sadece genel bu rakamları konuştuğumuz zaman bu gerçeği tam olarak yansıtmaz, fotoğrafın tamamını vermez. Bakın aynı dönemde tarımdan tarım dışı alana çok ciddi bir göç söz konusudur, istihdam piyasasından, tarımdaki istihdam piyasasından tarım dışı istihdam piyasasına ciddi göç söz konusudur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Daha önce tarımda çalışıyor gözüken, istihdam rakamlarında gözüken, istihdam rakamlarında işi var gözüken ama aslında gizli işsiz olan, çalışmayan bu insanların, ki bunun oranı yaklaşık yüzde 34’ten yüzde 26’dır, yaklaşık 1,5-2 milyon civarında bir insandır. 2,5 milyon kişi tarımdan tarım dışı alana gelmiştir. Şöyle söyleyelim: Bu oran hiç değişmemiş olsaydı, tarımda çalışanların nüfusu aynen kalmış olsaydı bugün işsizlik oranı yüzde 5’in altına inmiş olacaktı değerli arkadaşlar. Gerçek ölçü de budur, gerçek karşılaştırma da budur yani hem yeni ortaya çıkan işsizlere iş sağlanması, birikmiş olan stokun eritilmesi hem de çalışıyor gözüken ama çalışmayan… Bunlar gerçekler yani bunu bu işle ilgilenen herkes çok iyi bilir yani bunun da böyle yorumlanması gerekir. Ha bu dönüşüm de kaçınılmaz. Baktığınız zaman da, bunu da ilave ettiğiniz zaman da son dokuz yılda tam 4,5 milyon yeni istihdam imkânı ortaya çıkartılmıştır tarım dışı alanda. Tarım dışı alanda toplan 4,5 milyon insan. Ortalama 700 binin üzerinde her yıl. Bu ekonomi bunu oluşturuyor. Bu büyüme oluşturuyor. Fiktif büyüme falan değil. Fiktif büyüme söz konusu olsa o ekonomi her yıl 700 bin insana iş imkânı sunamaz. En somut göstergesi budur. Bir başka örnek, çok somut bir örnek söyledim, bakın 2002 yılında her yıl 90 bin konut üretilirken bugün 350-400 bin konut üretiliyor. Aynen öyle, resmî rakamlar, bakın resmî rakamlar. Eğer fiktifse bu büyüme bu konutu nereye sığdıracaksınız? Sadece bir örnek için söylüyorum, bu bütün alanlar için geçerli, otomobil için geçerli, bütün yiyecek içecek, mazot, ne istiyorsanız, aklınıza ne geliyorsa, beyaz eşya, hepsi için geçerli, hem üretim için geçerli hem tüketim için geçerli. Bu fiktifse, bu her yıl ilave üretilen ve tüketilen, bu milletin insanları tarafından kullanılan ilave 350 bin konutu nereye sığdıracaksınız, bunu nasıl izah edeceksiniz? 350 bin konut fiktif değil ise, reel ise o zaman büyüme de reeldir, istihdam da reeldir. Bunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizden önceki dönemde de 473 bin konut yapıldı yani!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Devamla) – Bu vesileyle bu teklife katkı sağlayan tüm arkadaşlara, tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum.

Ben de hepinizin, milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Madde üzerinde Hükûmet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik söz istemiştir.

Buyurun.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Efendim, çok teşekkür ediyorum.

Şimdi, az önce kürsüden değerli Grup Başkan Vekili Sayın Vural bir açıklamada bulundular, bir yanlış anlaşılma olmaması açısından ifade ediyorum. Şimdi, çalışma hayatının tarafları var dolayısıyla yapacağınız düzenlemelerde mümkün mertebe azami bir mutabakat sağlamanız gerekiyor. Biz bu çalışmaları sürdürürken, özellikle 2821, 2822 sayılı yasalarla ilgili bu çalışmaları sürdürürken mutabakat sağladık fakat Genel Kurul düzeyine ininceye kadar yani komisyon düzeyinde de iki önemli yasa bir saat gibi bir süre içerisinde Genel Kurul gündemine geldi. Bu mutabakat sağladığımız sosyal kesimlerde meydana gelen farklı görüşlerden dolayı biz ortaklarımız olarak gördüğümüz bu kesimlerin olaya yaklaşımları başlangıçta gibi olmadığından dolayı bir Meclise tahakküm olarak değil, bu çalışma hayatının taraflarından kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı görüşemedik. Onun için onu ben özellikle “ortaklarımız” diye ifade ettim. Belki orada meselenin özünden tam dikkat edilemediği için anlaşılamadı, işin özü bu.

İkincisi: Fon kaynakları amacının dışında kullanılamaz, nerede kullanılacağı gayet açıktır. Az önce ifade ettiğim GAP Projesi’nin bitirilmesinin yanında, Fon kaynaklarının mesleki eğitimle ilgili aktarımının yanında kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği gibi kalemlere ödenmesi söz konusudur. Burada da bir farklı uygulama kesinlikle söz konusu değil. Ha şu söylenebilir: Önümüzdeki dönemde çalışma hayatıyla ilgili yapacağımız değerlendirmelerde işsizlik ödeneği geçmiş yıllarda artırmış idik. Bu daha da artırılabilir. Bunu sosyal taraflarla değerlendirip… Fon kaynakları buna müsaittir, bu imkânımız vardır. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de işsizlerin ve çalışanların Fon kaynaklarından daha çok yararlanması konusunda geçmişteki uygulamalarımıza ilave uygulamalar birlikte yapabiliriz. Buna da bir engel söz konusu değildir diyorum.

Tekrar, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

Sayın Hamzaçebi, kısa bir söz talebiniz var, buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, güven oylamasında elektronik cihazla yanlışlıkla “evet” oyu kullandığına, sonrasında pusula ile “hayır” oyu kullanmasına rağmen, Başkanlık Divanının elektronik cihazla yapılan oylamayı geçerli saydığına, Mevlüt Dudu’nun gerçek oyunun “hayır” olduğuna ilişkin açıklaması

 

 

 

 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Söz alma talebimin görüşülmekte olan teklifle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak, bir hususu tutanaklara geçirmek için söz aldım. 13 Temmuz Çarşamba günü Hükûmetin programına yönelik olarak yapılan güven oylamasında Hatay Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Dudu önce elektronik cihazla oyunu kullanmak istemiş ancak kullanmış olduğu oydan emin olamaması nedeniyle daha sonra oy pusulasıyla oyunu “hayır” olarak vermiştir. Fakat, Başkanlık Divanınca elektronik cihazla oy kullananların ayrıca kullanmış oldukları oy pusulasının dikkate alınmaması uygulaması nedeniyle “hayır” oyu yerine elektronik cihazla kullandığı gözüken “evet” oyu kayıtlara geçmiştir. Sayın Dudu Hükûmet Programı’na “hayır” oyu vermiştir. Onun tutanaklara geçmesi için söz aldım.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi. Ancak, Başkanlık Divanının yaptığı uygulamada herhangi bir yanlışlık söz konusu değil, elektronik cihazdaki uygulamayı kabul etmiştir.

BAŞKAN – Şimdi, madde üzerinde şahsı adına söz isteyen Salim Uslu, Çorum Milletvekili.

Buyurun Sayın Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1) (Devam)

 

SALİM USLU (Çorum) – Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bu Meclis çok kez gece uzun çalışmalarını gerçekleştirmiş ve önemli kanunlara imza atmıştır. Bugün gene beklediğimizin ötesinde bir uzun çalışma gerçekleştirdik. Ben, teklifimize katkı sunan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Gerçekten, eğer bu teklif söz konusu olmasaydı, Sayın Vural’ın ifade ettiği gibi yaz dönemi çalışmalarımız bir anlamda tüm milletvekillerine zehir olacaktı. Her karşılaştığımız iş yerinde, işletmede çalışan işçi arkadaşlarımız “Bizim toplu sözleşme hakkımızın engellenmesine niye sessiz kalıp tatili tercih ettiniz?” diye bize hesap soracaklardı. Dolayısıyla, burada önemli bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

İkincisi: Burada kanuni süreleri aşan uzun çalışmaların ne kadar zor olduğunu, sinirleri ne kadar çok gerdiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. O açıdan, kayıt dışı çalışmalar konusu yüce Meclisimizin gündeminde olmalıdır. Özellikle kanuni süreleri aşan çalışmaların önlenmesi bakımından da Meclise, gündemimize önemli yeni değişikliklerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim tarafımızdan da olabilir, Çalışma Bakanlığının da bu konuda yeni bir çalışma başlatmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bir üçüncü husus da, şuna hazır olmamız gerekiyor: İlk konuşmamda da ifade ettim; işçi ve işveren konfederasyonları arasında varılan mutabakat metinleri elbette Parlamentonun iradesinin üzerinde değildir, Parlamentoya bir baskı veya dayatma şeklinde de anlaşılamaz ama şunu kabul etmek lazım ki çağdaş demokrasilerde, modern toplumlarda, örgütlü toplumlarda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde işçi sendikaları konfederasyonları ile işveren sendikaları konfederasyonları zaman zaman çalışma hayatını ilgilendiren konularda bir araya gelirler, ortak kararlar alırlar ve bu ortak kararlar daha sonra Avrupa Birliğinin siyasi kurumlarının direktifi hâline dönüşür. Nitekim böyle bir yaklaşım aynı zamanda ILO’nun 144 sayılı Sözleşmesi’ne de uygun bir yaklaşımdır. Bu, Parlamento iradesine bir dayatma değildir. Çalışma hayatının tarafları yani işçi, işveren tarafları sosyal taraflar olarak birbirleriyle sorunlarını konuşarak çözmek, ortak akılla çözmek gibi bir yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımın, vuruşmak yerine konuşarak çözme yaklaşımının, ortak akılla çözme yaklaşımının Türkiye’de de artık sendikalara hâkim olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Bir diğer husus da, son olarak ifade etmek istiyorum, bu tür konular politik tartışma konusu olmamalıdır. Doğrusu niye bu kadar tartışma yaşandı emin olun ben anlayabilmiş değilim. İşçiler şu anda Meclisten çıkacak bu kararın, bu kanunun sonucunu, olumlu sonucunu beklerken burada böyle bir tartışma yaratmak, buradan bir siyasi pozisyon ve söylem üretmek inanın hiçbir siyasi partiye politik rant sağlamaz. Tıpkı geçmiş günlerde yaşanan boykotların siyasi rant sağlamadığı gibi bu da sağlamaz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar)

                                                                               Kapanma Saati: 23.19(x)  1 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.