DÖNEM: 24                           CİLT: 1                         YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

11’inci Birleşim

15 Temmuz 2011 Cuma

 

(TBMM Tutanak Müdürlüğü tarafından hazırlanan,  bu Tutanak  Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar  tarafından   ifade  edilmiş  ve  tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

I.  - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II. -                 BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

III.  - GELEN KAĞITLAR

IV.   - OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize sağlık dileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sıkıntılı günlerde tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazır olduğunu, Yasamanın üzerine düşen ve kendisinden isteneni dün olduğu gibi bugün de vereceğini bildiren, Başkanlık Divanı olarak yüce Türk Milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet eden  konuşması

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

3.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

4.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

6.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

8.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

9.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

10.- Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

11.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

13.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, güven oylamasında elektronik cihazla yanlışlıkla “evet” oyu kullandığına, sonrasında pusula ile “hayır” oyu kullanmasına rağmen, Başkanlık Divanının elektronik cihazla yapılan oylamayı geçerli saydığına, Mevlüt Dudu’nun gerçek oyunun “hayır” olduğuna ilişkin açıklaması

VII.- BİLDİRİLER - DEKLARASYONLAR

1.- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 14 Temmuz 2011 Perşembe günü meydana gelen ve 13 askerimizin şehit olmasına neden olan menfur terör saldırısına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının müşterek önergesi

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A)     Tezkereler

1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Asya Parlamenter Asamblesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/31)

2.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, 13/7/2011 tarihinde komisyon başkanı ile 2 başkan vekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/27)

3.-  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, 14/7/2011 tarihinde, 13/7/2011 tarihli Komisyon toplantısında Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın istifası sonucu boşalan 1 başkan vekilliği ile sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/28)

4.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/29)

5.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/30)

B) Önergeler

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/6)     

IX.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınmasına; görüşmelerinin 15/7/2011 tarihli Birleşimde yapılmasına ve Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; TBMM’nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

X.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1)

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, grubuna sataşması nedeniyle konuşması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in,  grubuna sataşması nedeniyle konuşması

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şahsına sataşması nedeniyle konuşması

4.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, İzmir Milletvekili Musa Çam ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması

I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

14 Temmuz 2011 Perşembe

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

 

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın,

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,

Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un,

Millî Savunma Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

Anayasa,

Adalet,

Millî Savunma,

İçişleri,

Dışişleri,

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm,

Çevre,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler,

Tarım, Orman ve Köyişleri,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji,

Dilekçe,

Plan ve Bütçe,

Kamu İktisadî Teşebbüsleri,

Avrupa Birliği Uyum,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Komisyonları geçici başkanlıklarının, komisyonların başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip üye seçimlerini yaptıklarına ilişkin tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 milletvekilinin, İstanbul Kâğıthane ve Ayamama Dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve ön görüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

 

Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine ilişkin tezkeresi,

Genel Kurulun haftalık çalışma günlerinin dışında 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanmasına ve saat 24.00’e kadar çalışmalara devam etmesine, bu birleşimde gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine ilişkin AK PARTİ Grubu Önerisi, yapılan görüşmelerden  sonra,

Kabul edildi.

 

Alınan karar gereğince, 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 18.00’de toplanmak üzere, birleşime 15.43’te son verildi.

 

                                                                    Sadık YAKUT

                                                                    Başkan Vekili                                    

 

                Bayram ÖZÇELİK                                                                      Fatih ŞAHİN

                          Burdur                                                                                     Ankara

                       Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye

 

II.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ

15 Temmuz 2011 Cuma

TBMM Genel Kurulu saat 18.00’de açılarak altı oturum yaptı.

 

Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize, Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize sağlık dileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sıkıntılı günlerde tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazır olduğunu, Yasamanın üzerine düşen ve kendisinden isteneni dün olduğu gibi bugün de vereceğini bildiren, Başkanlık Divanı olarak yüce Türk Milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet eden bir konuşma yaptı.

 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin,

Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın,

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşmalarına, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay cevap verdi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin,

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin,

Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun,

İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun,

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın,

Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın,

Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın,

Ordu Milletvekili İhsan Şener’in,

Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın,

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın,

Adana Milletvekili Ali Halaman’ın,

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklamalarına, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay cevap verdi.

 

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 14 Temmuz 2011 Perşembe günü meydana gelen ve 13 askerimizin şehit olmasına neden olan menfur terör saldırısına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının müşterek önergesi okundu, önergenin gereğinin Başkanlıkça yapılacağı bildirildi.

 

İzmir Milletvekili Oktay Vural,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi,

TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin birer açıklamada bulundular.

 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nda,

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde,

NATO Parlamenter Asamblesi’nde,

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nde,

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nde,

Parlamentolararası Birlik’te,

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nde,

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi’nde,

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği’nde,

Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nde,

Asya Parlamenter Asamblesi’nde,

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, 13/7/2011 tarihinde komisyon başkanı ile 2 başkan vekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının 14/7/2011 tarihinde, 13/7/2011 tarihli Komisyon toplantısında Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın istifası sonucu boşalan 1 başkan vekilliği ile sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi,

Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi,

Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

 

İnsan Haklarını İnceleme,

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği,

Komisyonları Başkanlıklarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair taleplerine ilişkin tezkereleri ile,

Bastırılarak dağıtılan 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınmasına; görüşmelerinin 15/7/2011 tarihli Birleşimde yapılmasına ve Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; TBMM’nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi,

Kabul edildi.

 

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyeliğe Antalya Milletvekili Arif Bulut seçildi.

 

Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S. Sayısı: 1) görüşmesi tamamlanarak kabul edildi ve kanunlaştı.

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi:

Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in,

Grubuna;

Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin şahsına,

Çorum Milletvekili Salim Uslu, İzmir Milletvekili Musa Çam ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.

 

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, güven oylamasında elektronik cihazla yanlışlıkla “evet” oyu kullandığına, sonrasında pusula ile “hayır” oyu kullanmasına rağmen, Başkanlık Divanının elektronik cihazla yapılan oylamayı geçerli saydığına, Mevlüt Dudu’nun gerçek oyunun “hayır” olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.

 

Anayasa ve İçtüzük gereğince 1 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 23.19’da son verildi.

 

                                                                       

                                                                    Sadık YAKUT

                                                                    Başkan Vekili                                    

 

                Bayram ÖZÇELİK                                                                      Fatih ŞAHİN

                          Burdur                                                                                     Ankara

                       Kâtip Üye                                                                                Kâtip Üye


III.- GELEN KâĞITLAR

No: 3

15 Temmuz 2011 Cuma

Rapor

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S. Sayısı: 1) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna ) (Dağıtma tarihi: 15.07.2011)

 

Meclis Araştırması Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

 

No: 3’e Ek

15 Temmuz 2011 Cuma

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

1.- 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile  19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991 Tarih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

3.- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 8.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

4.- 17.7.1963 Tarih ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarih ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Anayasa ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

5.-  Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması  ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 Tarih ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/5) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

6.- 20.1.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/6) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

7.- Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerin Satışı Hakkında 12.5.1994 Tarih ve 3988 Sayılı Ka­nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

8.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 17.6.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/8) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

9.- Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/9) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

10.- Millî Şeref Madalyası Hakkında 13.4.1989 Tarih ve 3532 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez­keresi (1/10) (Milli Eğitim,  Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

11.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.6.1989 Tarih ve 3586 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül­mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/11) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23  üncü  Dönemden)

12.- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 3695 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum­hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (l/12) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

13.-  Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin 28.8.1999 Tarih ve 4453 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş­kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/13) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

14.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 27.6.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/14) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

15.- İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 16.3.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/15) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

16- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 29.7.2003 Tarihli 4960 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/16) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

17.- Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/17) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

18.- Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/18) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

19.- Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/19) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

20.- Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 13.5.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/20) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

21.-  Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.6.2004 Tarih ve 5182 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/21) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

22.- 15.7.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/22) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

23.- 1.7.2006 Tarihli ve 5541 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/23) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

24.- 17.1.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/24) (Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

25.- 30.5.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/25) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

26.- 2.6.2007 Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/26) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

27.- 23.5.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/27) (Anayasa ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

3.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/30) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

4.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

5.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

6.- 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin  Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

7.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

8.- 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

9.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

10.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

11.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

12.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine l Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

13.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

14.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair  Kanun Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

15.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

16.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

17.- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/44) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

18.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

19.- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

20.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

21.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

22.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

23.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/50) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

24.- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/51) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

25.- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/52) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

26.- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

27.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19.4.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/54) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

28.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/55) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

29.- Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

30.- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/57) (Plan ve Bütçe ile Milli, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

31.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/58) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

32.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/59) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

33.- Sağlık ve Sosyal  Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/60) (Anayasa ile Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

34.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/61) (Dışişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

35.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

36.- Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/63) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

37.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

38.- 2876 Sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/65) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

39.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/66) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

40.- 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Anayasa ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

41.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/68) (Anayasa ile Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

42.- Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

43.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/70) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

44.- Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/71) (Dışişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

45.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/72) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

46.- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/73) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

47.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/74) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

48.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

49.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

50.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/77) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

51.- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/78) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

52.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

53.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/80) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

54.- Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

55.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

56.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/83) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

57.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

58.- Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/85) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

59.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki  Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

60.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/87) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

61.- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/88) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

62.- 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santrali Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

63.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

64.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/91) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

65.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

66.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/93) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

67.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/94) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

68.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/95) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

69.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

70.- 29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/97) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

71.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)   (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

72.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/99) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

73.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/100) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

74.- 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

75.- 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/102) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

76.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

77.- 10.10.1984  Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

78.- Kamu  İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/105) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

79.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/106) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

80.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

81.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/108) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

82.- 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/109) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

83.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/110) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

84.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

85.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/112) ( Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

86.- Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

87.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında  285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

88.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

89.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

90.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

91.- 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

92.- 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

93.- 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/120) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

94.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile  2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

95.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/122) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

96.- 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/123) (Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

97.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

98.- Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/125) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

99.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/126) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

100.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

101.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

102.- Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/129) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

103.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

104.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/131) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

105.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

106.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/133) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

107.- 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/134) (Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

108.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararname  (1/135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

109.- Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Hükmünde Kararname  (1/136) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

110.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/137) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

111.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/138) (Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

112.- 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/139) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret,  Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

113.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

114.- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/141) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

115.- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

116.- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/143) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

117.- Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/144) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

118.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/145) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

119.- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/146) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

120.-  Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/147) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

121.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/148) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

122.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/149) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

123.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/150) (Milli, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

124.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/151) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

125.- 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

126.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/153) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

127.- T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/154) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

128.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/155) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

129.- Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/156) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

130.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/157) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

131.- Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

132.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/159) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

133.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/160) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

134.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/161) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

135.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/162) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

136.- Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine  Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

137.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/164) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

138.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/165) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

139.- Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (İçişleri  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

140.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/167) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

141.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/168) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

142.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/169) (İçişleri ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

143.- Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/170) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

144.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/171) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

145.- Tarım ve Köyişleri  Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/172) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

146.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/173) (Plan ve Bütçe ile Çevre Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

147.- 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/174) (Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

148.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/175) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

149.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/176) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

150.- Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (Plan ve Bütçe ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

151.- Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/178) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

152.- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/179) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

153.- Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/180) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

154.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

155.- Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

156.- Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

157.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

158.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/185) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

159.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

160.- Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/187) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

161.- Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/188) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

162.- T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/189) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

163.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/190) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

164.- Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete İçinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/191) (Adalet Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

165.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/192) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

166.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/193) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

167.- Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/194) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

168.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/195) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

169.- 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/196) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

170.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/197) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

171.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/198) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

172.- Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/199) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

173.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/200) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

174.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Yiyecek ve Techizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Techizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/201) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

175.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/202) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

176.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/203) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

177.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/204) (İçişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

178.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/205) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

179.- Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/206) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

180.- Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/207) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

181.- 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/208) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

182.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

183.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/210) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

184.- Arsa Ofisi Kanununun  Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/211) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

185.- Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/212) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

186.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/213) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

187.- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/214) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

188.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/215) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

189.- 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/216) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

190.- 22.1.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/217) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

191.- Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/218) (Plan ve Bütçe ile İçişleri  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

192.- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/219) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

193.- Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/220) (Adalet; İçişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

194.- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/221) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

195.- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/222) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

196.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/223) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

197.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/224) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet  Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

198.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/225) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

199.- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/226) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

200.- Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/227) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

201.- 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/228) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

202.- 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı,  28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/229) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

203.- 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/230) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

204.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/231) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

205.- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/232) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

206.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname  (1/233) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

207.- Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/234) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

208.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/235) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

209.- Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/236) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

210.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/237) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

211.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/238) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

212.- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/239) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

213.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler  Eklenmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/240) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

214.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/241) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

215.- Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/242) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

216.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/243) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

217.- Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/244) (Plan ve Bütçe  ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

218.- İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (İçişleri Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

219.- Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/246) (Plan ve Bütçe  ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

220.- Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/247) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

221.- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/248) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

222.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/249) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

223.- Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/250) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

224.- 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/251) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

225.- Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/252) (Plan ve Bütçe  ile İçişleri Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

226.- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/253) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

227.- Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/254) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

228.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/255) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

229.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/256) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

230.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/257) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

231.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/258) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

232.- Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/259) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

233.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/260) (Plan ve Bütçe  ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

234.- 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/261) (Plan ve Bütçe ile İçişleri  Komisyonlarına)   (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

235.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

236.- Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

237.- 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/264) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

238.- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (Anayasa; Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

239.- Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

240.- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/267) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

241.- Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/268) ( Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm;  Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe; Anayasa ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

242.- Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/269) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile  Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

243.- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/270) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

244.- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/271) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

245.- Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/272) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

246.- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/273) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

247.- Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/274) (Anayasa; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)  

248.- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/275) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe; Anayasa; İçişleri ve Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2011)

249.- Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/276) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4 .7.2011)

250.- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/277) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2011)

Tasarı

1.- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/278) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2011)

2.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz'un; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi (2/3) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2011)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2011)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/5) (Plan ve Bütçe ile İçişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2011)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/6) (Plan ve Bütçe ile  Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2011)

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar ile Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/7) (Adalet; İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.7.2011)

7.- Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül'ün;  Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/8) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.7.2011)

8.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 16 Milletvekilinin;  Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/9) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12 .7.2011)

9.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/10) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2011)

10.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın;  Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/11) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2011)

11.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/12) (Tarım, Orman ve Köyişleri  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2011)

12.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/13) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2011)

Tezkereler

1.- İstanbul İlinde Bulunan Kamu Taşınmazlarının Hukuki ve Fiili Durumları ile Yönetimlerine İlişkin Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

2.- Hava Alanı Yatırımları Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

3.- Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele Etme Konusunda Yapılan Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/34) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

4.- "İstanbul Depreme Ne Kadar İyi Hazırlanıyor" Konulu Rapor ile "Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri" Konulu Performans Denetimi Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/35) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

5.- "Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılan İzmit Şehri Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi Hakkındaki Raporun" Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/36) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

6.- Özerk Kurumlar Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

7.- Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sorumluluğundaki Tarihi Eserlerin Korunması Hakkındaki Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

8.- Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

9.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz Yönetimi Hakkında Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/40) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

10.- "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

11.- "e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/42) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

12.- "e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/43) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

13.- "Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi" Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/44) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

14.- Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Modeli Kapsamında Yaptırılan Enerji Projelerini Konu Alan Enerji Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/45) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

15.- Hastane Enfeksiyonları ile Mücadele Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/46) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

16.- Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/47) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

17.- Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Başlıklı Performans Denetimi Raporuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/48) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

18.- 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 25. Maddesi Uyarınca Düzenlenen; "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu Maddesi Hakkında Sayıştay Raporu"nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/49) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

19.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2009 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/50) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

20.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile İlgili Özel İnceleme Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/51) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

 21.- 5523 Sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesinin 4 üncü Fıkrası Uyarınca, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) 2007 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi  (3/52) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

22.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/53) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

23.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında 190 Sayılı KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Bazılarında Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/54) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

24.- 190 Sayılı Kadro ve Usulü Hakkında KHK'nin Eki Kadro Cetvellerinin Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

25.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/56)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

26.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/57)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

27.- Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/58)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

28.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/59)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

29.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/60)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

30.- Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/61)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

31.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/62)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

32.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/63)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

33.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Donulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/64)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

34.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/65)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

35.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/66)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

36.- Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/67)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

37.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/68)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

38.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/69)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

39.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/70)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

40.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/71)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

41.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/72)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

42.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/73)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

43.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/74)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

44.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/75)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

45.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/76)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

46.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/77)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

47.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/78)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

48.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/79)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

49.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/80)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

50.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/81)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

51.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/82)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

52.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/83)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

53.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/84)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

54.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/85)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

55.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/86)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

56.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/87)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

57.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/88)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

58.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/89)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

59.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/90)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

60.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/91)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

61.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/92)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

62.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/93)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

63.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/94)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

64.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/95)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

65.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/96)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

66.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/97)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

67.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/98)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

68.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/99)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

69.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/100)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

70.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/101)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

71.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/102)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

72.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/103)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

73.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/104)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

74.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/105)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

75.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/106)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

76.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/107)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

77.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/108)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

78.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/109)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

79.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/110)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

80.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/111)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

81.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/112)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

82.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/113)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

83.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/114)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

84.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/115)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

85.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/116)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

86.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/117)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

87.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/118)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

88.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/119)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

89.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/120)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

90.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/121)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

91.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/122)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

92.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/123)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

93.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/124)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

94.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/125)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

95.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/126)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

96.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/127)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

97.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/128)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

98.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/129)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

99.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/130)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

100.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/131)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

101.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/132)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

102.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/133)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

103.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/134)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

104.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/135)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

105.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/136)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

106.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/137)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

107.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/138)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

108.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/139)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

109.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/140)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

110.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/141)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

111.- Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/142)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

112.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/143)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

113.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/144)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

114.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/145)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

115.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/146)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

116.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/147)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

117.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/148)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

118.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/149)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

119.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/150)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

120.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/151)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

121.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/152)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

122.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/153)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

123.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/154)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

124.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/155)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

125.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/156)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

126.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/157)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

127.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/158)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

128.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/159)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

129.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/160)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

130.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/161)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

131.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/162)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

132.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/163)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

133.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/164)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

134.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/165)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

135.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/166)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

136.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/167)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

137.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/168)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

138.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/169)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

139.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/170)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

140.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/171)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

141.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/172)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

142.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/173)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

143.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/174)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

144.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/175)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

145.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/176)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

146.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/177)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

147.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/178)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

148.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/179)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

149.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/180)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

150.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/181)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

151.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/182)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

152.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/183)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

153.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/184)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

154.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/185)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

155.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/186)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

156.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/187)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

157.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/188)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

158.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/189)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

159.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/190)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

160.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/191)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

161.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/192)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

162.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/193)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

163.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/194)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

164.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/195)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

165.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/196)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

166.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/197)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

167.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/198)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

168.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/199)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

169.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/200)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

170.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/201)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

171.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/202)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

172.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/203)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

173.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/204)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

174.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/205)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

175.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/206)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

176.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/207)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

177.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/208)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

178.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/209)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

179.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/210)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

180.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/211)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

181.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/212)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

182.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/213)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

183.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/214)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

184.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/215)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

185.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/216)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

186.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/217)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

187.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/218)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

188.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/219)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

189.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/220)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

190.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/221)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

191.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/222)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

192.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/223)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

193.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/224)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

194.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/225)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

195.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/226)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

196.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/227)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

197.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/228)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

198.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/229)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

199.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/230)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

200.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/231)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

201.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/232)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

202.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/233)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

203.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/234)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

204.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/235)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

205.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/236)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

206.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/237)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

207.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/238)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

208.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/239)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

209.- İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/240)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

210.- Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresif (3/241)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

211.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/242)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

212.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/243)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

213.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/244)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

214.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/245)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

215.- Van Milletvikili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/246)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

216.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/247)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

217.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/248)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

218.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/249)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

219.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/250)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

220.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/251)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

221.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/252)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

222.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/253)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

223.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/254)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

224.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/255)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

225.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/256)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

226.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/257)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

227.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/258)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

228.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/259)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

229.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/260)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

230.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/261)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

231.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/262)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

232.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/263)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

233.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/264)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

234.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/265)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

235.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/266)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

236.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/267)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

237.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/268)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

238.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/269)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

239.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/270)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

240.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/271)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

241.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/272)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

242.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/273)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

243.- Adana Milletvekili Ömer Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/274)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

244.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/275)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

245.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/276)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

246.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/277)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

247.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/278)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

248.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/279)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

249.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/280)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

250.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/281)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

251.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/282)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

252.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/283)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

253.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/284)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

254.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/285)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

255.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/286)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

256.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/287)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

257.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/288)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

258.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/289)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

259.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/290)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

260.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/291)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

261.- Tokat Milletvekili Dilek Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/292)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

262.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/293)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

263.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/294)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

264.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/295)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

265.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/296)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

266.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/297)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

267.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/298)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

268.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/299)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

269.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/300)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

270.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/301)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

271.- İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/302)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

272.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/303)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

273.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/304)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

274.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/305)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

275.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/306)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

276.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/307)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

277.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/308)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

278.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/309)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

279.- Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/310)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

280.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/311)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

281.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/312)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

282.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/313)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

283.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/314)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

284.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/315)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

285.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/316)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

286.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/317)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

287.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/318)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

288.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/319)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

289.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/320)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

290.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/321)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

291.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/322)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

292.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/323)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

293.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/324)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

294.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/325)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

295.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/326)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

296.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/327)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

297.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/328)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

298.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/329)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

299.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/330)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

300.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/331)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

301.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/332)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

302.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/333)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

303.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/334)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

304.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/335)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

305.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi  (3/336)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

306.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/337)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

307.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/338)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

308.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/339)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

309.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/340)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

310.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/341)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

311.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/342)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

312.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

313.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

314.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

315.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

316.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

317.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

318.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

319.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

320.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

321.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

322.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasaman Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/353)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

323.- Batman Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/354)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

324.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/355)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

325.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/356)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

326.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/357)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

327.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/358)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

328.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/359)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

329.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/360)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

330.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/361)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

331.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/362)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

332.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/363)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

333.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/364)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

334.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/365)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

335.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/366)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

336.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/367)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

337.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/368)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

338.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/369)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

339.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/370)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

340.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/371)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

341.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/372)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

342.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/373)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

343.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/374)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

344.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/375)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

345.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/376)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

346.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/377)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

347.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/378)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

348.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/379)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

349.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/380)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

350.- Şanlıurfa Millletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/381)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

351.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/382)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

352.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/383)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

353.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/384)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

354.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/385)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

355.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/386)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

356.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/387)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

357.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/388)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

358.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/389)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

359.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/390)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

360.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/391)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

361.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlıklarını Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/392)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

362.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/393)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

363.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/394)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

364.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/395)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

365.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/396)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

366.- Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/397)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

367.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/398)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

368.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/399)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

369.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/400)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

370.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/401)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

371.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/402)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

372.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/403)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

373.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/404)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

374.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/405)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

375.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/406)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

376.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/407)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

377.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/408)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

378.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/409)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

379.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/410)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

380.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/411)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

381.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/412)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

382.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/413)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

383.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/414)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

384.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/415)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

385.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/416)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

386.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/417)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

387.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/418)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

388.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/419)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

389.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/420)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

390.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/421)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

391.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/422)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

392.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/423)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

393.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/424)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

394.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/425)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

395.- İzmir Milletvekili Oktay Vural, Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/426)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

396.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/427)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

397.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/428)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

398.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/429)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

399.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/430)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

400.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/431)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

401.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/432)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

402.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/433)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

403.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/434)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

404.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/435)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

405.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/436)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

406.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/437)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

407.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/438)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

408.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/439)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

409.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/440)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

410.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/441)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

411.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/442)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

412.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/443)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

413.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/444)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

414.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/445)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

415.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/446)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

416.- Samsun Milletvekili Haluk Koç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi  (3/447)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

417.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/448)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

418.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/449)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

419.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/450)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

420.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/451)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

421.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/452)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

422.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/453)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

423.- Van Milletvikili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/454)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

424.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/455)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

425.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/456)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

426.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/457)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

427.- Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/458)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

428.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/459)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

429.- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/460)  (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

430.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/461) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

431.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

432.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/463) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

433.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeres (3/464) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

434.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

435.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

436.-Adana Milletvekili Ömer Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

437.-Van Milletvekili  Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

438.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/469) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

439.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/470) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

440.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/471) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

441.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/472) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

442.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/473) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

443.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/474) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

444.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/475) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

445.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/476) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

446.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/477) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

447.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/478) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

448.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/479) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

449.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/480) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

450.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/481) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

451.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/482) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

452.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/483) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

453.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/484) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

454.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/485) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

455.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/486) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

456.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/487) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

457.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/488) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

458.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/489) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

459.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/490) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

460.-Van Millitvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/491) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

461.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/492) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

462.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/493) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

463.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/494) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

464.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/495) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

465.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/496) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

466.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/497) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

467.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/498) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

468.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/499) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

469.-İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/500) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

470.-İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/501) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

471.-İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/502) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

472.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/503) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

473.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/504) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

474.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/505) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

475.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/506) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

476.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/507) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

477.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/508) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

478.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/509) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

479.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/510) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

480.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/511) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

481.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/512) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

482.-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/513) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

483.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/514) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

484.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/515) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

485.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/516) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

486.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/517) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

487.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/518) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

488.-Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/519) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

489.-Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/520) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

490.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/521) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

491.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/522) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

492.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/523) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

493.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/524) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

494.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/525) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

495.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/526) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

496.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/527) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

497.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/528) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

498.-Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/529) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

499.-Van Milletvekili Özdal Üçer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/530) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

500.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/531) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

501.-İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/532) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

502.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/533) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

503.-Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/534) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

504.-Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/535) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.2011)

505.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/536) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

506.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; 29.9.2005 Tarihli ve 8 Sayılı Karar Cetvelinde Yayımlanan ve Kesinleşmiş Bulunan, Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin 16 Numaralı Kararı, Bu Karara Karşı İlgili İdari Makamların Yazıları ve Yapılan İşlemlerin Yetersizliği Gerekçesiyle İçtüzüğün 119 ve 120 nci Maddeleri Uyarınca Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Görüşülmesine Dair Dilekçe Komisyonu Raporu (5/1) (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

507.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun; Askeri Tesislerin Güvenliği İleri Sürülerek Muğla İli Köyceğiz İlçesi Sultaniye Köyü Büyükkaraağaç Mahallesinin Boşaltılmasına İlişkin Uygulamalara Son Verilmesi Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 24/12/2010 Dağıtım Tarihli ve 23 Numaralı Kararına, İzmir Milletvekili Mehmet Vecdi Gönül ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun Konunun TBMM Genel Kuruluna Sevkine Dair Raporu (5/2) (Dilekçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23 üncü Dönemden)

 

Yazılı Soru Önergesi

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, devamsız milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/07/2011)

15 Temmuz 2011 Cuma

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 18.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV.-  OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Oturum Başkanı TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize sağlık dileyen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sıkıntılı günlerde tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazır olduğunu, Yasamanın üzerine düşen ve kendisinden isteneni dün olduğu gibi bugün de vereceğini bildiren, Başkanlık Divanı olarak yüce Türk Milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet eden  konuşması

BAŞKAN –Sayın milletvekilleri, mübarek üç aylarda berat müjdesini almaya hazırlandığımız bu anlamlı günü şehit haberleriyle karşılamanın tarifsiz acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.

Asırlardır sömürgeci ve emperyalist zihniyetin kirli temsilciliğini yapan dış güç ve devletlerin bu coğrafyada ve Orta Doğu’da sergiledikleri insanlık, insaf ve izan dışı olaylara son vermelerini elbette ki beklemiyoruz çünkü bu coğrafyanın sahip olduğu jeopolitik konum, ekonomik zenginlikler ve petrol, doğal gaz başta olmak üzere zengin enerji ve yer altı kaynakları her zaman büyük güçlerin çıkarları için ilgi alanlarında öncelikle yer almış ve değişmeyen böl yönet politikalarının ışığı altında nifak tohumlarını saçmaya devam etmişlerdir.

19’uncu Yüzyılın sonlarında ve 20’nci Yüzyılın başlarında dış güçlerin oyununa gelmeyen Osmanlı Kürtleri Trablusgarb, Yemen ve Balkan savaşlarının yanı sıra Birinci Dünya Savaşı’nda da Osmanlı ordusu içerisinde yer alarak Osmanlıya sadakatinden vazgeçmemiş, aynı sadakati, mensubiyet, aidiyet ve birliktelik duyguları içinde Sevr’de, Millî Mücadelede ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti’ne sadakat noktasında gerçek iradesini sergilemekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Paris Konferansı, Sevr, Büyük Millet Meclisi zabıtları ve Lozan kayıtları bunların sayısız örneklerine tanıktır.

Değişen dünyanın değişen aktörleri küresel güç ve çıkarlarını güçlendirmek ve korumak için yeni enstrümanlar ortaya çıkarmış ve yöntemlerle hain senaryolarını gerçekleştirmek üzere yeni oyunlarını sahneye koymaktan kaçınmamışlardır. Bu tür oyunlarda kullandıkları en önemli silahın adı terördür. Maalesef ülkemiz de bu hain ve kirli silahın hedefinde yer almış ve terörün insafsız ve insanlık dışı her türlü versiyonu bu topraklarda yıllardan beri sergilenmiştir.

Terörün görünen yüzü ve kullanılan eli dış gücün ve devletlerin içerisindeki hain iş birlikçileri olmuştur. Aziz milletimize böylesine bir acıyı yaşatan hain teröristler ile görünen yüz ve kullanılan el ile mücadele etmek ve hak ettikleri cezayı bu kapsamda ve anlayışta vermek yeterli değildir.

Eli kanlı terör örgütünün ve uzantılarının yerli iş birlikçilerinin arkasındaki görünmeyen dış güçlerle devletin bekası, milletin varlığı ve insanlarımızın güvenliği ve en temel hak ve özgürlüklerini özgürce, eşit olarak, ayrımcılığa tabi olmadan kullanabilmelerini teminen mücadele etmek en önemli millî görevimizdir.

Terörle ülkemize zarar vermek isteyenler bumerang misali terör silahının kendilerine de vurduklarını görmeli ve terörün acısını cüzdanlarında, banka hesaplarında, ticari kârlılıklarının ötesinde yüreklerinde de hissetmelidirler. Körle yatan şaşı kalkar misali terörle yatanın nasıl kalkacağını tüm dünyaya göstermeliyiz.

Değerli milletvekilleri, yüce Türk milletinin ayrılmaz parçaları ve müstesna evlatları olan Türklerin Kürtlerle, Kürtlerin de Türklerle bir düşmanlığı yoktur, olması için de hiçbir neden yoktur.

Millî benlik ve bilinçaltımızda coğrafya birliği, inanç birliği, kültür birliği, aile birliği, iş birliği, millî mücadele birliği, kaderde ve kıvançta aynı şeyleri ve sayılamayacak ortak değerleri paylaşma birliği olan bir milletin birliğini, dirliğini ancak ve ancak kendi çıkarlarını gerçekleştirmek üzere kirli oyunlar sahneye koymaktan kaçınmayan dış güçlerin bozmaya çalışacağını gözden kaçırmamak ve dış güce alet olmamak gerekir.

Ziya Gökalp’ın mısralarında dile getirdiği gibi “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.”

Bugün bir avuç Türklük ve Kürtlükten ve insanlıktan nasibini almayan bir terörist varsa karşısında milyonların olduğunu unutmamalı ve hesaplar buna göre yapılmalıdır.

Satranç oyununda terör piyonlarını kullananların Türkiye Cumhuriyeti devletini köşeye sıkıştırarak “şah-mat” diyemeyeceklerinin sayısız örnekleri yakın tarihimizin sayfalarında açıktır.

Bu acılı günde söylenecek çok sözümüz var. Bir de hayatın gerçeği var; yapamayan konuşur. Zaman artık konuşma, söz söyleme, taziye mesajları yayınlama “Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Terörle mücadele azmimiz kararlılıkla sürdürülecektir.” deme zamanı değil, sözün bittiği noktadayız.

Bağımsızlık mücadelemizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sıkıntılı günlerde de tarihî misyonuna uygun bir şekilde millî göreve hazırdır. Yasama olarak bize düşen, bizden istenen ne ise dün olduğu gibi bugün de vermeye ve yerine getirmeye hazırız.

Terörle mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşların fedakârlıklarını, azim ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Bu ve geçmişte buna benzer olayların bir daha tekrarlanmaması için, terör önleyici istihbarat ve eylem, pusu öncesi karşı koyma uygulamalarında istihbarat zafiyetinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, yeniden yapılandırma ile istihbarat ve analiz birliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Bu vahim hadisenin “Şer denilenlerde de bir hayır vardır.” ifadesinden hareketle, her büyük acının beraberinde beklenmeyen hayırlı sonuçlara vesile olmasını umuyorum.

Şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize sağlık diliyor; Başkanlık Divanı olarak yüce Türk milletini terörü lanetlemeye, birlik ve beraberliğe davet ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelen terör olaylarıyla ilgili söz isteyen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na aittir.

Buyurun Sayın Halaçoğlu. (MHP sıralarından alkışlar)

V.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) Milletvekillerinin Gündem Dışı Konuşmaları

1.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, dün kaybettiğimiz 13 şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Türk milletinin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ama, artık sabırlar gerçekten taşmıştır.

Değerli milletvekilleri, devletler, hukuk tanımaz grupları ve kimseleri muhatap kabul etmez. Hukuk tanımazlarla hukuk çerçevesinde hareket edenler eş değer görülemezler ama ne gariptir ki bugüne kadar Hükûmet, dokuz yıldır, hukuk tanımazlarla görüşmelerde bulunmakta ve nihayet bugün 13 şehidimizin ardından, dokuz yıl sonra, Sayın Başbakan bugünkü açıklamasında, demecinde, ülkede Kürt sorunu olmadığını ve PKK sorunu olduğunu ancak görebilmektedir.

Biz bunu yıllardır dile getirmiş bir parti olarak artık bu konunun partiler üstü bir şekilde çözümlenmesini istiyoruz ki özellikle Parlamentonun bu konuda gerekli tedbirleri alması hâlinde her türlü desteği vereceğimizi de belirtmek istiyoruz.

Değerli milletvekilleri, demokrat görünüp ama Parlamentoda temsil hakkı olmasına rağmen hukuk tanımaz ve elinde silahla masum insanları öldüren terör gruplarını, terör mensuplarını destekleyenler terörün Parlamentodaki temsilcileri konumunda bulunmaktadırlar. Türkiye, gerçekten dirlik ve düzen istiyorsa kim olursa olsun hukuk tanımazlarla anladıkları dilden konuşmak zorundadır. Dolayısıyla Hükûmetin Kürt açılımı fiyaskoyla sonuçlanmıştır ve artık zararın neresinden dönülürse kârdır. Demokrasilerde ülkelerdeki kimliklere göre yasa çıkarılamaz. Her bir kesim için yasa çıkarılması iç çatışmaya yol açar ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşılır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan dini ve etnik kimliği ne olursa olsun herkesi bir bütün olarak görüyoruz ve hukukun dışına çıkmadıkça her bireyi vatandaşımız ve kardeşimiz olarak görüyoruz. Terörün kimliği yoktur. Terör insanlık suçudur. Hükûmetin teröre karşı alacağı tedbirlerde, biraz önce söylediğim gibi, biz her zaman destek olmaya hazırız. Bununla birlikte, ülkeler için olmazsa olmazlardan olan hukukun varlığı ve hukuk devleti olma konusundaki her türlü fedakârlığa hazırız ama yapılacak yanlışların da karşısındayız. Kim olursa olsun eline silah alıp dağa çıkanlar Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı konumundadırlar. “Demokratik özerklik” adı altında sözde bir oluşum meydana getirmeye kalkışanlar bu ülkeyi bölmek isteyenler anlamına gelir. Anayasa değişikliğinin konuşulduğu şu günlerde arzu ettikleri tarzda bir Anayasa için “Artık yeter.” dedirtmek suretiyle emellerine erişmek isteyenlerin neleri hedefledikleri demokratik özerklik safsatasıyla gün yüzüne çıkmıştır. Teröre verilecek taviz terör örgütlerinin yeni isteklerde bulunmasına yol açmaktadır. Bu gibi girişimleri biz tarihte çok gördük. Bunların sonuçlarında Osmanlı Devleti, hem Bulgaristan, yani Balkanlardaki birçok topraklarını kaybetti hem de iç karışıklıklar içerisine düştü.

Artık çözüm için gereken, Parlamento tarafından bir an önce yapılmalıdır. “Kanı yerde kalmayacak.” sözleriyle artık işi daha fazla uzatmanın gereği yoktur. Yapılacak işlerle ilgili, terörün önlenmesiyle ilgili ve terörle ilgili hangi sebeplerle ortaya çıktığı ve nelerle çözüm getirilebileceği konusunda gerekiyorsa bir ayrı toplantı yapılabilir, bir komisyon kurulabilir. Bu komisyonda elde bulunan tüm bilgiler oraya aktarılır. Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Muhakkak ki medyanın, yani gazetenin veya sanatçıların hepsinin bu konuda bilgileri alınabilir ama zannediyorum ki çözümün temelinde uzmanlarla görüşmek vardır. Parlamento, yani bizler, milletvekilleri ve bugün devleti yöneten Hükûmet, terörü çözmek zorundadır ve bu ülkenin payidar olması sadece ve sadece bizlere bağlıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

YUSUF HALAÇOĞLU (Devamla) – Sözlerimi, Allah bu vatan için can vermiş bütün şehitlerimize rahmet eylesin diyerek bitirmek istiyorum. Tarihçi kimliğimle de şunu özellikle belirtmek isterim, Atatürk’ün sözü: “Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.”

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Halaçoğlu.

Gündem dışı ikinci söz, aynı konuda söz isteyen İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’ye aittir.

Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında meydana gelen olayda 13 askerimiz şehit olmuştur, 7 askerî personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine, yaralı personelimize Allah’tan şifa diliyorum.

Genelkurmay Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre Silvan ilçesi kırsalındaki bu olay terör örgütüyle Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sıcak teması sonucunda atılan bombaların etkisiyle çıkan yangın sonucunda meydana gelmiştir. Daha sonra meydana gelecek olan gelişmelerin veya ulaşılacak olan diğer bilgilerin de Genelkurmay Başkanlığınca kamuoyuna açıklanmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerî birliklerimizin terör örgütüyle yapmış olduğu mücadele sırasında öteden beri, 80’li yıllardan bu yana askerlerimiz şehit olmaktadır, birçok askerimiz yaralanmıştır ve her olay, hemen hemen her büyük olay nedeniyle bu kürsüden acılarımızı, üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Bugün de aynı duygularla huzurunuzdayım. Ancak daha sonra Türkiye tekrar normal gündemine dönüyor, bu konular unutuluyor, terör yine can almaya devam ediyor. Sonra dönüp baktığımızda sorunun aynı yerde durduğunu maalesef görüyoruz.

Bugün yapılması gereken, terör örgütüne karşı bütün siyasi partilerin, bütün toplumun, milletimizin dimdik ayakta durmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütünün tehdidiyle hiçbir şekilde adım atmaz, atamaz. Buna en başta milletimiz müsaade etmez, etmeyecektir. Bugün yapılması gereken, teröre karşı el birliğiyle mücadele etmektir ve terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaktır ve bugün yine yapılması gereken, terörü sonlandırma amaçlı bütün girişimleri ortaya koyarken terörün elinde rehine durumda olan Kürt sorununu kurtarmaktır. Kürt sorunu terör örgütünün elinde rehine durumdadır. Bu rehine örgütün elinden kurtarılmadığı sürece, sorunu özgürce tartışabileceğimiz bir ortamı yaratmadığımız sürece soruna sağlıklı çözümler üretme şansımız yoktur.

Evet, terör örgütünün elinde Kürt sorunu rehinedir diyorum çünkü Kürt kökenli vatandaşlarımızın ne istediği sorusuna cevap verebilmek için bütün vatandaşlarımıza kulak vermek gerekir. Bugün Kürt kökenli vatandaşlarımız içerisinde terör örgütüne sempati duyanlar veya onu destekleyenler olduğu gibi, o örgüte sempati duymayanlar, tercihini devletten yana yapanlar veya üniter yapıdan yana yapanlar da vardır. Yine, bir kısmı bağımsızlık istese de, bir kısmı federasyon istese de, bir kısmı özerk bölge istese de sorunun Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı içerisinde demokratik açılımlarla çözülebileceği inancında olan çok önemli bir kesimimiz vardır. Ayrıca, bu sorunun çözümü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın uzlaşmasıyla varılacak bir çözüm olmak zorundadır. Bütün vatandaşlarımızı, toplumun büyük bir kesimini ikna etmeyen bir çözüm Türkiye'nin önünde çözüm olamaz. Bu nedenle dün ilan edilen özerklik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük çoğunluğuyla kabul etmediği, etmeyeceği bir tavırdır. Bunlara karşı sağduyuyla hareket ederek çözümleri ortaya koymalı ve bunları gerçekleştirmeliyiz. Bugün bu soruna sağduyuyla yaklaşma zamanıdır. Evet, birçok eksiklik sayabiliriz, bütün bunları bulabiliriz ama Türkiye artık zaman kaybetmesin, bu soruna sağduyuyla bir çözümü bulalım. Sorun farklılıklarımızla birlikte yaşama sorunudur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Sorun, birbirimizle iletişim kurma sorunudur. Bunu başarabilmiş değiliz. Sorun, farklılıklarımızla birlikte ortak yaşamı gerçekleştirme sorunudur. Farklılıklarımızı ayrışmanın bir unsuru olarak görüp bunu ileriye taşımak değil, farklılıklarımızı bu toplumun gerçekten bir zenginliği olarak görüp, bunlarla birlikte yaşamayı başarabilmeliyiz, başarabiliriz, bu inançtayım.

Ben tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Annelerinin, babalarının, çocuklarının, yakınlarının acılarını paylaşıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak paylaşıyoruz. Yaralılarımıza tekrar şifa diliyorum.

Bir kandil gününe denk geldi şehitlerimizin cenaze törenleri. Vatandaşlarımızın bu acılı günde de olsa kandillerini kutluyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Gündem dışı üçüncü söz, yine aynı konuda söz isteyen Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’a aittir.

Buyurun Sayın Köksal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

3.- Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin gündem dışı konuşması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

OĞUZ KAĞAN KÖKSAL (Kırıkkale) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen menfur olayla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Kurulunda gündem dışı konuşma almış bulunmaktayım. Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.

Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe hepimizi derin bir teessür ve üzüntüye gark etmiştir. Bu hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Meydana gelen bu olayı esefle ve şiddetle kınıyor ve telin ediyorum. Tüm güvenlik güçlerimize bu mücadelede gösterdikleri ve hiçbir değerle ifade edilemeyecek fedakârlıkları için yüce milletimiz adına takdirlerimi ifade ediyor, minnet ve şükran duygularımı sunuyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden kanlı terör ve bundan beslenen güçlerin üstesinden gelecektir. Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken terörle mücadeledeki kararlılığımız da aynı azimle devam edecektir. Bunun herkes tarafından bilinmesinde de yarar vardır.

Ülkemizde demokratikleşme süreci paralelinde istismar araçları bir bir elinden alınan terör örgütü giderek şiddete daha çok sarılmakta ve şiddeti âdeta kendisine en önemli bir enstrüman hâline getirmektedir.

Terör örgütü hiçbir zaman Kürt vatandaşlarımızın ve o bölgede yaşayan insanlarımızın temsilcisi değildir. Bunlar, uluslararası güçlerin elinde maşa olmuş, onların değerlerine hizmet eden ve bunun neticesinde de âdeta kin kusan, vahşet dolu bir örgüt hâlindedir. Çok açık ve kesin olan bir gerçek vardır ki terör örgütü de gittikçe şiddeti artırmayı amaç hâline getirmiştir. Bu hain saldırıları da bunun açık bir göstergesidir.

Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; unutulmamalıdır ki terör örgütleri kaostan, kandan, gözyaşından beslenir, mücadelenin uzamasını ve toplumsal sabrın tükenmesini isterler. Bu amaçlarla tahrik edici eylemler gerçekleştirirler. Terör örgütlerinin tek bir amacı vardır, o da ülkemizin gelişmeye açık vizyonunu baltalamaktır.

Bugün toplum olarak her zamankinden daha çok uyanık olmaya, provokasyonlara karşı duyarlılığa, sabra, millî birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Terör örgütünün karşısındaki en büyük gücün, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ülkemizin huzuruna ve bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı terörle mücadelemiz elbette sonuna kadar devam edecektir. Bu mücadelenin temelinde tüm güvenlik güçlerimizin ve yüce milletimizin büyük fedakârlık ve özverisi vardır.

Türkiye Cumhuriyeti  bir hukuk devletidir ve tabi olduğu ulusal ve uluslararası kurallar vardır. Temel, evrensel insan hakları ve demokratik kazanımlarımızdan taviz vermeden, hukuka bağlı kalarak terörle mücadelemizi olanca hızıyla sürdüreceğiz. Bugün millet olarak bize düşen görev, aziz şehitlerimizin uğrunda seve seve canlarını verdiği bu cennet toprakları ilelebet payidar kılmak, emanetlerine maddi ve manevi sürekli sahip çıkmaktır ve birlik ve beraberliğimizi her alanda sürdürmek, güçlendirmek ve pekiştirmektir. Hedefimiz, bu milletin her bir ferdinin terör ve şiddetten arındırılmış bir coğrafyada kendini güvende ve özgür hissettiği, huzurlu, mutlu ve müreffeh bir ülkeyi adım adım inşa etmektir.

Sözlerime son verirken, evlatlarını bu ülke için feda eden aziz milletimizin değerli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına başsağlığı diliyor; bu arada, mübarek günde, özellikle şehitlerimizi defnettiğimiz, onları asker ocağından peygamber kucağına defnettiğimiz bugünde, bütün milletimizin mübarek kandilini de bu vesileyle yürekten kutlarken tekrar bütün milletimize başsağlığı, sabır diliyor ve bu terör olaylarının en son olmasını, yüce milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde bu terör olaylarının her şekilde üstesinden geleceğimizin bilinmesini burada bir kere daha ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köksal.

Gündem dışı konuşmalara, Hükûmet adına Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay cevap vereceklerdir.

Buyurun Sayın Atalay. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün Diyarbakır Silvan’da gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle Hükûmetimiz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve söz alan, burada düşüncelerini dile getiren değerli milletvekillerimize de teşekkür ediyorum.

Öncelikle, kutsal vatan görevini yerine getirirken şehit düşen 13 vatan evladımızı rahmetle anıyor, acılı ailelerine ve milletimize ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca, çatışmada yaralanan 7 askerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yaralılardan 1’inin durumu dün biraz ağır görünüyordu ama bugün yaralılarımızın hepsi iyi, hayati tehlikeyi atlatmış durumdalar. Bunu da bilgi olarak sunuyorum.

Berat Kandili’ni idrak ettiğimiz böyle mübarek bir günde 74 milyon insanımızı üzüntüye boğan bu hain saldırıyı nefretle telin ediyoruz. Eli kanlı terör örgütü, bugüne kadar olduğu gibi, dün de kanlı yüzünü göstermiş, insaniyetten nasibini almadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yaşanan çatışmada 7 terörist etkisiz hâle getirilirken bölgede yakın zamanların en kapsamlı operasyonları dün başlamış ve hâlen devam ediyor ve devam edecek.

Haber ulaştığında dün Başbakanımızın başkanlığında kapsamlı bir güvenlik toplantısı yapılmıştır. Burada Genelkurmay Başkanımız olayla, olayın meydana gelişiyle ve sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Buradaki değerlendirmelerinden sonra gerekli talimatlar verilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır. Olayın hemen ardından Başbakan Yardımcımız, İçişleri Bakanımız, Tarım Bakanımız, Millî Savunma Bakanımız ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanımız da alana gitmişlerdir, hâlen bölgededirler. Yani bütün boyutlarıyla olayın üzerinde çalışmalar ve aynı zamanda da operasyonlar devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şu hususu vurgulamak gerekir: Yaşama hakkı kutsaldır, tüm hakların temelidir. Yaşama hakkına kastetmek insanlığa kastetmek demektir. Yaşam hakkı elinden alınan insanın etnik kökeni, dini, mezhebi önemli olmadığı gibi görevi, mesleği de önemli değildir. Vatan görevini yerine getiren bu kardeşlerimizin canlarına kastedenler, sadece insaniyete, hak ve hukuka, evrensel değerlere değil, demokrasiye, millî birlik ve bütünlüğümüze de kastetmiş, silah sıkmıştır.

Terör, Türkiye’nin onlarca yıldır mustarip olduğu bir sorundur. Bu sorun, ne bugünün sorunudur ne de sadece bizim sorunumuzdur. Terörü bir yöntem olarak kullananlar, bugüne kadar amaçlarına ulaşamamışlar, döktükleri kanda kendileri boğulmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti, terörle, teröristle ve terörizmin arkasındaki odaklarla baş edebilecek güce ve birikime sahiptir. Özellikle AK PARTİ hükûmetlerinin terörle mücadele konusundaki azmi, kararlılığı tamdır. AK PARTİ Hükûmeti, önceki dönemlerde olmadığı kadar, terörle etkin bir mücadele yürütmekte, çok boyutlu olarak meselenin üzerine gitmektedir. Geçmiş dönemde bu mesele doğru analiz edilmemiş, yanlış teşhislerde bulunulmuş, sorun siyaset dışı kurumlara havale edilmiş, siyasetçiler meseleleri halının altına süpürmüş olabilir. AK PARTİ Hükûmeti, ilk kez ortaya kapsamlı bir çözüm iradesi koymuş, sivil bir inisiyatif başlatmış, çok boyutlu olarak meseleyi ele alarak kararlılıkla üzerine gitmiştir. Terör örgütünün hazmedemediği, rahatsızlık duyduğu, paniğe kapıldığı da Hükûmetin bu konudaki kararlılığı ve çözüm iradesidir. Terör örgütü, demokratikleşmeden, hukukun gelişmesinden, yatırım yapılmasından, adaletin sağlanmasından, yaraların sarılmasından, devlet-millet kaynaşmasının güçlenmesinden rahatsızlık duymaktadır. Türkiye ne zaman şaha kalksa, ne zaman büyüme rekorları kırsa, ne zaman millî birlik ve kardeşliğimiz güçlense terör örgütü provokatif ve haince saldırılarda bulunmaktadır. Türkiye ne zaman tarihî fırsatlar yakalasa, toplumun ümit ve beklentisi artsa, çözüm yolunda önemli imkânlar ortaya çıksa terör örgütü süreçleri sabote etmeye çalışmaktadır.

12 Haziran seçimlerinden sonra partiler yeni bir başlangıç yapmışlar, yeni sayfalar açmışlar, diyalog ve uzlaşı zeminini geliştirmeye başlamışlardır. Sayın Başbakanımız Hükûmet Programı konuşmasında 12 Haziranda seçmenin iki önemli mesaj verdiğini, bunların birinin yeni Anayasa, diğerinin ise millî birlik ve kardeşlik süreci olduğunu ifade etmiştir. Terör örgütü bu tarihî süreci sabote etmek için toplumun sinir uçlarına dokunmakta, milletimizi yılgınlığa sevk etmeye çalışmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şunu herkes çok iyi bilmelidir: Türkiye hem terörle etkin ve çok boyutlu mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir hem de demokratikleşmeye, millî birlik ve kardeşliğini yüceltmeye devam edecektir. Milletimizin arzu ve beklentileri doğrultusunda, demokratikleşmeden, hukuktan, kardeşliğimizden taviz vermeden süreçler devam ettirilecektir. Terör örgütünün bu kanlı saldırıları ne terörle mücadele konusundaki azmimizi kıracak ne de demokratikleşme gayretlerimizi akamete uğratacaktır. Türkiye terörün de onun gerisindeki güçlerin de üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin geliştiği, barış, kardeşlik ve huzur ortamının güçlendiği böyle bir dönemde terör örgütünün vahşi yüzünü ortaya koyması, doğru yolda olduğumuzu, demokratikleşmenin terör örgütünün varlık zeminini ortadan kaldırdığını göstermektedir. Terör saldırıları demokrasiyi zehirlemekte, barış ve huzur ortamını dinamitlemekte, diyalog ve uzlaşı arayışlarını akamete uğratmakta, çözüm  süreçlerini sabote etmeye çalışmaktadır. Demokrasi ve terör, aydınlık ve karanlık gibi birbirinin zıddıdır. Demokrasi geliştikçe terör örgütünün istismar zemini ortadan kalkmaktadır. Bu saldırılar terörle mücadele azmimizi ve sorunları çözme gayretimizi asla kırmayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, terörle mücadelede dünyanın en uzmanlaşmış ülkeleri arasında yer almaktadır. Son dönemde uygulamaya geçirdiğimiz çok boyutlu terörle mücadele stratejileri terör örgütünü etkisizleştirmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz canı pahasına bu mücadeleyi sürdürmekte, talep ettiği her türlü imkân ve aracın Hükûmetimiz tarafından sağlanmasıyla başarılı bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimizin, yine bu uğurda gece gündüz mücadele veren güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

Silahlı Kuvvetlerin moralinin bozulduğu yönündeki siyasi söylemler terör örgütünün moralini güçlendirecek, terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek sonuçlar doğurabilir. Bu süreçte herkes sorumlu ve sağduyulu davranmalı, Hükûmetimizin ve ordumuzun terörle mücadele azmini kıracak açıklamalardan kaçınmalıdır. Tabii, böyle bir ifadeyi kabul etmek mümkün değil.

Şunu da burada huzurunuzda, yüce Meclisin huzurunda ifade edeyim: AK PARTİ hükûmetleri dönemi bütün kurumlarımızla en fazla bütünleşildiği ve birlikte çalışıldığı bir dönemdir. Bütün kurumlarımızın gerekli sorumluluğu taşıdığı ve bütün bunların en fazla paylaşıldığı, her an bir araya gelinerek bütün bunların iyi koordine edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Kurumlar arasında hiçbir kopukluk söz konusu değildir. Kurumlarımızın moralinin bozulması falan diye bir şey de söz konusu değildir. Burada, tabii Türkiye dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptir, NATO’nun en güçlü ayaklarından biriyiz ve terörle mücadelede de bizim güvenlik görevlilerimiz gerçekten büyük tecrübe sahibi, bunu tekrar ifade etmek isterim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka konu, Türkiye'nin uluslararası düzeyde terörle ortak mücadele imkânlarını geliştirdiği bir dönemde ulusal düzeyde ortak bir irade ortaya konulamaması büyük bir talihsizliktir. Bu mesele partiler arası siyasi rekabet veya polemik meselesi hâline getirilmemeli, ulusal bir konu olarak sahiplenilmelidir. Toplumumuzu yılgınlığa düşürecek beyanlar, haberler, tavırlar terör örgütünün amacına hizmet edecektir.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – TRT’yi uyarın Sayın Bakanım, TRT’yi uyarın!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ben bugünkü, buradaki konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Burada iki değerli milletvekilinin, -muhalefet partilerinden- konuşmaları için çok teşekkür ediyorum.

Terör konusu iç siyaset malzemesi asla yapılmamalı, ortak mücadele verilmesi gereken ulusal bir dava olarak görülmeli, herkes taşın altına elini koyarak gereken katkıyı vermelidir ve biz Hükûmet olarak başından beri bu konulardaki çalışmalarımızda daima şunu söyledik: Bu, millî bir meseledir, partiler üstüdür ve çözüm yeri bu yüce çatının altıdır, Meclistir.

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Hükûmet ne yapacak, Hükûmet? Bu Meclis yetkiyi Hükûmete verdi!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu konuda muhalefetle iş birliğine, burada da bugün ifade edildi, muhalefet partilerinin değerli sözcüleri ifade etti, iş birliği niyetine çok memnun olduk.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Anayasa’yı tek başınıza değiştirdiniz de bunu niye yapamadınız!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Muhalefetle iş birliği bu konuda kaçınılmazdır.

Değerli milletvekilleri, bu, köklü bir sorundur ve ortak bir millî irade ortaya konulmadıkça çözümünde zorluklar vardır, çok gerçekçi olmak gerekir. Samimi şekilde, dürüstçe bütün partilerimiz bu konuda iş birliği yapmalıdır. Bizim bu konuda yeni girişimlerimiz olacak ve sağduyu ile yaklaşarak bu iş birliğini geliştirmek durumundayız.

Bugün, tabii, yüreklerimiz bu şehitlerimizin acısıyla yanarken bunu bir defa daha ben samimiyetle, yani bir siyasi polemiğin ötesinde burada bütün partilerimize çağrı olarak yöneltiyorum.

Bu tür sorunları çözen bütün ülkeler, bunu iktidarıyla muhalefetiyle iç siyaset meselesi yapmadan iş birliği yaparak çözmüşlerdir. Bütün ülkelerin örneği budur. Bütün ülkelerde…

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Orman Çiftliğinde kimle görüştünüz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Çok ciddi bir mesele konuşuyoruz, ne kadar çiğ ifadeler duyuyorum değerli milletvekillerinden. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz milletvekilinin ifadesine nasıl “çiğ” diyebilirsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – İfadesini geri alsın Sayın Başkan! Milletvekiline “çiğ” diyemezsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN – Lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Hatip milletvekillerine “çiğ” diyemez, sözünü geri alsın?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Değerli milletvekilleri, çok ciddi bir konuyu görüşüyoruz…

OKTAY VURAL (İzmir) – Madem öyle başarılıydın da İçişleri Bakanlığından niye alındın?

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Terör bu noktaya gelmişse birinci derecede sorumlu sizsiniz!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Çok ciddi bir konuyu görüşüyoruz.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, lütfen…

OKTAY VURAL (İzmir) – Milletin vekiline “çiğ” diyemezsin!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Terörle mücadele konusundaki başarınız sebebiyle mi Başbakan Yardımcısı oldunuz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - …terör konusu iç siyaset malzemesi yapılmamalı…

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Allah’tan korkun!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, sözünü geri alsın!

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Çıkıp Türk milletinden özür dilemeniz lazım.

OKTAY VURAL (İzmir) – İfadesine dikkat etsin!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …ortak mücadele verilmesi gereken ulusal bir dava olarak görülmeli.

OKTAY VURAL (İzmir) – Habur’a gidiyorsun planlıyorsun, Barzani’yle bir plan yapıyorsun, sonra kalkıp Meclise geliyorsun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Herkes taşın altına elini koyarak gereken taktiği vermelidir. Hükûmetimiz her türlü sorunun çözüm yeri olarak bu çatıyı gösteriyor. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

UMUT ORAN (İstanbul) – Hükûmet Programı’nda bir satır yok! Hükûmet Programı’nda bir satır terörle mücadele yok!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hükûmetimiz diyalog ve uzlaşı arayışlarını artırdığı bir dönemde.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Âciz sefiller…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) - Meclisin boykot edilmesi, toplumu tahrik eden söylemlerde bulunulması, terör ve şiddete davetiye çıkaracak sorumsuz açıklamaların yapılması kesinlikle tasvip edilemez, hoş görülemez.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Kim yapıyor?

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Terörü şımarttınız, terörü!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Niyeti kötü olanlar bizden iyi niyet beklememelidir. Demokrasiye herkes için “evet” ama teröre, kimden gelirse gelsin “hayır” diyoruz. Terör örgütü silah bırakmadığı sürece…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Terör örgütünden başka terör kimden geliyor?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam edecektir. Bunun altını da bir defa daha çiziyorum. Terör örgütü silah bırakmadığı sürece güvenlik güçlerimiz operasyonlara devam edecektir. Demokrasi-güvenlik dengesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz fakat terörün nasıl bir karşılık gerektirdiği de ortadadır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Onun için Kandil’de silahını bıraktılar!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu konudaki kararlılığımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Terörden medet umanlar, tehdit ve dayatmalarla kendisine siyasi alan açmaya çalışanlar bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dayatmaya “evet” demeyecek, hiçbir meydan okumaya da “eyvallah” demeyecektir.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Ne yaptınız bugüne kadar?

BAŞKAN – Sayın milletvekili, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Şehitlerimizin acısı yüreklerimizi dağlamaktadır ama terörle mücadele kararlılığımız da artmaktadır.

SADİR DURMAZ (Yozgat) – Özerkliği ilan ettiler, özekliği!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hükûmet olarak terörle mücadele konusunda yeni stratejiler geliştirerek çok boyutlu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yuvarlak cümlelerle bir yere gelemezsiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ben, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyor…

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Allah’ın sefilleri!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …aziz milletimizin mübarek kandilini tebrik ediyor…

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Bu, eski İçişleri Bakanının günah çıkartmasıdır. Meclisten özür dileyeceksiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …sizleri de saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, biraz önceki kullandığım kelimeden rahatsız oldu arkadaşlar, o kelimeyi geri alıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) – Siz rahatsız olmadınız mı?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Ama, burada söylemek istediğim şudur: Bakın, çok acılı bir günde, çok özel bir görüşme yapıyoruz. Burada, ajite eden, tahrik eden, yerinden, hiç de bugünkü oturumun mehabetiyle bağdaşmayan ifadeler kullanmak, tabii ki üzüyor. Sadece onu ifade etmek istedim ben.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin gibi sorumluluğu olanlara karşı görevinizi hatırlatıyoruz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Sadece onu ifade etmek istedim ve burada ben şu çağrıyı yaparken o cümleleri duyuyorum.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – İçişleri Bakanı olarak terörle mücadele etmemeniz de bizi üzdü, bizi!

OKTAY VURAL (İzmir) – Açılımın…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – O cümle nedir?

OKTAY VURAL (İzmir) – Açılımını aldın gittin işte!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – O cümle nedir? O cümle: Gelin sayın milletvekilleri, gelin partiler, Türkiye'nin siyasi partileri, bu meselede herkes elini taşın altına koysun, samimi iş birliği yapalım. (MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Bizim bedenimiz altında sen yetkini kullan!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu iş birliği için ben bunu dile getirirken o cümleleri duyuyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hadi canım sen de!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Herkes sadece eleştirmek…

OKTAY VURAL (İzmir) – Habur’da tören düzenliyorsunuz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – …bundan seçim ortamlarında rant elde etmek için kullanmasın, gövdesini taşın altına koysun herkes. Ben bunu diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)

OKTAY VURAL (İzmir) – Bizim yüreğimiz taşın altında!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) – Vicdanını akladı, vicdanını!

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Vural.

ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şehitlerin ruhaniyeti üzerinizde!

BAŞKAN – Sisteme girer misiniz oradan lütfen.

VI.- AÇIKLAMALAR

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

OKTAY VURAL (İzmir) – Tabii, bugün Türkiye’de bu terörün azmasından sorumlu olanların sanki bu konuda sorumlulukları yokmuş gibi bu kürsüyü kullanmalarından üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Hiç olmazsa bu milletin karşısına çıkacak yüzü olmaması gerekir. (MHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

Sayın Başkanım, şimdi, siyasi parti gruplarımız bu konuda tavrını ortaya koydu. Tabii, sayın Hükûmetin, Başbakan Yardımcısının tahrik edici…

BAŞKAN – Sayın Vural, sistem açıldı, oturduğunuz yerden konuşur musunuz.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başbakan Yardımcısının bütün tahrik edici konuşmalarına rağmen, burada bütün siyasi parti gruplarına ait milletvekillerinin bu terörle mücadele konusunda kararlılığını ben görüyorum. Dolayısıyla, partilerimize mensup milletvekilleri gündem dışı bir konuşmayla bu konuda iradelerini ortaya koymuştur, ortak bir zemin vardır.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda özellikle siyasi partilerin beraber ve birlikte  bu ortak tavrının bir açıklama yoluyla beyan edilmesini ve Meclis Başkanlığının da bu konuda inisiyatif oluşturmasını istirham ediyoruz. Türk milletinin manevi varlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığına emanet edilmiş bu askerlerimize vaki bu menfur saldırı karşısında bütün milletvekillerinin terörle mücadeledeki kararlılığını gelin hep beraber, birlikte vurgulayalım, demir yumruk gibi olalım teröre ve şiddete karşı ve bölücülüğe karşı.

Davetimiz buna ilişkindir. Eğer ara verirseniz, partilerimizle bu konuda bir müzakere edip bir ortak açıklamayı, bütün milletimizin beklediği ortak açıklamayı yapmayı teklif ediyorum.

Arz ederim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Vural, teşekkür ediyorum. Ara vereceğim ve yapılacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Yerinizden Sayın Hamzaçebi.

İki dakika süre veriyorum.

Buyurun.

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, böylesi hassas bir günde Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşlerimizi biraz önce grubumuz adına kürsüden ifade ettim. Terörün birlik ve beraberlikle aşılması gerektiği yönünde kanaatimizi ifade ettim. Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı kürsüye çıktı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Eski İçişleri Bakanı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Eski İçişleri Bakanı, şimdi Sayın Başbakan Yardımcısı.

Sayın Başbakan Yardımcısının cümlelerini mutlulukla dinleyemedim, üzüntüyle izledim. Sayın Başbakan Yardımcısı, böylesi hassas ve önemli bir günde Hükûmetin terör konusundaki kararlılığını vurgulamak veya bunların birtakım açılımlarını, ipuçlarını vermek yerine, muhalefet partilerini eleştiren bir tavır sergiledi. Şu bir gerçek: Terör tabii ki askerî müdahaleyle, askerî operasyonlarla tek başına çözümlenecek bir konu değildir ama bu demek değildir ki Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede görev almayacak. Gerçek olan şudur: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, motivasyon yönünden Hükûmetin gerekli desteğini bugüne kadar alamamıştır. Bunu Sayın Genel Başkanımız bugün ifade ettiler, ben sabahki basın toplantısında ifade ettim. Sayın Bakan buradan mesaj alıp bunu değerlendireceği yerde, gelip Sayın Kılıçdaroğlu’nu ve Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren bir üslup kullandı. Doğrusu, bunu hükûmet etme anlayışına yakıştıramıyorum, doğru bulmuyorum. Gün, Hükûmetin oturup bu konuyla ilgili çözüm üretme günüdür. “Kürt sorunu yoktur.” demekle siz bu sorunu, terör sorununu çözmüş olamazsınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Canikli, buyurun.

3.- Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; biz de AK PARTİ Grubu olarak bu menfur ve kalleş saldırıyı lanetliyoruz. 13 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun.

Hepimizin yüreği yanmıştır, acımız gerçekten çok büyüktür ama herkes bilsin ki, bir kez daha haykırıyoruz, Türk milleti bu tür alçaklıklara, kaynağı ne olursa olsun, bugüne kadar pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Türk milleti tek vücut olarak ve kararlılıkla terör belasını inşallah defedecektir. Terör, amacına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Hainlere geçit verilmeyecektir.

Bu vesileyle kahraman güvenlik güçlerimize olan desteğimizi ve inancımızı tekrarlıyoruz, Allah yardımcıları olsun. Türk milleti kendi evlatları olan güvenlik güçlerinin arkasındadır. Hiç kimse, terör örgütü veya onların hamileri bu ülkenin millî birliğini ve bütünlüğünü bozamayacaktır. Devletimiz ve Hükûmetimiz terörle mücadelede kararlılıkta en üst seviyededir. Milletimiz müsterih olsun. Cenabıhak milletimize bu acıları bir daha göstermesin.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize Allah’tan şifa diliyoruz.

Sayın Vural’ın biraz önce belirttiği konuda bizim de AK PARTİ Grubu olarak bir çalışmamız var Sayın Başkanım. Eğer bir ara verme imkânı olursa bu çalışmayı tamamlayabilmemiz için, bu çerçevede inşallah birlikte teröre karşı bu kararlılığı bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bütün millet olarak göstermenin bir yansıması olarak, bir sembolü olarak bir çalışma yapıyoruz. İnşallah böyle bir metni birlikte imzalarız.

Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canikli.

Sayın milletvekillerinin söz talepleri var kısa kısa, sonra ara vereceğim.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) –  Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, bir talep daha var.

BAŞKAN – Vereceğim, bir saniye…

Sayın Türkmenoğlu, buyurun.

4.- Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

AYŞE TÜRKMENOĞLU (Konya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi dün Diyarbakır’da teröristlere karşı yürütülen operasyonda 13 askerimizin şehit düşmesi ve 7 askerimizin yaralanması milletçe yüreklerimizi dağlamıştır. Ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için canlarını vererek şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye, demokrasiden, hukuktan ve kardeşlikten asla taviz vermeden terör sorununun üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bu ve benzeri eylemleri gerçekleştirenlerin ve bunların arkasındaki güçlerin bu tip eylemlerle bir yere varamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Sorunlarına çözüm arayanların demokratik alanda mücadelelerini sürdürmeleri için her türlü zemin hazırlanmışken Meclise gelmeyerek, hâlâ ant içmeyerek Meclisi protesto eden milletvekillerimizin Meclise gelip ülkemizin bütünlüğünden yana olduklarını göstermeleri teröre karşı tavırlarını da belirleyecektir diye düşünüyor, hepinize saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tanrıkulu…

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime dün yaşanan elim olayda hayatını kaybeden gençlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Nur  içinde yatsınlar, mekânları cennet olsun. Bütün yurttaşlarımızın da kandilini, mübarek kandilini kutluyorum.

Hepimizin başı sağ olsun. Bugün bir yas günü, bu yas hepimizin, Türk, Kürt, Çerkez, Boşnak ayırmadan bu topraklarda yaşayan hepimizin, bu toplumun yas günü bugün. Bu konuda kamuoyunda konuşanlar, çeşitli yorumlar yapıp sonra kendi hayatlarına dönüyor. Şimdi de birçok siyasetçi, bu konuda sert açıklamalar yapıp sonra yaşamlarına aynen devam edecek. Ateş ise düştüğü yeri yakıyor. Bu trajedinin kurbanlarının yakınlarının yaşamı sonsuza kadar değişiyor, o evlerin içine çöken karanlık hiçbir zaman tam aydınlanmıyor.

İşte tam da bu noktada biz siyasetçilerin durup düşünmesi gerekiyor. İçine karanlıklar dolan bunca yuvayı aydınlatmak için biz ne yaptık? Otuz yıldır ülkemizin üstünde kara bir bulut gibi duran bu karanlığı defedebilmek için siyaset kurumu olarak görevimizi yerine getirebildik mi, yoksa sadece böylesine elim olaylardan sonra beylik sözleri tekrarlamakla, sert çıkışlar yapmakla mı yetindik?

Saygıdeğer milletvekilleri, çatışmayla neredeyse otuz yıla gidiyoruz. Bugün hayatını kaybedenlerin çoğu, bu olaylar başladığında daha doğmamışlardı. Nesillerimizi heba ediyoruz. Gençlerimizi, geleceğimizi yitirdik, yitirmekteyiz. Bu 50 bin kişi bugün aramızda olsaydı bugün Türkiye çok farklı bir yer olabilirdi. Onları yitirmeseydik çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Yakıp yıkmakla çeyrek yüzyıl geçirdik ve bunun çözüm olmadığını gördük. 50 bine yakın can kaybettik bu topraklarda. Ölümün, kaderin, ayrılıkların en acılarını gördük geçtiğimiz otuz yılda. Şiddetle sorunlar çözülüyor olsa şimdiye kadar çoktan bitmiş olması gerekirdi herhâlde bu ülkenin dertlerinin, ama değil. Çok iyi biliyoruz şiddet şiddeti doğuruyor, ölümler yeni ölümlere kapı açıyor. Ateşin…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Uzunırmak…

6.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Belki sözlerim çok acı olabilir. Hüzünlüyüz, buruk ama kararlıyız. Bütün milletimizin her şeyden önce kandilini kutluyorum.

Değerli milletvekilleri, başta Hükûmet olmak üzere yüce Parlamentonun önce zihninin berraklaşması gerekir. Yani şehidimizin sayısı 13 olunca mı acaba böyle hezeyanları duyuyoruz? Birinci olarak bunu dile getirmek istiyorum. Daha bundan birkaç gün önce 5 Temmuzda Hakkâri’de sokak ortasında 2 tane çocuğumuz hiç şahitsiz ve cesetleri sokakta saatlerce kalırcasına şehit edildiler. Acaba Hükûmet o gün resmî elbisesiyle iş yerinden, evinden işine gidemeyen resmî kıyafetli çocuklarımızın bu ıstıraplarını, vatanın bir parçasında bu ıstırabı göremiyor da mı acaba şehidimizin 13 olduğu gün Parlamentoda bu gibi konuşmalar yapılıyor? Önce zihinlerimizin berraklaşması gerekiyor. Başta Hükûmetin zihninin berraklaşması gerekiyor. Burada zihin berraklaşmasından şunu ifade etmek istiyorum: Acaba talepler mi yanlış yoksa taleplerin terörle dile getirilmesi mi yanlış? Eğer taleplerin yanlışlığını, doğruluğunu bu gazi Meclis zihin berraklığı içerisinde tartışamıyorsa, tavır koyamıyorsa, sadece teröre karşı tavır koyma gibi bir yanlışlığın içerisine düşüyorsa, Hükûmetin zihni berraklaşmamış sadece taleplerin terörle olmasına karşı çıkarcasına bir jargon, bir literatür içerisinde açıklamalarda bulursa, terörün insan kaynaklarını kesmesi mümkün değildir. Çünkü terörün en önemli lojistik, üssü ”munisyon”dan, paradan, başka şeylerden önce insan kaynaklarıdır. Dolayısıyla zihinlerdeki berraklaşma olarak insan kaynaklarını terörde bitirmeden siz terörle mücadele edemezsiniz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uzunırmak.

ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Oğan, buyurun.

7.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

SİNAN OĞAN (Iğdır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun diyorum.

Türkiye büyük bir acı içerisinde ama maalesef burada biz beylik lafların ötesinde bir şey duyamıyoruz. Hükûmet adına Sayın Başbakan Yardımcısı konuşma yaptı ve şunları yapacağız, bunları yapacağız, kararlıyız demekten öteye bir şey yapmadı. “Tarihin en büyük operasyonlarından birini başlatıyoruz.” dedi Sayın Başbakan Yardımcısı. Ben sormak istiyorum: Bu operasyon âdeta basın kulübüne dönüşmüş Kandil’i kapsayacak mıdır? Kandil’i kapsamadan, sınır ötesini kapsamadan tarihin istediğiniz kadar en büyük operasyonunu yapın, başarı sağlayamazsınız.

Ayrıca, askerlerimizin şehit edildiği dakikalarda birileri kalktı orada, “demokratik özerklik” adında bir şey ilan etti ve ikinci sorumu da bununla ilgili sormak istiyorum: Hükûmet ne yapacaktır? Bu demokratik özerkliğin başına istediğiniz kadar “demokratik” kelimesini koyun, Türkiye’yi bölme projesidir bu. Bu bölme projesi karşısında ne yapacaksınız, merak ediyorum doğrusu.

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: “Gelin, muhalefet olarak elinizi taşın altına koyun.” dediniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak değil elimizi, bütün gövdemizi taşın altına koymaya hazırız.

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Tarhan, buyurun.

8.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Böylesine acılı bir günde, iktidar temsilcisi konuşmacıların özellikle terörle mücadele konusunda muhalefetin yeterli desteği vermediği imasında bulunmasını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim ve samimiyetsiz bir tutum olduğunu belirtmek isterim. Terörle mücadele edenlere moral verilmesi gerektiğini söyleyenler, terörle mücadelede efsaneleşmiş şerefli kişilere, her gün ama her gün devletin tarafsız olması gereken televizyonundan ve bazı iktidara yakın medya aracılığıyla her gün saldırılmasına nasıl bakıyorlar, doğrusu merak ediyorum. İçeriğinin ne olduğu anlaşılamayan bir açılım politikasıyla Pandora’nın kutusunu açanlar, bütün kötülüklerin ortaya dökülmesine yol açanlar bu kutuyu kapatmak için kimlerle ve ne tür pazarlıklar yapmıştır, bunun açıklanması zamanı gelmiştir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün böyle bir konuşma olur mu Sayın Başkan? Oradaki insanlar terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyorlar.

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Bunu bize borçlular diye düşünüyorum. Samsun’da, Tekirdağ’da, Adana’da, Ağrı’da annelerin yüreğine, ocağına ateş düştü bugün.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bugün milletin acısı büyük. Bugün böyle bir konuşma yapılır mı Sayın Başkan? Ayıp değil mi?

EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) - Bugün onların ocağına ateş düştü Sayın Başkan. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Koyun koyuna toprağa düşen o evlatlarımızın, o çocuklarımızın önünde saygıyla eğiliyorum; ışıklar içinde, nur içinde yatsınlar.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Şener…

9.- Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

İHSAN ŞENER (Ordu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum; ailelerine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Hepimizin millet olarak kandilini tebrik ediyorum.

İktidar her teşebbüsünde terörü çözmek için adım attığında muhalefet partileri bunu bir komplo olarak algılayıp karşı çıkmak yerine gerçekten terörü çözecek ellerinde bir imkân, bir proje, bir plan varsa bunu millet adına, milletimizin birliği adına iktidarla paylaşması gerekirken her adımın kasıtla atıldığını varsayarak karşı çıkması doğru bir yaklaşım değildir. Bu acılı günde, kimlerle ne pazarlık yapıldığının sorulması doğru değildir. Herkes elinde ne imkânı varsa bu imkânı milletimizin bütünlüğü, birliği, kardeşliği adına ortaya koyması ve iktidarın bu husustaki çabasına, gayretine katkıda bulunması gerekir.

Genel Kurulu ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Son söz, Sayın Bal…

10.- Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

İDRİS BAL (Kütahya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle sorunun başladığı tarihi ben hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık otuz yıldır bu sorunla biz yüz yüzeyiz ve o dönemden bugüne nice sağdan ve soldan partiler, hükûmetler geldi geçti. Ve aslında sorun, değerli Başbakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi, millî bir sorundur. Zaten bu saldırıların amacı -ki, daha önceki saldırılarda da görüldüğü gibi- bizim birbirimize girmemiz, moralimizin bozulması, millî bütünlüğümüzün zarar görmesidir. Dolayısıyla biz nasıl bir evladımız, annemiz, babamız, sevdiğimiz rahatsız olduğunda, hasta olduğunda onu iyileştirmek için samimi bir şekilde gayret gösteriyor isek, bu da millî bir sorundur, farklı partilerden bile olsak, farklı bakış açılarına da sahip olsak, samimi bir şekilde meseleye yaklaşmamız, pozitif eleştiriler getirmemiz gerekiyor.

Bu çerçevede, zaten ülkemizde uzunca süre sorunlar halının altına süpürülmüştü. Atatürk’ün bir deyişi var: “Yurtta sulh, cihanda sulh.” Yurtta sulh nasıl olur? Sorunları çözersiniz, devletle halkı barıştırırsınız. Dolayısıyla AK PARTİ dünden bugüne halının altına süpürülen sorunları çözebilmek için mertçe bir tavır almıştır ve şu ilkeyle hareket etmiştir: “Milletimiz kazanacak ise biz kaybetmeye hazırız.” mantığıyla hem demokratik açılım sürecinde hem diğer alanlarda önemli adımlar atmıştır. Dolayısıyla bu çerçevede, birbirimize girmek yerine, bence hakikaten biz bu insanlarımızı nasıl kazanabiliriz, mağduriyetleri nasıl giderebiliriz; diğer taraftan da, hakikaten güvenlik bağlamındaki mücadelemizi daha iyi nasıl yürütebiliriz, bunu pozitif eleştirilerle ele alırsak hepimiz kazanırız, milletimiz kazanır. Ama biz kaybedersek…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Ayhan ve Sayın Halaman… Başka kimseye söz verilmeyecektir.

Buyurun Sayın Ayhan.

11.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Herkesin kandilini kutluyorum.

Sayın Başkanım, Sayın Başbakan Yardımcısı kendisinin kürsüden söylediği hangi sözü geri aldı? Bunu açıklığa kavuşturalım. Sayın Bakanın zatıalilerinin önce kendisine yakıştırıp sonra yakıştıramadığı sözün Türkiye Büyük Millet Meclisinin tutanaklarında bulunması büyük Türk milletinin tutanaklarına hiç yakışmaz.

Allah’tan şehitlerimize rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Halaman…

12.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 13 askerimize ilişkin açıklaması ve  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı

ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; on beş gün içinde 20 tane askerimiz şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyorum ama Hükûmetimizin ciddi bir tavır almasını talep ediyorum. Politik sözlerle bunların geçiştirilmesinin vaktinin geçtiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, buyurun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, çok özel, üzücü bir günümüzde ciddi bir konuyu konuşuyoruz ama muhalefet partilerimiz burada da işte “Hükûmeti nasıl eleştiririz…” böyle bir yaklaşım içindeler. (MHP sıralarından gürültüler)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sen sebep oluyorsun Sayın Bakan, sen sebep oluyorsun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) – Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün “Samimiyetsiz” ifadesini kendisine iade ediyorum. Biz her zaman samimiyiz, doğruyu konuşuruz, dürüstüz.

Değerli milletvekilleri, bugün bakın, benim yapmaya çalıştığım şu size yüce Parlamentoda: Dünyanın hiçbir ülkesi, iktidarıyla muhalefetiyle, dürüstçe, samimice, bir millî mesele olarak terör gibi konuları birlikte ele almazsa, iktidar bir şey yaparken muhalefet onu böyle hemen suçlama tutumu içinde olursa çözülmez, çözülmemiştir.

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) – Ne yaptınız ki Sayın Bakan?

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY (Kırıkkale) - Biz bu çalışmalara başlarken muhalefetin kapısını çaldık. İki muhalefet partisi de -burada oturan- kapısını açmadı. Şimdi, yönetim değişikliğinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapısını açtı ve görüştük. Önümüzdeki günlerde bu sorunların çözümüyle ilgili biz yine kapınızı çalacağız. Hiçbir ön şart getirmeden diyeceğiz ki: “Gelin, Türkiye'nin bu sorunlarını çözelim. Türkiye büyüyor ama ayağında bu prangalar var. Bunları birlikte çözelim. Seçim alanlarında bunları iç siyaset malzemesi olarak kullanmayalım. Büyük ülkeler böyle çözmüştür. Ben şimdi burada örnekler de verebilirim. Benim bugünkü çağrımın özü budur. Bu samimi bir çağrıdır ve önümüzdeki günlerde AK PARTİ Hükûmeti muhalefetin kapısını çalacaktır, hazırlıklarınızı yapın ve hepimiz birlikte bunları göğüsleyelim. Burada böyle bir konuyu polemiklerle, birbirimize laf atarak yürütmemiz doğrusu Parlamento için verimli değil ve bu konuları çözemeyiz böyle bir tutumla.

Ben teşekkür ediyorum. Tekrar katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın milletvekilleri, birleşime yarım saat ara veriyorum.

                                                        Kapanma Saati: 19.08


İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 19.49

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

 VII.- BİLDİRİLER - DEKLARASYONLAR

1.- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 14 Temmuz 2011 Perşembe günü meydana gelen ve 13 askerimizin şehit olmasına neden olan menfur terör saldırısına ilişkin AK PARTİ, CHP ve MHP Gruplarının müşterek önergesi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, siyasi parti gruplarının Başkanlığımıza verdikleri müşterek imzalı bir önerge vardır, bu önergeyi okuyorum:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Açıklaması

Bölücü terör örgütünün hain saldırıları sonucu devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü korumak için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizden 13 askerimiz şehit olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığının ayrılmaz parçası olan bütün şehit askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve büyük Türk Milletine başsağlığı diliyoruz.

Hiçbir güç Türkiye Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsamayacaktır. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve devletimizin tekliğine karşı girişilen siyasi ve silahlı saldırılar neticesiz kalmaya mahkûmdur.

Millî Güvenliğin sağlanmasından Yüce Meclisimize karşı sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, hukuk devleti, demokrasi ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde terörle ve bölücü girişimlerle mücadele için seferber edeceği her adımda yanında olacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelesi demokratik, meşru ve hukukidir.

Milletimizden aldığımız güçle Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıda imzası bulunan grupları temsil eden milletvekilleri adına Yüce Türk Milletine saygıyla arz ederiz. 15 Temmuz 2011

                   Nurettin Canikli                                                                      Akif Hamzaçebi

                         Giresun                                                                                   İstanbul

      AK PARTİ Grup Başkan Vekili                                                       CHP Grup Başkanvekili

                                                                      Oktay Vural

                                                                           İzmir

                                                          MHP Grup Başkan Vekili”

(Alkışlar)

Önergenin gereği Başkanlığımızca yapılacaktır.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım...

BAŞKAN – Buyurun.

VI.- AÇIKLAMALAR (Devam)

13.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bugüne kadar bu Parlamentonun sesi ve kürsüsü TRT’den naklen yayınlanıyordu ama bugün TRT, milletvekilleri, Türk milletini temsil eden milletvekillerinin sesi yerine başkalarının sesini ve dizilerini yayınlamayı uygun görmüş ve maalesef Parlamento çalışmaları Türk milletinden saklanmıştır. Dolayısıyla bütün grupları, Türk milletinin temsil edildiği bu Parlamentoda milletvekillerinin sesinin milletimiz tarafından dinlenmesini temin etmek üzere TRT’yi göreve davet ediyorum. Milletin sesini milletten saklayamazlar, sözünü saklayamazlar. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar) TRT, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde ve üstünde değildir. Herkes haddini bilmelidir. Bu milletin vekillerinin sesini kısmaya yönelik bu girişimi, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ve bir milletvekili olarak kınıyorum ve Parlamentoda milletvekillerinin bu kürsüden yaptığı konuşmaları tekrar yayınlamaya ve göreve davet ediyorum.

Sayın Başkan, bu konuda Meclis Başkanlığı olarak gerekli girişimlerde bulunmanızı istirham ediyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Vural.

Sayın Hamzaçebi, buyurun.

14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinin Meclis TV’den naklen yayınlanmamasına ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü Dönemine başladığı günden bugüne kadar TRT veya Meclis TV Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerini yayınlamamaktadır ancak güven oylamasında Sayın Başbakanın konuşmasını TRT yayınlamıştır. Benim yaptığım araştırmada bana söylenen, yetkililerin de ifade ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin TRT’yle henüz bir anlaşmaya varmamış olması nedeniyle bu yayınların yapılmadığıdır. Eğer bu doğruysa Sayın Başbakanın güven oylaması günü yapmış olduğu konuşmanın verilmemiş olması gerekirdi. Sayın Başbakanın konuşması verilirken bugünkü bu konuşmalar, bu görüşmeler neden verilmemiştir? Bir çifte standart söz konusudur, TRT’nin politikleşmesi, siyasileşmesi söz konusudur. Bu şaşırtıcı değildir, TRT’nin Hükûmetin emrinde bir kurum olarak çalıştığını yıllardır biliyoruz ancak mademki Sayın Başbakanın güven oylaması günü konuşmasını buradan verme ihtiyacı duymuştur, aynı TRT bu olağanüstü günü yayınlama hassasiyetini de göstermeliydi.

Ben Meclis Başkanlığını ve TRT’yi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına göreve davet ediyorum, bu görüşmeleri yayınlamaya davet ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

Sayın grup başkan vekilleri, biz de görüşmeler başladıktan sonra muttali olduk. Daha önce Meclis Başkanlığıyla TRT arasında yapılan bir protokol gereği bugün yayının yayınlanmadığını duyduk ama bugünkü sizin konuşmalarınızdan sonra konu değerlendirilecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederiz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.

Gündeme geçiyoruz.

Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır.

Anayasa’mıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce ant içmeleri gerekmektedir.

Şimdi, daha önce ant içmemiş olan sayın milletvekillerinden bu birleşimde ant içmek isteyenleri kürsüye davet edeceğim.

Ant içmek isteyen? Yok.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

VIII.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Asya Parlamenter Asamblesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grupları oluşturmak üzere Başkanlık Divanınca uygun bulunan üyelerin isimlerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/31)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre “Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, NATO Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi, Parlamentolararası Birlik, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi, Asya Parlamenter Asamblesi”nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsil edecek grupları oluşturmak üzere, aynı Kanunun 12. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı’nda yapılan incelemeyi müteakiben uygun bulunan üyelerin isimleri Genel Kurul’un bilgilerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

                          Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı

                                                        (Türkiye-AB KPK)

Sait Açba                                         Afyonkarahisar                       AK PARTİ

Aylin Nazlıaka                                 Ankara                                    CHP

Nazmi Haluk Özdalga                     Ankara                                    AK PARTİ

Zühal Topcu                                    Ankara                                    MHP

Yusuf Ziya İrbeç                             Antalya                                    MHP

Cahit Bağcı                                      Çorum                                     AK PARTİ

Ayşe Eser Danışoğlu                       İstanbul                                   CHP

Oğuz Oyan                                      İzmir                                        CHP

Mehmet Sayım Tekelioğlu               İzmir                                        AK PARTİ

Lütfü Türkan                                   Kocaeli                                    MHP

Cem Zorlu                                       Konya                                     AK PARTİ

Yüksel Özden                                  Muğla                                      AK PARTİ

Faruk Işık                                        Muş                                         AK PARTİ

Ebubekir Gizligider                         Nevşehir                                  AK PARTİ

Şaban Dişli                                      Sakarya                                   AK PARTİ

Afif Demirkıran                               Siirt                                         AK PARTİ

Mesude Nursuna Memecan             Sivas                                       AK PARTİ

Abdülkadir Emin Önen                   Şanlıurfa                                  AK PARTİ

Ercan Candan                                  Zonguldak                               AK PARTİ

                         Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Ayşe Gülsün Bilgehan                    Ankara                                    CHP

Yıldırım Tuğrul Türkeş                   Ankara                                    MHP

Mevlüt Çavuşoğlu                           Antalya                                    AK PARTİ

Tülin Erkal Kara                              Bursa                                       AK PARTİ

Ahmet Kutalmış Türkeş                  İstanbul                   AK PARTİ

Şaban Dişli                                      Sakarya                   AK PARTİ

Haluk Koç                                       Samsun                   CHP

Mesude Nursuna Memecan             Sivas                       AK PARTİ

Burhan Kayatürk                             Van                         AK PARTİ

        Yedek Üyeler

Ruhi Açıkgöz                                  Aksaray                   AK PARTİ

Emrehan Halıcı                                Ankara                    CHP

Nazmi Haluk Özdalga                     Ankara                    AK PARTİ

Metin Lütfi Baydar                          Aydın                      CHP

Ahmet Berat Çonkar                        İstanbul                   AK PARTİ

Abdullah Çalışkan                           Kırşehir                   AK PARTİ

Akif Çağatay Kılıç                           Samsun                   AK PARTİ

Mehmet Kasım Gülpınar                 Şanlıurfa                  AK PARTİ

Abdülkadir Emin Önen                   Şanlıurfa                  AK PARTİ

Faik Öztrak                                      Tekirdağ                  CHP

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Ali Rıza Alaboyun                           Aksaray                   AK PARTİ

Emrehan Halıcı                                Ankara                    CHP

Mehmet Vecdi Gönül                      Antalya                    AK PARTİ

Metin Lütfi Baydar                          Aydın                      CHP

Osman Aşkın Bak                           İstanbul                   AK PARTİ

Muhammed Çetin                            İstanbul                   AK PARTİ

Ahmet Berat Çonkar                        İstanbul                   AK PARTİ

Oktay Vural                                     İzmir                        MHP

Muzaffer Baştopçu                          Kocaeli                    AK PARTİ

Akif Çağatay Kılıç                           Samsun                   AK PARTİ

Faik Öztrak                                      Tekirdağ                  CHP

Yedek Üyeler

Ayşe Gülsün Bilgehan                    Ankara                    CHP

Cahit Bağcı                                      Çorum                     AK PARTİ

Murat Yıldırım                                Çorum                     AK PARTİ

Fazilet Dağcı Çığlık                         Erzurum                  AK PARTİ

Yüksel Özden                                  Muğla                      AK PARTİ

Şaban Dişli                                      Sakarya                   AK PARTİ

Haluk Koç                                       Samsun                   CHP

Zeynep Armağan Uslu                    Şanlıurfa                  AK PARTİ

Ercan Candan                                  Zonguldak               AK PARTİ

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu

Mehmet Necati Çetinkaya                Adana                      AK PARTİ

Uğur Bayraktutan                            Artvin                      CHP

Adem Tatlı                                       Giresun                   AK PARTİ

İsmail Safi                                       İstanbul                   AK PARTİ

Enver Yılmaz                                   İstanbul                   AK PARTİ

Mehmet Ali Şahin                           Karabük                  AK PARTİ

Ali Rıza Öztürk                               Mersin                     CHP

Reşat Doğru                                    Tokat                       MHP

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu

Asıl Üyeler

Sait Açba                                         Afyonkarahisar       AK PARTİ

Ruhi Açıkgöz                                  Aksaray                   AK PARTİ

Mehmet Naci Bostancı                    Amasya                   AK PARTİ

Bihlun Tamaylıgil                            İstanbul                   CHP

Mehmet Şevki Kulkuloğlu              Kayseri                    CHP

Münir Kutluata                                Sakarya                   MHP

Abdülkadir Emin Önen                   Şanlıurfa                  AK PARTİ

Şükrü Ayalan                                  Tokat                       AK PARTİ

Yedek Üyeler

Tülin Erkal Kara                              Bursa                       AK PARTİ

Osman Aşkın Bak                           İstanbul                   AK PARTİ

Muhammed Çetin                            İstanbul                   AK PARTİ

Vural Kavuncu                                                Kütahya                   AK PARTİ

Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu

Murat Yıldırım                                Çorum                     AK PARTİ

Fazilet Dağcı Çığlık                         Erzurum                  AK PARTİ

Süleyman Nevzat Korkmaz             Isparta                     MHP

Fatma Nur Serter                             İstanbul                   CHP

Sevde Bayazıt Kaçar                        Kahramanmaraş      AK PARTİ

Cemal Yılmaz Demir                       Samsun                   AK PARTİ

Mehmet Ersoy                                 Sinop                       AK PARTİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu

Ülker Güzel                                     Ankara                    AK PARTİ

Haluk İpek                                       Ankara                    AK PARTİ

Mustafa Ataş                                   İstanbul                   AK PARTİ

Atila Kaya                                       İstanbul                   MHP

Kadir Gökmen Öğüt                        İstanbul                   CHP

Ömer Faruk Öz                               Malatya                   AK PARTİ

Nevzat Pakdil                                  Kahramanmaraş      AK PARTİ

Muharrem İnce                                Yalova                     CHP

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu

Ali Ercoşkun                                   Bolu                        AK PARTİ

Yusuf Halaçoğlu                             Kayseri                    MHP

Abdullah Çalışkan                           Kırşehir                   AK PARTİ

Mehmet Kasım Gülpınar                 Şanlıurfa                  AK PARTİ

Zeynep Karahan Uslu                      Şanlıurfa                  AK PARTİ

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) Türk Grubu

Mustafa Erdem                                Ankara                    MHP

Emrullah İşler                                  Ankara                    AK PARTİ

Orhan Atalay                                   Ardahan                  AK PARTİ

İhsan Özkes                                     İstanbul                   CHP

Cem Zorlu                                       Konya                     AK PARTİ

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) Türk Grubu

Mehmet Günal                                 Antalya                    MHP

Menderes Mehmet Tevfik Türel      Antalya                    AK PARTİ

Vural Kavuncu                                Kütahya                   AK PARTİ

Tevfik Ziyaeddin Akbulut               Tekirdağ                  AK PARTİ

Asya Parlamenter Asamblesi (ASYA PA) Türk Grubu

Mustafa Kemal Şerbetçioğlu           Bursa                       AK PARTİ

Alim Işık                                         Kütahya                   MHP

Yüksel Özden                                  Muğla                      AK PARTİ

Ercan Candan                                  Zonguldak               AK PARTİ

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtip seçimine dair iki tezkeresi vardır, okutuyorum:

2.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, 13/7/2011 tarihinde komisyon başkanı ile 2 başkan vekili seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/27)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkan, iki Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 13/7/2011 günü, saat 18.00’de toplanmış ve kullanılan 17 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca Başkan, iki Başkan Vekili seçilmişlerdir. 5 adet oy pusulası boş çıkmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                      Ülker Güzel

                                                                                                           Komisyon Geçici Başkanı

                                                                                                                          Ankara

                                                                  Adı ve Soyadı                           Seçim Bölgesi     Aldığı Oy

Başkan                   :                                  Ayhan Sefer Üstün                        Sakarya          (12) Oy

Başkan Vekili         :                                  Yalçın Akdoğan                              Ankara           (12) Oy

Başkan Vekili         :                                  Mehmet Naci Bostancı                   Amasya          (12) Oy

Sözcü                     :                                  Aday gösterilmedi

Kâtip                      :                                  Aday gösterilmedi

3.-  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, 14/7/2011 tarihinde, 13/7/2011 tarihli Komisyon toplantısında Başkan Vekili seçilen Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’ın istifası sonucu boşalan 1 başkan vekilliği ile sözcü ve kâtip üye seçimini yaptığına ilişkin tezkeresi (3/28)

                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

13/7/2011 tarihinde Başkan, iki Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için toplanan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Başkan ve iki Başkan Vekili seçimini gerçekleştirmiş; ancak aday bildirilmediğinden Sözcü ve Kâtip üyeliklerine seçim yapılamamıştı.

Komisyon, 14/7/2011 tarihinde saat 15.15’te Sözcü ve Kâtip seçimleri ile Ankara Milletvekili ve Komisyon Başkan Vekili Yalçın Akdoğan’ın 14/7/2011 tarihinde Başkan Vekilliğinden istifa etmesi sonucu boşalan bir Başkan Vekili seçimi için toplanmıştır. Kullanılan 16 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adları ve soyadları yazılı üyeler karşılarında gösterilen oyu alarak, İçtüzüğün 24 üncü maddesi uyarınca bir Başkan Vekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

                                                                                                                Ayhan Sefer Üstün

                                                                                                                Komisyon Başkanı

                                                                                                                         Sakarya

                                                                  Adı ve Soyadı                           Seçim Bölgesi     Aldığı Oy

Başkan Vekili: Mustafa Sezgin Tanrıkulu İstanbul                                          (16) Oy

Sözcü                  :                                    Yalçın Akdoğan                             Ankara           (16) Oy

Kâtip                    :                                    Yusuf Halaçoğlu                            Kayseri          (16) Oy

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum:

B) Önergeler

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/6)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonu üyeliğimden istifa ediyorum. Konuyla ilgili hususta gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                              Zeyid Aslan

                                                                                                                   Tokat

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

A) Tezkereler (Devam)

 4.- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/29)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İlgi: İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının 14/7/2011 tarihli ve A.01.1.İHK.130/5939 sayılı yazısı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım.

5.- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair talebine  ilişkin tezkeresi (3/30)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

İlgi: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının 14/7/2011 tarihli ve A.01.1.FEK.0.00.00.00/3 sayılı yazısı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde de çalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen bu talep İçtüzüğün 25 inci maddesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

                                                                                                              Cemil Çiçek

                                                                                                Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                 Başkanı

BAŞKAN – Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

Okutuyorum:

IX.- ÖNERİLER

A) Danışma Kurulu Önerileri

1.- 1 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınmasına; görüşmelerinin 15/7/2011 tarihli Birleşimde yapılmasına ve Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesine; TBMM’nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi

                                                    Danışma Kurulu Önerisi

                     No:                                                                                Tarih: 15/7/2011

Danışma Kurulunun 15/7/2011 Cuma günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.

                                                                                                                      Cemil Çiçek

                                                                                                        Türkiye Büyük Millet Meclisi

                                                                                                                         Başkanı

                   Nurettin Canikli                                                                    M. Akif Hamzaçebi

          Adalet ve Kalkınma Partisi                                                        Cumhuriyet Halk Partisi

                Grubu Başkanvekili                                                                Grubu Başkanvekili

                                                                      Oktay Vural

                                                            Milliyetçi Hareket Partisi

                                                                Grubu Başkanvekili

Öneriler:

1- Bastırılarak dağıtılan 1 sıra sayılı Kanun Teklifinin, 48 saat geçmeden gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının birinci sırasına alınması ve görüşmelerinin 15/7/2011 günkü (bugün) Birleşimde yapılması,

2- 1 Sıra sayılı Kanun teklifinin görüşmelerinin 15/7/2011 günkü (bugün) Birleşimde tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi,

3- 1 Sıra sayılı Kanun Teklifinin görüşmelerinin bitiminde ise TBMM’nin 01 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesi,

Önerilmiştir.

BAŞKAN – Söz talebi? Yok.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

X.- SEÇİMLER

A) Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim

1.- Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim

BAŞKAN – Millî Savunma Komisyonunda boşalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için Antalya Milletvekili Arif Bulut aday gösterilmiştir.

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmına geçiyoruz.

1’inci sıraya alınan Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun; 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Bakan yok, Komisyon yok.

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum sayın milletvekilleri.

Kapanma Saati: 20.08


ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 20.11

BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Fatih ŞAHİN (Ankara)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11’inci Birleşiminin Üçüncü  Oturumunu açıyorum.

1’inci sıraya alınan Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Raporu’nun görüşmelerine başlıyoruz.

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1)  (x)

BAŞKAN – Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Komisyon raporu 1 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

Buyurun.

CHP GRUBU ADINA İZZET ÇETİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Çorum Milletvekilimiz Salim Uslu’nun 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesiyle ilgili  vermiş olduğu kanun teklifi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, ben de öncelikle dün Silvan’da pusuya düşürülerek yaşamlarını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun.

Değerli arkadaşlarım, bilinmelidir ki hiçbir sorun terörle çözülemez, şiddetle çözülemez. Terör konusu, biraz evvel Bakanın da -kendisine yakışmayan sözlerine rağmen- belirttiği gibi, hiçbir siyasal parti tarafından istismar edilecek bir konu olmadığı gibi, sadece iktidarın, hele hele dört yıllık programında Türkiye'nin ana sorunlarından olan terör konusuna bir kelime bile yer vermeyen siyasal iktidarın, AKP’nin tek başına çözebileceği bir sorun değildir. O nedenle, Sayın Bakanın ve Hükûmetin, terör konusunu ciddiye almasını, Türkiye'nin sorunlarını ciddiye almasını ve seçim sarhoşluğuna kapılmadan Türkiye'nin sorunlarını bir ciddiyet içerisinde ele alarak bu Parlamento çatısı altında çözmeye çabalamasını diliyorum. Çünkü terörle mücadele süreklilik ister, terörle mücadele kararlılık ister. Güvenlik kuvvetlerinin moral ve motivasyonunun da dip yaptığı bir dönemde terörün azgınlaşması da bir tesadüf değildir. Hükûmetin -bu konuya da- ciddi bir biçimde el atması, gözden geçirmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Yine, ben, burada tüm arkadaşlarımın ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni de kutlayarak esas konumuza girmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bakınız, bugün daha ilk kez sıra sayısı 1 olan bir Kanun Teklifi üzerine Meclisi saat 18.00’de topladık. Bu Meclis, gerçekten Türkiye'nin sorunları için belki yaz tatiline

                          

(x) 1 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.

 girmeden çalışmasını devam ettirmesi, alınması gereken acil önlemleri alması gereken bir Meclis ama toplandığımız konuya bir baktığımız zaman, AKP iktidarlarının, hükûmetlerinin geçmişten günümüze Türkiye’yi nasıl el yordamıyla yönettiklerinin somut göstergelerinden birini bu kanun teklifi üzerinde görmeniz mümkün.

Bakınız, bundan önceki Bakan döneminde 3 kez ardı ardına ertelenmiş, yani nedir bu? İş kolları istatistiği. Teklifi çok fazla da işin doğrusu ciddiye almak da mümkün değil çünkü teklif de çok ciddi hazırlanmamış, kelimeleri bile doğru yazılmamış, cümleleri bile doğru kurgulanmamış. Mesela “Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistikleri…” diye başlıyor. Bu “işçi istatistikleri” kavramı yanlış bir kavram, doğrusu “iş kolları istatistiği”dir. Yani sendikaların, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için işletmelerde, iş yerlerinde örgütlenmek zorunda olduklarını, o iş kolundaki işçilerin en az yüzde 10’unu, iş yerlerinde de yüzde 50’sini geçmeleri hâlinde toplu sözleşme yapabileceklerini ihtiva eden bir düzenleme 2822 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesi ama teklif bile alelacele verildi. Neden alelacele verildi? Çünkü bundan önceki Sayın Bakan döneminde önce 18.2.2009 tarihinde 5838 numaralı Kanun’la “Bakanlık yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleriyle sosyal güvenlik kurumlarına yapılacak işçi bildirimlerini esas alır.” diye bir düzenleme yapıldı. Arkasından 28.1.2010 tarihinde yine 5951 sayılı Yasa’yla bir erteleme kararı daha alındı. Yetmedi 6111 sayılı kamuoyunda “torba kanun” olarak bilinen Kanun’la bu istatistiklerin 30.6.2011 tarihine kadar yayımlanmaması hususunda bir karar daha alındı ve 2009 Temmuzundan bu yana geçerli olan istatistiklerle toplu sözleşme yetkilerini sendikalar alma çabası içerisine girdiler.

Şimdi burada esasında söylenecek, konuşulacak o kadar çok konu var ki belki sendikaların toplu sözleşme yapıp yapmamalarından çok, çalışma yaşamındaki sorunlara bakmak daha faydalı olurdu. Eğer Çalışma Bakanlığı çalışma yaşamına önem vermiş olsaydı  ta 2003 yılının bahar aylarında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu’ndan ve İş Güvencesi Yasası’ndan hemen sonra 2821 ve 2822 sayılı yasaların Meclisten geçirilmesi taahhüt edilmişti. Her hükûmet programınızda bu mevcut, yani 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Grev ve Lokavt Yasası’nın Uluslararası Çalışma Örgütünün, ILO’nun ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak çıkartılması sürekli olarak programlarınızda var ama gündeminizde… Size de bir şey söylemeye belki çok hak görmüyorum kendimde çünkü nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum, çok rahat bir şekilde ihanet ettiğiniz kesimlerin oyunu alabiliyorsunuz. İşçiler ve sendikalar bu konuda yayın bekliyor. (AK PARTİ sıralarından “O kelimeyi geri al.” sesi)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Oldu mu şimdi!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Evet, ne söylediğimi biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Çetin… Sayın Çetin…

İZZET ÇETİN (Devamla) – Yani oyunu alıyorsunuz ama o kesimlerin sıkıntılarını, sorunlarını çözmüyorsunuz.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Yalanın kralı sizde!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Hiçbir cümlem yalan değil.

Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül 1980’de 2,5 milyon sendikalı işçi varken toplu sözleşmeden yararlanan, devri iktidarınızda bu sayı 550 bine geriledi. Şu anda sendikaların ve sendikacıların -çok özür dileyerek söylüyorum- neredeyse burnuna bir halka geçirmiş Çalışma Bakanlığı, yetki için bu yasanın bu hükmünü yıllardır kullanıyor; oya tahvil olarak kullanıyor, sendikacıların görevde kalabilmeleri için kullanıyor ve bu bir şantaj unsuru olarak kullanılagelen bir madde. İşçiler toplu sözleşmede ne baraj sorunuyla meşgul ne başka sorunla meşgul; örgütlenemiyorlar, örgütlendikleri yerlerde ertesi gün, bir sendikaya üye olduklarında ertesi sabah kapının önünde kendilerini buluyorlar. Yani bu baraj meselesini bugün altı ay ötelemek ne çalışma yaşamına ne AKP’ye ne sendikalara ne işçilere hiçbir şey kazandırmayacak.

Bakınız, 1998’den bu yana Avrupa Birliği Komisyonu ilerleme raporu yayınlar, o tarihten bugüne kadar geçen süre içerisinde her yıl bizim ülkemizle ilgili olarak yazılan şudur: “Barajlar kaldırılmalıdır, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır.” 87 sayılı Sözleşme’de de “Sendikal hak ve özgürlüklerin önünde engel olarak duran bu hüküm yasadan çıkartılmalıdır…” Her yıl Türkiye'nin karşısına gelir.

Bakınız, daha geçen hafta bir rapor yayımlandı. Tarihi 12 Temmuz. Kim yayımladı bunu? Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ETUC). O raporda da ana tema, Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlılığı. 87 sayılı ILO Sözleşmesi’ne aykırı davranmamızdan dolayı bütün dünya milletleri içerisinde gözlem altına alınan yirmi beş ülkeden birisi Türkiye. Bu ayıbı AKP’nin çalışma yaşamına bakışı sayesinde aldık değerli arkadaşlar. Kutlayabilirsiniz! Bakış açınız böyle. Şimdi yapılması gereken, bunu ertelemek değil. Yani eski bakan iki yıldan bu yana istatistikleri yayımlayamamış. “Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini esas alacağız.” demiş, şimdi suçu gerekçede sendikalara yüklüyor. Oysa suçlu Bakanlığın kendisi. İki buçuk yıldır sadece sendikaların istatistiklerini yayımlayamayan bir bakanı yeni dönemde eğitim ordusunda 1 milyon öğretmeni olan, milyonlarca öğrencisi olan, devasa sorunları olan Millî Eğitim Bakanlığının başına getirdiniz.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İşine bak, işine!

İZZET ÇETİN (Devamla) - Ne yapacak şimdi? Burayı yönetemeyen, Çalışma Bakanlığını yönetemeyen bir bakan, orada istatistiği bile yayınlayamayan bir bakan, üstelik “Cumhuriyet devrini tamamlamıştır.” diye cumhuriyetten öç almaya çalışan bir bakan bugün millî eğitimin başına getiriliyor.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Ne alakası var!

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – İşine bak, işine!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Ben işime bakarım, sen merak etme! Ben işimi çok iyi yaparım. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bakınız dün eve gittiğimde, geç bir saatti, tam eve girdim, Sayın Bakan Faruk Çelik bir televizyon kanalında bu konuda konuşuyordu. Diyor ki: “İstatistiklerin temmuz yerine aralıkta yayımlanmasına CHP destek vermiyor, biz de Meclisi bu yasayı çıkarıncaya kadar çalıştıracağız.”

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak biz, Türkiye'nin sorunlarının çözümü için sabahlara kadar çalışmaya varız ama Türkiye'nin gerçek sorunlarının tartışılıp çözümlenmesi için varız. Değilse, sadece bir bakanın görevi ihmal suçunu işledi diye onu aklamak için Meclisin sabahlara kadar çalışmasını ya da bu kanun çıkıncaya kadar burada tutulmasını doğru görmüyoruz, ayıplıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

Yine Sayın Bakan “Biz önce anlaştık; ne olduysa, gerek MHP gerekse de CHP Grubuyla bu konuda anlaştık ama şimdi CHP grubu bundan vazgeçti.” diyor.

Değerli arkadaşlar, CHP Grubunu suçlayarak, MHP Grubunu ya da bir başka grubu suçlayarak sorunların üstesinden gelemezsiniz, yaptığınız hataları örtemezsiniz. Artık, Türkiye’de çalışma yaşamı bir kangren hâline geldi. Eğer iş kolları istatistikleri gerçek anlamda yayınlansın -bugün Sayın Bakan da komisyonda da söyledi, doğrudur- yetkili sendika sayısı üçte 2 oranında azalır. On- on iki sendika en fazla toplu sözleşme yetkisi alabilir. Bırakınız alsın, on- on iki sendika kalsın. Niye on-on iki sendika kalsın? Gerçek sendikacılık yapsınlar. “Yetkini düşürürüm ha!”, “İstatistikleri böyle yaparım ha!”, “Benim dediğim gibi davranmazsan, ‘Sosyal diyalog’ adı altında toplantıya çağırdığımda gelmezsen ya da benim size sunduğum belgeleri imzalamazsanız bunu değerlendiririm ha!”

Değerli arkadaşlar, böyle bir yasaya, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şantaj unsuru olarak kullanılacak bir yasaya burada bizim olur vermemizin aslında olağanı yok, gerçekten yok. Yani çalışma yaşamında o kadar büyük sorunlar var ki… Bugün işten atılmalar had safhada. İşten atılmaların ana gerekçelerine bir baktığınız zaman, kamuda olsun özel sektörde olsun yüksek ücret gösteriliyor, kıdem tazminatı gösteriliyor. Sayın Bakan dün kıdem tazminatı konusuna da değindi. Diyor ki: “Kıdem tazminatı nereden çıktı? Böyle bir şey yok.” Terör konusunda tek satır, tek kelime olmayan bu raporda, Hükûmetin programında: “İşçilerimizin büyük çoğunluğunun alamadığı, işletmelerimizin üzerinde ödeme baskısı oluşturan, çalışma hayatının en önemli sorun alanlarının başında gelen kıdem tazminatı sorununu kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil ederek sosyal taraflarla istişare içinde çözeceğiz.” İşte, değerli arkadaşlar, programınızda işçi haklarını gasbetmek var. Sayın Bakanımız diyor ki: “Bu nereden çıktı?”

Yine bir başka belge, deniliyor ki burada: “İşsizliği kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlayan 22 adet somut hedef ile 102 politika ve tedbirden oluşan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni kararlılıkla uygulayacağız.” Bileniniz var mı Ulusal İstihdam Stratejinizin özünü? İncelediniz mi? Yok. Bunun içinde kıdem tazminatını ya kaldırmak var ya yarı yarıya azaltmak var ya da tümden böyle bir fona devrederek kazanılmış hakları gasbetmek var.

Değerli arkadaşlar, bunun içinde bölgesel asgari ücret var, Ulusal İstihdam Strateji Belgenizin içerisinde. Bölgesel asgari ücret nedir? Doğuda Kürt Mehmet’i sömürmek, batıda Türk Mehmet’i sömürmektir. Parçalayarak güçleri etkisiz hâle getirmektir. Türkiye, değişik biçimlerde zaten parçalanmaya doğru süratle, sayenizde, gidiyor. Biraz, hiç olmazsa işçi sınıfını, emekçi halkı birbirine düşürerek, birbirinden ayırarak bir kez de o yöntemle parçalamaya kalkışmayın. Yine Ulusal İstihdam Strateji Belgenizin içinde çalışma yaşamını iyice esnekleştirip darmadağın ederek bizim çalışanlarımızı da Çinlileştirmek var, yani köle gibi çalıştırmak var. Bugün yabancı kaçak işçi sayısı, Türkiye’de, resmî verilerle 1,5 milyon dolayında. Aldıkları ücret asgari ücret bile değil, karın tokluğuna üç öğün çalışıyorlar.

Yine, bugün, kayıt dışı ekonomi ekonominin yüzde 43’ü. “Kayıt dışı” demek “kanun dışı” demektir. Bir taraftan işletmelerde ekonomi kayıt dışı çarkta, diğer taraftan çalışanlar hiçbir kanuni müeyyideye tabi değil. Ne sosyal güvenlikleri var ne sendikaları var ne de emeklilik hakları, kıdem tazminatı hakları var. Yani bütün bunlar dururken, siz kalkıp sadece bir maddeyle ilgili olarak erteleme getiriyorsunuz. Bugün sendikalar, sendikacılar belki bunun ertelenmesini istiyor ama kamuda çalışan işçiler yılbaşından bu yana görüşmeleri devam eden... Yine, kanun uygulansa, Bakan yasayı tam olarak uygulasa yetkileri düşecek, toplu sözleşmelerinin imzalanmasını bekliyor.

Yine, kamu çalışanları, memurlar… 12 Eylül 2010’da Anayasa değişikliği sırasında, referandumda bir parmak bal çaldınız ağızlarına. “Birden fazla sendikaya üye olunacak, size toplu görüşme hakkı yerine toplu sözleşme hakkı veriyoruz...” “Evet” dediler masumane bir biçimde. On ayı aşkın süredir hâlâ yasal düzenlemeyi yapamadığınız için, onu, ya kanun hükmünde kararnameyle yapmak zorundasınız ya da bir an evvel bu Meclisin gündemine getirip toplu sözleşmeye ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundasınız. “Onun içerisinde toplu sözleşme hakkı verdik.” diyorsunuz ama 12 Eylülde Kenan Evren işçiler için Yüksek Hakem Kurulunu koymuştu, memurlar için siz de Kamu Görevlileri Hakem Kurulunu koydunuz. Yüksek Hakem Kurulu 12 Eylülde ne yaptıysa işçiler için, şimdi de sizin Kamu Görevlileri Hakem Kurulunuz aynı işlevi yapacak, memurları paramparça etmekte araç olarak kullanılacak.

Duyduğumuza göre –duyumdur- sadece sendikaların, memur sendikalarının temsilcisi 10 kişilik komisyonda 3 kişi olacakmış tıpkı Kenan Evren’in Yüksek Hakem Kurulunda işçi temsilcilerinin 2 kişi olduğu gibi ya da 1 kişi olduğu gibi. 12 Eylül rejimi çalışma yaşamı açısından AKP’nin sekiz yıllık iktidarı döneminden daha çok hak kaybına neden olmamıştı. Bunu, bir eski sendikacı, çalışma yaşamından gelen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. O nedenle yapmanız gereken işlem, burada, sadece ve sadece Toplu Sözleşme, Grev, Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesini yıl başına kadar erteleyerek hem eski bakanı aklamak, yani görevi ihmal suçunu gizlemek hem de yeniden sanki çalışma yaşamını herhangi bir kanun teklifini ya da tasarısını Meclisin gündemine ilk kez götürerek işçilere, emekçilere şirin gözükmek gibi bir yola sapmış olmanız, gerçekten, tıpkı Başbakanın seçim döneminden sonra mütevazı olması gerekirken mağrurlaşması gibi hepinizin aynı yola girdiğinizi gösteriyor.

Değerli arkadaşlar, demokrasilerde çoğunluk her zaman her şeye muktedir değildir. Demokrasilerde aslolan azınlığın da iktidar olma yollarının açık bulunmasıdır. Biz çoğunluğuz, istediğimiz yasayı yaparız, istediğimiz şeyi yaparız dersiniz ama Türkiye’nin en temel sorunu olan terör konusunda bir tek kelime dahi yazmadığınız bir programla bir yere gider toslarsınız.

Değerli arkadaşlar...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İyi okumamışsın!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bul, bana göster bakayım! Ben tek tek inceledim.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Gel, göstereyim!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Göster!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – Ver, göstereyim.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Elinde yok mu? Bul, getir, göster!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen...

Sayın Çetin, lütfen Genel Kurula hitap edin. Karşılıklı konuşmayalım.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bakınız, bir şey daha...

YILMAZ TUNÇ (Bartın) – İyi oku, iyi!

İZZET ÇETİN (Devamla) – Ben okurum arkadaşlar. Merak etme, sen bak. Sen daha herhâlde tam olarak bazı şeyleri kavrayabilmiş değilsin.

BAŞKAN – Sayın Çetin, süreniz uzatılmayacak. Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Şimdi, çalışma yaşamına ilişkin sorunlar bir bütün, genel anlamda bakıldığı zaman hakikaten çözüm bekliyor. Geçtiğimiz yasama döneminde ve ondan önceki dönemde işçiler lehine, emekçiler lehine düzenleme yapılmış, onları rahatlatacak bir noktaya gelinmiş değil. Bugün işçilerin kıdem tazminatına dokunmaya kalkan, çok açık bir şekilde bunu da programına alan bir zihniyet Türkiye’de...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BÜLENT TURAN (İstanbul) – Koruma altına alıyor. Devlet garantisi geliyor, iyi oku!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çetin.

Sözleri uzatmıyoruz Sayın Çetin. Geçen dönemden kalan uygulama...

İZZET ÇETİN (Devamla) – Bir saniye...

BAŞKAN – Yok, vermiyoruz. Daha önce ilan etmediğimiz için.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Sayın Başkan, bir dakika...

BAŞKAN – Bir saniye sayın milletvekilleri... Lütfen...

Bir saniye Sayın Çetin.

Size bir dakika süre veriyorum, sizden sonra sözleri uzatmayacağız, geçen dönemki uygulamamıza devam edeceğiz Sayın Çetin, süre uzatmıyoruz.

Buyurun, bir dakika.

İZZET ÇETİN (Devamla) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, bu ilk defa yapılan bir uygulama değil herhâlde.

Değerli arkadaşlarım, gerçekten şimdi, kıdem tazminatı konusu son derece önemli bir konu hâline geldi, bilerek gündem karartması olarak gündeme getirildi. Bunun bir an evvel gündemden çıkarılması gerekiyor çünkü kıdem tazminatı işçiler açısından, çalışanlar açısından bir işsizlik sigortası gibi sigorta görevi görüyor çünkü işverenler toplu işçi kıyımını hiç olmazsa kıdem tazminatı yükü nedeniyle yapamıyor.

İkincisi: Kıdem tazminatını sadece işveren için bir yük olarak algılamayınız. Kıdem tazminatı ödediği için batan bir işletme yok ama işletmelerde dürüst davranmayan işverenlerin kıdem tazminatı gibi bir sorunu var, bunu kabul ediyoruz ama bu, kıdem tazminatının kaldırılmasını gerektiren bir durum değil. Bu konuda Sayın Bakana da büyük görevler düşüyor.

Ben yüce Meclisi ilk konuşmamda saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın hatiplerin süresi içerisinde sözlerini tamamlamalarını istirham ediyorum çünkü süreleri uzatılmayacaktır.

AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Salim Uslu, Çorum Milletvekili.

Buyurun Sayın Uslu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Süreniz yirmi dakikadır.

AK PARTİ GRUBU ADINA SALİM USLU (Çorum) – Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; ben de sözlerime başlarken, Diyarbakır’da görev başındayken hain bir pusu kurularak şehit edilen 13 Mehmetçik’imizi rahmetle anıyorum; yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Bu alçakça saldırıyı planlayan, uygulayan ve sinsi sinsi sahiplenenleri de bu vesileyle lanetlediğimi belirtmek istiyorum.

Şüphesiz acılı bir günümüzdeyiz ve bugün birbirimizin samimiyetini test etmek yerine çözüme yönelik sahici görüşlerimizi ve katkılarımızı ortaya koymak daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Biz sendikacılığımızda sorunları çözme yöntemi olarak böyle bir yaklaşımı benimsemiştik, bugün de yine aynı yaklaşımın gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkür etmek istiyorum, hem aciliyet arz eden bir düzenleme vesilesiyle hem de çalışanların, yüz binlerce çalışanımızın ihtiyaç duydukları bir erteleme konusunda ciddi bir duyarlılık göstermişlerdir, kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Görüşülmekte olan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12’nci maddesine yönelik bir geçici madde eklenmesi hususundaki teklifime yönelik görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum.

Bilindiği gibi, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmak için kendi kurulu bulundukları iş kolunda çalışan işçilerin yüzde 10’unu temsil etmek zorundadırlar ve istatistikler de her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır. Bu istatistiklerin yayımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işverenlerin yaptıkları işçi bildirimleri esas alınmaktadır. Oysa bu bildirimlerin hem eksik oluşu ve hem de sendikaların üye bildirimlerini güncelleyememiş olması nedeniyle gerçek dışı sonuçlar ortaya çıkıyor ve sistemin sağlıklı işletilmesi de engellenmiş oluyordu. Yapay büyüklükler, spekülasyonlar ve temsil sorunları, yıllardır, iktidarlar döneminde, bazen lehte bazen aleyhte kullanıma elverişli politik pozisyonlar yaratabiliyordu. Uzun yıllar devam eden yargılama süreçleri de işçilerin toplu sözleşme hakkına erişimini engelleyen faktörlerden bir tanesiydi. Bütün bu suistimalleri ve sakat sonuçları ortadan kaldıracak, sağlıklı bir yapılanma ihtiyacı ancak sistemin yeni baştan kurgulanması, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla mümkün olabilirdi. Nitekim bu amaçla, 2822 sayılı Yasa’nın 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasına 18/2/2009 tarihinde, 5838 sayılı Yasa ile eklenen ve 28/1/2010 tarih ve 5951 sayılı Kanun’la değiştirilen cümle ile istatistiklerin düzenlenmesinde 1/8/2010 tarihinden itibaren Bakanlık verilerini dikkate almak yerine, Bakanlığa gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile iş kolundaki işçi sayılarının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerin esas alınacağı kuralı getirilmiştir. Yeni düzenlemeye uyum sağlanabilmesi için istatistiklerin yayımlanması 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un Geçici 15’inci maddesiyle 30/6/2011 tarihine kadar ertelenmiştir. Erteleme süresi içerisinde gerek sendikaların üyelik kayıtlarının güncellenmemiş olması -ki bu konuda sendikaların sorumluluğu vardır, ek bildirgelerle, emekli olan, hayatını kaybeden ya da işsiz kalan işçileri, üyelerini Çalışma Bakanlığına bildirme sorumlulukları vardır, bunun bildirilmemiş olması- gerekse bu süreçte sosyal taraflar ortak bir kanun düzenlemesi yapmak üzere sık sık bir araya gelmiş oldukları ve belli bir mutabakat sarf ettikleri hâlde 2821 ve 2822 sayılı yasaların AB ve ILO normlarına uygun olarak değiştirilememiş olması nedeniyle sendikal faaliyetler ve endüstriyel ilişkiler olumsuz etkilenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Şu anda da yetki işlemleri hukuken ve fiilen işlemez durumdadır. Yaz aylarında yenilenmesi gereken tekstil, metal ve belediyeler başta olmak üzere birçok iş kolunda yüz binlerce işçi toplu sözleşmesiz kalabilecektir. Hem toplu sözleşme hakkının kullanılabilmesi ve hem de kamu düzeninin sürdürülebilmesi açısından toplu sözleşme sürecinin sekteye uğramadan devam etmesi gerekmektedir. Bu nedenle hem sendikal mevzuatın yenilenmesi için ihtiyaç duyulan yasama sürecinin etkin ve verimli kullanılabilmesi hem de bu dönemde sendikaların kongre süreçlerini tamamlayarak üyeliklerini güncelleyebilmesi ve toplu sözleşme hakkının kullanımına yasal güvence ve hukuki meşruiyet sağlayabilmek açısından bu ertelemenin gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Bugün görüştüğümüz bu düzenleme üç işçi konfederasyonu ve üye sendikaları ile kimi bağımsız sendikalara üye yüz binlerce işçiyi ilgilendirmektedir. Yüz binlerce işçi toplu sözleşme hakkını kullanarak hem ücretler bakımından hem sosyal bakımdan konumunu güçlendirecek toplu sözleşme zammı ile ekonominin talep yönlü üretim ve istihdam kabiliyeti artacak ve hem de sosyal sigorta ve maliye açısından daha fazla gelir imkânı sağlanmış olacaktır. En önemlisi de çalışma barışının sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

Görülüyor ki bu yasa teklifi herhangi bir sendika ya da konfederasyona yapılmış bir ayrıcalık değil, sendikalardan ziyade tüm işçilerin istifadesini ilgilendiren toplu sözleşme düzeni ile doğrudan ilgilidir.

Çağdaş bir hukuk devletinin görevi de modern ve örgütlü toplumun imalat ve hizmet sektöründeki kolektif sözleşme düzenini sağlamaktır. Üyesi olduğumuz ILO konvansiyonları da Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi de sendikal haklar ve toplu sözleşme düzeninin çağdaş standartlara yükseltilmesiyle yakından ilgilidir.

Bugün geçici madde ile atacağımız bu adımla yüce Meclisimiz, umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki aylarda 2821 sayılı Sendikalar, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasalarını kökten değiştirerek darbe hukukunun, endüstriyel ilişkilerin çoğulculaşmasını, gelişmesini ve özgürleşmesini engelleyen 12 Eylül ayıbından Türkiye’yi kurtarmış olacaktır.

Sayın Başkan, az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın İzzet Çetin’in söylediği birkaç noktanın da aydınlığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, Adalet ve Kalkınma Partisinin ilgili çalışma bakanlarının süreci tıkamaya yönelik tavırlarına ilişkin eleştirisidir. Ben, şahsen bunun, bu sürecin içerisinde bulunmuş bir eski Konfederasyon Başkanı olarak doğru olmadığını düşünüyorum. 2008 yılının 26 Nisanında Bursa’da Sayın Faruk Çelik’in Çalışma Bakanlığı döneminde -üç işçi konfederasyonu ve bir işveren konfederasyonu- aramızda bir mutabakat sağlanmıştır. O dönemin Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı yine Sayın Cevdet Erdöl’dür. Komisyona teklif gelmiştir. Alt Komisyonda bulunan, yine Cumhuriyet Halk Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisinin değerli temsilcilerinin, AK PARTİ’nin değerli temsilcilerinin katılımı ve katkısıyla bir uzlaşma metni ortaya çıkmış ancak daha sonra bazı işveren örgütlerinin ve bazı işçi örgütlerinin girişimleriyle yasanın Genel Kurula gelmesi engellenmiştir. Bunu böyle tespit etmek lazım. Bundan dolayı çalışma bakanlarını sorumlu tutmak haksızlıktır.

İkincisi, yine Sayın Süleyman Çelebi’nin de arasında olduğu üç işçi konfederasyonu ve bir işveren konfederasyonuyla geçtiğimiz aylarda Bolu Mutabakatı sağlanmıştır. Bolu’da da yine yeni bir yasa tasarısının Meclise sevk edilmesi konusunda taraflar uzlaşma sağlamışlardır ancak daha sonra taraflardan ikisinin, iki örgütün, bu uzlaşmaya katılmadıklarını açıklamaları üzerine metin yine Parlamento gündemine gelemeden bir boşluk, sendikal mevzuatla ilgili yeni bir boşluk yaratılmıştır. Bundan dolayı çalışma bakanlarını suçlamak, hakkaniyete uygun bir davranış değildir. Sendikaların ne istediği konusundaki, ILO normlarını, Avrupa Birliği normlarını kabul edip etmeme konusundaki içtenlikli tavırlarının da burada tartışılması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Tabii, her ne kadar çalışma hayatından gelmişse de Sayın Çetin, çoktandır uzak kaldığı için çalışma hayatından, bu gelişmeleri, bu çelişkileri bilmediğini düşünüyorum. Nitekim Sayın Çetin, daha çok kamu sendikacılığı yapmıştır, özel sektörde yaşanan sorunları bilmez. Mesela, vardiyalı çalışmaları bilmez.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Amerikan üslerinde yaptım Başkan!

SALİM USLU (Devamla) – 4857 sayılı İş Yasası görüşülürken bu Genel Kurulda, üzüntüyle izledim, vardiyalı çalışmalarda hafta tatili, altı gün çalışan için, yedinci gün hangi güne denk geliyorsa o gün yapılır. Oysa o gün sizin yaptığınız açıklamayı gazetelerin manşetinde gördüm ve üzüldüm. Siz “Cuma günü tatil yapılacak, kasten cumaya denk getiriliyor, gizli ajandalar ortaya çıkıyor.” diye açıklama yaptınız.

İZZET ÇETİN (Ankara) – O konuşmamı bir daha oku Başkanım.

SALİM USLU (Devamla) – Sizin sanayiyi, sizin çalışma hayatını, sizin özel sektörü bilmediğiniz ta o zaman ortaya çıkmıştı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ta o zaman ortaya çıkmıştı.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen bir daha oku.

SALİM USLU (Devamla) – Ve yasaların çıkmamış olmasını hayretlerle karşılamıştım o zaman. Yasaların çıkmamış olmasını sadece Çalışma Bakanlığına bağlamak doğru değil. Bildiğiniz gibi -tabii, “bildiğiniz gibi” diye bildiğinizi varsayarak söylüyorum- 144 sayılı ILO Sözleşmesi üçlü danışmayı yani diyaloğu emretmektedir, sosyal taraflar tarafından uzlaşılarak getirilen düzenlemelerin Parlamentoda yasa hükmünde uygulanmasının kabul edilmesini öngörmektedir.

Nitekim Avrupa İşveren Sendikaları Konfederasyonu UNICE’yle, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu ETUC’nin ortaklaştırdığı görüşler, ortaklaştırdığı düşünceler ve tasarılar Avrupa Birliğinin direktifi hâline gelmiştir. Yani dilerim Türkiye’de de böyle olur ama şu andaki AK PARTİ İktidarı ve çalışma bakanları Avrupa Birliğindeki bu uygulamayı yakından bilmektedirler ve bundan dolayı da uzlaşmaya sırf ILO normlarına uymak adına özen göstermektedirler. Eğer 2821 ve 2822 sayılı yasaların değişikliği bugüne kadar değiştirilmesi konusunda birkaç kez mutabakata varılmış olmasına rağmen Parlamento gündemine gelmemişse -bundan çalışma bakanlarını sorumlu tutmak yerine- çalışma bakanlarının ısrarla diyalog ve uzlaşı arayışı çabasından kaynaklanmaktadır. Bu da ILO’nun 144 sayılı Sözleşmesi’nin gereğidir, bunu da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum.

Bir diğer husus da yine memurlara toplu iş sözleşmesiyle ilgili eleştiriniz oldu. Toplu sözleşme hakkının verilmesi Anayasa değişikliğiyle mümkün olmuştur ve yine bu Genel Kurulda bu konu görüşülürken zatıaliniz Parlamentoda yoktunuz ama grubunuz Parlamentoyu terk etmişti, o günleri de hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Grev hakkını sınırlayan düzenlemeler yine Anayasa hükmü olarak gündeme getirildiğinde yine partiniz o gün Parlamentoyu terk etmişti, bunu da tekrar hatırlamakta yarar var. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Evet, “Hafızayı beşer nisyan ile maluldür.” sözü bugün bir kez daha zatıalinizin konuşmasıyla görülmüş oldu.

Bir diğer husus da Çalışma Bakanlığı, AK PARTİ’nin Kıdem Tazminatı Fonu’yla ilgili düşüncelerini sanki yeni bir şeymiş gibi ifade ettiniz ama konuşmanızda ciddi çelişkiler var.

Bir: Kıdem Tazminatı Fonu, AK PARTİ’nin gündeme getirdiği, AK PARTİ’nin keşfettiği, yeni bir yaklaşım değildir. Hatırlarsanız, 1475 sayılı Yasa’nın 1973 versiyonunda, yine 1475 sayılı Yasa’da Kıdem Tazminatı Fonu kurulacağı hükme bağlanmıştır.

İkincisi: Yine konuşmanızda, özel sektörde kıdem tazminatı sorunu olduğunu kendiniz ifade ettiniz. Kıdem tazminatı sorunu varsa Parlamentonun bu sorunu görmezden gelmesi mümkün mü? Kıdem tazminatını sağlam güvencelere bağlamasını, yani kıdem tazminatının işçiye karşı sopa gibi kullanılmak yerine devletin güvencesi altında olmasını savunmanın yanlışı nerede? İşçi haklarına yönelik bir saldırı olduğunu iddia etmek nasıl bir düşüncedir, bunu da anlamak da zorlanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Tam tersine, kıdem tazminatını işverenin inisiyatifinden kurtarıp bağımsız, ekonomik rasyonaliteye göre çalışan bir fonun eline vermek işçiyi özgürleştirecektir. Birikimli, yetenekli işçi sendikal hakları tercih ettiğinde, sendikal hakları kullanmak istediğinde, hatta herhangi bir sendikaya üye olduğunda, sırf “İçerideki kıdem tazminatım yanar.” diye,  “Kapının önüne konulurum, kıdem tazminatım yanar.” diye korkuyor ve sendika üyesi olmaktan çekiniyorsa, bu, yüce Parlamentonun hukuku sağlamak, çalışanların haklarını güvence altına almak konusundaki sorumluluk alanına girer. Onu burada işçi haklarına yönelik bir saldırı gibi değerlendirmek yerine, tam tersine kıdem tazminatını nasıl güvence altına alırızı konuşmamız, tartışmamız gerekmektedir.

Bir diğer husus: İşsizlik sigortasının yürürlüğe girmesi AK PARTİ iktidarları döneminde olmuştur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Ne, ne, ne?

SALİM USLU (Devamla) – İş Güvencesi Yasası çıktığı hâlde, yürürlüğe girmesi AK PARTİ İktidarı döneminde olmuştur.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sizin döneminizde mi oldu bu? İşsizlik sigortası AKP döneminde mi çıktı?

SALİM USLU (Devamla) – Yine, zorunlu tasarruf uygulamasının sona erdirilmesi…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hafızayı beşer nisyan ile maluldür.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, zorunlu tasarruf uygulamasının sona erdirilmesi… (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)

İZZET ÇETİN (Ankara) – İş güvencesini AKP bitirdi.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, Sayın Başkan…

OKTAY VURAL (İzmir) – İşsizlik Sigortası Yasası AKP döneminde mi geçti?

SALİM USLU (Devamla) – Sayın Vural, “uygulamanın başlaması” diyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Hakkını verin önce.

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamanın…

İZZET ÇETİN (Ankara) – İş güvencesini AKP bitirdi.

BAŞKAN – Sayın Çetin, lütfen… Sayın milletvekilleri, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamanın başlaması…

OKTAY VURAL (İzmir) – Hakkını verin, Parlamentonun hakkını verin.

BAŞKAN – Sayın Vural… Sayın Vural, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – “Uygulamanın başlaması” diyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu, siz Genel Kurula hitap edin lütfen.

OKTAY VURAL (İzmir) – Kimin zamanında oldu, onu söyleyin.

SALİM USLU (Devamla) – Efendim, “uygulamanın başlaması” diyorum.

OKTAY VURAL (İzmir) – Müslümanlığın yarısı insaftır. Onu söyleyin, işsizlik sigortasını çıkaran kim oldu?

SALİM USLU (Devamla) – Uygulamaya, işsizlik sigortasının çalışmaya başladığı ve hak sahiplerine, işsiz kalanlara işsizlik sigortasından ödeme yapıldığı tarihe bakın, AK PARTİ’nin iktidarda olduğu dönemdir.

OKTAY VURAL (İzmir) – İşsizlik sigortasını kim çıkardı, onu söyleyin. Ne var söylemekte?

BAŞKAN – Sayın Vural, lütfen…

SALİM USLU (Devamla) – Elbette, elbette sizin iktidar ortağı olduğunuz dönemde çıktı ama uygulama AK PARTİ döneminde başladı.

OKTAY VURAL (İzmir) – Söyleyin…

SALİM USLU (Devamla) – Çıkartanlara teşekkür ediyorum. Sayın Vural çıkartanlara teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Uslu, lütfen Genel Kurula hitap edin, karşılıklı konuşmayalım.

SALİM USLU (Devamla) – Zorunlu tasarruf uygulaması 1988 tarihinden beri uygulanıyor ve kaldıramıyorduk. Zorunlu tasarruf uygulaması AK PARTİ İktidarı döneminde sona erdirilmiş ve devlet, sorumlu devlet, nasıl ciddi devlet borcunu, özel sektörden aldığı borcunu zamanında ödüyorsa çalışanlara 14 katrilyon tutarındaki borcunu da zamanında ödemiştir. Konut edindirme yardımı uygulaması sona erdirilmiş  ve hak sahiplerine iade edilmiştir.

Kısa çalışma ödeneği: Şu anda kriz döneminde, eğer bugün kriz döneminde diğer bir kısım Batı ülkelerinde Yunanistan’da gördüğümüz, İspanya’da gördüğümüz işsizlik Türkiye’de yaşanmamışsa 4857 sayılı İş Yasası’nın çıkartılmış olması… 4857 sayılı İş Yasası AK PARTİ İktidarı döneminde çıkartılmıştır. Çıkartılmış olması…

İZZET ÇETİN  (Ankara) – İşsizlik yüzde 14’e çıktı.

SALİM USLU (Devamla) – Bu, bizim mutabakatımızla çıkartılmıştır, işçi-işveren örgütlerinin mutabakatıyla çıkartılmıştır ve 4857 sayılı Yasa’yla getirilen kısa çalışma ödeneğinin uygulanmasıyla işletmeler işçi çıkartmak konusunda daha dikkatli davranmak zorunda kalmışlardır.

Eğer bugün 9,9’a düşmüşse işsizlik oranımız -yani İspanya’nın aksine, Danimarka’nın aksine, Yunanistan’ın aksine- bunda 4857 sayılı Yasa’nın getirdiği düzenlemeler vardır. Bunu bilhassa  belirtmek istiyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Evet, benim bu vesileyle son olarak ifade etmek istediğim bir diğer husus da şudur: İstatistikleri son kez erteleyeceğiz. “Bundan dolayı sendikaların veya çalışanların herhangi bir çıkarı yok.” dedi Sayın Çetin. Tam tersine tekstil iş kolunda, metal iş kolunda ve belediyelerde çalışmakta olan yüz binlerce işçinin toplu iş sözleşmesi temmuz, ağustos, eylül aylarında yapılacaktır.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Yüz binlerce işçi zaten toplu görüşme hakkına sahip.

SALİM USLU (Devamla) – Şu anda eğer bu kanun bugün buradan çıkmazsa Meclis tatile girecek ve yüz binlerce işçi toplu sözleşmesiz kalacaktır.

O açıdan ben bugün yüce Meclisin 24’üncü Dönemde çıkartacağı ilk kanunun aciliyet kesbettiği için bu olması gerektiğini ama yüce Meclisin işçilere yönelik bir duyarlılığı ortaya koyarak ilk çıkarttığı, yeni dönemde ilk çıkarttığı kanun da işçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme olmasını da çok anlamlı ve değerli bulduğumu ifade ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uslu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı konuşmasında 23’üncü Parlamento döneminde Cumhuriyet Halk Partisinin bir anayasa görüşmeleri sırasında Parlamentoyu, Genel Kurulu terk ettiğini ifade etmek suretiyle gerçekte olmayan bir şeyi olmuş gibi göstererek grubumuzun görüşlerinin farklı bir anlama gelmesine yol açacak şekilde sataşmada bulunmuştur. 69’uncu maddeye göre söz istiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sataşma yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurun.

İç Tüzük’ün 69’uncu maddesi gereğince söz veriyorum.

Yeni bir sataşmaya mahal vermeden…

Üç dakika süre veriyorum.

Buyurun. 

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce burada söz alan ve konuşan Sayın Konuşmacı, öyle anlaşılıyor ki milletvekili seçilmesinin ödülü olarak burada iktidar partisinin, mensubu olduğu partinin hoşuna gidecek şeyleri abartılı bir şekilde ifade etmeye çalışıyor, pembe tablolar sunuyor, olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyor.

Anayasa değişikliklerinde, Cumhuriyet Halk Partisi, 26 maddelik Anayasa değişikliğinin 24 maddesine olumlu görüş ifade eden ve bu 24 maddenin diğer 2 maddeden ayrılması hâlinde buna “evet” oyu vereceğini ifade eden bir partidir. 24 madde içerisinde ayrıca sorunlar vardır, onu ayrıca konuşabilirdik ama iktidar partisinin olumsuz tutumu nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. Kabul edilen Anayasa değişikliklerinin bir maddesiyle, işten atılan bir kamu görevlisi hakkında mensubu olduğu sendika dava açma hakkına daha önceden sahipken bu Anayasa değişikliğiyle, Sayın Konuşmacının savunduğu Anayasa değişikliğiyle bu hak ortadan kaldırılmıştır sayın eski sendika başkanına, yeni milletvekiline bunu hatırlatırım. “İşsizlik sigortası ilk defa AK PARTİ hükûmetleri döneminde uygulanmıştır, uygulamaya konulmuştur.” diyerek gerçek olmayan, hayalî bir şeyi ifade etmiştir. Müdahaleler üzerine buradan gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştır. Herhâlde Sayın Konuşmacı, karşısında bu konuları bilen bir milletvekili veya milletvekilleri grubunun, siyasi partilerin olduğunun farkında değil.

Yine Sayın Konuşmacı, başka şeyler de söyledi, “İşsizlik oranı 9,3’lere indi.” İşsizlik oranını yüzde 10,3’te devraldınız, 2010 sonu itibarıyla bu oran 11,3’tür. Siz ilgili kıyaslayacağınız dönemleri karıştırmayın. Bu dönemi kıyaslıyorsanız bu dönemi 2002’deki aynı dönemle kıyaslayacaksınız, ekonomideki kural budur. Ve size şunu söylemek, o Konuşmacıya şunu hatırlatmak isterim: İşsizlik sigortasını ilk defa siz, Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri amacı dışında kullanmıştır. O fonun paralarını almıştır, o paraları geriye ödememiştir, ödemeyecektir. İşsizlik sigortasının iki aylık faiz geliriyle bütün işsizlik sigortasının giderlerini yani işsizlere para ödemeye kalkmıştır, onunla yetinmiştir, kalanı başka yerlerde kullanmıştır, bunu da sizlerin takdirine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

XI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN

GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Tasarı ve Teklifleri (Devam)

1.- Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/1) (S.Sayısı:1) (Devam)

BAŞKAN – Şahsı adına  söz isteyen Ali Rıza Öztürk, Mersin Milletvekili.

Buyurun Sayın Öztürk.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, öncelikle 24’üncü Yasama Döneminin hepimize iyilikler getirmesini, hayırlar getirmesini diliyorum. Ben bu dönem aslında kavga etmeme kararı vermiştim ama tahrik ediyorlar, ben şimdiden uyarırım.

Şimdi, Sayın Salim Uslu’nun birazdan, ben, geçmişini okuyacağım burada, kendim hiçbir yorum yapmadan okuyacağım ama öncelikle arkadaşlar, bu görüşülmekte olan…

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Ne işin var Salim Uslu’nun geçmişiyle.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Devamla) – Ya, siz bana laf atmayın, boş verin, siz işinize bakın, işinize.

Arkadaşlar, bu görüşülmekte olan kanun tasarısının görüşülmesi Anayasa’ya aykırıdır. Ben öncelikle bu konudaki görüşlerimi söylemek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasa’ya göre ve burada yazılı Meclis İçtüzüğü’ne göre yönetilir. Meclisteki sayısal çoğunluğunuzun aldığı kararları Anayasa’da da Meclis İçtüzüğü’nün hükümleri yerine koyarak ve demokrasiyi sadece bu Parlamentodaki çoğunluğun parmak uçlarına indirgeyerek Parlamentoyu yönetmeye kalkarsanız İç Tüzük’ü ve Anayasa’yı görmezlikten gelirseniz bu doğru olmaz.

Şunu demek istiyorum değerli arkadaşlarım: Anayasa’nın 88’inci maddesinin ikinci fıkrasını açıp okuduğumuzda “Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle düzenlenir.” diyor. Burada, Meclisteki görüşmelerin usul ve esaslarının İç Tüzük’le düzenlenmesine Anayasa’nın 95’inci maddesinin ikinci fıkrasında bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre yani bu sınırlamaya göre İç Tüzük kuralları siyasî parti gruplarının Meclisin tüm faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak biçimde düzenlenecektir. 1982 Anayasası’nın 88’inci maddesinin gerekçesine hemen baktığımızda, bu 82 Anayasası’nın 88’inci maddesinin gerekçesi 1961 Anayasası’nın aynı hükümleri düzenleyen maddelerinin gerekçesine atıf yapmıştır yani 61 Anayasası’nın 85’inci maddesinin gerekçesine atıf yapmıştır. Bu gerekçeye de baktığımızda aynen şunu diyor: “Bu maddenin gerekçesi 84’üncü maddeyle müşterek olup sözü geçen maddeye konulmuştur.” 84’üncü madde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve komisyonların oluşumudur yani 61 Anayasası’na atıfta. “Meclis Başkanlık divanlarının tarafsızlığını sağlayacak ve siyasi gruplarının Meclis çalışmalarını temel unsurları olarak bu çalışmaya katılmalarını temin edecek hükümler bu maddelerde yer almıştır.” denilmektedir.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz yine Anayasa’mızın 95’inci maddesine hemen baktığımızda 95’inci maddenin ikinci fıkrası çok açık bir şekilde aynen şunu söylemektedir: “İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir.” demektedir.

Şimdi, değerli milletvekilleri, burada Meclis İç Tüzüğü’nün 21’inci maddesine baktığımızda, 21’inci maddesi çok açık bir şekilde…

Birinci fıkrası şudur: “Başkan, 11 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen oranlara göre, komisyonlarda da siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit eder.”

İkinci fıkrada “Siyasî parti grupları, adaylarını belli edilecek bir süre içerisinde Başkanlığa bildirirler.” denilmektedir.

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek bu elimdeki yazıyı parti gruplarına göndermiştir. Burada “Grubunuza düşen komisyonlardaki üye sayıları, Başkanlık Divanı sayıları şunlardır ve bunları tespit ederek en kısa sürede Başkanlığımıza bildirin.” diyor.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim konu şudur: Burada komisyonlara düşen üyeler Başkanlık tarafından bildirilmiş ama siyasi partilerin tamamı komisyonlara üyelerini bildirmemiştir ve üyelikten, yani komisyonlarda temsil edilme hakkından vazgeçtikleri konusunda da hiçbir bildirimde bulunmamışlardır. 1961 Anayasası’nın 85’inci maddesi bu konuyla ilgili baktığımızda, siyasi parti gruplarının Meclis çalışmalarının temel unsurları olarak çalışmalara katılmaları gerektiğini vurgulamıştır yani siyasi partileri komisyonların ve Başkanlık Divanının temel unsuru olarak kabul etmiştir. Temel unsuru, altını çiziyorum. Böyle bir katılma olmazsa komisyonların kuruluşunun Anayasa’nın 85’inci maddesine aykırı düşeceğini Anayasa Mahkemesi 1970 yılında verdiği bir kararda göstermiştir.

Demek ki Anayasa koyucunun amacı, siyasi parti gruplarının her birinin komisyonlar dâhil tüm Meclis çalışmalarına temel öge olarak katılmalarını sağlamaktır. İktidar-muhalefet ayrımı yapmadan her siyasal parti grubu komisyonların temel ögesi olduğuna göre muhalefet partisi grubu da tıpkı iktidar partisi grubu gibi komisyonların varlık koşuludur.

Anayasa Mahkemesinin 1970/26 sayılı Kararı’nda “Siyasi partilerin grupları, güçleri ne olursa olsun Meclisin tüm çalışmalarına mutlaka katılmaları gerekir. Salt toplantı yeter sayısının sağlanmış olması komisyona varlık kazandırmaz.” diyor.

Parlamenter sistemin özüne de baktığımızda, aynen bu evrensel ilkeler yönünden de bu konuya baktığımızda, çağdaş demokrasilerde anayasaların devlet iktidarını sınırlayan en üst hukuk normları olduğunu da dikkate aldığımızda demokrasiye zarar vermemesi için benimsenen sistem kuvvetler ayrılığı sistemidir, erkler ayrılığıdır. Bu erkler ayrılığı sisteminin benimsenmesinin nedeni, devlet gücünü ellerinde bulunduran siyasal kadronun sınırlandırılabilmesinin en yetkin yolu olarak benimsenmiştir çünkü erkler ayrılığında iktidar gücü çeşitli devlet organları arasında paylaştırılmıştır. Devlet iktidarının bir parçasını kullanan her organ da sahip olduğu yetki sayesinde diğerlerini denetleyip frenlemektedir.

Gücün dengelenmesinde erklerin birbirlerine karşı tutumlarının yanında aynı zamanda her erkin kendi içerisindeki dengeleme, çek-balans unsuru da dikkate alınmalıdır. Bu önemlidir.

Yürütme gücü içerisinde, tarafsız bir Cumhurbaşkanı ile siyasal nitelikli hükûmetin yürütme gücü içerisinde yer almasının temel nedeni, siyasal nitelikli hükûmetin bu gücüne karşı, aşırı gücüne karşı tarafsız bir Cumhurbaşkanının bunu denetlemesidir. Böylelikle siyasal güç, yürütme içerisindeki siyasal güç yine yürütme içerisindeki Cumhurbaşkanı tarafından denetlenecektir.

İşte bu nedenle, Parlamentodaki çoğunluğu nedeniyle yasama gücünü elinde bulunduran iktidar partisi grubuna karşı muhalefetin denge unsuru olarak yasama organının tüm organlarına katılması zorunlu kılınmıştır çünkü çağdaş demokrasilerde çoğulculuk ilkesi iktidar gücünün sınırlandırılması için muhalefeti önemli kılmıştır. İktidar da muhalefetin haklarına saygı gösterme, onları koruyup kollama göreviyle karşı karşıyadır. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran siyasal partinin gerek Genel Kurulda gerekse komisyonlarda bu gücüne dayalı olarak Anayasa’ya aykırılıkları, toplum değiştirme ve dönüştürme çabaları ancak buradaki muhalefetin konuşmaları, verdiği soru önergeleriyle başvurabileceği en masum, en etkin hukuk yoludur. Bu açılardan baktığımızda, şu anda komisyonlar bazı partilerin üye vermemesi nedeniyle henüz kurulmamıştır. Kaldı ki Meclis İç Tüzüğü’ne göre kırk sekiz saat içerisinde önceden üyelerine dağıtılması gereken bir kanun tasarısının kırk sekiz saat dolmadan komisyonda görüşüldüğü çok açıktır.

Dolayısıyla, komisyonların tüm siyasi partilerin güçler oranında temsil edilmeden çalışabileceğini söylemek Anayasa’ya temel aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu görüşmeler, bu kanunun görüşülmesi Anayasa’ya aykırıdır, bunu not etmek istiyorum.

Öbür taraftan da Salim Uslu’yla ilgili elimde bir yazı var, zamanım yok, onu öbür maddede okuyacağım eğer sözümüz olursa. Burada, 2009’da Salim Uslu’nun 340 milyarlık Mercedes’i hangi sendikanın parasıyla, hangi işçilerin parasıyla aldığı burada çok açık bir şekilde yazılmış. O günden bugüne de kendisini ben izliyorum, hiçbir cevap vermedi bu yazıya. Onu da ben şimdi burada okuyacağım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk.

Şimdi, Hükûmet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Bakanım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI  FARUK ÇELİK (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

24’üncü Dönem Parlamentosunun milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Siz değerli 24’üncü Dönem milletvekillerimize de çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Ayrıca, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralılara da Allah’tan şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum.

Değerli milletvekilleri, tartıştığımız bir konu var. Aslında, Parlamentoda, Genel Kurulda oturan arkadaşlarımız neyin tartışıldığını da takip etmekte zorlanırlar ve yapılan tartışmalardan da şöyle bir anlam çıkar...

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Niye zorlanalım Sayın Bakan?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Çok çok önemli bir konu var gibi zannedilir çünkü o tartışma hararetliliği içerisinde konunun özünden sapılır.

Bu çerçevede, tartıştığımız konu şu: Herhangi bir iş kolunda yetkili sendika olabilmek için, toplu sözleşme yapabilecek sendika olabilmek için yüzde 10’luk baraj var, ülke barajı. O barajı Çalışma Bakanlığının yayınladığı istatistikler çerçevesinde bulan sendikalar yetkili sendika oluyor ve toplu sözleşme imkânını elde ediyorlar. Yani yüzde 10 barajında esas alınan Çalışma Bakanlığındaki istatistiki veriler.

Şimdi, biz, geçtiğimiz dönem burada bir değişiklik yaptık, dedik ki: “Çalışma Bakanlığına bildirilen veriler değil, Sosyal Güvenlik Kurumunun verilerini esas alalım.” Neden? Şundan dolayı: “Hak ve hukuk açısından bunu yapalım.” dedik. Ölüler sendika üyesi, çalışmayanlar sendika üyesi veya başka konumda bulunanlar sendika üyesi görülüyor. Her yıl bütçe görüşmelerinde biz bakan olarak geliyoruz buraya, diyoruz ki: “Türkiye’deki -örgütlü toplumuz- örgütlenme oranımız çalışanların yüzde 57’sini oluşturuyor.” Doğru mu? Değil. Sendikalar buna “Doğru.” diyor mu? “Değil, yanlış. Böyle bir şey yok.” diyor. Yüzde 57’lik bir sendika oranı çalışanlarda yok. Yok olduğu hâlde kayıtlarda bu verilerden, Çalışma Bakanlığı verileriyle yüzde 10 barajını kurtarmak için yapılan mücadelede bizim Hükûmetimiz, bizden önceki hükûmetler hep bu yanlışın içinde oldular ve biz dedik ki: Bu yanlışın içinden çıkmamız gerekiyor. Ne yapalım? Sosyal Güvenlik Kurumu verileri yani aylık primi ödenen ve işçi olduğu tescilli olan verileri esas alalım ve o veriler çerçevesinde gerçekten ne kadar örgütlüyüz, ne kadar örgütlü işçimiz var, sendikalı işçimiz var, bunlar ortaya çıksın diye, yani verilerin daha sağlıklı olması açısından ve güncel verilerle hareket etmemiz açısından bu düzenlemeyi yaptık. Bu düzenlemeyi yapınca, buna paralel olarak bizim sendikal mevzuatımızdaki ülke barajı olan yüzde 10’luk barajın da aşağı çekilmesi gerekiyor.

Biz, bunları sosyal taraflarla konuştuk. İşte, bu düzenleme olmadığı için, yapılamadığı için... Neden yapılamadı? Az önce arkadaşlarımız izah ettiler. Sosyal taraflarla günlerce tartışmalar, değerlendirmeler oldu, tam Genel Kurulun gündemine ittifakla bütün partiler olarak getirdik, yasama görevi burada tam ifa edilecekken, yine sosyal taraflar tarafından bu yasanın çıkmasına engel olundu. Biz bunları yaşadık. Ben bir önceki dönem bu işin içindeydim ve nasıl oldu, ne bitti bunlar ayrı olaylar ama netice itibarıyla bu Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, diyalog bakanlığıdır, ortakları olan bakanlardır ve o çerçevede biz tüm sendikaların, konfederasyonların ve Üçlü Danışma Kurulunun kararlarına hep saygı duymuşuzdur, saygı duymaya devam edeceğiz ve çalışmalarımızı da yine kendileriyle birlikte sürdüreceğiz.

Bugün huzurlarınıza getirdiğimiz bu düzenleme de yine Üçlü Danışma Kurulunda bulunan konfederasyonlarla birlikte aldığımız bir kararın neticesidir. Karar tek yönlü değildir. Yani şöyle bir kararı sizin huzurlarınıza getirmiyoruz: Altı aylık bir öteleme yapalım, altı ay sonra yeniden bir ötelemeyle sizin huzurlarınıza gelelim diye değil. Açıkça oturduk konuştuk, dedik ki: Ağustos ayında Üçlü Danışma Kurulumuzu 2 kez, eylül ayında da 1 kez olmak üzere 3 kez bir araya getirelim. 2822-2821 sayılı yasaların, 12 Eylül ihtilalinden kalma bu yasaların değiştirilmesi konusunda bir mutabakat sağladık, bu çalışmaları ağustos ayında bitireceğiz, Türkiye Büyük Millet Meclisine bunların değiştirilmesiyle ilgili teklifimizi, kanun tasarımızı göndereceğiz ve yeniden bir uzatmaya fırsat vermeden bu sorunu çözme imkânını elde etmiş olacağız.

Peki, bu düzenlemeyi yapmazsak şimdi ne olacak? Bu düzenleme… Bildiğiniz gibi istatistikler yılda 2 kez yayınlanıyor. Bu yayınlanan istatistiklerin temmuz ayında yayınlanması gerekiyor, bu ay içerisinde yayınlanması gerekiyor. Yayınlamadığınız zaman 51 yetkili sendika var, bunun 35’inin artık işlevsiz hâle geldiğini görmüş olacağız.

Şimdi, değerli arkadaşlar, burada benim Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir şey söylediğim ifade edildi. Bana perşembe günü Meclis çıkışında gazeteciler sorduğu zaman kendilerine şunu söyledim: “Çarşamba günü yaptığımız görüşmede perşembe günü bu yasanın geçeceğiyle ilgili arkadaşlarımız tarafından iyi niyetle bize bazı görüşler ifade edildi. Umuyorum ki perşembe günü bu geçecektir. Fakat perşembe günü yaptığımız görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle buna destek vermeyeceğini, farklı bir muhalefet stratejisi izleyeceklerini söylediler.” dedim aynen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Çarşamba günü kim söyledi Sayın Bakan?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Ben, sizlerle yaptığımız görüşmede ki Grup Başkan Vekilimiz de vardı burada…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Peki, ben ne söyledim?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Sizlerle…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Bakan, bir saniye lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Hayır, müsaade edin efendim, biz konuşmamızı bitirelim de.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır ama itham ediyorsunuz bakın.

BAŞKAN – Lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Yahu, itham filan yok efendim, ben ne söylediğimi biliyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır ama açıkça öyle… Lütfen…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Burada Cumhuriyet Halk Partisinin de Milliyetçi Hareket Partisinin de bu düzenlemenin geçirilmesiyle ilgili, bir an önce yasalaşmasıyla ilgili bir çekincelerinin olmadığı anlamındaki ifademe, bir gün sonra, Cumhuriyet Halk Partisi net bir ifadeyle buna muhalefet edeceklerini söylediler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama bakın… Sayın Bakan…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Yani bizim basına, aslında çok önemli bir düzenlemeyle, sendikal hayatımız açısından önemli bir düzenlemeyle ilgili bir iyi dilek temennisini, bir gün sonra, muhalefet edileceği şeklinde bir ifademiz var yoksa kimseyi suçlamak, kimseyi karalamak gibi bir niyetimiz söz konusu değil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Ama suçluyorsunuz hâlâ. Sayın Bakan, yapmayın! Yakışmıyor ama!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, bakınız, asil vahim olan şudur…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Hayır, hayır…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Bakınız, asıl vahim olan şudur: Sosyal demokrat bir partinin ve sosyal demokrat partisi bir milletvekilinin, üstelik çalışma hayatından gelen bir arkadaşın burada “Sendikalar kapansın, kapanacaksa kapansın.” gibi bir ifadesini sosyal demokrasiyle nasıl bütünleştiriyoruz, nasıl buna bir anlam veriyoruz, ben anlamakta zorlanıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) – Öyle mi algılıyorsunuz?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Efendim, aynı şeyi söylediler burada.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapmayın ya! Çok ayıp! Yakışmıyor size bunları söylemek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Sayın Çetin burada da söylediler, özelde de söylediler, genelde de söylediler, sendikacılar da söylüyorlar.

MUSA ÇAM (İzmir) – Yapmayın Sayın Bakan ya, yapmayın ya!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Bu da mı yanlış efendim? Olur mu öyle şey Allah aşkına!

MUSA ÇAM (İzmir) – Çok ayıp! Hiç yakışmadı size bunu söylemek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – İkincisi: Ya “Sendikalar kapansın.” diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bizim şu andaki mücadelemiz, bakınız, bu sendikaların bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları ve mevcut mevzuatın, 2822 ile 2821’in bir an önce yasalaşması konusunda çalışmayı yapmak, bizim yaptığımız bu.

İZZET ÇETİN (Ankara) – On yıl oldu Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Şimdi, burada başka bir şey de ifade edildi: Efendim, kıdem tazminatıyla ilgili “Bizim gündemimizde yok.” dedik, doğru çünkü Çalışma Bakanlığı bu bir haftalık dönem içerisinde yapmış olduğu bu çalışmada “Gündemimize almadık.” dedik, “Üçlü Danışma Kurulu toplantısında gündemimizde olmayan  bir konu.” diye ifade ettik.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Hükûmet Programı’nızda var.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – Hükûmet Programı’nda var. Çalışma Bakanlığının ve çalışma hayatının da 1970’li yıllardan bugüne kadar hep gündeminde olmuştur, gündeminde olmaya devam edecektir ve mutlaka da bu konu bir çözüme kavuşturulacaktır ama “Bu konu çözüme kavuşturulacaktır.” derken yine biz bu olaya diyalog merkezli, Üçlü Danışma Kurulunda taraflarla bu konuyu uzlaşarak huzurlarınıza getireceğiz. En maksimum düzeyde uzlaşı arayacağımızı da burada belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar.

Şimdi, yapacağımız çalışmalar tabii çok önemli ama burada Sayın Çetin önemli konulara temas etti. Terör konusu önemlidir, Türkiye'nin gündemindedir. Bizim programımızda millî birlik ve kardeşlik projesine devam edileceği açıkça vurgulanmıştır. Bu sorun hepimizin sorunudur. Burada gün boyu güzel bir şekilde grupların temaslarını ve ifadelerini hep beraber dinledik ama geçtiğimiz dönem terörle ilgili yaşadıklarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu konunun çözümüyle ilgili çantasını alıp grupları ziyareti teklifi karşısında ne gibi ifadelerle muhatap olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da yeni milletvekili olan arkadaşlarımız da öyle tahmin ediyorum ki medyadan takip ettiler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem daha duyarlı bir yaklaşım içerisinde oluruz. Tabii ki tek başına bunu AK PARTİ’nin çözmesi, muhalefetin çözmesi diye bir şey söz konusu olamaz, bu hepimizin sorunudur, birlikte bu sorunun çözümü konusunda gayret etmemiz gerekiyor.

Temas ettiğiniz diğer önemli bir konu -gerçekten bunu da anlamakta zorlandım Sayın Çetin- “İhanet ettiğiniz kesimlerin oyunu alıyorsunuz.” dediniz. Yani “İhanet ettiğiniz kesim” dediğiniz kim biliyor musunuz? On milyon çalışan.

İZZET ÇETİN (Ankara) – Emekliler…

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – İhanet ettiğimiz kesimler… Onlar bize bu oyu veriyorlarsa sizin onlara bu söyleminiz nerede kalıyor doğrusu ben merak ediyorum, ne anlama geliyor bu söyleminiz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Yani on milyon kişi yanılıyor, siz yanılmıyorsunuz gibi bir yaklaşım mıdır yoksa içinden geldiğinizi söylediğiniz kesime dönük farklı bir amacınız, farklı bir niyetiniz mi vardır? Bu bence yarın kamuoyunca da size net bir şekilde sorulacaktır. Keşke böyle bir ifadeyi kullanmamış olsaydınız.

Şimdi, diğer açıdan, ILO ve AB normları çerçevesinde önümüzdeki dönem, ağırlıklı da 2011 yılı içerisinde, 2822, 2821, iş sağlığı, güvenliği ve çalışma hayatının tüm alanları, özellikle de alt işveren dediğimiz taşeronlaşmayla ilgili konuları yine biz sosyal taraflarla tartışıp huzurlarınıza getirip buradaki adaletsizliğe, emeğin sömürüsüne karşı inanıyorum ki el birliğiyle bir duruş sergileyeceğiz, bunu da ifade etmek istiyorum.

Son olarak da İşsizlik Fonu’ndan bahsedildi, Sayın Akif Hamzaçebi Bey burada bundan bahsettiler. İşsizlik Fonu Türkiye’de çok önemli işleyen fonlardan bir tanesi. Biz geçtiğimiz dönem bu fondan yaklaşık 450 milyon liralık bir imkânı gençlerimizin mesleki eğitimi için tahsis ettik. Yasal bir düzenleme. Böyle bir…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – 452 milyon.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) – 450 milyon civarında bir imkânı mesleki eğitim için fondan tahsis ettik.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Toplam fon?

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - Yıllık.

İkincisi: GAP projesi için -biliyorsunuz fonda çeşitli kalemler var, kamu payının birikimi var fon içerisinde- o kamu payının nemasından GAP projesine aktarımda bulunduk. Bunları yaptığımız dönemde yaklaşık olarak   -fonun, şu anda tam bakmadığım için net rakam söylemeyeceğim ama- 35 milyar civarında olan fon toplamı şu anda 49,4 milyar civarındadır. Şu anda fonun toplamı 49, 4 milyar civarında ama kamu payından aldığımız ve GAP’a aktardığımız…

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) – GAP’a değil Karayollarına Sayın Bakan.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK (Devamla) - …ve mesleki eğitim için aktardıklarımıza rağmen şu anda fonun durumu budur.

Bunu niye söylüyorum? Yapılan bu aktarımlar aslında işsizliğin belini kırmak içindir. Hem bölgede az önce bahsettiğiniz teröre dönük atılması gereken adımlar ve tarımda, eğer GAP projesi bütünüyle yürürlüğe girerse 3 milyon 700 bin kişinin istihdamı söz konusu diye burada çok tartıştık, çok görüştük. Hem orada istihdamı sağlamak, istihdamı güçlendirmek, diğer taraftan da nitelikli insan konusunda yaşadığımız sıkıntıyı gidermek için gençlerimizin, genç nüfusumuzun mesleki eğitimle buluşması açısından bir kaynak tahsisinden ibarettir ki bunların hiçbirisi İşsizlik Fonu’na aykırı hususiyetler teşkil etmemektedir ama ancak şunu söyleyebiliriz: At binenin, kılıç kuşananın.

Biz bütün imkânlarımızı rasyonel bir şekilde değerlendiriyoruz, değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Bakan konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisinin, Sayın Bakanla olan temasında çarşamba günü farklı, perşembe günü farklı davrandığını ifade etmiştir. Bu temaslarda bizzat ben kendim yer aldım. Bunu, grubumuza yönelik bir sataşma olarak alıyorum, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Söz istiyorum efendim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

İki dakika süre veriyorum.

İç Tüzük’ün 69’uncu maddesi gereğince yeni bir sataşmaya mahal vermeden, buyurun.

XII.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in,  grubuna sataşması nedeniyle konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, siyasette bir kişiye, politikacıya “Yalan söylüyor.” denmiyor. Bu, nezaket kurallarına aykırı. Onun yerine, konuşan kişiye yönelik olarak “Doğru söylemiyor.” deniliyor. Evet, Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Hamzaçebi…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) – Sayın Bakan doğruyu söylemiyor. Arzu ediyorsa buraya gels