DÖNEM: 24                               CİLT: 1                     YASAMA YILI: 1

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TUTANAK DERGİSİ

 

2’nci Birleşim

4 Temmuz 2011 Pazartesi

 

 

(TBMM Tutanak Müdürlüğü tarafından hazırlanan, bu Tutanak Dergisi’nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

   I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

  II. - ANT İÇME

    1.- Milletvekillerinin ant içmesi

 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) TEZKERELER

1.- Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1)

2.- Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirildiğine; seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/2)

 

IV.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

 

V.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla  teşekkür konuşması

 


I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

 

28 Haziran 2011 Salı

 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak iki oturum yaptı.

 

TBMM Geçici Başkanı ve Oturum Başkanı Osman Oktay Ekşi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunu somutlaştıran kurum olduğunu, büyük bir ulusun yarattığı büyük bir ülke olarak, özellikle çevremizdeki ülkelere örnek olma sorumluluğunu yüklendiğimizi, bu önemli gerçeği kutsal bir değer olarak koruyacağımıza emin olduğunu belirterek, seçimler sonucunda Parlamentoda temsil yetkisi alan tüm partileri ve tek tek tüm milletvekillerini kutladığına, ulusumuzdan alınan yetkinin ona verilecek hizmetlerle taçlanmasını dilediğine ilişkin bir konuşma yaptı.

 

Genel Kurulu teşrif eden Cumhurbaşkanına, Başkanlıkça “Hoş geldiniz” denildi.

 

İstiklal Marşı okundu.

 

Geçici Başkan İstanbul Milletvekili  Osman Oktay Ekşi’den başlanarak, milletvekilleri, seçim çevresi ve soyadları alfabetik sırasına göre ant içtiler.

 

Ant içme sırası Ankara ili milletvekillerine geldiğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

TBMM Geçici Başkanı ve Oturum Başkanı Osman Oktay Ekşi, birleşimin başında Genel Kurul salonunda bulundukları hâlde adları okunduğunda ant içmeyen sayın milletvekillerinin salonda bulunmadıklarını sehven ifade ettiğine ilişkin bir açıklama yaptı.

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, İç Tüzük’ün 5’inci maddesine göre 1 Temmuz 2011 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine; Genel Kurulun TBMM Başkanı seçimini yapmak üzere 4/7/2011 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmasına ve bu birleşimde Başkan seçilinceye kadar çalışmalarına devam etmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylarla ilgili olarak Geçici Başkanlıkça bir açıklamada bulunuldu.

TBMM Başkanı seçimini yapmak için, 4 Temmuz 2011 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere, birleşime 22.38’de son verildi.

 

 

Osman Oktay EKŞİ

 

 

 

Geçici Başkan

 

 

Muhammet Bilal MACİT

 

Mehmet MUŞ

 

İstanbul

 

İstanbul

 

Geçici Kâtip Üye

 

Geçici Kâtip Üye

 

Mustafa AKIŞ

 

Hamza DAĞ

 

Konya

 

İzmir

 

Geçici Kâtip Üye

 

Geçici Kâtip Üye

4 Temmuz 2011 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Geçici Başkan Osman Oktay EKŞİ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Muhammet Bilal MACİT (İstanbul),

Geçici Kâtip Üye Mehmet MUŞ (İstanbul)

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşimini açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz sayın milletvekilleri.

II.- ANT İÇME

1.- Milletvekillerinin ant  içmesi

BAŞKAN - Anayasa’mıza göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce ant içmeleri gerekmektedir.

Şimdi, geçen birleşimde ant içmemiş olan sayın milletvekillerinden bu birleşimde ant içmek isteyenleri kürsüye davet ediyorum.

(Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ant içti) (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine ilişkin bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) Tezkereler

1.- Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun istifasının kabulüne; yeni hükûmet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1)

                                                                                                                        14/06/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunun istifası kabul edilmiştir. Yeni Hükümet kuruluncaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının istendiğini bilgilerinize sunarım.

                                                                                                                 Abdullah Gül

                                                                                                                Cumhurbaşkanı

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için yapılan görevlendirmeye ilişkin bir tezkeresi vardır, okutuyorum:

2.- Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirildiğine; seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/2)

                                                                                                                        29/6/2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İstanbul Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan görevlendirilmiştir.

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu Listesinin ayrıca gönderileceğini bilgilerinize sunarım.

                                                                                                                  Abdullah Gül

                                                                                                                 Cumhurbaşkanı

(Alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.

IV.- SEÇİMLER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Seçimi

BAŞKAN – Gündemimize göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapacağız.

Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır, müracaat sırasına göre okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 24. Dönem Birinci Devre TBMM Başkan Adayı olarak, Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek’in adaylığı arz ve teklif olunur. 30.06.2011 (Alkışlar)

 

Abdülkadir Aksu

Ekrem Erdem

Haluk İpek

 

İstanbul

İstanbul

Ankara

 

Hüseyin Çelik

Ömer Çelik

Hüseyin Tanrıverdi

 

Gaziantep

Adana

Manisa

 

Bülent Gedikli

Salih Kapusuz

A. Edip Uğur

 

Ankara

Ankara

Balıkesir

 

Reha Denemeç

İdris Naim Şahin

 

 

Ankara

Ordu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 24. Dönem Birinci Devre TBMM Başkan Adayı olarak, Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek’in adaylığını arz ve teklif ederiz.

 

Nurettin Canikli

Mustafa Elitaş

Bekir Bozdağ

 

Giresun

Kayseri

Yozgat

 

Suat Kılıç

Tülay Selamoğlu

Ayşenur Bahçekapılı

 

Samsun

Ankara

İstanbul

 

Binali Yıldırım

Ahmet İyimaya

 

 

İzmir

Ankara

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 24. Dönem Birinci Devre TBMM Başkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                     Cemil Çiçek

                                                                                                                         Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Sayın Prof. Dr. Tunca Toskay’ı aday gösteriyoruz.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

Oktay Vural

Mehmet Şandır

Emin Haluk Ayhan

 

İzmir

Mersin

Denizli

(MHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Anayasanın 94. ve İçtüzüğün 10. maddeleri uyarınca, 24. Dönem Birinci Devre TBMM Başkanlığına aday olmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                 Zelkif Kazdal

                                                                                                                      Ankara

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.

Sayın milletvekilleri, Meclis Başkanlığı için isimleri alfabetik sıraya göre mühürlü oy pusulasında yer alan adayların adlarını okuyorum: Cemil Çiçek, Ankara Milletvekili; Zelkif Kazdal, Ankara Milletvekili; Tunca Toskay, Antalya Milletvekili.

Sayın milletvekilleri, Anayasa’mızın 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başkan seçimi gizli oyla yapılacaktır.

Başkan seçilebilmek için, ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu, yani en az 367 oy, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani en az 276 oy aranacaktır; üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacaktır.

Gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum:

Komisyon ve hükûmet sıralarında yer alan kâtip üyelerden, komisyon sırasındaki kâtip üyeler, Adana'dan başlayarak İstanbul'a kadar -İstanbul dâhil- hükûmet sırasındaki kâtip üyeler ise İzmir’den başlayarak Zonguldak'a kadar -Zonguldak dâhil- adı okunan milletvekillerine mühürlü birleşik oy pusulası ile zarfı verecek ve milletvekilinin adını defterde işaretleyecektir.

Oyunu kullanacak sayın milletvekili, mühürlü birleşik oy pusulası ve zarfı aldıktan sonra oy kabinine girecek, oy pusulasında adı yazılı adaylardan hangisine oy verecekse, o adayın adının önündeki kutucuğu çarpı işaretiyle işaretleyip, oy pusulasını kabinde zarfa koyduktan sonra, Başkanlık Divanı kürsüsünün önüne konulan oy kutularına atacaktır.

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum:

Oy kullanılırken, adaylardan sadece birinin adının önündeki kutucuk işaretlenecektir. Birden fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Kabinlere aynı renk tükenmez kalemler konulmuştur, sayın üyeler bu kalemleri kullanacaktır.

Oy pusulasında oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, karalama veya kabinlerdeki kalemlerden başka renkli bir kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. Geçerli oy, tercihi belirten çarpı işareti dışında hiçbir işaret taşımayacaktır.

Sayın kâtip üyelerin yerlerini almalarını rica ediyorum.

Birinci oylamada kullanılacak mühürlü oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyelere teslim edilsin.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum.

Mustafa Hamarat, Ordu? Burada.

Mehmet Erdem, Aydın? Burada.

Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta? Burada.

Tülay Selamoğlu, Ankara? Yok.

Ahmet Duran Bulut, Balıkesir? Burada.

Seyit Sertçelik, Ankara? Burada.

Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Kâtip üyeler sadece ant içen sayın milletvekillerinin adlarını okuyacaklardır.

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

 (Oylar toplandı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, oyunu kullanmayan üye var mı?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkanım, benim ismim okunmadı efendim. Neye istinaden okunmadı? Ben onun için oy kullanmadım.

BAŞKAN – Sayın Kamer Genç, yemin etmemiş olduğunuz için ve oy kullanmanız da o nedenle mümkün olmadığından dolayı isminiz okunmadı efendim.

Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Pardon, Sayın Başkan, şimdi Anayasa’mızın 81’inci maddesi, İç Tüzük’ün 3’üncü maddesi açıktır.

BAŞKAN – Biraz yaklaşır mısınız lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Efendim?

BAŞKAN – Biraz yaklaşır mısınız lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Şimdi efendim, benim ismim okunmadı. Ben burada milletvekiliyim. Ben milletvekili seçimini 12 Haziranda Tunceli İl Seçim Kurulundan mazbatayı almakla bu hakkı kazandım. Dolayısıyla, benim sahip olduğum haklar Anayasa’da ve İç Tüzük’te belirtilmiştir. Anayasa’nın 81’inci maddesinde der ki: “Milletvekili, milletvekili görevine başlarken aşağıdaki yemini içer.” Yine Anayasa’nın 95’inci maddesi…

İsterseniz kürsüde izah edeyim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, bu şekilde de…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dur bir… Bir dakika… Otur yerine sen… Otur yerine…

BAŞKAN – Müsaade buyurun efendim… Müsaade buyurun…

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Anayasa’nın 95’inci maddesine göre Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendisini, yaptığı İç Tüzük hükümlerine göre yönetir. Dolayısıyla, İç Tüzük’ümüzün 3’üncü maddesinde de “Milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimde yemin ederler, eğer o birleşimde yemin etmezlerse ikinci birleşimde katılır yemin ederler.”

Ben geçen birleşimde vardım ama yemin etmedim. Yemin etmememizin nedeni, bugün 8 tane milletvekilimizin halkoyuyla seçilip de buraya gelmesine rağmen…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, yemin etmediği için bu şekilde konuşamaz. Sayın Başkan, yemin etmediği için konuşma hakkı yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Halkoyuyla seçilip buraya gelmelerine rağmen…(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın üyeler, müsaade buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - …kendilerine yemin etme imkânı sağlanmadığı için… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) …o milletvekillerinin buraya gelip de yemin etmesi sağlanıncaya kadar, onlar yasama faaliyetlerine katılıncaya kadar onlara destek vermek üzere bilerek yemin etmedim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, Anayasa’mızın 81’inci maddesi çok açıktır.

BAŞKAN – Sayın Genç…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Bakın, Sayın Başkan, yemin etmemenin milletvekiline Anayasa’da ve İç Tüzük’te tanınan hakları yerine getirmesini engelleyen bir şey yok. İç Tüzük’te “Yemin etmeyen milletvekili oy kullanamaz, komisyona katılamaz, konuşamaz.” diye bir hüküm de yok…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Sayın Başkan, yemin etmediği sürece bu konuşmayı da yapamaz. Sayın Başkan, bu şekilde konuşamaz.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ondan sonra… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yemin etmediği için bu şekilde konuşamaz. Özellikle kayıtlara geçmesini istiyor Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Hak düşürücü bir durumun olabilmesi için İç Tüzük’te ve Anayasa’da açık bir hüküm olması lazım.

BAŞKAN – Tamamladınız mı efendim?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dolayısıyla biz  buradayız. Bizim de milletvekili olarak hepimizin ismini okutmak zorundasınız. Oy kullanırım kullanmam o artık beni ilgilendirir.

BAŞKAN – Sayın Genç, mütalaalarınızı dinledim, kayda geçti.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Evet…

BAŞKAN - Oylama işlemi tamamlanmıştır, çalışmalarımıza devam ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) – Ne olacak yani şimdi?

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Divan Başkanı, özür dilerim…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bakın ben oy kullanmak istiyorum, benim oy kullanma hakkım var yani usulsüzlük yapıyorsunuz.

AHMET YENİ (Samsun) – Daha yemin etmedin.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Neyse ikinci bölüm başlayınca devam ederiz.

BAŞKAN – Kupalar kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin isimlerini okuyorum: Süreyya Sadi Bilgiç, Seyit Sertçelik, Ahmet Duran Bulut, Mustafa Hamarat, Mehmet Erdem.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (1.) tur oylamaya 376 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Hamarat

 Süreyya Sadi Bilgiç

Mehmet Erdem

 

Ordu

Isparta

Aydın

 

Üye

Üye

 

 

Ahmet Duran Bulut

Seyit Sertçelik

 

 

Balıkesir

Ankara

 

 

Ankara Milletvekili Cemil Çiçek            :        302

Antalya Milletvekili Tunca Toskay         :          50

Ankara Milletvekili Zelkif Kazdal          :          23

Geçersiz                                                  :            1

Toplam                                                   :        376

(AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde, Anayasa’nın 94’üncü maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Zelkif Kazdal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adaylığından çekildiğine dair bir tezkere sunmuştur, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

24. Dönem birinci devre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adaylığından feragat ediyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                             Zelkif Kazdal

                                                                                                                  Ankara

(Alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati : 15.01

 

İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.10

BAŞKAN: Geçici Başkan Osman Oktay EKŞİ

KÂTİP ÜYELER : Geçici Kâtip Üye Muhammet Bilal MACİT (İstanbul),

Geçici Kâtip Üye Mehmet MUŞ (İstanbul)

 

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2’nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum.

Şimdi ikinci oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada da üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu, yani en az 367 oy aranacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekme suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum.

Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay...  Burada mı Hacı Bayram Türkoğlu? Burada.

Mehmet Akyürek, Şanlıurfa... Burada mı efendim Sayın Akyürek? Sayın milletvekilleri, yok.

Burhan Kayatürk, Van... Sayın Kayatürk? Yok.

Gülşen Orhan, Van... Sayın Orhan? Yok.

Mehmet Süleyman Hamzaoğulları, Diyarbakır... Sayın Hamzaoğulları? Yok.

Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır... Sayın Ensarioğlu? Yok.

Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta? Burada.

Sayın Recep Özel, Isparta… Burada mı Sayın Özel? Burada.

Sayın Semiha Öyüş, Aydın? Burada.

Sayın Fevai Arslan, Düzce… Burada mı efendim?

Sayın Gülşen Orhan, Van -ismini çekmiştik- gelmişler.

Tamamdır 5 kişilik Tasnif Komisyonu üyeleri.

Tasnif Komisyonu üyelerinin isimlerini tekrar okuyorum efendim: Sayın Gülşen Orhan, Van; Sayın Semiha Öyüş, Aydın; Sayın Recep Özel, Isparta; Sayın Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta; Sayın Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay.

Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Lütfen, ikinci oylamada kullanılacak zarfları ve mühürlü pusulaları kâtip üyelere teslim edelim.

Oylamaya Adana ilinden başlayacağız.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, benim ismimi okumadınız. Oy kullanmadım. Bugünkü seçim usulüne aykırıdır. 171 tane milletvekiline, bakın, 171 milletvekiline…

BAŞKAN – Oylama işlemi bitmiştir.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, 171 milletvekilinin ismi okunmadan yapılan Meclis Başkanlığı seçimi usulsüzdür efendim. Anayasa Mahkemesine götüreceğiz.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Divan Başkanım…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, 171 tane milletvekilinin ne ismini okuttunuz ne oylama imkânı verdiniz, seçime iştirak ettirmediniz, Anayasa’ya göre aykırı bir seçim yaptınız, dolayısıyla bu seçim keenlemyekündür, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılacaktır.

AHMET YENİ (Samsun) – Yemin et, yemin!

KAMER GENÇ (Tunceli) – Seni ilgilendirmez benim yemin edip etmeyeceğim!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Oy kullanmamış üye var mı efendim? Yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, itirazımıza bir cevap verin canım!

BAŞKAN – Oylama işlemi tamamlanmıştır, oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif komisyonu üyelerinin isimlerini tekrar okuyorum:

Süleyman Nevzat Korkmaz, Isparta; Recep Özel, Isparta; Semiha Öyüş, Aydın; Gülşen Orhan, Van; Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay.

Tasnif komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (2.) tur oylamaya 376 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

Hacı Bayram Türkoğlu

Süleyman Nevzat Korkmaz

Recep Özel

 

Hatay

Isparta

Isparta

 

Semiha Öyüş

Gülşen Orhan

 

 

Aydın

Van

 

 

Ankara Milletvekili Cemil Çiçek               :      322

Antalya Milletvekili Tunca Toskay           :        52

Geçersiz                                                    :          2

Toplam                                                      :      376

BAŞKAN – Bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde Anayasa’nın 94’üncü maddesinde öngörülen üçte 2 oy çoğunluğu bulunamamıştır.

Şimdi üçüncü oylamaya başlıyoruz.

Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani en az 276 oy aranacaktır.

Sayın milletvekilleri, oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle 5 kişilik bir tasnif komisyonu tespit ediyorum.

Oktay Saral, İstanbul, burada mı efendim? Burada.

Hüseyin Samani, Antalya...

Bünyamin Özbek, Bayburt… Yok.

Fehmi Küpçü, Bolu? Burada.

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, bu seçimler Anayasamıza göre beş gün içinde yapılabilir diyor. Belki milletvekilleri 376’yı çıkarır efendim. Aslında Meclis Başkanlık Divanı yanlış yapıyor. Önemli olan Başkanın çoğunluk tarafından seçilmesi.

BAŞKAN – Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, dediğimizi niye dinlemiyorsunuz? Diyorum ki, Anayasa’ya göre Meclis Başkanlığı beş gün içinde seçilebilir, siz hepsini bir güne sığdırıyorsunuz. Hâlbuki önemli olan ve Anayasa’da öngörülen Meclis Başkanının mümkün olduğunca en fazla çoğunlukla seçilmesi. Belki bu beş gün içinde 376 tane oy bulunabilir, daha rahat Meclisi temsil edebilir yani Başkanlık Divanının yaptığı uygulama yanlış.

BAŞKAN – Ali Uzunırmak, Aydın? Burada.

Tekrar okuyorum efendim Tasnif Komisyonu üyelerini: Ali Uzunırmak, Aydın; Hüseyin Samani, Antalya; Fehmi Küpçü, Bolu; Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır; Oktay Saral, İstanbul.

Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonuna seçilen üyeler oylama işlemi bittikten sonra komisyon sıralarındaki yerlerini alacaklardır.

Lütfen 3’üncü oylamada kullanılacak zarflar ve mühürlü oy pusulaları kâtip üyelere verilsin. 

Oylamaya Adana ilinden başlıyoruz.

(Oylar toplandı)

BAŞKAN – Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?

Oylama işlemi bitmiştir.

Oy kupaları kaldırılsın.

Tasnif Komisyonu üyeleri lütfen yerlerini alsınlar.

Tasnif Komisyonu üyelerinin adlarını tekrar okuyorum: Oktay Saral, İstanbul; Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır; Fehmi Küpçü, Bolu; Hüseyin Samani, Antalya; Ali Uzunırmak, Aydın.

(Oyların ayrımı yapıldı)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, tasnif komisyonu tutanağı gelmiştir, okuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan (3.) tur oylamaya 375 üye katılmış, kullanılan oyların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Saygıyla arz olunur.

Tasnif Komisyonu

 

Oktay Saral

Mehmet Galip Ensarioğlu

Fehmi Küpçü

 

İstanbul

Diyarbakır

Bolu

 

Hüseyin Samani

Ali Uzunırmak

 

 

Antalya

Aydın

 

Ankara Milletvekili Cemil Çiçek                  :   322 (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Antalya Milletvekili Tunca Toskay              :     50 (MHP sıralarından alkışlar)

Geçersiz                                                       :       3

Toplam                                                         :   375

Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre, Ankara Milletvekili Sayın Cemil Çiçek üçüncü oylamada Anayasa’nın istediği salt çoğunluğu sağlamış ve 322 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmiştir. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim.

Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir.

Buyurun Sayın Başkan. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

V.- TEBRİK, TEMENNİ VE TEŞEKKÜRLER

1.- TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla  teşekkür konuşması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, sizlerin şahsında egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Yeni yasama döneminin ülkemiz için, milletimiz için ve hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılarla dolu yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum.

Bir siyaset adamı, bir fâni için son derece şerefli bir görev olan yüce Meclisin Başkanlığına beni seçmiş olmanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu benim için çok büyük bir mazhariyettir ve o derece de mesuliyetli bir görevdir. Bütün gücümle güveninize ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım. Allah beni size ve milletimize mahcup etmesin.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki bu Meclis büyük bir Meclistir çünkü büyük milletimizin Meclisidir. Bu Meclis gazi Meclistir ve bu sıfatı fazlasıyla hak eden dünyadaki tek Meclistir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle ve şükranla andığımız ilk Mecliste görev yapanlar bir taraftan istiklal mücadelesini yürütmüş, Polatlı’dan top seslerinin geldiği o sıkıntılı anlarda bile çalışmalarını sürdürmüş, inisiyatifi elden bırakmamış, bir taraftan bize o büyük zaferi armağan etmenin gereklerini yerine getirirken öbür taraftan da milletimizin her türlü meselesini o şartlar altında o yüce Mecliste konuşmuşlardır. Dolayısıyla o Meclisin üyeleri azmin, inancın, kararlılığın en kahramanca örneklerini vermişlerdir. O nedenle, bu Meclis, kahraman bir Meclistir, kahramanların görev yaptığı bir Meclistir. En zor günlerde bile milletimizin ümit kaynağı, güç kaynağı olmuştur, bugün de öyle olmalıdır. Yine bugün de bu Meclis, milletimizin iradesinin tecelli ettiği kutsal bir mekân, sorunların çözümü için ümit bağladığı yüce bir kurumdur, devletimizin teminatı, demokrasinin kalbidir.

Şimdi bize düşen en öncelikli görev bu kahramanlara layık olmaktır, Meclisin itibarını en yukarıda tutmaktır; bu kutsal mekânı çatışmanın merkezi değil, çalışmanın ve çözümlerin merkezi yapmaktır; vuruşmanın merkezi değil, uygarca konuşmanın ve tartışmanın merkezi yapmaktır çünkü yapacak çok işimiz var, kat etmemiz gereken çok mesafe var, çözüme kavuşturmamız gereken çok sorunumuz var. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla tükettiğimiz zamanın en değerli kayıplarımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. Çok sayıda sorunumuz var önümüzde, bunların başında yeni bir anayasa sorunu var. Yaşadığımız her türlü sıkıntının temelinde bu Anayasa’nın olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. O nedenle 24’üncü Dönem milletvekilleri olarak insan hakları ve özgürlükler açısından çağdaş değerleri içeren yepyeni bir anayasayı milletimize armağan etmek hem hepimizin taahhüdüdür hem de bu dönem milletvekilleri olarak milletimize borcumuzdur. Onun için, en başta bu sorunu çözmek üzere, teker teker seçilmiş milletvekillerimizin Anayasa’nın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek ve Anayasa’nın amir hükümlerini kısa sürede yerine getirmek suretiyle bu Meclisi tam anlamıyla çalışabilir bir noktaya getirmektir. Herkesin farklı anlam ve içerik yüklediği Kürt sorunu Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesidir. Terör sorunu vardır ve siyasetin, siyaset hukukunun bu manada yeniden tanzimi Meclisin öncelikli görevleri arasındadır. Avrupa Birliği sorunu, Kıbrıs sorunu, bölgemizde cereyan eden yıkıcı sorunlar hep bizim birlikte çalışmamızı zaruri kılmaktadır. Bu sorunları biz çözeceğiz, birlikte çözeceğiz ve çözmeliyiz. Aynen çağdaş ve ileri demokrasilerde, uygar toplumlarda olduğu gibi Parlamentoyu sorunun parçası hatta sorunun kaynağı yapmadan çözümün parçası, çözümün en meşru zemini ve adresi hâline getireceğiz ve bu elimizdedir ve mümkündür. Soğuk savaş dönemlerinden kalan bir alışkanlıkla yumruk sıkarak değil, birbirimizin elini sıkarak çözebiliriz ve böyle bir siyaset dönemini başlatabiliriz. Milletimizin beklentisi budur, adres de burasıdır.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu Mecliste başkanlık yapmış, üye olarak bulunmuş bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, ölenlerine rahmet, hayatta kalanlarına sağlık ve esenlik dileyerek şükranla ve saygıyla yâd ediyorum.

Meclisimizin Geçici Başkanlığı sıfatını dirayetle yürüten zatıalinizi, Sayın Başkan ve Divan üyelerini saygıyla selamlıyorum. Allah milletimizin ve hepimizin yardımcısı olsun.

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi hususunda Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca Hükûmete izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresini görüşmek için, 5 Temmuz 2011 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 16.37