İSTİKLAL MARŞI

 

İstiklal Marşının kabulü ile ilgili Genel Kurul Tutanakları

1. Maarif vekaleti tezkeresinin okunması 26.02.1921
2. İlk okunması 01.03.1921
3. Görüşmeler ve kabulü 12.03.1921
Metni
Notası