Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 417)

 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan’ın Her Yıl “Eğitim Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre

Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/126 esas no’lu “17 Nisan’ın Her Yıl Eğitim Bayramı Olarak Kutlanması” hakkında Kanun Teklifi 15.4.2003 tarihinde başkanlığınıza verilmiş olduğu halde bugüne kadar gündeme alınmamıştır.

İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması için gereğini saygılarımla dilerim.

                              Mustafa Gazalcı

                                            Denizli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17 Nisan’ın her yıl “Eğitim Bayramı” olarak kutlanması hakkında kanun teklifimiz gerekçesi ile ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

Mustafa Gazalcı

Mustafa Özyurt

Berhan Şimşek

 

Denizli

Bursa

İstanbul

 

Mehmet Parlakyiğit

Mevlüt Coşkuner

Zekeriya Akıncı

 

Kahramanmaraş

Isparta

Ankara

 

Mehmet Yıldırım

Osman Kaptan

Gürol Ergin

 

Kastamonu

Antalya

Muğla

 

A. Kemal Kumkumoğlu

Birgen Keleş

Hüseyin Özcan

 

İstanbul

İstanbul

Mersin

 

Hüseyin Ekmekçioğlu

Enis Tütüncü

Haşim Oral

 

Antalya

Tekirdağ

Denizli

 

M. Ziya Yergök

Naci Aslan

Muharrem Doğan

 

Adana

Ağrı

Mardin

 

Osman Coşkunoğlu

Şevket Gürsoy

Sıdıka Aydoğan

 

Uşak

Adıyaman

İstanbul

 

Z. Damla Gürel

İsmail Değerli

Ali Kemal Deveciler

 

İstanbul

Ankara

Balıkesir

 

Muhsin Koçyiğit

Necati Uzdil

Mehmet Tomanbay

 

Diyarbakır

Osmaniye

Ankara

 

Mehmet Küçükaşık

Fikret Ünlü

Zülfü Livaneli

 

Bursa

Karaman

İstanbul

 

A. Sırrı Özbek

Hüseyin Bayındır

Feridun Ayvazoğlu

 

İstanbul

Kırşehir

Çorum

 

Yılmaz Kaya

Selami Yiğit

Kemal Anadol

 

İzmir

Kars

İzmir

 

Muzaffer Kurtulmuşoğlu

Atilla Kart

Orhan Sür

 

Ankara

Konya

Balıkesir

 

Ahmet Ersin

Erdal Karademir

Atila Emek

 

İzmir

İzmir

Antalya

 

Mehmet Işık

Bayram Meral

Mustafa Sayar

 

Giresun

Ankara

Amasya

 

Nuri Çilingir

A. Rezzak Erten

Sedat Uzunbay

 

Manisa

İzmir

İzmir

 

Özlem Çerçioğlu

Feridun Baloğlu

Mehmet Boztaş

 

Aydın

Antalya

Aydın

 

Mehmet Neşşar

Osman Özcan

Necdet Budak

 

Denizli

Antalya

Edirne

 

Enver Öktem

Vezir Akdemir

Gökhan Durgun

 

İzmir

İzmir

Hatay

 

Nail Kamacı

Onur Öymen

Ahmet Güryüz Ketenci

 

Antalya

İstanbul

İstanbul

 

Ramazan Kerim Özkan

İsmet Atalay

Tuncay Ercenk

 

Burdur

İstanbul

Antalya

 

Abdulaziz Yazar

Tacidar Seyhan

Muharrem Eskiyapan

 

Hatay

Adana

Kayseri

 

Güldal Okuducu

Muharrem İnce

Erdoğan Kaplan

 

İstanbul

Yalova

Tekirdağ

 

Ensar Öğüt

Nurettin Sözen

Mehmet Kartal

 

Ardahan

Sivas

Van

 

Halil Tiryaki

Memduh Hacıoğlu

Fuat Çay

 

Kırıkkale

İstanbul

Hatay

 

İsmail Özay

Emin Koç

Engin Altay

 

Çanakkale

Yozgat

Sinop

 

Harun Akın

Vahit Çekmez

Nadir Saraç

 

Zonguldak

Mersin

Zonguldak

 

Gülsün Bilgehan

Orhan Eraslan

Mehmet Sevigen

 

Ankara

Niğde

İstanbul

 

Mehmet Ali Özpolat

Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Oksal

 

İstanbul

İstanbul

Mersin

 

Yavuz Altınorak

Mehmet S. Kesimoğlu

Sedat Pekel

 

Kırklareli

Kırklareli

Balıkesir

 

Nejat Gencan

Canan Arıtman

İzzet Çetin

 

Edirne

İzmir

Kocaeli

 

Kemal Sağ

Rasim Çakır

Yakup Kepenek

 

Adana

Edirne

Ankara

 

 

N. Gaye Erbatur

 

 

 

Adana

 

 

 

GEREKÇE

 

17 Nisan 1940 tarihinde 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Yasası, TBMM'de yasalaştı. O tarihte ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i köylerde yaşıyordu ve bu nüfusun yüzde 75'i eğitim olanaklarından yoksundu.

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan köylere biran önce eğitimin ışığını götürebilmek, eğitim yoluyla köyü, köylüyü canlandırabilmek için klasik eğitimin dışında arayışlara girildi. Bu amaçla uzun araştırma ve inceleme sonucunda önce eğitmen kursları, ardından köy öğretmen okulları açıldı. Denemeler başarılı olunca Cumhuriyet tarihimizin en önemli atılımlarından biri olan köy enstitüleri sistemine geçildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın güç koşullarında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün koruyuculuğunda, Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ve daha yüzlerce yönetici, öğretmen, usta eğitici ve öğrenciler olağanüstü çalışarak köy enstitülerini kurdular.

Köy Enstitüleri aldığı öğrencileri eleyip harcamadan, çok amaçlı bir program uyguladılar. Kısa sürede bu kuruluşlardan 17 bin 431 erkek, 1.398 kız olmak üzere toplam 18 bin 839 öğretmen, 8 bin 675 eğitmen, 1.599 sağlık memuru yetişti.

Bu okullardan öğretmenliğin dışında ülke yönetiminde başarılı görevler üstlenmiş yöneticiler, iz bırakan bakan, milletvekili, belediye başkanı olmuş siyasetçiler, üniversitelerde çoğu profesörlüğe ulaşmış değerli bilim insanları, Türkiye ve dünya çapında yazarlar, resim, heykel, müzik alanında birçok değerli insan yetişti.

Köy Enstitüleri, UNESCO'nun geri kalmış bütün uluslara örnek gösterdiği, dünya eğitim tarihinde yer almış kuruluşlardır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk l Mart 1923 tarihinde TBMM açış konuşmasının bir yerinde şöyle demiştir:

"Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem; bilgiyi insan için bir süs, bir baskı aracı, ya da uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan, işe yarar ve kullanabilen vasıta durumuna getirmektir."

Köy enstitülerinde uygulanan ilkelerle Atatürk'ün eğitimdeki bu özlemi gerçekleşmiştir.

Ülkenin dengeli olarak dağılmış 21 yerinde kurulan köy enstitülerinde uygulanan laik, bilimsel, üretici, demokratik, katılımcı eğitim ilkelerinden bugün de yararlanabiliriz.

Köy Enstitüleri düşüncesini, ilkelerini sürekli yaşatmak, üretici eğitimin önemini öğretmen ve öğrencilere aşılamak için bu okulların kuruluş yasasının çıktığı 17 Nisan, okullarda Eğitim Bayramı olarak kutlanmalıdır.

 

 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA GAZALCI VE 96 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

17 NİSAN’IN HER YIL “EĞİTİM BAYRAMI” OLARAK KUTLANMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. - Her yıl 17 Nisan okullarda, “Eğitim Bayramı” resmî olarak kutlanır.

MADDE 2. - Bu bayram nedeniyle resmî tatil yapılmaz.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.