Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 337)

 

Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe ve 22 Milletvekilinin; Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının “Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

26.2.2003 tarihinde vermiş olduğum 2/89 esas numaralı, Afyon İli Sincanlı İlçesinin adının Sinanpaşa olarak değiştirilmesine dair kanun teklifim, üzerinden 45 günden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen komisyonda görüşülmemiştir. Kanun teklifimin içtüzüğün 37. maddesine göre doğrudan Genel Kurul Gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim.

                                      11.12.2003

                                 Halil Ünlütepe

                                             Afyon

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Afyon İli Sincanlı İlçesinin adının “Sinanpaşa” olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz.     20.2.2003

 

Halil Ünlütepe

Abdulaziz Yazar

Atilla Kart

 

Afyon

Hatay

Konya

 

Mustafa Özyurt

Atila Emek

Nail Kamacı

 

Bursa

Antalya

Antalya

 

Fuat Çay

Ramazan Kerim Özkan

Onur Öymen

 

Hatay

Burdur

İstanbul

 

Mehmet Neşşar

Osman Özcan

Mevlüt Coşkuner

 

Denizli

Antalya

Isparta

 

Mehmet Ali Arıkan

Feramus Şahin

Atilla Başoğlu

 

Eskişehir

Tokat

Adana

 

Zekeriya Akıncı

Mehmet Küçükaşık

Şevket Gürsoy

 

Ankara

Bursa

Adıyaman

 

Orhan Sür

Haşim Oral

Özlem Çerçioğlu

 

Balıkesir

Denizli

Aydın

 

Mehmet Semerci

 

Orhan Ziya Diren

 

Aydın

 

Tokat

 

 

GEREKÇE

Sincanlı, Afyon-Uşak-İzmir Karayolu üzerinde ve Afyon İl merkezine 33 km. uzaklıkta bulunan yaklaşık 64 bin nüfusa sahip bir ilçemizdir. Daha önce Bucak olan Sinanpaşa 27 Şubat 1953 tarihinde 6068 sayılı kanunla Sincanlı adı verilerek ilçe yapılmıştır.

Sinanpaşa adı, Osmanlı Devleti döneminde önemli görevler üstlenen ve bu bölgenin bir yerleşim alanı olmasında büyük emeği bulunan Cemalettin Sinan Paşadan gelmektedir. Sinan Paşanın bölgeye bugün de tarihi önemini korumakta olan cami, imaret, okul ve hamam gibi eserler yaptırması üzerine çevre köylüleri buraya yerleşmiş ve burası bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Ancak, 1953 yılında yapılan isim değişikliği, aradan geçen zamana karşın, halk arasında benimsenememiştir. Bugün bu ilçemizin adı yaygın bir şekilde Sinanpaşa olarak kullanılmaktadır.

Sincanlı İlçesinin adının halk arasında Sinanpaşa olarak yerleşmiş olması bir takım karışıklıklara sebep olmaktadır. Bu ilçedeki PTT, Ziraat Bankası, Belediye ve bazı kooperatifler Sinanpaşa adını kullanırken, bazı Kaymakamlık, Tapu, Nüfus ve Sağlık Müdürlükleri gibi kuruluşlar Sincanlı adını kullanmaktadır.

Ayrıca, Ankara İlinin Sincan İlçesi ile de isim benzerliğinden dolayı karışmakta, çifte isim kullanımı da karışıklıklara sebep olmaktadır.

Bu konuda alınan Belediye Meclis kararı bulunması ve arz ettiğim diğer nedenlerden dolayı, Sincanlı İlçesinin adının Sinanpaşa olarak değiştirilmesi yöre halkının acil ve haklı talebidir.

 

 

AFYON MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE VE 22 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

AFYON İLİ SİNCANLI İLÇESİNİN ADININ “SİNANPAŞA” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. – Afyon İli Sincanlı İlçesinin adı “Sinanpaşa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.