Dönem : 22           Yasama Yılı : 2

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 279)

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159)

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince, 2/159 sayılı 3 Temmuz 2003 tarihli Kanun Teklifimin doğrudan gündeme alınması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.              20.10.2003

                                     Ensar Öğüt

                                          Ardahan

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ardahan İlimizde “Atatürk Millî Parkı” adı ile bir Millî Park kurulması hususunda, hazırlanmış olan Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla arz ederiz.                24.6.2003

 

 

Ensar Öğüt

 

 

 

Ardahan

 

 

Mustafa Özyürek

Eşref Erdem

Erdoğan Kaplan

 

Mersin

Ankara

Tekirdağ

 

Ahmet Ersin

Sinan Yerlikaya

Bayram Meral

 

İzmir

Tunceli

Ankara

 

Dursun Akdemir

Esat Canan

Enver Öktem

 

Iğdır

Hakkâri

İzmir

 

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Mustafa Gazalcı

Necati Uzdil

 

Malatya

Denizli

Osmaniye

 

Gürol Ergin

Kerim Özkan

Cevdet Selvi

 

Muğla

Burdur

Eskişehir

 

Güldal Okuducu

Muharrem Toprak

Muhsin Koçyiğit

 

İstanbul

İzmir

Diyarbakır

 

Hüseyin Ekmekçioğlu

Halil Tiryaki

Engin Altay

 

Antalya

Kırıkkale

Sinop

 

İsmet Atalay

Mustafa Özyurt

Hasan Aydın

 

İstanbul

Bursa

İstanbul

 

 

 

 

 

Atilla Kart

Mustafa Sayar

Hüseyin Özcan

 

Konya

Amasya

Mersin

 

Muharrem Kılıç

Salih Gün

İnal Batu

 

Malatya

Kocaeli

Hatay

 

Feridun Baloğlu

Nurettin Sözen

Mehmet Siyam Kesimoğlu

 

Antalya

Sivas

Kırklareli

 

Ahmet Yılmazkaya

Ali Oksal

Algan Hacaloğlu

 

Gaziantep

Mersin

İstanbul

 

Yakup Kepenek

Şükrü M. Elekdağ

Osman Özcan

 

Ankara

İstanbul

Antalya

 

Muharrem Eskiyapan

Orhan Eraslan

Erol Tınastepe

 

Kayseri

Niğde

Erzincan

 

Bülent Baratalı

Sedat Uzunbay

Mehmet Sevigen

 

İzmir

İzmir

İstanbul

 

Mehmet Küçükaşık

A. Güryüz Ketenci

Bülent Tanla

 

Bursa

İstanbul

İstanbul

 

Mehmet Yıldırım

Haşim Oral

İzzet Çetin

 

Kastamonu

Denizli

Kocaeli

 

Atila Emek

Cemal Kaya

Hakkı Ülkü

 

Antalya

Ağrı

İzmir

 

Özlem Çerçioğlu

Mehmet Semerci

 

 

Aydın

Aydın

 

 

GENEL GEREKÇE

Türk Milletine sayısız yarar sağlamış, verdiği büyük mücadeleyle Ulusunun ve Ülkesinin adını duyurmuş Ulu Önder Atatürk, Türk tarihi için olduğu kadar dünya tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Her yıl 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Damal İlçesi Yukarı Gündeş Köyü Karadağ yamaçlarında bulunan dere yatağının bir tarafının gölgesinin diğer tarafa yansımasıyla tamamen doğal olarak oluşan Atatürk Siluetini görmezden gelmek Türk Ulusuna yakışmayacaktır. Sınırlarımız içinde bulunan Atatürk Silueti ve bunun gibi korunmaya ve tanıtmaya değer güzelliklerimize gereken önem verilmeli ve bu konuya gerekli özen gösterilmelidir.

Dünyada hiçbir liderin, kendi kurtarmış olduğu topraklarda, tamamen doğal olarak siluetinin oluştuğu görülmemiştir. Doğa harikasının bulunduğu bu bölge korunduğu takdirde Dünyanın 8 inci harikası sayılabilecek canlı bir tablodur. Devletimizin ve TBMM’mizin kurucusunun siluetini oluşturan bu bölgenin korunması ve tanıtılması Dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin gelmesine sebep olacak, bu durum hem ülke turizmimizin canlanmasında hem de bölgemizin kalkınmasında çok önemli bir rol oynayacaktır.

Kurtuluş Savaşında Erzurum Kongresi öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e verdikleri destekle kurtuluş hareketinin başlamasında rol oynayan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ruslara savaş tazminatı olarak verilen Ardahan’a, vatanı için şehit düşen Ardahanlılara ve Atatürk’e, Türkiye coğrafyası borcunu ödemiş ve böyle bir doğal güzelliği hediye etmiştir. Bu doğa harikasına gerekli özenin gösterilmesi, onbinlerce insanın merak ettiği Atatürk silueti kalkınmakta öncelikli sınır ilimiz Ardahan’ın kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu doğa harikasını tanıtarak, reklamını yapıp, dünya kamuoyunun beğenisine sunmak TBMM’nin görevidir. Türkiye turizminin ve ekonomisinin tıkandığı bu noktada, bu proje bir çıkış yolu olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Genel gerekçede geniş olarak açıklandığı gibi, Atatürk Siluetinin oluştuğu Aradahan İli Damal İlçesi Yukarı Gündeşler Köyü Dağları koruma altına alınmak zorundadır. Bu doğal güzelliğimizin bozulmadan korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi ile gelecek nesillere bu özellikleriyle devredilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Madde 2. - Kanun amacına uygun olarak sadece Atatürk Millî Parkında yapılacak faaliyetlerle hukukî ve cezaî hükümlerin kapsam maddesidir.

Madde 3. - Yürürlük maddesidir.

Madde 4. - Yürütme maddesidir.


ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT VE 56 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

 

ATATÜRK MİLLÎ PARKI KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1. - Ardahan İli Damal İlçesi Yukarı Gündeşler Köyünü kapsayan Atatürk Evinin de içinde bulunduğu Atatürk Millî Parkı kurulmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanunda hüküm bulmayan hallerde 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.