Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1408)

 

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ve Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu

Ra­po­ru (2/1011)

 

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz ve Gerekçesi ilişiktedir.

Gereğini arz ederiz.

 

 

Faruk Çelik

Salih Kapusuz

Eyüp Fatsa

 

Bursa

Ankara

Ordu

 

Sadullah Ergin

İrfan Gündüz

Mehmet Çiçek

 

Hatay

İstanbul

Yozgat

 

Ayhan Sefer Üstün

Mevlüt Akgün

Mehmet Daniş

 

Sakarya

Karaman

Çanakkale

 

A. Gökhan Sarıçam

Mustafa Demir

Atilla Başoğlu

 

Kırklareli

Samsun

Adana

 

Abdullah Çalışkan

Recep Garip

Vahit Kirişçi

 

Adana

Adana

Adana

 

Ali Küçükaydın

Abdullah Torun

Ziyattin Yağcı

 

Adana

Adana

Adana

 

Mehmet Özyol

Halil Aydoğan

Naci Aslan

 

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

 

Halil Özyolcu

Ali Rıza Alaboyun

Ahmet Yaşar

 

Ağrı

Aksaray

Aksaray

 

Akif Gülle

Ali Babacan

Telat Karapınar

 

Amasya

Ankara

Ankara

 

Faruk Koca

Remziye Öztoprak

Eyyüp Sanay

 

Ankara

Ankara

Ankara

 

Mustafa Tuna

Mustafa Said Yazıcıoğlu

Osman Akman

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Fikret Badazlı

Mevlüt Çavuşoğlu

Kenan Altun

 

Antalya

Antalya

Ardahan

 

Orhan Yıldız

Ahmet Rıza Acar

Ahmet Ertürk

 

Artvin

Aydın

Aydın

 

Ali Aydınlıoğlu

İsmail Özgün

Ali Osman Sali

 

Balıkesir

Balıkesir

Balıkesir

 

Hacı İbrahim Kabarık

Mehmet Asım Kulak

Afif Demirkıran

 

Bartın

Bartın

Batman

 

Ahmet İnal

Mehmet Ali Suçin

Fetani Battal

 

Batman

Batman

Bayburt

 

Fahrettin Poyraz

Abdurrahman Anık

Feyzi Berdibek

 

Bilecik

Bingöl

Bingöl

 

Mahfuz Güler

Abdurrahim Aksoy

Vahit Kiler

 

Bingöl

Bitlis

Bitlis

 

Yüksel Coşkunyürek

Metin Yılmaz

Mehmet Alp

 

Bolu

Bolu

Burdur

 

Bayram Özçelik

Şerif Birinç

Mustafa Dündar

 

Burdur

Bursa

Bursa

 

Zafer Hıdıroğlu

 

Niyazi Pakyürek

 

Bursa

 

Bursa

 

İsmail Ericekli

Hikmet Özdemir

Ali Yüksel Kavuştu

 

Çankırı

Çankırı

Çorum

 

Murat Yıldırım

Mehmet Salih Erdoğan

Osman Nuri Filiz

 

Çorum

Denizli

Denizli

 

Mehmet Yüksektepe

Osman Aslan

Mehmet Fehmi Uyanık

 

Denizli

Diyarbakır

Diyarbakır

 

Yaşar Yakış

Ali Ayağ

Necdet Budak

 

Düzce

Edirne

Edirne

 

Zülfü Demirbağ

Talip Kaban

Tevhid Karakaya

 

Elazığ

Erzincan

Erzincan

 

Mustafa Nuri Akbulut

Mücahit Daloğlu

Muzaffer Gülyurt

 

Erzurum

Erzurum

Erzurum

 

Mustafa Ilıcalı

Fahri Keskin

Fatma Şahin

 

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

 

Ahmet Uzer

Adem Tatlı

Ali Temür

 

Gaziantep

Giresun

Giresun

 

Sabri Varan

Fehmi Öztunç

İsmail Soylu

 

Gümüşhane

Hakkâri

Hatay

 

Mehmet Emin Murat Bilgiç

Mehmet Mustafa Açıkalın

İlhan Albayrak

 

Isparta

İstanbul

İstanbul

 

Mustafa Ataş

Hüseyin Besli

Nazım Ekren

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Ekrem Erdem

Ali İbiş

Ünal Kacır

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Hüseyin Kansu

Burhan Kuzu

İnci Özdemir

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Mehmet Sekmen

Nevzat Yalçıntaş

Tevfik Ensari

 

İstanbul

İstanbul

İzmir

 

Fazıl Karaman

İsmail Katmerci

Mehmet S. Tekelioğlu

 

İzmir

İzmir

İzmir

 

Fatih Arıkan

Mehmet Ali Bulut

Ali Sezal

 

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

 

Mehmet Yılmazcan

Ali Öğüten

Yusuf Selahattin Beyribey

 

Kahramanmaraş

Karabük

Kars

 

Hakkı Köylü

Sinan Özkan

Musa Sıvacıoğlu

 

Kastamonu

Kastamonu

Kastamonu

 

Adem Baştürk

Mustafa Duru

Mustafa Elitaş

 

Kayseri

Kayseri

Kayseri

 

Niyazi Özcan

Taner Yıldız

Ramazan Can

 

Kayseri

Kayseri

Kırıkkale

 

Vahit Erdem

Murat Yılmazer

Hacı Turan

 

Kırıkkale

Kırıkkale

Kırşehir

 

Hasan Kara

Muzaffer Baştopçu

Nevzat Doğan

 

Kilis

Kocaeli

Kocaeli

 

Nihat Ergün

Hasan Angı

Ahmet Büyükakkaşlar

 

Kocaeli

Konya

Konya

 

Muharrem Candan

Abdullah Çetinkaya

Orhan Erdem

 

Konya

Konya

Konya

 

Ahmet Işık

Mehmet Kılıç

Özkan Öksüz

 

Konya

Konya

Konya

 

Kerim Özkul

Harun Tüfekçi

Halil Ürün

 

Konya

Konya

Konya

 

Soner Aksoy

Abdullah Erdem Cantimur

Alaettin Güven

 

Kütahya

Kütahya

Kütahya

 

Hasan Fehmi Kınay

Hüsnü Ordu

İsmail Bilen

 

Kütahya

Kütahya

Manisa

 

Hüseyin Tanrıverdi

Hakan Taşçı

Süleyman Turgut

 

Manisa

Manisa

Manisa

 

Selahattin Dağ

Nihat Eri

Mehmet Beşir Hamidi

 

Mardin

Mardin

Mardin

 

Saffet Benli

Ali Er

Mustafa Eyiceoğlu

 

Mersin

Mersin

Mersin

 

Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu

Seracettin Karayağız

Medeni Yılmaz

 

Muğla

Muş

Muş

 

Rıtvan Köybaşı

Mahmut Uğur Çetin

Erdoğan Özegen

 

Nevşehir

Niğde

Niğde

 

Cemal Uysal

Enver Yılmaz

Durdu Mehmet Kastal

 

Ordu

Ordu

Osmaniye

 

Şükrü Ünal

İmdat Sütlüoğlu

Erol Aslan Cebeci

 

Osmaniye

Rize

Sakarya

 

Hasan Ali Çelik

Süleyman Gündüz

Recep Yıldırım

 

Sakarya

Sakarya

Sakarya

 

Mustafa Çakır

 

Cemal Yılmazdemir

 

Samsun

 

Samsun

 

Musa Uzunkaya

Ahmet Yeni

Öner Ergenç

 

Samsun

Samsun

Siirt

 

Öner Gülyeşil

Cahit Can

Osman Kılıç

 

Siirt

Sinop

Sivas

 

Ömer Kulaksız

Selami Uzun

Mahmut Kaplan

 

Sivas

Sivas

Şanlıurfa

 

A. Müfit Yetkin

İbrahim Hakkı Birlik

Abdullah Veli Seyda

 

Şanlıurfa

Şırnak

Şırnak

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ahmet Kambur

Zeyit Aslan

 

Tekirdağ

Tekirdağ

Tokat

 

Asım Aykan

Cevdet Erdöl

Kemalettin Göktaş

 

Trabzon

Trabzon

Trabzon

 

Alim Tunç

Maliki Ejder Arvas

Hacı Biner

 

Uşak

Van

Van

 

Yekta Haydaroğlu

Cüneyt Karabıyık

Bekir Bozdağ

 

Van

Van

Yozgat

 

Mehmet Yaşar Öztürk

Fazlı Erdoğan

Polat Türkmen

 

Yozgat

Zonguldak

Zonguldak

 

GE­REK­ÇE

22. Dö­nem Par­la­men­to­su, se­çil­me ya­şı­nı 25’e in­di­re­rek genç­le­rin yö­ne­ti­me ka­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak adı­na önem­li bir adım at­mış­tır.

Par­la­men­to­ya genç­le­rin üye ola­rak ka­tı­la­bil­me­le­ri­nin önü­nün açıl­ma­sı genç nü­fu­sa sa­hip ül­ke­miz­de si­ya­se­te ye­ni bir so­luk ka­zan­dı­ra­cak­tır.

Bu de­ği­şik­lik­le­rin ya­pı­la­cak se­çim­ler­de uy­gu­la­na­bil­me­si Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı­nın bu se­çim­ler için ge­çer­li ol­ma­ma­sı­na bağ­lı bu­lun­mak­ta­dır.

Tek­lif bu amaç­la ha­zır­lan­mış­tır.

Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

              Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu                                                                     02/05/2007

                Esas No.: 2/1011

                    Ka­rar No.: 9

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Baş­kan­lık­ça 1/5/2007 ta­ri­hin­de esas ola­rak Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edi­len “Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Fa­ruk Çe­lik, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz, Or­du Mil­let­ve­ki­li Eyüp Fat­sa, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­dul­lah Er­gin, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li İr­fan Gün­düz ve 194 Mil­let­ve­ki­li­nin; 2709 Sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (2/1011)” Ko­mis­yo­nu­mu­zun 2/5/2007 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­müş­tür.

Top­lan­tı­mı­za Ada­let Ba­ka­nı Sa­yın Ce­mil Çi­çek ve Ada­let Ba­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­mış­lar­dır.

Tek­lif­le 1982 Ana­ya­sa­sı­na ge­çi­ci 17 nci mad­de ek­len­mek­te, 67 nci mad­de­nin “Se­çim Ka­nun­la­rın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler, yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl için­de ya­pı­la­cak se­çim­ler­de uy­gu­lan­maz.” hük­mü­nü içe­ren son fık­ra­sı­nın ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­ler­de uy­gu­lan­ma­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ko­mis­yon Baş­ka­nı Prof. Dr. Bur­han Ku­zu top­lan­tı­yı açış ko­nuş­ma­sın­da se­çil­me ya­şı­nı 25’e in­di­ren ve bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da ba­ğım­sız­la­rın yer al­ma­sı­nı içe­ren de­ği­şik­lik­le­rin ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­de uy­gu­lan­ma­sı­nın öne­mi­ni be­lirt­miş­tir.

Tek­lif sa­hip­le­ri adı­na An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­lih Ka­pu­suz 25 yaş­la il­gi­li ola­rak Ana­ya­sa ve 2839 Sa­yı­lı Ka­nun­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ba­ğım­sız­la­rın oy  pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı­nı içe­ren de­ği­şik­li­ğin 67 nci mad­de­nin son fık­ra­sın­da­ki sı­nır­la­ma­ya ko­nu ol­ma­dan 2007 yı­lın­da ya­pı­la­cak se­çim­ler­de uy­gu­lan­ma­sı ama­cıy­la Tek­li­fin ha­zır­lan­dı­ğı­nı be­lirt­miş­tir.

Üye­le­ri­miz­den ba­zı­la­rı ver­dik­le­ri öner­ge ile 25 yaş ve ba­ğım­sız­la­rın oy pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı hu­sus­la­rı­nın mad­de­de açık­ça be­lir­til­me­si­ni is­te­miş­ler­dir. Bu öner­ge Ko­mis­yo­nu­muz­ca be­nim­sen­miş ve Tek­li­fin çer­çe­ve bi­rin­ci mad­de­si bu doğ­rul­tu­da dü­zen­len­mek su­re­tiy­le ka­bul edil­miş­tir.

Tek­li­fin yü­rür­lük ve hal­koy­la­ma­sı­nı dü­zen­le­yen ikin­ci mad­de­si ya­zı­mı açı­sın­dan dü­zel­til­mek su­re­tiy­le Ko­mis­yo­nu­muz­ca ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na arz edil­mek üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile su­nu­lur.

 

 

Baş­kan

Baş­kan­ve­ki­li

Söz­cü

 

Bur­han Ku­zu

Se­mi­ha Öyüş

Meh­met Ali Bu­lut

 

İs­tan­bul

Ay­dın

Kah­ra­man­ma­raş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Ay­han Se­fer Üs­tün

Uğur Ak­söz

Ab­dul­lah To­run

 

Sa­kar­ya

Ada­na

Ada­na

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Zi­ya Yer­gök

Oya Aras­lı

Er­sön­mez Yar­bay

 

Ada­na

An­ka­ra

An­ka­ra

 

 

 

(Mu­ha­li­fim)

 

Üye

Üye

Üye

 

Tun­cay Er­cenk

Edip Saf­ter Gay­da­lı

Meh­met Sa­lih Er­do­ğan

 

An­tal­ya

Bit­lis

De­niz­li

 

Üye

Üye

Üye

 

Me­tin Ka­şı­koğ­lu

Gül­dal Ak­şit

Ze­ke­ri­ya Ak­çam

 

Düz­ce

İs­tan­bul

İz­mir

 

Üye

Üye

Üye

 

Yıl­maz Ka­ya

Mev­lüt Ak­gün

Atil­la Kart

 

İz­mir

Ka­ra­man

Kon­ya

 

Üye

Üye

Üye

 

Ke­rim Öz­kul

Su­at Kı­lıç

Meh­met Kurt

 

Kon­ya

Sam­sun

Sam­sun

 

 

Üye

 

 

 

Ömer Ku­lak­sız

 

 

 

Si­vas

 

 

MU­HA­LE­FET ŞER­Hİ

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ge­nel se­çim­le­re üç ay ka­la ya­pı­la­cak Ana­ya­sa ve ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri se­çim­ler­de uy­gu­la­na­cak pren­sip­le­rin ön­ce­den bel­li ol­ma­sı pren­si­bi­ne göl­ge dü­şü­re­cek­tir. Se­çim­ler­de ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­ler Ana­ya­sa­nın 67. mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da be­lir­til­di­ği gi­bi bir se­ne ola­rak mu­ha­fa­za edil­me­li­dir.

Se­çim­ler­le il­gi­li ilke, yön­tem ve şek­le mü­te­al­lik ya­sa ve Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri ge­çi­ci ­de ol­sa se­çim­le­re bir yıl ka­la ya­pıl­mama­lı­dır. Bu du­rum se­çim ya­sa­la­rı­na olan gü­ve­ni ar­tı­ra­cak­tır.

 

                                                                                                              Er­sön­mez Yar­bay

                                                                                                                       An­ka­ra

 

 

ADA­LET VE KAL­KIN­MA PAR­Tİ­Sİ GRUP BAŞ­KAN­VE­KİL­LE­Rİ BUR­SA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ FA­RUK ÇE­LİK, AN­KA­RA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ SA­LİH KA­PU­SUZ, OR­DU MİL­LET­VE­Kİ­Lİ EYÜP FAT­SA, HA­TAY MİL­LET­VE­Kİ­Lİ

SA­DUL­LAH ER­GİN, İS­TAN­BUL MİL­LET­VE­Kİ­Lİ İR­FAN GÜN­DÜZ VE 194 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN

TEK­Lİ­Fİ

 

2709 SA­YI­LI TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ

ANA­YA­SA­SI­NA GE­Çİ­Cİ BİR MAD­DE

EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR

KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1.- 7/11/1982 ta­rih­li ve 2709 sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 17.- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­de Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si son fık­ra­sı hük­mü uy­gu­lan­maz.”

 

 

 

 

MAD­DE 2.- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de mad­de­ler tü­müy­le oy­la­nır.

ANA­YA­SA KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

 

 

 

 

 

 

 

2709 SA­YI­LI TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ

ANA­YA­SA­SI­NA GE­Çİ­Cİ MAD­DE

EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR

KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1.- 7/11/1982 ta­rih­li ve 2709 Sa­yı­lı T.C. Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 17.- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra ya­pı­la­cak ilk Ge­nel Se­çim­de, Ana­ya­sa­nın 67 nci Mad­de­si­nin son fık­ra­sı, 10/6/1983 ta­rih­li ve 2839 Sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu­nun Mil­let­ve­ki­li Se­çil­me Ya­şı­na iliş­kin hük­mü ile ba­ğım­sız aday­la­rın bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­ler ba­kı­mın­dan uy­gu­lan­maz.”

MAD­DE 2.- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de oy­la­nır.