Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM                                             (S. Sayısı: 1016)

 

Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362)

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/362 Esas Numaralı Kanun Teklifim 45 gün içinde Komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.               

                                                                                       4.5.2005

                                                                                     Ensar Öğüt

                                                                                       Ardahan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimiz gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.                                                

                                                                                        2.12.2004

 

Ensar Öğüt

Emin Koç

Salih Gün

 

 

Ardahan

Yozgat

Kocaeli

 

 

Feramus Şahin

Hüseyin Ekmekcioğlu

İsmet Çanakcı

 

 

Tokat

Antalya

Ankara

 

 

Ufuk Özkan

M. Erdoğan Yetenç

Bayram Meral

 

 

Manisa

Manisa

Ankara

 

 

Ahmet Küçük

Halil Tiryaki

Yavuz Altınorak

 

 

Çanakkale

Kırıkkale

Kırklareli

 

 

Mahmut Yıldız

Sıdıka Sarıbekir

Türkân Miçooğulları

 

 

Şanlıurfa

İstanbul

İzmir

 

 

Bülent Tanla

Ferit Mevlüt Aslanoğlu

Fahrettin Üstün

 

 

İstanbul

Malatya

Muğla

 

 

Feridun Ayvazoğlu

Mesut Değer

Ahmet Yılmazkaya

 

 

Çorum

Diyarbakır

Gaziantep

 

 

Vahit Çekmez

Abdulaziz Yazar

Bihlun Tamaylıgil

 

 

Mersin

Hatay

İstanbul

 

 

Osman Özcan

Şevket Arz

Mehmet S. Kesimoğlu

 

 

Antalya

Trabzon

Kırklareli

 

 

Mehmet Ali Özpolat

Rasim Çakır

Hasan Güyüldar

 

 

İstanbul

Edirne

Tunceli

 

 

Zekeriya Akıncı

Erol Tınastepe

Enver Öktem

 

 

Ankara

Erzincan

İzmir

 

 

A. Rezzak Erten

Feridun F. Baloğlu

Hasan Aydın

 

 

İzmir

Antalya

İstanbul

 

 

Halil Ünlütepe

Mehmet Tomanbay

M. Vedat Yücesan

 

 

Afyon

Ankara

Eskişehir

 

 

Kemal Demirel

Mehmet Kartal

Orhan Ziya Diren

 

 

Bursa

Van

Tokat

 

 

Mehmet Ali Arıkan

Cevdet Selvi

Orhan Eraslan

 

 

Eskişehir

Eskişehir

Niğde

 

 

 

Nadir Saraç

 

Enis Tütüncü

 

 

Zonguldak

 

Tekirdağ

 

 

GENEL GEREKÇE

21. Yüzyılda Avrupa Birliğine girmeye çalıştığımız şu günlerde özellikle Doğu Bölgelerimizde okullar tezek yakılarak ısıtılmaya çalışılmaktadır. Birinci kademe okullar (Köy Okulları) yakacak ve çeşitli giderleri konusunda yardım yapılabilmesi için 1961 yılında çıkartılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında bulunmaktadır.

Kanunun 76. maddesi (d) bendi Köy Okullarının yakacak ve buna benzer giderlerinin köy bütçelerinin % 10’u kullanılarak karşılanması doğrultusundadır. Doğuda zaten geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşlarımızın yaşadığı köylerin bütçeleri yok denecek kadar azdır. Bir köy okulunun yakacak ve buna benzer giderlerinin köy bütçesinin % 10’u ile karşılanmaya çalışılması ülkenin geleceği olan çocuklarımızı görmezden gelmektir. Köy bütçelerinin azlığı sebebi ile okula yapılan yardım öğrenciler tarafından köyde tezek toplanarak okullarını ısıtmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğuda çocuklarımız okullarda soğuktan duramamakta, bunun yanı sıra yeterli araç gereç olmaması sebebiyle başarısız olmaktadırlar.

Köy okullarının daha verimli eğitim verebilmeleri, geleceğe umutla bakan gençler yetiştirebilmesi için bu Kanun Teklifini hazırlamış bulunuyorum.

 

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT VE 46 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

222 SAYILI İLKÖĞRETİM KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim Kanununun 76 ncı maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) “Köy okullarının yakacak ve buna benzer giderlerini karşılamak üzere il özel idaresi bütçelerine her yıl il genel meclisinin belirlediği oranda konulacak ödenekler”

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.