Dönem : 21 Yasama Yılı : 2

T.B.M.M. (S. Sayısı : 320)

Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin

Önergesi (2/338)


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Darıca adıyla bir ilçe kurulması hakkında vermiş olduğum Kanun Teklifimin (2/338) İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasını arz ederim.

Osman Pepe

Kocaeli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Darıca adıyla bir ilçe kurulması hakkında Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

25.10.1999

Osman Pepe

Kocaeli

GENEL GEREKÇE

Darıca, müstakil belediye olduktan sonra hızla gelişerek gerek nüfus açısından ve gerekse saniyeleşme açısından hızlı bir büyüme göstermektedir. Yüzölçümü 26 km2, nüfusu ise 120 000 civarındadır.

İzmit Körfezinin kapısı konumundadır. Mevcut 80 ilimizin % 50’sinden daha fazla nüfusa sahip olmakla birlikte GSMH’ya katkısı bu illerden daha fazladır.

Darıca İlçesi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu olan 1923 yılından bu yana ilk yerel yönetim olma unvanını da taşımaktadır. Coğrafî konum itibariyle Darıca İstanbul’a 45 km, İzmit’e ise 48 km mesafededir. İzmit Körfezinin kuzey sahilinde ve giriş kapısı konumundadır. Turizm bakımından Darıca iki adet kuş cenneti olan bir konuma sahiptir.

Gerek tarihî, gerek coğrafî konumu, sanayisinin gelişmiş olması, nüfus potansiyelinin hızlı gelişmesi Darıca’nın ilçe olmasının haklılığını bir kere daha ortaya koymuştur.

Malum olduğu üzere 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem, bölge halkının birçok maddî ve manevî zararlarına sebep olmuştur. Sözkonusu belde de büyük bir koordinesizlik yaşanmaktadır. Darıca’nın depremden önceki konumuna gelebilmesi için yeniden yapılanmaya acilen ihtiyacı vardır. Darıca’nın ilçe olmasıyla sorunları daha kısa zamanda sağlıklı bir çözüme kavuşacaktır.

Coğrafî Yapısı

İlçe olduğunda kuzeyinde Gebze, güneyinde körfezin narin suları, batısında Tuzla, doğusunda Dilovası olarak sınırları çizilmiş olacak. Kara, deniz ve demiryolu ulaşımında İzmit ve İstanbul’a son derece uygun bir yerde bulunmaktadır.

Ekonomi

Tarım (zeytin, enginar, kiraz) ve hayvancılığa (küçükbaş) dayanan ekonomisinde sanayiye dönüşüm gösteren Darıca bu alanda hızlı bir mesafe kat etmektedir.

Darıca geçimini giderek artan fabrikalardan sağlamaktadır. Çimento, sanayi, boru sanayi, demir-çelik sanayi, bakır sanayi, tekstil fabrikaları, konfeksiyon atölyeleri ile çinicilik ve küçük mamulleri üretiminden sağlanmaktadır. Buna paralel olarak nakliyecilik, yolcu taşımacılığı, orman ürünleri işletmeciliği, ekmek fabrikaları, Darıca ekonomisine ikinci derecede katkıda bulunmaktadır.

Jeolojik Yapısı ve İklimi

Darıca arazisi yeryüzü şekilleri bakımından yayla görünümündedir. Deniz sahillerinden kuzeye doğru açıldıkça yer yer yükseklik artmasına rağmen bu yükseklik 200 m’yi aşmaz. Kıyılar engebelidir. Sahil şeridi dolamatik kalkeri bir yapısına sahiptir. Bu kalkerler çimento sanayinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arasında geçiş özelliğine sahip bir iklim tipine sahiptir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve az yağışlı geçer.

Nüfus Durumu

Darıca, 1997 nüfus sayımında 89 000 olan nüfusu bugün kışları 120 000, yazları ise turistik bölge olması sebebiyle 150 000’i bulmaktadır. Nüfusun % 10’u Girit, Drama gibi bölgelerden gelen muhacirlerden oluşurken, % 90’ı ise Doğu ve Kuzey Anadolu’dan gelen vatandaşlardan oluşmaktadır. 1980’den sonra en çok göç alan şehirlerden biri de Darıca’dır.

Tarihçe

Darıca, MÖ 378’de Britanya Krallığının egemenliğinde Kalas Agros adında bir liman kasabası iken 1329 yılında Orhan Gazi’nin Bizanslılarla savaşından sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1924 Lozan Anltaşmasıyla yapılan mübadele sonucu tamamen Türklerin, Balkanlardan göçle gelen muhacirlerin yaşadığı bir yer haline gelmiştir.

Spor

Nenehatun, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak spor sahaları, Darıca, Bayramoğlu, Osmangazi, Nenehatun, Palmiye ve Gesi Bağları, halı saha tesisleri, tüm lise ve ilköğretim okullarında basketbol sahaları bulunmaktadır.

2. Profesyonel ligde Darıca Gençler Birliği, genç, paff ve yıldızlarıyla parlamaktadır. (Deprem nedeniyle 1 yıl süreyle ligden çekilme kararı almıştır.)

Şehrin Alt ve Üst Yapı Durumu

Başta en büyük bulvarı olan Atatürk Bulvarı ve Fatih Bulvarının tüm alt yapısı tamamlanmış olup, toplam 7 km uzunluğundadır.

Şehri çevreleyen İstanbul ve Kocaeli sınır girişlerinden başlayan ve merkezde birleşen 14 km uzunluğunda son derece modern caddeler, aydınlatma, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemiyle donatılmıştır.

Yeşil Alan Durumu

Darıca’mıza yapılan parklar neticesinde 84 000 m2 yeşil alan kazandırılmıştır. Önümüzdeki 4 yıl içinde 40 000 m2 daha yeşil alan beldemize kazandırılacaktır. Bu çalışma neticelendiğinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı Türkiye ortalamasının çok çok üzerine çıkmış olacaktır.

Şehiriçi Ulaşım

Ulaşım sorunu tamamen çözülmüştür. 3 dakikada bir ring usulü çalışan minübüsler ve 15 dakikada bir sefer yapan özel ve tüzel halk otobüsleri ile ulaşım son derece rahat, hızlı ve kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Su

1994 yazı, Darıca’nın en susuz yazıydı. 3 günde bir çamur ve paslı olarak akan sular bırakınız içmeyi, kullanılacak nitelik dahi taşamamaktaydı. Sorun son derece büyüktü. Bu nedenle ilk çözülmesi gereken problemin, su problemi olduğuna karar verdik. Bize su sağlayan şebekenin İSKİ’ye ait olması, İSKİ yetkilileriyle görüşmeler yapmamızı zorunlu hale getirdi. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Projeler hazırlandı. Maliyetler çıkarıldı. 1995 yılı başlarında, ilk kazmanın vurulmasıyla çalışmalar start aldı. Bu faaliyet neticesinde tüm cadde ve sokakların şebeke ve boruların değiştirilerek, çelik borularla yenilendi. 15 Ağustos 1998 tarihinde proje % 100 tamamlanarak, Darıca’nın susuzluğu tarihe karışmış oldu.

Bugün 21 600 metre küp/gün olan beldemizin su ihtiyacı tamamıyla karşılanmaktadır. 1999 yılının Aralık ayında devreye girecek olan pompalama istasyonları ile 2020 yılına kadar Darıca’da susuzluğun yaşanmayacağı planlanmıştır.

Kanalizasyon ağımız % 95 oranında tamamlanmış olup, 2020 yılına taşıyacak kapasitededir. Bunun yanı sıra 1999 Eylül’ünde başlamayı planladığımız en büyük projelerden biri olan doğalgaz yatırım projemize, deprem nedeniyle 2000 yılı ortalarında başlama kararı aldık.

Eğitim

Darıca sınırları içinde bulunan eğitim ve öğretim kurumları:

2 adet anakolu

1 adet süper lise

1 adet meslek lisesi

1 adet normal lise

2 adet ilköğretim okulu

Bu eğitim ve öğretim kurumlarında 298 derslik mevcuttur. 652 öğretmen ve 18 124 öğrenci mevcut bulunmaktadır.

Hastaneler

– Tevfik Karsoğlu Poliklinik ve Kadın Doğum Hastanesi

– Darıca Özel Hastanesi

– Osmangazi Tıp Merkezi

– Hanlar İlk Yardım Merkezi

– Merkez Sağlık Ocağı

– Emek Sağlık Ocağı

– Nenehatun Sağlık Ocağı

– Fevzi Çakmak Sağlık Ocağı

– Devlet Hastanesi (500 yataklı olup, inşaatı hızla devam etmektedir.)

Turizm

– Darıca Kuş Cenneti ve Botanik Parkı (ülkemizdeki iki yerden biridir.)

– Bayramoğlu Turistik Tesisleri

– Yapı Kredi Turistik Tesisleri

– Emekli Sandığı Dinlenme Tesisleri

– İş Bankası Dinlenme Tesisleri

– Basın Mensupları Dinlenme Tesisleri

– Hegsogone Motel-Restoran ve Turistik Tesisleri

– Altınkoy Turistik Tesisleri

– Palmiye Tatil Köyü ve Eğlenme Merkezi

– Garanti Bankası Dinlenme Tesisleri

– Belediye Sahil ve Çay Bahçesi Tesisleri

– Hasbahçe Sosyal Tesisleri

– Çamlık Park Dinlenme Tesisleri

– Dr. Sadık Ahmet Dinlenme Tesisleri

– Askerî Sahil Gazinosu ve Dinlenme Tesisleri

– Eski Feribot İskelesi (Gemilerin yanaşmasına müsait liman)

Sanayi Tesisleri

– Aslan Çimento Tesisleri

– La Farge Hazır Beton Tesisleri

– Kroman Çelik Tesisleri

– Kroman Kütük Demir Tesisleri

– Mutafçılar Demir Tesisleri

– Vip Konfeksiyon ve Tekstil Sanayi

– Darıca Sanayi Sitesi

– SD Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi

– TEKAŞ Kılavuzluk Şirketi

– Yücel Boru Sanayi

– Sarkuysan Bakır Sanayi

– Bayramoğlu Petrol Tesisleri

– Alemdar Petrol Tesisleri

– Hocaoğlu Petrol Tesisleri

– Akyol Petrol Tesisleri

– Tepe Petrol Tesisleri

– Sağlam Kereste İşleme Tesisleri

– Yurttaş Kereste İşleme Tesisleri

– Gürbüz Ateş Cam ve Taş Tesisleri

– Nenehatun Cam Tesisleri

– Akay Çiftcam Tesisleri

– Kompen Pencere Tesisleri

Araç Parkı

6 adet taksi

5 adet kamyonet

2 adet midibüs

3 adet minibüs

8 adet otobüs

2 adet cenaze aracı

1 adet ambulans

2 adet jeep

7 adet damperli kamyon

7 adet iş makinası

10 çöp kamyonu

2 su tankeri

1 treyler

2 adet yol süpürmeli traktör

1 et nakil aracı

1 adet asfalt tankeri

1 yangın söndürme aracı

1 hurda tankeri

olmak üzere toplam 62 adet araç parkımızda mevcuttur.

Personel Durumu

85 memur

30 kadrolu işçi

104 geçici işçi mevcuttur.

Hizmet Binaları

– Merkez İdare Binası

– İtfaiye Amirliği Binası

– Garaj ve Şantiye Binaları

– Mezbahane İdare Ofisi

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ OSMAN PEPE’NİN TEKLİFİ

DARICA ADIYLA BİR İLÇE KURULMASI

HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1. – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler, merkezî Darıca Kasabası olmak üzere Kocaeli İlinde Darıca adıyla bir ilçe kurulmuştur.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu kanunla kurulan ilçe merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilâta ait kadroları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçecek 30 günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 2. – Bu kanunla kurulan ilçede merkezi, idare tarafından oluşturulacak teşkilâtla ilgili her türlü atama işlemleri bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren 60 gün içinde tamamlanır.

Bu süre içinde yeni kurulan ilçe ve buna bağlı mahallî idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idarî ve adlî davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler hali hazırdaki bağlılık durumuna göre yönetilir.

GEÇİCİ MADDE 3. – Darıca İlçesinin İl Genel Meclis Üyelerinin seçimi yapılacak ilk mahallî ara seçimiyle birlikte yapılır.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TEKLİFE EKLİ LİSTE

(I) SAYILI LİSTE

DARICA İLÇESİNE BAĞLANACAK MAHALLELER


 
Adı : İlçesi :
1. Yeni Mahalle Merkez
2. Yalı Mahallesi Merkez
3. Zincirli Mahallesi Merkez
4. Cami Mahallesi  Merkez
5. Bağlarbaşı Mahallesi Merkez
6. Fevzi Çakmak Mahallesi Merkez
7. Kâzım Karabekir Mahallesi Merkez
8. Nenehatun Mahallesi Merkez
9. Osman Gazi Mahallesi Merkez
10. Piri Reis Mahallesi Merkez
11. Emek Mahallesi Merkez
12. Bayramoğlu Mahallesi Merkez

 
 
 
 
 

SIRA SAYISI 320’NİN SONU