VERİTABANLARI


Britannica Academic Edition

Britannica Academic Edition, tüm dersler ve konular ile alakalı geniş ve derinlemesine okumalar yapabileceğiniz, yüz binlerce tam metin makaleler ve birincil kaynaklardan oluşan bir kaynaktır. Portal içerisinde 85.000'den fazla makale, 800.000 üzerinde süreli yayın tam metni, 50.000 üzerinde resim, 2.000'den fazla video, 10.000'i aşkın e-kitap ve ana kaynak bulunmaktadır. Bunların dışında blog sayfaları, içeriği Dünya Banka'sından sağlanan "World Data Analyst" portalı, Biyografi bölümü, Dünya Atlası ve "Timeline" portalın sundukları arasındadır. Tek bir arama ile güncel kaynaklara ve medyaya ulaşabilirsiniz. Portala PC, ipad, tablet ve benzeri cihazlar ile 7/24 erişim sağlayabilirsiniz.

Veri tabanı 22.01.2019 tarihine kadar erişime açıktır.

Erişim Bağlantısı 


 


Merriam-Webster Unabridged Dictionary portalı aynı anda Fransızca-İngilizce, İspanyolca-İngilizce, Tıp sözlüğü, Eş anlamlılar sözlüğü gibi eklentiler içermektedir.

Veri tabanı 22.01.2019 tarihine kadar erişime açıktır.

Erişim Bağlantısı 


 

LexisNexis Veritabanı

OECD iLibrary

Türkiye’nin aralarında kurucu üye olarak de bulunduğu OECD 1961 yılında kurulmuş olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet göstermektedir. 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik yönetim temelli yaklaşımlarını uluslar arası platforma taşımışlardır. 100’ün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşları ile aktif ilişkilere sahiptir.

OECD iLibrary veri tabanı OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında;

  1. Arşivleri ile birlikte 300’e varan sureli yayın,
  2. 2500 Toplantı bildirisi,
  3. 5000 kitap (2200’u çok dilli özet ile), 11500 kitap bölümü,
  4. Tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 25000 Excel dosyası,
  5. Direkt erişilebilir ve taranabilir 5000 Excel dosyası,
  6. OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 4 milyardan fazla veriye erişim mümkündür.

31.12.2018 tarihine kadar erişime açıktır.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

Newsbank Veritabanı

COLUMBIA INTERNATIONAL AFFAIRS ONLINE

CIAO uluslararası ilişkiler konu alanında dünyanın en kapsamlı kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.
1991 yılından günümüze kadar uzanan ve aylık olarak güncellenen dergiler, kitaplar, politika özetleri, önde gelen akademisyenlerin hazırladığı vaka calışmalarını, Economist Intelligent Unit tarafından hazırlanan ülke raporlarını ve öğrencilerin uluslararası ilişkiler konu alanındaki çalışmalara yatkınlık kazanmalarına yardımcı ders materyallerini kapsayan bir koleksiyona erişim vermektedir.
İçeriğinde,  Akademik içerikli 70 dergi,  112 elektronik kitap,  9,500’den fazla dergi makalesi,  6,000’den fazla politika özeti, 10,000’den fazla çalışma belgesi ve 109 adet video bulunmaktadır.

Veri Tabanı 01.02.2019 tarihine kadar erişime açıktır.

Erişim Bağlantısı

 

 


LexisNexis Veritabanı

EBSCOHOST

Political Science Complete™ (PSC), 500'den fazlasi tam metin olmak uzere toplamda 2,900'un uzerinde derginin (populer hakemli dergiler dahil) tum icerigine ulasimi saglar. Aralarinda British Politics, Ethnopolitics and the Journal of Women, Politics & Policy gibi, bu veri tabanına ozgu onemli kaynaklar da bulunmaktadir.

01.02.2019 tarihine kadar erişime açık olacaktır.

World Politics Review™ (WPR), konusunda uzmanlaşmış dünya çapında 400'den fazla yazarın çalışmalarını içermektedir. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset, jeostrateji, dış politika alanlarında 3000'den fazla özgün makaleye tam metin erişim sağlamaktadır.

EBSCO Host Erişim Bağlantısı

 

 


Newsbank Veritabanı

Newsbank

Dünyanın dört bir yanından mevcut haber kaynaklarını bir araya getiren koleksiyonlardan biridir. Üniversiteler, kamu kurumları ve devlet kütüphanelerinde araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. Bu veri tabanında, Financial Times, The Economist, The Bild, The Times, The Independent, Sunday Times, The Sun gibi dünyaca tanınmış haber kaynaklarına tek bir arayüzden günlük güncellemeleriyle ulaşabilmektedir.

Tam metin gazeteler, bloglar ve haber beslemeleriyle çapraz aranabilir bir veri tabanıdır. Neredeyse her ülkeden sağlanan 10.000'den fazla haber kaynağıyla her geçen gün daha fazla büyümektedir. Sonuçlar; coğrafik bölge, başlık ve kaynak türüne göre sınıflandırılmaktadır. Haber kullanımını maksimize etmek için tasarlanmış bir arayüz, sınırsız erişim, makaleleri e-posta ile gönderme, aramaları kaydetme, tam bibliyografik bilgiler, kişiselleştirilebilir özellikleri ile kullanıcılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Gazeteler, haber ajansları, bültenler, tutanaklar, görüşler, mektuplar, özel raporlar, videolar, bloglar vb. kaynaklardan beslenen, zengin bir içeriğe sahiptir.

Veri tabanı sosyal biliminden gazeteciliğe, tarihten çevre çalışmalarına, sosyolojiden ekonomiye, eğitimden sağlığa, sosyal bilimlerden uluslararası ilişkilere uzanan geniş konu yelpazesinde 400 milyondan fazla makaleye erişim sağlanmaktadır.

31.12.2018 tarihine kadar erişime açıktır.

Erişim Bağlantısı

 

 


ULUSLARARASI AÇIK ERİŞİM VERİ TABANLARI

 

 

DART-Europe

DART-Europe E-theses Portal

Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veri tabanıdır. 28 Avrupa ülkesinden 617 Üniversitenin açık erişim tezlerini içermektedir.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals

DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veri tabanıdır. Veri tabanı her dilde ve konuda makale içerir.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

Europena

Europeana

“Europeana” veri tabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 58 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

 

OpenAIRE

OpenAIRE

OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır.

Erişim Bağlantısı

 

 


 

PQDT Open

PQDT Open

ProQuest Open, İçeriği tez olan en kapsamlı açık erişim veri tabanıdır.

Erişim Bağlantısı