DUYURULAR
  DUYURULAR
  1996-1998, 2000-2008 ve 2009(Ocak-Haziran) yer numarası ile başlayan kitapların; ön kapak - arka kapak varsa içindekiler ve/veya bibliyografya bilgileri imaj olarak görülebilmektedir. Diğer kitap koleksiyonun dijital ortama aktarma işlemleri devam etmektedir.
  TBMM Kütüphanesi koleksiyonundaki yerli ve yabancı gazete ve dergilerden oluşan “Süreli Yayınlar Kataloğu” hizmete sunulmuştur. Kataloğa, sol menüdeki “Süreli Yayınlar “sekmesinden erişilebilirsiniz.
  TBMM Genel Kurul Tutanaklarına Erişim Sistemi,

Kütüphane – Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından ortaklaşa sürdürülen çalışma kapsamında;

TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanaklarına,

“anahtar kelime, seçim bölgesi, milletvekili adı, konu, meclis adı, yasama dönemi, yasama yılı, tarih aralığı” gibi unsurlar bazında yapılacak tüm sorgulamalar sonucunda basılı orijinal sayfa görüntüleriyle ulaşılabilmektedir.

Çalışma; kullanıcı gruplarının (Milletvekili, yönetici, danışman vb.) eleştiri ve önerilerini de alarak, olabildiğince kusursuz bir duruma getirilebilmesi amacıyla, öncelikle TBMM Yerleşkesi içinden Kütüphane Müdürlüğünün web sayfasından Intranet ortamında hizmete açılmıştır. Daha sonra ise, Internet aracılığıyla, ulusal ve uluslararası bilim ve araştırma toplumunun hizmetine sunulacaktır.
-->