VERİTABANLARI

  YERLİ  
  Ankara Üniversitesi Dergiler ve Kitaplar Veritabanı Ankara Üniversitesinin yayınlamış olduğu 16 tanesi ilk sayısından olmak üzere toplam 34 dergiye erişim sağlamaktadır Ayrıca 140 kitap da tam metin olarak erişime sunulmaktadır.
  Başbakanlık e - Genelge Başbakanlık dış genelgelerini sunmaktadır.
  Başbakanlık e - Mevzuat Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin düzenlemesi yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümleri bulunmaktadır.
  Danıştay Bilgi Bankası Danıştay dairelerinin verdiği kararlardan, emsal olarak ayrılanların, internet üzerinden, kullanıcılara açılmasını sağlayan bir sistemdir. Sistemdeki karar bilgileri güncel haldedir ve karar sayısı sürekli artırılmaktadır.
  Başbakanlık Devlet Arşivleri Arşiv tarama kataloğuna ücretsiz üyelikle erişimi sağlamaktadır.
  DPT e - Kütüphane Kalkınma Planları, Yıllık Raporlar, Özel İhtisas Komisyonu raporları ve çalışma raporları gibi süreyen yayınlara erişimi sağlamaktadır.
  Devlet Teşkilat Veri Tabanı Devlet Teşkilat Veri Tabanı, kurum ve kuruluşların verilerinin hiyerarşik bir şekilde tutulduğu veritabanıdır. Başlangıçta DTVT içerisinde kurum ve kuruluşların yazışma kodları, varsa web sitesi adresleri ve kurumla ilgili e-Türkiye haberleri bulunmaktadır.
  Merkez Bankası Makale Arama Sayfası Türkiye'de ekonomi alanında yayımlanan makalelerden oluşmaktadır. Veritabanı, referans amaçlı olması nedeniyle makalelere tam metin erişilememektedir.
  Resmi Gazete Resmi Gazete'nin tüm sayılarına bibliyografik olarak erişilebilmektedir.27 Haziran 2007'den itibaren de tam metin olarak erişilmektedir.
  Türk Standartları Enstitüsü TSE tarafından hazırlanan standartlara erişimi sağlamaktadır.
  Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türkiye'de üretilen makalelere bibliyografik erişim sağlamaktadır.
  ULAKBİM Veritabanları ULAKBİM tarafından abone olunan uluslararası e-veritabanlarına erişim IP kontrollü olarak TÜBİTAK ve enstitüleri ile sınırlıdır. Türkçe veritabanlarında erişim sınırlaması yoktur.
  Yargıtay Hukuk Bilgi Bankası Dosya sorgulama, emsal karar arama, AİHM karar arama hizmeti sunmaktadır.
  YABANCI  
  Directory of Open Access Journals (DOAJ) Tam metin olarak tüm dillerde ve konularda serbest erişimli dergilere ait bilgileri içeren e-rehber.
  E-Prints in Library and Information Science Kütüphane ve Enformasyon Bilimi alanında ücretsiz erişilebilir uluslararası arşiv. Açık erişim felsefesini, politikalarını, araçlarını tanıtan ve destekleyen bir girişim.
  Open Journal Gate Dünyadaki mevcut açık erişim dergilerin taranabildiği yeni bir portal. 4500 üzerinde açık erişim dergi ve milyonlarca makaleye yayıncılarının sitesinden link veren bir veritabanı.
  The Education Resources Information Center (ERIC) ERIC eğitim alanındaki 1,2 milyondan fazla bibliyografik kayıta ve makaleye sınırsız erişim sağlamaktadır. Önemli miktarda tam metne link verilmektedir. ERIC koleksiyonu, makale, kitap, konferans metni, teknik rapor ve diğer eğitimle ilgili kaynakları kapsamaktadır.
  E-Print Network Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.
  Social Science Research Network (SSRN) SSRN, yaklaşık 220 bin abstact ve 180 bin tam metne erişim sağlamaktadır. Ekonomi, politika, çevre, finans, yönetim, hukuk ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki önemli sayıda tam metne sınırsız erişim sağlamaktadır.