TEZLER

  YÖK Tez Merkezi 1987 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye'deki üniversiteler ile eğitim hastanelerinde hazırlanmış olan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini bünyesinde toplamaktadır. 2006 yılından itibaren TEZLER, pdf dosyası olarak sisteme yüklenmektedir. Tez taraması sonucunda tam metin kolonunda ;VAR; ibaresi ile belirtilen tezlere, ;Tez Tarama; sayfasından ;ÜYE GİRİŞİ; yaparak erişilebilmektedir.
  Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Tez Kataloğu Bilkent Üniversitesinde hazırlanmış olan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri oluşturmaktadır. 2001 yılından itibaren günümüze kadar olan tezlerin tam metnine katalog kaydının içinden erişilebilmektedir. Üyelik gerektirmemektedir.
  ODTÜ Elektronik Tez Tarama Sayfası 2.254 adet Doktora ve Yüksek Lisans tezinden oluşmaktadır. Üyelik gerektirmemektedir.
  Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi Tezleri Kataloğu 1.066 adet Doktora ve Yüksek Lisans tezinden oluşmaktadır. Tez tarama sayfasına girilip tarama yapıldıktan sonra çıkan kayıtların içine girerek tezlerin tam metnine erişmek mümkündür.
  Australasian Digital Theses Project Veritabanını, Avustralya Üniversitesi Kütüphanecileri Konseyi hazırlamıştır. Avustralya ve Yeni Zelanda üniversitelerinde yapılan tezlerden oluşmaktadır. Çok sayıdaki tezlere pdf formatında tam metin olarak erişilebilmektedir. Ancak bazı enstitüler tam metin erişimi için ücret talep edebilmektedirler.
  Canada Theses Service Kanada Kütüphane ve Arşivleri (Library and Archives Canada (LAC), bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerini açık erişime açmıştır. 2008 Yılı itibariyle 300.000 yüksek lisans ve Doktora tezi Kanada Kütüphane ve Arşivleri’nin kataloğunda mevcuttur. Bu tezler içinden 50.000 adedi elektronik olarak erişilebilir formattadır.
  Digital Library and Archives Digital Library and Archives allows searching for citations and abstracts of thousands of theses and dissertations. Free full-text access is provided for a substantial percentage of these items.