SÖZLÜKLER

  SÖZLÜKLER  
  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Türkçenin söz varlığını veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan bu sözlükte, Derleme Sözlüğü ile Anadolu ağızlarıyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan çalışmaların sözlük kısımları Genel Ağ ortamına aktarılmıştır.
  Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Türk Dil Kurumu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü'nün iş birliğiyle hazırlanmıştır.
  Türk Lehçeleri Sözlüğü Türk Lehçeleri Sözlüğü; Türkiye Türkçesi ve Azeri, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur Türkçeleri ile Rusça dillerini kapsayan bir telaffuz sözlüğüdür. Bu yüzden sözcükler kelime karşılıkları yerine söyleniş biçimleri ile bulunmaktadırlar.
  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü Bu sözlük, Türkçedeki Batı kökenli sözlere karşılıklar bulma ve önerme çalışması değildir. Yabancı kökenli sözlere karşılık bulma, Kurumumuzun bir başka çalışma alanıdır ve bu konudaki çalışmalarımız ayrıca yürütülmektedir. Bu sözlükte, edebî eserlerimizde kullanılan sözler, anlamlarıyla ve örnekleriyle birlikte verilmektedir.
  Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Veri tabanında üç ayrı aşamada arama yapılabilmektedir. Birinci aşamada aranan terimle birebir eşleşen terimler ve anlamları sıralanmaktadır (Örnek: alan). İkinci aşamada ise aranan terimi içeren madde başları, içinde yer aldığı sözlükle birlikte gösterilmektedir (Örnek: alan boşluğu, kapalı alan vb.). Üçüncü aşama ise ikinci aşamanın genişletilmiş biçimidir (Örnek: alan boşluğu, atlama alanı, değişir alanlı işlem vb.).
  DİL SÖZLÜKLERİ  
  SesliSözlük  
  Merriam-Webster  
  Dictionary.com  
  Cambridge Advanced Learner's Dictionary  
  Webster's Online Dictionary  
  French-English Dictionary  
  KONU SÖZLÜKLERİ  
  TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü (Bilişim) Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.
  ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science Kütüphanecilik alanında uluslararası literatürdeki terimler.
  AB Terimler Sözlüğü Avrupa Birliği Genel Sekrerliğinin ilgili birimlerinin katkılarıyla Avrupa Birliği temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren bir sözlük.