KURUMSAL ARŞİVLER

  Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları oluşturmaktadır. Üyelik gerektirmemektedir.
  Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi, öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yer almış çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları oluşturmaktadır. Üyelik gerektirmemektedir.
  Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi Gazi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yazılan yurtiçi ve yurtdışı çeşitli yayınlarda yer alan makale, bildiri, rapor, konferans metinleri v.b. ile ders notları ve tezlerin tam metinlerinin elektronik kopyalarını oluşturmaktadır. Üyelik gerektirmemektedir.
  CRC Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi Araştırma Servisi tarafından Amerika ve Dünya gündemine ilişkin güncel politik olaylar hakkında hazırlanmış raporları içermektedir. Raporlar gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir. Amacı Amerikan Kongresi Üyelerini ve vatandaşları gerek ulusal gerekse uluslar arası güncel politika hakkında bilgilendirmektir. 14.485 adet raporu tarama ve tam metnine erişim olanağı sağlamaktadır.
  ECPRD ECPRD mensupları tarafından üretilen verileri derleyip, kullanıma sunmaktadır. Bir parlamento diğer ülkelerdeki uygulamalardan ve politikalardan haberdar olmak için ECPRD bir araç olarak kullanmaktadır. AB anlaşmalarının onaylama süreçleri, fikri mülkiyet hakkı gibi konularda yayınları vardır.
  IPEX Interparliamentary EU Information Exchange(IPEX) seeks to expand the information base available to national parliaments with regard to specific EU documents or topics. This could be especially important as a result of the new provisions in the Lisbon Treaty concerning the role of the national Parliaments.