ARAMA MOTORLARI

  Citeseer Citeseer bir bilimsel literatür sayısal kütüphanesi ve arama motorudur. Bilişim alanındaki literatürü temel almaktadır.
  Scirus Scirus içinde 450 milyonun üzerinde bilimsel doküman indekslenmiştir. Bilimsel dergi içeriklerinin yanı sıra eğitim yazılımları, yayınlanmamış materyaller, patentler, araştırma kurumlarının bilgi depolarını ve bilim adamlarının web sayfalarını da içermektedir.
  OAIster Kendisini “Dijital Kaynakların Toplu Kataloğu” olarak tanımlayan OAIster adlı açık erişim tarama motoruna şu ana kadar toplam 19,477,732 (Ocak, 2009) doküman kaydedilmiştir. 1066 adet katılımcısı bulunmaktadır. 5780 Adet Türkçe doküman içermektedir.
  Citebase
Citebase tarama motoru online araştırma literatürü için yarı otonom serbest atıf indeksidir. Fizik, matematik, bilgi bilimi (Information Science), biomedikal yayınlar (sadece yayınlanmış olan) ile ilgili materyalleri içermektedir.
  DOAR OpenDOAR; Akademik Açık Erişim Sistemleri için otorite bir dizindir. 1300 adet Açık Erişim Sisteminin taranmasına olanak sağlamaktadır. Kendisine dahil olan Açık Erişim Sistemleri ile ilgili ayrıntılı ve çok geniş bir istatistik sunumu vardır. Bünyesinde 46 dile ait dokümanı barındırmaktadır. Sınıflandırılmamış 300 adet ve tanımlanmış 67 adet açık erişim sistemini taramaktadır. Konu içeriği olarak; 737 adet disiplinler arası ile birlikte 28 adet konu başlığını içermektedir.
  Google Scholar Akademik literatüre basit ve geniş kapsamlı bir şekilde erişime olanak sağlar. Akademik yayıncıların, profesyonel örgütlerin, ön bası bilgi depoları, üniversiteler ve diğer akademik organizasyonlardan hakemli yayınları, tezleri, kitapları ve özetleri kullanıcılarına sunar. Google’nin amacı üretilmiş olan bilgiye herhangi bir sınır olmaksızın erişmek ve sağlıklı bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
  Google Book Google,belirli kütüphaneler aracılığıyla ve Google Kitapları Kütüphane Projesi ile hizmete sunduğu kitap ve dergilerden oluşmaktadır.. Telif sorunu olmayan kitaplara tümüyle, diğerlerine ise kısmen erişim sağlamaktadır.