TBMM ONUR ÖDÜLÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 2005 yılından itibaren “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü” verilmeye başlanmıştır.
Uluslararası alanda gösterdiği üstün başarılar ile Türkiye’nin temsiline ve tanıtımına katkı sağlayan kişilere verilen TBMM Onur Ödülü; günümüze kadar tıp, tarih ve eğitim alanlarında üstün başarılara imza atmış olan Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL, Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI, Prof. Dr. Halil İNALCIK, Prof. Dr. Kemal KARPAT, Prof. Dr. Taner DEMİRER ile Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN’a verilmiştir.
2005 yılından 2012 yılına kadar yürürlükte olan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmelik”, 22 Kasım 2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu yönetmelikte TBMM Onur Ödülü’nün başvuru ve değerlendirme aşamalarında yeni düzenlemeler yapılmış ve 2012 yılında yürürlüğe giren “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği” , 09.04.2015 tarihli ve 29321 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu
Ziyaretçi Kabul Binası 3. Kat No:304
Bakanlıklar – ANKARA
Tel         : 0(312) 420 66 15 – 66 17
Faks      : 0(312) 420 66 16
Web      : www.tbmm.gov.tr/kultursanat
e-posta  : kultur.sanat@tbmm.gov.tr

 

 

TBMM ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ