Kanun Tasarıları ve Kanun Teklifleri
Sorgu Formunun Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Bu sorgu formu, Kanun tasarıları ve Kanun tekliflerinin, TBMM Başkanlığına sunulmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen aşamalarına ve metinlerine erişilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kanun tasarıları ve Kanun tekliflerine ait söz konusu bilgilere ve metinlere ulaşmak için kullanılabilecek sorgu kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Sorgu Kriterleri:

Dönemi ve Yasama Yılı:
Aradığınız Kanun tasarıları yada Kanun tekliflerinin hangi yasama yılında verildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde son dönem üzerinde sorgu yapılacaktır.
Geçmiş dönemdeki (21 inci Dönem) Kanun tasarıları yada Kanun tekliflerine ilişkin verileri sorgulamak için, sorgu formunun sol alt köşesinde yer alan “ 21 inci Dönem Kanun Tasarıları ve Kanun Teklifleri “ bağlantısına tıklayınız.


Kanun Grubu:
Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidirler. Bakanlar Kurulunca TBMM Başkanlığına sunulan tekliflere kanun tasarısı, bir ya da birden fazla milletvekilince imzalanarak sunulanlara ise kanun teklifi denir. Başkanlıkça Kanun tasarılarına (1/...), Kanun tekliflerine ise (2/...) esas numarası verilir. Kanun tasarı ve tekliflerinin tümünü veya sadece Kanun tasarılarını veya sadece Kanun tekliflerini seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Son Durumu:
Aradığınız kanun tasarısı ya da teklifinin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Esas Numarası:
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından verilen esas numarasını biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bu kısma yalnızca rakamlardan oluşan esas numarası yazılacaktır, örneğin “1/3 1997 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı” nın bilgilerine ulaşmak istiyorsak buraya “3 “ yazmamız gerekmektedir. “1/” ya da “ 2/ “ şeklinde esası belirten rakam ve taksim işareti yazılmayacaktır. Sorgu sonucunda (1/3) esas numaralı kanun tasarısı ve (2/3) esas numaralı kanun teklifi bilgilerine ulaşılabilecektir.

Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi:
Aradığınız Kanun tasarıları yada Kanun tekliflerinin belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Özeti:
Kanun tasarıları yada Kanun teklifleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Kanun tasarı yada teklifinin özeti içinde geçen herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

İçerik Arama:
Kanun tasarıları yada Kanun tekliflerinin; içeriğini yansıtan özete ek olarak dönemi/yasama yılı, taksim no/esas no, son durumu, TBMM’ye geliş tarihi ve konusu gibi detay bilgilerinden herhangi birinin içinde geçen kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

Not:
Sorgu sonucunda gelen Kanun tasarı ve tekliflerinin hangi aşamada olduklarını görmek, komisyonlarda görüşülmüş ise komisyon raporlarına, kanun olmuşsa eğer kanunun metnine ve ilgili bilgilere ulaşmak için “Diğer Bilgiler“ bağlantısına tıklayınız.
Kanun tasarıları yada Kanun tekliflerine ait metinler, TBMM’ ye yazılı olarak gönderildiğinden “PDF“ formatında hazırlanmıştır.
"PDF" formatında hazırlanan dosyalar, Acrobat Reader programı ile açılmaktadır. Acrobat Reader programınız yoksa Adobe sitesinden yükleyebilirsiniz.