Türkiye Büyük Millet Meclisi Sözlü ve Yazılı Soru Önergeleri Sorgu Formunun Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Bu sorgu formu, denetim faaliyetlerinden yazılı ve sözlü soru önergelerinin, TBMM Başkanlığına sunulmasından sonuçlandırılmasına kadar geçen aşamalarına, özetlerine, sahiplerine, muhataplarına ilişkin bilgiler ile önergelerin ve cevaplarının metinlerine erişilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yazılı ve sözlü soru önergelerine ait söz konusu bilgilere ve metinlere ulaşmak için kullanılabilecek sorgu kriterleri aşağıda gösterilmiştir.


Sorgu Kriterleri

Dönemi ve Yasama Yıl:

Aradığınız soru önergesi ya da önergelerinin hangi yasama yılında verildiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde tüm Dönem üzerinde sorgu yapılacaktır.

Önerge Grubu

Soru önergeleri, sözlü soru önergeleri ve yazılı soru önergelerinden oluşur. Aradığınız soru önergesi ya da önergelerinin hangi gruba girdiğini biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

 

 Önerge Durumu

Aradığınız önerge ya da önergelerin hangi aşamada olduğunu biliyorsanız seçiniz ve   “Sorguyu Başlat”  butonuna tıklayınız.

 Esas Numarası

TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından verilen esas numarasını biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Bu kısma yalnızca rakamlardan oluşan esas numarası yazılacak, “ 6/ “ ya da “ 7/ “ şeklinde esası belirten rakam ve taksim işareti yazılmayacaktır.

 

Başlama Tarihi – Bitiş Tarih

Aradığınız önerge ya da önergelerin belli bir tarihten önce ya da sonra TBMM Başkanlığına verildiğini biliyorsanız, bu alanların birine ya da her ikisine de “gg/aa/yyyy” formatında tarih girip “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız .

 Özeti

Sözlü ve yazılı soru önergeleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Özet içinde geçen herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.

 

Not

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından sözlü ve yazılı soru yollarının işletilmesi hakkında bilgiye, ana sayfamızdaki  “İçindekiler“ mönüsünün “TBMM Çalışmaları”başlığı altında yer alan “Çalışma Düzeni“ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sözlü soru önergeleri, Genel Kurulda sözlü olarak cevaplandırıldığından cevaba, cevaplandığı birleşimin tutanağından arama yapılarak ulaşılmaktadır.

Sözlü ve yazılı soru önergelerinin metinleri ile yazılı soru önergelerinin cevapları, TBMM’ ye yazılı olarak gönderildiğinden “PDF“ formatında hazırlanmıştır.

 

" PDF " formatında hazırlanan dosyalar, Acrobat Reader programı ile açılmaktadır. Acrobat Reader programınız yoksa Adobe sitesinden yükleyebilirsiniz.