Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırması ve Meclis Soruşturması Komisyonları Sorgu Formunun Kullanımına İlişkin AçıklamalarBu sorgu formu, Parlamentonun denetim faaliyetlerinden Meclis araştırması ve Meclis soruşturması önergeleri üzerine kurulan komisyonların bilgilerine erişilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyonlarına ait söz konusu bilgilere ulaşmak için kullanılabilecek sorgu kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Sorgu SeçenekleriDönemi ve Yasama Yılı:

Aradığınız Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyon ya da komisyonların hangi dönemde ve yasama yılında kurulduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde komisyon bilgileri girilen Dönemlerdeki tüm yasama yılları üzerinde sorgu yapılacaktır.

Toplantı Yılı:

Cumhuriyet Senatosu zamanında Toplantı Yılı kullanıldığı için aradığınız Cumhuriyet Senatosu araştırma ve soruşturma komisyonu ya da komisyonların hangi toplantı yılında kurulduğunu biliyorsanız seçiniz ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapmadığınız takdirde komisyon bilgileri girilen toplantı yılları üzerinde sorgu yapılacaktır.

Komisyon Türü                  

Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyonlarından hangilerinin bilgisine ulaşmak istiyorsanız seçiminizi yapınız ve “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapılmadığı takdirde, “Meclis araştırması ve Meclis soruşturması komisyonları” seçeneği geçerli olacak ve hem araştırma hem de soruşturma komisyonu bazında sorgu yapılacaktır.

Rapor Durumu

Aradığınız komisyonun raporunu verip vermediği, rapor vermişse raporunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin rapor durum sonuçlarına göre sorgu yapmak istediğinizde ilgili seçeneklerden birini seçerek “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. Seçim yapılmadığı takdirde, “Tüm durumlar” üzerinden sorgu yapılacaktır.

Esas Numarası

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından, Meclis soruşturması için “9”, Meclis araştırması için “10” olmak üzere kaydında esas denilen bir kodlama yapılarak, buna bağlı bir numara verilmektedir. Esasa bağlı numarayı biliyorsanız bu numarayı yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız. 

Özeti

Meclis araştırması ve Meclis soruşturması önergeleri için TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü tarafından içeriği yansıtacak bir özet hazırlanmaktadır. Özet içinde geçen herhangi bir ya da birden fazla ardışık kelimeyi bu alana yazıp “Sorguyu Başlat” butonuna tıklayınız.