KOMİSYON GÜNDEMLERİ

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Gündemi
(2015-2016 Hesap Dönemi Üst Komisyon)

 

Komisyon Üyeleri Yıllık Denetim Raporları Alt Komisyon Üyeleri Üst Komisyon Gündemi Alt Komisyon Gündemi Temel Yasa Metinleri Denetim Kapsamındaki Kuruluşlar Denetim Faaliyetleri İletişim