Dilekçeler

25.02.2009 tarihli ve 5840 sayılı " Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu"nda Komisyon'un görevleri arasında "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek." görevi sayılmaktadır.

Komisyon; cinsiyetçi yargılar sonucu kamusal ve özel alanda yaşanan mağduriyetler ve hak ihlalleri, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), işe alım süreçlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık, kötü muamele, şiddet gibi konularda başvurucuların iddialarını incelemekte ve gerekli görülmesi halinde ilgili mercilere konunun iletilerek kurumlar arası koordinasyonu sağlamakta ve süreç hakkında başvurucuyu bilgilendirmektedir.

01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun"un 3'üncü maddesi uyarınca, Komisyon'a yapılan başvuruların yazılı dilekçelerinde dilekçe sahibinin adı-soyadı, imzası, iş ve ikametgâh adresi ile telefon bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

3071 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesine göre, belirli bir konuyu ihtiva etmeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar ve dilekçede bulunması zorunlu şartları taşımayan dilekçeler incelenmemektedir.

Dilekçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na hitaben yazılmalı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 06543 Bakanlıklar ANKARA adresine gönderilmelidir.

Dilekçe sahibine yapılan işlem ve başvurunun sonucu hakkında en geç üç ay içinde bilgi verilmektedir.

ANA SAYFA KOMİSYON HAKKINDA KOMİSYON ÜYELERİ YASAMA RAPORLAR MEVZUAT ULUSLARARASI BELGELER PROJELER DİLEKÇELER BAĞLANTILAR İLETİŞİM GALERİ ENGLISH