Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri

Önsöz
A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BELGELERİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI
   
I. SÖZLEŞMELER
SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME
İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME
MEDENİ VE SİYASİ HAKLARI ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
Medeni ve Siyasi Hakları Uluslararası Sözleşmesi Ek Seçmeli Protokol
Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan,Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ TASFİYE EDİLMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME
KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol
KADINLARIN SİYASAL HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili Seçmeli Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografis i ile İlgili İhtiyari Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmamaları Konusundaki Seçmeli Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol
MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME
TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME
   
II. BİLDİRİLER
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ
DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ
KADINLARA KARŞI ŞİDDETİN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ
GELİŞME HAKKINA DAİR BİLDİRİ
MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR
HERHANGİ BİR BİÇİMDE TUTULAN VEYA HAPSEDİLEN KİŞİLERİN KORUNMASI İÇİN PRENSİPLER BÜTÜNÜ
TUTUKLULARA UYGULANACAK MUAMELELER İÇİN TEMEL İLKELER
ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ KÜÇÜKLERİN KORUNMASI İÇİN KURALLAR
HUKUK DIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER
KANUN ADAMLARININ ZOR VE SİLAH KULLANMALARINA DAİR TEMEL PRENSİPLER
ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ
SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER
BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ’NİN 1503 NUMARALI KARARI
   
B. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI BELGELERİ
AVRUPA KONSEYİ STATÜSÜ
   
I. SÖZLEŞMELER
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’ede Tanınmış
Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol
İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol
İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol
İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 Numaralı Protokol
ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)
Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
   
II. BİLDİRİLER
AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN”AVRUPA CEZAEVİ KURALLARI” BAŞLIKLI (87) 3 NO’LU TAVSİYE KARARI
 
C. DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ
KOPENHAG KRİTERLERİ
AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ(HELSİNKİ BELGESİ)
YENİ BİR AVRUPA İÇİN PARİS ŞARTI YENİ BİR DEMOKRASİ, BARIŞ VE BİRLİK ÇAĞI
AVRUPA GÜVENLİK ŞARTI