Mektup Adresi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Bakanlıklar 06543 Ankara
Telefon
Komisyon Başkanı : (0.312) 420 56 44 - 420 56 45
Yasama Uzmanı : (0.312) 420 54 00
Komisyon Sekreteryası : (0.312) 420 53 93
Faks
(0.312) 420 24 92
E-Posta
insanhaklarikom@tbmm.gov.tr

Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamaktadır