Hangi konularda Komisyona başvuru yapılabilir?

Temel hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edildiğine inanan her birey komisyona başvuru yapabilir. Başvurularda dikkat edilmesi gereken husus anayasa ve uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklerden birisine yönelik bir ihlalin var olması iddiasıdır.

Bunun dışında emeklilik sorunu, kamulaştırma, iskan ve imar sorunu, maddi yardım talebi, hastane kurul raporlarından şikayet, iş talebi, banka kredisi veya kredi kartı ödemelerinden şikayet ve benzeri sorunlarla ilgili olarak TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinme hakkı çerçevesinde bilgi talebi içeren başvuruların ilgili kurumlar nezdinde yapılması gerekir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birinin ihlal edildiğine inanan her birey mektup ve faksla Komisyona başvurabilir. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Aynı Kanun hükümlerine göre, yukarıdaki şekil şartlarını taşımayan dilekçelerle, belli bir konuyu ihtiva etmeyenler ve yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar incelenemezler.

ÖNEMLİ : Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamaktadır.

Başvuru İçin

Adres:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Bakanlıklar 06543 ANKARA

Faks numarası:
(0.312) 420 24 92

Dilekçe Komisyonunun

Adresi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu
Bakanlıklar 06543 ANKARA

Faks: (0312) 420 53 65

E-Dilekçe için TBMM ana sayfasından veya TBMM Dilekçe Komisyonunun web sayfasından başvuru yapılabilir.