Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/ 74, 471, 472, 473, 474, 475)

Tokat Milletvekili Sayın Zeyid ASLAN'ın başkanlığında 12.02.2013 tarihinde çalışmalarına başlayan Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma Komisyonu, haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. Komisyonumuz bu kapsamda çeşitli araştırmalar yapacak, yaşanan ihlallere ilişkin çalışmalar gerçekleştirecek, yerinde incelemelerde bulunacak ve ulaştığı sonuçları çalışma süresinin sonunda bir rapor hâlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacaktır.