ADRES : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu 
06543  Bakanlıklar / ANKARA

TELEFON : 0 (312) 420 53 60
FAKS :        0 (312) 420 53 65

 


BAŞVURU FORMU   
Başvuru Formu MS-Word Dosyası

T.C.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLEKÇE KOMİSYONU

(Başvuru Formu)

 

1.Kimlik Bilgileri

Adı:                                       Soyadı:                                    TC Kimlik No:                                             

Adres:                                                                                                                                                          

Tel. :                                      Fax:                                            E- Mail:                                        

2.Şikayet Edilen İdare

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.Talebiniz Adli Mercilerin İncelemesine Alındı Mı? 

………………………………………………………………………………………………………………………

4.Talebinizi Daha Önce İdari Makamlara Yönelttiniz Mi?  Hangi Makamlara
Başvurduğunuzu Tarihleriyle Bildiriniz?
(Başvuruda bulunduğunuzu gösteren belgeleri ve alınan cevabi yazıları başvuru formuna
ek yaparak gönderiniz.)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5.Kısaca Dilek veya Şikayetinizi Anlatınız.

(Lütfen temiz okunaklı bir şekilde mavi ya da siyah tükenmez kalemle yazarak kısaca açık ve anlaşılır
bir şekilde probleminizi anlatınız. Yazacağınız metin uzunsa ek sayfa kullanabilirsiniz.)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6. Dilekçenize ek olarak sunduğunuz belgeler.

    1-

    2-

 

 

 

 

7. Tarih                                                                                                      8. İmza

 

 

 


DİLEKÇEDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

1 : Dilekçinin Adı Soyadı .
2 : Dilekçinin İmzası.
3 : Tarih.
4 : Acık anlaşılabilir adresi. (İkametgah veya İş )
5 : Dilekçenin belli bir konuyu içermesi ve konu kısmına dilekçenin özünün kısaca yazılması.
6 : Dilekçinin istek ve şikayetlerinin öz ve anlaşılabilir olması.
7 : Dilekçeye konulan ekler resmi belge ise aslı yerine fotokopisinin konulması.
8 : İdari yolların tüketilmiş olması.
9 : Dilekçe konusunun yargı mercilerinin görev alanına girmemesi veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunma

GİRİŞ KOMİSYON HAKKINDA TARİHÇE MEVZUAT ÜYELER KAMU DENETÇİLİĞİ KOMİSYONA BAŞVURU DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ GENEL KURUL KARARLARI